JAARGANG 1970

                              WEDSTRIJDEN A T/M G

AALSMEER (5 September).1970

Amateurs: 1. A. Zuiker, 2. N. Vermeulen, 3. C. Leunis, 4. W. v. Dok, 5. F. v. d. Ruit, 6. C. Moritz, 7. W. Luppers, 8. R. Bakker, 9. L. Westrus, 10. C. Stam.

Nieuwelingen: 1. F. v. d. Enden, 2. C. Valentijn, 3. D. Sehijf, 4. T. Smit, 5. F. Veldhuizen, 6. B. Hordijk, 7. H. Pronk, 8. R. v. Hat.

 

ACHTERVELD (19 april).1970

Jeugd 10 jaar: 1. S. Steur, 2. A. Nagtogaal;

Jeugd 11 jaar: 1. A. Kuyen, 2. H. Brouwer;

Jeugd 12 jaar: 1. M. Huizinga, 2. J. Nicolai;

Jeugd 13 jaar: 1. P. v. d. Heuvel, 2. L. Voorend.

Adspiranten (meisjes): 1. K. Bos, 2. H. de Jong, 3. B. v. 1Jken.

Adspiranten: 1. L. Stour, 2. A. v. Treyen, 3. R. Zieleman.

Clubkampioenschap Ned. Dames Wielren Club: 1. B. Hage, 2. K. Hage, 3. H. Faber-Hondeveld, 4. M. Brinkhoff, 5. A. Lute, 6. E. Meskers, 7. T. Smulders, 8. I. Trompert-Paul, 9. T. v. d. Plaat, 10. N. v. Dijk, 11. N. Streef, 12. E. Holder.

 

ACHTMAAL (29 maart).1970

Amateurs: 1. K. Koeken, 2. B. Jurriaans, 3. K. Frijters, 4. J. Kemps, 5. J. Zoons, 6. H. Stander, 7. C. v. Dongen, 8. A. v. d. Bunder, 9. B. Broere, 10. H. Gijzel.

Nieuwelingen: 1. A. Frank, 2. B. Hordijk, 3. A. Verburg, 4. F. v. d. Ende, 5. J. Akkermans.

Adspiranten: 1. J. Damen, 2. M. v. Nispen, 3. J. Konings.

 

ACHTMAAL (19 april).1970

Amateurs: 1. J. Zoons, 2. A. v. Overveld, 3. R. Cornelisse, 4. F. Ouwer­kerk, 5. H. v. Leeuwen, 6. A. Koster, 7. A. Konings, 8. C. v. d. Meijden, 9. A. v. d. Oever, 10. H. Hellemons.

Nieuwelingen: 1. B. Hordijk, 2. J. Raas, 3. D. de Groot, 4. J. Jonker, 5. A. Vromans.

 

ALBLASSERDAM (22 juli).1970

Amateurs: 1. K. v. d. Knaap, 2. M. v. Venrooy, 3. P. Legierse, 4. B. Solaro, 5. J. Meijer, 6. A. v. Ham, 7. C. Leunis, 8. F. Ouwerkerk, 9. J. Breur, 10. G. de Wit.

Nieuwelingen: 1. M. Rehorst, 2. P. Rewijk, 3. A. v. d. Burg, 4. A. Deusing, 5. A. v. Treijen, 6. F. Klootwijk, 7. N. de Vries, 8. P. Laan.

Dames: 1. K. Hage, 2. B. Hage, 3. T. Smulders, 4. A. McElmury, 5. M. Brinkhoff, 6. H. Hondeveld, 7. J. Jonkers, 8. D. Matwew, 9. 1. Trompert, 10. S. Meesters.

 

ALKMAAR (9 augustus).1970

Amateurs: 1. D. Zeeman, 2. G. Kamper, 3. D. Groen, 4. M. Pronk, 5. J. Schuitenmaker, 6. C. Lute, 7. H. Hulleman, 8. J. Dekker, 9. W. v. Dock, 10. P. Slikker.

Nieuwelingen: 1. H. Pronk, 2. F. Bakhuizen, 3. R. v. Hal, 4. G. Pronk, 5. R. Bakker, 6. J. Raven, 7. M. Rehorst, 8. G. Schur.

Adspiranten: 1. M. Visser, 2. B. Huveneers, 3. G. v. d. Werf.

 

ALMELO (5 mei).1970

Amateurs: 1. H. Snoeyink, 2. J. van Dam, 3. G. Hoven, 4. H. Kuper, 5. D. v. Wijhe, 6. G. Bruinsma, 7. H. Huisjes, 8. G. Dijcker, 9. B. Boom, 10. T. Kelderman.

Nieuwelingen: 1. A. Neelers, 2. W. Albersen, 3. H. de Jong, 4. H. Pon­steen, 5. A. Bas, 6. G. v. d. Haar, 7. J. Stiggelbout, 8. H. Aalbers.

Adspiranten: 1. N. Hilberink, 2. H. Scholten, 3. J. v. Spijker.

 

ALMEN (14 mei).1970

Amateurs: 1. H. Snoeyink, 2. T. Buurmeijer, 3. G. Scheffer, 4. D. v. Wijhe, 5. R. Bos, 6. J. Schipper, 7. H. Holstege, 8. H. v. Kilsdonk, 9. W. de Vlam, 10. H. Wusman.

 

ALPHEN (28 juni).1970

Amateurs: 1. J. Smulders, 2. H. v. Dongen, 3. W. Smeekens, 4. J. Zoons, 5. M. v. Helvoirt, 6. M. v. Laarhoven, 7. F. v. Weegen, 8. J. Connelissen, 9. H. Hoofs, 10. S. Berkhout.

Nieuwelingen: 1. A. Meskers, 2. Joost Voesenek, 3. Vos. J

Adspiranten: 1. Wim Lugtenburg, 2. J. Kloos, 3. Antoon van Steen.

 

ALPHEN a.d. RIJN (5 juli).1970

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. B. Jurriaans, 3. A. Solleveld, 4. S. Berk­hout, 5. F. Schur, 6. J. Verweij, 7. K. v. d. Knaap, 8. P. Neeskens, 9. H. Lammers, 10. E. Diepeveen.

Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. R. Kroep, 3. H. Verburg, 4. F. v. d. Enden, 5. J. v. d. Lugt, 6. J. Vreugdenhil, 7. H. Vlek, 8. A. Meskers.

Adspiranten: 1. A. v. d. Voet, 2. J. Jansen, 3. R. Zieleman.

 

AMERSFOORT (1 juli).1970

Amateurs: 1. H. Botterhuis, 2. H. Nak, 3. H. Brand, 4. A. Schraten, 5. T. Kelderman, 6. P. Kleine, 7. G. de Wit, 8. D. Middelveld, 9. J. Schuitemaker, 10. W. Prinsen.

 

AMSTEL GOLD RACE (25 april).1970

                          Regen hield het Nederlandse "kruit" nat

                   Ook Amstel Gold Race een Belgiesche aangelegenheid

In de door striemende regenvlagen overgoten 5e Amstel Gold Race was Jan Krekels weer de best geklasseerde landgenoot. Kreeg de Belgische superioriteit opnieuw een im­posant verlengstuk en waren notities aangaande wapenfeiten en aanpak van in diverse shirts gestoken Nederlandse coureurs maar bijzonder karig. In Meerssen - aankomst op de Raar­berg - moesten nog vier rondjes van 12 km worden genomen, beslist een zwaar slotstuk. Een finale met op dat moment dra­matische lekke bandjes en voornamelijk Belgen aan het be­wind. Bij het ingaan van Meerssen (na 190 km) kreeg de uiteraard tot de favorieten gerekende Walter Godefroot een leegsissende achtertube (stapte af) en intussen waren Victor van Nuelandt (Willem II-Gazelle) en Jos Spruyt (Faemino) aan de haal gegaan. Zij kregen gezelschap van Jos de Schoen­maecker (Mann-Grundig), om met een voorsprong van 1.30. min. aan de tweede Raarberg-klim te beginnen. De niet tot genoemde groeperingen tellende leden van de hoofdmacht wer­den rumoerig, het peloton viel in drie brokken uiteen, het voor­ste stuk naderde tot op 50 sec. en aangezien Spruyt voor kop­werk weinig voelde - dacht kennelijk aan een uitval van Eddy Merckx - kwam tijdens de derde Raarberg-hindernis aan deze opmars een einde.

Met nog 17 kilometer voor de boeg evenwel de beslissende ontsnapping. Een vlucht van Eric de Vlaeminck, Willy van Neste en Georges Pintens. De duizenden rond het circuit hoop­ten op Jan Janssen, voorin het jagend troepje huizend, dat op het voortijlend drietal scheen neer te strijken. Ook Janssen reed echter lek (fini), de voorheen bereids met welgevallen gade­geslagen Eddy Beugels onderging dit lot eveneens en toen Wim Schepers en Andre Dierickx de stoet verlieten, leek een wen­ding voorhanden. Die wending kwam inderdaad, evenwel niet ten faveure van de achtervolgers. De eenling Eric de Vlae­minck moest op kop het werk doen, hij diende met twee Mann­ Grundig's de laatste ronde op te knappen. Beseffend dat hij zijn ogen de kost moest geven, ook wetend dat hij de rapste was.

Een spurtzege van De Vlaeminck lag in het verschiet, een prognose die door een kapot bandje wreed werd uitgewist. Een wenende De Vlaeminck kwam verslagen binnen, temidden van de verbrokkelde sliert. De overwinning was voor de Antwer­penaar Georges Pintens, die aan zijn wiel makker Van Neste naar de tweede plaats verwees.

Had Faemino overwinningenfabrikant Eddy Merckx de bres niet kunnen dichten? Toen Nuelandt, De Schoen­maecker en Spruyt werden vervoegd, leidden Eric de Vlae­minck en Merckx op de Raarberg de achtervolgers. Vorige maal - in 1969 - speelde Merckx met succes in de kaart van ploegmaat Guido Reybroeck. Nu blikte hij op Spruyt, bleef rustig in de groep toen De Vlaeminck en de twee genoemde discipelen van Frans Cools demarreerden. Dat Eddy rivaal De Vlaeminck de buit gunde, nemen we niet aan. “Vijandig" ten opzichte van Mann-Grundig was hij zeker niet en kennelijk dacht hij dat Van Neste en Pintens lastpost De Vlaeminck wel „kwijt konden spelen". Deze strategie behoefde niet in het ge­ding te worden gebracht, De Vlaeminck strandde op brute pech. Al met al een mooie finale (het regende dat het goot) van een overigens vlakke Amstel Gold Race, een verloop zon­der frisse vluchten; een verloop gestagneerd door felle winden en veel regen, gekenmerkt door bijzonder veel lekke tubes, een gevolg van het door de matermassa losgekomen grint en soort­gelijke dingen.

Een karrevracht aan lekke banden kenmerkte de eerste aanloopperiode. Wat betreft de strijd werd in Liessel een troepje achtergelaten met o.m. Kunde, Wilde, Leblanc, Vasseur, Newton. Even later, in Meijel (31 km) reed ook Joop Zoete­melk op een afstand van nauwelijks 100 meter twee keer „plat", Brik Schotte (chef d'equipe Mars-Flandria) bood ter­stond hulp, inmiddels wachtte Eddy Beugels - precies zoals in Luik-Bastenaken-Luik - en toen begonnen de twee gezellen aan een achtervolging die tot de mooiste van de koers ging uitgroeien. Drie minuten moesten Zoetemelk en Beugels goed­maken; zij overstaken gelosten en pechvogels, zij renden La­franchi, Vallee, West, Germain, Wuytack en de van Neder­landse origine zijnde (heeft nu de Franse nationaliteit) Bernard van der Linden voorbij. In Berkelaar kwamen zij in de buurt van de grote groep. Toen beval Brik Schotte dat de gehele

Mars-Flandria-ploeg moest wachten, een juist besluit want zo kon de slagorde sneller worden hersteld.

In Echt plaatsten Cees Rentmeester en Franco Balmamion een uitval zonder een grote matschudding teweeg te brengen. De 15 seconden die John Brouwer, Piet Hoekstra en Ercole Gua­lazzini in Berg aan de Maas (80 km) namen, waren evenmin van betekenis. Ook niet de attacque van Duyndam, Germain en Jan van Nueten. Zo oordeelde althans de stoet, evenwel gingen de uitvallers moedig door en noteerden Hoekstra, Gualazzini en Brouwer al spoedig twintig seconden op Duyndam, Leman, Bilsland, Germain, Lewis en Van Nueten. De twee groepjes kwamen bijeen, op de Slingerberg werden er wat afgehaakt en intussen was Eddy Beugels, met succes, ook Arie den Hartog op zoek naar deze kop gegaan.

Toen de uitlopers, te weten Gualazzini, Lewis, Bilsland, Leman, Beugels, Den Hartog en Duyndam, een winst van een dikke twee minuten noteerden en ploegleider Briek Schotte met zijn been en weer “pendelen" van kop naar peloton en om­gekeerd wat in deze vlucht zag, sloeg voor Duyndam het nood­lot toe. Ook hij werd spijtig getroffen door een lekke band en achteraf bezien moet men zich toch afvragen of ploegleider Gerard Peters zich niet van dezelfde strategie als zijn Belgische collega van Mars-Flandria had moeten bedienen. Vooral omdat er in deze wat aarzelend tot stand gekomen vlucht een behoor­lijk perspectief stak en wellicht de furieus koersende Leo Duyndam voor een bijzonder “exploot" had kunnen zorgen.

Met het wegvallen van de Westlander wilde het ook bij de anderen vooraan niet al te best meer vlotten. In VijIen (150 km) telden zij nog nauwelijks een minuut en toen ook Bilsland nog moest afhaken, was het vlug gebeurd.

En toen, onder een van de allerergste plensbuien, in de buurt van Bemelen, trokken ongemerkt Spruyt en Van Nuelandt weg. Zelfs de wedstrijdleiding wist niet wat zij in hen schild voerden, ook niet hoe Jos de Schoenmaecker zich nog bij hen voegde. En daarmede werd de inleiding geschreven tot de pikante ontknoping welke weliskaar opnieuw voUedig Belgisch was georienteerd, maar waarin voor Jan Hrekels (7e) tenmin­ste toch ook een kleine ,ruimte" moest worden gereserveerd.

Beroepsrenners: 1. Pintens 240 km in 6.21.30, 2. v. Neste, 3. op 22 sec. Dierickx, 4. op 33 sec. Leman, 5. Schoeters, 6. Verbeeck (allen B.), 7. Krekels (Ned.), 8. Merckx, 9. Melkenbeeck (beiden B.), 10. Schepers (Ned.), 11. De Witte (B.), 12. Den Hartog (Ned.), 13. Caticau (Fr.), 14. Van de Vijver, 15. E. de Vlaeminck, 16. Opdebeeck, 17. Mertens (allen B.), 18.Gimondi (It.) op 52 sec., 19. Huysmans, 20. Van den Berghe (beiden B.), 21. Steevens (Ned.), 22. Van Nuelandt, 23. Sels (beiden B.), 24. Vianen (Ned.), 25. Monti (B.), 26. Zoetemelk (Ned.), 27. Deboexer, 28. Donie, 29. Antheunis. 30. Coulon, 31. Maes, 32. Furniore, 33. Mintiens (allen B.), 34. Gualazzini (It.), 35. Du Bois (Ned.) op 1.12, 36. Lewis (Eng.) op 5.27, 37. Jansen, 38. Rentmeester (beiden Ned.), 39. Cool-eman (B.), 40. Holst (Ned.), 41. Bolke (W:-Dldj.

Het ploegenklassement tellend voor de wereldbeker: 1. Mann-Grundig 19 pnt., 2. Mars-Flandria 15 pnt., 3. Peugeot 6 pnt., 4. Caballero en Geens-Watneys 5 pnt.

