JAARGANG 1977

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT.(1977.07.30)

Cees Bal eerste in dramatische Profronde van Santpoort

Tijdens de tweede Profronde van Santpoort, waarmee door de Harddraverijvereniging Santpoort en Omstreken zaterdagmid­dag in samenwerking met de Beverwijkse Renners Club Ken­nemerland de plaatselijke feestweek werd ingezet, is de 25-ja­rige renner Bas Hordijk aan een hartaanval bezweken. De jury nam dan ook het wijze besluit om de koers niet helemaal uit te laten rijden en met nog 26 ronden in het verschiet - er moesten honderd toeren worden gereden - kondigde speaker Chris Delbressine aan, dat over drie ronden de finish zou zijn. Zowel de renners als kijkers waren daarover zeer verbaasd, omdat zij helemaal niet wisten wat er was voorgevallen. Na­dat alle renners over de streep waren - Cees Bal won met voorsprong op Theo Smit en Aad v. d. Hoek met wie hij aan­vankelijk een ronde voorsprong had genomen - maakte Del­bressine bekend wat er precies was gebeurd. En dat maakte uiteraard op iedereen diepe indruk. Mensen die eerst verbolgen waren over het feit dat de koers was ingekort en hun entree­geld wilden gaan terug vragen, draaiden op slag om toen zij hoorden wat er aan de hand was. Cees Bal als triomfator stond het huilen nader dan het lachen toen hij van het erepodium stapte en hoorde wat er gebeurd was. Hij had het er echt moei­lijk mee. Namens de renners liet Theo Smit van zijn deernis blijken met de nabestaanden van Bas Hordijk. Het was alle­maal erg triest en droevig.

Aanvankelijk zag het er allemaal zo mooi uit, want het weer werkte volop mee en ook de belangstelling van bet publiek viel niet tegen, maar dat het zo droevig zou aflopen, had niemand kunnen bevroeden. Na een kleine huldiging van Gerrie Knete­mann, Fedor den Hertog, Jan Raas en het nieuwe Duitse idool Didi Thurau voor hun in de Tour de France geleverde presta­ties, gingen de bijna zestig profs vijf minuten later dan gepland van start - er moest even gewacht worden op Bert Pronk - voor een race over honderd ronden op een 1100 meter lang parkoers. Na een paar kleine schermutselingen, ondernam de rappe finisher Theo Smit een solovlucht en hij liep steeds ver­der uit op het peloton. Cees Bal en Aad v. d. Hoek onderken­den het gevaar van deze vlucht en sloten zich na een felle jacht bij Smitje aan. Na een goed uur koers hadden de drie demar­ranten het peloton te pakken en konden zij op een ronde voor­sprong bogen. Bas Hordijk was toen al afgestapt, omdat hij zich niet helemaal lekker voelde. Een verpleegster en nadien mensen van de ongevallendienst streden op dat moment met hartmassage tevergeefs om hem voor het leven te behouden. Slechts weinigen waren daarvan op de hoogte. De koers ging dan ook normaal door en kort nadat Bal, Smit en Van den Hoek hun ronde voorsprong hadden genomen, organiseerde Knete­mann een nieuwe ontsnapping met Gerard Kamper, Jos Schip­per en Cees Bal. Smit en Van den Hoek lieten het afweten. Wel wist Fons van Katwdjk als laatste man aan te sluiten, Voor Bal verliepen de zaken naar wens en temeer omdat de koers met 23 ronden werd ingekort door de trieste gang van zaken rond Bas Hordijk, maar daarmee was Zeeuwse Cees achteraf toch niet zo gelukkig, want na afloop moest hij zich beheersen om niet in huilen uit te barsten. Vrijwel alle renners hadden het er moeilijk mee. En zij niet alleen. Ook de organisatoren, juryleden en toeschouwers waren diep onder de indruk. Het is dan ook onbegrijpelijk.

Na afloop van deze dramatisch verlopen Santpoortse Ronde werd door de gemeentepolitie van Velsen, waaronder Sant­poort ressorteert, en de KNWU, uitleg gegeven aan de pers over de vermoedelijke gang van zaken rond Bas Hordijk. „Het is een tragische zaak," merkte Bram Koopmans namens de jury op, “nimmer tijdens mijn loopbaan als jurylid heb ik zo­iets tragisch meegemaakt. Na zo'n 25 of 30 ronden schijnt onze vriend Hordijk gestopt te zijn, omdat hij last van de warmte had. Bas is daarna in elkaar gezakt door een hart­aanval. Er zijn mensen geweest die nog geprobeerd hebben het hart weer op gang te brengen, maar dat is helaas niet ge­lukt. Bas is dinsdag ook in Obbicht al afgestapt, startte een dag daarop niet in Chaam, maar scheen donderdag in de Ron­de van Wateringen weer volkomen fit. Het valt niet te begrij­pen." Volgens een woordvoerder van de politie Velsen schijnt Bas Hordijk in een tent aan de Wustelaan, waar de verkleed­gelegenheid was voor de renners, te zijn overleden.

Nadat eerst een verpleegster hartmassage had toegepast, heb­ben ook mensen van de inmiddels gewaarschuwde ongevallen­dienst dat zonder succes geprobeerd. Door de gemeentelijke lijkschouwer van Velsen is daarna op het hoofdbureau van po­litie als doodsoorzaak een hartaanval vastgesteld.

Beroepsrenners: 1. Cees Bal circa 80 km in 2.02.12, 2. Theo Smit, 3. Aad v. d. Hoek, 4. Fons van Katwijk, 5. Gerrie Knetemann, 6. Gerard Kamper, 7. Jos Schipper, 8. Jan Aling, 9. Piet van Katwijk, 10. Jan Huisjes, 11. Gerrie van Gerwen, 12. Jan van Katwijk, 13. Cees Priem, 14. Nico Been, 15. Wilfried Wesemael (B.), 16. Jan Breur, 17. Cees Stam, 18. Andre Gevers, 19. Ben Janbroers, 20. Wil de Rutter, 21. Jan Raas, 22. Co Hoogendoorn, 23. Don Allan (Austr.), 24. Jan Brinkman, 25. Bert Pronk, 26. Tino Tabak, 27. Jos Huismans (B.), 28. Barry Adema, 29. Jan de Jong, 30. Gerard Wesselius, 31. Roelof Groen, 32. Martin Venix, 33. Frans Mintjes (B.). 34. Ton Zuiker, 35. Gerard Vianen, 36. Didi Thurau (Dld.), 37. Fedor den Hertog, 38. Aldert Jongkind.

Na afloop van deze triest verlopen Santpoortse Ronde pos­teerde winnaar Cees Bal zich bij de prijsuitreiking om van zijn collega's een bijdrage te innen voor de nagedachtenis van Bas Hordijk. Er was niemand die hem voorbij liep.

Aan de zo dramatisch verlopen Profronde in Santpoort, ging een koers voor amateurs vooraf en daarin toonde Haarlemmer Ron Smit zich voor de derde keer in successie de snelste. Sa­men met Jos Kieftenburg en Aad Rotteveel was hij met suc­ces uit het peloton ontsnapt. Met uitzondering van acht ren­ners reden de drie aanvoerders alle overigen op een ronde achterstand. In het beslissende sprintje bleek Ron Smit, die zich niet bemoeid had met de strijd om de leidersprijs, duidelijk de snelste.

BRON : JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs: 1. Ron Smit 80 km in 2.00.50, 2. J. Kieftenburg (leiders­prijs), 3. A. Rotteveel, 4. J. Butter, 5. D. Groen, 6. B.. Maas, 7. C. Moritz, 8. H. Jacobs, 9. K. Zomer, 10. J. Tol.

 

SAS VAN GENT.(1977.07.31)

Imponerende zege van CEES BAL

                                     in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent

Cees Bal heeft zondag in hot Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent een imponerende zege behaald. Hij was de man die door zijn spec­taculaire aanvalsdrift diverse malen de handen van de circa 12.000 toeschouwers op elkaar bracht en in de slotfase vrij ge­makkelijk „los kwam" van zijn naaste concurrenten Aad van den Hoek en Cees Priem.

Met deze fraaie triomf heeft Cees Bal zich ook volledig gere­habiliteerd tegenover de Stichting Sasse Wielercomite dat voor de vierde achtereen- volgende keer deze Grote CPC Pits organi­seerde. Vorig jaar namelijk, toen Bal ook had ingeschreven voor de Sasse koers bleef hij zonder kennisgeving hiervan „weg' en dat heeft de organisatoren zwaar op de maag gele­gen. In eerste instantie stond men den ook dit keer niet be­paald te dringen om Cees Bal aan te trekken als deelnemer. Men streek echter de hand over het goede sporthart en doze geste van de organisatoren sorteerde effect, omdat de klas­rijke Zeeuw zich weer eens ouderwets in de kijker reed.

Uiteraard werd er voor de aanvang van deze profkoers een minuut stilte in acht genomen voor Bas Hordijk, die daags te­ voren tijdens de koers in Santpoort zo tragiseh overleed na een hartaanval.

Daarvoor had burgemeester Dusarduyn van Sas van Gent Hen­nie Kuiper veel lof toegezwaaid voor uitstekende verrichtin­gen in de Tour de France.

Het voor Sas van Gent tot nu toe record aantal toeschouwers heeft niet lang moeten wachten op actie van de 60 vertrekkers. Nog geen 20 kilometer waren er afgelegd toen Cees Bal, Cees Priem, Jan Aling, Jan en Piet van Katwijk, Wim de Ruiter en Richard Bukacki in het offensief gingen.

In het peloton bleek men niet direct gealarmeerd te zijn maar toen de mannen in het voorste gelid een half minuutje hadden gepakt werd de noodklok toch geluid door Hennie Kuiper, die in het prille begin reeds een plaagstootje had uitgedeeld. Kui­per streek met acht anderen, bij wie ook Jos Schipper, Aad van den Hoek en Gerard Vianen na een felle jacht - die zes ronden duurde - neer op de eerst geformeerde leidersgroep zodat men zestien man aan het bewind kreeg. Deze hoofd­macht had halfkoers een minuut winst gepakt op het inmid­dels uiteengeslagen veld.

Jan Raas trachtte nog wel op zjjn eentje de sprong naar het voorste gelid te maken maar slaagde niet. In de voorste lijn zat men namelijk bepaald niet stil en vooral Cees Bal bleek tomeloos in mijn aanvalsdrift. Onder zijn impuls slonk de hoofdmacht tot tien man en met nog 20 kilometer te gaan werd een nieuwe demarrage van Bal alleen nog gepareerd door Priem en Van den Hoek.

Tenslotte moest ook laatstgenoemd duo buigen voor de laatste krachtsexplo- sie van Cees Bal, die vijf kilometer voor het einde werd ingezet en waarmee de coureur uit Kwadendamme ge­stalte gaf aan zijn reeds eerder in dit seizoen aangekondigde comeback.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: l. Cees Bal 90 km in 2.06.10, 2. op 30 sec. Aad v. d. Hoek, 3. Cees Priem, 4. op 1 min. Jan van Katwijk, 5. op 1.10 Piet van Katwijk, 6. Jan Aling, 7. Richard Bukacki, 8. Jos Schipper, 9. Hennie Kuiper, 10. Gerard Vianen, 11. op 1 ronde Wilfried Wesemael, 12. Tino T'abak, 13. Vic van Schil, 14. Henk Lubberding, 15. Wim de Ruiter, 16. Nico Been, 17. Gerrie van Gerwen, 18. Wim Kelleners, 19. Ben Adema, 20. Jan Nijhoff, 21. Nidi den Hertog, 22. Ad Gevers, 23. Roger de Meijer, 24. Leo Ven, 25. Eric Leman, 26. Don Allan, 27. Jan Breur, 28. Jan de Jong, 29. Ko Blok, 30. Co Hogendoorn.

Dames: 1. W. Kwantes, 2. K. v. Oosten-Hage, 3. Tr. v. d. Plaat, 4. A. Riemersma, 5. B. v. d. Spiegel-Hage, 6. G. Knetemann-Donker, 7. T. Fopma, S. M. Brinkhoff, 9. B. v. IJken, 10. I. Trompert-Paul.

 

SCHAESBERG.(1977.05.08)

Amateurs: 1. H. Oberje, 2. J. Spetgens, 3. A. Bongers, 4. W. Nelissen, 5. E. Visschers, 6. F. Sliiper, 7. M. Dohmen, 8. A. Vissers, 9. P. Driessen, 10. J. Schlenter.

Nieuwelingen: 1. P. Meerburg,,2. J. Harings, 3. B. v. d. Boorn, 4. G. Honigh, 5. G. Daenen, 6. F. Tummers, 7. R. Janssen, 8. L. Nevels, 9. J. Schepers, 10. P. v. d. Linden.

Junioren: 1. P. Schroen, 2. J. Meulenberg, 3. Y. Boelhouwers, 4. P. Fincken, 5. J. Janssen, 6. R. Motkd, 7. H. v. d. Weerden, 8. J. Idili, 9. W. Bouman, 10. J. Sijen.

 

SCHAGEN.(1977.08.17)

Amateurs: 1. F. Pirard, 2. R. Kos, 3. M. Ta­verne, 4. P. v. d. Krubs, 5. R. Tigelaar, 6. P. Pennekamp, 7. H. Langerijs, 8. J. Spijker, 9. R. Haller, 10. W. Tigelaar.

 

SCHAYK.(1977.04.02)

Veteranen: 1. B. Wieles, 2. H. Hoek, 3. A. Veenendaal, 4. S. Koevermans, 5. W. v. Put­ten, 6. H. Ket, 7. J. Kivits, 8. L. Hagman, 9. J. Koolhof, 10. W. Dieperink.

 

SCHAYK.(1977.07.17)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. H. Koot, 3. J. v. Houwelingen, 4. Fr. Francissen, 5. B. v. Lamoen, 6. E. Koersen, 7. P. Kuys, 8. P. v. d. Kruijs, 9. B. Scheuneman, 10. Th. Gevers.

Junioren: 1. J. Broers, 2. G. Groenewegen, 3. A. v. Asten, 4. H. v. Loon, 5. R. Veerhuis, 6. J. Alberts, 7. R. Smits, 8. J. Kuijvenhoven, 9. F. Merts, 10. B. Hoekstra.

Nieuwelingen: 1. M. Verhagen, 2. E. Vossen­berg, 3. J. Carmichael (VS), 4. R. Hakkert, 5. G. v. Gestel, 6. H. Maartens, 7. J. de Vries, 8. W. Reijnders, 9. H. v. Erp, 10. P. Visser.

Liefhebbers en veteranen: 1. J. Posthumes, 2. Fr. v. Rijsenwijk, 3. K. Duivenvoorden, 4. H. Kellenaars, 5. H. Uittenbogaart, 6. H. Ket, 7. A. Wennekes, 8. J. den Hartigh, 9. W. v. Putten, 10. A. v. Beek.

 

SCHERMERHORN.(1977.06.25 T/M 06.26)

Amateurs, 25 juni: 1. R. Smit, 2. J. Kruunenberg, 3. N. Toussaint, 4. W. Luppers, 5. J. Kieftenburg, 6. A. Kraan, 7. P. Pennekamp, 8. J. Schuite- maker, 9. S. Fleetwood (Enge­land), 10. D. Zeeman.

Amateurs, 26 juni: 1. J. Kruunenberg, 2. G. Ratterman, 3. D. Zeeman, 4. J. Kieftenburg, 5. D. Groen, 6. J. Schuitemaker, 7. H. Meyn, 8. G. Slot, 9. M. Pronk, 10. K. Zomer.

Liefhebbers, 26 juni: 1. H. v. Piere, 2. L. v. d. Berg, 3. A. Ravensbergen, 4. J. Vriend, 5. W. v. Dok, 6. E. de Vos, 7. K. Teeuwen, 8. P. Hoornstra, 9. M. Dekker, 10. A. de Groot.

Nieuwelingen, 26 Juni: 1. A. Goossen, 2. F. Nijssen, 3. H. de Vries, 4. T. de Jonge, 5. J. v. Wlik, 6. G. Honingh, 7. R. Hacken, 8. A. Jansen, 9. D. Pots, 10. P. de Groot.

 

SCHEVENINGEN.(1977.05.19)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. R. Bakker, 3. P. Kop­pert, 4. R. Arnold (Engeland), 5. N. Tous­saint, 6. G. Jouvenaars, 7. R. de Roon, 8. G. MacNamee (Engeland), 9. M. v. d. Toorn, 10. R. Vos.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. A. Riemers­ma, 3. M. Lagerl6f, 4. M. Brinkhoff, 5. B. v. IJken, 6. J. Sybrands, 7. N. v. Vliet, 8. J. Sandbrink, 9. A. Kuijpers, 10. G. Knetemann­-Donker.

Dames met gangmaking: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. M. Brinkhoff, 3. M. Lagerlof, 4. J. Sy­brands, 5. B. v. IJken, 6. N. v. Vliet, 7. A. Riemersma, 8. A. Kuijpers, 9. C. Oosterwaal, 10. 1. Trompert-Paul.

 

SCHEVENINGEN.(1977.05.28)

Nieuwelingen: 1. W. v. d. Burgh, 2. J. v. As­ten, 3. A. Goossen, 4. H. Havik, 5. J. v. Wljk, 6. R. Koppert, 7. J. Schipper, 8. T. v. Vliet, 9. L. Godde, 10. E. Wittekoek.

Liefhebbers-veteranen: 1. L. v. d. Berg, 2. E. de Vos, 3. R. Koppers, 4. J. Wennekes, 5. F. v. d. Helder, 6. T. Koop, 7. P. Damen, 8. R. de Vries, 9. P. Spaans, 10. A. v. d. Berg.

 

SCHIEDAM.(1977.08.10)

Beroepsrenners achter dernies: 1. Jan Breur 7 put., 2. Rene Pijnen 12 pnt., 3. Jan Brinkman 12 pnt., 4. Cees Stam 13 pnt., 5. Willy Debos­scher (B.) 15 pnt., 6. Martin Venix 17 pnt., 7. Fred Rompelberg 18 pnt., 8. Dieter Kemper (W.-Dld.) 23 put.

Amateurs: 1. G. Mak, 2. G. de Wit, 3. J. But­ter, 4. W. Liebrechts, 5. P. Galloway (Eng.), 6. K. St. Nicolaas, 8. R. den Boer, 9. C. den Hartog, 10. A. Versluis.

 

SCHIJF.(1977.07.31)

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. A. v. Steen, 3. W. de Waal, 4. A. Tak, 5. J. Kettenis, 6. M. v. Vlimmeren, 7. G. v. 't Geloof, 8. J. Jon­kers, 9. G. St. Nicolaas, 10. J. de Goede.

Nieuwelingen: 1. G. Solleveld, 2. J. Lammerts, 3. A. Stevens, 4. J. Hane- graaf, 5. R. Koppert, 6. R. Heeren, 7. W. v. d. Burgh, 8. A. Kooy, 9. R. v. Steen, 10. L. de Bruyn.

Junioren: 1. A. v. d. Poel, 2. T. Appeldoorn, 3. P. Holland, 4. H. Frijters, 5. C. Lauriissen, 6. J. Aernouts, 7. C. Lazerams, 8. Ad v. d. Poel, 9. H. Seuntiens, 10. N. Mensing.

 

SCHIJNDEL.(1977.06.19)

Amateurs: 1. L. van Vliet, 2. B. van Est, 3. J. Vooys, 4. H. Mutsaars, 5. Th. Gevers, 6. A. van Houwelingen, 7. B. van Lamoen, 8. B. Ooster­bosch, 9. G. Bierings, 10. Fr. Jansen.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. T. v. d. Plaat, 3. M. Lagerlof, 4. W. Kwantes, 5. G. Knetemann-Donker, 6. B. v. d. Spiegel-Hage, 7. M. Brinkhoff, 8. A. Riemersma, 9. B. van IJken, 10. N. van Vliet.

Junioren: 1. T. Weber, 2. A. Hoogeveen, 3. J. Broers, 4. R. van IJzendoorn, 5. H. Plugers, 6. H. van Loon, 7. P. Liefaard, 8. F. Merts, 9. Th. Peters, 10. Fr. Moons.

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. H. de Vries, 3. J. van Asten, 4. J. van Diejen, 5. J. Dries­sen, 6. G. van Gestel, 7. T. van Vliet, 8. P. van Gessel, 9. M. Mulder, 10. K. Evers.

 

SCHIJNDEL.BOSWEG.(1977.07.18)

Amateurs: 1. P. Kuys, 2. H. Koot, 3. B. Oos­terbosch, 4. G. Bierings, 5. J. Weber, 6. G. v. Gaalen, 7. F. Francissen, 8. A. v. Houwelin­gen, 9. H. Lunenburg, 10. W. Albersen.

Nieuwelingen: 1. H. de Vries, 2. R. Elshof, 3. A. Harren, 4. L. Nevels, 5. J. Driessen, 6. R. v. d. Steen, 7. G. Walstock, 8. P. Pieters, 9. R. Koppert, 10. N. Verhoeven.

Liefhebbers: 1. R. Hoofman, 2. N. Roelofs, 3. P. Rijkers, 4. A. de Groot, 5. H. Hoek, 6. L. v. d. Flier, 7. K. Duivenvoorden, 8. J. v. Geest, 9. A. v. Beek, 10. W. v. Putten.

 

SCHINVELD.(1977.05.29)

Amateurs: 1. J. Vrancken, 2. E. Visschers, 3. P. Iedema, 4. J. Baadjou, 5. G. Nelissen, 6. J. Schlenter, 7. E. Gevers, 8. P. Driessen, 9. A. Bongers, 10. J. Ramakers.

Junioren: 1. P. Schroen, 2. J. Janssen, 3. Y. Roelhouwers, 4. W. Meisters, 5. H. v. Wier­den, 6. J. Meulenberg, 7. J. Harings, 8. W. Bouman, 9. B. v. d. Boom, 10. P. Senden.

Nieuwelingen: 1. J. Paumen, 2. P. Meerburg, 3. G. Walstock, 4. F. Timmers, 5. W. Peters, 6. M. Manders, 7. M. Theunissen, 8. L. Nevels, 9. L. Goossens, 10. W. Demandt.

 

SCHOONDIJKE.(1977.07.03)

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. T. Huyzen, 3. W. de Waal, 4. W. van Helvoirt, 5. P. Bor­remans, 6. R. Stroosniijder, 7. G. v. 't Geloof, 8. S. Aarts, 9. A. van Treyen, 10. W. West­dorp.

 

SCHOONEBEEK.(1977.08.24)

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. J. Hup, 3. J. v. Hattem, 4. A. Bos, 5. R. Pepping, 6. G. Draayer, 7. J. Posthuma, 8. M. Reurich, 9. H. Voorhuis, 10. G. Huisjes.

 

SCHOONHOVEN.(1977.06.23)

Amateurs: 1. L. den Hartigh, 2. W. Bosch, 3. T. Griep, 4. A. Versluis, 5. J. Klomp, 6. G. Looyenstein, 7. M. Huizinga, 8. N. Toussaint, 9. G. St. Nicolaas, 10. S. Fleetwood (Eng.).

Liefhebbers: 1. B. Jansen, 2. J. Lepoeter, 3. L. v. d. Berg, 4. S. van Dongen, 5. J. van Geest, 6. G. Plieger, 7. J. den Hartigh, 8. W. Wielhouwer, 9. W. Brouwers, 10. J. Zwaan.

 

’s-GRAVENDEEL.(1977.08.06)

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. D. Groen, 3. L. den Hartigh, 4. W. Lugtenburg, 5. W. v. Steenis, 6. N. Toussaint, 7. C. den Hartog, 8. F. Brand, 9. G. Muilwijk, 10. A. Kraan.

Nieuwelingen: 1. H. de Vries, 2. J. Lammerts, 3. G. Solleveld, 4. J. v. Wijk, 5, R. Kok, 6. R. v. d. Steen, 7. F. Mesas, 8. P. Pieters, 9. G. Waistock, 10. P. de Groot.

Liefhebbers: 1. A. Ravensbergen, 2. T. Koop, 3. H. Hoek, 4. M. v. Brussel, 5. L. v. d. Flier, 6. S. Koevermans, 7. J. den Hartigh, 8. C. Kloosterman, 9. K. Duivenvoorden, 10. J. v. Geest.

 

’S-GRAVENPOLDER.(1977.05.28)

CEES PRIEM sterk winnaar 's-Gravenpolder

In 's Gravenpolder, de woonplaats van Jan Raas, was Frisol-teamgenoot Cees Priem de grote man. Priem, inspirator van vrijwel elke vluchtpoging, kreeg dan ook loon naar werken, toen hij deze boeiende koers zegevierend besloot.

Met nog vijf ronden van 1500 meter voor de wielen, forceerde Cees Priem samen met Jan Huisjes (wat doet deze nieuw­komer bij de profs het goed) de beslis­sing. Genoemd duo wipte uit een kop­groepje van zes, maar tot een fel spurtje om de bloemen is het niet meer gekomen.

Jan Huisjes voerde als excuus aan dat bij het aanzetten voor de spurt zijn voet even uit de toeclips schoot. Hoe dan ook, de fanatieke Priem gleed met enkele fietslengten voorsprong als eerste over de eindstreep en het actieve comite in 's Gravenpolder kreeg een glorieuze win­naar. Behalve dit tevens zo'n 3000 man langs de kant en dit is voor het plaatsje, dat in vorige edities heel wat minder publiek trok, al heel wat.

Theo Smit, Wim Kelleners en Cees Bal (zwaar verkouden maar toch bijzonder strijdlustig) zorgden reeds na 2 van de 66 te rijden ronden voor de eerste be­drijvigheid. Ook toen na 30 kilometer een groep van 13 man los kwam, was daarin Bal, samen met Priem en Aling, het rneest actief. Onder aanvoering van Jan Raas ging dit uitstapje echter niet door. Even voor halfkoers ontbrandde de strijd in alle hevigheid toen Cees Priem en Wim Kelleners opnieuw dadendrang toonden. Diverse liefhebbers om zich in de frontlinie te melden, dienden zich aan, maar uiteindelijk waren het alleen Huisjes, Nidi den Hertog, Bal, Aling en de Belg Marc Steels die slaagden. Zij hadden daarvoor tien ronden lang alles moeten geven.

Met nog 30 kilometer voor het stuur hadden de zeven aan de leiding ruim een minuut voorsprong genomen en het pe­loton inclusief Jan Raas (uiteraard, met Priem in voorste stelling) hield het toen wel voor gezien. Nadat Kelleners uit het voorste gelid was teruggeslagen, luidden Priem en Huisjes de finale in.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Cees Priem 100 km in 2.28.12, 2. Jan Huisjes, 3. op 24 sec. Jan Aling, 4. Nidi den Hertog, 5. Cees Bal, 6. Marc Steels (B.), 7. op 45 sec. Richard Bukacki, 8. op 1.10 min. Wim Kelleners, 9. Jan Raas, 10. Bas Hordijk, 11. Andre Gevers, 12. T'heo Smit, 13. Piet van Katwijk, 14. Jan Breur, 15. Don Allan, 16. Jan Krekels, 17. Jan Brinkman, 13, Co Hoo­gendoorn, 19. Jan Hordijk, 20. Etienne van der Snickt (B.), 21. Cees Swinkels, 22. Ko Blok, 23. Ben Groen, 24. Jos Schipper, 25. Jan de Jong, 26. Martin Venix, 27. Fred Rom­pelberg, 28. Cor Berkhouwer, 29. Barry Ade­ma, 30. Pierre Tachtarinus.

