JAARGANG 1977

                              WEDSTRIJDEN A T/M E

AALSMEER.(1977.09.03)

THEO SMIT koerste sterk in Aalsmeerse Corso-rondo

Belangstelling bleef helaas onder de maat

Organisatorisch en sportief was het allemaal prima. Wat het weer betrof kon men welhaast niet beter wensen en qua koers­verloop, qua strijd op het scherp van de snede, hebben voor­al de beroepsrenners laten zien hoe aantrekkelijk een criterium kan zijn. En toch ... En toch slaagde deze eerste Prof. Corso-Rondo van Alsmeer niet volledig. Er was te weinig pu­bliek, de belangstelling was te schraal, de geweldige ambiance ten spijt.

Jammer, verschrikkelijk jammer! Want wat hebben RKAV en De Bataaf er veel, erg veel aan gedaan. Aan letterlijk alle aspecten werd aandacht besteed, zelfs cirkelde 's morgens nog een reclame-vliegtuig door de strakblauwe lucht. Zeker aan­gaande toeschouwersaantallen in andere koersen, had men toch mogen verwachten dat er in Neerlands eerste bloemendorp op z'n minst vijfduizend betalende bezoekers zouden komen. Het waren er nu ruim achttienhonderd en dat betekende nauwelijks „quitte spelen". Als verzachtende omstandigheden kan men misschien aanvoeren, dat zo'n eersteling nog moet groeien en dat het bij een mogelijke prolongatie wellicht raadzaam is naar een andere datum uit te wijken. Want op Corso-dag kent Aals­meer teveel andere evenementen (er was namelijk ook een braderie en een groots watersportfestijn op de Westeinder­plassen), die al een dusdanig ingeburgerd karakter hebben, dat velen hun voorkeur juist daar naartoe verlegden.

Desondanks bleek de koppeling RKAV-De Bataaf in organisa­torisch opzicht een succesvolle formule. Was het Bataaf-voor­zitter Henk Bruijntjes die twee jaar terug met veel persoonlijke inzet een hernieuwde relatie tussen de Aalsmeerders en de Halfweggers bewerkstelligde, ook nu kwam het grote initiatief tot deze profkoers uit de schoot van de oranje-zwarte wieler­club. Bestuursleden Jaap Outhuyse en Henk van Houten deden in samenspraak met „One" Jan Zantingh de eerste analyse, een samensmelting van twee goed geformeerde comitees - respectievelijk onder leiding van Bataafman Jan Zomer en RKAV'er Jan van der Jagt - moest borg staan voor een zo goed mogelijke afwerking. Op het reeds aangehaalde en meest belangrijke facet na - te weinig opkomst - slaagde deze opzet volkomen, mag men - voorzichtigheidshalve - mis­schien zelfs van een perfecte organisatie spreken.

SPRANKELEND

Bracht veteraan-liefhebber Leo van de Berg na een uitermate levendige koers een elfde zege op zijn conto en liet vervolgens Haarlemmer Ron Smit nog eens duidelijk zien welk een klas­rijke amateur hij in vooral criteriumkoersen wel is, vooral de race voor profs sprak tot de verbeelding. Wat hebben Frans Verbeeck (rijdt dit seizoen absoluut voor het laatst, gaat zijn groothandel voor wielermateriaal in Leuven nu volledig “uit­baten") en Herman van Springel zich er tegen het einde sterk ingegooid. Maar deze twee Belgische trekpleisters beslist niet alleen, want ook hun landgenoten Roger Swerts, Bennie Schep­mans en Jose de Cauwer stoven mede naar voren toen jacht werd gemaakt op een kopgroepje waarin en Ko Hoogedoorn en met name Theo Smit maar zeker ook plaatselijk favoriet Nico Rinkel (toevallig alle drie l3ataafrenners) die spijtig ge­noeg nog van wiel moest wisselen na een lekke band en een ontketende Jan Aling als viertal een enorme “goesting" toon­den. Smit won volgens het hem geeigende recept - een vlam­mende eindspurt - maar heeft vooral nu laten zien dat hij als het moet bijzonder sterk kan koersen. Reeds voor de start tot en met gespannen - kennelijk gierden hem de zenuwen door de keel - zat de Frisolrenner er steeds bij. Leidde hij de jach­ten toen Verbeeck, Allan, De Vlam, Janbroers, Schepmans en Rinkel en ook vervolgens Swerts, Zuiker, Karstens (lang alleen vooruit), kersverse wereldkampioen stayeren Cees Stam, Tino Tabak, Daan Holst - rijdt zijn prijsjes toch nog steeds bijeen - en de voor het laatst als prof actief zijnde Gerard Vianen knallende uithalen plaatsten. Theo Smit mag als beroepsrenner dan de voornaamst benodigde eigenschap - goed kunnen klim­men - missen, op eot vlakke kan hij veel. Nu Frisol-Gazelle­-Thirion als ploeg van het toneel verdwijnt, is niettemin te hopen dat deze coureur, die twee jaar terug met enorm veel brio twee ritzeges in de Tour de France won, toch elders onder­dak krijgt. Temeer nu hij na z'n ernstige knie-operatie in het voorjaar getoond heeft zoveel karakter te bezitten om opnieuw tot een „topper" uit te groeien.BRON: JAN BALDER

Beroepsrenners: 1. Theo Smit 100 km in 2.20.47, 2. Jan Aling, 3. Ko Hoogedoorn, 4. Nico Rinkel, 5. op 10 sec. Fons van Katwijk, 6. Jose de Cauwer (B.), 7. Frans Verbeeck (B.), 8. Roger Swerts (B.), 9. Tino Tabak, 10. Herman van Springel (B.), 11. Ben Janbroers, 12. Gerben Karstens, 13. Jan van Katwijk, 14. Jan Hordijk, 15. Gerrie van Gerwen, 16. Don Allan (Austr.), 17. Jan Breur, 18. Wim de Wilde, 19. Bennie Schepmans (B.), 20. Karl-Heinz Bohnen (Did.), 21. Jan Brinkman, 22. Gerard Kamper, 23. Wim de Ruiter, 2'4. Roelof Groen, 25. Piet de Jong, 26. Cees Stam, 27. Jan de Jong, 28. Rene Pijnen, 29. Nico Been, 30. Gerard Wesselius, 31. Daan Holst, 32. Roger Rosiers (B.), 33. Julien Stevens (B.), 34. Wim Prinsen, 35. Ton Zuiker, 36. Wil de Vlam, 37. Nidi den Hertog, 38. Gerard Vianen, 39. Andre Gevers, 40. Wout van den Berg.

Amateurs: 1. R. Smit 80 km in 1.46.56, 2. G. Pronk, 3. C. Moritz, 4. H. Meijn, 5. D. Groen, 6. J. Butter, 7. A. Jongejan, 8. F. van den Enden, 9. K. Zomer, 10. G. Ratterman, 11. M. Visser, 12. P. de Ruiter, 13. L. Hulzebos, 14. D. Helmerhorst, 15. P. Noy.

Veteranen-liefhebbers: 1. L. van de Berg 45 km in 1.06.15, 2. T. Krabbe, 3. R. Koppers, 4. K. van Duivenvoorde, 5. L. Hagman, 6. J. Wassen­berg, 7. H. Welp, 8. J. Pluimers, 9. J. Peetoom, 10. J. Koolhof, 11. R. de Vries, 12. W. van Dok, 13. A. de Groot, 14. N. Zaal, 15. G. Fennis.

 

AARDENBURG.(1977.05.08)

Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. J. Lepoeter, 3. G. Plieger, 4. J. Tolhoek, 5. H. Hoeke, 6. W. Tonder, 7. M. v. Brussel,  8. H. Uiterboo­gaart, 9. A. Wenneker, 10. W. Wielhouwer.

 

ACHT VAN BLADEL.(1977.08.14)

Spannend slot Acht van Bladel

HAN VAN LOON. lost Frank Moons in de laatste kilometer

De achttienjarige Han van Loon droomt niet van een grootse wielercarriere. Wanneer hij volgend jaar zijn diploma aan het atheneum heeft behaald laat hij zich onmiddellijk keuren voor de Koninklijke Marine want Van Loon wil gaan varen. Zelfs zijn goede prestaties in de wielrennerij tot nu toe kunnen hem niet van dit plan afbrengen.

In de Acht van Bladel, Nederlands oudste van stad tot stad­wedstrijd voor junioren, de race werd voor de 29e keer geor­ganiseerd, bewees de Oostbrabander nog eens terdege dat hij uit het goede hout is gesneden. Op minder dan een kilometer voor de finish ontdeed hij zich van zijn laatste concurrent, Frank Moons uit Helmond, derde in het nationals kampioen­schap in Merkelbeek. Zonder om te kijken reed Van Loon in een rush naar de finish, die hij ongeveer dertig meter eerder bereikte dan zijn verslagen tegenstander.

Eerder, op 20 kilometer van hat einde, had Van Loon onrust gezaaid in de kopgroep van zeven renners, die op 50 km voor de finish was ontstaan. Alleen Moons was bij machte geweest de demarrage waarmee Van Loon zich van zijn gezellen losmaak­te, te beantwoorden. Aanvankelijk zag het er naar uit dat ook Wiel Bouman en Theo Peeters, twee Limburgers, aansluiting zouden kunnen krijgen, maar met de haven in zicht strandde dit schip. Voor de drie anderen in de kopgroep, Hans Plugers de Brabantse kampioen, Gerrit Boer de verrassing van de dag uit Hilversum en Reno Kraaybeek, moesten het hoofd buigen en konden zelfs niet verhinderen dat ze door andere renners warden achterhaald.

Een van de anderen was Berrie Zoontjens uit Tilburg. Hij mag naast Van Loon de beste renner uit de koers worden genoemd. Al in het begin van de wedstrijd was hij bij een valpartij betrok­ken, maar maakte in no time zijn achterstand weer goed. Kort daarna moest hij voor eon defect van de fiets, maar ook nu reed de renner van Pijnenburg in een goede stijl en een snel­treinvaart terug naar de groep. In het verdere verloop van de strijd klonk zijn nummer herhaaldelijk door de microfoon van speaker Jaap Amels en werden de volgers geimponeerd door het rijden van deze Tilburger, die werkelijk een van onze groot­ste beloften mag worden genoemd.

De uitgave van de Acht van Bladel 1977 begon voor de noorderling Hoving uit Smilde wel zeer ongelukkig. In de karavaan was wat verwarring ontstaan omdat wedstrijdleider Jan Klip enkele minuten voor de start geen ontvanger bleek te hebben. Althans het apparaat was defect. Door het vele over en weer gepraat was het de wedstrijdleider en ook diens assistent ont­gaan dat Hoving in het geneutraliseerde gedeelte lek reed. In plaats van op de renner te wachten, gaf Klip even buiten Bladel het startsein en dat betekende voor de noorderling het vonnis. Een lot dat werd bezegeld toen hij drie kilometer na de start terecht kwam in een kluwen van renners die met moeder Aarde hadden kennisgemaakt. Gelukkig zonder ernstig letsel hoewel 'n vijftal coureurs een kruis over de wedstrijd kon makers, kwa­men anderen, o.w. Zoontjens, vrij gemakkelijk terug. Ook Jan Slendebroek slaagde daarin, al maakte hij gebruik van een „wilde volger", die zo “gedienstig" was de Drent aan zijn wagen vast te laten klampen. Peter Heuvel uit Amsterdam kwam alleen terug. Hij reed deze middag zeer gemakkelijk en in een vloeiende stijl.

Na Netersel, hier waren ongeveer dertig kilometer onder de wielen doorge- gaan, werd de eerste ontsnappingspoging genoteerd. Deze kwam op naam van Bouman uit Sittard, dit ter­wijl Zoontjens en Ron Snijders door pech werden achtervolgd, maar beiden slaagden erin terug te komen. In Reusel, na 36 km koers, kwam Slendebroek ten val en hij uitte zijn woede door zijn fiets hardhandig tegen de keien te smakken.

In gesloten gelederen begon het peloton aan de tweede omloop van 41 km. Rene Kraaybeek probeerde weg te springen, maar hij werd snel hierna gekortwiekt. Ook Hans Plugers, Gerrit Boer en Domien Evers kregen geen vrijheid van handelen. Ver­der dan 12 seconden konden zij niet wegkomen. Tonny Weber, Jan Raemaeckers en Kraaybeek sloten als eersten aan en toen Van Mulken en Broers erin slaagden bij te komen, reed ook het peloton het gat dicht. Het spel zat echter definitief op de wa­gen. De snelheidsmeter in de wagen, voortreffelijk bestuurd door de directeur van makelaarskantoor De Sleutel uit Elburg, wees bij herhaling zestig kilometer per uur aan en daar­door was elke poging bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

Toen het tempo even terugliep, 50 kilometer voor het einde, sprongen Peeters uit Beessel en Boumand uit Sittard weg. De twee Limburgers werden achterna gezeten door Van Loon, Kraaybeek, Plugers, Boer en Moons. Lemmens en Mensing trachtten het gat ook nog dicht te rijden, maar zij konden niet uit de greep van de groep geraken. De zeven vonden elkaar en hadden bij de tweede doortocht in Netersel 30 seconden voor­sprong op het peloton. Terwijl het grote peloton verbrokkelde en het tot een volggroep van ruim dertig renners kwam, ver­grootten de leiders hun voorsprong. Achtendertig seconden eerder dan de rest begonnen ze aan de laatste ronde. Met nog dertig kilometer te doen in Vessem, was deze voorsprong al

vergroot tot 50 seconden en er werd kort hierna een minuut genoteerd toen Berrie Zoontjens, in gezelschap, van Van Horik, Heuvel en Lammertink aan de achtervolging begon. In de kop­groep kwamen enkele renners niet of nauwelijks op kop en toen Van Loon in de omgeving van Middelbeers demarreerde, moes­ten Plugers, Boer en Kraaybeek het hoofd buigen. Van Loon had nu al zijn duivels ontbonden en alleen Frank Moons kon hem bijbenen. De groep gelosten werd in de achtervolgende groep opgenomen, maar de leiders werden niet meer verontrust. In de laatste kilometer sloeg Van Loon andermaal toe en won verdiend.

Junioren: 1. H. van Loon (Mill) 123 km in 2.58.27, 2. F. Moons (Hel­mond), 3. op 45 sec. F. Laureijssens (Zundert), 4. Th. Peeters (Maas­bracht), 5. N. Mensing (Poeldijk), 6. R. Snijders (Zwanenburg), 7. B. Zoontjens (Tilburg), 8. W. Bouman (Sittard), 9. P. Heuvel (Amster­dam), 10. H. Plugers (Eindhoven), 11. J. van Hoydonk (Zundert), 12. M. van Dijk (Someren), 13. M. Kraaybeek (Roosendaal), 14. G. Groene­wegen (Amsterdam), 15. R. van IJzendoorn (Tiel), 16. J. Broers (Maartensdijk), 17. E. van Horik (Lierop), 18. M. van Mourik (Rotter­dam), 19. G. Wittenberg (Schaijk), 20. H. Kox (Veldhoven), 21. R. Seuntiens (Bladel), 22. T. Weber (Best), 23. L. van Laere (Haarlem), 24. H. Lammertink (Wierden), 25. R. Versluis (Utrecht).

 

ACHTMAAL.(1977.04.10)

Amateurs: 1. L. v. Vliet, 2. M. Jacobs, 3. F. Pirard, 4. J. v. Tilborg, 5. J. Jonkers, 6. G. Minneboo, 7. A. v. Peer, 8. A. Verstijlen, 9. W. Bosch, 10. A. v. Bragt.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. C. Kuijster­mans, 3. G. Groenewegen, 4. J. v. Meer, 5. P. Heeren, 6. L. Groen, 7. M. v. Vlimmeren, 8. H. v. Lent, 9. J. Thijs, 10. J. Valentijn.

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2 K. v. Oosten-Hage, 3. T. Fopma, 4. B. v. d. Spiegel-Hage, 5. M. Lagerlof, 6. G. Knetemann-Donker, 7. N. v. Vliet, 8. B. v. IJken, 9. A. Weeghberg, 10. W. Kwantes.

 

ALKMAAR.(1977.08.22)

Amateurs: 1. M. Taverne, 2. A. Koster, 3. M. Visser, 4. M. Schoen, 5. R. Haller, 6. K. Mo­lenaar, 7. H. Langerlis, 8. H. Buis, 9. D. Zee­man, 10. D. Groen.

Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. E. de Vos, 3. W. v. Dok, 4. A. de Groot, 5. H. Roos, 6. R. Duin, 7. J. Vroom, 8. H. Welp, 9. A. Eriks, 10. J. Barens.

 

ALMELO.(1977.04.30)

Amateurs: 1. J. Huisjes, 2. H. Snoeijink, 3. J. Lammertink, 4. H. Stamsnijder, 5. H. Pon­steen, 6. J. Olde Meule, 7. D. v. Egmond, 8. N. Hilberink; 9. W. Albersen, 10. P. v. d. Knoop.

Liefhebbers: 1. G. Huisjes, 2. P. Schefer, 3. J. Pluimers, 4. T. Kroeze, 5. G. Golbach, 6. D. Glas, 7. R. Oosterveld, 8. M. Sprakel, 9. C. Mijerink, 10. J. Boode.

Junioren: 1. H. Lanimertink, 2. J. Drost, 3. E. Dorgelo, 4. J. Scheper, 5. G. Dolfsma, 6. H. Boom, 7. A. Hoogeveen, 8. P. Steyn, 9. G. Rolle, 10. B. Gankema.

Nieuwelingen: 1. S. de Vos, 2. A. v. d. Horst, 3. J. Schipper, 4. J. Robbe, 5. E. Steyn, 6. F. Nijhuis, 7. M. Steyn, 8. P. Caaxels, 9. J. Sauer, 10. G. Teunis.

Veteranen: 1. B. Boom, 2. W. Dieperink, 3. R. Hendriks, 4. H. Scheuten, 5. K. Laphor, 6. B. Schuurman, 7. W. Hulskamp, 8.. A. Gerritsen, 9. A. Scheppink, 10. A. Prins.

 

ALMELO.(1977.09.09)

Amateurs: 1. W. Albersen, 2. H. Snoeijink, 3. U. Burback (W.-Dld.), 4. A. Hassink, 5. N. Hilberink, 6. A. Veelens, 7. R. Hassink, 8. T. de Lange, 9. J. Ribbers, 10. D. v. Egmond.

Nieuwelingen: 1. G. Teunis, 2. E. Roelofs, 3. R. Scheppink, 4. S. Marens, 5. D. Pots, 6. J. Arends, 7. H. Emens, 8. F. de Jonge, 9. F. Nii­huts, 10. E. Steijn.

 

ALMERE.(1977.05.20)

Liefhebbers: 1. P. Nieuwenhuis, 2. J. Hup, 3. R. de Vries, 4. L. Suiker, 5. G. Marquerink, 6. E. de Vos, 7. A. Kalee, 8. G. Steinbach (Duits­land), 9. T. v. Duuren, 10. J. Porsius.

 

ALPHEN AAN DE RIJN.(1977.07.06)

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. H. Winkel, 3. G. Solleveld, 4. J. v. Wijk, 5. M. Mulder, 6. P. de Groot, 7. R. Moorman, 8. W. v. d. Burgh, 9. M. v. Spronsen, 10. M. Lexmond.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. J. de Bruin, 3. A. de Jong, 4. P. Damen, 5. H. v. Rossem, 6. P. Schroen, 7. R. Smits, 8. H. v. Lent, 9. R. v. Waard, 10. J. de Bruin.

 

ALPHEN AAN DE RIJN.(1977.08.07)

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. H. v. Piere, 3. J. de Bruin, 4. T. v. d. Valk, 5. B. Jouvenaar, 6. A. Kraan, 7. B. Verhagen, 8. K. Brandse, 9. W. v. Montfoort, 10. B. Maas.

Dames: 1. Tr. v. d. Plaat, 2. B. v. d. Spiegel­-Hage, 3. G. Knetemann-Donker, 4. N. v. Vliet, 5. K. v. Oosten-Hage, 6. W. Kwantes, 7. M. Brinkhoff, 8. M. Lagerl6f, 9. I. Trompert-Paul, 10. A. Riemersma.

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. K. Tolhoek, 3. J. v. Geest, 4. S. Koever- mans, 5. F. Cornelisse, 6. H. Buis, 7. C. Kouwenhoven, 8. T. v. Her­werden, 9. H. Hoek, 10. T. v. Gulik.

Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. T. Koop, 3. A. de Groot, 4. G. Koop, 5. J. v. d. Eiik, 6. W. Hofstede, 7. K. Teeuwen, 8. R. Koppers, 9. T. v. Duuren, 10. K. Duivenvoorden.

 

AMERSFOORT.(1977.05.22)

Amateurs: 1. R. Hassink, 2. P. Zijerveld, 3. D. Willigenburg, 4. J. Tijdink, 5. G. Verwaayen, 6. W. v. Montfoort, 7. E. Geserick, 8. B. Groen, 9. Th. de Rooy, 10. J. v. Elburg.

Liefhebbers-veteranen: 1. J. v. d. Brug, 2. G. Marquerink, 3. G. Plieger, 4. K. Bokma, 5. W. Felix, 6. W. Kuiper, 7. J. Bosker, 8. F. Ver­linden, 9. R. Nanninga, 10. R. Oosterveld.

 

AMERSFOORT.(1977.06.21 T/M 06.24)

Amateurs, le avond: 1. P. Noy, 2. H. de Boer, 3. P. Nederlof, 4. J. Nederlof, 5. B. v. d. Broek, 6. J. Sandbrink, 7. C. Leunis, 8. H. Dljkstra, 9. J. Moesker, 10. P. Galloway (Engeland).

Amateurs, 2e avond: 1. J. Nederlof, 2. B. v. d. Broek, 3. J. Sandbrink, 4. P. Nederlof, 5. D. Brooksly (Engeland), 6. E. Smit, 7. P. Zljer­veld, 8. D. Willigenburg, 9. R. Rabe, 10. A. Breedijk.

Amateurs, 3e avond: 1. M. Visser, 2. W. Pater, 3. J. de Ruiter, 4. H. de Boer, 5. D. Willigen­burg, 6. G. Taylor (Engeland), 7. J. Nederlof, 8. D. Hunt (Engeland), 9. R. Wilson (Enge­land), 10. H. Dljkstra.

Amateurs, 4e avond: 1. J. Sandbrink, 2. D. Brooksly (Engeland), 3. J. Nederlof, 4. R. Oskam, 5. C. Leunis, 6. D. Willigenburg, 7. J. Klomp, 8. J. Hunt (Engeland), 9. G. Nederlof, 10. P. Galloway (Engeland).

Amateurs, eindstand: 1. J. Nederlof, 2. J. Sandbrink, 3. H. de Boer, 4. D. Willigenburg, 5. D. Brooksly (Engeland), 6. P. Nederlof, 7. H. Dljkstra, 8. R. Oskam, 9. P. Noy, 10. E. Smit.

 

AMERSFOORT.(1977.09.11)

Liefhebbers: 1. K. Duivenvoorden, 2. R. de Vries, 3. T. Degeling, 4. H. Passe, 5. A. de Groot, 6. A. v. d. Lans, 7. F. v. d. Helder, 8. K. Teeuwen, 9. G. Plieger, 10. H. Brinkhoff.

Veteranen vanaf 44 jaar: 1. F. Rabe, 2. J. Jon­ker, 3. G. de Jager, 4. E. Harmeling, 5. N. Regter, 6. J. Schipper, 7. G. Ruttenberg, 8. J. Willemse, 9. C. v. Dongen, 10. G. Brouwer.

Veteranen tot 44 jaar: 1. A. Veenendaal, 2. P. Berrens, 3. L. Hagman, 4. H. Hoek, 5. B. Boom, 6. B. Solaro, 7. J. Koolhof, 8. J. Dek­ker, 9. F. Scheuten, 10. R. Hendriks.

 

AMERSFOORT.VIERDAAGSE.(1977.06.21 T/M 06.24)

JOS NEDERLOF de uitblinker in de Amersfoortse vierdaagse

De internationale avondvierdaagse van Amersfoort, het jaar­lijkse pronkstuk van de AR en TC De Pedaalridders, werd dit jaar volledig beheerst door de Maarssense wielerfamilie Neder­lof. De vier broers Ab, Jos, Piet en Gijs wonnen vrijwel alles wat er te winnen was, hier was geen kruit tegen gewassen. Nu hadden ze ook geen al te grote tegenstand, het veld was niet sterk en er reden teveel renners die zo maar te hooi en to gras een avondje kwamen. De organiserende vereniging kampt nl. met het aantal inschrijvingen, waardoor ook renners voor een dag werden gecontracteerd. Zo iets werkt echter storend.