 

AMSTERDAM (19 april ).1970

Amateurs: 1. R. Engel, 2. H. Jacobs, 3. G. Fens, 4, J. Wuurman, 5. C. v. Lissem, 6. M. Jamin, 7. G. Kohn, 8. G. Janmaat, 9. D. Helmerhorst, 10. P. Nieuwenhuis.

Nieuwelingen: 1. F. Steenman, 2. Th. Smit, 3. F. Bakhuizen, 4. H. de Jong, 5. R. v. Hal.

Adspiranten: 1. J. Ruckert, 2. J. Kruunenberg, 3. J. de Vries.

Veteranen: 1. F. Rabe, 2. A. v. d. Knaap, 3. A. Baay, 4. C. Rabe, 5. J. Waldschmidt.

 

AMSTERDAM – HARTJESDAG. (17 augustus).1970

Amateurs: 1. R. Bakker, 2. L. de Vries, 3. J. Zomer, 4. M. Dekker, 5. T. Rood, 6. E. de Vos, 7. G. Marquerink, 8. A. Splinter, 9. H. Lilske, 10. G. Lelieveld.

 

AMSTERDAM – LUILAK (16 mei).1970

Nieuwelingen: 1. Co Hoogendoorn, 2. Theo Smit, 3. Ron van Hal

Adspiranten: 1. Jan Ruckert, 2. Jimmy Kruunenberg, 3. L. Thielemans.

 

AMSTERDAM – MARKTHAL.(16 augustus).1970

Amateurs: 1. J. Bakker, 2. R. Cornelisse, 3. R. v. Trigt, 4. C. Moritz, 5. A. Liibke, 6. B. v. Smirren, 7. N. Vermeulen, 8. F. Zomer, 9. F. v. Lachterop, 10. G. Fens.

Nieuwelingen: 1. Th. Smit, 2. C. Hoogendoorn, 3. H. Pronk, 4. F. v. d. Ende, 5. R. v. Hal, 6. J. Overweg, 7. F. Klobtwijk, 8. N. Glasbergen.

Adspiranten: 1. R. Zieleman, 2. W. Gomes, 3. J. Kruunenberg.

 

AMSTERDAM – VONDELPARK (30 april).1970

Amateurs: 1. G. Fens, 2. F. v. Lachterop, 3. M. Lambo, 4. F. Kooi, 5. J. Koning, 6. J. de Jong, 7. D. Bouquet, 8. H. Meijn, 9. H. Pels, 10. J. Rijnink.

Nieuwelingen: 1. H. de Jong, 2. L. Krimps, 3. F. Veldhuizen, 4. R. Smit, 5. F. Steenman.

Adspiranten: 1. H. Visser, 2. L. Tielemans, 3. J. de Vries.

 

AMSTERDAM-TUSSEN MEER (30 augustus).1970

Amateurs: 1. E. de Vos, 2. G. Wesselius, 3. F. Kooi, 4. J. v. Dam, 5. T. v. Darn, 6. R. Schutten, 7. T. v. d. Valk, 8. C. Leunis, 9. K. Balk, 10. W. v. Steenis.

Nieuwelingen: 1. R. Kroep, 2. T. Noy, 3. J. Marcus, 4. W. Pater, 5. G. Broeren, 6. T. Smit, 7. T. de Vries, 8. G. den Hartog.

Veteranen: 1. P. Pieters, 2. G. v. Schatk, 3. F. Cornelisse, 4. N. Regter, 5. D. Veavloet, 6. W. Knoester, 7. A. v. d. Knaap, 8. A. Vroege, 9. H. Moorman, 10. H. Zuidema.

Adspiranten: 1. J. Kruunenberg, 2. R. Verbeek, 3. J. de Vries.

 

ANDIJK (18 mei).1970

Amateurs: 1. K. Balk, 2. W. v. Dok, 3. T. Tabak, 4. C. Stam. 5. R. Cornelisse, 6. J. Buis, 7. M. Pennings, 8. H. Kruims, 9. D. Groen, 10. N. v. 't Hof.

Nieuwelingen: 1. R. Smit, 2. R. Bakker, 3. C. de Looze, 4. P. Laan, 5. J. Jonkman. 6. F. v. d. Berg, 7. T. Sijm, 8. A. v. d. Niet.

Adspiranten: 1. W. Gilling, 2. J. Eerenberg, 3. J. Brink.

 

APELDOORN (5 mei).1970

Veteranen: 1. F. Cornelissen, 2. H. Spronk, 3. A. v. d. Knaap, 4. F. Rabe, 5. G. Ruttenberg, 6. N. Roelofs, 7. M. Schouten.

Adspiranten: 1. A. Bongers, 2. L. Steur, 3. F. Snabel.

 

APELDOORN (28 juni).1970

Amateurs: 1. J. Schipper, 2. A. Scheffer, 3. W. Holstege, 4. W. Noo­ren, 5. J. v. d. Knaap, 6. H. Roelofs, 7. N. den Hertog, 8. W. v. Mid­delaar, 9. T. Kelderman, 10. E. v. Dijk.

Nieuwelingen: 1. G. Mohlmann, 2. C. Bongers, 3. W. Albersen, 4. C. Janssen, 5. R. Sas, 6. A. Bos, 7. H. Ponsteen, 8. H. Krahwinkel.

Adspiranten: 1. J. Spijker, 2. A. Bongers, 3. H. Scholten.

 

APPELSCHA (17 juli).1970

Amateurs: 1. A. Bos, 2. W. Albersen, 3. J. Bakker, 4. H. Boom, 5. R. Bruinsma, 6. C. Bongers, 7. J. Wasters, 8. T. de Jong, 9. H. Drent, 10. J. Raven.

 

APPELSCHA (31 juli).1970

Amateurs: 1. M. Pronk, 2. A. Kooyman, 3. B. Leensars, 4. E. Boek­holt, 5. H. Hookstra, 6. A. Stet, 7. M. Wekema, 8. A. Koster, 9. D. Lolkema, 10. J. Palland.

 

APPINGEDAM (5 september).1970

Amateurs:. 1. F. Schur, 2. E. Boekholt, 3.. J. de Boer, 4. B. Bathoorn, 5. T. Buurmeijer, 6. D. v. Wijhe, 7. D. Middelveld, 8. H. Brand, 9. S. Bijma, 10. J. Nijhof.

 

ARNEMUIDEN (13 mei).1970

Amateurs: 1. J. Dickhof, 2. P. de Kleine, 3. J. v. 't Geloof, 4. D. Middelveld, 5. C. Schuitemaker, 6. F. Kisner, 7. D. Groen, 8. A. Lubke, 9. P. Remijn, 10. A. Strijbosch.

 

ARNHEM – MALBURGEN (30 april.1970)

Amateurs: 1. G. Leferink, 2. H. Nieuwkamp, 3. J. Adriaans, 4.. J. v. d. Kamp, 5. F. Niemeijer, 6. A. Seheffer, 7. J. Scholten, 8. K. Peters, 9. T. Keldemnan, 10. H. Roelofs.

 

ARNHEM - PAASBERG (31 mei).1970

Amateurs: 1. G. Leferink, 2. J. v. Dam, 3. G. Horen, 4. H. Kruims, 5. C. Rouw, 6. E. Dickhof, 7. J. Boode, 8. W. Neeskens, 9. H. Poppe, 10. T. Blom.

Nieuwelingen: 1. C. Bongers, 2. A. Bas, 3. G. Mohlman, 4. G. Nederhof, 5. H. Ponsteen, 6. G. Robbertsen, 7. B. v. d. Stelt, 8. M. Bruysten.

Adspiranten: 1. L. Steur, 2. J. Ruckert. 3. J. Feiken.

 

ASSEN (19 juni).1970

Amateurs: 1. H. Nieuwkamp, 2. F. Schi1r, 3. E. Dickhof, 4. C. Stam, 5. E. Boekholt, 6. D. Middelveld, 7. T. Buurmeijer, 8. J. Meek, 9. P. Oosterhof, 10. E. Koster.

Adspiranten: 1. J. Spijker, 2. J. Schutjens, 3. H. Rijks.

 

ASSEN (26 september).1970

Amateurs: 1. J. Niihoff, 2. J. Pronk, 3. D. Lolkema, 4. T. Oudshoorn, 5. H. v. Bavel, 6. N. Bijma, 7. R. v. Zelst, 8. J. Meek, 9.L. Hooger­werf, 10. G. Koeleman.

Adspiranten: 1. N. Hilbrink, 2. N. Stamsnijder, 3. L. Steur.

 

AXEL (30 maart).1970

Nieuwelingen: 1. J. Leuten, 2. J. Raas, 3. N. Faas, 4. L. Schenk, 5. J. Hellemons, 6. T. Huyzen, 7. L. Campo, 8. J. Verbeke.

Adspiranten: 1. A. Biddelo, 2. J. Verbrugge, 3. K. Spaans.

 

AXEL (19 mei).1970

Amateurs: 1. H. v. Leeuwen, 2. P. Legierse, 3. W. v. Steenis, 4. S. Wielhouwer, 5. A. Cardol, 6. F. Minneboo, 7. A. v. d. Bunder, 8. C. Priem, 9. J. Zoons, 10. L. Boose.

 

BADHOEVEDORP (18 juli).1970

Amateurs: 1. P. Drost, 2. G. Mooy, 3. J. Willeman, 4. W. Dekker, 5. L. v. d. Berg, 6. J. Buis, 7. J. Bruessing, 8. N. Alles, 9. E. Diepeveen, 10. G. Janmaat.

Nieuwelingen: 1. H. de Jong, 2. H. Pronk, 3. T. Smit, 4. R. Beuse­kamp, 5. F. v. d. Enden, 6. G. Nederlof, 7. J. Blijleven, 8. J. Voorweg.

Adspiranten: 1. J. Ruckert, 2. B. Huveneers, 3. M. Visser.

 

BAKEL (10 mei)

Amateurs: 1. J. v. Kessel, 2. F. v. Katwijk, 3. K. v. d. Knaap, 4. R. Schuyten, 5. C. Rous, 6. J. v. d. Weijde, 7. M. Jongkind, 8. L. Hoger­werf, 9. J. Jansen, 10. W. Luppers.

Nieuwelingen: 1. H. Sengers, 2. J. Bakker, 3. W. Pater, 4. C. Schepers, 5. L. v. d. Wijdeven, 6. T. Jansen, 7. J. Ketelaars, 8. L. Lambo.

Adspiranten: 1. A. Bangers, 2. H. Bisseling, 3. J. Hurks.

Dames: 1. M. Brinkhoff, 2. K. Hage, 3. H. Burger, 4. H. Hondeveld, 5. J. Jonkers, 6. T. v. d. Plaat, 7. C. Geerts, 8. B. Hage, 9. I. Trompert.

 

BAKKEVEEN (30 mei).1970

Amateurs: 1. W. Pool, 2. G. Mooy, 3. D. Zeeman, 4. H. Snoeijink, 5. J. de Boer, 6. H. Strijbosch, 7. G. Heeringa, 8. A. Wiegersma, 9. C. Stam, 10. F. Boertien.

 

BALKBRUG (28 mei).1970

Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. A. Veelers, 3. W. Aalbersen, 4. R. Vink, 5. J. Bakker, 6. R. Bakker, 7. H. Ponsteen, 8. J. Stiggelbout.

 

BARNEVELD (30 april).1970

Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. P. Vlaanderen, 3. F. v. d. Berg, 4. W. Pater, 5. G. Robertsen.

Adspiranten: 1. A. Bongers, 2. W. Derksen, 3. L. Steur.

 

BAVEL (21 juni).1970

Amateurs: 1. Wim Bravenboer, 2. Gaby Minnebo, 3. Piet Franken.

Nieuwelingen: 1. Rob Kroep, 2. Bas Hordijk, 3. Joost Voesenek.

Adspiranten: 1. Ad Prinsen, 2. R. Joenoes, 3. John Akkermans.

 

BEEK EN DONK (19 juli).1970

Amateurs: 1. J. Aling, 2. H. Nieuwkamp, 3. P. v. Katwijk, 4. K. v. d. Knaap, 5. H. Botterhuis, 6. R. Schuiten, 7. L. Westrus, 8. F. v. d. Vleuten, 9. B. Jurriaans, 10. M. v. Hoogstraten.

Nieuwelingen: 1. G., v. Gerwen, 2. T. Smit, 3. H. Sengers, 4. B. v. d. Stelt, 5. H. Alberts, 6. H. Dohmen, 7. J. Smeets, 8. J. Overweg.

Adspiranten: 1. A. Prinsen, 2. J. Kruunenburg, 3. J. v. Abelen.

 

BEEKBERGEN (6 augustus).1970

Amateurs:. 1. A. Voogt, 2. W. Holstege, 3. J. Nijhoff, 4. C. Leunis, 5. M. v. Venrooy, 6. H. Nieuwkamp, 7. L. Hoogerwerf, 8. W. de Vlam, 9. R. Cornelisse, 10. G. Heeringa.

 

BEEKHUIZEN (17 oktober).1970

Amateurs: 1. L. Boose, 2. W. Luppers, 3. G. Thomas, 4. K. Koot, 5. H. Kuiper, 6. H. v. d. Laar, 7. H. Beurskens, 8. W. Prinsen, 9. J. Adriaans, 10. C. Tuyt.

 

BEILEN (30 april).1970

Amateurs: 1. E. Boekholt, 2. A. Hulzebosch, 3. H. Snoeijink, 4. H. Brand, 5. G. Heeringa, 6. N. Been, 7. D. Middelveld, 8. W. Pool, 9. H. Luchies, 10. L. Schepers.

Nieuwelingen: 1. J. Poelman, 2. B. Scheuneman, 3. G. Schur, 4. J. v. Dijk, 5. H. Slagter.

 

BENNEBROEK (20 juni).1971

Amateurs: 1. Koos van de Knaap, 2. Peter de Vos, 3. Theo Oudshoorn

 

BERG EN TERBLIJT (4 spril).1970

Amateurs: 1. K. Delnoy, 2. J. Vrancken, 3. E. Beugels, 4. J. v. Pol, 5. H. Beurskens, 6. L. Brouns, 7. H. Dohmen, 8. Th. Hendriks, 9. H. Schetters, 10. W. Timmer.

Nieuwelingen: 1. K. Klinkers, 2. G. Jacobs, 3. N. Swelsen, 4. J. Swel­son, 5. H. Crijns, 6. P. Wintraecken, 7. W. Ticheler, 8. L. Keijers.

Adspiranten: 1. J. Lamerichs, 2. H. Neven, 3. J. Peeters.

 

BERGUM (19 september).1970

Amateurs: 1. W. v. Dok, 2. L. de Vries, 3. J. de Boer, 4. S. Schuite­maker, 5. W. Luppers, 6. G. Mooy, 7. F. Schur, 8. A. Kooyman, 9. G. Kamper, 10. A. Stet.

Nieuwelingen: 1. J. Bakker, 2, J. Wolters, 3. J. v. Dijk, 4. R. Bruins­ma, 5. T. de Jong, 6. H. Orent, 7. J. Poelman, 8. B. Scheuneman.

 

BERKEL (12 september).1970

Amateurs: 1. S. v. d. Burg, 2. S. Berkhout, 3. W. Liebrechts, 4. J. v. Tol, 5. B. v. Dorth, 6. W. v. Steenis, 7. G. de Wit, 8. J. Zoons, 9. J. Schelling, 10. B. den Hoedt.

Nieuwelingen: 1. C. v. Bragt, 2. K. Hoogeboom, 3. J. Blijleven, 4. W. Hofstede, 5. F. v. d. Enden, 6. C. St. Nicolaas, 7. J. v. d. Lugt.

Adspiranten: 1. A. v. d. Vloet, 2. C. Spapens, 3. J. Jansen.

 

BERLICUM (5 juli).1970

Amateurs: 1. F. Staes (B.), 2. A. Herijegers, 3. H. Botterhuis, 4. H. v. Zandbeek, 5. A. v. Uden, 6. K. Koot, 7. P. v. d. Donk, 8 H. v. d. Laar, 9. M. v. Hoogstraten, 10. T. Oudshoorn.

