JAARGANG 1971

                              WEDSTRIJDEN A t/m G

AALSMEER (11 september).1971

Amateurs: 1. R. v. Trigt, 2. W. Luppers, 3. K. Balk, 4. C. Schuuring, 5. M. Pennings, 6. R. Schuiten, 7. J. Kieftenburg, 8. G. Ktihn, 9. J. v. Dam, 10. R. Cornelisse.

Nieuwelingen: 1. F. Veldhuizen, 2. A. Bongers, 3. G. Post, 4. R. Ziele­man, 5. C. Valentijn, 6. A. Hopman, 7. M. Schijff, 8. F. Huiberts.

 

ACHTMAAL (11 april).1971

Amateurs: 1. B. Jurriaans, 2. K. Koeken, 3. B. Hordijk, 4. A. v. Overveld, 5. P. de Vos, 6. J. Kemps, 7. B. Broere, 8. J. Raas, 9. H. Stander, 10. P. Maas.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. J. Damen, 3. A. Dekkers, 4. C. Stoutjesdijk, 5. F. Veldhuy­zen, 6. J. v. Houwelingen, 7. J. v. Baal, 8. A. v. Trijen.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. J. Verbrug­ge, 3. K. St. Nicolaas.

 

ACHTMAAL (9 mei).1971

Amateurs: 1. C. v. Dongen, 2. H. Vos, 3. L. Verweij, 4. J. Mejer, 5. J. Leijten, 6. H. Hellemons, 7. P. Dubbelman, 8. B. Goense, 9. P. Habets, 10. P. Koevermans.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. J. Konings, 3. M. Grootman, 4. J. Verbeke, 5. C. Stoutjesdijk, 6. J. v. Baal, 7. J. Verbrugge, 8. H. Crijns.

Adspiranten: 1. J. v. Vliet, 2. A. v. Peer, 3. T. Griep.

 

AFFERDEN (24 juli).1971

Amateurs: 1. W. de Vlam, 2. P. v. Katwijk, 3. H. Botterhuis, 4. F. v. Katwijk, 5. J. Spetgens, 6. J. Dekkers, 7. P. v. d. Donk, 8. C. Rouw, 9. J. Adriaans, 10. J. Lenferink.

Nieuwelingen: 1. T. Huyberts, 2. W. Hofstede, 3. H. Kees, 4. L. Pots, 5. A. Dekkers, 6. M. Maessen, 7. H. Mutsaars, 8. P. Arentsen.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. M. Jacobs, 3. E. v. Vliet.

 

ALBLASSERDAM (28 juli).1971

Dames: 1. B. Hage, 2. K. Hage, 3. W. Kwantes, 4. M. Brinkhoff, 5. G. Donker, 6. T. v. d. Plaat, 7. A. Lute, 8. I. Trompert-Paul, 9. H. Faber­-Hondeveld, 10. N. Streef.

Amateurs: 1. S. v. d. Burg, 2. L. Verweij, 3. M. Berton, 4. C. Schuu­ring, 5. P. v. Stralen, 6. H. Staander, 7. M. Pennings, 8. P. Kettenis, 9. P. Legierse, 10. B. Broere.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. K. Heine, 3. T. ter Harmsel, 4. D. Gomper, 5. P. v. Leeuwen, 6. J. Ruckert, 7. W. Bussem, 8. I. Verbocht.

 

ALKMAAR (8 augustus).1971

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. M. Pronk, 3. D. Groen, 4. P. de Vas, 5. S. Schuitemaker, 6. H. Jacobs, 7. J. de Kind, 8. N. v. 't Hof, 9. H. Hoogzaad, 10. A. Kooyman.

Nieuwelingen: 1. G. Pronk, 2. A. Hopman, 3. N. Rinkel, 4. G. Post, 5. C. Valentijn, 6. C. de Looze, 7. N. de Kater, 8. T. Groot.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. F. Verlinden, 3. J. Vooys.

 

ALMELO - ORANJERONDE (30 april).1971

Amateurs: 1. H. Poppe, 2. J. Huisjes, 3. J. Pluimers, 4. W. Albersen, 5. H. Homan, 6. J. Bulthuis, 7. J. Stiggelbout, 8. J. Lenferink, 9. D. v. Wijhe, 10. H. Snoeijink.

Nieuwelingen: 1. H. Aalbers, 2. A. Veelers. 3. H. Kamerhuis, 4. E. Kok, 5. H. Boom, 6. H. Lubberding, 7. T. Steur, 8. H. Keijzer.

 

ALPHEN (27 juni).1971

Amateurs: 1. A. v. Overveld, 2. T. Zuiker, 3: C. Tuyt, 4. P. de Jong, 5. N. v. Hest, 6. H. v. Leent, 7. F. Meulbroek, 8. A. Suy­kerbuyk, 9. P. v. Beurden, 10. J. Smulders.

Nieuwelingen: 1. J. Damen, 2. F. Koop, 3. A. v. d. Steen, 4. W. Hofstede, 5. J. v. Abeelen, 6. F. Bruinings, 7. J. Verhagen, 8. M. Sahulder.

 

ALPHEN a.d. RIJN (4 juli).1971

Amateurs: 1. H. Perfors, 2. P. Legierse, 3. L. Boose, 4. R. Smelt, 5. B. Hendriks, 6. B. Hordijk, 7. Th. v. d. Leijst, 8. K. v. d. Knaap, 9. J. Berkhout, 10. G. Koop.

Nieuwelingen: 1. W. de Kater, 2. G. Pronk, 3. G. v. Rooyen, 4. B. de Die, 5. W. Toor, 6. C. Valentein, 7. M. Rehorst, 8. H. Versteeg.

 

AMERSFOORT (23 juni).1971

Dames: 1. B. Hage, 2. N. Streef, 3. E. Helder, 4. E. Meskers, 5. K. Hage, 6. W. Kwantes, 7. M. Brinkhoff, 8. H. Faber, 9. T. v. d. Plaat, 10. W. Goossens.

Adspiranten: 1. A. Geserick, 2. L. v. Vliet, 3. M. Visser.

 

AMERSFOORT (26 juni).1971

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. F. Cornelisse, 3. P. Pie­ters, 4. D. Vervloet, 5. W. v. d. Heijden, 6. W. Snijders, 7. H. Moorman, 8. F. Rabe, 9. F. Hoogkamer, 10. J. Neijssen.

 

AMERSFOORT (8 augustus).1971

Adspiranten: 1. M. Meeldijk, 2. H. Jansen, 3. R. Jagers.

 

AMSTEL GOLD RACE.(28 maart).1971

Belgen ranselden weer genadeloos op de pedalen in Amstel Gold Race

Beslissing kwam eerst in finale tot stand

Onder een stralende zon is afgelopen zondag de zesde Amstel Gold Race, Nederlands meest befaamde klassieker voor beroepsrenners, verreden. Een koers die door het allerzwaarste gedeelte van Limburg voerde, voor duizenden, zeg maar voor tien­duizenden (of waren het er inderdaad zo omstreeks tweehonderd-en-vijftig-duizend ? ) een enorme belevenis betekent. Ook al kan men helaas niet direct zeggen dat het een sprankelend gevecht werd. Een gevecht dat met “halen en brengen" vanuit het peloton naar een optimaal niveau zou worden gevoerd. Daarvoor rijden profs te berekend, te zeer volgens het (financiele) boekje, te geraffineerd van opzet.

En zoals het moderne stramien van vrijwel alle wedstrijden, eerst in de finale werd het stuk definitief uit de doeken gedaan. Een keiharde finale, waarin vooral de Raar­berg - naar veler mening het meest lastige ding in het gehele parcours, hoe is het mogelijk - zulk een voorname rol speelde.

Heineken Nederland NV, de organisa­trice van deze opnieuw bijzondere Amstel Gold Race, had inderdaad voor een excel­lent deelnemersveld gezorgd. Evenwel zonder superman Eddy Merckx en ergens mag men er misschien maar blij om zijn, dat de illustere Belg niet kwam. Niet om­dat hij het niet zou kunnen, wellicht wel omdat Merckx na zijn formidabele suc­cesses van de laatste weken waarschijn­lijk te weinig ambitie voor onze vader­landse “epreuve" zou kunnen opbrengen. In het kilometerslange gevecht over Lim­burgs voornaamste heuvels en “bergen" komen meestal figuren tot hun recht, die het meest voor “avontuur" voelen, die het aandurven om een uitstap te wagen. Niet dat zoiets altijd effect sorteert.

GEEN GELOOF

Nog maar nauwelijks was het “spul" vanaf  het Heerlense Van Grunsvenplein vertrokken, of er kon een groepje uit­lopers worden genoteerd. Het waren zo­waar drie landgenoten, te weten Jos van der Vleuten (altijd bereid om wat te doen), Jacques Frijters en Riny Wagt­mans, op wie ploegleider Lomme Dries­sens misschien een wissel trok. Tenslotte moet een “luitenant" ook ecens aan de bak komen en waar kan dat beter dan in het eigen land. Kortom deze ontsnapping, waarin niemand geloofde, kreeg nog wat meer inhoud toen ook de Belg Maurice Byers (reed vorig seizoen in de Belgische lentekoersen bijzonder sterk) en zowaar ook Karlheinz Miiddemann en Tino Ta­bak in de buurt van Schinnen op de spits neerstreken. De samenwerking was in die beginfase bijzonder goed, want nadat er nauwelijks 30 kilometer onder de wie­len waren doorgegaan, kon reeds een kloof van omstreeks 5 minuten (was dit overigens wel juist?) worden opgeno­men.

En zo bleef het kilometers en kilometers lang. Met altijd weer die zes dapperen aan de leiding, met altijd een voorsprong die rond de drie minuten schommelde. Meestal waren het Riny Wagtmans en Tino Tabak die „te danse des grimpeurs" leidden, waarschijnlijk omdat hun tred een bijzonder gemakkelijke indruk maak­te en het bij de anderen daardoor zo

gunstig afstak. Daarmede willen we niets te kort doen aan de later zo op dreef ko­mende Jos v. d. Vleuten of aan Jacques Frijters, die helaas achter elkaar met een overslaand versnellingsapparaat kreeg te maken. Frijters beet zich op de hellingen naar boven, moest meestal lossen, toch compenseerde zijn afhaken met “terug­rijden" naar de eersten in de afdalingen en ergens heeft hij voor een zeer belang­rijk deel daarmede het positieve van de achteraf bezien helaas nogal vlak ver­lopen koers geschreven.

En dan ineens, zo “in het vuur" van de wedstrijd, kansen afwegend voor hen die aan de kop marcherend, vol verwachting van hetgeen er aan reactie vanuit de achterhoede zou worden opgebracht, het vreselijke bericht over de Belgische Mars­ Flandria-renners Roger en Eric de Vlaeminck, die op weg naar de Amstel Gold Race bij Lokeren plots moesten afremmen. Vlak achter hen was Eric Leman, die met zijn vrouw Marie-Louise, zijn driejarig dochtertje en een zus niet meer tijdig ken remmen. De gevolgen waren verschrikkelijk. Met een helse klap boorde Leman's auto zich in die van de gebroeders De Vlaeminck. Mevrouw Leman brak haar wervel­kolom, kreeg ernstige inwendige bloedingen en overleed op weg naar het ziekenhuis. Ook de renners werden opgenomen, toch konden later huiswaarts keren.

Door welk noodlot wordt deze Nederlands-Belgische wielergroepering toch ach­tervolgd? Na Monsere thans dit en tijdens de Amstel Gold Race dan ook nog het ongeval van Harrie van Leeuwen, die in volle vaart op een wagen knalde en daarbij een hand brak.

Het levers gaat echter door. Waar en op welk moment dan ook. Maken we evenwel trieste dingen in de directe omgeving mee, dan raakt het des te meer.

Terug in koers. Het boterde in de kop­groep niet meer zo. Men geloofde er niet in, de voorsprong bleef teveel van de­zelfde grootte. Slechts drie minuten die in een wedstrijd voor amateurs meestal beslissend zijn, doch bij professionals als zij werkelijk gaan rijden, in een paar ki­lometers kunnen worden weggevaagd. Zeker wanneer er niet voldoende wordt samengewerkt en er een is die het ritme bij herhaling verstoort. Maurice Eyers namelijk hield zich aan de afspraak wel­ke ploegleider Willy Jossart van Wat­neys had gemaakt. Mee met iedere ont­snapping, doch geen meter op kop. Zor­gen dat de kansen van kopman Frans Verbeeck geen moment in gevaar komen.­En toch was dat wel zo, want met twee renners van Gazelle (v. d. Vleuten en Frijters), twee van Mars-Flandria (Ta­bak en Muddemann) en de aanwezigheid van Molteni-soldaat Wagtmans, die een zeer machtig “verdedigingsblok" achter zich wist, had het net zo geed anders kunnen gaan.

ONOPHOUDELIJK

Om beurten trachtte men in de kopgroep die lastige klever Byers „naar achteren" te brengen. Dat was er niet bij, want de verbetenheid waarmede men bij Watneys opereert, geeft aan alle renners schijn­baar de kracht om extreem voor de dag te komen. De mannen van de Spartaanse trainingswijze, onder alle omstandig­heden en in wat voor weersomstan- dig­heden dan ook, zijn gehard. Het is niet zonder resultaat gebleven, want in een week tijds won bij voorbeeld Verbeeck in de Franse voorjaarskoersen Monaco, Cannes en Antibes. Terug op eigen bo­dem, in de Belgische wedstrijden Brussel-Merchtem en Hoeilaart-Diest-Hoei­laart was er wederom niemand die aan zijn scherpe rijden en flitsende finish kon tippen ...Frans Verbeeck, de op 13 juni 1941 ge­boren Wilselenaar, die het bestond om twee jaar lang uit competitie te zijn en als assistent-ploegleider zich zo ergerde aan het slappe gedoe van zijn renners, dat hij zelf weer is gaan koersen, zou in de Amstel Gold Race ook de vetste prijs innen. Dat stond eigenlijk al zo'n beetje bij voorbaat vast, want simpelweg was er een plan de campagne opgesteld, dat bij het “napraten" nogal voor de hand liggend is. In de finale toeslaan, zorgen dat er voor die tijd geen gram van Ver­beeck's kracht wordt opgebruikt. Zorgen dat hij tot 40 kilometer voor de aan­komst zonder kleerscheuren blijft...

En daarom verhoogde men van Watneys onophoudelijk het tempo, kregen de kop­lopers, van wie Muddemann al lang was teruggepakt en Frijters na een heroisch gevecht met zijn onwillige derailleur toch weer terugkwam - op de Dennenberg bij Berg (171 km) liep zijn ketting er tot overmaat van ramp ook nog af en kon­den de van zoveel wielerliefde tintelende

Limburgse en ook vele Belgische toe­schouwers zijn krachtig “nondeju, nonde­ju!" tot ver in de omtrek horen - geen verdere kansen. Ruim 180 kilometer had­den zij aan de kop gezeten. Soms met een zeker vooruitzicht, dan weer als de be­kende “muis" die ternauwernood uit de klauwen van de “kat" kon blijven. Eens had Jan van Katwijk, te zwaar in ge­wicht en wat te hoog in versnelling bij het klimmen, nog een poging gedaan. Maar daar op die lange Vaalserberg bij Camerig zat en was er geen kans.

Langzaam maar zeker trek het peloton de halsband aan en toen net na het in­gaan van de eerste kleine omloop bij Meerssen moesten v. d. Vleuten (had ook al bij herhaling mankement aan zijn fiets, maar reed overigens bijzonder sterk), Tabak, Eyers (de Belg was later wel gaan rijden) en Wagtmans de vlag strijken. Vooral de laatste, die toch zo bijzonder gemakkelijk en stijlvol peda­leert, kon niet bepaald enthousiast over de “terugname" spreken. Volgens hem hadden de Molteni-ploegmakkers nog meer moeten afremmen.

GOED SLUITSTUK

Onder druk van vooral de renners van Goudsmit Hoff - in de eerste fase bij de Fromberg had Ger Harings al eens aan de deur gerammeld - kwam men ang­stig dichtbij. Henk Benjamins “pijlde" eens naar voren, Cees Rentmeester, die steeds beter gaat rijden, ook. Zij kregen Noel van Clooster, Georges van Conings­loo en Barry Hoban mee. Even willen Byers en Wagtmans nog samen aan de klemmende greep ontsnappen, maar toen ook Jos Spruyt nog doordreunde, duurde het niet lang of de Amstel Gold Race was beroofd van zijn meest interessante ont­wikkeling.

