JAARGANG 1978

                              WEDSTRIJDEN M T/M N

MAARHEEZE - 3 augustus.1978

   Gerben Karstens na korte solo winnaar van Ronde van Maarheeze

Gerben Karstens is een van de merkwaardigste renners van het Nederlandse beroepsrennerskorps. Niet alleen handhaaft de boomwerker uit Prinsenbeek zich al langer dan alle andere profs in de voorste gelederen, maar van tijd tot tijd zorgt hij voor een grote uitschieter. Zo ook in de Ronde van Maarheeze. Drie ronden voor het einde sprong Karstens weg van zijn drie gezellen, Dries van Wijhe, die daarmee voor zijn eerste goede resultaat zorgde voor de ploeg van Adema en Martin Havik, de Strijenaar die ook in deze Brabantse gemeente op de grens met Limburg, zich van zijn beste zijde liet zien en ploegmakker Gerrie Knetemann, die Karstens vanzelfsprekend geen duim­breed in de weg legde toen deze demarreerde.

Weer een overwinning derhalve van een van de renners van T.I.-Raleigh-McGregor. Om beurten wordt er door het rood­gele squadra gewonnen en het wordt tijd dat deze ploeg in eigen land wat meer tegenwicht krijgt. Dat tegenwicht komt momenteel in hoofdzaak van de jonge renners. Een korps dat met de week groeit en dat nu weer aanvulling heeft gekregen in de persoon van Ger Mak, de sterke coureur uit Schiedam, die de stap naar de voornaamste categorie heeft gemaakt.

De Ronde van Maarheeze stond ook in het teken van de nieuwe wereldburgers. Voor de start werd Gerrie Knetemann extra in het zonnetje gezet met de geboorte van zijn zoon Marnix, een dag eerder. Op de vraag van Louis van Waarsenburg, de spea­ker die vooral in het Brabantse dit seizoen voor het eerst furore maakt, hoe Knetemann aan de naam Marnix was gekomen, zij de ex-hoofdstedeling dat hij zich suf had gepiekerd om toch maar te kunnen voorkomen dat zijn zoon naar een wielrenner zou worden genoemd. „Ik ken geen enkele renner die Marnix heet," aldus De Kneet, „en daarom hebben Gre en ik voor deze naam gekozen." Daarna werd hem door een plaatselijke banket­bakker een mand beschuit, bestrooid met lekkernij muisjes aangeboden, dit naar een goed oud gebruik dat degene wiens huisgezin met een nakomeling wordt gezegend beschuit met muisjes moet offreren.

De geboorten waren echter niet van de lucht. De renners had­den nauwelijks tien kilometer gereden toen de coordinator van de SBB, Peter Bonthuis, kwam vertellen dat er ook in het ge­zin Zoetemelk een kind was geboren. In dit geval een meisje. Ook Zoetemelk werd door het ongeveer tienduizend koppige publiek op een gul applaus getrakteerd.

Inmiddels hadden de ruim 60 profs in een strak tempo de eer­ste ronden afgelegd. Een openingsfase waarin Herman Pon­steen, Johan van der Meer en Kees Bal zeer actief waren. Tel­kens waren het echter de Raleigh's die de orde gingen herstel­len. Het was volgens de mannen van Post nog te vroeg om de wedstrijd in een beslissend stadium te brengen. Dit ondervond ook Langerijs, die gezelschap kreeg van Johan van de Velde, maar ook de Westbrabander was niet genegen de aanval door te zetten.

Het tempo dat door de groep werd onderhouden was enorm. Dat zou later ook blijken toen de eindbalans werd opgemaakt en voor winnaar Karstens die in een tijd van 2 uur 14 minuten en enkele seconden werd afgeklokt. Na een aanval van Klaasen, opnieuw Langerijs en Gevers, die o.a. door goed werk van Roy Schuiten werd verijdeld, gingen Martin Havik en Gerben Kars­tens aan de haal. Zij kregen kort hierna het gezelschap van Knetemann en Van Wijhe en dit kwartet slaagde er in na een aantal ronden een kloof van ruim een halve minuut te bewerk­stelligen. Kees Bal zag het gevaar te laat. Wel maakte hij zich los van de groep, maar de leiders waren te ver weg om het gat nog te kunnen overbruggen. Tientallen kilometers bleef de voorsprong op hetzelfde niveau gehandhaafd. Het verschil schommelde tussen de 20 en 30 seconden.

Dan weer kwam het peloton, vaak onder leiding van Zoetemelk, dichterbij en dan bleek de volgende ronde dat de leiders weer wat eerder waren weggelopen. De kopgroep bleef binnen sprongafstand, maar niemand in de grote groep had zin, of was bij machte de wip naar de eersten te maken. De voornaam­ste reden was ongetwijfeld het hoge tempo. Er werd zeer hard gereden. Volgens Hans Langerijs, na afloop, een van de snelste wedstrijden die dit seizoen in Nederland hebben plaatsgevon­den. Terwijl iedereen al rekening hield met een eindsprint met vier, de kansen werden langs de lijn tegen elkaar afgewogen, sprong Dries van Wijhe de ruimte in. Er waren toen nog vier ronden van anderhalve kilometer af te leggen. Karstens sprong hem achterna, sloot niet aan, maar ging gelijk door. Hierop had Van Wijhe geen antwoord meer en zodoende kon Karstens in het resterende deel van de wedstrijd nog ruim 20 seconden weglopen.

Tijdens de huldiging vertelde Karstens in een ware tirade waarom hij deze wedstrijd zo graag wilde winnen. „Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb sinds 1966 in Maarheeze nooit meer een contract gehad," zei Gerben. ,Daarom was ik op deze overwinning gebrand." Terloops informeerde „De Karst" of er misschien een ander comite was gekomen. Dat is inderdaad het geval.BRON: Jo de Bruijn

De Ronde van Maarheeze, die na vier jaar op de kalender terug­keerde, mag blijven. Zowel sportief, organisatorisch als finan­cieel was deze Ronde een groot succes.

Beroepsrenners: 1. Gerben Karstens 100 km in 2.14.35, 2. Martin Havik, 3. Gerrie Knetemann, 4. Dries van Wijhe, 5. Fons van Katwijk, 6. Toine van den Bunder, 7. Jan van Katwijk, 8. Leo van Vliet, 9. Andre Ge­vers, 10. Cees Priem, 11. Ad Prinsen, 12. Hans Langerijs, 13. Wim de Ruiter, 14. Johan van de Velde, 15. Herman Ponsteen,

Liefhebbers en veteranen: 1. E. de Vos, 2. H. Hermes, 3. H. de Vos, 4. J. Carpentier (B.), 5. H. Bakens, 6. H, v. d. Hout, 7. H. van Weert, 8. C. van Helvoort, 9. H. Marinus, 10. G. Ver­hoeven.

 

MAARSSEN - 9 september.1978

Amateurs: 1. J. van Elburg, 2. H. de Boer, 3. A. Versluis, 4. J. Klomp, 5. F. Janssen, 6. D. Willigenburg, 7. H. Kasteel, 8. B. v. d. Stelt, 9. G. Verwaayen, 10. C. Schuurman.

Junioren: 1. R. Koppert, 2. M. Mulder, 3. R. Lemmens, 4. K. Poldervaart, 5. R. Moorman, 6. R. v. d. Steen, 7. H. Wildeman, 8. P. Pomp­stra, 9. B. Brouwer, 10. P. Pieters.

