JAARGANG 1977

                              WEDSTRIJDEN F T/M K

FLEVOTOUR.(1977.05.28)

Prolongatie Lammertink-succes in Flevotour

HERMAN OPVOLGER VAN BROER JOS

Geen twijfel mogelijk, dit keer daar aan de finish in Lelystad. Weer werd een Lammertink - en nu dan Herman - winnaar van de Flevotour voor junioren (al de 16e editie), maar het einde was zo „clean" als-maar mogelijk was. Want Herman Lammertink kwam alleen over de eindstreep, dit in tegenstel­ling tot zijn broer Jos, die vorig jaar pas na twee uur jury­vergaderen als definitieve winnaar van de Flevotour werd aan­gewezen.

Een kilometer voor het einde van deze 112 km lange Flevo­tour (twee omlopen) dook Herman Lammertink nog eens diep onder in de beugels en er was in de groep van ruim tien man die het eindspel bepaalden niemand bereid er enige reactie op tegeven. Herman Lammertink mocht zo maar gaan en was wijs genoeg het dan ook te doen. Soepel pedalerend reed hij de rest meteen los en kon zich zeker weten van de overwinning. „Op zo'n manier werd het voor mij wet erg gemakkehjk ge­maakt," zei Herman. “Begrijp je zo iets nou. Want in een spurt ben ik ook niets. Als die aanval van mij was gepareerd, had er heel wat moeten gebeuren om mij hier als winnaar te zien verschijnen uit de spurt van een groep," voegde de Wierdenaar er aan toe,-die met zijn zege bevestigde dat het talent in de familie Lammertink niet bij Jos alleen ophoudt.

Toch vraag je je na zo'n uitspraak af, waarom de laatst over­gebleven kopgroep zo'n presenteergebaar maakte. Peter Damen daarover: ,Ach, dat gebrek aan durf - want anders weet ik het niet te beschrijven - heb ik onderweg wel meer gemerkt. Dan is er zo'n kopgroep gevormd en dan lijkt het wel of nie­mand zin heeft om door te gaan," zo luidde het commentaar van de 18-jarige Brabander, die als derde eindigde.

Deze bewering werd in elk geval bevestigd door het koers­verloop, waarin op een gegeven moment een verschil tussen de eerste en tweede groep werd genoteerd van 1.10 min. Maar de terugval kwam snel: 60 sec., 42 sec. en dan binnen enkele kilo­meters de samenvoeging. Vooraan ontstond een lange lijn van dik 35 man, die zo nu en dan wat plaagstootjes kreeg uitge­deeld van o.a. de Willebrorders P. Heeren en M. van Vlimme­ren. Dit tweetal kwam echter niet verder dan 20 sec. vooruit en twee man op kop op een super vlak parkoers (soms een 55 km tempo!) waarop bovendien de wind altijd wel ergens om de hoek komt kijken, is een wat te gering aantal voor een serieuze coup.

STOOTTROEP

De laatste en beslissende aanval kwam ruim 30 km voor het einde toen zo'n 15 man zich onder Dronten als “stoottroep" aandienden, Daarvoor hadden zich o.a. gemeld Bessems, de noorderling J. Bos, Piet Liefaard, G. Dolfsma, T. Weber, H. van Loon, Fr. Kamstra, J. Slendebroek, Peter Damen, P. Hee­ren, M. van Vlimmeren, Peter Steijn en Herman Lammertink. Steijn was een van de eerste afvallers, mede doordat Dolfsma, Van Loon en Kamstra aan de haal gingen en het peloton toen gewaarschuwd mede in de versnelling ging. Ook Slendebroek boog zich stoutmoedig nog een keer wat dieper naar voren, maar werd er door de groep op attent gemaakt dat zulke activiteiten niet werden gewaardeerd. Zo smoorden in het laat­ste deel van de Tour alle demarrages, met uitzondering van de aanzet die Herman Lammertink op 1000 meter van de finish deed. Hij schoof met zulke machtige pedaalstoten naar voren dat het leek alsof de rest opeens stil viel. En in feite was het zo, want Lammertink's krachttoer bleef volmaakt onbeant­woord. Ook Piet Liefaard zag er kennelijk geen heil meer in een poursuite-achtige jump in de richting van Herman te ondernemen om met hem op de laatste meters dan alsnog om de hoogste prijs te duelleren. De 17-jarige clubkampioen 1977 van de Hoekse Renners bleef wel de kopgroep spurtend voor en werd zodoende tweede, een plaats waarmee hij al eerder in de Omloop van Oost-Brabant genoegen had moeten nemen. Maar misschien smaakten de kusjes van Kiss-Miss Gerda Tiben uit Lelystad hem desondanks toch nog wel goed.

KWC Kampen en de WSV Flevoland tekenden voor de organi­satie van dit wielergebeuren, dat al duidelijk een voorproefje nam op de zon van Eerste Pinksterdag. En in de polder hield de traditie stand, dat de Flevotour eindigt in brokken en beetjes, waarbij het in deze juniorenkoers ook nu weer opviel dat er door de achtergeblevenen tot het bittere eind door, ja zelfs tot aan de meet nog gekoerst wordt voor de klassering, al blijkt bij de aankomst zelfs dat elk (eind)schot bij lange na geen eendvogel meer is. Om het maar eens spreekwoordelijk te zeggen.

Gecoacht vanuit 'n volgerswagen door broer Jos, hulde Herman Lammertink zich met de lauweren van deze 16e Flevotour voor junioren. Waar de top van de junioren zo breed is geworden - de Omlopen van de Veluwe en van Oost-Brabant hebben dat al aangetoond - zonder nog zoals eerder van een suprematie van de enkeling (Jos Lammertink) en de enkelen (Leo van Vliet, Michel Jacobs, Bart van Est, Bert Oosterbosch en Ad Verstijlen) te kunnen spreken, rijst na de zege van Herman Lammertink de vraag of er ook bij die junioren dan toch een nieuw Lammertink-tijdperk is aangebroken. Niet ondenkbaar, maar ... de tijd zal 't leren.BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Junioren: 1. Herman Lammertink (Wierden), Zwaluwen Almelo, 112 km in 2 uur 45 min. 6 sec.; 2. P. Liefaard ('s-Gravendeel), Hoekse Renners; 3. P. Damen (Drunen), Windmolens Geffen; 4. R. Bessems (Amsterdam), Amstelland; 5. H. van Loon (Mill), WV Maaskant; 6. J. Broers (Maartensdijk), Het Zuiden; 7. T. Weber (Best), Kolonel Cole; 8. P. Heeren (Sprundel), Willebrord Wil Vooruit; 9. J. Slende­broek (Vries), Meteoor Assen; 10. L. Oosterhof (Assen), Meteoor Assen; 11. M. van Vlimmeren (Hoeven), Willebrord; 12. G. Dolfsma (IJsselmulden), KWC Kampen; 13. J. Bos (Exloo), WSV Emmen; 14. A. van Assen (Vlaardingen), De Coureur) ; 15. H. v. d. Bergh (Vlaardingen), De Coureur); 1.6. B. Vossebelt (Ermelo), De IJssel­streek; 17. A. Hoogeveen (Hengelo), Tubanters; 18. B. Hoekstra (Stiens), De Friesche Leeuw; 19. D. Klein (Ter Apel), WSV Emmen; 20. G. Takens (Haren Gr.), WV Groningen; 21. R. van Sluis (Utrecht), Volharding; 22, F. ter Linde (Roermond), Bergklimmers Stein; 23. P. Stein (Wierden), Zwaluwen Almelo; 24. R. Waard (Haarlem), Amstelland; 25. N. Snijders (Hoeven), Willebrord,

Ploegenklassement: 1. Zwaluwen, Almelo, 43 pnt.; 2. Hoekse Renners, 's-Gravendeel, 35 pnt.; 3. Willebrord Wil Vooruit, St. Willebrord, 34 pnt.;-4. Meteoor, Assen, 33 pnt.; 5. De Windmolens, Geffen, 30 pnt.

 

FRANEKER.(1977.09.16)

Amateurs: 1. G. Bruinsma, 2. A. Koster, 3. P. Noy, 4. B. Duit, 5. C. Haisma, 6. P. Penne­kamp, 7. B. Groen, 8. K. Zomer, 9. S. Greida­nus, 10. Th. Noy.

 

GALDER.(1977.03.20)

GERARD VIANEN

eerste winnaar in eigen land

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dit moet Gerard Vianen, rijdend in een shirt van De Onderneming, gedacht hebben toen drie ronden voor het einde van de Ronde van Galder, de wed­strijd waarmee het seizoen voor de beroepsrenners in eigen land volgens traditie werd geopend, zijn grootste rivaal Hennie Kuiper voor een lekke band van de fiets moest. Vianen nam op slag twintig seconden voorsprong op Roger Swerts, de sterke Belg, en Wim Kelleners, die na een tijd van afwezigheid in het wereldje van de beroeps- renners is teruggekeerd. Kuiper ver­wisselde snel van fiets, achterhaalde Swerts en Kelleners en ging zonder omkijken deze twee voorbij. Gerard Vianen was echter te ver weg.

Wanneer de wedstrijd nog een ronde van twee kilometer langer zou hebben geduurd, zou hij waarschijnlijk ook deze laatste sta in de weg hebben ingehaald. Nu behaalde Vianen, zij het zeer verdiend, een waardevolle overwinning, want zo mag een zege in het prille seizoen, in welke wedstrijd dan ook, worden bekeken. Al was het maar voor het opvijzelen van de moraal.

De ongeveer veertig renners die in Galder om de prijzen stre­den, hebben er van de eerste tot de laatste ronde een interes­sante koers van gemaakt. Nauwelijks was het startschot ge­vallen of Gerrie van Gerwen, de neo-prof uit Olland, ging samen met Nico Rinkel aan de haal. Jan van Stee, de coordinator van onze beroepsrenners en vooral van de wedstrijden in eigen land, lachte in zijn vuistje. Hij had de renners niet voor niets verzocht vuurwerk af te sterkn. Jan vertelde trots dat er nu eenenveertig wedstrijden voor beroepsrenners op de kalender staan en dat is meer dan vorig jaar. Ook het aantal renners dat een licentie heeft aangevraagd, valt volgens Van Stee mee. In tegenstelling tot hetgeen onze collega Henk Kruithof vorige week schreef, stelt Jan van Stee vast dat er thans 55 renners een profvergunning hebben.

Van Gerwen en Rinkel vormden de springplank voor vier andere renners. Wim Kelleners, Bas Hordijk, Jos Schipper en Hennie Kuiper. Toen ook Swerts, Vianen en de Belg Jose de Cauwer vooraan kwamen postvatten, was meteen - naar later bleek - de slag gevallen. Dat wil zeggen de overige renners kregen geen kans meer de opgelopen schade te herstellen. De negen leiders gingen hard door en dat had tot gevolg dat ook de rest van het peloton in stukken brak. In de achterste groep ontwaarden wij nota bene Tino Tabak en Andre Gevers, die nog duidelijk naar de goede vorm op zoek zijn. In de tweede groep blies de Afrikaan Tacharides zijn partij goed mee. Deze nieuwe­ling op de Nederlandse wegen zat herhaaldelijk aan de kop van de groep achtervolgers te sleuren, maar hij kon, evenals bijvoorbeeld Jan Breur, Rolf Groen en de verrassend sterk rijdende Bert Adema, niet verhinderen dat de kloof tussen de eersten en de rest elke ronde groter werd.

Even voor halfkoers begon het te regenen. Eerst enkele drup­pels, maar daarna volgde een plensbui, gepaard gaande met enkele donderslagen. Het geleek of Jos Schipper hierop had gewacht. Hij ging er met Rinkel, die ook op een goede wed­strijd kan terugzien, vandoor en toen zij een ronde later gezel­schap kregen van Swerts en Kelleners leek het er andermaal op dat de beslissing was gevallen. De achtervolgers, de ver­slagen renners in deze, kwamen echter bij een groep gedubbel­den en mede door de steun van deze renners ging de voorsprong van de leiders teniet en kwamen de acht eerdergenoemden, De Cauwer had door pech moeten afhaken, na zestig kilometer weer samen door. Het bleef echter onrustig. Twintig kilometer lagen nog voor de wielen toen Vianen en Kuiper, de sterksten van het veld, uithaalden voor de laatste klap. Swerts en Kelle­ners kwamen er nog bij, maar de andere vier moesten definitief afhaken. Het leek een sprint met vier te worden, maar in de slotfase reed, zoals gezegd, Kuiper lek, waarna Vianen terecht meteen op de pedalen sprong. Hartstochtehjk werd de ex­wereld- kampioen in zijn jacht op Vianen toegejuicht. Deze laatste gaf echter geen krimp en hield zijn voorsprong tot op de meet vast.

Op de valreep vertouwde Jan van Stee ons nog een nieuwtje toe, dat wil zeggen een half nieuwtje. Hij zei dat in de loop van deze week een nieuwe sponsor voor onze profs wordt verwacht. Een groep van acht renners zou onder het nieuwe vaandel gaan rijden. Wie en welke sponsor kon Jan nog niet zeggen. Hij kon niet het achterste van zijn tong laten zien.

BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. G. Vianen (Kockengen) 100 km in 2 uur 38 min. 12 sec., 2. op 11 sec. H. Kuiper (Ossendrecht), 3. op 12 sec. R. Swerts (Belgie). 4. W. Kelleners (Born), 5. op 45 sec. G. van Gerwen (0lland), 6. J. Schipper (Kwadendamme), 7. B. Hordijk (Rotterdam), 8. N. Rinkel (Aalsmeer), 9. op 2 min. 20 sec. J. Brinkman (Rotterdam), 10. J. Breur (Schiedam), 11. R. Groen (Giethoorn), 12. W. de Vlam (Sambeek), 13. B. Adema (Hank), 14. Tachtarines (Rwanda), 15. A. van Linden (Bel­gie), 16. T. Zuiker (Aalsmeer), 17. N. den Hertog (Ermelo), 18. T. Tabak (Egmond aan Zee), 19. G. Wesselius (Oude Wetering), 20. J. Bakker (Zaandam), 21. P. Verdonk (Zaandam), 22. F. Rompelberg (Maastricht), 23. W. v. d. Berg (Wateringen), 24. J. de Jong (Half­weg), 25. A. Jongkind (Aalsmeer), 26. K. Blok (Kruiningen), 27. G. Barras (Belgie).

Amateurs: 1. W. Gomes, 2. J. de Nijs, 3. H. Langerijs, 4. R. v. d. Broek, 5. F. Schur, 6. H. Prinsen, 7. A. Prinsen, 8. B. Groen, 9. G. Sint Nicolaas, 10. A. v. d. Steen.

Liefhebbers: 1. K. Tolhoek, 2. J. Lepoeter, 3. A. de Haan, 4. A. van Melis, 5. B. Jansen, 6. G. Plieger, 7. H. Moens, 8. R. Meeldijk, 9. N. Duivenvoorden, 10. H. Brinkman.

 

GARIJP.(1977.08.26)

Amateurs: 1. E. Koersen, 2. G. Brokelman, 3. J. Koster, 4. G. Mohlmann, 5. E. Keizer, 6. D. Timmer, 7. A. Koster, 8. L. Hulzebos, 9. S. Greidanus, 10. P. Akkerman.

 

GEERTRUIDENBERG.(1977.07.03)

Amateurs: 1. G. v. d. Sterren, 2. J. Kettenis, 3. A. Versluis, 4. T. Griep, 5. W. Bosch, 6. A. Prinsen, 7. L. den Hartigh, 8. J. Klomp, 9. H. v. Piere, 10. P.,Verheijen.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. M. Brinkhoff, 3. W. Kwantes, 4. B. v. d. Spiegel-Hage, 5. T. v. d. Plaat, 6. A. Riemersma, 7. M. Bik, 8. N. Streef, 9. E. v. d. Akker, 10. B. v. IJken.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2 M. v. Brussel, 3. H. Schoon, 4. K. Tolhoek, 5. W. Brouwers, 6. J. Smuts, 7. L. de Jager, 8. H. Uittenbo­gaart, 9. B. Jansen, 10. A. Wennekes.

 

GEFFEN.(1977.05.15)

Amateurs: 1. B. v. Lamoen, 2. H. Ponsteen, 3. T. v. d. Weide, 4. R. Wilms, 5. H. Schuur­mans, 6. M. de Veer, 7. G. Bouwman, 8. Sj. v. Hooft, 9. W. Boom, 10. P. Zeijerveld.

Junioren: 1. A. Hoogeveen, 2. J. Slendebroek, 3. J. Robbe, 4. F. v. Bakel, 5. J. Schippers, 6. G. Visschers, 7. F. Merts, 8. J. Scheper, 9. M. Elshof, 10. R. v. IJzendoorn.

Nieuwelingen (le serie) : 1. T. Gieske, 2. A. Brouwer, 3. J. Koster, 4. P. Koppert, 5. P. v. Gessel, 6. L. GSdde, 7. W. v. d. Burgh, 8. W. Bartol, 9. L. de Bruijn, 10. R. Geutskens.

Nieuwelingen (2e serie) : 1. H. Winkel, 2. P. Pieters, 3. J. Schipper, 4. D. Pots, 5. E. Vos­senberg, 6. P. Vissers, 7. H. Wolters, 8. R. Zeevalk, 9. J. Emens, 10. H. Zuiderdijk.

 

GEFFEN.(1977.10.09)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. P. Kuys, 3. B. Lam­bo, 4. J. van Driel, 5. A. van Houwelingen, 6. G. Bouwman, 7. G. St. Nicolaas, 8. K. St. Nicolaas, 9. H. Mutsaars, 10. N. Toussaint.

Junioren: 1. A. van Moorselaar, 2. P. Hofland, 3. Jan van Asten, 4. B. Brouwer, 5. J. van Zandbeek, 6. T. Noy, 7. A. van Asten, 8. R. van IJzendoorn, 9. A. van Poel, 10. P. Damen.

Nieuwelingen - le serie: 1. H. Havik, 2. W. Bartol, 3. R. Elshof, 4. P. de Groot, 5. H. Bau­doin, 6. J. Koster, 7. R. Kok, 8. A. Harren. 9. H. Blom, 10. R. Hakken.

Nieuwelingen - 2e serie: 1. G. Walstock, 2. D. Pots, 3. J. Paumen, 4. H. Ak­kermans, 5. E. Vossenberg, 6. R. v. d. Steen, 7. H. Maartens, 8. M. Verhagen, 9. E. Witte­koek, 10. J. van Wiik.

 

GELDROP.(1977.04.17)

Amateurs: 1. G. Oosterbosch, 2. A. v. Elten, 3. J. Schuitemaker, 4. D. v. Egmond, 5. F. v. Gils, 6. P. Kessels, 7. J. v. Diepen, 8. E. Gese­rick, 9. W. Gomes, 10. H. v. Kilsdonk.

Liefhebbers: 1. K. v. Duivenvoorde, 2. J. Gramser, 3. W. Brouwers, 4. A. de Haan, 5. P. Damen, 6. W. v. d. Putten, 7. K. Tolhoek, 8. P. Sanders, 9. R. v. d. Heyden, 10. C. Voges.

Nieuwelingen: 1. J. Driesen, 2. K. Evers, 3. E. v. d. Ven, 4. J. v. Dijk, 5. R. Gomes, 6. A. v. Lieshout, 7. H. Kox, 8. W. Klootwijk, 9. J. v. Asten, 10. G. Honigh.

 

GELDROP.(1977.06.28)

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf, 2. G. Wal­stock, 3. F. Maas, 4. M. Leys, 5. J. v. Asten, 6. M. Teunissen, 7. H. Daams, 8. K. Mol, 9. L. Goossens, 10. M. Verhagen.

Liefhebbers-veteranen: 1. W. Brouwers, 2. T. Masman, 3. W. Schelle, 4. H. v. Leent, 5. H. Gramser, 6. J. Rikken, 7. B. Bakermans, 8. A. v. Nunen, 9. G. v. d. Meyden, 10. A. v. d. Westerlaken.

 

GELEEN.(1977.07.31)

Amateurs: 1. J. Maas, 2. J. Claessen, 3. W. v. d. Borgh, 4. J. Ramaekers, 5. K. Brandse, 6. A. Hees, 7. W. Jennen, 8. A. Bongers, 9. J. Vranken, 10. A. Polak.

Junioren: 1. A. Wijnands, 2. T. Peeters, 3. H. v. d. Weerden, 4. R. Motke, 5. J. Meulenberg, 6. T. Luyten, 7. J. Pluta, 8. J. Schepers, 9. Y. Boelhouwers, 10. J. Harings.

Nieuwelingen: 1. W. Peters, 2. G. Walstock, 3. P. Pieters, 4. R. Zeevalk, 5. P. v. Gessel, 6. P. Harings, 7. J. Demas, 8. W. Vaassen, 9. C. Lemmens, 10. B. Schellingerhoudt.

 

GELEEN.BAAN.(1977.08.04)

Amateurs: 1. P. Iedema, 2. W. Wilms, 3, J. Claessen, 4. E. Visschers, 5. J. Vrancken, 6. J. Meijers, 7. H. Geerkens~, 8. P. v. d. Wall, 9. J. Schlenter, 10. P. Driessen.

Junioren: 1. W. Bouman, 2. A. Wijnands, 3. J. Laumen, 4. H. v. d. Weerden, 5. J. Sben, 6. R. Motke, 7. A. v. Mulken, 8. P. Gulikers, 9. M. Willemsen, 10. J. Stassen.

Nieuwelingen: 1. G. Walstock, 2. W. Gelissen, 3. J. v. d. Meer, 4. W. Demandt, 5. L. Goos­sens, 6. J. Demas, 7. F. Timmers, 8. J. Pau­men, 9. P. Jacobs, 10. A. Roberts.

 

GEMONDE.(1977.08.28)

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. J. v. Houwelin­gen, 3. H. Lunenburg, 4. G. Mohlmann, 5. W. Albersen, 6. A. v. Houwelingen, 7. A. Hoezen, 8. G. Oosterbosch, 9. M. v. d. Velden, 10. M. de Veer.

Junioren: 1. R. Seuntiens, 2. J. v. Zandbeek, 3. Adri v. d. Poel, 4. P. Damen, 5. H. Lammer­tink, 6. A. v. Eeden, 7. H. v. Dijk, 8. G. Veld­scholten, 9. H. Plugers, 10. H. v. Loon.

Liefhebbers-veteranen: 1. A. v. Melis, 2. T. Marsman, 3. J. Kivits, 4. A. de Meester, 5. A. v. Beek, 6. W. v. Putten, 7. H. Gramser, 8. F. Schouten, 9. F. v. Leeuwen, 10. W. v. Doorn.

 

GENDRINGEN.(1977.08.07)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. H. Snoeijink, 3. W. Albersen, 4, E. Koersen, 5. J. Scholten, 6. A. Scheffer, 7. D. Willigenburg, 8. B. v. d. Stelt, 9. T. de Lange, 10. J. Wagenaar.

Liefhebbers: 1. C. Bokma, 2. J. Pluimers, 3. J. Boode, 4. G. Draayer, 5. F. Havenaar, 6. H. Brinkhoff, 7. D. Visser, 8. G. Golbach, 9. P. v. d. Kleij, 10. J. Posthuma.

 

GENEMUIDEN.(1977.08.06)

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. G. Mohlmann, 3. J. Spijker, 4. G. Brokelman, 5. D. Lolkema, 6. B. Duit, 7. P. Noy, 8. H. Boom, 9. Th. Hof­stede, 10. E. Koersen.

Nieuwelingen: 1. J. Arends, 2. J. Imming, 3. D. Schaafsma, 4, G. Hofstra, 5. J. Robbe, 6. H. Emens, 7.. E. Steyn, 8. J. Koster, 9. E. Breider, 10. J. Hekman.

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. G. Draaijer, 3. A. Bos, 4. J. Stuiver, 5. G. Golbach, 6. A. v. d. Burg, 7. K. Boender, 8. J. Boode, 9. P. Wijnen, 10. D. Glas.

 

GENNEP.(1977.09.04)

Amateurs: 1. P. Iedema, 2. T. Verstappen, 3. R. Hassink, 4. E. Visschers, 5. J. Kuiken, 6. A. Scheffer, 7. J. Nederlof, 8. J. Dickhout, 9. T. Luyten, 10. Th. Noy.

Junioren: 1. J. Moons, 2. H. v. Dijk, 3. J. Broers, 4. M. v. Dijk, 5. E. Blonk, 6. R. Lem­mens, 7. P. Heuvel, 8. R. Snjjders, 9. M. Theu­nissen, 10. R. Versluis.

Nieuwelingen: 1. H. Baudoin, 2. G. Walstock, 3. H. Winkel, 4. J. Hartings, 5. A. Timmers, 6. J. Paumen, 7. B. Schellingerhoudt, 8. P. Meerburg, 9. N. Verhoeven, 10. J. Verschuur.

 

GERKESKLOOSTER.(1977.08.20)

Amateurs: 1. D. Timmer, 2. J. Spijker, 3. A. Koster, 4. G. Brokelman, 5. C. Haisma, 6. L. Hulzebos, 7. G. Robbe, 8. B.. Duit, 9. A. Jan­sen, 10. D. Steensma.

 

GERWEN/NUENEN.(1977.04.11)

Amateurs: 1. B. Oosterbosch, 2. P. v. d. Kruys, 3. J. Weber, 4. D. v. Egmond, 5. T. Huibers, 6. B. Huveneers, 7. B. v. d. Stelt, 8. E. Gevers, 9. G. de Wit, 10. F. v. Gils.

Junioren: 1. H. Boom, 2, F. Dreijk, 3. A. Wij­nands, 4, F. Moons, 5. H. v. Lent, 6. J. Slende­broek, 7. T. Weber, 8. J. v. d. Meer, 9. P. Dek­ker, 10. R. Versluis.

Nieuwelingen: 1. G. Walstock, 2. G. Sollenveld, 3. F. Dolman, 4. H. Winkel, 5. R. Heeren, 6. P. Hoffmans, 7. C. Lazeroms, 8. W. Reijnders, 9. L. Goossens, 10. P. Pieters.

Veteranen: 1. H. Buis, 2. W. van Putten, 3. B. Boom, 4. J. Kivits, 5. H. Ket, 6. H. Bakvis, 7. J. v. Geest, 8. L. Hagman, 9. J. Coone, 10. J. v. d. Weydeven.

 

GIESSENBURG.(1977.08.05)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. B. Lange­veld, 3. A. Versluis, 4. W. Bosch, 5. H. Schuur­mans, 6. N. Toussaint, 7. J. Klomp, 8. P. Noy, 9. M. v. d. Velden, 10. K. St. Nicolaas.

Liefhebbers: 1. A. Veenendaal, 2. J. Lepoeter, 3. T. Koop, 4. J. de Keijzer, 5. K. Duivenvoor­den, 6. B. Jansen, 7. G. Plieger, 8. H. Roos, 9. J. den Hartigh, 10..E. de Vos.

 

GIETEN.(1977.07.03)

Amateurs: 1. B. Groen, 2 A. Koster, 3. R. v. Trigt, 4. J. v. Dijk, 5. J. Vlot, 6. E. Dickhof, 7. L. Hollemans, 8. D. Lolkema, 9. G. Roelof­sen, 10. G. Schipper.

Nieuwelingen: 1. F. de Jonge, 2. J. Areads, 3. W. Bartol, 4. J. Strijker, 5. H. Emens, 6. H. Deenen, 7. S. de Vos, 8. F. Nijhuis, 9. D. Pots, 10. J. Robbe.

 

GIETHOORN.(1977.07.05)

Amateurs: 1. B. Groen, 2. G. Mbhlmann, 3. A. Boakamp, 4. G. Schipper, 5. E. Koersen, 6. A. Minkes, 7. J. SpUke,r, 8. G. Brokelman, 9. P. Pennekamp, 10. A. Koster.

 

GLANERBRUG.(1977.08.27)

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. H. Boom, 3. N. Hilberink, 4. D. v. Wijhe, 5. H. Snoeijink, 6. B. Groen, 7. E. Dickhof, 8. G. Mohlmann, 9. G. Bruinsma, 10. R. Hassink.

 

GOIRLE.(1977.08.07)

Amateurs: 1. J. Vooys, 2. L. den Hartigh, 3. H. Koot, 4. B. Scheuneman, 5. P. Maas, 6. G. Vixseboxse, 7. M. Taverne, 8. J. v. d. Berg, 9. A. Oprins, 10. C. Spapens.

Nieuwelingen: 1. H. v. Erp, 2. N. Verhoeven, 3. J. Baudoin, 4. J. Peels, 5. N. Wegkamp, 6. H. Emens, 7. K. Evers, 8. M. Verhagen, 9. R. v. d. Laan, 10. H. Lukken.

Junioren: 1. P. Damen, 2. J. v. Asten, 3. P. Roymans, 4. P. Frijters, 5. C. v. Haarlem, 6. R. Seuntiens, 7. J. v. Dijk, 8. B. Zoontjens, 9. M. Versteegden, 10. M. v. Dijk.

 

GORINCHEM.(1977.08.02)

Amateurs: 1. B. v. Lamoen, 2. A. v. Houwe­lingen, 3. J. Nederlof, 4. P. Versteeg, 5. B. Maas, 6. A. Versluis, 7. G. de Wit, 8. T. Ge­vers, 9. J. Klomp, 10. R. de Veer.

Liefhebbers: 1. J. de Keijzer, 2. T. v. Duuren, 3. L. v. d. Flier, 4. H. Brinkman, 5. G. Plieger, 6. A. Ravensbergen, 7. J. v. Geest, 8. J. den Hartigh, 9. T. Marsman, 10. F. de Swart.

 

GORREDIJK.(1977.05.28)

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. E. Nieuwenhuis, 3. T. Zlilstra, 4. P. Hoekstra, 5. P. Kleine, 6. B. Duit, 7. H. Noy, 8. E. Dickhof, 9. P. Akker­man, 10. B. Wekema.

 

GRAVE.(1977.05.30)

Amateurs: 1. A. v. Hooft, 2. G. Mohlmann, 3. W. Pater, 4. Th. Gevers, 5. A. v. Lieshout, 6. C. v. Helvoort, 7. H. Botterhuis, 8. Th. Hen­sen, 9. M. de Veer, 10. E. v. Kessel.

Junioren: 1. P. Liefaard, 2. P. Damen, 3. B. Zoontjens, 4. H. v. Loon, 5. A. v. d. Poel, 6. G. v. Putten, 7. L. Bevers, 8. W. de Bruin, 9. T. Peters, 10. G. Groenewegen.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. N. Verhoeven, 3. N. Martens, 4. A. Brouwers, 5. H. Maartens, 6. W. v. d. West, 7. P. Vissems, 8. M. Ver­hagen, 9. F. Louwers, 10. R. de Graaf.

 

GROEDE.(1977.04.09)

Dames: 1. T. Fopma, 2. N. v. Vliet, 3. G. Kne­temann-Donker, 4. T. v. d. Plaat, 5. M. Lager­ldf, 6. B. v. IJken, 7. A. Riemersma, 8. C. Oosterwaal, 9. E. v. d. Akker, 10. W. Kwantes.

Liefhebbers: 1. S. v. Dongen, 2. W. Brouwers, 3. W. Wielhouwer, 4. A. Jansen, 5. K. Tol­hoek, 6. M. v. Brussel, 7. J. de Keizer, 8. J. Lepoeter, 9. M. Roos, 10. F. Nijaard.

 

GROENLO.(1977.05.15)

Amateurs: 1. J. Ribbers, 2. A. Scheffer, 3. W. Albersen, 4. A. Hassink, 5. H. Stamsnijder, 6. R. Hassink, 7. D., v. Egmond, 8. G. Bruinsma, 9. F. de Kinkelder, 10. J. Scholten.

 

GROESBEEK.(1977.07.20)

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. J. Ribbers, 3. E. Visschers, 4. J. Nederlof, 5. A. Scheffer, 6. T. Verstappen, 7. W. Bosch, 8. Th. Gevers, 9. R. Hassink, 10. R. Kos.

 

GRONINGEN.(1977.08.08 T/M 08.11)

Amateurs Eerste dag: 1. G. Mohlmann, 2. E, Keizer, 3. D. Timmer, 4. B. Bathoorn, 5. B. Wekema, 6. P. Akkerman, 7. P. Zijerveld, 8. R. Akker, 9. P. Noy, 10. R. de Veer.

Amateurs Tweede dag: 1. A. Koster, 2. J. Bakker, 3. B. Bathoorn, 4. C. Behrendt (W.-Dld.), 5. P. Lin­dow (W.-Dld.), 6. R. de Veer, 7. P. Hoekstra, 8. E. Keizer, 9. T. Zijlstra, 10. J. Welles.

Amateurs Derde dag: 1. G. Mohlmann, 2. A. Koster, 3. P. Zijerveld, 4. T. Zjjlstra, 5. D. Timmer, 6. J. Feiken, 7. E. Keizer, 8. B. Wekema, 9. B. Bat­hoorn, 10. R. Poulin (W.-Did.).

Amateurs Vierde dag: 1. A. Koster, 2. D. Timmer, 3. B. Bathoorn, 4. J. Feiken, 5. B. Dekema, 6. G. Mohlmann, 7. C. Haisma, 8. P. Noy, 9. R. de Veer, 10. T. Zijlstra.

