JAARGANG 1957

                              WEDSTRIJDEN R

RAAMSDONKSVEER (10 juni).1974

RONDE VAN RAAMSDONKVEER VOOR PAYMANS.

Onder grote belangstelling is Tweede Pinksterdag de Ronde van Raamsdonkveer verreden. De amateurs en onafhankelij­ken reden door het slechte weer een verkort parcours van 90 km. Kees van Amsterdam uit Oosterhout, die direct een halve ronde voorsprong nam, kwam ten val. Ook Gijs Pauw had pech. Hij had ongeveer een ronde voorsprong op een vijftal uitlopers, toen hij eveneens viel. Hij stapte weer op de fiets en reed verder, voegde zich bij de uitlopers en kon zich nog, on­danks bandenpech, daarna bij de eerste zes plaatsen. Hij mocht de prestatieprijs in ontvangst nemen. De start van deze groep geschiedde in een,flinke regenbui, die later bij het overtrekken van een zware onweersbui in een neerplassende regen ver­anderde.

Amateurs: 1. Kees Paymans (Tilburg) in 2 uur 13 min. 33 sec.,2. Jan Hermes (Berkel-Rodenrijs); 3. De Vries (Waal­wijk); 4. Jansen (Raamsdonk); 5. Koopmans (Raamsdonk); 6. Pauw (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. Henk Giesen, 2. Jan Janssen, 3. J. Nuchteren,

Adspiranten: 1. Wim Schuling, 2. Mulder, 3. Jan van Boxtel,

 

RAVENSTEIN (14 juli).1957

Jansen (Nootdorp) snelste nieuweling in Ravenstein

In Ravenstein, gelegen aan de Maas langs de spoorlijn Nij­megen-Den Bosch, werd voor de eerste maal een Wieler­ronde verreden, die bij renners en publiek goed in de smaak viel. Er vertrokken 30 aspiranten, van wie Riethoven (Leiden) spoedig het hazenpad koos. Via veel achterblijvers bereikte hij tenslotte de zich heftig verwerende groep, waaruit alleen Althuyzen (Den Haag) had weten te ontsnappen. Hoewel Riet­hoven na veel vergeefse pogingen andermaal de groep zijn achterwiel liet zien, bleef de kleine Hagenaar buiten zijn be­reik en werd goede tweede. Beide renners zullen hun weg wel vinden in de toekomst.

Adspiranten: 1. Riethoven (Lei­den), op 50 sec. 2 Althuyzen (Den Haag), op 1 min. 36 sec. 3. Weeland (Krommenie), 4. Kettenis (Den Haag), 5. v. d. Har­tog (Utrecht), 6. Hendriks (Utrecht), 7 Kleppe (Jisp), 8. Jans­sen (Delft), 9. Verbaas (Den Haag) en 10. Van Lith (Gellicum).

Vanwege het tamelijk smalle parcours startten de Nieuwelin­gen in 2 series, waarbij in totaal 33 renners zich voor de finale wisten te plaatsen. De sterk rijdende streek-favoriet School plaatste zich door een val in de laatste ronde op het nippertje, maar was in de finale door zijn blessures nergens. Jansen (Nootdorp) wist in die rit te ontsnappen, kreeg later gezel­schap van Klardi (Casticum) en v. d. Lee (Drunen) en wist die gezellen in de eindspurt in deze volgorde achter zich te hou­den. Ook Van Tiem, v. d. Oldenburg en Rutten kozen nog het hazenpad, maar tegen het einde werden zij door het peloton

weer achterhaald, zodat een spurt van 12 man moest beslissen over de verdere prijzen. BRON: KEES ZWWEEDIJK

Nieuwelingen Finale: 1. Jan Jansen, Nootdorp; 2. Klardi, Castricum; 3. van de Lee, Drunen; 4. Biemans, Ulvenhout; 5. Van Tiem, Beneden-Leeuwen, 6. Zilverberg, Goirle; 7. Rutten, Haarlem; 8. Arissen, Benden­Leeuwen; 9. Van Heeswijk, Drunen; 10. v. d. Oldenburg, IJmuiden; 11, Marbers, Utrecht; 12. Krakking, Naarden; 13. Sluis, Benschop; 14. Rutgens, Naarden en 15. Oustoom, Vin­keveen.

 

REUSEL (30 juni).1957

Amateurs: 1. Gerrit van Straten, 2. Paul Marchand, 3. Bert van Laarhoven,

Nieuwelingen: 1. Maarten den Outer, 2. de Lange, 3. Cees Aanraad,

 

RHOON (7 september).1957

SCHALK VERHOEF

kwam naar Rhoon, waar Feijenoord de vierde ronde organi­seerde, en had daar iets goed te maken. In dit gezellige, kleine, onder de rook van Rotterdam liggende plaatsje woont namelijk een dik 83 jaar „ouwe baas", die eveneens naar de naam Schalk Verhoef luistert, maar zijn grote kleinzoon nog nooit een koers had zien winnen. Schalk junior voelde er alles voor zijn opaatje een pleziertje te gunnen en liet dit al gauw blijken. Terloops muntte hij het op de Italiaanse leiderstrui, in welk streven hij in de eerste ronden door Swaneveld en v. Bastelaar de voet werd dwarsgezet. Hij ging het over een andere boeg gooien en spurtte met een stuk of vijf knapen in het wiel van de anderen weg. Alleen v. Vliet bleef voorlopig bij hem, maar toen een sterk kwartet, gevormd door v. Egmond, v. Selm, Jongejan en v. Dienst naderde, hield Jan in en nam de plaats in van Jongejan, die het geweld niet aan kon. En toen daarna een kleine 25 km waren afgelegd, richtte ook Verhoef zich op en wachtte op zijn belagers. Rond 40 km hadden de koplopers er op zitten, toen een groepje van 7 zich bleek te hebben los­gemaakt uit het intussen danig gehavende peloton. Dit groepje bestond uit Marchand, v. d. Putten, Scholten, Swaneveld, v. Noord, Stolk en v. Straten, van welke laatstgenoemde,de initia­tiefnemer van deze tegenactie was geweest en Scholten met een mooie chasse als laatste had aangetikt. Deze mannen zagen kans de oorspronkelijk opgelopen achterstand van wel 50 seconden grotendeels weg te werken, maar schoten te kort, toen in de voorhoede opnieuw gevechten uitbraken en Verhoef, v. Vliet en als derde man v. Egmond er ten tweede male tussen­uit knepen. De zaak was bekeken. Niemand was capabel en van zins zich in de laatste kilometers te forceren, behalve dan de Schiedammer v. Straten, die er, nadat het met v. d. Putten niet gelukt was en ook Marchand op zijn schreden was terug­gekeerd, alleen opuit trok en er een nette 4e prijs wist uit te slepen. Verhoef had toen de spurt al gewonnen. Tevoren werd een nieuwelingenwedstrijd gereden over 60 km en hierin wist de Numansdorper Arie Verzijl zijn elfde overwinning in dit seizoen te boeken. Hij won de spurt van een ploegje van zes, waarmee hij in de slag was gegaan.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. S. Verhoef, Rotterdam, 100 km in, 2.29.25; 2. A. v. Egmond, Den Haag; 3. J. v. Vliet, Rotterdam; 4. op 29 sec. G. v. Straten, Schiedam; 5. op 33 sec. G. v. Dienst, O. Beijerland; 6. P. Marchand, Tilburg; 7. J. Stolk, Zwijndrecht; 8. J. v. d. Putten, Den Haag; 9. W. Swaneveld, Dordt; 10. H. Scholten, Den Haag.

Nieuwelingen: 1. A. Verzijl, Numansdorp, 60 km in 1.29.37; 2. S. Speelman, Hoogvliet; 3. H. Giesen, Rotterdam; 4..L. v. d. Flier, Rotterdam; 5. T. Groeneweg, Numansdorp; 6. J. Spoor­maker, Rotterdam; 7. op 10 sec, M. den Outer, Nieuwerkerk; 8. op 20 sec. K. Renes, Nieuwpoort; 9. A. de Graaf, Rotterdam;' 10. J. Mesters, Den Haag.

 

RIDDERKERK (24 augustus).1957

RIDDERKERK,een gemeente van circa 25.000 ingezetenen, beleefde vorige week zijn eerste wielerkoers, welke er werd verzorgd door Feijenoord. Het moet gek gaan, wanneer men in Ridderkerk volgend jaar niet met een tweede wielerfestijn voor de dag komt. Men heeft er de smaak van te pakken. In deze trant liet o.a. de voorzitter van het opgerichte Comite ter plaatse, de heer Oostdijk, zich uit na afloop van de rit voor nieuwelingen, welke was voorafgegaan door een 30 km koersje voor adspiran­ten. Aan Feijenoord zal het niet liggen, dunkt ons.

Nieuwelingen, 60 km in 1 uur 37 min. 18 sec.: 1. A. Verzijl, Nu­mansdorp; 2. H. Giesen, Rotterdam; 3. J. Spoormaker, Rotter­dam; 4. de winnaar van de leiderspremie M. den Outer, Capel­le; 5. L. v. d. Leur, Rotterdam; 6. J. Jansen, Nootdorp; 7. M. v. d. Klooster, Rotterdam; 8. A. Plieger, Lexmond; 9. P. Klardi, Castricum; 10. A. v. d. Graaf, Rotterdam.

Adspiranten, 30 km in 55 min.: 1. W. Schuling, Den Haag; 2. M. Riethoven, Leiden; 3. D. Tork, 4. L. van Dongen, 5. J.H. Scholten, 6. J. Jansen, 7. J. van Haasteren, 8. D. Koolen, 9. J. Kuiper, 10. B. van Lith,

 

RIED (1 september).1957

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Henk Hoekstra, 2. Gerrit van Dijk, 3. Klaas Bottema,

 

RIJEN.LEREN ZOOL (4 augustus).1957

Amateurs: 1. Jan van Vliet, 2. Gerrit van Dienst, 3. Karel Hamelinck,

Nieuwelingen: 1. Aad de Graaf, 2. Bertus de Vos, 3. Haamshof,

 

RIJSWIJK (29 juni).1957

Amateurs: 1. C. Kouwenhoven, 2. J. Matena, 3. G. van de Wega, 4. A. Romijn, 5. M. van Rijn, 6. C. Bom, 7. Wout van de Berg, 8. F. Jansen, 9.L. Scholtes, 10. K. van Calsteren,

Nieuwelingen: 1. de Jong, 2. M. van Rijn, 3. p. van de Touw,

Adspiranten: 1. H. Tork, 2. Bloois, 3. Ab Verbaas,

 

RONDE VAN BRABANT (15 juni t/m 16 juni).1957

Sterke Schalk Verhoef

                  won een zware tweedaagse RONDE VAN BRABANT

Ik heb zo mijn eigen gedachten over de Ronde van Brabant. Dat is bekend. Maar dat neemt niet weg, dat ik met de Ronde als sportief festijn sympathiseer. Vorig jaar moest ik aanmer­kingen op het sportieve verloop maken. Dat moet nu weer ge­beuren, ondanks de goede bedoelingen van een aantal mede­werkers aan die Ronde. Op deze zware tweedaagse Ronde van Brabant behoeft geen smetje te kleven. Daardoor wordt een zwaar-verdiende eindoverwinning ontsierd. Schalk Verhoef heeft deze “uitgave" met vlag en wimpel gewonnen, maar er is een aantal jongens mopperend naar huis getogen. De tijd­rit had namelijk een abnormaal verloop. Van de aankomst in Goirle viel niets te zeggen. Dat was daar volop in orde. Een goede aankomst, die men nog liever op een der banen van de rijksweg had gezien. De burgemeester van Goirle had de wie­lerclub alle medewerking verleend. Voor de overwinnaar van de tijdrit met het Ronde-comite was er zelfs een officiele ont­vangst op het gemeentehuis gepland. Het verliep alles volgens schema. De burgemeester reikte een beker met inhoud aan Schalk Verhoef uit, er werden warme woorden gesproken, er werd een glas geheven. Het was een feestelijke ontvangst. Mis­schien detoneren onze woorden. Sportief ontbrak er iets aan die tijdrit van Wuestwezel naar Goirle. We blazen deze fout niet tot abnormale proporties omhoog, maar het moet toch gezegd worden. Het gaat namelijk niet aan om de deelnemers van een tijdrit om de halve minuut te laten starten. De deel­nemers zitten dan veel te dicht op elkaar, zodat de onregel­matigheden voor de hand liggen. Zeg nu niet, dat de jongens onsportief zijn. De jongens, verhit door de strijd, vermoeid zijnde door de uitputting, grijpen elke kans om zich zo lang mogelijk te handhaven. Ook het wiel van een passant. In die tijdrit werden een achttal jongens gestraft met een tijdboete van twee minuten, omdat zij bij een ander aan het wiel heb­ben gereden. Het merkwaardige was, dat zij tot de allerbeste tijdrijders behoren, die andere voorgaande deelnemers konden inlopen. Een tussenruimte van een halve minuut voor een tijdrace deugt niet. Dat is te kort. Zeker niet als de controle onderweg onvoldoende is. Dat is punt een. Vervolgens gaf de jury aan Schalk Verhoef, die een paar minutes verkeerd ge­reden was, een tijdsvergoeding van twee minuten. Op grond van het feit, dat de controle even zijn plaats verlaten had. Reglementair was dit onjuist. Maar... . men had de deel­nemers geen wegwijzer verstrekt zoals dit gebruikelijk is. Geen tijdentafel. Het een botste dus tegen het ander op. Jan van Vliet, die de snelste tijd in de tijdrace maakte, protesteerde tegen die tijdsvergoeding aan Schalk Verhoef, waardoor niet hij maar Schalk winnaar werd gemaakt. Hoe men het ook wendt of keert, Verhoef bofte met de welwillendheid, die hij ondervond. En Van Vliet had er strop aan. Overigens had ster­ke Schalk die welwillendheid niet eens nodig om toch de Ronde van Brabant te winnen. Op twee minuten kwam het niet op aan. Roks en Wolfs lagen minuten op hem achter.

De Ronde van Brabant wordt gewoonlijk door een sterke ren­ner gewonnen. Vorig jaar was het Steenvoorden, maar Piet bezat deze keer geen courage om zich in het eerste gelid te nestelen. Om te beginnen was het Zaterdag bar warm. En Zondag zou de thermometer nog hoger staan. De warmte heeft zijn stempel op de Ronde gedrukt.

Op de eerste dag werd er over een afstand van 215 kilometer van Roosendaal naar Ossendrecht gereden. Met een omweg natuurlijk. In die rit werd het veld, dat uit een goede tachtig renners bestond, volkomen uit elkaar geknokt. Zij, die lang­zaam op gang wilden komen, zaten meteen in de bagagewagen van de trein. Zonder kans om er nog uit te komen. Want voorin werd er geknokt. Slag over slag, zonder dat er een definitieve beslissing viel. Schalk Verhoef en Heeren in de vuurlijn. Jan van Vliet op, de verdedigingspost en daarachter Roks, Van Engeland, Pos, Wolfs, Bestebreurtje en Hermus. Wolfs zou onderweg zelfs nog eens afstappen om zijn dorst te koelen. Ook Steenvoorden kan zo'n tafereel opvoeren. Naar onze smaak is dat toch wel wat meer show of moeten we het anders noemen. Wie voor de overwinning vecht telt het lijden en de vermoeienis niet. En beteugelt ook de dorst.

Pas in Steenbergen viel er in die eerste rit een beslissing. Roks, Verhoef en Pos stormden naar de finish in Ossendrecht, waar Manneke Roks winnaar werd.

Dat was natuurlijk groot feest voor de West-Brabanders. Want sinds Roks de Tour van Olympia heeft gewonnen, kijkt men hoog tegen dit ventje op. Die Tour heeft namelijk de faam, dat hij zwaarder was dan de Ronde van Nederland voor profs. En daar kan de goegemeente wel eens gelijk in hebben. De caroussel van Holten hebben we in de profronde niet kunnen ontdekken. Laat ze maar kletsen, Koopmans: in die caroussel van Holten was een stuk wielersport te zien! Daar worden de jongens hard, zo hard als de buitenlanders zijn.

Roks stond in Ossendrecht als overwinnaar na een moordende eerste etappe van de Ronde van Brabant. Geen toevallige win­naar dus van de Tour van Olympia. En achter hem stond weer Schalk Verhoef, Jan van Vliet had in de eindfase van de strijd drie minuten moeten prijsgeven, maar hij werd daarmee toch nog zesde. De verliezen waren overigens zeer groot. Sommigen kregen meer dan een half uur aan de broek. Het was geen wonder, dat er veel uitvallers werden geteld.

Voor de tijdrit zouden nog vijftig renners aan de start ver­schijnen. Wie daags te voren in de strijd hadden gelegen, reden heus niet de beste tijdrace. Steenvoorden, Damen, Van Houwe­lingen, Manders, die als laatsten het eerste moesten starten, reden een uitstekende tijdrit. Jan van Vliet kwam hen allemaal kloppen met een tijd van 1.29.05 over 56 kilometer. Tot Schalk Verhoef twee minuten tijdsvergoeding kreeg en Van Vliet ont­troonde. De Rotterdammer kwam reeds onmiddellijk op ge­paste wijze tegen deze beslissing verzet aantekenen. Tenslotte maakte de jury nog bekend, dat Manders, Schut, Damen, Steenvoorden, Heeren, Wolfs, Michielsen, De Jong en Stevens met een tijdsstraf van twee minuten werden beboet wegens stayeren.

Om half drie vond de receptie op het Goirlese gemeentehuis plaats, maar om drie uur was de karavaan al weer op weg naar Vlijmen, waar het eindpunt bereikt moest worden. De laatste rit, die 140 kilometer lang was, zou voor velen te zwaar wegen. Reeds in de eerste twintig kilometers vielen er een tiental deel­nemers uit, wier benen van lood leken. De sterksten der over­levenden vormden een kopgroepje van twaalf man, gevolgd door het peloton. Het peloton bleef verliezen lijden tot het restant in Vlijmen binnenkwam. Jan van Vliet moet er zich niet op zijn gemak gevoeld hebben, temeer daar de achter­stand, die het peloton op de kopgroep noteerde, onrustbarend was. Boven de kopgroep torende Schalk Verhoef uit, letterlijk en figuurlijk. Schalk Verhoef zou deze Ronde van Brabant winnen, als hij maar bij Roks en de onberekenbare Wolfs bleef. Roks was niet meer gevaarlijk voor hem, omdat Roks geen denderende tijdrace had gereden. Hij verloor daarin drie mi­nuten op Van Vliet. Dat betekende later, dat hij vijf minuten op Schalk Verhoef kwijt was. Geurt Pos was ook nog een be­lager van de Rotterdamse militair geweest, doch in de laatste rit had hij opgegeven. Schalk behoefde er alleen maar voor te zorgen, dat noch Roks, noch Wolfs aan zijn aandacht ontsnap­ten. Zijn belagers hielden hem trouwens wel wakker. Schalk  Verhoef liep op het klein verzet in de kopgroep mee, waarin verschillende jongeren, zoals Manders, Van der Made, Van Steen, De Jong, Van Groenendaal, een plaats hadden gevonden.

Zoals te verwachten was, ontsnapte op enkele kilometers voor de finish Tini Wolfs uit de kopgroep om met voorsprong de finish in zijn woonplaats Vlijmen te bereiken. Piet Damen won de spurt van de kopgroep voor Van Steen.

Schalk Verhoef werd dus een waardig winnaar van de Ronde van Brabant voor Manneke Roks en Tini Wolfs, Van Steen en Van Vliet. Zes namen, die geen enkele erelijst ontsieren. Een goede jongere moet dus Van Steen zijn, die voor ons nog te veel van achteren en op het kantje rijdt.

Onder de eerste tien in het algemeen klassement vinden we

nog meer jongeren, zoals Hermus, v. d. Made en De Jong.

Amateurs eerste etappe Roosendaal-Ossendrecht: 1. Roks, 215 km in 2 uur 35 min. 32 sec.;, 2. Verhoef; 3. Pos op 11 sec.; 4. Wolfs op 3.18; 5. B. Heeren; 6. Van Vliet; 7. Bestebreurtje op 3.21; 8. Van Engeland op 3.28; 9. Hermus op 5.36; 10. J. Heeren op 12.15; 11. Holman op 12.30; 12. Van Steen; 13. De Jong op 12.46; 14. v. d, Pluym; 15. Van Dal op 14.52.