Ofschoon het sluitstuk toch zeker ook het vermelden waard is. Georges Pintens, de winnaar van 1970, pikte aan bij de ontsnapping die door Gerben Karstens op gang werd gebracht. Jef de Schoen­maecker, Roger Swerts, Herman van Springel, Frans Verbeeck, Roger Rosiers en onze zo sterk rijdende landgenoot Ge­rard Vianen brachten de werkelijke ont­knoping. Vooral de laatste, die met zijn zeges in Genua-Nice en een rit in Pa­rijs-Nice zo voortreffelijk op dreef is en op het allerlaatste moment van Mercier­-Fagor “vrijaf" kreeg voor deze unieke Nederlandse klassieker, wilde zijn ge­zicht toners. Hij demarreerde een keer, twee keer, drie keer. In die helse finales, wanneer zoals de profs zeggen “het geld op tafel komt en er meet worden afge­rekend", komt men echter slecht weg. Dan is het alles of niets, bij iedereen. Hoe

moedig was bij voorbeeld Gerben Kar­stens niet, toen hij in de allerlaatste sprint tegen de Raarberg op een kans dacht te hebben. De keiharde racer Frans Verbeeck bleek echter de meeste inhoud te bezitten. De „raid" was weer gelukt en 's avonds in het Gemeentehuis van Meerssen konden de heer Timmer (publiciteitschef van Heineken Neder­land NV) en ook burgemeester Corten een winnaar huldigen die zeer zeker als een goede valt te bestempelen.

Voor technisch leider Herman Krott, ook voor de heren Marcel Eyck en Robert Elfrink moet dit welslagen van de zesde Gold Race zonder meer een grote vol­doening zijn. Ze hebben er lang en hard genoeg voor moeten werken...

Beroepsrenners: 1. F. Verbeeck (B.) 232 km in 6.11.53, 2. G. Karstens (Ned.), 3. R. Rosiers (B.), 4. G. Pintens (B.), 5. H. v. Springel (B.), 6. J. de Schoenmaecker (B.), 7. G. Vianen (Ned.), 8. R. Swerts (B.), 9. op 1.32 min. J. Spruyt (B.), 10. J. Krekels (Ned.), 11. C. Rent­meester (Ned.), 12. J. Bruyere (B.), 13. F. Mintjens (B.), 14. W. de Geest (B.), 15. op 1.41 B. Hoban (Eng.), 16. op 2.37 G. v. Coningsloo (B.), 17. J. Huysmans (B.), 18. S. v. Roos­broeck (B.), 19. E. Dolman (Ned.), 20. H. Stee­vens (Ned.), 21. A. Poppe (B.), 22. J. Janssen (Ned.), 23. M. Coulon (B.), 24. H. Jansen (Ned.), 25. J. Berckmans (B.), 26. W. Schepers (Ned.),

27. B. Jolly (Eng.), 28. M. Sohet (B.), 29. G. Mores (B.), 30. D. Harrison (Eng.), 31. W. Prinsen, 32. J. Tschan, 33. E. Bodart, 34. E. Schiitz, 35. R. Wagtmans, 36. R. Tumellero, 37. L. v. lmpe, 38. J. Ronsmans, 39. E. Cam­bre, 40. P. Hoekstra, 41. G. Jimenez, 42. M. Basso, 43. F. Braeke, 44. J. Zoetemelk, 45. T. Tabak, 46. M. Eyers, 47. op 2.58 J. v. Katwijk.

 

AMSTERDAM (16 augustus)

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. B. Groen, 3. H. Verburg, 4. R. Cornelisse. 5. T. Smit, 6. N. Hendriks, 7. A. Kalke, 8. T. v. Dam, 9. B. v. Smirren, 10. P. Buysman.

 

AMSTERDAM (29 augustus).1971

Amateurs: 1. W. Steenis, 2. N. Vermeulen, 3. J. Breur, 4. Th. Smit, 5. T. Blom, 6. G. Zanting, 7. J. Overweg, 8. W. Jansen, 9. P. v. Leeu­wen, 10. H. Ketting.

Nieuwelingen: 1. R. Zieleman, 2. T. Noy, 3. W. Lambo, 4. J. Schaafs­ma, 5. G. Post, 6. P. Fransen, 7. C. Valentijn, 8. H. Versteeg.

Adspiranten: 1. H. Schuurs, 2. P. Verlinden, 3. L. de Ruiter.

 

AMSTERDAM – VONDELPARK (30 april).1971

Amateurs: 1. G. Fens, 2. G. v. Lissum, 3. H. Ketting, 4. P. Groot, 5. G. Cornelisse, 6. R. v. Trigt, 7. R. Engel, 8. C.. Brouwer, 9. G. Koning, 10. H. Garter.

Nieuwelingen: 1. C. Steur, 2. H. Versteeg, 3. K. de Koning, 4. B. Huveneers, 5. M. Rinkel, 6. A. de Kater, 7. P. Bouhuyzen, 8. Lambo.

Adspiranten: 1. T. Bernardt, 2. G. Looyesteijn, 3. J. v. Hest.

 

ANDIJK (31 mei).1971

Amateurs: 1. G. Knetemamn, 2. W. v. Dok, 3. R. Cornelisse, 4. J. Schuitemaker, 5. W. Luppens, 6. K. Balk, 7. M. Pronk, 8. J. Kieften­burg, 9. J. Pronk, 10. A. Stet.

Nieuwelingen: 1. G. Slot, 2. C. de Looze, 3. B. Scheuneman, 4. T. Sbm, 5. H. Langerijs, 6. J. Brink, 7. I. Eerenberg, 8. H. Jaring.

Adspiranten: 1. W. Tigelaar, 2. S. Kuiper, 3. T. Gase.

 

APELDOORN (1 mei).1971

Nieuwelingen: 1. Michel Jacobs, 2. Henk Rijks, 3. P. de Brouwer,

 

APELDOORN (6 juni).1971

Amateurs: 1. J. v. Dam, 2. T. v. Dam, 3. A. Scheffer, 4. G. MShlmann, 5. J. Schonewille, 6. T. Brouns, 7. J. Ribbers, 8. J. Huisjes, 9. J. Stig­gelbout, 10. W. Neeskens.

Nieuwelingen: 1. A. Breure, 2. A. Trentelman, 3. F. Kregting, 4. E. Koersen, 5. H. Bisseling, 6. A. Veelers, 7. A. Bongers, 8. G. Roelofsen.

Adspiranten: 1. H. Rijks, 2. J. Huis in 't Veld, 3. F. v. d. Welde.

 

APELDOORN ORANJERONDE (30 april).1971

Veteranen: 1. F. Rabe, 2. H. Spronk, 3. D. Vervloet, 4. J. v. Gils, 5. H. Lahpor, 6. H. Dijk, 7. H. Rooyenduk, 8. C. Rabe, 9. B. Oldenhof.

Adspiranten: 1. F. de Brouwer, 2. K. Berkhof, 3. J. v. Hattem.

 

APPELSCHA (16 juli).1971

Amateurs: 1. G. Hoekstra, 2. J. Kieftenburg, 3. W. Pool, 4. D. Zee­man, 5. M. Pronk, 6. P. Kleine, 7. A. Wiegersma, 8. C. Giling, 9. D. Lolkema, 10. A. Koster.

 

APPELSCHA (21 juli).1971

Nieuwelingen: 1. H. Booy, 2. S. Landman, 3. H. Drent, 4. T. Sijm, 5. J. Kos, 6. R. Akker, 7. J. Spijker, 8. A. Siccema.

 

ARNHEM – CITY.(24 juni).1971

BINNENSTAD VAN ARNHEM WAS TONEEL VAN FRISSE WIELERWEDSTRIJD

Toen na afloop van de profronde - 24 juni - de speaker be­kend maakte dat Leo Duyndam voor de 90 kilometer een tijd van iets minder dan twee uur had nodig gehad, klonk uit de dichte rijen toeschouwers een goedkeurend applaus op. Inder­daad, er was keihard gestreden in deze ,Vrije Volk" wedstrijd met Charles Ruys - enkele uren eerder uit het vliegtuig ge­stapt na een dag (en een deel van de nacht) confereren met collega-baandirecteuren in Grenoble als manager en „vastleg­ger" van coureurs. Een succesvolle tandem de Vrije-Volkers en Ruys.

De belangstelling voor de beroepsrenners-wedstrijden neemt toe, de coureurs maken er geen potje meer van, schreven we reeds eerder. In Arnhem waren er 90 ronden van 1 kilometer te rijden. Er waren heel wat premies te verdelen: 60, 50, 40, 30, 20 en 10 gulden. De bezoekers zagen 39 coureurs van start gaan - waar blijft toch de aanvulling? - en twee van die 39 schoten als het ware uit het startschot: Leo Duyndam (geprikkeld door het passeren voor de Tourploeg) en Cees Stam (moed gekregen na de flinke prestatie op de Cauberg).

Rondenlang joeg het duo - eendrachtig samenwerkend - ach­ter het peloton en halfkoers was het zover: de tandem Goud­smit Hoff-Ketting-Didam had de gewenste ronde voorsprong! Even rusten was het parool van het duo en attent blijven op eventuele vluchters. Jammer genoeg deed zich toen een val­partij voor waarbij een tiental coureurs - o.m. Harry Jansen, De Wit en Holst - betrokken waren. Piet v. d. Lans had de meeste pech, hij brak een hand en is zeker een week of zes uitgeschakeld. De oorzaak van de valpartij: de Duitse Mudde­mann raakte de stoeprand. Na dit onprettige bericht een flinke opkikker, nl. dat door het Arnhemse Gemeentebestuur reeds word toegezegd, dat ook in 1972 de profs welkom zijn. Ze hebben een geweldig brok recreatie gebracht en zo moet het ook zijn.

Beroepsrenners: 1. Duyndam 90 km in 1.59.04, 2. Stam, 3. op 1 ronde Van Leeuwen, 4. Van Midden (lekker op dreef), 5. Pljnen, 6. Moonen (B.), 7. Gerrits, 8. Dolman, 9. Bravenboer (blijft leider in Vriie Volk-klasse­ment), 10. Serpenti, 11. Van Katwijk, 12. Janbroers, 13. Verschueren (B.), 14. Oudkerk, 15. Hill (GB), 16. Post, 17. Moonen, 18. Rudolph (Dui.), 19. Verdoorn, 20. Frijters, 21. Kisner, 22. v. d. Vleuten, 23. Mountford (VS), 24. H. Jansen op 2 ronden, 25. v. Deene, 26. Jongkind, 27. Coward (GB), 28. Polansky (Poi.), 29. De Wit, 30. Holst, 31. Kuiper.

 

ARNHEM – PAASBERG (31 mei).1971

Amateurs: 1. R. Liebrechts, 2. A. Voogt, 3. W. Liebrechts, 4. J. Adriaans, 5. D. v. Wij.he, 6. B. Groen, 7. W. de Vlam, 8. H. Holstege, 9. F. Niemeijer, 10. A. Scheffer.

Nieuwelingen: 1. G. Prank, 2. H. Lubberding, 3. A. Bongers, 4. J. Leutscher, 5. F. Kregting, 6. L. Steur, 7. W. Zeelenberg, 8. A. Breure.

Adspiranten: 1. T. v. d. Weide, 2. F. de Brouwer, 3. J. v. Leeningen.

 

ARNHEM MALBURGEN.(30 april).1971

Amateurs: 1. W. de Vlam, 2. K. Koot, 3. H. v. d. Laar, 4. J. Ribbers, 5. G. Mohlmann, 6. A. Mulders, 7. J. v. Dam, 8. T. v. Dam, 9. J. Adriaans, 10. E. Dickhof.

 

ASSEN (18 juni).1971

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. B. Boom, 3. B. Duit, 4. J. Plui­mers, 5. H. Emmens, 6. D. Steensma, 7. D. Middelveld, 8. D. Schuurman, 9. J. Marcus, 10. J. Stuiver.

 

AXEL (1 juni).1971

Dames: 1. C. Geerts, 2. T. v. d. Plaat, 3. B. Hage, 4. T. Smulders, 5. E. Helder, 6. I. Trompert, 7. D. Matwew, 8 W. Streef, 9. G. Donker, 10. M. Brinkhoff.

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. W. Evertse, 3. H. Gijsel, 4. P. v. Stra­len, 5. W. de Waal, 6. B. Broere, 7. A. Dubbeld, 8. G. Minneboo, 9. H. Stander, 10. W. v. Helvoirt.

 

BAARN (12 juni)

Veteranen: 1. J. Koolhof, 2. P. Steenvoorden, 3. W. v. d. HeUden, 4. F. Cornelisse, 5. A. v. d. Knaap, 6. P. Pieters, 7. F. Rabe, 8. H. Kuit­waard, 9. T. Hoogkamer, 10. G. Ruttenberg.

 

BADHOEVEDORP (31 juli).1971

Amateurs: 1. C. Schuuring, 2. M. Pennings, 3. R. Smi , 4. J. Blijleven, 5. P. de Vos, 6. M. Jacobs, 7. N. v. 't Hof, 8. T. Smit, 9. P. de Jong, 10. G. Knetemann.

Nieuwelingen: 1. F. Veldhuizen, 2. H. v. Leeuwen, 3. W. Koene, 4. W. Hofstede, 5. C. de Looze, 6. J. Schaafsma, 7. G. v. d. Werff, 8. N. Rinkel.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. W. Tigelaar, 3. F. Verlinden.

 

BAKEL (9 mei).1971

Amateurs: 1. H. v. Kilsdonk, 2. G. Oosterbosch, 3. J. v. d. Beek, 4. A. v. d. Boer, 5. M. Paul, 6. J. Jansen, 7. R Engel, 8. A. Meskers, 9. L. v. d. Wbdeven, 10. R. v. Lieshout.

Nieuwelingen: 1. J. Smeets, 2. F. Veldhuizen, 3. B. Pots, 4. J. Leut­scher, 5. F. Berkers, 6. A. Nederhof, 7. J. v. d. Velden, 8. J. Schaafsma.

Adspiranten: 1. J. Rijks, 2. F. v. Gils, 3. A. Verhuysen.

Dames: 1. K. Hage, 2. M. Brinkhoff, 3. T. Smulders, 4. B. Hage, 5. T. v. d. Plaat, 6. D. Baerends, 7. A. Lute, 8. W. Goossenis, 9. N. Streef, 10. G. Donker.

 

BAKKEVEEN (2 Juli).1971

Amateurs: 1. A. Hulzebosch, 2. H. Snoeijink, 3. J. Bakker, 4. P. v. Stralen, 5. M. Pronk, 6. F. Nieuwenhuds, 7. T. Udding, 8. J. Huisjes, 9. T. Buurmeijer, 10. A. Koster.

 

BARENDRECHT (31 juli).1971

Amateurs: 1. W. v. Steenis, 2. G. Minneboo, 3. H. Perfors, 4. B. Hor­dijk, 5. F. Ouwerkerk, 6. W. Pater, 7. J. Moret, 8. S. Berkhout, 9. B. v. Dorth, 10. L. Boose.

 

BAVEL (20 juni).1971

Amateurs: 1. C. Koeken, 2. F. den Hertog, 3. W. de Louw, 4. J. Meijer, 5. A. v. Hest, 6. P. Maas, 7. G. Zantingh, 8. J. de Bruijn, 9. B. Hordijk, 10. H. v. Hooydonck.

Nieuwelingen: 1. L. Campo, 2. J. Konings, 3. F. Pirard, 4. J. Damen, 5. J. Olsthoorn, 6. F. Velthuizen, 7. J. Verbocht, 8. J. v. d. Lugt.

Adspiranten: 1. B. v. Est, 2. J. Akkermans, 3. J. Maas.

 

BEEK ( 11 september).1971

Twee koersen voor beroepsrenners in Limburg, twee totaal verschillende wedstrijden. In Beek een internationaal veld, in Schinnen de Nederlandse profs ,onder elkaar". Opvallendste coureur van dat weekeinde toch wel Gerard Vianen, een cou­reur met pit die bij Goudsmit-Hoff (Pellenaars) terecht zal gaan komen.

Vianen won beide dagen de bergprijs en met zijn zege in Schinnen daarbij zal hij zeker financieel ,aardig" uit de strijd gekomen zijn. Dat Eddy Merckx ook een aantrekkelijk bedrag heeft kunnen opstrijken staat natuurlijk zonder meer vast.

In Beek - 61 vertrekkers - werd snel gereden. De rond 10.000 toeschouwers hebben Gerard Vianen op zijn lange solo - ruim 40 kilometer - hartstochtelijk aangemoedigd. Dat Vianen het in dit bijzonder sterke veld niet kon bolwerken, is geen schande. Toen er een kopgroep van acht - eerlijk ver­deeld: 4 Nederlanders en 4 Belgen - tot stand kwam en daar­bij de wereldkampioen zat, was het voor het publiek een uit­gemaakte zaak: Eddy zou wel winnen. Hij won inderdaad, maar ten opzichte van nummer twee scheelde het slechts en­kele centimeters en ten opzichte van nummer drie was het hooguit een fietslengte. Overigens, een uitslag als deze - zeker wat de eerste tien betreft - zou niet misstaan bij een klassieker als b.v. Parijs-Tours.