Amateurs: 1. A. Deusing, 2. T. Huyzen, 3. W. de Wilde, 4. C. Spaans, 5. W. Jeremiasse, 6. J. Gommers, 7. S. Aarts, 8. J. Akkermans, 9. J. v. Meer, 10. J. Koops.

Liefhebbers: 1. W. Wielhouwer, 2. H. v. Pier­re, 3. S. de Bakker, 4. T. Veerman, 5. K. Tol­hoek, 6. J. de Keijzer, 7. A. de Haan, 8. L. de Jager, 9. S. v. Dongen, 10. F. Meijaard.

 

’s-GRAVENZANDE.(1977.07.19)

Amateurs: 1. H. Langerijs, 2. J. Kruunenberg, 3. J. Kieftenburg, 4. G. Mak, 5. A. v. Houwe­lingen, 6. J. Kettenis, 7. G. St. Nicolaas, 8. P. Koppert, 9. P. v. Leeuwen, 10. J. Konings.

 

’s-HEERENHOEK.(1977.08.28)

JAN RAAS won 30e Regenboogcourse in 's-Heerenhoek

De 30e Regenboogcourse in 's-Heerenhoek, die ruim 5000 toe­schouwers trok, leverde een moeizame zege op voor Jan Raas. De gebrilde Zeeuw die voor „eigen volk" koerste (hij neemt deze maand zijn intrek in een nieuwe woning in 's-Heeren­hoek) en is daar trouwens geboren en getogen, moest het laat­ste restje van zjjn energie aanspreken om in de eindsprint Frans Verbeeck achter zich te houden. Jan Raas slaagde, maar het verschil was minimaal.

Met nog 30 kilometer voor de wielen had Jan Raas samen met Frans Verbeeck en Aad van den Hoek de finale ingeluid. Laatstgenoemde speelde geen rol meer tjjdens de eindsprint maar de leidersprijs van 500 gulden die Van den Hoek incas­seerde was toch beslist meegenomen.

Van de 43 vertrekkers was Kees Bal de eerste die de lont aan het kruit stak. Er waren pas zes ronden van 2200 meter afge­legd toen Bal aan de haal ging. De solo-vlucht van Bal reikte echter niet verder dan 15 kilometer. Vooral door toedoen van Raas en Jan Hordijk werd de eerste “durver" in de kraag ge­grepen.

Meer penspectief bood de ontsnapping van de deze middag sterk rijdende Richard Bukacki en Frans Verbeeck die samen aan de haal gingen met Ko Hogendoorn, Jan Raas, Frans Min­tjens, Wilfried Wesemael, Louis Ocana, Jos Huijsmans en Aad van den Hoek. Dit negental pakte snel 40 seconden en voor­dat er reactie uit het peloton kwam van Bal, Zoetemelk, Jan Hordijk en Anton Bauwens, was de voorsprong van de leiders reeds opgelopen tot een minuut. Bij de vier jagers ontbrak het aan samenwerking en nadat men vier ronden, met zo'n paar honderd meter voorsprong op het peloton, bezig was geweest om de schade te herstellen, staakte men zijn poging zonder allure.

In de voorste linie bleef men zeer bedrijvig en vooral Raas en Verbeeck toonden hun offensieve bedoelingen. Met nog 35 km voor de wielen wipte genoemd duo uit de hoofdmacht samen met Bukacki en Van den Hoek die juist op tijd in de lift kwa­men. De kleine bres die men wist te slaan kreeg weliswaar geen gestalte maar direct na de fusie sprongen Verbeeck en Raas opnieuw. En toen had alleen Aad van den Hoek nog het antwoord gereed. Richard Bukacki won de sprint van de volggroep van zeven (Julian Stevens had zich daar in de slotfase nog bijgevoegd) en daarna kwam het restant van het uiteen­geslagen veld binnen.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Jan Raas 110 km in 2.47.12, 2. Frans Verbeeck (B.), 3. Aad van den Hoek, 4. op 15 sec. Richard Bukacki, 5. Ko Hogendoorn, 6. Wilfried Wesemael (B.), 7. Frans Mintjens (B.), 8. Jos Huijsmans (B.), 9. Luis Ocana (Sp.), 10. Julien Stevens (B.), 11. Op 48 sec. Eddie Vanhaerens (B.), 12. Luda Loos (B.), 13. Roger Rosiers (B.), 14. Ferdi van den Haute (B.), 15. Cees Priem, 16. Kees Bal, 17. op 1.03 min. Joop Zoetemelk, 18. Theo Smit, 19. Rene Pijnen, 20. Barry Hoban (Eng.), 21. Wim Prinsen, 22. Jos Schipper, 23. Bill Nickson (Eng.), 24. op 1.40 min. Wim de Wilde, 25. Anton Bauwens- (B.), 26. Gerben Karstens, 27. Jan Hordijk, 28. Barry Adema, 29. cp 2.15 min. Jan Breur, 30. Jan Brinkman.

Amateurs: 1. B. v. Est, 2. T. ter Harmsel, 3. J. Lammertink, 4. P. v. d. Kruijs, 5. N. Hilbe­rink, 6. A. Deusing, 7. A. v. Treyen, 8. G. Bierings, 9. A. v. d. Steen, 10. F. Pirard.

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. J. de Crom, 3. D. v. Oorschot, 4. H. Thijs, 5. A. de Maes­schalck, 6. W. Dekkers, 7. A. Kooy, 8. M. Stroosnijder, 9. H. Biel, 10. W. Buurstee.

Liefhebbers: 1. B. Wieles, 2. K. Duivenvoor­den, 3. B. Jansen, 4. K. Tolhoek, 5. A. v. d. Ploeg, 6. W. de Feber, 7. L. de Jager, 8. F. Meijaard, 9. M. v. Brussel, 10. J. de Bakker.

 

SIMPELVELD.(1977.08.12)

Nacht van Simpelveld was bar en boos

Joop Zoetemelk (winnaar) en

                                   Gerben Karstens (2e) zorgden voor apotheose

De eerste Nacht van Simpelveld was bar en boos. Niet van­wege de organisatie of het gehalte van het rennersveld, want noch op het een, noch op het ander was iets aan te merken. Het wielercomite Simpelveld lag vrijdag 12 augustus echter finaal overhoop met de weergoden. De regenval was zelfs zo hevig dat het programma te elfder ure gewijzigd moest wor­den. Dat er hooguit tweeduizend kijkers rond het 1200 meter lange parkoers stonden was als gevolg van Pluvius' activitei­ten te begrijpen. Deze geringe belang- stelling was er uiteraard de oorzaak van dat van een financieel succes geen sprake kon zijn.

Weliswaar hadden Michel Dreuw, Funs Baggen en hun colle­ga's in het Simpelveldse wielercomite vooraf reeds voor een vrijwel sluitende begroting gezorgd, maar de wakkere organi­satoren konden hun teleurstelling over zoveel tegenwerking van de weergoden niet verbergen. Toch spraken zij reeds hard­op over de “Nacht" van 1978. “Triest dat het zo allemaal moet gaan," zei burgemeester Bouwens. “Ik weet dat het wie­lercomite vele maanden gewerkt heeft om Simpelveld een sportgala te bieden. Het programma zag er schitterend uit, maar tegen urenlange regen staat iedereen natuurlijk machte­loos,"

Burgemeester Bouwens van Simpelveld en de overige kijkers kregen ondanks alles een interessante wedstrijd gepresenteerd, waaruit Joop Zoetemelk als winnaar te voorschijn kwam. In overleg met coordinator Jan van Stee en de coureurs werd be­sloten om de afvalrace over 30 kilometer te laten vervallen en het slot-criterium, dat aanvankelijk op 40 kilometer was bepaald, een lengte van 80 km (67 ronden) te geven. Het showprogramma met deelname van de kunstwielrijdersver­eniging De Heidebloem uit Heerlerheide alsmede een aantal drumbands, was reeds tijdens de voorwedstrijden voor lief­hebbers van de agenda geschrapt.

De 24 beroepsrenners (17 Nederlanders, 6 Belgen en 1 Duitser) voelden uitstekend aan wat er van hen verwacht werd. Zij lieten zich niet door de neergutsende regen intimideren en zij zorgden daardoor in ieder geval voor een sportief succes.

Gerben Karstens en Jan Raas trokken er onmiddellijk tussen­uit. De vlucht word niet getolereerd, maar van een compacte groep bleef na het achterhalen van Karstens-Raas niet lang sprake. Didi Thurau joeg immers geruime tijd als solist over het parkoers en mede door de activiteit van Joop Zoetemelk was er honderd- tot tweehonderd meter achter de Duitse kop­loper eveneens felle strijd. Fedor den Hertog verloor intussen het contact met de voortrazende short. De kampioen van Ne­derland zou trouwens de enige coureur zijn die de Nacht van Simpelveld niet voltooide. Nadat halverwege koers Gerben Karstens nog voor enig stuntwerk had gezorgd, kwam er ten­slotte een kopgroep tot stand die niet meer (zoals alle andere vluchters tot dusver) het hoofd zou buigen. De zeven demar­ranten - met nog 12 km te rijden - waren: Joop Zoetemelk, Gerben Karstens, Jan Raas, Wim Kelleners, Jan van Katwijk en het Belgische duo Frans Verbeeck en Jos Huysmans, Drie ronden (3600 meter) voor de finish liet Zoetemelk dit groepje in de steek en onder laaiend enthousiasme van de druipnatte toeschouwers soleerde hij naar de overwinning. De sprong van Gerben Karstens reikte niet verder dan de tweede plaats, maar de apotheose was geslaagd.

BRON: WIEL VERHEESEN

Beroepsrenners: 1. Joop Zoetemelk 80 km in 1.59.42, 2. Gerben Karstens, 3. op 8 sec. Frans Verbeeck (B.), 4. op 13 sec. Jan Raas, 5. op 20 see. Jan van Katwijk, 6. Wim Kelleners, 7. Jos Huysmans (B.), 8. op 22 see. Piet van Katwijk, 9. Jan Aling, 10. Theo Smit, 11. op 25 sec. Roger Rosiers (B.), 12. op 32 sec. Cees Priem, 13. Fred Rompelberg, 14. Tino Tabak, 15. Eddy Peelman (B.), 16. Gerard Vianen, 17. Didi Thurau (Dld.), 18. Walter Godefroot (B.), 19. Henk Lubberding, 20. Bert Pronk, 21. Willy in 't Vent (B.), 22. Jos Schipper, 23. Fons van Katwijk.

Liefhebbers: 1. T. Daalmans, 2. K. Tolhoek, 3. J. Ubachs, 4. H. Notermans, 5. J. Steins, 6. J. Pelzer, 7. W. Cuypers, 8. J. Keijers, 9. W. v. d. Heyden, 10. L. Klems (W.-Dld.).

 

SINT-MAARTENSDIJK.(1977.07.09)

Amateurs: 1. J. Kuiken, 2. A. ter Harmsel, 3. H. Nieuwdorp, 4. A. Tak, 5. H. Prinsen, 6. R. Roks, 7. J. Vooys, 8. B. van Lamoen, 9. J. Ak­kermans, 10. W. van Helvoirt.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. M. Brink­hoff, 3. B. v. d. Spiegel-Hage, 4. W. Kwantes, 5. Riemersma, 6. T. v. d. Plaat, 7. B. van IJken, 8. J. Sijbrands, 9. E. v. d. Akker, 10. H. Hage.

 

SINT-MICHIELSGESTEL.(1977.10.02)

Amateurs: 1. B. van Lamoen, 2. H. Mutsaars, 3. Fr. Francissen, 4. Th. Gevers, 5. A. van Houwelingen, 6. M. Taverne, 7. R. van Dijk, 8. P. van Leeuwen, 9. M. Huijberts, 10. G. v. d. Sterren.

Junioren: 1. Th. Peters, 2. Adti v. d. Poel, 3. Ad v. d. Poel, 4. R. van IJzendoorn, 5. P. Damen, 6. C. Lazeroms, 7. M. Teunissen, 8. H. van Loon, 9. G. van Putten, 10. J. van Aston.

Liefhebbers en veteranen: 1. L. v. d. Berg, 2. K. Duivenvoorden, 3. A. van Beek, 4. J. Kivits, 5. W. van Putten, 6. P. v. d. Berg, 7. J. van Geest, 8. J. Jonker, 9. G. v. d. Plaats, 10. H. Gramser.

 

SINT-OEDENRODE.(1977.05.29)

Amateurs: 1. H. Mutsaars, 2. L. v. Vliet, 3. A. v. Houwelingen, 4. B. v. Lamoen, 5. P. v. Leeuwen, 6. P. Kuys, 7. A. v. Hooft, 8. A. v. d. Bunder, 9. B. Oosterbosch, 10. H. Schuur­mans.

Junioren: 1. R. v. Yzendoorn, 2. H. Plugers, 3. H. v. Dijk, 4. E. v. Horik, 5. H. v. d. Nieu­wenhof, 6. E. Blonk, 7. H. v. Lent, 8. A. Smul­ders, 9. S. Strijbosch, 10. J. Floor.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. N. Verhoeven, 3. H. Baudoin, 4. K. Evers, 5. D. Soek, 6. G. v. Gestel, 7. J. v. Asten, 8. W. v. d. Wijst, 9. J. v. Leyen, 10. P. Jansen.

 

SINT-PANCRAS.(1977.08.13)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. A. Tak, 3. R. Kos, 4. Sj. Schuitemaker, 5. G. Slot, 6. Sj. Butter, 7. R. Bakker, 8. P. v. d. Kruijs, 9. E. Hopman, 10. C. Moritz.

Liefhebbers: 1. R. Duin, 2. H. v. Leeuwen, 3. H. Roos, 4. K. Teeuwen, 5. W. v. Dok, 6. L. Wassenburg, 7. H. v. Leeuwen, 8. G. Marque­rink, 9. K. Duivenvoorden, 10. G. Fennis.

 

SINT-WILLEBRORD.(1977.03.13)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. Th. de Rooij, 3. Ad Verstijlen, 4. A. Ver­stijlen, 5. L. Veeke, 6. G. van 't Geloof, 7. Ad van Bragt, 8. B. Groen, 9. W. Gomes, 10. H. Jacobs.

Junioren: 1. F. Dreijer, 2. C. Kuijstermans, 3. R.. Snijders, 4. H. Seun­tiens, 5. A. Kokke, 6. F. Merts, 7. H. van Loon, 8. J. Schippers, 9. J. de Bie, 10. C. van Venroob.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. H. Havik, 3. G. Walstock, 4. A. Hoo­geveen, 5, K: Heeren, 6. K. Tol, 7. M. Leijs, 8. H. Maartens, 9. P. v. d. Boogaard, 10. B. Schellingerhoudt.

 

SINT-WILLEBRORD.(1977.05.23)

Junioren: 1. J. de Brujn, 2, P. Heeren, 3. A. v. d. Poel, 4. P. Broere, 5. N. Snijders, 6. L. Bevers, 7. B. Zoontjens, 8. H. v. Lent, 9. F. Moons, 10. C. Kuijstermans.

Dames: 1. M. Brinkhoff, 2. N. v. Vliet, 3. B. Habets (W.-Dld.), 4. M. Lagerlof, 5. G. Kne­temann-Donker, 6. B. v. d. Spiegel-Hage, 7. D. Wesdorp, 8. H. Buitenhuis, 9. A. Riemers­ma; 10. B. v. IJken.

Nieuwelingen: 1. K. v. d. Steen, 2. W. v. d. Burg, 3. J. Hartings, 4. L. v. Mook, 5. R. v. Vorle, 6. J. Hanegraaf, 7. T. v. Vliet, 8. J. v. d. Toorn, 9. R. Heeren, 10. G. Walstock.

 

SINT-WILLEBRORD.(1977.08.16)

Amateurs: 1. R. de Veer, 2. A. v. d. Steen, 3. M. v. Vlimmeren, 4. C. de Jong, 5. A. Tak, 6. B. v. Lamoen, 7. T. ter Harmsel, 8. W. v. Dongen, 9. T. Fase, 10. C. Zoontjens.

Junioren: 1. J. Broers, 2. A. Wijnands, 3. A. v. Aston, 4. Th. Appeldoorn, 5. H. Frijters, 6. P. Hofland, 7. T. Kokke, 8. J. Hooydonck, 9. R. Motkd, 10. R. Seuntiens.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. J. Hanegraaf, 3. G. Solleveld, 4. J. v. Wijk, 5. A. Stevens, 6. F. Nijssen, 7. K. Mol, 8. J. Driessen, 9. H. Winkel, 10. H. Baudoin.

 

SITTARD.SINT ROSA.(1977.08.28)

Publieke belangstelling voor St. Rosaronde viel tegen

HENK LUBBERDING sterk en zeer attent in Sittard

Henk Lubberding werd niet door veel toeschouwers bejubeld toen hij in de St. Rosaronde van Sittard als winnaar finishte. Ofschoon er een sterk veld van 45 beroepsrenners aan de start stond en het begin van de wedstrijd (vanwege voetbalconcur­rentie) pas om half zes plaatsvond, waeen er namelijk minder kijkers present dan verwacht had mogen worden. Een finan­ciele strop hielden de organisatoren aan hun evenement op de Kolleberg overigens niet over. Jurylid Jean Houben (deze keer in de rol van organisator) sprak zelfs over quitte spelen.

De overwinning van Henk Lubberding was een bewijs van kracht en intelligentie. In gezelschap van de Belg Willy In 't Ven had de jonge T.I.-Raleigh-coureur zich allereerst van een forse voorsprong verzekerd, maar omdat de twee leiders zich temidden van het gedubbelde peloton bevonden zou een eind­sprint alle mogelijke risico's inhouden. Toen Patrick Sercu en Jan van Katwijk in de slotfase demarreerden, oordeelde Lub­berding dan ook dat dit een ideale gelegenheid was om zich van zijn opponent te bevrijden. Willy In 't Ven werd volledig verrast en keek machteloos toe hoe Lubberding naar de zege soleerde.

Niet alleen de winnaar bracht de handen van de kijkers op elkaar. Ook Hennie Kuiper verdiende alle lof voor zijn rijden. Kuiper behoorde weliswaar ook tot de velen die na 60 km koers op eon ronde achterstand werden gezet, maar daarna gaf hij toch waar voor zijn geld. Onweerstaanbaar joeg hij in het laatste koersuur over het 2 km lange traject.

„Ik wilde mij testen voor het wereldkarnpioenschap," _ zei hij later. „Deze ronde in Sittard was mijn laatste wedstrijd alvo­rens naar de strijd om de regenboogtrui in Venezuela te ver­trekken. Twee jaar geleden was ik ook in Sittard van de partij. Toen vond de wedstrijd daags na het wereldkampioen- schap plaats." Dat Kuiper dit laatste nog zo goed wist, was niet vreemd. In dat wereldkampioenschap van 1975 legde hij im­mers op de titel beslag.

Henk Lubberding en Willy In 't Ven eisten al vroeg de aan­dacht op. Nauwelijks waren de eerste kilometers van de wed­strijd, die naderhand van 50 tot 48 ronden werd ingekort, achter de rug of het Nederlands-Belgische duo koos de vrij­heid. Aanvankelijk reageerde het peloton niet. Toen er ten­slotte toch enige reactie te bespeuren viel was het te laat om nog verandering in de situatie te brengen. Dat ondervonden Jan van Katwijk, Herman van Springel, Willy Planckaert en Gerard Vianen evenzeer als het trio Donald Allan-Rik van Linden-Piet van Katwijk, ofschoon Allan als excuus mocht doen gelden dat hij met twee coureurs op pad was, die ieder een ploeggenoot vooraan wisten.

De St. Rosaronde zou een eentonig verloop hebben gekregen als naderhand niet Hennie Kuiper een testcase voor Venezuela had gemaakt. In zijn gezelschap bevonden zich weliswaar Ro­nald de Witte (die later met een lekke band van het parkoem verdween, Josh de Cauwer en weer Donald Allan, maar de wijze waarop Kuiper tenslotte deze metgezellen in de steek liet was subliem.

Opvallend was nog dat de drie gebroeders Van Katwijk voor de zoveelste keer dit seizoen achter elkaar over de eindstreep flitsten. Jan van Katwijk werd zevende en vlak hierna won broer Fons de sprint van het peloton voor de groene trui-ver­overaar van de Proftour Nederland: Piet van Katwijk.

BRON: WIEL VERHEESEN

Beroepsrenners: 1. Henk Lubberding 96 km in 2 uur 15 min. 21 sec., 2. op 15 sec. Willy In 't Ven (B.), 3. op 1.10 Hennie Kuiper, 4. op 2.10 Donald Allan (Austr.), 5. Jose de Cauwer (B.), 6. op 2.15 Patrick Sercu (B.), 7. Jan van Katwijk, 8. op 1 ronde Fons van Katwijk, 9. Piet van Kat­wijk, 10. Bennie Schepmans (B.), 11. Willy Planckaert (B.). 12. Ben Janbroers, 13. Herman van Springel (B.), 14. Walter Planckaert (B.), 15. Geert Malfait (B.), 16, Gerard Vianen, 17. Andre Gevers, 18. Alex van Linden (B.), 19. Gerard Kamper, 20. Roger Swerts (B.), 21. Gerrie Knetemann, 22. Wim Kelleners, 23. Willy Govaerts (B.), 24. Jan Nbhof, 25. op 2 ronden Jean-Pierre Baert (B.), 26. Nidi den Hertog, 27. Eddy Peelman (B.), 28. en laatste Fedor den Hertog.

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. J. Meulenberg, 3. J. Roemerman, 4. J. Langen, 5. W. Maessen, 6. Fr. Sluper, 7. C. Spaans, 8. H. Godderij, 9. R. v. Dijk, 10. P. Driessen.

Junioren: 1. A. Wijnands, 2. Th. Pieters, 3. F. v. Bakel, 4. H. v. d. Weerden, 5. J. Ha­rings, 6. P. Algera, 7. P. Dekkers, 8. R. Motke, 9. M. v. Oirschot, 10. M. Willemsen.

 

SLUIS.(1977.08.27)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. H. Nieuwdorp, 3. M. v. Vlimmeren, 4. T. Fase, 5. R. Stroo­snijder, 6. S. Aarts, 7. P. Verhoeven, 8. A. v. Elsakker, 9. K. de Vrieze, 10. W. Jeremiasse.

Liefhebbers-veteranen: 1. M. v. Brussel, 2. J. Lepoeter, 3. W. de Feber, 4. B. Jansen, 5. K. Tolhoek, 6. H. Steenbakker, 7. J. Voesenek, 8. L. v. d. Wiel, 9. T. Marijnesse, 10. A. v. d. Ploeg.

 

SLUISKIL.(1977.06.04)

Amateurs: 1. J. v. Meer, 2. S. Aarts, 3. W. de Waal, 4. G. Oosterbosch, 5. T. Huyzen, 6. T. Fase, 7. J. Akkermans, 8. H. Nieuwdorp, 9. M. Jacobs, 10. A. Polak.

Nieuwelingen: 1. H. Hanegraaf, 2. A. Lugten­burg, 3. C. Lazeroms, 4. L. de Bruijn, 5. H. Akkermans, 6. J. Harting, 7. R. v. d. Steen, 8. M. Leijs, 9. H. Emens, 10. J. Lammerts.

Liefhebbers: 1. K. Tolhoek, 2. M. v. Brussel, 3. L. v. d. Wiel, 4. H. Moons, 5. W. de Feber, 6. B. Janse, 7. A. v. d. Westelaken, 8. S. v. Dongen, 9. R. de Meester, 10. T. Veerman.

 

SOEST.(1977.05.15)

Amateurs: 1. E. Geserick, 2. Th. de Rooy, 3. B. v. d. Broek, 4. H. v. d. Berg, 5. W. Bosch, 6. W. Vlot, 7. J. Klomp, 8. T. Noy, 9. P. Ver­steeg, 10. A. de Groot.

Liefhebbers: 1. K. Bokma, 2. A. Wennekes, 3. J. Bergkotte, 4. H. v. Pierre, 5. J. v. Hattem, 6. H. Uittenbogaard, 7. G. v. 't Klooster, 8. P. Sanders, 9. F. v. d. Helder, 10. T. Kroeze.

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. A. Kalee, 3. H. Buis, 4. J. Koolhof, 5. J. Barens, 6. R. Meeldijk, 7. H. Hoek, 8. P. Steenvoorden, 9. W. v. Putten, 10. J. Jonker.

 

SOEST.(1977.06.16)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. E. Geserick, 3. J. de Nijs, 4. B. v. d. Broek, 5. R. Tigelaar, 6. H, v. Leyen, 7. Th. Oudshoorn, 8. R. de Vries, 9. J. Klomp, 10. G. Nederlof.

 

SON EN BREUGEL.(1977.03.27)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. Th. de Rooy, 3. Fr. v. Gils, 4. G. Tabak, 5. J. Weber, 6. G. Oosterbosch, 7. A. Kraan, 8. P. Kessels, 9. P. v. Lieshout, 10. G. v. Diepen.

Junioren: 1. J. Broers, 2. J. Hendriks, 3. H. v. Lent, 4. B. Zoontjens, 5. F. v. Bakel, 6. C. v. Venrooy, 7. G. Hoogeveen, 8. H. v. d. Nieuwen­hof, 9. P. Dekkers, 10. W. de Bruin.

Nieuwelingen: 1. H. Kox, 2. P. Pieters, 3. H. Havik, 4. H. Winkel, 5. J. v. Dijk, 6. M. Theunissen, 7. N. Verhoeven, 8. H. Boudion, 9. F. de Vries, 10. J. v. Opstal.

 

SPIJKENISSE.(1977.09.24)

Amateurs: 1. G. Ratterman, 2. F. Brand, 3. F. v. d. Enden, 4. J. Kettenis, 5. J. van Driel, 6. P. Damen, 7. J. van Veen, 8. K. Sint Nicolaas, 9. R. den Boer, 10. M. Taverne.

Junioren: 1. R. Lemmens, 2. W. Bouwman, 3. J. v. d. Hoeven, 4. R. Kraaybeek, 5. P. Hof­land, 6. P. Liefaard, 7. T. Appeldoorn, 8. A. van Asten, 9. R. Motke, 10. C. Lazeroms.

Liefhebbers en veteranen: 1. L. v. d. Berg, 2. K. Tolhoek, 3. T. Krabbe, 4. H. Uittenboo­gaart, 5. A. Veenendaal, 6. H. Brinkman, 7. G. Plieger, 8. M. van Brussel, 9. L. v. d. Flier, 10. J. van Geest.

 

SPRUNDEL.(1977.07.03)

Amateurs: 1. A. v. Peer, 2. A. v. d. Steen, 3. P. Maas, 4. W. v. Dongen, 5. L. Veeke, 6. M. Jongenelen, 7. J. Jonkers, 8. W. Schuurhuizen, 9. R. Haast, 10. J. v. Tilborg.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. P. Hofland, 3. N. Snijders, 4. H. Frijters, 5. A. v. d. Poel, 6. F. Laurijssen, 7. J. de Bruin, 8. P. Broere, 9. E. Brand, 10. J. v. Hoydonck.

