JAARGANG 1958

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT (6 augustus).1958

AB SLUIS WON IN MASSASPRINT DE RONDE VAN SANTPOORT.

De jeugdige Ab Sluis uit Badhoevedorp, die zich niet vermoeid had in de vele premiesprints en ontsnappingen, waarvan er ove­rigens geen enkele met succes bekroond werd, had in de Ronde van Santpoort nog voldoende reserves over om een massale eindsprint - waaraan een peloton van om en nabij de veertig man deelnam - in zijn voordeel te beslissen. Zijn plaatsgenoot Piet Zantman, Wim Bogers uit Nieuw-Vennep en de Amster­dammer Henny Marlnus, die op de volgende ereplaatsen beslag legden, waren in deze sprint zijn felste belagers. De Amsterdam­mer Jan Koolhof, die altijd voor strijd zorgt, en dat ook in Sant­poort deed, kreeg zeer terecht de prestatieprijs toegewezen.

In deze ronde, welke voor de achtste maal door de plaatse­lijke harddraverij- vereniging en „De Kampioen" werd georga­niseerd, werd volop slag geleverd. De renners gunden elkaar geen ogenblik rust. Onophoudelijk werd er gedemarreerd, maar niemand kreeg een kans om voorgoed te ontsnappen. Veertig of vijftig meter mochten de aanvallers nemen, maar dan wer­den zij weer tot de orde geroepen. Men hield het gelid angst­vallig gesloten. Alle moeite en inspanningen, die men zich ge­troostte om een afscheiding te forceren, waren dan ook tever­geefs. Ook de twee Denen Per Hansen en Oele Nielsen, die deze ronde een internationaal tintje verschaften, wisten zich in deze strijd vrij goed staande te houden en vertoefden regelmatig in de voorste gelederen van het peloton. Maar toen Hansen een defect aan zijn achterrem kreeg en daardoor een halve ronde achterstand opliep, was de strijd voor hem spoedig beslist. Zijn halve ronde verlies werd een hele en toen moest hij voor een regelmatig koersverloop van de jury de strijd staken. Ook zijn vriend Nielsen haalde de finish niet, want toen er halverwege de race door Van Duin, Koolhof, Visser en Cees Lute wat fik­ser op de pedalen werd geduwd, moest Nielsen voor het op­gedreven tempo het hoofd buigen. Ondanks het feit dat hij zich heftig verweerde, kon ook hij zich niet vrijwaren van een ronde achterstand. Met Van Dijk en Verhoeven moest ook de tweede Deen van het strijdtoneel verdwijnen.

De strijd bleef zijn wisselend karakter behouden. Steeds weer waren er nieuwe demarranten die hun geluk beproefden in een uitlooppoging. Maar succes was hun niet beschoren. Ook een gezamenlijke actie van Reekers, Koolhof, Redeker, Olden­burg, Elswijk, Balvert, Johnny de Vries, Tel en Bogers leverde geen tastbaar resultaat op. Zij werden weer door het peloton achterhaald. Een lot dat ook de solorijders Snijder, Balvert, Cees Lute en Van Duin achtereenvolgens moesten ondergaan. Er was geen ontkomen aan. Dat ondervonden nogmaals Van Duin, die twee ronden voor het verlossende einde zijn reserves aansprak om alsnog de strijd in zijn voordeel te beslissen, en de plaatselijke favoriet Coen Visser, die na de afgeslagen aan­val van Van Duin met een kleine voorsprong aan de laatste ronde begon. Tot teleur- stelling van alle Santpoorters werd Vis­ser in de slotronde door het fel jagende peloton opgeslokt. Ab Sluis trok tenslotte in de eindsprint aan het langste eind en mocht met zijn moeder in de politiejeep zijn ereronde rijden over het parcours aan de Terrasweg.BRON: JAN ROOSENBOOM DE VRIES

Amateurs en Onafhankelijken: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, de 72 km in 1 uur 48 min. 18 sec.; 2. P. Zantman, Badhoevedorp; 3. W. Bogers, Nieuw-Vennep; 4. H. Marinus; 5. L. Vink; 6. H. Falkenreck; 7. L. Hartman; 8. A. de Vries, allen Amsterdam; 9. F. Tel, Zaandam; 10. C. Lute, Castricum; 11. F. Balvert, Amsterdam; 12. M. Snijder, Halfweg; 13. H. van Gent, Leiden; 14. C. Visser, Santpoort; 15. H. van Duin, IJmuiden; 16. S. Keizer, Oostzaan; 17. B. Raats, 18. W. Klebach, beiden Amsterdam; 19. H. Olden­burg, IJmuiden; 20. F. Keuker, Hilversum.

 

SASSENHEIM (17 september).1958

JOOP v. d. PUTTEN WON IN MASSASPRINT DE RONDE VAN SASSENHEIM.

Na een massasprint, waaraan een compact peloton van 36 man deelnam, is de snelle en slimme Joop van der Putten erin ge­slaagd de Ronde van Sassenheimn op zijn naam te brengen. De Haagse semi-prof, die zich onopvallend in het peloton had op­gehouden en pas in de eindfase van de strijd naar voren kwam, bleek in deze beslissende sprint over de meeste reserves te be­schikken. Hij hield zijn felste belager Werner Swaneveld, die ook al niet was opgevallen, een halve lengte achter zich. Al de overige renners hadden deze sprintende prijsvechters een en meerdere lengten moeten prijsgeven.

Het hoge tempo dat de renners op hat snelle parcours in de Oranjebuurt te Sassenheim onderhielden, waar de jonge ver­eniging „Sassenheim en omstreken" in samenwerking met de supportersclub „De Achtervolger" deze Ronde organiseerde, was er hoofdzakelijk de oorzaak van dat alle uitlooppogingen mislukten. Ook al deden Piet Zantman, de Overijselse favoriet Theo de Kinkelder en Cor Kouwenhoven daartoe in de beginne nog zo hun best. Het sterk met kanshebbers bezette peloton riep deze demarranten telkenmale een onverbiddelijk halt toe. Ook Fred Balvert en Arie Jongejan liet men niet ontglippen.

Toen er nog 39 van de 100 te rijden ronden afgelegd moesten worden en verscheidene renners er naar verlangden om in een rustiger tempo naar de finish te fietsen, kwam er eindelijk spanning in het koersverloop. De actieve Balvert, Van Gent en de jonge IJzendoorn rukten zich toen los uit het peloton en streden enkele ronden lang een verbeten strijd om een af­scheiding te verkrijgen. En die afscheiding kwam er. Voor IJzendoorn werd deze strijd evenwel te veel. Hij viel terug in het peloton, waaruit Kouwenhoven en Tel ontsnapt waren op jacht naar Van Gent en Balvert. Deze twee koppels vloeiden samen en daarmee scheen de beslissende slag gevallen te zijn. Maar het peloton wenste zich nog niet gewonnen te geven. Van Duin en Cees Lute stormden voorwaarts en ook Jongejan, Snijder, Knoppert, Frits Rabe, Ten Dam, Van der Lans, Nies­ten en anderen voerden het tempo omhoog. Een algehele her­groepering was er het gevolg van. Er lagen toen nog twintig „toeren" (16 km) in het verschiet en de strijd was weer vol­komen open.

Solo-acties van Lute, Wuurman, Van der Putten - die in de slotfase eindelijk uit zijn schulp kwam - Ten Dam en Van Duin, die in de voorlaatste ronde in zijn groep naar de over­winning over een het parcours overstekend jongetje struikelde en met schaafwonden, ontvellingen en een gekreukeld voor­wiel noodgedwongen toeschouwer word, leverden evenmin het gewenste resultaat op. Een eindsprint moest de beslissing brengen en daarin toonde Van der Putten, die een bekeken koers had gereden, zich de snelste. De plaatselijke favoriet Piet v. d. Lans, die zo graag in zijn eigen buurt had willen win­nen, kwam in de laatste ronde door het wanordelijke gedrang om positie te kiezen voor de sprint nog ten val en kon zodoende zijn kansen niet verdedigen.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. v. d. Putten, Den Haag, de circa 80 km in 2 uur en 38 sec.; 2. W. Swaneveld, Dordrecht; 3. J. Wuurman, Amsterdam; 4. P. Muilwijk, Rotterdam; 5. K. Renes, Nieuw­poort; 6. C. Niesten, Beverwijk; 7. M. Snijder, Halfweg; 8. M. Breure, Rotterdam; 9. G. van Straten, Schiedam; 10. C. Pay­mans, Tilburg; 11. A. Jongejan, Rotterdam; 12. L. ten Dam, Den Haag; 13. G. Cuvelier, Nieuw Vennep; 14. G. v. d. Berg, Slie­drecht; 15. C. Lute, Castricum; 16. F. Tel, Zaandam; 17. D. Verdoorn, Rotterdam; 18. A. du Pau, Leimuiden; 19. C. Elswijk, Zaandam; 20. F. Rabe, Amsterdam. De Amsterdammer F. Bal­vert kwam in het bezit van de leidersprijs. Hij was de meeste keren als eerste over de streep gegaan.

In de voorwedstrijd leverden dertien adspirantjes een felle strijd om de overwinning en dat plait won zoals verwacht word de plaatselijke renner Bert Zoet op duidelijke wijze. Hij be­haalde er zijn twintigste overwinning mee!

Adspiranten: 1. B. Zoet, Sassenheim, de 24 km in 38 min. en 43 sec,; 2. P. Leunis, Amsterdam; 3. A. van Dussen, Den Haag; 4. H. Schou­ten, Badhoevedorp; 5. H. Stevens, Vinkeveen; 6. J. van Geloof, Made; 7. K. Wijers, Hillegom.

 

SCHIEDAM (16 augustus).1958

STERKE MIK SNIJDER WON IN SCHIEDAM.

De veertiende ronde van Schiedam heeft een pracht zege opge­leverd voor de blonde Bataafrenner Mik Snijder. Samen met Gerrit van Straten, de plaatselijke favoriet, welke tot de laat­sten had behoord, die de sprong naar de voorste linie met suc­ces had volbracht, alsmede de sterke Jan Stolk uit Zwijndrecht, die practisch de hele 105 km-koers voorin had gezeten, maakte Mik 2 ronden voor tijd een einde aan het laatste restje illusie van Ab van Egmond.

Deze laatste had halfkoers met een formidalbele race kans ge­zien in zijn eentje een volle ronde van bijna 1200 meter op alle concurrenten te veroveren. Hij veroverde hiermede een van de door Frans Mahn uitgeloofde premies en de leidersprijs. Hij zou waarschijnlijk ook de koers hebben gewonnen, ware het niet, dat hij (te) lang in de grote groep bleef zitten zonder er verder een meter werk te doen. Achteraf zou pas goed blijken, dat Ab, die overigens een grootse indruk achterliet, volkomen uitgespeeld was en eenvoudig niets meer kon ondernemen.

Toen met nog een 2'5 rondjes voor de boeg de groep in stukken brak, zat hij in het achterste deel met o.a. Scholten, die er niet teveel van terecht bracht die middag. Uit de groep van 19, waaruit nog verschillende mannen zouden lossen door pech of andermins, konden zich tenslotte nog eens drie man losmaken, t.w. Snijder, Stolk en v. Straten.

Dit trio won per ronde 6 tot 8 seconden en ruim 2. ronden voor tijd kreeg het aansluiting met v. Egmond, die het heel moeilijk had en even later in de eindspurt geen kracht meer kon op­brengen er werkelijk aan deel -te nemen.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. M. Snijder, Halfweg, 105 km in 2.45.06; 2. J. Stolk, Zwijndrecht; 3. G. van Straten, Schiedam; 4. op ca. 25 meter A. v. E'gmand, Den Haag; 5. op 46 sec. A. v. Steenselen, 's-Gravendeel; 6. op 56 sec. G. van Dienst, Oud-Beijerland; 7. Jac. Koevermans, Vlaardingen; 8. A. Koolhof, Amsterdam; 9. op 1.11 min. Th. Sythoff, Rotter­dam; 10. op 1.17 min. L. Hartman, Amsterdam; 11. A. Jongejan, Rotterdam; 12: J. Mesters, Den Haag; 13. H. v. Duin, IJmuiden; 14. G. Kreukniet, Rotterdam; 15. J. de Vries, Amsterdam; 16. J. v. d. Berg, Den Haag; 17. W. v. d. Berg, Wateringen; 18. L. v. d. Leur, Rotterdam; 19. G. Cuvelier, Nw. Vennep; 20. P. Zantman, Badhoevedorp.

 

SCHIJNDEL (13 april).1958

JAAP KERSTEN TRIOMFATOR IN DE OPENINGSKOERS VAN SCHIJNDEL.

Schijndel heeft de spits afgebeten voor wat betreft de prof­coursen in ons eigen land. Op een voortreffelijk uitgezet par­cours te Wijbosch waren 54 profs en onafhankelijken samen gekomen om elkaar de overwinning te betwisten. Na 60 ronden van plm. 2300 meter was Jaap Kersten uit Siebengewald de man die de bloemen in ontvangst mocht nemen.

Na enkele voorpostgevechten waaraan o.a. Piet Steenvoorden, Pieter de Jongh en de verrassende Nol van Uden uit Oss beur­telings debet waren, sloegen na 18 ronden Schalk Verhoef en Jaap Huissoon de handen in elkaar. Gedurende tien ronden reden zij samen aan de leiding. Hun voorsprong bedroeg echter nooit meer dan 25 seconden. Zij werden achtereenvolgens ver­volgd door Jaap Bruggenkamp, Wies, van Dongen, Ab Donker, Cees van der Zande, Jan Hijzelendoorn en Leo van der Pluijm. Intussen waren reeds verschillende renners, deels door pech, deels door ongetraindheid van het toneel verdwenen. Nadat driekwart van de kilometers onder de wieltjes waren door­gedraaid, kwam de beslissende ontsnappinig van Piet Steen­voorden (uitstekend op dreef in zijn tweede profcourse), Jaap Huissoon, Jaap Kersten, Jaap Bruggenkamp en Adri Van Steenselen. Hoewel Van Steenselen nog in moeilijkheden kwam en achterstand,opliep, zag het peloton de koplopers niet meer terug. In de laatste kilometers zag Jaap Kersten nog kans om er alleen tussen uit te trekken. BRON: AD VINGERHOETS

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Jaap Kersten, Siebengewald, 135 km in 3 uur 22 min. 30 sec.; 2. Piet Steenvoorden, Heemstede; 3. Jaap Huissoon, Heinkens­zand; 4. Michel Stolker, Zuilen; 5. Jaap Bruiggenkamp, Goes; 6. Wim Gramser, Siebengewald; 7. Piet van As, Roosendaal; 8. Gijs Pauw, Utrecht; 9. Pierre Maas, Pindorp; 10. Leo van der Pluijm, Dussen; 11. Cees van der Zande, Halsteren; 12. Jan Plantaz, Eindhoven; 13. Janus Wuyts, Kruisland; 14. Joop van der Putten, Den Haag; 15. Mar. van Overveld, Hogerheide; 16. Wout Heeren, Roosendaal; 17. Ab Donker, Amsterdam; 18. Tony Bergmans, Aalst; 19. Jan Hijzelendoorn, Amsterdam; 20. Cees Paymans, Tilburg; 21. Theo van Wychen, Goes; 22. Arle van Wetten, Noordwijkerhout op 1 ronde; 23. Adrie van Steen­selen, 's-Gravendeel; 24. Henk van Glerum, St. Willebrord.

Schalk Verhoef kwam in het bezit van de klassementsprijs. De jury kende aan Jaap Bruggenkamip zeer terecht, de priis voor de strijdlustigste renner toe.

 

S-GRAVENDEEL (19 juli).1958

Amateurs: 1. Werner Swanenveld, 2. Coen Niesten, 3. Theo Sijthoff, 4. Jan Hopman, 5. Dik Enthoven, 6. Joop van den Putten, 7. G. van Straten, 8. P. de Vries, 9. Mik Snijder, 10. Jan van Wetten,

Nieuwelingen: 1. Wim Schuling, 2. J. Hopman, 3. Jan Janssen, 4. G. Beks, 5. L. van Dongen, 6. J. Andeweg, 7. S. Speelman, 8. J. Spoormaker, 9. J. Janszen, 10. Dik Groeneweg,

 

S-GRAVENZANDE (6 augustus).1958

Amateurs: 1. Gijs van Rhijn, 2. J. van Dijk, 3. Leo ten Dam,

 

S-HEERENHOEK (15 juni).1958)

Amateurs: 1. Henk Giesen, 2. Bart van de Ven, 3. Cees Raas,

 

S-HEERENHOEK (28 september).1958

COEN NIESTEN ZEGEVIERT IN REGENBOOGCOURS

TE 's-HEERENHOEK

Met de Regenboogcours werd het Zeeuwse wedstrijdseizoen voor amateurs en onafhankelijken besloten. Na een seizoen van ups en downs, waarin het recente clubkampioenschap van Zeist eigenlijk al het sluitstuk was, vertoonden de renners over het algemeen een zekere wedstrijdmoeheid welke zich uitte in matte demarrages en weinig doorzettingsvermogen.

Het begin van de wedstrijd was vol elan toen Nooten en v. d. Klooster onmiddellijk na de eerste ronde aan een solovlucht van 15 km begonnen. In de loop van de derde ronde warden zij vergeefs nagesprongen door Mathot, de regionaal Dominicus en de Haarlemmers Vaars en Van Weeren. Zij brachten daa:rmede de grote groep in beroering, zodat deze als een verder gevolg in drie brokken uiteen dreigde te vallen. Nadat eenmaal het eerste contact met de roekeloze vluchters tot stand was gebracht, kwam het veld spoedig weer bij elkaar, waarop onmiddellijk Coen Niesten en Gerrit van Dienst aan de haal gingen, gevolgd door het groepje Lute, v. d. Klooster, Van Weeren en opnieuw Dominicus. Dit vuurtje was echter spoedig geblust toen Niesten op de Molenweg met de wind in de rug Van Dienst alleen liet doorgaan, waarna ook de laatste zich wijselijk in de groep liet terugzakken. Een ontsnappingspoging van Ket en Hermes zou evenmin succes hebben. Ket viel terug en in zijn plaats kwamen Ab. v. Egmond, Gerrit v. d. Berg, Bos militair Hermes aan de leiding assisteren. Enige ronden zouden Hermes en v. d. Berg nog stand houden, op de voet gevolgd door de plaatselijke favoriet Kees Raas, die Van Dienst en Van Anraad in zijn kielzog had. Uit hen vormde zich toen een niet kansloze groep met v. d. Berg, Hermes, v. Dienst, Raas en v. Anraad, waaruit Raas spoedig door een defect aan zijn toeclips wegviel. Bijna 1 minuut wisten de vluchters op te bouwen, maar het zou toch nog weer te vroeg blijken te zijn.

Niesten, Lute en Raas in de slag.

Een serieuze en beslissende wending nam de wedstrijd rond de 50e km, toen het trio Niesten, Lute en Raas zich uit de grote groep losmaakte en in een verbluffend tempo het verloren gegane terrein op de vluchtgroep terugwon. Even halfcourse brachten zij de aansluiting tot stand en kregen wij dus 7 man op kop.

Intussen had Bram Kool in de grote groep alarm geslagen en met Van Egmond, v. d. Putten, Nooten, Hendrik, Timmer, v. Tilburg, Stevens en Stolk rukte hij eveneens naar de kop­lopers op. Het restant van het grote peloton verachterde nu snel op meer dan 1 minuut van de leiders. Het zag er naar uit dat de leidende groepen Niesten en Kool herenigd zouden wor­den, maar zover is het toch niet gekomen. Op 200 meter bleef de groep Kool hangen. Van Egmond en Hendrik probeerden het toen alleen, maar deze poging bezat te weinig inhoud om  de juist versnellende leiders in een forse jump te kunnen grijpen.

Door de forcing vooraan viel de kopgroep toen uiteen in kort op elkaar volgende groepjes Niesten-Lute-Anraad en Raas­-Hermes-Van Dienst. In dit stadium losten de restanten van het grote peloton zich in de overlappende groep Niesten op. Van Leeuwen, Malipaard, De Leur en De Leij zouden daar­door terug op de groep Kool worden gebracht.

Bekroonde solorush van Niesten.

In de eindfase van de wedstrijd zou Niesten de hele zaak nog danig door elkaar rammelen, hetgeen de jury voor een vrij ingewikkelde uitslagbereke- ning plaatste.

Toen de kopgroep Niesten namelijk met nog drie ronden voor de boeg de groep Kool c.s. oprolde, ging Niesten bij het eerste contact onmiddellijk hard alleen door om op de streep nog 1 minuut 20 seconden te nemen op Lute en Van Anraad. Ieder bleef het antwoord schuldig en voor de tweede maal nam Niesten de bloemen uit 's-Heerenhoek mee naar huis. De groep Raas, die zich lang tussen de groep Niesten en Kool had weten te handhaven, wist zich ternauwernood aan de greep van Niesten te ontworstelen, maar wist niet te verhinderen dat zij opnieuw met de groep werd herenigd.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. C. Niesten, Beverwijk, 110 km in 2 uur 44 min. 30 sec.; 2. C. Lute, Castricum, op 1.20 min.; 3. C. v. Anraad, Oud-Gastel, z.t.; 4. F. Stevens, Dussen, op 3 min. 20 sec.; 5. G. v. Dienst, Oud-Beijerland, z.t.; 6. A. v. Egmond, Den Haag, z.t.; 7. J. Stolk, Zwijndrecht, z.t.; 8. J. Hermes, Berkel, z.t.; 9. C. Raas, 's-Heerenhoek, z.t.; 10. L. v. d. Leur, Overschie, op 4 min. .10 sec.; 11. G. v. d. Berg, Sliedrecht, z.t.; 12. H. Hendrik, Heems­kerk, z.t.; 13. J. v. d. Putte, Den Haag; 14. A. v. Tilburg, Breda; 15. J. Nooten, Oosterhout; 16. R. Malipaard, Breda; 17. J. Tim­mer, Velsen; 18. A. Deleij, Teteringen; 19. A. Kool, Den Haag, op 5 min. 40 sec.; 20. C. v. Leeuwen, Gouda; 21. A. Kraam, Gouda.

 

SIEBENGEWALD (26 mei).1958

PIET DAMEN wint in de spurt te Siebengewald

De leiders van de Toer- en Wielerclub „Siebengewald" glun­derden tijdens het verloop van de van alles biedende profkoers, waardoor 70 renners aan de start kwamen. Zij blikten met welgevallen op de meer dan 5000 toeschouwers (het vlak aan de Duitse grens gelegen Siebengewald heeft nauwelijks 2000 inwoners) en zij werden na afloop door de provinciale consul, de heer L. Vincken - om hun gedurfd initiatief - verdiend geprezen. De grote menigte, echte wielermannen, beleefden een aangename middag, maakte echter ook een danige teleur­stelling mee, n.l. een valpartij waardoor Willy Gramser werd uitgeschakeld en favoriet Jaap Kersten in de achterhoede terecht kwam. Nol Ehlen en Lahaye zorgden voor het eerste noemenswaardig werkstuk, maar het duurde toch nog een tijdje voordat de sterksten zich konden afscheiden. Jaap Kersten wenste al vroeg de prooi te grijpen, hetgeen door de concurrentie niet werd toegelaten. Zodoende kwamen negen man op kop. Even later was het gebeurd. Het nogal bochtige circuit waarborgde een felle kamp: tot genoegen van het pu­bliek. In een van deze bochten vond een valpartij plaats, zon­der ernstige gevolgen, doch het verloop van de race werd ingrijpend gewijzigd. Gramser en Kersten waren hierbij be­trokken, eerstgenoemde moest nadien door nieuwe pech sta­ken, Jaap Kersten trachtte energiek het zeer onfortuinlijk verloren terrein te herwinnen. In zijn eentje joeg hij op een minuut achter de uitlopers, zonder resultaat. Intussen bestond de kopgroep uit Damen, Bergmans, Geldermans, Van der Pluym en Van der Zande. Tussen deze leiders en Kersten huisden Van den Brekel, Coone en Van Breenen. De eindspurt moest uitspraak doen: overtuigend wees Piet Damen – voor de aanvang gehuldigd in verband met zijn zege in Warchau­Berlijn-Praag - zijn rivalen terug.