Peter Noy won de eerste etappe voor Harrie de Boer en Piet en Jos Nederlof. Maar al in de tweede etappe kwam Jos Neder­lof opdraven, won ook voor Bert van de Broek en Jan Sand­brink. Jos Nederlof nestelde zich in het geel, op de hielen ge­zeten door Bert van de Broek, die echter de resterende twee avonden niet meer kwam opdagen en zich ging voorbereiden voor het rationale kampioenschap. Zo zat Jos Nederlof in een fauteuil. Martin Visser won de derde etappe fraai, maar het was de enige keer dat hij aan de start venscheen. Jos Nederlof verzamelde met zijn zevende plaats voldoende punten voor het eindklassement. Jan Sandbrink tenslotte won de laatste etappe van de vier man sterke kopgroep; zijn directe belagers waren Dave Brooksly, alweer Jos Nederlof en Robert Oskam.

Maar voor Jos Nederlof was er geen enkel gevaar, Jan Sand­brink volgde hem naar de tweede plaats in het eindklassement. Veel strijd was er overigens niet, kan ook niet anders wanneer er zoveel wijzigingen in het veld zijn. Grote pechvogel Eric Geserick, die de eerste twee avonden plat reed, de derde avond naar de Grote Prijs van Amsterdam trok en toen maar of liet weten. BRON: HANS VAN DE KAMP

De eindstand: 1. Jos Nederlof, 2. Jan Sandbrink, 3. Harrie de Boer, 4. Dick Willigenburg, 5. Dave Brooksly, 6. Piet Nederlof, 7. Hennie Dijkstra, 8. Robert Oskam, 9. Peter Noy, 10. Evert Smit, 11. J. Hunt, 12. Jan Moesker, 13. Gerard Ratterman, 14. Gijs Nederlof, 15. Arie Breedlik, 16. A. de Jager, 17. R. Taylor, 18. Wim Geerdink, 19. R. Wilson, 20. Theo Noy.

 

AMSTEL GOLDRACE.(1977.04.09)

Nederlanders troef

1 JAN RAAS

2 GERRIE KNETEMANN

3 HENNIE KUIPER

4 JOS SCHIPPER

In boeiende finale had Jan Raas meer kwaliteit

Enorme publieke belangstelling

In de pikante finale van de bijzonder veel bekijks trekkende Amstel Goldrace zat in de bagage van de Frisol-Gazelle-Thirion aanvoerder Jan Raas inderdaad de meeste kwaliteit; de capaciteiten van de Zeeuw - althans op deze zaterdag op de Limburgse wegen richting Meerssen - waren fijner en scherper dan die van de T.I.-Raleigh-renners Gerrie Knetemann en Hennie Kuiper, een trio dat op kop kwam nadat de dappere Jos Schipper op de Valkenburgse Daalhemmerweg iets in zijn benen voelde kriebelen, om even later op de Cauberg (nog 14 km koers) te worden afgehaakt. Moedig ging Jos Schipper door, om een kilometer of zes voor het spandoek door Francesco Moser, Freddy Maertens en, Roger de Vlaeminck te worden vervoegd, om met die grote mannen mee door te gaan en om op de Meerssense Juliana- laan het Nederlandse succes te completeren door voor deze vedetten over de lijn te flitsen, aldus een pracht vierde plaats innend, zulks nadat hij de beslissende attaque had geetaleerd.

Toen de Cauberg het drietal Raas, Kuiper en Knetemann de leiding in handen gaf, werd in de volgerskaravaan zeer zeker nog aan een remonte van de cracks, van Maertens, Moser, De Vlaeminck etc. gedacht. Evenwel bleef die totale terugkner ditmaal uit, wel kwamen Moser, Maertens, De Vlaeminck en Schipper dicht in de buurt van de vluchters, maar de voornaamste rollen, resultaten en prijzen kwamen met veel flair in het bezit van de drie Amstel Goldrace editie 1977 generaals. Nadat Jos Schipper op de Cauberg zijn gezellen moest laten gaan, ontspon zich tussen Vilt (217 km) en de aankomst (230 km) een werkelijk boeiend en enerverend duel, een voortdurende kamp tussen de eenling Jan Raas en de beide T.I.-Raleigh oppo­nenten, een pikant gevecht dat door de Frisol-Gazelle-Thirion vedette met glans in zijn voordeel werd beslist. Opmerkelijk die kracht, die attentie en die pure coureurs­kunde van Jan Raas, want in deze attractieve en niveau hebbende finale demarreerden Hennie Kuiper en Gerrie Knetemann om beurten. Keer op keer was Jan Raas present, heel frappant dat die herhaalde inspanningen geen sporen nalieten.

Hoe fel de porren van de Raleigh's ook waren, met een schier verbluffend gemak herstelde de eenling zonder dralen de slagorde. Intussen waren Godefroot, Merckx, Beon, Poulidor, Van Springel en Thurau achterop geraakt, hadden dus Maertens, Moser en De Vlaeminck moe­ten laten gaan. In Berg (219 km), rond Maastricht (224 km) en Rothem (228 km) nog immer dat geschetst duel, die strijd om de macht tussen Kuiper, Knete­mann en Raas.

In Meerssen aanvankelijk een soort sur­place, het was alsof drie sprinters positie. gingen kiezen. Wie ging de spurt inzet­ten? Hennie Kuiper pakte de koe bij de horens, op dat moment mogelijk de enige oplossing. Knetemann zat aan het wiel van Raas. Een knetterend slotgalop scheen in het vat te zitten. De afwikke­ling was geheel anders: verbluffend ge­makkelijk won Jan Raas. Hij was twee lengten voor Knetemann aan de streep.

Een imposante victorie, Raas tweede zege in een klassieker. Na Milaan-San Remo, toen hij op de Poggio toesloeg en stand hield, triomfeerde Raas - na de finale te hebben beheerst - met grote klank in de hoog aangeslagen Amstel Goldrace, in korte tijd uitgegroeid tot een echte internationale topper, tot een beschermde A-klassieker, tellend voor de Super Prestige Pernod en de Wereldbeker Merkenploegen, dankzij de aanpak, de inspanningen (ook relaties) en de wilskracht Van Herman Krott, de grond­legger en technische leider van deze zware race, een koers die door traject, orga­nisatie, deelnemersveld en allure alge­mene erkenning kreeg. Voor Amstel een weergaloos succes, ook zeer zeker een effectief reclame-object, ogenschijnlijk een dure zaak, toch beslist indringender (hot aantal kijkers kan gerust op een kwart miljoen worden geschat) en goed­koper dan b.v. spotjes op de beeldbuis. Meerdere instanties en lieden deden weer hun best om de Amstel Goldrace te doen slagen. Naast Herman Krott willen we twee workers apart opsommen, twee Am­stel-Heineken mensen: de heren Marcel Eyck en Robert Elfrink.

De bereids gereleveerde slotfase wiste, gelukkig, de matte aanhef en hot ietwat grauw aandoende middenstuk uit. Het totaalbeeld was minder florissant dan deze balans op vorige edities slaande. Het duurde te lang voordat echt vuurwerk werd afgestoken, zelfs de ge­vreesde Keuteberg (stijging 20%) bracht geen ravage teweeg. Althans niet in de voorste gelederen, wel afvallers bij de vleet, ook een vlucht die vermeldenswaard was, al bleven die uit­lopers - mede lettend op het stijgen en klimmen, op die kron­kelingen, die bochten, de smalle wegen en vul maar in - bin­nen de greep van de mannen die alle grote koersen gestalte geven en het verloop van die grote koersen bepalen. Hoe vaak we de Fransman Loth (Lejeune-BP) zijn tegengekomen, weten we niet: Loth loste al op de Schievenersberg (36 km), kwam  bij, werd afgehaakt, keerde terug, reed lek, vervoegde zijn voorgangers, om na 50 km (Humcoven) zijn taak als geeindigd te beschou- wen. Na circa 70 km de Keuteberg, waar een enorme menigte de hoofdmacht gesloten zag voorbij trekken. Daar ook een valpartij, renners die te voet naar boven gingen met de fiets aan de hand of op de schouders. Even tevoren (Cauberg) zagen we een bord met Forza Moser; in Vilt (tweede doorkomst na 183 km) was die aanmoediging voorts van bet spontane Viva voorzien. Jan Raas leidde de beklimming van de Keute­berg, waarop 23 man werden gelost en die (78 km koers) door de Fromberg wordt gevolgd. Hier reed Bernard Thevenet lek, zou aansluiten en vervolgens (evenals in de 4-Daagse van de Westkust en de Waalse Pijl) opgeven, na eerst tegen een achterstand van 1.30 min. te hebben opgekeken.

Voor de Fromberg zes leiders: Van den Haute, Rottiers, Gut­teriez, Rouxel, Lubberding en Laurent. Voorsprong op de Gul­penerberg (ook hier duizenden en duizenden) 50 sec.; 40 sec. op de Koning van Spanje en hier werd Van Gerwen losgereden. De sliert was verbrokkeld; de uitlopers werden door de hoofd­macht (40 leden) gevolgd, op 250 meter 44 knapen, op 6 min. 12 achterblijvers. In 3 uur werden 117 km afgelegd, toen staak­ten Medhurst, Fuchs en Lalouette. Los Gerard Vianen en Ludo van der Linden, het “huiswaarts" keren was nu aan de orde van de dag. Na 125 km hadden de zes 1.25 min., in Trintelen 45 sec. Van den Haute verzette het meeste werk, Fedor den Hertog moest een toontje lager zingen, werd afgehaakt, deed zijn verlies teniet, moest weer naar de achterhoede, ging moe­dig door. Na 152 km 1.35 min, winst voor de zes, voor de klim in Mheer 2.10 min., na 182 km 2.25 min. En hier een portie lichte sneeuw, „dans" dat de pret niet kon verstoren want overigens was het best fietsweertje. De voorsprong werd 2.50 min. (Vilt) en toen brak het lint finaal. In Sibbe werden de Frisol-gelederen gedund: Paul Wellens, Wilfried Wesemael en Cees Priem stapten af. De leiders pas­seerden Oud-Valkenburg met een voor­sprong van 2.05 min.,, hadden nog 50 sec. aan de voet van de Keuteberg (tweede beklimming) na 190 km. Op kop van de jagers toen Maertens, Merckx, Thurau, Raas, De Vlaeminck, Knetemann, Kui­per, Moser. De leiders namen de From­berg met 25 sec. winst, achterna gezeten door 47 man. Na 200 km koers werden de zes gegrepen en alles was ter “herdoen". Nu demarrages, nu was het lossen sche­ring en inslag.

Na 205 km lokte Jos Schipper_ - naar later zou blijken - de beslissende vlucht uit, meteen present Gerrie Knetemann, op 50 meter Jan Raas en Hennie Kuiper. Kuiper en Raas kwamen bij Schipper en Knetemann. Weer wat sneeuwvlokjes. In Valkenburg 35 sec. ten faveure van Schipper, Raas, Kuiper en Knetemann, aan de voet van de Cauberg 45 sec. en daar werd Schipper aan zijn lot overgelaten.

De groten bekeken elkander. Eddy Merckx en Jos Bruyere (vooral Merekx) wilden werken, dit kon niet van Maertens worden gezegd. De winnaar van alles en nog wat keek de kat uit de boom, wilde kennelijk voor Merckx c.s. de kastanjes niet uit het vuur halen. Konden Kuiper, Knetemann en Raas buiten de greep blijven? Zij vochten als leeuwen, zij gaven alles. Achter hen deining. Maertens, De Vlaeminck en Moser haalden Schipper in, de rest was nabij. Alles was nog mogelijk. Vergeten was het weinig zeggend, eerdere verloop. Nu een tintelende kamp, boeiend. Boeiend blikkend op de komst van Maertens, Moser, De Vlaeminck en Schipper, op de ren van Godefroot, Merckx, Boon, Poulidor, Van Springel, Thurau. Natuurlijk deed Thurau (Kuiper en Knetemann gingen aan de leiding) geen kop. De drie leiders “knokten" onderling verbeten, emotioneel die strijd tussen de twee Raleighs en Raas. Jan Raas week geen moment, ving alle demarrages van Kuiper en Knetemann direct op. Kuiper ging, Raas present; Knetemann holde weg, bij hem kwam Raas en zo ging dit door. Kuiper en Knetemann konden Raas niet klein krijgen, konden hem niet verrassen, vermochten zijn moreel niet aan te tasten. Raas was de sterkste en de bests. Hij beheerste de situatie tot en met, won de spurt heel gemak­kelijk, behaalde een denderende en grootse overwinning.BRON: GERARD SILLEN.

Beroepsrenners: 1. J. Raas (Frisol-Gazelle) 230 km in 5.45.55, 2. G. Knete­mann (T.I.-Raleigh), 3._H. Kuiper (T.I.-Raleigh), 4. J. Schipper (Ebo) op 20 sec., 5, F. Maertens (Flandria), 6. R. de Vlaeminck (Brooklyn), 7. F. Moser (Sanson), 8. W. Godefroot (IJsboerke) op 44 sec., 9. E. Merckx (Fiat), 10. P. Won (Peugeot), 11. R. Poulidor (Mercier), 12. H. van Springel (IJsboerke), 13. D. Thurau (T.I.-Raleigh), 14. J. de Bruyere (Fiat) op 1.50 min., 15. M. Osler (Brooklyn) op 2.33 min., 16. G. Sibille (Peugeot), 17. J. Jacobs (IJsboerke), 18. G. Baronchelli (Scic), 19. K. Rotiers (Fiat), 20. Delcroix (Fiat), 21. J. van den Broucke (Peugeot), 22. E. Paolini (Scic), 23. W. de Geest (Brooklyn), 24. F. v. d. Haute (Ebo), 25. L. Leman (IJsboerke), 26. A. Cutierrez (Lejeune­BP), 27. B. Vallet (Mercier), 28. H. Lubberding (T.I.-Raleigh), 29. A. Dierickx (Macs), 30. O. Crepaldi (Brooklyn), 31. R. Poggiali (San­son), 32. C. Zoni (Brooklyn), 33. R. Marchetti (Sanson), 34. M. Pollentier (Flandria), 35. J. Zoetemelk (Mercier), 36. W. Panizza (Scic), 37. M. Laurent (Peugeot), 38. J. Baert (Frisol-Gazelle) op 3.48 min., 39. P. Perret (Mercier) op 3.52 min., 40. J. Aling (Ebo), 41. W. Milller (G. S. Kernel), 42. R. Schuiten (Lejeune-BP), 43. F. Bracke (Lejeune-BP), 44. C. Rouxel (Mercier), 45. T. Tabak (De Onderneming), 46. B. Biddle (Sanson), 47. L. Conati (Scic), 48. W. Riccomi (Scic), 49. F. den Her­tog (Friso-Gazelle) op 6.28 min., 50. P. Edwards (Sanson), 51. L. Mal­fait (Flandria), 52. L. Peeters (IJsboerke), 53. F. Plaza (Kernel), 54. A. Gevers (Lejeune-BP).

 

AMSTERDAM.BIJLMERMEER.(1977.04.17)

Amateurs: 1. J. de Nijs, 2. J. v. Tol, 3. J. Kieftenburg, 4. M. Taverne, 5. R. Borst, 6. R. Hassink, 7. M. Visser, 8. P. Ruiter, 9. G. Nederlof, 10. S. Snijder.

Nieuwelingen: 1. A. Goossen, 2. G. Buys, 3. P. Groenestein, 4. N. Wegkamp, 5. T. Giesner, 6. K. Tol, 7. M. Schippers, 8. B. Luyken, 9. W. Kroon, 10. J. de Boer.

Liefhebbers en veteranen: 1. L, v. d. Berg, 2. R. de Vries, 3. G. Marquerink, 4. T. Krabbe, 5. H. v. Leeuwen, 6. F. Schild, 7. J. Koolhof, 8. R. Nanninga, 9. J. Porsius, 10. J. Nooy.

 

AMSTERDAM.OSDORP.(1977.09.18)

Amateurs: 1. R. Borst, 2. M. Visser, 3. R. Smit, 4. M. Schoen, 5. P. Ruiter, 6. J. de, Nijs, 7. J. v. d. Putte, 8. C. Opdam, 9. P. v, d. Knoop, 10. A. Breedijk.

Junioren: 1. W. v. d. Burgh, 2. D. de Heer, 3. G. Visscher, 4. J. Gegeynse, 5. A. v. Asten, 6. R. Veerhuis, 7. R. Smits, 8. R. v. Waard, 9. A. Kamsteeg, 10. R. Nederlof.

Nieuwelingen: 1. W. Smit, 2. H. de Vries, 3. B. Luyken, 4. B. Schellinger- houdt, 5. H. v. Lachterop, 6. J. Imming, 7. R. Hacken, 8. T. Gieske, 9. R. Moorman, 10. J. de Boer.

 

AMSTERDAM.SLOTEN.(1977.08.28)

Veteranen: 1. Blokker, 2. Groot 3. Das (B.), 4. v. d. Bosch, 5. v. d. Flier, 6. Gulick, 7. Ka­lee, 8. Barens, 9. Hagman, 10. Bakvis.

 

AMSTERDAM.VONDELPARK.(1977.04.30)

Amateurs: 1. W. Gomes, 2. A. M. Breedijk, 3. N. Alles, 4. S. Fleetwood (Engeland), 5. M. Taverne, 6. J. v. d. Weide, 7. P. Ruiter, 8. J. v. d. Horst, 9. J. v. d. Weyden, 10. G. Ageme.

Junioren: 1. R. Steenman, 2. C. Roozendaal, 3. W. v. Keuk, 4.R. A. Pruys, 5. R. Janissen, 6. R. Post, 7. G. Groenewegen, 8. L. Groen, 9. H. Heine, 10. J. Schaap.

Nieuwelingen: 1. N. Wegkamp, 2. K. Tol, 3. W. Kroon, 4. H. v. Lachterop, 5. F. Nijssen, 6. H. Lukken, 7. C. Buys, 8. M. Schippers, 9. P. Vanacker, 10. R. Moorman.

 

AMSTERDAM-NOORD.(1977.05.19)

Nieuwelingen: 1. A. v. Laviere, 2. N. Weg­kamp, 3. B. Luyken, 4. B. Schellingerhoudt, 5. A. Harren, 6. R. Klabbers, 7. P. Pieters, 8. S. Vijzelaar, 9. Sj. Hoffer, 10. T. Gieske.

Veteranen: 1. K. Clerkx (Belgie), 2. W. v. Dolt, 3. N. Slingerland, 4. P. Leunis, 5. J. Koolhof, 6. J. Dekker, 7. L. Hagman, 8. J. Barens, 9. H. Hendriks, 10. F. Cornelisse.

Liefhebbers: 1. R. de Vries, 2. J. Hup, 3. E. de Vas, 4. P. Hoornstra, 5. F. Bakhuizen, 6. H. v. Leeuwen, 7. G. v. d. Lans, 8. K. Teeu­wen, 9. A. de Groot, 10. H. v. Pierre.

 

ANDIJK.(1977.05.30)

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. R. Kos, 3. G. Slot, 4. G. Oosterbosch, 5. P. Pennekamp, 6. H. Langerijs, 7. J. Kieftenburg, 8. W. Lup­pers, 9. M. Pronk, 10. J. Butter.

Nieuwelingen: 1. A. Harren, 2. J. v. Wijk, 3. R. Klabbers, 4. R. Rol, 5. R. Hacken, 6. J. Roozenburg, 7. A. v. Laviere, 8. B. Schel­lingerhoudt, 9. H. Lukken, 10. F. Reints.

Liefhebbers: 1. L. Suiker, 2. T. Degeling, 3. W. v. Dok, 4. H. v. Leeuwen, 5. H. v. Pierre, 6. A. v. d. Lans, 7., P. Leunis, 8. F. Bakhuisen, 9. J. Dekker, 10. M. Dekker.

 

APELDOORN.(1977.04.30)

Nieuwelingen: 1. G. v. d. Pas, 2. J. Hulzebos, 3. J. Koster, 4. H. Eemens, 5. H. Beute, 6. R. de Graaf, 7. T. v. Vliet, 8. R. Zeevalk, 9. P. Gerrits, 10. A. Brouwer.

Dames: 1. G. Knetenann-Donker, 2. A. Rie­mersma, 3. B. Habetz (Dld.), 4. T. v. d. Plaat, 5. H. Buitenhuis, 6. T. Fopma, 7. W. Kwantes, 8. B. v. IJken, 9. N. v. Vliet, 10. B. Meijn-Smit.

 

APELDOORN.(1977.06.19)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. H. Ponsteen, 3. M. Pluimers; 4. J. Nederlof, 5. J. Scholten, 6. R. Hassink, 7. A. Scheffer, 8. F. de Kinkelder, 9. E. Diekhof, 10. A. Kruyt.

Nieuwelingen: 1. J. Koster, 2. J. Hastings, 3. J. Schipper, 4. J. Hulsebosch, 5. A. v. Langen, 6. H. Havik, 7. W. v. d. Burgh, 8. T. Schol­tens, 9. N. Wegkamp, 10. P. Vogels.

 

APPELSCHA.(1977.07.12)

Amateurs: 1. J. Koops, 2. D. Timmer, 3. G. Schipper, 4. P. Noy, 5. L. Hulzebos, 6. C. Hais­ma, 7. A. Boskamp, 8. R. Akker, 9. D. Lolke­ma, 10. T. Zijlstra.

 

ARNHEM.CITY.(1977.04.30)

Amateurs: 1. Joop Ribbers; 2. Gerrit Mohlmann; 3. Frits Schur;

 

ARNHEM.MALBURGEN.(1977.07.17)

Liefhebbers en veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. W. Felix, 3. A. de Groot, 4. L. v. d. Berg, 5. H. Brinkhoff, 6. P. Keijzers, 7. G. Plieger, 8. R. Spaans, 9. J. de Boer, 10. N. Regter.

Nieuwelingen: 1. F. de Jonge, 2. R. de Graaf, 3. J. Schipper, 4. K. de Brons, 5. A. v. La­viere, 6. M. Lexmond, 7. J. Hulzebos, 8. A. Harren, 9. R. Kok, 10. R. Geutskens.

 

ARNHEM.PAASBERG.(1977.05.30)

Amateurs: 1. B. v. d. Stelt, 2. G. Roelofsen, 3. J. Sandbrink, 4. G. v. Gaalen, 5. E. Dickhof, 6. J. Groot-Boerle, 7. B. Groen, 8. F. Janssen, 9. J. Wagenaar, 10. E. Smit.

Junioren: 1. J. Broers, 2. H. Vonk, 3. F. Merts, 4. R. Horn, 5. S. v. Leijen, 6. R. v. IJzendoorn, 7. A. v. Aston, 8. M. v. DUk, 9. M. Mensing, 10. B. Vossebelt.

Liefhebbers-veteranen: 1. K. Bokma, 2. J. v. Hattum, 3. Th. de Waal, 4. H. v. Leent, 6. J. Rikken, 6. W. Felix, 7. H. Rossen, 8. A. de Groot, 9. J. Bergkotte, 10. A. Duijn.

 

ARNHEM.SCHAARSBERGEN.(1977.08.18)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. H. v. Dijk, 3. B. v. d. Stelt, 4. G. Mohlmann, 5. J. Wagenaar, 6. W. Kolks (Dld.), 7. J. de Boer, 8. B. v. d. Broek, 9. F. de Kinkelder, 10. E. Smit.

 

ASSENDELFT.(1977.10.01)

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. A. van Houwelin­gen, 3. M. Taverne, 4. G. St. Nicolaas, 5. K. St. Nicolaas, 6. B. Maas, 7. K. Brandse, 8. R. Borst, 9. J. de Goede, 10. B. Huveneers.

Dames: 1. A. Riernersnia, 2. K. van Oosten­-Hage, 3. M. Brinkhoff, 4. P. de Bruin, 5. W. Kwantes, 6. M. Bik, 7. T. v. d. Plaat, 8. T. Fopma, 9. J. Barnhorn, 10. K. Bakker-Vos.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. M. Mulder, 3. H. Akkermans, 4. P. de Groot, 5. R. Moor­man, 6. R. Hakken, 7. H. Zuiderwijk, 8. R. Beumer, 9. E. Wittekoek, 10. T. van Vliet.

 

AUSTERLITZ.(1977.06.16)

Veteranen: 1. J. Barens, 2. H. Buis, 3. W. v. Dok, 4. A. Tukker, 5. L. Hagman, 6. B. Boom, 7. H. Cornelisse, 8. A. Veenendaal, 9. F. Rabe, 10. T. v. d.Tol.

Liefhebbers: 1. A. Schoon, 2. A. de Groot, 3. O. 't Lam, 4. A. Ravensbergen, 5. K. Bokma, 6. K. Duivenvoorden, 7. R. Nanninga, 8. S. Meijn, 9. H. v. Herwaarden, 10. G. Plieger.

 

AVONDZESDAAGSE.IWAZ.(1977.06.06 T/M 06.11)

Triomf voor PIET FRANKEN in een roerige avondzesdaagse

De veertiende editie van de Internationale Wieler Avond Zes­daagse (IWAZ) leverde een triomf op voor Brabander Piet Franken. Al voor de finale, traditiegetrouw op de Scheveningse boulevard, wist de Bleu de Nil-renner zich vrijwel zeker van de eindoverwinning. In die laatste rit speelde Franken dan ook geen hoofdrol. Hij controleerde de koers, liet zich glimlachend zelfs nog dubbelen door thuiswinnaar Gerrit Pronk, maar be­klom later toch de hoogste trede van het erepodium.