Eindklassement: 1. B. Bathoorn 64 pnt., 2. A. Koster 63 pnt., 3. E. Keizer 56 pnt., 4. B. We­kema 55 pnt., 5. G. Mohlmann 55 pnt., 6. D. Timmer 53 pnt., 7. J. Feiken 50 pnt., 8. R. de Veer 48 pnt., 9. T. Zijlstra 43 put., 10. P. Zijer­veld 42 pnt.

 

GROOT-AMMERS.(1977.06.10)

Amateurs: 1. E. Geserick, 2. W. Bosch, 3. G. St. Nicolaas, 4. A. v. Houwelingen, 5. J. Klomp, 6. B. v. d. Broek, 7. A. Kraan, 8. H. Dijkstra, 9. A. v. Hooft, 10. J. Nederlof.

Liefhebbers: 1. H. Uittenbogaart, 2. A. Tuk­ker, 3. B. Jansen, 4. G. Plieger, 5. J. den Har­tigh, 6. J. Lepoeter, 7. M. de Keijzer, 8. W. Brouwers, 9. S. v. Dongen, 10. A. Klop.

 

GULPEN.(1977.06.19)

Amateurs: 1. W. Maessen, 2. M. Havik, 3. P. Iedema, 4. P. Winnen, 5. F. Sliiper, 6. G. Ta­bak, 7. J. v. d. Velde, 8. J. Roemerman, 9. J. Raemakers, 10. W. Trout (W.-Dld.).

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. H. Akker­mans, 3. M. Theunissen, 4. H. Winkel, 5. F. Timmers, 6. G. Walstock, 7. J. Gorissen, 8. J. Schepers, 9. P. Meerburg, 10. J. Paumen.

Junioren: 1. P. Schroen, 2. P. Senden, 3. H. v. Weerden, 4. R. Motto, 5. Y. Boelhouwers, 6. J. Pluta, 7. B. v. d. Boorn, 8. J. Mill, 9. J. Ter­linden, 10. J. Harings.

 

HAAKSBERGEN.(1977.06.05)

Amateurs: 1. H. Snoebink, 2. G. Schipper, 3. H. Ponsteen, 4. G. Mohlmann, 5. J. Vlat, 6. H. Stamsnijder, 7. E. Koersen, 8. W. Albersen, 9. W. Vlot, 10. J. Wagenaar.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. E. Steijn, 3. S. de Vos, 4. D. Pots, 5. F. de Jonge, 6. W. Bar­tol, 7. J. v. Leyen, 8. J. Schipper, 9. H. Emens, 10. A. v. d. Horst.

 

HAARLEM.WAARDERPOLDER.(1977.08.21)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. M. Taverne, 3. C. Moritz, 4. M. Visser, 5. R. Bakker, 6. H. Langerijs, 7. H. Jacobs, 8. M. Schoen, 9. J. v. d. Horst, 10. D. Groen.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. R. Sn;jders, 3. G. v. Putten, 4. R. Smits, 5. J. Schaap, 6. N. de Bondt, 7. A. de Jong, 8. J. de Bie, 9. P. Heuvel, 10. R. Been.

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. P. Steenvoor­den, 3. H. Buis, 4. A. Tukker, 5. J. v. Geest, 6. A. Hoek, 7. A. Kalee, 8. S. Koevermans, 9. P. Berens, 10. J. Koolhof.

Nieuwelingen: 1. B. Luyken, 2. A. Goossen, 3. H. Havik, 4. A. Harren, 5. W. J. Smit, 6. H. de Vries, 7. J. v. Wijk, 8. J. Imming, 9. T. Gieske, 10. B. Schellingerhoudt.

 

HAARSTEEG.(1977.03.27)

Amateurs: 1. G. Bierings, 2. H. Mutsaars, 3. G. Bouwman, 4. S. Vaan­hold, 5. M. v. Gool, 6. H. Noy, 7. N. Toussaint, 8. G. den Besten, 9. G. Schipper, 10. G. v. Gaalen.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. Fr. Moons, 3. G. Kuijstermans, 4. H. v. Loon, 5. F. Dreijer, 6. R. v. IJzendoorn, 7. M. v. Vlimmeren, 8. F. Breeman, 9. J. Jongama, 10. R. Janissen.

 

HALSTEREN.(1977.05.22)

Amateurs: 1. A. v. Peer, 2. J. Damen, 3. A. Tak, 4. A. Deusing, 5. J. Gommers, 6. R. Smit, 7. T. Griep, 8. K. Sintnicolaas, 9. J. Kettenis, 10. C. de Kleine.

Junioren: 1. A. v. d. Poel, 2. P. Broere, 3. N. Snijders, 4. A. Kamsteeg, 5. G. Ammerlaan, 6. P. Hofland, 7. P. Liefaard, 8. T. Peeters, 9. J. de Bruin, 10. J. v. Hoydonck.

Nieuwelingen: 1. G. Solleveld, 2. L. Lam­merts, 3. H. de Vries, 4. R. Koppert, 5. C. Lazeroms, 6. H. Havik, 7. H. Hanegraaf, 8. G. v. d. Pas, 9. N. Heskamp, 10. L. v. Mook.

 

HANK.(1977.05.30)

Amateurs: 1. L. v. Vliet, 2. B. v. Lamoen, 3. M. Dohmen, 4. J. Swinnen, 5. Job. v. d. Velde, 6. C. Zoontjens, 7. A. Verstijlen, 8. P. v. Leeuwen, 9. M. v. d. Broek, 10. J. v. Driel.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. A. Lugten­burg, 3. L. Godde, 4. C. Lazeroms, 5. M. Leijs, 6. G. Solleveld, 7. R. Geurtskens, 8. L. de Bruijn, 9. T. v. Vliet, 10. Fr. Maas.

Liefhebbers: 1. Fr. v. d. Ende, 2. J. Gramser, 3. K. Prins, 4. A. v. Beek, 5. J. v. d. Berg, 6. G. Plieger, 7. A. Wennekens, 8. A. de Haan, 9. R. v. d. Heijden, 10. P. Sanders.

 

HANSWEERT.(1977.05.30)

JAN RAAS en JOS SCHIPPER animators in Hansweert

Na een uiterst spectaculaire finale kwa­men in Hansweert drie Zeeuwen op het ereschavotje. Winnaar Jan Raas werd daarop namelijk geflankeerd door Cees Priem en Jos Schipper, die als tweede en derde finishten. De hege- monie van ge­noemd drietal en een duel dat vanaf het begin tot het einde boeide, brachten dan ook een laaiend enthousiasme teweeg bij de 3500 toeschouwers.

Men kan zich zelfs afvragen hoe het was geweest wanneer ook Cees Bal zich had kunnen mengen in dit spektakel. Bal had echter te elfder ere moeten afmelden om­dat hij in de Dauphine-Libere moest ver­trekken. De organisatoren waren daar­over nogal in hun wiek geschoten. Als ruil voor Bal kregen zij van de SBB-co­ordinator zeven andere renners aan het vertrek, onder wie Fedor den Hertog, Theo Smit, Jan Aling en Jan Krekels.

Na afloop dacht niemand nog aan de absentie van Bal omdat, zoals gezegd, er gevochten werd op het scherp van de snede.

Na diverse plaagstoten van Jan Raas en Jos Schipper raakten daarna 12 man op drift, maar na 50 kilometer werd er nog serieuzer met de strijdbijl gezwaaid. Hier­voor tekenden Jan Raas, Cees Priem, Jos Schipper en de jonge prof Henk Lubberding, die talent paart aan moed en vooral lef. In hoog tempo joeg dit kwar­tet voort op hot 1250 meter lange par­koers met daarin twee klimmetjes (een dijk) die lastig genoeg waren. Met nog 30 kilometer te gaan bezorgden de vier leiders het peloton een lap om daarna onder elkaar nog eens de lont aan het kruit te steken. Een spervuur van demar­rages die om beurten kwamen van Raas en Schipper, deed het publiek reikhalzend over de dranghekken komen, want Priem en de moedige Lubberding gaven voor­lopig geen krimp.

Tenslotte was het Jan Raas die bij het ingaan van de laatste ronde aan zijn zo­veelste poging om los te komen gestalte gaf en met 25 meter voorsprong als eer­ste finishte. Priem hield Schipper en Lub­berding achter zich en het peloton, dat daarvoor al om de resterende plaatsen had mogen spurten, werd over de streep gevoerd door Jan Krekels. BRON:RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Jan Raas 100 km in 2.29.10, 2. op 4 sec. Cees Priem, 3. Jos Schipper, 4. Henk Lubberding, 5. op 1.45 (1 ronde) Jan Krekels,

6. Jan Aling, 7. Richard Bukacki, 8. Jan Huis­jes, 9. Bas Hordijk, 10. Jan Breur, 11. Jan Brinkman, 12. Theo Smit, 13. Don Allan, 14. Wim de Ruiter, 15. Ben Janbroers, 16. Ger van Gerwen, 17. Roelof Groen, 18. Aad van den Hoek, 19. Co Hoogendoorn, 20. Jan Hor­dijk, 21. Wim Prinsen, 22. Ko Blok, 23. Wim Kelleners, 24. Fedor den Hertog, 25. Piet Wellens, 26. Fred Rompelberg, 27. Nidi den Hertog, 28. Jos Schipper, 29. Arie Bakker, 30. Gerard Wesselius.

Amateurs: 1. A. v. Peer, 2. W. Lugtenburg, 3. T. Fase, 4. J. Gommers, 5. W. Jeremiasse, 6. W. de Waal, 7. H. de Jang, 8. S. Aarts, 9. W. v. Helvoirt, 10. B. Geense.

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. C. Carpenter (VS), 3. K. v. Oosten-Rage, 4. H. Buitenhuis-de Jang, 5. W. Kwantes, 6. B. v. d. Spiegel-Hage, 7. B. v. IJken, 8. M. Lagerlof, 9. S. Gurney (VS), 10. G. Knetemann-Donker.

 

HARDENBERG.(1977.07.12)

Amateurs: 1. Th. de Rooy, 2. J. Lammertink, 3. J. v. Elburg, 4. G. Mohl- mann, 5. P. Penne­kamp, 6. H. Ponsteen, 7. G. Vixseboxse, 8. B. Groen, 9. J. Olde Meule, 10. G. Brokelman.

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. W. v. Dok, 3. S. v. Dongen, 4. G. Plieger, 5. C. Splinter, 6. G. Golbach, 7. J. Lepoeter, 8. P. Scheper, 9. B. Jansen, 10. H. Voorhuis.

 

HARDERWIJK.(1977.07.09)

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. J. Pluimers, 3. Th. Degeling, 4. R. Hofman, 5. H. Brinkhoff, 6. C. Hoogevorst, 7. K. Boender, 8. A. Peters, 9. J. v. Hattem, 10. J. de Boer.

Junioren: 1. R. Motke, 2. J. Harings, 3. G. Takens, 4. A. v. Moorselaar, 5. B. Smits, 6. J. Schpper, 7. F. Merts, 8. B. Brouwer, 9. B. Gankema, 10. R. v. IJzendoorn.

Nieuwelingen: 1. H. de Vries, 2. J. v. Leyen, 3. J. Koster, 4. A. Brouwer, 5. A. Goossen, 6. M. Lexmond, 7. P. Harings, 8. P. Kaarel, 9. H. Winkel, 10. J. Schipper.

 

HARDEWIJK.(1977.07.09 T/M 07.11)

MICHEL JACOBS won 3-daagse van Harderwijk

KEETIE VAN OOSTEN-HAGE greep zege bij de dames

De sterk bezette Driedaagse van Harderwijk heeft een uit­stekend winnaar gekregen in de persoon van Michel Jacobs. De coureur uit Bingelrade. Het een ijzersterke indruk achter, met name zijn ontsnapping op de tweede dag, in gezelschap van Arie van Houwelingen uit Heesselt, boezemde de toeschou wers veel ontzag in.

De gelijktijdig verreden Tweedaagse voor dames eindigde in een zege voor wereldkampioene Keetie van Oosten-Hage.

De eerste etappe stond in Harderwijk in het teken van Arie Hassink uit Neede, die keer op keer wegsprong. Eerst uit het peloton en later uit de kopgroep van tien renners die in het verloop van de course een ronde voorsprong wisten te nemen op het peloton. De moeite was tevergeefs, het draaide uit op een eindspurt van de tien koplopers, waarin de fietsende onder­wijzer Herman Snoeijink uit Denekamp zich de rapste toonde voor Michel Jacobs en Herman Ponsteen.

Snoeijink bleek op de tweede dag niet in staat de gele trui te verdedigen. Al in de beginfase trokken Arie van Houwelingen en Michel Jacobs gezamenlijk op avontuur, hetgeen hun een ronde voorsprong (1 kilometer) zou opleveren. Achter hen ontstond nog een tweede groep, waaruit Thijs van de Weide, een van de koplopers van de eerste avond, door pech zou weg­vallen. Op de streep had Van Houwelingen geen enkele moeite Jacobs naar de tweede plaats te verwijzen.

In de laatste etappe kreeg Michel Jacobs nog eon aanval op zijn koppositie te verwerken. Hiervoor verantwoordelijk waren de verrassend sterk rijdende Wim van Boven uit Oosterwolde en Jan van Houwelingen. Deze beide coureurs wisten, in gezel­schap van Jan Spijker uit Kampen, Henk Boom uit Markelo en Jaap van Berkel uit Groesbeek, een voorsprong te nemen die opliep tot maximaal een minuut. Op een gegeven moment stokte echter de samenwerking. Met name Jan Spijker rook zijn kans op een etappe-zege en weigerde vrijwel kop te doen voor zijn clubgenoot Wim van Boven. In de eindspurt zou Spijker toch nog verrast worden door Henk Boom op een mo­ment dat de voorsprong was teruggelopen tot ruim een halve minuut.

Bij de dames pakte Keetie van Oosten-Hage de eindzege door op de tweede dag alleen een ronde voorsprong te nemen. In de eerste etappe had zij de zege aan Minni Brinkhoff uit Heeren­veen moeten laten. De beide dames hadden met Willy Kwantes en Anne Riemersma een ronde voorsprong op de rest van het weld weten te nemen.

De Driedaagse van Harderwijk word afgesloten met een achter­volging tussen een viertal beroepsrenners. De voor eigen publiek rijdende Nidi den Hertog werd hierbij de winnaar. In de eerste ronde rekende hij af met Wim de Ruiter, waarna in de finale Don Allan er aan moest geloven. Die finale was overi­gens voor de zeven a, achtduizend bezoekers een geweldig spektakel. Aanvankelijk nam Nidi zeven seconden voorsprong om die halverwege de tien kilometer die moesten worden af­gelegd, ineens te verliezen en op een achterstand van twee seconden gezet te worden. De eindfase was echter weer voor Nidi, die in de laatste twee kilometer een achterstand van een seconde omzette in een voorsprong van zes seconden. In de strijd om de derde plaats klopte Jan Huisjes Wim de Ruiter.

BRON: WIJNAND KOOYMANS

AMATEURS

le etappe: 1. Herman Snoeijink (Denekamp), 2. Michel Jacobs (Bin­gelrade), 3. Herman Ponsteen (Niiverdal), 4. Wim van Boven (Ooster­wolde, 5. Arie Hassink (Neede).

2e etappe: 1. Arie van Houwelingen (Heesselt), 2. Michel Jacobs, 3. Rob Borst (Zwanenburg), 4. Theo de Rooy (Utrecht), 5. Egbert Koer­sen (Emmeloord).

3e etappe: 1. Henk Boom (Markelo), 2. Jan Spijker (Kampen), 3. Jaap van Berkel (Groesbeek), 4. Wim van Boven (Oosterwolde), 5. Jan van Houwelingen (Heesselt).

Eindklassement: 1. Michel Jacobs 6.17.28, 2. Wim van Boven 6.18.10. 3. Jan van Houwelingen z.t., 4. Jan van Elburg (Utrecht) 6.18.23, 5. Arie van Houwelingen (Heesselt) 6.18.42, 6. Arie Hassink (Neede) 6.18.48, 7. Ruud Oskam (Utrecht) z.t., 8. Gert Dolfsma, (IJaselmuiden) z.t., 9. Jan Spijker (Kampen) 6.19.30, 10. Jaap v. Berkel (Groesbeek) z.t.

DAMES

le etappe: 1. Minnie Brinkhoff (Heerenveen), 2. Keetie van Oosten­-Hage (Kloetinge), 3. Willy Kwantes (Zaandam, 4. Anne Riemersma (Slappeterp), 5. Truus van der Plaat (Geldermalsen).

2e etappe: 1. Keetie, van Oosten-Hage, 2. Willy Kwantes, 3. Minnie Brinkhoff, 4. Anne Riemersma, 5. Truus van der Plaat.

Eindklassement: 1. Keetie van Oosten-Hage, 2. Willy Kwantes, 3. Min­nie Brinkhoff, 4. Anne Riemersma, 5. Truus van der Plaat.

Wijnand Kooymans

 

HARDINXVELD-GIESSENDAM.(1977.06.11)

Amateurs: 1. B. v. d. Broek, 2. W. v. Steenis, 3. W. Vlaanderen, 4. J. Klomp, 5. R. Oskam, 6. B. Geense, 7. A. Overbeeke, 8. H. D(ikstra, 9. A. Versluis, 10. F. v. d. Enden.

Liefhebbers: 1. H. Uittenbogaart, 2. G. Plie­ger, 3. J. Nieuwenhuizen, 4. J. den Hartigh, 5. P. v. Klejj, 6. C. Hoogervorst, 7. J. de Keyzer, 8. J. de Jonge, 9. B. Kanselaar, 10. F. de Swart.

 

HARKEMA.(1977.08.19)

Amateurs: 1. D. Timmer, 2. R. Akker, 3. P. Akkerman, 4. K. Hoekstra, 5. E. Nieuwenhuis, 6. A. Koster, 7. A. Minkes, 8. P. Hoekstra, 9. J. Feiken, 10. L. Hulzebos.

 

HEELSUM.(1977.04.30)

Liefhebbers: 1. H. v. Leent, 2. A. de Haan, 3. G. Plieger, 4. J. de Boer, 5. H. Brinkhof, 6. J. Bergkotte, 7. H. Rossen, 8. S. Bakermans, 9. M. v. d. Oever, 10. R. de Meester.

Junioren: 1. H. v. Lent, 2. F. Kamstra,. 3. H. Vonk, 4. J. de Bie, 5. J. Alberts, 6. B. Vosse­belt, 7. B. Bruinenberg, 8. J. Bruning, 9. P. v. Dijk, 10. D. Klein.

 

HEEMSKERK.(1977.08.31)

Amateurs: 1. R. v. Trigt, 2. P. v. d. Knoop, 3. P. Pennekamp, 4. R. Kos, 5. Sj. Schuitemaker, 6. P. Ruiter, 7. R. Bakker, 8. D. Groen, 9. D. Zeeman, 10. L. Ruiter.

Dames: 1. W. Kwantes, 2. T. v. d. Plaat, 3. G. Knetemann-Donker, 4. I. Trompert-Paul, 5. N. v. Vliet, 6. B. Meijn, 7. B. v. IJken, 8. N. Streef, 9. E. Luesink, 10. T. Kuijper-Dool.

 

HEENVLIET.(1977.05.28)

Amateurs: 1. W. Lugtenburg, 2'. C. Moritz, 3. G. de Wit, 4. M, Huizinga, 5. T. Griep, 6. P. v. d. Knoop, 7. P. Koppert, 8. R. Smit, 9. D. Groen, 10. N. Toussaint.

Dames: 1. T. Fopma, 2. W. Kwantes, 3. M. Brinkhoff, 4. M. Lagerloff, 5. C. Carpenter (VS), 6. G. Knetemann-Donker, 7. B. v. d. Spiegel-Rage, 8. J. Sybrands, 9. H. Buiten­huis de Jongh, 10. I. Trompert-Paul.

 

HEERDE.(1977.04.30)

Amateurs: 1. T. v. Dam, 2. A. Scheffer, 3. J. Spijker, 4. H. Vaanhold, 5. D. v. Wijhe, 6. E. Dickhof, 7. J. Wargenaar, 8. J. Dickhof, 9. J. Schootman, 10. T. Hofstede.

 

HEERENVEEN.(1977.05.20)

Amateurs: 1. B. Groen, 2. B. Duit, 3. E. Nieu­wenhuis, 4. G. Bruinsma, 5. M. Pronk, 6. L. Hulzebosch, 7. P. Akkerman, 8. B. Wekema, 9. D. Timmer, 10. A. Minkes.

Nieuwelingen: 1. D. Pots, 2. E. v. d. Meulen, 3. Fre de Jonge, 4. D. Schaafsma, 5. H. Paas. 6. G. Bakker, 7. D. Tijms, 8. H. Deenen, ,9. A. Heidstra, 10. H. Uhl.

 

HEERHUGOWAARD.(1977.08.07)

Gerard Kamper wint in Heerhugowaard

Zo'n dikke tienduizend kijkers begroetten met grote blijdschap de overwinning van streekrenner Gerard Kamper in de prof­ronde van Heerhu- gowaard. De uit het op een steenworp afstand gelegen St. Pan­cras komende, maar momenteel in Alk­maar woonachtige Kamper sprong bij het luiden van de bel voor de laatste ronde weg toen Gerard Vianen net een puntje voor de leidersprjjs had bemachtigd. Het tempo in de kopgroep stokte even en dat stekie Kamper in staat om twintig meter voorsprong te nemen.

De Alkmaarse sportprijzenhandelaar liet zich dat bui­tenkansje niet meer ontnemen en raasde tussen de jubelende Noordhollanders naar de eindstreep. Achter zijn rug werd Ger­rie van Gerwen tweede, Cees Bal derde en de in Heerhugowaard zeer populaire Joop Zoetemelk vierde.

De Tour de Waard werd aldus een vol­treffer met prachtige sport, veel publiek en uitstekend weer. De liefhebbers reden nog wel in regenbuien maar de amateurs en beroepsrenners werkten hun program­ma ongehinderd af. Gezien het batig sal­do - er waren vierduizend kijkers nodig om quitte te spelen - zal er volgend jaar opnieuw een Tour de Waard zijn.

Na wat lichte schermutselingen sprongen na 75 van de 100 te rijden kilometers Gerard Kamper en Cees Stam weg. De beide Noordhollanders - beiden grepen in de baankampioenschappen net naast het resp. goud op de 50 km en stayers­nummer - begrepen elkaar wonderwel en namen snel een royale voorsprong. Toch kregen zij kort voor het einde nog gezelschap van Cees Bal en Gerard Via­nen terwijl ook Zoetemelk en Van Ger­wen uit het nu volledig uit elkaar geval­len peloton waren weggesprongen. Bij het luiden van de bel sloeg Kamper defi­nitief toe en behaalde zodoende zijn eer­ste seizoen- zege. In de laatste ronde stre­ken Zoetemelk en Van Gerwen nog op de andere koplopem neer. Van Gerwen kon zodoende nog tweede worden vlak voor Bal.

Bij de amateurs was het eveneens een uiterst levendige wedstrijd met veel ont­snappingen. Uiteindelijk won de Haar­lemmer Henk Kuiper, die licht voordeel putte uit een valpartij op 200 meter voor de eindstreep. Jos Kieftenburg liep hier­bij een sleutelbeenbreuk op. In de sprint bleef Kuiper de streekrenners Kos, Langerijs en Slot royaal voor.BRON: ROB KAT

Liefhebbers 50 km: 1. P. Hoornstra, 2. A. Eriks, 3. Hans van Leeuwen, 4. Rob Duin, 5. E. de Vos, 6. G. Marquerink, 7. G. Mooy, 8. H. Welp, 9. H. Roos, 10. A. Stet, 11. J. Vroom, 12. P. Groot, 13. F. Dekker, 14. J. Bosma, 15. J. Brink, 16. G. Riibroek, 17. J. Runing, 18. K. Ligthart, 19. P. Vilten, 20. O. Jacobs.

Amateurs: 90 km: 1. H. Kuiper, 2. R. Kos, 3. H. Langerijs, 4. G. Slot, 5. R. Bakker, 6. J. Tol, 7. D. Zeeman, 8. H. Koning, 9. J. Dijk­man, 10. J. Schuite- maker, 11. A. Stuyvesant, 12. A. Koster, 13. J. Butter, 14. G. Kuyt, 15. M. Pronk, 16. T. Rood, 17. E. Broesder, 18. B. Leenaars, 19. H. Buis, 20. C. van Borre.

Beroepsrenners: 1. G. Kamper (Alkmaar), 2. G. van Gerwen (Olland), 3. C. Bal (Kwaden­damme), 4. J. Zoetemelk (Germigny 1'Eveque, Fr.), 5. C. Stam (Koog aan de Zaan), 6. G. Vianen (Kockengen), 7. P. van Katwijk (Mill), 8. J. van Katwijk (Bladel), 9. F. van Katwijk (Oploo), 10. J. de Cauwer (B.), 11. G. Kars­tens (Prinsenbeek), 12. W. Godefroot (B.), 13. C. Priem (Wemeldinge), 14. J. Huisjes (Al­melo), 15. Jan Aling (Bladel), 16. A. Gevers (Schijndel), 17. Frans Verbeeck (B.), 19. Bar­ry Hoban (Eng.), 19. Roelof Groen (Giet­hoorn), 20. Jan Hordijk (Westmaas), 21. Hen­nie Kuiper (Ossendrecht), 22. Barry Adema (Hank), 23. Nidi den Hertog (Harderwijk), 24. Co Hoogendoorn (Eindhoven), 25. Gerrie Kne­temann (Huybergen), 26. Eddy Peelman (B.), 27. Fedor den Hertog (Dilsen B.), 28. Jan de Jong (Zwanenburg), 29. P. de Jongh (Roosen­daal), 30. Eric Leman (B.), 31. Jos Schipper (Kwadendamme).

 

HEERJANSDAM.(1977.04.23)

Amateurs: 1. C. v. Bragt, 2. H. v. d. Berg, 3. G. de Wit, 4. G. Sint Nicolaas, 5. R. Kroep, 6. W. Games, 7. P. Pennekamp, 8. J. v. d. Weide, 9. J. Kruunen berg, 10. J. Kieftenburg.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. T. Fopma, 3. W. Kwantes, 4. M. Bik, 5. N. v. Vliet, 6. G. Knetemann-Donker, 7. B. v. d. Spiegel­-Hage, 8. T. v. d. Plaat, 9. M. Lagerlof, 10. B. v. IJken.

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. S. Sollen­veld, 3. R. Koppert, 4. C. Lazeroms, 5. H. Ak­kermans, 6. A. Stevens, 7. J. v. Wijk, 8. A. v. d. Poel, 9. M. Leys, 10. H. de Vries.

 

HEERLEN.(1977.06.17)

Vic van Schil 1e en Nidi den Hertog 2e aan het bewind in herboren Duivelsrit

De bijna 38-jarige Vic van Schil (Nijlen 21-12-1939) en de met een prettig aandoende dadendrang versierde Nidi den Hertog bemachtigden en behielden de hoofdrollen in de door Hub Cani­sius (Het Wonder van Obbicht) en compagnon Verhees vrij plots uit de archieven opgediepte Heerlense Duivelsrit, eens een begrip, ook nu een lastig karwei.

Het aanwerven van een acceptabel rennersveld voor deze rit verliep niet van een leden dakje, want de grote mannen die de immer optimistische Hub Canisius naar Heerlen had willen halen, zaten allemaal in de Ronde van Zwitserland en de Midi­-Libre. Hij kon toch een veld van 68 leden vergaren, knapen die volgens hat aanvankelijke plan 50 maal de Oliemolenberg dien­den te nemen (50 x 2,4 km is 120 km), een opgave die erg lastig aandeed. Mede op advies van Jan Janssen werd de afstand dan ook ingekort tot 96 km.

En toch deden ook die jongens hun best, evenwel was de telkens terug- kerende Oliemolenberg een “ingrijpend" obstakel. Van de 68 vertrekkers haalden 31 man het einde, na een verloop dat de toeschouwers - echte wielermannen - ten zeerste waareleer­den. De herboren Duivelsrit werd derhalve sportief een succes, kreeg in Vic van Schil en Nidi den Hertog enthousiast aange­moedigde vaandeldragers en gezien deze balans zal deze race ook volgend seizoen beslist op de agenda prijken.

De sportzaak Nijs van Bijnen stelde voor de bergprijs duizend gulden ter beschikking, een klassement dat de animo de hoogte injoeg, een beloning die door Nidi den Hertog werd geind na een florissant duel met Vic van Schil en Wim Kelleners. Actief was Wim Kelleners meteen: bij het ingaan van de derde om­loop had hij 50 meter voorsprong, even later zelfs 125 meter. Op het einde van de vijfde ronde kwamen Tino Tabak en Fons van Katwijk bij Wim Kelleners, een trio dat naarstig voor­waarts peddelde en 27 sec. op de naaste buren nam. Die buren hadden haast. Eerst daagden Willy In 't Ven en Wim de Ruiter vooraan op, daarna - onder impuls van Frans Verbeeck - word een kopgroep van dertien geformeerd. Toen op 1 minuut hat gerekte peloton dat intussen diverse strijders had verloren, die of in kleine groepjes of als eenlingen verder fietsten, waren gedubbeld of hadden opgegeven.

Die 13 leiders: Nidi den Hertog, Wim Kelleners, Wim de Ruiter, Tino Tabak, Jan Krekels, Jan Aling, Jos Schipper, Fons van Katwijk, Jan van Katwijk, Alex van Linden, Vic van Schil, Willy Teirlinck en Willy In 't Ven. De meute verdedigde zich erg dapper, hield het verlies lange tijd op 50 sec. a 1:10 min. In de 21e omloop was het vonnis geveld, de achterstand was toen 2.20 min. In de 55e km lokte Van Schil de beslissing uit, direct present was Nidi den Hertog. Van Schil kon op de hulp van Frans Verbeeck rekenen, Nidi den Hertog wist zich be­schermd door Jan Krekels, Wim Kelleners en Wim de Ruiter. Boeiend die strijd om de macht, interessant de aanpak van de jagers. Evenwel konden Van Schil en Den Hertog een volle minuut uitlopen, hadden 14 ronden voor hat einde 1.21 min.

De hoofdmacht viel in drie stukken uiteen; alleen de voorsten en de sterksten uit het tweede gelid zouden de finish bereiken. In de 27e ronde dubbelden Van Schil en Den Hertog het peloton, hadden 1.30 min. op de achtervolgers. Tino Tabak moest af­haken. Met een levensgrote inzinking sukkelde intussen Fedor den Hertog, ten opzichte van Van Schil en zijn broer moest hij een tweede verliesronde incasseren. A1 lang helemaal kansloos het na Van Schil en Nidi den Hertog doorkomend groepje.

De winnaar van het bergklassement stond bereids vast, het leek erop dat de laatste klim over de eerste en de tweede prijs uit­spraak ging doen. Pech strooide in de voorlaatste omloop roet in het eten van Nidi, van een werkeIijk sterk rijdende Nidi. Regel­recht reed Vic van Schil de overwinning tegemoet, 1.20 min. na de Belgische veteraan (die gelijk een kwieke jongeling de Olie­molenberg verhapstukte) was Nidi den Hertog aan de lijn, kreeg een weldoend en echt gemeend applaus. Willy Teirlinek, op 2.50 min., was van de rest het rapst.

Beroepsrenners: 1. Vic van Schil (B.) 96 km in 2.31.26, 2. Nidi den Hertog op 1.20 min., 3. Willy Teirlinck (B.) op 2.50 min., 4. Frans Verbeeck (B.), 5. Fons van Katwijk, 6. Jan Krekels, 7. Willy In 't Ven. (B.), 8. Jan van Katwijk, 9. Wim de Ruiter, 10. Alex van Linden (B.), 11. Wim Kelleners, 12. Jos Schipper, 13. Ludo Delcroix (B.) op 3.05 min., 14. Jan Aling op 3.10 min., 15. Jose Decauwer (B.) op 1 ronde, 16. Bonny Schepmans (B.), 17. Jan Breur, 18. Etienne Vandersnickt (B.), 19. Don Allan (Austr.), 2(1. Jan Huisjes, 21. Antoon Bauwens (B.), 22. Nico Rinkel, 23. Frans Mintjens (B.), 24. Tony Houbrechts (B.), 25. Roger Loysch (B.), 26. Bas Hondijk, 27. Rik van Linden (B.), 28. Jean-Pierre Baert (B.), 29. Jan Nijhof, 30. Barry Adema, 31. Dieter Puschel (D.).

 

HEERLEN.(1977.08.14)

Amateurs: 1. W. v. d. Borgh, 2. S. Akker, 3. P. Driessen, 4. J. Schlenter, 5. G. Tabak, 6. W. Verstappen, 7. F. Slilper, 8. W. Wilms, 9. R. v. Dijk, 10. J. Vranken.

Junioren: 1. J. Vdgel (Lux.), 2. J. Janssen, 3. M. Theunissen, 4. T. Luijten, 5. P. Fincken, 6. P. Senden, 7. P. Algera, 8. H. Lulijten, 9. B. v. d. Boorn, 10. J. Idili.

Nieuwelingen: 1. H. Senden, 2. P. Harings, 3. H. Polloni, 4. H. Janssen, 5. L. Nevels, 6. W. Peters, 7. P. Meerburg, 8. L. Goossens, 9. W. Gelissen, 10. G. Walstock.