Beroepsrenners:1. Piet Damen (Lieshout), 160 km in 4 uur 4 min. 28 sec., 2de A. Bergmans (Aalst), 3de A. Geldermans (Beverwijk), 4de L. van der Pluym (Made), 5de C. van der Zande (Halsteren), fide op 1 min. P. van den Brekel (Echt), 7de J. Coone (Eindhoven), 8ste H. van Breenen (Amster­dam), 9de op 1,45 min. J. Kersten (Siebengewald), lode J. v. d. Putten (Den Haag).

 

SIEBENGEWALD (14 september).1958

COEN NIESTEN WON IN SIEBENGEWALD.

Circa 6000 toeschouwers bekeken met welgevallen de Ronde van Siebengewald voor amateurs en onafhankelijken, die door herhaalde demarrage's word gekenmerkt en waarin geen mo­ment word gepauzeerd. Knoops, Van Pol en Hopman eigenden zich de leidersrol toe, om na enkele ronden bijstand to krijgen van Ramakers en Janssen. De beslissing? Neen, want de Sie­bengewalder Janssen schotelde zijn eigen publiek een pracht achtervolging voor, met het gevolg, dat de hele groep bij de vluchters kwam. Janssen zette alleen door en had half koers een best uitziende voorsprong. Hij had evenwel te diep in zijn bagage geput, zodat Wijnhoven, Knoops en Hopman bij hem terecht kwamen. De winst van deze hoofdmannen werd nadien door Idema, Niesten en Van Steenselen weggevaagd. Niesten kwam alleen aan de leiding, werd door Idema en Van Steen­selen vervoegd. In de slotfase werd Van Steenselen gelost. In­tussen huisde Ab van E;gmond op de derde plaats en even later wend Idema met banddikte door Coen Niesten geklopt. BRON: GERAD SILLEN

Amateurs en Onafhankelijken: 1. C. Niesten, Beverwijk; 2e Idema, Zwijndrecht; 3e A. van Egmond, Den Haag; 4e Joop v. d. Putten, Den Haag; 5e Fr. Knoops, Echt; 6e Fr. Ramakers, Echt; 7e v. d. Berg, Sliedrecht; 8e Jans­sen, Siebengewald; 9e Ottenbros, Alkmaar; l0e Van Dienst.

Nieuwelingen: 1. Janssen, 2e Brekelmans, 3e Piers, 4e Verhees, 5e Kooper, 6e Van Haaren, 7e Hopman, 8e G. Janssen, 9e v. d. Berg, l0e Verbaan.

Adspiranten: 1. B. Zoet, 2e Ottenbros, 3e Gerrits, 4e Van Dus­sen, 5e Van Mill.

 

SINT MICHIELGESTEL (28 september).1958

Amateurs: 1. Maarten Breure, 2. Piet Steenvoorden, 3. Gerrit van Straten,

Nieuwelingen: 1. Gerard Hairwassers, 2. H. Schenk, 3. Toon van der Aa,

 

SINT MICHIELSGESTEL (16 maart).1958

Om 1 uur in de middag van de 16e Maart werd het nieuwe wegseizoen geopend in St. Michielsgestel. Er gingen ruim 100 Nieuwelingen van start, van wie er ten­slotte 45 aan de meet arriveerden. De allereerste premie werd gewonnen door Van Heeswijk (Drunen), die als steeds bijzonder actief was, maar in de beslis­sende spurt de zege moest laten aan de vrij onbekende Van Aert (Achtmaal), die in de allerlaatste ronde ontsnapte, met snel slinkende voorsprong naar de streep worstelde en zijn moed beloond zag door de jagende groep nog net voor te blijven.

Nieuwelingen: 1. Van Aert (Achtmaal), 2. Van Heeswijk (Drunen), 3. Redeker (A'dam), 4. Lute (Castricum), 5. V. d. Touw (Den Haag), 6. Damo (Kortenhoef), 7. De Reus (Be­verwijk), 8. V. d. Kloot (Zundert), 9. Baaiens (Vught), 10. V. d. Linden (Am­sterdam), 11. V. d. Voort (Honselersdijk), 12. Scheppingen (A'dam), 13. Tergouw (Utrecht), 14. De Wit (Dordrecht) en 15. Kinkelder (Hengelo). De afstand van 50 km werd afgelegd in 1 uur, 12 minuten en 48 seconden. -

Van de 108 startende Amateurs en On­afhankelijken zagen er 50 kans om de afstand van 100 km in 2 uur 22 minuten af te leggen. Er werd dan ook van begin tot eind een straf tempo onderhouden, zodat geen enkele wegloper kans zag om meer dan een kwart minuut te nemen. Niet dat het niet geprobeerd werd, verre van dat, er waren liefhebbers genoeg. Maar niemand slaagde en de laatste wegloper won tenslotte de erepalm en had zijn krachten niet overschat.

Nadat alras bleek dat de vier deelnemen­de Duitsers geen hoge ogen gingen gooi­en, kwam Harry Scholten (Rijswijk) als eerste met voorsprong langs. De winnaar van het vorige jaar bleef ook verder steeds op het voorplan, maar kon zijn zege toch niet herhalen. Juist toen hij gezelschap kreeg aan kop van Jan van Wetten, stond diens broer Arie met pech, maar met een razend snelle ronde maak­te hij zijn achterstand goed. Toen kwam Van Egmond lange tijd als eerste door, toen Kool, vervolgens Arie van Wetten weer, toen het duo Teunisse-Legrand met Walravens-Van Enthoven op hun hielen. Eerstgenoemden hielden enige tijd stand, maar moesten tenslotte de lei­ding overdragen aan Arie van Wetten toen er nog 20 km te rijden waren. Maar ook Arie werd achterhaald en kreeg an­dermaal pech toen in de eindspurt met de streep in zicht zijn ketting eraf liep en hij zelfs niet geplaatst werd.

Het waren tenslotte Niesten en Balvert die de laatste poging deden. Zij bleven buiten bereik van de groep en het was Coen Niesten die zijn maat zo'n onbarm­hartig tempo voorschotelde dat Balvert juist voor het ingaan van de laatste ron­de uit de wielen moest. Wringend en worstelend, foeilelijk op de fiets zittend, maar triomferend ging vechtjas Niesten zijn eerste zege in dit seizoen tegemoet. Na Balvert kwam de groep van 48 man als een geheel over de meet.BRON: KEES ZWEEDIJK

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Niesten (Beverwijk), 2. Balvert (Am­sterdam), 3. v. d. Putten (Den Haag), 4. Scholte (Rijswijk), 5. Van Engeland (Schijndel), 6. Legrand (A'dam), 7. Haanskorf (Zevenbergsehoek), 8. Kool (Delft), 9. Breure (Rotterdam), 10. Teu­nisse (Utrecht), 11. Snijder (Halfweg), 12. Van Egmond (Den Haag), 13. Van As (Roosendaal), 14. Salaro (Den Bosch), 15. Muilwijk (R'dam), 16. Pupping (Voor­burg), 17. Van Noord (Den Haag), 18. Van Uden (Oss), 19. Zilverberg (Goirle) en 20. Walravens (Den Bosch).

De tijd van de winnaar over 100 km was 2 uur, 21 minuten en 45 seconden.

 

SINT WILLEBRORD (29 juni).1958

Amateurs: 1. Jos Heeren, 2. Ad Biemans, 3. Adri Roks,

Nieuwelingen: 1. Andre van Aert, 2. Jan Janssen, 3. Reinier Riethoven,

 

SINT-JANSTEEN (14 september).1958

Nieuwelingen: 1. J. Andeweg, Barendrecht, 80 km in 2 uur 4 min.;2. L. van Dongen, Made, z.t; 3. G. de Wit, Dubbeldam, 4. P. Stoop, Made; 5. J. de Waard, Made; 6. J. Jochems, Rijsbergen; 7. D. Groeneweg, Numansdorp; 8. J. de vos, Dinteloord; 9. A. Schuling, Den Haag; 10. J. v.d . Koot, Zundert;

 

SITTARD (15 juni).1958

RONDE VAN SITTARD VOOR NOL EHLEN.

De Ronde van Sittard, bijgewoond door enkele duizenden toe­schouwers, werd een mooi brokje wielersport. Vooral Nol Ehlen, Harry Ehlen, Frits Knoops en Frits Ramakers lieten zich geducht gelden. Half koers gingen 13 man aan de leiding, waaronder het genoemd viertal, Kuypers en daarna Solaro en Kollenburg moesten lossen. De uitlopers slaagden er tenslotte in de rest te dubbelen. In de spurt, met banddikte, greep Nol Ehlen de eerste prijs.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Nol Ehlen (Broeksittard), 102 km in 2.21.50, 2de Frits Ramakers (Echt), 3de Hendriks (Schaesberg), 4de Tel (Zaandam), 5de Van de Lee (Drunen), 6de Harry Ehlen (Sittard), 7de Frits Knoops (Koningsbosch), 8ste Janssen (Siebengewald), 9de Van Eck (Schinnen), 10de Hart (Eng.) allen in de tijd van de winnaar, 11de Solaro (Den, Bosch) op 52 sec., 12de Kollenburg (Sittard) z.t.,

Nieuwelingen: 1. Van den Havenberg (Rosmalen), 2de Brekel­mans (Eindhoven), 3de Deenen (Oploo), 4de Van de Maat (Nunen), 5de Smeets (Valkenburg).

 

SITTATD (22 juni).1958

Nieuwelingen: 1. J. Smeets, 2. Leo Wolfhagen, 3. Koen Plieger,

Adspiranten: 1. Hennie Schouten, 2. Albert Wilbrink, 3. A. Verkerk,

 

SLIEDRECHT (21 juni).1958

Amateurs: 1. Gerrit van Dienst, 2. Frans Rabe, 3. W. Bogers, 4. Piet van de Burg, 5. M. van den Klooster, 6. H. van Bastelaar, 7. Werner Swanenveld, 8. H. Zuidema, 9. G. van de Berg, 10 Leo ten Dam,

 

SLUIS (27 juni).1958

HENK GIESEN ZEGEVIERT IN DOOR TOURKOORTS BEVANGEN SLUIS.

In het als doortochtplaats aangewezen grensplaatsje Sluis stond het afwachtingscriterium volledig in -de ban van de Grote Tour. Henk Giesen die een scherp course-inzicht aan de dag legde wist zich met ruim een minuut voorsprong heer en meester in een spannende, zeer interessante race.

Voor de Zeeuwse crack Piet Rentmeester kwam het einde veel te vroeg, want reeds na drie ronden moest hij afhaken voor een lekke tube, een pech, welke hem de laatste tijd bij herha­ling en op beslissende momenten achtervolgt. De eerste ont­snapping kwam van het groepje v. d. Horst, Van As, Van Hout en Den Outer, maar was slechts een kort leven beschoren onder de impulsen die Ab van Egmond het grote peloton deed versnellen en alles hergroopeerde tot een massaal front.

Door de tourkoorts bevangen sprongen Giesen en Swaneveld in de l5e ronde blijvend weg. Zij marcheerden voorbeeldig, want na 3 ronden bedroeg hun voorsprong reeds ruim 40 seconden.

Ab van Egmond reed in dit stadium een zware koers toen hij uit de grote groep moest lossen en slechts met uiterste krachts­inspanning terug kon komen. Zonder de inspanning van Van Egmond was het leidende duo op de goede weg. De samenwer­king was toch niet hecht genoeg, want Swaneveld moest ten­slotte Giesen alleen laten gaan. Opnieuw onder impuls van Van Egmond ontstond achter Giesen een volggroep van zeven man, maar de laatste had tijdig genoeg de grote groep te pak­ken om zijn voorsprong te consolideren.

Toen Van Egmond en Van Straten gezamenlijk trachtten de grote groep op hun beurt te dubbelen, nam Giesen geen risico en sprong opnieuw in de ruimte, nu in gezelschap van Duin­kerke, Pardoel, Van de Linde en Keepers. Zij wisten zelfs de voormalige lste volggroep met Den Outer, De Vries, Jongejan en Van Bastelaar te vervoegen, zodat de inspanning van het duo Van Egmond-Van Straten vergeefs leek. A. G. V.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. H. Giesen. Rotterdam, 110 km in 2 uur 41 min.; 2. A. v. Egmond, Den Haag, op 1 min. 2 sec.; 3. G. v. Straten, Schiedam, z.t.; 4. J. Duinkerke, Borssele; 5. G. v. Bastelaar, Rotterdam; 6. A. Jongejan, Rotterdam; 7. P. de Vries, Rotter­dam; 8. B. Solaro, Den Bosch; 9. C. Keepers, Roosendaal; 10. W. Swaneveld, Dordrecht; 11. M. den Outer, Nieuwerkerk; 12. L. Pardoel, Hedel; 13. C. Suijkerbuijk, Nispen; 14. J. v. Geel, Lepelstraat; 15. C. Paymans, Tilburg.

 

SLUISKIL (3 mei).1958

VAN DER GROENENDAAL MET VOORSPRONG IN SLUISKIL.

De Ronde van Sluiskil is met haar kleine bochtige parcours altijd een lastige opgave geweest.

Zij maakte daarop deze maal geen uitzondering, hetgeen Henk Nijdam ondervond en dat hem na 55 km deed besluiten de strijd te staken. De eerste ronden hadden een tam verloop. Goorden en v. d. Horst verdwenen in dit vroege stadium met pech van het toneel.

De eerste schermutselingen werden geleid door Van Hout en Roks, maar hun herhaalde initiatief zou pas half koers succes kunnen boeken, zij het dat zij toen het gezelschap moesten dulden van Wouters, v. d. Linde, Tel, v. d. Klooster, Reekers en de gedubbelde Kuystermans.

Een grote bres konden zij ook dan niet slaan en verder dan 200 meter geraakten zij niet.

Een algehele hergroepering volgde, waarna met nog ruim 25 km voor het einde v. d. Groenendaal alleen op winst toog. Langzaam maar zeker wist deze zijn voorsprong tot 1 minuut op te bouwen. Van As, Van Hees en Jos Heeren verzekerden zich van een ereplaats door 3 ronden voor het einde de grote groep te ontvluchten. Het grote peloton reageerde even fel, maar dit had tot enkel gevolg dat een totaal verbrokkeld pelo­ton de jury geen moeilijkheden in de weg legde.

Amateurs: 1. A. v. d. Groenendaal, St. M. Gestel, 110 km in 2 uur 58 min.; 2. P. v. As, Roosendaal, op 43 sec.; 3. P. v. Hees, Hoo­gerheide, it.; 4. J. Heeren, Roosendaal, z.t.; 5. A. v. Hout, St. M. Gestel; 6. J. Kiviets, Nw. Kuyk, op 1 min. 12 sec.; 7. G. v. Lith, Gellicum, z.t.; 8. J. Duinkerke, Borssele; 9. F. Tel, Zaan­dam; 10. C. v. Engeland, Schiindel; 11. A. Reekers, Nw. Vennep; 12. A. v. d. Linde, Tilburg; 13. M. Roks, Bossehoofd; 14. J. Koning, Standaardbuiten; 15. M. Weyts, Rotterdam.

 

SLUISKIL (16 augustus).1958

D. GROENWEG WINT IN SLUISKIL.

Het parcours in Sluiskil toont veel overeenkomst met dat van Nieuw Hulst, bochtig en moeilijk om een voorsprong op te bouwen. Deze maal lukte dit wel en zag bet veld zich gedub­beld door de eerste acht geklasseerden.

Nieuwelingen: 1. D. Groeneweg, Numansdorp, 80 km in 2 uur 13 min.; 2. W. Janssen, Lisse; 3. J. Aandeweg, Barendrecht; 4. G. de Wit, Dubbeldam; 5. B. Wieles, Terneuzen; 6. L. v. Dongen, Ma­de; 7. P. v. d. Vijver, Axel; 8. J. Verburg, Kortgene, op 1 ronde; 9. P. Mertens; 10. P. Hillebrand, St. Laurens; 11. V. Paulusse; 1'2. A. v.,Overbeeke; 13. J. Kramp; 14. J. Oudswaas; 15. R. v. Overweel.

 

SOMEREN (22 juni).1958

Amateurs: 1. Hein van de Linden, 2. N. van Susteren, 3. Ad van Kenemade,

Nieuwelingen: 1. H. van de Vleuten, 2. Peeters, 3. van Rooy,

 

SON (4 mei).1958

SLUIJS WON IN DE SPURT TE SON.

Ab Sluijs kreeg in Son alleen tegen het einde enige moeite met Van der Made uit Best, die, wetende in de spurt geen kans te hebben, nog een ontvluch- tingspoging waagde. De Bestenaar sprong een paar ronden te vroeg weg. Zijn sprong reikte niet ver genoeg om buiten het bereik van het peloton te blijven. Hoewel hij nog gezelschap kreeg van De Regter was de ont­snappingspoging tot mislukken gedoemd.

Amateurs: 1. A. Sluijs, Badhoevendorp; 2. Sieveking, Amsterdam; 3. A. van de Berg, Sliedrecht; 4. Van Hout, St. Michielsgestel; 5. Muijlwijk, Rotterdam; 6. van de Made. Best; 7. v. d. Staa, Utrecht; 8. F. Rabe, Amsterdam; 9. G. renders, Eindhoven; 10. Th. Rutten, Leende;

Nieuwelingen: 1. Van Smirren, Amsterdam; 2. Verhees, Bergeijk; 3. Janssen, Noordwijkerhout; 4. Van Selm, Soest; 5. Wessels, Nijmegen.

 

SPAUBEEK (21 september).1958

WILLEMSEN ZEGEVIERDE IN SPAUBEEK.

Spaubeek had pech, het regende dat het goot en zodoende was de publieke belangstelling aan de lage kant. De koers zelf vol­deed in alle opzichten. Voor de start werd Jan Willemsen in de bloemetjes gezet vanwege zijn 121/2-jarige amateurloopbaan. Beckers, Willemsen, Duckers en Brunenberg zorgden dra voor een vlotte kamp. De diverse pogingen liepen op niets uit, waar­na Duckers opnieuw de knuppel in het hoenderhok wierp. Tien ronden voor hat einde liep Roth weg, werd door Harings, Wil­lemsen, Beckers, Janssen en Jaminon bijgebeend en de zaak was bekeken. Een paar km voor de finish sloeg Willemsen een bres, hield stand en behaalde een fraaie overwinning.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. J. Willemsen, Nuth, 85 km in 2 uur 3 min. 12 sec.; 2e E. Beckers, Nieuwenhagen, op 15 sec.; 3e H. Harings, Scheulder; 4e A. Janssen, Siebengewald; 5e J. Roth, Waubach; 6e J. Jami­non, Maastricht; 7e J. v. Pelt, Eindhoven, op 30 sec.; 8e H. Rut­ten, Leende, op 40 sec.; 9e E. Hogenboom, Maastricht, op 1.15 min.; 10e W. Boss, Beek; He J. v. Eck, Schinnen; 12e H. Kisters, Heerlerheide.

Nieuwelingen: 1. L. Smeets, Valkenburg, 60 km in 1 uur 29 min. 47 sec.; 2e J. van der Touw, Den Haag; 3e B. Franssen, Ubachs'berg; 4e Le Doux, Nieuwenhagen; 5e M. Jacobs, Roer­mond; 6e J. Meisters, Hoensbroek; 7e Kooper, Den Haag; 8e G. Hairwasser, Den Dungen; 9e T. van Wijk, Den Dungen; 10e W. Nikkessen, Siebengewald.

 

SPIJKENISSE (12 juli).1958

RONDE VAN SPIJKENISSE MET MOEILIJKHEDEN.

Zowel de finish der amateurs en onafhankelijken als die der nieuwelingen hadden een bijzonder vervelend staartje. Bij de „groten" waren het v. d. Leur, Giesen en Stolk, die zich in de laatste kilometers voor de anderen hadden weten te plaatsen en gedrieen aanzetten voor de eindspurt. Eerstgenoemde bleef netjes op zijn plaats, hoewel Giesen het anders deed voorstel­len. Stolk voelde zich evenwel duidelijk gehinderd door Gie­sen, die inderdaad van zijn nu eenmaal voorgeschreven „lijn" afweek en zijn rivaal naar de zijde van het publiek dirigeerde. De jury handelde in zoverre juist, toen zij besloot Giesen te deklasseren. Stolk, die op hoge benen was komen protesteren, werd nu winnaar; v. d. Leur tweede en Giesen derde. Deze laatste wilde zich echter niet zomaar “onder laten sneeuwen" en kwam op verhaal. Hij kreeg echter hoegenaamd niet de kans zijn relaas te doen, zoals dit niet de eerste keer was ove­rigens. Henk werd kwaad, ging daarbij over de schreef met betrekking tot de grenzen van fatsoen met het gevolg, dat en­kele ogenblikken later een schorsing van een maand (behoor­lijk zwaar gestraft.... ) werd aangekondigd. 't Was allemaal erg spijtig.

Bij de nieuwelingen gingen twee man op ereronde. Riethoven werd door de jury tot overwinnaar uitgeroepen, terwijl niet hij, maar De Wit uit Dubbeldam door ontelbaren duidelijk als eerste gezien was. Riethoven geloofde aanvankelijk overigens zelf ook in de zege van De Wit, hoewel hij later van mening veranderde.

Amateurs en onafhankelijken: 85 km- in 2.7.7: 1. J. Stolk, Zwijndrecht; 2. L. v. d. Leur, Rotterdam; 3. H. Giesen, Rotter­dam; 4. W. Swaneveld, Dordt; 5. A. Sluis, Badhoevedorp; 6. M. Breure, Rotterdam; 7. C. Kouwenhoven, Leidsendam; 8. H. v. Bastelaar, Rotterdam; 9. H. Broeren, St. Willebrord; 10. Th. Sijthoff, Rotterdam; 11. G. Kreukniet, Rotterdam; 12'. P. Geluk, Rotterdam; 13. G. v. Straten, Schiedam. (Leidersprijs: Kreuk­niet).

Nieuwelingen: 55 km in 1.22.37: 1. R. Riethoven, Leiden; 2. G. de Wit, Dubbeldam; 3. D. Groenewegen, Numansdorp; 4.J. Jansen, Nootdorp; 5. G. Cuvelier, Nieuw-Vennep; 6. J. Stam, Rotterdam; 7. W. Schuling, Den Haag; 8. P. v. d. Touw, Den Haag; 9. A. Goudswaard, Numansdorp; 10. P. Verweij, Gouda.

Adspiranten: 18 km in 29.04: 1. R. Zoet, Sassenheim; 2. H. Schouten, Badhoevedorp; 3. L. Althuizen, Den Haag; 4. H. Plieger, Lexmond; 5. H. Schuil, Amsterdam.

 

SPORTWEEKKLASSIEKER  (11 juni).1958

Hennie Marinus snelde als eerste over de eindstreep in                                           

                                                                         Sportweekklassieker

SCHITTEREND WERK VAN TERUGGEKEERDE LEEN VAN DER MEULEN.

De Sportweekklassieker, die de namen Amsterdam-Tiel­-Amsterdam en Amsterdam-Arnhem-Amsterdam niet heeft overleefd, is dit jaar op naam gekomen van de kleine, maar o zo snelle Hennie Marinus. Een triomf na een bijzonder aan­trekklijke strijd, die in feite zijn hoogtepunt vond enkele tien­tallen meters voor de eindstreep, evenals de start niet langer op de Nassaukade gelegen, maar aan de Amsteldijk. In dat stuk, waarop de laatste pedaaltrappen dus gegaan moesten worden, waren er namelijk interessante kanshebbers aanwezig in een groep van vijftien kopmannen. De razendsnelle Harry Schol­ten, die alles terughaalde wat trachtte weg te komen omdat hij op zijn eindsprint rekende, de Amsterdammer Hennie Marinus, in lengte, het tegenbeeld van Scholten, maar in de sprint groter, en dan de kracht van Wim Klebach, die met een tiental meters voorsprong op de kalklijn afsnelde, maar wiens krachten toch juist niet ver genoeg reikten.