Na een overigens roerige IWAZ, waarin het organiserende SOS diverse moeilijkheden niet bleven bespaard. Zonder nu meteen al te willen toegeven dat de zesdaagse „een aflopende zaak" is, constateerde voorzitter Jan in 't Veld dan ook terecht dat er in feite te weinig medewerking is van de diverse instanties om over een succes te kunnen praten. Het vinden van parkoer- sen, steun van gemeentelijke instanties en ook het beschermen van de data (nu waren er in Zuid-Holland alleen al diverse concur­rerende criteria) zijn een eerste vereiste om bij het vieren van het derde lustrum weer met plezier aan het werk te kunnen gaan.

Per etappe verliep de zesdaagse all volgt:

LEIDEN: Succes voor Wim Gomes. De Amsterdammer liep met Hagenaar Eric Waasdorp in bar slecht weer al na drie ron­den ver op de concurrenten uit. Hoewel ze beiden niet in bet slagen geloofden, spurtten ze toch om de zege. Die, hoewel Markthof-ploegleider Henk Plat nog met een petje in de zak naar de jurywagen stapte, natuurlijk naar de veel rappere Bleu de Nil-man ging. Een valpartij schakelde diverse renners uit het toch al niet imponerend peleton uit. Daarbij was ook win­naar 1976, de Duitser Roland Weissinger.

Amateurs: 1. Gomes 67 km in 1.42.67, 2. Waasdorp, 3. De Kleine, 4. Fran­ken, 5. Jouvenaar, 6. Van der Berg, 7. Rietveld, 8. Looyenstein, 9. Van de Toorn, 10. Kettenis.

LEYWEG - DEN HAAG: Vreugde en woede van Gerrit Pronk. De Scheveninger won de tweede rit, maar werd aanvankelijk niet opgenomen in het klassement omdat hij de eerste dag, zonder geldige reden, zou zijn afgestapt. Later zou zijn opgave wel worden geaccepteerd. Dat verdiende de solist ook. Ruim vijftig kilometer reed hij liefst vooruit.

Amateurs: 1. Pronk 80 km in 1.59.30, 2. Assmann (Duitsland), 3. Van der Berg, 4. Kettenis, 5. Franken, 6. De Kleine, 7. Jouvenaar, 8. Weis­singer, 9. Morgan, 10. Waasdorp.

Klassement: 1. Pronk, 2. Franken, 3. De Kleine allen 15 pnt.

LOOSDUINEN: Weer een nieuwe leider. Hagenaar Henk van der Berg eindigde all vijfde en dat was voldoende om de eerste positie in het klassement te bezetten. Dagwinnaar: een andere Hagenaar, Joop Kettenis, de snelste van elf koplopers. Die groep ontstond overigens pas nadat Pronk (met Duitser Stodal en Jouvenaar) tevergeefs had geprobeerd opnieuw af­stand te nemen van de hoofdmacht.

Amateurs: 1. Kettenis, 2. Langeveld, 3. Arnold (Eng.), 4. Weber, 5. v. d. Berg, 6. Weissinger, 7. Van Vliet, 8. Vermeulen, 9. Rietveld, 10. Jouvenaar. Klassement: 1. v. d. Berg 19 pnt., 2. Kettenis, 3, Franken.

Ploegen: 1. De Markthof, 2. Vrolijk, 3. Batavus.

ZUIDERPARK - DEN HAAG: Piet Franken nam de leiding in handen. Weliswaar reed Markthof-man Ton van der Valk naar de ritwinst, maar vlak na hem bekroonde Franken zijn aanval op de trui. Zeven renners ontsnapten. Langeveld, Carey en Riet­veld verloren het contact, maar Van der Valk, Franken, Stodal en Van der Lugt handhaafden zich. Pronk vertrok niet. Hij prefereerde Hummelo's Gentlemenrace.

Amateurs: 1. Van der Valk, 2. Franken, 3. Stodal, 4. Van der Lugt, 5. Rietveld, 6. Jouvenaar, 7. Doyle (Eng.), 8. Van der Weijden, 9. Dijk­huizen, 10. Vinkeles.

Klassement: 1. Franken 29 pnt., 2. Van der Berg 19 pnt., 3. Kettenis 18 pnt. Ploegen: 1. De Markthof 101, 2. Batavus 89, 3. Bleu de Nil 82.

TERNEUZEN: Het uitstapje naar Terneuzen bracht geen IWAZ-succes. Van de 40 bij de zesdaagse betrokken renners die daar deelnamen aan het Zeeuwse criterium, haalden er slechts tien de eindstreep. Konings won voor Looyenstein. Franken ver­stevigde zijn positie.

Amateurs: 1. Honings, 2. Looyenstein, 3. Van Meer, 4. Weissinger, 5. Aarts, 6. Kettenis, 7. Franken, 8. Pronk, 9. Van 't Geloof, 10. Van der Valk. Klassement: 1. Franken 36 pnt., 2. Kettenis 26 pnt., 3. Van der Valk 20 pnt. Ploegen: 1. De Markthof 116, 2. Batavus 105, 3. Bleu de Nil 99.

SCHEVENINGEN: Revanche voor Pronk. Regen en wind deer­den hem niet. Gerrit won de finale, die Joop van Vliet gezicht gaf. Met hem mee gingen Pronk, Stodal en Post. Pronk's krach­ten reikten het verst. Franken vond het, op zeker rijdend, best.

Amateurs: 1. Pronk, 2. Stodal, 3. Van Vliet, 4. Post, 5. Rietveld, 6. Lange­veld, 7. Van der Toorn, 8. Gompen, 9. Van der Berg, 10. Dijkhuizen.

Eindklassement: 1. Franken (Ooterhout) 36 pnt., 2. Stodal (West­Duitsland) 27 pnt., 3. Rietveld (Rotterdam) 26 pnt., 4. Kettenis (Den Haag) 26 pnt., 5. Van der Berg (Den Haag) 21 pnt., 6. Jouvenaar (Den Haag) 20 put., 7. Van der Valk (Voorschoten) 20 pnt., 8. Weis­singer (Wet-Duitsland) 17 pnt., 9. Langeveld (Lisle) 15 pnt., 10. De Kleine ('s-Gravendeel) 15 pnt.

Ploegenklassement: 1. Batavus, 2. De Markthof, 3. Bleu de Nil.

 

AXEL.(1977.05.31)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2, J. Kettenis, 3. A. v. d. Bunder, 4. W. Jeremiasse, 5. T. Fase, 6. P. Franken, 7. A. Polak, 8. W. de Wilde, 9. K. Fiktorie, 10. W. v. Helvoirt.

 

AXEL.(1977.07.21)

Amateurs (achter dernies): 1. W. de Waal, 2. W. v. Helvoirt, 3. M. Vaarten (B.), 4. M. Bur­ton (Jamaica), 5. P. Franken, 6. A. v. d. Bun­der, 7. G. Minneboo, 8. M. Pronk, 9. W. West­dorp, 10. C. v. Dongen.

Nieuwelingen: 1. A. de Maesschalck, 2. G. Walstock, 3. J. Hanegraaf, 4. H. Havik, 5. C. Lazeroms, 6. H. Akkermans, 7. J. v. Vliet, 8. J. Laurets, 9. P. Meerburg, 10. L. de Bruyn.

 

BAARLO.(1977.08.11)

Amateurs: 1. E. Visschers, 2. N. Paas, 3. P. Winnen, 4. H. Geerkens, 5. W. Wanders, 6. M. v. d. Velden, 7. T. Verstappen, 8. W. Wilms, 9. J. Baadjou, 10. M. v. Berlo.

Junioren: 1. A. Wijnands, 2. R. Motke, 3. P. Dekkers, 4. H. v. d. Weerden, 5. F. v. Bakel, 6. W. Bouman, 7. B. Franssen, 8. P. Gulikers, 9. J. Pluta, 10. M. Teunissen.

Nieuwelingen: 1. G. Walstock, 2. W. Gelissen, 3. H. Senden, 4. J. Paumen, 5. J. v. d. Meer, 6. P. Harings, 7. W. Demandt, 8. A. Roberts, 9. P. Jacobs, 10. H. Collard.

 

BADHOEVEDORP.(1977.08.20)

Amateurs: 1. M. Visser, 2. D. Groen, 3. B. Maas, 4. A. Rotteveel, 5. R. Smit, 6. H. Ja­cobs, 7. R. Bessems, 8. C. v. Bijnen, 9. J. v. d. Weide, 10. A. Stuyvesant.

Junioren: 1. S. Snijders, 2. R. Lemmens, 3. P. Hofland, 4. R. Smits, 5. J. v. Asten, 6. A. Kamsteeg, 7. A. Lugtenburg, 8. R. Nederlof, 9. W. v. Rijswijk, 10. F. Dreyer.

Nieuwelingen: 1. J. v. Wijk, 2. E. Wittekoek, 3. F. Loumers, 4. G. Honingh, 5. R. Hakken, 6. B. Luyken, 7. P. de Groot, 8. J. Soek, 9. H. de Vries, 10. B. Schellingerhoudt.

 

BARENDRECHT.(1977.07.30)

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. F. Brand, 3. J. Kuiken, 4. W. Betz, 5. J. Zuijdweg , 6. J. v. Veen, 7. H. Lunenburg, 8. M. Huizinga, 9. G. Mak, 10. J. v. Driel.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. H. de Vries, 3. J. Lammerts, 4. H. Zuider- wijk, 5. M. Mul­der, 6. W. v. d. Burgh, 7. H. Akkermans, 8. R. Geutkens, 9. A. Goossen, 10. G. Solleveld.

Junioren: 1. J. Broers, 2. A. v. Asten, 3. P. Damen, 4. P. Liefaard, 5. R. Sntjders, 6. R. Smits, 7. A. de Jong, 8. W. v. Rijswijk, 9. J. de Bie, 10. S. v. Leven.

 

BARENDRECHT-SMITSHOEK.(1977.06.16)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. W. v. Steenis, 3. G. de Wit, 4. G. Mak, 5. P. Fran­ken, 6. P. Versteeg, 7. W. Bosch, 8. T. Griep, 9. D. Willegenburg, 10. H. v. Geffen.

Liefhebbers: 1. M. v. Brussel, 2. W. Brouwers, 3. P. Stout, 4. H. Brinkman, 5, J. v. Geest, 6. J. den Hartigh, 7. A. Wemmekes, 8. S. v. Dongen, 9. R. v. d. Heijden, 10. H. Uitten­bogaart.

 

BATAVUS LENTERACE.(1977.03.19)

Tineke Fopma klopt wereldkampioene Keetie van Oosten-Hage

Toch een grote surprise aan het slot van de Batavus Lenterace. De “kleine" Ronde van Zuid-Holland, waarmee ook de dames het wegseizoen 1977 hebben ingezet, kreeg een verrassende winnares. Want tipte iedereen op de draagster van de regen­boogtrui Keetie van Oosten-Hage, het werd haar voorgangster, de tegenwoordig in het Zuidhollandse Sommelsdijk wonende Tineke Fopma. In de laatste tweehonderd meter naar de finish in Loosduinens Willem III-straat klopte de Friese Batavus­rijdster haar Zeeuwse concurrente gedecideerd.

Eerlijk gaf Keetie ook toe: „Ik had geen macht meer. Ze was net even sterker. Al had ik natuurlijk onderweg al wel veel werk opgeknapt. En: vergiste ik me knap in de laatste 500 meter. Het was toch nog verder dan ik verwachtte. Ik viel gewoon stil."

Waarmee Tineke Fopma's knappe prestatie niets minder mag worden gewaardeerd. Want ook zij schuwde in de slijtageslag door het Westlandse kassengebied de arbeid niet. Een, door het sombere weer (regen en wind) wederom buitengewoon lastige opgave, die door Batavus gesteunde koers. Zeker voor Henny Buitenhuis-de Jong en Marian Bik, die bovendien nog in de eerste kilometers met pech af te rekenen hadden. Van de jonge dochter van sloper Leen Bik was het dan ook een nieuw bewijs dat zij “eraan" komt, dat ze in de finale nog een belangrijke rol kon spelen.

Magda van de Doel meldde zich in Delft als eerste aanvalster. Het hoge tempo dat de Beck's Bier-ploeg het peloton voor­schotelde, had toen overigens al de nodige slachtoffers ge­maakt. In Maasland (na 20 km) nam Anne Riemersma het initiatief, maar later zou zij met een bescheiden klassering tevreden moeten zijn.

Vlak voor de Maasdijk zorgden immers zeven dames voor de beslissende vlucht. Tineke Fopma, Keetie van Oosten-Hage, Truus van der Plaat, Nita van Vliet, Willy Kwantes, Marian Bik en Marijke Lagerlof namen voorgoed afscheid van de hoofdmacht. Voor de Klaaswaalse sprintkampioene eindigde die vlucht met een leegsissende tube. De andere zes gingen door. Hadden 10 km voor de finish nog maar twaalf seconden over van hun winst, maar bouwden die voorsprong toch weer uit tot een halve minuut.

In die finale probeerde Marian Bik het nog alleen. Een ont­wikkeling die Keetie's goedkeuring niet kreeg. Toch kostte ook die jacht haar de energie die ze dan op de meet te kort zou komen. Truus van der Plaat, Nita van Vliet, Willy Kwantes en Marian Bik hield de draagster van het veelkleurige shirt nog wel achter zich. Tineke Fopma niet. Voor Beck's Bier-ploeg­leider Leon Hermans een teleurstelling („Keetie heeft ook nog niet zo gek veel getraind"). Voor Batavus Cees Kouwenhoven (ook secretaris van het organiserende comite) de vervulling van een stille wens.

BRON: HENK KRUITHOF

Dames: 1. Tineke Fopma (Sommelsdijk) 50.5 km in 1 uur 28 min., 2. K. van Oosten-Hage (Moetinge), 3. T. v. d. Plaat (Geldermalsen), 4. N. van Vliet (Maasland), 5. W. Kwantes (Zaandam), 6. M. Bik (Lek­kerkenk), 7. E. v. d. Akker (Schljndel), 8. J. Sijbrands (Woudrichem), 9. B. v. d. Spiegel-Hage (St. Maartensdijk), 10. A. Weeghberg (Loon op Zand), 11. H. Buitenhuis-de Jong (Apeldoorn), 12. A. Koeman (Axel), 13. B. van Wijhe (Oosterwoude), 14. B. van IJken (Baarn), 15. M. Lagerlof (Klaaswaal), 16. N. Streef (Nw.-Lekkerland), 17. G. Knete­mann-Donker (Huybergen), 18. R. Portengen (Oudenkerk a.d. Amstel), 19. D. Wesdorp (Schiedam), 20. M. Bax (Rotterdam), 21. I. Trompert (Den Haag), 22. H. Hage (St. Maartensdijk), 23. A. Kuipers (Tilburg), 24. A. Versluisr-van Aart (Gouda), 25. G. Hoekstra (Amsterdam), 26. A. Riemersma (Slappeterp), 27. M. v. d. Doel (Hoeven), 28. J. Elstein (Nispen), 29. E. Visser-Helder (Krommenie). 30. G. v. d. Bergh-Tijssen (Ochten).

 

BAVEL.(1977.05.15)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. J. v. d. Velde, 3. W. Lugtenburg, 4. J. Akkermans, 5. P. de Kleine, 6. Kr. St. Nicolaas, 7. G. de Wit, 8. N. Toussaint, 9. B. Tuijl, 10. W. Schuurhuizen.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. F. Dreijer, 3. A. Kamsteeg, 4. P. Hofland, 5. J. Aertsen, 6. J. Arnouts, 7. E. Kerstens, 8. H. Freijters, 9. N. Snijders, 10. R. Bessems.

Liefhebbers: 1. F. v. d. Enden, 2. J. den Har­tigh, 3. A. Marijnissen, 4. C. Butter, 5. J. v. Ommen, 6. G. Plieger, 7. A. v. Melis, 8. A. v. Beek, 9. A. Schoon, 10. W. Brouwers.

 

BEEK.BIJ NIJMEGEN.(1977.05.19)

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. H. Stamsnijder, 3. W. Brouwers, 4. J. Spetgens, 5. P. Winnen, 6. J. Roemerman, 7. J. Wagenaar, 8. R. Has­sink, 9. A. v. Geel, 10. H. Botterhuis.

 

BEEKBERGEN.(1977.09.02)

Nieuwelingen: 1. R. Elshof, 2. J. Koster, 3. H. Emens, 4. P. Pieters, 5. Fr. Nijhuis, 6. R. Kok, 7. H. Kruse, 8. H. Beute, 9. J. v. Leijen, 10. R. Haster.

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. L. v. d. Berg, 3. J. Hup, 4. J. Bergkotte, 5. W. Kuiper, 6. A. Breure, 7. T. Krabbd, 8. R. v. d. Heijden, 9. H. Brinkhohff, 10. C. Hoogervorst.

 

BEILEN.(1977.04.30)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. D. Timmer, 3. J. Feiken, 4. B. Seheuneman, 5. E. Keizer, 6. L. Hollemans, 7. B. Bathoorn, 8. R. v. Trigt, 9. T. de Rooy, 10. S. Greidanus.

Nieuwelingen: 1. D. Pots, 2. J. Arens, 3. W. Bartol, 4. E. v. d. Meulen, 5. J. Strijker, 6. G. Bakker, 7. H. Paas, 8. M. Dijkstra, 9. A. Wie­ringa, 10. F. de Jonge.

 

BENEDEN-LEEUWEN.(1977.06.26)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. J. Ribbers, 3. J. Klomp, 4. W. Bosch, 5. A. Versluis, 6. C. den Hartog, 7. P. Versteeg, 8. P. Nederlof, 9. H. Kasteel, 10. B. Vossebelt.

Junioren: 1. A. Wijnands, 2. R. v. IJzendoorn, 3. B. Bruinenberg, 4. H. Vonk, 5. S. v. Lejjen, 6. A. Hoogeveen, 7. H. Nljkamp, 8. T. Wallen­burg, 9. R. Games, 10. F. de Vries.

Liefhebbers: 1. D. Visser, 2. W. Brouwers, 3. G. v. d. Plaats, 4. K. Bokma, 5. J. de Boer, 6. J. v. Geest, 7. H. Uittenogaart, 8. H. v. Leent, 9. W. v. Putten, 10. J. de Hartigh.

 

BERGEN OP ZOOM.(1977.06.26)

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. F. Pirard, 3. C. van Helvoort, 4. Ch. Hellemons, 5. F. Brand, 6. P. Franken, 7. C. Kuystermans, 8. A. Deusing, 9. H. Nieuwdorp, 10. C. Dietvorst.

Junioren: 1. P. Heuvel, 2. R. Kraaybeek, 3. J. de Bie, 4. J. Biaauw, 5. P. Liefaard, 6. J. van Brunschot, 7. A. VleugeI, 8. A. van de Poel, 9. A. de Jong, 10. W. de Bruyn.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. G. Walstock, 3. H. Akkermans, 4. L. de Bruyn, 5. J. Lam­merts, 6. R. Heeren, 7. P. Meerburg, 8. F. Maas, 9. C. Lazeroms, 10. L. Goossens.

 

BERGEN.(1977.07.13)

Amateurs: 1. A. Tak, 2. R. v. Trigt, 3. J. Lam­mertink, 4. L. v. Vliet, 5. A. Hassink, 6. J. de Nijs, 7. P. Kuys, 8. P. Pennekamp, 9. P. Slik­ker, 10. K. Zomer.

 

BERGUM.FR.(1977.07.04)

Amateurs: 1. B. Wekema, 2. D. Zeeman, 3. G. Schipper, 4. G. Mohlmann, 5. P. Hoekstra, 6. D. Lolkema, 7. G. Brokelman, 8. P. Akkerman, 9. L. Hollemans, 10. A. Koster.

 

BERKEL EN RODENRIJS.(1977.09.10)

Amateurs: 1. B. van Lamoen, 2. G. Pronk, 3. L. van Vliet, 4. H. van Piere, 5. R. Kroep, 6. B. Maas, 7. A. Rotteveel, 8. H. de Boer, 9. N. Toussaint, 10. W. van Montfoort.

Nieuwelingen: 1. J. Lammerts, 2. J. Hastings, 3. H. de Vries, 4. H. Akkermans, 5. J. van Wijk, 6. H. Zuiderwijk. 7. R. Koppert, 8. A. Goossen, 9. G. Solleveld, 10. M. Mulder,

Liefhebbers: 1. L. v. d. Berg, 2. J. van Geest, 3. H. Hoek, 4. M. van Brussel, 5. R. Koppers, 6. H. Uittenbogaart, 7. H. van Leeuwen, 8. G. Plieger, 9. J. Zwaan, 10. C. Kouwenhoven.

 

BERLICUM.(1977.06.05)

Veteranen: 1. B. Boom, 2. A. Kalee, 3. H. Buis, 4. A. Veenendaal, 5. B. Slangen, 6. H. Hoek, 7. H. Ket, 8. J. Carpentier (Belgie), 9. H. Brinkman, 10. C. de Kreek.

Liefhebbers: 1. K. Duivenvoorden, 2. A. van Melis, 3. L. v. d. Bergh, 4. B. Janssen, 5. W. Felix, 6. W. Kuiper, 7. A. de Haan, 8. W. Brouwers, 9. N. Roelofs, 10. H. van Leent.

 

BERLICUM.(NB).(1977.07.31)

Amateurs: 1. L. v. Vliet, 2. G. Bierings, 3. W. v. Steenis, 4. M. v. d. Velden, 5. A. v. Houwe­lingen, 6. H. Lunenburg, 7. J. v. Houwelingen, 8. Fr. Francissen, 9. Th. Gevers, 10. B. v. Lamoen.

Junioren: 1. H. v. Loon, 2. P, Damen, 3. R. Snijders, 4. H. v. Lent, 5. R. Smits, 6. H. Plu­gers, 7. G. Ammerlaan, 8. E. Blonk, 9. R. Ne­derlof, 10. L. Zieleman.

Nieuwelingen: 1. H. Maartens, 2. N. Verhoe­ven, 3. H. Havik, 4. H. Winkel, 5. H. de Vries, 6. H. Akkermans, 7. M. Verhagen, 8. P. Pie­ters, 9. H. v. Erp, 10. E. Vossenberg.

 

BERLIKUM.(1977.06.25)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. J. Vlot, 3. D. Lolkema, 4. A. Koster, 5. H. Noy, 6. D. Steens­ma, 7. B. Bathoorn, 8. G. Bruinsma, 9. J. Kos­ter, 10. F. Boertien.

 

BEST.(1977.07.02)

Liefhebbers-veteranen: 1. W. Brouwrs, 2. K. Tolhoek, 3. J. Carpentier (B.), 4. H. Hoek, 5. P. Sanders, 6. S. v. Dongen, 7. A. v. Beek, 8. J. Lepoeter, 9. B. Slangen, 10. B. Bakermans.

 

BEST.(1977.07.04)

Amateurs: 1. B. v. Lamoen, 2. Th. de Rooy, 3. H. Peels, 4. R. de Veer, 5. P. v. d. Kruljs, 6. P. Kuys, 7. G. Oosterbosch, 8. D. v. Wijhe, 9. J. v. Elburg, 10. J. v. Diepen.

Junioren: 1. P. Damen, 2. A. v. d. Poel, 3. M. Kraaybeek, 4. H. Plugers, 5. W. de Bruyn, 6. Ad v. d. Poel, 7. R. Seuntiens, 8. J. Harings, 9. S. Strijbosch, 10. M. v. Dijk.

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf, 2. T. v. Berlo, 3. R. v. d. Steen, 4. H. Winkel, 5. N. Verhoe­ven, 6. T. v. Vliet, 7. H. Erners, 8. L. Nevels, 9, J. v. Asten, 10. W. Reynders.

 

BEUNINGEN.(1977.05.13)

Liefhebbers: 1. A. v. Melis, 2. H. Rossen, 3. G. Plieger, 4. E. de Vos; 5. N. Roelofs, 6. A. Peters, 7. B. Jansen, 8. C. Splinter, 9. P. Drost, 10. W. Brouwers.

 

BEVERWIJK.(1977.07.03)

Amateurs: 1. J. de Nijs, 2. J. Butter, 3. J. v. d. Horst, 4. K. Zomer, 5. P. Noy, 6. P. Slik­ker, 7. D. Groen, 8. R. Borst, 9. R. Kos, 10. B. Maas.

Nieuwelingen: 1. P. de Groot, 2. B. Schellin­gerhoudt, 3. R. Koppert, 4. R. Moorman, 5. A. Goossen, 6. B. Luyten, 7. R. Hacken, 8. V. Heyman, 9. H. Zuiderwijk, 10. J. Imming,

Veteranen: 1. W. van Dok, 2. H. Buis, 3. H. Hoek, 4. B. Leunis, 5. A. Tukker, 6. H. Ket, 7. H. Hendriks, 8. J. van Geest, 9. P. Steen­voorden, 10. T. van Herwerden.

Liefhebbers: 1. E. de Vos, 2. L. v. d. Berg, 3. P. Hoornstra, 4. H. Roos, 5. F. Bakhuizen, 6. N. Dekker, 7. D. Saassen, 8. H. van Leeu­wen, 9. K. Lighart, 10. K. Duivenvoorden.

