JAARGANG 1971

                              WEDSTRIJDEN S t/m Z

SANTPOORT (4 augustus).1971

Amateurs: 1. H. Hoogzaad, 2. K. v. d. Knaap, 3. D. Groen, 4. H. Hul­leman, 5. S. Schuitemaker, 6. E. v. d. Loo, 7. N. v. 't Hof, 8. L. de Vries, 9. N. Lyster (N.-Zld.), 10. N. Hendriks.

 

SAS VAN GENT (7 september).1971

Amateurs: 1. A. Deusing, 2. A. v. Opdorp, 3. H. Koot, 4. W. de Waal, 5. J. Hordijk, 6. G. Minneboo, 7. H. Gijsel, 8. G. Thomas, 9. P. Fran­ken, 10. K. Blok.

 

SCHAESBERG (30 april).1971

Nieuwelingen: 1. J. v. d. Meer, 2. J. Lamerichs, 3. P. Wintraecken, 4. J. Langen, 5. J. Lempers, 6. C. Lenzen, 7. N. Spronk, 8. L. Essers.

 

SCHAESBERG (18 juli).1971

Amateurs: 1. C. Boersma, 2. L. Heesen, 3. J. Vrancken, 4. J. v. Pol, 5. H. Smits, 6. H. Dohmen, 7. J. Adriaans, 8. G. Minneboo, 9. W. Dela­hey, 10. N. Vermeulen.

Nieuwelingen: 1. J. v. d. Meer, 2. H. Crijns, 3. J. Langen, 4. P. v. Kollenburg, 5. J. Lamerichs, 6. J. Lempers, 7. J. Solberg, 8. M. Maessen.

Adspiranten: 1. J. Jacobs, 2. H. Lempens, 3. J. v. Oosterhout.

Club: 1. J. Willemsen, 2. C. Donkers, 3. J. Boagaerdt, 6. W. Hilten.

Club (dames) : 1. M. Nolten, 2. C. Nolten, 3. R. Lutgens.

 

SCHERPENZEEL (3 juli).1971

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. J. Meijer, 3. J. Jager, 4. T. v. Hintum, 5. B. v. Dorth, 6. H. Egberts, 7. K. v. id. Knaap, 8. A Voogt, 9. H. v. d. Kooij, 10. T. Blom.

 

SCHEVENINGEN (3 juli).1971

Amateurs: 1. M. Verweij, 2. J. Hordijk, 3.G. de Wit, 4: P. Le­glerse, 5. A. Solleveld, 6. R. Schuiten, 7. H. Koot, 8. M. Paul, 9. J. Breur, 10. B. Pronk.

 

SCHEVENINGEN (3 juli).1971

Beroepsrenners: 1. Theo Verschueren(B), 2. Leo Duijndam, 3. Harrie van Leeuwen,

 

SCHIEDAM (13 augustus)

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. J. Breur, 3. A. Voogt, 4. R. Schuiten, 5. A. v. d. Spiegel, 6. M. Pennings, 7. C. v. d. Meijden, 8. A., v. d. Hoek, 9. T. v. Oord, 10. P Legierse.

 

SCHIJF (25 juli).1971

Amateurs: 1. C. Koeken, 2. M. Bertou, 3. H. Stander, 4. J. Raas, 5. G. v. 't Geloof, 6. B. Broere, 7. A. v. d. Hoek, 8. P. Heijster, 9. H. Prin­sen, 10. H. Lommers.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. M. Rehors~t, 3. J. Konings, 4. F. Pirard, 5. J. v. Dijk, 6. A. v. d. Steen, 7. J. Damen, 8. M. Verbocht.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. J. v. Rooy, 3. K. St. Nicolaas.

 

SCHIJNDEL (25 juli)

Amateurs: 1. W. de Vlam, 2. A. Suykerbuyk, 3. H. Koot, 4. H. v. d. Laar, 5. H. v. Zandbeek, 6. J. Adriaans, 7. B. Lasnoen, 8. L. v. d. Wely, 9. J. Blokland, 10. H. Botterhuis.

Nieuwelingen: 1. J. Spijkerboer, 2. M. Maassen, 3. A. Gevers, 4. R. v. Zuuk, 5. L. v. Uden, 6. B. Pellikaan, 7. C, Bongere, 8. A. Bongers.

Adspiranten: 1. T. Gevers, 2. P. Burgmans, 3. J. Schepers.

 

SCHIJNDEL-WIJBOSCH (29 sugustus)

Amateurs: 1. W. v. Vlam, 2. H. v. Bavel, 3. K. Koot, 4. M. Verhagen, 5. P. v. Katwijk, 6. Th. Oudshoorn, 7. H. v. d. Laar, 8. Fr. Katwijk, 9. J. v. Seggelen, 10. H. Koot.

Nieuwelingen: 1. W. Hofstede, 2. J. v. d. Rijdt, 3. L. v. Uden, 4. F. Huyberts, 5. v. Zandvoort, 6. A. Gevers, 7. W. Broeksteeg, 8. K. Heine.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. F. v. Gils, 3. A. Verhuijsen.

 

SCHINNEN ( 12 September).1971

In Schinnen - veertig deelnemers - hebben rond de 5000 toeschouwers genoten van een spannende wedstrijd. Speciale vermelding verdienen Tino Tabak en Peter Post, twee coureurs die de handen op elkaar hebben weten te brengen. De gewel­dig actieve Vianen ontsnapte tegen het koerseinde met Leo Duyndam. De man uit Poeldijk werd royaal door Vianen ge­klopt.

Beroepsrenners:1. Gerard Vianen 100 km in 2.22.31, 2. Leo Duyn­dam, 3. op 21 sec. Jos van der Vleuten, 4. Jos van Beers, 5. Wim Prinsen, 6. Matthijs de Koning, 7. Joop Zoetemelk, 8. op 33 sec. Peter Post, 9. op 47 sec. Ger Harings, 10. Henk Benjamins, 11. Harm Ottenbros, 12. Jan Krekels, 13. Jan van Katwijk, 14. Wim Bravenboer, 15. Tino Tabak, 16. Harry Jansen, 17. Riny Wagtmans, 18. Piet de Wit, 19. Gerard Wesselius, 20. Daan Holst, 21. Willy Aarts, 22. Jan Serpenti, 23. Flor de Bree, 24. Aldert Jongkind, 25. Cees Stam, 26. Bertus Lelieveld.

 

SCHINVELD (10 juli).1971

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. W. Maessen, 3. M. Jacobs, 4. E. Vis­sohers, 5. J. v. Oosterhout, 6. H. Oberje, 7. J. Willemsen, 8. F. Pierik, 9. W. Nelissen, 10. H. Geerkens.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaers, 2. J. Lamerichs, 3. P. v. Kollenburg, 4. J. Spijkerboer, 5. B. Pots, 6. M. Maessen, 7. R. Adriaans, 8. Langen.

Dames: 1. M. Nolten, 2. G. Nolten, 3. J. Houben, 4. M. Seekers, 5. M. Geelkens.

Clublicentiehouders: 1. W. Stelten, 2. J. Nolten, 3. J. Engelshoven.

 

SCHOONDIJKE (4 juli).1971

Amateurs: 1. W. Evertse, 2. J. v. Waes, 3. P. G6dde, 4. J. Milward, 5. A. Deussing, 6. A. Kuzee, 7. J. Hinneman, 8. F. Caroll (E.), 9.. F. Aarts, 10. W. de Feber.

 

SCHOONOORD (20 juni).1971

Amateurs: 1. J. Bakker, 2. S. Warris, 3. W. Nooren, 4. B. Hof­man, 5. A. Bos, 6. T. Uddink, ,7. S. v. d. Bij, 8. G. Been, 9. J. Bulthuis, 10. R. v. d. Veen.

Adspiranten: 1. H. Koerts, 2. F. de Brouwer, 3. A. Boskamp.

 

's-GRAVENDEEL (14 augustus).1971

Amateurs: 1. H. Poppe, 2. J. Zuydweg, 3. C. v. Dongen, 4. B. Broere, 5. J. Moret, 6. W. Liebrechts, 7. N. Vermeulen, 8. L. Verwet, 9. G. St. Nicolaas, 10. A. v. d. Spiegel.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. M. Rehorst, 3. T. Huyberts, 4. H. Mutsaars, 5. J. v. Dijk, 6. H. Fransen, 7. K. Heine, 8. J. v. d. Lugt.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. T. Akkermans, 3. B. v. Est.

 

S-GRAVENDEEL – LAGE ZWALUWE.(8 mei).1971

Na welgeslaagde wegkoers 's-Gravendeel-Lage Zwaluwe:

Theo Smit opnieuw op het erepodium

„Dat ge als zo'n klein manneke deze eerste wedstrijd van 's-Gravendeel naar Lage Zwaluwe hebt kunnen winnen, be­tekent dat ge die grote jongens niet alleen de baas was, maar tevens dat ge een zeer goed renner moet zijn," zei burgemees­ter dr. C. Vlak van Lage Zwaluwe, toen hij de 20-jarige Theo Smit uit Halfweg met zijn zege complimenteerde. En in deze hulde betrok hij even later ook Henk Prinsen uit het Brabantse Hank, broer van de meer bekende Wim, die nu bij Goudsmit Hoff zijn wielercentjes verdient. Als derde in deze wedstrijd kwam Cor Schuuring over de streep, maar deze oud-professio­nal dacht er eerst aan om zich wat op te knappen. Hij kon zodoende niet onder schot worden genomen door fotografen en verslaggevers.

's-Gravendeel-Lage Zwaluwe vormt een nieuw evenement op de toch al uitpuilende wedstrijdkalender. In samenwerking met De Line Crossers uit Lage Zwaluwe heeft RC De Hoekse Renners uit 's-Gravendeel er bijzonder veel eer mee ingelegd en reeds nu zijn er vergevorderde plannen om er volgend jaar een tweedaagse van te maken, waarbij ook de stad Breda zou worden betrokken. De pas 27-jarige voorzitter Leen van Twist heeft er met zijn staf van medewerkers voor gezorgd dat er een organisatie tot stand kwam, welke heel bijzonder heeft ingeslagen en waarvoor men ook in KNWU-kringen grote bewondering heeft. Jammer is het eigenlijk dat deze wedstrijd samenviel met Olympia's Ronde van Nederland, waardoor men vlug geneigd was dit Zuid-Holland-Brabant spektaked als de “race-der teleurgestelden" te betitelen. Teleurgesteld omdat zij - de renners - niet of nog niet in aanmerking komen voor het grootse etappe-evenement.

LATE SLAG

Dat alles neemt niet weg dat 's-Gravendeel-Lage Zwaluwe een wedstrijd werd, die meteen als welgeslaagd mag worden genoemd. Niet in de laatste plaats door de sponsors - telden we goed dat er liefst meer dan twintig reclame-voertuigen waren? - niet minder door de uitstekende begeleiding van de Rijkspolitie en uiteraard evenmin door de inzet waarmede de heren renners, toch nog 116 man (verdeeld over 20 ploegen, te weten 16 merkenteams en 4 clubformaties) aan het karwei begonnen. Memoreren we het verloop, dan kunnen we aan­halen hoe er in de eerste 60 km via Puttershoek eigenlijk zeer weinig gebeurde. Er viel een lek bandje (Jan v. Hattem), er waren wat lossers zoals Giling en Kievit, daarna ook nog Hup, Kleinendorst en Valk. Even voor Klaaswaal leidden Herman Nak en Sjoerd Schuitemaker de werkelijk grote ge­beurtenissen in. Althans dat dacht men, maar het strovuurtje werd even vlug geblust als de band van Bep Hendriks leeg­liep. Er kwam nog een valpartijtje overheen waarvan Meijer, Schonewille en Boertien de dupe werden. Laatstgenoemde ging in gezelschap van Rossen een sterke achtervolging aan en kon bij Dinteloord (80 km) zowaar weer aansluiten.

In Fijnaart, 12 km verderop, viel min of meer de beslissende slag. Wim Smeekens, Gaby Minneboo, Herman Nak, Leo Boose en Anton v. d. Spiegel wipten weg. Een nieuwe val, waarbij Ed v. d. Loo en Huub Stadt betrokken waren, alsmede een lek bandje van de Rotterdammer Henk Bakker stichtten nog meer verwarring, waardoor ook Cees v. d. Meijden, Theo v. Poucke, Wil Liebrechts, Piet Dubbelman en Piet Kuys mede op de eerste rij konden plaatsnemen. Het peloton rafelde nog meer uiteen, het tijdschema werd door het keiharde tempo totaal ondersteboven gekegeld. Vandaar ook dat eerst in de laatste lus over 30 kilometer een jachtgroep van 19 renners nog verder uiteen werd getrokken toen Theo Smit, de knappe winnaar, met Henk Prinsen, Cor Schuuring, Wil v. Helvoirt, Bart So­laro, Dick Middelveld, Bertus Slings, Red v. Trigt, Frank Ouwerkerk, Cees v. Bragt, Martin Hesemans, Piet Dubbelman en nog wat namen uit de uitslag mede op de voorgrond konden treden. Mogelijk hadden daarbij ook Van Dalen, Van Bavel, Nooren en Bakker een kans gehad, indien men in Lage Zwa­luwe niet zo'n scherpe bocht was tegen gekomen ...

Amateurs: 1. Th. Smit 145 km in 3.17.45, 2. H. Prinsen, 3. C. Schuuring, 4. W. v. Helvoirt, 5. B. Solaro, 6. D. Middelveld, 7. G. de Wit, 8. B. Slings, 9. R. v. Trigt, 10. F. Ouwerkerk, 11. C. v. Bragt, 12. W. Smee­kens, 13. C. v. d. Meijden, 14. H. Nak, 15. S. Schuitemaker, 16. A. v. d. Spiegel, 17. P. Dubbelman, 18. M. Hesemans, 19. P. Kuys, 20. H. Helle­mons, 21. A. Coppens, 22. Th. v. Poucke, 23. J. Brinkman, 24. W. Liebrechts, 25. G. Minneboo, 26. L. Boose, op 20 sec. 27. P. v. Dalen, 28. H. Bakker, 29. W. Nooren, op 40 sec. 30. H. v. Bavel.

Ploegenklassement: 1. Delbana 24 pnt., 2. Automatic Holland 38 pnt., 3. Limfa 47 put.

