JAARGANG 1956

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT (1 augustus).1956

FRAAIE ZEGE VAN CHRIS DE NIJS IN RONDE VAN SANTPOORT.

Na een spannende en aantrekkelijke wedstrijd is de traditio­nele feestweekronde van Santpoort, die ditmaal onder bar slechte weersomstandigheden werd verreden, op fraaie en verdiende wijze gewonnen door de Beverwijker Chris de Nijs. Ondanks zijn vele inspanningen om de strijd met een ont­snapping in zijn voordeel te beslissen, bleek De Nijs - toen hij in de laatste ronde weer eens door zijn concurrenten werd ingelopen - nog over zoveel reservekrachten te beschikken dat hij de Amsterdammer Joop Wuurman na een felle eind­sprint achter zich kon houden.

Ondanks de zware regenval, waardoor het vooral in de boch­ten voor de renners uitkijken geblazen was, werd er reeds kort na de start een hoog tempo ingezet. Daarvoor zorgde Jan Bloedjes, die met een scherpe demarrage zijn collega's aan het verstand trachtte te brengen, dat er op deze avond hard gefietst moest worden om zo snel mogelijk een punt achter de belevenissen te kunnen zetten. En er werd hard gefietst. Daar zorgden onder meer Tazelaar, Buis, Bloedjes en Groot voor. Het ging zelfs zo hard, dat na zestien van de zeventig te rijden ronden de eerste zwakkere al een „lap" kreeg. Ook een groepje van zeven man ontkwam niet aan dit lot. Zij worden allen voor een ordelijk en sportief verloop uit de strijd genomen.

Halverwege de race ontsnapten Chris de Nijs, Dik de Ruiter en Jan Groot - alle drie Beverwijkers - aan de aandacht van hun concurrenten. Aanvankelijk scheen dit drietal de beslissende slag te ontlokken, maar doordat eerst Wuurman en De Jong en vervolgens ook enkele andere renners zich be­ijverden om bij de leiders te komen, werd ook de Beverwijkse opmars abrupt afgebroken. Een nieuwe ontsnappingspoging van de actieve De Nijs leverde hem alleen een paar premies op. Meer stonden zijn makkers hem voorlopig niet toe.

De strijd bleef zijn wisselend karakter behouden. Temeer daar de demarrages om een afscheiding te verkrijgen in de slotfase van de strijd nog toenamen. Vooral Bloedjes, Snijder, De Ruiter, De Boer, Van der Knaap, De Jong, Wuurman en De Nijs koesterden vrome wensen om een massale eindsprint te ontlopen. Het bleef echter bij deze wensen, want geen van hen kreeg de kans om alleen of met een paar rivalen de strijd te beslissen.

Drie ronden voor het einde sloeg De Nijs nog eenmaal toe en veroverde daarmee een kleine voorsprong. Maar ook deze winst bleek voor de Beverwijker net niet genoeg om „los" van zijn tegenstanders als winnaar over de eindstreep te fietsen. Daarvoor moest hij eerst nog een fel sprintgevecht leveren met Joop Wuurman, die hem met enkele anderen in de laatste ronde had achterhaald. Met een wiellengte verschil bleef De Nijs zijn lastige mededinger de baas. BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Amateurs: 1. C. de Nijs, Beverwijk, de 60 km in 1 uur 26 min. 49 sec.; 2. J. Wuurman, Amsterdam; 3. T. v. d. Knaap, Poeldijk; 4. C. de Jong, IJmuiden; 5. D. de Ruiter, Beverwijk; 6. A. Kool, Delft; 7. F. van Rossum, Amsterdam; 8. W. Kle­bach, Amsterdam; 9. M. Snijder, Halfweg; 10. J. Bloedjes, Alkmaar; 11. J. de Boer, Edam; 12. M. Kalkhoven, Den Haag; 13. J. Groot, Beverwijk; 14. Y.-Kock, Haarlem; 15. K. de Groot, West-Graftdijk.

 

SASSENHEIM (19 september).1956

Piet Steenvoorden won in Sassenheim

De eerste Ronde van Sassenheim, die Woensdag 19 September onder ideale weersomstandigheden door de Ren- en Tour­vereniging „De Bollenstreek" werd gehouden, is gewonnen door Piet Steenvoorden. Met een wiellengte voorsprong op Jaap Bruggenkamp en Krijn Post, die hem in de eindspurt van de tien koppen tellende leidersgroep nog het meest bedreigden, ging de sterke Steenvoorden zegevierend over de eindstreep. Voordien had de plaatselijke favoriet Arie van Houwelingen met een lange solovlucht de bewondering van zijn talrijke supporters afgedwongen. Maar dit bravourstukje had zoveel van zijn krachten gevergd, dat hij in de slotfase uit de strijd verdween.

Het begin van dit rondenspel was al veelbelovend, want het startschot was nauwelijks verklonken of Arie van Wetten be­raamde reeds een serieuze uitlooppoging. Maar waar hij niet in slaagde, dat presteerde Van Houwelingen, die in de derde „tour" het initiatief van de Noordwijkerhouter overnam. Op­gezweept door de aanmoedigingen van zijn plaatsgenoten wist Van Houwelingen een flinke voorsprong te veroveen. Aan­vankelijk scheen hij het peloton te gaan “dubbelen", maar de bijtijds ingezette tegenaanvallen - waarbij de grote mannen zich niet onbetuigd lieten - verijdelden dit succes voor de Sassenheimer. Niettemin wist hij ondanks deze acties zijn lei­dende positie zo'n kleine zeventig kilometer te behouden.

Toen was het echter met Van Houwelingen gebeurd. Voor een nieuwe aanval van Krijn Post, Jaap Bruggenkamp en Dirk de Ruiter moest de moedige vluchter tenslotte het hoofd buigen. Ook Steenvoorden, Niesten, Van Wetten, Tonny Peters, Gel­dermans, Jong, Van Steenselen, Kool en L. Ribbelink kwamen mede aan de leiding. Achter deze aanvoerderstroep dunde het veld deelnemers als sneeuw voor de zon en alleen Karel Hame­linck, die door pech was verachterd, en Flens Kock wisten de moed op te brengen om door te blijven strijden.

De snelle Gijs Pauw, die er ook stellig in geslaagd zou zijn om bij de leiders te komen, reed in volle jacht tegen een te ver over de afrastering geboken jongen aan. Hoewel hij on­danks deze botsing op zijn fiets wist te blijven, moest Pauw toch afstappen: het was zo hard aangekomen, dat hij zijn sleutelbeen had gebroken. Hij was wel de grootste pechvogel in deze ronde, maar niet de enige, want kanshebbers als Schalk Verhoef en Arend van 't Hof - wie volgens velen de zege op -dit bochtige parcours in zijn woonplaats niet kon ontgaan - werden in de beginfase al door lekke banden uit­geschakeld. Nadien verdwenen ook Jo de Haan, Ton v. d. Knaap, Piet Peters en Henny Marinus door mankementen van het strijdtoneel.

Met nog vijftien kilometer te fietsen kreeg vechter Van Hou­welingen een gevoelige “tik" en ontgoocheld staakte de ani­mator van deze koers de strijd. Ook Ribbelink en Kool konden in de slotfase het hoge tempo, er werd constant boven de veer­tig gefietst, niet langer volhouden en moesten terrein prijs­geven. Er bleven zodoende nog tien kanshebbers over. Dezen gaven elkaar geen duimbreed meer toe, zodat de eindsprint de beslissing moest brengen. En deze werd een prooi voor Piet Steenvoorden, die als eerste door de laatste bocht kwam ge­sneld en deze positie - ondanks furieuze aanvallen van Jaap Bruggenkamp en Krijn Post - niet meer afstond. Met een wiellengteverschil bleef de Heemstedenaar de situatie meester.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. P. Steenvoorden, Heemstede, de 100' km in 2 uur 26 min. 39 sec.; 2. J. Bruggenkamp, IJmuiden; 3. K. Post, Nieuw Vennep; 4. C. Niesten, Beverwijk; 5. A. van Wetten, Noordwijkerhout; 6. D. de Ruiter, Beverwijk; 7. T. Peters, Haarlem; 8. A. Geldermans, Beverwijk; 9. C. Jong, IJmuiden; 10. A. van Steenselen, Mijnsheerenland; 11. op een halve ronde A. Kool, Delft; 12. op 1 ronde F. Kock, Haarlem; 13. C. Hame­linck, Den Haag; 14. L. Ribbelink, Delft.

 

SCHIEDAM (1 september).1956

RONDE VAN SCHIEDAM VOOR WIL BRAVENBOER.

De Rotterdamse (nog pas 17-jarige) amateur Wil Bravenboer heeft in Schiedam zijn eerste bloemen in zijn amateurloopbaan in ontvangst mogen nemen. In de laatste 100 meter van de door allerlei omstandigheden tot 69 km teruggebrachte koers, wist hij v. d. Knaap en v. d. Berg met een vlijmscherpe demarrage te verrassen en op de eerste prijs, een wisselbeker van Het Vrije Volk incluis, beslag te leggen. De drie renners voornoemd hadden zich ca. 23 km voor het einde van de anderen ver­wijderd en noteerden op de meet 11 sec. op de volgende vluch­ter, v. Dienst, terwijl weer 4 sec. daarna het peloton met spurt­winnaar v. Gool volgde.

De rit der nieuwelingen over 60 km eindigde met een knappe zege voor de Rotterdammer Rieks Faber, die zich practisch de hele wedstrijd bijzonder op de voorgrond had weten te plaatsen en 16 ronden voor tijd alleen op pad ging.

Amateurs: 1. W. Bravenboer, 69 km in 1 uur 49 min. 30 sec.; 2. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 3. J. v. d. Berg, Den Haag; 4. G. v. Dienst, Beijerland; 5. K. v. Gool, Rotterdam; 6. J. Matena, Den Haag; 7. T. Sijthoff Rotterdam; 8. G. Kreuk­niet, Rotterdam; 9. G. v. Straten„ Schiedam; 10. D. Verdoorn, Rotterdam; 11. F. v. Veldhoven, Poeldijk; 12. G. Ribbelink, Delft; 13. P. Muilwijk, Rotterdam; 14. K. Rozenburg, Leidsen­dam; 15. D. de Ruiter, Beverwijk.