 

BIDDINGHUIZEN.(1977.06.03)

Liefhebbers: 1. Joh. Pluimers, 2. A. Hup, 3. L. Suiker, 4. W. v. Dok, 5. J. v. Omme, 6. K. Bokma, 7. J. Bergkotte, 8. G. Marquerink, 9. J. de Boer, 10. J. v. Hattem.

 

BIERVLIET.(1977.07.25)

Amateurs: 1. B. v. Est, 2. W. de Waal, 3. J. Beun, 4. A, v. d. Bunder, 5. B. v. Lamoen, 6. S. Aarts, 7. F. Brand, 8. P. Franken, 9. A. v. Peer, 10. K. de Vrieze.

Liefhebbers: 1. S. v. Dongen, 2. C. Verplancke, 3. K. Tolhoek, 4. W. de Feber, 5. W. Wielhou­wer, 6. B. Wieles, 7. J. Lepoeter, 8. L. v. d. Wiel, 9. K. Duivenvoorden, 10. P. v. Kleij.

 

BINGELRADE.(1977.07.02)

Amateurs: 1. M. Jacobs, 2. M. Dohmen, 3. J. v. d. Velden, 4. J. Vranken, 5. L. v. Vliet, 6. B. Langeveld, 7. H. Langerijs, 8. W. Maessen, 9. J. Ribbers, 10. W. Jennen.

Junioren: 1. W. Bouman, 2. B. v. Boorn, 3. T. Luyten, 4. J. Janssen, 5. H. v. d. Weerden, 6. P. Gulikers, 7. J. Aartsen, 8. Y. BoelhoU­wers, 9. J. Sllen, 10. J. Verhoorn.

Nieuwelingen: 1. J. Habets, 2. W. Vaassen, 3. C. Lemmens, 4. J. Paumen, 5. W. Gelissen, 6. W. Peters, 7. J. Gorissen, 8. J. Zeevalk, 9. W. Demandt, 10. G. Daenen.

 

BLADEL.(1977.08.14)

Amateurs: 1. G. Oosterbosch, 2. P. Koppert, 3. J. Lammertink, 4. Kr. St. Nicolaas, 5. N. Toussaint, 6. B. v. Lieshout, 7. E. Gevers, 8. A. Spooren, 9. F. Hoving, 10. G. Bruinsma.

Amateurs Afvalwedstrijd: 1. J. Lammertink, 2. Kr. St. Nicolaas, 3. T. Vriens, 4. B. v. Lies­hout, 5. A. Spooren, 6. P. Koppert, 7. G. Oos­terbosch, 8. J. v. Diepen, 9. P. Rijkers, 10. C. Blonk.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. N. Verhoeven, 3. C. Carmichael (Eng.), 4. E. Steyn, 5. H. Baudoin, 6. P. v. d. Boogaard, 7. H. Daams, 8. 1K. Evers, 9. H. v. Oorschot, 10. M. Manders.

 

BOCHOLTZ.(1977.07.10)

Amateurs: 1. P. Iedema, 2. W. Maessen, 3. J. Ramakers, 4. M. Dohmen, 5. E. Visschers, 6. W. Wilms, 7. G. Minneboo, 8. H. Geerkens, 9. R. Hassink, 10. H. Botterhuis.

Junioren: 1. W. Bouman, 2. J. Boelhouwers, 3. B. Holzken, 4. P. Fincken, 5. P. Schroen, 6. J. Mertens, 7. J. Harings, 8. H. v. d. Weerden, 9. J. Meulenberg, 10. F. van Bakel.

Nieuwelingen: 1. F. Timmers, 2. J. Paumen, 3. P. Harings, 4. R. Janssen, 5. P. Meerburg, 6. W. Peters, 7. L. Nevels, 8. J. Gorissen, 9. G. Walstock, 10. G. Daenen.

 

BOLSWARD.(1977.06.23)

Amateurs: 1. D. Groen, 2. P. Kleine, 3. A. Koster, 4. E. Keizer, 5. D. Lolkema, 6. J. Kos­ter, 7. D. Steensma, 8. J. Feiken, 9. L. Hulze­bosch, 10. J. H. Koops.

 

BORCULO.(1977.06.12)

Amateurs: 1. J. Ribbers, 2. J. v. Berkel, 3. A. Veelers, 4. H. Snoeijink, 5. N. Hilberink, 6. W. Albersen, 7. H. Boom, 8. R. Hassink, 9. T. Wissink, 10. J. Bulthuis.

Nieuwelingen: 1. S. de Vos, 2. J. Hartings, 3. J. Schipper, 4. R. Zeevalk, 5. A. v. Langen, 6. R. de Graaf, 7. D. Visser, 8. F. Nijhuis, 9. W. Zwolsman, 10. A. v. d. Horst.

 

BORNE.(1977.06.23)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. W. Albersen, 3. H. Ponsteen, 4. J. Olde Meule, 5. J. Scholten, 6. J. Spijker, 7. T. de Lange, 8. R. Hassink, 9. J. Lookamp, 10. G. Vixseboxse.

Liefhebbers: 1. G. Golbach, 2. J. Boode, 3. R. Oosterveld, 4. G. v. d. Plaats, 5. A, Luten, 6. J. Stuiver, 7. H. Scheuten, 8. A. Posthuma, 9. G. Draaijer, 10. M. Sprakel.

 

BOSSCHENHOOFD.(1977.07.10)

Amateurs: 1. Cees Kuijstermans; 2. Arie Versluis; 3. Jac van Meer;

Junioren: 1. Peter Heeren; 2. Ad van de Poel; 3. Herman Frijters;

Nieuwelingen: 1. Rene Heeren; 2. Johan Lammerts; 3. Teun van Vliet;

 

BOVEN SMILDE.(1977.07.29)

Amateurs: 1. B. Groen, 2. J. Spijker, 3. L. Hulsebos, 4. G. Brokelman, 5. D. v. Wijhe, 6. E. Koersen, 7. A. Koster, 8. J. Koster, 9. R. v. Trigt, 10. F. Hoving.

Nieuwelingen: 1. F. de Jonge, 2. J. Arends, 3. J. Heitman, 4. W. Bartol, 5. D. Schaafsma, 6. J. Bijl, 7. A. Wieringa, 8. L. Wieringa, 9. E. Breider, 10. J. de Boer.

 

BOVENKARSPEL.(1977.07.29)

Liefhebbers: 1. K. Duivenvoorden, 2. L. Sui­ker, 3. L. v. d. Berg, 4. F. Bakhuisen, 5. P. Keijzers, 6. A. Eriks, 7. R. Duin, 8. P. Has, 9. P. Hoornstra, 10. E. de Vos.

 

BOVENKERK.(1977.05.01)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. H. Rutte, 3. B. Hu­veneers, 4. G. Slot, 5. M. Schoen, 6. L. West­rus, 7. S. Sntjders, 8. H. Jacobs, 9. J. Overweg, 10. J. Kruunenberg.

Junioren: 1. F. Dreyer, 2. R. Smits, 3. R. Janissen, 4. L. Zieleman, 5. R. Veerhuis, 6. R. Snijders, 7. R. Gomes, 8. H. Heine, 9. R. Hoog­kamer, 10. B. Vossebelt.

Liefhebbers-veteranen: 1. R. de Vries, 2. H. v. Leeuwen, 3. P. Hoornstra, 4. J. Koolhof, 5. H. v. Pierre, 6. P. Leunis, 7. A. de Groot, 8. J. Lepoeter, 9. H. v. Leeuwen, 10. H. Hermes.

 

BOXMEER.(1977.05.21)

Eddy Merckx wacht eindsprint in Boxmeer niet af

Eddy Merckx had de vijf rivalen waarmee hij in het Avond­criterium van Boxmeer naar de eindstreep snelde, enkele ron­den voor de finish nog eens goed bekeken. Een aanval behoorlijk snelde mannen, oordeelde de geroutineorde Belg. Bovendien lag hem nog vers in het geheugen hoe hij vorig jaar in Valkens­waard op de eindstreep door Piet van Katwijk werd geklopt. Een Piet van Katwijk, die ook nu in de kopgroep present was en bovendien kon rekenen op de steun van broer Jan, die graag bereid zou zijn de sprint voor Piet aan te trekken. Of omge­keerd natnuurlijk. Want Jan van Katwijk behoort ook niet tot de langzaamsten wanneer het op sprinten aankomt.

Jan Huisjes kende de Belg amper. Toch had hij gehoord en gelezen dat deze renner een etappe in een rittenkoers in Frank­rijk had gewonnen. De beide overigen in de kopgroep - Jos Schipper en Marc Steels - vreesde hij niet zo erg. Eddy wilt dat hij deze twee in de eindsprint kon hebben en zich laten verrassen zou hij zeker niet meer toelaten. Twee ronden voor het einde oordeelde Eddy Merckx het beter er maar alleen vandoor te gaan, wilde hij zeker van de eerste plaats zijn. De Belg is nog altijd bijzonder eerzuchtig. Wanneer hij kon winnen, doet hij dat ook. Medelijden met plaatselijke renners is er hoe­genaamd niet bij. Eddy Merckx heeft nog nooit cadeautjes uit­gedeeld en is dat ook niet van plan.

Toen de Belg dan ook enkele kilometers, voor de finish van deze interessante en zeer geslaagde wielerronde op de pedalen ging staan, keken de Van Katwijks elkaar eens aan en aarzelden Huisjes, Schipper en Steels om het initiatief tot een tegen­aanval te nemen. Voor Merckx was deze aarzeling lang genoeg om zich definitief uit de voeten te maken. Hij nam ongeveer tweehonderd meter voorsprong en behield die tot op de eind­streep.

De eerste tien ronden keken de renners zoals dat heet de kat uit de boom. Het hoge tempo duidde er echter al op, dat de meesten er deze avond werkelijk zin in hadden. Ondanks het bijzonder gure weer en de druilende koude regen-hoefden de toeschouwers, die in groten getale naar deze gemeente op de grens van Brabant en Limburg waren gekomen, zich niet te vervelen. Gerrie Knetemann, altijd voor een avontuur te vinden, was de eerste aanvaller. Hij werd tot groot genoegen van het publiek afgelost door de jongste Van Katwijk, Fons, die zijn vele supporters uit het nabijgelegen Oploo eens op een staaltje strjjdlust wilde trakteren. Het was dan ook bijzonder jammer dat Fons van Katwijk heel even niet oplette, toen Eddy Merckx na ongeveer 35 km zijn slag sloeg. Op zijn bekende wijze, diep over het stuur gebogen en zittend op het puntje van zijn zadel, reed hij van het peloton weg. De Belg was echter niet op een solotrip uit. Hij keek achterom en zette opnieuw aan, toen hij zag dat Jan en Piet van Katwijk, Jan Huisjes, Jos Schipper en Marc Steels eveneens voor een ontsnappingspoging waren te vinden. De zes werkten goed samen en stelselmatig werd de kloof tussen de leiders en de groep groter. Wat iedereen al had zien aankomen gebeurde. De rest van het deelnemersveld moest de meerderheid van de kopgroep erkennen en werd op een ron­de gezet. Wie echter zou hebben gedacht dat daarmee de Ronde van Boxmeer als het bekende nachtkaarsje zou uitdoven, had buiten de waard of beter gezegd buiten Fons van Katwijk gerekend. Woedend op zich zelf had hij gezien hoe hij de slag miste. Juist in deze Ronde, waarop hij zich dagenlang had ge­prepareerd, had hij als het ware gefaald. Fons wilde zich niet in zijn lot schikken en kort nadat de leiders op de groep waren neergestreken ging hij er vandoor. Zoe­temelk, die tot op dat moment nog niet veel voor zijn geld had laten zien, en Gerard Vianen sloten zich bij hem aan en ook Julian Stevens, Jos Huijs­mans, Paul Wel­lens en Gerrie Kne­temann slaagden erin zich te ont­dubbelen. Verder dan tot op onge­veer twee minuten van de kopgroep konden zij echter niet komen.

Zoals gezegd sloeg Merckx twee ron­den voor het einde zijn slag en voor hem waren de kus­sen van de Ronde­miss, een bos rode anjers en de felici­taties van chefredacteur Jan te Marvelde van de Gelderlander Pers, regio Boxmeer, de krant die deze Ronde had geadopteerd en een schitterende bokaal ter beschikking had gesteld.

Rest nog te vermelden dat staatssecretaris Hendriks van Volks­gezondheid het startschot loste. De bewindsman voelt zich nauw met Boxmeer verbonden, omdat hier de wieg van zijn moeder stond.

BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. Eddy Merckx (Belgie) 100 km in 2.15.05, 2. op 200 meter Jan van Katwijk (Bladel), 3. Jan Huisjes (Almelo), 4. Piet van Katwijk (Mill), 5. Jos Schipper (Kwadendamme), 6. Marc Steels (Belgie), 7. op 2.10 min. Julien Stevens (Belgie), 8. Jos Hubsmans (Belgie), 9. Paul Wellens (Belgie), 10. Gerrie Knetemann (Huijbergen), 11. Fons van Katwijk (Oploo),

12. Joop Zoetemelk (Frarikrijk), 13. Jan Raas ('s-Gravenpol­der).

 

BOXTEL.(1977.08.07)

Amateurs: 1. Fr. Francissen, 2. B. v. Lamoen, 3. H. Lunenburg, 4. W. v. Steenis, 5. E. v. Kessel, 6. A. v. Hooft, 7. G. v. d. Sterren, 8. B. Lampo, 9. B. Libregts, 10. P. Kuys.

Junioren: 1. H. v. Loon, 2. J. Broers, 3. T. Peeters, 4. B. Lemmens, 5. F. Merts, 6. G. Ammerlaan, 7. N. de Bondt, 8. T. Peters, 9. G. v. Putten, 10. H. van IJzendoorn.

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. B. Luijken, 3. R. Hacken, 4. P. Vissers, 5. P. v. Gessel, 6. H. Maartens, 7. R. Geutskens, 8. W. Reynders, 9. H. Vossenberg, 10. H. de Vries.

 

BREDA.(1977.09.24)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. A. ter Harmsel, 3. C. Zoontjens, 4. W. van Steents, 5. A. v. d. Steen, 6. R. Smit, 7. P. Verheben, 8. M. Ja­cobs, 9. A. van Geel, 10. G. van 't Geloof.

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf, 2. R. Koppert. 3. H. Akkermans, 4. A. de Vries, 5. T. van Vliet, 6. J. van LeUen, 7. R. v. d. Steen, 8. G. Solleveld, 9. J. Lammers, 10. M. Mulder.

 

BREDA.ORANJE RONDE.(1977.04.30)

Amateurs: 1. Wim de Waal; 2. Ad Prinsen; 3. Paul Driessen;

Junioren: 1. Nico Snijders: 2. Jos Thijs; 3. Domien Evers:

Nieuwelingen: 1. Ron Meerdijk; 2. Corne Heeren; 3. Rene Koppert;

 

BREEZAND.(1977.04.11)

Amateurs: 1. P. v. d. Knaap, 2. Sj. Schuite­maker, 3. M. Pronk, 4. J. Kruunenberg, 5. W. Luppers, 6. J. de Nijs, 7. W. Koene, 8. R. Borst, 9. J. Kieftenburg, 10. J. Butter.

Liefhebbers: 1. G. Marquerink, 2. T. Krabbe, 3. H. v. Leeuwen, 4. A. de Groot, 5. H. Hen­driks, 6. P. Hoornstra, 7. H. v. Leeuwen, 8. M. Dekker, 9. W. v. Dok, 10. J. Struik.

Nieuwelingen: 1. B. Schellingerhoudt, 2. N. Wegkamp, 3. H. Lukken, 4. J. de Boer, 5. A. Goossen, 6. R. Gomes, 7. G. v. d. Pas, 8. H. v. Lachterop, 9. C. v. d. Boom, 10. B. Luijken.

 

BRESKENS.(1977.08.12)

Amateurs: 1. J. Konings, 2. M. v. Vlimmeren, 3. G. v. 't Geloof, 4. C. Spaans, 5. Th. Fase, 6. H. de Jong, 7. rS. Aarts, 8. G. Oosterbosch, 9. J. Harinck, 10. K. Fiktorie.

 

BREUKELEN.(1977.06.04)

Amateurs: 1. B. Groen, 2. P. Koppert, 3. J. Sandbrink, 4. W. Pater, 5. J. Derksen, 6. R. Tigelaar, 7. J. Nederlof, 8. E. Dickhof, 9. R. Broersma, 10. H. Dijkstra.

Nieuwelingen: 1. H. de Vries, 2. H. Havik, 3. D. Pots, 4. H. Winkel, 5. P. v. Gessel, 6. H. Lukken, 7. S. de Vos, 8. F. de Jonge, 9. R. v. d. Laan, 10. J. Wilk.

Veteranen: 1. B. Boom, 2. J. Barens, 3. K. v. Nimwegen, 4. W. v. Dok, 5. H. Buis, 6. S. Koevermans, 7. J. Kivits, 8. A. Tukker, 9. H. Hendriks, 10. W. onder.

 

BROEK OP LANGEDIJK.(1977.06.10)

Amateurs: 1. R. Haller, 2. D. Groen, 3. M. Pronk, 4. H. Kuipers, 5. R. Marschhausen (W.-Dld.), 6. S. Butter, 7. R. Kos, 8. P. v. d. Knaap, 9. R. Tigelaar, 10. N. Alles.

 

BROEKSITTARD.(1977.05.15)

Amateurs: 1. P. v. Lieshout, 2. F. Sluper, 3. G. Nelissen, 4. F. de Bree, 5. H. Buckx, 6. J. Bakker, 7. W. Wanders, 8. T, Verstappen, 9. H. Geerkeng, 10. H. Oberje.

Junioren: 1. Y. Boelhouwers, 2. H. Wijnands, 3. R. Motke, 4. J. Meulenberg, 5. J. Janssen, 6. P. Fincken, 7. R. v. d. Boorn, 8. J. Verhoo­ren, 9. H. v. d. Weerden, 10. F. ter Linden.

Nieuwelingen: 1. M. Theunissen, 2. P. Meer­burg, 3. G. Walstock, 4. J. Paumen, 5. P. Palmen, 6. L. Nevels, 7. C. Lazeroms, 8. W. Vaassen, 9. J. Schepers, 10. J. v. Asten.

Liefhebbers-veteranen: 1. G. v. Beek, 2. P. v. d. Wall, 3. H. Kuijpers, 4. W. Cuijpers, 5. J. Custers, 6. P. Meers, 7. T. Creuwels, 8. R. de Meester, 9. H. Notermans, 10, J. Gramser.

 

BRUINISSE.(1977.07.14)

Amateurs: 1. J. Konings, 2. J. v. Meer, 3. W. de Waal, 4. A. v. d. Steen, 5. A. Prinsen, 6. G. v. 't Geloof, 7. A. Tak, 8. W. v. Helvoirt, 9. J. v. Tilborg, 10. P. Kuys.

 

BRUMMEN.(1977.05.06)

Nieuwelingen: 1. J. Koster, 2. J. Arends, 3. A. Goossen, 4. D. Pots. 5. S. de Vos, 6. J. Schipper, 7. M. Verhagen, 8. E. Vossenberg, 9. P. Meerburg, 10. A. v. Langen.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. F. Pluimers, 3. H. v. Leent, 4. J. de Boer, 5. B. Jansen, 6. T. Marsman, 7. P. Sanders, 8. W. Brouwers, 9. C. Hoogervorst, 10. A. de Groot.

 

BRUMMEN.(1977.05.13)

Junioren: 1. H. Vonk, 2. M. ten Barge, 3. F. Merts, 4, J. Alberts, 5. G. v. Tiem, 6. H. Wil­deman, 7. H. Versteeg, 8. B. to Hofstee, 9. E. Juffer, 10. A. Roggeveen.

Nieuwelingen: 1. J. Lefeber, 2. A. v. Langen, 3. E. Hermeling, 4. J. Hartings, 5. R. Zeevalk, 6. R. Oosterbaan, 7. J. Hulzebos, 8. H. Wol­ters, 9. P. Caarets, 10. R. Gerritsen.

 

BRUNSSUM.(1977.06.12)

Amateurs: 1. W. Maessen, 2. G. Nelissen, 3. M. Jacobs, 4. H. Neven, 5. H. Crijns, 6. M. Dohmen, 7. H. Buckx, 8. J. Raemakers, 9. W. Jennen, 10. J. Roemerman.

Junioren: 1. P. Schroen, 2. A. Wijnands, 3. Y. Boelhouwers, 4. F. Moons, 5. Th. Pieters, 6. M. w. Dijk, 7. J. Harings, 8. T. Maas, 9. G. Ammerlaan, 10. M. Willemsen.

Nieuwelingen: 1. J. Gorissen, 2. F. Nbsten, 3. W. Demandt, 4. L. Goossen, 5. J. Stassen, 6. L. Newels, 7. G. Walstock, 8. F. Timmers, 9. H. Daams, 10. M. Theunissen.

 

BUDEL.(1977.08.26)

Amateurs: 1. H. Koot, 2. A. v. Houwelingen, 3. B. v. Lamoen, 4. H. Lunen- burg, 5. P. v. d. Kruijs, 6. A. Hoezen, 7. J. Swinnen (B.), 8. T. Gruyters, 9. P. v. Lieshout, 10. W. Kolks (W.-Duitsl.).

 

BUITENPOST.(1977.07.30)

Amateurs: 1. R. Akker, 2. B. Wekema, 3. D. Lolkema, 4. T. Zijlstra, 5. E. Nieuwenhuis, 6. G. Bruinsma, 7. J. Feiken, 8. L. Hollemans, 9. D. Steensma, 10. A. Minkes.

 

BUNNIK.(1977.05.07)

Amateurs: 1. M. Visser, 2. E. Geserick, 3. J. v. d. Horst, 4. B. v. d. Broek, 5. A. Versluis, 6. J. van Elburg, 7. G. Nederlof, 8. E. Nieuwen­huis, 9. E. v. d. Poll, 10. E. Smit.

 

BURGH-HAAMSTEDE.(1977.09.10)

Amateurs: 1. A. v. d. Steen, 2. M. v. Vlimme­ren, 3. W. de Waal, 4. A. Deusing, 5. C. Spaans, 6. C. v. Dongen, 7. G. v. 't Geloof, 8. W. Jeremiasse, 9. T. Fase, 10. J. v. Meer.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. A. Riemersma, 4. T. v. d. Plaat, 5. B. v. d. Spiegel-Hage, 6. T. Fopma, 7. M. Bik, 8. M. Barendregt, 9. G. Knetemann-Donker, 10. B. v. IJken.

 

BUSSUM.(1977.08.20)

Amateurs: 1. B. Lambo, 2. E. Koersen, 3. W. Vlaanderen, 4. W. Albersen, 5. R. Haller, 6. H. de Boer, 7. P. Noy, 8. J. Floor, 9. D. Wil­ligenburg, 10. P. Zijerveld.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. H. v. Moorselaar, 3. R. v. Waard, 4. Chr. v. Haarlem, 5. R. Steenman, 6. J. de Bie, 7. K. Poldervaart, 8. R. Gomes, 9. G. v. Putten, 10. G. Okkes.

Liefhebbers: 1. K. Bokma, 2. A. Ravensber­gen, 3. P. Haornstra, 4. L. v. d. Berg, 5. R. de Vries, 6. J. Zwaan, 7. P. v. d. Berg, 8. M. Gramser, 9. J. Nieuwenhuizen, 10. T. Mars­man.

 

CADIER EN KEER.(1977.08.07)

Amateurs: 1. P. Winnen, 2. J. Meulenberg, 3. P. Driessen, 4. W. Maessen, 5. P. Iedema, 6. E. Visachers, 7. J. Schlenter, 8. N. Paes, 9. H. Janssen, 10. H. Geerkens.

Junioren: 1. H. v. d. Weerden, 2. A. Wjjnands, 3. P. Gulikers, 4. J. v. Bakel, 5. J. Sijen, 6. Y. Boelhouwers, 7. J. Verhoorn, 8. J. Ideli, 9. J. Pluta, 10. J. Krist.

Nieuwelingen: 1. F. Timmers, 2. G. Walstock, 3. P. Meerburg, 4. H. Polloni, 5. L. Goossens, 6. P. Harings, 7. J. Paumen, 8. L. Nevels, 9. J. Demas, 10. W. Peters.

 

CADZAND.(1977.09.04)

Amateurs: 1. K. Fiktory, 2. T. Fase, 3. H. Nieuwdorp, 4. C. Spaans, 5. W. Jeremiasse, 6. W. de Waal, 7. W. Westdorp, 8. A. v. Elsak­ker, 9. S. Aarts, 10. G. v. 't Geloof.