Amateurs Tijdrit: 1. Schalk Verhoef, 56 km in 1 uur 27 min. 25 sec. (met 2 min. ver­goeding); 2. Van Vliet 1.29.05; 3. Steenvoorden 1.29.21; 4. De Jong 1.29.32; 5. Wolfs 1.29.40; 6. Van Houwelingen 1.29.45; 7. Manders 1.29.58; 8. Damen 1.30.05; 9. Van Steen 1.30.58; 10. Bestebreurtje 1.31.15,

Amateurs Tweede etappe Goirle-Vlijmen: 1. Wolfs, 140 km in 3 uur 57 min. 49 sec.; 2. Damen op 19 sec.; 3. Van Steen; 4. Schalk Verhoef; 5. Walravens; 6. Manders; 7. Van Groenendaal; 8. v. d. Made; 9. Roks; 10. Nuyten op 2 min. 6 sec.; 11, Steenvoorden op 6.40; 12. B. Heeren op 10.50; 13. Her­mus; 14. De Jong; 15. v. d. Pluym.

Amateurs Algemeen klassement: 1. Schalk Verhoef, 11 uur 48 sec.; 2. Roks, 11.05.39; 3. Wolfs, 11.08.00; 4. Van Steen 11.16.47; 5. Van Vliet 11.19.31; 6. Hermus 11.21.46; 7. B. Heeren, 11.24.40; 8. v. d. Made, 11.26.41; 9. De Jong, 11.27.50; 10. J. Heeren, 11.29.37,

 

RONDE VAN GELDERLAND (7 september).1957

COEN NIESTEN oppermachtig in RONDE VAN GELDERLAND

Al heeft het grote moeite gekost, het is toch gelukt: Gelderland heeft zijn klassieker gekregen. En wij mogen hieraan toe­voegen, dat het ongetwijfeld een van de beste in zijn soort gaat worden in Nederland. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat de heer J. v. d. Blankevoort iets moois tot stand heel gebracht. De belangstelling onderweg, vooral de laatste 4 kilometers door Apeldoorn, biedt de garantie dat de Nieuwe Apeldoornse Cou­rant, de American Cleaning Service, de N.V. Venz en de Ra­dium-fabriek geen spijt zullen hebben van hun medewerking, waardoor het voortbestaan van deze Ronde verzekerd is.

De eerste fase.

Na een kort openingswoord van Apeldoorns burgemeester, zette de stoet zich keurig op tijd in beweging op de Staringlaan bij de Wielerbaan. Met de reclamekaravaan op kop ging het dwars door Apeldoorn naar het kanaal, waar de strijd, werd vrijgegeven. Al voor Beekbergen gaf Molenaar (Hengelo) op wegens pijn in de zij en kwam Regter (Arnhem) in moeilijk­heden door een onwillige derailleur. Op weg naar Klarenbeek probeerde hij - noodgedwongen met het grote mes op - te­zamen met De Kruif (Arnhem) en Buroslede (Amersfoort) te­vergeefs aansluiting te houden. Even later moest ook Hubers (Arnhem) de groep laten gaan. De enige dissonant van de hele wedstrijd vond plaats in Klarenbeek, waar een aantal renners tegen een geparkeerde scooter botste. Schoemaker (Almelo) liep lelijke blessures op en onder de slachtoffers. was ook de taaie Jager (Eemnes). Ook Ter Velde (Deventer) kon geen aan­sluiting meer krijgen, terwijl Mensink (Almelo) eveneens ten offer viel aan de scooter door een scheefgeslagen stuur. In de omgeving van Hall moest de Zwollenaar Van de Berg lossen, toen Wagenaar (Voorst) en Dieperink (Barchem) de volgende fase van de strijd inluidden met een ontsnapping na nog geen 20 km.

De tweede face.

Voor Brummen waren de beide vermetelen al gepakt, maar toen er direct daarop enkelen wegsprongen, gingen zij weer mee en zo zag Brummen een kopgroep van 7 man doorkomen. Door al dat geweld was Bredewold (Zwolle) gelost. De Bever­wijkers Niesten en Groot zagen het gevaar en sleurden in hun kielzog nog enkelen mee naar de kopgroep, terwijl Vervloet (Amersfoort) werd gelost uit de groep. Deze viel nog voor Eer­beek in stukken uiteen. Achtereenvolgens haalden wij Kamp­horst en Wetzinga (Groningen) met Gijsbers (Winterswijk), Knoppert (Noordwijkerhout) en Hoogenboezem (Vaassen) in, toen Geluk (Rotterdam)en Middelkamp (Almelo), terwijl nog voor Loenen ook Dekker (Dalfsen) en Wijnhoven (Rijkevoort) in de ruimte zwommen. Maar enkelen van hen waren nog niet geslagen en vooral Wijnhoven toonde deze middag veel in zijn mars te hebben. Juist voorbij Loemen moest Nijdam (Eelder­wolde) van de fiets voor een mankement. Na herstel pikte hij enige achterblijvers op en nog voor de Woeste Hoeve bij het begin van de Veluwse heuvels streek Henk met Wijnhoven, Middelkamp en Dekker op de hoofdmacht neer. Zo ging na 45 km een groep van 17 man aan de leiding.

De derde fase.

Juist toen Dokter (Enschede) onder het rijden zijn afgelopen ketting weer tot de orde riep, sprongen drie dapperen weg. Nijkamp (Zwolle), v. Smirren (A'dam) en natuurlijk Diepe­rink (Barchem). Tegen de Hoenderlose berg op vergrootten zij hun voorsprong tot ruim 1. minuut, maar bij de premiesprint op de kop van Deelen (1. Smirren, 2. Dieperink, 3. Nijkamp) was die weer veel minder. Doch andermaal trokken zij hard van leer en na Schaarsbergen op weg naar Otterloo was het weer 75 seconden. Het derde groepje zat toen op 145 seconden.

Balvert (Amsterdam) ontsnapte uit de hoofdgroep en liep de drie vluchtelingen in, die echter kort voorbij Ede op weg naar Wekerom definitief werden ingelopen, nadat ook Zutt (Am­sterdam) nog op de loop was geweest Toen sprong Wijnhoven (rijdend met een geblesseerde knie) de ruimte in, maar voor Barneveld was hij weer gepakt. Even later gingen De Jager (Den Haag) en Korver (Oosterbeek) even op avontuur uit, maar verder bleef alles rustig. Via Voorthuizen en Putten (bevoor­rading na 110 km), waar Dieperink weer aan de haal ging voor korte tijd en Dekker het contact verloor, ging de groep 6 minu­ten voor op Hoogenboezem en Knoppert, die juist gelijk losten. Na Garderen werd in dikke stofwolken De Vries (Amsterdam) gelost, maar hij kwam prachtig weer bij in Speuld. Even later stond de jonge De Jager (Den Haag) met een lekke band kort voor Staverden. In flink tempo joeg de groep via Uddelermeer, Uddel en Elspeet in de richting Nunspeet. Daar was weer een premiesprint en kilometers van te voren werd de groep al on­rustig. Dieperink won, voor Zutt en Niesten, nadat eerst Bal­vert en Middelkamp een voorsprong hadden veroverd. Dokter (te groot verzet tegen de heuvei op) moest lossen, maar in Nun­speet (constant 50 draaiend) pakte hij tot onze grote verbazing de groep weer. Het was voor de dappere jongen een grote te­leurstelling, dat hij enkele kilometers verder een leeglopende, band kreeg en definitief achter raakte op weg naar Epe. Via Tongeren, onderlangs Kamp Oldebroek, viel op de prachtige heuvelrug door De Dellen de beslissing na 175 km.

De vierde en laatste fase.

Na vergeefse pogingen van Wijnhoven, Van Smirren, Niesten en De Vries kwam tenslotte (terwijl de groep toch 50 reed) Balvert weg. Maar Niesten en Dieperink achterhaalden hem en losten hem in de volgende klim. De sprong van Nijdam kwam iets te laat. Op de weg van Wezep naar Heerde ver­grootten de koplopers hun voorsprong, maar toen Niesten nog sneller wilde, had Dieperink geen antwoord meer. In de straten van Heerde vluchtte Niesten weg en geheel alleen sloeg hij de weg naar het Kanaal in. En toen kreeg deze eerste Ronde van Gelderland een tintelende finale. Gevolgd door motorrijders en jury-waren, voorafgegaan door de stem van Joop Middelink (“Coen Niesten uit Beverwijk alleen aan de leiding") stampte en zwoegde hij de laatste 25 km op de zege af.

In deze laatste 25 km toonde Coentje overduidelijk (ondanks zijn, lelijke stand op de fiets) zijn macht en wilskracht. Con­stant bleef hij bomen de 40 km per uur op een lange rechte weg zonder bomen tegen de wind in. Hij zette de volggroep van 5 man (Dieperink, Nijdam, Groot, Smirren en Balvert) op 3 mi­nuten. En dan te weten dat deze jongen van net 19 jaar in Kla­ren- beek (de scooter!) honderden meters had moeten goed­maken, dat hij in Otterloo aan zijn afgelopen ketting had staan rukken, die klem zat en weer,terugkwam, dat hij na Barne­veld weer met zijn ketting stond te vechten en andermaal in razend tempo terugkwam. De vechtprijs ging (terecht) naar Dieperink, de pechprijs naar Dokter, die fietsend en pompend de laatste 50 km aflegde en tenslotte onder groot gejuich op een oude damesfiets finishte. Maar niemand zou kunnen beweren dat Niesten ook naar deze onderscheidingen geen hoge ogen had gegooid. Hij maakte tenslotte een zegevierende intocht in Apeldoorn, zoals elk renner zich die droomt: alleen, met minu­ten voorsprong, tussen dikke rijen klappende toeschouwers, 4 km lang dwars door een grote stad.BRON: KEES ZWEEDIJK

Amateurs: 1. Niesten, Beverwijk, 215 km in 5 uur 24 min.; op 3 min. 2. Groot, Beverwijk; 3. Nijdam, Eelderwolde; 4. v. Smirren, Amsterdam; 5. Dieperink, Barchem; 6. Balvert, Am­sterdam; op 6 min. 30 sec. 7. De Vries, Amsterdam; 8. v. Leeu­wen, Den Haag; 9. Nijkamp, Zwolle; op 8 min. 10. Wagenaar, Voorst; 11. Zutt, Amsterdam; 12. Middelkamp, Almelo; op 8 min. 15 sec. 13. Korver, Oosterbeek; op 12 min. 14. Wijnhoven, Rijkevoort, die nog pech had in de laatste fase; op 17 min. 15. Knoppert, Noordwijkerhout; 16. Mensink, Almelo; 17. Hoogen­boezem, Vaassen; op 23 min. 18. Dokter, Enschede.

 

RONDE VAN HET IJSSELMEER.57(16 mei t/m 19 mei).1957

Geldermans

de sterkste renner in de vierdaagse ROND HET IJSSELMEER

ETAPPE-WINNAARS: GELDERMANS (2 x), GROOT EN NIJDAM

Wanneer we de enkele schoonheidsfoutjes opzij zetten, dan kunnen we met een gerust hart beweren, dat het experiment van „De Germaan" om van de Ronde om het IJsselmeer een vierdaagse te maken, een succes is geworden. Als we daarbij de moeilijkheden gaan opsommen (zoals een jury), dan kunnen we zonder meer zeggen, het was een succes. En wanneer we een terugblik werden op de strijd die er in die vier dagen ge­leverd werd en zien naar de winnaar Ab Geldermans, dan is er niemand meer, die iets zal tegenwerpen. De Ronde om het IJsselmeer, gekoppeld aan de Acht van Bolsward, is schitte­rend geweest en zij, die de race uitfietsten, leverden reeds een prestatie op zichzelf.

Ap Geldermans kon, zonder de anderen ook maar iets tekort te doen, een groots triomfator werden genoemd, groter dan al zijn tegenstanders, want Ap won niet zomaar die schitterende rit naar Bolsward, om daarna zijn plaats alleen maar te ver­dedigen. Toen de Beverwijker van zijn ereplaats verdrongen werd door de in vorm verkerende Mick Snijder, na een etappe­zege van Ap's stadgenoot Jan Groot, toen bracht hij een dag later in de tijdrit naar Meppel voldoende courage en klasse op, om op wonderbaarlijke wjjze terug te keren en een zodanig sterke positie te gaan innemen, dat niemand hem meer zou kunnen bedreigen.

SNEL OVER AFSLUITDIJK.

Het was bij de premiere van de vier-etappenstrijd van „De Germaan" niet te verwonderen, dat men enigszins nerveus in Hoorn rondliep, alvorens het startschot voor de 157 kilometer lange etappe naar Bolsward viel. Maar daarna is men de ze­nuwen snel gaan vergeten, omdat de schitterende strijd, die ontbrandde, al het andere deed vergeten. Er werd gedemar­reerd dat het een lust was en onder het straffe tempo met de wind op kop, werden al in het begin rake tikken uitgedeeld, waarvan niet alleen de eerste de besten slachtoffer werden. Piet Steenvoorden verdween uit het uiteengeslagen peloton, Adri van Steenselen moest loslaten en andere sterke renners, onder wie we toch ook de Brit Wally Rowe konden rekenen, vochten moedeloos in de achterhoede. Dat kon niet anders, bij de bombardementen als van Loot Stoete, Gerrit de Jager en Mick Snijder. Tachtig kilometers lang had dat geweld reeds geduurd, toen de eerste belangrijke slag viel. Dertien van de sterksten, later aangevuld met nog vijf renners, snelden, met de wind in de rug, in vervaarlijk hoog tempo goed afgescheiden de Afsluitdijk op. Achttien man: Ap Geldermans, Jan Groot, Mick Snijder, Loot Stoete, Harry Moolenijzer, Jan Jonker, Mart van den Heuvel, Coen Niesten, Arie van Selm, Wim Kle­bach, Arie van Houwelingen, Jan van Vliet, Gerrit de Jager, Wim Bogers, Theo Stolker, De Boer, Guus de Haan en Wiet ten Herkel.

Voordat de beslissende slag zou vallen, werd een der sterksten van die dag, een der kanshebbers op de zege, uitgeschakeld. Dat was de Amsterdammer Stoete, die lelijk ten val kwam toen Jan Jonker zich verwoed door een zware inzinking heen moest bijten en daarbij het wiel van Stoete raakte. Anderen werd het daarna te machtig. De een na de ander moest het hoofd buigen, omdat de race teveel ging vergen en alleen Jan Groot werd teruggeworpen tegen zijn wil in, toen een band het plotseling begaf. Groot draaide een verbluffende achter­volging weg, maar terugkomen bij de vier mannen, die ten­slotte alleen aan het hoofd waren gekomen, was er niet meer bij. Die vier waren Ap Geldermans, Coen Niesten, Jan van Vliet en Arie van Houwelingen, van wie Van Houwelingen. op het laatste stuk nog 45 seconden verloor en Ap Geldermans in het juichende Bolsward de eindsprint magnifiek kon winnen. Acht mannen uit de hoofdgroep (Bogers, De Haan, Snijder, Klebach, Van Selm, De Jager, Van de Heuvel en De Boer) had­den het verlies evenals Van Houwelingen nog op 45 seconden kunnen houden, andere voorname coureurs hadden daarachter meer dan twee minuten prijs moeten geven.

GROOT KOMT TOCH TERUG.

Jan Groot zou in de 2e etappe toch terugkomen. De alles ver­gende achtervolging na de lekke band op de eerste dag had Jan “geen pijn" gedaan. Die dag kon hij niet meer bij de vluchtelingen terugkeren, een dag later zou hij zich revan­cheren.

Het was het parcours van de Acht van Bolsward, over 230 kilo­meters, via de Friese elf'steden. De strijd was niet zoveel het aanzien waard als op de eerste dag, maar nog meer als de dag tevoren hadden de overgebleven renners af te rekenen met de natuur. Vooral de wind speelde velen parten en op deze tweede dag zou de rol van Piet Steenvoorden voorgoed zijn uitgedeeeld. Mannen, die op de eerste dag de hoofdrollen had­den gespeeld, waren tenslotte in de beslissende fase van de strijd meestal wel vooraan, maar Arie van Houwelingen en Gerrit de Jager waren nu aan de beurt om een band te gaan omgooien, en Ap Geldermans kreeg op het hoogtepunt van de strijd een heel harde tik te verwerken, die hij diezelfde dag niet meer teboven kwam.

Tweehonderd kilometers waren er reeds gereden en was er weinig in de frontlinie geschied, toen, bij Stavoren, Ap Gelder­mans, Theo Stolker en Piet Kooyman plotseling de ruimte in snelden. Negen man dienden onmiddellijk van repliek, vijf konden tenslotte de aansluiting tot stand brengen, namelijk Jan Groot, Arie van Steenselen, Jan Jonker en Mick Snijder en van die acht gevluchten moest Ap Geldermans tenslotte in het zicht van de haven nog afhaken. Jan Groot kreeg zijn re­vanche en zegevierde groots, na een voortreffelijke eindsprint met Van Steenselen en Kooyman. Maar de lachende derde was Mick Snijder, de best marcherende Halfwegger, die aan het hoofd van het algemeen klassement kwam te staan.

NOG EEN TERUGKEER.

Jan Groot was teruggekeerd, stadgenoot Ap Geldermans had kostbare seconden moeten prijsgeven. En ziet, in zeker opzicht herhaalde zich de geschiedenis, toen op de derde dag man voor man van Bolsward op weg naar Meppel werd gestuurd om in de tussenliggende 63 kilometers “tijd te rijden" en Ap Gelder­mans zijn terugkeer vierde. En hoe. Geldermans fietste in grootse stijl langs Nijland, IJsbrechtum en Heerenveen naar zijn einddoel. In dergelijke stijl reed niemand van de meute op eigen kracht en toen tenslotte alle kaarten op tafel waren ge­gooid, was Geldermans troef. Vijf seconden achterstand op Mick Snijder in het algemeen klassement, zette Ap om in een voorsprong van.... drie minuten en vijftien seconden. Dat was werk van de allerhoogste wielerplank, waarvoor men nog meer bewondering moet hebben als men weet, dat achttien kilo­meters voor de eindstreep ook de zadelpen van Geldermans nog brak. Gerrit de Jager werd in die tijdrit tweede en hij had 2 minuten en 43 seconden langer werk nodig gehad. Mick Snijder eindigde als derde met een achterstand van drie minuten en twintig seconden.

Dat was dus groots werk geweest en het was te verwachten, dat alle tegenstanders zich op de laatste dag zouden neerleg­gen bij de overmacht van die ene man. Aldus geschiedde. Guus de Haan, Harry Moolenijzer en Joop Blauw fietsten tussen Wezep en Amersfoort alleen vooraan en werden toen rustig teruggepakt, Geurt Pos reed daama solo door 't Gooi, Mart van den Heuvel werd voor een goede plaats uitgeschakeld door een gebroken frame en pas toen Henk Nijdam kort voor het einde wegwipte en acht seconden winst veroverde op 21 overgebleven renners, viel de slag na een helaas vervelende laatste etappe, die zelfs nog dreigde mis te lopen, toen in Die­men zelf de afzetting niet best bleek te zijn. Nijdam uit Eel­derwolde zegevierde dus op de laatste dag, maar veranderingen in het klassement bracht dat bijna niet. Geldermans werd een groots winnaar en hield dus Mick Snijder, Jan van Vliet, Wim Klebach, Wim Bogers, Piet Kooyman, Jan Groot, Theo Stolker, Adri van Steenselen en Mart van den Heuvel achter zich.

Amateurs 01e rit: 1. Geldermans (Beverwijk) 3.26.35; 2. Niesten (Beverwijk) z. t.; 3. Van Vliet (Rotterdam) z. t.; 4. Van Houwelingen (Sassenheim) 3.27.20; 5. Bogers (Nieuw Vennep) z. t.; 6. de Haan (Amsterdam) z. t.; 7. Snijder (Halfweg) z. t; 8. Klebach (Amsterdam) z. t.; 9. A. van Selm (Den Haag) z. t.; 10. de Jager (Hoog Blokland) z. t.; 11. Van de Heuvel (Hengelo) z. t.; 12. De Boer (Edam) z. t.: 13. Rabé (Amsterdam) 3.28.50; 14. Pos (Vreeland) z. t; 15. Kóoyman (Den Haag) 3.29.03.

Amateurs 02e rit:  1. Groot (Beverwijk) 5 uur 55 min. 53 sec. 2. Van Steenselen (Mijnsheerenland) z. t. 3. Kooyman (Den Haag) z. t. 4. Jonker (Amsterdam) 5.55.59. 5. Van den Heuvel (Hengelo) z. t. 6. Snijder (Halfweg) z. t. 7. Stolker (Utrecht) z. t. 8. Geldermans (Beverwijk) 5.56.49. 9. Clebach (Amsterdam) 5.57.40, 10. Rabe (Amsterdam) 5.57.59. 11. Van Vliet (Rotterdam) z. t. 12. Bogers (Nieuw Vennep) z. t. 13. Rossum (Amsterdam) 6.00.55. 14. Jongerius (Utrecht) z. t. 15. Wiese (Amsterdam) z. t.

Amateurs 03e rit: 1. Geldermans 1 uur 38 min. 34 sec. 2. "e jager 1.41.17; 3. Snijders 1.41.54; 4. Niesten 1.43.09; 5. Koot 1.43.16; 6. Groot 1.43.50; 7. Van Vliet 1.43.54; 8. Pos 1-43.55; 9. Clebach 1.43.58; 10. Boogers 1-44.14.