 

MAARTENSDIJK - 5 mei.1978

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. H. de Boer, 3. B. Lambo, 4. A. Hulzebosch, 5. D. Nijhuis, 6. W. Vlaanderen, 7. J. Sandbrink, 8. D. Versteegh, 9. J. Klomp, 10. A. Prinsen.

Nieuwelingen: 1. L. Nevels, 2. H. Daams, 3. P. de Groot, 4. M. Olsthoorn, 5. J. Verschuur, 6. K. Brous, 7. L. van Mook, 8. M. Verhage, 9. W. Smit, 10. A. Versteeg.

 

                   Sprintzege Jan Raas in Havencriterium Maasbracht

         ZEEUW SPECIALIST LIMBURGSE WEDSTRIJDEN

De Limburgse wegen schijnen Jan Raas goed te liggen. In deze wielerprovincie - de Limburgers hadden zo graag een „eigen" vedette gehad - werd de Zeeuw al Nederlands kampioen en zegevierde twee keer in de Amstel Goldrace. Na de overwin­ning in deze klassieker won hij dit jaar ook nog onder andere de Nacht van Simpelveld.

In Maasbracht deed de Raleigh-renner er nog maar eentje bij door het Havencriterium op zijn naam te schrijven. Daarmee had Jan Raas zijn negentiende overwinning dit seizoen te pak­ken.

Het 2e Havencriterium word onder betere weersamstandighe­den verreden dan de ouverture vorig jaar, toen gewonnen door Didi Thurau. Desondanks was de belangstelling (plm. 3000 toeschouwers) niet denderend te noemen; zeker gezien het feit dal de complete Nederlandse top present was: wereldkampioen Gerrie Knetemann, Jan Raas, Hennie Kuiper en Joop Zoete­melk. Er waren echter geen buitenlandse vedetten in het haven­stadje.

In het voorprogramma reden de liefhebbers een wedstrijd over 45 kilometer. Jan Ubachs eiste hierin de overwinning op.

Voor de start van de professionals offreerde burgemeester P. Vaes regenboogtruidrager Gerrie Knetemann bloemen en een cadeau, waarna welgeteld 36 beroepsrenners - de Belg Tony Houbrechts had forfait gegeven wegens deelname aan de Ron­de van Catalonia - aan de strijd in de Maasbrachter star ten begonnen.

Voordat het startschot klonk had Fedor den Hertog kenbaar gemaakt dat van zijn transfer naar T.I.-Raleigh-McGregor geen sprake zal zijn. „Post heeft me veel beloofd," aldus Den Hertog. „Achteraf bleek de werkelijkheid totaal anders. Het was een gouden kip met lamme vleugeltjes." Den Hertog onderhandelt nu met drie buitenlandse teams. Hoogstwaarschijnlijk wordt het een verbintenis met Peugeot of Safir, de ploeg van Florant van Vaerenberg.

De profkoers begon met een vlucht van het trio Wim de Ruiter, Ad Prinsen en Leo van Vliet. Voorts enkele speldeprikken van onder andere Jan Raas, Jan Krekels, Fons van Katwijk en de zeer actieve Ben Koken. Vooral de Zoppas-renner wilde zich revancheren voor het onrecht dal de Valkenburgse organisator Hub Marx hem een week eerder aangedaan had. „Op mijn kniean ben ik gaan liggen om te mogen starten in de Nacht van Valkenburg. Voor niets liet Marx me nog niet starten. Alle andere Limburgers hadden wel een contract, waarom ik dan niet. Johan van der Meer heeft ook tien keer moeten vragen om te mogen starten. Is dat dan normaal. Die mensen zeggen dan ook nog iets voor de Limburgse wielersport te doen. Hij zal in ieder geval nog van me horen," aldus de ex-Nederlandse amateurkampioen.

In Maasbracht is Ben Koken zeker in zijn opzet geslaagd. Sa­men met Jan Raas, Jan van Katwijk en Ad Prinsen legde hij na 35 kilometer - er moeten 60 rondjes van 1500 meter wor­den afgelegd - de basis voor de beslissende vlucht. Die kwam tot stand op het moment dat Gerrie Knetemann door een lekke tube werd getroffen. Het kwartet wist binnen de kortste keren een halve minuut voorsprong op te bouwen. Goed samenwer­kend wisten Koken, Prinsen, Jan van Katwijk en Raas deze zelfs op te drijven tot 1.45 min. Juist niet genoeg om het pelo­ton, dal inmiddels - buiten een niet ernstige val van Ben Jan­broers en Theo Smit gebeurde daarin niet veel - in drie stuk­ken uitelkaar was gevallen. Jan Raas reed nog een bandje aan flarden maar dankzij de rondevergoeding ken de Zeeuw weer aansluiten bij zijn medekoplopers.

Met nog drie ronden voor de boeg plaatste de Peter Post-pupil een keiharde demarrage. Eerst Jan van Katwijk en even later Ad Prinsen konden weer bij hem aansluiten. Ben Koken echter niet. Niettemin wist de Grevenbichtenaar de vierde plaats veilig te stellen. Het trio overgebleven vluchters moest in de eind­sprint de zege bevechten. Winnaar Raas had in ieder geval geen makkie aan Prinsen en vooral aan de oudste Van Katwijk die de Parijs-Brussel-winnaar tot op de eindstreep bleef be­dreigen.

„Ik wist dat Prinsen in een eindspurt gevaarlijk ken zijn. Daar­om hield ik hem in de gaten. Hij sprintte echter aan de ver­keerde kant. Jan van Katwijk gaf me toen een zwieper. Ge­lukkig was ik fris genoeg om nog buitenom te gaan en nipte voor hem te blijven," aldus Jan Raas. BRON: Bennie Ceulen

Beroepsrenners: 1. Jan Raas 90 km in 1.55.12, 2. Jan van Katwijk, 3. Ad Prinsen, 4. op 15 sec. Ben Koken, 5. op 45 sec. Gerben Karslens, 6. op 55 sec. Theo Smit, 7. Fons van Katw,Uk, 8. Leo van Vliet, 9. Jan Kre­kels, 10. Hans Langeriis, 11. Johan v. d. Meer, 12. Cees Priem, 13. op 1.30 min, Piet van Katwijk, 14. Ko Hoogedoorn, 15. Andre Verbraeken (Belg.), 16. Roelof Green, 17. Gerrie Knetemann, 18. Joop Zoetemelk, 19. Fedor den Hertog, 20. op 1.40 min. Jan Huisjes, 21. Mathieu Doh­men, 22. Ben Janbroers, 23. Fred Rompelberg, 24. Henk Moonen, 25. Co Moritz, 26. Hennie Kuiper, 27. Jan Brinkman, 28. Gerard Wesselius, 29. Reno van Gils (Belg.), 30. Ton Zuiker, 31. Kees Bal, 32. Roger Swerts (Belg.), 33. Wim de Ruiter, 34, Wout v. d. Berg.

 

MAASBRACHT – 8 september.1978

MAASDIJK - 5 Juli.1978

Amateurs: 1. S. Berkhout, 2. W. van Steenis, 3. J. Klomp, 4. R. Joostema, 5. T. Hooger­vorst, 6. T. ter Harmsel, 7. W. Schuurhuizen, 8. P. Franken, 9. J. Kietfenburg, 10. R. den Boer.

Nieuwelingen: 1. P. de Jong, 2. T. van Vliet, 3. J. van Wijk, 4. K. Dingemans, 5. P. Pie­ters, 6. H. Baudoin, 7. A. Harren, 8. A. de Ruig, 9. G. Honigh, 10. J. Schillemans.