BRON:JAN CORNELISSE

 

'S-HEERENHOEK (20 juni).1971

Dames: 1. B. Hage, 2. C. Hage, 3. M. Laenen, 4. T. v. d. Plaat, 5. N. Streef, 6. I. Trompert, 7. T. Smulders, 8. C. Geerts, 9. Mathew, 10. H. Dams.

Amateurs: 1. H. Stander, 2. T. v. d. Bunder, 3. C. Priem, 4. A. v. d. Hoek, 5. J. Zuydweg, 6. J. Raas, 7. C. Bal, 8. A. v. Opdorp, 9. H. Pronk, 10. A. Liebregts.

Nieuwelingen: 1. A. v. Trije, 2. C. Spaans, 4. O. Hellemons, 5. C. Stoutjesdijk, 6. A. Vasseur, 7. J. Verbeke, 8. P. Valentijn.

 

SIEBENGEWALD (11 juli).1971

Amateurs: 1. M. Dohmen, 2. J. Cornelissen, 3. J. Vrancken, 4. J. Deckers, 5. G. v. Gerwen, 6. M. v. Laarhoven, 7. F. v. Katwijk, 8. W. Kel­leners, 9. J. Adriaans, 10. H. Smit.

Nieuwelingen: 1. J. Spijker, 2. J. v. d. Meer, 3. K. Heine, 4. M. Maes­sen, 5. H. Mutsaers, 6. J. Zwaagman, 7. J. Solberg, 8. J. Schaafsma.

Adspiranten: 1. E. Visschers, 2. K. Berkhof, 3. P. Nijkamp.

 

SIMPELVELD.(20 mei).1971

WIM SCHEPERS OVERKLASTE IEDEREEN IN SIMPELVELD

Op een zeer bijzondere wijze heeft Wim Schepers, de zo ver­rassend als tweede in de Ronde van Spanje geklasseerde Lim­burger uit Meyrs, vorige week donderdag (Hemelvaartsdag) kunnen zegevieren in Simpelveld. Het was daar op die vrese­lijk lastige omloop dat hij maar liefst 3 minuten en 37 seconden uitliep op Jan Krekels, Joop Zoetemelk en Ben Janbroers.

Direct na hat vertrek - er moesten 25 ronden worden afge­legd - ging Schepers in gezelschap van Karstens, Zoetemelk en Janbroers aan de haal. Het peloton gaf zich evenwel niet zomaar gewonnen en dat was voor Schepers het sein om er alleen nog meer de zweep over te leggen. Hij bleef daardoor uit de greep en kon aan een imposante opmars beginnen, die voor de duizenden toeschouwers zonder meer een apotheose vormde. In de slotfase, toen het peloton tot en met verbrok­kelde en iedere stijging steeds meer “pijn" ging doen, trokken Krekels, Zoetemelk en Janbroers achter Wim Schepers aan, maar deze liet zich niet meer verschalken.

Door het zware parcours waren er duidelijke tijdsverschillen aan de streep.

Beroepsrenners: 1. Wim Schepers 90 km in 2.32.27, 2. op 3.37 min. Jan Krekels, 3. Joop Zoetemelk, 4. Ben Jai 5. op 4.55 min. Harrie Jansen, 6. op 1 ronde Gerben Karstens, 7. Paul in 't Ven (B.), 8. op 6.25 min. Jurg Schneider (twits.), 9. op 6.30 min. Willy in 't Ven (B.), 10. op 6.50 min. Tino Tabak.

Amateurs: 1. M. Pustjens, 2. W. Kellenaers, 3. B. Kooken, 4. K. Del­noy, 5. J. Vranken, 6. J. v. Pol, 7. H. Broeren, 8. J. Claessens, 9. C. Priem, 10. K. Klinkers.

 

SINT WILLEBRORD (23 juli).1971

Amateurs: 1. Cees Koeken, 2. Albert HUlzebosch, 3. Ton Zuiker,

 

SINT WILLEBRORD.(13 juni).1971

RINY WAGTMANS LACHENDE DERDE IN SINT-WILLEBRORD

Brabants wielerdorp nummer een: Sint Willebrord, vierde weer uitbundig feest. Ditmaal niet om zijn ,Corry en de.Rekels", „Milly en de Mooks" of wat al dies meer zij aan entertaunment in dit specifieke dorp, maar om z'n meest geliefde sport, het wielrennen. Het volk stroomde toe langs de lijntjes. Om te genieten van een groot wielerspektakel, opgevoerd door be­faamde beroepsrenners achter derny-motoren. En daartussen reed ook de eigen ,zoon" Riny Wagtmans, hals over kop na afloop van de Ronde van Italie op 't eigen nest teruggekeerd en vast besloten om voor zijn dorpsgenoten eens een flinke verrichting op te voeren. Weliswaar werd ,Rinies" in z'n serie slechts derde, maar in de finale buitte hij het verwoede gevecht tussen de beide grootmeesters Peter Post en Theo Verschueren zo handig uit, dat niemand anders dan hij de lachende derde werd. Mede dank zij z'n attente gangmaker, de Belg Verhaegen, kon Riny het op royale wijze doen zelfs.

In de eerste serie (over 25 km) won Cees Stam voor de andere „rolridder" Piet de Wit en de Belg Ronny v. d. Vijver. Colum­biaan Giovanni Jimenez en Belg Leo Proost legden beslag op de volgende plaatsingen. Ook Peter Post had in deze serie moe­ten starten, maar kwam te laat. De Amstelveense bowling­eigenaar werd toen maar in de tweede serie geplaatst en klopte daarin towel Theo Verschueren als Riny Wagtmansy terwijl Wim Bravenboer (4e) en Jaap Oudkerk (5e) de rij sloten. Overigens won laatstgenoemde de kleine finale over 30 km voor Bravenboer en Jimenez. In de grote eindstrijd (35 km) werd het resultaat: 1. Wagtmans, 2. Verschueren (B.), 3. Post, 4. Stam, 5. De Wit, 6. Van de Vijver (B.).

Een andere gebeurtenis was een ploegenomnium voor ama­teurs, waaruit tenslotte de formatie van La Rooy, bestaande uit Grootzwagers, Moret, Van der Goes en Vos zegevierde.

Tijdrace 4 km: 1. La Rooy in 5.36.2, Automatic Holland B 5.37.4,3. Automatic Holland A 5.40.18, 4. Victoria B 5.45.05, 5. Victoria A 5.49.02; afvalwedstrijd: 1. F. Veldhuizen, 2. L. Ver­weij, 3. C. v. d. Meijden; 35 km: 1. J. Moret, 2. G. de Wit, 3. B. Geense. Eindklassemenit: 1. La Rooy, 2. Automatic Holland B, 3. Automatic Holland A.

Beroepsrenenrs:1. Wagtmans, 2. Verschueren (B.), 3. Post, 4. Stam, 5. De Wit, 6. Van de Vijver (B.).

Amateurs afvalwedstrijd:1. F. Veldhuizen, 2. L. Ver­weij, 3. C. v. d. Meijden;

Amateurs: 35 km: 1. J. Moret, 2. G. de Wit, 3. B. Geense.

 

SINT-WILLEBRORD (28 maart).1971

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. C. Koeken, 3. B. Hordijk, 4. H. Stander,

5. A. v. Overveld, 6. A. v. d. Hook, 7. G. v. 't Geloof, 8. P. de Vas, 9. G. Minneboo, 10. A. Coppens.

Nieuwelingen: 1. F. Pirard, 2. J. Konings, 3. A. v. Houwelingen, 4. F. Veldhuizen, 5. W. Hofstede, 6. J. v. Baal, 7. Damen, 8. F. ter Harmsel.

Adspiranten: 1. B. Huveneers, 2. M. Jacobs, 3. A. Akkermans.

 

SITTARD - SANDERBOUT (9 mei).1971

Amateurs: 1. G. Siega, 2. L. Meijers, 3. G. Dirx, 4. F. Rompelberg, 5. J. Roemerman, 6. L. Crouwels, 7. F. Sluper, 8. J. Spronckmans, 9. F. Timmermans, 10. J. Courage.

Nieuwelingen: 1. P. Wintraecken, 2. J. Lamerichs, 3. M. Maessen, 4. P. Gorissen, 5. N. Spronck, 6. P. v. Kollenburg, 7. J. v. d. Meer, 8. P. Scholten.

Adspiranten: 1. H. Oberje, 2. M. Jacobs, 3. L. Janssen.

 

SLIEDRECHT (15 mei).1971

Dames: 1. K. Hage, 2. H. Faber, 3. T. v. d. Plaat, 4. Laenen, 5. W. Kwantes, 6. T. Smulders, 7. B. Hage, 8. Verlot, 9. Geerts, 10. Burger.

Amateurs: 1. P. Legierse, 2. S. Koevermans, 3. R. Beusekamp, 4. J. Meijer, 5. A. v. d. Spiegel, 6. C. v. d. Meijden, 7. B. Slings, 8. H. v. Dongen, 9. T. Oudshoorn, 10. P. Kuys.

 

SLUIS (21 augustus).1971

Amateurs: 1. A. v. d. Hoek, 2. G. Thomas, 3. T. Carroll, 4. W. West­dorp, 5. H. Stander, 6. W. de Waal, 7. A. v. d. Bunder, 8. A. Jansen, 9. L. v. d. Wiel, 10. H. Gijzel.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. F. Verstraeten, 3. P. Bierkens.

 

SMILDE (7 augustus).1971

Amateurs: 1. J. Aling, 2. W. Pool, 3. E. Dickhof, 4. D. v. Wijhe, 5. D.Steensma, 6. W. Nooren, 7. P. Kleine, 8. G. Scheper, 9. J. Mook, 10. B. Bathoorn.

 

SOEST (6 juni).1971

Amateurs: 1. N. Bakker, 2. R. Palin, 3. A. Voogt, 4. W. Liebregts, 5. A. Bakker, 6. J. Nijhoff, 7. R. Liebregts, 8. W. Pater, 9. J. Jager, 10. L. Verweij.

Nieuwelingen: 1. J. v. Dijk, 2. U. Kalkman, 3. J. Schaafsma, 4. R. Va­lentijn, 5. G. Muilwijk, 6. G. Kemna, 7. F. Veldhuizen, 8. H. Pouw.

Adspiranten: 1. A. v. Vllet, 2. S. Huizinga, 3. E. Geserick.

 

SOESTERBERG (30 april).1971

Amateurs: 1. R. Schuiten, 2. A. Werner, 3. K. v. d. Knaap, 4. A. v. d. Spiegel, 5. F. v. d. Enden, 6. T. Oudshoorn, 7 A. Bakker, 8. J. v. d. Beek, P. J. de Groot, 10. J. Jager.

 

SOMEREN (28 maart).1971

Amateurs: 1. J. Vlot, 2. G. de Wit, 3. J. Bruessing, 4. P. v. Katwijk, 5. B. Groen, 6. A. Hulzebosch, 7. S. v. d. Burg, 8. J. v. d. Weijden, 9. W. Vlot, 10. J. Spetgens.

Nieuwelingen: 1. P. Wintraecken, 2. J. Smeets, 3. J. Lamerichs, 4. L. Pots, 5. L. v. Uden, 6. C. Vrolijk, 7. H. v. Engelen, 8. P. Verhagen.

 

SON EN BREUGEL (20 juni).1971

Amateurs: 1. J. Spetgens, 2. H. Koot, 3. P. de Vos, 4. W. Lieb­rechts, 5. P. Stamps, 6. C. Maaskant, 7. J. Jansen, 8. W. de Ruyter, 9. J. Roemerman, 10. F. Otten.

Nieuwelingen: 1. R. Adriaans, 2. J. v. d. Rijdt, 3. E. Pots, 4. J. Kuypers, 5. J. Spijkerboer, 6. P. Wintraecken, 7. H. Crijns, 8. P. Verhagen.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. F. v. Gils, 3. P. Nijkamp.

 

SOUBURG (7 augustus).1971

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. A. Deusing, 3. J. Vendel, 4. J. Moelker, 5. F. Cardol, 6. J. Blok, 7. W. Westdorp, 8. A. v. Gurp, 9. T. Huyzen, 10. C. Besems.

Aspiranten: 1. G. Bierkens, 2. F. Verstraaten, 3. G. Hellemons.

 

SPIJKENISSE (18 september).1971

Amateurs: 1. F. Ouwerkerk, 2. C. Schuuring, 3. G. Minneboo, 4. H. Nak, 5. T. Barten, 6. C. v. Bragt, 7. B. Hordijk, 8. L. v. d. Wiel, 9. W. v. Steenis, 10. Th. v. d. Leist.

Nieuwelingen: 1. J. Zagers, 2. M. Rehorst, 3. F. ter Harmsel, 4. G. Pronk, 5. Th. Nooy, 6. A. Vissers, 7. W. Hofstege, 8. W. Bussem.

 

SPRUNDEL (4 juli).1971

Amateurs: 1. A. v. d. Hoek, 2. H. Stander, 3. B. Broere, 4. A. v. Op­dorp, 5. C. v. Bragt, 6. C. v. Dongen, 7. A. v. Overveld, 8. H. Bakker, 9. B. Geense, 10. C. Kortsmit.

Nieuwelingen: 1. G. Broeren, 2. J. Selders, 3. A. van Freijen, 4. C. Stoutjesduk, 5. J. v. Baal, 6. J. Konings, 7. M. Groosman, 8. K. Spaans.

Adspiranten: 1. A. Verstrijlen, 2. J. Akkermans, 3. L. v. Vliet.

 

ST. JANSTEEN (29 Juni).1971

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. R. Ferket (B.), 3. K. Bal, 4. C. v. Dongen, 5. T. v. Poucke, 6. P. Franker, 7. H. Prinsen, 8. H. v. Dongen, 9. G. Paridaen, 10. C. v. Bragt.

 

ST. MAARTENSDIJK (29 mei).1971

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. C. Gevers, 3. B. Hage, 4. M. Brinkhoff, 5. W. Kwantes, 6. A. Lute, 7. T. Smulders, 8. D. Baerends, 9. I. Paul, 10. H. Hondeveld.

Amateurs: 1. P. Kettenis, 2. T. Damen, 3. H. v. Hooydonck. 4. B. Geense, 5. J. Zoons, 6. A. v. d. Bunder, 7. A. v. Overveld, 8. H. Cor­nelisse, 9. C. v. Dongen, 10. H. Prinsen.

Nieuwelingen: 1. J. Konings, 2. A. v. Treben, 3. J. Selders, 4. J. Ver­bruggen, 5. O. Hellemons, 6. A. v. d. Steen, 7. J. v. Baal, 8. Broertjes.

