JAARGANG 1974

                              WEDSTRIJDEN H T/M N

HAAKSBERGEN.(1974.05.05)

Liefhebbers: 1. J, Pluimers, 2. H. Meijer, 3. B. v. d. Bosch, 4. G. de Jager, 5. G. Pluimers, 6. W. Dieperink, 7. G. Kouwenhoven, 8. G. Reinders, 9. A. Duin, 10. H. Kuiper.

Nieuwelingen: 1. B. Timmer, 2. K. Boom, 3. R. Tijhuis, 4. K. Schoone­wille, 5. H. Vaanhold.

 

HAAKSBERGEN.(1974.07.28)

Tweede zege voor Jos Schipper

In Haaksbergen is op zondag 28 juli 1974 de 26e profkoers van dit seizoen op Nederlandse bodem verreden. Het is verheugend, dat de profs dit seizoen door bet gehele land - van oost naar west, van zuid naar noord - trekken.

Coordinator Jan Janssen stelde voor Haaksbergen beslist een aardig rennersveld - sterk de nadruk op de Nederlanders - samen. Rink Cornelisse was er bij en wanneer we ons niet vergissen was het voor de man van Diprotection zijn eerste profkoers. Lange tijd was hij door blessures aan de woning gekluisterd. Overigens heeft Amsterdamse Rink de wedstrijd door stuurbreuk niet kunnen uitrijden, raakte hij wederom geblesseerd en liep mevrouw Poppe (getrouwd met professio­nal Henk) door deze ernstige val een beschadigde nier op.

Er waren 49 beroepsrenners present. Frans Mahn stond tussen de 3500 belangstellenden en zag met deze beslist enthousiaste groep dat voor de wedstrijd de baankampioenen Roy Schuiten en Cees Stam in de bloemen werden gezet.

De kennismaking met Haaksbergen is de profs overigens best bevallen. Er was een leidersprijs van duizend gulden te ver­dienen en daarnaast nog zo'n dertienhonderd guldens aan pre­mies. Mijn liefje wat wil je nog meer. Reisgeld, goed prijzen­schema, hoge leidersprijs, prima premiepot.

Het evenement werd georganiseerd door de Enschedese Wie­lervereniging Het Oosten in samenwerking met het Wieler­comite Haaksbergen, waarvan de heer H. ter Avert de grote man is.

Microfonist Westrink vertelde ons, dat het zijn eerste prof­koers was: „Ik heb erg veel profijt gehad van de Steekkaarten­rubriek in het blad “Wielersport". Van de jongens wist ik nu tenminste voldoende." Wielersport" is er voor de voorlichting over onze sport en dat we een goede greep deden met deze rubriek is voor ons als redactieleden alleen maar een stimulans het nog beter te gaan doen.

Prachtig wielerweer: lekker winderig. Veel toejuichingen van het publiek en een spannende strijd.

In het prille begin sprongen Henk Poppe en Louis Westrus (Frisol-Flair), Theo van der Loo en Wim Kelleners (Tim-Oil), Hennie Kuiper (Rokado) en Mari van Venrooij (De Veer). Ge­durende 22 ronden - elk van 1800 meter - reed dit zestal aan de leiding. Veel meer den een halve minuut kregen ze echter niet. Louis Westrus zag echter wel kans in deze periode de leidersprijs te veroveren.

Na veertig kilometer slaagde het peloton erin op de vluchters neer te strijken. Kersverse prof Bennie Groen (Nederlandsche Middenstands Bank) was in deze periode het meest bedrijvig. „Groen is beslist een aanwinst, hij koerst formidabel en het zal niet lang duren voordat hij zijn naam op de winnaarslijst ziet komen," aldus Jan Janssen.

Na de samenstroming ontstond een kopgroep van acht man: Jos Schipper (Ormas Sharp), Jan van Katwijk (Tim-Oil), Albert Hulzebosch (Frisol-Flair), Roy Schuiten (Raleigh Ra­cing Team), Gerard Vianen en Gerrie Knetemann (Gan-Mer­cier), Cees Stam (Ketting-Shimano) en Bennie Groen (Neder­landsche Middenstandsbank). Knap samenwerkend reed dit groepje over het parcours maar voor Jos Schipper - dit sei­zoen reeds winnaar in Cuyk - was het nog niet voldoende.

Driemaal probeerde hij weg te komen, tweemaal werd hij teruggepakt, de derde maal slaagde de poging. Bennie Groen werd winnaar van de spurt van het kopgroepje dat op het laatst Cees Stam verloor. Stam bleef nog juist vijf uitlopers - drie: Krekels, Harings en Kelleners waren van Tim-Oil - voor. Hennie Kuiper leidde het peloton over de finish.

Een geslaagde wielermiddag. Renners, publiek en organisato­ren tevreden en ... zo hoort het.BRON.Ad J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Jos Schipper (O'rmas Sharp) 100 kilometer in 2.21.19, 2. op 16 sec. Bennie Groen (Nederlandsche Middenstandsbank), 3. Jan van Katwijk (Tim-Oil), 4. Albert Hulzebosch (Frisol-Flair), 5. Roy Schuiten (Raleigh Racing Team), 6. Gerard Vianen (Gan-Mercier), 7. Gerrie Knetemann (Gan-Mecier), 8. Cees Stam (Ketting-Shimano), 9. op 28 sec. Jan Krekels (Tim-Oil), 10. Bas Hordijk (Raleigh Racing Team), 11. Ger Harings (Tim-Oil), 12. Harm Ottenbros (Frisol-Flair), 13. Wim Kelleners (Tim-Oil), 14. Hennie Kuiper (Rokado) op 35 sec., 15. Ben Janbroers (Diprotection), 16. Piet van Katwlik (Frisol-Flair), 17. Jo Vrancken (Tim-Oil), 18. Henk Prinsen (Frisol-Flair), 19. Tina Tabak (Raleigh Racing Team), 20. Brian Jolly. (GB, Raeigh Racing Team), 21. Wicher Vlot (Nederlandsche Middenstands Bank), 22. Mari van Ven­rooy (Jan de Veer), 23. Nico Been (Klaas Oosterhof), 24. Giinther Haritz (W.-Dld., Rokado), 25. Louis Westrus (Frisol-Flair), 26. Cees Zoontjens (Robot), 27. Ben Koken (individueel), 28. Ger Wesselius (in­dividueel), 29. Jan Brinkman (individueel), 30. Gerrie Habets (indivi­dueel), 31. Wout van den Berg (individueel), 32. Mathieu Pustjens (Tim-Oil), 33. Jan Serpent! (Robot).

Met opzet hebben we ditmaal echter de namen van de coureurs de sponsors geplaatst. Het is interessant te zien dat zovele bedrijven de wielersport steunen.

 

HAAREN.(1974.05.19)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. A. Dekkers, 3. J. Brink, 4. B. van Lamoen, 5. B. Solaro, 6. L. van Wely, 7. A. v. Elten, 8. H. Schuur­mans, 9. H. Pouw, 10. D. Goorman.

Junioren: 1. J. Vooys, 2. J. Olde Meule, 3. K. St. Nicolaas, 4. A. Hoe­zen, 5. M. de Vos, 6. P. Tdssen, 7. H. v. Kudk, 8. F. v. Gils.

Liefhebbers A: l. W. Wielhouwer, 2. H. v. Kasteren, 3. W. Cirkel, 4. B. ter Harmsel, 5. G. Hairwassers, 6. G. v. d. Sterren, 7. J. Roos, 8. A. Rijkers, 9. R. v. Doorn, 10. A. v. Delft.

Liefhebbers B: 1. A. v. d. Groenendaal, 2. G. v. Duren, 3. W. Besch, 4. L. de Visser, 5. N. Walravens, 6. A. Kivits, 7. J. Danse, 8. M. Brok, 9. O. v. Iersel, 10. A. Bueters.

 

HAARLEM.(1974.00.00)

Amateurs: 1. Ron Smit; 2.---

 

HAARSTEEG.(1974.03.24)

Amateurs: 1. P. Kuijs, 2. H. Ponsteen, 3. G. St. Nicolaas, 4. W. de Ruyter, 5. A. v. Houwelingen, 6. J. de Groot, 7. L. Steur, 8. B. Libregts, 9. A. v. Elten, 10. A. de Jong.

Junioren: 1. P. Thijssen, 2. J. v. Erp, 3. J. Olde Meule, 4. K. v. d. Wereld, 5. L. v. Vliet, 6. E. Geserick, 7. A. Verhuysen, 8. M. Havik.

Nieuwelingen: 1. C. Bernaardt, 2. A. v. Vliet, 3. H. Plugers, 4. S. Pie­ters, 5. S. Meiin, 6. F. Breeman.

 

HALSTEREN.(1974.04.28)

Amateurs: 1. F. Pirard, 2. Th. Joore, 3. P. Hobo, 4. M. Rehorst, 5. T. Damen, 6. A. van Overveld, 7. A. v. d. Steen, 8. H. Stander, 9. P. Maas, 10. T. ter Harmsel.

Junioren: 1. J. Jonkers, 2. A. van Peer, 3. A. Versteijlen, 4. J. Brou­wers, 5. W. Jeremiasse, 6. R. Stroosnijder, 7. P. Valentijn, 8. H. van Duuren.

Nieuwelingen: 1. P. Heeren, 2. M. Huizinga, 3. C. Hollemans, 4. J. Verheijen, 5. A. Buys.

Nieuwelingen: 1. Peter Heeren; 2. M. HUizinga; 3. Chris Hollemans;

 

HANK.(1974.06.03)

Amateurs: 1. A. v. Houwelingen, 2. T. Smit, 3. P. Franken, 4. W. v. Steenis, 5. T. Venix, 6. N. Bakker, 7. J. Cooremans, 8. F. Schur, 9. A. de Jongh, 10. A. Prinsen.

Junioren: 1. L. v. Vliet, 2. E. Waasdorp, 3. H. v. Kuijk, 4. P. Valen­tijn, 5. M. Hoogervorst, 6. W. Bosch, 7. J. de Groot, 8. J. Hammendorp.

Nieuwelingen: 1. M. v. d. Bosch, 2. Th. de Jong, 3. L. Veeke, 4. P. Verheijen, 5. F. Gommers, 6. C. Hollemans.

 

HANSWEERT.(1974.06.03)

Hansweert: Snelle Van Beers

De jaarlijkse profkoers van Hansweert kreeg ditmaal 54 be­roepsrenners aan de start. Het puikje van de Nederlandee profs en de nodige aanvulling van Belgen, Engelsen en Austra­liers. 3500 toeschouwers - was het weer eerder op de dag beter geworden, het zouden er beslist meer zijn geweest maar de organisatoren spraken reeds of dat er ook in 1975 met profs zal worden gereden - hebben een prachtige wedstrijd mogen beleven. Aanvankelijk was hat 'n spel van kat en muis, elkaars krachten aftasten en uttproberen hoever de interesse ging. De Zeeuw Cees Priem voelde dat bij iets moest doen voor zijn publiek en met Jos van Beers en de geduchte Belg Roger Rosiers ging bij halverwege de wedstrijd bet vluchterspad op.

Er werd beestachtig hard gereden en sneller dan iemand vexrwacht had, streek het drietal op het peloton neer. Gerben Karstens oordeelde dat hij het aan zijn stand verplicht was een nummertje fietsen te laten zien, in een vloeiende stijl gleed hij uit het peloton weg, hij naderde en naderde maar bleef ten­slotte toch op zo'n twintig seconden hangen. Inmiddels ver­lieten ook Harm Ottenbros - vorig jaar tweede -, Wil de Vlam, Willy in 't Ven en natuurlijk Jos Schipper het verbrok­kelende peloton. Ook zij namen een fiks stuk van de achter­stand terug maar de drie koplopers kwamen niet meer in ge­vaar. De eindspurt werd door de drie „los" van het peloton uitgevochten en dan moet je van zeer goede huize komen om Jos van Beers te kloppen. De Belgische Nederlander liet met­een zijn vierde seizoenzege noteren en tevens de 39e Neder­landse profzege dit seizoen. Coordinator Jan Janssen was in zijn knollentuin. Drie wedstrijden in drie dagen die goed be­zocht waren, tijdelijke werknemers in zijn dienst die het voor­treffelijk speelden en drie comite's die to kennen gaven dat in leder geval ook in 1975 de profs welkom zijn. BRON: AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Jos van Beers 100 km in 2.10.20, 2. Cees Priem, 3. Roger Rosiers (Belgie), 4. op 23 sec. Gerben Karstens, 5. op 35 sec. Harm Ottenbros, 6. Wil de Vlam, 7. Jos Schipper, 8. Willy In 't Ven (Belgie), 9. op 1 min. 41 sec. Piet van Katwijk, 10. Bas Hordijk, 11. Louis Westrus, 12. Jan Serpenti, 13. Rene Pijnen, 14. Richard Bukacki, 15. Klaas Balk, 16. Leo Duyndam, 17. ex aequo Albert Hulzebosch, Nidie den Hertog, Donald .Allan (Australie), Cees van der Meijden, Cees Zoontjens, Ben Janbroers, Tino Tabak, Wim de Waal, Bill Bilsland (Engeland), Marian Polansky (Polen), Mari van Venrooy, Jan Brink­man, Cees Stam, Jan van Katwijk en Sid Barras (Engeland).

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. W. Westdorp, 3. C. Stoutjesdljk, 4. G. v. 't Geloof, 5. S. Aarts, 6. A. v. Treijen, 7. M. Jongenelen, 8. W. Bus­sem, 9. M. Melsen, 10. L. v. d. Wiel.

 

HAPERT.(1974.06.30)

Amateurs: 1. Andre Gevers; 2. Cor Tuit; 3. R. Martens;

Junioren: 1. Martin Havik; 2. Jos van Gerwen; 3. H. Doukes;

Nieuwelingen: 1. Hans Plugers; 2. Jos Lammertink; 3. Jos Bellemakers:

 

HAPS.ROZENRONDE.(1974.06.03)

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. B. v. Lamoen, 3. J. Bakker, 4. J. Vlot, 5. H. Schuurmans, 6. B. Groen, 7. G. Brokelman, 8. Fr. Niemeijer, 9. J. Spijker, 10. H. Botterhuis.

Junioren: 1. Th. Gevers, 2. J. v. Erp, 3. T. Verstappen, 4. H. Timmer­mans, 6. T. Arts, 6. J. v. Gerwe, 7. A. Verhuyzen, 8. E. v. Kassel.

Nienwelingen: 1. C. v. Venrooy, 2. H. Plugers, 3. C. Bernaards, 4. E. Gezel, 5. J. Lammertink, 6. F. Breeman.

 

HARDERWIJK.(1974.08.08 T/M 08.10)

Amateurs (8 aug.): 1. W. Pater, 2. F. Niemeber, 3. J. Spijker, 4. J. Vlot, 5. G. Scheper, 6. W. Albersen, 8. A. Bongers, 7. T. de Lange, 9. J. Koops, 10. A. Scheffer.

Amateurs (9 aug.): 1. W. Holstege, 2. L. Steur, 3. G. Schipper, 4. E. Dickhof, 5. G. Brokelman, 6. Rittervel,d (Dld.), 7. F. Niemeijer, 8. J. Spijker, 9. D. v. Wijhe, 10. W. Albersen.

Amateurs (10 aug.): 1. Ritterveld (Dld.), 2. Sabotka, 3. L. Steur, 4. J. Spijker, 5. W. Pater, 6. W. Albersen, 7. Wiesman (Dld.), 8. A. Scheffer, 9. T. Trentelman, 10. T. de Lange.

Dames (10 aug.): 1. T. v. d. Plaat, 2. W. Kwantes, 3. B. v. IJken, 4. N. Streef, -5. W. de Jong, 6. L, v. Oord, 7. C. Fridsma, 8. A. de Boer, 9. A. Nbmber, 10. G. Donker.

Nieuwelingen (10 aug.): 1. J. de Bie, 2. P. Buys, 3. S. Smits, 4. J. Tij­huis, 5. A. de Jongh, 6. G. Schrijver.

Liefhebbers (10 aug.): 1. J. v. Beek, 2. W. v. Putten, 3. A. Peperkamp, 4. N. Regter, 5. H. Brinkhoff, 6. H. Egberts, 7. J. v. d. Raad, 8. H. Scholten, 9. B. Boom, 10. K. v. Nimwegen.

 

HARDINXVELD-GIESSENDAM.(1974.06.15)

Amateurs: 1. A. Versluys, 2. P. Godde, 3. J. Zuydweg, 4. W. v. Stee­nis, 5. J. Ribbens, 6. J. v. Veen, 7. J. v. Driel, 8. L. den Hartigh, 9. J. de Groot, 10. P. Kentie.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. J. Koolhof, 3. F. de Bruin, 4. J. de Vos, 5. P. Rinkel, 6. C. Kouwenhoven, 7. A. Gezel, 8. T. Krabbe, 9. H. v. Kasteren, 10. B. Slangen.

 

HARLINGEN.(1974.06.20)

Amateurs: 1. Piet Hoekstra; 2. Jo De Boer; 3. Anne Koster;

 

HASSELT.(1974.08.17)

Junioren: 1. P. v. d. Heuvel, 2. J. Nijmeijer, 3. D. Willegenburg, 4. K. v. Es, 5. J. Olde Meule, 6. G. Vixseboxe, 7. J. Brummelaar, 8. C. Berk­hof, 9. T, v. d. Weide, 10. F'. Otten.

Nieuwelingen: 1. D. Timmer, 2. S. Meijn, 3. H. Schonewille, 4. F. Kel­ler, 5. E. Keizer, 6. P. Steijn.

 

HATTEM.(1974.05.30)

Junioren: 1. S. Kuiper, 2. A. Riemersma, 3. K. v. Es, 4. M. Visser, 5. J. Olde Meule, 6. F. Verlinden, 7. H. Rijks, 8. T. v. d. Weide.

 

HATTEM.(1974.07.05)

Amateurs: 1. H. Ponsteen, 2. J. Huisjes, 3. W. de Ruijter, 4. H. Booij, 5. B. Huveneers, 6. B. Groen, 7. W. Trott, 8. J. Wagenaar, 9. C. Ber­kouwer, 10. J. Stuiver.

 

HEENVLIET.(1974.06.01)

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. R. Zuydweg, 3. J. v. Immerzeel, 4. G. St. Nicolaas, 5. F. v. d. Enden, 6. M. Pennings, 7. C. v. Bragt, S. B. Huve­neers, 9. A. v. d. Spiegel, 10. K. St. Nicolaas.

Nieuwelingen: 1. M. v. Vlimmeren, 2. R. Veeke, 3. C. Bennaards, 4. M. Taverne, 5. S. Snijders, 6. K. Balvert.

Dames: 1. M. Nieuwenhuis-Brinkhoff, 2. T. Fopma, 3. T. v. d. Plaat, 4. K. van Oosten-Hage, 5. B. Huizinga, 6. W. Kwantes, 7. T. v. Gestel, 8. B. v. Spiegel-Hage, 9. H. de Jongh, 10. B. v. IJken.

 

HEER

FRED ROMPELSERG STERKSTE ACHTER DE DERNY IN HEER

Door tweemaal tweede te worden, de eerste maal achter Cees Stam en de tweede keer achter Theo Verschueren, is Maas­trichtenaar Fred Rompelberg zondagmiddag winnaar gewor­den van de races achter derny-motoren, die in het kader van de Ronde van Heer op een 1700 meter vrijwel vlak circuit ver­reden werden.

De eerste wedstrijd was een afvalwedstrijd, de tweede een rit in lijn, telkens over 10 rondjes ofwel 17 km.

DE UITSLAGEN

le- serie: 1. C. Stam, 2. F. Rompelberg, 3. K. H. Muddemann, 4. N. Been, 5. Th. Verschueren, 6. L. Loevesiin, 7. R. Deloof, 8. H. van Leeuwen.

2e serie: 1. Th. Verschueren, 2. F. Rompelberg, 3. R. Deloof, 4. C. Stam, 5. H. van Leeuwen, 6. L. Loevesijn, 7. N. Been, 8. K. H. Muddeniann. Eindstand: 1. F. Rompelberg 14 pnt., 2. C. Stam 13 pnt., 3. Th. Verschue- ren 12 pnt., 4. R. Deloof 8 pnt., 5. N. Been 7 pnt., 6. K. H. Muddemann 7 pnt., 7. L. Loevesjin 6 pnt., 8. H. van Leeuwen 5 pnt.

 

HEERENVEEN.(1974.06.07)

Amateurs: 1. R. Haller, 2. R. v. Trigt, 3. P. Slikker, 4. D. Lolkema, 5. H. Langerijs, 6. B. Duit, 7. D. Schuurman, 8. G. Schalk, 9. R. Bruinsma, 10. J. de Kind.

 

HEERHUGOWAARD.(1974.08.04)

Amateurs: 1. Jules Bruessing; 2. Co Moritz; 3. H. van Leeuwen;

Junioren: 1. Michel Jacobs; 2. Martin Havik; 3. Roel Fridsma;

Veteranen: Piet Steenvoorden; 2. J. Koolhof; 3. Wim van Dok;

 

HEERJANSDAM.(1974.04.13)

Amateurs: 1. Henk van Kilsdonk, 2. Jan Zuydweg, 3. Bert Broere, 4. A. Kraan, 5. L. Boosse, 6. Herman Nak, 7. Jan Breur, 8. Krijn Sint Nicolaas, 9. P. Koeleman, 10. M. Venix,

Nieuwelingen: 1. Mart Taverne, 2. Sjaak Pieters, 3. Stan Snijders, 4. Leon Veeke, 5. S. Meijn, 6. Chris Bernaards, 7. J. v/d. Hout, 8. Peter Koppert, 9. J. Griep,

Dames: 1. Ketie Hage, 2. Willy Kwantes, 3. T. van Gestel, 4. Bella Hage, 5. Truus van der Plaat, 6. H. de Jong, 7. Ge Donker, 8. Nel Streef, 9. T. Fopma, 10. B. Huizinga,

 

HEERLEN.(1974.08.04)

Amateurs: 1. H. Neven, 2. F. Sluper, 3. J. Roemerman, 4. F. de Bree, 5. P. Iedema, 6. J. v. d. Meer, 7. G. Jacobs, 8. Th. Meisters, 9. B. v. Zandvoort, 10. H. Crijns.

Junioren: 1. P. Noy, 2. J. Schlenter, 3. J. Schlenter, 4. P. Pierik, 5. M. de Vos, 6. J. Baadjou, 7. P. v. Knippenberg, 8. J. Vranken.

Nieuwelingen: 1. P. Driessen, 2. A. Wijnands, 3. A. Bongers, 4. A. Noy, 5. H. v. d. Weerden, 6. J. Janssen.

 

HEERLERHEIDE.(1974.09.15)

Amateurs: 1. M. Maessen, 2. R. Smit, 3. B. Libregts, 4. J. Thiissen, 5. A. Gevers, 6. H. Hamers, 7. J. Roemerman, 8. F. Janssen, 9. F. Murray, 10. J. Koops.

Junioren: 1. H. Donkers, 2. J. Vranken, 3. H. Geerkens, 4. J. Bohlen­ter, 5. T. Verstappen, 6. J. Baadjou, 7. W. Borsch, 8. J. Petri.

Nieuwelingen: 1. T. Spooren, 2. J. Boelhouwers, 3. J. Bruck, 4. J. Meulen- berg, 5. F. v, d. Linden, 6. J. Ramaekers.

 

HEESCH.(1974.06.02)

Heesch: Ontketende Vanspringel

Op Eerste Pinksterdag was het Brabantse Heesch, woonplaats van Mari van Venrooy, strijdtoneel voor de beroepsrenners. Praktisch hetzelfde veld als een dag eerder in Woerden. Van de Nederlanders waren niet aanwezig (moesteu op de baan in Oudenbosch rij­den) Gerrie Fens, Harm Ot­tenbros en Leo Duyndam. Trekpleisters van over de grens: Herman Vanspringel (week eerder zedelijk over­winnaar van Bordeaux-Pa­rijs), Freddy Maertens (de jonge maar o zo succesvolle Belg), Eddy Peelman (rap tot en met).

Zonnig weer en zo'n 6000 belangstellenden die 57 cou­reurs de riempjes zagen vastbinden. Superorganisa­tor Van der Heijden fluis­terde het Jan Janssen, die ook voor deze wedstrijd het veld het gecontracteerd, in het oor. “Geweldig succes, volgend seizoen rijden we weer met profs."

De profs begrijpen tegen­woordig wat het publiek wil: levendige wedstrijden. In Heesch zorgden ze er voor. Mari van Venrooy bracht - als plaatselijke favoriet - reeds in de eerste ronden de handen op elkaar door met voorsprong door te komen. Herman Vanspringel zag het gevaar, hij reed in een ruk naar de gebrilde man uit Heesch. Peter Post stuurde wat mannekes van het Ra­leigh Racing Team er ach­teraan. Freddy Maertens vond het te vroeg voor een beslissing en in een adembenemende vlucht reed deze klasse­

man het peloton naar de vluchters. Jammer genoeg kon hij niet de vruchten plukken van zijn inspanning: lekke band en aanraking met de balustrade. Hij reed de wedstrijd wel uit. De beslissing viel toen Herman Vanspringel op pad trok met Louis Westrus, Mathieu Pustjens en Jos Schipper. De twee laatst­genoemden hadden een dag eerder de vruchten van de ont­snapping mogen plukken en zagen er opnieuw wat in. We hebben sterk de indruk dat Mathieu Pustjens op dit moment koerst om als gastrenner in de Frisol-ploeg voor de Tour de France te geraken. Liebregts zal als hij hem meeneemt een goede aan hem hebben. Overigens deden de Limburgers van Tim-Oil met vijf man bij de eerste vijftien het beslist goed. In het recente verleden hebben we over deze coureurs wel eens andere geluiden moeten laten horen.

In de eindfase gingen Ger Harings, Gerben Karstens, Ben Jan­broers en Richard Bukacki (wat rijdt deze man sterk momen­teel) achter de vluchters aan, ze begonnen achter te laat om succes te hebben. Herman Vanspringel, geroutineerd tot en met, gaf ditmaal zijn jeugdige tegenstanders geen kans.

BRON: AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Herman Vanspringel (Belgie) 100 km in 2.31.15, 2. Jos Schipper (formidabele aanwinst bij de profs), 3. Louis Westrus (is op komst), 4. Mathieu Pustjens, 5. Gerard Harings op 20 sec., 6. Gerben Karstens, 7. Ben Janbroers (de moeilijke periode schijnt voor hem achter de rug te zijn), 8. Richard Bukacki, 9. op grotere achterstand: Bas Hordijk; 30. Jo Vrancken, 11. Eddy Peelman (Belgie), 12. Jan Krekels, 13. Harry van Leeuwen, 14. Wim Kelleners, 15. Cees Stam, 16. Piet van Katwiik, 17. Jan van Katwijk, 18. Nico Been, 19. Jan Serpenti, 20. Cees Zoontjens, 21. Jan Brinkman, 22. Brian Jolly (En­geland), 23. Tino Tabak, 24. Wim Prinsen, 25. Klaas Balk, 26. Henk Poppe, 27. Theo van der Leeuw, 28. Henk Prinsen, 29. Jos van Beers, 30. Maxi van Venrooyh

Amateurs: 1. J. v. Waes, 2. A. v. Houwelingen, 3. H. Lunenburg, 4. J. Kettenis, 5. B. Solaro, 6. H. v. Groezen, 7. B. v. Lamoen, 8. H. v. Zandbeek, 9. L. v. Wely, 10. J. v. Driel.

Junioren: 1. Th. Gevers, 2. K. v. d. Wereld, 3. J. Geurden, 4, G. Bie­rings, 5. A. Hoezen, 6. E. v. Kassel, 7. A. v. Vlijmen, 8. E. Geserick.