Nieuwelingen: 1. R. Faber, 60 km in 1 uur 38 min. 50 sec.; 2. op 5 sec. P. Schoen, Zaandam; 3. op 2 sec. P. Severens, Rotter­dam; 4. G. Wetsinga, Groningen; 5. K. Bom, Kwintsheuvel; 6. M. v. Leeuwen, Wassenaar; 7. J. Sandbergen, Den Haag; 8. W. v. d. Berg, Wateringen; 9. M. de Zeeuw, 's Gravendeel; 10. P. den Dikkenboer, Schiedam.

 

SCHIJNDEL.CENTRUM (16 september).1956

Amateurs: 1. Piet de Bruin, 2. Theo Sijthoff, 3. Joop van den Putten,

Nieuwelingen: 1. Andre de Vries, 2. Jan hermes, 3. Jan Janssen,

 

S-GRAVENDEEL (21 juli).1956

Amateurs: 1. Arend van ’t Hof, 2. Joop van den Putten, 3. H. van de bRoek, 4. K. Post, 5. D. de Ruiter, 6. D. de Nijs, 7. A. van Steenselen, 8. J. Beijer, 9. P. Peters, 10. G. van Rhijn,

Nieuwelingen: 1. B. Kouwenhoven, 2. Cees van Amsterdam, 3. Ab van Egmond, 4. C. Visser, 5. D. Verdoorn, 6. H. Koger, 7. H. van de Giessen, 8. A. van Ravens, 9. G. Lagendijk, 10. A. Verhoeven,

 

S-HEERENHOEK (10 juni).1956

JAN WESTDORP BESLUIT AMATEURTIJD MET ZEGE IN EIGEN HUIS.

Onder grote publieke belangstelling werd Zondag 10 Juni de 11e wie­lerronde van 's-Heerenhoek voor amateurs verreden. 32 renners scho­telden een boeiende wedstrijd voor, welke tot de laatste ronde de uit­slag in het onzekere liet. Verschillende malen werden door behoorlijke demarrages bressen geslagen in het sterk bezette grote peloton, maar even zovele malen werd het veld weer bij elkaar getrokken. Een grille demarrage van de tandem v. Glerum, Oosthoek liep op deze wijze op niets uit. Eenzelfde lot troffen de ontsnappingspogingen van Van Sluys alleen, het duo De Ruiter en Luyckx en nogmaals De Ruiter met Oost­hoek. Een vlucht van De Ruiter, eeuwige pechvogel, met Franske van der Zande had te weinig inhoud en ook deze poging werd om zeep gebracht door de samengebalde kracht van het grote peloton.

Het gat dat het trio Huissoon, Van Houwelingen en Van Glerum na plm. 70 km wisten te slaan, leek meer kans van slagen te zullen hebben, maar de lang verwachte slag zou ook nu nog niet vallen. In de 41e ronde, na ruim 80 km, toen de strijdlustige Niesten een kleine voor­sprong wist te nemen, sprong Westdorp er op, terwijl Theo van Wijchen na enkele ronden eveneens aansluiting wist te krijgen. De zaak was nu wel bekeken. Tenslotte was het voor de jonge Niesten tegen de twee Zeeuwen een moeilijke taak hier de overwinning weg te kapen; West­dorp wist zich bij het ingaan van de laatste ronde van zijn metgezellen te ontdoen om met voorsprong te winnen. Van Wijchen kon zich door het aan de finish opdringende publiek niet meer voor de tweede plaats klasseren en eindigde schitterend op de 3e plaats. Voor Westdorp was het vooral in eigen home een mooi besluit van een rijke amateurloop­baan. Dinsdag gaat hij in Belgie voor zijn eerste profcourse van start.

Amateurs en Onafhankelijke: 1. J. Westdorp, 's-Heerenhoek, 100 km in 2 uur 38 min. 2 sec., 2. C. Niesten, Beverwijk, op 8 sec.; 3. Th. van Wijchen, Goes, z.t.; 4. J. Stolk, Zwijndrecht, op 35.5 sec.; 5. C. Paymans, Tilburg, z.t.; 6. A. Gel­dermans, z.t.; 7. W. Heeren, Roosendaal, z.t.; 8. A. van Sluys, Vlis­singen; 9. A. v. d. Steen, Etten; 30. J. Huissoon, Heinkenszand; 11. H. Glerum, St. Willebrord; 12. D. de Ruiter, Beverwijk; 13. A. van Houwe­lingen, Sassenheim; 14. A. Braspennincx, Zundert, op een ronde; 15. J. van. Gool, Rotterdam; 16. J. van Geel, Lepelstraat; 17. F. Stevens, Dussen; 18. A. van Uden, Oss; 19. M. Dominicus, Nieuwdorp; 20. J. de Poorter, Hoek.

 

S-HEERENHOEK (28 juli).1956

PEET VERSCHUURE TRIOMFEERT IN 'S-HEERENHOEK.

Het lag reeds lange tijd in de lijn der verwachting dat de nieuweling Verschuure, die dit jaar voor het eerst op de fiets klom, beslag zou leggen op een overwinning. Begiftigd met een goed eindschot mag deze H.B.S.'er een waardige opvolger van Rentmeester en Verstraete wor­den genoemd.

De organisatie was deze maal in handen van het plaatselijke Oranje­comite; met 2 wedstrijden voor amateurs en onafhankelijken komt 's-Heerenhoek met totaal 3 wedstrijden dit seizoen wel goed voor de dag.

De wedstrijd werd ontsierd door enkele vrij ernstige valpartijen. De nieuwelingen De Schipper en Huissoon maakten een prima debuut.

Nieuwelingen: 1. P. Verschuure, Hansweert, 75 km in 2.17.30; 2, Van Hues, Hoogerheide; 3. J. Vernooij, Sluiskil; 4. D. Wouterse, Kwadendamme; 5. P. Heeren, Roosendaal; 6. F. van Doeselaar, Sluiskil; 7. C. de Schip­per, Kapelle; 8. J. Huissoon, Heinokenszand; 9. Withagen, Bergen op Zoom; 10. M. v. d. Weele, Goes.

 

S-HEERENHOEK (22 september).1956

Jonge Coen Niesten oppermachtig in Regenboogcourse

Het actieve wielercomite van 's-Heerenhoek dat in 1955 twee wedstrijden achtereen zag verregenen, lanceerde Zondag 22 September onder de toepasselijke naam haar traditionele regenboogcourse. Deze maal zat alles mee; Ope zonovergoten parcours leverde een ijzer sterk deelnemersveld een boei­ende strijd. Het in grote male opgekomen publiek was ge­tuige van een snelle koers met steeds wisselende aspecten.

Van meet of sprong v. d. Zande alleen in de ruimte. Demarra­ges van Konings, Van Leeuwen, Bravenboer, Geerts, Van Sluys, Termorshuizen hadden slechts tot gevolg dat het tempo onmiddellijk hoog werd opgevoerd. Jaap Huissoon, die voort­varend voor in de groep opereerde, smoorde elke ontsnappings­poging in de kiem.

Na 10 km waagde het trio De Nijs-Swaneveld en De Ruiter een vermetele ontsnapping en zij wisten op een moment zelfs 47 seconden op de grote groep te veroveren. Met de vele troe­ven in het volgend peloton was hun poging echter uitzichtloos.

Toen dan ook een tweede trio met Kool, Hamelinck en Van Glerum zich bij de vluchters dacht te gaan aansluiten, maakten de azen korte metten en onder aanvoering van de actieve Huissoon, met Bruggenkamp, Van Sluys en Van Wijchen, werd in de 50e km het hele veld weer bij elkaar getrokken.

Verschillende renners hadden intussen onder het moordende tempo hun tol meeten betalen. Van der Steen volgde in dit stadium op 1 min. 5 sec. en de groep Hamelinck, Kool, Beste­breurtje, Sijthoff, Van Leeuwen, Doeland en Beyen op 1 min. 18 sec.

Na deze slag zou de te verwachten adempauze bij het ingaan van de tweede helft echter nog niet gegund zijn, want nu sprong Van Sluys alleen weg. Deze wist echter in 10 km niet meer dan 18 sec. op de groep te nemen en verschoot daarmede zijn meeste kruit. Van der Zande en Bruggenkamp trokken de groep weer op zijn wiel, waarna de strijdbijl dan toch voor de duur van een ronde werd begraven.

Een nieuwe hevige slag ontbrandde even voor de 75e km, toen Huissoon met de strijdlustige Bravenboer en De Nijs weg­sprong. Het peloton reageerde echter snel en terwijl De Nijs nog even alleen door ging, lieten de eerste twee zich spoedig op de grote groep tegugvallen. Onder de heftige jachten die uit deze aanval waren ontstaan, vormden zich in de 84e km een uitermate gevaarlijke kopgroep met De Haan, Niesten, De Ruiter, Van Wijchen, De Nijs en Marinus, op korte afstand ge­volgd door een groep van louter onafhankelijken met P. Peters, Bruggenkamp, Van Steenselen, Van Glerum en Van Sluys, ter­wij1 licht afgescheiden daarvan weer onder aanvoering van de onvermoeibare Huissoon een 3e groep volgde met Kool, Swa­neveld, Bravenboer, Van 't Hof en de gedubbelden Hamelinck en Van Loon. De situatie was kritiek geworden, maar nogmaals kwam alles weer bij elkaar.

Na deze tweede grote slag was het met al die prominenten niet waarschijnlijk dat een rustperiode zou aanbreken en het was op verrassende wijze dat de vinnige Coen Niesten 15 km voor het einde door een vlijmscherpe demarrage aan alle onzeker­heid een einde maakte. In minder dan 41/2 km veroverde hij 47 seconden op de kopgroep, waaruit intussen ook Van Steen­selen was weggesprongen. Nog later volgde het trio Van Wet­ten, De Haan en Van Wijchen en het duo Van der Zande, Van Glerum. Ofschoon zij buiten de groep van de groep bleven, ver­loren zij aanzienlijk terrein op de niet verslappende Niesten, die op indrukwekkende wijze alleen door de finish ging.BRON: A.G. VERHULST

Amateurs en Onafhankelijken: 1. C. Niesten, Beverwijk, 110 km in 2 uur 41 min. 20 sec. (gem. 41 km); 2. A. van Steenselen, Mijnsherenland, op 1 min. 2 sec.; 3. J. de Haan, Klaaswaal, op 1.14 min.; 4. A. van Wetten, Noordwijkerhout, z.t.; 5. Th. v. Wijchen, Goes, z.t.; 6. H. v. Glerum, St. Willebrord, op 1.31 min.; 7. C. v. d. Zande, Halste­ren, z.t.; 8. A. van 't Hof, Sassenheim, op 1.37 min.; 9. P. Peters, Haarlem, z.t.; 10. J. Huissoon, Heinkenszand, z.t.; 11. H. Mari­nus, Amsterdam, z.t.; 12. Swaneveld, Dordrecht, z.t.; 13. Chr. de Nijs, Beverwijk, z.t.; 14. A. van Sluys, Vlissingen, zA.; 15. D.,de Ruiter, Beverwijk, z.t.; 16. M. Bravenboer, Rotterdam, z,t.; 17. J. Termorshuizen, Pijnacker, z.t.; 18. G. Doeland, Vrees­wijk, z.t.; 19. A. Kool, Delft, op 1 ronde; 20. C. Hamelinck, Den Haag, op 1 ronde; 21. A. v. d. Steen, Etten, op 2 ronden; 22. C. v. Leeuwen, Gouda, z.t.

