JAARGANG 1960

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT.(1960.08.03)

Jan Hofland zegevierde in de feestronde van Santpoort

Streekrijder Jan Hofland heeft de feestweekronde van Sant­poort op zijn naam gebraeht. Het was zijn eerste overwinning sinds hij zeven weken geleden - na zowat vijf laar op non actief te zijn geweest -- aan zijn come back in de wielersport begon.De momenteel in IJmuiden wonende Beverwijker zege­vierde in de eindsprint van het door een valpartij uiteenge­slagen-peloton. Onder de slachtoffers van deze valpartij, die in de allerlaatste ronde ontstond door het gedrang der rappe mannen om in gunstige positie te komen voor een eindsprint, bevond zich ook de plaatselijke favoriet Coen Visser. Voor zijn vele supporters langs de kant, die hem herhaaldelijk hadden aangemoedigd, was dit een bittere ontgoocheling. Zij hadden „hun" Coen zo graag in eigen dorp zien winnen.

Over het ontstaan van deze valpartij waren de meningen verdeeld; enkele verbolgen toeschouwers beweerden dat winnaar, Jan Hofland schuldig zou zijn aan dit incident, maar oog­getuigen ontkennen dit ten stelligste en zeggen dat het veeleer de schuld van Karel Hamelink is. Voorzover er althans van schuld gesproken kan en mag worden, want als er zich een compact peloton van vijftig man door de bochten naar de finish wringt, kan een verkeerde beweging reeds catstrophale gevolgen hebben. Van boze opzet hoeft dan geen sprake te zijn. Een feit is echter dat Coen Visser en Cees Piers, die juist de ‘forme' te pakken had, door deze - Santpoortse valpartij

Amateurs: 1. J. Hofland, IJmuiden, de 75 km in 1 uur 45 min. 3 sec.; 2. W. de Jager, Den Haag; 3. T. Peters, Haarlem; 4. K. Hamelink, Scheveningen; 5. E.- Sminia, Haarlem; 6. J. van Piere, Uithoorn; 7. D. de Ruiter, Beverwijk; 8. P. van Dijk, Wormerveer; 9. B. de Reus, Velsen-Noord; 10. J. Reidinga, Edam; 11. H. Zuidema,. Den Haag; 12. F. Janbroers, Amster­dam; 13. E. Verhagen, Rotterdam; 14. J. Freyee, Uitgeest; 15. J. de Vries, Amsterdam; 16. P. Muilwijk, Rotterdam; 17. F. Tel, Zaandam; 18. J. Toet, Scheveningen; 19. J. Schipper, Am­sterdam; 20. J. Beyer, Zwbndrecht. De leidersprijs kwam in het bezit van de strijdlustige Wim Zonneveld uit Uitgeest.

 

SASSENHEIM.(1960.09.15)

Amateurs: 1. Marinus van de Klooster; 2. Piet van Dijk; 3. Cor Schuuring;

Adspiranten: 1. Harrie van Pierre; 2. Piet de Jong; 3. A. van de Lans;

 

SCHIEDAM.(1960.08.06)

ZOET eerste in Schiedam

De door de rennersclub Schiedam op 6 Augustus georgani­seerde wielerwedstrijden gaven extra kleur aan de plaatselijke feestweek. Op het supersnelle parcours moest de amateurwed­strijd wel op een massasprint uitlopen, dachten de toeschou­wers. De renners hielden er een andere mening op na. Keer op keer probeerde een groepje weg te komen. Maar telkens wend de kloof weer overbrugd. Ook de poging die zeven dur­vers half koers ondernamen scheen op niets uit te lopen. Het leek wel het verhaal van de tien kleine negertjes: iedere ronde ging er een af. Maar Stolk en v. d. Leer, met nog nauwelijks tien meter voorsprong, bleven doorzetten. Het gat werd weer 200 meter en toen kwam Bert Zoet. Met een formidabele rush sprong hij naar het dappere duo toe en dit bracht nieuw leven in de aanval. Het leverde hem de welverdiende overwin­ning op.

Dat renners van boven de rivieren dikwijls zege-bouquetten uit Brabant weghalen is een bekend feit. De Vughtse adspi­rant Van Wijk verwezenlijkte het tegendeel. Hij moest er toch een Van Piere voor kloppen. Knap werk.

Tekst: Joop de Jager

Amateurs en Onafhankelijken: 1. B. Zoet, Sassenheim 100 km 2.33.42; 2. J. Stolk, 3. L. v. d. Leer, beiden Rot­terdam; 4. op 400 m H. van Gent, Leiden; 5. M. Breure, Rotter­dam; 6. P. Verwey, Gouda; 7. H. de Ruyter, Alblasserdam; 8. W. Swaneveld, Dordrecht; 9. P. v. As, Roosendaal; 10. F. Lach­terop, Amsterdam; 11. M. Brinkman, Rotterdam; 12. H, Hoop­man, Zaandam; 13. W. de Jager,. Den Haag; 14. J. Stam, Rot­terdam; 15. R. Meeldijk, Vlaardingen; 16. L. v. d. Leur, Rotterdam; 17. A. v. d. Voort, Honselerdijk; 18. K. van Pelt, Poortu­gaal; 19. P. Muilwijk, Rotterdam; 20. L. ten Dam, Rijswijk.

Adspiranten: 1. J. van Wijk, Vught 25 km in 41.05; 2. H. van Piere, Uithoorn; 3. J. van Veen, 4. J. van Driel, bei­den uit Werkendam; 5. J. Riensema, Amsterdam; 6. T. van Schie, Den Haag; 7. A. Naaktgeboren, 's-Gravendeel; 8. D. Valk, Schiedam; 9. C. P. Smit, Rotterdam; 10. G. Minneloo, Heenvliet.

 

SCHIJNDEL.(1960.07.31)

Jan Janssen wint opnieuw; nu in Schijndel

Met Jan Janssen kreeg Schijndel een beloftevol amateur als overwinnaar. Voor de 96 kilometer ging,en 120 amateurs van start op een parcours van 2800 meter. Dus geen rondje om de kerk. De eerste helft van de wedstrijd gaf weinig strijd te zien aangezien het snelle, lichtlopende parcours en het hoge tempo dat door het complete peloton werd aangehouden, elke uitloop­poging in de kiem smoorden. Tegen het einde ontstond een kop­groep van elf man waaruit ten slotte drie man ontsnapten die de overwinnaar opleverde.

Adspiranten: 1. Van Wijk, Vught 30 km in 40.36.; 2. Rien­sema, Amsterdam; 3. Heymans, Nijmegen; 4. Balvert, Amster­dam; 5. Smit, Amsterdam; 6. Vermeiren, Boxtel; 7. Van den Broek, Den Bosch; 8. Van den Hanenberg, Rosmalen; 9. Hen­driks, Lent; 10. Van der Velden, Uden.

Nieuwelingen: 1. W. Dorst, Rotterdam 58 km in 1.23.38; 2. Weyers, Hillegom; era. Van Amsterdam, Leiderdorp; 4. Gerrits, Oploo; 5. P. Dorst, Rotterdam; 6. Russens, Den Bosch; 7. Felix, Arnhem; 8. C. Vriens, Helmond; 9. Van Steenbergen, Den Bosch; 10. Leliaart, Helvoirt.

Amateurs: 1. Jan Janssen, Nootdorp, 96 km in 2.21.38; 2. Bert Boom, Enter; 3. Jan Rademakers, Utrecht; 4. Jan Stolk, Zwijn­drecht; 5. Cees Lute, C'astricum; 6. Cees van Espen, Arnhem; 7. Gerrit de Wit, Dubbeldam; 8. Henk den Hartog, Zuidland; 9. Nico Walravens, Den Bosch; 10. Jo de Waard, Rijsoord.

 

’s-GRAVENDEEL.(1960.08.13)

Werner Swaneveld weer op dreef

Sprintwinnaar in 's-Gravendeel

Het Rondecomite in 's-Gravendeel kon er zich 13 Augustus terecht op beroemen een sterk veld amateurs en onafhan­kelijken aan de start te hebben. De uitslag toont dat wel aan. Maar in de wedstrijd kwam dat nog duidelijker tot uiting. Hoe meer kwaliteit hoe minder kans om weg te komen. Niemand, zelfs Piet Muilwijk niet, die zo graag zijn. 39e verjaardag met een overwinning had gevierd en daarom zes ronden vóór het einde een uitlooppoging waagde, kreeg kans zich aan de greep van het peloton te ontworstelen. De jury overwon glansrijk de moeilijkheden, verbonden aan een massaspurt. De Breda­naar Snoeys kaapte bij de nieuwelingen zijn Westelijke rivalen de bloemen voor de neus weg. Tekst: Joop de Jager

Amateurs en Onafhankelijken: 1. W. Swaneveld, Dordrecht, 90,km in 2.24.20; 2. G. de Wit, Dubbeldam; 3. B. Zoet, Sassenheim; 4. W. de Jager, Den Haag; 5. M. Breure, Rotterdam; 6.C. Lute, Castricum; 7. H. van Gent, Leiden; 8. K. Renes, Nieuwpoort, 9. J. Stolk, Zwijndrecht; 10. A. de Vries,, Waalwijk; 11. A. van Haren, Puttershoek; 12. P. v. d. Horst, Klundert; 13. J. Ouwerkerk, Rotterdam; 14. C. Visser, Sant­poort; 15. P. Muilwijk, Rotterdam; 16. E. Riethof, Haarlem; 17. P. Kooiman, Leiden; 18. L. Lugtigheid, Zoetermeer; 19. H. de Ruiter, Alblasserdam; 20. K. van Pelt, Poortugaal; 21. A. den Hartog, Zuidland.

Nieuwelingen: 1. P. Snoeys, Breda, 60 km in 1.30.20 uur; 2. G. Karstens, Leiden, 3. A. Andeweg, Rotterdam; 4. C. Kramp, Numansdorp; 5. P. Dorst, Rotterdam; 6. A. Kloosterman, Lei­den; 7. K. van Schie, Honselersdbk;, 8. B. v. d. Born, 's-Gra­vendeel; 9. A. Koolmees, Rotterdam; 10. P. de Haan, Rotter­dam; 11. H. Goud, Dordrecht; 12. J. van Amsterdam; Leider­dorp

 

’s-GRAVENZANDE.(1960.07.27)

Hermes snelste in 's-Gravenzande

Woensdag 27 Juli ging een 60-tal renners van start in de door Westland Wil Vooruit keurig georganiseerde Ronde van 's-Gravenzande. Het bochtige parcours was voor de deelne­mers een extra prikkel tot uitlooppogingen. Een sterke groep van acht renners waarin onder meer Hamelink, Schuling, Kouwenhoven, Verwey en Van Gent nam het initiatief daar­toe maar kon niet slagen. Hermes, de nieuwbakken amateur De Jager en Droog hadden wel succes, konden een ronde uit­lopen en in deze volgorde finishen. Hermes en Droog ontvin­gen behalve de eerste en de derde priis nog fraaie bekers resp. als prestatie- en leidersprijs. P. v. d. Touw Szn won met lengten de eindspurt van het peloton.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Jan Hermes, Berkel 93 km in 2.17.10; 2. op 5 sec. W. de Jager, Den Haag; 3. J. Droog, Bleiswijk; 4. op 1.34 min. G. Cuvelier, Nieuw­Vennep; ~5. op 1 ronde P. v. d. Touw Szn, Rijswijk; 6. F. v. Velthoven, Poeldijk; 7. P. van Dijk, Wormerveer; 8. F. Tel, Zaandam; 9. P. C. Verwey, Gouda; 10. F. Liebrechts, VlaAr­dingen; 11. A. Kettenis, 12. W. Schuling, 13. A. Verbaas, allen Den Haag; 14. C. v. Leeuwen, Wassenaar; 15 F. Lieben, Den Haag; 16. T. Moen, Poeldijk; 17. W. v. Donk, Enkhuizen; 18. H. Zuidema, Den Haag; 19. A. v. d. Voort, Honselerdijk; 20. J. Schipper, Amsterdam.

 

’s-HEERENHOEK.(1960.05.22)

Dick Groeneweg won 8e Regenboogcourse in 's-Heerenhoek

In een mat verreden wedstrijd, waarin vooral de Zeeuwse favo­rieten Verstraete, Wieles en Deegens op het tweede plan streden, greep Dick Groeneweg uit Numansdorp de zege voor zijn secondanten Verwey en De Waard. Deze laatste kreeg tevens de prestatieprijs en dit alleszins verdiend, nadat hij reeds in de beginfase enige kleur aan de course had gegeven door een kilometer-lange solovlucht.

Voor Miel Verstraete gold als excuus zijn inspanning in de daags tevoren gereden Ronde van Gelderland, terwijl deze briljante Zeeuw daarnaast geplaagd wordt door een lintworm. Toch slonk de voorsprong van De Waard snel tot niets toen deze Verstraete vanuit laatste positie in de sliert - zijn ge­liefkoosde plaats - zich aan de kop van het peloton ging roeren.

Halfcourse kwam dan de beslissende ontsnapping met Groene­weg, Verwey, De Waard en de Zeeuw Henk de Waal uit Axel, die tenslotte door machinepech moest afhaken. Overi­gens verraste deze jonge Zeeuw door zijn sterke rijden.

Amateurs: 1. D. Groeneweg, Numansdorp, 100 km in 2 uur 33 min.; 2. P. C. Verwey, Gouda, z.t.; 3. J. de Waard, Rijsoord, z.t.; 4. P. v. As, Roosendaal, op 15 sec.; 5. B. Wieles, Terneuzen, z.t.; 6. P. Kooijman, Leiden z.t.; 7. V. van Leeuwen, Wassenaar, op 1 min.; 8. W. Kerkhof, Rotterdam, op 1 min. 28 sec.; 9. K. Renes, Nieuwpoort, z.t.; 10. G. Deegens, Kapelle, z.t.; 11. H. de Wit, Dubbeldam, z.t.; 12. E. Verstraete, Eede, z.t.; 13. Th. Marcus, Vogelwaarde, z.t.; 14. J. v. d. Weele, Goes, z.t.; 15. R. Maliepaard, Breda, z.t.; 16. B. Tolhoek, 's-Gravenpolder, z.t.; 17. A. Hillebrand, Leiden, z.t.; 18. W. Kruidenier, Slikker­veer, op 1 ronde; 19. H. de Waal, Axel; 20. W. Tap, Rotterdam.

 

’s-HERTOGENBOSCH.(1960.04.03)

MARTIN VAN DER LEE kreeg de bloemen

Na enkele voorpostgevechten, waaraan beurtelings Leo van Dongen, Antoon Mertens en vooral Hein Koger debet waren, ontstond halverwege in de geslaagde Ronde van 's-Hertogen­bosch een kopgroep van dertien sterke renners, die tot vier ronden voor het einde de wedstrijd beheersten. Toen zagen Wim en Richard van Smirren, Rebertus de Vos en Geb Cuve­lier kans om de hoofdmacht te bereiken. Met de Arnhemmer Cor van Espen licht afgescheiden op kop ging de laatste ronde in.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Mar­tin van der Lee, Drunen, 90 km in 2 uur 5 min. 12 sec.; 2. Geb Cuvelier, Nieuw-Vennep; 3. Jo van de Wetering, Heesch; 4. Leo van Dongen, Made; 5. Antoon Mertens, Breda; 6. Maarten Breure, Rotterdam; 7. Bart Solaro, 's-Hertogenbosch; 8. Wim van Smirren, Amsterdam; 9. Nico Walravens, 's-Hertogen­bosch; 10. Leo Coehorst, Tilburg; 11. Cor van E8pen, Arnhem; 12. Richard van Smirren, Amsterdam; 13. Rebertus de Vos, Dinteloord; 14. Leo Michielsen, Overschie; 15. Arie den Hartog, Zuidland.

Nieuwelingen: 1.H. Nieuwkamp, Borne 45 km in 1.05.32; 2. W. de Jager, 3. L. Althuizen; 4. P. Buuts; 5. J. van Amsterdam; 6. H. Schouten; 7. P. Bar­ten; 8. M. Gerrits; 9. J. van Geloof; 10. A. Bastiaansen.

Adspiranten: 1. J. Rasch uit Uitgeest 2. H. van Pierre; 3. R. Heijmans; 4. J. Riensema; 5. J. van Wijk; 6. J. van Brouwershaven.

 

SINT JACOBIPAROCHI.INTERCLUB.(1960.06.20)

J. Venema won Ronde St Jacobiparochie

Maandagavond werd in St Jacobiparochie een interclubwedstrijd gereden

tussen renners van de LWV De Friese Leeuw en de NWV uit Groningen. De

Groninger Jan Venema won tenslotte de eindsprint van drie koplopers. Direct waren er drie renners weg n.l S. Terpstra Harlingen, H, Hiddinga Stiens en J. Venema Groningen. Het gelukte alleen aan Henk Hoekstra en P. Bos uit Groningen om aansluiting te krijgen.

Doordat het zo nu en dan regende was het parcours spiegelglad en hierdoor ontstonden verschillende valpartijen. S. Terpstra viel uit de kopgroep terug in het peloton, en ook P. Bos kon het niet bolwerken. Na 25 ronden waren alle renners een ronde ingelopen. Twaalf ronden voor het einde sprong Wiebe Hoekstra uit het peloton en hij ging alleen door. Toen de bel voor de laatste ronde luidde was hij de drie koplopers tot op honderd meters genaderd maar hij kon ze niet meer te pakken krijgen. De eindsprint bracht tenslotte de overwinning voor J. Venema uit Groningen voor Henk Hoekstra en Henk Hiddinga. Slechts dertien renners reden de wedstrijd uit.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. J. Venema Groningen; 2. H. Hoekstra Ureterp; 3. H. Hiddinga Stiens; 4. Wiebe Hoekstra Ureterp; op een ronde 5. Be Jansema Wagenborgen; 6. G. Kloosterman Triemen; op meer dan een ronde T. P. Bos Hoogkerk; 8. H. v Borg Leeuwarden; 9. A. Koster Leeuwar- den; 10. A. Kamphuis Wagenborgen;

 

SINT JANSTEEN.(1960.06.27)

Bosschenaar Russens winnaar in St. Jansteen

Russens zorgde in 4 kermiscourse van St. Jansteen voor de grote verrassing. Nadat diverse uitlooppogingen op niets waren uitgelopen wist de Bosschenaar in de voorlaatste ronde een voorsprong van honderd meter te nemen, die hij tot aan de finish kon behouden. De grote favoriet, Theo Verschuuren uit St. Jansteen, in Belgie reeds zeven maal overwinnaar, had in de sprint om de tweede plaats weinig moeite met zijn tegen­standers. De uitslag luidt:

Amateurs: 1. A. Russens, 's-Hertogenbosch, 80 km in 2 uur 4 min.; 2. op 100 meter Th. Verschuuren, St. Jansteen; 3. P. Barten, Zeven­bergen; 4. J. van Geloof, Made; 5. F. Boonman, Terneuzen; 6. C. Brugel, Zevenbergen; 7. A. Haest, Rijsbergen; 8. P. van Meer, Breda; 9. Th. van Poecke, Koewacht.

 

SINT WILLEBRORD.(1960.07.10)

Jac. van den Klundert onbedreigd winnaar in St. Willebrord

Een renner was in St. Willebrord een klasse sterker dan zijn concurrenten en die renner heet Van den Klundert. De eerste aanvaller was Van den Horst maar het grote vuurwerk kwam toch toen het sterke kwartet Van der Klundert, Van Hees, Timmermans en Van der Lee de handen ineen sloegen en in de kortste keren een ronde voorsprong namen. Van den Klundert was hiermede nog niet tevreden en dubbelde zijn tegenstan­ders nog eenmaal. In de eindfase ontsnapte Leo Timmermans en wist hierdoor de tweede plaats veilig te stellen. Bij de adspiranten zegevierde de Dordteriaar Stiegelis vóór de eeuwi­ge tweede Van Wijk uit Vught. Leo Althuizen werd winnaar bij de nieuwelingen vóór Henk Heeren, Henk Peeters, Jan Pieterse, Frans Barten, Henny Schouten en Wim de Jager.

Uitslag amateurs en Onafhankelijken: 1. Jac. Van den Klundert, De Heen, 100 km in 2 uur 39 min. 15 sec.; 2. op 1 ronde Timmer­mans, Roosendaal; 3. Van der Lee, Drunen; 4. Van Hees, Ho­gerheide; 5. op 2 ronden Lute, Rotterdam; 6. Schuling, Den Haag; 7. Van der Linden, Tilburg; 8. Mertens, Breda; 9. Heiden, Rotterdam; 10. Aarts, Roosendaal; 11. De Jong, St. Willebrord; 12. Van Ree, Willemstad; 13. Maliepaard, Breda; 14. Van der Weele, Goes; 15. De Vries, Amsterdam; 16. Van der Horst, Standdaard- buiten; 17. Rabe, Amsterdam; 18. Dolmans, Breda; 19. Rokx, Sprundel.

 

SINT-JANSTEEN.(1960.09.18)

In Sint-Jansteen werd te elf der ure een course voor nieuwe­lingen georganiseerd waarbij Henk Peters weer eens zegevierde vóór de eveneens rappe Pietje Dorst.

Peters had voor de 80 km 1 uur 59 min. nodig.2. P. Dorst (Rotterdam), 3. H. Ruys (Haarlem), 4. op 150 m Robbemond ('s-Gravendeel), 5. P. Barten (Zevenbergen), 6. W. Heeren (St. Willebrord), 7. Th. Verschuuren (St.-Jansteen), 8. J. van Geloof (Made), 9. M. de Jong (Breda), 10. Th. van Poecke (Koewacht).

 

SINT-MICHIELSGESTEL.(1960.06.06)

Amateurs: 1. Cees Lute; 2. Nico Walravens; 3. Wil Blommaert;

Nieuwelingen: 1. Walter Hairwassers; 2. C. Bruuts; 3. Leo Steenbergen;

 

SITTARD.(1960.05.10)

LEO KNOPS spurtwinnaar in Sittard

Het criterium van Sittard, in afwachting van de aankomst van de Ronde van Nederland, werd door een wolkbreuk, bliksem en donder - door een blikseminslag geraakte de geluidsinstal­latie onklaar - overgoten. Geen plezierritje dus voor de 36 amateurs, die aan de start verschenen. Duckers bracht dra leden in de brouwerij, om even gauw het hoofd te moeten bui­gen. Diverse uitvallers werden genoteerd. Twintig kilometer voor het einde namen Lotz en Knops een kleine voorsprong, een winstpost die ook voor Duckers; Lauvenberg en Schröder was weggelegd. In de spurt zegevierde Leo Knops.