Nienwelingen: 1. B. Oosterbosch, 2'. P. Heeren,13. C. v. Venrooy, 4. J. Lammertink, 5. P. Damen, 6. R. v. d. Rakt.

 

HEESWIJK - 21 juli

Amateurs: 1. J. Spetgens, 2. H. Botterhuis, 3. J. Raas, 4, B. Solaro, 5. H. Lunenburg, 6. C. Hoogedoorn, 7. H. Fransen, 8. A. Bakker, 9. H. Geldens,.10. J. Kettenis.

Junioren: 1. K. v. d. Wereld, 2. J. Olde Meule, 3. B. Lambo, 4, H. Senders, 5. H. Kuipers, 6. J. de Groot, 7. R. Jagers, 8. J. Weber.

Nieuwelingen: 1. L. Walraven, 2. H. Trijters, 3. M. v. d. Broek, 4. S. Polak, 5. J. Broers, 6. M. Schuffelers.

 

HEETEN.(1974.09.22)

Nieuwelingen: 1. P. Philips, 2. J. de Brouwer, 3. J. Hendriks, 4. G. v. Putten, 5. E. Keizer, 6. L. Oosterhof.

Liefhebbers: 1. J. Pluimers, 2. Th. Meijer, 3. F. Havenaar, 4. H. Brink­hoff, 5. N. Toussaint, 6. P. Onck, 7. J. Berns, 8. R. Steenbergen, 9. H. Dolstra, 10. J. Braam.

Veteranen: 1. L. v. Aerden (B.), 2. C. Kouwenhoven, 3. P. Berrens, 4. P. Rinkel, 5, K. v. Nimwegen, 6. W. v. d. Heijden, 7. N. Regter, 8. W. v. Putten, 9. A. v. d. Bosch, 10 J. v. Ingen.

 

HEIKANT.(1974.05.19)

Amateurs: 1. S. Nillson (Zw.), 2. T. Huyzen, 3. P. Godde, 4. S. Aarts, 5. J. Verbruggen; 6. M. Verboom, 7. P. Kentie, 8. P. Oerlemans, 9. R. Tervet, 10. C. de Smit.

Nieuwelingen: 1. J. Thijs, 2. A. Wijnands, 3. H. Meertens, 4. P. Dries­sen, 5. C. Hens, 6. A. Ramakers.

 

HEINKENSZAND.(1974.08.03)

Amateurs: 1. Toine van de Bunder; 2. Cees van Dongen; 3. Wim de Wilde;

Junioren: 1.Reinier Stroosnijder; 2. Peter Valentijn; 3. R. Kouijzer;

 

HEL VAN HET MERGELLAND.(1974.03.16)

Sterke TOINE VAN DEN BLINDER koerste 'duivels' in boeiende

HEL VAN HET MERGELLAND

PUIKE ORGANISATIE UNIEK PARCOURS

Op de ,Koning van Spanje" kwam Toine van den Bunder - in zijn kielzog Bert Scheuneman en Lex Bongers - het eerst boven, hij demarreerde meteen; om in de buurt van Mechelen (met nog 55 km voor de wielen) gezelschap van de 21-jarige gebrilde Bert Pronk te krijgen. Dat was het defini­tieve decor van deze tot en met geslaagde pracht koers (60 km op Belgisch gebied, 80 km over de Zuid-I.imburgse heuvels), voorzien van de juist aangebrachte naam Hel van het Mergel­land. De knap fietsende Bert Pronk ontsnapte met veel brio uit een overigens fel jagend groepje, waarin zich verder Doh­men, Pirard, Maessen, Scheuneman, Van Helvoirt, Ribbers, Tak, Aling en Schur bevonden. Jongens die een stukje hard fietsen opperbest verstaan, voorheen meerdere keren dit aan­toonden, nu toch - op dit lastige parcours - hun voormalige gezel moesten laten gaan. En Bert Pronk (Delbana) kwam in hen wip bij de Hebro-Flandria-troef Toine van den Bunder, be­reids winnaar van de immer sterk bezette Belgische wegrit van Gent naar Staden. Twee jongeren aan de leiding, evenwel met nog ettelijke obstakels voor de boeg, want de vlakke stukken van deze piekfijn georganiseerde Hel van het Mergelland waren in feite op de vingers van hen hand te tellen. Geen - uiter­aard - echte colletjes tussen Eisden en (terugkeer) Eisden, maar wel immer stijgingen, bochten in die stijgingen en dalin­gen plus in de aanvang een stuk “vals plat" dat - een verras­sende constatering - een beduidende rol zou spelen.

De zijkant van Mechelen, de meteen in een wonderschoon natuurschoon gestoken gebieden „Klein Zwitserland" en be­lendende streken zagen twee koplopers met groot elan, ook met kunde, voorwaarts marcheren. Tijd om van de toejuichin­gen te genieten hadden Van den Bunder en Pronk totaal niet, in de wetenschap dat het verweer in volle gang was, dat knappn als Mathieu Dohmen - in zijn element op zulke trajecten -, Jan Aling (steeds in de slag), Frits Pirard (talent in zijn bagage), de streekfavoriet Matti Maessen, de in de spurt heel rappe Wil van Helvoirt, de hardrijder Frits Schur plus de op de deur kloppende Scheuneman, Ribbers en Tak alles uit hun kast zouden halen, hemel en aarde gingen bewegen, om het gat te dichten. Dit konden zij niet voor elkander brengen, integendeel zij verloren veld en intussen was de rest op heel duidelijke afstand gezet, huisden in de prognoses tot de kanshebbers gerekende mannen al op zeven tot ... vijftien minuten.

In Eckelrade (13 km voor het slot) nam Toine van den Bunder afscheid van de moedige en fijn zijn best doende Bert Pronk, in een daling met bocht. Honderd meter had Van den Bunder dra, twee honderd meter ook en zonder een ogenblik om te kijken (zeer juist) ging de Zeeuw door. Holde zonder te ver­pozen naar Eisden, waar heel wat kijkers hem op een verdiende ovatie onthaaiden. Ook handgeklap voor nummer twee, de op 1.44 min. van de klankvolle winnaar over de streep gaande Bert Pronk, waarna, op 2.14 min., Dohmen met een verbluf­fend gemak zijn makkers (van kop af) in de spurt klopte. En bij die gezellen waren “rappen" zoals b.v. Wil van Helvoirt, ook knappn die voorheen zulke karweitjes met succes opknap­ten en aldus een gewichtige erelijst verzamelden.

Een parcours om van te watertanden, een verloop dat van het begin tot het einde boeide, knappe verrichtingen van uitlopers en een lof verdienende houding van ,geklopten" - niet opgeven maar doorrijden -, geen moment pauze.

De volgers dienden van het vertrek in Eisden tot de terugkeer in die bloeiende gemeente notities aan te brengen, een facet dat duidelijk onderstreept moet worden.

Tot aan de grens (Eisden is een grensplaats, aan de overkant van de slagbomen ligt Moulingen) was de koers - 2.5 km - geneutraliseerd. En wat gebeurde tijdens die 2.5 km neutra­lisatie? Van Houwelingen, Pauw en De Louw kwamen ten val, lek reden Van Bragt, Groen, Van Leeuwen, Huveneers en Slot, net voor het grenskantoor kreeg Hans Koot - winnaar van de Omloop van Het Volk, winnaar van de Antwerpse Zesdaagse van de Toekomst - pech. Elkeen dacht, dat de Eindhovenaar gemakkelijk aansluiting zou krijgen. Niets daarvan, hij zat op 1 min., op 2 minuten, doordat het veld uiteen werd gerammeld kwam hij bij achterblijvers terecht; hij reed door (lof en waar­dering) om - kennelijk om kilometers te doen, om van zijn verlies althans een trainingswinst over te houden - met een achterstand van 15.24 minuten aan te komen. Zoiets vinden we netjes, getuigt van een juiste mentaliteit en van moed. En op dit lijstje kunnen we meerdere namen aanbrengen, we ver­wijzen naar de uitslag.

Een haast sensationele ouverture kreeg deze Hel van het Mer­gelland, verreden op een aan de hoogste eisen voldoend traject, een omloop geeigend voor ervaren profs, zij het dat in het laatste geval van de 138 vertrekkers beslist niet 59 namen in de boekjes van de snel werkende jury-leden (goed werk, weer deskundig de immer rustige wedstrijdleider Jan Klip, bijgestaan door de ervaren Jean Houben, met voortreffelijke secondanten en een vlotte Cor Wijdenes aan de micro, voorts de geroutineer­de aankomstrechter Thei Hendriks) terecht waren gekomen. Profs koersen nu eenmaal anders; hebben zij in de gaten dat zij buiten de prijzen vallen door fikse achterstanden, dan ... geven zij op. Eerlijk is eerlijk, we stonden perplex toen 59 deelnemers het einde haalden en ook nog enkele deelnemers na het arriveren van de brokkenwagen in Eisden opdaagden, de 140 km kennelijk voltooiend in de vorm van een moeilijke trainings­tocht.

Na het passeren van de grens - in Battice, Mourtroux, Julemont, Chaxneux, Aubel, nimmer vlak, altoos „vals plat" en nabij Aubel een rasechte helling - gebeurden op een af­stand van nog geen 15 km schier wonderlijke dingen. De kop fietste keihard, er was een fikse tegenwind en in Aubel was wel sprake van een grote kopgroep, niet van een gesloten veld.

Daar lag dat veld in tien, vijftien, misschien twintig stukjes uiteen. Daar tussendoor eenlingen; na 15 km konden zeker 50 man (qua uitslag en aankomst) zonder meer worden door­gehaald. Zoiets beleefden we nog zelden, wellicht nimmer. Na 5 km werd een complete groep finaal gelost, gaven b.v. Boers­ma en Lamerichs - rijdend op “thuisgronden" op, kregen we wel al uitlopers (uit de kopgroep). Na 15 km namen Jan Aling, Bert Pronk - toen al animator - en Van den Bunder - de latere uitblinker en glansrijke winnaar - 25 sec. op een naar­stig de pedalen ranselende sliert. Daar zat Hans Koot al op 2 min., werden de drie vluchters door twintig moedigen achter­na gezeten. Na Aubel 21 leiders. In het eerste uur (ondanks wind, eventjes een lichte regen, “vals plat" en stijgingen) wer­den 40 km 100 meter afgelegd. Na 44.6 km in Sippenaken een klim, alwaar Jan Bakker in zijn eentje aan de haal ging, waar Aad van den Hoek in een bocht viel, waar Rinkel, Lunenburg en Schuiten bij de kop kwamen. Het toneel wisselde razend­vlug; de achter- standen groeiden, vooral de eenlingen kregen het zwaar en juist toen Oosterbos en Huyzen plat reden, namen Pirard, Aling, Van den Bunder, Snoeijink, Fens en Van der Kruijs een volle minuut. Een minuut op de naaste buren wel te verstaan, want toen al was de Hel van het Mergelland vele en vele kilometers - de deelnemers - lang.

Terug op Nederlands gebied (klim te Mesch, gemeente Eisden) nam Aling 20 seconden op 32 opponenten; lek Fons van Kat­wijk, lossen moesten Van 't Geloof en Boom, vervolgens Van Dijk en weer Van 't Geloof, lek Van der Kruijs en Rehorst. In Cadier en Keer - nadat eventjes Aling en Pronk voorop had­den gefietst - tien kopmannen; de twee genoemden, Bakker, Schur, Scheffer, Snoeijink, Bongers, Van den Hoek, Dohmen, Scheuneman. Na 72 km (inderig hellingen, de wegen nat) pechgevallen en lossen in serie. Daar verloren de jongens die in de uitslag tussen de 4 en 10 minuten achterstand hebben voeling, daar konden we met de beste wil van de wereld dat lossen, dat opgeven, de pechgevallen, ook het dapper voort­doen, niet meer bijhouden. En even later, op de “Koning van Spanje" de aankondiging van het definitieve decor, definitief in de zin dat daar de achterstanden niet meer te overbruggen waren, dat de sterksten zich voorin bevonden en daar zouden blijven. Met als hoogtepunt uiteraard de uitval van Van den Bunder, het bijkomen van Pronk en het afhaken van deze partner.

De Hel van Mergelland, een organisatie van het gelijk­namige comite, werd een compleet succes. Daar was elkeen het over eens: de aanwezige leden van de Sportcommissie, de provinciale consul, de leiders van de merken. Op dit traject werd opperbeste sport geboden, werd met inzet van alle voor­handen zijnde~kwaliteiten en krachten gestreden. Een traject de naam “klassiek" waardig: mooi en zwaar, telkens vals plat en stijgingen, een route waarop alleen de beste in het zadel kunnen blijven. Een propaganda voor de wielersport deze fijn uit de doeken gedane “Hel van het Mergelland" mede door een terecht geprezen algehele medewerking - autoriteiten, offi­cials, politie, leiding wedstrijd en organisatie - een absolute voltreffer, een verloop en een organisatie waarop het plaatselij­ke comite trots kan zijn. Een visie door de voor de oorlog inter­nationaal bekende coureur Piet Vluggen helemaal beaamd. Heel opmerkelijk de gereleveerde aanloop (dat afhaken van groepen en groepjes, dat uiteenvallen), knap ook de aankomst een voorbeeld voor elders. Geen gedrang op de weg naar de finish, het publiek helemaal achter de afrasteringen en dat publiek (een schouderklop) bleef daar, dus geen getol voor en nabij de jurywagen. Zo hoort het en in dit opzicht kunnen veel organisaties aan Eisden een voorbeeld nemen. Ook de huldi­gingen zonder enig “geduw" en vervolgens zette de bekwame jury de uitslag in een handomdraai op papier.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder 140 km in 3.36.16, 2. B. Pronk op 1.44 min., 3. M. Dohmen op 2.14 min., 4. F. Pirard, z.t., 5. M. Maessen z.t., 6. B. Scheuneman z.t., 7. W. van Helvoirt z.t., 8. J. Ribbers z.t., 9. A. Tak z.t., 10. J. Aling z.t., 11. F. Schur z.t., 12. R. Schuiten op 3.34 min., 13. H. Neven op 4.10 min., 14. J. Kruunenberg op 4.24 min., 15. B. Libregts z.t., 16. G. St. Nicolaas z.t., 17. P. v. d. Kruijs z.t., 18. H. Botterhuis z.t., 19. A. v. d. Steen z.t., 20. W. Pater z.t., 21. B. Solaro z.t., 22. Ad v. d. Hoek z.t.,. 23. B. Ceulen z.t., 24. H. Crijns z.t., 25. W. Wilms op 6.31 min., 26. M. Venix z.t., 27. A. Bongers op 7.21 min., 28.7 Sluper op 7.34 min., 29. H. Smits z.t., 30. J. Bakker z.t., 31. B. v. Lamoen op 10.47 min., 32. A. Scheffer z.t., 33. T. Huyzen op 1 min., 34. J. Claessen op 11.02 min., 35. P. Scholten op 12.48 min., 36. J. Maas z.t., 37. A. Gevers op 15.16 min., 38. A. ter Harmsel z.t., 39. H. Ponsteen z.t., 40. H. Lunenburg z.t., 41. L. Strobbe z.t., 42. M. Rietveld z.t., 43. Jacob Langen z.t., 44. H. Hamers z.t., 45. N. Spronk op 15.24 min., 46. J. v. d. Meer z.t., 47. H. Koot z.t., 48. R. Groen z.t., 49. Jan Langen z.t., 50. A. Adriaanse z.t., 51. H. Kellenaers z.t., 52. A. Dekkers z.t., 53. P. van Leeuwen op 16.53 min., 54. H. Mutsaars z.t., 65. C. Stoutiesdijk z.t., 56. W. de Louw z.t., 57. G. Oosterbos z.t., 58. C. van Dongen op 17.14 min., 59. R. van Trigt z.t.

Ploegenklassement: 1. Caballero 10.55.30, 2, Ketting-Shimano 10.57.21, 3. Ovis 10.57.40, 4. Michelin 10.59.50, 5. Hebro-Flandria 11.00.46, 6. Tegelhandel Jan van Erp 11.04.57, 7. Amstel Bier 11.13.52.

Bergklassement: 1. A. v. d. Bunder 9 pnt., 2. B. Scheuneman 6 pmt., 3. A. Bongers 6 pnt., 4. B. Pronk 4 pnt., 5. F. Pirard 3 pnt., 6. M. Dohmen 1 pnt., 7. F. Schtlr 1 pnt.

 

HELMOND.(1974.04.14)

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. M. Bennett (Eng.), 3. A. v. d. Bunder, 4. B.

Groen, 5. F. Thijs, 6. G. Fens, 7. B. v. Zandvoort, 8. G. Tabak, 9. J. v. Dijk, 10. P. Koelman.

Junioren: 1. P. Tijssen, 2. E. Geserick, 3. H.' v. Kuyk, 4. L. Rutter, 5. A. Verhuysen, 6. W. Maessen, 7. R. Jhgers, 8. H. Donkers.

Nieuwelingen: 1. W. Bellemakers, 2. R. Huizinga, 3. B. Oosterbosch, 4. M. Taverne, 5. B. Kruininga, 6. C. Heus.

 

HELVOIRT.(1974.07.28)

Amateurs: 1. W. v. Steenis, 2. F. Pirard, 3. H. Mutsaars, 4. M. Dohmen, 5. H. Botterhuts, 6. B. v. Lamoen, 7. J. Kettenis, 8. H. Lu­nenburg, 9. J. Feiken, 10. J. Brink.

Junioren: 1. B. Lambo, 2. F. Hamers, 3. E. Geserick, 4. J. v. Erp, 5. G. Looyenstein, 6. S. Kuiper, 7. W. Bosch, 8. K. St. Nicolaas.

Nieuwelingen: 1. M. v. d. Broek, 2. W. de Bruin, 3. L. Walraven, 4. J. Bellemakers, 5. M. Buskop. 6. C. Heus.

 

HENDRIK IDO AMBACHT.(1974.10.05)

Slag van Ambacht voor Eddy M erckx

De organisatoren van De Slag van Ambacht, aangevoerd door oud-coureur Theo Sijthoff, hadden tegen- maar ook mee­vallers. Om met de tegenvallers te beginnen: de deelnemers­lijst bleef beperkt omdat een aantal coureurs reeds „ont­wapenden" en omdat een groot aantal coureurs aan de slag was in Frankrijk (Ster der Beloften). Daarbij kwam, dat het weer ook al niet zo gunstig gestemd was ten opzichte van deze hardwerkende mensen.

Ruim veertig beroepsrenners stonden aldus op het program­mablad, maar daarbij was dan wel het neusje van de zalm. De Belgen Eddy Merckx, Frans Verbeeck, Jos Huysmans; de Italianen Franco Bitossi en Enrico Paolini; de Australier Donald Allan en natuurlijk een partij Nederlanders. Zo'n 4500 betalende en daarnaast een serie gratis binnengekomen be­zoekers hebben ondanks alles toch geweldig genoten van een wedstrijd die geen moment stilviel. Het is geweten, wanneer Eddy Merckx (15 juni 1945 geboren) aanwezig is, kan er niet gelummeld worden. „De toeschouwers komen om ons te zien hardfietsen en dus meteen we ze dit genoegen doen," aldus de wereldkampioen.

Merckx gaf onmiddellijk na het vertreksein zijn bedoelingen weer. Voor een premie van vijftig Nederlandse guldens ging hij in de slag, iets wat vale coureurs van lager formaat niet doen. Merckx pakte de premie en ging meteen door. Janus van Tol probeerde aan het wiel te blijven, maar zag hiertoe geen kans. Vier renners beseften tijdig het gevaar en overbrugden de kleine afstand: wereldkampioen stayers Cees Stam, de Fri­sol-mannen Leo Duyndam en Donald Allan en de sterk rijden­ de Italiaan Franco Bitossi. Iedereen die iets van koersen be­grijpt, wist op dat ogenblik dat de winaar uit dit groepje moest komen. Hoewel Duyndam nog van fiets moest wisselen, bleef het vijftal ver uit de greep van de achtervolgers. In de laatste bocht naar de finish kwamen Bitossi en Duyndam ten val, maar toen was er al niets meer te doen om Merckx van de zege - zijn eerste in Nederland dit jaar - af te houden.BRON: AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Eddy Merckx (Belgie) 100 km in 2.33.20; 2. Donald Allan (Australia) op 20, meter; 3. Cees Stam; 4. Fran­co Bitossi (Italie); 5. Leo Duyndam; 6. Albert Hulzebosch op halve ronde; 7. Frans Verbeeck (Belgie); 8. Jan Breur; 9. Jos Huysmans (Belgie); 10. Bas Hordijk; 11. Jan van Katwijk; 12. Albert Seeghers (Belgie); 13. Bennie Groen; 14. Enrico Pao­lini (Italie); 15. Jos Schipper; 16. Willy Debosscher (Belgie); 17. op 1 ronde Wil de Vlam; 18. Georges Barras (Belgie); 19. Ger Harings; 20. Ben Janbroers; 21. Nico Been; 22. Harrie van Leeuwen; 23. Wicher Vlot; 24. Jos De Schoenmaecker (Belgie); 25. Gerard Koop; 26. Henk Prinsen; 27. Aldert Jong­kind; 28. Wout van den Berg; 29. Albert van Midden.

Amateurs: 1. P. Franken, 2. W. Hofstede, 3. J. Klomp, 4. F. Hooger­heide, 5. G. Mak, 6. G. Minneboo, 7. P. v. Leeuwen, 8. A. Kraan, 9. J. v. d. Lugt.

Nieuwelingen: 1. P. Hofland, 2. P. Liefaard, 3. M. Huizinga, 4. R. Motke, 5. G. v. Putten, 6. G. Kuijstermans.

 

HENGELO.(1974.07.14)

Amateurs: 1. W. Geerdink, 2. A. Gerritsen, 3. W. Pater, 4. L. Hulze­bosch, 5. L. Steur, 6. G. Schipper, 7. R. Groen, 8. J. Lesker, 9. G. Bruinsma, 10. J. Tijdink.

Nieuwelingen: 1. J. Lammertink, 2. C. Schrijver, 3. H. Boom, 4. F. Merts, 5. H. Lammertink, 6. M. Pluimers.

 

HETEREN.(1974.06.03)

Amateurs: 1. L. Hulzebosch, 2. W. Pater, 3. W. Holstege, 4. G. Pronk, 5. A. Scheffer, 6. B. Scheuneman, 7. W. Vlaanderen, 8. E. Smit, 9. D. Goorman, 10. B. Duit.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. W. v. Putten, 3. J. Hup, 4. G. Draaijer, 5. W. Felix, 6. A. Duijn, 7. K. Smid, 8. N. Regter, 9. G. ten Klooster, 10. A. Lagerweij.

 

HILLEGOM.(1974.04.30)

Jeugd: 1. A. v. Asten, 2. G. Ammerlaan, 3. W. v. Rijswijk, 4. L. Groen, 5. P. v. d, Linden.

Junioren: 1. U. Kuipers, 2. B. Langeveld, 3. A. Aupers, 4. R. Borst, 5. G. Looyenstijn, 6. S. Kuiper, 7. E. Hopman, 8. F. Verlinden.

 

HILVARENBEEK.(1974.06.16)

Amateurs: 1. Leo Boose; 2. Cor Tuit; 3. Nico van Hest;

Junioren: 1. Peter van de Leij; 2. Johan van de Velde; 3. E. van de Broek;

Dames: 1. Ketie Hage; 2. Minie Brinkhof; 3. Truus van de Plaat;

 

HILVERSUM.(1974.08.18)

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. A. Barens, 3. L. v, d. Aerden, 4. W. v. Dok, 5. N. Regter, 6. C. v. Kouwenhoven, 7. J. v. Nimwegen, 8. J. Dekker, 9. H. Buis, 10. A. v. d. Hulst.

 

HILVERSUM.(1974.08.31)

Amateurs: 1. Gijs Nederlof; 2. Wim Pater; 3. Jan Overweg;

Nieuwelingen: 1. Ron Bessem; 2. Frans Willems; 3. Peter Hoornstra;

 

HIPPOLYTUSHOEF.(1974.07.07)

Amateurs: 1. M. Pronk, 2. J. de Kind, 3. R. Haller, 4. C. Moritz, 5. C. Leunis, 6. J. Tol, 8. R. Bakker, 9. Sj. Butter, 10. J. ode Jong.

Liefhebbers: 1. W. v. Dok, 2. J.,de Vos, 3. T. Degeling, 4. A. v. Leuf­fen, 5. J. Struik, 6. J. Timmer, 7. C. v. d. Leek, 8. J. Dekker, 9. T. Mazereeuw, 10. H. v. d. Sloot.

 

HOBOKEN.BELGIE.1974

Beroepsrenners: 1. Jos Jacobs 180 km in 4.22, 2. Frans Verhaegen, 3. Marcel Omloop, 4. Richard Bukacki, 5. Bas Hordijk, 6. August Hereygers, 7. Ronny de Bisschop, 8. Daniel Verplancke, 9. Jean-Pierre Berckmans, 10. Frans Mintjens,.13. Daan Holst, 22. Ben Janbroers op 45 sec. Ruim honderd deelnemers, waaronder zeven oud-wereldkampioenen.

 

HOEK VAN HOLLAND.(1974.07.17)

Amateurs: 1. P. Godde, 2. T. Koop, 3. M. Venix, 4. P. v. d. Meer, 5. W. Schuurhuizen, 6. J. v. d. Lugt, 7. G. St. Nicolaas, 8. W. Gomes, 9. K. St, Nicolaas, 10. J. Klomp.

 

HOEVEN.(1974.05.05)

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. T. v. Hasselt, 3. W. Nooren, 4. H. Stan­der, 5. J. Kettenis, 6. L. Boose, 7. M. Venix, 8. T. Kraus, 9. W. Diele­man, 10. C. Stoutjesdijk.

Junioren: 1. A. Versteijlen, 2. J. Jonkers, 3. R. Stroosnijder, 4. B. v. Est, 5. R. Borst, 6. J. Akkermans, 7. W. Lugtenburg, 8. J. v. Her­werden.

Nieuwelingen: 1. C. Bernaards, 2. L. Veeke, 3. L. Jansen, 4. T. v. Tol, 5. P. Koppert.

 

HOLLANDSCHEVELD.(1974.07.13)

Amateurs: 1. J. Huisjes, 2. W. Albersen, 3. G. Brokelman, 4. G. Schip­per, 5. J. Bulthuis, 6. L. Hulzebosch, 7. D. v. Wijhe, 8. G. Bruinsma, 9. E. Dickhof, 10. M. Pronk.

Junioren: 1. J. Olde Meule, 2. J. v. d. Weide, 3. T. v. d. Weide, 4. F. Waasdorp, 5. F. de Brouwer, 6. J. Bununelaar, 7. J: Nijmeijer, 8. J. v. d. S. Schuitemaker, 6. M. Pronk, 7. J. de Kind, 8. H. Jacobs, 9. R. Hal­ler, 10 J. v. Leeningen.

 

HONSELERSDIJK.(1974.05.17)

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. R. Kroep, 3. J. Aling, 4. J. Breur, 5. J. Schuitemaker, 6. P. Franken, 7. H. Mutsaars, 8. R. Schuiten, 9. R. Haller, 10. W. Hofstede.

Junioren: 1. L. v. Vliet, 2. C. Haasdorp, 3. P. v. d. Pluym, 4. J. Vooys, 5. G. Looyenstein, 6. J. Jonkers, 7. W. Lugtenburg, 8. P. v. d. Ley.

Nieuwelingen: 1. C. Bernaard, 2. M. Huizinga, 3. J. Rijkhof, 4. T. Bree­man, 5. J. v. Gerwen, 6. L. den Besten.