 

CARACO-OMLOOP (1977.08.06)

Veteranen: 1. Bert Boom; 2. Jan dekker; 3. Henk Buis;

 

CHAAM.ACHT VAN.(1977.07.27)

Na 14 jaar weer buitenlandse zege

DIDI THURAU “maakt" Acht van Chaam

De Acht van Chaam werd de wedstrijd van Didi. Pas 22-jarige Dietrich Thurau, vijfvoudig ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk en vijftien dagen drager van het gele leiderstricot, moest immers in het Brabantse wielerdorp wel schitteren. Speciaal voor hem was uit Duitsland een televisieploeg van de ARD overgekomen. Een uitgebreid programma over de ,beste neo-prof" uit de Tour werd opgenomen tegen het decor van Nederlands vermaardste wielerspektakel. Logisch dus dat Didi zou vlammen. Begrijpelijk dat hij er vanaf het begin “in­vloog" en verklaarbaar tegelijk dat hij in de finale al dat werk bekroonde.

Dietrich Thurau, vedette en toch ook een beetje enfant-terrible uit de zo succesvolle T.I.-Raleigh-ploeg van Peter Post, gaf de Acht waar voor zijn geld. Veel geld, dat wel. Want de gage van de populaire Frankfurter bedroeg in Chaam zo'n vijf­duizend gulden. Het comite, dat in het programma vorige maand overleden oud-burgemeester en oud-voorzitter A, J. N. Schram herdacht, betaalde die vergoeding. En Didi beloofde er dan ook echt wat van te zullen maken.

Een belofte die Thurau nakwam. Hij trok immers de enige vlucht van betekenis op gang. Verliet op tijd, toen die ont­snapping dreigde te misluk- ken, met Van Linden de daarna snel opgeslokte groep en bleef tot op de meet doorbeuken. Ook Van Linden bleef buiten de greep van de zich nauwelijks haas­tende hoofdmacht. Terwijl Theo Smit (na zijn zege in Obbicht weer voorop), Piet van Katwijk, Ronald de Witte, Gerrie van Gerwen, Jan Aling en Roelof Groen terugvielen in de fase waarin wereldkampioen Freddy Maertens en zijn helpers De­meyer en Beijsens het tempo iets verhoogden, gingen hij en Thurau dapper door.

Met twee minuten voordeel op de meute, waaruit in de finale nog Godefroot, Jacobs, Wesemael, Schuiten, Knetemann, In 't Ven, Lubberding en Vianen ontkwamen, verheugde de volge­pakte Dorpsstraat zich al op een boeiende eindsprint tussen witte truidrager Thurau en rappe Van Linden. Ook dat ging echter niet door. Didi kwam alleen toe. Met ruime voorsprong op de Belg, die nadat hij wegens te grote achterstand in Alpe d'Huez uit de Tour werd genomen, zijn strijd tegen Jacques Esclassan om de groene puntentrui moest opgeven. Al ver voor e passage van het foto-finishapparaat kon Thurau de armen in de lucht gooien. Maakte hij zich no eens extra breed voor de snorrende tv-camera's, die natuurlijk feilloos de sponsor­naam op zijn natgeregende tricot registreerde.

„Ik kon het niet op een spurt aan laten komen," lichtte hij (overbodig) nog eens toe. “Rik is veel te vlug. Maar gelukkig kon ik hem twee kilometer voor het eind kwijt spelen." Ge­lukkig ook maar voor die mensen van de Duitse tv. Speciaal voor hen klom Didi nog op de jurytafeltjes. Het geroep om Kuiper deerde hem niet. Hij had zijn zin. Liet trouwens voor een maximale verrichting in Chaam een contract voor Alsem­berg (dezelfde avond) schieten. “Tweemaal achter elkaar op een dag zou ook wat te veel zijn," meende Thurau. Ik wil graag wat langer mee. En niet over twee, drie jaar versleten zijn."

Anderen geven daar minder om in de weken na de Tour. Kui­per en de Spanjaard Galdos bdjvoorbeeld reisden haastig af naar Belgie om daar 's avonds ook nog even te figureren in een programma met Eddy Merckx in de hoofdrol. Maar Didi is toch even anders. Dat weet trouwens ook de Franse mana­ger Dousset, bij wie hij een driejarig contract tekende. Thu­rau weigert alles wat hij kan pakken mee te grissen.

Ook de komende winter houdt hij zich in. Bij het begin van de competitie op de banen treedt hij slechts viermaal aan in de zesdagenreeks. Didi: “Berlijn, Dortmund, Frankfurt en Mun­chen staan geprogrammeerd. Telkens met Gunther Haritz. Daarna rust ik. Ga ik in Zwitserland skien met mijn ploeg­makker Bert Pronk. 's Winters worden immers de grote sla­gen gewonnen. Voor het begin van het seizoen doe ik dan nog een zesdaagse. Daarna is het afgelopen. Ga ik de weg op."

In Raleigh-shirt? Thurau: „Nee, de zaak met IJsboerke is rond. De brand in de fabrieken te Tielen heeft daar geen ver­andering in gebracht. De ploeg wordt groots aangepakt. Ver­beeck zal stoppen. Godefroot blijft. Ik kom erbij met Pronk en ook Dierickx zal in onze groep een aanwinst zijn. Het pro­gramma van het komend jaar? Waarschijnlijk wordt dat een rits klassiekers en de Giro. De Tour? Ik denk het niet. In 1979 zal ik naar Frankrijk terugkeren."

Dietrich Thurau. De man van Chaam 1977. De coureur wie volgens Jacques Anquetil over een paar jaar niets meer in de weg zal staan om Merckx uurrecord te verbeteren. Hij gaf de duizenden toeschouwers (al waren het er zeker geen 50.000, zo­als de berichten wilden doen geloven) waar voor hun geld. Te­vergeefs riep de massa om activiteiten van de Nederlandse Tour-helden. Karstens, Kuiper (vooral hij), Den Hertog, Zoe­temelk, Knetemann, Raas: ze bleven verscholen in de groep. Evenals vedetten Galdos, Maertens, Godefroot, Planckaert, Dierickx en De Vlaeminck.

Het bier stroomde. De worstebroodjes gingen vlot van de hand, maar, met ministers Van Agt en Westerterp, bewonderden alle tribune- en cafeklanten in Chaams wielerkermis slechts, min of meer noodgedwongen, die twee buitenlandse durvers. De mannen die, na 14 jaar Nederlandse triomfen in het Brabantse, de erekrans over de grens brachten. Onvermijdelijk werd het tenslotte een reis richting Duitsland.BRON: HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. Didi Thurau (W.-Dld.) 120 km 2.27.19, 2. Rik van Linden (B.) op 10 sec., 3. Wilfried Wesemael (B.) op 47 sec., 4. Walter Godefroot (B.), 5. Jos Jacobs (B.), 6. Roy Schuiten (Putte), 7. Gerrie Knetemann (Huybergen), 8. Willy in 't Ven (B.), 9. Henk Lubberding (Voorst), 10. Gerard Vianen (Kockengen), 11. Fedor den Hertog (Dil­sen) op 1.45 min., 12. Piet van Katwijk (Mill), 13. Jan Raas ('s-Graven­polder), 14. Alex van Linden (B.), 15. Roger Loysch (B.), 16. Jan Brinkman (Rotterdam), 17. Roger de Vlaeminck (B.), 18. Don Allan (Austr.), 19. Gerric van Gerwen (Olland), 20. Jan Huisjes (Almelo), 21. Jan Breur (Schiedam), 22. Piet de Jong (Made), 23. Jan Aling (Bladel), 24. Roger Rosters (B.), 25. Jos v. d. Poel (B.), 26. Wim de Ruiter, 27. Freddy Maertens (B.), 28. Bert Pronk (Scheveningen), 29. Tino Tabak (Zwartewaa,l), 30. Jos Schipper (Kwadendamme).

Amateurs: 1. Frits Pirard (Breda) 96 km in 2.13.15, 2. J. Lammertink (Wierden), 3. A. van Houwelingen (Heesselt) op 10 sec., 4. M. Jacobs (Bingelrade), 5. J. de Goede (Standdaarbuiten), 6. J. v. d. Velde (Rijs­bergen), 7. A. Prinsen (Raamsdonksveer), 8. J. Feiken (Veendam), 9. J. van Tilborg (Bergen op Zoom), 10. B. Groen (Steenwijk), 11. T. ter Harmsel (Loge Zwaluwe), 12. A. Tak (Oud-Gastel), 13. R. Haast (Rijs­bergen), 14. W. Albersen (Wierden), 15. K. v. d. Wereld (Nieuwkoop). 16. P. Franken (Oosterhout), 17. 1GI. Taverne (Amsterdam), 18. P. van Leeuwen (Hilvarenbeek), 19. R. Roks (St. Willebrord), 20. J. de Ruyter (Tiel).

Junioren: 1. John Broers (Maartensdijk) 80 km in 1.55.53, 2. R. Snijders (Zwanenburg), 3. E. Blonk (Cuijk), 4. H. v. Loon (Mill), 5. A. Wijnands (Maastricht), 6. J. Stendebroek (Vries), 7. P. Hofland (Roosendaal), 8. H. Lammertink (Wierden), 9. A. v. d. Poel (Hoogerheide), 10. H. Frijters (Moerdijk), 11. B. Brouwer (Balkbrug), 12. Th. Peters (Grave), 13. J. Weber (Best), 14. P. Schroen (Eijsden), 15. P. v. IJzendoorn (Tiel) op 45 sec., 16. P. Liefaard ('s-Gravendeel), 17. G. Groenewegen (Amsterdam), 18. P. Steijn (Wierden), 19. L. Bevers (Oss), 20. R. Lem­mens (Veldhoven).

Nieuwelingen: 1. Harry Akkermans (Zevenbergen) 40 km in 1.00.10, 2. J. Roozenburg (Rijswijk), 3. J. Hanegraaf (Riisbergen) op 100 meter, 4. H. Havik (Zaandam), 5. T. v. Vliet (Maasland), 6. R, v. d. Steen (Etten-Leur), 7. K. Evers (Goirle), 8. J. Schipper (A melo), 9. J. Koster (Nijverdal), 10. K. Mol (Etten-Leur), 11. T. v. Oorschot (Rijsbergen), 12. P. Harings (Sibbe), 13. M. Lelis (Oudenbosch), 14. E. Steijn (Wier­den), 15. F. Maas (Breda), 16. H. Baars (Diessen), 17. L. Nevels (Thorn), 18. P. Vissers (Vught), 19. J. Hilbers (Zwolle), 20. J. v. Opstal (Eaten-Leur).

 

CLINGE.(1977.07.17)

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. M. Brinkhoff, 3. W. Kwantes, 4. M. Bik, 5. H. Hage, 6. Tr. v. d. Plaat, 7. A. Riemersma, 8. B. v. d. Spie­gel-Hage, 9. B. v. IJken, 10. G. Knetemann­-Donker.

Liefhebbers: 1. B. Jansen, 2. K. Tolhoek, 3. W. de Feber, 4. M. v. Brussel, 5. S. v. Dongen, 6. L. v. d. Wiel, 7. J. de Kok, 8. T. Veerman, 9. W. Wielhouwer, 10. A. v. d. Ploeg.

 

CLINGE.(1977.07.19)

Amateurs: 1. J. v. Tilborg, 2. H. Nieuwdorp, 3. K. die Brouwer, 4. W. Jeremiasse, 5. M. v. Vlimmeren, 6. B. Vermeulen (B), 7. A. v. Peer, 8. Th. Fase, 9. W. v. Helvoirt, 10. P. Verhoeven.

 

CULEMBORG.(1977.08.14)

Amateurs: 1. B. v. d. Broek, 2. J. de Groot, 3. M. Taverne, 4. G. Nederlof, 5. G. Looijestijn, 6. H. de Boer, 7. A. Versluis, 8. J. Kettenis, 9. G. Mohlmann, 10. J. Nederlof.

Junioren: 1. A. v. Moorselaar, 2. R. Steeman, 3. A. Brouwer, 4. L. Bevers, 5. G. v. Putten, 6. J. Schipper, 7. A. Kamsteeg, 8. J. Alberts, 9. G. Hardeman, 10. F. Dolman.

Liefhebbers: 1. A. Wennekes, 2. H. Brinkhoff, 3. W. Tonder, 4. A. Ravensbergen, 5. K. Bok­ma, 6. H. Uittenbogaart, 7. F. v. d. Helder, 8. G. Draayer, 9. R. v. d. Heyden, 10. T. v. Duuren.

Nieuwelingen: 1. A. Harren, 2. H. Winkel, 3. R. Koppert, 4. N. Oord, 5. A. v. Laviere, 6. R. Geutskens, 7. P. Pieters, 8. J. Schipper, 9. R. Hacken, 10. J. Zuiderwljk.

 

DALFSEN.(1977.05.20)

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. H. Snoeijink, 3. W. Albersen, 4. Th. de Rooy, 5. T. v. Dam, 6. H. Stamsnijder, 7. E. Keizer, 8. S. Fleetwood (Engeland), 9. J. Koops, 10. R. Hassink.

 

DAMWOUDE.(1977.09.07)

Amateurs: 1. R. Akker, 2. H. Snoeijink, 3. J. Feiken, 4. B. Scheuneman, 5. P. Hoekstra, 6. G. Schipper, 7. D. Lolkema, 8. P. Zberveld, 9. S. Greidanus, 10. G. Bouwman.

Nieuwelingen: 1. J. Bijl, 2. J. Arends, 3. H. Lukken, 4. W. Bartol, 5. S. Oosting, 6. G. Bak­,ker, 7. R. Haster, 8. D. Schaafsma, 9. H. Paas, 10. G. Kroeze.

 

DE BILT.(1977.07.30)

Amateurs: 1. J. v. Elburg, 2. A. Versluis, 3. G. Nederlof, 4. W. v. Steenis, 5. B. v. d. Broek, 6. A. Nederlof, 7. Th. Oudshoorn, 8. P. Noy; 9. H. Boer, 10. D. Broersma.

Liefhebbers-veteranen: 1. K. Bokma, 2. P. Berrens, 3. G. Schoonderwoert, 4. R. Hoffman, 5. H. v. Dijk, 6. G. v. d. Plaats, 7. B. v. d. Heuvel, 8. G. Plieger, 9. J. v. Nimwegen, 10. A. Schoon.

 

DE LIER.(1977.08.03)

Amateurs: 1. M. Visser, 2. A. v. Houwelingen, 3. P. Franken, 4. G. Pronk, 5. W. v. Steenis, 6. T. ter Harmsel, 7. P. v. Leeuwen, 8. B. v. Lamoen, 9. N. Toussaint, 10. M. v. Vlimmeren.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. H. Havik, 3. A. Harren, 4. T. v. Vliet, 5. M. Lulls, 6. J. Lammerts, 7. H. Akkermans, 8. W. v. d. Burgh, 9. H. de Vries, 10. M. Mulder.

 

DE WIJK.(1977.04.11)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. D. Duit, 3. Th. de Rooy, 4. H. Snoetjink, 5. D. Timmer, 6. J. Spijker, 7. P. Pennekamp, 8. G. Schipper, 9. Th. Noy, 10. G. Roelofsen.

Nieuwelingen: 1. W. Bartol, 2. J. Arends, 3. J. Schipper, 4. J. Koster, 5. A. v. Langen, 6. M. Dijkstra, 7. R. Geutskens, 8. J. Robbe, 9. G. Honingh, 10. F. Nijhuis.

 

DEDEMSVAART.(1977.08.04)

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. G. Brokelman, 3. B. Groen, 4. G. Roelofsen, 5. E. Dickhof, 6. P. Hoekstra, 7. E. Koersen, 8. A. Koster, 9. T. v. Dam, 10. J. Wagenaar.

 

DEN BOSCH.(1977.04.10)

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. H. Brinkman, 3. J. Jonker, 4. W. v. Putten, 5. H. Buis, 6. J. Barens, 7. C. Kouwenhoven, 8. F. Corne­lisse, 9. K. Smid, 10. L. Kreyermaat.

Liefhebbers: 1. C. Bokma, 2. A. v. Melis, 3. E. de Vos, 4. H. Rossen, 5. G. Plieger, 6. B. Jansen, 7. F. v. .d. Helder, 8. R. v. d. Heijden, 9. P. Prijkers, 10. W. Brouwers.

 

DEN BOSCH.(1977.08.13)

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. H. Lunenburg, 3. L. v. Wely, 4. M. de Veer, 5. D. Leitner (W.­Did.), 6. D. Gompen, 7. A. v. Erp, 8. F. Jans­sen, 9. M. Huijberts, 10. G. Bouwman.

Nieuwelingen: 1. P. Pieters, 2. N. Verhoeven, 3. P. Meerburg, 4. C. Verschuur, 5. E. Vossen­berg, 6. P. Visser, 7. P. v. Gessel, 8. J. Har­tings, 9. F. Nijssen, 10. Fr. Crajnar (W.-Dld.).

 

DEN BOSCH.ORTHEN.(1977.05.29)

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. A. Nederlof, 3. W. v. Steenis, 4. H. Ponsteen, 5. W. Bosch, 6. E. Geserick, 7. J. Rijkhoff, 8. B. v. d. Broek, 9. G. Vixseboxse, 10. H. v. d. Berg.

Junioren: 1. A. Wijnands, 2. L. Revers, 3. J. de Bruin, 4. E. Brand, 5. R. Lemmens, 5. H. v. Loon, 7. H. Boom, 8. B. Zoontjens, 9. J. Hen­driks, 10. P. Damen.

Nieuwelingen: 1. P. Pieters, 2. R. Hakkert, 3. M. Lexmond, 4. W. Martens, 5. T. Huibers, 6. H. v. Diejen, 7. R. Zeevalk, 8. H. Maartens, 9. M. Wirtz, 10. F. Lauwers.

 

DEN DUNGEN.(1977.04.17)

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. H. Langerijs, 3. Fr. Francissen, 4. G. Bierings, 5. M. de Veer, 6. J. Kruunenberg, 7. W. v. Steenis, 8. G. de. Wit, 9. J. Kettenis, 10. B. Libregts.

Nieuwelingen: 1. H. v. Erp, 2. B. Schellinger­houdt, 3. H. Maartens, 4. P. Pieters, 5. E. Hermeling, 6. J. Koster, 7. E. Vossenberg, 8. H. Winkel, 9. H. Nieuwenhuis, 10. J. v. d. Berg.

Liefhebbers en veterarlen: 1. A. Veenendaal, 2. H. v. Hoek, 3. A. v. Melis, 4. P. Rijkers, 5. G. Plieger, 6. H. v. Leent, 7. J. Kivits, 8. K. Bokma, 9. W. Wielhouwer, 10. P. v. d. Kleij.

 

DEN HAAG.BETJE WOLFSTRAAT.(1977.08.29)

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. M. Taverne, 3. G. de Wit, 4. J. Kettenis, 5. B. Langeveld, 6. T. Griep, 7. G. Ratterman, 8. A. Brandse, 9. R. Bakker, 10. A. Kraan.

 

DEN HAAG.CAPITOL.(1977.05.05)

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. R. Kroep, 3. M. Ta­verne, 4. G. Sint Nicolaas, 5. P. Koppert, 6. G. Looijestijn, 7. A. Kraan, 8. P. Pennekamp, 9. R. Kos, 10. J. v. d. Weide.

Veteranen: 1. H. Buis, 2. R. Liebrechts, 3. H. Hoek, 4. J. v. d. Geest, 5. H. Brinkman, 6. A. Veenendaal, 7. R. Meeldijk, 8. J. Barens, 9. J. Sengers, 10. L. Hagman.

 

DEN HAAG.OVERBOSCH.(1977.08.26)

Liefhebbers-veteranen: 1. A. Kortmoller (Wdl.), 2. J. v. Geest, 3. L. v. d. Flier, 4. H. Hoek, 5. H. Roos, 6. H. Uittenbogaart, 7. K. Duivenvoorden, 8. L. v. d. Berg, 9. L. Hag­man, 10. A. Ravensbergen..

 

DEN HELDER.(1977.05.19)

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. J. de Nijs, 3. J. Butter, 4. D. Groen, 5. J. Tol, 6. M. Pronk, 7. A. Koster, 8. D. Lolkema, 9. D. Zeeman, 10. P. Knol.

Liefhebbers: 1. M. Dekker, 2. H. Roos, 3. J. Groot, 4. Th. Degeling, 5. J. Struik, 6. L. Sui­ker, 7. D. Rood, 8. A. Eriks, 9. J. Brink, 10. R. Duin.

 

DEN HOORN.(1977.08.18)

Amateurs: 1. F. v. d. Enden, 2. M. Visser, 3. M. v. Vlimmeren, 4. W. v. Steenis, 5. A. Neder­lof, 6. B. v. Lamoen, 7. W. Schuurhuizen, 8. B. Maas, 9. H. v. Weers, 10. C. v. Dongen.

Nieuwelingen: 1. M. Mulder, 2. G. Solleveld, 3. H. Zuiderwbk, 4. H. Havik, 5. R. Koppert, 6. G. Walstock, 7. A. Harren, 8. E. Wittekoek, 9. F. Nijssen, 10. J. v. Wijk.

 

DENEKAMP.(1977.08.21)

Amateurs: 1. Herman Snoeijink; 2. Nico Hilberink; 3. Reinier Hassink;

Liefhebbers: 1. Johan Pluimers; 2. Jaap van de Berg; 3. Dick Visser;

 

DEVENTER.(1977.06.19)

Nieuwelingen: 1. H. Emens, 2. F. Maas, 3. F. Nijhuis, 4. D. Visser, 5. A. v. d. Horst, 6. R. Rol, 7. H. Uhl, 8. A. Thissen, 9. R. de Jongh, 10. J. Hilbers.

Liefhebbers: 1. H. Krol, 2. J. Pluimers, 3. J. v. Hattem, 4. J. Bergkotte, 5. C. Hoogevorst, 6. C. Splinter, 7. G. Goorman, 8. W. Kuiper, 9. G. Pluimers, 10. H. Voorhuis.

 

DIDAM.(1977.05.01)

Amateurs: 1. D. Timmer, 2. H. Snoeijink, 3. P. Hoekstra; 4. R. Hassink, 5. F. Schilr, 6. H. Ponsteen, 7. Th. de Rooy, 8. A. Scheffer, 9. F. de Kinkelder, 10. G. Schipper.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. J. Koster,.3. S. de Vos, 4. J. Schipper, 5. A. Harren, 6. G. Honingh, 7. E. Vossenberg, 8. G. v. d. Pas, 9. H. Emens, 10. N. Wegkamp.

Liefhebbers: 1. C. Bokma, 2. A. v. Melis, 3. H. v. Leyet, 4. G. Huisjes, 5. J. v. Hattum, 6. B. Jansen, 7. J. Pluimers, 8. A. Breure, 9. W. Felix, 10. G. Draayer.

 

DIEMEN.(1977.03.27)

Amateurs: 1. R. Borst, 2. J. Butter, 3. H. Rutte, 4. M. Schoen, 5. R. Hassink, 6. J. v. d. Weide, 7. H. Buis, 8. J. Kruunenberg, 9. P. Ruiter, 10. J. v. d. Horst.

Liefhebbers-veteranen: 1. A. de Groot, 2. H. Ouisbroek (Dld.), 3. C. Marquerink, 4. B. v. d. Hulst, 5. J. v. Leeuwen, 6. H. Buis, 7. A. Kalee, 8. J. Koolhof, 9. H. Brinkman, 10. J. Hagman.

Dames: 1. T. Fopma, 2. T. v. d. Plaat, 3. M. Lagerlof, 4. N. v. Vliet, 5. H. Buitenhuis-de Jongh, 6. G. Knetemann-Donker, 7. D. Wesdorp, 8. B. v. Uken, 9. L. Trompert, 10. W. Kwantes.

 

DIESSEN.(1977.07.17)

Amateurs: 1. H. v. Piere, 2. J. Nederlof, 3. H. v. Leent, 4. F. Brand, 5. R. Bessems, 6. G. Oosterbosch, 7. W. Bosch, 8. A. Gruijters, 9. C. v. Dongen, 10. P. Kessels.

Nieuwelingen: 1. R. Koppert, 2. N. Verhoe­ven, 3. H. Zuiderwijk, 4. P. v. Gessel, 5. K. Evers, 6. H. Bierman, 7. R. v. d. Laan, 8. H. Baars, 9. H. Blom, 10. J. v. Diejen.

 

DINTELOORD.(1977.07.23)

Amateurs: 1. F. Francissen, 2. J. Lammer­tink, 3. A. Prinsen, 4. A. T'ak, 5. B. v. La­moen, 6. H. Mutsaars, 7. B. Oosterbosch, 8. B. v. Est, 9. P. Koppert, 10. P. v. Leeuwen.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. Th. Peeters, 3. F. Laurijssen, 4. P. Hofland, 5. J. Steenber­gen, 6. R. Snijders, 7. H. Frijters, 8. A. v. Lint, 9. J. Hoydonck, 10. J. Williams (Eng.).

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf, 2'. G. Solle­veld, 3. R. Koppert, 4. J. Lammerts, 5. C. Lazeroms, 6. T. Timmers, 7. J. de Crom, 8. T. v. Vliet, 9. W. v. d. Burgh, 10. H. Zuider­wijk.