Amateurs: 1. L. Knops (Bocholtz), 77 km in 1.51.37, 2de R. Lotz (Stein) 0 3 lengten, 3de H. Duckers (Urmond) op 10 sec., 4de G. Lauven­berg (Schaesberg), 5de J. Schr6der (Koningsbosch), 6de E. Beckers (Schaesberg), 7de J. Brunenberg (Weert), 8ste H. Kno­ben (Beak), 9de J. Hermans (Valkenburg), 10de B. Franssen (Ubachsberg), 11de N. Paas (Munstergeleen), 12de W. Floegel (Hoensbroek), 13de H. Plum (D.), 14de J. Willemsen (Nuth), 15de op 1 ronde T. Tubee (Wessem).

 

SLIEDRECHT.(1960.06.25)

Amateurs: 1. G. van Lith; 2. Coen Visser; 3. Cor Schuuring; 4. Klaas Renes; 5. Manus Brinkman; 6. C. van de Horst; 7. Jac Mesters; 8. J. Sander; 9. H. de Ruiter; 10. J. Frankking;

Junioren: 1. K. Versigne; 2. A. Ruys; 3. A. Boers; 4. A. Drop; 5. Leo Althuizen; 6. J. van der Horst; 7. Wim de Jager; 8. P. Krol; 9. M. Teunissen; 10. F. Hoppe;

 

SLUISKIL.(1960.06.11)

Amateurs: 1. Jan Andries (B); 2. Cees Paymans; 3. Piet van As;

Belg Andries Winnaar Ronde van Sluiskil

 

SOUBURG.(1960.06.25)

Fons Schrauwen won Ronde van Souburg

In het kader van de Sportweek Souburg won Fons Schrauwen uit Ossendrecht een ronde over 110 km voor amateurs en on­afhankelijken.

Het wedstrijdverloop was bijzonder spannend tot het laatste moment.

Grote animator van de koers was Van Smirren.

Amateurs: 1. F. Schrauwen, Ossendrecht, 110 km in 2 uur 42 min.; 2. W. van Smirren, Amsterdam, z.t.; 3. B. Wiels, Terneuzen, z.t.; 4. P. van As, Roosendaal; 5. J. Lnders, Roosendaal; 6. G. Deegens, Kapelle; 7. P. v. d. Vijver, Axel; 12. P. Verschuure, Hansweert; 16. J. v. d. Weele, Goes; 17. Th. de Vrieze, Sou­burg; 21. R. Overweel, Middelburg.

 

SPAUBEEK.(1960.04.03)

Sputtzege van Brunenberg in Spaubeek

In de Ronde van Spaubeek ontsnapten na 30 km Brunenberg, Paas, Tummers, Schroder en Breukers. Achttien km voor het einde daagden ook Nelis, Steuten, Bastin, Franssen en Frissen op -de eerste rij op. Frissen leed bandbreuk. Brunenberg zege­vierde in de spurt.

Amateurs: 1. Jos Brunenberg (Weert), 105 km in 2 uur 41 min. 10 sec., 2. J. Bastin (Voerendaal), 3. J. Schroder (Konings­bosch), 4. B. Franssen, (Ubachsberg), 5. Fr. Breukers (Neder­weert), 6. M. Nelis (Hulsberg), 7. J. Tummers (Geulle), 8. N. Paas (Munstergeleen), 9. A. Steuten (Weert) op 5 sec., 10. W. Frissen (Bunde) op 38 sec., 11. K. aan den Boom (Neer) op 1.03 min., 12. T. Wouters (Eindhoven), 13. E. Beckers (Schaesberg), 14. W. Jellema (Eindhoven), 115. J. Hermans (Valkenburg).

Adspiranten: 1. H. Stevens (Elsloo), 20 km in 33.39 min., 2. Fr. van Worst (Heerlen), 3. N. Castien (Lisse).

Nieuwelingen: 1. G. Sluis (Badhoevedorp), 40 km in 1 uur 3 min. 14 sec., 2. J. Dassen (Stein), 3. K. Zomer (Halfweg), 4. H. Rijnders (Borgharen), 5. P. Gielen (Blerick).

 

SPIJKENISSE.(1960.07.09)

Amateurs: 1. Fons Post; 2. Ed Riethoff; 3. C. Kouwenhoven; 4. Leen van de Leur; 5. Arie den Hartog; 6. L. den Braber; 7. Werner Swaneveld; 8. J. van haren; 9. Jan Droog; 10. H. de Ruiter;

Nieuwelingen: 1. A. Drop; 2. J. Notenboom; 3. H. Schuringhuizen; 4. ---; 5. ---; 6. ---; 7. A. Koolmees; 8. P. Dorst; 9. W. Dorst;

Adspiranten: 1. Harrie van Pierre; 2. Gaby Minneboo; 3. A. Naaktgeboren; 4. Lemenas; 5. Hennie Goud;

 

SPRUNDEL.(1960.08.14)

Jan Hofland liet zich in Sprundel niet verschalken

De man die een jaar of zes terug het besluit nam om de wedstrijdfiets voor goed aan de wilgen te hangen is weer terug in de wielerarena. Wij hebben het oog op Jan Hofland. Hal­verwege het seizoen heeft hij zijn racekar weer bestegen en in Sprundel behaalde hij zijn tweede overwinning al. Op het snelle parcours was het anders vrijwel onmogelijk om met succes een uitlooppoging te volbrengen.

Tegen het einde van de strijd zagen drie renners kans een kleine voorsprong te nemen. In de sprint liet Hofland zich niet verschalken.

Nieuwelingen: 1. W. Heeren, St. Willebrord, 60 km in 1 uur 29 min 34 sec.; 2. H. Peters, Heemstede; 3. H. Nieuw­kamp, Borne; 4. R. Hendriks, Haarlem; 5. C. van Zundert, Etten; 6. L. Motke, Roermond; 7. M. de Jong, Breda; 8. G. Fennis, Haarlem; 9. B. van Boom, 's-Gravendeel; 10. A. Swijs, Heerlen.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. Hofland, IJmuiden, 100 kin in 2 uur 26 min. 44 sec.; 2. L. ten Dam, Rijswijk; 3. A. van Haren, Puttershoeks; 4. op 10 sec. J. de Waard, Rijsoord; 5. P. van der Horst, Klundert; 6. J. Jochems, Rijsbergen; 7. J. Aanraad, Oud-Gastel; 8. P. van As, Roosendaal; 9. D. de Vries, Oosterhout; 10. L. Timmermans, Roosendaal.

 

STADSKANAAL.(1960.09.10)

De jeugdige Harm Ottenbros Jr. heeft het in Stadskanaal we­ten te bestaan om zijn vader „de les te lezen". Om goed duide­lijk te maken dat de ouderen op gezette tijden de jeugd de ruimte moeten geven om op het voorplan te geraken won hij een vijfenzeventig kilometer-wedstrijd vóór Evert Hup uit Kampen, zijn vader daarbij naar de negende plaats verwij­zende. De ruim 1000 toeschouwers zagen een pittige wedstrijd, welke gehouden werd onder auspicien van de wielerclub Her­mes. De bezielende leiders dezer club, de heren J. Mulder en R. Kleinstra, hebben eer van hun werk.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Harm Ottenbros, Alkmaar, 75 km in 1 uur 53 minuten 1 seconde; 2. Evert Hup, Kampen; 3. G. Zeeman, Oud­karspel; 4. Wiebe Hoekstra, Ureterp; 5. Piet Schreur, Wolvega; 6. Johan Wilkens, Gieten; 7. B. Dolbersum, Hengelo; 8. J. Plui­mers, Enter; 9. Jan Ottenbros Sr., Alkmaar; 10. Goos Scheune­man, Nwe. Pekela.

 

STAMPERSGAT.(1960.06.06)

Gerrit de Wit's derde triomf in Stampersgat

Gerrit de Wit uit Dubbeldam is hard op weg om in Stampersgat een unieke prestatie te vestigen. Voor de dedee maal mocht hj,j zich overwinnaar van deze wedstrijd noemen. Deze keer won hij bij de amateurs en onafhanke- lijken in de sprint.

Nieuwelingen: 1. J. van der Leest, Maas­land, 60 km in 1.28.15; 2. W. van Dorst, Rotterdam; 3. W. Pen­nings, Roosendaal; 4. K. Brugel, Zevenbergen; 5. W. Franken, Stampersgat; 6. K. Versigny, Spijk; 7. B. v. d. Krol, Amster­dam; 8. F. Hoppe, IJsselmonde; 9. R. Houwer, Rotterdam; 10. C. Weyers, Hillegam; 11. H. Kuysten, Rijen; 12. H. Buis, Acht­huizen; 13..M. de Jung, Breda; 14. B. Weeda, IJmuiden; 15. A. Aarts, Bavel; 16. L. Franken, Stampersgat.

Amateurs en onafhankelijken: 1. G. de Wit, Dubbeldam, 100 km in 2.15.37; 2. Verwey, Gouda; 3. J. de Waardt Rijsoord; 4. J. van Dijk, Lisse; 5. Wt Bogers, Nieuw Vennep; 6. J. Droog, Bleiswiik; 7. M. Breure, Rotterdam; 8. C. Snepvangers, Zun­dert; 9. C. Paymans, Tilburg; 10. R. de Vos, Dinteloord; 11. P. v. d. Horst, Klundert; 12. A. van Aert, Achtmaal; 13. A. van der Linde, Tilburg; 14. A. v. d. Voort, Honselerdijk; 15. J. Linders, Roosendaal; 16. C. de Klerk, Nw. Vossemeer; 17. J. Wagemakers, Standdaarbuiten; 18. L. Midhielsen, Overschie; 19. G. Deykers, St. Willebrord; 20. A. Rakx, Sprundel.

 

STANDDAARDBUITEN.(1960.08.07)

DE RUYTER winnaar in Oudenbos­

Het wielercomite Standdaarbuiten was door werkzaamheden aan bet eigen parcours gedwongen haar 9de wielerronde op 7 Augustus in Oudenbos te laten verrijden. Vooral Hermes en Linders deden dappere pogingen om bij de amateurs de ploeg uit elkaar te rossen. Maar als er ernstig gevaar dreigde wer­den de krachten in het peloton gebundeld en kwam alles weer bij elkaar. De massale eindspurt stelde de jury voor een moei­lijke opgaaf. De eerste vijf opnemen ging gemakkelijk. Voor de rest van de uitslag zullen ze zelf de hand niet in het vuur durven steken. De Ruyter kreeg wel de bloemen en het kusje van de “schoonste" (niet de mooiste?) maar zijn ereronde schoot er bij in door de ongeduldige toeschouwers, die op de rijbaan liepen. De nieuwelingenwedstrijd vertoonde vrijwel het zelfde beeld: rekken en trekken in het peloton maar toch weer ineenvloeien. De zege was voor de rappe Muntz.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. H. de Ruyter, Alblasserdam 100 km in 2.31.47; 2. J. Stam, Rotterdam; 3. J. van As, Roosendaal; 4. W. de Jager, Den Haag; 5. G. de Wit, Dubbeldam; 6. C. Snepvangers, Klundert; 7. J. Boog, Laren; 8. Th. Moen, Poeldijk; 9. J. Linders, Roosendaal; 10. T. de Vieve, Souburg; 11, H. de Jong, St. Willibrord; 12. B. Lute, 13. H. Ket, 14. J. Ouwerkerk, allen Rotterdam; 15. B. van Zantvliet, Roosendaal; 16. J. Hermes, Berkel; 17. A. den Har­tog, Zuidland; 18. G. Deykers, St. Willebrord; 19. C. v. d. Horst, Standdaarbuiten.

Nieuwelingen: 1. W. Muntz, Rotterdam, 63 km in 1.36.15; 2. C. Kramp, Numansdorp; 3. A. v. Beek, Rotterdam; 4. C. v. Zundert, Etten; 5. C. Haast, Rijsbergen; 6. H. Peeters, Heem­stede; 7. K. Verberkt, Duivendrecht; 8. P. de Haan, IJssel­monde; 9. K. Plieger, Lexmond; 10. G. Krabbenbos, Haarlem; 11. A. v. Breugel, Zwijndrecht; 12. W. de Jong, St. Willebrord; 13. A. Aerts, Halsteren; 14. A. Bastiaansen, Kruisland.

 

STEENBERGEN.(1960.05.16)

Jac. van den Klundert zet in Steenbergen zijn zegereeks voort

De toeschouwers van het “Vluchtcriterium" in Steenbergen zijn naar huis gegaan met de wetenschap dat Jac. van den Klundert momenteel een zeer moeilijk te kloppen tegenstander voor zijn collega's is. Tussen de aankomst van de tijdrit van de Ronde van Nederland en het avondcriterium voor professio­nals reden een vijftigtal amateurs een wedstrijd over tachtig kilometer. Uitlooppogingen van de mannen van Toon Simons werden door de groep in de kiem gesmoord, meestal onder im­puls van de sterk rijdende Maarten Breure. Ook de ontsnap­ping op het laatst van de course door Jac. van den KIundert vond geen genade in de ogen van de rest van het veld. Toch ging de overwinning naar Van den Klundert, die in de sprint zijn wil oplegde aan Bart Solaro, Martin van der Lee, Piet van As, Piet van Hees, Jan Janssen en Rebertus de Vos.

 

STEENBERGEN.(1960.08.28)

Jos Aanraad wint in Steenbergen

De kersverse onafhankelijke Jos Aanraad is op overtuigende wijze winnaar geworden in Steenbergen. De strijdlustigste renner was nochtans de Belg Albert Covents, die meestal aan­voerder van de meute was en de prestatieprijs mee naar huis nam. De grootste pechvogel was Jac. van den Klundert die, voor eigen publiek rijdend, met een gedeukt achterwiel kwam te staan. Het grootste „mes" draaiend - hiervoor, heeft Van den Klundert een grote voorliefde - nam hij, na een fraaie achtervolging, zijn plaats in de groep weer in. Jos Aanraad had intussen kans gezien deze groep te verlaten en nadat hij hulp van Rini Roks kreeg was het pleit beslist. In de eindsprint had Aanraad weinig moeite met zijn gezel.

Bij de nieuwelingen klopte Tolhoek zijn gezellen, Weyers, Stevens, Kramp en Franken.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Jos Aanraad, Oud-Gastel, 100 km in 2.37.43; 2. Rini Roks, Bos­schenhoofd; 3. Timmermans, Roosendaal; 4. Van As, Roosen­daal; 5. Swaneveld, Dordrecht; 6. Covents, Belgie; 7. Linders, Roosendaal; 8. Van den Klundert, 9. Althuizen, Den Haag; 10. Mertens, Breda; 11. Ribbelink, Delft; 12. Balvert, Amster­dam; 13. Bastiaanse, Kruisland; 14. op een ronde Van Ree, Willemstad.

 

STEENBERGEN.WELBERG.(1960.04.18)

JAN VAN GEEL heeft zijn tweede overwinning te pakken

De Ronde van Welberg is een groot succes geworden voor de streekfavoriet Jan van Geel, die in een benijdenswaardige vorm steekt. Voor Van Geel was dit de tweede overwinning in dit prille seizoen. Uitblinkers in deze strijd waren ook de gebroeders Van Smirren, die week in week uit bij de wed­strijd-animators behoren en Jos Aanraad, die echter nog steeds niet op goede voet leeft met Vrouwe Fortuna. Twee maal moest deze sterke coureur een ander bandje omleggen. Bij de nieu­welingen zegevierde de Rotterdamse coalitie Peeters-Hauwen vóór Harm Ottenbros, die helemaal naar het Zuiden was af­gezakt.

Nieuwelingen: 1. M. Peeters, Rotterdam 50 km in 1.13.15; 2. R. Hauwen, Rotter­dam; 3. H. Ottenbros, Alkmaar; 4. B. Weeda, IJmuiden; 5. A. Bastiaansen, Kruisland; 6. R. Buys, Achthuizen; 7. K. Ver­berkt, Duivendrecht; 8. C. Kamp, Numansdorp; 9. B. Zand­vliet, Rotterdam.

Amateurs: 1. Jan van Geel, Lepelstraat, 100 km in 2.37.32; 2. Richard van Smirren, Amsterdam; 3. Wim van Smirren, Am­sterdam; 4. Jac. van de Klundert, De Heen; 5. Andre Reekers, Nieuw Vennep; 6. Cees Snepvangers, Zundert; 7. Jos Aanraad, Oud-Gastel; 8. Piet Bezemer, Roosendaal; 9. Wim Bogers, Nieuw-Vennep (come-back na een jaar niet coursen); 10. Rebertus de Vos, Dinteloord; 11. Piet van Dijk, Zaandam; 12. Fred Tel, Zaandam; 13. Job. van Stralen, O.-Blokker; 14. Ger­rit Zeeman, Badhoevedorp; 15. Gerard Wagemakers, Stand­aardbuiten.

 

STEENTIL.(1960.10.02)

Sito Jansema wint clubwedstrijd van NWV

Onder ideale weersomstandigheden werd zondagmorgen op het bekende parcours van Steentil een clubwedstrijd gehouden, waaraan door een groot aantal renners werd deelgenomen. De op 300 meter ingezette eindsprint werd met een lengte gewonnen door Sito Jansema. 56 km. in 1 uur 23 min. 21 sec.

Amateurs/Nieuwelingen: 1. Sito Jansema, Wagenborgen; 2. Jan Langeland, Uithuizen; 3. Bé Huizing, Middelstum op 3 min. 19 sec; 4. Piet Bos, Hoogkerk; 5. Tinus v. Dekken, Hoogkerk; 6. Ko. Kamphuis, Wagenborgen; 7. Kl. Ritzema, Bedum; 8. Alb. Schaalma, Groningen; 9. Renso Lammerts, Slochteren; 10. Alb. Schuitema, Zuidwolde.

 

STEENTIl.(1960.10.16)

Bé Jansema wint tijdrit NWV

Onder minder goede weersomstandigheden organiseerde de NWV gistermorgen op het bekende parcours Steentil een tijdrit over 42 km. De sterke Bé Jansema was in zijn element en won met ruim 4J min. voorsprong deze tijdrit me! ronde-tijden van 20 min. 23 sec, 20 min. 30 sec. en een slótronde van 20 min. 35 sec. over resp. 14 km per ronde. De uitslag was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1 Bé Jansema (Wagenborgen) 42 km in 1 uur 1 min. en 38 sec; 2 Ko Kamphuis (Wagenborgen) 1.06.09; 3 Piet Bos (Hoogkerk) 1.06.16; 4 Tinus van Dekken (Hoogkerk) 1.06.45; 5 Sito Jansema (Wagenborgen) 1.07.04; 6 Alb. Schuitema (Zuidwolde) 1.07.22; 7 Bé Huizing (Middelstum) 1.08.15; 8 Klaas Ritzema (Bedum) 1.08.24; 9 Jan Langeland (Uithuizen) 1.08.39; 10 Roel Drenth (Hoogezand) 1.08.46.

 

STEENTIL.(1960.10.23)

Piet Bos clubkampioen van de N.W.V.

In een stromende regen hield gisterochtend de Noordelijke wielervereniging op het bekende parcours van Steentil de laatste rit, die gold voor het algemeen clubkampioenschap. Winnaar werd Albert Schuitema uit Zuidwolde, die anderhalve ronde voor het einde aan de haal ging en finishte met een voorsprong van 5 minuten en 17 sec.

Spannend was de strijd tussen Piet Bos uit Hoogkerk en Sito Jansema uit Wagenborgen. Jansema had in het klassement met één punt de leiding, doch Piet Bos finishte in deze laatste rit juist voor Jansema. Beide renners eindigden dus in het totaal-klassement gelijk.

Een sprint over 300 meter moest toen de winnaar aanwijzen. Piet Bos toonde zich de snelste sporter. De uitslag was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1 Albert Schuitema (Zuidwolde Gr.) 70 km in 1 uur 54 min. 40 sec; 2 Piet Bos (Hoogkerk); 3 Sito Jansema (Wagenborgen); 4 Jan Langeland (Uithuizen); 5 Bé Huizing (Middelstum): 6 Klaas Ritzema (Bedum); 7 Albert Schaalma (Groningen).

Het totaal-klassement werd: 1 Piet Bos (Hoogkerk) 24 p.; 2 Sito Jansema (Wagenborgen) 24 p.; 3 Jan Langeland (Uithuizen) 18 p.; 4 Bé Huizing (Middelstum) 18 p.; 5 Albert Schuitema (Zuidwolde Gr.) 16 p.; 6 Ko Kamphuis (Wagenborgen) 15 p.; 7 Tinus van Dekken (Hoogkerk) 14 p.; 8 Klaas Ritzema (Bedum) 12 p.; 9 Bé Jansema (Wagenborgen) 11 p.; 10 Albert Schaalma (Groningen) 8 p.

 

STEIN.(1960.05.08)

Ook in Stein Jan Schroder

In de Ronde van Stein, een echte afval­race, lanceerde Jan Schroder na 40 km de eerste serieuze ontsnapping. Hij moest de bijstand dulden van Duckers, Beckers en Willemsen, waarna - 10 km verder - een hergroepering tot stand kwam. Wil­lemsen, Paas en Hermans werden door Bastin, Duckers en Lotz tot de orde ge­roepen. Vervolgens liep Paas weg, om door Schroder en Van Pelt te worden vervoegd. Ook Duckers en Tummers renden naar het voorplan. Jan Schroder greep - door een machtige finale- we­derom de bloementuil.Tekst: Gerard Sillen

Amateurs: 1. J. Schroder (Koningsbosch), 113 km in 2.40.27; 2de J. Tummers (Geulle) op 2 sec.; 3de J. van Pelt (Eind­hoven) op 4 sec., 4de H. Duckers (Ur­mond), 5de N. Paas (Munstergeleen) op 9 sec., 6de E. Beckers (Schaesberg) op 13 sec., 7de J. Willemsen (Nuth) op 19 sec., 8ste R. Hindriks (Sittard) op 22 sec., 9de J. Hermans (Valkenburg), 10de R. Lotz (Stein), 11de J. Bastin (Voerendaal), 12de T. Wouters (Eindhoven) op 40 sec., 13de H. Moors (Koningsbosch), 14de W. Jel­lema (Eindhoven), 15de G. Smulders (Eindhoven).

Nieuwelingen: 1. A. Wilbrink (Heerlen), 5,0 km in 1.11.44; 2de J. Dassen (Stein), 3de M. Gerrits,(Oploo), 4de H. Ottenbros (Alkmaar), 5de P. Gielen (Blerick).

Adspiranten: 1. F. v. Voorst (Heerlen), 19,5 km in 31 min. 4 sec.; 2de H. Stevens (Elsloo), 3de J. Dassen (Heer), 4de W. Pekel (Kaalheide), 5de J. Kersemakers (Ulestraten).