Junioren: 1. R. Koppert, 2. H. Havik, 3. H. de Vries, 4. N. Snijders, 5. P. Hogervorst, 6. R. Snijders, 7. A. van de Peel, 8. P. Dennis (Eng.), 9. G. Solleveld, 10. H. Akkermans.

 

MAASSLUIS - 26 augustus.1978

Amateurs: 1. B. Huveneers, 2. W. Lugtenburg, 3. A. de Groot, 4. W. Schuurhuizen, 5. A. Jouvenaar, 6. W. van Steenis, 7. M. v. d. Bergh, 8. G. Pronk, 9. W. Hus, 10. J. Klomp. Liefhebbers en veteranen: 1. P. v. d. Berg, 2. A. Ravensbergen, 3. W. Tonder, 4. A. v. d. Hof, 5. H. Brinkman, 6. A. v. d. Burg, 7. L. Bosua, 8. H. Kaptein, 9. C. Hoogervorst, 10. A. Zeldenthuis.

 

MAASTRICHT - 17 augustus.1978

Amateurs: 1. A. Wijnands, 2. E. Visschers, 3. J. Meulenberg, 4. T. Luyten, 5. H. v. d Weer­den, 6. M. van Geelen (Belgig), 7. E. Goddery, 8. H. Janssen (W.-Dld.), 9. H. Panis (Belgie), 10. H. Smits.

Junioren: 1. G. Ammerlaan, 2. J. Idili, 3. P. Meerburg, 4. R. Snijders, 5. H. van Kessel, 6. W. Bouman, 7. J. Harings, 8. P. Pieters, 9. A. Stevens, 10. M. Theunissen.

Nieuwelingen: 1. J. Peels, 2. L. Kersten, 3. J. Rutten, 4. N. Verhoeven, 5. T. van Vliet, 6. L. Nevels, 7. F. Plantaz, 8. H. Daems, 9. A. Roberts, 10. C. v. d. Dungen.

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. B. van IJken, 3. N. van Vliet, 4. M. Bik, 5. P. de Bruin, 6. C. Verhoeven, 7. M. Kaufman, 8. M. van Dool, 9. C. Oosterwaal, 10. E. Oomen.

 

MAASTRICHT - WOLDER - 9 april.1978

Amateurs: 1. G. Kuit, 2. F. van Bakel, 3. E. Visschers, 4. C. Curversbeld, 5. H. Geerkens, 6. J. Meijers, 7. J. Bakker, 8. J. Claessen, 9. A. Wijnands, 10. M. Jansen.

Nieuwelingen: 1. L. Nevels, 2. H. Baudoin, 3. M. Manders, 4. H. Janssen, 5. H. Daams, 6. P. Harings, 7. J. Spee, 8. A. Roberts, 9. E. Ploeg, 10. J. Driessen.

Junioren: 1. Ad v. d. Poel, 2. A. v. d. Poel, 3. B. Zoontjens, 4. J. van Asten, 5. M. Theunis­sen, 6. J. Lammerts, 7. G. Walstock, 8. J. Idili, 9. S. Oosterwaal, 10. M. Willemsen.

 

MADE - 21 mei.1978

             AAD VAN DEN HOEK  haalt buit binnen in Made

Dat er een renner uit de ploeg van Peter Post de hoofdprijs van de Ronde van Made in ontvangst nam was voor niemand van de ongeveer 10.000 toeschouwers een verrassing. De geel­rode equipe van T.I.-Raleigh-McGregor was niet alleen nume­riek sterk in de meerderheid, maar bovendien was ook de kwaliteit van dien aard dat het niet moeilijk was een stempel op de wedstrijd te drukken.

Terwijl velen derhalve rekening hielden met een nieuwe zege van Knetemann of Raas en sommigen snelle Gerben Karstens zo dicht bij huis als winnaar tipten, sloeg Aad van den Hoek, de knecht bij deze ploeg zestien ronden, ongeveer 20 kilometer voor het einde zijn slag. Van den Hoek, die eerder met tien anderen een ronde op het grote peloton was uitgelopen, kreeg gezelschap van Tino Tabak, Jan Huisjes en de verrassend sterk pedalerende Ko Moritz, de neo-prof uit Amsterdam. Deze renners reden echter maar voor de twaalfde plaats want zij behoorden niet tot die elf renners die de groep op een ronde had gezet. Van den Hoek was veruit de beste renner van deze groep. Onder zijn leiding werd een voorsprong opgebouwd die uiteindelijk aan de finish 39 seconden bedroeg. Dat wil zeg­gen op de onstuimig koersende Gerrie Knetemann, de beste man van deze ronde, die zich met de jonge Ad Prinsen uit het naburige Raamsdonkveer eveneens had weten los te maken en daardoor op de ereplaatsen beslag legde.

Knetemann was reeds direct nadat het startsein was gegeven en de ongeveer 60 coureurs in een snel tempo aan de klus van 100 kilometer begonnen, zeer actief. Hij lag aan de basis van een zeer snelle beslissing. Er waren nauwelijks 20 kilometer gereden toen elf renners loskwamen. Hierbij liefst zes Raleigh's. Naast Knetemann waren dit Raas, Van den Hoek, Karstens, de sterke Johan van de Velde en Andre Gevers, die zich ook van een zware inzinking begint te herstellen. Verder maakten Ad Prinsen, Michel Jacobs, Roelof Groen, Hans Langerijs en Leo van Vliet deel uit van de vluchtgroep. De elf verstonden elkaar goed en namen, goed samenwerkend, in korte tijd een voor­sprong die ondanks heftig verzet van o.m. Bal en De Ruiter, die Piet van Katwijk en Jan Huisjes als schaduwen meekregen, niet meer overbrugd kon worden. Ook de tegenaanval van Nidi den Hertog, Henny Peels en Henk Lubberding, de laatste na­tuurlijk als stopper, sorteerde geen effect.

De leiders naderden de staart van de groep met rasse schreden en na ongeveer 45 kilometer koers was de weerstand van de groep gebroken en word een ronde voorsprong bereikt. Kort hierna zat het spel opnieuw op de wagen. De oorzaak hiervan was Leo van Vliet. Raas, Van de Velde, Langerijs en de ge­dubbelden Schulze en De Goede waren attent en gingen mee. De Raleigh's gingen echter niet door. Het risico om door een van de anderen verrast te worden, wanneer het op spurten aankwam, was te groot. Het groepje word ingelopen en onmid­dellijk daarna sprong Andre Gevers weg. Hij kreeg honderden meters, maar toen was bij hem de pijp leeg. Gevers, die nog naar de goede vorm zoekt - de Brabander is herstellende van een ziekte in zijn bloed - liet zich wijselijk inlopen. Hij had echter geconstateerd dat er vooruitgang te merken was en het zal niet lang meer duren of de sterke renner uit Schijndel komt terug op de voorgrond.

