JAARGANG 1979

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT (1 augustus).1979

Amateurs: 1. P. v. d. Knoop, 2. M. Kamer­ling, 3. H. v. d. Pullen, 4. M. Wilson (Austr.), 5. J. Derksen, 6. K. Zomer, 7. J. Vriend, 8. Sj. Pieters, 9. R. van Trigt, 10. H. Noy.

Junioren: 1. K. de Brons, 2. R. Hacker, 3. R. Kok, 4. R. Harren, 5. P. Pieters, 6. E. Dompeling, 7. R. Moorman, 8. R. Lieverts, 9. R. Klinge, 10. J. Imming.

 

SAPPEMEER (4 juni).1979

Veteranen: 1. H. Kuiper, 2. H. Lahpor, 3. B. Schuurman, 4. T. Veenhuis, 5. J. J. Tiims, 6. W. Koolman, 7. J. Brands.

Liefhebbers: 1. P. Dijkstra, 2. A. Bos, 3. M. Stuiver, 4. B. Bijma, 5. D. Glas, 6. G. Hofstede, 7. H. Bijlsma, 8. E. Post, 9. J. Kroeze, 10. T. van Duuren.

 

SAS VAN GENT (29 juli).1979

Aad van den Hoek won gemakkelijk in Sas van Gent

In tegenstelling tot voorgaande profkoersen in Zeeland was er in Sas van Gent weinig ambitie te bespeuren bij de brood­rijders om een goede show op toevoeren. Een vroege ontsnap­ping van Aad van den Hoek en Jan Hordijk besliste de wedstrijd in feite reeds na een goed uur.

Vester Aarts was de eerste geweest die vanaf de start de knuppel in het hoenderhok had geworpen. Hij kreeg al snel gezelschap van Ton Zuiker en Jan Hordijk, terwijl de Raleigh's Aad van den Hoek als controleur meestuurden. Jan Hordijk - geruime tijd uit de roulatie wegens een rugblessure - toonde veel initiatief om het tempo op te voeren, wat tot gevolg had dat Zuiker en Aarts al gauw moesten afhaken. Het duo Hordijk-Van den Hoek kreeg daarna alle gelegenheid om in elke ronde meer terreinwinst te boeken. Want hoewel Danny Clark wel zin had in een tegenaanval en Frank Hoste daaraan wel steun wilde geven was de overwacht van de mannen van Post te groot. Knetemann, Raas en Priem beschermden de vlucht van hun ploeggenoot Van den Hoek zo vakkundig en met zoveel allure dat het vuur bij eventuele jagers al snel was gedoofd.

Misschien dat een pure vechter als Jos Schipper zich bij deze situatie niet zo snel had neergelegd, maar hij was de pech­duivel al na enkele ronden tegengekomen. Een gebroken frame dwong hem tot opgave omdat hij geen reservefiets bij zich had. Nadat Aad van den Hoek en Jan Hordijk hun ronde winst hadden gepakt, trokken Johan van der Meer, Gerrie van Gerwen, Ton Zuiker, Frank Hoste en Danny Clark nog even de stoute schoenen aan om althans nog wat van de schade te herstellen. Als bewakers moest dit vijftal echter het gezelschap dulden van Gees Priem, Frankie de Gendt en Bert Pronk.

Na een furieuze solo-jacht sloot ook Richard Bukacki zich bij deze volggroep aan, die weg liep van het peloton, maar toch niet definitief buiten schot raakte.

In de slotfase bracht een aantal demarrages van o.a. Jan van Houwelingen, Sjaak Verbrugge en Fedor den Hertog (later gevallen) nog wat leven in de brouwerij. Daarvan profi­teerde Aad van den Hoek door mee te springen, iets waarvoor Jan Hordijk geen kans meer zag. Van den Hoek greep de winst dus gemakkelijk.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Aad van den Hoek 95 km in 2.19.35, 2. op 43 sec. Jan Hordijk, 3. op 1.50 min. Danny Clank, 4. op 2.11 Cees Priem, 5. Jan van Houwelingen, 6. Sjaak Verbrugge, 7. Bert Pronk, 8. op 2.2'3 Fons van Katwijk, 9. Richard Bukacki, 10. Gerrie van Gerwen, 11. Frank Hoste, 12. Johan van der Meer, 13. Ton Griep, 14. Livin Klaasen, 15. Vester Aarts, 16. Willy Maessen, 17. Gerrie Knetemann, 18. Walter Godefroot, 19. Jo Maas, 20. Ton Zuiker, 21. op 3.27 Kees van der Wereld, 22. Roe­lof Groen, 23. Ko Blok, 2'4. Jan Gommers, 25. Albert Jongkind, 26. Jan Nijhof, 27. Nini den Hertog, 28. op 3.52 Roy Schuiten, 29. Jan Raas, 30. Kees Bal.

Junioren: 1. Nico Verhoeven, 2. Adrie de Maesschalck, 3. Arnold Claeijs,

 

SCHAGEN.(1979.08.23)

Amateurs: 1. Harrie de Boer; 2. Peter van de Knoop; 3. Frits Schur;

 

SCHAIJK (15 juli).1979

Amateurs: 1. Rien de Veer, 2. Arie Versluis, 3. Rob Borst,

Junioren: 1. Henk Havik, 2. A. Goosen, 3. Rick Hacken,

Nieuwelingen: 1. Gerrie Rutten, 2. Ben Vlaanderen, 3. Michel van Wezel,

 

SCHEERWOLDE (11 augustus).1979

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. G. Steinach (West­Did.), 3. M. Sprakel, 4. J. van Hattem, 5. R. Oosterveld, 6. J. de Boer, 7. Z. Selles, 8. B. Hemme, 9. G. Geerlings, 10. G. Hofstede.

 

SCHERMERHORN (23 juni).1979

Junioren: 1. Henk Havik, 2. F. Nijssen, 3. A. Jansen,

Liefhebbers: 1. Cor Bitter, 2. A. can de Heijden, 3. P. van ‘t Schip

 

SCHERMERHORN (24 juni).1979

Amateurs: 1. Rene Kos, 2. Jos Kieftenburg, 3. Dick Groen,

Nieuwelingen: 1. P. van Dalen, 2. Erik Kieftenburg, 3. G. Martens,

Liefhebbers: 1. Karel Teeuwen, 2. Henny van Leeuwen, 3. A. Eriks,

 

SCHERPENZEEL.(1979.08.25)

Amateurs: 1. Dick Willigenburg; 2. Evert van de Pol; 3. Frits Schur;

 

SCHIEDAM (8 augustus).1979

Amateurs: 1. R. Sniiders, 2. G. Slot, 3. J. Klomp, 4. J. de Keyzer, 5. K. St. Nicolaas, 6, J. Vos, 7. D. van Kesteren, 8. P. Bosch, 9. A. van Asten, 10. C. van Dongen.

Beroepsrenners achter dernies: 1. J. Breur, 2. C. Stam, 3. M. Venix, 4. W. Debosscher, 5. G. Mak, 6. M. Rietveld, 7. F. Rompelberg, 8. R. Pijnen.

 

SCHIJNDEL.(1979.09.02)

HENK LUBBERDING solist in Schijndel

De ploeg van Jan van Erp heeft diverse sterke beroepsrenners afgeleverd. De kampioenschappen van Nederland in de laatste twee jaar waren ook gloriedagen voor Jan van Erp en Jan Gisbers, die telkens hun gewezen pupil Jan Raas in een hoofd­rol zagen en aan het einde door iedereen werden gefeteerd omdat elke insider beseft dat Henk Lubberding, de eens zo bescheiden boerenzoon uit het Gelderse Voorst, in deze ploeg werd gevormd, dat hem daar het zich bewegen in de massa, het verzorgen van zijn publiciteit en het aankweken van een dosis brutaliteit, voor een renner en zeker voor een prof on­ontbeerlijk, werden bijgebracht.

De wereldkampioenschappen in ons land waren voor de Van Erp-begeleiders opnieuw glorieuze dagen. Jan Raas en Bert Oosterbosch zorgden beiden voor een regenboogtricot. Beiden droegen als amateur het paarse shirt, zodat Jan van Erp te­recht kan zeggen dat de renners die aan hem en aan Jan Gis­bers en Cas Vulders, aan Piet Sanders, aan Piet Korsten en al die andere begeleiders waren toevertrouwd, goed terecht zijn gekomen. De triomf van Oosterbosch was een rechtstreekse triomf voor de tegelhandelaar uit Schijndel. Mede door zijn inspanningen kwam Oosterbosch los van zijn verplichtingen tegenover de Belgische formatie Zeepcentrale waarvoor de Eindhovenaar in een ondoordacht ogenblik had getekend.

Het was mede door deze geweldige successes, waaraan Gerrie van Gerwen, momenteel tweede in het Spar-klassement ook het zijne toe bijdraagt, dat de verwachtingen over de afloop van de Ronde van Schijndel, de “Lus", die voor de tweede keer werd georganiseerd, hoog gespannen waren. Zelden heeft een renner van Van Erp kans gezien als amateur in Schijndel te winnen. Alle door Van Erp aan de beroepscategorie afgeleverde renners, buiten de reeds genoemden ook Andre Gevers en sinds kort Harrie Lunenburg, waren met bepaalde bedoelingen naar het wielernest tussen Eindhoven en Den Bosch gekomen. Al­len wilden ze zo graag hun vroegere leider Jan van Erp de overwinning voor zijn eigen deur aanbieden. Het werd een glo­rieuze middag voor Jan van Erp.

Guus Bierings zette het festival in door bij de amateurs de zege te grijpen en bij de profs was kampioen Henk Lubberding in de slotfase de sterkste. Een remdefect kon hem niet deren. Dank­baar maakte hij gebruik van de terechte bepaling dat een ren­ner met pech een ronde uit koers mag blijven. Ruim 40 km reed hij solo voor de groep uit. Hij werd goed in de rug ge­dekt door zijn ploegmaat van TI-Raleigh-McGregor. Voortdu­rend zag men Jan Raas, de man die het wereldtricot uitstekend past, de onttroonde wereldheerser Gerrie Knetemann en een derde renner die het begeerde tricot om de lendenen heeft: Bert Oosterbosch, op de kop van het peloton. Zij zorgden er­voor dat door hun attente wijze van reageren alle tegenaan­vallen in de kiem werden gesmoord en hoewel er enkele “bel­hamels" waren die herhaaldelijk de klok luidden bijvoorbeeld Jan Aling, Jos Schipper en soms ook Joop Zoetemelk, kwam de voorsprong van Lubberding geen moment in gevaar. Lub­berding veroverde in de stijl van de flyer bijna anderhalve mi­nuut, zag het verschil daarna slinken tot ongeveer 40 seconden, maar wist ondanks het verzet van degenen die niet tot de TI­Raleigh-McGregor-ploeg behoorden, dit verschil tot op de eind­streep te consolideren.

In de slotfase ontsnapten ook Jan Aling, Jos Schipper, Hennie Kuiper en Joop Zoetemelk aan de aandacht van de groep, maar toen Aad van den Hoek als „stopper" meeging, haalden de Post-renners opgelucht adem. De in Roosendaal woonachtige ex-Zuidhollander wendde zijn afstop-capacitelten ten volle aan en dat had een dusdanige storende invloed op zijn gezellen dat Lubberding erin slaagde voorop te blijven. Toegejuicht door de 20 a 25.000 toeschouwers, die ondanks het slechte weer aan­wezig waren, behaalde hij een fraaie overwinning. Een ge­schenk voor Jan van Erp, voor al het werk dat deze voor de Gelderlander heeft gedaan.BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. Henk Lubberding 105 km in 2.38.23, 2. Jan Aling, 3. Jos Schipper, 4. Hennie Kuiper, 5. Aad van den Hoek, 6. Joop Zoetemelk, 7. Hans Langerijs, 8. Adrie van Houwelingen, 9. Piet van Katwijk, 10. Cees Priem, 11. Andre Gevers, 12. Gerben Karstens, 13. Theo Smit, 14. Gerrie van Gerben, 15. Martin Havik, 16. Gerrie Wiggens (B.), 17. Frits Pirard, 18. Bert Oosterbosch, 19. Johan van de Velde, 20. Gerrie Knete­mann, 21. Jan Raas, 22. Harrie Lunenburg, 23. Gerrie Mak, 24. Co Moritz, 25. Bert Pronk, 26. Sjaak Verbrugge, 27. Henk Moonen, 28. Jo Maas, 29. Sven-Ake Nilsson, 30. Fons van Kat­wijk.

Amateurs: 1. Guus Bierings; 2. henk Mutsaars; 3. Louis van Wely;

Nieuwelingen: 1. Gert-Jan Theunisse; 2. Carlo van de Dungen; 3. John Vos;

 

SCHIJNDEL.BOSCHWEG (17 juni).1979

Amateurs: 1. Frank Moons, 2. Hans Vonk, 3. Johnny Broers,

Junioren: 1. Pleun Broers, 2. Rene Koppert, 3. Jac Hanegraaf,

Nieuwelingen: 1. Gert Jan Theunisse, 2. Chris Maas, 3. Jos Verschuur,

 

SCHIJNDEL.BOSCHWEG (7 juli).1979

Junioren: 1. J. van Asten, 2. Ch. Carmichael (USA), 3. Fr. Plantaz, 4. M. Verhagen, 5. N. Verhoeven, 6. R. Kok, 7. T. van Thissen, 8. P. v. Boogaard, 9. H. Bone, 10. E. Sienot.

Nieuwelingen: 1. G. Rutten, 2. A. Ottenvanger, 3. K. de Brons, 4, A. Poels, 5. J. Verschuur, 6. C. v. d. Dungen, 7. J. Dolk, 8. J. Fransen, 9. R. Post, 10. J. Vos.

Liefhebbers en veteranen: 1. K. Clerckx (Belgie), 2. K. Duivenboden, 3. A. van Melis, 4. P. Rijkers, 5. G. van Dijk, 6. Th. van Hees­wijk, 7. G. Hairwassers, 8. C. van Helvoort, 9. G. Rikken, 10. A. van Delft.

 

SCHIJNDEL.JAN VAN ERP TROFEE.(1979.09.15)

Tijdrijders in hun element

Bert Oosterbosch en Johnny Broers winnaars in Schijndel

Bert Oosterbosch beschikt over een bemjdenswaardige forme. Nadat hij eerst wereldkampioen werd op het nummer achter­volging, daarna de tweede plaats voor zich opeiste in de Acht van Brasschaat en vervolgens de Ronde van Midden-Zeeland ging winnen trok hij zaterdag alle registers open tijdens de Grote Prijs Jan van Erp in Schijndel. Wat dit zeggen wil kwam ruim een uur en twintig minuten nadat de Eindhovenaar voor de race over 62 kilometer was vertrokken op het uitslagenbord. Zijn naaste rivaal Jan van Houwelingen uit het Gelderse Heesselt kwam twee minuten en eenenveertig seconden tekort.

Een ontketende Bert Oosterbosch was ook nu weer voor niemand te houden geweest. Dat juist Van Houwelingen naast de rossige TI-Raleigh-coureur op het ereschavot kwam was ook niet al te verwonderlijk. Deze twee renners droegen immers vorig jaar de ploeg die in Brauweiler in West-Duitsland het goud bemachtigde op de 100 kilometer tijdrit. Beide renners bewezen ook in Schijndel dat het rijden tegen de klok hun specialiteit is.

Verrassing

Waren de nummers een en twee min of meer verwachte namen, op de derde plaats kwam Gerrie van Gerwen, de vanuit Olland naar Den Dungen verhuisde Brabander. Van Gerwen bewees in Schijndel dat zijn goede rijden van de laatste maanden in de criteria geen lucky-punches zijn geweest. Hij is wel degelijk gegroeid en hoopt volgend jaar zijn plaats temidden van de beroepsrenners helemaal gevonden te hebben.

Bij de amateurs was Johnny Broers uit Maartensdijk de triomfator. Hij reed de afstand van 46 kilometer in de formi­dabele tijd van 59.40 min. Broers bleef Henk Mutsaars en Adri van de Poel in deze volgorde voor.

Goede strijd

De Jan van Erp Trofeee (beroepsrenners) en de bokaal om de Timmermans-Van der Heijden prijs (amateurs) hebben weer een schitterende strijd te zien gegeven. Opnieuw is gebleken dat beide firma's drie jaar geleden recht- streeks in de roos hebben geschoten. Het is een ster aan het wielerfirma- ment, waarvoor vele liefhebbers op de been komen en die ook langs het parkoers, in de plaatsen St. Oedenrode, Son, Best, Liempde, Den Dungen en Berlicum, veel publiek trekt. De organisatie, in handen van een aantal medewerkers van de tegelhandel en de plaatselijke wielervereniging Schijndel, die we overigens vorige week in ons verslag van de “Lus van Schijndel" wat tekort hebben gedaan, want ook toen was hun werk perfect, klopte ook nu weer tot in de puntjes.

„Het is jammer", vertrouwde Jan van Erp, die er niet voor schroomt zelf hekken te versjouwen, ons tussen de aankomst van de laatste amateur en de eerste prof toe dat er zo weinig renners voor een tijdrit warm zijn te krijgen. “We zijn in onderhandeling geweest met diverse buitenlandse coureurs, maar je krijgt ze niet aan de start."

Wijzigingen

Het deelnemersveld bij de profs had mede om die ireden ook nu weer op het allerlaatste moment enkele wijzigingen ondergaan. Voor Michel Pollentier reed Ludo Delcrodx en voor Freddy Maertens kwam Jos Schipper aan het vertrek.

Zoals gezegd was John Broers de beste amateur. „Ik heb alles gegeven wat ik in me had. Ik heb er niet aan gedacht mijn krachten te verdelen. Ik reed alles uit de kast en dan maar kijken waar ik uit zou komen", vertelde hij dolgelukkig, terwijl verzorger Piet Sanders hem zijn jack aanreikte. Dat amateurs er niet voor terugschrikken een zeer groot verzet te monteren bleek ook uit de woorden van Broers. „Ik heb constant op de dertien gereden en de laatste vijf kilometer op de twaalf", zei hij of het de normaalste zaak van de wereld was. Voor hebben de heren dan een kamrad van vijfenvijftig staan. Dat Broers vooral in de laatste vijf kilometer als een trein over de wegen was gegaan bleek overduidelijk toen de tussentijden vergeleken werden. Op 40 kilometer had Adri van de Pool de leiding stevig in handen. Zijn voorsprong op Broers, overigens een ploeg­genoot van hem, bedroeg op dat moment 25 seconden. De man uit Hoogerheide leek op fluweel te zitten. De eindtijd van Broers was echter negentien seconden sneller dan die van de Westbrabander, die toegaf in de slotfase een klap te hebben gekregen deels van de wind, maar anderzijds toch ook van een te snel vertrek.

Overconcentratie

Tussen de beide Van Erp-renners handhaafde zich Henk Mutsaars. „Ik ben niet heel erg teleurgesteld", zei de man uit Schijndel. „Ik heb gedaam wat ik kon en Broers was vandaag sterker. Natuurlijik heeft een overconcentratie ook met mijn verlies te maken. Misschien is de afstand voor mij ook tekort geweest. Vorig jaar, toen ik won, boekte ik mijn grootste winst tussen de vijfenveertigste en zestigste kilometer. Ik zoek echter geen uitvluchten, ik heb verloren en daar leg ik me maar bij neer", zei de Driessen Stoffen-Optilon coureur sportief.

Pechvogel

Zich bij de nederlaag neerleggen deed ook Jos Lammertink. Hij stond na 22 kilometer, toen de eerste tussenstand werd bekendgemaakt, bovenaan. Henk Mutsaars, toen tweede, had zeventien seconden op de Twent moeten prijsgeven. „Ik had toen al last van een aanlopend achterwiel", zei hij naderhand in de permanence, Hotel De Zwaan op de Markt. „Dat werd steeds erger en tien kilometer voor het einde heb ik van wiel gewisseld. We konden het er bijna niet uitkrijgen en de zaak was zo ontzet dat we ook het nieuwe wiel er maar moeilijk in konden doen. Ik wil niet zeggen dat ik door dit voorval de overwinning heb verspeeld, maar als je in aanmerking neemt dat ik ondanks die pech toch maar 43 seconden heb verloren, dan geloof ik toch dat ik er dichtbij zou zijn geweest." Lammertink is overigens zeer blij met zijn profcontract volgend jaar bij HB. “Ze hebben een goed programma, met vele buiten­landse rittenkoersen, zodat ik ongetwijfeld aan mijn trekken zal komen", zei de gewezen kampioen van Nederland. De reve­latie van de tijdrit was Gerard Veldschoten van de ploeg R & B Glas-Rijwielhuis Verhallen. Hij nestelde zich op nau­welijks een halve minuut van de winnaar op de vierde plaats. De renner uit Oldenzaal verbleef een week lang bij ploegleider Jan Peters, waardoor hij zich in Schijndel op deze tijdrit kon prepareren. De voorbereiding was echter toch niet zo optimaal dan was voorgenomen, want kort daarvoor lag Veldschoten, 19 jaar, en afkomstig uit Oldenzaal, drie weken met een hard­nekkige griep te bed. Na Jos Lammertink, die ondanks zijn pech nog vijfde werd, finishte Theo Hogervorst. Hij was de eerste van het oranje-kwartet dat de honderd kilometer tijdrit om de regenboogtrui reed. Guus Bierings werd zevende, Hennie Stamsnijder negende en Theo de Rooy slaagde er enkel in Theo Gevers uit Heesch achter zich te houden. Natuurlijk roept deze uitslag de vraag op of Nederland met de vier sterkste renners in Valkenburg heeft gereden. Misschien dat de ploeg Broers-­Mutsaars-Van de Poel en Lammertink toch verder was ge­komen. De leiders stuitten echter op verschillende moeilijk­heden. Sommige renners gaven te kennen niet in de zware tijdrit te willen rijden en een tweede dilemma was de onder­linge verstandhouding tussen de renners. Deze, in feite secun­daire belangen, hebben het van het landsbelang gewonnen.

Profs

Bij de profs, die voor het eerst niet samen reden met de ama­teurs, een maatregel noodzakelijk om de race voor de geld­rijders interessanter te maken en die ook vijftien kilometer meer moesten afleggen, ging vooral Fedor den Hertog snel weg. Te snel, naar later zou blijken. Toen na 22 kilometer de eerste balans werd opgemaakt had de in Belgie wonende Nederlander liefst 26 seconden voonsprong op Bert Oosterbosch, die in tegen­stelling tot Den Hertog in een gelijkmatig tempo was ver­trokken. Jan van Houwelingen lag toen derde en Hennie Kuiper en Herman Ponsteen deelden de vierde en vijfde plaats. Gerrie van Gerwen, die vooraf had gezegd het gevoel te hebben een goede tijd te zullen rijden, bezette de zesde plaats. De onderlinge verschillen tussen deze renners waren echter zeer gering.

Een kandidaat

Tussen de 22 kilometer en de 40 kilometer had Den Hertog met pech te kampen. Op dat moment had Oosterbosch al een groot gedeelte van zijn achterstand goedgemaakt. Den Hertog kon het juiste ritme niet meer vinden en werd door de Eind­havenaar gepasseerd. Den Hertog kwam in het verdere spel niet meer voor. Toen de tijden van de 40 kilometer bekend werden bleek dat er slechts een kandidaat voor de overwin­ning was, Bert Oosterbosch. De vraag was alleen hoeveel voorsprong hij op zijn naaste rivalen zou nemen. Van Houwe­lingen had zich opgewerkt naar de tweede plaats 1.53 min. achter Oosterbosch en de verrassing van de dag, Gerrie van Gerwen, was derde geworden. In deze posities zou nog weinig verandering komen, alleen de nummers vier en vijf Ponsteen en Kuiper wisselden nog van plaats. Fedor den Hertog viel steeds verder terug en moest ook Andre Gevers nog voorbij laten gaan. Met een achtste plaats in een veld van tien coureurs bleef Den Hertog onder zijn kunnen.

De enige buitenlander, de Belg Ludo Delcroix, kwam in het spel niet voor. Hij werd in de officiele uitslag op de laatste plaats geklasseerd. Later zou hij nog een plaats opschuiven, omdat Jos Schipper een tijdstraf van vijf minuten opliep, om­dat de man uit Kwadendamme gestayerd zou hebben. Schipper ontkende dat ten zeerste, maar de jury had in deze het laatste woord.

Tevreden

De meest tevreden renner was na afloop ongetwijfeld Gerrie van Gerwen. Daags voordien had hij nog gewonnen in Baarlo en nu stond hij opnieuw in het teken van de belangstelling. De Brabander heeft een geweldig seizoen gehad en bewees dat een renner in forme in alle specialiteiten zijn man kan staan. „Ik rijd nooit erg goed in een tijdrit, maar toch heb ik er in mijn amateurperiode in Frankrijk een gewonnen. Ook toen stak ik in een goede conditie," vertelde hij.

Jan van Houwelingen was met zijn tweede plaats ook content. Hij was met buikloop uit de Profronde van Nederland terug­gekeerd, een euvel waardoor hij lang uit competitie bleef. Pas veertien dagen geleden zat hij weer op de fiets. Na twintig kilometer keerde hij echter alweer huiswaarts en hij had niet veel vertrouwen in de tijdrit gehad. Wanneer je dan toch tweede wordt, is dat natuurlijk een goede opsteker voor de komende wedstrijden.

Jos Schipper was zonder enige voorbereiding naar Schijndel gekomen. Hij hoorde pas vrijdagavond dat hij startgelegenheid had. “Geen goede voorbe- reiding is geen voorbereiding," zei hij. Twee jaar geleden bezette hij de vierde plaats, nu had hij de nacht voordien slecht geslapen, zich niet geprepareerd en zijn moraal stond op nul. In tijd werd hij negende, maar na het uit­spreken van zijn straf werd hij rode-lantaarndrager van die dag.

Tot slot Andre Gevers. Hij reed in Schijndel een van zijn laatste wedstrijden in zijn carriere. Hoogstwaarschijnlijk keert hij vol­gend jaar niet meer op de weg terug. “Deels zie ik het niet meer zitten." Het is toch wel bijzonder zwaar om je te hand­'haven in dit wereldje en anderzijds staat het afscheid van Gevers als actief sportbeoefenaar in verband met zijn ver­anderde geloofsovertuiging. Gevers, die van Schijndel naar Erp verhuisde, is sinds korte tijd toegetreden tot de Getuigen van Jehovah, die strengere maatstaven aanleggen in het leven. Hierdoor overtuigd heeft hij besloten een punt echter zijn loop­baan te zetten. Een loopbaan met als hoogtepunt het wereld­kampioensahap hij de amateurs in Mettet, tijdens het Neder­lands weekeinde in Belgie, want daags nadien haalde Hennie Kuiper de hoogste titel in Yvoir.BRON.JO DE BRUIN

Amateurs

Johnny Broers

Henk Mutsaars

Adri van de Poel

Gerard Veldschoten

Jos Lammertink

Theo Hogervorst

Guus Bierings

Bas van Lamoen

Hennie Stamsnijder

Hans Vonk

Theo de Rooy

Theo Gevers

Beroepsrenners (62 km)

Bert Oosterbosch

Jan van Houwelingen

Gerrie van Gerwen

Hennie Kuiper

Herman Ponsteen

Bert Pronk

Andre Gevers

Fedor den Hertog

Ludo Delcroix

Jos Schipper (stayeren)

 

SCHINVELD (3 juni).1979

Amateurs: 1. W. Bouman, 2. B. v. d. Boorn, 3. F. van Bakel, 4. J. Meulenberg, 5. C. Bourg­meyer (Lux.), 6. E. Godery, 7. T. Luijten, 8. A. v. Mulken, 9. H. v. Weerden, 10. A. Pieters.

Junioren: 1. M. Theunissen, 2. W. Vaassen, 3. F. Timmers, 4. P. Harings, 5. E. Wolf, 6. W. Demandt, 7. G. Walstock, 8. H. Senden, 9. J. Stassen, 10. E. Ummels.