Nieuwelingen: 1. J. Schaapsma, 2. J. Overweg, 3. B. Lamoen, 4. L. v. d. Wijdeven, 5. F. Veldhuizen, 6. T. v. Hintum, 7. G. v. Gerwen.

Adspiranten: 1. J. v. d. Rijdt, 2. B. Pelikaan, 3. H. v. Esch.

 

BEST (23 augustus).1970

Amateurs: 1. H. Botterhuis, 2. M. Prank, 3. H. v. Ravel, 4. H. v. d. Laar, 5. K. Koot, 6. J. v. Dok, 7. H. v. Vught. 8. J. Blokland, 9: A. Kooyman, 10. P. v. Beurden. ,.

Nieuwelingen: 1. G. v. Gerwen, 2. J. Fresen, 3. H. Sengens, 4. J. Smeets, 5. A. Verburg, 6. A. v. Houwelingen, 7. A. Kettents, 8. J. Kuij­pers.

Adspiranten: 1. J. Damen, 2. K. Stork, 3. C. Spaans.

 

BEVERWIJK (5 juni).1970

Amateurs: 1. D. Groen, 2. R. Bakker, 3. M. Pennings, 4. C. Stam, 5. P. Pennekamp, 6. L. de Vries, 7. B. Janbroers, 8. L. v. d. Berg, 9. E. de Vos, 10. N. Vermeulen.

 

BIERVLIET (27 juli).1970

Amateurs: 1. A. v. d. Hoek, 2. P. Remijn, 3. G. Thomas, 4. G. Pari­daen, 5. A. v. d. Bunder, 6. C. Bal, 7. H. v. Leeuwen, 8. W. de Waal, 9. C. de Smit, 10. A. Coppens.

 

BINGELRADE (11 juli).1970

Nieuwelingen: 1. G. v. Gerwen, 2. N. Swelssen, 3. H. Mutsaers, 4. W. Ticheler, 5. J. Lamerichs, 6. W. Wilms, 7. J. Langen, 8. L. Didderen.

 

BLADEL (19 april).1970

Nieuwelingen 1e serie: 1. Co Hoogendoorn, 2. A. van Herk, 3. Hein Geldens.

Nieuwelingen 2e serie: 1. Jacques Spronckmans, 2. A. Ketelaars, 3. C. Scheepers.

Nieuwelingen, finale: 1. Jacques Spronkmans, 2. K. Hogedoorn, 3. H. Pronk, 4. C. Schepers, 5. J. Kuipers.

Adspiranten: 1. C. Boot, 2. W. Lugtenberg, 3. H. Pouw.

 

BLADEL (30 augustus).1970

Amateurs: 1. J. Aldershof, 2. H. Schoofs, 3. G. Minneboo, 4. J. Spet­gens, 5. C. Swinkels, 6. N. v. Rest, 7. L. Boose, 8. H. Beurskens, 9. B. Slings, 10. P. de Jong.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. J. Spronkmans, 3. G. Nederlof, 4. J. Raas, 5. C. v. d. Berg, 6. J. Zuydweg, 7. W. Albersen.

Adspiranten: 1. J. Spijker, 2. J. Verbrugge, 3. T. ter Harmsel.

Amateurs (tijdrit): 1. L. Boose, 2. N. v. Host, 3. H. Schoofs, 4. C. Swinkels, 5. G. Oosterbosch, 6. H. Beurskens, 7. H. v. Kilsdonk, 8. J. Spetgens, 9. G. Minneboo, 10. W. v. Helvoirt.

 

BLEIJERHEIDE (28 juni).1970

Amateurs: 1. J. Vrancken, 2. J. Deckers, 3. K. Keijbeck, 4. L. Meliers, 5. J. Beurskens, 6. G. Siega, 7. F. Rompelberg, 8. P. Nijssen, 9. T. v. d. Loo, 10. L. Brouns.

Nieuwelingen: 1. K. Klinkers. 2. J. Geurts, 3. J. Lamerichs, 4. W. Wilms, 5. M. Maessen, 6. P. Wintraeken, 7. M. Schumann, 8. Swelsen.

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. J. v. d. Meer, 3. H. Oberje.

 

BLOKZIJL (6 juni).1970

Nieuwelingen: 1. J. Bakker, 2. A. Veelers, 3. H. Ponsteen, 4. J. Zwee­rink, 5. G. Mohlmann, 6. D. Schuurman, 7. H. Wolters. 8. R. Groen.

 

BOCHOLTZ (5 juli).1970

Amateurs: 1. K. Delnoy, 2. H. Schetters, 3. F. Steuten, 4. L. Creuwels, 5. W. Kellenaers, 6. H. Pepels, 7. J. v. d. Borgh, 8. J. Vrancken, 9. L. Meijer, 10. Th. v. d. Leeuw.

Nieuwelingen: 1. P. Wintraecken, 2. W. Ticheler, 3. N. Swelssen, 4. J. Huntjens, 5. H. Crijns, 6. K. Klinkers, 7. W. Wilms, 8. J. Lonussen.

Adspiranten: 1. P. v. Kollenburg, 2. H. Oberje, 3. H. Neven.

 

BODEGRAVEN (27 juni).1970

Amateurs: 1. K. v. d. Knaap, 2. S. Berkhout, 3. K. Balk, 4. R. Bakker, 5. J. v. d. Weijden, 6. J. Meijer, 7. J. Tuyp, 8. F. Koreman, 9. C. Maaskant, 10. D. Dijkshoorn.

 

BOEKEL (17 mei).1970

Amateurs: 1. J. v. Kessel, 2. M. de Koning, 3. R. Bakker, 4. G. Minne­boo, 5. R. Engel, 6. R. Jones, 7. L. Boose, 8. R. Schuiten, 9. J. Blok­land, 10. N. Sleegers.

Nieuwelingen: 1. H. Verburg, 2. H. v. Nistelrooy, 3. A. v. Houwelingen, 4. J. Overweg, 5. P. v. Bergen, 6. G. Habets, 7. v. d. Berk, 8. Veekens.

Adspiranten: 1. T. de Brabander, 2. H. Pellikaan, 3. A. Prinsen.

 

BOLSWARD (23 juni).1970

Amateurs: 1. Dick Groen, 2. Piet Kleine, 3. Anne Koster.

 

BOLSWARD.(2 oktober).1970

Amateurs: 1. Albert HUlzebosch, 2. Henk Poppe, 3. Arie Hassink,

 

BORGER (15 juli).1970

Amateurs: 1. Arie Hassink, 2. Popke Oosterhof, 3. Gezinus Hoven.

 

BORGHAREN (22 augustus).1970

Amateurs: 1. G. Siega, 2. J. Vrancken, 3. L. Meijers, 4. K. Delnoy, 5. W. Kelleners, 6. J. Pelzer, 7. A. Janssen, 8. L. Creuwels, 9. M. Kerff, 10. L. Brouns.

Nieuwelingen: 1. W. Bellemakers, 2. J. Smeets, 3. J. Lamerichs, 4. H. Crijns, 5. H. Mutsaars, 6. J. Spronkelmans, 7. K. Klinkers, 8. P. Wint­sraeken.

Adspiranten: 1. R. Sentjens, 2. H. Oberje, 3. P. v. Knolleburg.

 

BORN (12 april).1970

Amateurs: 1. J. v. Pol, 2. L. Meijers, 3. J. Beurskens, 4. H. Dohmen, 5. J. Ubachs, 6. J. Vrancken, 7. A. Schumann, 8. L. Brouns, 9. F. Rom­pelberg, 10. G. v. Elburg.

Nieuwelingen: 1. G. Boonstra, 2. K. Klinkers, 3. J. Geurts, 4. M. Maes­sen, 5. M. Dohmen.

Adspiranten: 1. Jean Lamerichs, 2. Hein Oberje, 3. Huub Neven.

 

BORN (4 oktober).1970

Amateurs: 1. W. Kelleners, 2. J. v. Pol, 3. K. Koeken, 4. M. Kerff, 5. H. Smits, 6. F. v. Katwijk, 7. H. v. Bavel, 8. W. Wanders, 9. L. Meters, 10. W. de Ruyter.

Nieuwelingen: 1. G. v. Gerwen, 2. G. Jacobs, 3. H. Crijns, 4. J. Roe­merman, 6. P. Stamps, 6. J. Carvers, 7. J. Spronkmans, 8. Didderen.

Adspiranten: 1. J. v. d. Meer, 2. H. Oberje, 3. M. Jacobs.

 

BOSCHKAPELLE (31 mei).1970

Amateurs: 1. W. Evertse, 2. P. Godde, 3. C. Bal, 4. H. Stander, 5. J. de Vrieze. 6. S. v. Dongen, 7. B. Slings, 8. A. v. d. Brander, 9. C. Priem; 10. R. v. Brussel.

Nieuwelingen: 1. T. Huyzen, 2. J. Raas, 3. J. Selders, 4. W. Westdorp, 5. L. Strobbe, 6. A. Vasseur, 7. N. Faas, 8. J. Verbeke.

 

BOSKOOP (2 mei).1970

Amateurs: 1. J. Dekker, 2. G. Helmerhorst, 3. P. Konijn, 4. J. Tuyp, 5. W. Schenk, 6. G. Wesselius, 7. R. v. Doorn, 8. J. Rijnink, 9. M. Jamin, 10. P. Nieuwenhuis.

 

BOSSCHENHOOFD (19 juli).1970

Amateurs: 1. H. Stander, 2. W. Liebrechts, 3. W. v. Steenis, 4. G. de Wit, 5. P. Kettenis, 6. T. Zuiker, 7. B. Broere, 8. J. Kemps, 9. A. v. d. Hoek, 10. P. Legierse.

Nieuwelingen: 1. R. Kroep, 2. B. Hordijk, 3. J. Raas, 4. K. v. Hal, 5. T. Huyzen, 6. A. Aversteeg, 7. J. Voesenek, 8. C. v. d. Bergh.

Adspiranten: 1. B. Huveneers, 2. J. Konings, 3. J. Damen.

 

BOVENKARSPEL (21 juni).1970

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. C. Stem, 3. T. Tabak, 4. C. Moritz, 5. F. Zomer, 6. L. Hoogerwerf, 7. J. Kieftenburg, 8. F. v. Lachterop, 9. H. Pels, 10. E. Koster.

Nieuwelingen: 1. J. Overweg, 2. A. Jansen, 3. T. Smit, 4. J. Bakker, 5. J. Adams, 6. R. Onos, 7. F. v. d. Berg, 8. H. Klebach.

 

BOVENKARSPEL/BAKKERSTRAAT (21 juni).1970

Amateurs: 1. Rink Cornelisse, 2. Cees Stam, 3. Tino Tabak.

Nieuwelingen: 1. Jan Overweg, 2. Andre Jansen, 3. Theo Smit

 

BOVENKERK (3 mei)

Amateurs: 1. W. v. Dok, 2. G. Bruin, 3. P. Pennekamp, 4. C. Moritz, 5. D. Groen, 6. J. Buis, 7. M. Jongkind, 8. T. Oudshoorn, 9. J. Zomer, 10. T. Zuiker.

Nieuwelingen: 1. A. Moorman, 2. F. Klootwijk, 3. J. Jonkman, 4. C. Brouwer, 5. F. v. d. Enden.

Adspiranten: 1. J. Nederlof, 2. W. Gomes, 3. C. Boot.

 

BOXMEER.(20 september).1970

JOOP ZOETEMELK „DEED" EVEN ' BOXMEER

De enigszins absurd lijkende situatie dat er zondag 20 september jl. zowel in Ge­leen als in Boxmeer een wedstrijd voor beroepsrenners word gehouden (in eerst­genoemde plaats schijnt iets zeer locals met specifiek persoonlijke nummers ge­houden te zijn), bracht toch niet mee dat in Noord-Brabants meest oosteliijke plaats geen deelnemers zouden zijn. Liefst 55 vertrekkers, onder wie toch namen als een Roger de Vlaeminck en Joop Zoetemelk van wie het binnen twaalf maanden - vorig jaar omstreeks deze tijd won hij de Tour de 1'Avenir - maar heel gewoon vinden dat hij als een „vedette" wordt beschouwd.

Zoetemelk, de fijne gewone sportjongen uit Rijpwetering, even nuchter als zijn voortreffelijke ouders, is door de succes­sen nog steeds niet veranderd. En dat zal hij ook nooit, omdat Joop een man is van weinig woorden, doch van grote da­den. In Boxmeer, een van de lange reeks contracten welke hij na zijn opzienbaren­de Tour de France kreeg af te werken, wilde Joop Zoetemelk gewoon waarma­ken waarvoor het publiek was gekomen.

Vanaf de-start schitterde zijn ranke fi­guur steeds voorin de groep om na ruim 20 kilometer in gezelschap van Gerard Vianen aan de haal te gaan. Halverwege maakte ook Roger de Vlaeminck - qua opvatting van de stiel gelukkig met de­zelfde gedachten bezield - vooraan zijn opwachting en lange tijd leek het of dit drietal voorgoed vertrokken was. In zekere zin was het dat ook wel, maar in de slotfase kwam Eef Dolman (rijdt vol­gend jaar ook voor Mars-Flandria) even­eens vooraan. De belangrijkste “vogel", Zoetemelk, was toen evenwel net gevlo­gen en ofschoon Gerard Vianen - 't is voor hem toch te hopen ook nog ergens onderdak te vinden - zich van De Vlae­minck ontdeed, kwam hij bij Zoetemelkse Joop net 15 seconden te kort.

Beroepsrenners: 1. Zoetemelk 100 km in 2.33, 2. op 15 sec. Vianen, 3. op 25 sec. De Vlaeminck, 4. Dolman, 5. op 1 min. Hoek­stra, 6. Den Hartog, 7. Van Katwijk, 8. Benjamins, 9. Rentmeester, 10. Kisner.

Amateurs: 1. Fons van Katwijk

Dames: 1. Ketie Hage,

 

BOXTEL (12 juli).1970

Amateurs: 1. R. Bakker, 2. M. v. d. Heijden, 3. H. v. d. Laar, 4. P. v. Katwijk, 5. H. Botterhuis, 6. M. v. Venrooy, 7. M. de Veer, 8. A. v. Uden, 9. K. Koot, 10. F. Jansen.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaers, 2. F. v. Leeuwen, 3. J. Spijkerboer, 4. L. Lambo, 5. F. v. d. Berk, 6. G. Prank, 7. A. Dekkers, 8. F. Kregting.

Adspiranten: 1. J. v. Abeelen, 2. J. Ruckert, 3. J. v. d. Rijdt.

 

BREDA (12 september).1970

Amateurs: 1. H. v. Kilsdonk, 2. S. v. Dongen, 3. F. v. d. Goes, 4. T.Damen, 5. H. v. Dongen, 6. H. Prinsen, 7. H. v. Groezen, 8. T. Joore, 9. K. v. d. Pluijm, 10. J. Nijhoff.

Adspiranten: 1. F. Pirard, 2. J. Damen, 3. F. v. Gils.

 

BREDA – ORANJE (30 april).1970

Amateurs: 1. C. Koeken, 2. C. Frijterts, 3. P. Maas, 4. T. Damen, 5. W. de Waal, 6. C. v. Dongen, 7. W. Smeekens, 8. T. Konings, 9. H. v. Hooydonk, 10. W. Dielemans.

Adspiranten: 1. A. Prinsen, 2. J. Damen, 3. T. Franken.

 

BREDA – PRINCENHAGE.(27 september).1970

Amateurs: 1. W. Dielemans, 2. P. v. Gurp, 3. W. Smeekens, 4. T. Damen, 5. M. de Koning, 6. W. Liebrechts, 7. J. de Bruyn, 8. D. Groen, 9. A. Konings, 10. W. Luppers

Nieuwelingen: 1. C. v. Bragt, 2. J. Voesenek, 3. M. Rehorst, 4. C. Bongerts, 5. G. Nederlof, 6. L. den Hartigh, 7. A. Moerman,

Adspiranten: 1. A. Bongers, 2. J. Akkermans, 3. F. Pirard,

 

BREEZAND (30 maart).1970

Amateurs: 1. N. Bakker, 2. D. Groen, 3. J. Kieftenburg, 4. P. Penne­kamp, 5. M. Pronk, 6. S. Schuitemaker, 7. A. Spet, 8. N. v. 't Hof, 9. A. Kooiman, 10. L. v. d. Berg.