Nadat Raas en Bal bet samen hadden geprobeerd, de Zeeuwse tandem kreeg geen vrijheid van handelen, gingen Tabak, Ge­vers, Groen en Van de Velde aan de haal. Ook zij werden ge­kortwiekt. Toen Van den Hoek echter uithaalde bleven de Raleigh's zitten. Een knecht moet ook van tijd tot tijd een graantje meepikken van de rijke buit. Van den Hoek was deze keer aan de beurt en bij groep zijn kans met beide handen aan. Meester Knetemann maakte bet Raleigh-succes compleet.BRON: Jo de Bruijn

Beroepsrenners: 1. A. van den Hoek (Roosendaal) 100 km in 2.10.08, 2. G. Knetemann (Huijbergen), 3. A. Prinsen (Raamsdonkveer), 4. op 50 sec. G. Karstens (Rijen), 5. J. Raas ('s Gravenpolder), 6. A. Gevers (Schijndel), 7. L. van Vliet (Honselersdijk), 8. J. van de Velde (Rijs­bergen), 9. H. Langerijs (Blokker), 10. R. Groen (Steenwijk), 11. M. Jacobs (Moerdijk), 12. op 1 ronde J. Huisjes (Almelo), 13. T. Tabak (Egmond aan Zee), 14. C. Moritz (Amsterdam), 15. P. van Katwijk (Mill), 16. A. van den Bunder (IJzendijke), 17. J. Hordijk (Maasland), 18. N. Rinkel (Aalsmeer), 19. J. Brinkman (Rotterdam), 20. V. Aarts (Roosendaal), 21. M. Venix (Zevenbergen), 22. Th. Smit (Halfweg), 23. A. Hulzebosch (Nileveen), 24. J. de Goede (Standdaarbuiten), 25. R. van Trigt (Vosselaar), 26. B. Janbroers (Zaandam), 27. N. Been (Groningen), 28. L. Klaassen (Weelde), 29. G. Bruinsma (Westerbork), 30. R. Kroep (Badhoevedorp).

Amateurs: 1. J. Koops, 2. C. van Dongen, 3. L. Ottema, 4. P. Franken, 5. A. Versluis, 6. W. Bosch, 7. R. Bessems, 8. K. St. Nicalaas, 9. R. Koppers, 10. M. Rehorst.

Liefhebbers en veteranen: 1. G. Draaijer, 2. M. van Brussel, 3. A. Solleveld, 4. K. Tolhoek, 5. B. Steenbakker, 6. H. Lap, 7. H. Brinkman, 8. H, Roos, 9. B. Kanselaar, 10. T. van Her­werden.

 

MAREN-KESSEL - 6 augustus.1978

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. H. Mutsaars, 3. B. van Lamoen, 4. A. Wijnands, 5. O. Goos­sens (Belgie), 6. R. Rabe, 7. J. Devits (Bel­gie), 8. A. Hassink, 9. D. Timmer, 10. A. van Hooft.

Junioren: 1. G. Veldscholten, 2. H. Emens, 3. Th. Peters, 4. J. Alberts, 5. T. Thissen, 6. G. Henberg, 7. J. Hekman, 8. J. Schaap, 9. J. Blasel (Dld.), 10. D. de Visser.

Nieuwelingen: 1. G. van Gestel, 2. H. Wol­ters, 3. M. Bloks, 4. D. van Oorschot, 5. M. Verhagen, 6. P. de Groot, 7. E. Vossenberg, 8. E. Roelofs, 9. J. Voets, 10. R. den Haan.

 

Dat Bert Oosterbosch, Guus Bierings, Bart van Est en Jan van Houwelingen, geen minuut sneller reden had diverse oorzaken. Ten eerste was er voor de nationalen, die enkele weken geleden ook in het Belgische Hoevenen veruit de besten waren geweest, ook deze middag hoegenaamd geen tegenstand.

Omdat de renners doorlopend van de gang van zaken op de hoogte werden gehouden, reden zij derhalve niet zo gemoti­veerd, dan wanneer er een ploeg op het circuit zou hebben ge­reden die de Nederlanders van de overwinning had kunnen af­ houden, danwel de oranje-equipe zou hebben kunnen bedreigen. Op de tweede plaats was het parkoers, overigens in uitstekende staat en zeer goed beveiligd, op sommige plaatsen vol bochten en wat smal en dat remt een ploeg natuurlijk ook de snelheid.

De derde reden was het felt dat vooral Bert Oosterbosch een zeer zware week achter de rug had. De Eindhovenaar, die per 1 september als prof zal uitkomen voor Zeepcentrale, de Bel­gische ploeg waarvoor o.m. ook Jos Schipper, Fons en Jan van Katwijk rijden, was tijdens de nacht teruggekeerd uit Duits­land waar hij had deelgenomen aan de Omloop van Rheinland Pfaltz.

VERGISSING

Een wedstrijd die door de Nederlanders van Rini Wagtmans werd beheerst en door Theo de Rooy werd gewonnen met Jo Maas en Bert Oosterbosch op ereplaatsen en waarin ook Jac­ques Verbruggen ons persoonlijk in het zonnetje heeft gezet. Wij nemen dan ook graag onze woorden terug die wij enkele weken geleden in deze kolommen neerschreven waarin wij stel­den dat Verbruggen niet in de selectrie voor het wereldkam­pioenschap zou thuishoren. De Westbrabander heeft deze be­wering niet alleen in Duitsland, maar ook in enkele wedstrijden daarvoor volkomen geloochenstraft.

SUPERIEUR

Laten we echter terugkeren naar de tijdirit in het Brabantse polderland. Aan de superioriteit van de vaderlandse vier viel niet te twijfelen. Ook Belgie, een ploeg die bestond uit de ren­ners Devits, Frijns, Goossens en Ongena, kon hier niets tegen uitrichten. Al in de eerste ronde van ongeveer 35 kilometer liep Nederland twee minuten van alle rivalen weg en dit ver­schil werd in de tweede en derde ronde telkens herhaald, zodat de Vlaamse equipe met een achterstand van ruim 7 minuten finishte, een prestatie toch nog goed voor de tweede plaats.

PUIKE ORGANISATIE

Het was voor de nijvere organisatoren, een comite onder lei­ding van de plaatsdlijke onderwijzer Jan Swaans, bijzonder jammer dat er vooral van de zijde van de grote fabrieksploe­gen geen belangstelling voor deze tijdrit bestond. De bekende nationale formaties zoals bijvoorbeeld Amstel, Gazelle, Bossche Staalbouw en anderen ontbraken op het appel. Jan Swaans kreeg echter nag meer bittere pillen te slikken. Van het aan­vankelijke veld van 15 ploegen bleven er uiteindelijk maar 10 over. De ploeg van Frankrijk kwam niet opdagen, Het Snelle Wiel uit Bladel belde zaterdagmorgen voor de start af en ook Kroon-De Windmolens en WV Uden gaven bericht van ver­hindering.

ZWAAR KARWEI

Nu was het de ploeg van de Amstelveense vereniging Amstel­land die als eerste aan het zeer zware karwei begon. De ren­ners Breedijk, De Groot, Jongejan en Ratterman deden het lang niet slecht. Ploegleider De Bruin was dan ook zeer tevreden. ,,We hebben louter en alleen meegedaan met het oog op de nationale titelstrijd voor clubs in Dronten," zei hij. Alleen Ton de Groot zat 15 kilometer voor het einde met een levensgrote inzinking en moest zijn maten laten gaan. Een zevende plaats was voor de Amstelveners uiteindelijk het resultaat. Vlak achter deze Amstelland-renners finishte Van dex Heijden's Meubelen uit Geffen. Ook deze ploeg verloor in de slotfase een man, Peter Zijerveld kon het tempo niet meer volgen, dit op ongeveer 13 kilometer voor de eindstreep. Ploegleider Ad Mau­rix was ook zeer tevreden. „Iedereen heeft zijn best gedaan," zei Ad en daar gaat het om. Bert Lambo, de jonge Arnhem­mer Frans Merts en Jan Bakker reden de wedstrijd uit.