Nieuwelingen: 1. J. van Wegberg, 2. T. van Sleeuwen, 3. A. van Gaveren, 4. P. Knops, 5. B. Thoolen, 6. F. Timmermans, 7. A. van Hoogstraten, 8. J. Flekken, 9. P. Dohmen, 10. W. Verbert.

 

SCHOONHOVEN (21 juni).1979

Amateurs: 1. Harrie de Boer, 2. H. Craane, 3. Cor Schuurman, 4. Harrie van Pierre, 5. Barend Huveneers, 6. Pim Bosch, 7. Nico Toussaint, 8. Bram Jouvenaar, 9. Eric Geserick, 10. Cees van Bragt,

Liefhebbers: 1. H. Uittenbogaard, 2. H. Lap. 3. H. Ket, 4. A. Wennekes, 5. F. de Zwart, 6. Piet Legierse, 7. Hans van de Oever, 8. F. van de Helden, 9. P. van Kleij, 10. L. Wassenaar,

 

SELECTIE WEDSTRIJD MILITAIREN – 02 maart.1979

PETER KOPPERT de snelste militair

                                             in winterse selectiewedstrijd

De laatste restjes van een barre winter waren nog duidelijk zichtbaar op het bekende tankparkoers van de Prins Bernhard­kazerne in Amersfoort. Ook op de Vlasakkers had koning Win­ter huis gehouden, zelfs zo erg, dat op vrijdag 2 maart jl. nog hard en intensief moest worden gewerkt om het parkoers vrij te maken van sneeuw en ijs. Dat lukte allemaal wonderwel, al was zelfs de hele weg nog niet goed berijdbaar, maar de selec­tiewedstrijd om in de Nationale Militaire Wielerploeg opge­nomen te worden, zou coute que coute doorgang vinden. Dat gebeurde dan ook, al nam de jury een wijze beslissing door terecht de geplande afstand van 125 km in te korten tot 82.5 km. Meer dan voldoende, want het werd een zware slijtageslag, waarin uiteindelijk maar drie renners tot in de finale overeind bleven: Peter Koppert, Ton Knipping en Klaas Brandse, die in deze volgorde ook afgetekend door de finish kwamen.

Maar liefst 67 militairen hadden zich voor dit selectieduel bij majoor G. Th. Beljaars gemeld, zo'n 45 gingen er werkelijk van start, onder wie een zestal dat binnenkort 's konings wapen­rok gaat aantrekken, maar hun Wilde men terecht de kans niet onthouden. Dat heel wat renners de km's nog niet in de benen hadden was snel merkbaar. Al na zo'n 25 km waren er nog maar 18 kandidaten voor de eindzege overgebleven. De winter eiste op de valreep van de lente nog eens haar tol en de steile Hellingbaan en de gestaag vallende regen deden de rest. Het werd een ware afvalrace. De 18 man sterke kopgroep werd steeds verder uitgedund. Van Dijk, De Weyer en Ron Bessems, de laatste door derailleurpech, haakten af. Van Eck reed lek, maar kwam terug. Wim Branderhorst en Klaas Brandse haak­ten af, maar kwamen toch in een mooie achtervolging weer terug bij de kop. Later maakte Van Eck zo'n vijftig seconden achterstand door pech weer goed en kwam de finale in het zicht, met nog maar acht renners in de strijd om de kop­posities. Dat waren Ton Knipping, Wim Branderhorst, Klaas Brandse, J. van Eck, Peter Koppert, E. v. d. Poll, Ton Vrolijk en H. Weersma.

De strijd ging door, slechts de sterksten bleven overeind. De goed rijdende Ton Vrolijk kwam door pech los, Wim Brander­horst en E. v. d. Poll konden het tempo niet bijbenen en in de voorlaatste ronde verdwenen J. van Eck en H. Weersma uit de kop. De strijd was gestreden. Ton Knipping, Klaas Brandse en Peter Koppert maakten letterlijk de dienst uit. Al een paar kilometers voor de finish, toen de rest in geen velden, wegen of sneeuw en ijs meer was te zien, beloerden zij elkaar al voor de eindsprint. Klaas Brandse speelde het alles-of-niets-spelletje, maar hij word weer tot de orde geroepen. Een sprint werd het eigenlijk niet, want Peter Koppert liet zijn metgezellen in de laatste meters gewoon en heel gemakkelijk achter zich met Ton Knipping en Klaas Brandse, de laatste der Mohikanen, in zijn kielzog. Bloemen voor dit drietal, maar evenveel respect voor de rest van de militairen die dit barre winterse avontuur tot een goed einde brachten.

Amateurs: 1. Peter Koppert (Monster) 82.5 km in 1.52.04 uur, 2. Ton Knipping (Volkel), 3. Klaas Brandse (Ouderkerk), 4. J. van Eck (Schijndel), 5. H. Weersma (Moordrecht), 6. T. Vrolijk (De Lier), 7. C. Kuystermans (Bosschenhoofd), 8. C. Blonk (Cuyk), 9. N. Men­sing (Poeldijk), 10. A. Huysmans (Stampersgat), 11. J. van Rossem (Den Haag), 12. H. van Mulken (Stein), 13. G. Roelofsen (Wezep), 14. E. v. d. Poll (Oldebroek), 15. Ad de Jong (Weteringbrug), 16. W. Branderhorst (Breukelen), 17. G. den Besten (Monster), 18. K. Buis (Enkhuizen), 19. J. M. van D(jk (Aarle-Rixtel), 20. W. v. d. Wijst (Schijndel), 21. D. van Egmond (Nijverdal), 22. J. Gevers (Rijsbergen), 23. N. de Weyer (Goirle), 24. L. van Laarhoven (Den Bosch), 25. R. Uitendijk (Heenvliet).

 

s-GRAVENDEEL (18 augustus).1979

Amateurs: 1. C. Schuurman, 2. H. Steckers, 3. G. Sintnicolaas, 4, J. Zuydweg, 5. P. Sager, 6. J. de Keyzer, 7. R. Joostema, 8. Kr. Sint-nicolaas. 9. J. de Bruin, 10. R. den Boer.

Junioren: 1. R. Koppert, 2. A. Harren, 3. P. Boers, 4. M. Mulder, 5. H. Akkermans, 6. L. van Mook, 7. H. de Vries, 8. R. Christoffers, 9. J. Roozenburg, 10. J. Lourens.

Nieuwelingen: 1. R. Kersten, 2. W. den Hoedt, 3. J. v. d. Pool, 4. A. de Ruig. 5. M. de Bast, 6. F. de Bergh, 7. H, van Staten, 8. J. Nijssen, 9. C. Braanker, 10. W. van Sprundel.

Liefhebbers: 1. G. de Wit, 2. P. Legierse, 3. M. van Brussel, 4. P. Kleinendorst, 5. A. Keizerwaard, 6. C. Butter, 7. B. de Zeeuw, 8. W. Tonder. 9. P. Barendrecht, 10. P. v. d. Kley.

 

s-GRAVENPOLDER (26 mei).1979

Cees Priem kreeg in 's-Gravenpolder de bloemen na een ge­slaagde solo-vlucht in de slotronde. De Zeeuwse streekfavoriet, die 25 kilometer voor het einde de beslissende fase had ingeluid samen met Gerrie van Gerwen, Fons van Katwijk en Co Moritz, sloeg met nag 1500 meter te gaan een gaatje van 50 meter en hield die winst vast tot aan de finish. In deze, vaak door stort­regens geteisterde, profkoers was Gerrie van Gerwen ongetwij­feld de grote animator. Van Gerwen imponeerde niet alleen door een lange solo-vlucht (60 kilometer), maar toonde kort nadat hij in de kraag was gegrepen opnieuw zijn grote strijd­lust door opnieuw de ruimte in te gaan. En toen hadden alleen Priem, Fons van Katwijk en de verrassend goed koersende Co Moritz het antwoord gereed.

De 300 toeschouwers die het slechte weer hadden getrotseerd zagen reeds na vier ronden Gerrie van Gerwen op avontuur uittrekken. Met een leidersprijs van 750 gulden in het vooruit­zicht was dat trouwens niet zo gek bekeken.

Met de winst van 25 seconden, die Van Gerwen had genomen, leek het aanvankelijk voor de concurrentie nog geen tijd om tot directe actie over te gaan. Maar toen het water met bakken tegelijk neerstroomde, trok de eenzame vluchter hiervan dui­delijk profijt en voerde zijn voorsprong op tot 40 seconden.

Pluvius was dan ook nog maar even wat milder of Priem, Raas, Aling en Langerijs brachten de jacht op gang.

De baanspecialist Van Gerwen - die ook op de weg trouwens een aardig stukje kan fietsen - en de week daarvoor in Vlissingen als derde was geeindigd, trachtte nog wel geruime tijd stand te houden, maar capituleerde tenslotte tegen de samengebundelde krachten. Nauwelijks was de fusie, op 30 kilo­meter voor het einde, tot stand gekomen, of Van Gerwen etaleerde zijn onuitblusbare strijdlust opnieuw. De sprong van laatstgenoemde werd nu echter tijdig beantwoord door Priem, Fans van Katwijk en Co Moritz en daarmee was de “goede trein" vertrokken.

In de slotfase kwamen de toeschouwers bepaald goed aan hun trekken. Drie ronden voor het einde moest eerst Jan Raas het peloton laten gaan na een lekke band en kan uiteraard regle­mentair geen aanspraak maken op een rondo vergoeding. In een furieuze achtervolging onderstreepte de Zeeuwse klassie­kerkoning echter nog eens zijn grote klasse en reed het gat van 400 meter dicht.

Raas sloot bij het peloton aan toen de slotronde word ingezet en juist op dit moment sloeg in het voorste gelid ploeggenoot Cees Priem zijn beslissende bres. De Zeeuwse wielerfans onder­streepten beide knappe staaltjes van hun idolen met groot gejuich, maar ook Gerrie van Gerwen, die in de strijd om de tweede plaats werd geklopt door Fons van Katwijk, kreeg veel applaus voor zijn geleverde prestaties. Achter de vier vluchters won Jan Aling de spurt peloton.

De leidersprijs Gerwen. BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Cees Priem 98 km in 2.24.10, 2. Fons van Katwijk, 3. Ger­rie van Gerwen, 4. Co Moritz, 5. op 23 sec. Jan Aling, 6. Hans Lange­rij,s, 7. Herman Ponsteen, 8. Joh. v. d. Meer, 9. Henk Peels, 10. Jos Schipper, 11. Theo Smit, 12. Ger Mak, 13. Ferdi v. d. Haute, 15. Jan Hordijk, 16. Ton Griep, 17. Livien Klaasen, 18. Jan Raas, 19. Wim de Ruiter, 20. Kees Bal, 21. Jan Gommers, 22. Honk Moonen, 23. Aad van den Hoek, 24. Jac. Verbrugge, 25. A. Verbraecken (Belgie), 26. Ron Kroep, 27. Nidi den Hertog, 28. op 1 ronde Vester Aarts, 29. Ko Blok, 30. Cor Berkhouwer.

Amateurs: 1. W. van Helvoirt, 2. P. Sterk, 3. G. van Geloof, 4. H. Feyters, 5. K. Brouwer, 6. F. Gevers, 7. R. Roks, 8. M. van Vlimmeren, 9. A. Cloots, 10. P. Heeren.

Liefhebbers: 1. K. Tolhoek, 2. R. Bakker, 3. L. Poortvliet, 4. S. van Dongen, 5. M. van Brussel, 6. W. Wielhouwer, 7. A. Westerbeke, 8. R. van Lienden, 9. H, v, d. Oever, 10. A. v. d. Ploeg.

 

s-GRAVENZANDE (10 juli).1979

Amateurs: 1. C. Schuurman, 2. A. Prinsen, 3. G. Ratterman, 4. G. Rotteveel, 5. P. Koppert, 9. B. van Lamoen 10. M. Visser.

Nieuwelingen: 1. R. Valkenburg, 2. A. de Ruig, 3. G. Rutten, 4. R. Vroom, 5. R. Sienders, 6. G. van Mieghem, 7. J. v. d. Poel, 8. F. de Vos, 9. J. Smallworth (Engeland), 10. R. Groot.

 

s-HEERENHOEK (12 sugustus).1979

Gerrie Knetemann via korte solo winnaar 32e Regenboogcourse

De 32e Regenboogcourse in 's-Heerenhoek is voor de organisa­toren een grandioos succes geworden, ondanks het feit dat men enkele dagen tevoren wel even met de handen in het haar zat. Giuseppe Saronni - die moest fungeren als een der grote ,,trekkers" - had namelijk besloten niet in het pittoreske dorp op Zuid-Beveland van start te gaan. Met hem viel ook zijn Scic-ploegmaat Roy Schuiten weg.

Het comite in 's-Heerenhoek - en dat is al eerder bewezen - wist echter van wanton en trok ter elfder ure Hennie Kuiper en Gerrie Knetemann aan. Een gelukkige greep naar later zou blijken. Vooral Knetemann toonde zich een waardig plaats­vervanger. De nog regerende wereldkampioen zat boordevol strijdlust en zette tenslotte via een korte solo zegevierend de kroon op het werk. Met de “Kneet" moet in een adem de plaatselijke favoriet Jan Raas worden genoemd, die zich eveneens manifesteerde als grote smaakmaker.

Trouwens de hele club van 58 die van start ging toonde genoeg ambitie om er voor de circa 7000 toeschouwers een echte wielerhappening van te maken.

De slotconclusie van het organiserend comite was dan ook: „Met de grootste voldoening kijken we op deze dag terug". De boeiende koers kreeg zijn beslissende fase toen er nog 25 kilometer voor de wielen lagen. Jan Raas, Gerrie Knetemann, Jos Schipper, Piet van Katwijk en de trotse leider in het Spar-klassement Gerrie van Gerwen (ook hij weer) trokken toen alle registers open en de goede trein was vertrokken. Toen het leiderskwintet snel 35 seconden winst had genomen, kwam de eerste tegenactie op gang van Cees Priem en Frits Pirard. Deze liep echter op niets uit. Ook de jacht van het duo Richard Bukacki-Henk Lubberding reikte niet ver genoeg.

Ook Joop Zoetemelk, Sjaak Verbrugge, Roelof Groen, Harry Lunenburg, Cees Priem en Aad van den Hoek, die inmiddels uit het peloton waren ontsnapt, behoorden eveneens tot de geklopten. Dit zestal bereikte zelfs Lubberding en Bukacki niet meer, die hun posities achter de hoofdmacht kranig verdedigden.

In de frontlijn ontspon zich nog een fel gevecht om de bloemen. Twee ronden voor het einde schreeuwden de supporters van Jan Raas zich de kelen schor toen hun idool een gaatje van 50 meter wist te slaan. De moedige poging van Raas kreeg echter geen gestalte omdat de concurrentie gezamenlijk en hard terugsloeg. Maar op het moment dat hij werd teruggepakt (bij het ingaan van de laatste ronde) trok Jan Raas opnieuw het hoofd dieper naar het stuur en plaatste een nieuwe demar­rage. Nu was het vooral Jos Schipper die de sprong van zijn streekgenoot pareerde. Maar Knetemann, die feeling heeft voor dergelijke situaties, profiteerde handig. Meegegaan aan het goede wiel (bij Schipper) ging de “Kneet" met een kat­achtige jump over beide streekrivalen heen en besloot daarna zijn imposante solo met een triomf. Jan Raas (hij incasseerde de leidersprijs van 750 gulden) klopte zijn medevluchters in de strijd om de tweede plaats en Bukacki en Lubberding arri­veerden na goed een halve minuut aan de streep. Aad van den Hoek was de snelste van de volggroep en Hubert Matthis werd spurtwinnaar van het peloton.

Ook voordat de finale werd ingeluid had het publiek zich geen moment verveeld. Diverse acties waarbij vooral Raas, Priem, Van Gerwen, Zoetemelk, Schipper, en Knetemann waren be­trokken, brachten reeds in het eerste anderhalf uur de toe­schouwers in extase. Met een knetterende finale daar nog over heen kon deze Regenboogcourse dan ook in de annalen worden bijgeschreven als: bijzonder geslaagd.BRON:RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Gerrie Knetemann 103 km in 2.09.13, 2. Jan Raas op 10 sec., 3. Jos Schipper, 4. Gerrie van Gerwen, 5. Piet van Katwijk, 6. Richard Bukacki op 33 sec., 7. Henk Lubberding, 8. Aad van den Hoek op 56 sec., 9. Cees Priem, 10. Roelof Groen, 11. Harry Lunenburg, 12. Joop Zoetemelk, 13. Sjaak Verbrugge, 14. Hubert Matthis op 1.19 min., 15. Vester Aarts, 16. Guido Calster, 17. Cees van der Wereld, 18. Nico Been, 19. Jan Breur, 20. Frits Pirard, 21. Joel Gallopin, 22. Eddy Schepers, 23. Jan Gommers, 24. Theo Smit, 25. Andre Mollet, 26. Kees Bal, 27. Henk Peels, 28. Ger Mak, 29. Albert Jongkind, 30. Alain de Roo.

Nieuwelingen: 1. H. van Straten, 2. C. Steel, 3. G. Cannavacciuolo, 4. J. van Poppel, 5. R. Valkenburg, 6. J. Schillemans, 7. J. van Weg­berg, 8. N. v. d. Klundert, 9. W. van Sprundel, 10. W. Verbert.

Liefhebbers: 1. M. van Brussel, 2. J. de Goede, 3. S. van Dongen, 4. W. de Feber, 5. S. de Kok, 6. L. de Jager, 7. F. Meilaard, 8. K. Duivenvoorden, 9. R. van Lienden, 10. C. Stegena.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. T. Kole-­Fopma, 3. N. Streef, 4. A. Versluis-van Aart, 5. A. Petterson (USA), 6. P. de Bruin, 7. M. Kaufmann, 8, T. v, d. Plaat, 9. B. v. d. Spiegel-Hage, 10. B. van IJken.

 

SIDDERBUREN.(1979.09.29)

Amateurs: 1. Gerrit Brokelman; 2. Gerrit Mohlmann; 3. Gerard Schipper;

 

SILVOLDE.(1979.09.30)

Amateurs: 1. Herman Snoeijink; 2. Frits Schur; 3. Bram van Stelt;

 

SIMPELVELD.(1979.08.03)

Hennie Kuiper houdt Jo Maas van zege of in SIMPELVELD

Theo Smit wint afvalrit

Hennie Kuiper stond een Limburgee overwinning in de Nacht van Simpelveld in de weg. De demarrage van de Tourcrack, anderhalve rondo voor het einde van dit criterium over 60 kilo­meter, deed de kopgroep van zes man versplinteren. Jo Maas probeerde toen tevergeefs de kloof te overbruggen.

De Nacht van Simpelveld, waarin zeker 12.000 toeschouwers aanwezig waren, bestond uit twee delen. Eerst een afvalrit; daarna een koers over vijftig ronden. Van de 30 gecontracteerde beroepsrenners ontbraken door ziekte of anderszins zowel Decauwer als ook Oosterbosch, Hordijk en Klaasen. Op de valreep slaagden de organisatoren er nog in om twee Fransen aan te werven: Hubert Mathis en Patrick Perrot, ploegmakkers van respectievelijk Zoetemelk en Kuiper. Zodoende draaiden 28 man hun rondjes door het kloosterstadje.

In de afvalrit was de Limburger Wim Maessen de eerste die het parkoers moest verlaten. Schipper, Jan van Houwelingen, Venix, Langerijs c.s. volgden. Uiteindelijk, toen als laatsten Piet van Katwijk en Walter Godefroot het onderspit hadden moeten delven, vochten Theo Smit en Jan Raas in een zij-aan­zij-gevecht om de overwinning. Die ging naar de renner uit de HB Alarmsysteem-ploeg.

In het criterium werd ondanks het bijzonder hoge tempo toch nog geprobeerd om aan de aandacht van het peloton te ont­snappen. Verschillende keren mislukten deze pogingen, maar tenslotte kwamen Raas, Zoetemelk, Lubberding, Kuiper, Maas, Langerijs en de Belg Johan Demuynck buiten schot. Jan Raas werd voor zijn activiteiten slecht beloond. De Zeeuw kreeg namelijk een lekke tube. Zijn (mislukte) achtervolging hield de kijkers niettemin in de ban, totdat Kuiper het tijd vond om een sprintgevecht uit de weg te gaan. Vanaf dat moment was de jacht van Raas van ondergeschikt belang. Het enthousiasme werd vergroot toen de Limburgse Tourheld Jo Maas in zijn eentje probeerde bij Kuiper te komen. Een overwinning bleek eehter niet weggelegd voor de streekfavoriet. Het applaus voor Kuiper was er niet minder om.BRON: WIEL VERHEESEN

Uitslag afvalrit: 1. Theo Smit 33.6 km in 46.25 min., 2. Jan Raas. 3. Walter Godefroot (B), 4. Piet van Katwijk, 5. Jo Maas, 6. Frits Pirard, 7. Klaus-Peter Thaler (Did), 8. Ton Griep, 9. Jan Aling, 10. Fons van Katwijk, 11. Fred Rompelberg, 12. Patrick Perret (Fr), 13. Johan van der Meer, 14. Sjaak Verbrugge, 15. Johan Demuynck (B), 16. Fedor den Hertog, 17. Joop Zoetemelk, 18. Adrie van Houwelingen, 19. Hubert Mathis (Fr), 20. Hennie Kuiper, 21. Eddy Schepers (B), 22. Henk Lubberding, 23. Gerrie van Gerwen, 2'4. Hans Langerijs, 25. Martin Venix, 26. Jan van Houwelingen, 27. Jos Schipper, 28. Wim Maessen.

Uitslag criterium: 1. Hennie Kuiper 60 km in 1.22.45, 2. Jo Maas op 2 sec., 3. Hans Langerijs op 4 sec.. 4. Henk Lubberding, 5. Joop Zoete­melk, 6. Johan Demuynck (B) op 14 sec., 7. Jan Raas op 18 sec., 8. Klaus-Peter Thaler (Dld) op 39 sec., 9. Piet van Katwijk, 10. Theo Smit, 11. Gerrie van Gerwen, 12. Johan van der Meer, 13. Ton Griep, 14. Jan van Houwelingen, 15. Fred Rompelberg. 16. Wim Maessen, 17. Sjaak Verbrugge, 18. Patrick Perret (Fr), 19. Eddy Schepers (B), 20. Hubert Mathis (Fr).

 

SINT JANSTEEN (26 juni).1979

Amateurs: 1. Ad van Peer, 2. Mario van Vlimmeren, 3. Tonnie Huijzen,

 

SINT OEDENRODE (12 mei).1979

Nieuwelingen: 1. C. v. d. Dungen, 2. J. Peels, 8. M. van Gerwen, 4. F. Witlox, 5. L. Lam­bregts, 6. E. Vulders, 7. G. Bujjs, 8. P. Knuvers, 9. J. Franssen, 10. J. Roymans.

 

SINT OEDENRODE (3 juni).1979

Amateurs: 1. B. van Lamoen, 2. F. Schur, 3. H. Mutsaars, 4. E. Koersen, 5. L. van Wely, 6. J. Weber, 7. R. van de Broek, 8. G. Bierings, 9. M. Elshof, 10. A. Versluis.

Junioren: 1. H. Stevens, 2. J. van Leijen, 3. T. van Berlo, 4. H. van Kessel, 5. F. Plantaz, 6. K. Evers, 7. J. Schipper, 8. R. Kok, 9. H. Hoppenbrouwers, 10. H. Wolters.

 

SINT PANCRAS (11 augustus).1979

Amateurs: 1. Rene Kos, 2. Garry Sutton, 3. Frits Schur,

Junioren: 1. Huub de vRies, 2. Wouter van de Bor, 3. Jan van Rossum,

Veteranen: 1. Leo Hagman, 2. Jan van de Horst, 3. Siem Kamp,

 

ST. WILLEBRORD - 11 maart.1979

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. J. Broers, 3. H. van Lent, 4. P. Kivits, 5. A. van Peer, 6. J. van Hooijdonk, 7. A. Prinsen, 8. A. Verstijlen, 9. L. van Wely, 10. R. de Veer.

Junioren: 1. A. van Oorschot, 2. P. Pieters, 3. G. van Gestel, 4. M. Teunissen, 5. F. Tim­mers, 6. R. Heeren, 7. E. Vossenberg, 8. C. Mol, 9. F. Maas, 10. K. Evers.

Nieuwelingen: 1. L. Kersten, 2. G. van Mieghem, 3. G. Teunissen, 4. H. Bone, 5. J. Verbaant, 6. J. Pirard, 7. G. Rutten, 8. R. Veeken, 9. B. de Jong, 10. G. Kuijpers.

 

SINT-MAARTENSDIJK (27 juli).1979

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. H. Nieuwdorp, 3. W. van Steenis, 4. A. v. d. Poel, 5. D. Hunt (Eng.), 6. M. van Vlimmeren, 7. C. Spaans, 8. Th. Faso, 9. J. Oosterwaal, 10. P. Franken.

Junioren: 1. L. Godde, 2. N. Verhoeven, 3. W. Wieme, 4. P. Hoondert, 5. R. Kok, 6. H. Akkermans, 7. M. Verhagen, 8. R. Heeren, 9. J. v. d. Toorn, 10. N. Hage.

Dames: 1. P. de Bruin, 2. M. Bik, 3. T. v. d. Plaat, 4. N. Streef, 5. A. Kuypers, 6. D. Wes­dorp, 7. A. Verhoeven, 8. E. van Leeuwen, 9. S. de Neef, 10. J. Elsten.

 

SINT-WILLEBRORD.(1979.08.14)

Amateurs: 1. Ad van peer; 2. Harrie de Boer; 3. Arnold van Hooft;

Junioren: 1. Hans Baudoin; 2. Corne Heeren; 3. Leon Nevels;

Nieuwelingen: 1. Leon Kerstens; 2. Guus van Mieghem; 3. Ben Vlaanderen;

 

SLUIS. (1979.09.01)

Amateurs: 1. Mario van Vlimmeren; 2. Cees Lazeroms; 3. Cees Spaans;

Junioren: 1. F. van Oorschot; 2. Arnold Claes; 3. Martin Stroosnijder;

 

SLUISKIL (16 juni).1979

Amateurs: 1. H. de Jong, 2. C. Spaans, 3. A. v. d. Steen, 4. W. van Helvoirt, 5. J. Lepoeter, 6. R. Roks, 7. J. Middleton (Eng.), 8. J. Westerweel, 9. K. Tolleman, 10. Patterson (USA).

Liefhebbers: 1. W. de Feber, 2. K. Tolhoek, 3. A. v. d. Ploeg, 4, H. v. d. Oever, 5. Ch. de Smit, 6. Th. v. d. Branden, 7. T. Veerman, 8. B. Steenbakker, 9. F. Meijaard, 10. R. van Lienden.

 

SMOKKELRONDE (29 april t/m 30 april).1979

LEEN POORTVLIET de beste in 2-daagse „Smokkelronde"

De „Smokkelronde" voor liefhebbers, het reeds nu befaamde twee-daagse wielergevecht in de Zuidwesthoek van Zeeuws­Vlaanderen, leverde een triomf op voor de 36-jaxige ex-prof uit Dirksland Leen Poortvliet. Zonder aan de zege van Poortvliet te kort te doen mag worden gesteld dat Zeelands beste lief­hebber Ko Tolhoek - ook al zo'n ouwe taaie - de grote verliezer werd van dit boeiende wielerspektakel.

Tolhoek, die immers voor de aanvang van de laatste etappe, leider was van het klassement met onder andere 8 seconden voorsprong op Poortvliet werd in die slotrit kansloos nadat er pas 25 kilometer opzaten. Getroffen door een bandbreuk kon Tolhoek toen zijn plaats in de inmiddels geformeerde hoofd­macht niet meer innemen. En in die goede trein, die was ver­trokken, zat Leen Poortvliet, zijn grootste concurrent, samen met andere sterke kleppers als Siep van Dongen, Cees Kloosterman, Niek Duivenvoorden, Peter Legierse en anderen. Zij trokken er zo hard aan, dat Tolhoek, ondanks een fana­tieke jacht, kansloos was.