Amateurs 04e rit: 1. H. Nijdam de 166 km in 5 uur 18 min. 29 sec: 2. Wiese op 8 sec; 3. Koger z.t.; 4. Snijders z.t.; 5. Kooyman z.t.; 6. Aalten z.t.; 7. ex aequo een peloton van 22 renners, waarbij o.a. Barbiers, Geldermans, Bogers, Van Rossum, Groot, Klebach, Van Steenselen, A. Nuyten, Pos, Niesten Van Vliet allen op 8 sec.

Amateurs Eindkl.: 1. Geldermans Beverwijk 16 uur 20 min. 37 sec; 2. Snijders, Halfweg 16.23.52; 3. Van Vliet Rotterdam 16.27.07; 4 Klebach, Amsterdam 16.27.37; 5. Bogers 16.28.12; 6. p. Kooyman, Den Haag 16.28.32; 7 J Groot, Beverwijk 16.29.26; 8 E. Stolker, Utrecht 16.31.06; 9. A. van Steenselen Mijnsheerenland 16.31.15; 10. Van den Heuvel, Hengelo 18.33.38; 11. De Boer Edam 16.33.39; 12. C. Niesten, Beverwijk 16.34.34; 13. De Jager, Hoogblokland 16.36.44; 14. Jonker, Amsterdam 16.37.26; 15. Wiese, Amsterdam 16.40.09

 

RONDE VAN LIMBURG (19 mei).1957

Wim Gramser bekroonde solo-ren

                                        magnifieke overwinning in de

                                                                 RONDE VAN LIMBURG

Meedogenloos woedde de slag op de Zuidlimburgse heuvels. Met grimmige gezichten waren de nog niet “aangeslagen" coureurs resoluut de Cauberg opgestormd. De een greep het wiel van de ander, bevreesd voor een gat dat tijdens deze be­wogen episode voor diverse knapen een doodvonnis betekende. Voort stoof de sterk gedunde troep, waarvan de besmeurde leden geen moment tijd hadden voor een vluchtige blik op het mals en welig groen en de talrijke lieflijke en markante plek­ken in Krijtland en in de nabijheid van de Belgische grens. Berg op, berg of en telkens weer greep de fel jachtende meute een dappere initiatiefnemer bij de kraag. De kronkelende stij­gingen en dalingen van Slenaken en Hoogcrutz waren al ver­leden tijd en nog altijd had niemand een K.O. of een voelbare por kunnen uitdelen. En juist toen de volgers rekening hielden met een ontknoping op het lastige Adsteeg-circuit, viel in St. Geertruid de beslissing: Wim Gramser demarreerde zo onstuimig dat de rest ietwat beduusd was, In Amby - 12, km na zijn ontsnapping - had de stevige Noordlimburger een winst van 50 sec. op de groep, waaruit in Meerssen (174 km) Rene Lotz, de Belg Vuurstaek en de jonge Weertenaar Fons Steuten de ruimte inrenden, op zoek naar Gramser. En toen begon een duel zo boeiend en zo schoon, dat de finale met gouden letters in het geschiedboek van de Ronde van Limburg zal worden opgetekend. Lotz liet zijn makkers dra in de sterk, die weer in de groep verzeilden. Vijftig seconden had Gram­ser. En het einde was nog ver, het traject moeilijk en twee keer moest de Adsteeg nog worden genomen. Rene Lotz - uit het goede hout gesneden, evenals de man uit Siebengewald - naderde. Het scheen dat Gramser een tikje kreeg, het leek erop of Lotz soepeler de pedalen streelde. Het stond bij velen vast, dat Lotz zijn voorganger zou overrompelen. Aan de voet van de Adsteeg - na een lange kamp - had Gramser nog honderd meter voorsprong, op de top was dit verschil hetzelfde en toen restte nog een ronde van elf kilometer. En Gramser hield stand, vocht als een leeuw en won. De afstand werd groter. Een juichend geroezemoes kondigde de aankomst van de triomfator aan. Veertig seconden later arriveerde Lotz. met.... in zijn kielzog de eerst dik geslagen gewaande con­currenten.

OOK FRAAI WERK VAN HUGENS, EHLEN EN KNOOPS.

Zwaar was dit karwei. De plensende regen had vooral in de Maasdorpen de wegen glad gemaakt en nadat deze en andere hindernissen waren genomen, daagden de “cols" op en tussen deze bedrijven door, hadden energieke jongens de wagen op gang gebracht, waren weggelopen en het vergde van de rest heel wat werk eer de orde was hersteld.

Vicky de Rooy was het eerste slachtoffer. Al in de straten van Maastricht stond de altijd blij gestemde coureur uit Eygels­hoven met een defect wiel. Van de Waterlaat sukkelde met zijn ketting, waarna op de Slingerberg (15 km) Van Eyk, Verwey, Captein en Vergoossen eventjes iets sneller waren dan hun makkers. Pierre Steenbakkers kreeg een mankement, kwam bij tussen Beek en Elsloo. In Berg-Urmond reed Bogers (Budel) een bandje aan diggelen. Met zwier begonnen Rene Lotz, Ver­wey, Blaauw en de Belg Rik Haezen in Elsloo (24 km) aan een opmars, die een 80 km zou duren en pas in de nabijheid van Valkenburg tot stilstand zou komen. In Roosteren werd 1.30 min. winst afgedrukt. Deze voorsprong had het viertal ook aan de gesloten overweg te Montfort, waar gelukkig de jury pre­sent was, zodat nadat de trein was gepasseerd, Lotz c.s. met de geconstateerde winst konden vertrekken. Twee min. had­den de vier in Pey (64 km) op de inmidels op hol geslagen Fritske Knoops en Harry Ehlen en 3 min. op het peloton. Het uitgelopen Koningsbosch stak plaatsgenoot Knoops - door vurige aanmoedigingen - het hart onder de riem en toen het duo door Sittard snelde, golden deze juichtonen Ehlen. De vier leiders hadden hier 1.15 op Knoops en Ehlen, 2.15 op Steuten, Manders, Saes en Vergoossen, 2.30 op de groep. Op de Wint­raekerberg te Leyenbroek kregen Knoops en Ehlen hun voor­gangers in het vizier, wat natuurlijk een reden was om de tanden nogeens extra op elkaar te klemmen.

NA BOEIENDE STRIJD KOP WEER VEREEND.

Het decor veranderde. Jan Hugens - sterk als een beer - rukte zich in Amstenrade los uit de groep, waarvan, intussen Vergoossen, Steuten, Saes en Manders weer deel uitmaakten.

Hugens. stormde in hels tempo voorwaarts, vervoegde in Tree­beek Knoops en Ehlen en nam meteen de leiding in handen. De Limburgse kampioen speelde met zijn krachten en daar Ehlen en Khoops eveneens heel frisjes voor de dag kwamen, kwam nog voor Aalbeek de aansluiting met de vier kopman­nen tot stand. Jan Willemsen probeerde Hugens spoor te vol­gen, doch strandde op een lek bandje. Hij zette wilskrachtig door en smaakte het genoegen de staart van de lange sliert op­nieuw te pakken te krijgen. Op de Cauberg - Verwey moest lossen - hadden Knoops, Ehlen, Lotz, Hugens, Blaauw en Haezen 30 sec. op hun genoemde voormalige gezel en 45 sec. op de heel veel haast makende groep, die heel wat deelgenoten had verloren. De Sibbergrubbe zorgde voor slachtoffers: Piet Damen en Manders een los wiel, verder “verachterden" Swa­neveld, Knops, Jan Willemsen, Nelis, Niemyer, Alblas, Rade­makers e.a. In Simpelveld was de stoet gerekt. De nakomers konden voor een behoorlijke uitslag worden afgeschreven. In Wittem (121 km) kwam alles bijeen. Piet Rentmeester was af­geschreven: brute tegenslag. De Paauw en Dieperinte werden gelost, Van Eck kreeg een lek bandje, evenals Schalk Ver­hoef. Het dalen en stijgen werd met brio voortgezet. Licht afgescheiden kwam Vergoossen op de hoogte bij Hoogcrutz door. Nieuwe vannissen werden voltrokken: Stokman, Sythoff, Oink, De Haan, welke laatste netjes zou terugkomen.

OPPERBESTE FINALE.

En na al deze verwikkelingen haalde Gramser de slag thuis, gelijk in de aanhef omschreven. De Ronde van Limburg - zeer zwaar ook volgers Gerrit Schulte, de chef d'equipe van onze militaire ploeg - kreeg een pracht winnaar en elkeen gunde Rene Lotz van harte zijn fraaie tweede plaats, daar hij altoos in de vuurlinie had gestreden en zodoende zijn inhoud onder­schreef. De K.N.W.U.-praeses Dr. Van Dijk huldigde Gramser in sympathieke bewoordingen, hieraan ook een wens, een dui­delijke vingerwijzing toevoegend: start niet alleen in Lim­burg en Belgie, maar neem ook aan grote koersen in het Wes­ten en het Noorden van het land deel, daar je alleen op deze wijze in aanmerking kunt komen voor uitzending naar de wereldkampioenschappen. Met genoegen overhandigde hierna de heer H. Geurts namens de Eroba-fabrieken aan Gramser een pracht Eroba-racekarretje, zijnde de eerste prijs. En ter­wijl de micro de namen van de twintig prijswinnaars rond­schalde, kwamen nog altijd renners binnen, met achterstand van vijf tot twintig minuten.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs en Onafhankelijken: 1. W. Gramser, Siebengewald, 195 km in 5 uur 5 min. 10 sec.; 2. op 40 sec. R. Lotz, Stein; 3. op 45 sec. J. Cap­tein, Amsterdam; 4. G. Vergoossen, Pey-Echt; 5. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 6. W. Kamphuis, Sittard; 7. F. Lie­bregts, Vlijmen; 8. P. Steenbakkers, Maastricht; 9. R. Haezen, Belgie; 10. J. v. d. Putten, Den Haag; 11. A. Steuten, Weert; 12. Fr. Knoops, Koningsbosch; 13. J. de Roo, Schore; 14. J. Hugens, Hoensbroek; 15. J. Blaauw, Arn'hem; 16. H. Ehlen, Sittard; 17. G. Moonen, Heer; 18. H. Verreyken, Helmond; 19. J. Willemsen, Nuth - een beste koers -, allen in de tijd van Captein; 20. op 2.40 min. J. de Haan, Klaaswaal; daarna op . 4.45 min. H. Marinus, Amsterdam; A. Oink, Hengelo; op een ronde van elf km. Vrancken, Eysden; H. Harings, Sibbe; M. Hermans, Valkenburg; W. Swaneveld, Dordrecht; Th. Sythoff, Rotterdam; H. Stokmans, Eindhoven; W. Dieperinte, Barchem.

 

RONDE VAN MIDDEN-NEDERLAND (30 juni).1957

GIJS PAUW

WON DE RONDE -VAN MIDDEN-NEDERI.AND

SLECHTS WEINIGEN BLEVEN HITTE EN TEER TROTSEREN

De Ronde van Midden-Nederland is met zijn tiende uitgave een jubileumronde geweest, maar van jubelende renners die eens extra hun krachten gaven om de jubilerende ronde een vrolijke tint te gaven, is geen sprake geweest. De mogelijk­heid ertoe bestond zelfs niet, want er zal geen sport zijn ge­weest, waarvan de deelnemers zoveel te ontberen kregen als juist de wielersport. Hier was geen sprake van een kleine on­derbreking of een afgelasting. Men ging door, met alle risico's van dien, of men stapte van de fiets en dan was de strijd voor­goed gedaan. Wel, dat laatste geschiedde dan in de meeste ge­vallen. Of men nu een klinkende naam had op te houden of niet, talrijken, steeds meerderen wierpen de fiets abrupt aan de kant en doken zonder verder na te denken over een wieler­course in rivier, kanaal, ja soms zelfs sloot. De ontberingen waren voor de meesten te groot geweest. Rondspattende teer­droppen van wegsmeltende wegen, de onbarmhartig bran­dende zon, asfalt dat ging functioneren als een aaneenrijging van zuignappen, slechts weinigen waren daartegen bestand. Een klein elitegroepje echter wel, paraat toen in de beginfase van de strijd de juiste positie gekozen moest worden, eendrach­tig samenwerkend om elke demarrant het waanzinnige van zijn poging duidelijk te maken en tenslotte door overmacht en tegenslag ineenkromp tot acht coureurs. Tot de mensen, die vluchtend een boerderij waren opgesneld, behoorde niet zo lang voor het einde Joop van der Putten en toen het eenmaal zover was, kon niemand er meer aan twijfelen dat Gijs Pauw van die acht veruit de snelste zou zijn. En dat herinnerde ons aan het moment van nog vijf uren daarvoor, toen Gjjs aan de start van deze meedogenloze course zei, dat we hem juist deze dag maar eens in de gaten moesten houden. Wel, we konden niet anders op die dag....

De tiende Ronde van Midden-Nederland, het pronkstuk van „De Volharding" is de opvoering van een langdurige tragedie geworden. Omstreeks een uur Zondagmiddag was het doek op­gegaan en men behoefde als toeschouwer niet lang te wachten om te kunnen wegen dat er een drama zou worden opgevoerd. Dat Karel Hamelinck al voor de start met een apparaat stond te praten en hij na zijn terugkeer daarna nog eens ten val kwam ook, dat Nijkamp als het ware ,in het startschot een band voelde leeglopen, dat alles kon nog geen indruk maken. Het was de ouverture tot dat met ere een tragedie genoemd zou worden. Er waren er namelijk, die onmiddellijk toen de onbeschutte dijk zijn intrede in het stuk kwam doen, hun rol met volle overgave gingen spelen. Met zoveel energie, dat reeds daar de een na de ander, en waarlijk geen figuranten het to­neel moesten verlaten. Chris de Nijs kon nog een lekke band aanvoeren, maar daarna kwamen ze sufgereden door de hitte: Dekker, Knoppert, Den Enting,.Van Wijk, Vermast, De Haan, v. d. Boogaard, Sonnemans, Kouwenhoven, De Ruiter, Wiese, Slits (lek), K. Blauw, Joop Cuvelier, Joop Captein. Bij hen kwam ook Piet Steenvoorden te zitten, maar de Nederlandse kampioen had een geldig excuus met een gebroken zadelpen die hem nota bene uit een kopgroep terug had geworpen.

Zwemmen.

Steeds meer coureurs, die normaal hun mannetje staan, gaven er de voorkeur aan, er een zwemronde van Midden-Nederland van te maken. De gedachten aan een melo-drama kwamen op bij het zien van de taferelen van renners, die pardoes met een duik in het water hun verhitte lichamen een verkoeling be­zorgden en niet langer aan de racefiets dachten. Een melo­drama ja, maar er waren er nog altijd die vochten als leeuwen. Want tenslotte was de oorzaak van die reeds zo vroege harde klappen gelegen in een ontsnapping van tien mannen, die het tempo aanzienlijk omhoog deed gaan. Guus de Haan, even mentaal weer opgefrist, had nauwelijks zijn rush naar het peloton terug volbracht en daarin Mathieu Sonnemans en v. d. Boogaard meegesleurd, of de tien deden hun aanval temidden van rondspattende teerstukken, brandende zonnestralen en over zuigende wegen. Bert Verwey, Bertus Lute, Gijs Pauw, de Amsterdammer De Vries, de Klaaswaler De Vries, Jan Jonker, Rene Lotz, De Paauw, Reuver en Ben Theunisse sloe­gen op de vlucht. Aanvankelijk kon Piet Steenvoorden zich bij hen voegen, maar zijn plaats werd na zadelmalheur door drie anderen ingenomen, Wim Gramser, Rob van der Ruit en Schalk Verhoef. Tenslotte kwamen nog eens enkelen in de vuurlinie terecht, bij wie Ap Geldermans, Jan van der Berg, Jan Groot, Wim Klebach, Joop van der Putten, Gerrit de Jager, Adri van Steenselen, Jan van Vliet, Gerard Vergoossen en Coen Niesten. Een groep met allerlei kwaliteiten, maar die alsmaar kleiner zou worden onder de slagen, die toegediend zouden worden. In Den Dolder brachten Van der Ruit en Lute de bewonderens­waardige moed op om uit deze groep te demarreren. Zij kregen aanvankelijk Lonkhuyzen achter zich aan, die gebruik maakte van de gesloten spoorwegovergang te Sint Maartensdijk, maar die snel door het peloton teruggehaald. werd. Na Hilversum besloten Rene Lotz, Wim Gramser en Coen Niesten, zich aan het publiek te vertonen en van deze gelegenheid gebruik te maken, de twee vluchtelingen er opmerkzaam op te maken, dat de zon scheen en dat hun metgezellen op drie minuten achterstand daar last van hadden.

Deze jacht was overigens niet nodig, want Lute brak een touclips en moest zich zelfs door de groep laten passeren, ter­wijl Van der Ruit zich ook naar de tweede groep terug liet vallen om even later aan enkele eollega's de schoolslag te, demonstreren.

Eenmaal in deze situatie besloten Niesten en Gramser, zich bij hun gezellen achter zich te voegen en alleen Rene Lotz draafde nog even eenzaam voor de meute uit, welke solo in de polder bij Wilnis zijn einde vond. Nog was het drama niet ten einde. Schalk Verhoef ging naar voren in de groep, kreeg onmiddel­lijk Joop van der Putten en Ap Geldermans aan het wiel, maar toonde even later wat slechts zijn bedoeling was. Hij snelde naar de kant van de weg, duwde het hete hoofd in een sloot en keerde toen terug. . . . om even later, kort nadat Rene Lotz nerveus een band had staan omgooien, weer van de fiets te stappen, nu om het voorbeeld van Lotz te volgen. Ben Pothuizen wees niet lang daarna, op slechte stukken weg, ook al vertwijfeld naar een lege band. Theo Bulten verdween voor een andere reden van de fiets, getuige de boer, die snel naar de pomp toeliep, om het manneke uit Zwolle van wat verkoe­lend nat te voorzien.

Smeekbeden.

Dertien renners waren er nu nog overgebleven en ze zouden geen last meer krijgen van een der coureurs die achterstand hadden opgelopen. Terugkeren was toch reeds onmogelijk, maar bovendien daalden vlak achter deze renners de spoor­bomen van Harmelen neer.

En nog was de lijdensweg niet ten einde. Joop van der Putten, met de kans op een nieuwe zege na een duel met de overigens nog rappere Gijs Pauw, schreeuwde om water, kreeg geen druppel van wie dan ook en vluchtte een boerderij op om zich daar te laven: twaalf man nog. Toen was Wim Klebach aan de beurt. Bewonderenswaardig fris moest Wim van de fiets, om­dat zijn apparaat tussen het wiel trok en Klebach tot stand bracht. Tot daar en geen meter verder. Op die plaats is dan ook de Noord-Hollandse kampioen in het zilte nat gedoken.

Elf man nog, die gezamenlijk de ravitaillering in IJsselstein aandeden, van wie enkelen toen het tempo even opvoerden, waarop onmiddellijk Gerrit de Jager, Jan Groot en Wim Gramser in negatieve zin reageerden. Ze verdwenen naar achteren, met nog twintig kilometers te rijden, legden die afstand lusteloos af, lieten zich nog door Rademakers passeren en boekten twaalf minuten verlies. Acht mensen vormden toen het restant van de -dappere meute die had doorgezet, act die slechts een doel voor ogen hadden, eer zij gingen denken aan de overwinning: water. Ze richtten smeekbeden tot de talrijke mensen langs de kant, emmers en teilen vol van het verfrissen­de nat werden op de ruggen van de renners geworpen,tuin­slangen deden hun verkoelende werk voortreffelijk, van links naar rechts van de weg zwenkte het groepje, overal waar een emmer werd herkend, werd die gezien als richtingaanwijzer. Soms werd het tempo even opgevoerd, maar niemand die er aan dacht om te gaan vluchten, niet de pacers Geldermans, Coen Niesten, Vergoossen of Van Steenselen, ook niet Gijs Pauw of zijn stadgenoot Ben Theunisse, laat staan de Hagenaar Jan van der Berg die “kapot" kwam te zitten, maar die met de moed der wanhoop mee bleef draaien, of een Jan van Vliet die achteraf een indrukwekkende race reed, met een oog dichtge­knepen van de pijn, omdat een van de hete teerdruppels hem in het oog had getroffen.

De acht bleven bij elkaar, Gijs Pauw koos reeds op de bailey­brug voor het Stadion de eerste positie en hoe fel Gerard Ver­goossen als enig overgebleven Limburger er ook nog aan trok, de Utrechtse onafhankelijke kon hij niet meer passeren. Gijs Pauw werd winnaar van deze dramatische race.

