JAARGANG 1962

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT.(1962.08.08)

Amateurs: 1. H. Schouten, 2. C. Lute, 3. F. Lachterop, 4. W. Schuling, 5. H. Hoopman, 6. L. Vink, 7. P. van Dijk, 8. H. den Hartog, 9. S. Koevermans, 10. L. Hermens, 11. H. Koopmans.

 

SASSENHEIM.(1962.05.31)

Nieuwelingen: 1. W. Bos, 2. P. van Dongen, 3. J. Riensema, 4. J. v. d. Berg, 5. M. van Hage.

Adspiranten: 1. F. v. d. Ruit, 2. S. v. d. Ham, 3. G. Hekker, 4. P. de Jong, 6. F'. Duyvenboden.

 

SASSENHEIM.(1962.09.13)

Amateurs: 1. G. Karstens, 2. J. Boog, 3. M. Breure, 4. S. Koever­mans, 15. P. Buuts, 6. P. Soetekouw, 7. H. den E'nting, 8. C. Duyker, 9. W. Schuling, 10. P. v. d. Lans.

Nieuwelingen: 1. A. Koster, 2. W. Paul, 3. J. van Rijn, 4. J. Oele, 5. G. Bronger.

Adspiranten: 1. P. de Jong, 2. S. v. d. Ham, 3. F. v. Duyvenbode, 4. P. Slotemaker, 5. M. v. d. Ende.

 

SCHAGEN.(1962.05.27)

Amateurs: 1. H. Ottenbros, 2. E. Riethoff, 3. G. Oudshoorn, 4. T. Oudshoorn, 5. T. Greuter, 6. C. Fontijn, 7.C. van Tol, 8. J. Timmer, 9. K. Zomer, 10. J. Schouten.

Nieuwelingen: 1. G. Bruin, 2. T. Blom, 3. P. van Dongen, 4. A. Maas, 5. R. Stevens.

 

SCHIEDAM.(1962.04.30)

Adspiranten: 1. M. Bertou, 2. W. Bravenboer, 3. F. Finklen­berg, 4. B. Verveer, 5. J. de Zwart.

Veteranen-A: 1. C. Verstraten, 2. H. v. Tergouw, 3. A. Lansen, 4. B. v. Krimpen, 5. A. Post.

Veteranen-B: 1. J. Heiden, 2. M. de Bruyn, 3. P. Wisshoff, 4. W. de Ridder, 5. 0. Cramer.

 

SCHIEDAM.(1962.08.11)

HUUB ZILVERBERG blonk uit in Ronde Van Schiedam

Dat de Nederlandse professionals in het middelpunt van de be­langstelling van de sportminnende massa staan, mag wel als bekend worden verondersteld. Mensen die nooit over wieler­sport praten, spreken nu over beroepsrenners en onafhanke­liliken en over de wereldkampioenschappen in Salo. Soms ook over de Koninkliljke Nederlandsche Wielren Unie. Misschien daardoor, maar stellig ook door de grote propaganda die via de reclame-zender Veronica voor de Ronde van Schiedam werd gemaakt, stroomden duizenden afgelopen zaterdag naar de ge­houden wielerronde voor beroepsrenners en onafhankelijken.

Hoe don ook: door dit alles zijn stellig zeer velen voor de wielersport gewonnen. Want in die Ronde van Schiedam, ge­organiseerd door de volijverige Amsterdamse organisator Krott, in nauwe samenwerking met de plaatselijke wielerclub, hebben de renners laten zien wat wielersport is en dat er mooie strijd geleverd kan worden. Een wedstrijd, waarin de Brabander Huub Zilverberg de grote uitblinker was.

Er is van begin tot einde hard gestreden. Het begon al in de eerste kilometers, toen De Waard, Post en Zilverberg op avon­tuur gingen en er meteen bittere ernst van maakten. Gevolg: met iedere ronde werd meer terrein gewonnen, dit onder laaiend enthousiasme van het publiek, dat als het ware door speaker Barend Barendse werd opgezwiept.

Na een prachtige strijd, waarbij de mannen in het peloton zich niet zo maar overgaven, werd een ronde „genomen". Wie ech­ter mocht denken dat de koers toen “dood viel" had het mis. Want meteen sprong Nijdam weg. Maar alleen is maar alleen en dan is het vechten tegen de bierkaai. Steenvoorden sprong te hulp. Maar het bleek te laat. Steenvoorden zou het echter anders doen. Na ongeveer 75 kilometer (43ste ronde) sprong hij weg, achter Niesten aan en vormde met Lute, Janssen en, op­nieuw, Zilverberg een nieuwe kopgroep. Inmiddels was Rik van Steenbergen allang verdwenen. Maar dat vergat men maar. Van de overigen kwamen Van Est en Sijthoff (aanvanke­lijk met Geurt Pos) bij de koplopers. Ook Piet v. d. Horst pro­beerde het nog, maar kreeg geen kans.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. H. Zilverberg, Goirle, 1'25 km in 3.22.19; 2. op 1 ronde: J. Janssen, Nootdorp; 3. Lute, Castricum; 4. C. Niesten, Heemskerk; 5. P. Steenvoorden, Heemstede; 6. W. van Est, St. Willibrord; 7. W. Swaneveld, Dordrecht; 8. J. v. d. Putten, Den Haag; 9. Th. Sijthoft, IJsselmonde; 10. F. Balvert, Amsterdam; 11. J. v. d. Klundert, Hoogerheide; 12. G. Pos, Vreeland; 13. J. de Waard, Rijsoord; 14. C.van Amsterdam, Breda; 15. L. v. d. Ven, Vlijmen; 16. M. Snijder, Halfweg; 17. F. Stevens, Dussen; 18. R. de Jong, Amsterdam; 19. A. van Egmond, Den Haag). F. v. d. Horst, Klundert.

Adspiranten: 1. C. Bravenboer, 2. M. Bertou, 3. J. de Zwart, 4. P. Kettenis, 5. R. Koene.

 

SCHIJNDEL.(1962.04.23)

Amateurs en Onafhankelijken: 1. P. Buuts, 2. A. de Hartog, 3. M. Gerrits, 4. M. Breure, 5. L. Althuyzen, 6. E. v. d. Sande, 7. G. Ribbelink (O), 8. P. Vesseur, 9. J. Wuurman (O), 10. B. Boom.

Nieuwelingen: 1. J. Kersten, 2. B. v. d. Heuvel, 3. J. van Vleuten, 4. H. Pierre, 5. C. Zoonties.

Adspiranten: 1. E. Kroon, 2. C. Leunis, 3. M. Bertou, 4. M. de Jongh, 5. G. Thijssen.

 

SCHIJNDEL.(1962.08.19)

Amateurs: 1. P. Buuts, 2. F. van Lachterop, 3. M. Gerrits, 4. M. Snijder, 5. . Zwienenberg, 6. G. Vianen, 7. J. Schouten, 8. B. v. d. Ven, 8. W. Schuling, 10. T. Brekelmans.

Nieuwelingen: 1. J. Kersten, 2... Minneboo, 3. R. van Boxtel, 4. B. v. d. Heuvel, 6. F. Vlassak.

Adspiranten: 1. P. de Wit, 2. M. Bertou, 3. G. T'hijssen, 4. F. van Lokven, 15. P. Hobo.

 

SCHOONOORD.(1962.06.11)

Nieuwelingen: 1. H. Epema, 2. G. Santing, 3. A. Hulsebosch, 4. A. Schimmel, 5. H. Emmens.

Adspiranten: 1. H. Smit, 2. T. Groen, 3. J. Pattje.

 

s-GRAVENZANDE.(1962.07.28)

Amateurs en Onafhankelijken: 1. R. Liebregts, 2, G. Ribbelink, 3. G. Schijf, 4. B. Gieske, 5. H. van Gent, 6. H. van Piere, 7. R. de Jong (O), 8. M. Bouma, 9. L. Althuizen, 10. R. Paul.

 

s-HEERENHOEK.(1962.08.26)

Coen Niesten wint met voorsprong in 's-HEERENHOEK

Het is in het vriendelijke Zeeuwse plaatsje 's-Heerenhoek een animerende wedstrijd geworden, hoewel de “grote vedetten" van de vaderlandse profwereld, o.a. Geldermans, P. van Est, Stolker, Maliepaard en de Zeeuwen De Roo en Rentmeester door verbintenissen elders op het appel ont­braken.

In de beginfase van de strijd kregen we weer de traditio­nele uitlooppogingen van renners, die het vooral op de pre­mies gemunt hadden. Hiertoe behoorden de latere winnaar Coen Niesten, die z'n vrouw bij de geboorte van zijn eerste spruit blijkbaar bloemen wilde aanbieden, de jarige Dick Groeneweg en Jochems, die heel wat in zijn mars heeft, maar met meer overleg te werk moet gaan.

Door het hoge aanvangstempo overmand moesten Jos Lin­ders, Le Grand en Ton Rutte uit het peloton lossen.

Na dit eerste spervuur van demarrages was het de beurt aan Frans Balvert om zich op de voorgrond te plaatsen. De altijd aanvalsdriftige Amsterdam- mer draafde een der­tigtal kilometer voor de bonte bende uit met een voor­sprong, die nooit verder dan tot 40 seconden uitgroeide. Onder impuls van Swaneveld en de vechter Van der Horst werd ook zijn voorsprong teniet gedaan, waarna het enige tijd rustig bleef in de groep, hoewel dit niet kon verhinde­ren dat pechvogels als Swaneveld, Jochems en de overigens slecht-marcherende Linders op een ronde werden gefietst en Dick Groeneweg door pech helemaal van het toneel verdween. Met nog een 25ta1 kilometers voor de boeg, waagde een sterk kwintet bestaande uit Van der Ven, Jantje Hermes, Sijthoff, Niesten en ouderdomsdeken Wim van Est een uitlooppoging, die later de beslissende zou blij­ken te zijn.

Hoewel Cees Lute en Steenvoorden nog een furieuze jacht op de koplopers openden, werden die niet meer verontrust. Vooraan poogde „IJzeren Willem" de buit binnen te halen door onverhoeds te demarreren, doch hij kreeg de felle Coen Niesten met zich mee, die zich met de eindstreep in zicht alleen voorop werkte en glansrijk zegevierde voor Wim van Est. Lambert van der Ven won de sprint van de overige drie renners, die tot de kopgroep hadden behoord, terwijl Piet Steenvoorden het hele peloton zijn hielen liet zien.

BRON: CEES VERMUNT

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Coen Niesten, de 120 km in 3 uur 2 minuten; op 8 sec. 2. Wim van Est; 3. op 45 sec. Lambert van der Ven; 4. Th. Sijthoff; 5. Jan Hermes; 6. op 1 minuut Piet Steenvoorden; 7. Cees Lute; 8. P. v. d. Horst; 9. M. Snijder; 10. Fr. Bal­vert; 11. Geurt Pos; 12. R. de Jong; 13. Fr. Stevens; 14. Lex van Kreuningen; 15. Piet van As.

 

SIEBENGEWALD.(1962.07.22)

Amateurs: 1. B. Boom, 1. W. Schepers, 3. T. Moors, 4. M. Ger­rits, 5. T. Nikkessen, 6. Ter Burg, 7. H. de Boom, 8. Arts, 9. H. Jans, 10. Van Oirschot.

Nieuwelingen: 1. Lochs, 2. Beugels, 3. Hogeveen, 4. Hezen, 5. Lemmens.

Adspiranten: 1. H. Beuker, 2. J. van Katwijk, 3. H. Teunissen, 4. Cuypers, 5. van Megen.

 

SIMPELVELD.(1962.09.09)

Amateurs: 1. H. Harings, 2. J. Drummen, 3. B. Franssen, 4. N. Paas, 5. W. Schepers, 6. F. Stevens, 7. Evans (Eng.), 8. Coupe (Eng.), 9. Ledoux, 10. Possee (Eng.).

Nieuwelingen: 1. Beugel, 2. Scheepers, 3. v. d. Kort, 4. Lean­mens, 5. Waghemans.

Adspiranten: 1. Soer, 2. Cuypers, 3. Verveer, 4. De Geus, 5. v. d. Wetering.

 

SINT JANSTEEN.(1962.06.25)

Amateurs: 1. T: Verschueren (B), 2. J. v. d. Kloot, 3. W. Swane­veld, 4. M. van Ginneken, 5. A. Deykers, 6. G. Deykers, 7. G. Naessens, 8. G. de Wit, 9. L. van Dongen, 10. M. de Jong.

 

SINT. JACOBA PAROCHIE.INTERCLUB.(1962.06.19)

Amateurs en Nieuwelingen: 1. A. Koster, 2. J. de Boer, 3. H. Hiddinga, 4. P. Boersvna, 5. G. van Dijk.

 

SINT-JANSTEEN.(1962.09.23)

Amateurs:  1. T. Verschueren (B.), 2. A. van Aert, 3. L. van Dongen, 4. E. van Have (B.), 6. J. Pieterse, 6. Chr. Broekmans, 7. J. Verburg, 8. P. van As, 9. W. de Rooy, 10. A. van Breugel.