 

HEERLEN.(1977.08.21)

Junioren: 1. H. v. d. Weerden, 2. R. Motke, 3. A. Wijnands, 4. T. Peeters, 5. B. Zoontjens, 6. W. Bouman, 7. M. Teunissen, 8. F. v. Ba­kel, 9. J. Harings, 10. J. Sijen.

Liefhebbers-veteranen: 1. B. Jansen, 2. M. v. d. Oever, 3. T. Marsman, 4. T. Daalmans, 5. R. v. d. Heij,den, 6. J. Ubachs, 7. H. Kui­pens, 8. H. Notermans, 9. T. Rijnders, 10. H. Hermes.

Nieuwelingen: 1. W. Demandt, 2. P. Meer­burg, 3. L. Nevels, 4. P. Harings, 5. H. Lex­mond, 6. F. Timmrs, 7. G. Walstock, 8. W. Reijndens, 9. J. Gorissen, 10. H. Janssen.

 

HEERLERHEIDE.(1977.08.27)

Amateurs: 1. P. Driessen, 2. W. Jennen, 3. P. Iedema, 4. N. Paas, 5. J. Schlenter, 6. M. Doh­men, 7. J. Claessen, S. W. v. d. Borgh, 9. W. v. Steenis, 10. S. Akker.

Junioren: 1. P. Liefaard, 2. A. Wijnands, 3. R. Motke, 4. H. v. Weerden, 5. H. v. d. Nieu­wenhof, 6. M. Willemsen, 7. F. v. Baked, 8. J. Schepers, 9. L. Bevers, 10. R. Lemmens.

 

HEESCH.(1977.06.12)

Amateurs: 1. H. Lunenburg, 2. M. de Veer, 3. A. van Hooft, 4. A. van Houwelingen, 5. P. Kuys, 6. J. Kettenis, 7. P. v. d. Kruijs, 8. J. van Houwelingen, 9. G. Mohlmann, 10. H. Bot­terhuis.

Junioren: 1. J. Jongsma, 2. H. van Loon, 3. R. Lernmens, 4. H. Lammer -tink, 5. F. Merts, 6. B. Holzken, 7. J. van Brunschot, 8. M. Els­hof, 9. W. van Doren, 10. R. van IJzendoorn.

Liefhebbers: 1. A. van Melis, 2. H. Rossen, 3. J. Bergkotte, 4. J. de Boer, 5. F. Schouten, 6. W. Schelle, 7. M. Sleegers, 8. W. Kuiper, 9. M. Drop, 10. A. v. d. Westelaken.

 

HEESWIJK.(1977.07.10)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. B. Ooster­bosch, 3. A. Tak, 4. B. v. Lamoen, 5. A. v. d. Bunder, 6. P. v. d. Kruijs, 7. M. Taverne, 8. H. Lunenburg, 9. G. Bierings, 10. Fr. Fran­cissen.

Junioren: 1. H. Plugers, 2. H. v. Loon, 3. R. Motke, 4. H. v. Lent, 5. J. Jongsma, 6. J. v. d. Heuvel, 7. F. Merts, 8. H. v. d. Nieuwenhof, 9. J. Steenbergen, 10. J. Alberts.

Nieuwelingen: 1. J. v. Asten, 2. N. Martens, 3. E. Hermeling, 4. H. Maartens, 5. H. Cools, 6. G. v. Gestel, 7. N. Verhoeven, 8. H. Emens, 9. R. Been, 10. J. Schipper.

 

HEESWIJK-DINTHER.(1977.05.19)

Amateurs: 1. A. Tak, 2. B. v. Lamoen, 3. A. v. Houwelingen, 4. P. v. d. Borgh, 5. B. v. Lies­hout, 6. R. Willems, 7. H. Schuurmans, 8. M. de Veer, 9. Fr. Jansen, 10. B. v. Geffen.

Junioren: 1. H. v. Loon, 2. J. Jongsma, 3. J. Slendenbraek, 4: B. Zoontjens, 5. L. Bevers, 6. T. Weber, 7. P. Dampen, 8. W. de Bruin, 9. H. Plugers, 10. F. Merts.

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. N. Verhoeven, 3. H. Maartens, 4. J. Robbe, 5. J. Hartings, 6. J. Driessen, 7. E. Vossenberg, 8. K. Zwanen­berg, 9. E. Hermeling, 10. G. Honingh.

 

HEIKANT.(1977.05.08)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. S. Aarts, 3. B. Vermeulen, 4. W. Evertse, 5. A. Schelfhout, 6. W. Lugtenburg, 7. A. v. Treijen, 8. J. Ket­tenis, 9. T. Fase, 10. J. Courtin.

Junioren: 1. D. Evers, 2. F. Dreijer, 3. A. v. d. Poel, 4. R. Lemmens, 5. R. Kraaybeek, 6. C. Vleugel, 7. B. Nugteren, 8. J. Meijer, 9. J. Plugers, 10. G. Groenewegen.

 

HEINKENSZAND.(1977.08.20)

Amateurs: 1. W. Jeremiasse, 2. T. Fase, 3. J. Courtin, 4. A. Polak, 5. A. v. Treyen, 6. C. Spaans, 7. A. Verstijlen, 8. W. de Waal, 9. P. Maas, 10. G. v. 't Geloof.

Liefhebbers-veteranen: 1. J. Lepoeter, 2. C. Verplanke, 3. C. de Nooijer, 4. S. v. d. Bergen, 5. K. Tolhoek, 6. W. de Feber, 7. H. Steen­bakker, 8. W. Wielhouwer, 9. M. v. Brussel, 10. A. v. d. Ploeg.

 

HEINO.(1977.05.21)

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. H. Scheuten, 3. G. Steinbach (Dld.), 4. R. Hendriks, 5. B. Schuurman, 6. W. Dieperink, 7. B. Boom, 8. J. Struik, 9. M. Veenendaal, 10. A. Roek.

 

HEL VAN HET MERGELLAND.CLUB.(1977.04.02)

Herman Snoeyink: onweerstaanbaar in de „Hel" II

Herman Snoeijink heeft na een weergaloze vlucht van 40 een­zame, stijgende en dalende kilometers, de ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Hel van het Mergelland georgani­seerde amateurwedstrijd voor clubteams op meesterlijke wijze gewonnen.

Deze wedstrijd, die over hetzelfde parkoers door Belgisch en Nederlands Limburg verreden werd dan de echte Hel voor spon­sorploegen, werd na een twintigtal kilometers reeds beslist, toen een stevige wind het peloton van ruim 100 deelnemers in het Belgische St. Andre in verschillende groepen uiteen liet waaien. De eerste groep bestond uit 17 renners, nl. Koppert, Zuydweg, Duit, Verbruggen, Van Taeyen, Snoeijink, Van Ley­sen, Verhagen, Pieters, De Klein, Sliiper, Oberje, Meyers, de Belg Luyten en de verleden jaar nog voor Frisol rijdende ex-profs Henk Prinsen, Jim Kruunenberg en Gerard Tabak. Te Sippenaken telden de leiders reeds 1 min. 55 sec. voorsprong. Even was er dan verwarring in de wedstrijd. Te Reymersdaal had de Belgische “signaalgever" de 17 kopmannen een ver­keerde weg ingestuurd, waardoor ze enkele kilometers verder in de derde groep terecht kwamen. Bij de grensovergang te 's-Gravenvoeren neutraliseerde de kundige wedstrijd- leider Theo Hendriks de koers en daar konden de renners dan in de ori­ginele volgorde weer starten.

Vanaf dat punt groeide de voorsprong gestaag. In Houthem viel de kopgroep in drie stukken uiteen. Op kop Verbruggen, Snoeijink, Pieters, Tabak, Van Dysseldonk en Luyten. Kruunen­berg, Van Leysen en Oberje reden lek. Prinsen en Sluper wer­den gelost en gaven op. In Vijlen viel Pieters nog of door een lekke band. Toch vond Snoeijink, dat er nog te veel renners aan zijn zijde waren. Daarom demarreerde hij in de Vijlenerberg van zijn medevluchters weg. Niemand kon hem volgen. Zijn voor­sprong groeide met sprongen. Aan de eindstreep bedroeg die 2 min. 35 sec. op een verdienstelijke Gerard Tabak, winnaar van het bergklassement, en de moedige Belg Luyten.

Een gelukkige 25-jarige Herman Snoeijink, jarenlang een vaste waarde in de Ketting-ploeg, na zijn zegevierende aankomst: „Ik voelde me vandaag ontzettend sterk. Daarom demarreerde ik reeds in het Vijlenerbos. Eigenlijk was bet nog te vroeg. Maar ik pepte me steeds op. Deze overwinning geeft me veel voldoening, te meer daar ik nu als onderwijzer nog weinig tijd heb om te trainen. Ik ben niet meer in een sponsorploeg op­genomen, omdat ik mijn maatschappelijke positie boven een wielercarrire heb verkozen. De Hollandse klassiekers hoeven voor mij niet meer. Daar is het door de wind en de vlakke wegen veel te gevaarlijk rijden, iets waar ik in Limburg niet bang voor ben." BRON.BENNIE CEULEN.

Amateurs: 1. H. Snoeijink (Denekamp - Oldenzaalse WC) 147 km in 3.55.26, 2. op 2.35 min. G. Tabak (Veldhoven), 3. L. Luyten (Belgie), 4. op 5.33 J. Verbruggen (Putter, NB), 5. op 5.43 J. de Klein (Ule­straten), 6. A. van Taeyen (Dinteloord), 7. G. van Gaalen (Winssem), 8. B. Duit (Hoogezand), 9. op 6.12 J. Olde Meule (Tubbergen), 10. J. Kruunenberg (Hoofddorp), 11. M. v. d. Bergh (Tilburg), 12. C. Zoon­tjens (Tilburg), 13. N. Touissant (Naaldwijk), 14. J. Loonen, 15. J. Courdin (Heinkenszand), 16. C. Spaans ('s-Gravenhage), 17. J. Spijker­boer (Best), 18. A. Pieters (Stein), 19. B. Verhagen (Woerden), 20. op 6.43 F. Schootman (Neede), 21. op 8.28 P. Koppert (Monster), 22. op 8.37 J. Meyers (Rothem), 23. H. Oberje (Klimmen), 24. J. Langen (Kerkrade), 25. P. de Nijs (Bergen op Zoom), 26. G. de Besten (Mon­ster), 27. J. de Vreede (Pijnacker), 28. op 11.00 L. Schelfhout (Groosbeek), 29. op 12.28 W. Schuurhuizen (Rotterdam), 30. J. v. d. Borg (Born), 31. A. Lagerweg (Ede), 32. B. Bathoorn (Roden), 33. op 14.30 W. v. d. Hulst (Geleen), 34. op 14.52 W. Jennen (Grevenbicht). 35. op 15.22 A. Polak (Heinkenszand), 36. op 15.33 H. Crijns (Hoens­broek), 37. H. van Kuyk (Geertruidenberg), 38. M. de Braber (Rotter­dam), 39. J. van Berkel (Groesbeek), 40. A. Over de Vest (Berkel en Rodenrijs), 41. R. Oskam (Utrecht), 42. Zegers, 43, J. Wickhaut (Nilj­megen), 44. Vaas (Belgie), 45. P. Grootegoed (Rotterdam), 46. J. Zuyd­weg (Rotterdam), 47. J. Groot Boerle (Voorst).

 

HELLEVOETSLUIS.(1977.07.12)

Amateurs: 1. J. Konings, 2. A. Versluis, 3. J. Kettenis, 4. W. Lugtenburg, 5. P. Franken, 6. R. Smit, 7. N. Toussaint, 8. G. de Wit, 9. T. Griep, 10. G. St. Nicolaas.

 

HELMOND.(1977.04.10)

Amateurs: 1. W. Comes, 2. S. Fleedwood (Eng.), 3. P. v. d. Kruys, 4. C, Spapens, 6. P. Ruiter, 6. H. Schuurmans, 7. W. Vlot, 8. P. Kessels, 9. Fr. v. Gils, 10. H. v. d. Berg.

Junioren: 1. M. Mensing, 2. S. Hofland, 3. J. Hendriks, 4. R. Bessems, 6. H. v. d. Nieu­wenhof, 6. G. Taekens, 7. F. Moons, 8. S. Spierenburg, 9. H. Lammertink, 10. T. de Wit.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. A. Brouwer, 3. R. Geutskens, 4. H. Lukken, 5. W. Smit, 6. J. v. Asten, 7. H. Daems, 8. W. Reynders, 9. T. Gieske, 10. H. Maartens.

 

HELVOIRT.(1977.07.24)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. J. Neder­lof, 3. Th. Gevers, 4. M. de Veer, 5. Fr. Fran­cissen, 6. J. v. Houwelingen, 7. B. v. Lamoen, 8. B. Langeveld, 9. B. Huveneers, 10. C. Zoon­tjens.

Junioren: 1. J. Broers, 2. B. Zoontjens, 3. P. Heuvel, 4. R. Seuntjens, 5. L. Bevers, 6. H. v. Loon, 7. W. v. Doren, 8. H. v. Dijk, 9. E. Blonk, 10. G. v. Putten.

Liefhebbers-veteranen: 1. M. Gramser, 2. J. v. d. Mol, 3. G. Plieger, 4. A. v. Melis, 5. W. v. Putten, 6. J. Kievits, 7. A. Keizerwaard, 8. N. Roelofs, 9. P. Sanders, 10. T. Marsman.

Nieuwelingen: 1. T. Gieske, 2. N. Verhoeven, 3. P. Pieters, 4. J. Pieters, 5. A. Haxren, 6. E. Vossenberg, 7. P. v. Gessel, 8. J. v. Wijk, 9. K. Evers, 10. W. v. d. Wijst.

 

HENGELO.OV.(1977.05.27)

Piet van Katwijk winnaar van pittige en snelle (laatste?) Nacht -van Hengelo

Is broodriijder Piet van Katvviijk de winnaar geworden van de laatste Nacht van Hengelo ? Die vraag kan wel worden gesteld, nu de Stichting Wieler- evenementen Hengelo zich voor het feit ziet geplaatst dat de Stichting Bevordering Beroepswielersport (SBB) weigert licentiehouders, de verplichting op te leggen ge­maakte afspraken na te komen. Een (goed) rennersveld staat op die manier dus nooit bij voorbaat vast, ook niet in de „nacht", maar bovendien kunnen renners van naam die goed boeren in het voorseizoen, nog eens met extra startgeld-eisen komen.

Dat gaat dan ten koste van andere renners. En een budget is nu eenmaal niet van elastiek ... ! Sponsors en Hengelose nota­belen hebben tenminste al per communique aan KNWU en SBB (waarvan Eddy Beugels de voorman is) laten weten dat een nieuwe ,Nacht" in 1978 geen haalbare kracht zou zijn.

Jammer, want er stonden in de „Nacht" van die 27e mei langs het parkoers dik 17.000 mensen te kijken, toen de profs om ongeveer kwart over tien de toeclips voor de start vastgespten. En dat respectabele aantal kijkers heeft niet alleen een snelle en rusteloze koers gezien, maar zich er ook van kunnen over­tuigen, dat ploegtaktiek in de wielersport heel wat waard kan zijn.

De onruststokerij begon al vroeg: Piet van Katwijk zat bij­voorbeeld al meteen bij een van de eerste vluchtpogingen, die evenwel op niets uitdraaide. Ook Jan Huisjes met niemand minder in zijn gezelschap dan de weer ijzersterk koersende Jan Raas deed ferm van zich spreken in een ontsnapping, die een halve minuut voorsprong opleverde, maar halfweg de 100 km toch teniet werd gedaan, omdat een sterke formatie zich achter dit tweetal bundelde tot een hechte groep achter­volgers.

Die samenvoeging van twee vluchters (Raas en de kersverse Almelose prof Jan Huisjes) met het doordrammende peloton was direct de aanzet tot de beslissing van deze 3e Nacht van Hengelo. Want op het moment dat de groep zich bij Huisjes en Raas vervoegde, versnelden vier renners in razend tempo hun tred: Piet van Katwijk, Wil de Vlam, Nidi den Hertog en Jos Schipper, waarna dit kwartet de meute op een ronde reed. Maar daarmee was de coup nog niet voorbij, want Hennie Kui­per en Gerben Karstens sleurden eendrachtig hun Post-ploeg­genoot Piet van Katwijk weer naar voren en brachten hem vervolgens op nog een ronde voorsprong, waarmee voor De Vlam, Nidi den Hertog en Schipper de mogelijkheid om nog aan te haken finaal was verkeken. Want met ook nog De Cau­wer als “trekpaard" kwamen er aardig wat secondetjes op de klokken te staan en kort voor het bereiken van de eindmeet zat Van Katwijk op een voorsprong, waarmee hij, comfor- tabel als in een leunstoel, nee als in een heel bankstel, zegevierend naar de finishllijn kon fietsen.

De sterretjes werden van de hemel gefietst, zogezegd in deze Nacht van Hengelo. Zou 't niet zonde zijn als zo'n wielerevene­ment naar de knoppen zou gaan?

Beroepsrenners: 1. P. van Katwijk 100 km in 2.16.27, 2. op 1 ronde JosSchip­per, 3. J. Huisjes, 4. J. de Cauwer (Belgie), 5. R. Swerts (Bel­gie), 6. G. Karstens, 7. R. Rosiers (Belgia), 8. B. Hordijk, 9. G. van Gerwen, 10. F. Mintjens (Belgie), 11. W. de Ruiter, 12. N. den Hertog, 13. H. Kuiper, 14. W. de Vlam, 15. J. Aling, 16. G. van Vianen, 17. B. Janbroers, 18. J. Breur, 19. D. Allan (Aus­tralia), 20. J. Brinkman, 21. C. Priem, 22. N. Been, 23. J. Blok, 24. R. Groen, 25. A. Bakker, 26. J. Krekels, 27. N. Rinkel, 28. W. Prinsen, 29. J. Raas, 30. G. Kamper, 31. W. v. d. Berg, 32. J. Nijhof.

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. G. MShlmann, 3. J. Wagenaar, 4. W. v. Boven, 5. D. Willigen­burg, 6. B. v. d. Stelt, 7. F. de Kinkelder, 8. A. Veelers, 9. B. Bathoorn, 10. J. Tijdink.

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. H. Scheuten, 3. W. v. Putten, 4. B. Schuurman, 5. K. v. Nimwegen, 6. H. Laphor, 7. W. Dieperink, 8. A. Kalee, 9. H. Spronk, 10. L. Hagman.

 

HENGEVELDE.(1977.06.18)

Amateurs: 1. J. Lammertink, 2. A. Hassink, 3. N. Hilberink 4. P. Akkerman, 5. H. Stam­snljder, 6. W. Trott (W.-Dld.), 7. A. Scheffer, 8. T. de Lange, 9. R. Hassink, 10. H. Botter­huis.

Liefhebbers: 1. J. Plulmers, 2. J. Boode, 3. G. Pluimers, 4. R. Oosterveld, 5. D. Goorman, 6. H. Voorhuis, 7. Fr. Havenaar, 8. G. Meijerink, 9. C. Olde Meule, 10. P. Scheper.

 

HETEREN.(1977.05.19)

Amateurs: 1. W. Pater, 2. E. Geserick, 3. E. Dickhof, 4. T. v. Dam, 5. F. de Kinkelder, 6. B. v. d. Stelt, 7. J. v. Sandbrink, 8. W. Alber­sen, 9. J. de Ruiter, 10. M. Pluimers.

Liefhebbers: 1. H. v. Melis, 2. G. Plieger, 3. H. v. Rossen, 4. J. v. Hattum, 5. H. Stellaard, 6. T. v. Dupren, 7. A. Peters, 8. W. Felix, 9. J. Bergkotte, 10. G. Draaijer.

 

HEYEN.(1977.05.14)

Liefhebbers: 1. R. de Meester, 2. P. Kleine, 3. B. Arendsen, 4. J. Gramser, 5. H, Peters, 6. M. Sleegers, 7. T. Dolmans, 8. B. Peemen, 9. C. Vermunt, 10. H. Pieters.

Nieuwelingen: 1. J. Gorissen, 2. J. Goossens, 3. S. de Vos, 4. M. Teunissen, 5. G. Walstock, 6. H. Daams, 7. H. Emens, 8. F. Nijhuis, 9. F. Lauers, 10. W. v. d. Wijst.

 

HILVARENBEEK.(1977.06.19)

Amateurs: 1. G. Oosterbosch, 2. W. Bosch, 3. H. Senders, 4. M. v. d. Veer, 5. G. v. d. Velden, 6. P. van Leeuwen, 7. C. Zoontjens, 8. G. Vix­seboxse, 9. C. van Helvoort, 10. J. van Diepen.

 

HILVERSUM.(1977.06.12)

Dames: 1. A. Riemersma, 2. H. Hage, 3. N. Streef, 4. B. v. d. Spiegel-Hage, 6. G. Knete­mann-Danker, 6. W. Kwantes, 7. H. Buiten­huis-Vas, 8. M. Lagerlof, 9. J. Sijbrands, 10. I. Paul-Trompert.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. K. Bokma, 3. H. v. d. Piere, 4. S. Meijn, 5. C. Hoogervorst, 6. L. v. d. Berg, 7. J. v. Leeuwen, 8. P. Sche­pers, 9. G. v. d. Hoef, 10. H. de Haan.

Veteranen: 1. S. Koevermans, 2. J. Barens, 3. H. Hoek, 4. A. Tukker, 5. H. Buis, 6. B. Boom, 7. P. Steenvoorden, 8. A. Veenendaal, 9. R. Meeldijk, 10. J. Koolhof.

 

HILVERSUM.(1977.08.27)

Amateurs: 1. A. Rotteveel, 2. G. Ratterman, 3. G. Bierings, 4. H. Lunenburg, 5. H. Meijn, 6. J. Bakker, 7. R. de Veer, 8. G. Bouwman; 9. D. Willigenburg, 10. B. v. d. Broek

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. B. Schellinger­houdt, 3. H. de Vries, 4. H. Winkel, 5. J. v. Wijk, 6. P. Harings, 7. G. v. d. Pas, 8. R. Geutskens, 9. M. Beuker, 10. R. Kok.

Junioren: 1. J. Broers, 2. A. v. Asten, 3. R. Smits, 4. R. Senders, 5. G. v. Putten, 6. R. Veerhuis, 7. F. Moons, 8. R. Nederlof, 9. R. v. Waard, 10. R. Versluis.

 

HIPPOLYTUSHOEF.(1977.06.05)

Amateurs: 1. G. Slot, 2. P. Pennekamp, 3. L. Westrus, 4. W. Luppers, 5. D. Zeeman, 6. M. Pronk, 7. R. Haller, 8. H. Noy, 9. M. Visser, 10. J. Kieften- burg.

Liefhebbers: 1. M. Dekker, 2. J. Wennekes, 3. W. v. Dok, 4. Th. Degeling, 5. A. v. d. Lans, 6. R. de Vries, 7. A. Eriks, 8. F. Bakhuizen, 9. P. Hoornstra, 10. G. Marquerink.

Nieuwelingen: 1. H. de Vries, 2. T. Gieske, 3. R. Klabbers, 4. R. Rol, 5. F. Nijssen, 6. N. Wegkamp, 7. R. Kok, 8. J. v. Wijk, 9. R. Hacken, 10. R. Been.

 

HOEK VAN HOLLAND.(1977.07.13)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. G. Looyesteijn, 3. N. Toussaint, 4. J. Vooys, 5. J. Zuijdweg, 6. G. Kuit, 7. R. Kroep, 8. M. Rietveld, 9. M. Hui­zinga, 10. J. v. Vliet.

 

HOEVELAKEN.(1977.09.24)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. D. Timmer, 3. G. Schipper, 4. D. van Wiihe, 5. P. Akkerman, 6. A. Kruit, 7. J. Sandbrink, 8. M. Visser, 9. K. Zomer, 10. Th. Oudshoorn.

Nieuwelingen: 1. J. Verschuur, 2. R. Geuts­kens, 3. A. Pieters, 4. H. Havik, 5. W. Smit, 6. G. Honigh, 7. A. Goossen, 8. J. van Wijk, 9. R. Groen, 10. R. Schurink.

Dames: 1. M. Brinkhoff, 2. A. Riemersma, 3. W. Kwantes, 4. K. van Oosten-Hage, 5. B. van IJken, 6. M. Lagerlbf, 7. M. Bik, 8. T. v. d. Plaat, 9. N. van Vliet, 10. E. Kwantes.

 

HOEVEN.(1977.05.01)

Amateurs: 1. P. Koppert, 2. A. Kraan, 3. J. v. Tilborg, 4. C. Berkhouwer, 5. P. Jaspers, 6. A. v. Peer, 7. J. Zuiidwgg, 8. P. Versteeg, 9. H. Prinsen, 10. B. Groen.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. J. v. Meer, 3. H. v. Lent, 4. J. Valendjn, 5. J. Thijs, 6. J. Hendriks, 7. D. Evers, 8. M. v. Vlimmeren, 9. J. Steenbergen, 10. J. Mertens.

Nieuwelingen: 1. G. Solleveld, 2. J. Hanegraaf, 3. C. Lazeroms, 4. P. Pieters, 5. H. Akker­mans, 6. R. Heeren, 7. A. v. d. Poel, 8. P. v. Kessel, 9. W. Dekkers, 10. A. v. Oorschot.

 

HOLLANDSCHEVELD.(1977.04.02)

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. S. de Vos, 3. J. Koster, 4. E. Steyn, 5. H. Lukken, 6. R. Geutskens, 7. F. de Jonge, 8. J. Strllker, 9. R. Klabbers, 10. H. Biel.

 

HOLLANDSCHEVELD.(1977.06.18)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. P. Kleine, 3. T. Zijlstra, 4. E. Nieuwenhuis, 5. E. Dickhof, 6. M. Vos, 7. A. Schuitema, 8. H. Ponsteen, 9. A. Koster, 10. B. Green.

 

HONSELERSDIJK.(1977.06.08)

Amateurs: 1. G. Mak, 2. M. Jacobs, 3. J. v. Tilborg, 4. B. v. Lamoen, 5. W. v. Steenis, 6. G. de Wit, 7. M. Visser, 8. S. Schuitemaker, 9. S. Berkhout, 10. W. Schuurhuizen.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. H. Akkermans, 3. J. Rozenburg, 4. R. Koppert, 5. H. de Vries, 6. J. v. Asten, 7. G. Solleveld, 8. H. Zuiderwijk, 9. T. v. Vliet, 10. F. v. d. Helm.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. N. Snijders, 3. M. v. Vlimmeren, 4. J. de Bruin, 5. G. Ammer­laan, 6. P. Hofland, 7. E. Brand, S. P. Broere, 9. H. v. Lent, 10. A. v. d. Poel.

 

HOOFDDORP.(1977.07.02)

Amateurs: 1. J. Kruunenberg, 2. J. de Nijs, 3. M. Visser, 4. R. Borst, 5. A. Moleman, 6. B. Maas, 7. G. Ratterman, 8. D. Zeeman, 9. H. van Piere, 10. D. Groen.

Junioren: 1. P. Hofland, 2. A. Kamsteeg, 3. L. Zieleman, 4. R. van Waard, 5. A. de Jong, 6. J. v. d. Hoeven, 7. J. Blaauw, 8. F. Dreyer, 9. G. Visscher, 10. J. Kuyvenhoven.

Nieuwelingen: 1. J. van Wijk, 2. A. van La­viere, 3. B. Schellingerhoudt, 4. R. Been, 5. J. Hulsebos, 6. P. Pieters, 7. N. Wegkamp, 8. M. Steyn, 9. E. Steyn, 10. J. Imming.

 

HOOFDPLAAT.(1977.07.10)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. S. Aarts, 3. R. v. d. Rakt, 4. J. Beun, 5. H. de Jong, 6. K. Flktorie, 7. W. v. Dongen, 8. W. Westdorp, 9. W. Evertse, 1.0. C. Spaans.

Liefhebbers-veteranen: 1. S. v. Dongen, 2. J. Lepoeter, 3. T. Veerman, 4. G. Plie-ger, 5. W. de Feber, 6. A. v. d. Ploeg, 7. W. Wielhou­wer, 8. K. Tolhoek, 9. G. Braanker, 10. B. Wieles.

 

HOOGERHEIDE.(1977.08.12)

GERRIE KNETEMANN bewijst zijn uitstekende vorm in Hoogerheide

Het Schelde-weekend in de Brabantse zuidwesthoek is vrijdagavond 12 augus­tus ingezet met een koers in Hoogerheide, waar Gerrie Knetemann zijn uitstekende vorm nog eens onderstreepte en in de eindsprint zegevierde over de Belg Ludo Peeters.

Ondanks het ongunstige weer (betrokken en regenachtig) wat veel mensen er van weerhield zich achter de dranghekken te posteren, hebben de “brood- rijders" flink wat spektakel opgevoerd. En dat ging dan gepaard met het nemen van de no­dige risico's, omdat het 1900 meter lange parkoers hier en daar spekglad was ge­worden.

Gerrie van Gerwen en Ton Zuiker meld­den zich reeds in het beginstadium als eerste durvers, maar gestalte kreeg hun sprong toch niet, omdat Hennie Kuiper het peloton had gealarmeerd.

Een nieuwe actie van Jan Hordijk, Co Hogendoorn, Cees Bal en de Belgen Her­man van Springel en Ludo Peeters droeg meer effect in zich en dat hadden ook Gerrie Knetemann en Nidi den Hertog blijkbaar door. Als raketten kwamen zij uit het peloton, toen het kwintet aan de leiding zo'n 300 meter had gepakt. Nidi den Hertog kreeg in die furieuze jacht spijtig genoeg een lekke band, maar „de Kneet" was vitaal genoeg om het zaakje daarna alleen te klaren en hij streek op de leiders neer.

De inmiddels gestaag neervallende regen was er zeker wel de oorzaak van dat men in het peloton niet al te veel voelde voor een tegenactie. Het gladde wegdek bleef uiteraard risico's inhouden voor mannen die eens flink zouden „aanzetten".

Nadat in verband met de invallende duis­ternis de jury had besloten de koers met vijf ronden in te krimpen, kwam onder impuls van Hennie Kuiper de trein toch nog op gang. Gerrie van Gerwen en Dan­ny Clark sloten zich bij Kuiper aan, maar deze kreeg toch te weinig steun van het duo Clark-Van Gerwen om deze jacht ge­stalte geven. Er kwamen nog elf anderen opdagen uit het peloton maar toen zat men in feite weer te dicht op elkaar om de mannen in het voorste gelid nog te verofitrusten.

Ger Knetemann en Ludo Peeters troffen het dat zij in de leidersgroep vooraan zaten toen Jan Hordijk in een bocht on­deruit ging. Cees Bal, Co Hogendoorn en Herman van Springel kwamen daardoor eveneens ten val en voor Knetemann en Peeters was het toen - met nog drie ron­den te gaan - een bekeken zaak.

Beroepsrenners: 1. Gerrie Knetemann (Huijbergen) 70 km in 1.37.08, 2. Ludo Peeters (BelgiO, 3. Co Hogendoorn (Halfweg), 4. Cees Bal (Kwa­dendamme), 5. Herman van Springel (Belgia), 6. Jan Hordijk (Westmaas), 7. Hennie Kuiper (Ossendrecht), 8. Danny Clark (Australia), 9. Andre Gevers (Boxtel), 10. Rene Pjjnen (Hoo­gerheide), 11. Don Allan (Australia), 12. Jan Huisjes (Almelo), 13. Gerrie van Gerwen (01­land), 14. Ands Dierickx (Belgie), 15. Wil de Ruiter (Kwadendamme), 16. Roelof Groen (Steenwijk), 17. Laurie Venn (Australia), 18. Hugo van Gastel (Belgie), 19. Roman Hermann (Duitsland), 20. Roy Schuiten (Putte).

 

HOOGERHEIDE.(1977.09.20)

Amateurs: 1. F. Francissen, 2. Th. Fare, 3. R. v. d. Broek, 4. S. Aarts, 5. R. Roks, 6. F. Janssen, 7. B. Langeveld, 8. W. de Waal, 9. J. Mulder, 10. M. Dohmen.

 

HOOGEVEEN.(1977.07.14)

Amateurs: 1. Th. de Rooy, 2. A. Boskamp, 3. G. Bruinsma, 4. J. v. d. Weide, 5. A. v. Treyen, 6. D. Lolkema, 7. Th. Oudshoorn, 8. J. Lookamp, 9. W. Vlot, 10. R. Haller.

 

HOOGEVEEN.(1977.08.17)

Dames: 1. W. Kwantes, 2. D. Wesdorp, 3. J. Barnhorn, 4. R. Portengen, 5. B. v. IJken, 6. C. Sandbrink, 7. T. v. d. Plaat, 8. N. v. Vliet, 9. A. Versluis-v. Aart, 10. M. v. d. Dool.

Junioren: 1. D. Klein, 2. E. Dorgelo, 3. J. Vos, 4. G. Dolfsma, 5. L. Ooster- hof, 6. H. Lammer­tink, 7. J. Drost, 8. R. v. Heiist, 9. B. Gan­kema, 10. A. Hoogeveen.

 

HOOGEZAND.(1977.06.12)

Amateurs: 1. A. Koster, 2. J. Lookamp, 3. G. Schipper, 4. G. Roelofsen, 5. A. Raven, 6. S. Greidanus, 7. A. Schuitema, 8. R. v. Trigt, 9. L. Hulzebosch, 10. D. v. Egmond.