 

HOOFDPLAAT.(1974.07.14)

Amateurs: 1. P. Godde, 2. C. de Smit, 3. J. Marijs, 4. K. Tolhoek, 5. H. Gezel, 6. M. Overboom, 7. S. Aarts, 8. C. Spaans, 9. L. Strobbe, 10. E. de Block.

 

HOOFDPLAAT.(1974.09.28)

Amateurs: 1. P. Maas, 2. L. Strobbe, 3. A, v. Opdorp, 4. F. Hooger­heide, 5. J. Keeps, 6. M. Jongenelen, 7. H. de Jong, 8. T. Fase, 9. A. v. d. Elzakker, 10. C. Spaans.

 

HOOGERHEIDE.(1974.06.21)

Junioren: 1. M. Jacobs, 2. J. Jonkers, 3. K. St. Nicolaas, 4. B. v. 5. A. v. Peer, 6. P. Valentijn, 7. W. Jeremiasse, 8. A. Verstijlen.

 

HOOGERHEIDE.(1974.06.22)

Amateurs: 1. Jan Raas; 2. Mathieu Dohmen; 3. Cees van Dongen;

Dames: 1. Ketie Hage; 2. Minie Brinkhof; 3. Willy Kwantes;

 

HOOGERHEIDE.(1974.09.17)

Junioren: 1. M. Jacobs, 2. A. Verstijlen, 3. J. Akkermans, 4. H. v. Kuyk, 5. L, v. Vliet, 6. H. Senders, 7. K. St. Nicolaas, 8. W. Jere­miasse.

 

HOOGEVEEN.(1974.07.10)

Amateurs: 1. J. Huisjes, 2. G. Hoekstra, 3. G. Schipper, 4. D. v. Wijhe, 5. B. Groen, 6. G. Brokelman, 7. L. Hulzebosch, 8. G. Bruinsma, 9. F. Niemeijer, 10. J. Vlot.

 

HOOGEZAND.(1974.0616)

Amateurs: 1. Frits Schur; 2. Jo de Boer; 3. Herman Ponsteen;

Junioren: 1. Thijs van de Weide; 2. Henk Kuipers; 3. Jan Fidom;

 

HOOGKARSPEL.(1974.07.28)

Amateurs: 1. C. Moritz, 2. D. Baas, 3. D. Zeeman, 4. P. v. d. Voort, 5. C. Giling, 6. M. Pronk, 7. J. Kruunenberg, 8. D. Groen, 9. R. Bakker, 10. H. v. d. Oever.

Nieuwelingen: 1. E. de Nijs, 2. J. Blaauw, 3. S. Smit, 4. P. Buys, 5. K. Roozendaal, 6. L. v. Velzen.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. W. v. Dok, 3. J. Roos, 4. E. de Vos, 5. J. Timmer, 6. N. de Vries, 7. J. Struik, 8. B. v. d. Sman, 9. A. v. Leuffen, 10. R. v. d. Raad.

 

HOORN.(1974.05.05)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. J. Lovell, 3. A. Koster, 4. J. de Kindt, 5. R. Haller, 6. J. v. Immerseel, 7. B. Leenaars, 8. B. Huveneers, 9. T. Blom, 10. R. v. Trigt.

Nieuwelingen: 1. T. Willems, 2. A. de Jong, 3. R. Bessems, 4. J. Kos­ter, 5. S. Smit.

Liefhebbers: 1. W. v. Dok, 2. J. Struik, 3. Th. Degeling, 4. V. v. d. Leek, 5. D. Helmerhorst, 6. J. Roos, 7. A. Gezel, 8. J. Timmer, 9. P. Vilten, 10. A. Kalee.

 

HUIZEN.(1974.06.15)

Amateurs: 1. Jan Vlastuin; 2. R. Bakker; 3. Wim Gomes;

 

HULSBERG.(1974.04.07)

Junioren: 1. M. Jacobs, 2. H. Jacobs, 3. K. v. d. Wereld, 4. J. Baad­jou, 5. B. v. Engelen, 6. E. Visschers, 7. F. v. Knippenberg, 8. A. Vissers.

Amateurs: 1. L. Meijers, 2. H. Neven, 3. P. Wintraecken, 4. H. Crijns, 5. H. Oberje, 6. J. v. Pol, 7. K. Kejjbeek, 8. B. Solaro, 9. M. Maessen, 10. M. Dohmen.

Nieuwelingen: 1. J. Schlenter, 2. A. Bongers, 3. P. Winne, 4. P. Dries­sen, 5. J. v. d. Linde, 6. W. Jennen.

 

HULST.(1974.05.28)

Amateurs: 1. A. Tak, 2. T. Fase, 3. G. v. 't Geloof, 4. A. v. d. Bunder, 5. S. Aarts, 6. A. v. Overveld, 7. B. Broere, 8. W. v. Steenis, 9. C. Stoutjesdijk, 10. C. Fiktorie.

Junioren: 1. H. Sender, 2. P. Tijssen, 3. K. St. Nicolaas, 4. J. Oostdijk, 5. W. Jeremiasse, 6. F. Luijckx (B), 7. H. Donkers, 8. H. v. Kuijk.

 

HULST.(1974.10.08)

Amateurs: 1. C. Tuit, 2. W. v. Steenis, 3. B. Broere, 4. M. Steels, 5. W. de Wilde, 6. P. GBdde, 7. P. v. Leeuwen, 8. F. Verlinden, 9. P. de Jong, 10. J. v. d. Veeken.

 

HUYBERGEN.(1974.09.06)

Amateurs: 1. G. St. Nicolaas, 2. T. v. Hasselt, 3. A. v. Overveld, 4. J. de Groot, 5. W. Brand, 6. A. Tak, 7. M. Jongenelen, 8. H. v. d. Oever, 9. M. v. Leeuwen, 10. P. v. Leeuwen.

 

IJLST.(1974.09.07)

Amateurs: 1. G. Hoekstra, 2. P. Hoekstra, 3. H. Langerijs, 4. L. Hulze­bosch, 5. B. Duit, 6. D. Lolkema, 7. A. Koster, 8. S. Bijma, 9. D. Steensma, 30. D. Zeeman.

 

IJSSELMUIDEN.(1974.05.21)

Junioren: 1. E. Geserick, 2. T. v. d. Wedde, 3. P. Noy, 4. F. Verlinden, 5. M. Visser, 6. R. Jagers, 7. C. Berkhof, 8. H. Rdks.

Nieuwelingen: 1. D. Timmerman, 2. M. Taverne, 3. J. Lammertink, 4. S. Meijn, 5. F. Bremen, 6. P. Hoonstra.

 

IJZENDIJK.(1974.06.04)

Junioren: 1. A. v. Peer, 2. P. v. d. Leii, 3. A. Versteblen, 4. W. Jere­miasse, 5. A. Verste(jlen, 6. K. St. Nicolaas, 7. A. Verschuuren, 8. T. v. d. Boom.

 

IJZENDIJKE - 25 juli

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. P. Godde, 3. M. Dohmen, 4. J. Konings, 5. G. v. 't Geloof, 6. J. Raas, 7. R. Orcraft (E.), 8. F. Hoger­heide, 9. A. v. Overveld, 10. J. v. Waes.

 

JOURE.(1974.05.25)

Nieuwelingen: 1. D. Timmer, 2. R. de Waard, 3. F. Kampstra, 4. F. Geserick, 5. A. Jansen, 6. A. Dijkstra.

Amateurs: 1. P. Hoekstra, 2. J. de Jager, 3. R. Haller, 4. H. v. Leeuwen, 5. E. Nieuwenhuis, 6. J. Schuitemaker, 7. M. Pronk, 8. J. de Kind, 9. H. Langerijs, 10. G. Hoekstra.

 

KAMERIK.(1974.08.10)

Harm Ottenbros onstuitbaar in Kamerik

Daags na de Ronde van Kortenhoef belde Harm Ottenbros ons op. Hij wilde weten welke weg te bewandelen om protest tegen zijn deklassering (won, maar werd wegens afduwen van Hennie Kuiper vierde geplaatst) aan te tekenen. Aan het eind van dat gesprek gaven we Ottenbros te kennen zelf in Kamerik aanwezig te zijn en of -„hij het daar misschien maar even wilde waarmaken".. .

De sympathieke Frisol-coureur heeft zijn toen bevestigend antwoord niet gebroken. We wisten dat hij geladen was, dat hij om de drommel geen „afgooi" nodig heeft om een koers te winnen. De oud-wereldkampioen bezit nog altijd snelle been­tjes, kijkt nog net zo fris uit de ogen als toen hij z'n eerste triomfen bij de adspiranten vierde. Harm, zoon van de eens onverslijtbare amateur Jan Ottenbros uit Alkmaar, is een conscientieus beroepsrenner, een ware „captain" die in de Frisol-groepering al vele jongeren zoals Albert Hulzebosch, Henk Poppe, Henk Prinsen en ook Donald Allan en voorts Cees Priem eh Fedor den Hertog wijze raadgevingen heeft gegeven. Maar uiteraard toch met overwinningen zijn status wil onderstrepen- Over het tot nu toe gereden seizoen gerekend is hij zelfs de meest regelmatige professional gebleken (stand Top Telesport Trofee) en er zal veel moeten gebeuren om hem die „bonus" nog af te nemen.

BIJZONDER LEVENDIG

We hebben in Kamerik versteld gestaan. Versteld van het veld dat daar reed. We durven bijna te stellen dit in Nederland nog niet voor een criterium aan het vertrek te hebben gezien. Luis Ocana, Jose-Manuel Fuente, Frans Verbeeck, Herman Vanspringel, Roger de Vlaeminck, Marc de Meijer, Michel Pollentier, Kamiel van Linden, Sylvain Vasseur. . . Verder alle Nederlanders ... Willem Vianen, voorzitter van het Comite Ronde van Kamerik en broer van de bekende professional Gerard Vianen (ook die heeft uiteraard zijn connecties en weet renners te bewegen naar dat puur landelijke dorp onder de rook van Woerden te reizen) heeft ons precies verteld hoe men het daar in elkaar steekt. Hij gaf te kennen: “Het is hier een overwegend christelijke gemeente. Op zondag behoef je met dit werk absoluut niet aan te komen. Niettemin is men puur wielerminded, is men er zelfs helemaal knots' van en zowel het gemeentebestuur als het bedrijfsleven (voor zover dat hier dan aanwezig is) verlenen alle medewerking. Ook kunnen wij bij vele grote ondernemingen in Woerden aankloppen waarbij ik perse de eigen bevolking van Kamerik niet op de laatste plaats wil stellen. Grandioos zoals iedereen hier altijd mee­werkt. Met Jan Janssen die als SBB-coordinator voortreffelijk werk levert hebben we toch een prachtig veld hier aan de start kunnen brengen, nietwaar?"

De ruim zestig vertrekkers hebben de zesde Ronde van Kame­rik tot een bijzonder levendig schouwspel gemaakt. Ondanks het buiige weer waren zo'n tienduizend toeschouwers langs het overzichtelijke, maar bochtige parcours komen opdagen en hebben kunnen genieten van een strijd die alsmaar ontsnap­pingspogingen liet optekenen. Van een Wim de Waal, van vooral Michel Pollentier, van Kees Bal en Cees Priem samen, van premiejager bij uitstek Bas Hordijk die met Roy Schuiten (onvoorstelbaar gemakkelijk rijdend) en plaatselijk favoriet Gerard Vianen toch een leuk gaatje sloeg. Zo bleef het een hele tijd doorgaan; vooral toen Pollentier, Knetemann, Jos Schip­per (werkelijk een revelatie), Kelleners en Duyndam een nog grotere kloof uithakten en kort daarop Wimke Prinsen alleen nog verder boorde. In die fase begon Luis Ocana zich nog intensiever met al dat “gecentrifugeer" te bemoeien, liet ook Herman Vanspringel zich meer en meer opmerken en lag het voor de hand dat Gerard Vianen zijn plaatsgenoten reden tot juichen wilde geven. Hij daverde alleen weg, maa.=kte Kamerik nog sfeervoller en kreeg toen prompt Duyndam, Pollentier (een duivels coureurtje die Vlaming), Fedor den Hertog, Jos Schipper, Wim Kelleners, Jan van Katwijk en Louis Westrus bij zich. Opnieuw trok Ocana alles bijeen en gelijk plaatste Gerrie Knetemann de grote slag. Met Ben Janbroers en ... alweer Michel Pollentier. Harm Ottenbros kon nog maar net mee en ook Herman Vanspringel voelde er wel voor.

Haastig staken Vianen, Wim Prinsen (animator daartoe), Duyndam, Ocana, Kuiper, Hordijk en Fedor den Hertog (groots rijdend) de hoofden bij elkaar voor een “patrouille". De zeven kwamen er zowaar bij en... gelijk wipte Hennie Kuiper weg. Weer opende Gerrie Knetemann toen een formi­dabele jacht, kreeg Fedor den Hertog en Harm Ottenbros mee en dat bleek de definitieve ontsnapping. Want ofschoon in de achterop komende formatie nog diverse wijzigingen werden aangebracht, vooral Frans Verbeeck en Frans van Looy, maar ook Roger Rosiers en Sylvain Vasseur aan de beruchte pro­fessionele finale begonnen, het viertal voorop was en bleef buiten schot. In de eindsprint won Ottenbros afgetekend en gaf aan de streep te kennen: “Ik heb tegen Kuiper gezegd z'n handen vandaag maar thuis te houden. Ik voelde me zelf namelijk sterk genoeg. Net als in Kortenhoef overigens. . ."

Beroepsrenners: 1. Harm Ottenbros 115 km in 2.43.15, 2. Gerrie Knetemann, 3. Hennie Kuiper, 4. Fedor den Hertog, 5. op 30 sec. Frans van Looy (B.), 6. Piet van Katwiik, 7. Jan van Katwijk, 8. Ger Harings, 9. Syl­vain Vasseur (F.), 10. Roger Rosiers (B.). 11. Frans Verbeeck (B.), 12. Gerard Vianen, 13. Ben Janbroers, 14. Bas Hordijk, 15, Wim Prinsen, 16. Jos Schipper, 17. Leo Duyndam, 18. Herman Vanspringel (B.), 19. Luis Ocana (S.), 20. Michel Pollentier (B.). 21. op 50 sec. Jan Krekels, 22. Henk Prinsen, 23. op 1.10 min. Cees Priem, 24. op 1.25 min. Bennie Groen, 25. Albert Hulzebosch, 26. Kamiel van Linden, 27. Klaas Balk, 28. Cees Zoontiens, 29. Karlheinz Muddemann, 30. Janus van Tol, 31. Roy Schuiten, 32. Tino Tabak, 33. Cees Stam.

Amateurs: 1. J. Ribbers, 2. A. Nederlof, 3. A. Bakker, 4. R. Groen, 5. J. Vlastuin, 6. J. Sandbrink, 7. J. Nederlof, 8. J. Jager, 9. G. Schou­mans, 10. G. Nederlof.

 

KAMPEN.(1974.06.18)

Nieuwelingen: 1. Sjaak Pieters; 2. Jos Lammertink; 3. Simon Meijn;

 

KAMPEN.(1974.07.15)

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. W. Vlot, 3. G. Scheper, 4. L. Hulzebosch, 5. W. Holstege, 6. B. Bathoorn, 7. A. Veelers, 8. R. Groen, 9. M. Sprakel, 10. J. Koops.

 

KAMPEN.(1974.08.06)

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. J. Spijker, 3. L. Hulzeboseh, 4. J. Stuiver, 5. N. Hilbrink, 6. E. Koersen, 7. R. Groen, 8. W. v. Boven, 9. G. Schipper, 10. R. Bakker,

 

KAMPIOENSCHAP VAN DRENTHE.(1974.05.11)

Amateurs: 1. R. Groen, 2. H. Kuiper, 3. G. Schipper

Junioren: 1. T. v. d. Weijde, 2. J. Fidon, 3. F. Hoving

Nieuwelingen:1. A. Timmer, 2. A. Pieters, 3. J. Tapper

 

KAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND.(1974.05.11)

Amateurs: 1. J. de Boer, 2. G., Hoekstra, 3. P. Akkermans

Junioren: 1. W. Zutphen, 2. A. Riemersma, 3. Ds Dalstra

Nieuwelingen: 1. J. Talen, 2. J. Jongsma, 3. B. Hoekstra

 

KAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND.(1974.05.11)

Amateurs: 1. J. Ribbers, 2. R. Mulders, 3. J. Cornelissen

Junioren: 1. F. de Brouwer, 2. H. Rijks, 3. J. Grootboerle

Nieuwelingen: 1. A. de Jong, 2. J. Rijkhof, 3. H. de Brouwer

 

KAMPIOENSCHAP VAN GRONINGEN.(1974.05.11)

Amateurs: 1. E. Scheuneman, 2. B. Tuit, 3. J. Koops

Junioren: 1. J. Suurd, 2. A. Wekema, 3. U. Dijk

Nieuwelingen: 1. E. Keizer, 2. C. Robbe, 3. M. Vos

 

KAMPIOENSCHAP VAN HAARLEM

Ted Blom greep stadstitel van Haarlem

Op een winderig circuit van Zandvoort zijn renners van de wielerclubs Excelsior, De Bataaf, Kennemerland, De Bollen­streek en De Kampioen met elkaar aan de slag geweest in het officious stadskampioenschap wielrennen van Haarlem. Een „titel" die bij de amateurs terecht kwam bij Ted Blom. In de eindsprint van een vijf man sterke kopgroep bleef hij de Engelsman Steve Fleetwood, die lid is van Excelsior, Nico Vermeulen, Hans van Leeuwen en Dick Beusekamp de baas.

De vijf koplopers waren halverwege de race aan de leiding gekomen en bleven in hot verdere verloop buiten schot. Hot was voor hot eerst sinds eon aantal jaren dat er weer eens op het Zandvoort-circuit werd gefietst. Zowel de renners als supporters is de hernieuwde kennismaking goed bevallen.

Profs en amateurs: 1.. Th. Blom, Kampioen, de 84 km in 2.14.47; 2. S. Fleetwood, Excelsior; 3. N. Vermeulen, Bataaf; 4. H. van Leeuwen, Kampioen; 5. D. Beusekamp, Bataaf; 6. R. Smit, Excelsior; 7. J. Brink, Kampioen; 8. P. Neeskens, Kampioen; 9. T. Zuiker, Bataaf; 10. B. Brouwer, Kennemer­land.

Junioren: 1. G. Looijenstein, Bollenstreek, de 67 km in 1.49.12; 2. H. Kuiper, Kampioen; 3. G. Kuit, Bataaf; 4. P. v. d. Knoop, Kampioen.

Liefhebbers: 1. J. Timmer, Kennemerland, de 54 km in 1.32.13; 2. G. de Drijver, Kampioen; 3. D. Helmerhorst, Bataaf; 4. A. v. d. Burg, Bollenstreek; 5. A. van Leuffen, Kampioen.

Veteranen: 1. Chr. Duyker, Kennemerland, de 46 km in 1.23.12; 2. H. Buis, Kampioen; 3. N. Slingerland, Bollenstreek; 4. M. de Bruin, VW Amsterdam; 5. P. Rinkel, Bataaf; 6. P. Steen­voorden, Excelsior.

 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.(1974.05.12)

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. W. Wilms, 3. L. Didderen

Junioren: 1. A. Vissers, 2. J. Baadjou, 3. M. Jacobs

Nieuwelingen: 1. A. Wijnands, 2. P. Driessen, 3. N. Schmeitz

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.MILITAIREN.1974

Vliegbasis-korporaal Hennie Peels 'vloog' naar militaire wegtitel op Amersfoortse Vlasakkers

Favorieten Gerry van Gerwen en Gerrie Slot te laat op appel

Beroepskorporaal Hennie Peels heeft op “zijn" vliegbasis Eindhoven meermalen gezien wat snelheid is. Het is dus niet denkbeeldig, dat hij weleens zal hebben gedacht: “Had ik nu maar eens zo'n snel sprintje in de benen. Wat zou ik dan als wielrenner al niet hebben bereikt."

Hennie Peels, de man van de afdeling Bewapening en Electro, weet namelijk drommels goed hoe een wielrenner zich moet wapenen: harden tot en met en van geen opgeven willen weten.

Met deze instelling kwam de reeds dertigjarige Brabantse wie­leramateur vrijwel altijd aan het vertrek om het militaire weg­kampioenschap. Twee jaar terug zat hij met Henk Poppe en Aad van den Hoek in de eindsprint, werd toen derde. Nu deed Peels het beter. Hij klopte de op papier stellig rapper zijnde Jan Sandbrink, hield achtereenvolgens ook Henk Boom, Wim Geerdink, Rinze Akker en Ad Tak in bedwang ...

Dat was het slot van een wedstrijd welke vooraf werd gegaan door het betrachten van een minuut stilte ter nagedachtenis van de in Dronten zo triest verongelukte nieuweling Dries Roosloot.

„Toch nog een knappe troost na een vrijwel verloren wieler­seizoen. In de maand mei kon ik in het Belgische Boelhe de triomf grijpen. Daarna kwam ik in Valkenswaard lelijk ten val, brak m'n middenhandsbeentje en liep geruime tijd in het gips." Hennie Peels kon er niet over uit. Hij kreeg de laatste rood-wit-blauwe trui 1974 wat betreft de wegwedstrijden om de schouders. Werd bij het aantrekken geholpen door z'n bijna 70-jarige grootmoeder. Uiteraard officieel verrichtte luitenant­kolonel H. J. G. Elberts, hoofdsecretaris van de CIMS, deze daad. Eveneens aanwezig: generaal-majoor L. P. van Oppen, luitenant-kolonel der Mariniers H. P. Klaassen, majoor L. C. A. van der Wee (KL), majoor G. A. de Bie (Klu) en als organisatoren majoor W. A. J. Roosenburg, majoor M. C. P. Zweedijk, adjudant Chr. Delbressine en sergeant-majoor J. Amels.

Uiteraard ging de belangstelling ook uit naar het optreden van het Militair Team, in welke formatie Gerry van Gerwen (als de grootste) en Gerrie Slot de favorietenrol bekleedden. Beiden verschenen echter te laat op appel en daarvoor kon geen “generaal-pardon" worden aangevoerd. Al hadden ze dat misschien wel verwacht ...

Van Gerwen en Slot vertrokken toch nog. Met meer dan twee minuten achterstand, hadden natuurlijk geen enkele kans tot slagen, gingen roemloos in de slag ten onder en verdwenen geruisloos.

Er word inderdaad slag in die 132 kilometers (in 24 ronden te verhapstuk- ken) geleverd. Reeds in de aanvangsronde toen Martin Venix met Henk Boom het eerste ,spervuur" spreidden en sommigen in de groep vertwijfeld de schouders ophaalden.

Niettemin bracht deze wat vroege vlucht verwarming in de harten van de kijkers, die het in de kou en in de regen toch al niet zo prettig hadden.

Van het peloton werden hierdoor echter wel de eerste “rafels" afgeknipt. De hoofdmacht groeide weer aan tot 35 man, de twee vluchters werden ingerekend. Theo Venix, een broer van Martin, nam het daarna over, maar kwam evenmin ver, al­hoewel de jacht op hem wederom een ris lossers liet op­tekenen. Onder hen: Van Tilburg, Breukel, Van de Berg, Daniels, Van Hintum, Muilwijk, Wesseling, Luymes en vete­raan Albert van den Bosch.

Intussen was Toine Kraus heel erg netjes van de tweede naar de eerste groep gesprongen, reed sergeant Driessen van de weg (of wilde hij binnendoor?), stopte Jacques van Dijk en moest de Limburger Mathieu Nellen door pech van de fiets.

Het gebeurde allemaal in de periode dat Martin Venix en Jan Sandbrink samen het hazepad kozen en Fred Buitenhuis met een haperende derailleur naar de achterhoede verdween.

De voorsprong van de twee koplopers groeide uit tot ruim veertig seconden, reden voor Ad Tak en Wim 't Hoen om als eersten de aansluiting te volbrengen. Successievelijk kwam ook de rest weer bij en toen meende Ad Tak zijn kans te moeten grijpen. Ook voor hem was het evenwel vechten tegen de bierkaai, bijtijds kreeg hij dan ook assistentie van Sand­brink, Boom, Geerdink, Akker en ... Peels die het in de eind­sprint nu dan toch maar schitterend haalde.

Martin Venix, een van de grote animatoren, was toen reeds lang afgestapt. Hij had erg veel pijn in de rug, een gevolg van de trip welke hij met gangmaker Martin Huizinga naar Mal­lorca maakte. De wielerbanen van Campos en Tortosa zijn namelijk dermate slecht (hobbels en knobbels) dat het auto­testbanen lijken. En dan speciaal om schokbrekers te beproe­ven; in geen geval zijn het ovalen waarop gestayerd kan worden ...

BRON: JAN CORNELISSE

Amateurs: 1. H. Peels, Eindhoven 132 km in 3.20.10; 2. J. Sandbrink, Amersfoort; 3. H. Boom, Markelo; 4. W. Geerdink, Enschede; 5. R. Akker, Winsum; 6. A. Tak, Oud Gastel; 7. op 4.20 min. J. Spijker, Kampen; 8. G. Muil­wijk, Hardinxveld; 9. op 6.15 min. J. Vos, Rotterdam; 10. W. Hofstede, Wateringen; 11. W. 't Hoen, Monster; 12. C. Stou­tjesdijk, St. Maartensdijk; 13. F. de Kinkelder, Doetinchem; 14, ex aequo A. van den Bosch, Schalkhaar; M. Huyberts, Nun­speet; A. van Hintum, Oirschot; F. Buitenhuis, Apeldoorn; H. Pouw, Breukelen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.STUDENTEN.(1974.09.28)

Henk Botterhuis hernieuwde studententitel

Op het aankomstcircuit Lage Weide te Utrecht werd voor­afgaande aan de tijdrit Trophee Michelin-Peugeot, het na­tionaal studentenkampioenschap verreden en dat kwam evenals in 1971 en 1972 op naam van Henk Botterhuis, de sterke Jan van Erp-renner uit Sambeek.

Op dat parcours van 29,00 meter - verre van gemakke­lijk - namen de strijdlustige Wiel de Ruyter en Gijs Nederlof dra drie-kwart minuut. Dat duurde wel een kilo­meter of dertig, daarna echter konden acht renners, te weten Botterhuis, De Lange, Nieuwenhuis, Buckx, Schuur­huizen, Van Leent en De Vries aansluiten. Vooral De Ruyter, die dit seizoen heel opmerkelijk heeft gereden en zich in menig klassieker of criterium als de grote bezieler opwierp, wilde evenwel van geen rust waken. Hij beoogde een nieuwe splitsing en kreeg vervolgens Henk Botterhuis, Gijs Nederlof en Tinus de Lange bij zich. In de eindsprint bleek tenslotte Botterhuis de meeste kracht op te kunnen brengen.

Amateurs: 1. H. Botterhuis, Sambeek 80 km (42 ronden) in 2.0328; 2. T. de Lange, Marienberg; 3. G. Nederlof, Maarssen; 4. W. de Ruyter, Meerlo; 5, P. Nieuwenhuis, Nieuwehorne; 6. H. Buckx, Born; 7. W. Schuurhuizen, Rot­terdam; 8. H. van Leent, Goirle; 9. Th. de Vries, Diemen; 1!0. J. Butter, Alkmaar; 11. F. Lok, Utrecht; 12 A. Pieters, Stein; 13. Th. van de Bark, Helvoirt; 14. B. Driessen, Veghel; 115. W. Kroone, Gouda; 116. J. de Jager, Breda.