Beroepsrenners:1. Eddy Merckx (B.) 112 km in 2.39.34, 2. Walter Godefroot (B.), 3. Evert Dolman, 4. Roger de Vlae­minck (B.), 5. Jan Janssen, 6. Gerard Vianen, 7. Rend Pijnen, 8. Roger Swerts (B.), 9. op 21 sec. Eric Leman (B.), 10. Ger­benKarstens, 11. Harm Ottenbros (de man van het naseizoen), 12. Willy Teirlinck (B.), 13. Rik van Linden (B.), 14. Wim Bravenboer, 15. Jan Krekels (goede come-back), 16. Henk Benjamins, 17. Tino Tabak, 18. Ger Harings, 19. Wim Prinsen, 20. Jan Serpenti, 21. Riny Wagtmans, 22. Jos Huysmans (B.), 23. Harry Jansen, 24. Harry van Leeuwen, 25. Matthijs de Koning, 26. Jan Zoons, 27. Jos van der Vleuten, 28. Wim Wan­ders, 29. Tony Gaekens (B.), 30. Karel Delnoy.

Veertig van de 61 vertrekkers haalden de finish.

 

BEEK EN DONK (25 juli).1971

Dames: 1. K. Hage, 2. E. Helder, 3. M. Brinkhoff, 4. I. Trompert­Paul, 5. N. Streef, 6. T. Smulders, 7. D. Baerends, 8. M. Nolten, 9. H. Burger, 10. B. Hage.

Amateurs: 1. S. v. d. Burg, 2. H. v. d. Groezen, 3. G. Oosterbosch, 4. N. Vermeulen, 5. H. v. Kilsdonk, 6. J. Spetgens, 7. F. v. d. Vleuten, 8. C. Swinkels, 9. T. Blom, 10. A. v. d. Spiegel.

Nieuwelingen: 1. G. Pronk, 2. H. Klomp, 3. B. Pots, 4. J. Kuypers, 5. B. Adriaans, 6. L. Pats, 7. J. Verkerk, 8. N. v. d. Toren.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. L. Blom, 3. A. Verhuyzen.

 

BEEKBERGEN (22 juli).1971

Amateurs: 1. J. Vlot, 2. H. Snoeijink, 3. C. Schuuring, 4. W. Albersen, 5. B. Groen, 6. W. de Vlam, 7. P. Kleine, 8. G. Mohlmann, 9. J. Scho­newille, 10. J. Poelman.

 

BEILEN (30 april).1971

Amateurs: 1. A. Hulzebosch, 2. G. Bruinsma, 3. H. Kruims, 4. A. Wie­gersma, 5. J. Schonewille, 6. M. v. d. Klooster, 7. R. Bruinsma, 8. J. Poelman, 9. E. Boekholt, 10. D. Middelveld.

Nieuwelingen: 1. E. Koersen, 2. S. Lankman, 3. L. Aalders, 4. S. Vos, 5. P. Akkerman, 6. A. Siccema, 7. H. Dreud, 8. J. Feiken.

 

BENEDEN LEEUWEN (19 juni).1971

Nieuwelingen: 1. A. Prinsen, 2. B. Pots, 3. A. Veelers, 4. F. Veldhuizen, 5. J. Spijkerboer, 6. H. v. Leeuwen, 7. L. v. Uden, 8. H. Mutsaers.

 

BERGEN OP ZOOM (25 juli).1971

Amateurs: 1. P. Maas, 2. W. Smeekens, 3. W. v. Steenis, 4. H. Helle­mons, 5. B. ter Harmsel, 6. H. v. Dongen, 7. M. Hesemans, 8. R. Leij­ten, 9. A. v. Gurp, 10. T. Smit.

Nieuwelingen: 1. J. Verbrugge, 2. A. v. Treijenj 3. C. Stoutjesdijk, 4. R. v. Vliet, 5. J. Olsthoorn, 6. J. Roovers, 7. M. Groosman, 8. L. v. Campo.

Adspiranten: 1. B. v. Est, 2. J. Groote, 3. R. Stroosnijder.

 

BERGUM (18 september).1971

Amateurs: 1. N. Been, 2. T. Buurmeijer, 3. J. Bakker, 4. B. Groen, 5. J. Vlot, 6. A. Koster, 7. B. Duit, 8. L. Hulzebosch, 9. D. v. Wijhe, 10. J. Pronk.

 

BERKEL (11 september).1971

Amateurs: 1. K. Bal, 2. A. v. d. Bunder, 3. C. v. Brag-t, 4. G. Thomas, 5. J. Breur, 6. M. Bertou, 7. F. Ouwerkerk, 8. J. Hordijk, 9. S. v. d. Burg, 10. P. Legierse.

Nieuwelingen: 1. W. Hofstede, 2. B. Huveneers, 3. T. Koop, 4. J. Ruckert, 5. J. v. d. Lugt, 6. J. Hiemstra, 7. P. Kalkman, 8. G. Broeren.

Adspiranten: 1. L. v. Vliet, 2. P. v. d. Ley, 3. S. Hulzinga.

 

BERLICUM (4 juli).1971

Amateurs: 1. P. v. d. Donk, 2. A. Hergers (B.), 3. H. Nak, 4. F. v. d. Vleuten, 5. J. Zuydweg, 6. H. Koot, 7. J. Klomp, 8. K. Koot, 9. C. Pijnenburg, 10. M. de Veer.

Nieuwelingen: 1. H. Fransen, 2. H. Mutsaars, 3. A. v. Houwelingen, 4. F. Huyberts, 5. W. Broeksteeg, 6. J. v. Houwelingen, 7. J. Schut­tjens, 8. J. Schaafsma.

Adspiranten: 1. F. Gevers, 2. K. Berkhof, 3. F. Schellekens.

 

BEST (22 augustus).1971

Amateurs: 1. B. Groen, 2. J. Swinnen, 3. P. v. d, Enden, 4. H. Koot, 6. T. v. Hintum, 6. H. v. Bavel, 7. W. v. d. Putten, 8. G. Paridaen, 9. P. v. Leeuwen, 10. H. v. d. Laar.

Nieuwelingen: 1. B. Pots, 2. C. Raetsen, 3. H. v. Esch, 4. J. Sp~ker-

boor, 5. J. v. d. Rijdt, 6. R. Adrisans, 7. T. Huyberts, 8. J. Kuypers.

Adspiranten: 1. Fr. v. Gils, 2. F. Verlinden, 3. J. v. Dijk.

 

BEVERWIJK (6 juni).1971

Dames: 1. D. Baerends, 2. B. Hage, 3. A. Lute, 4. T. v. d. Plaat, 5. W. Goossens, 6. F. Smulders, 7. N. Streef, 8. G. Donker, 9. Fisscher, 10. E. Helder.

Amateurs: 1. C. Lute, 2. J. Dekker, 3. H. Vos, 4. A. v. Spiegel, 5. R. v. Triigt, 6. D. Zeeman, 7. N. Hendriks, 8. N. Alles, 9. G. Berkouwer, 10. C. Groenewegen.

Nieuwelingen: 1. B. Huveneers, 2. W. Gomes, 3. T. Sijm, 4. G. Post, 5. M. Kater, 6. T. Broers, 7. J. v. d. Vosse, 8. S. Met.

Adspiranten: 1. T. Bernhardt, 2. W. Heine, 3. L. Blom,

 

BIERVLIET (26 juli).1971

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. H. Perfors, 3. W. de Waal, 4. A. v. Opdorp, 5. J. Brinkman, 6, L. v. d. Wiel, 7. P. Godde, 8. A. Kuzee, 9. B. Slings, 10. F. Aarts.

 

BLADEL (18 april).1971

Nieuwelingen: 1. C. de Looze, 2. P. Lean, 3. H. Aalbers, 4. J. Spijkerboer, 5. W. Gomers, 6. M. Acker­mans, 7. A. de Kater, 8. C. Scheepens.

Adspiranten: 1. T. Griep, 2. J. Verbrug­ge, 3. M. v. Nispen.

 

BLADEL STER VAN.(18 april).1971

Ster van Sladel straalde wederom in volle pracht

Arie Hassink completeerde Amstel-succes

Was het Nanno Bakker die in Noord-Holland voor het eerste grote Amstel-succes zorgde in het voorbije weekend, daags daarna liet de net 20-jarige Arie Hassink eveneens merken dat hij bijzondere pijlen op de boog heeft. Gerekend naar zijn leeftijd, kan men hem zonder meer als een “belofte" beschouwen. Ofschoon hij dat natuurlijk nog volledig zal moe­ten inlossen. Maar met zijn prachtige zege in deze als vanouds weer voortreffelijk georganiseerde Ster van Bladel - de man­nen van Het Snelle Wiel hebben er opnieuw veel eer mee ingelegd - is de jonge knaap uit Neede toch beslist op de goede weg.

Want niet alleen dat hij met zijn keiharde punch in de laatste kilometers en zijn onvoorstelbaar ver wegrijden van de groep (in enkele kilometers toch maar eventjes 20 seconden!) heel duidelijk zijn aanwezigheid wilde beklemtonen, meer nog dient zijn rijden van onderweg te worden gememoreerd. In vrijwel iedere ontsnapping - en de strijd lag geen moment stil - kon men zijn figuur ontwaren. Dikwijls zelf als animator, gewoon om een tegenwicht te vormen ten opzichte van de zo duidelijk samenspannende en later toch ook weer als rivalen tegenover elkaar staande Acifit-renners Juul Bruessing en Ben Jurriaans.

Overigens komt de laatste de eer toe dat hij de strijdlustig­ste en misschien wel de allerbeste van het hele pak was. Achter elkaar bleef hij bommen. Met een inzet die aan het onuitput- telijke grensde. Alsof er in zijn arsenaal geen bodem bestaat. En toch ... was diezelfde Jurriaans in Noord-Holland zo keihard ten val gekomen. Bepleisterd en beplakt wilde hij kennelijk daarvoor alleen al revanche nemen.

Het voorjaarsweer, dat het jonge groen ineens in volle pracht doet uitbotten, inspireerde het rennersveld (bij elkaar zo'n negentig man) tot een verwoed robbertje. Direct na de start deden Ferry van der Vleuten, Cees Vermaire en de juist nog aansluitende Ab Klaeysen al een flinke rimpel ontstaan, maar werkelijk inhoud had het nog niet. Pal daarop kwam Klaeysen, na het terugvallen in de groep, in aanraking met het wegdek, waarbij ook Michel van der Heijden en Henk Lammers hun verdere belevenissen wel konden afschrijven.

De koers ging echter door: met een wip van Henk Stander, die prompt ploegmakker Ben Jurriaans bij zich kreeg en die aan heel wat anderen, onder wie toch ook Fred van Lachterop, Jan Cooremans en Leo v. d. Berg alsmede een aantal Belgen de genadeklap gaf. Winst voor de een, verlies voor de ander ...

Daarna kwam er een soort spervuur van ontsnappingen. Van Harrie Schoofs, die wegens werkzaamheden te weinig kan trainen voor het grote werk. Van John Cornelissen en Klaas Koot, bij wie het nog niet zo loopt als het moet. Dan een probeerseltje van Jan Adriaans, die al hakkend met een idioot groot “mes" meteen al tot de conclusie zal zijn gekomen dat het dit toch ook niet was. Wat dan wel?

In die tweede omloop over Bladel, Hoogeloon en Casteren, Vessem, Oost-, West- en Middelbeers, Casteren, Netersel, Hul­sel, Reusel terug naar Bladel - en daarmede bestrijkt men een heel bijzonder mooi gedeelte van de zo aparte Brabantse Kempen - werd toch een schifting teweeg gebracht welke mede het verdere verloop van deze sprekende koers bepaalde.

Zestien renners trokken weg, werden weliswaar kort daarop bijgehaald door zeventien sterke jagers, maar alles wat daar­na kwam, was voorgoed gezien. En in tegenstelling tot vele andere gebeurtenissen waarin een dergelijk grote “familie" dan lustig en rustig de pedalen gaat strelen - om het eens lyrisch uit te drukken -, kwam het hier helemaal niet tot een gezellig verpozen. Ben Jurriaans (wat een energie!), Arie Hassink en Henk Poppe brachten de onrust. Prompt een driftig reageren van Jan Hordijk (eindelijk komt de Rotterdammer eens uit zijn schaduw), Ferry v. d. Vleuten, Juul Bruessing, Frits Schur (ook al niet te temmen), Jan Huisjes, Hans Perfors (beslist een aanwinst) en ... de zo stijlrijke Charles de Smit maakten dat het weer eens niet doorging.

En zo nam de derde rondgang van 41 kilometer een aan­vang. Met in het uitgelopen Bladel, waar een uiterst spor­tieve burgemeester zetelt (nam zelfs plaats op de achterbank van de Volkswagen van de Rijkspolitie en legde voor, tijdens en na de koers bij iedereen die maar wat over de wielersport weet, zijn oor te luisteren, formidabel!), een poginkje van Hans Koot, Ben Jurriaans (!) en Peter de Vos uit het Aalsmeerse Rijsenhout. Zij vormden de inleiding voor een daverend gevecht dat even daarna alweer door de dekselse Jurriaans op gang werd gebracht en die een afsplitsing van dertien uitlopers deed registreren. Met allemaal namen die reeds eerder zijn genoemd, bij herhaling zelfs, maar die met Hans Perfors en vooral met Peter de Vos en ook wel met Jan Huisjes, Hans Koot, Peter van Beurden en ergens ook met Ferry v. d. Vleu­ten heel duidelijk een nieuwe, jonge veelbelovende lichting voor de toekomst vertegenwoordigden. Zij hebben bewezen dit zo geheel aparte werk aan te kunnen, hebben ervaren dat klassieker- en van stad tot stad-rijden eindelijk niets anders inhoudt dan een fijne neus voor de goede demarrage hebben, verder alsmaar te zorgen in de eerste waaier te blijven en zich zo lang mogelijk te sparen - zonder daarbij te willen “linke­ballen". Waar nog bijkomt dat men tevens een flinke dosis brutaliteit en durf moet bezitten of bewust aankweken om zich in iedere opening te kunnen storten. En ... vooral moet kunnen afzien. Dat moet iedereen, groot en klein.

Tja, met die dertien voorop - later verzeilden v. d. Vleuten en v. Beurden toch nog weer naar de achterhoede - zat het er dik in dat men elkaar zoveel mogelijk zou trachten te „vernielen". Daarop behoefde men niet lang te wachten, want zowel Jurriaans als Hassink, ook echter Hordijk en Schur, tevens een alsmaar gaten vol rijdende Bruessing hebben een spetterend vuurwerk ten beste gegeven. Kilometers en kilo­meters achtereen. Strijken en vouwen, rekken en krimpen. El­kaar geen duimbreedte toegevend. Flitsend van links naar rechts over de kasseitjes, de klinkertjes en het gladde bitume. Onvoorstelbaar mooi en bijzonder interessant.

En al was dit een volledig geaccepteerde ploegenwedstrijd, waarin alle ploegleiderswagens mochten rijden en men de ge­legenheid had zijn renners te instrueren (populairder: voor te zeggen), kwam opnieuw uit dat men er tussen de wielen hele­maal niet zo op gebrand is. Waarmee we bedoelen dat iedereen toch maar liefst de eigen kans bleef gaan. Een uitzondering daarop maakten Arie Hassink en Jan Hordijk, die duidelijk gebruik maakten van de niet te ontkennen rivaliteit tussen Bruessing en Jurriaans. Beiden zijn gretig, uiterst gretig zelfs. Toen zij met de Amstelmannen en ook met Schur, die het in militaire dienst best wel naar zijn zin heeft en erg veel mede­werking voor zijn sport krijgt ondanks het feit dat hij als in­fanterist bij een van de meest moeilijke legeronderdelen zit, voor de laatste afscheiding zorgden, werden zij vakkundig door Hordijk uitgeschakeld. Hij zette ze gewoon in de volle wind en liet zo Arie Hassink naar zijn eerste, doch zeker niet zijn laatste, grote zege vlammen. Ook dat is een kunst apart!

Amateurs: 1. A. Hassink 164 km in 4.00.14, 2. op 20 sec. J. Hordijk, 3. op 21 sec. J. Bruessing, 4. B. Jurriaans, 5. F. Schtir, 6. op 29 sec. H. Koot, 7. op 1.40 min. Ch. de Smit, 8. P. de Vos, 9. H. Poppe, 10. H. Perfors, 11. op 1.42 min. J. Huisjes, 12. op 5.22 min. J. Cornelissen, 13. H. Cornelisse, 14. T. Blom, 15. H. Stander, 16. M. Dohmen, 17. G. Siega, 18. A. v. d. Bunder, 19. F. v. d. Vleuten, 20. K. Koot, 21. H. Egberts, 22. H. Botterhuis, 23. G. Zoontjens, 24. L. Boose, 25. G. Oosterbosch, 26. J. Adriaans, 27. M. v. d. Heuvel, 28. H. Gijzel, 29. P. v. Bourden, 30. op 22 min. M. v. Venrooy, 31. B. Conlen.

Ploegenklassement: 1. Acifit 12.06.46, 2. Jan van Erp 12.11.55, 3. Ca­ballero 12.13.06, 4. Trico Noble 12.13.06.