Goed kwam ook 't Luchtschip uit Kerkdriel voor de dag. De vier vextegenwoordigers van deze vereniging: Ron Sumich, de Australier, die al enkele wedstrijden in Nederland heeft ge­wonnen, Egon van Kessel uit Velddriel, Theo Gevers, de Bra­bantse kampioen uit Heesch en Jan Jongsma, een jong talent uit het hoge noorden, die domicilie in Den Bosch heeft gekozen, reden vooral tegen het einde zeer sterk en gingen nog een ploeg voorbij. De vijfde plaats van dit squadra mag met ere worden genoemd. De Jan van Erp-jeugdploeg, bestaande uit: Jannus Slendebroek, Johnny Broers, Frank Moons en Hans Boom werd geremd door een lekke band van laatstgenoemde.

LEKKE BAND

Halfweg de tweede ronde voelde Boom zijn achterband aflopen en met de aankomstlijn in zicht, er moest nog een ronde wor­den gereden, moest hij met lede ogen zijn maten laten gaan. „Ik heb nog even aan herstellen gedacht," zij hij, ,maar dat is natuurlijk met dit tempo onbegonnen werk." De laatste ronde moesten de anderen het derhalve met hun drieen doen. Vooral Jannus Slendebroek heeft zich in deze laatste 35 kilometer ontpopt als een uitstekende tijdrijder. Frank Moons, de neo­amateur uit Helmond, wilde dit graag erkennen. „Hij reed ons totaal kapot, ik was blij dat ik in zijn wiel kon blijven," aldus Moons.

HANDICAP

De voorlaatste plaats in het klassement wordt ingenomen door Markthof-Rogelli. Oak deze ploeg werd gehandicapt door het verlies van een man. In de tweede ronde begaf de Fries Haisma uit Jubbega en toen moesten Martin van de Berg, Henk de Song en de van Pewilux overgekomen Gerrie van Gaalen het gedrieen opknappen, een zware opgave, die maar gedeeltelijk tot een goed einde kon worden gebracht.

De zwakste formatie van de middag was de ploeg van De Uit­komst-Riejan Sports. Waarschijnlijk reden alle renners hun eerste echte tijdrit, dat wil zeggen over zo'n grote afstand en dat in aanmerking genomen kan de tijd die door Hennie Don­kers, Han Vaanhold, Rene Kraaybeek en Nico Mensing op de klok werd gebracht zelfs niet slecht worden genoemd.

De ploeg van Batavus, onder de bezielende leiding van de wie­lerman in hart en nieren, Kees Kouwenhoven, zou graag de strijd om de tweede plaats met de Belgen hebben aangegaan. In deze ploeg reed o.a. Egbert Koersen, de man die als kan­didaat voor de nationale ploeg nog lang niet is afgeschreven.

STREEKRENNER

Hij werd in de eerste ronde geweldig terzijde gestaan door Bert Wekema, de man die in Olympia's Ronde van Nederland zo geweldig voor de dag kwam, Geert Schipper, de sterke renner uit het noorden en Bas van Lamoen, de Brabander uit het na­bije Rosmalen, die de laatste weken over een benijdenswaardige forme beschikt en van overwinning naar overwinning snelt. Batavus verloor op de Belgen in de eerste ronde slechts 19 se­conden. Toen werd echter Geert Schipper door onkans getrof­fen. Dat betekende ook het einde van de rijwielploeg uit Hee­renveen. Er zat nu zelfs geen derde plaats in. Dat laatste was vooral te wijten aan het sterk rijden van de A-ploeg van Jan van Erp. Piet van der Kruijs zweepte zijn maats op tot onge­kende prestaties. Deze maats waren de jongeren Peter Kop­pert en Dries Timmer en de ervaren Piet van Leeuwen uit Hil­varenbeek. De ploeg nestelde zich in de laatste ronde op de tweede plaats maar kon Belgie voor het zilver toch niet be­drelgen.

CONSTANT

Die Belgen reden zeer constant. Het is echter bekend dat onze zuiderburen met weinig aspiratie naar Duitsland zullen reizen. Het is ook niet zeker of de ploeg die in Maren-Kessel de rood­geel-zwarte kleuren verdedigde precies dezelfde zal zijn als die de volgende week aan het vertrek zal worden gebracht.

Tenslotte Nederland. De eerste ronde hebben wij de gelegen­heid gehad de ploeg van nabij te volgen. Het was werkelijk een geoliede machine, die zeer soepel liep en er moeten na het vertrek een tempo van om en nabij en zelfs meer dan 50 kilo­meter per uur op nahield. Uiteindelijk zou de ploeg genoemde afstand afleggen met een gemiddelde snelheid van 46 kilometer en 914 meter en alle tegenstanders tot figuranten deklasseren.

NOG SNELLER

„Ik geloof dat we nog een minuut sneller kunnen," zei Bart van Est, nadat de renners triomfantelijk door de finish waren gegaan. „Ik geloof dat we in Duitsland mee kunnen tellen," was de mening van Bert Oosterbosch. Een mening die werd gedeeld door de anderen van de ploeg en ook door de leiders Gisbers en Wagtmans. Deze laatste voegde eraan toe dat de mogelijkheid dat Nederland een medaille haalt, zeker aanwe­zig is. „De renners zullen het echter ter plaatse moeten waar­maken," zei Rini, die voorts vertelde vooral de forme van het moment belangrijk te vinden en niet afgaat op eerder behaalde resultaten.

Wagtmans zei ook nog dat er 14 amateurs bij de organisatoren van de WK zijn ingeschreven. “Er volgen echter nog enige belangrijke wedstrijden, waarin verschillende renners nog een proeve van bekwaamheid moeten afleggen," zei hij. Pas enkele dagen voor de titelstrijd komt de definitieve ploeg uit de bus. Wagtmans verklaarde zeer blij te zijn met de huidige kracht van de Nederlandse renners. ,We komen in het buitenland zeer sterk voor de dag, dat bewijzen ook de goede uitslagen in grote wedstrijden van onze jonge beroepsrenners. Ik zie de toekomst voor Nederland met vertrouwen tegemoet," besloot hij. Juist door zijn geweldige ervaring in dienst van de nationale ploeg to stellen wil hij hier graag een steentje aan bijdragen.

De uitslag

1. Nederland

2. Belgii9

3. Jan van Erp-Viner

4. Batavus Rijwielen

5. 't Luchtschip

6. J. van Erp (jeugd)

7. Amstelland

8. v. d. Heijden Meubel  47.41

9. Markthof-Rogelli

                            10. De Uitkomst-Riejan   49.35

BRON:Jo de Bruijn

 

MAREN-KESSEL.PLOEGEN TIJDRIT – 5 augustus.1978

Internationale tijdrit in Maren-Kessel opnieuw geslaagd

Zowel bondscoach Rini Wagtmans als diems assistent voor de ploegentijdrit bij het wereldkampioenschap op de weg, dat vol­gende week in West-Duitsland wordt verreden, Jan Gisbers, was na afloop van de tweede uitgave van de Internationale ploegentijdrit in Maren-Kessel, aan de boorden van de Maas, in de omgeving van Oss, zeer tevreden. Hoewel deze wedstrijd was aangekondigd als een race tegen de tijd over een afstand van 100 kilometer bleek de werkelijke af te leggen afstand 103.5 kilometer te zijn. Dit was voor Jan Gisbers reden om op de kilometerteller van de auto precies op 100 kilometer de Neder­landse A-ploeg af te klokken. De chronometer wees op dat moment 2 uur 08 minuten en 45 seconden aan en dat kan als een wereldtijd worden beschouwd. De Russen werden vorig jaar wereldkampioen met een tijd, die nauwelijks een minuut beter was.

MARRUM - 16 juni.1978

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. G. Schipper, 3. D. Klein, 4. E. Keizer, 5. T. Zijlstra, 6. P. Akker­man, 7. D. Lolkema, 8. R. Haller, 9. J. H. Koops, 10. M, Pronk.