 

DIRKSLAND.(1977.04.16)

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. M. Schoen, 3. P. Koppert, 4. J. Kettenis, 5. W. v. Steenis, 6. L. den Hartigh, 7. J. Koops, 8. J. Konings, 9. T. Griep, 10. J. Kruunenberg.

Liefhebbers: 1. F. v. d. Enden, 2. W. Wielhou­wer, 3. M. v. Brussel, 4. H. Hoek, 5. J. Smits, 6. W. Brouwers, 7. B. v. d. Hulst, 8. S. Koe­vermans, 9. J. den Hartog, 10. S. v. Dongen.

 

DODEWAARD.(1977.07.30)

Liefhebbers: 1. A. Veenendaal, 2. J. Hup, 3. H. Brinkhoff, 4. L. v. d. Berg, 5. H. v. Leeuwen, 6. J. Posthuma, 7. A. Roelofs, 8. C. Splinter, 9. A. de Groot, 10. E. de Vos.

 

DOETINCHEM.(1977.07.31)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. H. Snoeijink, 3. W. Albersen, 4. G. Pronk, 5. A. Scheffer, 6. R. Hassink, 7. J. Scholten, 8. J. Franzen (W.­Dld.), 9. J. Lookamp, 10. A. Veelers.

Junioren: 1. J. Broers, 2. E. Dorgelo, 3. G. v. Putten, 4. H. v. Dijk, 5. J. de Bie, 6. G. Vis­schers, 7. F. Merts, 8. J. Alberts, 9. H. Vonk, 10. A. v. Moorselaar.

Liefhebbers: 1. H. Brinkhoff, 2. W. Felix, 3. R. v. d. Heyden, 4. D. Goorman, 5. F. Have­naar, 6. J. den Hartigh, 7. K. Bokma, 8. J. Bergkotte, 9. J. Pluimers, 10. W. Kuiper.

Veteranen: 1. A. Veenendaal, 2. W. v. Putten, 3. L. Hagman, 4. T. v. Gulik, 5. H. Nijkamp, 6. A. Kalee, 7. J. Floor, 8. T. Cornelisse, 9. N. Regter, 10. G. de Jager.

 

DOKKUM.(1977.06.30)

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. A. Koster, 3. B. Scheuneman, 4, P. Noy, 5. C. Haisma, 6. E. Keizer, 7. D. Lolkema, 8. R. Kos, 9. J. Wage­naar, 10. B. Bathoorn.

 

DONGEN.(1977.06.22)

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. P. Franken, 3. A. van Houwelingen, 4. B. van Lamoen, 5. B. v. d. Broek, 6. A. Versluis, 7. W. van Dongen 8. C. van Helvoort, 9. N. van Hest, 10. C. Zoontjens.

 

DONGEN.(1977.08.21)

Brabander GERRIE VAN GERWEN aan de eer in Dongen

Het is niet vaak voorgekomen dat een beroepsrenner na afloop van een wedstrljd die hij had gewonnen, met boe-geroep vanuit het publiek naar het ere-podium werd begeleid. Het is voor de renner in kwestie ongetwjjfeld een grote domper op de vreugde, een teleurstelling die later wel wat weg-ebt, wanneer de wel­gevulde buidel met de cheque voor de eerste prijs wordt over­handigd, maar die toch sporen nalaat.

Gerrie van Gerwen, de jonge Brabander uit het plaatsje Olland bij Sint Oedenrode, overkwam dit in Dongen. In een felle eind­sprint verwees hij Hennie Kuiper en Roelof Groen na 110 kilo­meter strijd naar de volgende ereplaatsen.

Hiermee ging Van Gerwen in tegen de wil van het duizenden koppen tellende publiek, dat graag Hennie Kuiper op de hoogste trede had gezien. Kuiper is sinds hij in de Tour bijna de hoofdvogel schoot, ongelooflijk populair. Door zijn strijdlust in vrijwel elke ronde, waar hij aan de start komt, wint hij het hart van het publiek en een renner die veel werk verzet, wordt graag beloond gezien. Dat gebeurde in Dongen niet. Toch kan niet worden gezegd dat Van Gerwen de zege heeft “gestolen". De Brabander, die het waarschijnlijk in de zesdaagsen gaat proberen en zeker een kans van slagen heeft, heeft meer dan zijn werk gedaan. Hij was erbij toen de noodklok in het pelo­ton werd geluid en een felle achtervolging naar de al na tien kilometer ontsnapten, Groen, Aling, Kuiper en Jan Hordijk, werd ingezet. Hij was ook attest toen Hennie Kuiper met de finish in zicht voor de beslissende slag uithaalde en was ten­slotte op het eerste front te vinden toen de strijd om de prijzen

werd beslist. Van Gerwen is nu eenmaal een sneller finisher dan Kuiper. Dat is hem niet kwalijk te nemen en dat hij zijn ploegleider van De Onderneming de overwinning wilde aan­bieden, zichzelf daardoor natuurlijk ook een grote dienst be­wijzend, is evenmin een doodzonde. Van Gerwen werd derhalve volgens objectieve waarnemers een verdiend winnaar.

Een Rondo die al meteen na de start een boeiend verloop kreeg en die tot de laatste meters spannend is gebleven. Zoals gezegd ging Kuiper, voor hem waren de duizenden op de been ge­komen, al na 10 kilometer in de aanval. Roelof Groen, Jan Aling en Jan Hordijk, die allen deze Ronde zagen als een goede gene­rale voor de Proftour door Nederland, voelden ook wel wat voor een vroeg avontuur en wat niemand op dat moment kon ver­moeden, gebeurde toch. Het bleek meteen de goede ontsnapping te zijn. Even voor halfkoers zagen vijf renners, de Belgen Verstraeten en Verhagen en de Nederlanders Karstens, Vianen en Van Gerwen het gevaar in en ook zij sloten een verbond. De strijd werd door de achtervolgers gewonnen en met nog vijftig kilometer voor de boeg was de kopgroep uitgegroeid tot een negental renners. Nogmaals lieten negen coureurs het peloton in de steek. Hun namen, u vindt ze allemaal in de uitslag, ston­den garant voor opnieuw een felle strijd en het was vooral aan de inzet van o.m. Herman van Springel, Jos Schipper en Aad van den Hoek te danken dat de negen achtervolgers dichterbij kwamen. Juist een rondo voordat de aansluiting tot stand zou worden gebracht, sprong Kuiper opnieuw wag. Van Gerwen en Groen sloten zich bij hem aan en de beslissing was gevallen. Gerben Karstens trachtte via een allesgevende krachtsinspan­ning bij de eersten te komen, maar hij kwam aan de eindstreep 14 seconden tekort. Donald Allan regelde de rest in de sprint.BRON: JO DE BRUIJN

Beroepsrenners: 1. Gerrie van Gerwen (Olland) 110 km in 2 uur 32 min. 23 sec., 2. Hennie Kuiper (Ossendrecht), 3. Roelof Groen (Giethoorn), 4. op 14 sec. Gerben Karstens, (Prinsenbeek), 5. op 39 sec. Donald Allan (Australia), 6. Pons van Katwijk (Oploo), 7. Andre Gevers (Erp), 8. Herman van Springel (Belgia), 9. Danny Clark (Australia), 10. Frans Verhagen (Belgie), 11. Ko Hoogedoorn (Eindhoven), 12.. Eddy Ver­straeten (Belgie), 13. Jos Schipper (Kwadendamme), 14. Jan Hordijk (Westmaas), 15. Jan Aling (Bladel), 16. Aad van den Hoek (Roosen­daal), 17. Gerard Vianen (Kockengen), 18. Tino Tabak (Egmond), 19. Jan Huisjes (Almelo), 20. Jan van Katwijk (Bladel).

Amateurs: 1. J. Akkermans, 2. R. v. d. Rakt, 3. W. v. Dongen, 4. P. Franken , 5. A. Versluis, 6. P. Pennekamp, 7. W. Bosch, 8. H. Pouw, 9. A. de Groot, 10. M. Dijkhuizen.

 

DORDRECHT.(1977.09.03)

Amateurs: 1. K. St. Nicolaas, 2. H. Lunenburg, 3. C. v. Dongen, 4. P. Borremans, 5. H. Craane, 6. M. Marien, 7. J. Kuiken, 8. P. Bosch, 9. G. St. Nicolaas, 10. C. Zoontjens.

Liefhebbers-veteranen: 1. G. Knoop, 2. P. Stout, 3. R. v. d. Heijden, 4. A. v. Haren, 5. T. Zwanenburg, 6. A. Reijnders, 7. J. v. Dijk, 8. J. Solleveld, 9. B. Jansen, 10. T. Koop.

 

DORDRECHT.(1977.11.12)

Een herboren Gerben Karstens besloot zijn weg­selzoen met de volle winst

Het leek een lachertje te worden, maar de Waterlandronde - ingepast in de reeks activiteiten ter opluistering van de feestelijke opening van Drecht- en Kil-tunnel - groeide toch nog uit tot een vrij serieus wielergebeuren. Professioneel fietsen op de weg midden november. Het driemanschap Henny Goud, Ad Bakker en Jaap de Haan nam een groot risico. Niet te voorspellen was immers welk weer de organisa­toren (in samenwerking met dagblad De Dordtenaar) zouden treffen. En juist met die weersomstandigheden stond of viel het succes van de eenmalige koers door beide verkeersaders-onder-water. Een zuidwester storm teisterde nu de renners op hun vijf lussen van elk 22.5 km door Dordrecht, Zwijndrecht en 's-Gravendeel. Maar even­goed had sneeuw de aan de Waterlandronde verbonden kosten (32.000 gulden aan startgeld en 28.000 gulden organisatie) tot een onverantwoorde financiele escapade kunnen maken.

Dankzij de activiteiten van de brood­rijders mocht microfonist Henny Goud nu echter vaststellen dat alles goed was ver­lopen. Dat de koers een prima sluitstuk van het seizoen was geweest. Al dient daar wel meteen aan te worden toege­voegd dat de renners degenen die aan herhaling van dergelijk stuntwerk den­ken, duidelijk te verstaan zullen geven dat het “eens maar nooit weer" was. De opgave bleek voor velen, in het geheel niet of gebrekkig voorbereid, immers te zwaar.

Ook voor bijvoorbeeld een Hennie Kuiper (net terug van vakantie) of Jan Raas, die dan nog wel schielijk wat trainingskilo­meters had gemaakt voor zijn laatste op­treden in het shirt van sponsor Frisol. In het slopende werk tegen de wind bleek, ondanks de matige snelheid (gemiddeld net 37 km per uur) van de groep, het tempo echter voor velen nog te hoog. Ook Kees Bal, Fedor den Hertog, Rik van Lin­den en Gerrie Knetemann zouden het eind niet halen.

Al tevoren was te voorspellen dat er voor de winst twee categorieen coureurs in aanmerking kwamen. Natuurlijk de man­nen die even van de piste of de Dordtse wegkilometers meepikten en dan verder de “oudjes", die in de Waterlandronde hun carriere al dan niet definitief af­sloten. Getrouwen dus als Frans Verbeeck, Frans Mintjens en Jos Huysmans. Die prognose kwam uit. Nadat Fedor den Hertog en (erg lang) Jan Aling en Frans Verhaegen de zaak hadden getracht te forceren, ontstond in het veld van 71 deel­nemers in de voorlaatste ronde een kop­groep van twaalf man. Huysmans (vol­gend seizoen assistent-ploegleider in de groep van Merckx, Van Impe en sport­directeur Rudi Altig. Wilkinson) zorgde voor die ontknoping. Aanvankelijk waren ook Rik van Linden, Jos Jacobs, Jos Schipper en Willy in 't Ven mee, maar zij moesten toch Huysmans, Van Springel, De Bal, Van Gerwen, Fons en knap bij­gekomen Jan van Katwijk, Godefroot, Verhaegen, Rosiers, De Wilde, Karstens en Verbeeck laten gaan.

Zo'n vijftien kilometer voor het eind liet de Karst daarna zien waarom hij zo gretig de late invitatie voor de wedstrijd in de tunnels had geaccepteerd. Met Huysmans maakte de 35-jarige Raleigh-, renner zich op voor de eindstrijd. Waarin Karstens de Belg (op de streep zelfs nog overstoken door zijn landgenoot Van Springel) geen afscheidscadeau gunde. Bijna twee minuten voorsprong nam Ger­ben in een sterke solo.

Daarmee bewijzend dat een voor hem minder plezierige periode (met sleutel­beenbreuken en mysterieuze pijnen) is afgesloten. Karstens, toch ook komend jaar weer deel uitmakend van de ploeg-Post, is de inzinking dankzij de yoga-leer ,weer te boven. Voelt nieuwe krachten en denkt er nog niet aan zijn loopbaan lang­zaam af te gaan bouwen. Hij had in Dordt net de zesdaagse van Munchen (met Kemper) achter de rug en is van plan er deze winter zeker nog een aantal bij te doen.

Ook daarna, in zijn veertiende profjaar, wil Karstens op de weg laten zien dat hij er nog bij hoort. Dat Gerben in het pelo­ton weer voor vol moet werden aan­gezien.

Beroepsrenners: 1. Gerben Karstens 112 km in 3.04.48, 2. op 1.50 min. H. van Springel (B.), 3. J. Huysmans (B.), 4. op 1.55 min. A. de Bal (B.), 5. G. van Gerwen, 6. F. van Katwijk, 7. F. Verhaegen (B.), 8. W. Godefroot (B.), 9. R. Rosiers (B.), 10. J. van Katwijk, 11. W. de Wilde, 12. F. Verbeeok (B.), 13. S. van Roosbroeck (B.), 14. F. Rompelberg, 15. B. Pronk, 16. M. Havik, 17. W. in 't Ven (B.), 18. J. Aling, 19. J. Schipper, 20. A. Gevers, 21. R. Bukacki, 22. J. Jacobs (B.), 23. J. Brinkman, 24. P. Clinckaert (B.), 25. J. Deschoen- maecker (B.), 26. W. van den Berg, 27. J. Huisjes, 28. J. Stevens (B.), 29. F. Min­tjens (B.), 30. J. Breur.

DORPENOMLOOP VAN DRENTHE.(1977.04.23)

SOKA-rijders nemen revanche in Dorpenomloop

De Soka-rijders van Ben van Erp hebben op ondubbelzinnige wijze revanche genomen voor de nederlaag die zij in de Ronde van Drenthe hebben geleden. De Dorpenomloop, eveneens door de mooie dreven van het Drenthe land met start en finish in Assen, leverde een Soka-overwinning op voor Peer Maas. De tweede plaats was voor Theo de Rooy van Soka, derde werd Egbert Koersen van Batavus en de twee volgende klas­seringen waren ook voor Soka-renners: Ad Prinsen en Jan Huisjes.

De ruim honderd coureurs hebben regen, wind en hagel moe­ten trotseren. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat slechts 34 renners de eindstreep haalden. Al direct na de neutralisatie ontstond een grote groep, die ongeveer veertig renners bevatte. Door de smalle wegen en het waaier-rijden vielen successieve­lijk de zwakke broeders af, totdat na 60 km een sterke kop­groep van negentien renners werd geforeerd.

De coureurs veroverden een voorsprong van ruim een minuut. Even dreigden gesloten spoorbomen bij Tinaarloo roet in de ontsnapping te gooien, maar de negentien renners konden 35 seconden vooruit blijven. Voor zes renners bleek het tempo te hoog, want Bennie Groen, Rhett van Trigt, Ebel Keizer, Be Duit, Van Leeuwen en Schuitemaker moesten lossen.

Bert Scheuneman demarreerde in de buurt van Gasselte, kreeg een voorsprong van honderd meter, maar kwam even later te vallen op een van de vele smalle weggetjes in deze zware Dorpenomloop.

Kort daarop vormde zich de kopgroep van drie door een demar­rage van De Rooy, die Koersen en Maas in zijn wiel kreeg. De Utrechtenaar reed nabij Rolde op 30 kilometer lek, maar kon toch weer aansluiting krijgen. Enerzijds omdat Maas op hem wachtte en anderzijds omdat Koersen geen kracht had om er tussenuit te trekken. Hij was de hele week geplaagd door griep. Vijf kilometer voor de eindstreep plaatste De Rooy een demar­rage, die teniet kon worden gedaan. De aanzet van ploeggenoot Maas die daarop volgde, was de renners De Rooy en Koersen evenwel te machtig. Maas won onbedreigd de 15e Dorpen­omloop, een zware klassieker die door de WV Wander-Meteoor uit Assen goed was georganiseerd.BRON: BERT DIJKEMA

Amateurs: 1. P. Maas (Huybergen) 165 km in 3.58.05 uur, 2. op 38 sec. Th. de Rooy (Utrecht), 3. E. Koersen (Emmeloord), 4. op 1.13 min. A. Prinsen (Raamsdonksveer), 5. op 2.04 J. Huis­jes (Almelo), 6. D. Timmer (Yde de Punt), 7. B. Huveneers (Amsterdam), 8. P. Hoekatra (Winschoten), 9. B. Scheuneman (Veendam), 10. A. Scheffer (Zelhem), 11. J. Jonkers (Oud Gastel), 12. H. Boom (Markelo), 13. W. Vlot (Wanneperveen), 14. op 5.05 J. van Houwelingen (Heesselt), 15. G. Schipper (Ter Apel), 16. A. Kraan (Gouda), 17. op 5.10 F. Schootman (Nee­de), 18. op 5.28 E. Keizer (Sappemeer), 19. W. Pater (Barne­veld), 20. T. de Lange (Hardenberg).

 

DORPENOMLOOP VAN RUCPHEN.(1977.03.19)

DORPENOMLOOP HAD SUBLIEM VERLOOP

JOS LAMMERTINK van eerste tot laatste meter de sterkste.

Heel even heeft het er in de laatste van de vijf ronden, tellende Dorpenomloop, waarmee het juniorenseizoen zaterdagmiddag officieel werd geopend, op geleken dat de grote favoriet, de man die het vorig jaar zijn stempel op de van stad tot stad­wedstrijden in deze categoric drukte, de Twent Jos Lammer­tink, zich zou laten verrassen. Even voorbij Schijf, op 18 kilo­meter van het einde, had Johnny Broers, het Utrechtse lid van de Eindhovense vereniging Het Zuiden, het sein voor de laatste aanval gegeven. Hij kreeg een gretige „thuisrijder" Cees Kuijs­termans en de al even bereidwillige neo-junior Ger Ammerlaan met zich mee. Samen bouwden zij in enkele kilometers een voorsprong van ongeveer tien seconden op. Jos Lammertink reikte echter veel verder dan zijn rivalen hadden vermoed.

Broers: „Ik keek onder mijn arm door en zag hem komen. Op dat moment zeg je natuurlijk tegen de anderen: “Jongens, rijden, daar komt Lammertink aan”, maar al snel moesten wij toegeven dat hij de beste was. We hebben er met z'n drieen alles aan gegaan, maar we konden niet verhinderen dat hij ons trio tot een kwartet kwam uitbreiden."

Met vieren ging het door Sprundel en Sint Willebrord naar de finish in Rucphen. Op nauwelijks vijfhonderd meter voor de streep, juist voor het ingaan van de laatste bocht, ging Lam­mertink aan voor bet beslissende eindschot. Broers, die de reve­latie van de dag mag worden genoemd, zag het bijtijds en sloot zich bij hem aan. Ook Kuijstermans slaagde erin het gat te dichten, maar de vierde man in de kopgroep; Ger Ammerlaan, vond hier zijn Waterloo. Ook hij kreeg echter bij monde van de bondscoach Joop Middelink een flinke pluim op de hoed ge­schoven. Middelink: “Broers, Ammerlaan, Van Hooijdonk en Wijnands, vier junioren die de goede leeftijd hebben om even­tueel in aanmerking te komen voor de selectie voor het wereld­kampioen- schap in deze categoric, hebben uitstekend voldaan. We zullen ze in de volgende wedstrijden zeker in de kijker houden."

Lammertink derhalve winnaar, met op slechts enkele meters Broers als tweede en een uitgebluste Kuijstermans als derde.

Een groot succes voor de organisatie, de plaatselijke wieler­vereniging WWV (Willebrord Wil Vooruit) en het comite Dor­penomloop. Opnieuw had deze wedstrijd een vlekkeloos verloop en met recht mag ook wedstrijdleider Jan Hees worden ge­noemd, die op een eigen perfecte wijze de karavaan door het Brabantse land loodste.

Twee uur en vijfentwintig minuten eerder was de bont gekleur­de meute, ongeveer honderd renners groot, van start gegaan. Meteen in de eerste kilometers kreeg de organiserende vereni­ging al een klap te incasseren, toen Jos Thijs met een lekke band langs de weg stond. De bemanning van de nieuwe ploeg­leiderswagen van Kroon-Hypro, de clubsponsor van De Wind­molens, hielp de man uit Etten snel aan een ander wiel, maar Thijs moest evenals Okkes uit Zaandam en Blonk uit Cuijk, die eveneens in de eerste kilometers lek rijden, ervaren dat er vanmiddag voor niemand die uit het peloton was gelost,ook door pech, geen eer viel te behalen. Een strakke zijwind maakte het onmogelijk terug te komen.

Na nauwelijks tien kilometers, op de smalle weg tussen Schijf en Sprundel werd er al een eerste schifting doorgevoerd. De groep viel in vele kleine formaties uiteen en toen de renners voor het eerst de finishlijn passeerden, hadden ongeveer zestig renners zich van de rest losgemaakt. Alle anderen waren toen al bedankt en velen kozen wijselijk de weg naar de warme douches, die in de schitterende sporthal in Rucphen rijkelijk te vinden waren.

Na 32 km meldden zich de eerste durvers: Peter Hofland uit Roosendaal en de noorderling Jan Dorst uit Hoogeveen. Zij bleven twaalf kilometer op kop met een voorsprong van onge­veer driehonderd a vijfhonderd meter. In de straten van Sint Willebrord werden zij weer ingelopen. Terwijl Merts uit Arnhem vooraan het tempo niet meer kon volgen, gebeurde de enige valpartij van deze middag. Juist voor Schijf, in de derde ronde, raakte Cor van Venrooy uit Nuland de zijspiegel van een stil­staande auto. Niet alleen de spiegel sneuvelde, maar ook Neder­lof (Badhoededorp), Jos de Bie uit Haarlem en helaas de dur­ver van even daarvoor, Peter Hofland die voor zijn inzet slecht werd beloond, smakten tegen de grond. Gelukkig bleef de schade beperkt tot enkele schaafwonden en wat materiaal. Albers (Neede), Salvers (Schiedam), Boer (Halsteren), Ver­sluis (Utrecht) en Verdel (Woerden) verloren door de tuime­ling voeling met de groep en waren gezien.

Ook als gevolg van de valpartij brak het peloton in twee ge­deelten. Ongeveer twintig man geraakten voorop,- met daar­achter een groep van tweeendertig eenheden. Het werd al snel duidelijk, dat de winnaar in de groep van twintig gezocht zou moeten worden. Voor enkelen in de kopgroep ging het vooraan

te hard. Zij vielen terug in de tweede groep. Namen van deze renners kunnen wij helaas niet geven, omdat communicatje­middelen in deze koers ontbraken, hetgeen de taak van de jury er zeker niet lichter op maakte.

Toen bij het ingaan van de vierde ronde de balans werd op­gemaakt, bleek dat Snijders, Kuijstermans, Dreijer, Van de Poel, Lammertink, Kraaijbeek, Van Hooijdonk, Broers, Wij­nands, Bongers, Weber, Ammerlaan, Damen, Jongsma en Bes­sems zich een minuut van de anderen hadden losgewerkt. Snij­ders reed bij het ingaan van de vijfde en laatste ronde lek, ter­wijl Kraaijbeek, Van de Poel, Damen en Wijnands werden ge­lost. Nadat wereldkampioen Ron Bessems en Jas Lammertink het eerst samen hadden geprobeerd, maar door een attente Tonny Weber werden teruggehaald die daarna helaas weigerde om door te gaan, sloeg Broers zijn slag. Deze atletisch ge­bouwde, zeer goed op zijn fiets zittende junior, die nu al zeker is van een plaats in de equipe van Jan van Erp Tegels in 1978, kreeg Kuijstermans en Ammerlaan, die vooraan ook veel werk heeft verzet, met zich mee. Lammertink maakte daarna alleen de sprong naar de leiders. Weber trachtte in eerste instantie met hem mee te springen, maar hij slaagde er niet in tot op het wiel van de onstuimig losgebarsten Wierdenaar te komen. Terwijl de rest van de aanvankelijke vluchtgroep naar adem zat te happen - alleen Bessems zou misschien nog iets hebben kunnen ondernemen, gingen de vier aan de kop door. In korte tijd, nauwelijks vijftien kilometer, liepen zij nog ruim een mi­nuut van hun vroegere rivalen weg.

Bessems na afloop: “Jos en ik kunnen het uitstekend met el­kaar vinden. Hij rijdt over enkele weken al in een Amstel-trui, ik eind juni. Ik zag geen enkele reden om hem te gaan dwars­bomen. Misschien had ik het ook wel niet gekund. Ik heb het niet geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen.

