JAARGANG 1976

                              WEDSTRIJDEN H T/M L

HAAKSBERGEN (30 mei).1976

Nieuwelingen: 1. A. Hoogeveen, 2. L. Ooster­hof, 3. D. Klein, 4. N. Snijder, 5. T. Appel­doorn, 6. J. Schipper, 7. P. Stein, 8. G. Ta­kens, 9. R. Janissen, 10. B. Zoontjens.

Junioren: 1. J. Lammertink, 2. D. Timmer, 3. H. Vaanholt, 4. A. Moleman, 5. E. Keizer, 6. J. Slendebroek, 7. J. de Nijs, 8. G. Bouw­man, 9. A. Arentsen, 10. J. Floor.

 

HAARLEM - 30 mei

DIDI THURAU IN HAARLEM GOED OP DREEF

Als eerste van een reeks magifestaties rond de ingebruik­neming van het nieuwe krantegebouw door Damiate Pers aan de Oudeweg in Haarlem, vond op een parkoers in bet industrie­gebied Waarderpolder een Ronde Van Haarlem voor profs plaats, waarvan de organisatie in hadden was van de Haar­lemse Sportvereniging De Kampioen. Het was al meer dan dertig jaar geleden dat de beroepsrijders voor het laatst in de Spaarnestad aan de slag waren geweest. Daarom was het toch wel jammer dat de belangstelling niet wat groter was. Men schatte het aantal kijkers op zo'n 1500 man. Sportief bezien is deze profkoers een succes geworden, want er werd aardig strijd geleverd en Didi Thurau bleek uiteindelijk een sterk triomfator. De talentvolle Duitser uit de TI-Raleigh-ploeg van Peter Post ontdeed zich in de slotfase van de knap rijdende Gerard Kamper en ging met een paar honderd meter voor­sprong winnend over de eindstreep. Door zijn aanvallende ma­nier van rijden sleepte Thurau ook de leiderspriijs in de wacht.

Het startschot voor deze in ere herstelde Haarlemse ronde voor profs, waaraan een flink aantal buitenlanders deelnam, werd gelost door trainer Barry Hughes van het naar de eredivisie gepromoveerde Haarlem. Al meteen in de eerste ronde waren er een paar demarranten, maar zij kregen zo vroeg in de strijd nog geen kans om afstand te nemen. Pas toen Didi Thurau zich in de 20e van de 75 ronden met een felle demarrage van de hoofdmacht afzonderde, kwam de strijd in een beslissend sta­dium. De jonge Duitser pakte een paar honderd meter voor­sprong en kreeg toen gezelschap van Gerard Kamper, Rene Pijnen, Co Hoogedoorn, Jan Raas, Jan Aling, Bas Hordijk en Jos Schipper. Toen deze vluchtelingen bijna een ronde voor­sprong te pakken hadden, kwam wereldkampioen Hennie Kui­per, die zich door ploegbelangen aanvankelijk koest had ge­houden - vier van zijn makkers zaten in de kopgroep - in actie en hij wist zowaar aansluiting te krijgen. Helaas voor hem waren Didi Thurau en Gerard Kamper opnieuw ontsnapt en van deze twee koersanimators bleek vooral de Duitser in goede vorm en na een drietal demarrages wist hij Kamper af te schudden. Als een sterk en verdiend triomfator ging Thurau daarna door de finish.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Beroepsrenners: 1, Didi Thurau (Did.) 100 km in 2.22.12, 2. Gerard Kamper, 3. Rene Pijnen, 4. Co Hoogedoorn, 5. Hennie Kuiper, 6. Jan Raas, 7. Jan Aling, 8. Bas Hordijk, 9. Jose Schipper, 10. Jos de Cauwer (Belgie).

Behalve van Damiate Pers, uitgeefster van het Haarlems Dag­blad en een aantal andere nieuwsbladen in de Kennemer en Zaanse regio, kreeg De Kampioen ook een bijdrage van de Stichting Sportinitiatieven Haarlem om tot een sluitende be­groting te komen.

Junioren: 1. R. Bessems, 2. R. de Waard, 3. F. Dreyer, 4. S. Meyn, 5. R. Michielsen, 6. M. Taverne, 7. R. Tigelaar, 8. M. Pluimers, 9. G. Weening, 10. F. Breeman.

Nieuwelingen: 1. H. van Lent, 2. H. Havik, 3. J. de Bie, 4. J. Angel, 5. R. Meeld-bk, 6. P. Balvers, 7. J. v. Asten, 8. B. Bruinenberg, 9. J. van Rossem, 10. N. Wegham.

Veteranen en liefhebbers: 1. A. Ravensberg, 2. P. Steenvoorden, 3. S. Koevermans, 4. W. van Dok, 5. H. Buis, 6. L. Luppers, 7. W. de Groot, 8. H. Keyzers, 9. R. Bakker, 10. J. Barens.

 

HAARLEM.WAARDEPOLDER (22 augustus).1976

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. S. Schuite­maker, 3. D. Groen, 4. R. Smit, 5. C. Moritz, 6. R. Borst, 7. K. Zamer, 8. M. Pronk, 9. FT. Jacobs, 10. D. Baas.

Liefhebbers en veteranen: 1. R. Bakker, 2. H. Buis, 3. H. v. d. Oever, 4. P. Steenvoorden, 5. M. Dekker, 6. H. Hendriks, 7. K. Teeuwen, 8. J. Hofman, 9. J. Koolhof, 10. J. Cocgheit.

Nieuwelingen: 1. B. Schellingerhoudt, 2. A. Gieske, 3. W. de Graaf, 4. R. Wentink, 5. R. Post, 6. H. de Vries, 7. R. Klabbers, 8. J. Huizer, 9' F. Nijssen, 10. K. Tol.

 

HAARSTEEG (28 maart).1976

Amateurs: 1. R. Akker, 2. B. v. Lamoen, 3. G. de Wit, 4. W. Geerdink, 5. R. Cornelisse, 6. Si. Schuitemaker, 7. H. Jacobs, 8. E. v. Kessel, 9. A. Hoezen, 10. W. Pater.

Junioren: 1. S. Pieters, 2. L. Veeke, 3. M. v. Vlimmeren, 4. A. v. Geel, 5. P. Damen, 6. S. Meijn, 7. F. Willems, 8. L. Janszen, 9. Ad Verstijlen, 10. P. Borremaus.

Nieuwelingen: 1. N. Snijders, 2. R. IJzen­doorn, 3. R. Snijders, 4. A. v. Asten, 5. G. Ammerlaan, 6. R. Koppert, 7. B. Zoontjens, 8. C. v. Venrooy; 9. K. Lazeroms, 10. J. v. Noort.

 

HALSTEREN (16 mei).1976

Amateurs: 1. T. Verheezen, 2. A. de Groot, 3. P. Hellemons, 4. T. Fase, 5. P. Maas, 6. A. van Overveld, 7. J. van Tilborg, 8. G. van 't Geloof, 9. B. Geense, 10. A. Deusing.

Junioren: 1. Th. van Tol 2. J. Thijs, 3. A. Mannien, 4. Ad Verstijlen, 5. J. Patterson (En­geland), 6. M. van Vlimmeren, 7. P. Heeren, 8. P. Borremans, 9. J. van Meer, 10. C. Kokke.

Nieuwelingen: 1. P. Liefaard, 2. Th. Appel­doorn, 3. E. Brand, 4. A. v. d. Pool, 5. R. Sluimer, 6. R. Heeren, 7. W. Klootwijk, 8. J. van Beers, 9. J. van Noort, 10. H. van Dalen.

 

HANK (7 juni).1976

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. T. ter Harmsel, 3. A. v. Houwelingen, 4. P. v. d. Kruijs, 5. J. de Groot, 6. P. Valentijn, 7. T. Joore, 8. A. Prinsen, 9. J. Konings, 10. H. v. d. Berg.

Junioren: 1. R. v. d. Broek, 2. P. Verheijen, 3. F. Breeman, 4. B. Koppert, 5. S. Meyn, 6. W. v. Dongen, 7. J. Mertens, 8. J. v. Hooij­donk, 9. G. den Besten, 10. G. Dolfsma.

Nieuwelingen: 1. H. v. Lent, 2. N. Snijders, 3. A. Kamsteeg, 4. C. Lazeroms, 5. J. Hane­graaf, 6. A. v. d. Pool, 7. H. Akkermans, 8. J. v. Noort, 9. J. de Bie, 10. P. Liefaard.

 

HANSWEERT (7 juni).1976

SOLOZEGE VAN AAD VAN DEN HOEK IN HANSWEERT

Aad van den Hoek, de prof uit Dirksland op een van de voor­malige Zuidhollandse eilanden, zat al enkele weken op het vinkentouw. Ook hij zou zich graag in de lange rij van TI­Raleigh-renners scharen die een overwinning op hun naam hebben geschreven. Jan Raas won in 's-Gravenpolder, Bert Pronk in Scheveningen, Didi Thurau greep de bloemen in Haarlem en Piet van Katwijk had al eerder een wedstrijd ge­wonnen. Hennie Kuiper en Gerrie Knetemann laten regelmatig hun gezicht in het buitenland zien en bovendien won Knete­mann ook in Made. Van,den Hoek dreigde daardoor wat in het verdomhoekje terecht te komen. Een goede knecht die, wan­neer het erop aankwaxn, echter juist iets tekort kwam om bloemen te verdienen.

Na de Ronde van Hansweert, die op een bijzonder zonnige Tweede Pinksterdag werd verreden, denkt iedereen daar anders over. Van den Hoek kreeg hier zijn overwinning en vooral de manier waarop deze zege werd behaald, heeft velen aangespro­ken. Drie ronden voor het einde sprong hij van zijn beide ri­valen-Jan Raas, die dicht bij huis toch ook wel graag gewonnen zou hebben, en de altijd actieve Nidi den Hertog weg. In de laatste kilometers ontwikkelde Van den Hoek zo'n grote snel­heid, dat hij zijn beide gezellen nog ruim veertig seconden ach­ter zich hield. Alle anderen hadden in dit geweld een ronde en meer prijs moeten geven.

De Ronde van Hansweert is een van de meest interessante criteria geworden die dit seizoen in Nederland werden ver­reden. Aanvankelijk was Jan Raas de grote man. Hij luidde al kort na de start de vijandelijkheden in. Vier renners, de jonge prof Wil van Helvoirt, Bas Hordijk, Ben Janbroers en Jos Schipper bleken bereid het avontuur met de gebrilde coureur aan te gaan en samen namen zij een ruime voorsprong. Van den Hoek wilde zich echter niet bij een zo vroege nederlaag neerleggen en samen met Den Hertog ging hij op zoek naar de vluchters. De leiders reden zo hard, dat zij na nauwelijks 25 kilometer het peloton al in de rug keken en twee ronden later was de ronde voorsprong een feit. Ook Van den Hoek en Den Hertog slaagden er in een ronde te nemen, zodat er zeven renners aan de leiding kwamen. Van den Hoek was opnieuw present toen Albert Hulzebosch, Gerard Tabak en Wicher Vlot op zoek naar winst gingen. Raas en Den Hertog trokken het peloton echter weer bij. Van den Hoek bleef onrustig. Nog maar net was de orde hersteld of hij wipte opnieuw weg, nu met Den Hertog en Raas in het wiel, terwijl ook de gedubbelden Aad Bakker en Gerard Kamper konden aansluiten. Jan Raas reed in de slotfase nog lek, maar via een felle achtervolging sloot hij na enkele ronden weer bij Den Hertog en Van den Hoek aan. Deze laatste haalde toen uit voor zijn greep naar de macht en natuurlijk reageerde Raas, die tenslotte hetzelfde shirt draagt, niet. Den Hertog had in dit duel teveel van zijn krachten gevergd en daardoor kon Aad van den Hoek naar zijn eerste overwinning van dit seizoen rijden.

Beroepsrenners: 1. A. van den Hoek, Dirksland 100 km in 2 uur 35 min. 10 sec.; 2. J. Raas, 'srGravenpolder; 3. N. den Hertog, Ermelo; 4. op 1 ronde B. Janbroers, Zaandam; 5. B. Hordijk, Rotterdam; 6. G. Kam­per, St. Pancras; 7. J. Schipper, Kwadendamme; 8. W. van Helvoirt, Tilburg; 9. A. Bakker, Baarn; 10. J. Aling, Bladel; 11. H. Prinsen, Hank; 12. C. Priem, Goes; 13. W. Prinsen, Hank; 14. B. Groen, Steen­wijk; 15, J. Krekels, Born; 16. P. van Katwijk, Mill; 17. H. Ottenbros, Hoo,gerheide; 18. A. Hulzebosch, Niieveen; 19. A. Jongkind, Aalsmeer, 20. G. Tabak, Veldhoven.

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. C. Spaans, 3. K. Fiktorie, 4. A. Cloots, 5. W. Westdorp, 6. W. Evertse, 7. T. Huyzen, 8. P. Hollemans, 9. H. de Jong, 10. J. Harinck.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. N. Streef, 3. M. Brinkhoff, 4. A. van Weegberg, 5. M. Lagerlof, 6. K. Strong (Canada), 7. T. v. d. Plaat, 8, J. Sijbrands, 9. G. Knetemann-Don­ker, 10. N. van Vliet.

 

HAPERT (1 augustus).1976

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. G. Oosterbosch, 3. G. Bierings, 4. A. Nederlof, 5. F. v. Gils, 6. J. Nederlof, 7. P. Kessels, 8. Ch. Filipini, 9. A. v. Hintum, 10. A. Hoezen.

Junioren: 1. H. Plugers, 2. J. Rijkhoff, 3. H. v. Loon, 4. W. de Laat, 5. P. Winnen, 6. F. v. Bakel, 7. C. v. Venrooy, 8. J. Broers, 9. P. Damen, 10. T. Vriens.

Nieuwelingen: 1. J. Alberts, 2. R. Lemmens, 3. H. v. d. Nieuwenhof, 4. J. v. Dijk, 5. W. Fekken, 6. J. Verbeek, 7. P. Dekkers, 8. F. Dolman, 9. P. v. d. Linden, 10. C. v. Haarlem.

 

HAPS (7 juni).1976

Amateurs: 1. J. Ribbers, 2. F. Francissen, 3. A. Scheffer, 4. R. Akker, 5. G. Bierings, 6. H. Lunenburg, 7. N. Hilberink, 8. S. Akker, 9. Th. Gevers, 10 J. Feiken.

Junioren: 1. J. Lammertink, 2, J. Jongsma, 3. A. de Jong, 4. R. van Dijk, 5. F. Moons, 6. L. Bevers, 7. G. Bouwman, 8. M. Roelofs, 9. H. Lammertink, 10. W. Wildeman.

Nieuwelingen: 1. E. Dorgelo, 2. A. van Asten, 3. R. van IJzendoorn, 4. M. van Dijk, 5. H. van Erp, 6. A. Hoogeveen, 7. P. Stein, 8. L. Oos­terhof, 9. R. van Heijst, 10. M. ten Borge.

 

HARDENBERG (13 juli).1976

Amateurs: 1. Nico Hilberink, 2. Roelof Groen, 3. Dick Willigenburg,

Liefhebbers: 1. Gerrit Plieger, 2. Johan Pluimers, 3. Kees Bokma,

 

HARDERWIJK (1 mei).1976

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. A. Veenendaal, 3. R. Hendriks, 4. P. Rinkel, 5. J. Hofman, 6.,A. Jansen, 7. J. Hup, 8. D. Leijen, 9. G. H. Pluimers, 10. G. Huisjes.

 

HARDEWIJK (24 juni).1976

Amateurs 1e rit: 1. Adrie van Houwelingen, 2. Albert Scheffer, 3. Ger Roelofsen,

 

HARDEWIJK (25 juni).1976

Amateurs 2e rit: 1. Rob Borst, 2. Ger Mak, 3. Jan Spijker

 

HARDEWIJK (26 juni).1976

Amateurs 3e rit: 1. Gerrit Brokelman, 2. Jimmy Krijnen, 3. Rob Borst,

Amateurs eindkl.: 1. Adrie van Houwelingen, 2. Albert SCheffer, 3. Ger Roelofsen,

Junioren: 1. Ron Bessems, 2. Jannes Slendebroek, 3. Simon Meijn,

Nieuwelingen: 1. Ron Snijders, 2. R. Teunisse, 3. John de Bie,

Liefhebbers: 1. Johan Hup, 2. J. Hofman, 3. H. Brinkhof

 

HARDINXVELD-GIESSENDAM (12 juni).1976

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. P. Ruitr, 3. J. Hordijk, 4. S. Schuitemaker, 5. L. Westrus, 6. J. Kieftenburg, 7. G. de Wit, 8. S. Fleedwood (Engeland), 9. R. Haller, 10. M. de Veer.

Liefhebbers: 1. A. Veenendaal, 2. C. v. d. Hulst, 3. S. van Dongen, 4. J. v. d. Berg (veteraan), 5. J. den Hartigh, 6. A. Schoon, 7. P. Heyster, 8. P. van Hattum, 9. J. Vinken, 10. A. Tukker.

 

HARKEMA (26 juli).1976

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. S. Akker, 3. A. Koster, 4. J. Feiken, 5. H. Snoeijink, 6. L. Hulzebosch, 7. B. Duit, 8. P. Noy, 9. D. Steeensma, 10. J. Vlot.

 

HEELSUM (30 april).1976

Junioren: 1. G. Bouman, 2. P. Driessen, 3. R. Rabe, 4. J. de Bruin, 5. A. Wijnants, 6. Y. Boelhouwers, 7. R. v. Waard, 8. H. Noy, 9. A. Vogt, 10. F. Merts.

 

HEERDE (24 juli).1976

Amateurs: 1. G. Lookamp, 2. R. Hassink, 3. G. Vixseboxse, 4. A. Scheffer, 5. D. Willigen­burg, 6. E. Dickhof, 7. J. Vlot, 8. A. v. Dam, 9. W. Albersen, 10. J. Spijker.

Liefhebbers: 1. W. Felix, 2. N. Regter, 3. J. Pluimers, 4. T. Kroeze, 5. G. Marquerink, 6. A. Kalee, 7. D. Leijen, 8. H. Brinkhof, 9. J. Porsius, 10. J. Hup.

 

HEERENVEEN (22 juni).1976

Amateurs: 1. B. Duit, 2. E. Koersen, 3. Wijhe, 4. J. Huisjes, 5. L. Hulsebosch, 6.J.Derksen, 7. G. Scheper, 8. J. Koster, Roelofsen, 9. G.Roelofsen,10. T. Hofstede.

 

HEER-HULSBERG (28 maart).1976

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. J. Ribbers, 3. W. Maassen, 4. G. Bierings, 5. J. Wageneer, 6. H. Steekers, 7. J. Vrancken, 8. K. Sint Nicolaas, 9. E. Visschers, 10. J. v. d. Meer.

Nieuwelingen: 1. L, Motke, 2. H. v. Lent, 3. J. Broers, 4. T. Peeters, 5. J. Sijen, 6. J. Idili, 7. T. Appeldoorn, 8. M. v. Dijk, 9. A. Hooge­veen, 10. G. Daenen.

Junioren: 1. J. Bellemakers, 2. J. Valentijn, 3. H, v. d. Weerden, 4. P. Driessen, 5. R. v. Dijk, 6. J. de Nijs, 7. J. Schlenter, 8. W. v. Dongen, 9. A, Smulders, 10. J. Boelhouwers.

 

HEERJANSDAM  (24 april).1976

Dames: K. v. Oosten-Hage, 2. W. Kwantes, 3. T. Fopma, 4. T. v. d. Plaat, 5. B. v. d. Spiegel, 6. A. Riemersma, 7. A. Weegberg, 8. B. v. Wijhe, 9. N. Streef, 10. S. Methorst.

Nieuwelingen: 1. P. Liefaard, 2. Th. Apel­doorn, 3. N. Snijders, 4. R. Snijders, 5. J. de Bie, 6. J. v. Noort, 7. R. Motke, 8. A. Kam­steeg, 9. G. Groenewegen, 10. F. Dolman.

Amateurs: 1. D. Groen, 2. W. Liebrechts, 3. G. de Wit, 4. W. v. Steenis, 5. J. Kieftenburg, 6. G. Sint Nicolaas, 7. G. Mak, 8. G. Looyen­stein, 9. A. Kraan,10. G. den Hartog.

 

HEERLEN.NIEUW EINDE (22 augustus).1976

Junioren: 1. A. Wijnands, 2. A. Bongers, 3. B. Zoontjens, 4. T. Luyten, 5. R. Motke, 6. J. Lammertink, 7. H. v. d. Weerden, 8. J. Smul­ders, 9. R. Rabe, 10. B. Franzen.

Liefhebbers-veteranen: 1. C. van Beek, 2. B. Janssen, 3. H. Kuiper, 4. P. Meers, 5. J. Kusters, 6. P. v. d. Wall, 7. W. Cuypers, 8. F. Rabe, 9. P. Smit, 10. L. van Weert.

Nieuwelingen: 1. P. Schroen, 2. J. Idili, 3. W. Bouman, 4. G. Walstock, 5. P. Meerburg, 6. J. Schepers, 7. B. v. d. Boorn, 8. W. Pe­ters, 9. J. Verhooren, 10. H. Lardenoye.

 

HEESCH (13 juni).1976

Amateurs: 1. Th. Gevers, 2. P. v. d. Kruuhs, 3. H. Geldens, 4. L. v. Vliet, 5. T, ter Harm­sel, 6. E. v. Kessel, 7. H. Lunenburg, 8. P. de Jong, 9. T. v. Hintum, 10. W. Pater.

Junioren: 1. R. Tigelaar, 2. J. v. Oosten, 3. J. v. Brunschot, 4. P. Hoornstra, 5. L. de Bergh, 6. J. Vriens, 7. A. Vogt, 8. R. Smits, 9. P. Algera, 10. C. Vonk.

Liefhebbers: 1. Fr. v. Rijswijk, 2. K. Bokma, 3. A. v. Melis, 4. K. v. d. Knaap, 5. J. den Hartigh, 6. A. v. Nunen, 7. J. de Vreede, 8. A. Keizerswaard, 9. A. v. Beek, 10. A. Schoon.

 

HEESWIJK (11 juli).1976

Amateurs: 1. G. v. Gerwen, 2. G. Bierings, 3. M. Havik, 4. N. Hilberink, 5. H. Langerijs, 6. D. Gompen, 7. E. v. Kessel, 8. M. v. d. Velden, 9. P. v. d. Kruys, 10. E. Koersen.

Junioren: 1. J. Lammertink, 2. B. Ooster­bosch, 3. J. Jansma, 4. H. v. Loon, 5. J. Broers, 6. B. Kruizinga, 7. H. Boom, 8. T. Vriens, 9. A. Weber, 10. G. Bouwman.

Nieuwelingen: l. H. v. Lent, 2. G. v. Tiem, 3. Th. Peeters, 4. H. v. Asten, 5. R. v. IJzen­doorn, 6. A. Hoogeveen, 7. S. Strijbosch, 8. H. v. d. Nieuwenhof, 9. W. Fekken, 10. P. Dekkers.

 

HEETEN (25 september).1976

Liefhebbers : 1. B. Jansen, 2. K. Bokma, 3. C. Splinter, 4. S. van 't Hof, 5. G. Huisies, 6. H. Brinkhof, 7. A. Bas, 8. A. Roelofs, 9. J. Berns, 10. H. v. d. Koolwijk.

Veteranen: 1. L. Hagman, 2. J. van Nimwegen, 3. W. Dieperink, 4. N. Regter, 5. C. de Kreek, 6. K. R. Smid, 7. H. J. Nijkamp, 8. C. Kou­wenhoven, 9. L. Harmeling, 10. N. de Vries.

 

HEIKANT (30 mei).1976

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. J. van Til­borg, 3. W. Jeremiasse, 4. G. de Wit, 5. T. Verheezen, 6. J. Verbeke, 7. S. Aarts, 8. P. Joos (Belgie), 9. B. Geense, 10. C. Spaans. Junioren: 1. J. van Meer, 2. W. van Dongen, 3. A. Polak, 4. P. Heeren, 5. D. Evers, 6. D. Looben, 7. A. Mannien, 8. Ch. Dietvorst, 9. Ad Verstijlen, 10. J. Patterson (Eng.).

 

HEINKENSZAND (7 augustus).1976

Amateurs: 1. L. v. Vliet, 2. E. v. Kessel, 3. H. Mutsaers, 4. H. de Jong, 5. W. de Wilde, 6. J. Verbeke, 7. A. Polak, 8. J. v. Vliet, 9. H. Nieuwdorp, 10. T. Huyzen.

Junioren: 1. Th. Appeldoorn, 2. W. v. Dongen, 3. G. Kubstermans, 4. Ch. Dietvorst, 5. A. Huijsmans, 6. J. Thijs, 7. C. Vleugel, 8. M. Haast, 9. R. Kraalibeek, 10. N. Goossens.

 

HEL VAN HET MERGELLAND (10 april).1976

In spannende Hel van het Mergelland een briljante zege Wil van HeIvoirt

Op de Prins Bernhardstraat in het fleurig aandoende Eysden behaalde de tot de Driessen-Optilon-formatie (chef d'equipe Henk Stevens) behorende Tilburger Wil van Helvoirt zijn vijf­de overwinning in dit prille seizoen op de weg, zijn tweede zege in een onder de rubriek “klassiekers" gerangschikte grote koers. Na de vlak aandoende Ster van Bladel flitste Wil van Helvoirt nu in de heel weinig echte rechte stukken tellende Hel van het Mergelland als eerste over de lijn, een vlotte spurtvictorie op zijn mede-vluchter Leo van Vliet. Toen Van Helvoirt en Van Vliet nog enkele kilometers van het spandoek af waren, werden natnuurlijk prognoses geuit. Logisch dat het Amstel-kamp troef Van Vliet de bloementuil toedacht, een visie - uitgesproken of van de gezichten af te lezen -door „oude rotten" gedeeld. De schrijver dezes twijfelde daarentegen geen ogenblik aan de nabijzijnde triomf van Wil van Helvoirt, op de fiets zittend (bergje op, helling af en vervolgens een tienvoudige herhaling van deze aspecten) gelijk op de Ant­werpse piste, voort peddelend met de zwier van een pistier. Op de baan is Van Helvoirt heel rap, die vitesse vermag hij eveneens op de route te berde brengen. Door die zit, die snelheid en een klare kijk op de stand van zaken en de verwikkelingen, zetten we de naam Van Helvoirt al op papier lang voordat die twee uitblinkers in zicht waren. Die baanroutine en die baan­souplesse speelde Van Helvoirt, pienter-attent-zeker van zijn zaak, met het slot dichtnabij uit. Vanuit tweede positle viel hij pas op honderd meter van de streep aan; de dappere Leo van Vliet (dikke pluim) was kansloos, gemakkelijk triomfeerde Wil van Helvoirt in deze bijzonder boeiende en lastige Hel van heft Mergelland.