 

SIEBENGEWALD (9 september).1956

COEN NIESTEN WINNAAR IN SIEBENGEWALD

De Ronde van Siebengewald slaagde volkomen. Enige dui­zenden toeschouwers omzoomden het mooie parcours, waarop een spannende race ten tonele werd gevoerd. Na lichte scher­mutselingen - hierbij waren Niesten, Ehlen, Kool, e.a. betrok­ken namen Daemen, Kool, Geldermans en Niesten een kleine voorsprong, weke (halfkoers) tot een halve ronde werd opgevoerd. Jaap Kersten lanceerde toen een felle aanval op de stelling van de pitlopers, waardoor het peloton uit elkaar viel. Kersten speelde het klaar om de kop te bereiken, maar even voordat de aansluiting werd verkregen, was Coen Niesten weggevlucht.

Amateurs:1. Coen Niesten, Beverwijk, 120 km in 3.10.2, 2e Daemen, Lieshout, 3e Geldermans, Eindhoven, 4e Kool, Delft, 5e Kersten, Siebengewald, 6e Vergoossen, Echt, 7e Smits, Helmond, 8e Beyers, Holten, 9e H. Ehlen, Sittard, 14e Oudelenferink, Hengelo.

Nieuwelingen: 1. J. Hugens, Hoensbroek, 2e Boom, Markels, 3e Ruykers, Amsterdam, 4e Verryken, Helmond, 5e Van Tien, Leeuwen.

 

SILVOLDE (16 september).1956

Nieuwelingen: 1. C. Zutt, 2. Ab van Egmond, 3. Heunders,

 

SINT ANTONIS (21 mei ).1956

TWEEDE OVERWINNING VAN ENGEL v. d. SANDEN IN ACHT DAGEN.

Engel van de Sanden behaalde nog een tweede overwinning in acht dagen tijds. Zondag behoorde hij met Jaap Kersten tot de animators van de eerste Ronde van St. Antonis. Een mooie wedstrijd op een mooi parcours, dat burgemeester Schampers speciaal in orde had laten maken. Er zijn dus ook nog burgemeesters, waarvan men alle medewerking krijgt. Kersten was de agressiefste renner, die van de course iets bijzonders maakte. Een verassing bleek de Ossenaar Bulten te zijn. Een snelle knaap, maar hij spurtte zich op de premies zo leeg, dat hij in de eindsprint zowel door Kersten als door Van de Sanden geklopt werd.

Amateurs: 1. Van de Sanden, Veghel, 100 kin in 2 uur 29 min. 22 sec.; 2. Kersten, Siebengewald; 3. Bulten, Oss; 4. Kreukniet, Amsterdam, op 31 see.; 5. Visser, Eindhoven; 6. Van Uden, Oss, op 1.50; 7. v. d. Elshout, Made, op 2.10; 8. Van Heertum, Schijndel, op 2.25; 9. Van den Dungen, Tilburg; 10. Van Engelen, Eindhoven; 11. Maas, Heeze; 12. Hertogs, Mierlo-Rout.

Nieuwelingen: 1. Zutt, Amsterdam, 50 km in 1 uur 13 min. 27 sec.; 2. Giesen, Vortum; 3. Kool, Delft, op 25 sec.; 4. Van de Wijst, Elzendorp; 5, De Graaf, Rotterdam, op 1.47; 6. Meulbroek, Tilburg; 7. Jansen, Sie­bengewald; 8. Wijnhoven, Rijckevoort; 9. Boeljon, Amsterdam; 10. Schut, Oploo.

 

SINT JANSTEEN (23 juni).1956

JAAP HUISSOON WINT NA SOLORUSH VAN 45 KM

DE 31e-RONDE VAN ST. JANSTEEN!

In St. Jansteen organiseerde de plaatselijke wielervereniging „De Sporters" op Zaterdag 23 Juni haar 31e wielerkoers voor nieuwelingen

En amateurs .

De Wedstrijd was onderverdeeld in 2 series en een finale.

De series werden beide keren door een nieuweling gewonnen, resp. J. van Wetten en A. van Egmond. In de finale kwamen zij echter uit­houdings- vermogen tekort om het de amateurs lastig te kunnen maken. De amateur Jaap Huissoon won de wedstrijd tenslotte overtuigend na een machtige solorush van ruim 45 km!

Reeds in de le ronde van de finale ontspon zich een levendige strijd. Piet Rentmeester en F. Tel kwamen afgescheiden door met J. van Wetten in hun kielzag, maar door toedoen van de Belg Geleyn en Theo van Wijchen was dit strovuur reeds na 2 ronden geblust.

Onmiddellijk daarop, na 3 km, sprong Jaap Huissoon weg met de nieuweling F. Tel aan het wiel. Deze vermetele sprong leidde voor Huissoon tot een imposante zege, maar moest door Tel bekocht wor­den doordat hij na ruim 18 km moest terugvallen in de achterste ge­lederen. In het grote peloton mislukten intussen verschillende reac­ties van Rentmeester en Roovers door overbrugging van Theo van Wijehen en de Belg Verberckmoes. Rentmeester kwam hierbij in de 10de ronde te vallen door een aflopende band (de derde in deze maand!) en verdween verder van het toneel.

Terwijl Huissoon als een locomotief, stug maar onverzettelijk, door­ging, legden Van Egmond en Van Wetten in de 18e km de basis voor een sterke volggroep, aanvankelijk gevolgd door De Roo, maar na 26 km, halfcourse, in een sterke rush vervoegd door Theo van Wijchen en later ook Van Overveld. Van Wetten, een verdienstelijk rijdend nieuweling, moest ervaren dat hij tussen sterke amateurs niet onge­straft met zijn krachten kan smijten. In dit stadium moest hij zijn tol betalen voor de rushes in de voorrit en finale; leeggereden viel hij snel in het veld terug en gaf verder de pijp aan Maarten.

In de volggroep Van Wijchen, Van Egmond, Van Overveld kwam nu geen wijziging meer. De achterstand op kopman Huissoon liep van 33 sec. aanvankelijk nog terug tot 12 sec., maar was in de 45e km weer tot 27 sec. opgelopen. Huissoon gaf geen krimp en naarmate de finish naderde draaide hij gemakkelijker. Jo de Roo, die ook wat kan, was nog uit het grote peloton naar de volggroep gesprongen, maar bleef halverwege hangen. Jaap Huissoon zegevierde onbedreigd over een sterk verbrokkeld veld.

Zowel de voorritten als de finale gaven levendige strijd te zien, maar naar onze mening, welke gedeeld wordt door de renners, moet het samenrijden van amateurs en nieuwelingen niet als een succes worden gezien. Nu vielen slechts twee nieuwelingen in de prijzen; zij kwamen er echt niet aan te pas. Verder liet de organisatorische voorbereiding wel wat te wensen over. Wij vragen ons of hoe het mogelijk is dat deze wedstrijd, welke pas 9 dagen voor de wedstrijddatum, werd aan­gevraagd nog op de wedstrijdkalender kon worden geplaatst. Mede door het bijzondere wedstrijdkarakter dat ter elfder ure in elkaar werd gedraaid, wordt op deze wijze de jury voor ongewenste proble­men gesteld.

Amateurs en Nieuwelingen le serie: 1. J. van Wetten, Noordwijk, 31 km in 48 min.; 2. J. Huissoon, Heinkenszand; 3. J. Hopman, Zaandam; 4. J. Roovers, Etten, op 52 sec.; 5. W. Vermeulen, Klinge (B.), z.t.; 6. F. Tel, Zaan­dam, z.t.; 7. H. Geleyn, Meerdonck (B.); 8. P. v. d. Avoirt; 9. A. van Sluis, Vlissingen, op 1 min. 2 sec.; 10. D. Wouterse, Kwaden­damme, z.t.; 11. H. J. Vernooy, Sluiskil, z.t.; 12. J. van Dijk, Lisse, z.t.; 13, K. Duinkerke, Bomselen, z.t.

Amateurs en Nieuwelingen 2e serie: 1. A. van Egmond, Den Haag, 31 km in 46 min. 58 sec.; 2. E. Verstraete, Eede, op banddikte; 3. P. Rentmeester, Yerseke, z.t.; 4. M. v. Overveld, Hoogerheide, z.t.; 5, J. de Roo, Schore, z.t.; 6. Th. van Wijchen, Goes, z.t.; 7. M. C. Dominicus, Nieuwdorp, op 1 min. 24 sec.; 8. P. Verschuuren, Hansweert, op 2 min.; 9. J. v. d. Berg, Noord­wijkerhout, z.t.; 10. R. Verberckmoes, Stekene (B.), z.t.; 11. J. G. Beers, Zaandarn;12 G. Naessens, Koewaoht, z.t.; 13. Th. Marcus, Boschkapelle, z.t.; 14. H. Maibus, Zuilen, z.t.

Finale: 1. J. Huissoon, Heinkenszand, 50 km in 1 uur 13 min. 38 sec.; 2. Th. van Wijchen, Goes, op 16 sec.; 3. M. v. Overveld, Hoogerheide, z.t.; 4. A. van Egmond, Den Haag, z.t. (le nieuwel.); 5. J. de Roo, Schore,

op 45 sec.; 6. A. van Sluys, Vlissingen, op 1 min. 40 sec.; 7. W. Ver­meulen, Stekene ( ), z.t.; 8. E. Verstraete, Eede, z.t. (2e nieuwel.); 9. J. Roovers, Etten, op 2 min. 20 sec.; 10. J. Hopman, Zaandam, z.t.; 11. M. Dominicus, Nieuwdorp, z.t.; 12. H. Geleyn, Meerdonck (B.), z.t.; 13, F. Tel, Zaandam, z.t; 14. R. Verberckmoes; Stekene (B.).