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf, 2. P. Schrau­wen, 3. R. Heeren, 4. T. Scholtes, 5. C. La­zeroms, 6. K. Evers, 7. J. Hartings, 8. H. de Vries, 9. N. Verhoeven, 10. J. v. Opstal.

 

ST. GEERTRUID.(1977.03.27)

Amateurs: 1. B. Oosterbosch, 2. W. Maesen, 3. J. Spetgens, 4. J. Vran­c- ken, 5. J. Schlenter, 6. P. v. Kollenburg, 7. J. Baadjou, 8. E. Vis­schers, 9. P. Idema, 10. P. Winnen.

Junioren: 1. Th. Peters, 2. P. Boelhouwers, 3. Th. Lujjten, 4. A. W1ijnands. 5. J. Meulenberg, 6. M. Willemaen, 7. M. v. Dijk, 8. C. Lam­bregts, 9. J. Ramaekers, 10. J. Janssen.

Liefhebbers-veteranen: 1. M. Notermans, 2. W. Cuijpers, 3. P. v. d. Wall, 4. T. Dolmans, 5. J. Dohmen, 6. H. Reinders, 7. M. Brouwers, 8. H. Steinbusch, 9. P. Klein, 10. W. Botterweck.

Nieuwelingen: 1. J. Paumen, 2. P. v. d. Linden, 3. P. Meerburg, 4. L. Nevels, 5. J. Harings, 6. G. Daenen, 7. J. Gorissen, 8. L. Goossens, 9. G. Ottenheijm, 10. J. Habets.

 

ST. JANSTEEN.(1977.06.28)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. P. Franken, 3. J. Akkermans, 4. W. Jeremiasse, 5. B. v. Est, 6. P. v. d. Pluljm, 7. Fr. Verstraeten, 8. A. v. d. Bunder, 9. J. v. Meer, 10. Ch. de Smit.

 

STADSKANAAL.(197.10.01)

Amateurs:, 1. H. Snoeijink, 2. D. Timmer, 3. P. Akkerman, 4. Hans Boom, 5. Henk Boom, 6. G. Schipper, 7. R. Akker, 8. J. Lookamp, 9. H. Vaanhold, 10. U. Dijk.

Nieuwelingen: 1. J. Arends, 2. F. de Jonge, 3. E. Steiln, 4. P. van Gessel, 5. W. Bartol, 6. D. Pots, 7. J. Koster, 8. J. Bill, 9. E. Brei­der, 10. H. Wolters.

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. G. Steinbach (West­DId.), 3. Job. Pluimers, 4. C. Splinter. 5. A. Bos, 6. D. Glas, 7. Z. Selles, 8. H. Meijer, 9. H. Scholtens, 10. K. Boender.

 

STANDDAARBUITEN.(1977.05.08)

Amateurs: 1. A. Verstijlen, 2. P. Grotegoed, 3. P. Franken, 4. J. Jonkers, 5. H. Prinsen, 6. P. Jaspers, 7. W. Schuurhuizen, 8. C. Berk­houwer, 9. W. Bussum, 10. Jac v. Dijk.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. M. v. Vlim­meren, 3. W. v. Rijswijk, 4. J. Hendriks, 5. H. v. d. Bergh, 6. S. Spierenburg, 7. R. v. Hooy­dank, 8. T. de Wit, 9. J. Schasp, 10. F. Ge­serick.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. P. v. Gessel, 3. R. Heeren, 4. C. Lazeroms; 5. M. Leys, 6. F. Maas, 7. A. Harren, 8. G. Solleveld, 9. W, v. d. Burgh, 10. A. Stevens.

 

STEENBERGEN.(1977.04.11)

Amateurs: 1. M. Jacobs, 2. J. Jonkers, 3. T. Griep, 4. M. v. Leeuwen, 5. L. Veeke, 6. W. Schelle, 7. P. Maas, 8. Th. Fase, 9. W. Evertse, 10. J. Gommers.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. F. Meyaard, 3. B. Jansen, 4. K. v. Duivenvoorde, 5. A. Wenne­kes, 6. H. Roos, 7. W. Wielhouwer, 8. T. v. Herwerden, 9. C. Kouwenhoven, 10. J. den Hartigh.

 

STEENWIJK.(1977.06.11)

Liefhebbers: 1. G. Marquerink, 2. J. Pluimers, 3. K. Bokma, 4. J. Hup, 5. H. Voorhuis, 6. G. Draa(jer, 7. W. Glas, 8. S. de Jonge, 9. J. v. Hattem, 10. C. Splinter.

 

STEENWIJK.(1977.08.17)

Henk Lubberding doordacht winnaar Steenwijks Spektakel

Een ding staat na hat jubileum Spektakel van Steenwijk (10e maal) wel vast: je kunt nog zoveel sponsors aantrekken om een evenement met (Tour-) vedetten te willen doen slagen, als het KNMI in De Bilt zich als sponsor terugtrekt, blijf je ner­gens. Bij de 9e Ronde van Steenwijk kwamen vorig jaar zo'n 12.000 betalende bezoekers kijken, bij de viering van het tweede lustrum rinkelden de kassa's aanmerkelijk minder luidruchtig, namelijk voor zo'n 3.000 betalenden.

De wegblijvers, die geen bij voortduring neerstromende regen hebben getrotseerd, kunnen achteraf toch spijt hebben, want het Spektakel leverde Henk Lubberding als winnaar op. Waar­mee deze jonge (23) T.I.-Raleigh-prof, die sinds zijn goede seizoenstart in de Ronde van Andalusia steeds weer beloftevolle uitslagen reed, bevestigde dat zijn talent wasdom krijgt.

Er warden in Steenwijk twee manches gereden: een van 40 en een van 30 km. In het eerste criterium vertoonden Jan Raas, Jan Huisjes (1e premiesprint), Theo Smit, die ook weer wat premier naar zich toe harkte, Jan van Katwijk, Wim de Ruiter en Roelof Groen, die op die 17e augustus zijn 25e verjaardag vierde, hun strijdlust. Maar het peloton, waaruit de gebroeders Den Hertog wegvielen (Fedor had moeite met het zien), at­taqueerde alert en fel, waardoor echt serieuze ontsnappingen nauwelijks mogelijk waren. Jan Raas, Jos Schipper en Cees Priem pleegden vervolgens rebellie, maar ook hun strijdvaar­digheid kreeg geen voldoende beloning.

CONTROLE

Omdat Theo Smit en Jan Raas steeds voorin waren te vinden, was er sprake van een duidelijke koerscontrole door de Frisol­formatie, die zo zeer de vinger aan de pols hield dat een sprint van het nog uit 25 man bestaande peloton op komst leek.

Anders daarover dacht evenwel Jan Raas, die met nog twee ronden voor de boeg (2 km) er Raas-endsnel pedalerend van­door ging, gesteund door zijn met spurtgaven rijkelijk getalen­teerde ploegmaat Theo Smit. Wonder boven wonder kon Raas, die het niet op een eindsprint liet aankomen, de explosieve dadendrang van Smit beteugelen, zodat hij de palmares van het eerste criterium wegdroeg.

Geschiedenis in dit Spektakel schreef toen al Henk Lubberding, die zonder noemenswaardige achterstand als zesde eindigde. Wat hem in het tweede criterium te doen stond, kon dus de Voorstenaar duidelijk zijn: offensief rijden. Eenvoudig was dat niet omdat in de tweede koers over 30 km nu eindelijk ook Knetemann, Kuiper, Thurau, Pronk - vier man van T.I.-Ra­leigh - en Zoetemelk (die vooraf zijn bezorgdheid over de gladheid van het parkoers had uitgesproken) de tijd gekomen achtten het defensieve rijden er aan te geven en eens fiks de pedalen rond te duwen. In het spel van de tempoverhogingen deden ook nu weer Raas, Roelof Groen, die voor eigen publiek tot strijdlustigste werd uitgeroepen en Jos Schipper knap mee. Maar ook Lubberding, in een extra „vorm van de dag" stekend, handelde in deze snelle 30 km koers zeer doordacht en koos hat juiste moment om te. „springen". Lubberding's gedurfde coup werd stijlvol volbracht en zo kon de Gelderse Tour-debutant uiteindelijk juichend finishen, niet alleen zeker van de eerste plaats in dit tweede criterium, maar ook van de eindzege.

BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Beroepsrenners Criterium 40 km: 1. Jan Raas (Heinkenszand) 1 uur 06 min. 53 sec., 2. Theo Smit (Badhoevedorp) op 1 sec., 3. Jan van Katwijk (Bladel). 4. Piet van Katwijk (Mill), 5. Jan Huisies (Almelo), 6, Henk Lubber­ding (Voorst), 7. Roelof Groen (Giethoorn), 8. Roger Rosiers (Belgia), 9. Tino Tabak (Egmond aan Zee), 10. Ferdi van den Haute (BelgiO, 11. Wim de Ruiter (Kwadendamme), 12. Aad van den Hoek (Dirks­land), 13. Danny Clark (Australia), 14. Hennie Kuiper (Ossendrecht), 15. Jos Huysmans (Belgie), 16. Joop Zoetemelk (I'EvAque Germigny), 17. Wilfrie,d Wesemael (Belgie), 18. Gerrie van Gerwen (Olland), 19. Nico van Rinkel (Aalsmeer), 20. Didi Thurau (W.Dld.).

Beroepsrenners Criterium 30 km: 1. Henk Lubberding 44 min. 06 sec., 2. Roelof Groen op 4 sec., 3. Cees Priem (Goes), 4, Theo Smit, 5. Wilfried Wesemael, 6. Jan van Katwijk, 7. Roger Rosiers, 8. Tino Tabak, 9. Ferdi van den Haute, 10. Gerard Wesselius (Roelofarendsveen), 11. Wim de Ruiter, 12. Nico Rinkel, 13. Ben Janbroers (Zaanstad), 14. Jan Huisjes, 15. Hennie Kuiper, 16. Aad van den Hoek, 17. Piet van Katwijk, 18. Gerrie Knetemann (Huybergen), 19. Joop Zoetemelk, 20. Jan Raas.

Totaalklassement: 1. Henk Lubberding 1 uur 51 min. 10 sec., 2. Theo Smit op 7 sec., 3, Roelof Groen z.t., 4. Jan van Katwijk op 13 sec., 5. Jan Raas op 14 sec., 6. Roger Rosiers op 17 sec., 7.Tino Tabak, 8. Ferdi van den Haute, 9. Jan Huisjes, 10. Piet van Katwijk, 11. Wilfried Wesemael, 12. Wim de Ruiter, 13. Aad van den Hoek, 14. Hennie Kui­per, 15. Nico Rinkel, 16. Ben Janbroers (allen z.t. als Rosiers), 17. Joop Zoetemelk op 25 see., 18. Gerrie Knetemann, 19. Gerrie van Gerwen, 20. Gerard Vianen (Kockengen), 21. Frans Mintjens (Belgia), 22. Don Allan (Australia) (allen z.t. als Zoetemelk), 23. Cees Priem op 1.42 min., 24. Gerard Wesselius op 1.49 min., 25. Jos Schipper (Kwadendannne) op 1.57 min., 26. Fons van Katwijk, 27. Bert Pronk (Scheveningen), 28, Josh de Cauwer (Belgia) (allen z.t. als Schipper), 29. Nidi den Hertog (Ermelo) op 2.22 min., 30. Udo Hempel (W.Dld.) op 2.27 min., 31. Jan Niihof (Hengelo) op 3.14 min., 32'. Wout v. d. Berg op 3.54 min., 33. Wim Kelleners (Born) z.t., 34. Albert Jongkind (Aalsmeer) op 4.34 min. Geklasseerd zijn alleen die renners, die beide etappes hebben uitge­reden.

Totaalklassement dernies: 1. Rene Pijnen (le pl. le manche + 2e pl. 2e manche) 3 pnt.; 2. Jan Breur (3 + 1) 4 pnt.; 3. Nico Been (2 + 3) 5 pnt.; 4. Cees Stam (4 + 5) en Julien Stevens (Belgia) (5 + 4), allebei 9 pnt.

 

STEENWIJKSMOER.(1977.05.13)

Amateurs: 1. H. Ponsteen, 2. L. Fleetwood (Engeland), 3. E. Keizer, 4. J. Feiken, 5. D. Timmer, 6. B. Bathoorn, 7. P. Pennekamp, 8. P. Noy, 9. C. Haisma, 10. E. Koersen.

 

STEIN.(1977.04.11)

Amateurs: 1. P. Winnen, 2. J. Maas, 3. G. Ne­lissen, 4. J. Claessens, 5. C. Spaas, 6. A. Bon­gers, 7. J. Schlenter, 8. H. Crijns, 9. J. Baad­jou, 10, H. Oberje.

Junioren: 1. Y. Boelhouwers, 2. T. Peeters, 3. A. v. Mulken, 4. R. Motke, 5. M. Willemsen, 6. J. Janssen, 7. J. Pluta, 8. H. v. Dijk, 9. P. Schroen, 10. H. v. d. Weerden.

Nieuwelingen: 1. L. Nevels, 2. J. Paumen, 3. J. Harings, 4. W. v. d. Burgh, 5. F. Tummers, 6. P. Meerburg, 7. G. Ottenheym, 8. J. Sche­pers, 9. P. Harings, 10. B. v. d. Boorn.

 

STEIN.(1977.06.04 T/M 06.05)

Nieuwelingen: 1. J. v. Asten, 2. G. Walstock, 3. F. Timmers, 4. J. Daams, 5. A. Stevens, 6. J. Paumen, 7. G. Daenen, 8. J. Curvers, 9. W. Peters, 10. M. Theunissen.

Liefhebbers-veteranen: 1. H. Brinkhof, 2. H. Kuipers, 3. B. Ruyters, 4. G. Groenwege, 5. M. v. d. Oever, 6. J. Pelzers, 7. H. Ke(iers, 8. G. Reubsaet, 9. H. Peeters, 10. H. Hermes.

Junioren: 1. J. Harings, 2. W. Bouman, 3. B. Zoontjens, 4. F. v. Bakel, 5. Th. Luyten, 6. J. Jongsma, 7. F. Moons, 8. R. Seuntjens, 9. J. Alberts, 10. R. Motke.

 

STEIN.(1977.09.25)

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. Th. de Rooy, 3. J. Ribbers, 4. J. v. Elburg, 5. H. Geerkens, 6. H. Smits, 7. J. Bellemakers, 8. J. Claessen, 9. P. Winnen, 10. C. Spaans.

Junioren: 1. A. Hoogoveen, 2. F. Moons, 3. R. Motke, 4. P.1 Senden, 5. H. v. d. Weerden, 6. W. Bouman,l 7. M. Leijs, 8. J. Sben, 9. J. v. Asten, 10. B. v. d. Boorn.

Nieuwelingen: l. N. Martens, 2. W. Demandt, 3. L. Novels, 4. J. Peels, 5. H. Daems, 6. P. Meerburg, 7. M. Georg (W.-Dld.), 8. H. Emens, 9. J. Paumen, 10. W. Reijnders.

Liefhebbers-veteranen: 1. J. Ubachs, 2. H. Keijers, 3. W. Cuypers, 4. A. v. Melis, 6. T. Daalmans, 6. M. v. d. Oever, 7. L. v. d. Wiel, 8. A. Kivits, 9. H. Kuipers, 10. H. Notermans.

 

STER VAN ZWOLLE.(1977.03.12)

Joop Ribbers blijft 

                        in Ster van Zwolle net buiten bereik van de spurters. . .

Rini Wagtmans noemde het „een geweldige hap uit de koek". Maar de triomf van de bescheiden Joop Ribbers op de Zwartewaterallee maakte meer duidelijk. De hele ouverture van het nationale wielerseizoen, die de Ster van Zwolle nog altijd is, ondersteunde de conclusie dat het Nederlandse wielerpeloton weer een ploeg van importantie rijker is. Naast de gevestigde reputaties die (om er maar eens enkele te noemen) Amstel Bier, Soka Snacks, Jan van Erp Tegels, Batavus en wat nu heet Elite Meubelen-Ketting-Shimano opbouwden, lijkt in 1977 de formatie van Union-fietsen in het “klassieke" weggebeuren een eigen plaats te kunnen ver­overen.

Want in de eerste honderdvijftig, mis­schien door het fraaie lenteweer niet al te lastige kilometers, plaatsten de renners van Wagtmans zich zonder schroom mee aan de spits van het veld. Speelden zij met een compleet sextet lang zelfs een hoofdrol. Die nadat “spitsrijder" Michel Jacobs in een ogenblik van onoplettend­heid het commando uit handen gaf, tot een vroegtijdige aftocht dreigde te leiden. Maar die daarna dankzij de alles-of-niets­poging van Ribbers in de finale toch nog een climax bracht.

Natuurlijk, zeker niet alle sponsors wa­ren zaterdag in het zonovergoten Zwolle aan 't vertrek. En zij die wel verschenen, brachten ook niet -allemaal meteen hun zwaarste geschut in stelling. Namen als Hassink, Van Vliet (respectievelijk her­stellend en bijna genezen van hun Tsje­chische ongeval), Tak, Van den Bunder, Van Leeuwen, maar ook Dohmen, ont­braken nog op de deelnemerslijst. Maar toch: de 17e, ditmaal door de deelname van de Westduitse equipe internationaal getinte, Ster had een zeer acceptabele bezetting. Een - onder toeziend oog van wedstrijdleider Ben Roesink - eigenlijk wel boeiend koersverloop ook.

Al gebeurde er dan vrijwel niets „van voren". De wind, die of en toe krachtig toesloeg, zorgde voor de zo broodnodige waaiers, die de Ster maakten tot een af­valrace. De beruchte Kamperzeedijk com­pleteerde het selectieve werk. De sterk­sten (en slimsten) bleven op die laatste, kilometers lange, rechte weg naar Zwolle over.

En dan waren er natuurlijk die onvermij­delijke valpartijen die, nadat Friese Leeuw Kiestra zich tot eerste losser van het seizoen had gedegradeerd, leidden tot een niet natuurlijke schifting. De immer strijdlustige (zeker zo vroeg in het sei­zoen) Batavus-rijder Egbert Koersen, werd er het meest door gedupeerd. Hij moest met een hoofdwond onder dokters­behandeling worden gesteld. Maar ook het Amstel-duo Adrie van Houwelingenr Nico Hilbrink, Soka's Herman Ponsteen, Gerard Looyenstein (Bik) en Schiedam­mer Gerrie Mak behoorden tot de achter­blijvers. De winnaar van de internationale editie van de Omloop van Het Volk kwam als enige nog wel via de volgwagens terug, maar juist in die face brak de hoofdmacht. Mak: “Doodzonde, want ik barstte van de moraal. Graag had ik

laten zien dat ik nu wat brutaler durf te koersen. Jammer dat ik een nieuw wiel moest steken. Dan maar volgende week in eigen provincie. Want ik rijd erg ge­makkelijk."

Zesendertig dapperen duwden zich intus­sen vooraan naar een winst die maximaal 20 seconden was. Bik telde daarbij drie vertegenwoordigers, Soka twee, Bleu de Nil drie, Jan van Erp vier, Elite Meube­len drie, evenals de Militaire Ploeg en Amstel. Maar Union had liefst vijf strij­ders aan het front (Jacobs, Jonkers, Ad Verstijlen, Akkermans, Ribbers) en na­dat Hennie Stamsnijder zijn eenzame (Batavus) kopman Hoek­stra te hulp snellend een hele groep had meegesleept, waren dat er voor Wagtmans, dankzij Van de Velde, zes.

Het “verval" begon echter met Jonkers. De gemakkelijk mee­draaiende Brabander reed op een bijzonder slecht ogenblik plat. Juist terwijl de grote groep brak. Met Mohlmann en weer bij de amateurs teruggekeerde Wicher Vlot sleurde hij nog wel om terug te komen, maar aan het eind van de kleine zuidelijke lus (na 50 km) waren alleen de gelosten Akker, Rijkers, Lagerwey, De Ruiter, Van der Weide, Zijerveld en Nieuwenhuis achter­haald.

Vooraan woedde een secondenstrijd tussen 22 vluchters en 23 jagers. Met voorop nog maar eens drie Soka's, driemaal Jan van Erp, driemaal Elite Meubelen, driemaal Amstel, twee militairen en, jawel, vier Union-manner (Jacobs, Van de Velde, Akkermans en Ribbers). De achtervolging slaagde opnieuw. Drie Bik-renners, twee Batavus-rijders, vier man van Bleu de Nil en wat eenlingen namen echter ook de jonge Ad Verstijlen weer mee. Na Dalfsen, bij kasteel Rechteren (75 km) was het verschil tussen de waaiers nog maar 15 seconden. Even later volgde de samensmelting.

Reinier Hassink trok er vervolgens even tussenuit. Langerijs reageerde. Ommen naderde immers en dat betekende dat er voor Balkbrug (94 km) op het lange stuk en schuin tegen wind naar Hasselt (115 km) voorin positie moest worden gekozen. Bennie Groen, Gerrit Vixseboxse en Hennie Stamsnijder waren de eerste slachtoffers van het hoge tempo. De definitieve scheiding naderde, 21 man ontsnapten: Henk Boom (Bik), Piet Hoekstra (Batavus), Peer Maas, Jan Huisjes en Bert Scheune­man (Soka), Johan v. d. Weide en John Kuiken (Bleu de Nil), Peter v. d. Kruys, Henk Mutsaars en Hans Koot (Jan van Erp), Frits Schur, Hans Langerijs en Eric Visschers (Elite Meubel), Brabander Jos Weber (Friese Leeuw), militairen Toon v. d. Steen en Frits Pirard, Ton ter Harmsel en Martin Visser (Amstel), Duitser Uwe Burbach (bleek later eigenlijk al uit koers te zijn) en slechts twee Union-truien: Akkermans en Ribbers.

Wagtmans: „Ik gaf er geen stuiver meer voor. De moraal was meteen weg. Michel sleurde wat-ie kon, maar dat hielp niet meer. Hij moet veel attenter zijn." Jacobs zelf: “Drie keer zit ik er wel bij. Eenmaal niet en dat is net de slag. Zonde, maar ik heb eraan gedaan wat ik nog kon." Dat was niet genoeg. De winnaar van een week eerder in St. Truiden (Belgie) bleef met ploegmakkers Van de Velde en Verstijlen, Pater (Bossche Staalbouw) en Botterhuis (Van Erp) als voornaamste geklop­ten achter. Bij Hasselt, op de brug over het Zwartewater, was het verschil immers al 50 seconden. De “dijk" deed de rest. Weber, Huisjes (nog te weinig getraind en op het kantje eraf), Burbach, Van der Weide en Kuiken verloren contact. Ook Ak­kermans (kramp) moest lossen. In Genemuiden was alleen Rib­bers over van Wagtmans equipe.

Hij was trouwens niet de enige eenzame. „En," meende Lan­gerijs later, “dat hoeft niet eens een nadeel te zijn. Zit je met meer, dan ben je verplicht ook anders te koersen. Steeds moet er wel een van de ploeg mee. Alleen kun je nog eens gokken." Ook Hoekstra (de winnaar van 1976) speelde die kaart. Wacht­te - vaak in gezelschap van al even rap geschatte Peer Maas - duidelijk op een eindsprint.

Dat is nu eenmaal niet Ribbers sterkste wapen. Hij deed het anders. Nadat Pirard (in militaire dienst in Breda en dus eigen­lijk gewoon thuis) tevergeefs had gesoleerd, probeerde de 27­jarige routinier uit Groenlo het ook in een eenzame tocht. Wagtmans: “Dat is zijn stijl. Ik had hem verwacht vooraan. Niet als winnaar, maar hij zit er vaak wel bij. Hij kan demar­reren. Is een outsider en moet het van de verrassing hebben." Ribbers slaagde zo'n 10 km voor de meet nog niet. Ook Bert Scheuneman (die de sterkste indruk van allen achterliet) kreeg geen ruimte. Van der Steen en Schur redden het evenmin, Vis­schers ging tevergeefs, maar Eindhovenaar Hans Koot nam wel een voorsprong die telde. Wagtmans: „Ik dacht dat het gebeurd was. Schur redde het toen voor ons."

Ribbers: “Scheuneman kwam als eerste bij Koot en Schur. Ik zat aan zijn wiel, Ze hielden ineens alle drie de benen stil. Dat was mijn kans. Zo'n vierhonderd meter voor de streep, dacht ik: verdomme, nu moet het gebeuren. Vorig jaar was ik in Lim­burg (achter Van Kollenburg) en in de Vierstromenlandronde (achter Van Vliet) tweede. Dan zit er toch ook wel een zege in. Ik gooide de ketting op de dertien en heb daarna alles gegeven." Angstig keek Ribbers nog even om: “Ze kwamen ook zo hard." Met Pirard op kop. Frits, die Mutsaars en v. d. Kruys voor­bleef: “Beginnen we die spurt iets eerder, dan vliegen we Joop zomaar voorbij." Het kwam er net niet van. De 17e Ster was voor Joop Ribbers, die zelf het meest verbaasd was. “Anders," verduidelijkte hij, ,rij ik goed in het voorjaar, omdat ik dan veel heb getraind. Maar in juni en juli krijg ik vaak een terugslag. Dat wilde ik nu voorkomen. Ik ben pas laat op de fiets gestapt. Heb nu zo'n 2000 kilometers weg en kwam eigenlijk vandaag naar Zwolle om er daar wat bij te doen." Met als resultaat een zege. Een triomf die Ribbers (in 1976 zesde in het klassement over de grote wedstrijden) en zijn nieuwe ploeg Union, die hij na opheffing van de Michelin-stal uit zo'n vier a vijf aanbie­dingen, verkoos, toekwam.

BRON: HENK KRUITHOF.

Amateurs: 1. Joop Ribbers (Groenlo) 150 km in 3.25.02, 2. F. Pirard (Breda), 3. H. Mutsaars (Sehljndel), 4. P. v. d. Kruys (Helmond), 5. P. Maas (Huybergen), 6. P. Hoekstra (Winschoten), 7. H. Langerijs (Blokker), 8. H. Boom (Markelo), 9. E. Visschers (Sweykhuizen), 10. T. ter Harmsel (Loge Zwaluwe), 11. F. Schiir (Didam), 12. A. v. d. Steen (Etten-Leur), 13. H. Koot (Eindhoven), 14. B. Scheuneman (Veendam), 15. M. Visser (Amsterdam), 16. op 4 min. 01 sec. A. van Peer (Sprundel), 17. J. Huisies (Almelo), 18. Th. Gevers (Heesch), 19. C. de Brouwer (Etten-Leur), 20. J. Feiken (Veendam), 21. H. Botter­huis (Sambeek), 28. R. van Trigt (Assen), 23. F. Brand (Dordrecht), 24. J. v. d. Velde (Rijsbergen), 25. T. de Lange (MariSnberg), 26. J. v. d. Weide (Amsterdam), 27. E. Duut (Hoogezand), 28. J. Akkermans (Zevenbergen), 29. J. Weber (Best), 30. M. Jacobs (Bingelrade).