Er waren 31 deelnemers; de organisatie (individueel) was in handen van Ab Nederlof. Technische uitvoering: UW & TC De Volharding, Utrecht.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.WEG.(1974.06.22)

Zeeuw JAN RAAS 'tegelde' Ketting-renners

Hoogerheide - Het was Jan Raas z'n allerlaatste kans om alsnog tot de selectie voor Montreal door te dringen. Voor de sterke Zeeuw gold: alles of niets. Zelfs een tweede, een derde of volgende ereplaats bracht hem geenszins zekerheid. Hij moest en zou kampioen worden. Daarom ook trainde hij meer dan eens op het lastige en veel „lood" in de benen veroor­zakende parcours in en rond Hoogerheide. Op het bochtige traject wist hij precies waar de knelpunten zouden komen liggen. En de eindsprint, iets oplopend, was wel een kolfje naar zijn hand. Alhoewel men het natuurlijk nooit van te voren weet en de vorm van de dag toch zo verschrikkelijk belangrijk kan zijn. Bovendien: hoe zou het allemaal gaan en wie zouden de mannen zijn die zich als de grote tenoren gingen opwerpen?

Jan Raas maakte tot voorbije zaterdag weliswaar een degelijk seizoen, maar miste toch een echte “knaller" op zijn prestatie­ lijst. Ondanks zijn twee etappe-zeges in Olympia's Ronde van Nederland, zijn winst in het bergklassement van de Engelse Milkrace, zijn “verdrietige" reeks tweede plaatsen in de Ronde van Drenthe, de Drentse Dorpenomloop, de Omloop van de Braakman en de Grand Prix of Essex in Engeland. Neen, Jan Raas had toch zo graag een klassieker willen verschalken. Net zoals verleden jaar, toen hij de Ronde van Midden-Neder­land won.

Nu echter kon niemand hem intomen. Oh, oh, wat reed hij scherp, wat reageerde en attaqueerde hij attent. Hij zat op en bij iedere ontsnapping, durfde ondanks het verschrikkelijk hoge tempo toch ook meerdere keren zelf te gaan en liet alom de meest imposante indruk. Hij toonde in Hoogerheide, waar helaas erg weinig sfeer te proeven was, aan wel degelijk in het rijtje amateurtoppers thuis te horen.

ZELFBEWUST

Met zijn 21 jaren is Jan Raas een nog prille kampioen. Een man die eigenlijk te weinig kansen heeft gekregen en deze door al of niet aanwijsbare oorzaak ook niet tenvolle kon be­nutten. Vol goede moed was hij bij voorbeeld naar Engeland getogen. Pech en tegenslag maakten dat hij zich voor anderen (Jan Aling en later Roy Schuiten) moest inzetten. Daarom alleen al gunnen we het de stille, maar o zo lijke Janneman graag. Nimmer heeft iemand ooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Nu kreeg hij dan eindelijk loon naar werken.

In onze voorbeschouwing hadden we hem trouwens al getipt: vooral hij. Toch leek het er aanvankelijk niet zo best Voor Raas uit te zien, want na Engeland tobde Jan met een dikke knie. In de voorafgaande dagen heeft soigneur-masseur Marius Weststraete met warme compressen en veel strijk- en wrijf­werk precies op tijd dat enorm belangrijke gewricht in orde kunnen krijgen. Mentaal “zat" het bij Jan Raas helemaal. Tegen Jan van Stee, voorzitter van ZR & TC Theo Middel­kamp had hij het per telefoon al gezegd: „Ik en niemand anders word kampioen!" Het klonk uiteraard zeer zelfbewust, maar in de koers bewees Jan Raas overduidelijk dat hij niet te boud had gesproken.

VROEGE BESLISSING

De eerste prikken van onder andere Herman Snoeijink, Piet de Jong, Gerard Tabak, Ton van der Spiegel, Henk Smits en Adrie van Opdorp, vervolgens van Joop Ribbers, van Frits Pirard, Jacob Langen en Matti Maessen brachten nauwelijks beroering. Reeds toen echter herstelde voornamelijk Jan Raas steeds de orde en kort daarop zorgde hij met Jan Aling, Piet Franken, Frits Schur en Toontje van der Steen ook, dat Jan Huisjes, Jacob Langen, Matti Maessen, Theo Smit, Leon Strob­be en Adrie van Opdorp niet al te veel afstand konden nemen. Wederom volgde een hergroepering, zij het dat inmiddels al heel wat renners waren afgestapt en dat Aad van den Hoek zich eveneens ~daadwerkelijk met volgende ontwikkelingen wenste te bemoeien. Juist toen Adrie Deusing, Mathieu Dohman en Toontje van der Steen (alweer) ook door Raas en het pele­ton waren gecounterd en de harde jacht meerdere slachtoffers maakte (onder andere Co Hoogedoorn, Barend Huveneers, Nol de Kater, Joop Ribbers enzovoorts) kwam de grote beslissing. Aan de leiding verschenen namelijk: Ton ter Harmsel, Frits Schur, Henk Lubberding, Piet Kuys, Harrie van der Groezen, Herman Snoeijink, Jan Aling, Jan Raas (natuurlijk), Aad van den Hoek, Adrie van Opdorp, Ad Dekkers en Jan Lenferink. Ook wisten Jo de Boer, Adrie Deusing, Bert Scheuneman, Mathieu Dohmen, Cees van Dongen, Roelof Groen, Bert Broere en Cor Tuit nog haastje, repje aan te sluiten en dit gezelschap van twintig man, waaruit Piet Kuys vrij gauw loste,”treinde" steeds meer weg. Van 38 seconden kwam de winst op 44, ver­volgens op 53 sec., een volle minuut en tenslotte tot dik ... vijf minuten. Weliswaar moesten er vooraan nogal wat af, bleken Harrie van de Groezen, Adrie van Opdorp, Ad Dekkers en Henk Lubberding in eerste instantie en later zomaar ook nog Ton ter Harmsel niet langer bestand tegen de warmte en de afstand.

Bovendien: het parcours in Hoogerheide was beduidend lastiger dan menigeen wilde geloven. De betonweg straalde een onge­looflijke hitte terug, de kasseien braken duidelijk de cadans, het zachte asfalt zoog en gaf een wee gevoel in de benen, de straatstenen dokkerden. Achteraan stapte favoriet nummer een, Roy Schuiten (te onattent gereden), zomaar af, kneep Toine van den Bunder (criteria wint hij op een been ... bij her­haling) de remmen dicht en kon Theo Smit na pech op zijn veel te licht gestoken materiaal evenmin grote potten breken. Niettemin hebben Jacob Langen, Bert Pronk, Albert Scheffer en Henri Buckx nog een flinke jacht geopend, maar wat was er tegen de veertien goed samenwerkende kleppers vooraan in te brengen? ,

HELSE FINALE

Niets, maar dan ook helemaal niets. We zagen het reeds vele ronden van tevoren: Jan Raas zou vrijwel zeker kampioen wor­den. Wat reed de Zeeuw machtig en geconcentreerd. Hij rea­geerde op alles en iedereen. Hield het tempo schrikbarend hoog, gaf niemand ook maar enige kans. Cees van Dongen moest het ervaren; Dohmen, Deusing - enorm goed gereden - en Van den Hoek eveneens. Ook Jan Lenferink en Aad van den Hoek (nogmaals) voelden bij herhaling hoe Jan Raas een straf re­giem uitoefende. En ook Herman Snoeijink wilde liefst alles bijeenhouden. Tenslotte bezit ook hij snelle benen ... Het werd met recht een helse finale. Een eindstrijd waarin de snelheid meer dan eens tot tegen de zestig kilometer per uur opliep en waarin steeds weer Jan Raas als de grote man naar voren trad. Hij pakte Frits Schur terug, glipte mee met Mathieu Dohmen en Herman Snoeijink, plaatste zelf nog een vernietigende uit­haal om de concurrenten vooral maar duidelijk te maken dat hij voor „den duvel" nog niet bang was. Aling en Lenferink kregen tenslotte evenmin een kans en toen Cees van Dongen alsnog dacht de slag binnen te halen in de allerlaatste kilo­meter en daarmede de daverende eindgalop inzette, ontbond Jan Raas voor de zoveelste keer alle duivels. Hij werd er glorieus kampioen mee ...

Hoe prettig was dit kampioenschap. Hoe eerlijk en oprecht reed ieder z'n eigen kans. Voorin zaten toch maar liefst vijf Ketting-Shimano-renners, te weten: Frits Schur, Jan Aling, Herman Snoeijink, Aad van den Hoek en Jan Lenferink ...BRON: JAN BALDER

Amateurs: 1. J. Raas, Heinkenszand 201 km in 4.56.19; 2. M. Dohmen, Born; 3. C. van Dongen, Oud Gastel; 4. H. Snoeijink, Denekamp; 5. J. Aling, Bladel; 6. J. de Boer, Westergeest; 7. B. Scheuneman, Veendam; 8. R. Groen, Giethoorn; 9. A. van den Hoek, Dirksland; 10. F. Schur, Didam; 11. R. Deusing, Halsteren; 12. B. Broere, Oudenbosch; 13. J. Lenfe­rink, Geesteren; 14. C. Kuit, Valkenswaard; 15. A Scheffer, Zelhem op 5.42 min.; 16. J. Langen, Kerkrade op 5.51 min.; 17. G. St. Nico­laas, 's-Gravendeel 5.56 min.; 18. W. de Wilde, Goes; 19. B. Pronk, Scheveningen; 20. A. Tak, Oud Gastel; 21. L. Strobbe, Hontenisse; 22. H. Botterhuis, Sambeek; 23. F. Thijs, Oploo; 24. H. Buckx, Born; 25. J. Spijkerboer, Best op 7.30 min.; 26. A. van der Steen, Etten­Leur op 7.39 min.; 27. J. Cooremans, Breda op 7.52 min.; 28. A. Ver­sluys, Ameide op 8.01 min.; 29. T. Huyzen, Kloetinge; 30. H. Smits, Baarlo; 31. A. van Overveld, Zegge; 32. P. van Leeuwen, Zoeterwoude; 33. H. Koot, Eindhoven op 8.11 min.; 34. F. Beckers, Eindhoven op 10.56 min.; 35. B. van der Stelt, Silvolde; 36. W. Pater, Barneveld; 37. M. Verboom, Ellewoutsdijk; 38. C. St. Nicolaas, 's-Gravendeel; 39. A. Gevers. Schijndel; 40. T. de Lange, Marienberg; 41. F. van Kat­wijk, Oploo.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.WEG.(1974.06.23)

Welk duivels spel hees Cees Priem in het rood-wit-blauw ?

Hoogerheide - ,Wielersport"-foto­graaf Bob Friedlander zei het ons reeds voor de aankomst ... KNWU-Sport­commissielid Adriaan de Schipper spuw­de zijn gal en was uit nijd uit de volgers­wagen gestapt ... Zijn collega Bas Goud zei het onomwonden tegen Frisol-direc­teur Nico de Vries en ploegleider Piet Liebregts ... Gerard Vianen raakte bij het interview achteraf verstrengeld in z'n eigen uitlatingen ... Cees Priem lachte net als een boer die kiespijn had ... Herman Krott en ook wegcoach Joop Middelink noemden het een schandaal en een misselijke vertoning ...

Kampioen van Nederland bij de beroeps­renners 1974. Voila: Cees Priem, de man uit Goes, staat op de lijst en zijn sponsor Frisol heeft “koste wat het kost" een publicitair grote uitslag. Het spel is ge­speeld en iedereen die de wielersport een werkelijk goed hart toedraagt zal de spe­lers beslist dankbaar zijn ... Voor ons echter hadden we gehoopt dat Nidie den Hertog (ook een Frisol-renner) het zou worden. Hij heeft vanaf de eerste kilo­meters in de slag gezeten en werd als „knecht" niet direct betrokken bij . . . .?

Laat iedereen het zelf maar invullen. Na hetgeen de dagbladen er gelukkig over hebben gebracht, behoeven wij niet te doen alsof onze neus bloedt. Het wordt dringend tijd dat de KNWU hard ingrijpt en desnoods alle ploegleiderswagens uit een kampioenschap bant. Met een neu­trale materiaalwagen en een absoluut verbod om in de laatste dertig of veertig

kilometer nog met de renners te “pokke­len" zou enorm veel ellende kunnen wor­den voorkomen.

Want beschouwt men de profkoers om het nationaal wegkampioenschap in Hoo­gerheide achteraf, dan treden dingen naar voren die op z'n zachtst uitgedrukt, hoogst bevreemdend zijn. Allereerst: welk praatje hield Frisol-ploegleider Piet Liebregts met Gan-Mercier-renner Ge­rard Vianen? Waarom vervolgens legde Cees Priem zo broederlijk zijn arm rond de schouders van Vianen tijdens de koers? Waarom werd de kramp van Cees Priem eerst gemeld nadat de Frisol­ploegleiderswagen bij herhaling tot de orde was geroepen?

VRAAGTEKENS

Op al deze vraagtekens zal wel nooit een juist en eerlijk antwoord komen. Even­min echter begrijpen we de rol van Gerard Vianen die bij ons altijd als een toffe vent is overgekomen. Na afloop vertelde hij : „Tja, een kampioens- trui had mij persoonlijk zo'n 25 tot 30 mille op­gebracht. Toen Priem kramp had, kon en durfde ik niet te demarreren, omdat Nidie den Hertog dan toch achter me aan gekomen zou zijn. . ." En even later: Misschien had ik bet toch wel moeten doen, want eigenlijk zat Den Hertog niet zo fris meer ... Maar ja, professioneel koersen is natuurlijk wel iets anders, he. Precies weer wat voor mij: falen op het juiste ogenblik ... Trouwens: welke ga­rantie had ik, dat wanneer Kees Bal er met de anderen of alleen bij gekomen was, ook kampioen was geworden. . ."

Direct na afloop priemde Vianen ons toe: ,,Tja Jan, jij met je pupil. Die Kees Bal denkt zeker dat ik gek ben. Maar ook ik wil zeker m'n eigen kans gaan. In de Tour de 1'Aude heeft hij me uit de leiders­trui getild. . ."

Kees Bal, die wij gewoon een aardige, eer­lijke vent vinden, geeft evenwel een veel aannemelijker verklaring: “Kijk, wij hebben ons met z'n vieren bij Hennie Kuiper thuis in Ossendrecht verkleed. Daar maakten wij op voorspraak van... Gerard Vianen de volgende afspraak: wie van ons (Gerard Vianen, Gerrie Knetemann, Hennie Kuiper of ik) kampioen zou worden, verplichtte zich aan de anderen een bedrag van 1500 gulden per man uit te betalen. Uiteraard alleen in­dien de anderen dan ook werk daartoe zou­den verzetten. Ook kwamen we overeen dat er bij een eventuele ontsnapping van een van ons in het bijzijn van de Frisol- of de Raleigh-renners niet meer op kop zou wor­den gereden zodra een kloof van een minuut was bereikt. Toen Gerard met Cees Priem en Nidie den Hertog al meer had, heb ik Herman Krott - trad op als onze ploeglei­der - gevraagd naar voren te gaan om Gerard te zeggen dat hij niet meer mocht rijden. Dat is hem door Herman zelfs twee keer gezegd, de derde maal echter bleek Vianen al tot een akkoord met Piet Lie­bregts te zijn gekomen, want ineens reed hij weer volop en werd het gat groter. Hij zal ten opzichte van mij, Kuiper en Knetemann dan ook over de brug moeten komen ... Het is gewoon een schande dat de man die ons eerstens nog zegt dat Frisol of Raleigh wel­licht met 'grof geld' zou gaan zwaaien, warempel zelf de afspraak schendt. En het dan met Piet Liebregts, Cees Priem en Frisol-directeur Nico de Vries ook nog zo opzichtelijk doet dat de professionele wieler­sport er een verschrikkelijke opdonder door heeft gekregen. Onbegrijpelijk ... Komen we er bij, nu ... ik reed in Hoogerheide bijzon­der gemakkelijk. Je hebt gelijk het onver­bloemd op te schrijven, want dit is geen manier van doen. Tenslotte stonden wij toch al zwak tegenover die vele Frisolmannen. Daarom ook moesten wij wel een 'deal' slui­ten, op een manier echter die door iedereen te accepteren valt."

KOUDE DOUCHE

Het was na afloop van dat professionele wegkampioenschap net of we een koude douche over ons heen kregen. Enthousiast waren we op Vianen, op Priem en Liebregts toegelopen. Onwetend van het feit wat zich aan de “achterkant" van het parcours alle­maal had afgespeeld ... althans niet op de hoogte waren van hetgeen daar de beroeps­wielersport weer zo in de uiterst negatieve rol van ongeloofwaardigheid had gestort. Waar blijven onze regels van het voorjaar toen we alles toch zo klaar en helder zagen. Met grootse overwinningen in 't buitenland, met prachtige koersen op eigen bodem. Waar blijven we met onze optimistische uitlatingen, met ons soms bewust stimulerend geschrijf ? ...

Gelukkig dat er in, het professionele wielerkorps nog jongens

Ook zij hebben gezien hoe Frisol heel duidelijk de koers aan banden legde. Hoe precies zoals dat al jaren en jaren achtereen door de ploeg met de meeste mankracht wordt “geritseld", ook deze titelstrijd tot een kramp- achtige commerciele toestand werd verwrongen. Om het woord ,schertsvertoning" maar niet te gebruiken.

MOOIE KOERS TOTDAT ...

Het was allemaal zo mooi begonnen. Zelfs met een van ploeg­leider Liebregts taktisch goed gezien vooruitsturen van Janus van Tol en Nidie den Hertog in gezelschap van Nico Been, Tino Tabak en Theo van der Loo. Ook bij de volgende ontsnap­ping ontbraken geen Frisolmannen. Van Tol, De Vlam, Nidie den Hertog (formidabel zoals hij reed) wipten mee met Gerrie Knetemann (Gan-Mercier), Ben Janbroers (Diprotection), Theo van der Loo en Mathieu Pustjens (Tim-Oil) en Bas Hor­dijk (Ti-Raleigh). Daarna echter bracht de schijnbaar onver­moeibare Nidie -den Hertog de eerst definitieve schakel aan. Met Wim Kelleners reed hij weg, kreeg Wim de Waal en Wil de Vlam bij zich en goed samenwerkend kwam dit viertal zelfs tot twee minuten. Een heel scherpe jacht van vooral Kees Bal en Rene Pijnen (eindelijk zagen we de Woensdrechter eens groots op dreef), Jos Schipper, Gerard Vianen, Gerrie Knete­mann, Cees Priem, Fedor den Hertog, Harm Ottenbros, Albert Hulzebosch, Piet van Katwijk alsmede van het toch al wat versnipperde peloton bracht evenwel een nieuwe hergroepe­ring. En toen ging die dekselse Nidie den Hertog zowaar nogmaals en... alleen. Onder druk van Kelleners, Schipper, Via­nen, Vrancken, Stam en De Waal schoven toen ook Hulze­bosch, Ottenbros, Priem en De Vlam weer aan, terwijl Klaas Balk, Gerrie Knetemann (later door pech hopeloos achteruit geslagen en zelfs gedoemd om op te geven), Kees Bal, Jan van Katwijk, Rene Pijnen en Gerben Karstens zich ook al bewaakt wisten door ... de Frisol-renners Henk Prinsen, Fedor den Hertog, Gerard Kamper, Cees van der Meijden, Henk Poppe en Louis Westrus. In die fase zette zich een ver­dere splitsing van bet peloton voort en vormden Richard Bu­kacki (Raleigh), Ben Koken (Tim-Oil), Wimke Prinsen en Piet van Katwijk (beiden Frisol) een volgend groepje terwijl ook Hennie Kuiper (reed later twee keer lek en kwam schitte­rend terug maar ging tenslotte toch op de knieen), Janus van Tol, Bas Hordijk en Ben Janbroers de handen ineensloegen. Er volgden weer diverse wijzigingen: voorop het drietal Nidie den Hertog, Cees Priem en Gerard Vianen. Dat heeft zich niet meer laten verschalken, heeft vooral door het enorm sterk rijden van Vianen de koers volledig in handen genomen. Ook was het diezelfde Vianen, die na het onderonsje met Piet Liebregts, de kloof van 48 seconden weer extra breed uithakte. Met een voorzichtig gezegd: flink aangeslagen Cees Priem aan het wiel, met een begrijpelijk toch ook wat „leeggekoerste" Nidie den Hertog. Gerard Vianen was duidelijk de sterkste, had op een been kunnen winnen. Zo kwam het bij iedereen over, nog meer bij de mensen die hem van dichtbij aan het werk zagen op plaatsen waar nagenoeg niemand stond ...

Enfin, voorzitter Jan van Stee (ZR & TC Theo Middelkamp ) heeft komende winter wat te huldigen: Keetie van Oosten­Hage, Jan Raas en ... Cees Priem. In het land waar het leken nog goed is ... of was. . ?

BRON: JAN BALDER

Beroepsrenners: 1. C. Priem, Goes 233,2 km in 5.49.32; 2. G. Vianen, Kockengen oh 18 sec.; 3. N. den Hertog, Ermelo; 4. F. den Hertog, Dordrecht op 1.32 min.; 5. H. Ottenbros, Hoogerheide op 1.40 min.; 6. P. van Kat­wijk, Mill; 7. R. Pijnen, Hoogerheide; 8. K. Bal, Kwadendamme; 9. A. Hulzebosch, Nijeveen; 10. J. van Katwijk, Turnhout op 7.37. min.; 11. J. Schipper, Baarn; 12. H. Kuiper, Ossendrecht; 13. H. Prinsen, Hank op 7.49 min.; 14. W. Kelleners, Limbricht op 12.57 min.; 15. C. van der Meijden, Puttershoek op 13.58 min.; 16. J. Vrancken, Rooste­ren; 17. G. Kamper, St, Pancras; 18: C. Stam, Koog aan de Zaan; 19. H. Beurskens, Belfeld op 14.28 see.; 20. K. Balk, Nieuw-Vennep op 15.09 sec.; 21. R. Bukacki, St. Gilles Waas op 1 ronde; 22. B. Koken, Grevenbicht; 23. D. Holst, Brugge; 24. J. Brinkman, Rotterdam; 25. A. Jongkind, Aalsmeer; 26. W. van de Berg, Wateringen.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-BRABANT.(1974.05.11)

Amateurs: 1. G. van Gerwen, 2. H. Sengers, 3. P. Maas

Junioren: 1. P. Valentijn, 2. A. Verhuysen, 3. P. Tijssen

Nieuwelingen: 1. C. Kokke, 2. G. Oosterbosch, 3. P. Verheijen

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND.(1974.05.11)

Amateurs: 1. R. Schuiten, 2. N. Alles, 3. P. Nieuwenhuis

Junioren: 1. R. Borst, 2. M. Visser, 3. R. Fridsma

Nieuwelingen: 1. S. MeIJn, 2. R. Bessems, 3. S. Smit

 

KAMPIOENSCHAP VAN OVERIJSSEL.(1974.05.11)

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. J. Huisjes, 3. F. Niemeber

Junioren: 1. J. Olde Meule, 2. J. Brummelaar, 3. J. Huis in 't Veld

Nieuwelingen: 1. R. TIJhuis, 2. J. Lammertink, 3. H. Boom

 

KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT.(1974.05.11)

Amateurs: 1. W. Kotterer, 2. W. Pater, 3. G. Nederlof

Junioren: 1. Th. de Rooij, 2. C. Berkhof, 3. R. Oskam

Nieuwelingen: 1. P. Philips, 2. J. Broers, 3. S. Spierenburg

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND.(1974.05.12)

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. J. Raas, 3. W. de Wilde

Junioren: 1. W. Jeremiasse, 2. F. Verstraeten, 3. O. Pivacet

Nieuwelingen: 1. L. Wolf, 2. M. Haers, 3. L. Kouljzer

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZUID-HOLLAND.(1974.05.11)

Amateurs: 1. H. Pronk, 2. A. Versluis, 3. J. Klomp

Junioren: 1. N. Havik, 2. D. Langeveld, 3. J. Vooys

Nieuwelingen: 1. M. Huizinga, 2. E. Gezel, 3. A. de Jong

 

KAPELLE.(1974.05.18)

Amateurs: 1. J. Raas, 2. T. v. d. Bunder, 3. R. Schuiten, 4. A. Tak, 5. P. Maces, 6. H. Lunenburg, 7. J. Cooremans, 8. W. Westdorp, 9. T. Kraus, 10. R. Adriaans.

 

KERKDRIEl.(1974.04.15)

Amateurs: 1. A. Houwelingen, 2. A. Bongers, 3. G. Fens, 4. F. v. Katwijk, 6. G. Mohlmann, 7. H. Botterhuis, 8. J. Aling, 9. H. Mutsaars, 10. G. v. Gerwen.

Junioren: 1. E. Geserick, 2. G. Looyenstein, 3. Th. Gevers, 4. P. Noy, 5. G. Bierings, 6. F. Verlinden, 7. J. v. Vlijmen, 8. R. Borst.

Nieuwelingen: 1. S. Pieters, 2. M. Taverne, 3. S. Polak, 4. M. v. d. Broek, 5. F. Breeman, 6. F. Schootman.

 

KERKRADE.GROENE LONG.(1974.04.15)

Amateurs: 1. F. Pirard, 2. H. Smits, 3. J. v. Pol, 4, F. Sluper, 5. J. Langen, 6. J. Maas, 7. F. de Bree, 8. J. Langen, 9. J. Roemerman, 10. H. Crijns.

Junioren: 1. J. Baadjou, 2. H. Jacobs, 3. H. Vriens, 4. W. Maessen, 5. Th. Meisters, 6. E. Visschers, 7. H. Geerkens, 8. F. Pierrk.

Nieuwelingen: 1. P. Driessen, 2. J. Janssen, 3. J. Meijers, 4. A. Bon­gers, 5. W. Jennen, 6. J. Solenter.

 

KERSENRONDE.(1974.06.15)

Ook in afmattende Kersenronde ging Roy Schuiten zijn eigen weg

Nijdige demarrage gaf klassieker bijzonder niveau

We hebben het al zo vaak geschre­ven: zij die de klas bezitten, behoe­ven slechts te kiezen. Kunnen dat in vrijwel alle richtingen. Roy Schuiten, in slechts korte tijd uitgegroeid tot een internationale topper, heeft het allemaal. En ook helemaal. Wat hij vroeger aan krachten domweg achteraan verspilde, wendt de sterke Zandvoorter nu in de spits aan. Dat hebben we hem menig­maal gezegd. Ook durfden we hem toen gewoon de stomste renner in het peloton te noemen. Nu moeten we (gelukkig) schrijven dat hij de klasrijkste is. De man die alles kan, de man ook die alles wil. Eveneens de man is die alles be­geert. Daarmede de juiste en enig goede instelling bezit om werkelijk een groot wielrenner te worden. Evenwel: hoe gaat hij terecht komen?  Hoe wordt Roy Schuiten, als hij na de wereldkampioen­schappen of begin volgend jaar overstapt naar de beroepsrenners, opgevangen, be­geleid, gepousseerdg Want... al hangt het natuurlijk voor het allergrootste deel van Schuiten zelf af of hij inderdaad car­riere wil maken - en daarvoor zal hij een enorm doorzettingsvermogen moeten opbrengen - zonder goede coaching zal ook hij nauwelijks kans hebben zich vol­ledig te ontplooien.