Deze Sportweekklassieker is echter geschreven door Leen van der Meulen, de man die de zege in feite verdiende, maar die als laatste van de kopgroep arriveerde. Leen van der Meulen wierp achter Putten een demarrage op het asphalt, waarvan menigeen de rillingen over de bezwete lichamen liepen. Drie man slechts konden de moed opbrengen om met evenveel bra­vour het wiel van Van der Meulen is grijpen, namelijk de Amsterdammers Wim Klebach (ook zo'n vechter in deze course) en Jan Jonker en de IJmuidenaar Oldenburg. Schit­terend marcheerde dat kwartet van de hoofdgroep weg, meer dan een minuut veroverde het binnen enkele kilometers en even indrukwekkend verdedigden de vier zich met de moed der wanhoop, toen een massale tegenactie op touw werd gezet. Het veroverde terrein slonk inderdaad, langzaam maar zeker, maar de mannen in het peloton moesten voor elke seconde en elke meter zware strijd leveren. Zij kregen een onverwachte hulp aan de Nederlandse Spoorwegen, toen bij Amersfoort de vier gevluchten tot staan werden gebracht voor neergelaten spoorbomen.

Voorlopig was dus de strijd aan een afgesloten hoofdstuk toe, maar denkt niet dat de strijdlust er bij alle vergeefs ontsnapten uit was gegaan door deze tegenslag. Leen van der Meulen en Wim Klebach dorsten een nieuwe sprong in de ruimte aan, elf coureurs kwamen een nieuwe kopgroep vormen die later zelfs tot vijftien uitgroeide. Vijftien van de allersterksten, die drie minuten winst vergaarden op een groep, waarin de IJmuidenaar Oldenburg en Jan Jonker zaten na te denken over hun verijdelde poging. Van de vijftien vooraan moest Dick Enthoven ervaren, dat voor Harry Scholten en Ben Teu­nisse een hernieuwde greep naar de macht via een solovlucht taboe was. En ook de sterke Wim Klebach faalde toen hij in het zicht van de finish trachtte, alsnog op weg naar succes te gaan. Harry Scholten immers rekende reeds op een derde „klassieke" triomf, totdat op de Amsteldijk Hennie Marinus hem aan het verstand bracht, dat er nog snellere mannen in de eindsprint bestaan.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. H. Marinus (Amsterdam) 5 uur en 6 min., 2. H. Scholten (Rijs­wijk), 3. G. van Straten (Schiedam), 4. B. Teunisse (Utrecht), 5. J. Hermes (Berkel), 6. W. Klebach (Amsterdam), 7. F. Tel (Zaandam), 8. A. Helsloot (Amsterdam), 9. J. Hopman (Egmond a. d. Hoef), 10. J. Wuurman (Amsterdam), 11. D. Enthoven (Am­sterdam), 12. L. ten Dam (Rijswijk), 13. C. Rabe (Amsterdam), 14. L. v. d. Ven Whimen), 15. L. v. d. Meulen (Badhoevedorp). Op 3 min. 16. G. v. d. Berg (Schiedam), 17. H. Oldenburg (IJmuiden), 18. J. Jonker (Amsterdam), 19. P. Oudshoorn (Vin­keveen), 20. A. de Vries (Amsterdam).

 

SPRUNDEL (18 mei).1958

Amateurs: 1. Ben Teunisse, 2. Bart van de Ven, 3. Hendriks,

Nieuwelingen: 1. Gerrie Deijkers, 2. Jan Janssen, 3. Jan Spoormaker,

 

STADSKANAAL (23 augustus).1958

WEER ZEGE VAN HENK NIJDAM IN STADSKANAAL.

De jonge wielervereniging “Hermes", onder de voortvarende leiding van de heer Kleinstra, heeft het Zaterdag met de vierde wielerronde in Stadskanaal niet bijster getroffen. Plensbuien en depressies wisselden elkaar snel af en zo waren er maar enkele honderden mensen gekomen om de wielercourse bij te wonen. Jammer, want er is daar Zaterdagmiddag in Stads­kanaal toch goede wielersport te zien geweest.

Het feest begon al gauw. Er waren nog maar amper een paar ronden verreden, toen de altijd strijdvaardige Theo de Kinkel­der uit Hengelo er vandoor ging: Hij kwam evenwel niet alleen weg. Met hem gingen mee A. Luining uit Nieuw Buinen, H. Scheuten uit Hengelo en B. Boom uit Markelo, die zich ook steeds in elke course laat zien. T'oen de voorsprong van dit viertal wat al te dreigend werd, vlogen uit het peloton weg Evert Hup uit Kampen en Henk Nijdam uit Eelderwolde. Een onbenullige valpartij sloeg de eerste bressen in deze dappere kopgroep. Scheuten en Boom waren de slachtoffers en raakten achter. De vier overigen gingen evenwel onvermoeid door, al mislukte hun poging om een ronde op het peloton te nemen.

Lang bleef de situatie ongewijzigd. De kopgroep zag geen kans verder uit te lopen en de jacht van het peloton op de vluchters bleef zonder resultaat. Het was ongeveer halverwege de course, dat Henk Nijdam scherp en plots demarreerde. Alleen de attente Theo de Kinkelder vloog aan zijn wiel mee, Hup en Luining misten de aansluiting. Herhaaldelijk poogde Henk Nijdam om zijn Hengelose concurrent af te schudden, maar Theo de Kinkelder reed te sterk en bleef met Nijdam mee­draaien.

Intussen had ook de slagvaardige Bertus Boom uit Markelo voor wat vuurwerk gezorgd. Na zijn ongelukkige valpartij, waardoor hij uit de kopgroep geraakte, was hij niet ergens on­opvallend verdwenen. Hij joeg voortdurend het tempo omhoog, maakte zijn achterstand weer goed, poogde steeds uit het pelo­ton te demarreren en na vele mislukte pogingen gelukte dit eindelijk met nog acht ronden voor de boeg. Hij kwam juist enkele ronden te kort om de sprong naar Hup en Luining vol­ledig te maken.

BRON: D.MONNINGH

Amateurs en Nieuwelingen: 1. H. Nijdam, Eelderwolde, 78 km in 1 uur 56 min. 34.4 sec.; 2. Th. de Kinkelder, Hengelo; 3. E. Hup, Kam­pen; 4. A. Luining, Nw Buinen; 5. B. Boom, Markelo; 6. D. Kooistra, Groningen; 7. J. Scheuten, Hengelo; 8. C. Niemeijer, Hengelo, die de sprint van het peloton won; 9. Jan Ottenbros, Alkmaar; 10. G. Wetzinga, Groningen; 11. J. Franke, Gronin­gen; 12. G. Steinbach, Kampen; 13. G. van Stralen, Blokker; 14. Th. Bredewold, Zwolle; 15. H. Heijne, 2e Exloermond.

Adspiranten: 1. G. Scheuneman, Nieuwe Pekela, 26 km in 40 min. 27 sec.; 2. H. Ottenbros, Alkmaar (de derde wielerzoon van de bekende Alkmaarse wielerveteraan Jan Ottenbros); 3. D. Lijen, Kampen; 4. H. Klein, Barnflair; 5. J. Kamphuis, Hoogkerk; 6. P. Bos, Hoogkerk; 7. J. Timmer­mans, Nieuw Buinen.

 

STAMPERSGAT (26 mei).1958

Amateurs: 1. Frans Hofmans, 2. R. Bogers, 3. Jos Aanraad,

 

STANDDAARBUITEN (10 augustus).1958

Amateurs: 1. Tinie van Lee, 2. Coen Niesten, 3. Maarten Breure,

Nieuwelingen: 1. Piet Verwey, 2. L. Hulspas, 3. F. de Jonge

 

STEENBERGEN (17 augustus).1958

EHLEN ZEGEVIERDE IN WESTBRABANTSE STEENBERGEN.

In het land van Jan Maas ginds in de Westhoek van Brabant is de course nog altijd populair. Steenbergen organiseert elk jaar het liefst voor profs en onafhankelijken. Af en toe mogen de inkomsten tegenvallen, in Steenbergen laat men zich daar nooit door ontmoedigen. Zondag stonden er in het kader van de feesten ter gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan van het stadje weer profs en onafhankelijken aan de start. En de toeschouwers moesten tenslotte de halzen rekken om de winnaar uit het compacte naar de streep rollende pelo­ton te zien schieten. Het was Ehlen uit Broeksittard, gewapend met meer pure snelheid dan Gerrit Voorting, die de bloemen zou torsen.

De course werd voor een gedeelte door lange Schalk Verhoef gedragen. Er werd op een klein criterium gereden, zodat de toeschouwers het veld meer dan honderd keer zagen passe­ren. Honderd en tien keer, welgeteld. De Rotterdammer ge­lukte het 37 ronden lang een lichte voorsprong te behouden. Uiteindelijk werd hij toch weer ongelopen. Och, elke attacque was op dit ischerpe parcours tot mislukking gedoemd. En de geselecteerden voor Reims wachtten zich er wel voor de lont in het kruitvat te steken. Geen risico. Zo kort voor de wereld­kampioenschappen mag men niet anders verwachten. De pre­miespurts brachten toch leven in de brouwerij.

Tegen het einde werd het natuurlijk anders. T'enslotte moch­ten er slechts twintig deelnemers, die op het korte parcours geen ronde achterstand opgelopen hadden aan de eindspurt deelnemen.

Wie gedacht mocht hebben dat het veld uit elkaar zou werden gerukt vergiste zich. Het werd toch een massaspurt, die de juryleden tot korte en krachtige besluitenbracht. „Ex aequo" reed mee. Vijf man werden geplaatst, de overigen verdeelden het restant van de pot gezamenlijk. Soms is het sneu, maar eigenlijk is het de enig juiste en sportieve oplossing. Het ge­harrewar is meteen voorkomen. De Belg Leon van Daele, die ook bij de gelijken terecht kwam, weet dat wel. In Belgie rijdt „ex aequo" herhaaldelijk mee. Bij ons is het een uitzondering. De eindspurt werd zeer fel betwist. Ehlen klopte de aanstor­mende Gerrit Voorting, terwijl Westdorp, Schalk Verhoef en Piet Maas de volgende plaatsen bezetten. Daarna op de zesde plaats plaatsten zich Wim van Est, Leon van Daele, Van Bree­nen, De Roo enz.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Nol Ehlen , 2. Gerrit Voorting, 3. Jan Westdorp, 4. Schalk Verhoef, 5. Piet Maas, 6. Ex aeque het peloton.

 

STEENBERGEN.WELBERG (7 april).1958

JOS DE HAAN OP DE WELBERG MET VOORSPRONG WINNAAR.

Op tweede Paasdag heeft de Klaaswaler Jos de Haan een uit­stekende overwinning behaald op de Welberg te Steenbergen. De vele toeschouwers konden van een boeiende strijd ge­nieten, doordat talrijke amateurs tijdens de race over 100 km trachten; aan het peloton te ontsnappen. Niemand gelukte dat, totdat Jos de Haan in de laatste ronde een demarrage met succes kon bekronen. Hij kwam alleen aan de leiding en tenslotte zegevierde hij met 200 meter voorsprong, in de tijd van 2 uur 13 minuten 7 seconden. Amateurs: 1. Jos de Haan (Klaaswaal); 2. L. Theuns (Roosendaal), 3. W. Maliepaard (Willemstad), 4. J. Aanraad (Oud-Gastel), 5. H. v. d. Kloot (Dinteloord).

De nieuwelingen reden 611, km, waarbij J. Jansen (Nootdorp) als overwinnaar uit het strijdperk trad, toen hij 1 uur 55 min. en 2 seconden op de fiets had gezeten.

 

STEIN (18 mei).1958

WEDEROM JAN HUGENS, NU IN STEIN.

In Stein, veel publiek, haalde Jan Hugens weer een geslaagde stunt uit. Toen 40 van de 120 km waren afgelegd, had Hugens het veld bereids gedubbeld, wel een bewijs van zijn forme. Daarna was de alleenheerser op zijn qui-vive, terwijl de rest heel wat interessante schermutselingen opvoerde, in verband met de verdeling van de volgende prijzen.

Amateurs: 1. Jan Hugens (Hoensbroek), 120 km in 2 uur 52 min. 12 sec., op 1 ronde 2de Roth (Waubach), 3de Nysten (Beek), 4de Boss (Beek), 5de Kohlen (Heerlerheide), 6de Rongen (Bunde), 7de Budschop (Nederweert), 8ste H. Ehlen (Sittard), 9de Bogaert (Siebengewald), 10de Doek (Heerlerheide).

Nieuwelingen: 1. Vek (Waubach, 2. Nikkessen (Siebengewald), 3. Franssen (Ubachsberg), 4. Brekelmans (Eindhoven), 5. Wolf­hagen (Brunssum), 6. Smeets (Valkenburg), 7. Janssen (Sieben­gewald), 8. Knops (Bocholtz), 9. Klaassen (Hoensbroek), 10. Bastin (Voerendaal).

 

STEIN (17 augustus).1958

FRAAIE ZEGE VAN HARINGS IN STEIN.

Op het bekende circuit de „A van Stein" konden de vele sport­liefhebbers - de publieke belangstelling was bijzonder groot - van beste wielersport genieten. Vooral de race van de ama­teurs was van 18-karaats. Nadat Harings en Huntjens tever­geefs hadden getracht een afscheiding teweeg te brengen, be­landden Van der Lee en Steuten op het voorplan. Na enkele km arriveerden ook Hugens en de gebr. Rutten in de voorste gelederen. De kopmannen weerden zich dapper, doch konden hun stelling niet behouden. Nadat alles was vereend, demar­reerde Hub. Harings opnieuw. Dra had hij een halve minuut, waarna hij het tempo nog verhoogde. Uit de groep ontsnapten Hugens en Steuten, maar zij konden de vluchteling niet te pakken krijgen: Harings dubbelde tenslotte - met uitzonde­ring van Hugens en Steuten - de hele stoet. Een sprekende prestatie, waardoor weer eens de aandacht op deze jonge kracht werd gevestigd.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. Hub. Harings, Sibbe, 115 km in 3 uur 6 min. 20 sec.; 2e Jan Hugens, Hoensbroek, op 1.30 min.; 3e Alfons Steu­ten, Weert; 4e op 1 ronde J. Roth, Waubach; 5e T. Rutten, Leende; 6e J. Brunenberg, Weert; 7e F. Ramakers, Echt; 8e L. Knops, Bocholtz; 9e M. v. d. Lee, Drunen; 10e J. v. Pelt, Eind­hoven.

Nieuwelingen: 1. L. Smeets, Valkenburg; 50 km in 1 uur 24 min. 45 sec.; 2e H. Knops, Bocholtz; 3e M. Vek, Waubach; 4e P. van Heeswijk, I3runen; 5e P. Krekelmans, Eindhoven; 6e L. Wolf­hagen, Brunssum; 7e A. Jacobs, Roermond; 8e L. Ledoux, Nieu­wenhagen; 9e B. Franssen, Ubachsberg; l0e P. v. d. Hoven, Drunen.

Adspiranten: 1. Wilbrink, Heerlen, 25 km in 42 min. 40 sec.; 2e W. Proost, Schinnen; 3e Driessen, Stein; 4e Gerrits, Oploo; 5e Van Irsum, Gerwer.

 

STIENS (3 juli).1958

Amateurs: 1. J. van Oostveen, 2. Henk Hoekstra, 3. Wim van Olphen,

 

STRIJEN (2 augustus).1958

Arie van Wetten winnaar van spannende Ronde van Strijen

Dat was weer eens ouderwets. Dat was sport van de hovenste plank. Met die gedachte zijn duizenden wielerliefhebbers huis­waarts gekeerd, na afloop van de Ronde van Strijen. Een Ron­de die zo spannend was, dat er geen enkele ronde werd afge­legd zonder dat er een of andere uitloper was. De profs en onafhankelijken gaan het weer goed doen, stuk voor stuk. De grote vedetten komen weer aan de start en bovendien ook aan de finish. En wat prettig is, er is ook weer een aardige stuiver te verdienen.

Dwars door de lichtende vlasvelden voerde het parcours van Strijen. Ruim 2200 meter. Het bleken er achteraf 2350 m per ronde te zijn. De totale afstand was daardoor 20 km langer en kwam op 162 km in totaal. Het kon de pret niet bederven, om­dat de ganse meute er die dag zo'n zin in had. Het tempo lag bijzonder hoog en de talrijke premies zorgden voor als maar nieuwe uitlopers.

Het begon al met Jef Lahaye, die direct na de start wegwan­delde. Toen volgde Wout Wagtmans, maar het eerste gewin was kattengespin. De sterke Keulers was de nieuwe durver. Ook hij kon zijn solo niet met succes bekronen. Toen er zich na ongeveer 50 km een kopgroep van 13 renners afscheidde, scheen de strijd gestreden. Zij namen 25 sec. Het waren Hein van Breenen, die bijzonder sterk reed, Henk van de Broek, Piet de Bruin, Nol Ehlen, Jaap Huissoon, Piet de Jongh, Leo v. d. Pluym, Peter Post, Joop v. d. Putten, Jo de Roo, Ab v. d. Sluis, Michel Stolker en Anton Bergmans. U ziet wat een klinkende namen. Wat een pracht rennersveld. Maar daarachter in het peloton zaten nog mannen zoals Gerrit Voorting, Wim en Piet van Est, Jef Lahaye en Diet Damen met Wout Wagtmans.

Toen eerst Piet van Est, Jan Hijzelendoorn (op de weg steeds beter), Jef Lahaye, Manneke Roks, Jan van Vliet en de toch nog steeds sterk rijdende Arend van 't Hof wegsprongen, was het pleit van de koplopers beslecht. Een kopgroep van 19 man was te groot en teveel van het goede. Weer kwamen er nieuwe kleppers. Hein van Breenen, Leo v. d. Pluym en Piet Damen vormden een select groepje. Zij hielden lang stand met 35 sec. winst, maar Piet van As, Schalk Verhoef, Nol Ehlen, Gerard Keulers, Adri Voorting, Jo de Roo en de lange Geurt Pos sprongen naar hen toe. Het peloton volgde toen zelfs op 1 min. 14 sec., maar ook dat was nog niet voldoende. Wagtmans stapte kort daarop met derailleurpech van de fiets.

De strijd was echter nog niet gestreden. Eerst waren het Keu­lers, De Roo en Verhoef die opnieuw de knuppel in het hoen­derhok gooiden. Daarna volgden Bergmans, Michel Stolker, Wuyts en al weer Hein van Breenen. Zij vormden later zeven kopmannen. Weer wipten uit het peloton drie renners weg. De Zeeuw Jaap Huissoon samen met Leo van der Pluym en Jef Lahaye. Opnieuw was al het werk vergeefs. Vijf ronden voor het einde lag de meute weer tezamen. Maar met nog drie ron­den voor de boeg kwam opnieuw de strijdlust boven. Michel Stolker, Piet van Est, Leo van der Pluym, Jaap Huissoon, Jef Lahaye en Arie van Wetten vormden de grote groep, die de ware klap maakten. Het peloton met de gebr. Voorting, Wim van Est, Peter Post en Piet Maas was gezien. De laatste ronde was toen het hoogtepunt; want terwijl men gokte op de sprin­ters, demarreerde Arie van Wetten en deed een nieuwe demar­rage van Van der Pluym ook de tweede plaats wankelen. Arie van Wetten met zijn bekende karakteristieke stijl smeet er toen alles uit. Het was geen spurt, maar een lange pace die de sterke man uit Noordwijkerhout met vele seconden won voor Leo van der Pluym. Eerst daarna kwam de groep van vier, waarbij Michel Stolker weer bewees een beste finish te hebben. Hij klopte althans Jef Lahaye en zijn rivalen. De sprint van het peloton was een broedersprint, gecontroleerd door Gerrit Voor­ting en gewonnen door Adri Voorting.

Het was een spannend slot van een echte wielerronde. Elk criterium zulk een strijd en iedere organisator komt met een koers voor profs op de proppen.

Zij nog vermeld dat de volledige Tourploeg vooraf in de bloe­men werd gezet en dat allen aan de koers deelnamen, ook de sympathieke Mart van den Borgh, die echter halfweg last van zijn blessure kreeg en toen de strijd staakte.BRON: HANS VAN DE KAMP

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Arie van Wetten, Noordwijkerhout, 162 km in 3 uur 57 min. 41 sec.; 2. Leo van der Pluym, Dussen; 3. Michel Stolker, Utrecht; 4. Jef Lahaye, Bunde; 5. Jaap Huis­soon, Ierseke; 6. Piet van Est, St. Willebrord; 7. op 51 sec. Adri Voorting, Haarlem; 8. Gerrit Voorting, Roosendaal; 9. Joop van de Putten, Den Haag; 10. Piet Maas, Pindorp; 11. Peter Post, Amsterdam; 12. Jaap Westdorp, 's-Heerenhoek; 13. Piet van As, Roosendaal; 14. Wim van Est, St. Willebrord; 15. Jo de Roo, Schore.

 

SURHUISTERVEEN (20 september).1958

Amateurs: 1. Mik Snijder (Halfweg); 2. Maarten Breure (Rotterdam), 3. Gep Cuvelier (Nieuw-Vennep), 4. Piet Muilwijk (Rotterdam); 5. Piet van Dijk (Wormerveer); 6. Evert Hup (Kampen); 7. Henk Nijdam (Eelderwolde); 8. Jurrie Dokter (Enschede); 9. Gerrit Lentelink (Ambt-Delden); 10. Kor Niemeijer (Hengelo);

 

SUSTEREN (27 april).1958

IN SUSTEREN KREEG RENE LOTZ DE BLOEMENRUIKER.

Vergoossen, Kamphuis, Steuten en Ramakers voelden in de geslaagde Ronde van Susteren meteen veel voor een leidende functie, een rol waarvoor Lotz eveneens solliciteerde. Lotz kreeg bijstand van een achttal gezellen en na een fiks gevecht, kwamen de achtervolgers mede op kop. Door pech werden verschillende uitvallers genoteerd. Een hard kampende Harry Ehlen zag zijn poging om de leiders te bereiken, op niets uit­lopen. Vergoossen probeerde een blijvende afscheiding teweeg te brengen, een stunt die wel enige premies opleverde, maar die door Lotz, Steuten en Kamphuis werd verijdeld. Intussen naderden Ehlen en Nysten en na een geduchte inspanning be­reikte ook dit tweetal het gestelde doel. Van ver trok Lotz de spurt aan en zegevierde fraai in deze vierde Ronden van Sus­teren.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. R. Lotz, Stein, 110, km in 2 uur 43 min. 35 sec., 2. W. Kamphuis, Geleen, 3. Fr. Ramakers, Echt, 4. G. Vergoossen, Echt, 5. Nysten, Beek, 6. A. Steuten, Weert, 7. J. v. d. Heyden, Eindhoven, op 33 sec. gevolgd door Janssen, Siebengewald, H. Ehlen, Sittard, Lauvenberg, Schaesberg, Corstiens, Budel, Wil­lemsen, Nuth, Breukers, Nederweert, en Verwijlen, Someren.

Nieuwelingen: 1. Deenen, Oploo, 60 km in 1 uur 37 min. 54 sec., 2. Dopau, Eindhoven, 3. Debruyn, Eindhoven, 4. Janssen, Geulle, 5. Vek, Waubach.

 

SWALMEN (15 mei).1958

IN SWALMEN BLOEMEN VOOR THEO RUTTEN.