Later zou het noodlot nogmaals toeslaan voor de gebrilde man uit Yerseke en dat koste hem meerdere minuten. Bijzonder spijtig voor Tolhoek, die ongetwijfeld dit seizoen nog dikwijls van zich zal laten horen.

De laatste etappe werd een zege voor Niek Duivenvoorden, maar midden in de roos schoot uiteraard eindwinnaar Leen Poortvliet die tweede was geworden in de individuele openings­tijdrit Draaiburg-St. Kruis over 9.5 kilometer achter Theo van de Brande. Ook die tijdrit had reeds een prooi kunnen worden voor Leen Poortvliet, die vlak voor de finish door een vlaggeman een verkeerde kant op werd gestuurd en dat kostte wel zo'n 20 seconden.

De eerste rit in lijn op zaterdagmiddag was door het bijzonder slechte weer (regen in overvloed) bepaald geen pretje voor de coureurs. Niettemin waren reeds na enkele kilometers vele groten waaronder Tolhoek en Poortvliet op het vinketouw gesprongen. Theo van de Brande maakte echter geen deel uit van die kopgroep van tien. Na een fraaie jacht kwam de Zeeuws-Vlaming wel dicht bij de leiders, maar toen hij tot twee maal toe bandbreuk leed was zijn illusie naar het rijk der fabelen.

Ook Poortvliet moest door bandbreuk even afhaken in de voorste lijn maar had courage genoeg om terug te komen en dat was een knappe prestatie. Bovendien versloeg Poortvliet zijn medevluchters in de eindsprint.

Toch moest hij zijn leiderstricot na de ploegentijdrit op zondag­morgen afstaan aan Tolhoek die samen met de andere Middel­kampers Steenbakker, Van der Ploeg en Van Lienden vleugels bleek te hebben. Het Middelkamp-kwartet won overtuigend en de daaraan verbonden bonificaties bezorgden Ko Tolhoek de leiderstrui, voor wie het noodlot zoals reeds verteld toesloeg in de slotetappe.

Niettenmin kreeg de weer bijzonder geslaagde Smokkelronde een sterke winnaar in de persoon van Leen Poortvliet.BRON: RIEN DE JONGE

Individuele tijdrit over 9.5 km: 1. Th. v. d. Brande 14.01 min., 2. L. Poortvliet 14.06, 3. J. Tolhoek 14.13, 4. H. Schuurmans 14.17, 5. C. van Helvoirt 14.20.

St. Kruis-St. Kruis: 1. L. Poortvllet 59 km in 1.36.26 uur, 2. T. KrabbC 3. A. Roelofs, 4. S. van Dongen, 5. C. van Helvoirt, 6. J. Tol­hoek, 7. P. Rijkers, 8. A. v. d. Ploeg 1.38.19.

Ploegentijdrit over 14.1 km: 1. Theo Middelkamp A 19.48.22 min., 2. De Windmolens 19.55.09, 3. Westland Wil Vooruit 19.56.00, 4. Delta B 20.03.00, 5. De Germaan 20.12.00.

Aardenburg-Aardenburg: l. N. Duivenvoorden 68.8 km in 1.43.00 uur, 2. S. van Dongen, 3. W. Wielhouwer, 4. Th. v. d. Brande, 5. L. Poort­vliet.

EINDKLASSEMENTEN

Individueel: 1. L. Poortvliet 3.33.32 uur, 2. C. van Helvoirt 3.33.46, 3. T. Krabbe 3.33.56, 4. P. Rukers 3:33.58, 5. P. Stout 3.35.58, 6. A. Roelofs 3.36.04, 7. A. v. d. Ploeg 3.36.05, 8. W. Wielhouwer 3.36.07, 9. N. Wolthuis 3.36.15, 10. S. van Dongen 3.36.20, 11. M. van Lienden 3.36.32, 12. N. Duivenvoorden 3.37.52, 13. A. Solleveld 3.38.02, 14. W. de Feber 3.38,18, 15. J. Tolhoek 3.38.47.

Ploegen: 1. Theo Middelkamp A 11.11.19 uur, 2. Zeeuws-Vlaanderen 11.34.08, 3. Zwaluwen 11.42.217, 4. Ahoy 11.52.13, 5. Hollandia 11.53.51

 

SNEEK (12 juni).1979

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. E. v. d. Poll, 3. L. Hollemans, 4. E. Koersen, 5. G. Schipper, 6. D. Lolkema, 7. L. Hulzebosch, 8. B. Duit, 9. L. Aalders, 10, J. Hoekstra.

 

SOEST (19 mei).1979

Veteranen: 1. J. Barens, 2. J. v. d. Horst, 3. H. Buis, 4. T. Krabbe, 5. C, v. d. Leek, 6. R. Meeldijk, 7. C. v. d. Hulst, 8. C. Hogervorst, 9. S. Kamp, 10. H. Brinkman.

Liefhebbers: 1. C. Bokma, 2. H. van Leeuwen, 3. A. Breure, 4. R. Steenman, 5. J. v. d. Weyden, 6. J. Nieuwenhuyzen, 7. F. v. d. Helder, 8. T. Marsman, 9. J. van Diik, 10. J. v. d. Sande.

 

SOEST (20 mei).1979

Amateurs: 1. P. Bosch, 2. H. de Boer, 3. A. Bakker, 4. E. Koersen, 5. H. v. d. Hoef, 6. P. Hogervorst, 7. B. Groen, 8. G. Ratterman, 9. E. Smit, 10. P. Versteeg.

Nieuwelingen: 1. L. Kersten, 2. W. den Hoedt, 3. A. van Gaveren, 4. R. Schurink, 5. H. Lely­veld, 6. C. Jacobs, 7. K. den Brons, 8. H. Kleisen, 9. B. Bon, 10. A. Wipperd.

Junioren: 1. R. Hekman, 2. T. Wallenburg, 3. W. Bartol, 4. J. Koster, 5. R. Moorman, 6. J. van Leijen, 7. S. Rooks, 8. H. Emens, 9. D. Drasee, 10. R. Beumer.

 

SON-BREUGEL - 18 maart.1979

Amateurs: 1. R. Senders, 2. R. Borst, 3. H. Mutsaars, 4. B. Lambo, 5. J. Vooys, 6. E. van Nistelrooy, 7. L. Ottema, 8. T. Gruijters, 9. H. Koot, 10. L. van Wely.

Junioren: 1. H. Winkel, 2. A. van Eeden, 3. H. Kox, 4. P. Pieters, 5. M. Manders, 6. H. Bau­doin, 7. P. Pieters, 8. W. de Veer, 9. K. Evers, 10. T. Wallenburg.

Nieuwelingen: 1. L. Kersten, 2. H. Bone, 3. J. Vos, 4. L. van Dungen, 5. J. Fransen, 6. K. de Brons, 7. F, Witlox, 8. G. Kuypers, 9. T. Poels, 10. H. Branckaert.

 

SOUBURG (7 juli).1979

CEES PRIEM ook in SOUBURG weer winnaar

In eigen omgeving rijdt Cees Priem zich dit seizoen bijzonder goed in de kijker. Na 's-Gravenpolder en Kloosterzande kon de Zeeuw zich ook in Souburg als winnaar laten huldigen. Nog drie ronden van 1700 meter moesten worden afgelegd, toen Priem ontsnapte uit een kopgroep van negen man en de solist, die tevens de leidersprijs van 500 gulden incasseerde, kon breed lachend de ovaties van bet publiek in ontvangst nemen.

Minder fortuinlijk was Frits Pirard, die juist op het moment dat Priem zijn jump plaatste, uit de kopgroep wegviel door een lekke band. Pirard kon zich daardoor niet meer mengen in de strijd om een vette prijs. Jammer voor de Bredanaar, die tot de meest dominerende renners had behoord.

Pirard en Priem kozen reeds in de beginfase voor actie en lagen ook aan de basis van de slag die na 30 km viel. Op de sprong van genoemd duo reageerden Schuiten, Jan van van Houwelingen, Andre van Gerwen, Aad van den Hoek, Jan Hordijk, Ton Griep, Henk Peels en Cor Berkhouwer. Alleen laatstgenoemde moest afhaken bij deze jachtgroep, die even na halfkoers (41 km) Pirard en Priem in de kraag greep.

Een groepje, bestaande uit Nidi den Hertag, Andre Gevers en Herman Ponsteen (toen op 1.05), trachtte vergeefs de schade te herstellen en ook later toen de actieve Nidi den Hertog het nog eens probeerde met Fons van Katwijk, Bukacki en opnieuw Gevers, was succes niet haalbaar.

Het peloton met o.a. Piet van Katwijk, Jos Schipper en Adrie van Houwelingen bood helemaal geen verweer en werd tien ronden voor het einde een lap bezorgd door de hoofdmacht.

Alleen Vester Aarts' en Livien Klaasen, die nog uit de groep waren ontsnapt, ontkwamen daar aan, evenals het viertal Fons van Katwijk, Gevers, Bukacki en Nidi den Hertog dat achter de leiders stand hield.

Nadat Priem de finish had bereikt, flitste diens ploeggenoot Aad van den Hoek als tweede over de meet en onderstreepte daarmee het succes van TI-Raleigh nog eens.BRON:RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Cees Priem 80 km in 1.54.17;, 2. op 12 sec. Aad van den Hoek, 3. Gerrie van Gerben, 4. Roy Schuiten, 5. Jan Hordijk, 6. Ton Griep, 7. Jan van Houwelingen, 8. Henk Peels, 9. op 48 sec. Frits Pirard, 10. op 1.38 min. Fons van Katwijk, 11. Andre Gevers, 12. Richard Bukacki, 13. Nidi den Hertog, 14. op 1.52 min. Livien Klaasen, 15. Vester Aarts, 16. op 2'.17 min. Herman Ponsteen, 17. Adrie van Houwelingen, 18. Piet van Katwii~k, 19. Huub Moonen, 20. Jos Schipper, 21. Jan de Jong, 22. Martin Havik, 23. M. Diercx, 24. Martin Rietveld, 25. Jan Breur, 26. Ron Kroep, 27. Jan Gommers, 28. Ko Blok, 29. Cees Stam, 30. Cor Berkhouwer.

 

SPIJKENISSE.(1979.09.15)

Amateurs: 1. Krijn Sint Nicolaas; 2. Wim Gomes; 3. Arie Versluis; 4. A. van Hooft; 6. Wim van Steenis; 7. Peter van de Knoop; 8. Rene den Boer; 9. A. Jon gejan; 10. Barend Huveneers;

Junioren: 1. H. Akkermans; 2. P. Hoondert; 3. Peter Pieters; 4. N. Tolleman; 5. C. Roskam; 6. John Pirard; 7. P. de Jong; 8. K. Dingemans; 9. R. Thomas; 10. Ruud Christoffers;

Liefhebbers: 1. Leen Poortvliet; 2. H. Uitenbogaard; 3. M. van Brussel; 4. S. van Dongen; 5. A. Wennekes; 6. W. Tonder; 7. B. Slangen; 8. H. Brinkman; 9. Piet legierse; 10. M. Drop;

 

SPRUNDEL (1 juli).1979

Amateurs: 1. W. van Dongen, 2. G. St. Nico­laas, 3. R. van de Broek, 4. J. van Tilborgh, 5. A. van de Poel, 6. P. van Stek, 7. K. den Hartog, 8. C. de Jong, 9. H. Steekers, 10. A. Verstijlen.

Junioren: 1. C. Lazeroms, 2. J. Roozenburg, 3. J. Peels, 4. J. van Rossem, 5. P. Hoondert, 6. M. Lexmond, 7. R. Kok, 8. R. van de Steen, 9. T. van Vliet, 10. J. Lammerts.

Nieuwelingen: 1. R. Valkenburg, 2. J. Siemons, 3. J. van de Poel, 4. G. van Mieghem, 5. L. de Groot, 6. J. Verbaant, 7. B. de Jong, 8. R. Sienders, 9. A. van Loon, 10. J. van Zandvliet.

 

ST. MICHIELSGESTEL.1e DAG (12 juni).1979

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. W. van Montfoort, 3. H. Mutsaars, 4. F. Jansen, 5. B. v. Lamoen, 6. H. Donkers, 7. H. Timmermans, 8. R. de Veer, 9. A. Hoezen, 10. S. Strijbosch.

Liefhebbers en veteranen: 1. A. Breure, 2. A. van Melis, 3. B. Bakermans, 4. C. van Helvoort, 5. L. Hoedemakers, 6. J. van Gessel, 7. G. v. d. Plants, 8. P. Rijkers, 9. C. v. d. Schoot, 10. J. de Boer.

 

ST. MICHIELSGESTEL.2e DAG (13 juni).1979

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. B. van Lamoen, 3. T. Weber, 4. Fr. Jansen, 5. P. van Leeuwen, 6. A. Hoezen, 7. L. van Wely, 8. J. Weber, 9. H. Donkers, 10. J. Gevers.

Dames: 1. M. Bik, 2. T. van der Plant, 3. K. van Oosten-Hage, 4. A. Mohlmann-Riemersma, 5. P. de Bruin, 6. M. Havik, 7. B. Hage, 8. M. Lagerlof, 9. T. Role-Fopma, 10. M. Kauffman.

 

ST. MICHIELSGESTEL.3e DAG (14 juni).1979

Amateurs: 1. M. de Veer, 2. H. Rijkers, 3. B. Lambe, 4. F. Jansen, 5. T. Weber, 6. A. Hoe­zen, 7. P. Zijerveld, 8. J. Gevers, 9. A. van Hooft, 10. L. van Wely.

Nieuwelingen: 1. R. Valkenburg, 2. J. Siemens, 3. G. Rutten, 4. A. Ottenvanger, 5. F. Kuijpers, 6. J. Verschuur, 7. C. v. d. Dongen, 8. J. Schillemans, 9. J. Vos, 10. M. Hermans.

 

ST. MICHIELSGESTEL.4e DAG (16 juni).1979

Amateurs: 1. P. Zijerveld, 2. T. Noy, 3. M. Roelofs, 4. H. Donkers, 5. W. van Montfoort, 6. Th. Gevers, 7. Fr. Jansen, 8. R. de Veer, 9. S. Strijbosch, 10. E. van Nistelrooij.

Junioren: 1. L. Newels, 2. J. Ackermans, 3. H. Maartens, 4. R. Braam, 5. F. Plantaz, 6. M. Theunissen, 7. C. Lazeroms, 8. M. Manders, 9. M. Verhagen, 10. J. Schepers.

Amateurs eindklassement: 1. Fr. Jansen 65 pnt., 2. Th. Gevers 64 pnt., 3. A. Hoezen 51 pnt., 4. M. de Veer 50 pnt., 5. T. Weber 48 pnt., 6. B. van Lamoen 47 pnt., 7. W. van Montfoort 46 pnt., 8. H. Donkers 44 pnt., 9. L. van Wely 43 pnt., 10. P. Zijerveld 40 pnt.

 

ST. WILLEBRORD (28 mei).1979

Junioren: 1. Th. Wallenburg, 2. J. Hanegraaf, 3. R. Koppert, 4. T. van Oorschot, 5. R. Heeren, 6. C. Lazeroms, 7. J. Coppelmans, 8. G. Solleveld, 9. J. v. d. Toorn, 10. J. van Rossem.

 

STANDDAARBUITEN (20 mei).1979

Amateurs: 1. A. van de Steen, 2. M. vanVlimmeren, G. van ’t Geloof, 4. A. Tak, 5. A. Geense, 6. C. de Jong, 7. E. Kerstens, 8. H. Frijters, 9. P. Hofland, 10. K. Sint Nicolaas.

Junioren: 1. T. van Vliet, 2. H. Havik, 3. H. Siegers, 4. G. Solleveld, 5. J. Arends, 6. Bruyn, 7. K. Dingemans, 8. N. Hage, 9. M. Manders, 10. J. de Cram.

Nieuwelingen: 1. J. van Wegberg, 2. G. van Mieghem, 3. J. van de Poel, 4. A. de Ruig, 5. R. Valkenburg, 6. Ch. Braanker, 7. J. Schillemans, 8. R. Veeke, 9. L. van de Put, 10. W. van Oorschot.

 

STEENBERGEN (NB) - 16 april.1979

Amateurs: 1. P. Godde, 2. W. de Waal, 3. Th. Fase, 4. W. Lugtenburg, 5. G. Ammerlaan, 6. G. van 't Geloof, 7. A. Tak, 8. J. van Til­borgh, 9. K. de Brouwer, 10. J. Jonkers.

Nieuwelingen: 1. G. van Mieghem, 2. R. Sien­ders, 3. W. den Hoedt, 4. A. de Ruig, 5. R. de Groot, 6. H. van Staten, 7. J. Schillemans, 8. R. Cloots, 9. J. van de Poel, 10. B. de Jong.

 

STEENWIJK.(1979.08.11)

Nieuwelingen: 1. Erik Kieftenburg; 2. Harrie Laning; 3. Wim Meijer;

 

STEENWIJK.(1979.08.13)

Amateurs: 1. Dries van Wijhe; 2. Gerrit Mohlmann; 3. Gerrit Brokelman

 

STEIN (6 mei).1979

Nieuwelingen: 1. J. Wegberg, 2. R. den Haan, 3. W. Gelissen, 4. F. Timmermans, 5. H. van Staten, 6. R. Schoens, 7. P. Knops, 8. W. Verbert, 9. B. Thoolen, 10. G. Meex.

Liefhebbers en veteranen: 1. L. Poortvliet, 2. P. v. d. Wall, 3. H. Notermans, 4. L. de Jager, 5. G. Nelissen, 6. L. van Weert, 7. W. Cuypers, 8. A. van Oorsc'hot, 9. P. van Hat­tem, 10. L, v. d. Wiel.

 

STEIN (15 juli).1979

Amateurs: 1. Joop Ribbers, 2. jean Claessens, 3. Bert van de Boorn,

 

STEIN.(1979.09.23)

Amateurs: 1. Herman Snoeijink; 2. Peter Winnen; 3. Henk Smits;

 

STER VAN ZWOLLE – 10 maart.1979

Schitterende Ster van Zwolle belooft wat voor komende maanden

Hans Plugers spurt voor

                Arie Versluis en Frank Moons

                             naar eerste succes voor Driessen-Optilon

De kop is er weer af. Het amateurwielerseizoen 1979 is be­gonnen. Een belangrijk jaar, dat staat vast. Want niet alleen is de met de Ster van Zwolle op gang gebrachte reeks klassie­ke en semi-klassieke evenementen de aanloop naar het deze zomer op Nederlandse wegen (in Limburg) te verrijden we­reldkampioenschap op de weg, maar ook moet het geheel wor­den gezien in het kader van het voor-Olympisch jaar. Het jaar voor de Spelen van Moskou 1980.

Wat somber heeft menigeen de premiere van die competitie afgewacht. De voorbereidingen konden slechts uiterst moei­zaam worden getroffen. Barre weersomstandigheden hielden ook de amateurs van de bijkans onbegaanbare wegen. Zeker in het noorden van het land behoorde trainen tot begin maart tot de onmogelijkheden. Buiten dan. In een decor, waarvan de restanten (ijsschotsen en sneeuwwallen) zich ondanks de toch weer opgelopen temperaturen hardnekkig handhaafden. Zelfs de volgers tijdens de 19e Ster mochten nog de laatste stille getuigen aanschouwen van „hoe bar en boos" het allemaal moet zijn geweest.

Nauwelijks 24 uur voor het startschot van de Zwolle Ster werd nog voor een ware marteltocht van de renners-karavaan ge­vreesd. De opstekende storm nam echter bijtijds af. Hagel­buien in de ochtend maakten plaats voor een bleek zonnetje, en later kreeg de koers zelfs nog een vriendelijker aanzien. Maar zwaar was het wel. De Ster is immers lastig. En aan­trekkelijk. Zeker dit keer, want wanneer het strijdbeeld dat de 102 vertrekkers zaterdag voorschotelden, illustratief is voor wat ons de komende maanden te wachten staat, belooft dat wat.

Nadat de vorige twee Zwole edities min of meer gezapig uit­mondden in een spurt van een toch vrij grote groep (met Rib­bers en Spijker als winnaars), spatte het peloton nu al na luttele kilometers uiteen. Bij Wijhe (na 15 km) waren er - los van de achterblijvers, onder wie (verrassend) Gerrit Mohlmann, dan - drie grote brokken. Zevenendertig man probeerden in de eerste waaier hun plaats te verdedigen, maar zoveel ruimte was er natuurlijk niet. En daardoor ontstond een koers vol spekta­kel. Een wedstrijd waarin voortdurend lossers, achtervolgers en groepen die elkaar tot op tientallen meters naderden, maar toch niet samensmolten, de aandacht vroegen.

IN DE SPITS

Bijna alle ploegen hadden (al ontbraken er in Zwolle nog wel wat bekende namen) voldoende mankracht in de spits. Amstel telde drie vertegenwoordigers: Spijker, uitblinker Hassink en Lammertink. Gazelle begon met het kwartet Maas, Prinsen, Van den Bergh en Jongsma. Batavus met Hoekstra, Brokel­man, Kuiken en Sahipper. Jan van Erp met Moons, Slende­broek, Engelsman Jones, Timmer en Van der Kruijs. Het duo Van der Knoop-Schur was er namens Elite Meubel. Driessen­-Optilon, later de duidelijke triomfatar, drong aan met Jos en Tonny Weber, Koot en Plugers. Arie Versluis was eenling in Bik-shirt. Union had Feiken, Van Peer en Jonkers; R & B Glas Albersen en Hilberink; NMB-Union Emmenaar Kalter; Van der Heijden (vorige week succesvol met Peter Zijerveld in de Omloop van Het Volk) Ottema; RTV Zwolle Brouwer; Trans­vemij-Van Schilt oud-prof Wim de Waal en Bas Dekker-Jan Janssen liefst vier man: Snijders, Hulst, Van Tilborgh en Lug­tenbu;rg.

Maar die situatie veranderde. De achtervolgers gaven het nog niet op. En vooraan moest tempo worden gemaakt. Dorgelo, Hulst, Kalter, Timmer, Brouwer, Schipper, Ottema en Snijders waren de eerste slachtoffers. Hoekstra en Maas (jazeker, rou­tine was niet genoeg), Van den Bergh, Van der Knoop en Albersen volgden. En daarna haakten ook Jongsma en Van Tilborgh af. Zij verdwenen niet allemaal ver naar achteren. Tussen een snel terugkomende derde groep (die helaas strand­de voor de spoorbomen, aan het eind van de “kleine lus") en de leiders werd een nieuwe waaier geformeerd. Waarna zich een prachtig schouwspel ontspon. Met tot aan de Kamperzee­dijk een secondenspel. Een gevecht tussen de twee groepen waarin de “ouderen" de regie voerden, maar toch ook een aantal jeugdigen knap meekwam.

Mannen die in eerste instantie de slag hadden gemist kwamen Hoekstra, Maas en de anderen te hulp. Dankzij Klein en Sumich waren er liefst vijf Gazelle's op jacht naar de kop, waar Adje Prinsen zich eenzaam begon te voelen. Koersen koos voor Ba­tavus positie naast Hoekstra en Schipper. Bosch en Van de Broek versterkten Driessens toch al sterke invloed. Jans Vlot en Tijmen Zijlstra dienden de Union-zaak. Ton Griep en Henk de Jong (beiden Markthof) en Van Dijk en Gerritsen (RTV Zwolle) completeerden het groepje dapperen dat „van achte­ren" was gekomen.

Maar vooral Arie Hassink verijdelde hun plannen om geza­menlijk de lange weg langs de Dedemsvaart in te slaan. Bij Balkbrug (95 km) eiste dat nieuwe hoofden. Van Peer en Hil­berink. Daarna Jos Weber en Jan Jonkers en tenslotte ook Piet van,der Kruijs (!) en Jan Feiken.

Nog 13 man vooraan. De voorsprong was nauwelijks 30 secon­den, en “schommelde": dan weer iets meer, dan weer wat min­der. Ervaren Versluis later: “Normaal moet je toch met zo'n groepje minuten afstand nemen. Maar het leek soms nergens op. Dan viel het tempo helemaal weg." Niet iedereen wist hoe­ver hij stond. Wat'ie kon. Daarom werd er - niet alleen bij de koplopers, maar ook bij de jagers - slechts aarzelend over­genomen.

DOMINERENDE HASSINK

Met als uitzondering dan Hassink. De Needenaar lijkt ook dit jaar weer die dominerende rol in het amateurpeloton te kunnen gaan vertolken. Verbaasd: „De voorbereiding was toch echt niet zo geweldig. Ik heb nog geen 1500 km getraind. Maar ja, ik schijn ook niet zoveel nodig te hebben. Het gaat al snel goed. Bovendien was het weer prima. Dat scheelt ook."

Die Hassink ontbrak, nadat op de gevreesde dijk tussen Has­selt en Geinemuiden Lugtenburg was verdwenen uit het selecte gezelschap, natuurlijk niet in het eindspel. De fase die, terwijl dan toch nog de twee groepen vooraan samenliepen, werd in­geleid door Versluis. De 30-jarige Bik-coureur eerlijk: “Het scheelde maar weinig of ik was er toen niet meer bij geweest. Een paar keer op die kronkelige dijk zat ik lelijk op een gaatje te fietsen. Maar eenmaal weer op de wat bredere baan, de Kamperzeedijk, voelde ik dat het kon. Dat een aanval succes kon hebben."

Ondanks ook al een gebrek aan oefenuren (Versluis werkt overdag op kantoor en kan uitsluitend 's avonds trainen) zette de Ameidenaar knap door. Als in zijn beste seizoen (toen hij de zaterdagse rit in Olympia's Ronde won en het vervolgens met succes - winst in Dongen - maar, in verband met zijn voorkeur voor een maatschappelijke carriere, zeer kort bij de profs probeerde) forceerde Versluis de slag. Frank Moons (19 jaar) was meteen mee. Het Brabantse talent, lid van Wagt­mans voorlopige selectiegroep, trotseerde de routine. Zoals ook Hans Plugers even later niet schuwde om aan Hassink's wiel naar de spits te stuiven. Plugens (20 pas, vorig jaar lid van Schulte's al weer ontbonden Puro-groep en toen goed voor een tweede prijs in de Kempen en een schamele criteriumwinst in Geldrop) ontwapenend nuchter: “Ik ging er eigenlijk als eerste achteraan. Maar Hassink kwam me voorbij, en toen dacht ik: aanpikken."

Dat betekende de beslissing. Hassink reed voluit: „Natuurlijk hoef ik zo'n eerste wedstrijd van het jaar niet per se te win­nen. Maar wanneer je toch zo ver bent gekomen, dan probeer je dat wel. Ik bleef doorrijden. Gewoon ook om te kijken hoe de conditie was. En dat viel me mee. Al ontbrak het flitsende nog. Dat duurt nog wel een paar weken."

OPMARS VAN KUIKEN

De vier leiders moesten trouwens wel die laatste 20 km fel doorduwen. Want Spijker, Koersen, Slendebroek, De Waal en Koot legden zich niet bij de situatie neer. En daarna kwam er nog een man die weigerde te capituleren: Johan Kuiken. Hij reed, de verbrokkelende groep achter zich latend, eerst alleen naar de groep-Spijker en ging daarna nog eens, met Hans Koot, met succes door naar de vier ervoor. Maar meer dan een vierde plek zat er toch ook voor de dit seizoen voor Batavus rijdende Bredanaar (23) niet meer in. Want in de spurt speelde hij niet echt mee.