 

STEIN.(1960.09.03)

In Stein magisfrale solo van Jan Hugens

De Ronde van Stein kreeg een prachtige bezetting, met o.m. de Leipzig- en Rome-vertegenwoordigers Jan Hugens, Lex van Kreuningen, Mik Snijder, Henk Nijdam, Jan Janssen en Rene Lotz, die voor de aanvang werden gehuldigd. Direct toog Hu­gens op zoek naar winst, om op Schroder, Van Kreuningen, Snijder en Janssen te stranden. Spoedig stond de zaak weer op stelten en opnieuw gooide Hugens de knuppel in het hoen­derhok. Ditmaal was de slag raak. Na 40 km had Hugens 20 sec. voorsprong op Snijder, Wesseling, Nijdam, Solaro, Beckers, Van Kreuningen, Lotz, Van Pelt, Lieben en Janssen en ruim 40. sec. op het langgerekte peloton. Half koers keek Hugens de grote groep in de rug en enkele km verder kregen 18 man „een lap", een lot dat meerdere verspreide groepjes eveneens moesten ondergaan. Na 70 km had Hugens 1..30 min. op Van Kreuningen, Lotz, Snijder, Balvert, Van Pelt, Solaro en Knops. Onder een orkaan van toejuichingen ging Hugens als glorious triumfator over de streep. Tekst: Gerard Sillen

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Jan Hugens (Amsten­rade), 116 km in 2.53.04, 2. Lex van Kreuningen (Utrecht) op 2 min., 3. J. van Pelt (Eindhoven) z.t., 4. M. Snijder (Halfweg) z.t., 5. L. Knops (Bocholtz) op 1 ronde, 6. B, Solaro (Den Bosch), 7. P. v. d. Touw (Rijswijk), 8. P. Muylwijk (Rotterdam), 9. J. Tummers (Geulle), 10. G. Renders (Eindhoven), 11. A. Ket (Rot­terdam), 1'2. J. Dassen (Stein); 13. Fr. Balvert (Amsterdam), 14. J. Schroder (Koningsbosch), 15. G. Visser (Eindhoven),

Nieuwelingen: 1. A. Wilbrink (Heerlen), 50 km in 1.15.28, 2. W. Lemmens (Beek), 3. C. Vriens (Helmond), 4. C. Janssen (Eindhoven), 5. M. Knoben (Elsloo).

 

STRIJEN.(1960.07.31)

Amateurs: 1. Karel Hamelink; 2. Bart Zoet; 3. Arie den Hartog; 4. K. Versigne; 5. A. van haren; 6. C. Kouwenhoven; 7. Jaap de Waard; 8. P. Kooy,man; 9. Coen Visser; 10. Dik Groenewegen;

Nieuwelingen: 1. Gerben Karsten; 2. W. Heeren; 3. J. van geloof; 4. H. van de Dussen; 5. A. Drop; 6. W. Dorst; 7. P. de Haan; 8. A. Bastiaanse; 9. A. Andeweg; 10. A. Barten;

 

SURHUISTERVEEN.(1960.09.17)

Henk Hoekstra glorieus winnaar in Surhuisterveen

De 12e Ronde van Surhuisterveen, kortgeleden in het kader van de Winkelweek 1960 verreden, bracht de 29e zege voor de Friese crack Henk Hoekstra nit Ureterp. Deze wist na een enerverende eindsprint, welke de talrijke toeschouwers tot een laaiend enthousiasme bracht, de sterke Amsterdammer Frans Balvert in de laatste rondo te verschalken en een kleine ver­kregen voorsprong tot op de streep te verdedigen.

Aan de start voor deze course over 100 km .(200 ronden van 500 m) verschenen 48 renners, waarvan slechts 20 de eind­streep haalden.

Al direct na het startschot werd de eerste uitlooppoging onder­nomen door de jeugdige Be Jansema in gezelschap van Evert Hup. De voorsprong bedroeg al spoedig een halve ronde en er waren ogenblikken dat deze twee renners het peloton, dat in een lang lint over het parcours draaide, in de rug keken.

Het tempo van het peloton werd onder aanvoering van Balvert echter verhoogd en na een 25 km van moedig volhouden, moesten beide vluchters het hoofd in de schoot leggen. Een volgende poging voor rondewinst, ondernomen door de Friese kampioen Kloosterman in gezelschap van vader en zoon Otten­bros, werd alweer door Balvert met Hoekstra en Dieperink in zijn zog, na enige ronden teniet gedaan. Door het hoge tempo en een paar valpartijen verdwenen al spoedig vele ren­ners van het parcours. Bij ‘eén van deze valpartijen kwam de Groninger Henk Blauw zo ongelukkig terecht, dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis in Groningen werd vervoerd.

Na ruim 100 ronden gereden te hebben ontsnapte uit het peloton de Beverwijker Duyker, die zijn voorsprong regelmatig draaiend tot een halve ronde wist op te bouwen. Daar in het peloton de eenheid op dat moment zoek was, leek zijn poging te zullen slagen. Balvert, Hoekstra en Dieperink zagen echter tijdig het gevaar en na een felle achtervolging werd ook deze vluchteling ingehaald. De beslissing leek toen in een massale eindsprint te zullen vallen, doch kort voor het einde ontsnap­ten een zestal renners. Die hebben toen de beste prijzen in een felle spurt verdeeld. De meeste premiesprints in deze prachtige ronde waren voor Frans Balvert, die ook de prestatieprijs ontving.  Tekst: A. Terpstra

Amateurs: 1. H. Hoekstra, Ureterp, 100 km in 2 uur 25 minuten 30 seconden; 2. F. Balvert, Amsterdam; 3, B. de Reus, Velsen; 4. W. Dieperink, Barchem; 5. E, Hup, Kampen; 6. M. Pronk, Warmenhuizen; 7. C. Duyker, Beverwijk; 8..B. Jansema, Wa­genborgen; 9. G. Scheuneman, Veendam; 10. P. Schreur, Wol­vega; 11. iB. Lemmens, Breezand; 12. R. Steinbach, Kampen; 13. G. Zwieneberg, Enter; 14. R. Hendriks, De Wijk; 15. J. Ot­tenbros sr., Alkmaar; 16. H. Hiddinga, Stiens; 17. G. Zeemans, Oudkarspel; 18. W. Zonneveld, Uitgeest; 19. J. v. d. Heide, Gorredijk; 20. K. Kalis, Stompetoren.

 

‘T HARDE.(1960.05.05)

Dick Bossink, de sterke bakkerszoon uit Den Ham, zorgde in de Ronde van 't Harde voor een grote verrassing door in de spurt de door velen gedoodverfde winnaar Piet Damo uit Kor­tenhoef te kloppen. Tezamen met de prima draaiende Herman van Esssen (Wezep) en de actieve Dick Vervloet (Amersfoort) was dit tweetal halverwege de koers aan de haal gegaan nadat zich vooraf demarrages aan de lopende band hadden voorge­daan.

Amateurs: 1. D. Bossink, Den Ham, 75 km in 1 uur 55 min., 2. P. Damo, Kortedhoef; 3..D. Vervloet, Amersfoort; 4. H. v. Essen, Wezep; 5. H. Koger, Haarlem; 6. H. de Boer, Bussum; 7. E. Hup, Kampen; 8. H. ten Klooster, Zwollerkerspel; 9. W. Wennekes, Wijk bij Duurstede en 10. Rolf Steinbach. Dick Ver­vloet kreeg zeer Urecht de prijs voor de strijdlustigste renner.

 

’t HARDE.(1960.05.05)

Amateurs: 1. Dick Bossink; 2. Adrie Damo; 3. Dick Vervloet;

 

TER IDZARD.INTERCLUB.(1960.08.05)

De eerste Ronde van Ter Idzardt zal stellig niet de laatste zijn. Er waren veel toeschouwers die, al konden zij op het lange parcours de strijd niet overal volgen, toch een aardige wedstrijd hebben gezien, met als hoogtepunten een op niets uitlopende vroege uitlooppoging van de strijdlustige Arme Koopmans en het zich losmaken van vier man in de voorlaatste ronde. Dat waren Henk Hoekstra, Arme Koopmans, Piet Schreur en H. de Vries. Ondanks fel jagen kreeg het peloton hen niet meer te pakken en dat viertal mocht dus in de eindsprint de hoogste prijzen verdelen. Daarbij waren Henk Hoekstra en Arme Koopmans, twee rappen in dit werk, favoriet. Henk Hoekstra won (zijn 23ste zege in dit seizoen), met aan zijn wiel de jeugdige, steeds meer op de voorgrond tredende Koopmans. De man van de lange afstand. Piet Schreur, werd derde en een iets los gereden H. de Vries vierde.

De 79-jarige J. Woudberg, erelid van de feestcommissie, liet met de rode vlag een veertig renners los. Een mooi veld met o.a. de beste Friese renners van dit ogenblik. Het peloton, wat langgerekt soms, aardig bijeen in de eerste ronden. Vluchten leek ook haast onmenselijk werk op het 2,8 kilometer lange traject, maar toch sprong al in de derde ronde een moedige Arme Koopmans weg en sloeg een gat van 15 seconden. Het was te vroeg. Een fel jagend peloton, met bij het doorkomen de Leeuwarder M. Hoekstra, B. de Vries (Jubbega), Jelle Woudstra (Knijpe) en H. Fennema (Suameer) in de voorste gelederen, kreeg Koopmans in de vijfde ronde weer te pakken, Hiddenga (Stiens) was een van de eerste pechvogels (lekke band) en dat was jammer, omdat het lange parcours hem wel lag. Veel bijzonders gebeurde er daarna niet. Soms leek het even op een uitlooppoging — zoals in de zevende ronde toen Piet Schreur, Kloosterman, Marten Wierda en J. Rinsma een gat van zon 40 meter sloegen. —, maar de orde werd al gauw hersteld en vele ronden lang jakkerde het peloton als een lange sliert voorbij. De premiesprints brachten telkens wat opleving. Henk Hoekstra (viermaal eerste en tweemaal tweede) was er altijd bij als er wat te verdienen viel. Ook Piet Schreur pikte nogal wat graantjes mee en verder lieten Wiebe Hoekstra en de Leeuwarder M. Hoekstra zich gelden.

Favorieten bewaakten elkaar

Halverwege de strijd zaten Henk Hoekstra en Anne Koopmans geregeld voorin. Waarschijnlijk durfden zij elkaar niet los te laten. H. van der Borg en Jelle Woudstra mochten een keertje als eerste doorkomen, meestal zat een van debeide grote kanshebbers in de sprint voorop.

In de 12de ronde duin.'e een valpartij de gelederen. Van der Borg en Fenne- ma liepen daarbij schaafwonden op. Jeen Wester en Marten Wierda kregen

een lek bandje. Er waren nog meer uitvallers en ook achterblijvers, zodat er na driekwart van de strijd nog een twintig renners in het peloton zaten. Na

16 ronden leek het of Arme Koopmans kon ontsnappen. Maar Piet Schreur ging meteen achter hem aan en Henk Hoekstra trok zo hevig aan het peloton — waarin ook de plaatselijke favoriet Henk Meijners nog lekker meedraaide, — dat het voor de Jubbegaster onbegonnen werk was.

Beslissende vlucht

De beslissing voor de hoofdprijzen viel in de 19de ronde. Een groepje van vier, bestaande uit Piet Schreur, A. Koopmans, H. de Vries en Henk Hoekstra

nam een voorsprong van ongeveer 200 meter en het peloton heeft dat gat niet meer kunnen dichten. Ook een dappere poging van Jelle Woudstra om alleen de sprong naar de kopgroep te doen mislukte.

Wat Koopmans in de eindsprint ook probeerde, hij kon niet naast Henk Hoekstra komen. Piet Schreur werd goede derde, de Jubbegaster H. de Vries die op het laatste stuk het tempo niet helemaal kon volgen, vierde. M. Hoekstra (Leeuwarden) won de sprint van het peloton.

De premie voor de grootste pechvogel werd toegekend aan H. Bennema uit Suameer, die door tegenslag met zijn materiaal als laatste aan de start kwam lang in de voorste gelederen streed en in de 12de ronde bij een valpartij werd

uitgeschakeld.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Henk Hoekstra, Ureterp (56 km — 20 ronden — in 1.35.20); 2. Anne Koopmans, Jubbega; 3. Piet Schreur, Wolvega; 4. H. de Vries, Jubbega; 5. M. Hoekstra, Leeuwarden; 6. J. van der Linden, Leeuwarden; 7. Kloosterman, Triemen, 8. P. Akkerman, Scharster- brug; 9. D. Hoekstra, Leeuwarden; 10. S. van der Werf, Rinsumageest; 11. W. Hoekstra, Ureterp; 12. A. de Vries, Luinjeberd.

De eerste Ronde van Ter Idzardt is uitstekend geslaagd. Plaatselijk Belang

zorgde in samenwerking met Olympia uit Heerenveen voor een vlotte organisatie. Bij de prijs-uitreiking prees de heer J. Leyenaar de goede afzetting vanhet circuit en hij bracht dank aan de politie en de EHBO voor de medewerking.

 

TER IDZARDT.1960.08.05)

Amateurs/Nieuwelingen: 1. Henk Hoekstra, Ureterp; 2. Anne Koopmans, Jubbega; 3. Piet Schreur, Wolvega; 4. Hinke de Vries, Jubbega; 5. Martinus Hoekstra, Leeuwarden; 6. Hans van der Linden, Leeuwarden; 7. Gooitzen Kloosterman, Triemen; 8. Piet Akkerman, Scharsterbrug; 9. Dik Hoekstra, Leeuwarden; 10. Sietse van der Werf, Rinsumageest; 11. Wiebe Hoekstra, Ureterp; 12. Auke de Vries, Luinjeberd;

 

TERHEIJDEN.(1960.05.05)

Antoon Mertens fraai winnaar in Terheijden

De bevrijdingsronde van Terheyden, meetellend voor de „3 Hoefijzersprijzen" heeft een fraaie overwinning opgeleverd voor Antoon Mertens. Dat hij deze overwinning verdiende, vond iedereen die om het parcours geschaard stand. Dat hij evenwel geluk had dat zijn enigste concurrent, de nieuwe Brabantse kampioen Jac. van der Klundert, door een val­partij extra inspanningen moest leveren zodat hij zich in de einsprint niet ten volle kon laten gelden, daar zijn dezelfde personen het ook over eens.

De actiefste renner was deze middag zonder twijfel de jonge Adri van Haren uit Puttershoek, die steeds meer op de voor­grond treedt. Van der Lee uit Drunen smaakte het genoegen om een puntje van zijn achterstand in het klassement voor bovenstaande prijs in te lopen; hij start nu met twee punten achterstand op Van den Klundert als tweede. Derde, met een achterstand van twaalf punten, is Leo Tiimmermans.

Amateurs: 1. Antoon Mertens, 85 kilometer in 2 uur 15 min. 21 sec.; 2. Adri van Haren, 3. Leo Timmermans, 4. Rebertus de Vos, 5. Martin van der Lee, 6. Jac. van den Klundert, 7. Leo van Dongen, 8. Chris Broekmans, 9. C'ees Snepvangers, 10. Willy Oppers.

Nieuwelingen: 1. P. Snoeys, Breda, 40 km in 1.05.12; 2. P. Barten, Zevenbergen; 3. A. Bastiaansen, Kruisland; 4. K. Ver­signy, Spijk.

Adspiranten: 1. D. Kosten, Kapelle (Zld.); 2. P. van Dongen, Made; 3. J. van Driel, Werkendam; 4. W. Prinsen, Hank; 5. J. Brouwershaven, Gorinchem.

 

TERNEUZEN.(1960.09.10)

Good-old Piet van As heeft in het Scheldestadje Terneuzen het zoet der overwinning weer eens gesmaakt. Maar Martin v. d. Lee was de grote animator van deze course voor amateurs en onafhankelijken. Reeds in de vierde van de 70 te rijden ronden ging v. d. Lee aan de haal en kreeg spoedig gezelschap van Gerard Wesseling. Dit duo bleef tot 60 km voorop, maar toen kreeg Wesseling een gevoelige tik van de man met de hamer en staakte een paar ronden later de strijd. Van de Lee vocht moedig door maar moest steeds meer terrein prijsgeven aan een groep achtervolgers, die in de slotfase de moedige demar­iant in de kraag grepen. Het waren Mik Snijder, Van As, Timmermans, Van Est, Van Espen, De Waal, Naessens en Den Outer.

Piet van As won tenslotte de eindsprint. Tekst: Rien de Jonge

Amateurs: 1. P. van As (Roosendaal), 105 km in 2 uur 41 min.; 2. L. Timmermans (Roosendaal), 3. M. Snijder Half­weg), 4. C. van Espen (Axel), 5. H. de Waal (Axel), 6. M. v. d. Lee (Drunen), 7. G. Naessens (Koewacht), 8. M. den Outer (Nieuwerkerk), 9. C. van Est (Klundert), 10. op 17 sec. J. Lin­ders (Roosendaal), 11. W. Swaneveld (Dordrecht), 12. C. Pay­mans (Tilburg), 13. W. van Smirren (Amsterdam), 14. G. de Wit (Dubbeldam), 15. L. Francken (Stampersgat).

 

THORN.(1960.07.31)

Jean Hermans greep zege in Thorn

Ondanks de slechte weersomstandigheden wend de 12de Ronde van Thorn een succes. De strijd was uitermate spannend. Keer op keer sloegen eenlingen of kleine groepjes op de vlucht, om steevast het hoofd te moeten buigen voor het woelig peloton. Van rust was nimmer sprake. Veertig km voor het einde werd de beslissing ingeluid. Huntjens, Van Dijk en Brekelmans renden de ruimte in en nadat laatstgenoemde was teruggeval­len begonnen Huntjes en Van Dijk aan een fikse opmars. Uit de groep demarreerden toen Schröder, Franssen, Hermans en Laugs. Achttien km voor de finish - Laugs werd afgehaakt - streken deze jagers op de kopmannen neer. Met banddikte werd Jan Schröder in een keiharde eindspurt door Jean Her­mans geklopt. Tekst: Gerard Sillen

Amateurs: 1. J. Hermans (Valkenburg), 100 km in 2.37.14; 2de J. Schroder (Koningsbosch) z.t., 3de B. Franssen (Ubachsberg) z.t., 4de Huntiens (Seek) z.t., 5de P. v. Dijk (Wormerveer z.t., 6de F. Ttel (Zaandam) op 12 sec., 7de W. Oppers (Eindhoven) z.t., 8ste T. Peters (Eindhoven) z.t., 9de H. Knoben (Beek) z.t., 10de P. v. d. Touw (Den Haag) op 28 sec., 11de Th. Moors (Ko­ningsbosch) z.t., 12de H. Laugs (Koningsbosch) z.t., 13de K. Ver­signy (Spijk) z.t., 14de W. Boss (Beek) z.t., 15de J. Ledoux (Nieuwenhagen) z.t.

Nieuwelingen: 1. M. Franssen (Uden), 50 km in 1.18.47; 2de J. Lenaerts (Elsloo) op 1,12 min., 3de G. Hagemans (Eindhoven) !z.t., 4de J. Lynders 1Broekhuizenvorst) z.t., 5de G. v. Veghel (Eindhoven) z.t.

Adspiranten: 1. G. Stiegelis (Dordrecht), 15 km in 27 min. 12 sec.; 2de H. Stevens (Elsloo), 3de J. Gielen (Nederweert).

 

TILBURG.(1960.00.00)

In Tilburg organiseerde men een wedstrijd voor veteranen over 55 km. De plaatselijke renner Jan Nulkens wist de overwinning te halen in de tijd van 1 uur 34 mina De verdere uitslag luidt: 2. B. van Dijk, Haarlem; 3. J. Smets, Tilburg; 4. G. Lucken, Belgie;  5. L. Verbreucken, Belgie; 6. P. Heijster, Schiedam; 7. H. van Tergouw, Utrecht; 8. A. Jacobs, 'Belgie; 9. M. de Bruijn, Roosendaal; 10. A. Geelhoed, Zwammerdam.

 

TILBURG.(1960.06.30)

Piet van Hees eerste in Tilburg

Vol bewondering was men Zondagmiddag voor de sterke Piet van Hees uit Hoogerheide die met een ronde voorsprong de Ronde van Tilburg-Besterd over 105 kilometer op zijn naam bracht. Medelijden had men daarvoor getoond met de slacht­offers van valpartijen, waarvan Hendriks uit Goirle dusdanig slecht terechtkwam, dat hij met een lichte hersenschudding in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

De Tilburgse favoriet Leo Coehorst moest met de tweede plaats genoegen nemen.

Bij de veteranen, die vooraf 43 kilometer reden, zorgde Geel­hoed uit Zwammerdam voor een verrassing.

Amateurs en onafhankelijken: 1. P. van Hees (Hoogerheide) 100 km in 2.40.18; 2. op 1 ronde van ongeveer 1,5 km L. Coehorst (Tilburg), 3. L. van Dongen (Made), 4. J. van Geel (Lepelstraat), 5. A. van Haren (Puttershoek), 6. B. Zoet (Sassenheim), 7. J. Stam (Roterdam), 8. J. Janssen (Nootdorp), 9. A. Mertens (Breda), 10. H. de Jong (St. Willebrord).

Veteranen (43 km): 1. Geelhoed (Zwammerdam) 43 km in 1.7.28, 2.

B. van Dijk,(Haarlem), 3. P. Heyster (Schiedam), 4. M. de Bruin (Roosendaal), 5. J. Nulkes (Tilburg), 6. Tergouw (Utrecht), 7. Visser (Dordrecht), 8. Van Hest (Tilburg), 9. B. van Krimpen (Zwijndrecht), 10. Smets (Tilburg).