De Ronde van Swalmen werd door vele uitlooppogingen ge­kenmerkt. Vergoossen was de eerste demarrant, welke stunt op Frits Knoops aanstekelijk werkte. Natuurlijk was het nog te vroeg en dus huisden de twee uitlopers even later weer in de groep, waaruit, tijdens de vijftiende doortocht, Knoops en Rarnakers ontsnapten. Het decor wisselde snel. Steeds huisden Knoops, Vergoossen, Ramakers, Verwylen en Vossen op het voorplan. Zeventien ronden voor het einde gingen Steuten, Vergoossen, Ramakers, Janssen, Knoops, Rutten, Vossen en Verwylen aan de leiding. Pogingen van Ramakers en Knoops waren ten dode opgeschreven. Tegen het einde gooide Rutten zijn troeven op tafel, waarop Fons Steuten een antwoord klaar

had. De Weertenaar moest evenwel in de spurt de bloemen aan Rutten laten. Amateurs en Onafhankelijken: 1. Theo Rutten (Leende), 100 km in 2 uur 37 min. 40 sec., 2de A. Steuten (Weert), 3de G. Vergoossen (Pey-Echt), 4de Jansssen (Siebengewald), 5de Fr. Ramakers (Koningsbosch), 8ste Vossen (Someren), 9de Verwylen (Some­ren), lode Renders (Eindhoven).

Nieuwelingen: 1. Peters (Siebengewald), 50 km in 1.15.7, 2de Nikkessen (Siebengewald), 3de Packbier (Valkenburg), 4de Vusscher (Hoensbroek), 5de Janssen (Siebengewald).

 

TERHEIJDEN (4 mei).1958

Amateurs: 1. henk rasenberg, 2. J. Nooten, 3. Frans Stevens,

Nieuwelingen: 1. Reinier Riethoven, 2. Leo van Dongen, 3. Jos Dolmans,

Aspiranten: 1. leo Althuizen, 2. ----

 

TERNEUZEN (27 september).1958

NIEUWE ZEGE VOOR PIET VAN HEES IN TERNEUZEN.

Met het Havencriterium van Terneuzen sloot Piet van Hees zijn seizoen met vier overwinningen en een belangrijk aandeel in het clubkampioenschap op zeer verdienstelijke wijze af.

Nadat hij acht dagen tevoren in de Ronde van Oud Vossemeer een sterk veld te slim was of geweest, presteerde hij het ook nu weer om gedoodverfde winnaars voor de streep te verrassen. Als gewoonlijk bracht Rentmeester van meet of vuurwerk en was zeer actief. Niesten en Van Egmond zaten echter danig op zijn wiel en van een serieuze uitlooppoging kon geen sprake zijn. Na twintig ronden vormde zich een kopgroep van acht man, waarin Rentmeester wederom in gezelschap van Niesten en Van Egmond de toon aangaf. Toen de groep zich uitbreidde tot 14 renners, vonden de grote favorieten het welletjes, zo­dat tenslotte alle nog in koers zijnde renners opnieuw her­enigd worden en de koers dood was. Terwijl ieder in het 30 man sterke de laatste ronde ingaande peloton de winnaar zocht onder Van Straaten, Rentmeester, Niesten of Van Egmond, nam Piet van Hees even voor het ingaan van de laatste ronde een verrassende voorsprong van niet meer dan 50 meter, welke hij met hand en tand verdedigde. Met nog ruim 30 meter op Gerrit van Straaten, die de sprint won van het licht afgeschei­den trio Van Straaten, Niesten en Rentmeester, had hij toch een overtuigende zege uit het vuur gesleept.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Piet van Hees, Hoogerheide, 105 km in 2 uur 43 min.; 2. G. v. Straaten, Schiedam, op 30 meter; 3. C. Niesten, Bever­wijk; 4. P. Rentmeester, Yerseke; 5. J. Stolk, Zwijndrecht, op 300 meter; 6. J. v. d. Putten, Den Haag, op 30 sec.; 7. W. Swane­veld, Dordrecht; 8. G. v. Lith, Gellicum; 9. J. Duinkerke, Bors­sele; 10. A. v. Egmond, Den Haag.

 

TERWINSELEN (30 april).1958

Nieuwelingen: 1.----    2. Piet Deenen, 3. Mesters,

Adspiranten: 1. Koen Plieger, 2. Albert Wilbrink, 3. R. le Haen,

 

THORN (27 juli).1958

RONDE VAN THORN VOOR KNOPS.

De tiende Ronde van Thorn werd een succes. Met genoegen kan het ijverige comite, dat de baten van deze steeds veel publiek trekkende koers voor een liefdadig doel bestemt, op deze gezellige wielermiddag terugzien. Het startschot voor de hoofdschotel werd door Mart v. d. Borgh gelost, waarna het pracht veld amateurs meteen de slag opende. Jos Brunenberg stak het vuur aan de lont, juist in een periode dat de plaatse­lijke favoriet Levels - via een mankement - het strijdtoneel moest verlaten. Brunenberg werd bij de kraag gevat, doch her­haalde even later zijn poging, nu met bijstand van de zeer ac­tieve Engelsman Hart. Toen de winst van dit duo een hoopvol beeld te zien gaf, demarreerde Vossen, toog op zoek naar de kop en kreeg deze te pakken. Allen werd vereend. Frits Ra­makers zette het op een lopen, Kamphuis volgde dit voor­beeld. Tevergeefs. Met nog 30 ronden voor de boeg maakten Steuten, Ramakers, Knoops, Knopss en Brunenberg een gat.

Ook zonder blijvend resultaat. Toen het einde naderbij kwam, sloeg Willemsen op de vlucht. Hij werd door Brunenberg, Kamphuis en Hart vervoegd. Hart rende weg. Knoops, Steuten, Kamphuis en Brunenberg roken gevaar. Knoops holde Hart achterna, kreeg hem te pakken, maar de eerste prijs was voor Knops, die op weg naar de finish de twee leiders een halt toe­riep en knap glorieerde.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. L. Knops, Bocholtz, 100 km in 2 uur 31 min. 47 sec.; 2e Fr. Knoops, Koningsbosch, op banddikte; 3e R. Hart, Engeland; 4e

Fr. Ramakers, Echt; op 15 sec. 5e A. Steuten, Weert; 6e J. v. Pelt, Eindhoven; 7e. W. Kamphuis, Sittard; 8e J. Brunenberg, Weert; 9e M. Hermans, Valkenburg; l0e W. v. d, Zande, Veghel; 11e M. v. d. Lee, Drunen; l2e H. Rutten, Leende; 13e G. v. d. Heyden, Eindhoven; 14e J. Willemsen, Nuth; 15e J. v. Eck, Nuth.

Nieuwelingen: 1. H. Vusscher, Hoensbroek, 50 km in 1 uur 20 min. 7 sec.; 2e T. Nikessen, Siebengewald, op 1 lengte; 3e H. Knops, Bocholtz, op 28 sec.; 4e T. Brekelmans, Eindhoven, op 32 sec.;,5e G. Hairwasser, Den Dungen.

 

TILBURG. WANDELBOS (15 mei).1958

Amateurs: 1. Piet Rijsbergen, 2. Huub Zilverberg, 3. Jan Hermes,

Nieuwelingen: 1. Rob Redeker, 2. Toon Hanenberg, 3. Gerard Hairwassers,

 

TILBURG.DE BESTERD (29 juni).1958

Amateurs: 1. Wim Bogers, 2. Huub Zilverberg, 3. C. van de Tol,

 

TILBURG.LOVEN (13 juli).1958

Amateurs: 1. Henk Giesen, 2. Nico Walravens, 3. H. van de Linden,

 

UDEN (6 juli).1958

SL1MMERE AB SLUIS WON RONDE VAN UDEN.

In de eerste jubileum-ronde van Uden heeft een felle en zeer slimme Ab Sluis de overwinning behaald over een veld prominenten. Tezamen met de actieve Balvert en de waak­zake Walraven, slaagde Ab Sluis er in om gedurende de laatste 20 kilometer van deze wedstrijd over 120 kilometer een beslis­sende uitlooppoging te ondernemen, welke poging slaagde.

Ab van Egmond heeft in de ronde van Uden de toon aange­geven. Kort na de start trok de Hagenaar alleen op avontuur. en 20 ronden lang, ongeveer 35 kilometer, bleef hij alleen voor het peloton rijden. Deze inspanning werd uiteindelijk beloond met de prestatieprijs, maar in het slotstuk kwam Van Egmond niet voor, hij had zich te zeer ingespannen. De Belg Harry de Preter haalde hetzelfde stukje uit als Van Egmond, maar hij hield her slechts 5 ronden vol. De ontsnapping van Jans­sen uit Siebengewald en Ten Dam uit Rijswijk leek te zullen slagen, maar een jachtend peloton met Ab van Egmond als felle trekker haalde de vluchters weer terug. Joop van der Putten en ondermeer Mik Snijder waren ook bij deze laatste inhaalpoging betrokken, alleen Ab Sluis liet zich gewillig meesleuren. T'oen het gehele veld bijeen was, sprong Sluis on­weerstaanbaar weg met aan zijn wiel Balvert en Walraven. Het trio werd niet meer ingehaald hoewel er wel jacht op werd gemaakt. Ab Sluis had geen moeite met de eindspurt, die hij won voor Walraven en Balvert. Mik Snijder kwam alleen door in vierde positie en de snelle Belg De Preter won de spurt van een klein peloton, waarin hij Joop van der Put­ten en Ab van Egmond geen schijn van kans gaf. Bij de nieuwelingen ging de zege naar Geb Cuvelier uit Nieuw-Ven­nep, die in een snelle eindrush afrekende met v. d. Hanenberg hit Rosmalen. Wesseling uit Halfweg was hier de renner, die de premie van de strijdlustigste won. Omdat her een lustrum­ronde was en Uden bekend is om de kersenoogst, kreeg elke renner een kersentractatie, die zeer op prijs werd gesteld.

BRON: H.VERSTEGEN

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Ab Sluis, Badhoevedorp, 120 km in 3 uur 1 min. 20 sec.; 2. N. Walraven, Den Bosch, z.t.; 3. Balvert, Amsterdam, z.t.; op 40 sec. 4. Mik Snijder, Halfweg; op 50 sec. 5. H. de Preter, Belgie; 6. J. van der Putten, Den Haag; 7. Ab van Egmond, Den Haag; 8. L. van de Ven, Vlijmen; 9. B. Solaro, Den Bosch; 10. Van Hout, St. Michelsgestel; 11. F. Tel, Zaan­dam; -12. Janssen, Siebengewald; 13. A. Reekers, Nieuw-Ven­nep; 14. Van Weert, Vlijmen; 15. C. van Engeland, Schijndel; 16. Pardoel, Hedel; 17. Van Breugel, St. Michelsgestel; 18. Van Pelt, Eindhoven; 19. A. du Pau, Leimuiden; 20. H. Schoenma­kers, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. G. Cuvelier, Nieuw-Vennep; 2. A. van de Hanenberg, Rosmalen; 3. R. van Smirren, Amsterdam; 4. N. Hendriks, Utrecht; 5. H. Kersbergen, Amsterdam; 6. N. Lute, 's-Graveland; 7. F. Brekelmans, Eindhoven; 8. Goudswaard, Oud Beijerland; 9. J. van Schie, Pijnacker; 10. A. ter Burg, Beers; 11. N. Westbeek, Utrecht; 12. A. van de Aa, Den Dun­gen; 13. J. van de Griendt, Vlijmen; 14. M. van de Wiel, Vlij­men; 15. C. van den Burg, Amsterdam.

 

UFFELTE (3 augustus).1958

SPURTZEGE VAN THEO DE KINKELDER IN UFFELTE.

Theo de Kinkelder, een renner, die hier in het Noorden al vaker de aandacht op zich heeft gevestigd, heeft Zondag in het rustige Drentse dorpje Uffelte, waar de Hoogeveense wieler­vereniging De Peddelaars de zaken weer uitstekend had ge­organiseerd, een fraaie spurtzege behaald. In de eindsprint klopte hij Fre Bos uit Nieuw Buinen en K. Dekker uit Dalfsen. Het was een bijzonder boeiende course, waarin doorlopend strijd werd geleverd en waarin de overmoedige K. Dekker al spoedig van de start het vuurwerk begon te ontsteken. Hij ging direct aan de haal en wist rondenlang alleen op kop te blijven. Toen zijn voorsprong wat al te dreigend werd, rukte Theo de Kinkelder ui het peloton weg en even later had de sterke Hengeloer de sprong gemaakt. De samenwerking tussen beide renners was uitstekend en terwijl het peloton macht te kort kwam om de beide vluchters terug te halen, gingen De Kin­kelder en Dekker hard door. Na 48 ronden hadden zij hun ronde voorsprong genomen.

Uit het peloton waren intussen vier renners ontsnapt, doch van deze vier gelukte het alleen aan Fre Bos, de vechtjas uit Nieuw Buinen om stug door te zetten. Het tempo werd de andere drie te machtig, doch Fre Bos slaagde er in ook een ronde te nemen.

In de eindsprint echter toonde Theo de Kinkelder zich duide­lijk de snelste. De Hengeloer behaalde een alleszins verdiende zege.

Amateurs: 1. Theo de Kinkelder, Hengelo, 77 km in 1 uur 59 min. 48 sec.; 2. F. Bos, Nieuw Buinen; 3. K. Dekker, Dalfsen; 4. op een halve ronde-R. Lemstra, Zwolle; 5. H. Heijne, 2e Exlo­ermond; 6. M. Borger, Harkema Opeinde; 7. H. Reinders, Rui­nerwold; 8. J. Wouda, Ter Apel; 9. H- Krikke, Zuidwolde Dr.; 10. A. Luining, Nieuw Buinen.

Nieuwelingen: 1. C. Scheuneman, Veen­dam, 20 km in 36 min. 32 sec.; 2. D. Leijen, Kampen; 3. O. Bak­ker, Houtigehage.

 

UITGEEST (15 juni).1958

DERDE OVERWINNING VAN COEN VISSER IN RONDE VAN UITGEEST.

De jonge militair Coen Visser, die zich bij de verschillende schermutselingen in de Ronde van Uitgeest niet onbetuigd had gelaten, bleek in de slotfase van deze levendige koers nog over zoveel reserves te beschikken om een ruim tien kilometer lange solovlucht met succes te volbrengen. Hij behaalde zo­doende voor de derde achtereenvolgende maal, waarvan de eerste keer bij de nieuwelingen, in Uitgeest de overwinning.

Amateurs: 1. Coen Visser, Santpoort, de 100 km in 2 uur 37 min. 5 sec.; 2. A. Sluis, Badhoevedorp; 3. J. Groot, Bever­wijk; 4. J. Kuut, Wieringen; 5. H. Hendriks, Heemskerk; 6. S. Appel, Hoorn; 7. F. van Rossum, Amsterdam; 8. M. Snijder, Halfweg; 9. A. de Groot, Burgerbrug; 10. J. de Boer, Edam; 11. A. v. d. Bos, Beverwijk; 12. C. Stroomer, Wijk aan Zee; 13. W. Klebach, Amsterdam; 14. J. van Wetten, Noordwijk; 15. P. Zantman, Amsterdam; 16. J. Ottenbros, Alkmaar; 17. Ch. Schaut, Lijnden; 18. N. van Keulen, Heemskerk; 19. J. van Stralen, Blokker; 20. R. Janissen, Amsterdam.

Adspiranten: 1. B. Zoet, Sassenheim, de 25 km in 41 min. 40 sec.; 2. K. Smit, Wormerveer; 3. H. den Hartog, Utrecht; 4. H. Schouten, Badhoevedorp; 5. B. Caffa, Den Haag; 6. H. Schuit, Amsterdam; 7. B. Osendarp, Utrecht; 8. H. Otten­bros, Alkmaar; 9. K. Plieger, Lexmond.

 

UITHOORN (25 mei).1958

J. RADEMAKERS WINT DE ZESDE RONDE VAN UITHOORN.

J. Rademakers, die de Zaterdag te voren het provinciaal kam­pioenschap van Utrecht op zijn naam bracht, heeft op grootse wijze de 6e Ronde van Uithoorn gewonnen. Hij was deze dag oppermachtig.

Bij de Nieuwelingen won W. Janssen uit Noordwijkerhout en bij de Adspiranten M. Schouten uit Badhoevedorp.

Amateurs: 1. J. Rademakers, Utrecht; 2. J. Vaars, Haarlem; 3. F. Klardi, Castricum; 4. L. Martin, Bussum; 5. H. van Gent, Leiden; 6. L. Vink, Amsterdam; 7. H. Oldenburg, IJmuiden; 8. J. Faas, Lisse; 9. J. van Oostrum, Amsterdam; 10. Fr. van Ros­sum, Amsterdam; 11. F. Schild, Amsterdam; 12. J. Bos, Utrecht; 13. H. Timmermans, Amsterdam; 14. L. v. d. Meulen, Badhoe­vedorp; 15. H. Ruikers, Amsterdam; 16. J. van Galen, Cothen; 17. F. v. d. Tol, Naarden; 18. H. Douwes, Amsterdam; 19. L. Huenders, Amsterdam; 20. C'. Rabe, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. W. Janssen, Noordwijkerhout; 2. R. van Smir­_ ren, Amsterdam; 3. A. du Pau, Leimuiden; 4. B. de Reus, Vel­sen-Noord; 5. R. Guariento, Amsterdam; 6. W. Zonneveld, Uit­geest; 7. C. van Impelen, Odijk; 8. J. Verheul, Weesperkarspel; 9. H. Visser, Huizen; 10. L. Lutigheid, Zoetermeer; 11. O. Ruthers, Naarden; 12. G. Cramer, Amsterdam; 13. A. v. d. Kaay, Leiden; 14. H. Samson, Uithoorn; 15. H. van Minnen, Beverwijk.

Adspiranten: 1. M. Schouten, Badhoevedorp; 2. E. Sminia, Haarlem; 3. H. Scharrighuizen, Badhoevedorp; 4. H. Verbaas, . Den Haag; 5. H. Stevens, Vinkeveen; 6. J. Hoveling, Loosdrecht; 7. N. Kooien, Leiden; 8. H. Veerman, Huizen; 9. J. Koedoder, Bovenkarspel; 10. R. Kooter, Wervershoof.

 

ULICOTEN (31 augustus).1958

Amateurs: 1. Bertus Lute, 2. Adrie Roks, 3. Tinie van Lee,

 

ULVENHOUT (15 mei).1958

Amateurs: 1. Andre de Vries, 2. Adrie Roks, 3. Antoon van Steen,

Nieuwelingen: 1. Andre van Aert, 2. H. Alberts, 3. P. van Heeswijk,

 

URETERP (6 september).1958

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Henk Hoekstra (Ureterp; 2. Gertie Wetsinga (Groningen); 3. Piet Schreur (Wolvega); 4. Thijs Jellema (Birdaard); 5. ----; 6. Durk van der Duim (Nij Beets; 7. Henk Sikkema (Nij Beets);

 

URMOND (15 mei).1958

JAN HUGENS DUBBELDE IN URMOND HET GEHELE VELD.

In Urmond boekte Jan Hugens een eclatant succes. Zijn eerste poging liep op niets uit, daar Lotz er als de kippen bij was om de Limburgse kampioen tot de orde te roepen. Huntjens, Wil­lemsen en-Nelis voelden ook iets voor een avontuur, welke zaak met een sisser afliep. Vervolgens dicteerde Hugens zijn wet. In de groep - onherkenbaar schier door de regen en de opspattende modder - vielen slachtoffers bij de vleet. Hugens zette door, vergrootte met elke pedaalslag zijn voorsprong en dubbelde, na een machtige solo, alles, om zich daarna op kop van de stoet te nestelen. Slechts Beckers, tegen het einde, kon wegwippen en zodoende netjes de tweede plaats bemachtigen.

Amateurs: 1. Hugens (Hoensbroek) 2.24.26, 2de op 1,57 min. Beckers (Nieu­wenhagen), 3de op 2,05 min. Lotz, 4de De Haan (Klaaswaal), 5de Brunenberg (Weert), fide Lauvenberg (Schaesberg), 7de Huntjes (Beek), 8ste Willemsen (Nuth), 9de Kisters (Nieuwen­hagen), 10de Verstraete (Eede).

Nieuwelingen: 1. Fransen (Ubachsberg), in 1 uur 36 min. 55 sec., 2. Vek (Hoensbroek), 3. Simons (Hoensbroek), 4. Bastin (Voerendaal), 5. Tummers (Geulle), 6. Knoben (Beek), 7. Smeets (Valkenburg), 8. Knops (Bocholtz), 9. Van Weerz (Bocholtz), 10. Verdonk (Hoensbroek).

 

USQUERT (20 juli).1958

Amateurs: 1. Ge Nijkamp, 2. Ben Lohuis, 3. Fred Tel,

Adspiranten: 1. Goos Scheuneman, 2. G. Hagels, 3. Piet Bos,

 

UTRECHT.TUINDORP (26 juni).1958

NA FRAAIE SOLO WON JAN RADEMAKERS IN TUINDORP-UTRECHT.

Jan Rademakers, de provinciale kampioen van Utrecht be­haalde in de Ronde van Tuindorp een van de beste overwin­ningen uit zijn wielercariere. Met een voorsprong van een volle ronde op het gehele peloton bewees hij de ware kampioen te zijn en schonk een groot publiek hem een ovatie.

Zelden zal er zoveel spanning in de Ronde van Tuindorp zijn geweest dan in die van dit jaar, zoals steeds op puike wijze door De Volharding georganiseerd.

Terwijl Osendarp door pech al in het begin moest opgeven, verdwenen Lute en Lotz al uit het peloton. Lute hield stand in de volgende demarrage met Breeuwer. Toen kwam Jan Rade­makers echter in actie. Na 24 ronden plaatste hij een scherpe demarrage, liet Lute na enkele ronden achter zich en snelde door. Na 29 ronden kwamen er volgers, in de gedaanten van Van Asch, Van Tol, Keuker, Roedoe, Hendriks, Van de Berg en Lotz.

Rademakers joeg intussen door, Hendriks viel door pech uit de kopgroep terug en intussen had de provinciale kampioen Jan Rademakers het peloton al op een ronde gezet.

Het was nog niet genoeg, want direct joeg Rademakers weer door, kreeg Koch als gezelschap mee, wat eigenlijk maar twee rondjes duurde. Toen glipte Koch op de gladde keitjes en de koers was voor hem gedaan. Enkele regendruppels zorgden er daarna voor, dat ook de volgersgroep van Lotz werd gedund door valpartijen.

In de slotfase werden Van de Horst, Roedoe en Keuker door pech de dupe. De strijd was toen gestreden omdat Rade­makers niet eerder rustte aleer hij ook de volgers een ronde kon bezorgen. Alleen IJzendoorn, Smits en De Boer konden uit het peloton wegkomen en eisten de andere ereplaatsen voor zich op.BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. Jan Rademakers, 70 km in 1 uur 52 min. 52 sec.; 2. T. v. Tol, Naarden; 3. W. van Asch, Culemborg; 4: R. Lotz, Stein; 5. J. v. d. Berg, Huissen; 6. H. Marbus, Utrecht; 7. T. Smits, Vreeswijk; 8. L. de Boer, Bussum; 9. A. IJzendoorn, Driebergen; 10. J. Boog, Laren; 11. A. Alen, Utrecht.

 

UTRECHT.ZUILEN (15 mei).1958

HELSLOOT WINT IN ZUILEN VOOR VAN DUYN.

Toen het rondebord in de Ronde van Zuilen nog op 19 stond, kwam onverwacht toch de grote slag. Op dat moment wipten C. Kouwenhoven, A. Helsloot, C. Zutt en W. Broekhoff weg. Snel sprongen H. v. Duyn, J. Schipper en Withoud aan het wiel en toen daarna Jan Rademaker en het duo Den Enting J. de Vries de kopgroep kwamen vergroten, was het pleit be­slecht. Alleen Broekhoff viel terug en in de sprint toonde de Amsterdammer Helsloot zijn capaciteiten door de agressief rijdende IJmuidenaar Van Duyn naar de tweede plaats te ver­wijzen.

Dat was toch nog een pakkend slot van een ronde, die vrij rustig begon. Voor de start werd op indrukwekkende wijze het ontvallen „Volharding"-lid Adri Alting herdacht. De ren­ners van De Volharding reden met een rouwband.