BRON: JOOP REUVECAMP

Onafhankelijken en Amateurs: 1. Gijs Pauw, 181 km in 4 uur 57 min., 2. Gerard Vergoossen (Echt), 3. Ben Theunisse (Utrecht), 4. Ap Geldermans (Beverwijk), 5. Jan van Vliet (Rotterdam), 6. Ccen Niesten (Beverwijk), 7. Adri van Steenselen (Mijnsherenland), 8. Jari v. d. Berg (Den Haag).Op 9 min. 24 sec.: 9. Jan Rademakers (Utrecht). Op 11 min. 51 sec.: 10. Gerrit de Jager (Hoog Blokland), 11. Jan Groot (Beverwijk), 12. Wim Gramser (Sieben- gewald). Op 12 min. 58 sec.: 13. W. Lonkhuyzen (Utrecht), 14. Jo van Dal (Vlijmen), 15. J. Kooy (Dordrecht).Op 13 min. 30 see.: 16. J. Redecker (Amsterdam), 17. Th. Bulten (Zwolle).

 

RONDE VAN NEDERLAND.57 (6 mei t/m 13 mei).1957

De Ronde van NEDERLAND 1957

Belgie's troeven “overwinterden" het beste met etappe - overwinningen van Roger Decock en Rik van Looy

De negende Ronde van Nederland voor Professionals is merkwaardig, maar interessant gestart. In een winterse temperatuur zijn de eerste twee etappes verwerkt en zonder meer zijn de Belgische ploegen daaruit het beste tevoorschijn gekomen. Niet alleen met tweemaal een victorie op de eindstreep in de etappeplaats, hoewel alleen reeds die etappe-overwinningen van Roger De Cock en Rik van Looy zwaar genoeg zouden kunnen wegen. Ook niet, omdat de beide Belgen in hun eindsprint alleen maar hadden af te rekenen met landgenoten en hun taak dus aanmerkelijk lichter werd. Neen, nog duidelijker is dat reeds op de eerste dag tot uiting gekomen. Tegenover die ene Belg, Denijs, die zwichten moest voor het “hondenweer" in de Zuidelijke etappe naar Heerlen, wapperden liefst zes mannen uit de Nederlandse ploegen weg uit het peloton, met verkrampte gezichten, blauw van de koude en niet meer in staat om met een extra krachtsinspanning in het zadel te blijven. En het waren niet de zwaksten uit het Nederlandse kamp, want tot de eersten, die het ijskoude staal van hun fietsen verfoeiden, behoorden de winnaar van Rome-Napels-Rome, Wout Wagtmans en de wereldkampioen der amateurs, Frans Mahn. Feitelijk ook geen wonder, dat een dag later, toen het traject naar Arnhem voerde en de IJshelligen wat minder bruut tewerk gingen op de ruggen van de met acht man uitgedunde karavaan, de meute het iets rustiger aan gang doen. Geen wonder ook, dat toen die hele stoet gezamenliijk op de eindstreep afsnelde, juist Rik van Looy regel­recbt op de bloemen afstoof, omdat, nu de strijd reeds zo vroeg een dergelijk fel karakter heeft gekregen, het rappe manneke van de A-ploeg best die tijdsbonificatie kan gebruiken. Rik II belandde dan ook van de negentiende op de derde plaats, zodat de leider van de B-ploeg, Noel Fore, voor de kopman van de Belgische A-ploeg ruimte moest maken en Wim van Est nog steeds als eerste Nederlander op bet vierde plan bleef staan achter drie Belgische coureurs. De ploeg van „IJzeren Willem" belandde nu op drie volle minuten achter de Belgische rivalen, en om de zaak compleet te maken, trok Roger Verplaetse het militaire tricot om de schouders van Junkermann weg. Inmiddels verdween de negende man uit de Rondekaravaan, namelijk Schwarzenberg, die de klap van de eerste dag niet te boven kwam.

„DE POORT NAAR DE HEL."

Op die Meimaandag in Luik kreeg de “Poort naar de Arden­nen" een volkomen andere functie te vervullen. Het werd de „Poort naar de Hel" en de mannen, die een kleine bescherming hadden gezocht in hun korte plastic regenjasjes waren er zich volkomen van bewust. De grijze wolkenmassa's, waaruit reeds regelmatig sneeuw, hagel en regen waren neergedaald, werk­ten angstwekkend en niet alleen de renners begonnen met hui­verende ledematen aan de eerste 177 kilometers naar Heerlen.

Begrijpelijk, dat toen de karavaan de Ardennen in werd ge­schoten, er weinig animo voor avontuur was. Men zocht elkan­ders beschutting op en afscheidingen waren er uitsluitend, ook al in dat prille begin, aan de achterzijde van de groep.

Alleen een jonge, heel sterke kerel zou zich waren aan een poging tot ontsnappen. Wel, het waren dan ook twee jonge, dappere mannen, die, toen Nederland reeds het verlies van Wagtmans, Stolker en Mahn had geleden, de verkrampte spie­ren wat losser konden werken en voor de groep uit het erbar­melijk slechte stuk weg bij Wolfhaag het eerst opsnelden. Twee Nederlanders, Arend van 't Hof en Jan Rol, die achter zich de bedreiging voelden van de sterke Duitser Hans Junkermann.

Deze Junkermann passeerde het inmiddels uit elkaar geslagen Nederlandse duo van Gerrit Schulte zelfs. Men kreeg met elke pedaaltred meer bewondering voor die drie daar vooraan en men zou bijna vergeten dat er juist achter de groep een wapen­feit van de hoogste orde werd gebracht. Rik van Looy kreeg malheur, Rik II, de gevaarlijkste man uit de course, moest als een razende naar een nieuwe tube en zijn confleur grijpen.

Rik van Looy zou hoogstwaarschijnlijk tot het legertje gaan behoren, dat steeds verder wegzakte achter de meute aan, zo­als ook Van Wetten, Van Steenselen, Wolfs, Molten, want hat contact verliezen betekende op deze nooit te vergeten dag de nederlaag. Alleen voor een man niet en dat was vandaag de klasseman Van Looy. Tezamen met zijn ploegmakker Gron­delaers snelde de Belg voorwaarts naar de groep, die bijna twee minuten eerder voorbij was getrokken. Steeds feller marcheerde het Belgische tandem op en zelfs een val in een van de gevaarlijk gladde bochten kon Van Looy toen niet meer stuiten.

Hij was de enige, die dergelijk werk had kunnen verzetten. De extra inspanning van de drie voor de groep uit was ook al een tijdelijke, want de drie dappere vluchters werden een voor een in het peloton opgevangen. De zaak was dus, met uitzondering van de enkelen die nog ver in de achterhoede martelden, com­pleet en tot een nieuwe en beslissende aanval werd gewacht, tot eerst de Cauberg gezamenlijk was beklommen. Toen pas kwamen de „groten" aan de beurt. Wim van E'st en Leo van der Pluym demarreerden, Roger Decock, Leon van Daele en Noel Fore volgden en die vijf konden niet meer worden achterhaald.

Drie Belgen en twee Nederlanders in de slag en toen op het Groene Boord van Heerlen midden in een sneeuwjacht de laatste krachten warden aangesproken op weg naar de meet, kwamen de Nederlanders er niet aan te pas. Roger Decock zegevierde en nam vluchtig de omhelzing van Miss Remington in ontvangst, de anderen volgden hem daarna snel naar hun hotelkamers.

Acht man maakten reeds die eerste dag een eindsprint niet wee: de Nederlanders Wagtmans, Stolker, Mahn, Van Oers, Schoenmakers en Maas, de Belg Denijs en de Duitser Hoch­geschurz.

Hans Junkermann kreeg de prestatieprijs van de journalisten toegekend.

RUSMAN-VERPLAETSE WEG.

De tweede dag, toen via 208 kilometers de weg leidde naar Arnhem, was de strijd wat minder koud. Geen hagel en geen sneeuw, soms een fiks regenbuitje, maar nog steeds die felle wind op kop. En tegen die wind in zouden twee mannen een 130 kilometers lange jacht op de buit ontketenen een formi­dabel brok werk, dat achter toch nog op niets uitliep, behalve dan een prestatieprijs. ... voor een Belg. Die twee waren Wim Rusman en Roger Verplaetse. De vlucht van Adri Voorting had niets opgeleverd. De ontsnapping van Hein van Breenen en Daan de Groot ontketende een weinig rumoer, waarbij ook Peter Post, Van den Brand, Willy Schroeders vooraan ge­raakten, maar ook daaruit kon een beslissing niet voortkomen. Dat werd aanvankelijk ook gedacht, toen Roger Verplaetse en Wim Rusman aan de aandacht ontsnapten. Ze warden ook bijna teruggehaald, toen Willy Schroeders en Adri Voorting trachtten aansluiting te krijgen en men juist die laatste twee niet in de frontlinie wilde hebben, maar toen Schroeders en Voorting eenmaal hun poging hadden opgegeven, konden Bus­man en Verplaetse hun gang gaan. En ze maakten daarvan een dankbaar gebruik. Ze verdwenen uit het gezicht, langzaam maar zeker en toen in Roermond de proviandzakjes aan de beide vluchtelingen werden -uitgereikt, moesten de verzor­gers daarna drie lange minuten wachten, voordat de hele groep Roermond kwam binnensnellen. De vluchtelingen wer­den door hun makkers uit Nederland D en Belgie voortreffelijk gedekt, ze liepen uit tot bijna zes minuten winst, maar toen werd er gereageerd. En hoe. De tegenaanval door de anderen werd ingezet in al zijn hevigheid. Van Breenen bombardeerde op kop of zijn leven er vanaf hing, Van der Pluym en Daan de Groot zochten de kop van het peloton eveneens op en het ge­volg van het hoger wordende tempo was, dat de kloof steeds kleiner werd. Wim Rusman was zo verstandig op to gaan zit­ten, toen hij hat verlies bemerkte, Verplaetse deed nog een

vertwijfelde poging Arnhem alleen te bereiken. Bij Groesbeek was ook zijn strijd gestreden, zoals die voor Schwarzenberg wat de Ronde betreft had opgehouden. Met Arnhem aan de kim was de hele zaak compleet en werd het peloton gesloten gehouden tot de eindstreep toe, waar het sprintduel werd uit­gevochten tussen twee bijzonder snelle mannen: Rik van Looy en Leon van Daele. En al werd de winnaar van Parijs-Brussel dan aanvankelijk als winnaar uitgeroepen, Rik van Looy was als eerste over de streep gesneld en hij kreeg tenslotte de bloemen in handen gedrukt.

RONDE VAN NEDERLAND.57.01e RIT (6 mei).1957

le etappe: LUIK-HEERLEN, 177 km.

Beroepsrenners:1. Decock (Belg. A) in. 4 uur 53 min. 18 sec. (met bonificatie 4.52.18); 2. Van Daele (Belg. A) op 5 sec. (met bonificatie 4.52.53); 3. Fore (Belg. B) z.t.; 4. Wim van Est (Ned. A) ZA.; 5. Van der Pluym (Ned. A) op 14 see.; 6. Bergmans (Ned. D) op 41 sec.; 7. Schol (Duitsl.) op 45 sec.; 8. Luyten (Belg. A) z.t.; 9. Verplaetse (Belg. A) z.t.; 10. Rusman (Ned. D) z.t.; 11. Van Meenen (Belg. B) z.t.; 12. Adri Voorting (Ned. C) z.t.; 13. Maenen (Ned. D) z.t.; 14. Van der Sluys (Ned. D) z.t.; 15. Post (Ned. D) z.t.; 16. Gerrit Voorting (Ned. A) z.t.; 17. Van Breenen (Ned. E) z.t.; 18. Backat (Dld.) z.t.; 19. Van Looy (Belg. A) z.t.; 20. Van den Broek (Ned. C) z.t.; 21. Rol (Ned. D) z.t.; 22. Van 't Hof (Ned. C) z.t.; 23. Piet van Est (Ned. C) z.t.; 24. Pauw (Ned. C) z.t.; 25. De Groot (Ned. A) z.t.; 26. Van den Brekel (Ned. B) z.t.; 27. Kersten (Ned. B) z.t.; 28. Van Steenselen (Ned. E) op 5.24; 29. Schroeders (Belg. A) z.t.; 30. Heeren (Ned. C) op 5.41; 31. Donker (Ned. B) op 7.27; 32. Junkermann (Dld.) op 9.07; 33. Desmet (Belg. B) op 12.41; 34. Nolten (Ned. A) z.t.; 35. Reitz (Dld.) op 13.07; 36. Matthijs (Belg. B) op 25.05; 37. Van Tieghem (Belg. B) z.t.; 38. Demulder (Belg. B) z.t.; 39. Grondelaers (Belg. A) t.z.; 40. Ziegler (Dld.) z.t.; 41. Bruggenkamp (Ned. Dl z.t.; 42. Van der Lijke (Ned. E) op 25.52; 43. Wolfs (Ned. E) z.t.; 44. Hamelink (Ned. E) op 26.54; 45. Van Wetten (Ned. B) op 31.20; 46. Van W chen (Ned. B) z.t.; 47. Van der Sluys (Ned. D) z.t.; 48. Schwarzenberg (Dld.) op 42.04, 5.35.22.

De prestatiepriis werd gewonnen door Junkermann (Duitsland).

Uitgevallen zijn: Stolker (Ned. A), Wagtmans (Ned: A), Denijs (Beig. B), Mahn (Ned. B), Schoenmakers (Ned. B), Hochgeschurz (Dld.), Van Oers (Ned. E) en Maas (Ned. E).

Klassement voor de militaire trui: 1. Junkermann, 5 pnt.; 2. Van 't Hof (Ned. C), 3 pnt.; 3. Van Daele, 1 pnt.

RONDE VAN NEDERLAND.57.02e RIT (7 mei).1957

2e etappe: HEERLEN-ARNHEM, 208 km.

1. Van Looy (Belg. A) in 5 uur 36 min. 59 sec. (met bonificatie 5.35.59); 2. Van Daele (Belg. A) (met bonificatie 5.35.0; 3. Post (Ned. D); 4. Fore (Belg. B); 5. Wim van Fst (Ned. A); 6. Van Tieghen (Belg. B); 7. Gerrit Voorting (Ned. A); 8. Van der Pluym (Ned. A); 9. Rol (Ned. D); 10. ex aequo: De Groot, Nolten (beiden Ned. A), Bergmans, Maenen, Rusman (allen Ned. D), Van den Broek, Pauw, Heeren, Van 't Hof, Van den Brand, Adri Voorting (allen Ned. C), Matthijs, Demulder, Desmet, Van Meenen (allen Belg. B), Van den Brekel, Donker, Kersten, Van Wetten, Van Wychen (allen Ned. B), Schroeders, Verplaetse, Luyten, Gronde­laers, Decock (allen Belg. A), Junkermann, Ziegler (beiden Did.), Van Breenen, Hamelink (beiden Ned. E), Piet van Est (Ned. C), Scholl (Did.), Van der Lijke, wolfs (beiden Ned. E), allen z.t. als Van Looy; 43. op 52 sec. Backat (Did.); 44. Bruggenkamp (Ned. D); 45. op 2 min. 0.6 sec. Van Steenselen (Ned. E); 46. op 6.54 Van der Sluys (Ned. D); 48. op 7.06 Reitz (Did.).

Uitgevallen: Schwarzenberg (Did.).

De prijs voor de strijdlustigste renner werd toegekend aan Verplaetse.

Algemeen klassement na 2 etappes:

1. Decock, 10.29.17; 2. op 5 sec. Van Daele; 3. op 45 sec. Van Looy; 4, op 1 min. 5 sec. Wim van Est; 5. Fore; 6. op 1.14 Van der Pluym; 7. op 1.41 Bergmans; 8. op 1.45 De Groot, Gerrit Voorting, Maenen, Post, Rusman, Rol, Piet van Est, Van den Broek, Pauw, Van 't Hof, Van den Brand, Adri Voorting, Van Meenen, Van den Brekel, Kersten, Verplaetse, Luyten, Scholl, Van Breenen; 2. op 2.37 Backat; 28. op 6.24 Schroeders; 29. op 6.41 Heeren; 30. op 8.27 Donker; 31. op 8.30 Van Steenselen; 32. op 10.07 Junkermann; 33. op 13.31 Nolten en Desmet; 35. op 21.13 Reitz, 36. op 26.05 Matthijs, Van Tieghem, Demulder, Grondelaers, Ziegler; 41. op 26.52 Van der Lijke en Wolfs; 43. op 26.57 Bruggenkamp; 44. op 27.54 Hamelink; 45. op 32.10 Van Wetten en Van Wychen; 47. op 39.16 Van der Sluys.

RONDE VAN NEDERLAND.57.03e A RIT (8 mei).1957

Beroepsrenners: 1. Belgie A., 2. Nederland A., 3. Nederland C.,

RONDE VAN NEDERLAND.57.03e B RIT (8 mei).1957

Beroepsrenners: 1. Rik van Looy (België A) 4.28.01 (met bonificatie 4.27.01); 2. Leo van der Pluym (Nederland geel) 4.28.01 (met bonificatie 4.27.31); 3. Post (Ned. zwart) 4.28.01; 4. Van den Brekel (Ned. rood) z.t.; 5 Schroeders(België rood-wit) z.t.; 6. De Groot (Ned. geel) z.t. J. Van Meenen (België wit) z.t.; 8. Van der Lijke (Ned. rosé) z.t.

RONDE VAN NEDERLAND.57.04e RIT (9 mei).1957

Beroepsrenners: 1. Wim van Est (Ned. geel) 5.34.12 (met bonificatie 5.33.12; 2. Rik van Looy (België rood-wit) 5.34.23 (met bonificatie 5.33.53); 3. Verplaetse (B) 5.34.23; 4. Van der Pluym (.Ned) z.t.; 5. Hamelink (Ned) z.t.; 6. Post (Ned.) z.t., 7. Gerrit Vooring (Ned) z.t., 8. Van den Brand (Ned) z.t., 9. Piet van Est (Ned) z.t;

RONDE VAN NEDERLAND.57.05e RIT (10 mei).1957

Beroepsrenners: 1. Van Daele (België) 4.27.31 (met bonificatie 4.26.31); 2. Donker (Ned) 4.27.31 (met bonificatie 4.27.01); 3. Gerrit Voorting (Ned) z.t.; 4. Van den Brand (Ned) z.t.; 5. Van Tieghen (B) z.t.; 6. Van Breenen (Ned) z.t.; 7. Junckermann (D) z.t.; 8. Scholl (D) z.t,; 9. Wolfs (Ned) z.t.; 10. Grondelaers (B) z.t.

RONDE VAN NEDERLAND.57.06e RIT A (11 mei).1957

Beroepsrenners: 1 Rik van Looy 138 km in 3 uur 31 min. 57 sec, 2 Wim van Est 3.23.27, 3 Junkerman 3.32.27 4 Ziegler z.t., 5 Luyten, 6 Van den Brekel 7 Van den Brand. 8 Wolfs, 9 Hamelink, allen in dezelfde tijd, 10 Pauw 3.33.40

RONDE VAN NEDERLAND.57.06e RIT B TIJDRIT.(11 mei).1957

Beroepsrenners: 1 Wim van Est, 20 km. in 29 min. 9 sec, 2 P. van Est 29.21,3, Rik van Looy 29.26,4, Junkerman 29.30,5. Backat z.t., 6 Van der Pluym 29.33,7, Verplaetse 29.34,8, Van den Broek 29.48.9, Van Dale 29.55,10, Hamelink 30.00,11, Gerrit Voorting 30.03.12, Luyten 30.05,13, Pauw 30.11,14, 14 Van 't Hof, 15 De Cock z.t.

RONDE VAN NEDERLAND.57.07e RIT (12 mei).1957

Beroepsrenners: 1. Gerrit Voorting 4.35.52, 2 Van Tieghem 4.36.24, 3. De Cock 4.36.54, 4. Van Daele 4.37.16, 5 Van Looy, 6 Pauw, 7 Verplaetse, 8 Van der Pluym, 9 Rol, 10 Van der Sluys, 11 Peter Post, 12 Heeren, 13 Van Wijehen, 14 Van Wetten, 15 Piet van Est.

RONDE VAN NEDERLAND.57.08e RIT (13 mei).1957

Beroepsrenners: 1. Gerrit Voorting (Ned) 6.04.32 (met bonificatie 6.03.32); 2. Luyten (B.) 6.04.32 (met bonificatie 6.04.02); 3. Kersten (Ned.) 6.04.32; 4. Wim van Est (Ned.) 2 t.; 5. Post (Ned.) 6.04.47; 6. Pauw (Ned.) 6.04.49; 7. Rusman (Ned.) z.t. 8. Ziegler (Duitsl.) z.t.; 9. Scholl (Duitsl) zt.; 10 Rol (Ned.)z.t.; 11. Van Wetten (Ned) z.t.; Adri Voorting (Ned.) z.t.; 13. Junkermann (Duitsl.) z.t.; 14 Rik van Looy (B) z.t.

De totaal-uitslagen

PLOEGENKLASSEMENT.