Nieuwelingen: 1. J. Tromp, 2. J. Koster, 3. D. Pots, 4. J. Robbe, 5. H. Emens, 6. F. de Jonge, 7. J. Arends, 8. J. Bijl, 9. J. Strijker, 10. J. Hilbers.

Junioren: 1. L. Oosterhof, 2. J. Schpper, 3. G. Takens, 4. Th. Noy, 5. J. Drost, 6. P. v. d. Eng, 7. P. Steyn, 8. U. Varenkamp (W.-Dld.), 9. J. Slendebroek, 10. T. Hoving.

 

HOOGEZAND.(1977.09.04)

Dames: 1. W. Kwantes, 2. T. v. d. Plaat, 3. G. Knetemann-Donker, 4. C. Sandbrink, 5. H. Buitenhuis, 6. B. v. IJken, 7. N. v. Vliet, 8. J. Huizinga-Sijbrands, 9. G. v. d. Berg, 10. D. Wesdorp.

Nieuwelingen: 1. H. Emens, 2. T. v. Vliet, 3. J. Koster, 4. G. Honigh, 5. D. Pots, 6. D. Schaafsma., 7. F. de Jonge, 8. J. Arends, 9. P. Koppen, 10. G. Knigge.

Junioren: 1. J. Santing, 2. J. Drost, 3. D. Klein, 4. H. Lammertink, 5. A. Hoogeveen, 6. P. v. d. Eng, 7. P. J. v. Dijk, 8. F. Hoving, 9. P. Steyn, 10. L. Oosterhof.

 

HOOGKARSPEL.(1977.07.24)

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. R. Haller, 3. D. Groen, 4. R. Kos, 5. M. Schoen, 6. R. Smit, 7. M. Pronk, 8. J. v. d. Horst, 9. W. Luppers, 10. G. Ratterman.

Liefhebbers: 1. A. Ravensbergen, 2. L. v. d. Berg, 3. L. Suiker, 4. H. Welp, 5. H. v. Leeuwen, 6. A. v. d. Lans, 7. E. de Vos, 8. R. Duin, 9. M. Dekker, 10. F. Bakhuisen.

Junioren: 1. R. Smits, 2. R. Snijders, 3. B. Nugteren, 4. R. Nederlof, 5. R. Veerhuis, 6. R. v. Waard, 7. A. Kamsteeg, 8. L. v. Laere, 9. L. Zieleman, 10. J. Sparnaaij.

 

HOORN.(1977.06.18)

Amateurs: 1. C. Gilling, 2. J. Kieftenburg, 3. D. Zeeman, 4. R. Borst, 5. G. Slot, 6. H. Lan­gerijs, 7. D. Baas, 8. W. Luppers, 9. R. Smit, 10. R. Kos.

Nieuwelingen: 1. H. de Vries, 2. J. v. Wijk, 3. N. Wegkamp, 4. H. Havik, 5. P. Pieters, 6. B. Schellingerhoudt, 7. A. Jansen, 8. R. Koppert, 9. R. Hacken, 10..P. de Groot.

Liefhebbers: 1. P. Hoornstra, 2. J. v. Leeu­wen, 3. W. v. Dok, 4. H. Roos, 5. T. Degeling, 6. H. v. Piere, 7. R. Duin, 8. H. v. Leeuwen, 9. R. de Vries, 10. P. Keijzers.

 

HULSBERG.(1977.05.21 T/M 05.22)

Amateurs: 1. P. Winnen, 2. J. Bellemakers, 3. H. de Boer, 4. H. Oberje, 5. P. Iedema, 6. H. Botterhuis, 7. J. Roemerman, 8. R. Willems, 9. M. de Veer, 10. J. de Klein.

Junioren: 1. R. Motke, 2. R. Snijders, 3. A. Wijnands, 4. J. Meulenberg, 5. J. Sijen, 6. M. v. Dijk, 7. J. Slendebroek, 8. J. Boelhouwers, 9. L. Oosterhof, 10. H. v. Weerden.

Nieuwelingen: 1. P. Meerburg, 2. M. Manders, 3. H. Senden, 4. L. Goos- sens, 5. G. Honigh, 6. W. Demandt, 7. F. Tummers, 8. J. Stassen, 9. J. Habets, 10. W. v. d. Wijst.

 

HULST.(1977.05.24)

Amateurs: 1. H. Nieuwdorp, 2. B. v. Lamoen, 3. A. v. Houwelingen, 4. T. Huyzen, 5. W. Je­remiasse, 6. J. Konings, 7. H. de Jong, 8. S. v. d. Hooft, 9. W. v. Helvoirt, 10. W. Lugten­burg.

Nieuwelingen: 1. R. Bijvank, 2. M. Stroosnij­der, 3. H. Havik, 4. C. Lezeroms, 5. R. v. d. Laan, 6. P. Meerburg, 7. J. v. Zeijderveld, 8. N. Smit, 9. J. Stassen, 10. D. de Heer.

 

HULST.(1977.10.04)

Amateurs: 1. J. Jonkers, 2. A. ter Harmsel, 3. W. van Daelen (BelgiO, 4. A. v. d. Steen, 5. T. Fase, 6. T. Huyzen, 7. B. Vermoulen (Belgie), 8. H. van Kuyk, 9. L. van Wely, 10. J. de Goede.

 

HUYBERGEN.(1977.06.17)

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. P. Maas, 3. J. Kuiken, 4. B. v. Est, 5. J. v. Tilborg, 6. J. v. Meer, 7. C. v. Dongen, 8. P. Vaiendin, 9. T. Akkermans, 10. A. Deusing.

 

IJZENDIJKE.(1977.04.10)

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. J. Verbeke, 3. W. Jeremiasse, 4. N. Hartle (Eng.), 5. C. Spaans, 6. P. Godde, 7. T. Hunzen, 8. A. v. Treijen, 9. S. Aarts, 10. A. Schelfhout.

Nieuwelingen: 1. A. v. d. Poel, 2. J. Lammerts, 3. J. Hanegraaf, 4. H. Thijs, 5. R. Bijvank, 6. D. de Heer, 7. T. v. Oorschot, 8. W. Wieme, 9. A. de Maesschalck, 10. J. de Crom.

 

IJZENDIJKE.(1977.05.31)

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. T. Fopma, 3, M. Brinkhoff, 4. W. Kwantes, 5. K. v. Oosten­Rage, 6. C. Carpenter (VS), 7. B. v. IJken, 8. A. Riemersma, 9. J. Sybrands, 10. M. Reock (VS).

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. K. Tolhoek, 3. S. v. Dongen, 4. W. de Feber, 5. B. Jansen, 6. H. Moens, 7. T. Veerman, 8. W. Wielhouwer, 9. F. Meijaard, 10. F. Schouten.

 

JAN VAN ERP TROFEE.(1977.09.24)

NIEUWE PAREL OP NEDERLANDKE KALENDER

Fedor den Hertog eerste winnaar Jan van Erp-trofee

De meest tevreden man die zaterdagmiddag aan de eindstreep van de eerste internationale tijdrit om de Jan van Erp-trofee in Schijndel rondliep was initiatiefnemer en organisator Jan van Erp zelf. De Brabantse tegelhandelaar had met voldoening geconstateerd dat zijn wedstrijd, in feite een groot experiment, vlekkeloos was verlopen en bovendien een winnaar had ge­kregen die elke tijdrit, waar ook ter wereld verreden, siert. Fedor den Hertog, de nationale kampioen op de weg bij de beroepsrenners, had de eer van de betaalde klasse hooggehou­den en van het begin tot het einde het klassement aangevoerd. Na 22 kilometer, toen de eerste balans werd opgemaakt, bleek hij een voorsprong van een halve minuut te hebben op Jos Schipper, de prof uit Kwadendamme, die zeer snel uit de startblokken was vertrokken. Na 40 kilometer bedroeg het verschil tussen Den Hertog en de inmiddels naar de tweede plaats opgerukte amateurs Henk Mutsaars en Jan van Houwe­lingen 36 seconden en aan de eindstreep werd voor Den Her­tog een tijd gemeten die 31 seconden sneller was dan de genoemde Mutsaars.

Dat het verschil in de laatste twintig kilometer zelfs met enke­le seconden werd teruggebracht siert de kracht en de mentali­teit van de deelnemende amateurs ten volle. Henk Mutsaars was op die laatste twintig kilometer zelfs niet de snelste. Die eer viel te beurt aan de 20-jarige Bert Oosterbosch, de Eind­hovenaar die opnieuw zijn onmiskenbaar talent bewees, en op de derde plaats beslag kwam leggen. Dit tot grote vreugde van het Van Erp-team, naast de directeur sportief zelf bestaande uit Jan Gisbers de manager, Cas Vulders de ploegleider en Appie Aarts, de administrateur die zich voor dit evenement het vuur uit de sloffen heeft gelopen en blauwe vingers heeft ge­kregen van de vele brieven die hij moest uitsturen.

Hoewel opnieuw duidelijk van een Brabantse gastvrijheid en gemoedelijk- heid kon worden gesproken werd deze tijdrit in strakke banen geleid. Van Erp wist dat hij door de gehele Bra­bantse wielerwereld met Argus-ogen zou worden gevolgd. Niet alleen door de wielerwereld maar ook door de vele gemeen­telijke autoriteiten van wiens wegen hij gebruik moest maken. Van Erp heeft namelijk de intentie deze wedstrijd te laten uit­groeien tot evenement de Grand Prix des Nations waardig. Een elk jaar terugkomende strijd tegen het uurwerk, de afziende enkeling in een gevecht tegen, eenzaamheid, wind en afstand, waaraan het creme de la, creme van de. wielersport zal moeten gaan deelnemen. Dit jaar al had hij contacten met de wereld­kampioenen op de weg, de Italianen Corti en Moser, maar zij waren door contracten in eigen land gebonden.

Wat in het vat zit verzuurt niet. Dat is zeker van toepassing op Jan van Erp en zijn medewerkers, die tien jaar geleden als kleine ploeg begonnen en die in enkele jaren al waren uitge­groeid tot een formatie waarmee alle bekende equipes zoals Amstel, Caballero en Peugeot, rekening mee moesten houden.

De tijdrit van zaterdag was de grootse viering van het tien­jarig bestaan van de ploeg Jan van Erp.

Winnaar Fedor den Hertog was met zijn zege dolgelukkig. „Het is de eerste overwinning in mijn carriere als beroeps­renner in een echte individuele tijdrit," zei de man uit Dilsen in Belgie. Den Hertog vond het parkoers dat werd voorge­schoteld bijzonder zwaar. Niet zozeer vanwege de afstand (62 km) die moet elke beroepsrenner gemakkelijk aankunnen, maar wel door de strakke wind en de vele bochten. „Ik heb enkele flinke in­zinkingen gehad," ging hij verder. “Dat mag natuurlijk niet wil je met de echte grote mannen meekunnen. Ik heb kilo­meterslang op mijn tanden moeten bij­ten. Halfkoers had ik een complete black­out. Ik wist dat ik voorsprong had en dat heeft mij er waarschgjnlijk weer bo­venop geholpen. Het feit dat ik het par­koers niet kende was ook een nadeel. Je komt voor aangename maar ook onaan­gename verrassingen te staan. In enkele bochten ging ik bijna onderuit. Dat kost enorm veel kracht. Je moet je weer hele­maal op gang trekken." Den Hertog ver­telde tenslotte nog niet te weten voor welke firma hij volgend jaar zal gaan rijden. ,Er worden onderhandelingen ge­voerd. Ik laat me helemaal begeleiden en adviseren door meneer De Vries van Fri­sol. Er zijn contacten met verschillende managers. Een dezer dagen zal het wel tot een akkoord komen."

Dolgelukkig was ook de tweede man, Henk Mutsaars. Hij reed voor eigen pu­bliek en wilde kost wat kost een goede prestatie leveren. „Ik had gehoopt op een tweede plaats, maar er op gerekend had ik niet. Pronk bijvoorbeeld was in de Tour de France een van de betere tijd­rijders. Ik had niet gedacht voor hem te kunnen eindigen."

Volgens Harry Meijs, de consul in dit ge­bied van Brabant, heeft Mutsaars een zeer tactische en bekeken koers gereden. Hij heeft veel geriskeerd. Dat kon hij natuurlijk ook omdat hij als man van de streek het parkoers op zijn duimje kent. De revelatie van de dag was de jeugdige Bert Oosterbosch. Hij reed deze middag als een bekende trein. Naar mate de kilometers vorderden ging het steeds be­ter. Oosterbosch: “Ik heb dit werk nog nooit gedaan. Een tijdrit langer dan 30 km heb ik nog nooit gereden. Misschien had ik nog wat feller van start moeten gaan. Ik ben waarschijnlijk te voorzich­tig geweest." De Eindhovenaar werd na 22 km bij de eerste tijdcontrole op een zesde plaats geregistreerd. Daarna be­gon hij echter aan zijn opmars. De laat­ste lus langs de Zuid-Willemsvaart reed hij zelfs veertien seconden sneller dan Den Hertog.

De vierde plaats was voor Jan van Hou­welingen. Een renner die zich meer en meer begint te ontpoppen als een ware tijdrijder. In Olympia's Ronde door Ne­derland won hij de rit tegen het uurwerk in Nibbixwoud. Een week geleden was hij een van de grote animators in de ploeg van Het Luchtschip uit Kerkdriel die kampioen van Nederland werd in de A-klasse en vandaag was hij opnieuw een van de besten. Jan van Houwelingen en Henk Mutsaars hadden samen over het parkoers kunnen gaan. Na 22 kni en na 40 km werd voor hen exact dezelfde tijd genoteerd. Van Houwelingen (22 jaar) is een grote belofte voor de toe­komst.

Jos Schipper, de prof, die als tweede geld­rijder finishte en vijfde werd in het to­taalklassement was over zijn prestatie uiterst verrast. „Ik heb nog nooit een echte tijdrit gereden," merkte hij op. ,Het is een kwestie van krachten verdelen en doorgaan. Het kost enorm veel energie. Je moet niet vergeten dat wij in de afge­lopen week elke dag hebben gekoerst. Ja, ik ben over mijn seizoen erg tevreden.

Je moet echter niet denken dat er niets voor gedaan moet worden. Elke dag op­nieuw hurry-up. Er moet tenslotte brood op de plank komen."

Dat het zaterdag op de Brabantse wegen zwaar was bleek ook uit de uitlatingen en vooral gedragingen van Herman Pon­steen. Hij was als eerste vertrokken en lag aanvankelijk op de zevende plaats. In de slotfase ontmoette hij de man met de hamer en kwam totaal leeggereden in Schijndel terug. Hij viel vijf plaatsen terug. “Je moet een grote versnelling kunnen rijden, anders kun je beter thuis­blijven," was zijn commentaar.

Adrie van Houwelingen, de een jaar ou­dere broer van Jan, keek ook met vol­doening terug op zijn rit. „Een prachtig parkoers," zei Adrie. ,Tweeenzestig kilo­meter is echter wel wat veel, zeker aan het einde van een zwaar seizoen." Dat de Van Houwelingens alle twee zo goed uit de voeten kunnen in een tijdrit was volgens Adrie speciaal te danken aan het feit dat ze bijna altijd alleen gingen trainen. Ook het broederpaar ziet men zelden of nooit samen op de weg.

Bert Pronk, die als gekende tjjdrijder met de achtste plaats genoegen moest nemen, en voor de massa tegenviel, zei dat de boog niet altijd gespannen kan staan. „De instelling ontbrak," zei Pronk. „Ik ben blij dat het seizoen bijna is afgelo­pen. Het is voor mij bijzonder zwaar ge­weest."

Voor streekrenner Gerrie van Gerwen tenslotte was deze tijdrit mede een goede voorbereiding op een hopelijk goed baan­seizoen. Van Gerwen heeft al twee con­tracten voor zesdaagsen op zak. In Ko­penhagen rijdt hij met Tino Tabak en in Dortmund gaat hij aan de zijde van Mar­tin Venix van start. De Brabander is over zijn eerste seizoen in de betaalde klasse niet ontevreden. „Ik heb drie over­winningen behaald, ik dacht dat het slechter kon," lachte hij. Graag hadden wij ook even van gedachte gewisseld met de andere streekrenner Andre Gevers. Hij was echter direct nadat hij was ge­finisht spoorloos verdwenen. Gevers startte erg snel, maar kreeg daarvan la­ter in de wedstrjjd de terugslag. Tenslotte werd hij als zesde geklasseerd.

De eerste buitenlander werd de Belg Fons de Wolf. Aanvankelijk lag hij op de veertiende plaats en moest toen de Zweed Philipson en de Engelsman Ste­

phan Jones laten gaan, maar in de slot­fase kwam hij geweldig terug en finishte tenslotte op de tiende plaats. De tweede Belg Ludo Theunis, van wie enorm veel werd verwacht, viel in dit geweld toch wel wat uit de toon. Hij reed van het be­gin tot het einde in vijftiende stelling.

Tenslotte de mening van wedstrijdleider Jan Klip: “Doorgaan met deze wedstrijd. Het is uitstekend gegaan en kan een goe­de aanwinst van de kalender worden."BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners en Amateurs: 1. Fedor den Hertog 1.25.46 uur; 2. Henk Mutsaars 1.26.17 uur; 3. Bert Oosterbosch 1.26.37 uur; 4. Jan van Houwelingen 1.26.46 uur; 5. Jos Schipper 1.26.53 uur; 6. Andre Gevers 1.27.14 uur; 7. Arie Hassink 1.28.14 uur; 8. Bert Pronk 1.28.21 uur; 9. Arie van Houwelingen 1.28.23 uur; 10. Fons de Wolf 1.28.24 uur; 11. Tom Philipson 1.28.32 uur; 12. Herman Ponsteen 1.28.50 uur; 13. Stephan Jones 1.29.04 uur; 14. Gerrie van Gerwen 1.29.22 uur; 15. Ludo Theunis 1.29.35 uur; 16. Egbert Koersen 1.30.17 uur; 17. Frans Francissen 1.30.57 uur; 18. Jim Parry 1.31.49 uur; 19. Bert Scheuneman 1.31.51 uur

 

JOURE.(1977.05.21)

Amateurs: 1. D. Timmer, 2. A. Koster, 3. J. Feiken, 4. B. Bathoorn, 5. M. Pronk, 6. T. v. d. Weide, 7. C. Haisma, 8. S. Greidanus, 9. E. Keizer, 10. R. Haller.

Nieuwelingen: 1. N. Wegkamp, 2. J. Koster, 3. J. Arends, 4. S. Vijzelaar, 5. D. Pots, 6. S. de Vos, 7. F. de Jonge, 8. J. Robbe, 9. E. Steijn, 10. H. Emens.

 

KAMERIK.(197.08.13)

Gerard Vianen mocht van Jan Raas zijn eigen ronde winnen

Gerard Vianen had hat wel gehoopt, maar nooit verwacht. Toch werd zijn laatste Ronde van Kamerik, georganiseerd door zijn eigen supporters- vereniging, de Ronde van Gerard. Want, zoals velen ook wel hadden verwacht, Gerard Vianen won zijn eigen Ronde, verdient, dat zeer zeker, want de plaatselijke favoriet, die aan zijn afscheidstoernee bezig is, was onbetwist de grote uitblinker. Maar dat Gerard Vianen in de eindsprint ook nog Jan Raas zou kloppen, dat mag zeer zeker als een unicum in de wielergeschiedenis worden vastgelegd. Een fijne overwin­ning, dat zeker, maar het spel had door de profs wel wat beter moeten worden gespeeld.

Natuurlijk, het is Gerard Vianen van harte gegund dat hij de negende Ronde van Kamerik mocht winnen, maar laten wij nuchter met beide benen op de grond blijven staan. Moest dat nu zo? Laten we even anderen aan het woord. Jan Raas, zijn tegenstrever, voor de radio: „Ik had graag gewonnen, maar Gerard koerste enorm goed. Zelf heb ik in deze koers te veel werk moeten verzetten, alleen en Gerard zat te veel in groepjes, kon zich zo sparen voor de finale." Gerard Vianen: „Ik weet dat ik bijzonder goed gekoerst heb en ik heb er bewust op ge­gokt dat Jan het zware werk zou doen, ook in de laatste ronde, vandaar dat ik hem ook in de spurt kon kloppen." Het grote vraagteken, waarom moest dat zo?

Manager Jan van Stee: „Het is zoals Kees Jaegers van de radio het zei, Wanneer Jan Raas 300 keer Gerard Vianen in de spurt tegenkomt, dan zal hij ook 300 keer winnen. Ik had liever ge­had dat Gerard tweede was geworden, dan was het correct ge­weest en had Jan Raas maar eerlijk voor de radio gezegd, dat Gerard zijn laatste Ronde van Kamerik mocht winnen, dan was het allemaal veel beter overgekomen."

Hennie Kuiper: ,Ze hebben het slecht gespeeld." Frans Ver­beeck: „Men zegt altijd dat je de koers mag winnen, dat is zeker, maar let wel als je mag winnen, dan moet je ook goed rijden." Gerard Vianen tenslotte nogmaals: “Cadeautjes worden er weinig weggegeven. Dit seizoen was ik minder dominerend, toch durf ik te zeggen dat ik de laatste tijd erg goed rijd en er waren genoeg anderen, die graag hadden willen winnen. Voor mijzelf weet ik dat ik topsport heb bedreven, ik ben er content mee. Ik reed in mijn eigen woonplaats voor eigen publiek, kijk zoiets geeft je vleugeltjes. Sport is iets waarin verrassingen voorkomen, laten wij het daar maar bij houden."

HET KOERSVERLOOP

Overigens was de negende Ronde van Kamerik, het pronkstuk van Wim Vianen c.s., erg goed. Het koersverloop was interes­sant van start tot finish.

Al na 3 km viel er een beslissing. Jan Raas en Don Allan de­marreerden, het peloton reageerde niet. Het Frisol-duo nam in luttele ronden zo'n 45 seconden voorsprong, had na 20 km al een winst van 1 min. 2 sec. opge- bouwd en toen had het er alle schijn van dat zij een ronde winst zouden nemen. Zo ver kwam het niet, het peloton kwam in actie en vluchtpogingen van Gerard Vianen waren schering en inslag. Na 45 minuten koers was de snee er bij Jan Raas, die het meeste werk verzette, en bij Don Allan uit. Martin Venix, gelost uit het peloton, haakte wel aan, maar mocht als achterblijver niets doen, terecht.

Halfweg koers, na 60 km, was alles weer bijeen. Prompt kwam er een nieuwe kopgroep met Gerard Vianen, Cees Priem, Wim Kelleners, Nico Rinkel, Ludo Peeters en Theo Smit. Op het moment dat Jan Raas was ingelopen, kwam hij ten val. Hij sloot na eon ronde aan, niet bij het peloton waarin hij thuis hoorde, maar wel bij de kopgroep. Wel liet de jury via de micro horen dat Jan Raas in het peloton moest aansluiten, maar Raas negeerde die opdracht, draaide met de kopgroep mee en de jury liet hem begaan. Zo nemen de zeven kop­lopers snel een force voorsprong. Nieuwe volgers kwamen er met de actieve Bert Pronk, Jan Huisjes, Jan van Katwijk en Gerrie van Gerwen. Zeventien ronden voor het einde werden de grote vedetten op een toer gezet: Nidi den Hertog, Albert Jongkind, Guido van Sweefelt, Jos Schipper, Jose de Cauwer, Ben Janbroers en Hennie Kuiper waren de slachtoffers.

Acht ronden voor het einde streken Pronk, Huisjes, Van Ger­wen en Jan van Katwijk op de zeven vluchters neer. De finale was echt begonnen met elf kopmannen. Vier ronden voor het einde dan de laatste en beslissende demarrage van Gerard Vianen met Jan Raas. Kamerik, met zijn 15.000 betalende be­zoekers, stond op zijn kop. Gerard Vianen mocht daarna de sprint winnen.BRON: HANS VAN DE KAMP

Beroepsrenners: 1. Gerard Vianen 120 km in 2.38.05, 2. Jan Raas, 3. Theo Smit, 4. Jan Huisjes, 5. Frans Verbeeck, 6. Jan van Katwijk, 7. Gerrie van Gerwen, 8. Ludo Peeters, 9. Cees Priem, 10. Jeep Zoetemelk, 11. Bert Pronk, 12. Wim Kelleners, 13. Fedor dean Hertog, 14. Cees Stam, 15. Paul Wellens, 16. Nico Rinkel, 17. Fons van Katwijk, 18. Andre Gevers, 19. Gerben Karstens, 20. Ger Kamper, 21. Henk Lubberding, 22. Ger Wesselius, 23. Gerrie Knetemann, 24. Tino Tabak, 25. Guido van Sweefelt, 26. Roger Rosiers, 27. Don Allan, 28. Ben Janbroers, 29. Jan de Jong, 30. Nidi den Hertog, 31. Henniie Kuiper.

Amateurs: 1. A. Nederlof, 2. H. v. Piere, 3. J. Nederlof, 4. R. Smit, 5. J. v. d. Weide, 6. R. v. Trigt, 7. J. v. d. Horst, 8. J. v. Elburg, 9. J. Vooys, 10. Galloway (Eng.).

 

KAMPEN.(1977.06.14)

Nieuwelingen: 1. J. Harting, 2. W. Bartol, 3. J. Strijker, 4. J. Schipper, 5. D. Pots, 6. J. Koster, 7. H. Emens, 8. J. Arends, 9. H. Havik, 10. P. Pieters.

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. Z. Selles, 3. G. Steinbach (W.-Dld.), 4. J. de Boer, 5. J. Berg­kotte, 6. K. Bokma, 7. C. Splinter, 8. R. Nan­ninga, 9. H. Brinkhof, 10. G. Draaijer.

 

KAMPEN.(1977.07.14)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. J. Tijding, 3. H. Ponsteen, 4. H. de Boer, 5. J. v. Driel, 6. J. Feiken, 7. E. v. d. Pol, 8. A. Koster, 9. W. Albersen, 10. R. Kos.

 

KAMPIOENSCHAP DER STUDENTEN.1977.08.28)

Het officious studentenkampioenschap van Nederland

Op het terrein van de Technische Hogeschool Twente in En­schede werd dit jaar het studentenkampioenschap gehouden. De organisatoren ondervonden een grote belangstelling van de studenten-renners, radio, pers en publiek.

In de voorwedstrijd voor liefhebbers liet Johan Pluimers uit Enter zien dat hij het winnen nog lang niet is verleerd.

Daarna gingen zo'n 50 studenten van start. Dat het een moei­lijk parkoers was om weg te blijven bleek wel, want slechts enkele ronden voor het einde viel de beslissende slag: een kop­groep van drie man met Jan Feiken (Veendam), Frens Hoving (Smilde) en Henk Oltema (Veendam) die ook in deze volgorde over de finish gingen. Jan Feiken uit de ploeg van Van der Hei­den Meubelen dus officious studentenkampioen 1977. Erg sterk reed Jeroen Tijdink die meerdere malen het veld goed uiteen trok maar steeds volgde weer de hergroepering. Verder maak­ten ook Jan Olde Meule, Jan Kole en Rijn Kwakkel (liefhebber!, rijdend voor eigen publiek) goede reklame voor het wielrennen. Voor Jeroen Tijdink student aan de universiteit van Utrecht restte wel een eerste plaats in een apart klassement voor uni­versitaire studenten dat op aandringen van de NSSS (het over­koepelend orgaan van alle universitaire sportverenigingen) werd vastgesteld. Tweede en derde in dit klassement werden Henri van Leent (Nijmegense universiteit) en Geert Ribbers (TH Delft).

Resten nog de vragen: waar bleef de belangstelling van KNWU-zijde (zelfs de consul ontbrak); wordt dit evenement volgend jaar weer officieel? Tenslotte. waarom kwam de titel­verdediger 1976 en het oude NSWB-bestuur niet? ? ?

BRON: MARINUS DE WILT

1. en kampioen J. Feiken (Veendam) 90 km in 2.04.15, 2, F. Hoving (Smilde), 3. H. Oltema Weendam), 4. E. Keizer (Borgercompagnie) op 44 sec., 5. J. Olde Meule (Tubbergen), 6. J. Tijdink (Borculo), 7. H. van Leent (Nijmegen) op 1.15 min., 8. G. Robbe (Veendam), 9. G. Ribbers (Ruurlo), 10. H. Rijks (Dinxperlo), 11. H. Vaanhold (Haaksbergen), 12. H. Leunk (Goor), 13. B. Pemen (Eindhoven), 14. H. van IJzendoorn (Tiel), 15. T. Meyer (Borculo), 16. J. Kole (Goes), 17. R. Kwakkel (En­schede), 18. G. van Veen (Noorden), 19. N. Leloup (Amsterdam), 20. W. de Lange (Amsterdam).

Liefhebbers. Voorwedstrijd: 1. Johan Pluimers (Enter) 45 km in 1.02,12, 2.G. Golbach (Almelo), 3. A. Bos (Gieten), 4. G. Huisjes (Gramsber­gen), 5. W. Dieperink (Lochem), 6. J. Boode (Nijverdal), 7. R. Hendriks (Gorssel), 8. R. Oosterveld (Bornerbroek) op 25 sec., 9. J. Postuma (Hengelo), 10. G. Meyerink (Lonneker).

 

KAMPIOENSCHAP MILITAIREN.(1977.08.19)

TOON VAN DER STEEN GROTE ANIMATOR

Vierenveertig dapperen vertrokken vrijdag 19 augustus voor de 130 km lange wedstrijd met als inzet het rood-wit-blauwe tricot van de Nederlandse militaire kampioen. Op de tankbaan van de Bernhardkazerne te Amersfoort was weer alles tot in de puntjes verzorgd door de CIMS dat zich onder de bezielende leiding van Generaal b.d. Van Oppen nog steeds volop beijvert om onze landsverdedigers tot hogere sportprestaties te brengen.

Ze waren er weer allemaal: Majoor Geert Beljaars met zijn KNWU-jury, de supporters, de ouders en de artisten voor het wielergala. En wat voor artisten. Ditmaal niet in bet bekende kaki pak, maar zoals het hoort in wielertenue. Toen het start­sein ging, ging ook Toontje van der Steen. Alsof de wedstrijd in een ronde beslist zou worden, schoot hij uit de startblokken. Zijn voorsprong groeide weldra aan tot 45 seconden en de wed­strijdleiding gaf hem reeds extra materiaalbescherming. Het peloton reageerde met wat demarrages van Jonkers en Pirard, maar Toontje bleef rustig doorgaan. Verder dan 45 seconden kwam hij echter niet en de hulp uit het peloton bleef achter­wege. Dus ontsnapping maar opgeven en terug in de grote groep.

Door de diverse tempoversnellingen moesten de minder getrain­den al terrein prijs geven. Er kwam wat rust in het peloton, maar weer volgde er een ontsnapping van Van der Steen. Weer kwam hij tot een voorsprong, ditmaal van 50 seconden. En in dat peloton maar geen reactie, Zij het dan dat Jacques Verbrugge en Egon van Kessel wat pogingen deden om weg te geraken, maar het bleef bij pogingen. Tot dan weer Frits. Pirard en Jonkers, bijgestaan door Hennie Peels, zich met het tempo gingen bemoeien. En zie: de voorsprong liep terug tot 20 seconden. En toen plaatste Toon de „coupe de theatre". Tegen de klim, daar waar iedereen tot op het tandvlees moest, daar zaaide hij paniek in de volgersgroep. Buiten het zicht van zijn medestrijders stapte hij af, verborg zich achter het struik­gewas en liet de volgers passeren. Zeer snel sloot hij als laatste man weer aan. Daar kwam het peloton op het lange rechte stuk en keek nieuwsgierig naar de voor- sprong van de kop­loper. Maar er was niemand die de koploper nog zag. Paniek. Dat kan niet, die is weggestayerd, die is binnendoor gereden en dat soort kreten meer. Tot plotseling Hennie Peels riep: daar zit hij, daar achter Geerdink. Toontje lachte met zijn mede­strijders om dit voorval. Een beetje lol moet er zijn, hoor Toon. Maar bij lol alleen bleef het niet. Weer werd er gedemarreerd, deze keer was het Jan Jonkers die de vonk in het spel bracht en ditmaal was het de beslissing. Er vormde zich een kopgroep van 14 man: Roelofsen, Hellemons, Verbrugge, Van Kessel, Pirard, Van der Steen, Peels, Geerdink, Klaver, Cloots, Poste­ma, Ruiter, Grootegoed en Sandbrink. Deze groep had voldoen­de inhoud om de wedstrijd verder te controleren. En dat ge­beurde dan ook.

Maar Van der Steen was nog steeds niet te stuiten en met twee ronden te rijden, vloog hij weer weg op kop van de groep.

Hij kon 200 meter nemen, maar verder kwam hij niet. Iedereen was waakzaam. De laatste ronde! Steeds maar weer spelde­prikken op kop, waarbij Verbrugge de meeste kans maakte, maar ook dit ging niet door. Frits Pirard pakte alles terug en leek, met nog 500 meter te gaan, de grootste kanshebber in de onvermijdelijke eindsprint. Op 200 meter voor de streep zette Frits aan, bleef enige tijd in duidelijk gewonnen positie, maar kwam door een schakelbeweging plotseling uit zijn cadans. Toontje van der Steen zag dit en vloog als een raket voorbij Pirard, om juichend de streep te bereiken, als eerste wel te verstaan, als de nieuwe militaire kampioen. Iedereen op de Tankbaan gunde Toontje dit succes. Hij was de man die dit kampioenschap gemaakt had. Hij was de verdiende kampioen.