De formidabele successenreeks wel­ke Roy Schuiten dit seizoen aaneen­rijgt (en wie weet wat er nog allemaal volgt) straalt ook voor een zeer voor­naam deel of op het werk van baancoach Frans Mahn. Hij heeft Schuiten terug in de wielersport gebracht op een moment dat deze reeds aan het spullen verkopen was en gekozen had om de zaak van z'n overleden vader voort te zetten. Frans Mahn heeft er uren met Roy en z'n moe­der over gepraat. Heeft zelfs aangebo­den om in de winter desnoods te assis­teren met bestellingen wegbrengen. Als hij Roy maar een paar uur per dag mocht en kon trainen. Het is allemaal gelukt. Met talloze trainingsritten door de Haarlemmer- meerpolder, met vele ge­sprekken, met het bewust en goed plan­nen van het seizoen. Met ook een sport verschaffen van bepaalde opdrachten welke volgens Mahn precies in het pro­gramma pasten.

Roy Schuiten onderging een soort meta­morfose. De man met de “vrouwenheu­pen" werd slanker, ging bewuster voor zijn sport leven en groeide naar een sta­tus die thans zeer overtuigd is. Veel overtuigender bij voorbeeld dan zijn na­tionale achtervolgingstitels, zijn deel­name in deze discipline aan wereldkam­pioenschappen of Olympische Spelen, zijn puike triomfen in de Michelin-Tro­fee Peugeot-tijdritten.

Met het naderende regenboogtoer­nooi in Montreal voor ogen, heeft Schuiten dan ook meerdere pijlen op zijn boog. Hij zal er zowel in de individuele als de ploegachtervolging op de baan rij­den en eveneens de persoonlijke wegwed­strijd. Voor de ploegentijdrit (100 kilo­meter) heeft hij wijselijk bedankt. Den­kend aan zijn koersdrift van heden en ook afwegend welk een briljante carriere mogelijk voor hem is weggelegd, zouden wij Schuiten liefst alleen in de wegkoers zien. Volgens Frans Mahn kan hij het echter gemakkelijk aan. Er zit namelijk nogal wat tijd tussen een en ander. In samenspraak met de KNWU-Sportcom­missie wordt hierover trouwens een de­zer dagen een definitieve beslissing ge­nomen.

In deze 19e Kersenronde heeft Schuiten duidelijk gedemonstreerd hoeveel werke­lijk vermogen hij allemaal kan opbren­gen. Welk een onvoorstelbaar tempo hij uit z'n machtige benen kan persen. Bo­vendien: hoe hard hij ook in een aan­komst kan spurten. Aad van den Hoek, de sierlijke pedaalridder uit Dirksland, heeft het maar al te duidelijk ondervon­den. Hij behoefde op geen enkel “dou­ceurtje" te rekenen.

Na afloop zei Van den Hoek dan ook: ,Ik ben nu voor de zoveelste keer tweede geworden. Enfin, Raymond Poulidor is er rijk mee geworden. Maar toch ... wat had ik graag hier gewon­nen. Hier in Mierlo reed immers alles? Roy en ik hebben in de finale met elkaar gepraat. We zouden er om spurten. Ge­woon recht-toe-recht-aan. Ik verloor, maar vertel mij wie hem momenteel kan kloppen. 't Wordt tijd dat ik bij de ama­teurs opkras."

Schuiten bevestigde een en ander: “Als je de top in de wielersport begeert, moet je niets weggeven. Winnen wat er te winnen valt. Frans Mahn houdt me dat steeds voor. De carrieres van Peter Post en Eddy Merckx zijn er toch ook op ge­baseerd? Ik geloof dat het 't enige juiste is. Overigens: weet je hoe en waarom ik demarreerde? Ik miste bij de ravitaille­ring m'n bidon water. Daar had ik me graag mee afgespoeld, niet om te drin­ken. Ik kreeg zo verschrikkelijk de pest in dat ik dacht: nu, dan zullen ook de anderen lijden. Ze moesten er meteen aan. Toch een lastige koers hier. Ook misschien wat onverantwoord met zo­veel vertrekkers."

Er zijn inderdaad wat valpartijtjes geweest. Geen ernstige gelukkig. Bovendien stapten velen reeds na de eer­ste omloop af. Daardoor kreeg deze op­nieuw voortreffelijk georganiseerde Ker­senronde - het levenswerk van wijlen Willem Steenbakkers voor wie bij de start een minuut stilte in acht werd ge­nomen - een min of meer glad en strak verloop. Gecompleteerd met een vroege uitlooppoging die na een reeks spelde­prikken warempel tot een succesvolle on­derneming uitgroeide. Vooral toen Roy Schuiten en Aad van den Hoek na een eminente jacht kwamen aansluiten en ook de sterke Henk Botterhuis met zijn ploegmakker Henk Lubberding (weder­om schitterend gereden) en Henri Buckx mede op de eerste rij kwamen. Reeds voorop zaten toen Herman Snoeijink (ook een kracht van importantie en ko­mende zaterdag in Hoogerheide zeker een van de grote favorieten), Henk Ha­mers (prettige verrassing), Jan Ubachs (eindelijk), Jo van Pol (spijtig door een lekke band weggevallen), Ben van Zand­voort, Cor Tuit en Geert Oosterbosch (een drietal sterke regionale “kleppers") alsmede de steeds meer op de voorgrond tredende Ton ter Harmsel en de wat be­treft het grote werk veel te veel in de schaduw blijvende Bert Broere.

De rest, de vele kopstukken in het pelo­ton, heeft hen eerst aan de streep terug gezien.

Het was per traditie in Mierlo ook weer zo ver, zo warm en zo vermoeiend ...

KOERSVERLOOP

Eerste omloop (51,4 km) : Ruim 150 renners aan het vertrek voor 19e Kersenronde van Mierlo. Albert Scheffer en Rinie van Lieshout plooien de eerste “rimpel"; Andre Gevers rijdt lek doch komt snel terug, Gerard Tabak springt ook even naar voren. Evenals Juul Bruessing en Peter Kessels, vervolgens Aad van den Hoek en Sjef de Jong alsmede Wim Rooijakkers. Het speldeprikken blijft doorgaan, Jo van de Rijdt, Frits Schur, Ton ter Harmsel en Piet Franken houden zich er ook mee bezig. Intussen is Jo de Boer na pech bezig aan een helse achtervolging (vanaf de start werd in een enorm tempo ge­reden), heeft Albert Scheffer na een lek bandje weer kunnen aan­sluiten en is ook Wim van Bakel opnieuw in de groep terug.

Vooraan weten Wim de Louw, Sjaak Schuitemaker, Cor Spapens, Henk Mutsaarts met Ton ter Harmsel en Piet Franken 20 seconden te nemen. Er volgt evenwel een nagenoeg volledige hergroepering. In het vermoeiend lome weer stappen vele renners na de eerste om­loop af, na pech komen zowaar toch wat achterblijvers terug.

Tweede omloop (102,8 km) : Demarrage van Herman Snoeijink, Henk Hamers, Jan Ubachs, Jo van Pol, Ben van Zandvoort, Ton ter Harm­sel, Bert Broere, Cor Tuit en Geert Oosterbosch. Kort daarop rijdt ook het tweetal Roy Schuiten-Aad van den Hoek in een strakke pace naar voren en volgen Henk Lubberding, Henk Botterhuis en Henri Buckx eveneens dit voorbeeld. Binnen een ommezien hebben deze veertien renners twintig seconden. Achteraan formeren Frits Pirard, Johan van de Meer en Wil van Helvoirt even een jachtgroepje, maar de koplopers drijven de voorsprong van 27 naar 33, naar 45, naar 58, naar 1.30 min. en zelfs tot 1.46 min. op.

Sterk, heel sterk begint Jan Aling aan de achtervolging. Prompt sluit Gaby Minneboo bij hem aan en ook weten Frits Pirard en Jimmy Kruunenberg nog mee te gaan. Een en ander sorteert evenwel geen enkel effect meer. De koplopers hebben reeds ruim twee minuten voorsprong. Jo van Pol start na een lekke band af.

Derde omloop (154,2 km) : In verband met het bloedhete weer is er in deze omloop verzorging toegestaan. Roy Schuiten mist z'n kruik water en is daarover zo kwaad, dat hij gelijk demarreert. Met uiterste inzet weten ook Aad van den Hoek, Henk Botterhuis en Henk Hamers aan te “slaan". Binnen de kortst mogelijke tijd heeft dit viertal een volle minuut voorsprong. Op drie minuten achterstand hebben veertien renners, te weten Fred van Lachterop, Frits Pirard, Sjaak Schuite­maker, Gerard Tabak, Henk van Kilsdonk, Cor Schuurman, Gerry van Gerwen, Piet van der Kruijs, Gaby Minneboo, Juul Bruessing, Henk Smits, Peer Maas, Gerrie St. Nicolaas en “Broer" Geldens een stevige „patrouille" weten te formeren. Daar weten Dick Groen, Bas van Lamoen, Theo Smit, Mick Bennett, Andre Gevers, Harrie van den Berg en Jac Spijkerboer nog bij aan te sluiten. Een nog verder doorge­dreven poging van Schuurman en St. Nicolaas zet echter evenmin zoden aan de dijk. Men is in het “achterland" duidelijk gezien".

Vierde omloop (182,3 km) : Even loopt de voorsprong van de vier kop­lopers, bij wie bet meeste werk door Schuiten en Van den Hoek wordt gedaan, terug. Zelfs tot minder dan een minuut. Als men daarover een boadschap krijgt, wordt er weer even flink aan getrokken. Bij het ingaan van de finale, de laatste kilometers, gooien zowel Schuiten als Van den Hoek de twee anderen los. Samen komt het Ketting­-Shimano-tweetal toch nog 28 seconden vooruit. Schuiten wint na een sterke eindsprint.

BRON: JAN BALDER

Amateurs: 1. R. Schuiten, Zandvoort, 182,3 km in 4.14.43; 2. A. van den Hoek, Dirksland; 3. H. Botterhuis, Sambeek, 4.15.11; 4. H. Ha­mers, Munstergeleen; 5. H. Snoeijink, Denekamp, 4.17.00; 6. B. Broere,

Oudenbosch; 7. T. ter Harmsel, Lage Zwaluwe; 8. G. Oosterbosch, Eindhoven; 9. J. Ubachs, Amstenrade; 10. C. Tuit, Valkenswaard; 11. B. van Zandvoort, Weert; 12. H. Buckx, Born; 13. H. Lubberding, Voorst; 14. T. Smit, Halfweg, 4.17.48; 15. H. Smits, Baarlo; 16. P. Maas, Zevenbergen; 17. D. Groen, St. Pancras; 18. F. Beckers, Eind­hoven; 19. H. Geldens, Valkenswaard; 20. F. Pirard, Breda; 21. B. van Lamoen, Haarsteeg; 22. G. St. Nicolaas, 's-Gravendeel; 23. A. Gevers, Schijndel; 24. H. van Kilsdonk, Mierlo-Hout; 25. F. van Lach­terop, Amsterdam; 26. J. Spijkerboer, Best, 4.18.45; 27. G. Tabak, Veldhoven; 28. A. van der Steen, Etten, 4.18.52; 29. J. Bruessing, Amstelveen, 4.19.10; 30. G. van Gerwen, Olland; 31. J. Schuitemaker, Andijk; 32. C. Schuurman, Breukelen; 33. P. van der Kruijs, Helmond; 34. M. Bennett, Engeland; 35. G. van 't Geloof, Lage Zwaluwe; 36. W. Schuurhuizen, Rotterdam; 37. J. Maas, Eijsden; 38. M. van den Heuvel, Geffen; 39. A. Dekkers, Udenhout; 40. C. Filippini, Mierlo­-Hout; 41. N. Hendriks, Heemskerk; 42. J. Overweg, Amsterdam; 43. P. Nieuwenhuis, Amsterdam; 44. J. van de Meer, Geleen.

Ploegenklassement: 1. Ketting-Shimano 12.46.26; 2. Tegelhandel Jan van Erp 12.49.59; 3. Eikemans Nobra - T & WC De Kempen 12.51.48.

 

KLAZIENAVEEN.(1974.10.18)

Amateurs: 1. J. Bakker, 2. N. Hilberink, 3. J. Olde Meule, 4. J. Viet, 5. G. Tabak, 6. L. Hulzebosch, 7. F. Hoogerheide, 8. J. Huisjes, 9. C. Tuit, 10. H. Benjamins.

 

KLEINE KAMPIOENSCHAPPEN

Truien voor:

Paul Driessen (nieuweling)

                                  Wim van Dok (veteraan)

                                                                  Martin Havik (junior)

Bewees Wielercomite Mill, waarin de gebroeders De Vet zo'n dominerende rol vervullen, in 1972 met de aankomst en ver­trek van een etappe in Olympia's Ronde van Nederland reeds dat men er heel wat van kan, vorig jaar hebben de nationale wegkampioenschappen - toen voor adspiranten, nieuwe­lingen en veteranen - wel heel sterk de aandacht op deze Oost-Brabantse plaats gevestigd. Zo sterk dat voorbije zondag opnieuw velen naar de prachtige gemeente Mill en St. Hubert trokken om daar de nationale titelstrijd van respectievelijk nieuwelingen, veteranen en junioren gade te slaan. Op het beslist niet te onderschatten parcours - algemene opinie van de renners: knap lastig - zijn grootse kampioenen naar voren getreden, te weten Paul Driessen (nieuweling), Wim van Dok (veteranen) en Martin Havik (junior). Zij hebben hun trui geenszins cadeau gekregen, hebben er zelfs ver­schrikkelijk hard voor moeten knokken en dat alles propa­geerde de pare wielersport in zeer positieve zin.

Met hoeveel genoegen heeft bij voorbeeld de uitermate sym­pathieke burgemeester M. G. M. van Berckel - met vrouw en kinderen de gehele dag present - het gebeuren gade geslagen. En hoe glunderde ook KNWU-voorzitter mr. J. P. A. van Ballegoijen de Jong alsmede de voltallige Sportcommissie, voorts wegcoach Joop Middelink en vele, vele anderen omdat het allemaal toch zo onvoorstelbaar mooi en zelfs indrukwek­kend was.

Wielercomite Mill mag zich beroemen op een meer dan uit­stekende organisatie en hoopt daarom dat de kampioenschap­pen voor deze, door de persmedia helaas te vaak „vergeten", categorieen tot een jaarlijks terugkerend evenement uitgroei­en. Dat zou, naar ons idee althans, beslist aan te bevelen zijn, want de sfeervolle entourage welke deze plaats bezit, boven­dien de prachtige mogelijkheden in het zo stijlvolle nieuwe gemeentehuis, verlenen duidelijk een pre. Bovendien mag de ongekunstelde gastvrijheid zeker hoog worden aangeslagen.

NIEUWELINGEN.VOLGENS PLAN

In de Geleense Wielerclub De Ster had men het reeds voor­speld: let op wij hebben absoluut een grote kans om de kam­pioen bij de nieuwelingen te brengen. Met vier grote kansheb­bers, te weten Ad Wijnands, Peter Pierik, Nino Schmeitz en ... Paul Driessen moet dat lukken. Wielerleider bij uitstek Toine Smets, ook de man die junior-vedette Michel Jacobs indertijd wist te brengen en nog iedere dag met deze uiterst succesvolle knaap optrekt, had er dan ook alle vertrouwen in. Hij weet wat zijn jongens kunnen, heeft vele kilometers met hun getraind, heeft hen tot en met geinstrueerd. Daarom ook glunderde Smets bij het vernemen dat Driessen alleen naar de inmiddels ontsnapte Cor van Venrooy (de animator) en Corne ­Kokke stormde. Laatstgenoemde dreef het tempo steeds krank­zinnig op, wist dat hij als Brabants kampioen en voorts win­naar in Rotterdam en Terneuzen zeker een goede kans zou hebben. Corne Kokke verkeek zich evenwel op Driessen, wist niet dat deze 16-jarige Elsloo'er zo snel in de eindmeters is. Wie Driessen evenwel in Bingelrade, Kerkrade en Geleen aan het werk had gezien, wist wel beter, In Mill, waar duizenden de kampioenschappen voor nieuwelingen, veteranen en junioren bijwoonden, maakte de stevige Limburger geen fout. Hij trok de spurt keihard door en won met ruim een lengte.

Vooraf werd er overigens veel gedaan. Steeds weer probeerden renners afstand te nemen, trachtten groepjes weg te komen. Arie Timmer uit Yde de Punt en Hennie Boom (Markelo) kwamen hierbij zelfs tot een aantal seconden voorsprong. Even­als Koppert, Van de Broek en Janszen. De grootste kloof echter wisten toch Van Venrooy en Kokke uit te hakken. In een prachtige wip kwam daar Driessen bij en deze verstoorde wreed de illusie van vooral Kokke die wel heel graag een nationaal kampioenschap aan zijn niettemin toch al schitte­rende palmares had toegevoegd.

Nieuwelingen: 1. en kampioen van Nederland 1974 Paul Driessen, Elsloo, 61,2 km in 1.29.37; 2. Corne Kokke, St. Willebrord; 3. Cor van Venrooy, Nuland; 4. op 15 sec. S. Pieters, Zwanenburg; 5. P. Philips, Hilversum; 6. P. Hoornstra, Amsterdam; 7. R. Bessems, Amsterdam; 8. L. Snijders, Zwanenburg; 9. M. Taverne, Amsterdam; 10. C. Bernaards, Rotterdam; 11. R. Tijhuiis, Nijverdal; 12. C. Hollemans, Bergen op Zoom; 13. H. Boom, Markelo; 14. P. Pierik, Bingelrade; 15. M. Scheffers, Geffen.

VETERANEN.FEL BEVOCHTEN

De laatste weken had Wim van Dok het steeds gezegd: „In Mill ga ik twee ronden voor het einde proberen weg te komen. Al die snelle mannen kun je beter ontlopen. Het lijkt me wel leuk om eens kampioen van Nederland te zijn. Als amateur heb ik dat nimmer weten te bereiken. Misschien dat het me nu lukt."

Wim van Dok, 35 jaar en werkzaam bij de Spoorwegen, wist zaterdags- avonds nog in Bovenkarspel te winnen. In stromende regen scherpte hij z'n vorm. Op een fiets die niet bepaald glom van nieuwigheid, hier en daar zelfs volkomen roest. En toch won hij er reeds mee in Enkhuizen, in Hoorn, Vlaardingen, Den Helder, in het reeds genoemde Bovenkarspel en in ... Mill het nationale kamploenschap. Precies zoals zijn vurigste supporter, raadgever en vertrouwensman Gerrie Bruin ons vooraf ver­telde en die „langs de lijn" ook aangaf hoe en wat Wim van Dok moest doen.

In de laatste ronde kwam de meute niettemin terug aan zijn wiel. De sterke Henk Buis uit Vijfhuizen, zelf een van de grote kanshebbers, sleurde het peloton in zijn spoor. Wim van Dok keek even om en gaf toen opnieuw alles. Hij kwam weer los en won duidelijk, namelijk met een verschil van dertien secon­den.

Evenals bij de nieuwelingen werd ook in de oudste categorie welke de wielersport kent, die van de veteranen, heel hard ge­reden. Met talloze ontsnappingen, met vele pogingen die mees­tentijds smoorden omdat speciaal Herman van Bruggen zijn krachten aanwendde. Zelf ging de stevige Amsterdammer ook diverse keren mee. Zo ook Bert Boom (gelukkig weer zover hersteld dat hij zijn sport kan beoefenen), Albert van den Bosch, Henk Buis, Aad van der Hulst (vorig jaar grandioos winnaar in Dronten), Dries Kalee, Marcel Nelis, Wout van Putten, Piet Steenvoorden (titelverdediger), Maarten Toet, Theo van der Tol en Chris Duiker. Ook in de voorgaande ont­snappingen had men een groot aantal van deze namen kunnen noteren. Waarbij die van Nico Slingerland (kampioen vetera­nen in het veldrijden), Piet Rinkel en Nico Regter, alsmede Ton van Herwerden en zeker ook van Karel van Nimwegen mogen worden genoemd. Nadat ook een laatste sprong van Cor van Beek, Bert Boom, Herman van Bruggen, Henk Buis, Marcel Nelis, Wout van Putten en Piet Steenvoorden, met nog drie ronden te gaan, geen enkel effect sorteerde, sloeg dan Wim van Dok zijn definitieve slag. Het was raak ook ...

Veteranen: 1. en kampioen van Nederland 1974 W. van Dok, Groote­broek, 61,2 km in 1.29.15; 2. K. van Nimwegen, Utrecht, op 13 sec.; 3. W. van Putten, Vianen; 4. B. Boom, Enter; 5. W. van der Heijden, Eindhoven; 6. D. Kalde, Zwanenburg; 7. P. Meers, Maastricht; 8. F. Cornelisse, Haarlem; 9. C. Kouwenhoven, Leidschendam; 10. A. van den Bosch, Schalkhaar; 11. W. Cuijpers, Dieteren; 12. H. van Bruggen, Amsterdam; 13. M. Nelis, Hulsberg; 14. N. Regter, Arnhem; 15. T. van Herwerden, Voorburg.

JUNIOREN.FORMIDABELE KOERS

„Gossiemijne, hoe bestaat het he. Ik had 't nooit gedacht. Kam­pioen van Nederland. Mannen als een Michel Jacobs, Leo van Vliet en Andre Versteijlen geklopt ... Ik kan er niet over uit." Martin Havik, de 18-jarige atletische knaap uit het Zuidhol­landse Strijen, kon z'n geluk niet op. Hij had het 'em toch maar gelapt. Was precies op het cruciale punt, toen de zoveel­ste jacht op “onverbeterlijke demarrant" Kees van de Wereld (wat een heerlijke vechtjas, wat een ongebreidelde energie spreidt de Nieuwkoper ten toon!) het gewenste succes op­leverde, gegaan. In een machtig, onvoorstelbaar hoog tempo. Nimmer evenwel forcerend, schokkend of krampachtig. Neen, Martin Havik bezit nagenoeg dezelfde stijl en allure als zijn neef (van moeders zijde) Jo de Roo. Hij heeft ook dezelfde bouw, heeft eveneens “vlucht" in de benen en met wat geluk en een minstens even belangrijke “opvang" zal hij het dra bij de amateurs ook wel kunnen maken.

Reeds nu is namelijk bekend bij wie Martin Havik gaat rijden. Dat is het trouwens ook van nog meer anderen, want wie in Mill goed keek zag diverse fietsen, gespoten in sponsorkleuren (Caballero, Ketting, Frisol) schitteren. Een en ander komt ons wat vreemd voor als men weet dat juist in BVAS-kring (Belangengroep van Amateurspon­sors) voorbije winter met veel bombarie werd afgekondigd dat men geen enkele bemoeienis met die juniorencategorie wilde hebben ... En dat men er ook generlei vorm van reclame voor zou uittrekken ...

Dit alles doet natuurlijk niets of aan het prachtige succes van Martin Havik. Evenmin aan de prestaties van Michel Jacobs, Jan Jonkers, Bart van Est, Reinier Stroosnijder (helaas hard gevallen en met een ernstig geblesseerde arm uit de strijd),

Andre Versteijlen, Kees van de Wereld, Jo Baadjou, Jan Olde Meule, Wil Tiggelaar, Peter van der Leij, Leo van Vliet of wie dan ook van de reeds “gecontracteerden". We zijn alleen maar bang dat in de nabije toekomst ook het zuivere, het pure uit deze prachtige categorie zal verdwijnen. Dat de commercie ook hier een min of meer wurgende greep op zal krijgen ... Met alle gevolgen van dien ...

Bepalen we ons tot de koers: wegcoach Joop Middelink glun­derde na afloop evenzeer. Maar liefst acht van de dertien ge­selecteerden, waarmede hij regelmatig trainingsstages doet en „praatjes rond de haard" houdt (dan in Papendal, het KNVB­ Centrum of in het Limburgse Ulestraten) reden zich bij de eerste elf. „En," zo geeft Middelink te kennen, “het doet me enorm veel plezier dat het rijden van bij voorbeeld John van Herwerden en van Wim Lugtenburg zo met sprongen vooruit gaat. Van Herwerden komt er trouwens helemaal goed door­heen, gaat met Bart van Est, Jo Baadjou, Michel Jacobs, Peter Valentijn en Wim Lugtenburg naar de Europese kampioen­schappen in Polen. Jammer eigenlijk dat de leeftijdsgrenzen van onze juniorencategorie niet parallel lopen met die van de UCI. Daardoor moet je kanshebbers als Leo van Vliet, Martin Havik en Andre Versteijlen - zijn reeds te oud - helaas thuislaten. Niettemin: wat kan men toch geweldig genieten als je die jonge knapen aan het werk ziet."

Dat kon men inderdaad. Geen moment heeft het “stil" gelegen. Jan Olde Meule, Martin Visser, Frans van Gils, Martin de Vos en Ben van de Broek met Egon van Kessel en de man die zich de gehele koers aIs de grote ,sleutelfiguur" zou opwerpen, de kleine vinnige Kees van de Wereld, brachten het vuur al vlug aan de lont. Martin Havik en Guus Bierings (in het begin zo­waar nog gevallen) wipten erbij. Ook Jan Jonkers en Ton Geurden. Michel Jacobs, nu echt draaiend en beslist niet meer „op de plaat" herstelde alle insubordinaties en was ook later present toen eeuwige rivaal Leo van Vliet (een tien voor stijl!) met Jonkers, Havik (alweer), Krijn Sint Nicolaas, Bierings, Geurden en de aansluitende Hans Rijks, Bert Lamboo, Wim Gregoor en Theo Gevers het volgende “kabaal" schopten. En zo is het de gehele koers gebleven: steeds weer groepen en groepjes die wegwipten. En was het niet een van de uitge­sproken favorieten die de orde herstelde, dan zorgde een ander dat alles weer bijeenkwam. Wat niet wegnam dat in de slot­fase toch een machtig belangrijke groep, geformeerd door Jan Jonkers, Gerard Looijenstein, Bertus Langeveld, John van Herwerden, John Vooys, Jo Baadjou, Theo Gevers, Henk Kui­pers, Peter Noy, Henk Senders, Martin van de Braak en Wim Lugtenburg, afstand wist te nemen. Opnieuw maakten Martin Havik en Kees van de Wereld dat ze er bij waren, ook Andre Versteijlen en Ad Vissers, Leo van Vliet en Michel Jacobs met de in het Belgische Kontich wonende Rotman haakten aan. De grote ontknoping was naderbij, werd nog sterker naar voren gebracht door Kees van de Wereld die in een alles-of-niets poging zijn slag probeerde te slaan. De grote samenwerkende tweestrijd en ook de rivaliteit tussen Van Vliet, Jacobs, Ver­steijlen en anderen buitte Martin Havik prachtig uit. De man die dit seizoen eveneens de Omloop van het Lage Land wist te winnnn, verder in Veldhoven de beste was en tevens het provinciaal kampioenschap van Zuid-Holland in de wacht sleepte, deed het uiterst berekend.

Junioren: 1. en kampioen van Nederland Martin Havik, Strijen, 112 km in 2.40.01; 2. op 5 sec. Michel Jacobs, Bingelrade; 3. Andre Ver­steijlen, St. Willebrord; 4. op 12 sec. W. Lugtenburg, Zuidland; 5. J. Vooys, Scheveningen; 6. T. Gevers, Heesch; 7. A. Kramer, Scheve­ningen; 8. J. van Herwerden, Voorburg; 9.J. Jonkers, Oud Gastel; 10. C. van de Wereld, Nieuwkoop; 11. L. van Vliet, Honselersdijk; 12. H. Rijks, Dinxperlo; 13. G. Looijenstein, Noordwijkerhout; 14. J. Olde Meule, Tubbergen; 15. L. Rotman, Kontich (Belg.); 16. A. Vissers, Wylre; 17. R. van de Braak, Boxtel; 18. A. van Peer, Sprundel; 19. E. van Keesel, Velddriel; 20. B. Lamboo, Breukelen; 21. J. Baadjou, Sit­tard; 22. J. Akkermans, Zevenbergen; 23. E. Waasdorp, Den Haag; 24. op 1.27 min. T. Verhuyzen, Helmond; 25. op 1.35 min. J. Kuiken, Am­sterdam; 26. P. van der Leij, Rotterdam; 27. op 1.50 min. R. Kouijzer, Goes; 28. R. Borst, Zwanenburg; 29. op 1.57 min. J. Groot Boerle, Voorst; 30. R. Jagers, Utrecht; 31. H. Geerkens, Beek; 32. T. 't Griep, Spijkenisse; 33. B. Langeveld, Lisse; 34. A. Heezen, St. Michielsgestel; 35. A. Aupers, Purmerend.