Wil van Helvoirt - zoals bereids opgemerkt vlot met de allure van een baanman fietsend - demarreerde op circa 28 km voor de aankomst, op een moeilijke brok (een vele deelnemers kriebels teweeg brengende klim) in Noorbeek. Een spelletje? Neen, een doelbewuste demarrage (in een wip 17 sec. winst) die alleen door rivaal Van Vliet (Amstel) kon worden beantwoord. Ook de groep werd woelig; Michel Jacobs en Johan v. d. Meer (doorlopend actief) poogden de meute te ver­laten, een hoofdmacht die evenwel erg veel haast had en zo­doende ijlings op die twee ging neerstrijken. Leo van Vliet versaagde niet; 6 km na de ontsnapping van Van Helvoirt arriveerde hij in Breusterbosch - gemeente St. Geertruid - bij de door Henk Stevens glunderend bekeken Tilburgse haze­wind. En daar werd voor de twee aanvoerders een winst van 25 sec. afgedrukt, 25 sec. op een groep van zestien, die in de uitslag na Van Helvoirt en Van Vliet kan worden aangetroffen en waarin Driessen-Optilon door Henk Smits was vertegen­woordigd en waarin Amstel domineerde middels Hassink, Pirard, Spijker en Van der Meer. Die knapen reden keihard, dekten uiteraard de belangen van hun merken, van de stee­vast een hoog tempo ten beste gevende Van Helvoirt en Van Vliet. Van Erp (Mat Dohmen), Ketting (Bakker en Baadjou), Soka (v. d. Bunder) en Michelin (Jacobs) konden die vaart wel impulsen geven, bij Van Helvoirt en Van Vliet komen bleek niet mogelijk. Die twee generaals werkten goed samen, verdeelden het werk eerlijk, stoven een minuut voor de jagers op de lijn af. Piekfijn die vlucht van Wil van Helvoirt (zijn ontsnapping op de klim van Noorbeek), magnifiek die ren van Van Helvoirt en Van Vliet door Banholt, Honthem, St. Geer­truid en Eysden, een briljante rush met resp. de eerste en de tweede prijs beloond.

De Hel van het Mergelland verwierf zich in korte tijd een dui­delijke reputatie. Verleden jaar kwamen liefst 350 aanmeldin­gen binnen, nu ruim 300. Een reden voor het ijvere comite „De Hel van het Mergelland" om de mogelijkheid te onderzoeken in 1977 twee koersen op te dissen: dan 102 vertrekkers in een rit bestemd voor clubploegen, dan een uur later 102 starters in een merkentrui. Dienaangaande moet de sportcommissie een beslissing nemen. Weer was de organisatie tip-top, zowel tijdens de 60 km op Belgisch grondgebied als in het Zuid­limburgse heuvel(mergel)-landschap en zeker in de aankomst­plaats (alle toeschouwers achter de afrastering). In deze op­somming zit een pluimpje vervat, een extra schouderklopje voor wedstrijdleider Jan Klip, die ook op de smalle wegen, op de colletjes etc. de volgers (pers b.v.) liet passeren, die de rust zelf was en bleef en die door dit vakmanschap een fikse steen tot het algemeen succes bijdroeg.

Het weer was best, wellicht dat mede hierdoor op het na de grens opdagend vals plat deze keer het veld niet meteen ver­brokkelde. In het verleden “waaiden" daar vele tientallen ren­ners zomaar weg, verachterden direct en stapten af. Dit was nu niet het geval: wel werden enkelen gelost, wel in de aan­vang en het middenstuk veel lekke tubes, wel dra pogingen om afscheid te nemen. Bereids na 6 km riepen Havik en Kuit zich tot leiders uit, om 2 km later (in St. Andre) te worden ver­voegd. Na 11.5 km nam Martin Rietveld 15 sec., fel achterna gezeten door Van Kessel en Van Vliet. We kregen een kop­groepje van negen (met Frits Schur) met een voorsprong van 22 sec.; opnieuw demarreerde Kuit, op de klim van Hombourg (29.2 km) was behoudens wat achterblijvers - meestal pech­vogels - alles compleet. Nu een vlucht van zeven, hierbij Vis­schers, Huveneers en Van Houwelingen; hergroepering in Gem­menich na 34.8 km.

Ontsnappingen in Belgie van Van der Steen en Meyer (17 sec.), die hun winst tot 30 sec. konden opvoeren. In en rond Teuven (circa 47 km koers) gebeurde van alles en nog wat: een flinke tuimeling van Ton Klingenstein (zo werd gemeld), op de klim na Teuven werden zeker 15 knapen gelost, anderen reden lek of kregen anderszins tegenslagen te verwerken en toen we na 60.8 km weer Nederland binnenreden - in het tot de gemeente Eysden behorende Mesch - hadden de leiders 40 sec., om in St. Geertruid (64.6 km) tot de orde te worden geroepen. In Mesch pechvogels en afgehaakten. Zo ging het verder, telkens wisselingen. Jo Maas ging weg, reed vrij lang op kop. Op de helling T'Rooth (Margraten), voordien in Cadier en Keer, ver­volgens in Bemelen, Sibbe en Scheulder (80 km) - met Maas nog altijd leider -, weer een rits lekke tubes, ook werden weer diverse mannen losgereden. Jo Maas had in Sibbe (78 km) 38 sec. - de bezemwagen op 5 min. -, in Mechelen (90 km) kreeg hij gezelschap van Martin Havik. Inmiddels waren heel wat coureurs naar de achterhoede verwezen. De strijd was werkelijk boeiend, ook al voerde tot dusver het hoofdstuk slij­tageslag de bovenhand. Jacobs, Van Vliet en Ribbers trachtten de stoet een vaarwel toe te roepen, wilden Maas en Havik gaan opzoeken. De twee vluchters werden na 97 km (voor Epen) ingelopen. Het geweld luwde niet: Andre_ Verstijlen ging in het Vijlenerbosch aan de haal, Frits Pirard kreeg aansluiting, Mat. Dohmen ook, daarna Toine van den Bunder en zo werd vooraan (100 km) alles opnieuw vereend. Cor Spaans moest die troep laten gaan, vocht als een leeuw, toog dapper voorwaarts. Zo­iets betekent niet alleen notities, verlevendigt zeker het verloop.

In Klein-Zwitserland (omhoog, dalen, klimmen) 20 moedigen in eerste stelling, groep 2 kwam bij en tot ieders verbazing werd daar Eric Visschers gelost. Nu (Heyenrath) 22 koplopers en uit die groep van 22 holde - zie aanhef - Wil van Helvoirt de ruimte in. Een inderdaad boeiende fase: Van Vliet kwam bij Van Helvoirt, de tegenpartijen haalden het onderste uit de kan om het gevaar te bezweren, om de voormalige stellingen op­nieuw op te bouwen. Zij slaagden hierin niet; zij deden hun uiterste best, harder fietsten Van Helvoirt en Van Vliet. Na Dohmen, Van den Bunder c.s. was alles - op die hellingen, in die kronkelende bochten, in die afdalingen - uiteen gevallen.

Naar schatting sneuvelde de helft van de vertrekkers om eon of andere redenen: gewoon afgehaakt, na pech niet meer bij machte om het gat te dichten en vul maar in.

  Mat Dohmen zette meer dun eens alles op een kaart, poogde zijn makkers te verrassen. Henk Smits haalde Dohmen, Has­sink haalde Dohmen, Van der Kruys steunde an merken­maat tevergeefs. Toen Van Helvoirt en Van Vliet 1.20 min. winst hadden (1.56 min. op de volgende groep) stond niets meer hun zegetocht in de weg. Op 8 km van de meet, in Oud­-Maarland, 50 sec. en daar word de aan de haal gegane Van der Kruys door de jagers gegrepen. Vijf km scheen De Lange voor de derde prijs in aanmerking te komen, ook deze wip word geneutraliseerd. En nadat Van Helvoirt (na een erg knappe ontsnapping plus een eminente vlucht) en Van Vliet (deelde in die lof) resp. de eerste en de tweeds prijs hadden geind, ver­sloeg Toine v. d. Bunder voor de derde plaats Mat Dohmen; in hun kielzog Hassink, Bakker, Pirard, Van der Weide, Spijker, Deusing, Rotman enz.

En alle officials en volgers waren het over het niveau en het cachet van de Hel van het Morgelland roerend eens: briljant een pracht route; ook een boeiende en zware karwei.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. W. van Helvoirt (Driessen-Optilon) 150 km in 3.46.22; 2. L v. Vliet (Amstel); 3. op 49 sec. A. v. d. Bunder (Soka-Snacks); 4. M Dohmen (Van Erp-Saicis); 5. A. Hassink (Amstel); 6. J. Bakker (Ketting); 7. F. Pirard (Amstel); 8. J. v. Herwerden (Bleu de Nil-Cornelo) 9. J. Spljker (Amstel); 10. A. Deusing (Bik); 11. L. Rotman (Javo) 12. H. Snoeyink (Ketting) ; 13. T. de Lange (Michelin) ; 14. M. Jacob: (Michelin); 15. H. Smits (Driessen-Optilon); 16. J. v. d. Meer (Amstel); 17. P. v. d. Kruys (Van Erp); 18. op 2.08 min. H. Langerijs (Soka-Snacks); 19. J. v .d. Velde (Javo); 20. F. Schur (Ketting); 21 op 2.19 J. Ribbers (Michelin); 22. op 3.02 B. v. Lamoen (Batavus); 23 M. de Vos (Driessen-Optilon); 24. op 3.10 H. v, Houwelingen (Amstel) 25. P. Maas (Soka-Snacks) ; 26. P. Kuys (Batavus) ; 27. G. Sint Nico laas (Bik); 28. C. Tuit (Bossche Staalbouw); 29. W. Pater (Michelin) 30. J. Maas (Michelin); 31. C. Nederlof (Bik); 32. W. Geerdink (Militiare Ploeg); 33. H. Op de Camp (Poolen); 34. H. Koot (Van Erp) 35. H. Peels (Militaire Ploeg) ; 36. H. Neven (Driessen-Optilon) ; 37 G. Bierings (Van Erp); 38. Andr6 Verstijlen (Javo); 39. A. Overvel (Bleu de Nil-Cornelo) ; 40. J. Vranken (Driessen-Optilon) ; 41. E Gevers (Van Erp); 42. B. Scheuneman (Soka-Snacks); 43. P. v. Kollenburg (Soka-Snacks).

Ploegenklassement: 1. Amstel Bier 11.20.44; 2. Ketting 11.22.52; 3 Michelin Banden 11.23.03.

 

HELLENDOORN (18 juni).1976

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. A. Lijen, 3. J. v. Hattem, 4. J. Hup, 5. W. Felix, 6. J. Berg­kotte, 7. K. Meijer, 8. J. Boode, 9. J. de Vreede, 10. H. Voorhuis.

Veteranen: 1. L. Hagman, 2. W. Dieperink, 3. A. Kalee, 4. R. Hendriks, 5. W. v. d. Heide, 6. W. Schreuder, 7. J. v. Haaren, 8. H. Nij­kamp, 9. H. Lapoor, 10. H. Rentke.

 

HELMOND (2 mei).1976

Amateurs: 1. H. Lunenburg, 2. R. Smit, 3. F. Thijs, 4. H. v. Kilsdonk, 5. B. Huveneers, 6. H. Senders, 7. A. Toepoel, 8. G. v. Leijen, 9. M. Leijten, 10. G. Gabriels.

Junioren: 1. L. Bevers, 2. B. v. Lieshout, 3. G. Boers, 4. Fr. Moons, 5. J. Weber, 6. R. v. Dijk, 7. J. Boelhouwers, 8. T. Weber, 9. R. Paffen, 10. T. v. Bakel.

Nieuwelingen: 1. A. Noy, 2. R. Janissen, 3.H. v. d'. Nieuwenhof, 4. P. Dekkers, 5. P. Pieters, 6. W. Fekken, 7. G. Strijbosch, 8. H. Winkel, 9. B. Zoontjes, 10. H. Smit.

 

HELVOIRT (25 juli).1976

Amateurs: 1. B. van Lamoen, 2. P. Versteeg, 3. G. van Gerwen, 4. F. van Hintum, 5. P. van Lieshout, 6. N. Hilberink, 7. J. van Berkel, 8. H. Botterhuis, 9. H. van Cuyk, 10. W. Pater.

Junioren: 1. J. Lammentink, 2. R. v. d. Broek, 3. A. de Jong, 4. H. Plugens, 6. P. Damen, 6. J. Rijkhoff, 7. F. Weber, 8. H. van Loon, 9. S. Meijn, 10. J. v. d. Oosten.

Nieuwelingen: 1. R, van IJzendoorn, 2. G. Grcenewegen, 3. G. van Putten, 4. S. Strij­bosch, 5. H. v. d. Nieuwenhof, 6. H. Havik, 7. A. Hoageveen, 8. H. van Erp, 9. R. Lem­mens, 10. R. Pieters.

 

HENGELO (21 mei).1976

Tweede Nacht van Hengelo sfeervol

ALBERT HULZEBOSCH VOOR 8000 TOESCHOUWERS WINNAAR

„Eigenljjk heb ik nog nooit zo gemakkelijk een spurt-over­winning geboekt, maar ik wist dat Joop Zoetemelk nu eenmaal geen spurter is. Toen Joop dan ook ging om een spurt te ont­lopen dacht ik alles of niets. Nu is het alles geworden. Daar ben ik dolblij mee." Zo ongeveer reageerde Albert Hulzebosch van Ormas-Sharp op zijn zo juist behaalde zege in de Nacht van Hengelo. Een sfeervolle “Nacht" of eigenlijk “avond", want om even voor twaalf uur was de zaak bekeken en keerden de naar schatting 8000 toeschouwers weer huiswaarts. Tevre­den, want de sport die op het fraai verlichte parkoers in de binnenstad werd geboden, was het aankijken waard. Bijna 40 profs, met uitzondering van afmelders Wil de Vlam (oog­ontsteking, wat niet verantwoord was om te rijden), Jan Breur (reed Bordeaux-Parijs) en Jos Schipper (wenste zich te con­centreren op Tijls Toer, waar hij vijfde zou worden), versche­nen op de Markt aan de start. Onder de deelnemers wereld­kampioen Hennie Kuiper - voor het eerst als wereldkampioen in zijn eigen streek aan de start -, die dra na de start aan de haal ging met in zijn kielzog Wim de Ruiter, de dappere neo­prof uit Oldebroek. Vijftien ronden bleef het duo vooruit rijden, waarbij Hennie Kuiper duidelijk liet blijken interesse voor de leidersprijs (f 500,-) te hebben. Onder impulsen van Andre Gevers en Zoetemelk werd de zaak weer gladgestreken. Wil­fried Paus, de eenling die voor Elitesalade rijdt, kreeg een lekke band en voegde zich na zo'n vijf ronden weer tussen het bonte gezelschap. Josh de Cauwer en Piet van Katwijk sloegen een gaatje, maar na 35 km van de 100 te rijden kilometers was het rank. Na een van de talrijke premies ging Zoetemelk door met Janbroers. Wim de Waal, Jose de Cauwer en Albert Hulzebosch sprongen er achter en de zaak was compleet. Ter­wijl Jan van Katwijk moeizaam van wiel verwisselde, liep de marge snel op van 20 sec. tot ruim 1 minuut en na 14 ronden was de ronde voorsprong een feit. Gelijk sprongen 16 renners in de ruimte, waarbij Jan van Katwijk als laatste man net aanpinkte, maar in de achtergebleven groep moest Roy Schui­ten voor zijn geld ook eens wat later zien en met achterblijver Janbroers uit de kopgroep was 30 km voor het einde de zaak compleet. Acht ronden later bracht Gerard Tabak het spel opnieuw op de wagen. Jan Raas zag ook wat in de actie. Hennie Kuiper sprong alleen naar het duo, gevolgd door Joop Zoete­melk die ook wat voor de leidersprijs voelde, lepe Harm Otten­bros, de attente Albert Hulzebosch die Zoetemelk zag gaan, en Jan Krekels die op tijd het gat dichtte. Voor Nidie den Hertog was toen de poort gesloten, de Frisol-rijder “kwam te zwem­men". De winnaar van de tweede Nacht zou gaan tussen de per definitie rappere Hulzebosch en Zoetemelk. Voor Hulze­bosch „een makkie" en zijn eerste seizoenzege.BRON: WIM NEESKENS

Profs: 1. Albert Hulzebosch (Ormas-Sharp) 90 km in 2.05.20, 2. Joop Zoetemelk (Gar-Mercier), 3. Jose de Cauwer (TI-Raleigh), 4. Wim de Waal, 5. Ben Janbroers, 6. Jan Krekels, 7. Harm Otten­bros, 8. Jan Raas, 9. Hennie Kuiper, 10. Gerard Tabak, 11. Piet van Katwijk, 12. Jan van Katwijk, 13. Ben Groen, 14. Andre Gevers, 15. Richard Bukacki, 16. Jan Aling, 17. Nico Been, 18. Wim Prinsen, 19. Gerard Kamper, 20. Roy Schuiten, 21. Arie Bakker, 22. Wicher Vlot, 23. Fred Rompelberg, 24. Gunter Haritz, 25. Nidie den Hertog, 26. Dietrich Thurau, 27. Woud van der Berg, 28. Wim de Ruiter, 29. Hay Kelleners, 30. en laatste Albert Hagewoud.

Alex Hoogeveen won de ouverture, een rit voor nieuwelingen over 40 km. De plaatselijke favoriet klopte Peter Steyn uit Wierden in de spurt. Een valpartij schakelde hier een tiental renners uit voor een prijs.

Oud-ploegleider Peter van Putten, de verantwoordelijke man die samen met Stichting Wielerevenementen Hengelo de tweede Nacht knap in de hand hield, heeft in Emmen nog plannen voor een profkoers, dan samen met de Drents-Groningse Pers. De chef van de sportredactie in Emmen moest een tegenslag incasseren, omdat Denekamp op 15 augustus niet doorgaat. „Het zou daar een eenmalige koers zijn, welk risico we niet moeten nemen," aldus Van Putten. Overigens wilde Van Putten nog wel even kwijt, dat hij niet gelukkig is met de SBB zoals deze momenteel functioneert.

Nieuwelingen: 1. Alex Hoogeveen, 2. Peter Steijn, 3. J. Schipper,

 

HENGELO (3 september).1976

Amateurs: 1. J. Huisjes, 2. A. Hassink, 3. T. van Dam, 4. J. Vlot, 5. G. Vixseboxse, 6. J. Krijnen (Australig), 7. J. Scholten, 8. D. van Egmond, 9. N. Hilberink, 10. T. Wissink.

Nieuwelingen: 1. A. Hoogeveen, 2. A. de Vos, 3. J. Arends, 4. J. Koster, 5. E. Dorgelo, 6. J. Alberts, 7. M. 't Barge, 8. G. Contermans, 9. J. Doret, 10. J. Scheper.

 

HETEREN (7 juni).1976

Amateurs: 1. D. van Wijhe, 2. H. Rijks, 3. H. Lubberding, 4. B. v. d. Stelt, 5. E. Dickhof. 6. W. Albersen, 7. J. de Ruiter, 8. R. Hassink, 9. H. Kasteel, 10. J. Lookamp.

Liefhebbers: 1. A. van Ravensbergen, 2. N. Regter, 3. G. Plieger, 4. J. Pluimers, 5. A. van Melis, 6. W. Felix, 7. S. Koevermans, 8. J. Bergkotte, 9. G. Pluimers, 10. A. Duijn.

 

HILVARENBEEK (20 juni).1976

Amateurs: 1. A. Versluis, 2. N. v. Hest, 3. G. Oosterbosch,  4. C. v. Bragt,  5. T. Arts, 6. R. v.d. Braak, 7. H. Pouw, 8. T. Jansen, 9. G. Soetens, 10. A. Hoezen

 

HILVERSUM (28 augustus).1976

Amateurs: 1. R. Smit, 2. R. Borst, 3. P. Ziier­veld, 4. E. Dickhof, 5. J. van Driel, 6. B. Verhagen, 7. W. Koene, 8. W. van Empelen, 9. E. Hopman, 10. R. Kos.

Junioren: 1. J. Lammertink, 2. J. Broers, 3. J. de Nijs, 4. H. Noy, 5. P. Buis, 6. R. Spie­renburg, 7. P. Hofland, 8. F. Breeman, 9. R. de Waard, 10. A. Kamsteeg.

 

HOEK VAN HOLLAND (12 juli).1976

Amateurs: 1. M. Havik, 2. G. Mak, 3. J. Ket­tenis, 4. J. Hordijk, 5. W. Liebrechts, 6. S. Schuitemaker, 7. F. Franken, 8. G. Kuit, 9. P. Ruiter, 10. H. Pouw.

 

HOENSBROEK (29 augustus).1976

Amateurs: 1. P. Idema, 2. M. de Vos, 3. J. Raemakers, 4. J. v. d. Meer, 5. M. Jacobs, 6. W. Beurskens, 7. B. Langeveld, 8. T. Koop, 9. J. Schlenter, 10. H. Ciiijns.

Nieuwelingen: 1. W. Bouman, 2. J. Idili, 3. J. dorissen, 4. R. Been, 5. A. Cuypers, 6. J. Pluta, 7. J. Verhooren, 8. G. Ottenheijm, 9. B. v. d. Boom, 10. H. Lardenoye.

Junioren: 1. H. van Weerden, 2. R. Motke, 3. P. Heeren, 4. P. Borremans, 5. J. Meulen­berg, 6. M. van Vlimmeren, 7. C. Dietvorst, 8. J. Ramaekers, 9. C. Lambregts, 10. J. Keizer.

 

HOEVEN (2 mei).1976

Amateurs: 1. J. Akkermans, 2. G. Pronk, 3. Andre Verstijlen, 4. W. Koene, 5. P. v. d. Knoop, 6. J. Konings, 7. H. v. d. Berg, 8. T. Verheezen, 9. Th. Hoogervorst, 10. G. v. 't Geloof.

Junioren: 1. F. v. Dongen, 2. P. Buys, 3. P. Broere, 4. J. Koeken, 5. W. v. Dongen, 6. R. v. d. Rakt, 7. L. Veeke, 8. M. v. Vlimmeren, 9. C. den Hartog, 10. Ad Verstijlen.

Nieuwelingen: 1. P. Liefaard, 2. N. Snijders, 3. Th. Appeldoorn, 4. R. Lemmens, 5. C. Lase­roms, 6. K. Tol, 7. A. v. d. Pool, 8. P. Bal­vers, 9. A. v. Asten, 10. H. v. Rossum.

 

HOLLANDSCHEVELD (7 augustus).1976

Amateurs: 1. Herman Snoeijink, 2. Jan Huisjes, 3. Gerard Schipper,

 

HONSELERSDIJK (9 juni).1976

Amateurs: 1. L. van Vliet, 2. W. van Steenis, 3. G. Mak, 4. P. van Leeuwen, 5. J. Kieften­burg, 6. P. Noy, 7. L. Westrus, 8. G. Loolien­stein, 9. H. v. d. Berg, 10. J. Kettenis.

Junioren: 1. D. Evers, 2. C. Bennaards, 3. J. Thijs, 4. T. Kokken, 5. M. van Vlimmeren, 6. A. Mannien, 7. C. Kuystermans, 8. P. Hofland, 9. J. de Nijs, 10. F. Moons.

Nieuwelingen: 1. P. Liefaard, 2. L. Groen, 3. R. Motke, 4. R. Koppert, 5. P. Balvers, 6. A. v. d. Poel, 7. N. Snijders, 8. T. Appeldoorn, 9. A. Kamsteeg, 10. F. Dolman.

 

HOOFDPLAAT (18 juli).1976

Amateurs: 1. S. Aarts, 2. R. v. Rakt, 3. C. de Kleijne, 4. G. Knit, 5. A. Polak, 6. P. Maas, 7. G. v. 't Geloof, 8. C. de Smit, 9. J. Harinck, 10. N. Mapplebeck (Engeland).

Liefhebbers: 1. A. Keizerwaard, 2. K. Tol­hoek, 3. W. de Feber, 4. W. Wielhouwer, 5. B. Jansen, 6. A. Schoon, 7. J. Zaan, 8. F. de Valke, 9. R. Malipaard, 10. J. Lepoeter.

 

HOOGERHEIDE (21 september).1976

Amateurs: 1. W. de Wilde, 2. P. van Leeuwen, 3. F. Francissen, 4. P. Valent jn, 5. P. Kuys, 6. B. Huveneers, 7. G. Mohlmann, 8. P. Maas, 9. S. Aarts, 10. J. Akkermans.

 

HOOGEVEEN (14 juli).1976

Amateurs: 1. J. Huisjes, 2. R. Groen, 3. B. Duit, 4. T. Zijlstra, 5. L. Hulzebosch, 6. P. Noy, 7. B. Wekema, 8. Sj. Schuitemaker, 9. T. Wissink, 10. N. Hilberink.

 

HOOGEZAND (13 juni).1976

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. P. Hoekstra, 3. R. Green, 4. B. Seheuneman, 5. J. Lookamp, 6. J. Vlot, 7. R. Akker, 8. E. Koersen, 9. E. Dickhof, 10. G. Roelofsen.

Junioren: 1. N. Vos, 2. E. Keizer, 3. R. de Vries, 4. W. Wildeman, 5. A. Kiestra, 6. T. de Vos, 7. B. Gankema, 8. A. Dijkstra, 9. U. Va­renkamp, 10. C. Kwakman.

Nieuwelingen: 1. D. Pots, 2. J. Drost, 3. E. v. Hout, 4. F. Reints, 5. K. Tel, 6. B. v. Dij­ken, 7. J. Hekman, 8. R. Watty, 9. J. Lefeber, 10. R. Kok.

 

HOOGEZAND (22 augustus).1976

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. M. Lagerlof, 3. G. Knete~mann-Donker, 4. J. Sijbrands, 5. A. Riemersma, 6. T. Fopma, 7. N. van Vliet, 8. M. Bik, 9. G. Hoekstra, 10. E. v. d. Akker.

Nieuwelingen: 1. T. Having, 2. F. de Jonge, 3. H. Steyn, 4. P. J. van Dijk, 5. P. v. d.Eng, 6. J. Arends, 7. G. Takens, 8. J. Hilbers, 9. G. van Dekken, 10. B. Brouwer.

Junioren: 1. D. Timmer, 2. H. Lammertink, 3. A. Klein, 4. G. Bouwman, 5. J. Slendebroek, 6. M. Huizinga, 7. E. Keizer, 8. B. Hoekstra, 9. P. Steyn, 10. F. Kamstra.

 

HOOGKARSPEL (25 juli).1976

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. R. Kos, 3. J. Bruessing, 4. R. Borst, 5. C. Leunis, 6. D. Groen, 7. D. Zeeman, 8. K. Zomer, 9. G. Kuit, 10. J. Schuitemaker.

Junioren: 1. J. de Nijs, 2. R. v. Waard, 3. F. Dreijer, 4. P. Buys, 5. P. Hoornstra, 6. J. Blaauw, 7. T. de Vos, 8. L. Zieleman, 9. H. Noy, 10. R. Nederlof.

Liefhebbers: 1. A. Ravensbergen, 2. W. v. Dok, 3. R. Duin, 4. R. Bakker, 5. C. v. d. Leek, 6. J. Struik, 7. W. de Groot, 8. M. Dek­ker, 9. B. Jansen, 10. K. v. d. Knaap.