Bij het in ontvangst nemen van de erebeker zei hij dan ook zichtbaar tevreden: dank u wel Generaal, alhoewel hij volgens zijn zeggen, toch liever een mooie rondemiss ziet in bikini, dan een Generaal in zijn beste pak. Het militair kampioenschap op de weg is, dank zij de inzet van wielervrienden, uitstekend verlopen.BRON: CHRIS DELBRESSINE

Amateurs: 1. A. v. d. Steen 130 km in 3.12.17, 2. F. Pirard, 3. J. Sandbrink, 4. J. Jonkers, 5. G. Roelofsen, 6. H. Peels, 7. E. van Kessel, 8. J. Verbrugge, 9. P. Hellemons, 10. J. Klaver, 11. A. Cloots, 12. J. Posthuma, 13. L. Ruyter, 14. C. v. Bijnen, 15. A. de Feyter, 16. W. Geerdink, 17. H. Donkers, 18. A. Schoot­man, 19. E. Burmeister, 20. N. de Weyer, 21. A. v. d. Bosch.

 

KAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND.(1977.06.02)

Na „staking" en opnieuw gereden amateur-kampioenschap

Alles weer koek en ei in Gelderland

Het is met het Gelders kampioenschap voor amateurs dan toch allemaal in het reine gekomen. Staakten op vrijdag 13 mei in eerste instantie alle amateurs - de goedwillenden werden daartoe gedwongen - omdat het beestenweer was en het par­koers gevaar opleverde, op donderdagavond 2 juni werd te Empe (weg over het Hondeveld, gedegen tussen Voorst en Zut­phen) opnieuw om de Gelderse titel gereden.

Disciplinair zijn er geen straffen uitgedeeld. De Commissie Wedstrijdwezen had de Gelderse amateurs namelijk de verplich­ting opgelegd, dat zij allemaal opnieuw zouden moeten starten (ook de geselecteerden zoals Arie Hassink, Frits Schur, Joop Ribbers, Henk Botterhuis, Wim Pater en Albert Scheffer, die evenwel die 2e juni wegens ziekte verstek diende te laten gaan).

Niet geselecteerd was Gerrit Mohlmann, maar hij legde beslag op de Gelderse amateurtitel in een wedstrijd, waarin de geselec­teerden zich nu ook eerts van hun beste kant hebben laten zien. Er is pittig voor het kampioen- schap gefietst en daarmee was de “smaad", geworpen op de organiserende vereniging Emper Tour Ploeg, tenminste uitgewist.

Over de kritiek die enkele renners luidkeels verkondigden toen het eerste kampioenschap in het water was gevallen (en dat wel zeer letterlijk), gaf het Gelderse districtssportcommissielid (= consul, weet u wel) C. van Elden het volgende commen­taar: ,Ach, het is natuurlijk makkelijk achteraf kritiek op de organisatie en het parkoers te leveren. Dat de ETP de organi­satie heeft toegewezen gekregen (de ,afstappers" meenden dat IJsselstreek en Adelaar-Apeldoorn het kampioenschap feilloos hadden kunnen organiseren - W.O. ), lag aan een tweetal feiten: de ETP had het lang niet meer gedaan en bestaat bovendien dit jaar 20 jaar." Aldus consul Van Elden. Deze twee argumen­ten hebben op de kalendervergadering de doorslag gegeven, waardoor het aanbod van IJsselstreek en het Nijmeegse Groe­newoud, dat ook allang niet meer aan bod was, terzijde is gelegd.

Nog enkele andere punten hebben een rol gespeeld bij de orga­nisatie van dit kampioenschap: geen vaste datum, niet op een dag dat er een klassieker wordt gereden (wanneer is dat niet tijdens een weekeinde?), niet op zondag, omdat er renners zijn die er principiele bezwaren tegen hebben. Het eerste door ETP benutte parkoers van 7,5 km lengte bood bovendien de moge­lijkheid twee categoriebn kort na elkaar te laten rijden, zodat de titelstrijd op twee avonden zou kunnen worden afgewerkt. Het tweede, zo te zeggen alternatieve parkoers bood die mogelijk­heid niet, met z'n lengte van 4 km. Vandaar dat de ETP eerst voor bet parkoers van Brummen e.o. had gekozen. Maar de rehabilitatie voor en door de Emper Tour Ploeg is volledig ge­weest. En de rust in het Gelderse is weergekeerd, alles is er weer koek en ei. Consul Van Elden, die zegt niet bijgelovig te zijn, is het na die vrijdag de dertiende toen zowat alles wat mis kon gaan bij de organisatie van een (provinciale) titelstrijd ook werkelijk misging, overigens wel geworden ...

Tussen de Gelderse toppers (wat zeg ik: landelijke toppers) fietste de 23-jarige Groenewoud-amateur Gert van Gaalen op­vallend gemakkelijk mee. Van Gaalen, vorig jaar voor bet eerst bij de nieuwelingen begonnen en dit jaar amateur, haalde weg­lopers steeds weer terug en probeerde tegen het eind er zelf vandoor te gaan. Misschien was het gebrek aan routine - een ijzersterk pluspunt voor Mohlmann natuurlijk - dat Geri van Gaalen buiten de medailles en mogelijk zelfs wel buiten de hoofdprijs viel.

Deze van onder de rook van Nijmegen stammende amateur maakte ook al in het Bergcriterium van Beek en in de Arn­hemse Paasbergronde een zeer gedegen indruk. Ik zal hem in de gaten houden!

NIEUWELINGENTITEL

Bij de nieuwelingen, die zaterdag 14 mei om de officiele Gel­derse titel op het veel gewraakte parkoers in Brummen reden, werd in talloze tempowisse- lingen - de marge lag tussen de 50 en 15 km! - heel wat kracht opgesou- peerd. In de massale aankomst was Johnny Lefeber uit Didam de rapste. Albert van Langen (ETP) en Eef Hermeling (RETO) kregen resp. als 2e en 3e ook een medaille.

Een zeer curious feit tijdens deze titelstrijd was, dat Winters­wijker Rob Zeevalk (Stofwolk) halfweg koers aan de achter­kant plat reed en snel van fiets wisselde, maar niet op een normaal racekarretje verder ging. Rob Zeevalk leende bij een boor - omdat er geen materiaalwagen ter plekke was - een oude damesfiets. Hij liep 21/2 minuut achterstand op tot hij een nieuwe, echte fiets had gekregen en toen had hij zijn achter­stand snel ingelopen. Deze niet-het-koppie-laten-hangende Win­terswijkse nieuweling zat voorin de massaspurt en werd vijfde. Zonder iemand anders te kort te willen doen: had zo'n jongen nou niet meer verdiend ?

BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Uitslag Gelders kampioenschap voor amateurs: 1. Gerrit Mohlmann (Beekbergen) 100 km in 2 uur 16 in. 04 sec., 2. Wim Pater (Barne­veld), 3, Arie Hassink (Neede), 4. Frits Schur (Didam), 5. Jeep de Ruiter (Tiel), 6. Bram v. d. Stelt (Silvolde), 7. Geri van Gaalen (Wins­sen bij Niimegen), 8. Jeep Ribbers (Groenlo), 9. op 1.15 min. Johan Wagensar (Epe), 10. Henk Botterhuis (Sambeek).

 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.(1977.05.01)

Liefhebbers en veteranen: 1. R. de Meester, 2. W. Cuipers, 3. R. v. d. Heijden, 4. H. Kuipers, 5. A. v. d. Westlaken, 6, P. Kleine, 7. J. Pel­zers, 8. M. Slegers, 9. J. Keijers, 10. M. v. d. Oever.

Nieuwelingen: 1. en kampioen-1977 prov. Lim­burg J. Gorissen, 2. L. Nevels, 3. J. Harings, 4. B. v. d. Boorn, 5. J. Stassen, 6. J. Schepers, 7. F. Timmermans, 8. M. Teunissen, 9. H. De­mandt, 10. J. Paumen.

Junioren: 1. en kampioen 1977 prov. Limburg Th. Luyken, 2. R. Motke, 3. J. Meulenberg, 4. J. Ramaekers, 5. P. Schroen, 6. Th. Peters, 7. J. Janssen, 8. P. Boelhouwers, 9. A. v. Mul­ken, 10. W. Meisters.

 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.(1977.05.13)

Peter ledema dolgelukkig met Limburgse amateurtitel

„Ze hadden mij niet als een favoriet willen kwalificeren. Dat prikkelde mij om te laten zien dat men aan onderwaardering had gedaan." Peter Iedema was dolgelukkig. De 22-jarige cou­reur uit de ploeg van Poolen-Rogelli werd kampioen van Lim­burg en hij had daarmee het bewijs geleverd van zijn klasse.

Met Peter Idema drukten ook Ad Bongers (2e), Jan Vranken (3e) en Wil Brouwers (4e) hun stempel op de wedstrijd. Zij beheersten de slotfase, nadat de koers in Maastricht met enige vertraging was begonnen. Sommige coureurs vonden de af­daling van de St. Pietersberg namelijk vanwege de regen en kuilen te gevaarlijk. Na enkele beraadslagingen en een laatste inspectie werden de bezwaren weggewuifd. Luttele minuten na de start werd het trouwens droog.

Ruim zestig amateurs waagden een kansje. Na twee van de 27 ronden waren 20 man reeds van het strijdtoneel verdwenen. Tot deze vroege “afzwaaiers" behoorden ook kanslozen, maar ook renners met naam zoals Mathieu Dohmen, Michel Jacobs en Piet van Kollenburg.

Ondanks de massale vlucht naar de kleedlokalen bleef er vol­doende durf en kwaliteit in het peloton over voor een interes­sante wedstrijd. Na 60 km kwam tenslotte de beslissende ont­snapping tot stand. Uit het sterk gereduceerde peloton spron­gen toen Peter Iedema, Wit Brouwers en Jan Vranken de ruim­te in. Ad Bongers was de enige die de kloof nog kon dichten. Johan van der Meer en Jan de Klein slaagden daarin niet. Peter Winnen en Huub Neven, die het even later probeerden, konden het leidend kwartet evenmin in gevaar brengen. Zij konden dat ook nog niet met behulp van Jan Claessens.

Een sprint werd het overigens niet. Tijdens de laatste beklim­ming naar de eindstreep ging Peter Iedema zo furieus te keer dat er tussen hem en zijn belagers gapingen ontstonden van tien tot veertig meter.

Twee weken eerder hadden op hetzelfde St. Pietersberg-par­koers de junioren en de nieuwelingen om de provinciale titels gestreden. Winnaars in de jongeren-categorie werden respec­tievelijk Theo Luyten en Jo Gorissen.

BRON: WIEL VERHEESEN

Amateurs: 1. en kampioen van Limburg: Peter ledema 90 km in 2.25.58, 2. op 2 sec. A. Bongers, 3. op 4 sec. J. Vranken, 4, op 7 sec. W. Brouwers, 5. op 13 sec. F. Winnen, 6. J. Claessens, 7. op 32 sec. H. Neven, 8. op 1.08 min. J. Baadjou, 9. op 1.18 J. de Klein, 10. op 2.26 J. Roemerman, 11. op 2,50 E. Visschers, 12. op 2.54 A. Pieters, 13. op 3.00 J. v. d. Meer, 14. op 4.05 P. Driessen, 15. op 6.10 F. Sluper, 16. op 1 ronde J. Langen, 17. H. Oberj6, 18. N. Paas, 19. C. Lambregts, 20. W. Delahaye.

Junioren: 1. Th. Luyten 70 km in 1.66.40, 2. op 1.22 min. R. Motke, 3. J. Meulenberg, 4. op 2,15 J. Ramakers, 5. op 2,35 P. Schroen, 6. op 2.48 P. Peeters, 7. op 2.62 J. Jeurissen, 8. op 6.32 1. Boelhouwers, 9. op 5.40 A. van Mulken, 10. op 1 ronde W. Meisters.

Nieuwelingen: 1. Jo Gorissen 44 km in 1.14.04, 2. R. Nevels, 3. J. Ha­rings, 4. op 29 sec. R. v. d. Boorn, 5. op 1 min. J. Stassen, 6. op 1.12 J. Schepers, 7. F. Timmermans, 8. M. Theunissen, 9. M. de Mandt, 10. J. Paumen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1977.06.25)

PIET KUYS, verdient amateurwegtitel

Martin Havik (zilver) Jo Maas (brons)

Zevenentwintig jaar is de nieuwe amateurkampioen Piet Kuys. Getrouwd, timmerman ('s winters dan, want in de zomermaanden verschijnt hij drie, hooguit vier keer per week een halve dag bij zijn baas) en oprecht amateur. Al vier maal eerder mengde de Brabander uit Vlijmen zich in de strijd om de nationale titel op de weg. Een vierde plaats in Hooger­heide (in het jaar dat Ad Tak de trui weggriste) was het beste resultaat. Kuys was er tevreden mee. Besefte dat er, bij­voorbeeld op de Hulsberg in Simpelveld, voor hem geen grotere eer was weggelegd.

„Ik ben geen echte klimmer," gaf Kuys, na zaterdag dan toch bij verrassing -te zijn gestoken in het rood-wit-blauwe kam­pioenstricot, eerlijk toe. ,Maar Limburg en vooral de bult van de Adsteeg liggen me wel. In Olympia's Tour reed ik er al gemakkelijk tegenop en nu was het dan weer zo." Als een vorst duwde Piet Kuys, nu al weer voor het derde jaar lid van de Batavus-wielerploeg, zich tegen de beide 7 procents­hellingen van het Adsteeg-circuit op. Voortdurend contro­leerde hij de zaken. Herstelde tijdig de schade en gaf het ini­tiatief daarna niet meer uit handen. Hoe triest hij het uit­eindelijk ook voor zijn beide laatst overgebleven concurrenten, uitblinkers Martin Havik en Jo Maas, vond, Kuys misstond de onderscheiding als Nederlands sterkste amateur (op zater­dag 25 juni dan) zeker niet.

Niet voor iedereen kwam de zege van Kuys trouwens als een volledige verrassing. KNWU-wegcoach Joop Middelink per­soonlijk tipte hem in de ochtenduren al. Middelink: ,Niet alleen als bewijs van het wel erg brede front van de amateurs op dit moment, maar vooral om zijn prestaties in de laatste koersen. Zo'n vent zie je komen. De manier waarop 'ie bijvoorbeeld in Vierstromenland reed, was voor mij aanleiding om te zeggen: Kuys kan het best eens worden. Of hij nu ook meteen mee moet naar Venezuela? Dat is een andere vraag. Het parkoers is daar heel verschillend. We moeten ook nog bekijken met wat voor ploeg we gaan. Wat ouderen of jong talent. En er kunnen maximaal zeven man mee. Dus met die selectie zijn nog diverse mogelijkheden."

Kandidaten daarvoor zijn zeker ook Havik en Maas. De Strije­naar (opgenomen in de formatie van Elite Meubelen) was wel­licht tot aan de finale de sterkste van allemaal. Gokte in de eindstrijd alles of niets en was desondanks toch ook spurtend nog heel dicht bij een herhaling van zijn juniorentriomf in 1974. Martin (21) later: „Ik heb erg veel werk gegaan. Na mijn laatste demarrage was het tekort om nog echt te herstel­len. En bovendien kwam ik in de eindsprint te snel aan de leiding. Maas viel vlugger stil dan ik verwachtte. Kuys kwam toen ideaal te zitten. Ik schakelde nog, maar hij kwam er net overheen. Doodzonde, want wat heb ik nou aan een tweede plek. Die trui daar ging het me om. Ik kon winnen."

Limburger Jo Maas (Eijsden) was intussen wel tevreden met zijn bronzen medaille. De 22-jarige pupil van Driessen Stoffen­ploegleider Henk Steevens ging steeds sterk omhoog. Gelukkig: “Na de Driedaagse-van Berlijn (twee ritten en de eindzege) is dit weer een stapje dichter bij een profcontract. Want het staat vast dat ik beroepsrenner word."

Piet Kuys voelt daar helemaal niets voor. „Laat mij maar lekker zo doorgaan. Ik heb wel eens met Frisol gepraat, maar dat werd niets. Ieder jaar pak ik nog een stuk of tien over­winningen mee. Nu zijn het er al weer vier. Het gaat prima. Zeker nu, want ik heb van die weken dat ik gruwelijk hard ga. In Vierstromenland moest ik me nog voor Beek plaatsen. Daar maakte ik me kwaad en het lukte. Winnen is natuurlijk wat anders. Echt, tot de laatste ronde heb ik niet het gevoel gehad dat ik het kon. Havik was mijn favoriet, maar ik spurtte rapper. Telkens ging ik 48x16 omhoog. De laatste keer 54x18 en op het vlakke stuk met nog twee tandjes erbij: 54x16. Dat was net genoeg."

Voldoende om een verrassende koers een (want dat blijft Kuys toch) opmerkelijke winnaar te schenken. De Adsteeg, lastig maar niet echt selectief en voor een renner-in-vorm geen on­overbrugbare hindernis, zorgde immers voor een ongebrui­kelijke schifting. Al in de derde ronde namen Herman Snoeijink (clubshirt In Pace), Eric Visschers (Elite), Adrie van Houwe­lingen (Amstel), Egon van Kessel (Soka), Bert van der Brook (clubshirt Tempo Soest), Ton Griep (Feijenoord) en Hans Langerijs (Elite) afstand. Ondanks de tegenacties van Hassink en vooral Heddy Nieuwdorp liep het verschil op tot 45 sec.

Een valpartij bracht Koot, Van de Bunder, Oosterbosch, Rib­bers (die ook al een lekke band had gehad), Van Leeuwen, Vooijs en nog wat anderen achterop, maar Oosterbosch en Van de Bunder slaagden er nog wel in terug te komen. Voor Gerrie Mak was het inmiddels tijd om initiatief te nemen. De Schie­dammer: “Ik voelde dat er iets moest gebeuren. Die groep bleef maar weg. Daarom ben ik gegaan. Er kwamen een paar man mee en dat was net de bedoeling. Zonde dat ik niet in de voor­bereiding een paar keer over de 200 km heb getraind. Echt, ik heb niet serieus naar dit kampioenschap toegeleefd. Maar dat is toch een fout geweest. In de finale kreeg ik kramp. Last van mijn benen. Train ik even anders, dan klopt niemand me."

De voorbereidingen van Piet Kuys mochten intussen nauwelijks serieus worden genoemd. Grijnzend: “Gisteravond ben ik nog naar een bruiloft in Haarsteeg geweest. Half drie lag ik in mijn bed. Maar juist dat is voor mij erg goed zeker, want het is nu al de vierde keer dat ik juist na een trouwpartij de dag ervoor, heb gewonnen."

Ook Kuys vertrouwde rond de zeventigste kilometer zijn Bata­vus-ploegmakker Bas van Lamoen echter toe: “Ze zien die eer­ste groep nooit meer terug. Het gaat vaak zo. Er komen er mis­schien nog wel bij, maar de winnaar moet zorgen er snel naar toe te gaan, anders, kan 'ie het wel vergeten."

Zelf nam Kuys de leiding. Met Bart van Est (Van Erp), Feiken (Van der Heijden), Franken (Bleu de Nil), Akker (Bossche Staalbouw), Ter Harmsel (Amstel), Mutsaaxs (Van Erp), De Rooy (Soka) en clubrenner Steur kwam hij mee voorop. Alleen Pirard (Amstel), Havik (Elite) en Maas (Driessen) zouden daarna nog de kloof averbruggen. De anderen waren gezien.

Ook het favoriete Amstel-trio Hassink, Van Vliet en Lammer­tink. Van Vliet eerlijk: “Dom. Niet opgelet. Die tweede groep, daar had ik bij moeten zitten. Maar ja, ik heb het echt nog wel geprobeerd. Alleen kon ik niet wegkomen. Daar reden ze teveel tegen ons voor." Hassink verklarend: „Als een van ons ging staan, werd er al geroepen. Vooral de Van Erp-manners (met Mutsaars en Van Est voorin moest immers worden voorkomen dat Hassink en Van Vliet voorop kwamen, Red.) kropen in het wiel. Waarom? Ik heb het ze gevraagd. Nu hadden zij uit­eindelijk toch ook niets. Dom hoor. Zonde ook, dat het niet lastig genoeg was om echt de zaak eens uit elkaar te ram­melen."

Tot overmaat van ramp voor Krott c.s. viel na een lekke band ook Pirard nog terug. Juist in die face verhoogde (weer Kuys) het tempo in de spits. De hoofdmacht capituleerde bij een ach­terstand van drie minuten, maar ook voorop eiste de afstand slachtoffers. Franken en Steur. Later Van Kessel en Feiken en daarna Griep en Bart van Est. Noordhollands trotse winnaar: „Te ver he. En dat gedonder voorop. Dat demarreren alsmaar. Dat, breekt een boel jongens op."

Kuys, Havik en Maas overleefden het allemaal. Ruim 50 km voor de finish leidde de Brabander de ontknoping in. Havik reageerde als eerste. Maas sloot aan. De voorsprong was snel 45 seconden. Het verzet minimaal. Vanuit de grote groep konden immers Luc Rotman en Toon van der Steers (alle lof overi­gens) nog heel dicht bij de „jagers" komen.

Met een minuut winst waren de medaillewinnaars bekend. Tevergeefs probeerde Havik het in de voorlaatste lus nog alleen. Hij kreeg de ruimte niet. Vond in Beek toen een gemakkelijk pedalerende Maas en later vooral een rappere Kuys op zijn weg. Kuys: „Die afstand deed me niets. Ik heb alleen wat veel gedronken. In de laatste twee ronden kwam ik daardoor op de klim niet te veel op kop, maar op het vlakke deed ik absoluut nog mijn wrrk. Jammer voor de anderen dat er maar een kan winnen. Ik gunde het die jongens ook. Echt waar. Maar zelf kampioen zijn is natuurlijk leuker. Ook voor mijn sponsor Bata­vus. En of ik naar Venezuela kan? Ach, dat zien we allemaal nog wel. Daar is nog tijd genoeg voor."

Piet Kuys: in alle opzichten eon kampioen die weet wat hijzelf en zijn zege waard zijn. Maar een ding is zeker: hij was zater­dag in Beek de sterkste.

Amateurs: 1. en kampioen Piet Kuys (Vlijmen) 205 km in 4.58.42, 2. M. Havik (Strijen), 3. J. Maas (Eysden), 4. B. v. d. Broek (Breukelen) op 10 sec., 5. E. Visschers (Sweykhuizen), 6. H. Langerijs (Blokker), 7. G. Mak (Schiedam), 8. H. Mutsaars (Schiindel), 9. R. Akker (Winsuun), 10. A. van Houwelingen (Heesselt), 11. Th. de Rooy (Utrecht) op 20 sec., 12. H. Snoeijink (Denekamp), 13. A. ter Harmsel (Lage Zwaluwe) op 27 sec., 14. L. Rotman (Kontich) op 1.32, 15. A. v. d. Steen (Etten), 16. L. van Vliet (Honselersdbk) op 3.14, 17. M. Rehorst (Den Haag), 18. J. van Meer (Wouw), 19. A. Hassink (Neede), 20. T. Zijlstra (Olde­hove) op 3.27, 21. B. van Lamoen (Rosmalen), 22. B. Oosterbosch (Eind­hoven) op 3.32, 23. G. v. d. Sterren (Ha&rsteeg), 24. B. Scheuneman (Veendam) op 3.37, 25. H. Neven (Hulsberg), 26. J. Gommers (Roosen­daal), 27. J. van Houwelingen (Heesselt), 28. J. v. d. Velde (Rijsber­gen), 29. A. Bongers (Heerlen), 30. P. Maas (Huybergen) op 3.47, 31. A. van Peer (Sprundel), 32. J. Lammertink (Woerden), 33. T. Fase (Oud-Vosseffneer), 34. J. Wagenaar (Epe), 35. R. Bessems (Amsterdam), 36. P. Zijerveld (Alphen), 37. J. Franken (Elsloo), 38. T. Huyzen (Kloe­tinge) op 3.54, 39. J. Kuiken (Breda) op 4.01, 40. R. Kos Oudkarspel), 41. N. Hilberink (Den Ham), 42. W. Maessen (Maasbracht), 43. G. Bie­rings (Uden), 44. M. Visser (Amsterdam).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1977.06.25)

Damestitel op de weg blijft voor Beck's Bier

Keetie's opvolgster: Nita van VIiet

Na acht jaar in successie onbetwist Nederlands sterkste dame op de weg te zijn geweest, wees wereldkampioene Keetie van Oosten-Hage min of meer zelf haar opvolgster aan. Dat die uit de Beck's Bier-ploeg kwam, mag geen verbazing wek­ken. Al is het ook weer overdreven te stellen dat louter combine de pas 17-jarige Nita van Vliet aan haar eerste overwinning en meteen de rood-wit-blauwe trui hielp, zonder de (passieve) hulp van haar teamgenoten was het zeker minder een­voudig geweest.

Combine. Het woord was op ieders lippen. Al voor de start (in stromende regen) en ook erna. Ervoor omdat op vrijdag zowel Nita van Vliet als Keetie van Oosten van de KNWU brieven ontvingen waarin ze werd meegedeeld dat zij respectievelijk voor een week en voor een maand waren geschorst. Beck's Bier ploegleider Leon Hermans: ,Belachelijk. Laten ze me eerst maar eens vertellen wat combine dan wel precies is. Moet Keetie dan per se, wanneer als op 12 juni in Hilversum drie van haar ploeggenoten (Anne Riemers­ma, Nel Streef en Heleen Hage) voorop rijden, keihard aan de leiding van het pe­loton gaan fietsen? Nee toch!"

En de veelvuldig gelauwerde Zeeuwse: „De KNWU kan wat mij betreft stikken. Ik ben van 9 juli tot 9 augustus gestraft. Dan mis ik ook de baankampioenschap­pen, waarop ik zowel in de achtervolging als op de sprint zou meedoen. Ja, het zal wel niet zo'n vaart lopen. Er kwamen al genoeg mensen naar me toe en wanneer er beroep tegen de straf wordt aangete­kend, wordt die ook opgeschort, maar voorlopig zie ik het allemaal niet meer zitten. Aan Venezuela wil ik dan ook niet denken."

Die bokkige houding toonde Keetie ook in de koers. Ze ging wel een paar keer hard aan, maar keek dan telkens om of er nog zou worden overgenomen. Dat gebeurde te weinig. De kampioene: „Dan bekijken ze het maar. Wanneer er dan zoveel meis­jes willen dat ik het niet word, mag van mij best een ander. Ja, wel een uit de Becks-ploeg natiurlijk."

Nita van Vliet was daarvoor lange tijd de enige kandidate. De Maaslandse, 17 pas en door de training met o.a. oud-sprint­kampioen Cor Bijster geweldig vooruit gegaan, ging vanuit het vertrek in de aanval. Met als enige wapenfeiten een kampioenschap van Rotterdam (5 deel­neemsters) en een officieuze Amsterdam­se baantitel, was Nita heel dapper een­zaam in de spits gaan rijden. Waarbij haar voorsprong maximaal zo'n 1 minuut en 25 seconden bedroeg.

Annelies van Weegberg, met Dimphy Wesdorp mee, probeerde er wat aan te doen. Zonder succes. Marian Bik, Mini Brinkhoff en Willy Kwantes verschenen ook niet lang genoeg op kop van de groep om de situatie te wijzigen. Nita van Vliet ging door. “Geen moment heb ik het idee gehad dat het minder werd." Riet Portengen en Nel Streef ondervon­den dat, maar de al wat meer ervaren rijdster uit Nieuw-Lekkerland slaagde in de zesde van de negen ronden wel. Met Zeeuwse Agnes van Helvoirt-Koeman overbrugde zij de 55 seconden naar haar ploeggenote. Twee Beck's Bier-pupillen en een clubshirt van Theo Middelkamp voorop. Voor Leon Hermans kon de zaak niet meer stuk. Ook al omdat Agnes van Helvoirt in de voorlaatste klim van de Adsteeg even moest afhaken.

Terwijl Bella van der Spiegel-Hage en Marian Bik in de finale nog tot “hand­bereik" naderden, werd het wel een eind­strijd-met-drie. Nel Streef: „Ik gaf mezelf toch nog een kans. Maar ineens was Nita achter me weg. Jammer, al ben ik toch erg blij met zilver."

Het goud (met inscriptie van de profs. -) was voor Nita van Vliet. De coupeuse (het blijft na Keetie in de “naaldvakken"), vriendin van de veertien dagen eerder in Merkelbeek junioren­kampioen geworden Piet Liefaard, was er - evenals haar vader - dolgelukkig mee.

De beloofde extra premie was verdiend. De nationale trui bleef bij Beck's Bier. Dat zich niet verzet tegen Nita's straf („ze heeft toegegeven te hebben gescholden op de jury toen die Keetie uit de koers wilde halen") maar wel tegen die van Keetie. Al begrijpen Hermans en Keetie zelf ook wel dat ze in Hilversum had moeten afstappen toen dat werd omgeroepen. Beiden betwisten echter de „combine", de reden voor de jury­maatregel. En nemen de kritiek van De Ondernemings ploeg­leider Koos Rook („Zo maken ze de zaak kapot") en vader Leen Bik („Dit kan toch niet") nauwelijks serieus. Zeker na afloop van de verrassende titelstrijd, waarin Beck's niet alleen numeriek in de meerderheid was. De meisjes waren ook gewoon de sterksten.BRON: HENK KRUITHOF

Dames: 1. en kampioene Nita van Vliet (Maasland) 73.8 km in 2.11.10, 2. N. Streef (Nieuw-Lekkerland) op 11 sec., 3. A. van Helvoirt­-Koeman op 25 sec., 4. B. van der Spiegel-Hage (St. Maartensdijk) op 27 sec., 5. M. Bik (Lekkerkerk), 6. T. van der Plaat (Geldermalsen) op 1.11, 7. A. Riemersma (Slappeterp), 8. G. Knetemann-Donker (Huy­bergen), 8. M. Brinkhoff (Heerenveen), 10. K. van Oosten-Hage (Kloe­tinge), 11. A. van Weegberg (Loon op Zand), 12. J. Sijbrands (Wou­drichem), 13. M. Lagerlof (Klaaswaal), 14. H. Hage (St. Maartensd(jk), 15. H. Buitenhuis-de Jong (Apeldoorn), 16. B. van IJken (Baarn), 17. B. van Wijhe (Kerkdorp), 18. K. Bakker-Vos (Rotterdam), 19. E. v. d. Akker-van Driel (Schijndel), 20. W. Kwantes (Zaandam), 21. J. Elsten (Nispen), 22. A. Versluis-van Aart (Gouda), 23. T. Esveld (Schoten), 24. E. Leusink-Linthorst (Twello), 25. R. Portengen (Nes a.d. Amstel), 26. J. Menkveld (Klarenbeek), 27. I. Trompert-Paul (Den Haag), 28. M. Toersen (Staphorst), 29. G. Hoekstra (Amsterdam), 30. E. Oomen (Schijndel).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1977.06.26)

FEDOR DEN HERTOG onttroont Jan Raas

                                                  na solo van ruim zestig kilometer

15000 toeschouwers bij het wegkampioenschap

                                                       voor beroepsrenners in Beek .

„Je kunt zeggen wat je wilt maar het feit dat ik nu in Belgie woon heeft me geweldig goed gedaan. De mensen leven daar veel meer mee met de wielrenner als zodanig. lk heb er geen supportersclub, maar toch word ik door vele 'geburen' geadviseerd en men is zeer belangstellend wanneer ik na een koers terug thuis kom. Dat geeft een enorme kick en ik denk dat ik daardoor dit seizoen beter ben gaan rijden. lk hoef niet te zeggen dat ik bijzonder blij ben. Het is een nieuw hoogtepunt in mijn carriere, een loopbaan die voor velen tot op heden en ook wel wat voor mezelf teleur- stellend is geweest. lk geloof echter dat ik, nu ik nationaal kampioen ben, de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Het geeft onge­twijfeld zelfvertrouwen en dat heb ik echt wel nodig. Daar heeft het mij de laatste jaren aan ontbroken."

Rustig, nagenietend van de huldiging waarbij de voorzitter van de KNWU, mr. Van Ballegooijen de Jong, het rood-wit­blauwe tricot van de kampioen van Ne­derland over zijn schouders had getrok­ken, vertelde Fedor den Hertog aan de in Beek op de Adsteeg verzamelde Neder­landse wielerpers zijn ervaringen, deed een terugblik in het verleden en waagde een kijkje op de toekomst. Via een im­ponerende solo van ruim zestig kilome­ters had de in Ermelo geboren en thans in Bilzen (Belgie) wonende Den Hertog de race naar de titel voltooid. Een race die om elf uur in de morgen was begon­nen en die reeds na ongeveer 80 kilo­meter de beslissende ontsnapping te zien gaf omdat, zoals Aad van de Hoek ver­telde, Den Hertog er in slaagde free­wheelend een voorsprong te nemen om­dat niemand anders dan Van de Hoek en de neo-prof Huisjes er iets voor voelde zo vroeg in de 230 km lange race in de aanval te gaan.