 

ST. MICHIELSGESTEL (12 juli).1971

Amateurs: 1. F. v. Katwijk, 2. J. Adriaans, 3. H. Broeren. 4. G. Neder­lof, 6. H. v. Zandbeek, 6. M. de Veer, 7. L. Verwey, 8. F. Jansen, 9. C. Pijnenburg, 10. H. v. Bavel.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. J. v. d. Meer, 3. H. Fransen, 4. H. Mutsaars, 5. J. v. d. Rijjdt, 6. R. Adriaans, 7. J. Lempers, 8. T. Huy­berts.

Adspiranten: 1. P. Hellemons, 2. P. Schipperen, 3. R. Brabers.

 

ST. OEDENRODE (30 mei).1971

Dames: 1. B. Hage, 2. T. v. d. Plaat, 3. M. Brinkhoff, 4. T. Smulders, 5. A. Lute, 6. W. Goossens, 7. H. Hondeveld, 8. E. Meskers, 9. I. Paul, 10. W. Kwantes.

Amateurs: 1. J. A.driaans, 2. P. v. d. Dank, 3. T. v. d. Loo, 4. C. Oos­terbosch, 5. J. v. d. Horst, 6. R. Paul, 7. D. Zeeman, 8. H. Lunenburg, 9. W. Vlot, 10. H. Roos.

Nieuwelingen: 1. J. Spijkerboer, 2. P. Lecomte, 3. A. Breure, 4. B. Pots, 5. K. Sterk, 6. G. Pronk, 7. W. Bussum, 8. P. v. Lieshout.

Adspiranten: 1. J. Dielens, 2. A. Verstijlen, 3. K. St. Nicolaas.

 

STAMPERSGAT (31 mei).1971

Amateurs: 1. C. Maaskant, 2. P. Legierse, 3. A. v. Overveld, 4. B. Geen­se, 5. H. Hellemons, 6. G. Koop, 7. C. v. d. Heijden, 8. A. v. d. Hoek, 9. B. Broere, 10. C. Vermeulen.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. J. v. Dijk, 3. A. v. Rijen, 4. P. v. Leeuwen, 5. J. Gommers, 6. J. Konings, 7. J. Zagers, 8. J. Martens.

 

STANDDAARBUITEN (29 augustus).1971

Amateurs: 1. H. v. Groezen, 2. J. Zuydweg, 3. P. den Hartigh, 4. F. Ouwerkerk, 5. L. Boose, 6. H. Prinsen, 7. L. Verweij, 8. H. Stander, 9. P. Heijster, 10. T. Barten.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. P. Pirard, 3. C. Stoutjesdijk, 4. M. Groosman, 5. J. Muilwijk, 6. A. Prinsen, 7. A. Dokken, 8. J. Damen.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. A. v. Bragt, 3. J. Jonkers.

 

STAPHORST (9 juli).1971

Amateurs: 1. A. Hulzebosch, 2. A. Koster, 3. G. MShlmann, 4. H. Ro­man, 5. J. Vlot, 6. D. v. Wijhe, 7. J. Schonewille, 8. T. Hensen, 9. B. v. Lamoen, 10. J. v. Dam.

 

STEDUM (19 juni).1971

Amateurs: 1. Trijnco Buurmeijer, 2. Evert Hup, 3. Bulthuis,

Adspiranten: 1. Jan van Dijk, 2. Bert Scheuneman, 3, Jan Spijker,

 

STEENBERGEN.(12 april).1971

Amateurs: 1. Herman perfors, 2. Bas Hordijk, 3. Jan Zoons,

Nieuwelingen: 1. Jan Damen, 2. Jan Van Dijk, 3. J. Verbocht

 

STEENWIJK (4 augustus).1971

Amateurs: 1. J. Aling, 2. A. Hulzebosch, 3. J. v. Pol, 4. G. Mohlmann,5.A.Koser, 6.A.Voogt, 7.E.Koster, 8. H.Egberts, 9. B.Groen, 10. W.Pool

 

STEIN (31 mei).1971

Amateurs: 1. Mathieu Kerff, 2. Hensdkens, 3. Peeters,

 

STEIN (29 augustus).1971

Amateurs: 1. J. v. Pol, 2. H. Smits, 3. J. Adrlaans, 4. C. Boersma, 5. M. Dohmen, 6. J. Roemerman, 7. W. Wilms, 8. W. Mobs, 9. J. Ubaohs, 10. G. v. Elburg.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaars, 2. L. Essers, 3. M. Moessen, 4. J. La­merichs, 5. P. v. Kollenburg, 6. A. Frijtner, 7. P. Wintraecken, 8. J. v. d. Meer.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. H. v. Weersch, 3. E. Visschers.

 

STER VAN ZWOLLE (11 maart).1971

                In Ster van Zwolle bevestigde Juul Bruessing zijn voornemens

                                      Favorieten plaatsten zich meteen op eerste rij

De kop is er weer af. Wielerseizoen 1971 is officieel gestart. Met alweer de Internationale Ster van Zwolle, die reeds haar elfde uitgave beleefde en we­derom liet optekenen welk een bijzondere koers dit toch wel is. Niet alleen in or­ganisatorisch opzicht, zeker ook in bet sportieve. Misschien juist vooral om bet laatste, omdat er bij alle renners weer de ,kriebel" in zit. Men popelt van ver­langen om weer to kunnen koersen. Men wil voor zichzelf bet bewijs hebben hoe het ermee staat. Is er reeds genoeg ge­daan, hebben de winterse trainingskilo­meters voldoende kracht in de benen ge­pompt, is de psyche ontspannen en bran­dend ?

Men is duidelijk nieuwsgierig naar het komende seizoen en daarom brengt zo'n eerste koers over de lange adem altijd een geheel aparte sfeer.

Aan de andere kant is het toch ook weer even wennen. Vooral voor de renners die eigenlijk ,nieuw" zijn in het lange koersen. Stuurvastheid, concentra­tie, attent zijn en het vermogen om in bepaalde gevallen „aan een touwtje" op de kant te kunnen rijden, moeten alle­maal nog aangeleerd worden. Daarom wellicht waren er in bet begin nogal wat harde smakken to noteren. Het voert ons to ver om alle namen to releveren, maar voor tweevoudige winnaar Jo Vrancken, voor Matthijs de Koning en voor de door een val achterop geraakte Fedor den Hertog, Theo v. d. Loo, Karel Delnoy, Huub Dohmen en wie al niet meer, willen we toch een uitzondering maken. Even­eens voor Johannes Hup, Wicher Vlot,Johnny Meijer, Piet Stiggelbout, Mathieu Pustjens en Ben Jurriaans, die allen een bandje aan flarden reden en hun grootse plannen daardoor in duigen zagen vallen.

Dan was er weer het bekende ,regi­ment" lossers. Veelal knapen die de vereiste conditie nog niet hebben of door werkzaamheden zich niet op dezelfde wij­ze kunnen voorbereiden als de specifieke „broodamateurs". Daarover is al menig keer gesproken en ook hebben ons daar­over nogal wat brieven bereikt. Het is echter een nimmer te veranderen ver­schijnsel, alhoewel we moeten stellen: wie werkelijk wielrenner wil worden, zal zich daartoe ook opofferingen moeten getroosten. Daarvoor zelfs durven „in­vesteren", zoals bij voorbeeld Juul Brues­sing, de glorieuze winnaar op de Zwolse Zwartwaterallee. Vijf weken lang trainde hij ,stiekum" in Zuid-Frankrijk, pompte daar in een mild klimaat de benen vol kacht en kracht, maar haalde z'n ,bik­kesementen" op met timmeren aan zo­merhuisjes, een zwembad enz. Juul Bruessing, de 21-jarige Bovenkerker, heeft zich ten doel gesteld eerlang een knap professional te worden. Indien hij deze mentaliteit handhaaft, kon hij dat doel weleens verwezenlijken.

Reeds dagen van te voren had hij aan enkele insiders verteld dat Zwol­le voor hem hetzelfde inhield als de be­ruchte klap die een daalder waard is. In de voorgaande jaren heeft ook Jo Vran­cken zo gedacht, maar hij viel na de seizoenstart altijd weg om daarna nog een enkele keer terug te komen. Waar­mede maar gezegd wil worden dat het naar een zege reiken in de Ster van Zwolle of de Ronde van Zuid-Holland, Omloop van de Baronie (om de eerste koersen van het jaar te noemen) geens­zins inhoudt dat daarmede een goed sei­zoen kan worden gemaakt. Maar we ken­nen ook nog de jaren van Eef Dolman, van Harrie Steevens, van Eddy Beugels en meer recentelijk: van Piet Hoekstra. Zij ,bomden" vanaf de eerste koersen, bleven permanent in de kijker en reden ook aan het slot nog goed. Terwijl het ook zo is, dat men vaak buitenlandse uitzendingen aan de eerste triomfen overhoudt. En dat zijn mogelijkheden om de persoonlijke kwaliteit nog meer te ver­hogen. Althans voor hen die de geboden kansen niet laten liggen ...

Overigens was het typerend dat in de Ster van Zwolle de ontknoping pas heel laat kwam. Of eigenlijk is dit ook weer niet zo typerend, want het milde winterweer van vooral de eerste twee maanden heeft voor veel renners gelegenheid geboden kilometers te ma­ken. Juist om klassiekers en van stad tot stad-wedstrijden goed te rijden, is dit een eerste vereiste. Natuurlijk is dit voor iedere renner een zuiver persoonlijke aangelegenheid, maar voor nagenoeg iedereen geldt dat ,snelheid slechts met het mooie weer" meekomt. Wie in het voorjaar gehard is om lang in het zadel te zitten, zal zich zonder schade wat meer kunnen forceren. En of men nu veel of weinig getraind heeft, in zo'n eerste grote wegwedstrijd zal men zich meer dan eens moeten kunnen forceren.

De soepele tred, de ,snee" is er namelijk nog niet. Bij geen van allen, zelfs ook nog niet bij Juul Bruessing. Trouwens, gerekend naar het vele werk dat onze amateurs allemaal nog krijgen voorge­schoteld, is het maar goed ook dat het nog wat stroef, wat minder vloeiend gaat. Later in het seizoen heeft men er alleen maar voordeel van.

Nadat zich vooraan al meer dan eens een kleine splitsing had voorgedaan en vanuit de achterhoede o.a. Fedor den Hertog met Theo v. d. Loo, Karel Delnoy en de veel indruk makende Jan Klomp uit Groot-Amers (dit militairtje moet men eens goed onthouden) met de later toch weer lossende Wim Neeskens, Wim Persoon en Australier Brian Everidge naar de eerste rijen waren opgestoomd - jammer dat Henk Prinsen deze expresse net niet kon halen -, begon er zowaar tekening in de strijd te komen. De eerste kleine lus over Zwolle, Windesheim, Wij­he, Raalte, Lemelerveld, Heino en Wijth­men was zo'n beetje gelopen. En toch juist in die eerste 60 km was er al zo veel gebeurd. Valpartijen - Enkhuizer Wim Pool moest zelfs opgenomen wor­den -, lekke banden, lossers, knokkers. Kortom alles wat nu eenmaal in en bij het koersen over de lange adem hoort.

En dan vooraan ook nog zowaar de be­kende speldeprikken. Van Wim Knoops, Wim v. Steenis en Adrie v. Opdorp, van ook Peter v. d. Donk, die alleen in Zwolle voorop doorkwam en de eerste schuif van negentien durvers aanmeldde.

Achter dit omvangrijke gezelschap daverde eenzelfde formatie. Het kwam dan ook tot hergroeperen en of­schoon Leo v. d. Berg het nog even trachtte te redden, Tjalling Udding en Bennie Groen na lekrijden in een mum van tijd weer terug waren, kon het niet anders of er zou wat gaan gebeuren.

Dat duurde dan ook niet zo lang. Want vlak voor Ommen (het ,keerpunt" in de grote lus) wipten Wim v. Steenis, Dick Groen, Gerrie Heeringa en de bijzonder op dreef zijnde Henk Stander weg. Het ging nu ,rammelen", er kwamen steeds meer lossers, de kilometers gingen we­gen. Pal tegen wind in naar Balkbrug, Den Hulst, Lichtmis en Hasselt op Ge­nemuiden aan dunde het vooraan steeds meer. De „sleet" deed zich gelden. Wie net even „rot" zat, moest eraf. Gewoon een tekort aan conditie. Toch trokken Van den Donk en zowaar ook Den Her­tog nog eens tezamen weg, nadat de lei weer was schoongeveegd en eigenlijk was de sip die Arie Hassink alleen uit­haalde de enige van importantie. Maar het was allemaal nog to ver. En toen in­eens, tussen Kamperzeedijk en Kampen, kwam de dreun van Jans Vlot. Hard, on­voorstelbaar hard ...

Hij kreeg Nanno Bakker, Piet v. Katwijk, alsmede de drie Acifits Juul Bruessing, Ferry v. d. Vleuten en Henk Stander, voorts de heropgestane Marcel Pennings, Jo v. Pol en de na een jaar rust weer op de fiets zijnde Wim Jansen uit Nes a.d. Amstel mee. De laatste was zo'n beetje aan de hand van „captain" Henk Cornelisse (evenals Marinus Paul wilde de oud-beroepsrenner van geen af­geven weten, formidabel!) meegegaan en was daarom ook attent toen het werkelijk ging gebeuren. Het werd een bliksemen­de finale, een die op het scherp van de snede werd uitgevochten. Van Katwijk en Jans Vlot staken er steeds weer de brand in, Bruessing deed het een keer of drie, trok de rest bij en reed met zijn vlammende pedaalslagen de rest murw. De helling van de brug over het Zwolle­IJsselkanaal was genoeg. Daar trok hij voorgoed weg. Naar een zege die zijn voornemens alleen maar bevestigde. Wat deed het reeds overtuigend aan!