Hasslink ook niet. Hij ging te vroeg aan en viel stil. Versluis, de favoriet gelet op zijn pure snelheid en zijn veertien triomfen in 1978, teleurgesteld: “Daarom moest ik te vroeg overnemen. Zonde, want dit was de kans van mijn leven om een klassieker te winnen. Voor de wind spurtend reed ik misschien ook nog wel iets te licht." Vanuit het wiel van Moons slaagde Plugers er in elk geval in om Versluis duidelijk te verslaan. Verbaasd:”Nee, ik kende hem verder niet. Ik wist niet of'ie rap was. Maar ik wist wel dat ik goed kan aankomen."

Ploegleider Henk Stevens genoot van de triomf. De eerste be­vestiging ook van de doorbraak van zijn Driessen-Optilon­ploeg. Waarin Mutsaars (bewust voor later in het seizoen) wat wordt teruggehouden. Stevens: „Ik heb drie jaar de tijd gehad om te bouwen aan de groep. Nu, met Mutsaars, Koot, misschien Dekkers erbij moet het lukken. Ik heb naast die mannen nog een paar renners om te laten zien dat we dicht tegen de top aanzitten."

Stevens bereidde het seizoen voor in een driedaags oefenkamp in het Zeeuwse Wemeldinge. Daar ook wijzigde hij de samen­stelling van zijn formatie voor de Zwolse Ster. Koos hij op de Zwartewatelrallee voor de snelle benen van Bosch (vorig jaar winnaar van de Omloop van de Kempen) en Plugers. En niet voor niets. Want de metselaar uit Eindhoven die “uitgevroren" tot enkele dagen voor de opening van het seizoen (vanaf janua­ri) zo'n 40 uur in de week op de fiets zat, greep de eerste Ne­derlandse bloementuil in 1979. Een zege waaraan niet iedereen evenveel waarde hecht. Maar terecht dachten Stevens en Plu­gers: binnen is binnen.

BRON:Henk Kruithof

Amateurs: 1. Hans Plugers (Eindhoven) 150 km in 3.38.36, 2. A. Versluis (Ameide), 3. F. Moons (Mierlo-Hout), 4. J. Kuiken (Breda), 5. H. Koot (St. Oedenrode), 6. A. Hassink (Neede), 7. op 37 sec. E.Koersen (Emmeloord), 8. J. Spijker (Kampen), 9. J. Slendebroek (Bei­len), 10. W. de Waal (Axel), 11. op 50 sec. R. Sniijders (Zwanenburg), 12. J. Feiken (Veendam), 13. T. Griep (Spijkenisse), 14. B. Groen (Steenwijk), 15. R. v. d. Broek (Dussen), 16. P. Maas (Huybergen), 17. M. v. d. Bergh (Tilburg), 18. A, van Peer (Sprundel), 19. S. Jones (Eindhoven), 20. J. Weber (Best), 21. H. de Jong (Goes), 22. F. Schur (Didam), 23. op 1.05 min. A. Prinsen (Raamsdonksveer), 24. op 2.50 J. Jonkers (Oud-Gastel), 25. T. Weber (Best), 26. G. Brokelman (Hardenberg), 27. D. Timmer (Yde de Punt), 2'8. J. Lammertink (Wierden), 29. op 6.05 P. Schroen (Eijsden), 30. P. Bosch (Gorin­chem), 31. P. Hoekstra (Winschoten), 32. G. Schipper (Ter Aped), 33. D. Klein (Ter Aped), 34. J. van Tilborgh (Bergen op Zoom), 35. P. v. d. Kruijs (Helmond), 36. W. Albersen (Wierden), 37. R, Sumich (Til­burg), 38. N. Toussaint (Naaldwijk), 39. P. Godde (Hulst), 40. C. Haisma (Kippenhuizen), 41. J. Wolfs (Oosterwolde), 42. H. van DUk (IJsselmuiden), 43. G. Bouwman (Woltersum), 44. P. Hofland (Roo­sendaal), 45. J. Kalter (Emmen), 46. H. Hofmans (Moergested), 47. J. Jongsma (Drachten), 48. R. Seuntjens (Bladel), 49. G. Veldscholten (Oldenzaal), 50. L. Ottema (Veendam), 51. J. Klomp (Giessenburg), 52. P. v. d. Knoop (Haarlem), 53. E. Gevers (SchUndel), 54, A. Ger­ritsen (Deventer), 55. H. v. d. Nieuwenhof (Eindhoven), 56. N. Hil­berink (Den Ham), 57. P. Hulst (Berkel), 58. E, Dorgelo (Nijverdal), 59. M. de Veer (Geffen), 60. T. de Lange (Vroomshoop), 61. K. van Es (Yde de Punt), 62. G. Robbe (Veendam), 63. D. van Egmond (Nij­verdal), 64. F. Brand (Dordrecht), 65. M. van Leeuwen (s Graven­zande), 66. W. Lugtenburg (Zuidland), 67, C. van Dongen (Oud­Gastel).

Ploegen: 1. Driessen Stoffen-Optilon 10.56.38, 2. Jan van Erp 10.57.15, 3. Batavus 10.58.15, 4. Union 10.58.18, 5. Gazelle 10.58.33.

 

STIPHOUT (29 juli).1979

Amateurs: 1. Frank Moons, 2. Rinus Seuntiens, 3. Henri Sender,

Junioren: 1. Henk Havik, 2. Frans Plantaz, 3. W. Vogels,

Nieuwelingen: 1. John Fransen, 2. Michel van Wezel, 3. Jean-Paul van Poppel,

 

STOLWIJK (4 juni).1979

Amateurs: 1. Ron Smit, 2. Wim Schuurhuizen, 3. Cor Schuurman, 4. Martin Huizinga, 5. Barend Huveneers, 6. John van Herwerden, 7. Ad Kraan, 8. Aad van Asten, 9. E. Brand, 10. J. Trouw,

Liefhebbers: 1. Piet Legierse, 2. W. Brouwers, 3. M. van Brussel, 4. P. Nobel, 5. J. Boshuijer, 6. J. van Rijswijk, 7. Jan van de Lugt, 8. J. Neleman, 9. K. Sebrechts, 10. W. Tonder

Veteranen: 1. Harry Buys, 2. Bart Solaro, 3. Jan van der Horst, 4. Sjaak Koevermans, 5. A. Tukker, 6. Gijs van Noord, 7. L. Hagman, 8. Tim Krabbe, 9. H. Doldermans, 10. R. Meeldijk,

 

STRIJEN (15 juni).1979

Amateurs: 1. J. Klomp, 2. G. Plieger, 3. H. Craane, 4. J. Trouw, 5. N. Toussaint, 6. R. Borst, 7. H. van Weers, 8. A. van Asten, 9. A. Versluis, 10. A. Kraan.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. M. Lagerlof, 3. M. Havik, 4. M. Kauffman, 5. T. v. d. Plaat, 6. A. Mohlmann-Riemersma, 7. W. Buitelaar, 8. P. de Bruin, 9. E. van Lienden, 10. H. Hage.

 

SURHUISTERVEEN (8 september).1979

Amateurs: 1. E. Koersen, 2. J. Bakker, 3. B. Wekema, 4. E. Nieuwenhuis, 5. G. Hoven, 6. J. Slendebroek, 7. K. Hoekstra, 8. J. Vlot, 9. B. Groen, 10. A. Koster.

 

SWEYKHUIZEN (7 juli).1979

Amateurs (criterium): 1. M. van Dijk, 2. E. Visschers, 3. R. van Dijk, 4. H. v. d. Weerden, 5. J. Harings, 6. W. Jennen, 7. A. P'ieters, 8. E. Godderij, 9. S. Klaver, 10. J. Vranken.

Amateurs (afvalwedstrijd): 1. J. Lammertink, 2. E. Visschers, 3. J. Harings, 4. H. Manders, 5. J. Meulenbereg, 6. M. Dohmen, 7. W. Jennen, 8. R. van Dijk, 9. E. van Nistelrooij6 10. R. Sitmich (N-Zld).

Junioren: 1. M. Teunissen, 2. M. Manders, 3. G. Honigh, 4. E. Vossenberg, 5. P. Harings, 6. L. Nevels, 7. P. Meerburg, 8. R. Hacken, 9. H. Senden, 10. J. Peels.

Nieuwelingen: 1. J. Pirard, 2. M. Hermans, 3. J. van Wegberg, 4. F. Timmermans, 5. G. Meex, 6. R. Sienders, 7. G. J. Mieghem, 8. L. Kersten, 9. L. v. d. Put, 10. P. Klokhuis-Tanke.

Liefhebbers en veteranen: 1. J. Ubachs, 2. J. Pelzers, 3. J. Adams, 4. H. Notermans, 5. G. Nelissen, 6. J. Jansen, 7. P. Smits, 8. E. Kloosterman, 9. G. Reubsaet, 10. T. Sleeuwen.

 

SWIFTERBANT (10 augustus).1979

Nieuwelingen: 1. R. Schurink, 2. J. Brouwers, 3. F. de Vos,

 

T HARDE (19 juni).1979

Amateurs: 1. Gerrit Mohlmann, 2. Jan Spijker, 3. Harrie de Boer,

 

T SCHIJF (29 jul).1979

Amateurs: 1. A. v. d. Poel, 2. A. v. d. Steen, 3. M. van Rijsbergen, 4. J. van Hoijdonk, 5. P. Heeren, 6. P. Godde, 7. M. van Vlimmeren, 8. C. van Dongen, 9. P. Hofland, 10. A. v. d. Pool (2).

Junioren: 1. C. Heeren, 2. H. Akkermans, 3. R. Koppert, 4. M, Mulder, 5. W. v. d. Burg, 6. A. Goosen, 7. Zuiderwijk, 8. R. van Steen, 9. Van Mook, 10. L. Godde.

Nieuwelingen: 1. N. v. d. Klundert, 2. J. v. d. Pool, 3. R. Veeke, 4. H. Deelen, 5. Fr. Pirard, 6. H. Staten, 7. R. Groot, 8. R. Lupgers, 9. C. van Mieghem, 10. J. Schillemans.

 

T ZAND (20 mei).1979

Amateurs: 1. J. Derksen, 2. R. Kos, 3. J. Kieftenburg, 4. D. Groen, 5. L. Suiker, 6. Sj. Pieters, 7. M. Pronk, 8. A. Koster, 9. P. Ruiter, 10. H. Koning.

Liefhebbers: 1. H. Roos, 2. C. v. d. Leek, 3. T. Krabbe, 4. J. v. d. Horst, 5. T. Maze­reeuw, 6. H. van Leeuwen, 7. P. Swinkels, 8. W. v. Dok, 9. S. Kamp, 10. C. Commandeur,

Nieuwelingen: 1. M. v. d. Hulst, 2. R. Bos, 3. R. Vroom, 4. H. Laning, 5. H. van Beekum, 6. W. Otte, 7. W. Meijer, 8. M. Heudra, 9. E. Hopman, 10. E. Ploeg.

 

TER APEL.(1979.09.28)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. D. Klein, 3. G. Brokelman, 4. E. Keizer, 5. G. Schipper, 6. L. Aalders, 7. G. Feiken, 8. G. Mohlmann, 9. H. Winkel, 10. B. Bathoorn.

 

TER APEL.(1979.09.30)

Nieuwelingen: 1. G. Jacobs, 2. A. Koops, 3. R. Greupink, 4. W. Meier, 5. R. v. d. Let, 6. A. Krikken, 7. M. Ebermans, 8. G. Dekker, 9. L. Schuil, 10. R. Klardie.

 

TERNEUZEN (12 mei).1979

Nieuwelingen: 1. H. van Oorschot, 2. G. van Mieghem, 3. N. v. d. Klundert, 4. H. van Straeten, 5. R. Veeke, 6. J. v, d. Poel, 7. F. Pirard, 8. A. C1aebs, 9. G. Meex, 10. C. Steel.

Liefhebbers: 1. H. v. d. Oever, 2. W. Lee­mans, 3. L. v. d. Wiel, 4. P. v. d. Kleij,  5. S. de Bakker, 6. W. de Feber, 7. C. van Helvoirt, 8. C. de Smit, 9. W. Brouwers, 10. A. v. d. Ploeg.

 

TERNEUZEN (8 juni).1979

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. A. Prinsen, 3. G. van 't Geloof, 4. A. v. d. Steen, 5. M. van Vlimmeren, 6. W. van Helvoirt, 7. Th. Fase, 8. W. Jeremiasse, 9. P. Hofland, 10. C. de Jong.

 

THOLEN.(1979.08.24)

Amateurs: 1. Mario van Vlimmerne; 2. Ad Prinsen; 3. Krijn Sint Nicolaas;

 

TIEL (19 juni).1979

Junioren: 1. Henk Havik, 2. Hans Baudoin, 3. Leon Nevels,

Nieuwelingen: 1. Frank Witlox, 2. Toine Poels, 3. Rob Verbaandert,

 

TIEL.ORANJE - 30 april.1979

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2 J, de Ruiter, 3. G. Bouwman, 4. L. van Wely, 5. R. de Veer, 6. W. de Laat, 7. W. Boom, 8. A. Hoezen, 9. P. Kuijs, 10. T. Tuit.

Junioren: 1. J. v. d. Leeden, 2. W. Reijnders, 3. E. Rgjk, 4. M. Schellekens, 5. R. v. d. Verle, 6. J. Kauffman, 7. G. van Dam, 8. R. Ooster­baan, 9. R. Geutskens, 10. R. Kok.

Liefhebbers en veteranen: 1. A. van Melis, 2. J. Janssen, 3. W. v. d. Steenhoven, 4. H. Vos, 5. C. van Espen, 6. H. Rossen, 7. F. de Swart, 8. W. Schelle, 9. Th. van Heeswbk, 10. G. van Nuland.

 

TILBURG.DE BESTERD (13 mei).1979

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. G. Nederlof, 3. J. van Meer, 4. H. Prinsen, 5. A. Bakker, 6. J. Vooijs, 7. J. Weber, 8. B. Zoontjens, 9. K. de Hartog, 10. N. van Hest.

Junioren: 1. H. Baudoin, 2. R. Heeren, 3. C. Lazeroms, 4. R. Meeldijk, 5. L, van Mock, 6. J. Kaufman, 7. P. Hogervorst, 8. A. v. d. Poel, 9. M. Manders, 10. R. Koppert.

Dames: 1. P. de Bruin, 2. K. van Oosten­Hage, 3. A. Mohlmann-Riemersma, 4. E. van Leeuwen, 5. B. Buitelaar, 6. T. v. d. Plaat, 7. B. v. d. Spiegel-Hage, 8. H. Top, 9. B. van IJken, 10. C. Lelieveld.

Nieuwelingen: 1. W. Hoedt, 2. J. van Poppel, 3. J. Peels, 4. G. Verbaandert, 5. J. van Dalen, 6. M. van Gerwen, 7. J. Verbaant, 8. W. Otte­vanger, 9. J. Vermeent, 10. F. Kuijpers.

 

TROFEE BURROUGHS.(1979.00.00)

HANS BAUDOIN STERKSTE TIJDRIJDER

DIRK VAN OORSCHOT DE BESTE EERSTEJAARS

Hans Baudoin en Dirk van Oorschot zijn de eerste winnaars geworden van de Trofee Burroughs bij resp. de tweede- en eerstejaars junioren tijdens de eerste nationale tijdrit voor junioren in Lelystad, uitstekend georganiseerd door de wieler­vereniging Flevoland.

In beide categorieen dertig renners aan de start, waaronder de nationale selectie van de wereldkampioenschappen in Argen­tinie. Zij reden allemaal op een parkoers dat dwars door Lely­stad voerde, met een ronde van 24 km voor de eerstejaars en twee omlopen voor de tweedejaars.

Een geslaagd toernooi, dat zeker, maar wel moest Flevoland vooral in de ochtenduren nogal wat moeilijkheden overwin­ningen. De grote man achter de schermen Jaap Porsius: „De eerste tegenslag kregen we de avond er voor. De motorclub Dronten zou volgens afspraak voor dertig voorrijders zorgen. Zij belden echter op, dat er maar dertien motorrijders zouden komen, het werden er uiteindelijk maar elf en den moet je ter elfder ure gaan impro- viseren. Er moesten andere voorrijders worden gezocht en dat is onvoor- bereid bepaald niet zo'n ge­makkelijke taak."

Vandaar ook dat er 's morgens zich een pijnlijk incident voor­deed. Teun van Vliet werd er het slachtoffer van. Zijn voor­rijder sloeg een verkeerde weg in, waardoor Teun zo'n 600 meter moest omrijden. Hij werd nu zevende, maar zou anders zeker hoge ogen hebben gegooid voor de eindzege. Een fout, die de organisatie echter niet kan worden aangerekend want het parkoers was op voortreffelijke wijze aangegeven.

Een parkoers dat voor de meesten ook erg zwaar was, de wind speelde velen parten.

In de ochtenduren had Rolf Elshof als derde gestart lang de beste tijd, 34.13.3 min., pas de als 18e gestarte Dirk van Oorschot wist die tijd te verbeteren en knabbelde er vier seconden af. Peter Pieters wilt daarna met 34.23.0 min. nog een beetje in de buurt te komen. De rest van het veld moest op de tijdrijders een minuut of zelfs vijf minuten toegeven.

DE NATIONALE SELECTIE

De strijd in het hoofdnummer speelde zich vooral af tussen de leden van de nationale selectieploeg. Hans Baudoin was van hen duidelijk de snelste. Als zesde gestart finishte hij als eerste in 1.08.32, een tijd die scherp genoeg was om Gerrit Solleveld met twaalf seconden te verslaan. Verrassende derde hier Pleun Boers, die als niet geselecteerde zich uitstekend wist te mani­festeren. Hij liet met zijn derde plaats Henk Havik en Lucien Godde achter zich en zal uiteraard aandacht krijgen van bonds­coach Andre Boskamp.

Al met al een uitstekend geslaagd debuut van Flevoland. Jaap Porsius: “Natuurlijk hier en daar een schoonheidsfoutje, maar de tijd van organisatie was ook erg kort. Pas vier weken voor de aanvang kwam het besluit van Burroughs. Maar bij Burroughs was men uitermate voldaan, vandaar dat voor het volgend jaar een nog grootser festijn op de kalender zal komen, met internationale bezetting. Wij denken daarbij aan de start in een overdekte hal en zelfs aan beeldschermen om het koersverloop beter te kunnen volgen. Met Burroughs hebben we nu een jaar de tijd aan die organisatie te gaan denken."BRON: HANS VAN DE KAMP

Junioren Eerstejaars: 1. Dirk van Oorschot (Schijndel) 34.09, 2. Rolf Elshof (Heesch) 34.13, 3. Peter Pieters (Zwanenburg) 34.23, 4. Gerrit Rutten (Den Bosch) 35.06, 5. Luuk Wieringa (Foxhol) 35.13, 6. J. de Boer (Wanneper- veen) 35.35, 7. Tenn van Vliet (Maasland) 35.35, 8. Wilfred Martens (Den Bosch) 35.37, 9. Jan Peels (Bergeik) 3;5.52, 10. Hans Daams (Valkens- waard) 35.54, 11. Hans Kleisen (Apeldoorn) 36.12, 12. Hans van Staten (Rotterdam) 36.23, 13. Rene Braam (Uden) 36.27, 14. Eric Dompeling (Badhoevedorp) 3'6.31, 15. Edwin Dekker (Amster­dam) 36.48, 16. Johan Jimming (Alkmaar) 36.51, 17. Rene Klinge (Vel­sen) 37.13. 18. Johan van de Brink (Driemond) 37.16, 19. Michel Heijdra (Den Helder) 37.19, 20. Roe1 de Lange (IJsselmuiden) 37.20, 21. Andre van Loon (Oosterhout) 37.32, 22. Johnny Wessel (Borger) 37.35, 23. Alfred de Jong (Hoogvliet) 37.53, 24. Martin Stein (Wierden) 37.56, 25. Robert van Bambergen (Lelystad) 38.02, 26. Lucien Slippens (Zwaagdi(ik) 38.20, 27. Ed Ploeg (Assen) 38.23, 28. Johnny Plusquin (Eijsden) 39.24.

Junioren Tweedejaars: 1. Hans Baudoin (Valkenswaard) 1.08.32, 2. Gerrit Solle­veld (De Lier) 1.08.44, 3. Pleun Boers ('s-Gravenzande) 1.09.12, 4. Henk Havik (Zaandam) 1.10.16, 5. Peter Hoondert (Heinkenszand) 1.11.17, 6. Lucien Godde (Zwijndrecht) 1.11.20, 7. Martin Windt (Schagen) 1.12.23, 8. Gerrit van Gestel (Den Dungen) 1.12.44, 9. Jan Akkermau (Zevenbergen) 1.12.44, 10. Kees Dingemans (Bergen op Zoom) 1.13.08, 11. Rolf Overakker (Amsterdam) 1.13.55, 12. Rick Hacken (Zaandam) 1.14.17, 13. Olle Bouman (Amsterdam) 1.14.2'1, 145. John de Crom (Hoo­gerheide) 1.15.08, 16. Wim Maclearen (Hurwenen) 1.15.11, 17. Gerrit van Dijk ('s-Heerenberg) 1.16.05, 18. John Hartings (Culemborg) 1.16.46, 19. Michel Schellekens (Schijudel) 1.16.48, 20. Roel van de Bosch (Hoogezanid) 1.17.43, 21. John Roozema (Kolham) 1.17.45, 22. Rick Haster (Amsterdam) 1.17.48, 23. Harrie Emens (Deventer) 1.17.48, 24. Hans Lachterop (Krommenie) 1.18.51, 25. Bob Koeman (Lelystad) 1.19.01, 26. Peter Caarels 1.19.25, 27. Leo Kranenborg 1.23.01, 28. Peter Daalmeijer (Assen) 1.23.30.

 

TWELLO (11 augustus).1979

Nieuwelingen: 1. B. Vlaanderen, 2. G. T'heu­nissen, 3. A. van Gaveren, 4. S. Kuiper, 5. J. van Meeghen, 6. M. van Weezel, 7. T. Poels, 8. J. Hartink, 9. H. Beute, 10. M. Philips.

Liefhebbers: 1. G. Draaijer, 2. L. Verzuu, 3. B. v. d. Heuvel, 4. J. Vossegat, 5. A. Breure, 6. G. Klaassen, 7. H. Waanders, 8. L. Huurde­man, 9. E. Boone, 10. M. Kemerink.

 

TWENTSE ZESDAAGSE.(1979.07.16 T/M 07.21)

Zesdaagse van Twente een geslaagd festijn

De internationale Zesdaagse van Twente, die van 16 tot en met 21 juli werd verreden, is een groot succes geworden. Hierover was iedereen het na de laatste etappe in Wierden wel eens. Was de vijfdaagse van vorig jaar duidelijk bedoeld als test, nu hadden organisator Johan Sluiter en zijn Zwaluwenstaf de puntjes flink op de i gezet. Een individueel eindklassement op tijd, een eindklassement naar punten en een flink gedoteerd ploegenklassement het bleek voor de renners een stimulants om er een prachtige strijd van te maken. Want gereden is er! Alle avonden stonden bol van de demarrages, er werd fel gespurt om de premies - iedere avond werd het maximale aantal ver­reden - en natuurlijk werd het eindklassement niet vergeten. Eindwinnaar werd tenslotte Arie Hassink uit Neede, die de grondslag voor deze overwinning al op de eerste dag legde.

ONFORTUINLIJK BEGIN

Een grote valpartij in Borne bracht zes renners op kop en vele favorieten, zoals Jas Lammertink en Han Vaanhold, op onover­brugbare achterstand. Bij die zes dus Arie Hassink, die aan een derde plaats voldoende had om de volgende dag in de rode leiderstrui van start te kunnen gaan, daar winnaar Herman Snoeijink-en tweede man Jan Spijker niet in alle etappes zou­den starten. Zijn voorsprong op nummer twee en drie, Peter Zijerveld en Hans Boom, bedroeg toen al 1.20 min., terwijl Jos Lammertink al een achterstand van-3.03 min. moest wegwer­ken. Dat Hassink er zin in had bewees hij in Rijssen, waar hij vlak voor het einde ontsnapte en opnieuw 35 seconden winst pakte. De derde dag, de in stromende regen verreden Ronde van Den Ham, bracht Jos Lammertink de winst, maar pal ach­ter hem finishte Arie Hassink, zodat er in het algemeen klas­sement niets veranderde. Wel schoof Jos Lammertink in het puntenklassement - met de blauwe leiderstrui - langzaam maar zeker dichterbij. Ook in Vriezenveen een felle strijd, met opnieuw Lammertink en Hassink in de kopgroep, die verder bestond uit Hans en Henk Boom. Lammertink won voor Hans Boom, Hassink en Henk Boom.

In het algemeen klassement na vier etappes had Arie Hassink nog steeds 3.38 min. voorsprong op Jos Lammertink, terwijl de verrassend rijdende Duntser Willi Bok als derde man reeds 6.14 min. moest goedmaken. In het puntenklassement ook nog steeds Arie Hassink als leider, maar hier kon Jos Lammertink met slechts 15 punten achterstand nog niet als uitgeschakeld beschouwd worden.

De vijide etappe vond plaats in Vroomshoop, waar de leiders het kalm aan deden en Jan Huisjes zijn tweede seizoensover­winning pakte door medekoploper Gerard Veldscholten gedeci­deerd te verslaan.

PUNTENKLASSEMENT VOOR LAMMERTINK

De finale van deze zesdaagse werd verreden in Wierden. Het werd de wedstrijd van Jos Lammertink, die dan in het indivi­duele eindklassement vrijwel kansloos was, maar duidelijk zijn zinnen had gezet op het puntenklassement. Zeven renners, onder wie Hassink en Jos Lammertink, namen een ronde voorsprong, maar toen Lammertink opnieuw aanging, was al­leen Nederlands kampioen Hennie Stamsnijder in staat mee te gaan. Het bracht Jos naast de dagzege ook de eindoverwinning in het puntenklas- sement en daar was het duizendkoppige publiek, wat ondanks de gestaag neervallende regen tot het laatste moment bleef, hoorbaar blij mee.

Eindwinnaar van het indnvidueel eindklassement werd echter Arie Hassink, die zijn leiderspositie met aanvallend rijden uit­stekend verdedigde en daardoor alom bewondering oogstte. Het ploegenklassement werd een zege voor de door Snackbar De Tunnel uit Almelo gesponsorde ploeg, die bestond uit Gerard Veldscholten, Peter Zijerveld, Hans Boom en Jan Posthuma.

Organisator Sluiter was na afloop dan ook een tevreden man, die echter alweer vooruit blikte naar de volgende Zesdaagse, waarin, zoals de plannen nu zijn, zowel een individuele- als een ploegentijdrit toegevoegd zullen worden.

Dat de zesdaagse van Twente, die zijn internationale tintje dankte aan de deelname van Duitse en Zwitserse ploegen, be­staansrecht heeft, werd dit jaar onomstotelijk bewezen.BRON: HARRY MIDDELJANS

Borne: 1. Herman Snoeiiink, 2. Jan Spijker, 3. Arie Hassink, 4. Hans Boom, 5. Peter Diierveld, 6. Anno Meems, 7. Fons Schootman, 8. Ton Peter, 9. Willi Bok (D), 10. Jos Lammertink.

Rijssen: 1. Arie Hassink, 2. Gerrit Mdhlmann, 3. Anno Meems, 4. Jos

Lammertink, 5. Wim Albersen, 6. Nico Hilberink, 7. Herman Lammer­tink, 8. Jans Vlot, 9. Dries van Wijhe, 10. Jos Alberts.

Den Ham: 1. Jos Lammertink, 2. Arie Hassink, 3. Willi Bok (D), 4. Nico Hilberink, 5. Peter Steyn, 6. Herman Snoebink, 7. Wim Albersen, 8. Fons Schootman, 9. Heiner Strotman (D), 10. Fred de Kinkelder.