 

SINT-MICHELSGESTEL.(1962.09.02)

Amateurs: 1. L. Motke, 2. L. van Dongen, 3. C. Duyker, 4. L. v.,d. Ven, 5. A. Veenendaal, 6. B. Solaro, 7. G. Liebregts, 8. W. v. Dorst, 9. W. Griffioen, 10. W. Vleesman.

Nieuwelingen: 1. H. Hairwassers, 2. R. Balvert, 3. R. Schuur­mans, 4. A. v. d. Lans, 5. N. v. Venrooy.

 

SINT-WILLEBRORD.(1962.08.19)

Nieuwelingen: 1. F. Rombouts, 2. D. Kosten, 3. M. Brouwers, 4. J. Brouwershaven, 5. B. Breur.

Veteranen: 1. A. Oosterbosch, 2. Matthewissen (B.), 3. H. Hor­dijk, 4. P. Heijster, 5. P. Vriens.

Adspiranten: 1. W. Dubois, 2. H. Beukes, 3. W. Bravenboer, 4. P. de Jong, 5. M. v. d. Ende.

 

SLEEN.(1962.07.15)

Amateurs: 1. H. Ottenbros, 2. H. Hcekstra, 3. P. Schreur, 4. J. Franssen, 5. R. Hendriks, 6. F. Scheuneman, 7. H. Westerhof, 8. Pluimers, 9. J. Wilkes, 10. J. de Vries.

Nieuwelingen: 1. J. Bols, 2. D. Hulsebosch, 3. P. Dijkstra, 4. A. Kalsbeek, 5. T. Groen.

 

SLEEN.(1962.07.15)

Amateurs: 1. Harm Ottenbros; 2. Henk Hoekstra; 3. Piet Schreurs;

Nieuwelingen: 1. Jan Bols; 2. D. Hulzebosch; 3. P. Dijkstra;

 

SLIEDRECHT.(1962.05.19)

Amateurs: 1. H. de Ruiter, 2. J. Stolk, 3. A. v. d. Knaap, 4. A. v. d. Bruegel, 5. E. Farenhout, 6. A. Kraan, 7. J. v. d. Bogaard, 8. A. Hairwassers, 9. F. Ouwerkerk, 10. J. Koevermans.

 

SLUISKIL.(1962.04.21)

Emiel Verstraete primus in Sluiskil

De ronde Zeeuwse “vechter" Emiel Verstraete uit Eede heeft zich in Sluiskil niet alleen zeer goed geweerd, hij heeft de 110 kilometer lange wielerronde ook op knappe wijze gewon­nen. Miel ontvluchtte in gezelschap van de Belg Dykes de kop­groep en versloeg daarna zijn makker overtuigend in de be­slissende meters. Een andere Belg, Taenhouts, word derde. Op dik twee minuten.

Hier hebt u de uitslag van de wedstrijd, waaraan 54 renners deelnamen.

Amateurs: 1. Emiel Verstraete, 110 km in 2 uur 38 min.; 2. M. Dykes, op 1 lengte; 3. E. Taenhouts, op 2 min.; 4. A. Vingerling; 5. W. Heeren; 6. B. Vandenbon; 7. L. Vantongen; 8. M. Breuze; 9. P. van As; 10. W. Drost; 11. P. de Vos; 12. A. de Waal; 13. B. Kosten; 14. A. Barsten; 15. M. van Hinniken; 16. J. Auwerkerk; 17. A. Dely; 18. J. Verburght; 19. P. Dehaan; 20. A. van de Breughel.

 

SLUISKIL.(1962.08.11)

Nieuwelingen: 1. D. Kosten, 2. H. v. d. Maas, 3. L. de Smit, 4. G. Minneboo, 5. A. Cornelis.

Adspiranten: 1. Du Bois, 2. W. Feber, 3. H. Mol, 4. J. Mesu, 5. J. de Vriede.

 

SOEST.(1962.05.19)

Adspiranten: 1. E. Kroon, 2. F. v. d. Ruit, 3. C. Leunis, 4. P. de Wit. 5. L. Visser.

Veteranen: 1. A. v. Oosterbosch, 2. C. Verstraten, 3. P. Heijster, 4. H. van Tergouw, 5. A. Post.

 

SOEST.(1962.08.16)

Amateurs: 1. P. van Dijk, 2. H. den Hartog, 3. J. Frakking, 4. J. le Grand, 5. R. van iSmirren, 6. W. Breeuwer, 7. C. Schijff, 8. A. Envoy 9. H. den Ehting, 10. H. v. d. Wijk.

 

SOEST.(1962.00.00)

Amateurs: 1. Piet van Dijk; 2. Hans de Hartog; 3. Jaap Frankking;

 

SOESTERBERG.INTERCLUB.(1962.04.30)

Amateurs: 1. W. Emo, 2. K. van Nimwegen, 3. H. Verheul, 4. W. Westening, 5. D. Vervloet.

 

SOUBURG.(1962.06.23)

Amateurs: 1. G. van Lith, 2. M. van Ginneken, 3. J. Hermes, 4. H. Deegens, 5. G. Dijkers, 6. R. Hoogerland, 7. W. de Rooy, 8. G. Hairwassers, 9. P. van As, 10. B. de Vos.

 

SPAUBEEK.(1962.04.08)

Amateurs: 1. Tummers, 2. Evers, 3. E. Seekers, 4. N. Paas, 5. D2ummen, 6. A. v. Oorschot, 7. H. Harings, 8. J. Schrader, 9. G. Schodten, 10. W. Schepers.

Nieuwelingen: 1. F. Harings, 2. M. Hogenveen, 3. H. Stevens, 4. P. Simons, 5. H. Hesen.

Adspiranten: 1. J. Noteboren, 2. J. de Geus, 3. A. Soer, 4. H. Ramaekers, 5. L. Boonman.

 

SPEKHOLZERHEIDE.(1962.09.23)

Amateurs: 1. Schroder, 2. F'ranssen, 3. Doek, 4. Paas, 5. Soete­kouw, 6. Kooyman, 7. Coupe (Eng.), 8. Gerrits, 9. Hermens, 10. Westenberg.

Nieuwelingen: 1. Houkes, 2. Broens, 3. v. d. Kort, 4. Hoogeveen, 5. Van Melis.

Adspiranten: 1. J. de Geus, 2. Van Katwijk, 3. B. Verveer, 4. Sour, 5. v. d. Wetering.

 

SPIJKENISSE.(1962.08.25)

Amateurs: 1. A. Drop, 2. J. van Veen, 3. E. Farenhout, 4. R. Houwer, 5. B. Verhoeven, 6. P. Dorst, 7. W. Emo, 8. A. van Haren, 9. M. den Outer, 10. J. van Buren.

Nieuwelingen: 1. L. Poortvliet, 2. G. Minneboo, 3. A. v. d. Lans, 4. B. Minnekus, 5. C. Smit.

 

SPRUNDEL.(1962.04.15)

Amateurs en onafhankelijken: 1. A. den Hartog, 2. H. den Har­tog, 3. H. den Enting, 4. J. Hermes (0), 5. J. v. d. Kloot, 6. P. Stoorvogel, 7. A. de Graaf, 8. W. de Rooy, 9. D. Verdoorn, 10. J. Stam.

Nieuwelingen: 1. F. v. d. Schie, 2. A. Naaktgeboren, 3. P. Bras­pennincx, 4. J. van Bastelaar, 5. J. van Geel.

 

ST. JANSTEEN.(1962.06.23)

Adspiranten: 1. M. Brouwers, 2. A. Akkermans, 3. B. Verveer, 4. R. Buckaki, 5. J. Roosendaal.

 

ST. OEDENRODE.(1962.06.11)

Amateurs: 1. T. Rutte, 2. A. Russens, 3. H. Nieuwkamp, 4. H. van Rooy, 5. T. Brekelmans, 6. A. Drop, 7. M. Gerrits, 8. A. Terburg, 9. J. Broomans, 10. J. Vreeburg.

Nieuwelingen: 1. J. v. d. Vleuten, 2. R. van Boxtel, 3. R. Schuur­mans, 4. H. Peels, 5. T. Vlassak.

Adspiranten: 1. P. Duurland, 2. P. Bertou, 3. K. de Graaf, 4. G. Thijssen, 5. P. Sanders.

 

ST. WILLEBRORD.(1962.06.17)

Amateurs: 1. W. Heeren, 2. L. Althuyzen, 3. B. de Vos, 4. A. v. d. Linde, 5. M. de Jong, 6. G. Deykers, 7. H. den Hartog, 8. A. Bastiaansen, 9. M. van Ginneken, 10. A. Pelli­caan.

Nieuwelingen: 1. P. Braspennincx, 2. T. Vlaszak, 3. B. v. d. Geest, 4. G. Heijnekamp, 5. J. Riensema.

Adspiranten: 1. Wim Bravenboer; 2. Michel Bertou; 3. Rinie Brouwers;

 

STAD-DELDEN.(1962.06.09)

Amateurs en nieuwelingen: 1. B. Lohuis, 2. A. Weustink, 3. H. Kuiper (Nw.), 4. H. Nieuwkamp, 5. C. Smouter.

 

STAMPERSGAT.(1962.06.11)

Amateurs: 1. E. Farenhout, 2. W. Dorst, 3. G. de Wit, 4. B. de Vos, 5. P. van As, 6. P. Dorst, 7. C'. Paymans, 8. J. van Tiggelen, 9. A. Bastiaanse, 10. C. Piers.

Nieuwelingen: 1. A. v. d. Wal, 2. L. Hollemans, 3. H. Bos, 4. J. Vervloet, 5. 10. Stigter,

 

STANDDAARBUITEN.(1962.08.26)

Amateurs: 1. J. Pieterse, 2. C. Haast, 3. W. Dorst, 4. P. Verweij, 5. G. Ribbelink, 6. A. Mertens, 7. J. Timmer, 8. R. Liebrechts, 9. A. Kraan, 10. H. de Jong.

Nieuwelingen: 1. J. van Rijn, 2. B. Minnekus, 3. H. Meyer, 4. T. van Schie, 5. R. Balvert.

 

STEENBERGEN.WELBERG.(1962.04.23)

HAAST IN WELBERG

De Westbrabander Cees Haast, die zo uitstekend voor de dag kwam in de onlangs gehouden West-Brabant-Koers, wachtte in de wielerronde van Welberg niet af toen het er om ging: Hij won de 100 kilometer voor amateurs en hield daarbij de rappe Hagenaar Marinus Paul op de tweede plaats.

Nieuwelingen: 1. P. v. Dongen, Made, 50 km in 1.13.12; 2. L. Achter den Bosch, Voorburg; 3. H. van Schie, Den Haag; 4. R. v. d. Wal, Rotterdam; 5. A. Holtermans, Rijsoord.

Amateurs: 1. C. Haast, Rijsbergen, 100 km in 2.20.12; allen de­zelfde tijd: 2. M. Paul, Den Haag; 3. W. Heeren, St. Willebrord; 4. L. v. Dongen, Made; 5. R. Liebrechts, Vlaardingen; 6. B. de Vos, Dinteloord;, 7. J. Pieterse, Oude Tonge; 8. A. Bastiaanse, Kruisland,

 

DE WIJK.(1962.04.23)

KAMPER ZEGE IN DE WIJK

Het was Evert Hup uit Kampen, die in De Wijk de bloemen veroverde in een wedstrijd over 80 kilometer voor amateurs. Jan Frakking, de Naardense wielercrosser, werd tweede en de altijd strijdbare Wolvega'er Piet Scheurs decode.

Amateurs: 1. E. Hup, Kampen, 80 km in 2 uur 10 min. 12 sec.; 2. J. Frakking, Naarden; 3. P. Scheurs, Wolvega; 4. D. Edelehbos, Enkhuizen; 5. R. Hendriks, De Wijk; 6. H. de Hartog, Utrecht; 7. T. Hendriks, Kortenhoef; 8. J. Verheul, Weesp; 9. H. Hittinga, Stiens; 10. H. Bos, Wognum.

Nieuwelingen: 1. Anne Koster, Leeuwarden, 42 km in 1 uur 10 min. 15 sec.; 2. J. Bols, Hoogeveen; 3. J. G. Santing, De Wijk; 4. A..Brigge, Kampen; 5. G. Flederus, Wolvega.

 

STEENWIJK.(1962.09.01)

Nieuwelingen: 1. T. Groen, 2. H. Hinsenveld, 3. B. Veerman, 4. A. Kalsbeek, 5. B. Reimerink.

Adspiranten: 1. G. Bangers, 2. B. Mulder, 3. L. van Goor.

 

STEIN.(1962.09.23)

Amateurs: 1. Brurcnmen, 2. Harings, 3. Tummers, 4. Solaro, 5. Stevens, '6. Van Pelt, 7. Jacquemain (B.), 8. Van Heyst, 9. Gis­bers, 10. Lute.

Nieuwelingen: 1. Lochs, 2. Walraven, 3. Van Venrooy, 4. R. v. Boxtel, 5. F. Harings.

Adspiranten: 1. P. C'uypers, 2.C. Vaessen, 3. W. Maasakkers, 4. J. v. Vroomhoven, 5. W. Berkvens.