Amateurs: 1. J. Bruessing, Bovenkerk, 150 km in 3.43.17; 2. op 7 sec. H. Stander, Oude Tonge; 3. M. Pennings, Nieuw-Vennep; 4. J. Vlot, Wanneperveen; 5. P. v. Katwijk, Op­loo; 6. W. Jansen, Nes a.d. Amstel; 7. N. Bak­ker, Wieringen; 8'. op 13 sec. J. v. Pol, Mont­fort; 9. op 15 sec. F. v. d. Vleuten, Mierlo­Hout; 10. op 35 sec. C. Swinkels, Goirle; 11. P. v. d. Donk, Rosmalen; 12. T. Blom, Haar­lem; 13. R. Cornelisse, Amsterdam; 14. G. Heeringa, Veendam; 15. P. Oosterhof, Eelde; 16. F. den Hertog, Ermelo; 17. op 1.25 min. H. Cornelisse, Amsterdam; 18. M. Paul, Den Haag; 19. D. Groen, St.-Pancras; 20. L. v. d. Berg, Noordwijkerhout; 21. A. Hassink, Nee­de; 22. H. Egberts, Zutphen; 23. H. Kuiper, Denekamp; 24. F. Schtir, Hoogezand; 25. op 1.27 min. R. Schuiten, Zandvoort; op 9.40 min. en meer 26. H. Pronk, Scheveningen; 27. G. Zantingh, Rijsenhout; 28. H. Kruims, Gro­ningen; 29. W. Knoors, Scheveningen; 30. W. v. Steenis, Hoog-Blokland; 31. A. Voogd, Scherpenzeel; 32. H. Prinsen, Hank; 33. B. Solaro, Den Bosch; 34. A. v. Opdorp, Hooger­heide; 35. Th. v. d. Loo, Weert; 36. T. v. Dam, Zwolle; 37. J. Huisies, Bergentheim; 38. E. Boekholt, Borger; 39. N. v. Host, Tilburg; 40. J. Steekers, Noordwijkerhout; 41. J. Klomp, Groot-Ammers; 42. J. Nijhof, Den Ham; 43. E. Nieuwenhuis, Boelenslaan; 44. J. Breur, Schiedam; 45. J. Pluimers, Enter; 46. W. Persoon, Amstelveen ; 47. F. Jaarsma, Almelo ; 48. W. Neeskens, Borne; 49. B. Everidge, Australie; 50. M. Venix, Rotterdam.

Ploegenklassement: 1. Acifit 81 pnt., 2. Cabal­lero 65 pnt., 3. Kroon Vleeswaren 60 put., 4. Amstel 49 put., 5. Mars-Flandria 45 pnt., 6. Ketting-Didam 41 pnt., 7. Autopon VW 40 pnt.

 

STIENS (26 juni).1971

Amateurs: 1. A. Koster, 2. D. v. Wijhe, 3. D. Lolkema, 4. S. Schuitemaker, 5. E. Koster, 6. P. v. Stralen, 7. A. Kooyman, 8. M. Pronk, 9. R. Hofstede, 10. P. Slikker.

 

STIPHOUT (31 mei).1971

Amateurs: 1. J. Spetgens, 2. M. de Koning, 3. F. v. d. Vleuten, 4. H. v. Kilsdonk, 5. W. de Louw, 6. C. Vriens, 7. J. Jansen, 8. F. Beckers, 9. P. de Jong, 10. F. Otten.

Nieuwelingen: 1. B. Pots, 2. C. Spapens, 3. R. v. Dqk, 4. P. Martens, 5. J. v. Abeelen, 6. J. v. d. Velden, 7. P. Weerts, 8. H. v. d. Broek.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. F. v. Gils, 3. J. Kuiken.

 

STOLWIJK (31 mei).1971

Amateurs: 1. L. Boose, 2. F. Ouwerkerk, 3. B. Hordijk, 4. J. Pronk, 5. L. Verweij, 6. R. Paul, 7. N. Hill, 8. J. Hordijk, 9. H. v. d. Vos, 10. H. Perfors.

 

STRIJEN (5 juni).1971

Amateurs: 1. H. v. Kilsdonk, 2. F. Ouwerkerk, 3. G. de Wit, 4. R. v. Trigt, 5. C. v. d. Meijden, 6. L. Verweij, 7. H. Perfors, 8. R. Smit, 9. H. Nak, 10. L. Boose.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. A. Prinsen, 3. J. Ruckert, 4. G. Prank, 5. J. Muilwijk, 6. W. Hofstede, 7. B. de Zeeuw, 8. W. Bussem.

Adspiranten: 1. A. v. Peer, 2. T. Griep, 3. A. v. Bragt.

 

SURHUISTERVEEN (11 september).1971

Amateurs: 1. J. Aling, 2. S. Bakker, 3. M. Pronk, 4. G. Mooy, 5. A. Wiegersma, 6. Tj. Udding, 7. D. Steensma, 8. A. Stet, 9. E. Koster, 10. H. Kruims.

Dames: 1. M. Brinkhoff, 2. G. Donker, 3. T. v. d. Plaat, 4. A. Lute, 5. N. Streef, 6. C. Boon, 7. D. Baerends, 8. A. Riemersma, 9. W. Kwan­tes, 10. E. Helder.

 

't HARDE (1 juli).1971

Amateurs: 1. P. Kleine, 2. B. Groen, 3. G. Mohlmann, 4. H. Roos, 5. H. Holstege, 6. J. Lookamp, 7. J. Dickhof, 8. P. v. Stralen, 9. H. Egberts, 10. F. v. d. Goes.

 

't ZAND (27 juni).1971

Amateurs: 1. D. Groen, 2. D. Zeeman, 3. N. Hendriks, 4. M. Frank, 5. D. Lolkema., 6. A. Lubke, 7. H. Stekers, 8. J. Pronk, 9. S. Kamp, 10. G. Kamper.

Nieuwelingen: 1. J. Kos, 2. H. Etten, 3. N. Rinkel, 4. C. de Looze, 5. G. Post, 6. A. Bleeker, 7. A. Hopman, 8. J. Vriesman.

 

TEGELEN (28 augustus).1971

Adspiranten: 1.M. Jacobs, 2. P. Nob, 3. E. Visschers.

Nieuwelingen: 1. A. Veelers, 2. L. Steur, 3. Th. Noij, 4. J. Langen, 5. P. Gorissen, 6. T. Nellen, 7. J. Solberg, 8. L. Janssen.

 

TIEL –ORANJERONDE (30 april).1971

Amateurs: 1. P. v. Stralen, 2. J. Meijer, 3. A. Voogd, 4. F. Janssen, 5. P. Hobo, 6. G. den Hartog, 7. W. Pater, 8. A. v. Melis, 9. T. v. Hintum, 10. P. Kuys.

 

TILBURG (20 juni).1971

Amateurs: 1. P. Legierse, 2. W. Vlot, 3. H. Botterhuis, 4. J. v. d. Weijden, 5. F. v. d. Enden, 6. J. Kettenis, 7. C. Tuyt, 8. H. de Kok, 9. B. Hendriks, 10. C. v. Bragt.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. J. v. d. Meer, 3. W. Brouwers, 4. J. Dirkx, 5. J. Lamerichs, 6. J. v. Abeelen, 7. J. v. d. Brug­gen, 8. T. Koop.

Adspiranten: 1. A. v. d. Bragt, 2. R. Brabers, 3. K. St. Nico­laas.

 

TROFEE PEUGEOT-MICHELIN-BP ( 25 september).1971

Roy Schuiten voegde ook  de Trofee Peugeot-Michelin-BP aan zijn verzameling toe

Zonder enige twijfel is de twintigjarige Roy Schuiten de grote man in het voorbije weekend geweest. Won hij vrijdagsmiddags op een werkelijk grandioze wijze de militaire wegtitel, een dag later toonde hij in de individuele tijdrit tussen Weesp en Utrecht nogmaals zijn onvoorstelbaar grote kunnen. Op een manier die wederom imponerend was, op een wijze die wederom aansprak. Ofschoon er beslist meerdere renners lie­ten zien dat zij het zo moeilijke werk van „alleen rijden" allerbest verstaan.

Een pure verrassing bracht namelijk Gerrie Knetemann, van wie een dergelijke verrichting - kwam slechts drie seconden op Schuiten te kort - niet zozeer werd verwacht. En dan dient ook de verrichting van Jan Lenferink, de stijlvolle temporijder uit het Gelderse (of is het reeds Overijssel?) Geesteren, te worden gereleveerd. Lange tijd voerde hij de lijst aan, bleek hij ook tien seconden sneller dan Ton Damen uit Ulvenhout. De lange Brabander had onderweg helaas nogal hinder van een gezapig rijdend ,Dafje" gehad, maar wie kwam er niet wat tegen, onderweg? Tegemoetkomend verkeer bracht op de schitterende route inderdaad nogal wat hinder. Niemand durf­de eigenlijk ,bochten to snijden" en in dit verband zou het misschien beter zijn in het vervolg de zo prachtig uitgeruste, begeleidende auto voorop te laten rijden in plaats van erach­ter. Voor reservemateriaal zou men dan eventueel gewoon een beroep op de ploegleiderswagen kunnen doen.

We schrijven dit alleen omdat we - eerlijk is eerlijk - soms even de ogen angstig hebben dichtgeknepen bij al het verkeer. De tijdrit Trofee Peugeot-Michelin-BP, dat prachtig stuk werk van op-en-top wielerman Joop Stoop - fantastisch georgani­seerd - is te mooi van opzet en te groots van inhoud om een dergelijk evenement door een spijtig en triest ongeval te laten bederven.

„In vergelijking met de Grand Prix des Nations en de Belgi­sche tijdrit van Rocourt, is het hier beslist niet link," zo ver­telde echter Herman Krott. En hij heeft uiteraard met Fedor den Hertog en in het verleden ook met Joop Zoetemelk in beide grote gebeurtenissen geopereerd. Op de Nederlandse we­gen gelden evenwel toch nog weer andere normen en daarom dienen we de risico-factor zo klein - liefst totaal uitgescha­keld -- te houden.

Onder de stralende najaarszon ontwikkelde zich langs het Amsterdam-Rijnkanaal, langs en door de bijzonder mooie strook langs de Vecht - door Nigtevegt, Loenen en Maars­sen - een geweldig mooi gevecht. Na ongeveer negen en een halve kilometer voerde de Ulvenhouter Ton Damen (een for­midabele coureur van Victoria) de lijst aan met een tijd van 12.36 min. Als tweede ,passeerde" op dat willekeurige punt de Hillegomse coming man Rhett van Trigt (12.40 min.), terwijl voor Roy Schuiten een tijd van 12.42 min. en voor Jan Len­ferink een tijd van 12.47 min. werd geklokt. Wegens vertrek naar Utrecht konden we helaas niet op de tijd van Gerrie Kne­temann wachten. Ongetwijfeld zal de Amsterdamse belofte ook d&Ar met een uitzonderlijk goede tijd zijn gepasseerd, want met zijn totaal van 39 minuten en 40 seconden bedreigde hij Roy Schuiten nogal duidelijk. Een evenement dat vatbaar is voor een langdurige herhaling ...

„Tegen het horloge" over 31 km:

Amateurs:1. Roy Schuiten 39.37,1, 2. Gerrie Knetemann 39.40,0, 3. Jan Lenferink 39.42,6, 4. Ton Damen 39.52,5, 5. Cor Schuuring 40.23,7, 6. Rhett van Trigt 40.34,1, 7. John Meijer 40.35,4, 8. Dirk Groen 40.35,8, 9. Wim Jansen 40.49,8, 10. Dick Zeeman 40.49,9, 11. Emi Nieuwenhuis 41.06,4, 12. Arie Kooyman 41.23,5, 13. Neil Lyster (Austr.) 41.26,2, 14. Harrie van Groezen 41.29,4, 15. Henk van de Laar 41.32,0, 16. Leo Boose 41.35,0, 17. Jan Bakker (Zaandam) 41.35,1, 18. Jo de Boer 41.35,8, 19. Cees Swinkels 41.37,9, 20. Piet Groot 41.46,0, 21. Piet Hobo 41.49,2, 22. Nico Vermeulen 41.55,1, 23. Peter de Vos 42.02,0, 24. Jo van Schijndel 42.04,1, 25. Wil Luppers 42.10,8, 26. Tjalling Udding 42.34,8, 27. Gijs Nederlof 42.39,5, 28. Fred Grootzwagers 43.02,8.

 

TUITJENHORN (9e mei).1971

Amateurs: 1. G. Kamper, 2. J. Poelman, 3. N. v. 't Hof, 4. C. Lute, 5. T. Smit, 6. G. Zantingh, 7. P. Slikker, 8. T. Blom, 9. R. v. Trigt, 10. D. Helmerhorst.

Nieuwelingen: 1. M. Schijf, 2. W. Gomes, 3. H. Versteeg, 4. P. Laan, 5. N. Rinkel, 6. B. Huveneers, 7. G. Post, 8. T. Sijm.

Adspiranten: 1. G. Looyestijn, 2. J. Meijer, 3. R. Dekker.

 

TWIJZELERHEIDE (24 april).1971

Nieuwelingen: 1. C. de Looze, 2. J. Feiken, 3. T. Sijm, 4. T. de Jong, 5. T. Noy, 6. G. Schalk, 7. H. Kamerhuis, 8. H. Drent.

Adspiranten: 1. H. Koerts, 2. T. v. d. Weide, 3. P. Noy.

 

UDEN (30 mei).1971

Amateurs: 1. J. v. d. Pol, 2. M. v. Venrooy, 3. J. Spetgens, 4. B. So­laro, 5. B. Groen, 6. H. Cornelisse, 7. J. v. Dam, 8. J. Vlastuin, 9. J. Brands, 10. G. Knetemann.

Nieuwelingen: 1. A. v. Houwelingen, 2. R. Adriaans, 3. H. Mutsaars, 4. H. Fransen, 5. A. Prinsen, 6. P. v. Zandvoort, 7. J. Zwaagman.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. R. Verbeek, 3. P. Schippers.

 

UDENHOUT (3 oktober).1971

Amateurs: 1. W. de Vlam, 2. C. v. Bragt, 3. R. Cornelisse, 4. W. Lup­pers, 5. H. v. Groezen, 6. G. Bruinsma, 7. H. Lammers, 8. T. Barten, 9. H. Verburg, 10. G. Nederlof.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. M. Rehorst, 3. F. Veldhuizen, 4. R. Zieleman, 5. H. Mutsaars, 6. A. Prinsen, 7. J. Muillwijk, 8. J. v. Dijk.

Adspiranten: 1. E. Waasdorp, 2. J. Akkermans, 3. L. v. Vliet.

 

UITHOORN (31 mei).1971

Amateurs: 1. P. de Vos, 2. C. Schuuring, 3. R. Schuiten, 4. T. Ouds­hoorn, 5. R. Kroep, 6. M. Pennings, 7. K. Bokma, 8. K. Hoogedoorn, 9. B. Jurriaans, 10. K. v. d. Knaap.