1. Belgie A 120.13.15; 2. Nederland C 120.23.05; 3. Nederland 120.36.11; 4. Duitsland 120.42.26; 5. Nederland B 120.56.12; 6. Ne derland E 121.00.06; 7. Nederland D 121.07.47.

EINDKLASSEMENT.

1. Rik van Looy (Belg. A) 39.56.50; op 4.15 2. Wim van Est (NO A) ; op 6.25 3. Van den Brekel (Ned. B) ; op 6.36 4. Luyten (Belg A); op 9.19 5. Van den Brand (Ned. C); op 10.31 6. Pauw (Nee C); op 16.19 7. Junkermann (Did.); op 22 min. 8. Van der Pluym (Ned. A) ; op 22.41 9. Van Daele (Belg. A) ; op 23.10 10. G. Vow ting (Ned. A); 11. Post (Ned. D) 40.20.01; 12. Heeren (Ned. C 40.20.01; 13. Decock (Belg.) 40.22.21; 14. Piet van Est (Ned. C 40.21.52; 15, Van Breenen (Ned. E) 40.22.00; 16. Verplaetse (Bell A) 40.22.10; 17. Kersten (Ned. B) 40.23.40; 18. Backat (Did. 40.23.47; 19. Van 't Hof (Ned. C) 40.23.57; 20. Scholl (Dld. 40.24.30; 21. Bergmans (Ned. D) 40.24.31; 22. AAri Voorting (Net C) 40.24.55; 23. Van den Broek (Ned. C) 40.25.01; 24. Rol (Nee D) 40.25.35; 25. Rusman (Ned. D) 40.25.54; 26. De Groot (Ned. A 40.31.43; 27. Hamelink (Ned. E) 40.32.34; 28. Wolfs (Ned. E ) 40.32.34; 29. Ziegler (Dld.) 40.33.26; 30. Donker (Ned. B) 40.44.50 31. Matthys (Belg. B) 40.49.08; 32. Bruggenkamp (Ned. 1) 40.51.36; 33. Van Wetten (Ned. B) 40.55.02; 34. Van der Sluy (Ned. D) 41.01.07; 35. Van Steenselen (Ned. E) 41.04.13; 36. Van Tieghem (Berg. B) 41.21.35; 37. Grondelaers (Belg. A) 41.32.11

MILITAIR KLASSEMENT.

1. Adri Voorting (Ned. C) 39 pnt.; 2. Verplaetse (Belg. A) 9 pnt.; 3. en 4. Van Daele (Belg. A) en Junkermann (Did.) 14 pnt. 5. Van Looy (Belg. A) 9 pnt.; 6. Bruggenkamp (Ned. D) 8 pnt. 7. en 8. Rusman en Van der Sluys (beiden Ned. D) 6 pnt.; 9. en 10. Ziegler (Did.) en Wolfs (Ned. E) 4 pnt.; 11. t.m. 15. Wim va Est (Ned. A), Pauw (Ned. C), Van 't Hof (Ned. C), Donker (Ned B) en Luyten (Belg. A) 3 pnt.; 16. Gerrit Voorting (Ned A) 1 pni

 

RONDE VAN NOORD-HOLLAND (7 april).1957

Joop van der Putten

                         versloeg strijdlustige Coen Niesten

in de eindsprint van de Ronde van Noord-Holland

              Mannen van Gerrit Schulte streden in de frontlinie

Joop van der Putten, lid van de militaire selectieploeg, heeft de twaalfde Ronde van Noord-Holland op zijn naam ge­bracht. Hij versloeg in de beslissende eindsprint op de H. Ger­hardstraat te Zaandam zijn enige rivaal, de sterke Coen Nies­ten, die onder de rook van Purmerend - met nog zo'n 20 kilo­meter te fietsen - de grondslag had gelegd voor hun beider ontsnapping. Een uitval door een van strijdlust blakende Nies­ten opgezet om de rappe finishers in de kopgroep te ontlopen, waardoor deze zware “klassieker" - die aanvankelijk het karakter van een grootse slijtageslag droeg - nog een onge­meen boeiend slot kreeg. Want de rappe mannen gaven zich bij deze charge nog geenszins gewonnen en Jan Rol, Joop Cap­tein en Joop Wuurman hebben in deze enerverende slotfase alles gegeven wat zij aan pure snelheid konden opbrengen om de twee rebellen in toom te houden. Bijna slaagden de drie jagers in hun opzet, want bij het verlaten van de Wijde Wor­mer waren zij tot op dertig meter genaderd, maar in de boch­tige straatjes van 't Kalf en Zaandam-Oost werd hun neder­laag een feit.

Voordat de ongeveer 300 koppen tellende karavaan renners de route werd opgestuurd, nam het D.T.S. erelid, de heer Th. D. Visser, de honneurs waar van de door ziekte verhinderde voor­zitter Cornelissen. Op de hem bekende wijze begroette hij de vele autoriteiten en officials, onder wie Dr. P. van Dijk, de heren Stol en Koot van de sportcommissie, president G. Schul­ze van de Duitse wielerbond, ploegleider Gerrit Schulte van de militairen, de Belgische vertegenwoordiging en vele ande­ren, met een hartelijk welkom. Daarna kon het spel beginnen. Selectie?

Een spel, dat - zoals gewoonlijk als er zo'n groot peloton ren­ners van start gaat - in de eerste koershelft werd gekenmerkt door valpartijen, pechgevallen en het afhaken der zwakkere broeders van de hoofdmacht. Vooral van de laatste categorie vielen er weer heel wat te noteren. En daarom vragen we ons af, of het niet wenselijker zou zijn om in het vervolg een strenge selectie toe te passen voor de „klassiekers". Want zijn het in de meeste gevallen niet de minder rijk met wielertalen­ten begaafde jongelingen, die de valpartijen - zoals er ook Zondag weer verschillende zijn geweest - veroorzaken? Voor­al nu de grote wegwedstrijden meer en meer naar tweede en derde rangs binnenwegen worden verwezen, zal het selec­teren, een eerste vereiste -gaan worden om de toch al zo wankele positie van de wegrensport in ons land te kunnen be­houden. Ook de jury en rijkspolitie zullen bij een eventuele selectie de zaak beter onder controle kunnen houden. Het was nu wat men in de volksmond pleegt te noemen: “zwaar pet". Achter de vele verspreid liggende groepen was het een ware chaos van zich naar voren wringende illegale volgers. Bewust of onbewust kunnen deze motoristen en automobilisten het koersverloop beinvloeden. Op deze wijze wordt de wielersport op de weg de doodsteek toegebracht. Daarom pleiten we hier voor het toepassen van selectie.

Felle tegenwind.

Om. op het spel terug te komen: nadat er in de Wormer en Beemster al een kleine veertig renners waren achtergeraakt, onder wie Cees Rabe door een val en Jos Heeren, Chris de Nijs en Jan Bloedjes met mankementen, moesten in het oude Zuiderzeestadje Hoorn de Duitser Dreske en de Beverwijker Jan Groot voor lekke banden uit liet zadel.

In de Streek naar Enkhuizen, waar de karavaan een felle tegenwind moest trotseren, kregen meerdere renners een fi­gurantenrol toebedeeld. Verschillende schakels in de langge­rekte keten gaven de geest: het peloton verbrokkelde in ver­schillende groepen. Daar in het tuinbouwgebied werden ook de favoriete Rotterdammers Schalk Verhoef en Then Sijthoff met enkele andere knapen door een valpartij tot opgeven ge­dwongen.

Gedecimeerd.

De hoofdmacht werd nog verder gedecimeerd. Want hoewel de man met het bord bij Andijk (45 km) met de verrassende mededeling kwam: “Niets te melden", werden er bij het nemen van de onbeschutte Zeedijk naar Medemblik nieuwe bressen in het peloton geslagen. De schakels, waarmee knappe renners - als de Duitsers Schonberg en Farr, de Belg Van Huick, onze landsmannen Huissoon, Pronk, Bestebreurtje, Mathot, Alen, Klein, Harry Cuvelier en tal van anderen - met het peloton waren verbonden, knapten daar zo maar af. En er volgden nog veel meer slachtoffers van de ongenadige wind en het tempo, dat onder deze omstandigheden zo strak mogelijk werd gehou­hen door de grote mannen in de voorste linie: Aan de grens van de Wieringermeer sneuvelden ook Joop Cuvelier, Snijder, Hu­gens, Rozenburg, Van der Steen en een hele rits minder be­kende knapen. Bij de eerste verzorging aan de Stolpen (ca. 75 km) waren er nog slechts een 70 man die zich op het voorste plan hadden weten te handhaven.

Slijtageslag.

Ondanks dat er in het voorste gelid geen hartverheffende ge­beurtenissen vielen te noteren, ging de slijtageslag onvermin­derd voort. En naarmate de kilometers gingen tellen, gingen ook de namen van de „gelosten" meer spreken voor de volgers. Want niet alleen dat de Belgen Jos de Roover en Ed Morien en de Duitser Ommer voor die vermaledijde Hollandse wind uit de wielen moesten, maar ook een Henk Wiese, Jan Jonker en Jan van Vliet, kwamen achter de duinenrij van Petten en Callantsoog tot de ontdekking, dat de “forme" nog niet aan­wezig is.

Aanval

In het zicht van Den Helder beraamden Arie van Houwe­lingen, Wim de Paauw, Coen Niesten en Piet Rentmeester een serieuze aanval om terreinwinst, die de inleiding vormde voor beslissende gebeurtenissen. De vier demarranten veroverden een paar honderd meter voorsprong en nadat Den Helder was genomen en de wind van vijand tot bondgenoot werd, ontketende Jan Rol de tegenaanval. De kleine Marinus en Le Grand, die bij Callantsoog door een val het contact hadden verspeeld, streken toen juist op de staart van het peloton, waaruit Liebregts, Beentjes (kramp), Dekker, Van Selm, Wal­let, Hofmans, Rademakers, Zutt en K. de Groot door de toe­nemende strijd verdwenen.

Op de smalle en bochtige weggetjes tussen Julianadorp en 't Zand werd een felle strijd geleverd en verschillende kans­hebbers vonden daar hun waterloo. Elf renners, t.w. de Belg Verhoeven, de Duitsers Conrad en Funke en de nationalen Rol, Niesten, Captein, Wuurman, Van der Putten, Scholten, Van Houwelingen, Stoete, kwamen daar als triomfators uit de strijd tevoorschijn.

Strijd en spanning.

In de contreien van de Omval deden Van Houwelingen en Niesten nog enkele lofwaardige pogingen om te ontsnappen, doch zij leverden geen tastbaar resultaat op. De strijd in de kopgroep scheen voorlopig gestreden te zijn. Maar in de Mid­den Beemster groeide deze strijd naar een ongekend hoogte­punt, toen Ab Geldermans en Piet Rentmeester vanuit groep twee een laatste vertwijfelde poging deden om de kopgroep te bereiken, waaruit echter vlak voor Purmerend de taaie Nies­ten en Van der Putten ontsnapten. Dat betekende voor de twee jagers, die aanvankelijk in hun ren naar de leiders nog onder­steund waren geweest door Dik de Ruiter, Termoshuizen en Joop Blaauw, de genadeslag. Zij bleven op 200 meter „hangen". Bij de doortocht in Purmerend was de voorsprong van Niesten en Van der Putten nog geenszins veilig. Daardoor kreeg de slotfase zo'n boeiend en sprankelend karakter. Rol, Captein en Wuurman wierpen zich onvervaard in het spoor van de twee demarranten, terwijl Van Houwelingen net iets te lang bij Scholten, die ook een voortreffelijke koers reed, Conrad, Funke en Verhoeven bleef hangen om met succes aan de jacht deel te nemen. Hoe deze jacht verliep, hebben we reeds in de aan­hef beschreven. Lode Stoete verspeelde zijn kansen op de zege of een ereplaats doordat hij buiten Purmerend door een lekke band werd getroffen.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs: 1. J. v. d. Putten, Den Haag, de 225 km in 5 uur 11 min. 18 sec.; 2. C. Niesten, Beverwijk; 3. J. Captein, Amster­dam, in 5.11.38; 4. J. Rol, Alkmaar; 5. J. Wuurman, Amsterdam; 6. A. van Houwelingen, Sassenheim, in 5.12.00; 7. W. Conrad, Berlijn, in 5.12.40; 8. H. Scholten, Den Haag; 9. T'h. Verhoeven, Belgie; 10. W. Funke, Hannover; 11. A. Geldermans, Beverwijk, in 5.13.12; 12. P. Rentmeester, Ierseke, in 5.14.00; 13. L. Stoete, Amsterdam, in 5.14.03; 14. H. Termoshuizen, Pijnacker; 15. J. Blaauw, Arnhem; 16. D. de Ruiter, Beverwijk, in 5.15.08; 17. W. Swaneveld, Dordrecht, in 5.16.00; 18. A. de Haan, Amsterdam; 19. J. le Grand, Amsterdam; 20. G. van Dienst, Oud-Beyerland; 21. H. Koger, Haarlem; 22. J. de Boer, Edam, in 5.16.02; 23. W. de Paauw, Utrecht; 24. A. Sluis, Badhoevedorp; 25. F. Rabe, Amsterdam, in 5.16.08.

Voor ploegleider Gerrit Schulte van de militaire selectieploeg had deze Ronde een bijzonder gunstig en prettig verloop, want zijn mannen streden regelmatig in de frontlinie en vier van hen, t.w. Joop v. d. Putten, Joop Captein, Joop Wuurman en Henk Scholten, finishten onder de eerste acht. En vooral met de zege van Van der Putten was Schulte uiteraard content.

Een gelukkige Joop v. d. Putten, met rechts official Th. D. Visser

 

RONDE VAN NOORD-WEST-NEDERLAND (2 juni).1957

Joop van der Putten

                  triompheerde in Noord-West Nederland

De Ronde van Noord-West-Nederland is gewonnen door een on­zer vooraanstaande amateurs. Door Joop van der Putten uit Den Haag, die met een gelukkige glinmlach Zondagavond de bloemen van de overwinning in het Sportpark te Alkmaar in ontvangst kon nemen.

Joop van der Putten, geen onbekende naam, een man die reeds meer grote wedstrijden op zijn naam bracht. Maar ditmaal, laten we het eerlijk zeggen, won precies de man, die wij het laatste als overwinnaar hadden willen zien. Want Joop heeft zich die dag van de allerslechtste kant laten zien. Niet wat zjjn kwaliteiten betreft, die heeft hij zonder meer. Dat toonde Van der Putten door temidden van talrijke voorpostengevechten precies op het juiste moment mee naar voren te springen en zich aan het hoofd van de strijd te vestigen. Maar van dat mo­ment af, toen er nog een kleine honderd kilometers afgelegd moesten worden, heeft Van der Putten niets meer gedaan. Niets anders dan het werk aan de anderen over te laten en de krach­ten te verzamelen om op de eindstreep al zijn metgezellen, die het vuur uit de pedalen hadden getrapt, te kloppen. Slechts een heel enkele keer zat Joop aan de kop van de vluchtersgroep, maar dan viel de zaak ook meteen stil en snelde ijlings een van de anderen naar voren om de zaak wat steviger aan te pakken. Alleen, toen de eindstreep in het Alkmaarse Sportpark in zicht kwam, gaf Joop plotseling alles om juichend over de eindstreep op de sintels te fiitsen.

Klassieke strijd.

Alemaria Victrix zou er vast en zeker eer mee inleggen, wan­neer volgend jaar de tiende en dus jubileumronde van Noord­West-Nederland van hetzelfde kaliber zou zijn, als de negende course in deze serie, van de afgelopen Zondag.

Er is op schier elke van de 200 kilometers gestreden om meters winst, steeds waren er mannen, die het tempo onbedaarlijk opzwiepten, om vluchtelingen terug te halen, om zelf te trach­ten terreinwinst te boeken of om zich bij andere ontsnapten te kunnen voegen.

Die felle strijd begon reeds, toen we nauwelijks Noord-Schar­woude achter ons hadden liggen. Daar, na amper vijftien kilo­meters, demarreerden Jan Bloetjes, Van Dijk, Hagman, Dick Enthoven en Toon Beenties. Vijf mannen, die niet direct tot de allersterksten behoorden, maar die inhoud genoeg bezaten om het zo vroeg reeds te gaan proberen. Natuurlijk kon een der­gelijke drieste poging niet veel opleveren, tenzij zij op de duur versterking zouden krijgen. Nu hielden zij het zeventig kilo­meters lang vol, maar toen was dan ook het pleit beslecht. Ze werkten voortreffelijk samen, die vijf, zodat ze ook aanmerke­lijk snel uit hot gezicht konden verdwijnen. In De Stolpen was hot verschil reeds 1 min. 10 sec., dat groeide uit tot bijna an­derhalve minuut, maar toen eerst de sterke Beentjes het hoofd moest buigen en daarna slechts een trio overbleef, konden die drie nog zo fel en moedig doorzetten, de anderhalve minuut kromp in tot een halve minuut toen De Stolpen (verzorging) voor de tweede maal werd aangedaan en tenslotte verdween de gehele voorsprong.

Dat geschiedde in Kolhorn en in diezelfde plaats viel in feite ook de inleiding tot de beslissende slag. Opnieuw kwam een trio weg van de groep, nu waren het Wim Bogers, Hein Koo­ger en Jan de Vries, die alle drie echter, toen de beslissing inderdaad eenmaal was geforceerd; niet de vruchten konden plukken van hun belangrijke en zware werk. Wim Bogers kwam met een gebroken bracket te sukkelen, daarna moest Hein Kooger zijn zware werk betalen en tenslotte kwam Jan de Vries alleen te zwoegen; om tenslotte twintig seconden voor de hoofdgroep en zes-en-een-halve minuut achter de kopgroep als twaalfde te finishen.

Dat betekende dus dat De Vries achter elf man “hing", elf, die in groepjes naar het aanvankelijk gevluchte trio waren toege­sprongen.

De moolste achtervolging hadden we daarbij van Ap Gelder­mans gezien. De Beverwjjker spreidde al zijn kwaliteiten in die fantastische poursuite ten toon. Geen bewijs van vermoeidheid na een afmattende reis van 35 uren in de trein uit Zweden, neen, alleen maar klasse, overgebracht op de pedalen die onbarm­hartig in een verbluffend tempo bleven ronddraaien. Totdat de drie ontsnapten bereikt waren en hij daar het tempo kon gaan opvoeren.

Ap Geldermans word dus een van de elf, die de eindstreep gezamenlijk zouden bereiken. De andere tien? Wel, toen Gel­dermans eenmaal uit de groep was weggevlucht, werd er na­tuurlijk alarm geslagen. Eerst kwamen er vier meer vooraan, omdat de felle demarrage van Ben Theunisse was beantwoord door Schalk Verhoef, Joop van der Putten en Jan de Boer, daarna haakten nog eens zes aan, namelijk Rob van der Ruit, Wim Klebach, Jan Groot, Jan van Wetten, Coen Niesten en Mick Snijder, zodat in Hoorn, voordat de drie die de aanval hadden geopend terug zouden vallen, de kopgroep nog uit veertien man bestond.

Van dat moment af hebben we een ding kunnen constateren. Hoe indrukwekkend ook de jacht van Ap Geldermans was ge­weest, toen deze mannen eenmaal bij elkaar zaten, bleek wel duidelijk dat meer van onze amateurs tot grote dingen in staat zijn.

De laatste vijftig kilometers kenmerkten zich namelijk door aanhoudend trachten, aan de metgezellen te ontsnapten. De een na de ander spurtte onbedaarlijk weg, dan weer veroverde Mick Snijder (als eerste na de tweede verzorging) wat meters winst, dan weer was het Jan Groot, Ben Theunisse of Schalk Verhoef die angstwekkend snel even kon vluchten, en wanneer deze mannen niet slaagden kwam er weer een Coen Niesten. Ap Geldermans, Rob van der Ruit, Wim Klebach, Jan van Wetten of Jan de Boer zich melden. Maar het van kop af de­marreren was voor geen enkeling uit die grotegroep wegge­legd. De inzinking waar Jan Groot zich verbazingwekkend snel doorheen worstelde, dat alles maakte de strijd tot een bij­zonder mooie. Tenslotte viel de beslissing pas in het Sportpark te Alkmaar.