 

MEERSSEN - 25 maart.1978

Amateurs: 1. F. Pirard, 2. A. Wijnands, 3. J. Lammertink, 4. E. Visschers, 5. A. Hassink, 6. W. v. d. Borgh, 7. G. Mohlmann, 8. T. Ver­stappen, 9. W. Jennen, 10. A. ter Harmsel.

Junioren: 1. J. v. Lent, 2. J. Gorissen, 3. B. Zoontjens, 4. P. Liefaart, 5. Th. Appeldoorn, 6. G. Groenewegen, 7. G. Walstock, 8. A. v. d. Poel, 9. G. Ammerlaan, 10. J. Sijen.

 

MEERSSEN - 9 juli.1978

Amateurs: 1. M. de Vos, 2. E. Visschers, 3. A. Wijnands, 4. H. Geerkens, 5. H. Jansen, 6. R. van Dijk, 7. M. van Djjk, 8. P. Kessels, 9. R. Willems, 10. C. Spaans.

Junioren: 1. J. Schepers, 2. J. Idili, 3. P. Meerburg, 4. J. van Dijk, 5. M. Teunissen, 6. J. Harings, 7. J. Gorissen, 8. J. van Asten, 9. W. Demandt, 10. B. v. d. Boorn. Nieuwelingen: 1. J. van Wegberg, 2. H. Pol­loni, 3. H. Daams, 4. N. Verhoeven, 5. G. Meex, 6. J. Verschuur, 7. G. Rutten, 8. F. Timmermans, 9. M. Steyn, 10. W. Martens.

 

MEPPEL - 6 juli.1978

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. M. Pronk, 3. R. Hassink, 4. A. Jansen, 5. A. Koster, 6. J. H. Koops, 7. J. Slendebroek, 8. A. Bakker, 9. P. Akkerman, 10. V. Buisman.

 

MERKELBEEK - 2 april.1978

Amateurs: 1. C. Bucken, 2. J. Smeets, 3. A. Raven, 4. R. van Dijk, 5. E. van Horik, 6. T. Luijten, 7. H. Kasteel, 8. R. Willems, 9. F. v. d. Linden, 10. J. van Diepen.

Junioren: 1. R. Motke, 2. R. Koppert, 3. W. Bouman, 4. M. Willemsen, 5. J. Gorissen, 6. M. Teunissen, 7. J. Idili, 8. J. van Asten, 9. M. van Dijk, 10. M. Versteegden.

Nieuwelingen: 1. D. van Oorschot, 2. T, van Vliet, 3. L. Nevels, 4. P. de Jong, 5. Th. van Berlo, 6. G. Honigh, 7. H. Baudoin, 8. M. Man­ders, 9. H. Havik, 10. H. Daams.

 

MIDDENBEEMSTER - 30 juli.1978

Amateurs: 1. R. Haller, 2. L. Westrus, 3. D. Groen, 4. H. Buis, 5. M. Pronk, 6. H. v. d. Hoef, 7. P. Ruiter, 8. B. Maas, 9. J. v. d. Wei­de, 10. Sj. Klaver.

Nieuwelingen: 1. J. van Wijk, 2. R. van Klink, 3. M. Heydra, 4. G. Honigh, 5. P. de Groot, 6. R. Vroom, 7. H. van Beekum, 8. Chr. Jacobs, 9. H. Koopman, 10. P. Heynen

Liefhebbers: 1. E. de Vos, 2. H. Roos, 3. R. Duin, 4. P. Has, 5. J. Buning, 6. E. Klooster­man, 7. F, Bakhuizen, 8. C. Faber, 9. J. Peet­oom, 10. N. Ursem.

 

MIJDRECHT - 4 mei.1978

Amateurs: 1. H. van Pierre, 2. H. de Boer, 3. B. Lambe, 4. Sj. Pieters, 5. D. Green, 6. G.Ratterman, 7. H. Dijkstra, 8. A. Kruyt, 9. R. Smit, 10. W. Vlaanderen.

Nieuwelingen: 1. R. Martens, 2. P. Pieters, 3. G. Honigh, 4. J. Arends, 5. J. van Wijk, 6. W. Smit, 7. K. de Brons, 8. R. de Lange, 9. F. Nijhuis, 10. E. Kieftenburg.

Junioren: 1. G. Okkes, 2. W. van Keuk, 3. J. v. d. Leeden, 4. J. Schippers, 5. F. v. d. Klis, 6. L. Voorthuyzen, 7. J. Wille, 8. H. Wilde­man, 9. A. Goossen, 10. T. van Eyk.

Veteranen: 1. J. v. d. Horst, 2. H. Hoek, 3. H. Roos, 4. S. Kamp, 5. H. Zuiderduin, 6. J. Tim­mer, 7. G. Mooy, 8. J. Cuvelier, 9. J. Dolder­man, 10. R. Rol.

Liefhebbers: 1. C. Hoogland, 2. H. Kooy, 3. H. de Koekkoek, 4. C. Steur, 5. R. Hoffman, 6. J. Valkenburg, 7. G. v. d. Hoef, 8. A. de Jongh, 9. K. Duivenvoorden, 10. K. Bokma.

 

MONNICKENDAM - 9 juli.1978

Amateurs: 1. G. Kamper, 2, M. Pronk, 3. R. Haller, 4. W. Tigelaar, 5. J. Kieftenburg, 6. K. Schrama, 7. G. Slot, 8. P. Ruiter, 9. D. Groen, 10. F. Breeman.

Liefhebbers. le serie: 1. H. Roos, 2. E. de Vos, 3. Th. Degeling, 4. W. van Dok, 5. H. van Leeuwen, 6. G. Plieger, 7. G. Fennis, 8. N. Kloosterman, 9. F. Bakhuisen, 10. A. v. d. Lans;

Liefhebbers. 2e serie: 1. W. Korver, 2. K. Hoogland, 3. C. v. d. Leek, 4. B. Jansen, 5. A. Ravenber­gen, 6. R. van Hannewjjk, 7. P. Sanders, 8. J. Rikken, 9. W. Leemans, 10. A. Stet.

 

MONSTER - 28 juni.1978

Amateurs: 1. R. Borst, 2. A. Hassink, 3. M. van Vlimmeren, 4. G. Ratterman, 5. T. Ho­gervorst, 6. R. den Boer, 7. P. van Leeuwen, 8. N. Toussaint, 9. P. Koppert, 10. T. ter Harm­sel.

Junioren: 1. H. Akkermans, 2. J. van Zand­beek, 3. M. Elshof, 4. B. Zoontjens, 5. H. de Vries, 6. P. Hogervorst, 7. P. Dennis, 8. J. Steenbergen, 9. R. Heeren, 10. L. Godde.

Nieuwelingen: 1. J. de Crom, 2. P. Pieters, 3.E. Vossenberg, 4. R. Haster, 5. R. Sienders, 6. M. Verhagen, 7. A. Harren, 8. H. Thijs, 9. H. Baudoin, 10. G. Rutten.

 

NEEDE - 28 mei.1978

Amateurs: 1. F. Schur, 2. J. Ribbers, 3. H. Snoeijink, 4. R. Hassink, 5. G. Mohlmann, 6. J. Olde Meule, 7. G. Schipper, 8. J. Tijdink, 9. B. v. d. Stelt, 10. T. de Lange.

Junioren: 1. S. de Vos, 2. J. Hekman, 3. J. Arends, 4. J. Roozenburg, 5. M. Wirtz, 6. J. Vos, 7, B. Brouwer, 8. R. Horn, 9. Th. Wal­lenberg, 10. G. Veldscholten.