 

HOOGVLIET.ZALMPLAAT  (4 september).1976

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. J. de Goede, 3. K. de Wolff, 4. G. de Wit, 5. W. van Steenis, 6. H. Steekers, 7. W. Lugtenburg, 8. T. Griep, 9. H. v. d. Berg, 10. W. Schuurhuizen.

 

HULST (1 juni).1976

Amateurs: 1. Ad v. Overveld, 2. W. v. Stee­nis, 3. A. van Peer, 4. W. Liebrechts, 5. P. Hellemons, 6. H. Nieuwdorp, 7. J. Jonkers, 8. W. Jeremiasse, 9. J. Hordijk, 10. C. van Laarhoven.

Nieuwelingen: 1. H. van Lent, 2. G. Groene­wegen, 3. T. Appeldoorn, 4. R. Motke, 5. R. Heeren, 6. C. Lazeroms, 7. A. van Asten, 8. J. de Bie, 9. T. Peeters, 10. P. Balvers.

 

HULST (5 oktober).1976

Amateurs: 1. W. Jeremiasse, 2, B. van La­moen, 3. P. Maas, 4. W. van Steenis, 5. T. Fase, 6. C. Tuit, 7. T. Huyzen, 8. P. Kuys, 9. A. ter Harmsel, 10. H. Nieuwdorp.

 

HUYBERGEN (27 juni).1976

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. M. van Leeuwen, 3. A. van Peer, 4. Th. Fase, 5. J. Jonker, 6. C. Spaans, 7. G. van Laarhoven, 8. N. Valken­burg, 9. L. Schenk, 10. A. Bastiaanse. Nieuwelingen: 1. J. van Noort, 2. K. Polder­vaart, 3. A. v. d. Poel, 4. J. Lommers, 5. R. v. d. Steen, 6. N. Snijders, 7. R. Heeren, 8. C. Lazeroms, 9. J. Hanegraaf, 10. L. de Bruijn.

 

IJZENDIJKE (18 april).1976

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. F. Verstrae­ten, 3. W. Evertse, 4. H. de Jong, 4. A. Deu­sing, 6. S. Aarts, 7. B. v. Est, 8. W. Jeremias­se, 9. W. Lugtenburg, 10. H. Nieuwdorp.

Liefhebbers-veteranen: 1. G. Plieger, 2. K. Clerckx (Belgie), 3. W. de Feber, 4. P. v. Hattum, 5. M. v. Brussel, 6. J. T'olhoek, 7. S. v. Dongen, 8. A. v. d. Bosch (Belgie), 9. W. Wielhouwer, 10. J. Lepoeter.

 

IJZENDIJKE (8 juni).1976

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. T. v. d. Plaat, 3. M. Lagerlof, 4. D. Westdorp, 5. W. Kwantes, 6. T, Fopma, 7. G. Knetemann­-Donker, 8. M. Brinkhoff, 9. N. Streef, 10. A. Riemersma.

Liefhebbers: 1. J. Tolhoek, 2. J. Lepoeter, 3. W. de Feber, 4. A. J. v. d. Ploeg, 5. C. J. Verplanke, 6. H. Moens, 7. W. Wielhouwer, 8. K. Duivenvoorde, 9. F. J. Meijaard, 10. B. Zaan.

 

IWAZ AVOND ZESDAAGSE (28 juni t/m 3 juli).1976

     ROLAND WEISSINGER sterk winnaar WESTDUITSERS BEHEERSEN IWAZ

De 13e internationale wieler-avondzesdaagse (IWAZ) is be­heerst door het kwartet van de Duitse wielervereniging Bob­lingen. Niet alleen kroonde 24-jarige Roland Weissinger zich middels een schitterende triomf in de Scheveningse finale tot individueel eindwinnaar, ook de ploegenprijs en een van de twee over alle ritten betwiste klassementen gingen naar het kwartet uit het plaatsje vlak bij Stuttgart.

Weissinger, Heinz Betz (zij beiden maakten een dag voor de IWAZ-start nog deel uit van de achtervolgingsploeg die voor hun vereniging het Duitse kampioenschap veroverde), Werner Betz en Herbert Stodal vormden zo'n eenheid, dat er voor de andere negentien formaties slechts een incidenteel succes was te behalen. De Spartaan (Kettenis), Hoornse Wielerclub (Kief­tenburg), De Bataaf (Kruunenberg) en Batavus (Gompen) deden dat via een ritzege in de kwalitatief zwak bezette IWAZ. De enige Nederlander die Weissinger werkelijk kon bedreigen voor de eindzege, Bleu de Nil routinier Jan Hordijk, verspeelde zijn kansen door ziekte. De laatste twee dagen kwam de 30­jarige renner uit Westmaas wel aan de start, maar was hij niet in start zijn rode leiderstrui te behouden.

Voor de Stichting Organisatie Sportevenementen in Zuid-Hol­land, met medewerking van LRTV Swift, HWV De Spartaan, RRC Sparta, SR en TC De Kampioen, HSC De Bataaf en het Haagse Vakantie Comite organisator van de IWAZ, is de af­nemende belangstelling van de renners (gastrennersvereni­gingen toonden nauwelijks interesse) zeker aanleiding zich over de huidige formule te buigen. Voorzitter Jan in 't Veld: „Misschien zijn we er wel een beetje op uitgekeken. Wie weet laten we volgende keer wel tweemaal een driedaagse ver­rijden."

EERSTE RIT (LEIDEN)

Een verrassende (eerste) triomf van Hagenaas Joop Kettenis. Met Weissinger, Mak, Gomes, Vos, Waasdorp en na een knappe solo bijge­komen Den Hartog had hij een ronde voorsprong genomen. Als enige ging Kettenis daarna mee in een tweede vlucht.

Uitslag: 1. Kettenis 80 km in 2.06.10, 2. Weissinger, 3. Den Hartog, 4. Gomes, 5. Mak, 6. Vos, 7. Waasdorp, 8. Pronk, 9. Van der Kooll, 10. Van Montfoort.

Ploegen: 1. Avanti, 2. Spartaan B, 3. West-Duitsland, 4. Batavus, 5. Schiedam.

TWEEDE RIT (LEIMUIDEN):

Evenals vorig jaar een buitenlandse zege in het vakantiedorp. Duitser Herbert Stodal (24 jaar) versloeg vluchtmakkers Gerard Looyenstein en Wim Liebrechts in de sprint. Een lange solo bracht Weissinger de vierde plaats op.

Uitslag: 1. Stodal 80 km in 1.57.28, 2. Looyenstein, 3. Liebrechts, 4. Weissinger, 5. Hordijk, 6. Mak, 7. Kettenis, 8. Kieftenburg, 9. Schuite­maker, 10. Kok.

Ploegen: 1. West-Duitsland, 2. Schiedam, 3. Hoornse WC, 4. Bollen­streek, 5. Bleu de Nil.

Leider in het klassement: Weissinger. Ploegen: West-Duitsland.

DERDE RIT (LOOSDUINEN)

Een aanval van Hordijk op de rode trui. Noordhollander Jos Kieften­burg won de etappe door in de spurt Hordijk en Scheveninger Gerrit Pronk achter zich te houden. De Duitsers wisten in de finale de schade te beperken.

Uitslag: 1. Kieftenburg 80 km in 2.05.39, 2. Hordijk, 3. Pronk, 4. Gom­pen, 5. Van Leeuwen, 6. De Haas, 7. Gomes, 8. Mak, 9. Weissinger, 10. Kroep.

Ploegen: 1. Hoorne WC, 2. Bleu de Nil, 3. Spartaan A, 4. Batavus, 5. Ahoy' Keijzer.

Leider in het klassement: Weissinger. Ploegen: West-Duitsland.

VIERDE RIT (HOOFDDORP)

Jimmy Kruunenberg, plaatselijk favoriet, nam afscheid van de IWAZ met een overwinning. De Bataaf-renner vertrok een dag later naar de GP Wilhelm Tell. Een kopgroep van dertien man verbrokkelde in de laatste kilometers nog zo, dat Weissinger zijn eerste plaats verspeelde.

Uitslag: 1. Kruunenberg 80 km in 1.51.01, 2. Hordijk, 3. Van den Berg, 4. Mak, 5. Langeveld, 6. Weissinger, 7. Kettenis, 8. Van Leeuwen, 9. Stodal, 10. W. Betz.

Ploegen: 1. West-Duitsland, 2. De Bataaf, 3. Ballenstreek, 4. Bleu de Nil, 5. Spartaan A.

Leider in het klassement: Hordijk. Ploegen: West-Duitsland.

VIJFDE RIT (DEN HAAG, LEYWEG):

Hoewel Jan Hordijk al na enkele ronden ziek de strijd verliet kon de concurrentie niet profiteren. Het werd een dag voor de bescheiden ge­klasseerde coureurs. Schaatser/wielrenner Daan Gompen won voor de Duitser Werner Betz.

Uitslag: 1. Gompen 80 km in 1.57.46, 2. W. Betz, 3. H. Betz, 4. Kieften­burg, 5. Van der Kooij, 6. Molema, 7. Vos, 8. Looyenstein, 9. Onos, 10. Van der Ley.

Ploegen: 1. West-Duitsland, 2. Bollenstreek, 3, Batavus, 4. Hoornse WC, 5. Ahoy'.

Leider in het klassement: Hordijk. Ploegen: West-Duitsland.

ZESDE RIT (SCHEVENINGEN):

Een geslaagde machtsgreep van Weissinger. Na een mislukte solo de­marreerde de Duitser tenslotte uit een groep van veertien die het pe­loton op een ronde achterstand zette. Alleen Henk Meyn bleef in de buurt van de winnaar. Mak, die met ploegmaat Liebrechts in de laatste kilometers nog wegkwam, passeerde in het klassement daardoor nog juist Kieftenburg.

Uitslag: 1. Weissinger 80 km in 1.57.53, 2. Meyn, 3. Rehorst; 4. Lie­brechts, 5. Mak, 6. Kettenis, 7. Kieftenburg, 8. Van den Berg, 9. Sto­dal, 10. Van Montfoort.

Ploegen: 1. De Spartaan A, 2. West-Duitsland, 3. Le Champion, 4. Schiedam, 5. Hoornse WC.

Eindklassement: 1. Roland Weissinger (West-Duitsland), 2. G. Mak (Schiedam), 3. J. Kieftenburg (Hoornse WC), 4. J. Kettenis (De Spar­taan B), 5. J. Hordijk (Bleu de Nil), 6. D. Gompen (Batavus), 7. W. Liebrechts (Schiedam), 8. H. Stodal (West-Duitsland), 9. G. Looyen­stein (Bollenstreek), 10. W. Betz (West- Duitsland.

Eindstand ploegen: 1. West-Duitsland, 2. Schiedam, 3. Hoornse WC, 4. De Spartaan A, 5. De Bollenstreek.         TEKST:Henk Kruithof

 

JOURE (29 mei).1976

Amateurs: 1. A. Koster, 2. B. Duit, 3. R. Hal­ler, 4. J. Vlot, 5. Tj. Udding, 6. J. Spijker, 7. L. Hulsebosch, 8. P. Nieuwenhuis, 9. T. van Dam, 10. D. Steensma.

Nieuwelingen: 1. H. Havik, 2. J. de Bie, 3. D. Klein, 4. L. Oosterhof, 5. J. Koster, 6. D. Pots, 7. J. Schippers, 8. T. Hoving, 9. A. J. Kampinga, 10. J. Vos.

 

KAMERIK (14 augustus).1976

Eerste seizoenzege van HENNIE' KUIPER in eigen land

Ook in Nederland heeft Hennie Kuiper z'n regenboogtrui dit seizoen nu winnend over de eindstreep gebracht. In de achtste Ronde van Kamerik werkte de wereldkampioen dat schoon­heidsfoutje in zijn erelijst weg. Een sterke finale bracht Kuiper na 108 km met voorsprong aan de meet. “Goed voor de mo­raal," sprak hij later. “Vandaag heb ik ook echt gereden om te winnen. Meestal vlieg ik er zo maar wat in, maar nu zei ik tegen Knetemann na zo'n 70 km, laten we eens vijf toeren aan het rammelen gaan. Kijken wat er over blijft. Dat pakte prima uit. We kwamen met de besten weg."

Kuiper hield vervolgens nog wat over voor de finale. Gaf niet alles bij het nemen van de ronde voorsprong en had nag kracht genoeg om tenslotte ruim afstand te nemen van zijn concur­renten.

Kamerik, dat het deelnemersveld streng selecteerde, kreeg daarmee toch een winnaar uit de Raleigh-ploeg. Van elke equipe lieten de organisatoren slechts een beperkt aanval (7) coureurs toe. Zo bleven o.a. Arie Versluis en Giinther Haritz werkeloos aan de kant.

Wel vertrok natuurlijk regionaal favoriet Gerard Vianen. Zo dicht bij Kockengen stelde hij zijn supporters ook niet teleur. Nadat Jan Raas de eerste aanval had geplaatst, trok de Gan­Mercier-vazal er tussenuit. Gesteund door Zoetemelk in de spits van het peloton, nam Vianen 20 seconden voorsprong, maar het was niet genoeg.

Nidi den Hertog en Piet van Katwijk zetten de jacht in. Walter Godefroot en Andre Gevers profiteerden van de hergroepe­ring. Hun winst bedroeg maximaal een halve minuut. Raas putte zich uit in een eenzame achtervolging, maar was nau­welijks aangesloten of Zoetemelk, Vianen, Ovion en Hulze­bosch voerden de anderen terug bij.

Tour-winnaar 1975 Bernard Thevenet en Rik van Linden, twee andere prominenten in de groep, beperkten hun bijdrage aan het geslaagde wielergebeuren tot een onopvallend meerijden in de groep. Voor de actie zorgde opnieuw Vianen. Ook Kuiper en Didi Thurau (nog niet in optimale conditie, maar weer schitterend op zijn fiets zittend toch vaak voorin) meldden zich. De ontknoping naderde.

Kuiper, Zoetemelk, Priem, Knetemann, Janbroers en Karstens ontsnapten. Vianen en Herman van Springel konden nog net mee. De overigen berustten. In hoog tempo kon de kopgroep een ronde winst opbouwen.

Vooraan in het peloton hielden Gerard Kamper, Aad van denHoek en Fedor den Hertog de 12.000 toeschouwers bezig met wat kruimelwerk. Van den Hoek, Smit, Thurau en Wicher Vlot kwamen daarbij zelfs definitief weg vlak voor de kop­groep de ronde winst liet noteren.

Raas en Jan van Katwijk kregen het nog druk bij een valpar­tij van Knetemann. Met gescheurde koersbroek vervolgde de Kneet zijn weg en hij werd prompt door de twee ploegmak­kers opgehaald. Sterker: achter Kuiper zou Knetemann nog naar een tweede prijs sturen.

Al gunden hij en de andere zes leiders de wereldkampioen alle tijd om met Rik van Linden (ook Kamper, Schipper, Kre­kels, Kraan en Van der Slagmolen profiteerden van de situa­tie) zijn zege veilig te stellen. Opmerkelijk was het debuut van twee Ormas-Sharp-renners: Cor Schuurman en Roelof Groen. Twee amateurs uit de sub-top die (al kreeg Schuur­man in de finale een lekke band) moeiteloos bijbleven.

BRON: HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. Hennie Kuiper 108 km in 2.39.38, 2. Gerrie Knetemann, 3. Gerard Vianen, 4. Gerben Karstens, 5. Ben Janbroers, 6. Cees Priem, 7. Joop Zoetemelk, 8. Herman van Springel, 9. op een ronde: Aad van den Hoek, 10. Wicher Vlot, 11. Theo Smit, 12. Didi Thurau, 13. Jan Krekels, 14. Aad Kraan, 15. Rik van Linden (Belgie), 16. Gerard Kam­per, 17. Jos Schipper, 18. Willy Teirlinck (Belgie), 19. Herman v. d. Slagmolen (Belgie), 20. Fedor den Hertog, 21. Rolf Groen, 22. Jan Raas, 23. Piet van Katwijk, 24. Jan van Katw(i,k, 25. Bennie Groen, 26. Albert Hulzebosch, 27. Wim de Ruiter, 28. Richard Bukacki, 29. Henk Prinsen, 30. Arie Bakker

Amateurs: 1. P. Nederlof, 2. J. v. d. Horst, 3. B. Lambo, 4. W, Liebrechts, 5. P. Galloway (Engeland), 6. J. Sandbrink, 7. J. Ribbers, 8. W. Lugtenburg, 9. C. Leunis, 10. K. v. d. Wereld.

 

KAMPEN (10 juni).1976

Nieuwelingen: 1. J. Drost, 2. H. v. Lent, 3. R. v. IJzendoorn, 4. J. Schipper, 5. D. Klein, 6. L. Oosterhof, 7. J. Arends, 8. S. de Vois, 9. J. Koster, 10. R. v. Heijst.

Liefhebbers-veteranen: 1. K. Bokma, 2.. D. Leyen, 3. J. Pluimers, 4. A. Kalee, 5. J. Hup, 6. T. Kroeze, 7. G. Marquerink, 8. J. Struik, 9. G. Haisma, 10. G. de Jager.

 

KAMPEN (8 juli).1976

Amateurs: 1. T. van Dam, 2. J. Feiken, 3. W. Pater, 4. K. Zomer, 5. P. Nederlof, 6. F. Ro­ving, 7. J. van Diepen, 8. J. van Driel, 9. A. Bus, 10. E. v. d. Pol.

 

KAMPEN - 3 augustus.1976

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. W. Betz (West­-Duitsland), 3. J. Columbo (West-Duitsland), 4.  T. Meijer, 5. D. Schuurman, 6. D. van Wijhe, 7. H. Betz (West-Duitsland), 8. E. Dickhof, 9. A. Koster, 10. J. Spijker.

 

KAMPIOENSCHAP MILITAIREN (13 augustus).1976

BERT SCHEUNEMAN bracht zwaar geschut in stelling

Praten over hot nationals kampioenschap bij onze strijdkrach­ten, betekent in eerste instantie eon pluim op de hoed voor de Commissie Internationals Sportwedstrijden, met als hoogste vertegenwoordiging de Generaal-Majoor Van Oppen en Luite­nant-Kolonel Elbeme. Het was allemaal weer vlot geregeld op het organisatievlak en niets stond een sportief kampioenschap in de weg, want het wedstrijdtechnisch gedeelte stond onder leiding van Majoor (voor ons Willem) Roosenburg, nu ook weer terzijde gestaan door een militaire jury, zij het dan in de burgersector nog altijd lid van onze goeie ouwe KNWU.

Ondergetekende mocht als „ouwe stomp" het startsein geven voor 63 deelnemers over een afstand van 132 km. Dit startsein word niet gehoord door Jan van Houwelingen, want die bevond zich nog “ergens" om een ander wiel te steken en langer dan 5 minuten wachten was er voor de jury niet bij. Tijd is tjjd, mijne heren!

Onmiddellijk na de start werd de lont al in het kruit gebracht, want kanonnier Visser, kanonnier Kievits en zware mortie­rist Tuit, verkozen geen wandelpartij, maar fietsen en liefst met de grootst mogelijke spoed. Je kunt nooit weten of de eer­ste de bests ontsnapping niet de goeie is. Het drietal zware jongens nam een voorsprong van ongeveer een halve minuut en reden zo enkele ronden voor de grote hoofdmacht uit. In deze hoofdmacht werd een en ander goed bekeken door de kampioen van 1975, onze vriend Sandbrink. Het tempo werd wat opgevoerd en weldra kon men weer spreken, van een groot (militair) peloton.

Maar nieuwe schermutselingen bleven niet uit en Geerding, Olde Meule, Roelofsen (wat reed die jongen goed), Zijlstra, Schuurhuizen en Tonnie Griep kozen het “zandhazenpad" en bouwden een voorsprong op met perspectief. Let op 15 secon­den, 25 seconden, 45 seconden, en alle kenners veerden over­eind, want de koek was gebakken. Ja, ja men bakt niet zo snel ! ! !

Het peloton verhoogde het tempo, en hier b'gon eigenlijk al de, episode Scheuneman. Voortdurend op kop. Sneller en snel­ler, alles aan het wiel, en zowaar de reeds in gedachten be­staande kampioenen, bogen bij zoveel geweld het moede hoofd en weer zaten we op het beginpunt. . . „peloton compleet".

De volgers begonnen al aan wat voorspellingen, Scheuneman rijdt sterk, ook kleine Toontje van der Steen en Tonny Ver­heezen, maar ook Henny Peels. Het blijkt wel of deze Peels speciaal op het militair kampioenschap goed rijdt. Hij was trouwens 2 jaar geleden al militair kampioen. Maar ondanks al dat goede rijden, kwam er toch geen specials afscheiding, ook niet bij de force van Jan Kuijken, die het presteerde om 20 km alleen vooruit te rijden met steeds maar wisselende voorsprong, die, zijn hoogtepunt vond rond een minuut. En toen kwam de beslissing.

Weer Roelofsen, ditmaal met Den Brouwer en Maas in het wiel, sleurde 20 km hard op kop, zodat Jan Kuijken terug moest en na 80 km was het peloton weer bij elkaar. Op een man na en dat was Bert Scheuneman.

Tijdens de genoemde schermutselingen was Bert keihard doorgegaan, en nam op enkele kilometers 45 seconden voor­sprong, op een dusdanige manier dat iedereen even stil werd of stond. Niet echter de al eerder genoemde Toontje van der Steen en Leo Steur. Beurtelings op kop, steeds maar weer korte tussensprintjes makend, ging dit tweetal achter Scheu­neman aan, iedereen aan zijn lot over latend. Iedereen was „gezien".

De twee volgers kwamen bij de koploper en met zijn drieen ging het plotseling nog sneller en het gat werd geklokt op 1.20 min. Een bijzonder fijne ontsnapping, waarbij eerlijk ge­zegd weer Scheuneman en Van der Steen het meeste werk deden.

De finale was gestreden, nu nog de finish. Wanneer men nu weet dat Van der Steen en Scheuneman de zelfde Snacks eten, dan weet men ook dat Scheuneman iets sneller in de sprint is, dan kleine Toontje. Alleen de verrassing kon nog anders be­slissen, maar dat gebeurde niet, en op de laatste 200 meter bleek duidelijk dat Scheuneman de enige, echte, ware kam­pioen was. De commandant van de 433e compagnie Van Heutsz te Keizersveer had de kampioen en ook de 2e man in zijn gelederen, als dank voor de vele trainingsuurtjes aan beide coureurs besteed.BRON:Chris Delbressme

De uitslag: 1. B. Scheuneman 132 km in 3.14.21, 2. A. v. d. Steen, 3. L. Steur, 4. H. Peels, 5. T. Verheezen, 6. U. Kuipers, 7. T. Ziilstra, 8. C. den Brouwer, 9. B. Maas, 10. C. Spapens.

 

KAMPIOENSCHAP STUDENTEN (26 september).1976

Gijs Nederlof prolongeert Studententitel

Geen twijfel kon er over bestaan, op eigen terrein zou Gijs Nederlof niet te kloppen zijn. Dat waren alom de prognoses voor de Nederlandse Studenten Wielerkampioenschappen, die opnieuw in Utrecht werden georganiseerd. Het was allemaal begonnen op 't terrein aan de Lageweide in Utrecht, voortgezet in Groesbeek en dan nu weer in Utrecht, op het parkoers van de UW en TC De Volharding in Overvecht, domicilie van de Nederlofs. Het was Gijs Nederlof himself, die zich op dit terrein het sterkst weerde en zijn kampioenschap van de studenten prolongeerde. Hij deed dat vrij gemakkelijk, door zich de sterk­ste te tonen van de resterende elf renners, die de koers vol­brachten, met in zijn wiel Joop Butter en Jan van de Rijdt.

Het derde Nederlands kampioenschap voor studenten kwam zo weer in handen van Gijs Nederlof, voor de tweeds achtereen­volgende keer. Een studenten- kampioensahap waaraan de Ne­derlofs zelf de handen vol handen. Want zij waren het, die de zaak organiseerden. Gijs, Piet, Jos en Ab Nederlof, de vier gebroeders uit Maarssen, hebben immers in de vaderlandse wielersport heel wat in de melk te brokkelen. Alle vier komen zij in de Bik-ploeg uit, alle vier domineren zij in het Stichtse wielerleven. Ab Nederlof had de organisatie op zich genomen, hij behoort ook tot de studentencategorie, evenals zijn broer Gijs, de beste van de stal der Nederlofs.

Heel wat studenten schreven in bij Ab Nederlof, in totaal 48, die allen voldeden aan de voorwaarde: studerend aan een in­stituut voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonder­wijs. Allen, die studeerden aan voornoemde instituten, zowel liefhebbers, junioren als amateurs, konden deelnemen.

Het laat zich denken dat met name de liefhebbers en de junio­ren voor dit kampioenschap veelal te zwak waren. Zij vielen, om zo maar de bekende term te gebruiken: als rijpe appels van de stam. Het waren hoofdzakelijk de amateurs die overbleven. Amateurs waarvan Jeroen Tijdink een hoofdrol vertolkte door zijn aanvalsdrift en waarin Theo de Rooy, de jonge amateur met zoveel palmares op zak, ook een hoofdrol zou vertolken.

Maar Theo de Rooy deed dat qua pech bezien in de negatieve rol. Hij moest maar liefst vijf keer van rijwiel verwisselen, veelal door lekke banden. Maar telkenmale kwam de onstuit­bare Theo de Rooy weer terug. Tot zelfs aan het slot, toen maar elf renners waren overgebleven van de 48 die twee uur eerder waren gestart. In die twee uren had Gijs Nederlof ge­woon de zaak bekeken, was hij meegegaan met de ontsnappin­gen en duldde geen tegenstand van wie dan ook.

De laatste elf gingen zo de finale in, zonder slag of stoot, wel hard rijdend, dat dient gezegd, maar met heel veel achterblij­vers aan de kant van het par­koers latend.

In de eindsprint liet Gijs Neder­lof er weer geen twijfel over bestaan wie nu wel de snelste studenten-wielrenner was. Hij klopte resoluut Joop Butter en Jan de Rijdt. Het was een slot van een alleszins aantrekkelijk kampioenschap. Jurylid Jan Teunisse: ,Dit was het mooiste kampioenschap dat ik dit sei­zoen zag." Het was consul Jo Oskam van de KNWU, die Gijs Nederlof het nationals tricot aantrok.

Toch bleven er wat vraag­tekens. Met alle respect voor de organisatie van de Nederlofs. Maar waar was de afvaardi­ging van de studenten? Waar bleven de prijzen van de stu­denten? Waarom schitterde de sportcommissie van de KNWU door afwezigheid ?

Onze vraag: Wordt dit kam­pioenschap wel hoog aangesla­gen? Of krijgen wij straks ook een kampioenschap van de PTT, om maar een voorbeeld te noemen.

Het was een gelukkige bijkom­stigheid, dat te elfder ure een beroep werd gedaan op jurylid Johan Thomassen, die bereid genoeg was om de eerste drie prijzen te schenken. De UW en TC De Volharding had zijn par­koers en clubhome ter beschik­king gesteld, maar dat was dan ook alles.