 

BOCHOLTZ (6 juni).1971

Amateurs: 1. K. Klinkers, 2. W. Kelleneers, 3. K. Delnoy, 4. J. Dekkers, 5. . Spronkmans, 6. B. Kooken, 7. W. Wilms, 8. P. Janssen, 9. H. Dohmen, 10. M. Kerff.

Nieuwelingen: 1. H. Dekkers, 2. J. v. d. Meer, 3. P. Gorissen, 4. P. Wintraecken, 5. H. Crijns, 6. J. Spijkerboer, 7. N. Spronk, 8. J. Langen.

Adspiranten: 1. H. Kempens, 2. J. v. Oosterhout, 3. H. Oberje.

 

BODEGRAVEN (19 juni).1971

Nieuwelingen: 1. C. Valentijn, 2. M. Rehorst, 3. P. Verhagen, 4. C. de Looze, 5. G. Buyink, 6. F. Klootwijk, 7. W. Gomes, 8. J. de Vries.

 

BOLSWARD (24 juni).1971

Amateurs: 1. A. Koster, 2. L. de Vries, 3. J. Schonewille, 4. A. Wiegersma, 5. J. Bakker, 6. J. de Boer, 7. P. Kleine, 8. T. Buurmeijer, 9. W. Albersen, 10. W. v. Dok.

 

BORGER (7 juli).1971

Amateurs: 1. Jan Aling, 2. F. Buurmeijer, 3. Herman Snoeijink,

Nieuwelingen: 1. Cor de Looze, 2. Jos Nederlof, 3. Eric Kok,

 

BORN.(30 mei).1971

Het tweede bedrijf van de Goudsmit Hoff successenreeks werd in Born - woonplaats van Jan Krekels - geschreven. Voor zo'n zesduizend toeschouwers werd een felle strijd ontwikkeld. Eerstejaars prof Tino Tabak werd winnaar van het bergklasse­ment (150 gulden) en de toeschouwers meenden dat hun favo­riet Jan Krekels een goede gooi zou doen naar de eerste plaats. Het werd echter Krekels ploeg­maat Gerben Karstens, de Prin­senbeker die dit seizoen zeer sterk rijdt en als kandidaat voor de, Nederlandse titel moet worden beschouwd. Na de drie vluchters - zie de uitslag - eindigde Rene Pijnen, gelukkig sneller hersteld van zijn val in de Dauphine- Libire dan ver­wacht werd, als vierde, precies 1 sec. voor de 44 man tellende groep die door de Belg Daniel v. Rijckeghem over de finish werd gevoerd. In deze groep - op de 10e plaats - de verras­send goed debuterende Wim Wanders, die zijn eerste wed­strijd voor Gazelle reed. Minder goed was het profdebuut van Willy Aarts uit Gronsveld. Na Gerben Karstens

Beroepsrenners: 1. Gerben Karstens 120 km in 2.47.17, 2. Willy Vekemans (B.), 3. Jan Krekels, 4. op 25 sec. Rene Pijnen, 5. op 26 sec. Daniel v. Rijckeghem (B.), 6. Evert Dolman, 7. Georges Claes (B.), 8. Wim Bravenboer, 9. Ben Janbroers, 10. Wim Wanders, 11. Peter Kisner, 12. Jan van Katwijk, 13.. Staf van Roosbroeck (B.), 14. Gerard Koel, 15. Harry Jansen, 16. Jas van Beers, 17. Gerard Harings, ,18. Jan Serpenti, 19. Wim Schepers, 20. Jan Boonen (B.), 21. Mat Gerrits, 22. Frans Brands (B.), 23. Wim Prinsen, 24. Cees Rentmeester, 25. Harm Ottenbros, 26. Frans Verbeeck (B.), 27. Harry Steevens, 28. Ge v. d. Winden, 29. Jacques Frijters, 30. Piet de Wit.

 

BORNE (31 juli).1971

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. H. Holstege, 3. P. Kleine, 4. J. Spetgens, 5. E. Dickhof, 6. D. Groen, 7. H. Roelofs, 8. W. Holstege, 9. J. Vlas­tuin, 10. H. Poppe.

Nieuwelingen: 1. A. Veelers, 2. H. Mutsaars, 3. J. Spijker, 4. H. Kei­zer, 5. A. le Comte, 6. J. Feiken, 7. L. Steur, 8. A. Gevers.

 

BOSCHKAPELLE (6 juni).1971

Amateurs: 1. J. Raas, 2. W. de Waal, 3. A. v. d. Bunder, 4. J. Koever­mans, 5. H. Giisel, 6. R. Slings, 7. H. Perfors, 8. K. Blak, 9. N. Wiel­houwer, 10. F. Ouwerkerk.

Nieuwelingen: 1. L. Strobbe, 2. A. Vasseur, 3. J. Verbeke, 4. C. Stout­jesdijk, 5. A. v. Treijen, 6. F. de Belie, 7. M. Melsen, 8. A. Kraus.

 

BOSSCHENHOOFD (18 juli).1971

Amateurs: 1. T. Zuiker, 2. H. Perfors, 3. M. Bertou, 4. A. v. d. Hoek, 5. H. v. Dongen, 6. B. Bussum, 7. W. Liebregts, 8. P. v. Gurp, 9. L. Hartigh, 10. B. Hordijk.

Nieuwelingen: 1. J. Damen, 2. A. Frans, 3. H. Klomp, 4. M. Rehorst, 5. N. Rinkel, 6. A. Prinsen, 7. J. v. Dijk, 8. J. Verbocht.

Adspiranten: 1. B. v. Est, 2. A. v. Bragt, 3. J. de Rooy.

 

BOVENKARSPEL (23 mei).1971

Amateurs: 1. C. Schuuring, 2. N. v. 't Hof, 3. R. Cornelisse, 4. M. Pronk, 5. J. Schuitemaker, 6. M. Pennings, 7. H. Cornelisse, 8. H. Roos, 9. H. Kruimis, 10. E. Koster.

Nieuwelingen: 1. P. Laan, 2. J. Leutscher, 3. T. Sijm, 4. J. Wolf, 5. J. Brink, 6. W. Games, 7. G. Slot, 8. G. Post.

 

BOVENKERK (2 mei).1971

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. D. Zeeman, 3. G. Fens. 4. B. Jurriaans, 5. T. Smit, 6. T. Oudshoorn, 7. H. Cornelisse, 8. W. Jansen, 9. H. Jacobs, 10. P. de Vos.

Nieuwelingen: 1. N. Rinkel, 2. P. Laan, 3. J. Kruunenberg, 4. A. Ko­ning, 5. J. de Vries, 6. P. Verhagen, 7. J. Metselaar, 8. C. Vrolijk.

Adspiranten: 1. J. Meijer, 2. G. Looyenstein, 3. S. Kulper.

 

BOXTEL ((8 augustus).1971

Amateurs: 1. P. v. Katwijk, 2. S. v. d. Burg, 3. J. Spetgens, 4. C. Priem, 5. M. v. Venrooy, 6. C. Swinkels, 7. B. Groen, 8. F. den Hertog, 9. M. Pennings, 10. L. Westrus.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaars, 2. G. Robbertsen, 3. A. Dekkers, 4. J. Spijkerboer, 5. B. Pots, 6. J. Kuypers, 7. A. v. Houwelingen, 8. J. v. d. Rijdt.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. L. v. Vliet, 3. W. Lugtenburg.

 

BREDA (11 september).1971

Amateurs: 1. T. Damen, 2. H. Lunenburg, 3. P. Hobo, 4. W. West­,dorp, 5. P. Franken, 6. A. v. Hest, 7. Chr. Gevers, 8. H. Prinsen, 9. W. Smeekens, 10. H. v. Dongen.

 

BREDA ORANJERONDE (30 april).1971

Amateurs: 1. W. Smeekens, 2. A. v. Opdorp, 3. J. Kemps, 4. W. Dfale­mans, 6. C. Geerts, 6. J. Aling, 7. T. Damen, 8. P. v. Beurden, 9. S. Smulders, 10. C. v. Dongen.

Adspiranten: 1. J. de Rooy, 2. J. Jonkers, 3. J. Brouwers.

 

BREDA.PRINCENHAGE (22 augustus).1971

Amateurs: 1. M. Pronk, 2. W. Smeekens, 3. T. Damen, 4. S. Schuite­maker, 5. H. v. Hooydonk, 6. T. v. d. Leist, 7. T. Zuiker, 8. G. Groot­zwagers, 9. A. Geurts, 10. H. v. d. Groezen.

Nieuwelingen: 1. O. Hellemons, 2. J. Verbocht, 3. A. Kuzee, 4. M. Schijff, 5. W. Lwnbo, 6. J. v. d. Weijden, 7. J. v. Baal, 8. A. v. Treijen.

Adspiranten: 1. L. v. Vliet, 2. K. de Brouwer, 3. J. Jonkers.

 

BREEZAND (12 april).1971

Amateurs: 1. R. Engel, 2. J. de Boer, 3. W. Luppers, 4. T. Blom, 5. P. v. Stralen, 6. A. Koster, 7. J. Jansen, 8. R. v. Trigt, 9. D. Groen, 10. N. v. 't Hof.

Nieuwelingen: 1. B. Huveneers, 2. J. Ruckert, 3. T. Sijm, 4. W. Gomes, 5. G. Post, 6. P. Blom, 7. H. Pouw, 8. N. Rinkel.

Adspiranten: 1. F. Verlinden, 2. J. Vooys, 3. J. Meijer.

 

BRESKENS (3 juli).1971

Amateurs: 1. G. Minneboo, 2. P. Godde, 3. J. Raas, 4. A. v. d. Hoek, 5. J. v. Waes, 6. J. Moelken, 7. J. Hinneman, 8. G. Pari­daan, 9. F. Caroll (Eng.), 10. J. Marijs.

 

BROEK-SITTARD (l1 april).1971

Amateurs: 1. H. v. Bavel, 2. J. Dekkers, 3. W. de Vlam, 4. W. Kellenaam, 5. W. Wanders, 6. F. Sliiper, 7. J. Spronkmans, 8. M. Dohmen, 9. H. Koot, 10. E. Godefroy.

Nieuwelingen: 1. H. Crijns, 2. C. Raetsen, 3. J. v. d. Meer, 4. P. Wintraecken, 5. H. Enge­len, 6. N. Akkermans, 7. M. Maessen, 8. P. Kollenburg.

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. H. v. Weersch, 3. H. Oberjd.

Veteranen: 1. J. Nolten, 2. J. Kollenburg, 3. J. Belle, 4. G. Alberts, 5. R. CGuwels, 6. Donker, 7. W. Stelten, 8. Koek, 9. H. Luyten.

 

BRUINISSE (24 juli).1971

Dames: 1. B. Hage, 2. K. Hage, 3. W. Kwantes, 4. T. v. d. Plaat, 5. M. Brinkhoff, 6. A. Lute, 7. I. Trompert-Paul, 8. C. Boon, 9. T. Smul­ders, 10. I. v. Homoet.

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. H. Stander, 3. P. Legierse, 4. H. Perfors, 5. A. v. d. Hoek, 6. B. Geense, 7. A. Dubbeld, 8. K. Blok, 9. B. Broere, 10. T. Huyzen.

 

BRUMMEN (11 juli).1971

Amateurs: 1. Gerrit Leferink, 2. Wim Neeskens, 3. Gerrit Mohlmann

Nieuwelingen: 1. Gerrit Vixeboxse, 2. Henk Rijks, 3. Frits de Brouwer,

 

BUCHTEN (25 april).1971

Amateurs: 1. J. v. Pol, 2. W. Wanders, 3. J. Spronckmanss, 4. G. Dirix, 5. F. Rompelberg, 6. W. Kelleners, 7. K. Delnoy, 8. H. Schetters, 9. F. Sluper, 10. F. Timmermans.

Nieuwelingen: 1. J. v. d. Meer, 2. M. Maessen, 3. P. Scholten, 4. J. Langen, 5. C. Lenzen, 6. H. Engelen, 7. J. Peeters, 8. W. Pleuger.

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. H. Oberje, 3. J. v. Oosterhout.

 

BUITENPOST (31 juli).1971

Amateurs: 1. E. Koster, 2. D. Lolkema, A. Koster, 3. J. de Boer, 4. W. v. Dok, 5.---,

6. A Hofman, 7. S. Schuitemaker, 8. R. Hofstede, 9. W.Pool, 10.P.Schlikker

 

BURGH - HAAMSTEDE (16 juli).1971

Amateurs: 1. H. Stander, 2. A. v. d. Bunder, 3. A. v. d. Hoek, 4. C. v. Dongen, 5. P. Logierse, 6. A. v. Opdorp, 7. K. Fiktorie, 8. L. Verweij, 9. K. Blok, 10. W. Liebechts.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. H. Mutsmars, 3. A. Vasseur, 4. T. Habets, 5. A. Prinsen, 6. H. Fransen, 7. P. v. Leeuwen, 8. C. de Looze.

 

CAPELLE AAN DE IJSSEL.(8 mei).1971

JOS VAN BEERS NA SNELLE KOERS EERSTE CRITERIUMWINNAAR

Voor de derde maal in dit seizoen (na Amstel Gold Race en baanwedstrijden in Geleen) konden beroepsren­ners aan de startlijn van een Nederlands gebeuren war­den geroepen. Dat was in Capelle aan de IJssel, waar wielerpromotor Charles Ruys het eerste van een reeks door dagblad Het Vrije Volk gesponsorde criteria organiseerde.

In verband met de Ronde van Spanje, Vijfdaagse van Duinkerken en de Ronde van Romandid waren er niet al teveel renners verschenen en ook het publiek liet het nogal afweten. De strijd tus­sen de aanwezige “broodrij­ders" was er echter niet minder om. Zes man wilden het van het begin af probe­ren. Dat waren de in het Belgische Vosselaar wonen­de Jos van Beers, de Austra­lier Tony Kellyher (een nieuw gezicht op onze we­gen), Marian Polansky, de Luxemburger van Oost­-Europese afkomst, Jan Ser­penti, Ge van der Winden en de Duitse all-rounder Dieter Kemper. Zij reden de rest op een ronde, bleven hard door­rijden, maar konden toch niet verhinderen dat tegen het einde de koersvlam weer op­laaide. Piet de Wit, Ben Janbroers, Daan Holst en Ger Harings scheurden zich eveneens los en gingen op jacht. Ook zij slaag­den er zowaar in een ronde voorsprong te nemen en aldus op gelijke hoogte van de zes eerder genoemden to komen. De koers was gereden, de uiteindelijke beslissing moest in een kei­harde eindsprint worden getroffen. Het was Jos van Beers die de snelste benen bezat.

Beroepsrenners: 1. J. v. Beers 115 km in 2.43.27, 2. T. Kellyher (Austr.), 3. op 10 sec. M. Polansjcy (Lux.), 4. J. Serpenti, 5. G. Harings, 6. B. Jan­broers, 7. D. Hoist, 8. P. de Wit, 9. G. v. d. Winden, 10. D. Kemper (W.-Dld.), 11. op 1 ronde E. Wieland (B.), 12. N. Hill (Eng.), 13. C. Zoontjens, 14. G. Gilmore (Austr.), 15. A. Jongkind, 16. G. v. Deene, 17. W. v. d. Berg.BRON:WIM POOT

 

CHAAM ACHT VAN (21 juli).1971

RINUS WAGTMANS was meteen gevlogen in matte Acht van Chaam

Nederlands ,wieler­pelgrimplaats" bij uitstek, het oer-Bra­bantse Chaam, heeft op de eerste woens­dag na de Tour de France weer het spektakel beleefd, dat jaarlijks vele tiendui­zenden rond het be­faamde ,Acht"-par­cours doet stromen. Als gebruikelijk weer vroeg op de dag be­gonnen met adspiran­ten en de zo bezette dag verder afgewik­keld met nieuwelin­gen en amateurs kwamen in de middag dan toch eindelijk de professionals aan het vertrek. De mannen voor wie men uit noord of zuid, uit west of oost of van waar dan ook was geko­men. Zich verlusti­gend aan grote na­men, aan vedetten, aan mannen die pas uit het onbarmharti­ge Franse wielercir­cus waren weerge­keerd. Welnu, al die duizenden hebben eigenlijk slechts van de drie durvers Piet Hoekstra, Gerard Vianen en vooral Ri­nus (de Brabander schijnt met zijn pas verworven kopmansesap van het Italiaan­se merk Scic ook zijn verkleinnaam Riny te hebben ,verhan­deld") Wagtmans kunnen genieten. Want...

