JAARGANG 1967

                              WEDSTRIJDEN A T/M G

AALSMEER (9 SEPTEMBER).1967

Amateurs: 1. Leen de Groot, 2. Leo Duijndam, 3. Rink Cornelisse

 

AARDENBURG (27 mei).1967

Nieuwelingen: 1. Tonnie Stroosnijder, 2. Ab Klaeijsen, 3. B. van Lare,

 

AARDENBURG (12 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. Nelis Rokven, 2. Cees Bal, 3. Henk van Dongen,

 

ACHT VAN BLADEL (24 SEPTEMBER).1967

ACHT van Bladel oude glorie die nog steeds flonkert

                                             Belg STAES won bij amateurs;

                                              Zeeuw KLAYSSENS bij nieuwelingen

Een der eerste wielerwedstrijden in Brabant was de Acht van Bladel, die op de kasseiwegen van de prachtige Kempen plaats vond. Hij was op dezelfde leest geschoeid als de be­faamde Acht van Chaam. In de praehistorie van de Neder­landse wielersport was het een befaamde wedstrijd, waar­voor over een dorpenparcours in de vorm van een acht ge­bruik werd gemaakt. Ofschoon de opkomst van de baansport de wegsport totaal uit de interessesfeer haalde, zijn de roemrijkste dagen uit de Acht van Bladel toch in herinne­ring blijven voortleven.

De nieuwe wielergeneratie, die na de Tweede Wereld­oorlog aan bod kwam en die zich waar moest maken door het geven van wegwedstrijden - alle houten barren waren gesloopt en tijdens de oorlogsjaren in warmte omgezet - knoopte weer bij oude tradities aan. Bladel dacht aan her­leving van de oude Acht. Toen “Het Snelle Wiel" zijn enthousiaste oprichters kreeg was er ook spoedig een wed­strijd, waarbij van het oude klassieke parcours gebruik werd gemaakt. In 1947 verscheen weer de Acht van Bladel op de kalender. De organisatoren zijn bescheiden begonnen en hebben zich jarenlang aan hun nieuwelingenwedstrijd ge­houden. De heren Soontiens, Van Gorp en nog enkele ande­ren hebben de verdienste, dat zij de Kempen weer wieler­leven hebben ingeblazen.

Die nieuwelingenwedstrijd werd in de loop der jaren een befaamde koers, omdat hij bedoeld was als een testwedstrijd om over te gaan naar een hogere klasse. Hij werd op het laatst van het seizoen over 100 kilometer verreden, een afstand waarvan onervarenen bang plegen te zijn. Wij vinden het alleen jammer, dat die Acht, welbekend bij de nieuwelingen zo weinig officiele en publicitaire belangstel­ling trok. Want wij aarzelen niet te zeggen, dat die wed­strijd door de oude dreven van de Kempen jarenlang de grootste en mooiste koers voor nieuwelingen in Nederland is geweest. De namen der winnaars bewijzen dat het ook een pittige wedstrijd was.

Twintig jaar is deze grote nieuwelingenwedstrijd, die de voorbereidingen van een klassieker vroeg met volgwagens voor jury en pers, verreden. Dit jaar is men afgestapt van het zoveel jaren gehandhaafde idee: grote koers voor nieuwelingen op het eind van het seizoen.

TWEE MAAL PER JAAR?

Er is nu een koers voor nieuwelingen en voor amateurs geweest. De amateurs hebben daarbij de grootste belang­stelling en de meeste kosten geeist. We vinden dit ergens jammer, ofschoon wij best kunnen begrijpen, dat een club met een plaatselijke favoriet als de amateur Schoofs een grote amateurwedstrijd wil. Maar de organiserende ver­eniging heeft daarbij iets eigens, een traditie van twintig jaar prijs gegeven. Bladel zou beter twee keer per jaar de Acht kunnen rijden. Een keer voor amateurs en een keer, op het eind van het seizoen voor nieuwelingen, net als in het verreden. Misschien is dit het volgend jaar als de brug in Castelre klaar is en er geen provinciale wegen meer bereden behoeven te worden wel weer te verwezenlijken. Dit jaar had men ook het parcours moeten wijzigen. De klassieke Acht is er wel door in de verdrukking komen te zitten. Er is meer veranderd in Bladel. De oude organisa­toren zijn metterdaad ouder geworden en belast met grotere maatschappelijke verplichtingen. Toen Harry Schoofs zich aandiende werd er voor hem, zoals dat gebruikelijk is, een supportersclub opgericht. Die club is opgegaan in “Het Snelle Wiel", dat er behoorlijk door versterkt werd. De voorzitter van de supportersclub heeft toen het voorzitter­schap van de wielervereniging op zich genomen. Intussen heeft hij al laten zien, dat hij voor geen kleintje vervaard is en dat hij een goede organisator is. Hij heeft ook de steun van de mannen van het eerste uur uit Bladel. Ook dat is belangrijk. Als in de komende winter de verhoudin­gen geconsolideerd kunnen worden en daarnaast het ge­meentelijke wegennet in de Kempen wordt uitgebreid is er over te denken om die nieuwelingenwedstrijd zijn natio­nale betekenis terug te geven. Dit jaar is het er door om­standigheden niet van kunnen komen. Hij werd eigenlijk door de amateurs overschaduwd.

„EN COURSE"

Amateurs en nieuwelingen reden dit jaar het parcours over Bladel-Hapert-Castelre-Hoogeloon-Castelre-Netersel­-Lage Mierde-Reusel-Bladel. Voor de amateurs stond vier keer dit parcours gepland en voor de nieuwelingen twee keer.

Om tot de afstanden van 150 en 100 kilometer te komen werden de ronden aangevuld met een twintigtal kleine dorpsronden. Maar daardoor gaat het karakter van de klas­sieke wegrace verloren en verwordt deze tot een criterium.

Het behaalde resultaat op de lange wegen gaat vaak op de kleine rondjes verloren. Dat bevordert de anima niet. Dit jaar hebben de kleine rondjes veel renners moeilijkheden bezorgd.

Bij de amateurs kwam een goed veld aan de start, o.a. met diverse Belgen en verschillende goede Duitsers. De Belg Frans Staes, die maandenlang wegens een pleuritis was uit­geschakeld, heeft in de eindspurt van zes man een duide­lijke overwinning kunnen behalen. Hij klopte Van Beers uit Vosselaar met enkele lengten.

Die kopgroep was al vrij spoedig na de start ontstaan. Hij zou nogal eens van gezicht veranderen en ook groter wor­den. Maar tenslotte bleven er zes over. Het begon met een demarrage van Podbielski na twintig minuten rijden onder Netersel. Zijn sterke landgenoot Czarnowski, Otten Vos en Ramakers voegden zich bij hem. In de tweede ronde von­den Kuijs, Staes, Van Beers, Wiener, De Bakker en Sche­pers het tijd worden om zich ook bij hen aan te dienen.

Op het laatst van de vier ronden van 26 kilometer moesten Podbielski en Ramakers uit de kopgroep lossen. Czarnowski trachtte toen zijn slag te slaan, maar Schepers was de eerste die hem achterna joeg. Staes, De Bakker, Van Beers en Kuijs volgden. De overigen uit de kopgroep vielen terug. Vos en Wiener zelfs tot in het veld. De kopgroep kon zich ook op de kleine rondjes ongewijzigd handhaven. Kuijs had het geluk twee ronden voor het einde van een gestopte renner bij een lekke band nog een fiets te krijgen, waar­door hij zich bij de leiders kon handhaven.

De Belg Staes was in de spurt de snelste.

De koers der nieuwelingen had, ofschoon er slechts twee grote ronden gereden behoefden te worden, ongeveer een zelfde verloop. Ook hier viel de beslissende ontsnapping in de eerste ronde. Het waren zestien man, die zich van het peloton afscheiden en zich wisten te handhaven. Twee ronden voor het einde demarreerde de Zeeuw Klayssens, die zijn voorsprong verwoed verdedigde. Hij won met drie seconden voorsprong op de Eindhovenaar Van der Heijden. Rest nog te vermelden, dat de wedstrijden grote belang­stelling trokken. De medewerking van politie-zijde was uit­stekend. Ook de Bladelse middenstand had zich van zijn beste zijde laten kennen.

BRON: FRITS VAN GRIENSVEN

Amateurs: 1. F. Staes (B.), 150 km in 3.40.17; 2. Van Beers, Vosselaar; 3. Sche­ers, Stein; 4. Czarnowski (D.); 5. De Bakker (B.); 6. Kuijs, Hidvarenbeek; 7. op 2:50 Otten, Eindhoven; 8. op 3.25 Evers, Linne; 10. Jacobs, Best; 11. Beckens, Eindhoven; 12. Vos, Geldrop; 13. J. van Kessel, Deurne; 14. G. van Gerwen, Mierlo; 15. J. van den Berg, Eindhoven; 16. H. van Seggelen, Lierop; 17. T. Gruijters, Stiphout; 18. J. Smolders, Tilburg; 19. H. Schoofs, Bladel; 20. T. Mans­velders, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. A. Klayssens, Biervliet, 100 km in 2.28.05; 2. op 3 sec. v. d. leijden. Eindhoven; 3. N. van Hest, Tilburg; 4. J. Booy, Papendrecht; 5. S. Noordzij, Rotterdam; 6. C. Vermeire, Oisterwijk; 7. F. Koreman, Honselersdijk; 8. B. Jouwenaar, Den Haag; 9. L. Rutten. Valkenswaard: 10. P. van Katwijk, Oploo.

 

ACHTMAAL (2 april).1967

Amateurs (90 km): 1. A. Wouters, Zundert, in 2.18.14; 2. M. van der Klooster, Rotterdam; 3. F. Ouwerkerk, Rotterdam; 4. H. Vogelaar, Rotterdam; 5. P. Barendregt, Alblasserdam; 6. C. Willemse, Hooge Zwaluwe; 7. S. van den Burgh, Berkel; 8. J. van Geel, Breda; 9. P. Legierse, Den Bommel; 10. P. Dubbeldam, Lage Zwaluwe.

Nieuwelingen (50 km): 1. C. Priem, Ovezande, in 1.13.12; 2. J. Selders, Roosendaal; 3. C. Brooymans, Hoogerheide; 4. J. Kemps, Sprundel; 5. W. Looyschelders, Rotterdam; 6. L. van der Schee, Poortugaal; 7. J. van Hoek, Hoogerheide; 8. B. Hendriks, Zundert.

Adspiranten (25 km): 1. R. Romijn, Kwadendamme, in 43.45; 2. C. Bol, Kwadendamme; 3. P. Romijn, Goes; 4. A. van Dongen, Prinsenbeek; 5. Th. van der Leist, Rotterdam.

 

ACHTMAAL (16 juli).1967

Adspiranten: 1. Henk van Dongen, 2. Rob Engel, 3. Nelis Rokven,

Amateurs: 1. Wim Deelen, 2. Sjef van de Burg 3. Piet Legierse,

Nieuwelingen: 1. Ferry Buermans, 2. Cees Priem, 3. C. Nuijten,

 

AKKRUM (5 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Henk Hoekstra, 2. Eddy Koster, 3. Ever Hup,

 

ALBLASSERDAM (26 juli).1967

Adspiranten: 1. Cees Bal, 2. Ben Jurriaans, 3. Henk van Dongen,

Amateurs: 1. Wim Deelen, 2. Rudi Liebrechts, 3. Gerrit Mooy,

Nieuwelingen: 1. Ferry Buermans, 2. Siem Noordzij, 3. Cees van Dongen,

 

ALKMAAR (13 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Cor Baars (Haarlem), 2. Dick Zeeman (Oudkarspel), 3. Nanno Bakker (Wieringen), 5. T.v.d.Valk (Vooschoten), 5. G. Mooi (Limmen), 6. ted Blom (Haarlem), 7. J. peetoom (Vijfhuizen), 8. K. Stam (koog aan de Zaan), 9. H. van leeuwen (Den Haag), 10. J. Aldershof)

Nieuwelingen: 1. H. Jacobs, 2. J. de Kind 3. Piet Neeskens,

 

ALKMAAR (9 OKTOBER).1967

Amateurs: 1. Herman Hoogzaad, 2. Gerrie Mooij, 3. Dick Zeeman,

 

ALMELO (1 mei).1967

Adspiranten: 1. Joop Stiggelbout, 2. Martin Sprakel, 3. J. Nijkamp,

Amateurs: 1. Johan Pluimers, 2. Jan van Dam, 3. Zwier Selles,

Nieuwelingen: 1. B. Wigger, 2. Ton Wissink, 3. Joop Holbert,

 

ALMEN (9 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Jan Boode, 2. Jurrie Dokter, 3. Jan van Dam,

 

ALPHEN AAN DEN RIJN (17 juni).1967

Adspiranten: 1. Piet Drost, 2. J. Leur, 3. Ruud Onos,

Amateurs: 1. Gerrit van Lith, 2. Theo Oudshoorn, 3. Jan van de Haar,

Nieuwelingen: 1. Henk van Erp, 2. Arie Bakker, 3. Wil Luppers,

 

ALPHEN.N-B (18 juni).1967

Adspiranten: 1. Leo van Zeeland, 2. D. Konijn, 3. Joop Glas,

Amateurs: 1. Jan Spetgens, 2. Bouwen Minnekus, 3. Han Vogelaar,

Nieuwelingen: 1. Evert Diepenveen, 2. Adrie Cardol, 3. H. Kemps

 

AMERSFOORT (5 juni).1967

Amateurs 01e rit : 1. Wim Holstege, 2. S. Kamp, 3. J. Jonker,

 

AMERSFOORT (6 juni).1967

Amateurs 02e rit: 1. Wim de Wilde, 2. Graham Webb (Eng), 3. Peter Kisner,

 

AMERSFOORT (8 juni).1967

Amateurs 03e rit: 1. Peter Kisner, 2. Graham Webb (Eng), 3. J. Jonker,

 

AMERSFOORT (9 juni).1967

Amateurs 04e rit: 1. Peter Kisner, 2. Wim Holstege, 3. J. Jonker,

Amateurs Eindk.: 1. Peter Kisner, 2. Wim Holstege, 3. G. Webb/J.Jonker,

 

AMERSFOORT (19 juni).1967

Amateurs 01e rit: 1. Arie Veenendaal, 2. Joop Wuurman, 3. C. Smits,

 

AMERSFOORT (20 juni).1967

Amateurs 02e rit: 1. P. Eeckhout, 2. Cees Hogervorst, 3. Henk Haalboom,

 

AMERSFOORT (23 juni).1967

Amateurs 04e rit: 1. Cor Faber, 2. Joop Wuurman, 3. S. Kamp,

Amateurs Eindkl.: 1. Arie Veenendaal, 2. Joop Wuurman, 3. P. Eeckhout,

 

AMSTEL GOLD RACE (15 april).1967

Actie der groten te laat op gang in zonnige

                                 AMSTEL GOLD RACE 1967

                                                       In keiharde finale sloeg

                                                                      ARIE DEN HARTOG zijn slag

Winnaar Arie den Hartog gaf het volmondig toe. Dolgelukkig beaamde hij onze stelling dat hij het nodig, hard nodig had gehad om weer eens een grote uitslag, een denderende victorie, bijeen te rijden. Na zijn ophefmakende zege in Milaan-San Remo 1965 was Arie, wat betreft lange eendagsritten, enigs­zins in de vergetelheid geraakt. O ja, er zijn nadien beslist nog prachtige overwinningen door de stralende Zuldlander, die tegenwoordig in het Zuidlimburgse ,wielernest' Elsloo woont, behaald. Denk maar eens aan de achtdaagse Ronde van Cata­lonia, vorig jaar in Spanje, maar in een direct treffen, dat de betwisting van een lange rit in lijn onverdoezeld naar voren brengt, had hij het contact met de “groten" min of meer ver­loren.

Over Arie den Hartog deden de vreemdste geruchten de ronde. Hij zou “verbrand" (wat een lelijk woord eigenlijk) zijn, zou nimmer meer de renner worden, die hij als amateur beloofde. En nu, in de prachtige vaderlandse wegkoers Amstel Gold Race, perfect georganiseerd door de Amstel Blouwerij NV en het “Limburgs Dagblad", technisch op poten gezet door de mannen van Inter Sport - Herman Krott en Ton Vissers - en het Wielercomite „Meerssen", greep diezelfde Den Hartog op imposante wijze de overwinning. Hij was tijdig meegegaan met de onverhoedse uitval van de opmerkelijk rijdende Gerard Vianen, bleef ook overeind toen deze vlucht steeds meer ren­ners op het voorplan bracht en gaf in de genadeloze eindspurt tegen die moeilijke helling van de Raarberg op, alles. Het was genoeg, meer dan genoeg om Cees Lute en Harrie Steevens naar de volgende ereplaatsen - tweede en derde - te ver­wijzen ...

Beschenen door een stralende zon, ging omstreeks half twaalf de stoet, 137 professionals, onder wie vele internationaal ge­reputeerden, van start op de Helmondse Churchill-laan. Het filiaalbedrijf van de Amstel Brouwerij bood een schitterende permanence, de accommodatie aldaar biedt alle mogelijkheden om een koers, die zeker moet uitgroeien tot een jaarlijks terug­kerend evenement op hoog niveau, tot een succes te maken. Het schijnt dat deze wegkoers onder een gelukkig gesternte is geboren, want opnieuw was het ideaal koersweer en de strijd, die misschien iets minder opwindend was dan vorig jaar, gaf alle volgers en tienduizenden langs de route alle gelegen­heid om de voortrazende meute met welgevallen gade te slaan. Overal was men even blij, verheugd, nieuwsgierig om een glimp van binnen- en buitenlandse “vedetten" op te vangen.

RAAK ...

De noordoosten wind gaf de bontgekleurde massa-gelijk vleu­gels. Het tempo lag hoog, schommelde steeds rond de vijfen­veertig kilometer per uur en daardoor geleken alle goed be­doelde ontsnappnigspogingen al bij voorbaat tot mislukken gedoemd. De nieuwe, opkomende garde van Limburgse profs - Steevens, Schepers, Beugels en Tummers - stuurde echter op “huis" aan en dan is het, voor wie dan ook, oppassen ge­blazen!

Er waren al bijna zestig kilometer onder de wielen doorge­gaan, toen er op de smalle, bochtige wegen naar Maasbracht plots een afscheiding kwam. De Fransen Anatole Novak, Jean ­Marie Leblanc, Jean-Louis Bodin, de Italiaanse Zwitser Mario da Rugna, de Belg Noel Fore en onze landgenoten Jo de Roo, Jan Schroder, Marinus Paul en Janus van Breugel wisten een flink gaatje te maken, maar het was te verwachten dat het peloton, bij de ontvluchting van nogal wat “kwaliteit", zou reageren. Dat gebeurde dan ook en al probeerde Jan Schroder het nog eventjes alleen, per slot van rekening voer hij als Lim­burger over eigen geboortegrond, bij Roosteren zat alles weer broederlijk bijeen. In Stein echter, waar evenals elders de trot­toirs langs de straten rijen dik waren bevolkt, spoot Gerard Vianen wag. Voor de de start had hij ons reeds toevertrouwd, dat hij er „tegenaan" wilde, dat het hem ernst was om eens een ,goede gooi" te doen. De man uit Kockengen kreeg een beetje winst, keek om en zag toen Arie den Hartog met Eddy Beugels - samen veel getraind op de Limburgse heuvels - bij zich komen en daarop “vlamden" ook Wim Schepers, Harrie Steevens, Da Rugna, Bodin, Novak, Jean Tummers, Jules van der Flaas, Cees Snepvangers, Jos van der Vleuten en Jan Pieterse naar voren. De steile helling van de Maasberg, die hen meteen in Ulestraten bracht, gaf hen nog meer voordeel en daarmede was de deur voor de rest, het voortzoevende pe­loton dat in de achterhoede om de haverklap “lekrijders" zag afvallen en weer terugkomen, onder andere Georges van Co­ningsloo, dicht geklapt. De demarrage van Vianen, die met een andere jonge Nederlander, Harm Ottenbros, zo bijzonder goed tussen de grote broers voor de dag komt, was raak, hard raak geweest. Misschien is dat voor vele wielerkenners onver­wacht, maar wellicht daarom ook des te prettiger ... Latere winnaar Arie den Hartog stak het ook niet onder stoelen af banken toen hij zei, dat „die Vianen bijzonder goed reed en een sterke indruk achterliet. . ."