Conclusie: een studentenkam­pioenschap heeft evenveel le­vensvatbaarheid als bij voor­beeld een militair kampioen­schap, maar dan zal er wel wat meer propaganda van uit moeten gaan.BRON: HANS VAN DE KAMP

De uitslag: 1. en Nederlands studentenkampioen Giis Nederlof, Maars­sen 80 km in 1 uur 54 min. 50 see.; 2. Joop Butter, Alkmaar; 3. Jan van de Rijdt, Schijndel; 4. Theo de Rooy, Utrecht; 5. Sjaak Spieren­burg, 's-Graveland; 6. Jeroen Tijding, Utrecht; 7. M. v. d. Velden, Reek; 8. A. Boskam, Leek; 9. Ab Nederlof, Maarssen; 10. Arie Gouds­waard, Utrecht; 11. Henk Boom, Markveld.

Hans van de Kamp

 

KAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND (5 juni).1976

Amateurs: 1. Gerrit Mohlmann, 2. Jan Spijker, 3. Tonnie van Dam,

Junioren: 1. Arie Arentsen, 2. Joop Rijkhoff, 3. Stefano de Bruin,

Nieuwelingen: 1. Hans Vonk, 2. Ronald Horn, 3. Rene van Ijzendoorn,

Liefhebbers: 1. Ben van de Kraats, 2. Willy Felix, 3. aart Kappert,

Veteranen: 1. Jac van Haaren, 2. Nico regter, 3. Leo Russels,

 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG (7 juni).1976

Amateurs: 1. Jo Baadjou, 2. Eric Visschers, 3. Huub Oberje

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND (13 juni).1976

Junioren: Herman Noy

Nieuwelingen: Ron Snijders

Veteranen: Henk Buis

Op het zonovergoten circuit van Zandvoort zijn zondag voor het eerst sinds een tiental jaren weer eens nationale Wegkampioenschappen gehouden en die zijn voor, voor de organiserende HSC De Bataaf succesvol verlopen. De Osdorper Herman Noij van de roemrijke oranje-zwarte club legde beslag op de titel van de junioren door overtuigend de eindsprint van een tien man sterke kopgroep naar zijn hand te zetten en Ron Snijders uit Zwanenburg, zoon van oud-renner Wim Snijders die zelf in 1968 en 1969 de nationale wegtitel van de veteranen op ditzelfde circuit ver­overde, zegevierde na een massale eindsprint bij de nieuwelingen. De Aalsmeerder Arie Kamsteeg - ook al van De Bataaf - greep bij de jongste lichting met een tweede plaats het „zilver". Hun vreugde konden de enthousiaste Bataven nauwelijks op en zij hebben meteen 's avonds in het eigen clubhuis op het Kinheim-parkoers in Zwanenburg een feestje gebouwd. Het kampioenschap van de veteranen ging naar de bijna 41-jarige oud-stayerkampioen Henk Buis uit Vijfhuizen, die lid is van de Haarlemse Raceclub Excelsior. Met nog vier “toeren" in het verschiet was de altoos strijdvaardige Henk Buis aan een solarush begonnen, pakte een paar honderd meter voorsprong en kon reeds ver voor de finish zijn armen juichend omhoog steken.

Over het algemeen is de hernieuwde ken­nismaking van de wielermensen met het Zandvoortse circuit best bevallen. Het weer werkte bovendien volop mee en er was een redelijke belangstelling. “Alhoe­wel we aanvankelijk toch wel een beetje tegen de organisatie hebben opgekeken, is het ons alles - meegevallen," liet een opgetogen voorzitter Henk Bruyntjes van De Bataaf na afloop weten. “Het vol­gende jaar stellen we ons dan ook op­nieuw kandidaat voor de organisatie van deze kampioenschappen. Het is fantas­tisch goed verlopen doordat iedereen van De Bataat zo fijn heeft meegeholpen. Oak de sponsors waren best tevreden. We hebben veel lering opgedaan en willen het een volgende keer nog meer doen." Dat de Bataven aan de controleposten bijzonder scherp waren, andervond cir­cuit-directeur Beerenpoot, want tot zijn niet geringe verbazing moest hij zich eerst legitimeren alvorens op zijn eigen domein te kunnen komen.

Solorush

Het wielerfeest in de badplaats werd reeds om negen uur 's morgens ingezet met een nationale koers voor liefhebbers, waaraan geen titel was verbonden en die in een massale eindsprint werd gewon­nen door Louis Luppers. Daarna gingen bijna 200 veteranen van start om elkaar de nationale titel te betwisten. Na ver­schillende mislukte demarrages ging Henk Buis er met vier ronden (circa 16 km) te rijden - het parkoers moest vijftien keer worden “genomen" - alleen vandoor en had daarmee succes. De Vijf­huizenaar gooide al zijn reserves in de strijd, wist het tot een paar honderd meter voorsprong te brengen, moest daarvan weliswaar iets prijsgeven, maar hield toch voldoende over om reeds ver voor de eindstreep zijn armen juichend omhoog te steken. Eerder dit seizoen zegevierde Buis in de Ronde van Amers­foort en won op het parkoers van Slaten een koers achter dernies. Als amateur legde hij in 1961 beslag op het officieus kampioenschap van Nederland voor stayers en toen deze titelstrijd daarna een officieel tintje kreeg, wist hij nog tweemaal (1962 en 1963) te winnen. Henk Buis heeft een eigen schoonmaak­bedrijf en moest zich daarom in de aan het kampioenschap voorafgaande perio­de aan zijn normale trainingsprogram houden. „Ik heb helemaal niets extra's kunnen doen," liet hij zich na afloop ont­vallen, “alleen ben ik dit seizoen wat eer­der met de training begonnen dan an­ders, omdat ik wist dat het kampioen­schap vroeg in het seizoen zou worden verreden."

Veteranen: 1. en kampioen H. Buis, Vijf­huizen 63,4 km in 1.29.43; 2. Sj. Koever­mans, Vlaardingen; 3. A. Kalee, Weesp; 4. A. Rutte, Haarlem; 5. L. Hagman, Amsterdam; 6. P. Steenvoorden, Heem­stede; 7. T. Schoute, Amsterdam; 8. D. Schouten, Haarlem; 9. W. Schreuder, Amsterdam; 10. J. Rijkenberg, Amster­dam; 11. H. Brinkman, Rotterdam; 12. N. Regter, Arnhem; 13. H. Bakvis, Uit­hoorn; 14. W. van Putten, Haaften; 15. J. Kel, Deventer; 16. G. v. d. Ham, Gou­da; 17. T. van Herwerden, Voorburg; 18. H. Sengers, Haarlem; 19. A. v. d. Heij­den, Beverwijk.

Massasprint

In het kampioenschap van de nieuwelin­gen werden weliswaar vele uitlooppogin­gen ondernomen, maar door het hoge tempo en het feit dat er weinig wind stond, sorteerden die geen enkel effect. Alle demarrages van een Van Lent, Van Asten, De Bie, Dorgeloo, Kamsteeg, Pee­ters, Schroen, Vonk, Zoontjens en an­deren werden dan ook in de kiem ge­smoord. Er bleek geen ontkomen aan. In de laatste omloop over het zonnige cir­cuit sleurde de actieve John de Bie uit alle macht aan het peloton, maar het kwam niet tot een breuk. Zo'n zestig ren­ners dienden zich aan voor de beslissen­de eindsprint en dat gang de kwieke Ron Snijders het beste af. Aanvankelijk scheen Henny v. d. Nieuwenhof het te gaan halen, maar als een duveltje uit de door kwam Snijders langs de pelouse op­zetten en bleef met ruim een lengte ver­schil aan de winnende hand. In zijn „spoor" flitste clubmakker Arie Kam­steeg naar de tweede plaats. De vele Ba­taven waren dol van vreugde.

De 16-jarige havo-scholier Ron Snijders, die in Haarlem op de Spaarne-Scholen­gemeenschap zit, is een rustige en be­scheiden knaap. Met zijn behaalde kam­pioenschap was hij uiteraard dolblij en vader Wim niet minder. Het was voor Ron zijn achtste zege van dit seizoen. „Aanvankelijk zat ik in de eindsprint op­gesloten," merkte hij op, ,maar zag plotsklaps een klein gaatje en greep toen mijn kans." Zeven van zijn acht over­winningen behaalde hij in de sprint. Al­leen in Uithoorn zegevierde hij op Twee­de Pinksterdag met zo'n honderd meter voorsprong.

Nieuwelingen: 1. en kampioen R. Snij­ders, Zwanenburg 63,4 km in 1.28.25; 2. A. Kamsteeg, Aalsmeer; 3. H. v. d. Nieuwenhof, Eindhoven; 4. A. Hooge­veen, Hengelo; 5. P. Liefaard, 's-Graven­deel; 6. R. Motke, Beek; 7. P. Dekkers, Eindhoven; 8. P. Schroen, Eijsden; 9. J. Zeyderveld, Amsterdam; 10. J. Angel, Amsterdam.

Levendig

De titelstrijd van de junioren kreeg door de vele demarrages een levendig verloop. Steeds weer waren er nieuwe aanvallers die hun geluk beproefden met een ont­snapping, maar alle moeite en inspan­ningen van een Oosterbosch, Bessems, Van Rossem, De Jong, Van Elburg, Jongsma, Broers, Van Gool, Hoekstra, Van Leyen, De Brouwer, Van der Meer, Meijn, Van Lieshout, Schrijver, Weber, De Wilde, Spooren, Rabe en Wijnands bleken tevergeefs. Favorieten als Jos Lammertink, Ron Bessems en Sjaak Pie­ters, 's morgens met een vliegtuig eerder uit Milaan overgekomen, namen met steun van andere renners steeds weer met kracht de tegenaanval ter hand. Na anderhalf uur koers scheen het dan toch tot een beslissing te komen, toen Ooster­bosch, Luijten, Van Loon, De Jong, Plu­gers, Van Rossem en Rabe een kop­groepje formeerden, dat het tot bijna een halve minuut voorsprong bracht. In het peloton begreep men dat er handelend moest worden opgetreden en na een fikse tempoverhoging was het met de zeven demarranten gedaan. Alles kwam weer bijeen. Een half uur later - er was ruim 80 km onder de tubes doorgedraaid - leidde de Limburger Meertens met een ontsnapping de beslissende slag in. Hij kreeg eerst de actieve Van Gool en Kraaybeek met zich mee, waarna ook Boom, De Bruin, Van Dongen (zoon van Wies van Dongen die in 1954 in Zand­voort nationaal wegkampioen van de amateurs was), Driessen, Luijten, Van der Meer, Merts Verheijen en Herman Noy. Helaas moest initiatiefnemer Meer­tens al spoedig afhaken. De elf overge­bleven aanvoerders brachten het tot een grootste winst van 52 sec. en bleven bui­ten schot. In het peloton verzuimden mannen als Lammertink, Oosterbosch, Bessems, Dreyer, Pieters, Stan Snijders, Plugers, Van Waard en Blaauw om de handen ineen te slaan voor een georgani­seerde tegenaanval.

Sneu

Toen de elf koplopers voor de laatste keer over de Hunzerug kwamen, demar­reerde Van Gool uit alle macht en pakte een tiental meters voorsprong. De atten­te Driessen sprong achter hem aan, nam de leiding over en kwam als eerste door de Tarzanbocht op het rechte eind naar de finish af. Helaas ging Driessen toen onderuit en verspeelde daarmee zijn winstkansen. Bijzonder sneu voor de moedige knaap uit het Limburgse Els­loo. In de eindsprint van het overgeble­ven tiental bleek Herman Noy duidelijk de rapste. Met anderhalve lengte ver­schil hield hij zijn vluchtmakkers op af­stand. De 18-jarige vliegtuigmonteur, die in ploegendienst werkzaam is, kwam tot zijn eerste zege van dit seizoen. Herman Noy is de jongste van drie fietsende broers - Theo en Peter zijn amateur - en is net als Ron Snijders lid van De Bataaf uit Halfweg.

Alle kampioenen werden door mr. J. P. A. van Ballegoyen de Jong, voorzitter van de KNWU, gehuldigd en in de rood­wit-blauwe kampioenstrui gehesen. De eerste man van de bond liet niet onver­bloemd weer blij te zijn met de titelstrijd op het Zandvoortse circuit en had be­halve voor de kampioenen ook waar­derende woorden voor de andere medaille­winnaars.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Junioren: 1. en kampioen H. Noy, Osdorp 114,1 km in 2.37.42; 2. P. Verheijen, Bre­da; 3 J. de Bruin, Alphen a.d. Rijn; 4. A. van Dongen, Breda; 5. R. Kraaybeek, Heerle; 6. J. v. d. Meer, Wouwse Plan­tage; 7. Th. Luijten, Stein; 8. F. Merts, Arnhem; 9. H. Boom, Markelo; 10. M. van Gool, Oosterhout; 11. Sj. Pieters, Zwanenburg; 12. S. Snijders, Zwanen­burg; 13. J. Lammertink, Wierden; 14. P. Philips, Hilversum; 15. H. Plugers, Eind­hoven; 16. F. Dreijer, Haarlem; 17. J. Rijkhof, Elst; 18. Chr. Bernaards, Rot­terdam; 19. M. Hees, Echt; 20. A. Smul­ders, Gerwen; 21. P. v. d. Anker, Am­sterdam; 22. F. Merts, Arnhem; 23. W. de Bruin, Oud Gastel.

Nationale koers liefhebbers: 1. L. Lup­pers, Purmerend; 2. W. Wielhouwer, Sommelsdijk; 3. K. Duivenvoorden, Noordwijkerhout; 4. C. v. d. Hulst, Zoe­terwoude; 5. J. Porsius, Lelystad; 6. K. Tolhoek, Yerseke; 7. C. van Helvoort, Nieuwkuijk; 8. J. van Dijk, Ulvenhout; 9. G. Plieger, Ameide; 10. K. Teeuwen, De Zilk.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.AMATEURS (19 juni).1976

AMSTEL-ploeg heerst in Simpelveld

ARIE HASSINK schitterend kampioen

2 LEO VAN VLIET 3 JAN SPIJKER

Zesentwintig keer de klim van de Hulsberg bevestigde de uit­slag van Olympia's Ronde. Tijdens het nationaal kampioen­schap op de weg betwistten dezelfde twee amateurs elkaar „goud en zilver". Leo van Vliet en Arie Hassink, twee weken eerder ook in Amsterdam geklasseerd als Nederlands beste amateurs, maakten de prognose van hun ploegleider waar. „Het gaat," blufte Herman Krott al ver voor de slijtageslag in Simpelveld, “er immers uitsluitend om wie de derde man wordt op het erepodium. Wie er met Leo en Arie de bronzen medaille komt afhalen."

Dat was, tot ook Krott's niet geringe verbazing, tenslette een derde vertegen- woordiger van de bierbrigade. Kampenaar Jan Spijker, door ziekte uit Olympia's Ronde gebleven, was de enige die zijn twee geprezen ploegmakkers kon volgen. Drie Amstel­coureurs beheersten de finale. Na het succes in de Noord­hollandse Driedaagse en de Ronde van Nederland, bracht de equipe van Krott opnieuw de concurrentie een vernietigende nederlaag toe.

Met als nieuwe nationaal kampioen 25-jarige Arie Hassink. De routine van de Needenaar (bezig aan zijn achtste seizoen als amateur) overtroefde in de laatste meters immers het jeugdig enthousiasme van Olympia's triomfator Leo van Vliet.

Juist terwijl de Westlander (20 jaar pas), op weg leek naar de in 1966 voor het laatst door Jan van der Horst gerealiseerde dubbelslag, maakte de opnieuw schitterend koersende Van Vliet een grote fout. “Het waren zenuwen," gaf hij later toe. „Ik raakte in paniek. Zag bij het aangaan dat Arie het grote blad gebruikte. Hield de spurt nog wel kort, maar dacht het toch niet op mijn bergversnelling (42x16) te kunnen redden. Ik gaf ineens een klap tegen de commandeur. De ketting viel op „de dertien". Daardoor kwam ik niet op gang. Maar eerlijk, Arie was de sterkste vandaag. Hij verdiende te winnen."

Hassink (53x16 draaiend) maakte gretig het werk af. Be­kroonde een uitgekiende koers op de juiste manier.. Zijn hele seizoen is immers afgestemd op de titelstrijd en de Olympische Spelen. „Door mijn avondstudie MAVO," vertelde de nieuwe kampioen nog eens, “heb ik niet de voorbereiding kunnen doen als andere voorlopig voor Montreal geselecteerden. Voor mij waren er geen buitenlandse etappewedstrijden in het voorjaar.

Ik ben via de klassiekers (winst in Overijssel en De Kempen) in vorm gekomen. Tijdens Olympia's Ronde was de „top" er nog niet. In de Ronde van Luxemburg is alles nog wat aange­scherpt."

Ploegleider Krott bevestigend: „Arie was daar de enige die zich met de profs kon meten. Hij zat er telkens bij. Liet zich niet intimideren ook. Zijn vijfde plaats (winnaar Frans Ver­beeck) was een schitterende prestatie. Maar het is toch ook wel stug dat uitgerekend de enige uit de Nederlandse amateur­ploeg die absoluut geen beroepsrenner wil worden, in die „open" koers uitblonk. Terwijl de overigen (Pirard, Van Hou­welingen, Van Gerwen, Van den Bunder en uitgeput uitgevallen Bakker) duidelijk zakten voor hun examen als prof."

Gezellig af en toe een dag of vijf op de fiets. Mooi zat. De Olympische Spelen zijn voorlopig mijn ideaal. Ik heb Munchen in '72 gemist. Daarna zat het met w.k.-selecties ook niet altijd even eenvoudig. Ditmaal wil ik Montreal halen. Ze kunnen nu bijna niet meer om me heen."

Een zekerheid die het lastige Hulsberg-circuit Hassink ver­schafte. Op het zware (Hassink: „Van de acht kampioenschap­pen die ik heb gereden was dit het moeilijkste. Zeker met die wind op het open stuk na de klim") parkoers manifesteerden ook anderen zich. Natuurlijk Van Vliet, maar ook de zich schitterend verdedigende titelhouder 1975 Ad Tak solliciteerde naar een Olympische afvaardiging. Na twee sleutelbeenbreuken is de Brabander, via een goede Milkrace (achtste en beste Nederlander) duidelijk terug. Evenals Toine van den Bunder. De Zeeuw, die zichzelf na de blessure als gevolg van een val op de Kemmel, in Luxemburg pijn durfde doen, vloog er in Sim­pelveld ouderwets in. Hij miste nog de macht om de hele af­stand voorop te blijven, maar was toch een van de betere renners.

Ook na zijn nationaal kampioenschap voelt Hassink niets voor toetreding tot de rijen der broodrijders. “Na mijn ziekte in '73 (longontsteking, tbc en pleuritus) hebben drie artsen me afge­raden echte zware meerdaagse wedstrijden te rijden. Dan zou­den de verschijnselen weer terug kunnen komen. Dat heb ik er niet voor over. Laat mij maar lekker bij de amateurs blijven.”

Vooral tijdens de eerste kilometers, waarin ,namen" als Mat­thieu Dohmen, Fons van Katwijk, Gerrie van Gerwen, Hans Langerijs (net weer op de fiets na de val in Olympia's Ronde) en Joop Ribbers ontmoedigd inpakten. Favoriet Dohmen: “Ik weet niet wat het was. Ik zat muurvast. Kon niets. Vanuit het

vertrek was het al met me gedaan. Zenuwen? Misschien, maar alles is bij mij vaak zo afhankelijk van de vorm van de dag. Zonde toch als deze afgang me mijn Montreal-plaats kost."

Een van de weinigen die zich daar geen seconds druk over maakte, was Dries van Wijhe. De “boemerang", in '73 op de Cauberg zo verrassend de sterkste, leek opnieuw op weg naar een sensatie. Hij forceerde de beslissende ontsnapping, maar staakte de strijd toen na zo'n 125 km de echte gevechten be­gonnen. Daarvoor had ook Wagtmans-pupil Jimmy Kruunen­berg (21 jaar) kunnen schitteren. De Noordhollander, etappe­winnaar en tweede in de eindstand van Franco Belge, sloot (evenals Roelof Akker, Albert Scheffer en Gaby Minneboo) op het laatst pas aan bij de groep Van Wijhe, Pirard, Van den Bunder, Spijker, Van Vliet, Van Leeuwen, Tak, Lubberding, Ter Harmsel, Hassink en juniorenkampioen '75 Adje Ver­stijlen (pas sinds 1 juni amateur). Kruunenberg ging meteen door. Reed, tenslotte met gemakkelijk omhoog gaande Schef­fer, voorop, terwijl Minneboo en Ter Harmsel steeds meer moeite hadden het tempo te volgen.

In die face organiseerde Michel Jacobs (ook duidelijk geklopt) met streekgenoten Van Kollenburg, Visschers en Neven, Voor­burger John van Herwerden, Rotman en (tot hij met pech terugviel) Theo Gevers nog een tegenaanval uit het verslagen peloton, waarin Frits Schur en Adrie van Houwelingen nog vertoefden. De achterstand was evenwel al te groot. In de spits schudde het Amstel-kwartet (met ook Frits Pirard, die door een gebroken - uitgeboorde - cranck een ereplaats verspeel­de) bovendien aan de boom. Van Erp-duo Lubberding en Van Leeuwen, Van den Bunder en Verstijlen moesten eraf. Kruu­nenberg liet al eerder los.

Een kapot voorwiel van Hassink hield de schifting nog even op. De latere kampioen sleepte de concurrentie terug naar de niet echt doorzettende leiders. Waarna Leo van Vliet's korte solo beslissend was. Tak en Groninger Roelof Akker (vies al op tijdens de door hem gewonnen slot-etappe in Zeeuws-Vlaan­deren en enkele tijdritten) capituleerden als laatsten. Hassink, Van Vliet en vanaf het begin strijdlustige Spijker reden zich, in die volgorde, naar het erepodium. Een juiste uitslag van een schitterend kampioenschap.

BRON: GERARD SILLEN EN HENK KRUITHOF

Amateurs: 1. en nationaal kampioen A. Hassink, Neede, 176,8 km in 4.48.53; 2. L. van Vliet, Honselersdijk; 3. J. Spijker, Kampen; 4. op 24 sec. A. Tak, Oud-Gastel; 5. R. Akker, Winssum; 6. op 3.36 min. A. Scheffer, Zelhem; 7. F. Pirard, Breda; 8. op 4.26 A. v. d. Bunder, IJzendijke; 9. H. Lubberding, Voorst; 10. A. Verstijlen, St. Willebrord; 11. op 6.30 P. van Leeuwen, Zoeter­woude; 12. op 8.39 J. Kruunenberg, Hoofddorp; 13. G. Neven, Hulsberg; 14. L. Rotman, Kontich; 15. op 9.27 P. van Kollen­burg, Broek Sittard; 16. op 9.37 E. Visschers, Sweijkhuizen; 17. op 9.46 J. van Herwerden, Voorburg; 18. op 10.20 M. Jacobs, Bingelrade; 19, ex aequo R. Groen, Giethoorn; N. Hilberink, Den Ham; T. Huyzen, Kloetinge; E. van Kessel, Velddriel; T. de Lange; H. Meyn, Amsterdam; A. Prinsen, Raamsdonksveer; F. Schur, Didam.

VAN RONDE TOT RONDE

le ronde: Een scherpe wind - vooral op de 1200 meter lange Hulsberg door het “schuin-tegen" karakter beslist hinderlijk - hing over het zware 6.8 km circuit, toen burgemeester Bouwens van Simpelveld de lange sliert (135 vertrekkers) op weg stuurde, 26 ronden, zijnde 176.8 km. Aanvankelijk werden in allerlei publikaties 24 ronden aangekon­digd (163.2 km), evenwel vermeldde het programma-boekje twee toeren meer en dit laatste bleek juist te zijn. Tijd 10.28 min.

2e ronde: Bereids in de tweede omloop verwikkelingen. Bij de door­komst werd de meute door Gaby Minneboo aangevoerd, twintig ren­ners waren lichtjes afgescheiden (voorop), Henk Smits, Jan Akker­mans, Jan van Houwelingen en Barend Huveneers stapten af; een tik kregen toen al een tiental vertrekkers. Tijd 10.50 min.

3e ronde: Met Frits Pirard op de hielen naar Ad Prins een kleine voor­sprong. Het veld verbrokkelde totaal. Circa 30 man - waarbij de met een knieblessure uit de Ronde van Engeland teruggekeerde Limburgse favoriet Math. Dohmen - op 1.08 min., op 2.10 min. Van Kessel, Oskam en Van der Weyden, op 2.22 min. H. de Jong, Mat. Pronk en John Verbeke. Tijd 10.42 min.

4e ronde: Het in aantocht zijnde slagveld tekende zich duidelijk af. Op kop de tot het einde in de kijker lopende Jan Spijker, op 16 sec. Stamsnijder, het peloton (de hoofdmacht) op 28 sec., G. Nederlof en Van Lieshout gingen hun burgerpakje aantrekken, van de afgehaakten had Bijker het meeste terrein verloren, nl. 6 minuten. Tijd 10.42 min.

5e ronde: Jan Spijker bleef moedig de pedalen ranselen, trok zich van die felle wind en die velen de benen pijn doende Hulsberg geen zier aan en was 15 sec. voor Stamsnijder en 28 sec. voor de meute aan de streep. Tijd 11.04 min.

6 ronde: Jan Spijker bleef de aandacht op zich vestigen (leider), op 20 sec. de naar voren gekomen Van Kessel en Stamsnijder, op 34 sec. de door Meyn en Face aangevoerde hoofdmacht. Tijd 11.22 min.

7e ronde: De ook voorheen met de Hulsberg kennelijk last hebbende Gerrie van Gerwen bereikte het einde van de zevende ronde niet. Het paradepaardje van Jan van Erp diende van het lijstje te worden ge­schrapt. De achterstanden steigen. Tijd 11.10 min.

8e ronde: Schuurman leider bij het ingaan van de achtste omloop. Van

Kilsdonk op 100 meter, de hoofdmacht - met alle aanspraakmakers - op 30 sec. Een nieuw decor: op kop Schuurman en Ad Verstijlen, de jagers op 18 sec., op zoek naar de uitlopers togen Van den Bunder, Lubberding, Van Opdorp, op vele minuten Fons van Katwijk. Tijd 11.09 min,

9e ronde: Lubberding ging de kop aanvoeren, materiaalpech Jonkers, daarna aan de leiding Dries van Wjjhe (applaus). Geschrapt werden R. Hassink, Van Steenis, G. Mak, Ben Libregts en Fons van Katwijk. Tijd 11.12 min

10e ronde: Leiders Van Wijhe, Pirard, Spijker en Van den Bunder. Op 30 sec. Prinsen, Tak, Ter Harmsel, P. van Leeuwen, Van der Meer, Hellemons, Meyn, Scheffer, Lubberding, Akker, Fase, Van Herwerden en Minneboo. Tijd 10.50 min.

11e ronde: De vier leiders hadden 50 sec. op Van Herwerden en 58 Sec. op een groep van 40 man. Een groep van vijftien op 6.57 min. Spaans (eenling) vervolgde moedig zijn weg. Toeschouwers werden Lunenberg, Pater en Van Trigt. De vier weglopers verstonden zich opperbest, werkten eendraehtig samen. Tijd 11.10 min.