 

TINAARLO.(1960.07.10)

Fraaie zege van Bé Jansema in Tinaarlo

Bé Jansema uit Wagenborgen, over wie wij aan het begin van dit wielerseizoen schreven, dat we zijn naam deze zomer nog vaak in de uitslagen zouden tegenkomen, heeft weer een succesvol weekeinde achter de rug. Zaterdagmiddag werd hij in Zwaagwesteinde prachtige derde achter gerenommeerde amateursprinters als Henk Hoekstra en Frans Balvert, en gisteren zegevierde hij met royale voorsprong in de ronde van Tinaarlo. De actieve Asser wielervereniging De Meteoor onder de stuwende leiding van zijn secretaris D. Haanstra, had gistermiddag in Tinaarlo de weergoden niet mee. Het regende vrijwel voortdurend, waardoor er op het 900 meter lange parcours nogal vrij veel valpartijen, alle gelukkig zonder ernstige gevolgen, voorkwamen. Het rennersveld minderde dan ook sterk. Van de 58 van start gcgane renners haalden slechts 18 de eindstreep. Ondanks het slechte weer werd er door de renners toch vrij veel strijd geleverd. Vluchtpogingen waren aan de orde van de dag, maar het peloton was voortdurend attent en geen der vluchtelingen, zoals Rieks Dries, Henk Kamps uit Bunne, Ko Kamphuis, Joh. Wilkens of Harm Rutgers, kwam voorgoed weg. De beslissende slag viel ongeveer halverwege de course. Toen vormde er zich een kopgroep van vijf renners, te weten Bé Jansema, de Zwollenaar H. Meijer, Henk Hamminga uit Assen en de beide Gietenaren Wilkens en Rutgers. Het peloton, viel in een lange achtervolgingsjacht volkomen uiteen. De vijf aan de kop handhaafden zich vrij gemakkelijk. In een lange eindspurt toonde Bè Jansema zich onbetwist de sterkste. Hij liet de Zwollenaar Meijer vele tientallen meters achter zich. De uitslag werd:

Amateurs: 1. Be Jansema (Wagenborgen) 72 km. in 1 uui- 33 min.' 27 sec; 2. H. Meijer (Zwolle), 3. H. Hamminga (Assen), 4. Johan Wilkens (Gieten), 5. Harm Rutgers (Gi,eten), 6. Harry Klein (Barnflair), 7. Frans Scheuneman (Veendam), 8. J. Koops (Borgercompagnie), 9. J. Meijners (Ilzaard), 10. Goos Scheuneman (Nieuwe Pekela), 11. Fré Bos (Nieuw Buinen), 12. A. Kamphuis (Wagenborgen), 13. Cor Smouter (Nieuw Amsterdam).

Adspiranten: 1. A. Koster (Leeuwarden) 27 km. in 41 min. 29 sec; 2. Henk Emmens (Armen), 3. Sito Jansema (Wagenborgen), 4. Lo Bartels (Groningen), 5. B. Huizing (Middelstum).

 

TOLBERT.(1960.05.22)

Zegebloemen in Tolbert voor sterke BE JANSEMA

Tolbert, het nijvere plaatsje in bet Groninger Westerkwartier, heeft zijn wielerfeest weer gehad, een festijn, dat meer, dan 1200 mensen trok. Wilt gij nog een beter bewijs, dat de wieler­sport iets boeiends heeft, iets spectacu- lairs, dat de mensen trekt?

Zo was het ook op deze ietwat kille Zondagmiddag. Langs het kleine, smalle 700 meter lange parcours stonden de kijkers en door de voortdurende strijd werden ze enthousiast. De Noor­delijke wielervereniging komt het volgende jaar stellig in Tol­bert terug. Zo ziet u, dat de wielersport overal liefhebbers trekt, waar ze zich presenteert.

De strijd daar in het Groningse Tolbert was levendig en vol afwisseling. 72 renners gingen van start en het feest begon al onmiddellijk, toen zes coureurs, te weten Piet Bos, Bé Jansema, Tinus van Dekken, Harry Klein, Ko Kamphuis en Albert Schuitema op de pedalen gingen staan.

Het peloton stelde die activiteit maar amper op prijs. Steeds meer zwakke broeders moesten afstappen en na 14 km al kre­gen de zes vluchters aansluiting bij de staart van het lang­gerekte peloton.

Onmiddellijk nestelden ze zich aan de kop om van daaruit de verdere strijd te dicteren. Van deze zes werd Tinus van Dekken het slachtoffer van een valpartij en viel Schuitema terug. Zo bleven er vier koplopers over.

In de eindspurt kwam Harry Klein juist een half wiel te kort om de sterke Bé Jansema van de zege af te houden. De spurt van het peloton werd knap gewonnen door J. Koster uit Rutinerwold.Tekst: Dick Monningh

Amateurs: 1. Be Jansema (Wagenborgen), 70 km in 1 uur 48 min. 56 sec.; 2. Harry Klein (Barnflair), 3. A. Kamphuis (Wagenborgen), 4. Piet Bos (Roden-Hoogkerk), 5.,op een ronde J. Koster (Ruinerwold), 6. Rieks Dries .(Assen), 7. W. Vleesman (Uitgeest), 8. J. Pluimers (Enter), 9. J. de Vries (Ruinerwold), 10. Goos Scheuneman (Nieuwe Pekela) en 11. Harm Rurgers (Gieten).

Adspiranten: 1. Sito Jansema (Wagen­borgen), 21 km in 30 min. 4 sec.; 2. A. Koster (Leeuwarden), 3. J. Langeland (Uithuizen), 4. Lo Bartels (Groningen), 5. H. Emmens (Annen), 6. J. Glas,(Schipborg).

DICK MONNINGH.

 

TOLBERT.(1960.05.22)

Sterke Bé Jansema klopte Harry Klein Prachtige wielerkoers te Tolbert

TOLBERT, het nijvere plaatsje in het met sportevenementen niet bijster verwende Westerkwartier, heeft gisteren zijn wielerfeest gehad. En de Tolberters en de mensen, die uit de omgeving waren gekomen, hebben hun hart aan deze levendige en spectaculaire wielerstrijd kunnen ophalen. Meer dan 1200 toeschouwers stonden langs het mooie en zeer snelle 700 meter lange parcours, waar de V.V. Oldebert onder de stuwende leiding van de heer Siersma en de Noordelijke Wielervereniging de organisatie van deze wielerkoers knap voor elkaar hadden. Voortdurend is er door de coureurs strijd geleverd. Al direct na de start werden de vijandelijkheden geopend. Zes renners gingen aan de haal. Dat waren Piet Bos, Bé Jansema, Tinus van Dekken, Harry Klein, Ko Kamphuis en Albert Schuitema. Zo hard ging het daar op het snelle parcours, dat de zwakke broeders al gauw afstapten en het peloton als een langgerekt lint uiteen waaierde. Veertien kilometers waren er nog maar onder de wieltjes weggegleden, toen de zes vluchters de staart van het peloton weer te pakken kregen. De „grote zes" gingen meteen door. Ze nestelden zich aan de kop om de verdere strijd te dicteren. Dat lukte, hoewel Schuitema terug viel en Tinus van Dekken na 28 kilometers het slachtoffer werd van een valpartij. Vier man bleven dus op kop. De brede weg leende zich prachtig voor een schitterende eindspurt. Die sprint werd vlijmscherp. Harry Klein uit Barnflair, die zich in elke koers ook steeds meer laat zien, kwam juist een half wiel te kort om de sterke Bé Jansema van de zege af te houden. De uitslag werd:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Bé Jansema (Wagenborgen), 70 km in 1 uur 48 min. 56 sec; 2. Harry Klein (Barnflaïr); 3. Aiko Kamphuis (Wagenborgen); 4. Piet Bos (Roden-Hoogkerk); 5. J. Koster (Ruinerwold); 6. Rieks Dries (Assen); 7. W. Vleesman (Uitgeest); 8. J. Pluimers (Enter); 9. J. de Vries (Ruinerwold); 10. Goos Scheuneman (Nieuwe Pekela); 11. Harm Rutgers (Gieten). Bij de adspiranten werd de uitslag:

Adspiranten: 1. Sito Jansema (Wagenborgen), 21 km in 30 min. 4 sec; 2. A. Koster (Leeuwarden); 3. J. Lifngeland (Uithuizen); 4. Lo Bartels (Groningen); 5. H. Emmens (Armen); 6. J. Glas (Schipborg).

 

TREEBEEK.(1960.08.14)

Ook in Treebeek eerste prijs voor Jan Schröder

Nadat pogingen van Frissen, Steffanie, Hindriks, Moors en Schroder - in de fel bevochten Ronde van Treebeek- waren gestrand, namen na 30 km Harings en Beckers een halve mi­nuut. Schroder, Paas, Tummers, Frissen en Hindriks demar­reerden hierna en bereikten de twee kopmannen. Na 50 km vluchtten Beckers, Schroder, Harings en Huntjens opnieuw. Beckers kwam ten val, de anderen kregen gezelschap van Tummers, Drummen, Paas en debutant Dassen. In de spurt zegevierde Jan Schroder wederom.

Amateurs: 1. J. Schroder (Koningsbosch), 105 km in 2.35.48; 2de J. Tummers,(Geulle) z.t., 3de N. Paas (Munstergeleen) z.t., 4de H. Huntjens (Beek) z.t., 5de H. Harings (Scheulder) z.t., 6de J. Dassen (Stein) z.t., 7de Th. Drummen (Bemelen) z.t., 8ste R. Hindriks (Sittard) op :50 sec., 9de J. Frissen (Bunde) op 54 sec., 10de G. Scholten (Geleen) op 1,'23 min., 11de H. Knoben (Beek) z.t., 12de A. Steffanie (Herten) op 1,30 min., 13de J. Willemsen (Nuth) op 1;50 min., 14de A. Schroder (Aken, D.) op 2, min., 15de J. Levels (Thorn) z.t.

Nieuwelingen: 1. A. Wilbrink (Heerlen), 60 km in 1.32.26; 2de W. Lemmens (Beek) z.t., 3de G. Driessen (Stein) op 27 sec.

Adspiranten: 1. J. Dassen (Stein), 20 km in 32 min.; 2de P. Simons (Heerlerbaan) z.t., 3de F. v. Voort (Heerlen) z.t.

 

UBACHSBERG.(1960.09.04)

Fraaie zege van Wesseling in Ubachsberg

Voor de aanvang van de (zware) Ronde van Ubachsberg werd Henk Nijdam door de oud-renner Joep Franssen - uit Ubachsberg - gehuldigd. Tengevolge van de zware regenval werd de koers in de 2e ronde onderbroken, waarna de afstand tot 72 km werd ingekrompen. Een demarrage van Wesseling had het be­oogde doel: de winnaar van Olympia's Tour bleef buiten schot en boekte aldus een fraaie victorie.Tekst: Gerard Sillen

Amateurs: 1. G. Wesseling (Amsterdam), 72 km in 2 uur 2 min. 12 sec.; 2. J. Hermans,(Valkenburg) op 34 sec., 3. P. van Dijk (Wormerveer) z.t., 4. L. Knops (Bocholtz) op 2.24 min., 5. J. Schroder (Koningsbosch) op 1 ronde, 6. Lieben (Den Haag), 7. J. Willemsen (Nuth), 8. Ledoux (Nieuwenhagen), 9. Tel (Zaan­dam), 10. Kraft (Stein), 11. Th. Moors (Koningsbosch).

Nieuwelingen: 1. Schepers (Stein) 1.31.27, 2. Lemmens (Beek) z.t., 3. Van Issum (Gerwen) op 42 sec., 4. Janssen (Eindhoven) op 49 sec., 5. Van Oorschot (Hoensbroek) op 53 sec.

Adspiranten: 1. Simons (Heerlerbaan), 2. Stevens (Elsloo), 3. Meertens (Gulpen).

 

UDEN.(1960.09.04)

Amateurs: 1. Jan Janssen; 2. Mik Snijder; 3. Wim Dieperink;

 

UDEN.(1963.09.04)

Jan Janssen iets rapper dan Mik Snijder in de Ronde van Uden

Een zeer fraaie eindsprint tussen de twee grote figuren van de jaarlijkse Ronde van Uden, Jan Janssen en Mik Sniijder, vorm­de het sluitstuk van dit jaarlijkse wielerfestijn. Zij aan zij snelden zij naar de finish, aanvankelijk met Snijder in gewopnnen positie. Maar juist vóór de finish passeerde Janssen de man uit Halfweg en won met een wiellengte.

De derde grote figuur was Wim Dieperink, die lange tijd goede solo reed, maar acht ronden voor het einde werd “gepakt". Toen demarreerden Janssen, Snijder en Dieperink opnieuw en dat bleek de slag. Ook Bart Solaro wipte mee, maar hij had toen al een ronde achterstand. De Limburger Fons Steuten werd keurige vierde, ook al na een solo, waarmede hij de kroon op zijn goede rijden zette.

Deze Ronde was overigens een regenwedstrijd. Felle stortbuien geselden de rennerskaravaan, liefst 100 vertrekkers sterk en het gevolg was dat massale valpartijen het veld zodanig uit­dunden, dat er na al die regen en vooral de gladheid van de weg nog slechts een dertig renners over bleven. Tegen het einde was dit aantal nog gedund tot twintig man.

Lex van Kreuningen was de figuur van het eerste uur. Hij won toen vrijwel alle premies, maar moest zijn overmoed in de slotfase met een inzinking betalen. De Utrechter werd nu achtste, een voor hem wat mindere plaats.

Tekst: Hans van de Kamp

Amateurs: 1. Jan Janssen, Nootdorp, 130 km in 3 uur 21 min. 45 sec.; 2. Snijder, Halfweg; 3. Dieperink, Barchem; 4. Steuten, Weert; 5. Paymans, Tilburg; 6. Walraven, Den Bosch; 7. Althuizen, Den Haag; 8. v. Kreuningen, Utrecht; 9. Solaro,, Den Bosch; 10. Greuters, Edam; 11. v. Lith, Gellicum; 12. op 2 ronden v. Lokven, Den Bosch; 13. Vreeburgh, Veghel; 14. op drie ronden v. d. Wetering, Heesch; 15. op vier ronden De Bruyn, Amsterdam; 16. Hagman, Amsterdam; 17. Smulders, Gerbe, 18. Janbroers, Amsterdam; 19. op vijf ronden v. Kam­pen, Veghel; 20. Deenen, Oploo.

 

UFFELTE.(1960.08.14)

Duitse zege in Uffeite

3000 mensen waren gistermiddag in het mooie Drentse plaatsje Uffelte gekomen voor de wielerstrijd, die door het aan de start verschonen van 18 Duitse coureurs een internationaal tintje kreeg. De strijd is bijzonder levendig en boeiend geweest, zodat de duizenden kijkers wel aan hun trekken zijn gekomen. Het volgende jaar zullen ze er beslist weer zijn. De Duitse renners, die zaterdag in Zwolle in het Veemarktcriterium nogal hadden teleurgesteld, namen in Uffelte geducht revanche. Otto Marpe uit Dortmund sloeg in de eindsprint Roel Hendriks (De Wijk) met een half wiel. Al gauw na de start sloegen vijf renners aan de haal. Dat waren Otto Marpe, Piet Schreur, Wiebe Hoekstra, Gunther Rüshoff en de dappere Assenaar Hamminga, die evenwel later terug viel. Halverwege de course ontsnapten opnieuw vier man uit het peloton en beide groepen kregen kort voor net einde hun ronde, voorsprong. De uitslagen waren:

Amateurs: 1 Otto Marpe (Dortmund) 78 km in 1 uur 56 min. 10 sec; 2 Roel Hendriks (De Wijk), 3 Piet Schreur (Wolvega), 4 Wiebe Hoekstra (Ureterp), 5 Hermann Sibila (Dortmund), 6 Gunther Rüshoff (Munster), 7 M. Hoekstra (Leeuwarden), 8 op 800 meter: Henk Westerhof (Dedemsvaart), 9. op 1000 meter: Anne Koopmans (Jubbega), 10 Piet Akkermans (Scharsterbrug).

Bij de nieuwelingen gingen twee man op kop, namelijk Joh. Wilkens (Gieten) en Jan Timmermans (Nieuw Buinen) van wie Wilkens de spurt won. Hier was de uitslag:

Nieuwelingen: 1 J. Wilkens (Gieten) 50 km in 1 uur 16 min. 2 sec; 2 J. Timmermans (Nieuw Buinen); 3op 300 meter: J. Pluimers (Enter), 4 J. Bruins (Zuidwolde) Dr.), 5 J. Koster (Hoogeveen), 6. S. van Dijk (Oranjewoud), 7 H. ten Berge (Enter), 8 Cor Smouter (Nieuw Amsterdam, 9 J. de Vries (Ruinerwold) en 10 K. P°st (Hoogeveen).

Adspiranten: 1 F. Leemans (Leiden) 18 km in 27 min. 46 sec; 2 A. Koster (Leeuwarden), 3 T. Arendshorst (Meppel), 4 L. Hulzebos (Beilen).

 

UITHOORN.(1960.07.03)

Ab Sluis spurtwinnaar in Ronde van Uithoorn

Ab Sluis heeft na de strijd om de nationale wegtitel in Zand­voort 'n weekje rust genomen en dat heeft de snelle Badhoeve­dorper goed gedaan, want drie maal achtereen - Nieuw Ven­nep, Kampen en Uithoorn - wist hij een koers te winnen. In de Ronde van Uithoorn, waarin hard gereden werd, zodat alle ontsnappingen geen succes opleverden, zegevierde Ab in de eindspring van een compact peloton:

Amateurs: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, de 90 km in 2 uur 12 min. 15 sec.; 2. C. Schuuring, 3. F. Schild, 4. N. Withoud, allen Amsterdam; 5. E. Sminia, Haarlem; 6. L. Vink, Amster­dam; 7. F. Post, Amstelveen; 8. H. Koger, Haarlem; 9. H. Fresen, Zeist; 10. J. van Piere Uithoorn; 11. A. van Dijk, Haar­lem; 12. H. Verheul, De Meern; 13. M. de Bruyn, Amsterdam; 14. W. Bogers, Nieuw Vennep.

De prestatieprijs werd zeer terecht toegekend aan de strijd­lustige Amsterdammer Jan Koolhof, die - evenals Jan Ver­straten, Henny den Enting, Henk van Schie en Theo Ouds­hoorn - zijn kansen op een prijs in de slotfase door een val­partijtje in rook zag opgaan. Wim Bogers kwam in het bezit van de leidersprijs. Kort voor die valpartij stonden Koolhof en Oudshoorn nog op gelijke hoogte van Bogers.

Nieuwelingen: 1. C. Weyers, Hillegom; de 55 km in 1 uur 24 min. 18 sec.; 2. H. Schouten, Badhoevedorp; 3. R. Hen­driks, Haarlem; 4. A. Kloosterman, Leiden; 5. H. v. d. Wolf, Hillegom; 6. K. Zomer, Halfweg; 7. C. van Tol, Alphen a. d. Rijn; 8. W. Hoopman, Zaandam; 9. A. van Leeuwen, Wasse­naar; 10. P. Leunis, Amsterdam; 11. B. Fritz, Wormer; 12. C. Posno, Amsterdam; 13. H. Scharrighuizen, Badhoevedorp; 14. P. Krot, Amsterdam. ,

Adspiranten: 1. W. Leemans, Leiden, de 29 km in 32 min. 45 sec.; 2. H. van Piere, Uithoorn; 3. J. Riensema, Amsterdam; 4. W. Riksma, DenHaag; 5. A. v. d. Zwet, Noorden; 6. N. Cas­tien, Lisse; 7. P. Vilten, De Rijp; 8. R. Balvert, Amsterdam; 9. B. Wijdenes, Amsterdam.

 

ULICOTEN.(1960.08.28)

Huub Zilverberg won in Ulicoten

Huub Zilverberg, vorig jaar een onzer beste amateurs, heeft dit jaar, als onafhankelijke, het geluk niet aan zijn zijde gehad. In het begin van dit seizoen stond hij aan de kant door een vervelende geelzucht. De laatste wedstrijden groeide Huub weer naar z’n forme en een overwinning kon niet uitblijven.

In Ulicoten regelde hij de wedstrijd en met de eindstreep in zicht ontsnapte hij aan de aandacht van zijn collega's.

Jo van Geloof zorgde ervoor dat in Made de vlag kon worden uitgestoken; hij werd overtuigend winnaar bij de nieuwelingen vóór A. Nooteboom, W. Dorst, P. Krol, J. de Koning, A. v. d. Boom en C. van Zundert.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Huub Zilverbergi Goirle, 100 km in 2.29.48; 2. Wout van Asch, Culem­borg; 3. Cees Snepvangers, Zundert; 4. Carel Hamerlihk, Den Haag; 5. Leo van Dongen, Made; 6. Arie den Hartog, Zuidland; 7. HHenk de Jong, St. Willebrord; 8. Leo ten Dam, Rijswijk; 9. Jan Droog, Bleiswijk; 10. Jan Stam, Rotterdam.

 

ULVENHOUT.(1960.07.17)

Droog winnaar in natte Ronde van Ulvenhout

Zelden zal de naam van een overwinnaar zo in tegenspraak zijn met de wedstrijd die hij op zijn naam bracht. In deze totaal verregende ronde werd de man die men het minst verwachte winnaar. Kort voor het einde ontstond een kopgroep van vijf renners, waaruit Droog vlak voor het einde wegsprong en onbedreigd als overwinnaar finishte. Opmerkelijk was het grote aantal onafhankelijken dat aan de wedstrijd deelnam. Liefst zeven van hen behoorden onder de prijzenverdelers.Tekst: Ad. Vingerhoets

Amateurs en onafhankelijken: 1. J. Droog, Bleiswijk, 105 krn in 2.36.15; 2. B. Solaro, Den Bosch; 3. A. den Hartog, Zuid­land; 4. B. de Reus, Velsen-N.; 5. A. van Aert, Achtmaal; 6. M. den Outer, Nieuwerkerk a. d. IJsel; 7. B. Lute, Rotterdam; 8. P. van Rijsbergen, Tilburg; 9. P. van As, Roosendaal; 10. K. Hamelink, Scheveningen; 11. W. Swaneveld, Dordrecht; 12. J.,Stam, Rotterdam; 13. C. Paymans, Tilburg; 14. C. van Lith, Gellicum; 15. A. de Vries, Waalwijk; 16. L. van Dongen, Made; 17. J. Heiden, Rotterdam; 18. H. van den Bastelaar, Rotterdam; 19. A. Verbaart, Ossendrecht; 20. L. ten Dam, Rijswijk.

Nieuwelingen: 1. H. Hoek, Rotterdam, 63 km in 1.33.56; 2. P. Barten, Zevenbergen; 3. F. Hoppe, Rotterdam; 4. J. van Boxtel, Hank; 5. P. Snoeys, Breda; 6. J. van Amsterdam, Leiderdorp; 7. H. Sap, Rotterdam; 8. P. van Meer, Breda; 9. A. Tukker, Ameide; 10. W. Heeren, St. Willebrord.

 

URMOND.(1960.05.26)

In Urmond bloemen voor EUGÉNE BECKERS

De talrijke toeschouwers in Urmond ver­veelden zich geen moment. Steevast was er iets te beleven. In de koers voor ama­teurs kwamen na 40 km Laugs, Beckers, Huntjens, Paas, Tummers, Van Dyck, Paymans en Bastin aan de leiding, een rol die niet van lange duur was. Nieuwe aanvoerders werden: Knoben, Steffanie, Janssen, Van Pelt, v. d. Made, v. d. Hey­den, Levels, Nikkessen, Paas en Tum­mers. Vervolgens demarreerden Paas, v. d. Heyden en v. Pelt, die gezelschap kregen van Beckers, Tummers en Kno­ben. Dit zestal dubbelde de groep, waar­na Beckers in zijn eentje op de finish afstoof.