 

NEERBEEK - 27 maart.1978

Amateurs: 1. J. Claessen, 2. H. Plugers, 3. W. v. d. Borgh, 4. G. Tabak, 5. A. Pieters, 6. A.

Raven, 7. W. Nelissen, 8. M. v. d. Linden, 9. M. de Vos, 10. J. Willemsen.

Nieuwelingen: 1. L. Nevels, 2. P. v. Vliet, 3. F. Mass, 4. J. Peels, 5. H. Polloni, 6. P. Harings, 7. J. Spee, 8. M. v. d. Meer, 9. W. Gelissen, 10. L. Goossens.

Junioren: 1. J. v. Hooydonck, 2. P. Meerburg, 3. J. Schepers, 4. M. v. Dijk, 5. C. Lemmens, 6. G. Takens, 7. J. Stassen, 8. J. Gorissen, 9. P. Fincken, 10. H. Akkermans.

 

NIBBIXWOUD - 14 mei.1978

Amateurs: 1. J. de Nijs, 2. L. Westrus, 3. A. Koster, 4. R. Haller, 5. H. Noy, 6. M. Turtur, 7. S. Meijn, 8. P. Slikker, 9. H. Koning, 10. C. Giling.

Nieuwelingen: 1. P. de Groot, 2. R. Moorman, 3. H. Koopman, 4. J. van Wijk, 5. G. Honigh, 6. R. Geutskens, 7. J. Verschuur, 8. K. de Brous, 9. A. Jolman, 10. D. Prosee.

Junioren: 1. R. Senders. 2. G. Visscher, 3. G. Groenewegen, 4. T. van Eijk, 5. P. Heuvel, 6. T. Hoving, 7. H. Havik, 8. H. Lukken, 9. R. Koppert, 10. B. Luyken.

 

NIEUW-AMSTERDAM - 27 juni.1978

Liefhebbers: 1. G. Draayer, 2. J. Pluimers, 3. J. Hup, 4. H. Dolstra, 5. G. Golbach,

6. H.Voorhuis, 7. C. Splinter, 8. D. Glas, 9. H. Meier, 10. G. Huisjes.

Junioren: 1. J. Albers, 2. J. Vos, 3. G. Veld­schoten, 4. R. Lemmens, 5. J. Vonk, 6. R. van Heijst, 7. G. Groenewegen, 8. E. Dorgelo, 9. W. Jongsma, 10. H. Steyn.

 

NIEUW-BORGVLIET - 12 maart.1978

Amateurs: 1. P. Maas, 2, J. Verbrugge, 3. L. v. d. Berg, 4. W. Bosch, 5. F. Breeman, 6. B. Groen, 7. S. Aarts, 8. J. v. Tilborg, 9. H. Noy, 10. H. v. Leijen.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. C. Lazeroms, 3. A, v. d. Poel, 4. J. Drost, 5. R. Motke, 6. P. Meerburg, 7. Ad v. d. Poel, 8. P. Heuvel, 9. R. v. IJzendoorn, 10. G. v. Tiem.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. L. Godde, 3. W. Gelissen, 4. G. Honigh, 5. P. de Jong, 6. J. de Crom, 7. A. Harren, 8. R. Haster, 9. J. Ver­baant, 10. H. Bouwens.

 

NIEUWDORP - 8 juli.1978

Liefhebbers en veteranen: 1. K. de Nooyer, 2. K. Tolhoek, 3. B. Jansen, 4. W. de Feber, 5. M. van Brussel, 6. W. Wielhouwer, 7. T. Veerman, 8. F. Meyaard, 9. Th. v. d. Brande, 10. B. Steenbakker.

 

NIEUWEGEIN - 9 augustus.1978

Amateurs: 1. R. de Veer, 2. J. Spijker, 3. H. Boom, 4. A. van Hooft, 5. J. van Elburg, 6. M. van Baak, 7. C. Schuurman, 8. A. Kruijt, 9. B. Verhagen, 10. L. Ruiter.

Veteranen: 1. J. Pluimers, 2, P. Berrens, 3. L. Hagman, 4. B. Solaro, 5. T. van Herwerden, 6. H. Schuiten, 7. G. de Jager, 8. H. Dolderman, 9. A. Tukker, 10. K. van Nimwegen.

 

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - 12 augustus.1978

Amateurs: 1. T. Griep, 2. W. Hus, 3. W. Lie­brechts, 4. F. Grootzwagers, 5. J. Zuijdweg, 6. T. Vrolijk, 7. M, v. d. Toorn, 8. N. Toussaint, 9. R. Koppers, 10. H. Weening.

 

NIEUWESCHANS - 4 juni.1978

Amateurs: 1. A. Raven, 2. F. Schur, 3. B. Wekema, 4. D. Timmer, 5. P. Kleine, 6. P. Hoekstra, 7. J. H. Koops, 8. F. Kamstra, 9. A. Koster, 10. L. Hollemans.

Liefhebbers en veteranen: 1. P. Dijkstra, 2. J. J. Wolf, 3. T. van Duuren, 4. B. Hemme, 5. H. Laphor, 6. D. Glas, 7. H. Reintke, 8. K. Frenay, 9. R. Pepping, 10. R. Steenbergen. Dames: 1. B. Heiden (USA), 2. C. Carpenter (USA), 3. B. Hintzen (USA), 4. A. Riemersma, 5. M. Brinkhoff, 6. C. Peterson (USA), 7. J. Sandbrink, 8. E. Kwantes, 9. M, Toersen, 10. A. Pekel.

 

NIEUWKOOP - 9 juli.1978

Amateurs: 1. H. de Boer, 2. P. Zijerveld, 3. G. Ratterman 4. A. Versluis, 5. W. van Steenis, 6. P. Bosch, 7. H. Uittenboogaart, 8. J. Broers, 9. S. Rotteveel, 10. D. Willigenburg.

Nieuwelingen: 1. P. de Groot, 2. J. van Wijk, 3. R. Vroom, 4. J. van Dalen, 5. N. Martens, 6. M. Heijdra, 7. H. Koopman, 8. M. Stuiver, 9. H. Lelieveld, 10. W. v. d. Berg,

 

NIEUWPOORT - 1 juli.1978

Dames: 1. K. van Oosten-Rage, 2. T. v. d. Plaat, 3. A. Riemersma, 4. T. Fopma, 5. C. Leliveld, 6. W. Buitelaar, 7. C. Oosterwaal, 8. M. Bik, 9. B. v. d. Spiegel-Hage, 10. B. van IJken.

Liefhebbers en veteranen: 1. F. v. d. Heiden, 2. P. Nobel, 3. B. Kanselaar, 4. E. Kloosterman, 5. P. v. d. Kleij, 6. T. van Gulik, 7. F. de Swart, 8. G. Plieger, 9. A. Tukker, 10. J. Schuurman.

 

NIEUW-VOSSEMEER - 28 mei.1978

Amateurs: 1. A. Tak, 2. C. Kuystermans, 3. G. St. Nicolaas, 4. P. Hofland, 5. J. Arnouts, 6. Th. Fase, 7. L. den Hartigh, 8. D. Schou­ten, 9. N. Toussaint, 10. A. Wennekes.

Liefhebbers: 1. W. Brouwers, 2. J. Trouw, 3. A. de Ploeg, 4. H. Hoek, 5. S. van Dongen, 6. M. van Brussel, 7. G. Koop, 8. A. Solleveld, 9. F. Somers, 10. K. Tolhoek.