Nieuwelingen: 1. J. Bakker, 2. P. Laan, 3. J. Jonkman, 4. T. Sijm, 5. J. Overweg.

Adspiranten: 1. J. Ruckert, 2. B. Huveneers, 3. J. Kreunerrberg.

 

BRESKENS.(4 juli).1970

Amateurs: 1. Cees Koeken, 2. Adrie Coppens, 3. Toine van de Bunder,

 

BROEK SITTARD (30 maart).1970

Amateurs: 1. J. Vrancken, 2. W. Wanders, 3. G. Siega, 4. B. Koken, 5. K. Delnoye, 6. J. Adriaans, 7. M. Pustjens, 8. L. Meyers, 9. J. Dekkers, 10. H. Lucassen.

Nieuwelingen: J. Kouters, 2. G. Jacobs, 3. W. Wilms, 4. K. Klinkers, 5. J. Spronkmans.

Adspiranten: 1. H. Oberje, 2. J. v. Kolemburg, 3. J. v. d. Meer.

 

BRUINISSE (29 juli).1970

Amateurs: 1. W. de Waal, 2. P. Legierse, 3. A. v. d. Spiegel, 4. P. Remijn, 5. A. v. Haren, 6. K. Fiktorie, 7. H. Stander, 8. J. Moelker, 9. R. Brouwers, 10. A. Konings.

 

BRUMMEN (12 juli).1970

Amateurs: 1. E. Dickhof, 2. H. Nieuwkamp, 3. G. Heeringa, 4. H. Holstege, 5. J. Breur, 6. T. v. Dam, 7. B. Green, 8. A. Scheffer, 9. G. Scheffer, 10. J. Ribbers.

Nieuwelingen: 1. C. Jansen, 2. F. Dolstra, 3. A. Bos, 4. H. Lubber­ding, 5. J. Fresen, 6. R. Masselink, 7. G. Mohlmann, 8. D. Goorman.

Adspiranten, 1. A. v. d. Voet, 2. F. Buitenhuis, 3. J. v. Leeningen.

 

BUCHTEN (3 mei).1970

Amateurs: 1. J. v. Pol, 2. C. Tuyt, 3. W. Kelleners, 4. J. Adriaans, 5. K. Keybeck, 6. E. Dickhof, 7. Th. Landers, 8. W. Wanders, 9. L. Meijers, 10. J. Pelzer.

Nieuwelingen: 1. T. Janssen, 2. J. Spronckmans, 3. M. Dohmen, 4. K. Klinkers, 5. M. Maessen.

Adspiranten: 1. H. Neven, 2. P. v. Kollenburg, 3. J. v. d. Meer.

 

BUCHTEN (16 juni).1970

Amateurs: 1. G. Siega, 2. P. v. d. Krujjs, 3. K. Keybeck, 4. W. Kel­leners, 5. L. Megers, 6. G. v. Elburg, 7. T. Leenders, 8. C. Boersma, 9. M. v. Venrooy, 10. J. Vranken.

 

BUITENPOST (1 augustus).1970

Amateurs: 1. G. Heeringa, 2. J. Kieftenburg, 3. W. v. Dok, 4. J. Vlot, 5. T. Buurmeijer, 6. D. Zeeman, 7. D. Middelveld, 8. A. Stet, 9. H. Roos, 10. H. Hoekstra.

 

CADZAND (6 september).1970

Amateurs: 1. K. Bal, 2. W. Evertse, 3. A. v. d. Bunder, 4. W. West­dorp, 5. G. Minneboo, 6. J. Westerweele, 7. P. Godde, 8. W. de Feber, 9. H. Gijzel, 10. J. Blok.

Adspiranten: 1. P. v. Kollenburg, 2. F. Verstraeten, 3. M. Melsen.

 

CASTRICUM (26 juli).1970

Amateurs: 1. C. Moritz, 2. K. v. d. Knaap, 3. H. Ketting, 4. J. de Jong, 5. D. Groen, 6. G. Mooy, 7. D. Zeeman, 8. G. Kohn, 9. G. Kemper, 10. P. Drost.

Nieuwelingen: 1. G. den Hartog, 2. W. Pater, 3. D. Nijhuis, 4. N. Rin­kel, 5. F. v. d. Berg, 6. L. Krimp, 7. L. v. Uden, 8. G. Post.

Adspiranten: 1. G. v. d. Werff, 2. W. Tiggelaar, 3. R. Rach.

 

CHAAM.ACHT VAN (22 juli).1970

             In Acht van Chaam ontlaadde Jan Krekels zijn grieven

                        LEKKE BAND MAAKTE JAN JANSSEN TOT EEN KANSLOZE

De niet-verkiezing van Jan Krekels als Caballero-renner voor de Tour de France heeft de Noord-Limburger zodanig zwaar opgenomen, dat hij meer dan ooit geladen aan de start kwam voor de wedstrijd, welke in Nederland en ver daarbuiten een dat het juist deze wedstrijd is, die als een zuiver criterium grote naam heeft gekregen. De Acht van Chaam: wonderlijk wordt verreden, zo'n bijna onsterfelijke naam heeft gekregen.

En ook altijd als een magneet op vele tienduizenden werkt. Er worden zelfs vakantie- of snipperdagen aan gespendeerd.

Chaam is - met alle respect aan onze overige wedstrijden voor profs - een begrip. Een gebeurtenis die in alle facetten van de wielersport behoorlijk zwaar doorweegt.

Wellicht heeft het gewicht van deze wedstrijd bij Jan Krekels een rol gespeeld. Hij zocht zijn revanche. Kon het niet verkrop­pen, waarom er voor hem geen Tour de France aan vast zat.

Tenslotte had hij in de Tour de l'Oise een -etappe gewonnen, reed regelmatig prijs. Maar ... en dat was de reden waarom ploegleider Ge Peters hem thuisliet, dacht ondertussen teveel aan eigen belang. Krekels, altijd omgeven door een omvang­rijke supportersschaar en vooral door zijn broers met raad en daad bijgestaan, heeft in Chaam opnieuw zijn eigen plan ge­trokken. Maar het was nu volkomen legaal. Met nog veertig kilometer te rijden was hij meegegaan met de brutale uitval van Harrie Steevens en Cees Rentmeester (zijn beide ploeg­makkers) en verder met Leen Poortvliet (Willem II-Gazelle), Joop Zoetemelk (Mars-Flandria) en een hevig naar eerherstel zoekende Jan Janssen van Bic. Vooral laatstgenoemde, die op zijn prachtige erelijst nog altijd geen Acht van Chaam heeft staan, wilde nu aan eigen volk tonen dat hij dan weliswaar niet meer de man is van twee, drie jaar geleden, maar dat het nu ook weer niet zo is, dat Jan Janssen zich met een figurantenrol tevreden moet stellen.

Helaas voor Janssen, die werkelijk formidabel reed en de dui­zenden langs het parcours in vervoering bracht, kwam oneervol een lekke band op de proppen. Op nauwelijks 5 km voor het einde. Op een moment dat hij zich reeds zat op te maken voor de eindsprint en waarin hij met zijn aangeboren snelheid mis­schien nog weleens heel hoge ogen had kunnen gooien.

Door het enorm hoge tempo werd in wezen het spectalulaire van deze koers volkomen verlamd. Bijna geen enkele demar­rage, van wie dan ook, kreeg diepte. Jean-Pierre Monserd, Piet Hoekstra en Peter Heijnig deden wat vuurwerk ontstaan, later brachten Gerard Vianen, Mat Gerrits en Willy in 't Ven wat leven in de brouwerij, maar om van echte vluchten, van se­rieus bedoelde ontsnappingen te spreken, was er niet bij.

Totdat het eerder genoemde vijftal wegging en het heft vol­komen in handen nam.

Beroepsrenners: 1. J. Krekels 120 km in 2.48.03, 2. H. Steevens, 3. L. Poort­vliet, 4. J. Zoetemelk, 5. C. Rentmeester, 6. J. Janssen, 7. M. Gerrits, 8. P. Kisner, 9. R. Bukaeki, 10. G. Koel, 11. J. v. Katwijk, 12. R. Wagtmans, 13. G. Vianen, 14. H. Ottenbros, 15. R. Rossiers, 16. E. Le­man, 17. Fr. Bitossi, 18. L. Ocana, 19. E. Dolman, 20. J. v. d. Flaes.

Amateurs: 1. C. Priem 120 km in 2.51.13, 2. B. Groen, 3. H. Stander, 4. C. Kooken, 5. E. Diepeveen, 6. T. Blom, 7. J. Smulders, 8. W. Wanders, 9. J. Lenferink, 10. P. Remijn, 11. H. Kuiper, 12. F. Schiir, 13. P. Fran­ken, 14. N. v. Hest, 15. K. Fiktorie, 16. H. v. Leent, 17. A. Voogt, 18. H. Brand, 19. op 1.10 W. Prinisen, 20. A. Konings.

Nieuwelingen: 1. Chr. Bongers 80 km in 1.59.14, 2. J. Bakker, 3. J. Raas, 4. J. Stiggelbout, 5. T. Huijzen, 6. J. v. Dijken, 7. B. Hordijk, 8. J. Akkermans.

Adspiranten: 1. J. Damen 40 km in 1.05.35, 2. R. Sentjens, 3. M. Melsen, 4. A. Bongers, 5. G. Snoeren.

 

CHEVREMONT (27 september).1970

Amateurs: 1. H. Beurskens, 2. H. Smit, 3. J. v. Pol, 4. J. Dolmen, 5. L. Meters, 6. M. Kerff, 7. L. Brouns, 8. W. Wanders, 9. G. Siega, 10. L. Franssen.

Nieuwelingen: 1. E. Godefroy, 2. J. de Klein, 3. J. Langen, 4. J. Roe­merman, 5. L. Mulders, 6. J. Carvers, 7. H. Crtns, 8. J. Lonussen.

Adspiranten: 1. P. Idema, 2. J. v. d. Heer, 3. L. Essers.

 

CLINGE (21 juli).1971

Amateurs: 1. Aad van de Hoek, 2. A. Claessen, 3. Cor Tuit.

 

COEVORDEN (7 mei).1970

Amateurs: 1. W. Holstege, 2. T. Oudshoorn, 3. D. v. Wijhe, 4. D. Mid­delveld, 5. G. Brainsms, 6. H. Holstege, 7. J. Meek, 8. A. Hofman, 9. E. Brander, 10. P. Kleine.

Adspiranten: 1. J. Ruckert, 2. J. Feiken, 3. T. v. d. Weide.

 

CULEMBORG (16 augustus).1970

Amateurs: 1. M. Pennings, 2. K. v. d. Knaap, 3. J. -Meijer, 4. W. v. Steenis, 5. J. Bloklaxnd, 6. H. Holstege, 7. A. v. d. Spiegel, 8. E. Die­penveen, 9. L. Boose, 10. S. Berkhout.

Nieuwelingen: 1. J. Zuydweg, 2. G. Nederlof, 3. H. Kamerhuis, 4. J. Bakker, 5. D. Goorman, 6. J. v. Dijk, 7. G. Mohlmann, 8. R. Bakker.

 

CUYK (18 mei).1970

Amateurs: 1. H. Nieuwkamp, 2. F. v. d. Vleuten, 3. J. Adriaans, 4. H Pels, 5. J. Koevermans, 6. A. Hulzebosch, 7. P. v. Katwijk, 8. P. v. d. Kruijs, 9. C. Moritz, 10. A. Schroten.

Nieuwelingen: 1. M. Dohmen, 2. P. Goorman, 3. C. Jansen, 4. C. Bon­gers, 5. B. v. d. Stelt, 6. M. Bruysten. 7. H. Reuling, 8. F. Dolstra.

Adspiranten: 1. A. Bongers, 2. L. Steur, 3. H. Bisseling.

 

DALFSEN (16 mei).1970

Amateurs: 1. G. Heeringa, 2. A. Schroten, 3. D. v. Wijhe, 4. H. Kuiper, 5. A. Scheffer, 6. H. Egberts, 7. H. Luchies, 8. T. Buurmeijer, 9. F. Niemeijer, 10. D. Middelveld.

 

DE WIJK (30 maart).1970

Amateurs: 1. A. Hassink, 2. W. Vlot, 3. G. Heeringa, 4. E. de Vos, 5. P. Oosterhof, 6. P. Kleine, 7. D. Middelveld, 8. H. Luchies, 9. N. Been, 10. J. v. Dam.

Adspiranten: 1. B. Scheuneman, 2. J. v. Dijk, 3. J. Fijken.

 

DELTA TOUR (6 juni).1970

Nieuwelingen: 1. Jan Raas, 2. Wim Albersen, 3. Piet Laan.

 

DEN BOSCH (9 augustus).1970

Amateurs: 1. P. v. d. Donk, 2. J. Bruessing, 3. H. de Boer, 4. H. Broere, 5. F. v. Lokven, 6. F. Niemeijer, 7. H. Pels, 8. P. de Jong, 9. F. Beckers, 10. H. v. d. Laar.

Nieuwelingen: 1. P. v. Bergen, 2. B. Hordijk, 3. C. v. Bragt, 4. B. Pots, 5. H. Sengers, 6. A. Dekkers, 7. F. v. d. Enden, 8. F. Dolstra.

Adspiranten: 1. F. Pirard, 2. B, Pelikaan, 3. K. Sterk.

 

DEN DUNGEN (19 april).1970

Amateurs: 1. E. Diepenveen, 2. N. Bakker, 3. M. v. Venrooy, 4. W. Vlot, 5. W. de Vlam. 6. T. Oudshoorn, 7. A. v. Uden, 8. J. Cornelisse, 9. P. v. Doorh, 10. J. Vlot.

Nieuwelingen: 1. P. Laan, 2. W. Albersen, 3. F. Huyberts, 4. C. v. Bragt, 5. A. v. Houwelingen.

Adspiranten: 1. A..Bongers, 2. B. Huveneers, 3. K. Sterk.

 

DEN DUNGEN (13 september).1970

Amateurs: 1. B. Solaro, 2. H. Koot, 3. M. v. Venrooy, 4. P. de Jong, 5. J. v. Driel, 6. P. v. Doom, 7. J. Spetgens, 8. A. v. Uden, 9. T. Oudshoorn, 10. J. Bloklarnd.

Nieuwelingen: 1. C. v. d. Bragt, 2. P. Borghs, 3. H. Mutsaarts, 4. T. Smit, 5. W. Albersen, 6. W. Bellemakers, 7. G. v. Gerwen, 8. Libregts.

Adspiranten: 1. R. Sentjens, 2. J. v. d. Rijdt, 3. A. v. d. Voet.

 

DEN HAAG – BETJE WOLFSTRAAT (29 juni).1970

WIELER-AVONDZESDAAGSE

BEN JURRIAANS KNAP TRIOMFATOR IN 7e WIELER-AVONDZESDAAGSE

De 18-jarige Amsterdammer Ben Jurriaans - als gastrenner opgenomen in de A-ploeg van het Leidse Swift - heeft op knape wijze de zevende Internationale Wieler-Avondzesdaagse in zijn voordeel beslist. Aan een 10e plaats in de slotronde te Leiden had hij ruimschoots voldoende om zich algeheel triomfator te mogen noemen. Drie dagen eerder had Jurriaans, die weliswaar geen enkele Ronde wist te winnen, maar steeds in de voorste gelederen streed, in de Ronde van het Haagse Zuiderpark een geslaagde greep naar de macht gedaan. Hij verdedigde nadien op superieure wijze in de wedstrijden van Nootdorp, Zwanen­burg en Leiden zijn rode leiderstrui. Alle aanvallen van de Lenco-rijders Piet Kettenis, Ron Bakker en Henk Stander, die hem het meest be­dreigden, sloeg hij met brio af.Aan strijdlust en koersinzicht heeft het de talentvolle Jurriaans, eerder winnaar in Dirksland en Amersfoort, niet ontbroken in deze zesdaagse.