Nieuwelingen: 1. F. Veldhuizen, 2. G. v. Rooyen, 3. M. Schijf, 4. J. Ruckert, 5. W. Lambo, 6. A. Nederlof, 7. W. Haxtag, 8. N. Rinkel.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. R. Verbeek, 3. F. Verlinden.

 

ULESTRATEN ( 25 juli).1971

JAN KREKELS WINNAAR IN ULESTRATEN

Na de Acht van Chaam was er in het wielerpeloton van Goudsmit-Hoff duidelijk afkeuring te horen over de strijdwijze van de collega's. In Ulestraten heeft de ploeg van Pellenaars daarom wraak genomen. Krekels, nog in forme van de Tour de France, was attent toen animator Joop Zoetemelk na twee­derde van de afstand het peloton - 57 vertrekkers - een vaarwel toeriep. Krekels reed ,in een ruk" het gat dicht. Her­man van Springel Evert Dolman, Jan Janssen (wanneer zal de man uit Putte de eerste zegebloemen 1971 ontvangen?) en Ger Harings kwamen er nog bij. De rest van de groep - toen nog ruim 45 man - was verslagen. Krekels werd winnaar van de sprint waaraan Joop Zoetemelk niet meedeed. Ook de twee­de plaats was voor een Goudsmit-Hoff-coureur.

Beroepsrenenrs:1. J. Krekels 100 km in 2.30.04, 2. G. Harings, 3. E. Dolman, 4. J. Janssen, 5. H. v. Springel (B.), 6. op 4 sec. J. Zoetemelk, 7. op 2.35 min. A. Debal (B.), 8. B. Janbroers, 9. H. Jansen, 10. J. v. Katwijk, 11. W. Bravenboer, 12. M. de Koning, 13. H. Ben­jamins, 14. W. Degeest (B.), 15. W. Prinsen, 16. R. Swerts (B.), 17. B. Bilsland (GB), 18. op 1 ronde J. Serpenti, 19. W. David (B.), 20. A. Verhaegen (B.), 21. G. Barras (B.), 22. D. v. Rijckeghem (B.), 23. K. Delnoy, 24. W. Moonen (B.), 25. M.Gerrits, 26. D. Holst, 27. C. Zoontjens, 28. E. Antheunis (B.), 29. G. Wesselius. BRON:AD J. VINGERHOETS

Amateurs: 1. J. Smeets, 2. J. Langen, 3. J. Roemerman, 4. B. Ceulen, 5. W. Meds, 6. J. Lanussen, 7. L. Meijers, 8. W. Delahay, 9. M. Doh­men, 10. H. Dohmen.

Adspiranten: 1. H. Lempers, 2. H. Neven, 3. M. Jacobs

 

ULFT (13 juni).1971

Dames: 1. B. Hage, 2. K. Hage, 3. M. Laenen, 4. T. v. d. Plaat, 5. T. Smulders, 6. N. Streef, 7. W. Kwantes, 8. G. Donker, 9. D. Baerends, 10. W. Goossens.

Amateurs: 1. G. Mohlmann, 2. J. v. d. Horst, 3. W. de Vlam, 4. H. Cornelisse, 5. M. Pennings, 6. G. Schuuring, 7. A. v. d. Spiegel, 8. K. Palin (Eng.), 9. R. Paul, 10. A. Scheffer.

 

ULVENHOUT ( 14 juli)

LEO DUYNDAM SCHITTERDE IN ULVENHOUTS WIELERGALA

In het Brabantse Ulvenhout, waar men allengs een steeds im­posantere wielerdag placht te creeren - dit jaar kregen behoudens de jeugd en de veteranen alle andere categorieen de gelegenheid om aan te zetten - heeft uiteraard de koers der professionals weer de allermeeste belangstelling getrokken. Nu zeer zeker omdat men ook een Felice Gimondi had laten over­komen en de atletische Italiaan beslist niet alleen maar zijn startgeld kwam ophalen. Neen, Gimondi heeft een allerbest stukje koersen ten beste gegeven, zonder evenwel de wedstrijd uit te rijden. Geen ereplaats of zelfs een prijs voor Gimondi dus, wel echter de volle winst voor Leo Duyndam, die in een mach­tige eindrush alle kracht en snelheid aan Harrie Jansen ont­nam. Voor de Goudsmit-Hoff-coureur, die het speciaal van dit work en uiteraard de winterbaankoersen moet hebben, niette­min een grandioos succes. lets wat hij waarschijnlijk wel nodig heeft.

Ulvenhout draait de eerste woensdag van de bouwvakvakantie. Of dat met de zo gepropageerde spreiding ook voor de toe­komst te handhaven zal zijn, is vooralsnog niet te zeggen. Een feit is evenwel dat men weer met duizenden en nogeens duizen­den naar het dorp ten zuidoosten van Breda was gekomen en dat het weer zo'n echt typische koersdag werd. Met een heel spektakel voor de dames - gewonnen door de Belgische Chris­tine Geerts - een rit voor adspiranten waarin Jaak Akker­mans zich liet gelden, een koers voor nieuwelingen waarin wegkampioen Ad Dekkers de waarde van zijn trui bewees en dan uiteraard de finale van de Grand Prix Skol International, welke door Hennie Kuiper voor Bas Hordijk en Co Giling in de wacht werd gesleept. Nog altijd bleef het publiek toestromen, was men om zo te zeggen eerst ,compleet" toen amateur-weg­kampioen Jan Spetgens te snel bleek voor Frits Schur en Peter Franken.

Aangaande de wedstrijd voor beroepsrenners is zeker wel het een en ander te registreren geweest. Voordat Leo Duyndam en Harrie Jansen met nog een kilometer of vijftien te gaan aan hun beslissende ontsnapping begonnen, waren er namelijk nogal wat ,speldeprikken" te signaleren geweest. Van de Belg Willy Scheers onder andere, van Jan Janssen, die in gezelschap van Rene Pijnen, Mat Gerrits, Wim Wanders (doet het bij de be­roepsrenners verre van slecht), Willy in 't Ven en Harrie Jansen ook al op stap ging. Op het parcours stond evenwel een nogal flinke wind, waardoor het beslist lastiger was dan menigeen dacht. Dan de toch wel dominerende manier van koersen door Felice Gimondi en Tony Houbrechts, die vrijwel alle ontsnappingen in de kiem hielpen smoren. Totdat Leo Duyndam ineens alles op alles zette en met Harrie Jansen (kon in de slotfase nauwelijks meer overnemen) de absolute beslis­sing forceerde.

Beroepsrenners: 1. L. Duyndam 100 km in 2.26.41, 2. H. Jansen, 3. T. Houbrechts (B.), 4. T. Gakens (B.), 5. B. Janbroers, 6. W. Bravenboer, 7. S. v. Roosbroeck (B.), 8. J. Janssen, 9. K. Olivier (B.), 10. J. Serpenti, 11. H. Ottenbros, 12. R. Pijnen, 13. W. Wanders, 14. E. Dolman, 15. H. v. Leeuwen, 16. F. Verhagen (B.), 17. P. Post, 18. M. Gerri,ts, 19. F. Staes (B.), 20. J. Berghmans (B.), 21. P. Dubbelman, 22. L. Vaele (B.), 23. M. Polansky (Lux.), 24. Th. v. Poucke, 25. G. Gilmore (Austr.), 26. P. Hoekstra, 27. M. Sohet (B.), 28. P. de Wit, 29. G. v. Deene, 30. G. v. d. Winden.

Amateurs: 1. J. Spetgens 72 km in 1.41.32, 2. F. Schur, 3. P. Franken, 4. C. Swinkels, 5. P. v. Stralen, 6. A. v. d. Hoek, 7. J. Deckers, 8. J. Cornelissen, 9. K. Kooken, 10. C. Priem.

Amateurs, finale GP Skol International: 1 H. Kuiper, 2. B. Hordijk, 3. C. Giling, 4. C. v. d. Meuden, 5. K. Hoogedoorn, 6. Th. Smit, 7. P. v. Bergen, 8. P. de Jong, 9. H. v. Groozen, 10. L. v. Seggelen, 11. H. Poppe, 12. A. v. Hest, 13. W. Albersen, 14. D. Groen, 15. G. v. 't Geloof.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers 50 km in 1.22.39, 2. A. v. Houwelingen, 3. F. Veldhuizen, 4. H. Mutsaars, 5. J. Selders, 6. C. de Looze, 7. J. Ko­nings, 8. E. Kok.

Adspiranten: 1. J. Akkermans 25 km in 39.59, 2. L. v. Vliet, 3. M. Visser.

Dames: 1. Chr. Geerts (B.) 25 km in 42.39, 2. H. Laenen (B.), 3. D. Baerends, 4. E. Helder, 5. A. Lute, 6. I. Trompert, 7. P. Berger (DId.), 8. W. Goossens, 9. A. v. d. Laar, 10. C. Boon.

 

URMOND (20 mei).1971

Nieuwelingen: 1. J. Smeets, 2. J. v. d. Meer, 3. J. Lamerichs, 4. H. Crijns, 5. P. Scholten, 6. P. Iedema, 7. H. Stapel, 8. P. v. Kollenburg.

Club: 1. J. Willemsen, 2. H. Engelshoven, 3. R. Couwels.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. W. v. Zon, 3. J. Baadjou.

 

USQUERT (6 juni).1971

Amateurs: 1. Jos Kieftenburg, 2. Wim van Dok, 3. Sjaak Schuitemaker,

 

UTRECHT - OVERVECHT (23 juni).1971

Amateurs: 1. C. Leunis, 1. P. v. d. Donk, 3. P. v. Stralen, 4. J. v. d. Beek, 5. H. Perfors, 6. R. Cornelisse, 7. T. Oudshoorn, 8. L. Westrus, 9. A. Bakker, 10. M. Lambo.

 

UTRECHT - ZUILEN (16 juni).1971

Amateurs: 1. K. Balk, 2. J. Vlastuin, 3. P. Legierse, 4. G. Zan­tingh, 5. R. Smit, 6. J. Jager, 7. L. de Vries, 8. P. Koeleman, 9. J. Meijer, 10. W. v. Steenis.

 

VALKENSWAARD (23 mei).1971

Amateurs: 1. J. Swinnen, 2. C. Tuit, 3. N. Vermeulen, 4. W. de Louw, 5. H. v. d. Laar, 6. M. v. d. Heijden, 7. J. v. Seggelen, 8. C. Vriens, 9. F. v. d. Vleuten, 10. H. Sengers.

Nieuwelingen: 1. M. Kalkman, 2. J. Spijkerboer, 3. F. Berkers, 4. J. Verker, 5. C. Scheepers, 6. H. Tabak, 7. G. Tabak, 8. J. v. d. Bruggen.

Adspiranten: 1. F. v. Gils, 2. H. Lempens, 3. F. Vonken.

 

VALKENSWAARD (8 augustus).1971

BELGISCHE ZEGE IN VALKENSWAARD MAAR/MEESTE APPLAUS VOOR BRAVENBOER

Voor de Grote Prijs Willem II in Valkenswaard had match­maker Charles Ruys vijftig coureurs gecontracteerd. Uiterst gespannen reed op deze dag vooral Wim Bravenboer, een dag eerder prachtig winnaar in Kortenhoef. Bravenboer is in de afgelopen maanden Nederlands regelmatigste beroepsrenner en het vreet hem aan 't hart", dat hij op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de selectie voor het wereldkampioen­schap. Bravenboer is een jongen die er niet over praat, maar door prestaties laat zien dat het - volgens hem - niet hele­maal juist is. De man die op het moment van de selectie in forme is verdient toch een kans?

Het in groten getale opgekomen publiek kreeg een acceptabele koers te zien. Steeds uitlooppogingen, vele premies die de cou­reurs nog harder opjoegen. Lang heeft het er naar uitgezien dat de winnaar gezocht moest worden bij het vijftal: Wim Bravenvoer, Harry van Leeuwen (twee coureurs die praktisch rond zijn met Wybert en daardoor veel moraal hebben), Jos van de Vleuten, Albert van Midden en de verrassend meegaan­de Ger Wesselius. Wesselius moest in de slotfase lossen en verdween van het parcours. Bij het ingaan van de laatste ronde streek de meute (11 man) op de koplopers neer. Onmiddelijk een doorlopertje van Joop Zoetemelk, Harm Ottenbros (wat rijdt de ex-wereldkampioen weer sterk!) er achter aan. Wim Bravenboer zag zijn plicht: kopman Zoetemelk helpen. Hij sleurde zich naar het tweetal toe, nam in zijn kielzog de rest mee. De moegestreden Bravenboer moest aan de finish twee rappe Belgen voorrang verlenen. Met Bravenboer moeten in een adem ook Harry van Leeuwen, Jos van der Vleuten en Cees Stam genoemd worden. Vier jongens die twee dagen ach­tereen in de voorste gelederen streden.

Beroepsrenners: 1. G. Claes (B.) 100 km in 2.21.37, 2. P. Nassen (B.), 3. W. Bravenboer, 4. H. v. Leeuwen, 5. R. Pijnen, 6. H. Ottenbros, 7.'J. v. d. Vleuten, 8. Th. Verschueren (B.), 9. C. Stam, 10. C. Zoontjens (reed verbluffend gemakkelijk), 11. P. de Wit, 12. T. Tabak, 13. T. Kelleher (Austr.), 14. A. v. Midden, 15. J. Zoetemelk, 16. op 37 sec. G. Gilmore (Austr.), 17. J. v. Katwijk, 18. E. Dolman, 19. H. Jansen, 20. B. Jan­broers, 21. L. Duyndam, 22. K. Delnoy, 23. C. Rentmeester, 24. G. v. Deene, 25. P. Dubbelman, 26. op 1.01 min. W. Wanders, 27. J. Brues­sing, 28. J. Oudkerk, 29. G. Koel, 30. M. Jongkind, 31. G. v. d. Win­den, 32. E. Brander, 33. Th. v. Poecke, 34. A. Jongkind, 35. B. Lelie­veld, 36. G. Malloney (Austr.), 37. W. v. d. Berg, 38. J. Kuiper.

Amateurs: 1. J. Smulders, 2. H. v. Kilsdonk, 3. F. v. Lachterop, 4. W. v. Steenis, 5. H. Sengers, 6. J. Huisjes, 7. M. v. d. Heijden, 8. T. Smit. 9. F. v. Katwijk, 10. P. Nijssen.