De IJmuidenaar Van Duyn poogde enkele malen het hazenpad te kiezen, maar moest, eerst met De Vries en Rademakers en later met Lonkhuyzen, Helsloot en Van de Tol, zijn pogingen staken. Wij moesten tot negentien ronden voor het einde wach­ten, eer de strijd in een beslissend stadium kwam.

De nieuwelingen reden wel een hoog tempo, maar ook nu leenden de 40 km zich niet voor een geslaagde ontsnappings­poging. De Leidenaar Riethoven, pas voor de tweede nieuwe­lingenronde aan de start, won fraai, nadat hij ook een week eerder al een ronde, op zijn naam schreef.

Fraai was de tweede plaats van de Utrechter Wim Tergouw, die zijn gewonnen bloemruiker ter beschikking stelde, voor de

teraardebestelling van Alting.

Ook bij de adspiranten slaagde geen uitloper er in een be­slissende voorsprong te nemen. De Hagenaar Althuyzen was veruit de sterkste sprinter.BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs en onfhankelijken: 1. A. Helsloot, Amsterdam, 80 km in 2 uur 1 min. 23 sec.; 2. H. v. Duyn, IJmuiden; 3. J. de Vries, Amsterdam; 4. N. Withoud, Amsterdam, 5. J. Rademakers, Utrecht; 6. C. Kouwenhoven, Leidsendam; 7. H. den Enting„ Amsterdam; 8. J. Schipper, Amsterdam; 9. C. 7utt, Amsterdam; 10. H. v. Gent, Leiden.

Nieuwelingen: 1. Riethoven, Leiden, 40 km in 1 uur 1 min. 2 sec.; 2. W. Tergouw, Utrecht; 3.G. v. Selm, Soest; 4. T. Schep­pingen, Amsterdam; 5. H. Bloem, Amsterdam; 6. N. Hendriks, Utrecht; 7. v. d. Kuil, Amsterdam; 8. A. v. d. Voort, Honselers­dijk; 9. N. Westbeek, Utrecht; 10. P. v. Nes, Soest.

Adspiranten: 1. Althuyzen, Den Haag; 2. H. J. Schouten, Bad­hoevedorp; 3. Sminia, Haarlem; 4. R. Pouw, Bussum; 5. B. Osendarp, Utrecht; 6. J. Aalbertsen, Utrecht; 7. H. den Hartog; Utrecht; 8. F. Lieben, Den Haag; 9. Moorhof, Gorkum; 10. Stevens, Vinkeveen.

 

VALKENBURG (13 juli).1958

JAC. VRANKEN EERSTE IN VALKENBURG.

Direct een hoog tempo, zodat uitlooppogingen moeilijk te ver­wezenlijken waren. Beckers, Nol Ehlen, Vranken en de Brit Hart bewogen hemel en aarde om een blijvende winst te boe­ken, maar verder dan 300 meter konden zij het niet brengen. Het peloton gaf geen krimp. Vervolgens mocht Nol Ehlen zich geruime tijd leider noemen, maar de groep - onder aanvoering van Vergoossen - gunde de uitloper deze functie niet en spoe­dig was alles in het refine. Tenslotte moest de spurt uitspraak doen.

Amateurs en Onafhankelijken; 1. Jacq. Vranken, Eysden, 90 km in 2 uur 7 min. 45 sec.; 2de G. Vergoossen, Echt; 3de E. Beckers, Nieuwenhagen; 4de J. Willemsen, Nuth; 5de W. Kamphuis, Geleen; fide Nol Ehlen, Broeksittard; 7de J. Roth, Waubach; 8ste J. Hermans, Valken­burg; 9de A. de Rooy, Nieuwenhagen; lode A. Ehlen, Broek­sittard.

Nieuwelingen: 1. L. Smeets, Broekhem, in 1.7.47; 2de J. Gis­bets, Eindhoven; 3de J. Vusscher, Hoensbroek; 4de H. Haas, Sittard; 5de J. Bastin, Voerendaal.

 

VEENDAM (7 april).1958

EDI JONGSTRA STARTTE MET SUCCES IN TIENDE RONDE VAN VEENDAM.

Veendam heeft zijn tiende plaatselijke ronde beleefd en kunnen aanschouwen, dat Edi Jongstra uit Hoogeveen nog altijd in goede vorm verkeert. Jongstra liet niemand op de 80, kilometer gaan, totdat hij zelf de tijd gekomen achtte. Dat was zeven kilometer voor de eindstreep. Toen ontsnapte hij aan het pelo­ton en niemand die hem aan het wiel kon komen. Amateurs: 1. E. Jongstra (Hoogeveen), 80 km in 1 uur 55 min. 33 sec.; 2. W. Dieperink (Barchem); 3. S. Dijkstra (Langezwaag).

Bij de nieuwelingen kon niemand wegkomen, zodat na 40 km de hele meute op de eindstreep afsnelde. Weustink uit En­schede was van de groep de rapste, met J. Schouten (Wognum) op de tweede plaats. De tijd van de winnaar was 59 minuten en 12 seconden.

 

VEENDAM (30 april).1958

Amateurs: 1. Eddy Jongstra, 2. Sjoekje Dijkstra, 3. Wim Dieperink,

Nieuwelingen: 1. H. Weeusing, 2. Jac Schoutern, 3. Roel Hendriks,

 

VEENWOUDEN (23 augustus).1958

HENK HOEKSTRA ONBETWIST DE STERKSTE IN VEENWOUDEN.

Het afgelopen weekeinde is er in het Noorden druk gecoursed. Zaterdag flitsten de renners in hun kleurige tricots dwars door de plensbuien in Ruinerwold, Veenvouden en Stadskanaal en Zondag stonden ze in het Drentse plaatsje Borger aan de start. Langzamerhand wordt ook in de Noordelijke provincien de wielersport populair.

Veenwouden zag Zaterdag een bijzonder aantrekkelijke cour­se, waarin het rappe sprintertje Henk Hoekstra uit Ureterp op fraaie wijze winnaar werd. Er werd hard gereden, heel hard zelfs en toen na 10 ronden vier renners er tussen uit trokken, was het peloton al spoedig in vier stukken gevallen. Het waren Henk Hoekstra, Piet Schreur uit Wolvega, Th. Jellema uit Birdaard en G. Kloosterman uit Triemen. Deze vier “herrie­schoppers" bezaten macht genoeg om het peloton een „lap" te geven en dat gebeurde, toen de course al ruim halverwege was gevorderd. Even werd er door het viertal tussen de wielen van het peloton uitgerust, toen flitste Henk Hoekstra weer weg en hij ging zo hard, dat niemand aan zijn wieltje kon blijven plak­ken. In een ommezien was hij weg en even later had hij moe­derziel alleen zijn tweede ronde genomen, waarmee de beslis­sing was gevallen.

Het was de eerste wielercourse in dit aardige Friese plaatsje en een groot aantal toeschouwers stond langs het 580 meter lange parcours om de strijd gade te slaan. De Leeuwarder wieler­vereniging „De Friese Leeuw" had de organisatie weer knap voor elkaar. BRON: D.MONNINGH

Nieuwelingen: 1. H. Hoekstra, Ureterp, 55 km in 1 uur 25 min. 10 sec.; 2. op een ronde P. Schreur, Wolvega; 3. Th. Jellema, Birdaard; 4. G. Kloosterman, Triemen; 5. op 2 ronden J. Rinsma, Bartlehiem; 6. M. Borger, Harkema Opeinde; 7. H. Zwaagstra, Bolsward; 8. J. Engwirda, Bolsward; 9. J. Vierstra, Franeker; 10. W. van Olphen, Noordwolde, Fr.

 

VELDHOVEN (30 april).1956

RONDE VAN VELDHOVEN VOOR VAN DER LEE.

De op Koninginnedag verreden Ronde van Veldhoven heeft Van der Lee diens tweede overwinning gebracht. Bij een premierit was Zilverberg uit Goirle ontsnapt, enkele ronden verder bijgestaan door Van der Lee uit Drunen, die tenslotte het gezelschap moesten toestaan van A. v. d. Linde en A. van Hout. Ook Cor van Engeland trachtte in deze beslissende phase van de strijd aansluiting te krijgen, maar een valpartij door een te onvoorzichtig genomen bocht weerhield hem daarvan. En ook de dappere Utrechter Pothuizen kon in een solo geen succes brengen. De succesrijke Van der Lee, Van der Linde en Zilverberg verloren in hen strijd, die ruim een minuut winst opleverde, Van Hout, waarna in de eindspurt Van der Lee schitterend Zilverberg klopte. De rappe Van der Linde, die tegen het einde niet veel werk meer had kunnen verzetten, spurtte sportief niet mee.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. M. van der Lee, Drunen; 2, H. Zilverberg, Goirle; 3. A. v. d. Linde, Tilburg; op 1 min. 10 sec.: 4. C. van Engeland, Schijndel; 5. B. Salaro, Den Bosch; 6. A. v. d. Groenendaal, St. Michiels Gestel; 7. A. vari Breugel, St. Michiels Gestel; 8. W. v. d. Hey­den, Eindhoven; 9. B. Pothuizen, Utrecht; 10. N. de Reuver, Oss.

 

VLAGTWEDDE (17 augustus).1958

FRAAIE ZEGE, VAN EP WARTA IN RONDE VAN VLAGTWEDDE.

Vlagtwedde, het prachtige plaatsje in het Groningee Wester­wolde, zag Zondagmiddag de meest vooraanstaande Noorde­lijke renners over zijn wegen flitsen. Veel toeschouwers zagen een interessante course, waarin onophoudelijk renners poog­den te ontsnappen. “Herrieschoppers" zaten er dus voldoende in peloton, vooral A. Luining uit Nieuw Buinen probeerde steeds het vuurwerk te ontsteken.

Al gauw na het begin ging Dick Bossink uit Den Ham aan de haal en aan zijn wiel kreeg hij mee Harm Heyne uit 2de Exlo­ermond, die later het tempo niet helemaal meer kon bijbenen en door het peloton werd opgeslokt, om tenslotte teleurgesteld uit de course te verdwijnem Uit het peloton flitsten ook weg Piet Schreur uit Wolvega, G. Middelkamp (Almelo), H. Rutgers (Gieten), J. H. Wilkens (Gieten), van wie ook Rutgers weer afviel.

Lang wist dit groepje zich te handhaven. Na 43 ronden maak­ten ook Ep Warts uit Groningen en Piet Muilwijk uit Rotter­dam de sprong en zo draaide een groep van acht man met een halve ronde voorsprong aan de kop. Doch ook in deze kop­groep voelde men op deze onverwacht warme Augustus zondag niets voor een middagslaapje en na 58 ronden sloegen Piet Muilwijk, Ep Warts, Piet Schreur en Dick Bossink opnieuw op de vlucht. De overige vier slaagden er niet in mee te komen. Vier man dus in de slotfase op kop. Men duchtte kennelijk de sprintcapaciteiten van Ep Warts en het was vooral Dick Bos­sink, die telkens weer poogde er alleen tussenuit te komen. Maar de routinier Warta liet dat, niet toe en toen het op de eindsprint aankwam, was de Groninger toch weer de snelste. Een fraaie zege van deze spurter.

BRON: D.MONNINGH

Amateurs en Nieuwelingen: 1. E. Warta (Groningen), 78 km in 2 uur 7 min. 49 sec.; 2. D. Bossink (Den Ham), 3. P. Muilwijk (Rotter­dam), 4. P. Schreur (Wolvega), 5. J. H. Wilkens (Gieten), 6. A. Luining (Nieuw Buinen), 7. G. Middelkamp (Almelo), 8. A. Schreuder (Adorp), 9. H. Lahpor (Veendam), 10. M. van Dek­ken (Hoogkerk).

Adspiranten: 1. G. Scheuneman (Nw. Pekela), 30 km in 48 min. 0,2 sec.; 2. P. Bos (Hoogkerk), 3. J. Timmermans (Nieuw Buinen).

 

VLEUTEN (24 augustus).1958

OOK IN VLEUTEN WAS AB SLUIS WEER DE SNELSTE. . .

Twintig jaar nadat Gerrit Schulte in de Ronde van Vleuten zijn amateurcarriere besloot met een grandiose overwinning, werd deze ronde weer in alle eer hersteld. Het was de R.K. Wieler­vereniging St. Willibrord, in Vleuten een geziene vereniging, die het aandurfde op een middag drie wielerkoersen te organi­seren en het was Ab Sluis, die het hoofdnummer op fraaie wijze won. Zijn negende overwinning van dit seizoen en in deze vorm zal de tiende erepalm niet lang op zich laten wach­ten.

Ab Sluis is een jong maar pittig rennertje, die over een rappe spurt beschikt. Ab Sluis is bovendien geen “plakker". Ondanks zijn goede eindsprint durft hij er ook nog op los te bombar­deren en te ontsnappen. Een jong coureurtje, die wij graag het volgend jaar eens in de klassiekers aan het werk zien, omdat zijn „zit" een goed renner in hem verraad.

Aan spanning heeft het niet ontbroken. Ook al duurde het vrij lang aleer de koers werkelijk werd beslist. Daarvoor was de Amsterdammer A. de Vries lange tijd de sterkste geweest, met een gedurfde solo die hem achteraf de prestatieprijs op­bracht. De Vries zou bovendien nog een beste einduitslag hebben behaald als hij niet zo ongelukkig was geweest precies in de laatste. bocht met moeder aarde in aanraking te komen.

Toen het rondebord bij de amateurs nog op 34 stond, kwam er tekening. Hopman en Teunisse demarreerden. A. de Vries en Visser zagen het gevaar en kwamen bij het eerste duo. Er kwam onrust. Harry Scholten, ons mannetje van Reims, sloeg op de vlucht en het duurde ook niet al te lang of alles was weer broederlijk bijeen. Een belangrijk aandeel in de nieuwe aan­sluiting had Ab Sluis, die zijn makkers steeds maar opjoeg en zelf veel kopwerk verrichtte.

Met nog 18 ronden voor de boeg brak de beslissing aan. Den Enting, Iedema en Withoud, drie dappere renners, ontsnapten. Zij maakten de slag, ook al zag zes ronden voor het einde Ab Sluis zijn kans schoon om samen met Hopman naar hen toe te wippen. De laatste ronde bracht een climax aan spanning. Het peloton liep steeds meer van zijn achterstand in, terwijl Harry Scholten nog demarreerde. De Hagenaar kwam luttele meters te kort om de sterke Ab Sluis van de zege te houden, die op zijn beurt Iedema en Hopman klopte.

Bij de nieuwelingen draaide het zoals steeds op een massa­spurt uit. Maar voor het zover was, vielen er van de 62 deel­nemers liefst 46 af. Allen renners die op het bochtige parcours, dat vrij kort was, nauwelijks uit de voeten konden.

Waardering hadden wij voor het rijden van Wim Breeuwer, Hans den Hartog en Jansen met Wesseling, die steeds in het offensief waren. Het was uiteindelijk Wesseling uit Halfweg, die royaal de sprint won, voor Jansen en de Amsterdammer met de Italiaanse naam, Guariento.

BRON: HANS VAN KAMP

Amateurs: 1. Ab Sluis, Badhoevedorp, 100 km in 2 uur 36 min. 17 sec.; 2.,B. Iedema, Zwijndrecht; 3. J. Hopman, Egrnond a.d. Hoef; 4. H. Scholten, Den Haag; 5. N. Withoud, Amsterdam; 6. H. den Enting, Amsterdam; 7. J. Mesters, Den Haag; 8. B. Jansen; Nootdorp; 9. C. Visser, Santpoort; 10. Jan LeGrand, Amsterdam; 11. L. Vaars, Haarlem; 12. W. v. Smirren, Am­sterdam; 13. A. IJzendoorn, Driebergen; 14. H. Verheul, De Meern; 15. B. Teunisse, Utrecht.

Nieuwelingen: 1. G. Wesseling, Halfweg, 60 km in 1 uur 31 min. 11 sec.; 2. W. Jansen, Noordwijkerhout; 3. R. Guariento, Am­sterdam; 4. C. v. Impelen, Odijk; 5. H. den Hartog, Utrecht; 6. W. Breeuwer, Utrecht; 7. R. v. Smirren, Amsterdam; 8. N. Hendriks, Utrecht; 9. J. v. Pierre, Uithoorn; 10. M. Samson, Uithoorn.

Adspiranten: 1. B. Zoet, 2. F. Lieber, Den Haag, 3. K. Zomer.

 

VLIJMEN (4 mei).1958

RIJNSBERGEN WON IN VLIJMEN.

In Vlijmen bleek de Tilburger Rijnsbergen in de spurt de snelste te zijn.

Amateurs: 1. Rijnsbergen, Tilburg, 100 km in 2.44.20. 2. Breure, Rotterdam; 3. Zandman, Badhoevedorp; 4. Walraven, Den Bosch; 5. v. d. Tol, Naarden; 6. v. d. Groenendaal, St. Michiels­gestel; 7. v. d. Linden, T'ilburg; 8. De Reuver, Oss; 9. Coehorst, Tilburg; 10. Solaro, Den Bosch.

 

VOERENDAAL (1 juni).1958

Nieuwelingen: 1. Leo Wolfhagen, 2. H. Visscher, 3. Hub Knoben,

Adspiranten: 1. Albert Wilbrink, 2. Mat gerrits, 3. G. Driessen

 

VOLLEHOVE (30 augustus).1958

HENK REINDERS GREED IN EINDSPURT ZEGE IN RONDE VAN VOLLENHOVE.

Henk Reinders, de nieuwelingenkampioen van Drente, be­haalden in de ronde van Vollenhove een fraaie zege. Deze sterke jongeman uit Ruinerwold presteerde het om in de eindspurt de eveneens potige Amsterdammer R. van Smirren, die dit seizoen al menig maal van zich deed spreken in grote ronden, de baas te blijven. De Enschedeer H. Weustink, die ook op een goede wedstrijd terug kan zien werd eervolle derde.

Er werd van meet of in behoorlijk tempo gedraaid in deze ronde van Vollenhove. Talrijk waren de uitlooppogingen. Met name de polderbewoner Siem Rood uit Emmeloord was steeds bij de vluchters te vinden. Groot werd de voorsprong veelal niet want daarvoor zorgden de “groten" in het peloton wel.

Toen er twintig ronden verreden waren gingen Siem Rood en de kampioen van Gelderland Ben Schimmelpennink aan de leiding. Deze uitlooppoging, die aanvankelijk succesvol leek, werd ook verijdeld. Toen het peloton enkele ronden in ge­sloten gelederen reed kwam met nog 15 ronden voor de boeg plotseling de beslissende demarrage. Henk Reinders sprong weg met aan zijn wiel de actieve Weustink. Enkele ronden later voegde ook Van Smirren zich bij deze twee vluchters, zodat drie sterke knapen aan de leiding gingen. In het peloton weerden vooral Wim Hendriks (Zwolle), Rolf Steinbach (Kampen) en Herman van Essen (Wezep) zich goed, evenals Siem Rood. Jammer genoeg werd laatstgenoemde in de laatste ronde bij een valpartij uitgeschakeld. Met Rood waren al tal van favorieten naar het rennerskwartier verhuisd onder wie ook Jan Boog uit Laren. Een achtervolging van Rood en Van Essen op de drie vluchters werd door het peloton verijdeld, zodat in de in de aanvang beschreven eindspurt Henk Reinders winnaar werd. Een fraaie eindspurt werd door de renners, die zich nog in het peloton bevonden, geleverd. De Groninger H. Meijer werd hier de eerste juist voor Wim Hendriks. De actieve Rood had bepaald pech toen hij in de laatste ronde bij een valpartij werd betrokken en zich hierdoor niet geklas­seerd zag.BRON: BEN ZOMERDIJK

Nieuwelingen: 1. H. Reinders, Ruinerswold, 60 km. in 1 uur 35 min. en 15 sec.; 2. R. van Smirren, Amsterdam; 3. H. Weustink, Enschede; 4. H. Meijer, Groningen; 5. W. Hen­driks, Zwolle; 6. H. Meijer, Arnhem; 7. E. Jonkers, Amsterdam; 8. L. Gerrits, Deventer; 9% D. v. d. Duin, Nijbeets; 10. P. Franzen, Aalsmeer; 11. B. Doldersum, Hengelo; 12. N. Westbeek, Utrecht; 13. H. Kooiker, Dedemsvaart; 14. H. van Essen, Wezep en 15. R. Steinbach, Kampen.

 

WAPENVELD (19 juli).1958

RONDE VAN WAPENVELD VOOR ZWOLLENAAR BERTUS PLATEL.

De tweede Ronde van Wapenveld, waarvoor grote belangstel­ling bestond zowel van de zijde der renners als van bet pu­bliek, leverde een verdiende zege op voor de Zwollenaar Ber­tus Platel, die dit seizoen in goede vorm is. Meermalen eindigde deze potige knaap in de voorste gelederen maar in de eindspurt kwam hij veelal juist iets te kort om met de zege te kunnen gaan strijken. Ditmaal echter ontging de zege Bertus Platel niet. Het kopgroepje van vier renners, t.w. de kampioen van Drente (nieuwelingen) Henk Reinders uit Ruinerwold, Kl. Dekker uit Dalfsen, Hendriks uit De Wijk en Bertus Platel, dat zich tien ronden voor het einde had gevormd, stoof in hoog tempo op de finish af. Met geringe voorsprong finishte Bertus Platel als eerste, in 1 uur 19 min. 45 sec. (60 km); Henk Reinders werd goede tweede, Kl. Dekker en Hendriks legden respectie­velijk beslag op de derde en vierde plaats.

De Kampenaar Evert Hup, die in deze Ronde zijn draai niet kon vinden, won de spurt van het tweede groepje en klasseerde zich dus als vijfde. De uitslag werd verder: 6. R. Lemstra, Zwolle; 7. J. Makkinga, Ommen; 8. B. Schimmelpennink; 9. H. Kloosterziel, Wezep; 10. M. v. d. Horst, Hattem.

 

WAPSE (13 juli).1958

Amateurs: 1. Fre Bos, 2. Henk reinders, 3. Wim van Olphen,

 

WASPIK (27 april).1958

TINY v. d. LEE WINNAAR VAN DE ACHTSTE GROTE PRIJS VAN WASPIK.

Onder zeer slechte weersomstandigheden ginigen 102 amateurs en onafhankelijken van start. De neerstromende regen in de ochtenduren had dit prachtige parcours tot een van de zwaar­ste Rondes gemaakt. Zo begonnen deze moedige strijders aan de zware 100 km. Na ongeveer 10 ronden was het veld al aardig uit elkaar gerukt. De eerste uitlooppogingen werden onder­nomen door Wolfs, v. d. Lee en Enigeland. In de l5e ronde trachtte Wolfs wederom een poging te forceren. Spoedig werd hij ingelopen door H. v. d. Ven en C. Kouwenhoven. Zij konden hun voorsprong opvoeren tot ongeveer 100 meter. Ook deze renners werden (in de 30e ronde) tot de orde geroepen door Braat en v. d. Lee. In de 33e ronde ging v. d. Lee weer op avon­tuur uit. Hij kreeg direct hulp van zijn clubgenoot H. v. d. Ven. Hierachter volgde een groep van acht renners: Braat, Niesten, Walravens, Lute, Snijder, Van Straten, Nooy en Wolfs. v. d. Lee en v. d. Ven beheersten de strijd hierna volkomen. Bovendien kregen zij nog hulp van hun clubgenoten Wolfs en Walravens, die de tweede groep gingen „drukken". Met ongeveer 80 meter voorsprong gingen de twee vluchtelingen over de eindstreep.BRON: H.M.SMITS

Amateurs en Onafhankelijken: 1. M. v. d. Lee, Drunen; 2. v. d.Ven, Vlijmen; 3. C. Visser, Santpoort; 4. G. van Straten, Schiedam; 5. Mik Snijder, Halfweg; 6. N. Walravens, Den Bosch; 7. E. Lute, 's-Graveland; 8. M. Wolfs, Heusden; 9. Coen Niesten, Bever­wijk; 10. F. Balvert, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1.C. Lute, Castricum; 2. G. Wagemakers, Standaard­buiten; 3. R. de Vos, Dinteloord; 4. P. Stoop, Made; 5. L. v. d. Leur, Rotterdam; 6. A. Mertens, Breda; 7. G. de Wit, Dubbel­dam; 8. A. v. d. Hanenberg, Rosmelen; 9. P. Punt, Willemstad; 10. G. Cuvelier, Nieuw-Vennep.