(TE) LAAT

We schreven het al, de kopgroep was en bleef weg. Elkaar goed aflossend werd de voorsprong al heel vlug tot twee minu­ten opgevoerd en de overkomst van de ploegleiderswagens Bic-Hutchinson, Caballero-Wielersport en Mercier-BP, wees er meteen op dat men de kaart ging trekken op een mogelijke winnaar uit deze voortijlende groep. Voor de jonge Belg Jules van der Flaas was de pret echter gauw voorbij want bij Eijs (na 137 kilometer) reed hij lek en voor Epen moest ineens Novak en wat later Da Rugna (door een lekke band) de „expresse" laten gaan. De laatste kwam evenwel na een prachtige achtervolging waar bij, een staaltje van opperste kunde, want het ging in die afdaling hard, zelfs verschrikkelijk hard. De lastige klimpartijen van de Hulsberg, de Vijlenberg, het drielandenpunt bij Vaals, bij Klein Zwitserland (Slenaken) en elders hadden hem - in tegenstelling tot Novak, die van zijn leven wel nooit meer zal zeggen dat Nederland „tout plat" is - niet gesloopt. Voorin waren het steeds Beugels, Den Har­tog, Schepers en Steevens geweest, die de wind in het zeil hielden, maar toch naderde er een nieuwe groep. Onder aan­voering van TeleVizier-Batavus-man Bart Zoet waren Cees Lute, de Fransman Georges Chappe en de Zwitser Albert Herger aan een helse achtervolging begonnen en voor de ge­vaarlijke afdaling van Heyenrath was het viertal mede voor­aan gekomen. Dat betekende een nieuwe intrige, want nu telde ook de rood-witte brigade van ploegleider Kees Pellenaars - was het even gaan zeggen dat Zoet in aantocht was - een drietal dapperen vooraan. De eenlingen Den Hartog, Lute en Tummers alsmede Da Rugna, die later met Herger en Cees Snepvangers werd gelost, lieten zich echter niet de les lezen door de anderen, die of met z'n tweeen, drieen of zelfs met z'n vieren (Caballero) waren vertegenwoordigd.

Inmiddels werd het duidelijk dat de kopstukken in het peloton, Janssen, Anquetil, Merckx, Van Looy, Stablinski en anderen de boot grandioos hadden gemist. Weliswaar begon Jan Jans­sen, door duizenden toegejuicht, met Eef Dolman aan een helse achtervolging, die hem binnen enkele kilometers heel dichtbij bracht. Een valpartij in de haarspeldbocht van Berg en Terblijt haalde de Ossendrechter evenwel wreed onderuit en daarmede werd de kans dat hij alsnog aan de leiding zou komen, volledig teniet gedaan. De uitval van Janssen en Dol­man had een heftige beroering in het peloton doen ontstaan, want achter hen begon een ploeg met Stablinski, Merckx, Van Looy, Van de Kerckhove, Schroder, Schuuring, Willy in ’t Ven een verwoed offensief en daar weer achter doemde een groep op die door Karstens tot „full speed" werd gemaand. Rik van Looy kreeg het door, deze ploegen zouden samenvloeien en dan was de mogelijkheid tot ontsnappen misschien helemaal niet meer aanwezig. Daarom ging hij, de 33-jarige “Keizer van Herentals", die misschien beter koerst dan in zijn grootste jaren, het alleen proberen. Naar voren, naar die spits! Daar moest je zijn om de buit te innen, maar o, wat waren ze toch nog ver!

Ze waren ver, want vooral Eddy Beugels - 's morgens aan het vertrek vertelde hij ons nog dat zijn zus met angina te bed lag en dat ook hij zich verre van lekker voelde - wilde voor­uit blijven. Hij inspireerde in de slotfase herhaaldelijk de an­deren, terwijl de ervaring van Den Hartog en Lute, samen­gebundeld met de jonge kracht van de anderen, de definitieve waarborg gaf dat men het zou halen.

Zo kwam het gezelschap, dat in de laatste kilometers Jan Pieterse (toch bijzonder goed gereden; heeft dit jaar veel ziekte en tegenslag gekend) nog verloor, op Meerssen aan en moest de lange helling van de verduveld lastige Raarberg de uitspraak brengen. Lute ging het eerst aan, Steevens en Schepers sloten aan, Beugels pikte eveneens het wiel, maar Den Hartog “vlamde" er - een “plaat" van 53 x 15 stekend - zo'n geweldige rush uit, dat hij reeds meters voor de finish de arm zegevierend kon heffen.

En al was het daarna jammer dat de aankomst door stoppende ploegleiders- wagens niet meer zuiver was en sommige renners zich daardoor ook niet meer middels een knallende eindspurt konden plaatsen, de Amstel Gold Race 1967 had een schitte­rende winnaar gekregen. Een naam, die hopelijk na dit succes weer veelvuldig op ieders lip komt te liggen.

Later op de avond werd Den Hartog op het Gemeentehuis van Meerssen door de edelachtbare heer burgemeester ontvangen en mocht hij uit handen van de heer P. Kranenberg, lid van de Raad van Bestuur van de Amstel Brouwerg NV, het „Gouden Amstelvat", een massief-gouden ring, in ontvangst nemen. Bij deze officiele receptie werd uit de doeken gedaan dat, mits alle vergunningen en toestemmingen weer worden verkregen, dit allermooiste wielerfestijn van Nederland ook volgend jaar zal worden verreden. En dat is een verheugend geluid, tevens een sprekend bewijs dat de Amstel Gold Race zeker een grote levensvatbaarheid bezit.

Organisatie: “Op naar het praedicaat klassieker".BRON JAN BALDER

Beroepsrenners: 1. A. den Hartog, Ned., 213 km in 4 uur 51 min.; 2. C. Lute, Ned. ; 3. H. Steevens, Ned. ; 4. W. Schepers, Ned. ; 5. B. Zoet, Ned. ; 6. E. Beugels, Ned. ; 7. J. Bodin, Frankr. ; 8. G. Chappe, Frankr. ; 9. J. van der Vleuten, Ned.'; 10. J. Tummers, Ned. ; 11. G. Vianen, Ned.; 12. J. Pieterse, Ned., 4.51.38; 13. J. Janssen, Ned., 4.51.54; 14. E. Dolman, Ned.; 15. R. van Looy, Belgie, 4.52.00; 16. E. Merckx, Belgie, 4.52.13; 17. G. van Cooningsloo, Belgie, 4.52.21; 18. M. Jacquemin, Bel­gie; 19. W. in 't Ven, Belgie; 20. A. Cools, Belgie; 21. L. Pfenninger, Zwitserl. ; 22. B. van de Kerckhove, Belgie ; 23. C. Schuuring, Ned. ; 24. G. Karstens, Ned.; 25. J. Schrbder, Ned.; 26. C. van Espen, Ned.; 27. H. Ottenbros, Ned. ; 28. P. Post, Ned., 4.52.42; 29. H. Zilverberg, Ned. ; 30. J. Stevens, Belgie; 31. P. Lemeteyer, Frankr., 4.53.04; 32. J. Ha­rings, Ned. ; 33. R. Steegmans, Belgie, 4.53.21; 34. A. Hitchen; Eng. ; 35. K. Leyten, Ned. ; 36. R. Hauser, Zwitserl. ; 37. P. in 't Ven, Bel­gie; 38. B. Vifian, Zwitserl.; 39. W. van Heste, Belgie; 40. J. van der Horst, Ned. ; 41. T. Simpson, Eng. ; 42. R. Dewolf, Belgie ; 43. H. Ha­rings, Ned. ; 44. W. de Jager, Ned. ; 45. H. Peters, Ned. ; 46. P. van de Viiver, Belgie; 47. A. Desvages, Frankr.; 48. R. Pauwels, Belgie; 49. L. van Dongen, Ned.

 

AMSTERDAM (13 mei).1967

Nieuwelingen: 1. Henk Gorter (Amsterdam), 2. Louis Westrus (Amsterdam), 3. K. Hoeben (Haarlem), 4. G. de Leeuw (Amsterdam), 5. P. de Vet (Amsterdam)

Adspiranten: 1. Ben Jurriaans (Amsterdam), 2. J. Lens (Amsterdam), 3. D. Helmerhorst (Amsterdam), 4. L. Oostra (Haarlem), 5. R. Engel (Amsterdam)

 

AMSTERDAM (17 SEPTEMBER).1967

Amateurs: 1. Rink Cornelisse 2. S. Kamp, 3. Frokke Kooi,

 

AMSTERDAM.TUINSTEDEN (16 juli).1967

MICHEL BERTOU WON CRITERIUM VAN DE TUINSTEDEN

De Hagenaar Michel Bertou heeft zijn negende overwinning van dit seizoen te pakken! Voor ruim zevenhonderd toeschouwers flitste hij als een sterk sprint­winnaar over de streep van het Criterium van de Tuinsteden, een nieuw-ge­creeerde wielerkoers op het Amsterdamse Wielercircuit in de Eendrachtpolder en waarvoor ARC Ulysses borg stond. Met gulle hand werden door het publiek vele premies ter beschikking gesteld en dat bracht allemaal veel strijd te weeg.

Na dertig kilometer werd de knuppel voorgoed in het hoenderhok gesmeten.

Een eerste poging van Ten Dam, Buis, Van der Ploeg en Pootjes alsmede van de nog aangehaakte Van der Voort mislukte, doch toen Jan Buis en Gerard van der Laden samen verder aandrongen kwam het spel op de wagen. Heemskerk, Hamelink, Van der Voorrt en Veenendaal alsmede de snelle Bertou gingen hen gezelschap houden en daarmede was de koers gelopen. Althans dat dacht men, maar een plots afbrekende trapper veroorzaakte een valpartij, waarbij Arie Veenendaal uit Zeist een arm brak en Heemskerk de strijd kon staken. Ook Buis en Van der Voort smakten tegen het wegdek en zagen daardoor hun kans vervliegen zich eveneens in het felle sprintgevecht te mengen, dat Michel Bertou voor Van der Leden en Hamelink deed zegvieren.

Amateurs: 1. Michel Bertou, Den Haag 78 km in 1.54.03; 2. G. van der Leden, Ter Aar; 3. C. Hamelink, Den Haag; 4. J. Buis, Zwanenburg; 5. P. van der Voort, Sloten-Amsterdam; 6. C. Smits, Amsterdam; 7. B. Raats, Amsterdam; 8. T. Zuiker, Badhoevedorp; 9. C. Pootjes, Amsterdam; 10. L. Luppers, Purmerend.

Nieuwelingen: 1. M. van der Meulen, Aalsmeer 52 km in 1.17.26; 2. H. Gorter, Amsterdam; 3. W. Luppers, Purmerend; 4. H. Jacobs, Amsterdam; 5. M.Speren­burg, Loosdrecht.

Adspiranten: 1. H. Sparnaay, Aalsmeer 26 km in 40.02; 2. . Drost, Lisse; 3. H. de Boer, Hilversum.

 

ANDIJK (15 mei).1967

Amateurs: 1. Harrie Jansen (Westzaan), 2. Herman Hoogzaad (Venhuizen), 3. Ton van de Valk (Coorschoten), 4. L. Wassenberg (Leiden), 5. T. degeling (Hoogkarspel), 6. J. Buis (Zwanenburg), 7. Joop Zoetemelk (Rijpwetering), 8. W. Bosschieter (Landsmeer), 9. F. Zomer (Halfweg), 10. H. Kooiman (’t Zand),

Nieuwelingen: 1. Sjaak Schuitemaker (Andijk), 2. R. Kappelhof (Zwaagdijk) 3. Co Gieling (’t Hulk), 4. M. van de Molen (Wieringen), 5. Dick Groen (Sint Pancras).

 

ANNEN (28 mei).1967

Amateurs: 1. Graham Webb (Eng), 2. Evert Dickhof, 3. Jan van Dam,

 

ANNEN (11 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Henk Brand, 2. Fred Niemeijer, 3. Hennie Kuiper,

 

APELDOORN (1 mei).1967

Adspiranten: 1. B. Roodink, 2. --- 3. ---

Adspiranten: 1. Rinie van Lieshout, 2. Bert Zillig, 3. ---

 

APELDOORN (4 juni).1967

Adspiranten: 1. Ben Jurriaans, 2. Henk Poppe, 3. M. Peters,

Amateurs: 1. Evert Dickhof, 2. Wim van Middelaar, 3. Guus Zanting,

Nieuwelingen: 1. Jan Vlastuin, 2. Albert Hulzebosch, 3. Harrie Homan,

 

APPELSCHA (7 juli).1967

Amateurs: 1. Sander Douma, 2. Popke Oosterhof, 3. Durk Steensma,

 

ARKEL.SLUITINGSWEDSTRIJD NDWC (8 oktober).1967

Keetie Hage

won sluitingswedstrijd NDWC

Zondag 8 oktober jongstleden word op het parcours van de Gorin­chemse Race Club „Jan van Arckel" de sluitingswedstrijd van de Nederlandse Dames Wielren Club verreden. Dit over een afstand van zestig kilometer, hetgeen 33 ronden inhield.

Na een wat vlak begin was het de dit jaar zo bijzonder sterk gereden hebbende Hennie Hondeveld, die alle “hennen van de stok" joeg en een geslaagde demarrage plaatste. De enige, die met succes op deze aanval kon reageren, was de bekende Keetie Hage; zij kwam bij Hennie en daarmede was de strijd eigenlijk direct beslist.

Weliswaar poogden Irene Paul en Riet Heemskerk de groep tot meer spoed aan te manen, doch het tweetal vooraan vergrootte allengs de verkregen voorsprong. Deze was wat later zelfs zo groot geworden, dat Hennie Hondeveld bij lekrijden rustig een ander wiel kon steken en samen met haar wachtende sportzuster (dat gebeurt in de wieler­sport niet veel!) naar de finish kon rijden, waar Keetie Hage met een stralende eindspurt de eerste plaats voor zich opeiste. Eveneens kon zij beslag leggen op de ereprijs - een prachtige tube van Verbi Sport, Rotterdam -, welke ter beschikking was gesteld voor degene, die het meeste aantal keren als eerste over de eindstreep was gegaan.

Dames: 1. Keetie Hage, Sint Maartensdijk, 60 km in 1.40; 2. Hennie Hondeveld, Laren (Gld.); 3. op ruin 2 min. Bella Hage, Sint Maartens­dijk; 4. Janny Jonkers, Gameren; 5. Ciska Hage, Sint Maartensdijk; 6. Eef Helder, De Woude; 7. Tine Lazeroms, Zegge; 8. Truus Smul­ders, Gerwen; 9. Irene Paul, Den Haag; 10. Riet Heemskerk, Oude Ade.

Na afloop was er voor genodigden en leden van de NDWC een klein dineetje in Restaurant ,Metropole" te Gorinchem. Ook werd die avond de Prestatiebeker 1967, uitgereikt door de schenker van deze schitte­rende trofee, KNWU-consul de heer B. Goud, overhandigd aan Janny Jonkers, die zich volgens de klassieke puntentelling (eerste plaats 10 pnt., tweede plaats 9 pnt. etc.) met 234 punten in totaal voor Keetie Hage (231 punten) aan de top van de ranglijst wist te plaatsen. Het volledige klassement: 1. Janny Jonkers, Gameren, 234 put.; 2. Keetie Hage, Sint Maartensdijk, 231 put.; 3. Irene Paul, Den Haag, 202 pnt. ; 4. Truus Smulders, Gerwen, 156 put.; 5. Hennie Hondeveld, Laren (Gld.), 148 put.; 6. Eef Helder, De Woude, 142 pnt.; 7. Riet Heemskerk, Oud Ade, 104 pnt. ; 8. Erna Meskers, Warmond, 101 pnt. ; 9. Bella Hage, Sint Maartensdijk, 96 pot.; 10. Tine Lazeroms, Zegge, 57 put.; 11. Ciska Hage, Sint Maartensdijk, 39 put.; 12. Anneke van Doesburg, Werkendam, 32 pot.; 13. Truus van der Plaat, Geldermal­sen, 30 put.; 14. Ineke van IJken, Baarn, 26 pnt.; 15. Ren6 Janson, Aalst (Gld.), 20 put.; 16. Nel van Dijk, Nuenen, 19 pnt. ; 17. Corrie Boon, Den Helder, 16 put.; 18. Alie Zijlmans, Lieshout, 16 pot.; 19. Areke van der Laar, Aalst (Gld.), 15 pnt.; 20. Thea Hardeman, Hil­versum, 12 put.; . 21. Dini Brinkman, Rotterdam, 11 put.; 22. Annie Timpe, Schaesberg, 10 put.; 23. Ria Sweers, Heemskerk, 7 pnt.

 

ARNEMUIDEN (23 juni).1967

Adspiranten: 1. Peter Remijn, 2. Cees Bal, 3. Theo van de Leijst,

Nieuwelingen: 1. Leon Schrauwen, 2. Charles de Smit, 3. Cees Priem,

 

ARNHEM .1967

Amateurs: 1. Gerrit van Lith, 2. Jan Hesse, 3.

 

ARNHEM (25 juni).1967

Adspiranten: 1. Joop Notten, 2. --- 3. ---

Amateurs: 1. Anne Koster, 2. --- 3. ---

Adspiranten: 1. Henk Poppe, 2. --- 3. ---

 

ASSEN.JEUGDTOUR (12 juli t/ 16 juli).1967

3e JEUGDTOUR VAN ASSEN GESLAAGD

De 3e Jeugdtour van Assen, die vorige week ge­durende vier dagen werd verreden mag als zeer ge­slaagd beschouwd worden. Dat zo'n jeugdtour uit propagandistisch oogpunt maar eventjes effect kan sorteren vertelde ons de voorzitter van de organi­serende commissie, de heer H. Brander. Zeker vijf jongeren hebben zich als lid aangemeld en gaan straks fietsen in KNWU-verband. Er waren 21 ploegen met 105 deelnemers, die afkomstig waren uit alle delen van ons land.

De resultaten 15 tot en met 17 jaar: 1. O. Hoven, Deurse; 2. T. Udding, Smilde; 3. H. van Velzen, Scherpenzeel; 4. H. Brands, Rolde; 5. P. Nederhof, Maarssen.

Ploegenprijzen: 1. De Waard, Assen; 2. Achterveld, Utrecht; 3. Linke Hoen, Assen.

12 t/m 14 jaar: 1. J. Ossendrever, Achterveld, Utrecht; 2. S. Stoffel, Rolde; 3. D. Hoekstra, Monnikendam; 4. T. v. d. Burgwal, Achterveld; 5. J. Pepping, Smilde. Ploegenprijzen: 1. Achterveld; 2. Cafetaria Piet de Lange; 3. Kroon­winkel Kuiper, Assen.

De ploegentijdrit op bet T.T.-circuit ward zo,n groot succes, dot de organisatoren nu reeds hebben besloten volgend jaar twee ploegentijdritten in to lassen. Op 19 augustus worrt wear een jeugdronde gehouden.

De Drentse consul van de KNWU, de beer Wemmenhove, toonde zich ook enthousiast over deze 3e Jeugdtour.

Ben Zomerdijk.

 

AXEL (27 maart).1967

Adspiranten: 1. Toine van de Bunder, 2. Peter Remijn, 3. Cees Bal,

Nieuwelingen: 1. Leon Schrauwen, 2. B. Hindrickx, 3. Jos Joossen,

 

AXEL (16 mei).1967

Amateurs: 1. Leen Poortvliet, 2. Bert Broere, 3. Wim Evertse,

 

BAARLE-NASSAU (15 april).1967

Amateurs (110 km): 1. J. Bols, Hoogeveen, in 2.43.18; 2. H. Benjamins, Hollandscheveld; 3. S. van den Burgh, Berkel; 4. C. van Dorst, Roo­sendaal; 5. P. Legierse, Den Bommel; op 30 sec. 6. C. Koeken, Acht­maal; 7. G. Leliaert, Helvoirt; 8. W. Liebrechts, Vlaardingen; 9. C. Frijters, Zegge; 10. M. Bouma, Haarlem.