Vriezenveen: 1. Jos Lammertink, 2. Hans Boom, 3. Arie Hassink, 4. Henk Boom, 5. Gerrit Mbhlmann, 6. Dries van Wbhe, 7. Peter Zberveld, 8. Hans Pfister (Zwitserland), 9. Leo Steur, 10. Emi Nieuwenhuis.

Vroomshoop: 1. Jan Huisjes, 2. Gerard Veldscholten, 3. Leo Hollemans, 4. Gerrit Brokelman, 5. Han Vaanhold, 6. Jurg Bruggman (Zwitser­land), 7. Ebel Keizer, 8. Wim Albersen, 9. Peter Zijerveld, 10. Fred de Kinkelder.

Wierden: 1. Jos Lammertink, 2. Hennie Stamsnbder, 3. Jan Huisjes, 4. Jos Alberts, 5. Arie Hassink, 6. Popke Akkerman, 7. Hans Boom, 8. Herman Lammertink, 9. Herman Snoeiiink, 10. Wim Albersen.

EINDUITSLAG 1. Arie Hassink (Neede) in 11.11.44, 2. Jos Lammertink (Wierden) 11.13.44, 3. Peter Zijerveld (Alphen a. d. Rijn) 11.19.27, 4. Willi Bok (Vreden - Duitsland) 11.19.33, 5. Wim Albersen (Wierden) 11.19.35, 6. Hans Boom (Markelo) 11.19.48, 7. Nico Hilberink (Den Ham) 11.19.52. 8. Jan Posthuma (Hengelo) 11.21.20, 9. Fred de Kinkelder (Groenlo) 11.21.33, 10. Fons Schootman (Neede) 11.21.57, 11. Henk Boom (Wierden) 11.22.00, 12. Herman Lammertink (Wierden) 11.23.13, 13. Mari van Hoydonck (Roosendaal) 11.23.32, 14. Jan Huisjes (Almelo) 11.24.23, 15. Peter Steyn (Wierden) 11.24.28.

EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT

1. Jos Lammertink 216 pnt., 2. Arie Hassink 207 pnt., 3. Hans Boom 109 pnt., 4. Wim Albersen 106 pnt., 5. Jan Huisies 105 pnt.. 6. Nico Hilberink 96 pnt., 7. Peter Zijerveld 81 pnt., 8. Henk Boom 66 pnt., 9. Willi Bok 63 pnt., 10. Gerard Veldscholten 61 pnt., 11. Jan Posthuma 54 pnt., 12. Herman Lammertink 53 pnt., 13. Fred de Kinkelder 52 pnt., 14. Peter Steyn 50 pnt., 15. Fons Schootman 49 pnt.

EINDKLASSEMENT PLOEGEN

1. Cafetaria De Tunnel, A,lmelo (Gerard Veldscholten. Peter Zijerveld, Jan Posthuma, Hans Boom) 3'3.59.00, 2. Zwikker Bouwbegeleiding, Wierden (Wim. Albersen, Herman Lammertink, Peter Steyn, Henk Boom) 34.01.36, 3. Aktie '68 Uitzendbureau (Foes Schootman, Alex Hoogeveen, Fred de Kinkelder, Ton Peters) 34.12.22, 4. Seine Meubelen. Heine, 5. Velser Tapijten, Almelo-Hengelo.

 

TYNAARLO.(1979.08.19_)

Amateurs: 1. Frens Hoving; 2. Albert Raven; 3. Jan Bakker;

 

UDEN (13 mei).1979

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. A. van Hooft, 3. R. de Veer, 4. F. Schur, 5. L. van Wely, 6. M. van Bask, 7. K. Hoekstra, 8. S. van Hooft, 9. P. Kuys, 10. E. Gevers.

Junioren: 1. W. Martens, 2. G. van Gestel, 3. J. Driessen, 4. J. Hekman, 5. J. van Leben, 6. J. Lieverst, 7. J. Robbe, 8. H. Winkel, 9. R. Kok, 10. W. de Veer.

Nieuwelingen: 1. G. Theunisse, 2. E. Ploeg, 3. J. Vos, 4. H. Laning, 5. C. v. d. Dungen, 6. J. van Meegen, 7. R. Elshof, 8. B. Lam­bregts, 9. A. Wippert, 10. A, Poels.

 

UDENHOUT.(1979.09.23)

Amateurs: 1. Bas van Lamoen; 2. Henk Mutsaars; 3. Arnold van Hooft;

Junioren: 1. Hans Baudoin; 2. Nico Verhoeven; 3. Rene Koppert;

Nieuwelingen: 1.Jean-Paul van Poppen; 2. Freddy Kuipers; 3. Ben Lambregts;

 

UGCHELEN.(1979.08.15)

Amateurs: 1. Gerrit Mohlmann; 2. Rien de veer; 3. Arie Hassink;

Junioren: 1. Peter Pieters; 2. Ad van de Horst; 3. Wouter van de Bor;

 

UITHOORN (4 juni).1979

Amateurs: 1. J. Derksen, 2. H. van Piere, 3. M. Visser, 4. R. Bakker, 5. J. v. d. Putten, 6. P. Koeleman, 7. B. Maas, 8. T. Noy, 9. T. Oudshoorn, 10. P. Zijerveld.

Junioren: 1. P. Eijking, 2. L. Engelhard, 3. H. de Vries, 4, J. Lieverst, 5. B. Luyken, 6. S. Rooks, 7. R. Geutskens, 8. R. Lieverst, 9. W. v. d. Bos, 10. J. Bouwman.

L. Verzuu, 3. J. Riensma, 4. N. van Dijk, 5. C. Steur, 6. B, v. d. Heuvel, 7. P. v. h. Schip, 8. P, de Vries, 9. P. Hoevers, 10. J. Peetoom.

Liefhebbers (2e serie): 1. J. v. d. Weijden, 2. W. Leemans, 3. P. Groot, 4. E. de Vos, 5. W. Veenboer, 6. E. Wols, 7. C. Bitter, 8. E. Zaal, 9. R. Caarels, 10. J. van Oostrum.

 

ULESTRATEN - 25 maart.1979

Amateurs: 1. J. Bellemakers, 2. H. Senders, 3. M. Dohmen, 4. J. Smeets, 5. S. Jones (GB), 6. A. Pieters, 7. A. v. d. Eeden, 8. J. Koops, 9. H. Snijders, 10. A. Kraan.

Junioren: 1. H. Baudoin, 2. A. v. d. Poel, 3. T. Wallenburg, 4. M. Teunissen, 5. J. van Asten, 6. J. Paumen, 7. P. Meerburg, 8. G. Walstock, 9. G. Ottenheim, 10. H. Daams.

Nieuwelingen: 1. L. Kersten, 2. J. Defaux, 3. F. Witlox, 4. M. van Gerwen, 5. Fr. Timmer­mans, 6. P. Pirard, 7. R. Groen, 8. A. Roberts, 9. K. de Brons, 10. G. van Mieghem.

 

ULVENHOUT (18 juli).1979

Roy Schuiten solowinnaar in Ulvenhout

De ongeveer 20.000 wielerliefhebbers die zich langs het circuit van de Ronde van Ulvenhout hadden opgesteld, hielden in de slotfase van deze 120 km lange race de adem in. Voorop reed Roy Schuiten. Dertig kilometer voor het einde had hij het aangedurfd om de kopgroep, die op dat moment bestond uit zestien renners, vaarwel te zeggen. Op ongeveer een halve minuut werd de Noordhollander in Italiaanse dienst gevolgd door het tweetal Aad van den Hoek en Jos Schipper. Langzaam maar zeker slaagden deze twee erin elke ronde iets dichterbij te komen. Van een halve minuut word het twintig seconden. Nog dichter kwamen de achtervolgers, die op hun buurt weer werden opgejaagd door een vijftal renners dat zich -van de hoofdmacht had losgemaakt, bij Schuiten in de buurt. Op vijf­tien seconden bleven zij echter hangen. De laatste twee ronden reed Schuiten opnieuw alles uit de kast en zodoende behaalde hij een verdiende en zeer fraaie solo-overwinning.

Wat de menigte langs de kant niet wist was, dat Schuiten de schrik van de dag had gekregen, toen hij enkele ronden voor de verlossende eindstreep een klein scheurtje in zijn voorvork had ontdekt. Hierdoor durfde hij zijn ranke machine niet langer onder zijn forsie pedaalslag te geselen. Integendeel. Schuiten deed alle mogelijke moeite om door voorzichtig te manoeuvre­ren zijn karretje heel te houden. Hij vermeed angstvallig gaten in de weg, remde wat af bij het door de bocht gaan, kortom hij laveerde als het ware als een zeiler die tegenwind heeft naar het einde. Een einde dat voor de Scic-renner precies op tijd kwam. Het leverde hem het gewenste succes op. Meteen ook zijn eerste overwinning van dit jaar op eigen bodem.

De Ronde van Ulvenhout heeft voor wat betreft de publieke belangstelling een record gevestigd. Meer nog dan andere jaren waren de over het algemeen grote aantallen vakantiegangers naar het kerkdorp van de gemeente Nieuw-Ginneken gekomen. Voor velen al de derde keer dit jaar, want wanneer er een gemeente zich mag uitroepen tot wielerplaats bij uitstek, dan is het Nieuw-Ginneken wel. Deze gemeente bestaat uit drie dorpen: Galder, Bavel en Ulvenhout. Alle drie hebben dit jaar een profkoers georganiseerd. Een unicum, misschien zelfs niet alleen voor Nederland.

De Ulvenhouters waren er dan ook bijzonder trots op, dat ze de massa een veld konden presenteren van ongeveer 70 ren­ners. Hierbij keien als de Italianen Saronni en Moser, vele Belgen en op de valreep vaderlandse vedetten als Jan Raas en Leo van Vliet, de opgevers van de Tour 1979. Met uitzondering van Van Vliet, die zich nog niet helemaal happy voelde na de ontberingen van de Tour, hebben alle groten zich veelvuldig vooraan laten zien. Ook de dure Italianen bleken hun geld meer dan waard te zijn. Voortdurend streden Saronni en Moser op het eerste plan en mengden zich in een felle strijd om een hoofd­prijs, een Bauknecht vaatwasmachine ter waarde van 1800 gul­den, waarvoor elke drie ronden werd gesprint. Uiteindelijk zou ook deze vette kluif in de bagage van Roy Schuiten terecht komen. Hij verzamelde tijdens zijn geslaagde solo zoveel pun­ten dat niemand gelijke tred met hem kon houden.

De eerste aanvallen waren voor de HB-renners Hans Langerijs en Johan van der Meer. Zij trachtten herhaaldelijk anderen te bewegen ook harder op de pedalen te duwen, maar vooralsnog kregen zij de meute maar slecht in beweging.

Na twintig kilometer ontstond een kopgroep van elf renners, bestaande uit: Havik, Oosterbosch, Van der Meer, De Ruiter, Willems, Van Roosbroeck, Hordijk, Klaasen, Schipper, Van den Hoek en Gommers. Een poging die kans van slagen leek te heb­ben, want aanvankelijk aarzelde het peloton de tegenaanval te openen.

Toen de kloof echter meer dan twintig seconden was geworden demarreerde Jan Raas. Hij kreeg steun van Francesco Moser en samen trokken ze de groep weer op de vluchters. Jan Hor­dijk en Aad van den Hook wilden zich nog niet gewonnen geven en gingen nog enkele ronden getweeen door. Toen moesten zij zich ook naar de wil van de meerderheid schikken en kon als het ware opnieuw worden gestart. Nog maar enkele renners waren achter-gebleven. Onder hen o.m. Jan de Jong en Nidi den Hertog, die niet in hun beste doen waren, en goed old Gerben Karstens, die zijn zadelpin brak en toen tot overmaat van ramp nog een lekke band kreeg. Raas, Moser en Saronni lagen aan de basis van wat later de beslissende ontsnapping bleek te zijn. Met dertien anderen: Oosterbosch, Schipper, Willems, Scheune­man, Van Katwijk, Priem, Schuiten, Gevers, v. d. Hoek, Van Houwelingen, Decnijf, Godefroot en Aling maakten zij zich los. De Brabander Gerrie van Gerwen had het gevaar onderkend. Hij begon met Fans van Katwijk en de Belgen Roland Demeijer en Dirk Heirweg aan een felle achtervolging. Na tien ronden

heftige strijd sloten deze vijf bij de eersten aan. Hieruit was inmiddels Roy Schuiten aan de haal gegaan. In de fraaie stijl van de achtervolger, stilzittend op de fiets en alleen de benen bewegend, nam hij in korte tijd een halve minuut voorsprong. Met rasse schreden naderde hij het peloton. De jury, die zich uitstekend van haar taak kweet, nam toen het verstandige besluit de groep af te laten sprinten alhoewel er nog vijftien ronden gereden moesten worden. Theo Smit was van deze groep, met als inzet de 25e plaats, het snelst.

Eerder uit koers genomen worden bleek ook het lot te zijn van Hennie Peels en Ton Griep en van een tweede tandem Hans Langerijs en Livien Klaasen. Deze vier renners waren toen Schuiten de groep naderde ontsnapt.

Inmiddels was achter de leider de reactie losgekomen. Aad van den Hoek en Jos Schipper maakten zich los op het moment dat Moser door pech werd getroffen. De Italiaan verliet het strijd­perk. Ook Oosterbosch was in de slotfase actief, maar slaagde er niet in tot bij de voor hem rijdende tandem te komen. Nu werd de Eindhovenaar opgeslokt door Van Gerwen, Aling, Priem, Gevers, Van Houwelingen en Heirweg, die zich van de overigen hadden losgemaakt. In deze situatie kwam weinig verandering meer. De teerlingen waren geworpen, de ogen geteld. Een schitterende en veer levendige wielerronde van Ulvenhout naderde haar climax. Een climax die kwam met een verlossende finish voor Roy Schuiten, wiens naam met ere op de lijst van winnaars kan worden bijgeschreven.

Eerder op de middag was de grote massa warm gelopen voor nog twee winnaars. Kampioen van Nederland bij de junioren Jac. Hanegraaf uit Rijsbergen was andermaal de snelste en ook Ad Prinsen reed, deze als amateur, met de bloemen een ver­diende ere-Ronde.BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. Roy Schuiten (Santpoort) 100 km in 2.22.32, 2. op 15 sec. Aad van den Hoek (Roosendaal), 3. Jos Schipper (Kwadendamme), 4. op 25 sec. Jan Aling (Bladel), 5. Gerrie van Gerwen (Den Dungen), 6. Cees Priem (Goes), 7. Bert Oosterbosch (Eindhoven), 8. Andre Gevers (Erp), 9. Dirk Heirweg (BelgM), 10. Jan van Houwelingen (Heesselt), 11. Jan Raas ('s, Heerenhoek), 12. Fons van Katwbk (Op­loo), 13. Piet van Katwijk (Mill), 14. Johan v. d. Meer (Geleen), 15. Ronald Demeyer (Belgie), 16. Daniel Willems (BelgiO, 17. Roger Decnbf (Belgie), 18. Guiseppe Saronni (Italie), 19. Walter Godefroot (Belgie), 20. Bert Scheuneman (Veendam), 21. Hans Langeras (Blok­ker), 22. Livien Klaasen (Weelde), 23. Ton Griep (Sp(jkenisse), 24. Hennie Peels (Eindhoven), 25. Theo Smit (Amsterdam), 2'6. Leo van Vliet (Oudenbosch), 27. Alfons de Bal (Belgie), 28. Staf van Roosbroeck (Belgie), 29. Adrie van Houwelingen (Heesselt), 30. Vester Aarts (Kapelle).

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. A. Bakker, 3. W. van Dongen, 4. J. van Tilborgh, 5. J. de Rui­ter, 6. P. Godde, 7. C. van Dongen, 8. A. v. d. Steen, 9. L. van Wely, 10. A. van Peer.

Junioren: 1. J. Hanegraaf, 2. P. Pieters, 3. H. Akkermans, 4. J. Lammers, 5. L. Nevels, 6. J. Roozenburg, 7. J. de Crom, 8. H. de Jong, 9. R. Geutskens, 10. G. Honigh.

Liefhebbers: 1. A. van Melis, 2. P. Legierse, 3. C. Vermunt, 4. M. van Lienden, 5. M. van Brussel, 6. G. van Hintum, 7. L. v. d. Wiel, 8. H. Kaptein, 9. M. Malipaard, 10. K. Tol­hoek.

 

URETERP (6 juni).1979

Amateurs: 1. E. Keizer, 2, B. Groen, 3. B. Duit, 4. P. Kleine, 5. B. Wekema, 6. R. Kos, 7. S. Greidanus, 8. L. Aalders, 9. J. Welles, 10. D. Lolkema.

 

USQUERT (5 augustus).1979

Amateurs: 1. Gerard Schipper, 2. Geert Scheper, 3. Henk Bouwman,

 

UTRECHT.KANALENEILAND - 30 april.1979

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. G. Nederlof, 3. J. van Herwerden, 4. M. Kaverling, 5. R. Oskam, 6. L. Ruiter, 7. M. van Baak, 8. C. Schuurman, 9. E. Geserick, 10. W. van Montfoort.

Liefhebbers: 1. B. Hoedemakers, 2. M. Ducrot, 3. C. H. Faber, 4. K. Bosma, 5. J. Nieuwen­huizen, 6. F. Verwey, 7. L. Verzuu, 8. J. van Dijk, 9. J. F. Oostrum, 10. W. Hakvoort.

Veteranen: 1. B. Solaro, 2. W. A. Felix, 3. C. Hagervorst, 4. P. Berrens, 5. G. Hairwassers, 6. L. Hagman, 7. D. Smaling, 8. T. Soomers, 9. Sj. Koevermans, 10. J. Kivits.

 

UTRECHT.OVERVECHT.(1979.08.19)

Amateurs: 1. Pim Bosch; 2. Eric Geserick; 3. Jan Klomp;

 

UTRECHT.TUINDORP (17 mei).1979

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. B. Lambo, 3. W. Pater, 4. E. Koersen, 5. R. Borst, 6. G. Plieger, 7. P. de Ruiter, 8. W. Gomes, 9. K. Zomer, 10. J. Breeman.

 

UTRECHT.ZUILEN (7 juni).1979

Amateurs: 1. A. Jouvenaar, 2. B. v. d. Broek, 3, G. Nederlof, 4. B. Lambo, 5. Th. de Rooy, 6. E. Geserick, 7. Th. Wallenburg, 8. B. Huve­neers, 9. M. Visser, 10. H. v. d. Hoef.

 

VAASSEN (6 juni).1979

Amateurs: 1. W. Pater, 2. E. Smit, 3. D. van Wilgenburg, 4. A. Bakker, 5. G. Mohlmann, 6. R. van IJzerdoorn, 7. J. Posthuma, 8. G. Dolfsma, 9. B. Meijer, 10. A. J. Gerritsen.

Dames: 1. T. van der Plaat, 2. M. Bik, 3. H. Buitenhuis-de Jong, 4. A. Mohlmann-Riemers­ma, 5. M. Lagerlof, 6. B. van IJken, 7. Janny de Jong, 8. P. de Bruin, 9. M. Havik, 10. E, van Leeuwen.

 

VALKENBURG.(1979.09.21)

Jan Raas won opnieuw in Valkenburg

AFVALWEDSTRIJD VOOR WILLY DEBOSSCHER

De zevende wielerhappening van Valkenburg. Zou hij wel, zou hij niet inslaan bij het verwende Liimburgse wielerpubliek? De weergoden waren Valkenburg wederom gunstig gezind. Over­dag 'n fijn herfstzonnetje, waardoor de nog vele aanwezige toeristen in het Geulstadje ook de avonduren nog wel op straat wilden doorbrengen. En dat kon!

Niet gemakkelijk weliswaar, daar de wakkere organisatoren reeds in de late namiddag de vele toegangswegen naar het centrum hadden afgesloten. Het gelijk daarvan hebben de here organisatoren echter aan hun zijde ... Edoch ... de echte wielerenthousiasteling liet het daarna echter atweten. Was deze Nacht nu echt te veel van het goede? Was men na de avondcriteria van Elsloo, Echt, Linne, Simpelveld en Baarlo uitgekeken op de “artiesten" ? Was het deelnemersveld niet zoals gebruikelijk ? Het geweldige w.k.-succes in het laatste weekend van augustus nog steeds in benen en eventueel longen ?

Een feit was, dat er “slechts" zo'n 6000 toeschouwers het werkelijk schitterend verlichte parkoers omzoomden in een 7e Nacht, die alsmaar killer word. De echte wielersfeer ont­brak en al reden de 26 gecontracteerde broodrijders nog zo hard, de menigte had het koud. De avond viel ... doch geluk­kig nog niet voor een knetterende finale.

AFVALWEDSTRIJD

Jan Raas (wie o wie had Knetemann beter kunnen opvolgen als wereld- kampioen) regeerde vooraf, tijdens en na de koers als de Echte Kampioen.

Tijdens de afvalwedstrijd, waarbij Henk Lubberding ontbrak wegens een autodefect, bleven Jan Raas, Fons van Katwijk en Willy Debosscher het langste overeind. Willy (de clown uit het zesdaagsen-circus) was vliegensvlug uit de Zesdaagse van London, tezamen met Patrick Sercu, naar het vliegveld Zuid-Limiburg gevlogen en even snel wipte hij in de laatste meters over Fons van Katwijk en Jan Raas (3e) heen.

Een goed binnenkomertje voor de komende Zesdaagse van Maastricht van olijke Willy, die het ook nu niet kon laten enige van zijn bekende grappen ten toon te stellen.

JO MAAS

Nadat de benzinedampen opgetrokken waren van de enorme show van old-timers, traditioneel geassisteerd door vele mu­ziekkorpsen uit den lande, ging het criterium van start.

Rondeborden waren niet nodig, daar de organisatoren de finish hadden gepland te 23.45 uur in verband met het vuurwerk te middernacht.

De altijd attente Jan Dortants kon het echter zonder ronde­bord ook wel aan, want toen de winnaar om kwart voor twaalf door de finish ging, noteerde hij zijn 52 ronden. De beroeps­renners legden de 57 km of in een tachtig minuten koers, die strijdlust genoeg opleverde.

Opvallend hierbij de rol van Jo Maas, onze jongste vedette uit de Tour 1979. Was het het feit dat hij revanche zocht voor de wijze waarop hij in de laatste ronde van het avondcriterium van Baarlo werd “gepakt" ? Wilde hij zijn supporters dan ein­delijk een thuiszege aanbieden? Of was het te rijden club­kampioensahap van TWC Maastricht (met als enige concur­rent Fred Rompelberg) de drijfveer, waarom de beuk bij Maas erin ging? Van start tot finish bleef hij attent en offensief! Kijk zelf ... in de eerste ronde aan de haal met Knetemann en Fons van Katwijk. Even daarna ... alleen aan de leiding. Een tweede, een derde rush van Jo Maas konden de toeschou­wers gadeslaan, die dit fraaie koerswerk niet konden of niet wilden begrijpen. Halfkoers dreigde het mis te lopen, toen Jan Raas, Frits Pirard, Fons van Katwijk, Johan van de Velde, Johan van der Meer, Gerrie van Gerwen en Wil de Ruyter erg gevaarlijk uithaalden, doch met een fijne achtervolging bracht Maas in het gezelschap van Henk Lubberding en Aad van den Hoek wederom orde op zaken. Dat was goed werk! Acht ronden waren er nog te rijden (de laatste tien ronden werden alsnog voor de heren coureurs aangeduid), toen de slag viel.

Jo Maas, alweer hij, Jan Raas, tuk op een nieuwe zege, Gerrie Knetemann, wilde wel, Johan van der Meer, altijd in de goede slag, Henk Lubberding, niet voor niets kampioen van Neder­land, verlieten tezamen met Patrick Sercu definitief het nog volledig koersende peloton. Dit zag rustig toe, hoe de zes koplopers steeds verder wegliepen. Het ging hard voorin, dat moet gezegd worden, doch voor Jan Raas nog niet hard genoeg. In de voorlaatste ronde demarreerde hij, goed ge­steund door zijn Raleigh-trawanten Knetemann en Lubberding, onweerstaanbaar. Toen ging het publiek dan eindelijk op de „banken"! Het had lang geduurd. Een fijne zege voor een fijne sportman, maar dat wisten wij reeds langer.

Opmerkelijk detail: bij het luiden voor de laatste ronde rumoer op het parkoers. Een lekke band van Jo Maas in de kopgroep. Weg: kansen op een zege. Weg: kansen op een clubkampioen­schap. Weg: een illusie! Als allerlaatste renner kwam Jo Maas over de finish, die daarop lijdelijk moest toezien, dat naast winnaar Jan Raas, Fred Rompelberg gehuldigd werd als nieuwe prof-clubkampioen van TWC Maastricht. Zagen wij dit goed of zagen wij dit allemaal verkeerd?

KEETIE VAN OOSTEN-HAGE

In het voorprogramma kwamen de dames aan het vertrek met o.a. de - nog - kersverse wereldkampioene Petra de Bruin, Keetie van Oosten-Hage, Tineke Fopma en Anne Mohlmann­-Riemersma.

Rondenlang reed Keetie in haar bekende stijl voor het peloton uit, om dit nadien op een ronde achterstand (1100 meter) te zetten. Wel probeerde Marijke Lagerlof, Anne Mohlmann­Riemersma en het meiske Kaufman deze “schande" te ont­lopen, toch het moest niet baten. Veelvraat Keetie haalde hen persoonlijk terug.

DUEL AMSTEL-VAN EYCK

Ook de amateurs kwamen aan hun trekken. Zo'n vijftigtal deelnemers namen het vertrek en al spoedig bleek, dat vooral de mannen van Amstel - met zwaar geschut aanwezig - en de nog „witte" jongens van Schildersbedrijf Van Eyck gebrand waren op de eindbuit. Uiteindelijk kwam de zege dan toch terecht bij de ervaring! Jos Lammertink liet zijn drie mede­vluchters in de sprint gemakkelijk achter zich. De beide aan­wezige mannen van Van Eyck in deze kopgroep kwamen pure klasse, kunde en vertrouwen tekort, om hun sponsor de eer voor het vele wielerwerk te geven.BRON: JEAN HOUBEN

Dames: 1. Keetie van Oosten-Hage 33 km in 36.10 min., 2. M. Kaufman op 1 ronide, 3. A. MShlmann-Riemersma op 1.53 min., 4. M. Lagerlof, 5. P. de Bruin op 2.25 min., 6. T. v, d. Plaat op 2.31 min., 7. M. Thijs (Belgie), 8. E. Oomen, 9. B. van IJken, 10. N Streef, 11. A. Kuiper, 12. C. Verhoeven, 13. W. Buitelaar, 14. J. Nijskens, 15. J Barnhorn, 16. A. Verhoeven, 17. L. Vossen, 18. A. Defaux, 19. G. Hoekstra, 20. A. Versluis.

Amateurs: 1. J. Lammertink 54 km in 1.02.17, 2. R. Borst, 3. J. Claessens, 4. A. Pieters 5. A. Wijnands op 25 sec., 6. M. de Vos, 7. H. Janssen op 35 sec., 8. A. Hoogeveen, 9. H. van Eck, 10. E. Noy, 11. E. Visschers, 12. M. Teunissen, 13. A. Hassink, 14. J. Schepers, 15. J. Idilie, 16, B. van Aarle, 17. W. Wilms, 18. W. Jennen, 19. E. v. d. Voort, 20. E. Goddery.

Beroepsrenners: 1. Jan Raas 57 km in 1.20.00, 2. Gerrie Knetemann, 3. Patrick Sercu, 4. Henk Lubberding, 5. Johan van der Meer, 6. Leo van Vliet op 21 sec., 7. Piet van Katwijk, 8. Fons van Katwijk, 9. Jan Aling, 10. Gerrie van Gerwen, 11. Aad van den Hoek, 12. Frits Pirard, 13. Jos Schipper, 14. Herman Ponsteen, 15. Willy Debosscher, 16. Jack Verbrugge, 17. Johan van de Velde, 18. Martin Havik, 19. Wil de Ruyter, 20. Willy Maessen, 21. Martin Venix, 22. Fedor den Hertog, 23. Cees Priem, 24. Hennie Stamsnijder, 25. Jo Maas.