 

KLOOSTERBUREN.(1984.07.13)

Amateurs: 1. Rhett van TRigt; 2. Jan Bakker; 3. Gerrit Hoekstra;

Junioren: 1. Siete Akker; 2. Peter Noy; 3. Stef Kuiper;

 

KLOOSTERZANDE.(1974.05.26)

Gerrie Knetemann overtuigend in Kloosterzande

In_tegenstelling tot vele reeds verreden profkoersen waar het publiek spijtig genoeg wat wegbleef, heeft Kloosterzande laten zien dat men dan toch wel belangstelling toont. „Het was," zoals SBB-coordinator Jan Janssen te kennen gaf, “echt gezel­lig druk en uitermate sfeervol." Bovendien kon men aan de streep een bijzonder goed winnaar begroeten, namelijk Gerrie Knetemann, onze jonge veelbelovende wielercrack.

„Kneet" was na tien kilometer reeds met oud-wereldkampioen Harm Ottenbros, voorts met Henk Poppe, Cees Stam, Cees van der Meijden (ook sterk gereden) en streekfavoriet Wim de Waal op zoek naar winst gegaan. Dat lukte niet zo een, twee, drie want hardnekkiger dan ooit bood het peloton tegenstand en zo duurde het dik een uur vooraleer genoemd zestal dat fel­begeerde rondje voorsprong kon vastleggen. Men heeft er als duivels voor moeten rijden en ongetwijfeld is dit bij het organi­satie-comite Kloosterzande-Groenendijk en Omstreken zo goed overgekomen dat ook voor 1975 deze wedstrijd op de kalender zal prijken.

Niet in de prijzen vielen Kees Bal en Theo van der Loo, die na lange afwezigheid weer hun opwachting maakten en van wie Bal na Maarheeze (deed daar z'n heroptreden) toch reeds een betere indruk naliet. Ook de neofieten Gerrie Fens en Joop van Rossem lieten duidelijk hun gezicht zien en al met al mag dit evenement - geopend met diverse andere wedstrijden in de desbetreffende jongere categorieen - tot en met geslaagd worden genoemd.

Zoals er tegen Gerrie Knetemann ook in de Amstel Goldrace niets was in te brengen, zo liet hij zich ook in de finale niet verschalken. Oud-wereld kampioen Harm Ottenbros mag dan altijd nog snelle benen hebben, ook hij moest. bukken voor het geweld dat Knetemann wist te ontwikkelen.

BRON:AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Gerrie Knetemann 110 km in 2.38.12, 2. Harm Ottenbros, 3. Henk Poppe, 4. Cees Stam, 5. Cees van der Meijden, 6. Wim de Waal, 7. Op 1 ronde Piet van Katwijk, 8. Gerrie Fens, 9. Ger Harings, 10. Richard Bukacki, 11. Harrie van Leeuwen, 12. Albert Hulzebosch, 13. Jos van Beers, 14. Bas Hordijk, 15. Ben Janbroers, 16. Jan van Katwkijk, 17. Klaas Balk, 18. Tino Tabak, 19. Georges Barras (Beig.), 20. Louis Westrus, 21. Gerard Vianen, 22. Cees Zoontjens, 23. Leo Duyndam, 24. Cees Priem, 25. Jo Vrancken, 26. Julien Knockaert (Belg.), 27. Marian Polanski (Lux.), 28. Wil de Vlam, 29. Sid Barras (Eng.), 30. Wimke Prinsen.

Ad J. Vingerhoets

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. Th. Smit, 3. S. Aarts, 4. R. Heijns, 5. M. Jongenelen, 6. M. Verboom, 7. T. v. Hasselt, 8. J. Koops, 9. W. Westdorp, 10. R. Liebrechts.

 

KO RACE.(9174.07.06)

Roy Schuiten sloeg concurrentie KO

Met een klinkende zege in de 2e KO (Klaas Oosterhof) race - een wegwedstrijd met start en finish in Veendam, uitste­kend door de WSV Stormvogels georganiseerd - heeft Roy Schuiten zijn verblijf bij de amateurs afgesloten. Met een voorsprong van 1.20 min. op zijn Ketting-ploegmaat Herman Snoeijink bereikte de op 17 juli a.s. in Ulvenhout als prof debuterende Schuiten de streep.

Al was het veld niet bepaald uitgebreid, wel verschenen een hele rits klasse-coureurs aan de start. Het waren juist de ren­ners die op het laatste moment inschreven (Roy Schuiten, Herman Snoeijink, Jan Lenferink, Jo de Boer en Peter van der Kruijs), die op het in en rond Veendam uitgestippelde mooie parcours voor vertier zorgden.

Reeds na 20 km werd de knuppel in het hoenderhok gegooid: het weld werd uiteen gerammeld, er ontstonden twee hoofd­groepen met vooraan Jan Raas, Henk Lubberding, Alex Bon­gers, Henk Fransen, Henk Mutsaarts, Bert Scheuneman, Ger­rit Brokelman, Henk van Leeuwen, Theo Smit, Wiel de Ruyter, Jo de Boer, Juul Bruessing, Frits Schur, Herman Snoeijink en

Roy Schuiten. Achter wedstrijdleider Stef van de Berghe - weer heel attent en deskundig - huisde een gezelschap van negentien man, waarbij Jan Lenferink, Ad Gevers, Peter van der Kruijs, Gerrie van Gerwen en „good old" Bart Solaro.

HOOG TEMPO

De leiders joegen het tempo de hoogte in, met het gevolg dat de voorsprong tot ruim een minuut werd aangedikt. Door deze vaart werd Fransen afgehaakt, Alex Bongers verachterde middels 'n lekke band en Juul Bruessing moest noodgedwongen (maagkrampen) de strijd staken. Naarmate het einde naderde werd de kop rumoeriger, demarrages aan de lopende band. Heel actief Schuiten, Raas, De Bper en Schur. Vijftien km voor de meet moesten Theo Smit en de plaatselijke favoriet Scheuneman lossen. In het gelid bleven Snoeijink, Raas, De Boer, Schur, Schuiten en de opmerkelijk koersende Mutsaarts die toch in de slotfase zijn aanvankelijke gezellen moest laten gaan. Met nog 6 km voor de boeg demarreerde Roy Schuiten, even leek het erop dat Jo de Boer bij de man uit Zandvoort kon blijven, evenwel werd de sterke Fries door de winnaar van Olympia's Ronde en de Engelse Milk Race losgereden. De kracht van Schuiten bleek uit zijn 6 km solo, bekroond met een winst van ruim 1 min. op zijn opponenten. En bij die con­currenten waren toch knapen als Schur en Snoeijink. Al stond de Ketting-ploeg dan niet officieel op het lijstje, de tot deze combinatie behorende renners hebben wel deze KO-race “ge­maakt". Waardig nam Roy Schuiten afscheid van de amateur­status.BRON: BEN ZOMERDIJK

Amateurs: 1. R. Schuiten, Zandvoort, 146 km in 3.18.26; 2. op 1.20 H. Snoeijink, Denekamp; 3. J. Raas, 's-Heerenhoek; 4. J. de Boer, Westergeest; 5. F. Schur, Didam; 6. op 1.28 H. Mutsaarts, Schiindel; 7. op 2.42 Th. Smit, Halfweg; 8. op 2.45 B. Scheuneman, Veendam; 9. op 3.05 H. Lunenburg, Loosbroek; 10. H. van Leeuwen, Haarlem; 11. op 3.11 J. Leenferink, Geesteren; 12. P. van der Kruijs, Helmond; 13. W. de Ruiter, Meerlo; 14. op 3.17 R. Verboom, Ellewoutsdiik; 15. B. Solaro, Den Bosch; 16. G. Brokelman, Hardenberg; 17. A. Ge­vers, Schiindel; 18. H. Jacobs, Nes a.d. Amstel; 19. H, Lubberding, Voorst; 20. T. de Lange, Marienberg; 21. op 18.25 H. Fransen, Uden; 22. R. Akker, Winsum; 23. op 21.36 C. Spaans, 's-Gravenpolder; 24. M. Gerritsen, Leens; 25. op 23.24 J. Feiken, Veendam; 26. H. Schuurman, Geffen; 27. op 24.52 W. Geerdink, Enschede; 28. M. van de Heuvel, Helvoirt; 29. op 25.47 H. Broeren, Sprundel; 30. G. van Nuland, Ros­malen; 31. op 25.52 R. Hermans, Liechtenstein; 53. J. H. Koops, Assen; 33. B. Duit, Hoogezand; 34. op 26.17 K. Feiken, Veendam; 35. J. van Waes, Uden.

Ploegenklassement: 1. Tegelhandel Van Erp 32 pnt. (tijd 10.03.26); 2. Caballero 32 pnt. (10.04.25) ; 3. Windmolens A 36 pnt. ; 4. Windmolens B 69 pnt. ; 5. Stormvogels 96 pnt.

 

KOEWACHT.(1974.05.23)

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. R. Petie, 3. R. Beelaert, 4. M. Rembn, 5. K. Fiktorie, 6. C. Spaans, 7. Ch. de Smit, 8. C. Stoutjesdijk, 9. T. Oerlemans, 10. K. St. Nicolaas.

Nieuwelingen: 1. T. Petie, 2. C. Kokke, 3. A. Manhie, 4. B. Vermeulen, 5. K. Gijsel, 6. Ch. Dietvorst.

 

KOEWACHT.(1974.08.25)

Amateurs: 1. J. Zuydweg, 2. T. Fase, 3. P. Godde, 4. R. Verboom, 5. A. de Groot, 6. A. Versluis, 7. A. Deusing, 8. F. Verheezen, 9. M. v. Leeuwen, 10. C. Spaans.

 

KOOG AAN DE ZAAN.(1974.05.04)

Amateurs: 1. C. Hoogedoorn, 2. M. Pennings, 3. J. Derksen, 4. J. de Kind, 5. H. Jacobs, 6. P. Zijerveld, 7. T. Blom, 8. M. Pronk, 9. R. Bakker, 10. J. v. d. Weiden.

 

KOOTSTERTILLE.(1974.08.10)

Amateurs: 1. J. de Boer, 2. A. Koster, 3. F. Schur, 4. G. Hoekstra, 5. Ti. Udding, 6. P. Hoekstra, 7. R. Bruinsma, 8. D. Steensma, 9. L. Aalders, 10. H. Drent.

Nieuwelingen: 1. D. Timmer, 2. S. Smit, 3. F. Kamstra, 4. J. de Hoog, 5. R. de Waard, 6. J. Jongsma.

 

KORTENHOEF.(1974.08.03)

Eddy Peelman winnaar na tumulteuze eindsprint in Kortenhoef

In de reeks profwedstrijden is Kortenhoef steeds een uit­schieter. Organisator Pos (64) denkt er niet aan renners op het programme te plaatsen die exorbitante startgelden vragen, dit jaar bleven daarom o.m. Fedor den Hertog en Gerard Vianen buiten. Hij betaalt de renners - zijn tijdelijke werk­nemers - goed en daarom stromen de inschrijvingen den ook binnen. 75 kwamen er dit jaar opdagen, “feitelijk wat te veel, maar ik ken nu eenmaal moeilijk jongens weigeren," aldus Pos.

Dit jaar waren er in Kortenhoef twee nieuwigheden: een geheel nieuw parcours, lengte 1200 meter, en gratis kijkspel voor het publiele. Enkele grote sponsors stonden hiervoor garant en er word met steunbonnen langs het parcours ge­lopen. Het publiek - vele duizenden stonden langs het knusse parcours - heeft enorm genoten. “Laat het me voor­zichtig stellen, 75% van de deelnemers heeft zich in de kijker gereden. Ze deden het graag, want er waren flinke premies te verdienen. Klaas Balk nam de grootste mee, een van duizend gulden."

Dat de heer Pos veel voor zijn knapen overheeft, is dus wel bewezen, wellicht aanleiding om hem volgend jaar - als hij zich gaat scharen bij de “pensiona- rissen" - eens goed in het zonnetje te zetten.

Zoals de laatste maanden gebruikelijk, vloog Nidie den Hertog - wat is deze knaap naar een goed niveau gegroeid - uit het startschot weg en draaide met voorsprong zijn rondjes. Nidie is erg populair geworden bij het kijkende Nederlandse yolk en men verwacht gewoon van hem een of andere lange uitlooppoging.

De een kwam daarna naar voren, de ander liet zich terug­vallen, het spel werd knap gespeeld. Ongeveer halfkoers reden drie sterke coureurs aan de leiding: Raleigh-troef Tino Tabak en de Frisol-boys Cees Priem en Albert Hulzebosch. Even leek het erop dat de strijd gestreden was maar het liep anders uit. Sleurende renners - zeer actief was in deze fase de 1974­ontdekking Jos Schipper - zorgden ervoor dat de drie knapen in de schoot van het peloton terugkeerden.

Toen een vlucht van acht man: de Frisols,Albert Hulzebosch (hij weer), Nidie den Hertog en Leo Duyndam (is dit jaar op de weg beslist minder op dreef den in voorgaande seizoenen) ; de Raleigh Racing Team mannen Rene Pijnen en Bas Hordijk; Kees Bal van Gan-Mercier; Ben Janbroers van Diprotection (de winnaar van vorig jaar) en de knap voor het voetlicht tredende 30-jarige (10-8-44) Cees Zoontjens van Robot. Moest hier de winnaar in gezocht worden? Het was niet het geval. Ook deze sterke groep werd ingelopen. In de slotfase wisten vijf coureurs zich den toch van de rest los te maken: Harm Ottenbros,en Donald Allan van Frisol, de Belg Eddy Peelman, Bas Hordijk uit de stal van Peter Post oftewel de Raleigh­ploeg en Hennie Kuiper. Kuiper rijdt nog steeds voor Rokado, maar de geruchten dat hij in 1975 een Frisol-shirt gaat aan­trekken worden steeds sterker. Ottenbros ging als eerste over de finishlijn, hij kreeg de bloemen en werd voor de micro gehaald. Peelman diende echter een protest in, Kuiper zou namelijk Ottenbros op zo'n 70 meter voor de finish “afgeduwd" hebben. Het protest word toegekend en de volgende uitslag werd opgemaakt:BRON: AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Eddy Peelman (Bel~giii) 110 kilometer in 2.38.35, 2. Bas Hordijk, 3. Donald Allan (Australia), 4. Harm Ottenbros, 5. Hennie Kuiper, 6. op 25 sec. Kees Bal, 7. Jan Krekels (hij is op komst), 8. Louis Westrus (rijdt de afgelopen weken sterk), 9. Jo Vrancken, 10. Ger Harings (de regelmatigste van de afgelopen weken), 11. Bennie Groen (aanwinst voor de profs), 12. Roger Rosiers (Belgie), 13. Jos Schipper, 14. Jan Serpenti, 15. Wicher Vlot, 16. Jan van Katwijk, 17. Jan Brinkman, 18. Jos van Beers, 19. Albert Hulzebosch, 20. Henk Poppe, 21. Ko Blok, 22. Cees Priem, 23. Cees van der Meijden, 24. Rene Pijnen, 25. Marc de Meijer (Belgie, 26. Harry van Leeuwen, 27. Geard Koop, 28. Cees Stam, 29. Tino Tabak, 30. Cees Zoontjens.

Amateurs: 1. Ron Smit; 2. Nico Hendriks; 3. D. Schouten;

Junioren: 1. Jan Olde Meule; 2. Louis Ruiter; 3. Rob Borst;

 

KRAGGENBURG.(1974.06.20)

Amateurs: 1. J. Vlot, 2. G. Huisjes, 3. L. Hulsebosch, 4. W. Pater, 5. A. Scheffer, 6. M. Pronk, 7. G. Miihlmann, 8. W. de Ruiter, 9. B. Groen, 10. W. Holstege.

 

KRIMPEN AAN DE LEK.(1974.05.18)

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. W. Pater, 3. D. Groen, 4. M. Pennings, 5. A. v. d. Spiegel, 6. J. Zuydweg, 7. M. Bennett, 8. P. Godde, 9. A. Versluys, 10. M. Rehorst.

Junioren: 1. P. Valentijn, 2. W. Lugtenburg, 3. J. Jonkers, 4. J. v. Leenin- gen, 5. T. Griep, 6. R. Stroosnijder, 7. P. Noy, 8. W. Hus.

Nieuwelingen: 1. C. Bennaard, 2. A. de Jong, 3. P. Koppert, 4. J. Thijs, 5. M. Buskop, 6. M. Noy.

 

KRUININGEN.(1974.06.29)

Bas Hordijk: Gemakkelijk winnaar in Kruiningen

Het getuigt van een zekere moed wanneer een wielercomite een profkoers laat verrijden op het moment dat vedetten in de Tour de France zijn. Op 29 juni reden twaalf Neder­landers in het Engelse deel van de Tour de France, andere Nederlanders waren aktief in het naburige Belgenland. De heren Cees Priem, Kees Bal en Wim de Waal - beslist publiektrekkers in het goede Zeeuwse land waren - laten we het voor deze keer eens zakelijk zeggen - wegens ver­plichtingen elders verhinderd aan de proefkoers in Krui­ningen deel te nemen. Ko Blok, plaatselijk renner, moest de Zeeuwse eer hooghouden.

Het aktieve comite was erin geslaagd vijftig namen op de deelnemerslijst te krijgen. De kwantiteit was er dus wel, de kwaliteit was eerder mager te noemen. Comite-leider, de heer Poley, was dan ook wel tevreden met de opkomst van het publiek. Niet zo erg veel kijkers maar dat lag ook een tikkeltje aan het regenachtige weer. Bij de vertrekkers - 315 Nederlanders, 15, Belgen - was ook de Limburger Fred Rompelberg. Zover wij weten was het de eerste wed­strijd dit seizoen van de Maastrichtenaar.

Na drie ronden van elk twee kilometer ging Bas Hordijk, een van de favorieten, na een gewonnen premiespurt met­een door. Hij kreeg de Belg Georges Barras en Aldert Jongkind mee. Het peloton reageerde wel onmiddellijk maar had toch niet de kracht om de uitlooppoging de kop in te drukken. In eerste instantie brokkelde de meute in vier stukken uiteen. Harm Ottenbros en Leo Duyndam maar ook Richard Bukacki namen genoegen met een onderge­schikte rol.

Na ongeveer 60 kilometer zorgde Nidie den Hertog met en­kele anderen voor een hergroepering. Hordijk zag toch kans voor de grote te blijven rijden, in een machtige stijl reed Nidie den Hertog - wat is hij populair geworden na zijn ophefmakende prestatie in het Nederlands kampioenschap­naar Hordijk toe. Toen was het zaakje wel bekeken. Seeghers, Serpenti, Beurskens en Van Leeuwen konden ondanks hard werken de koplopers niet in hun greep krijgen.

Dat Bas Hordijk in de eindspurt met Nidie den Hertog geen moeite had is wel duidelijk. De Rotterdammer van de Raleigh Racing-ploeg beschikt nu eenmaal over een paar rappe zuigerstangen. Opvallend knap kwam de Hagenaar Ben van der Putten de wedstrijd door. Van der Putter past zich aardig aan bij het gezelschap van de profs.BRON: AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Bas Hordijk 90 kilometer in 2.21.13, 2. Nidie den Hertog, 3. Albert Segers (Belgie) op 22 sec., 4. Jan Serpenti, 5. Harry Beurskens, 6. Harry van Leeuwen, 7. Louis Westrus, 8. Richard Bukacki, 9. Jos van Beers, 10. Harm Ottenbros, 11. Ben Jan­broers, 12. Julien Verboven (Belgie), 13. Mari van Venrooy, 14, Jos van Lint (Belgie), 15. Georges Barras (Belgie), 16. Cees Zoontjens, 17. Nico Been, 18. Ben van der Putten, 19. Ronny de Bisschop (Belgie), 20. Cees van der Meijden, 21. Eddy Goossens (Belgte), 22. Norbert Seeuws (Belgie), 23. Romain Maes (Belgie), 24. Robert de Guchtenaere (Belgie) , 25. August Verhaegen (Belgie), 26. Leo Duyndam, 27. Eddy Peelman (Belgie), 28. Joop van Rossem, 29. Ger Habets, 30. Julien Knockaert (Belgie).

Amateurs: 1. Toine van de Bunder; 2. Gerrie Sint Nikolaas; 3. R. Ocraft;

 

KRUISLAND.(1974.05.23)

Amateurs: 1. A. v. d. Hoek, 2. A. Tak, 3. C. v. Dongen, 4. G. v. 't Geloof, 5. G. Koop, 6. H. Stander, 7. A. v. Overveld, 8. J. Konings, 9. A. v. Steen, 10. W. Hofstede.

Junioren: 1. W. Lugtenburg, 2. B. v. Est, 3. F. v. Hest, 4. W. Jere­miasse, 5. J. Jonkers, 6. P. Hellemons, 7. H. Nieuwdorp, 8. J. v. d. Velde.

Nieuwelingen: 1. P. Heeren, 2. M. v, Vlimmeren, 3. A. Buys, 4. J. Thijs, 5. J. Valentijn, 6. J. v. Meer.

 

KWADENDAMME.(1974.05.05)

Amateurs: 1. J. Raas, 2. T. Huyzen, 3. R. Schuiten, 4. B. Broers, 5. N. Bakker, 6. A. v. Overveld, 7. G. St. Nicolaas, 8. P. Maas, 9. S. Aarts, 10. F. v. d. Enden.

Junioren: 1. J. Vooys, 2. F. Verstraten, 3. W. Jeremiasse, 4. A. Ver­schuuren, 5. R. Kouijzer, 6. P. v. d. Pluim, 7. P. Hellemos, 8. L. Paauwe.

Nieuwelingen: 1. J. Dietvorst, 2. P. Borremans, 3. A. Polak, 4. A. de Visser, 5. L. Walraven.

 

LAGE-ZWALUWE.(1974.08.03)

Nieuwelingen: 1. Jos Thijs; 2. Mario van Vlimmeren; 3. Hans Pluger;

 

LAGE-ZWALUWE.(1974.08.04)

Amateurs: 1. Ad Dekekrs; 2. Gerrie Sint Nicolaas; 3. Cees van Bragt;

Junioren: 1. Leo van Vliet; 2. Rinie van de Rakt; 3. Jan Langstraat;

 

LANGEDIJK.(1974.07.21)

Amateurs: 1. D. Groen, 2. D. Baas, 3. W. Gomes, 4. J. de Kind, 5. A. Koster, 6. B. Ulyatt (Nw-Zld.), 7. C. Luymes, 8. S. Aarts, 9. M. Pronk, 10. P. Ruiter.

Junioren: 1. M. Visser, 2. S. Kuiper, 3. P. Noij, 4. S. Klaver, 5. J. v. d. Weide, 6. R. Borst, 7. G. Kuit, 8. K. v. Es.

Nieuwelingen: 1. A. de Jong, 2. K. Balvert, 3. S. Pieters, 4. M. Taver­ne, 5. J. de Bie, 6. J. de Bruin.

 

LEENDE.(1974.09.28)

Amateurs: 1. Bas van Lamoen; 2. Geert Oosterbosch; 3. P. Lodewijks;

 

LEENDE.(1974.09.29)

Amateurs: 1. Wim Pater; 2. Cor Tuit; 3. Geert Oosterbosch;

Junioren: 1. Martin de Vos; 2. Jo Vrancken; 3. Peter Winnen;

Nieuwelingen: 1. Theo Luijten; 2. Leon Veeke; 3. Rob Rabe;

 

LEEUWARDEN.(1974.06.01)

Amateurs: 1. J. de Boer, 2. J. de Kindt, 3. J. Kruunenberg, 4. G. Hoekstra, 5. H. Langkruis, 6. S. Bijma, 7. P. Hoekstra, 8. R. v. Trigt, 9. D. Lolkema, 10. M. Pronk.

 

LEIDEN.(1974.06.16)

Amateurs: 1. J. Schuitenmaker; 2. H. Bakker; 3. H. van Leeuwen; 4. T. Venix; 5. Lou van Nieuwkerk; 6. Jan Klomp; 7. G. Koop; 8. J. Lovell; 9. Piet van Leeuwen; 10. Wim Liebrechts;

 

LEIDEN.(1974.06.24)

Beroepsrenners reden voor Het Gehandicapte Kind

Donderdagavond 24 juni is in Leiden een avondcriterium ge­houden voor beroepsrenners. Een van het normale stramien afwijkende wedstrijd. De opbrengst van de avond kwam ten goede aan de Stichting Het Gehandicapte Kind. De heren Van Duivenbode en Riethoven hadden de leiding van dit gebeuren. „Ruim voor de wedstrijd waren wij financieel rond. De op­brengst uit het publiek kon voor een belangrijk deel naar de Stichting. De renners hebben zonder uitzondering meegewerkt aan dit goede doel. Sportjongens willen beslist wel wat doen voor gehandicapten. Alle renners reden voor de reiskosten­vergoeding van 50 gulden per man. Geen enkele coureur heeft gevraagd naar startgeld, wij zouden hieraan overigens ook geen gevolg hebben gegeven. Jammer genoeg kregen wij van de gemeente geen toestemming de wedstrijd in de binnenstad te houden, wij moesten uitwijken naar een parcours buiten de stad, Wassenaarseweg, en dat heeft ons beslist publiek gekost. Amper 1500 toeschouwers."

Barry Hulshoff, de bebaarde speler van Ajax, gaf het start­schot aan 35 Nederlandse beroepsrenners. Een deel van deze coureurs was voor het begin van het kampioenschap van Ne­derland “gecontracteerd", de programma's waren 's nachts gedrukt. De voor de Tour de France aangewezen coureurs van Frisol durfden het risico van een valpartij niet aan en bleven thuis, ook de mannen uit Limburg waren niet present.

Direct na het startschot ging het spel op de wagen. Acht coureurs namen de zaak in handen, de rest verbrokkelde en renners als Gerard Vianen, Hennie Kuiper en Nidie den Hertog - veel toejuichingen voor hem - worden losgereden door de enthousiaste kleppers van het eerste gelid. Gerben Karstens - voor oud-eigen publiek - was een eenling in de kopgroep, Ormas-Sharp-man Jos Schipper kon evenmin op veel steun rekenen, maar van “Schippertje" zijn we langzamerhand wel gewend dat hij frank en fris in de aanval gaat. Gerrie Fens van Diprotection was de derde eenzame man van de kopgroep. Peter Post had twee van zijn Raleigh-boys - na het teleur­

stellend optreden in Hoogerheide zijn er- harde woorden ge­vallen - voorin: Tino Tabak en Bas Hordijk. Leo Duyndam, Harm Ottenbros en de verrassend goed rijdende Janus van Tol - hij is op komst - behartigden de Frisol-belangen.

Uit dit groepje schoot enkele ronden voor het einde Leo Duyn­dam weg. De man uit Poeldijk werd niet meer ingelopen. De spurt voor de tweede plaats was een juweeltje en dat kan ook gezegd worden van de laatste meters van het peloton. Gerrie Knetemann kwam door pech in de achterhoede terecht maar bleef meedraaien zoals bet behoort.