 

STOLWIJK.(1977.05.30)

Amateurs: 1. B. v. d. Broek, 2. M. Huizinga, 3. A. de Groot, 4. W. v. Steenis, 5. G. Pronk, 6. S. Berkhout, 7. J. Nederlof, 8. T. Griep, 9. G. St. Nicolaas, 10. W. Bosch.

Liefhebbers: 1. H. Uittenbogaart, 2. M. v. Brussel, 3. J. den Hartigh, 4. A. Keizerwaard, 5. M. Drop, 6. W. Brouwers, 7. R. Moes, 8. A. W. Sparreboom, 9. E. de Vas, 10. T. Marsman.

Veteranen: 1. S. Koevermans, 2. H. Hoek, 3. J. v. Geest, 4. P. Steenvoorden, 5. W. v. Put­ten, 6. H. Brinkman, 7. R. Meelddjk, 8. H. Ket, 9. H. Buis, 10. A. Tukker.

 

STRIJEN.(1977.06.09)

Amateurs: 1. G. Mak, 2. W. de Waal, 3. W. Lugtenburg, 4. R. v. d. Broek, 6. J. v. d. Meer, 6. B. v. Lamoen, 7. G. Minneboo, 8. C. v. Hel­voort, 9. A. Versluis, 10. G. de Wit.

Dames: 1. A. Riemersma, 2. K. v. Oosten­Hage, 3. B. v. d. Spiegel-Hage, 4. M. Lager­lof, 5. G. Knetemann-Danker, 6. W. Kwantes, 7. H. Buitenhuis-de Jongh, 8. M. Bik, 9. D. Wesdorp, 10. M. Brinkhoff.

 

SURHUISTERVEEN.(1977.09.10)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. J. Spijker, 3. A. Koster, 4. N. Hilberink, 5. P. Akkerman, 6. G. Hoekstra, 7. P. Hoekstra, 8. C. Haisma, 9. D. Steensma, 10. L. Hulzebos.

Junioren: 1. R. Snijders, 2. D. Klein, 3. J. Slendebroek, 4. G. Ammerlaan, 5. J. Schippers, 6. J. Vos, 7. J. Schipper, 8. P. Heuvel, 9. J. Hilbers, 10. L. Oosterhof.

 

SWEYKHUIZEN.(1977.03.13)

Amateurs: 1. E. Visschers, 2. H..Neven, 3. B. Oosterbosch, 4. H. Lan­gerijs, 5. J. Spetgens, 6. G. Tabak, 7. K. Sint Nicolaas, 8. W. Maessen„ 9. J. Schlenter, 10. M. Havik.

Junioren: 1. P. Damen, 2'.. B. Zoontjens, 3: Th. Peeters, 4. R. Motke, 5. L. Oosterhof, 6. A. Bongers, 7. F. Moons, 8. M. Willemsen, 9. P. Heuvel, 10. P. Fincken.

Nieuwelingen: 1. B. v. d. Boorn, 2. P. Meerburg, 3. L. Nevels, 4. J. Harings, 5. J. Stassen, 6. G. Ottenheim, 7. J. van D(jk, 8. M. Theunis­sen, 9. J. Paumen, 10. G. Daenen.

 

SWEYKHUIZEN.(1977.07.08)

Amateurs: 1. W. Maessen, 2. E. Visschers, 3. P. Iedema, 4. E. van Kessel, 5. W. Bosch, 6. W. Trott (W.Dld.), 7. A. Verstappen, 8. B. v. d. Broek, 9. J. Meyer, 10. M. Dohmen.

Liefhebbers-veteranen: 1. S. van Dongen, 2. C. van Beek, 3. B. Boom, 4. L. v. d. Berg, 5. H. Notermans, 6. W. Wielhouwers, 7. J. Steijns, 8. A. Kivits, 9. T. Daalmans, 10. M. Sleegers.

 

SWIFTERBANT.(1977.08.06)

Liefhebbers: 1. J. Vriend, 2. J. Hqp, 3. L. v. d. Berg, 4. K. Bokma, 5. J. Bergkotte, 6. J. Posthuma, 7. S. v. 't Hof, 8. A. de Groot, 9. G. Steinbach (W.-Dld.), 10. J. v. Hattem.

 

’t HARDE.(1977.06.07)

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. W. Vlot, 3. W. Pater, 4. E. Dickhof, 5. G. Mohlmann, 6. A. v. Dam, 7. B. Huveneers, 8. B. Groen, 9. J. Rijk­hoff, 10. J. Wagenaar.

 

’T ZAND.(1977.05.15)

Amateurs: 1. G. Slot, 2. P. Pennekamp, 3. D. Groen, 4. J. Butter, 5. A. Koster, 6. A. Bos­kamp, 7. N. Alles, 8. S. Schuitemaker, 9. A. de Kind, 10. D. Baas.

Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. H. v. Leeu­wen, 3. G. Marquerink, 4. L. Suiker, 5. A. Eriks, 6. H. Roos, 7. T. Degeling, 8. R. Duin, 9. E. de Vos, 10. M. Dekker.

Nieuwelingen: 1. R. Klabbers, 2. S. Vijzelaar, 3. H. Havik, 4. A. J. Jansen, 5. B. Schellinger­houdt, 6. A. Harren, 7. H. de Vries, 8. B. Luijken, 9. A. Goossen, 10. R. Moorman.

 

TER APEL.(1977.07.16)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. A. Koster, 3'. D. Timmer, 4. L. Hollemans, 5. B. Wekema, 6. R. Akker, 7. R. v. Trigt, 8. B. Bathoorn, 9. J. Feiken, 10. R. de Vries.

 

TER APEL.(1977.07.16)

Amateurs: 1. Piet Hoekstra; 2. Anne Koster; 3. Dries Timmer;

 

TERNEUZEN.(1977.06.10)

Amateurs: 1. J. Konings, 2. G. Looyenstein, 3. J. v. Meer, 4. R. Weissinger (W.-Dld.), 5. S. Aarts, 6. J. Kettenis, 7. P. Franken, 8. G. Pronk, 9. G. v. 't Geloof, 10. E. Waasdorp.

 

TERNEUZEN.(1977.09.23)

JAN RAAS won Jubileum-ronde van Terneuzen

De prof-jubileum-ronde van Terneuzen, gehouden in het kader van de viering van het 150-jarig bestaan van het Kanaa1 Gent-Terneuzen, leverde een fraaie zege op voor Jan Raas. De Zeeuwse vedette hield in de eindsprint zijn naaste belager Gerrie Knetemann duidelijk achter zich.

Op het 150 kilometer lange traject dat eerst een kleine 100 kilo­meter door Groot-Terneuzen voerde, waarna nog 14 ronden van 4 kilometer volgden in de stad Terneuzen, zijn duizenden toe­schouwers getuige geweest van een spectaculaire strijd.

Ondanks het hoge tempo in de begin-face kwamen reeds tus­sen Hoek en Biervliet (na 25 kilometer) vijf renners lose name­lijk: Fedor en Nidi den Hertog, de formidabel op dreef zijnde Martin Havik, Fons van Katwijk en de Belg Jos Huysmans. Even later kon ook Gerrie Knetemann zich na een furieuze jacht in het voorste gelid melden. Het leiderszestal kreeg een maximale winst van 18 seconden, maar omdat er toch geen genoeg samenwerking was in de frontlijn (Fedor den Hertog moest in feite alles alleen opknappen) sloot het peloton bij Philippine weer aan.

Nadat de rappe Richard Bukacki in Sluiskil de vette premie van vijfhonderd gulden had geincasseerd bleef het enige tijd rustig maar onder impuls van de strijdlustige Kees Bal kwam op de sluizen van Terneuzen een nieuwe vluchtgroep tot stand. Bal kreeg steun van Piet van Katwijk en de Duitser Udo Hem­pel en pas nadat de voorsprong van dit trio tot anderhalve mi­nuut was opgelopen kwam er reactie uit het peloton. Fedor den Hertog en diens ploegmaat van Frisol Wilfried Wesemael brachten de trein op gang en na een jacht van 30 kilometer werden Bal c.s. in de kraag gegrepen.

Toen men aan de 14 kleine ronden in Terneuzen begon (attrac­tief gemaakt door de premie-regen die daar in het vooruit­zicht was gesteld) toonde een andere Zeeuw, Wim de Wilde, durf en moed. De stijlvolle coureur uit Kwadendamme, die deze zomer via Badek in het profmilieu debuteerde, kreeg snel de handen van de vele toeschouwers op elkaar, maar alleen weg­blijven zat er voor hem toch niet in. Eerst streken Jos Schip­per, Martin Havik en Ko Hoogedoorn op De Wilde neer. Kort daarop brachten ook Jan Raas, Henk Lubberding en Frans Verbeeck de aansluiting tot stand, terwijl ook Jan en Fons van Katwijk, Gerrie Knetemann en Romain Demeyer nog in de lift wipten.

Uit die kopgroep van elf werden achtereenvolgens Hoogedoorn, Verbeeck, Schipper, Lubberding en Fons van Katwijk door pech teruggeslagen.

Voor spektakel zorgden bij het ingaan van de laatste ronde Gerrie Knetemann en Jan Raas door een klein gaatje te slaan. De sur place tussen beide rivalen bracht de anderen angstig dichtbij. Raas was echter zelfver- zekerd genoeg om het mo­ment te kiezen en zijn krachtige aanzet in de laatste honderd meter bleek teveel voor Knetemann.BRON:RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Jan Raas 150 km in 3.24.32, 2. Gerrie Knetemann, 3. Jan van Katwijk, 4. Martin Havik, 5. Romain Demeyer, 6. Wim de Wilde, 7. op 1.01 Eddie Vanhaerens, 8. Josd de Cauwer, 9. Frank de Gendt, 10. Gerrie van Gerwen, 11. Piet van Katwijk, 12. Wilfried Wesemael, 13. Benny Schepmans, 14. Ralf Constant, 15. Cees Priem, 1.6. Frank Arijs, 17. Frans Verbeeck, 18. Herman v. d. Slagmolen, 19. Paul Met­hurst, 20. Jan Aling, 21. Frans van Vlierberghen, 22. Niels Fredborg 23. Jos Huysmans, 24. Udo Hempel, 25. Jackey de Klerk, 26. Jan de Jong, 27. Hennie Kuiper, 28. Richard Bukacki, 29. Jan Huisjes, 30. Aad v. d. Hoek.

 

TERNEUZEN.1977.05.14)

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. G. Knete­mann-Donker, 3. A. Riemersma, 4. B. v. d. Spie;gel-Hage, 5. N. Streef, 6. H. Hage, 7. B. v. IJken, 8. N. v. Vliet, 9. E. v. d. Akker­v. Driel, 10. D. Wesdorp.

Liefhebbers: 1. B. Jansen, 2. W. de Feber, 3. J. Lepoeter, 4. M. v. Brussel, 6. W. Wiel­houwer, 6. K. Tolhoek, 7. H. Moens, 8. L. v. d. Wiel, 9. A. Veerman, 10. F. Meijaard.

 

TETERINGEN.(1977.08.28)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. A. Versluis, 3. L. den Hartigh, 4. J. v. Driel, 5. J. Nederlof, 6. G. Nederlof, 7. J. v. d. Velde, 8. A. Nederlof, 9. W. Bosch, 10. F. Brand.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. F. Maas, 3. P. v. Gessel, 4. H. Baudain, 5. N. Verhoeven, 6. J. v. Opstal, 7. M. Verhagen, 8. K. Evers, 9. F. Nijssen, 10. L. Nevels.

Liefhebbers: 1. W. Brouwers, 2. A. Wennekes, 3. J. den Hartigh, 4. R. v. d. Heijden, 5. J. Voesenek, 6. G. Plieger, 7. P. Stout, 8. H. Per­fors, 9. B. Slangen, 10. L. v. d. Wiel.

 

THOLEN (Zld.).(1977.03.12)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. T. Fase, 3. C. van Bragt, 4. J. Verbrugge, 5. S. Schuitemaker, 6. W. Jeremiasse, 7. A. Polak, 8. P. Pennekamp, 9. J. Konings, 10. S. darts.

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. R. Koppert, 3. P.. van Gessel, 4. A. v. d. Poel, 5. H. Akkermans, 6. E. Veeke, 7. A. Kooli, 8. M. Leus, 9. L. Godde, 10. F. Maas.

 

TIEL.(1977.04.30)

Amateurs: 1. M. de Veer, 2. W. Bosch, 3. J. de Ruiter, 4. J. v. Houwelingen, 5. G. Muilwijk,. 6. F. v. Kessel, 7. G. Bouwman, 8. Th. Gevers, 9. W. Pater, 10. J. Rijkhoff.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. A. v. d. Leeden, 3. R. Kok, 4. P. Pieters, 5. P. Heinen, 6. R. Kruijs, 7. W. v. d. Burgh, 8. P. v. Gorkum, 9. A. Lugtenburg, 10. P. v. Gessel.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. P. Damen, 3. R. Veerhuis, 4. R. v. IJzendoorn, 5. S. Spieren­burg, 6. J. Slendenbroek, 7. H. v. Loon, 8. T. de Wit, 9. M. Roelofs, 10. A. v. Moorselaar.

 

TIEL.(1977.06.21)

Liefhebbers tot 30 jaar: 1. H. Brinkhoff, 2. J. Rikken, 3. P. v .d. Kley, 4. L. Wassenburg, 5. R. v. d. Heijden, 6. N. Roelofs, 7. R. Nan­ninga, 8. C. Bokma, 9. J. de Boer, 10. W. Brou­wers.

Liefhebbers boven 30 jaar: 1. S. van Dongen, 2. E. de Vos, 3. B. Boom, 4. K. Tolhoek, 5. W. v. d. Putten, 6. P. van Geest, 7. J. Coone, 8. J. Kivits, 9. C. Hoogervorst, 10. B. Jansen.

 

TILBURG.DE BESTERD.(1977.05.15)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. B. Oosterbosch, 3. A. v. Houwelingen, 4. R. v. d. Broek, 5. M. de Vos, 6. W. v. Helvoirt, 7. L. v. Vliet, 8. J. Lammertink, 9. H. Neven, 10. H. Mutsaars.

Nieuwelingen: 1. J. Lammers, 2. J. Hanegraaf, 3. N. Verhoeven, 4. R. Meeldijk, 5. H. Daams, 6. J. Hartings, 7. P. Pieters, 8. E. Wittekoek, 9. M. Lelijs, 10. F. Maas.

Junioren: 1. P. Liefaard, 2. F. Moans, 3. R. Snijders, 4. B. Zoontjens, 5. R. v. Waard, 6. R. Lemmens, 7. S. Strijbosch, 8. J. Vriend, 9. H. Vonk, 10. H. v. Rossem.

 

TOLLEBEEK.(1977.08.19)

Amateurs: 1. H. de Boer, 2. W. v. Montfoort, 3. J. Spijker, 4. G. Brokelman, 5. E. Dickhof, 6. D. Willigenburg, 7. A. Kruijt, 8. E. Koer­sen, 9. B. Groen, 10. W. v. Boven.

 

TWELLO.(1977.08.20)

Nieuwelingen: 1. Erik Roelofs; 2. David Pots; 3. Johnny Arends;

 

TYNAARLO.(1977.08.21)

Amateurs: 1. A. Raven, 2. B. Langeveld, 3. D. Timmer, 4. J. Feiken, 5. J. Koster, 6. G. Bruinsma, 7. S. Hollemans, 8. F. Hoving, 9. B. Wekema, 10. L. Ottema.

Liefhebbers: 1. H. Brinkhoff, 2. G. Steinbach, 3. A. Bos, 4. D. Glas, 5. S. v. 't Hof, 6. H. Laphor, 7. D. v. d. Weijden, 8. B. Schuurman, 9. R. Pepping, 10. M. Reurich.

 

UDEN.(1977.05.08)

Amateurs: 1. G. Bierings, 2. M. Taverne, 3. H. Botterhuis, 4. M. de Veer, 5. H. v. Leiien, 6. P. Ze1jerveld, 7. R. Paffen, 8. H. Rijkers, 9. W. v. Montfoort, 10. J. v. Houwelingen.

Junioren: 1. A. Hoogeveen, 2. R. Snijders, 3. H. v. Loon, 4. P. Dekkers, 5. G. v. Putten, 6. D. Klein, 7. J. Alberts, 8. G. Visschers, 9. R. Gomes, 10. F. Kamstra.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. J. v. Leiien, 3. J. Schipper, 4. G. v. Gestel, 5. J. Hartings, 6. E. Hermeling, 7. P. Pieters, 8. H. Maartens, 9. M. Theunissen, 10. S. Vijzelaar.

 

UDENHOUT.(1977.09.25)

Amateurs: 1. A. van Houwelingen, 2. H. Mut­saass, 3. J. Bakker, 4. B. Lambo, 5. A. van Hooft, 6. B. Huveneers, 7. B. Libregts, 8. Th. Gevers, 9. B. van Lamoon, 10. R. Akker.

Junioren: 1. R. Smits, 2.. B. Zoontjens, 3. G. Ammerlaan, 4. P. Damen, 5. R. Lemmens, 6. A. Kamsteeg, 7. G. v. d. Putten, 8, H. v. d. Nieuwenhof, 9. T. Peters, 10. L. v. d. Meer.

Nieuwelingen. le serie: 1. H. Akkermans, 2. A. Harren, 3. R. Heeren, 4. P. van Gessel, 5. H, Baudoin, 6. J. Driessen, 7. R. Elshof, 8. J. de Crom, 9. E. Hermeling, 10. T. Huibers.

Nieuwelingen. 2e serie: 1. G. Solleveld, 2. R. Koppert, 3. N. Verhoeven, 4. P. Pieters, 5. H. Maartens, 6. R. v. d. Steen, 7. J. van Wijk, 8. P. Vissers, 9. G. v. d. Pas, 10. M. Manders.

 

UFFELTE.(1977.08.14)

Nieuwelingen: 1. W. Bartol, 2. L. Wieringa, 3. J. Arends, 4. D. Pots, 5. S. de Vos, 6. H. Lukken, 7. J. Hekman, 8. F. Nijhuis, 9. J. Hilbers, 10. G. Knigge.

 

UITHOORN.(1977.05.30)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. Th. de Rooy, 3. E. Geserick, 4. P. Zijerveld, 5. Th. Noy, 6. J. Overweg, 7. S. Fleetwood (Eng.), 8. J. v. d. Horst, 9. H. Jacobs, 10. J. de Nijs.

Junioren: 1. R. de Waard, 2. J. de Bruin, 3. R. Bessems, 4. J. Hendriks, 5. G. Ammerlaan, 6. P. Broere, 7. R. Lemmens, 8. R. Gomes, 9. S. Spierenburg, 10. L. Zieleman.

Nieuwelingen: 1. P. Pieters, 2. C. Buys, 3. A. Jansen, 4. H. Havik, 5. B. Luyken, 6. H. de Vries, 7. R. Been, 8. R. Sanders, 9. R. Moor­man, 10. M. Lexmond.

 

ULVENHOUT.(1977.07.06)

Ulvenhout opnieuw voor een BeIg

FREDDY MAERTENS maakte eind aan verveling

De Bouwvakkersronde bleef Belgisch. Voor de vijfde achtereenvolgende keer triomfeerde in het jaarlijkse wielergala van Ulvenhout een Belg. Na Jos Huijs­mans, Rik van Linden, Julian Stevens en Frans Verbeeck was het nu de beurt van wereldkampioen Freddy Maertens. Aan het eind van een vervelende profkoers plaatste de drager van de regenboogtrui zijn “geprogrammeerde" korte rush.

Slechts twee coureurs wilden en konden hem daarin volgen: Fons van Katwijk en Frans Verbeeck. Maar ook voor dat duo was Freddy in de laatste meters veel te vlug.

De duizenden toeschouwers (merendeels verkoeling zoekend in de cafe's of wat daar voor door moest gaan) moesten het daarmee doen. In de 22e door de Stich­ting URC De Groene Jager georganiseer­de bouwvakkersronde schaamden de heren beroepsrenners er zich immens ge­heel niet voor om de activiteiten tot een minimum te beperken. Een onbetekenen­de vlucht van Ludo Peeters, Nidi den Hertog en Fons van Katwijk in de eerste kilometers en een veel langere uitval (waarbij het peloton alles best vond) van Jan Aling, Marc Demeyer, Wim de Rui­ter (toch knap van dat kleine manneke uit Koos Rook's Onderneming-ploeg) en Johan Demuynck; daarmee had Ulven­hout het wel gehad.

De duur gecontracteerde vedetten (we­reldkampioen Maertens; de winnaar van de Italiaanse Giro, de Ronde van Zwitser­land en het Belgisch kampioen- schap Michel Pollentier; Verbeeck; De Witte; Andre Dierickx en Walter Planckaert) verkozen immers de beschutting van de grote groep. Alleen de Belgische kampioenstrui van Pollentier was af en toe op kop daarvan te zien. De anderen wachtten rustig de finale af.

Een eindstrijd met een verrassend scena­rio. Want niet Marc Demeyer zou Ulven­hout op zijn naam brengen. De winnaar van Parijs-Roubaix 1976 moest tevreden zijn met de speciale prijs voor het 5-ron­den-klassement (een afwasmachine). De vetste buit bleek voor „patron" Freddy bestemd.

Zes toeren voor het einde rukte Maertens zich - met Van Katwijk en Verbeeck - los uit de meute. Met de pols nog steeds in het gips kon hij in nauwelijks twee kilometer bijna een minuut voorsprong nemen. Zou Ulvenhout dan toch nog een aardig spurtje krijgen met drie rappe mannen voorop? Nee hoor. Verbeeck (weer helemaal genezen van zijn knie­kwetsuur en bezig aan zijn laatste sei­zoen) wees bij de ,bel" al op een aflopen­de voortube. En ook Fons van Katwijk (in het shirt van de Zeepcentrale uit Deinze een van de actiefste renners) kon niet met Maertens duelleren. Freddy won - voor de 38e keer dit seizoen - met voorsprong. Voor de grote groep uit (Huisjes was de rapste) eindigde Andre Gevers nog als vierde.

BRON: HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. Freddy Maertens (Belgid), 2. Fons van Katwijk (Oploo), 3. Frans Verbeeck (Belgie), 4. Andre Gevers (Erp), 5. Jan Huis­jes (Almelo), 6. Jan van Katwijk (Bladel), 7. Walter Planckaert (Belgii~), 8. Jan Krekels (Sittard), 9. Jan Brinkman (Rotterdam), 10. Jos Jacobs (Belgie), 11. Ben Janbroers, 12. Gerrie van Gerwen, 13. Nico Been, 15. Roelof Groen, 16. Jan Aling, 17. Jan Breur, 18. Tino Tabak, 19. Laurie Venn, 20. Ko Blok, 21. Cees Stam, 22. Jos Schipper, 23. Gerard Kamper, 24. Gerard Wesselius, 25. Gerard Vianen, 27. Ludo Peeters, 28. Nidi den Hertog, 29. Ton Zuiker, 30. Aldert Jongkind.

Junioren: 1. Hans Plugers (Eindhoven), 2. P. Heeren (Sprundel), 3. R. Seuntiens (Bladel), 4. P. Hofland (Roosendaal), 5. Th. Luijten (Stein), 6. H. Frijters (Moerdijk, 7. P. Hoe­bink (Almelo), 8. L. Oosterhof (Noordlaren), 9. D. Evers (Sprundel), 10. E. Dagelo (Nijver­dal ).

Liefhebbers: 1. Klaas v. Duivenvoorde (Noord­vAik), 2. W. Wielhouwer (Sommelsdijk), 3. R. Carpentier (Belgie), 4. G. Plieger (Ameide), 5. M. van Brussel (Oude Tonge), 6. P. Kiviets (Breda), 7. S. van Dongen (Middelharnis), 8. H. Hoek (Rotterdam), 9. K. Tolhoek (Yer­seke), 10. L. Wassenburg (Amsterdam).

Amateurs: 1. Ad Prinsen (Raamsdonksveer), 2. Bas van Lamoen (Rosmalen), 3. Johan van de Velde (Rbsbergen), 4. Toon van der Steen (Etten), 5. Fred Brand (Dordrecht), 6. Johan Kuiken (Amsterdam), 7. Toine van de Bunder (IJzendijke), 8. Michel Jacobs (Bingelrade), 9. Piet Versteeg (Giessenburg), 10. Ruud van de Rakt (Breda).

Twee nationale selecties reden bovendien een ploegachtervolging over 13 ronden (20 km). Het werd geen succes, want de A-ploeg (Mutsaars, Kuys, Hassink en Prinsen) moest al snel zonder Hassink verder en verloor, na te zijn ingehaald door de jongere B-groep (Havik, Van Est, Oosterbosch en Bierings), ook nog eens Prinsen. De tijd -van de jeugd: 27 min. 19,13 sec.

 

URETERP.(1977.06.29)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. W. Vlot, 3. D. Lolkema, 4. A. Raven, 5. G. Robbe, 6. W. Pool, 7. A. Nieuwenhuis, 8. G. Schalk, 9. B. Groen, 10. G. Bruinsma.

 

USQUERT.(1977.08.07)

Amateurs: 1. D. Timmer, 2. R. Akker, 3. F. Jansen, 4. E. Gevers, 5. G. Bouwman, 6. R. de Veer, 7. L. Hollemans, 8. J. Feiken, 9. F. Hoving, 10. M. Wekema.

Junioren: 1. J. Schippers, 2. T. Hoving, 3. J. Slendebroek, 4. J. Drost, 5. H. Lammertink, 6. J. Jongsma, 7. B. Gankema, 8. P. J. v. Dijk, 9. B. Hoekstra, 10. G. Takens.

Amateurs dernykoers: le serie: 1. R. Akker, 2. P. Hoekstra, 3. J. Lammer- tink, 4. D. Tim­mer, 5. A. Boskamp, 6. N. v. Geenen, 7. G. Schipper, 8. N. Hilberink;

Amateurs dernykoers: 2e serie: 1. R. Ak­ker, 2. R. de Veer, 3. D. Timmer, 4. F. Janson, 5. F. Hoving, 6. L. Hollemans, 7. G. Bouwman, 8. E. Gevers, 9. M. Wekema, 10. J. Feiken.

 

UTRECHT.(197.04.30)

Amateurs: 1. G. Ratterman, 2. B. v. d. Broek, 3. A. Kraan, 4. B. Lambo, 5. E. Geserick, 6. J. Sandbrink, 7. R. Borst, 8. Th. Noy, 9. A. Jouvenaar, 10. P. Zijerveld.

Liefhebbers: 1. K. Bokma, 2. H. v. Leeuwen, 3. J. v. Leeuwen, 4. F. v. d. Helder, 5. C. Hoogervorst, 6. J. Huigen, 7. G. Fennis, 8. F. Swart, 9. H. v. Schaik, 10. E. v. d. Kraak.

Veteranen: 1. H. v. Hoek, 2. S. Koevermans, 3. A. Veenendaal, 4. C. Kreek, 5. J. Koolhof, 6. J. Barens, 7. A. Kalee, 8. N. Regter, 9. P. Berrens, 10. K. v. Nimwegen.