Knap gecoached door ploegleider Cok v. Leeuwen wist hij aan alle moeilijkheden het hoofd te bieden. Nochtans vergde Jurriaans op de voorlaatste avond op het Kinheimparcours in Zwanenburg zoveel van zijn krachten, dat insiders meenden dat hij daarvan in de slotronde te Leiden de weerslag zou ondervinden. Jurriaans bleef echter in de Sleutelstad de situatie volkomen meester, liet enkel ongevaarlijke knapen voor de eindklassering ontsnappen en behoefde zich zelfs niet overmatig in te spannen om op de eindbuit beslag te kunnen leggen.

le ronde, Betje Wolffstraat, Den Haag: 1. C. Maaskant 80 km in 1.59.39, 2. H. Stander, 3. J. Vas, 4. B. Jurriaans, 5. A. v. d. Spiegel.

2e ronde, Rozenburg: 1. H. v. Leeuwen 80 km in 1.55.29, 2. P. Kettenis, 3. J. Koot, 4. R. Bakker, 5. B. Jurriaans. Henk Stander (7e) nam na doze wedstrijd de leiding over van Cees Maaskant.

3e ronde, Zuiderpark, Den Haag: 1. M. Verwey 80 km in 1.55.29, 2. B. Jurriaans, 3. A. v. d. Spiegel, 4. J. v. Tol, 5. M. Bertou. Stander moest zijn rode loiderstrui afstaan aan Ben Jurriaans. In de massale eind­sprint van een compact peloton word Stander over het hoofd gezien en verspeelde daardoor punten.

4e ronde, Nootdorp: 1. H. v. Leeuwen 80 km in 1.53.11, 2. P. Hove (Denem.), 3. P. Kettenis, 4. C. Maaskant, 5. J. Meijer.

5e ronde, Zwanenburg: 1. K. Balk 80 km in 1.54.59, 2. S. Berkhout, 3. E. de Vos, 4. B. Jurriaans, 5. H. Standen

6e rondo, Leiden: 1. H. v. d. Oever 100 km in 2.23.40, 2. L. v. d. Berg, 3. R. Schwagler, 4. F. Koreman, 5. M. v. d. Meulen.

Eindstand: 1. B. Jurriaans 94 pnt., 2. P. Kettenis 72 pnt., 3. R. Bakker 66 pnt., 4. H. Stander 63 pnt., 5. A. v. d. Spiegel 60 pnt., 6. H. v. Leeuwen 58 pnt., 7. H. v. d. Oever 52 pnt., 8. M. Verwey 49 pnt., 9. C. Maaskant 46 pnt., 10. J. Koot 43 pnt.

Eindstand ploegenklassement: 1. Lenco Hi-Fi Stereo (Kettenis, Bakker, Stander, Embregts, v. Kerpel) 253 pnt., 2. Actie Kindermunt 207 pnt., 3. Swift A 162 pnt.

Amateurs: 1. C. Maaskant, 2. H. Stander, 3. J. Vos, 4. B. Jurriaans, 5. A. v. d. Spiegel, 6. P. Kettenis, 7. H. v. d. Oever, 8. M. Verweij, 9. H. Lammers, 10. R. Bakker.

 

DEN HAAG – Capitol (5 mei).1970

Amateurs: 1. H. v. Leeuwen, 2. D. v. Kerpel, 3. J. v. Tol, 4. M. Bertou, 5. E. Dickhoff, 6. A. v. d. Spiegel, 7. H. v. d. Oever, 8. F. Koreman, 9. C. Bons, 10. M. v. Seggelen.

Nieuwelingen: 1. H. Pronk, 2. R. Kroep, 3. G. Habets, 4. F. Dolstra, 5. F. v. d. Berg, 6. R. Onos, 7. J. Vreugdehil, 8. H. Verburg.

Adspiranten: 1. R. Zieleman, 2. B. Huveneers, 3. A. v. d. Voet.

 

DEN HAAG - ZUIDERPARK (1 juli).1970

Amateurs: 1. M. Verweij, 2. B. Jurriaans, 3. A. v. d. Spiegel, 4. J. v. Tol, 5. M. Bertou, 6. P. Bregman, 7. R. Bakker, 8. H. Perfors, 9. P. Hove, 10. J. Koot.

 

DEN HAAG - ZUIDERPARK (1 augustus).1970

Amateurs: 1. L. v. d. Berg, 2. A. Jouvenaar, 3. A. v. d. Spiegel, 4. P. Legierse, 5. C. Maaskant, 6. T. v. d. Valk, 7. L. de Vries, 8. W. Liebrechts, 9. A. Solleveld, 10. F. Koreman.

 

DEN HAM (1 mei).1970

Amateurs: 1. J. v. Dam, 2. H. Snoeijink, 3. T. Buurmeijer, 4. D. v. Wijhe, 5. T. v. Dam, 6. J. Adriaans, 7. E. Dickhof, 8. D. Dolstra, 9. J. Hup, 10. A. Schroten.

 

DEN HELDER (5 mei).1970

Dames: 1. B. Hage, 2. K. Hage, 3. T. Smulders, 4. J. Jonkers, 5. M. Brinkhoff, 6. J. Trompert, 7. T. Hardeman, 8. E. Meskers, 9. N. v. Dijk.

Nieuwelingen: 1. R. Smit, 2. R. Bakker, 3. P. Gorter, 4. J. Jonkman, 5. T. Sijm, 6. F. Spanjaard, 7. H. Jarring, 8. H. v. d. Putte.

 

DEN HELDER (7 mei).1970

Amateurs: 1. C. Stam, 2. R. de Bruin, 3. J. Wuurman, 4. A. Stet, 5. J. Dekker, 6. J. Buis, 7. W. v. Dok, 8. H. Roos, 9. R. Engel, 10. Leenaars.

Adspiranten: 1. S. Butter, 2. G. Slot, 3. W. Giling.

 

DEN HOORN (19 juni).1970

JAN JANSSEN WINNAAR IN DEN HOORN

Vorige week vrijdagavond heeft Jan Janssen in het Westland de Ronde van Den Hoorn gewonnen. Reeds na 20 kilometer ontsnapte hij in gezelschap van de Belg Rik Marien uit de groep om na een sterke jacht omstreeks de 65e kilometer een ronde winst te voltooien. In de allerlaatste ronden ging Janssen opnieuw weg, maar nu aIleen en daaraan hield hij de tien secon­den winst over die hem van Marien scheidden.

Beroepsrenners: 1. Janssen 80 km in 2.03, 2. Marien (B.) op 10 sec., 3. op 1 ronde Duyndam, 4. Hoogerheide, 5. Koel, 6. v. d. Vleuten, 7. Wouters, 8. Poort­vliet, 9. Wagtmans, 10. Deene, 11. Rentmeester, 12. v. d. Walle (B.), 13. v. d. Winden, 14. Holst, 15. het peloton ex aequo.

Amateurs: 1. Harrie van Leeuwen, 2. Roy Schuiten, 3. Bart Solaro

 

DEN HOUT (4 oktober).1970

Amateurs: 1. C. v.. Dongen, 2. W. Prinsen, 3. T. Damen, 4. C. Moritz, 5. H. Prinsen, 6. H. v. Dongen, 7. J. Meter, 8. M. Hesemans, 9. S. Berkhout, 10. P. Maas.

Nieuwelingen: 1. R. Beusekamp, 2. L. Schenk, 3. G. Habets, 4. N. Rietveld, 5. R. den Hartigh, 6. C. v. Bragt, 7. J. v. d. Lugt, 8. G. St. Nicolaas.

Adspiranten: 1. J. Damen, 2. F, Pirard, 3. J. Verbrugge.

 

DENEKAMP (23 augustus).1970

Amateurs: 1. A. Hassink, 2. G. Leferink, 3. J. Vlot, 4. H. Niewkamp, 5. H. Snoeijink, 6. W. Vlot, 7. J. de Wit, 8. H. Kuiper, 9. H. Engberts, 10. J. Lenferink.

Nieuwelingen: 1. H. Kaanerhuis, 2. R. Groen, 3. B. Pots, 4. W. Alber­sen, 5. J. Stiggelbout, 6. J. Bakker, 7. F. Velers, 8. G. Mohlmann.

Adspiranten: 1. L. Steur, 2. H. Bisseling, 3. A. Bongers.

 

DEURNE (12 juli).1970

Amateurs: 1. F. v. Katwijk, 2. H. v. Leeuwan, 3. H. Schoofs, 4. W. de Louw, 5. P. Hobo, 6. F. Thijs, 7. H. Bakens, 8. J. Aldershof, 10. P. Kessels.

Nieuwelingen: 1. H. Geldens. 2. H. Sengers, 3. D. Pots, 4. T. Smeets, 5. R. v. Hal, 6. L. de Hartien, 7. P. Martens, 8. W. Vaas.

Adspiranten: 1. R. Sentjens, 2. B. Huveneers, 3. A. Prinsen.

 

DEVENTER (10 mei).1970

Amateurs: 1. P. Kleine, 2. A. Scheffer, 3. J. Dickhof, 4. R. Bos, 5. J.v. d. Kamp, 6. D. Lolkema, 7. H. Homan, 8. T. Uding, 9. H. Dolstra, 10. T. v. Dam.

Nieuwelingen: 1. H. Kamerhuis, 2. J. Poeldam, 3. H. Aalbers, 4. J. Stiggelbout, 5. W. Albersen, 6. H. Ponsteen, 7. A. Bos, 8. Trentelman.

 

DIDAM (3 mei).1970

Amateurs: 1. F. Niemeijer, 2. A. Hulzebosch, 3. H. Nieuwkamp, 4. R. Bas, 5. A. Scheffer, 6. G. Hoven, 7. B. Bathoorn, 8. R. Schuiten, 9. H. Brand, 10. T. Tabak.

Dames: 1. K. Hage, 2. T. Smulders, 3. B. Hage, 4. J. Jonkers, 5. H. Hondeveld, 6. U. Burger, 7. M. Brinkhoff, 8. T. v. d. Plaat, 9. T. Har­deman, 10. G. Geerts.

 

DIEREN (29 juni).1970

Amateurs: 1. B. Boom, 2. B. Groen, 3. T. Kelderman, 4. J. Aling, 5. A. Schroten, 6. W. Holstege, 7. Th. Hensen, 8. A. Scheffer, 9. G. Hoven, 10. W. Neeskens.

 

DIESSEN (28 juni).1970

Amateurs: 1. P. Oosterhof, 2. B. Cardol, 3. J. Meijer, 4. L. Boose, 5. J. v. Lith, 6. J. Schelling, 7. J. Vermeulen, 8. W. v. Steenis, 9. N. Bak­ker, 10. H. v. d. Laar.

Nieuwelingen: 1. A. v. Houwelingen, 2. D. de Groot, 3. F. Veldhuizen, 4. N. de Vries, 5. L. den Hartigh, 6. H. Vlek, 7. J. v. d. Lugt.

Adspiranten: 1. Damen, 2. J. Konings, 3. T. Pirard.

 

DIESSEN (26 juli).1970

Amateurs: 1. B. Solaro, 2. R. Bakker, 3. P. v. Beurden, 4. S. Berkhout, 5. A. Vingerling, 6. B. v. d. Putten, 7. J. Neeskens, 8. A. Suykerbuik, 9. B. Groen, 10. S. Koevermans.

Nieuwelingen: 1. H. Sengers, 2. L. Lambo, 3. L. v. d. Wijdeven, 4. A. Toepoel, 5. J. Kuypers, 6. R. Vonck, 7. T. Jansen, 8. C. Schepers.

Adspiranten: 1. H. Bisseling, 2. H. Rijks, 3. W. Lugtenberg.

 

DIEVER (8 augustus).1970

Amateurs: 1. P. Kleine, 2. H. Snoeijink, 3. F. Schur, 4. G. Heeringa, 5. G. Bruinsma, 6. F. Boertien, 7. D. Middelveld, 8. J. Lenferink, 9. A. Wiegersma, 10. G. Hoven.

 

DILSEN-ELSLOO (6 juni).1970

Nieuwelingen: 1. L. Engelen, 2. L. Noels, 3. A. Jansen, 4. E. Pels, 5. J. Zuijdweg, 6. M. Dohmen, 7. M. v. Elderen, 8. J. Langen.

Adspiranten: 1. J. v. d. Meer, 2. P. Scholten, 3. R. Sentjens.

 

DINTELOORD (18 juli).1970

Amateurs: 1. G. de Wit, 2. J. Kemps, 3. B. Solaro, 4. L. Embregts, 5. M. Hesemans, 6. M. de Koning, 7. B. Broere, 8. H. v. Hooydonk, 9. A. Damen, 10. F. v. Lachterop.

Nieuwelingen: 1. J. Zuydweg, 2. L. v. Campo, 3. B. Hordijk, 4. J.Fresen, 5. L. den Hartigh, 6. C. Stegenga, 7. Luysterburg, 8. Selders.

Adspiranten: 1. R. Joenoes, 2. W. Lugtenburg, 3. R. Sentjens.

 

DINTHER (26 april).1970

Amateurs: 1. L. v. d. Berg, 2. A. v. Uden, 3. K. Koot, 4. G. v. Gerven, 5. M. v. Venrooy, 6. G. Zantingh, 7. J. Swinnen, 8. R. Engel, 9. A. Scheffer, 10. J. v. Dam.

Nieuwelingen: 1. J. Bakker, 2. H. Lobbonk, 3. C. v. d. Bragt, 4. W. Albersen, 5. J. Leijten.

Adspiranten: 1. J. Krunenberg. 2. J. v. Houwelingen, 3. A. Prinsen.

 

DIRKSLAND (18 april).1970

Amatuers: 1. B. Jurriaans, 2. W. Bravenboer, 3; G. Zantingh, 4. C. Bat, 5. F. Ouwerkerk, 6. P. Edwards, 7. S. v. d. Burg, 8. W. Liebrechts, 9. G. Velthuizen, 10. R. Bakker.

Nieuwelingen: 1. B. Hordijk, 2. C. v. Bragt, 3. R. Beusekamp, 4. K. Hagens, 6. J. Luysterburg, 6. H. Pronk, 7. J. Maasdam, 8. G. Broeren

 

DOESBURG (11 juli).1970

Amateurs: 1. K. Balk, 2. J. Aling, 3. J. Schipper, 4. G. Leferink, 5. C. Rouw, 6. D. Groen, 7. H. Kuiper, 8. W. de Vlam, 9. F. Niemeijer, 10. F. Buurmeijer.

Nieuwelingen: 1. F. Veldhuizen, 2. G. Mohhnann, 3. W. Albersen, 4. H. Boom, 5. J. Stiggelbout, 6. J. Smeets, 7. Kregting, 8. Krahkinwel.

Adspiranten: 1. J. Spijker, 2. J. Kruunenberg, 3. R. Zieleman.

 

DOETINCHEM (24 juni).1970

Amateurs: 1. G. Leferink, 2. W. de Vlam, 3. H. Kuiper, 4. H. Snoebink, 5. H. Nak, 6. J: Schelling, 7. G. v. 't Geloof, 8. H. Pels, 9. M. Pen­nings, 10. H. Kruims.

 

DOETINCHEM (5 juli).1970

Amateurs: 1. A. Hassink, 2. T. Tabak, 3. A. Voogt, 4. E. Dickhof, 5. W. Vlot, 6. A. Scheffer, 7. J. Schipper, 8. W. Holstege, 9. J. Dickhof, 10. H. Holstege.