In de uitslag hebben we een sterretje geplaatst achter de namen van de coureurs die minder dan twee jaar beroeps­renner zijn.

BRON: AD J. VINGERHOUTS

Beroepsrenners: 1. Leo Duyndam 80 kilometer in 1.51.40, 2. op 22 sec. Ger­ben Karstens, 3. Harm Ottenbros, 4. Bas Hordijk*, 5. Gerrie Fens*, 6. Tino Tabak, 7. Jos Schipper*, 8. Janus van Tol*, 9. op 1.20 min. Jan Serpenti, 10. Klaas Balk*, 11. Louis Wegtrus*, 12. Ben Janbroers, 13. Joop van Rossem*, 14. Mari van Venrooy*, 15. Cees Stam, 16. Ger­rie Habets*, 17. Gerard Wesselius, 18. Harry van Leeuwen, 19. op 1 ronde Gerrie Knetemann*, 20. Ben van der Putten*, 21. Wout van den Berg.

 

LEIDEN.(1974.08.25)

Nieuwelingen: 1. C. Bernaards, 2. H. v. Lent, 3. J. de Bie, 4. M. Gle­rum, 5. G. den Besten, 6. R. Dieleman,

 

LEIDEN.(1974.10.06)

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. C. v, d. Hulst, 3. N. Toussaint, 4. B. ter Harmsel, 5. B. Janssen, 6. J. Hofman, 7. A. Ravensbergen, 8, J. Zwaan, 9, P. Onck, 10. H. Ruschers.

Veteranen: 1. J. Barends, 2. L. Koolihof, 3. II. Buys, 4. B. Boom, 5. F. v. Tol, 6. A. Kalee, 7. W. v. Putten, 8. W. v. d. Hellden, 9. P. Rinkel, 10. K. v. Nimwegen.

 

LEKKERKERK.(1974.05.23)

Amateurs: 1. J. Klomp, 2. G. Pronk; 3. A. Versluis, 4. P. Godde, 5. R. Zieleman, 6. P. Heijster, 7. J. Hordijk, 8. R. Liebrechts, 9. J. Breur, 10. H. Perfors.

Junioren: 1. G. Looijenstein, 2. J. Vooys, 3. J. de Groot, 4. A. Kramer, 5. T. Griep, 6. P. v. d. Le1j, 7. K. de Wolff, 8. R. Tuijl.

Nieuwelingen: 1. C. Bennaards, 2. C. Heus, 3. M. Buskop, 4. T. v. Tol, 5. J. Blauw, 6. G. den Besten.

 

LELYSTAD.(1974.04.30)

Liefhebbers: 1. H. Krol, 2. J. Pluimers, 3. J. v. d. Beek, 4. D. Helmer­horst, 5. W. Felix, 6. J. Rijkenberg, 7. J. Hup, 8. W. Dieperink, 9. G. de Jager, 10. G. Reijnders.

 

LELYSTAD.FLEVOHOF.(1974.09.07)

Amateurs: 1. J. Hup, 2. J. Pluimers, 3. Th. Meijer, 4. Z. Selles, 5. G. Reinders, 6. C. Splinter, 7. J. Neijsen, 8. E. Hup, 9. R. v. d. Berg, 10. A. Roelofs.

 

LIEMPDE.(1974.08.04)

Amateurs: 1. P. v. d. Krubs, 2. H. Geldens, 3. A. Gevers, 4. J. Raas, 5. W. Albersen, 6. M. Leyten, 7. N. Rikkel, 8. H. v. Kilsdonk, 9. P. Kessels, 10. B. Huveneers.

Junioren: 1. D. Willigenburg, 2. J. Brummelaar, 3. T. Verstappen, 4.­G. Vixseboxse, 5. H. Donkers, 6. R. v. Dijk, 7. B. 0osterbosch, 8. R. Dukaat.

Nieuwelingen: 1. H. Plugers, 2. L. Zieleman, 3. A. Ramakers, 4. N. Smeitz, 5. A. Smulders, 6. H. v. Loon.

 

LIESHOUT.BAVARIA.(1974.04.30)

Amateurs: 1. J. Spetgens, 2 K. Koot, 3. H. Geldens, 4. P. v. Lieshout, 5. H. v. Kilsdonk, 6. J. v. d. Rijdt, 7. J. v. Lith, 8. R. Martens, 9. M. Verhagen, 10. P. Janssen.

Junioren: 1. J. Jonkers, 2. J. Baadjou, 3. M. de Vos, 4. A. Verhuizen, 5. F. v. Gils, 6. R. Brabers, 7. A. Versteijlen, 8. W. Maesen.

Nieuwelingen: 1. L. Veeke, 2. P. Driessen, 3. J. Bellemakers, 4. A. Smulders, 5. J. v. Gerwe.

 

LIMMEN.(1974.05.26)

Amateurs: 1. R. v. Trigt, 2. R. Haller, 3. Th. Noy, 4, M. Pennings, 5. A. Koster, 6. D. Groen, 7. P. Neeskens, 8. M. Pronk, 9. N. Bakker, 10. P. Slikker.

Nieuwelingen: 1. J. Pieters, 2. S. Snijders, 3. J. Blauw, 4. P. Hoorn­stra, 5. S. Smit, 6. D. Timmer.

Dames: 1. M. Nieuwenhuis-Brinkhoff, 2. H. de Jongh, 3. B. Huizinga, 4. A. Riemersma, 5. G. Kerremans, 6. A. Oosterwaal, 7. B. Smut, 8. L. v. d. Oord, 9. C. Fridsma, 10. T. Fopma.

 

LINNE.(1974.08.02)

Fraai Tim-Oil drieluik in Linne

Na het echec in de Grote Scheldeprijs kon Tim-Oil chef d'equi­pe Wim Schepers de aankomst en de hierop aansluitende taferelen van de “Nacht van Linne" welgemutst gadeslaan. Na tweede prijzen in Ayeneux (eerste Staf van Roosbroeck), Neeroeteren (Eddy Peelman) en Waver (Frans Verbeeck) trof Jo Vraneken - tevens zijn eerste overwinning bij de profs, ook de eerste Tim-0il zege in eigen land - de roos.

Werd Ger Harings tweede, was de derde stelling voor Jan van Katwijk en finishte Theo van der Loo als zesde. Mede vooraan (zeven koplopers) Cees van der Meijden (4e), Gerrie Knete­mann (5e) en Ben Koken (7e); in de op afstand gereden grote groep de vedetten Hennie Kuiper, Herman van Springel, Eric Leman en Kamiel van Linden.

In samenwerking met Wielerclub De Ster en Voetbalvereniging Linne had organisator-manager Huub Engelen alles netjes voor elkaar. Het veld (38 vertrekkers) mocht er wezen, het publiek heel netjes achter afrasteringen, veel premies, ook anderszins een beste regeling, zij het dat bij een volgende uit­voering de verlichting ietwat “aangedikt" dient te worden.

Zulks ten faveure van de kijkers, want de renners zelf hadden hiervan geen last. Ongetwijfeld had Engelen op meer toeloop gerekend (nog geen 2500 belangstellenden), waarbij de vraag mag worden gesteld of in “gewone" plaatsen zulke avond­koersen (de profs vertrokken om kwart voor negen) wel het juiste procede zijn. Met Valkenburg liggen de zaken geheel anders, in dat oord en nabije buurten verblijft een legioen toeristen, voorts start daar Eddy Merckx. Is het voor Linne niet effectiever wanneer na afloop de geinteresseerden ook middels bet openbaar vervoer huiswaarts kunnen keren? Moet het, om welke redenen ook, absoluut een avondkoers zijn, dan lijkt een start van het hoofdnummer om b.v. zeven uur voor het algemeen nut (horeca-bedrijven) en de financiele uitkomst toch aan te bevelen, althans dit is onze mening.

Ondanks de matige opkomst en de kosten van de tweede Nacht van Linne (veertienduizend gulden), was geldelijk gezien geen vuiltje aan de lucht. Dit dank zij de vele advertenties in het programmaboekje, de reclame-spandoeken en de veertig be­gunstiger. Enthousiast publiek (Jo Vrancken is een rasechte Linnenaar), content de organisatoren (de profkoers 1975 werd meteen gepland), vlot knapte de deskundige jury alles op, de welbespraakte microfonist Chris Delbressine kon niet alleen een fikse portie premies aankondigen, gaf knap uitleg be­treffende de stand van zaken en vertelde meteen dat Sercu­-Pijnen (vast koppel in het komende winterseizoen), Merckx­-Duyndam en Gilmore-Schuiten op de affiches van de Rotter­damse Zesavonden voorkomen, de trekpleisters vormen.

Het tempo was meteen hoog, felle spurtjes om de mild aan­geboden premies, lichte demarrages, na 35 km negen man. voorop, na 37 km alles weer bijeen, met uitzondering van de gedubbelde (lekke tube) Andre de Mol. Ben Koken rende na 40 km de ruimte in, achterna gezeten door Jos Schipper en Jean Ritserveld. Theo van der Leeuw waagde een kansje. De jacht op premies bleef voortduren, tussendoor een lichte af­scheiding van Jan van Katwijk, Theo van der Leeuw, Ger Harings, Mari van Venrooy, Jos Schipper en ... Wout van de Berg. Harry Beurskens en Wim Kelleners namen 100 meter, Eric Leman werd alleen leider. Theo van der Loo strandde op de attente Ben Koken. In de 63e km viel de slag: aan de haal Ger Harings, Gerrie Knetemann, Theo van der Loo en Ben Koken, bij kwamen Jan van Katwijk en Cees van der Meijden, in z’n eentje wipte Jo Vrancken naar genoemde voorgangers toe. Deze uitval van zeven was tevens de beslissing: de voor­sprong van 20 sec. steeg tot 39 sec., werd 53 sec., overschreed de minuut. De leiders joegen voorwaarts en bij die leiders vier knapen in een Tim-Oil shirt. Het peloton gaf zich gewonnen, bleef bijeen, niemand trachtte het getij alsnog te doen keren, om in rennersjargon te spreken ,koerste niet meer". Dat was jammer, jammer dat mannen als Van Springel, Leman, Van Linden enz. zo gauw de ontstane situatie aanvaardden, kenne­lijk hun. capaciteiten voor een volgend criterium reserveerden. Lof voor de zeven vluchters die vaart bleven beklemtonen, pittig de premies betwistten (Jan van Katwijk won de pres­tatieprijs) en de voorsprong tot 1.46 min. deden stijgen.

De wedstrijdleiding besloot het peloton drie ronden voor het einde te laten ,afsprinten", juist gezien daar anders mogelijk de uitlopers bij die meute terecht waren gekomen en de uitslag alsdan een vertekend beeld kon opleveren. Van dat peloton waren Jan Krekels en Piet van Katwijk het rapst. De slot­galop werd voor Tim-Oil een compleet succes: de van verre op kop gaande Jo Vrancken weerstond keurig zijn maten Ger Harings (2e) en Jan van Katwijk (3e). Voor de jurywagen tonelen alsof een wereldkampioen gehuldigd moest worden, zo geestdriftig waren de aanhangers van de plaatselijke favoriet, ook zo in hun nopjes de Tim-Oil familie, de heer en mevrouw Timmermans, miss Tim-Oil en de heren van de Stichting Tim­ Oil Sport.BRON: GERARD SILLEN

Beroepsrenners: 1. Jo Vrancken 91 km in 2.08.51, 2. Ger Harings, 3. Jan van Katwijk, 4. Cees van der Meijden, 5. Gerrie Knetemann, 6. Theo van der Loo, 7. Ben Koken, op 1.46 min. (drie ronden voor het einde afgestopt) 8. Jan Krekels, 9. Piet van Katwijk, 10. Louis Westrus, 11. Kamiel van Linden, 12. Klaas Balk, 13. Mari van Venrooy, 14. Jan Brinkman, 15. Hennie Kuiper, 16. Jan Serpenti, 17. Cees Zoontjens, 18. Henk Prinsen, 19. Roger Losch, 20. Gerard Koop, 21. Jos Schipper, 22. Herman van Springel, 23. Georges Barras, 24. Eric Leman, 25. Wicher Vlot, 26. Theo van der Leeuw, 27. Harry Beurskens, 28. Wim Kelleners, 29. Aldert Jongkind, 30. Mathieu Pustjens.

 

LOCHEM.(1974.00.00)

Liefhebbers: 1. Hans Krol; 2.---

 

LOCHEM.(1974.09.14)

Liefhebbers en veteranen: 1. H, Krol, 2. N. Regter, 3. Th. Meijer, 4. Z. Belles, 5. F. Havenaar, 6. B. Boom, 7. J. Pluimers, 8. B. Leb­bink, 9. W. Kronenburg, 10. W. Dieperink.

 

LOON OP ZAND.(1974.10.12 T/M 10.13)

Veteranen (12-10) : 1. H. Buis, 2. A. Janssens, 3. J. Carpentier, 4. P. Rinkel, 5. F. v. d. Tol, 6, Th. v. d. Wiel, 8. W. v. d. Putten, 9. L. v. Raerden, 10. A. v, d. Berg.

Veteranen (13-10) : 1. P. Koops, 2. A. Boom, 3. N. Ingen, 4. J. Mer­tens, 5. L. v. d. Aerden, 6. H. Buis, 7. A. v. d. Berg, 8. A. Geenen, 9. P. Rinkel, 10. M. de Bruyn.

 

LOOSBROEK.(1974.08.10)

Amateurs: 1. A. Bongers, 2. F. v. Katwijk, 3. H. Botterhuis, 4. J. Spet­gens, 5. H. Fransen, 6. L. v. Wely, 7. H. Koot, 8. N. Hilberink 9. B. Solaro, 10. A. Gevers.

Junioren: 1. E. Visschers, 2. H. Donkers, 3. E. Geserick, 4. W. Maessen, 5. A. Hoezen, 6. J. Geurden, 7. P. Noij, 8. M. v. Velden.

Nieuwelingen: 1. J. Thijs, 2. J. Lammertink, 3. H. Plugers, 4. A. Smul­ders, 5. M. Schuffelers, 6. C. v. Venrooij.

 

LUNTEREN.(1974.07.13)

Amateurs: 1. H. Lunenburg, 2. A. Scheffer, 3. D. Schuurman, 4. G. Mohlmann, 5. H. v. d. Kooy, 6. H. Booy, 7. A. Bakker, 8. W. Pater, 9. A. Nederlof, 10. B. v. d. Stelt.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. W. Felix, 3. J. v. d. Beek, 4. A. Kalee, 5. W. Cirkel, 6. N. Regter, 7. P. Onck, 8. B. v. d. Sman, 9. K. v. Nim­wegen, 10. J. Pluimers.

 

LUYKGESTELS.(1974.07.24)

Amateurs: 1. Hen k Smits; 2. Jo van Pol; 3. Andre Gevers;

Junioren: 1. Michel Jacobs; 2. Leo van Vliet; 3. Martin Havik;

 

MAARHEEZE.(1974.05.23)

Belgische zege in Maarheeze

Vorig jaar was het maar heel gewoon wanneer na afloop van een Nederlandse profkoers een Belgische renner als overwin­naar werd gehuldigd. Dit seizoen zijn de Nederlanders - met een variant op een bekende kreet van de Dolle Mina's - „baas in eigen koers".

In Maarheeze heeft echter de razendsnelle Kamiel (Rik) van Linden aangetoond dat de Belgen, het zomaar niet voetstoots accepteren, dat Nederlanders in Belgie de vetste prijzen komen halen. Hij kwam wat terugdoen en als die man dat wil doet hij het ook enorm snel.

Ondanks alle prachtige resultaten van de Nederlandse beroeps­renners - nooit eerder is in zo'n korte periode zoveel succes behaald - loopt het publiek in eigen land nog niet direct in drommen naar de profkoersen.

Jan Janssen, ook in Maarheeze belast met het contracteren van de coureurs, merkte tegen ons op: „In Grave kwamen er minder dan we verwacht hadden, in Cuyk hadden we de pech dat er een herhaling van een voetbaltreffen op de beeldbuis was, in Zundert was het een knap veld maar toen was het weer wel wat te mooi. Hier in Maarheeze hebben we de goden ook niet aan onze kant gehad. De gehele ochtend is de regen met bakken uit de lucht komen vallen en dat is voor de pu­blieke belangstelling niet bevorderlijk. Het publiek moet je leren kennen, het is onbegrijpelijk dat voor een knap wieler­spektakel slechts schoorvoetend drie piek op tafel wordt ge­legd en dat veelvouden van dit bedrag worden neergeteld voor matige voetbalwedstrijden."

Maarheeze draaide dus op Hemelvaartsdag. Jan Janssen had een knap veld bij elkaar gebracht. 62 coureurs, renners met de kleuren van Raleigh Racing Team (pas terug uit Enge­land), Tim-Oil (wat doet dit groepje het goed), Frisol (wel­licht onze Tourploeg), Robot (althans de Nederlandse cou­reurs), Ormas Sharp (scherp staand na het mooie succes van Jos Schipper), Diprotection (met smart wachtend op de come­back van Rink Cornelisse), IJsboerke (met, zoals achteraf bleek de winnaar), Mercier (met de heroptredende Kees Bal) en daarnaast natuurlijk de individuelen, de ,rakkers" die de koers zo aantrekkelijk kunnen maken omdat ze lak hebben aan alle ploegen- afspraken. Bij de individuelen was ook Ger Wesselius na een lange afwezigheid terug.

Heel spectaculair was de wedstrijd niet. Natuurlijk gingen drieste knapen in de aanval, ze mochten als “publiekrenner" wat kilometers aan de leiding rijden en wat premies achter hun naam brengen. Pas in de slotfase werd het een spannend toneelstuk. Kees Bal was er toen echter niet meer bij. De jonge Zeeuw - voorzichtig koersend na zijn nare belevenis in de Amstel Goldrace - verdween op 30 kilometer van het einde door een valpartij van het toneel. Er was nog acht kilometer te rijden toen Albert Hulzebosch, Gerrie Fens (doet het bij de profs voortreffelijk), Wim Prinsen, Wim de Waal en de deze middag goed koersende Cees Zoontjens de handen ineen sloe­gen en aan de greep van bet peloton ontsnapten. Drie ronden van 1600 meter bleef het vijftal uit de klauwen van het fel jagende peloton maar daarna was het gebeurd. Alles kwam bijeen en de sprinters maakten zich op voor een klassegevecht. Dat de rappe boys van het nog zo'n veertig man tellende pelo­ton op dat moment de baas waren, is duidelijk.

BRON: AD J.VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Kamiel van Linden (Belgie) 100 kilometer in 2 uur 15 min. 30 sec., 2. Klaas Balk, 3. Bas Hordijk, 4. Tino Tabak (nestelde zich nog vaster op de eerste plaats van het Telesport klassement), 5. Jan Serpenti, 6. Richard Bukacki, 7. Jan Brinkman, 8. Frans Verhae­gen (Belgie), 9. Gerard Harings, 10. Henk Poppe, 11. Jan van Katwijk, 12. Roger Loysch I  (Belgie), 13. Mari van Venrooy, 14. Jo Vrancken, 15. Louis Westrus, 16. Julien Knockaert (Belgie), 17. Ludo Noels (Belgie), 18. Gerard Vianen, 19. Henk Prinsen, 20. Ben Janbroers, 21. Roger Loysch II (Belgie), 22. Cees Zoontjens, 23. Wim de Waal, 24. Wim Prinsen, 25. Jos Schipper, 26. Georges Barras (Belgie), 27. Wil de Vlam, 28. Joop van Rossem (zijn eerste prijs bij de profs behalend), 29. Harry van Leeuwen, 30. Albert Hulzebosch.

Amateurs: 1. J. Adams, 2. R. Martens, 3. T. Huyzen, 4. P. v. Beurden, 5. P. de Jong, 6. W. Bellemakers, 7. W. Jansen, 8. W. de Louw, 9. A. Gruyters, 10. S. de Jong.

Nieuwelingen: 1. H. Plugers, 2. P. Winnen, 3. J. Welten, 4. R. Don­kers, 5. A. Ramaekers, 6. E. Vrijssen.

 

MAARSSEN.(1974.09.07)

Amateurs: 1. W. Holstege, 2. W. Pater, 3. J. Tol, 4. P. Koeleman, 5. G. Nederlof, 6. J. Marcus, 7. J. v. Driel, 8. H. de Boer, 9. A. Neder­lof, 10. H. v. d. Putten.

Veteranen: 1. B. Boom, 2. J. Barens, 3. W. v. Dok, 4. N. Slingerland, 5. P. Steenvoorden, 6. L. v. Aerden (B.), 7. T. v. Tol, 8. P. Rinkel, 9. K. Smid, 10. J. Dekker.

 

MAARTENSDIJK.(1974.05.21 t/m 05.23)

Liefhebbers: 1. H. Krol, 2. J. Hup, 3. G. Pluimers, 4. A. v. Beck, 5. G. v. d. Sterren, 6. P. Onck, 7. G. Plieger, 8. J. Pluimers, 9. H. Laan, 10. W. v. Putten.

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. A. Smit, 3. J. Bakker, 4. A. Bakker, 5. J. v. d. Kooy, 6. A. v. d. Spiegel, 7. J. Koops, 8. L. Hulzebosch, 9. J. Zomer, 10. G. Scheffer.

Dames: 1. K. van Oosten-Hage, 2. B. Huizinga, 3. T. v. d. Plaat, 4. M. Nieuwenhuis-Brinkhof, 5. A. Riemersma, 6. T. Fopma, 7. B. Smit, 8. H. de Jong, 9. G. Kerreman, 10. L. v. d. Oord.

Nieuwelingen: 1. P. Philips, 2. H. Voorn, 3. J. Broers, 4. J. v. Dijk, 5. J. Osenbruggen, 6. W. Lansing.

Junioren: 1. L. v. Vliet, 2. E. Geserick, 3. M. Visser, 4. Th. de Rooy, 5. C. Berkhof, 6. B. v. d. Broek, 7. D. Willigenburg, 8. R. Ducaat.

 

MAASDIJK.(1974.07.10)

Amateurs: 1. Wim van Steenis; 2. Lou Verweij; 3. Herman Perfors; 4. Johnny Konings; 5. B. Ulyatt; 6. H. Geldens; 7. Piet van Leeuwen; 8. Ton Koop; 9. Wim Liebrechts; 10. Klaas Koetke;

Junioren: 1. Andre Versteijlen; 2. Leo van Vliet; 3. J. Akkermans; 4. J. Akkermans; 5. M. Havik; 6. jac Vooys; 7. S. Kuiper; 8. Kees van de Wereld; 9. A. van Peer; 10. H. Nieuwdorp;

 

MAASTRICHT-HEER.(1974.09.08)

Amateurs: 1. M. Maessen, 2. W. Wilms, 3. J. v. Pol, 4. H. Oberje, 5. P. Iedema, 6. J. Solberg, 7. H. Hamers, 8. N. Vermeulen, 9. J. Pronk, 10. L. Essers.

Junioren: 1. J. Baadjou, 2. T. Verstappen, 3. K. v. d. Wereld, 4. H. Geerkens, 5. M. de Vos, 6. H. Vriens, 7. N. Paas, 8. J. Vracken.

Nieuwelingen: 1. J. Jansen, 2. Y. Boelhouwers, 3. T. Luyten, 4. M. Willem- sen, 5. H. v. d. Borg, 6. J. Bruck.

 

MADE.(1974.07.15)

Amateurs: 1. W. v. Steenis, 2. N. v. Hest, 3. J. Domen, 4. K. Kleine, 5. J. v, Veen, 6. J. v. Berkel, 7. A. Kraan, 8. P. Kentie, 9. J. Nijenhuis. 10. J. Konings.

Amateurs: 1. C. v. Bragt, 2. J. Zuydweg, 3. B. Broere, 4. A. v. d. Steen, 5. P. Hobo, 6. A. Prinsen, 7. Th. Venix, 8. P. Franken, 9. A. de Jong, 10. H. v. Groezen.

Junioren: 1. M. Havik, 2. T. Griep, 3. J. Akkermans, 4. R. Stroosnijder, 5. W. Lugtenburg, 6. K. de Brouwer, 7. D. de Zwaan, 8. F. de Brouwer.

Nieuwelingen: 1. J. Welter, 2. A. Evers, 3. F. Breeman, 4. S. Polak. 5. J. Blaauw, 6. F. v. d. Tetering.

 

MARKNESSE.(1974.06.08)

Liefhebbers: 1. J. Hup, 2. J. Pluimers, 3. J. de Vreede, 4. W. Diepe­rink, 5. A. v. d. Bosch, 6. A. Duijn, 7. A. Gezel, 8. W. Peels, 9. T. Smits, 10. B. Oldenhof.

 

MARRUM - 14 juni.(1974.06.14)

Amateurs: 1. J. de Boer, 2. K. Hoekstra, 3. R. v. Trigt, 4. P. Hoekstra, 5. J. Huisjes, 6. R. Groen, 7. J. Tol, 8. P. Akkerman, 9. G. Scheper, 10. L. Hulzebosch.

 

MEERSSEN.(1974.04.13)

Amateurs: 1. A. Dekkers, 2. J. v. d. Meer, 3. F. Pirard, 4. J. v. Pol, 5. W. de Ruyter, 6. B. Ceulen, 7. L. Meters, 8. W. Wilms, 9. J. Spijker, 10. L. Didderen.

Junioren: 1. M. Jacobs, 2. L. v. Vliet, 3. J. Akkermans, 4. F. v. Knip­penberg, 5. R. v. d. Braak, 6. H. v. Weersch, 7. H. Geerkens, 8. F. Pierik.

Veteranen: 1. W. Kuypers, 2. M. Nelis, 3. C. v. Beek, 4. J. Fooy, 5. P. Meers, 6. J. Carpentiers.

Liefhebbers: 1. J. Martens, 2. B. ten Harmsel, 3. P. v. Laarhoven, 4. G. Plieger, 5. J. Seijen, 6. L. v. Weert, 7. H. Timmermans, 8. L. Star­mans, 9. A. Mansvelders, 10. A. v. Oorschot.

 

MEGEN.(1974.08.11)

Amateurs: 1. B. Solaro, 2. B. v. Lamoen, 3. H. Mutsaars, 4. J. v. Hou­welingen, 5. R. Mulders, 6. J. v. Waas, 7. Sj. v. Hooft, 8. M. Verhagen, 9. J. Brink, 10. L. Liebrechts.

Junioren: 1. G. Bierings, 2. J. v. Erp, 3. A. v. Tol, 4. Th. Govers, 5. W. Bosch, 6. A. Hoezen, 7. S. Akker, 8. P. v. d. Heuvel.

Nieuwelingen: 1. M. Schuffelers, 2. C. v. Venrooij, 3. W. de Laat, 4. P. Damen, 5. W. Lansing, 6. A. Knipping.

 

MEPPEL.(1974.07.18)

Amateurs: 1. R. Groen, 2. G. Schipper, 3. R. v. Trigt, 4. J. Bakker, 5. J. Huisjes, 6. B. Groen, 7. J. Spijker, 8. W. Vlot, 9. L. Hulzebosch, 10. W. Pater.

 

MERKENKAMPIOENSCHAP.

Na fraaie zege in ploegentijdrit Noordoostpolder: Ketting-Shimano prolongeert titel Merkenteams

„Ongelooflijk wat een tijd. Dat had ik niet gedacht," aldus reageerde Ton Ketting toen we halverwege de ploegentijdrit (83,3 km), het tweede onderdeel van het Merkenkampioen­schap 1974, bij Marknesse in gezelschap van de RTVZ-voor­zitter Piet Spruit (fungeerde ook als commentator) de chrono­meters,controleerden.