Adspiranten: 1. R. Riethoven, 2. H. Zoet, 3. H. Schouten.

 

WEERT (15 mei).1958

GERARD VERGOOSSEN ZEGEVIERDE IN WEERT.

Op een 1500 meter-parcours won Gerard Vergoossen de Ronde van Weert voor amateurs en onafhankelijken. Vossen vroeg het eerst de aandacht. Een poging van Ramakers om de vluch­teling te vatten, liep op niets uit. Ook Vergoossen, Steuten en Brunenberg strandden in dit opzicht, totdat Frits Knoops de voorsprong van Vossen teniet deed. Het aldus gevormd tweetal kon lange tijd het heft in handen houden, om half koers het gezelschap van de rest te dulden. Dertig ronden voor het einde demarreerden Willemsen en Vossen, ook zonder resul­taat. Hierna kozen Knoops en Vergoossen het hazenpad. Ver­goossen kreeg machinepech, herstelde gauw en kreeg opnieuw aansluiting. De stand bleef schommelen. In de spurt was de eerste prijs voor Vergoossen (Echt), de 105 km in 2 uur 44 min. 30 sec.,

Amateur en Onafhankelijken: 1. Vergoossen (Echt); 2de Schoenmakers (Eindhoven), 3de Kamphuis (Geleen), 4de Ramakers (Echt), 5de Beckers (Nieuwenhagen), 6e Steuten (Weert), 7de Rutten (Leende), 8ste Willemsen (Nuth), 9de Boss (Beek), 10de Corstjens (Budel), llde Brunenberg (Weert), 12de Knoops (Koningsbosch).

Nieuwelingen: 1. Janssen (Noordwijkerhout), 50 km in 1 uur 18 min. 5 sec., 2de Nikkessen (Siebengewald) op 12 sec., 3de Knops (Bocholtz) op 16 sec., 4de Janssen (Ottersum), 5de Van Lin (Velden), 6de De Pau (Leemuiden), 7de Jans (Cuyk), 8ste Paters (Siebengewald), 9de Herburg (Beers), lode Knoben (Beek).

 

WEERT.BEDEVAARTSRONDE (3 augustus).1958

Limburgse Wielerbedevaart met record-deelname

In Weerter Bedevaartronde RENE LOTZ spurtwinnaar

Op initiatief van de Diocesane Limburgse Sportbond werd in 1951 de eerste Limburgse wielerbedevaart gehouden. Het cen­trale punt was toen Maastricht, alwaar de tocht naar Onze Lieve Vrouw „de Sterre der Zee" ging, waar na de kerkelijke plechtigheden de renners en hun racekarretjes door de toen­malige Bisschop van Roermond, mgr. dr. G. Lemmens, werden gezegend. Deze eersteling slaagde zo opperbest, dat meteen werd besloten hiervan een jaarlijks gebeuren te maken. De Limburgse wielerbedevaart werd een begrip: telkens steeg de deelname, altijd waren bijna alle officials present en over­al gaven naast de kerkelijke autoriteiten ook de wereldlijke gezagsdragers van hun belangstelling blijk. Deze keer was Weert aan de beurt. Alles was tot in de puntjes verzorgd, waar­voor de wielerclub Weert en de K.N.W.U.-consul, de heer Janssen, dan ook terecht een verdiend pluimpje in ontvangst mochten nemen.

Begeleid door de, in keurige uniformen gestoken Kerkelijke Harmonie, trok de devote stoet (achter de Harmonie volgden de heren officials en vervolgens circa 200 renners) vanaf het Stationsplein naar de St. Martinuskerk. Hier droeg de natio­nale sportadviseur rector P. J. Boymans een plechtige Mis op, met een korte toepasselijke predikatie door de rector. Na de H. Mis verzamelden zich de renners voor de kerk, waar deken Omloo van Weert, de zegening verrichtte en rector Boymans aan alle deelnemers een medaille uitreikte. Hierbij waren aan­wezig de burgemeester van Weert, dr. H. van Grunsven, kolo­nel Kersjes en majoor Elstak van O. O. S. te Weert.

Tijdens de in het Bisschoppelijk College aangeboden koffie­tafel beklemtoonde en prees rector Boymans in zijn tafelspeech de puike organisatie en de getoonde interesse van de overheid. De belangstelling van de overheid voor de sport is onmisbaar, aldus rector Boymans.

In de middaguren trok de Bedevaartsronde door de wieler­club Weert knap verzorgd, veel bekijks. Deze wielermiddag werd in alle opzichten een succes: een grote en beste deel­name, grote belangstelling van de zijde van het publiek en een felle en prachtige strijd. Begonnen werd met een 20 km voor adspiranten. Zes ronden voor het einde kon Gerrits uit Oploo op hol slaan en met 35 sec. voorsprong als nummer een de finish passeren. Voor genoemde afstand had de winnaar pre­cies 29 minuten nodig. Tweede werd Le Haen (Sittard), 3. G. Driessen (Stein), 4. A. van Mil (Siebengewald), 5. A. Wilbrink (Heerlen). De nieuwelingen hadden 60 km voor de boeg, met als inzet (clubprijs) de Bisschopstrofee, die in handen van de T. en W. „Maastricht" was. Het tempo was zo hoog, dat pas na 15 ronden de eerste ontsnapping kon werden genoteerd, n.l. van Janssen, uit Siebengewald. Een fikse jacht werd ingezet, Janssen moest het hoofd buigen en uiteindelijk snelde een vrij­wel compacte groep op de witte streep af, na Scheffer uit Nieu­wenhagen dan, die 14 sec. winst kon boeken en de 60 km in 1 uur 20 min. 12 sec. aflegde. De verdere uitslag: 2. L.,Smeets, Valkenburg, 3. D. Vek, Waubach, 4. H. Knops, Bocholtz, 5. B. Franssen, Ubachsberg, 6. B. Peters, Siebengewald, 7. Verstap­pen, Geldrop, 8. H. Knoben, Beek, 9. G. Janssen, Siebengewald, 10. J. Jacobs, Roermond. De Bisschopstrofee kwam bij de T. en W. “Heerlen" terecht, „Siebengewald" (2de) kreeg de beker en „Bleyerheide" (3de) een lauwerkrans.

De amateurs moesten 105 km verhapstukken. Huntjens zorgde meteen voor vuurwerk, een manoeuvre die het publiek ten zeerste op prijs stelde. In de eerste linies huisden steevast Breukers, Van der Heiden, Steuten en Brunenberg. Half koers konden Huntjens, Harings, Stauten en Brunenberg een lichte winst boeken, 12 sec., die evenwel door toedoen van Lotz te­niet werd gedaan. Weer snelden Brunenberg en Huntjens de ruimte in, achterna gezeten door de gebr. Rutten, Vossen en Steuten. Het resultaat van deze activiteiten was, dat een her­groepering werd bereikt. Nogmaals trachtte Brunenberg een troef te bemachtigen, ook Van der Heiden waagde nog een kansje doch de groep gaf geen krimp en zodoende moest de spurt uitspraak doen. En Rene Lotz, die de verwikkelingen tactisch had bekeken, trok hierin, weer, aan het langste eind, de 105 km 2 uur 37 min. 22 sec., 2. H. Harings, Sibbe, 3. A. Steu­ten, Weert, 4. Th. Rutten, Leende, 5. E. Beckers, Schaesberg, 6. Jos Brunenberg, Weert, 7. E. v. d. Sanden, Veghel, 8. J. v. Pelt, Eindhoven, 9. W. v. d. Heiden, Eindhoven, 10. H. Verstappen,

Geldrop. BRON: GERARD SILLEN.

 

WEZEP (30 april).1958

RONDE VAN WEZEP VOOR STERKE HENK KLOOSTERZIEL.

De Ronde van Wezep is op Koninginnedag een ware slijtage slag geworden, want van de bijna 60 gestarte renners (ama­teurs en nieuwelingen) haalden slechts 18 renners de finish. Deels door valpartijen en ook voor een groot deel door pech werden tal van favorieten uitgeschakeld. Onder hen bevonden zich ook de favorieten Bertus Kloosterziel en Evert Hup, welk tweetal halverwege de koers de wedstrijd “maakte". Met name Bertus Kloosterziel vierde zijn come-back in fraaie stijl. Jammer voor de soepel rijdende Wezeper, dat hij eerst door een valpartij en later door bandenpech in de laatste ronde moest opgeven.

Spoedig nadat de kleurige sliert van start was gegaan, zorg­den de Kampenaar Evert Hup en de kampioen van Friesland, Rinsma uit Bartlehiem, en niet te vergeten de Nijmegenaar A. de Kleijn en de Friese vechter H. Hoekstra uit Ureterp voor „vuurwerk". Halverwege de wedstrijd waren er als gevolg van het hoge tempo nog slechts 24 renners in de koers. Op dat moment gingen Hoekstra en Hup met circa 200 meter voorsprong aan kop. Met een geweldige demarrage sprong Bertus Kloosterziel naar de twee vluchters. In geweldig hoog tempo liep dit drietal zienderogen uit. Een valpartij tussen genoemde drie renners schakelde Hup uit en Kloosterziel moest zich noodgedwongen met een ronde achterstand in het peloton laten zakken. De Kleijn ging verder, zij het op moeizame wijze. Met nog circa 15 km voor de boeg sprong Henk Kloosterziel, nieuwelingenkampioen van Gelderland (broer van Bertus), met zijn clubgenoot, de Hasselter Henk ten Klooster, weg. Dit tweetal vergrootte, dank zij goed werk van de geroutineerde Bertus Kloosterziel in het peloton, zienderogen de voorsprong. In de eindspurt zegevierde Henk Kloosterziel op enigszins ver­rassende wijze over Henk ben Klooster; zijn tijd over de 75 km was 1 uur 40 min. en 32 sec.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Henk Kloosterziel, Wezep: 2. H. ten Klooster, Hasselt; 3. J. Boeljon, Amsterdam; 4. P. Soetekouw, Amster­dam; 5, H. Hoekstra, Ureterp; 6. B. v. d. Linden, Amsterdam; 7. R. Reuters, Amsterdam; 8. Kl. Dekker, Dalfsen; 9. A. de Kleijn, Nijmegen; 10. H. Wolf, Wezep; 11. H. van Essen, Wezep; 12. Th. Bredewold, Zwolle; 13. J. Kerkman, Amsterdam; 14. T, Wiersma, Warns; 15. H. Heideveld, Wezep; 16. H. Krijnen, Zwolle.

 

WEZEP (9 augustus).1958

FRANS BALVERT WON GROTE VELUWSE RONDE TE WEZEP.

Toen er nog ca. 10 km te rijden waren in de grote Veluwse wielerronde, die te Wezep werd verreden, demarreerde plot­seling de 18-jarige Amsterdammer Frans Balvert. In bet pelo­ton keken de “groten" als Ab Sluis, Hans van Duyn, Cees van Amsterdam, A. v. d. Bos, Henny Marinus, Jan Le Grand, Evert Hup, Ge Nijkamp en Gerrit Lenteling elkaar eens aan. Doorlopend waren deze knapen namelijk in deze uitermate boeiende wielerwedstrijd in de slag geweest. Pas toen men zich de ontsnapping van de jeugdige Balvert goed had gerealiseerd, was het reeds te laat. In geweldig hoog tempo pedaleerde de veelbelovende Amsterdammer over het kleine maar vrij lichte parcours en binnen een ommezien was zijn voorsprong zo groot, dat een zege, mits pech hem niet meer achtervolgde, hem niet meer kon ontgaan. Het peloton, onder aanvoering van Gerrit Lentelink, die in deze koers weer danig van zich heeft doen spreken, probeerde al het mogelijke om de vluchte­ling te achterhalen, maar slaagde hier niet in. Zo ging even later een dolgelukkige Frans Balvert juichend over de meet onder daverende toejuichingen van de ca. 3500 wielersport­liefhebbers. Uiteraard kwamen even later de spurters naar voren uit het peloton. Van hen legde Ab Sluis beslag op de tweede plaats gevolgd door Cees van Amsterdam, die derde werd. A. v. d. Bos, H. Marinus, H. van Duyn en Ge Nijkamp finishten respectievelijk als. vierde, vijfde, zesde en zevende. Deze grote Veluwse wielerronde, georganiseerd door „De IJs­selstreek" (Wezep) kenmerkte zich door de talrijke uitloop­pogingen, waardoor de strijd van meet af boeiend was. De eerste serieuze uitlooppoging werd ondernomen door de Bar­chemer Wim Dieperink. Deze renner had bepaald pech toen hij met ca. 300 meter voorsprong op het peloton, ten val kwam. Aanvankelijk reed Wim nog door maar halverwege de koers moest hij noodgedwongen de strijd staken wegens materiaal­pech. Na Wim Dieperink probeerden met name Ab Sluis uit Badhoevedorp, Evert Hup uit Kampen, Jan Le Grand (Amster­dam), de Beverwijker v. d. Bos en de Wezeper favoriet Bertus Kloosterziel te demarreren.

De voorsprong die de vluchtelingen veelal namen werd niet groter dan 300 meter want “terreinloper" “ijzeren" Gerrit Lentelink uit Delden vond het dan welletjes en met nijdige pedaalslagen sleurde deze sterke renner het peloton met zich mee om de vluchters tot de orde te roepen.

Dat het hoge tempo waarin werd gereden slachtoffers zou eisen behoefde geen betoog. Een bewijs daarvan was wel, dat met nog 15 ronden voor de boeg nog slechts 23 van de 66 ren­ners in de strijd waren!

In de laatste 20 kilometers bleef het peloton in gesloten ge­lederen over het parcours voortsnellen totdat Frans Balvert demarreerde met het in de aanvang beschreven gevolg.

Frans Balvert liet een tijd van 1 uur 59 min. en 45 sec. voor zich noteren over de 80 km. BRON: BEN ZOMERDIJK

Amateurs: 1. Frans Balvert, Amsterdam; 2. Ab Sluis, Badhoevedorp, 3. C. v. Amsterdam, Breda, 4. A. v. d. Bos, Beverwijk, 5. H. Marinus, Amsterdam, 6. H. van Duyn, IJmui­den, 7. Ge Nijkamp, Zwolle, 8. J. Le Grand, Amsterdam, 9. E. Hup, Kampen, 10. R. Redeker, Amsterdam, 11. J. Schipper, Amsterdam, 12. ~G. Lentelink, Delden, 13. Kl. Dekker, Dalfsen, 14. H. v. Nek, Amsterdam, 15. A. Dusseldorp, Nijmegen, 16. R. Lemstra, Zwolle, 17. B. Platel, Zwolle, 18. B. Kloosterziel, We­zep, 19. M. Bakker, Badhoevedorp en 20. H. de Boer, Bussum.

 

WILHELMINADORP (14 augustus).1958

PIET TOLHOEK WINT MIDDELKAMP-TIJDRIT.

Woensdag organiseerde de Ren- en Tourclub ,Theo Middel­kamp" in de Wilhelminapolder een individuele tijdrit voor nieuwelingen en adspiranten. Een vrij krachtige wind was oor­zaak dat de tijden niet zo gunstig waren als in de voorgaande ritten.

Nieuwelingen en Adspiranten: 1. P. Tolhoek, Wemeldinge, 12,6 km in 19 min. 32 sec. (gem. 38,7 km/uur); 2. J. Verburg, Kortgene, op 6 sec.; 3. C. de Schipper, Kapelle, op 11 sec.; 4. F. Boonman, 's-Heerenhoek, op 16 sec.; 5. F. Verbart, Goes (eerste adspirant) op 20 sec.; 6. J. Driedijk, 's-Heer-Arendskerke, op 25 sec.; 7. F. F'eleus, Katten­dijke, op 34 sec.; 8. M. Hoogerland, Kapelle (adsp.), op 58 sec.; 9. P. Westdorp, Ovezande, op 1 min. 36 sec.; 10. D. Kosten, Ka­pelle (adsp.), op 1.39; 11. J. de Jong, Wissenkerke, op 1.49; 12. J. Moerdijk, Lewedorp, op 1.51.

 

WINTERSWIJK (15 juni).1958

BERT BOOM (MARKELO) GREEP ZEGE IN RONDE VAN WINTERSWIJK.

De Markeloer Bert Boom, die dit seizoen reeds tal van fraaie successen boekte presteerde het als eerste tevoorschijn te komen uit een zeer sterk bezet veld renners in de ronde van Winterswijk. Deze ronde kenmerkte zich door talrijke uitloop­pogingen. Het publiek zag mede hierdoor een aantrekkelijke strijd waarin met name de Twentenaren de toon aangaven..

De eerste serieuze uitlooppoging werd ondernomen door Ben Lohuis uit Delden en de Zwollenaar Ge Nijkamp, die dit seizoen voortdurend door pech werd achtervolgd tot dusver. Geruime tijd bleef dit tweetal aan de kop. In het peloton dach­ten renners als Corrie Niemeijer en de rijzige Gerrit Lente­link, die de dag tevoren zich zo bijzonder had onderscheiden in de ronde van Gelderland, er anders over. Tezamen met de kampioen van Overijssel Jurrie Dokter uit Enschede, Bert Boom en Van Sark uit Boekelo, zette men een felle achtervol­ging in op het tweetal.

Zodra de twee vluchters waren achterhaald gingen deze zeven sterke renners aan de haal. Het gevolg was, dat men spoedig een ronde voorsprong had op het peloton.

Bepaald pech had Ge Nijkamp, toen hij met nog 30 km voor de boeg door een valpartij aanzienlijk achterop geraakte. Toen de taaie Zwollenaar weer aansluiting kreeg met het kopgroepje bleek dat Bert Boom en „ijzeren" Gerrit Lentelink waren weg­gesprongen. En met succes. Men nam een halve ronde voor sprong. Uiteindelijk won :Bert Boom deze ronde van Winters­wijk, die over 100 km ging; zijn tijd was 2 uur 36 min. 5 sec.;

BRON: BEN ZOMERDIJK

Amateurs: 1. Ber Boom (Winterswijk); 2. G. Lentelirik, Delden; 3. C. Niemeijer, Hengelo; 4. G. Nijkamp, Zwolle; 5. H. Dokter, Enschede; 6. H. v. Sark; Boekelo; 7. B. Lohuis, Delden; 8. H. Middelkamp, Almelo en 9. H. Scheuten, Hengelo. De prijs voor de strijdlustigste renner ging naar G. Lentelink.

 

WIRDUM (7 juni).1958

Tegelijkertijd was er in Friesland nog een ronde, en wel de 5e Ronde van Wirdum, een wedstrijd voor amateurs en nieuwe­lingen over een afstand van 60 km. Hier startten om- 7 uur een 40 Friese renners, waarbij ook het tempo direct hoog lag, zodat tot 25 km voor het einde alle uitlooppogingen, welke werden ondernomen tot mislukken gedoemd waren. Als premiesprinter viel in dit gedeelte van de wedstrijd de jeug­dige W. Hoekstra uit Ureterp op, die bij afwezigheid van zijn broer Henk (sprintkampioen- schappen op de weg) de naam Hoekstra naar voren bracht. In de laatste 25 km leek de slag te zullen vallen, toen J. v. Oostveen in gezelschap van Kloos­terman, J. Rinsma en D. Wassenaar de ruimte zocht, weldra gevolgd door W. Hoekstra, H. Zwaagstra en J. Taekema. Voor­al door toedoen van L. v. Dongen, die ronde na ronde het peloton aanvoerde, kwam de gehele zaak weer bij elkaar. Ook een laatste poging ondernomen door v. Oostveen en Wassenaar mislukte, zodat allen zich opmaakten om in de eindsprint de buit te verdelen. Enige ronden voor het einde ontsnapte toch nog S. Boomstra van Harlingen om met ruime voorsprong als eerste te finishen.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. S. Boomstra, Harlingen, tijd 1 uur 44 min.; 2. J. v. Oostveen, Leeuwarden; 3. J. Wester, Eernewoude; 4. W. Hoekstra, Ureterp; 5. H. Zwaagstra, Bolsward; 6. J. Rinsma, Bartlehiem; 7. T. Jellema, Birdaard; 8. Kloosterman, Triemen.

 

WIRDUM (31 juli).1958

Amateurs: 1. S. Boonstra, 2. J. van Oostveen, 3. Jeen Wester,

 

WOERDEN (30 april).1956

WOERDEN ZAG DRIE NIEUWELINGENWEDSTRIJDEN OP EEN DAG.

Wielerclub ,Arie van Vliet" zag op Koninginnedag noodge­dwongen haar jaarlijkse grote evenement, de amateurronde, van het programma geschrapt. Er bleken dit jaar teveel koer­sen op een dag om in Woerden een veld bijeen te brengen. Slechts 15 amateurs schreven in. Secretaris Walter van Leeu­wen bleef echter toch niet bij de pakken neerzitten en orga­niseerde drie koersen voor nieuwelingen op een dag.

Dit voorkwam dat de ronde niet doorging en nieuwelingen had men in Woerden genoeg.

Arie van Vliet debuteerde in deze ronde en wel als kamprech­ter, wat de oud-wereldkampioen overigens zeer goed afging.

Het publiek waardeerde een en ander wel, maar toch kon men de amateurs maar niet zo vergeten. Deze immers reden steeds spectaculaire wedstrijden en dit ontbreekt meestal bij de nieu­welingen, om de eenvoudige reden dat 40 kilometers niet ge­noeg zijn om een geslaagde ontsnapping te wagen. Nu was er alleen spanning of men de tijd van de eerste winnaar, A. van Aert uit Achtmaal, zou kunnen verbeteren. In de laatste wed­strijd werd diens tijd het moest bedreigd door J. van Schie, die echter ondanks zijn vlucht in de laatste ronde toch nog vijf seconden meer nodig had. De derde winnaar, de Hagenaar Mesters bleef zelfs een halve minuut boven de eerste tijd.

BRON: HANS VAN DE KAMP

Nieuwelingen Eerste wedstrijd: 1. A. van Aert, Achtmaal, 40 km in 57 min. 46 sec.; 2. G. Cuvelier, Nieuw-Vennep; 3. R. Guariento, Am­sterdam, 4. Van Dongen, Made.

Nieuwelingen: Tweede wedstrijd: 1. J. Mesters, Den Haag, 40 km in 58 min. 16 sec.; 2. L. v. d. Leur, Overschie; 3. P. v. d. Land, Sassenheim, 4. J. Ouwerkerk, Rotterdam; 5. A. Kersbergen, Amsterdam.

Nieuwelingen Derde wedstrijd: 1. J. van Schie, Pijnacker, 40 km in 57 min. 51 sec.; 2. G. Koel, Amsterdam; 3. F. Schmidt, Amsterdam; 4. A. IJzendoorn, Driebergen; 5. P. Stoop, Made.

 

WOLVEGA (2 augustus).1958

PRACHTIGE ZEGE VAN LENTELINK IN WOLVEGA.

Onweer en zware regens teisterden de renners.

Ongeveer 1500 mensen hebben Zaterdagavond in Wolvega zware regens en een hevig onweer getrotseerd om de spannen­de wielercourse tot het einde toe te volgen. Hier in dit aardige Friese plaatsje, waar de Leeuwarder wielervereniging De Friese Leeuw de zaken knap had georganiseerd, werd een prachtige wielerstrijd geleverd, een course, die zo levendig was en zo interessant, dat de mensen, die in de Noordelijke con­treien op wielersportgebied niet worden verwend, er niet toe konden komen om drogere oorden op te zoeken. Men trotseerde de regens, eenvoudig omdat de jongens op hun ranke race­karretjes een boeiend wielerspel opvoerden.