 

PEIZE (8 augustus).1971

Amateurs: 1. A. Middelveld, 2. R. Bruinsn.a, 3. G. Scheper, 4. J. Meek, 5. H. Warris, 6. J. Bruikema, 7. P. Kle:re, 8. J. Dols, 9. H. Bruining, 10. E. Koersen.

Adspiranten: 1. H. Koerts, 2. H. Meter, 3. S. Huizinga.

 

VEENDAM (27 juni).1971

Amateurs: 1. W. Pool, 2. T. Buurmeijer, 3. J. Bakker, 4. G. Hoven, 5. A. Bos, 6. R. Bruinsma, 7. B. Bathoorn, 8. A. Hofman, 9. G. Bruins­ma, 10. G. Scheper.

Nieuwelingen: 1. H. Kamerhuis, 2. J. Leutscher, 3. S. Lankman, 4. J. Feiken, 5. J. Wolf, 6. T. de Jong, 7. D. Stefgens, 8. H. Valkenburg.

 

VEGHEL (27 juni).1971

Amateurs: 1. J. v. Pol, 2. W. de Vlam, 3. W. Bellemakers, 4. K. v. d. Knaap, 5. A. v. Hest, 6. T. Oudshoorn, 7. F. v. Katwijk, 8. J. Hordijk, 9. C. v. Bragt, 10. H. Nak.

Nieuwelingen: 1. W. Broeksteeg, 2. J. v. d. Rijdt, 3. A. Dekkers, 4: H. Mutsaars, 5. F. Kregting, 6. P. v. Zandvoort, 7. T. de Brabander, 8. T. Huyberts.

Adspiranten: 1. W. Lugtenburg, 2. R. v. V1iet, 3. S. Huizinga.

 

VELDHOVEN (21 maart).1971

Amateurs: 1. J. Swinnen, 2. H. Koot, 3. B. Solaro, 4. W. v. Helvoirt, 5. J. Raas, 6. J. Cornelissen, 7. H. v. Kilsdonk, 8. K. Koot, 9. J. Adriaans, 10. J. Meijer.

Nieuwelingen: 1. F. Pirard, 2. J. v. Dijk, 3. B. Pots. 4. A. Dekkers, 5. C. Spapens, 6. A. v. Houwelingen, 7. J. Damen, 8. L. Pots.

Adspiranten: 1. A. v. d. Steen, 2. M. v. Nispen, 3. J. v. Dijk.

 

VENHUIZEN (27 juni).1971

Amateurs: 1. C. Moritz, 2. P. v. Stralen, 3. H. Hoogzaad, 4. R. Cornelisse, 5. T. Blom, 6. T. Smit, 7. A. Hulzebosch, 8. J. Over­weg, 9. H. Cornielisse, 10. J. Kieftenburg.

Nieuwelingen: 1. H. Jaring, 2. J. Ruckert, 3. M. Schijf, 4. W. Gomes, 5. J. Kokkelink, 6. B. Huveneers, 7. G. Slot, 8. R. Ziele­man.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. J. Wielinga, 3. F. Verlinden.

 

VIERSTROMENLANDRONDE.(1971.08.28)

Amateurs: 1. Dick Groen Sint Pancras; 2. van der Louw W. Sint Michiels- gestel; 3. van de Donk Peter Rosmalen; 4. van der Loo Theo Weert; 5. Adriaans J Haps; 6. van Katwijk Fons Oploo; 7. J. Raas Heinkenszand; 8. H. Botterhuis Sambeek; 9. Thomas Grand Philippine; 10. H. Gijsel Heikant; 11. Voogt Arnold Scherpenzeel; 12. Cees van Bragt Lage Zwaluwe; 13. J. Leferink Haaksbergen; 14. C. van der Pluijm Dussen; 15. van Trigt Rhett Hillegom; 16. Smit Theo Halfweg; 17. J. Overweg Amsterdam; 18. J. Roemerman Venlo; 19. Wim Pater Barneveld; 20. Fred van Lachterop Amsterdam;

 

VLAARDINGEN (1 mei).1971

Amateurs: 1. M. Bertou, 2. H. Perfors, 3. L. Boose, 4. W. v. Steenis, 5. W. Liebrechts, 6. S. Berkhout, 7. S. Koevermans, 8. G. de Wit, 9. J. Zoons, 10. W. Breukel.

Nieuwelingen: 1. C. Rehorst, 2. G. Pronk. 3. P. Laan, 4. M. Kalkman, 5. J. Spijkerboer, 6. T. Kootwijk, 7. J. Ruckert, 8. J. Muilwijk.

Adspiranten: 1. P. Noy, 2. H. v. Kuyk, 3. P. Griep.

 

VLEUTEN (29 augustus).1971

Amateurs: 1. J. Tol, 2. J. Cornelissen, 3. J. Meijer, 4. J. v. d. Beek, 5. J. Jager, 6. A. Werner, 7. J. Marcus, 8. K. v. d. Knaap, 9. S. Koe­vermans, 10. F. v. d. Enden.

Nieuwelingen: 1. H. Klomp, 2. J. Zwaagman, 3. J. Spijker, 4. G. Ro­bertson, 5. R. den Otter, 6. Fr. Diepenveen, 7. J. v. d. Lugt, 8. G. Nederlof.

Adspiranten: 1. H. Rijks, 2. J. Vooys, 3. J. Leeningen.

 

VLIJMEN (2 mei).1971

Amateurs: 1. G. Zantingh, 2. T. Joore, 3. A. Voogt, 4. F. v. Lokven, 6. H. Prinsen, 6. M. Verweij, 7. K. v. d. Bragt, 8. A. Straver, 9. V. v. Hest, 10. L. de Hartigh.

Nieuwelingen: 1. J. v. d. Rijdt, 2. K. Heine, 3. J. Schaafsma, 4. L. Welton, 5. M. Kalkman, 6. C. Spapens, 7. C. Gommers, 8. A. Gevers.

Adspiranten: 1. K. St. Nicolaas, 2. R. v. d. Braak, 3. P. Nijkamp.

 

VLIJMEN (22 augustus).1971

Amateurs: 1. M. v. Venrooy, 2. P. v. Katwijk, 3. J. Spetgens, 4. P. Legierse, 5. W. de Vlam, 6. S. Meijer, 7. F. Jansen, 8. G. Zantingh, 9. H. Stander, 10. B. Broere.

Nieuwelingen: 1. H. Fransen, 2. J. Schutjens, 3. W. Broeksteeg, 4. F. Kregting, 5. L. v. Uden, 6. M. Nuyen, 7. W. v. d. Besselaar, 8. D. Gompen.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. T. Gevers, 3. F. Verstraeten.

 

VLISSINGEN (11 augustus)

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. C. v. Dongen, 3 W. v. Steenis, 4. H. v. GGroezen, 5. P. Franken, 6. B. Broere, 7. K. Bal, 8. C. Priem, 9. J. Raas, 10. R. Kroep.

 

VOERENDAAL (22 augustus).1971

Amateurs: 1. W. Kelleners, 2. J. v. Pol, 3. C. Kooken, 4. J. Vrancken, 6. F. v. Katwijk, 6. K. Klinkers, 7. H. Pronk, 8. L. Claessens, 9. J. Roemerman, 10. B. Ceulen.

Nieuwelingen: 1. G. Pronk, 2. H. Crijns, 3. J. Langen, 4. J. Lamerichs, 5. J. v. d. Meer, 6. P. Wintraecken, 7. M. Maessen, 8. P. Gorissen.

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. M. Jacobs, 3. K. v. d. Wereld.

 

VOLLEHOVE (5 juni).1971

Nieuwelingen: 1. Chris Kemna, 2. G. Golbach, 3. Wim Gomes,

 

VOORST (18 juni).1971

Nieuwelingen: 1. B. Pots, 2. A. Dekkers, 3. J. Spijkerboer, 4. A. Veelers, 5. H. Fransen, 6. D. Hilberink, 7. H. Bisseling, 8. J. Feiken.

 

VRIES (1 augustus).1971

Amateurs: 1. J. Aling, 2. J. Bakker, 3. W. Pool, 4. G. Bruinsma, 5. D. Middelveld, 6. G. Scheper, 7. A. Hulzebosch, 8. E. Koster, 9. P. Kleine, 10. H. Ritzerveld.

Nieuwelingen: 1. J. Spijjker, 2. N. Hilberink. 3. B. Scheuneman, 4. J. Wolf, 5. G. Schalk, 6. J. Loots, 7. W. Oosterloo, 8. J. Feiken.

Adspiranten: 1. T. v. d. Weide, 2. A. Boskamp, 3. R. Jagers.

 

WAARLAND (18 juli).1971

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. M. Pennings, 3. G. Kamper, 4. R. Schui­ten, 5. L. de Vries, 6. M. Hoagzaad, 7. R. v. Trigt, 8. C. Leunis, 9. C. Moritz, 10. H. Hulleman.

Nieuwelingen: 1. B. Scheuneman, 2. T. Sijm, 3. J. Spijker, 4. C. de Looze, 5. G. Post, 6. J. Mienes, 7. H. Jaring, 8. R. v. Ophem.

Adspiranten: 1. L. Ruiten, 2. K. v. Dijk, 3. J. Voogt.

 

WAGENINGEN (22 mei).1971

Amateurs: 1. J. v. d. Horst, 2. W. v. Helvoirt, 3. P. de Vos, 4. G. Wes­selius, 5. A. Bakker, 6. J. Zoons, 7. J. v. Dam, 8 A. Voogt, 9. E. Dick­hof, 10. R. v. Lieshout.

Nieuwelingen: 1. G. Pronk, 2. J. v. d. Lugt, 3. A. Breure, 4. P. v. Zand­voort, 5. M. Rehorst, 6. A. Govers, 7. B. Arentsen, 8. A. v. Houwelingen.

 

WANNEPERVEEN (5 juni).1971

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. D. v. Wijhe, 3. B. Groen, 4. J. v. Dam, 5. J. Vlot, 6. F. Niemeijer, 7. H. Kruims, 8. T. Kel,derman, 9. W. Albersen, 10. H. Poppe.

 

WARMENHUIZEN (20 juni).1971

Amateurs: 1. M. Pennings, 2. R. Smit, 3. T. Blom, 4. J. Schui­temaker, 5. C. Moritz, 6. A. Kooyman, 7. R. v. Trigt, 8. J. Kieftenburg, 9. N. v. 't Hof, 10. T. Smit.

Nieuwelingen: 1. J. v. Dijk, 2. N. Rinkel, 3. J. Ruckert, 4. H. v. Leeuwen, 5. M. Schijf, 6. H. Langerijs, 7. C. Steur, 8. J. Kokke­link.

Adspiranten: 1. T. Gase, 2. W. Tiggelaar, 3. J. Vooys.

 

WARMOND (9 juli).1971

Nieuwelingen: 1. G. Pronk, 2. W. Hofstede, 3. A. v. d. Burg, 4. R. v. Vliet, 5. W. Koene, 6. W. Brouwers, 7. P. v. Leeuwen, 8. T. Koop.

Dames: 1. K. Hage, 2. B. Hage, 3. T. Smulders, 4. N. Streef, 5. M. Brinkhoff, 6. G. Donker, 7. A. Lute, 8. W. Goossens, 9. T. v. d. Plaat, 1.0. J. I. Trompert.

 

WASPIK (23 mei).1971

Amateurs: 1. M. Bertou, 2. B. Solaro, 3. P. Legierse, 4. G. Minneboo, 5. P. v. d. Weegen, 6. W. v. Steenis, 7. P. Kettenis, 8. H. Prinsen, 9. B. Cardol, 10. G. Zantingh.

Nieuwelingen: 1. A. Prinsen, 2. F. Veldhuizen, 3. D. Gompen, 4. H. Versteeg, 5. J. Nederhof, 6. K. Heine, 7. A. Nederlof, 8. W. Boere.

Adspiranten: 1. J. Meijer, 2. J. Dielenis, 3. R. v. Wanrooy.

 

WATERLANDKERKJE (5 juni).1971

Nieuwelingen: 1. A. Vasseur, 2. J. Verberke, 3. W. Groosman, 4. A. v. Treijen, 5. M. Melsen, 6. L. Strobbe, 7. J. Verbrugge, 8. L. v. Campo.

 

WEERT (18 april).1971

Amateurs: 1. G. Kamper, 2. P. v. Stralen, 3. G. Heeringa, 4. J. v. Dam, 5. J. Vrancken, 6. M. Pennings, 7. A. Stet, 8. G. Habets, 9. N. Bakker, 10, 17. Green.

Nieuwelingen: 1. C. Spapens, 2. M. Kalkman, 3. P. Zijerveld, 4. A. Gerritsen, 5. J. Leut­scher, 6. P. Wintraecken, 7. J. Kuypers, 8. A. Breure.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. J. Akkermans, 3. J. Maas.

 

WEMELDINGE (26 juni).1971

Amateurs: 1. C. Priem, 2. T. v. d. Bunder, 3. C. de Smit, 4. W. de Waal, 5. J. Raas, 6. S. Smulders, 7. W. Evertse, 8. C. Bal, 9. T. Huizen, 10. R. Schuiten.

Adspiranten: 1. J. Dielens, 2. F. Verstraten, 3. H. v. Kuyk.

 

WERKENDAM (12 april).1971

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. W. v. Steenis, 3. J. Meijer, 4. S. Berkhout, 5. T. Joore, 6. M. Pennings, 7. H. Vos, 8. G. Minneboo, 9. A. Werner, 10. R. Kroep.

Nieuwelingen: 1. F. Pirard, 2. M. Rehorst, 3. J. Oisthoorn, 4, J. Spijkerboer, 5. P. Laan, 6. J. v. d. Lugt, 7. R. Zieleman, 8. J. Konings.

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. A. Knoop, 3. C. Rabe.

 

WERVERSHOOF (29 augustus).1971

Amateurs: 1. M. Pronk, 2. H. Hulleman, 3. D. Groen, 4. J. Aling, 5. C. Schuuring, 6. G. Nooy, 7. J. de Kind, 8. W. Luppus, 9. H. Pronk, 10. J. Hordijk.