12e ronde: De vier aanvoerders hielden knap stand, liepen uit. Op 55 sec. vijf achtervolgers, die op 70 meter door de sliert werden ge­volgd. Die vijf achtervolgers: P. van Leeuwen, Lubberding, Tak, Van Vliet en Ter Harmsel. Hellemons gaf op. Mede op kop Ter Harmsel en Ad Verstijlen; bij Van Vliet c.s. kwam Arie Hassink. Tijd 11.29 min.

13e ronde: Bij het ingaan zes koplopers: Van den Bunder, Pirard, Spijker, Van Wijhe, Ter Harmsel, Ad Verstijlen. De helft van de totale afstand werd in 2.13.15 afgelegd. Aan de voet van de Hulsberg elf man nabij. Toen op 8 min. H. Nieuwdorp en Ton Jansen. Veertien coureurs aan het bewind: Roelof Akker (dikke pluim), Van den Bun­der, Hassink, Ter Harmsel, Kruunenberg, Van Leeuwen, Lubberding, Pirard, Scheffer, Spijker, Tak, Ad Verstijlen, Van Vliet en Van Wijhe. Tijd 11.29 min.

14e ronde: Veertien leiders. Alleen weg Jimmy Kruunenberg, Groep 2, 3 en 4 vielen totaal uiteen. Tijd 11.30 uur.

15e ronde: Jimmy Kruunenberg alleen voorop, de dertien volgers bii­een. Een pracht remonte van Minneboo, kwam van achteren en bereikte in een wip de kopgroep. Op 1.20 min. de naaste buren. Kruunenberg begon in zijn eentje aan de klim. Tijd 11.02 min.

16e ronde: Kruunenberg bleef aanvoerder, kreeg aanmoedigingen. Op 30 sec. de woelige jagers, die de gelederen niet gesloten konden hou­den. Na die achtervolgers een groep van negentien op 2.15 min. Op dat ogenblik nog maar 35 renners in koers. Cor Spaans - te grote achterstand - moest afstappen, kreeg lof van speaker Cor Wijdenes. Weer begon Kruunenberg in zijn eentje aan de klim. Tijd 11.24 min.

17e ronde: Albert, Scheffer, heel energiek en heel vlot de Hulsberg nemend, naderde (op 29 sec.) Kruunenberg. Twaalf man op 48 sec. Op 1.30 min. Ter Harmsel en Minneboo. Piet van Kollenburg poogde uit de greep van zijn gezellen te komen (tweede groep) en reed 50 meter voor die knapen uit. Tijd 11.28 min.

18e ronde: Nog altijd Kruunenberg leider, op 20 sec. Scheffer, dan elf jongens op 1 minuut, de tweede groep bestond nog alleen uit Van Kollenburg, Gevers, Jacobs, Visschers, Rotman en Van Herwerden. Minneboo in die buurt. Albert Scheffer haalde Jimmy Kruunenberg in en tezamen word de klim aangevat. Tijd 11.30 min,

19e ronde: Leiders Kruunenberg en Scheffer, op 50 sec. elf buurlui. Maakten zich los Akker, Hassink, Spijker, Tak en Van Vliet, die door Van den Bunder, Van Leeuwen, Lubberding, Pirard, Ad Verstijlen en Van Wijhe op de hielen werden gezeten. Toen de Hulsberg opnieuw nabij was, werden Kruunenberg en Scheffer vervoegd. Van Wijhe staakte. Tijd 11.40 min.

20e ronde: Zeven leiders: Akker, Hassink, Kruunenberg, Scheffer, Spijker, Tak en Van Vliet. Pirard kreeg de kop bijna te pakken. In het offensief Van den Bunder, Lubberding en Van Leeuwen. Kruunenberg word vooraan gelost. Gevers reed lek. Pirard bij de kopmannen, zeven volgers op 2.45 min. Tijd 11.40 min.

21e ronde: Kruunenberg poogde weer zijn oude stelling in te nemen, Hassink materiaalpech, op 3.12 min. Gevers, Van Kollenburg, Neven, Visschers, Jacobs; achterstand Hassink 30 sec. De staart op 4.25 min. Neven c.s. kregen gezelschap. Tijd 11.51 min.

22e ronde: Bij het ingaan van de 22e ronde van de klim was toen 700 meter achter de rug, elf generaals: Akker, Scheffer, Spijker, Tak, Van Vliet, Pirard, Ad Verstijlen, Van den Bunder, Van Leeuwen, Lubberding en Hassink die weer aansluiting had verworven. Kruunen­berg op 40 sec., op 3.20 min. Jacobs, Neven, Van Kollenburg, Rotman, Van Herwerden en Vissehers; op 4.50 min. acht man, aangevoerd door Schur, op 5.10 min. Maessen. Nog 27 renners in koers. Tijd 11.51 min.

23e ronde: Revelatie Roelof Akker uit Winsum, de knap fietsende Arie Hassink, Frits Pirard, Jan Spijker (eveneens een revelatie), de kampioen 1975 Ad Tak, talent Leo van Vliet - dus een leiderstroepie met een Amstel-etiket - voorop, keihard rijdend, opgewassen tegen de moeilijkheden en het intussen erg zwaar (wel selectief) gebleken cir­cuit. Op 31 sec. de nog hoop hebbende en dus alles gevende Toine van den Bunder, Albert Scheffer, de nog rapper klimmende Lubberding en de jeugdige, veelbelovende Ad Verstijlen. Piet van Leeuwen vocht als een leeuw op 45 sec. Frits Pirard kreeg tegenslag en belandde op de hoogte van Van den Bunder c.s. Lek reed Ad Verstijlen, Willy Maessen staakte, zeven renners op 6.15 min. Tijd 10.58 min.

24e ronde: De spanning steeg. De tribune voor de perslieden en de genodigden (oud-kampioenen en verdere leden van Club 48) - tot dan voor een kwart bezet, dus ruimte voldoende - vulde zich met vogels van allerlei pluimage. Derhalve onvoldoende controle, waardoor het werk van de schrijvende pers (voorts ontbraken lessenaarties) ten zeerste werd bemoeilijkt. Verstijlen op 1.25 van de kop, lekke tube Kruunenberg. Leo van Vliet demarreerde, nam 200 meter. Tijd 10.28.

25e ronde: Op de Hulsberg, einde 24e ronde plus ingaan 25e omloop, Leo van Vliet nog alleen. Zijn trappen beslist niet elastisch, zodat kenners de mening uitspraken, dat deze pret niet lang zou duren. En aldus gebeurde: eerst streken Ad Tak en Roelof Akker op Van Vliet neer, kort nadien deden dit Jan Spijker en Arie Hassink. Juister ge­zegd: Spijker en Hassink (beiden Amstel) kwamen bij Tak, Akker en Van Vliet (Amstel). Scheffer nam de Hulsberg bepaald gezwind, kon toch de bres ten opzichte van zijn voorgangers niet meer dichten. Drie Amstel-rijders op de voorste rij: Van Vliet, Hassink en Spijker. Tak en Akker zagen de drie Amstel-shirts een heel eind voor zich uitrijden. Kruunenberg versaagde niet, toog wilskrachtig verder. Tijd 10.52 min.

26e ronde: Met een lichte voorsprong, circa 30 sec., op Ad Tak en Roe­lof Akker begonnen Leo van Vliet, Arie Hassink en Jan Spijker aan de laatste ronde, aan het restant van 6.8 km. Pirard en Scheffer op 2.42 min. een achterstand, die ging aangroeien; op 3.20 min. Lubber­ding, Van den Bunder, Ad Verstijlen; vervolgens Kruunenberg, op 8.40 min. de groep met Michel Jacobs. De drie leiders aan de voet van de Hulsberg; even later kregen de kenners weer gelijk, toen Arie Hassink vlot won, tweede Van Vliet, op enkele meters Spijker. De gewoonlijk rustige Herman Krott - bleef uiterlijk kalm - glunderde, was fier en had duidelijk een snellere polsslag. Op het podium louter Amstel-shirts. Over die Amstel-trui van Arie Hassink (knap winnaar) trok mr. J. van Ballegoijen de Jong - voorzitter van de KNWU - het rood-wit~blauw. Een zware, een heel boeiende kampioensrace. Een schouderklop ten faveure van al degenen die aankwamen, ten adresse van de wedstrijdleiding, die voorts een excellente communicatie (speaker Cor Wijdenes) etaleerde.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.DAMES (19 juni).1976

Voor de achtste maal in successie nationaal wegkampioene

Keetie van Oosten-Hage niet te stuiten

Tijdens de nationale wegkampioenschappen voor dames, die afgelopen zaterdag in het Limburgse Simpelveld worden ver­reden, kwam nog eens duidelijk naar voren, dat de damestop in Nederland zeer smal is. Alleen wereldkampioene Tineke Fopma was in staat om de superieure Keetie van Oosten-Hage enige tegenstand te bieden. In de eindsprint op de venijnige Hulsberg (stijging van 8 procent) werd echter ook het verzet van de wereldkampioene gebroken, zodat Keetie voor de achtste maal in het rood-wit-blauwe tricot gehesen kon worden.

In de eerste ronden keken de dames de kat uit de boom, hoewel Minnie Brinkhoff regelmatig probeerde om op de lastige Huls­berg een beslissing te forceren. In een later stadium van de wedstrijd moest zij deze inspanningen echter bekopen met een zware inzinking en viel zij ver terug. In de derde ronde waagde een negental dames een serieuze uitldoppoging, waaronder Minnie Brinkhoff, Tineke Fopma, Gre Knetemann-Donker, Keetie van Oosten-Hage, Annie Weegberg en Marijke Lagerlof. Enkele kilometers verder werd deze plooi door de rest van de groep, waaruit diversen al waren gelost, weer glad gestreken. In de vierde ronde sloegen Keetie van Oosten-Hage en Tineke Fopma echter onbarmhartig toe. Met een voorsprong van 15 seconden op Annie Weegberg en M. Bik passeerden zij de lege tribunes. De rest van de groep was helemaal versplinterd in kleine groepjes. Acht dames, te weten Marijke Lagerlof, B. van Wijhe, Gre Knetemann-Donker, Heleen Hage, C. Oosterwaal, Nel van Vliet, Annie Riemersma en Truus v. d. Plaat, bundel­den hun krachten, maar bij de vijfde doorkomst noteerden we voor hen toch al een achterstand van 2.10 min. op het leidende duo. Ook Annie Weegberg en M. Bik verloren steeds meer ter­rein, maar zij slaagden er wel in om uit de greep van het acht­tal te blijven, bij wie Bella v. d. Spiegel-Hage en Hennie de Jongh zich hadden aangesloten. De talrijke toeschouwers langs de weg kregen een boeiend duel voorge- schoteld tussen de twee wereldkampioenes, die in een verschillende stijl naar boven klauterden. Keetie van Oosten met veel macht, terwijl Tineke Fopma met een (te) klein verzet soepel naar boven danste. Waarschijnlijk kwam zij daardoor in de laatste beslissende be­klimming van de Hulsberg macht tekort om de uitval van Keetie van Oosten te beantwoorden. De, wereldkampioene op de weg kan echter op een goede wedstrijd terugzien, waarin zij haar regenboogtrui helemaal waar maakte. Dat zij tegen een ontketende Keetie van Oosten-Hage niet was opgewassen, is geen schande, want de Zeeuwse is niet voor niets voor de acht­ste maal in successie landskampioene op de weg geworden. De Friezin moet zeker in staat worden geacht om de komende jaren nog meer op de voorgrond te treden. De wijze waarop Keetie van Oosten-Hage haar titel prolongeerde, toont echter overduidelijk aan, dat zij voorlopig nog geen troonsafstand wil doen. Tineke Fopma is momenteel de enige, die in de schaduw kan staan van de Zeeuwse. Van de twee achtervolgers toonde Annie Weegberg zich sterker dan de dochter van Leen Bik, die echter met de vierde plaats uitstekend voor de dag kwam. Uit handen van mr. J. P. A. van Ballegoijen de Jong ontving Keetie van Oosten-Hage het rood-wit-blauwe tricot en een ver­diende overwinningskus.BRON: WIM AMELS

Dames: 1. en nationaal kampioene K. van Oosten-Hage, Kloe­tinge, 54,4 km in 1.43.25; 2. op 7 sec. T. Fopma, Huins; 3. op 2.49 min. A. Weegberg, Loon op Zand; 4, op 3.03 M. Bik, Berg Ambacht; 5. op 4.45 A. Riemersma, Amsterdam; 6. op 5.09 G. Knetemann-Donker, Huybergen; 7. op 5.38 T. v. d. Plaat, Gel­dermalsen; 8. M. Lagerlof, Klaaswaal; 9. H. Hage, Sint Maar­tensdijk; 10. C. Oosterwaal, Vlijmen; 11. B. van Wijhe, Kerk­dorp; 12. H. de Jong, Apeldoorn; 13. I. v. d. Spiegel-Hage, Sint Maartensdijk; 14. N. van Vliet, Maasland; 15. op 8.04 J. Sijbrands, Woudrichem; 16. op 8.17 M. Brinkhoff, Heerenveen; 17. op 8.42 D. Wesdorp, Schiedam; 18. H. Jongenelen, Sprundel; 19. op 10.47 E. v. d. Akker, Schijndel; 20. op 11.02 S. Methorst, Utrecht; 21. op 11.08 J. Menkveld, Klarenbeek; 22. op 12.28 R. van Dool, Bilthoven; 23. op 12.56 H. Morrenhof, Putten; 24. op 13.54 M. Werner, Den Bosch; 25. M. Toersen. Staphorst; 26. op 14.09 B. Meyn, Bergen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.PROFS (20 juni).1976

Geen race van werkelijk niveau

TI-Raleigh regeerde in Nederlands weqkampioenschap

De titel is binnen voor Jan Raas, na buna zes uren wielerstriid

1 JAN RAAS  2 AAD VAN DEN HOEK 3 HENNIE KUIPER

Verrassend rijden van Jos Schipper

Onder stromende regen begonnen de TI-Raleigh-rijders Jan Raas en Aad van den Hoek plus de in het Ormas-Sharp-shirt gehulde Jos Schipper aan de laatste, de beslissende, fase van het wegkampioenschap voor profs te Simpelveld, zulks op het bereids in de op de amateurs verwerkte gegevens omtrent de „zwaarte" van het 6.8 km circuit, met als voornaamste obsta­kel de 1200 meter lange Hulsberg.

Het was duidelijk, dat Raas en Van den Hoek hun gezel in de mangel zouden nemen, gelijk de TI-Raleigh-belangen over het verloop van de gehele koers hingen.

Zo gebeurde het ook. Jan Raas demarreerde twee keer, twee maal kon Jos Schipper terug komen. Kort na het ingaan van de 26e omloop - 31 ronden stonden op de agenda - werd Jos Schipper opzij geschoven. Hij verdedigde zich heel dapper, hij had de sympathie van de kijkers, maar dit baatte uiteraard niet. Nog eens kwam Schipper bij, om in de 27e ronde wederom 18 sec. te moeten prijsgeven. De uiteindelijke beslis­sing was gevallen: Schipper volgde op 50 sec. de twee kop­mannen, nadat de Hulsberg voor de 28e keer was beklommen.

Toen Schipper een achterstand van 1.31 min. boekte, kreeg hij plots nog een klap, hij reed,lek, een voorval dat zijn energie niet kon blussen, wel zijn verlies aandikte: 2.55 min. bij het ingaan van de 30e ronde. De koers was gelopen, de buit ging bij TI-Raleigh terecht, komen. Jan Raas was rapper, een prognose die uitkwam en logisch was. Op weg naar de streep, na het verlaten van de ,voet", demarreerde de Zeeuw, ging door en had aan de streep 11 sec. winst ten opzichte van zijn ploegmaat en langdurige mede-vluchter Aad van den Hoek.

Niet alleen in de gereleveerde fase stand deze titelkamp in het teken van een TI-Raleigh-superioriteit, die meerderheid werd doorlopend opgemerkt, zowaar vanaf de eerste, de prille, scher­mutselingen. TI-Raleigh had mannen, immer, vooraan, daagde in groep twee op, zorgde dat Joop Zoetemelk meerdere blokken aan zijn been kreeg en ook toen op een bepaald moment Roy Schuiten voorwaarts wilde tijgen, vond hij een Raleigh-man op zijn weg. Geen mens zal dit TI-Raleigh, lees Peter Post, kwalijk nemen. Integendeel, in dienst van zijn werkgever was het Peter's plicht om van de numerieke meerderheid van zijn man­nen gebruik te maken. Dat aldus de koers, het nationaal kam­pioenschap 1976, een bepaald etiket kreeg opgeplakt, was een totaal ander hoofdstuk, zeker nu ook officieel zo'n samenwer­king was toegelaten. Ook juist, want werd die verboden - zo­als voorheen -, dan werkten de mannen van een ploeg toch samen en geen mens kon dit bewijzen of had de moed het door hem opgemerkte kenbaar te maken en van een straf te voor­zien.

Joop Zoetemelk, de eenling, werd in staat geacht de intenties van TI-Raleigh een halt toe te roepen, te doorbreken. Joop was gespannen, reed goed, werd steevast door drie a vier Raleigh's omringd en werd door die opponenten in een zodanige positie gemanoeuvreerd, dat hij na vijf uur en drie kwartier als de grote geklopte de douches moest opzoeken.

Maakte Joop een fout? Was hij niet agressief genoeg? Had hij niet de vermogens (lichamelijk en geestelijk) om overal aan­wezig te zijn, om moeten zelf het heft in handen te nemen? Joop had alles of niets moeten spelen, had zich desnoods boos moeten maken, had elke uitval - van wie dan ook - direct moeten beantwoorden, had onder alle omstandigheden vooraan een plaatsje moeten innemen. Alleen door aldus te fietsen, door op deze wijze zijn krachten aan te wenden en zijn rivalen te bedwingen had hij een kans kunnen maken.

Wat kregen we nu? Raleigh's vooraan, Raleigh's bij Zoetemelk, een Raleigh-afgevaardigde in de buurt van de op een zeker ogenblik een voorwaarts in petto hebbende Roy Schuiten. Stra­tegisch juist gezien, nogmaals geen kritiek aan het adres van de leider (Post) die, naar we aannemen, deze strategie uit­kiende. Evenwel, nogmaals, kreeg het verloop zodoende een knak, want de rest bleek aldra niet in staat om de Raleigh­opmars te knakken.

Lastig en zwaar was deze rit zonder meer: door het traject, door die Hulsberg, later door die akelige regen. Akelig op dat moment, want voor land- en tuinbouw was dit wel een ver­kwikking en van die produkten moeten we allemaal leven. Die eerst plenzende en vervolgens klotsende regen bracht wel diver­se persmannen in moeilijkheden, want ook na het voorval – toen een licht geval - van zaterdag was de betreffende tribune onoverdekt. Zo zaten we onder het regenscherm van Chritje Willems (WC Tempo, Omloop van de Kempen), een behuizing die toch niet kon verhinderen dat we kletsnat werden, dat het aanbrengen van de noodzakelijke notities moeilijk was, om na­dien tot de conclusie te komen dat die notities niet best lees­baar waren. Eind goed al goed, al vonden we het vooral voor de heren Hub Engelen en Leo de Klein - ook voor het comite Simpelveld - erg jammer dat de opkomst van de kijkers heel wat minder was dan normaal mocht worden tegemoet gezien. En al ligt Simpelveld verder van Bilzen (waar het Belgisch kampioenschap werd verreden en door Freddy Maertens ge­wonnen) dan Beek (de aanvankelijke plaats van handeling), van kennissen uit de nabij Belgie gelegen oorden vernamen we, dat toch in Bilzen enkele duizenden Nederlanders present waren. Om de grote mannen gade te slaan.

Wat we wel vreemd vonden? In de aanvang en de middenfase werden renners die gedubbeld waren (zoals bepaald) direct uit koers genomen, in de eindfase konden de gedubbelden door­rijden. En zodoende bevatte het uitslagenlijstje achttien namen, vanaf nummer 12 op een ronde of meer.

Piet van Katwijk (Raleigh) bracht de waren op gang, broer Jan daagde op en na 7 km worden liefst zeven man gelost. Dit „lossen" was vervolgens schering en inslag, een bewijs van het prima parkoers (selectief, zwaar, moeilijk), ook van het enorme verschil in kunde. Piet van Katwijk, in zijn buurt Jan, kon 27 sec. nemen. En wie moest de achtervolging gestalte geven? Joop Zoetemelk die, naar we aannemen, alleen op de bijstand van Kees Bal - Gerard Vianen verachterde dra en verdween van het toneel - kon rekenen. Kees Bal voerde herhaaldelijk het peloton, de jagers aan. Maar de nog altijd in onze ogen kwaliteiten hebbende Zeeuw beging een fout, hij liet zich ver­zorgen. Dit was reglementair - althans toen dit gebeurde - niet toegestaan en zonder pardon werd Kees uit de koers gezet. En Joop stond alleen. Alleen tegen de complete TI-Raleigh­stoet. In de derde omloop nog geen donkere wolken voor Zoe­temelk: op kop Bal, Piet van Katwijk, Knetemann, Pronk - beiden Raleigh - en Joop. Op jacht naar die kop Gevers (reed in de aanvang best, zou nadien terugvallen en een ver­lies van jewelste incasseren), Groen, Karstens en Henk Prin­sen. En dat ploegje werd nabij door een zestal gevolgd, be­staande uit: Van Dongen, Van den Hoek, Kuiper, Schipper, Schuiten en Raas. Let nu heel even op die samenstelling, op het aantal discipelen van Peter Post.

Een pluim kreeg, verdiend, Wil van Helvoirt. Hij trok voor­waarts, kwam heel vooraan terecht en zou heel lang mede de toon aangeven. Dit traject was overigens geen kolf je naar de hand van de Tilburger, die - ere wie ere toekomt - wel op de tanden beet en door zijn zwierige stijl (pistier) indruk ging maken. Hoe de posities ook waren, wie op kop ging en wie op jacht naar die kop was, Joop Zoetemelk leidde alle beklim­mingen. In de vijfde ronde hadden we 16 leiders, nadat Van den Hoek, Priem en Van Helvoirt die stelling hadden inge­nomen. Bij het ingaan van de 9e ronde gingen Van den Hoek, De Waal, Schipper, Raas en Van Dongen op kop, zij het dat de rest dichtbij was.

Onder de rest de kopstukken wel te verstaan. Lof voor Gerard Tabak, lang op 45 sec. van de leiders, dapper doorgaande en pas bezwijkend toen TI-Raleigh alle geschut ging aanwenden. De hierboven genoemde vijf kopmannen hadden in de dertiende ronde 2.20 min. op Gerard Tabak, 4.24 min. op het peloton. Bal leidde de klim en ... moest het toneel verlaten. Uit de groep demarreerden Zoetemelk, Knetemann, Pronk, Van Helvoirt, Van den Hoek, Kuiper, Schuiten en Gerard Tabak. Na 17 ron­den hadden die vijf 2.34 min. op de groep Zoetemelk-Kuiper, 3.54 min. op Gerard Tabak, 4 min. en (veel) meer op de nog in strijd zijnde mannen. Tino Tabak gaf op, Karstens c.s. op 5.30 min., in de 19e ronde hadden de vijf aanvoerders nog 2.58 min. op Zoetemelk c.s.

Aan het wiel van Joop, de Raleigh's; het zag er niet best uit voor de Gan-Mercier-kopman en tevens bleef de koers aan de saaie kant, vooral toen het verlies van de achtervolgers werd aangedikt. Van den Hoek reed een tube aan flarden en kwam snel bij en toen de 21e omloop in zicht was, had de groep Kui­per-Zoetemelk nog immer een achterstand van 3.30 min. En telkens leidde Joop die beklimming en telkens werd hij door ettelijke Raleigh's in de gaten gehouden. In de 22e ronde in feite - naar later zou blijken - de ontleding. Aan het bewind Jan Raas, Aad van den Hoek en Jos Schipper, die zich zojuist van Wim de Waal en Cees van Dongen hadden ontdaan. Een (schijnbaar) offensief van Zoetemelk, mee gingen Kuiper en Knetemann en ook dit feest werd meteen verstoord. Waar­dering voor de jongens die doorfietsten, hoewel hun achterstand aanzienlijk was. Voor de namen van die knapen zie de uitslag.

Wie alsnog een wending had verwacht, kwam bedrogen uit. Joop Zoetemelk zat in de tang, werd aan banden gelegd en ver­dapperde hij, dan deden dit ook, en zulks op slag, zijn bewakers.

Nu was Jos Schipper aan de beurt, hoe dit voor elkander kwam, vertelden we al in de aanhef. We zouden in de haast vergeten, dat Nidie den Hertog met Zoetemelk, Knetemann en Kuiper voorwaarts toog, dat hij poogde vaart in dit spel te brengen. Ook Nidie zou worden afgehaakt, zou een verlies van bijna vijf minuten aan zijn natte broek krijgen. Joop Zoetemelk was intussen geklopt, duidelijk verslagen door een meerderheid. En ook, vooraan, Jos Schipper word de dupe van de Raleigh­eendracht; hij had recht op een stevige pluim en kreeg die ook van alle kanten. Toen Schipper was afgehaakt, toen hij band­breuk leed, moest hij - de inspanningen wogen nu te zwaar (het regende in stromen) - Kuiper en Zoetemelk voorbij laten gaan. Op weg naar de streep was Hennie Kuiper sneller dan Joop Zoetemelk, zodat drie Raleigh's op het erepodium kwamen te staan. Een tactisch concept van Raleigh, een fraaie zege - blikkend op deze facetten verdiend - van Jan Baas (ook al kampioen bij de amateurs), al met al geen kampioensrace van werkelijk niveau.

BRON: GERARD SILLEN EN HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. en nationaal kampioen J. Raas, 's-Gravenpolder, 210.8 km in 5.45.04; 2. op 11 sec. A. van den Hoek, Dirksland; 3. op 2.37 min. H. Kuiper, Ossendrecht; 4. J. Zoetemelk, Ger­migny (Fr.) ; 5. op 3.02 J. Schipper, Kwadendamme; 6. op 4.56 N. den Hertog, Ermelo; 7. op 6.14 G. Knetemann, Huybergen; 8. op 8.17 R. Schuiten, Putte; 9. op 9.41 W. van Helvoirt, Til­burg; 10. B. Pronk, Scheveningen; 11. op 9.54 C. van Dongen, Hoeve; 12. op 1 ronde H. Prinsen, Hank; 13. J. Krekels, Sit­tard; 14. G. Tabak, Veldhoven; 15. G. Karstens, Prjnsenbeek4 16. J. Breur, Schiedam; 17. J. van Katwijk, Bladel; 18. J. Brink­man, Rotterdam.

VAN RONDE TOT RONDE

le ronde: Zonder Jan Aling, Albert Hulzebosch, Bennie Ceulen, Fedor den Hertog en Theo Smit beginnen 48 beroepsrennrs aan de 210.8 km. Met al kort na de start een geloste Wout van den Berg. Piet van Kat­wijk, opent de aanval. Hij neemt 16 seconden voorsprong op broer Jan en 24 sec. op het peloton. De ronde wordt afgelegd in 10 min. 45 sec.