 

STER VAN ZWOLLE.(1962.07.14)

“STER VAN ZWOLLE”

Opnieuw een succes voor de wegrensport

Uitmuntende organisatie en beste winnaar Jan Schroder

Het is niet direct een tintelend treffen, een attractief gebeuren, een keiharde wegcourse geweest, de tweede „Ster van Zwolle" voor louter amateur-wegrenners. Maar het hart van elke goedgemutste volgers was na afloop blij gestemd om de werkelijk voortreffelijke organisatie, het uitstekende verloop van de wedstrijd en de pracht van het Overijsselse landschap, waaraan zij zich volop hebben kun­nen laven.

Of deze ,Ster" over 176 kilometer dan een gebeuren is geweest zonder enige inhoud, een om bij in slaap te vallen? O nee, dat ook weer niet. De kleine zeventig renners, in volle middagzon door Zwolle's eerste burger, drs Roelen „weggeschoten", hebben zeer zeker niet gelummeld. Er is, van start tot finish, gekoerst met een moyenne van rond de 43 kilometer. Daar dus niet van.

Alleen: voor een wegwedstrijd op hoog niveau was het weer afgelopen zaterdag wat te mooi, te rustig; de prach­tige, brede wegen leverden niet de minste hinder op. En dan bevatte het weld deelnemers te weinig kwaliteit-ren­ners. Waarmee we heus niets af willen doen aan het wer­kelijk goede rijden van de tien “koplopers", van wie de blonde Limburger Jan Schroder op knappe wijze de eind­spurt won.

Het doet altijd prettig aan te vernemen, dat er van de deelnemers (er waren er nogal wat zonder kennisgeving, weggebleven) slechts een paar renners een lekke band hebben gehad en er bij ons weten geen enkele valpartij is geweest. Een wedstrijd gelukkig zonder veel zielepijn dus. Want het materiaal is peperduur en lang niet iedere be­oefenaar van onze veeleisende sport wordt meteen maar weer in staat gesteld zich van nieuwe spullen te voorzien.

Terwijl in deze “Ster van Zwolle", die alom veel belang­stelling trok, de Gelderlander Dickhof en de Fries Hoekstra al vroeg aan de haal waren gegaan, moest de Amsterdam­mer Wellinghof ver voor Wijhe, na nauwelijks zeven, acht kilometers rijden, van de fiets voor een tube zonder lucht. Jammer, omdat hij zich nu niet ken doen gelden, jammer ook van de gemaakte onkosten. Hoewel: als eerste pech­vogel ontving hij er na afloop de pechprijs voor.

Bij Henk Hoekstra blijven wij wat langer stilstaan. De stille Ureterper, een van de zes oranje-rijders, die vorig jaar meehielp het landenklassement te veroveren in de zo veeleisende Ronde van Tunesie, wordt sinds geruime tijd door een lintworm geknaagd. Valt er verbetering in zijn lichamelijke toestand waar te nemen? Krijgt hij weer zijn oude, glanzende “vorm" terug? In elk geval behoorde de blonde Fries zaterdag tot de werkers van het eerste uur en was hij voortdurend vooraan te vinden, al moest hij zijn wat al te grote vechtlust in de tweede helft van de wed­strijd met een, gelukkig niet al te zware, inzinking be­kopen.

Het was Hoekstra echter niet alleen die naar terreinwinst haakte: ook Tummers en Rijkers, (Klaas) Dekker, Schreur, Lemstra, Hermans, Dieperink en Nieuwkamp toonden zich in de eerste fase uiterst strijdbaar. Vooral naar de kleine, levendige Henk Nieuwkamp uit Borne, die zojuist het eind­diploma HBS had gehaald, hebben we onderweg met veel plezier gekeken.

Wim de Jager

Wat helft de jonge Hagenaar Wim de Jager een prachtige wedstrijd gereden..De heren John Stol (eeuwige jeugd) en mr Van Ballegoyen de Jong, voor de Sportcommissie van de K.N.W.U. op deze zonnedag sanwezig, zullen dit zeker beamen. Steeds behoorde De Jager tot de gangmakers, steeds zocht hij naar een stuk of wat makkers om een ge­slaagde aanval te lanceren. Hij vond ze niet. En dat was jammer. Want we hadden deze Haagse amateur-routier - op de wedstrijdfiets nu niet direct een stylist - graag eens in een zware jacht aan de slag gezien. In ieder geval: sterk is hij. En aan koersintellect ontbreekt het hem in geen geval.

Uitmuntend werk leverde ook Jan Schroder toen Dalfsen en Ommen achter en Den Hulst en Nieuwleusen (107 km) voor de wielen lagen. Er had zich een kopgroep van zes man geformeerd, die bestond uit Hoekstra, De Jager, Dek­ker, Gerrrts, Bossink en Dickhof. Met de Drent Wilkens en de Overijsselaar Westerhof, die verre van slecht reden, was Schroder uit het nog vrij grote peloton weggespron­gen, op jacht naar de koplopers. Maar al gauw had de Lim­burgse temporijder allen de strijd aangebonden tegen zijn zes voor hem uit rijdende makkers. Hij haalde het, Jan Schroder. Met de handen losjes op het stuur werkte hij zijn achterstand van bijna een halve kilometer weg. In vloeiende stijl. Temidden van wuivende korenvelden vol klaprozen. Het was een mooi stukje sport geweest waar iedere volger van moet hebben genoten, zij het misschien niet Henk Hoekstra. Die “loste" en viel terug in de groep, welke in het harde gevecht volkomen uiteen was gespat in tal van groepjes.

De wedstrijd was echter nog niet gedaan na de eerste over het algemeen nogal droge honderd kilometer. Zo waren onder meer Wim Dieperink (een kleine twee weken door een val niet gekoerst), Coen Visser en Piet van Dijk, beter op dreef dan ooit tevoren, niet van plan zich zomaar voet­stoots over te geven. Hard joegen zij over de wegen en die het hoge tempo niet vermocht te volgen, moest zonder pardon afhaken.

Met nauwelijks veertig kilometer voor het einddoel Zwolle was een nieuwe kopgroep (van vijf man) tot stand ge­komen. Schroder en De Jager, die zich van voren hadden weten te handhaven, hadden hun medestrijders verloren, maar gezelschap gekregen van Dieperink, Visser en Van Dijk. Die vijf werden er tien. Want Krabbenbos en Ottten­bros, Boom, Zwienenberg en Evers waren zonder veel moeite bijgekomen. En dat was jammer. Echt jammer. We hadden zo graag gezien, dat beide “vijftallen" elkaar met opgestroopte mouwen in een “alles of niets" gevecht had­den bestreden. Temeer omdat zij van al die andere wieler­ridders, hoe dapper deze ook reden, niets meer hadden te vrezen. Roel Hendriks volgde, met een wat krampachtig gezicht, in de buurt van het prachtige aan de IJsel gelegen Kampen (140 km) op iets meer dan een minuut; een seconden of vijftien achter de man uit De Wijk kwamen, getweeen, Van Espen en Bossink (waar is hij nadien ge­bleven?), vervolgens volgde, op bijna twee minuten Ter Elst, Dekker en de Duitser Willy Pichotka. Wij noemen de voornaam van de laatste, omdat er liefst vier broers Pichotka aan deze „Ster van Zwolle" meededen. Twee van hen “zaten" in het peloton (op bijna drie minuten) tezamen met mannen als Hagman, Schreur, Hermans, Steinbach, Ten Hove, Nieuwkamp, Tummers en Van der Wijk.

Als havikken

Maar laten we terugkeren naar de tien “koplopers", die elkaar in de slotkilometers als havikken beloerden, vooral toen het door de smalle straten van het eivolle Genemuiden ging. En we vroegen ons in de volgauto af wie uit dat sluitstuk als winnaar te voorschijn zou komen? Want met veel plezier hadden we onderweg gekeken naar de zeer levendige Wim de Jager, naar de rossige Polynorm-rijder Piet van Dijk, naar de Haarlemmer Gerrit Krabbenbos (al­leen in het begin wat te veel aan de staart), naar de wat hoekig-rijdende Gerrit Zwienenberg (overigens goed ge­reden, jongen!), naar Harm Ottenbros, die na Hasselt (160 km) van wiel op wiel sprong, wat wij hem, gezien zijn jeugdige leeftijd en weinig ervaring, natuurlijk graag ver­geven. Genoegen hebben wij - en andere volgers zeker met ons - ook beleefd aan Schroder's provincie- en club­genoot Frans Evers. Voor ons gevoel een “belofte" voor de toekomst. Hij rijdt best. Heel best. Daarbij heeft deze lange Limburger een magnifieke „zit" op de wedstrijdfiets. En - we hebben het al zo vaak geconstateerd - lange coureurs die goed op de fiets zitten zijn in de meeste gevallen goede coureurs.

U weet het uit onze inleiding: Jan Schroder heeft het van de tien kopmannen gehaald, de keiharde, door Piet van Dijk vroeg ingezette eindspurt gewonnen. Met dicht in zijn buurt Coen Visser, Wim de Jager en Frans Evers.

De „Ster van Zwolle" moge nog niet die glorie hebben verworven waar sommige vaderlandse klassiekers met recht trots op kunnen gaan, de „Ster van Zwolle" van af­gelopen zaterdag, bij het mooiste weer wat men zich den­ken kan, was opnieuw een succes. Een daverend succes voor de uitbouw van de wegrensport in het Oosten des lands. Dank zij de volledige medewerking van tot van in­stanties en firma's, van de witgehelmde dienaren op de motor, van wedstrijdieider Bram Koopmans (door kundige Juryleden geassisteerd) en van het prachtige drietal dr F. W. van Ulsen, Dick van Berkum (een klasse-wielercom­mentator) en Ben Zomerdijk, onze zo gewaardeerde letter­vriend. Vele, zeer vele uren hebben vooral deze drie Zwol­lenaren van hun vrije tijd gegeven aan het tot stand bren­gen van “hun" wedstrijd, waarnaar wij volgend jaar weer graag komen kijken.

BRON:EVERT VAN MOKUM.

Amateurs: 1. Jan Schroder (Koningsbosch), 176 km in 4 uur 5 min. 46 sec., 2. C. Visser ('s-Gravenmoer), 3. W. de Jager (Den Haag), 4. F. Evers (Linne), 5. H. Ottenbros (Alkmaar), 6. B. Boom (Halfweg), 7. P. van Dijk (Wormerveer), 8. G. Krabbenbos (Haarlem), 9. G. Zwienenberg (Enter), 10. W. Dieperink (Barchem) allen in dezelfde tijd; op 4 min. 52 sec. 11. J. Tummers (Geulle), 12. H. Nieuwkamp (Bor­ne), 13. R. Hendriks (De Wijk), 14. P. Schreur (Wolvega); op 6 min. 19 sec. 15. H. Cornelisse (Amsterdam), 16. C. van Espen (Arnhem), 17. G. Pichotka (Duitsland), 18. W. Pi­chotka (Duitsland), 19. H. van der Wijk (Amsterdam), 20. R. Steinbach (Genemuiden), 21. L. Hagman (Amsterdam), 22. J. van Dam (Zwolle), 23. B. ten Hove (Nijverdal), 24. E. Dickhof (Elburg), 25. J. Koops (Borger), 26. H. Hoekstra (Ureterp), 27. H. Wolf (Wezep), 28. R. Schotkamp (En­schede), 29. M. van der Meulen (Enschede), 30. A. Smit (Waarland), 31. M. Pichotka (Duitsland), 32. G. M611er (Duitsland), 33. J. ter Elst (Delden), 34. P. Grimm (Duits­land), 35. C. Damen (Beekbergen).

 

STRIJEN.(1962.08.18)

Amateurs: 1. H. de Ruiter, 2. E. Farenhout, 3. A. van Breugel, 4. B. Verhoeven, 5. J. Mesters, 6. W. Heeren, 7. R. Paul, 8. S. Koevermans, 9. W. Dorst, 10. J. van Pierre.

Nieuwelingen: 1. A. Naaktgeboren, 2. A. Oosthoek, 3. G. Minne­Kus, 4. E, Dolman, 5. G. Stiegelis.

 

SURHUISTERVEEN.(1962.09.15)

Amateurs: 1. G. Karstens, 2. C. Lute, 3. C. van Espen, 4. J. Schouten, 5. P. Steenvoorden, 6. H. Schouten, 7. M. Snijder, 8. J. Fransen, 9. P. Schreur, 10. K. Niemeyer.

Adspiranten: 1. J. Hoafstee, 2. E. Koster, 3. D. Hoeboer, 4. H. Siekman,'5. H. Strijbosch.

 

’t HARDE.(1962.05.05)

Amateurs en nieuwelingen: 1. J. Pluimers, 2. F. Kranse (Dene­marken), 3. G. Glomb (Denemarken), 4. E. Dickhof, 5. J. Bols, 6. E. Hup, 7. H. ten Berghe, 8. J. van Dam, 9. G. Zwienenberg, 10. K. Dekker.

 

TER IDZARDT.INTERCLUB.(1962.07.15)

Amateurs/Nieuwelingen: 1. H. Hiddinga, 2. Ch. v. d. Molen, 3. T. Groen, 4. J. v. d. Meulen, 5. J. Jager

CLINGE.(1962.07.17)

Nieuwelingen: 1. A. v. d. Wal, '2. J. v. Vleuten, 3. T. van Schie, 4. D. Kosten, 5. P. Barendregt.