 

SINT MAARTENSDIJK (1 september).1956

VAN AMSTERDAM ONWEERSTAANBAAR IN ST. MAARTE'NSDIJK.

Onder grote publieke belangstelling zette Kees van Amster­dam zijn overwinningenreeks in St. Maartensdijk voort.

Met v. d. Smirren, Verschuure en van Hees was hij de anima­tor van een levendige wedstrijd, welke gekenmerkt werd door tal van uitlooppogingen.

Van meet of trachtte Van Amsterdam alleen weg te komen, maar hij kreeg v. d. Smirren en Timmermans aan het wiel. De Zeeuw Verschuure alarmeerde met Van Hees en Van Geel de grote groep, met het enige gevolg dat door hun sleuren het hele veld verbrokkelde en dit driemanschap zich bij de kop­lopers kon voegen. Zes man gingen daardoor halfcourse aan de leiding, maar Van Geel en T'immermans zouden later door het hoge tempo hieruit terugvallen.

Met nog zestien km voor de boeg wist Van Amsterdam ten­slotte bij een premiesprint op verrassende wijze alleen door te gaan. De reactie van zijn metgezellen kwam te laat om hem nog tot de orde te kunnen roepen, zodat hij wederom onbe­dreigd met voorsprong door de finish ging. In de sprint om de 2e plaats moest de Zeeuwse comingman, Piet Verschuure, in  de Amsterdammer v. d. Smirren zijn meerdere erkennen.

BRON: A.G. VERHULST

Nieuwelingen: 1. C. v. Amsterdam, Oosterhout, 82 km in 2 uur 13 sec.; 2. W. v. d. Smirren, Amsterdam, op 5'5 sec.; 3. P. Verschuure, Hansweert, z.t.; 4. P. v. Hees, Hoogerheide, z.t.; 5, J. van Geel, Lepelstraat; 6. M. Roks, Bossenhoofd; 7. A. Linders, Roosen­daal; 8. P. Bulkman, Breda; 9. A. Polak, Willemstad; 10. F. van Doeselaar, Sluiskil.

 

SINT MICHIELSGESTEL (25 maart).1956

Joop Captein won reeds voor de tweede keer in Brabant

De Hollanders drogen in de eerste wedstrijden de Zuiderlingen af

Zondag werd in St. Michiels Gestel de derde Brabantse wed­strijd in dit seizoen verreden. In Limburg werd met de Ronde van Hoensbroek gestart. De Hollanders, die graag willen fiet­sen, waren opnieuw genoodzaakt om de rivieren over te steken. En weer namen ze de beste plaatsen in beslag. In Best en Nuenen was het ons al opgevallen, dat Beverwijk dit jaar goede amateurs aan de start brengt. Nu is er wel een kern van waarheid in het spreekwoord, dat vogeltjes die vroeg zingen voor de poes zijn. De voorjaarswinnaars moeten er rekening mee houden, dat zij vroeg in forme zijn. En dat het heel moei­lijk is om die te handhaven. Men mag zich niet afmartelen op straffe van het veranderen in een zoutpilaar. In ons plas­tische wielerjargon: men loopt de kans zo stil te staan als een emmer op het moment, dat men zou willen vliegen.

De Boven-Moerdijkers zijn stuk voor stuk goed gestart. Cap­tein won in Best en Geldermans in Nuenen. Zondag werd er een Ronde in St. Michiels Gestel verreden, waar het grootste deel van de Noordelijke invasie neerstreek. Pas op de negende plaats in de uitslag vinden we een Brabander: Kees Paymans, die met Kuitwaard toch nog een halve minuut achterstand op de koplopers had. De ereplaatsen waren zeer speciaal voor de Noord-Hollanders. Daarmee hebben de jongens uit Amster­dam, IJmuiden en Beverwijk de knuppel in het hoenderhok gegooid. De Brabanders werden in eigen huis in de hoek ge­dreven, zoals zij het aan de overzijde van de grens de Belgen doen. In de loop van het seizoen treden gewoonlijk verande­ringen op. Dat is dan ook de enige troost, die er overschiet, redeneert men. Enfin, door al die successen zullen de Hollan­ders wel verlekkerd worden op die Oost-Brabantse wedstrij­den. Het ligt in de verwachting, dat de streekrijders voldoende gelegenheid krijgen om revanche te nemen. Intussen is het wel verwonderlijk, dat bijvoorbeeld die Beverwijkers zo vroeg aan hun kilometers zijn. Hier hebben de jongens nauwelijks een week gelegenheid gehad om te trainen.

In St. Michiels Gestel was het werkelijk een Hollands vertoon van oppermacht. Vijftien kilometer voor het einde werd door Braat en Niesten de slag ingezet. Joop Captein sprong naar de weglopers toe. Vervolgens lieten zich Lute, Bruggenkamp, Teunisse en Geldermans zien. De taart was gebakken. Zeven man bevonden zich in de kopgroep. In de sprint won Joop Cap­tein. Dat was zijn tweede Brabantse overwinning in veertien dagen. Het gaat er naar uit zien, dat die Captein een baas wordt. Aanvankelijk heeft hij zich als baanrenner doen gelden. Dat hij thans op de weg wat hardheid op doet, is uitstekend voor zijn conditie. De Amsterdammer moet zich echter door de prijzen, die er op de weg te verdienen zijn, niet laten verlekke­ren. Op de baan schijnt er voor hem een toekomst te liggen. Het is te hopen, dat hij zijn verstand gebruikt en dadelijk naar de baan en naar de sprint terugkeert.

Voor snelle jongens moge Captein een voorbeeld zijn. Op de baan is er momenteel plaats voor talentvolle jongeren. Dat zij de kans, die in Utrecht geboden wordt, met beide handen aan­grijpen.

Bij de nieuwelingen kwam er een Haagse overwinning uit de bus. De jonge Van Egmond stak met kop en schouders boven de rest uit. Veertien ronden voor het einde was hij uit het peloton verdwenen. Rasenberg, De Jong en Hermens maak­ten jacht op hem. Het zou hun niet lukken om hem te achter­halen.

Laat nu in de enige Limburgse wedstrijd Groot uit Beverwijk winnen, terwijl bij de nieuwelingen Helsloot uit Amsterdam won. De Boven-Moerdijkers hebben het ,mene, tekel, phares" aan de Zuidelijke wand geschreven. Dat wekt de sportieve ri­valiteit op. We zullen zien hoe het afloopt.

BRON: FRITS VAN GRIENSVEN

Onafhankelijken en amateurs: 1. Captein, Amsterdam, 100 km in 2 uur 37 min. 5 sec.; 2. Lute, 's Graveland; 3. Teunisse, Utrecht; 4. Bruggenkamp, IJmuiden; 5. Geldermans, Bever­wijk; 6. Niesten, Beverwijk; 7. Braat, Aalsmeer; 8. op 30 sec. Kuitwaard, Velsen; 9. Paymans, Tilburg; 10. op 45 sec. Van Poppel, Tilburg.

Nieuwelingen: 1. Van Egmond, Den Haag, 50 km in 1 uur 19 min.; 2. De Jong, Breda, op 25 sec.; 3. Hermens, Berkel; 4. Ra­senburg, Terheijden; 5. J. Braat, Aalsmeer.

 

SINT MICHIELSGESTEL (14 oktober).1956

Amateurs: 1. Ab Geldermans, 2. Arie van Wetten, 3. Ab van Egmond,

Nieuwelingen: 1. Bert Boom, 2. Frans van Tiem, 3. Coen Visser,

 

SINT OEDENRODE (27 mei).1956

PIET VAN MUILWIJK ZEGEVIERDE' IN ST. OEDENRODE.

De Eindhovense wielerclub heeft eveneens een reeks wedstrijden ge­organiseerd, die zij „De zes van zessen klaar" heeft genoemd. De tweede uit die serie draaide in St. Oedenrode, waar behoorlijk be­langstelling bestond. In de beslissende fase van deze wedstrijd kwamen vijf man op kop: Schoenmakers, Van den Brand, Van Tiggelen, Koot en Van Muilwijk. De Rotterdammer was sneller dan de vier Eind­hovense clubleden.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Van Muilwijk, Rotterdam. 100 km in 2 uur 29 min. 15 sec.; 2. Schoenmakers, Eindhoven; 3. Van den Brand, Schijndel; 4. Van Tiggelen, Eindhoven; 5. Koot, Eindhoven; 6. op 20 sec. Renders, Eindhoven; 7. Stokman, Eindhoven; 8. Weijdeven, Eindhoven; 9. op 50 sec. Wordragen, Eindhoven; 10. Visser, Eindhoven; 11. op 1.25 Teunisse, Utrecht; 12. Sijthoff, IJsselmonde; 13. Van Hout, St. Michiels­Gestel; 14. op 2 min. Groenendaal, St. Michiels-Gestel; 15. Van Enge­land, Schijndel.

Nieuwelingen: 1. Braat, Aalsmeer, 60 km in 1 uur 29 min. 11 sec.; 2. Plantaz, Eindhoven; 3. Kool, Delft; 4. Schut, O.ploo; 5. Wijnhoven, Rij­ckevoort; 6. Van Lierop, Eindhoven; 7. Rutten, Haarlem; 8. Smits, Eindhoven; 9. Wolbink, Helmond; 10. Boogers, Zeelst.

 

SINT WILLEBRORD (26 augustus).1956

Amateurs: 1. Jan Konings, 2. Adrie van Steenselen, 3. Bram Heeren,

Nieuwelingen: 1. Leo Timmermans, 2. Piet van Hees, 3. A. van de Broek,

 

SLIEDRECHT (23 juni).1956

KEES VAN GOOL BOEKT EERSTE AMATEURZEGE.

In de laatste honderd meters, welke het kort voor tijd weer tot wel 40 man samengegroepte peloton van de finish scheidden, wist de Rotterdammer Kees van Gool in de Ronde van Sliedrecht zijn eerste zege bij de amateurs te behalen.

Het is al weer dik 2 jaar geleden, dat Kees op de voorgrond wist td treden en een hele rits overwinningen bij de nieuwelingen boekte. Met zijn opkomst in militaire dienst kwam ook de tijd, dat hij een categorie hoger moest en toen raakte hij wat achterop. Op de Rotter­damse baan is Kees weer een der getrouwen en zien wij hem regelmatig op het voorplan.