Ja, want in het peloton werd er in totaal niet op deze demarra­ge in de eerste kilometers gereageerd. Alsof het meer een ,be­zichtigen der stallen" was en de man en vrouw langs het hek en het touw maar liefst niet zoveel van het koersen moesten verwachten. Hoe geheel anders was het dan bij de adspiran­ten geweest. Jos Akkermans uit Zevenbergen bleek na een verwoede strijd de beste spurter. Datzelfde heuglijke feit was weggelegd voor de Udenhoutse reus Ad Dekkers, die uit een kopgroep van acht man een nieuw wapenfeit aan zijn lang­zamerhand toch al imposante erelijst bij de nieuwelingen toe­voegde. Lieten de amateurs eveneens werk zien, dat de recht­geaarde wielerliefhebber uitermate goed deed, bij de strijd van de beroepsrenners was het jammer genoeg geheel anders.

Waarmede de prestatie van Wagtmans geenszins mag worden onderschat, want de Sint-Willebrorder liet een stukje alleen fietsen bewonderen dat duidelijk insloeg. Met Vianen en Hoek­stra was hij meegegaan in de eerste halve lus van 4 kilometer van deze zoveelste Acht van Chaam. Wagtmans reed zijn ge­zellen doodop en kon wegblijven omdat het in het peloton ken­nelijk verboden was te demarreren.

Riny Wagtmans, die zijn ,stiel" zo serieus mogelijk opneemt en niets liever wil dan een groot vedette worden - reden waarom hij een jaar „stage" wilde lopen in het knechtman­schap van Eddy Merckx - had gezien hoe in de amateurfinale een beslissing absoluut tot resultaat leidde. Bert Broere, de frisse klepper van Jan Jaspers' Victoria Meubelhandel, had dat spel weten te winnen voor Wil de Vlam (met wie hij was weggekomen), John Cornelissen en de al even verrassende Wim Albersen uit Wierden.

Daarom durfde de doorgewinterde professional Wagtmans het wel aan om gedurende meer dan 40 kilometer de uitdaging tegenover het peloton vol te houden. Daar werd immers toch iedereen aan banden gelegd-... Nog meer, toen zich in de laatste kilometers een wrede valpartij voordeed en waarbij Wim Wanders en Piet Dubbelman (kersvers professional) almede enkele anderen waren betrokken.

Beroepsrenners: 1. R. Wagtmans 120 km in 2.49.35, 2. S. v. Roosbroeck (B.), 3. G. Harings, 4. M. de Koning, 5. F. Staes (B.), 6. H. Benjamins, 7. P. Kisner, 8. H. Ottenbros, 9. E. Dolman, 10. J. Krekels, 11. J. v. Beers, 12. J. Bruessing, 13. B. Janbroers, 14. J. v. Katwuk, 15. J. Serpenti, 16. H. Jansen, 17. K. Delnoy, 18. W. Prinsen, 19. P. Dubbelman, 20. G. v. Deene, 23. J. Janssen, 26. G. Karstens, 29. J. Zoetemelk, 30. P. Post.

Amateurs: 1. B. Broere 112 km in 2.42.04, 2. W. de Vlam, 3. op 15 sec. J. Cornelissen, 4. W. Albersen, 5. G. v. Gerven, 6. J. Raas, 7. W. Di;el~emans, 8. A. v. d. Hook, 9. W. Nooren, 10. P. Franken.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers 80 m in 1.56.59, 2. A. v. Houwelingen. 3. J. Verbeke, 4. H. Mutsaars, 5. C. Stoutjesdijk, 6. F. Pirard, 7. Th. Venix, 8. J. v. Dijk.

Adspiranten: 1. J. Akkermans 40 km in 1.02.23, 2. M. Jacobs, 3. L. v. Vliet.

 

CLINGE (20 juli).1971

Amateurs: 1. A. v. d. Bunder, 2. W. de Waal, 3. M. Pronk, 4. D. Zee­man, 5. L. Verweij, 6. F. Ouwerkerk, 7. H. v. Casteren, 8. J. Kieften­burg, 9. E. Kroon, 10. C. Vriens.

 

COEVORDEN (20 mei).1971

Amateurs: 1. J. de Boer, 2. G. Bruinsma, 3. T. Udding, 4. J. Meek, 5. W. Nooren, 6. A. Wiegersma, 7. W. Holstege, 8. A. Schuitema, 9. H. Luchies, 10. J. Hup.

Adspiranten: 1. H. Koerts, 2. H. Bruining, 3. F. de Brouwer.

 

DALFSEN (15 mei).1971

Amateurs: 1. B. Groen, 2. A. Hulsebosch, 3. J. Vlot, 4. G. Heeringa, 5. W. Albersen, 6. H. Snoeijink, 7. G. Bruinsma, 8. A. Scheffer, 9. A. Kosten, 10. F. Boertien.

 

DE BILT (18 Juni).1971

Amateurs: 1. H. Egberts, 2. J. v. d. Weijden, 3. R. Liebrechts, 4. M. Paul, 5. J. Klomp, 6. H. Koot, 7. G. Zantingh, 8. J. Meijer, 9. H. v. Laar, 10. T. v. Hintum.

 

DE WIJK (12 april).1971

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. G. Bruinsma, 3. J. Vlot, 4. B. Groen, 5. A. Hulzebosch, 6. H. Snoeijink, 7. H. Kruims, 8. E. Boekholt, 9. J. v. Dam, 10. J. Huisjes.

Nieuwelingen: 1. B. Scheuneman, 2. A. Vee­lers, 3. J. Feiken, 4. A. Gerritsen, 5. H. Ka­merhuis, 6. E. Koecrsen, 7. J. Wolf, 8. S. Lankman.

 

DELFT (25 september).1971

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. H. Boom, 3. R. Zieleman, 4. F. v. d. Raat, 5. N. Rinkel, 6. W. Brouwers, 7. C. Valentijn, 8. G. Pronk.

 

DEN DUNGEN (18 april).1971

Amateurs: 1. G. Zan­tingh, 2. T. Ouds­hoorn, 3. J. Me1jer, 4. H. v. Kilsdonk, 5. C. Pijnenburg, 6. G. Fens, 7. W. v. Stee­nis, 8. F. Jansen, 9. S. Berkhout, 10. P. v. Bergen.

Nieuwelingen: 1. F. Kregting, 2. B. Scheuneman, 3. A. Dekkers, 4. C. Bon­gers, 5. M. Rehorst, 6. A. Bongers, 7. Fransen, 8. v. Hou­welingen.

Adspiranten: 1. H. Rijks, 2. J. Dielens, 3. K. St. Nicolaas.

 

DEN HAAG – BETJE WOLFSTRAAT (28 Juni).1971

Amateurs: 1. B. Jurriaans, 2. P. Legierse, 3. J. Hordijk, 4. T. v. d. Spiegel, 5. H. Koot, 6. W. Jansen, 7. B. v. d. Putten, 8. R. Liebrechts, 9. H. Stander, 10. M. Bertou.

 

DEN HAAG – HEESWIJKPLEIN (1 juni).1971

Amateurs: 1. A. Jouvenaar, 2. P. Huttens, 3. H. Cornelisse, 4. J. v. Rossum, 5. A. v. d. Spiegel, 6. C. v. Dongen, 7. J. Moret, 8. L. Verweij, 9. J. v. Tot, 10. C. Maaskant.

Adspiranten: 1. G. Looyestein, 2. A. Kramer, 3. S. Huzinga.

 

DEN HAAG - ZUIDERPARK (8 mei).1971

Amateurs: 1. P. Kettenis, 2. J. Zoons, 3. B. v. d. Putten, 4. C. Berkou­wer, 5. G. Koop, 6. A. Jouvenaar, 7. J. v. Rossum, 8. W. Knoors, 9. J. v. Tol, 10. C. Vermeulen.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. P. v. d. Ley, 3. W. Lugtenburg.

 

DEN HAAG - ZUIDERPARK (30 juni).1971

Amateurs: 1. B. Jurriaans, 2. M. Paul, 3. M. Bertau, 4. E. Kroon, 5. R. Schuiten, 6. H. Perfors, 7. G. Habets, 8. J. Zomer, 9. T. v. d. Leijst, 10. J. v. Tol.

 

DEN HAAG - ZUIDERPARK (31 juli).1971

Amateurs: 1. J. Breur, 2. E. Kroon, 3. R. Liebrechts, 4. P. Legierse, 5. C. Maaskant, 6. S. Koevermans, 7. R. Liebrechts, 8. A. v. Dorth, 9. W. Liebrechts, 10. A. Werner.

Adspiranten: 1. C. Waasdorp, 2. P. v. d. Leij, 3. M. Havik.

 

DEN HELDER (20 mei).1971

Amateurs: 1. M. Pronk, 2. C. Giling, 3. S. Schuitemaker, 4. J. de Kind, 5. W. v. Dok, 6. D. Dolkema, 7. A. Kooyman, 8. B. Leenaars, 9. C. Lute, 10. J. Kieftenburg.

Nieuwelingen: 1. B. Huveneers, 2. S. Lankman, 3. W. Giling, 4. P. Blom, 5. G. Slot, 6. T. Noy, 7. H. Langerijs, 8. H. Jaring.

 

DEN HOORN  ( 18 september).1971

JOS VAN DER VLEUTEN ALLEEN OVER DE FINISH

In Den Hoorn heeft Jos van der Vleuten - die volgens berich­ten inmiddels zijn contract met Goudsmit-Hoff voor een jaar verlengd zag - een fraaie zege behaald. Vierenvijftig vertrek­kers - zonder de met veel tam-tam door manager Charles Ruys aangekondigde Klaas Balk - namen het vertrek voor een wedstrijd over 93 kilometer. Er werd dwars door de vei­linghal gereden. De eerste vluchters waren Joop Zoetemelk en de jonge vader Gerben Karstens, zij kwamen aan 20 sec. voorsprong. Van der Vleuten met aan het wiel Jan Janssen sprongen erbij en namen toen een volle ronde winst. In een later stadium kwamen nog vijf renners tot dit voordeel en in allerlaatste instantie sprongen Pijnen, Stam en Van der Vleu­ten weg, wat voor „De Vleut" voor zijn naaste concurrenten een en voor de rest twee ronden voorsprong betekende. De jury had het zeker niet gemakkelijk maar kwam toch met een uit­slag die bij alle partijen akkoord kreeg. Organisator van de wedstrijd was de heer Marian Roodenburg, de technische lei­ding was in handen van Westland Wil Vooruit en het aantal premies bracht samen drieduizend gulden op. Pech schakelde Joop Zoetemelk uit.

Beroepsrenners:1. Jos van der Vleuten 93 km in 2.16.27, 2. Jan Janssen op 1.15, 3. Gerard Koel op 1.30, 4. Gerben Karstens, 5. Rend Pijnen, 6. Herman van Srpingel (B.), 7. Roger Ro­siers (B.), 8. Cees Stam, 9. Georges Pintens (B.), 10. Tino Tabak, 11. Harm Ottenbros, 12. Leo Duyndam, 13. Jan van Katwijk, 14. Ger Harings, 15. Evert Dolman, 16. Wim Braven­boer, 17. Jan Krekels, 18. Matthijs de Koning, 19. Jan Zoons, 20. Henk Benjamins, 21. Cees Zoontjens, 22. Wim Prinsen, 23. Marian Polansky (Polen), 24. Wout van den Berg, 25. Karel Delnoy, 26. Gerard van Deene, 27. Gerard Wesselius, 28. Lucien van Impe (B.)AD J. VINGERHOETS

 

DEN HOUT (9 mei).1971

Amateurs: 1. G. Bruinsma, 2. W. Smeekens, 3. C. v. Dongen, 4. A. Bakker, 5. H. v. Groessen, 6. T. Joore, 7. J. Pronk, 8. A. Jouvenaar, 9. J. v. Dam, 10. W. Pater.

Nieuwelingen: 1. J. v. Dijk, 2. A. Prinsen, 3. Jansen, 4. J. v. d. Lugt, 5. J. Damen, 6. G. Boere, 7. J. Olsthoorn, 8. C. de Koning.

 

DEN HULST (9 oktober).1971

Amateurs: 1. J. Aling, 2. F. Schur, 3. G. Bruinsma, 4. W. Luppers, 5. J. Bakker, 6. J. v. Dam, 7. H. Kuiper, 8. W. v. Stenis, 9. B. Groen, 10. E. Dickhof.

 

DENEKAMP (22 augustus).1971

Amateurs: 1. J. Vlot, 2. A. Hassink, 3. A. Bos, 4. H. Kuiper, 5. W. Vlot, 6. H. Snoeijink, 7. J. Lenferink, 8. J. v. Dam, 9. D. Goorman, 10. J. Schonewille.

Nieuwelingen: 1. J. Spijker, 2. A. Veelers, 3. A. Bongers, 4. H. Aalbers, 5. A. Gerritsen, 6. A. Trentelman, 7. E. Kok, 8. J. Wolff.

Adspiranten: 1. J. Olde Meule, 2. P. v. d. Heuvel, 3. J. Huis in 't Veld.

 

DEURNE (4 Juli).1971

Amateurs: 1. H. v. Groezen, 2. F. Beckers, 3. J. v. Seggelen, 4. G. Oosterbosch, 5. H. Egberts, 6.C. Vriens, 7. H. Sengers, 8. H. Koot, 9. W. die Louw, 10. M. Verschuyten.

Nieuwelingen: 1. P. v. Kollenburg, 2. B. Pots, 3. H. v. d. Broek, 4. S. v. Uden, 5. P. v. Lneshout, 6. L. Pots, 7. J. Kuypem, 8. R. Adriaans.

Adspiranten: 1. M.Jacobs, 2. J. v. Dijk, 3. F. Pierik.

 

DEVENTER (19 juni).1971

Amateurs: 1. H. Pronk, 2. E. Dickhof, 3. H. Rossen, 4. R. Groen, 5. J. Ribbers, 6. E. Koersen, 7. M. Hendriks, 8. T. Bruns, 9. W. Pater, 10. T. Koeleman.

Nieuwelingen: 1. G. Kemna, 2. G. Golbach, 3. H. Aalbers, 4. A. Gerritsen, 5. G. Pronk, 6. A. Bongers, 7. F. ter Harmsel, 8. H. Kamerhuis.

 

DIDAM (2 mei).1971

Amateurs: 1. J. Ribbers, 2. J. v. d. Kamp, 3. A. Hulzebosch, 4. F. Nie­mei<jer, 5. D. Middelveld, 6. H. Engberts, 7. W. Pater, 8. A. Scheffer, 9. K. Balk, 10. B. Elshof.

Nieuwelingen: 1. B. Scheuneman, 2. A. Trentelman, 3. A. le Comte, 4. J. v. d. Lugt, 5. B. Arentsen, 6. J. Brink, 7. B. Polman, 8. v. d. Burg.

 

DIEREN (29 juni).1971

Amateurs: 1. H. Egberts, 2. S. Schuitemaker, 3. C. Giling, 4. A. Scheffer, 5. J. v. Seggelen, 6. A. Kooijman, 7. H. Rossem, 8. A. Meskers, 9. J. Bloed, 10. J. Demmimg.

 

DIEREN ( 4 september).1971

                             ZESDE SEIZOENZEGE VOOR LEO DUYNDAM

Leo Duyndam uit de Goudsmit Hoff wielerploeg won dit sei­zoen reeds in Roden (22 mei), Barendrecht (29 mei), Papen­drecht (5 juni), Arnhem (24 juni) en Ulvenhout (14 juli). Daarna is het betrekkelijk stil geworden rond de reus van Poeldijk. Hij kwam niet in aanmerking voor deelname aan Tour de France en wereldkampioenschappen. Sinds jaren vaste klant bij de strijd om de regenboogtrui, was Duyndam er dit­maal niet bij. Het heeft hem pijn gedaan. Een fikse vakantie monterde hem bepaald wat op, want op zaterdag 4 September jl. bleek hij in Dieren weer iedereen de baas.

De Emper Tourploeg had, samen met manager Charles Ruys, gezorgd voor een aantrekkelijk deelnemersveld, althans zover als dit mogelijk was, want de tien beste landgenoten zaten in Zwitserland. Ruys was er in geslaagd dertig Nederlanders, een Belg en een Pool naar Dieren te krijgen. Voor de poorten van de Gazelle-rijwielfabriek werd gestreden. Ironies juist op deze dag werd bekend, dat de Gazelle-ploeg, die echt dit seizoen wel redelijk voor de dag is gekomen, in 1972 niet meer op de wegen zal verschijnen.

Charles Ruys, wij kennen in Nederland niemand die meer zorg heeft voor de profs dan juist hij, hoopt dat een aantal bedrijven Wybert zullen navolgen en met kleine ploegen - zes tot acht man - aan de Nederlandse wedstrijden zullen gaan deelnemen. Frisol schijnt op dit gebied vergevorderde plannen te hebben, want er worden zelfs namen genoemd van renners als Aad Duyker, Cees Priem en Juul Bruessing. Feit is, dat Wybert zijn basisploeg voor 1972 rond heeft: Wim Bravenboer, Harry van Leeuwen, Jan Zoons, Cees Stam, Harm Ottenbros en Klaas Balk, die reeds deze maand zijn profdebuut maakt.