 

TERHEIJDEN.(1962.10.14)

Amateurs: 1. Leo van Dongen; 2. Henk Cornelisse; 3. Cor Schuuring;

Nieuwelingen: 1. Evert Dolman; 2. Hans Hairwassers; 3. Wim Prinsen;

Adspiranten: 1. Mat Groezen; 2. J. Zwart; 3. Piet van de Linden;

 

TERNEUZEN.(1962.05.19)

Profs en onafhankelijken: 1. J. v. d. Klundert, 2. W. van Est, 3. T. Sythoff, 4. F. Balvert, 5. E. Vercouteren (B)., 6. W. Swaneveld, 7. J. v. d. Putten, 8. P. Martens (B.), 9. J. Kersten, 10. W. Jacobs (B.).

 

TERWINSELEN.(1962.04.30)

Nieuwelingen: 1. Stevens, 2. v: d. Vleuten, 3. Leyten, 4. Simons, 5. Hairwassers.

 

THORN.(1962.07.08)

Amateurs: 1. H. Nieuwkamp, 2. G. van Lith, 3. A. Wilbrink, 4. J. Brunenberg, 5. T. Nikkessen, 6. M. Jans, 7. A. ter Burg, 8. J. Rombouts, 9. J. Hermes, 10. J. van Dijk.

Nieuwelingen: 1. W. Dreverman, 2. H. Hairwassers, 3. J. van Vleuten, 4. S. van Lierop, 5. P. van Hoorn.

Adspiranten: 1. J. van Katwijk, 2. ex aequo B. Verveer, P. Cuy­pers, 4. G. Hauxix, 5. A. Soer.

 

TIEL.(1962.06.28)

Nieuwelingen: 1. R. Balvert, 2, P. van Hoorn, 3. J. Kersten, 4. A. van Dijk, 5. H. Haalboom.

 

TIEL.(1962.07.26)

Nieuwelingen: 1. A. Oosthoek, 2. H. A. Meijer, 3. H. Hairwas­sers, 4. G. Pluimers, 5. J. Hesse

 

TIEL.(1962.08.23)

Nieuwelingen: 1. R. Troost, 2. J. Hesse, 3. G. Minneboo, 4. H. Hairwassers, 5. B. v. d. Heuvel

 

TIEL.(1962.09.30)

JOOP VAN DER PUTTEN zegevierde onder

                                             laaiend enthousiasme in ronde van Tiel

Tot aan de allerlaatste ronde van de allereerste -wielerronde, die op het daarvoor uitermate geschikte parcours in het gezel­lig tegen het oude stadje Tiel geplakte dorp Drumpt werd gehouden, bleef er spanning onder de talrijke toeschouwers langs de lijntjes. Er ging toen een zucht van medelijden op voor de zwoegers Janssen en Beckers, die ongeveer halver­wege de 120 kilometer-strijd een geslaagde vlucht hadden gemaakt, aanvankelijk met Dick Groeneweg uit Numansdorp, die dertig kilometer verder een lekke band kreeg en door het peloton werd opgeslokt. Maar in die laatste enerverende fase van de van het begin of interessante strijd, werden de verme­tele vluchters toch ingelopen en moest een massa-eindspurt de beslissing brengen. De nog altijd rappe en slimme Hagenaar Joop van der Putten sleepte daarbij de zege uit het vuur. Hij gaf de snelle Amsterdammer Hennie Marinus juist het na­kijken, terwijl „de man van het eerste uur', wereldkampioen Henk Nijdam, toch nog op de derde plaats terecht kwam. Dit was het einde van een uitstekend georganiseerde, meteen internationaal goed opgezette Ronde van Tiel.

Die ronde slaagde ook dank zij de medewerking van het Comite “Vier Stromenland", met als hoofdfiguren de heren Bruggemans een Oerlemans. Bravo dus, Tieler-wielersport­minnende mannen! Bravo voorts voor neringdoenden en men­sen uit het bedrijfsleven, die het eerste grote wielerfeest, met zijn vele buitenlandse vedetten, aanzien gaven, door het schen­ken van premies en wat al niet meer.

Het regende premies en de renners, - drie-en-vijftig beroeps­renners en onafhankelijlken - wilden wel. Jacht op jacht ont­ketende een laaiend enthousiasme, zonder dat het publiek zich liet gaan en zich te ver op het parcours begaf. Trouwens, de korpschef van de gemeentepolitie had met zijn mannen -alles gedaan om het succes volledig te maken. Het werd een groot sucees. Ook door de deelname van buitenlanders als de Belgen Verachtert en Van Geneugden, de Duitsers, onder wie Kilian, de Luxemburger Martinato, de Deen Palle Lyke en een keur van Nederlandse toprenners, zoals Damen, de gebr. Van Est, Kersten, Janssen, en stellig niet te vergeten wereldkampioen Henk Nijdam, die schijnbaar geladen was om te laten zien wat ook hij op de weg wel waard is. Hij bombardeerde dat de stukken er afvlogen en kreeg op een gegeven moment zijn vriend Ger Wesseling mee. Den duo dat een gat sloeg, dat pas na twintig seconden de anderen vertoonde. Maar to-en kreeg Nijdam een lekke band. Waarna we een onvergetelijke achter­volging van onze wereldkampioen zagen, die hem weer bij, zijn strijdmakkers bracht. Hij was overigens niet de enige, die een platte tube kreeg. Neen, er vielen wel zestien lekke banden. Maar geen van de slachtoffers vertoonde wat Nijdam liet zien.

Halverwege sprongen er weer drie weg. Nu, opnieuw Janssen, ditmaal met Groeneweg en Beckers. Het ging heel goed. Tot­dat ook Groeneweg een lek bandje kreeg en het inmiddels tus­sen de bedrijven door sterk geslonken peloton jacht op jacht op de vluchters inzette. De bombardementen waren niet van de lucht. Maar daarvoor capituleerden Janssen en Beckers pas in de allerlaatste fase van de strijd. Hoe het toen ging, weet ge.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. J. v. d. Putten, Den Haag, 110 km in 2 uur 36 minuten 45 seconden; 2. H. Marinus, Amsterdam; 3. H. Nijdam, Eelderwolde; 4. P. Damen, Lieshout; 5. J. Verachtert, Belgie; 6. P. Steen- voorden, Heemstede; 7. P. van Est, Fijnaart; 8. P. Rentmeester, Goes; 9. Th. Rutte, Haarlem; 10. W. van Est, St. Willebrord.

Den wedstrijd voor amateurs over 80 km vooraf werd een zege voor Cees van Espen uit Arnhem, in die tijid van 1 uur 47 min. 26 sec. Tweede was J. Van Veen, Werkendam; 3. J. Boog Laren.

 

KAMPIOENSCHAP VAN AMSTERDAM.

Rein de Jong ,kampioen" van Amsterdam

Rein de Jong heeft de Amsterdamse wielertitel, in zoverre men daarvan mag spreken, van Cor Schuuring zonder slag of stoot kunnen over nemen. Want de hoofdstedelijke titelhouder, dit ­jaar ook Nederlands wegkampioen op het hem aangemeten Zandvoort-circuit, kon zich niet verdedigen. Omdat hij vorige week zondag nog ergens in Oost-Duitsland bezig was aller­hande prijzen te vergaren.

Met de opmerkelijk goedrijdende Henk den Enting was hij in die p1m. 75 kilometer lange strijd uit het tot negentien man geslonken peloton wegge- sprongen. Hij had in de voorlaatste ronde het sein voor de beslissende sprong gegeven en slechts Den Enting verstond dat. Maar die was tegen Rein uiteindelijk niet opgewassen.

In de nieuwelingenwedstrijd die evenals de adspiranten voor­af reden, won Frans van der Ruit in een sterke spurt, voor J. Riensema, J. de Jong, C. Groenewegen en J. Zomer; in de tijd van 1.13.55 over -de 50 km.

Bij de adspiranten zegevierde C. Leunis, over plm. 32 km in de tijd van 45 min. 38 ,sec.; 2. H. Jansen; 3. R. C'ornelisse; 4. G. Janmaat; 5. A. Marinus.

 

TILBURG.DE BESTERD.(1962.09.09)

Amateurs: 1. M. den Outer, 2. P. Dorst, 3. A. van Haaren, 4. H. den Enting, 5. M. Breure, 6. W. Muntz, 7. G. Hairwassers, 8. W. Dorst, 9. J. van Buren, 10. Ouwerkerk.

Nieuwelingen: 1. H. Hairwassers, 2. W. v. d. Bogaard, 3. B. Veerman, 4. G. van Kleef, 5. R. Brouwers.

 

TILBURG.LOVEN.(1962.07.08)

Amateurs: 1. S. Koevermans, 2. B. Verhoeven, 3. B. v. d. Bom, 4. A Drop, 5. D. Heurkens, 6. R. Liebrechts, 7. P. Heynig, 8. P. Deenen, 9. A. v. d. Lnde, 10. A. Pellican.

Veteranen: 1. P. Heister, 2. H. Tergauw, 3. A. Geelhoed, 4. H. Leijnen, 5. J. Smets.

 

TILBURG.ROOIE PANNEN.(1962.05.20)

Amateurs: 1. C. Schuuring, 2. P. Buyts, 3. B. v. d. Bom, 4. M. Snijder 5. K. Renes, 6. A. Kraan, 7. J. v. Geest, 8. L. Althuyzen, 9. W. Heeren, 10. C. Paymans.

Nieuwelingen: 1. P. Minneboo, 2. H. van Piere, 3. B. v. d. Geest, 4. A. van Schie, 5.. A. Vlassak.

 

TOLBERT.(1962.05.19)

Amateurs en nieuwelingen: 1.H. Hiddinga, 2. T. van Dekken (N.), 3. B. Jansema, 4. G. Steinbach, 5. H. Blauw, 6. T. Jellema, 7. H. Hoekstra, 8. F. Scheuneman, 9. J. Jager, 10. G. van Dijk.

 

TUITJEHORN.(1962.05.13)

Amateurs: 1. C. Lute, 2. R. de Jong, 3. N. Lute, 4. J. Verheul, 5. W. van Smirren, 6. H. Ottenbros, 7. J. Groot, 8. C. Nuyens, 9. H. Strooper, 10. W. van Dok.

Nieuwelingen: 1. A. Koster, 2. R. Troost, 3. G. Bas, 4. L. Veer­man, 5. R. v. d. Wal.

 

TWEELANDENKOERS.(1962.08.18)

Roel Hendriks wint Tweelandenkoers.

                   Slag bij Ane in beginlase was

                                   beslissend in strijd door Drente en Overijssel

Langs het Stieltfeskanaal tussen Coevorden en Schoonebeek, toen de vierde, laatste en kleinste lus in de eerste Twee­landenkoers voor amateurs moest worden “genomen", sprong de blonde Drent Roel Hendriks een paar maal wild op de pedalen. Hij kreeg geen kans om te ontsnappen, Nog niet. Maar op de ruime Europaweg probeerde de aanstaande onder­wijzer uit De Wijk het nog eens. Daar, zes kilometer voor het einde, met de wind pal op kop, slaagde hij. Ondanks heftig verweer van de Halfweggers Wim Griffioen en Jan Fransen en wie al niet meer van het dozijn van de vluchtgroep, waarin de samenwerking om die vermetele vluchter nogmaals te grijpen echter maar zo-zo was. Daarmee zag Roel Hendriks een mooie droom te Coevorden in vervulling gaan: zijn eerste zege in een werkelijk grote wegwedstrijd.

Het was een bijzonder enerverend slot van een welgeslaagde, goed georganiseerde wegwedstrijd voor amateurs langs de Nederlands-Duitse grens, waarvan de spil van de organisatie, Jan Melgert, spijtig genoeg geen getuige kon zijn. Hij werd vorige week plots vrij ernstig ziek en moest naar het Aca­demisch ziekenhuis in Groningen worden vervoerd, waar het hem nu vreugde zal schenken dat “zijn" wedstrijd zo goed slaagde. De basis werd gevormd voor een volgende „Twee­landenkoers", de nieuwe grote wegwedstrijd op de K.N.W.U.­kalender, waarvoor de belangstelling van de zijde van de goede Nederlandse amateur-wegrenners eigenlijk een beetje te gering was.

Er kwamen plm. zestig renners op de Markt te Coevorden aan de start, waarbij slechts een derde deel van enig formaat, het­geen ook wel bleek toen de meute in de eerste lus - de kleinste, over 18 km - Gramsbergen, was gepasseerd en de „Slag bij Anne", zoals deze mag worden genoemd, beslissend bleek te zijn.

Daaraan had de Halfwegger Kootje Zomer niet kunnen deel­nemen. Hij moest direct na de start met pech in Coevorden achter blijven, terwijl Mazenier uit Nw.-Amsterdam het tempo al niet meer kon volgen, zo ook Jan Eising uit Emmen niet toen we via De Krim terug naar Coevorden draaiden, waar vele duizenden zeventien man in een vluchtgroep langs zich zagen snellen.

Intussen was het de Amsterdammer Poldner ook een beetje te snel gegaan en ook hij verdween.