In Sliedrecht, waar zijn club De Pedaalridders volgend jaar moet terugkomen met een rit over minstens 100 km op een dergelijk snel parcours, was dit jaar de uitslag als volgt:

Amateurs: 1. K. v. Gool, 80 km in 1 uur 56 min. 42 sec.; 2. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 3. G. v. Straten, Schiedam; 4. A. v. d. Putten, Den Haag; 5. J. Verwey, Utrecht; 6. B. Lute, 's Graveland; 7. C. v. Engeland, Schijndel; 8. A. Geluk, Rotterdam; 9. I. Knegt, Rotterdam; 10. C. Hamelink, Den, Haag; 11. T. Koot, Eindhoven; 12. J. Matena, Den Haag; 13. G. v. d. Berg, Sliedrecht; 14. P. Muilwijk, Rotterdam; 15. G. Bestebreurtje, Rotter­dam; 16. P. Kortland, Vlaardingen; 17. G. v. Veldhoven, Poeldijk; 18. H. v. Bastelaar, Rotterdam.

In de laatste ronde maakte Joop v. d. Putten - met Schalk Verhoef tot de winter verlof uit militaire dienst - een flinke schuiver, welke gelukkig vrij goed afliep.

 

SLUIS (9 juni).1956

RONDE VAN SLUIS VOOR DE VOS.

Onder grote publieke belangstelling werd de zegepalm in de 6e Wielerronde van Sluis voor Nieuwelingen, gegrepen door H. de Vos, nadat hij halfcourse met v. d. Klundert en Zijlmans de basis had weten te leggen voor een ruime voorsprong. De reactie van de streekfavoriet Miel Verstraete, Van Amster­dam e.a. die elkaar zwaar bewaakten, kwam te laat om nog enige invloed te kunnen uitoefenen. BRON: A. G. VERHULST.

Nieuwelingen: 1. H. de Vos, Oosterhout; 2. J. Zijlmans, Raamsdonk; 3. J. v. d. Klundert, De Heen; 4. J. Horvest, Breda; 5. C. van Amsterdam, Oosterhout; 6. E. Verstraete, Eede; 7. J. van Geel, Lepelstraat; 8. J. Linders, Roosendaal; 9. H. Vernooij, Sluiskil; 10. M. Roks, Bosschenhoofd; 11. Konings, Rucphen; 12. F. V. Doeselaar, Sluiskil; 13. J. van Espen, Axel; 14. M. v. d. Weele, Goes; 15. S. Verhoef, Goes.

 

SLUISKIL (28 april).1956

STRIJDLUSTIGE ZEEUWSE AMATEURS BRAKEN HOLLANDSE HEGEMONIE IN DE EERSTE RONDE VAN SLUISKIL.

Onder aanvoering van een soepel draaiende Theo van Wijchen vloerden de Zeeuwse renners Zaterdag 28 April de Hollandse paradepaardjes van het ogenblik. De wedstrijd werd geken­merkt door felle jachten, zodat, geholpen door een bijtende Noordoosten wind, 60 procent van de 51 vertrekkers het einde met vermocht te halen.

In het prille begin wist Theo van Wijchen na enkele schijn­aanvallen zich definitief los te werken, met de overige Zeeu­wen De Roo, Huissoon, Westdorp in zijn kielzog. Ook Piet van Est en Joop Blaauw konden zich hierbij aansluiten.

Deze stormram wist op het 1100 meter lange parcours, met wel­geteld 8 bochten, geleidelijk haar voorsprong op, het toen nog grote, maar logge peloton, te vergroten. Westdorp moest later afhaken wegens een lekke band, maar kon zich tussen de vluchters en de grote groep handhaven.

Half course hadden de vluchters hun rondje te pakken.

Van Wijchen, in blakende forme, probeerde nog enkele malen opnieuw los te komen. Hij werd aanvankelijk terug gepakt door Geldermans en Groot om tenslotte toch gezameniijk door te gaan. Het sterk gedunde veld viel tegen het einde in kleine groepjes uiteen. Na dit drietal namen Lute en Niesten de benen, terwijl daarachter een groepje volgde met Westdorp, De Rui­ter, Sijthof, Kreukniet en Van Meel.

Op 1.1/2 ronde ging de rest van het veld door de finish. Frans Mahn won de sprint van de grote groep.

Amateurs: 1. Th. van Wijchen, Goes; 2. J. de Roo, Schore, op 1/2 ronde; 3. P. v. Est, Fijnaart, zit.; 4. J. Huissoon, Yerseke, z.t.; 5. J. Blaauw, Arnhem, z.t.; 6. A. Geldermans, Beverwijk; 7. J Groot, Beverwijk; 8. B. Lute, 's-Graveland; 9. Niesten, Bever­wijk; 10. J. Westdorp, 's-Heerenhoek, op 1 ronde; 11. D. de Ruiter, Beverwijk; 12. A. van Meel, Wouw; 13. Th. Sijthof, Rotterdam; 14. Kreukniet, Rotterdam; 15. Fr. Mahn, Amster­dam, op 11/2 ronde.

 

SLUISKIL (11 augustus).1956

VAN AMSTERDAM STERK WINNAAR IN SLUISKIL.

De 18e Ronde, welke de Sluiskilse Wielersupportersclub W.S.V.S. op 11 Aug. j.l. voor Nieuwelingen organiseerde was ondanks een dreinerige regen het aanzien volkomen waard. Het waren de plaatselijke favorieten Vernooij en Van Doese­laar, die de lont in het kruitvat gooiden, maar Van Amster­dam en Timmermans die op de puinhopen zegevierden.

Het hoge tempo dat de beide Sluiskillenaren met assistentie van de meegekomen Rekers er uit drukten, deed het 41 man sterke veld renners reeds na enkele kilometers verbrokkelen. Het driemanschap kon echter zo vroeg nog niet verhinderen dat de sterke Brabantse coalitie Van Amsterdam, Timmermans, Linders en Van de Klundert na 12 km mee op kop kwam. Een kilometer verder wisten ook Van Hees en Van Smirren nog de sprong naar dit selecte gezelschap te maken, waardoor een uitermate sterke kopgroep was, ontstaan, welke de situatie voor de rest van het veld bijzonder hachelijk maakte. In deze korte spanne tijds waren inmiddels De Winter,  Bommelje, v. d. Weele en Van Nijnatten een ronde gedubbeld. Schipper en Rijn hadden eveneens moeten lossen uit de grote groep, welke aangevoerd werd door Heeren, Verschuure en Dees. Nog verder naar achter droegen Van de Vijver, Zutt, Soeters en Stroband gezamenlijk de rode lantaarn, om deze na dubbe­ling over te geven aan Korstanje en Horvest, die tussen hen en de grote groep “zwommen".

Van de 15e tot 35e km kwam er in dit algemeen coursebeeld weinig verandering, Van Doeselaar, die in het grille begin teveel van zijn krachten had gevergd, viel terug in de tweede groep, maar in de 27e km kon hij zich achter Dies Wouterse

 

SOESTERBERG (8 augustus).1956

Soesterberg, het vliegeniersplaatsje, onder de rook van Amersfoort, houdt jaarlijks haar wielerfeest. ,De Volharding" organiseert dan de ronde voor amateurs. Dit jaar werd het een beste ronde, gewonnen door Ben Teunisse, het rappe Utrechtse sprintertje, die ook nu het snelst was van de kopgroep van vijf, bestaande uit Blaauw, De Ruiter, Verwey, Klebach en Teunisse. Zij waren het die bijna een volle ronde winst namen onder bet loeiende geluid der straaljagers.

Ben Teunisse is in de loop der jaren geen onbekende meer in de wielerwereld. Met zijn 19 jaren behoort hij in elke koers tot de eersten en dit jaar waren er reeds vijf overwinningen voor hem weggelegd, benevens vele tientallen ereplaatsen. Teunisse is een van die renners, die constant bij de eersten reed in de klassiekers.

Chris de Nijs en Stolk ontsnapten nog uit het peloton in de laatste ronde, waarbij De Nijs voor Stolk eindigde, omdat deze zijn makker sneed. De Zwitser Krumm was de beste spurter van het peloton.

BRON HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. Ben Teunisse, Utrecht, 62.5 km in 1 uur 30 min. 27.4 sec.; 2. J. Verwey, Utrecht; 3. J. Blaauw, Arnhem; 4. W. Klebach, Amsterdam; 5. D. de Ruiter, Beverwijk; 6. Chr. de Nijs, Beverwijk; 7. J. Stolk, Zwijndrecht; 8, E. Krumm, Zwitserland; 9. H. Schouten, Amsterdam; 10. C. Kirchner, Utrecht; 11. N. Wijnhoven, Rijkevoort; 12. P. Splinter, Ankeveen; 13. ex aequo J. van de Woude, N. Soel­laard, H. Klein, alien Utrecht; H. de Boer, Bussum; C, Rabe, Am­sterdam.

 

SON (21 mei).1956

JAN VAN DE WEIJDEVEN SNELSTE MAN IN SON.

In de Ronde van Son behaalde Jan van de Weijdeven, die het vorig jaar tot de goede nieuwelingen behoorde, een sprintoverwinning op Bartels, eveneens een jonge amateur. Voor beide renners schenken deze ere­plaatsen veel voldoening. Jan van de Weijdeven heeft er van het begin af voor gewerkt en Bartels heeft zijn ogen de kost gegeven. De eerste uitlooppoging van de latere winnaar, in gezelschap van Van Tilburg ondernomen, mislukte, tengevolge van het verzet van Damen, Koot e.a. Bij de tweede bleek alleen Bartels op zijn qui vive te zijn geweest.

Amateurs: 1. J. v. d. Weijdeven, Eindhoven, 100 km in 2 uur 33 min. 4 sec.; 2. Bartels, Eindhoven; 3. op 19 sec. Muijlwijk, Rotterdam; 4. P. Damen, Lieshout; 5. Wordrager, Eindhoven; 6. Manders, Eindhoven; 7. Geerts, Breda; 8. Koot, Eindhoven; 9. Van Tiggelen, Eindhoven; 10. Stokman, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. De Jonge, Westgrachtdijk, 60 km in 1 uur 26 min. 8 sec.; 2. Bogers, Zeelst; 3. Jongejan, Rotterdam; 4. Smits, Eindhoven; 5. Vermeer, Utrecht.

 

SPAUBEEK (8 april).1956

Amateurs: 1. Jack Nieskens, 2. Toon Steenbakker, 3. C. van Rooy,

Nieuwelingen: 1. Rene Lotz, 2. Jan HUgens, 3. W. Mertens,

 

SPIJKENISSE (12 mei).1956

ROBERT NIET OPGEWASSEN TEGEN SIJTHOFF

                                                          IN RONDE VAN SPIJKENISSE.