De wedstrijd in Dieren was vanaf het begin de moeite van het aankijken zeker waard. Wim Bravenboer en Harry van Leeu­wen warm de eerste vluchters, Tino Tabak liet zien dat hij niet voor niets hoog genoteerd staat bij de ploegleiders. Ger Ha­rings, Peter Post en Harm Ottenbros brachten ook enkele verrukkelijke staaltjes wielerwerk voor de toeschouwers. Uit­eindelijk sloeg Leo Duyndam toe, even leek het er op, dat Ma­rian Polansky bij hem zou kunnen blijven, maar de strijdlustige Pool - trouw deelnemer aan Nederlandse koersen - bleek niet in staat de ontketende Duyndam te volgen. Jan Zoons heeft het ook geprobeerd. Vier ronden voor het einde moest hij toe­staan dat het peloton over hem heen daverde. Gevolg: hij moest met de laatste plaats genoegen nemen. Twee coureurs haalden de finish niet; pech sloeg toe bij Cees Zoontjens en Piet Hoekstra, twee jongens die dit seizoen meer dan een normale portie pech moesten verwerken. Gerard van Deene was voor het eerst na zijn zware val in Kamerik weer van de partij.

Beroepsrenners:1. L. Duyndam 105 km in 2.32.15, 2. op 11 sec. J. v. Katwijk, 3. K. Delnoy, 4. op 16 sec. W. Bravenboer (voor de zoveelste maal winnaar van de pelotonspurt), 5. G. Kael, 6. G. Harings, 7. H. v. Leeuwen, 8. Ch. de Smit, 9. H. Ottenbros, 10. W. Prinsen, 11. M. de Koning, 12. T. Serpenti, 13. H. Benjamins, 14. W. Moonen (B,), 15. P. Kisoer, 16. T. Tabak, 17. P. Post, 18. G. v. d. Winden, 19. G. Wesse­lius, 20. G. v. Deene, 21. M. Jongkind, 22. A. Jongkind, 23. M. Gerrits, 24. A. v. Midden, 25. J. Zoons, 26. op grotere achterstand M. Polansky (Palm), 27. W. v. d. Berg, 28. W. Wanders, 29. E. Brander, 30. B. Lelieveld.AD J. VINGERHOETS

 

DIESSEN (18 juli).1971

Amateurs: 1. S. Berkhout, 2. B. Bathoorn, 3. J. Swinnen, 4. W. Pater, 5. J. v. d. Beek, 6. P. de Jong, 7. C. St.Nicolaas, 8. J. Harbers, 9. J. Coevermans, 10. A. Jouvenaar.

Nieuwelingen: 1. R. Adriaans, 2. J. Kuypers, 3. J. Spijkerboer, 4. F. Bruininx, 5. F. Brabers, 6. C. Bongers, 7. K. Heine, 8. P. v. Leeuwen.

Adspiranten: 1. F. v. Gils, 2. C. Blom, 3. A. Brabers.

 

DINTELOORD (17 juli).1971

Amateurs: 1. C. Priem, 2. H. Stander, 3. J. Hordijk, 4. P. v. d. Donk, 5. H. v. Groezen, 6. B. Hordijk, 7. D. Groen, 8. H. Prinsen, 9. M. Hesemans, 10. F. v. Lachterop.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. J. Konings, 3. J. Schaafsma, 4. K. Heine, 5. B. Bilstad, 6. M. Rehorst, 7. A. v. Treijen, 8. C. Stoutjesdijk.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. M. Visser, 3. L. v. Vliet.

 

DIRKSLAND (17 april).1971

Amateurs: 1. A. v. d. Hoek, 2. B. Hordijk, 3. B. Solaro, 4. G. de Wit, 5. J. Zoons, 6. T. Oudshoorn, 7. J. Hordijk, 8. H. Vos, 9. S. Berkhout, 10. R. Aversteeg.

Nieuwelingen: 1. B. Pols, 2. T. Veldhuizen, 3. F. Pronk, 4. M. Rehorst, 5. P. Laan, 6. J. v. d. Lugt, 7. A. Nederlof, 8. J. v. Dijk,

 

DOESBURG (25 juli)

Amateurs: 1. H. Holstege, 2. G. Mohlmann, 3. W. Albersen, 4. H. Eg­berts, 5. J. Lenferink, 6. J. Ribbers, 7. J. Dickhof, 8. H. Ponsteen, 9. E. Dickhof, 10. J. v. Dam.

Nieuwelingen: 1. A. Veelers, 2. F. Veldhuyzen, 3. A. Trentelman, 4. H. Boom, 5. A. Breure, 6. H. Bisseling, 7. H. Lubberding, 8. Arentsen.

 

DOETINCHEM (18 juli).1971

Dames: 1. K. Hage, 2. D. Barends, 3. N. Streef, 4. A. Lute, 5. C. Boon, 6. M. Fischer, 7. W. Kwantes, 8. L. Matwew (Dld.), 9. W. Goossens, 10. F. Smulders.

Amateurs: 1. J. Aling, 2. A. Hulzebosch, 3. J. Vlot, 4. H. Kuiper, 5. A. Scheffer, 6. G. Mohlmann, 7. W. Vlot, 8. H. Egberts, 9. H. Hol­stege, 10. F. Schiir.

Adspiranten: 1. H. Rijks, 2. J. Huis in 't Veld, 3. J. Nijmeijer.

 

DOKKUM (21 juli).1971

Amateurs: 1. F. Schur, 2. G. Kamper, 3. A. Wiegersma, 4. J. Huisjes, 5. R. Hofstede, 6. E. Koster, 7. D. Middelveld, 8. W. v. Dok, 9. A. Hulzebosch, 10. E. Brander.

 

DONGEN (22 augustus).1971

Amateurs: 1. G. Thomas, 2. A. v. d. Bunder, 3. C. v. Dongen, 4. K. Bal, 5. F. Schur, 6. W. Liebrechts, 7. A. Duyker, 8. W. v. Steenis, 9. C. Priem, 10. A. v. d. Hoek.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaars, 2. J. Konings, 3. A. v. d. Steen, 4. A. Dekkers, 5. M. Rehoret, 6. F. Veldhuyzen, 7. P. v. d. Borst, 8. C. Stoutjesdijk.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. B. v. Est, 3. J. Maas.

 

DOORNSPIJK (30 juli).1971

Amateurs: 1. Jans Vlot, 2. Hans Egberts, 3. Herman Snoeijink,

 

DORDRECHT (28 augustus).1971

Amateurs: 1. H. v. Groezen, 2. P. Godde, 3. H. Bakker, 4. T. Damen, 5. W. Smeekens, 6. W. Liebrechts, 7. B. Broere, 8. G. St.Nicolaas, 9. J. Meijer, 10. A. van Opdorp.

Nieuwelingen: 1. T. Ter Harmsel, 2. T. Schuller, 3. T. Huijberts, 4. J. Klomp, 5. W. Bussum, 6. K. Kleine, 7. F. Pirard, 8. J. Konings.

Adspiranten: 1. G. Looijensteijn, 2. R. v. Vliet, 3. M. Visser.

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. Z. Vandenaerden, 3. F. Cornelissen, 4. J. Koolhof, 5. W. v. d. Heijden, 6. N. Regter, 7. A. v. Kleef, 8. H. v. Dijk, 9. D. Vervloet, 10. J. v. Gils.

 

DRACHTEN (5 juni).1971

Amateurs: 1. L. de Vries, 2. D. Lolkema, 3. S. Schuitemaker, 4. T. v. Kouteren, 5. A. Wiegersma, 6. P. Slikker, 7. A. Kooyman, 8. M. Fronk, 9. A. Koster, 10. W. v. Dok.

Nieuwelingen: 1. S. Lankman, 2. H. Drent, 3. P. Akkerman, 4. A. Siccama, 5. W. Oosterloo, 6. A. Hopman, 7. S. Kos, 8. A. Bleeker.

Adspiranten: 1. H. Meijer, 2. H. Bruining, 3. T. v. d. Velde.

 

DRIEBERGEN (7 juli).1971

Amateurs: 1. A. Werner, 2. C. Leunis, 3. J. v. d. Weijden, 4. T. v. Hin­ten, 5. J. v. d. Beek, 6. A. Scheffer, 7. J. Meijer, 8. R. Palin (E.), 9. Th. v. Steenis, 10. J. v. d. Broek

 

DRIEL.(4 juli).1971

PETER POST STERKSTE IN DRIELSE DERNY-KOERS

Zesdaagsekeizer en derny-specialist Peter Post, vorig jaar van­wege zijn operaties gedwongen toeschouwer, heeft het duizend­koppige publiek in de Betuwse plaats Driel nu toch weer eens laten genieten van zijn meesterlijk spel achter de lichte gang­maakmotortjes Zijn eindzege kwam op een spectaculaire wijze tot stand en heeft zeker op het publiek een dergelijke grootse indruk gelaten, dat het derny-feast van Joop Hermeling ook voor de toekomende jaren verzekerd lijjkt.

Organisator Hermeling had, in tegenstelling tot vorig jaar, nu op zondag 4 juli de weergoden mee. Daarnaast had hij een flink Lunapark laten aanrukken, een danstent waarin radio- en televisie-artisten optraden en al bij al verhoogde dit het uit­zonderlijke van deze dag. Temeer omdat het publiek tegen­woordig veeleisender is geworden en het slechts de pur sang liefhebber is, die zich een uur of vijf met alleen wielrennen weet te vermaken. Om de massa te trekken dienen er evenwel andere attracties aanwezig te zijn en daarom heeft Hermeling met dit alles een wellicht verstandige zet gedaan.

Na de gebruikelijke voorstelling, werd het dan toch menens tijdens de eerste manche. Mede door toedoen van Piet de Wit en Leijn Loevesijn werd een nogal hoog tempo onderhouden, waardoor een demarrage geen kans tot slagen had. Tegen het einde kreeg oud-Tour de France-winnaar Jan Janssen een lek bandje en daardoor kon Cees Stam, die uiterst geconcentreerd reed, net de winst opstrijken.

In de tweede manche nam de Waalse Belg Marc Sohet zowaar een honderdtal meters voorsprong. De wereldkampioen der stayers Ehrenfried Rudolph trok het spel echter weer vol­komen samen en toen begon Jan Janssen - met aldoor Peter Post op de hielen - zeer sterk de aandacht te vragen. Daar Post als tweede eindigde en Stam als derde, zat het er meer dan dik in, dat juist de derde en laatste manche van doorslag­gevende betekenis zou zijn. Post, de grote derny-specialist, nam direct de leiding. Janssen spoot hem evenwel voorbij, om prompt Post weer te moeten laten passeren. Ineens echter paniek! Maurice Deboevere, sinds jaren de vaste gangmaker van Post, kreeg een klapband en knalde keihard tegen het asfalt. Peter tuimelde over hem heen, krabbelde fluks over­eind en mocht op last van de wedstrijdcommissarissen aan­ sluiten bij de combinatie Gaston de Wachter-Jan Janssen, daar Deboevere zich onder dokterabehandeling moest laten stellen.

Zoals het werkelijke grote kampioenen betaamt, lieten Jan Janssen en Peter Post op het laatste rechte einde naar de finish hun gezamenlijke derny uitlopen en gingen een „man tegen man"-gevecht aan. Het ging tenslotte om de ritzege en de eindtriomf. ,Tsaar" Peter de Grote bleek toch wat meer pure snelheid te bezitten en inde aldus een triomf welke hem de overtuiging gegeven zal hebben dat de ,snee" er nog wel degelijk inzit.

Wat door de beroepsrenners in Driel werd gepresteerd, was wielersport van de bovenste plank. Er werd een felle strijd opgevoerd, een facet waarvoor het publiek altijd zal blijven komen.

Beroepsrenners:1. Peter Post (Deboevere), 2. Jan Janssen (De Wachter), 3. Cees Stam (Cools), 4. Piet de Wit (Chris Smits), 5. Ehrenfried Rudolph (Van den Broeck), 6. Leijn Loevesijn (Harm Smits), 7. Marc Sohet (Verhaegen).

Amateurs: 1. S. Koevermans, 2. G. Mohlmann, 3. A. Scheffer, 4. A. Meskers, 5. W. Holstege, 6. W. v. d. Walle, 7. G. Leferink, 8. J. Pronk, 9. H. Holstege, 10. J. Blood.

 

DRUNEN (20 mei).1971

Amateurs: 1. W. de Vlam, 2. F. Janson, 3. H. Lunenburg, 4. A. Wel­ling, 5. H. Geldens, 6. K. Peters, 7. F. Meulbroek, 8. A. v. Hest, 9. W. v. Helvoirt, 10. A. v. Uden.

Nieuwelingen: 1. B. Pots, 2. P. v. Zandvoort, 3. W. Broeksteeg, 4. A. Dekkers, 5. F. Kregting, 6. P. v. Leeuwen, 7. H. Mutsaars, 8. K. Sterk.

 

DRUTEN (25 juli).1971

Amateurs: 1. A. Hassink, 2. J. Bloed, 3. A. Voogt, 4. J. Poelman, 5. W. Vlot, 6. J. Bakker, 7. J. Huisjes, 8. K. v. d. Knaap, 9. J. Corne­lissen, 10. G. Nederlof.

Nieuwelingen: 1. G. Robbertsen, 2. A. Prinsen, 3. W. Brouwers, 4. G. v. Rooijen, 5. T. ter Harmsel, 6. R. den Otter, 7. F. Kregting, 8. P. v. Zandvoort.

Adspiranten: 1. H. Rijs, 2. P. Nooij, 3. P. de Bie.

 

DUIZEL (26 juli).1971

Amateurs: 1. C. Swinkels, 2. H. Prinsen, 3. F. v. Katwijk, 4. J. Spet­gens, 5. M. Dohmen, 6. P. Legierse, 7. B. Groen, 8. P. v. d. Donk, 9. J. v. Pol, 10. J. Deckers.

Nieuwelingen: 1. A. Bongers, 2. H. Mutsaers, 3. J. Ruckert, 4. T. Nooy, 5. F. Verstappen, 6. H. Crijns, 7. W. Hofstede, 8. C. Spapens.

 

DUSSEN (27 Juni).1971

Amateurs: 1. C. Koeken, 2. S. v. d. Burg, 3. N. Bakker, 4. W. v. Steenis, 5. H. Perfors, 6. B. Jurriaans, 7. S. Berkhout, 8. G. Wesselius, 9. J. Meijer, 10. G. Minneboo.

Nieuwelingen: 1. J. Olsthoorn, 2. J. Schaafsma, 3. C. Valentijn, 4. P. v. Leeuwen, 5. J. v. Houwelingen, 6. H. Klomp, 7. A. v. Houwelingen, 8. A. v. d. Burg.

Adspiranten: 1. G. Looyestijn, 2. T. Griep, 3. R. Brabers.

 

EDE (16 juni).1971

Amateurs: 1. J. Cornelissen, 2. H. Rossen, 3. W. Liebrechts, 4. J. Bakker, 5. J. Adriaans, 6. J. Schelling, 7. R. Liebrechts, 8. R. Bakker, 9. G. Habets, 10. W. Pater.

 

EE (9 juni).1971

Amateurs: 1. J. de Boer, 2. S. Schuitemaker, 3. E. Nieuwenhuis, 4. M. Pronk, 5. A. Stet, 6. H. Roos, 7. R. Hofstede, 8. J. Dekker, 9. D. Steensma, 10. C. Giling.

 

EELDE (11 juli).1971

Amateurs: 1. J. Aling, 2. W. Ritzerveld, 3. W. Vlot, 4. P. Kleine, 5. P. Oosterhof, 6. A. Hulsebos, 7. T. Buurmetjer, 8. J. Poelman, 9. A. Wie­gersma, 10. M. Slagter.

Nieuwelingen: 1. J. Feiken, 2. H. Kamerhuis, 3. B. Kikkert, 4. H. Val­kenburg, 5. N. Hilberdink, 6. B. Scheuneman, 7. J. v. Dijk, 8. H. Drent.

Adspiranten: 1. J. Suurd, 2. J. Nijmeijer, 3. T. v. d. Weide.

 

EENRUM (12 september).1971

Amateurs: 1. F. Schur, 2. J. Vlot, 3. B. Groen, 4. A. Koster, 5. T. Buur­meijer, 6. J. Bakker, 7. A. Hofman, 8. T. Rood, 9. J. v. Dam, 10. A. Hulzebosch.

Nieuwelingen: 1. J. Spijker, 2. B. Scheuneman, 3. A. J. Gerritsen, 4. J. v. Dijk, 5. W. Oosterloo, 6. P. Bakker, 7. J. Groot, 8. J. Feiken.

 

EEXT (30 mei).1971

Amateurs: 1. A. Hulzebosch, 2. J. Lenferink, 3. G. Huizinga, 4. J. Bak­ker, 5. G. Bruinsma, 6. A. Koster, 7. T. Buurmeger, 8. B. Hofman, 9. J. Dekker, 10. W. Holstege.

Adspiranten: 1. R. Bruining, 2. T. v. d. Weide, 3. T. Gase.