2e ronde: Achterin het veld lossen Jan Bakker, Ger Fens (die meteen opgeeft), Jan de Jong, Piet Verdonk en Hennie Kasteel. Bennie Groen komt na een lekke band weer terug aansluiten. Van Katwijk's winst is 27 seconden.

3e ronde: Voor Ko Blok, Cor Berkouwer, Aad Kraan en Aldert Jong­kind is het tempo te hoog. Zoetemelk sluit met Bal, Knetemann en Pronk aan bij leider Van Katwijk. Gevers, Groen, Karstens, Prinsen en later Van Dongen, Van den Hoek, Kuiper, Schipper, Schuiten en Raas volgen dat voorbeeld.

4e ronde: De splitsing is niet definitief. Wil van Helvoirt neemt het initiatief voor een achtervolging. Ko Hoogendoorn helpt hem, maar moet de neo-prof laten gaan. Van den Hoek, voorop met Groen gelost, neemt zijn plaats in. Vanuit het peloton komt Priem als versterking. Hij laat De Waal, De, Vlam en Breur ter plekke en sluit met Van Hel­voirt en Van den Hoek aan.

5e ronde: Het peloton keert terug bij de leiders.

6e ronde: Nieuwe demarrages: Van Dongen, Priem, Raas, Knetemann, Schipper, Schuiten, De Waal, Kuiper, Pronk en Zoetemelk voorop. Bal en Karstens erbij.

7e ronde: Opnieuw een hergroepering. Ook Bas Hordijk en Wil de Vlam melden zich vooraan. Gevers sluit aan en Henk Prinsen (broer Wim haakt af), Jan van Katwijk, Jan Krekels, Tino en Gerard Tabak, Arie Bakker en Jan Brinkman worden gesignaleerd. Vianen, Breur, Kamper en Ottenbros zijn in moeilijkheden, maar herstellen zich.

8e ronde: Drieentwintig renners vooraan. Maar terwijl de ronde in

Joop Zoetemelk in de houdgreep van Bert Pronk, wereldkampioen Bennie Kuiper en Gerrie Knetemann 11 min. 26 sec. gaat, toch een echte ontsnapping. Cees van Dongen, Aad van den Hoek, Jan Raas (drie pupillen van Post), Jos Schipper (Ortnas-Sharp) en Wim de Waal (BP-Lejeune) nemen ruim afstand. Gerard Tabak (Frisol), Piet van Katwijk (TI-Raleigh) en Arie Bakker (Ormas-Sharp) volgen. Krekels rijdt daar weer achter.

9e ronde: De vijf leiders hebben 45 seconden voorsprong op Tabak. De grote groep volgt op 1 min. 14 sec.

10e ronde: Voorsprong van de kopgroep 1 min. 18 sec. op Tabak en 2.49 op het peloton.

11e ronde: Wim Prinsen en Aad Kraan worden wegens te grote ach­terstand uit koers genomen. Tabak heeft nu 1.55 min. nadeel. De groep volgt op 3.21 min.

12e ronde: Het verschil blijft groeien. Tabak nu op 2.30, de hoofd­macht met Bal aan de leiding op 4 min. 24 sec.

13e ronde: Tabak al op 3 minuten. Het peloton op 3.31. Kees Bal wordt uit koers genomen, omdat hij - een ronde voor dat is toegestaan - een bidon aanpakt.

14e ronde: Beweging in de achtervolging. Zoetemelk, Knetemann, Schuiten, Pronk, Van Helvoirt, Nidie den Hertog, Kuiper en Schuiten komen bij Tabak en gaan door. Verschil tussen le en 2e groep: 2 min. 55 sec. Tino Tabak op bijna vier minuten. Krekels, Henk Prinsen, Karstens, De Vlam en Gevers op 4.11 min.

15e ronde: Opnieuw - na een ronde in 11.40 - komt de jachtgroep nader: 2.33. Tino Tabak komt door op 3.55, maar staakt de strijd. Gerard Tabak is teruggevallen op een groepje met Krekels, Karstens en Prinsen, die daaruit wegspringt. Jan en Piet van Katwijk, Wit de Vlam, Brinkman, Breur, Kamper, Gevers en Priem (op een lekke band) komen op 6 minuten door.

16e ronde: Priem geeft op. Tweede groep op 2.38. Prinsen alleen op 4.40 min.

17e ronde: Zoetemelk c.s. op grotere achterstand: 2.59. Prinsen op 4.35.

18e ronde: Onrust in de tweede groep. Ronde in 12.04. Toch slechts een seconde teruggenomen: 2.58.

19e ronde: Van den Hoek rijdt lek, maar sluit meteen weer aan. Voor­sprong gegroeid tat 3.30. Prinsen alleen op bijna 5 minuten. Jan van Katwijk komt bij Karstens, Krekels en Gerard Tabak. Brinkman en Breur bijna gedubbeld. Piet van Katwijk en Gevers uit strijd genomen.

20e ronde: De Waal en Van Dongen uit kopgroep gelost. Van den Hoek, Raas en Schipper nemen een minuut afstand. De Vlam (rijdend op 20e plaats) gedubbeld. Zoetemelk, Knetemann en Kuiper maken zich los uit de tweede groep. Prinsen nadert Van Helvoirt, die Den Hertog, Pronk en Schuiten nauwelijks kan bijhouden.

21e ronde: Nidie den Hertog bij Zoetemelk, Kuiper en Knetemann. ` Achterstand op de drie koplopers 3 minuten. Op De Waal en Van Dongen 30 seconden. Schuiten, Pronk en Van Helvoirt op 3.50 van de kop. Prinsen op 5.15. Jan van Katwijk gelost door Krekels, Karstens en Tabak.

22e ronde: Breur en Brinkman gedubbeld. Zoetemelk c.s. op 3.06 min., Van Dongen op 3.15. Schuiten, Van Helvoirt en Pronk op 4.02. De Waal ver terug op 5.35. Prinsen op 6 minuten.

23e ronde: Voorsprong van Van den Hoek, Raas en Schipper weer groter: 3.25. Van Dongen is opgenomen in groep met Schuiten, Van Helvoirt, Pronk en gedubbelde De Vlam. De Waal en Prinsen ook samen.

24e ronde: Ook Karstens, Krekels en Tabak op een ronde achterstand. Voorsprong drie leiders: 3 min. 57 sec.

25e ronde: Een demurrage van Jan Raas. Van den Hoek sluit aan. Schipper moet het Raleigh-duo laten gaan, komt later terug. Nidie den Hertog haakt af bij Zoetemelk, Knetemann en Kuiper, die 4.11 achter zijn. De Waal stopt. Prinsen komt op een ronde.

26e ronde: Schipper is definitief afgeschud. Hij komt door op 50 sec. Zoetemelk, Kuiper en Knetemann nog steeds op 4.10. min.

27e ronde: De regen zet door. Schipper op 1.33. Zo,temelk en Kuiper op 4.13 van het duo op kop. Knetemann op 4.28. Schuiten, Van Helvoirt, Van Dongen en Pronk op ruim acht minuten.

28e ronde: Lekke band voor Jos Schipper: achterstand 2.50. Zoetemelk en Kuiper op 4.30; Knetemann op 4.50.

29e ronde: Kuiper en Zoetemelk bij Schipper. Achterstand 3.10 min. Te veel om Van den Hoek en Raas nog te bedreigen. Knetemann in gezel­schap van Karstens (op een ronde) op 5.20.

30e ronde: Raas demarreert in laatste klim. Van den Hoek wordt op 11 sec. tweede. Kuiper grijpt het brons voor Zoetemelk.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-BRABANT (6 juni).1976

Amateurs: 1. Adrie van Houwelingen, 2. Ad Prinsen, 3. Jan Jonker,

Junioren: 1. Jac van meer, 2. Jos Bellemakers, 3. Rinie van Dijk

Nieuwelingen: 1. Michel van Dijk, 2. Ad van de Poel, 3. Hennie van de Nieuwenhof,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND (5 juni).1976

Amateurs: 1. Ron Smit, 2. Ger Slot, 3. Rob Borst,

Junioren: 1. Mart Taverne, 2. Stan Snijders, 3. Ron Bessems,

Nieuwelingen: 1. Jan Angel, 2. Gerrit Visscher, 3. Hennie van Lent,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-NEDERLAND (5 juni).1976

Amateurs: 1. Anne Koster, 2. Jan Steensma, 3. Jelle Vellema,

Junioren: 1. Bauke Hoekstra, 2. Erik de Jong, 3. Jan Jongsma,

Nieuwelingen: 1. Peter Jan van Dijk, 2. Wietze Jongsma, 3. Gerke van dekken,

 

KAMPIOENSCHAP VAN OVERIJSSEL (5 juni).1976

Amateurs: 1. Jan Huisjes, 2. Egbert Koersen, 3. Wim Alberseb,

Junioren: 1. Jos Lammertink, 2. Han Vaanhold, 3. Herman Lammertink,

Nieuwelingen: 1. Ed Dorgelo, 2. P. Timmerman, 3. Alex Hoogeveen,

Liefhebbers: 1. Johan Pluimers, 2. H. Marquerink, 3. D. Leijen,

Veteranen: 1. R. Hendriks, 2. Wim Dieperink, 3. A. van de Bosch,

 

KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT (7 juni).1976

Amateurs: 1. Dick Willigenburg, 2. Ab Nederlof, 3. Bert van de bRoek,

Junioren: 1. Fred van Tempel, 2. J. Bon, 3. F. de Wit,

Nieuwelingen: 1. Geert van de Putten, 2. Herman Winkel, 3. J. Groenestein,

Liefhebbers: 1. Kees Bokma, 2. Arie Veenendaal, 3. G. van de Hoef,

Veteranen: 1. Wout van Putten, 2. F. van Tol, 3. Joop van Nimwegen,

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND (5 juni).1976

Amateurs: 1. Thijs Fase, 2. Toine van de Bunder, 3. Tonnie Huijzen,

Junioren: 1. Ad Polak, 2. H. Gijzel, 3. L. Kouijzer,

Nieuwelingen: 1. Ronnie van de Sijpt, 2. Werner Wieme, 4. Jan Maaijen,

Liefhebbers: 1. Ko Tolhoek, 2. Willy de Feber, 3. Hans Moens,

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZUID-HOLLAND (5 juni).1976

Amateurs: 1. Marcel van Leeuwen, 2. Wim Liebrechts, 3. Arie Versluis, 4. Leo van Vliet, 5. Cees van Bragt, 6. Gerrie Mak, 7. Marcel rehorst, 8. Gerrit Pronk, 9. C. de Kleine, 10. Ton Koop,

Junioren: 1. A. de Jong, 2. J. de bruin, 3. H. van Rossum, 4. Ton Vrolijk, 5. Gijs den Besten, 6. H. Weening, 7. C. van de Tang, 8. J. Bakker, 9. C. Bernaards, 10. M. Hageman,

Nieuwelingen: 1. Aad van Asten, 2. L. Groen, 3. Gino Ammerlaan, 4. F. Dolman, 5. E. Brand, 6. A. Gossen, 7. P. van de Linden, 8. A. ketelaars, 9. R. Sluimer, 10. R. Hoogkamer,

Liefhebbers: 1. Roel Moes, 2. Siep van Dongen, 3. Hans Hoek, 4. H. Roos, 5. Sjaak Koevermans, 6. R. Koppers, 7. M. Toer, 8. Rudie Liebrechts, 9. H. Uittenbogaart, 10. A. Schuller,

 

KAPELLE - 22 mei.1976

Amateurs: 1. H. Nieuwdorp, 2. T. Fase, 3. T. Verheezen, 4. R. Stroosnijder, 5. A. v. d. Bun­der, 6. M. Jacobs, 7. P. Maas, 8. H. de Jong, 9. A. van Overveld, 10. T. Huyzen.

 

KATTENDIJKE (21 augustus).1976

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. W. Wielhouwer, 3. T. Zwanenburg, 4. B. Steenbakker, 5. H. v. d. Oever, 6. K. de Vrieze, 7. P. Zuyderwijk, 8. J. Lepoeter, 9. L. de Jager, 10. W. de Feber.

 

KATTENDIJKE (21 augustus).1976

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. W. Wielhouwer, 3. T. Zwanenburg, 4. B. Steenbakker, 5. H. v. d. Oever, 6. K. de Vrieze, 7. P. Zuyderwijk, 8. J. Lepoeter, 9. L. de Jager, 10. W. de Feber.

 

KATWIJK AAN ZEE (30 april).1976

Nieuwelingen: 1. J. de Bie, 2. B. Visser, 3. T'. van Eyk, 4. P. Liefaard, 5. H. Heine, 6. R. Janissen, 7. A. Goossen, 8. H. Smit, 9. E. Wit­tekoek, 10. R. Veerhuis.

Liefhebbers en veteranen: 1. B. v. d. Sman, 2. N. Slingerland, 3. N. Duivenvoorde, 4. R. Liebrechts, 5. R. Onos, 6. C. Voges, 7. B. v. d. Hulst, 8. R. Koppers, 9. H. van Leeuwen, 10. J. Wennekens.

 

KERKDRIEL (25 april).1976

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. E. van Kessel, 3. Sj. Schuitenmaker, 4. W. van Steenis, 5. G. v. d. Sterren, 6. P. Zeijerveld, 7. P. Kuys, 8. B. van Lamoen, 9. H. Lunenburg, 10. G. Gabrials. Junioren: 1. Jos Lammertink, 2. P. Buijs, 3. P. Driessen, 4, D. Timmer, 5. P. Verheyen, 6. A. Moleman, 7. R. Seuntiens, 8. G. Bouman, 9. J. de Bruin, 10. S. Snijders.

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. W. Kwantes, 3. T. Fopma, 4. M. Lagerlof, 5. M. Brinkhof, 6. B. v. d. Spiegel-Hage, 7. H. de Jongh, 8. S. Methorst, 9. A. v. d. Weegbergh, 10. J. Sii­brands.

Nieuwelingen: 1. R. Snijders, 2. H. van Loon, 3. G. v. d. Putten, 4. J. de Bie, 5. L. Ooster­hof, 6. A. van Moorselaar, 7. H. Lammertink, 8. J. van Beers, 9. R. van IJzendoorn, 10. M. Kreuning.

 

KERSENRONDE (26 juni).1976

Solo van 80 kilometer

GIEL VAN DER STERREN prachtig winnaar van de Kersenronde van Mierlo

„Ik ben zelden zo gelukkig ,geweest in mijn leven, maar ik heb ook nooit zoveel afgezien. Er leek geen einde aan te komen. Tien kilometer voor het einde dacht ik het gaat niet meer, maar door de steun die ik o.m. vanuit enkele volgwagens kreeg, de mensen hebben mij tot en met opgejut, en het besef dat mijn eerste overwinning in mijn wielerloopbaan meteen een klassieker zou kunnen zijn, bleef ik overeind. Ik had overal pijn. Mijn gezicht gloeide, mijn voeten brandden en mijn benen voelde ik niet meer. Ik ben plichtmatig blijven malen. Ik heb bet uiteindelijk gehaald en daar ben ik geweldig blij mee."

Dit waren woorden of zinnen van gelijke strekking van Giel van der Sterren, de 24-jarige amateur uit Haarsteeg, die za­terdag in de Kersenronde behaalde wat hij in de Ronde van Limburg enkele we­ken eerder had aangekondigd. Een over­winning in een grote wedstrijd. Giel van der Sterren zit nog maar drie seizoenen op de fiets. In 1974 reed hij diverse eer­ste plaatsen en vele ere-prijzen bijeen bij de liefhebbers. Gesterkt door zijn goede uitslagen nam hij het besluit om bij de amateurs aan de slag te gaan. Vorig sei­zoen reed hij o.m. Olympia's Ronde door Nederland in dienst van Van Zantvoort. Niet onverdienstelijk, want de Brabander haalde het eindpunt in Amsterdam. Dit seizoen is hij in de criteria uit de eerste tien niet weg te slaan. Telkens is hij bij de goede ontsnapping betrokken. Een hoofdvogel was er echter nog niet bij. Twintig keer reed hij als prijswinnaar over de eindstreep. Een gebrek aan een goed eindschot hield hem van de eerste prijs af. In Limburg onderstreepte Van der Sterren zijn stijgende vorm via een fraaie solo van enkele tientallen kilome­ters die echter niet het gewenste resul­taat opleverde. Thans had hij meer suc­ces. In de verzengende hitte van deze zaterdagmiddag sloeg hij op tachtig kilo­meter voor het eind, de renners waren juist halfkoers, zijn slag. Zijn voorsprong steeg tot meer dan vijf minuten. In de slotfase had hij het zeer moeilijk, hij moest lijdelijk toezien hoe een groep van vijf renners steeds dichterbij kwam. Uit­eindelijk hield hij nog vijfenveertig secon­den over. Genoeg om de verdiende bloe­men en later op de avond de eerste prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Degenen die erop hadden gerekend dat de Kersenronde een revanche op het na­tionaal kampioenschap zoo worden, zijn bedrogen uitgekomen. In tegenstelling tot andere jaren hadden grote ploegen als Amstel, Ketting, Soka Snacks en Mi­chelin verstek laten gaan. Bijzonder jam­mer voor deze ronde, die vaak heeft ge­fungeerd als laatste selectiewedstrijd voor deelneming aan het nationaal kam­pioenschap en als keuzewedstrijd voor belangrijke buitenlandse uitzendingen.

Op papier schenen de renners van Jan van Erp, de kersverse nationale merken­kampioen, het gemakkelijk te kunnen halen. De paarse equipe herbergde veruit de meeste kwaliteit, maar wat outsiders niet wisten was o.m. dat Piet van der Kruijs wordt geplaagd door een lichte virusziekte. Zijn hele lichaam zit onder de rode bulten, dat Van Erp het nog altijd zonder Henk Mutsaars en Hans Koot, die beiden in Olympia's Ronde werden ge­blesseerd en langdurig zijn uitgeschakeld, moest doen en dat Henk Botterhuis pas een zwaar examen aan de Universiteit in Nijmegen achter de rug heeft.

Ondanks de hitte bleken de renners er toch wel zin in te hebben. Nauwelijks was het startschot in Mierlo gelost of Nico Rinkel meldde zich al als eerste durver. Hij kreeg gezelschap van Frans Francissen, de sterke amateur uit Han­del, en samen namen ze twintig seconden voorsprong. Rinie van Dijk, de neo-ama­teur uit Someren, had inmiddels al een lekke band te pakken, maar hij sloot na een fraaie achtervolging in no-time weer aan. Terwijl Rinkel het vruchteloze van de poging al snel inzag en zich terug liet vallen, ging Francissen nog enkele kilo­meters door.

In Someren-Heide, na ongeveer dertig kilometer, zag ook hij het nutteloze van deze vlucht in en liet zich inlopen. Direct meldde zich echter een nieuwe renner in de voorste gelederen en wel van de ploeg Van Zantvoort-R & B Glas. Tonny van Hintum begon aan een solo. Kessels, Huijbers en Van Diepen voelden ook wel wat voor een avontuur en zodoende ontstond er een tweede kopgroep in dit grille begin, die na tien kilometer al een kloof van 1 min. 10 sec. had geslagen. Nico van Geenen (Van der Heijden Meubelen), Piet van der Kruijs (Van Erp), Giel van der Sterren (Van Zant­voort), Mart van de Berg (Bartok) en Marcel van Leeuwen (Bossche Staalbouw) gingen na vijftig kilometer in de tegen­aanval, maar de vier voorop gaven van hun voorsprong niets prijs. Halfweg de tweede ronde sprong plotseling Wiel de Ruijter uit Meerlo op de pedalen. In een fraaie stijl wist hij in korte tijd de kloof van ongeveer een minuut dicht te rijden. Ook Van Berkel van de ploeg Bartok en Jimmy Kruunenberg van Freetime-Union, de ploeg van Rinie Wagtmans, slaagden er in de sprong naar de eersten te maken.

De hitte had inmiddels de krachten gesloopt. Bij de doortocht in Mierlo aan het begin van de derde grote ronde stapten diverse renners af. Ook de kopgroep viel totaal uiteen en Van Diepen, die als gastrenner bij de organiserende vereniging De Kersenlanders meereed, en Kruunenberg bleven met tweeen voorop. Het was dan ook bijzonder jammer dat de Noord­hollander door pech werd uitgeschakeld. Van Diepen zette nog enige tijd door en werd met nog 85 kilometer voor de wielen bijgehaald door Van der Sterren, die zich alleen uit een achter­volgende groep van 27 renners had losgemaakt. Van der Ster­ren ging echter voor Van Diepen te hard. Hij slaagde er niet in aan te pikken.

Voor de renner uit Haarsteeg betekende dit de aanzet tot een geweldige solo, die met de eerste prijs, zou worden bekroond. Tien kilometer nadat Van der Sterren aan zijn greep naar de macht was begonnen, had hij al 1 min. voorsprong veroverd. Aanvankelijk bleef reactie in de groep uit. Allen hadden enorm veel last van de hitte en het peloton werd zelfs niet wakker, toen Theo Hogervorst van Bossche Staalbouw de groep tot grotere spoed trachtte te bewegen. Hogervorst ging toen maar alleen. Van der Sterren reed op dat moment, met nag ruim dertig kilometers voor de wielen, al bijna vier minuten voor de rest uit. Hogervorst kreeg eerst steun van de Freetime-coureur Jan van de Velden uit Rijsbergen. Ernstig werd het echter pas, toen ook Henk van Kilsdonk, Theo Gevers en Toine Verheezen zich bij de achtervolgers voegden. Van der Sterren kon er ech­ter tegen. Hij reed vijf minuten voor zijn belagers uit en het peloton was zelfs tot op 5 min. 25 sec. teruggeslagen.

Toen begon echter voor Van der Sterren ook de lijdensweg. Hij zat er totaal door. Zijn brandende en oververmoeide voeten trachtte hij tot werkzaamheid te dwingen door er water over­heen te gooien. Te vaak greep hij ook naar zijn bidon om zelf vocht tot zich te nemen. Aan volgers stelde hij onophoudelijk vragen als: hoever is het nog en hoeveel voorsprong heb ik nog. Waarschijnlijk heeft de Brabander op die momenten wel ge­dacht: was ik maar nooit aan de wielersport begonnen. Ge­tergd door een broeiende hitte sleepte hij zich voort. De ach­tervolgers kwamen steeds dichterbij. Daar kreeg men bij het horen van het feit dat de kopman zich meer voortsleepte dan voortreed opnieuw vleugels. Bovendien waren de achtervolgers met z'n vijven, terwijl Van der Sterren alles alleen moest ver­werken. Moeizaam bereikte hij het bord „5 kilometer". Deze wetenschap dat de wedstrijd bijna afgelopen was en dat er voor hem een fraaie bloemenruiker lag te wachten, gaf de leider nieuwe inspiratie. Hij greep opnieuw naar de handvaten van zijn stuur, boog zich nog een keer voorover en gaf alles wat hij nog te geven had. De moed van de durver werd deze keer be­loond. Terwijl een groep, met aan het hoofd de winnaar van vorig jaar, Gerrie van Gerwen, nog op de vijf achtervolgers neerstreek waarna deze groep weer helemaal uiteen brokkelde, bleef Van der Sterren voorop. Voor hem was het applaus, dat de winnaar in Mierlo van een gul publiek in ontvangst mocht nemen. Degene die het meeste recht op de overwinning kon doen gelden, had ze ook gekregen.BRON: JO DE BRUIJN

Amateurs: 1. G. van der Sterren (Haarsteeg) 184 km in 4 uur 40 min.; 2. op 45 sec. H. van Kilsdonk (Helmond); 3. J. van der Velden (RUs­bergen); 4. T. Verheezen (Bergen op Zoom); 5. op 1 min. 05 sec. G. van Gerwen (Olland); 6. F. Francissen (Handel); 7. op 1 min. 15 sec. Th. Hogervorst (Piinacker); 8. op 1 min. 50 sec. M. de Veer (Nuland); 9. G. Oosterbosch (Eindhoven); 10. J. van Houwelingen (Heesselt); 11. op 2 min. 15 sec. A. Gruijters (Lieshout) ; 12. F. van Katwijk (Op­loo); 13. M. van Leeuwen ('s-Gravenzande); 14. op 3 min. 30 sec. H. Rijkers (Sint Michielsgestel); 15. op 4 min. 05 sec. T. Jansen (Bladel); 16. op 4 min. 40 sec. J. van Diepen (Geldrop) ; 17. op 6 min, 25 sec. J. van Berkel (Groesbeek); 18. J. Vos (Rotterdam); 19. op 9 min. 55 sec. W. Jeremiasse (Wemeldinge); 20. op 10 min. 10 sec. H. Geerkens (Neerbeek); 21. T. van Hintum (Eindhoven); 22. C. Filippini (Hel­mond); 23. op 10 min. 55 sec. W. Maessen (Maasbracht); 24. op 11 min. 05 sec. M. v. d. Berg (Tilburg).

 

KLAZIENAVEEN (4 juni).1976

Amateurs: 1. P. Noy, 2. H. Ponsteen, 3. D. van Wijhe, 4. A. Koster, 5. B. Bathoorn, 6. G. Bruinsma, 7. T. Udding, 8. L. Hulzebosch, 9. E. Koster, 10. B. Scheuneman.

 

KLOOSTERBUREN (5 juni).1976

Amateurs: 1. B. Duit, 2. R. Koster, 3. B. Scheuneman, 4. C. Brokelman, 5. L. Hulze­bosch, 6. T. Ulstra, 7. B, Wekema, 8. J. Steensma, 9. G. Schipper, 10. R. van Trigt.

Junioren: 1. D. Timmer, 2. J. Slendenbroek, 3. E. Keizer, 4. F. Kamstra, 5. A, Jansen, 6. B. Gankema, 7. B. Hoekstra, 8. E. de Jong, 9. C. Bouwman, 10. J. Jongsma.

Nieuwelingen: 1. J. Arends, 2. J. G. Schipper, 3. L. Oosterhof, 4. T. Hoving, 5. P. J. van Dijk, 6. G. Takens, 7. J. Vos, 8. W. Jongsma, 9. G. van Dekken, 10. W. Bartol.

 

KLOOSTERBUREN (11 juli).1976

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. B. Duit, 3. R. Akker, 4. S. Akker, 5. A. Koster, 6. J. Olde Meule, 7. J. Feiken, 8. B. Wekema, 9. W. Rijks, 10. A. Meens.

Nieuwelingen: 1. J. Schipper, 2. G. Groene­wegen, 3. L. Oosterhof, 4. T. Having, 5. J. Schlophoff (WD), 6. J. Schipper, 7. P. v. Dijk, 8. D. Pots, 9. P. v. d. Eng, 10. J. Arends,

Junioren: 1. A. Jansen, 2. D. Timmer, 3. J. Slendebroek, 4. R. de Waard, 5. C. Keyzer, 6. F. Kamstra, 7. B. Hoekstra, 8. H. de Koek­koeek, 9. R. de Vries, 10. A. Minkes.