Bijzonder levendig was deze course. Al gauw werd het vuur­gevecht geopend en gingen Henk Hoekstra, de plaatselijke favoriet Piet Schreur en Evert Hup uit Kampen, die ook heus iets kan, aan de haal. Op het korte parcours duurde hun vlucht geruime tijd. Zij kwamen elf seconden weg, die werd opgevoerd tot 17, maar het peloton verkeerde allerminst in een slaperige stemming en onder aanvoering van Lentelink ging men onop­houdelijk op jacht naar de vluchters. 40 ronden konden zij hun voorsprong handhaven, toen moesten ze het tegen de ver­zamelde krachten van het peloton opgeven.

Toen, terwijl het onweer losbarstte en de bliksemschichten niet van de hemel waren, sloeg de actieve Lentelink uit Ambt Delden zijn slag. In een stromende regen demarreerde hij en heel hard ging hij aan de haal. Hij riskeerde alles en wist een halve ronde voorsprong te nemen. Wel joeg Piet Schreur, die hier in eigen omgeving zeer sterk reed, het peloton steeds maar weer ten aanval, maar Lentelink was op deze Zaterdagavond te sterk. Met een halve ronde voorsprong won hij deze prach­tige course. Piet Schreur werd op de eindstreep door onop­lettendheid door Boom uit 1Vlarkelo geklopt.BRON: D.MONNINGH

Amateurs: 1. G. J. Lentelink, Ambt Delden, 80 km in 2 uur 4 min. 15 sec.; 2. op een halve ronde B. Boom, Markelo; 3. P. Schreur, Wolvega; 4. K. de Groot, West Graftdijk; 5. J. Ottenbros, Alkmaar; 6. J. Dokter, Enschede; 7. E. Hup, Kam­pen; 8. H. Hoekstra, Ureterp; 9. J. van Stralen, Blokker; 10. W. Dieperink, Barchem; 11. D. Bossink, Den Ham; 12, J. Pietersen, Alkmaar; 13. op een ronde A. Luining, Nieuw Buinen; 14. M. Wierda, Heerenveen; 15. T. Jellema, Birdaard.

 

WORKUM (30 juli).1958

Amateurs: 1. Henk Hoekstra, 2. Marten Wierda, 3. Anne Koopmans,

 

WOUW (28 september).1958

Amateurs: 1. Werner Swanenveld, 2. Adrie Riks, 3. Manus Brinkman,

 

YERSEKE (19 april).1958

JO BEERS WINT RONDE VAN YERSEKE.

Het Zeeuwse klimaat schijnt Jo Beers, die zijn tenten in Goes heeft opgeslagen, goed te bekomen, want in tegenstelling tot voorgaande jaren spreidde hij Zaterdag in Yerseke reeds een uitstekende forme ten toon. Goed gerodeerd uit de Ronde van West-Vlaanderen gekomen vond hij de wedstrijd betrekkelijk licht, maar vele anderen dachten er anders over, immers be­reikten slechts 19 van de 55 deelnemers de finish. Voorname­lijk in de eerste helft was deze wedstrijd dan ook een ware slijtageslag.

De plaatselijke favoriet Piet Rentmeester moest omstreeks halfcourse, toen hij mede aan de leiding ging, door een val, waarbij hij enige ribben kneusde, de strijd steken. Tot dan had de wedstrijd een spannend verloop gekend. De verdwij­ning van de sterke Rentmeester bracht bij de renners zowel als bij het publiek een ontspanning teweeg, welke op het verdere koersbeeld haar stempel drukte.

De inleidende schermutselingen brachten Bezemer en Van Hout een kleine voorsprong. Even later werden zij vervoegd door Van Enthoven, Reekers, Kiviets en Van Engeland. Alleen Van Hout zou zich tot het einde bij de leiding handhaven.

Toen na 20 km de toekomstige winnaar Jo Beers de sprong naar de koplopers maakte, bracht dit de grote groep in alarm­toestand. Mede onder impuls van Harry Scholten, grote man van de Ronde van Noord-Holland, kwam aan de plannen van de koplopers een abrupt einde, zodat een algehele hergroe­pering plaats had van het door tempo en straffe wind reeds sterk gedund veld.

Lange rust was het lot echter niet beschoren, want militair Emiel Verstraete, die tot dan aan de staart had gebengeld, kwam zijn neus aan het venster steken. Het klimaat scheen hem gunstig voor een beslissende demarrage. Aanvankelijk kreeg hij Idema mee, gevolgd door v. d. Klooster en opnieuw Van Hout, waaruit tenslotte een kopgroep ontstond met Van Hout, Verstraete, Rutte, Enthoven en v. d. Linde. Jo Beers zag er wel wat in en maakte eveneens de sprong. Het peloton re­ageerde ternauwernood en kennelijk lieten de kopstukken het initiatief over aan de plaatselijke favoriet Piet Rentmeester. Rentmeester nam dit initiatief inderdaad, maar zodanig dat behalve zijn clubmakker Jan van den Klundert er niemand anders aan te pas kwam.

Hiermede was de beslissende fase, na 4,6 km, ingetreden. Er volgde een boeiende achtervolging van het duo Rentmees­ter-v. d. Klundert, die hen bij 60, km op de leiders deed neer­strijken. Hoe Harry Scholten ook in het peloton te keer ging, hij vermocht niet de uitdijende voorsprong van de leiders op te heffen. Met vier Middelkampers in de kopgroep was het Zeeuwse element sterk vertegenwoordigd, maar dit initiatief ging deels verloren toen achtereenvolgens Emiel Verstraete, die veel werk verzet had, zich door een inzinking op de grote groep moest laten terugvallen, en Rentmeester door een over­stekend kind kwam te vallen, hetgeen hem enkele gekneusde ribben bezorgde en het verlies van een waarschijnlijke zege voor eigen publiek.

In het coursebeeld kwam daarna tot de 80e km geen verande­ring meer. In welk stadium het driemanschap Van Anraad, Swaneveld en Zilverberg op zoek gingen naar de inmiddels ver uitgelopen kopgroep. Alleen Swaneveld kon zijn positie tussen de kop en de groep handhaven. De duo's Paymans­Duinkerke en Snijder-Van As wisten twee ronden voor het einde de grote groep nog te ontvluchten, bevreesd voor een massasprint, waarin behalve hen zelf Hektor Middelkamp en Harry Scholten als voornaamste tegenstrevers werden gere­kend. De eindsprint van het overgebleven 5 man sterke kop­groepje werd gedecideerd door Beers gewonnen, terwijl Hek­tor Middelkamp, die een defensieve wedstrijd had gereden, met verbluffend gemak de baas bleef over de grote groep.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Jo Beers, Goes, 108 km. in 2.41.30; 2. A. Rutte, Haarlem, z.t.; 3. A. van Hout, St. M. Gestel, z.t.; 4. D. van Enthoven, Nw. Vennep, z.t.; 5. J. v. d. Klundert, den Heen, z.t.; 6. W. J, Swaneveld, Dordrecht, op 1 min. 5 sec.; 7. C. Paymans, Tilburg, op 1 min. 30 sec.; 8. P. v. As, Roosen­daal, z.t.; 9. J. Duinkerke, Borssele, z.t.; 10. M. Snijder, Half­weg, z.t.; 11. Zilverberg, Goirle; 12, H. Middelkamp, Kieldrecht, op 2 min. 30 sec.; 13. Kiviets, Nw. Kuyk, z.t.; 14. A. v. d. Groe­nendaal, St. M. Gestel, z.t.; 15. G. v. Straaten, Schiedam, z.t.; 16. C. v. Engeland, Schijndel, z.t.; 17. H. v. d. Bastelaar, Rotter­dam, z.t.; 18. M. der Outen, Nieuwerkerk a.d. IJssel, z.t.; 19. G. v. Lith, Gellicum, z.t.

 

ZAANDAM (13 april).1958

CEES LUTE ONBETWIST DE STERKSTE IN RONDE VAN ZAANDAM

De sterke Cees Lute uit Castricum heeft in de Ronde van Zaandam voor nieuwelingen, die in afwachting van de aan­komst der amateurs in de Ronde van Noord-Holland werd gehouden, een fraaie en verdiende overwinning behaald.

Ondanks het feit dat Lute in een valpartij betrokken werd, waardoor hij een flinke achterstand opliep, kon hij zijn plaats in het peloton toch weer heroveren. En toen het einde van de wedstrijd naderde bleek hij nog over zoveel reserves te be­schikken om een eindsprint te ontlopen en zijn ondernomen solovlucht met succes te bekronen.

Nieuwelingen: 1. C. Lute, Castricum, de circa 50 km in 1 uur 22 min. en 20 sec.; 2l J. Schouten, Wagnum; 3.-W. Zonneveld, Uitgeest; 4. E. Balk, Badhoevedorp; 5. F. van Lachterop, Am­sterdam; 6. G. Wesseling, Sassenheim; 7. H. Schenk, Zaandam; 8. G. Bak, Assendelft; 9. R. Guariento, Amsterdam; 10. op 1 ronde: B. de Item, Velsen; 11. K. Platte, Amsterdam; 12. G. Zeeman, Oudkarspel; 13. C'. Jansen, Haarlem.

Adspiranten: 1. Riethoven uit Leiden in een tijd van 50 min. en 59 sec. De verdere uitslag luidt: 2. Schouten, Badhoevedorp; 3. Zoet, Sassenheim; 4, Van Zwol, Amsterdam; 5. Den Hartog, Utrecht; 6. Schuit, Amsterdam; 7. De Jager, Den Haag; 8. Smit, Wormerveer; 9. Sminia, Haarlem; 10. Koolen, Leiden.

 

ZANDVOORT (11 juni).1958

Nieuwelingen: 1. Wim Janssen, 2. Rinus Paul, 3. Rob Redeker,

Adspiranten: 1. Bart Zoet, 2. R. van Zwol, 3. Cor Schuuring,

 

ZANDVOORT (17 juni).1958

REIN DE JONG WINNAAR VAN HET TREFFEN TUSSEN OLYMPIA EN DE KAMPIOEN.

Tot veler verrassing en niet het minst van hemzelf is de Amsterdammer Rein de Jong winnaar geworden van de hoofd­wedstrijd in het treffen tussen „Olympia" (Amsterdam) en „De Kampioen" (Haarlem). Hij behaalde deze overwinning door in de slotronde uit een elf man sterke kopgroep, waarin de snelle finishers Henny Marinus, Coen Visser en Jan Groot alleen maar oog voor elkaar hadden, te ontsnappen. Voor de tweede verrassing zorgde de Haarlemmer Henk van Weeren door de rappe mannen in de sprint om de tweede plaats te kloppen. Rob van der Ruit, die in de voorlaatste ronde met Johny de Vries aansluiting bij de kopgroep - waaruit Leen van der Meulen door pech was verdwenen en Henk Buis was afgestapt - had weten te bekomen, werd van deze sprint weerhouden omdat clubgenoot Vink hem in het achterwiel reed.

De inzet van deze clubontmoeting, welke Dinsdagavond 17 Juni op het circuit van Zandvoort werd gehouden, werd voor de tweede maal een prooi van de Amsterdammers. En als zij vol­gend jaar winnen, dan komt de “Olympia"-wisselbeker defini­tief in de eigen prijzenkast.

BRON: JAN ROOSENBOOM DE VRIES

Amateurs: 1. R. de Jong, Amsterdam (O), de 59 km in 1 uur 28 min. 22 sec.; 2. H. van Weeren, Haarlem (K); 3. H. Marinus, Amsterdam (O); 4. C. Visser, Santpoort (K); 5. J. de Vries, Amsterdam (0); 6. A. Straver, Haarlem (K); 7. J. de Groot, Beverwijk (O); 8. H. v. Duin, IJmuiden (K); 9. G. Spaans; 10. L. Vink; 11. R. v. d. Ruit; 12. N. Ballangee, allen Amster­dam (O).

Cees Jansen van “De Kampioen", die als dertiende eindigde, werd onbedreigd winnaar bij de nieuwelingen. Tweede werd H. v. d. Geest (K), derde v. d. Berg (O) en vierde Blom­maert (K).

Bij de adspiranten zegevierde R. van Zwol van „Olympia" v66r Nijssen (K), Bouma (K), Peters (K), Hendriks (K), Scharrig­huizen (O) etc.

Er namen 36 amateurs, 27 nieuwelingen en 23 adspiranten aan deze clubontmoeting deel.

 

ZANDVOORT (22 juni).1958

Reinier Riethoven sprintwinnaar in de

                             Nationale Nieuwelingenwedstrijd te Zandvoort

De jeugdige Leidenaar Reinier Riethoven is een rap sprintertje. Dat heeft hij in de Nationale Nieuwelingenwedstrijd op het circuit van Zandvoort nog eens duidelijk bewezen. Hij zege­vierde er in een massaal betwiste eindsprint, waarbij hij - aanvankelijk ingesloten - als een flits door het afgeschermde corden brak en met een machtige „jump" als winnaar uit dit sprintgevecht tevoorschijn trad.

Zoals gewoonlijk werd deze nieuwelingenwedstrijd, waaraan zo'n 300 renners deelnamen, gekenmerkt door enkele fikse val­partijen. Daarvan worden o.a. G. van Saasse (Nieuw Vennep), P. C. C. v. d. T'ouw (Rijswijk), P. Perrels (Uithoorn), G. Bak (Assendelft), de Amsterdammers Richard van Smirren en J. v. d. Kuyl, J. Vermee (Tilburg), K. de Jong (Hilversum) en C. Dullemans (Beverwijk) het slachtoffer. Het slechtst van allen kwam echter de Amsterdammer A. Rijkers er af. Hij moest met een hersenschudding en een hoofdwond naar het Grote Gasthuis te Haarlem vervoerd worden.

De strijd zelf was vrij vlak en eentonig. Alle ontsnappings­pogingen leden schipbreuk op de onverzettelijkheid van het peloton en het hoge tempo. Naarmate het einde naderde wer­den de demarrages feller en met nog vijf ronden (21 km) te rijden, sprongen de sterke Cees Lute en de snelle Reinier Riet­hoven weg. Maar ook zij konden zich niet voorgoed van het peloton distancieren. Evenmin trouwens als Jager uit Amster­dam. Een gezamenlijke Retie van Wesseling (Halfweg), Cu­velier (Nieuw Vennep), v. d. Meer (Amsterdam) en Van Minnen (Beverwijk) werd verijdeld nog voordat zij werkelijk gevaar­lijk kon worden. Hierna volgende demarrages van P. C. v. d. Touw (Den Haag) en De Bie (Utrecht) verging het niet veel beter, zodat een eindsprint uiteindelijk de beslissing moest brengen. De Fries Hoekstra uit Ureterp, die bij het uitkomen van de Hunzerug de leiding had genomen, werd op het laatste rechte eind naar de streep door het fel jagende peloton over­stoken. Riethoven toonde zich in de sprint de snelste. Het gezegde: “Wat goed is komt snel", is zeker op deze amper zes­tienjarige knaap van toepassing. Men zal er echter voor moe­ten waken, dat hij niet te snel komt. Om het duidelijker te stellen: dat men niet gaat woekeren met dit jonge talent. Men zal voorlopig nog heel zuinig met hem om moeten springen. Dan wacht hem stellig een hoopvolle toekomst in de wieler­sport.

BRON: JAN ROOSENBOOM DE VRIES

Nieuwelingen: 1. R. Riethoven, Leiden, de 59 km in 1 uur 26 min. 27 sec.; 2. Janssen, Nootdorp; 3. R. Redeker, Amster­dam; 4. W. Janssen, Noordwijkerhout; 5. A. v. d. Aert, Acht­maal; 6. A. Post, Amsterdam; 7. A. Mulder, Zwanenburg; 8. M. v. d. Berg, Rosmalen; 9. ex aequo: het peloton.

 

ZANDVOORT (10 augustus).1958

Nieuwelingen: 1. W. Janssen, Noordwijkerhout, 50.4 km in 1.12.49; 2. Paul, Den Haag; 3. Redeker, Amsterdam; 4. Sminia, Haarlem; 5. Boog, Laren; 6. Wijnands, Amersfoort 7. Stam, Rotterdam; 8. Frakking, Naarden; 9. De Boer, Amsterdam; 10. v. d. Burg, Amsterdam.

Adspiranten: 1. Zoet, Sassenheim, (21 km); 2. Van Zwol, Am­sterdam; 3. Schuuring, Amsterdam.

 

ZANDVOORT (10 augustus).1958

WIM JANSSEN EN BART ZOET DE SNELSTE JONGEREN OP HET CIRCUIT ZANDVOORT.

Als de voortekenen niet bedriegen zal Wim Janssen in de vaderlandse wielersport een belangri!jke rol gaan spelen. Mo­menteel is hij een der beste nieuwelingen. De 18-jarige Noord­wijkerhouter, die het niet aan koersinzicht mangelt, zit regel­matig in de slag en ontloopt daarbij de strijd niet. Bovendien weet hij ook in de sprint zijn mannetje te staan. Op het circuit van Zandvoort leverde hij daarvan weer eens het bewijs, door in een massale eindsprint de overwinning te grijpen in de voor­wedstrijid voor nieuwelingen. Zijn zevende reeds van dit sei­zoen. Arie van Wetten, die het overigens ook best doet, zal over zijn supporters moeten waken. Want de jonge Janssen dingt nu al serieus naar de gunst en de sympathie van de wieler­minnende inwoners uit het dorp van St. Baaf.

Alvorens de 182 nieuwelingen van start gingen, werd er op verzoek van Unie-voorzitter, dr. P. van Dijk, een ogenblik stilte in acht genomen voor de zo tragisch in de “Acht van Chaam" om het leven gekomen Leidse nieuweling Reipier Riethoven. En het was inderdaad muisstil onder al die dui­zenden op Zandvoort. Het ongeval van de talentvolle Riethoven had de wielermensen ernstiger aangegrepen dan men zo opper­vlakkig zou vermoeden. Zeven weken terug had men hem op ditzelfde circuit nog uitbundig toegejuicht als winnaar van de Nationale nieuwelingenwedstrijd en nu dit.

Om op de wedstrijd van vorige week Zondag terug te komen, die was nu niet bepaald groots. Alleen het slot ervan was enerverend.

Voor het overige waren er helemaal geen momenten waarvoor de duizenden in de duinen eens uit hun gemakkelijke houding behoefden te komen. Er werd wel het een en ander onderno­men door onder meer Van Saasse, Schouten, De Groot, Richard van Smirren, Exert Jonker, die wat later in een valpartij be­trokken werd, De Bie, Blommaert, Nikkessen, Nuyens, Sachs, Van der Vliet en Stam, doch hun demarrages reikten niet ver genoeg om een beslissende afscheiding te forceren. Daarvoor lag trouwens het tempo veel te hoog en bovendien schrok men er in het peloton niet voor terug om de aanvallers met hun eigen wapens te bestrijden. Een man weg. Tien, twintig ande­ren aan het demarreren. Het vertrouwde beeld van de Zand­voortse nieuwelingenkoersen. Niemand, bekend of niet, krijgt er ooit een kans om weg te komen. Nochtans scheen Cok Dullemans, die in de slotronde het hazenpad koos, bijna in zijn opzet - om alleen aan de streep te arriveren - te zullen sla­gen. Op 150 meter van deze verlossende streep werd hij even­wel door het fel spurtende peloton opgeslokt. Wim Janssen toonde zich daarvan de snelste. Hij bleef zijn felste belager Paul met een half wieltje de baas. De moedige Dullemans kwam zelfs niet eens meer in de uitslag voor.

Nieuwelingen: 1. W. Janssen, Noordwijkerhout, de 50,,4 km in 1 uur 12 min. 49 sec.; 2. M. C. Paul, Den Haag; 3. R. Redeker, Amsterdam; 4. E. Sminia, Haarlem; 5. J. Boog, Laren; 6. P. Wijnands, Amersfoort; 7. J. Stam, Rotterdam; 8. J. Frakking, Naarden; 9. C. v. d. Burg, Amsterdam; 10. R. Guariento, Am­sterdam; 11. R. van Smirren, Amsterdam; 12. J. Stolk, Rotter­terdam; 13. T. Kleppe, Jisp; 14. T. v. d. Oudeweetering, Am­sterdam; 15. E. N. v. d. Meer, Amsterdam.

Zoet winnaar.

De 15-jarige Sassenheinier Bartie Zoet, een stevig uit de klui­ten gewassen knaap, die van wielrennen het een en ander van z’n succesvolle plaatsgenoot Arie van Houwelingen heeft ge­leerd, is momenteel bij de adspiranttes een moeilijk te kloppen tegenstander. Dat hebben zijn concurrenten dit seizoen reeds dertien maal tot hun schade en schande ondervonden. Zijn laatste triomf behaalde Zoet verleden week Zondag op bet circuit van Zandvoort. Hij zegevierde er vrij gemakkelijk in een massale eindsprint.

In de strijd der adspiranten over vijf ronden, waarvoor 66 ren­ners aan de start verschenen, probeerde Van Zwol in de tweede ronde met een ontsnapping zijn slag te slaan. Hij kreeg daartoe evenwel geen kans en aan het slot van de derde „tour" lag alles dan ook weer bijeen. Met uitzondering van Van der Brink, Schouten en Stijfhoorn, die door een valpartijtje van het strijdtoneel waren verdwenen. Zomer en Kroon waagden ieder op hun beurt een kansje om de strijd a1snog in hun voor­deel te beslissen. Maar ook zij wisten niet uit de greep van de „meute" te blijven. Een massasprint, die feilloos verliep, moest uiteindelijk de beslissing brengen en daarin toonde Bart Zoet zich duidelijk de snelste. Van Zwol, Schuuring en Zomer kon­den hem daarin niet bedreigen.BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Adspiranten: 1. B. Zoet, Sassenheim, de 21 km in 31 min. 6 sec.; 2. R. van Zwol, Amsterdam; 3. C. Schuuring; Amster­dam; 4. K. Zomer, Halfweg; 5. W. Buitendijk, IJsselmonde; 6. H. Ottenbros, Alkmaar; 7. H. v. d. Dussen, Den Haag; 8. K. Jansen, Bunnik.

 

ZEGGE (13 juli).1958

Amateurs: 1. Werner Swanenveld, 2. van Dijk, 3. Bram Heeren,

Adspiranten: 1. Cor Schuuring, 2. Hennie Schouten, 3. L. Franken,

 

ZEIST (24 september).1958

Voor de aanvang van heat clubkampioenschap van Nederland kregen ruim veertig nieuwelingen en eon vijftiental veteranen gelegenheid hun krachten met elkaar te meten. Het werden twee Amsterdamse overwinningen: Arie van Smirren won bij de jonge en Arie van de Neut bij de “oude" rijders.

Nieuwelingen: 1. A. vase Smirren (Amsterdam), 50 km in 1 uur 13 minuten 45 seconden; 2. P. Wijnands (Amersfoort); 3. H. Albers (Sprundel); 4. J. Stam (Rotterdam); 5. J. van de Weijde (Utrecht); 6. C. van Impelen (Odijk); 7. S. Krauwen (Goes); 8. E. Sminia (Haarlem); 9. H. Rouweler (Goor).

Veteranen: 1. A. van de Neut (Amsterdam), 50 km in 1 uur 20 minuten 45 seconden; 2. H. Slingerland (Sassenheim); 3. J. van Veen (Zwolle); 4. J. Smets (Vlijmen); 5. C. Haagberg (Breda); 6. A. Koevermans (Vlaardingen); 7. H. Siteur (Harme­len); 8. J. Gersjes (Helvoirt).

 

ZUIDDORPE (15 augustus).1958

PIET VAN DE VIJVER IN ZUIDDORPE.

De Ronde van Zuiddorpe werd een Middelkamp-aangelegen­heid. Hier overwon Piet van de Vijver uit Axel met ruim 2 lengten voor Bertus Wieles uit Terneuzen, Fons Schrauwen uit Ossendrecht Cor de Schipper uit Kapelle en Ferdinand Boonman uit 's-Heerenhoek.