Nieuwelingen: 1. H. Kamerhuis, 2. C. Bongers, 3. J. Bakker, 4. E. Kok, 5. M. Stokman, 6. H. Voorhuis, 7. G. Mdhlmann, 8. R. Punkt (Dld.).

Adspiranten: 1. A. Bongers, 2. M. Bisseling, 3. H. Rijks.

 

DONGEN (6 September).1970

Amateurs:1. A. Duyker, 2. W. de Vlam, 3. B. Janbroers, 4. P. Ooster­hof, 5. J. Spetgens, 6. F. den Hertog, 7. S. v. d. Burg, 8. L. Boosp, 9. T. Smulders, 10. J. Zoons.

Nieuwelingen: 1. H. Mutsaars, 2. A. Dubbeld, 3. J. Voesenek, 4. W. Bellemakers, 5. H. Crijns, 6. C. v. d. Bragt, 7. Hordijk, 8. Veldhuizen.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. A. Prinsen, 3. C. Spapens.

 

DORDRECHT (22 augustus).1970

Amateurs: 1. S. v. d. Burg, 2. T. Joore, 3. N. Moorman, 4. G. Sint­nicolaas, 5. P. Godde, 6. J. v. Rijswijk, 7. A. v. Haren, 8. B. v. Dordth, 9. A. Vingerling, 10. C. Geerts.

Nieuwelingen: 1. B. Hordijk, 2. H. Verburg, 3. C. v. Bragt, 4. J. Ak­kermans, 5. H. Pronk, 6. R. Beusekamp, 7. M. Rehorst, 8. A. Dekkers.

Adspiranten: 1. J. Akkermans, 2. J. Kloos, 3. W. Pellicaan.

Dames: 1. K. Hage, 2. B. Rage, 3. J. Jonkers, 4. A. Lute, 5. T. Verlot, 6. W. Goossens, 7. A. Goeminne, 8. N. Streef, 9. H. Boetje, 10. Barends.

 

DORPEN OMLOOP VAN DRENTHE (25 juli).1970

Flitsend eindschot van Ben Janbroers besliste vlakke Dorpenomloop van Drenthe

                Tropische plensbuien doofden alle wedstrijdvuur

Met het verrijden van de 9e Dorpenomloop van Drenthe, een van stad tot stad-wedstrijd - in dit geval beter ge­zegd: van dorp naar dorp - is eens te meer naar voren ge­komen, dat de vaderlandse amateurs naar het einde van het inspannende wielerseizoen verlangen. Men is moe, verschrikke­lijk moe. De overstelpende hoeveelheid aan koersmogelijkheden (criteria, baanwedstrijden, klassiekers, binnen- en buitenlands werk) heeft bij velen afbreuk gedaan. De vlam, de animo is er uit.

Bovendien heeft het voor, velen zo weinig zin meer. Het seizoen, reeds over de helft heen, heeft of datgene gebracht wat men zich ervan voorstelde, of heeft totaal niet aan de per­soonlijke verwachtingen voldaan. Het is slechts een afwerken - al dan niet slordig tot stand gebracht - geworden.

Aan de andere kant hebben enkele, renners, van wie men vooral in het voorjaar bijzondere dingen zag, doch daarna de periode van moeilijk gaan tegemoet traden, juist in Drenthe weer hun „snee" hervonden. In een wedstrijd overigens, die or­ganisatorisch knap in elkaar stak, maar qua koers­verloop een saai, totaal dood geheel vormde. Ondanks de finale, die veel vergoedde en aan­toonde hoe sterk Ben Janbroers mo­menteel „op punt" staat.

Na zijn prach­tige zege in 't merkenkampioen­schap op de Rotter­damse Coolsinget, bemerkte de frele Amsterdammer dat hij toch weer rijdt. Dat hij weer de on­weerstaanbare punch bezit, waar­mee hij vooral in een eindsprint rake klappen kan uit­delen. Elders in daeze uitgave van „Wielersport”is opgenomen hoe hij alsnog tot de voor­selectie voor Lei­cester is doorge­drongen. Dat ten koste van zowel de Limburger Jo van Pol als van Frits Schur uit Hooge­zand. Het is van de KNWU-Sportcom­missie een verstan­dige ingreep, te­meer omdat men in Engeland spe­ciaal snelle mannen nodig heeft. Dat is Janbroers zonder meer. Hij kan een gat dichten, recu­

pereert snel en bezit het nodige „fond" om mee te gaan in een bikkelharde finale.

Weliswaar moet ook Janbroers nog op een definitieve aanstel­ling wachten, maar na hetgeen hij in de Drentse Omloop tijdens de eindstrijd ten tonele voerde, twijfelen we er niet aan of hij zal de zesde en laatste te vergeven plaats mogen bezetten.

Onderweg heeft men hem evenwel niet zoveel gezien. Janbroers gleed echter met iedere belangrijke ontwikkelingsfase mee. Wetend dat het toch nagenoeg niet tot beslissende jachten en demarrages kon komen. Het hoge tempo en daarbij de meest verschrikkelijke weersomstandigheden - er veelen ware tro­pische plensbuien - doofden alle wedstrijdvuur. Het werd een afvalkoers, waarin een aantal valpartijen en voor het overgrote deel pure onmacht de voornaamste kenmerken waren.

Toch een koers, die - we herinneren het ons uit voorgaan­de jaren - beslist met extra aandacht bekeken dient te worden. Temeer daar het te rijden parcours bijzonder veel mo­gelijkheden biedt en men zeker wat in de “koffer" moet mee­dragen om goed te rijden. Sterk en wilskrachtig. Zoals bij voorseeld Henk Brand, de militaire wegkampioen uit Roder­wolde. Hij was met wat anderen door pech of een slippartij achterop geraakt. Maar kwam met een vergoede jacht weer netjes terug. Alleen en zonder enige hulp. Dat was voordien de jonge Andre Jansen, pas overgekomen van de nieuwelingen en nu debuterend in werk dat een geheel aparte aanpak verdient, niet gelukt. Hij was tweemaal door pech getroffen. Vrij kort achtereen en kwam na de eerste maal bijzonder rap terug, de tweede maal miste de jonge Westzaner de kracht om net het laatste stootje te geven. Hij was te gretig geweest, te drif­tig van verlangen om weer aan te sluiten.

Vooraan namelijk splitste en schudde men op dat moment in alle hevigheid. Alle vruchten zonder pit vielen van de boom, die in tegenstelling tot het bekende spelletje niet hoe langer hoe dikker, maar steeds dunner en dunner werd. Daarbij zaten evenwel renners, die met wat meer attent zijn en een scherp koersen toch wel mee hadden kunnen komen. Anne Wiegersma bij voorbeeld en Jan Buis, Jan van Dam, Anton Lubke. Wat deden zij, geassisteerd door enkele anderen, hun best om weer aan te sluiten.

Zij konden tenminste nog voortgaan. Voor de lange Piet Neeskens, die al in de beginfase ten val kwam met nog een viertal onbekend gebleven renners, was het afgelopen. En later smakten Trijnco Buurmeijer, Luigi Westrus (hele fiets aan puin) met Arie Hofman en Ab Splinter ook al keihard tegen het wegdek. Voor hen was de kous eveneens totaal ver­keken.

In de voorhoede had Frits Schur - moeizaam aan het terug­komen na een diepe inzinking - al eens een speldeprik uit­gedeeld en deden Gerrie Heeringa, de sympathieke Veendam­mer is altijd te vinden voor een avontuur - en Johan Len­ferink (een knaap met toekomst) ook een poging. Bertje Bathoorn en Henk Kruims sloten zich er later nog even bij aan, maar voornamelijk het alsmaar hoge tempo en de vreselijke regenbuien gaven weinig of geen kans om een beslissing te forceren. Toch waren er toen al zo'n dikke 80 kilometer onder de wielen doorgegaan en kon men vooraan een groep van om­streeks vijfentwintig man met een “bootlengte" voorsprong door het dikke watergordijn zien wroeten. Een harde val - in de buurt van De Kiel - schakelde Gezinus Hoven en Hans Lubke uit, terwijl Frits Schur na een krachtsexplosie zowaar weer bijkwam. Er kwam een nieuwe kloof in de spits, toen Pe van Stralen, de man die pasgeleden zo'n prachtige tweede plaats behaalde in Parijs-Roubaix voor amateurs, en Hennie Kuiper eens diep “in de bocht" gingen. Voor Schonewille, Mid­delveld, Van Smirren, zelfs ook voor Jan Bakker en de toch weer bijgekomen Anton Liibke betekende de daaropvolgende jacht teveel. Zij moesten lossen en zo bleven er negentien dap­peren over. Negentien renners, die een finale aangingen waarin veel, zelfs bijzonder veel werd vergoed ...

anderen zijn aan de weet gekomen wat oat bij een Ben Jan­broers in norm betekent...

Gerrie Heeringa probeerde het opnieuw, Karel Delnoy (later ging hij “binnendoor" en werd terecht niet opgeno­men) nam het over en toen ineens een serie verlammende prikken van de jonge Gerrie Kneteman. Hij bleef gaan en sleurde het lint volkomen aan flarden. Dat kostte opnieuw „koppen", want prompt moesten Kruims, Brand (zat op oat moment bepaald door en daarom was het onverstandig ook mee te willen doen), Lenferink, Knoors, Bathoorn, Schur, Kleine en nog een tweetal anderen afhaken. Lossen bij Van Stralen, Jan­broers, Jans en Wicher Vlot, Hulzebosch, Leferink, Heeringa, Kuiper en de reeds genoemde Kneteman. De koers kwam in de meest belangrijke fase. Zo zelfs dat Van Stralen op het Asser TT-circuit dacht zijn slag binnen te halen. Ben Janbroers schoot daar evenwel volledig uit zijn krammen en rekende hem weer in. Direct daarop sloten de acht anderen aan en toen werd het een wikken en wegen wie in de eindmeters de snelste zoo zijn. Het sprintje van Janbroers is bekend. Hij kan veel, erg veel zelfs en vooral wanneer hij deze zelf kan inzetten. De nationale kampioen van 1969 komt niet graag gelanceerd. Daarom trok hij op de Hoofdlaan bij het Hertenkamp in de Drentse hoofdstad de registers van ver of wagenwijd open. De andere zijn aan de weet gekomen wat dat bij Ben Janbroers in vorm betekent….

Amateurs: 1. B. Janbroers, Amsterdam, 157 km in 3.39.06; 2. A. Hul­zebosch, Beilen; 3. J. Vlot, Wanneperveen; 4. P. v. Stralen, Heerhugo­waard; 5. G. Kneteman, Amsterdam; 6. J. Aling, Bunnerveen; 7. G. Heeringa, Veendam; 8. G. Leferink, Haaksbergen; 9. W. Vlot, Wan­neperveen; 10. H. Kuiper, Denekamp; 11. op 32 sec. H. Kruims, Gro­ningen; 12. H. Brand, Roderwolde; 13. op 1.06 min. J. Lenferink, Geesteren; 14. W. Knoors, Scheveningen; 15. op 3.11 min. B. Bathoorn, Roderwolde; 16. F. Schur, Hoogezand; 17. op 3.17 min. P. Kleine, Hol­landscheveld; 18. op 5.17 min. G. Bruinsma, Westerbork; 19. A. Lubke, Amsterdam; 20. B. v. Smirren, Amsterdam; 21. op 5.26 min. D. Middel­veld, Hoogeveen; 22. op 11.11 min. R. Schuiten, Zandvoort; 23. op 11.50 min. J. Schonewille, Hollandscheveld; 24. op 12.10 min. S. Berkhout, Schipluiden; 25. F. Kooij, Amsterdam; 26. J. Buis, Zwanenburg; 27. E. Brander, Groningen; 28. S. Bijma, Finkum; 29. op 14.33 min. E. Boek­holt, Borger; 30. F. Boertien, Hollandscheveld; 31. op 15.36 min. H. Hoecstra, Ureterp; 32. M. v. d. Klooster, Drachten; 33. T. Franke, Assen; 34. op 15.50 min. H. Ensing, Rotterdam.

Ploegenklassement: 1. Amstel Bier 10.57.18; 2. Batavus-Vredestein 10.58.24 (25 plant.); 3. Ketting-Didam A z.t. (29 plat.); 4. Peugeot-Miche­lin-BP 11.08.29; 5. Willem Buiter-Groningen 11.13.11; 6. Acmesa Melk­Assen 11.23.42.

 

DRACHTEN (20 mei).1970

Amateurs: 1. P. Oosterhof, 2. L. v. d. Berg, 3. H. Nak, 4. G. Bruin, 5. A. Wiegersma, 6. J. Aling, 7. P. Kleine, 8. M. Pennings, 9. W. de Vlam, 10. J. Zomer.

Adspiranten: 1. F. v. d. Weide, 2. J. Feiken, 3. J. Aalbers.

 

DRACHTEN (3 juni).1970

Amateurs: 1. C. Stam, 2. P. Pennekamp, 3. J. de Boer, 4. J. v. Dam, 5. A. Hulsebosch, 6. P. Dijkstra, 7. L. de Vries, 8. A. Stet, 9. H. Loos, 10. B. Bathoorn.

Nieuwelingen: 1. H. Ponsteen, 2. J. Bakker, 3. J. Wolters, 4. J. v. Dijk, 5. J. Zwerink, 6. T. Sijm, 7. H. Aalbers, 8. B. Donker.

 

DRIEBERGEN (8 juli).1970

Amateurs: 1. B. Groen, 2. J. Vlastuin, 3. F. Niemeber, 4. P. Giling, 5. Th. Hensen, 6. A. v. d. Ploeg, 7. F. v. d. Goes, 8. A. Voogt, 9. L. de Vries, 10. P. v. d. Donk.

 

DRIEDAAGSE HARDERWIJK (19-21 augustus).1970

Amateurs: 1. A. Voogt, 2. F. den Hertog, 3. J. Vlastuin, 4. C. Leunis, 5. J. Vlot, 6. G. Leferink, 7. A. Hassink, 8. H. Egbers, 9. E. Dickhof, 10. H. Kuiper.

 

DRIEL (5 juli).1970

DERNY-SPECIALIST THEO VERSCHUEREN REED HARD IN DRIEL

Ongeveer vierduizend betalende bezoekers hebben in het Betuwse Driel een werkelijk grandioos georganiseerde derny-wedstrijd voor beroepsrenners kunnen aanschouwen. Spijtig genoeg kwam in de laatste manche de regen als een ernstige spelbreker op de proppen, maar aan de uitslag, die totaalrangschikking, heeft dat hoegenaamd geen ver­andering gegeven, daar Theo Verschueren zich toen toch al eindwin­naar kon noemen. Organisator Jan Hermeling van WV De Meteoor had het geheel een bijzonder aanzien gegeven door een grote feesttent bij het parcours te laten plaatsen en tevens door Peter Post het start­schot te laten afvuren. Op het ruin duizend meter lange parcours ontwikkelde zich achter de snelle brommers een interessante strijd, die voornamelijk tussen Verschueren en Oudkerk werd uitgevochten. Ook Dieter Kemper, die een rit won, toonde zich op zijn best.

De einduitalag: 1. Verschueren, Belgie (Koch) 5 pmt.; 2. Oudkerk, Ne­derland (Shits) 8 pmt.; 3. De Wit, Nederland (Deboevere) 8 pmt.; 4. Kemmper, West-Duitsland (Verhaegen) 11 pmt.; 5. Polanski, Luxemburg (v. d. Broecke) 15 pmt.; 6. Kisser, Nederland (H. Smits) 16 pmt.

16.33.08,5; 9. Leif Hanson, Zweden, 16.33.17,5; 10. Frans Verhaegen, Belgif, 16.33.18,3.

Amateurs: 1. Bennie Groen,

Dames: 1. Jannie Jonkers,

 

DRUNEN (16 augustus).1970

Amateurs: 1. C. Leunis, 2. S. v. d. Burg, 3. W. Bravenboer, 4. N. Hese­mans, 5. J. v. Kessel, 6. P. Franken, 7. R. Bakker, 8. W. v. Helvoirt, 9. M. v. d. Heuvel, 10. M. Joore.