 

KLOOSTERZANDE (6 juni).1976

JAN KREKELS BEKROONT HEROPTREDEN

                                                     MET ZEGE IN KLOOSTERZANDE

Jan Krekels, de Limburger die begin vorig jaar gedesillusio­neerd zijn afscheid van de wielersport aankondigde, is weer volledig op het eerste plan terug. Al enkele keken kwamen we Krekels tegen in de uitslagen van de vaderlandse criteria en in Kloosterzande in Zeeuws-Vlaanderen zette hij eerste Pinksterdag het orgelpunt op zijn rentree door zijn mede­vluchter Jan Aling in de beslissende sprint geen kans te geven. Het was meteen ook de eerste overwinning van de nieuwe for­matie van De Onderneming, de ploeg uit Gouda, die het in de Nederlandse wedstrijden goed doet.

Nauwelijks hadden Krekels en Aling hun duel voor de bloemen uitgevochten of het publiek, met enkele duizenden in het Zeeuwse dorp aanwezig, veerde opnieuw op. De derde man van deze middag, Andre Gevers, de wereldkampioen bij de ama­teurs, werd eveneens groots onthaald. Hij had zich dertig kilo­meter voor het einde met negen anderen, te weten Jan Raas, Cees Priem, Nidi den Hertog, Richard Buckaki, Ben Groen, Wim de Ruiter, Herman van Springel, Gerard Vianen en de debuterende prof Wil van Helvoirt, uit het veld van ongeveer vijftig renners losgemaakt. De voorsprong van de beide leiders, die al in de beginfase uit de groep waren ontsnapt, slonk aan­vankelijk snel, maar bleef op vijftig seconden hangen. Voor Gevers was dit het sein opnieuw aan te gaan. Iedere ronde nam hij ruim vijf seconden op de vluchters terug. De resterende afstand bleek echter te kort to zijn. Tien seconden na de beide kemphanen drukte hij zijn wiel over de eindstreep. In de sprint voor de vierde plaats zorgde Bennie Groen voor een tweede succes voor De Onderneming. Hij klopte gereputeerde renners als Cees Priem en Richard Buckaki, die vooral als sprinters bekend staan. Ook de vierde plaats voor Bennie Groen is voor de jonge Zuidhollandse formatie een teken aan de wand. Er zit misschien meer in dan men voor mogelijk had gehouden.

Beroepsrenners: 1. J. Krekels, Born 110 km in 2 uur 41 min. 02 sec.; 2. J. Aling, Bladel; 3. A. Gevers, Schijndel; 4. B. Groen, Steen­wijk; 5. C. Priem, Goes; 6. R. Bukacki, St. Gillis~-Waes; 7. H. van Springel (Belgie); 8. J. Raas, 's-Gravenpolder; 9. W. de Ruiter, Hat­tem; 10. N. den Hertog, Ermelo; 11. G. Vianen, Kockengen; 12. B. Jan­broers, Zaandam; 13. J. Brinkman, Rotterdam; 14. P. van Katwijk, Mill; 15. M. Reniers (Belgie); 16. B. Hordijk, Rotterdam; 17. W. van Helvoirt, Tilburg; 18. G. Kamper, St. Pancras; 19. W. Godefroot (Bel­gie); 20. H. Kuiper, Ossendrecht.

Amateurs: 1. J. Lovell (Canada), 2. A. v. d. Bunder, 3. W. van Steenis, 4. P. Godde, 5. C. Spaans, 6. W. Evertse, 7. J. Kettenis, 8. H. de Jonge, 9. W. Jeremiasse, 10. H. Nieuwdorp.

Liefhebbers: 1. K. Bokma, 2. W. de Faber, 3. G. Plieger, 4. H. v. d. Oever, 5. H. Egberts, 6. C. Voges, 7. K. de Vrieze, 8. A. v. d. Ploeg, 9. A. Schoon, 10. A. Keizerwaard.

 

KLOOSTERZANDE (17 augustus).1976

Amateurs: 1. A. van Houwelingen, 2. B. van Est, 3. P. Kuys, 4. T. Fase, 5. P. Maas, 6. Job. Konings, 7. J. Jonkers, 8. J. de Goede, 9. H. Hellemons, 10. P. Franken.

 

KOEWACHT (3 mei).1976

Amateurs: 1. B. v. Est, 2. W. Jeremiasse, 3. B. Huveneers, 4. S. Aarts, 5. T. Fase, 6. H. Nieuwdorp, 7. J. v. Tilborg, 8. A. Verheezen, 9. G. v. 't Geloof, 10. W. Evertse.

 

KOEWACHT (5 juli).1976

Amateurs: 1. J. Damen, 2. C. Spaans, 3. A. v. d. Steen, 4. T. Verheezen, 5. T. Fase, 6, J. v. Tilborg, 7. Th. v. d. Boom, 8. T. Gruijters, 9. C. v. Bragt, 10. A. v. Overveld.

 

KOLLUM (3 juni).1976

Amateurs: 1. D. van Wijhe, 2. A. Koster, 3. J. Feiken, 4. P. Noy, 5. T. Udding, 6. H. Kuiper, 7. E. Koster, 8. L. Hulzebosch, 9. B. Duit, 10. G. Bruinsma.

 

KOOTSTERTILLE (Fr.) (14 augustus).1976

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. P. Hoekstra, 3. J. Vlot, 4. A. Bijker, 5. K. Hoekstra, 6. A. Koster, 7. J. Koster, 8. J. Feiken, 9. D. Steensma, 10. B. Bathoorn.

Nieuwelingen: 1. A. Hoogeveen, 2. G. Groene­wegen, 3. J. Schipper, 4. R. Janissen, 5. R. Snijders, 6. H. Havik, 7. J. Alberts, 8. P. J. van Dick, 9. F. de Jonge, 10. L. Oosterhof.

 

KO-RACE (13 maart).1976

GOUDEN KO-RACE VOOR GERRIT BROKELMAN

Misschien zijn er dranghekken nodig om de kandidaten voor de Olympische wielerploeg te kunnen rangschikken. In het van klassiekers uitpuilende voorjaar zullen de jonge talenten zich ongetwijfeld massaal aandienen bij bondscoach Joop Middelink, die vol interesse de gegevens van de toppers-in­spe bijeen schraapt, maar in deze maartse dagen nog geen verstrekkende beloftes kan doen. Ook niet aan Gerrit Brokel­man, die verrassend de vierde editie van de Gouden KO-race, de vroegere Ronde van Zuid-Oost Groningen, op zijn naam schreef. De van Caballero naar Bossche Staalbouw over­gestapte timmerman uit Hardenberg klopte op de streep in Veendam Nico Hilberink, Piet van Leeuwen en Hans Lange­rijs. Dit kwartet leidde in de buurt van Bellingwolde, onge­veer vijftig kilometer voor de eindstreep, de beslissende ont­snapping in. Door een goede onderlinge samenwerking, waarbij met name Brokelman zich onderscheidde, werd het peloton op een constant groeiende achterstand gereden. Dertig kilometer na de geslaagde vluchtpoging bedroeg de marge zelfs twee minuten.

Voor Gerrit Brokelman was de zege in de KO-race - hij schaarde zich bij illustere voorgangers: Ad Gevers, Roy Schui­ten en Herman Snoeyink - de eerste grote triomf in zijn nog prille wielercarriere. Hoewel hij de afgelopen twee jaar regel­matig „van voren" zat, timmerde hij in de uitslagenlijsten nog niet al te nadrukkelijk aan de weg. In 1975 vermeldde de ere­lijst zes overwinningen in criteria en een zegepraal in de Bel­gische Ronde van West-Vlaanderen. Brokelman heeft bet Olympische seizoen als het jaar van de doorbraak geprogram­meerd. Daarom was hij er op uit om Middelink in zijn eerste klassieker al op zijn mogelijkheden te wijzen. Immers, Brokel­man moest de start van bet amateurseizoen als toeschoumer meemaken. Doordat zijn licentie niet in orde was, mocht hij in de Ster van Zwolle niet aan de start verschijnen. Brokelman: „Doordat Middelink een hele tijd achter mij reed, dacht ik: nou moet ik laten zien wat ik kan. Ik heb de hele koers aan de Olympische Spelen zitten denken. Want wees nou eerlijk: iedere sportman wil toch dolgraag naar de Spelen toe?"

Gerrit Brokelman is zelfs bereid om zijn prineipes tijdelijk over boord te kieperen. Vanwege zijn geloof fietst hij zelden op zondag. De 23-jarige timmerman is echter niet van plan om de deur naar het internationale wielerplatform - die volgens Middelink ook voor Brokelman wagenwijd open staat - op een kier te zetten. “Wanneer ik een kans maak op selectie, is er over die zondag best te praten. Ik weet ook wel, dat je als selectielid moeilijk kunt zeggen: op zondag doe ik niet mee." Overigens heeft Gerrit Brokelman het seizoen niet uitsluitend op de Olympische Spelen afgestemd. ,Dat zou niet verstandig zijn. Ik voel me nog wel zo'n kruk, dat ik het seizoen niet van tevoren op een bepaald evenement kan afstemmen. Ik ben nog niet zo'n grote als de toprijders van de fabrieksploegen. Daar kijk ik nog altijd tegen op. Wat wil je, ik fiets nog maar drie jaar bij de amateurs en doe sinds twee seizoenen mee aan klassiekers. In het begin ben je door je onervarenheid nergens, maar ik heb nu veel bijgeleerd. Ik kan bijvoorbeeld aanvoelen, wanneer de slag valt."

Wegcoach Joop Middelink stelt zich weliswaar gereserveerd op („de jongens, die nu van voren zitten, proberen zich bij mij aan te melden"), maar loost in de kantine van betaalde voet­balclub Veendam toch ook waarderende woorden over de van trots glimmende triomfator. „Brokelman heeft zich natuurlijk aangediend door zijn zege. Dat wil niet zeggen, dat ik op dit moment in hem een Olympisch kandidaat zie, maar op basis van andere invitaties vanuit het buitenland kan hij in een selectie worden opgenomen. Ik ken Gerrit al een paar jaar. Ik heb destijds ook geadviseerd om hem op te nemen in de wieler­ploeg van Caballero.”

De demarrage van het viertal Brokelman, Hilberink, Van Leeuwen en Langerijs heeft aan de KO-race nog enige kleur gegeven. Het parkoers leende zich met zijn vele bochtige klinkerweggetjes voor talloze ontsnappings- pogingen, maar de wedstrijd had over het algemeen een vlak verloop. Na 37 kilo­meter scheidde zich een groep van twintig renners af van de rest, doch door toedoen van Hans Langerijs en Joop Ribbers werden kopgroep en peloton twaalf kilometer later tot een compact geheel van 33 man gesmeed. Het veld brokkelde een paar keer af, maar evenzovaak sloten de rijen zich weer. Tot bij Bellingwolde. Op de ruilverkavelingsweg in de buurt van de grensplaats, roken de vier genoemde coureurs hun kans. Hen wachtten op de weg naar de finish weinig moeilijkheden meer. Het peloton accepteerde gelaten zijn nederlaag. BRON: JOHAN WOLDENDORP

Amateurs: 1. G. Brokelkamp, Hardenberg 160 km in 3 uur 38 min. 36 Sec.; 2. N. Hilberink, Den Ham; 3. P. van Leeuwen, Zoeterwoude; 4. H. Langerlis, Blokker; 5. H. Lubberding, Voorst 3.39.15; 6. A. Kra­mer, Scheveningen; 7. A. van Katwijk, Oploo; 8. A. van Houwelingen, Heesselt; 9. J. Spijker, Kampen; 10. F. Scht1r, Didam; 11. H. Koot, Eindhoven; 12. J. Feiken, Veendam; 13. H. Botkerhuis, Samibeek; 14. T. de Lanige, MarMnberg; 15. J. Huisjes, Almelo; 16. J. Ribbers, Groenlo; 17. R. Akker, Winsum (Gr.); 18. P. Hoekstra, Winschoten; 19. P. Maas, Huiibergen; 20. J. Bakker, Eenrum; 21. B. Duit, Hooge­zand; 22. J. Poelman, Muntendam; 23. R. van Trigt, Norg; 24. G. Mak,

 

KORTENHOEF (7 augustus).1976

GERRIE KNETEMANN wint Kortenhoef

Een vaste ,prik" op de wielerkalender voor profs is de Ronde van Kortenhoef. Jaar in jaar uit 'n knappe winnaar, een renner die de erelijst van organisator Pos alleen maar in waarde doet stijgen. Op zaterdag 7 augustus waren ze er allemaal: de Nederlandse toprenners van Raleigh, Frisol, Ormas, De Onder­neming. De Belgen van Flandria stonden naast de vaderlandse toppers aan de vertreklijn.

In de rennerskwartieren werd o.m. gesproken over de komen­de selectie voor de wereldkam- pioenschappen, over het plotse­ling verdwijnen van Moltenirenner Cees Bal uit de rijen en over de vele jongeren die plotseling tussen de profs zijn gaan rijden.

Het publiek liet de organisatoe beslist niet in de koude staan, of het er twaalf dan wel zestien duizend geweest zijn is min­der belangrijk voor ons, wel voor de penningmeester van het comite. Druk was het er zeer zeker.

Renners als Joop Zoetemelk en zijn ploegmaat Gerard Vianen - in deze streek enorm populair - werden hartstochtelijk toegejuicht en ook een knaap als Freddy Maertens, Belgisch kampioen en winnaar van het groen in de Tour de France, had niet te klagen over aanmoedigingen.

De wedstrijd heeft geen minuut ,;stilgelegen". Na wat spelde­prikjes van mindere goden ging zowaar onze Tourvedette Joop Zoetemelk de diepte in. Voor de mannen van de andere ploegen uiteraard aanleiding om het tempo te verhogen. Reeds op dat moment bleek hoe sterk een Knetemann reed. Na zo'n 50 kilo­meter in snel tempo to hebben afgelegd, kwam er een ontsnap­ping tot stand, die later de definitieve bleek te zijn. In eerste instantie dertien rakkers, waarbij naast vedetten als Kuiper, Knetemann, Zoetemelk, Pollentier, de opvallend sterk rijdende Fedor den Hertog toch ook een streekjongen als Arie Bakker. Nog zeven knapen kwamen bij de vluchters, af en toe moest er een het hoofd in de school leggen, maar het was voor het publiek wel duidelijk, dat de achterblijvers gezien waren. Met nog zo'n twintig ronden voor de boeg besloot de ex-Amster­dammer Knetemann voor een solo-trip te kiezen. Als lid van de sterke Raleigh-ploeg kreeg hij inderdaad steun van wereld­kampioen Kuiper, Piet van Katwijk en nog een enkele achter­blijver. De andere ploegen konden echter „geen vuist" maken en de Belgen - zeer goed gereden - vonden het toch allemaal een beetje te snel gaan. Gedragen door de juichkreten van het publiek - duidelijk werd dat grollenmaker Knetemann het goed doet bij de mensen achter de draad - reed Knetemann on­bedreigd naar de zege. Hij is duidelijk hersteld van het mislukt Tour-avontuur. Het publiek werd daarna getrakteerd op een sprintduel tussen een regerende- en een oud-wereldkampioen, gewonnen door de man die „ex" voor zijn naam heeft. Eenling Hordijk toonde weer eens dat hij zijn sprint nog bezit.

Een geslaagde dag, ook door het optreden van de jongens uit de lagere categorieen.TEKST:Ad J. Vingerhoets

Beroepsrenners: 1. Gerrie Knetemann (Raleigh) 110 km in 2.31.27, 2. Harm Ottenbros (Ormas-Sharp), 3. Hennie Kuiper (Raleigh), 4. Bas Hordijk (Sarome), 5. Adri Versluis (De Onderneming), 6. Piet van Katwijk (Raleigh), 7. Bennie Groen (De Onderneming), 8. Jimmy Kruunenberg (Frisol), 9. Cues Priem (Frisol), 10. Wim de Ruiter (De Onderneming), 11. Albert Hulzebosch (Ormas-Sharp), 12. Henk Prinsen (Frisol), 13. Gerard Kamper (Frisol), 14. Gerard Vianen (Gan-Mercier), 15. Arie Bakker (Ormas-Sharp), 16. Nidi den Hertog (Frisol), 17. Joop Zoete­melk (Gan-Mercier), 18. Jos Schipper (Ormas-Sharp), 19. Fedor den Hertog (Frisol), 20. Donald Allan (Australia), 21. Jan Krekels (De Onderneming), 22. Gerard Harings (Zoppas), 23. debuterende Roelof Groen (Ormas-Sharp), 24. Jan van Katwijk (Raleigh), 25. Jan Brink­man (individueel), 26. Ad Kraan (De Onderneming), 27. Jan Raas (Raleigh), 28. Jan de Jong (individueel), 29. Tino Tabak (Flandria), 30. Bob Cary (Engeland).

Amateurs: 1. W. Koene, 2. Th. Oudshoorn, 3. B. v. d. Broek, 4. P. Ruiter, 5. P. Ziierveld, 6. H. Pouw, 7. C. Schuurman, 8. R. Kos, 9. S. Schuitenmaker, 10. P. v. d. Knoop.

Junioren: 1. F. Moons, 2. P. Buys, 3. G. v. Putten, 4. J. de Bree, 5. L. Revers, 6. P. Phi­lips, 7. A. Kamsteeg, 8. R. Hoogkamer, 9. F. v. Gelder, 10. T. de Wit.

 

KRIMPEN AAN DE IJSSEL (28 augustus).1976

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. S. Berkhout, 3. J. Kettenis, 4. J. de Groot, 5. A. Nederlof, 6. W. Luppers, 7. G. de Wit, 8. T. Griep, 9. A. de Groot, 10. J. Nederlof.

Liefhebbers: 1. R, Bakker, 2. J. Hofman, 3. W. Tonder, 4. H. Hoek, 5. K. Tolhoek, 6. J. den Hartigh, 7. T. v. d. Valk, 8. R. Koppers, 9. P. Nobel, 10. B. Hendriks.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. B. v. d. Spiegel-Hage, 3. M. Lagerlof, 4. 1. Trompert, 5. N. van Vliet, 6. G. Knetemann-Donker, 7. A. Riemersma, 8. J. Sijbrands, 9. N. Streef, 10. B. Meijn.

 

KRIMPEN AAN DE LEK - 22 mei.1976

Amateurs: 1. G. Nederlof, 2. A. Prinsen, 3. A. Nederlof, 4. T. Griep, 5. A. Versluis, 6. W. Gomes, 7. B. Huveneers, 8. G. St. Nicolaas, 9. P. Bosch, 10. C. van Bragt.

Nieuwelingen: 1. A. van Asten, 2. N. Snijders, 3. A. Kamsteeg, 4. R. Jorissen, 5. B. Zoon­tjens, 6. J. Angel, 7. J. de Die, 8. E. Brand, 9. W. van Keuk, 10. F. Dolman.

Liefhebbers: 1. R. Duin, 2. K. Clerckx (Bel­gie), 3. P. Roosen, 4. J. den Hartig, 5. G. Veenen-daal, 6. P. Nobel, 7. J. Iwens (Belgie), 8. A. Ravensbergen, 9. B. Kanselaar, 10. H. Uiten-bogaart.

 

KRUININGEN (3 juli).1976

JAN KREKELS weer op het voorste plan

Jan Krekels heeft, na zijn terugkeer in de wielersport, bijzonder snel de weg naar het erepodium hervonden. Goede uitslagen, winnaar in Kloosterzande en eenzelfde resultaat in Kruiningen, het ging allemaal nogal vlot en vaardig.

Twee ronden voor het einde (plm. 4 km) leken Jos Schipper en Ger Tabak, met bijna een minuut winst op de rest, op rozen te zitten. Kort voor het einde streken echter Nidi den Hertog, Harm Ottenbros, Jan Krekels en Wim de Waal op hen neer. Met meer samenwerking tussen de twee leiders was deze aansluiting nooit tot stand gekomen.

Na 40 km waren Wim de Waal en Nidi den Hertog op avon­tuur gegaan. Zij kregen weldra versterking van Jan Aling en de Belgen Verbraeke en Alex van Linden. De poging liep echter op niets uit. Halfweg koers probeerde Nidi den Hertog het opnieuw, nu in gezelschap van Jos Schipper. Bijna onmid­dellijk volgden Verbraeke, Tabak en Ottenbros, een kwintet dat snel een halve minuut winst bereikte.

Daarachter volgde een groep met o.a. Aling, Bukacki, Jan­broers, Krekels en De Waal. Met nog 35 km voor de wielen begonnen De Waal en Krekels aan de achtervolging. Ver voor­aan trachtten Schipper en Tabak, profijt trekkend van een half dozijn gedubbelden, vergeefs hun huid te redden. De leiders­prijs liet Nidi den Hertog zich niet meer ontgaan.

Ondanks het warme weer een levendige koers met bevredigen­de belangstelling.

Beroepsrenners: 1. Jan Krekels 100 km in 2.32.16, 2. Jos Schipper, 3. Harm Ottenbros, 4. Ger Tabak, 5. Wim de Waal, 6. op 12 sec. Nidi den Her­tog, 7. op 43 sec. Richard Bukacki, 8. op 47 sec. A. Verbraeke (Bel­gie), 9. op 1.26 min. Ben Janbroers, 10. Jan Aling, 11. B. Schepmans (Belgie), 12. Alex van Linden (Belgie), 13. J. de Smet (Belgie), 14. N. Been, 15. A. Jongkind, 16. J. Breur, 17. Bas Hordbk, 18. H. Prinsen, 19. W. Prinsen, 20. A. Kraan, 21. J. Blok, 22. J. van Lint, 23. A. Gevers, 24. C. van Dongen, 25. B. Groen.

Amateurs: 1. H. Nieuwdorp, 2. S. Aarts, 3. A. Polak, 4. W. Westdorp, 5. W. de Wilde, 6. T. Verheezen, 7. T. Fase, 8. P. Hobo, 9. C. Spaans, 10. W. Jeremiasse.

 

KWADENDAMME (2 mei).1976

Amateurs: 1. B. v. Est, 2. J. Verbeke, 3. G. St. Nicolaas, 4. D. Groen, 5. J. Damen, 6. T. Fase, 7. R. Stroosnlider, 8. N. Toussaint, 9. K. Fiktorie, 10. M. v. Leeuwen.

Junioren: 1. C. Bernaards, 2. C. Kuijstermans, 3. J. v. Meer, 4. P. Borremans, 5. A. Polak, 6. G. den Besten, 7. R. Kraaijbeek, 8. C. Hol­lemans, 9. T. Gommers, 10. C. Dietvorst. Liefhebbers: 1. A. v. d. Ploeg, 2. J. Lepoeter, 3. W. Wielhouwer, 4. M. v. Brussel, 5. A. Kei­zerwaard, 6. L. Jongejan, 7. K. Tolhoek, 8. L. de Jager, 9. H. Moens, 1.0. B. Zoon.

 

LAGE ZWALUWE (26 juni).1976

Liefhebbers: 1. J. Lepoeter, 2. P. Heyster, 3. J. v. d. Oever, 4. A. Schoon, 5. C. Voges, 6. J. Kievits, 7. P. v. Kley, 8. H. Hoofs, 9. R. de Meester, 10. A. v. Beek.

Nieuwelingen: 1. W. Bouman, 2. R. Motkd, 3. J. v. Asten, 4. R. Koppert, 5. J. v. Noort, 6. T. Deekers, 7. G. Ammerlaan, 8. A. Lugten­burg, 9. B. Zoontjens, 10. A. Stevens.

 

LAGE ZWALUWE (27 juni).1956

Amateurs: 1. T. ter Harmsel, 2. P. Franken, 3. K. St. Nicolaas, 4. P. Valentijn, 5. W. Lug­tenburg, 6. A. v. d. Steen, 7. J. v. Herwerden, 8. Th. Joore, 9. C. v. Bragt, 10. G. v. 't Geloof.

Junioren: 1. D. Evers, 2. C. Hollemans, 3. P. Broere, 4. G. den Besten, 5. P. Koppert, 6. P. Heeren, 7. C. Kuystermans, 8. W. v. Dongen, 9. A. v. Geel, 10. H. Frijters.

 

LANDSMEER (29 mei).1976

Amateurs: 1. R. Kos, 2. C. Moritz, 3. E. Dick­hof, 4. W. Tigelaar, 5. C. Leunis, 6. G. Slot, 7. N. Alles, 8. P. Ruiter, 9. R. Smit, 10. P. Noy.

Nieuwelingen: 1. H. van Lent, 2. A. van As­ten, 3. R. Snijders, 4. G. Groenewegen, 5. R. Janissen, 6. H. Smit, 7. L. Groen, 8. H. Luk­ken, 9. P. Heuvel, 10. J. Kuyvenhoven.

 

LANGEDIJK (1 augustus).1976

Amateurs: 1. P. Slikker, 2. D. Baas, 3. A. Kos­ter, 4. R. Borst, 5. J. Kieftenburg, 6. M. Pronk, 7. W. Koene, 8. P. Ruiter, 9. R. Haller, 10. R. Kos.

Nieuwelingen; 1. A. Goosen, 2. H. Smit, 3. B. Schellingerhoudt, 4. J. Schaap, 6. C. Buys, 6. G. Ammeraal, 7. R. Hacken; 8. J. Kuyven­hoven, 9. R. Post, 10. A. Jansen.

Liefhebbers: 1. L. Suiker, 2. W. de Groot, 3. G. v. d. Werff, 4. A. v. d. Lens, 5. G. Mooy, 6. B. v. d. Hulst, 7. G. Duwell, 8. C. v. d. Hulst, 9. J. Bakker, 10. A. Kooyman.

 

LEENDE (3 oktober).1976

JAN VAN KATWIJK neemt revanche in Leende

Voor de start van de eerste Profronde van Leende spraken wij met Jan van Katwijk, de oudste van de drie fietsende broers. Jan vertelde ons, dat hij voor het komende seizoen alweer een sponsor gevonden had in de vorm van Zoppas, waarbij Robert Louwers als ploegleider de lakens uitdeelt. Na afloop van het criterium stonden wij weer tegenover dezelfde Jan van Katwijk, die met een zege in de Ronde van Leende nog eens duidelijk onderstreept had, dat hij beslist nog mee telt in het vaderlandse beroepsrennerskorps. “Ik ben enorm teleurgesteld door de ont­wikkelingen bij TI-Raleigh: Ik heb me het hele jaar uit de naad gefietst voor de vedetten en als dank krijg ik nu mijn ontslag. Deze zege is voor mij een revanche, want toen ik Hennie Kuiper zag komen, heb ik nog eens extra op de trap­pers geduwd," vertelde de Bladelse beroepsrenner.

De eerste profronde van Leende, waarbij ook dernywedstrijden op het programma stonden, was een gedeeltelijk succes. Het criterium bood de vijfduizend toeschouwers voldoende vertier, doch de wedstrijden achter de ronkende motoren spraken be­slist niet tot de verbeelding. Het programma werd langdradig en het parkoers in Leende is ook niet geschikt voor derny­wedstrijden. De puntenkoers, het eerste onderdeel van het derny-omnium, werd volledig beheerst door Rene Pijnen. Maar liefst vier van de vijf klassementen stak hij op zak, waardoor natuurlijk de zege in deze puntenkoers hem niet meer kon ont­gaan. Het eerste klassement was gewonnen door Danny Clark, die daarna nog maar een keer punten behaalde. Enkele ronden voor het einde ontsnapten Rend Pijnen, Gerrie Knetemann, Jan Breur en Ko Hoogedoorn uit de hoofdmacht en zij haalden daardoor ook de meeste punten in de laatste twee klasse­menten.