De twee Amsterdammers Gudde en Robert hebben met een vroege vlucht, welke dik 5 kwartier lang de gemoederen in beweging hield, kleur gegeven aan de tweede ronde van Spijkenisse.

Kort na het startsein van burgemeester Bliek en onder het belangstellend oog van K.N.W U.-voorzitter Dr. van Dijk na­men beiden de kuiten en alsof de inspanning van deze eerste grote actie nog niet genoeg was, zei de slanke Robert na de hereniging alle anderen nogmaals vaarwel. Gudde nestelde zich toen aan het hoofd van de sterk in aantal geslonken meute en beantwoordde menige demarrage, welke ten doel had, zijn vriend tot de orde te roepen. Alleen de Rotterdammer Sijthoff kon hem benaderen en samen reden zij hun laatste ronden. Juist aan het andere eind van het winderige parcours, halver­wege de Gatdijk demarreerde Sijthoff en besliste hiermede het pleit in zijn voordeel. Robert mocht met hem de tour d'honneur rijden, nadat de bos tulpen netjes in tweeen was gedeeld. Van de overigen won de kersverse onafhankelijke Hamelink de spurt voor Kreukniet, Gudde, Wouters, soldaat Verhoef, De Haan, Kolmsberg en Bierhuizen. De 90 km werd gereden in 2.19.40.

Amateurs: 1.Theo Sijthoff, 2. J. Robert, 3. Karel Hamelink, 4. Kreukniet, 5. Gudde, 6. Wouters, 7. Schalk Verhoef, 8. Jo de Haan, 9. Kolmsberg, 10. Bierhuizen,

Nieuweling Bravenboer, volgende week amateur, boekte weer een nette overwinning in de sprint, waarin hij de Numans­dorper Verzijl, met wie hij ronden lang voorop gelegen had, de baas bleef. Veertig km in 1 uur 8 sec.

Nieuwelingen: 1. Bravenboer, 2. Verszijl, 3. J. v. Dijk, Lisse; 4. A. Reckers, Nieuw Vennep; 5. J. de Jager, Den Haag; 6. W. Potma, Garst, 7. J. Faas, 8. H. van Venrooy, 9. B. Kouwenhoven, 10. A. van Ravens,

De rit voor adspiranten over 20 km (33,58) was voor Speelman uit Poortugaal, lid van de organiserende club De Pedaalridders, voor Jansen en Spoormaker.

Adspiranten: 1. Speelman, 2. Jansen, 3. Spoormaker, 4. P. Fransen, 5. H. Blokker, 6. W. Schuling, 7. P. Hermes, 8. L. Kramp, 9. G. de Jong, 10. A. Plieger,

 

SPRUNDEL (15 juli).1956

Amateurs: 1. Arend van ’t Hof, 2. Henk van de Broek, 3. Jaap Bruggenkamp,

Nieuwelingen: 1. Cees van Amsterdam, 2. Henk de vos, 3. L. Jansen.

 

STAMPERSGAT (21 mei).1956

PIET VAN EST WINNAAR IN STAMPERSGAT.

Ook de West-Brabanders laten weer het een en ander van zich horen. Piet van Est noteerde een overwinning in Stampersgat, een dijkplaatsje in het poldergebied van Brabant. Geldermans en Niesten waren ook van de partij, doch de Zeeuw De Roo slaagde erin voor hen de tweede plaats te bezetten.

Amateurs: 1. P. van Est, Fijnaart, 100 km in 2 uur 53 min.; 2. De Roo, Schore; 3. Geldermans, Beverwijk; 4. Niesten, Beverwijk; 5. Hofmans, Etten; 6. De Haan, Klaaswaal; 7. Marchant, Tilburg; 8. W. van Dongen, Dongen; 9. v. Moergestel, Zevenbergen; 10. Kalmsberg, Strijen.

Nieuwelingen: 1. Bravenboer, Rotterdam, 60 km in 1 uur 43 min.; 2. Hogers, Stampersgat; 3. Verzijl, Numansdorp; 4. Vergauw, Utrecht; 5. De Klerk, Nieuw Vennep.

 

STANDDAARBUITEN (24 juni).1956

STANDDAARBUITEN HULDIGDE VAN GLERUM.

De kleine Van Glerum heeft de eerste de beste gelegenheid revanche genomen voor zijn minder opvallende Toer. In Standdaarbuiten moest de Zeeuw Huissoon, die toch in goede vorm is, achter hem blijven.

Amateurs: 1. Van Glerum, 105 km in 2.48.21; 2. Huissoon; 3. op 2.21, De Haan; 4. op 2.30, Peters; 5. Van Ost; 6. Geluk; 7. Van Hasselt; 8. Ste­vens; 9. Bravenboer; 10. Suykerbuyk.

 

STEENBERGEN (2 april).1956

Toon van Oers won eon kouwelljke profwedstrijd in Steenbergen

Steenbergen, een vriendelijke, bedrijvige plaats in de Bra­bantse Westhoek, nog steeds aan de wielersport verslaafd sinds de gloriedagen van Jan Maas en Toine Mazairac, heeft dit jaar het voorbeeld gegeven. Vroeg in het voorjaar zijn de organisa­toren met een profwedstrijd voor de dag gekomen. Ze hebben in Steenbergen altijd het liefst met profs “gespeeld". Er wer­den successen en diepe teleurstellingen door geboren. Op Tweede Paasdag mocht men niet mopperen over de belang­stelling. Er stonden ettelijke duizenden toeschouwers rond het parcours. Dus zeer waarschijnlijk, als de lasten niet te groot waren, is men “eruit gesprongen".

Als de lasten niet te hoog waren. In dat geval heeft Steenber­gen ook een goed voorbeeld gegeven. Want we kunnen praten als Brugman, we kunnen belangstelling voor de profcourses vragen, we kunnen de noodzaak ervan aantonen, doch als ze niet rendabel zijn, verdwijnen ze vanzelf. Er is in de wieler­sport een mening, dat er steeds voldoende “gekken" te vinden zijn, die een wedstrijd willen organiseren om er geld aan te verdienen. Dat moge zo schijnen, maar waar is het zeker niet.

Het is jammer, dat er op gespeculeerd wordt. Dat vertroebelt het inzicht. Naar ons inzicht worden de meeste wedstrijden uit liefhebberij georganiseerd. Op de ene plaats om in en vreem­delingen te trekken, op de andere plaats omdat het als een taak van een wielerclub beschouwd wordt. Maar als men alle moeite en zorgen in ogenschouw neemt, alle mankracht in geld waar­deert, de weersmogelijkheden verdisconteert, dan zijn de op­brengsten van wielerwedstrijden niet in verhouding tot het werk en de risico's. Voor een man, die er geld mee tracht te winnen, is het object niet interessant. Interessant is het slechts voor hen, die geen tijd geven, geen risico's aanvaarden, maar wel in de golfslag van de wielersport zitten. De verkopers, de neringdoenden, de belastingen. We haken op dit onderwerp eens in; omdat de organisatoren altijd bommen geld verdienen, naar men zegt....

En toch is het voor onze wielersport noodzakelijk, dat wij nog dit jaar een behoorlijk aantal profwedstrijden op de kalender brengen. Steenbergen heeft in deze een voorbeeld gegeven. Er volgen er meer. Of men ginds voor de ontwikkeling van de sport een goed voorbeeld heeft gegeven? Over de prijzenlijst valt toch te discuteren. De organisatoren zijn daarin vrij. Neen, wij bedoelen niet te zeggen, dat het totaal te gering was. Het verschil tussen de eerste prijzen was te groot. Om de beroeps­renners een minimum-bestaan te verzekeren, zullen we de prijzen moeten uitstrijken. Het gaat er niet om om een paar goede renners te bezitten. Het gaat er om een gefundeerde klasse van profs en onafhankelijken op de been te houden. Als een deelnemer een wedstrijd wint en met vierhonderd gulden naar huis gaat, waarna hij zes of zeven keer tussen de eerste tien rijdt en slechts een klein percentage van de eerste prijs ontvangt, is hij een beroepsrenner van naam, die men dwingt om startgeld te vragen. Doet hij dit niet, dan gaat hij er onder­door. Het is zaak de beschikbare prijzen zo te verdelen, dat zij aantrekkelijk blijven, maar dat er tien deelnemers die week geen zorgen voor de kost behoeven te bezitten.

Dat kan en we zullen er m.i. naar moeten streven om dit te bereiken. Dan zal het ook mogelijk worden, dat de profs en onafhankelijken, die niet door een betaald contract in binnen­of buitenland gebonden zijn, elke week hun wedstrijdje in eigen land kunnen rijden. Op die manier houden zij werk aan de winkel.

Ook de profs en onafhankelijken hebben in deze periode van opbouw hun taak. Dat is op de eerste plaats om strijd te laten zien. De toeschouwers zijn de broodheren. In Steenbergen wa­ren verzachtende omstandigheden aan te voeren. Het was koud en het ontbreekt iedereen aan conditie, Het neemt niet weg, dat de belangstelling uren heeft moeten wachten om iets bij­zonders te zien. Een dikke vijftig deelnemers hadden de start­lijn verlaten. Daaronder bevonden zich Gerrit Voorting, Plan­taz met een vast verzet, Koch, Van As, Van Oers, Van Breenen, vier Belgen, een Deen, een paar Engelsen etc. Het peloton heeft kilometers over de keien gekast zonder zich druk te maken. Alleen de premies brachten afwisseling in het spel.

Tenslotte vond er een ontsnapping plaats van Toon van Oers en Heintje van Breenen. Het peloton berustte in dit course­beslissende feit. Zij brachten het samen tot verschillende hon­derden meters voorsprong. In de eindspurt had Tarzan na­tuurlijk geen, schijn van kans tegen de snelle zoon van Thijs.

Interessanter was de spurt van het peloton, waarbij Plantaz, ondanks zijn koffiemolen, moeite deed om Noppie Koch te bedreigen.

Beroepsrenners: 1. Van Oers, Langeweg, 120 km in 3 uur 13 min. 14 sec.; 2. Van Breenen, Amsterdam; 3. op 900 meter Koch, Utrecht; 4. Plantaz, Eindhoven; 5. Jorgensen, Denemarken; 6. Van As, Roosendaal; 7. v. d. Broek, Breukelen; 8. Braspenning, Zundert; 9. Bral, Belgee; 10. Richards, Engeland; 11. ex aequo rest van het peloton.