 

UTRECHT.OVERVECHT.(1977.09.18)

Nieuwelingen: 1. N. Oord, 2. M. v. d. Steen, 3. L. v. Mook, 4. H. Nieuwenhuis, 5. M. Stroo­snijder, 6. R. Klabbers, 7. B. de Bruin, 8. R. de Groot, 9. K. Kolsteeg, 10. Sj. v. d. Akker.

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. H. Hoek, 3. W. v. Dok, 4. K. v. Nimmegen, 5. A. Kalee, 6. P. Steenvoorden, 7. N. Regter, 8. J. Dolder­man, 9. B. Solaro, 10. B. Wieles.

Liefhebbers: 1. F. Okkerse, 2. A. de Groot, 3. J. v. Dijk, 4. K. Duiven- voorden, 5. B. v. d. Heuvel, 6. R. v. Melis, 7. G. v. d. Hoef, 8. W, Gramser, 9. C. Paic, 10. J. Nieuwenhuizen.

 

UTRECHT.ZUILEN.(1977.06.15)

Amateurs: 1. H. Ponsteen, 2. J. Nederlof, 3. M. v. Veer, 4. Th. de Rooy, 5. B. v. d. Broek, 6. C. v. Helvoort, 7. J. Klomp, 8. B. Maas, 9. J. Elburg, 10. P. Koeleman.

 

VAASSEN.(1977.07.13)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. W. Pater, 3. H. Boom, 4. W. Albersen, 5. H. de Boer, 6. D. v. Wijhe, 7. J. Nederlof, 8. E. Koersen, 9. J. Rijkhoff, 10. A. Veelers.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. L. v. d. Berg, 3. A. de Groot, 4. B. Boom, 5. A. Veenendaal, 6. J. Hup, 7. K. Bokma, 8. J. Pluimers, 9. K. Duivenvoorden, 10. J. Bergkotte.

 

VALKENBURG.(197.09.09)

Eddy Merckx noodgedwongen als toeschouwer in Geulstadje

HENNIE KUIPER soleert naar zege in 5e Nacht van Valkenburg

„Eddy Merckx mag op doktersadvies niet starten." Deze teleurstellende mededeling van speaker Chris Delbressine viel tijdens het eerste onderdeel van de Nacht van Valkenburg, een koppeltijdrit over 2200 meter, te beluisteren. De circa 15.000 toe­schouwers hechtten aanvankelijk weinig geloof aan de reden van Merckx' abcentie. Later op de avond van deze negende september werd het anders. In gezelschap van echtgenote Claudine maakte Eddy Merckx toch nog zijn opwachting in Valkenburg. Weliswaar slechts als toeschouwer, maar de aanwezigheid van de vijfvoudige Tour de France-winnaar („getroffen door een virus en daardoor enige tijd uitgeschakeld") werd door de aanwezigen rond het elfhonderd meter lange parkoers ten zeerste gewaardeerd.

„Een fijne sportman, deze Eddy Merckx," zeiden de organisatoren Huub Marx en Firmin Philips. “Zonder enige financiele vergoeding is hij naar Limburg gekomen. Velen van zijn collega's zouden volstaan hebben met de mededeling dat koersen op doktersadvies niet mogelijk was."

De vijfde Nacht van Valkenburg was, traditiegetrouw, een mengeling van sport en show. Tussen de verschillende pro­gramma-onderdelen eiste de show zelfs zoveel tijd op, dat het slotcriterium bij voorbaat reeds van zestig tot vijftig ron­den ingekort moest worden. In dit crite­rium lag het tempo van de 28 beroeps­renners (15 Nederlanders, 12 Belgen en de Duitser Klaus-Peter Thaler) erg hoog. Zo hoog, dat ontsnappingen onmogelijk tot stand konden komen. Drie ronden voor het einde (na 52 van de 55 km) was het niettemin raak. Hennie Kuiper kon zich toen van zijn concurrenten distan­cieren. Aan de eindstreep had hij welis­waar nog maar twee seconden over, maar de winst was voldoende om de kijkers in jubelstemming te brengen. Tevens om de hardop uitgesproken prognoses nabij het jury-platform, in de slotfase van de koers, realiteit te maken.

De sprint van het peloton leverde (voor de jury althans) nog even problemen op. In eerste instantie werd Sercu tot snelste finisher van de hoofdmacht uitgeroepen. Die fout kon snel gecorrigeerd worden. Tenslotte bleek Bennie Schepmans even­min als tweede gehandhaafd te kunnen worden. Die plaats kwam, officieel, bij Fons van Katwijk terecht.

Roger de Vlaeminck en Marc Demeyer werden in de eerste uren van de “Nacht" eveneens gehuldigd. Het Belgische duo (Brooklyn-Flandria) won namelijk de koppeltijdrit over twee ronden (2400 me­ter), met minder dan een halve seconde voorsprong op het Duits-Belgische twee­tal Thaler en Verbeeck. Best geklasseerd Nederlands koppel was Theo Smit-Jos Schipper. De derde plaats was voor deze equipe weggelegd.

In de afvalrit moest Gerrie Knetemann als eerste van de 28 deelnemers het par­koers verlaten. Het draaide uiteindelijk op een eindrush tussen Rik van Linden, Klaus-Peter Thaler en Gerben Karstens uit, een sprint die in genoemde volgorde de ontknoping vond.

Hennie Kuiper (criterium), Rik van Lin­den (afvalrit) en De Vlaeminck-Demeyer (koppeltijdrit) waren overigens niet de enige winnaars in Valkenburg. De 55 km race gold namelijk tevens als clubkam­pioenschap van de Tour- en Wielerclub Maastricht. Van de twee deelnemers hier­aan, Fred Rompelberg en Wim Kelleners, was Rompelberg de beste finisher. Hij eindigde als elfde en werd daarmee prof­kampioen van mijn vereniging.

BRON: WIEL VERHESEN

Beroepsrenners: 1. Hennie Kuiper 55 km in 1.12.05, 2 op 2 sec. Fons van Katwijk, 3. Bennie Schepmans (B.), 4. Gerben Karstens, 5. Frans Verbeeck (B.), 6. Rik van Linden (B.), 7. Theo Smit, 8. Cees Priem, 9. Klaus-Peter Thaler (Did.), 10. Alex van Linden (B.), 11. Fred Rompelberg, 12. Wim Kelleners, 13. Walter Planckaert (B.), 14. Piet van Katwijk, 15. Henk Lubberding, 16. Jos Bruyere (B.), 17. Cees Bal, 18. Jos Huisjes, 19. Roger de Vlaeminck (B.), 20. Frans van Looy (B.), 21. Gerrie Knetemann, 22. Willy Debosscher (B.), 23. Patrick Sercu (B.), 24. Marc Demeyer, 25. Jos Schipper, 26. Fedor den Hertog, 27. Jan Raas, 28. Ferdinand Bracke (B.), allen z.t. als Fons van Katwijk.

Uitslag afvalrit: 1. Rik van Linden, 2. Klaus­Peter Thaler, 3. Gerben Karstens, 4. Fons van Katwljk, 5. Frans Verbeeck, 6. Theo Smit, 7. Fedor den Hertog, 8. Bennie Schep­mans, 9. Jos Bruyre, 10. Jan Huisjes.

Uitslag koppeltijdrit: 1. De Vlaeminck-De­meyer 2200 meter in 2 min 42,98 sec., 2. Ver­beeck-Thaler 2.43,33, 3. Smit-Schipper 2.44,19, 4. Karstens-Lubberding 2.45,61, 5. Rik en Alex van Linden 2.45,60, 6. Knetemann-Kui­per 2.46,33, 7. Fons en Piet van Katwijk 2.46,83, 8. Raas-Fedor den Hertog 2.46,93, 9. Sercu-Walter Planckaert (vervanger van Merckx) 2.48,83, 10. Bruyere-Bal 2.49,70. 11. Kelleners-Huisjes 2.50,30, 12. Priem-Rompel­berg 2.51,49, 13. Schepmans-Van Looy 2.53,20, 14. Bracke-Debosscher 2.53,80.

 

VALKENSWAARD.(1977.05.22)

Amateurs: 1. G. Tabak, 2. B. v. Lamoen, 3. P. Tijssen, 4. P. Winnen, 5. C. Spapens, 6. B. v. d. Stelt, 7. D. Gompen, 8. A. v. Hooft, 9. T. Oud-shourn, 10. T. Tuit.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. P. Pieters, 3. J. v. Asten, 4. W. Reijnders, 5. H. Baudion, 6. N. Martens, 7. R. Been, 8. R. Hakkert, 9. J. v. Lierop, 10. F. Loumers.

Veteranen: 1. J. Mertens (Belgie), 2. J. v. Geest, 3. A. Janssen (Belgie), 4. A. v. d. Bosch (Belgie), 5. B. Wieles, 6. T. v. Herwer­den, 7. J. Carpentier (Belgie), 8. H. Brink­man, 9. G. Kouwenhoven, 10. M. Brok.

Liefhebbers: 1. A. v. Melis, 2. N. Koot, 3. S. Bakermans, 4. A. v. d. Wester- laken, 5. D. Vis­ser, 6. H. v. Leent, 7. A. Roelofs, 8. M. Slee­gers, 9. J. Rikken, 10. G. Draaljer.

 

VALKENSWAARD.(1977.08.10)

Twintigduizend toeschouwers in Valkenswaard

RIK VAN LINDEN klopt vijf medeviuchters in de sprint

De beslissende slag in het tweeds Stella Artois Profcriterium van Valkenswaard, dat op woensdag 10 augustus werd ver­reden, viel op ongeveer 15 kilometer voor het einde. De aanlei­ding voor het slotgevecht was de Westduitser Didi Thurau. Herhaaldelijk trachtte bij alleen of in gezelschap van enkele anderen weg te komen, maar telkens was het vooral Joop Zoetemelk, goed bijgestaan door ploegmaat Barry Hoban, die Thurau ging kortwieken. Toen een laatste poging van de ren­ner waarin velen een toekomstige Tourwinnaar zien, werd ver­ijdeld, sprong plotseling Gerrie Knetemann de ruimte in. Hij had meer succes. Kreeg de snelle Belgen Rik van Linden en Frans Verbeeck in zijn kielzog mee en iets later sloten ook Jos Schipper, Fons van Katwijk en de revelatie van de avond, de tegenwoordig in Eindhoven woonachtige Co Hoogendoorn, aan. Deze zes vonden elkaar en werkten zeer goed samen, Dit resul­teerde na enkele ronden al in een ruime voorsprong en met nog 10 km te rijden was het duidelijk dat dit groepje niet meer ver­ontrust zou worden. Knetemann trachtte enkele keren te ont­komen, beducht voor het eindschot van Van Linden, maar het was vergeefs.

Wat gedacht werd, kwam ook uit. Rik van Linden zette zich bij het uitkomen van de laatste bocht aan de leiding en hoewel vooral de jonge Fons van Katwijk dicht in de buurt bleef, had de Antwerpenaar weinig moeite om de eerste prijs, een bedrag van 1000 gulden, in ontvangst te kunnen nemen. Fons van Katwijk word tweede en Frans Verbeeck, de 36-jarige prof uit de Belgische provincie Brabant, werd naar de derde plaats verwezen.

Met deze sprint van zes renners kwam er een einde aan een vooral in de eerste 50 kilometer zeer levendige wedstrijd. Een strijd die vooral tussen de twintigste en dertigste kilometer hoog oplaaide en waarin Knetemann een groot aandeel had.

Voordat het echter zover was, was er toch nog het een en ander aan vooraf gegaan. Het startschot, dat werd gelost door de Stella Artois-directeur de heer J. A. Heijmans, moest enkele minuten op zich laten wachten vanwege een toch wel pijnlijk incident. Enkele door de organisatoren niet gecontracteerde Nederlandse beroepsrenners waren toch naar Valkenswaard ge­komen en hadden van degene die belast was met het uitreiken van de rugnummers, een nummerplaat gekregen. Hierdoor stond bijvoorbeeld Wim de Ruiter, de renner uit Hattem, op de eerste rij toen bij door organisator Wim Amels word gesom­meerd te vertrekken. De Ruiter weigerde, wat tot gevolg had dat er een heftige discussie ontstond tussen speaker Jaap Amels, die op dat moment vergat dat hij tot het jurykorps be­hoorde, en o.a. Jan van Stee, de coordinator van de SBB. Ook Piet de Jong uit Tilburg mengde zich in het debat. Hij was ook een van de renners, die niet tot de wedstrijd worden toegelaten.

Toch een geval om over na te denken. Terwijl een aantal Span­jaarden en Liechtensteiners wel mocht vertrekken, moesten Nederlandse renners thuisbiijven omdat ze niet goed genoeg zijn of niet tot een gesponsorde groep behoren. Wanneer er hoge sommen worden betaald voor een handvol buitenlandse vedetten, maken die enkele honderden guldens voor Nederlandse coureurs ook niets uit. Misschien ligt hier een taak voor de KNWU, die misschien zou kunnen stellen dat geen enkele or­ganisator gerechtigd is Nederlandse renners, die reglementair juist inschrijven, te weigeren.

Nadat de kruitdamp was opgetrokken, startten de 58 deel­nemers voor een afstand van 100 km ofwel 65 ronden. Na enkele schermutselingen viel na tien kilometer de eerste serieu­ze ontsnapping te noteren. Knetemann, altijd strijdlustig en een graag geziene renner bij het publiek, ging voorop rijden en kreeg een ronde later gezelschap van Roger Rosiers, Gerben Karstens, Cees Bal en Co Hoogendoorn. Dit zestal liep in korte tijd enkele honderden meters van de groep weg. Een groep die veelal op sleeptouw werd genomen door Jos Schipper. Hij kreeg echter weinig steun van de overigen, die zich door de voor­sprong van de leiders niet lieten verontrusten. Onder leiding van Klaus Peter Thaler werd na 30 kilometer de achtervolging ingezet, maar de Duitser reed zo hard dat hij alleen naar de kopgroep „zeilde". Even later sloten ook de anderen aan. Dat wil zeggen in eerste instantie een groep van tien renners, maar kort hierna sleepte Joop Zoetemelk, bijgestaan door Lucien van Imps en Hennie Kuiper, de rest van de groep op de eersten. Dit met uitzondering van nationaal kampioen Fedor den Hertog, die zich op dit parkoers, in de duisternis, niet thuisvoelde en al snel voeling verloor. Nadat bij ongeveer halfkoers op een rondo was gezet, moest hij 10 kilometer verder weer lossen en dat bleek voor Fedor het einde van de avond te betekenen.

Met nog 25 kilometer voor de wielen trachtte Zoetemelk, samen met Gerrie van Gerwen en de Berg Willem Peeters, de slag thuis te halen. Nu reageerde echter Didi Thurau als een furie, om even later zelf op de vlucht te gaan. Ook hij kreeg echter geen vrijheid van handelen. Op het moment dat de Duitser werd teruggepakt en het tempo aanzienlijk daalde, sloeg Knetemann toe. De een keek naar de ander en omdat niemand bereid bleek de kastanjes uit het vuur te halen, bleven de zes leiders, de Amsterdamse Brabander had inmiddels gezelschap gekregen van de renners die wij in de aanhef noemden, voorop. Hennie Kuiper reed in de slotfase een tube aan flarden en gaf op.BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. Rik van Linden (B.) 100 km in 2.13.61, 2. Fons van Kat­wijk (Oploo), 3. Frans Verbeeck (B.), 4. Jos Schipper (Kwadendamme), 5. Genie Knetemann (Huliberger4, 6. Co Hoogendoorn (Eindhoven), 7. op 45 sec. Piet van Katwijk (Mill), 8. Cees Bal (Kwadendamme), 9. op 53 sec. Fons de Bal (B.), 10. Gerben Karstens (Prinsenbeek), 11. Klaus Peter Thaler (W.-Dld.), 12. Jan van Katwijk (Bladel), 13. Joop Zoetemelk (Fr.), 14. op 1.03 min. Alex van Linden (B.), 15. Jan Huisjes (Almelo), 16. op 1.09 min. Barry Hoban (Eng.), 17. Jose de Cauwer (B.), 18. Herman van Springel (BJ, 19. Willy in 't Ven (B.), 20. Theo Smit (Amsterdam), 21. Jan Aling (Bladel), 22. R. Hermann (Latein), 23. Gerrie van Gerwen (Olland), 24. Roger Rosiers (Belgie), 25. Donald Allan (Austr), 26. A. Gevers (Schijndel), 27. Jan Raas ('s-Heeren­hoek), 28. J. Vogels (L.stein), 29. Tino Tabak (Egmond), 30. Roger Swerts (B.).

Junioren: 1. H. Plugers, 2. T. Appeldoorn, 3. H. v. IJzendoorn, 4. P. Damen, 5. B. Zoon­tiens, 6. R. Lemmens, 7. H. Frijters, 8. R. Motke, 9. H. v. Loon, 10. P. Dekkers.

 

VALTHE.(1977.09.11)

Nieuwelingen: 1. J. Arends, 2. W. Bartol, 3. H. Kriise, 4. D. Schaafsma, 5. K. v. d. Kooi, 6. D. Pots, 7. F. Nijhuis, 8. J. Koster, 9. E. Breider, 10. S. Oosting.

 

VEENDAM.(1977.08.31)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. G. Bouwman, 3. R. Akker, 4. D. v. Wijhe, 5. J. Spijker, 6. J. H. Koops, 7. E. Nieuwenhuis, 8. A. Koster, 9. M. de Veer, 10. J. Feiken.

 

VEENENDAAL.(1977.04.16)

Nieuwelingen: 1. S. de Vos, 2. P. Pieters, 3. H. Havik, 4. P. Meerburg, 5. J. v. Dijk, 6. W. Kroon, 7. J. v. Asten, 8. R. Gomes, 9. P. v. Gessel, 10. H. Akkermans.

 

VEENENDAAL.(1977.06.25)

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. G. v. Lejjen, 3. J. Schipper, 4. P. Meerburg, 5. S. de Vos, 6. M. Teunissen, 7. H. Emens, 8. E. Herme­ling, 9. J. v. Asten, 10. J. Koster.

Junioren: 1. B. Nugteren, 2. J. Drost, 3. A. v. Moorselaar, 4. A. Hoogeveen, 5. E. Dorge­lo, 6. W. de Bru(jn, 7. H. v. Loon, 8. M. Roe­lofs, 9. P. v. d. Eng, 10. P. Steyn.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. J. v. Leeuwen, 3. H. v. Piere, 4. B. Jansen, 5. K. Bokma, 6. K. v. Duivenvoorde, 7. C. Hoogervorst, 8. J. de Boer, 9. J. Nieuwenhuizen, 10. H. v. Leeuwen.

 

VEGHEL.(1977.09.04)

Amateurs: 1. G. v. d. Sterren, 2. A. Versluis, 3. A. v. Houwelingen, 4. W. v. Steenis, 5. Fr. Francissen, 6. H. v. Piere, 7. Th. Gevers, 8. B. v. Lamoen, 9. J. v. Houwelingen, 10. F. Jan­sen.

Nieuwelingen: 1. C. Heeren, 2. H. Havik, 3. H. de Vries, 4. A. Harren, 5. H. Maartens, 6. J. Gadde, 7. P. de Groot, 8. K. Evers, 9. W. v. d. Wijst, 10. G. v. d. Pas.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. A. Wijnands, 3. P. Damen, 4. A. v. Moorselaar, 5. J. Jongsma, 6. B. Zoontjens, 7. R. Seuntiens, 8. H. v. Loon, 9. Adri v. d. Poel, 10. P. Dekkers.

 

VELDDRIEL.(1977.08.20)

Amateurs: 1. E. v. Kessel, 2. A. Prinsen, 3. J. v. Houwelingen, 4. A. Hoezen, 5. G. Bouwman, 6. H. Rlikers, 7. G. v. d. Sterren, 8. L. v. Wely, 9. E. Gevers, 10. H. Lunenburg.

Veteranen: 1. B. Boom, 2. A. Veenendaal, 3. P. Berrens, 4. J. v. Geest, 5. A. KaMe, 6. R. Meeldijk, 7. J. Jonker, 8. N. Regter, 9. B. Slangen, 10. T. Wammes.

 

VELDHOVEN.(1977.04.16)

Liefhebbers: 1. H. v. Leent, 2. B. Janssen, 3. B. Poelstra, 4. M. Sleegers, 5. B. v. d. Heuvel, 6. Marsman, 7. B. Slangen, 8. R. de Meester, 9. R. v. d. Heyden, 10. Fr. v. Lokven.

 

VELDHOVEN.(1977.08.27)

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. C. Zoontjens, 3. H. Senders, 4. M. Haast, 5. G. Oosterbosch, 6. F. Francissen, 7. P. Nederlof, 8. C. Tuit, 9. G. Tabak, 10. P. v. Lieshout.

Nieuwelingen: 1. H. Akkermans, 2. P. Pieters, 3. P. Meerburg, 4. W. Demandt, 5. A. Stevens, 6. K. Evers, 7. P. v. Gessel, 8. L. Nevels, 9. M. v. Borne, 10. P. de Jong.

Liefhebbers-veteranen: 1. A. Wennekes, 2. J. v. Weert, 3. W. Brouwers, 4. L. v. d. Berg, 5. W. Gramser, 6. W. ReUnderz, 7. P. v. d. Berg, 8. J. de Keijzer, 9. G. v. d. Boogaard, 10. M. v. d. Oever.

 

VENHUIZEN.(1977.06.19)

Amateurs: 1. G. Slot, 2. A. Koster, 3. R. Kos, 4. L. Westrus, 5. E. Hopman, 6. D. Lolkema, 7. J. Butter, 8. D. Zeeman, 9. T. Rood, 10. M. Pronk.

Liefhebbers: 1. J. v. Leeuwen, 2. H. v. Piere, 3. A. Eriks, 4. J. Dekker, 5. P. Hoornstra, 6. H. v. Leeuwen, 7. S. v. 't Hof, 8. F. Bakhui­sen, 9. L. Suiker, 10. R. de Vries.

 

VIERSTROMENLANDRONDE.(1977.06.21)

Arie Hassink flonkert in Vierstromenland-Ronde

De in het e1fde jaar van haar bestaan zeer volwassen en klas­siek geworden Vierstromenland-Ronde leverde dinsdag 21 juni midden op de avond voor een zeer talrijk publiek - dat stadje Tiel schijnt aardig wielrenminded te zijn!  - een zege op voor de ranke Arie Hassink. Een bevestiging van zijn puike conditie en vorm, zo zelfs dat de door de Betuwse dreven en over de talrrjke dijken prachtig koersende Gerrit Mohhnann, wat een fraaie 3e plaats opleverde, zo kort voor het nationale kampioen­schap op de weg over Arie Hassink durfde zeggen: “Dat kam­pioenschap winnen, dat gaat er toch maar een doen: Arie Has­sink."

Of dat ook is gebeurd kunt u eveneens uitgebreid in deze ,Wie­lersport" lezen. Maar Mohlmanns bewering doet weinig af aan het feit af Hassink wel of niet in Limburg het winnaarstricot om de schouders heeft gekregen. De woorden van Mohlmann, die op de weg de laatste tijd voortreffelijk tussen de wielen zit, bevestigden alleen maar dat deze 11e Vierstromenland-Ronde in Arie Hassink een groot winnaar had gekregen. Wat een gran­dioos coureur, die ijzersterke Needenaar met zijn weergaloze tred en bovendien begiftigd met een scherp koersinzicht. Dit laatste ook dit keer weer een van de sterke punten waarop Arie Hassink zijn zege opbouwde.

Scherpe blik

Ditmaal overzag de Amstel-coureur het veld medestrijders met de scherpe blik van een adelaar die zijn prooi beloert. Van hem mochten gerust vier man al 18 km na het vertrek uit Tiel op de vlucht gaan en bijna 65 km wegblijven. Want Hassink had al gauw gezien, dat het groepje mannen als Martin v. d. Bergh, Joep de Ruiter van de gastgevende vereniging De Batauwers - strakke regie, soepellopende organisatie -, Piet Kuys en Henk Nieuwdorp geen kandidaat voor de zege in deze zware kilometers tellende klassieker kon zijn. Mohlmann fietste aardig wat uit de kast om dat viertal terug te halen, wat in de buurt van Randwijk (±82 km) dan ook lukte. Arie Hassink liet zich tactischerwijs vooraan (nog) niet zien, maar bracht zijn krachten pas in het geding toen kort daarna bij Opheusden een eerste waaier van 16 renners werd gevormd; met Leo van Vliet, Pirard en Mohlmann was Amstel sterk vertegenwoordigd. Verder fietsen o.a. Bart van Est, weer Piet Kuys, die na z'n eerste mislukte ontsnapping bleef braveren, Bas van Lamoen, Roel Akker en Martin Havik in die voorste gelederen, waarbij enkele kilometers verder tien renners zich vervoegden, zoals Giel v. d. Sterren, Adri van Houwelingen, die voor zijn talrijke publiek verderop in Heesselt niet achter wilde blijven en Jo Maas. Michel Jacobs, huilend op de fiets omdat het Betuwse landschap hem een aantal van hooikoorts had bezorgd, en Hans Koot, bij wie de “snee" er wat uit is misten die slag.

Felle demarrages

Zesentwintig voornamelijk lange-afstanders derhalve voorin, toen het na 100 km richting Eck en Wiel ging. Spoedig daarna moesten drie van de stoere vluchters van het eerste uur hun doldrieste ontsnapping met vele minuten achterstand bekopen. Toen ook begon deze Vierstromenland-Ronde zich te ontwik­kelen tot een zeer attractief schouwspel, waarin steeds weer fellle demarrages te zien waren. Leo van Vliet, Adri van Hou­welingen en Jo Maas plaatsten in de buurt van de Prinses Ma­rijkesluis (106 km) onder Rijswijk met de eerste jump wat schoten voor de boeg en vervolgens bij Culemborg (121 km) vuurden weer Leo van Vliet en Giel v. d. Sterren tezamen met Piet v. d. Kruys, Bas van Lamoen, Mat Pronk en Hans Lange­rijs een aantal aanvalsschoten af, kaliber losse flodder evenwel.

Ontknoping

De ontknoping van de strijd die de definitieve beslissing zou inleiden kwam in de buurt van Beesd, een kleine 50 km voor de eindstreep. Hassink, Mohlmann, Bierings, Kuys, die niet klein te krijgen was, Akker, Langerijs - slim rijdend zonder overwerk te doen- en Johan v. d. Velde, die later uit deze kop­groep van zeven door pech verdween, maakten zich snel van de rest verwijderend los van de anderen en bereikten bij Waardenburg (154 km) hun grootste voorsprong van 1.13 min., later geredu­ceerd tot 50 sec.

Nog een keer - en dat was 10 km voor de finish - tastte Arie Hassink de krach­ten van zijn medevluchters aan. Met Langerijs demarreerde de Needenaar nog­maals, hoofdzakelijk om zich van Gerrit Mohlmann te ontdoen, die van de voor­hoede de best op maat gesneden sprint op het wegdek kan leggen.