Nieuwelingen: 1. J. van Wijk, 2. J, Driessen, 3. T. van Oorschot, 4. J. van Opstal, 5: K. Dingemans, 6. P. Hoondert, 7. R. Thijs, 8. J. de Crom, 9. P. de Jong, 10. A. de Emig. Junioren: 1. H. Havik, 2. R. Heeren, 3. C. Lazeroms, 4. L. Godde, 5. J. Lammerts, 6. G. Boer, 7. M. van Rijsbergen, 8. A. v. d. Poel, 9. J. Hanegraaf, 10. N. Snijders.

 

NIJEVEEN - 16 augustus.1978

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. J. Spijker, 3. J. Slendebroek, 4. J. Jongsma, 5. W. Vlot, 6. J. Vlot, 7. B. Duit, 8. R. Kos, 9. D. Lolkema, 10. H. de Boer.

 

NIJSWILLER - 1 mei.1978

Amateurs: 1. E. Visschers, 2. T. Verstappen, 3. H. Geerkens, 4. J. Meijers, 5. E. van Horik, 6. J. Spetgens, 7. R. van Dijk, 8. H, Goderij, 9. F. v. d. Linden, 10. H. Crijns.

Liefhebbers: 1. H. Keyers, 2. J. Ubachs, 3. Th. Daalmans, 4. H. Gramser, 5. P. Smits, 6. W. Cuypers, 7. G. Reubsaet, 8. J. Budie, 9. H. Meuffels, 10. H. Janssen.

Junioren: 1. A. v. d. Poel, 2. R. Motke, 3. J. Harings, 4. M, Theunissen, 5. P. Schroen, 6. M. van Dijk, 7. P. Paumen, 8. M. Willemsen, 9. J. Idili, 10. J. Habets.

 

NIJVERDAL - 14 juni.1978

Junioren: 1. G. Veldschoten, 2. E. Dorgelo, 3. G. de Vos, 4. E. Brand, 5. A. Hoogeveen, 6. L. Oosterhof, 7. P. v. d. Eng, 8. F. de Jonge, 9. J. Koster, 10. R. Motke.

 

NIJVERDAL - 15 juni.1978

Nieuwelingen: 1. R. de Graaf, 2. M. Steijn, 3. J. Robbe, 4. G. Honigh, 5. W. Meyer, 6. R. Geutskens, 7. H. Wolters, 8. F. Nijhuis, 9. M. van Berne, 10. A. van Gaveren.

Veteranen: 1. J. Pluimers, 2. W. van Dok, 3. H. Reintke, 4. B. Boom, 5. H. Scheuten, 6. F. Cornelisse, 7. G. Steinbach, 8. H. Meber, 9. L. Harmeling, 10. R. Hendriks.

 

NIJVERDAL - 16 juni.1978

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. G. Golbach, 3. B. te Wierike, 4. J. van Hattum, 5. W. A. Felix, 6. F. Havenaar, 7. T. de Waal, 8. L. Huurdeman. 9. H. Kuiper, 10. M. Sprakel.

Dames: 1. B. v. d. Spiegel-Hage, 2. H. Liever­se, 3. G. Ruijs, 4. M. Barendregt, 5. M. van Dool, 6. M. Brinkhoff, 7. T. v. d. Plaat, 8. A. Riemersma, 9. E. van Leeuwen, 10. B. van IJken.

 

NISPEN - 4 juni.1978

Amateurs: 1. P. Verhoeven, 2. P. Hofland, 3. M. van Vlimmeren, 4. C. de Jong, 5. S. Meijn, 6. A. van Elzakker, 7. A. Verstijlen, 8. L. Schenk, 9. A. Bastiaanse, 10. M. v. d. Broek. Dames: 1. B. v. d. Spiegel-Hage, 2. K. van Oosten-Hage, 3. T. Fopma, 4. N. Streef, 5. T. v. d. Plaat, 6. E. van Leeuwen, 7. H. Hage, 8. G. Ruiis, 9. B. van Wken, 10. C. Oosterwaal. Nieuwelingen: 1. M. Stroosnijder, 2. G. van Mieghem, 3. J. de Crom, 4. K. Mol, 5. J. van Opstal, 6. C. Dingemans, 7. T. van Oorschot, 8. R. Thijs, 9. P. de Jong, 10. R. Christoffers.

 

NOOTDORP - 10 augustus.1978

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. B. v. d. Spiegel-Hage, 3. C. Peterson (USA), 4. P. de Bruin, 5. A. Riemersma, 6. M. Brinkhoff, 7. B. van IJken, 8. J. Huizinga, 9. M. Bik, 10. C. Leliveld.

Liefhebbers en veteranen: 1. J. Wennekes, 2. A. van Veenendaal, 3. R. v. d. Heijden, 4. T. Krabbe, 5. M. Bertou, 6. B. Jansen, 7. E. Kloosterman, 8. P. Nobel, 9. F. Somers, 10. A. Zeldenthuis.

 

NUENEN - 20 augustus.1978

Amateurs: 1. G. Tabak, 2. G. Louwet (Belgie), 3. J. Kuiken, 4. J. Klomp, 5. J. Louwet (Bel­gie), 6. A. ter Harmsel, 7 C. Verwaayen, 8. P. v. d. Kruijs, 9. P. van Leeuwen, 10. T. Gruy­ters.

Junioren: 1. C. Ammerlaan, 2. J. van Asten, 3. J. van Dijk, 4. H. Maartens, 5. A. v. Eeden, 6. R. Lemmens, 7. V. v. d. Linden, 8. K. van Leyen, 9. P. Pieters, 10. H. Kox.

Nieuwelingen: 1 J. Peels, 2. L. Kersten, 3. H. Daams, 4. H. Baudoin, 5. C. Verschuur, 6. K. Evers, 7. C. Rutten, 8. T. Franssen, 9. F. Plan­taz, 10. J. Driessen.

 

NULAND - 15 juli.1978

Amateurs: 1. Th. de Rooy, 2. Th. Gevers, 3. J. Feiken, 4. H, Mutsaars, 5. P. Kuys, 6. H. Lunenburg, 7. G. van Gaalen, 8. M. de Veer, 9. W. de Last, 10. P. Damen.

Junioren: 1. J. van Zandbeek, 2. R. van IJzen­doorn, 3. M. Teunissen, 4. J. van Asten, 5. A. van Eeden, 6. R. Veerhuis, 7. M. Manders, 8. F. v. d. Klis, 9. S. Strijbosch, 10. R. Kok. Nieuwelingen: 1. A. Harren, 2. E. Vossenberg, 3. H. Daams, 4. N. Verhoeven, 5. H. Baudoin, 6. C. v. d. Dungen, 7. R. van Geenen, 8. R. Geutskens, 9. G. Theunisse, 10. G. Rutten.

 

NUTH - 23 juli.1978

Amateurs: 1. F. Pirard, 2. T. Knipping, 3. J. Bakker, 4. E, Visschers, 5. R. Hassink, 6. J. Lammertink, 7. A. Bongers, 8. Y. Boelhou­wers, 9. W. Nelissen, 10. M. van Dijk.

Junioren: 1. R. Snijders, 2. H. Akkermans, 3. C. Carmichael (USA), 4. T. Wallenburg, 5. M. Elshof, 6. R. van IJzendoorn, 7. M. Teunissen, 8. A. van Eeden, 9. W. Bouman, 10. L. de Bruijn.

Nieuwelingen: 1. T. van Vliet, 3. D. van Oor­schot, 3. E. Vossenberg, 4. F. Bruning, 5. J. Franssen, 6. R. Groen, 7. P. de Jong, 8. T. van Oorschot, 9. F. Maas, 10. E. Wolf.