Nieuwelingen: 1. G. Pronk, 2. J. Ruckert, 3. B. Scheuneman, 4. J. Wolf, 5. J. v. d. Weijden, 6. G. Slot, 7. J. Leutscher, 8. T. Groot.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. L. v. Vliet, 3. W. Tigelaar, 4. G. Looyen­stein, 5. H. Meijer, 6. U. Kuipers, 7. J. Wielinga, 8. L. Haller, 9. K. v. Dijk, 10. A. v. Vliet.

 

WEST BRABANTSE PIJL.(22 mei).1971

Cees Koeken's boog het best gespannen in West-Brabantse Pijl

Afwezigheid van diverse kopstukken duidelijk merkbaar

In de grote hoeveelheid van klassiekers en van stad tot stad-wedstrijden neemt de West-Brabantse Pijl zonder meer een aparte plaats in. Niet alleen omdat het organisatie­comite, bestaande uit de heren Henk van den Boogaard, Wil­lem van de Riet, Gerard Siemerink en Nico van Gageldonk, altijd weer een strak en vlekkeloos evenement weet te reali­seren, ook en vooral omdat het parcours daar in die uiterste Brabantse zuidwesthoek zo precies in het straatje van de pur sang wegrenner past. Mooi of slecht weer: in de Brabantse Pijl moet men koersen, moet men zichzelf tot en met laten zien om tot de prijsrijders of tot de mogelijke gegadigden voor de zege te behoren.

Daarom was het jammer dat er ditmaal niet al te veel kop­stukken meereden. Dat er geen mannen waren die de kluwen werkelijk tot op de laatste vezel konden ontrafelen. Waarmede beslist geen enkele afzwakking in de richting van winnaar Cees Koeken mag worden gemaakt. De man uit Achtmaal heeft dit seizoen al bij herhaling getoond een geheel “nieuwe" Cees Koeken te zijn en draagt de nationale trui met zoveel verve, dat wij hem ook voor de 19e juni, wanneer op de Val­kenburgse Cauberg het rood-wit-blauw opnieuw de hoogste in­zet is, beslist tot de kanshebbers willen rekenen. Koeken, eerst 22 jaar, begint nu werkelijk door te komen, begint nu met recht de routier te worden, die hij als bijna onverslaanbaar adspirant en nieuweling beloofde. Hij heeft wijze raad, van onder andere Wim van Est, van ook vele anderen, gelukkig niet in de wind geslagen. 't Zal hem in zijn verdere loopbaan als wielrenner - dit jaar wordt hij wellicht nog beroepsrenner - zeker van pas komen.

Voordat op de lommerrijke Torendreef van het machtige Bredase Mastbos het machtige eindspurtje van Cees Koe­ken - toch slechts een halve lengte op de vinnige Zeeuw Toine van den Bunder - het doek deed vallen over de vierde uitgave van de West-Brabantse Pijl (Harrie Jansen, Bob Kroonen en Kees Bal waren de vorige winnaars), was er nogal het een en ander gebeurd. Buiten alle goedbedoelde ontsnappingen, de­marrages, jachten, valpartijen en “remontes" om, dwingt het ons om het drama Klaas Balk allereerst uit de doeken te doen. We hebben van de sierlijke pedaleur uit Badhoevedorp al meer lovende woorden kunnen schrijven. “Balkkie", stevig in de slag met een zus van Juul Bruessing, werkend in de „lege flessen" van een groot winkeliersbedrijf en nu meer dan ooit bezeten van de wielersport, heeft voorbije zaterdag getoond het ware hart van een coureur te bezitten. Een loszittende crank noopte hem bij herhaling op een reserve-fiets over te stappen, zette hem voor de taak in totaal vijf keer een geslaagde terugkeer naar de groep te ondernemen. En er werd toch een “poepie" gereden! Toen hij voor de zesde keer weer moest afstappen, gaf hij zich maar gewonnen. Het was te begrijpen, hij had de grens van zijn kunnen bereikt. Geen prijs, zelfs geen pechprijs voor hem dus. Maar wellicht heeft Balk er zoveel „moraal" uit weten te putten, dat hij eerdaags dan toch werkelijk eens een klassieke zege mag innen. Het komt hem zonder meer toe.

Vreemd eigenlijk een koers te beleven waarin men niet op renners van Acifit, Amstel, Mars-Flandria of Jan van Erp behoefde te letten. Men had helemaal niet of veel te laat in­geschreven. Voor ons een wat onbegrijpelijke zaak, daar juist de West-Brabant Pijl datgene in zich bergt, wat voor een sponsorploeg aantrekkelijk is. Aan de andere kant hebben ge­noemde ploegen al zoveel grote wegkoersen gereden, dat een weekendje „rust" ook weleens aanbevelenswaard is. Wat toch ook weer niet wegneemt, dat zij renners in hun midden hebben die het spel wat intenser naar voren kunnen brengen. Al zal het ook nu nog wel zo zijn als vroeger, toen juist koersen waarin wat minder kwaliteit, veel moeilijker te rijden waren dan wedstrijden waarin favorieten de zaak dirigeerden. Als minder begaafd renner kan men dan namelijk nog wel eens lekker ongemerkt meeglippen ...

Het was Jaap Schelling, die direct na het vertrek even vooruit dartelde. Net zoals Charles de Smit en Cees Vermaire het ook probeerden en wat later in Klein Zundert ineens John Moret en Frits Sluper aan de haal gingen. Laatstgenoemde boorde nog wat door met Ton Damen, Gerrit v. Elburg, Piet v. Beur­den, Theo v. d. Leist en George Zoontjens, maar als een soort „wachtwoord" kon men steeds weer het peloton compleet" door de geluidsinstallatie beluisteren. In het regenachtige weer voelde niemand nog voor een werkelijk avontuur. Er lagers immers genoeg kilometers te wachten!

Ook - helaas - een grote valpartij, waarbij Hennie Kui­per, Rink Cornelisse, Gerrie Heeringa, Frank v. d. Goes, Bep Hendriks, Cees v. d. Meijden, Gerrit Velthuyzen, Adrie Elsakkers, Wim Hermans, Cor Kortsmit en zoveel Sluper als Van Beurden (waren ze dan toch maar voorop gebleven) be­trokken waren. Een paar renners zoals Heeringa en ook Van Beurden wisten weer aan te sluiten, de anderen kwamen net te laat of gaven maar op. Zo ook Hennie Kuiper, de sterke Dene­kamper, bij wie het dit jaar op eigen bodem heel wat minder wil lukken.

Ja, om wielrenner te worden of te zijn, moet men heel wat tegenslag kunnen verdragen. Relatief gezien is het meer een „niet" dan een prijs. En toch wil men iedere keer opnieuw een kans wagon; gewoon omdat het zonder meer een machtige sport is. Waarschijnlijk zo machtig omdat men er zo ontzet­tend veel voor moet doen en nog meer: voor moet laten. En tevens omdat men in iedere wedstrijd opnieuw tot het uiterste moet gaan. Want zelfs de meest klasrijken hebben hun moei­lijke momenten. Of men nu Den Hertog, Priem of Oosterhof heet. Werkelijk goed koersen doet men altijd op de rand van de instorting. En wie het allerbest kan ,afzien", dat is 'm. Onder­weg en dikwijls, heel dikwijls, aan de streep.

Inmiddels was Klaas Balk dan aan zijn tragische pech­reeks begonnen, werd „en masse" door Bergen op Zoom (66 km) getrokken en was het zowaar Larooy-renner Rudie Liebrechts die eens wat meer spektakel wilde. Henk v. Dongen, Cees Vermaire en Wim v. Steenis, alsook Adrie v. Opdorp en Hein Geilenkirchen reageerden, terwijl vlak voor het ingaan van de zgn. “Hel van Moerstraten" nog een achttal renners mede vooraan kwamen. Dat waren Jan Brinkman (blijft veel te lang weg!), Bert Broere, Wicher Vlot, Gerrie Bruinsma, George Zoontjens, Wim Dielemans, Henk v. Hooydonck en Jef Creuvels. Maar op die erbarmelijke kasseien (overheid, laat toch alljeblieft een flink aantal van deze weggetjes in tact) trok het toch al flink gehavende peloton weer bij. Ach­teraan werd er opnieuw wat „gezeefd", vooraan echter ineens die zo onschuldig lijkende demarrage welke evenwel toch van importantie bleek te zijn. Wicher Vlot sjaste nogmaals weg, met Pe van Stralen, Pierre Maas, John Moret, Hein Geilen­kirchen, Leo Verweij, Chris v. d. Berg en ... de Scheveniger

Hans v. d. Oever. Een 25-jarige knaap, die eerst zijn HTS heeft afgemaakt, het fietsen meer als hobby beschouwde maar dan toch niet buiten de wedstrijdsfeer kon en nu vol enthousiasme opnieuw is begonnen. Een prachtige sterke zit heeft en weleens voor wat leuke verrassingen kan gaan zor­gen. De nieuwe ploeg Wybert-Van Deursen doet er verstandig aan rondom die Van den Oever een stevige kern te gaan bouwen. Het achttal kreeg nog versterking door Bert Broere en Cees van Dongen, het pittige Caballero-manneke. Zomaar telde dit tiental 20 seconden, rammelde nog verder weg op de moeilijke Spellestraat (allemaal kasseien) tussen Wouw en Welberg en leek de loopplank te hebben ingetrokken. Niet voor Grant Thomas en Johan Lenferink alsmede de gewoon bij dit tweetal uit de wielen gereden zijnde Chris Geerts. Zij durfden de jacht aan en even voor Kruisland, na een jacht van dik tien kilometer konden Lenferink (de grote „motor") en Tho­mas aansluiten. Dat betekende een kopgroep van twaalf ren­ners, waarachter inmiddels een flinke patrouille aan het jagen was. En die er zonder de spoorbomen in Zevenbergen, waar de spits net overheen was, beslist was bijgekomen. Daarvoor brachten Cees Koeken, Jan Cooremans, Bart Solaro, Rudie en Wil Liebrechts, Jan Brinkman, Wim van Steenis, Ton Damen, George Zoontjens, Henk van Dongen, Peter Remijn, Ad van Overveld, Cees van Bragt, Bep Alosery, Ad Suykerbuck en Marinus Paul beslist genoeg energie op. Zij moesten voor die tergende bomen gedogen dat een hele ris achterblijvers weer kon aansluiten en dat al hun werk - een trieste gewaar­wording - voor niets was geweest.

Zo dachten Kees Bal, de winnaar van vorig jaar en sinds anderhalve week in dienst - gelegerd in de Bredase Chassee­kazerne - Toine v. d. Bunder en ... Cees Koeken er echter niet over. In een mum van tijd volbrachten zij de sterke jacht naar de koplopers, bij wie Wicher Vlot en Grant Thomas het samen dachten te klaren.

De hele ,reutemeteut" werd door elkaar gehaald, nog een groepje met o.a. Gerrit de Wit, Wim de Waal, wist aan te sluiten totdat in de finale een veertiental renners voor een lichte afscheiding kon zorgen en waaruit Cees Koeken zich onbetwist als eerste over de streep wist to “schieten".

Amateurs: 1. C. Koeken 159 km in 3.42.54, 2. T. v. d. Bunder, 3. P. v. Stralen, 4. C. v. Dongen, 5. K. Bal, 6. G. Thomas (Eng.), 7. J. Len­ferink, 8. B. Broere, 9. W. Vloat, 30. Chr. v. d. Berg, 11. G. de Wit, 12. W. de Waal, 13. H. v. Dongen, 14. J. Moret, 15. op 20 sec. C. v. Bragt, 16. B. Solaro, 17. P. Maas, 18. L. Verweij, 19. A. v. Overveld, 20. op 27 sec. H. Geilenkirchen, 21. H. v. d. Oever, 22. op 1.29 min. J. Ubags, 23. J. Brinkman, 24. H. Hellemons, 25. J. de Vos, 26. W. Smeekens, 27. A. v. d. Spiegel, 28. S. Aarts, 29. P. Rembn, 30. H. Prinsen, 31. T. Damon, 32. T. v. d. Leist, 33. C. Vermaire, 34. J. Voesenek, 35. A. v. Grinsven, 36. G. Zoontjens, 37. H. v. Hooydonck, 38. M. Paul, 39. A. Straver, 40. H. de Kok, 41. ex aequo B. Slings, M. Dekker, W. Liebrechts, S. Smulders, G. Heeringa, J. Hinneman, B. de iange, F. de Clerck, A. Coppens, P. Oosterhof, J. Dekkers, B. ter Harmsel, P. Dubbelman, W. Westdorp, A. Jouvenaar. B. v. Smirren, L. v. d. Wiel, J. Cooremans, J. de Boer, F. Bolluyt, M. Jongenelon, R. Leijten, B. Lauwen, B. Alosery, A. Suykerbuyck, P. Vonck, D. Aardoom, H. de Vos, A. v. Opdorp, H. Bakker.

Ploegenklassement: 1. Trico Noble 11.08.42, 2. Victoria 11.09.02, 3. Caballero 11.10.11, 4. Delbana 11.11.40, 5. Coston Schul 11.12.00, 6. Gebr. Overdijk 11.13.09.

 

WESTDORPE (6 juli).1971

Amateurs: 1. H. v. Groezen, 2. W. Westdorp, 3. W. v. Steenis, 4. G. Thomas (E.), 5. A. v. Opdorp, 6. P. Franken, 7. J. Raas, 8. B. Kroonen, 9. N. de Waal, 10. G. v. Dongen.

 

WIJHE (28 juli).1971

Nieuwelingen: 1. A. Veelers, 2. H. Albers, 3. A. Bangers, 4. C. Bon­gers, 5. J. Spijker, 6. R. de Otter, 7. B. Arentsen, 8. J. v. Dijk.

 

WILLEMSTAD (7 augustus).1971

Amateurs: 1. A. v. d. Hoek, 2. B. Broere, 3. C. v. Dongen, 4. H. Prin­sen, 5. T. Damen, 6. P. Franken, 7. H. v. Dongen, 8. W. v. Helvoirt, 9. P. Maas, 10. J. Kemps.

Nieuwelingen: 1. A. v. Houwelingen, 2. N. Hilberink, 3. P. v. Leeuwen, 4. B. Pots, 5. J. v. Dijk, 6. A. v. Treyen, 7. C. Stoutjesdijk, 8. L. v. Campo.

 

WILP (14 augustus)

Nieuwelingen: 1. B. Scheunernan, 2. J. Wolf, 3. G. Brokkelman, 4. J. Spijker, 5. S. Lankman, 6. W. Oosterloo, 7. G. Schalk, 8. H. Kamerhuis.