Tekst: Gerard Sillen

Amateurs: 1. E. Beckers. (Schaesberg), 101 km in 2.32.15, 2. J. v.,Pelt (Eindho­ven) op 3 sec., 3. J. Tummers (Geulle), 4. N. Paas (Munstergeleen), 5. W. v. d. Heyden (Eindhoven) op 8 sec., 6. H. Knoben (Beek), 7. H. Laugs (Koningsbosch) op 56 sec., 8. P. van Dyck (Wormerveer) z.t., 9. C. Paaymans (Tilburg) op 1.10 min., 10. J. Levels (Thorn) z.t.

Nieuwelingen: 1. A. Russen (Den Bosch), 54 km in 1.20.21, 2. K. Plieger (Lexmond) op 6 sec., 3. G. Driessen (Stein), 4. J. Das­sen (Stein) op 10 sec., 5. A. Wilbrink (Heerlen) z.t.

Adspiranten: 1. H. Stevens (Elsloo), 19 km in 32.05, 2. F. v. Voorst (Heerlen), 3. P. v. Riet (Gennep).

 

UTRECHT.TUINDORP.(1960.00.00)

Jaap van de Burgt winnaar in Tuindorp-Utrecht

De jaarlijkse Ronde van Tuindorp, georganiseerd door de U.W.C. De Volharding, werd in de sprint gewonnen door Jaap van de Burgt uit Soest. Hij versloeg Jan Stekelenburg (2de) en Hennie Roedoe (3de). Een knappe solo van Doekemeyer bezorgde hem een fraaie vierde plaats. Dit kwartet had bijna een ronde voorsprong op het peloton.

Amateurs en nieuwelingen: 1. J. v. d. Burgt, Soest, 80 km in 2 uur 7 min. 12 sec.; 2. J. Stekelenburg, Utrecht; 3. H. Roedoe, Utrecht; 4. A. Doekemeyer, Soest; 5. B. Osendarp, Utrecht; 6. M. v. d. Broek, Soest; 7. D. v. d. Horst, Utrecht; 8. H. Verheul, De Megrn; 9. J. d. Ingen, Alphen a. d. Rijn; 10. R. Pas, Hilversum; 11. G. Berrens, Utrecht; 12. W. Bladt, Utrecht; 13. B. v. Hoeyen, Amersfoort; 14. G. Ruttenberg, Baarn; 15. R. Bohms, Utrecht; 16. B. Reuling, Utrecht; 17. T. Tieleman, Utrecht.

Adspiranten: 1. F. Veerman, Huizen, 25 km in 42 min. 11 sec.; 2. . Vinanen, Utrecht; 3. A. Zwet, Utrecht; 4. S. Veerman, Huizen; 5. A. Roedoe, Utrecht; 6. W. Buys, Utrecht; 7. N. Veen­stra, Utrecht; 8. G. v. Megen, Utrecht; 9. M. v. d. Velden, Utrecht.

 

UTRECHT.ZUILEN.(1960.05.26)

Sprintoverwinning van Marinus Paul in Ronde van Zuilen

De sterke Haagse amateur Marinus Paul beschikt over een snelle spurt. Dat bleek ook in de Ronde van Zuilen. De Hage­naar won veruit de meeste premies en sloeg in de eindsprint de Amsterdammer Schild. Dit tweetal behoorde tot de kop­groep van zes renners, die een halve ronde winst op het pelo­ton had genomen.

In deze 20ste Ronde van Zuilen, als steeds georganiseerd door De Volharding, was er volop strijd. De eerste helft van de 90 km lange amateurkoers was nogal rustig, maar na precies 45 km viel de beslissing toen Voorn, Schild, Blommaert en Sminia demarreerden. Het tempo lag hoog, zo hoog dat Sminia terug viel. In het peloton zagen Van Asch en Hendriks het gevaar. Zij sloegen eveneens hun slag en na een solo kwam daar nog de Hagenaar Paul bij. Het pleit was beslecht. De kopgroep van zes handhaafde het helse tempo en het peloton bleek geslagen. De eindsprint was daarna voor Paul, die daarmede zijn vierde overwinning boekte. Schild eindigde als tweede, de Utrechter Nol Hendriks kwam, voor eigen publiek, als der­de over de finishlijn.Tekst: Hans van de Kamp

Amateurs en Onafhankelijken: 1. M. Paul, Den Haag, 90 km in 2 uur 17 min. 23 see., 2. F. Schild, A'dam, 3. N. Hendriks, Utrecht, 4. W. v. Asc!h, Culemborg, 5. K. Voorn, Kortenhoef, 6. W. Blommaert, Haarlem, 7. P. Wijnands, Amers­foort, 8. W. Kruidenier, Slikkerveer, 9. H. Verheul, De Meern, 10. J. Stam, Rotterdam, 11. E. Sminia, Haarlem, 12. J. Schorn, Zaandam, 13. G. Daalhuizen, Utrecht, 14. J. Frakking, Naarden, 15. W. Emo, Utrecht, 16. W. Huenders, Amsterdam, 17. H. Zui­dema, Den Haag, 18. A. de Vries, Amsterdam, 19. L. Vink, Am­sterdam, 20. W. v. d. Berg, Wateringen.

Nieuwelingen: 1. B. Zoet, Sassenheim, 60 km in 1 uur 25 min. 12 sec., 2. H. v. Dussen, Den Haag, 3. L. Althuizen, Den Haag, 4. C. Schuuring, Amsterdam, 5. H. Peeters, Heemstede, 6. G. Karstens, Leiden, 7. G. Oudshoorn, Vinkeveen, 8. R. Pouw, Bussum, 9. C. Veereschild, Den Haag, 10. N. Peeters, Den Haag, 11. R. Hauer,, Rotterdam, 12. C. Weyers, Hillegom, 13. R. Zo­mer, Halfweg, 14..H. v. d Wolf, Hillegom, 15. W. Bladt, Utrecht.

 

VALKENBURG.(1960.05.28)

Bloementuil van Cauberg-criterium voor JO DE ROO

Het Cauberg-criterium, in afwachting van de aankomst van Olympia's Toer door Nederland verreden, was voor het meren­deel van de deelnemers een te zware kluif, ondanks het feit dat de afstand door omstandigheden van 91 tot 65 km was geredu­ceerd. Gestart werd aan de voet van de Cauberg (moest zes­tien maal werden genomen, met finish op de top), waarna de afdaling over de Daelhemerweg volgde. Spoedig huisden heel wat leden van de bonte sliert in de achterhoede of ver­dwenen helemaal - o.a. Wagtmans, Verhoef, Rol, Bastelaar en Van Dongen - van het toneel. In de vijfde klim werd de stoet gezift en viel feitelijk de beslissing. Rentmeester, Malie­paard, De Roo, Piet van Est, Niesten, Damen, Knoops, Van Wetten, Van der Borgh, Lahaye, Van Egmond en Van der Steen namen het heft in handen, om half koers het gezel­schap van Van der Borst, Wuurman en de knap voor de dag komende Duitser Borghardt te moeten dulden. Pogingen van Enthoven en Zilverberg om tot op de eerste rang te geraken liepen op niets uit, terwijl Wuurman werd “afgehaakt". Vlak voor de eindstreep demarreerde Jo de Roo, om aldus net vóór Piet Rentmeester en de verdere gezellen de bloemen te incas­seren.

Tekst: Gerard Sillen

Profs en Onafhankelijken: 1. Jo de Roo (Schore) 65 km in 1.58.42; 2de P. Rentmeester (Ierseke), 3de B. Maliepaard (Willemstad), 4de P. Damen (Lieshout), 5de J. Lahaye (Borghardn), 6de C. Nies­ten (Beverwijk), 7de M. van der Borgh (Koningsbosch), 8ste A. van Egmond (Den Haag), 9de A. van Wetten (Noordwijker­hout), 10de Fr. Knoops (Koningsbosch), 11de C. van der Borst (Etten), 12de P. van Est (Fynaart), 13de K. Borghardt (D.) op 15 sec., 14de A. van der Steen (Etten) op 22 sec., 15de J. Wuur­man (Amsterdam) op 2,36 min., 16de Jos Janssen (B.) op 3.06 min., 17de Bram van Sluys (Vlissingen), 18de J. Westdorp ('s-Heerenhoek), 19de W. Gramser (Siebengewald), 20ste Hub. Zilverberg (Goirle). Piet Rentmeester won het berg­klassement.

 

VEENWOUDEN.INTERCLUB.(1960.08.20)

In Veenwouden liet de wielerclub De Friesche Leeuw een ronde verrijden over 60 km welke tevens gold als de eind­ronde van het kampioenschap dezer vereniging.

Adspiranten, nieuwelingen en amateurs reden daartoe ge­zamenlijk en scheen tot voor de aanvang der wedstrijd een gevaarlijk experiment, in de wedstrijd zelf bleek voor deze veronderstelling geen enkele grond aanwezig. Wij menen zelfs te mogen zeggen: voor het Noorden is het goed dat deze diverse klassen tegelijk in een wedstrijd uitkomen. Het karakter en het peil der deelnemers is namelijk van dien aard, dat de grote krachtsverschillen, zoals wij deze bij de „Hollanders" en ,Brabanders" kennen, hier beslist niet aanwezig zijn. Bo­vendien heeft dit systeem voor het Noorden dit voordeel, dat het beperkte aantal renners dat voorradig is, bijeengevoegd een pro- gramma bezetting kan geven, dat aanvaardbaar is.

In Veenwouden (Fr.); won de plaatselijke favoriet Van Dijk in de tijd van 1 uur 35 min. 12 sec. deze wielerronde over 60 kilo­meter met een voorsprong van 400 meter op het grote peloton waarin onder andere de Friese favoriet Wim Hoekstra uit Ureterp. De winnaar heeft voor deze overwinning hard moe­ten vechten, daartoe geassisteerd door de tweede aankomende, J. Wester uit Eernewoude. Ongeveer halverwege de strijd waren zij met nog enige anderen weggesprongen en toen zij aan het einde waren gearriveerd maakten zij getweeen in de sprint uit wie een of twee zou werden. Zoals gezegd: Van Dijk won.

Amateurs/Nieuwelingen/Adspiranten:1. M. van Dijk, Veenwouden, tijd over 60 km 1 uur 3'5 min. 12 sec.; 2. J. Wester, Eernewoude, op een lengte; op pl.m. 400 meter: 3. W. Hoekstra, Ureterp; 4. G. Kloosterman, Triemen; 5. G. Hidding, Stiens; 6. A. Koster, Leeuwarden; 7. D. Hoekstra, Leeuwarden; 8. H. Epema, Zwaagwesteinde; 9. S. Terpstra, Harlingen; 10. E. de Lange, Leeuwarden; op 1 ronde: 11. J. v. d. Linde, Leeuwarden.

 

VELDHOVEN.(1960.04.24)

HEIN KOGER met voorsprong winnaar in Veldhoven

Hein Koger heeft de vorm weer te pakken nadat hij enkele jaren op non-actief heeft gestaan. Deze rijzige renner be­heerste in Veldhoven de wedstrijd op een manier waaraan niet te tornen viel. De eerste uitlooppoging kwam van het Tempo-lid De Bruijn, die nog steeds in militaire dienst is. Nadat hij, tien kilometer aan de leiding had gereden werd hij door het trio Wesseling, Koger, Blommaert ingelopen en voorbijgestreefd. Wesseling viel terug, maar Koger en Blommaert gingen door en na 48 km hadden zij hun ronde voorsprong op het peloton. Blommaert moest tol voor zijn inspanningen betalen en ver­dween uit de strijd. Onder impuls van Vossen ontsnapten Wes­seling, Visser, Zwetsloot, Stolk, Dogaard, Osendarp, Van Rijs­bergen en Hairwassers. Van dit groepje vielen er nog twee af: Van Rijsbergen en Hairwassers, waarvan laatstgenoemde op tijd in de kazerne terug moest zijn. Koger werd onbedreigd winnaar en zijn stadsgenoot Bogaard won de sprint van de jachtgroep.Bron: Ad Vingerhoets

Adspiranten: 1. H. van Pierre, Uithoorn, 20 km in 32 min. 35 sec.; 2. op een ronde J. van Wijk, Vught: 3. J. Riensema, Amsterdam; 4. F. Schuuring, Amsterdam; 5. W. Jacobs, Best.

Nieuwelingen: 1. C. Schuuring, Amsterdam, 40 km in 1.06.15; 2. W. de Jager, Den Haag; 3. W. Vleeschman, Uitgeest; 4. H. Peters, Heemstede; 5. H. Schouten, Badhoevedorp.

Amateurs: 1. H. Koger, Haarlem, 80 km in 2 uur 4 min.; 2. A. Bogaard, Haarlem, op 1.35 min.; 3. G. Wesseling, Halfweg; 4. C. Visser, Santpoort; 5. B. Osendarp, Utrecht; 6. J. Stolk, Rotterdam; 7. J. Zwetsloot, Aalst; 8. G. Vossen, Someren; 9. E. van der Sande, Veghel, op 2 min.; 10. P. Muilwijk, Rotter­dam; 11. G. Renders, Eindhoven; 12. W. van der Heijden, Eind­hoven; 13. N. Walravens, Den Bosch; 14. A. van der Linden, Tilburg; 15. G. Smulders Gerwen; 16. A. van der Aa, Den Dungen.

 

VLAGTWEDDE.(1960.08.21)

In Vlagtwedde (Gr.) werd nog een wedstrijd over 85 km ver­reden. Na veertig kilometer rijden wist Jurrie Dokter uit Enschede, zich van een ronde voorsprong te verzekeren. De uitslag dezer wedstrijd was als volgt:

Amateurs: 1. J. Dokter, Enschede, 85 km in 2 uur 15 min. 35 sec.; op 1 ronde: 2. J. Koster, Hoo­geveen; 3. D. Westerhof, Dedemsvaart; 4. A. Koopmans, Jub­bega; 5. J. Wlikens, Gieten; 6. B. Doldersum, Hengelo; 7. H. Scheuten, Hengelo; 8. B. Jansema, Wagenborgen; 9. W. Hoek­stra, Ureterp; 10. H. Hoekstra, Ureterp.

 

VLEUTEN.(1960.07.17)

Ed Riethoff won in Vleuten

Ed Riethoff is winnaar geworden van de jaarlijkse Ronde van Vleuten, die onder de rook van Utrechts grenzen op een zeer fraai landelijk parcours door de wielervereniging St. Willi­brord werd georganiseerd. Hij was de snelste sprinter van de vier man sterke kopgroep, die bestond uit Riethoff, Van Dijk, Reidinga en Hopman. Lange tijd lagen Reidinga en Schuu­ring op kop, maar na een minuut winst kreeg Schuuring pech, al werd hij toch nog een goede vijfde.

Ook bij de nieuwelingen en de adspiranten behoorde de win­naar tot een kopgroep, waaruit blijkt, dat deze Ronde attrac­tief genoeg was.

Amateurs: 1. E. Riethoff, Haarlem, 100 km in 2 uur 32 min. 35 sec.; 2. P. v. Dijk, Wormerveer; 3. J. Hopman, Egmond aan de Hoef; 4. J. Reidinga, Edam; 5. G. Schuuring, Amsterdam; 6. F. Tol, Zaandam; 7. Dirk de Ruiter, Beverwijk; 8. P. Kooi­man, Leiden; 9. Th. Greuters, Edam; 10. H. Roedoe, Utrecht; 11. J. Pierre, Uithoorn; 12. H. Schenk, Zaandam; 13. C. Jansen, Haarlem; 14. C. Elswijk, Zaandam; 15. J. Rooy, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. W. Dorst, Haarlem, 60 km in 1 uur 33 min. 14 sec.; 2. H. Peters, Heemstede; 3. J. v. d. Bogaard, Ter Aar; 4. A. Kloosterman, Leiden; 4. A. v. Beek, Rotterdam; 6. M. P. Dorst, Haarlem; 7. P. Knot, Rotterdam; 8. C. v. Tol, Alphen aan de Rijn; 9. W. Griffi, Haarlem en 10. J. Verstappen, Den Haag.

Adspiranten: 1. P. Vilten, De Rijp, 28 km in 42 min. 26 sec.; 2. H. v. Pierre, Uithoorn, 3. R. Balvert, Amsterdam; 4, A. v. Zwet, Noorden; 5. R. Troost, Zaandam; 6. D, Vilten, De Rijp; 7. G. v. Dorp, Rotterdam; 8. D. Wijdenes, Amsterdam; 9. G. Vianen, Kockengen; 10. R. Bosch, Amsterdam.

H. v. d. K.

 

VLIJMEN.(1960.05.08)

LEX VAN KREUNINGEN de ster in Vlijmen

In de jaarlijkse Ronde van Vlijmen was één renner, Lex van Kreuningen, de dominerende figuur. Van begin tot einde be­vond Van Kreuningen zich in de voorste gelederen. Weliswaar draaide de ronde op een massasprint uit, maar daarvoor waren bij de uitlopers steeds ook de favorieten en van hen was Lex de ster van het veld. Niet alleen won hij de meeste premies, doch ook in de eindsprint bleek hij een klasse apart. Overigens dienen ook genoemd Frans Braat, Solaro en de plaatselijke favoriet Van de Ven.

Bij de nieuwelingen was de Eindhovenaar Ivits de rapste sprinter en dat bracht vooral vreugde bij spaeker Cor Wijdenes.Tekst: Hans van de Kamp

Amateurs: 1. L. v. Kreumngen, Utrecht, 100 km in 2 uur 32 min.; 2. B. Solaro, Den Bosch, 3. F. Braat, Aalsmeer; 4. C. v. Espen, Arnhem; 5. A. de Vries, Waalwijk; 6. L. van Lokven, Den Bosch; 7. E. v. d. Meer, Amsterdam; 8. W. Dieperink, Bachem; 9. H. Buuts, Keldonk; 10. L. v. d. Ven, Vlijmen.

Nieuwelingen: 1. W. Ivits, Eindhoven, 60 km in 1 uur 47 min. 28 sec.; 2. B. v. d. Heuvel, Vught; 3. P. Buuts, Keldonk; 4. L. Hermans, Nijmegen; 5. A. v. Beek, Rotterdam; 6. A. Tukker, Ameide; 7. K. Plieger, Lexmond; 8. Van Heyst, Haarsteeg; 9. A. Russens, Den Bosch; 10. W. Bladt, Utrecht.

 

VLISSINGEN.(1960.05.05)

PIET RENTMEESTER wint na solovlucht Locomotief-prijs in Vlissingen

Onder luide bijval van een tienduizend-koppig publiek won Piet Rentmeester op Bevrijdingsdag in Vlissingen de grote Docomotief-prijs. Ofschoon er talrijke initiatieven in deze ronde zijn geweest, kwam het nochtans, als gevolg van het hypersnelle en bochtige Vredehoflaanparcours, maar tot twee uitlooppogingen van betekenis.

De eerste serieuse uitlooppoging kwam ongeveer halfcourse van het driemanschap Jef Coons, Jan Westdorp en Piet Maas. Na 12 km kwamen Coone en Maas te vallen, waarbij de eerste moest retireren, Piet Maas al spoedig de brui er aan gaf en Jan Westdorp zich tenslotte op het jagende peloton liet terug­vallen.

Tijdens de hele wedstrijd waren vooral Rentmeester en Wagt­mans steeds actief in de voorste gelederen en het behoefde dan ook geen verwondering te wekken dat Rentmeester op 18 ronden voor het einde, na een premiesprintoverwinning, door­ging. In enige ronden fietste hij, geholpen door zijn stalmaats, die het peloton afschermden, een minuut bij elkaar.

De enige die het Locomotief-cordon wist te doorbreken was de internationaal geacclimatiseerde Mies Stolker, die echter op zoek naar Rentmeester geescorteerd werd door Niesten. Later voegde ook Gerrit Voorting zich nog bij Niesten, zodat Stolker spoedig overtuigd was van het nutteloze van zijn poging.

Profs en Onafhankelijken: 1. P. Rentmeester, Yerseke, 140 km in 2.56.45; 2. B. Maliepaard op 1 min. 2 sec., 3. H. Marinus, 4. P. v. As, 5. J. Bosman (Belgie), 6. A. Vlaayen (Belgie), 7. G. Voorting, 8. A. Roks, 9. Salembier (Belgide, 10. A. van Sluis, 11. A. Donker, 12. J. Westdorp, 13. C. Niesten, 14. A. Kool, 15. F. Knoops, 16. C. v. d. Borst, 17. J. Lahaye, 18. J. Huissoon, 19. J. Zieleman.

 

VUGHT.(1960.09.04)

Nieuwelingen: 1. Cor Huijbregts; 2. Wim van heijst; 3. Martin de Jong;

Adspiranten: 1. Rob Balvert; 2. Harrie van Pierre; 3. Jan Rasch;

 

WAPENVELD.(1960.07.16)

De Ronde van Wapenveld was, vergeleken bij de Ronde van Doornspijk niet zo aantrekkelijk omdat er sporadisch gede­marreerd werd. Aanvankelijk zagen we uitlooppogingen van Evert Hup in gezelschap van Wiebe Hoekstra (een broer van Henk), Paul Nieuwkamp, de winnaar van vorig jaar, en Ben Doldersum en in de slotfase probeerde de Zwollenaar Ge Nijkamp herhaaldelijk om weg te komen. Hoe het ook zij, het draaide uit op een eindspurt van een peloton van ruim 30 renners.

Zij aan zij kwamen Henk Hoekstra en de sterke Jurrie Dokter, die in de Ronde van Doornspijk zijn aanval te laat had ingezet, op de meet af. Hoekstra bewees voor de zoveelste maal in dit seizoen zijn sprinters- capaciteiten door als eerste te finishen. Dokter wend eervolle tweede. De tijd van de winnaar was 1 uur 59 min. en 50 sec. over de 70 km.

De uitslag was verder: 3. H. Scheuten, Hengelo; 4. G. Karstens, Leiden; 5. E. Hup, Kampen; 6. K. Niemeijer, Hengelo; 7. P. Muilwijk, Rotterdam; 8. H. Nieuwkamp, Borne; 9. Gerrits, Oploo; 10. T. Kleppe, Jisp; 11, H. Hoopman, Zaandam; 12. Joh. Pluimers, Enter; 13. J. Schoen, Zaandam; 14. P. Deenen, Oploo; 15. A. Koopmans, Jubbega; 16. H. Sikkema, Nijbeets; 17. P. Schreur, Wolvega; 18. Teunessen, Gennep; 19. Troost, Zaandam en 20. J. Hoopman, Zaandam.

 

WAPSE.(1960.07.24)

In de gisteren gehouden ronde van Wapse heeft Dick Bossink uit Den Ham de successenreeks van de veelbelovende Friese wielrenner Henk Hoekstra onderbroken. Hoekstra moest in de eindsprint buigen voor een bekeken spurt van Bossink, die in deze course vrijwel steeds aan het wiel van Hoekstra bleef kleven.