Nieuwelingen: 1. A. Dekkers, 2. B. Liebregts, 3. M. Rehorst, 4. A. Deussing, 5. A. Dubbeld, 6. F. v. d. Berk, 7. B. v. Lamoen, 8. W. Schuurhuizen.

 

DRUTEN (9 augustus).1970

Amateurs: 1. J. Aling, 2. R. Bakker, 3. A. Voogd, 4. G. Heeringa, 5. J. Bloed, 6. F. v. d. Goes, 7. J. Meijer, 8. H. Hodstege, 9. G. Zanting, 10. J. Vlot.

Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. H. v. d. Hoef, 3. A. Moerman, 4. J. v. Dijk, 5. T. Noy, 6. R. Aversteeg, 7. S. Sam, 8. F. Kregting.

Adspiranten: 1. H. Bisseling, 2. J. Damen, 3. R. de Otter.

 

DUIZEL (27 juli).1970

Amateurs: 1. J. Bruessing, 2. J. v. Pol, 3. C. Moritz, 4. J. Aldemhof, 5. F. v. Katwijk, 6. H. Schoofs, 7. J. Spetgens, 8. C. Swinkels, 9. G. Minneboo, 10. J. Deckers.

Nieuwelingen: 1. M. Dohmen, 2. J. Lamerichs, 3. J. Bakker, 4. H. Sengers, 5. J. Spronkmans, 6. G. Nederlof, 7. J. Harbers, 8. J. v. Dijk.

 

EE (23 mei).1970

Amateurs: 1. D. Middelveld, 2. G. Mooy, 3. G. Kamper, 4. S. Bijma, 5. J. Kieftenburg, 6. D. Zeeman, 7. J. Hup, 8. J. de Boer, 9. A. Stet, 10. H. Luchies.

 

EEDE (18 mei).1970

Nieuwelingen: 1. W. Westdorp, 2. J. Smeets, 3. L. Schenk, 4. J. Hijnen, 5. T. Huyzen, 6. N. Faas, 7. A. v. Treijen, 8. J. Hellemons.

 

EELDE (12 juli).1970

Amateurs: 1. P. Oosterhof, 2. H. Brands, 3. F. Bruinsma, 4. E. Boekholt, 5. D. Middelveld, 6. P. Dijkstra, 7. J. Bols, 8. H. Kruims, 9. E. Koster, 10. M. Wekema.

Nieuwelingen: 1. J. Bakker, 2. J. v. Dijk, 3. B. Scheuneman, 4. A. Wijntjes, 5. K. Karstens, 6. M. Slagter, 7. J. Poelman, 8. W. Haan.

Adspiranten: 1. G. Schalk, 2. L. Aalbers, 3. K. Hoekstra.

 

EENRUM (13 september).1970

Amateurs: 1. A. Koster, 2. E. Boekholt, 3. M. Pronk, 4. G. Heeringa, 5. J. Kieftenburg, 6. G. Kamper, 7. E. Dickhof, 8. E. Brander, 9. J. Dickhof, 10. A. Kooyman.

Nieuwelingen: 1. H. Ponsteen, 2. H. Kamerhuis, 3. R. Bruinsma, 4. B. Scheuneman, 5. J. Voorthuis, 6. J. Wolters, 7. J. Poelman.

 

EEXT (17 mei).1970

Amateurs: 1. P. Oosterhof, 2. A. Hulzebosch, 3. F. Schur, 4. G. Hee­rings, 5. D. Middelveld, 6. E. Boekholt, 7. T. Buurmeijer, 8. G. Bruins­ma, 9. D. Groen, 10. J. Dekker

 

EGMOND AAN ZEE (13 augustus).1970

Amateurs: 1. W. Bravenboer, 2. R. Cornelisse, 3. J. Meijer, 4. D. Zee­man, 5. C. Leunis, 6. J. Dekker, 7. S. v. d. Burg, 8. R. Bakker, 9. M. Prank, 10. T. Oudshoorn.

 

EINDHOVEN (29 april).1970

Amateurs: 1. K. Balk, 2. G. Hoven, 3. H. Brand, 4. G. de Wit, 5. G. v. 't Geloof, 6. H. Botterhuis, 7. L. v. d. Berg, 8. J. Schelling, 9. A. v. d. Bunder, 10. H. Nak.

Adspiranten: 1. F. Sentjens, 2. J. Lamerichs, 3. W. Daniels.

 

EINDHOVEN (9 juni t/m 12 juni).1970

8e EINDHOVENSE AVONDVIERDAAGSE WEDEROM GESLAAGD TREFFEN

De Eindhovense Avondvierdaagse is ook dit jaar weer geheel tot zijn recht gekomen. Een zeer sterk deelnemersveld reed iedere avond een allerbest stukje waaruit tenslotte de rappe Henk Nieuwkamp als een terechtig winnaar te voorschijn trad. Voor R & TC Wllhelmina, dat deze organisatie met medewerking van de plaatselijke Combie-bedrijven wist te verwezenlijken, zonder meer een nieuw succes, dat op het verlichte parcours vele duizenden trok.

Winnaars van de ritten warden respectievelijk Wim Wanders, Fans van Katwijk, Jan Spetgens en Nico van Hest, waarbij Henk Nieuw­kamp met een tweede plaats op de eerste en een zesde op de tweede avond gelijk in de leiderstrui kwam. Ook op de derde avond hield zijn vierde plaats een stevige consolidatie in, terwijl hij op de slotavond eveneens “in de buurt" bleef.

Amateurs 1e dag: 1. Wim Wanders, 2. Henk Nieuwkamp, 3. L. Bronos.

Amateurs 2e dag: 1. Fons van Katwijk, 2. Jan Spetgens, 3. Harrie LUnenburg

Amateurs 3e dag: 1. Jan Spetgens, 2. Peter van Doorn, 3. Jac van Kessel.

Amaterus 4e dag: 1. Nico van Hest, 2. Henk van de Laar, 3. Wil de Louw.

Ind. eindklassement: 1. H. Nieuwkamp 21 pnt., 2. P. v. Doorn 33 pnt., 3. N. v. Hest 36 pnt., 4. F. v. Katwijk 40 pnt., 5. J. v. Kessel 41 pnt., 6. F. v. d. Vleuten 47 pnt., 7. H. v. d. Laar 55 pnt., 8. J. Spetgens 59 pnt., 9. H. Lunenburg 63 pnt., 10. F. Janssen 65 pnt., 11. J. Beurs­kens 66 pnt., 12. K. Koot 68 pnt., 13. R. v. Doorn 70 pnt., 14. F. Otten 74 pnt., 15. J. Adriaans 75 pnt.

Ploegenklassement: 1. Tegelhandel Van Erp 177 pnt., 2. De Bont We­genbouw 97 pnt., 3. Mars-Flandria 145 pnt., 4. Heynen Motors 177 pnt., 5. Trico Noble-Acifit 171 pnt.

 

EINDHOVEN (9 juni).1970

Nieuwelingen: 1. M. Dohmen, 2. K. Klinkers, 3. H. Sengers, 4. G. v. Gerwen, 5. B. Hordijk, 6. J. Smeets, 7. W. Albertsen, 8. M. Schumann.

 

EINDHOVEN (10 juni).1970

Dames: 1. T. v. d. Plaat, 2. B. Hage, 3. J. Jonkers, 4. T. Smulders, 5. 1. Trompert, 6. W. Goossens, 7. D. Baerends, 8. E. Meskers, 9. M. Matwew. 10. H. Hondeveld.

 

EINDHOVEN (11 juni).1970

Adspiranten: 1. A. Prinsen, 2. C. Spapens, 3. A. Jansen

 

EINDHOVEN (20 September).1970

Amateurs: 1. H. v. Kilsdonk, 2. F. v. d. Vleuten, 3. N. v. Hest, 4. G. Kneteman, 5. F. Otten, 6. P. Nijssen, 7. G. Oosterboich, 8. H. v. Leent, 9. F. Beckers, 10. J. v. Tol.

Nieuwelingen: 1. J. Corvers, 2. H. Pronk, 3. K. Klinkers, 4. H. Sengers, 5. B. Pots, 6. S. Spijkerboer, 7. L. Pots, 8. H. Mutsaerts.

Adspiranten: 1. B. Huveneers, 2. A. Prinsen, 3. J. v. d. Rijdt.

 

EINDHOVEN (11 oktober).1970

Amateurs: 1. H. Botterhuis, 2. M. v. Venrooy, 3. H. Beurskens, 4. A. Hassink, 5. T. v. d. Loo, 6. B. Slings, 7. R. Liebrechts, 8. H. Prinsen, 9. M. v. d. Heijden, 10: K. v. d. Knaap.

Nieuwelingen: 1. T. Huizing, 2. L. den Hartigh, 3. H. Mutsaerts, 4. R. v. Hal; 5. F. Veldhuizen, 6. H. Sengers. 7. T. v. Hintum, 8. v. d. Enden.

Adspiranten: 1. B. Huveneers, 2. M. Visser, 3. J. v. d. Meer.

 

EINDHOVEN.(6 september).1970

Nieuwelingen: 1. Mathieu, 2. Koos Klinkers, 3. Hein Sengers,

 

EINDKLASSEMENT AVONDZESDAAGSE

Amateurs: 1. Ben Juriaans, 2. Piet Kettenis, 3. Ron Bakker

 

EKEHAAR (15 maart).1970

Amateurs: 1. N. Been, 2. T. Franke, 3. J. Vlot, 4. G. Hoven, 6. H. Hoekstra, 6. W. Vlot, 7.A. Hulzebos, 8. E. Boekholt, 9. P. Oosterhof,, 10. P. Dijkstra.

 

EKEHAAR (22 maart).1970

Amateurs: 1. W. Vlot, 2. J. Vlot, 3. G. Brunisma, 4. R. de Bruin, 5. H. Hofman, 6. A. Koster, 7. D. Lolkema, 8. P. Oosterhof, 9. H. Luchies, 10. E. Boekhold.

Nieuwelingen: 1. J. Bakker, 2. J. Leutscher, 3. W. Haan, 4. H. Wolf, 5. J. Wolters.

Adspiranten: 1. B. Scheunennan, 2. J. Fijken, 3. M. Hilberdink.

 

EKEHAAR (29 maart).1970

Amateurs: 1. G. Hoven, 2. T. Franke, 3. P. Oosterhof, 4. G. Bruinsma, 5. A. Hofman, 6. P. Dijkstra, 7. L. Vos, 8. T. Buurmeijer, 9. A. Kruims, 10. J. Vlot.

Nieuwelingen: 1. H. Kamerhuis, 2. J. Bakker, 3. J. Wolters, 4. A. Wein­tjes, 5. J. Leutscher.

Adspiranten: 1. B. Scheuneman, 2. J. Feiken, 3. H. Menting.

 

ELBURG (eindstand Driedaagse, 27, 28, 29 juli)

Amateurs 1e dag: 1. Dries van Wijhe, 2. Evert Dickhof, 3. Henk Poppe.

Amateurs 2e dag: 1. Jan van Dam, 2. Dries van Wijhe, 3. Albert Hulzebosch,

Amateurs 3e dag: 1.

Amateurs: 1. D. v. Wijhe, 2. E. Dickhof, 3. A. Hulzebosch, 4. H. Snoeij­ink, 5. H. Poppe, 6. W. Vlot, 7. W. Holstege, 8. J. v. Dam, 9. A. Schef­fer, 10. A. Schroten.

 

ELIM (15 augustus).1970

Amateurs: 1. J. Vlot, 2. G. Bruinsma, 3. H. Snoeyink, 4. N. Been, 5. F. Niemeijer, 6. B. Groen, 7. G. Heeringa, 8. D. Middelveld, 9. P. Kleine, 10. B. Bathoorn.

 

ELSFEET (5 augustus).1970

Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. P. v. Bergen, 3. C. de Looze, 4. J. Bakker, 5. S. Smeets, 6. T. Smit, 7. W. Albersen, 8. W. Pater.

 

ELSLOO (10 mei).1970

Nieuwelingen: 1. J. Smeets, 2. L. Didderen, 3. G. Jacobs, 4. J. Corvers, 5. M. Kouters, 6. K. Klinkers, 7. P. Gorissen, 8. H. Geldens.

Adspiranten: 1. J. Lamerichs, 2. H. Neven, 3. J. v. d. Meer.

 

ENKHUIZEN (30 april).1970

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. T. Tabak, 3. B. Jurriaans, 4. P. Penne­kamp, 5. G. Bruin, 6. A. Kooyman, 7. J. Kieftenburg, 8. M. Pronk, 9. J. Zomer, 10. R. de Bruin.

Nieuwelingen: 1. N. Hoogendoorn, 2. P. Laan, 3. J. Overweg, 4. T. Sijm, 5. A. Hopman.

Adspiranten: 1. H. Etten, 2. J. Brink, 3. W. Giling.

 

ENSCHEDE (21 juni).1970

Amateurs: 1. H. Nieuwkamp, 2. G. Haven, 3. T. Buurmeller, 4. H. Kuiper, 5. F. Niemeiler, 6. A. Hulzebosch, 7. H. Snoeijink, 8. D. Mid­delveld, 9. J. Huisjes, 10. E. Dickhof.

Nieuwelingen: 1. G. Mohlmann, 2. J. Stiggelbout, 3. A. Bos, 4. H. Ponsteen, 5. H. Krahwinkel, 6. T. Trentelman, 7. H. Boom, 8. Goorman.

 

ENTER (18 mei).1970

Amateurs: 1. R. Bos, 2. H. Kuipers, 3. G. Leferink, 4. J. Vlot, 5. H. Snoeyink, 6. H. Poppe, 7. D. v. Wijhe, 8. E. Dickhof, 9. W. Holstege, 10. J. Hup.

Nieuwelingen: 1. J. Stiggelbout. 2. W. Albersen, 3. G. Mohlmann, 4. L. Barnaart, 5. A. Veelers, 6. H. Aalbers, 7. E. Kok, 8. G. Wennemers.

Adspiranten: 1. H. Stamsnijder, 2. A. Jannink, 3. B. ten Berge.

 

ERMELO (12 april).1970

Amateurs: 1. H. Holstege, 2. W. Holstege, 3. D. v. Wijhe, 4. T. de Waal, 5. L. Huurdeman, 6. W. v. Boven, 7. A. Krooneman, 8. G. Slijk­huis, 9. E. Sinke, 10. N. den Hertog.

 

ERMELO (18 april).1970

Amateurs: 1. D. v. Wije, 2. A. Krooneman, 3. N. den Hertog, 4. R. Prophitius, 5. H. Holstege, 6. W. Holstege, 7. L. Huurdeman, 8. W. v. Boven, 9. H. Thieman, 10. T. de Waal.

 

ESCH (5 april).1970

Amateurs: 1. H. v. Vught, 2. H. Koot, 3. A. v. d. Spiegel, 4. R. Bakker, 5. H. Poppe, 6. C. Vermaire, 7. A. v. Uden, 8. G. Zantingh, 9. G. Wes­seling, 10. A. Cardol.

Nieuwelingen le serie: 1. J. Auf der Haar, 2. B. Hordijk, 3. F. Kreg­ting, 4. F. Klootwijk, 5. J. Zuiderweg.

Nieuwelingen 2e serie: 1. J. Akkermans, 2. C. v. Bragt, 3. J. Selders, 4. F. v. Hintum, 5. A. v. Houwelingen.

Adspiranten: 1. B. Scheunemann, 2. H. v. Esch, 3. J. Kronenberg.

 

ETTEN-LEUR (26 april).1970

Amateurs: 1. J. Zoons, 2. C. v. Dongen, 3. L. Booze, 4. R. Liebrechts, 5. H. Nak, 6. G. Minneboo, 7. H. v. Dongen, 8. W. Smeekens, 9. B. Kroonen, 10. G. de Wit.