 

ZUIDLAND (17 mei).1958

Amateurs: 1. Theo Sijthoff, 2. G. van Straten, 3. H. van Weeren, 4. W. Bogers, 5. G. Ribbelink, 6. Sjaak Koevermans, 7. Piet van de burg, 8. Piet Zijlmans, 9. Manus Brinkman, 10. Wout van de Berg,

Nieuwelingen: 1. Jan Janssen, 2. Piet van den Lans, 3. Gerrit de Wit, 4. S. Speelman, 5. Jaap de Waard, 6. Dik Groeneweg, 7. L. van de Leur, 8. Wim Schuling, 9. Piet Verweij, 10. Henk Hoekstra,

Adspiranten: 1. Bart Zoet, 2. Leo Althuizen, 3. R. van Zwol, 4. H. Schouten, 5. A. Barten,

 

ZUIDWOLDE (17 augustus).1958

BEENEN WON IN ZUIDWOLDE (Dr.).

De Hoogeveense wielervereniging,,De Peddelaars" blijft maar actief in Drenthe. Zondagmiddag organiseerde men in het prachtige plaatsje Zuidwolde wielerwedstrijden met als onder­delen een afvalrace, een achtervolging en een wedstrijd met klassementen.

Dat men in deze contreien de wielersport gaat beminnen, bleek ook nu weer op deze onverwacht zonnige Augustus-zondag. Veel toeschouwers stonden langs de weg en men leefde intens mee. Door „De Peddelaars" wordt hier prachtig werk gedaan. De uitslagen waren:

Afvalrace: 1. A. Beenen (Havelte) 1 pnt.; 2. H. Reinders (Rui­nerwold) 2 pnt.; .3. R. Hendriks (De Wijk) 3 pnt.; 4. H. van Essen (Wezep).

Achtervolging: 1. H. Reinders (Ruinerwold) 3 min. 31,2 sec.; 2. H. van Essen (Wezup) 3 min. 31,7 sec.

Klassementsrit over 50 ronden: 1. H. Hoekstra (Ureterp) 31 pnt.; 2. S. Rood (Kraggenburg) 18 pnt.; 3. H. van Essen (Wezup) 16 pnt.

Het eindklassement luidde: 1. A. Beenen (Havelte), 2. H. Reinders (Ruinerwold), 3. H. v. Essen (Wezup), 4. H. Sikkema (Nijbeets), 5. R. Hendriks (De Wijk), 6. H. Hoekstra (Ureterp), 7. A. Groen (Steenwijk), 8. S. Rood (Kraggenburg), 9. W. Hoek­stra (Ureterp).

 

ZUIDZANDE (13 september).1958

FONS SCHRAUWEN WINT RONDE VAN ZUIDZANDE.

De wedstrijd werd gekenmerkt door tal van uitlooppogingen. In de 4e van de 16 ronden vormde zich een kopgroepje met Aarts, Andeweg, dat echter door de groep werd achterhaald, waarna Schrauwen de basis wilde leggen voor zijn overwin­ning door met Van Dongen, Andeweg, Stoop, Aarts en De Wit aan de haal to gaan. Maar ook dan kwam alles weer bij elkaar en een eindsprint van 12 man besliste tenslotte over de uitslag, welke luidde:

Nieuwelingen: 1. F. Schrauwen, Ossendrecht, 65 km in 1 uur 57 min.; 2. C. Aarts, Roosendaal; 3. P'. Stoop, Made; 4. J. Ande­weg, Barendrecht; 5. L. van Dongen, Made; 6. G. de Wit, Dub­beldam; 7. D. Heeren, St. Willebrord; 8. A. Heijnen, Den Heen; 9. J. Jochems, Rijsbergen; 10. H. de Waele, Axed; 11. F. Buer­mans, Roosendaal; 12. J. de Waard, Dubbeldam; 13. J. P. Tol­hoek, Yerseke; 14. P. Hillebrand, St. Laurens; 15. J. v. d. Kloot, Zundert.

 

ZUNDERT (13 april).1958

Amateurs: 1. Jan de Boer, 2. Frans van Veldhoven, 3. Gijs van Veldhoven,

Nieuwelingen: 1. Jan Janssen, 2. A. Overbeke, 3. Jos Dolmans,

 

ZUNDERT (8 juni).1958

Nieuwelingen: 1. Toon Hanenberg, 2. Cees Lute, 3. Siem Speelman,

Adspiranten: 1. Leo Althuizen, 2. Hans de Hartog, 3. D. Wierickx,

 

ZUNDERT (24 augustus).1958

Amateurs: 1. Ad Biemans, 2. Cees Lute, 3. Frans Hofmans,

Nieuwelingen: 1. Cees Snepvangers, 2. S. Jansen, 3. H. Vergouwen,

 

ZWAAGWESTEINDE (30 augustus).1958

FRAAIE ZEGE VAN LENTELINK IN ZWAAGWESTEINDE.

De jonge, ambitieuze Lentelink uit hat Overijsselse plaatste Ambt Delden heeft op deze broeiwarme laatste Zaterdag van Augustus in Zwaagwesteinde de course van zijn leven gereden. Alleen met een volle ronde voorsprong op het peloton, waarin toch bekende renners zaten als Coen Niesten en Henk Nijdam, ging hij als prachtige winnaar over de eindstreep, een zege, die hij ook volkomen verdiende.

Lentelink heeft zich in de gehele course “laten zien". Bij elke ontsnappings- poging - en dat waren er nogal wat - speelde hij een rol, maar het peloton was actief en prompt werd de jacht op elke vermetele vluchteling geopend. Totdat ongeveer halverwege de course Lentelink in gezelschap van de Amster­dammer A. de Vries er opnieuw tussenuit trok. De poging lukte nu. Wel moest Lentelink veelal het zware werk doen en had hij van De Vries niet zo heel veel steun, maar het tweetal nam toch een beslissende voorsprong.

Het tempo lag hoog, vooral toen het peloton aan de achter­volging begon. Met nog 17 ronden voor de boeg kregen Lente­link en De Vries weer aansluiting. Doch er heerste in het peloton allerminst rust. Onophoudelijk werd er gejaagd en voor de Amsterdammer De Vries werd de strijd dramatisch. Zijn vlucht met Lentelink had blijkbaar zoveel van zijn krach­ten geeist, dat hij in de slotfase zijn met zoveel strijd ver­overde ronde weer verloor.

Dapper reed ook de Noordelijke favoriet Henk Nijdam, die in het begin door een lekke tube en een kapotte ketting drie kwart ronde achterstand had opgelopen. Het grootste deel van de course reed hij alleen en aangemoedigd door het talrijke publiek en in een verbeten pace zag hij kans deze achterstand weer teniet te doen. En in een door hem tactisch gereden eind­spurt eiste Henk Nijdam nog een fraaie tweede plaats op.

BRON: D.MONNINGH

Amateurs: 1. G. Lentelink (Ambt Delden) 90 km. in 2 uur 14 min. 3 sec.; 2. op een ronde: H. Nijdam, Eelderwolde; 3. B. Boom, Markelo; 4. C. Niesten, Beverwijk; 5. J. Hopman, Egmond a. d. Hoef; 6. H. Niewold, Veendam; 7. H. Hoekstra, Ureterp, die tevens de lauwerkrans kreeg voor de beste Friese renner; 8. W. Diepe­rink, Barchem; 9. K. de Groot, West Graftdijk; 10. F. Mile, Nieuwe Pekela; 11. G. Middelkamp, Almelo; 12. J. Tebbens, Groningen; 13. A. de Vries, Amsterdam; 14. H. Zwaagstra, Bolsward; 15. J. Ottenbros, Alkmaar; 16. D. Kooistra, Gro­ningen.

 

ZWANENBURG (10 mei).1958

GEMPIE CUVELIER SNELSTE NIEUWELING IN DE HAARLEMMERMEER.

De snelle Gempie Cuvelier uit Nieuw Vennep is winnaar ge­worden van de Ronde van Zwanenburg voor nieuwelingen. Hij zegevierde voor een rits Amsterdammers.

Nieuwelingen: 1. G. Cuvelier, Nieuw Vennep; 2. R. van Smir­ren, 3. E. v. d. Meer, 4. D. Harff, 5. R. Redeker, allen Amster­dam; 6. A. Damo, Kortenhoef; 7. A. Mertens, Breda; 8. P. v. d. Lams, Sassenheim; 9. E. Balk, Badhoevedorp; 10. J. Deen, Bovenkarspel; 11. B. van Lith, Gellecum; 12. W. Lensink, Am­sterdam; 13. A. Plieger, iLexmond; 14. N. Lute, 's-Graveland; 15: G. Zijp, Krommenie; 16. K. Bloem, Amsterdam; 17. M. v. d. Goor, Eindhoven; 18. A. Gruys, Zaandam.

Adspiranten: L. Althuizen uit Den Haag voor 2. H. Schouten, Badhoeve­dorp; 3. H. v. d. Dussen, Den Haag; 4. E. Sminia, Haarlem; 5. Th. van Mook, Terheyden; 6. R. van Zwol, Amsterdam; 7. W. de Jager, Den Haag; 8.J. Broomans, Den Haag.

 

ZWANENBURG (27 augustus).1958

BART ZOET OOK IN ZWANENBURG DE SNELSTE ADSPIRANT.

Het Halfwegse „De Bataaf" liet Woensdagavond 27 Augustus op het Cirkelparcours in Zwanenburg een wedstrijd verrijden voor adspiranten, welke na een felle eindsprint in een over­winning is geeindigd van de succesvolle Sassenheimer Bart Zoet. Hij behaalde hiermee zijn zestiende seizoenoverwinning en heeft zijn rivaal L. Althuyzen uit Den Haag, die blijkens een Haagse lezer van ons blad in dit seizoen vijftien maal als eerste over de streep is gegaan, zodoende overtroefd.

Adspiranten: 1. B. Zoet, Sassenheim, de 24 km in 37 min. en 27 sec.; 2. H. Schouten, Badhoevedorp; 3. P. Leunis, Amster­dam; 4. R. van Zwol, Amsterdam; 5. C. Schuring, Amsterdam; 6. J. Hoogland, Aalsmeer; 7. G. Fennis, Haarlem; 8. K. Smit, Wormerveer; 9. K. Zomer, Halfweg; 10. N. Hoopman, Zaan­dam.

 

ZWARTSLUIS (27 september).1958

RONDE VAN ZWARTSLUIS NA SPANNENDE STRIJD GEWONNEN DOOR KAMPENAAR GERT STEINBACH.

Twee renners kwamen terecht in vijver. . .

Het verloop van de Ronde van Zwartsluis is van meet of zeer interessant en boeiend geweest voor het talrijke publiek, dat zich langs het vrij bochtige parcours in het Zwartewaterstadje had geschaard. Het waren met name de gebroeders Rolf en Gert Steinbach uit Kampen, die de gangmakers waren met de Hengeloer Th. de Kinkelder en de veelbelovende Paul Nieuw­kamp uit Borne. Uitlooppogingen van deze knapen werden steeds weer teniet gedaan, zodat tenslotte in de laatste ronden de zege betwist moest worden. Op enigszins verrassende wijze kwam hieruit Gert Steinbach als winnaar tevoorschijn, hier­mede zijn eerste zege van het seizoen boekende.

In het peloton weerden ook renners als de Zwollenaren Bertus Platel en Theo Bredewold zich prima, evenals Kl. Dekker en Ben Doldersum. Halverwege de koers was het peloton door enige valpartijen in drie groepen gevallen. Zij nog vermeld, dat de renners Beenen (Havelte) en Ruitenberg (Zwolle) bij deze valpartijen in de langs het parcours gelegen vijver terecht kwamen en hiermede een onverwacht (verkwikkend?) had kregen.. . . Intussen weerden in de kopgroep met name Siem Rood en Rolf Steinbach zich uitstekend. Dit tweetal presteerde het om weg te komen na een felle demarrage van Rolf Stein­bach, die eerst alleen weg was. Aanvankelijk leek het er op, dat deze twee jeugdige renners er in zouden slagen voorgoed weg te komen, maar renners als Th. de Kinkelder en Paul Nieuwkamp dachten hier anders over. Mede door toedoen van dit tweetal, dat het peloton, dat intussen sterk gedund was, aanvoerde, werden de twee vluchters acht ronden voor het einde ingelopen.

Spoedig hierna was het wederom een Steinbach, namelijk Gert; die demarreerde. Het peloton liet hem gaan, maar onderschatte deze ontvluchtingspoging danig, zoals later bleek. Terwijl Gert Steinbach wegsprong, stopten zijn clubgenoten Westerhof, Bre­dewold en Dekker tactisch het peloton af. Uiteindelijk be­naderden renners als Th. de Kinkelder en Nieuwkamp Stein­bach wel, maar de zege kwam terecht bij Gert Steinbach, die nu voor de tweede maal de Ronde van Zwartsluis op zijn naam bracht. Henk Westerhof, die in deze Ronde zeer waakzaam was, spurtte in de slotfase naar een eervolle tweede plaats. De Hengelose favoriet Theo de Kinkelder, die dit seizoen geleide­lijk aan naar een goede vorm is gegroeid en het volgend seizoen ongetwijfeld nog meer van zich zal doen spreken als amateur, werd goede derde voor de vechtlustige Paul Nieuw­-

kamp uit Borne, die met zijn vierde plaats duidelijk bewees tot de sterkste renners van Noord-Oost Nederland te behoren.BRON: BEN ZOMERDIJK

Amateurs en Nieuwelingen: 1. G. Steinbach, Kampen, 60 km in 1 uur 19 min. 25 sec.; 2. H. Westerhof, Dedemsvaart; 3. Th. de Kinkelder, Hengelo; 4. P. Nieuwkamp, Borne; 5. B. Doldersum, Hengelo; 6. K. Dekker, Dalfsen; 7. Th. Bredewold, Zwolle; 8. R. Steinbach, Kampen; 9. H. Reinders, Ruinerwold; 10. J. Mak­kinga, Ommen; 11. S. Rood, Emmeloord; 12. H. de Lange, Kam­pen; 13. J. -Oosting, Nijeveen; 14. A. Groen, Steenwijk; 15. K. Kooyker, Dedemsvaart; 16. H. Meijer, Groningen; 17. D. Schip­per, Enschede; 18. R. Jonkers, Ruinerwold; 19. G. v. Berg, Zwolle; 20. K. Boes, Vollenhove. Een en twintig renners reden deze Ronde uit. L. Gerrits uit Deventer viel juist buiten de prijzen.

 

ZWIJNDRECHT (3 mei).1958

WERNER SWANEVELD EEN IN ZWIJNDRECHT

Amateurs, 100 km in 2.31.28, 1. W. Swaneveld, Dordrecht; 2. G. van Straten, Schiedam; 3. J. Stolk, Zwijndrecht; 4. C. Kouwenhoven, Leid­sendam; 5. H. van Bastelaar, Rotterdam; 6. M. Breure, Rotter­dam; 7. W. Bravenboer, Rotterdam; 8. C. Plasmeijer, Voorhout; 9. P. Muilwijk, Rotterdam; 10. P. v. d. Horst, Klundert; 11. A. Sluis, Badhoevedorp; 12. B. Idema, Zwijndrecht.

Adspiranten: 25 km in 39.55, 1. R. Riethoven, Leiden; 2. H. Schouten, Badhoevedorp; 3. B. Soer, Sassenheim; 4. L. Althui­zen, Den Haag; 5. J. van Boxsel, Hank, 6. L. Franken, 7. H. van den Dussen, 8. E. Sminra,

 

ZWOLLE (23 april).1958

PAUL HOMOEDT (Enschede) DEED VAN ZICH SPREKEN IN ZWOLLE!!

Reeds op Tweede Paasdag vestigde de gloednieuwe amateur Paul Homoedt uit Enschede de aandacht op zich in de Ronde van Veendam. Engele weken later, op Zondag 20 April, leverde de jeugdige Enschedeer in de Ronde van Munster een knappe prestatie door op fraaie wijze beslag te leggen op de eerste plaats.

Dat genoemde renner dit seizoen ongetwijfeld nog meer van zich zal doen spreken bleek overduidelijk uit het feit, dat hij op Woensdag 23 April j.l. in Zwolle in de eerste grate ronde voor amateurs en nieuwelingen, waar de beste renners uit Gelderland en Overijsel aan de start kwamen, weer voor „vuurwerk" zorgde.

Aanvankelijk speelden ook de Kampenaar Evert Hup en de rijzige Jan Lentelink uit Delden een rol van betekenis, maar een valpartij halverwege de koers schakelde dit tweetal uit voor de strijd om de ere-plaatsen. Wim Dieperink en de veel­belovende nieuweling Henk ten Klooster uit Hasselt dreigden ook het slachtoffer te worden van deze valpartij. Op kranige wijze kon dit tweetal evenwel weer aansluiting krijgen met het peloton.

Dat er behoorlijk aan werd getrokken, bleek wel hieruit, dat met nog circa 30 km voor de boeg, meer dan de helft van de 83 gestarte renners waren afgestapt. Onder hen bevond zich ook de Wezeper Bertus Kloosterziel, die voor het eerst sinds enkele jaren weer van de partij was.

De eindspurt moest de beslissing brengen. Het zag er aan­vankelijk naar uit, dat Bertus Boom uit Markelo, degene die het meeste werk verzet had in deze Ronde, zou zegevieren, maar juist voor de streep ging de Enschedeer Paul Homoedt hem voorbij. Homoedt liet over de 65 km een tijd van 1 uur 17 min. en 13 sec. voor zich afdrukken. BRON: BEN ZOMERDIJK

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Paul Homoedt, Enschede: 2. B. Boom, Markelo; 3. W. Dieperink, Barchem; 4, C. Nie­meijer, Hengelo; 5. H. Scheuten, Hengelo; 6. J. Dokter, En­schede; 7. B. Lohuis, Delden; 8. R. Steinbach, Kampen; 9. H. ten Klooster, Hasselt; 10. Th. de Kinkelder, Hengelo.

 

ZWOLLE (18 juni).1958

UITSTEKEND RIJDENDE EDY JONGSTRA GREEP ZEGE IN RONDE VAN ZWOLLE.

Edy Jongstra uit Zorgvlied, kampioen van de vier Noordelijke provincies 1958, toonde te Zwolle op overtuigende wijze deze titel waardig te zijn, want deze prima rijdende Drent zege­vierde op fraaie wijze over renners van naam als Ab van Egmond, Henk Nijdam, Bert Boom, Joop Cuvieler en Ge Nijkamp uit Zwolle.

Het duurde lang eer de favorieten kans kregen om weg te komen, daarvoor zorgde telkenmale een fel jagend peloton. Mede hierdoor was deze strijd zeer interessant. We noteerden o.a. uitlooppogingen van de Zwollenaar Ge Nijkamp, de Kam­penaar Evert Hup, de Markeloer Bert Boom, Fred Tel uit Zaandam en de jeugdige Ten Klooster uit Hasselt. Steeds werd men echter door het peloton tot de orde geroepen. Een uitloop­poging van Ab van Egmond leek aanvankelijk meer succes te hebben. De soepel rijdende Hagenaar liep namelijk meer en meer uit op het peloton waarin men wel probeerde te demar­reren maar geen kans zag om weg te komen. Toen er nog 40 ronden te rijden waaren, sprong plotseling Edy Jongsta met een geweldige demarrage weg uit het peloton. Henk Nijdam, Bert Boom, Corrie Niemeijer en de jonge Ten Klooster spron­gen mee. Na een geweldige jacht werd de Hagenaar ingelopen. Al met al had men tevens een ronde genomen op het peloton.

Zeven ronden voor het einde probeerde Edy Jongsta het op z'n eentje. In het peloton keek men elkaar aan wie of de Drent zou volgen. Het tempo werd hierdoor in het peloton ietwat gedrukt waarvan Edy Jongstra dankbaar profiteerde. In fraaie stijl pedaleerde hij, luid aangemoedigd door de tal­rijke toeschouwers, over het Veemarkt-parcours. Onbedreigd werd Eddy Jongstra winnaar. Hij legde de 75 km of in 1 uur 5,6 min. 13 sec.;

Amateurs: 1. Eddy Jongstra (Zorgvleid); 2. C. Niemeijer, Hengelo; 3. A. van Egmond, Den Haag; 4. H. Nijdam, Eelderwolde; 5. B. Boom, Markelo; 6. J. C'uvelier, Nw. Vennep; 7. Fr. Tel, Zaandam; 8. Fr. Keuker, Hilversum; 9. P. Muilwijk, Rotterdam; 10. E. Hup, Kampen; 11. G. Nijkamp, Zwolle; 12. B. Platel, Zwolle; 13. R. Steinbach, Kampen; 14. G. Steinbach, Kampen en 15. Groen, Steenwijk. B. ZOMERDIJK.

 

ZWOLLE (24 juli ).1958

FRANSE NEDERLANDER JAN DE VRIES EERSTE IN RONDE VAN ZWOLLE.

De zege, die de in Parijs wonende Nederlandse amateur Jan de Vries behaalde in de Ronde van Zwolle, is volkomen verdiend te noemen want van meet af toonde deze soepel rijdende ren­ner zich actief. In de eindspurt finishte Jan de Vries met een half wiel voorsprong op de kampioen van Friesland Piet Schreur uit Wolvega.

Tot halverwege de koers was er nog geen tekening in de strijd. Wel zag het talrijke publiek uitlooppogingen, in de eer­ste plaats van de renners Jan de Vries (Parijs), Gerrit Lente­link (Delden), Piet Schreurs (Wolvega), Wim Dieperink (Bar­chem), Bertus Kloosterziel (Wezep), Bertus Platel (Zwolle) en de Kampenaren Evert Hup en Gert Steinbach. We tekenen hierbij aan, dat ook de Zwolle nieuweling Wim Hendriks en de renners Henk Westerhof .(Dedemsvaart) en Reitse Lemstra (Zwolle) zich actief hebben getoond.

Toen er nog 65 van de 100 ronden te rijden waren demarreerde Jan de Vries plotseling fel tezamen met „ijzeren" Gerrit Lente­link uit Delden. Dit tweetal kreeg gezelschap van de kampioen van Overijsel Jurrie Dokter en Wim Dieperink. Hun voor­sprong werd steeds groter op het peloton van waaruit inmid­dels weer drie renners waren weggesprongen, n.l. de Amster­dammer J. Raedecker, de. Dedemsvaarter Henk Westerhof en de Friese kampioen Piet Schreur. Binnen een ommezien had dit drietal, mede dank zij het vele kopwerk, dat Henk Wester­hof verrichtte, de vier vluchters achterhaald, zodat met nog 35 ronden voor de boeg zich een kopgroepje van zeven sterke renners had gevormd. Pogingen van Evert Hup (Kampen) en Wim Hendriks (Zwolle) om het peloton te ontvluchten hadden geen succes.

De zeven koplopers draaiden in hoog tempo door en met nog 30 ronden te rijden werd het peloton ingelopen.

Uiteindelijk moest de eindspurt de beslissing brengen. Gerrit Lentelink trok deze spurt aan in de laatste ronde met in twee­de positie gevolgd door de Barchemer Wim Dieperink. Ca. 100 meter voor de finish schoot plotseling als een pijl uit de boog Jan de Vries naar voren met naast zich de sterke Piet Schreur. Zij aan zij stoof dit tweetal op de meet af. Jan de Vries won (tijd 1 uur 44 min. en 14 sec., over 75 km), zoals we in de aan­vang reeds schreven.

BRON: BEN ZOMERDIJK

Amateurs: 1. Jan de Vries (Parijs); 2. P. Schreur, Wolvega; 3. Jurrie Dokter, Enschede; 4. W. Dieperink, Bar­chem; 5. J. Raedecker, Amsterdam; 6. Lentelink, Delden; 7. H. Westerhof, Dedemsvaart; 8. Evert Hup uit Kampen, die de spurt won van bet peloton; 9. Bertus Platel, Zwolle; 10. G. Steinbach, Kampen; 11. H. Kloosterziel, Wezep; 12. R. Lemstra, Zwolle; 13. W. Hendriks, Zwolle; 14. H. Halfwerk, Hattem; 15. J. H. v. d. Burgt, Soestdijk; 16. Kl. Dekker, Dalfsen; 17. W. Cuypers, Echt (L.); 18. J. Scheuten, Hengelo; 19. Th. Brede­wold; 20, H. Wolff, Wezep.