Met Hoekstra was Bossink in gezelschap van Roel Hendriks uit de Wijk de Engelberter H. Blauw en Wilkens uit Gieten uit het peloton weggesprongen Het vijftal nam een ruime voorsprong en iedereen dacht alweer aan een zege van de Fries toen de eindstreep in zicht kwam. Maar Bossink dacht er anders over. Op de laatste meters perste hij er alles uit wat in hem zat en wat Hoekstra ook probeerde, ditmaal moest hij met een tweede plaats genoegen nemen.

De sprint van het peloton werd gewonnen door Gerritsma uit Bolsward, die Bruins uit Zuidwolde even te vlug af was.

Amateurs: 1. D. Bossink, Den Ham de 70 km. in 1 uur 53 min. 2 sec. 2. H. Hoekstra, Ureterp. 3. R. Hendriks, de Wijk. 4. H. Blauw, Engelbert. 5. J. Wilkens, Gieten. 6. F. Gerritsma, Bolsward. 7. J. Bruins, Zuidwolde. 8. J. Woudstra, Beneden Knijpe. 9. J. Koster, Hoogeveen. 10. H. de Vries, Jubbega.

 

WARGA.INTERCLUB.(1960.07.30)

Henk Hoekstra won Ronde van Warga

Henk Hoekstra behaalde zaterdagavond in Warga zijn 21ste spurtover- winning van dit seizoen. In de interclub-wedstrijd tussen de Friese Leeuw (Leeuwarden) en de Noordelijke Wielervereniging (Groningen) won hij de eindsprint van een kopgroep van vijf renners, zoals hij wilde. Jeen Wester uit Eernewoude werd verrassend tweede.

Deze course in Warga heeft een tamelijk vlak verloop gehad. Het kleine parcours leverde geen enkele moeilijkheid op en zo konden vrijwel alle renners zich gemakkelijk in het peloton handhaven. Er waren nog enkele uitlooppogingen, maar het peloton kon in gesloten formatie de vluchtelingen gemakkelijk terughalen.

Vijf en twintig ronden voor het einde - er moesten 70 worden verreden —

slaagde eindelijk een ontvluchting van een groep van vier renners. Dat waren Henk Hoekstra, Jeen Wester, Melle van Dekken en Ger Kloosterman. Later voegde zich daarbij ook Henk Hiddinga uit Stiens en dit groepje van vijf man fietste al spoedig een veilige voorsprong van ongeveer 500 meter bijeen.

Melle van Dekken poogde nog in de laatste ronde om het vonnis van de eindsprint van Henk Hoekstra te ontlopen. De Hoogkerker, die thans in Enumatil woont, liep even uit de kopgroep weg, maar het lukte niet. Toen was daarna de eindsprint natuurlijk voor Henk Hoekstra. De uitslag werd:

Amateurs/Nieuwelingen: 1. Henk Hoekstra Ureterp 63 km in 1.40.39; 2. Jeen Wester Eernewoude; 3. Tinus van Dekken Hoogkerk; 4. Henk Hiddinga Stiens; 5. Gooitzen Kloosterman Triemen; 6. Wiebe Hoekstra Ureterp; 7. Martinus Hoekstra Leeuwarden; 8. Anne Koster Leeuwarden; 9. Dik Hoekstra Leeuwarden; 10. Haitze Epema Zwaagwesteinde.

 

WASPIK.(1960.05.22)

Cees van Amsterdam, snelste wegsprinter in Waspik

Het talrijke publiek, in Waspik samengestroomd, heeft met volle teugen genoten van het sprankelende vuurwerk, dat de amateurs en onafhankelijken lieten zien. De grootste animator van deze course was ontegenzeggelijk de jonge Bredanaar Piet Coremans. Toen dertien van de zestig ronden achter de rug waren sprong hij de ruimte in. In prachtige stijl joeg hij vóór het peloton, dat heus niet stil zat, uit. Mannen als Balvert, Stevens en Heiden probeerden stuk voor stuk om bij de vluch­teling te geraken, maar onverbiddelijk wees Coremans hen terug.

Halverwege de wedstrijd ontstond een kopgroep van acht man, waarvan er uiteindelijk vijf overbleven voor de eindsprint. Cees van Amsterdam toonde zich hierin de sterkste vóór de verrassend goed voor de dag komende Hagenaar Carel Hame­link en de naar zijn oude vorm groeiende Ad Biemans.

De nieuwelingenwedstrijd werd een getrouwe copy van de meeste wedstrijden voor deze categorie met dien verstande, dat de eindsprint door een massaal peloton werd beslist. De Limburgse comingman Leo Motke zegevierde hier vóór Henny Schouten uit Badhoevedorp.

De adspirantenrit werd een Dordtse aangelegenheid met Goud als overwinnaar vóór zijn stadsgenoot Stiegelis. De uitslagen luiden:

Tekst: Ad Vingerhoets

Adspiranten: 1. H. Goud, Dordrecht, 20 km in 32 min. 14 sec., 2. . Stiegelis, Dordrecht, 3. R. Balvert, Amsterdam, 4. N. Castien, Lisse, 5, P. van Dongen, Made, 6. H. Fok, Dordrecht, 7. B. Kanselier, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. L. Motke, Roermond, 40 km in 1.03.45, 2. H. Schouten, Badhoevedorp, 3. G. Weyers, Hillegom, 4. J. van Geloof, Made, 5. P. Barten, Zevenbergen, 6. M. Bouma, Spaarn­woude, 7. F. Hoppe, Rotterdam, 8. J. v. d. Bogaard, T'er Aar, 9. A. van Leeuwen, Wassenaar, 10. W. van Heijst, Haarsteeg, 11. W. Bladt, Utrecht, 12. H. Kuysters, Rijen, 13. A. de Bruyn,

Rijen, 14. K. Brugel, Zevenbergen, 15. H. Scharringhuizen, Badhoevedorp. ,

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Cees van Amsterdam, Breda, 80 km in 2.00:18, 2. Carel Hameliak, Den Haag, 3. Ad Biemans, Ulvenhout, 4. Mar den Outer, Nieuwerkerk, 5. Piet Coremans, Breda, 6. Jan 'Hermes, Berkel, op 500 meter, 7. Frans Balvert, Amsterdam, 8. Cees Paymans, Tilburg, 9. Leo Coehorst, Til­burg, 10. Jan Heiden, Rotterdam, 11. Bert Idema, Zlwijndrecht, 12. Frans Stevens, Dussen, 13. Adri Pellicaan, Raamsdonks­veer, 14. Loek Vaars, Haarlem, 16. Adri van Haaren, Putters­hoek, 16. Ad Paulussen, Oosterhout, 17. Wim Blommaert, Haar­lem, 1~8. Ad Spapens, Goirle, 19. Jan Toebak, Engelen, 20. Jac. Joosen, Teteringen.

 

WEERT.(1960.08.28)

Triomf van Cor van Espen in Ronde van Weert

In de spannende Ronde van Weert demarreerden Van Espen en Lieben dra. Het peloton had niet zo'n haast, zodat de winst tot 40 sec: werd opgevoerd. Half koers gingen Steuten, Brunen­berg, v. d. Sanden, Van Dijk, Rutten, Gielen en Vossen op zoek naar de koplopers. Dichter en dichter kwamen de achtervol­gers bij de leiders, terwijl de groep op 30 sec. van Steuten c.s. kwam. Van Espen en Lieben moesten zwichten, onder aanvoe­ring van Van der Touw verhoogde de lange sliert de activiteit en intussen snelden Vossen en Deenen de ruimte in. Deenen zakte af, ook Vossen moest bukken voor de overmacht en zo moest een massaspurt uitspraak doen.

Tekst: Gerard Sillen

Amateurs: 1. C. v. Espen (Arnhem), 100 km in 2.28.25; 2de P. v. d. Touw (Den Haag), 3de Muijlwijk (Rotterdam), 4de Steuten (Weert), 5de Th. Rutten (Leende), 6de Fr. Stevens (Dussen), 7de Hendriks (Lent), 8ste Jos Brunenberg (Weert), 9de Lieben (Den Haag), l0de v. d. Sanden (Veghel).

Nieuwelingen: 1. Vriens (Helmond), 50 km in 1.23.13; 2de Van Heel (Rossum), 3de Motke (Roermond) op 30 sec., 4de Gerrits (Oploo), 5de Hermens (Nijmegen).

Adspiranten: 1. Riksma (Den Haag), 25 km in 34 min. 29 sec.; 2de Van Riet (Gennep), 3de Hendriks (Lent), 4de Eemers (Mill), 5de Schuurmans (Den Dungen).

 

WERKENDAM.(1960.04.18)

K. VOORN eerste in Werkendam

In het vriendelijke stadje Werkendam, onder de rook van Gorinchem gelegen, draaide Paasmaandag voor amateurs en onafhankelijken. Cees Lute was de actiefste, maar Voorn uit Kortenhoef de succesvolste. Nadat Lute, die 45 ronden alleen aan de leiding gereden had, zich in het peloton liet terugval­len, sprong Voorn uit het gedunde peloton weg en ging onbe­dreigd over de eindstreep. De winnaar van verleden jaar, Jan Jansen uit Nootdorp, klasseerde zich als achtste.

Amateurs: 1. K. Voorn, Kortenhoef, 85 km in 2 uur 13 min. 17 sec.; 2. N. Hendriks, Utrecht, op '200 meter; 3. J. Rademakers, Utrecht; 4. C. Duiser, Giessendam; 5. B. Osendarp, Utrecht; 6. C. Pupping, Voorburg; 7. C. Lute, Castricum; 8. J. Jansen, Nootdorp; 9. F. van Veldhoven, Poeldijk; 10. H. Castricum, Beverwijk.

Adspiranten die 25 km aflegden in 49 min. 17 sec. zege­vierde J. Rasch, Uitgeest, vóór G. Stiegelis, Dordrecht en J. van Wijk, Vught.

 

WESTERBORK.(1960.00.00)_

In Westerbork triomf voor Goos Scheuneman

De slopende hitte sloeg in Westerbork in de rijen van de ren­ners toe. Vele zwakke broeders stappen met een mismoedig gezicht van hun fiets, maar voorin het peloton werd voortdu­rend door de sterken gestreden. Het was Goos Scheuneman, die ook in Westerbork de zegebloemen voor zich opeiste.

Al direct begon het feest, toen Fre Bos in een overmoedige poging wegvluchtte. Bos kon in deze beginfase alles en op het 2250 meter lange parcours fietste hij bijna een ronde voor­sprong bij elkaar. Maar het lukte net niet en toen de ontvluch­ting van Bos dreigend begon te worden, bemoeiden Scheune­man, Feiken, Smouter en Mazenier zich met de jacht.

Bos werd weer tot de orde geroepen en terwijl de man uit Nieuw Buinen terug viel, gingen zijn onbarmhartige achter­volgers meteen door. Ze bezaten macht genoeg om het peloton geen enkele kans meer te geven. In de eindspurt liet Goos Scheuneman zien, dat zijn zege, daags tevoren in Rolde be­haald, beslist geen uitschieter was geweest. Zijn eindschot was opnieuw zeer sterk.Tekst: Dick Monningh

Amateurs: 1. Goos Scheuneman (Nieuwe Pekela), 75 km in 2 uur 4 min.; 2. Cor Smouter (Nieuw Amsterdam), 3, F. Mezenier (Emmen), 4. Harry Klein (Barnflair), 5. H. Rutgers (Gieten), 6. H. Hamminga (Assen), 7. J. Wilkens (Gieten), 8. J. Timmermans (Nieuw Buinen), 9. B. Bos (Assen) en 10. G. Feiken (Wildervank).

 

WEZEP.(1960.04.30)

OTTO VAN DE WEERD greep in Oranjeronde van Wezep eerste zege als amateur

Na tal van malen door pech te zijn achtervolgd is de 23-jarige Otto van de Weerd er eindelijk in geslaagd zijn eerste over­winning als amateur te boeken. Dit in de Ronde van Wezep. Deze sympathieke renner uit Soestdijk, die zich van meet of zeer attent toonde, greep de zege in de eindspurt, toen hij de Kamper favoriet Evert Hup, die vorig jaar deze Oranjeronde won, de baas bleef.

Vanwege het hoge tempo van het begin af misten vele renners de aansluiting met de kopgroep, ook pechvogels als Rolf Stein­bach, Herman van Essen en de goed draaiende Nico Wijnands, die in de voorlaatste ronde door een lekke tube uit de kop­groep verdwenen.

Zoals gezegd kwam het op een eindspurt aan, die aangetrokken werd door Evert Hup. Van de Weerd, Wijnands en Van Heel, die ook op een goede wedstrijd terug kan zien, grepen het wiel van de Kamper renner, waarna Otto van de Weerd zich het sterkst toonde. Tekst: Ben Zomerdijk

Amateurs: 1. Otto van de Weerd, Soestdijk, 70 km in 1.58.20; 2. E. Hup, Kampen; 3. P. Wijnands, Amersfoort; 4. W. van Heel, Rossum (Gld.); 5. D. Vervloet, Amersfoort; 6. W. Duiveman, Amersfoort; 7. G. J. Ruttenberg, Soest; 8. A. Doekemeijer, Soest; 9. J. van Dam, Zwolle; 10. E. Dickhof, Oosterwolde; 12. H. ten Klooster, Zwollerkerspel; 13. J. Bruins, Zuidwolde; 14. B. C. van Hoeijen, Amersfoort; 15. N. Wijnands, Amersfoort; 16. R. Steinbac'h, Kampen; 17. L. M. van Heeze, Baarn; 18. R. Lemstra, Zwolle; 19. H. Roks, Zwolle; 20. J. Blaauw, Oostendorp.

De ploegenprijs was voor Tempo uit Soest; 2. R. en T. Amers­foort en 3. De IJselstreek, Wezep.

 

WEZEP.(1960.08.06)

Ook in Ronde van Wezep bewees Jan Janssen zijn aanleg

Jan Janssen bewees in de grote Ronde van Wezep, waar o.a. ook Gijs Pauw, Piet Steenvoorden, Bart Solaro en Ab Sluis aan de start verschenen, zijn klasse. Elf ronden voor het einde demarreerde de Nootdorper, nadat tevoren schermutselingen aan de lopende band hadden plaats gevonden, plotseling zeer fel. Hoe Pauw, Dieperink, Boom, Steenvoorden en Solaro ook probeerden de vluchteling tot orde te roepen, men slaagde hierin niet. Aangemoedigd door meer dan 5000(!) toeschouwers bouwde Janssen - een onzer beste favorieten voor Rome - een voorsprong op van ongeveer honderd meter. In de slot­fase sprong Boom, die ook op een goede wedstrijd kon terug­zien, uit het peloton weg. Nadat Jan Janssen als glansrijke winnaar over de streep was gegaan, greep Bert Boom een eervolle tweede plaats.

Tekst: Ben Zomerdijk

Amateurs: 1. J. Janssen, Nootdorp, 100 km in 2 uur 33 min. 10 sec.; 2. B. Boom, Enter; 3. A. Koopmans, Jubbega (knap werk van deze Fries!); 4. G. Pauw, Utrecht; 5. J. Schoen, Zaandam; 6. J. Dokter, Enschede; 7. H. Scheuten, Hengelo; 8. P. Steenvoorden, Heemstede; 9. B. Solaro, Den Bosch en 10. R. Steinbach, Dampen.

Nieuwelingen: 1. R. Hendriks, Haarlem, 70 km in 1 uur 55 min. 10 sec.; 2. H. Jansen, Haarlem; 3. H. Nieuwkamp, Borne; 4. 'P. Troost, Zaandam; 5. J. Bruins, Zuidwolde; 6. L. Hermans, Nijmegen; 7. M. Gerrits, Oploo; 8. Job. Pluimers, Enter; 9. H. Mater, Amsterdam en,10. K. Zomer, Halfweg.

Veteranen: 1. J. Gieseler, Utrecht; 2. Geelhoud, Zwammerdam; 3. Ter Horst, Almelo; 4. J. v. Veen, Zwolle en 5. P. Heyster,

Schiedam.

Adspiranten: 1. G. Pluimers, Enter; 2. Joh. Hup en 3. Hemmes, Annen.

 

WINTERSWIJK.(1960.00.00)

Van de Pelt vooraan in de Achterhoek

„Geloof mij", aldus de heer G. Lagerweij, het manusie-van­alles van de Achterhoekse wielerclub „De Stofwolk", „de veel­al financiele inspanningen, die wij ons hebben moeten ge­troosten om zoals vorig jaar en ook nu weer het geval was Olympia's Tour binnen de Winterwijkse muren te krijgen, gaan hun rendement opleveren."

En inderdaad viel over de publieke belangstelling niet te kla­gen. Dit was maar goed ook, want kosten noch moeiten waren gespaard om een zo-sterk mogelijk rennersveld, bestaande uit voornamelijke Oostelijke en Duitse coureurs te krijgen.

Achtereenvolgens gooiden Paul Nieuwkamp uit Borne en de Lichtenvoorder Ben Heussinkveld de knuppel in net hoender­hok. De nieuweling W. Gillich uit de Keizer Karelstad, die halverwege de wedstrijd met Klaas Visser uit Enschede bij een valpartij betrokken raakte, leverde een uitstekende prestatie door met geringe achterstand op de derde plaats beslag te leggen.

De bloemen kwamen terecht bij Van de Pelt uit Poortugaal, die in gezelschap van de Hengelodr Doldersum een tijdwinst van 15 sec. op de overige, renners had veroverd.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. K. v. d. Pelt, Poortugaal, 100 km in 2.39.15 uur; 2. B. Doldersum, Hengelo (Ov.); op 15 sec. 3. W. Gillich, Nijmegen; 4. H. Ruesink, Varsseveld; '5. K. Visser, Enschede; 6. H. Nieuwkamp, Borne; 7. K. Niemeijer, Hengelo (Ov.); 8. D. Bossink, Den Ham; 9. H. Scheuten, Hengelo (Ov.); 10. H. Har­bers, Rijssen.

 

WINTERSWIJK.(1960.07.17)

Van de Pelt triomfeert in Ronde van Winterswijk

Van de Pelt uit Poortugaal, die onlangs de Ronde van Deven­ter op zijn naam bracht, maakte Zondagmiddag in de Ronde van Winterswijk deel uit van een groepje van vijf renners, dat met een halve ronde voorsprong op de finish afkwam. Op fraaie wijze bleef v. d. Pelt de baas over de Hengeloer Doldersum, die ontegenzeggelijk de strijdlustigste renner was in deze wedstrijd, waarin het aanhoudend heeft geregend. On­danks de minder gunstige weersomstandigheden werd er goede strijd geleverd.

Uit het peloton waren Zwienenberg en Nieuwkamp wegens materiaalpech verdwenen. De vijf koplopers finishten als volgt:

Amateurs: 1. K. v. d. Pelt, Poortugaal, 100 km in 2 uur 39 min. 15 sec.; 2. B. Doldersum, Hengelo; 3. W. Gilich, Nijmegen; 4. H. Rue­sink, Varsseveld; 5. Kl. Visser, Enschede. Henk Nieuwkamp, Borne, won de spurt van het peloton en werd dus zesde. De uitslag was verder: 7. K. Niemeijer, Hengelo; 8. D. Bossink, Den Ham; 9. Henk Scheuten, Hengelo; 10. H. Harbers, Rijssen; 11. Visser, Huizeri; 12. Boing, Bocholt (Dld.); 13. Steinzen, Bacholt; 14. Doring, Bociholt en 15. Heusinkveld, Lichtenvoorde. B. Z.

 

WIRDUM.INTERCLUB.(1960.05.28)

Wiebe Hoekstra won Ronde van Wirdum

Zaterdag werd voor de zesde maal de Ronde van Wirdum verreden. Deze wedstrijd waaraan uitsluitend renners van de LWV „De Friesche Leeuw" deelnamen, telt, evenals de wedstrijden te Veenwouden en Akkrum, voor het clubkampioenschap. Op het appèl ontbrak Henk Hoekstra uit Ureterp, die momenteel meerijdt in Olympia's Toer door Nederland. Wiebe Hoekstra, Ureterp behaalde tenslotte de overwinning In de eindsprint.

In de eerste ronde was er al een [ slachtoffer vanwege een valpartij. E. de. Lange moest met een gebroken achterwiel de strijd staken en twee ronden later kreeg W. Bolman uit Harlingen hetzelfde euvel. Er werden verschillende uitlooppogingen gedaan, maar steeds werden deze verijdeld Het werd wel een slopende rit en er waren veel uitvallers. Met nog 25 ronden te rijden trachtten H. v. d. Linden en G. Kloosterman nogmaals de eindsprint te ontlopen, maar het was Wiebe Hoekstra die de twee renners tot de orde riep. Jeen Wester had zijn kruit te vroeg verschoten, want met nog slechts achttien ronden te rijden moest hij lossen en kwam hierdoor op één ronde achterstand. Er waren tenslotte nog dertien renners in de strijd en terwijl de bel voor de laatste ronde luidde, kwam H Hiddinga met twintig meter voorsprong door, maar door een fantastisch gereden laatste ronde was het Wiebe Hoekstra, die de eer voor zich opeiste. De pi. min. 58 km werden gereden in 1 uur 30 min. en 10 sec. Van de talrijke premies werden de meesten gewonnen door H. Hiddinga. H. v. d. Linden en J Wester.

Amateurs/Nieuwelingen/Adspiranten: 1. Wiebe Hoekstra Ureterp 58 km in 1.30.10; 2. Henk Hiddinga Stiens; 3. Hans van der Linden Leeuwarden; 4. Gooitzen Kloosterman Triemen; 5. Martinus Hoekstra Leeuwarden; 6. Haitze Epema Zwaagwesteinde; 7. Gerrit Vierstra Franeker; 8. Henk van der Borg Leeuwarden; 9. Anne Koster Leeuwarden; 10. Sjouke Terpstra Harlingen;

Vooraf werd een wedstrijd over twintig ronden gereden voor renners op toerfietsen. Slechts zeven renners verschenen aan de start, waarvan vier de wedstrijd uitreden. Winnaar werd Tj. v. d. Berg uit Oosterlittens die één ronde voorsprong op de overigen had.