 

BADHOEVENDORP  (5 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. Roel van Berkel, 2. J. Breure, 3. Ben Jurriaans,

Amateurs: 1. Cor Baars, 2. Rob Duin, 3. Joop Zoetemelk,

Nieuwelingen: 1. Juul Bruessing, 2. Wim Jansen, 3. Louis Westrus,

 

BARNFLAIR (16 Juni).1967

Amateurs: 1. Anne Koster (Leeuwarden), 2. H. Kuiper (Barnflair), 3. P. Oosterhof (eelde), 4. Jans Vlot (Wanneperveen), 5. P. Hoekstra (Dokkum), 6. Evert Dickhof (Oosterwolde), 7. F. Scheuneman (veendam), 8. E. van Dijk (Almelo), 9. J. de Wit (Meppel), 10. J. Pluimers (Enter),

 

BAVEL (30 juli).1967

Amateurs: 1. Frits Hoogerheide, 2. Mat van Groezen, 3. Rene Pijnen,

Nieuwelingen: 1. Karel Keijbeck, 2. Arie Bakker, 3. Rinie Roks,

 

BEEK (29 juli).1967

Nationale wegkampioenschappen te Beek

Jonge GER HARINGS reed „geslepen" koers en sloeg in laatste klim genadeloos toe

HET IS MOEILIJK TE ZEGGEN OF AMATEUR-WEGKAM­PIOEN 1967, Ger Harings, er in zijn hart, in zijn “goede ik", zelf erg gelukkig mee was, dat hij de titel op deze wijze in de wacht had gesleept. Zeker, zijn kaartje als kwaliteitsvolle coureur heeft hij afgegeven, de briljante sprong welke hij tijdens de koers naar de kopgroep nam, was in een woord af! Daarin paarde hij kunde en macht aan een scherp koersinzicht, fabri­ceerde een stuk wielersport van de allerbovenste plank, maar toen eenmaal de beslissing daar was, hij met Piet Tesselaar, Leo Duyndam, Daan Holst, Joop Zoetemelk en Wim Deelen, Fedor den Hertog en Gert Bongers voorgoed op de “voorhand" zat, toen hadden wij Harings zo graag eens het werk zien doen, dat iedere rechtgeaarde sportjongen als een ongeschreven wet voor lief neemt. Wat had hij zijn trui, die wellicht toch voor hem was geweest, dan groots kunnen laten schitteren, wat had hij door mede op kop te komen, door een handje toe te steken in de jacht op demarranten uit de kopgroep, door zelf eens het initiatief te nemen, zich als een waar kampioen kunnen laten bewonderen.

Nu meteen we er echter wel even bij aanhalen, dat het Ger Harings, die vorig jaar op het “vlakke" Zandvoort toch ook maar bewees een allerbest stukje te kunnen fietsen - hij spurtte toen naar de nieuwelingentitel -, dit seizoen nog niet bepaald heeft meegezeten. Twee operaties aan zijn neus stelden hem drie maanden op non-actief. Daardoor kon hij, op de Ronde van Limburg na, geen enkele klassieker af van-stad-­tot-stad-wedstrijden rijden, kon hij zijn doel: een mogelijke selectie voor het wereldkampioenschap, niet waar maken.

Harings bewees echter in Belgie, dat hij specifieke wielergaven bezit. In etappe-wedstrijden en moelijke criteria gaf hij de laatste weken met ereplaatsen, goede klasseringen of over­winningen nogal duidelijk de toon aan.

Harings reed als debutant tussen een stel gerenommeerde amateurs, begreep dat de massa de grootste kanshebber tussen hen zocht, ontdekte dat alle bombardementen van en Piet Tesselaar en Leo Duyndam nutteloze krachtsverspillingen wa­ren en spaarde daarom al zijn energie tot de finale. Een eind­strijd, die bergop ging en die hem met zijn atletische ver­mogens vrij zeker de meeste kans tot slagen gaf.

Wat dat betreft had hij het meest geslepen koersintellect van allen. Het deed nu helaas wat wrang aan - een jonge coureur dient toch vooral vrank en vrij te durven koersen, moet niet teveel “linkeballen": vooral Ger Harings behoeft zich niet van zulk een minder sportieve tactiek (en profiteurschap) te be­dienen -, doch de titel was hem. En al ondervond hij nogal wat kritiek (ook wij konden ons daarvan aanvankelijk niet los­maken), wanneer hij zulk een „stunt" tijdens een wereldkam­pioenschap uithaalt, dan juicht iedereen. Dan vindt iedere wielerman hem toch maar een uitgekookte jongen, die de con­currentie lekker in de maling heeft genomen. We denken in dit verband maar eens aan de destijds ook zo passieve Jacques Botherel, de Franse amateur-wereldkampioen van 1965, die in San Sebastian ook daar was waar de hoogste prijs ligt, te we­ten op de streep! Niettemin hopen wij, dat hij zich zo spoedig mogelijk echt waar maakt, dat hij deze nu niet zo “sprekende" titel met de glans van zijn werkelijke kunnen omgeeft.

Vooral schrijven wij dit omdat er van een kampioen wat ver­wacht wordt. Men wil nu eenmaal een actieve, een tot de ver­beelding sprekende coureur bejubelen ...

ZOALS DE STRIJD VERLIEP ...

Er stonden bijna honderd en twintig amateurs to trappelen van ongeduld, toen zaterdagmiddag 29 juli om half twee het startsein werd gegeven. Een uiterst select gezelschap, dat met twintig Adsteeg-beklimmingen voor de boeg echt wel wist, dat het hard sjouwen en zweten werd. Er brandde in het begin wat strovuur, waarvoor elf renners, onder wie Hesse, Wagtmans, Schepers, Boode, Van Dongen en Van Vught, zorgden. Het peloton gleed evenwel er vlak achteraan en daarom kwam er niet veel van terecht. Een nieuwe vlucht werd tot stand ge­bracht door Siepke van Dongen, Rink Cornelisse, Peter van Doorn, Cor Groenewegen, Daan Holst (ja, toen zat de ijzer­sterke vechter er al bij), Cees Koeken, John Schepers en Piet de Wit. Daar zat perspectief in en Leen Poortvliet wilde er daarom wel bij komen. Dat gelukte hem echter niet, maar de jonge Ger Harings “vleugelde" in een machtige vlucht de 35 seconden achterstand weg, nestelde zich daarmede eveneens definitief op het voorplan. Dat was een knap stukje werk, een sierlijk getuigschrift van zijn kunde.

Ook Leo Duyndam wist wat later de aansluiting te volbrengen, maar achter hem begon de groep zich steeds heftiger te roeren. Begrijpelijk, want er zaten nog teveel favorieten in om zich nu al gewonnen te geven. Een Piet Tesselaar, een Riny Wagt­mans, een Fedor den Hertog, een Cees Zoontjens, een Gert Bongers, een Harris Jansen, een Wim du Bois (wat rijdt de Zeeuw dit jaar toch zonder moraal), ja wie al niet meer drongen tot en met aan ?

Er kwam zodoende een hergroepering tot stand, maar bijna tegelijkertijd wipte onder de dreunende slagen van Harings, die het  „dansende" ritme op de Adsteeg driftig leidde, een nieuwe formatie weg. Leo Duyndam, Fedor den Hertog, Daan Holst, Pier Hoekstra (prettig verrassend) en Piet de Wit maakten met Harings van dit gezelschap deel uit, ze vergaar­den tezamen een voorsprong van 55 seconden. Leo van Schalen en Rudi Liebrechts wilden er echter ook wel wat aan doen. Dat kon toch niet; zomaar een groep van die sterke “kleppers" weg! Daar wilden de twee jagers wel eventjes bij zijn. Ze gingen op jacht, maar kwamen niet ver, want Cees Zoontjens, Wim Deelen, Bob Kroonen en een achter hen steeds meer op­dringende meute met onder andere Joop Zoetemelk, Gaby Min­neboo, Gert Bongers, Jan Spetgens, Rene Pijnen, Wim Braven­boer, Popke Oosterhof, Michel Bertou en Jan Hesse, Chris Rouw, Rinus van der Klooster, Hans en Piet Tesselaar alsmede John Schepers, wilden eveneens de ,plooi" volkomen glad strijken.

Vooraan kreeg Duyndam het naderend gevaar meteen door, hij patste weg en dat kostte Pier Hoekstra en Piet de Wit de „feeling", want Harings, Holst en Den Hertog gingen gedrieen weer jacht op de vluchteling maken. Een minuut achter hen kwamen Piet Tesselaar en Wim Deelen (wat koersee de Nieuw­Lekkerlander weer opperbest) ook sterk opzetten, terwijl Gaby Minneboo - haalde het jammer genoeg niet -, Gert Bongers en Joop Zoetemelk al heel vlug zorgden het uitzonderlijke kop­groepje te gaan completeren.

De grendel werd op de deur geschoven, de rest was uitgeschakeld. Ontgoocheld stapten vele favorieten, onder wie Riny Wagtmans, af. Ze waren “gezien", konden onder geen enkele voorwaarde de zaak meer rechtzetten. Steeds groter werd de achterstand, liep zelfs op tot circa drie en een halve minuut, waarvan in de eindfase nog wat kon worden afgeknabbeld.

BOEIEND SLOT

Het zou dus in hoofdzaak gaan tussen de acht dapperen voor­aan. Op Harings na, deden zij allen hun werk, voerden de kop aan om de achterhoede op afstand te houden. Vertwijfeld trachtte Jan Hesse het nog alleen goed te maken, kwam tot op 55 seconden, doch de ,snee" bleef er aan de spits te goed in. Piet Tesselaar, brandend van verlangen om eens een „topper" te kunnen waarmaken, ging er helemaal knalhard tegenaan. Onvermoeibaar beukte en hamerde hij er op los en als hij maar even rustte, dan nam Leo Duyndam maar al te graag deze taak over. Ook de Honselersdijker wilde nu eindelijk weleens op het hoogste “plankie" komen staan. Wat een vuurwerk aan demarrages ontstond er, achter elkaar bleef de vlam erin!

Bijna gelukte het Tesselaar nog in de laatste ronde, maar Daan Holst trok hem bij. En toen, ja toen had Holst even moeten kunnen overpakken, even ,effies hard" op kop moeten kunnen rijden, misschien was dan de beslissing geforceerd.

In dit hevige spervuur liet Harings, de “slimmerik", zich rustig meedrijven. Hij genoot van een Wim Deelen, een Gert Bongers en een Joop Zoetemelk, van een volledig “doorzittende" Fedor den Hertog, die alle bressen steeds maar weer dicht maakten. „Doen jullie dat maar jongens, tenslotte zijn jullie die ge­nommeerde amateurs, de mannen naar wie de meeste belang­stelling uitgaat. Mijn tijd komt wel!"

En of die tijd kwam, want toen de Adsteeg voor de allerlaatste maal beklommen diende te worden, was hij al ongemerkt naar de derde plaats opgeschoven, netjes achter Gert Bongers en Leo Duyndam. De „vos" had zijn prooi nu binnen het eigen hol, want met een scherpe spurt flitste hij langs hen heen en de

zwaar ontmoedigde Duyndam, die aan de finish zijn tranen de vrije loop liet, kwam bijna twee lengten tekort ...

Amateurs: 1.Ger Harings, Margraten, 170 km in 4.04.51; 2. Leo Duyndam, Honselersdijk; 3. Gert Bongers, Voorst; 4. Joop Zoetemelk, Rijpwetering; 5. Piet Tesselaar, Laag Soe­ren; 6. Daan Holst, Amsterdam; 7. Wim Deelen, Nieuw Lekkerland; 8. op 20 sec. Fedor den Hertog, Laag Soeren; 9. op 1.35 min. Rene Pijnen, Woensdrecht; 10. op 2.05 min. Bennie Groen, Steenwijk; 11. Jan Hesse, Arnhem; 12. Jan van Katwijk, Oploo; 13. Rudi Liebrechts, Vlaardingen; 14. John Schepers, Stein; 15. Chris Rouw. Groesbeek; 16. Leo van Schalen. Lierop; 17. Popke Oosterhof, Eelderwolde; 18. Matje Gerrits, Oploo; 19. Cees Zoontjens, Tilburg; 20. Jan Spetgens, Someren; 21. Michel Bertou, Den Haag; 22. Gaby Minneboo, Heenvliet; 23. Harrie Schoofs, Bladel; 24. Hans Tesselaar, Kalverdijk; 25. op 9.18 min. Henk Benjamins, Hollandscheveld; 26. op 9.37 min. Frans Kees, Veldhoven; 27. op 9.52 min. Herman Hoogzaad, Venhuizen; 28. op 10.28 min. Wim Bosschieter, Landsmeer; 29. Ton Gruyters, Stiphout; 30. Jan Aldershof, Haarlem; 31. Gerrit van Hemert, Werkendam; 32. Albert van Midden, Hilversum; 33. op 10.32 min. Ferry Bosman, Rot­terdam; 34. Jo Kersemakers, Ulestraten; 35. op 10.55 min. Marinus van der Klooster, Rotterdam; 36. Bob Kroonen, Dordrecht.

 

BEILEN (1 mei).1967

Adspiranten: 1. Anne Wiegersma, 2. G. Haisma, 3. P. Boggema,

Amateurs: 1. Jan Bols, 2. J. Kuiper, 3. Maarten den Outer,

Nieuwelingen: 1. Gerrie Heeringa, 2. Wicher Vlot, 3. Jan Aling,

 

BERG EN TERBLIJT (12 maart).1967

Adspiranten: 1. Piet van de Velden, 2. Jacques Spronckmans, 3. Bennie Ceulen,

Amateurs: 1. Jan Harings, 2. Jan Krekels, 3. Hans Hesen,

Nieuwelingen: 1. H. Keijers, 2. Huub Dohmen, 3. J. Reubsaet,

 

BERGUM (23 SEPTEMBER).1967

Amateurs: 1. P. Oosterhof (Elde), 2. Jan Aling, (Bunne), 3. W. Holstege, (Nunspeet), 4. Evert Dickhof (Oosterwolde), 5. D. Speensma (Surhuisterveen), 6. Dick Zeeman (Oudkarspel), 7. Dries van Wijhe (Oosterwolde), 8. J. Wilkens, (Gieten), 9. W. Boonstraç (Opende), 10. M. van Diepen, (’t Zand),

Adspiranten: 1. Henk Poppe (Nijverdal), 2. B. Dijkstra (Drachterscompagnie), 3. J. Winters (Nijverdal),

 

BERKEL EN RODENRIJS (9 SEPTEMBER).1967

Amateurs: 1. Bob Kroonen, 2. Kees van Straten, 3. Jan Zomer,

Dames: 1. Jannie Jonker, 2. Keetie Hage, 3. Hennie Hondeveld,

Nieuwelingen: 1. Mathijs de Koning, 2. Piet Neeskens, 3. Sjaak de Wit,

 

BERLICUM.NB (9 juli).1967

Adspiranten: 1. Rinus Remijn, 2. Peter Remijn, 3. Roel van Berkel,

Amateurs: 1. Rudi Liebrechts, 2. Piet Legierse, 3. Cor Baars,

Nieuwelingen: 1. Hennie van Zandbeek, 2. Gerard Krom, 3. K. Jansen,

 

BEST (23 april).1967

Amateurs: 1. J. van Kessel, Deurne, 100 km in 2.27.20; 2. B. Groen, Steenwijk; 3. H. van Vught, Boxtel; 4. J. Smulders, Tilburg; 5. W. Jacobs, Best; 6. R. Vreeburg, Veghel; 7. H. Hoek, Schiedam; 8. A. van den Boer, Eindhoven; 9. J. de Hartigh, Puttershoek; 10. B. Solaro, Den Bosch.

Nieuwelingen: 1. J. Cornelisse, Nijmegen, 50 km in 13.12; 2. J. de Bruin, Sprundel; 3. W. van der Walle, Arnhem; 4. H. van Rijswijk, Tilburg; 5. L. Schreuder, Aalst.

Adspiranten: 1. Roel van Berkel, 2. Frans van Lokven, 3. Theo van de Leijst,

 

BIERVLIET (4 mei).1967

Nieuwelingen: 1. Tonnie Stroosnijder, 2. Leo van de Schee, 3. Charles de Smit,

 

BIERVLIET (24 juli).1967

Adspiranten: 1. Cees van Bostelen, 2. Peter Remijn, 3. Gerrie Glas,

Nieuwelingen: 1. Ferry Buermans, 2. D. van Veenendaal, 3. Charles de Smit,

 

BLADEL (7 mei).1967

Adspiranten: 1. Cees van Bostelen, 2. Rinie van Lieshout, 3. T. Jansen,

Amateurs: 1. Henri van Rooij, 2. Leen de Groot, 3. Wim Bravenboer,

Nieuwelingen: 1. Cor Vlijm, 2. J. Moeskop, 3. T. van de Gruysen,

 

BLADEL.KAMP.ZUID.3 (8 OKTOBER).1967

Adspiranten: 1. F. jansen, 2. Leo van Zeeland, 3. H. Hartman,

Amateurs: 1. Cees Kuys, 2. Cees Zoontjens, 3. Leo van Schalen,

Nieuwelingen: 1. Michel van der Heijden, 2. H. Roosen, 3. L. Rutten,

 

BLEIJERHEIDE (27 maart).1967

Amateurs (90 km): 1. G. Siega, Geleen, 2.10.05; 2. J. Boode, Schinnen; 3. C. Pepels, Stein; 4. R. Huybregts, Etten; 5. J. Krekels, Born; 6. B. Evers, Linne; 7. H. van Vugt, Boatel; 8. L. Brouns, Heerlen; 9. R. Hendriks, Schaesberg; 10. J. Ramakers, Spaubeek.

Nieuwelingen Eerste serie 42 km: 1. J. Deckers, Guttecoven, 1.06.13; 2. H. Schetters (Meerssen) ; 3. B. Koken, Grevenbicht.

Nieuwelingen Tweede serie ingekort parcours, 86 km: 1. K. Keybeck, Schaeberg, 58.21; 2. J. Vranken, Linne; 3. M. Pustjens, Roosteren.

Adspiranten (20 km): 1. J. Spronkmans, Elsloo, 28.20; 2. J.' Sijen, Maastricht; 3. L. Ubachs, Ulestraten.

 

BLEIJERHEIDE (18 juni).1967

Adspiranten: 1. Jacques Spronckmans, 2. Guus Dirix, 3. Jos Sijen,

Amateurs: 1. Giuseppe Siega, 2. H. Kanters, 3. Kees Moerkens,

Nieuwelingen: 1. Lucien Godefroy, 2. Frits Sluper, 3. Huub Geilenkirchen,

Nieuwelingen: 1. Hein Lucassen, 2. Leo Hesen, 3. J. Peeters,

 

BLEIJERHEIDE (20 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. Jacques Spronckmans, 2. Jos Sijen, 3. Bennie Ceulen,

Amateurs: 1. Jan Krekels, 2. Bennie Groen, 3. Kohlen,

Nieuwelingen: 1. Jo Vrancken, 2. Karel Keijbeck, 3. Jacques Deckers,

Nieuwelingen: 1. Karel Delnoy, 2. Huub Geilenkirchen, 3. Frits Sluper,

 

BOCHOLTZ (9 juli).1967

Adspiranten: 1. Jacques Spronckmans, 2. Mathieu Dohmen, 3. Jos Sijen,

Amateurs: 1. Chris Pepels, 2. Giuseppe Siega, 3. Leo Franssen,

Nieuwelingen: 1. Karel Delnoy, 2. Karel Keijbeck, 3. Jo Vrancken,

 

BODEGRAVEN (1 juli).1967

Nieuwelingen: 1. Gerard Krom (Haarlem), 2. J. Groeneveld (Haarlem), 3. Evert Diepenveen (Bilthoven), 4. Co Moritz (Amsterdam), 5. Juul Breusing (Bovenkerk), 6. R. Slikker (Amsterdam), 7. M. pronk (’t Zand), 8. J. Molenaar (Haarlem), 9. J. Jansen (Haarlem), 10. J. van Beek (Barneveld),

 

BOEKEL (28 mei).1967

Adspiranten: 1. Henk van Dongen, 2. Leo van Zeeland, 3. Fons van Katwijk,

Amateurs: 1. Ton van de Valk, 2. Jac van Kessel, 3. Gerrie Maurix,

Nieuwelingen: 1. Jan Molenaar, 2. Jan Adriaans, 3. Siem Noordzij,

 

BORGER (20 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Anne Koster, 2. Gerrie Mooij, 3. Piet Hoekstra,

Nieuwelingen: 1. Gerrie Bruinsma, 2. Egbert Boekholt, 3. Gerrie Heeringa,

 

BORN (2 april).1967

Amateurs (100 km): 1. H. Benjamins, Hollandscheveld, in 2.29.31; 2. M. Evers, Geleen; 3. J. Schepers, Stein; 4. J. Boode, Schinnen; 5. F. Ra­dix, Hoensbroek; 6. M. Huybrechts, Etten; 7. J. Bols, Hoogeveen; 8. J. Raemaekers, Spaubeek; 9. T. Tubee, Wessem; 10. G. Siega, Geleen.

Nieuwelingen (56 km): 1. H. Lucassen, Geleen, in 1.25.15; 2. K. Key­beck, Schaesberg; 3. H. Schetters, Meerssem; 4. B. Koken, Greven­bicht; 5. H. Dohmen, Rothen.