 

EINDHOVEN (22-25 juni).1971

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. M. Jacobs, 3. F. v. Gils.

Nieuwelingen: 1. F. Veldhuizen, 2. P. Wintraecken, 3. H. v. d. Broek, 4. J. v. Houwelingen, 5. B. Huveneers, 6. C. Scheepers, 7. L. Steur, 8. H. Crijns.

Veteranen: 1. P. Steenvoorden, 2. F. Cornelisse, 3. J. Coone, 4. F. Rabe, 5. W. v. d. Heijden, 6. W. Snijders, 7. D. Vervloet, 8. F. v. Gils, 9. A. v. Kleef, 10. J. v. Kuyk.

 

EINDHOVEN (19 september).1971

Amateurs: 1. F. v. Katwijk, 2. P. v. Katwijk, 3. J. Spetgens, 4. M. v. d. Heijden, 5. H. Peels, 6. H. v. Kilsdonk, 7. H. Koot, 8. J. Meijer, 9. H. Rossen, 10. J. Swinnen.

Nieuwelingen: 1. B. Huveneers, 2. F. Veldhuizen, 3. A. v. Houwe­lingen, 4. H. Lubberding, 5. J. Dirkx, 6. J. v. d. Rijdt, 7. J. v. Hou­welingen, 8. A. Gevers.

Adspiranten: 1. A. Remmerswaal, 2. P. Schipperen, 3. F. v. Gils.

 

EINDHOVEN WIELERAVONDVIERDAAGSE.(22 juni t/m 25 juni).1971

Amateurs 1e dag: 1. Hans Koot, 2. Wil van Helvoirt, 3. Hein Sengers,

Amateurs 2e dag: 1. Henk van Kilsdonk, 2. Michel van de Heijden, 3. Martien Leijten,

Amateurs 3e dag: 1. Hans Koot, 2. Wil van Helvoirt, 3. Hein Sengers,

Amateurs 4e dag: 1. Henk van Kilsdonk, 2. Ferry van de Vleuten, 3. Wiel de Ruijter,

Amateurs Eindkl.: 1. H. Sengers 34 pnt., 2. W. Dielemans 42, 3. H. v. Kils­donk 44, 4. C. v. d. Bragt 44, 5. F. v. d. Vleuten 49, 6. N. v. Uden 52, 7. W. de Ruiter 56, 8. H. v. Bavel 59, 9. W. v. Helvoirt 60, 10. P. Maas 62,

 

ELBURG (14 juli).1971

Amateurs: 1. Gerrit Mohlmann, 2. Albert Scheffer, 3. Roy Schuiten,

 

ELBURG (15 juli).1971

Amateurs: 1. Henk Poppe, 2. Gerrit MOhlmann, 3. Roy Schuiten,

 

ELBURG (16 juli).1971

Amateurs: 1. Roy Schuiten, 2. Arnold Voogt, 3. Dries van Wijhe,

 

ELIM (5 juni).1971

Amateurs: 1. H. Snoeijink, 2. A. Hulsebosch, 3. P. Kleine, 4. T. Buur­meijer, 5. H. v. d. Kooy, 6. D. Middelveld, 7. T. v. Dam, 8. J. Lokamp, 9. C. v. d. Leek, 10. W. Holstege.

 

ENKHUIZEN (30 april).1971

Amateurs: 1. K. Balk, 2. M. Prank, 3. W. v. Dok, 4. D. Zeeman, 5. L. de Vries, 6. H. Hulleman, 7. T. Smit, 8. A. Stet, 9. G. Mooy, 10. C. Leunis.

Nieuwelingen: 1. P. Laan, 2. W. Giling, 3. G. Slot, 4. I. Eerenberg, 5. J. v. d. Weijden, 6. M. Schijf, 7. J. Brink, 8. W. Bakker.

Adspiranten: 1. W. Heine, 2. S. Kuiper, 3. W. Tigelaar.

 

ENSCHEDE (20 juni).1971

Amateurs: 1. H. Kuiper, 2. W. Neeskens, 3. G. M6hlmann, 4. H. Snoeijink, 5. W. Albersen, 6. H. Homan, 7. D. Middelveld, 8. H. Egberts, 9. H. Kruims, 10. D. Schuurman.

Nieuwelingen: 1. A. Veelers, 2. A. Bongers, 3. J. Spijker, 4. G. Schalk, 5. N. Hilbrink, 6. E. Kok, 7. B. Lecomte, 8. C. de Looze.

 

ENTER (31 mei).1971

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. H. Kuiper, 3. G. Leferink, 4. H. Snoebink, 5. J. Pluimers, 6. J. Lenferink, 7. P. Kleine, 8. J. Vlot, 9. J. Hup, 10. W. Albersen.

Nieuwelingen: 1. E. Koersen, 2. A. Veelens, 3. H. Kamerhuis, 4. A. Gerritsen, 5. J. Feiken, 6. H. Stamsnijder, 7. H. Booy, 8. G. Kemna.

Adspiranten: 1. H. Rijks, 2. J. Niijmeijer, 3. H. MQer.

 

ESCH (4 april).1971

Amateurs: 1. D, Groen, 2. P. v. Bergen, 3. F. Jansen, 4. H. Poppe, 5. L. Boose, 6. S. Schuitemaker, 7. J. Blokland, 8. M. Pronk, 9. A. Stet, 10. C. Pijnenburg.

Nieuwelingen. 1e serie: 1. G. Bongers, 2. M. Rehorst, 3. B. Scheuneman, 4. B. Pots, 5. A. Bongers;

Nieuwelingen. 2e serie: 1. J. v. Dijk, 2. J. Damen, 3. K. Ster, 4. J. v. d. Lugt, 5. G. Broeren.

Adspiranten: 1. W. Lugtenburg, 2. J. Maas, 3. F. v. Gils.

 

ETTEN (25 april)

Amateurs: 1. J. Hordijk, 2. L. Boose, 3. J. de Bruijn, 4. C. Priem, 5. W. Smeekens, 6. R. Paul, 7. B. Hordijk, 8. C. v. Dongen, 9. J. v. Dam, 10. R. Brouwers.

Nieuwelingen: 1. A. Breur, 2. G. Broeren, 3. J. Kruinenberg, 4. F. Klootwijk, 5. J. v. Baal, 6. J. v. Dijk, 7. F. Pirard, 8. J. Martens.

 

EYGELSHOVEN (16 mei).1971

Amateurs: 1. W. Kelleners, 2. J. v. Pol, 3. B. Kooken, 4. J. Vranken, 5. L. Meijers, 6. J. Ubachs, 7. H. Geilenkirchen, 8. H. v. Kilsdonk, 9. J. Langen, 10. M. v. d. Heijden.

Nieuwelingen: 1. J. Smeets, 2. J. v. d. Meer, 3. H. Crijns, 4. M. Maes­sen, 5. J. Langen, 6.P. Iedema, 7. J. Spijkerboer, 8. F. Kregting.

Adspiranten: 1. H. Geerkens, 2. H. Oberje, 3. W. Nelissen.

 

FLEVO TOUR.(29 mei).1971

        Nieuweling Cor de Looze spurtte snel in 10e Flevo Tour

                  Massale aankomst schiep vele problemen

De 17-jarige Cor de Looze uit Haarlem, lid van hat Zwanenburg-Halfwegse De Bataaf, is winnaar geworden van de l0e Flevo Tour, de eerste wedstrijd van formaat die dit jaar in het kader van de nadere aanduiding “Nieuwelingen Klassiekers Club-Trofee" werd ver­reden. Een heuse wegkoers over 80 kilometer door het wijdse polderland met start en finish in Dronten. En waarvoor De Looze, dit jaar al meer op het voorplan, zich van meet of attent toonde. Hij werd glansrijk eerste toen het na een totaal vlakke koers, op een massale eindsprint uitdraaide en de wakkere Cor de Looze voor Paul Wintraecken van wielervereniging Bergklimmers uit Stein - dit jaar toch ook al vijf overwinningen - en de uit­gekookte Chris Bongers van de Apel­doornse Adelaar over de eindstreep bolde.

Begrijpelijk dat de jury van aankomst het met een dergelijke afloop niet be­paald gemak-kelijk had. Er was volop werk aan de winkel om dit evenement van KWC Kamper Wielren Club - en men had het weer op uitstekende wijze voor elkaar gebracht - van een juiste uitslag te voorzien. Men moet er een­voudig niet aan denken een peloton van zo'n zestig renners op de eind­streep te zien afstormen, breed uitge­waaierd, en dan daaruit de werkelijke 25 prijsrijders op een zo eerlijk moge­lijke wijze te selecteren. Hoeveel tijd dit in beslag nam illustreert misschien het fait dat de coureurs voor hun af­stand omstreeks twee uur nodig hadden en dat de jury maar liefst twee-en­een-half-uur (!) ingespannen moest ploeteren (inclusief het behandelen van protesten, vermeende verkeerde plaatsingen etcetera) om de prijsrijders uiteindelijk op papier te krijgen. Hul­de in dit verband aan Stef van de Berghe en zijn trouwe medewerkers.

LAUWE KOERS

Onderweg had wedstrijdleider Aalt van de Weg uit Kampen het gewoon ge­makkelijk. Slechts enkele malen kon hij melding maken dat er een groepje een aantal meters voorop zat, maar het miste gewoon de kracht van een wer­kelijk straf doorgevoerde ontsnapping. Hoe anders was dat in de jaren dat een Gaby Minneboo, een Joop Zoete­melk, Hans Eckelboom (jammer toch dat hij zo vroeg stopte), Fedor den Hertog en speciaal Tiemen Groen aan het “knallen" waren over de strakke wegen van het nieuwe stuk Nederland. Wat niet wegneemt dat de Brabanders Jan Spijkenboer en Jan van Dijk, de Utrechtenaar Fons Veldhuizen (de oud-adspirantenkampioen), Jan Ver­bocht van WV Roosendaal en enige noordoostelijke renners zoals Nico Hil­brink, Henk Kamerhuis, Bert Scheune­man (jammer genoeg kreeg hij wat later pech), Egbert Koersen, Henk Boom, Frits Knegting, Alex Bongers en niet te vergeten Alfons Veelers - zonder meer de strijdlustigste van het gehele spektakel - wel degelijk heb­ben geprobeerd een wending aan te brengen.

We voegen hieraan toe dat uiteindelijke winnaar Cor de Looze zich bij iedere uitlooppoging van betekenis (zo men daarover zou mogen spreken) presen­teerde en -dat zulks zeer zeker zijn zege onderstreept. De Looze, van beroep slager, heeft het plan om na de natio­nale kampioenschappen (en ook daar­voor is hij zonder meer een serieuze kandidaat) over te stappen naar de amateurs. Ongetwijfeld zal hij ook tussen deze “grotere broers" van zich doen horen. Tot zover heeft De Looze in de Flevo Tour beslist een goed exa­men afgelegd. Hoe anders, hoe geheel anders is dat met zijn mede-strijdmak­kers. Onlangs, bij het verrijden van de Omloop van de Maasvallei was het de doorgewinterde ex-beroepsrenner, thans Mars-Flandria-ploegleider Sjefke Janssen al opgevallen, dat Nederland momenteel erg „arm" is aan klasrijke nieuwelingen. Vergeleken bij vorig jaar toen men een Bas Hordijk, een

Ben Liebregts, Jan Raas, Wim Alber­sen, Jan Zuydweg, Theo Smit, Gijs Nederlof, Ko Hoogendoorn enzovoorts kende (al deze knapen rijden nu als amateur), lijkt het alsof er nu een soort nieuw “cursusjaar" aan de gang is en waarvan men eerst volgende seizoen de resultaten mag verwachten. In de Flevo Tour werd hard gefietst. Dat is waar, maar ook deze wedstrijd gaf te zien dat er te weinig durvers zijn. Men maakte zich er na afloop vanaf door als algemeen excuus naar voren te brengen: er stond te weinig wind, het weer was te mooi!

Zijn ze eventueel volgend jaar amateur (erventueel dit jaar nog), wel ze kunnen er dan achter komen of met mooi of met slecht weer de zaak bijeen wordt gehouden...

Adspiranten: 1 J. van Dijk, Bakel, 40 km In 58.12: 2. L. van Vliet, Honselersdijk; 3. H. Braber, Tilburg: 4. W. Tichelaar, Zaandam; 5. R. Jagers, Utrecht; 6. L. Bakker, Amsterdam; 7. J. Jonkers, Oud Gastel; 8. G. Looyestein, Noordwijkerhout; 9. H. Rijks, Dinx­perlo; 10. A. van Peer, Sprundel.

Nieuwelingen: 1. C. de Looze, Haarlem, 80 km ,in 1.58.27; 2. P. Wintraecken, Elsloo; 3. Chr. Bon­gers, Apeldoorn; 4. F. Bruininkx, Best; 5. L. Weerts, Maastricht; 6. E. Kok, Beckum; 7. N. Rinkel, Zwa­nenburg; 8. A. van Houwelingen, Heesselt; 9. W. C. v. Driel, Tiel; 12. A. Dekkers, Udenihout; 13. F. Brouwer, Rotterdam; 10. B. Arendsen, Arnhem; 11. Veldhuizen, Culemborg; 14. J. Damen, Ulvenhout; 15. A. v. d. Burg, Berkel Rodenrijs; 16. J. v. d. Lugt, Berkel Rodenrijs; 17. H. Fransen, Uden; 18. J. Vroeg­rijk, Roosendaal; 19. J. van DIjk, Wehe den Hoorn; 20. J. Blom, Zwaagdijk; 21. J. Palsma, Gorredijk; 22. T. Noy, Amsterdam; 23. A. Veelers, Ootmarsum; 24. E. Koersen, Emmeloord; 25. J. Verbocht, Roosen­deal.

Ploegenklassement: 1. De Bataaf, Halfweg; 2. Batau­wers, Tiel; 3. De Windmolens, Geffen; 4. Bergklim­mers, Stein; 5. De Adelaar, Apeldoorn; 6. De Vol­herding, Utrecht.

BRON:BEN ZOMERDIJK

 

GEFFEN (7 maart) 1971districtskampioenschappen Zuid 11

Amateurs: 1. B. Solaro 2. M. v. Venrooy, 3. N. v. Uden, 4. P. v. Bergen, 5. A. Russens, 6. F. Jansen, 7. H. Lunenburg, 8. F. Meulbroek, 9. H. v. d. Laar, 10. P. Sanders.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. H. Fransen, 3. H. v. Esch, 4. L. v. Uden, 5. P. Kieviets, 6. J. Meier.

Adspiranten: 1. Th. Gevers, 2. J. v. Erp, 3. W. Doedee.

 

GEFFEN (25 april)

Amateurs: 1. R. Engel, 2. M. de Koning, 3. N. Bakker, 4. K. Koot, 5. J. Meijer, 6. H. v. Kilsdonk, 7. W. de Vlam, 8. J. Blokland, 9. W. Liebrechts, 10. P. v. Doorn.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. A. Prinsen, 3. B. Huveneers, 4. L. v. Uden, 5. T. Sijm, 6. H. Fransen, 7. H. Mutsaars, 8. T. Huyberts.

Adspiranten: 1. H. Rijkers, 2. T. Gevers, 3. J. de Rooy.

 

GEFFEN (11 juli).1971

Amateurs: 1. Jan Hordijk, 2. Hennie Kuiper, 3. Joop Ribbers,

Nieuwelingen: 1. Willie Broeksteeg, 2. Ad Dekkers, 3. Adrie van Houwelingen,

Adspiranten: 1. Martin Visser, 2. Ton Gase, 3. K. Grootveld,

 

GELDROP (25 april).1971

Amateurs: 1. G. Fens, 2. W. Luppers, 3. W. de Louw, 4. J. v. Tol, 5.

C. Swinkels, 6. P. Neeskens, 7. M. Prank, 8. G. v. Gerwen, 9 P. de Jong, 10. A. Werner.

Nieuwelingen: 1. C. Bongers, 2. A. Bangers, 3. H. Aalbers, 4. R.Adriaans, 5. G. Pronk, 6. A. Gevers, 7. M-Kalkman, 8. J. Ruckert.

Adspiranten: 1. J. v. Dijk, 2. M. v. Leeuwen, 3. J. Brummelaar.

 

GELEEN (20 augustus).1971

OVERWINNINGEN JO VAN POL EN MAT GERRITS IN GELEEN

WC De Ster, Geleen, beschikt in hot Burgemeester Damenpark over een mooie, grote asfaltbaan. Verleden jaar word deze gunstig gelegen piste in gebruik genomen; de aanleg was mogelijk dank zij de vlotte medewerking van de Geleense ge­meenteraad - hierin heeft o.m. de Limburgse consul Joep Voots (actief) zitting - en meteen begon de absoluut geest­driftige en energieke leiding van de WC De Ster met een rits interessante programma's voor de jongere en oudere amateu­ristisch getinte categorieen en konden de vele eigen leden oefenen op het lang begeerde en ook met alle welwillendheid verkregen “baancircuit".