BRON: JO DE BRUIJN

Junioren: 1. J. Lammertink (Wierden) 102'.5 km in 2 uur 25 min. 13 sec., 2. J. Broers (Maartensdijk), 3. C. Kuijstermans (Bosschenhoofd), 4. op 8 sec. G. Ammerlaan (Maasdijk), 5. op 1 min. 12 sec. R. Bessems (Amsterdam), 6. F. Dreijer (Haarlem), 7. A. Bongers (Heerlen), 8. J. Jongsma (Opeinde), 9. T. Weber (Best), 10. J. van Hooijdonk (Wern­hout), 11. op 2 min. 38 sec. R. Seuntjens (Bladel), 12. H. van Loon (Mill), 13. R. van IJzendoorn (Tiel), 14. H. van Lent (Haarlem), 15. B. Vossenbelt .(Ermelo), 16. op 4 min. 43 sec. G. Groenewegen (Amster­dam), 17. J. Slendenbroek (Vries); 18. A. van Mulken (Stein), 19. R. Kraaljbeek (Heerle), 20. A. van de Poel (Hoogerheide), 21. A. van As­ten (Vlaardingen), 22. A. Wijnands (Maastricht), 23. E. van Horick (Lierop), 24. J. van Brunschot (Tilburg), 25. E. Damen (Drunen).

 

DRACHTEN.(1977.06.02)

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. E. Koersen, 3. A. Koster, 4. J. Spijker, 5. H. Ponsteen, 6. R. v. Trigt, 7. P. Hoekstra, 8. N. Hilberink, 9. J. Koops, 10. M. Pluimers.

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. H. Havik, 3. F. de Jonge, 4. D. Pots, 5. W. Bartol, 6. R. Hacken, 7. J. Rabbe, 8. J. Arenas, 9. G. Ho­nigh, 10. A. Harren.

 

DRIEBERGEN.(1977.06.23)

Veteranen: 1. B. Boom, 2. A. Veenendaal, 3. H. Buis, 4. W. v. Dolt, 5. L. Hageman, 6. A. Jans­sen (Belgie), 7. H. Brinkman, 8. P. Berrens, 9. W. Dieperink, 10. K. v. Nimwegen.

Liefhebbers: 1. K. Bokma, 2. E. de Vos, 3. J. Hup, 4. A. de Groot, 5. A. Peters, 6. J. de Boer, 7. A. Ravensbergen, 8. L. Wassenburg, 9. C. Hoogervorst, 10. J. Nieuwenhuizen.

 

DRIEDAAGSE VAN DE LANGEDIJK.(1977.06.09 T/M 06.11)

Na jarenlang een wielerronde van Broek op Langedijk te heb­ben gehad, besloot het plaatseljjk comite dit jaar tot een driedaagse met rondes in Oudkarspel, Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude. Drie amateurcriteria binnen een straal van tien kilometer op drie opeenvolgende avonden. Vjjftien ploegen van vljf renners gingen van start.

De Driedaagse werd gewonnen door Mathe Pronk, die op de eerste avond tweede werd achter Rene Kos; op de tweede avond derde achter Ruud Haller en Dick Groen; op de derde avond zijn leidende positie behield door een elfde plaats.

Tweede in het algemeen klassement werd Piet Slikker, die op de laatste avond nog bijna voor een verrassing zorgde. De derde plaats in de eindstand was voor Ruud Haller.

Aan deze Driedaagse namen ook twee buitenlandse ploegen deel. De Engelse formatie behaalde een leuk succes middels Graham Jones door de slotetappe te winnen. De Duitsers uit Dortmund hadden alleen in de taaie Rolf Marschhausen een prijsrijder.

De organisatie was in hadden van het Langedijker wielercomite en Alcmaria Victrix. Gezien het doorslaande succes kan er bijna zeker van worden uitgegaan, dat er volgend jaar opnieuw een Driedaagse van de Langedijk wordt verreden.

Eerste etappe Oudkarspel: 1. R. Kos (Oudkarspel), 2. M. Pronk (War­menhuizen), 3. Sj. Schuitemaker (Andijk), 4. Sj. Butter (Alkmaar), 5. R. Haller (Alkmaar), 6. P. Slikker (Broek op Langedijk), 7. G. Slot (Alkmaar).

Tweede etappe Broek op Langedijk: 1. R. Haller (Alkmaar), 2. D. Grcen (St. Pancras), 3. M. Pronk (Warmenhuizen), 4. H. Kuipers (Haarlem), 5. R. Marschhausen (W.Dld.), 6. Sj. Butter (Alkmaar), 7. R. Kos (Oudkarspel).

Derde etappe Zuid-Scharwoude: 1. G. Jones (GB), 2. B. Huveneers (Amsterdam), 3. G. Slot (Alkmaar), 4. P. Slikker (Broek op Lange­dijk), 5. J. Derksen (Amsterdam). 6. N. Hartle (GB), 7. H. v. d. Putte (Haarlem).

Eindklassement: 1. M. Pronk 47 put., 2. P. Slikker 42 pnt., 3. Haller 41 pnt., 4. Sj. Butter 39 pnt., 5. R. Kos 38 pnt., 6. D. Grcen 37 pnt., 7. B. Huveneers 35 put., 8. G. Slot 35 pnt., 9. Rob Tichelaar (Zaandam) 34 put., 10. D. Zeeman (Oudkarspel) 29 pnt.

Ploegenklassement: 1. Markthof-Batavus 103 pnt., 2. De Uitkomst 94 pnt., 3. Kennemerland-Huturu 81 pnt., 4. Langedijker ploeg 80 pnt., 5. Engeland 69 put., 6. De Kampioen (Haarlem) 61 pnt., 7. Alcmaria Victrix 55 pnt., 8. DTS 54 pnt., 9. West-Duitsland 18 put., 10. Jonker­ HRTC 9 pnt.

 

DRIEDAAGSE ZEELAND.(1977.07.21 T/M 07.23)

DOMBURG.Amateurs (le dag) : 1. A. Polak, 2. J. Herberty (Eng.), 3. J. v. Tilborg, 4. J. Jonkers, 5. H. Nieuwdorp, 6. A. Deusing, 7. T. Fase, 8. J. Konings, 9. A. v. d. Steen, 10. S. Aarts.

’s-GRAVENPOLDER. Amateurs (2e dag): 1. A. v. d. Steen, 2. W. v. Dongen, 3. C. v. Dongen, 4. A. Deusing, 5. W. de Waal, 6. W. v. Helvoirt, 7. W. Jeremiasse, 8. R. de Veer, 9. S. Aarts, 10. J. Konings.

SOUBURG. Amateurs (3e dag): 1. T. Fase, 2. S. Aarts, 3. C. Spaans, 4. R. de Veer, 5. H. Nieuwdorp, 6. W. Jeremiasse, 7. C. v. Dongen, 8. A. Polak, 9. W. v. Helvoirt, 10. R. Jongenelen.

Amateurs (eindklassement): 1. S. Aarts, 2. W. v. Dongen, 3. A. Deusing, 4. R. de Veer, 5. W. Jeremiasse, 6. H. Nieuwdorp, 7. T. Fase, 8. A. Polak, 9. A. v. Peer, 10. J. Konings.

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. B. Wieles, 3. L. v. d. Berg, 4. W. de Feber, 5. M. v. Brussel, 6. W. Wielhouwer, 7. S. v. Dongen, 8. C. de Boer, 9. G. Plieger, 10. C. de Nooijer.

 

DRIEL.(1977.07.03)

Amateurs: 1. B. v. d. Stelt, 2. G. Mohlmann, 3. H. Botterhuis, 4. G. Nederlof, 5. F. Brand, 6. R. Hassink, 7. R. Stimich (N.-Zld.), 8. A. Scheffer, 9. J. Scholten, 10. F. de Kinkelder.

Liefhebbers-veteranen: 1. H. Brinkhoff, 2. G. v. d. Pleats, 3. R. Oosterveld, 4. A. de Groot, 5. A. Peters, 6. G. Plieger, 7. J. de Boer, 8. N. Regter, 9. A. Kivits, 10. G. Schoonderwoert.

 

DRONTEN.(1977.09.17)

Tineke Fopma overtuigend winnares

Keetie van Oosten-Rage en zus Bella v. d. Spiegel-Hage man­keerden op de deelnemerslijst. Het is bekend dat zij weinig trek in Dronten hebben.

Een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd waarin vanaf de start Mini Brinkhoff weg kwam. Er ontspon zich een leuk kijkspel, waarin Wil Kwantes erg actief was. Na een aantal kilometers kwamen Marjan Bik en Wil Kwantes bij Mini Brinkhoff. Toen werd het tijd voor Tineke Fopma. Alleen sprong ze naar de drie uitloopsters.

ONDANKS VAL

Tineke Fopma: “Toen ik er bij was hielden zij de benen stil. Ik ging direct door, kwam in de bocht naar de streep nog ten val doordat mijn superlichte bandjes - te hard opgepompt - het niet hielden. Toch kon ik doorgaan en hield nog zo'n 200 meter voorsprong over. Ik was er erg blij mee."

Een knappe prestatie van de Friezin. Het werd haar zesde over­winning, ondanks twee maanden non-actief door een operatie. De 24-jarige Tineke gaat verder met haar studie. De nationale wielerwereld zal ongetwijfeld meer van haar horen. Mini Brinkhoff en Marijke Lagerlof legden beslag op de overige ereplaatsen.

Dames: 1. Tineke Fopma (Sommelsdijk) 43 km in 1.01.12, 2. Mini Brinkhoff (Heerenveen), 3. Marijke Lagerlof (Rotter­dam), 4. Gre Knetemann-Donker (Huybergen), 5. Hennie Bui­tenhuis-de Jongh (Apeldoorn), 6. Wil Kwantes (Wormer), 7. Bets van IJken (Baarn), 8. Marian Bik (Lekkerkerk), 9. Truus

van de Plaat (Geldermalsen), 10. Anja Versluis-van Aart (Gou­da), 11. Nita van Vliet (Maasland), 12. Jose van Vliet (Arn­hem), 13. Karin Bakker (Rotterdam), 14. Christa Sandbrink (Amersfoort).

Veteraan Arie Veenendaal spurtwinnaar

De veteranenwedstrijd in Dronten word dit keer een temposlag. Er gebeurde in de koers vrijwel niets het vermelden waard. Het hoge tempo was de oorzaak dat ontsnappingspogingen bij voorbaat tot mislukking gedoemd werden. De ge­maakte tijd spreekt: 43 km in 59 min. en 11 sec. Een bijzonder snelle tijd voor ve­teranen.

MASSASPURT

Winnaar van de massaspurt werd de 35­-jarige meubelmaker uit Zeist, Arie Vee­nendaal, die dit op zijn eind lopend sei­zoen reeds 23 wedstrijden won. Ko Tol­hoek, de stoere Zeeuw, vorig jaar nog winnaar bij de liefhebbers, werd nipt tweede, terwijl de Haaftenaar Wim van Putten de bronzen medaille verwierf. We­reldkampioen Bert Boom greep net naast de ere-medailles (4e).

Na afloop was er nog al wat consternatie omdat de nationale kampioen Wim van Dok niet geklasseerd werd.

Veteranen: 1. Arie Veenendaal (Zeist) 43 km in 59 min. 11 sec., 2. Ko Tolhoek (Yerseke), 3. Wim van Putten (Haaf­ten), 4. Bert Boom (Enter), 5. Joop Pot­ma (Schoorl), 6. C. Steinbach (Kampen), 7. B. Stangen ('s-Gravendeel), 8. H. Nij­kamp (Doetinchem), 9. Dries Kalee (Weesp), 10. Ab Hutte (Haarlemmer­meer), 11. Leo Hagman (Amsterdam), 12. Jan Timmer (Velsen), 13. Jan Floor (Lelystad), 14. Piet Berrens (Nieuwe­gein), 15. Remmold Hendriks (Gorssel), 16. Jan Dekker (Bovenkarspel), 17. Frits Rabe (Oostzaan), 18. Piet Steenvoorden (Heexnstede), 19. R. Steenvoorden (Rui­nen), 20. Piet Rinkel (Aalsmeer), 21. Wil Cuypers (Dieteren.

Klaas Duivenvoorden snelste bij liefhebbers

Het verhaal van de liefhebberswedstrijd is ook snel verteld. Het rustige weer zorgde er voor dat het grote veld deel­nemers onderweg geen al te moeilijke obstakels te verwerken kreeg. De gebrui­kelijke „lossers" waren er natuurlijk wel. Ook in deze koers een massaspurt, die de jury heel wat hoofdbrekens bracht en men kan zich terecht afvragen waarom bij zo'n nationale wielerdag geen foto­finishapparaat. De KNWU heeft er toch een, tijdwaarnemers en fotofinishmannen waren in Dronten.

Klaas Duivenvoorden boekte zijn elfde zege. Na twee jaar amateur vond hij, het welletjes en stapte over naar de liefheb­bers en als jonge kerel gaat het hem in deze categorie goed af.

Klaas Duivenvoorden: „Op mijn sprint, daar vertrouw ik op. Het was in Dronten tijdens deze koers bladstil, ik kon lekker meebollen en hoefde niet op zij te gaan, het ging gewoon van een leien dakje. Eerlijk gezegd, ik had het verwacht, vo­rig jaar hier nog vierde en derde in Zandvoort, nu kende ik het parkoers. Toen ze vroeg in de spurt aangingen, zag ik het wel zitten. Ik kon van het wiel komen en greep mijn kans." BRON: HANS VAN DE KAMP

Liefhebbers: 1. Klaas Duivenvoorden (Noordwijkerhout) 43 km in 58 min. 56 sec., 2. W. Brouwers (Rotterdam), 3. L. Wassenburg (Amsterdam), 4. R. de Vries (Amsterdam), 5. H. van Leeuwen (Haar­lem), 6. J. Voesenek (Prinsenbeek), 7. J. Hup (Kampen), 8. L. v. d. Berg (Noord­w1jk aau Zee), 9. G. van 't Klooster (Leusden), 10. H. v. d. Koolwijk (Den Haag), 11. Theo Marsman (Utrecht).

 

DRUNEN.(1977.08.14)

Amateurs: 1. B. v. Lamoen, 2. M. de Veer, 3. E. Koersen, 4. H. Lunenburg, 5. P. Zijerveld, 6. J. v. Driel, 7. Th. Gevers, 8. J. Bakker, 9. Fr. Jansen, 10. J. Scholten.

Junioren: 1. P. Damen, 2. P. Dekkers, 3. A. v. d. Poel, 4. J. de Die, 5. F. Merts, 6. R. Schel, 7. M. Roelofs, 8. M. Elshof, 9. G. Hen­driks, 10. R. Schepokat (W.-Dld.).

Nieuwelingen: 1. H. Maartens, 2. T. Huibers, 3. H. v. Erp, 4. M. Verhagen, 5. B. Schellinger­houdt, 6. P. v. Gessel, 7. J. Verschuur, 8. G. Honigh, 9. J. v. Wijk, 10. G. v. Gestel.

 

DUBBELDAM.(1977.08.20)

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. K. St. Nicolaas, 3. J. Nederlof, 4. A. Nederlof, 5. A. Versluis, 6. J. Kuiken, 7. G. St. Nicolaas, 8. A. de Groot, 9. F. Brand, 10. J. Bootsman.

Liefhebbers: 1. T. Koop, 2. C. v. d. Linden, 3. J. den Hartigh, 4. H. Hoek, 5. H, Uitten­bogaart, 6. A. v. Haren, 7. G. Koop, 8, A. Voesenek, 9. H. Brinkman, 10. R. Koppert.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. M. Mulder, 3. R. Koppert, 4. A. Akkermans, 5. T. v. Vliet, 6. P. v. Gestel, 7. A. v. Lavi6re, 8. W. v. Hoek, 9. J. Driessen, 10. V. Heijman.

 

DUIZEL.(1977.08.01)

Amateurs: 1. L. v. Vliet, 2. A. Tak, 3. J. de Bruin, 4. A. Prinsen, 5. A. ter Harmsel, 6. D. v. Wijhe, 7. Fr. Francissen, 8. A. Tulmans (B.), 9. H. Kasteel, 10. G. Oosterbosch.

Junioren: 1. H. Plugers, 2. H. v. Loon, 3. A. Vogt, 4. H. Vonk, 5. W. Jongsma, 6. L. Bevers, 7. P. Dekkers, 8. J. Alberts, 9. J. v. Asten, 10. S. Strijbosch.

 

DUSSEN.(1977.08.07)

Amateurs: 1. J. v. Houwelingen, 2. A. v. Hou­welingen, 3. T. ter Harmsel, 4. J. Ribbers, 5. J. Kettenis, 6. R. v. d. Broek, 7. H. Nieuw­dorp, 8. J. v. d. Velde, 9. P. Franken, 10. L. v. Vliet.

Junioren: 1. A. v. Asten, 2. R. Nederlof, 3. J. Smits, 4. R. Versluis, 5. C. Roelofs, 6. J. de Die, 7. J. Steenman, 8. N. Mensing, 9. E. Steyn, 10. L. Laurijssen.

Nieuwelingen: 1. J. v. Wijk, 2. G. Solleveld, 3. A. Harren, 4. A. v. Laviere, 5. M. Legjs, 6. B. Schellingerhoudt, 7. L. v. Mook, 8. W. Smit, 9. L. de Bruijn, 10. M. Mol.

 

ECHT.(1977.08.16)

JOOP ZOETEMELK soleert naar nieuwe overwinning

Vier dagen nadat hij in Simpelveld de overwinning voor zich opeiste, was Joop Zoetemelk in een Limburgs avondcrite­rium opnieuw suecesvol. Dit keer soleerde hij in de Flits door Echt naar de hoofd­prijs. Deze tweede zegepraal vertoonde in sommige opzichten dezelfde aspecten die ook in Simpelveld aanwezig waren. Zoetemelk schreef de Flits door Echt na­melijk op zijn naam dank zij een jump in de laatste face van de wedstrijd. Boven­dien vergezelde Pluvius de Nederlandse Miko-Mercier-renner andermaal op weg naar de bloemen.

Ondanks de hevige regenval waren de or­ganisatoren in Echt uiterst tevreden. De hemelsluizen gingen immers pas open toen de drieenvijftig beroepsrenners al langer dan een uur door de straten van deze Middenlimburgse grensgemeente flitsten. Op dat moment waren zo'n 15.000 kijkers rond het ruim anderhalve kilometer lange parkoers verzameld.

Theo Pustjens, een van de organisatoren, had toen al kunnen mededelen dat Echt ook volgend jaar een Flits krijgt. „Een sterkere bezetting kunnen wij de Lim­burgse wielersportliefhebbers en de sup­porters uit de Belgische en Duitse grens­streek overigens niet bieden," zei hij. ,Wij zitten praktisch aan het plafond. Dit keer bijvoorbeeld werkten wij met een begro­ting van bijna tachtigduizend gulden, waarvan meer dan de helft aan startgel­den werd uitgegeven. De grote naam die wij in twee jaar veroverden, willen wij niettemin behouden. Het rennersveld zal daarom ook in 1978 veel internationale vedetten tellen. De kans dat wij het parkoers uitbreiden tot twee of drie kilo, meter, is bovendien groot."

Het wielerspektakel in Echt, dinsdag 16 augustus, werd geopend door een groot peloton hardfietsende dames uit Nederland, Belgie, Duitsland en Zweden. Keetiee van Oosten-Hage toonde zich in de ouverture van de Echter Flits om de Grote Prijs Piet Janssen de sterkste. Een groot showprogramma verhoogde daarna de stemming, alvorens een aantal vedetten in de bloemen word gezet en ex-coureur Gerrit Schulte de beroepsrenners ten­slotte op pad zond voor een rit over 65 ronden oftewel 101 km.

In de beginfase lieten o.a, Thaler, Schip­per, Raas en de Zwitser Loder hun ge­zicht zien. Het veld verbrokkelde niet. Dat gebeurde pas toen na ruim 40 km de regen neerviel. Kuiper, Fedor den Her­tog, Schuiten, Rompelberg („liever geen risico's daags voor het vertrek naar het WK in Venezuela"), Knetemann, De­meyer, Van der Slagmolen, Priem, Kel­leners, Van Schil, Peffgen, Allan c.s. zij verdwenen voor en na uit de koers. Uit­eindelijk bleven in het voorste gelid min­der dan dertig man over. Wereldkam­pioen Maertens, Roger de Vlaeminck en Tour,-revelatie Thurau behoorden tot deze groep, zonder zich overigens opvallend aan het publiek te tonen. Jan Raas en Joop Zoetemelk daarentegen waren actie­ver. Nadat een groepje van vier (de Belg Verbeeck, de Duitser Schutz en het Oranjeduo Raas-Van Gerwen) tot de orde was geroepen in een superkorte uitval, probeerde Zoetemelk in gezelschap van Verbeeck de strijd te beslissen. Het was tevergeefs, maar de demarrage van Zoe­temelk als eenling op minder dan 3 km voor de eindstreep had wel succes. Twaalf seconden voordat het broedertrio Van Katwijk de pelotonspurt regelde, snelde hij juichend onder het spandoek door.

Nadat zij vroegtijdig de strijd gestaakt hadden, maakten Fred Rompelberg en Tina Tabak een minder prettige ervaring mee. Toen zij terugkeerden uit de kleed­gelegenheid bleken hun racekarretjes ge­tolen.

BRON: WIEL VERHEESEN

Beroepsrenners: 1. Joop Zoetemelk 101 km in 2.25.17, 2. op 12 sec. Piet van Katwijk, 3. Fons van Katwijk, 4. Jan van Katwijk, 5. Ger­rie van Gerwen, 6. Klaus-Peter Thaler (Dld.), 7. Wil de Ruiter, 8. Jurgen Kraft Md.), 9. Udo Hempel (Dld. ), 10. Jan Aling, 11. Frans Verbeeck (B.), 12. Andre Gevers, 13. Jan Raas, 14. Roger de Vlaeminck (B.), 15. Freddy Maertens (B.), 16. Erich Loder (Zwits.), 17. Didi Thurau (Dld.), 18. Henk Lubberding, 19. Cees Bal, 20. Jos Schipper, 21. Jose de Cauwer (B.), 22. Horst Schutz (Dld.), 23. Herman Beyssens (B.) allen z.t. als Piet van Katwijk, 24. op 1 ronde Wout v. d. Berg, 25. Co Berkouwer.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. T. v. d. Plaat, 4. A. Riemersma, 5. B. Ha­bets (W.-Dld.), 6. B. v. IJken, 7. G. Knete­mann-Donker, 8. K. Grons (W.-Dld.), 9. T. Fopma, 10. A. v. Weegberg.

 

EDE.(1977.07.02)

Amateurs: 1. H. Snoebink, 2. M. de Veer, 3. D. v. Wbhe, 4. R. Hassink, 5. J. Wagenaar, 6. J. Sandbrink, 7. T. Oudshoorn, 8. R. Rabe, 9. W. Albersen, 10. W. Pater.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. M. Brinkhoff, 4. M. Lagerlof, 5. T. v. d. Plaat, 6. A. Riemersma, 7. G. Knetemann­-Donker, 8. H. Buitenhuis-de Jongh, 9. I. Trompert-Paul, 10. B. v. IJken.

Liefhebbers: 1. K. Duivenvoorden, 2. J. Berg­kotte, 3. J. v. Hattem, 4. G. Plieger, 5. A. Vee­nendaal, 6. J. Hup, 7. B. Boom, 8. H. Voor­huis, 9. H. Brinkhoff, 10. A. Duyn.

 

EEDE.(1977.05.30)

Liefhebbers: 1. W. de Feber, 2. J. Lepoeter, 3. W. Wielhouwer, 4. K. Tolhoek, 5. S. v. Dongen, 6. K. v. Duivenvoorden, 7. T. Veer­man, 8. F. Meijaard, 9. S. de Bakker, 10. B. Steenbakker.

 

EEDE.(1977.09.11)

Nieuwelingen: 1. R. de Wilde, 2. P. Hoandert, 3. A. Claeys, 4. A. de Maesschalck, 5. L. Deu­ninck (Belgig), 6. W. Wieme, 7. R. Bijvank, 8. J. de Crom, 9. N. Tolleman, 10. R. Haster.

Liefhebbers: 1. J. Tolhook, 2. J. Lepoeter, 3. M. v. Brussel, 4. W. de Feber, 5. W. Wielhou­wer, 6. B. Wieles, 7. B. Steenbakker, 8. C. Ver­planke, 9. M. v. Cadzand, 10. A. Marijnissen.

 

EENRUM.(1977.06.19)

Amateurs: 1. J. Feiken, 2. L. Hulzebosch, 3. B. Wekema, 4. L. Hollemans, 5. P. Kleine, 6. J. Vlot, 7. R. Akker, 8. W. Vlot, 9. E. Keizer, 10. R. v. Trigt.

Nieuwelingen: 1. J. Arends, 2. J. Robbe, 3. J. Strijker, 4. F. de Jonge, 5. W. Bartel, 6. H. Pots, 7. G. Bakker, 8. B. v. Dijken, 9. G. Hof­stra, 10. R. Haster.