 

BORNE (12 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Henk Nieuwkamp (Borne),, 2. Gert Bongers (Voorst), 3. Piet Tesselaar (Laag Soeren), 4. Piet de Wit (Wormer), 5. Evert Dickhof (Oosterwolde), 6. Reinier Hassink (Neede), 7. W. Neeskens ( Borne), 8. G. Baltus, 9. H. Janssen(Westzaan), 10. M. Gerrits (Oploo)

 

BOSCHKAPELLE (4 juni).1967

Amateurs: 1. Wim Bravenboer, 2. Rudi Liebrechts, 3. Wim Evertse,

Dames: 1. Keetie Hage, 2. Truus Smulders, 3. Elly Meskers,

 

BOVENKARSPEL.BAKKERSTRAAT (10 SEPTEMBER).1967

Adspiranten: 1. N. Kooy, 2. Henk Sparnaay, 3. Nico Moeilijker,

Amateurs: 1. Jan Aldershof, 2. Rink Cornelisse 3. Ge van Winden,

Nieuwelingen: 1. Henk Gorter, 2. Louis Westrus, 3. Sjaak de Wit,

 

BOXTEL (17 juni).1967

Adspiranten: 1. Roel van Berkel, 2. Ben Jurriaans, 3. J. Breure,

Nieuwelingen: 1. Mathijs de Koning, 2. Jack Groeneveld, 3. Evert Diepenveen,

Nieuwelingen: 1. Nico van Hest, 2. Klaas Koot, 3. Hennie van Zandbeek,

 

BOXTEL (16 juli).1967

Amateurs: 1. Jan van Katwijk (Oploo); 2. Cor Groenewegen (Amsterdam); 3. Cees Zoontjens (Tilburg); 4. J. de Wit (Zeist); 5. P. van den Donk (Rosmalen); 6. R. Snijders (Haarlem); 7. M. Wychert (Santpoort); 8. H. van de Laar (Aalst); 9. Bart Solaro (Den Bosch); 10. J. de Boer (Arnhem);

Nieuwelingen 1e serie: 1. Mathijs de Koning (Scherpenzeel); 2. J. Groeneveld (Haarlem); 3. G. Diepenveen (Bilthoven); 4. G. Schoremans (Amsterdam); 5. Louis Westrus (Amsterdam);

Nieuwelingen 2e serie: 1. N. van Hest (Tilburg) 2. K. Koot (Valkenswaard); 3. H. van Zandbeek (Vught); 4. Piet van Katwijk (Oploo); 5. C. Vermaeren (Oisterwijk),

Adspiranten: 1. R. van Berkel (Groesbeek); 2. Ben Juriaans (Amsterdam), 3. J. Breure (Vijfhuizen),

 

BREDA (1 mei).1967

Amateurs: 1. Guus Leliaart, 2. Wim Prinsen, 3. Rinie Huijbrechts,

 

BREDA (20 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. B. Bals, 2. Henk van Dongen, 3. Cees Bal,

Amateurs: 1. Tonnie Barten, 2. Wim Prinsen, 3. Jan van Driel,

Nieuwelingen: 1. Jan Kemps, 2. Rinie Roks, 3. Arnold Voogd,

 

BREDA (24 september).1967

Amateurs: 1. F. Barten (Klundert), 2. C. Diepstraten, (Gilze), 3. L. Luppers, (Purmerend), 4. C. van Dorst (Roosendaal), 5. G. van Lith (Aarle Rixtel), 6. B. Broere (Zevenbergen, 8. F. Zeldenthuis, (Sassenheim), 9. K. van Straten, (Schiedam), 10. A. Wouters (Zundert),

 

BREDA (1 OKTOBER).1967

Amateurs: 1. Cees Koeken, 2. Leen Poortvliet, 3. Tonnie Barten,

Nieuwelingen: 1. Jan Cooremans, 2. Jan Rijnvos, 3. J. Braspennincx,

 

BRESKENS (8 juli).1967

Amateurs: 1. Wim Du Bois, 2. Ko de Vrieze, 3. Ton Schilperoord,

 

BRESKENS (12 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Cees Koeken (Achtmaal), 2. Ad van Overveld (Zegge), 3. Ko de Vrieze (Souburg), 4. Bert Broere (Zevenbergen), 5. R. Baremans (Oudenbosch), 6. C. rentmeester (Overzande), 7. N. Verdonck (Heerle), 8. M. Smallegange (Ellewoutsdijk), 9. P.Deenen (Vlijmen), 10. P. van Gurp (Breda),

 

BRUINISSE (12 AUGUSTUS).1967

Nieuwelingen: 1. Cees Priem (Overzande), 2. Jac Schouten (Nieuw-Vossemeer), 3. C. Nuijten (Bergen op Zoom), 4. T. Stroosnijder (Kruiningen), 5. T. Schouwenaar (Kruiningen), 6. W. Haayer (Halfweg), 7. A. Coppens (Moerstraten), 8. P. Oerelemans (Tholen), 10. J.v.d. Hoek (Hoogerheide),

 

BRUMMEN (9 juli).1967

Amateurs: 1. Gerrit Leferink, 2. Nico Vermeulen, 3. Evert Dickhof,

Nieuwelingen: 1. Juul Bruessing, 2. Albert Hekkelman, 3. Albert Hulzebosch,

 

BUCHTEN (30 april).1967

Adspiranten: 1. Jacques Spronckmans, 2. Jos Sijen, 3. J. Balzer,

Amateurs: 1. Tom Tubee, 2. Chris Pepels, 3. Henk Eikelboom,

Nieuwelingen: 1. Karel Keijbeck, 2. Jacques Deckers, 3. Frits Sluper,

 

BUDELSCHOOT (28 mei).1967

Adspiranten: 1. Jos Sijen, 2. Gerrie Glas, 3. Peter Remijn,

Amateurs: 1. Harrie van Pierre, 2. Jan Hesse, 3. Jan Spetgens,

Nieuwelingen: 1. Evert Diepenveen, 2. Arnold Voogd, 3. Klaas Koot,

 

BUITENPOST (29 juli).1967

Amateurs: 1. Rob Duin, 2. Arie Stet, 3. Theo Oudshoorn,

Adspiranten: 1. Henk Poppe, 2. Anne Wiegersma, 3. P. Tichelbout,

 

CADZAND (19 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. Frans van Lokven, 2. Peter Remijn, 3. Rinus Remijn,

Nieuwelingen: 1. Charles de Smit, 2. P. de Boer, 3. Ab Klaeijsen,

 

CASTRICUM (30 juli).1967

Adspiranten: 1. Harrie de Boer, 2. Ben Jurriaans, 3. J. Breure,

Amateurs: 1. Piet Tesselaar, 2. Harrie Jansen, 3. Rob Duin,

Nieuwelingen: 1. Jan Aling, 2. Dick Groen, 3. Gerard Krom,

 

CHAAM (26 juli).1967

JO DE ROO won voor derde keer Acht van Chaam

Oostelijke renners op de voorgrond in voorwedstrijden

De Zeeuwse profrijder Jo de Roo, die in de Tour de France geen opvallende rol vervulde, heeft vorige week woensdag de oudste en grootste Nederlandse wielerwedstrijd, de Acht van Chaam, voor de derde keer gewonnen. Voor hem heeft dit alleen de Belg Rik van Steenbergen kunnen presteren. Die heeft overi­gens in zijn meer dan 26-jarige actieve wielerloopbaan kansen genoeg gekregen. Jo de Roo is nog een stuk jonger. Hij had de overwinning nodig om zijn dof geworden blazoen wat op te poetsen. Een der ernstigste rivalen kreeg hij aan Gerben Karstens, vorig jaar winnaar, in de Tour ook al niet op z'n allerbest, die voor een lange vlucht zorgde. De poging was echter gedoemd om te mislukken. Wie het zuinigst met zijn krachten was omgesprongen en tengevolge van zijn conditie niet aller aandacht opeiste, kreeg in het nerveuze koerseinde toch nog een kans. Dat was Jo de Roo, die met een lengte voorsprong een niet gemakkelijke zege wist te behalen op Vianen en Johnny Brouwer. Toen de azen uit het veld de finish passeerden, klonk er gejuich, maar ook boe-geroep van hen, die zich teleurgesteld voelden. De azen hadden hun merkentrui laten bewonderen, niet veel meer. Ja toch, een goed startgeld opgestreken ...

Van die Acht van Chaam, die al veel langer dan een halve eeuw bestaat, krijgt men geen hoogte. Hoeveel belangstellenden er komen? Weet u het, weet ik het! Tienduizenden! Dat is zo te constateren. Zijn het er nu dertig-, veertig- of vijftigduizend? Niemand weet het. Ook burgemeester Schram niet. Hij vindt het helemaal niet erg als het aantal toeschouwers veel te hoog geschat wordt. Dat doet de belangrijkheid van het evenement, in de eerste jaren zowaar op klompen verreden, nog beter uit­komen. De Acht van Chaam is een grote zaak geworden. Be­langrijker dan de kermis. Het dorp kan de koers niet meer missen, het teert er op. De oogst op het vreemdelingenverkeer kan tegenvallen. Een cycloontje, zoals een paar weken geleden, en het is behoorlijk mis. Maar de “Acht" kan overal tegen. Die lukt altijd. Het is een stuk Chaamse commercie en een traditio­neel brok wielervuurwerk. Uit alle delen van Nederland komt men er naar kijken. Burgemeester Schram van Chaem weet maar al te goed dat het mis gaat, wanneer de investeringen stop gezet worden en het comite gaat “freewheelen". De koers van Chaam moet elk jaar aantrekkelijker worden. Dan zal men in Chaam blijven rijden, zelfs tot de wielerwedstrijd als folklo­ristisch feest wordt aangeduid.

KLASSIEKE KERMISKOERS

Chaam is in de loop der jaren veel veranderd. De coureurs rijden nog steeds op een parcours in de vorm van een acht, dat ook nog eens acht kilometer lang is. Vroeger bestond het voor een deel uit zware, smalle “assepaden". De deelnemers zwoegden urenlang door wokken stof en zagen er tenslotte uit als schoorsteenvegers. Die slechte paadjes werden veranderd in smalle asfaltwegen. De koers veranderde daardoor van ka­rakter. Hij werd sneller, maar ook het aantal kilometers nam toe. Ondanks die veranderingen groeide het aantal toeschou­wers. Velen kwamen voortaan daags voor de wedstrijd om zeker van een goede plaats te zijn. En als men die tienduizen­den nu zou vragen of zij een hele dag lang van wielersport kunnen genieten, of het spel voor hen de gehele dag boeiend bleef, dan zouden velen van hen ons moeten antwoorden: dat geloof je toch zelf niet! Chaam heeft voor elke wielerfan wat te bieden. Er wordt in de vroege morgen al begonnen met de nieuwelingen. En op de voormiddag rijden daarna nog de ama­teurs. De hoofdschotel vormen 's middags de profs. Wie op een bepaald ogenblik geen directe interesse meer heeft, die laat in een cafe of in een tent de wielersfeer over zich heen spoelen.

Chaam is een klassieke kermiskoers van het zuiverste water, maar dan voor de vedetten uit het Europese wielerspel. Zij kan er rustig gedijen, zolang Chaam niet verandert: rijen een­voudige huizen, met cafe's en winkels, met paling- en snoep­kramen ervoor, schiettenten neergehurkt langs het parcours.

Het parcours slingert zich langs weiden en boerderijen, waar de zon op staat. Het zomert nagenoeg altijd als Chaam ver­reden wordt. En het publiek is in vakantiestemming. Het ver­scheurt zure en zoute haring, bijt in gebakken vis, “biert" en bouwt hele verhalen op over renners, die een demarrage be­zaten als een scheermes. Het gaat met oude glorien om, trac­teert Pel en Wout en deze keer Bras en Pijn, die samen een ereronde reden omdat Bras met het jury-spelen gaat stoppen.

Het publiek in Chaam heeft de gehele dag wel iets te doen. Het is met zichzelf bezig, met de koers, met de majorettes van North State; het verveelt zich niet, omdat hat vakantie viert en vooral niks te doen wil hebben.

Dat was Chaam, ook dit jaar. Weer heel veel publiek, zelfs zoveel dat het vaak op de weg stond en achterblijvende pech­vogels geen schijn van kans gaf om terug te komen. Burge­meester Schram en drukke Sjef de Jong hadden zich wel zor­gen gemaakt over de moeilijkheden met het programma ten­gevolge van de Belgische concurrentie, maar Theo Baelemans zorgde dat Anquetil, Balmamion, Rudi Altig, Post, Janssen met zijn gehele Tourploeg toch present waren.

LATE ONTKNOPING

De groten van het ogenblik werden aan de start enthousiast ontvangen, omdat het verloop van de koers nog verwachtingen kon wekken. Maar wie verwacht had, dat de halfgoden uit de Franse Tour of van de Europese wielerwereld in de Achtse Chaam tot een vier-uurs bombardement zouden overgaan, kwam 's avonds bij de finish onder de kerktoren tot een sma­lend boe-geroep. De halfgoden waren met hun roem en glorie naar Chaam gekomen om daarmee luister aan het wieler­evenement bij te zetten. Zij waren de onmisbaren. Koers reden zij, die belang hadden bij een zege in een wedstrijd van inter­nationale vermaardheid of die “gezien" wilden worden. Bijvoor­beeld een Gerard Vianen, die al meteen na het vertreksein in de ruimte sprong en Post en Pieterse uit het kleurige peloton lokte. Het was strovuur. Jos van der Vleuten, die voor de her­denking van Simpson aan de start door zijn fans als een vorst ontvangen was, kreeg ook deze keer weer met pech te kampen. En ook nu weer moest hij na een vergeefse achtervolging het strijdtoneel ontgoocheld verlaten. Hij was in deze Acht een man geweest, die door een overwinning kleur aan de wedstrijd had kunnen geven en voldoening bij de kijkers had kunnen opwekken.

Nadat „de Vleut" verdwenen was, scheen Gerben Karstens zijn overwinning van het vorig jaar te willen prolongeren. Hij kreeg natuurlijk Bart Zoet mee. Toen zich Schuuring meldde, even­als Frans Brands en Henk Peters, zaten er een stel sterke vlakkebaanrijders bij elkaar, die zelfs anderhalve minuut uit­liepen. Jongeren als Ottenbros, De Jager, Dolman, Knops etc. hesen de stormbal, nadat er 120 km gekoerst was.. Zelfs Rudi Altig liet zich zien, zodat ook de renommee's de voetriempjes moesten aantrekken. Twintig kilometer voor het einde, toen premieplukker Brands ook tot de orde geroepen was, vond een hergroepering plaats. Het bleef echter onrustig. Een nieuwe attaque van Karstens was echter niet meer te verwachten. Men zat meteen op zijn wiel als hij van het zadel kwam. De Belgen Paul en Willy in 't Ven, Verschueren liet men evenmin ont­snappen.

In de laatste ronde gelukte het de kersverse Rotterdamse prof Johnny Brouwer toch om weg te komen. Toen Vianen en De Roo bij hem sprongen en hard doorgingen, was de beslissing gevallen. In de eindspurt was Jo de Roo sneller dan Vianen. Op bijna een minuut arriveerde het peloton met Altig, Anquetil, Janssen enzovoorts.

KNAPPE ZEGE

Bij de amateurs hebben de deelnemers aan de Tour de 1'Avenir geen overwicht ten toon kunnen spreiden. Jan, Hesse behaalde een knappe en zeker ver­

diende overwinning, maar niettemin was het een on­verwachte “klapper". Het publiek had namelijk ge­dacht, dat het een eindspurt tussen Pijnen en Wagtmans zou worden, waarvan men het resultaat nog wel eens zou willen zien. Het kwam geheel anders uit.

Wagtmans zat het weer niet mee. Hij had gedacht aan­sluiting te kunnen krijgen met een groep van zeven renners, die na 30 km al ont­snapt waren. Het was een sterke groep met Bols, Van Katwijk, Duyndam, Van Kessel, Spetgens„ Franken en Boonstra, die het zeker wel zou houden als er door­gezet werd. Wagtmans bleef echter tussen vluchters en peloton hangen, zodat hij tenslotte terug moest. Een uur voor het einde meende Van Katwijk de kopgroep te moeten achterlaten, doch 't gevolg ervan was, dat de sa­menwerking ineenstortte.

Duyndam en Schepers ach­terhaalden en losten hem. Intussen profiteerde het op gang gekomen peloton van de tweespalt en slokte alle vluchtelingen op.

Het compacte peloton ging de laatste halve ronde in, zo­dat een massale eindspurt verwacht kon worden. Het liep evenwel anders dan ver­wacht werd. Jan Hesse kon in de laatste kilometers ont­snappen. De eindspurt van het veld werd gewonnen door Bennie Groen voor Wagtmans en Pijnen.

Bij de nieuwelingen ging de overwinning voor de derde keer naar een Oosterling. Wicher Vlot won de spurt van de kopgroep. Jan Aling, de Nederlandse kampioen, die zondag een ernstige val maakte en een beenblessure opliep, eindigde toch nog op de tiende plaats.

Beroepsrenners: 1. Jo de Roo, Kruiningen, 160 km (20 ronden) in 3.45.83; 2. Gerard Vianen, Kockengen, z.t.; 3. Johnny Brouwer, Rotterdam, z.t.; 4. Alfons Debal, Belgie, 3.46.10; 5. Dies Kosten, Kapelle, z.t.; 6. Peter Post, Amstelveen, z.t. ; 7. Jo van Seggelen, Budelschoot, z.t. ; 8. Cees Lute, Castricum, z.t.; 9. Henk Nbdam, Zundert, z.t.; 10. Marinus Paul, Den Haag, z.t. ; 11. ex aequo het peloton in dezelfde tijd als Debal, met onder andere Altig, Anquetil, Jan Janssen, Karstens, Lykke, Otten­bros, Dolman, Maliepaard, Wright, Johnny Schleck, Alain le Graves, Jan Hugens, Paul in 't Ven.

Amateurs: 1. J. Hesse, Arnhem, de 120 km in 2.18.14; 2. B. Groen, Steenwijk, op 3 sec.; 3. R. Wagtmans, St. Willebrord, z.t.; 4. R. Pijnen, Woensdrecht, z.t. ; 5. G. Minneboo, Heenvliet, z.t. ; 6. R. Cornelisse­Amsterdam, z.t.; 7. A. Duyker, Beverwijk, z.t.; 8. D. Holst, Amster­dam, z.t.; 9. J. Zoetemelk, Rijpwetering, z.t.; 10. J. Freijters, Weelde­(B.) z.t. ; 11. P. Kettenis, Den Haag, z.t. ; 12. J. van Katwijk, Oploo , z.t. ; 13. G. Leferink, Haaksbergen, z.t. ; 14, B. Minekus, Zuidland, z.t. ; 15. H. Tesselaar, Kalverdijk, z.t.; 16. W. Liebrechts, Vlaardingen, z.t.; 17. L. Duyndam, Honselersdbk, z.t.; 18. C. Groenewegen, Amsterdam, z.t.; 19. T. Gruyters, Stiphout, z.t.; 20. J. Bols, Hoogeveen, z.t.

Nieuwelingen: 1. W. Vlot, Wanneperveen, 80 km in 1.56.48; 2. P. van Katwijk, Oploo, z.t. ; 3. C. Nuyten, Bergen op Zoom, z.t. ; 4. J. Ooster­beek, Halfweg, 'z.t. ; 5. H. Kuyper, Denekamp, z.t. ; 6. H. van Zandbeek, Vught, 1.57.25; 7. C. Priem, Ovezande, z.t.; 8. K. Keybeck, Schaesberg, z.t.; 9. J. Deckers, Guttecoven, 1.57.42; 10. J. Aling, Bur­ne, z.t. ; 11. H. Homan, Enter, z.t. ; 12. J. Janssen, Reusel, z.t. ; 13. H. Kooken, Grevenbricht, z.t. ; 14. J. Groeneveld, Haarlem, z.t. ; 15. J. Cornelissen, Nijmegen, z.t.

 

CLINGE (18 juli).1967

Amateurs: 1. A. Deelen, 2. Frits Hoogerheide, 3. Adrie Wouters,

 

COEVORDEN (4 mei).1967

Amateurs: 1. Theo Oudshoorn, 2. Cor Smouter, 3. F. Scheuneman,

 

CUYK (25 juni).1967

Adspiranten: 1. J. Breure, 2. Gerrie Glas, 3. M. Peeters,

Amateurs: 1. Rudi Liebrechts, 2. Mary van Venrooy, 3. Peter vande Donk,

Nieuwelingen: 1. Adrie Cardol, 2. Arnold Voogd, 3. Mathijs de Koning,

 

DE LUTTE (6 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. Henk Poppe, 2. Rinie van Lieshout, 3. Johan Krake,

Nieuwelingen: 1. Gerrie Bruinsma, 2. Wicher Vlot, 3. C. Boecholtz,

 

DE WIJK (27 maart).1967

Amateurs: 1. H. Benjamins, Hollandscheveld, 72 km in 1.52.35; 2. H. Smit, Groningen; 3. J. Bols, Hoogeveen; 4. N. Been, Eelderwolde; 5. B. Groen, Steenwijk; 6. F. Niemeyer, Hengelo; 7. H. Klein, Barnflair; 8. R. van der Velde, Epe; 9. D. Middelveld, Hoogeveen; 10. G. San­ting, De Wijk.