De koersen slaagden in sportief en organisatorisch opzicht, een vervelend mankement word opgemerkt en kon helaas niet af­doende worden verholpen, nl. te weinig toeschouwers. Niet alleen veel minder kijkers dan de verwachtingen, ook een te gering aantal om de directe kosten te dekken.

Onverdroten echter ging de WC De Ster door. Nieuwelingen, adspiranten en amateurs worden geregeld uitgenodigd, de koersen worden in een zo attractief mogelijk stramien gegoten (afwisseling), evenwel moest keer op keer de penningmeester een nadelig saldo boeken. Toch word ietwat terreinwinst ge­boekt, het bezoek steeg met 50, met 70, vervolgens met 100 pct. Dat gaf de burger moed, zij het dat op deze wijze - een te trage stijging - de hiaten niet opgeheven konden worden.

Pijnlijke gewaarwordingen voor de heren die het WC De Ster schip met veel animo, in hun vrije tijd, besturen en die voor­nemens zijn dit ook in de toekomst met eenzelfde vlijt te blijven doen.

Feitelijk onverklaarbaar die geringe interesse, mede lettend op de dicht bevolkte buurten, het anders zo graag naar voren geschoven Limburgse wielersentiment en de publiciteit. In dit verband mag gerust worden gesteld, dat de interesse voor de vele Limburgse koersen met amateurs met fikse sprongen achteruit is gegaan. De tijden dat een paar streekfavorieten (vergezeld in het voorbije tijdvak door honderden supporters) op de affiches voldoende was om een 3 A 4000 toeschouwers te nopen een entreekaartje te kopen, is verleden tijd. Alleen een profveld (en dan nog een veld met klinkende namen, met bui­tenlandse cracks) is een trekpleister. Een profronde krijgt toe­loop, een grote toeloop. Obbicht had op eon gewone werkdag - adspiranten, nieuwelingen, amateurs en profs - 17.000 be­talende toeschouwers; het nationaal kampioenschap op de Cau­berg (met derhalve een gewone bezetting) werd een even­redig succes; meteen kunnen Sittard, Beek en Schinnen - met de grote internationale cracks - stellig op ettelijke duizenden rekenen.

Terug naar Geleen, naar de baankoersen van de WC De Ster. Een driedaagse word gepland, met op de slotdag profs. En laten nu die profs slechts 500 kijkers trekken. Begonnen word - eerste avond - met adspiranten en nieuwelingen. Toen meer dan 1000 geinteresseerden de loketten passeerden,scheen - de toekomst van de Geleense baanprogramma's - een wen­ding in het vooruitzicht. Een opwaartse lijn die - hoe bestaat het - uitbleef.

Op de tweede dag 300 toeschouwers, een droevig verschijnsel, wellicht ook veroorzaakt door de regen. In de puntenrace voor amateurs was Jo van Pol (zijn elfde zege in dit seizoen) supe­

rieur. Komt Van Pol niet voor de Rondo van de Toekomst in aanmerking (er schijnt nog een kansje voorhanden te zijn), dan rijdt hij nog enkele amateurkoersen, waaronder met Koe­ken het Europa-criterium in Bazel, om dan prof te worden. Hij onderhandelt met Ton Vissers en met Salvarani. Met dezelfde merken staat Wim Kelleners in verbinding, hij wil prof worden na de Tour de 1'Avenir. Aan het Geleense baancriterium kon­den alleen amateurs deelnemen die voordien elders een over­winning hadden geind.

Voor een allerbeste rit zorgden op de slotdag de profs. Mat Gerrits, Fred Rompelberg en Jos van der Vleuten dubbelden de rest. Een fel toegejuichte tegenactie van Riny Wagtmans strandde op de attentie van Gerrits.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, Bingelrade, 17 km in 23.45 min.; 2. N. Nelissen, Beek, op 2 sec.; 3. M. de Vas, Maastricht; 4. E. Visschers, Sweykhuizen; 5. H. Geerkens, Beek.

Nieuwelingen: 1. L. Essers, Maastricht, 34 km in 50.27 min.; 2. J. v. d. Meer, Geleen, op 3 sec.; 3. P. Wintraecken, Elsloo; 4. M. Maessen, Elsloo; 5. N. Ackermans, Stein.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, Bingelrade, 17 km in 23.41 min.; 2. H. Oberje, Klimmen; 3. J. van Oosterhout; 4. H. van Weersch; 5. E. Visschers.

Amateurs: 1. J. van Pol, Monfort, 40 km in 52.43 min. en 16 pnt.; 2. J. Vrancken, Linne, 10 pnt. ; 3. J. Ubachs, Amstenrade, 7 put.; 4. W. Kelleners, Born, 6 pot.; 5. W. Meijs, Gulpen, 5 pnt.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, Ringelrade; 2. P. van Oosterhout, Hoens­broek; 3. E. Visschers, Sweijkhulzen; 4. M. de Vos, Heer; 5. J. Hen­driks, Obbicht.

 

GELEEN (30 april).1971

Beroepsrenners: 1. Peter Post, 2. Theo Verschueren, 3. Dieter Kemper,

 

GELEEN (31 juli).1971

Amateurs: 1. J. Vrancken, 2. Wilms, 3. W. Kelleners, 4. W. Smits, 5. J. Roemerman, 6. J. Deckers, 7. F. Sluper, 8. W. Meijs, 9. M. Pustjens, 10. H. Dohmen.

Nieuwelingen: 1. J. Lamerichs, 2. M. Maessen, 3. J. Langen, 4. D. Iedema, 5. L. Essers, 6. P. v. Kollenburg, 7. P. Scholten, 8. P. Wint­raeken.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. H. Lempers, 3. J. Baadjou.

Dames: 1. M. Nolten, 2. R. Lutgens, 3. L. Nolten.

Amateurs (ind. achtervolging): 1. H. Dohmen, 2. B. Ceulen, 3. W.Kelleners, 4. H. Beurskens.

 

GEMERT (20 mei).1971

Amateurs: 1. W. de Louw, 2. J. Adriaans, 3. W. Dekkers, 4. T. Blom, 5. H. Botterhuis, 6. N. Brouwers, 7. M. Dekker, 8. J. v. Seggelen, 9. H. Sengers, 10. G. v. Gerwen.

Nieuwelingen: 1. R. Adriaans, 2. H. Lubberding, 3. L. Steur, 4. H. P,ijkers, 5. F. Berkers, 6. M. Nuyen, 7. P. Martens, 8. H. Engelen.

Adspiranten: 1. T. Gevers, 2. P. Post, 3. H. Donkers.

 

GENDRINGEN (1 augustus).1971

Amateurs: 1. A. Hassink, 2. H. Hoogzaad, 3. G. Mohlmann, 4. J. Vlot, 5. A. Saheffer, 6. S. Schuitemker, 7. H. Egberts, 8. M. Pennings, 9. J. Schipper, 10. M. Pronk.

Nieuwelingen: 1. H. Aalbers, 2. A. la Comte, 3. A. Bongers, 4. F. Kreg­ting, 5. A. Trentelman, 6. H. Lubberding, 7. A. Hopman, 8. G. Rob­bertsen.

 

GENDT (27 juni).1971

Amateurs: 1. J. Cornelissen, 2. H. Snoeijink, 3. P. Kleine, 4. W. Holstege, 5. J. v. d. Beek, 6. J. v. d. Weijden, 7. D. Goormam, 8. W. Pater, 9. J. Kleijne, 10. J. Brinkman.

 

GENEMUIDEN (24 juli).1971

Amateurs: 1. A. Scheffer, 2. H. Egberts, 3. D. v. Wijhe, 4. D. Middel­veld, 5. J. v. Dam, 6. A. Hulzebosch, 7. J. Viol, 8. A. Bos, 9. W. Noo­ren, 10. W. Vlot.

 

GERWEN (12 april).1971

Amateurs: 1. C. Lute, 2, F. v. Katwijk, 3. G. Knetemann, 4. M. de Koning, 5, J. Adriaans, 6. T. v. d. Loo, 7. H. Koot, -8. H. v. d. Laar, 9. K. Koot, 10. C. Vriens.

Nieuwelingen: 1. J. Smeets, 2. R. Adriaans, 3. J. v d. Rijdt, 4. F. Verstappen, 5. H. v. d. Broek, 6. J. Cuypers, 7. F. Berkers, 8. B. Pe­likaan.

Adspiranten: 1. J. v, Dijk, 2. J. Maas, 3. F. v. Gils.

 

GIEKERK (1 mei)

Amateurs: 1. J. Kieftenburg, 2. H. Roos, 3. D. Zeeman, 4. E. Nieuwen­huis, 5. M. Pronk, 6. J. Hup, 7. W. v. Dok, 8. G. Schuitemaker, 9. D. Lolkema, 10. E. Koster.

 

GIETEN (4 juli).1971

Amateurs: 1. P. Kleine, 2. G. Scheper, 3. T. Buurmeijer, 4. J. v. Dam, 5. J. de Boer, 6. J. Meek, 7. B. Bulthuis, 8. J. Poelman, 9. B. Bathoorn, 10. H. Luchies.

Adspiranten: 1. U. Tolner, 2. J. Wielinga, 3. J. Buinder.

 

GILZE (4 juli).1971

Amateurs: 1. C. Kooken, 2. C. Priem, 3. G. Minneboo, 4. W. v. Steenis, 5. W. Nooren, 6. C. v. d. Pluym, 7. G. Franken, 8. A. v. Hest, 9. T. Barten, 10. P. de Jong.

Nieuwelingen: 1. K. Heine, 2. J. van Dijk, 3. C. Spapens, 4. J. de Bresser, 5. L. Welten, 6. F. Dekker, 7. P. ter Harmsel, 8. J. Damen.

Adspiranten: 1. K. St. Nicolaas, 2. P. v. d. Ley, 3. H. van Kuyk.

 

GOIRLE (1 augustus).1971

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. C. Swinkels, 3. J. Spetgens, 4. A. v. Hest, 9. M. v. Venrooy, 6. S. Smulders, 7. C. Moritz, 8. P. Legierse, 9. W. v. Helvoirt, 10. W. Jansen.

Nieuwelingen: 1. F. Veldhuizen, 2. J. de Dresser, 3. A. Dekkers, 4. J. Kuypers, 5. A. v. Houwelingen, 6. H. Prinsen, 7. K. Heine, 8. K. J. Sterk.

Adspiranten: 1. L. v. Vliet, 2. P. Schipperen, 3. H. v. Kuyk.

 

GORINCHEM (27 juli).1971

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. Th. Oudshoorn, 3. W. v. Steenis, 4. H. Koot, 5. H. Ketting, 6. M. Venix, 7. B. Hordijk, 8. J. Meijer, 9. H. v. d. Leijst, 10. P. Kuys.

Nieuwelingen: 1. A. v. Houwelingen, 2. G. Prank, 3. M. Rehorst, 4. J. Damen, 5. J. v. Dijk, 6. F. Veldhuizen, 7. T. ter Harmsel, 8. Zleleman.

Adspiranten: 1. J. Vooys, 2. P. Noy, 3. J. Akkermans.

 

GOUDA (20 juli).1971

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. H. Bessem, 3. G. Pronk, 4. H. v. Leeuwen, 5. N. v. Leeuwen, 6. F. Klootwijk, 7. W. Toor, 8. M. Schijf.

 

GRAAUW (25 juli).1971

Amateurs: 1. Toine van de Bunder, 2. Wim de Waal, 3. Hennie Gijzel,

 

GRAVE (2 mei).1971

Amateurs: 1. N. Bakker, 2. R. Schuiten, 3. P. v. Katwbk, 4. J. Aling, 5. J. Bakker, 6. M. Venrooy, 7. S. v. d. Burg, 8. B. Solaro, 9. A. Stet, 10. S. Schuitemaker.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaars, 2. R. den Otter, 3. A. Prinsen, 4. G. v. Rooyen, 5. R. Zieleman, 6. G. Pronk, 7. F. Veldhuizen, 8. H. Fransen.

Adspiranten: 1. W. Lugtenburg, 2. R. Verbeek, 3. F. Verlinden.

 

GREVENBICHT (2 mei).1971

Amateurs: 1. F. v. Katwijk, 2. B. Kooken, 3. J. Adriaans, 4. F. v. Gerwen, 5. J. v. Pot, 6. L. Meijers, 7. H. Botterhuis, 8. H. Koot, 9. L. Brouns, 10. F. Sluper.

Nieuwelingen: 1. P. Wintraecken, 2. P. v. Kollenburg, 3. J. Lempers, 4. J. Peeters, 5. J. Smeets, 6. M. Maessen, 7. P. Gorissen, 8. N. Spronk.

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. M. Jacobs, 3. H. Oberic.

 

GROEDE (13 april).1971

Nieuwelingen: 1. J. v. Dijk, 2. T. de Herder, 3. J. Damen, 4. L. Strobbe, 5. C. Stoutjesdijk, 6. A. Vasseur, 7. K. Spaans, 8. A. v. Treijen.

 

GRONINGEN (27 maart).1971 clubkampioen­schappen NWV

Adspiranten: 1. A. Boskamp, 2. G. Scholtens, 3. P. Kuiper.

Nieuwelingen: 1. L. Aalders, 2. S. Vos, 3. H. Gankema, 4. M. Nube, 5. A. v. d. Naar.

Amateurs: 1. H. Kruims, 2. B. Bulthuis, 3. J. Bakker, 4. E. Brander, 5. B. Bathoorn, 6. H. Buikema, 7. H. Brand, 8. J. Raven.

 

GRONINGEN (30 april).1971

Amateurs: 1. P. Oosterhof. 2. A. Koster, 3. J. Bakker. 4. F. Schur, 5. B. Bathoorn, 6. D. Steensma, 7. B. Bulthuis, 8. G. Harings, 9. G. Schur. 10. F. Hofstede.

Adspiranten: 1. H. Koerts, 2. H. Meijer, 3. J. Wielinga.

 

GRONINGSE AVOND VIERDAAGSE ( 9 t/ 12 augustus).1971

 PIET KLEINE: GROTE MAN IN WELGESLAAGDE GRONINGSE AVOND VIERDAAGSE

De flink uit de kluiten gewassen 19-jarige landbouwerszoon Piet Kleine uit Hollandscheveld is winnaar geworden van de Groningse Avond Vierdaagse. Dit schitterend georganiseerde evenement van de Noordelijke Wieler Vereniging ,Groningse" heeft in alle opzichten voldaan, heeft van 9 tot en met 12 augustus in drie Groningse stadswijken een boeiend stuk wie­lersport gebracht.

Reeds op de eerste avond in het Oosterparkkwartier - helaas veroorzaakte de regen wat valpartijen op het spiegelgladde wegdek - liet Piet Kleine doorschemeren dat hij zijn wieler­seizoen 1971 met iets groots wilde besluiten. Want Kleine is nu weer volop aan de schaatstraining begonnen en wil als nieuw kernploeglid toch zeker tonen deze verkiezing waard te zijn. Kortom: op die eerste dag trok Kleine uit een kopgroep van vier naar een goede zege, behield de leidersplaats ook op de volgende dagen, toen respectievelijk in de Paddestoel, de Wijert en bet Stadspark wend gereden. De winnaars van die wedstrijden waren respectievelijk Jan Poelman (tweede toch wear Piet Kleine), Tjalling Udding en Jan Bakker.

Eindklassement: 1. P. Kleine 134 pnt., 2. B. Bathoorn 126 pnt., 3. Tj. Udding 102 pnt., 4. E. Koster 98 pnt., 5. A. Koster 91 pnt., 6. D. Mid­delveld 76 pnt., 7. W. Proms, 66 pnt., 8. J. Schonewille 61 pnt., 9. L. Besser (Did.) 61 pnt., 10. E. Nieuwenhuis 61 pnt.

 

GULPEN (5 september).1971

Amateurs: 1. J. v. Pol, 2. W. Kelleners, 3. H. Beurskens, 4. L. Meijers, 5. J. Adriaans. 6. J. Langen, 7. M. Pustjens, 8. J. v. Seggelen, 9. K. Root, 10. H. Root.

Nieuwelingen: 1. P. Wintraecken, 2. M. Maessen, 3. J. Lamerichs, 4. A. Treijexl, 5. H. Crijns, 6. J. v. d. Rijdt, 7. J. Langen, 8. A. Acker­mans.

Adspiranten: 1. M. Jacobs, 2. H. v. Weersch, 3. M. de Vos.

 

GUTTECOVEN (23 mei).1971

Amateurs: 1. J. Vranken, 2. L. Meijers, 3. M. Dohmen, 4. F. de Bree, 5. J. Deckers, 6. C. Boersma, 7. P. Janssen, 8. H. Hamers, 9. H. Doh­men, 10. L. Huntiens.

Adspiranten: 1. H. Oberje,2. J. v. Oosterhout, 3. H. Geerkens.

Club: 1. H. v. Engelshoven, 2. J. Willemsen, 3. W. Stelten.