Inderdaad draaide de Ketting-Shimano-formatie, bestaande uit de “kleppers" Aad van den Hoek, Jan Aling, Frits Schur, Herman Snoeijink, Jan Lenferink en Roy Schuiten (die op 17 juli als beroepsrenner zal debuteren in Ulvenhout) een snelle tijd halverwege, namelijk 52 minuten en 20 secon­den.

De ploeg van Tegelhandel Jan van Erp met: Ad Gevers, Gerry van Gerwen, Henk Lubberding, Piet van der Kruijs, Henri Geldens en nationale kampioen Jan Raas deed er een halve minuut langzamer over.

Toen de jury van aankomst tenslotte de balans opmaakte, bleek dat deze teams nog aan de top prijkten. Roy Schuiten en de zijnen bleken het tweede gedeelte zelfs nog sneller te hebben gereden want de totaaltijd over de 83,3 km was 1 uur 43 minuten en 50,5 sec.! Jan van Erp maakte een totaaltijd van 1.44.30,4.

Bondscoach Joop Middelink, die in gezelschap van de Sport­commissieleden Bas Goud en Harrie van Gestel de verrich­tingen gadesloeg, toonde zich enthousiast. Niet alleen over het werk van de eerst geklasseerde teams, maar vooral ook over het unieke parcours, dat Middelink in 't verleden trouwens al vaker roemde.

Alleen vond hij het jammer, dat er slechts negen teams van de partij waren ...

PRIJSUITREIKING

Bij de prijsuitreiking in 't Voorhuys to Emmeloord, waar de voorzitter van de organiserende vereniging, de RTVZ (welke club organisatorisch alles weer knap in orde had) Piet Spruit een kort openingswoord uitsprak, toonde ook Bas Goud zich teleurgesteld, dat er zo weinig teams gehoor hadden gegeven om deel te nemen aan het tweede onderdeel van het Merken­kampioenschap, de ploegentijdrit. En dan te weten, dat er drie jaar terug ruim twintig ploegen van de partij waren! Bas Goud sprak de hoop uit, dat de BVAS een andere formule zal vinden, opdat er meer interesse zal bestaan in de toekomst van de zijde van de teams.

Goud zwaaide de Zwolse RTVZ lof toe en bracht tevens dank aan de grote groep militairen die langs de 83,3 km large route stonden te posten op gevaarlijke kruisingen. Ook sprak hij een dankwoord aan het adres van het gemeentebestuur van Emmeloord.

De wethouder van Emmeloord, de heer Schreuder, reikte een fraaie beker uit aan Ton Ketting en de laatste kreeg uit handen van de heer Lont namens de Ondernemingsraad van Em­meloord, de mooie wisselbeker, die thans definitief in handen is van Ketting omdat deze grote trofee driemaal achtereen door de Ketting-Shimano-formatie in de wacht werd gesleept.

KUSJES VAN SILVIA SPENKELINK

Silvia, de lieftallige dochter van de bekende mecanicien Jan Spenkelink, fungeerde als Ronde-miss en gaf de bloemen en ... kusjes aan de renners van Ketting-Shimano, die zich kampioen konden noemen omdat men in het eerste onderdeel, de klassieke wegwedstrijd de Ronde van Overijssel, die door Jan Lenferink zo machtig werd gewonnen, reeds de basis hier­toe had gelegd.

De volledige uitslag van de ploegentijdrit te Emmeloord:

1. Ketting-Shimano, 83,3 km in 1.43.50,5 (halverwege 52.20), met de renners: Roy Schuiten, Herman Snoeijink, Jan Aling, Jan Lenferink, Frits Schtir en Aad van den Hoek.

2. Tegelhandel Jan van Erp in 1.44.30,4 (halverwege 52.5) met de renners: Ad Gevers, Gerry van Gerwen, Henk Lub­berding, Piet van der Kruijs en Henri Geldens.

3. Caballero in 1.47.29,3 (halverwege 54.10) met de renners: Dick Groen, Tinus de Lange, Lou Verweij, Sjaak Schuite­maker en Bert Scheuneman.

4. Amstel Bier in 1.48.42,8 (halverwege 54.20) met de renners: Jan Bakker; Ton ter Harmsel, Adri van Houwelingen, Jan Spijker, Gerrit Mdhlmann en Frits Pirard.

5. Hebro-Flandria in 1.48.53,3 (halverwege 54.30) met de ren­ners: Juul Bruessing, Jocelyn Lovell, Jan Huisjes, Toine van der Bunder, Harm Smits en Leon Strobbe.

6. Michelin in 1.49.58,3 (halverwege 55.20) met de renners: Jo de Boer, Ruud Haller, Roelof Groen, Wim Peter, Rhett van Trigt en Joop Ribbers.

7. Cafe-Restaurant „Storm" in 1.50.33,5 (halverwege 55.10) met de renners: Tom Fase, Hennie Geijsel, Wim Westdorp, Ad van Overveld en Wim de Wilde.

8. Bik's Sloperij en Houthandel in 1.52.46,3 (halverwege 56.20) met de renners: Arie de Groot, Peter G6dde, Leen den Har­tigh, Jan Zuydweg en Theo van Steenis.

9. Van Nelle in 1.53.04,7 (halverwege 56.25) met de renners: Ton Koop, Wim Hofstede, Cor Schuurman, Cees Sint Nico­lass, Marcel van Leeuwen en Wim Schuurhuizen.

 

MIDDELBURG.(1974.08.17)

Nieuwelingen: 1. C. Hollemans, 2, H, Frijters, 3. C. Kuystermans, 4. W. de Bruyn, 5. P. Liefaard, 6. C. Kokke.

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. B. v. IJken, 3. G. Donker, 4. L. v. d. Oord, 5. G. Kerremans, 6. H. de Jongh, 7. A. Riemersma, 8. J. Sijbrands, 9. M. Werner, 10. A. Koole.

 

MIDDELHARNIS.(1974.04.30)

Amateurs: 1. G. Pronk, 2. H. Stander, 3. S. Koevermans, 4. T. Kraus, 5. L. Booze, 6. G. Koop, 7. M. Jongenelen, 8. J. Schelling, 9. A. v. Elzakker, 10. G. Habets.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. B. de Zeeuw, 3. S. v. Dongen, 4. W. Wiel­houwer, 5. C. de Kleine, 6. L. Jongejan, 7. A. v. d. Ploeg, 8. J. Raas, 9. A. Liebrechts, 10. B. ter Harmsel.

 

MIDDENBEEMSTER.(1974.07.28)

Amateurs: 1. Th. Smit, 2. R. Smit, 3. N. Vermeulen, 4. A. Kraan, 5. H. Jacobs, 6. C. Leunis, 7. L. Nieuwkerk, 8. J. Kuiken, 9. G. Schoumans, 10. F. v. d. Enden.

Nieuwelingen: 1. M. Taverne, 2. S. Snijders, 3. F. Breeman, 4. K. Balvert, 5. R. Meijn, 6. C. Schrijver.

 

MIDSLAND.(1974.00.00)

Amateurs: 1. Gerrie Bruinsma; 2.----

 

MIERLO.(1974.05.05)

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. J. Huisjes, 3. M. Verschuyten, 4. J. v. d. Kooy, 5. H. v. d. Oever, 6. C. Phillipini, 7. J. v. Diepen, 8. H. v. d. Berg, 9. G. Oosterbosch, 10. J. Bakker.

Junioren: 1. P. Tijssen, 2. R. v. d. Braak, 3. F. v. Gils, 4. H. Vrijssen, 5. P. v. Rooy, 6. H. Vriens, 7. H. Senders, 8. H. Donkers.

Liefhebbers: 1. J. Stolk, 2. A. Mansvelders, 3. L. Vanderaerden, 4. J. v. d. Berg, 5. B. Driessen, 6. R. v. Doorn, 7. P. Schall, 8. H. Rijkers, 9. F. v. d. Vleuten, 10. W. v. d. Heijden.

 

MIJDRECHT.(1974.05.23)

Amateurs: 1. R. Schutten, 2. M. Pennings, 3. N. Rinkel, 4. C. Leunis, 5. S. Schuitemaker, 6. J. Derksen, 7. M. Veenboer, 8. F. v. Lachterop, 9. P. Nieuwenhuis, 10. R. v. Trigt.

Junioren: 1. P. Noy, 2. F. Verlinden, 3. M. Heuvel, 4. R. Borst, 5. J. Exalto, 6. K. v. d. Wereld, 7. R. Jagers, 8. T. Gase.

Nieuwelingen: 1. L. Jansen, 2. M. Huizinga, 3. H. Noy, 4. J. de Bruin, 5. F. v. Veen, 6. G. Roozenburg.

Dames: 1. K. v. Oosten-Hage, 2. A. Riemersma., 3. C. Fridsma, 4. T. v. d. Plaat, 5. R. Huizinga, 6. R. v. Dool, 7. G. Brouwer, 8. M. Nieuwen­huis-Brinkhof, 9. H. de Jongh, 10. S. v. Methorst.

 

MILL.(1974.06.09)

Junioren: 1. Martin Havik; 2. Michel Jacobs; 3. Andre Versteijlen;

Nieuwelingen: 1. Paul DRiessen; 2. Corne Kokke; 3. Cor van Venrooij;

Veteranen: 1. Wim van Dok; 2. Karel van Nimwegen; 3. Wout van Putten.

 

MOERDIJK.(1974.09.01)

Amateurs: 1. J. Cooremans, 2. A. Prinsen, 3. T. Venix, 4. J. -Damen, 5. A. Deusing, 6. T. ter Harmsel, 7. M. Kalkman, 8. A. Nederlof, 9. P. Kentie, 10. B. Geense.

Junioren: 1. P. Lambo, 2. B. Maas, 3. K. St. Nicolaas, 4. H. v. Duuren, 5. R. Stroosnjijder, 6. W. Lugtenburg, 7. H. v. d. Berg, 8. W. Tigelaar.

 

MONNICKENDAM.(1974.07.27)

Amateurs; 1. A. Bakker, 2. C. Moritz, 3. J. Kieftenburg, 4. J. Over­weg, 5. J. Tol, 6. D. Zeeman, 7. C. Leunis, 8. P. Slikker, 9. W. Pater, 10. C. Opdam.

Liefhebbers: 1. D. Ravensbergen, 2. T, Degeling, 3. M. Bakker, 4. P. Rinkel, 5. F. v. d. Raad, 6. H. Rupschus, 7. G. Ammerlaan, 8. J. Zwaan, 9. L. Zuiker, 10. J. Timmer.

Nieuwelingen: 1. J. Blaauw, 2. R. Bessems, 3. G. Meijn, 4. K. Balvert, 5. E. -de Nijs, 6. P. Buis.

 

MONSTER.(1974.07.31)

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. A. Houwelingen, 3. P. Godde, 4. W. v. Steenis, 5. F. Hogerheide, 6. W. de Wilde, 7. L. Verwey, 8. W. de Ruyter, 9. P. v. d. Kruijs, 10. R. Kroep.

Nieuwelingen: 1. C. Bernaards, 2. J. Thus, 3. C. Kuijstermans, 4. M. Huizin- ga, 5. A. Ramaker, 6. G. den Besten.

 

MUNSTERGELEEN.(1974.05.26)

Nieuwelingen: 1. H. Meertens, 2 H. Pluger, 3. P. Driessen, 4. H. v. d. Weerden, 5. A. Wiinands, 6. J. v. d. Linde.

Junioren: 1. M. Jacobs, 2. J. Baadjou, 3. A. Vissers, 4. H. Jacobs, 5. H. Geerkens, 6. W. Maessen, 7. A. van Peer, 8. J. Schlenter.

Amateurs: 1. W. de Ruyter, 2. F. Sluper, 3. H. Buckx, 4. J. Ubachs, 5. P. Wintraecken, 6. G. Jacobs, 7. P. Nelissen, 8. G. Lenkens, 9. H. Kellenaers, 10. H. Crijns.

 

NAALDWIJK.(1974.08.28)

Amateurs: 1. J. Konings, 2. J. Bruessing, 3. H. Lubberding, 4. G. Mak, 5. W. Liebrechts, 6. L. den Hartigh, 7. J. Ruckert, 8. L. Verwey, 9. P. Godde, 10. F. Hogerheide.

Junioren: 1. A. Versteijlen, 2. W. Lugtenburg, 3. J. Akkermans, 4. L. v. Vliet, 5. B. v. Est, 6. K. St. Nicolaas, 7. T. Hoogervorst, 8. R. Borst.

Nieuwelingen: 1. J. Thijs, 2. G. Kuijstermans, 3. L. Janszen, 4. P. Koppert, 5. R. v, d. Waard, 6. R. Rabe.

 

NEEDE.(1974.06.28)

Amateurs: 1. Herman Snoeijink; 2. Herman Ponsteen; 3. Jan Huisjes;

 

NEERBEEK.(1974.04.17)

Junioren: 1. Andre Versteijlen, Michel Jacobs, Ad van Peer.

 

NIBBIXWOUD.(1974.05.12)

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. D. Groen, 3. R. v. Trigt, 4. T. Blom, 5. P. Hoekstra, 6. M. Pennings, 7. G. Post, 8. A. Koster, 9. N. Hendriks, 10. M. Pronk.

Junioren: 1. L. v. Vliet, 2. M. Havik, 3. P. Noy, 4. M. Visser, 5. P. Verlinden, 6. U. Kuipers, 7. R. Borst, 8. J. Kuiken.

Nieuwelingen: 1. R. Tigelaar, 2. J. Kosher, 3. L. Janssen, 4. F. Dreijer, 5. T. Ammeraal.

 

NIEUW-AMSTERDAM.(1974.08.25)

Amateurs: 1. J. Huisies, 2. A. Gerritsen, 3. R. v. Trigt, 4. R. Groen, 5. R. Akker, 6. W. Holstege, 7. G. Scheper, 8. L. Hulzebosch, 9. J. Vlot, 10. T. de Lange.

 

NIEUW-BORGVLIET.(1974.03.10)

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. G. St. Nicolaas, 3. T. v. Hasselt, 4. A. Lubberding, 5. J. Raas, 6. F. v. d. Enden, 7. C. v. Dongen, 8. G. Post, 9. J. Aling, 10. G. v. Houwelingen.

Junioren: 1. P. v. Leij, 2. A. Versteijlen, 3. J. Jonkers, 4. M. de Ves, 5. J. Kuiken, 6. K. St. Nicolaas, 7. P. Hellemous, 8. A. Remmerswaal.

Nieuwelingen: 1. R. v. d. Rakt, 2. A. Versteijlen, 3. J. Thijs, 4. P. Koppert, 5. L. Janszen, 6. S. Snijders.

 

NIEUWENDIJK.(1974.08.10)

Amateurs:  1. W. de Wilde, 2. G. St. Nicolaas, 3. B. Pronk, 4. T. ter Harmsel, 5. P. Franken, 6. Th. Joore, 7. G. Baumgartner, 8. R. Lie­brechts, 9. A. v. Overveld, 10. J. de Groot.

Liefhebbers: 1. G. Plieger, 2. W. Wielhouwer, 3. M. Bakker, 4. C. de Kleine, 5. N. de Vries, 6. B. ter Harmsel, 7. N. Tanssaint, 8. A. v. d. Ploeg, 9. B. de Zeeuw, 10 H. Moonen.

Junioren: 1. P. Valentijn, 2. W. Lugtenburg, 3. P. Thijssen, 4. G. Looijenstein, 5. W. Borsch, 6. A. Verstiilen, 7. W. Jeremiasse, 8. J. v. d. Velde.

 

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL.(1974.06.08)

Amateurs: 1. C. den Hartog, 2. G. Koop, 3. J. v. Vliet, 4. T. Koop, 5. R. de Vries, 6. W. 't Hoen, 7. B. Slings, 8. H. Pouw, 9. H. Bou­huyzen, 10. P. Bregman.

 

NIEUWLEUSEN.DEN HULST.(1974.10.12)

Amateurs: 1. R. Groen, 2. J. Vlot, 3. G. Brokelman, 4. A. Gerritsen, 5. H. Benjamins, 6. G. Scheper, 7. W. Geerdink, 8. J. Huisjes, 9. H. Snoeuink, 10. D. v. Wijhe.

 

NIEUWOLDA.(1974.09.14)

Amateurs: 1. F. Schur, 2. J. Huisjes, 3. H. Snoeijink, 4. J. Vlot, 5. W. v. Boven, 6. D. v. Wijhe, 7. R. Akker, 8. T, Hofstede, 9. E. Dick­hof, 10. J. Koops.

 

NIEUW-VOSSEMEER - 19 mei

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. J. Raas, 3. M. Dohmen, 4. R. Schuiten, 5. A. v. d. Hoek, 6. C. v. Dongen, 7. A. Tak, 8. L. Boose, 9. P. Fran­ken, 10. G. van 't Geloof.

Nieuwelingen: 1. P. Philips, 2. L. Walraven, 3. H. Plugers, 4. S. Snij­ders, 5. A. Ruys, 6. Th. v. Tol.

Junioren: 1. M. Jacobs, 2. J. Jonkers, 3. H. Kramer, 4. M. Havik, 5. P. Noy, 6, H. Donkers, 7. W. Jeremiasse, 8. L. de Jager.

 

NIJEVEEN.(1974.08.31)

Amateurs: 1. R. Groen, 2. G. Brokelman, 3. L. Hulzebosch, 4. W. Hol­stege, 5. G. Mohlmann, 6. H. Ponsteen, 7. D. v. Wijhe, 8. G. Scheper, 9. E. Koersen, 10. A. Gerritsen.

Junioren: 1. S. Akker, 2. J. Brummelaar, 3. D. v. Egmond, 4. K. v. d. Wereld, 5. J. Neijmeier, 6. F. Hoving, 7. E. Geserick, 8. D. Wllgen­burg.

 

NIJMEGEN.(1974.06.20)

Derde overwinning voor Albert Hulzebosch

TWEEDE NIJMEEGSE PROFCOURSE SUCCES

Albert Hulzebosch is op het moment dat u dit leest, druk doende in de Tour de France. Hij is nog minder dan een jaar beroepsrenner, maar begint langzamerhand reeds de naam te krijgen van grossier in overwinningen. Drie zege's binnen twintig dagen; ga er maar eens aanstaan.

Het succes vorig jaar - Jos van Beers werd toen winnaar - was voor WC Groenewoud en Winkeliersvereniging Notenhout aanleiding ook dit jaar de profs naar Nijmegen te halen. SBB­-coordinator Jan Janssen - ook hij zit nu in de Tourkaravaan - werd in de arm genomen voor het contracteren van de cou­reurs. Hoewel pas op het laatste moment zekerheid bestond over het al dan niet doorgaan van deze koers - er waren aan­vankelijk wat geldzorgen - slaagde Jan Janssen erin prak­tisch het gehele Nederlandse profkorps naar de Keizer Karel­stad te krijgen. De Merciers (in de Tour de 1'Aude) en de Raleighs ,(in de Ronde van Zwitserland) waren uiteraard af­wezig en Gerrie Knetemann en Fedor den Hertog reden een achtervolging in het Amsterdamse Stadion. De rest was aan­wezig. Ben Koken was er na een lange afwezigheid weer, Gerard van Deene maakte zijn heroptreden, er waren wat Belgen en er was sfeer.

Het publiek was in groten getale op komen dagen, er behoefde geen entreegeld te worden neergeteld. Enthousiast publiek omdat de mannen waarvoor men kwam ook werk van formaat ter planken brachten. Leuk rondje, 1200 meter. Snel parcours, in de bochten behoefde amper te worden afgeremd. Jammer genoeg enkele valpartijen waarbij o.m. Hennie Kuiper, Henk Poppe, de Amerikaan Bill Kund en Wout van den Berg be­trokken waren. Zonder veel schade verlieten deze mannen het parcours. Iets minder goed verliep de val van Harm Ottenbros, hij bezeerde zijn knie maar reed de koers wel uit. Enige zorg voor wat betreft het kampioenschap van Nederland stond wel op zijn gezicht.

Meteen uit het startpistool schoten zeven coureurs - waarbij de neo's Gerrie Habets en Joop van Rossem - weg, een groep van elf man kwam erbij en het spel zat op de wagen. Er werd onvoorstelbaar hard gereden en de achttien kleppers haalden hun ronde voorsprong. Het peloton vocht keihard terug, vaak lagen de renners in vijf, zes groepen verspreid over het par­cours. Machtig boeiend schouwspel met een zeer attent koer­sende Nidi den Hertog. Deze Frisol-boy werd winnaar van de leidersprijs. In de slotfase sloegen de twee meest op de voor­grond tredende jonge profs van dit seizoen: Albert Hulzebosch en Jos Schipper, de handen ineen. Dat Albert in de spurt zijn medevluchter net iets te rap af was, zal geen verwondering wekken.

Jan Janssen was duidelijk tevreden met de geleverde inspan­ningen. Hij heeft o.m. genoten van het frisse rijden van de debutanten Joop van Rossem en Gerrie Habets en hij vindt Gerrie Kamper een grote aanwinst bij de profs.BRON: AD J. VINGERHOETS

Beroepsrenners: 1. Albert Hulzebosch 100 kilometer in 2 uur 3 min. 3 sec., 2. Jos Schipper z.t., 3. Gerard Harings op 48 sec., 4. Ben Janbroers, 5. Harm Ottenbros, 6. Gerben Karstens, 7. Louis Westrus, 8. Jan van Katwijk, 9. Cees van der Meijden, 10. Cees Zoontjens, 11. Mari van Venrooy, 12. Joop van Rossem, 13. Albert van Midden, 14. Gerrie Habets, 15. Jos de Temmerman (Belgie), 16. Gerrie Kamper, 17. Mathieu Pustjens, 18. Nidie den Hertog, 19. Henk Prinsen op 1 ronde, 20. Julien Knockaert (Belgie), 21. Theo van der Loo, 22. Wil de Vlam, 23. Jan Serpenti, 24. Jan Brinkman, 25. Wim Prinsen, 26. Ko Blok, 27. Jo Vrancken, 28. Berard Wesselius, 29. Ernie Wielandt (BelgiO, 30. Ben van der Putten.

 

NIJMEGEN.(1974.07.18)

Amateurs: 1. W. de Ruyter, 2. J. Spetgens, 3. F. v. Katwijk, 4. A. ter Harmsel, 5. J. Ribbers, 6. F. Thijs, 7. R. Hassink, 8. J. v. Houwelin­gen, 9. B. v. d. Stelt, 10. R. Mulders.

 

NIJVERDAL.(1974.05.23)

Amateurs: 1. Wim Geerdink; 2. Gerrie Bruinsma: 3. Roelof Groen;

Junioren: 1. J. Rijks; 2. Jan Olde Meule; 3. Jos Brummelaar;

Nieuwelingen: 1. Rik Tijhuis; 2. Jos Lammertink; 3. Fons Schootmans;

 

NISPEN.(1974.08.18)

Amateurs: 1. A. v. Elzakker, 2. J. Cooremans, 3. A. v. Opdorp, 4. A. Tak, 5. J. Nijenhuis, 6. Th. Venix, 7. A. v. Overveld, 8. T. Kraus, 9. C. v. Bragt, 10. J. Kettenis.

Junioren: 1. A. Versteijlen, 2. B. v. Est, 3. J. Jon~kers, 4. P. de Jong, 5. C. v. d. Heijden, 6. F. Gommers, 7. T, v. d. Boom, 8. J. v. d. Velde.

Nieuwelingen: 1. L. Veeke, 2. C.-Bernaards, 3. M. v. Vlimmeren, 4. J. Thijs, 5. P. Heeren, 6. C. Hollemans.

 

NISTELRODE.(1974.07.06)

Junioren: 1. S. Akker, 2. A. Versteijlen, 3. T. Gevers, 4. J. Akkermans, 5. K. St. Nicolaas, 6. G. Looijenstein, 7. J. v. Erp, 8. K. v. d. Wereld.

Nieuwelingen: 1. P. Driessen, 2. H. Plugers, 3. A. Smulders, 4. M. Schuffelers, 5. S. Pteters, 6. C. Venrooii.

 

NOORDWIJKERHOUT.(1974.09.04)

Amateurs: 1. R. Smit, 2. N. Bakker, 3. C. Hoogedoorn, 4. A. de Groot, 5. F. v. d. Enden, 6. L. v. Nieuwkerk, 7. B. Langeveld, 8. R. Verboom, 9. G. Looijenstein, 10. J. Brink.

 

NOOTDORP.(1974.08.01)

Amateurs: 1. L. Verweii, 2. P. v. d. Meer, 3. C. Leunis, 4. F. v. d. Enden, 5. E. v. Nistelrooy, 6. P. Rehorst, 7. B. Ulyatt (Nw-Zld), 8. Th. v. d. Berk, 9. M. v, d. Heuvel, 10. A. Kraan.

 

NUENEN.(1974.07.28)

Amateurs: 1. H. Lubberding, 2. G. v. Gerwen, 3. W. Pater, 4. W. de Louw, 5. J. Spetgens, 6. H. v. Kilsdonk, 7. G. Oosterbosch, 8. A. Bongers, 9. F. Thijs, 10. J. Murray (E.).

Junioren: 1. K. v. d. Wereld, 2. P. Thijssen, 3. T. Verstappen, 4. H. v. Kuyk, 5. R. v. Dijk, 6. S. Huizinga, 7. H. Senders, 8. M. v. Gool.

Nieuwelingen: 1. R. Seuntjens, 2. M. Huizinga, 3. A, Smulders, 4. P. Roozenburg, 5. P. v. Dingenen, 6. A. Ramaekers.

 

NULAND.(1974.09.01)

Amateurs: 1. H. Botterhuis, 2. B. Lamoen, 3. J. Bakker, 4. H. Lunen­burg, 5. L. v. Wely, 6. J. Kettenis, 7. B. Solaro, 8. F. Jansen, 9. F. Thijs, 10. N. Hilberink.

Junioren: 1. J. Olde Meule, 2. J. Brummelaar, 3. P. Noy, 4. A. Aupers, 5. H. Kuipers, 6. H. Donkers, 7. B. Oosterbosch, 8. G. Kuit.

Nieuwelingen: 1. L. Lammertink, 2. C. v. Venrooy, 3. P. Damen, 4. C. Kokke, 5. W. de Laat, 6. N. Schuffelers.

 

NUNSPEET.(1974.00.00)

Amateurs: 1. Juul Bruessing; 2. Herman Ponsteen; 3. Jan Spijker;

 

NUNSPEET.(1974.06.13)

Amateurs: 1. Jan Spijker; 2. Gerrit Mohlmann; 3. Albert Scheffer;

 

NUNSPEET.(1974.07.01 T/M 07.02)

Amateurs 01e dag: 1. Jan Huisjes; 2. Albert Scheffer; 3. Jan Spijker;

Amateurs 02e dag: 1. Dries van Wijhe; 2. Wiel de Ruijter; 3. Leo Steur;

Amateurs (eindklassement): 1. L. Steur, 2. E. Dickhof, 3. J. Huisjes, 4. G. Mohlman, 5. G. Brokelman, 6. W. Holstege, 7. S. Scheffer, 8, H. Booij, 9. G. v. d. Werff, 10. D. v. Wijhe

 

NUTH.(1974.07.21)

Amateurs: 1. J. v. d. Meer, 2. J. v. Pol, 3. F. Sluper. 4. W. v. Helvoirt, 5. J. Ubachs, 6. P. Ledema, 7. P. Wintraecken, 8. B. v. Zandvoort, 9. P. v. Kollenburg, 10. E. Barker.

Nieuwelingen: 1. S. Snijders, 2. P. Driessen, 3. A. de Jong, 4. F. Bree­man, 5. G. Janssen, 6. A. Wijnands.