 

STEENBERGEN (9 septembert).1956

Amateurs: 1. Adrie van Steenselen, 2. Jaap Huissoon, 3. Jo de Haan,

Nieuwelingen: 1. Jos Aanraad, 2. Wim van Smirren, 3. P. Heeren,

 

STEIN (13 mei).1956

KAMPHUIS EERSTE IN DE RONDE VAN STEIN.

De Ronde van Stein trok een groot aantal toeschouwers, die Kamphuis met beduidende voorsprong als winnaar over de streep zagen gaan. Het was een beste koers, met vele uitloop­pogingen. Toen de helft van de afstand achter de rug was, sloeg Kamphuis op de vlucht. Hij behield tot het einde een minuut winst. Van de 40 deelnemers reden 15 man de rit uit.

Amateurs: 1. W. Kamphuis, Sittard, 105 km in 2 uur 53 min. 35 sec.; 2e op ruim een minuut, L. Stevens, Elsloo; 3e G. Moonen, Heer; 4e J. Doek, Heerlerheide; 5e G. Vergoossen, E'cht; 6e P. Kohlen, Heerlerbaan; 7e R. Lotz, Stein; 8e A. Cuiten, Mierlo; 9e H. Scheilen, Chevremont; l0e H. Vedder, Sweyckhuizen.

Nieuwelingen: 1. H. Harings, Sibbe, 60 km in 1 uur 39 min. 49 sec.; 2e J. Ras, Budel, z.t.; 3e P. Floegel, Hoensbroek, z.t.; 4e J. Hugens, Hoensbroek, z.t.; 5e G. Smits, Helmond, z.t.

ZWOLLE (19 mei).1956

Amateurs: 1. Theo Bulten, 2. Nol van Uden, 3. T. Platel,

 

STEIN (26 augustus).1956

COR VAN ROOY TRIOMFEERDE IN STEIN

Ruim 3000 toeschouwers juichten in Stein Cor van Rooy als overwinnaar van een geslaagde koers toe, die spannend ver­liep en organisatorisch tot in de puntjes klopte. Na de start trok de plaatselijke favoriet Rene Lotz er dra tussenuit. Later kreeg Lotz bijstand van Cor van Rooy en de jonge Huntjens. Deze laatste lag nogal eens met Vrouwe Fortuna overhoop, zodat hij tenslotte zijn gezellen in de steek moest laten. Pech. Inmiddels hadden Lotz en Van Rooy een voorsprong van een dikke mi­nuut opgebouwd. Uit de groep ontsnapten Floegel, Knops, Nieskens en Harrie Ehlen. Een felle jacht volgde: De samen­werking in de achtervolgende groep liet bij tijd en wijle ietwat te wensen over, tengevolge van de rivaliteit tussen Nieskens en Ehlen. Hiervan profiteerde Knops, door in zijn eentje op hol te slaan en de kopmannen bij te benen. Er restten toen nog 12 ronden. Knap won Van Rooy de spurt van het leidend trio, even inslaand legde Nieskens op de vierde plaats beslag.

Amateurs: 1. Cor van Rooy, Hoensbroek, 120 km in 3 uur 16 sec.; 2. L. Knops, Boch­oltz; 3. R. Lotz, Stein; 4. op 44, sec. J. Nieskens, Swalmen; 5. C. Hameleers, Maastricht; 6. H. Ehelen, Sittard; 7. P. Floegel, Hoensbroek; 8. H. Vinken, B-leyerhende; 9. J. Roelofsen, Spau­beek; 10. M. Hermans, Valkenburg.

Nieuwelingen: 1. H. Balter, Nieuwenhagen, 68 km in 1 uur 42 min. 19 sec.; 2. G. Laufenberg, Schaesberg; 3. H. Haan, Meche­len; 4. Harings, Sibbe; 5. W. Nelissen, Heugem.

 

STER VAN HET ZUIDEN (11 en 18 maart).1956

Captein en Geldermans de eerste winnaars in de Ster van het Zuiden

Oost-Brabant heeft evenals vorig jaar het wielerseizoen in­gezet. Op 11 Maart draaide de primeur met de Ronde van Wilhelminadorp in Best. Een week later stond de Ronde van Nuenen op het program. Beide vroege wedstrijden waren op­genomen in de Ster van Het Zuiden, welke Eindhovense wie­lerclub van deze naam de bedoeling heeft dit seizoen vijftien wedstrijden op de weg te organiseren, waarvoor een klasse­ment wordt samengesteld. In Best vloerde de Amsterdammer Joop Captein de kersverse onafhankelijke Tonny Bergmans in de sprint. In Nuenen moest hij een week later volledig de vlag strijken voor de Beverwijker Geldermans, die zowel de Ronde won als de eerste plaats in het algemeen klassement.

Uiteraard kennen wij de moeilijkheden, die bij bet samenstel­len van de Ster van Het Zuiden overwonnen moesten worden. Daar valt niet licht over te denken. Wielerclub Het Zuiden heeft er met zijn bestuur en sportcommissie de gehele lange winter aan gewerkt. Vijftien coursen werden er in Oost-Bra­bant geprojecteerd. Dat eiste tientallen reizen en besprekingen. Dat eiste een onzeggelijk aantal manuren aan voorbereiding. Dat eist nog meer manuren en opoffering bij de uitvoering. Er worden risico's aanvaard om de sport op alle plaatsen te popu­lariseren. Er moeten parcoursen worden gezocht, die niet alleen de goedkeuring maar nog meer de instemming hebben van de gemeentelijke autoriteiten. De Provincie en Water­staat komen er aan te pas. Niemand moet overlast ondervin­den. Doch de leidende figuren moeten oog en oor hebben voor de maatschappelijke belangen, die de wielersport dient. Niet op de eerste plaats van de economische kant bekeken, maar meer van de ideeele zijde. Duizenden jonge kerels wordt een gepaste ontspanning geboden. Tienduizenden komen naar hun sportieve prestaties kijken. Het zijn de sterken en de avontuur­lijksten, die zich tot de wielersport voelen aangetrokken. Jongens die niet bang zijn en die een stootje kunnen verdra­gen. De overheid moet ook begrijpen, dat wielerclubs een be­langrijker taak verrichten dan ze in het algemeen wordt toe­gedacht. De aandacht gaat voornamelijk naar de cracks uit. Doch dat zijn de uitzonderingen. De grote troep van onbeken­den moet in het oog gehouden worden. Ook de massa, die langs het parcours staat.

Voor de Ronde van Wilhelminadorp in Best bestond in alle delen van Nederland grote belangstelling. Speciaal Noord- en Zuid-Holland was aan de startlijn goed vertegenwoordigd. Er kwamen zelfs deelnemers uit Groningen en Drente. Hoe het mogelijk is weten we nu nog niet, maar de “Noordelijken" bleken beter getraind en sterker te zijn dan de mannen van eigen bodem. Speciaal de Beverwijkers kwamen sterk voor de dag. In die plaats zit een kern van goede krachten, die zich straks waarschijnlijk nog duidelijker doet gelden.

De Zuidelijke renners bleken tengevolge van sneeuw en ijs geen kilometers in de benen te hebben. De uitvallers waren bij bosjes te tellen. En daaronder bevonden zich vele gerenom­meerden. Er kwam zelfs een vijftiental onafhankelijken aan de start. Bij deze onafhankelijken en amateurs, die slechts tachtig kilometer voor hun eerste wedstrijd behoefden te rij­den, ontbrandde de strijd pas na vijftig kilometer. Voor die tijd bleef men rustig aan het wiel zitten. Toch waren er om allerlei redenen een zestig uitvallers te tellen. Daaronder be­vond zich bijvoorbeeld Adri van Steenselen, die door een lekke tube werd geplaagd.

Bergmans uit Valkenswaard, die in Zuid-Frankrijk zijn voor­jaarstraining kon verzorgen, ontvluchtte toen aan het peloton. Er ontstond daarop een kopgroepje met de vluchteling, Cap­tein, Teunisse, De Ruiter en Rabe. Geldermans, die ook het vorig jaar reeds de aandacht vroeg, gelukte het toch nog aan­sluiting te vinden. In groep twee nestelden zich Blaauw, Van den Brand, Sleutjens en Paymans. Later kwam hier geheel alleen Groot, weer een Beverwijker, alsnog bij groep twee.

In het peloton zwoegden Van Wetten, Sonnemans, v. d. Sande, Schoenmakers etc., Jongens, die nog geen lucht hadden.

Joop Captein won de spurt van Bergmans, omdat hij lengten sneller is. En toen kwam voor de twintig prijswinnaars de ver­rassing van de dag. De winnaar kreeg de bloemen aangeboden door mevrouw Van Dijk, terwijl hij toegesproken werd door de voorzitter van de K.N.W.U., dr. Van Dijk. Beiden waren naar Best getogen om er de eerste wedstrijd voor onafhankelij­ken en amateurs te zien en van hun belangstelling te getuigen. Dat het zowel door de deelnemers als door de organisatoren werd gewaardeerd, behoeft geen betoog.

Naast de amateurs waren ook de nieuwelingen aan de start gekomen. Onder de tachtig deelnemers bevonden zich vogels van diverse pluimage. Vier man konden zich van het peloton losmaken, waarvan de snelle Marinus de sprint won.

De Bestse wedstrijden werden belasting-vrij voor een lief­dadig doel verreden. In Wilhelminadorp wordt namelijk dade­lijk een Sociaal Charitatief Centrum gebouwd. Vorig jaar werd er duizend gulden voor dit doel afgedragen. Dit jaar liep het bedrag tot ruim elfhonderd gulden op. Over de belangstelling voor deze eerste wedstrijd van de Ster mocht men dus niet klagen.