„Niets forceren, dacht ik," zei Hassink na afloop. En hij deed het ook niet. Gerrit Mohlmann met genoeg kermiskoers-kilo­meters in de benen maar te weinig echte voor het grotere werk, kwam dan ook niet meer mee. “Jammer, ik bleef even zitten," vertelde Mohlmann, „en toen kon ik Arie niet meer volgen. Maar vergeet niet: Arie reed gewoon erg goed," aldus het bekwaam- heidsbrevet dat de Beek­bergenaar aan zijn Amstel-ploegmakker meegaf.

Simpel afgeschud

Hans Langerijs poogde nog wel Hassink bij te houden, maar die tour de force liep op niets uit. Arie Hassink, die kilometers heeft “gevreten" in etappenkoersen - „ik maak me nooit zorgen als er renners weg zijn, die gewoonlijk criteria rijden van zo'n 70, 80 kilometers, die klappen bij 100 km toch wel inelkaar" - had niet de minste moeite ook de laatste van zijn concurrenten simpeltjes van zich af te schudden en werd de gevierde winnaar van deze bijkans windstille Vierstromen­land-Ronde, een glorie die mede afstraal­de van het gezicht van Herman Krott. Hij mocht lachen, da's logisch he!

Miss De Nieuwe Krant Margaret Koele­meyer was eerlijk met het genen van de ere-kusjes: voor Mholmann, Langerijs en Hassink ieder drie. Ja, als je ook zo maar een dag Ronde-miss bent kun je niet we­ten dat Hassink er echt wel meer had verdiend, nadat hij daar langs de Be­tuwse boomgaarden, over dijken en dijk­jes zo'n “dijk van een wedstrijd" had ge­reden. Of beter luisteren naar het vak­kundige spraakwater dat microfonist Rini Hermse daar aan de meet in Tiel over het veeltallige publiek uitstrooide. Dat was even boeiend als deze Vierstro­menland-Ronde in eindfase zelve.

BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Amateurs(30 prijswinnaars, 53 renners aan de finish) : 1. Arie Has­sink (Neede), Amstel 170 km in 4.08.40; 2. Hans Langenrijs (Blokker), Elite-Ketting-Shimano; 3. Gerrit Mohlmann (Beekbergen), Amstel 4.09.08; 4. Piet Kuys (Vlijmen), Batavus; 5. Guus Bierings (Uden), Jan van Erp Tegels; 6. Roelof Akker (Winsum), Bossche Staalbouw­-Eurochemie; 7. Adri van Houwelingen (Heesselt), Amstel 4.09.35; 8. Piet v. d. Kruys (Helmond), Van Erp; 9. Leo van Vliet (Honselers­dltk), Amstel 4.09.47; 10. Martin Havik (Strijen), Elite; 11. Bart van Est (Dinteloord), Van Erp; 12. Johan v. d. Velde (Rijsbergen), Union­-Freetime; 13. Frits Pirard (Breda), Amstel 4.10.00; 14. Jo Maas (Amby), Driessen Stoffen-Optilon; 15. Giel v. d. Sterren (Haarsteeg), R&B Glas-Verhallen 4.14.00; 16. Harrie Lunenburg (Looobroek), Toe­bast Tegels; 17. Jos Weber (Best), Markthof-Den Haag; 18. Piet van Leeuwen (Hilvarenbeek), Van Erp 4.14.30; 19. Bas van Lamoen (Rosmalen), Batavus 4.16.05; 20. Tonnie Huyzen (Kloetinge), Batavus; 21. Geert Schipper (Ter Apel), Batavus; 22. Rene Kos (Warmenhuizen), Markthof; 23. Johnny Konings (Sprundel), Union 4.16.55; 24. Johan v. d. Weide (Amsterdam), Markthof; 25. Sjaak van Hooft (Kerkdriel), Van Maurik Lakken; 26. Ad Verstljlen (St. Willebrord), Union; 27. Hans Koot (Eindhoven), Van Erp; 28. Henk Nieuwdorp (Wemel­dinge), Driessen; 29. Kees v. d. Wereld (Nieuwkoop), Elite 14.17.20; 30. A. Bongers (Heerlen), Elite.

Ploegenklassement: 1. Amstel Bier 11 pnt., 2. Jan van Erp Tegels 24 pnt., 3. Elite-Ketting-Shimano 41 pnt., 4. Batavus 43 pnt., 5. Union­-Freetime 61 pnt., 6. Markthof-Den Haag 63 pnt., 7. v. d. Heijden Meubeleen 88 pnt., 8. NWV Groningen-Bergen Financieringen 112 pmt., 9. Frans Toebast Tegels 114 pnt., 10. WTC Woerden-Lucky Star Jeans 127 pnt.

 

VLAARDINGEN.(1977.05.07)

Amateurs: 1. T. Griep, 2. E. Waasdorp, 3. P. Versteeg, 4. C. de Kleine, 5. G. St. Nicolaas, 6. C. Berkouwer, 7. G. de Wit, 8. H. v. d. Berg, 9. A. Kraan, 10. J. Zuijdweg.

Veteranen: 1. H. Brinkman, 2. J. Barens, 3. L. v. d. Vlier, 4. H. Buis, 5. K. v. Nimwegen, 6. Sj. Koevermans, 7. L. Hagman, 8. R. Meel­dijk, 9. J. v. Geest, 10. W. v. Putten.

Liefhebbers: 1. R. Koppers, 2. J. Zwaan, 3. E. de Vos, 4. J. de Keijzer, 5. J. Hofman, 6. P. Damen, 7. K. Duivenvoorde, 8. L. v. d. Berg, 9. B. v. d. Hulst, 10. C. v. d. Hulst.

Nieuwelingen: 1. H. Akkermans, 2. T. v. Vliet, 3. R. Koppert, 4. H. Havik, 5. A. Jansen, 6. G. Walstock, 7. G. Solleveld, 8. J. v. Asten, 9. R. Wiese, 10. W. v. d. Burgh.

 

VLAGTWEDDE.(1977.07.10)

Amateurs: 1. B. Scheuneman, 2. E. Keizer, 3. R. v. Trigt, 4. G. Schipper, 5. L. Hollemans, 6. J. v. Dijk, 7. B. Bathoorn, 8. B, Duit, 9. A. Koster, 10. B. Wekema.

Eindklassement: 1. A. Koster, 2. B. Scheune­man, 3. P. Hoekstra, 4. B. Wekema, 5. G. Schipper, 6. E. Keizer, 7. L. Hollemans, 8. A. Raven, 9. B. Duit, 10. R. v. Trigt.

Junioren: 1. J. Vos, 2. R. v. Waard, 3. L. Oos­terhof, 4. H. Wildeman, 5. B. Brouwer, 6. G. Groenewegen, 7. P. v. Dijk, 8. P. v. d. Eng, 9. P. Steijn, 10. J. Schippers.

 

VLIJMEN.(1977.06.11)

Amateurs: 1. H. Mutsaars, 2. H. Botterhuis, 3. W. Lugtenburg, 4. R. Willems, 5. B. v. La­moen, 6. Th. Gevers, 7. B. v. Geffen, 8. P. v. Lieshout, 9. P. Kuys, 10. A. v. Elten.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. T. v. d. Plaat, 4. M. Brinkhoff, 5. B. v. d. Spiegel-Hage, 6. M. Lagerlof, 7. H. Buiten­huis de Jongh, 8. P. de Bruin, 9. A. Riemers­ma, 10. J. Sijbrands.

Liefhebbers: 1. W. Mertens, 2. N. Roelofs, 3. H. v. Piere, 4. J. v. Mol, 5. J. Carpentier (B.), 6. S. Meijn, 7. M. Gramser, 8. J. Sleegers, 9. H. v. Leent, 10. J. Rikken.

 

VLISSINGEN.(1977.05.07)

JAN RAAS zegevierde in Omloop van de Boulevard

TIENDUIZEND TOESCHOUWERS IN VLISSINGEN

De profs vonden de laatste weken vol­doende werkterrein in „het Zeeuwse". Als eerste in een serie van vier pakte Vlis­singen uit met zijn Boulevard- criterium, waarvan een record aantal toeschouwers (ruin 10.000) getuige was.

Reeds voor de oorlog streden profs in deze badplaats en als eerste winnaar werd gehuldigd de Belg Leon de Rijcke. In de viijftiger jaren glorieerde Adrie Voorting en ditmaal was het een man uit de eigen streek, namelijk Jan Raas, die de bloemen kreeg.

Om het Zeeuwse succes nog completer te maken, pakte Cees Bal de tweede plaats weg voor de rappe Patrick Sercu. Even­als Jan Raas was Gees Bal de domineren­de figuur in Vlissingen. Reeds na enkele ronden zat Bal mee in de lift toen Jan Aling, Hennie Kuiper, Tino Tabak, Ben Janbroers en George Barras het eerste „uitstapje" forceerden. Jan Raas, vooraf uitgebreid gehuldigd door het actieve wielercomite Souburg dat dit criterium in Vlissingen op poten had gezet (het was voortreffelijk), riep persoonlijk de vluch­ters tot de orde. Onze nationale kampioen stak kort daarop zelf de lont aan het kruit. Cees Bal was opnieuw attent, maar ook Sercu, Rik en Alex van Linden, Richard Bukacki, de verrassend goed draaiende Gerard Wesselius en Jan Aling gingen nee. Vooral door de fanatiek rij­dende Bal en Raas bouwde deze kop­groep - gevormd na 13 van de 40 te rijden ronden - al snel een voorsprong op van ruim een minuut.

Het peloton waarin mannen als Gerben Karstens, Hennie Kuiper en Roger Swerts aanwezig waren, besefte dan ook al gauw dat het “gezien" was.

Jan Raas nam geen enkel risico om het op een eindsprint te laten aankomen en maakte zich drie ronden voor het einde met een imposante sprong los van de concurrentie. Hij pakte in die laatste ronden een winst van 36 sec. op Cees Bal, die het voorbeeld van zijn streek­genoot had gevolgd en ook een directe confrontatie met Sercu in de spurt ont­liep.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Jan Bass 100 km in 2.15.15, 2. Cees Bal op 36 sec., 3. Patrick Sercu op 38 sec., 4. Rik van Linden, 5. Jan Aling, 6. Richard Bukacki, 7. Gerard Wesselius, 8. Alex van Linden (B.), 9. Roger Swerts (B.), 10. Josk de Cauwer (B.), 11. Willy in 't Ven (B.), 12. Jack Martin (B.), 13. Bas Hordijk, 14. Tino Tabak, 15. Ronnie de Bisschap (B.) op 58 sec., 16. Willy Reybrouck (B.), 17. Ben Janbroers, 18. Danny Clark (Austr.), 19. Cees Swinkels, 20. Jan Brinkman, 21. Benny Groen, 22. Arie Bakker, 23. Co Hoogendoorn, 24. Schonbacher (W.-Dld.), 25. Frans Mintjens (B.), 26. Albert Jongkind, 27. Barry Adema, 28. Martin Venix, 29. Hennie Kuiper, 30. Wim Prinsen.

 

VOERENDAAL.(1977.04.30)

Fons van Katwijk (3e) redt Nederlandse eer

BELGISCHE SUPREMATIE IN RONDE VAN VOERENDAAL

le De Witte, 2e Van Springel

Als Fons van Katwijk er niet was geweest, zou geen enkele Nederlandse beroepsrenner op Koninginnedag bij de eerste vijf zijn geeindigd in het bergcritertum van Voerendaal. De over­winning was namelijk voor een Belg: Ronny de Witte. De twee­de plaats ging eveneens naar de zuiderburen en wel naar good­old Herman van Springel. Gelukkig redde het flitsend eindschot van Fons van Katwijk nog iets van de vaderlandse wielereer, want in het spoor van de jonge Noordbrabander bevonden zich opnieuw de Belgen. Dat het publiek toch in tevreden stemming het Bergseweg-circuit verliet, was enerzijds een bewijs van de sportieve opvattingen, maar anderzijds ook van een geslaagd evenement. Het feit dat naast de derde plaats van Fons van Katwijk slechts “troostprijzen" waren weggelegd voor de Ne­derlanders (Kelleners 7e, Raas 8e, Aling 9e en Zoetemelk 10e) veranderde hieraan niets.

Dat er met de Belgen rekening gehouden zou moeten worden, stond overigens bij voorbaat vast. Noch in kwantiteit en zeker niet in kwaliteit bestond er veel verschil met de Oranje-cou­reurs. De eerste ontsnapping (na een superkorte solo van Wout v. d. Berg) word trouwens door Belgen op gang ge­bracht. Frans Verbeeck en zijn ploegmakker Fons de Bal leg­den in die vroege vlucht de basis voor respectievelijk de leiders­prijs en de “berg- premie", die hun naderhand ten deel zouden vallen. Wim Kelleners, heel attent met Verbeeck en De Bal meegesprongen, fietste mee “omdat de afstand van de wedstrijd kort genoeg was voor een vroege beslissing", zoals hij nader­hand vertelde.

De beslissing was overigens met deze vroege ontsnapping niet gevallen, alhoewel de jacht van het peloton toch ten gevolge had dat de helft van het (aanvankelijk ruim zestig man sterke) rennersveld naar het tweede plan verdween. Luttele kilometers nadat Verbeeck, De Bal en Kelleners door een grote groep waren achterhaald, ontstond er een breuk in dat eerste peloton. De demarrage van Ludo Delcroix, direct gevolgd door Jan Raas, bracht tien man in het voorste gelid: de Belgen Delcroix, Van Springel, De Witte, De Bal en Roger de Vlaeminck en de Nederlanders Raas, Zoetemelk, Fons van Katwijk, Jan Aling en (weer) Wim Kelleners. Een sprint tussen dit tiental zou het echter niet worden. „Toen er in de slotfase gebeld werd voor een premie, sprong ik weg," zei Ronny de Witte later. „Herman van Springel ging mee en de zaak was bekeken." In de laatste 5 km slaagde inderdaad niemand er meer in om het leidende tweetal te achterhalen. “Toch reed vooral Roger de Vlaeminck in de laatste ronde enorm hard," zei Fons van Katwijk. „Ik vond dat eigenlijk vreemd omdat hij in de persoon van Ronny de Witte een ploegmakker voorin had zitten. Niettemin was ik blij dat ik in het wiel van De Vlaeminck kon blijven. De meeste jongens waren daartoe niet in staat. In de sprint was ik hem zelfs mooi de baas. Het was overigens geen gemakke- lijke koers, want in de korte afstand moesten wij toch 22 keer de Bergse­weg beklimmen."

Toen Fons van Katwijk, een uur na afloop van de rit in Voeren­daal, deze woorden sprak, waren de cracks reeds vertrokken naar Frankfurt. In Rund um den Henninger Turm lagen 's anderendaags meer kilometers op hen te wachten ...BRON: WIEL VERHEESEN

Beroepsrenners: 1. Ronny de Witte 88 km in 2 uur 20 min. 45 sec., 2. Her­man van Springel, 3. op 22 sec. Fons van Katwijk, 4. Roger de Vlae­minck, 5. op 27 sec. Fons de Bal, 6. op 32 sec. Ludo Delcroix, 7. Wim Kelleners, 8. op 41 sec. Jan Raas, 9. Jan Aling, 10. op 43 sec. Joop Zoetemelk, 11. op 1.35 Tino Tabak, 12. op 1.40 Willy de Geest, 13. op 1.52 Frans Verbeeck, 14. Andre Dierickx, 1.5. Jos Bruyere, 16. Jan Breur, 17. op 2.08 Ronald de Meyer, 18. op 2.17 Walter Godefroot, 19. op 2.36 Walter Planckaert, 20. op 2.41 Roger Rosters, 21.. op 3.25 Wil de Ruiter, 22. Cees Bal, 23. Nico Rinkel, 24. op 1 ronde Jan Krekels, 25. Eric Leman, 26. Patrick Sercu, 27. Gerrie van Gerwen, 28. Jean­Pierre Berokmans, 29. Roger Swerts, 30. Gerard Vianen.

Nieuwelingen: 1. B. v. d. Boorn, 2. L. Nevels, 3. J. Gorissen, 4. M. Manders, 5. P. v. Megen, 6. G. Ottenheim, 7. W. Demandt, 8. P. Meer­burg, 9. H. Senden, 10. J. Stassen.

Junioren: 1. J. Meulenberg, 2. R. Motke, 3. Y. Boelhouwers, 4. P. Schroen, 5. J. Janssen, 6. J. Seijen, 7. H. v. d. Weerden, 8. Th. Peeters, 9. M. v. Vlimmeren, 10. J. Mertens.

 

VOGELWAARDE.(1977.06.05)

Amateurs: 1. Jan Gommers; 2. Theo Gevers; 3. Eric Geserick;

Junioren: 1. Peter Heeren; 2. G. Okkes; 3. B. Nugteren;

 

VOLENDAM.(1977.06.19)

Amateurs: 1. Jan van de Horst; 2. Ger Kuit; 3. Wil Luppers;

Junioren: 1. Ron Bessems; 2. Jannes Slendebroek; 3. B. Hoekstra;

Nieuwelingen: 1. Rene Koppert; 2. Ben Schellingerhoudt; 3. B. Luijken;

 

VOORTHUIZEN.(1977.06.16)

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. J. Nederlof, 3. J. Ribbers, 4. G. Ratterman, 5. R. Siimich (Nw.­Zld.), 6. W. v. Montfoort, 7. D. v. Wijhe, 8. W. Pater, 9. H. Noy, 10. K. Zomer.

Liefhebbers: 1. H. Brinkhoff, 2. A. de Groot, 3. E. de Vas, 4. B. Jansen, 5. G. Plieger, 6. K. Bokma, 7. J. Bergkotte, 8. J. v. Hattem, 9. G. v. 't Klooster, 10. C. Splinter.

Veteranen: 1. B. Boom, 2. W. v. Dok, 3. L. Hagman, 4. H. Hoek, 5. K. Tolhoek, 6. J. Car­pentier (B.), 7. A. Kalee, 8. H. Ket, 9. B. Ol­denhof, 10. P. Steenvoorden.

 

VREELAND.(1977.05.14)

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. H. de Boer, 3. C. Moritz, 4. D. v. Wijhe, 5. A. Jouvenaar, 6. J. Kieftenburg, 7. E'. Koersen, 8. E. Gese­rick, 9. W. Bosch, 10. N. Hilberink.

Veteranen: 1. W. v. Dok, 2. H. Buis- 3. P. Steenvoorden, 4. N. Slingerland, .5. J. Barens, 6. J. v. Nimwegen, 7. W. Schaefer, 8. K. Smid, 9. A. Heide, 10. L. Hagman.

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. H. Akker­mans, 3. T. Gieske, 4. J. Koster, 5. H. Havik, 6. W. Rijnders, 7. A. Harren, 8. J. v. d, Lee­den, G. Honigh, 10. P. v. Gessel.

 

VRIES.(1977.07.31)

Amateurs: 1. B. Groen, 2. D. Timmer, 3. G. Schipper, 4. B. Wekema, 5. D. Lolkema, 6. A. Koster, 7. J. Spij'ker, 8. B. Bathoorn, 9. C. Haisma, 10. E. Keizer.

Junioren: 1. L. Oosterhof, 2. J. Slendebroek, 3. D. Klein, 4. B. Hoekstra, 5. P. Steyn, 6. G. Takens, 7. A. Kamsteeg, 8. J. Scheper, 9. J. Santing, 10. J. Drost.

Nieuwelingen: 1. D. Pots, 2. J. Robbe, 3. F. de Jonge, 4. E. Steyn, 5. J. Strijker, 6. J. Arends, 7. W. Bartol, 8. A. v. d. Horst, 9. M. Wolters, 10. J. Hekman.

 

VRIEZENVEEN.(1977.07.05)

Amateurs: 1. H. Ponsteen, 2. D. v. Wijhe, 3. G. Vixseboxse, 4. W. v. Boven, 5. P. Zijerveld, 6. H. Snoeijink, 7. D. Timmer, 8. J. Lookamp, 9. A. Veelers, 10. R. Hassink.

Dames: 1. M. Brinkhoff, 2. W. Kwantes, 3. Tr. v. d. Plaat, 4. M. Lagerlof, 5. A. Riemersma, 6. M. Bik, 7. B. v. IJken, 8. N. Streef, 9. J. Sijbrands, 10. E. Visser-Helder.

 

VUGHT.BAARZEN.(1977.09.11)

Amateurs: 1. B. v. Lamoen, 2. A. v. Houwe­lingen, 3. B. Huveneers, 4. J. v. Houwelingen, 5. B. Libregts, 6. J. Mulder, 7. E. Koersen, 8. M. de Veer, 9. Th. Gevers, 10. F. Janssen.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. R. Geutskens, 3. P. Pieters, 4. M. Maartens, 5. L. Godde, 6. J. Hartings, 7. E. Hermeling, 8. W. Martens, 9. W. Dernandt, 10. E. Wittekoek.

Junioren: 1. P. Damen, 2. B. Zoontjens, 3. L. Bevers, 4. R. Snijders, 5. J. v. d. Hoeven, 6.'J. Schaap, 7. A. Brouwer, 8. J. v. d. Leeden, 9. E. Blok, 10. Th. Peters.

 

WAALWIJK.(1977.09.18)

Amateurs: 1. W. Bosch, 2. G. Mohlmann, 3. B. v. Lamoen, 4. G. Nederlof, 5. Th. Gevers, 6. R. v. d. Broek, 7. F. Jansen, 8. H. de Boer, 9. A. de Jager, 10. F. v. d. Enden.

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. R. Geuts­kens, 3. K. Evers, 4. H. Maaxtens, 5. G. Solle­weld, 6. R. Groen, 7. E. Vossenberg, 8. W. Reijnders, 9. P. v. Gessel, 10. G. Rutten.

Liefhebbers-veteranen: 1. B. Steenbakker, 2. B. Driessen, 3. P. Sanders, 4. K. Tolhoek, 5. G. Plieger, 6. A. Kivits, 7. C. Hoogervorst, 8. F. Schouten, 9. E. Vos, 10. W. Felix.

 

WAARDE.(1977.08.13)

Amateurs: 1. M. v. Vlimmeren, 2. S. Aarts, 3. T. Fase, 4. W. de Waal, 5. G. v. Laarhoven, 6. P. Maas, 7. C. Dietvorst, 8. A. v. Treyen, 9. A. Cloots, 10. G. v. 't Geloof.

Liefhebbers: 1. W. de Feber, 2. S. v. Dongen, 3. B. Jansen, 4. M. v. Brussel, 5. J. Tolhoek, 6. J. Lepoeter, 7. J. Voesenek, 8. W. Wiel­houwer, 9. J. de Keijzer, 10. F. Meyaard.

 

WAARLAND.(1977.07.17)

Amateurs: 1. G. Slot, 2. R. Kos, 3. R. Haller, 4. J. de Nijs, 5. M. Taverne, 6. C. Moritz, 7. J. Blaauw, 8. D. Groen, 9. H. Langerijs, 10. M. Pronk.

Nieuwelingen: 1. J. Imming, 2. B. Schellinger­houdt, 3. P. Pieters, 4. A. Goossen, 6. H. de Vries, 6. R. Hacken, 7. B. Luyken, 8. J. v. Wijk, 9. W. Smit, 10. F. Nijssen.

Liefhebbers-veteranen: 1. A. Ravensbergen, 2. H. Roos, 3. F. de Vos, 4. L. Suiker, 5. W. v. Dok, 6. F. Bakhuizen, 7. M. Dekken, 8. G. Mooy, 9. D. Schoonackers, 10. J. Vroom.

 

WAGENINGEN.(1977.08.27)

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. T. v. Vliet, 3. R. Koppert, 4. P. Pieters, 5. A. Harren, 6. M. Verhagen, 7. G. Horigh, 8. A. v. Laviere, 9. R. Beumer, 10. J. Schipper.

Liefhebbers-veteranen: 1. H. Brinkhoff, 2. G. Draaijer, 3. T. Krabbe, 4. A. Veenendaal, 5. A. de Groot, 6. G. v. d. Plaats, 7. H. Peeters, 8. G. Brouwer, 9. J. Kooij, 10. J. Boode.

 

WANNEPERVEEN.(1977.05.28)

Amateurs: 1. J. Olde Meule, 2. A. Koster, 3. B. Groen, 4. H. Snoeijink, 5. N. Hilberink, 6. L. Hulzebosch, 7. B. v. d. Stelt, 8. D. v. Wijhe, 9. H. de Brouwer, 10. T. Hofstede.

 

WARMENHUIZEN.(1977.06.12)

Amateurs: 1. G. Slot, 2. E. Koersen, 3. H. Stamsnjj,der, 4. R. Kos, 5. G. Pronk, 6. G. Minneboo, 7. E. Geserick, 8. J. v. d. Horst, 9. J. v. Vliet, 10. J. Kieftenburg.

Liefhebbers-veteranen: 1. A. Ravensbergen, 2. W. v. Dok, 3. M. Dekker, 4. P. Hoornstra, 5. H. Roos, 6. S. v. 't Hof, 7. L. Wassenburg, 8. Th. Degeling, 9. T. v. Duuren, 10. H. Hen­driks.

 

WASPIK.(1977.07.31)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. J. Vooys, 3. T. ter Harmsel, 4. H. de Boer, 5. W. Bosch, 6. R. v. d. Rakt, 7. Fr. Pirard, 8. C. Zoontjens, 9. E. v. Kessel, 10. G. v. d. Sterren.

Liefhebbers le serie: 1. H. Hoek, 2. M. v. d. Ploeg, 3. B. v. d. Heuvel, 4. P. Rijkers, 5. L. v. d. Wiel, 6. G. Schoonderwoert, 7. M. v. d. Oever, 8. J. v. Dijk, 9. J. v. d. Berg, 10. A. Marijnissen.

Liefhebbers 2e serie: 1. A. Wennekes, 2. J. Le­poeter, 3. W. Wielhouwer, 4. K. Tolhoek, 5. J. Carpentier (Belgie), 6. J. Kievits, 7. S. v. Dongen, 8. L. v. d. Flier, 9. A. v. Beek, 10. G. Plieger.

 

WATERINGEN.(1977.07.28)

Voor 35.000 toeschouwers Jan Raas de sterkste in Wateringen

Tussen de dertig- en vijfendertigduizend mensen. Jan Kley­berg, voorzitter van Wateringens jubilerend wielercomite, kwam aarzelend tot de conclusie dat er bij de vijfde ronde toch echt wel zoveel toeschouwers moesten zijn. “Wie had dat dur­ven denken?", verbaasde hij zich opnieuw. “Fantastisch. Ze zeggen dat er meer volk is dan een dag tevoren in Chaam. Dat zal dan wel zo zijn, maar hoe bestaat het he?."

En tevreden maakte Kleyberg, vlak voor de triomf van Zeeuw Jan Raas, de balans op van de Wateringse wielerdag. Uren waarin - al regende het dan tijdens de amateurkoers - nu eens niets fout liep. SSB-coordinator Jan van Stee was er ook blij om. ,Vorig jaar hadden we veel tegenslagen," verduidelijkte hij. “Toen bleven Zoetemelk en Rik van Linden hier zo maar

weg. Dit jaar ging alles veel soepeler. De aangekondigde ve­detten waren er allemaal. Thurau, Kuiper, Zoetemelk, Van Linden, Verbeeck: ze werkten mee. En de koers was er naar. Kortom: geen problemen, alleen maar reden om opgewekt te zijn."