Nieuwelingen: 1. W. Vlot, Wanneperveen, 50 km in 1.20.10; 2. H. Kui­per, Denekamp; 3. A. Hekkelman, Steenderen; 4. J. Aling, Bunne; 5. A. Hofman, Eenrum.

Adspiranten: 1. A. Wiegersma, Drachten, 22 km in 40.10; 2. A. Dijk­stra, Drachter Compagnie; 3. M. de Vries, Amersfoort.

 

DE WILP (12 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Mathe Pronk (’t Zand), 2. Klaas Stobbe ( De Wilp), 3. Dries van Wijhe (Oosterwolde), 4. Anne Koster (Leeuwarden), 5. Dick Zeman (Hoogkarspel), 6. G. Mooy (Limmen), 7. H. Jurgens (Duitsland), 8. W. Hoekstra (Ureterp), 9. W. Schmink (Duitsland), 10. A. Stet (Heerhugowaard),

 

DELDEN (18 juni).1967

Nieuwelingen: 1. H. Homan (Enter), 2. J. Holbert (Wierden), 3. F. v. Duren (Zwolle), 4. T. kesmer (Amersfoort), 5. M. Middeljans (Vroomshoop), 6. G.v.d.berg (Zwolle), 7. T.v. Dam (Zwolle), 8. A. Wigger (Rossum), 9. A. de Wit (Meppel), 10. A. Nakken (Akmelo),

Adspiranten: 1. A. van Lieshout (Mierlo), 2. H. v. d. Heuvel (Denekamp), 3. J. Krake (Enter),

 

DELFT (27 juni).1967

Amateurs: 1. Michel Bertou, 2. Jan Peetoom, 3. Wim Bravenboer,

 

DELTA TOUR (17 juni).1967

Nieuwelingen: 1. Karel Keijbeck, 2. Leon Schrauwen, 3. Ferry Buermans,

 

DEN BOSCH (24 SEPTEMBER).1967

Amateurs: 1. H. v. Vught (Boxtel), 2. G. Maurix (Den Dungen), 3. T, Franken (Tilburg), 4. F. Lachterop (Amsterdam). 5. R. Kraan (Oudewater), 6. S. Berkhout (Schipluiden), 7. F. Soetekouw (Nijmegen), 8. R. Roks (Sint Willebrord), 9. Leliaerd (Helvoirt), 10. B. v. Dordt (Rotterdam).

Nieuwelingen: 1. Evert Diepeveen, 2. G. van de Berg, 3. T. Zoontjens,

Adspiranten: 1. Henk van Dongen, 2. Cees van Bragt, 3. Cees van Bergen,

 

DEN DUNGEN (16 april).1967

Amateurs (100 km): 1. H. Jansen, Westzaan, in 2.30.51; 2. R. Cornelis­se, Amsterdam; 3. H. van Vught, Boxtel; 4. J. Brouwer, Rotterdam; 5. A. Koster, Leeuwarden; 6. J. Hesse, Arnhem; 7. B. Solaro, Den Bosch; 8. T. van der Valk, Voorschoten; 9. D. Holst, Amsterdam; 10. G. Thijssen, Groesbeek.

Nieuwelingen (50 km): 1. J. Vlastuin, Scherpenzeel, in 1.15.52; 2. P. de Vos, Rijsenhout; 3. A. Cardol, Bilthoven; 4. G. Krom, Haarlem; 5. J. Cornelisse, Nijmegen.

Adspiranten (25 km): 1. G. Fens, Amsterdam, in 40.15; 2. C. van Ber­gen, Alphen; 3. J. Breure, Vijfhuizen.

 

DEN DUNGEN (10 SEPTEMBER).1967

Adspiranten: 1. Rinus Remijn, 2. Frans van Lokven, 3. A. de Jager,

Amateurs: 1. Bart Solaro, 2. Gerrie Maurix, 3. Peter vande Donk,

Nieuwelingen: 1. A. Verbeek, 2. J. Theunissen, 3. de Brouwer,

 

DEN HAAG.BETJE WOLFSTRAAT (12 juli).1967

Amateurs: 1. Michel Bertou, 2. Piet Legierse, 3. Wim Paul,

 

DEN HAAG.BOUWLUSTLAAN (21 juni).1967

Amateurs: 1. Jan Peetoom, 2. Leo van de Berg, 3. Karel Hamelink,

 

DEN HAAG.CAPITOL (5 mei).1967

Adspiranten: 1. Ben Jurriaans, 2. J. Breure, 3. Theo van de Leijst,

Amateurs: 1. Harrie van Leeuwen, 2. Han Vogelaar, 3. Cor Faber,

 

DEN HAAG.ZUIDERPARK (5 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Piet Kettenis, 2. Jan Bakker, 3. C. Kouwenhoven,

 

DEN HAM (2 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Bennie Groen, 2. Henk Nieuwkamp, 3. Pier Dijkstra,

 

DEN HELDER (4 mei).1967

Adspiranten: 1. Roel van Berkel, 2. D. de Reus, 3. Nico Moeilijker,

Amateurs: 1. Piet Tesselaar, 2. Hans Tesselaar, 3. Piet Hoekstra,

Nieuwelingen: 1. Piet Neeskens, 2. R. Kappelhof, 3. Dick Groen,

 

DENEKAMP (20 AUGUSTUS).1967

Adspiranten: 1. Anne Wiegersma, 2. Arie Bakker, 3. Johan Krake,

Amateurs: 1. Theo Meijer, 2. Wim Neeskens, 3. Evert Dickhof,

Nieuwelingen: 1. Albert Hulzebosch, 2. Bert Bathoorn, 3. Louis Westrus,

 

DEURNE (23 juli).1967

Adspiranten: 1. Gerry Gijsbers, 2. Fons van Katwijk, 3. Leo van Zeeland,

Amateurs: 1. Jac van Kessel, 2. Jan Jansen, 3. Norman Koelemij,

Nieuwelingen: 1. Piet van Katwijk, 2. Jan Adriaans, 3. Geert Oosterbosch,

 

DEVENTER (17 juni).1967

Amateurs: 1. Evert Dickhof (Oosterwolde), 2. Melle Jongkind (Aalsmeer), 3. J. Dickhof (Oosterwolde), 4. R. Vreeburgh (Veghel), 5. A. van de Ploeg (Baarn), 6. H. Egberts (Zutphen), 7. Th. Meijer (Denekamp), 8. C. Smits (Rotterdam), 9. H. Hoekstra (Ureterp), 10. N. Nijhoff (Oss),

 

DIDAM (30 juli).1967

Adspiranten: 1. Roel van Berkel, 2. Jan Bakker, 3. A. de Boer,

Nieuwelingen: 1. Cees van de Pol, 2. Juul Bruessing, 3. Jan Oosterbeek,

 

DIEREN (29 juni).1967

Amateurs: 1. Anne Koster, 2. Fred Niemeijer, 3. Henk Nieuwkamp,

 

DIEREN (30 SEPTEMBER).1967

Gazelle-wielerronde van Dieren volkomen geslaagd festijn

Spurtduel Rik van Looy (winnaar) Eddy Merckx vormde apotheose

Dat de wielersport ook in Oost-Nederland zeer in trek is waar het wedstrijden op het allerhoogste niveau betreft, kwam jongstleden zaterdag 30 September weer eens duide­lijk naar voren in de zeer geslaagde Ronde van Dieren. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gazelle-Rijwiel­fabrieken werd genoemde wielerronde onder auspicien van deze jubilerende onderneming en met medewerking van vele andere bedrijven uit de Gelderse Achterhoek, georga­niseerd; waarbij Inter Sport en de Emper Tour Ploeg uit Voorst het weer technische gedeelte van deze wedstrijd voor hun rekening namen.

Het werd een aantrekkelijke koers, een race over dik honderd kilometers, welke door ruim vijftienduizend toe­schouwers werd bijgewoond. Na diverse ontvluchtingen kwam uiteindelijk een zeer gerenommeerde tienmanssterke kopgroep tot stand en daaruit spurtte Rik van Looy met een „alles of` niets" rush voor zijn jonge landgenoot in wereldkampioen Eddy Merckx, alsmede voor onze geweldig op dreef zijnde Harrie Steevens naar de eerste plaats.

Voordat het gevecht der groten werd gade geslagen, kwa­men vele genodigden bijeen in de originele “Peerdestal" van Ellecom. Daar werd door Gazelle-directeur, de heer W. Breukink, enkele prettige woorden gesproken en liet ook de heer W. van Steenbergen als vice-voorzitter der KNWU­Sportcommissie duidelijk uitkomen, welke bewondering men in deze kringen heeft voor het vele werk dat Gazelle voor de wielersport verricht. Ook werd mevrouw Breukink, de moeder van genoemde directeur, nog even in deze speech betrokken, terwijl ploegleider Ton Vissers werd geprezen voor de correcte wijze waarop hij zijn ploeg leidt.

Een uiterst gezellige koffietafel, waarbij het trio “Staas" zeer welluidende muziek liet horen, besloot deze intieme bijeenkomst en toen begaf het gezelschap zich naar Dieren, waar de belangstelling zich op de koers concentreerde.

GOLVEND KARAKTER

Na de ereronde van Eddy Merckx, Jan Janssen en de twee Nederlandse tennismatadoren Tom Okker en Jan Hajer in de prachtige open sportwagen, trokken ruim zestig profes­sionals de riempjes strak. De wedstrijdvlam laaide gelijk hoog op. Leo Duyndam en Peter Heijnig trokken weg, maar onder impuls van Gerard Vianen werd deze onverwachte en wat verraderlijke plooi weer glad gestreken. Kort daarop probeerde Jan Hugens het, doch ook dat mislukte. Evenals trouwens de poging die Cees van Espen, Jo van Seggelen, Bart Zoet, Piet Braspennincx en Jo de Roo vervolgens ondernamen. De strijd bleef echter een golvend karakter behouden, want nauwelijks was de zaak op orde, of nieuwe recalcitranten smeten de boel weer in wanorde. Na vijftien van de 65 te rijden ronden trokken Bart Zoet en Cees van Espen opnieuw weg; zij bleven enige ronden alleen om daarna plaats te moeten maken voor Peter Post en Piet Braspennincx, die met hun demarrage feitelijk de sleutel in het slot staken. Fluks reageerden Gerard Vianen en Harrie Steevens, die beiden hun goede posities in het Cabal­lero-klassement in gevaar zagen komen (voor de start had­den Post, Steevens en Vianen afgesproken er wel degelijk om te rijden!), terwijl ook Willy Derboven zijn opgelegde taak van bewaker zeer conscientieus opvatte.

De “brandmelder" werd nu in volle hevigheid ingedrukt, vooral omdat wereldkampioen Eddy Merckx, verder Rik van Looy, Jo de Roo, Bart Zoet en Cees van Espen ook tot actie overgingen. Merckx, een zeer uitzonderlijk toonbeeld van de ware sportman, liet zich niet alleen maar zien omdat het startgeld zo aantrekkelijk is, hij wilde de vlucht van Post wel degelijk intomen. Hij zweepte het tempo enorm hoog op en het duurde dan ook niet lang of de twee vijftal­len vloeiden vooraan samen. Daarmede was de beslissing geforceerd, want ofschoon eerst Jan Janssen zich met alle energie nog aan de leiding van het peloton plaatste en rondenlang de jacht leidde, tegen het geweld dat de kop­groep wist te ontwikkelen viel niets meer in te brengen. Later togen evenwel Leo Duyndam en Huub Zilverberg nog op pad, zij kwamen los van de groep en tot op een halve ronde van de uitlopers te liggen, maar aansluiten was er niet meer bij. De tien vooraan maakten hun ronde voor­sprong waar en toen moest in de eindfase de eindsprint beslissen wie de sterkste zou zijn.

Van Looy, twee maal wereldkampioen en nu duidelijk in de schaduw van zijn grote opvolger Eddy Merckx, wilde niet wijken. Hij plaatste zich voor het ingaan van de laatste bocht aan de leiding, sneed rakelings langs de trottoirband, coupeerde enigszins de verrassend buitenom komende Har­rie Steevens en klopte Merckx met meer dan een kwart wiel. Voor Van Looy, die volgens velen in zijn “herfst­dagen" is, betekende Dieren zijn negentiende overwinning van dit jaar. Geen wonder dat de sympathieke geweldenaar uit Herenthals intens blij was, opnieuw had hij het hoofd kunnen bieden tegen de aanstormende jeugd.

De Ronde van Dieren is dus geslaagd en volgend jaar zal er waarschijnlijk opnieuw een dergelijke koers worden ver­reden, want directeur Wim Breukink die ook als coach van de Nederlandse tennissers optreedt, wil per se de lijn door­trekken. Gelukkig maar, want het is toch algemeen merk­baar dat de professionele wielersport zich in een wat gun­stiger daglicht gaat afsteken. De renners rijden met het hart van amateurs, de jeugd knalt en vlamt er tegenaan, geeft de toeschouwer, die ook in Dieren een „vrij entree" had, de gelegenheid het mooie van de goed bedreven wielersport met eigen ogen te aanschouwen. Juist daarom is het te hopen dat men doorgaat met wedstrijdorganisaties.BRON: JAN BALDER

Beroepsrenners: 1. Rik van Looy, Belgie 104 ~km in 2.22.06; 2. Eddy Merckx, Belgie; 3. Harrie Steevens, Elsloo; 4. Gerard Vianen, Kockengen; 5. Peter Post, Amstelveen; 6. Jo de Roo, Kruirringen; 7. Willy Derboven, Belgie; 8. Bart Zoet, Waarde; 9. Cees van Espen, Arnhem; 10. Piet Braspennincx, Rijs­bergen; 11. op 1.43 min. Leo Duyndam, Honselersdijk; 12. Huub Zilverberg, Goirle; 13. op 1.50 min. Cor Schuuring, Amsterdam; 14. Jan Schroder, Koningsbosch; 15. Jos van der Vleuten; 16 op 2.14 min. (een ronde) Wim Schepers, Stein; 17. Jan van der Horst, Haarlem; 18. Harm Ottenbros, Alkmaar; 19. Jules van der Flaas, Belgie; 20. Rinus Paul, Den Haag; 21. Maarten Breure, Rotterdam; 22. Andre van Middelkoop, Rotterdam; 23. Jo van Seggelen, Budelschoot; 24. Wim van Smirren. Amsterdam; 25. Henk Peters, Haarlem; 26. Jef Drummen, Bemelen; 27. Jean Tummers, Maastricht; 28. Leo Knops, Spekholzerheide; 29. Marcel Maes, Belgie; 30. Piet Steenvoorden, Heemstede.

Nieuwelingen: 1. Jan van Beek, 2. Arnold Voogd, 3. Jan Vlastuin,

 

DINTELOORD (22 juli).1967

BART ZOET SPURTTE 'T SNELST IN DINTELOORD

Lange tijd heeft Bart Zoet een ondergeschikte rol moeten spelen! Bijna het gehele voorbije wielerseizoen kon hij maar niet de „forme" vinden, die hem vorig jaar zoveel succes bracht. Het geleek erop alsof hij in de vergeethoek was geraakt, maar nu, in de vorige week zaterdagmidag verreden profronde van Dinteloord, was hij er toch weer. Met een vlammende eindspurt trok hij naar de zege, een verheugende prolongatie.

Daze triomf werd evenwel pas in de allerlaatste koersfase behaald, want eerst waren er anderen geweest, die de touwtjes het stevigst in handen hadden. Dat waren namelijk Jan Hugens an Cees van Espen, die met twintig seconden voorsprong lange tijd voor de meute uitraasde en vervolgens het Caballero-tweetal Harrie Steevens-Gerard Vianen. Zij gingen halverwege (na 60 kilometer) aan de haal en even geleek het erop det de strijd beslist was. Het peloton begon echter aan een hevige tegenattaque, Vianen kon de tempo­verhoging van Steevens niet meer volgen en gaf er de brui aan. Doch ook de Limburger werd even later weer ingerekend en toen begon het er op te lijken dat een massaspurt uitspraak moest doen. In de allerlaatste ronde knalden echter John Brouwer, Peter Heijnig, Karel Layten en Bart Zoet weg. In de spurt won deze laatste op aan been ...

Beroepsrenners: 1. Bart Zoet, Waarde 120 km in 3.14.03; 2. John Brouwer, Rotterdam; 3. Karel Layton, Breda; 4. Peter Heijnig, Rotterdam; 5. op 4 sec. Cees Lute. Castricum; 6. Cor Schuuring, Amsterdam; 7. Alphons de Bal, Belgie; 8. Harrie Steevens, Elsloo; 9. Harm Ottenbros, Alkmaar; 10. Gerard Vianen, Kockengen; 11. Jan Harings, Scheulder; 12. Jo van Seggelen, Budelschoot; 13. Piet Bras­pennincx, Rijsbergen; 14. Rik Wouters, Baarle-Hertog; 15. Jan Schroder, Ko­ningsbosch; 16. Nol Kloosterman, Leiden; 17. Henk Peters, Haarlem; 18. Marinus Hoogerland, Kapelle; 19. Piet Steenvoorden, Heemstede; 20. Bas Malie­paard, Willemstad.

Dames: 1. Keetie Hage uit Sint Maartensdijk, de 30 km in 59.03; 2. Eef Helder, De Woude; 3. Jenny Jonkers, Gameren; 4. Bella Hage, Sint Maar­tensdijk; 5. Irene Paul, Den Haag; 6. op achterstand Truus Smulders, Gerwen; 7. Tine Lazeroms, Zegge; 8. Hennie Hondeveld, Laren Gelderland; 9. Anneke van Doesburg, Werkendam; 10. Ciska Hage, Sint Maartensdijk.

 

DIRKSLAND (15 april).1967

Amateurs (100 km): 1. G. Velthuizen, Maasdam, in 2.21.37; 2. A. Jong­kind, Aalsmeer; 3. M. Pennings, Nieuw-Vennep; 4. W. Bravenboer, Rotterdam; 5. M. van Groezen, Made; 6. J. Buis, Zwanenburg; 7. L. Poortvliet, Herkingen; 8. J. van de Haar, Moordrecht; 9. H. Vogelaar, Rotterdam; 10. S. van den Burgh, Berkel.

Nieuwelingen (60 km) : 1. C. Wigchert, Santpoort, in 1.22.14; 2. N. de Koning, Scherpenzeel; 3. F. Schutter, Heemstede; 4. J. Groeneveld, Haarlem; 5. P. Diepenveen, Bilthoven; 6. J. Huis, Heerlen; 7. R. Roks, St. Willebrord; 8. B. van der Hulst, Zoeterwoude; 9. P. Neeskens, Haarlem; 10. A. Kuzee, Capelle.

 

DODEWAARD (6 mei).1967

Adspiranten: 1. Hams Koot, 2. 3.

Nieuwelingen: 1. Joep Scholten, 2. Evert Diepenveen, 3. Cees van de Pol,

 

DOETINCHEM (23 juli).1967

Amateurs: 1. Fred Niemeijer, 2. Henk Nieuwkamp, 3. Wim Neeskens,

Nieuwelingen: 1. Albert Hulzebosch, 2. Hennie Kuiper, 3. Mathijs de Koning,

 

DOORNSPIJK (7 juli).1967

Adspiranten: 1. G. Dijkgraaf, 2. E. Pieper, 3. Rinze Bos,

Amateurs: 1. Fedor den Hertog, 2. Aldert Jongkind, 3. Henk van de Spreng,

 

DOORNSPIJK (4 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Fedor den Hertog, 2. --- 3. ---

 

DORDRECHT (5 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Gerrie Veldhuizen, 2. Tonnie Barten, 3. C. Kuis,

Nieuwelingen: 1. Jan Groeneveld, 2. Siem Noordzij, 3. Mathijs de Koning,

 

DORDRECHT.OMLOOP VAN DE ALBLASSERWAARD (23 SEPTEMBER).1967

GERRIE VELDHUIZEN STERKSTE IN

                                WIELERRONDE VAN ALBLASSERWAARD

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe brug welke tussen Dordrecht en Papendrecht over de samenvloeiing Noord en Beneden Merwede is geslagen - een boogspanning van een kilometer lengte - organiseerde de Dordtse wielervereniging De Mol vorige week zaterdag een grote wegwedstrijd door de Alblasserwaard.