 

VALKENSWAARD (27 mei).1979

Amateurs: 1. H. Senders, 2. J. Bellemakers, 3. T. Weber, 4. H. Jansen, 5. W. Jennen, 6. T. Vriens, 7. M. v. d. Kerkhof, 8. Th. Tuit, 9. K. Brouwer, 10. P. Winnen.

Junioren: 1. H. Baudoin, 2. H. Daams, 3. M. Leijs, 4. R. Rol, 5. J. Roozenburg, 6. P. van Amelsvoort, 7. J. Vrijsen, 8. W. Reijnders, 9. J. van Asten, 10. D. Prossee.

Liefhebbers en veteranen: 1. R. Bakker, 2. J. Jansen, 3. B. Schouten, 4. B. Bakermans, 5. J. Mertens, 6. H. van Hout, 7. J. van Mol, 8. M. v. d. Oever, 9. F. v. d. Helder, 10. H. Hermes.

 

VALKENSWAARD (3 juni).1979

Junioren: 1. H. Daams, 2. M. Manders, 3. J. van Asten, 4. P. Witlox, 5. J. Vriissen, 6. J. van Lierop, 7. M. Vo-gels, 8. A. van Kuyk, 9. M. Leys, 10. A. Roberts.

Nieuwelingen: 1. J. van Poppel, 2. J. Peels, 3. F. Witlox, 4. G. Cuiten, 5. J. Welten, 6. J. Verschuur, 7. J. Fransen, 8. D. Vissehers, 9. R. van Deursen, 10. R. Verbaandert.

 

VALKENSWAARD (8 augustus).1979

Hans Langerijs verrast in Valkenswaard

Piet van Katwijk en Walter Godefroot staan bekend als goede finishers. Beiden hebben al tientallen keren bewezen dat ze, wanneer het op de laatste meters aankomt, tot de aller­sterksten van het continent moeten worden gerekend. Toen deze twee, met in hun wiel Hans Langerijs, dan ook aan de laatste ronde van het profcriterium in Valkenswaard begonnen, gaf niemand van de ruim 25.000 toeschouwers een cent voor de kansen van de Noordhollander. Terwij1 de beide snelle mannen elkaar aankeken, elkaar beroerden is een betere uit­drukking, demarreerde Langerijs, die vlast op een contract in de ploeg van Peter Post, uit alle macht. De sprinters werden hierdoor volkomen verrast. Voordat ze in de gaten kregen wat er gebeurde had Langerijs al een voorsprong opgebouwd die niet meer te overbruggen was. Teleurgesteld greep Piet van Katwijk enkele seconden later de tweede prijs. Graag had hij een herhaling gezien van enkele jaren geleden toen hij Eddy Merckx in de beslissende sprint achter zich hield.

De Ronde van Valkenswaard mag zich elk jaar over meer belangstelling verheugen. Het parkoers ademt een aparte sfeer uit, het ligt midden in de gemeentekern en op het circuit be­vinden zich talrijke horeca-gelegenheden, zodat de duizenden voor alles terecht kunnen. Elk jaar opnieuw zorgen de organi­satoren, gesteund door de wetenschap in geval van nood een beroep te kunnen doen op het grote drankenconcern Stella Artois, voor een uitgelezen, geselecteerd veld renners. Wat dit betreft werd men dit jaar enigszins in de wielen gereden omdat de wedstrijd samenviel met de Ronde van Duitsland waarin toprenners als Knetemann en Raas alsmede de Duitser Thurau aan het werk waren.

Er bleef voor Valkenswaard echter nog genoeg kwaliteit over. Een renners- veld dat er bovendien bijzonder veel zin in had om iedereen waar voor zijn geld te geven. Dat bleek al enkele ronden na het startsein, toen Henk Lubberding, onze nationale kampioen, Michel Pollentier en Johan v. d. Meer uit de ploeg van HB het op hun heupen kregen en voor de groep gingen uitrijden. Niemand van de aanwezigen dacht toen al dat er een beslissing zou zijn gevallen. De kopgroep liep echter uit tot ongeveer een minuut en toen de leiders steun kregen van Godefroot, Van Katwijk en Langerijs werd het voor de overigen een zeer gevaarlijke toestand. Bert Oosterbosch en Andre Dierickx, de Belg in de kleuren van IJsboerke, waren de enigen in het langgerekte peloton die het gevaar inzagen. Zij begonnen aan een achtervol- ging, maar hun sprong reikte niet ver genoeg. Terwijl het peloton toch naderbij schoof en de kopgroep uiteen viel, alleen de in de aanhef genoemde drie bleven voorop, bleek al snel dat Langerijs met ambitieuze bedoelingen naar Brabant was gekomen. Hij was ~de motor van het drietal en het was dan ook voor een groot deel aan zijn offensief rijden te danken dat Jos Schipper, Theo Smit en de Belg Fons de Wolf er niet in slaagden zich bij de eersten te voegen. Met drie man op kop werd aan de laatste ronde be­gonnen. In die lange omloop, aan de achterzijde van het uit­stekend verlichte parkoers, sloeg Langerijs zijn slag. Valkens­waard kreeg hierdoor misschien niet de naam van een vedette van het moment op zijn ere-lijst, maar wel een renner die de zege volkomen verdiende. En een naam om te onthouden, want wanneer de Blokkernaar er inderdaad in slaagt een contract bij TI-Raleigh te bemachtigen zal men ongetwijfeld nog vaak van hem horen.

BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. Hans Langerijs 104 km in 2.15.10, 2. Piet van Katwiik, 3. Walter Gadefroot, 4. Theo Smit, 5. Fons de Wolf, 6. Jos Schipper, 7. Fons van Katwijk, 8. Leo van Vliet, 9. Genie van Gerwen, 10. Jos Jacabs, 11. Willy Tackaert, 12. Johan van de Velden, 13. Willy Teirlinck, 14. Claude Griquielion, 15. Andre Mollet, 16. Adrie van Houwelingen, 17. Jan van Houwelingen, 18. Marc Demeijer, 19. Ludo Schurgers, 24. Henk Lubberding. 21. Kees Bal, 22. Eddy Schepers, 23. Kees van de Wereld, 24. Hubert Mathis, 25. Sjaak Verbrugge, 26. Harry Lunenburg, 27. Rene Martens.

Nieuwelingen: 1. J. Vos, 2. J. Fransen, 3. T. Kuipers, 4, K. van Dungen, 5. P. Knuvers, 6. B. Lambrichts, 7. R. van Deursen, 8. R. Moos, 9. A. v. d. Biggelaar, 10. J. van Sanden.

 

VALTHE.(1979.08.26)

Nieuwelingen: 1. Arjan van Gaveren; 2. Gert Jacobs; 3. M. Hop;

 

VEENDAM.(1979.09.01)

Amateurs: 1. Jan van Dam; 2. Gerard Schipper; 3. Bert Wekema;

Junioren: 1. Wouter van de Bor; 2. Roel de Lange; 3. Rudi de Graaf;

 

VEENENDAAL (12 mei).1979

Nieuwelingen: 1. K. de Brons, 2. J. van Megen, 3. M. Stuiver, 4. G. J. Theunisse, 5. J. Vermunt, 6. H. Kleisen, 7. G. Rutten, 8. Chr. Jacobs, 9. R. Schurink, 10. N. van Wezel.

Liefhebbers: 1. K. van Duivenvoorden, 2. G. Draayer, 3. J. Hup, 4. D. van Leeuwen, 5. C. Willemsen, 6. Th. de Waal, 7. T. Welling, 8. J. van Hattem, 9. A. van Dijk, 10. C. J. Hakkert.

 

VEENENDAAL (13 mei).1979

Veteranen: 1. H. Kuipers, 2. B. Solaro, 3. H. Scheuten, 4. E. Kloosterman, 5. T. Krabbe, 6. J. v, d. Horst, 7. F. Somers, 8. F. Schouten, 9. G. Steinbach, 10. G. Jansen.

 

VEENENDAAL (30 juni).1979

Amateurs: 1. Jan Spijker, 2. Wim van Steenis, 3. Wim Albersen,

Junioren: 1. Harrie Wolters, 2. John van Asten, 3. B. Luijken,

 

VEGHEL.(1979.08.19)

Amateurs: 1. Arnold van Hooft; 2. Louis van Wely; 3. Piet Kuijs;

Junioren: 1. Kees Evers; 2. Jan Ackermans; 3. G. van Dijk;

Nieuwelingen: 1. Gerrie Rutten; 2. Ben Lambregts; 3. John Vos;

 

VELDDRIEL.(19079.09.30)

Amateurs: 1. Peter Damen; 2. Rene Kos; 3. Gerrie Sint Nicolaas;

Junioren: 1. Paul Pieters; 2. Ab Harren; 3. J. van Rijen;

Nieuwelingen: 1. Wim den Hoedt; 2. M. de Bast; 3. Gert Jan Theunisse;

 

VELDHOVEN (2 juni).1979

Amateurs: 1. Frans Francissen, 2. ----,   3.----

 

VELDHOVEN.(1979.08.18)

Amateurs: 1. Rien de Veer; 2. Roger Lemmens; 3. Geert Oosterbosch;

Junioren: 1. Hans Daams; 2. Jan peels; 3. Jan Ackermans;

 

VENHUIZEN (28 juli).1979

Driebandentoer voor HENK LUBBERDING

Na een loodzware Tour de France is er weinig rust voor de Nederlandse beroepsrenners, die aan dat spektakel hebben deelgenomen. Dagelijks is er wel een profkoers en de heren renners reizen van oost naar west en van noord naar zuid om hun wielerkunsten aan het publiek te vertonen. Zaterdag 28 juli was het wielercircus in West-Friesland voor de tweede editie van de Driebantoer, die werd gehouden op een parkoers in Venhuizen.

De uiteindelijke winnaar Henk Lubberding was bijna te laat gekomen voor de start want toen de gehele meute al aan de startlijn stand, kwam opeens het seintje dat de nationale kam­pioen toch nog was gearriveerd. Enkele minuten wilder de heren nog wel wachten en toen kon ook Lubberding meedoen aan de rondedans in Venhuizen. Het comite in Venhuizen, dat vorig jaar debuteerde met een door Hennie Kuiper gewonnen wed­strijd, had veel werk van de Driebaantoer gemaakt. Bij vrijwel alle wielerwedstrijden in Noord-Holland werd reclame gemaakt, men stuurde zelfs een reclamevliegtuigje de lucht in en voerde een actieve reclame campagne in de regionale bladen. Voor wat betreft de publiciteit rond de Ronde was het uitstekend en daarom was het jammer voor Piet Davidzon en zijn mensen, dat de koers zo'n vlak verloop kreeg.

Na twee onbeduidende vluchtpogingen van de koppels Moritz-­Van den Hoek en Smit-Oosterbosch schoten al kort na het vertrek achtereenvolgens Hans Langerijs, Henk Lubberding en Jan Aling de ruimte in. Van het drietal was de streekrenner Hans Langerijs uiterst actief. De blonde krullebol uit het op een steenworp afstand liggende Blokker wilde voor eigen pu­bliek de stenen wel uit de straat fietsen. Vorig jaar had hij “de slag gemist", iets wat hem dit keer niet mocht overkomen. Langerijs streed verbitterd en langzaam steeg de voorsprong van het drietal op een peloton waarin niemand er iets voor voelde om tegengas te geven. De mannen van Raleigh niet omdat hun kampiaen Lubberding voorop reed, de Hoogen­boom's niet vanwege Hans Langerijs en de anderen niet om diverse redenen.

De tienduizend toeschouwers klapten voor het dappere drietal, moedigden ook de voorsten van het peloton aan maar echt sfeerval werd het geen moment omdat het wedstrijdbeeld tien­tallen ronden ongewijzigd bleef. Nadat de voorsprong was op­gelopen tot bijna een minuut ginger ook Lubberding en Aling zich dapper met het kopwerk bemoeien waardoor de kloof nog groter werd. In de slotfase liep het verschil wat terug omdat de drie leiders toch wel pijn in de benen kregen en in het peloton met name Lucien van Impe een aantal ronden hard op kop ging rijden. Maar het kon de drie smaakmakers niet meer verontrusten.

Twee ronden voor het einde een droge demarrage van Henk Lubberding en de zaak was beslist. Hans Langerijs later: „Ik zat er een beetje door en dan kun je zo'n demarrage van Lubberding helemaal niet meer beantwoorden. Die man heeft zoveel kilometers in de benen, dat het echt onbegonnen werk is". En de derde koploper Jan Aling: „Ik voelde me niet zo fris meer en toen Lubberding ging, kon ik er niets meer tegen doen. Ik was hier echt de minste van de drie". Zo won dus Henk Lubberding voor Hans Langerijs en Jan Aling. Een half mi­nuutje na Lubberding won Gerrie van Gerwen middels een knetterende spurt van rappe Fons van Katwijk, waardoor hij vierde werd.

Een tevreden Van Gerwen: “Het gaat steeds beter en dat heeft er al toe geleid, dat ik een paar aanbiedingen van grote ploegen heb gehad. In vergelijking met vorig jaar gaat alles naar wens. Bij Van Erp krijg ik mijn centjes op tijd dus daarover geen problemen. Ik fiets vrijuit en met succes want Fons van Kat­wijk klopte ik dit jaar al een paar keer in de spurt. Na een moeilijk jaar voel ik me bij de profs steeds beter op mijn gemak".

Winnaar Lubberding had eigenlijk niet op de overwinning ge­rekend: „Ik voelde me een beetje ziek, verkouden of zo. Die vroege ontsnapping was helemaal mijn bedoeling niet maar toen Langerijs zo hard werkte en we opeens een minuut voor waren, ben ik ook maar op kop gaan rijden".

Met Henk Lubberding kreeg de Driebantoer een uitstekende

winnaar op de (nog) kleine erelijst. In vergelijking met vorig jaar was het evenement gegroeid ook qua publieke belang­stelling. Een lichte teleurstelling om bepaalde kritiek dienen de mannen van de Profwielerpromotion West-Friesland dan ook naast zich neer te leggen. Organisatorisch was hun evenement „af" en misschien komt er volgend jaar wel een spectaculair koersverloop.BRON: ROB KAT

Beroepsrenners: 1. Henk Lubberding 110 km in 2.37.14, 2. op 15 sec. H. Lan­gerijs, 3. op 20 sec. J. Aling, 4. op 35 see. G. van Gerwen, 5. F. van Katwijk, 6. A. van den Hoek, 7. L. van Vliet, 8. J. Decauwer (Belgie), 9. C. Priem, 10. H. Kuiper, 11. J. Schipper, 12. T. Smit, 13. G. Knete­mann, 14. W. Teirlinck (Belgie), 15. M. Havik, 16. A. van Houwelingen, 17. F. den Hertog, 18. J. van de Verde, 19. Sj. Verbrugge, 20. R. Groen, 21. B. Oosterbosch, 22. R. Dillen (Belgie), 23. H. Peels, 24. J. van Houwelingen, 25. C. Stam, 26. K. Bal, 27. R. Schuiten, 28. J. Raas, 29. F. van den Haute (Belgie), 30. W. de Ruiter.

Amateurs: 1. Hennie Stamsnijder, 2. Martin Visser, 3. Jos Kieftenburg,

 

VIERSTROMENLANDRONDE (19 juni).1979

Attractieve Vierstromenlandronde

PETER DAMEN spurt in de lauwerkrans

Attracties genoeg in die 13e Vierstromenlandronde, de altijd winderige klassieker in het Land van Maas en Waal, Rijn en Linge, dit keer op dinsdag 19 juni verpakt in mokkerig zomer­weer. Want laten we wel wezen: waar echte vedetten als Amstel Bier's Arie Hassink en Jos Lainmertink en Batavus­rouleur Bert Wekema beslist niet tot het uiterste gingen en zich (vraagteken?) spaarden voor de nationale titelstrijd, daar stormden uiteindelijk met de kracht van rinocerossen de jeugd met Peter Damen en Ad van Peer de Tielse eindstreep-zone binnen voor de beslissende pedaaltrappen.

Op dat laatste rechte stuk rekende bankbediende Peter Damen mogelijk net iets beter dan Ad van Peer, die van zijn hoge zit uit niet aan het wegsprintend achterwiel van Peter Damen kon blijven. Souplesse, kracht en macht schuilden er in de atletische manier waarin de coureur uit de Driessen-stal zijn eindschot samenbalde.

Drunenaar Peter Damen (20) derhalve fraai winnaar. Een prestatie die zijn nog karige erelijst van dit seizoen (een zege in een Olympia-etappe) fraai opsiert. Bovendien was Damen met Van Peer een van die attractieve strijdbroeders, die de teer­ling al wierpen op het moment dat in een koers “desertie" meestal het tekenen van het eigen doodvonnis inhoudt. Zo moet de keuvelende, kauwende en naar de bidons grijpende meute er schijnbaar ook over hebben gedacht. Alleen het dijen­kletsen van plezier bleef achterwege. Maar goed ook, want wat Peter Damen, Jannus Slendebroek, Jan Feiken, Gerrie van Gaalen, Edy Gevers en Gerard Veldschoten en de nog juist bijgesprongen Bart van Fist en Ad van Peer voor Elden - nog geen 70 km weggefietst! - uithaalden, was werkelijk niet bedoeld als de beste wielergrap van het jaar. Het was gewoon pure ernst, al zei Peter Damen dan wel: “Ach, fiducie heb je er misschien op dat moment niet in. Je gaat maar wat harder trappen. Maar dat het zo zou gaan had ik niet gedacht."

EENDRACHT

Dat “zo" was dan dat die demarrage via een aanvankelijke winst van 17 seconden in het wisselend op- en afgaan van de dijken steeds groeide door een eendrachtige samenwerking binnen het dubbelmannenkwartet en een toch wel opvallende apathie bij de achterblijvers.

Vijftig seconden in Driel (80 km), 1.20 min. in Randwijk (87 km), het dubbele daarvan na 105 km onder Ingen en drie minuten precies ter hoogte van Maurik, na 112 km. Royaal genoeg om vooraan even iets stoom te kunnen afblazen. Daar­door decimeerde het gat tot 2.35 min., geklokt bij Beusichem (128 km), waar uiteindelijk liefst negentien man van het pelo­ton de verdoving ophieven: Rudy Motke, Cor van Leijen, Bert v. d. Broek, Bert Wekema, Ruud v. d. Rakt, Rini van Dijk, Joop Ribbers, Geert Oosterbosch, Louis van Wely, Frank Moons, Rennie Brouwer, Geert Verwaayen, Wim Peter, Piet van Leeuwen, Rene Kos, Egbert Koersen, Roger Sumich, Hed­dy Nieuwdorp en Hans van Dijk.

WEINIG AANSTALTEN

Zestig koerskilometers had men toen nog in het vooruitzicht. Tekort om de attractie die de groep van negentien uitstalde een reele glans te verschaffen? In elk geval maakte de tweede groep te weinig aanstalten om het achttal Van Est, Gevers, Slendebroek, Van Gaalen, Damen, Van Peer, Veldschoten en Feiken door middel van een sterk aaneengesmede achtervol­gingsploeg het riante leven zuur te maken. Volgens Joop Rib­bers leefde de groep constant in de veronderstelling dat er drie minuten waren goed te maken. Het waren er, 53 km voor de finish, iets meer dan twee. Gewoon omdat de snee er bij de acht koplopers even uitraakte. “Maar geen mens die je dat komt vertellen," zei Ribbers enigszins met spijt in zijn stem.

Om kort te gaan: in het Ribbers-peloton - om het zo maar uit te drukken - bleef hechte eenheid zoek, zodat er in Beesd (143.5 km) voor de acht gevluchten niets aan de hand was, ook al tilden zij niet zo zwaar meer aan hun voorsprong, die tot 1.52 was geslonken.

DEMARRAGES

Er broeiden daar vooraan kennelijk andere plannen, tenminste in het brain van Ad van Peer en Peter Damen. Bij Haaften plaatsten zij - 25 km van het eindpunt in Tiel - hun eerste demarrage die eerst nog werd opgevangen door Gerrie van Gaalen en Jannus Slendebroek. Maar hun tweede poging was met een raak. Als laatste attractie schakelden Damen en Van Peer in de slotfase de zes anderen nog een aardiig stukje fiets­werk voor. Het enorm boeiende gevecht van twee (Damen, Van Peer) tegen zes werd - zij het met een soms angstig schommelend aantal seconden, het meest 18, het minst 10 - gewonnen door het duo waarvan Peter Damen met zijn ge­staald atletisch vermogen tot het uiterste ging. De attaque, die eerst Gevers en Slendebroek en kort daarna Van Gaalen plaat­sten, werd gesmoord door Jan Feiken en zo konden Peter Damen en Ad van Peer zich prinsheerlijk opmaken voor de finale. En daarvan weet u de verrichting al.

EEN VAN DE ACHT

Om even terug te grijpen op het hiervoor geschrevene: Is u ook de naam opgevallen van Gerard Veldschoten als „een van de acht" ? Men zal hem na Tiel, waar hij zich als een tamelijk onbekende bij de brutale weglopers manifesteerde, op zichzelf al een attractie, in de gaten dienen te houden. Maar wat heet onbekend? De 19-jarige Oldenzaler (club: OWC) heeft na de junioren met zo'n vijf, zes overwinningen al laten zien dat hij er toch wel is. Een snelle jongen bovendien, die zich in zijn juniortijd in een tijdrit al kon meten met Jos Lammertink en in de Needse secondendans van Olympa's Toer („Daar kwam ik toch echt om te leren") tot het moment dat de supersnellen aan de start verschenen, lang een heel beste tijd op het bord had staan. Ploegleider Jan Peeters van R en B Glas-Verhallen zal glimlachend deze woorden lezen. Hij haalde niet voor niets Gerard Veldschoten zijn stal binnen.

Twee Union-mannen (Van Peer en Feiken) flankeerden op het ereschavot de winnaar van Driessen Stoffen-Optilon, Peter Damen. De winnaar plaatste de grate gemeentelijke bokaal die burgemeester dns. K. F. Broekers hem overhandigde, op het fraai gestyleerde hoofdje van Ronde-miss Wilma v. d. Wa­tering, boetiekhoudster in een van de hippe, blitse winkeltjes van mede-sponsor (er waren er ruim 30) van Wim van Rooyen.

DIE PLOEGLEIDERS TOCH ...

Ditmaal waren er - eindelijk!„ het wachten is nu tot de pers aan de beurt komt - ook kussen van de Ronde-miss voor de ploegleiders (Gisbers, Peeters', enz.) bij de uitreiking van de ploegenprijzen (fraaie tinnen wandborden). Voorzitter Wim van IJzendoorn was in de Betuwe-sporthal - Tiel heeft er inmid­dels twee - de goede gastheer bij de verdere prijsuitreiking, bekroning van een perfect georganiseerd wielerfestijn. Jawel, want in Tiel weet Ren- en Tourclub De Batauwers het publiek aan de finish op de Teisterbandlaan ook altijd nog eens met afwachtingswedstrijden van nieuwelingen en junioren bezig te houden. lets wat Rini Hermse onderweg deed vanuit de Caballero-wagens, altijd de kopgroep vormend. Actuele infor­matie, erg gewaardeerd, want er was in de dorpjes veel voet­volk langs de dijken op de been.

Laatste informatie: winnaar Peter Damen wil best weten toch niet afzijdig te staan tegenover een eventuele profcarriere. Ad van Peer (malen lange benen langzamer dan korte?) vond dat hij met die tweede plaats ook best tevreden kon zijn. ,Nou weet ik tenminste dat ik er toch bijhoor." En Jan Feiken - weer net niet geslaagd - had zichzelf toch wet een kans ingeschat als op het laatst de zaak weer was bijgetrokken met de twee ontsnapte kleppers. Maar als goed ploegmakker haal­de hij zelf Gerrie van Gaalen, die wel wilde, terug. Zat zijn Union-maat Ad van Peer niet in de spits met Peter Damen?

BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Amateurs: 1. Peter Damen (Drunen) 178.5 km in 4.02.47, 2. Ad van Peer (Sprundel), 3. Jan Feiken (Veendam) op 10 sec., 4. Edy Gevers (Schijndel), 5. Gerard Veldschoten (Oldenzaal), 6. Jannus Slendebroek (Vries), 7. Bart van Est (Dinteloord), 8. Gerrie van Gaalen (Winssen), 9. op 1.56 min. Egbert Koersen (Emm6loord), 10. Bert Wekema (Peize). 11. Rene Kos (Bovenkarspel), 12. Heddy Nieuwdorp (Wemeldinge), 13. Ruud v. d. Rakt (Breda), 14. Piet van Leeuwen (Hilvarenbeek), 15. Frank Moons (Mierlo), 16. Roger Sumich (Grave), 17. Jos Lammer­tink (Wierden), 18. Hans Koot (Sint-Oedenrode), 19 Joop Ribbers (Groenlo), 20, Henk Mutsaars (Schijndel), 21. op 2.45 Theo Gevers (Heesch), 22. Pim Bosch (Gorinchem), 23. Louis van Wely (Vught), 24. Wim Peter (Barneveld), 25. op 3.45 Rudy Motkk (Beek - Lb.), 26. Rini van Dijk (Someren), 27. Sander Strijbosch (Best), 28. Pieter Sterk (Ois­terwijk), 29. Rob Visscher (Hoofddorp), 30. Geert Oosterbosch (Eind­hoven), 31,. Alfons van Geel (Zundert), 32. Bert v. d. Broek (Soest), 33. Geert Verwaayen (Andelst), 34. op 6.14 Jos Alberts (Neede), 35. Ronald van Hooft (Kerkdrie), 36. Hans van Leiien (Ewijk), 37. Jan Jansen (Bergharen), 38. Detlef Kurzweg (W.Dld.), 39. Peter v. d. Knoop (Haarlem), 40. Paul Sager (Zuid-Beiierland); 70. en laatst geklasseerde Giel v. d. Sterren (Haarsteeg).

Ploegenklassement: 1. Jan van Erp Tegels 12.10.3"7, 2. Driessen Stoffen­Optilon 12.12.13, 3. R en B Glas-Verhallen 12.12.26, 4. Batavus 12.15.58.

 

VLAARDINGEN (5 mei).1979

Amateurs: 1. G. Ratterman, 2. A. Kamsteeg, 3. R. Borst, 4. F. Breeman, 5. H. Noy, 6. R. den Boer, 7. G, Plieger, 8. J. Klomp, 9. P. Heyster, 10. C. de Wolf.

14-jarigen: 1. Rob Razenberg, 2. Giel Jonge­jan, 3. Peter van Haren, 4. Ruud Stuyt, 5. Rob de Rooy, 6. Rob Groenenberg, 7. Jan Benningshof, 8. Peter Stolk, 9. Jac. Sienders, 10. Rob Schenk.

Nieuwelingen: 1. L. Kersten, 2. R. Sienders, 3. W. den Hoedt, 4. H. van Staten, 5. A. de Ruig, 6. R. Valkenburg, 7. R. Breeman, 8. M. Heydra, 9. J. Schillemans, 10. J. Janssen.

Liefhebbers en veteranen: 1. L. Poortvliet, 2. J. Barens, 3. H. Hoek, 4. W. van Dok, 5. H. Buys, 6. H. Lap, 7. S. Koevermans, 8. A. Schouten, 9. H. Brinkman, 10. C. Hogervorst.

 

VLAGTWEDDE.(1979.09.02)

Amateurs: 1. Dries Klein; 2. Gezinus Hoven; 3. Rhett van Trigt;

 

VLIJMEN (6 mei).1979

Amateurs: 1. P. Kuys, 2. L. Bevers, 3., M. Roelofs, 4. M. Elshof, 5. B. Lambo, 6. P. Steak, 7. T. Wesseling, 8. S. van Hoof, 9. H. Rijkers, 10. J. van Driel.