Nieuwelingen: 1. B. Hordijk, 2. J. Raas, 3. H. Verburg, 4. R. Smit, 5. Th. Huijzen.

 

EYGELSHOVEN (30 maart).1970

Amateurs: 1. B. Koken, 2. T. v. d. Louw, 3. G. v. Elburg, 4. L. Browns, 5. K. Delnoy, 6. H. Dohmen, 7. M. Kerff, 8. M. Pustjens, 9. G. Siega.

Nieuwelingen: 1. K. Klinkers, 2. J. Spronkmans, 3. M. Dohmen, 4. C. Kevers, 5. W. Wilms.

Adspiranten: 1. J. Lamerichs, 2. H. Oberje, 3. M. Jacobs.

 

FIJNJE (12 september).1970

Nieuwelingen: 1. J. v. Dijk, 2. J. Bakker, 3. J. Poelman, 4. J. Wolters, 5. G. Schur, 6. B. Scheuneman, 7. H. Kamerhuis, 8. R. Groen.

 

FLEVO - TOUR (30 mei).1970

Nieuwelingen: 1. J. Zuydweg, 2. A. Dekkers, 3. T. v. d. Burg, 4. P. Laan, 5. T. Smit, 6. W. Westdorp, 7. K. Hoogendoorn, 8. A. Bos.

Adspiranten: 1. A. Bongers, 2. J. Spijker, 3. J. Jacobs.

 

GEFFEN (3 mei).1970

Amateurs: 1. H. v. d. Laar, 2. P. v. Doorn, 3. P. v. Katwijk, 4. P. de Jeng, 5. A. Russens, 6. G. de Wit, 7. M. v. d. Heijden, 8. A. v. Uden, 9. M. de Veer, 10. W. Prinsen.

Nieuwelingen: 1. C. v. d. Bragt, 2. P. v. Bergen, 3. K. Hoogendoorn, 4. W. Pater, 5. C. Scheepers.

Adspiranten: 1. K. Sterk, 2. J. v. d. Rijdt, 3. A. Prinsen.

 

GEFFEN (18 oktober).1970

Amateurs: 1. H. v. d. Laar, 2. W. de Vlam, 3. E. de Jong, 4. B. Jur­riaans, 5. A. Hulzebosch, 6. M. v. Venrooy, 7. P. de Jong, 8. H. Bot­terhuis, 9. W. v. Helvoirt, 10. A. v. Uden.

Nieuwelingen: 1. G. Nederlof, 2. W. Smeekens, 3. J. Muilwijk

Nieuwelingen: 1. C. v. Bragt, 2. F. v. d. Enden, 3. B. Hordijk, 4. G. v. Gerwen, 5. K. Klinkers, 6. C. v. d. Bergh, 7. T. Huizen, 8. v. Bergen.

Adspiranten: 1. M. Jai 2. B. Huveneers, 3. P. Kollenburg.

 

GELDROP (12 april).1970

Amateurs: 1. C. Tuyt, 2. P. v. Beurden, 3. P. Edwards, 4. H. Brand, 5. K. Balk, 6. M. de Koning, 7. H. Koot, 8. G. Leferink, 9. F. v. d. Vleuten, 10. B. Bathoorn.

Nieuwelingen: 1. J. v. Muilwijk, 2. P. Laan, 3. H. Meskess, 4. R. Smit, 5. G. Goorman.

 

GELEEN (23 augustus).1970

Amateurs: 1. G. Siega, 2. H. Beurkens, 3. L. Brouns, 4. W. Meijs, 5. J. Deckers, 6. M. Dohmen, 7. K. Keijbeek, 8. K. Delnoij, 9. M. Kerff, 10. J. Ubachs.

Nieuwelingen: 1. J. Roemerman, 2. K. Klinkers, 3. J. Spronkmans, 4. H. Kellenaers, 5. J. Didderen, 6. C. Keijers, 7. G. Jacobs, 8. W. Wilms.

Adspiranten: 1. J. v. d. Meer, 2. N. Spronck, 3. T. Collard.

 

GELEEN (20 september).1970

Beroepsrenners: 1. Huub Harings, 2. Hans Junkermann, 3. Daan Holst,

Adspiranten: 1. J. Badjou, 2. J. v. d. Meer, 3. H. Oberje.

 

GELEEN (3 oktober).1970

Amateurs: 1. W. Kelleners, 2. M. Pustjens, 3. J. v. Pol, 4. J. Dekkers, 5. K. Delnoy, 6. P. Ntssen, 7. W. Mets, 8. J. Gerards, 9. M. Dohmen, 10. G. Dirix.

Adspiranten: 1. H. v. Neven, 2. J. v. d. Meer, 3. H. Oberje.

 

GEMERT (7 mei).1970

                     Harry Steevens met voorsprong in Gemert

De Internationale Ronde van Gemert had op Hemelvaarts­dag bij stralende zonneschijn meer toeschouwers verdiend, dan er inderdaad naar het 1,25 km lange parkoers waren gekomen. Met Raymond Poulidor aLs vedette, zes BeIgen, zes Duitsers, een Engelsman en twintig Nederlanders had de R. en T.C. “Buitenlust" alle moeite gedaan om er een groots evenement van te maken.

Maar in dit deelnemersveld was de overmacht van de Ca­ballero-renners eenvoudig te drukkend en te sterk. Toen dan ook Harry Steevens na 30 van de 80 ronden er vandoor ging, word onmiddellijk de defensie ingeschakeld. Alle achtervolgingspogingen werden prompt ingedijkt. Pas toen Steevens sterk rijdend zijn toer gepakt had - en dat ge­beurde na 80 km - lukte het de Duitser Ernst Streng om weg te komen. Wellswaar kreeg hij eerst Daan Holst, later ook Piet de Wit en Richard Bukacki mee, maar dit kwartet werkte goed samen en liet zich niet meer terughalen.

Een groep van zeven man trachtte nog wel zich bij de vluchters te voegen, maar daarvoor was de afstand tot de finish inmiddels toch te klein geworden. Zo konden de toeschouwers - zogezegd als compensatie voor een wel zeer vlak verlopen eerste koersgedeelte -van drie mooie spurt­aankomsten genieten, nadat Steevens de overwinning met een ronde voorsprong had binnengehaald. Richard Bukacki, Piet Hoekstra en Henk Benjamins heetten de spurtwin­naars.

Beroepsrenners: 1. Harry Steevens, 100 km in 2 uur, 29 min., 55 sec.; op 1 min. 155 sec.: '2. Bukacki; 3: De Wit; 4. Streng (D.); 5. Holst. op 2 min. 6 sec.: 6. Hoekstra; 7. Frijters; 8. Gerrits; 9. Wouters; 110 Harings; 11. Nassen (B.); 1'2. Brou­wer; op 2 min. 20 spec.: 13. Benjamins; 14. Tijtgat (B.); 16. Hill (E.); 16. Heijnig; 17. Wolf (D.); 18. Koel; 19. Daele­mans (B.); 20. Boonen (B.); 21. Breure; 22, Jacquemin (B.); 23. Van Deene; 24. Michiels (B.);25. Rudolph (D.); 26. Gom­bert (D.); 27. Jongkind; 28. Oudkerk; 29. Wilde (D.); 30. Van den Berg.

Nieuwelingen: 1. F. Kregting, 2. H. Mutsaers, 3. P. v. Zandvoort, 4. W. Bellemakers, 5. R. Smit, 6. A. Bongers, 7. J. Overweg, 8. Sengers.

Adspiranten: 1. J. v. d. Rijdt, 2. R. Zieleman, 3. L. Steens.

 

GEMERT (20 juli).1970

Amateurs: 1. B. Solaro, 2. F. Jansen, 3. J. Schipper, 4. F. v. d. Vleu­ten, 5. J. v. d. Ramp, 6. M. de Koning, 7. B. Jurriaans, 8. H. Egberts, 9. L. Boose, 10. W. de Vlam.

Nieuwelingen: 1. H. Sengers, 2. J. v. Muilwijk, 3. D. Smeets, 4. A. Deusing, 5. H. Ponsteen, 6. W. Willems, 7. M. Dohmen, 8. Albersen.

Adspiranten: 1. J. Spijker, 2. H. Bisseling, 3. L. Steur.

 

GENDRINGEN (2 augustus).1970

Amateurs: 1. Jan Bloed, 2. Henk Poppe, 3. Tjalling Udding,

Nieuwelingen: 1. Bert Scheuneman, 2. H. van de Hoef, 3. Rob Aversteeg,

 

GENDT (4 juli).1970

Amateurs: 1. H. Holstege, 2. J. v. Driel, 3. D. Groen, 4. T. Oudshoorn, 5. W. de Vlam, 6. C. Rouw, 7. P. Edwards (Eng.), 8. W. Holstege, 9. H. v. Bavel, 10. H. Snoeijink.

 

GERWEN (30 maart).1970

Amateurs: 1. T. Blom, 2. B. Janbroers, 3. G. Kneteman, 4. H. Koot, 5. J. Adriaans, 6. J. Spetgens, 7. B. Vlastuin, 8. W. de Louw, 9. F. v. d. Vleuten, 10. H. Snoeyen.

Nieuwelingen: 1. L. de Hartig, 2. H. Sengers, 3. C. Schepers, 4. A. Dekkers, 5. G. Aufderhaar.

Adspiranten: 1. W. Daniels, 2. R. Adriaans, 3. A. Dekkers.

 

GIEKERK (2 mei)

Amateurs: 1. B. Bathoorn, 2. P. Kleine, 3. H. Brand, 4. H. Stet, 5. J. Zomer, 6. R. Bos, 7. N. Been, 8. E. Boekholt, 9. A. Wiegersma, 10. J. de Boer.

 

GIETEN (5 juli).1970

Amateurs: 1. T. Buurmeijer, 2. J. de Boer, 3. G. Bruinsma, 4. M. Wekema, 5. W. Pool, 6. H. Kruims, 7. E. Boekholt, 8. G. Hoven, 9. D. Middelveld, 10. G. Heeringa.

Adspiranten: 1. Aalders, 2. G. Schalk, 3. J. Niemeijer.

 

GILZE (5 juli).1970

Amateurs: 1. W. Prinsen, 2. C. Koeken, 3. C. v. Bostelen, 4. W. Bra­venboer, 5. C. Swinkels, 6. W. v. Steenis, 7. J. Moret, 8. P. Remijn, 9. M. Hesemans, 10. L. Westrus.

Nieuwelingen: 1. J. v. Leijten, 2. B. Hordijk, 3. A. Dekkers, 4. A. Toepoel, 5. B. Geensen, 6. A. Oprins, 7. A. Dubbelt, 8. F. de Bont.

Adspiranten: 1. F. Pierard, 2. J. Verbrugge, 3. F. Franken.

 

GOES (6 juni).1970

Adspiranten: 1. Joop Brink, 2. K. Spaans, T. de Brabander,

 

GOIRLE (2 augustus).1970

Amateurs: 1. B. Solaro, 2. M. Hezemans, 3. J. Smulders, 4. J. Zoons, 5. W. v. Steenis, 6. A. Suykerbuik, 7. P. v. Gurp, 8. J. Blokland, 9. T. v. d. Weegen, 10. A. Koster.

Nieuwelingen: 1. F. Grootzwager, 2. G. v. Gerwen, 3. M. Rehorst, 4. F. Veldhuizen, 5. L. de Hartigh, 6. J. Fresen, 7. J. Smeets, 8. Spijkerboer.

 

GORINCHEM (28 juli).1970

Amateurs: 1. R. Cornelisse, 2. A. Naaktgeboren, 3. T. Oudshoorn, 4. R. Bos, 5. A. Werner, 6. W. v. Steenis, 7. J. Meter, 8. J. Zomer, 9. H. Nak, 10. J. Blokland.

Nieuwelingen: 1. B. Hordijk, 2. J. Zuydweg, 3. H. Sengers, 4. J. de Groot, 5. G. Nederlof, 6. J. v. Hooff, 7. F. de Bont, 8. B. Geense.

Adspiranten: 1. R. Joenoes, 2. A. Prinsen, 3. B. Pellikaan.

 

GOUDA (25 juni).1970

Amateurs: 1. G. Zantingh, 2. S. v. d. Burg, 3. T. Tabak, 4. A. v. d. Spiegel, 5. H. v. Leeuwen, 6. A. Koster, 7. R. Cornelisse, 8. H. v. d. Goes, 9. E. de Vos, 10. W. Prinsen.

 

GOUDA (21 juli).1970

Nieuwelingen: 1. B. Hordijk, 2. F. v. d. Ende, 3. R. Beusekamp, 4. H. v. d. Kooy, 5. C. de Looze, 6. T. Smit, 7. H. Verburg, 8. F. v. d. Berg.

 

GRAAUW (26 juli).1970

Amateurs: 1. H. v. Leeuwen, 2. A. v. d. Bunder, 3. H. Gijzel, 4. P. Godde, 5. C. Bal, 6. W. de Waal, 7. A. Kuzee, 8. R. Heijns, 9. P. Cardol, 10. W. Martens.

Dames: 1. K. Hage, 2. C. Geerts, 3. B. Hage, 4. T. Smulders, 5. J. Jon­kers, 6. T. v. d. Plaat, 7. H. Boeye, 8. N. v. d. Broek, 9.I. Trompert, 10. S. Heylen.

Adspiranten: 1. A. Biddelo, 2. B. Scheers, 3. K. Spaans.

 

GRAMSBERGEN (11 juni).1970

Amateurs: 1. P. Oosterhof, 2. J. Aling, 3. F. Leferink, 4. F. Niemeijer, 5. A. Hulzebosch, 6. G. Heeringa. 7. H. Kruims, 8. F. Boertien, 9. T. Buurmeijer, 10. G. Bruinsma.

 

GROEDE (31 maart).1970

Nieuwelingen: 1. K. Klinkers, 2. J. Raas, 3. C. v. Bragt, 4. B. Hordijk, 5. J. Corvers, 6. K. Hagens, 7. J. Brinkman, 8. Z. Zuidweg.

 

GROESBEEK (23 juli).1970

Amateurs: 1. Theo Oudshoorn

 

GROUW (29 augustus).1970

Amateurs: 1. P. Oosterhof, 2. B. Solaro, 3. W. v. Dok, 4. H. Brand, 5. F. Schtir, 6. E. Brander, 7. D. Zeeman, 8. B. Janbroers, 9. G. Kamper, 10.M. Pronk.

Nieuwelingen: 1. J. Poelman, 2. R. Bakker, 3. T. Sijm, 4. J. Wolters, 5. J. Raven, 6. D. de Haas, 7. G. Schur, 8. A. Visser.

 

GULPEN (2 augustus).1970

Amateurs: 1. P. v. Katwijk, 2. F. v. Katwijk, 3. C. Boersma, 4. P. Jans­sen, 5. L. Meijers, 6. W. Wanders, 7. K. Delnoy, 8. L. Brouns, 9. J. Claessen, 10. H. Lunenburg.

Nieuwelingen: 1. J. Spronkmans, 2. K. Klinkers, 3. L. Didderen, 4. J. Lamerichs, 5. J. Roemerman, 6. W. Wilms, 7. W. Pleuger, 8. H. Crijns.

Adspiranten: 1. P. v. Kollenburg, 2. H. Oberje, 3. H. Neven.

 

GUTTECOVEN (24 mei).1970

Amateurs: 1. J. Dekkers, 2. J. Vrancken, 3. N. v. Uden, 4. L. Meijers, 5. F. Janssen, 6. B. Daemen, 7. M. Pustjens, 8. G. v. Elburg, 9. E. de Jong, 10. J. Pelzer.

Nieuwelingen: 1. M. Dohmen, 2. H. Senger, 3. W. Wilms, 4. K. Klin­kers, 5. J. Spronckmans, 6. M. Maassen. 7. J. Craenen, 8. J. Smeets.

Adspiranten: 1. J. Lamerichs, 2. H. Oberje, 3. H. v. Esch.