 

WINTERSWIJK (8 augustus)

Amateurs: 1. A. Hassink, 2. F. Niemeijer, 3. J. v. Doorn, 4. H. Snoeijink, 5. H. Kleijnen. 6. J. Lenferink, 7. E. Dickhof, 8. H. Ponsteen, 9. H. Egberts, 10. W. Albersen.

Nieuwelingen: 1. C. Bongers, 2. T. Trentelman, 3. A. Veelers, 4. J. Spijker, 5. N. Hilberink, 6. H. Lubberink, 7. J. Feiken, 8. B. Arentsen.

Adspiranten: 1. H. Rijks, 2. J. Huis in 't Vel, 3. R. Krommendijk.

 

WOENSDRECHT (20 mei).1971

Amateurs: 1. Th. v. d. Loo, 2. C. v. D,ongen, 3. B. Breure, 4. K. Ficto­rie, 5. W. Luppers, 6. A. v. Overveld, 7. J. Kemps, 8 A. v. Opdorp, 9. B. Geense, 10. J. Zoons.

Nieuwelingen: 1. J. v. Dijk, 2. L. Stobbe, 3. J. Konings, 4. J. Vroe;grijk, 5. J. Verbeke, 6. A. v. d. Star, 7. J. Domen, 8. A' v. Treyen.

 

WOENSDRECHT (18 juli).1971

     THEO VERSCHUEREN EISTE DERNY-KOERS VAN WOENSDRECHT OOK OP

Na een verbeten duel met eerstens Peter Post en later in een razende spurt tot op de streep met Jan Janssen, heeft de in het Zeeuwsvlaamse Sint-Jansteen woonachtige Belg Theo Ver­schueren de derny-koers van Woensdrecht voor zich opgeeist.

Was het Rene Pijnen die met winst in de tijdrit over 2600 me­ter heel duidelijk zijn stempel op het internationale gebeuren in zijn woonplaats wilde drukken, een spijtige val in de eerste manche achter de derny-motor van gangmaker Gaston De­wachter verstoorde alle illusies. Pijnen moest zelfs in een zie­kenhuis opgenomen worden, doch kon later naar huis terug­keren. Zijn blessures bleken gelukkig niet van ernstige aard.

Tijdrit 2600 meter: 1. Rene Pijnen 3.28 min., 2. Jan Janssen 3.31 min., 3. Jaap Oudkerk 3.32 min., 4. Flory Ongenae (B.) 3.36 min., 5. Jean-Marie Leblanc (Fr.) z.t., 6. Dieter Kemper (W.-Dld.) z.t., 7. Theo Verschueren (B.) 3.40, 8. Norman Hill (Eng.) 3.44, 9. Frans Brands (B.) 3.46, 10. Marian Polansky (Lux.) 3.46.

Finalewedstrijd achter dernies 21 km: 1. Theo Verschueren (B.) 26.57 min., 2. Jan Janssen, 3. Peter Post, 4. Flory Onge­nae (B.), 5. Jaap Oudkerk, 6. Frans Brands (B.), 7. Jean­Marie Leblanc (Fr.), 8. Dieter Kemper (W.-Dld.), 9. Norman Hill (Eng.), 10. Bernd Rasing (W.-Dld.).

Nieuwelingen: 1. C. Stoutjesdijk, 2. C. Veldhuizen, 3. J. Verbeke, 4. A. v. Treiien, 5. J. Verburgge, 6. M. Groosman, 7. J. Schaafsma, 8. L. Strobbe.

 

WOLVEGA (3 Juli).1971

Amateurs: 1. B. Groen, 2. C. Schuuring, 3. H. Snoeijink, 4. J. Bakker, 5. D. Zeeman, 6. A. Koster, 7. A. Kooyman, 8. G. Mooy, 9. W. v. Dok, 10. P. Nieuwenhuis.

 

WOUW (8 augustus).1971

Amateurs: 1. C. Kooken, 2. A. v. d. Spiegel, 3. J. Zuydweg, 4. H. Lam­mers, 5. B. Geense, 6. C. v. d. Pluym, 7. A. Deusing, 8. C. Moritz, 9. W. Westdorp, 10. H. Bakker.

Nieuwelingen: 1 G. Broere, 2. O. Hellemons, 3. J. Solders, 4. M. Groos­man, 5. P. v. Vossen, 6. J. Verbosch, 7. J. Melsen, 8. F. Klootwijk.

 

ZAANDAM (17 april).1971

Amateurs: 1. P. v. d. Donk, 2. H. v. Kils­donk, 3._ H. Botter­huis, 4. A. Wiegers­ma, 5. N. v. 't Hoff, 6. D. Steensma, 7. H. Ketting, 8. R. v. Trigt, 9. G. Zantingh, 10. W. Luppers. Adspiranten: 1. M. Visser, 2. F. Verlin­den, 3. P. Dekker.

 

ZAANDAM (7 augustus).1971

Amateurs: 1. C. Hoogendoorn, 2. N. v. 't Hof, 3. J. Bakker, 4. N. Ver­meulen, 5. G. Mooy, 6. H. Hulleman 7. J. Kieftenburg, 8. D. Groen, 9. W. v. Dok, 10. L. de Vries.

Nieuwelingen: 1. J. Ruckert, 2. J. Sptker, 3. H. Fransen, 4. J. Leut­scher, 5. S. Met, 6. J. Kokkeling, 7. W. Koene, 8. G. v. d. Werff.

Adspiranten: 1. K. v. Dijk, 2. W. Tiggelaar, 3. W. Heine.

 

ZEELAND (N.-Br.) (9 mei).1971

Amateurs: 1. W. Liebrechts, 2. G. Heeringa, 3. T. Oudshoorn, 4. F. Jansen, 5. J. Bakker, 6. W. v. Helvoirt, 7. B. Solaro, 8. G. de Wit, 9. J. Zoons, 10. L. Boose.

Nieuwelingen: 1. A. Bongers, 2. J. v. Dijk, 3. J. Feiken, 4. B. Arhend­sen, 5. W. Broeksteeg, 6. J. Muilwijk, 7. C. Bongers, 8. H. Klomp.

Adspiranten: 1. T. Gevers, 2. H. Neven, 3. A. v. d. Bragt.

 

ZEGGE (1 augustus).1971

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. A. v. d. Hoek, 3. H. Stander, 4. H. v. Dongen, 5. P. de Vos, 6. T. Damen, 7. J. Moelkjer, 8. B. ter Harmsel, 9. J. Meijer, 10. A. Deusing.

Nieuwelingen: 1. A. Kraus, 2. F. Pirard, 3. J. Zagers, 4. J. Konings, 5. J. Damen, 6. A. v Treijen, 7. J. Selders, 8. C. Stoutjesdijk.

Adspiranten: 1. J. de Rooij, 2. J. Jonkers, 3. K. de Brouwer.

 

ZEIST (11 augustus).1971

Amateurs: 1. C. v. d. Meijden, 2. K. v. d. Knaap, 3. H. Cornelisse, 4. W. Pater, 5. D. Groen, 6. J. Meijer, 7. B. Cardol, 8. F. Grootzwagers, 9. N. Dekker, 10. R. v. d. Veer.

 

ZETTEN (5 juni).1971

Amateurs: 1. M. v. Venrooy, 2. A. Scheffer, 3. W. de Vlam, 4. G. MShl­man, 5. J. Jager, 6. K. Peters, 7. T. Oudshoorn, 8. K. v. d. Knaap, 9. H. Kleijen, 10. J. Zomer.

Nieuwelingen: 1. P. v. Zandvoort, 2. W. Broeksteeg, 3. K. Koning, 4. J. Poelwijik, 5. T. Nooy, 6. H. v. Leeuwen, 7. F. Smits, 8. v. d. Weijden.

 

ZEVENAAR (23 mei).1971

Amateurs: 1. A. Scheffer, 2. J. Rubbers, 3. W. Pater, 4. A. Jansen, 5. J. Blood, 6. 'C. v. Espen, 7. R. v. Zelst, 8. H. Egberts, 9. F. Havenaar, 10. B. v. d. Stelt.

 

ZEVENAAR (10 juni).1971

Beroepsrenners: 1. Jos van de Vleuten, 2. Henk Benjamnins, 3. Wim Bravenboer,

 

ZEVENBERGEN (8 augustus).1971

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. R. Schuiten, 3. A. v. d. Hoek, 4. H. Prinsen, 5. B. Broeren, 6. R. Liebrechts, 7. L. Verweij, 8. R. Kroep, 9. L. Boose, 10. C. v. Bragt.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. J. Muilwijk, 3. F. Pirard, 4. C. Stout­jesdijk, 5. T. ter Harmsel, 6. A. v. Treijen, 7. J. Konings, 8. J. v. Dijk.

 

ZOETERMEER (28 augustus).1971

Amateurs: 1. L. Verweij, 2. P. Legierse, 3. L. Boose, 4. L. Blijleven, 15. G. Zantingh, 6. K. v. d. Knaap, 7. S. Berkhout, 8. P. Franken,

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. W. Hofstede, 3. H. Jaring, 4. J. Muilwijk, 5. M. v. Leeuwen, 6. J. Oltshoorn, 7. G. Helmus, 8. J. v. d. Lugt.

 

ZOETERWOUDE (30 april).1971

Nieuwelingen: 1. A. v. Houwelingen, 2. H. Franssen, 3. C. Valentijn, 4. P. v. Leeuwen, 5. P. Verhagen, 6. T. Huyberts, 7. A. v. d. Burg, 8. C. Vrolijk.

 

ZUIDDORPE - BOEKWEITRONDE (21 juni).1971

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. C. Koeken, 3. C. de Smit, 4. T. v. d. Bunder, 5. P. v. Stralen, 6. J. Westerweele, 7. B. Broere, 8. W. de Waal, 9. A. v. d. Hoek, 10. A. Coppens.

Nieuwelingen: 1. A. Kraus, 2. K. Heine, 3. M. Groosman, 4. M. Maessen, 5. J. Konings, 6. J. Selders, 7. A. Vasseur, 8. G. Broe­ren.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. A. v. Peer, 3. P. Hellemons.

 

ZUIDLAND (21 augustus).1971

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. J. v. Tol, 3. C. Schuuring, 4. R. Cornelisse ­9. L. Westrus, 10. P. v. d. Donk.

Nieuwelingen: 1. W. Hofstede, 2. T. ter Harmsel, 3. G. Broeren, 4, M. Rehorst, 5. A. v. Treijen, 6. G. Pronk, 7. J. Konings, 8. J. Selders.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. L. v. Vliet, 3. J. Langstraat.

 

ZUNDERT (16 mei).1971

Amateurs: 1. P. Maas, 2. N. Bakker, 3. M. Paul, 4. J. Aling, 5. C. v. Bragt, 6. C. v. d. Berg, 7. W. Smeekens, 8. P. Dubbelman, 9. C. Berk­houwer, 10. T. Damen.

Nieuwelingen: 1. H. Musters, 2. A. v. d. Steen, 3. R. Liebrechts, 4. A. Keizerswaard, 5. C. de Looze, 6. C. Bogers, 7. G. Snoeren, 8. F. Brand.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. H. v. Kuyk, 3. L. v. Vliet.

 

ZUTPHEN (5 augustus).1971

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. H. Snoeijink, 3. H. Egberts, 4. W. Pater, 5. J. Vlastuin, 6. D. Goorman, 7. G. Mohlmann, 8. J. v. Dam, 9. H. Holstege, 10. J. Bloed.

 

ZWANENBURG (15 mei).1971

Nieuwelingen: 1. H. Franssen, 2. H. Gerritsen, 3. N. Kalkman, 4. J. Zwaagman, 5. G. Slot, 6. L. Veldt, 7. N. Rinkel, 8. T. Broers.

Adspiranten: 1. R. Verbeek, 2. G. Looyestijn, 3. J. Beunder.

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. J. Koolhof, 3. A. v. d. Knaap, 4. H. Buis, 5. H. Zuidema, 6. P. Pieters, 7. F. Connelisse, 8. N. Regter, 9. G. v. Schaik.

 

ZWANENBURG (5 juni).1971

Nieuwelingen: 1. Fred Verlinden, 2. Martin Visser, 3. Ruud Verbeek,

Adspiranten: 1. Rob Borst,

 

ZWANENBURG (22 augustus).1971

Nieuwelingen: 1. N. Rinkel, 2. C. de Looze, 3. G. Slot, 4. C. Valentijn, 5. J. Groot, 6. S. Butter, 7. L. Veldt, 8. P. Oosterbeek.

 

ZWIJNDRECHT (26 juni).1971

Amateurs: 1. P. Hobo, 2. P. Godde, 3. J. Moret, 4. G. Zantingh, 5. B. ter Harmsel, 6. F. Ouwerkerk, 7. A. Straver, 8. H. Bakker, 9. W. Schuurhuizen, 10. S. Berkhout.

Nieuwelingen: 1. H. Klomp, 2. J. Ruckert, 9. J. v. Abeelen, 4. G. Muil­wijk, 5. B. Huveneers, 6. A. Dekkers, 7. J. v. Kleef, 8. G. Pronk.

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. A. v. d. Knaap, 3. H. Kiekens, 4. W. v. d. Heijden, 5. F. Rabe, 6. J. Koolhof, 7. A. Reyter, 8. F Braat, 9. H. Kuitwaard, 10. H. Dijjk.

Adspiranten: 1. A. v. Peer, 2. J. Maas, 3. J. Akkermans.

 

ZWOLLE (29 juni).1971

Amateurs: 1. A. Koster, 2. B. Groen, 3. T. Buurmeijer, 4. A. Wiegersma, 5. A. Hulzebosch, 6. A. Voogd, 7. M. Sprakel, 8. G. Hoven, 8. M. v. d. Klooster, 10. W. Vlot.

 

ZWOLLE (31 juli).1971

Amateurs: 1. J. v. Dam, 2. F.Niemeijer, 3. G. Mohlmann, 4. J. Bols,5. W. Vlot, 6. A. Hassink, 7. H. Poppe, 8. A. Hulzebosch, 9. B. Groen, 10. J. de Boer.

 

ZWOLLE (26 augustus).1971

Amateurs: 1. A. Jansen, 2. H. Snoeijink, 3. A. Hulzebosch, 4. B. Groen, 5. J. Vlot, 6. J. Aling, 7. J. v. Dam, 8. J. Vlastuin, 9. F. Schur, 10. A. Koster.