Junioren: 1. P. Pieters, 2. N. Verhoeven, 3. J. van Asten, 4. L. Newels, 5. M. Verhagen, 6. E. Vossenberg, 7. H. Blom, 8. R. v. d. Vorle, 9. H. Maartens, 10. H. Bone.

Nieuwelingen: 1. C. v. d. Dungen, 2. A. Otte­vanger, 3. T. Kuipers, 4. G. Rutten, 6. G. Buys, 6. M. Hermans, 7. J. van Poppel, 8. K. de Brous, 9. H. Brankaert, 10. D. van Oor­schot.

Liefhebbers: 1. A. Wennekes, 2. A. van Melis, 3. G. de Wit, 4. S, Koevermans, 5. K. Tol­hoek, 6. T. van Heeswijk, 7. J. van Baal, 8. W. Wielhouwer, 9. T. Schouten, 10. C. van Helvoort.

 

VLISSINGEN (19 mei).1979

JAN RAAS wint in VLISSINGEN

Jan Raas heeft in de 3e Omloop van de Boulevard in Vlissingen zijn tweede triomf geboekt. De weer fanatiek strijdende Zeeuw koos voor zekerheid, zoals hij na afloop beweerde, door met nog 7 kilometer te gaan weg te springen uit een kopgroepje van zes man. Daarin bevonden zich, behalve Gerrie Knete­mann, Livien Klaasen en Ferdi van den Haute, namelijk ook rappe mannen als Ger Mak en Gerrie van Gerwen.

„Vooral op -het eindschot van Van Gerwen had ik het niet voorzien," bekende Raas, wiens sprong in de slotfase alleen werd beantwoord door Ferdi van den Haute. En deze Belg had zoals reeds werd verwacht in de eindsprint geen verweer ge­noeg om de slotaanval van Jan Raas te pareren.

De ruim 10.000 bezoekers die op en rondom de fraaie Boulevard waren bijeengestroomd, hebben behalve van fraai lenteweer en een imposant gezicht op zee toch bovenal kunnen genieten van een boeiend koersverloop.

Reeds na 10 kilometer werd het offensief geopend door Knete­mann, Raas, Van den Hoek, Van der Meer, Zoetemelk, Bal, Van der Wereld, Langerijs en de Belgen Hoste en Lefevre. Dit tiental nam al gauw 25 seconden winst. Achter hen maakte zich wel een groep van 15 renners los met in hun midden onder andere Jos Schipper, Henk Lubberding, Jan Aling, Leo van Vliet, Frits Pirard, Cees Priem en Gerrie van Gerwen, maar de jacht kwam moeizaam op gang. Pas toen de voorsprong van de hoofdmacht was opgelopen tot 45 seconden, ging men diep in de beugel en mede omdat het in de frontlijn plotseling niet al te gesmeerd liep met het kop overnemen, sorteerde dit effect. Na 45 kilometer streek de jachtgroep op de 10 koplopers neer en de rest was voorgoed gezien.

Even voordat de fusie tot stand was gekomen, had Jan Raas lek gereden maar tijdens het rondje vergoeding dat hij incas­seerde waren Knetemann, Mak, Van Gerwen, Van den Haute en Klaasen opnieuw gesprongen en bij dit vijftal sloot Raas zich gretig aan. Een normale zaak, oordeelde de jury, al lieten diverse renners uit de volggroep luidkeels weten het daar niet mee eens te zijn. Hoe den ook, het zestal voorop dwong een snelle beslissing af, al werd de strijd om de bloemen alleen uitgevochten tussen Raas en Van den Haute, die het gaatje van enkele honderden meters dat zij wisten te slaan, vast hielden.

Gerrie van Gerwen voerde de volgers over de streep en daar­achter was Jos Schipper de rapste van een groepje van 6 man dat zich in de slotfase had afgescheiden. Hierbij had zich ook Frank Hoste als zevende man bevonden maar de Belg die lek reed kon reglementair geen aanspraak meer maken op een rondje vergoeding. Gerrie Knetemann, de hele middag actief en attent koersend, stak de leidersprijs van 500 gulden op zak.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Jan Raas 94 km in 2.04.13, 2. Ferdi van den Haute, 3. op 16 sec. Gerrie van Gerwen, 4. Gerrie Knetemann, 5. Livien Klaasen, 6. Ger Mak, 7. op 1.32 min. Jos Schipper, 8. Jan Aling, 9. Jac. v. d. Meer, 10. Leo van Vliet, 11. Joop Zoetemelk, 12. Hens Langeriis, 13. op 2.12 Theo Smit, 14. Roelof Groen, 15. Frits Picard, 16. Cees Priem, 17. Aad van den Hoek, 18. Henk Lubberding, 19. Kees van der Wereld, 20. Kees Bal, 21. Pierre LeMvre, 22. Wim de Ruiter, 2.3. Co Moritz, 24. Schtitz, 25. op 1 ronde (2600 meter) Frank Hoste, 26. Fens van Kat­wijk, 27. Piet van Katwiik, 28. Karl-Heinz Bohmer, 29. C. Cuyle, 30. Jacq. Verbrugge.

Amateurs: 1. P. Godde, 2. W. de Waal, 3. J. van Tilborgh, 4. H. Nieuwdorp, 5. R. v. d. Rakt, 6. A. Tak, 7. H. de Jong, 8. Th. Fase, 9. H. Gijzel, 10. W. Jeremiasse.

Nieuwelingen: 1. L. Kersten, 2. R. Valken­burg, 3. A. Claes, 4. F. Pirard, 5. G. van Mieghem, 6. R. Karelse, 7. C. Steel, 8. R. Veeke, 9. M. de Baat, 10. R. Post.

 

VOERENDAAL (10 juni).1979

Amateurs: 1. Th. Pieters, 2. J. Meulenberg, 3. E. Godderij, 4. W. Brouwer, 5. J. Mertens, 6. F. Brand, 7. J. Vrancken, 8. A. Pieters, 9. R. Bourgmeyer (Lux.), 10. H. Manders.

Nieuwelingen: 1. J. van Wegberg, 2. A. Hoog­straten, 3. R. Elshof, 4, J. Pirard, 5. G. Meex, 6. G. Jacobs, 7. B. Lambregts, 8. L. v. d. Put, 9. W. Verbert, 10. J. Flekken.

Junioren: 1. H. Wolters, 2. J. Paumen, 3. R. Korpert, 4. L. Nevels, 5. R. Braam, 6. M. Manders, 7. J. Ramakers, 8. M. Nanninga, 9. T. Bruning, 10. F. Timmer.

Beroepsrenners: 1. Johan van de Velde; 2. Sven Ake Nilsson(Zwe); 3. Leo van Vliet:

 

VOGELWAARDE (9 juni).1979

Liefhebbers: 1. H. van Leeuwen (2), 2. H. v. d. Oever, 3. H. Schuurmans, 4. W. Duiven­voorden, 5. H. van Leeuwen (1), 6. G. van Noland, 7. H. Uittenboogaart, 8. H. Rijks, 9. J. van Baal, 10. W. de Feber.

 

VOGELWAARDE (10 juni).1979

Amateurs: 1. J. Lepoeter, 2. H. Nieuwdorp, 3. W. van Helvoirt, 4. A. v. d. Elzakker, 5. C. Bakker, 6. C. Spasms, 7. J. Harinck, 8. H. Giizel, 9. A. de Feliter, 10. J. Brooijmans.

Liefhebbers: 1. Ch. de Smit, 2. P. Legierse, 3. M, van Brussel, 4. H. Rijks, 5. H. v. d. Oever, 6. L. de Jager, 7. H. van Leeuwen, 8. A. Breure, 9. W. de Feber, 10. A. v. d. Ploeg,

 

VOLENDAM (10 juni).1979

Amateurs: 1. R. Kos, 2. J. Kieftenburg, 3. M. Visser, 4. R. Lemmens, 5. W. Koene, 6. D. Groen, 7. R. Bakker, 8. G. Visscher, 9. J. de Bie, 10. E. Keizer.

Liefhebbers: 1. J. v. d. Horst, 2. R. de Vries, 3. S. Kamp, 4. J. Rol, 5. Th. Degeling, 6. L. Luppers, 7. T. Masereeuw, 8. R. Otte, 9. T. Krabbe, 10. J. Peetoom.

Nieuwelingen: 1. W. Otte, 2. M. Stuiver, 3. R. de Brons, 4. C. Jacobs, 5. R. Boomsma, 6. E. Kieftenburg, 7. E. Hummen, 8. M. van Wezel, 9. E. Hopman, 10. A. Jolman.

 

VOLLENHOVE (23 juni).1979

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. J. Winters, 3. J. de Boer, 4. H. Egberts, 5. A. Luten, 6. J. van Hattem, 7. R. Pepping, 8. M. Stuiver, 9. W. v. d. Berg, 10. B. Kroes.

 

VOORBURG (3 september).1979

Liefhebbers: 1. G. de Wit, 2. T. Koop, 3. K. Teeuwen, 4. H. v. d. Oever, 5. S. van Dongen, 6. H. van Leeuwen, 7. L. Wassenburg, 8. H. Hoevers, 9. P. Legierse, 10. C. Kouwenhoven.

 

VOORHOUT (15 september).1979

Liefhebbers: 1. K. Teeuwen, 2. K. Duiven­voorden, 3. W. Veenboer, 4. H. Hoff, 5. R. Stals, 6. R. Caarels, 7. H. Lap, 8. C. Bitter, 9. J. van Oostrum, 10. J. v. d. Meer.

 

VOORST (13 juni).1979

Junioren: 1. H. Havik, 2. M. Teunissen, 3. E. Vossenbelt, 4. E. Roelofs, 5. J. Hekman, 6. H. Wolters, 7. E. Ploeg, 8. J. Acker, 9. W. v. d. Bos, 10. M. Verhagen.

Nieuwelingen: 1. J. de Graaf, 2. G. J. Theu­nissen, 3. A. van Gauweren, 4. H. Kleisen, 5. J. van Megen, 6. E. Klein Wentink, 7. L. Rijkhof, 8. M. van Wesel, 9. A. Wippert, 10. J. Reewijk.

 

VOORTHUIZEN (23 juni).1979

Junioren: 1. Dirk van Oorschot, 2. Jan Koster, 3. John Lieverts,

 

VREELAND (10 juni).1979

Amateurs: 1. Cor Schuurman, 2. Jos Lammertink, 3. Ron Snijder,

 

VREELAND (16 juni).1979

Amateurs: 1. G. Schuurman, 2. J. Lammertink, 3. R. Sn[jders, 4. E. Geserick, 5. G. Visscher, 6. T. Wallenburg, 7. M. Visser, 8. G. Kuit, 9. J. v. d. Hoef, 10. J. Merino (Spanje).

Junioren: 1. J. van Asten, 2. E. Dompeling, 3. A. Jansen, 4. J. Imming, 5. J. Lieverst, 6. M. Beuker, 7. H. Daams, 8. P. Koppen, 9. R. Lieverst, 10. N. Bijster.

Veteranen: 1. J. v. d. Horst, 2. B. Solaro, 3. H. Buis, 4. K, Russens, 5. R. Hendriks, 6. G. Krabbenbos, 7. A. Tukker, 8. S. Koevermans, 9. C. v. d. Hulst, 10. G. Mooy.

 

VRIES (29 juli).1979

Amateurs: 1. G. Hoven, 2. J. Schipper, 3. J. Bakker, 4. J. Slendebroek, 5. C. Haisma, 6. L. Hulsebosch, 7. R. Aaliders, 8. R. van Trigt, 9. H. Noil, 10. A. Jansen.

Junioren: 1. F. de Jonge, 2. J. Hekman, 3. U. Bartol, 4. R. Daalmeijer, 5. L. Wieringa, 6. J. Robbe, 7. A. Bartol, 8. F. P'loeg, 9. A. v. d. Horst, 10. H. Hofstede.

Nieuwelingen: 1. H. Laning, 2. P. Kleefstra, 3. W. Meijer, 4. E. Kistenmaker, 5. E. de Breij, 6. D. v. d. Laan, 7. A. v. d. Kruisweg, 8. H. Bos, 9. P. Pieters, 10. R. Assman.

 

VRIEZEVEEN (19 juli).1979

Amateurs: 1. Jos Lammertink, 2. Hans Boom, 3. Arie Hassink,

Dames: 1. G. Habets, 2. Hennie Top, 3. Beate Habets,

Liefhebbers: 1. Johan Pluimers, 2. Kees Bokma, 3. Henk Scheuten,

 

VROOMSHOOP (20 juli).1979

Amateurs: 1. Jan Huisjes, 2. Gerard Veldscholten, 3. Leo Hollemans,

Liefhebbers: 1. Hans Kooij, 2. H. Rikkering, 3. Uds Kiskamper,

 

VUGHT (17 juni).1979

Amateurs: 1. B. van Lamoen, 2. H. Craane, 3. B. Huveneers, 4. A. van Hooft, 5. L. van Wely, 6. Sj. van Hooft, 7. W. van Steenis, 8. M. Elshof, 9. P. Zeberveld. 10. B. Groen.

Junioren: 1. L. Nevels, 2. J. Hekman, 3. W. Martens, 4. H. Winkel, 5. J. Carmichael, 6. J. Ackermans, 7. R. Koppert, 8. L. de Bruin, 9. H. Wolters, 10. M. Verhagen.

Nieuwelingen: 1. G. Rutten, 2. R. Elshof, 3. A. Ottevanger, 4. J. Vos, 5. M. Hermans, 6. B. Lambregts, 7. P. Kolkhuis, 8. J. van Straaten, 9. K. de Brons, 10. B. Bon.

 

WAALWIJK.(1979.09.16)

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. P. Bosch, 3. H. Kasteel, 4. J. v. d. Weide, 5. K. Schrama, 6. A. Dekkers, 7. N. Zaal, 8. J. Mulder, 9. M. Meere, 10. A. Prinsen.

Junioren: 1. P. Pieters, 2. R. de Graaf, 3. N. Verhoeven, 4. A. Harren, 5. R. van Geenen, 6. C. Klinkert, 7. M. Verhagen, 8. W. de Veer, 9. J. Imming, 10. K. Hendriks.

Nieuwelingen: 1. G. Rutten, 2. J. Vos, 3. W. Otten, 4. R. Luyten, 5. R. den Ouden, 6. T. Poels, 7. N. van Loon, 8. L. Voets, 9. A. de Hart, 10. T. Fischer.

Liefhebbers en veteranen: 1. H. Bakens, 2. T. Welling, 3. A. v. d. Ploeg, 4. P. Rijkers, 5. H. Schuurmans, 6. P. Legierse, 7. J. van Baal, 8. A. van Delft, 9. F. Schouten, 10. J. van Heeswijk.

 

WAARDE.(1979.08.18)

Amateurs: 1. Jan van Tilborg; 2. Antoon van de Steen; 3. Mario van Vlimmeren;

 

WAARLAND (15 juli).1979

Amateurs: 1. R. Haller, 2. S. Klaver, 3. D. Groen, 4. J. de Niis, 5. R. Kos, 6. S. Butter, 7. G. Slot, 8. R. Snijders, 9. K. Hoogland, 10. J. Vriend.

Nieuwelingen: 1. R. Vroom, 2. E. Kieftenburg, 3. Fr. de Vos, 4. R. Boomsma, 5. E. Hopman, 6. R. Schurink, 7. S. Kuiper, 8. G. Beemster, 9. T. Mulderb, 10. R. van Ruiten.

Liefhebbers en veteranen: 1. A. Eriks, 2. J. van Dijk, 3. H. van Leeuwen, 4. C. Bitter, 5. B. v. d. Heuvel, 6. C. Leunis, 7. K. Teeuwen, 8. E. de Vos, 9. E. C. Kloosterman, 10. H. van Leeuwen.

 

WADDINXVEEN (30 mei).1979

Liefhebbers en veteranen: 1. L. Poortvliet, 2. S. van Dongen, 3. H. v. d. Oever, 4. K. Duivenvoorden, 5. H. van Leeuwen, 6. G. van Noord, 7. T. Krabbe, 8. W. Brouwers, 9. B. v. d. Lubbe, 10. J. Schuurman.

Dames: 1. M. Barendrecht, 2. J. Barnhorn, 3. T. v. d. Plaat, 4. B. Hage, 5. B. van IJken, 6. A. Mohlmann-Riemersma, 7. H. Top, 8. P. de Bruin, 9. M. Kauffman, 10. M. Havik.

 

WAGENINGEN – 30 april.1979

Junioren: 1. Paul Pieters, 2. ----

Nieuwelingen: 1. Gert-Jan Theunisse, 2. Ralf Elshof, 3.---

 

WANNEPERVEEN (2 juni).1979

Amateurs: l. A. Bakker, 2. H. de Boer, 3. D. Lolkema, 4. M. Wildeman, 5. L. Hollemans, 6. B. v. d. Stelt, 7. B. Green, 8. A. Koster, 9. A. Bouwman, 10. G. Brokelman.

Nieuwelingen: 1. J. R. de Boer, 2. G. Jacobs, 3. R. Talen, 4. G. Teunisse, 5. H. Laning, 6. W. Meijer, 7. E. Kieftenburg, 8. H. Kleisen, 9. R. v. d. Let, 10. A. Wippert.

 

WARMENHUIZEN (16 juni).1979

Amateurs (finale dernies) : 1. R. Kos, 2. M. Pronk, 3. R. Borst, 4. Sj. Klaver, 5. H. van Lent, 6. Si. Butter, 7. R. Haller, 8. H. Lammer­tink, 9. L. Suiker, 10. A. de Raet (Belgie).

Liefhebbers: 1. H. van Leeuwen, 2. A. Noors, 3. C. Commandeur, 4. R. de Vries, 5. P. Hoorn­stra, 6. E. Kloosterman, 7. S. Kamp, 8. T. Mazereeuw, 9. Th. Degeling, 10. J. Peetoom.

 

WARMENHUIZEN (17 juni).1979

Amateurs: 1. Herman Snoeijink, 2. Dick Groen, 3. Jan Derksen,

Junioren: 1. Henk Havik, 2. Steven Rooks, 3. Wim Bartol,

 

WATERINGEN (26 augustus).1979

Voor liefst 50.000 toeschouwers

Leo van Vliet slaat op Wateringse wielerdag toe in eigen geboortestreek

Niet alleen in Chaam, maar ook een dag later, tijdens de 7e Wateringse wielerdag, was de toeloop ongekend. Een record aantal toeschouwers begroetten de Westlandse organisatoren op hun prokoers. Exacta cijfers zijn niet te geven, want (en daar is Wateringen trots op) men werkt nog altijd met „gratis entree". Maar dat het veel drukker was dan in 1978 (40.000) staat vast. In het dorp, aangedrukt tegen de Haagse nieuw­bouwwijken, was het een gedrang van jewelste. Moest heel wat moeite worden gedaan om een glimp van de professionals op te vangen. De schattingen liepen uiteen: van 50.000 tot 60.000 bezoekers. Ongelooflijk bijna, maar wie in het Westland was weet dat het waar is.

Al die mensen zagen twee „vedettes" niet in actie. Giuseppe Saronni en Roger de Vlaeminck, de winnaar van de Giro d'Italia en de “evenknie" van Jan Raas in het klassieke voor­jaarswerk, meldden zich af. Saronni lag bij Roy Schuiten thuis ziek in bed en De Vlaeminck telegrafeerde comite-voorzitter Jan Kleyberg dat hij niet kon vertrekken wegens een “hand­breuk".

Die zou hij dan hebben opgelopen in Chaam, waar ook regio­naal favoriet (want al woont hij sinds zijn huwelijk met Areke van der Meer in het Westbrabantse Oudenbosch, Leo blijft een Westlander) Van Vliet zich blesseerde. Nadat hij, in een sterke finale, spurtte naar een vierde prijs, knalde de TI Raleigh­McGregor-coureur juist over de streep op een van de vele op het parkoers verdwaalde dronkemannen. Het gevolg een fikse bloeduitstorting in de linker kuit en een allesbehalve soepel gevoel in de beenspieren.

Maar Van Vliet verbeet die pijn. Liet zich later in de race ook niet uit het veld slaan door een gebroken toe-clips. Want hij had in Wateringen nog wat goed te maken. Leo: “Vorig seizoen, bij mijn eerste profkoers in het Westland, lukte er niets. Kon ik de benen niet rond krijgen en moest ik er met een ronde achterstand uit. Dat was erg, maar veel ver­schrikkellijker vond ik de reacties van het publiek. Van dezelfde mensen die me bij al die amateur- successen achterna liepen. Toen al nam ik me voor dat ik wraak zou nemen. Dat ik mijn gram zou halen."

Hoe? Van Vliet (gehard in de profess!ionele Post-ploeg en gelouterd door zijn successes, met als hoogtepunt de ritzege in Deauville tijdens de Tour de France) nam wat meer afstand van het gebeuren in eigen geboortestreek. Hij maakte zich lang niet zo nerveus als vorig seizoen. Liet alles gewoon over zich komen. Leo: „Ik gokte alles of niets. Wachtte rustig mijn kans af tot in de finale. Was er voor die tijd een groep weg­gereden, dan had ik eenvoudig pech gehad."

Maar het koersverloop in Wateringen, waar dan toch nog altijd een zeer respectabel deelnemersveld (met de Nederlandse Tourvedetten Knetemann, Kuiper, Raas, Maas, Van de Velde, Lubberdiing, Den Hertog en Pronk; met ook de Belgen Andre Dierickx, Lucien van Impe, Herman van Springel en Jos Jacobs; en voorts o.a. de Zwitsers Mutter en Sutter) rondreed, speelde Van Vliet in de kaart.

Er gebeurde, ook al omdat er voor de vele premies behoorlijk werd doorgefietst, eigenlijk weinig. Of het moest dan de buiteling zijn waarbij Piet van Katwijk zijn “snellle" broek kapot schuurde (hij ging bijna aan de blote billen verder) en Jan Raas haastig naar de EHBO-post moest worden gebracht. Al viel de schade daar later mee: schaafwonden aan arm en knie.

Piet van Katwijk en Jan van Houwelingen reden vervolgens een poosje voorop, maar interessant werd het pas in de laatste twintig kilometer. Fons van Katwijk en Jose Schipper (een Marc Zeepcentrale-duo), Aad van den Hoek (Raleigh) en aetieve Hans Langerijs (HE-bewaking) demarreerden. Van Vliet: “Uit misschien wel de dertigste positie ban ik er naar toe geramd. Het moest, want dat was de slag."

De vijf man namen binnen twee ronden meer dan veertig seconden winst. Genoeg. Al kwamen ze niet samen aan. Jos Schipper, in Wateringen een vaste klant op het erepodium (in 1976 zelfs als winnaar), duwde nog eens door. Alleen Van Vliet (23 jaar) volgde hem. Om, terwijl (zeker zo luid be­jubelde thuisrijder) Wout van den Berg uit de grote groep moest lossen, de winst - de achtste al dit jaar - naar zich toe te halen. Van Vliet spurtte Schipper ver voor de streep „los". Fons van Katwijk wend tien seconden later derde.BRON: HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. Leo van Vliet 100 km in 2.2'5.32, 2'. Jos Schipper z.t., 3. Fons van Katwijk op 10 sec., 4. Aad van den Hoek, 5. Hans Lange­rijs, 6. Herman van Springel (B.) op 45 sec., 7. Cees Priem, 8. Gerrie van Gerwen, 9. Piet van Katwijk, 10. Theo Smit, 11. Henk Lubberding, 12. Johan van de Velde, 13. Jan Aling, 14. Hennie Kuiper, 15. Jos Jacobs (B.), 16. Willy Teirlinak (B.), 17. Martin Havik, 18. Rob Kroep, 19. Roelof Green, 20. Jacques Verbrugge, 21. Johan van der Meer, 22. Wim de Ruiter, 23. Jan Hordijk, 24. Hennie Peels, 25. Jan van Houwelingen, 26. Livin Klaasen, 27. Adri van Houwelingen, 28. Ger Male, 29. Bert Pronk, .10. Roy Schuiten.

Amateurs: 1. Rob Borst, 2. Bas van Lamoen, 3. Gerrit Ratterman, 4. Ron Snijder, 5. P. van Leeuwen, 6. Jan Spijker, 7. Bram Jouvenaar, 8. Wil van Montfoort, 9. Nico Toussaint, 10. H. Stamsnijder,

Junioren: 1. Teun van Vliet, 2. R. Hacken, 3. G. Solleveld, 4. Johan Lammerts, 5. P. Boers, 6. B. Luijken, 7. A. Schaap, 8. H. de Vries, 9. Albert Harren, 10. Rene Koppert,

Nieuwelingen: 1. Ron Vroom, 2. H. van Staten, 3. A. de Ruig, 4. Chris Koppert,

 

WATERLANDKERKJE - 30 april.1979

Liefhebbers: 1. B. Steenbakkers, 2. A. Wester­beke, 3. F. v. d. Brande, 4. C. de Smet, 5. L. de Jager, 6. R. van Lienden, 7. B. Beglin, 8. F. Meyaard, 9. W. de Feber, 10. J. Hanne­man.

 

WATERLANDKERKJE (10 juni).1979

Dames: K. van Oosten-Hage, 2. H. Hage, 3. T. v. d. Plaat, 4. B. v. d. Spiegel-Hage, 5. N. Street, 6. T. Kole-Fopma, 7. M. Kauffman, 8. V. Oosterwaal, 9. M. Barendregt, 10. J. Barnhorn.

 

WEESP (20 mei).1979

Liefhebbers: 1. K. Bokma, 2. W. Veenboer, 3. J. Barens, 4. R. Bakker, 5. E. Kloosterman, 6. C. Faber, 7. D. Schouten, 8. G. van Noord, 9. W. de Lange, 10. L. Hagman.

 

WEESP (1 september).1979

Nieuwelingen: 1. R. Schurink, 2. M. v. d. Hulst, 3. P. Knops, 4, R. Martens, 5. P. Kolk­huis-Tanke, 6. A. van Putten, 7. R. de Haan, 8. M. Hop, 9. W. de Lange, 10. E. Kieften­burg.

Liefhebbers: 1. C. Leunis, 2. K. Teeuwen, 3. C. Draayer, 4. J. v. d. Horst, 5. W. Veenboer, 6. F. Bakhuizen, 7. C. Bitter, 8. H. Scheuten, 9. D. Scheuten, 10. J. Barens.

 

WEESP.PIET IKELAAR - 29 april.1979

Veteranen: 1. S. Koevermans, 2. J. Barens, 3. H. Hoek, 4. R. Meeldijk, 5. K. van Nim­wegen, 6. H. Scheuten, 7. C. Hogervorst, 8. J. Wennekes, 9. A. Tukker, 10. J. Cuvelier.

 

WEITEVEEN (17 augustus).1979

Nieuwelingen: 1. G. Dekker, 2. E. de Vries, 3. P. Pieters, 4. H. Bosma, 5. D. v. d. Laan, 6. H. Laning, 7. R. v. d. Let, 8 A. Wippert, 9. R. van Ruiten, 10. W. Meyer.

 

WEMELDINGE (4 augustus).1979

Amateurs: 1. Wim de Waal, 2. Tonny Huijzen, 3. Wil van Helvoirt,

 

WERKENDAM - 16 april.1979

Amateurs: 1. H. de Boer, 2. A. Versluis, 3. W. van Steenis, 4. D. van Willigenburg, 5. J. Klomp, 6. N. Toussaint, 7. G. Ratterman, 8. A. Prinsen, 9. J. van Driel, 10. K. St. Nico­laas.

Liefhebbers-veteranen: 1. C. Vermunt, 2. C. van Helvoort, 3. N. van Dijk, 4. A. Solleveld, 5. P. Legierse, 6. H. Uittenbogaart, 7. A. Rebnders, 8. R. Sprokholt, 9. H. Schuurmans, 10. H. Blokker.