In Dalen, na 28 kilometer, toen de 79 kilometer lange lus lag te wachten, had de sterke vluchtgroep al 25 seeonden op de rest van het peloton, van wie Krabbenbosch, Westenberg, Smouter, Wilkens, W. Vleesman en nog enkele anderen ver­geefs aansluiting zochten.

In de buurt van Ernmen, sprong de Brabander Fransen weg, had in Emmerschans, toen 64 kilometer onder de wieltjes wa­aren doorgegaan, twintig seconden, maar werd in de afdaling van -de Hondsrug ingelopen.

Do ging het opnieuw naar Coevorden, waar na 100 km, in het begin van de derde lus, Westerhof langs het Almelose Kanaal vluchtte maar vlak voor Gramsbergen weer werd ingelopen. Daar loste Heusinkveld, die vele vele minuten later toch nog de wedstrijd zou eindigen. Totaal leeggereden ...

Langs het Schoopebekerdiep, op de rand van de grens tussen Radewijk en Gramsbergen, wipte Verheul naar voren en loste de Fries Henk Hoekstra. De kaars ging uit. . .

Ook Jan Fransen sprong vergeefs de ruimte in en van de vluchtgroep waren er nog twaalf overgebleven, van wie Roel Hendriks, zes kilometer voor het einde, zijn geslaagde dermar­rage plaatste, en Jan Boog, voor Duijker, de Brabander Fran­sen, Verheul en Jan Fransen uit Halfweg in de spurt op de tweede plaats kwam.

Het ploegenklassement was voor C'aballero, met Boog, Duijker en Hoekstra.

BRON: JAN CORNELISSE

Amateurs: 1. R. Hendriks, De Wijk, 165 km in 3:50.1'5; 2. op ... vijf meter: J. Boog, Laren; 3. Ch. Duijker, Beverwijk; 4. M. Fransen, Uden; 5. J. Verheul, Weesperkarspel; 6. J. Fransen, Halfweg; 7. H. Weustrik, Enschede; 8. G. Zwienenberg, Enter; 9. P. Schreur, Wolvega; 10. L. Huenders, Amsterdam; 11: H. Westerhof, Dedemsvaart; 12. W. Griffioen, Halfweg; 13. op... 10 minuten: H. Hoekstra, Ureterp;14. G. Westenberg, Hengelo; 15. Wilkens, Gieten; 16. v. d. Meulen, Enschede; 17. Wiering, Enschede.

Ploegenklassement: 1. Caballero, 18 pnt.; 2. Germaan (rijwiel­fabriek), 21 pnt.; 3. Frank (T'extiel, Coevorden) 26 pnt.

 

UBACHSBERG.(1962.06.24)

Amateurs: 1. H. Harings, 2. Drummen, 3. Tummers, 4..Stevens, 5. A. van Kemenade, 6. N. Paas, 7. F. Frissen, 8. Rombouts, 9. Leijnders, 10. Boss.

Nieuwelingen: 1. Schepers, 2. v. d. Kost, 3. G. van Veldhoven, 4. F. Harings, 5. H. Lochs.

Adspiranten: 1. J. de Geus, 2. Sour, 3. H. Beuker, 4. Cuypers, 5. Maasakker.

 

UDEN.(1962.08.02)

Amateurs: 1. P. Deenen, 2. J. Fransen, 3. W. Vleesman, 4. B. Boom, 5. R. Vreeburg, 6. L. Althuyzen, 7. G. Hairwassers, 8. G. van Lith, 9. P. Soetekouw, 10. A. Kraan.

Nieuwelingen: 1. G. Stiegelis, 2. C. Plus, 3. P. van Dongen, 4. H. Meyer, 5. P. van Hoorn.

 

UITHOORN.(1962.06.11)

Amateurs: 1. B. Zoet, 2. A. v. d. Knaap, 3. H. Schouten, 4. T. Hendriks, 5. J. Hoogland, 6. N. Lute, 7. L. Vink, S, A. v. d. Voort, 9. H. Fresen, 10. J. v. d. Boogaard.

Nieuwelingen: 1. R. van Helm, 2. F. Stoots, 3. C. Plus, 4. H. van Piere, 5. P. Engelen.

Adspiranten: 1. P. de Wit, 2. L. Visser, 3. M. v. d. Ende, 4. F. Mesters, 5. H. Rien.

 

ULICOTEN.(1962.06.24)

Amateurs: 1. P. Steenvoorden, 2. L. van Dongen, 3. C. Haast, 4. P. Vesseur, 5. W. de Japer, 16. W. Heeren, 7. P. C'ooremans, 8. G. van Lith, 9. M. Paul, 10. J. Gisbers.

Nieuwelingen: 1. E. Dolman, 2. F. Stocks, 3. J. van Vleuten, 4. J. Riensema, 5. B. v. de Geest.

 

ULVENHOUT.(1962.04.01)

Amateurs: 1. Bart Solaro, 2. Rinus Paul, 3. R. v. d. Bom, 4. H. Stubbe, 5. H. de Jong, 6. Cees Snepvangers, 7. J. Pieters, 8. G. Deykers, 9. W. van Heyst, 10. A. den Hartog.

Nieuwelingen: 1. K. Leyten, 2. J. Berg, 3. C. Dolman, 4. G. Stiegler, 5. B. Schenk.

 

URMOND.(1962.05.31)

Amateurs: 1. J. Tummers, 2. N. Paas, 3. W. Schepers, 4. A. Frissen, 5. W. Boss, 6. H. Duckers, 7. Franssen, 8. H. Harings, 9. M. Gerrits, 10. Terburgt.

Nieuwelingen: 1. Simons, '2. H. Stevens, 3. F. Harings, 4. J. v. d. Vleuten, 5. Gruyters.

Adspiranten: 1. H. Theunissen, 2. J. de Geus, 3. M. van Megen, 4. H. Noteboren, 5. P. Sanders.

 

UTRECHT.(1962.06.16)

Amateurs en nieuwelingen: 1. H. den Hartog, 2. B. v. d. Heuvel (nw.), 3. J. v. d. Burgt, 4. H. Severs, 5. N. van Leeuwen.

 

UTRECHT.(1962.07.25)

Amateurs: 1. P. van Dijk, 2. M. den Outer, 3. N. Lute, 4. N. den Hartog, 5. M. Peters, 6. J. Sommer (A), 7. B. Solaro, 8. F. Lachterop, 9. J. Fransen, 10. G. Oudshoorn.

 

UTRECHT.(1962.00.00)

Amateurs: 1. Hans de Hartog; 2. Ben van de Heuvel; 3. Jaap van de Burgt;

 

UTRECHT.ZUILEN.(1962.05.31)

Amateurs: 1. H. den Hartog, 2. J. Stam; 3. N. Hendriks, 4. G. Oudshoorn, 5. A. Straver, 6. J. Frakking, 7. W. Emo, 8. N. Lute, 9. A. Kraan, 10. A. Lokker.

Nieuwelingen: 1.G. van Vuren, 2. H. van Piere, 3. L. Limburg, 4. R. v d. Velden, 6. K. van Dorp.

Adspiranten: 1. L. Visser, 2. J. Mooyman, 3. B. Verver, 4. P. Habo, 5. A. Midden.

 

VAALS.(1962.09.16)

Amateurs: 1. Jan Schroder;

 

VAASSEN.(1962.06.09)

Amateurs: 1. H. Cornelisse, 2. H. Schouten, 3. W. Diepe­rink, 4. L. Hermens, 5. H. Westenhof, 6. G. Zwienenberg, 7. F. Tel, 8. P:-Soetekouw, 9. N. Lute, 10. P. Schreur.

 

VEENDAM.(1962.04.23)

Amateurs: 1. B. Jansema, 2. J. Langeland, 3. J. Koops, 4. E. Vos, 5. F. Scheuneman, 6. J. Wilkens, 7. S, Terpstra, 8. C. Broesder, 9. S. v. d. Dok, 10. A. Schimmel.

Adspiranten: 1. T. Groen, 2. D. Brontsema, 3. J. Pattje, 4. H. Bathoorn, 5. L. Dijkstra.

 

VEENWOUDEN.INTERCLUB.(1962.07.14)

Amateurs en Nieuwelingen: 1. H. Hiddinga, 2. H. Zwaagstra, 3. P. Boersma, 4. H. Blaauw, 5. J. de Boer.

 

VEGHEL.(1962.07.15)

Amateurs: 1. J. Hoogland, 2. H. Schouten, 3. F. Liebregts, 4. N. Walravens, 5. J. Droog, 6. N. Lute, 7. M. Gerrits, 8. A. Drop, 9. P. Soetekouw, 10. T. Peters.

Nieuwelingen: 1. J. van Vleuten, 2. J. Hesse, 3. H. Schuurmans, 4. P. Moens; 5. M. van Boxtel.

Adspiranten: 1. R. van Staveren, 2. L. van Schalen, 3. M. v. Venro,oy.

 

VELDHOVEN.(1962.04.15)

LUTE IN VELDHOVEN VOORAAN

De 's-Gravelander Lute won zondag in Veldhoven een wieler­ronde over 100 kilometer, waarbij hij het genoegen smaakte de amateur-wereldkampioen der stayers, Leen van der Meulen, naar de tweede plaats te verwijzen. Hennie Schouten werd derde en Cees Paymans vierde. De Tilburger, die al menig jaar rijdt; schijnt er niet genoeg van te krijgen. Gelukkig maar.

Amateurs en onafhankelijken: 1. N. Lute, 's-Graveland, 100 km in 2 uur 39 min. 10 sec.; 2. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 3. Schouten, Badhoevedorp; 4. Paymans, Tilburg; 5. Gisbers, Eindhoven; 6. Aalders, Lieshout; 7. Brekelmans, Eindhoven; 8. Vriens, Helmond; 9. Kettenis, Den Haag; 10. Van Pelt, Eind­hoven.

Nieuwelingen: 1. Minnebo, Heenvliet, 50 km in 1 uur 19 min. 36 sec.; 2. Riensema, Sloten; 3. v. d. Vleuten, Mierlohout; 4. Til­burgs, Amsterdam; 5. Gruyters, Stiphout.

Adspiranten: 1. De Wit, Wormer, 20 km in 23 min. 24 sec.; 2. W. Riksma; 3. E. de Kroon; 4. M. Bertou; 5. P. Kettenis.

 

VELDHOVEN.(1962.04.30)

Dames: 1. L. Cleiren, 2. J. Corneus, 3. Ch. Goemine, 4. F. Ver­achten, 5. L. Smits, 6. Y. Reynders, 7. R. Sels, 8. R. Naessens, 9. Vissac, 10. Ch. Naessens.

 

VLEUTEN.(1962.08.12)

Amateurs: 1. H. Peters, 2. N. Hendriks, 3. T. Rijkers, 4. Th. ten Dam, 5. W. Elmo, 6. H. den Harthg, 7. W. Breeuwer, 8. J. Stam, 8. V. Huenders, 10. P. Veenendaal.

Nieuwelingen: 1. G. de Weerd, 2. M. van Hage, 3. N. v. d. Lans, 4. L. Hoogeboom, 5. P. Wesselman.

Adspiranten :1. K. de Graaf, 2. H. de Knoop, 3. C. Leunis, 4. P. Duurland, 15. R. de Zoete.

 

VLIJMEN.(1962.04.15)

CEES VAN ESPEN EERSTE IN VLIJMEN

De Arnhemmer Cees van Espen, zaterdag tweede in de zware Ronde van Friesland, toonde de dag daarop opnieuw zijn aan­leg. Dat was in de wielerronde van Vlijmen, de woonplaats van de sympathieke Bart van der Ven, die als een goede tweede eindigde.

Amateurs en onafhankelijken: 1. C. van Espen, Arnhem, 100 km in 2 uur 41 min. 13 sec.; 2. L. v. d. Ven, Vlijmen, z.t.; 3. op 27 sec. J. Timmer, Velsen; 4. P. Steenvoorden, Heemstede; 5. Leo v. Dongen, Made; 6. C. Lute, Castricum; 7. M. Snijder, Halfweg; 8. W. Heeren, St. Willebrord; 9. R. Liebregts, Vlaardingen; 10. B. Boom, Halfweg.

Nieuwelingen: 1. J. Kersten, Nijmegen, 60 km in 1 uur 34 min. 28 sec.; 2. B. v. d. Heuvel, Maarssen, z.t.; 3. op 14 sec. P. v. Hoorn, Oss; 4. J. Hesse, Arnhem; 5.W. Heurkens, Oss.

Adspiranten: 1. Cor Leunis; 2. Rinie Brouwers; 3. Chris Kipping;

 

VLIJMEN.(1962.06.06)

PIET STEENVOORDEN snelste in Vlijmen

Vlijmen, het Brabantse wielerdorp, stond vorige week woens­dag in de belangstelling van vele duizenden wielerfans. Met veel tam-tam was - terecht - een internationaal avond­criterium aangekondigd, maar jammer genoeg liepen er velen via sluikwegen naar het parcours en lieten de organisatoren, waarvan we de steeds ijverige Herman Krott stellig mogen noemen, de vele guldens voor de grote vedetten neer tellen...