Even scheen Mick Snijder toch nog succes te krijgen, toen bijna de lastige bocht de baan op, met enkele meters wist voort­snelde. Maar toen in de sintels verkeerd stuurde, sprong Joop van der Putten toe en konden ook Robert van der Ruit, Ben Theunisse en Ap Geldermans de Halfwegger nog passeren.BRON: JOOP REUVECAMP

Amateurs: 1. Joop v. d. Putten, Den Haag, 200 km in 4 uur 53 min. 50 sec.; 2. Robbie v. d. Ruit; Amsterdam; 3. Ben Theunisse, Utrecht; 4. Ap Geldermans, Beverwijk; 5. Mick Snijder, Halfweg; 6. Wim Kle­bach, Amsterdam; 7. Schalk Verhoef, Rotterdam; 8. Jan van Wetten; Noordwijk; 9. Jan de Boer, Edam; 10. Coen Niesten; 11. Jan Groot, bei­den Beverwijk; op 6.26 12. J. de Vries, Amsterdam; op 6.46 13. H. den Teuling, Den Haag; 14. H. Hendriks, Hoensbroek; 15. K. de Groot, Westgraftdijk; 16. K. Blauw, Amsterdam; 17. P. Vermast, Assendelft; 18. C. Elswijk, Zaandam; 19. D. de Ruiter, Beverwijk; 20. S. Wijman, Krommenie; 21. G. A. van Wijk, Soest; 22. K. de Jong, Westgraftdijk;23. J. Hugens, Hoensbroek; 24, J. Contelaar, Amsterdam.

 

RONDE VAN OVERIJSSEL (27 juli).1957

PIET DAMEN  verraste in de slotfase JO DE ROO

                                                   en won de RONDE VAN OVERIJSSEL

De nieuwe burgemeester van Rijssen, de heer C. B. J. Land­weer, verrichtte vorige week Zaterdag zijn eerste officiele daad in zijn nieuwe ambt en die daad gold de wielersport. In de Stationsdwarsweg nameljjk van het oude, mooie Rijssen schud­de burgemeester Landweer eerst hartelijk de hand van Piet Steenvoorden na een korte huldiging van onze Nederlandse kampioen op de weg en loste daarna het startschot voor de Zesde Ronde van Overijssel. De zesde Ronde in deze reeks, die ons als sluitstuk van de serie grote wegwedstrijden in ons land wederom een maximum aan strijd heeft gebracht. De­marrages van het begin tot het einde van de kilometers en dan nog wel herhaaldelijke ontsnappingen door mannen, die een voor een het winnen van deze zware course door de sehit­terende streken van Twente zouden aankunnen.

De 23-jarige Piet Damen kon tenslotte terug in Rijssen zijn achtste overwinning van dit jaar bijschrijven. Hij won op schitterende, wijze de wedstrijd, waaraan we weer heel wat prettige herinneringen zullen bewaren, maar die toch ook on­verwacht een minder aantrekkelijk slot kreeg. Het was “oud zeer", de diskwalificatie van Joop van der Putten, die als tiende was gearriveerd, maar in de uitslag niet voorkwam omdat hij materiaal had aangenomen tegen de voorschriften in. We komen daarop aan het slot van ons verslag terug, omdat we allereerst de belangrijkste winst van deze Ronde van Over­ijssel willen memoreren. Dat was het optreden van onze ploeg voor de wereldkampioepschappen. Niet dat winnaar Piet Da­men tot onze equipe behoort. Onze eerste man die aankwam, Jo de Roo, werd radicaal verrast door de Brabander, toen de Zeeuwse kampioen in de laatste bocht voor de finish werd los­gegooid. Er was echter een andere,, belangrijker zaak. Even over de helft van de race, toen juist Den Ham was gepasseerd, kwam Ben Theunisse-aan de kant te staan en geen halve~mi­nuut later kreeg hij de helpende hand aangeboden door.... Schalk Verhoef, een der kanshebbers dus, die echter onmiddel­lijk zijn kansen vergat, meteen van de fiets stapte en minuten­Iang bij Theunisse bleef wachten, totdat de Utrechter de weg naar de eindstreep, 110 kilometer verder, kon voortzetten. Schalk Verhoef bleef in het gezelschap van zijn makker uit de ploeg die hij straks misschien zelf nodig zou hebben op het circuit bij Waregem. Meer dan achttien minuten verlies leden deze twee knapen toen hun felle achtervolging niet meer kon baten, omdat het oponthoud te lang had geduurd. Maar die avond bij de prijsuitreiking in Rijssen haalde Verhoef alleen maar wat de schouders op en zei dat hij immers niet anders had kunnen doen. Verhoef toonde die dag zijn voortreffelijke karakter als coureur, het enige karakter waarmee een renner groot kon worden: de man die van de eerste kilometers of de strijd aandurft, zoals hij dat in de Sportweekklassieker had laten zien en zoals hij dat in Overijssel herhaalde, maar ook de coureur die zonder dralen van de fiets af stapt om een makker bij te staan, in de wetenschap verkerende dat je zelf nog tot de kanshebbers behoort. En dat was de grote winst van het verplichte starten van onze ploeg in de Ronde van Over­ijssel, al vinden we het tot op de dag van vandaag op zijn zachtst gezegd “pijnlijk” voor de organisatoren, dat de K.N.W.U. zich niet aan zijn standpunt vasthield van selectie­wedstrijd, maar de ploeg voor die tijd bekend maakte en Over­ijssel degradeerde tot een trainingscourse.

VROEGE STRIJD

Diezelfde Schalk Verhoef had ons zijn naam reeds doen noteren door de eerste, zeer vroege ontsnapping. Dat was na nauwelijks 37 kilometer, toen de regen in stromen neerviel, en de Henge­loer Molenaar, Wim van Smirren en Van Maren reeds hadden moeten afhaken door malheur. Verhoef was dus ontsnapt, te­zamen met Harry Scholten en Schaap uit Bussum, welke laatste amateur met hevige krampen zijn twee metgezellen al spoedig moest laten gaan. Verhoef en Scholten hadden toen 600 meter terrein veroverd. Den kleine winst, die alsmaar hetzelfde bleef en dus reeds deed vermoeden dat er weinig van de poging terecht kon komen, mits natuurlijk meer mensen van deze kracht vooraan zouden raken. De bres tussen het duo en de rest werd groter, toen de talrijke smalle straten van Hengelo slingerend in vele bochten genomen moesten worden. Natuur­lijk konden de twee daar aanmerkelijk beter uit de weg en ze lieten Hengelo dan ook achter zich met bijna een minuut voorsprong. Eenmaal op de buitenwegen werd het echter weer moeilijker, op de Kuiperberg bedroeg de achterstand van het toen reeds uiteengeslagen peloton nog slechts de helft van de verloren tijd en in Reutum, na een vlucht van 50 km worden de twee bij de kraag gevat. Beiden zouden daarna uit de front­linie verdwijnen, Verhoef als gevolg van zijn opofferingsge­zindheid en Scholten door een lekke band.

We zeiden u, dat er strijd van begin tot einde was. Wel, de eerste demarrage had nauwelijks een slecht slot gevonden, toen Piet Steenvoorden zijn geluk voor de groep uit ging zoe­ken. Hij marcheerde tien kilometers lang soepel, sterk als vanouds voor de rest uit, met zijn snel veroverde 42 seconden winst, hij maakte de doortocht van Almelo nog geheel alleen mee, maar toen de Nederlandse kampioen daar nog geen ver­sterking had gehad, ging hij wijselijk “opzitten" om tegen de aanwakkerende wind de beschutting van zijn makkers te zoe­ken, die toen nog dertig in getal waren.

TEGENSLAGEN.

We hadden de helft van de course, in de buurt van Vrooms­hoop (114 km) achter de rug en nog niet anders dan aantrekke­lijke schermutselingen gezien. Maar juist toen brak een korte periode van tegenslagen aan. We hadden Den Ham gepasseerd, toen we Rents Lotz terug zagen keren in de buurt van de hoofdmacht. Rene had pech gehad en was aan een geweldige opmars bezig, tot hij daar vlak achter Den Ham gestuit werd. In de bocht vloog de band van de fiets van de Limburger, het wiel sloeg dubbel en Lotz stond aan de kant, niet meer in staat om ook maar een meter te kunnen fietsen. Rene Lotz was een nieuwe kanshebber, die werd uitgeschakeld. Hij kreeg de prijs voor de renner met de meeste tegenslag en verdiende die premie. Honderd meter verder stond Ben Theunisse bij een boerderij te schreeuwen om een hamer en stapte ook Schalk Verhoef van de fiets. Vereijken uit Helmond gaf de geest en moest even later de samenwerking met Verhoef en Theunisse opzeggen, Gerard Vergoossen zag in die periode ook al alles zwart voor de ogen draaien. De Limburger loste, kwam tot op tweehonderd meters van de groep, toen deze in Nijverdal voor gesloten spoorbomen kwam te staan, maar kon de aansluiting niet tot stand brengen.... ondanks puike motorgangmaking, Vergoossen zat te diep in de misere.

Ach, het was bijna niet doenlijk terug te keren in de gelederen van de mensen vooraan, omdat we u al vertelden hoe aanhou­delijk er gevochten werd. De Nijverdalse berg, een lange, ter­gend langzaam stijgende klim, bracht beweging. Jan Hugens en Ap van Egmond vluchtten weg, op de helft van de stijging gingen Mick Snijder en Dick Enthoven er achteraan. Op vijftig meter bleven de twee hangen, geen meter kwam er daarna bij en toen Snijder bemerkte dat de twee voor hem niet van zins waren op deze goede versterking te wachten, liet hij zich af­zakken om daarna met twee lekke banden ver in de achter­hoede te geraken.

Zijn capitulatie gaf ons voor de eerste maal gelegenheid te zien, welke grote vorderingen de Amsterdammer Dick Enthoven maakt. De kleine hoofdstedeling moest alleen doorgaan, vocht als een leeuw met een ontzettend hoog verzet en bracht de aansluiting tot stand. Hugens en Van Egmond lieten zich kort daarna afzakken en toen ging de overmoedige Enthoven verder alleen voort. Totdat hij gelukkig tot het inzicht kwam, dat dit geen nut kon hebben met nog 75 km. De groep bestond toen uit 21 man: Jan van Vliet, Jan Groot, Coen Niesten, Jan Verwey, Joop van der Putten, Joop Blaauw, Jan van Wetten (later een lekke band), Korver, Damen, v. d. Linden, De Jager, Pothuizen, De Roo, Hugens, Huyt, Van Egmond, Van Burgstede, Steen­voorden, Zutt, Snijder en Enthoven.

De rust was nog altijd niet weergekeerd, maar de beslissende demarrage ontstond op weg naar Holten, 34 km voor de finish. Jan van Vliet, Gerrit de Jager, Piet Damen en Jo de Roo konden wegkomen dank zij een ongenadig hoog tempo. Ze waren los en ze bleven los en hadden slechts de tegenaanval te verduren van drie mannen, waarbij we wederom de naam van Dick Enthoven tegenkwamen en toen was het wel voldoende om juist hem de prijs voor de strijdlustigste renner toe te kennen. Enthoven was de poursuite begonnen tezamen met Coen Niesten, de winnaar van vorig jaar en Ap van Egmond. Op de Herikerberg hadden zij nog 48 seconden goed te maken; die achterstand op het kwartet daarvoor werd uitgebreid tot 1 min. 42 sec. maar hoewel wij voor de prestatie van die vier niets willen afdoen, moeten we er toch bij zeggen, dat zij een ongevraagde, maar voortreffelijke steun kregen aan jury­wagen 5, die de vluchters in de laatste kilometers schier aan het spatbord liet komen en op de laatste tweehonderd meters de gaspedaal „tot op de plank" moest indrukken om niet de demarrerende Piet Damen in de weg te zitten.

Dit is het waarbij wij op de strafmaatregel na afloop van de wedstrijd komen. De jury nam twee ingrijpende maatregelen. De eerste was snel beslist, namelijk de diskwalificatie van Gerard Vergoossen, die als stayer niet in deze course thuishoor­de. Terecht, maar men krijgt daarbij een wat wrange bijsmaak als men constateert, dat een lid van de staf, die deze beslissing nam, zelf enkele kilometers de gelegenheid tot stayeren gaf. En dat had heel wat meer invloed op de wedstrijd kunnen hebben.

De andere, ingrijpender maatregel was de diskwalificatie van Joop van der Putten, die op grootse wijze het sprintduel om de negende plaats, achter de nog gevluchte Jan Hugens uitvocht met Piet Steenvoorden en door onze kampioen werd geklopt. Tiende dus, maar die avond kwam Van der Putten in de uitslag niet voor. De Hagenaar had in het begin van de strijd bij pech materiaal aangenomen. Dat is tegen de reglementen en het risico is voor de man, die deze reglementen negeert. Accoord. De jury heeft het feit geconstateerd en kan, wanneer de zaak ter sprake komt, slechts een ding doen, namelijk de beslissing nemen, waartoe ze inderdaad is genomen. Maar er zit voor ons toch een wel heel zure kant aan. We willen het niet eens hebben over Rene Lotz, die bij zijn tegenslag ook hulp van buitenaf kreeg, hetgeen door een ieder geconstateerd werd. Lotz kon desondanks niet verder gaan, want het bijna dubbel geslagen wiel was niet te repareren. Hij kreeg de prijs voor de renner met de meeste pech. Die kwam hem toe en we gunnen hem juist de Limburger. Maar de zaken zijn hier met elkaar in strijd.

Wat ons echter het meeste tegenstaat, is het feit dat een renner, bij wie men in het begin van een lange race onregelmatigheden constateert, eerst nog een kleine tweehonderd kilometer laat rijden, meevechten, om dan een beslissing te gaan nemen. De wegrenner is een harde kerel, maar dit gaat voor ons gevoel te ver. De diskwalificatie kunnen we onmogelijk onbillijk noe­men, maar geef dan in 's hemelsnaam het betreffende jurylid het recht, onmiddellijk tegen de betreffende man te zeggen, dat hij zonder rechten verder fietst. Laat hem zijn rugnummer ver­wijderen of haal hem uit de course, maar laat iemand niet in de waan dat hij met kansen verder rijdt, ook al heeft hij de be­slissing die genomen moet worden, aan zichzelf te wijten.

We vinden het jammer, dat dit incident is geschied, want de organisatoren, diee uiteraard buiten deze zaken staan, verdienen het niet. Het zijn hard werkende mensen, die alles doen om de zaken vlot te doen verlopen. Men heeft zelf wel geconstateerd, dat het ontbreken van „een man met een bord”en het meerijden van talrijke motorrijders, met een officieel bord maar zonder enig begrip wat zij er eigenlijk hebben te doen, verbetering be­hoeft en we vertrouwen dat dit volgend jaar anders is.BRON: JOOP REUVENCAMP

Amateurs: 1. P. Damen, Lieshout, 220 km in 5 uur 26 min. 20 sec.; 2. J. de Roo, Schore; 3. J. van Vliet, Rotterdam; 4. G. de Jager, Hoog­Blokland; op 1 min. 42 sec.: 5. A. van Egmond, Den Haag; 6. C. Niesten, Beverwijk; 7. D. Enthoven, Amsterdam; op 4 min. 5 sec.: 8. J. Hugens, Hoensbroek; op 4 min. 36 sec.: 9. P. Steen­voorden, Heemstede; 10. J. Groot, Beverwijk; 11: J. Blaauw, Arnhem; 12. H. v. d. Linden, Helmond; 13. C. Zutt, Amsterdam; 14. J. Verwey, Utrecht; 15. J. Rademakers, Utrecht; 16. J. van Wetten, Noordwijkerhout; op 11 min. 55 sec.: 17. B. Pothuizen, Utrecht; 18. T. Korver, Oosterbeek; op 14 min. 10 sec.: 19. M. Snijder, Halfweg; op 18 min. 40 sec.: 20. S. Verhoef, Rotterdam; 21. B. Theunisse, Utrecht; op 26 min. 45 sec.: 22. A. Kuyt, Amsterdam.

De laatste renner kwam op 55 nminuten binnen.

De prijs voor de grootste pechvogel was voor Rene Lotz.

De prijs voor de strijdlustigste renner werd toegekend aan Dick Enthoven

De premies werden gewonnen door: Ap van Egmond, Harry Scholten (tweemaal), Henk Nijdam, Wim Dieperink, Schalk Verhoef, Piet Steenvoorden, Dick Enthoven, Jan Hugens, Mick Snijder, Piet Damen, Coen Niesten en Jan van Vliet.

 

RONDE VAN ZEELAND (6 juli t/m 8 juli).1957

RONDE VAN ZEELAND liep vlot van stapel

                     SCHALK VERHOEF MAGISTRAAL WINNAAR

                                            Meesterschap van de Middelkamp-ploegen

De Ronde van Zeeland bij voorbaat gekenmerkt door geogra­fische moeilijkheden is een sportief en organisatorisch succes geworden! De moeilijkheden welke het Comite Ronde van Zeeland in samenwerking met de R.T.C. „Theo Middelkamp" te overwinnen hadden waren niet gering. Huisvesting en route­aanduiding, grootste obstakels van elke etappewedstrijd, wer­den drastisch aangepakt en vormden mede het grote succes van deze nieuwe ronde.

Door medewerking van het gemeentebestuur van Terneuzen en de plaatselijke V.V.V. konden na de eerste etappe nagenoeg alle renners en ploegleiders in hotels worden ondergebracht. In Koewacht werden alle karavaanleden gehuisvest in de Jeugdherberg Axel. Qua routeaanduiding bracht de Ronde van Zeeland het ei van Columbus op tafel, waardoor verkeerd rijden ten enemale was uitgesloten. Het uitkalken van de route, welke in soortgelijke wedstrijden uren werk met zich mede brengt, werd hier door een vooruit rijdende auto in na­genoeg dezelfde tijd van de etappewinnaar door middel van een rubber loopwieltje feilloos verricht. Ondanks talloze spoor- en brugovergangen in de laatste etappe konden mede door het voorziene tijdschema, zonder moeilijkheden de sche­ma's op de minuut worden afgewerkt.

Sportief gezien bracht de Ronde een uiterst zware maar prach­tige strijd, welke de allersterksten op het voorplan bracht en alle anderen meedogenloos uitrangeerde.

In de ploegenstrijd ging de strijd aanvankelijk tussen Helpt Elkander, de Belgische ploeg de Zwaluw en de beide Middel­kampploegen.

Helpt Elkander en De Zwaluw waren behoudens enkele kop­mannen te zwak geformeerd om de strijd tot het laatste vol te houden. Maar ook de Belgische formatie, welke op de laatste dag overtuigend de ploegentijdrit won, werd in de laatste etappe door de stootkracht van de Middelkampers volkomen weggevaagd. Met alle kansen op de overwinning in het indivi­dueel en ploegenklassement, en nog een volledige 6 mans­ploeg in de strijd was de Belgische equipe 60 km. voor de aan­komst in Heinkenszand volledig geelimineerd, als gevolg waarvan de overblijvende ploegen van Willebrord en De Zwa­luw onverwacht konden opschuiven in de eindrangschikking. Met 21 minuten op de Middelkamp B-ploeg en 41 minuten op Willebrord Wil Vooruit viel aan het meesterschap van de Mid­delkamp A-ploeg zodoende niet te twijfelen.

RONDE VAN ZEELAND.57 4e RIT (8 juli).1957

Verhoef en Huissoon domineren in laatste etappe.

Als het waar is dat de laatste etappe van een meerdaagse wedstrijd weinig strijd vermag te bieden, is daarmede in de Ronde van Zeeland radicaal gebroken. Volkomen volgens de verwachting overigens.

De rit die van Hoedekenskerke via Zuid-Beveland en Walcheren naar Heinkenszand voerde was lang en zwaar. De prognose dat de slag voor Vlissingen, na de smalle kronkelende asphaltdreven, zou zijn beslist, is bewaarheid, want toen de kopgroep van 9 man zich voor bet binnen­trekken van Vlissingen op de bredere Walcherense klinkerwegen stortte lag de rest van het veld uiteengereten op meer dan 10 minuten en was de Belgische ploeg die bij aanvang als de ernstigste candidaat voor de zege in het ploegenklassement gold reddeloos verloren.

Nauwelijks 15 km. waren onder de wielen doorgegaan toen Jaap Huis­soon bij het doortrekken van zijn woonplaats Heinkenszand alleen in de ruimte sprong, Schalk Verhoef, de mogelijkheden overziende, wist zich evenals V. d. Zande en v. d. Steen, op weg naar Goes in de Poel bij de koploper te voegen. Toen voor Wemeldnge Klebach, Braven­boer, Roks, Liebregts, Jos Heeren, Wuyts en Rentmeester zich bij deze kopgroep vermochten aan te sluiten, was wel zoveel kwaliteit ver­enigd dat aangenomen kon worden dat de slag opnieuw vroeg ge­vallen was. Van der Steen viel al vroeg weg door een lekke band, terwijl Wuyts tegelijk met Rentmeester kwam te vallen. Wuyts moest opgeven, terwijl Rentmeester met behulp van de onverwoestbare Huis­soon terug in de groep kwam.

Bij het doortrekken van Vlissingen verrichtte Van Sluys voor eigen publiek een stunt door in tijd van enkele kilometers bijkans een minuut voorsprong te nemen, maar voor Koudekerke liet hij zich al weer in de kopgroep opnemen.