„Het heeft", zo deelde de actieve Hans Vleugel van De Mol aan ons mede, „heel wat voeten in de aarde gehad eer deze koers, waarvan wij een jaarlijks terugkerend evenement willen maken, in kannen en kruiken was. Te elfder ure kwamen de vereiste vergunningen toch af, zodat ons vele werk in de voorbije maanden toch met een echt te verrijden wed­strijd beloond kon worden."

Ook hier moesten de renners, evenals in de Vierstromenlandronde van Tiel een tamelijk zwaar parcours berijden, daarbij tweemaal langs de rivier Alblas of Graafstroom komend.

Winnaar van deze levendige wedstrijd werd tenslotte de jonge Gerrie Veldhuizen uit Maasdam, die na de lange reeks Wout Bos, Adrie van Steenselen ,Jo de Haan, Arie den Hartog en Dick Groeneweg ook al uit de Hoeksche Waard komt. Ongetwijfeld zal ook deze renner in de toe­komst nog meer van zich doen spreken! Veldhuizen maakte deel uit van een kopgroepje van zes renners, dat zich na zeventig kilometer (nabij Oud-Alblasserdam) wist los te maken. Men verkreeg een voorsprong van ruim anderhalve minuut op een volgersgroepje dat vijftien renners omvatte.

Amateurs: 1. G. Veldhuizen, Maasdam, 110 km in 2.41.50; 2. G. van Hemert, Werkendam; 3. C. Rentmeester, Ovezande; 4. S. van den Burgh, Berkel; 5. B. Breur, Oude Tonge; 6. P. Legierse, Den Bommel; 7. op 1.32 min. C. Leunis, Amsterdam; 8. W. Bravenboer, Rotterdam; 9. M. van der Klooster, Rotterdam; 10. C. Schijf, Rijnsburg; 11. G. Zantingh, Aalsmeer; 12. M. Bertou, Den Haag; 13. P. Barend­regt, Alblasserdam; 14. F. Bosmans, Rotterdam; 15. T. Schilperoord, Zwijndrecht.

Adspiranten: 1. Theo van de Leijst, 2. Ben Jurriaans, 3. Rob Aversteeg,

Veteranen: 1. Arie Vroege, 2. Nico Withoud, 3. A. Berghaan,

 

DORPENOMLOOP VAN DRENTE (17 juni).1967

JAN HESSE spurtte naar zege in

                                 6e Dorpenomloop van Drenthe

„Eindelijk, eindelijk! 't Jonge, 't jonge wat ben ik blij!" Deze woorden rolden over de lippen van de 23-jarige Jan Hesse uit Arnhem, toen hij in een genadeloze eindspurt zijn metgezellen Piet Kettenis, Rink Cornelisse en Ge van den Winden resoluut terugwees voor de eindzege van de zesde Dorpenomloop van Drenthe. Bijna had Kettenis, die als „vreemdeling" bij de drie Vredestein-renners zat, nog het alaude gezegde: „twee (nu drie) honden vechten om een been, de derde (nu vierde) gaat er mee heen" op kundige wijze geinterpreteerd, maar de attente Hesse zag het gevaar in en liet zich de zege - zijn eerste in een van stad tot stad-wedstrijd - niet meer ontnemen. Hij was er zelf teveel op “gebrand".

In deze wedstrijd, die een nogal vlak koersverloop kende, had Jan Hesse de kans op winst goed geroken, vooral omdat zijn formatie Vredestein met drie man goed ver­tegenwoordigd was in de elfmanskopgroep. Hij, de latere winnaar, Van der Winden en Cornelisse gingen met nog twaalf kilometer te rijden - in de straten van Beilen - aan de haal en het gelukte slechts de werkelijk groots rijdende Piet Kettenis zich bij hen te voegen. De anderen, te weten Anne Koster, Bennie Groen, Gerard Santing, Henk Luchies, Jo Wilkens, Ties Franke en de winnaar van vorig jaar, Jan Bols, moesten met lede ogen toezien, hoe zij zonder pardon werden afgehaakt, hoe voor hen de weg naar de ereplaatsen met brio werd afgesneden .....

DE KNUPPEL IN 'T HOENDERHOK

Het startsein was nog maar nauwelijks door de Burge­meester van Assen, de heer Mr. P. J. Agter, gegeven of Jan Buis Bzn. kwam met een kapot stuur langs de weg te staan. Voor hem was het afgelopen; dit in tegenstelling tot de Groninger Henk Brand die na een lekke band een wiel kreeg toegereikt van Jan Pol uit Nieuw-Roden. Een nobele daad, maar men rijdt toch allereerst voor zichzelf. Of niet soms?

In hoog tempo snelde men via Loon en Gasteren naar Oude Molen, waar een valpartij alle verdere illusies ontnam aan Jurrie Dokter (won de Ronde van Drenthe 1961) en Ted Blom.

Na achttien kilometer - in de buurt van Zuidlaren - gooiden Henk Luchies, Harm Rutgers, Jan Palland, Jan Meek, Max Veenhuis en Jo Wilkens de knuppel in het kake­lende hoenderhok. Zij veroverden slechts enkele tientallen meters, maar toen de balans bij Gasselte eens werd opge­maakt bleken dertien renners - nu echter zonder Meek en Veenhuis - zich aan de leiding te hebben genesteld. Wiebe Boonstra en Johan Pluimers hadden het veld moeten ruimen door een lek bandje en konden zich eveneens gaan melden voor bijschrijving op de lange lijst van opgevers, want van de 140 gestarte renners waren er op dat moment (na 45 kilometer!) nog maar zo'n zestig “pedaalridders" in de strijd, ...

Wie er aan de kop zaten? Wel: Piet Kettenis (strijdlustigste renner van deze 145 kilometerslange wegwedstrijd), Anne Koster, Gerard Santing, Ties Franke, Bennie Groen, Jan Palland, Rink Cornelisse, Henk Luchies, Pier Dijkstra, Jo Wilkens, Jan Bols (kwam in de eindfase de „man met de hamer" tegen), Jan Hesse en Ge van der Winden. Het pelo­ton, zo daar nog sprake van was, werd daardoor nog verder uiteengeslagen, aan een hergroepering behoefde niet meer te worden gedacht. De slag was geslagen, al verloor men vooraan eerst Palland - moest lossen - en vervolgens Pier Dijkstra, die na daverende aanmoedigingen van „zijn" 'Schoonoord - de sterke Drent sleurde in deze plaats aan de kop van de “patrouille" - met een „lachend" achterwiel te maken kreeg. De arme Piet kreeg van zijn ploegleider een nieuw wiel, maar terecht (althans volgens de regle­menten) werd Dijkstra er op gewezen, dat zulks na 75 kilo­meter koers niet was toegestaan.

ELF MAN

In de kopgroep, die bij Oosterhesselen (94 kilometer) reeds een voorsprong noteerde van een minuut en vijftig seconden - opgenomen bij de ravitaillering -, bevonden zich dus maar liefst acht renners uit Noord- en Oost-Neder­land. Zouden zij de zege in “eigen huis" houden, zouden zij het hoofd kunnen bieden aan de mannen uit andere wind­streken?

Neen, want het was Piet Kettenis die zich heftig begon te roeren en hen bijna de adem afsneed. Zijn scherpe demar­dages werden evenwel teniet gedaan door onder andere Groen, Hesse, Wilkens, Luchies en Santing. Hetzelfde lot onderging Ge van der Winden die bij Wijster, met nog 22 kilometer te gaan, eens alle registers opentrok en naarstig naar de grootste winst solliciteerde.

Inmiddels waren er uit de meute nog zes renners aan de aandacht ontsnapt en dat waren Nico Vermeulen, Cees Pootjes, Cor Baars, Jan Aldershof, Bram Breur en Wim van Dok, welke laatste onder de rook van Meppel zijn makkers moest laten gaan. De achterstand werd iets gereduceerd, maar gevaar hielden zij voor de elf koplopers niet meer in.

Zo kwam de slotfase aan bod en werd er in en buiten Beilen een hels vuurwerk ontstoken, dat we reeds aanhaal­den. Keiharde uitvallen, felle jachten met tenslotte de jump die Jan Hesse naar de overwinning deed reiken. Een aller­beste overwinning! BRON:BEN ZOMERDIJK

Amateurs: 1. J. Hesse, Arnhem, 145 km in 3.38.34; 2. P. Kettenis, Den Haag; 3. R. Cornelisse, Amsterdam; 4. G. van der Winder, Beverwijk; 5. op 22 sec. B. Groen, Steenwijk; 6. J. Wilkens, Gieten; 7. H. Luchies, Geesbrug; 8. G. Santing, De Wijk; 9. A. Koster, Leeuwarden; 10. J. Bols, Hoogeveen; 11. T. Franke, Assen; 12. J. Aldershof, Haarlem; 13. B. Breur, Nieuwe Tonge; 14. C. Baars, Haarlem; 15. N. Vermeulen, Amsterdam; 16. C. Pootjes, Amsterdam; 17. K. de Graaf, Hilversum; 18. F. Niemeijer, Hengelo; 19. D. Middelveid, Hooge­veen; 20. J. de Wit, Meppel; 21. B. Boom, Enter; 22. J. van Dam, Zwolle; 23. H. Warris, Loon; 24. H. Klein, Barnflair; 25. N. Bakker, Wieringermeer; 26. E. Brander, Groningen; 27. E. van Dijk, Almelo; 28. J. Konijn, De Weere; 29. W. van Dok, Grootebrock; 30. H. van de Brink, Oldebroek.

Ploegenklassement: 1. Vredestein 8 pt.; 2. 't Zuidenveld 46 pt.

 

DRACHTEN (30 SEPTEMBER).1967

Adspiranten: 1. Anne Wiegersma, 2. Henk Poppe, 3. Nico Mik,

Amateurs: 1. Fred Niemeijer, 2. Pier Dijkstra, 3. Henk Nieuwkamp,

 

DRIEL (2 juli).1967

Amateurs: 1. Jan Hesse (arnhem), 2. W. Neeskens (Borne), 3. P.v.d. Voort (Amsterdam), 4. H. Renschel (Aalsmeer), 5. A. Tukken (Goudriaan), 6. R. Bos Kampen), 7. J. Zomer (Zwanenburg), 8. J. van Driel (Werkendam), 9. A. Heemskerk (Ter Apel), 10. K. Plieger (Lexmond),

Nieuwelingen: 1. Joep Scholten, 2. --- 3. ---

 

DRONTEN (20 september).1967

Utrechtse veteraan

GERARD VAN SCHAIK

spurtte begerig naar erebeker

Der traditie getrouw werd de dag der clubkampioenschap­pen ook nu weer geopend door de veteranenwedstrijd om de erebeker. Een koers, die zes en twintig deelnemers aan de start bracht, onderweg een fikse strijd liet optekenen en aan de streep werd beslist door de vlammende eindspurt van de Utrechter Gerard van Schaik. Hij was er direct bij geweest, hield ook de “greep" op een paar vluchtelingen en was in de allerlaatste meters net even rapper dan de Zeven­hovenaar Wim van Trigt, die op zijn beurt de reputaties Arie Vroege en Willem Duyker duidelijk voor bleef.

Na de start moesten de veteranen er gelijk tegenaan, want een harde wind op kop maakte het verre van gemakkelijk. Alle demarrages werden in deze beginfase dan ook in de kiem gesmoord, temeer omdat de favorieten Arie Vroege, Willem Duyker, Jan Schipper, Herman Huf, Wim van Trigt, Cees van Dongen en Gerard van Schaik zich a1door in de eerste gelederen bewogen en met iedere ontsnapping meegingen.

Het tempo bleef hoog, de koers hard in zijn ontwikkeling, de strijd golvend van uitlooppogingen en tegenaanvallen.

Halverwege plaatsten Arie Vroege en Herman Huf een uit­valt, die wat onzuiver geleek door de haperende motor van de begeleidende motorordonnans. Men betichtte het twee­tal van stayeren, diende later zelfs een protest in, dat terecht werd afgewezen. Enfin, een heel spektakel kwam op gang, Vroege en Huf trokken zich er niets van aan en bleven wat vooruit om na een vijftal kilometers te worden ingehaald door Van Schaik, Duykers, Van Trigt, Delamarre, Beijer, Schipper, de gebroeders Van Dongen en Huizinga.

Ook nu kwam het spel goed op de wagen, want de ene demarrage na de andere volgde, het elftal bleef echter bij elkaar en ging een spannende finale tegemoet. Een eind­strijd, waaruit wederom een protest - de winnaar zou zijn belagers gehinderd hebben - werd geboren, maar die Van Schaik desondanks toch als de onbetwiste winnaar op het podium bracht.

SUGGESTIE

In het verleden hebben wij er al eens meer op aange­drongen, dat de veteranenwedstrijd om de erebeker feitelijk beduidend langer moest zijn. Vooral omdat de gedegen huisvaders zo verheugend veel enthousiasme weten op te brengen en voor menig jeugdig wielrenner niets meer of minder als een lichtend voorbeeld kunnen worden gesteld.

Nu weten we dat de dag, der nationale clubkampioen­schappen al overbelast is en dat de tijdnood als de directe oorzaak is aan te wijzen. Maar nu we in Oostelijk Flevo­land zo'n verheugende ruimte voor onze wielersport hebben gevonden, is het wellicht te proberen om de vete­ranen hun koers op het grote traject van de A- en B­ categorie te laten rijden. Men zou hen bij voorbeeld om half twaalf op pad kunnen sturen en dan zouden zij zo tussen kwart over een en kwart voor twee weer in Dron­ten terug zijn, ruim op tijd om de ploegen van genoemde categorieen niet in de weg te rijden.

Natuurlijk zal er bij doorvoering van deze suggestie, die de rechtstreekse hartewens is van alle veteranen, wat meer begeleiding van juryleden e.d. vereist zijn en zal men ook ter aankomst aanwezig moeten zijn, maar met een beetje goede wil, wat coordinatie en .... begrip voor deze zo vaak “vergeten" wielerklasse, is dat beslist te verwezenlijken. Laat hen in de wijdse, nog zo braak lig­gende Flevopolder de schade inhalen, die wegens een duidelijk gebrek aan koersen in het volle seizoen is opge­lopen.

BRON: JAN BALDER

Veteranen: 1. G. van Schaik, Utreaht, 34,5 km inn 56.40; 2. W. van Trigt, Zeven­wen; 3. A. Vroege, Arkel; 4. W. Duyker, Amsterdam; 5. S. Huizinga, Rotter­im; 6. J. Beijer, Zw1jndrecht; 7. H. Huf, Den Haag; 8. C. van Dongen, Amster­un; 9. W. van Dorgan, Amsterdam; 10. J. Schipper, Amsterdam; 11. C. Delamarre, Den Haag; 12. N. Roelofs, Arnhem, in 57.45; 13. J. Harmsen, Rotterdam; I. A. van der Veiden, Badhoevedorp; 15. D. Vroege, Arkel, in 58.20; 16. H. Kisser, Dordrecht; 17. H. Stouten, Amersfport, in 58.51; 18. M. Schoutema, Den Sag, in 59.19; 19. B. Kruit, Leiden; 20. M. Zaal, Harderwijk, in 1.04.48; 21. A. Croix, Amsterdam, In 1.08.93.

 

DRUNEN (18 juni).1967

Amateurs: 1. Evert Dickhof, 2. Henk van Vught, 3. Guus Leliaart,

Nieuwelingen: 1. Hennie van Zandbeek, 2. L. van Schie, 3. Cees Hogen Esch,

 

EDE (9 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Sander Douma, 2. Wim Neeskens, 3. Anne Koster,

Nieuwelingen: 1. Wicher Vlot, 2. --- 3. ---

 

EEDE (15 mei).1967

Nieuwelingen: 1. Charles de Smit (Hoofdplaat), 2. Ferry Buermans (Wouw), 3. Guido Paridaen (Sint Kruis), 4. Cees Priem (Overzande), 5. R. Dukelo (Aardenburg), 6. A. Klaayessen (Biervliet), 7. L. Schrauwen (Ossendrecht), 8.

J. Blok (Kruiningen), 9.B. van Lare (Oostburg), 10. P. Diericx (Aardenburg)

 

EEDE (10 SEPTEMBER).1967

Peter Post onstuitbaar in EEDE

De vijftiende Benelux-wedstrijd in het Zeeuwsch-Vlaamse Ede, heeft duidelijk het stempel van Peter Post meegekregen. Niet alleen toonde hij zich de allerbeste in de eindsprint (voor de Belg Brands en onze landgenoot Huub Zilverberg), maar voor­al door de vroeg ingezette aanval, welke gelijk de beslissing betekende.

De op 12 november 1933 geboren Amstelvener Post heeft zulke dagen. Dan is hij vanaf de start niet te temmen en moet zijn koersdrift middels een hevige “ontploffing" tot beheersing wor­den gebracht. Peter, die zonder meer als Neerlands meest veel­zijdige wielrenner uit de gehele historie kan worden beschouwd, een meterslange erelijst bijeenreed, heeft in Eede opnieuw wil­len bewijzen, dat hij voor het koersen op de weg nog lang niet afgeschreven behoeft te worden. Trouwens in het voorbije wereldkampioenschap liet hij ook al zien, dat hij weer ouder­wets “vlamt", dat een Post in deze „forme" beslist geen gek figuur zou slaan in bijvoorbeeld de najaarsklassiekers Parijs­Tours (geknipt voor hem) en de Ronde van Lombardije.

Peter zal echter wel de piste verkiezen, waarmede zijn deel­name aan deze onvervalste wegkoersen wel tot de vrome wen­sen zal blijven behoren. Toch vinden we het jammer, want Post, die in 1964 zo briljant Parijs-Roubaix op zijn naam schreef, zou zijn palmares nog completer maken indien hij er een tweede klassieker bij kon schrijven.

DE WEDSTRIJD

De koers in Eede was nog maar nauwelijks dertig kilometer op gang, of Peter Post verbrak het contact van de aaneenge­sloten short. Slechts Huub Zilverberg en Frans Brands kon­den hem bijbenen, de vlucht was daarmee gelijk geslaagd. Na tien kilometer bedroeg de winst een minuut, nog weer tien kilo­meter verder was deze voorsprong verdubbeld.

Een jacht van Gerben Karstens, Bart Zoet, Huub Harings en de Belg Georges van den Berghe zette geen enkele zode aan de dijk en het duurde dan ook niet lang of het voortjagende trio had het gehele veld gedubbeld. Dat wil zeggen op Henk Nijdam en Van den Berghe na, die het “schandaal" zagen aankomen en daarom tijdig de plaat poetsten. Later wipten nog negen anderen weg, maar ook zij boezemden geen gevaar meer in.

In de eindspurt liet Post zijn beide mede-strijdmakkers geen kans, hij “overspeelde" hen met een surplus aan snelheid.

Beroepsrenners: 1. Peter Post, Amstelveen, 135 km in 3.18; 2. Frans Brands, Belgie; 3. Huub Zilverberg, Goirle; 4, op 2.58 min. Gerben Karstens, Leiden; 5. Frans Aerenhouts, Belgie; 6. Geor­ges van den Berghe, Belgie; 7. Harm Ottenbros, Alkmaar; 8. Jan Harings, Scheulder; 9. Cees Snepvangers, Zundert; 10. Cees van Espen Arnhem; 11. Bart Zoet, Waarde; 12. Jos van der Vleuten, Mierlo-Rout; 13. Rein de Jongh, Amsterdam; 14. Henk Nijdam, Zundert; 15. op 3.12 min. Huub Harings, Sibbe; 16. Frans Melckenbeeck, Belgie; 17. Cor Schuuring, Amster­dam; 18. Eddy de Sitter, Belgie; 19. Maarten Breure, Rotter­dam; 20. Wim de Jager, Den Haag.

 

EELDE (17 juli).1967

Amateurs: 1. Evert Dickhof (Oosterwolde); 2. P. Dijkstra (Schoonoord); 3. H. van leeuwen (Den Haag); 4. J. Wilkens (Gieten); 5. P. Oosterhof (eelde); 6. Jan Bols (Hoogeveen); 7. C. Smouter (Veenoord); 8. J. Dickhof (Oosterwolde); 9. W. Boonstra (Opende); 10. H. Hoekstra (Ureterp).