Met bovendien een winnaar waarop iedere organisatie alleen maar kan hopen. In een schitterende finale trok Raas de Wate­ringse winst naar zich toe. In de laatste kilometers liet hij nog eens zien hoe hard hij wel kan doorhalen. De herinnering op de volgepakte tribunes aan de triomfen in Milaan-San Remo, de Amstel Goldrace en de Tour-rit naar Limoges daarmee weer ophalend.

Wat ging eraan vooraf ? Een vroege vlucht van Van Gerwen, Theo Smit en Aad van den Hoek. Met daarachter in de jacht activiteiten van Zoetemelk en Thurau. Met een driftig werken­de Bert Pronk en als eerste man die halfkoers aanpikte bij de leiders: Jan Raas.

Dertig kilometer voor het einde leek de ontsnapping van Bert Pronk, Andre Gevers, Roger Rosiers, Cees Bal en Jan Huisjes de goede. Thurau trok voor zijn trouwste helper Pronk de „deur op slot". Maar vijftien km later glipten toch vier man door een kier. Schipper, Raas, Knetemann en Nidi den Hertog voerden een bijzonder nummer op.

En meteen gingen Raas, Knetemann en Schipper door. Alleen Pronk kon nog mee; de anderen bleven achter. Reden voor wat bescheidener prijzen. Tevergeefs probeerden, terwijl Frans Ver­beeck, Jose de Cauwer en Jan van Katwijk nog uit de grote groep naar de afgehaakte leiders sprongen, de twee T.I.­Raleigh-mannen de koers in handen te houden. Pronk ging tweemaal; Knetemann haalde een keer erg hard uit, maar Raas counterde kalm. Nam daarna zelf het initiatief en was weg. Met voorsprong greep de Zeeuw zijn negende Frisol-winst. Knetemann, vorig jaar in de spurt in Wateringen geklopt door Schipper, bleef hem nu iets voor en werd dus weer tweede. Als laatste kwam Ebo's Jos Schipper op het erepodium.

BRON: HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. Jan Baas 100 km in 2.28.00, 2. G. Knetemann, 3. J. Schipper, 4. B. Pronk, 5. J. Huisjes, 6. A. Gevers, 7. C. Bal, 8. R. Ro­siers (B.), 9. F. Verbeeck (B.), 10. J. de Cauwer (B.), 11. J. van Kat­wijk, 12. N. den Hertog, 13. F. van Katwijk, 14. P. van Katwijk, 15. J. Aling, 16. R. Bukacki, 17. G. Karstens, 18. Th. Smit, 19. W. Wesemael (B.), 20. C. Priem, 21. N. Been, 22. R. Groen, 23. J. Brinkman, 24. H. Lubberding, 25. W. de Ruiter, 26. J. Huismaps (B.), f7. A. Jongkind, 28. W. de Wilde, 29. A. van Linden (B.).

Amateurs: 1. M. Visser (Amsterdam) 90 km in 2.12.00, 2. A. Hassink (Neede), 3. Fr. v. d. Enden (Monster), 4. C. van Dongen (Oud-Gastel), 5. P. Franken (Oosterhout), 6. G. Bouwman (Berlicum), 7. G. St. Nicolaas ('s-Gravendeel), 8. L. van Vliet (Honselersdijk), 9. P. Koppert (Monster), 10. G. Mak (Schiedam), 11. B. Huveneers (Amsterdam), 12. H. van Kuijk (Geertruidenberg), 13. T. ter Harmsel (Lage Zwaluwe), 14. S. Snijders (Zwanenburg), 15. J. Lammertink (Wierden), 16. P. Noy (Amsterdam), 17. R. Kos (Alkmaar), 18. G. de Wit ('s-Graven­deel), 19. M. Rehorst (Den Haag), 20. N. Toussaint (Naaldwdjk).

Junioren: 1. M. Kraaybeek (Heerle) 60 krn in 1.25.00, 2. Th. Peeters (Beesel), 3. A. v. d. Poel (Hoogerheide), 4. A. van Asten (Valkens­waard), 5. N. Sn(jders (Hoeven), 6. Leo v. d. Meer (Maassluis), 7. R. van IJzendoorn (Tiel), 8. P. Hogervorst (Pijnacker), 9. R. Smits (Am­sterdam), 10. P. Heuvel (Amsterdam), 11. L. Groen (Scheveningen), 12. W. Klootwijk (H.I. Ambacht), 13. J. Broers (Maartensdijk), 14. R. Veerhuis (Aalsmeer), 15. J. van Asten (Valkenswaard), 16. W. van Rijswijk (RUsw1iik), 17. J. Kuijvenhoven (Leiden), 18. R. Snijders (Zwa­nenburg), 20. Jostema (Can.).

Nieuwelingen: 1. R. Roppert (Poeldijk) 45, km in 1.00.23, 2. H. Havik (Zaandam), 3. H. Akkermans (Zevenbergen), 4. A. Goossen (Linden), 5. J. Roozenburg (Rijswijk), 6. Fr. v. d. Helm (Rijswdjk), 7. A. Jansen (Linden), 8. Lammerts (Bergen op Zoom), 9. De Crom (Stein), 10. P. de Groot (Hazerswoude), 11. J. van Wijk (Haarlem), 12. G. Solleveld (De Lier), 13. W. v. d. Burg (Maasland), 14. Van Hagen (Driebergen), 15. R. v. d. Steen (Etten-Leur), 16. P. Meerburg (Stein), 17. R. Blok­zeijl (Rotterdam), 18. H. de Vries (Haarlem), 19. R. Haster (Amster­dam), 20. E. Wittekoek (Vlaardingen).

 

WATERLANDKERKJE.(1977.06.05)

Amateurs: 1. A. v. Treyen, 2. H. Nieuwdorp, 3. W. Evertse, 4. J. Verbeeke, 5. S. Aarts, 6. T. Fase, 7. J. v. Haren, 8. A. Polak, 9. J. Ha­rinck, 10. J. Courtin.

 

WEITEVEEN.(1977.09.17)

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. H. Voorhuis, 3. G. Draaijer, 4. M. Sprakel, 5. H. Laphor, 6. A. Bas, 7. B. v. d. Heuvel, 8. A. Schinkel, 9. H. de Koekoek, 10. R. Konijnberg.

 

WERKENDAM.(1977.04.11)

Amateurs: 1. G. Mak, 2. G. Toussaint, 3. W. Bosch, 4. W. v. Steenis, 5. A. Prinsen, 6. C. v. Bragt, 7. G. St. Nicolaas, 8. H. v. d. Berg, 9. R. v. d. Broek, 10. B. Verhagen.

Liefhebbers-veteranen: 1. Sj. Koevermans, 2. C. Bokma, 3. J. de Keyzer, 4. H. Brouwers, 6. A. de Haan, 6. H. Hoek, 7. C. v. d. Hulst, 8. R. Meeldijk, 9. A. Veenendaal, 10. B. v. d. Hulst.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. G. Knete­mann-Donker, 3. D. Wesdorp, 4. M. Bik, 5. W. Kwantes, 6. T. v. d. Plaat, 7. T, Fopma, 8. M. Lagerlof, 9. A. Riemersma, 10. B. v. d. Spiegel-Hage.

 

WERNHOUT.(1977.09.25)

Amateurs: 1. A. Verstijlen, 2. A. ter Harmsel, 3. W. Jeremiasse, 4. A. v. d. Steen, 5. A. Deu­sing, 6. M. van Vlimmeren, 7. J. de Goede, 8. M. Jacobs, 9. R. Haast, 10. J. van Meer­

Junioren: 1. W. v. d. Burgh, 2. R. Kraaybeek, 3. Th. Appeldoorn, 4. Adri v. d. Poel, 5. P. Dekker, 6. P. Liefaard, 7. N. Snijders, 8. Ad v. d. Poel, 9. J. Boers, 10. D. Evers.

Dames: 1. A. Coumans-Zijlmans, 2. A. Rie­mersma, 3. M. Bik, 4. K. van Oosten-Hage, 5. T. v. d. Plaat, 6. M. Brinkhoff, 7. N. van Vliet, 8. B. van IJken, 9. G. Knetemann-Donker, 10. T. Fopma.

 

WERVERSHOOF.(1977.08.28)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. R. Kos, 3. A. Koster, 4. H. Langerijs, 5. C. Moritz, 6. A. Tak, 7. H. Buis, 8. D. Lolkema, 9. P. Slikker, 10. H. v. Piere.

Junioren: 1. J. Slendebroek, 2. B. Hoekstra, 3. R. Snijders, 4. R. Veerhuis, 5. R. Smits, 6. B, Nugteren, 7. P. v. d. Eng, 8. R. Post, 9. L. Oosterhof, 10. J. Drost.

Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. H. Roos, 3. R. de Vrim 4. K. Teeuwen, 5. L. Suiker, 6. H. v. Leeuwen, 7. H. Well), 8. P. Hoornstra, 9. A. v. d. Lans, 10. P. Groot.

 

WESEPE.(1977.08.13)

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. B. Groen, 3. G. Mohlmann, 4. W. Albersen, 5, R. Hassink, 6. H. Snoeijink, 7. B. Duit, 8. A. Scheffer, 9. B. v. d. Stelt, 10. D. v. Egmond.

Liefhebbers-veteranen: 1. J. Hup, 2. J. Boode, 3. K. Boender, 4. Z. Selles, 5. J. v. Hattem, 6. H. Scheuten, 7. C. Splinter, 8. A. Duijn, 9. G. Steinbach (W.-Dld.), 10. M. Sprakel.

 

WESTDORPE.(1977.07.05)

Amateurs: 1. A. ter Harmsel, 2. G. van 't Ge­loof, 3. J. van Meer, 4. H. Nieuwdorp, 5. K. Fiktorie, 6. T. Fase, 7. W. Westdorp, 8. T. Huyzen, 9. (onbekend), 10. J. Kettenis.

 

WESTERBORK.(1977.05.19)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. D. Timmer, 3. G. Brokelman, 4. C. Haisma, 6. T. Zijlstra, 6. T. v. d. Weide, 7. J. Olde Meule, 8. J. Feiken, 9. W. Pool, 10. L. Hollemans.

 

WESTERGEEST.(1977.07.22)

Amateurs: 1. B. Wekema, 2. J. Koster, 3. D. Lolkema, 4. A. Meens, 5. D. Zeeman, 6. B. Duit, 7. P. Hoekstra, 8. E. Nieuwenhuis, 9. A. Koster, 10. B. Bathoorn.

 

WESTKAPELLE.(1977.07.08)

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. J. Tolhoek, 3. J. van Geest, 4. K. Duiven- voorden, 5. B. Wie­les, 6. A. Keizerswaard, 7. A. Schoon, 8. W. de Feber, 9. A. v. d. Ploeg, 10. L. de Jager.

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. R. Heeren, 3. M. Leys, 4. J. Hanegraaf, 5. C. Lazeroms, 6. J. de Crom, 7. M. Verhagen, 8. P. Schrau­wen, 9. A. Stevens, 10. T. van Oirschot.

 

WEZEP.(1977.05.10)

Amateurs: 1. S. Fleetwood (Engeland), 2. H. Ponsteen, 3. E. Koersen, 4. B. Groen, 5. J. SpDker, 6. B. Bathoorn, 7. G. Mohlmann, 8. B. Huveneers, 9. P. Pennekamp, 10. H. Stoet­man.

 

WEZEP.(1977.06.18)

Nieuwelingen: 1. S. de Vos, 2. J. Robbe, 3. H. Winkel, 4. J. Hartings, 5. J. Hilbers, 6. B. Kola, 7. R. de Lange, 8. F. Bruning, 9. P. Vo­gels, 10. S. Oosting.

 

WIERDEN.(1977.07.16)

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. G. Bierings, 3. H. Stamsnijder, 4. H. Snoeijink, 5. J. Kruu­nenberg, 6. W. Albersen, 7. H. Boom, 8. H. Ponsteen, 9. W. Tigelaar, 10. R. Bessems.

Junioren: 1. H. v. Lent, 2. J. Broers, 3. F. Merts, 4. J. Jongsma, 5. H. Lammertink, 6. D. Klein, 7. J. Alberts, 8. G. Dolfsma, 9. P. Steyn, 10. H. Vonk.

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. H. Havik, 3. W. v. d. Burgh, 4. J. Robbe, 5. H. Akkermans, 6. P. Harings, 7. J. v. Asten, 8. R. de Lange, 9. J. Koster, 10. H. Kruse.

 

WIJHE.(1977.07.20)

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. J. Lammertink, 3. P. Pennekamp, 4. G. Dolfsma, 5. W. Alber­sen, 6. E. Koersen, 7. B. Groen, 8. W. Pater, 9. J. Koops, 10. T. v. Dam.

 

WILDERVANK.(1977.04.16)

Nieuwelingen: 1. B. v. Dijken, 2. D. Pots, 3. J. Arends, 4. M. Steyn, 5. J. Strijker, 6. H. Steyn, 7. F. de Jonge, 8. R. Zeevalk, 9. R. de Koekkoek, 10. H. Paas.

Junioren: 1. F. Kamstra, 2. H. Lamrnertink, 3. P. Steyn, 4. G. Robbe, 5. G. Takens, 6. B. Gankema, 7. H. Smit, 8. J. Vos, 9. D. Klein, 10. J. Drost.

Liefhebbers-veteranen: 1. J. Pluimers, 2. C. Splinter, 3. G. Golbach, 4, J. v. Houten, 5. T. Kroeze, 6. G. Steinbach (Dld.), 7. G. Pluimers, 8. W. Dokter, 9. P. ten Klooster, 10. J. Struik.

 

WILLEMSTAD.(1977.08.06)

Amateurs: 1. A. Tak, 2. J. v. Houwelingen, 3. Fr. Francissen, 4. W. v. Dongen, 5. S. Aarts, 6. P. Maas, 7. P. Valentijn, 8. J. v. Meer, 9. P. Koppert, 10. H. Stander.

Junioren: 1. F. Laurijssen, 2. A. v. d. Poel, 3. R. Seuntiens, 4. A. v. Asten, 5. C. Lazeroms, 6. B. Nugteren, 7. B. Bruinenburg, 8. P. Hofland, 9. E. Brand, 10. T. Kokke.

 

WILSUM.(1977.08.26)

Liefhebbers-veteranen: 1. G. Golbach, 2. G. Steinbach (Dld), 3. E. de Vos, 4. J. Posthuma, 5. J. Hup, 6. A. Veenendaal, 7. M. Sprakel, 8. A. Breure, 9. R. Oosterveld, 10. T. Krabbe.

 

WINSCHOTEN.(1977.07.09)

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. A. Koster, 3. D. Timmer, 4. P. Zijerveld, 5. B. Groen, 6. B. Wekema, 7. T. Zijlstra, 8. A. Raven, 9. P. Hoekstra, 10. J. Feiken.

 

WINTERSWIJK.(1977.09.18)

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. H. Ponsteen, 3. G. Vixseboxse, 4. H. Vaanholt, 5. L. Hulsebos, 6. J. Titdink, 7. J. Ribbers, 8. J. Feiken, 9. B. Meijer, 10. H. Snoeijink.

Junioren: 1. R. Versluis, 2. J. Schipper, 3. H. Lammertink, 4. J. Alberts, 5. P. v. d. Eng, 6. C. Laseroms, 7. H. Vonk, 8. G. Takens, 9. R. v. Heijst, 10. J. Hilberts.

Liefhebbers-veteranen: 1. J. Pluimers, 2. M. Brinkhoff, 3. R. Hendriks, 4. J. Boode, 5. G. v. d. Plants, 6. D. Visser, 7. D. Goorman, 8. G. Draaijer, 9. F. Havenaar, 10. H. Voorhuis.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. A. Harren, 3. J. Koster, 4. R. Kok, 5. F. de Jonge, 6. E. Steijn, 7. P. de Vos, 8. J. Arends, 9. R. Zeevalk, 10. F. Nijhuis.

 

WOENSDRECHT.(1977.03.20)

Amateurs: 1. M. Jacobs, 2. W. Bosch, 3. W. de Waal, 4. Th. Fase, 5. A. Tak, 6. M. Schoen, 7. J. Verbrugge, 8. H. v. Leyen, 9. J. Akkermans, 10. N. Toussaint.

Junioren: 1. F. Breeman, 2. S. Snijders, 3. Th. Appeldoorn, 4. A. Kam­steeg, 5. A. Thijs, 6. W. v. Oers, 7. M. v. Vlimmeren, 8. J. Hendriks, 9. B. Zoontjens, 10. P. Hofland.

 

WOERDEN.(1977.06.07)

JOS SCHIPPER WINT VERRASSEND DE VIERDE PROFRONDE VAN WOERDEN

Jas Schipper had er zijn zinnen op gezet. Immers in Midden-­Nederland had hij zijn reputatie al jaren geleden verworven als inwoner van Baarn.Niet zo erg ver daar vandaan ligt Woerden, waar voor de vierde keer de profronde werd georganiseerd. Jos Schipper was gebrand om in Woerden te winnen, hij wist dat veel van zijn supporters daar naartoe kwamen en dan is het met Jos kwaad kersen eten. De blonde “Zeeuw" uit Kwaden­damme liet dat ook merken. Toen halfweg koers Jan Raas, Cees Bal en Jan Huisjes demar- reerden, was de slag ook met­een gevallen, niet nog voor Jos Schipper en Jan Krekels die in een geweldige achtervolging. nog wisten aan to haken. Het vijftal nam een volle ronde winst op het peloton, waarna kort voor het ingaan van de laatste ronde Jos Schipper zijn kans zag, demarreerde en met een tiental meters voorsprong wist te winnen. Jos Schipper had zijn zin, zijn supporters dansten.

In Jos Schipper had Woerden ook een uitstekend winnaar. Hij volgt nu met ere de vorige winnaars Albert Hulzebosch, Eddy Merckx en Cees Bal op.

Woerdens profronde was er een van allure, er waren 61 renners voor gecontracteerd die ook allemaal verschenen want het is algemeen bekend dat in Woerden altijd heel wat te verdienen is. Ook nu een leidersprijs van duizend gulden, nog eens een premieklassement van de winkeliers uit de Rijnstraat van zestien honderd gulden en daar kwam nog het nodige bij. Een sterk veld renners ook, met vrijwel al onze vaderlandse cracks en een aantal sterke buitenlanders, zoals de Spanjaard Ocana, de Belgen Van Springel en Godefroot, maar veel had men aan hen niet. Ocana staakte al heel snel, had inderdaad rijwielpech, maar waarom dan geen andere fiets voor hem? Godefroot en Van Springel deden niet meer dan meedraven in het hoge tempo. Slechts een valpartij, dat ongeluk viel Fedor den Hertog ten deel, de oud-inwoner van Woerden reed plat en ging toen onderuit. Ontgoocheld, dat zeker, want ook Fedor was gebrand eens te winnen in Woerden.

Nadat Wout van de Berg de eerste geloste renner werd, kwam na 32 km al de beslissing. Jan Raas, de verrassende Jan Huis­jes - wat een lef heeft die knaap - en de laatste winnaar Cees Bal demarreerden onverwachts. Het peloton zag er geen gevaar in, alleen Jos Schipper wel. Hij zette met Jan Krekels de achtervolging in, moest hoofdzakelijk al het kopwerk ver­richten, maar het tweetal slaagde wel in de poging en kwam bij de drie vluchters. Met vijf rappe kleppers was het toen een bekeken zaak, dik 40 km per uur ging het door het hartje van Woerden, de stad was helemaal afgezet en ruim 12.000 toe­schouwers bejubelden de durvers. Na 60 km koers had het kwintet een ronde genomen, maar terwijl zij op de staart van het peloton neerstreken, wipten snel zeven renners nog weg. Gerard Vianen was de animator voor eigen publiek: Kockengen en Kamerik liggen immers naast Woerden. Met Gerard Vianen sprongen mee Wim de Ruiter, Cees Priem, Roelof Groen, Nidi den Hertog, Jan van Katwijk en Gerben Karstens, Alleen Fons van Katwijk en Tino Tabak deden nog een poging, zij haalden het net niet, precies zoals alle pupillen van Peter Post, die zich wel stond to verbijten. De T.I.-Raleigh-mannen hadden er be­paald geen zin in, zelfs Gerrie Knetemann kon niet wegkomen. Didi Thurau en Gunter Haritz ook al niet. Zij reden allemaai een verloren koers.

Terwijl het peloton terecht eerder afsprintte, waarvan Fons van Katwijk de rapste bleek, bekeken de vijf koplopers elkaar ge­ducht. Op het steile klimmetje van de Hoge Wal gebeurde het toen. Jos Schipper demarreerde, had luttele meters bij het lui­den van de bel en hield er nog maar tien over toen hij juichend zijn handen omhoog hief als trotse winnaar. Ook Gerard Vianen zag nog kans weg te komen en werd even fraai zesde.

Zei Jos Schipper: “Het had niet veel langer moeten duren, ik was kapot, de sterke wind en dat klimmette, dat was niet mis. Ik zat aan het eind van mijn krachten, maar ik kwam alleen om te winnen, 's morgens had ik nog een paar uur in de regen getraind, je moet immers kilometers in de benen hebben, van­daar. Maar ik heb mijn vorm, nu vasthouden."

Woerden had in Jos Schipper een beste winnaar. Zei manager Jan van Stee: “Dit was de beste profkoers tot nu toe, goed gereden met mooie ontsnap- pingen op het juiste moment en erg gezellig met een perfecte organisatie."

BRON: HANS VAN DE KAMP

Beroepsrenners: 1. Jos Schipper 100 km in 2 uur 20 min. 13 see., 2. Jan Huisjes, 3. Jan Krekels, 4. Cees Bal, 5. Jan Raas, 6. Gerard Vianen, 7. Jan van Katwijk, 8. Cees Priem, 9. Gerben Karstens, 10. Roelof Groen, 11. Nidi den Hertog, 12. Wim de Ruiter, 13. Fons van Katwijk, 14. Bas Hordijk, 15. Wilfried Wesemael, 16. Wim Peeters, 17. Jose de Cauwer, 18. Gerrie van Gerwen, 19. Jan Aling, 20. Jan Brinkman, 21. Theo Smit, 22. Nico Been, 23. Ben Janbroers, 24. Tino Tabak, 25. Cees Ber­kouwer, 26. Jan Hordijk, 27. Jan Breur, 28. Hennie Kuiper, 29. Henk Lubberding, 30. Wim Kelleners.

Liefhebbers-veteranen: 1. H. v. Leeuwen, 2. J. v. Leeuwen, 3. G. Plieger, 4. L. v. d. Berg, 5. H. v. Piere, 6. J. v. Geest, 7. K. Bokma, 8. W. v. Dok, 9. C. Hoogervorst, 10. F. v. d. Helder.

 

WOLVEGA.(1977.09.20)

Amateurs: 1. A. Koster, 2. B. Huveneers, 3. E. Koerson, 4. M. Taverne, 5. P. Pennekamp, 6. H. Snoeilink, 7. D. v. Wijhe, 8. G. Bruinsma, 9. J. Feiken, 10. J. Koster.

Nieuwelingen: 1. W. Bartol, 2. D. Pots, 3. J. Koster, 4. J. Arends, 5. J. v. Wijk, 6. E. Brei­der, 7. D. Schaafsma, 8. G. Bakker, 9. J. Bijl, 10. R. Halter.

 

WOUW.1977.05.15)

Amateurs: 1. J. v. Tilborg, 2. G. v. 't Geloof, 3. S. Aarts, 4. G. St. Nicolaas, 5. W. Jere­miasse, 6. C. Coppens, 7. R. Smit, 8. N. Re­horst, 9. J. Zuydweg, 10. K. de Brouwer.

Junioren: 1. J. v. Meer, 2. R. Kraaybeek, 3. P. Broere, 4. T. Appeldoorn, 5. G. Kuyster­mans, 6. A. v. d. Poel, 7. M. v. Vlimmeren, 8. P. Heeren, 9. J. v. Hooydonk, 10. G. Boer.

 

WOUWSE PLANTAGE.(1977.07.17)

Amateurs: 1. A. Tak, 2. W. de Waal, 3. J. v. Meer, 4. W. v. Dongen, 5. H. Nieuwdorp, 6. P. Maas, 7. R. Roks, 8. B. v. Est, 9. A. v. Treyen, 10. G. v. 't Geloof.

Junioren: 1. M. Kraaybeek, 2. A. v. d. Poel, 3. P. Hofland, 4. Th. Appeldoorn, 5. H. Frijters, 6. J. v. Hooydonck, 7. P. Heeren, 8. W. de Bruin, 9. R. v. Waard, 10. G. Boer.

Nieuwelingen: 1. H. Akkermans, 2. J. Hane­graaf, 3. C. Lazeroms, 4. H. Havik, 5. G. Solle­veld, 6. R. Heeren, 7. J. Lammerts, 8. A. v. Oorschat, 9. W. v. d. Burgh, 10. P. de Groot.

 

YERSEKE.(1977.05.07)

Liefhebbers: 1. J. Tolhoek, 2. J. Lepoeter, 3. H. Perfors, 4. W. Wielhouwer, 5. M. v. Brus­sel, 6. S. v. Dongen, 7. H. Moens, 8. W. de Feber, 9. F. Meyaard, 10. C. Butter.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. T. v. d. Plaat, 4. T. Fopma, 5. G. Knete­mann-Donker, 6. A. Riemersma, 7. N. v. Vliet, 8. M. Bik, 9. T. Reley (Engeland), 10. J. Sijbrands.

 

ZAANDAM.(1977.09.09)

Amateurs: 1. B. Huveneers, 2. H. Langerijs, 3. G. Slot, 4. J. Kettenis, 5. J. Tijding, 6. D. Groen, 7. R. Haller, 8. H, Buis, 9. R. Borst, 10. J. v. d. Weide.

 

ZALTBOMMEL.(1977.07.02)

Nieuwelingen: 1. A. Steevens, 2. M. Man­ders, 3. S. de Vos, 4. H. Winkel, 5. J. Harting, 6. D. Koops, 7. R. Kok, 8. H. Maartens, 9. A. Goossens, 10. G. Honingh.

 

ZEBRA-KOERS.(1977.05.21 T/M 05.22)

Vester Aarts en Thijs Fase domineerden in eerste Zebra-koers

De Zeeuws-Brabantse wielertweedaagse voor clubsponsors, kortweg Zebra-koers genoemd, werd in regen en kou afge­werkt. Dat werd uiteraard een geduchte tegenvaller voor de organisatie: Transvrmij-De Zuidwesthoek en het Comite Inter­nationale Ronde van Midden-Zeeland. Door het slechte weer was de belangstelling voor dit wielerevenement namelijk zeer matig. Niettemin was bet wedstrijdverloop boeiend.

Roosendaal-AWF, dat reeds glorieerde in de ploegentijdrit op de eerste dag (over het eiland Tholen), werd mede door de successen die Vester Aarts en Thijs Fase boekten in de twee ritten in lijn die zaterdag volgden, eerste in het algemeen ploegenklassement. Men greep hiermee de eerste officieuze Nederlandse titel voor gesponsorde clubs.