Vijf en zeventig beroepsrenners en onafhankelijken, zorgden voor een mooi wielergevecht, met aan het einde van de 85 kilometer Piet Steenvoorden als grote winnaar voor Joop van der Putten, Wim van Est, diens broer Piet en een reeks andere bekenden. Dit na een eindspurt van zeker vijftig man...

Piet van Est was ook nu weer zeer actief, vooral toen het ging om de vette premie van vijftig florijnen, die hij, ondanks ver­weer van Biemans en Braak, in handen kreeg.

Halverwege ging Olympia's Tour-winnaar Nijdam op de loop, maar kon door activiteiten van Van der Ven, Van Egmond, Le Grand en Janssen niet zo heel ver komen. Trouwens ook Coen Niesten deed een duit in het zakje.

Een tiental kilometers verder was Nijdam nogmaals in actie, nu met Stolker, Van Kreuningen (hij doet het weer goed, die Utrechter), Biemans, Piet van Est en de Amsterdammer Hag­man, voor wie het echter, samen met Biemans een tikje te snel ging. Er werd daarna nogmaals een premie uitgeloofd, nu van honderd gulden, door Piet van Est gewonnen.

Inmiddels vochten de vier aan kop als 't ware voor hun leven. Maar tegen de „massa-jacht" waren zij niet opgewassen, waar­bij vooral Piet Rentmeester een grote rol speelde. Wel deden Van der Klundert, Van Amsterdam en Damen nog pogingen om weg te komen, maar er kwam niets van in en met de eind­spurt kwam de finale.

Profs en Onafhankelijken: 1. Piet Steenvoorden, 85 km in 2.14.29; 2. Joop v. d. Putten, 3. Wim van Est, 4. Piet van Est, 5. Piet Damen, 6. Piet Rentmees­ter, 7. Theo Sijthoff, 8. Jac. v. d. Klundert, 9. Henk Nijdam, 10. Joop Captein, 11. Cees Lute, 12. Frans Balvert, 13. Stan Goos­

 

VLIJMEN.(1962.09.09)

Amateurs: 1. W. Heeren, 2. F. Liebregts, 3. M. Gerrits, 4. R. Liebregts, 5. H. den Hartog, 6. R. Paul, 7. P. Soetekouw, 8. B. Zoet, 9. J. Droog, 10. J. IJzendoorn.

Nieuwelingen: 1. M. van Boxtel, 2. B. v. d. Heuvel, 3. R. Schuur­mans, 4. W. Paul, 5. K. Breed.

Adspiranten: 1. P. de Jongh, 2. G. Maurix, 3. R. van Staverden,

 

VREESWIJK.(1962.05.13)

Amateurs: 1. W. Emo, 2. H. v. d. Weijde, 3. G. Vianen, 4. N. Hendriks, 5. D. Vervloet.

Nieuwelingen: 1. A. v. d. Zwet,.2. J. Salari, 3. G. Donkers, 4. B. Bon, 5. A. Hoolboom.

 

VRIEZENVEEN.(1962.08.25)

Nieuwelingen: 1. H. Smit, 2. K. Niemeyer, 3. J. van Dam, 4. D. Bossink, 5. H. Been.

 

VROOMSHOOP.(1962.04.28)

Amateurs en nieuwelingen: 1. J. Bruins, 2. W. Derkink (Nw.), 3. F. Scheuneman, 4. H. Hiddings, 5. B. Lohuis, 6. A. Koster (Nw.), 7. J. Pluimers, 8. J. Bols (Nw.), 9. K.Smouter, 10. E. Hup.

 

WAPENVELD.(1962.08.11)

Amateurs en nieuwelingen: 1. E. Hup, 2. P. Kooiman, 3. L. Hermens, 4. K. Niemeyer, 5. J. Hesse.

 

WARGA.INTERCLUB.(1962.06.21)

Amateurs en Nieuwelingen: 1. H. Hiddinga, 2. H. Hoekstra, 3. H. Blaauw, 4. F. Hoekstra, 5. H. Bathoorn.

 

WARMENHUIZEN.(1962.06.17)

Amateurs: 1. A. Strooper, 2. H. Schouten, 3. J. Timmer, 4. L. Zonneveld, 5. T. Hendriks, 6. K. Voren, 7. B. Bogaard, 8. T. Peters, 9. A. v. d. Knaap, 10. B. Gieske.

Nieuwelingen: 1. G. Bruin, 2. A. Koster, 3. A. v. d. Lans, 4. T. Blom, 5. J. Suiker.

 

WASPIK.(1962.05.13)

Amateurs: 1. A. van Aert, 2. L. van Dongen, 3. W. Heeren, 4. G. Liebregts, 5. C. Snepvangers, 6. M. Paul, 7. M. de Jong, 8. L, v. d. Ven, 9. N. Walravens, 10. P. Cooremans.

Nieuwelingen: 1. G. van Veen, 2. W. Prinsen, 3. K. Leyten, 4. P. van Dongen, 5. R. Balvert.

Adspiranten: 1. Rinie Brouwers; 2. A. Akkermans; 3. Mat Groezen;

 

WASSENAAR – DUINHORST.(1962.04.23)

Amateurs en Onafhankeliften Sprint: 1. M. Paul, 2. J. Nolten, 3. R. Redeker, 4. G. Koel, 5. P. v. d. Lans.

Avalwedstrijd: 1.H. Cornelisse, 2. A. van Bastelaar, 3. A., Jon­gejan, 4. B. Zoet, 5. J. Mesters.

Klassementwedstrijd: 1. H. Cornelisse, 2. M. den Outer, 3. G. Koel, 4. J. Rasch, 5. M. Paul.

Koppelwedstrijd: 1. M. den Outer-K. van 't Klooster, 2. G. Koel-F. Braat, 3. A. Jongejan-A. van Bastelaar, 4. P. v. d. Lans-B. Zoet, 5. J. Redeker-H. van Gent.

Nieuwelingen:

Sprint: 1. B. Oort, 2. W. Houtman, 3. J. Dolman.

Afvalwedstrijjd: 1. B. van Geest, 2. P. van Engelen, 3. W. Hout­man, 4. P. Kisner, 5. J. van Bastelaar.

Klassementwedstrijd:.l.'P. van Engelen, 2. B. van Geest, 3. G. Agterdenbosch, 4. J. van Bastelaar, 5. D. v. d. Helm.

 

WEERT.(1962.04.15)

BELGISCHE TRIOMF IN WEERT

In het Limburgse Weert versloeg de Belg Jozef Swerts een hele ris Nederlanders in een treffen over 105 kilometer voor ama­teurs en onafhankelijken. Overigens waren meer van onze zuiderburen onder de prijswinnaars te vinden.

Amateurs en onafhankelijken: 1. Swerts, Belgie, 105 km in 2 uur 39 min. 10 sec.; 2. Schepers, Steyn; 3. Evers, Linnen; 4. Rouschop, Belgie; 5. Tormans, Belgie; 6. Moors, Echt; 7. Schro­der, Koningsbosch; 8. Lemmens, Beek; 9. Steuten, Weert; 10. Kisters, Beek.

Adspiranten: 1. Van Katwijk, Siebengewald, 30 km in 50 min: 5 sec.; 2. J. Noteboren; 3. P. Cuypers; 4. A. Soer; 5. H. Noteboren.

 

WERNHOUT.(1962.09.22)

Nieuwelingen: 1. B. v. d. Geest, 2. J. van Rijn, 3. L. Poortvliet, 4.E. Dolman, 5. R. Brouwers.

Adspiranten: 1. B. Verveer, 2. J. de Goede, 3. A. Slootemaker, 4. P. Legiese, 5. W. Spitters.

 

WEST-BRABANT-KOERS.(1962.04.14)

BERT BOOM

een ware pedaalreus, onweerstaanbaar in prachtige West. Brabant-Koers

JOS LINDERS tweede, MIK SNIJDER derde

Toen we zaterdagavond, na afloop van de tweede West-Brabant-Koers, het vriendelijke Oud-Gastel verlieten, heb­ben we onze wieler- en lettervriend Kees Beesems nog eens stevig de hand gedrukt. Want deze sportman in hart en nie­ren, deze hardwerkende journalist van het Brabants Nieuws­blad, dat in samenwerking met de wielerclub “Helpt Elkan­der" het treffen voor amateurs en onafhankelijken tot stand bracht, heeft zeer zeker een veer op zijn muts verdiend voor wat hij allemaal presteerde bij de voorbereiding van de zo goed geslaagde wedstrijd. Hoewel: Kees Beesems was niet de enige die zich, met inzet van alle krachten, aan de uitbouw van de nu reeds populair geworden West-Brabant-Koers heeft gewijd. Die waren er meer. Bijvoorbeeld de eerste man van „Helpt Elkander", de voortvarende voorzitter Jan Engelen en de onvolprezen secretaris Jan Crul, naast andere bestuurs­leden en tal van medewerkers. Zij allen mogen er trots op zijn, dat “hun" wedstrijd nu al een gebeuren is geworden, die nooit meer op de wedstrijdkalender mag ontbreken.

Daar komt nog bij, dat een ware pedaalreus het 164 kilometer lange gevecht heeft gewonnen: de oostelijke amateur-weg­renner Bert Boom. Deze durfal, deze doorbijter heeft in deze tweede West-Brabant-Koers een stukje vechtlust ten toon ge­spreid, dat men in de volgerskaravaan ten zeerste waardeerde. Zijn prachtige triomf werd hem dan ook door elkeen van harte gegund.

Wat hebben de renners een kwade vijand gehad in de felle, felle wind, die meer dan eens over de open wegen van het polderland gierde. Alsof een noordwester met reuzenkracht op een oerwoud had gebeukt, zo werd het op de kop of negen­tig man sterke deelnemersveld al heel gauw uiteen gescheurd. Met alle gevolgen van dien: hier een plukje renners, verder­op een man of acht, negen broederlijk bijeen, en-fin, groepjes en groepen, u kent dat wel.

Wie zich bij al die “gelosten" bevonden? In elk geval de Lex­monder Plieger (op een veel te „hoge zaag"), pechvogel Aan­raad uit Oud-Gastel (kreeg zomaar ineens een luchtloze band) en de sterkrijdende Bredanaar Coremans. Die had al tijdens de neutralisatie “averij"_ opgelopen in de vorm van een af­lopende ketting. Het kostte hem een enorme inspanning om zijn plaats in het peloton weer in te nemen. Maar het lukte Piet, waarmee hij mooi werk had laten zien.

Zo ging de tocht verder. Door Brabants westhoek. Door dor­pen en stadjes en steden als Oudenbosch en Hoeven en Roo­sendaal, Standdaarbuiten, Klundert, Willemstad en Dintel­oord, Steenbergen, Halsteren,-Bergen op Zoom, Hoogerheide, Ossendrecht en, door de Wouwse Plantage, terug naar Oud-­Gastel. Weliswaar scheen een dunne april-zon, maar van lentebloesem was ditmaal, in tegenstelling met de eerste West­-Brabant-Koers, niets te bespeuren. Langs het traject hadden zich nochtans vele belangstellenden opgesteld. Die juichten de rennersvoortdurend toe, vooral de achter- blijvenden onder hen, onder wie er verschillenden waren die hun opgelopen

terreinverlies louter en alleen te danken hadden aan een tube zonder lucht. Bijvoorbeeld de Roosendaler Van Tiggelen, De Rooy uit Halsteren en de jonge Aalsmeerse atleet Hoogland, een kersvers amateur, die echter best meedraaide met zijn meer gerenommeerde makkers.

Kilometers te kort

Voor wie het tempo te hoog lag in deze wegkoers, waarin “van voren" steeds met een moyenne van rond de veertig werd gereden? Voor Rudi Liebrechts, die na een kleine zes­tig kilometer moest afhaken, zij het na dapper verweer; voor Arie Jongejan die, door ziekte, niet voldoende had kunnen oefenen, al hield ook de jonge Rotterdammer moedig vol; voor Wim de Jong, Jan Droog, Gerrit Ribbelink, Jurrie Dokter en de stijlvolle Wim Griffioen (reed zijn eerste “grote" wegwed­strijd), stuk voor stuk renners die zeker een best stukje kun­nen fietsen, maar - en die waren er meer - voldoende trainingskilometers te kort kwamen. Mogelijk ook Cees Lute, die er na een kleine tachtig kilometer, zomaar ineens, de brui aan gaf. Dat was op ongeveer de helft van de wedstrijd, kort nadat er acht man uit het overigens zwaar gehavende peloton waren ontvlucht. Hier zijn de acht: De Jong, Verseur, Gies­bers, Evers, Schroder, Wesseling (kreeg jammer maar waar een lekke band), de zeer goed op dreef zijnde Hermes en Boom. Bert Boom, die in het verdere verloop van deze over het al-gemeen levendige Midden-Brabant-Koers zo'n belangrijke rol zou spelen.