 

EERBEEK (3 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Mat Gerrits, 2. Anne Koster, 3. Wim Holstege,

 

EERSEL (30 april).1967

Adspiranten: 1. Cees Bal, 2. Peter Remijn, 3. J. Breure,

Amateurs: 1. Marcel Pennings (Nieuw-Vennep) 100km in 2.17.29; 2. Piet Kettenis (Den Haag); 3. Bob Croone (Dordrecht); 4. C. Kroons (Den Haag); 5. Rudie Liebrechts (Vlaardingen); 6. R. Vreeburg (Veghel); 7. D. Middelveld (Hoogeveen); 8. T. Berkers (Eindhoven); 9. W. Jacobs (Best); 10. H. Vogelaar (Rotterdam);

Nieuwelingen: 1. Cor Vlijm (Amsterdam) 40 km in 57.02: 2. Rinie Roks (Sint Willebrord); 3. Meindert Schlikker (Amsterdam); 4. Co Moritz (Amsterdam); 5. J. Bergkoppe (Schiedam)

 

EINDHOVEN (20 juni).1967

Amateurs: 1. Henk van Vught, 2. Jos Dekkers, 3. Cees Zoontjens,

 

EINDHOVEN (21 juni).1967

Amateurs 01e rit: 1. Mat van Groezen, 2. Hans Hesen, 3. Joop Glas,

 

EINDHOVEN (21 juni).1967

Amateurs 02e rit: 1. Mat Gerrits, 2. Rene Pijnen, 3. Henri van Rooij,

Nieuwelingen: 1. Klaas Koot, 2. P. Pauwels, 3. Henk van Erp,

 

EINDHOVEN (23 juni).1967

De Eindhovense Avondvierdaagse, welke van 20 tot en met 23 juni jongstleden werd verreden, is een grandioos succes geworden. De R & TC Wilhelmina uit de zuideljjke “Lichtstad" heeft daarmede zeer veel eer in gelegd, waarbij ook kan worden gewezen op de bijzonder grote medewerking, die het gemeentebestuur en de politie-autoriteiten aan dit grootse wielerevenement gaven.

ledere avond was er een geweldige publieke belangstelling voor deze lustrum-vierdaagse; het wedstrijdverloop voerde deze kamp naar een climax en iedereen was even voldaan. Vooral over het feit dat er zonder derailleur werd gereden, want daarmede kreeg de strjjd een geheel „open" karakter. Wilhelmina's voorzitter, de heer Cor Wijdenes, is de KNWU-Sportcommissie dan ook zeer dankbaar dat men tot deze maatregel is over gegaan. Deze Vierdaagse is voor de wielersport een grote propaganda geweest.

Amateurs Eindstand: 1. H. Hesen 8.04.47, 2. F. Kees 8.04.47, 3. G. Bruin z.t., 4. M. v. Groezen z.t., 5. H. van Vught 8.04.57, 6. C. Zoontjens 8.05.10, 7. J. Dekker z.t., 8. M. Ramaekers z.t., 9. M. Gerrits 8.05.32, 10. H. van Rooy z.t., 11. R. Pbnen z.t., 12. F. Otten z.t., 13. H. Opsteen z.t., 14. G. van Gerwen z.t., 15. W. Jacobs z.t., 16. G. Webb (Eng.) z.t., 17. J. van de Berg z.t., 18. P. van Dooren z.t., 19. J. Moonen z.t., 20. C. Rouw z.t.

Eindstand ploegenklassement: 1. Ovis Roggebrood 24.15.07, 2. Rjjwiel­handel Dekkers 24.15.29, 3. Combie Eindhoven 24.17.26, 4. Smiths Acifit 24.17.31, 5. J. Relou Jr. 24.17.31, 6. Fab-Ar Keukens 24.18.26, 7. Het Zuiden 24.19.18.

Eindstand ,Eroba"-klassement: 1. M. Evers, Ovis Roggebrood, 62 pnt.; 2. H. Hesen, Ovis Roggebrood, 44 pnt. ; 3. H. van Vught, WC ,Het Zuiden", 32 pnt.

Adspiranten: 1. Ben Jurriaans, 2. Rinie van Lieshout, 3. Henk van Dongen,

Amateurs: 1. Hans Hesen, 2. Frans Kees, 3. Gerrie Bruin,

Amateurs: 1. Mat Gerrits, 2. Gerrie Bruin, 3. Henri van Rooij,

 

EINDHOVEN (19 SEPTEMBER).1967

Adspiranten: 1. Ben Jurriaans, 2. Gerrie Glas, 3. Fons van Katwijk,

Amateurs: 1. Peter Franken, 2. Herman Hoogzaad, 3. Frans Otten,

Nieuwelingen: 1. Juul Bruessing, 2. John Cornelisse 3. Evert Diepenveen,

 

EINDKL.AVONDZESDAAGSE (24 juni).1967

COR BAARS sterk triomfator in avondzesdaagse

Cor Baars heeft in de wieler-avondzesdaagse, die op verschillende plaatsen in Noord- en Zuid-Holland werd verreden, een dik verdiende overwinning behaald. De 22-jarige Haarlemse bankwerker greep op de tweede avond in Rozenburg de rode leiderstrui en wist hem met aanvallend rijden stevig om de schouders te houden.

Amateurs eindstand: 1. C. Baars 81 pnt., 2. B. Minnekus 70 pnt., 3. L. v. d. Berg 70 pnt., 4. W. Paul 66 pnt., 5. W. Liebrechts 53 pnt., 6. R. Lieb­rechts 49 pnt., 7. C. Hamelink 47 pnt., 8. J. Peetoom 46 pot., 9. S. van Dongen 42 pnt., 10. B. Breur 40 pnt., 11. B. Broere 38 pnt., 12. T. v. d. Valk 37 pnt., 13. M. Berton 36 pnt., 14. G. Zantingh 36 pnt., 15. Harry van Leeuwen 32 put., 16. G. Veldhuizen 27 pnt., 17. A. Jongkind 27 pnt., 18. E. Kroon 27 pnt., 19. J. Zomer 27 pnt., 20. C. Kipping 27 pnt.

Ploegenklassement: 1. De Bollenstreek-Van der Mey 174 pnt., 2. Arima 155 pnt., 3. Bataaf-Bols 136 pnt., 4. Delta 123 pnt., 5. De Coureur 102 pnt.

TeleVizier-klassement: 1. B. Broere 39 pnt., 2. L. v. d. Berg 31 pnt., 3. C. Baars 28 pnt., 4. C. Schjjff 26 pnt., 5. S. van Dongen 21 pnt.

 

EINDKL.TWENTSE (5 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Henk Nieuwkamp, 2. Fred Niemeijer, 3. Bennie Groen,

 

EINDKL.VIERDAAGSE (13 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Henk Benjamins (Hollandscheveld), 2. Fred Niemeijer (Hengelo), 3. Hennie Kuiper (Nieuw-Amsterdam), 4. H. Brand (Roderwolde), 5. P. Dijkstra (Schoonoord)

 

EKEHAAR (9 april) 1967

Amateurs (96 km): 1. J. Pluimers, Enter, 2.20; 2. J. Wilkens, Gieten; 3. W. Boonstra, Opende; 4. J. Vlot, Wanneperveen; 5. H. van Strijbos, Rolde; 6. J. de Wit, Meppel; 7. T. Franke, Assen; 8. H. Emmens, Armen; 9. P. Dijkstra, Schoonoord; 10. H. Luchies, Geestbrug.

 

ELIM (24 juni).1967

Amateurs: 1. Henk Benjamins, 2. Sander Douma, 3. Bennie Groen,

 

ELSLOO (6 AUGUSTUS).1967

JOS VAN DER VLEUTEN sterkste in Ronde van Elsloo

De sterke Jos van der Vleuten uit Mierlo-Hout heeft weer eens een zege kunnen boeken! In de Ronde van Elsloo namelijk wist hij met Jan Hugens in de beginfase een ronde voorsprong op te bouwen en toen de spurt tussen dit twee­al uitspraak moest doen, liet “D'n Vleut" eens even blijken dat hij niet voor niets zijn zinnen op de bloementui had gezet.

Op het ruim dertienhonderd meter lange parcours, dat bovendien uiterst snel bleek, kwam de koers niet geheel tot zijn recht. Er waren wat ontsnappingen waarbij onder andere Huub Harings en Cees Haast waren betrokken. Na vijftien kilometer gingen Jan Hugens en Jos van der Vleuten op de loop, die gelijk succes hadden. Het tweetal wist binnen een zeer korte tijdspanne een ronde voorsprong te nemen en ofschoon Peter Post, die door Eef Dolman werd achterhaald, nog probeerde de zaak enigszins recht te zet­ten, kwam daarvan niet veel terecht. Naderland probeerden ook Ottenbros en Tummers, Breure, Hoogerland en Harings het nog eens maar de reactie van het peloton ontzenuwde alles.

Beroepsrenners: 1. Jos van der Vleuten, Mierlo-Hout, 103 ikm in 2.34.57; 2. Jan Hugens, Amstenrade; 3. op 1.42 min. John Brouwer, Rotterdam; 4. Jo de Roo, Krulningen; 5. op 1.44 min. Peter Post, Amstelveen; 6. Marinus Paul, Den Haag; 7. Gerben Karstens, Leiden; 8. Cor Schuuring, Amsterdam; 9. Maarten Breure, Rotterdam; 10. Gerard Vianen, Kockengen.

Nieuwelingen: 1. Frits Sluper, 2. Flor de Bree, 3. Huub Geilenkirchen,

Adspiranten: 1. Koos Klinkers, 2. Guus Dirix, 3. Jos Sijen,

Beroepsrenners: 1. Jos van de Vleuten, 2. Jan Hugens, 3. Johnny Brouwer,

 

ELSPEET (19 juli).1967

Nieuwelingen: 1. Jan Vlastuin, 2. --- 3. Albert Hulzebosch,

 

EMMEN (3 juni).1967

Adspiranten: 1. Henk Poppe, 2. C. Huisman, 3. Johan Krake,

Nieuwelingen: 1. Bert Bathoorn, 2. Jan Aling, 3. Gerrie Heeringa,

 

ENKHUIZEN (1 mei).1967

Ben Janbroers inde de zege in Wesdriese Driedaagse

De 18-jarige Amsterdamse amateur Ben Janbroers heeft een eerste grote succes in zijn categorie te pakken! Hij werd na­melijk eindwinnaar van de Westfriese Driedaagse, een wieler­evenement dat in de plaatsen Hoogkarspel, Venhuizen en Enk­huizen zijn beslag vond. De eerste twee dagen werd Janbroers steeds tweede, eenmaal achter winnaar Gerrie Bruin en een­maal achter Jan Serpenti. Op de laatste dag klasseerde de blonde Peugeot-rijder zich als negende en bracht daarmede zijn puntentotaal op vijftig. De Duitser Klaus Simon won.

Over het algemeen kan werden gesteld dat deze “eersteling" in het Westfriese land goed geslaagd is. Door deelname van en een Duitse en een Belgische ploeg werd het een internationaal wielerfestijn, dat voor de toekomst zeker bewaard moet blijven.

Amateurs: 1. Claus Simon (dui), 2. Herman Hoogzaad, 3. Wim de Wilde,

Nieuwelingen: 1. N. Pronk, 2. Henk Hulleman, 3. Co Gilling,

Amateurs eindklassement: 1. Ben Janbroers, Amsterdam, 50 pnt.; 2. Jan Serpenti, Wijk aan Zee, 43 pnt.; 3. Gerrie Bruin, Andijk, 41 pnt.; 4. Klaus Simon, Duitsland, 38 pnt.; 5. Rob Duin, Alk­maar, 36 pnt.; 6. Herman Hoogzaad, Venhuizen, 35 pnt.; 7. Bas Wijdenes, Amsterdam, 29 pnt.; 8. Frans Staes, Belgie, 27 pnt.; 9. Popke Oosterhof, Roderwolde, 26 pnt.; 10. Jan Rol, Alkmaar, 23 pnt.; 11. D. Zeeman, Alkmaar, 23 pnt.; 12. Ludo Bosch, Bel­gie, 21 pnt.; 13. Peter van Donk, Rosmalen, 20 pnt.; 14. Wim de Wilde, Oudelande, 19 pnt.; 15. Theo Degeling, Venhuizen, 19 pnt.

 

ENSCHEDE (25 juni).1967

Amateurs: 1. Gerrit Leferink, 2. Rinze Bos, 3. Henk Luchies,

Nieuwelingen: 1. Jan Aling, 2. Bert Bathoorn, 3. Arie Hassink,

 

ENTER (15 mei).1967

Amateurs: 1. Henk Nieuwkamp (Borne), 2. B. Bojn (Enter), 3. Dries van Wijhe (Oosterwolde), 5. W. Neeskens (Borne), 5. W. Boonstra (Opende), 6. J. Pluimers (Enter), 7. P. Dijkstra (Schoonoord), 8. H. Luchies (Geesbrug), 9. H. Strijbosch (Zwolle), 10. W. Holstege (Nunspeet),

Nieuwelingen: 1. Albert Hulzebosch, 2. Hennie Kuiper, 3. Ger Scholman,

Adspiranten: 1. Johnny Krake, 2. B. Rooddink, 3. E. Pieper,

 

ENTER (15 juli).1967

EDDY MERCKX WON RONDE VAN ENTER

Ook in Enter heeft het publiek waar voor zijn geld gehad. Speciaal per vliegtuig was de Bel­gische vedette Eddy Merckx uit Marseille (waar hij ter aankomst van de betreffende Tour de France-etappe reed) overgekomen en na deze wedstrijd zou hij ook weer met de „vlieger" naar Toulouse vertrekken, alwaar hij voorbije zondagmiddag op de piste moest aantreden. Hiermede wordt nog eens aange­toond welke grote verplaatsingen een wieler­crack zich allemaal moet getroosten!

Dat Merckx de wielerstiel zeer serieus opvat, werd onderstreept toen hij zich in Enter niet alleen maar wilde laten bewonderen. Zeker niet, men heeft hem zien excelleren, want na een prachtige solo ging hij met acht seconden voorsprong onder daverende toejuichingen als eerste over de streep. Peter Post, die hem later per auto naar Schiphol bracht - hij moest tenslotte toch naar het aangrenzende Amstelveen - werd tweede, daarbij de spurt van de groep winnend.

Beroepsrenners: 1. Eddy Merckx, Woluwe (B.), 100 km in 2.21.20; 2. op 8 sec. Peter Post, Am­stelveen; 3. Maarten Breure, Rotterdam; 4. Harm Ottenbros, Alkmaar; 5. Harrie Steevens. Elsloo; 6. Cor Schuuring, Amsterdam; 7. Henk Nijdam, Zundert; 8. Dies Kosten, Kapelle; 9. Gerard Vianen, Kockengen; 10. Bart Zoet, Waarde.

Amateurs: 1. Bert Boom, 2. Jan van Dam, 3. Gerrit Leferink,

 

EPE (25 juli).1967

Amateurs: 1. Henk Nieuwkamp, 2. Fred Niemeijer, 3. Wim Holstege,

 

ESCH (9 april).1967

Amateurs (100 km): 1. L. de Groot, Utrecht, 2.31.9; 2. B. Solaro, Den Bosch; 3. H. van Vught, Boxtel; 4. W. Deelen, Nieuw Lekkerland; 5. J. Korvers, Dordrecht; 6. L. Loevesijn, Amsterdam; 7. T. van de Tonnekreek, Nieuw Vennep; 8. A. Splinter, Amsterdam; 9. A. Koster, Leeuwarden; 10. J. de Ruyter, Tiel.

Nieuwelingen: 1. J. Vlastuin; 2. M. Konings; 3. J. Aling; 4. A. Voogd; 5. A. Bakker.

Adspiranten: 1. Cees Bal, 2. Peter Remijn, 3. Jan Hugens,

 

FLEVO-TOUR (27 mei).1967

Zesde FLEVO TOUR op naam van Henk Hullema

Zeeuwse adspiranten domineerden

Van heinde en verre was Nederlands aanstormende wieler­jeugd vorige week zaterdag weer naar de polder van Oostelijk Flevoland getrokken om aldaar de zesde Flevo Tour, een wielersportfestijn voor adspiranten en nieuwelingen, te gaan betwisten.

In de eerste categorie was het de Kwadendammer Cees Bal die met de hoogste eer kon gaan strijken en Henk Hullema uit Opmeer bracht middels een felle eindsprint de rit der nieuwe­lingen op zijn naam.

We hebben ditmaal in deze weer voortreffelijk door de Kamper Wielren Club georganiseerde wedstrijden geen spectaculaire momenten mogen beleven. We misten een strijd zoals die in het verleden door bij voorbeeld een Tiemen Groen, een Fedor den Hertog, Hans Eckelboom, Jan Palland en verleden jaar nog door de Zaandammer Jan Bakker ten tonele word gevoerd. Doen we eerst even de schijnwerper richten op de “benjamins" van onze sport, dan is er vooral een interessante verrassing te vermelden wat de Zeeuwse deelname aangaat. Onder leiding van oud-beroepsrenner Piet Rentmeester reden namelijk latere winnaar Cees Bal uit Kwadendamme, Adje van de Bunder (IJzendijke) en Rinus Remijn (Kwadendamme) een opmerke­lijke wedstrijd en zij eindigden in deze volgorde. Voorwaar een briljant succes!

Bij de nieuwelingen - liefst tweehonderd deelnemers - waren er schermutselingen aan de lopende band te noteren, maar tot een definitieve afscheiding kwamen Jan Aling, Ben Cardol en Wim Klinkenberg, die de knuppel steeds weer in het hoender­hok smeten, niet. Enkele fikse valpartijen (we voorspelden bet reeds) schakelden de favorieten Albert Hulzebosch, Wi­chert Vlot, Gerard Bruinsma, Rinie Hassink en de goed rijden­de streekrenner Hans Paauw uit.

In de slotfase haalde de Drent Jan Aling nog een zeer mooi staaltje van achtervolgen uit toen bij na opgelopen materiaal­pech de veertig seconden achterstand op het peloton toch weer goed wist te maken.

Met nog tien kilometer te gaan demarreerde het Hoornse Ren en Tour Club-lid Henk Hullema. Hij kreeg de Gelderse nieuwe­lingen-kampioen John Cornelissen mee en dat was de beslis­sing. De eindsprint tussen deze twee viel nogal gemakkelijk in het voordeel van Hullema uit, daar Cornelissen enkele gebro­ken spaken in zijn voorwiel had en zich daardoor niet ten volle kon en durfde geven.

Adspiranten: 1. C. Bal, Kwadendamme, 30 km in 45.21; 2. A. van de Bunder, IJzendijke; 3. M. Remijn, Kwadendamme; 4. F. Heuvels, Denekamp; 5. H. Sparnaay, Aalsmeer; 6. B. Jurriaans, Amsterdam; 7. H. Snoeijink, Denekamp; 8. M. Peeters, Groesbeek; 9. H. Poppe, Nijverdal; 10. J. Breure, Vijfhuizen; 11. L. Wolters, Nijverdal; 12. P. Stiggelbout, Wierden; 13. B. Roodink, Loenen; 14. D. Jansma, Bant; 15. H. Ensink, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. H. Hulleman, Opmeer, 84 km in 2.02.03; 2. J. Cor­nelissen, Nijmegen; 3. C. Boersma, Treebeek; 4. G. van Denderen, Zeist; 5. J. Vlastuin, Scherpenzeel; 6. W. Haayer, Halfweg; 7. G. Schoumans, Amsterdam; 8. L. Westrus, Amsterdam; 9. J. Aling, Bun­ne; 10. J. Kemps, Sprundel; 11. B. Cardol, Bilthoven; 12. C. de Smit, Hoofdplaat; 13. J. Zwaan, Voorschoten; 14. G. Huisjes, Bergentheim; 15. F. Weterings, Hank.

 

GASSELTENIJVEEN (13 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Pier Dijkstra (Schoonoord), 2. Henk Benjamins (Hollandscheveld), 3. John Wilkens ( Gieten), 4. H. Hoekstra (Ureterp), 5. H. Brand ((Roderwolde), 6. H. Kuiper (Nieuw-Amsterdam), 7. H. Klein (Barnflair), 8. E. Brander (Groningen), 9. D. Middelveld (Hoogeveen), 10. Jan Aling (Bunne)

 

GEFFEN (30 april).1967

Amateurs: 1. Karel de Graaf (Hilversum) 100km in 2.23.13; 2. Bart Solaro (Den Bosch); 3. Hennie Schouten (Badhoevendorp); 4. Dries van Wijhe (Oosterwolde); 5. A.Kroneman (Doornspijk); 6. J. Klompenmaker (Doornspijk); 7. J. van de Weiden (Nieuwkoop); 8. J. Zoons (Voorschoten); 9. A. Jongkind (Aalsmeer); 10. J. Hesse (Arnhem);

Nieuwelingen: 1. G. Slieker (Naaldwijk) 60 km in 1.25.06; 2. Melle van de Meulen (Aalsmeer); 3. John Cornelisse (Nijmegen); 4. P. van de Kruisen (Kuyk); 5. P. Arends (Huissen);

Adspiranten: 1. Hans Koot (Eindhoven) 20 km in 30.23; 2. Ben Jurriaans (Amsterdam); 3. Jan Jansen (Eindhoven);

 

GELDERMALSEN (8 juli).1967

Adspiranten: 1. Henk Poppe, 2. Ben Jurriaans, 3. Johan Krake,

Amateurs: 1. Bart Solaro, 2. Evert Dickhof, 3. Jan Dickhof,

 

GELDROP (16 april).1967

Amateurs (100 km): 1. L. van Schalen, Lierop, in 2.34.22; op 10 sec. 2. H. Opsteen, De Mortel; 3. F. Van Lachterop, Amsterdam; 4. J. Meijer, Utrecht; 5. R. Vreeburg, Veghel; op 45 sec. 6. G. Minneboo, Heen­vliet; 7. F. Kees, Veldhoven; 8. P. Deenen, Vlijmen; 9. M. Gerrits, Oploo; 10. W. Maasakkers, Best.