 

WOERDEN.(1960.04.30)

AB SLUIS zegeviert in Woerden

In het op 30 April van oranjevreugde tintelende Woerden was het door de W.W.C. ,Arie van Vliet" georganiseerde wieler­evenement een stralend hoogtepunt. Het moet trouwens in Woerden wel goed leven zijn voor wielervrienden. U wilt een bewijs voor deze stelling? Wel, burgemeester H. H. C. Vos gaf niet alleen door zijn aanwezigheid blijk van zijn belangstelling, maar schonk bovendien de eerste prijs voor amateurs. Het leek alsof de renners hierdoor werden geinspireerd, want zij gaven sport van de bovenste plank. Al spoedig namen bij de amateurs Sluis, Cuvelier, Hendriks, Cooremans en Riethof 150 meter voorsprong. Even later kwam Piet van der Lans in een mach­tige rush zich bij hen voegen. Van dat moment af groeide de voorsprong gestadig. In de laatste kilometers verloor Coore­mans de aansluiting met de kopgroep. Na een formidabele eind­spurt mocht Ab Sluis de ereronde rijden. Voor het overige was het deelnemen van 110 nieuwelingen eigenlijk wel een beetje teveel van het goede. Maar al spoedig fungeerde het hoge tempo als scherprechter. Dat de jury ondanks de massaspurt van on­gevaar 40 man tot een iedereen bevredigende uitslag kwam, was een prachtig staaltje van bekwaamheid.Tekst: Joop de Jager

Amateurs: 1. Ab Sluis, Badhoevendorp 100 km in 2.20.35; 2. P. van der Lans, Sassenheim; 3. N. Hendriks, Utrecht; 4. Riethof, Leiden; 5. Cuvelier, Nieuw-Vennep; 6. op ruim 1 min. M. den Outer, Nieuwerkerk a. d. IJsel; 7. G. Ribbelink, Delft; 8. H. Scholten, Den Haag; 9. C. Hamelink, Scheveningen; 10. C. Pupping, Voorburg; W. Jellema, Eindhoven; 12. H. Roe­doe, Utrecht; 13. N. Dekker, Amsterdam. 14. op 1 ronde A. Wouters, Eindhoven; 15. W. Oppers, Eindhoven; 16. P. Coo­remans, Breda; 17. J. Ouwerkerk, Rotterdam; 18. A. Hille­brand, Leiden; 19. G. Daalhuizen, Utrecht; 20. J. van Ingen, Alphen a. d. Rijn; 21. P. Muilwijk, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. L. Motke, Roermond 60 km in 1.29.00; 2. C. Schuring, Amsterdam; 3. W. Vleeschman, Uitgeest; 4. B. Zoet, Sassenheim; 5. P. Krol, Amsterdam; 6. G. Karsten, Leiden; 7. A. Verbaas, Den Haag, 8. W. Dorst, Rotterdam; 9. R. v. d. Brink, Utrecht; 10. H. Peeters, Heemstede; 11. J. van Amster­dam, Leiderdorp; 12. L. Althuizen, Den Haag; 13. P. Gielen, Blerik; 14. A. Kloosterman, Leiden; 15. W. Ivits, Eindhoven; 16. H. Schouten, Badhoevedorp; 17. K. Zomer, Halfweg.

 

WOLVEGA.(1960.06.25)

Ronde van Wolvega voor Theo Pronk

Rondom hot Pieter Stugvesant-monument word Zaterdag­avond in Wolvega de traditionele Ronde voor amateurs over 80 km verreden, welke in een prachtige zege voor de Noord­hollander Theo Pronk uit Warmenhuizen is geeindigd. Deze jonge coureur presteerde hot, om na 25 km met een felle de­marrage de 42 gestarte renners achter zich te laten en regel­matig draaiend een voorsprong van rond 100 m op te bouwen. Heftige tegenaanvallen, o.a. van de Friezen Honk Hoekstra en Piet Schreur en de Oostelijke renners Steinbach en Zwiene­berg, waren echter, door gebrek aan samenwerking, tot mis­lukken gedoemd, terwijl verder de clubgenoten van Pronk, de 42-jarige Jan Ottenbros met z’n zoon Jan Jr. en Zeeman uit Oudkarspel dit tempo weer trachten te drukken.

De voorsprong van Pronk groeide zienderogen en half course wist hij zich bij het peloton te voegen en stond dus alleen aan de leiding. Opnieuw werd toen de lont in het kruitvat gesto­ken: alweer door Piet Schreur met Henk Hoekstra en Evert Hup, even later gevolgd door Steinbach, Zeeman en Van Doom. Deze renners namen al spoedig een halve ronde, maar toen de leider Pronk het gevaar inzag, nam deze resoluut de kop van het jagende peloton en na een gevecht van een tiental kilometers werden de vluchtelingen achterhaald. De rust was nauwwelijks weergekeerd of Zeeman nam de benen. Vele tegen­aanvallen van het peloton wist hij af te slaan en de voorsprong van rond een halve ronde tot op, de finishlijn te verdedigen en zo de 2de plaats veilig te stellen. De spurt van het peloton was voor Evert -Hup. Van de 42 gestarte renners reden er 22 de wedstrijd uit.Tekst: A. Terpstra

Amateurs: 1. Th. Pronk, Warmenhuizen, 80 km in 2 uur 2 min. 24 sec.; op 1 ronde 2. G. Zeeman, Oudkarspel; 3. E. Hup, Kam­pen; 4. H. Hoekstra, Ureterp; 5. G. Kloosterman, Triemen; 6. K. Niemeyer, Hengelo; 7. H. Schoen, Zaandam; 8. J. Otten­bros Sr., Alkmaar; 9. P. Schreur, Wolvega; 10. K. Visser, Enschede; 11. P. v. Dijk, Wormerveer; 12. R. Steinbach, Kam­pen; 13. G. Zwienenberg, Enter; 14. J. Reidinga, Edam; 15. S. Keizer, Oostzaan; 16. J. Ottenbros Jr., Alkmaar; 17. J. Fransen, Halfweg; 18. K. Kalis, Stompetoren; 19. W. Hoekstra, Ureterp; 20. H. Sikkerna, Nijbeets.

 

WORKUM.INTERCLUB.(1960.07.23)

Begunstigd door de meest ideale weersomstandigheden is hier zaterdagavond een wielerronde gehouden, onder auspiciën van de LWV „De Friesche Leeuw" te Leeuwarden en de WV „Olympia" te Heerenveen. Het publiek, dat in grote getale was opgekomen kreeg een sportieve wedstrijd te zien, waarvoor verschillende sprintpremies, in totaal ongeveer 50 beschikbaar waren gesteld.

De wisselbeker moest verdedigd worden door Henk Hoekstra uit Ureterp. Er hadden zich voor deze ronde 60 renners opgegeven, waarvan Hoekstra zich onbetwist de sterkste toonde.

Henk Hoekstra was ook nu weer de grote man. Lange tijd reed hij alleen ver voor het peloton uit. Hij sleepte daardoor menige premie in de wacht. Kort voor het einde liet hij zich in het peloton terugvallen, doch met een snelle sprint toonde hij zich opnieuw de meerdere. Hoekstra kwam hierdoor definitief in het bezit van de wisselbeker.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Henk Hoekstra, Ureterp; 2. Anne Koopmans, Jubbega; 3. Martinus Hoekstra, Leeuwarden; 4. Gooitzen Kloosterman, Triemen; 5. Piet Akkerman, Scharsterbrug; 6. Henk Hiddinga Stiens; 7. Marten Wierda, Heerenveen; 8. Hinke de Vries, Jubbenga; 9. Jelle Woudstra, Beneden-Knijpe; 10. Sietse van der Werf, Rinsumageest; 11. Anne Koster, Leeuwarden; 12. Dirk Hoekstra, Leeuwarden;

 

ZAANDAM.(1960.04.10)

Nieuwelingen: 1. Jan Rasch; 2. --- 3. ---

Adspiranten: 1. Bart Zoet; 2. --- 3. ---

 

ZANDVOORT.(1960.06.19)

SCHOUTEN en VAN DIJK wonnen op Circuit Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort zijn Zondag niet alleen de amateurs in actie geweest, maar ook de nieuwelingen (218 man) en veteranen (30 man) hebben er strijd geleverd om de drie K.N.W.U.-medailles. Beide koersen werden in de sprint van een drie man sterk kopgroepje beslist.

Bij de nieuwelingen waren het Henny Schouten en Wim Grif­fioen (twee Bataaf-mannen) die zich twee ronden voor het verlossende einde met de pittige Kees Verberkt uit het com­pacte peloton losrukten en de drie “plakken" onderling ver­deelden. De jonge Brabander Fransen, die hen aanvankelijk had vergezeld, wist nog net uit de greep van het peloton te blijven, waarvan de snelle Limburger Motké de sprint won.

Nieuwelingen: 1. H. Schouten, Badhovedorp; de 59 km. in 1 uur 24 min. 24 sec.; 2. K. Verberkt, Duivendrecht; 3. W. Grif­fioen, Halfweg; 4. M. Fransen, Uden, op 16 sec.; 5. L. Motke, Roermond, op 24 sec.; 6. H. Nieuwkamp; Borne; 7. A. Bouma, Amsterdam; 8. A. Drop, Vlaardingen; 9. G. Oudshoorn, Vinke­veen; 10. J. Montee, Rotterdam.

Veteranen

In de strijd der „oudjes" waren het Ben van Dijk, Arie van der Neut en Breukemeijer, die zich van het peloton wisten te dis­tancieren. Voor deze drie vluchtelingen, die onbedreigd het pleit in hun voordeel zouden gaan beslechten, zag het er in de slotfase nog even heel danker uit, want enkele van hun con­currenten hadden zich vastgebeten in het peloton der nieuwe­lingen en zouden op die manier hun opgelopen achterstand kunnen overbruggen. Maar gelukkig voor het sportieve ver­loop van deze rit wisten Van Dijk, Van der Neut en Breuke­meij,er nog net voor te blijven en zodoende kwamen de medail­les terecht bij de renners die er de meeste aanspraak op moch­ten doen gelden.

Veteranen: 1. B. van Dijk, Haarlem, de 33,5 km. in 51 min. 57 sec.; 2. A. v. d. Neut, Amsterdam; 3. F. Breukemeijer, Apel­doorn; 4. Lorié, Rijswijk.

 

ZANDVOORT.(1960.07.31)

HENK HIEUWKAMP snelste nieuweling in Zandvoort

Het treffen der nieuwelingen, dat aan de beslissende kam­pioensrit der beroepsrijders op het circuit van Zandvoort vooraf ging en waarvoor honderd renners aan de start ver­schenen, is in een hoog en droog tempo betwist. Alle uitloop­ pogingen waren zodoende bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Een massale eindsprint moest uiteindelijk de beslissing bren­gen en daarin toonde de pittige Henkie Nieuwkamp uit Borne (Ov.) zich enigszins verrassend de snelste van het overwegend uit Noord- en Zuid-Hollanders-peloton.

Nieuwelingen: 1. H. Nieuwkamp, Borne, de 58 km in 1 uur 23 min. 42 sec.; 2. L. Althuizen, Den Haag; 3. W. Muntz, Rot­terdam; 4. R. Hendriks, Haarlem; 5. P. Vleesman, Uitgeest; 6. P. Krol, Amsterdam; 7. G. Oudshoorn, Vinkeveen; 8. P. Leu­nis, Amsterdam; 9. A. Ruijs, Haarlem; 10. H. Mater, Amster­dam; 11. J. van Geest, Maasland; 12. N. Hoopman, Zaandam; 13. W. Westeneng, Maarssen; 14. W. Vleesman, Uitgeest; 15. J. Hoogland, Aalsmeer.

 

ZEGGE.(1960.07.24)

Bloemen in Ronde van Zegge voor Jos Linders

Door fraai weer aangetrokken waren Zondag velen naar Zegge afgezakt. Spijt hebben zij er zeker niet van gehad, hoewel het in de honderd kilometer lange strijd niet tot een definitieve beslissing kwam. Jan Hermes toonde zich een premiejager bij uitstek. In de slotfase wist een tiental renners een kleine voor­sprong te nemen en in de sprint vloerde Jos Linders al zijn concurrenten.

Vooraf traden de nieuwelingen aan waarin Drop uit Vlaardin­gen als eerste eindigde, gevolgd door Gerrits en Pieterse.

Bij de veteranen werd Visser winnaar vóór ... Gieseler, de oud-achtervolgingskampioen van Nederland.

Amateurs en Onafhankelijken:  1. J. Linders, Roosendaal, 100 km in 2.39.10; 2. G. Deegens, Goes; 3. A. Wagemakers, Standdaarbuiten; 4. H. Verwey, Gouda; 5. P. Kooiman, Leiden; 6. J. Schrauwen, Ossendrecht; 7. P. v. d. Horst, Klundert; 8. P. v. As, Roosendaal; 9. W. Swaneveld, Dordrecht; 10. H. de Jong, St. Willebrord.

 

ZEIST.(1960.07.25)

Ab Sluis vierde achtste overwinning in Zeist

Renners met een sprint in de benen zijn onbetaalbaar. Dat bleek ook in de Ronde van Zeist, waar een compact peloton van ongeveer vijftig man naar de finish snelde. Het was Ab Sluis, die zijn talenten weer eens ten toon spreidde en met overtuiging won. Zijn achtste overwinning in successie.

Het parcours rondom het Zeister Slot was supersnel. Zo snel, dat alle ontsnappingspogingen al bij voorbaat kansloos waren. Slechts een maal kwam er een groepje van vier renners tot zeventien seconden. Dat waren Van Gent, Voorn, Verwey en Hendriks, maar het peloton had hen snel weer tot orde geroe­pen. Zeer vele uitgeloofde premies zorgden voor spannende sprints, waarin de jonge Hagenaar De Jager - die in dit sterke veld een uitstekend debuut als amateur maakte - uitblonk. Ook Verwey uit Gouda nam er heel wat voor zijn rekening. De uitslag van deze, door de wielerclub Het Stadion goed ge­organiseerde, wedstrijd luidt:

Amateurs: 1. Ab Sluis, Badhoevedorp, 85 km in 2 uur 6 min. 14 sec.; 2. H. v. Gent, Leiden; 3. C. Schuu­ring, Amsterdam; 4. J. Stam, Rotterdam; 5. F. Post, Amster­dam; 6. W. Schuling, Den Haag; 7. J. Reidinga, Amsterdam; 8. W. v. Smirren, Amsterdam; 9. H. Roedoe, Utrecht; 10. J. Boog, Laren; 11. W. van Asch, Culemborg; 12. A. Withoud, Amsterdam; 13. T. Oudshoorn, Vinkeveen; 14. G. Daalhuizen, Utrecht; 15. N. Hendriks, Utrecht; 16. A. v. d. Voort, Rotter­dam; 17. T. Moen, Rotterdam; 18. B. Solaro, Den Bosch; 19. F. v. Lachterop, Amsterdam; 20. R. Hendriks, Haarlem; 21. P. v. d. Touw, Den Haag; 22. C. Rabe, Amsterdam.

Tekst: Hans van de Kamp

 

ZEVENBERGEN.(1960.08.27)

Zevenbergen zag Van der Lee als winnaar

De criteriumrijder bij uitstek, Van der Lee uit Drunen, werd winnaar in Zevenbergen en veroverde tevens de leiderspositie in het klassement om de „Drie Hoefijzers"-prijs. De eerste ont­snapping kwam van Piet van der Horst, kortelings uit militaire dienst teruggekeerd en nu stevast in de strijd. Toen Van der Horst door pech moest terugvallen ontstond een sterke kopgroep bestaande uit: Van den Klundert, Timmermans,. Van Dongen, Van der Lee en ... Piet van der Horst. Eendrachtig samenwerkend dubbelden zij op zes man na het hele veld. In de eindsprint toonde Van der Lee zich weer eens de rapste. „Oude" Piet van As regelde de sprint van de achtervolgers, die op 2 min. 15 sec. binnenkwamen en Henk de Jong was de eerste van de gedubbelden, die de kalklijn passeerde.Tekst: Ad. Vingerhoets

Nieuwelingen: 1. A. Russens, Den Bosch, 60 km in 1.26.29; 2. C. Vriens, Helmond; 3. op 30 sec. G. Karstens, Leiden; 4. A. Ruys, Haarlem; 5. P. Barten, Zevenbergen; 6. W. Heeren, St. Willebrord; 7. M. Bouma3 Spaarnewoude; 8. C. Weyers, Hille­gom; 9. K. Verberkt, Duivendrecht; 10. W. van Heijst, Haar­steeg; 11. T. van Schie, Honselersdijk; 12. A. Drop, Vlaar­dingen.

Amateurs en onafhankelijken: 1. M. v. d. Lee, Drunen,, de 100 km in 2.31.58; 2. L. Ttimmernians, Roosendaal; 3. J. v. d. Klun­dert, De Heen; 4. L. v. Dongen, Made; 5. P. v. d. Horst, Klundert; 6. op 2.15 min. P. van As, Roosendaal; 7. L. ten Dam, Rijswijk; 8. N-Walravens, Den Bosch; 9. B. Solaro, Den Bosch; 10. W. van Smirren, Amsterdam; 11. L. Althuizen, Den Haag; 12. op een ronde H. de Jong, St. Willebrord; 13. M. Roks, Bosschen­hoofd; 14. C. Snepvangers, Zundert; 15. J. Frakking, Naarden; 16. C. Paymans, Tilburg; 17. F. Stevens, Dussen; 18. A. Aan­raad, Oud-Gastel; 19. B. van Santvliet, Roosendaal; 20. J. Vos, Roosendaal.

 

ZILVEREN DOM-TOURNOOI

Le Champion zeer sterk in het Zilveren Dom-Tournooi

De Kampioen won bij de nieuwelingen

Het Amsterdamse IA Champion heeft momenteel een ploeg van de bovenste plank. Dat kwam sterk tot uiting in het jaarlijkse Zilveren Dom-Tournooi. Gestart als eerste ploeg, dus met een grote handicap, brak deze club met een traditie om toch sterk te rijden. Zonder ook maar een team voor zich - toch immers trekpleisters voor het tempo - snelden de Amsterdammers in een prachtig tempo over de mooie Stichtse wegen. Van start tot finish domineerde Le Champion.

De eerste ronde werd 23 seconden winst behaald op de favo­riete ploeg. De Bataaf, die echter Ab Sluis onderweg kwijt­raakte door een defecte vooras. Na 54 km was de winst 37 seconden, na 81 km 2 min. 11 sec. en bij de finish 2 min. 57 sec. Het winnende team, gestart met Le Grand, Oudkerk, Den Enting, Hagman, Van Lachterop en Van de Wijk, won dus op fraaie wijze. Aan de finish kwamen Oudkerk, Den Enting en Van Lachtelop.

Evenals in 1958 won Le Champion daarmede de Zilveren Dom en terecht waren voorzitter Ladenius en soigneur De Haan maar wat verheugd met deze fraaie prestatie van hun pupillen.

Sterk reed in de slotfase ook het team van D.T.S. uit Zaandam, dat derde werd, na lange tijd op de vijfde plaats te hebben „gelegen".

Bij de nieuwelingen was het krachtverschil minder groot. Hier werd een fel duel gestreden tussen Swift, dat de eerste ronde het snelst reed met 21 seconden winst op De Kampioen uit Haarlem. Bij De Kampioen bleef het team echter compleet met het zestal Bouma, Van de Horst, Fennis, Hendriks, Peters en Ruis. Bij Swift haalden A. Kloosterman, C. Kloosterman en J. van Amsterdam de finish. Dat was dus een strijd van zes tegen drie, maar het pleit sterk voor Swift dat zij tweede werd op een achterstand van slechts drie seconden.

Vanaf het bekende bordes van het stadhuis van Wijk bij Duur­stede reikte burgemeester C. B. Kentie met een toepasselijk woord de prijzen uit. Het was een geslaagd slot van een uit­stekend georganiseerd tournooi waarmee de Utrechtse Wieler­en Tour Club De Volharding haar goede reputatie handhaafde.

Jammer overigens voor de Utrechters, dat hun eigen leden in dit tournooi ieder jaar zo sterk teleurstellen. De nieuwelingen werden dertiende en de amateurs staakten de strijd. Dit had­den de wakkere Volhardingmannen toch zeker niet verdiend. Tekst: Hans van de Kamp

Amateurs: 1. Le Champion, Amsterdam, met de renners Oudkerk, Den Enting en Van Lachterop, 108 km in 2 uur 31 min. 1 sec.; 2. De Bataaf, Halfweg, in 2 uur 33 min. 58 sec., met Dokter, Franssen, G. Wesseling; 3. D.T.S., Zaandam, in 2 uur 3'5 min. 22 sec., met Elswijk, F. Tel, P. v. Dijk; 4. Feijenoord, Rotterdam, in 2 uur 35 min. 35 sec., met A. Jongejan, L. v. d. Leur, P. Geluk; 5. Olympia, Amsterdam, in 2 uur 37 min. 22 sec., met M. de Bruin, C. Schuuring, F. Schild; 6. De Kampioen, Haarlem, in 2 uur 38 min. 34 sec., met A. Dei­num, E, Riethof, C. Visser; 7. Het Stadion, Utrecht, in 2 uur 40 min. 27 sec., met'Hendriks, B. Osendarp, K. v. Nimwegen; 8. Ulysses, Amsterdam, in '2 uur 41 min. 35 sec., met A. de Vries, J. Barens, C. Rabe; 9. Tempo, Soest, in 2 uur 44 min: 16 sec., met G. Ruttenberg, Olde Weerd, J. v. d. Burgt; 10. „Amersfoort", Amersfoort in 2 uur 44 min. 49 sec., met Spek­snijder, D. Vervloet, H. Vromans.

Nieuwelingen: 1. De Kampioen, Haarlem, 54 km in 1 uur 14 min. 9 sec., met N. Bouma, J. v. d. Horst, G. Fennis, R. Hen­driks, H. Peters, A. Ruis; 2. Swift Combinatie, Leiden, in 1 uur 14 min. 1'2 sec., met A. Kloosterman, C. Kloosterman, J. v. Amsterdam; 3. Le Champion, Amsterdam, in 1 uur 15 min. 13 sec., met L. v. d.. Stolpe, D. Voorthuizen, J. Posno; 4 Feijen­oord, Rotterdam, in 1 uur 15 min. 38 sec., met P. Dorst, W. Dorst, A. v. Beek, A. Noteboom; 5. Olympia, Amsterdam, in 1 uur 15 min, 57 sec., met P. Krol, Rutgers, H. Scharrighuizen; 6. De Bataaf, Halfweg, in 1 uur 16 min. 15 sec., met J. Hoog­land, W. Griffioen, J. Zomer; 7. De Bollenstreek, Sassenheim, in 1 uur 16 min. 26 sec., met C. Lengers, H. v. d. Wolf, A. v. d. Hulst; 8. ,Uithoorn", Uithoorn, in 1 uur 16 min. 30 sec., met C. v. Tol, J. v. d. Boogaard, A. Heemskerk, G. Oudshoorn; 9. De Zwaluw, Vlijmen, in 1 uur 16 min. 42 sec., met V1 Y. van Heel, W. v. Heyst, J. v. Weert, J. v, Heeswijk; 10. De Spartaan, Den Haag, in 1 uur 17 min. 2 sec., met Van Kleef, M. Kettenis, R. v. d. Zelst.