Bij het binnentrekken van Domburg, waar zich veel badgasten bij de goed georganiseerde ravitailleringspost op de Markt hadden verzameld, gingen de volgende renners aan de leiding, Verhoef, Bravenboer, Klebach, Roks, Huissoon, Van der Zande, Van Sluys, Rentmeester, Jos Heeren. Toen enkele kilometers verder Klebach tengevolge van een lekke tube moest afhaken waren in deze kopgroep van 8 man dus liefst 5 Middelkampers vertegenwoordigd.

In de achterhoede had onderwijl voor Vlissingen reeds een zware slachting onder de volggroepen plaats gehad, welke tot gevolg zou hebben dat van de nog 53 gestarte renners slechts 26 man de eindstreep zou halen. Op de volkomen gave asphaltweg van Ouddorp naar Ritthem kwamen Koot en de Vries zodanig te vallen dat beiden met respectieve­lijk een bekken- en sleutelbeenfractuur de strijd moesten staken. Jos Lisabeth, chef d'equipe van de Belgen had wel de minste reden tot juichen toen hij voor de Scheldestad achtereenvolgens vier man uit de ploeg zag verdwijnen. Absoluut kansloos liggende op meer dan 10 minuten nam hij tenslotte in Domburg de resterende twee uit de koers, waardoor de zeer gunstig geklasseerd staande Belgische ploeg als een pudding in elkaar was gezakt. Trouwens de meeste andere ploegen kregen een zware tik van de man met de hamer, want bij aan­komst in Heinkenszand, bleken nog slechts vier ploegen voor klasse­ring in aanmerking te komen.

Bij het doortrekken van Oostkapelle noteerden wij Klebach alleen achter de koplopers en vervolgens op 10 minuten een groep met de Engelsman Jack Andrews, V. d. Borst, Liebregts, Van Dienst, Kooij­man, Pos, Korsel, Timmermans, Wout Heeren, Roozenburg en Kouwen­hoven.

Bij het uitkomen van de Quarlespolder, met nog 26 km. voor de wielen, probeerde Jaap Huisoon enkele malen alleen weg te komen, maar ,Schalk Verhoef, die op zijn quivive was, hield de kopgroep angst­vallig bij elkaar. Toen even later Huissoon opnieuw wegsprong met zijn clubgenoten Rentmeester en V. d. Zande, was Schalk er opnieuw bij en lagen Van Sluys, Jos Heeren, Roks en Bravenboer even te zwemmen. Broederlijk verenigd ging de groep van 8 koplopers ten­slotte de 10 km lange plaatselijke ronde te Heinkenszand in en zou de sprint beslissen wie zich etappewinnaar mocht noemen.

Huissoon, die een zeer sterke course gereden had, en zijn zinnen op de overwinning had gezet maakte een tactische fout door zich op 500 meter voor de eindmeet volkomen te laten insluiten. Als gevolg daarvan moest hij zich terug uit de groep laten zakken, vervolgens buiten om de groep in een wijde bocht van de Dorpstraat het Claraspad op­draaien waar op nauwelijks 200 meter de eindstreep lag te wachten. Schalk Verhoef had daardoor gelegenheid binnendoor te glippen en Huissoon met enkele banddikten de zege te onthouden.

Met Schalk Verhoef had echter de sterkste en regelmatigste renner de eerste Ronde van Zeeland op zijn naam geschreven.

De mening van de onderscheidene renners en ploegleiders was: een zware, maar prachtige ronde; hier is gefietst en hier worden renners gemaakt. Volgend jaar komen wij terug.BRON: A.G. VERHULST

Amateurs 4e rit: 1. Schalk Verhoef, 2. Jaap Huissoon, 3. N. Bravenboer,

Amateurs Eindklassement: 1S. Verhoef, 13.3908; 2. C. v. d. Zande, 13.43.07; P. Rentmeester, 13.43.47; 4. A. Roks, 13.46.18; 5. Jos Heeren, 13.46.18; 6. A. van Sluys, 13.46.52; 7. W. Bravenboer, 13.48.45; 8. F. Liebregts 13.57.12'; 9. G. Pos 14.00.23; 10 C. v. d. Horst 14.01.05; 11. W. Klebach 14.03.15; 12. J. Huissoon 14.03.36; 13. C. v. d. Borst 14.03.37; 14. H. v. Glerum 14.06.34; 15. G. v. Dienst; 14.10.11; 16. W. Heeren 14.11.29; 17. E. Verstraete 14.11.47; 18. L, Tim­mermans 14.16.19; 19. A. v. d. Steen 14.16.54; 20. J. Andrews (Erg.) 14.18.34; 2.1. C. Kouwenhoven 14.18.40; 22. K. Roozen­burg 14.19.23; 23. P. Kooijman 14.20.35; 24. R. v. d. Ven 14.29.55; 25. J. van Dam 14.37.18; 26. Gruniger 14.40.00.

Algemeen ploegenklassement.

1. Middelkamp A 41.09.45; 2. Middelkamp B 41.30.45; 3. Wille­brord Wil Vooruit 41.50.43; 4. De Zwaluw 42.00.03.

Puntenklassement.

1. S. Verhoef 13 punten; 2. C. v. d. Zande 17 punten; 3. P. Rent­meester 23 punten; 4. A. v. Sluys 23 punten; 5. A. Roks 25 pun­ten; 6. Jos Heeren 34 punten; 7. W. Bravenboer 38 punten; 8. F. Liebregts 40 punten; 9. G. Pos 44 punten; 10. C. v. d., Horst 45 punten.

Premieklassement.

1. C. v. d. Zande 17 punten; 2. S. Verhoef 16 punten; 3. J. Huis­soon 14 punten; 4. P. Rentmeester 7 punten; 5. D. Doom (B.) 6 punten; 6. Raf Rinnaert (B.) 6 punten.

 

RONDE VAN ZEELAND.57.01e RIT (6 juli).1957

Ongeloofelijke eindrush van Wuyts en Verstraete in eerste etappe.

In een tropische hitte werd op de eerste dag in Terneuzen vertrokken in een ongekend hoog tempo dat tot het einde toe werd volgehouden. De eerste ontsnapping kwam nog voor de Braakman tot stand door samenwerking van de Belg Rinnaaert, Wuyts, Van Sluys, en Van Wijchen. Bij Biervliet werd hun voorspsrong, die nooit meer dan enkele honderden meters had bedragen, teniet gedaan door de groep Heeren, Roks en Suykerbuyk. Een “Prae-historische" wegomlegging onder Biervliet en Hoofdplaat bracht vele slachtoffers. De Engelsman Jack Andrews, die tot dan toe steeds op het voorplan had gestreden, had hier de grootste moeite zich te handhaven, terwijl Schalk Ver­hoef zich daartegenover onderscheidde door talrijke demarrages, welke echter allen op niets uitliepen. Tot Oostburg onderging de kop een steeds wisselend beeld. In de achterhoede speelden zich onder­tussen tragische tonelen af. Tot de grote slachtoffers van deze dag behoorden o. a. de favoriet Jo de Roo die getroffen door een zonnesteek, in goede positie liggende moest staken en een gevoelig verlies toe­bracht aan de Middelkamp A ploeg.

Ook over Theo van Wijchen, tot dan tweemaal plat gevallen en op mag­nifieke wijze met hulp van Miel Verstraete terug gebracht, voltrok zich het noodlot toen een al te ijverige supporter langs de weg pardoes een emmer water over zijn hoofd uitstortte en losliet, waardoor van Wijchen een ogenblik blind reed en ernstige verwondingen aan het gelaat opliep. Voor deze kanshebber kwam het einde onverwacht en voor ploegleider de Schipper van de Middelkamp A ploeg was er dan ook allerminst reden tot juichen, temeer waar de treinloper Jaap Huissoon, gekweld door maagkrampen op een grote achterstand was komen te liggen.

De Olympia ploeg, reeds vezwakt door het niet starten van Robbie v. d. Ruit, moest door het verlies van Joop Captein en Jan Groot een gevoelige klap incasseren. Met Klebach, Kooyman en De Vries had zij te weinig reserve meer om in het ploegenklassement nog een rol van betekenis te kunnen spelen.

Ondertussen was tussen Oostburg en Waterlandkerkje de strijd in volle hevigheid ontbrand toen op initiatief van Manneke Roks een kop­groep was afgescheiden met Rentmeester, Jos Heeren, Adri van Steen­selen, Schalk Verhoef, Frans Liebrechts en de Belg Daniel Doom. In Philippine lag deze groep reeds 3 minuten voorop, terwijl bij de eerste doortocht in Terneuzen - waar men de strijd door middel van de in de karavaan opgenomen zenders op de voet had kunnen volgen - de voorsprong was opgelopen tot ruim 4 minuten.

De verwachting leek gerechtvaardigd de etappewinnaar in de leiders­groep te zoeken. Elke kansberekening was wankel geworden toen zich na doortocht in Terneuzen in een tomeloze achtervolging Adri Wuyts en zijn clubgenoot Kees van der Horst bij de leiders voegden.

De grootste prestatie van deze dag leverde wel Emiel Verstraete, die van uit de achterste regionen met een achterstand van ruim 4,5 minuut geheel alleen op zoek ging naar de leiders. In een strakke rush had ook hij bij de tweede doortocht in Terneuzen de leiders te pakken.

Bij het doortrekken van Axel, met nog slechts een vijftiental kilometers voor de boeg voelde Wuyts zich sterk genoeg er alleen tussen uit te trekken. Verbeten stampte hij in een record tijd een veilige voorsprong bijeen om zich in Terneuzen glorieus in de zebraleiderstrui te laten hijsen.

De kopgroep had geen krachten meer om ook de vermetele Verstraete te verhinderen de sprong vooruit te beletten. Alleen de sprinter Daniel Doom (B) ken zijn wiel nog grijpen, maar zijn sprint bleek op de finish bij de dien dag onverslaanbare Verstraete te kort te schieten. Gehan­dicapt door defecte remmen nam van Steenselen tenslotte evenmin risico en finishte 9 seconden voor de kopgroep, waarvan Roks de sprint won. .

Amateurs le etappe: 1. A. Wuyts, 165 km. in 4.01.00 (na bonificatie 4.00.00); 2. E. Verstraete, 4.1.59; 3. D. Doom (B). 4. 2.29; 4. A. Van Steenselen, 4.02.29; 5. A. Roks, 4.03.03; 6. P. Rentmeester, z.t.; 7. C. v. d. Horst, z.t.; 8. F. Liebrechts, z.t.; 9. Jos Heeren, z.t.;.10. S. Verhoef, z.t.; 11. C. v. d. Zande, 4.05.57; 12. A. van Sluys, 4.06.08; 13. H. v. Glerum, z.t.; 14. G. Pos, z.t.; 15. J. Heere, z.t.; 16. C. Koot, z.t.

RONDE VAN ZEELAND.57.02e rit (7 juli).1957

Schalk Verhoef rijdt in 2e etappe in zebra leiderstrui.

De tweede etappe bracht letterlijk alles wat een klassieke race zwaar kan maken: keiwegen, grindwegen, beton-asphalt en klinkerwegen, hitte en wind.

De verwachte omwentelingen in de klassementen waren daarvan een rechtstreeks gevolg. Zij wierp Helpt Elkander drastisch terug in het ploegenklassement, terwijl Wuyts na zijn krachtenslopende race van de eerste dag geen voldoende steun uit zijn ploeg ondervond om zijn positie te handhaven. Aan de andere kant nestelden zich de beide Middelkamp-ploegen, ondanks de slotaanval van de Belgische equipe veilig aan de kop van het ploegenklassement.

Na een tiental kilometers, even na het verlaten van het grensplaatsje Nieuw Namen, viel reeds de grote slag op de beruchte Belgische kal­seiden, toen zich een kopgroepje afscheidde met Bravenboer, v. d. Zande, Huissoon en Verhoef. Na kilometers lange worsteling met de kronkelende keiwegen bedroeg hun voorsprong nog slechts een 30 se­conden, maar toen nog voor Kloosterzande de klinkerwegen zich aan­dienden, groeide hun voorsprong gestaag tot ruim 4 minuten. Uiter­aard had Schalk Verhoef het leeuwenaandeel te verrichten, terwijl Kees van der Zande hem goed assisteerde. Jaap Huissoon na zijn on­fortuinlijke le tag volkomen kansloos voor de eindzege speelde het ploegenspel zoals het behoorde en trachtte het bruggenhoofd binnen redelijke afstand te houden van de inmiddels uit de grote groep ont­vluchtte Piet Rentmeester, die na een slotachtervolging van ongeveer 100 km. tot op iets minder dan een minuut van de leiders wist te naderen. Intussen was Bravenboer uit de leidersgroep teruggevallen, waarna hij spoedig door Rentmeester was vervoegd. Het dapper zwoe­gende tweetal kon niet verhinderen dat in de laatste fase de Belgen een grootscheepse aanval inzetten en met 4 man in de volggroep van 9 man, waarin verder van Sluys, Pos, Jos Heeren, Wuyts, Rinnaaerts, Cnockaert, Soenens en Doom, hen uiteindelijk in het zicht van de eindstreep oprolden.

Tussentijds hadden de Middelkampers Van Sluys en Jos Heeren nog een poging gewaagd om zich bij de leiders te voegen, maar evenals Emiel Verstraete, die de le tag blijkbaar teveel van zijn krachten had gevergd was hun ontsnapping bij een poging gebleven.

In de eindsprint van bet drietal dat ongeveer 150 km. aan de leiding had gelegen, kwam een verrassende sprintzege van Kees van der Zande uit de bus, voor Schalk Verhoef, die aan zijn halve minuut bonificatie voldoende had om de zebraleiderstrui van Wuyts over te nemen.

Jaap Huissoon van de Middelkamp A ploeg, die van zijn ploegleider instructie had gekregen om af te stoppen, meende daaruit de spor­tieve concluste te moeten trekken niet mee te sprinten voor de etappe­zege. Huissoon, die uiteraard het friste zat, vergat daarbij dat het een ploegenwedstrijd betrof en berokkende zodoende de ploeg een schade

van bijna 1 minuut. Uiteraard waren de plaatsen van V. d. Zande en Verhoef volkomen verdiend.

De ploeg van de Volharding, die in de twee etappen niet minder dan 26 tuben had verlegd, moest daardoor noodgedwongen haar volledige ploeg uit de strijd nemen. De Engelse ploeg, gehandicapt door het ont­breken van een eigen volgwagen met materiaal en soigneur, zag haar ploeg gedecimeerd tot twee man, Jack Andrews en Eddie Heather. Haar Franse gastrenner Remain Gregoire moest met herhaalde bandenpech het veld ruimen.

Amateurs: 2e etappe: 1. C. v. d. Zande, 163 km in 4.17.07 (met bonificatie 4.16.07); 2. S. Verhoef, 4.17.07 (met bon. 4.16.37); 3. J. Huissoon, 4.17.07 (met bonificatie 4.16.52); 4. D. Doom (B), 4.19.20; 5. A. V. Sluts, 4.19.59; 6. J. Cnockaert (B), z.t.; 7. W. Bravenboer, z.t.; 8. R. Soenens (B.), z.t.; 9. R. Rinnaaert (B.), z.t.; 10. P. Rentmeester, z.t.; 11. G. Pos, z.t.; 12. A. Wuyts, z.t.; 13. H. Brinkman, 4.22.12; 14. A. v. Steen­selen, z.t.; 15. D. de Degryse, z.t.; 16. A. Roks, z.t.: 17. Jos Heeren. z.t.

Algemeen Ind. klassement: 1. S. Verhoef, 8.19.40; 2. A. Wuyts, 8.19.59; 3. D. Doom (B), 8.21.34; 4. C. v. d. Zande, 8.22.04; 5. P. Rentmeester, 8.23.02; 6. A. v. Steenselen, 8.25.06; 7. A. Roks, 8.25.15; 8. J. Heeren, 8.25.15; 9. F. Liebregts, 8.25.28; 10. . Verstraete, 8.25.58; 11. A. van Sluys, 8.26.07; 12. G. Pos, 8.26.22; 13. J. Cnockaert (B.), 8.27.22; 14. R. Rinnaaert (B.), 8.27.54; 15. W. Bravenboer, 8.28.47.

RONDE VAN ZEELAND.57.03e RIT (8 juli).1957

Belgen zegevieren in ploegentijdrit.

Engelsen in hun element.

De ploegentijdrit welke op de laatste wedstrijddag aan de langste en zwaarste etappe voorafging van Koewacht naar Terneuzen over 23 km. heeft geen verrassende resultaten opgeleverd. De uitslag gaf de krachtsverhou- dingen der ploegen onderling aardig weer; zij het dat de beide Middelkampploegen iets beneden de verwachting bleven. De Belgen hebben zich waarschijnlijk met hun snelle tijd iets geforceerd, hetgeen zich in de middagetappe zou wreken.

De beste prestatie, ofschoon als ploeg niet meer geklasseerd, leverden de beide Engelsen Jack Andrews en Edije Heather, die met z'n beiden de snelste tijd maakten.

De overtocht van Terneuzen naar Hoedekenskerke, alwaar de 4e en laatste etappe van start zou gaan, vormde een aardig intermezzo in deze etappewedstrijd. Via de veren Terneuzen en Perkpolder had alles een vlot verloop, zodat in Hoedekenskerke ruimschoots op tijd kon worden vertrokken.

Uitslag ploegentijdrit: 1. Belgie, 23 km in 1.33.06; 2. Hoekse Renners, 1.34.18; 3. Middel­kamp A 1.34.24; 4. De Zwaluw, 1.34.39; 5. Helpt Elkander, 1.36.15; 6. Middelkamp B; 1.36.15; -7. Willebrord Wil Vooruit, 1.36.18; 8. Wilhelmina, 1.39.42; 9. Hollandia, 1.40.39; 10. De Germaan, 1.40.48; 11. Olympia, 1.41.24.

 

RONDE VAN ZUID-HOLLAND (16 juni).1957

Ronde van Zuid-Holland bracht

Ab Geldermans schone triomf

De vierde uitgave van de ronde van Zuid-Holland, ingericht door de Haagse club Hollandia, is uitgedraaid op een schone triomf voor de Beverwijker Ab Geldermans. Dampend van het zweet en het in zijn wollen tricot warm geworden vocht, dat wielrensupporters onderweg over hem en de anderen had­den uitgestort, wandelde hij na zijn zege terug naar het jury­podium, waar dr. Van Dijk gereed stond met bloemen en een zeer innemende huldigingsspeech. Natuurlijk was het geen Haags chauvinisme, toen ook Ab van Egmond hierin werd betrokken. Immers dit heerschap was slechts enkele seconden na Geldermans over de meet gesneld na een ca. 190 km lange tocht, waarvan zij de helft samen hadden volbracht en de be­slissende demarrage, welke Geldermans op de Haagse Fruit­weg had geplaatst, waartegen Van Egmond niet bestand bleek. De bloemen werden gedeeld en een zeer voldaan publiek kon hen beiden daarna op ereronde toejuichen.

De ronde is er een geworden van bijzonder veel uitvallers. Hoe kon het anders. Veel renners waren trouwens weggebleven, zodat met aanzienlijk minder dan de oorspronkelijk voorziene 150 man van start werd gegaan. Heel triest was het voor de Amsterdammer Sjaardema en Kraak uit Klaaswaal, toen zij, nog voor het officiele startsein in Rijswijk zou worden  ge­geven, tegen de keien gingen en hun materiaal hierbij zodanig  beschadigden, dat zij verder niet meer konden meespelen. Reeds in de buurt van Stompwijk begon het gegooi in de gla­zen, toen een man of acht elkaar vonden voor een eerste ont­snapping. Hierbij waren Van Asch, die later van de fiets moest door kramp, Bezemer, Sijthoff, Duizer, Van Wijk, Van Beek, Kooij en Heijster. De bezemwagen, een open vrachtauto, had het druk. In Zwammerdam, waar aan alle strovuurtjes in de voorste linie een einde was gekomen, hadden we al een hele ris nummers genoteerd van knapen, die of door pech of door dorst en vermoeidheid hadden moeten begeven. Hierbij waren Van Teeseling met pijn in de maag, De Kruijff, Vroomen, De Lange, Leijnen, die nog lang bleef doorrijden, Plasmeijer met een platte tube, Verstraaten met een aflopende ketting, Lier, Van Dijk, Schlosser en nog anderen.