In de eerste etappe van Bergen op Zoom naar Kapelle ontstond bij 's Heerenhoek, na zo'n 65 kilometer, een kopgroep van zes man. Hierin zaten: Gijs den Besten en Peter Koppert (Van Hagen), Ad van Elzakker en Nico Valkenburg (AWF-Roosen­daal), Ad van Treijen (Transvemij A) en Charles Dietvorst (Transvemij B). Nadat Van Treijen aan een solo was begonnen, slaagden Vester Aarts en Rien Jongenelen er in aansluiting te krijgen bij de vijf eerder genoemden. Het tempo steeg in deze groep toen aanzienlijk en Van Treijen werd dun ook in de kraag gegrepen. Nadat Den Besten uit de hoofdmacht was gelost, waagde Vester Aarts in de omgeving van Wemeldinge (5 km voor de finish) een sprong in de ruimte die goed uit­pakte en hem onbedreigd over de finish deed gaan in Kapelle. Valkenburg en Dietvorst hadden in de slotfase moeten afhaken uit de groep die serieus jacht had gemaakt op Aarts, echter zonder resultaat.

In Goes werd gestart voor de tweede rit over 70 kilometer, die naar Bergen op Zoom voerde. Een ontsnapping van Fase, Bastiaanse en Geense na 30 kilometer leek in eerste instantie perspectief te bieden, maar 20 kilometer verder sloten twintig renners zich bij de drie durvers van het eerste uur aan. Ad Polak en Jan Mulder kozen toen voor actie, maar hun moed werd niet beloond.

Tenslotte kwamen acht man vooraan, die stand hielden tot op Rozenoord in Bergen op Zoom, waar eerstejaars amateur Peter Koppert zijn concurrenten in de eindsprint terug wees.

Sportief gezien slaagde deze eerste Zebra-Koers volledig en een tweede editie mag volgend jaar zeker worden verwacht.

Op de eerste dag werd ook nog een ploegentijdrit voor junioren­teams gehouden, op hetzelfde parkoers waarop de amateurs slag leverden. In verband met selectie voor het wereldkam­pioenschap gaf de KNWU hierbij met twee ploegen acte de presence.BRON: RIEN DE JONGE

Ploegentijdrit: 1. AWF A 38,2 km in 52.54, 2. Transvemij A 53.54, 3.

Middelkamp 55.04, 4. Freetime 55.08, 5. Transvemij B 55.28, 6. Keijzer Motorolie-Ahoy 56.08, 7. AWF B 56.52, 8. J. W. van Hagen-Westland Wil Vooruit 57.32, 9. Van Rossem-Vrolijk-Sparta 57.51, 10. Brezan-Ede 58.31, Kroon Levensmiddelen-De Windmolens 59.18.

Junioren (selectiewedstrijd voor wereldkampioenschap) : 1. KNWU A 54.46, 2. KNWU B 56.30, 3. Zeeuwse selectie 59.04, 4. Fortuna Zundert en Transvemij 59.910.

Tweede etappe, Bergen op Zoom-Kapelle: 1. Vester Aarts 100 km in 2.37.44, 2. op 26 sec. Ad van Treijen, 3. Peter Koppert, 4. Rien Jongene­len, 5. Ad van Elsakker, 6. Wim Evertse, 7. Nick Toussaint, 8. Cees de Brouwer, 9. Peter Hellemons, 10. Jaap Courtin, 11. Bram Geense, 12. Thijs Fase, 13. Arie Deusing, 14. Ad Bastiaanse, 15. Henk de Jong, 16. Jan Gammers, 17. Jan Kole, 18. Gijs den Besten, 19. Ad Polak, 20. Adrie van Loon.

Derde etappe, Goes-Bergen op Zoom: 1. Peter Koppert 70 km in 2.00.36, 2. Thijs Fase, 3. Bram Geense, 4. Charles Dietvorst, 5. Jos Thijs, 6. Henk de Jong, 7. Arie Deusing, 8. Nick Toussaint, 9. op 13 sec. Wim Evertse, 10. Ad van Elzakker, 11. Rien Jongenelen, 12. Ad van Treijen, 13. Vester Aarts, 14. Cees den Brouwer, 15. Ad Cloots, 16. Piet Grootegoed, 17. Gijs den Besten, 18. Jan Kole, 19. Jaap Courtin, 20. Jan Mulder.

Individueel klassement: 1. Vester Aarts 5.31.27, 2. Ad van Elsakker 5.31.55, 3. Thijs Fase 5.32.14, 4. Ad van Treajen 5.32.53, 5. Arie Deusing 5.33.14, 6. Wim Evertse 5.33.22, 7. Henk de Jong 5.34.24, 8. Jan Kole 5.34.37, 9. Jaap Courtin 5.34.37, 10. Ceps de Brouwer 5.34.11, 11. Bram Geonse 5.34.48, 12. Charles Dgetvorst 5.34.59, 13. Rien Jongenelen 5.35.46, 14. Ad Polak 5.36.15, 15. Peter Koppert 5.36.18, 16. Ad Bastiaanse 5.36.25, 17. Peter Hellemons 5.36.38, 18. Nick Toussaint 5.36.52, 19. Gijs den Besten 5.37.05, 20. Ad Cloots 5.39.03.

Algemeen ploegenklassement 1. en oficieus Ned. kampioen gesponsorde wielerclubs AWF-Roosendaal.A 14.49.48, 2. Transvemij-De Zuidwest­hoek A 14.51.28, 3. Middelkamp 14.53.50, 4. J. W. van Hagen-Westland Wil Vooruit 14.55.11, 5. Transvemij B 14.59.03, 6. Breezand-WV Ede 15.13.07, 7. Keijzer Motorolie-Ahoy 15.13.15, 8. Freetime Camping-Wil­lebrord Wil Vooruit 15.13.57, 9. AWF B 15.20.26.

 

ZEELAND.(1977.04.10)

Amateurs: 1. H. Ponsteen, 2. W. de Wilde, 3. W. v. Steenis, 4. H. Mutsaars. 5. Fr. Francis­sen, 6. G. Mohlmann, 7. C. v. Bragt, 8. W. Pater, 9. Th. Gevers, 10. H. Timmermans.

Junioren: 1. H. v. Loon, 2. F. Dreijer, 3. J. Broers, 4. N. Snijders, 5. S. Strijbosch, 6. P. Damen, 7. R. v. IJzendoorn, 8. A. v. Poel, 9. L. Oosterhof, 10. J. de Bie.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. R. Koppert, 3. R. Heeren, 4. S. de Vos, 5. J, Koster, 6. R. v. d. Steen, 7. H. Akkermans, 8. N. Verhoeven, 9. P. Vogels, 10. P. v. Gessel.

 

ZEEUWS-VLAAMSE JEUGDTOUR.(1977.08.05 T/M 08.07)

ZEEUWS-VLAAMSE JEUGDTOER

                                    VERDIENT TE BLIJVEN VOORTBESTAAN

„Een begroting van zo'n twaalfduizend gulden, maanden van voorbereiding en als klap op de vuurpijl enkele mensen van de organisatie die te kennen hebben gegeven in de toekomst voor wat betreft hun medewerking aan dit jeugdwieler­gebeuren een stap terug te doen, tel daar dan nog bij de slapeloze nachten om de zaak financieel rond te krijgen, dan kom je tot de conclusie dat wanneer er geen nieuwe aanwas binnen het bestuur komt, de volgende Zeeuws-Vlaamse Jeugdtoer aan een zijden draadje komt te hangen. In ieder geval gaan wij ons half oktober bezinnen of ons wielerfestijn zal blijven voortbestaan."

Aan het woord Walter van Acker, een van de organisatoren.

Voor eot vijfde achtereenvolgende jaar organiseerde de jeugdcommissie van de Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen, in samenwerking met het Wielercomitk Het Snelle Wiel, te IJzendijke een driedaags vakantiekamp voor jeugdwielerenners van 8 t.m. 14 jaar.

De opzet van een dergelijk vakantiekamp is, de jeugd enkele dagen plezierig bezig te houden, waarbij het kind, het spel­element en de fiets centraal staan. Dat de organisatie in haar opzet is geslaagd, blijkt uit de bewoordingen van Harry van Gestel, voorzitter commissie jeugdigen van de KNWU. “Ik heb de laatste dag meegemaakt en heb kunnen constateren dat deze Jeugdtoer perfect is georgani­seerd. Dit evenement geeft precies de doelstelling van een vakantieweek weer," aldus de heer Van Gestel. Ook Jan van Moerdijk, districtssportcommissielid in Zeeland, had veel waardering voor de organisatie: “Wat hier met 'n paar men­sen is gepresteerd, mag een voorbeeld heten voor de wielersport in Nederland."

Om iets van de sfeer te proeven en wat gegevens te verzamelen voor deze rubriek is schrijver van dit artikel de tweede avond naar IJzendijke getogen.

De eerste indruk na aankomst was in een vakantieoord te zijn beland. Rond het Marktplein had de plaatselijke horeca de halve inventaris buiten gezet en jeugd­leiders en ouders deden zich tegoed aan al dan niet alcohol bevattende frisdran­ken, terwijl de jeugd op het middenterrein van de markt zich vermaakte met diverse behendigheidsspelletjes, waarbij prijsjes te verdienen waren, juist om niet alleen de van voren fietsende rennertjes met de prijzen huiswaarts te laten keren.

Jammer dat niet alle jeugdleiders de be­doeling van dit gebeuren en het jeugd­wielrennen in het algemeen hebben be­grepen: de prestatie staat bij enkele jeugdleiders te centraal. Willem Verplan­ke, die na de vijfde Jeugdtoer de pijp aan Maarten heeft gegeven, verklaarde dan ook: “Betreurenswaardig vind ik de ma­nier waarop sommige leiders hun ren­nertjes begeleiden. Je kunt merken dat er nog steeds gebrek is aan goed kader."

Trots de problemen die een evenement als de Zeeuws-Vlaamse Jeugdtoer van­zelfsprekend met zich meebrengt, is het te hopen dat wanneer de jeugdcommissie al dan niet onder voorzitterschap van Marc Groosman half oktober rond de tafel gaat zitten en beslissingen gaat nemen voor 1978, nog even wordt terug gedacht aan het plezier wat de kinderen in het Zeeuwse hebben beleefd.

Ruim tweehonderd jeugdrennertjes, min­stens evenveel ouders en zeker twintig verenigingen rekenen op de jeugdcom­missie en kijken reikhalzend uit naar de volgende toer in 1978.BRON: JOHN LOOTENS

8 jaar: 1. Monica de Waal, Excelsior Gouda; 2. Sandy Lutke Schiph., Spartaan Den Haag; 3. Michel Thomissen, Heer, Heer.

9 jaar: 1. Janko v. d. Linden, Ahoy Rotter­dam; 2. Scott Berendrecht, Kampioen Scheve­ningen; 3. Adrian v. d. Graaf, Hoekse Ren­ners.

10 jaar: 1. Erwin Sackman, Kampioen Scheve­ningen; 2. Ritchie Venema, Kampioen Scheve­ningen; 3. Maurice Ederveen, De Ster Geleen.

11 jaar: 1. Guido v. d. Berg, De Mol Dor­drecht; 2. Johan de Hey, De Ster Geleen; 3. Clarenc Sackman, Kampioen Scheveningen.

12 jaar: 1. Albert Nuy, De Ster Geleen; 2. Peter van Harem, Hoekse Renners Putters­hook; 3. Jolanda den Hoedt, Hoekse Renners Puttershoek.

13 jaar: 1. Johannes Kleyendorst, Hoekse Ren­ners Puttershoek; 2. Hans Winkers, Eysden Eysden; 3. Ludo v. d. Put, Bergklimmers Steyn.

14 jaar: 1. Willem de Hoedt, Hoekse Renners Puttershoek; 2. Arnold Claeys, Zeeuws-Vlaan­deren Terneuzen; 3. Otto de Ruig, Hoekse Renners Puttershoek.

Meisjesklassement: 1. Monica de Waal, Excel­sior; 2. Sandy Lutke Schipholt, Spartaan Den Haag; 3. Jolanda den Hoedt, Hoekse Renners Puttershoek,

Verenigingsklassement: 1. Bollenstreek Lisse; 2. Hoekse Renners Puttershoek; 3. Bataaf Halfweg.

 

ZEGGE.(1977.08.07)

Amateurs: 1. J. v. Meer, 2. A. Deusing, 3. A. Tak, 4, J. Konings, 5. G. v. 't Geloof, 6. M. v. Vlimmeren, 7. W. de Waal, 8. P. Valentijn, 9. Ad Verstijlen, 10. C. Dietvorst.

Junioren: 1. H. v. Lent, 2. A. v. d. Poel, 3. H. Frijters, 4. P. Hofland, 5. N. Snijders, 6. W. de Bruijn, 7. C. Lazeroms, 8. B. Bruinenberg, 9. J. Hoydonck, 10. D. de Heer.

Nieuwelingen: 1. W. v. d. Burgh, 2. R. Hee­ren, 3. H. Akkermans, 4. J. Hanegraaf, 5. J. Lammerts, 6. J. de Crom, 7. R. Koppert, 8. A. Kooy, 9. M. Thijs, 10. T. v. Vliet.

 

ZEIST.(1977.06.29)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. B. Scheuneman, 3. R. Bessems, 4. G. Ratterman, 5. P. Zljer­veld, 6. J. Moesker, 7. J. v. Driel, 8. J. v. d. Weide, 9. A. Versluis, 10. J. Sandbrink.

Liefhebbers-veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. A. v. Boogaard, 3. J. Hup, 4. F. de Swart, 5. P. Berrens, 6. J. v. d. Horst, 7. F. Schouten, 8. J. Bergkotte, 9. J. Nieuwenhuizen, 10. G. Marquerink.

 

ZETTEN.(1977.06.29)

Amateurs: 1. Henk Mutsaars; 2. Jan van Houwelingen; 3. Jan Klomp;

 

ZEVENAAR.(1977.08.28)

Nieuwelingen: 1. R. Elshof, 2. R. Moorman, 3. H. Havik, 4. B. Schellin- gerhoudt, 5. H. Emens, 6. G. Honigh, 7. J. Koster, 8. F. de Jonge, 9. J. Schipper, 10. E. Vossenberg.

Liefhebbers-veteranen: 1. H. Brinkhoff, 2. J. Bergkotte, 3. F. Havenaar, 4. D. Visser, 5. J. Stuiver, 6. W. Felix, 7. A. Breure, 8. N. Reg­ter, 9. K. Strietman, 10. G. v. d. Plaats.

 

ZEVENBERGEN.(1977.08.14)

Amateurs: 1. A. v. d. Steen, 2. A. Tak, 3. W. de Waal, 4. W. v. Steenis, 5. M. Dohmen, 6. G. St. Nicolaas, 7. M. v. Vlimmeren, 8. J. de Goede, 9. A. Verstijlen, 10. L. den Hartigh.

Junioren: 1. H. Frijters, 2. P. Heeren, 3. C. Lazeroms, 4. P. Hofland, 5. W. v. d. Burgh, 6. K. Poldervaart, 7. K. Tolleman, 8. T. Kokke, 9. B. Bruinenberg, 10. E. Brand.

Nieuwelingen: 1. J. Lammers, 2. H. de Vries, 3. H. Akkermans, 4. R. Heeren, 5. M. Murder, 6. G. Solleveld, 7. M. Leijs, 8. J. Hanegraaf, 9. E. Wittekoek, 10. J. v. Opstal.

 

ZOETERMEER.(1977.08.31)

Amateurs: 1. Gerrit Pronk; 2. Wim van Steenis; 3. Bas van Lamoen; 4. Harrie van Pierre; 5. A. van Houwelingen; 6. Rob Bessems; 7. Gijs Nederlof; 8. Hans Langerijs; 9. Ton ter Harmsel; 10. Gerrie Sint Nicolaas;

Veteranen: 1. Jan van geest; 2. Wim van Dok; 3. Hans Hoek; 4. C. Kouwenhoven; 5. L. Hagman; 6. J. Postma; 7. Leo van de Flier; 8. J. Jonkers; 9. A. van de Bosch; 10. H. Ket;

 

ZOETERWOUDE.(1977.06.09)

Amateurs: 1. H. Mutsaars, 2. A. Kraan, 3. B. Oosterbosch, 4. N. Toussaint, 5. Th. Noy, 6. P. Pennekamp, 7. D. Willigenburg, 8. G. Kuit, 9. P. Noy, 10. C. Moritz.

Liefhebbers-veteranen: 1. H. v. Piere, 2. H. Uittenbogaart, 3. L. v. d. Berg, 4. J. v. Leeu­wen, 5. A. de Groot, 6. K. Tolhoek, 7. C. Kou­wenhoven, 8. B. Jansen, 9. J. v. Geest, 10. H. v. Leeuwen.

 

ZUID-BEIJERLAND.(1977.06.04)

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. L. Westrus, 3. G. Kuit, 4. N. Toussaint, 5. D. Groen, 6. J. Kettenis, 7. G. v. Haastert, 8. G. de Wit, 9. P. Kentie, 10. S. Berkhout.

Junioren: 1. R. Lemmens, 2 A. Mannien, 4. W. de Bruyn, 4. R. Smits, 5. R. Vossebelt, 6. S. v. Leyen, 7. W. v. Ryswijk, 8. H. Heine, 9. J. Kuyvenhoven, 10. R. Gomes.

Liefhebbers: 1. A. de Haan, 2. J. de Keyzer, 3. M. Drop, 4. C. Kouwenhoven, 5. A. Keizer­waard, 6. J. v. Leeuwen, 7. E. v. Beek, 8. W. Kalisvaart, 9. J. v. Geest, 10. H. v. Leeuwen.

 

ZUIDDORPE.(1977.06.20)

Amateurs: 1. M. Jacobs, 2. B. Oosterbosch, 3. T. Fase, 4. H. Lunenburg, 5. K. Fiktorie, 6. P. van Leeuwen, 7. J. Kole, 8. R. Timmer, 9. E. Asthon (Austr.), 10. S. Aarts.

Junioren: 1. H. van Lent, 2. T. Appeldoorn, 3. L. Bevers, 4. T. Noy, 5. A. van Asten, 6. N. Snijders, 7. P. Hofland, 8. H. van Rossem, 9. E. Kerstens, 10. E. Brand.

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. L. Godde, 3. A. Lugtenburg, 4. C. Heeren, 5. J. Lammerts, 6. J. Heriigers, 7. A. Harren, 8. L. de Bruyn, 9. A. de Maesschalck, 10. R. v. d. Laan.

 

ZUIDLAND.(1977.07.09)

Amateurs: 1. M. Havik, 2. A. Versluis, 3. L. v. Vliet, 4. G. de Wit, 5. J. Zuijdweg, 6. W. Lug­tenburg, 7. F. v. d. Enden, 8. T. Griep, 9. G. Minneboo, 10. G. v. 't Geloof.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. S. v. Dongen, 3. K. Duivenvoorden, 4. A. Ravensbergen, 5. H. Uittenboogaart, 6. J. v. Geest, 7. A. Wen­nekes, 8. B. Slangen, 9. M. Brinkman, 10. R. Koppers.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. R. Akkermans, 3. J. v. Asten, 4. R. Koppert, 5. T. v. Vliet, 6. A. Timmers, 7. L, de Bruin, 8. R. v. d. Steen, 9. H. Zuiderwijk, 10. J. Roozenburg.

 

ZUID-SCHARWOUDE.(1977.06.11)

Liefhebbers: 1. P. Hoornstra, 2. H. v. Leeu­wen, 3. L. v. d. Berg, 4. A. Ravensbergen, 5. J. v. Leeuwen, 6. L. Suiker, 7. L. Wassen­burg, 8. J. Zwaan, 9. S. v. 't Hof, 10. F. Bak­huizen.

 

ZUNDERT.(1977.05.08)

Amateurs: 1. F. Pirard, 2. G, Pronk, 3. L. Veeke, 4. P. Valentijn, 5. P. Verheyen, 6. P. Maas, 7. C. Zoontjens, 8. H. v. d. Berg, 9. J. Valentijn, 10. J. Kuiken.

Junioren: 1. N. Snijders, 2. C. Kuijstermans, 3. P. Damen, 4. P. Liefaard, 5. P. v. Heuvel, 6. P. Heeren, 7. A. Wijnands, 8. J. v. Hooij­donck, 9. H. Frijters, 10. R. Versluis.

Nieuwelingen: 1. G. Walstock, 2. A. v. d. Poel, 3. R. Groen, 4. W. Rijnders, 5. H. Akkermans, 6. B. Luijken, 7. W. Dekkers, 8. A. Kooij. 9. J. v. Asten, 10. L. Godde.

 

ZUTPHEN.(1977.08.03)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. H. Snoeliink, 3. F. Jansen, 4. G. v. Gaalen, 5. G. Tabak, 6. J. Tljdink, 7. J. Ribbers, 8. J. Scholten, 9. F. de Kinkelder, 10. R. Hassink.

 

ZUTPHEN.(1977.10.01)

Liefhebbers Klassementswedstrijd: 1. J. Tolhoek, 2. A. No­termans, 3. G. Plieger, 4. W. Brouwer, 5. J: Sprakel, 6. W. Vreugdenhil, 7. M. Cadzand, 8. J. Bergkotte, 9. P. Bouterse, 10. D. Visser.

Liefhebbers Afvalwedstrijd: 1. H. Brinkhoff, 2. J. Boode, 3. J. de Ketzer, 4. H. Steenbakker, 5. F. Have­naa.r, 6. A: Dolman, 7. J. Floor, 8. S. v. d. Meer, 9. G. v. d. Plaats, 10. H. Peters.

Liefhebbers Criterium: 1. L. v. d. Berg, 2. J. Lepoeter, 3. T. Koop, 4. J. Plezen, 5. A. Retnders, 6. T. Peters, 7. N. Slingerland, 8. A. Duijn, 9. R. Hoffman, 10. W. Kuijpers.

Liefhebbers Ploegentijdrit: 1. De Bollenstreek I, 2. Feten­eord, 3. Westland Wil Vooruit, 4. De IJssel­streek, 5. De Zwaluwen-Almelo, 6. De Zwalu­wen-Deventer II, 7. De Zwaluwen-Deventer I, 8. De Bergklimmers II, 9. Het Oosten, 10. WV Ede.

Totaaluitslag clubklassement: 1. Westland Wil Vooruit 59 pnt., 2. Jan van Arckel 58 pnt., 3. Theo Middelkamp 57 pnt., 4. Feyenoord 50 pnt., 5. De Bollenstreek I 49 pnt., 6. De Berg­klimmers I 49 pnt., 7. De IJsselstreek 47 pnt., 8. ETP 46 pnt., 9. De Bollenstreek II 46 pnt., 10. De Zwaluwen-Doetinchem I 46 pnt., 11. De Bergklimmers II 44 pnt., 12. WV Zeeuws­Vlaanderen 37 pnt., 13. WV Ede 36 pnt., 14. De Zwaluwen-Deventer II 34 pnt., 15. De Zwa­luwen-Almelo 34 pnt., 16. Nijverdal 30 pnt., 17. Het Oosten 26 pnt., 18. Flevoland 25 pnt., 19. De Bataaf 18 pnt., 20. De Zwaluwen-Deven­ter 1 14 pnt.

 

ZWAAGWESTEINDE.(1977.06.01)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. J. Koops, 3. G. Mohlmann, 4. A. Koster, 5. J. Feiken, 6. J. Spijker, 7. C. Haisma, 8. T. Z(jlstra, 9. B. Bat­hoorn, 10. T. v. d. Weide.

Junioren: 1. J. Vos, 2. J. Drost, 3. T. Homing, 4. J. Slendebroek, 5. L. Oosterhof, 6. R. de Waard, 7. J. Scheper, 8. D. Klein, 9. H. v. Rossum, 10. J. Kuyvenhoven.

 

ZWANENBURG.(1977.07.09)

Amateurs: 1. R. Smit, 2, H. Langerijs, 3. D. Zeeman, 4. S. Snijders, 5. M. Pronk, 6. M. Vis­ser, 7. G. Looyesteijn, 8. A. Gase, 9. P. Noy, 10. H. v. Piere.

Junioren: 1. J. Schaap, 2. P. Hofland, 3. F. Dreyer, 4. L. Zieleman, 5. R. Snijders, 6. R. Nederlof, 7. L. Groen, 8. R. Veerhuis, 9. C. v. d. Boom, 10. P. Heuvel.

Nieuwelingen: 1. A. Harren, 2. L. Godde, 3. T. Gieske, 4. J. v. Wijk, 5. R. Hacken, 6. P. de Groot, 7. P. Pieters, 8. W. Smit, 9. J. Imming, 10. W. Slagter.

Veteranen: 1. W. v. Dok, 2. G. Mooy, 3. A. Meeldijk, 4. A. Kalee, 5. H. Hendriks, 6. K. v. Nimwegen, 7. T. v. Berkel, 8. A. Tukker, 9. F. Cornelisse, 10. J. Floor.

Liefhebbers: 1. H. v. Leeuwen, 2. A. v. d. Lans, 3. L. v. d. Berg, 4. P. Hoornstra, 5. G. Fennis, 6. A. v. 't Hof, 7. F. Verlinden, 8. F. Willems, 9. F. Bakhuizen, 10. E. de Vos.

 

ZWANENBURG.(1977.08.11)

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. D. Kalee, 3. J. v. Geest, 4. J. Barens, 5. H. Buis, 6. C. Kou­wenhoven, 7. F. Cornelisse, 8. W. v. Dok, 9. J. Coone, 10. J. Koolhof.

 

ZWIJNDRECHT.(1977.07.02)

Amateurs: 1. A. Kraan, 2. G. de Wit, 3. R. Tigelaar, 4. T. Griep, 5. F. v. d. Ende, 6. C. Zoontjens, 7. J. Langstraat, 8. G. Looyenstein, 9. G. Sint Nicolaas, 10. F. de Groot.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. H. Akkermans, 3. L. Godde, 4. R. Koppert, 5. H. de Vries, 6. L. de Bruin, 7. T. v. Vliet, 8. G. Solleveld, 9. A. Harren, 10. M. Mulder.

 

ZWOLLE.(1977.06.18)

Veteranen: 1. B. Boom, 2. R. Hendriks, 3. H. Scheuten, 4. N. Regter, 5. Z. Selles, 6. H. Lap­hor, 7. W. Dieperink, 8. L. Harmeling, 9. G. Steinbach (W.-DId.), 10. D. Heling.

 

ZWOLLE.(1977.07.30)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. E. Koersen, 3. B. v. d. Stelt, 4. R. Hassink, 5. J. Vaanholt, 6. R. Sumich (Nw.-Zld.), 7. B. Vossebelt, 8. E. Dickhof, 9. G. Dolfsma, 10. G. Mohlmann.

Nieuwelingen: 1. J. Koster, 2. J. Schipper, 3. N. Wegkamp, 4. J. Lieverst, 5. J. Roozenburg, 6. J. Imming, 7. L. Wierenga, 8. P. Pieters, 9. E. Steyn, 10. A. v. d. Horst.

 

ZWOLLE.(1977.09.07)

Liefhebbers: 1. W. v. Dok, 2. B. Boom, 3. J. Bergkotte, 4. J. Pluimers, 5. T. Krabbe, 6. G. Draaijer, 7. J. Hup, 8. J. v. Hattem, 9. M. Sprakel, 10. D. Goorman.