Nieuwelingen (40 km): 1. J. Schaap, Eindhoven, in 59.53; 2. M. van der Heijden, Eindhoven; 3. L. Wegtrus, Amsterdam; 4. C. Vlijm, Am­sterdam; 5. P. Nijssen, Eindhoven.

 

GELEEN (30 april).1967

Peter Post dominerend in RONDE VAN GELEEN

In de Ronde van Geleen, een van de serie profkoersen welke Inter Sport uit Amsterdam ook dit jaar weer heeft georga­niseerd, heeft de „op punt" staande professional Peter Post een dominerende zege weten te behalen. Drie ronden voor het einde plaatste hij een helse demarrage welke alleen door Cor Schuuring kon worden beantwoord, maar in de eindspurt liet de sterke Amstelvener hem geen enkele kans.

Deze druk bezochte koers voor beroepsrenners kwam pas in de zestigste kilometer tot volle ontlading. De daarvoor ge­pleegde “aanslagen" werden alle ontzenuwd. Dertien ren­ners, onder wie Post, Van Looy, De Roo, Schuuring, Vianen, Van Espen en Dies Kosten, kwamen aan de leiding en ver­overden ondanks het hevige verzet van het peloton toch een voorsprong van om en nabij de twee minuten. Vooral de Limburgse favorieten zoals Steevens, Schepers, Hugens, Schroder en Lochs trokken achteraan als duivels om het gat te dichten, maar de kop sneed te scherp door om dat nobele streven te realiseren.

Post, sterk gebrand op de overwinning, ging op tien kilo­meter voor de aankomst al eens weg, kreeg aanvankelijk Gerard Vianen met zich mee, reed deze los en zag toen hoe Cor Schuuring in gezelschap van Rik van Looy kwam aan­denderen. Zij brachten echter de anderen ook weer vooraan en toen kon het spel opnieuw beginnen. Wederom nam Post de handschoen op en nu bleek het raak! Hij kwam weg, doch - zoals gezegd - haakte Schuuring bij hem aan. Een toer later sprong Jo de Roo en even later ver­lieten Rik van Looy en Cees van Espen de meute. Zij kwamen allen afgescheiden aan.

Beroepsrenners: 1. Peter Post (Amstelveen) 100 km in 2.38.07; 2. Cor Schuuring (Amsterdam); 3. op 10 sec. Jo de Roo (Kruiningen); 4. op 21 sec. Rik van Looy (Belgie); 5. Cees van Espen (Arnhem); 6. op 45 sec. Rik Wouters (Baarle-Nassau); 7. Dies Kosten (Kapelle); 8. Gerard Vianen (Kockengen); 9. Willy Derboven (Belgie); 10. Nol Kloosterman (Leiden); 11. Jan Pieterse (Acht­huizen); 12. Maarten Breure (Rotterdam); 13. Cees van Amsterdam (Breda); 14. op 1.58 min. Harm Ottenbros (Alkmaar); 15. op 1.59 min. Jeep Oudkerk (Oostzaan); 16. op 2.11 min. Harrie Steevens (Elsloo); 17. Henri Lochs (Mears); 18. Hank Cornelisse (Geertruidenberg); 19. Jan Hugens (Amstenrade); 20. Wim Schepers (Stein).

Nieuwelingen: 1. Lucien Godefroy, 2. Frits Hendriks, 3. P. Degens,

 

GEMERT (4 mei).1967

Gemert (20.000 toeschouwers) een eclatant succes:

boeiende race oude-glorien voor Jean Robic, Bavaria-Bokaal in bezit Caballero, Piet Bambergen „rapste" artiest, Flothuis weer beste in rit sportpers

Het unieke Gemertse wielerfestijn - met de heer Verberk, Gerrit Schulte en de directie van de Bavaria Bierbrouwerij als gangmakers - werd een succes zonder weerga. Trok de eerste editie (in 1966) circa 15.000 kijkers, ditmaal omzoomden zo'n 20.000 toeschouwers het parcours.

De aantrekkingskracht? Het beste veld amateurs, die - ploe­genklassement - om de Bavaria-Bokaal streden; de op de affiches prilkende artiesten, de wijze waarop dit gebeuren in elkaar was gezet en gepresenteerd, vooral de komst van de oude-glorien met als trekpleisters eens vermaarde landgenoten, in de kijker lopende Belgen, Zwitsers, Fransen en Italianen, met de attractieve Abdel Kader Zaaf, de man die voorheen in de Tour een imposante solo fabriceerde, om daarna (een ijsje etend) rustig op de troep te wachten.

Gerrit Schulte kon dik content zijn (de samenkomst van de oude-glorien na afloop was ook nu een hoogtepunt), de man die de touwtjes strak in handen had (de beer Verberk) dacht zeer zeker direct aan de baten (bestemd voor het in wording zijnde Bejaardencentrum), de heer Swinkels - directeur Ba­varia - beleefde veel plezier aan zijn “inbreng" en alle aan­wezigen waren in hun nopjes met de gang van zaken, waar­deerden de prestaties en hadden een genoeglijke middag.

Toen de amateurs aan de slag gingen, hadden zich zoveel ge­interesseerden rondom het traject geschaard, dat - bij wijze van spreken - zelfs voor een muisje geen plaats meer was. Een opkomst die met gouden letters kon worden geboekstaafd.

HET HGOGTEPUNT

De “liefhebbers" streden fel, de inzet was - klassement teams - de waardevolle Bavaria-Beker. Leen de Groot en Cees Rentmeester lokten de beslissing uit, een vlucht die alleen door Rudi en Wim Liebrechts kon worden beantwoord. Leen de Groot won de spurt, erg “nipt", zo gering was het verschil, dat velen in Rudi Liebrechts nummer een meenden te zien. Piet Bambergen zegevierde over zijn mede-kunstmakkers, wederom bleek de Haagse Post, middels sportredacteur Flothuis, de winnaar bij de pers voorhanden te hebben en daarna werd het hoofdnummer opgedist, de koers van de oude-glorien. Deze knapen knokten alsof de gele trui op het spel stond, alsof de merkenbazen met vette premies tot spoed maanden, alsof ma­nagers met een ris contracten aan de streep stonden.

Abdel Kader Zaaf fietste gelijk in zijn beste Tour-dagen: pit­tig, heel energiek en onstuimig. Hij reed bv. Jefke Janssen, Wim Dielissen en Eugeen Jacobs, in een bocht, tegen de stro­balen, om onverdroten zijn weg te vervolgen. Zaaf was lang leider, hij moest het hoofd buigen toen Jean Robic, ook al een brok wilskracht, demarreerde en even later daagden Cor Bijs­ter, Antonin Rolland en Wies van Dongen op.

Nu vluchtte Jean Robic, nam in een verbazende rush 30 secon­den en strandde tengevolge van een val, toen een klein meisje de weg overstak. Vijf rivalen verdwenen uit het zicht, toen een met schaafwonden getekende Robic aan de achtervolging be­gon. Hij huilde van spijt, hij kreeg de 20.000 toeschouwers op zijn hand en door deze enthousiaste aanmoedigingen kreeg bij 15 km voor het slot de kop te pakken, om meteen met Wies van Dongen door te gaan. Zaaf en Voorting maakten het gat dicht; Gerrit Voorting scheen de buit te gaan innen, hij werd vlak voor de finish door Jean Robic overstoken. Een klinkende ontknoping van een smakelijke race, gevolgd door huldigingen en een bijzonder prettige reunie in het fraaie Gemertse kasteel. Slotconclusie: een topper.BRON: GERARD SILLEN

Oude-glorien (trofee Gerrit Schulte): 1. Jean Robic, de 50 km in 1 uur 24 min. 30 sec., 2. Gerrit Voorting, 3. Abdel Kader Zaaf, 4. Wies van Dongen, 5. op 30 sec. Cor Bijster, 6. Antonin Rolland, 7. op 1.45 min. Hans Knecht, 8. Huub Maas, 9. Giovanni Santini, 10. Alfons van den Brande, 11. Toon Steenbakkers, 12. Harm Smits, 13. Gerrit Schulte, 14. Thijs Roks, 15. Gustave Lehmann, 16. Frans Buysen, 17. Jaap' Bruggenkamp, 18. Piet Vrins.

Amateurs (Grote Bavaria-Prijs): 1. Leen de Groot, de 70 km in 1 uur 45 min. 35 sec., 2. Rudi Liebrechts, 3. Cees Rentmeester, 4. Wim Liebrechts, 5. op 14 sec. W. de Wilde, 6. R. Snijder, 7. N. Vermeulen, 8. op '25 sec. G. van Lith, 9. H. van Vught, 10. H. Hoogzaad. Ploegen­klassement (Bavaria-Bokaal): Caballero.

Nieuwelingen: 1. K. Koot, de 40 km in 59 min. 32 sec., 2. J. Groene­veld, 3. op 10 see. H. van Kilsdonk, 4. op 25 sec. P. van Katwijk, 5. M. van der Heijden.

Artiesten: 1. Piet (Mounty) Bambergen, 2. Lou (Bromsnor) Geels, 3. Willy Alberti, 4. Ton Zandkamp, 5. Piet Hendriks.

Sportpers: 1. T. Flothuis (Haagse Post), 2. D. Klijzing (Wielersport), 3. R. ten Dam (Gelderlander-Pers), 4. W. van der Plas (Gelderlander­Pers), 5. H. Sleutelaar (Haagse Post).

 

GENDRINGEN (6 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Harrie Jansen, 2. Henk Nieuwkamp, 3. Leo Duijndam,

Nieuwelingen: 1. Cees van de Pol, 2. Albert Hulzebosch, 3. Albert Hekkelman,

 

GENDT (1 juli).1967

Amateurs: 1. Gerrie van Hemert (werkendam), 2. J. Adriaans (Haps), 3. N. de Haas (Aalst), 4. H.v.d.Laar (Aalst), 5. P. Sanders (Gemonde), 6. J. Dekkers (Guttecoven), 7. H. Gorter (Amsterdam), 8. G. Zomer (Halfweg), 9. G. Schoumans (Amsterdam), 10. H. pennings (Nieuw-Vennep),

 

GERWEN (9 april).1967

Amateurs (95 km): 1. A. Jongkind, Aalsmeer, 2.33.38; 2. T. Blom, Haarlem; 3. N. Vermeulen, Amsterdam; 4. J. Buis, Zwanenburg; 5. J. Spetgens, Someren; 6. P. Gruyters, Stiphout; 7. J. van de Weyden, Nieuwkoop; 8. G. Minneboo, Heenvliet; 9. B. Wijdenes, Amsterdam; 10. L. Kreuger, Haarlem.

Adspiranten: 1. Hams Koot, 2. Rinie van Lieshout, 3. Piet Brone,

Nieuwelingen: 1. Jan Groeneveld, 2. Henk van Erp, 3. Adrie Coppens,

 

GIETEN (12 AUGUSTUS).1967

Amateurs: 1. Henk Benjamins (Hollandseveld), 2. Bennie Groen (Steenwijk), 3. Henk Luchies (Geesbrug), 4. H. Strijbosch (Rolde), 5. J. Bols (Hoogeveen), 6. J. Nijhoff (hardenberg), 7. H. Kuiper (Nieuw-Amsterdam), 8. F. Niemeyer (Hengelo), 9. H. Hoekstra (Ureterp), 10. J. Dekker (Enkhuizen)

 

GILZE (25 juni).1967

Adspiranten: 1. Cees van Bostelen, 2. Hennie Gijsel, 3. John Akkermans,

Amateurs: 1. Rinie Wagtmans, 2. Piet Oomen, 3. D. de Haan,

Nieuwelingen: 1. Jan Kemps, 2. Wim Jansen, 3. J. Snelders,

 

GOES (17 juni).1967

Adspiranten: 1. Cees van Bostelen, 2. Rinus Remijn, 3. Henk van Dongen,

 

GOIRLE (13 AUGUSTUS).1967

HARM OTTENBROS

knap sprintwinnaar in GOIRLE

We hebben dit jaar de verheugende doorbraak mogen beleven van drie jonge professionals, te weten van Gerard Vianen, Jan Harings en van ... Harm Ottenbros. Ja, vooral de laatste heeft zich op internationaal niveau bijzonder goed weten te ontwik­kelen, reed een opmerkelijke Giro d'Italia en wist in de Ronde van Zwitserland zowaar een etappe tussen vele wereldvedetten te winnen. “Hampie" bezit naast zijn scherpe koersintellect een zeer puntige eindspurt, die hem dit jaar al vele prachtige ere­plaatsen bezorgde.

Op vaderlandse bodem heeft hij thans ook een knappe zege weten te behalen en wel in de voorbije zondag verreden Ronde van Goirle. Daarin liet hij zijn mede-koplopers Jan Janssen en Henk Nijdam gedecideerd achter zich.

De om en nabij tienduizend toeschouwers hebben overigens wel waar voor hun entree-geld gekregen, want deze koers over 120 kilometer werd alleszins het aankijken waard. Bij voor­beeld door de ontsnapping van Jan Hugens, die ook deze maal weer geen loon naar werken kreeg. Met Piet Braspennincx had hij zich in het avontuur gestort, maar dit strovuur werd al vrijspoedig geblust.

Daarna trok Jos van der Vleuten alleen naar voren. Hij bleef bijna 25 kilometer voor de groep uit jagen, maar ontkwam toch niet aan het- jachtig jagende peloton, dat weer op hem neerstreek.

Pal daarop poogde Jan Janssen de zaak aan flarden te scheu­ren, maar Henk Nijdam, Harm Ottenbros en ... Jos van der Vleuten haakten fluks bij de Ossendrechter aan. Edoch, de pechduivel zette v. d. Vleuten dwars op de rails. Een lekke band schakelde hem uit.

Inmiddels was de plaatselijke favoriet Huub Zilverberg ook op jacht gegaan. Hij bleef hangen tussen het peloton en de kop­lopers. Daarin spitste de strijd zich toe, want Janssen, die dacht middels het wieltje van Nijdam naar de zege te spurten, werd zo door de slimme Ottenbros verrast, dat hij op diens keiharde aanval geen afdoend antwoord meer had.

Beroepsrenners: 1. Harm Ottenbros, Alkmaar, 120 km in 2.58.12; 2. Jan Janssen, Ossendrecht; 3. Henk Nijdam, Zundert; 4. op 20 sec. Huub Zilverberg, Goirle; 5. op 26 sec. Gerben Karstens, Leiden; 6. Peter Post, Amstelveen; 7. Harrie Steevens, Elsloo; 8. Gerard Vianen, Kockengen; 9. Maarten Breure, Rotterdam; 10. Jan Harings, Scheul­der; 11. Nol Kloosterman, Leiden; 12. Bart Zoet, Waarde; 13. Frans Aerenhouts, Belgie; 14. Jef Drummen, Bemelen; 15. Eef Dolman, Rot­terdam; 16. Willy in 't Ven, Belgie; 17. Leo Knops, Spekholzerheide; 18. Wim van Smirren, Amsterdam; 19. Rinus Hoogerland, Kapelle; 20. Wim de Jager, Den Haag.

Nieuwelingen: 1. Cees Swinkels, 2. Adrie Coppens, 3. C. de Besser,

 

GORINCHEM (13 juli).1967

Amateurs: 1. Wim Bravenboer, 2. Arie Versluis, 3. K. Freijters,

 

GOUDA (22 juni).1967

Amateurs: 1. Johnny Brouwer, 2. Jan van de Haar, 3. C. Kroonen,

 

GOUDA (25 juli).1967

Nieuwelingen: 1. Arnold Voogd, 2. Louis Westrus, 3. Janssen,

 

GRAAUW (28 mei).1967

Nieuwelingen: 1. G. Schoumans, 2. Piet Moerkerk, 3. Brassing,

 

GRAAUW (30 juli).1967

Amateurs: 1. Bert Broere, 2. Peter Kisner, 3. Peter Vonck,

 

GROEDE (28 maart).1967

Nieuwelingen: 1. Leon Schrauwen, 2. Cees Priem, 3. Hans van de Laar,

 

GROEDE (7 OKTOBER).1967

Nieuwelingen: 1. Cees Priem, 2. Ab Klaeijsen, 3. Leo van de Schee,

 

GROESBEEK (18 juni).1967

Amateurs: 1. Roel Snijders, 2. --- 3. ---

Nieuwelingen: 1. Wicher Vlot, 2. --- 3. ---

 

GRONINGEN (17 juli).1967

Nieuwelingen 01e rit: 1. Albert Raven, 2. Bert Bathoorn, 3. Gerrie Heeringa,

 

GRONINGEN (18 juli).1967

Nieuwelingen 02e rit: 1. Gerrit Huisjes, 2. Klaas Stobbe, 3. Gerrie Bruinsma,

 

GRONINGEN (19 juli).1967

Nieuwelingen 03e rit: 1. Jan Aling, 2. Louis Westrus, 3. Bert Bathoorn,

 

GRONINGEN (20 juli).1967

Nieuwelingen 04e rit: 1. Gerrie Bruinsma, 2. Jan Aling, 3. W. Gorter,

Nieuwelingen Eindkl.: 1. Jan Aling, 2. Bert Bathoorn, 3. Gerrie Bruinsma,

 

GRONINGEN (3 AUGUSTUS).1967

Nieuwelingen: 1. Meindert Wekema, 2. Hennie Kuiper, 3. ---

 

GRONINGEN.SELWERD (10 juni).1967

Nieuwelingen: 1. Lucas Vos (Groningen), 2. Wil Luppers (Purmerend), 3. Jan Aling (Bunne), 4. W. Haayer (Halfweg), 5. E. Teixhraber (Duitsland), 6. E. Boekholt (Ees), 7. G. Heeringa (Veendam), 8. W. Froma (Groningen), 9. W. Veenboer (Nieuwkoop), 10. K. Vrieling (Onnen)

 

GROOTEBROEK (11 juni).1967

Amateurs: 1. Jos Dekker (Enkhuizen), 2. Cor Leunis (Amsterdam), 3. Henk Hoekstra (Ureterp), 4. Jan Zomer (Halfweg), 5. J. Rol (Alkmaar), 6. D. Warnaar (Medenblik), 7. J. Struik (Medemblik), 8. H. Welp (Heemskerk), 9. T. Degeling (Venhuizen), 10. F. Zomer (Halfweg),

Nieuwelingen: 1. H. Hulleman (Opmeer), 2. P. van ’t Hof (Zaandam), 3. A.v.d. Molen (Wieringen), 4. S. Brink (Anna Paulowna), 5. C. Durge (Heemskerk),

 

GROUW.HALBERTSMA (24 juli).1967

Adspiranten: 1. Wim Nooren, 2. Gerke Gorter, 3. Nico Moeilijker,

Amateurs: 1. Mathe van Diepen, 2. Anne Koster, 3. Sander Douma,

 

GULPEN (16 juli).1967

Adspiranten: 1. Jacques Spronckmans, 2. Fons van Katwijk, 3. Mathieu Dohmen,

Amateurs: 1. Ger Harings, 2. Jan Spetgens, 3. Jo Moonen,

Nieuwelingen: 1. Jacques Deckers, 2. Hein Lucassen, 3. Karel Keijbeck,

Nieuwelingen: 1. Wiel Meijs, 2. Piet van de Velden, 3. Wiel Meijs,

 

GUTTECOVEN (4 juni).1967

Adspiranten: 1. Jacques Spronckmans, 2. Jos Sijen, 3. Guus Dirix,

Amateurs: 1. Frans Evers, 2. Theo van de Kort, 3. Fred Radix,

Nieuwelingen: 1. Koos Klinkers, 2. Frits Sluper, 3. Piet van Katwijk,