In de afvalwedstrijd bracht de Belgische komiek Willy Debos­scher nog wat leven in de brouwerij. Rene Pijnen was door pech nogal vlug uit het strijdperk verdwenen, waardoor de strijd weer helemaal open werd. In een fel zij-aan-zij gevecht klopte werelduurrecordhouder Fred Rompelberg Debosscher met een half wiel.

Het omnium werd afgesloten met een individuele tijdrit. Jan Breur vertrok als eerste en zette meteen een scherpe tijd met 1 minuut 20 seconden. Zijn negen concurrenten slaagden er niet meer in om deze tijd te verbeteren, ondanks verwoede pogingen van Rene Pijnen en Gerrie Knetemann. In het klassement over de drie onderdelen was Rene Pijnen echter ongenaakbaar en trok met 10 punten de zege naar zich toe.

Het criterium was vanaf de eerste ronde boeiend. Jan Raas had er blijkbaar veel zin in, want na enkele ronden koos hij het hazepad en meer dan tien ronden leidde hij de dans. Toen Raas tot de orde was geroepen, waagde Piet van Katwijk een poging, daarbij gesteund door zijn broer Jan en Danny Clark. Ook deze plooi werd weer glad gestreken, doordat de groep er een zeer hoog tempo op na hield. Toen halfkoers het tempo even stil viel, gingen Jan van Katwijk, Eddy Peelman, Jos Schipper en Gerrie Kamper op avontuur en zij leken te gaan slagen. Binnen enkele ronden hadden zij een gat geslagen van 20 seconden. Roelof Groen ging op zoek naar de vluchters, maar de kloof was voor hem al te groot. Met nog twintig kilometer voor de wielen ging Jan Raas weer in de aanval, daarbij gesteund door een sterk rijdende Don Allan. Na een felle achtervolging slaag­de dit duo er in om aan te sluiten bij de vier koplopers. Hennie Kuiper probeerde ook nog de kloof te overbruggen, maar hij kreeg daarbij te weinig steun van zijn gezellen Jan Breur en Jos Huysmans, terwijl Jan van Katwijk en zijn makkers het tempo nog wat opschroefden. De eindsprint was vol incidenten, waaraan Jan van Katwijk part noch deel had. De rappe Eddy Peelman werd in zijn opmars gehinderd door Don Allan, die het gat dicht hield en de Belg daardoor bijna de balustrade in­drukte. Peelman is natuurhjk ook niet voor de poes en hij verweerde zich heftig door Allan aan de broek te trekken. Het tweetal verloor door dit incident echter teveel aan snelheid, waardoor Jan van Katwijk hen voorbij kon snellen.

„Ik had er niet meer op gehoopt," vertelde hij, „want ik had de laatste ronde twee demarrages geplaatst." Van Katwijk be­haalde in Leende zijn tweede zege.BRON: WIM AMELS

Klassementswedstriid achter dernies: 1. Rend Pijnen, 2. Gerrie Knete­mann, 3. Jan Breur, 4. Danny Clark, 5. Ko Hooged,oorn, 6. Wilfried Peffgen, 7. Fred Rompelberg, 8. Martin Venix, 9. Dieter Kemper, 10. Wid1y Debosscher.

Afvalwedstijd achter dernies: 1. Fred Rompelberg, 2. Willy Debos­scher, 3. Dieter Kemper, 4. Wilfried Peffgen, 5. Martin Venix, 6. Ko Hoogedoorn, 7. Rend Pijnen, 8. Gerrie Knetemann, 9. Danny Clark, 10. Jan Breur.

Tijdrit achter dernies: 1. Jan Breur, 2. Rene Pijnen, 3. Gerrie Knete­mann en Danny Clark, 5. Fred Rompelberg, 6. Martin Venix, 7. Willy Debosscher, 8. Wilfried Peffgen, 9. Dieter Kemper en Ko Hoogedoorn.

Eindstand over de drie onderdelen: 1. Rene Pijnen 10 pnt., 2. Fred Rompelberg 13 pnt., 3. Gerrie Knetemann 131/2 pnt., 4. Jan Breur 14 pnt., 5. Danny Clark 161/2 pnt., 6. Wilfried Peffgen 18 pot., 7. Martin Venix 19 pnt., 8. Willy Debosscher 19 pnt., 9. Ko Hoogedoorn 201/2 pnt., 10. Dieter Kemper 211/2 pnt.

Uitslag criterium: 1. Jan van Katwijk, 2. Eddy Peelman, 3. Don Allan, 4. Jan Raaz, 5. Jos Schipper, 6. Gerrie Kamper, 7. Hennie Kuiper, 8. Jan Breur, 9. Jos Huysmans, 10. Jan Krekels, 11. Piet van Katwijk, 12. Fans van Katwijk, 13. Jan Aling, 14. Jimmy Kruunenberg, 15. Cees Priem, 16. Gerrie Knotemann, 17. Udo Hempel, 18. Jan Brinkman, 19. Rik van Linden, 20. Jan Bakker, 21. Walter Godefroot, 22. Bennie Groen, 23. Wil ,de Ruiter, 24. Arie Versluis, 25. Roelof Groen, 26. Bennie Ceulen, 27. Geraxd Wesselius, 28. Wil die Wam, 29. Frans Ver­beeek, 30. Wim Prinsen.

Amateurs: 1. G. St. Nicolaas, 2. B. Huveneers, 3. G. Oosterbosch, 4. P. Kessels, 5. A. Polak, 6. C. Tuit, 7. H. de Jong, 8. G. van Diepen, 9. F. Janssen, 10. K. St. Nicolaas.

 

LEEUWARDEN.GROENE STER (12 juni).1976

Amateurs: 1. G. Schipper, 2. B. Scheuneman, 3. J. Derksen, 4. K. Hoekstra, 5. A. Koster, 6. H. Kuiper, 7. P. Noy, 8. B. Duit, 9. P. Hoekstra, 10. J. Keeps.

 

LEEUWARDEN-BILGAARD (15 mei).1976

Amateurs: 1. A. Koster, 2. T. Udding, 3. J. v. d. Weide, 4. N. Alles, 5. G. Roelofsen, 6. K. Hoekstra, 7. B. Duit, 8. D. Zeeman, 9. P. Nieuwenhuis, 10. T. Hofstede.

 

LEIDEN (5 augustus).1976

GERARD KAMPER klopt BERT PRONK in LEIDSE RONDE

PROFS „PRO DEO" AAN HET WERK

Het was ze in Leiden toch maar weer gelukt. LRTV Swift, met als inspirerende voorzitter Joop Riethoven (ook een van de grote mannen achter de Tour-start in 1978 in de sleutel­stad), kreeg op een enkele uitzondering na alle Nederlandse wielerprofessionals aan het vertrek voor de zesde Ronde van Leiden. „Pro deo. Gratis. Voor niets." De organisatoren moes­ten het de ongelovige kijkende kenners tientallen keren verze­keren. “Echt", herhaalden Riethoven en Swift-secretaris Wim van Duivenbode telkens weer, „de beroepsrenners rijden hier uitsluitend voor prijs en premie. Ze krijgen geen startgeld. Ieder jaar is ons doel immers zoveel mogelijk aan deze koers over te houden. De opbrengst (van o.a. een inzameling onder het publiek: zo'n 25.000 man) gaat naar het gehandicapte kind. En dat spreekt ook de renners aan. Daaraan willen ze steeds weer meewerken."

Ook topcoureurs als wereldkampioen Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk, Gerben Karstens (twee Swift-leden), en nationaal titelhouder Jan Raas. Ze waren bereid om, na het startschot van Feyenoord-voetballer Wim Rijsbergen (een Leidenaar) er een echte wedstrijd van te maken. Waarin in een hoog tempo pittig werd gekoerst.

Een lekke band kon tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France, Gerben Karstens, niet stuiten in zijn ijver om de men­sen in zijn oude woonplaats wat te laten zien. Al gebeurde dat voornamelijk in de jacht op al vroeg in de wedstrijd ont­snapte groepjes. Wim de Ruiter, Jos Schipper en Wicher Vlot waren actief. Debutant Ton Zuiker (ook Nico Rinkel is in­middels prof geworden en binnenkort mag de overgang van achtervolger Herman Ponsteen en stayer Martin Venix wor­den verwacht) reed in de spits.

Maar de echte vlucht forceerde toch op de leidersprijs (f 500,-) loerende Jan Aling. Joop Zoetemelk kon net niet bij hem aansluiten, Arie Versluis wel. Gevers en Arie Bakker probeerden het ook te vergeefs en daarna kregen Aling en Versluis van de hoofdmacht zo'n twintig kilometer de gele­genheid punten (wie anders dan Aling) te verzamelen voor Leidens vetste buit.

Natuurlijk: Kuiper zette zich af en toe op kop van de groep. Raas, De Ruiter, Bakker en Vlot kwamen even „los"; nieuwe­lingen Groenewegen en Kruunenberg reden voorop, maar pas na 50 km kwam de tegenactie op gang. Ingeleid door - luid aangemoedigd - Joop Zoetemelk. Allan, Schipper en Arie Bakker (weer) gingen mee. En ineens was daar Karstens. In een ronde vloog bij langs de formatie Zoetemelk en meldde zich mee aan het front.

Versluis capituleerde. Liet zich met Karstens terugglijden. Aling (had, nog een paar punten nodig) niet. Hij ging door. Kreeg Scheveninger Bert Pronk mee, maar moest die Ra­leigh-rijder toch laten gaan. Gerard Kamper zag het gevaar.

Hij voegde zich bij Pronk en de wedstrijd was beslist. Frisol en Raleigh hadden beide een man vooraan. Wat Jos Schipper en daarna Gevers en Zoetemelk nog probeerden de halve mi­nuut voorsprong van de twee leiders bleef gehandhaafd.

Jan Raas reed in het rood-wit-blauw nog naar een knappe derde plaats, maar meer verbazing ontstond er over de sprint om „het goud". De meesten verwachtten immers Bert Pronk. De Scheveninger zelf vertrouwde kennelijk ook op zijn eind­schot. „Hij probeerde niets," verduidelijkte Kamper later. „Bert moet me hebben onderschat." Dat werd in de laatste meters zonneklaar. Van kop of duwde de Noordhollander zich naar de zege. Pronk kwam nauwellijks aan het achterwiel. Kort na zijn Goudse succes (de eerste winst in zijn profcarriere) betekende dat voor Gerard Kamper opnieuw een ereronde.

BRON: HENK KRUITHOF

Beroepsrenners: 1. Gerard Kamper (Warmenhuizen) 80 km in 1.56.00, 2. Bert Pronk (Scheveningen), 3. Jan Raas ('s-Gravenpolder), 4. Piet van Katwiik (Mill), 5. Jan van Katwijk (Bladel), 6. Harm Ottenbros (Hoo­gerheide), 7. Jan Aling (Bladel), 8. Ko Blok (Kruininigen), 9. Albert Hulzebosch (Nijeveen), 10. Ben Groen (Steenwijk), 11. Jan Brinkman (Rotterdam), 12. Donald Allan (Australia), 13. Andre Gevers (Schijn­del), 14. Jan Krekels (Sittard), 15. Gear Harings (Sibbe), 16. Cor Ber­kouwer (Stolwijk), 17. Arie Versluis (Ameide), 18. Aad Kraan (Gouda), 19. Jimmy Kruunenberg (Hoofddorp), 20. Bas Hordijk (Rotterdam), 21. Wim de Ruiter (Hattem), 22. Jos Schipper (Kwadendamme), 23. Cees van Dongen (Hoeven), 24. George Barras (Belgie), 25. Henk Prinsen (Hank), 26. Bonnie Ceulen (Maastricht), 27. Ben Janbroers (Zaandam), 28. Nico Rinkel (Aalsmeer), 29. Bob Cary (Engeland), 30. Cor Groene­wegen (Amsterdam).

 

LEKKERKERK (27 mei).1976

Amateurs: 1. W. Liebrechts, 2. M. van Leeu­wen, 3. L. den Hartigh, 4. J. Nederlof, 5. R. Zuydweg, 6. J. Zuydweg, 7. G. de Wit, 8. T. Koop, 9. G. Loodenstein, 10. M. Rietveld.

Nieuwelingen: 1. J. van Noort, 2. R. Hoger­vorst, 3. J. v. d. Hoeven, 4. M. Glerum, 5. P. Liefaard, 6. R. Meeldijk, 7. F. Dolman, 8. W. v. d. Burgh, 9. P. v. d. Linden, 10. E. Her­meling.

Liefhebbers: 1. R. Ratterman. 2. P. Nobel, 3. J. Hofman, 4. B. v. d. Hulst, 5. C. v. d. Hulst, 6. S. Koevermans, 7. R. Oros, 8. W. Brou­wers, 9. K. Duivenvoorde, 10. K. v. d. Knaap.

 

LELYSTAD (30 april).1976

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. J. v. Hattem, 3. Th. de Waal, 4. G. L. Marquerink, 5. A. Jansen, 6. C. Splinter, 7. S. de Jonge, 8. S. Bijma, 9. J. Porsius, 10. H. Keijzers.

 

LEPELSTRAAT (13 juni).1976

Amateurs: 1. A. Prinsen, 2. A. v. Peer, 3. B. Lambo, 4. J. Damen, 5. G. v. 't Geloof, 6. A. Deusing, 7. R. v. d. Rakt, 8. R. Stroosnijder, 9. A. v. Treyen, 10. C. Spaans.

Junioren: 1. P. Hofland, 2. J. Patterson (Engeland), 3. C. Kokke, 4. C. Kuystermans, 5. J. Thys, 6. J. Mertens, 7. P. Borremans, 8. W. Schmetz, 9. H. v. Steenpaal, 10. M. Goossens.

Nieuwelingen: 1. B. Bruinenberg, 2. A. Ste­vens, 3. P. Bolluijt, 4. G. Boer, 5. R. van Maaren, 6. J. Theunisse, 7. M. Wirix, 8. R. v. d. Laan, 9. R. ArMns, 10. N. Jacobs.

 

LEUSDEN (26 mei).1976

Amateurs: 1. R. Smit, 2. G. Nederlof, 3. S. Fleetwood (Eng.), 4. W. Pater, 5. P. Noy, 6. H. van Leeuwen, 7. D. van Wijhe, 8. W. Vlaanderen, 9. P. Ruiter, 10. M. de Veer.

Liefhebbers en veteranen: 1. K. Bokma, 2. R. Onos, 3. C. van Helvoort, 4. J. Bergkotte, 5. G. Plieger, 6. A. Veenendaal, 7. J. Vreede, 8. A. Schoon, 9. J. Selman, 10. W. Brouwer.

 

LIESHOUT (30 april).1976

Amateurs: 1. H. Lunenburg, 2. F. Francissen, 3. H. Peels, 4. P. Godde, 5. T. Gruyters, 6. P. Kessels, 7. K. v. d. Wereld, 8. C. Ooster­'bosdh, 9. F. Thys, 10. J. Swinnen.

Junioren: 1. R. v. Dijk, 2. J. Bellemakers, 3. J. Weber, 4. P. Winnen, 5. P. Damen, 6. B.' Kruizinga, 7. T. Weber, 8. F. Moons, 9. A. Smulders, 10. T. Luyten.

Nieuwelingen: 1. R. Snijders, 2. H. v. d. Nieu­wenhof, 3. B. Zoontjens, 4. J. v. Asten, 5. W. Fekken, 6. R. Mot.W, 7. M. v. Dijk, 8. R. Lem­mens, 9. P. Heuvel, 10. J. v. Beers.

 

LIMMEN (5 september).1976

Amateurs: 1. L. Westrus, 2. W. Koene, 3. N. Alles, 4. R. Borst, 5. J. Butter, 6. S. Schuite­maker, 7. M. Visser, 8. R. Haller, 9. D. Groen, 10. D. de Haas.

Liefhebbers: 1. A. Ravensbergen, 2. E. de Vos, 3. W. v. Dok, 4. M. Dekker, 5. P. Zuiderwiik, 6. G. Mooy, 7. F. de Klerk, 8. C. v. d. Borre, 9. S. v. 't Hof, 10. J. Struik.

 

LINNE - 4 augustus.1976

Vierde Nacht van Linne EEN COMPLEET SUCCES

NA TINTELENDE ONTSNAPPING SPURTZEGE Roger de Vlaeminck

OP JOS SCHIPPER EN HENNIE WIPER

Toen we een uurtje voor de start van het hoofdnummer - het voorspel werd door de liefhebbers verzorgd - eens het vak­kundig afgesloten 1450 meter circuit bekeken, konden we een pessimistische blik op de toeloop niet terzijde schuiven; toen de grote mannen aan het vertrek werden geroepen en Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Roger de Vlaeminck en Eddy Merckx na de huldiging door burgemeester Douven in een open auto een ererondje maakten eon totaal ander beeld, want ruim 10.000 toeschouwers omzoomden de (snelle) omloop, zo­dat de vierde Nacht van Linne op dat moment qua publieke belangstelling een succes was, zelfs dienaangaande een kleine zege behaalde op de vorige editie. De organisatoren - Leo de Klein en Hub Engelen in samenwerking met de SV Linne - waren natuurlijk dik content; nadien waren die duizenden nog meer in hun nopjes want de heren profs hadden hun re­gisters wagenwijd opengetrokken, hadden sport van kwaliteit opgedist, zorgden voor spanning. Die spanning resulteerde in een keiharde ontsnapping van Roger de Vlaeminck, Jos Schip­per en Hennie Kuiper, een vlucht die met inzet van alle krach­ten werd geetaleerd en doorgevoerd, die uiteindelijk een winst van 1.14 min. opleverde. De spurt moest uitspraak doen, lever­de de in het vat zittende logische volgorde op: winnaar Roger de Vlaeminck, tweede Jos Schipper, derde Hennie Kuiper.

Uit de geschetste volle tevredenheid van de vele kijkers, kan bereids worden afgeleid dat het niet was gebleven bij die ge­slaagde uitval van De Vlaeminck, Schipper en Kuiper. Zeer zeker niet, van start tot de aankomst was rumoer, leven in de brouwerij, werden pogingen ondernomen om weg te geraken en tussen deze bedrijven door zorgden premies bij de vleet voor vertier. De vetste premie kwam in handen van Jan van Katwijk: een waardebon van 2000 gulden ter beschikking ge­steld door de bontmantelzaak Buchardt-Nelissen, Klooster­straat 27 te Maasbracht, bestemd voor de renner die het meest als eerste de streep passeerde. Lang ging Piet van Kat­wijk in dit klassement aan de leiding, broer Jan trof uitein­delijk de roos.

Speaker Chris Delbressine feliciteerde Fred Rompelberg met zijn overwinning in een Duitse wegkoers en wenste hem suc­ces in het komend nationaal kampioenschap achter motoren. In het verslag van Het Wonder van Obbicht werd gezegd, dat Rompelberg uit koers werd genomen omdat hij was ge­dubbeld. Die visie klopte niet helemaal: Rompelberg zat in de groep Zoetemelk (laatste groep), kreeg een lekke band, van zijn echtgenote kreeg Fred een nieuw wiel, waarna hij in het gezelschap Kuiper-Gimondi c.s. belandde. Zijn achterstand was geen ronde, maar lag in de buurt van een „lus" (Obbicht bezigt een „achy”). Dit ter verduidelijking van de situatie al­daar.

Een winstpunt van Linne 1976 ten opzichte van de overigens ook een voltreffer zijnde uitgave 1975 was niet alleen het ge­varieerd verloop, ook de verlichting. Een facet dat niet alleen een juiste aandacht van de organisatoren had, voorts door de provinciale consul Joep Voots was gecontroleerd.

Een pauze kende de vierde Nacht van Linne niet. Piet van Katwijk, Jan van Katwijk en Bennie Ceulen namen direkt 75 meter, Joop Zoetemelk (aanvankelijk werd gevreesd dat Zoetemelk Linne niet tijdig zou bereiken; Joop reed n.l. dinsdag in Nice, had daar na afloop geen vliegverbinding met Parijs, word door een relatie per auto naar zijn woonplaats gebracht, waar zijn vrouw al met de eigen wagen gereed stond om haar echtvriend in een ruk naar Linne te brengen, waar de win­naar van drie bergritten in de Tour een kwartier voor de aan­vang arriveerde) trok alles bijeen. Wout v. d. Berg was de eerste “losser", juist toen Jan van Katwijk, Willy de Geest en Jos Schipper op hol waren geslagen en Roger de Vlaeminck al zijn capaciteiten ging aanwen- den om de orde te herstellen.

De “groten" fietsten in Linne inderdaad knap, van een aan­wezigheid louter omwille van de (hoge) gages was nimmer sprake en juist door deze aanpak kreeg dit criterium niveau. Hulzebosch ging de ontsnapte De Geest achterna; Jan van Katwijk, Wicher Vlot en Willy de Geest namen 125 meter, her­groepering met nog 55 ronden voor de boeg. Even later werd Wout v. d. Berg gedubbeld.

Een solo-uitval van Jan van Katwijk (150 meter) hield enkele omlopen stand; vervolgens aanbod Piet van Katwijk - de ge­broeders waren bijzonder attent en aktief - Henk Prinsen en Jos Bruyere.

Dit trio word door Jan van Katwijk bijgebeend, ook Wicher Vlot en Ronald de Witte werden mede-leiders. Daarna drie koplopers: Jan van Katwijk, Wicher Vlot en Ronald de Witte met een voorsprong van 20 sec. Middels de aanpak - lang voorop - van Eddy Merckx werd dit gat kleiner. Uiteraard ging Merckx niet door toen kameraad Bruyere voorwaarts stevende.

Na half koers weer een demarrage van Piet van Katwijk: 75 meter, 125 meter, 160 meter. Piet kreeg het zwaar daar hij door Zoetemelk en Kuiper achterna word gezeten.

Een nieuwe situatie: weg waren Kuiper, De Vlaeminck en Schipper. Nu werd het menens, want dit drietal (nog 30 km koers) sloeg eendrachtig de handen in elkander. Om beurten deden Kuiper, Schipper en De Vlaeminck kop, voorsprong 26 sec. Toen een hoogtepunt. Joop Zoetemelk liet het peloton in de steek, fabriceerde een achtervolging die de handen van de duizenden opeen bracht. Hij naderde tot op 8 sec., op 6 sec., op 5 sec. en juist toen elkeen de aansluiting verwachtte kreeg Joop de kriebel in de benen, ook omdat de drie leiders hun vaart in een soort spurt omzetten.

Zoetemelk terug in de troop, die nu op 30 sec. volgde. Alsnog poogden Fedor den Hertog en Ronald de Witte het getij te doen keren, tevergeefs. Met nog vier ronden van 1450 meter voor de wielen hadden Kuiper, De Vlaeminck en Schipper een voorsprong van 1.08 min. De zaak was bekeken. De werkelijk eminente vlucht van Roger de Vlaeminck, Hennie Kuiper en Jos Schipper - alle lof voor deze aanpak en dadendrang - werd beloond.

Jos Schipper zette de spurt in, werd door Roger de Vlaeminck overstoken.

BRON: GERARD SILLEN

Beroepsrenners: 1. Roger de Vlaeminck 108 km 750 meter in 2.24.42, 2. Jos Schipper, 3. Hennie Kuiper, 4. Albert Hulzebosch op 1.14 min., 5. Jan van Katwijk, 6. Bennie Groen, 7. Jan Krekels, 8. Piet van Katwijk, 9. Ger Harings, 10. Wil van Helvoirt, 11. Jan Breur, 12. Willy de Geest, 13. Wim Prinsen, 14. Georges Barras, 15. Bennie Ceulen, 16. Henk Prinsen, 17. Gerard Vianen, 18. Cees van Dongen, 19. Eddy Merckx, 20. Ko Hoogedoorn, 21. Roger Swerts, 22. Fedor den Hertog, 23. Wicher Vlot, 24. Fred. Rompelberg, 25. Nidi den Hertog, 26. Jos Bruy6re, 27. Ronald de Witte, 28. Jos Deschoenmaecker, 29. Joop Zoetemelk, 30. Ward Janssens.

Liefhebbers en veteranen: 1. H. Kuipers, 2. J. Kivits, 3. J. Tolhoek, 4. J. Lepoeter, 6. A. Ket, 6. K. van Duivenvoorden, 7. R. v. d. Heiijden, 8. J. Carpentier (Belgie), 9. B. Slangen, 10. W. Brouwers.

 

LISSE (26 september).1976

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. J. Sptker, 3. P. v. d. Knoop, 4. R. van Trig't, 5. L. Westrus, 6. W. Pater, 7. K. St. Nicolaas, 8. G. Schipper, 9. R. Kos, 10. R. Borst.

Liefhebbers: 1. A. van Ravensbergen, 2. R. Bakker, 3. G. Plieger, 4. W. Schelle, 5. A. v. d. Burg, 6. K. v. d. Knaap, 7. B. v. d. Hulst, 8. B. Jansen, 9. T. v. d. Valk, 10. H. v. d. Oever.

 

LOOSBROEK (21 augustus).1976

Amateurs: 1. H. Lunenburg, 2. F. Schur, 3. G. Mohlmann, 4. Th. Gevers, 5. P. v. d. Kruys, 6. F. Francissen, 7. H. Mutsaars, 8. H. Botterhuis, 9. T. Huyzen, 10. F. Jansen.

Junioren: 1. R. Motke, 2. H: van Loon, 3. P. Damen, 4. P. Broere, 5. P. Heeren, 6. B. Zoonntjens, 7. J. v. d. Meer, 8. C. Kuijster­mans, 9. Th. Pieters, 10. J. van Elburg.

Nieuwelingen: 1. J. Alberts, 2. S. Strijbosch, 3. W. Bouman, 4. M. ten Berge, 5. M. Elshof, 6. R. van IJzendoorn, 7. A. Hoogeveen, 8. R. Lemmens, 9. J. van Beers, 10. A. van Poel.

 

LUNTEREN (31 juli).1976

Amateurs: 1. W. Peter, 2. J. v. d. Weide, 3. M. de Veer, 4. D. Willigenburg, 5. H. Lubberding, 6. T. van Dam, 7. H. Kuipers, 8. B. v. d. Stelt, 9. J. Stuiver, 10. A. Scheffer.

Liefhebbers: 1. R. Bakker, 2. W. Schelle, 3. G. Plieger, 4. K. Duivenvoorden, 6. J. Lepoeter, 6. G. Marquerink, 7. R. de Meester, 8. J. van Hattum, 9. H. Brinkhof, 10. J. v. d. Beek.

 

LUYKSGESTEL (28 juni).1976

Amateurs: 1. P. v. d. Kruys, 2. F. v. Gils, 3. C. Tuyt, 4. B. v. Lamoen, 5. H. Lunenburg, 6. Fr. Francissen, 7. G. Oo~sterbosch, 8. G. v. d. Sterren, 9. T. v. Hintum, 10. T. Jansen.

Junioren: 1. F. Moons, 2. J. Broers, 3. H. Plu­gers, 4. B. Oosterbosch, 5. J. Bellemakers, 6. B. Kruizinga, 7. T. Luyten, 8. H. de Wilde, 9. R. Seuntjens, 10. B. Holzken.