Wat hebben we vele, vele kilometers lang en vaak op verre van mooie wegen - ergens tussen Bergen op Zoom en Halsteren - goede sport gezien, mooie jachten mogen aanschouwen. Keiharde jachten van reeds genoemde groep I tegen groep II (Cuvelier, Haast, Snijder, Linders, Walravens, Heeren) en te­gen groep III (Harings, Paas, Verwey, Van de Kloot, Mertens, Bastiaansen, De Vos, Boonman, Van Lith, Schouten, Van Ge­loof en Swaneveld). Maar voor de aansluiting tot stand was gekomen, had Bert Boom zich de ruimte al ingestort. Met een gevoel van eigenwaarde, met een sterk geloof in zichzelf, maar ook en vooral omdat, zoals hij direct na het beeindigen van de wedstrijd verklaarde, iets tegenover ons goed wilde maken in verband met zijn betrekkelijk falen in de Ronde van Tunesie", joeg hij voorwaarts. Vaak door smalle, kronke­lende lanen, alleen voorop, meer dan dertig kilometer lang.

Nerveus

Bert Boom, nerveus tot in de toppen van zijn vingers, soms sierlijk rijdend, soms zwaar pompend, hield zijn voorsprong van een dikke halve minuut niet. ~De Limburgers Schroder en Evers, strijdbaar tot en met, hadden hem voor Steenbergen een halt toegeroepen, waardoor hij weer in de tot twintig man gereduceerde kopgroep belandde. Even, heel even keek Bert zijn makkers aan, zag Werner Swaneveld, die zo prach­tig marcheerde en elk tempo gemakkelijk volgde, voor een lekke band van de fiets stappen, maar zag ook dat de Breda­naar Toon Mertens ernstige pogingen in het werk stelde om alleen aan de haal te gaan. Daar ging Toon zowaar, dicht in de buurt van Dinteloord. Maar Boom, vol van zegedrift, was de demarrant nagesprongen. En toen hij hem eenmaal te gra­zen had, was er geen houden meer aan. Hij reed de moedige maar wat “aangeslagen" Mertens met een paar harde duwen op de pedalen “uit het wiel", verhoogde het tempo en wist toen dat de triomf hem was. Het daverende applaus waarmee duizenden uitgelaten wielerenthousiasten hem bij aankomst in de finishplaats Oud-Gastel ontvingen, klonk de dappere strijder als muziek in de oren.

Met een achterstand van een goede halve minuut kwamen Jos Linders als tweede en Mik Snijder als derde op de ere­plaatsen. Met de spreuk voor ogen, dat als de peer rijp is, er moet worden geplukt, was Roosendaalse Jos, die voort­durend in de eerste gelederen te vinden was, Boom en Mer­tens in de slotkilometers nagesprongen. Hij kreeg echter gauw gezelschap van de altijd actieve, opgeruimde Mik Snijder en samen met de blonde Halfwegger werd weliswaar Mertens nog achterhaald en gepasseerd, maar aan het inlopen van de beste man, Bert Boom, viel niet meer te denken.

Daarmee hadden drie ,Tunesie-rijders" zich zowaar op de eerste drie plaatsen weten te nestelen in een wedstrijd die, voor wat betreft het ploegenklassement, door de mannen van Toon Sinions, de mannen van de „3-Hoefijzers" dus, werd gewonnen. De zegevierende equipe werd, in volgorde, gevolgd door de Dextro-Energen-ploeg en die van Locomotief.

BRON:EVERT VAN MOKUM.

Amateurs en onathankelijken: 1. Bert Boom (Halfweg), 164 km in 4 uur 7 min. 15 sec.; op 36 sec. 2. A. Linders (Roosendaal), 3. M. Snijder (Halfweg); op 48 sec. 4. F. Evers (Linne), 5. W. Heeren (St. W'illebrord), 6. C. Haast (Rijsbergen), 7. Giebers (Eindhoven), 8. M. de Jong (Breda), 9. G. van Lith (Gellicum), 10. J. van de Kloot (Zundert), 11. P. Verseur (Tilburg), 12. J. Schroder (Konings­bosch), 13. J. Hermes (Berkel), 14. N. Walravens (Den Bosch), 15. J. van Geloof (Made); op 53 sec. 16. A. Mertens (Breda), 17. N. Paas (Munstergeleen); op 58 sec. 18. H. Schouten (Half­weg); op 1 min. 48 sec. 19. F. Boonman ('s-Heerenhoek), 20. H. Harings (Sibbe), 21. G. Wesseling (Halfweg), 22. P. Verwey (Gouda), 23. G. Ribbelink (Delft), 24. B. de Vos (Dinteloord), 25. J. Dokter (Halfweg), 26. W. Griffioen (Halfweg), 27. W. de Jong (St. Willebrord), 28. J. Boog (Laren), 29. A. Deleij (Tete­ringen), 30. G. Hairwassers (Den Dungen), 31. P. Coremans (Breda), 32. W. Vermetten (Rijen), 33. J. Droog (Bleiswijk), 34. Chr. Broekmans (Zevenbergsehoek), 35. R. Maliepaard (Breda).

Ploegenklassement: 1. Drie Hoefijzers (Jos Linders, Martin de Jong, Toon Mar­tens, Kees Haast, Jaak van der Kloot, Leo Hagman); 2. Dextro­-Energen (Bert Boom, Mik Snijder, Gerard Wesseling, Jurrie Dokter, Jan Boog, Henk Buis); 3. Locomotief (F. Evers, Jan Schrdder, Nico Paas, Huub Harings, Jan Drummen, Cees Lute).

 

WESTDORPE.(1962.07.08)

Nieuwelingen: 1. A. Oosthoek, 2. J. van Geel, 3. A. Naaktge­boren, 4. \W. de Wilde, 5. J. v. d. Put.

 

WESTENHOLTE.(1962.09.01)

Amateurs en nieuwelingen: 1. G. Zwienenberg, 2. L. Huenders, 3. G. Hairwassers, 4. E. Dickhof, 5. A. Wagenaar.

 

WEZEP.(1962.04.30)

Amateurs en nieuwelingen: 1. H. Nieuwkamp, 2. H. ten Kloos­ter, 3. W. van Lente, 4. J. Hup (Nw.), 5. Van Breemen, 6. E. Hup, 7. G. Zwienenberg, 8. E. Dickhof, 9. D. Bossink, 10. R. Stein­bach.

 

WEZEP.(1962.06.23)

Amateurs en nieuwelingen: 1. H. Nieuwkamp, 2. E. Riethoff, 3. R. Balvert, 4. A. Wagenaar, 5. A. Dickhof.

 

WEZEP.(1962.08.04)

Te Wezep, waar duizenden wielersport-enthousiasten het parcours omzoomden, was Piet van Est de man, die de eerste demarrage ontketende. Na tien ronden presteerde de strijdlustige Piet het om aansluiting te krijgen met het peloton waaruit intussen Rentmeester was weggesprongen. Rentmeester kreeg gezelschap van een prima draaiende Piet v. d. Horst. Halverwege de koers kregen deze beide Pieten, na enkele fikse premies in de wacht te hebben ge­sleept, ook aansluiting met het peloton, zodat zich op dat moment drie Pieten aan de leiding bevonden.

De koers bleef levendig. Jammer was het, dat Nijdam we­gens pedaalbreuk en Balvert, juist bezig met een achter­volging tegen ,Piet van Est, wegens een val, de strijd moesten staken. Ook Jaap de Waard verliet, met materiaal­pech, het strijdtoneel.

Toen Jo de Haan aan de haal ging, profiteerde zijn “stal­genoot" Rentmeester hier dankbaar van met Jan Janssen en de sterke Cees Lute. Een sterk kwartet dat, ondanks schermutselingen aan de lopende band voorin het peloton, niet meer werd achterhaald. Zo werd Piet Rentmeester onbedreigd winnaar en kon hij na afloop van de lieftallige Ria Valk de bloemen en de overwinningszoen in ontvangst nemen.BRON: BEN ZOMERDIJK

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. P. Rentmeester, Yerseke, 120 km in 2 uur 51 min. en 21 sec.; 2. P. v. d. Horst, Zundert; 3. P. v. Est, Fijnaart; 4. C. Lute, Castricum; 5. J de Haan, Klaas­waal; 6. J. Janssen, Nootdorp; 7. B. v. d. Ven, Vlijmen, die in de laatste ronden demarreerde; 8. W. Swaneveld, Rot­terdam, die de spurt van het peloton won; 9. P. Steenvoor­de, Heemstede; 10. Th. Sijthoff, Rotterdam; 11. D. Groene­weg, Numansdorp; 12. J. v. d. Putten, Loosduinen; 13. J. Hermes, Berkel; 14. M. Snijder, Halfweg; 15. N. Koch, Utrecht; 16. T. Stevens, Dussen; 17. P. v. As, Roosendaal; 18. A. Donker, Amsterdam; 19. K. de Jongh, Westgraftdijk en 20. L. v. Kreuningen, Utrecht.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. E. Hup, 2. P. Kooiman, 3. G. Zwienenberg, 4. R. Steinbach, 5. R. Balvert, 6. J. Bols, 7. H. Nieuwkamp, 8. K. Niemeyer, 9. J. Pluimers, 10. J. Koster.

 

WIJK BIJ DUURSTEDE.(1962.09.26)

Zaanse nieuweling RUDY TROOST

                en Rotterdamse veteraan BAS HORDIIK

                                     winnaars van nationale wedstrijden in

                                                                                Wijk bij Duurstede

Honderdtwintig wekkers liepen die eerste herfstwoensdag­morgen in alle vroegte af. Twee en veertig er van in Noord-­Holland, de anderen verdeeld over de overige provinclen van ons vaderland. Wekkers in huizen waar mensen wonen, die hun hart aan de wielersport hebben verpand en van wie een zoon, een broer of een vader deelnam aan de nationale wedstrijden in Wijk bij Duurstede, het oude Romeinse stadje.

Het meest verheugd op deze dag was de 17-jarige leerling­tegelzetter uit Zaandam: Rudy Troost van D.T.S. Hij won voor de lange Amsterdammer Frans van der Ruit, de Haarlemmer Cees Plus, de Zeeuw Koster en Riensema uit Sloten.

Na afloop van de veteranenwedstrijd pakte de winnaar, de veertig-jarige Rotterdammer Bas Hordijk, zijn zoon wel tien maal. Dat deed, hij van puur geluk. Temeer omdat hij een echte veteraan is, die in zijn jonge jaren nooit wielrenner-is geweest.

Met een royale voorsprong versloeg Hordijk de Amsterdammer Arie van der Neut en Aad Oosterbosch uit Ossendrecht, die stellig op een bijzondere wedstrijd mag terugzien: hij kreeg in de eerste kilometers een -gebroken zadel, kon op de fiets van een vriend (Jan Nulkens uit Tilburg) doorgaan en nestelde zich zowaar weer in de kopgroep.

Blijdschap was er dus voor Bas Hordijk, voor de tweede maal de “oudjes" in Wijk bij Duurstede de baas af. Verdriet voor Barend van Krimpen uit Zwijndrecht, die vrij spoedig door een lek bandje werd uitgeschakeld.

BRON: JAN OORNELISSE.

Nieuwelingen: 1. R. Troost, Zaandarn, de 40 km in 1 uur 39 sec.; 2. F. v. d. Ruit, Amsterdam; 3. C. Plus, Haarlem; 4. iD. Koster, Ka­pelle; 4. J. Riensema, Sloten; 6. D. Holst, Amsterdam; 7. G. de Weerd, Hilversum; 8. P. Moens, Badhoevedorp; 9. B. v. d. Heuvel, Maarssen; 10. R. Balvert, Amsterdam.

Wedstrijd om de Veteranen-Erebeker gewonnen door de Rot­terdammer B. Hordijk voor A. v. d. Neut (Amsterdam), Ooster­boseh (Rotterdam), A. Geelhoed (Zwammerdam), H. Tergouw (Utrecht).

 

WINTERSWIJK.(1962.08.12)

Amateurs: 1. P. van Dijk, 2. J. Hermes, 3. H. Westerhof, 4.,G. Westenberg, 5. J. Frakking, 6. J. Koster, 7. L. ten Riele, 8. B. Heusinkveld, 9. C. Paymans, 10. F. van Lachterop.

Nieuwelingen: 1. J. van Rijn, 2. F. Niemeyer, 3. H. ten Thije, 4. J. Timmermans, 5. G. Pluimers.

 

WOERDEN.(1962.05.05)

Amateurs: 1. Cor Schuuring, 2. G. Hairwassers, 3. Manus Brinkman, 4. N. Hendriks, 5. E. Farenhout, 6. A. Boogaard, 7. A. Kraan, 8. F. Ouwerkerk, 9. W. Emo, 10. J. Ouwerkerk.

Nieuwelingen: 1. L. de Coo, 2. W. Bos, 3. J. v. d. Lans, 4. A. v. d. Zwet, 5. B. v. d. Heuvel.

 

WOLVEGA.(1962.06.16)

Amateurs: 1. J. Koster, 2. P. Schreur, 3. R. Hendriks, 4. B. ten Hove, 5. H. Scheuten, 6. K. Niemeyer, 7. W. Derkink, 8. J. Beers, 9. H. Hoekstra, 10. G. van Djjk.

WOLVEGA.(1962.06.16)

Adspiranten: 1. T. Groen, 2. H. Bathoorn, 3. H. Smit, 4. F. Hoek­stra, 5. S. Ausma.

 

WORKUM.INTERCLUB.(1962.05.25)

Amateurs en Nieuwelingen: 1. H. Epema, 2. W. Hoekstra, 3. H. Hiddinga, 4. A. Koster, 5. S. Douma.