SPELDEPRIK

Den Hertog: “Natuurlijk denk je in de eerste plaats aan een speldeprik. Eerder had ik het al met Schipper en Van de Hoek geprobeerd, maar toen kregen we geen vrijheid van handelen. Nu reageer­de echter niemand en zodoende konden wij in enkele ronden tot ruim drie minu­ten uitlopen. Ik had echter de opdracht meegekregen niet alles te geven, ik moest, als we werden ingelopen, nog nut hebben voor de ploeg en dan speciaal voor Jan Raas, die zijn titel verdedigde en bij ons de beschermde renner was. Overigens waren er bij Frisol geen bindende af­spraken gemaakt. Degene die in de be­slissende fase het best zou rijden en de beste positie in zou nemen, zou door de anderen geholpen worden.

Aad van de Hoek was door de captains van Peter Post's Raleigh-formatie, Hen­nie Kuiper en Gerrie Knetemann, aan­vankelijk als stopper meegestuurd, maar toen de kloof met nog honderd kilometer voor de wielen was opgelopen tot ruim vijf minuten, kreeg ook hij vrijheid van handelen. Zowel Den Hertog als Van de Hoek wisten echter dat ze een zeer ge­vaarlijke klant op hun vlucht hadden meegenomen. Jan Huisjes, de Twent die met een overwinning in het profmilieu debuteerde, is aan de eindstreep zeer rap en daarom trachtten de beide anderen Huisjes kwijt te raken. Van de Hoek was de eerste die demarreerde, maar de krachten van Huisjes, die op een zeer goed gereden wedstrijd kan terugzien, waren nog voldoende toereikend om de Westbrabander te gaan kortwieken. Toen echter Den Hertog kort hierop de ruimte insprong, moest Huisjes even naar de juiste cadans zoeken en dat was voor de vluchteling voldoende om zijn voorsprong, die aanvankelijk honderd meter was, in korte tijd tot anderhalve minuut uit te bouwen.

GEVAAR

Het gevaar voor Den Hertog kwam ech­ter niet meer van zijn twee gezellen. Ook het peloton was wakker geworden en vanuit de groep waren vijf renners, t.w. Jan Krekels, Gerard Vianen, twee ren­ners van De Onder- neming, Fiat-man Kees Bal, Hennie Kuiper van de ploeg van Post en als ploegmaat van Den Her­tog Cees Priem, op zoek naar de leiders gegaan.

Hun opmars werd door twee feiten ge­dwarsboomd. Ten eerste door het nood­lot. Priem reed in het wiel van Kuiper en sleepte in zijn val Bal en de achterhaalde Van de Hoek mee naar de grond. Laatst­ genoemde kon direct weer opkrabbelen en omdat zijn fiets geen mankement vertoonde, weer doorrijden, maar voor de beide Zeeuwen en zwagers was het nationaal kampioenschap ten einde. Priem moest zelfs met de ambulance naar een ziekenhuis worden vervoerd, waar een gekneusd sleutelbeen werd ge­constateerd. Bal kwam met de schrik en enkele schaafwanden vrij. De tweede reden dat de afstand niet werd overbrugd, was het voortreffelijke rijden van Den Hertog. Op dat moment dacht hij aan het nationaal kampioenschap van 1968 bij de amateurs, toen hij via een fraaie solo eveneens op de titel be­slag legde. Ook dat gebeurde op de Adsteeg. Den Hertog rook zijn kans en zonder onderbreking maalde hij door. Fedor: „Ik heb deze keer niet de fout gemaakt om zowel berg op als op het vlakke en in de afdaling hetzelfde verzet te rijden. Ik heb veel geschakeld en ik geloof dat ik het daardoor heb gehaald. Ik ben met meer overleg tewerk gegaan. Zoals trouwens het gehele seizoen. De wintermaanden heb ik al totaal anders door­gebracht dan in de voorgaande jaren. Onder leiding van een -politieman heb ik veel aan indoortraining gedaan, bovendien heb ik een aantal veldritten gereden. Niet om te winnen, maar om de conditie op peil te houden en de souplesse en het wed­strijdritme niet te verliezen. Het gevolg is dat ik mijn beste profseizoen doormaak van de vier die ik tot op heden heb mee­gedraaid. Het is vandaag mijn vierde overwinning dit jaar. Eerder won ik de Ronde van de Middellandse Zee, een etappe in de Ronde van Spanje en een Belgische wedstrijd in Liede­kerke. Vooral in deze laatste wedstrijd heb ik goed gereden. Ik draaide het peloton op acht minuten en wat belangrijk was, ik was aan de finish nog niet kapot. Het hadden er misschien wel tien kunnen zijn wanneer ik mij had geforceerd."

Naast Fedor den Hertog, die uiteindelijk ruim twee minuten overhield op Jan Krekels en Gerrie Knetemann, die op het zil­ver en het brons beslag legden, kunnen er nog een aantal ren­ners terugzien op een goede wedstrijd. Op de eerste plaats natuurlijk de zilveren “thuisrijder" Jan Krekels. Hij heeft het bij De Onderneming voortreffelijk naar zijn zin. „Heel anders dan vroeger, toen ik in andere ploegen reed," vertelde de man uit Sittard. Ik heb er hoege- naamd geen spijt van dat ik vorig jaar opnieuw ben begonnen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ik kon niet van mijn fiets afblijven." Gerrie Knete­mann was wat teleurgesteld over het wedstrijdverloop. De ge­wezen Amsterdammer kreeg weinig steun toen hij bij herhaling een achtervolging op touw wilden zetten. Toen de tegenaanval op gang kwam, miste hij bijna het contact. „De Kneet" moest, samen met Jos Schipper, hard en krachten- slopend werk ver­zetten om de schade te herstellen. Via een uiterste krachts­inspanning bereikte hij uiteindelijk de achtervolgende groep om in de laatste ronde met Krekels weg te springen en een greep naar het zilver te doen. Ook dat mislukte omdat Krekels, zoals dat altijd is geweest, aan de meet bijzonder rap bleek te zijn.

PLUIM

Een pluim verdienen ook Van de Hoek en Huisjes. Zij hebben het hoofd niet laten hangen toen zij, door de sprong van Den Hertog, hun eigen aspiraties op een nationale titel in de verte zagen verdwenen. Beiden zetten door, bleven lange tijd uit de greep van de achtervolgers, maar moesten uitein- delijk toch capituleren.

De rest van het wedstrijdverloop is snel verteld. Jan de Jong was de eerste vluchter. Hij ging tegelijk met het vallen van het startschot in de aanval. De Jong had de eer de drommen toe­schouwers, die in aantal in de middaguren tot ongeveer 15.000 zouden stijgen, de eerste warmte te bezorgen van dit toch wel zeer langdurige wielerspektakel. Het was voor het eerst sinds 1969, toen Sjaak Frijters, de in Belgie wonende Nederlander, de titel won, dat de strijd weer op de Adsteeg werd verreden.

De organisator, Prof Wielerpromotion Nederland onder leiding van de heren De Klein en Engelen, had het vooral in de lengte gezocht om het parkoers, dat door velen als niet lastig wordt bestempeld, toch nog enigszins selectief te doen zijn. Den Her­tog heeft het als het ware ook voor hen gered, want aanvan­kelijk zag het er naar uit dat de wedstrijd een zeer vlak ver­loop zou krijgen, zeker op het moment dat de drie leiders een naar later bleek maximale voorsprong van 6 min. 24 sec. had­den bereikt.

De Jong werd aan de leiding afgelost door Gerrit Scheffer, de veldrijder die in de kleuren rijdt van De Uitkomst-Rian Sport uit Eindhoven, en Jan Huisjes, die toen al in de eerste linies was te vinden. Nadat Bal, Knetemann en Smit de toeschouwers op de tribune overeind hadden gebracht en met 23 sec. voorsprong passeerden, maar weer werden ingerekend, sloegen Den Hertog, Huisjes en Van de Hoek op de vlucht. Het verhaal van hun vlucht hebben we al verteld, evenals de reactie vanuit de groep in de slotfase.

TEVREDEN

Wat we nog niet hebben gezegd, is dat de heer Leo de Klein ons toevertrouwde uitermate tevreden te zijn over het ver­loop van liet kampioen- schap op beide dagen. Vorig jaar oktober is Prof Wieler­promotion al met de voorbereidingen be­gonnen. Je bent echter van veel factoren afhankelijk, waarbij vooral het weer een zeer belangrijke rol speelt.

Ook Jan van Stee, de coordinator van de SBB, lachte vergenoegd. Hij zag opnieuw dat de Nederlandse beroepsrenners voor hun centers willen fietsen en dat er, wan­neer er wat geboden wordt, ook mensen op of komen. Van Stee: ,Hetgeen thans gebeurt, is een goede stimulans voor de reeks criteria die vooral na de Tour de France op het programma staan. Te be­ginners met het Wonder van Obbicht en de Acht van Chasm wordt een lange serie

wedstrljden voor de beroepsrenners afgewerkt." Verheugend vond Van Stee het ook dat Joop Zoetemelk, voor wie deze mid­dag weinig eer viel te behalen, in verschillende wedstrijden aan het vertrek zal staan.

OUDE GLORIE

In Beek ook diverse oud-coureurs, die hun collega's van weleer kwamen aanmoedigen. Zo voor de vuist weg. Geurt Pos, de lange uit Vreeland, Jos van der Vleuten, vergezeld van zijn charmante echtgenote Wilma. Jos doet niets meer aan de wiel­rennerij vertrouwde hij ons toe, maar hij is een fanatiek en allesgevende voetballer in het vierde elftal van Mierlo-Hout.

Ook hier kent hij maar een parool en dat is winnen. Natuurlijk was ook Jan Janssen, onze ex-wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Frankrijk op de Adsteeg present, die evenals vele andere bekenden, w.o. Kees Pellenaars, de man die zoveel baanbrekend werk heeft verricht in dezelfde monsterrace en Toon Simons, beter bekend als de ploegleider van de befaamde equipe van weleer Breda Bier.

Lof ook voor de wedstrijdleider Wim Jeremiasse, die de kara­vaan voortref- felijk door het Limburgse land loodste. Jammer was die ene smet op het geheel, de val van Priem en Bal, die te wijten was aan overstekend publiek.

Tenslotte een kreet van ploegleider Piet Liebregts van Frisol. Met een kampioen in ons midden kunnen wij als wielersponsor maar moeilijk stoppen. Het laatste woord is echter nog niet gezegd. De beslissing wordt pas in september genomen. Als allerlaatste de nieuwe kampioen: „Ik ben enorm veel dank ver­schuldigd aan Frisol-directeur Nico de Vries. Hij is een van de weinigen geweest die altijd het volle vertrouwen in mij heeft behouden. Alleen door hem ben ik zover gekomen. Vorig jaar wilde ik ermee ophouden, zeker toen ik geblesseerd uit de Ron­de van Spanje terugkwam. Toen ik echter weer een overwin­ning haalde in Goes, besloot ik door te gaan. Het is natuurlijk een heel ander leven dan constructiewerker op de bouw in Duitsland. Dat was namelijk de baan die ik zo half en half al had aanvaard."

Een heropstanding, een late doorbraak voor de thans 31-jarige Den Hertog? Fedor: „Ik hoop in de Ronde van Frankrijk te kunnen bewijzen dat het geen uitschieter is geweest. Zo'n titel geeft vertrouwen voor de toekomst."

BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. en kampioen Fedor den Hertog (Bilzen, B.) 230 km in 5 uur 54 min. 59 sec., 2. op 2.015 min. Jan Krekels (Sittard), 3. op 2.08 min. Gerrie Knetemann (Huybergen), 4. op 3.10 min. Jos Schipper (Kwaden- damme), 5. Aad v. d. Hoek (Roosendaal), 6. op 3.12 min. Hennie Kuiper (Ossendrecht), 7. op 3.17 min. Gerard Vianen (Kocken­gen), 8. Jan Huisjes (Almelo), 9. op 4.26 min. Gerben Karstens (Prin­senbeek), 10. Henk Lubberding (Voorst), 11. op 5.18 min. Bert Pronk (Scheveningen), 12. op 5.24 min. Jan van Katwijk (Bladel), 13. Andre Gevers (Schijndel), 14. Fons van Katwijk (Oploo), 15. Piet van Katwijk (Mill), 16. Roy Schuiten (Putte), 17. Theo Smit (Badhoevedorp), 18. Jan Breur (Schiedam), 19. Jan Aling (Bladel), 20. Joop Zoetemelk (Germigny L'Evique, Fr.), 21. Rolf Groen (Giethoorn), 22. Gerrie van Gerwen (Olland), 23. Wim Kelleners (Born), 24. Jan Brinkman (Rot­terdam), 25. Wim de Wilde (Oudelande), 26. Wim de Ruiter (Kwaden­damme).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-BRABANT.(1977.04.24)

PEER MAAS kampioen van de provincie Noord-Brabant

„Ik had het Toon van der Steen van harte gegund. Ik heb in de laatste ronde van alles gedaan om hem alleen weg te laten komen. Zelfs in de laatste bocht voor de finish heb ik zijn laatste demarrage nog geprobeerd te dekken, maar hij kwam niet weg en daarom ben ik in de laatste meters zelf maar gegaan. Theo Gevers kwam zeer gevaarlijk opzetten en wanneer ik niet alles had gegeven, dan was noch Van der Steen noch ik kampioen geworden en was de zege voor de Soka-ploeg verloren gegaan."

Peer Maas vertelde dit alles, ongeveer tien minuten nadat hij in Hapert als winnaar was gehuldigd van het kampioenschap van Brabant, een door de gure en harde wind bijzonder zware titelstrijd; over verkavelingswegen waarin diverse open stuk­ken waren opgenomen. Vijftig meter voor de eindstreep werkte Maas zich langs en over Theo Gevers, een van de beste renners van de koers, die vooral in de slotfase alle zeilen moest bij­zetten om de Soka-coalitie Maas-Van der Steen te beletten een beslissende voorsprong te nemen. Gelukkig had de man van de Bossche Staalbouw hierbij de steun van Jan van Houwelingen uit Heesselt, die ook op een goed gereden wedstrijd kan terug­zien. De beide renners konden echter niet verhinderen dat Soka; ongetwijfeld de beste formatie van het moment, de overwinning behaalde. De zoveelste in het toch nog maar enkele maanden durende seizoen. Voor Maas was het de kroon op het werk van een briljant weekeinde, want daags voordien had hij in de Dorpenomloop eveneens de bloemen in ontvangst mogen nemen. Zoals verwacht, viel de beslissing in deze 123 km lange race, die op voortreffelijke wijze door HSV Hapert en de Eindhoven­se wielerclub Het Zuiden werd georganiseerd; in de eerste twin­tig kilometers. Nauwelijks had wedstrijdleider Jan Klip zijn rode vlag omlaag gedaan of de hand van Ad Tak, de ex­nationaal kampioen, ging omhoog ten teken dat hij als eerste pechvogel moest worden genoteerd. Direct ook brak het lange lint renners in grote brokken. Liefst honderdzeventig amateurs gingen gelijk van start. Degenen die de pech hadden achterin te moeten vertrekken, konden er als het ware direct een kruisje over maken.

Het tempo lag vanaf de eerste kilometers bijzonder hoog. De eerste ronde werd door tachtig renners in dezelfde tijd afgelegd. Alle anderen hadden op dat moment de slag al gemist. In de derde van de twintig af te leggen ronden kon de eminente speaker Jan Peters uit Eindhoven al elf namen van renners doorgeven, die zich licht van de rest hadden losgemaakt. Op dit parkoers betekende dat meteen de beslissing. Die elf waren: John Akkermans, Jan Jonkers, Peer Maas, Ad Prinsen, Jan Damen, Toon van der Steen, Bas van Lamoen, Jan van Houwe­lingen, Piet Franken, Theo Gevers en Jack Verbrugge. Zij werden op korte afstand gevolgd door een tweede groep, be­staande uit Martian van de Bergh, Arie van Houwelingen, Tonny Jansen, Egon van Kessel, Ben Libregts, Ad van Peer en Andre Verstijlen. Tussen beide groepen ontstond nu een felle achtervolging, die door eerstgenoemde groep werd gewonnen. In de kopgroep moesten eerst Damen en Prinsen afhaken en later in de wedstrijd ook Akkermans en Verbrugge. Franken uit Oosterhout werd door het goed leidende jurykorps uit de strijd genomen wegens een onregelmatigheid bij de start. Ook Kees de Brouwer uit Etten viel dit lot ten deel. Met zes renners ging het uiteindelijk naar de eindstreep, die het eerst door Maas werd overschreden. Hij mocht uit harden van de charmante Ronde-miss Karin van Asperdt, die werd geassisteerd door de niet minder lieftallige zusjes Toos en Tonny Jacobs, de bloemen in ontvangst nemen. Theo Gevers nam zijn nederlaag zeer sportief op. „Van Maas in de sprint te verliezen is geen schande," zei de man uit Heesch. „Hij geldt niet voor niets als een van de snelste wegsprinters van het land."

Junioren

Bij de junioren ging de titel naar de 18-jarige Eindhovenaar Hans Plugers. Hij versloeg in de eindsprint Berry Zoontjens uit Tilburg. In de laatste ronde hadden deze twee zich losgemaakt uit een kopgroep die ook al in de eerste ronde was ontstaan. Plugers klopte zijn rivaal met minstens drie lengten verschil.

Nieuwelingen

Kampioen werd Jos Hanegraaf uit Rijsbergen. Ook hij werd sprintwinnaar, want voor de enkeling viel op dit parkoers hoe­genaamd geen eer te behalen. Hanegraaf, die al eerder dit sei­zoen in Rijsbergen voor eigen publiek won, moet het volgens eigen zeggen vooral hebben van een lange sprint, liefst met de wind op kop. Dat kreeg hij in Hapert op een presenteerblaadje aange- boden, echter niet de zege, daarvoor moest hij de snelle en sterke Paul Pieters uit Eindhoven verslaan en in de slotfase diverse aanvallen van Mark Manders uit Geldrop pareren.BRON: JO DE BRUIJN

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf (Riisbergen) 50 km in 1 uur 18 min. 11 sec., 2. P. Pi,eters (Eindhoven), 3. C. Lazeroms (Zegge), 4. A. van de Poel (Hoogerheide), 5. A. Stevens (Dussen), 6. R. van der Steen (Et­ten), 7. M. Manders (Geldrop), 8. H. Akkermans (Zevenbergen), 9. T. van Oorschot (Rijsbergen), 10. J. van Asten (Valkenswaard).

Junioren: 1. H. Plugers (Eindhoven) 80 km in 1 uur 58 min. 59 sec., 2. B. Zoontjens (Tilburg), 3. op 1 min. 02 sec. J. Boers (Maartensdiik), 4. F. Moons (Helmond), 5. T. Weber (Best), 6. A. van de Poel (Hoo­gerheide), 7. N. Sniiders (Hoeven), 8. Th. Appeldoorn (Roosendaal), 9. P. Damen (Drunen), 10. H. Frijters (Moerdijk), 11. P. Hofland (Roo­sendaal), 12. J. Gevers (Rijsbergen), 13. L. Jongsma (Opeinde), 14. J. van Hooijdonk (Wernhout), 15. D. Evers (Sprundel).

Amateurs: 1. P. Maas (Huybergen) 120 km in 2 uur 50 min. 49 see., 2. Th. Gevers (Heesch), 3. B. van Lamoen (Haarsteeg), 4. J. Jonkers (Oud-Gastel), 5. J. van Houwelingen (Heesselt), 6. T. van der Steen (Etten), 7. op 1 min. 50 sec. A. van Peer (Sprundel), 8. op 2 min. 04 sec. A. van Houwelingen (Heesselt), 9. J. Verbrugge (Putte), 10. A. Verstijlen (Sint Willebrord), 11. B. Libregts (Vlijmen), 12. M. van de Berg (Tilburg), 13. E. van Kessel (Velddriel), 14. T. Jansen (Bladel), 15. J. Akkermans (Zevenbergen), 16. T. Gruijters (Lieshout), 17. J. van Tilborg (Bergen op Zoom), 18. C. Tuit (Valkenswaard), 19. J. Belle­makers (Neerkant), 20. R. Roks (Sint Willebrord).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND.(1977.04.24)

BAREND HUVENEERS snelste in Noord-Holland

Op het 3200 meter lange parkoers in het nieuwe recreatiegebied Spaarnwouderbos nabij Haarlem organiseerde de HSV De Kam­pioen het provinciaal wegkampioenschap van Noord-Holland en dat kwam bij de amateurs op naam van de Amsterdammer Barend Huveneers. Hij bleef in de eindsprint van een negen man sterke kopgroep met een halve lengte verschil aan de win­nende hand. De negen felste prijsvechters waren overgebleven van een aanvankelijk veel grotere kopgroep, die reeds in de eerste omloop door inspanningen van Hans Langerijs zijn beslag had gekregen. In de kampioensrace van de junioren zegevierde de ook al uit de hoofdstad afkomstige Rudi Janissen in de eind­sprint van een zeven man sterke kopgroep en bij de nieuwelin­gen was de Haarlemmer Ben Luiken de rapste.

Over het parkoers in het Spaarnwouderbos valt vrijwel niet te klagen, maar alleen is het jammer dat er helemaal geen accom­modatie is. Dat is met de gure weersomstandigheden waaronder dit kampioenschap werd verreden, een gemis. Het vorige jaar word de provincials titelstrijd voor het eerst in het Spaarn­wouderbos verreden en toen was het heerlijk zomerweer. Dan valt het gemis aan accommodatie minder sterk op. Men wil van De Kampioen dolgraag een clubhuis langs het parkoers neer­zetten, maar het wachten is nog steeds op vergunningen.

Voor het kampioenschap van Noord-Holland verschenen bij de amateurs ruim honderd man aan het vertrek. Reeds meteen na de start legde Hans Langerijs er flink de zweep over en daar­door kwam het al in de eerste omloop tot een afscheiding. Er kwam door de inspanningen van Langerijs een kopgroep van zo'n twintig man tot stand en die zette het peloton al snel op een niet meer te overbruggen achterstand. De koers kreeg dan ook meer het karakter van een afvalrace en steeds meer ren­ners gaven er - mede door het gure weer en de harde wind - voortijdig de brui aan. Ook in de kopgroep vielen slachtoffers en tenslotte wisten zich slechts negen renners op het voorplan te handhaven. Hans Langerijs, Peter Pennekamp en titelhouder Ron Smit hebben nog wel pogingen gedaan om de strijd met een ontsnapping naar hun hand te zetten, maar kregen daartoe geen kans. Een eindsprint moest het pleit beslechten en dat ging Barend Huveneers het beste af.BRON: J.R.de V.

Amateurs: 1. en kampioen: B. Huveneers 105 km in 2.30.25, 2. G. Slot, 3. M. Taverne, 4. H. Langerijs, 5. W. Koene, 6. R. Haller, 7. P. Penne­kamp, 8. J. de Nijs, 9. R. Smit, 10. W. Luppers, 11. R. Kos, 12. H. v. d. Putte, 13. H. Rutte, 14. C. Leunis, 15. P. Zijerveld, 16. K. v. d. Wereld, 17. P. Noy. 18. Sj. Klaver, 19. D. Groen, 20. A. Stuyfessant, 21. D. Zeeman.

Junioren: 1. en kampioen: R. Janissen 75 km in 1.47.00, 2. G. Visscher, 3. F. Dreyer, 4. R. Snijders, 5. A. Kamsteeg, 6. R. Smits, 7. J. de Bie, 8. G. Groenewegen, 9. A. de Graaf, 10. H. Heine. Er waren bij de junioren 49 deelnemers.

Nieuwelingen: 1. en kampioen: B. Luiken 50 km in 1.14.15, 2. R. Hak­kert, 3. H. Havik, 4. R. Gomes, 5. A. Harren, 6. J. van Wijk, 7. H. de Vries, 8. T. Gieske, 9. R. Sanders, 10. G. Honing. Aan de kampioens­race van de nieuwelingen namen 72, renners deed.

Een nationals koers voor liefhebbers en veteranen, die aan de strijd om de provincials titels vooraf ging en waaraan 115 renners deelnamen, leverde een zege op voor Ruud de Vries. Hij was de snelste finisher van een vijf man sterk kopgroepie.

Liefhebbers en Veteranen: 1. R. de Vries 45 km in 1.01.15, 2. K. Plieger, 3. J. Koolhof, 4. H. van Piere, 5. A. v. d. Lans, 6. P. Nieuwenhuis, 7. K. Bokma, 8. L. Hagman, 9. L. v. d. Berg, 10. H. de Haan.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-NEDERLAND.(1977.05.30)

Amateurs: 1. G. Schipper (le Dr.), 2. G. Bro­kelman (2e Dr.), 3. A. Koster (le Fr.), 4. T. ZUlstra (le Gr.), 5. B. Wekema (2e Gr.), 6. P. Akkerman (2e Fr.), 7. R. Akker (3e Gr.), 8. R. de Vries (3e Dr.), 9. R. v. Trigt, 10. J. Feiken, 13. C. Haisma (3e Fr.).

Nieuwelingen: 1. D. Pots (le Gr.), 2. F. de Jonge (2e Gr.), 3. J. Rabbe (3e Gr.), 4. J. Arends (le Dr.), 5. G. Bakker, 6. J. Bijl (le Fr.), -7. W. Bartol, 8. J. Strijker (2e Dr.), 9. E. v. d. Meulen (2e Fr.), 10. H. Paas (3e Dr.), 14. A. Heidstra (3e Fr.).

Junioren: 1. J. Santing (le Dr.), 2. B. Hoek­stra (le Fr.), 3. J. Vas (2e Dr.), 4. J. G. Scheper (3e Dr.), 5. J. Drost, 6. B. Brouwer, 7. P. v. d. Eng, 8. G. Rabbe (le Gr.), 9. G. Takens (2e Gr.), 10. B. Gankema (3e Gr.), 12. P. J. v. Dijk (2e Fr.), 13. G. v. Dekken (3e Fr.).

 

KAMPIOENSCHAP VAN OVERIJSSEL.(1977.05.30)

Jan Spijker eigent zich Overijsselse amateurtitel toe

Jan Spijker uit Kampen heeft zich Tweede Pinksterdag met de amateur-wielertitel van Overijssel getooid. Op de meet in Lut­tenberg versloeg de 22-jarige Kampenaar in de spurt Dick van Egmond, Egbert Koersen, Gerrit Vixseboxse, Hennie Stamsnij­der en Wim Albersen.

In de sprint naar de meet was Egbert Koersen de meest ver­woede tegen- strever van Spijker, maar elegant was de strijd­wijze van de Emmeloorder niet. Hoewel wedstrijdleider Van Laar de incorrecte wijze van fietsen van Koersen aanvankelijk gehonoreerd wilde zien met diskwalificatie, liep de straf voor Koersen uit op een terugzetting naar de 6e plaats.

Jan Spijker is de hele 105 km lang op het winderige en heuvel­achtige parkoers door de Luttenbergse Enk en over de Berg­weg zeer strijdlustig geweest. Hij bracht enkele malen uiteen­gevallen groepjes bij elkaar en kwam met nog ruim 20 km te gaan bij Vixseboxse en Dick van Egmond, in gezelschap van o.a. Koersen en Albersen. Tot de uitgerangeerden behoorden op dat moment renners met klinkende namen als Ponsteen, Snoeijink en Jos Lammertink, die op achterstand gezet de beslissende fase moesten overlaten aan de Spijker-voorhoede, waarin Egbert Koersen en Wim Albersen zich met nog ander­halve ronde voor de boeg het geduchtst begonnen te roeren. Albersen sneed ook de finale aan, waarin Koersen een nogal dubieuze rol vertolkte, die hem op het randje van uitsluiting bracht. Jan Spijker liet zich evenwel het hoofd niet op hol brengen en kon aan de finish juichend de rechterarm omhoog steken ten teken dat hij de enig echte winnaar was.

In alle categorieen was de deelname aan dit kampioenschap van Overijssel groot. Aan de vertreklijn bij de amateurs ston­den 26 renners gereed, die er over let geheel genomen toch wel een boeiende aangelegenheid van hebben gemaakt.

De DRTV De Zwaluwen uit Deventer organiseerde deze titel­strijd al voor de vierde keer in successie op dit parkoers, waarmee wel is aangetoond dat het geknipt is voor een der­gelijke wielerstrijd. Ook de plaatselijke sportve- reniging SDOL had weer haar aandeel in de organisatie (in gebruik afstaan van kleedkamers en douches op het Luttenbergse sportcom­plex). En dat mag wel eens gezegd worden van zo'n kleine sportgemeenschap, die op die (niet mooie) Pinksterdag toch een invasie van zo'n 200 renners te verwerken kreeg.BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Amateurs: 1. Jan Spijker (Kampen) 105 km in 2.37.39, 2. Dick van Eg­mond (Nijverdal), 3. Gerrit Vixseboxse (Holten), 4. Hennie Stamsnij­der (Enter), 5. Wim Albersen (Wierden), 6. Egbert Koersen (Emmel­oord), 7. H. van Dijk (IJsselmuiden), 8. Mat Pluimers (Nijverdal), 9. Henk Boom (Markelo), 10. Herman Ponsteen (Nijverdal).

Junioren: 1. Hans Boom (Markelo) 75 km in 1.52.52, 2. G. Veldscholten (Oldenza;al), 3. G. Dolfsma (IJsselmuiden), 4. H. Lammertink (Wier­den), 5. A. Hoogeveen (Hengelo), 6. P. Steyn (Wierden), 7. P. Hoebink (Almelo), 8. E. Dorgelo (Nijverdal), 9. F. Rooseboom (Kampen), 10. R. Broersma (Bathmen), 11. J. Lammertink (Wierden), 12. A. Keulen (Kampen). -

Nieuwelingen: 1. J. Hekman (Don Ham) 52,5 km in 1.21.37, 2. S. de Vos (Enschede), 3. J. Schipper (Almelo), 4. H. Emens (Deventer), 5. J. Hilberts (Zwpile), 6. M. Stein (Wierden), 7. G. Teunis (Wierden), 8. D. Visser (Enschede), 9. E. Stein (Wierden), 10. F. Nijhuis (En­schede).

Liefhebbers: 1. J. Pluimers (Enter) 45 km in 1.07.34, 2. P. Schepers (Rossum), 3. J. Hup (Kampen), 4. H. Krol (Deventer), 5. W. Boender (Genemuiden), 6. G. Draaijer (Twello), 7. G. Steinbwh (Kampen), 8. G. Meijerink (Lonneker, 9. J. Boode (Nijverdal), 10. K. Strietman (Deven­ter).

Veteranen: 1. Bert Boom (Enter) 45 km in 1.08.15, 2. Henk Saheuten (Hengelo), 3. Roel Hendriks (Gorssel), 4. Wim Dieperink (Lochem), 5. Piet Boes (131okzb1), 6. H. Meijer (Vollenhove), 7. Z. Selles (Kam­pen), 8. A. Scheppink (Nijverdal), 9. W. Hulskamp (Enschede), 10. D. Heling (Nijverdal

 

KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT.(1977.04.24)

GIJS NEDERLOF een beste wielerkampioen van de provincie Utrecht

Gijs Nederlof is de beste en ware wielerkampioen van de pro­vincie Utrecht geworden. Onweerstaanbaar was deze telg van de zo rijk getalenteerde Maarssense wielerfamlie op dreef in de jaarlijkse strijd om de provinciale wielertitel. Als u het Gijs vooraf had gevraagd hoe z'n kansen lagen, dan had hij gezegd: niet zo' best. Tegenover districtssportcommissielid Jo Oskam zei.Gijs temninste: „Het voorseizoen is nog niet al te best, ik heb mjjn draai nog niet " Die dram had hij na afloop wel ge­vonden, want Gijs Nederlof was op deze stormachtige middag, met al wisselend regen- en hagelbuien, gewoon niet te temmen. Hij reed een van zijn bests koersen, samen met de jonge Bert van de Brook uit Soest, die er alles aan deed om kampioen te worden, maar in de laatste meters toch werd geklopt door GijS Nederlof, de grote uitblinker van deze heerlijke wielerdag, waarin iedereen de felle koude snel vergat.

De liefhebbers van wielersport kwamen deze dag volop aan hun trokken. De Soester Wielerclub Tempo had er ook extra aandacht aan besteed, er was een volledig prijzenschema en dat was op zich al aanlokkellijk. Daarom alleen al waren alle “ve­detten" aanwezig, uitgezonderd wellicht Jeroen Tijdink, de Utrechtse student, maar hij mocht niet starten, reglement was ook voor hem reglement, spijtig genoeg .

De amateurs trokken overigens fel van leer, van start af. Alsof er geen 120 km waren te rijden. Dat dachten Max de Vries en Hennie Dijkstra, twee outsiders, die al met een fel uit de start­blokken gingen en na hun vroege vlucht van zo'n 30 km toch moesten bemerken dat het eerste gewin weer kattengespin was. Gijs Nederlof, Theo de Rooy en de tot dan nog steeds regerende kampioen Dick Willigenburg riepen hen een halt toe. Maar wel was door hun toedoen het peloton met de kanshebbers al ge­slonken tot 20 renners. Na 45 km koers sloegen Ab Nederlof en Jos van Kleef hun slag. Zij demarreerden, maar werden achterhaald door Jan Sandbrink en Jos Nederlof. Toch kwam er na 60 km een definitieve kopploeg met Jan Moesker, Jos Nederlof, Ab Nederlof, Hans Voorn, Bert van de Brook en Jos van Kleef. Achter hun ruggen waren andere Nederlof's actief, zoals Piet, die de zaak goed vast hield en een valletje opzette, waar favorieten als Theo de Rooy, Jan Sandbrink, Dick Willi­genburg en Ben Lamboo zo lekker intuimelden. De zes genoem­den kwamen tot maximaal 51 seconden, maar na 80 km keek het peloton hen in de rug. Toen kwam ook het grote moment van Gijs Nederlof. Hij demarreerde en sprong alleen uit het peloton naar de kop. Een stukje klassewerk, ook een stukje koersinzicht waaraan het Theo de Rooy en Ben Lamboo ont­brak. Zij bleven hangen, staakten kort daarna de strijd, het hopeloze inziend om de Nederlof's te houden.