 

ZILVEREN MOLENTOURNOOI.(1960.10.02)

Le Champion had weer de snelste ploeg in het Zilveren

In het Zilveren Molentournooi van de Zaanlandse wielerclub D.T.S. hebben de amateurs Willem van Smirren, Henk den Enting en Freddy van Lachterop van het hoofdstedelijke Le Champion een beste prestatie geleverd door met ruime voor­sprong op Olympia dit tournooi in het voordeel van hun club te beslissen, zodat de Zilveren Molen weer mee naar Amster­dam genomen kon worden, want ook vorig jaar was Le Cham­pion de snelste ploeg. Jan le Grand en Jaap Oudkerk, die hun zegevierende makkers knap gesteund hadden in de wedren met de tijd, moesten in de tweede koershelft afhaken en kon­den zodoende de opmars niet met succes volbrengen, terwijl de zesde man, Leo Hagman, reeds in de eerste omloop rond de Wormer door pedaalpech uit het strakke gelid van de voort­ijlende „rood-witte"-formatie was gewipt.

Voor dit prachtige tournooi van de Zaanse club, dat Zondagmiddag 2 October onder ideale weersomstandigheden op de polderwegen van de Wijde Wormer werd gehouden en waar-­mee het wegseizoen in Noord-Holland werd besloten, bestond ditmaal onder de amateurs en hun verenigingen maar een matige belangstelling. Er verschenen slechts negen ploegen – De Gazelle en De Germaan lieten verstek gaan - aan de start en dat is te weinig om van een boeiend gevecht verzekerd te kunnen zijn. Zou het geen aanbeveling verdienen om volgend jaar de onafhankelijken mee te laten rijden? Verschillende verenigingen, waaronder zelfs Olympia, Feijenoord en De Kampioen, blijken slechts met de grootste moeite een ploeg van zes amateurs op de fiets te kunnen brengen, maar beschikken nog wel over enkele semi-profs.

Weinig spanning

Van spanning is in de recente strijd om de Zilveren Molen dan ook niet zo bar veel sprake geweest. De jongens van Le Cham­pion, die een goede ploeggeest combineren met de aanleg voor pelotonrijden, hebben van start tot finish de leiding in handen gehad. Aanvankelijk verbleef Olympia dicht in de buurt van het leidende team, maar toen eerst Vink en daarna De Bruyn en Post door lekke banden uit de ploeg verdwenen en de kleine Koopmans het hoge tempo van Balvert en Schuu­ring niet meer kon volgen, moest ook Olympia steeds meer terrein prijsgeven aan het prima marcherende Le Champion. Aan de finish bedroeg het verschil tussen de twee hoofdstedelijke ploegen meer dan 2 1/2 minuut.

Hier is de uitslag: 1. Le Champion, Amsterdam (Van Smirren, Den Enting en Van Lachterop), de 96 km in 2 uur 19 min. 2,8 sec.; 2. Olympia, Amsterdam (Balvert, Schuuring en Koop­mans), in 2.21.3'4,2; 3. Kennemerland, Beverwijk (Gees Lute, Dullemans en Timmer), in 2.23.3,2; 4. D.T.S., Zaandam (Elswijk, Tel en Schenk), in 2.25.8,2; 5. Alcmaria Victrix, Alkmaar (Pronk, Schuurman en Kalis), in 2.26.13,6; 6. Feijenoord, Rot­terdam (Van der Leer, Niemandsverdriet en Geluk), in 2.26.27,8; 7. St. Willibrord, Utrecht (Verheul, Stolker en Versteeg), in 2.27:35,6; 8. De Kampioen, Haarlem (Riethoff, Visser en Blom­maert), in 2.28.54. De ploeg van Ulysses uit Amsterdam staakte in de vierde ronde de strijd.

Om de Ragetli-molen

Dat men momenteel in De Kampioen over een best stel nieu­welingen beschikt, is in de strijd om de Ragetli-molen - waar­aan achttien ploegen deelnamen - weer eens duidelijk ge­worden. Aanvankelijk veroverde het ploegje van Kennemer­land in deze race de leiding, maar werd al spoedig verdrongen door De Kampioen. Niettemin bleven de Kennemer-rijders goed in het „spoor" van de Haarlemmers en halverwege de race (na 2 ronden) bedroeg het verschil nog maar amper twee seconden. Maar in de derde ronde, toen Jan van der Horst moest afhaken en wat verder in de strijd gevolgd werd door Thijs Bouma, stelden Henk Peters, Ron Hendriks, Bert Ruijs en Gé Fennis de uiteindelijke overwinning veilig voor hun club. Het sterk opzettende R.K. „Amsterdam" wist in de slot­ronde nog wel enige seconden winst te boeken op De Kam­pioen, maar bedreigen konden de Amsterdammers - die zich van de tweede plaats verzekerden - het Haarlemse team toch niet meer.

De uitslag luidt: 1. De Kampioen, Haarlem (Peters, Ruijs, Fen­nis en Hendriks), de 64 km in 1 uur 33 min. 43 sec.; 2. R.K. „Amsterdam" Amsterdam (De Groot, Schuit, Poppen en Ver­meulen), in 1.34.23,2; 3. Le Champion, Amsterdam (De Graaf, v. d. Stolpe, Posma en Kok), in 1.34.43; 4. De Bataaf, Halfweg (Griffioen, Zomer en Groot), in 1.35.48,6; 5. De Volharding, Utrecht (Westeneng, Boihms en v. d. Pannen), in 1.36.9,4; 6. Alcmaria Victrix, Alkmaar (Stet, Strooper en Duineveld), in 1.36.16,4; 7. De Spartaan, Den Haag ~(Kettenis, Van Zelst, Van Kleef en Verstappen), in 1.36.35,6; 8. D.T.S., Zaandam (Fontijn, Fritz en Troost), in 1.36.54,4; 9. Feijenoord, Rotterdam (P. Dorst, W. Dorst en Reusevelt), in 1.37.00,6; 10. De Hoeksche Renners, 's Gravendeel (v. d. Born, Robbemond en Kramp), in 1.37.1,4; 11. Kennemerland, Beverwijk (W. Vleesman, Weeda en N. Lute), in 1.37.9,8; 12. Sparta, Den Haag (Veereschild, v. d. Berg en Zonneveld), in 1.37.19,8; 13. Ulysses, Amsterdam (Boef, Faas en Lazerom), in 1.38.16,2; 14. H.R.T.C., Hoorn (Sachs, Braas en Veerman), in 1.38.29,6; 15. Olympia, Amsterdam (Krol, Vormer en Rutgers), in 1.38.30; 16. De Bollenstreek, Lisse (Lengers, Van der Wolf en Van der Vossen), in 1.39.45.

De ploeg van De Adelaar uit Hilversum staakte in de derde ronde de strijd en die van de Rotterdamse Leeuw verdween in de vierde ronde van bet strijdtoneel. Tekst: Jan Rooseboom de Vries.

 

ZUIDLAND.(1960.06.18)

Gouwenaar Piet Verweij won de Ronde van Zuidland

De zevende ronde van Zuidland ook nu weer in samenwerking met het plaatselijk rondecomité door “De Pedaalridders”georganiseerd, is een sportief succes geworden. Vooral bij de amateurs een winnaar, die de verdiende haver kreeg. Piet Verweij uit Gouda, van begin af actief, wist zich tot het eind te handhaven. Bij de nieuwelingen de Amsterdammer Krol en bij de junioren het Haarlemmertje Jan Rasch, die met de bloemen reden.

Nadat aanvankelijk Van der Leer en daarna Hamerlink en Den Braber bij de amateurs en onafhankelijken door aanvallend rijden opvielen, was het Verheij, die in de dertiende (van de dertig) ronde een begin maakte met zijn greep naar de leidersprijs, die hij dan ook met een fiks aantal premies in de wacht sleepte. Nog tien ronden waren er te rijden, toen ook Breure, Van de voort, de plaatselijke favoriet Den Hartog, Van Haren en Sienders ( die later zou moeten afhaken) zich bij Verweij voegden om gezamenlijk de strijd tegen het peloton voort te zetten. Dit lukte en alleen Kouwenhoven zou nog weten te ontsnappen om zich een goede plaats te verzekeren.

Ook bij de nieuwelingen een beslissende ontsnapping, welke een kopgroepje van acht man tot gevolg zou hebben. Hiervan moest de Rotterdammer Schoute door lekrijden in de voorlaatste ronde jammer genoeg opgeven. De overigen verdeelden de plaatsen in de spurt. Bij de Adspiranten won Rasch zijn tiende wedstrijd in dit seizoen.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Piet Verweij, Gouda de 75 km in 1.47.55; 2. Maarten Breure, Rotterdam; 3. Arie den Hartog, Zuidland; 4. A.v.d. Voort, Honselersdijk; 5. A. van Haren, Puttershoek; 6. op 46 sec. Cees Kouwenhoven, Leidschendam; 7. op 55 sec. H. Zuidema, Den Haag; 8. C. Hamelink, Den Haag; 9. H. Brinkman, Rotterdam; 10. L. Vaars, Haarlem; 11. Sjaak Koevermans; 12. E. Riethof; 13. P. Muilwijk; 14. J. van Pieren; 15. J. Sanders; 16. Theo Moen; 17. L. v.d. leer; 18. Wim Schuling; 19. Leo van de Flier; 20. W. Kruidenier;

Nieuwelingen: 1. P. Krol, Amsterdam, 55 km in 1.19.57; 2. H. J. Schouten, Badhoevendorp; 3. H. Verbaas, Den Haag; 4. K. Versigne, Haarlem; 5. H. van Schie, Rotterdam; 6. J. Krogt, Amsterdam; 7. A. Bouma, Amsterdam; 8. M. Peters, Rotterdam; 9. P. Dorst, Rotterdam; 10. A. Koolmees, Rotterdam;

Adspiranten: 1. J. Rasch, Haarlem, 15 km in 22.44.; 2. W. van Wijk, Vught; 3. J. van Driel, Werkendam; 4. J. Riensema, Amsterdam; 5. J. Hoogenboom, Nieuwerveen;

Een bijzonder op prijs gestelde attentie was de verzending van een beterschapswens aan de door ziekte de laatste maanden op het wielerappel ontbrekende sportmakker Jan Spoormaker.

 

ZUNDERT.(1960.05.22)

Piet van Hees met banddikte verschil winnaar in Zundert

In Zundert hebben de toeschouwers kunnen genieten van een strijd tussen de teams van De Drie Hoefijzers en De Zwaluw. Laatstgenoemde ploeg moest het zonder Van den Hoven (mili­taire dienst) en Van Weert (ziekte) stellen. In hun plaats wer­den toegevoegd de individuele renners Breure en Nijdam. Uit­looppogingen waren aan de orde van de dag maar steeds kwam alles weer te zamen. Na vijftien ronden ontsnapten Van der Horst, Van Hees en Aanraad. Hoewel hun voorsprong van aan­vankelijk 45 seconden terugliep tot slechts acht bleven de uit­lopers weg. Van der Horst viel terug in het peloton en Van Hees en Aanraad gingen schouder aan schouder over de eind­streep. De ploegprijs was voor De Drie Hoefijzers, de prestatie­prijs voor Piet van Hees.

Bij de nieuwelingen klopte Snoeys Pieterse en Van Boxtel; Van Schie werd eerste adspirant.

Uitslag amateurs en onafhankelijken: 1. Piet van Hees, Hoger­heide, loll km in 2.2'9.18, 2. Jos Aanraad, Oud Gastel, 3. op 8 sec. Mik Snijder, Halfweg, 4. Ab Sluis, Badhoevedorp, 5. Maarten Breure, Rotterdam, -6. Manus Brinkman, Rotterdam, 7. Martin van der Lee, Drunen, 8. Dre de Vries, Waalwijk, 9. Chris Broek­mans, Zeven+bergse Hoek, 10. Henk van den Bastelaar, Rotter­dam.

 

ZWAAGWESTEINDE.(1960.07.09)

Sprintzege van Honk Hoekstra in Zwaagwesteinde De snelle Friese „flyer" Henk Hoekstra uit Ureterp boekte Zaterdagmiddag in de 9e Ronde van Zwaagwesteinde zijn 58e overwinning in zijn nog jonge wielerloopbaan, door in de eindsprint van een kopgroep van 11 renners. als eerste de finish te passeren. Met een fietslengte voorsprong versloeg hij de Amsterdammer Frans Balvert en de jeugdige Be Jansema uit Wagenborgen. Deze laatste, met de jonge Henk Hiddinga uit Stiens, behoorden als enige nieuwelingen tot de selecte kop­groep van elf man, waartoe verder nog behoorden Bas Lem­mens, Theo Prank, Piet Schreur e.a., allen renners die hun sporen in de noordelijke amateurcoursen reeds hebben ver­diend.

Ruim veertig renners gingen van start in deze wedstrijd over 80 km en al direct na het startschot stak Henk Hoekstra de lont in het kruitvat door te demarreren. Verder dan een honderd meter kwam hij niet, daar niemand hem steun kon verlenen en het peloton onder aanvoering van Balvert, Th. Pronk en Jan Venema het tempo opvoerden. Een volgende poging van Piet Schreur leek meer succes te hebben. Rondenlang reed deze sterke coureur met een voorsprong van rond 300 meter voor het peloton uit, maar door de gebundelde krachten van het peloton liep ook deze poging op niets uit. Wel was door deze actie de groep in tweeen uiteengevallen en een kopgroep van elf man maakte zich toen op voor de eindspurt met boven­omschreven gevolg.

Tekst: A. Terpstra

Amateurs en Nieuwelingen: 1. H. Hoekstra, Ureterp, 81 km in 2 uur 11 min. 43 sec.; 2. F. Balvert, Amsterdam; 3. B. Jansema, Wagenborgen; 4. B. Lemmens, Breezand; 5. J. Reidinga, Edam; 6. Th. Prank, Warmenhuizen; 7. P. Schreur, Wolvega; 8. J. Venema, Gro­ningen; 9. T. Greuter, Edam; 10. G. Zeeman, Oudkarspel; 11. H. Hiddinga, Stiens.

De overige renners hadden een of meer ronden achterstand.

 

ZWAAGWESTEINDE.(1960.09.07)

H. Hoekstra zaterdag ook snelste in Zwaagwesteinde

In een zeer tactisch gereden wedstrijd bracht Henk Hoekstra uit Ureterp

zaterdagmiddag de negende ronde van Zwaagwesteinde op zijn naam. Door in de eindsprint van een kopgroep van elf renners als eerste met een fietslengte voorsprong op nummer twee de rappe sprinter Frans Balvert uit Amsterdam over de finish te gaan, boekte hij opnieuw een schitterend succes.

Bij deze ronde was ditmaal de belangstelling beduidend groter dan vorig jaar. Duizenden toeschouwers stonden rondom het parcours en hebben genoten van een schitterende wedstrijd.

Om drie uur gingen de veertig renners van start en het was Henk Hoekstra die direct de lont in het kruitvat stak. Hij ging zo snel van start dat niemand met hem mee kon gaan en had vrij spoedig een tachtig meter voorsprong. Doch na enkele ronden zag hij dat het alleen niet ging en liet hij zich in het peloton terugvallen.

Na twaalf ronden ging de plaatselijke favoriet G Kloosterman (Triemen) er tussenuit en met hem mee gingen P. Schreur. Fr. Balvert, Henk Hoekstra, J Reidinga, maar ook dit groepje had geen succes. Na negentien ronden lag alles weer bijelkaar.

Verschillende renners probeerden er tussen uit te komen maar de vrij stevige

wind en het nogal bochtige parcours van 900 meter lang was voor allen te zwaar. Na vijftig ronden was het Piet Schreur, de winnaar van vorig jaar die alleen door kwam met een voorsprong van pl 95 meter op het peloton. Intussen was er een splitsing gekomen in het peloton.

Ronden lang heeft Piet Schreur zijn voorsprong behouden en deze vergroot tot ruim 200 meter. De rest van het peloton werd een ronde ingelopen en dit werd hem noodlottig, want van deze renners ontving hij geen steun. Dertig ronden voor het einde sprong J. Reidinga uit de kopgroep en probeerde bij P. Schreur te komen. Henk Hoekstra en Th. Pronk namen de kop van de uitlopers en na enkele ronden was de voorsprong van P. Schreur teniet gedaan. Met nog twintig ronden te rijden was de stand P. Schreur, Fr. Balvert, Henk Hoekstra, Th. Pronk, J. Reidinga, H. Hiddinga, J. Venema, Be Jansema, B. Lemmens, T. Greuter en G Zeeman op kop terwijl de rest een ronde of meer achter lag.

In deze stand is geen wijziging meer gekomen ondanks verwoede pogingen van Pronk, Hoekstra en Balvert. Het werd een massale eindsprint die gewonnen werd door Henk Hoekstra. De tijd van de winnaar was over de 81 km 2 uur 11 min en 43 sec.

Amateurs en Nieuwelingen: 1 Henk Hoekstra Ureterp; 2. Hans Balvert Amsterdam; 3. Be Jansema Wagenborgen; 4. B. Lemmens Breezand; 5. J. Reidinga Edam; 6. Th. Pronk Warmenhuizen; 7. Piet Schreur Wolvega; 8. Jan Venema Groningen; 9. T. Greuter Edam 10. G. Zeeman OudKarspel; 11. Henk Hiddinga Stiens; De overige renners hadden een of meer

ronden achterstand

 

ZWANENBURG.(1960.05.05)

Eerste zege van HENNY SCHOUTEN in Zwanenhurg

In afwachting van de doorkomsten en aankomst van .de Ronde om de Haarlemmermeer werden op het Cirkelparcours in Zwa­nenburg wedstrijden voor adspiranten en nieuwelingen ge­houden. Het hoofdnummer van dit programma, een wedstrijd over 48 km, leverde de veelbelovende Henny Schouten uit Badhoevedorp - vorig jaar negen maal de snelste nieuweling - zijn eerste seizoenoverwinning op.

Nieuwelingen: 1.,H. Schouten, Badhoevedorp, de 48 km in 1 uur 13 min. 31 sec.; 2. J. Zomer, Halfweg; 3. N. Hoopman, Zaandam; 4. J. Hoogland, Aalsmeer; 5. H. v. d. Dussen, Den Haag; 6. W. Hairwassers, Den Dungen; 7. J, v. d. Boogaart, Ter Aar; 8. C. Weyers, Hillegom; 9. Chr. Issum, Gerwer; 10. N. Lute, Castricum; 11. R. Pouw, Bussum; 1'2. H. v. d, Wolf, Hillegom; 13. C. Fontijn, Wormer; 14. A. Broers, Wognum; 15. C. Kooy, Badhoevedorp.

Een afvalwedstrijd voor niet geklasseerde nieuwelingen lever­de het navolgende resultant op: 1. K. Plieger, Lexmond, de 18 km in 26 min. 30 sec.; 2. J, de Kok, Amsterdam; 3. A. Ruijs, Haarlem; 4. H. Veerman, Huizen; 5. O. v. d. Bosch, De Meern.

Adspiranten: 1. H. van Pierre, Uithoorn, de 30 km in 46 min. 31 sec.; 2. P. Vilten, De Rijp; 3. J. Visser, Amsterdam; 4. R. Balvert, Amsterdam; 5. R. v. d. Velden, Utrecht; 6. J. Riensema, Amsterdam; 7. J. de Jong, Halfweg; 8. B. Wijdenes, Amsterdam; 9. C. Leunis, Amsterdam; 10. G. Vianen, Kockengen.

 

ZWARTSLUIS.(1960.05.05)

In de Ronde van Zwartsluis leverden vooral de Arnhemmers v. d. Brink en Janssen, Meter (Vollenhove) en de Kamper nieuweling Dick Leyen fraaie strijd. Leyen toonde tenslotte in de eindspurt zijn capaciteiten door op de zege beslag te leggen.

Amateurs: 1. D. Leyen, Kampen, 70 km in 1 uur 55 min. 20 sec.; 2. H. Meier, Vollenhove; 3. v. d. Brink, Arnhem; 4. Meeuwis, Meppel; 5. Janssen, Arnhem; 6. Berkenbosch, Noordwolde; 7. H. ten Berghe, Enter; 8. H. v. Keulen; 9. v. d. Kamp, Arnhem en 10. Bruins, Zuidwolde.

 

ZWOLLE.(1960.08.13)

HENK HOEKSTRA ook in sterk bezette Internationale Ronde van Zwolle superieur

Voor de zoveelste maal in dit seizoen heeft de Friese amateur Henk Hoekstra dit weekeinde zijn kunnen getoond. Ditmaal kwam de soepel draaiende Hoekstra in de sterk bezette inter­nationals Ronde van Zwolle zegevierend uit de strijd na een bekeken koers. Deze wedstrijd, door een talrijk publiek bijge­woond, kan zeker gerekend worden tot de beste die dit seizoen in Noord-Oost-Nederland is verreden.

De sterke Cees van Espen ontstak vrij spoedig de lont aan het kruitvat met een felle demarrage. Ronden lang zwoegde de Arnhemmer, aangemoedigd door het publiek. Zijn harde wer­ken werd halverwege de koers beloond met een ronde voor­sprong. Toen Jurrie Dokter demarreerde kreeg hij Dieperink met zich mee. De attente Sluis, Jan Janssen, H. Hoekstra, R. Hendriks, Lentelink en Van Espen sprongen ook mee, evenals de Friese kampioen Gerrit Kloosterman. Toen dit negental, waartoe de door pech achtervolgde Piet Schreur ook had be­hoord, het peloton op een ronde had gezet, lag Van Espen uiter­aard twee ronden voor.

Toen Gerrit Lentelink op de hem bekende wijze demarreerde was het hek van de dam. De sterke Twentenaar was niet te temmen. Ook Henk Hoekstra, met Lentelink weggesprongen, liet in de beslissende fase, toen men intussen een flinke voor­sprong op het peloton had opgebouwd, zijn tanden zien, met gevolg, dat met nog twaalf ronden voor het einde in deze bui­tengewoon spannende koers, Lentelink en Hoekstra tezamen met Van Espen een ronde voorsprong hadden. In de resterende ronden toonde Hoekstra, die een uitstekende zit heeft, zich zeer waakzaam. De zege ontging hem dan ook niet. Tenslotte zij vermeld, dat de fraaie Vredestein-jurywagen bij deze succesvol gehouden Ronde van Zwolle niet ontbrak.Tekst.Ben Zomerdijk

Amateurs: 1. H. Hoekstra, Ureterp, 100 km in 2 uur 18 min. 10 sec.; 2. C. van Espen, Arnhem; 3. G. Lentelink, Delden; 4 J. Dokter, Enschede; 5. A. Sluis, Badhoevedorp, 6. W. Die­perink, Barchem; 7. R. Hendriks, De Wijk; 8. G. Kloosterman, Triemen; 9. J. Janssen, Nootdorp; 10. F. Tel, Zaandam.