 

WORKUM.INTERCLUB.(1962.00.00)

Amateurs: 1. Haitze Epema; 2. Wiebe Hoekstra; 3. Henk Hiddinga;

 

ZAANDAM.(1962.04.07)

In afwachting van de aankomst van de amateurs in de Ronde van Noord-Holland, werden te Zaandam diverse wedstrijden gehouden, waarvan de uitslagen waren:

Adspiranten 25 km: 1. C. Leunis (Adam), in 43 min. 21 sec.; 2. P. de Wit (Wormer); 3. H. Jansen (A'dam); 4. J. P. Handgraaf (Santpoort); 5. H. Moller (Adam).

Nieuwelingen 37 km: 1. G. Bruin (Andijk), in 1.04.29; 2. J. H. Berg (Halfweg); 3. B. Wijdenes (Adam); 4. B. Schenk (Haar­lem); 5.-F. Stoots (Adam); 6. S. Handgraaf (Haarlem); 7. D. Zeeman (Oud Karspel); 8. J. de Wit (Zaandam); 9. G. Kreike (Halfweg); 10. D. J. Kennis (Amsterdam).

 

ZAANDAM.(1962.07.28)

Amateurs: 1. H. Hoopman, 2. J. Hoogland, 3. J. Timmer, 4. J. Schoen, 5. N. Hoopman, 6. A. Post, 7. W. v. Hoegaerden (Belgie), 8. F. Tel, 9. J. Saint-Anbin (Fr.), 10. D. de Ruiter.

 

ZANDVOORT.(1962.08.05)

HENK HORDIJK en WIM PAUL winnaars in Zandvoort

Het voorspel van het grote Zandvoortse wielerfeest was, traditiegetrouw, de nationale strijd van de nieuwelingen en veteranen, door velen ten onrechte als officiele kampioen­schappen van Nederland aangeduld. Niets is minder waar dan dat, al mogen de winnaars zich wel zoiets als kampioen noemen. Want daar treffen vrijwel alle nieuwelingen en alle veteranen elkaar op een dag.

Welnu, de nationale nieuwelingenstrijd over ruin acht en vjjftig kilometer was voor het jongere broertje,van onze nationale baankampioen op het nummer 50 kilometer, Ma­rinus Paul, met Wim als zijn voornaam. Dit na een massa­sprint. Voorts won de Rotterdammer Henk Hordijk de veteranen-wedstrijd over ruin 33 kilometer met een kleine voorsprong.

Er gebeurde niet zo bijster veel in de nieuwelingenwedstrijd, waarvoor ongeveer 250 renners van start gingen. O ja, soms sprongen er een paar weg, namen enkele tientallen meters, maar moesten dan ook weer spoedig het hoofd buigen.

Soms stak er al eentje zijn hand op. Omdat hij dacht dat de bel, die voor de laatste ronde van de veteranen klonk, voor de nieuwelingen was. Dat deed Stiegelis uit Dordrecht na acht ronden, toen er nog zes moesten worden afgelegd en hij deed het zelfs tweemaal.

In de eindsprint, waarin Van Dekken op het laatste einde naar voren sprong, denkende dat de streep voor het huisje met het ronde-bord lag. Hij stak toen zijn hand, veertig meter te vroeg, op en daardoor ontstond er enige verwar­ring bij de overigen. Misschien ook bij Cor van de Hulst, die even voor de streep dacht dat hij er al was en toen door een lichte aanrijding - we vermoeden met Tom Greuter uit Stiphout - met deze ten val kwam, waarbij ook Wim Schilder en Anne Koster uit Leeuwarden worden betrokken. Uit dat alles spurtte Wim Paul uit Den Haag zegevierend naar voren.

Tijdens deze wedstrijd brak N. Bakker uit Wieringerwerf na een val zijn sleutelbeen.

Wat de veteranen betreft heeft Arie van der Neut uit Am­sterdam eens iets gedaan, dat op een serieuze ontsnapping geleek, maar toen Hordijk dat deed, lag het einde in zicht en de Rotterdammer won.

'n Valpartij in een eindsprint van meer dan honderd renners is zeer ernstig; nu viel gelukkig alles erg nee

Veteranenwedstrijd, 33,544 km: 1. H. Hordijk, Rotterdam, in 52 min. 14 sec.; 2. A. Oosterbosch, Ossendrecht; 3. A. Lan­sen, Edam;4. P. Heijster, Schiedam; 5. J. Kersten, Nijmegen; 6. A. Post, Baarn; 7. J. Heiden Sr., Rotterdam; 8. B. Bitter, Rotterdam; 9. H. Hermsen, Nijmegen; 10. J. Timmers, Rot­terdam.

Nationale nieuwelingenwedstrijd 58,702 km: 1. W. Paul, Den Haag, in 1 uur 22 minuten 16 seconden; 2. C. v. d. Hulst, Zoeterwoude; 3. J. v. d. Vleuten, Mierlo-Hout; 4. M. Brou­wers, St. Willebrord; 5. M. van Boheemen, Amsterdam; 6. H. Epema, Zwaag-Westeinde; 7. R. Balvert, Amsterdam; 8. A. Boogaard, Haarlem; 9. J. Hesse, Arnhem; 10. J. van Driel, Werkendam; 11. M. van Dekken, Hoogkerk; 12. H. van Gulik, Rotterdam; 13. P. Braspen- nincx, Rijsbergen; 14. F. Broeren, Sprundel; 15. C. Boot, Hilversum.

 

ZEVENBERGEN.(1962.09.01)

Amateurs: 1. L. van Dongen, 2. C. Broekrnans, 3. A. van Haaren, 4. B. Solaro, 5. J. Linders, 6. K. Haast, 7. W. Heeren, 8. B. de Vos, 9. F. Stevens, 10. W. de Jong.

Nieuwelingen: 1. T. Vlassak, 2. A. Naaktgeboren, 3. W. Prinsen, 4. H. van Gulik, 5. A. Huybregts.

 

ZOETERMEER.(1962.09.05)

Nieuwelingen: 1. B. van Geest, 2. T. van Schie, 3. G. Minneboo, 4. C. Kipping, 5. W. Bos.

 

ZUIDDORPE.(1962.06.16)

Nieuwelingen: 1. C. van Dorst, 2. D. Kosten, 3. J. van Geel, 4. J. Veerman, 5. J. Minneboo.

 

ZUIDLAND.(1962.07.07)

Amateurs: 1. P. Verweij, 2. S. Koevermans, 3. C. Piers, 4. R. Liebrechts, 5. L. Althuyzen, 6. B. Solaro, 7. B. v. d. Bom, 8. A. Kraan, 9. J. Hoogland, 10. C. Schijff.

Nieuwelingen: 1. A. van Middelkoop, 2. E. Dolman, 3. C. Lokker, 4. A. v. d. Wal, 5. A. Naaktgeboren.

Adspiranten: 1. W. Koopman, 2. J. de Zwart, 3. M. Brouwer.

 

ZUNDERT.(1962.05.25)

Nieuwelingen: 1. K. Leyten,2. P. Braspenninex, 3. M. van Dek­ken, 4. G. Minneboo, 5. R. van Boxel.

 

ZUNDERT.(1962.05.26)

Nieuwelingen: 1. K. Leyten, 2. M. van Dekken, 3. P. Braspen­ninex, 4. G. MMinneboo, 5. W. Bos.

 

ZUNDERT.(1962.05.27)

Nieuwelingen:1. P. Braspenninex, 2. G. Minneboo, 3. R. van Boxtel, 4. F. Rom­bouts, 5. J. Kools.

Nieuwelingen Eindklassemen:1. P. Braspenninex, 2. K. Leyten, 3. G. Minneboo, 4. M. van Dekken, 5. R. van Boxel.

 

ZUNDERT.(1962.07.08)

Amateurs: 1. A. Stuits, 2. A. Oosterbosch, 3. Mattheuwesen (B.), 4. S. Schil,

(B), 5. D. Mulder (B.), 6. Mathijssen (B.), 7. J. Gommers, 8. Vlamings (B.), 9. Hooidonk, 10. Jacobs (B.).

 

ZUNDERT.(1962.08.06)

Amateurs: 1. J. Mesters, 2. M. den Outer, 3. P. Barten, 4. G. Deykers, 5. W. Heeren, 6. C. Haest, 7. M. Paul, 8. M. de Jong, 9. J. van Buuren, 10. A. van Aert.

Nieuwelingen: 1. R. van Boxel, 2. J. van Veen, 3. R: Troost, 4. G. Minneboo, 5. F. Broeren.

 

ZUTPHEN.(1962.07.14)

Amateurs en nieuwelingen: 1. E. Hup, 2. J. Bols, 3. T. v. d. Bree­men, 4.-Hinsenveld, 5. A. Wagenaar.

Adspiranten: 1. W. Zweverink, 2. G. Bongers, 3. R. Mulder, 4. L. Visser, 5. H. Egberts.

 

ZWAAGWESTEINDE.(1962.06.23)

Amateurs en nieuwelingen: 1. Maarten Pronk, 2. H. Hoekstra, 3. G. Westenberg, 4. J. van Stralen, 5. T . Greuter, 6. H. Hoopman, 7. J. Beers, 8. F. Tel, 9. J. Schoen, 10. N. Hoopman.

Adspiranten: 1. T. Groen, 2, J. Hofstee, 3. H. Bathoorn

 

ZWIJNDRECHT.(1962.06.16)

Amateurs: 1. C. Lute, 2. H. Schouten, 3. H. de Ruiter, 4. H. Peters, 5. R. Liebrechtt, 6. S. Koevermans, 7. L. Alt­huyzen, 8. A. Kraan, 9. B. Verhoeven, 10. R. Houwer.

Nieuwelingen: 1. A. v. d. Wal, 2. A. Naaktgeboren, 3. H. van Piere, 4. G. Stiegelis, 5. A. v. Middelkoop.

Adspiranten: 1. W. Koopman; 2. Ed Kroon; 3. Wim Bravenboer;

 

ZWOLLE - 300 METER SPRINTWEDSTRIJD.(1962.04.21)

Amateurs: 1. A. v. d. Breemen, 2. J. Ruitenberg, 3. R. Lemstra, 4. J. Smies.

Nieuwelingen: 1. J. de Vries, 2. G. v. d. Vlies, 3. G. Weys, 4. H. Rigterink.

Adspiranten: 1. G. Bongers, 2. A. Rouwenhorst, 3.'W. Schoon­heim, 4. J. Dickhof.

 

ZWOLLE.(1962.04.21)

JELLE DE VRIES ALGEHEEL SPRINTKAMPIOEN VAN “SALLAND/IJSELSTREEK"

Ruim zestig wielrenners van zeven oostelijke wielerclubs, die opgenomen zijn in de wielercombinatie „Salland/IJselstreek", hebben elkaar zaterdagmiddag te Zwolle op de weg bekampt om de wielertitels 300 meter sprint.

Zowel bij de adspiranten, de nieuwelingen als bij de amateurs vielen verrassingen te noteren. Zo werden bij de series voor amateurs favorieten als Gert Zwienenberg, Henk Nieuwkamp, Evert Hup, Gert Steinbach en Lammert Gerrits (door een val) uitgeschakeld.

Na veelal spannende eindwedstrijden kwamen de volgende uitslagen uit de bus:

Amateurs: 1. T. v. d. Breemen, Voorst; 2. Jos Ruitenberg, Zwolle; 3. R. Lemstra, Zwolle en 4. J. Smies, Apeldoorn.

Nieuwelingen: 1. J. de Vries, Marknesse; 2. G. v. d. Vlies, Espel; 3. G. Weys, Kampen en 4. H. .Richterink, IJselmuiden.

Adspiranten: 1. G. Bangers, Voorst; 2. A. Rouwenhorst, Zutfen; 3. W. Schoorlemmer, Eerbeek en 4. J. Dickhof, Oosterwolde.

Algeheel kampioen van ,Salland/IJselstreek" werd de polder­bewoner Jelle de Vries, lid van de Kamper Wielren Club, die in de eindstrijd Tonny v. d. Breemen van de Ernper'Tour Ploeg de baas bleef. Rest ons nog te vermelden, -dat deze kampioen­schappen op perfecte wijze werden georganiseerd door de R.T.V.Z. „Zwolle','.

 

ZWOLLE.(1962.06.18)

Amateurs: 1. G. Karstens, 2. C. van Espen, 3. H. Hoek­stra, 4. H. Westerhof, 5. B. Lohuis, 6. P. Schreur, 7. L. Her­mens, 8. J. van Dam, 9. C. Lute, 10. v. d. Bogaart.

 

ZWOLLE.(1962.09.01)

Amateurs: 1. Tiemen Groen; 2. Henk Hoekstra; 3. Henk Hiddinga;

 

ZWOLLE.(1962.00.00)

Amateurs: 1. Henk Hoekstra; 2. Evert Hup; 3. Johan Pluimers;

 

ZWOLLERKERSPEL.(1962.07.06)

Amateurs: 1. H. Hoekstra, 2. E. Hup, 3. J. Pluimers, 4. G. Zwie­nenberg, 5. A. Russens, 6. J. van Dam, 7. P. Soetekauw, 8. W. Derkink, 9. D. Bossink, 10. H. Blaauw.