Het werd daarna een slijtageslag. In het peloton stelden Jan van Elburg en Robert Oskam nog alles in het werk, maar zij handen geen kans van slagen. De slag was gevallen, ook voorin. Er bleven er nog maar drie over in het voorste gelid. Jos Nederlof, Hans Voorn, Jan Moesker en Jos van Kleef haak­ten af. Slechts Gijs en Ab Nederlof en Bert van de Broek bleven over. Acht ronden voor het einde moest oek de dappere Ab Nederlof lossen en Gijs Nederlof en Bert van de Broek bleven slechts over, geteisterd door hagel, regen en wind. Het pleit voor Bert van de Broek dat hij alles in het werk stelde om weg te komen, maar de attente Gijs Nederlof bleef op zijn qui viva, tot aan de sprint, die hij met lengten voorsprong wist te win­nen. Erg fraai en erg verdiend, dat dient gezegd.

Een apart stempel op deze provincials kampioenschappen druk­te de Schalkwijker Herman Winkel. Bij de nieuwelingen demar­reerde hij al in de eerste kilometers, een waanzinnige poging, zeiden alle insiders, maar Herman Winkel zocht zijn eigen weg, bleef doorgaan en zette het peloton op een ronde achterstand, dat was nog altijd ruim 1500 meter en dat is nogal wat. Toen Herman Winkel eenmaal zijn “rondje" had genomen, drukte hij zijn stempel op de rest van het verloop. De rest was gewoon kansloos.

Bij de junioren kwam de titel in handen van Robert Steenman, die na een indrukwekkende rit zijn grote rivaal Aart van Moorselaar nipt wist te kloppen.

Al met al, erg goede kampioenschappen dit jaar, uitstekend georganiseerd door de Soester Wieler Club Tempo.BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. Gijs Nederlof (Maarssen) 120 .km in 3 uur 7 min. 24 sec.. 2. Bert van de Broek (Soest), 3. op 1 min. 4,5 sec. Jan Sandbrink (Amersfoort), 4. Hans Voorn (Hilversum), 5. Jan van Elburg (Utrecht), 6. Ab Nederlof (Maarssen), 7. Robert Oskam (Utrecht), 8. Jan Moes­ker (Zeist), 9. Harry de Boer (Hilversum), 10. Hennie Dijkstra (Soes­terberg), 11. Jos van Kleef (Utrecht), 12. Dick Willigenburg (Leus­den),'13: Piet Nederlof (Ma$rssen), 14. Jos Nederlof (Maarssen).

Junioren: 1. Robert Steenman (Bussum) 70 km in 1 uur 55 min. 34 sec.. 2. Aart van Moorselaar (Baarn), 3. Johan Hendriks (Hilversum), 4. J. Sehippers (Vleuten), 5. Fred v. d. Tempel (Utrecht), 6. S. Spierenburg ('.s-Graveland), 7. B. v. d. Wel (Culemborg), 8. B. Kamerbeek (Utrecht), 9. J. Schaap (Kortenhoef), 10. R. Versluis (Utrecht), 11. F. Geserick (Hilversum).

Nieuwelingen: 1. Herman Winkel (Schalkwdk) 50 km in 1 uur 20 min. 54 sec., 2. op 1 ronde Jan van de Leede (Utrecht), 3. Peter Groenestein (Amersfoort), 4. Hans van Diejen (Culemborg), 5. P. Koppen (Neder­horst den Berg), 6. G. v. d. Pas (Hilversum), 7. N. Oord (Loenen), 8. R. Lieverts (Vreeland), 9. H. Nieuwenhuis (Utrecht), 10. D. Soek (Ankeveen), 11. Th. Wallenburg (Breukelen), 12. R. Groen (Baarn), 13. M. van Haaften (Utrecht), 14. R. Lankreyer (Hilversum), 1.5. A. van Houwelingen (Naarden), 16. S. v. d. Akker (Nieuwegein), 17. J. Lie­verst (Vreeland), 18. J. de Prinse (Bussum), 20. A. Klinkert (Huizen).

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND.(1977.04.30)

Toine van de Bunder oppermachtig in Zeeuws wegkampioenschap

In het kleine Zuid-Bevelandse plaatsje Kattendijke (350 In­woners) reikte Toine van de Bunder vrij gemakkelijk naar zijn vierde amateurtitel in het provinciaal kampioenschap van Zee­land. Van de 26 vertrekkers waren Cees Spaans, Wim Jere­miasse en Thijs Fase (de kampioen van vorig jaar) het meest bedrijvig om dit te voorkomen. Zij slaagden niet in hun poging omdat de “grootmeester" van dit voorseizoen nauwlettend de zaak controleerde en zijn grote klasse nog eens duidelijk onder­streepte in de slotfase. Met nog vier ronden van 3 kilometer te gaan, liep Van de Bunder spelenderwijs weg van zijn naaste concurrenten Thijs Fase en Wim Jeremiasse, om tenslotte met 33 seconden voorsprong als eerste de finish te bereiken.

De tempo-beul uit IJzendijke, die het weekend daarvoor een fraaie triomf boekte in de 2-daagse van de Kemmel (in Belgie), koos in dit kampioenschap niet voor een lange solo, die zeker ook binnen zijn bereik had gelegen. Van de Bunder na afloop: „Waarom zou ik dit doen, er stand nogal wat wind en nu heb ik met dit korte uitstapje toch ook mijn doel bereikt."

Met een reeds na 25 kilometer geformeerde kopgroep van negen man, bestaande uit Van de Bunder, Spaans, Nieuwdorp, Geense, Fase, Verbeke, De Jong, Huijzen en Jeremiasse konden de anderen deze titelstrijd al snel vergeten. Vester Aarts en Ad Polak trachtten nog wel een aansluiting te forceren toen de voorsprong van de hoofdmacht reeds was opgelopen tot 50 se­conden, maar het was vechten tegen de bierkaai.

In het voorste gelid probeerden Jeremiasse en Geense en wat later Geense en Spaans wat ruimte te creeren, maar snelle reacties van Van de Bunder deden deze speldeprikken op niets uitlopen. Met nog 24 kilometer te gaan, waagde vechtjas Cees Spaansop zijn eentje “alles of niets". En het was weer Van de Bunder die “niets" presenteerde. Toen de schicht uit IJzendijke op zijn beurt aanzette, bleek Spaans met zijn eerder genoemde sprong zelfs zijn beste kruit te hebben verschoten. Alleen Fase, De Jong, Geense en Jeremiasse wipten - althans voorlopig - mee met de meester. Geense viel al vrij snel terug, terwijl_Henk de Jong door kramp eveneens moest lossen. Van de Bunder had toen alleen nog af te rekenen met het overigens moedige twee­tal Thijs Fase en Wim Jeremiasse. Zij bogen het hoofd in een flauwe bocht van het kleine dorpje waar Van de Bunder als een hinde de ruimte insprong.

Een woord van lof komt zeker toe aan het kleine comite in Kattendijke, dat vorig jaar voor het eerst uitpakte met wed­strijden voor de jeugd en voor liefhebbers. Consul Jan Moerdijk liet toen al weten: „Jullie deden het goed en dit parkoers met flinke rechte stukken door de polder, een stukje dijk en een gedeelte door het dorp lijkt me uitermate geschikt voor het houden van een provinciaal kampioenschap."BRON: RIEN DE JONGE

Amateurs: 1. Toine v. d. Bunder (IJzendijke) 120 km in 2.56.34, 2. op 33 sec. Th. Faso (Oud-Vossemeer), 3. op 35 sec. Wim Jeremiasse (Wemeldinge), 4. op 1.23 min. C. Spaans ('s-Gravenpolder), 5. op 1.52 min. J. Verbeeke (IJzendijke), 6. B. Geense (St. Philipsland), 7, H. Niouwdorp (Wemeldinge), 8. op 3.12 min. H. de Jong (Goes),9. op 1 ronde T. de Waele (Axel), 10. A. Polak (Heinkenszand), 11. J. Kole (Goes), 12. W. Westdorp (Kapelle).

Nieuwelingen: 1. J. de Jonge (Lewedorp) 45 km in 1.16.25, 2. op 48 sec. A. de Maessohalck (Axel), 3. W. Wieme (IJzendijke), 4. R. Bijvank (Sas van Gent), 5. R. Harte (Middelburg), 6. F. Pijcke (Sas van Gent), 7. P. Scherbeijn (Oostburg), 8. P. Hoondert (Heinkenszand), 9. J. N. Tol­leman (Hoedekens- kerke), 10. op 2.05 min. J. Maayen (Kloosterzande), 11. J. van Veenendaal (Thoel), 12. K. Eversdijk (Kapelle), 13. W. Ha­melink (Terneuzen).

Junioren: 1. C. Vleugel (Wemeldinge), 51 km in 1.25.42, 2. R. v. d. Sijpt (Koewacht), 3. G. der Weduwe (St. Jansteen), 4. K. Tolleman (Hoedekens- kerke).

Liefhebbers (officieus): 1. H. Moens (Terneuzen) 60 km in 1.33.00, 2. J. Lepoeter (Souburg), 3. T. Veerman (Terneuzen), 4. S. de Bakker (Klooster- zande), 5. W. de Feber (Sluiskil), 6. K. Tolhoek (Yerseke), 7. A. v. d. Ploeg (Goes), 8. P. Kooman (Middelburg), 9. B. Steenbakker (Heinkenszand), 10. E. de Rijcke (Sas van Gent).

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZUID-HOLLAND.(1977.05.13)

LEO VAN VLIET Zuidhollands kampioen

PIET LIEFAARD SNELSTE JUNIOR

Leo van Vliet was echt blij met het Zuidhollands kampioen­schap. De problemen van de klassiekers door Noord-Holland en Midden-Nederland was hij vergeten. In de strijd om de provin­ciale medailles stuitte de 21-jarige Westlander niet op een over­macht van de formatie van Jan Van Erp. Wat bleef was de demonstratie van zijn schitterende vorm. De conditie die hij, zo vlak voor Olympia's Ronde van Nederland, juist op tijd bereikte.

Al kreeg Van Vliet de zege ook op het zware, uiterst selectieve parkoers van de Hoekse Renners niet cadeau. De Amstel-troef, die zich niet gemakkelijk van de regionale confrontatie wilde afmaken en besloot dan liever een dag later niet in de Omloop van de Haarlemmermeer te vertrekken, trof in Puttershoek knappe tegenstanders. Die zich, met uitzondering van Midden­Nederland's winnaar Piet van Leeuwen, al snel verzamelden in de eerste waaier. Dat bracht na 40 km dertien renners voor­aan: Koppert, Kroep, Zuydweg, Van Vliet, Ger St. Nicolaas, Mak, Van Steenis, Hogervorst, Havik, De Wolff, Minneboo, Vooys en Van der Valk. Terug op een achtervolgende groep vielen: Den Besten, Brand, Griep, De Groot, Waasdorp Krijn St. Nicolaas en Langeveld. Kettenis en Looyesstein raakten door een valpartij uit koers. Titelverdediger Marcel van Leeu­wen en Gerrit Pronk gaven ontmoedigd op.

Daarvan kregen ze misschien later spijt, want tot ieders ver­bazing zouden de gelosten, met van achteren opgerukte ama­teurs Stander, Joop van Vliet, Liebrechts, De Roon en Bosch nog een rol gaan spelen. De demarrages van Hogervorst, Mak, Van Vliet en Havik ten spijt (alleen Minneboo bezweek onder dat geweld), was het vooraan niet mogelijk een beslissing te forceren. Nadat de wedstrijd - in verband met de duisternis - tot 90 km was ingekort, sloten in de finale de dapperen uit de tweede waaier nog aan.

Martin Havik trachtte van de verwarring te profiteren, maar de tegenactie van Rob Kroep kostte de Strijenaar teveel van zijn voorsprong. Mak en Hogervorst probeerden het daarna nog. Zonder succes. Een groepsspurt zou de kampioenschappen beslissen. En daarin toonde Leo van Vliet zich het meest be­dreven. Van Vliet: „Al moest ik wel uit zesde positie komen. Maar dat ging gelukkig goed. Jammer alleen dat Peter Kop­pert (Van Vliet's clubgenoot) net niet aan mijn wiel kon mee­gaan." De Monsternaar eindigde nu als vierde. Achter Gerrie St. Nicolaas en good-old (33) Wim van Steenis.

Eerder op de avond hadden Westlanders juist naast de winst gegrepen. Maasdijker Gino Ammerlaan kreeg - voorop met Vlaardinger Aad van Asten - een lekke band in de voorlaatste ronde. Dat gaf Piet Liefaard, die in de achtervolging tussen ook al WWV-ers Messing en Van der Hoeven, het kopwerk moest doen, de kans om tenslotte in de eindspurt, voor John van der Hoeven uit Maasland, Van Asten en een andere uit­blinker, Jos de Bruin, de gouden medaille te veroveren. Overi­gens was 's-Gravendeler Liefaart (17 pas) in 1975 al eens Nederlands kampioen bij de nieuwelingen.

BRON: HENK KRUITHOF

Amateurs: 1. Leo van Vliet (Honselersdijk), 2. G. St. Nicolaas (Dor­drecht), 3. W. van Steenis (Hoogblokland), 4. P. Koppert (Monster), 5. J. Zuydweg (Rotterdam), 6. R. Kroep (Rotterdam), 7. Th. Hoger­vorst (Pijnacker), 8. A. de Groot (Gouda.), 9. K. de Wolff ('s-Graven­deel), 10. M. Havik (Strijen), 11. K. St. Nicolaas (Dordrecht), 12. H. Stander (Sridkenisse), 13. P. Bosch (Gorinchem), 14. T. v, d. Valk (Voorschoten), 15. E. Waasdorp (Den Haag), 16. J. van Vliet (Honse­lersdijk), 17. G. den Besten (Monster), 18. W. Liebrechts (Vlaar­dingen), 19. F. Brand (Dordrecht), 20. R. de Roon (Oud-Beijerland).

Junioren: 1. Piet Liefaard ('s-Gravenideel), 2. J. v. d. Hoeven (Maas­land), 3. A. van Asten (Vlaardingen), 4. J. de Bruin (Alphen a.d. Rijn), 5. G. Ammerlaan (Maasdijk), 6. N. Mensing (Poeldijk), 7. B. Bruinen­berg (Zuid-Beijerland), 8. H. van Rossem (Den Haag), 9. E. Brand (Dordrecht), 10. J. Kuyvenhoven (Leaden).

Nieuwelingen: 1. A.Lugtenburg; 2. Ron Meeldijk; 3. A. Goossen;

 

KAPELLE.(1977.05.21)

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. J. de Crom, 3. P. Meerburg, 4. J. Lammerts, 5. W. Wieme, 6. W. Buurstee, 7. T. Scholte, 8. J. Teunisse, 9. R. Hakkert, 10. R. Haster.

Liefhebbers: 1. F. v. d. Ende, 2. K. Tolhoek, 3. F. de Feber, 4. A. C. de Haan, 5. M. v. Cad­zand, 6. W. Brouwer, 7. B. Slangen, 8. Fr. Meyaard, 9. W. Wielhouwer, 10. A. Bouwens.

 

KATWIJK AAN ZEE.(1977.04.30)

Liefhebbers: 1. Fr. v. d. Ende, 2. A. v. d. Lans, 3. L. v. d. Berg, 4. T. v. Duuren, 5. R. Liebrechts, 6. Van Duivenvoorde, 7. P. Keyzer, 8. P. v. d. Berg, 9. J. v. Eljk, 10. K. Teeuwen.

 

KERKDRIEL.(1977.05.01)

Amateurs: 1. W. Pater, 2. J. Koops, 3. A. v. d. Bunder, 4. H. Botterhuis, 5. M. Taverne, 6. A. Kramer, 7. F. Jansen, 8. A. v. Houwelingen, 9. B. v. Lamoen, 10. J. Kettenis.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. T. Fopma, 4. T. v. d. Plaat, 5. C. Ooster­waal, 6. A. Riemersma, 7. N. v. Vliet, 8. B. v. IJken, 9. I. Trompert-Paul, 10. G. Knetemann-­Donker.

Junioren: 1. R. IJzendoorn, 2, P. Damen, 3. H. v. Loon, 4. J. Jansma, 5. G. v. Putten, 6. M. Roelofs, 7. L. Bevers, 8. A. v. Asten, 9. H. v. Rossum, 10. R. Seuntiens.

Veteranen: 1. A. Tukker, 2. B. Boom, 3. W. v. Putten, 4. S, Koevermans, 5. J. Barens, 6. P. Berrens, 7. H. Hoek, 8. A. Kalee, 9. N. v. Geest, 10. B. Wieles.

 

KERKDRIEL.(1977.08.07)

Liefhebbers: 1. A. Voesenek, 2. A. Wennekes, 3. G. Plieger, 4. P. Sanders, 5. R. v. d. Hey­den, 6. A. Koning, 7. H. v. d. Hout, 8. A. v. Melis, 9. H. Hermes, 10. J. Huis in 't Veld.

Veteranen: 1. L. Hagman, 2. B. Wieles, 3. J. Barens, 4. L. v. d. Flier, 5. J. Cuvelier, 6. H. Das (B.), 7. K. Klerkx (B.), 8. B. Boom, 9. P. Berrens, 10. W. v. Putten.

 

KERSENRONDE VAN MIERLO.(1977.06.18)

Kersenronde van Mierlo voor Frits Pirard

Ontsnapte op kilometer voorde finish

„Ik weet niet precies of het in de laatste of in de voorlaatste bocht voor de bebouwde kom van Mierlo gebeurde. Ineens was ik weg. Ik keek achterom en zag dat ik een gaatje van ongeveer dertig meter had. Leo van Vliet, mijn ploegmaat bij Amstel, hield de anderen wat af en toen ging er ineens als een flits door me heen: Frits, jongen, je kunt deze Kersenronde zonder pech niet meer verliezen. In de laatste kilometer heb ik alles gegeven wat er te geven was en daardoor hield ik mijn kleine voorsprong tot op de eindstreep." Een dolgelukkige Bredanaar, Frits Pirard, deed na afloop van de 22e uitgave van de Kersenronde van Mierlo met plezier het relaas van de laatste fase van deze klassieker. Pirard had op het juiste moment toegeslagen, na vrijwel de gehele dag in de vuurlinie te hebben gestreden.

De anderen, dat waren naast Leo van Vliet, die zoals gezegd geen hand uitstak, alleen een helpende dan wel te verstaan, Piet van der Kruys, de thuisrijder, Bert Oosterbosch, het jonge talent uit Eindhoven en de steeds meer op de voorgrond tredende Jan van Houwe­lingen uit Heesselt. Deze laatste mag met Oosterbosch de meest actieve renner van de middag genoemd warden. Herhaalde­lijk trachtte hij zijn gezellen in de kop­groep van zestien eenheden te verrassen, maar telkens opnieuw sloot Oosterbosch zich bij hem aan en moesten de Amstel­renners, met drie man het sterkst in de eerste groep vertegenwoordigd, alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen. Deze rood-witte formatie, bestaande uit Pirard, Van Vliet en Arie van Houwelingen, kweet zich uitstekend van haar taak en telkens waren de aanvallers er enkele kilometers verder aan voor hun moeite en kon opnieuw worden begonnen.

Voor de zeer strijdlustige Van Houwelingen Jr. eindigde de Kersenronde min of meer dramatisch. Hij zag zich een zekere ereplaats op nauwelijks vijfhonderd meter voor de finishlijn door de neus geboord door een lekke band. Oosterbosch: “Ik zag het gebeuren. Er was een groot gat in de weg en daar reed Jan pardoes doorheen." Meteen was zijn tube lek. Op een ge­wone herenfiets kwam hij wat gedesillusioneerd tenslotte als vierenwintigste over de eindstreep. Een slechte beloning voor een van de animators van deze wedstrijd.

De 114 coureurs die om twaalf uur in de Mierlose Dorpsstraat aan het karwei over meer dan 180 kilometer begonnen, kunnen op enkele uitzonderingen na allemaal terugzien op een goed gereden generale repetitie met het oog op het nationaal kam­pioenschap van aanstaande zaterdag. Het is een zeer levendige en boeiende wedstrijd geworden, waarin de strijd niet werd ge­schuwd en waarin een aantal renners uit een schijnbaar ver­loren positie naar het hoofdfront terugkeerde en in de slotfase duidelijk een woordje meesprak.

De karavaan die in een hoog tempo, de kilometerteller in de volgwagen, op uitstekende wijze bestuurd door de heer Moons, de vader van de junior uit Helmond die een week voordien het brons greep bij de nationale titelstrijd in die categorie, wees als snel zo'n 45-50 km per uur aan, werd al na nauwelijks tien kilometer wakker geschud door een demarrage van de uit­stekend marcherende Nico van Hest uit Riel. De renner van Driessen-Optilon ging een honderdtal meters voor de groep uitrijden en hij werd vanaf de Rijksweg E3 bewonderd, toen de renners op de ventweg passeerden. Cor Tuit uit Valkenswaard was de eerste die voor een lekke band van de fiets moest en omdat er schijnbaar bij het steken van een nieuw wiel iets was misgegaan, moest hij kort hierop ook zijn achtervolging onder­breken. Tuit werd opgewacht door Van Elten, zijn ploeggenoot van Bossche Staalbouw, en samen kwamen ze in korte tijd weer bij. In Someren, vijftien kilometer waren er nog maar ge­reden, sprong de Geldropse super-amateur Jan van Diepen weg. Toon van der Steen, het Soka-duiveltje, haalde hem in maar terwijl Michel Jacobs tot tweemaal toe voor een lekke band van de fiets moest, werden de twee durvers door het pe­loton weer ingerekend. Het bleef echter onrustig. Frans van Hest, broer van Nico, Theo Tuit, broer van Cor, en de Eind­hovenaar Gerard van Hintum sloegen de handen ineen en bouw-­

den een voorsprong van ongeveer 20 seconden op. Nog voor het ingaan van de tweede ronde, er moesten drie omlopen van 51,4 km en een lus van 28,1 km worden gereden, zat de hele groep weer bij elkaar. Uit de premiesprint, die bij elke doortocht in Mierlo plaatsvond, ontstond een nieuwe kopgroep. Prinsen, Oosterbosch, Zoontjens, Nieuwdorp, Ter Harmsel, Tijsen en Jacobs kwamen voorop, maar een valpartij in die groep ver­stoorde het ritme. Alleen Oosterbosch bleef voorop en hij was de springplank voor Van der Kruys, Van der Velde, opnieuw Nieuwdorp, Iedema en Mutsaars om in de aanval te gaan. Deze zes kregen vijf kilometer verder gezelschap van Van der Steen, Jan van Houwelingen, Theo Gevers, Leo van Vliet, Geert Oosterbosch, de winnaar van vorig jaar Van der Sterren, Arie van Houwe­lingen, Pirard, Van Diepen en Van Treij­en. Toen na zestig kilometer het verschil tussen de eersten en de groep gemeten werd, bedroeg dit 32 sec. Amstel was in de kopgroep het best vertegenwoordigd. Met drie renners hadden de mannen van Herman Krott in feite de handen naar de eerste plaats in het ploegen- klassement uitgestoken. Bossche Staalbouw (Van Houwelingen Jr. en Gevers) en Van Erp (Oosterbosch en Mutsaars) hadden twee soldaten in voorste stelling en verder waren er negen ploegen met een renner vooraan gekomen. De samenwerking bij de eersten was dan ook bijzonder goed. Vooral Pirard deed in deze fuse van de strijd veel kopwerk en de eerste tegen­aanval van Akker, Sumich, Van Gool, Gommers, Van Loon, De Brouwer, Van Elten, Tuit, Ter Harmsel en Vixseboxse werd dan ook met brio afgeslagen. Het verschil word steeds groter en toen na 105 km, juist na het ingaan van de derde en laatste grote ronde, 2 min. 10 sec. voorsprong werd geregistreerd, geloofde niemand in de kara­vaan er nog in dat er renners vanuit de groep vooraan zouden komen. De kopgroep was echter te groot. Het overnemen ver­liep niet meer zo feilloos als bij het begin van de ontsnapping en enkele renners sloegen hun beurt zelfs van tijd tot tijd over. Bij de ravitaillering, na 110 km, trachtten Van Vliet, Geert Oosterbosch en Van der Sterren een beslissing te forceren, maar de rest van de kopgroep stond dit niet toe. De samen­werking vooraan was echter ver te zoeken en toen tien renners aan een felle achtervolging begonnen, werd de kloof van kilo­meter tot kilometer kleiner.

Die tien, Gommers, Ter Harmsel, Tijsen, Francissen, Van Kes­sel, Van Leeuwen, Lunenburg, Buckx, Maessen en Ribbers, zorgden ook voor een geheel andere verstandhouding in de kopgroep. Voor diverse ploegen was de derde of zelfs vierde man op komst en daardoor kwamen bijvoorbeeld Oosterbosch en Mutsaars, Iedema en Van der Velden niet meer op kop. De achtervolging kreeg nog meer gestalte toen veertien anderen, Jacobs, Weber, Van de Rakt, Van Hest, Tabak, Timmer, Van de Bergh, Van Elten, Gruijters, Sumich, Tuit, Koot, Nelissen en Vooys, uit het peloton wegsprongen en de tien voor hen rijdende renners achterhaalden.

Nu werd echter de groep achtervolgers weer veel te groot en het gevolg was dat de kloof lange tijd omstreeks een minuut bleef gehandhaafd. Een nieuwe sprong van Piet van Leeuwen, die steun kreeg van Sumich, Lunenburg, Van Heist, Ter Harm­sel, Buckx, Nelissen en Ribbers, was uiteindelijk de reden dat de achtervolging toch succes had. Jan van Houwelingen had echter het gevaar gezien. Kilometers lang trachtte hij alleen of met enkele anderen er vandoor te gaan. Bert Oosterbosch bleek graag bereid hem daarbij steun te verlenen en na de vijf­de of misschien zelfs zesde poging had dit jonge duo succes. De vijftig meter die aanvankelijk werden genomen, werden er honderd en toen vond Leo van Vliet het welletjes. De toekom­stige prof in de stal van Joop Zoetemelk zette zich aan de leiding van de uiteen gevallen kopgroep en met Van der Kruys en Pirard in zijn wiel naderde hij snel.

In de eindfase offerde Van Vliet zijn eigen kansen voor die van ploegmaat Pirard op. De Zuidhollander kneep in een van de laatste bochten in de remmen en daardoor kon Pirard de voor­sprong veroveren die hem uiteindelijk de zege zou brengen.

Van der Kruys was de grote verslagene. Tegen hem voorna­melijk was deze greep naar de macht gericht. De Helmonder: „Ik begrijp niet dat ik zo heb kunnen handelen. Ik had ten koste van alles moeten voorkomen dat Van Vliet in het wiel van Pirard kon komen. Nu werden wij met eigen wapens ver­slagen. Dit geintje hebben wij al zo vaak uitgehaald. Het hoort bij de taktiek van een wedstrijd."

Met een eerste, tweede en een zesde plaats voor de Amstel­renners duurde het uitrekenen van het ploegenklassement ook niet lang. De tweede plaats was voor Van Erp met Oosterbosch, Van Leeuwen en Lunenburg en als derde werd Poolen-Rogelli gehuldigd. De Limburgse kampioen Peter Iedema, Ger Nelissen en Harry Buckx waren debet aan dit succes.

Amateurs: 1. F. Pirard (Breda) 182 km in 4 uur 10 min. 12 sec., 2. op 5 sec. L. van Vliet (Honselersdijk), 3. P. van der Kruys (Helmond), 4. op 8 sec. B. Oosterbosch (Eindhoven), 5. op 26 sec. J. Ribbers (Graenlo), 6. A. van Houwelingen (Heesselt), 7. Th. Gevers (Heesch), 8. P. van Leeuwen (Hilvarenbeek), 9. N. van Hest (Tilburg), 10. G. van der Sterren (Haarsteeg), 11. H. Lunenburg (Loosbroek), 12. J. van de Verde (Rbsbergen), 13. A. ter Harmsel (Lage Zwaluwe), 14. P. Iedema (Heerlen), 15. A. van der Steen (Etten), 16. G. Oosterbosch (Eind­hoven), 17. G. Nelissen (Beek), 18. H. Buckx (Born), 19. H. Nieuwdorp (Wemeldinge), 20. A. van Treijen (Lepelstraat), 21. R. Sumich (Nw.­Zeeland),22. H. Mutsaars (Schijndel), 23. J. van Diepen (Geldrop), 24. op 50 sec. J. van Houwelingen (Heesselt), 25. op 2 min. 10 sec. E. van Kessel (Velddriel), 26. J. Weber (Beet), 27. Fr. Francissen (Vlijmen), 28. A. van Elten (Rijkevorsel B.), 29. T. Gruijters (Lies­hunt), 30. J. Gommers (Roosendaal), 31. R. van de Rakt (Brenda), 32. P. Tijsen (Meuel), 33. W. Maessen (Maasbracht), 34. M. van de Bergh (Tilburg), 35. C. Tuit (Valkenswaard), 36. M. Jacobs (Bingelrade), 37. H. Koot (Eindhoven), 38. A. Opprins (Gilze), 30. P. Kuijs (Vlijmen), 40. J. Feiken Weendam), 41. A. Cloots (Woensdrecht), 42. P. van Spreeuwel (Hilvarenbeek), 43. P. Kessels (Helmond), 44. M. van Leeu­wen ('s-Graven zande), 45. J. Vooys (Scheve- ningen), 46. J. Spijkerboer (Best), 47. J. van Hooft (Kenkdriel), 48. E. Jorissen (Weert), 49. J. van de Linden (Tilburg), 50. A. van Dongen (Breda), 51. A. van Delft (Vlijmen), 52. A. van Loon (Hoogerheide), 53. W. Boom (Vlijmen), 54. R. Akker (Winsum), 55. C. Spapens (Goirle).

 

KLEINE KAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND.(1977.06.11)

Merkelbeek beleefde wielerhappening

WIM VAN DOK (veteranen)

JOHN VAN ASTEN (nieuwelingen)

PIET LIEFAARD (junioren)

NIEUWE KAMPIOENEN VAN NEDERLAND

Voor twee van de drie renners die zaterdagmiddag in het door de zon overgoten Merkelbeek kampioen van Nederland werden, was de ceremonie protocolaire geen nieuwtje meer. Het Wilhelmus had voor Wim van Dok,, de thans 38-jarige veteraan uit het Noordhollandse Grootebroek, eerder in 1974 in de Brabantse gemeente Mill geklonken en Piet Liefaard, de 17-jarige student uit Dordrecht, was twee jaar geleden op dezelfde plaats in Merkelbeek in de bloemen gezet, dit na het behalen van de titel bij de nieuwelingen. De derde kampioen, de 16-jarige John van Asten, kon zijn succes maar moeilijk begrijpen. Wat gelaten, zoekend naar woorden toen hij de persmensen te woord moest staan, nam hij huldigingen en felicitaties in ont­vangst. De Valkenswaardse renner, die vorige week hier in Zuid-Limburg de Ronde van Stein op zijn naam schreef, was de enige van de dag , die als solist de finish passeerde.

Het kampioenschap van Nederland voor veteranen, nieuwelingen en junioren, dit in volgorde van starten, is opnieuw spor­tief gezien een geweldig succes geworden.

De organisatie was bij wielerclub De Ster in zeer goede handen en voorzitter Smets en zijn hard werkende leden hebben er weer hun uiterste best voor gedaan het iedereen, zowel renners als publiek, zo aangenaam mogelijk te maken. In een opzicht, en daar kunnen zij zelf maar weinig aan doen, zijn ze niet geslaagd. Er was ondanks het mooie weer bijzonder weinig publiek. Zuid-Limburg loopt schijnbaar niet meer warm voor de visueel toch zeer aantrekkelijke wieler­sport. Het ontbreken van echte favorieten in Limburg, dit in tegenstelling tot de periode van de vijftiger en de zestiger jaren toen de gebroeders Henk en Leo Steevens, Piet Haan, Piet van de Brekel, Martin van de Borgh, Floor van der Weijden, Jack Fooy. Hein Gelissen en later Eddy Beugels, Harry Steevens en al die anderen, duizenden enthousiaste­lingen naar de diverse circuits trokken, is waarschijnlijk de oorzaak dat de Lim­burger (chauvinistisch van aard) zich niet meer zo nauw betrokken voelt bij het wielergebeuren en daarom thuis blijft of elders zijn vertier zoekt. Merkel­beek ligt bovendien in een uithoek van het land, zodat er ook niet veel publiek uit andere delen van Nederland naar Limburg komt. Tenslotte heeft zich nog een grote verandering in de wielersport voltrokken. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de bestuurders van de ver­enigingen weken voor een nationale titel­strijd in touw kwamen om een busreis naar de plaats van het evenement te or­ganiseren. Ook dat is er niet meer bij, omdat men geen mensen bij elkaar krijgt. Degenen die naar een kampioenschap gaan, maken gebruik van eigen vervoer, zowel renners als supporters.