 

EEXT.(1977.05.29)

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. R. v. Trigt, 3. B. Wekema, 4. D. Timmer, 5. J. H. v. Dam, 6. L. Hollemans, 7. W. Albersen, 8. B. Duit, 9. B. Bathoorn, 10. P. Kleine.

Nieuwelingen: 1. D. Pots, 2. J. Kaster, 3. J. Strijker, 4. D. Schaafsma, 6. W. Bartol, 6. H. Uhl, 7. P. Caarels, 8. J. Rabbe, 9. B. v. Dijken, 10. J. Arends.

 

EIJSDEN.(1977.04.02)

Nieuwelingen: I. G. Walstock, 2. R. Koppert, 3. A. Stevens, 4. H. Havik, 5. P. Meerburg, 6. P. Pieters, 7. T. v. Vliet, 8. L. de Bruin, 9. H. v. Erp, 10. G. Daenen.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. N. Snijders, 3. R. Lemmens, 4. T. Luiiten, 5. R. Motk6, 6. P. Boelhouwers, 7. H. Hoogeveen, 8. H. de Wilde, 9. C. Lambregts, 10. R. Snijders.

 

EINDHOVEN.(1977.09.18)

Amateurs: 1. B. Oosterbosch, 2. H. Mutsaaxs, 3. L. v. Vliet, 4. B. Huveneers, 6. W. Albersen, 6. J. Koops, 7. D. v. Egmond, 8. Th. de Rooy, 9. J. v. Elburg, 10. W. v. Steenis.

Junioren: 1. J. Broers, 2. H. Plugers, 3. J. Slendebroek, 4. J. v. Asten, 5. H. v. Loon, 6. B. Zoontjens, 7. P. Hofland, 8. Fr. Moons, 9. J. Schaap, 10. F. Timmers.

Nieuwelingen: 1. H. Baudoin, 2. H. Akker­mans, 3. N. Verhoeven, 4. P. Vissers, 5. P. Pieters, 6. H. Deems, 7. M. Manders, 8. J. Driessen, 9. F. v. d. Weijdeven, 10. W. v. d. Weijst.

 

EINDHOVEN.(1977.10.01)

Liefhebbers: 1. A. Voesenek, 2. J. Gramser, 3. T. Rijnders, 4. B. Solaro, 5. L. v. d. Flier, 6. M. v. d. Oever, 7. W. Driessen, 8. A. v. d. Westerlaken, 9. J. van Mol, 10. H. Hermens.

 

EINDHOVEN.IJZEREN MAN.(1977.10.02)

Amateurs: 1. B. Huveneers, 2. Th. Tuit, 3. C. Tuit, 4. J. van Diepen, 5. R. de Meester, 6. Th. Vriens, 7. H. Peels, 8. H. v. d. Sloot, 9. J. Weber, 10. H. Smits.

Junioren: 1. H. Winkel, 2. R. Sinits, 3. T. Noy, 4. F. Moons, 5. F. Louwers, 6. R. Lem­mens, 7. J. van Brunschot, 8. B. v. d. Boorn, 9. A. v. d. Eeden, 10. H. v. d. Berg.

Nieuwelingen: 1. H. Baudoin, 2. J. Peels, 3. L. Nevels, 4. W. v. d. Wijst, 5. G. Walstock, 6. W. Demandt, 7. M. Manders, 8. E. Herme­ling, 9. R. Geutkens, 10. E. Vossenberg.

 

ELBURG.(1977.07.21 T/M 07.23)

Amateurs (le dag): 1. G. Mohlmann, 2. H. de Boer, 3. H. Ponsteen, 4. H. Boom, 5. H. Snoeijink, 6. T. de Lange, 7. J. Spijker, 8. E. Koer­sen, 9. C. de Visser, 10. G. Dolfsma.

Amateurs (2e dag): 1. G. Mohlmann, 2. J. Fei­ken, 3. H. Ponsteen, 4. E. Koersen, 5. G. Brokelman, 6. P. Pennekamp, 7. J. Spijker, 8. T. de Lange, 9. H. Snoeijink, 10. H. Boom.

Amateurs (3e dag): 1. G. Mohlmann, 2. H. Ponsteen, 3. R. Silmich (Nw.-Zeeland), 4. E. Koersen, 5. G. Dolfsma, 6. B. Vossebelt, 7. H. Snoeijink, 8. A. Veelers, 9. J. Feiken, 10. J. Spijker.

Amateurs (eindklassement): 1. G. Mohlmann, 2. H. Ponsteen, 3. E. Koersen, 4. H. de Boer, 5. H. Snoeijink, 6. J. Spijker, 7. H. Boom, 8. T. de Lange, 9. G. Dolfsma, 10. J. Lookamp.

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. J. v. Hattem, 3. K. Bokma, 4. H. Brinkhoff, 5. J. Hup, 6. J. v. d. Heuvel, 7. J. Floor, 8. Z. Sellis, 9. G. Steinbach (W.-Dld.), 10. C. Hoogervorst.

 

ELSLOO.(1977.04.10)

Amateurs: 1. H. Smuts, 2. J. Baadjou, 3. H. Neven, 4. A. Vissers, 5. P. Idema, 6. P. Dries­sen, 7. J. Schlenter, 8. J. Maas, 9. P. v. Lieshout, 10. J. Vrancken.

Nieuwelingen: 1. C. Lazeroms, 2. G. Walstock, 3. P. Pieters, 4. G. Daenen, 5. J. Gorissen, 6. B. v. d. Boorn, 7, M. Teunissen, 8. L. Goos­sens, 9. F. Tummers, 10. J. Schepers.

Junioren: 1. R. Lemmens, 2. T. Peeters, 3. R. Motke, 4. A. Wijnands, 5. J. Idily, 6. J. Seyen, 7. W. Fekken, 8. B. Brouwers, 9. J. Janssen, 10. M. Hoogeveen.

 

ELSLOO.(1977.10.16)

CEES PRIEM helpt ploegmakker

FRED ROMPELBERG op het nippertje winnaar van Ronde van Elsloo

De prof-Ronde van Elsloo, die als sluitingskoers in Limburg gold, werd geen daverend succes. Ofschoon de weersomstandig­heden voor de tijd van het jaar bijzonder goed waren, omzoom­den bitter weinig mensen op 16 oktober het 1600 meter lange traject. “Nu wil je zo laat in het seizoen nog iets doen voor de wielerliefhebbers en dan krijg je dit als dank," zei Huub Engelen, toen hij naar de weinige kijkers achter de afrastering keek.

Huub Engelen en Leo de Klein, tezamen de Stichting Prof­wielexpromotion Nederland vormend, hadden de Ronde van Els­loo in hooguit enkele weken georganiseerd. Het plaatselijk comite, dat boven een aantal gegadigden elders in de provincie de voorkeur had gekregen, liep bij deze profronde geen risico. Huub Engelen: “Wij stelden als Stichting Profwielerpromotion destijds 20.000 gulden beschikbaar voor de genoemde WK-pot van onze beroepsrenners in de regenboogtrui-strijd. Dat bedrag bleef in deze pot zitten, want in Venezuela legde geen land­genoot op een van de eerste drie plaatsen beslag. Mede omdat wij een overbrugging voor de beroepsrenners gewenst achtten, met het oog op de wedstrijd die half november in Dordrecht wordt verreden, besloten wij het eerder genoemd bedrag in een Limburgs criterium te steken. Op onze aanbieding solliciteer­den diverse comite's, uit welke groep wij kozen voor Elsloo."

Niet alleen de publieke belangstelling in dit Maasdorp was gering. Ook van rennerszijde kon allerminst van een massale opkomst sprake zijn. Nog voordat het startschot klonk, hadden de kijkers reeds twaalf namen in het programmaboekje moeten doorstrepen. „Ik kan het niet helpen," verontschuldigde coor­dinator Jan van Stee zich bij de organisatoren. “Veel coureurs voelen er nu eenmaal weinig voor om laat in het seizoen nog te rijden. In Dordrecht ligt de zaak binnenkort anders. Daar wor­den de contracten per ploeg afgesloten. In Elsloo had ik met de renners persoonlijk te maken." Tot de afwezigen behoorden Kees Bal (vakantie), Gerrie van Gerwen (zesdaagse van Dort­mund), Roelof Groen (getrouwd), Ben Janbroers, Nico Been, Nico Rinkel (geen interesse) en Aad v. d. Hoek (tot nieuwjaar gestopt). Ook Frans Verbeeck ontbrak. Jan van Stee: “Er was een mondelinge overeenkomst met deze Belg. Niettemin zei Ver­beeck dat zijn komst erg twijfelachtig zou worden. Daags voor de Ronde van Elsloo had zijn supportersclub namelijk het af­scheidsfeest voor Frans georganiseerd. En zo'n feest kan wel eens uitlopen, zeker als de man waarom alles draait zijn car­riere als geeindigd beschouwt."

In totaal kreeg Elsloo 27 profs aan de start: 22 Nederlanders en 5 Belgen. De numerieke meerderheid van Frisol-Gazelle­-Thirion-coureurs (8) was in het prille begin reeds een vinger­wijzing voor de dingen die te gebeuren stonden. Jan Aling voelde er vooralsnog weinig voor om met een tweederangsrol tevreden te zijn. De man uit de Ebo-Superis,-ploeg legde een verheugende activiteit aan de dag en soleerde reeds vroeg naar de eerste plaats in de strijd om de leidersprijs. Nadat Aling door het peloton tot de orde werd geroepen (en Co Hoogedoorn op onzachte wijze met het wegdek had kennisgemaakt), eiste een vlucht van Jan Raas, Fedor den Hertog, Wil de Ruiter en (weer) Jan Aling heel even de aandacht op. De tempoverhoging leidde eerst tot een hergroepering en daarna tot een breuk in de “hoofdmacht". Met nog amper 20- (van de 96) km te rijden werd het tweede deel van dit peloton gedubbeld. Uit de voorste groep ontsnapten Jos Schipper, Wil de Ruiter, Jose de Cauwer, Cees Priem en streekfavoriet Fred Rompelberg. In de laatste kilometer zocht Rompelberg zijn geluk in een demarrage. Schipper probeerde de Limburger nog te dwarsbomen, maar hij werd door Fred's ploegmakker Priem via enige rodeo-ach­tige capriolen gehinderd in zijn plannen. Aan de eindstreep was van Rompelberg's voorsprong overigens zo weinig over, dat het fotofinish-apparaat uitspraak moest doen.BRON: WIEL VERHESEN

Beroepsrenners: 1. Fred Rompelberg 96 km in 2 uur 20 min. 38 sec., 2. Cees Priem, 3. Jose de Cauwer (B.), 4. Jos Schipper, 5. Wil de Ruiter, 6. op

12 sec. Wim Schroyens (B.), 7. Jan Breur, 8. Jan Aling, 9. Wim de Wilde, 10. Wim Prinsen, 11. Jan Raas, 12. Cees Stam, 13. Fedor den Hertog, 14. Wont v. d. Berg, 15. Roger Rosiers (B.), 16. op 1 ronde Jan de Jong, 17. Theo Smit, 18. Ludo v. d. Linden (B.), 19. Jan Brinkman, 20. Bert Prank, 21. Barry Adema, 22. Paul Wellens (B.), 23. Nidi den Hertog, 24. Co Hoogedoorn, 25. Piet van Katwijk.

Veteranen en liefhebbers: 1. H. Keijers, 2. J. Kusters, 3. J. Gramser, 4. H. Brinkman, 5. H. Notermans, 6. T. Daalmans, 7. W. Cuypers, 8. P. Meers, 9. B. Slangen, 10. C. Heemskerk.

 

EMMELOORD.(1977.09.09)

Amateurs: 1. P. Pennekamp, 2. D. v. Wijhe, 3. G. Mohlmann, 4. P. Noy, 5. B. Groen, 6. J. Spdjker, 7. R. v. Trigt, 8. D. Willigenburg, 9. G. Marquerink, 10. J. Koster.

 

EMMEN.GOUDEN PIJL.(1977.08.09)

MICHEL POLLENTIER schiet bij Gouden Pijl in de roos

45.000 TOESCR0UWERS IN EMMEN . . !

In de king-size krans gang de kleine Belg Michel Pollentier - hij meet slechts 1.67 - bijna geheel schuil, een effect dat nog werd versterkt door de grote beker die de winnaar van de Giro d'Italia en de Tour de Suisse 1977 na zijn zege in de Gouden Pijl van Emmen dinsdagavond 9 augustus kreeg te torsen. Het leek haast teveel weelde, die de zwaar-geaderde benen van de Flandria-knecht van Maertens te dragen kregen. Want bij krans en beker kwam ook nog de stevige omhelzing van Rondemiss Imca Marina, die Michel Pollentier een serie repeteer-zoenen moest uitdelen om alle fotografen tevreden te stellen.

Na vorig jaar, toen Gerben Kaxstens de Gouden Pijl won - hij veroverde nu met de sprintzege van het peloton een achtste plaats - dit keer in Emmen dus een Belgische triomfator. En al zou een overwinning van Kuiper, Thurau of Zoetemelk, een Knetemamn of Raas, het publiek misschien meer hebben aan­gesproken, Pollentier was dan toch maar ter plekke toen met nog een kleine 11 km voor de finale zeven coureurs de sprong voor een afscheiding waagden. En dat een Giro- en Zwitser­land-ronde winnaar de troefkaart in de laatste face van de 100 km gedurfd opstrijkt, is toch bepaaldelijk niet niks.

Op het Emmer huwelljksfeest - want zo mag je de Gouden Pijl, een huwelijk tussen commerciele sport en show, toch ge­rust wel noemen - kwamen ditmaal (en de opgave is van DGP-sportchef Peter van Putten) 45.000 bezoekers, een publiek dat vier, vijf rijen dik langs het hele parkoers was en tot op de daken stond! Ook al bepaaldelijk niet niks, maar het bewijst overduidelijk dat waar kwaliteit wordt geboden, het publiek graag wil komen. Ook als het wielrennen is en “zelfs" als zulk een niveau in Emmen wordt gepresenteerd.

VOORTZETTING

Langs de dranghekken dit keer dus 20.000 mensen meer dan in 1976, maar de datum was ditmaal ook drie weken eerder dan vorig jaar, toen de vakanties zo goed als voorbij waren. Voortzetting van het evenement moet dus mogelijk zijn. De organisatoren (Emmer Courant en Stichting De Krik) willen graag de continulteit waarborgen. In de loop van dit jaar valt de beslissing erover of dat in een stichting dan wel in een andere organisatie- vorm zal geschieden. Rest de vraag wat je het Drentse publiek dan volgend jaar moet gaan bieden, want wat er aan renners in die 2e Gouden Pijl startte, was zowat de absolute top. Het kan haast niet beter, ook al stuurde oud­-Tourwinnaar Luis Ocana, die toch een lucratief startgeld werd toebedacht, zijn contract niet terug en bleef weg. Maar wat maakte het uit: de volledige T.I. Raleigh-ploeg met Hennie Kuiper en de Kneet was er, evenals Jan Raas, Fedor den Her­tog, Joop Zoetemelk, Roy Schuiten, Cees Bal, Roger de Vlae­minck die zo berensterk in de 8 van Chaam reed, Freddy Maer­tens, Michel Pollentier.

En van T.I.-Raleigh natuurlijk Didi Thurau, de wonderjongen van de Tour 1977, die nu drie jaar onder contract staat bij de Parijse manager Dousset. De laatste heeft voor Thurau al wedstrijden na de Tour geregeld, waarvan bekend is dat de Westduitser er zo al veertig kon rijden tegen een startgeld van 5000 gulden per stuk. Tel uit je winst. . !

GEEN UITBRAKEN

Deze Gouden Pijl, die dan toch nog eon pakkend slot kreeg, stond kilometers lang geen uitbraakpoging toe. Er waren overigens toch voldoende onrust- zaaiers, die het maar eens pro­beerden, maar de vlotte spurters zorgden er zoveel mogelijk voor dat hen zo weinig mogelijk uit de hoog opgetaste premie­pot kon ontgaan.

Ron de Witte en Cees Bal brachten de eerste sjeu in de koers, vervolgens trok Hennie Kuiper naar voren en na 52 kilometer zorgden Roger de Vlaeminck, al weer De Witte en Bal en Jos Schipper voor een lichte afscheiding, maar steeds kwam het weer tot een herklassering, ook na pogingen van de “firma" Van Katwijk. Bij de zoveelste premiespurt, na 72 km, joeg Ron de Witte, die als veelvuldig stokebrand de prijs voor de strijd­lustigste renner ten deel viel, opnieuw de zweep over het peloton, maar hij kwam met zijn landgenoot Marc Demeyer, Jan Aling en Jan Huisjes ook niet ver weg en werd terug­gepakt. In een volgend sprintgeweld meldde eindelijk Gerben Karstens zich vooraan, wat ook gebeurde met Zoetemelk, nog­maals De Witte, Roman Hermann en Jos Schipper, die ook nog steun verkregen van Roelof Groen en Nidi den Hertog. Ook dit zestal hield het maar een rondje in vrijheid uit, want het peloton slokte na een supersnelle 1800 meter deze rebellen weer op.

IN EEN FLITS

En opeens - zelfs opvallend in deze toch snel gereden Gouden Pijl (al deden de profs er dit keer een fractie langer over dan vorig jaar) - was er die doorbraak van zeven stoutmoedigen. Als in een flits sloegen zij in de eindfase (6 ronden voor het eind, bijna 11 km nog te gaan) die bres tussen hen en het peloton. Wie daartoe de aanzet gaf, was niet eens helemaal duidelijk, want Pollentier, Gerard Vianen de doorknede rot in de prof-stiel, Jos Schipper, de Belg Wesemael, Jan Hordijk, Fedor den Hertog en Willy de Geest verschenen plotseling als een sterk samengebalde kopgroep, die met overmacht definitief afscheid had genomen van de overigen. Alleen Knetemann, Raas, Schuiten, Aling en Bal schenen zich niet erbij te kunnen neerleggen, maar hun aanzet tot ordening van de zaken haalde niets uit.

De zeven „gezworenen" waren weg en bleven weg. Vier ronden voor het einde lagen zij op 20 sec., bij het ingaan van de laatste omloop op 27 sec. en aan de finish, waar Michel Pollentier (als eerste - en vroege – klassements- winnaar toch heus geen “bleke" meefietser) de sprint scherpgesneden won, was het verschil nog 25 sec. Gerben Karstens kon vervolgens - uiter­aard zou je zeggen - de sprint van het peloton winnen.

Hebben we het goed gecheckt, dan reed Theo Smit zich aardig in de duiten in deze Pijl, waarin het premiegeld zogezegd op de straat lag. Maar de ware vedetten als Thurau, Kuiper en Kne­temann hadden daar kennelijk geen behoefte aan. Zij deden niettemin hun plicht, ook al kwamen zij onder de eerste 25 ge­rangschikten niet voor. Het zij zo ...

BRON: WESSEL OUDEWORTEL

Beroepsrenners: 1. Michel Follentier (Belgie) 100 km in 2 uur 20 min. 10 sec., 2. Wilfried Wesemael (Belgie), 3. Gerard Vianen (Kamerik), 4. Jan Hordijk (Westmaas), 5. Jos Schipper (Kwadendamme), 6. Willy de Geest (Belgie), 7. Fedor den Hertog (Dilsen), 8. op 25 sec, Gerben Karstens (Prinsenbeek), 9. Gerrie van Gerwen (Omland Oliand), 10. Piet van Katwijk (Mill), 11. Fons van Katwijk (Oploo), 12. Jan van Katwijk (Bladel), 13. Jan Aling (Bladel), 14. Karl-Heinz Bohnen (West-Dultsland), 15. Andre Gevers (Schijndel), 16. Jan Huisjes (Al­melo), 17. Ben Janbroers (Zaanstad), 18. Nico Been (Groningen), 19. Barry Hoban (Engeland), 20. Herman v. d. Slagmolen (Belgie).

 

ENKHUIZEN.(1977.04.30)

Amateurs: 1. G. Slot, 2. J. de Nijs, 3. R. Hal­ler, 4. J. Kieftenburg, 5. P. Pennekamp, 6. L. van Vliet, 7. M. Visser, 8. J. Schuitemaker, 9. M. Schoen, 10. P. Noy.

Liefhebbers: 1. J. Struik, 2. W. van Dok, 3. L. Suiker, 4. H. v. Pierre, 5. P. Nieuwenhuis, 6. R. de Vries, 7. B. Jansen, 8. P. Leunis, 9. T. Degeling, 10. H. Hendriks.

 

ENSCHEDE.(1977.06.17)

Amateurs: 1. G. Brokelman, 2. G. Schipper, 3. H. Noy, 4. H. Stamsnijder, 5. G. Mohlmann, 6. L. Hulzebosch, 7. H. Ponsteen, 8. R. Hassink, 9. M. Pluimers, 10. J. Tijding.

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. S. de Vos, 3. F. de Jonge, 4. J. Strijker, 5. J. Koster, 6. H. Kruse, 7. J. Arends, 8. E. Hermelink, 9. M. Steyn, 10. H. Emens.

 

ENSCHEDE.(1977.08.28)

Liefhebbers: 1. Johan Pluimers: 2. Gerrit Golbach

 

EPE.(1977.07.28)

Amateurs: 1. J. Spijker, 2. H. de Boer, 3. G. Mohlmann, 4. W. v. d. Velden, 5. R. Hassink, 6. R. Stimich (Nw.-Zld.), 7. E. Koersen, 8. D. v. Wijhe, 9. G. Roelofsen, 10. G. Brokelman.

Nieuwelingen: 1. R. de Graaf, 2. P. v. Gewel, 3. R. Geutskens, 4. J. Schipper, 5. H. Emens, 6. P. Pieters, 7. R. Kok, 8. R. Moorman, 9. R. Groen, 10. P. Vogels.

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. S. de Vos, 3. K. Bokma, 4. J. Stuiver, 5. G. Draaijer, 6. H. Brinkhoff, 7. W. Felix, 8. A. Peters, 9. K. Strietman, 10. C. Splinter.

 

ERICA.(1977.08.04)

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. J. Robbe, 3. D. Pots, 4. W. Bartol, 5. J. Schipper, 6. R. Hacken, 7. J. Arends, 8. J. Koster, 9. H. Kruize, 10. F. de Jonge.

Junioren: 1. A. Kamsteeg, 2. A. Klein, 3. T. Having, 4. J. Slendebroek, 5. A. Hoogeveen, 6. L. Oosterhof, 7. B. Gankema, 8. E. Dorgelo, 9. G. Groene- wegen, 10. P. Steyn.

 

ERMELO.(197.06.29)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. H. Snoeijink, 3. T. de Lange, 4. R. v. Roon, 5. S. Butter, 6. D. Schuurman, 7. E. Dickhof, 8. D. v. Wijhe, 9. J. Rijkhof, 10. W. Gomes.

Junioren: 1. F. Dreyer, 2. J. Harings, 3. G. Groenewegen, 4. D. Klein, 5. J. Drost, 6. F. Merts, 7. J. Jongsma, 8. J. Vos, 9. S. v. Lejjen, 10. B. Brouwer.

 

ERP.(1977.07.01)

Amateurs: 1. P. Kuys, 2. H. Lunenburg, 3. T. Gevers, 4. F. Francissen, 5. P. v. d. Kruijs, 6. B. v. Lamoen, 7. J. Willman (Noorwegen), 8. J. v. Erp, 9. M. de Veer, 10. C. v. Helvoort.

Nieuwelingen: 1. H. Winkel, 2. H. Akkermans, 3. J. v. Asten, 4. T. v. Vliet, 5. L. Nevels, 6. N. Martens, 7. H. Emens, 8. J. Koster, 9. P. Meerburg, 10. M. Teunissen.

 

ETTEN-LEUR.(1977.07.24)

Junioren: 1. H. v. Lent, 2. F. Laurijssen, 3. A. v. d. Poel, 4. J. Williams (Eng.), 5. Ad v. d. Poel, 6. J. v. d. Hoeven, 7. G. Boer, 8. J. v. Hooydonck, 9. Th. Appeldoorn, 10. A. Man­nien.

Nieuwelingen: 1. J. Hanegraaf, 2. C. La.ze­roms, 3. J. Lammerts, 4. G. Solleveld, 5. W. v. d. Burgh, 6. T. v. Oorschot, 7. P. de Groot, 8. A. Stevens, 9. J. Akkermans, 10. R. Heeren.

 

EYSDEN.(1977.07.03)

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. J. Maas, 3. H. Geerkens, 4. E. Visschers, 5. P. Iedema, 6. Fr. Sltiper, 7. J. Schlenter, 8. M. de Vos, 9. J. Bakker, 10. J. Raemakers.

Junioren: 1. J. Meulenberg, 2. Y. Boelhouwers, 3. T. Luyten, 4. F. Moons, 5. B. Holzken, 6. J. Haring, 7. G. Bruning, 8. J. Pluta, 9. A. v. Mulken, 10. D. Gulikers.

Nieuwelingen: 1. F. Timmers, 2. W. Demandt, 3. M. Teunissen„ 4. L. Novels, 5. J. Gorissen, 6. C. Lemmens, 7. J. Demas, 8. P. Harings, 9. J. Habets, 10. M. Bruning.