 

WERNHOUT.(1979.09.23)

Amateurs: 1. Mario van Vlimmeren; 2. Cor de Jong; 3. Adrie van de Poel;

 

WERVERSHOOF (11 augustus).1979

Amateurs: 1. G. Slot, 2. S. Pieters, 3. H. Buis, 4. R. Gomes, 5. R. Snijders, 6. G. Visscher, 7. S. Snijders, 8. M. Visser, 9. J. de Niis, 10. H. Kuipers.

Liefhebbers: 1. W. Korver, 2. R. Stals, 3. G. de Wit, 4. K. Teeuwen, 5. R. de Vries, 6. R. Bakker, 7. P. Zuyderwijk, 8. F. Leemans, 9. M. Koornneef, 10. C. Bitter.

 

WESTDORPE (10 juli).1979

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. W. van Dongen, 3. G. van 't Geloof, 4. P. Godde, 5. W. van Helvoirt, 6. J. van Tilborg, 7. S. Fenwick (Engeland), 8. A. v. d. Poel, 9. D. Hunt (Engeland), 10. P. Hofland.

Liefhebbers: 1. W. de Feber, 2. S. van Dongen, 3. H. v. d. Oever, 4. B. Wieles, 5. L. Poort­vliet, 6. C. Vermunt, 7. J. Adams, 8. K. Tol­hoek, 9. E. Kloosterman, 10. T. Veerman.

 

WESTERBORK (24 mei).1979

Amateurs: 1. L. Hollemans, 2. T. Zijlstra, 3. B. Duit, 4. K. Wolf, 5. G. Brokelman, 6. L. Hulzebosch, 7. H. Bouwman, 8. A. Jansen, 9. K. van Es, 10. H. Hilgenkamp.

Junioren: 1. W. Bartol, 2. R. de Graaf, 3. J. Sehipper, 4, J. Koster, 5. D. Pots, 6. F. de Jonge, 7. J. Arends, 8. L. Wieringa, 9. A. v. d. Horst, 10. J. Hekman.

 

WESTKAPELLE (4 juli).1979

Liefhebbers en veteranen: 1. K. Tolhoek, 2. H. v. d. Oever, 3. L. de Jager, 4. N. Wester­beke, 5. W. de Feber, 6. S. van Dongen, 7. E. Kloosterman, 8. B. Steenbakkers, 9. R. van Lienden, 10. H. Goeijers.

 

WESTKAPELLE (5 juli).1979

Amateurs: 1. W. van Helvoirt, 2. W. van Dongen, 3. J. Oosterwaal, 4, C. Spaans, 5. P. Franken, 6. Th. Fase, 7. P. Kivits, 8. P. Godde, 9. K. de Brouwer, 10. J. van Tilborg.

 

WEZEP (8 mei).1979

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. D. van Egmond, 3. H. de Boer, 4. C. Schuurman, 5. A. Knip­ping, 6. J. Spijker, 7. G. Mohlmann, 8. P. Koppert, 9. W. Pater, 10. A. Koster.

 

WEZEP.(1979.00.00)

Amateurs: 1. Gerrit Brokelman; 2.----

 

WIJK EN AALBURG (30 juni).1979

Amateurs: 1. Theo Gevers, 2. Rene van de Broek, 3. Dick van Willigenburg,

Junioren: 1. Dirk van Oorschot, 2. Jan Peels, 3. Atoine Stevens,

Nieuwelingen: 1. Ralf Elshof, 2. Ben Lambrachts, 3. John Vos,

 

WILLEMSTAD (4 augustus).1979

Amateurs: 1. W. van Dongen, 2. A. van de Pool, 3. W. de Wilde, 4. P. Godde, 5. J. van Meer, 6. A. Kraan, 7. R. Roks, 8. H. Nak, 9. T. van Rijsbergen, 10. P. Sager.

Junioren: 1. R. Heeren, 2. R. Kok, 3. P. Hoondert, 4. J. Poley, 5. P. de Jong, 6. R. van de Steen 7. L. de Bruyn, 8. F. Maas, 9. T. van Oorschot, 10. R. de Wilde.

 

WINSCHOTEN (31 mei).1979

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. S. Greidanus, 3. P. Kleine, 4. F. Hoving, 5. L. Aalders, 6. A. Jansen, 7. A. Meems, 8. L. Hollemans, 9. A. Bouwman, 10. J. Steensma.

 

WINSUM (1 juni).1979

Amateurs: 1. E. Nieuwenhuis, 2. S. Greidanus, 3. A. Koster, 4. B. Duit, 5. G. Brokelman, 6. J. Hoekstra, 7. D. Lolkema, 8. P. Kleine, 9. K. van Es, 10. B. Bathoorn.

 

WINTERSWIJK.(1979.09.02)

Amateurs: 1. Arie Hassink; 2. Reinier Hassink; 3. Jan Drost;

Junioren: 1. Jan Albert Gerritsen; 2. Jan Roelof de Boer; 3. Frank NIjhuis;

Liefhebbers/Veteranen: 1. Henk Hoevers; 2. Henk Rijks; 3. B. ter Hofstede;

 

WOENSDRECHT – 18 maart.1979

Amateurs: 1. Peer Maas, 2. Antoon van de Steen, 3. Pim Bosch,

Junioren: 1. Lucien Godde, 2. Rene Koppert, 3. Rene Heeren,

Nieuwelingen: 1. Gerrie Rutten, 2. Gert-Jan Theunisse, 3. Jeroen Vermunt,

 

WOERDEN (12 juni).1979

Gerrie Knetemann kwam, zag en overwon in Woerden

Het was goed dat Gerrie Knetemann, onze wereldkampioen, in de jaarlijkse Ronde van Woerden aan de start kwam. Want hij was het die in de slotfase nog wat fleur aan een vrij matte Ronde gaf, door drie ronden voor het einde weg te sprinten uit de acht man sterke kopgroep, die een volle ronde winst had genomen. Gedragen op de handen van naar schatting zo'n 25.000 toeschouwers, gaf Gerrie Knetemann zijn voorsprong niet meer kwijt en won met overtuiging.

Sfeer was er weer volop, wat wil men met zo'n grote belang­stelling in het hartje van Woerden's binnenstad. De profronde is niet meer weg te denken. De Stichting Wielerronde Woerden verdiende weer veel lof voor haar uitmuntende werk, in samen­werking met de WTC Woerden. De renners verdienden geen compliment, want de koers was saai en dat nog wel ondanks het feit dat acht renners een volle ronde winst namen. Mis­schien viel de slag te vroeg, wellicht dachten de profs aan de nationale kampioenschappen of zelfs al aan de Tour de France. Hoe het zij, ze bakten er niet veel van. Al na 20 km koers viel de beslissing. Acht profs vonden elkaar: Gerrie Knetemann, Joop Zoetemelk, Johan van der Meer, Kees Bal, Wim de Ruiter, Cees Stam, Adrie van Houwelingen en Herman van Springel. In een wip had het achttal 28 seconden op het peloton genomen, dat nauwelijks tegenstand bood. Zo kon het gebeuren dat 40 km voor de finish het achttal de vluchtpoging bekroonde met een winstronde, maar gezegd, dient, tegenstand werd er niet geboden. De strijd was toen totaal gestreden, er gebeurde niets meer, totdat de jury drie ronden voor het einde het peloton liet afsprinten voor de resterende 22 prijzen. Van dat afsprinten maakte Gerrie Knetemann meteen handig ge­bruik, hij sprong weg en zijn zeven makkers lieten hem gaan, zonder tegenstand te bieden. Het pleit was toen snel beslecht. Het publiek veerde op en kwam pas in de laatste drie ronden echt in stemming, toch nog een waardig slot van een kapitaal veld renners, waarvan Joseph Bruyere en Daniel Willems zo maar niet op kwamen dagen. Maar onze zuiderburen zullen aan die boete van f 25,- die hen daarvoor wacht niet zo zwaar tillen. Het zo maar wegblijven lijkt ons echter een kwalijke zaak.

De meest verheugde renner was overigens vooraf Ben van de Heuvel, hij presteerde het de koers voor liefhebbers en vete­ranen te winnen en dat vele leden van de WTC Woerden deugd. Hun clubsponsor won hun Ronde, erg fraai en een verdiende beloning.BRON: HANS VAN DE KAMP

Profs: 1. Gerrie Knetemann 100 km in 2.08.43, 2. Johan van de Meer, 3. Adrie van Houwelingen, 4. Jeep Zoetemelk, 5. Herman van Springel, 6. Kees Bal, 7. Wim de Ruiter, 8. Cees Stam, 9. Martin Havik, 10. Fons van Katwijk, 11. Theo Smit, 12. Jos Schipper, 13. Jan Aling, 14. Leo van Vdiet, 15. Gerrie van Gerwen, 16. Jan Breur, 17. Piet van Katwijk, 18. Bert Oosterbosch, 19. Herman Ponsteen, 20. Guido van Sweefelt, 21. Aad van den Hoek, 22. Kees v. d. Wereld, 23. P. de Vos, 24. G. Mak, 25. Jan van Houwelingen, 26. A. Mollet, 27. L. Klaasen, 28. C. Moritz, 29. Jos Decauwer, 30. H. Langeriis.

Liefhebbers en veteranen: 1. Ben van de Heuvel 40 km in 49.09 min., 2. Kees Bokma, 3. Jan van der Horst, 4. Cees Faber, 5. T. de Waal, 6. J. Koevermans, 7. Jan Nieuwenhuyzen, 8. P. Nobel, 9. E. Wennekes 10. H. Ket, 11. Theo Marsman, 12, F. v. d. Helder, 13. Jan van Dijk, 14. W. Lutjes, 15. L. Hagman, 16. A. de Zeeuw, 17. Han Dolderman, 18. Hennie Hoevers, 19. Wim Veenboer, 20. Jan Rol.

 

WOLVEGA.(1979.09.18)

Amateurs: 1. Herman Sneoijink; 2. Dries van Wijhe; 3. Gerrit Mohlmann;

Nieuwelingen: 1. Harrie Laning; 2. Arjan van Gaveren; 3. Gert Jacobs;

 

WOMMELS.(1979.08.31)

Amateurs: 1. Gerrit Brokelman; 2. Jan Bakker; 3. Egbert Koersen;

 

WOUDENBERG.(1979.08.29)

Amateurs: 1. Herman van de Hoefg; 2. Wil van Montfoort; 3. Arie Versluis;

 

WOUW (7 juli).1979

Amateurs: 1. J. van Meer, 2. A. van de Poel, 3. W. de Waal, 4. G. Bierings, 5. J. van Tile borg, 6. A. Prinsen, 7. C. de Jong, 8. A. van Elzakker, 9. A. van de Poel, 10. G. van t Geloof.

Junioren: 1. R. Heeren, 2. L. van Mook, 3. A. Harren, 4. J. van de Toorn, 5. A. van Loon, 6. R. Thomas, 7. P. Hoondert, 8. R. van de Steen, 9. N. Tolleman, 10. P. van Amelsvoort.

 

WOUWSE PLANTAGE (15 juli).1979

Amateurs: 1. G. van 't Geloof, 2. B. van Est, 3. J. v. Tilborgh, 4. H. Hoffmans, 5. C. Kubs­termans, 6. J. Oosterwaal, 7. P. Hofland, 8. H. v. d. Hoef, 9. P. Spaans, 10. W. van Dongen.

Junioren: 1. L. Godde, 2. J. Hanegraaf, 3. R. Heeren, 4. R. v. d. Steen, 5. A. Akkermans, 6. P. de Groot, 7. R. Cloots, 8. J. v. d. Toorn, 9. L. van Mook, 10. J. v. d. Korput.

Nieuwelingen: 1. B. Zagers, 2. L. Kerstens, 3. G. van Mieghem, 4. H. van Staten, 5. D. Deleersnijder, 6. P. Persijn, 7. R. Valkenburg, 8. R. Veeke, 9. F. de Bergh, 10. A. van Putten.

 

YERSEKE (5 mei).1979

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. J. van Tilborgh, 3. A, v. d. Poel, 4. P. Godde, 5. J. Lepoeter, 6. T. Griep, 7. P. Kuys, 8. P. Sterk, 9. P. Maas, 10. S. Snijder.

Junioren: 1. L. Lammerts, 2. A. v. d. Poel, 3. P. de Groot, 4. R. Heeren, 5. K. Dingemans, 6. P. Meerbur~g, 7. J. de Crom, 8. N. Tolleman, 9. R. v. d, Steen, 10. A. Goossen.

Liefhebbers: 1. Th. v. d. Brande, 2. H. Schuur­mans, 3. E. Kloosterman, 4. F. Meyaard, 5. L. v. d. Wiel, 6. W. de Feber, 7. B. Hoede­makers, 8. J. Tolhoek, 9. B. van Dongen, 10. C. Butter.

 

ZAANDAM (7 september).1979

Amateurs: 1. H. de Boer, 2. B. Huveneers, 3. R. Borst, 4. J. Blauw, 5. G. Ratterman, 6. R. Kos, 7. S. Rooks, 8. K. Molenaar, 9. G, Slot, 10. M. Visser.

 

ZALTBOMMEL (27 mei).1979

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. G. Ratterman, 3. M. de Veer, 4. G. Nederlof, 5. L. van Wely, 6. J. de Groot, 7. A. Kraan, 8. H. Timmer­mans, 9. E. van Nistelrooy, 10. D. Groen.

Junioren: 1. T. Wallenburg, 2. A. Brouwer, 3. M. Mulder, 4. R. Moorman, 5. R. Beumer, 6. H. Blom, 7. F. Niissen, 8. J. Hartings, 9. A. Harren, 10. H. van Kessel.

Nieuwelingen: 1. W. de Hoedt, 2. A. Otte­vanger, 3. A. de Ruig, 4. W. Otte, 5. R. Cloots, 6. R. Kloos, 7. J. Schillemans, 8. M. van Rooy, 9. J. van Straaten, 10. F. Pirard.

Liefhebbers: 1. C. van Helvoort, 2, B. Solaro, 3. J. van Gessel, 4. J. Vriend, 5. H. Vos, 6. G. Hairwassers, 7. P. Sanders, 8. J. Rikken, 9. P. Rijkers, 10. P. v. d. Kleij.

 

ZANDVOORT (14 sugustus).1979

Veteranen: 1. H. Cornelisse, 2. N. Klooster­ma,n, 3. L. Poortvliet, 4. H. Buis, 5. W. Ooster­beek, 6. J. Barens, 7. J. Cuvelier, 8. J. Kool­hof, 9. A. Veenendaal, 10. J. Dekker.

 

ZEELAND (N.Br.) - 15 april.1979

Amateurs: 1. H. Koot, 2. A. Prinsen, 3. W. van Steenis, 4. B, Zoontjens, 5. H. Kasteel, 6. P. Ziterveld, 7. G. Bouwman, 8. Th. Gevers, 9. H. Mutsaars, 10. M. de Veer.

Junioren: 1. A. Harren, 2. J. Koster, 3. H. de Vries, 4. J. van Wijk, 5. J. Arends, 6. J. van Leeden, 7. E. Vossenberg, 8. T. Wallenburg, 9. H. Akkermans, 10. G. van Gestel.

Nieuwelingen: 1. K. de Brons, 2. G. Theunis­sen, 3. C. v, d. Dungen, 4. J. Vos, 5. T. Poels, 6. R. Elshof, 7. A. Ottevanger, 8 T. van Sleeu­wen, 9. B. de Jong, 10. J. Verhagen.

 

ZEGGE (5 augustus).1979

Amateurs: 1. A. van Peer, 2. H. Frijters, 3. A. v. d. Steen, 4. M. van Rijsbergen, 5. C. Joostema, 6. P. Hofland, 7. G. St. Nicolaas, 8. N. Toussaint, 9. C. Lazeroms, 10. F. de Meester.

Junioren: 1. L. Godde, 2. A. Harren, 3. P. Hoondert, 4. M. Mulder, 5. H. Akkermans, 6. R. Heeren, 7. P. Boers, 8. E. Veeke, 9. P. de Jong, 10. J. Pirard.

Nieuwelingen: 1. R. Valkenburg, 2. M. de Baat, 3. F. Pirard, 4. W. de Hoedt, 5. J. v. d. Pool, 6. R. Veeke, 7. R. den Ouden, 8. M. Philips, 9. N. v. d. Klundert, 10. G. van Mie­ghem.

 

ZEIST (28 juni).1979

Amateurs: 1. R. v. d. Veer, 2. B. v. d. Broek, 3. W. van Montfoort, 4. W. Gomes, 5. J. Klomp, 6. G. Nederlof, 7. A. Bekker, 8. J. v. d. Leeden, 9. A. Versluis, 10. W. Pater.

Liefhebbers en veteranen: 1. B. W. v. d. Heu­vel, 2. E, de Vos, 3. H. R. Kuys, 4. F. v. d. Kallen, 5. J. Schuurman, 6. A. Veenendaal, 7. J. Nieuwenhuyzen, 8. C. Hoogervorst, 9. J. v. Dijk, 10. H. Dolderman.

 

ZETTEN (9 juni).1979

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. Th. Hensen, 3. H. Senders, 4. G. Verwaayen, 5. H. van Leijen, 6. E. v. d. Poll, 7. G. Roelofsen, 8. B. Knipping, 9. H. Kasteel, 10. W. v. d. Walle.

Liefhebbers: 1. A. van Veenendaal, 2. J. Vosse­gat, 3. J. Timmer, 4. J. Hartog, 5. J. Schoe­man, 6. T. Welling, 7. C. van Espen, 8. J. de Boer, 9. W. Kuiper, 10. W. Huibers.

 

ZEVENAAR.(1979.09.09)

Amateurs: 1. Jos Lammertink; 2. Jan Bakker; 3. Frits Schur;

Junioren: 1. Johnny Arends; 2. Jan Koster; 3. Eric Steijn;

Liefhebbers: 1. Dick Visser; 2. ---

 

ZEVENBERGEN.(1979.08.18)

Beroepsrenners Dernys: 1. Rene Pijnen; 2. Martin Venix; 3. Gerben Karstens;

 

ZEVENBERGEN.(1979.08.19)

Amateurs: 1. Cor de Jong; 2. Jan van Tilborg; 3. Peter Heeren;

Junioren: 1. Herman Winkel; 2. Nap Hage; 3. John de CRom;

 

ZOELEN (6 juli).1979

Amateurs: 1. J. Kristen (BRD), 2. H. de Boer, 3. R. van IJzendoorn, 4. A. Bouwens, 5. W. van Montfoort, 6. G. van Gaalen, 7. A. Versluis, 8. E. Smit, 9. N. Henskens, 10. Th. Hensen.

Liefhebbers en veteranen: 1. H. Schuurmans, 2. H. Vos, 3. J. v. d. Houdt, 4, J. Schoeman, 5. A. Tukker, 6. E. de Vos, 7. T. Welling, 8. T. Marsman, 9. G. Hairwassers, 10. J. Rikken.

 

ZOETERMEER.(1979.09.01)

Amateurs: 1. Wim van Steenis; 2. Bas van Lamoen; 3. Wim Hus; 4. Piet Kuijs; 5. Nico Toussaint; 6. Peter Hogervorst; 7. P. Spaans; 8. Vriend; 9. M. Meene; 10. P. Damen;

Liefhebbers: 1. Ton Koop; 2. Hans van de Over; 3. H. Schieman; 4. J. Boschman; 5. A. Veenendaal; 6. Wassenburg; 7. W. van Rijswijk;

 

ZUID-BEIJERLAND (19 mei).1979

Amateurs: 1. W. Lugtenburg, 2. G. Sintnico­laas, 3. J. Trouw, 4. D. Groen, 5. M. Visser, 6. G. Kuit, 7. B. Huveneers, 8. K. den Hartog, 9. T. Griep, 10. A. van Asten.

Nieuwelingen: 1. A. de Ruig, 2. W. den Hoedt, 3. H. van Staten, 4, J. van Dalen, 5. R. Markus, 6. C. Koppert, 7. C. Jacobs, 8. F. de Bergh, 9. R. Groot, 10. R. Herben.

Liefhebbers: 1. M. van Brussel, 2. G. de Wit, 3. A. Keizerwaard, 4. C. Butter, 5. P. Le­gierse, 6. H. Uittenbogaart, 7. S. Koevermans, 8. W. Brouwers, 9. A. van 't Hof, 10. N. Gonzalez.

 

ZUIDDORPE (18 juni).1979

Amateurs: 1. A. v, d. Poel, 2. H. Mutsaars, 3. W. van Helvoirt, 4. C. Vleugel, 5. H. de Jong, 6. H. van Geel, 7. C. Spaans, 8. A. van Elzakker, 9. K. Tollemans, 10. T. Huijzen.

Junioren: 1. H. Akkermans, 2. M. Tollemans, 3. R. Heeren, 4. A. van Kessel, 5. A. Kooij, 6. J. Hanegraaf, 7. M. Leijs, 8. A. Stevens, 9. E. Vossenberg, 10. J. van Toorn.

Nieuwelingen: 1. G. Theunisse, 2. R. Schoens. 3. R. Valkenburg, 4. R. Karelse, 5. J. Schil­lemans, 6. R. Defaux, 7. D. Vijgen, 8. J. v. d. Poel, 9. C. Steel, 10. H. Bouwens.

 

ZUIDLAND (7 juli).1979

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. A. Versluis, 3. N. Toussaint, 4. P. Bosch, 5. F. Brand, 6. M. Visser, 7. J. de Groot, 8. G. Minneboo, 9. T. Solleveld, 10. J. de Bruin.

Junioren: 1. J. van Rossem, 2. R. Koppert, 3. H, Baudoin, 4. M. Mulder, 5. P. Boers, 6. W. v. d. Burgh, 7. C. Lazeroms, 8. W. Bartol, 9. M. Lexmond, 10. A. Goossen.

Liefhebbers en veteranen: 1. A. v. d. Ploeg, 2. M. van Brussel, 3. K. Clerkx (B), 4. H. v. d. Oever, 5. C. Butter, 6. A. Hokke, 7. W. Wiel­houwer, 8. N. Gonzalez, 9. L. Poortvliet, 10. W. Tonder.

 

ZUID-LAREN (27 juni).1979

Amateurs: 1. Popke Akkermans, 2. Luuk Aalders, 3. Anne Koster,

 

ZUNDERT (2 augustus).1979

Amateurs: 1. Ad Tak, 2. Paul Barten, 3. Hennie Rovers,

 

ZUTPHEN (4 augustus).1979

Amateurs: 1. Gerrit Mohlmann, 2. Joop Ribbers, 3. Roel Hofman,

 

ZWAAGWESTEINDE (30 juni).1979

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. D. Lolkema, 3. E. Vossebelt, 4. A. Koster, 5. C. Haisma, 6. C. van Es, 7. T. Hoving, 8. P. Akkerman, 9. U. Dijk, 10. J. Bakker.

Junioren: 1. J. Koster, 2. F. de Jonge, 3. H. Siegers, 4. D. Pots, 5. J. Strijker, 6. R. de Graaf, 7. W. Bartol, 8. J. Arends, 9. L. Wie­renga, 10. A. Wierenga.

Nieuwelingen: 1. H. Lanning, 2. W. Meijer, 3. J. R. de Boer, 4. A. Jolman, 5. E. de Vries, 6. T. Bakker, 7. P. Pieters, 8. R. Talen, 9. E. Wessels, 10. M. Heydra.

 

ZWIJNDRECHT (30 juni).1979

Amateurs: 1. Peter Godde, 2. Arie Hassink, 3. Harrie de Boer, 3. Theo Hogervorst, 5. Bram Jouvenaar, 6. Pim Bosch, 7. Rene den Boer, 8. Gino Ammerlaan, 9. Hennie Stamsnijder, 10. Ad Kraan,

Junioren: 1. Lucien Godde, 2. Rick Hacken, 3. Gerrit Solleveld, 4. G. Honigh, 5. Marius Mulder, 6. Rene Koppert, 7. Henk Havik, 8. Albert Harren, 9. P. de Groot, 10. P. de Jong,

Dames: 1. Anne Riemersma, 2. Petra de Bruin, 3. Keetie Hage, 4. Truus van de Plaat, 5. Nel Streef, 6. Mieke Havik, 7. M. Lagerloff, 8. Marion Bik, 9. C. Verhoven, 10. Els van Leeuwen,

 

ZWOLLE (3 augustus).1979

WIM DE RUITER WINNAAR VAN NEGENDE NACHT VAN ZWOLLE

Wim de Ruiter nit Kwadendamme, die eerder woonachtig was in het Gelderse Hattem nabij Zwolle, is winnaar geworden van het prof-wieleromnium in de negende Nacht van Zwolle, welk wielersportevenement ditmaal weer in de binnenstad van Over­ijssels hoofdstad werd verreden.

Om met de deur in huis te vallen: een groot succes! Er waren aanmerkelijk meer toeschouwers (naar schatting zo'n 8000) dan in de Zwolse IJsselhal.

Bij zowel de profs als de amateurs, bij wie Tiemen Zijlstra als eerste te voorschijn kwam, werd goede strijd geleverd onder uitstekende weersomstandigheden.

De Stichting Wielersportevenementen Zwolle kan dan ook op een goed wielerfestijn terug zien. De mogelijkheden warden bekeken om het parkoers voor het volgend jaar, wanneer Zwolle 750 jaar bestast, nog iets te vergroten.

Het omnium bestond uit de onderdelen: klassementswedstrijd, afvalwedstrijd en een rit over onbekende afstand.

Nico Been kwam als eerste to voorschijn uit de klassements­wedstrijd en Roelof Groen zegevierde in de afvalwedstrijd. Aad van den Hoek won de rit over onbekende afstand.BRON: BEN ZOMERDIJK

Omnium beroepsrenners

Afvalwedstrijd: 1. Roelof Groen 10 pnt., 2. Cees Priem 9 pnt., 3. Wim de Ruiter 8 pmt., 4. Nico Been 7 pnt., 5. Herman Ponsteen 6 pnt., 6. Aad van den Hoek 5 pnt., 7. Bert Pronk 4 pnt., 8. Kees Bal 3 pnt., 9. Nidi den Hertog 2 pnt., 10. Leo van Vliet.

Onbekende afstand: 1. Aad van den Hoek 10 pnt., 2. Wim de Ruiter, 3. Leo van Vliet 8 pnt., 4. Herman Ponsteen 7 pnt., 5. Cees Priem 6 pnt., 6. Roelof Groen 5 pnt., 7. Nico Been 4 pnt., 8. Bert Pronk 3 pnt., 9. Nidi den Hertog 2 pnt., 10. Kees Bal 1 pnt.

Klassementswedstrijd: 1. Nico Been 10 pnt., 2. Leo van Vliet 9 pnt., 3. Bert Pronk 8 pnt., 4. Wim de Ruiter 7 pnt., 5. Aad van den Hoek 6 pnt., 6. Kees Bail 5 pnt., 7. Roelof Groen 4 pnt., 8. Cees Priem 4 pnt., 9. Herman Ponsteen 2 pnt., 10. Nidi den Hertog 1 pnt.

Eindstand: 1. Wim de Ruiter 23 pnt., 2. Roelof Groen 22 pnt., 3. Aad van den Hoek 20 pnt., 4. Nico Been 20 pnt., 5. Leo van Vliet 19 pnt., 6. Cees Priem 18 pnt., 7. Herman Ponsteen 15 pnt., 8. Bert Pronk 15 pnt., 9. Kees Bal 8 pnt., 10. Nidi den Hertog 5 pnt.

Amateurs: 1. Tiemen Zijlstra, 2. Gerrit Brokelman, 3. Jan Spijker,

 

ZWOLLE (8 augustus).1979

Liefhebbers: 1. G. Draaijer, 2. J. Hup, 3. H. Scheuten, 4. L. Wassenburg, 5. T. de Waal, 6. A. Breure, 7. B. v. d. Heuvel, 8. L. Huur­deman, 9. A. Luten, 10. M. Sprakel.