Parkoers

Het parkoers was door De Ster in om­gekeerde richting uitgezet. Dit was niet direct een schot in de roos. Hierdoor werd de heuvel bij de finish, die het twee jaar geleden de renners erg lastig maakte, een afdaling waardoor de snelheid in de wedstrijd werd bevorderd. Juist door deze snelheid was het ook zeer moeilijk om weg te komen en daardoor ook kregen alle wedstrijden toch wel een min of meer eentonig verloop.

Veteranen

De eerste die de kussen van de charman­te Ronde-miss (Miss Ola-IJs) Ingrid Cremers in ontvangst mocht nemen, was de Noordhollander Wim van Dok. Hij was na zestig kilometer de snelste van een kopgroep van drie veteranen die zich na 25 km van het grote veld van meer dan honderd renners hadden losgemaakt. Hans Hoek en Henk Buis, een Rotter­dammer en een Vijfhui- zenaar, werden in de sprint verslagen. Goed samenwerkend had dit drietal een voorsprong van meer dan een minuut opgebouwd. Met Van Dok werd de beste van dit drietal natio­naal kampioen. Henk Buis stond er wat teleur- gesteld bij. Hij was titelverdediger. Hij werd vorig jaar in Zandvoort in het rood-wit-blauw gehesen. Nu moest hij met de bronzen medaille genoegen ne­men. Die prijsuitreiking werd in Merkel­beek verzorgd door de heer P. van der Molen, de vice-voorzitter van de KNWU.

Specials bedoelingen

Van Dok was direct na de huldiging graag bereid enkele woorden te zeggen. Van Dok: „ Ik ben vanmorgen van huis gegaan met speciale bedoelingen. Je weet natuurlijk, op grond van de eerder dit sei­zoen gereden wedstrijden, dat je jezelf tot de kanshebbers mag rekenen. Er kan echter zoveel in een wedstrijd gebeuren. Je kunt er nooit op rekenen, alleen maar op hopen. Het parkoers was een kolfje naar mijn hand. Ik houd van zwaar werk.

Vorig jaar in Zandvoort bijvoorbeeld kwam ik er niet aan te pas. Daar moet niet hard genoeg gewerkt worden."

Voor Van Dok was het de derde overwin­ning van dit seizoen.

Zoals gezegd de eersten die door de loco­burgemeester van de gemeente Merkel­beek, de heer J. Dohmen, de weg werden opgestuurd, waren de ongeveer honderd veteranen. Uit alle delen van het land waren deze “liefhebbers" van de wieler­sport naar Limburg gekomen. De eerste ronden werden in gesloten formatie af­gelegd, maar nadat Ko Tolhoek en Bertus Wieles hun collega's met enkele spelde­prikken op de proef hadden gesteld,

kwam het spel voorgoed op de wagen.

Dat wil zeggen, viel meteen de beslissing. Henk Buis, de kampioen van vorig jaar, en de Rotterdammer Hans Hoek geraak­ten vooraan toen zij als eersten om een aantal gevallen renners heen reden. In de derde ronde kwamen zij met ongeveer honderd meter voorsprong door. Wim van Dok zag het gevaar en hij sloot zich met een machtige sprong bij de leiders aan. De drie keken elkaar aan en knikten tegen elkaar, een teken dat ze de voor­sprong tot een zo groot mogelijke kloof wilden uitbouwen. Het peloton aarzelde en daarvan konden de leiders profiteren.

Na enkele ronden hadden zij al een halve minuut voorsprong bereikt en de daarop volgende ronden werd een verschil van ruim 45 seconden gemeten. Nog bleef de reactie in de groep uit. Half koers reden de drie vluchters 1 min. 4 sec. eerder over de finishlijn dan de rest van de meute. Pas drie ronden voor het einde, ongeveer twaalf kilometer lagen er nog voor de wielen, kwam de reactie. Opnieuw was het de Zeeuw Wieles, die er vandoor ging. Alleen kon hij echter niets uitrichten, maar met welgevallen zag hij hoe Roel Hen­driks, Ben Slangen. en Wiel Cuypers zich eveneens uit de hoofdmacht losmaakten en met vieren begonnen zij aan een felle achtervolging. Hoewel het verschil nu iets kleiner werd, bleek de brug naar de leiders niet meer te slaan. Wim van Dok won de sprint van kop of zeer gemakkelijk, terwijl Hoek de baas bleef over Buis. Deze laatste reed in de eindsprint zo dicht langs de afzetting, dat hij bijna in aanraking kwam met het ere-podium. Ternauwernood kon hij nog uitwijken en een val­partij voorkomen. Wieles won anderhalve minuut later de sprint om de vierde plaats en de snelle Jaak Koevermans uit Vlaardingen zette het peloton naar zijn hand. Dit met als inzet de achtste plaats.

Veteranen: 1. en kampioen W. van Dok (Grootebroek) 60 km in 1 uur 34 min. 18 sec., 2. H. Hoek (Rotterdam), 3. H. Buis (Vijfhuizen), 4. op 1 min. 30 sec. B. Wieles (Sluiskil), 5. op 1 min. 34 sec. W. Cuypers (Dieteren), 6. B.. Slangen ('s-Gravendeel), 7. R. Hendriks (Gorssel), 8. op 1 mina 40 sec. J. Koevermans (Vlaardingen), 9. J. Tolhoek (Yer­seke), 10. J. van Geest (Maasland), 11. J. Barens (Amsterdam), 12. C. van Beek (Elsloo), 13. H. Brinkman (Rotterdam), 14. H. Hendriks (Heemskerk), 15. A, van Berkel (Zwanenburg), 16. L. van de Flier (Delft), 17. P. Meers (Maastricht), 18. J. Kurfs (St. Michielsgestel), 19. H. van der Vaart (Vlaardingen), 20. L. Hagman (Amsterdam), 21. T. van Herwerden (Voorburg), 22. J. Floor (Lelystad), 23. J. Cuvelier (Nieuw-Vennep), 24. K. Smid (Soest), 25. J. Dekker (Bovenkarspel), 26. P. van Laarhoven (Waalwijk), 27. B. Boom (Enter), 28. H. Hesen (Nijme- gen), 29. W. Diepesink (Lochem), 30. P. Steenvoorden (Heem­stede), 31. Z. Selles (Kampen), 32. G. Brouwer (Baarn).

Nieuwelingen

Om 13.00 uur werden door burgemeester drs. R. Vermaaten de nieuwe- lingen van start geschoten. Zij dienden de­zelfde afstand als de ve­teranen af te leggen. De­ze 15- en 16-jarige ren­ners, altijd boordevol en­thousiasme koersend, zorgden voor een steeds wisselend wedstrijdbeeld. Vele ontsnappingspogin­gen werden genoteerd. Iedere ronde opnieuw kwamen andere renners met een lichte voorsprong door. Doch de pogingen van Brabants kampioen Hanegraaf, Vaassen, Timmers, Manders, v. d. Steen, Machielsen, Meer­burg, Lammerts, v. Vliet en v. Langen reikten nooit ver genoeg om een beslissing op gang te brengen. Er was geen ontkomen aan.

Toch slaagde iemand er in, ondanks het hoge tem­po, vier ronden voor het einde te ontsnappen. Die iemand was de Brabantse John van Asten.

Door zijn sterke demar­rage sloeg hij onmiddel­lijk een gat van 20 seconden. De Leidenaar Goossen trachtte de kloof direct te overbruggen, doch hij werd weer vlug door het peloton opgeslorpt. Ook Manders probeerde Goossen na te doen, doch slaagde evenmin. De tijdens de winter in het veld­rijden opgedane macht kwam Van Asten nu goed van pas, want om alleen in de finale tegen een peloton te vechten, moet je iets in je body hebben. Dat, hij dat had toonde hij door met nog 14 seconden voorsprong de titel te grijpen. De sprint voor de verdere medailles werd gewonnen door Goossen voor Spijker.

Nieuwelingen: 1. en kampioen J. van Asten (Valkenswaard) 60 km in 1 uur 35 min. 40 sec., 2. op 10 sec. A. Goossen (Leiden), 3. J. Spijker (Slim), 4. P. Meerburg (Stein), 5. P. Pieters (Zwanenburg), 6. J. Schipper (Almelo), 7. H. Havik (Zaandam), 8. J. Arends (Holla.ndsche­veld), 9. M. Theunissen (Usselstein), 10. G. Honigh (Zaandam), 11. C. Lazerorrs (Zeigge), 12. C. Heeren (St. Willebrord), 13. P. van Gessel (Drunen), 14. P. van der Linde (Leende), 15. A. de Vos (Enschede), 16. K. Evers (Goirle), 17. F. Timmers (Stein), 18. M. Schippers (Am­sterdam), 19. P. Harings (Sibbe), 20. W. Demandt (Grevenbicht), 21. G. van Gestel (Den Dungen).

Junioren

Nog een huldiging stond het publiek te wachten. Nog een keer zou de nationale hymne over het land van bronsgroen eikehout klinken. Dat gebeurde om ongeveer half zes en de hoofdpersoon van het festijn was deze keer de 17-jarige Piet Liefaard uit 's-Gravendeel onder de rook van Dordrecht. Liefaard heeft zich de laatste maanden, na de periode-Broers en de van de jumoren afscheid nemende Lammertink, gemanifesteerd als een van de meest beloftevolle renners van het land. Over het algemeen werd gezegd dat Liefaard alleen maar sprinten kon, zijn meeste overwinningen - en dat waren er vele - heeft hij met zijn scherp eindschot behaald, maar degenen die hem vorige week in de Omloop van de Maasvallei aan het werk hebben gezien, zijn tot andere gedachten gekomen. Liefaard zegt zelf meer genoe­gen te beleven aan een solo-zege, omdat het bekend is dat hij rap is. In Merkelbeek demonstreerde hij zijn talenten op een onmiskenbare wijze. Even dreigde hij in de slotfase zijn kansen te verspelen, toen hij achter in het lang gerekte veld verzeild geraakte. Manmoedig en krachtig werkte hij zich echter naar voren en kreeg in de voorlaatste ronde aansluiting bij de elf

renners die enkele tientallen meters voor de groep uitreden. Zijn eindsprint was indrukwekkend. Als uit een kattepult wegge­schoten, zo kwam hij op de laatste honderd meters naar voren en op zijn overwinning valt dan ook niets af te dingen.

„Volgeboekt"

Liefaard kwam dit jaar voor bet eerst op de voorgrond in de Ronde van Oost-Brabant in Uden. Hier werd hij in de laatste meters verrast door de eveneens zeer snelle Rene van IJzen­doorn uit Tiel. Voordien had hij niet de kans gekregen zijn gezicht te laten zien in een klassieker, want deze eerstejaars junior kreeg telkens, evenals zijn vereniging De Hoekse Ren­ners, de inschrijfkaart met het hatelijke “volgeboekt" terug. Na de Ronde van Oost-Brabant werd zijn ster echter steeds helderder. In Flevoland werd hij ook tweede, in de Maasvallei tiende, na een solo van 40 kilometer, en nu in Merkelbeek zette hij de kroon op zijn seizoen door ver voor de anderen de nationale titel te grijpen.

Naast Liefaard stond Berry Zoontjens uit Tilburg als tweede de felicitaties in ontvangst te nemen. Zoontjens, die van zich zelf zegt geen sprinter te zijn, zegevierde eerder in de eerste etappe van de Ronde van Midden-Brabant. „Ik heb het diverse keren geprobeerd vandaag, maar het parkoers is te snel. Vooral in de afdaling werd er bijzonder hard gereden. Ik geloof dat wanneer er in tegengestelde richting was gekoerst, het veld totaal verbrokkeld zou zijn geweest. Nu bleef het hele peloton bij elkaar." Overigens was de Tilburger, lid van Pijnenburg, wel tevreden over het bereikte resultaat.

Iets minder content was de derde man, de Helmonder Frans Moons. Hij had bij het uitkomen van de laatste bocht nog de grootste kans op de titel. Moons: „Ik schrok waarschijnlijk zo erg van die kans dat ik mij verstuurde en snel moest corrigeren om niet met andere renners in aanraking te komen. (De gevol­gen zouden ongetwijfeld zeer ernstig zijn geweest. J. de B.) Dit ging echter ten koste van mijn snelheid en daardoor kon Liefaard en ook Zoontjens mij nog voorbij komen. Liefaard is overigens geweldig snel. Ik weet niet zeker of ik die kop­positie zonder dat kleine incident gehouden zou hebben."

Tot slot een uitspraak van Joop Middelink, de bondscoach: „Liefaard? Een geweldige aanwinst voor ons juniorenkorps. Verder weinig nieuwe gezichten gezien. De wedstrijd was er te snel voor."

BRON: JO DE BRUIJN EN BENNIE CEULEN

Junioren: 1. en kampioen P, Liefaard ('s-Gravendeel) 105 km in 2 uur 41 min. 14 sec., 2. B. Zoontjens (Tilburg), 3. F. Moons (Hel­mond), 4. R. Bessems (Amsterdam), 5. N. Snijders (Hoeven), 6. H. Boom (Markelo), 7. P. Heuvel (Amsterdam, 8. A. Wijnands (Maas­tricht, 9. P. Schroen (Eijsden), 10. H. van Loon (Mill), 11. H. van der Weerden (Sittard), 12. J. de Bruyn (Alphen ad. Rijn), 13. G. Dolfsma (Usselmuiden), 14. T. Weber (Best), 15. D. Klein (Ter Apel), 16. J. Jongsma (Maaren), 17. Y. Boelhouwers (Meerssen), 18. F. Merts (Arn­hem), 19. H. de Wilde (Lommel B.), 20. J. van Hooydonk (Wernhout), 21. P. Heeren (Sprundel), 22. P. Damen (Drunen), 23. F. van Bakel (Dourne), 24. J. Meulenberg (Meerssen), 25. P. Hofland (Roosendaal), 26. J. Seijen (Maastricht), 27. G. Takens (Haren), 28. Th. Luyten (Stein), 29. R. Motke (Klein-Genhout), 30. T. Peeters (Beessel), 31. J. Broers (Maartensdijk), 32. W. de Bruin (Oud Gestel), 33. E. de Bie (Haarlem).

 

KLOOSTERBUREN.(1977.07.24)

Amateurs: 1. R. Akker, 2. J. Feiken, 3. L. Hulsebos, 4. A. Koster, 5. B. Bathoorn, 6. G. Bruinsma, 7. B. Groen, 8. B. Duct, 9. L. Holle­mans, 10. F. Hoving.

Junioren: 1. H. Lammertink, 2. B. Hoekstra, 3. J. Schpper, 4. J. Slendebroek, 5. J. Alberts, 6. L. Oosterhof, 7. D. Klein, 8. T. Hoving, 9. B. Brouwer, 10. G. Groenewegen.

Dames: 1. M. Brinkhoff, 2. T. v. d. Plaat, 3. A. Riemersma, 4. W. Kwantes, 5. M. Rik, 6. B. v. IJken, 7. N. v. Vliet, 8. D. Wesdorp, 9. H. Buitenhuis-de Jong, 10. N. Streef.

 

KLOOSTERZANDE.(1977.05.19)

FRANS VERBEECK won in Kloosterzande

Frans Verbeeck was in het Zeeuwsvlaam­se Kloosterzande ouderwets in vorm. De sympathieke Belg bleek de accu weer eens goed te hebben opgeladen en was zeker, niet de man die het werk schuwde in de kopgroep van zeven man, die zich reeds na twee ronden had geformeerd. Met Verbeeck hadden ook Fons en Jan van Katwiijk, Jan Aling, Henk Lubber­ding, Hennie Kuiper en Ferdi van Haute zich in het voorste gelid gemeld.

Hoewel deze hoofdmacht niet meer dan een minuut winst kon nemen omdat er achter hen offensief word gereden, bleef men door eendrachtige samen- werking zeer lang bulten schot. Felle reacties van Cees Bal, Jan Raas, Cees Priem, Dietrich Thurau en Bas Hordijk bleven in eerste instantie zonder effect. Ook toen Cees Bal in gezelschap van Wim Kelleners nogmaals een jacht ontketende, bleef het gewenste resultaat uit.

De Belg Jos de Schoenmaker kreeg daar­na opnieuw inspiratie om de sprong naar voren te maken. Aad van den Hoek, Tino Tabak, Wilfried Wesemael meldden zich present en wat later kwamen ook Ger Knetemann, Jos Schipper en Nidi den Hertog de jachtgroep completeren. Het laatstgenoemde drietal koos zelfs met nog 10 kilometer te gaan voor een “alles of niets" offensief wat in ieder geval voor Knetemann succes opleverde. Een paar honderd meter voor de finish kreeg „de Kneet", die daarvoor al twee keer van fiets had moeten wisselen, aanslui­ting bij de kopgroep. Daaruit was Frans Verbeeck inmiddels twee ronden voor het einde ontsnapt. De geroutineerde Belg vreesde immers het-vlammende eindschot van de gebroeders Van Katwijk, die als tweede en derde over de streep kwamen.

Met 6000 toeschouwers langs het par­ koers kon het comite in Kloosterzande terecht weer glunderen.BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Frans Verbeeck (B.) 100 km in 2.34.05, 2. Fons van Katwijk, 3. Jan van Kat­wijk, 4. Jan Aling, 5. Henk Lubberding, 6. Gerrie Knetemann, 7. Ferdi van Haute (B.), 8. Hennic Kuiper, 9. Nidi den Hertog, 10. Jos Schipper, 11. Richard Bukacki, 12. Marc Re­niers (B.), 13. Dietrich Thurau (W.-Dld.), 14. Roy Schuiten, 15. Aad van den Hoek, 16. Tino Tabak, 17. Wilfried Wesemael (B.), 18. Cees Priem, 19. Theo Smit, 20. Gerard Vianen, 21. Bas Hordijk, 22. Ad Gevers, 23. Rolf Groen, 24. Jan Breur, 25. Ben Janbroers, 26. Jose Decauwer (B.), 27. Nico Been, 28. Jan Raas, 29. Eric Leman (B,), 30. Jan Krekels.

Amateurs: 1. W. Jeremiasse, 2. K. Fiktorie, 3. S. Aarts, 4. T. Huyzen, 5. C. Spaans, 6. N. Valkenburg, 7. G. v. 't Geloof, 8. N. Kartle (Engeland), 9. T. Fase, 10. W. de Waal.

Liefhebbers: 1. J. Tolhoek, 2. M. v. Brussel, 3. H. Moens, 4. A. Veerman, 5. W. Wielhou­wer, 6. S. v. Dongen, 7. S. de Bakker, 8. F. Meijaard, 9. B. Jansen, 10. W. de Feber.

 

KLOOSTERZANDE.(1977.08.15)

Amateurs: 1. G. v. 't Geloof, 2. J. Vooys, 3. W. Jeremiasse, 4. C. Spaans, 5. J. Kole, 6. C. Vervaet, 7. T. Fase, 8. K. Viktorie, 9. A. Tak, 10. W. Evertse.

 

KOEWACHT.(1977.05.22)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. W. Jeremiasse, 3. H. Nieuwdorp, 4. C. Spaans, 5. W. de Wilde, 6. W. Lugtenburg, 7. A. Polak, 8. A. Witte, 9, J. Herink, 10. P. Godde.

 

KOEWACHT.(1977.07.04)

Amateurs: 1. H. Nieuwdorp, 2. I. Chandler (Austr.), 3. T. Fase, 4. S. Aarts, 5. B. Gillin (Austr.), 6. C. Spaans, 7. J. de Goede, 8. W. van Helvoirt, 9. A. van Elsakker, 10. J. van Schie.

 

KOLLUM.(1977.08.25)

Amateurs: 1. G. Bruinsma, 2. B. Soheuneman, 3. G. Mohlmann, 4. J. Spiiker, 5. P. Hoekstra, 6. D. Steensma, 7. D. Lolkema, 8. F. Kam­stra, 9. R. Akker, 10. C. Haisma.

 

KOOTSTERTILLE.(1977.08.13)

Amateurs: 1. B. Scheuneman, 2. G. Schipper, 3. A. Koster, 4. L. Hulsebos, 5. J. Feiken, 6. P. Hoekstra, 7. J. Bakker, 8. B. Bathoorn, 9. C. Haisma, 10. A. Boskamp.

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. J. Strijker, 3. J. Koster, 4. J. Arends, 5. F. de Jonge, 6. G. Honigh, 7. G. Bakker, 8. M. Stroosnijder, 9. J. Bijl, 10. J. Hilbers.

 

KORTENHOEF.(1977.08.06)

Gerrie Knetemann was Joop Zoetemelk

                                                te snel af in Ronde van Kortenhoef

Pas negen ronden voor het einde viel de enige echte beslissing in de 22e Ronde van Kortenhoef. Toen demarreerde Gerrie Knetemann uit de vijftien man sterke kopgroep, alleen Joop Zoetemelk mocht nog bij de gratie van de koplopers aansluiten en daarmede was het plait beslecht. Gerrie Knetemann won de spurt van Joop Zoetemelk en de winnaar was daarmede bekend. Opnieuw Knetemann, Joop Zoetemelk tweede en in hun kiel­zog Hennie Kuiper, die de spurt van de volgers won.

In feite is daarmede het hele relaas van de Ronde van Korten­hoef verteld. Want het was over het geheel bezien een vrij slappe vertoning, zonder inzet van de profs, die er meer een praatmiddagje van maakten. Strijd, neen, die was er nauwe­lijks, al zullen de insiders er wellicht anders over denken. Het publiek, zij waren weer massaal op komen draven om onze succesvolle Tourrenners voor eigen ogen te zien, kwam be­drogen uit. Kreeg direct na de start van de speakers Chris Del­bressine en Ton Rademaker al te horen dat ene Didi Thurau en zijn vriend-collega Bert Pronk hadden afgezegd, althans er was een telefoontje gekomen, dat beide heren waren verhinderd omdat hun vliegtuig niet wegging, door een stiptheidsactie ergens op de Franse vliegvelden. Nu ja, zo'n verhaal moet de speaker vertellen en het publiek moet zo'n tegenslag incasse­ren. Daarnaast ook de organisatie, die zich wel bedrogen voelt. Geurt Pos, Een van de organisatoren daarover: „Die twee man­nen komen bij mij nooit meer aan de start."

En dan nog de jury, die zat ermee, beiden komen in het proces­verbaal, maar er kan hun slechts f 50,- boete worden op­gelegd, bij een dubbel contract is dat f 100,-. En wat doen die renners, zij halen natuurlijk hun schouders op, die boete treft hen niet. Elders vangen zij veel meer startgeld.

Manager Jan van Stee over dat wegblijven: “Wie weet nu of dat allemaal juist is. Wel zal ik er nauwlettend op toezien of de beide heren niet elders van start zijn gegaan. Zo ja, dan is het laatste woord er niet over gesproken."

Nog iets over de wedstrijd. Die was, zoals gezegd, vrij mat. In totaal 83 ronden waren er te gaan, pas na 25 ronden kwam er wat leven in de brouwerij. Hennie Kuiper, Jan Raas, Nidi den Hertog, Nico Rinkel en Jos Schipper kozen toen het hazenpad. Dit vijftal nam een volle ronde, maar juist voor de aansluiting sprongen nog eens tien renners de vrije ruimte in. Dat waren Gerrie Knetemann, Gerben Karstens, Piet van Katwijk, Fedor den Hertog, Gerrit van Gerwen, good old Gerard Vianen, Joop Zoetemelk, Jan Aling, Roelof Groen en de erg actieve Jan Hordijk. Daarmede was in feite alles gezegd, de koers was be­slist, want nadat de jury eerst de gedubbelden, de tien volgers namen ook een ronde, had of laten spurten, began het spel pas goed. Gerrie Knetemann en Joop Zoetemelk mochten nog lopen en daar bleef het bjj.

Het mag gezegd, de finale, de laatste tien ronden, was spran­kelend, maar Geurt Pos c.s. hadden er nauwelijks vrede mee.

BRON: HANS VAN DE KAMP

Beroepsrenners: 1. Gerrie Knetemann 110 km in 2.29.40, 2. Joop Zoetemelk, 3. Hennie Kuiper, 4. Piet van Katwijk, 5. Gerben Karstens, 6. Gerrie van Gerwen, 7. Jan Raas, 8. Jan Aling, 9. Roelof Groen, 10. Jan Hor­dijk, 11. Fedor den Hertog, 12; Nidi den Hertog, 13. Gerard Vianen, 14. Nico Rinkel; 15. Jos Schipper, die door pech zo'n zes keer van fiets moest verwisselen, 16. Cees Priem, 17. Jan Brinkman, 18. Aad van den Hoek, 19. Jose de Cauwer, 20. Gerard Wesselius, 21. Andre Gevers, 22. Jan Huisjes, 23. Roger Rosiers, 24. Wim de Ruiter, 25. Roy Loois, 26. Jan Breur, 27. Co Adema, 28. Ben Janbroers, 29. Don Allan, 30. Cees Bal.

Amateurs: 1. J. de Nijs, 2. P. Akkerman, 3. G. Ratterman, 4. P. Nederlof, 5. J. Tbding, 6. J. Kruunenberg, 7. P. Pennekamp, 8. L. Hulse­bos, 9. E. Geserick, 10. W. Vlaanderen.

Junioren: 1. G. v. Putten, 2. R. Steenman, 3. R. Smits, 4. E. Dorgelo, 5. R. Veerhuis, 6. L. Bevers, 7. B. Zoontjens, 8. A. Hoogeveen, 9. L. Groen, 10. R. Versluis.

 

KRABBENDIJKE.(1977.06.11)

Liefhebbers: 1. W. de Feber, 2. S. v. Dongen, 3. L. de Jager, 4. A, v. d. Ploeg, 5. B. Jansen, 6. C. de Nooyer, 7. F. Meyaard, 8. W. Wiel­houwer, 9. B. Steenbakker, 10. M. Malipaard.

 

KRIMPEN AAN DE LEK.(1977.05.21)

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. C. de Kleine, 3. P. Galloway (Engeland), 4. J. v. Veen, 5. A. de Groot, 6. W. v. Montfoort, 7. W. Bosch, 8. G. Nederlof, 9. S. Fleetwood (Engeland), 10. J. Kettenis.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. A. Riemers­ma, 3. M. Brinkhoff, 4. N., Streef, 5. M. Riley (Engeland), 6. B. v. d. Spiegel-Hage, 7. G. Knetemann-Donker, 8. M. Lagerloff, 9. B. v. IJken, 10. J. Sijbrands.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. H. de Vries, 3. R. Meeldijk, 4. G. Solleveld, 5. M. Lexmond, 6. R. Koppert, 7. A. Janssen, 8. E. Wittekoek, 9. A. Lugten- burg, 10. A. Goossen.

 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL.(1977.09.03)

Amateurs: 1. T. Griep, 2. G. de Wit, 3. H. Boom, 4. R. den Boer, 5. W. v. Steenis, 6. L. den Hartigh, 7. M. Huizinga, 8. P. v. d. Pluym, 9. J. Zuijdweg, 10. R. Rabe.

Liefhebbers: 1. J. Hofman, 2. H. Hoek, 3. C. den Boer, 4. J. Voesenek, 5. W. Visser, 6. H. Uittenbogaart, 7. H. Perfors, 8. J. den Har­tigh, 9. F. v. d. Helder, 10. W. Brouwers.

Dames: 1. B. v. d. Spiegel-Hage, 2. G. Knete­mann-Donker, 3. I. Trompert-Paul, 4. B. v. IJken, 5. H. Buitenhuis, 6. N. Streef, 7. K. Bakker-Vos, 8. N. v. Vliet, 9. H. Hage, 10. J. Huizinga.

 

KRUININGEN.(1977.07.02)

Solo van JOS SCHIPPER in Kruiningen

Jos Schipper liet zich zaterdag als winnaar bejubelen in Krui­ningen. Voor het zo ver was had de blonde coureur uit het nabij­gelegen Kwadendamme echter tot het uiterste moeten gaan. Schipper miste na 60 kilometer de slag, toen tien man aan de haal gingen en het weld in vieren werd gesplitst. Joske die een paar jaar gereden in “het Zeeuwse" neerstreek en daar al aardig populair is, kon zijn supporters echter niet teleurstellen. Ver­dwaald geraakt in groep drie begon hij met nog 30 kilometer te gaan aan een indruk- wekkende opmars naar het voorste gelid, samen met Roelof Groen en Jan Hordijk.

Schipper na afloop: “Dat was eindelijk de goeie trein. Daarvoor had ik vergeefs getracht anderen te inspireren voor een jacht." Het trio Schipper, Groen, Hordijk slaagde er inderdaad in om na een furieuze jacht, die vier ronden van 2 kilometer duurde, contact te maken met de voorsten, bij wie Jan Aling, Fons van Katwijk, Jan van Katwijk, Jan Breur, Richard Bukacki, Jan Krekels en de Belg Antoon Verbraeken.

Jos Schipper incasseerde met deze aansluiting driehonderd gul­den. Een premie van in eerste instantie honderdenvijftig gulden, wanneer Schipper erin zou slagen het gat van 35 seconden te overbruggen, werd namelijk enkele malen verhoogd tot het genoemde bedrag. Hieruit blijkt wel dat Jos Schipper in zijn streek op handen gedragen wordt.

Zijn supporters konden zich direct nadat de aansluiting tot stand was gebracht, opnieuw de kelen schor schreeuwen, want hun idool bleef geen moment in de kopgroep zitten. Met een tomeloze aanvalsdrift stoof Jos Schipper de ruimte in, dub­belde Wim Prinsen en Gerard Wesselius, die nog enkele ronden mee gingen aan het wiel van de Zeeuwse animator, maar toen ook moesten afhaken.

De laatste zes ronden werden dan ook een ware triomftocht voor Schipper. Fons van Katwijk had zich nog wel aangediend als jager, maar hij kreeg de Ebo-ploeggenoot van Schipper, Jan Aling, aan zijn wiel mee die uiteraard niet driftig was om op kop te komen.

Aling was trouwens al content met de leidersprijs van zeven­honderdenvijftig gulden die hem niet meer ontgaan kon, omdat hij vooral in de eerste koershelft vele malen als eerste de jury­wagen was gepasseerd. Fons van Katwijk mocht dan ook rustig tweede worden, nadat Jan Aling in eerste instantie de zekerheid had dat Schipper de eindstreep als eerste had bereikt. En de bloemen kwamen daarmee terecht bij de man die er zeer zeker aanspraak op kon maken.

Een bloementuil met daarin verwerkt tomaten en komkommers. werd voor de start reeds door Ronde-Miss Ria van der Velpen uitgereikt aan Wout van de Berg, De Westlandse tuinder (43 jaar oud) kwam namelijk voor de tiende keer aan de start in de profronde van Kruiningen, en het organiserende Rentoc liet dit uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. Wout van de Berg finishte later als 32e.

Met 47 vertrekkers en een koers waarin ook reeds in de eerste 50 kilometer regelmatig met de strijdbijl werd gezwaaid, als­mede een paar duizend man langs het parkoers, kon Rentoc ook ditmaal weer tevreden zijn.

BRON: RIEN DE JONGE

Beroepsrenners: 1. Jos Schipper 100 kin in 2.24.45, 2. op 22 sec. Fons van Katwijk, 3. op 28 sec. Jan Aling, 4. op 50 sec. Jan Breur, 5. Richard Bukacki, 6. Jan Krekels, 7. Jan van Katwijk, 8. Antoon Verbraeken (B.), 9. Jan Hordijk, 10. op 1.40 min. Roelof Groen, 11. Wim Kelleners, 12. Hugo van Gastel (B.), 13. op 2.50 min. Don Allan, 14. Wim de Ruiter, 15. Ko Blok, 16. Ton Zuiker, 17. Etienne van der Snickt (B.), 18. Ad Gevers, 19. Ben Janbroers, 20. Tino Tabak, 2L Nico Been, 22. Cees Stam, 23. Gerard Kamper, 24. Gerrie van Gerwen, 25. Julien Stevens (B.), 26. Jan Brinkman, 27. Wim Prinsen, 28. Barry Adema, 29. Peter de Jong, 30. Fred Rompelberg.

Amateurs: 1. W. Lugtenburg, 2. W. Westdorp, 3. T. Fase, 4. H. Nieuwdorp, 5. J. van Meer, 6. W. van Helvoirt, 7. R. Stroosnijder, 8. M. van Vlimmeren, 9. W. Evertse, 10. J. de Goede.

 

KWADENDAMME.(1977.06.19)

Amateurs: 1. G. St. Nicolaas, 2. T. Fase, 3. W. Jeremiasse, 4. J. Konings, 5. W. de Wilde, 6. S. Aarts, 7. P. Mass, 8. J. van Meer, 9. M. van Vlimmeren, 10. N. Toussaint.

Junioren: 1. N. Snijders, 2. A. v. d. Poel, 3. G. Ammerlaan, 4. P. Hofland, 5. J. van Hoydonk, 6. A. van Asten, 7. P. Heeren, 8. A. v. d. Poel, 9. R. v. d. Sijpt, 10. F. Laurijssen.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. M. Verboom, 3. L. de Jager, 4. W. de Feber, 5. K. Tolhoek, 6. S. van Dongen, 7. M. van Brussel, 8. K. Dui­venvoorden, 9. B. Jansen, 10. W. Wielhouwer.