In Bodegraven kwam als eerste door een trio, bestaande uit Kreukniet, die zichtbaar voordeel heeft geput uit zijn Omloop der 9 Provincien, Van Leeuwen en Somers. Op 45 seconden volgde een groepje van zeven, dat onder aanvoering van Bravenboer, v. d. Knaap, Swaneveld en Jongerius op zoek was gegaan. Bij Hekendorp -we gingen toen op weg naar Gouda, waar verzorgers afstapten om voor het rijden van de bekende „lus" door hun mannen water te gaan klaarzetten en zakjes in gereedheid te brengen - kwam de zaak voorin tot rust en nadat een nieuwe ontsnapping van Wil Bravenboer en zijn clubgenoot Somers op niets was uitgelopen, kwam een sterk peloton aanrukken. In Bergambacht volbrachten Jo v. d. Putten, Geldermans, Stolk, Groot, Mik Snijder en de Noord­hollandse kampioen Klebach hun opmars naar de vluchters. Pak weg 10 km voor de verzorgingsplaats wees Jongerius naar een pijnlijk been en was voor hem de ronde gedaan juist op het moment, toen op de IJsseldijk Van Enthoven uit de nu 22 man tellende groep wegwandelde. Men kreeg het windje in de rug op weg naar Ouderkerk en hier was het, dat v. d. Knaap van de anderen toestemming kreeg om zijn kruikje te gaan vullen. Wij waanden ons in een grote buitenlandse koers, ren­ners reden vooruit, stopten, vroegen ergens om wat drinken en sloten weer aan. Trouwens, ook voor andere (beslist zeer noodzakelijke) boodschappen mocht men van de fiets, hoewel men hiermee minder rekening leek te houden. Dit ondervond o.a. Kreukniet, die danig moest doorjassen om weer aan te sluiten. Tot de laatsten, die mondvoorraad opdeden, behoorden Van Egmond en Geldermans. Zij spraken af op elkaar te zullen wachten en in sneltreinvaart kwamen zij terug in de groep, die zich juist aan het te goed doen was. De twee “Appies" werkten zich naar voren en voila, het was gebeurd. Met nog een halve koers voor de wielen. In no time hadden zij tien­tallen meters en men zag hen niet meer terug. De Amsterdam­mer Van Enthoven werd voorbijgestevend en tenslotte bracht het sterke duo het tot dik zes minuten voorsprong op de derde aankomende, Jo de Haan uit Klaaswaal.

Van de achtergeblevenen zouden er nog verscheidenen af­haken. De uitstekend voor de dag gekomen Dordtenaar Kooij kreeg kettingmalheur, Bram Kool kon het in Rotterdam niet langer bolwerken en daarna verdwenen achtereenvolgens Rorijs, Wil Bravenboer (geen zin meer) in Berkel, v. d. Knaap in Den Hoorn, Van Leeuwen, Groot, Koger en Hageman in Schipluiden. Met de moed der wanhoop vocht Bravenboer zich in Pijnacker weer terug bij het pelotonnetje, maar op de Delft­se Buitenwatersloot was het weer mis met hem.

In de verre achterhoede streden intussen vele dapperen hun strijd tegen de hitte en de langs de dijken ietwat verkoeling brengende, maar met zoveel kilometers in de benen toch veel eisende wind. Zij, die volhielden en vooral in de laatste kilo­meters te kampen hadden met moeilijkheden vanwege vrij gegeven verkeer en zo meer, verdienen hoe dan ook toch een dikke pluim. Om van die renners, die nog na de bezemwagen, maar met rugnummers en dus “inkoers" binnenreden, nog te zwijgen....

Werkelijk, het was een mooie ronde dit jaar. Uiteraard waren er ook dit jaar wel weer enkele oneffenheidjes, maar laat ons hopen en vertrouwen, dat deze met de eerste lustrumronde in 1958 helemaal zullen worden gladgestreken.

Onafhankelijken en Amateurs: 1. A. Geldermans, Beverwijk, ca. 190 km in -4 uur 58 min. 51 sec,; 3. op 11 seconden A. van Eg­mond, Den Haag; 3. op. 6 min. 15 sec. J. de Haan, Klaaswaal; 4. J. v. d. Putten, Den Haag; 5. W. Swaneveld, Dordrecht; 6. G. van Straten, Schiedam; 7. G. Kreukniet, Rotterdam; 8. M. Snijder, Halfweg; 9. J. Stolk, Zwijndrecht; 10. J. van Wet­ten, Noordwijk; 11. F. Somers, Rotterdam; 12. D. van Ent­hoven, Amsterdam, op 6 min. 50 sec.; 13. J. Groot, Beverwijk, op 8 min. 13 sec.; 14. H. Koger, Haarlem; 1'5. L. Hageman, Amsterdam, op 17 min. 17 sec.; 16. W. Bravenboer, Rotterdam, op 17 min. 27 sec.; 17. C. van Leeuwen, Den Haag; 18. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 19. F. Rorijs, Rotterdam, op 17 min. 31 sec.; 20. A. Kuilman, Beverwijk, op 23 min. 30 sec.; 21. B. Zand­bergen, Den Haag; 22. H. Hendriks, Heemskerk; 23. P. Geluk, Rotterdam; 24. B. Ros, Gorcum.

De Amsterdammer Klebach werd door een val, even voor Krimpen a. d. IJssel uitgeschakeld.  K. d. L.

 

ROOSENDAAL (12 mei).1957

Amateurs: 1. Cees van de Zande, 2. Wout van Asch, 3. Koos Rozenburg,

 

ROOSENDAAL (5 september).1957

Beroepsrenners: 1. Gerrit Voorting, 2. Rik van Looij, 3. Frans Mahn,

 

ROSMALEN (7 juli).1957

Amateurs: 1. Tinie Wolfs, 2. Cor van Engeland, 3. Toon van Hout

Nieuwelingen: 1. Jan Janssen, 2. Bart Solaro, 3. Tinie van Lee,

Adspiranten: 1. Reinier Riethoven, 2.----

 

ROTTERDAM.APOLLO TOURNOOI (2 juni).1957

MANUS BRINKMAN EN HENK GIESEN

WONNEN ROTTERDAMS TOURNOOI.

Het jaarlijks tournooi, dat Apollo in de Alexanderpolder or­ganiseert en waaraan alle Rotterdamse clubs en Schiedam deelnemen, moge dan geen officieel kampioenschap zijn - de K.N.W.U.-reglementen laten dit zoals bekend niet toe - van rennerszijde beschouwt men dit echter wel zo. Men rekent het zich tot een eer in dat tournooi op de eerste rang te zitten en tot deze kring behoort niet in de laatste plaats Manus Brink­man, die ook Zondag present was en voor de vierde maal het pleit in zijn voordeel wist te beslissen. Al betrekkelijk vroeg in de rit der A-klassers ging men tot actie over. Zeven man scheidden zich af, t.w. Rorys, Jacobs, Kortland, Alblas, Geluk, Brinkman en de Schiedammer Veldhoven, welke laatste moest afhaken. In een later stadium zouden Geluk en Alblas even­eens uit de kopgroep, die verder het alleenrecht op de ere­plaatsen behield, verdwijnen. Pas in de laatste meters, na een uitermate zware 117 km lange, met slecht weer gereden rit, viel de beslissing.

Amateurs: 1. H. Brinkman, tijd 3 uur 12 min. 8 sec. (Ped.); 2. P. Kortland (Feijenoord); 3. F. Rorijs (Apollo); 4. G. Jacobs (R. Leeuw); 5. op ruim 2 minuten B. Alblas (R. Leeuw); 6. op bijna 13 min. N. v. Schie (R'dam); 7. H. Veldhoven (Schiedam); 8. M. v. Gils (Feijenoord).

Winnaar der nieuwelingen werd Henk Giesen, die ook in na­tionale wedstrijden behoorlijk van wanten weet en al enkele ereplaatsen op zak heeft. Aanvankelijk behorende tot een overgebleven groepje van 15 collega's, keerde hij deze op het geschikte moment de rug toe. Onbedreigd ging hij als eerste over de streep met een tijd over 72 km van 1 uur 57 min. 3 sec. Op de 2e plaats arriveerde Piet Zijlmans, die Henk op zijn vlucht was gevolgd, maar op de duur het hoofd moest buigen.

Nieuwelingen: 1. H. Giesen (Fejjenoord); 2. P. Zijlmans (R'dam); 3. op ruim een minuut S. Speelman (Ped.); 4. L. v. d. Flier (Ped.); 5. R. de Bruin (Apollo); 6. A. v. d. Graaf (R. Leeuw)

Adspiranten A: 1. I. Ville (R. Leeuw) 26 km in 49 min. 10 sec.; 2. F. Peters (F'eijenoord); 3. G. v. Haasteren (F'eijenoord).

Adspiranten B: 1. C. Knoop (Ped.) 18 km in 35 min.; 2. D. Vijf­vinkel (Feijenoord); 3. J. Nijhuis (R'dam).

Veteranen: 1. A. Koevermans (Sportief) 63 km in 1 uur 52 min. 14 sec.; 2. P. Wisschof (Sportief); 3. J. de Vaal (Sportief); 4. J. Timmers (Sportief); 5. P. v. d. Broek (Apollo). K. d. L.

 

ROTTERDAM.CROOSWIJK (21 juli).1957

Amateurs: 1. Ab van Egmond, 2. Theo Sijthoff, 3. W. Bogers, 4. Harry Scholten, 5. J. van Vliet, 6. Jan Stolk, 7. Jo de Haan, 8. J. Schipper, 9. Werner Swaneveld, 10. Gerrit van Straten,

Nieuwelingen: 1. H. Faber, 2. Maarten Breure, 3. A. van de Graaf, 4. Leen van de Leur, 5. H. de bruin, 6. M. Liefhebber, 7. W. tergouw, 8. G. Sterrenburg, 9. P. Zijlmans, 10. Jan Spoormaker,

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD (30 april).1957

KEES VAN DER ZANDE en JOOP VAN DE PUTTEN

Hoe men ook over het verloop en de opzet van de l7e, overigens weer fantastisch door rennersclub Feijenoord georganiseerde „Ronde van Feijenoord" moge oordelen, in een enkel opzicht heeft dit evenement minstens bevrediging geschonken. Er was spanning tot op het allerlaatste ogenblik.

Immers, pas toen het hele peloton binnen was en gebleken was, dat de enigen, die de winnaar van de koers, Kees van der Zande uit Halsteren, desnoods met een enkel puntje uit de klassementen nog konden bedreigen, hadden gefaald, pas toen kon v. d. Zande de hand worden geschud. Een bom duiten, bloemen, een Pontiac-coupe en de mooie legpenning van Prins Bernhard wa1en hem!

Vele tientallen duizenden rond het 21/2 km lange, voor een deel uit keien bestaande traject, een niet te schatten aantal toe­schouwers uit vensters en op daken vierden in Zuid hun Ko­ninginnedag, zoals zij dit wellicht al vele jaren plegen te doen.

Dat de strijd, hoewel toch niet onaardig, niet datgene bracht; dat men er zo graag van had verwacht, lag misschien aan een simpele beslissing. Met de renners reeds opgesteld voor de meet, liet de jury bekendmaken, dat het reglement, waarin stond vermeld dat hij, die met minstens 2 minuten voorsprong zou finishen, ongeacht het aantal punten, de rit zou winnen, gewijzigd werd. Deze twee minuten werden nu een volle ronde van 2 1/2 km.... een opgave, waaraan uiteraard tijdens de rit niemand zich zou wagen. (Waarom niet? Red.) Men volstond nu met het spurten om de punten en over het algemeen bleef de zaak vrij rustig. Nadat Wim van Est, die te elfder ure had ingeschreven, een bloemenhulde was gebracht en Burgemees­ter v. Walsum het startsein had gegeven, K.N.W.U.-sportcom-missieleden zich hadden overtuigd van de goede inrichting van de Ronde en een kort strovuur van Jan Plantaz, kwam er na ca. 10 ronden enige beweging in de rennersgelederen, waaruit v. As, De Vos, v. Brunschot, Overveld en later Piet v. Est door kettingmalheur zouden verdwijnen. Krijn Post stak het eerste klassement op zak voor Geurt Pos, Wies v. Dongen, Kees Pay­mans en de Duitser Ziegler. Verder bleef Plantaz zich op de voorgrond vertonen omwille van de leiderspremie - hij stak deze later in zijn bagage -, bleef v. Est de zaken rustig over­zien en verstoutte Jan Hijzelendoorn zich aan een speels sprintje tussendoor. Het tweede klassement ging naar Koch voor Pauw (later op een ronde), Peter Post, de kersverse prof Jan Rol en Maas. Hierin behaalde ook v. d. Zande zijn eerste puntje. Wies v. Dongen kreeg tegenslag, maar kreeg zowaar toestemming om voor de tribunes op het peloton te wachten om er - zo hij woordelijk vroeg - nog wat premies te kunnen winnen, waarin hij overigens slaagde ook.

Betrekkelijk kort voor het derde klassement stortte Wim van Est zich in het avontuur. Op de Putselaan demarreerde hij, maar kon er niets aan veranderen, dat Piet de Jongh, Peter Post, Wout Heeren en Keesje v. d. Zande zich bij hem voegden.

Ook de Zeeuw v. Wijchen was erbij, maar nadat hij zich nog net in het klassement 5 puntjes had weten toe te eigenen, moest hij van de fiets door een platte tube. De verdeling was nu: Post, v. d. Zande, v. Est, De Jongh, Heeren, v. Wijchen, terwijl Koch nog in de running bleef door de spurt van het peloton te winnen. Ook in het volgende klassement deed hij zulks en toonde v. Est zich op het oog nogal passief. Of dit kwam door de aanwezigheid van de gedubbelde Gijs Pauw of dat hij de zaak van Heeren dacht te gaan steunen? Tot dit laatste meenden wij te moeten concluderen, toen op zeker moment Post en v. Est zich uit het kopgroepje lieten terug­vallen en er bepaald “iets loos" was tussen dit tweetal. Maar goed, Heeren kreeg de buit binnen, v. d. Zande, Post en De Jongh volgden dit keer.

Resultaat: op top Post 26 pnt., N. Koch 22 pnt., v. d. Zande 19 pnt., v. Est 18 pnt., Heeren 16 pnt., De Jongh 14 pnt. Er werden de laatste ronden kansen berekend, Barend Barendse opperde alle mogelijkheden via de microfoon en de spanning steeg. Peter Post werd door v. Est terug in het peloton “ge­dirigeerd" en bleek daar volkomen uitgespeeld. Ook Mehag­noul en Bergmans waren nog op pad getogen, maar kwamen weer spoedig terug in de groep. Een poging van Heeren om zijn twee gezellen definitief de rug toe te keren, mislukte even­eens en de eindsprint bracht dus de ontknoping. Wout won het pleit, v. d. Zande volgde op _minder dan een fietslengte en De Jongh had bereikt een paar plaatsen in de eindrangschikking te zijn gestegen. Arie van Wetten, de winnaar van '55, kwam 42 seconden later binnen, op zijn beurt weer op 8 tellen gevolgd door het peloton, aangevoerd door Bergmans, Koch, v. Grins­ven, Rusman, Maas en Van Oers. Tijd van de eersten over 125 km 3 uur 6 min. 13 sec.

Beroepsrenners: 1. K. v. d. Zande 37 pnt., 2. W. Heeren 36 pnt., 3. N. Koch 32 pnt., 4. P. de Jongh 30 pnt., 5. P. Post 26 pnt., 6. W. v. East 18 pnt, 7. P. Maas 16 pnt., 8. A. v. Wetten 14 pnt., 9. T. Berg­mans 12 pnt., 10. W. Rusman 10 pnt., 11. Kr. Post 10 pnt., 12. K. Paymans 19 pnt., 13. G. Pos 9 pnt., 14. R. v. Grinsven 8 pnt., 15. P. v. d. Brekel 8 pnt., 16. E. Ziegler (D.) 8 pnt.

Voor het laatste klassement gold een dubbele telling.

JOOP v. d. PUTTEN BIJ DE AMATEURS.

De ochtendwedstrijd was voor de Hagenaar Joop v. d. Putten, die enkele ronden voor tijd wegsprong uit een leidersgroep van 6 man, die oorspronkelijk ook Jan v. Vliet in zijn midden had gehad. Hier was de uitslag als volgt:

Nieuwelingen: 1. J. v, d. Putten, 100 km in 2 uur 31 min. 37 sec., 2. op 22 sec. A. Braat, 3. H. Scholten, 4. A. v. Egmond, 5. G. de Jager, 6. J. Hermes, 7. op 57 sec. W. Bravenboer, 8. J. Huissoon, 9. W. Swaneveld, 10. G. Beste­breurtje, 11. C. Rabe, 12. J. de Haan, 13. A. v. d. Pluijm, 14. J. v. Wetten, 15. B. Idema.

Resumerend zou ik nog willen opmerken, dat naar mijn me­ning het publiek zichtbaar voldaan was over de wijze van voorlichting over het strijdverloop, zoals dit werd verzorgd. Bereikte deze de omgeving van de start en een deel van de Maashaven, de rest van het traject werd bereikt door de Loco­motief-auto, waarin een der Feijenoordmensen gezeten was.

Dat ook dit jaar de Ronde een machtig groot aandeel heeft ge­had in de Koninginneviering, staat vast. Dat de Ronde volgend jaar weer in een andere gedaante terugkomt, is al even zeker.

 

ROTTERDAM.KATENDRECHT (14 juli).1957

Jo de Haan, sterkste in Katendrecht

De ronde van Katendrecht, de altijd weer zwaarwegende keienronde, die voor de dertiende maal werd verreden, is uit­gedraaid op een wel heel mooie overwinning voor Jo de Haan uit Klaaswaal. In de eerste instantie had deze de boot gemist, toen een man of negen met Piet Marchand, Krijn Post, Werner Swaneveld, Jan Hermes en v. d. Leij in hun midden waren weggelopen en meer dan een minuut hadden weten te nemen. De opmars, welke Jo tenslotte inzette en waarbij hij behalve Brinkman nog een 3-tal anderen, door valpartijen uitgescha­kelden aan zijn zijde vond, boezemde ieder ontzag in. Kort voor tijd kwamen Brinkman en De Haan bij de voorsten aan­ kloppen. Hier bleven tenslotte alleen Marchand, Hermes en v. d. Leij over. De rest moest door pech of anderszins lossen.

Amateurs: 1. J. de Haan in 2.43.20, 2. H. Brinkman, 3. P. Marchand, 4. J. Hermes, 5. P. Kooijman, 6. T. Peters, 7. A. v. d. Leij (die dus toch had moeten capituleren), 8. W. Bravenboer, 9. J. Heiden, 10. v. d. Berg, 11. J. Stolk, 12. G. v. Straten, 13. A. de,Hoog, 14. P. Kortland, 15. P. de Vries.

Nieuwelingen: 1. A. Verzijl in 1.31.55, 2. C. Lute, 3. H. Giesen, 4. Spoormaker, 5. M. v. d. Klooster, 6. L. v. d. Leur, 7. v. d. Flier, 8. S. Speelman, 9. L. v. d. Leer, 10. B. Wieles, 11. A. de Graaf, 12. A. Reekers, 13. C. v. d. Aar, 14. R. de Bruin, 15. P. Hoogerwaard.

 

ROTTERDAM.WITTE DORP (27 juli).1957

Bram Kool wint in Witte Dorp

De Delftenaar Bram Kool heeft in de overigens matige Ronde van het Witte Dorp in Rotterdam de volle winst kunnen bin­nenhalen. Met 45 seconden voorsprong op zijn naaste concur­renten, met wie hij het peloton op een ronde had weten te zetten, finishte Bram en mocht hij de hulde van een grote menigte in ontvangst nemen.

Zowel de leidersprijs, welke hij veroverde door na zijn vlucht als leider in het spel steeds als eerste over de meet te snellen, kreeg Kool bovendien de prestatieprijs toegewezen. Met de extra premiea, “een week gratis melkdrinken" hierbij gevoegd, had Kool echt niet te mopperen.

Arie Verzijl uit Numansdorp won de rit der nieuwelingen. Kort voor tijd sprong hij weg, liep een stel vluchters onder de voet en ging ver voor de anderen uit over de meet.

Hier ging de leidersprijs naar v. d. Leer terwijl de prestatie­prijs werd toegekend aan v. d. Klooster.

Amateurs en Onafhankelijken, 100 km in 2 uur 24 min. 14 sec.: 1. A. Kool, Delft, 2. op 45 sec. G. v. Dienst, Oud Beijerland, 3. J. Hermes, Berkel, 4. op 54 sec. W. Bogers, Nw Vennep, 5. G. v. Straten, Schiedam, 6. A. Jongejan, Rotterdam, 7. K. Rozen­burg, 8. W. Bravenboer, Rotterdam, 9. W. Swaneveld, Rotter­dam, 10. H. Brinkman, Rotterdam, 11. J. Stolk, Zwijndrecht. De overigen werden ex aequo geklasseerd met een ronde achter­stand.

Nieuwelingen, 60 km in 1 uur 29 min. 21 sec.: 1. A. Verzijl, Nu­mansdorp, 2. A. v. d. Graaf, Rotterdam, 3. A. Jansen, Noot­dorp, 4. J. Verspeek, Schiedam, 5. R. Faber, Rotterdam, 6. Kl. Renes, Nieuwpoort, 7. M. Breure, Rotterdam, 8. L. v. d. Leur, Rotterdam, 9. A. Reekers, Nw Vennep, 10. A. de Graaf, Rot­terdam.