De tweede wedstrijd werd Zondag in Nuenen verreden. In het dorp van Van Gogh werd met medewerking van de Burge­meester en het plaatselijk Ronde-Comite een nieuw parcours gevonden, dat achteraf gezien te veel deelnemers moest ber­gen en dat door de opname van de haarspeldbocht vrij zwaar was. Het Zuiden bracht weer een sterk en groot veld aan de start, waarin weinigen gemist werden. Hadden de Brabanders in de eerste wedstrijd te Best reeds een ondergeschikte rol vervuld, in Nuenen zou de suprematie van de Noord-Hollan­ders nog groter blijken. Speciaal de Beverwijkers speelden een hoofdrol. Bruggenkamp gelukte het 25 kilometer voor het ein­de aan het vermoeide peloton, dat honderd kilometer voor de boeg had gekregen, te ontsnappen. Geldermans, die in Best reeds zijn wip kon laten zien, sprong er tien kilometer verder zonder blikken of blozen naar toe. Het merkwaardige was, dat hem niemand kon volgen. Toen hij ook nog de spurt van de IJmuidenaar won, had hij tevens Captein van zijn eerste plaats verdrongen. Immers, de Amsterdammer, die hoopvol van start vertrokken was, kon deze keer geen enkele punt in de wacht slepen. Teunisse, Groot en Schoenmakers, die zich ook in Best hadden onderscheiden, kwamen opnieuw “voorin" terecht. Daardoor konden zij in het algemeen klassement ere­plaatsen gaan bezetten. Intussen is er over het verloop van dit Sterklassement nog niets te voorspellen. In vijftien wedstrij­den kan er veel gebeuren. Vandaag ontbreekt de ene punten­winnaar op het appel, Morgen wordt hij door pech uit de course gewipt. Het is ook niet de bedoeling, dat een deelnemer alle wedstrijden meerijdt. Wie ervoor in de gelegenheid is en reeds punten bezit, is elke wedstrijd zeker van zijn startmoge­lijkheid. Overigens wordt elke wedstrijd tegen een attractieve prijzenlijst verreden.

Bij, de nieuwelingen won in Nuenen v. d. Sluis, die met Van Egmond en Van den Berg aan bet peloton kon ontsnappen.

 

STIENS (29 augustus).1956

Amateurs: 1. Gerrit van Dijk, 2. Sjoukje Dijkstra, 3. F. Jellema,

 

STOPPELDIJK (29 april).1956

MACHTIGE SOLORUSH VAN JAAP HUISSOON VERSPLINTERT STERK RENNERSVELD IN LUSTRUMCOURSE TE STOPPELDIJK.

Evenals daags tevoren, in Sluiskil, kwamen de Hollanders er weer met aan te pas. Ook nu weer waren het de Zeeuwen, die op het voorplan streden.

Al in de eerste ronde gooide Van Wijchen de lont in het kruit­vat. Met assistentie van Groot en Van Est kon hij nochtans op de gebundelde krachten van het verse veld met meer dan 200 meter nemen. Na 10 km waren de vluchters van het eerste moment weer tot de orde geroepen. Achter hen scheurden groepsdemarrages van resp. Mahn, Fr. v. d. Zande en v. Over­veld, De Poorter, Mahn en Huissoon, Huissoon, C. v. d. Zande en Blaauw het veld uit elkaar. Het waren kleine bressen, welke ogenschijnlijk weinig te betekenen hadden, maar tengevolge van het hoge tempo en de krachtige Noord-Oostenwind het potentieel ondermijnden.

Toch wisten Van Est en Huissoon, na enkele kleine schermutse­lingen, opnieuw aan de greep van het grote peloton te ont­komen, om definitief weg te blijven. Zij namen snel 45 secon­den; achtervolgingen van Westdorp, Wuyts en De Poorter, later Oudkerk en Van Houwelingen, mislukten. Nauwelijks na 35 km waren vele rennem door de mazen gevallen en van de 52 vertrekkers waren toen nog slechts een dikke twintig ren­ners in de strijd. Huissoon en Van Est zetten intussen verbeten door. Even dreigde de ontsnapping schipbreuk te leiden toen Van Est moest lossen; hun voorsprong bedroeg toen al 1,1/2 mi­nuut. In het sterk gedunde veld bleef het rommelen en op­nieuw had De Poorter, nu met C. v. d. Zande en Wuyts de ach­tervolging ingezet. De onafscheidelijke Groot en De Ruyter sleurden opnieuw de meute bij elkaar, met gevolg dat de ach­terhoede nog meer verbrokkelde. Toen met nog 33 km voor de boeg Van Est tenslotte van fiets moest verwisselen, zag het er voor Huissoon even donker uit, maar jet leek wel of hij toen met nog meer energie naar voren beukte. Met assistentie van de achterop geraakte Qudkerk, welke zich prachtig herstelde en goed zijn deel op kop verrichtte, was de aansluiting met de hoofdgroep na ruim 60 km beslist. Van Est volgde toen op 22 seconden, maar moest zienderogen terrein prijsgeven, 3 km voor het einde werd hij nog voorbij gestreefd door Van Sluys en Oudkerk. Een demarrage van Bram Heeren mislukte.

Het was jammer voor de organisatoren, dat in deze spannende wedstrijd de jury niet waterdicht was. Over de 88 km werd geen tijd opgenomen.

BRON: A.G. VERHULST

Amateurs: 1. J. Huissoon, Yerseke; 2. J. Oudkerk, Amsterdam, op 2 min. 21.6 sec.; 3. A. van Sluys, Vlissingen, z.t.; 4. P. v. Est, Fijnaart; 5. Fr. Mahn, Amsterdam; 6. P. Splinter, Ankeveen; 7. J. de .Roo, Schore; 8. Th. v. Wijchen; 9. B. Heeren, RWsendaal; 10. J. Groot, Beverwijk; 11.J. de Poorter, Hoek; 12. W. J. Swa­neveld, Dordrecht; 13. E. v. Tol, Dordrecht; 14. C. v. d. Horst, Standaardbuiten; 15. C. Suykerbuyk, Nispen; 16. F. Stevens, Dussen.

 

STRIJEN (4 augustus).1956

Amateurs: Ab Geldermans, 2. Joop van den Putten, 3. Jan van Vliet, 4. Arie van Wetten, 5. Coen Niesten, 6. Cees Paymans, 7. Jo de Haan, 8. Piet van Steenvoorden, 9. G. de Jager, 10. J. Griep,

 

SURHUISTERVEEN (1 september).1956

Amateurs: 1. Chris de Nijs, Beverwijk; 2. Coen Niesten, Beverwijk; 3. F. Pronk, Warmenhuizen; 4. Jan de Boer, Edam; 5. Eppie Warta, Groningen; 6. Hilbert de Boer, Bussum; 7. Mels Delien, Winkel; 8. Siem Appel, Hoorn; 9. Bert Groot, Burgerbrug; 10. Kor Niemeijer, Hengelo;

 

SURHUISTERVEEN (19 september)

Ronde van Surhuisterveen voor Bloedjes

De door de Friese Leeuw georganiseerde Ronde van Surhuis­terveen heeft ons weer van mooie sport doen genieten. De ene uitlooppoging volgde op de andere. Fre Mik, Sijen en Schreurs kwamen dit duur te staan, zij moesten deels door bandenpech en onnodige energieverspilling vroegtijdig de pijp aan Maarten geven. Meer inhoud had de uitlooppoging van de winnaar van verleden jaar, de Alkmaarder Jan Bloedjes en de in Friesland graag geziene renner Jan Ottenbros. Jammerlijk voor Otten­bros kreeg hij bandenpech en vechtjas Ottenbros moest ook de strijd staken. Bandenpech kreeg ook De Ruiter uit Beverwijk, wat hem op 1 ronde kwam te staan, maar De Ruiter kwam zo onweerstaanbaar opzetten en met behulp van Chr. de Nijs, Bravenboer, Moorman, Bos, Kalis en v. d. Heide had hij weer spoedig zijn ronde op het peloton terug, alleen Bloedjes bleef voor de sterke Beverwijker onbereikbaar. Bloedies won met een halve ronde voorsprong, De Ruiter versloeg Chr. de Nijs in de eindsprint. BRON: J.A. van WALSUM

Amateurs: 1. J. Bloedjes, Alkmaar, 105 km in 2 uur 45 min. 16 sec.; 2. D. de Ruiter, Beverwijk; 3. Chr. de Nijs, Beverwijk; 4. J. Bravenboer, Rotterdam; 5. H. Moorman, Amsterdam; 6. Bos, Veendam; 7. K. Kalis, Stompetoren; 8. J. v. d. Heide, Marum; 9. F. Pronk, Warmenhuizen; 10. B. Groot, Burgerbrug; 11. C. Stam, St. Pancras; 12. Droog, Velsen; 13. M. Delien, Winkel; 14. W. v. d. Veen, Boelenslaan; 15. Jellema, Birdaard. De prestatieprijs was voor D. de Ruiter.

 

SUSTEREN (27 mei).1956

„SUESTRA-CRITERIUM" VOOR NOL EHLEN.

In Susteren ging het zeer levendig toe. Herhaalde demarrages zorgden voor een aantrekkelijk verloop, doch al deze werkzaamheden ver­mochten geen afscheiding teweeg brengen. Pas 20 km Voor het einde viel de slag. Kamphuis, Nol Ehlen en Steenbakkers sprongen weg en de zaak was dra gebakken. De voorsprong steeg geleidelijk. Ramakers trachtte de stand een ander aanzien te geven, tevergeefs. Twee ronden voor het einde konden Roelofsen, Kollenburg, Van Eck, Paes en Ra­makers de groep verlaten. In de spurt zegevierde Nol Ehlen.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Nol Ehlen, Broeksittard, 114 km in 2 uur 37 min. 15 sec.; 2e W. Kamphuis, Sittard, z.t.; 3e P. Steenbakkers, Maastricht, z.t.; 4e J. Kollenburg, Sittard, op 1.15 min.; 5e J. Roelofsen, Spaubeek, z.t.; 6e J. v. Eck, Schinnen, z.t.; 7e N. Paes, Munstergeleen, z.t.; 8e Fr. Ramakers, Echt, z.t.; 9e A. van Breugel, Heerlen, z.t.; l0e J. Willemsen, Nuth, op 1.25 min.

 

SWALMEN (27 mei).1956

HARRY EHLEN SPURTWINNAAR TE SWALMEN.

Voor de aanvang van de prima geslaagde Ronde van Swalmen, deed de provinciale consul, de heer L. Vinken, een dringend beroep op de Limburgse amateurs om deel te nemen aan de klassiekers. De heer Vinken beklemtoonde het standpunt van de Sportcommissie, dat alleen renners voor afvaardiging naar de wereldkampioenschappen en even­tueel naar de Olympische Spelen in aanmerking kwamen, die minstens vier klassiekers hadden betwist. Na het gebruikelijk strovuur, nam Steuten in de 32e ronde (80 ronden stonden voor de boeg) een kleine voorsprong, de Weertenaar zette door, kreeg gezelschao van Harry Ehlen en de plaatselijke favoriet Jacq. Nieskens en de poppen waren aan het dansen. De groep weerde zich dapper, maar kon niet verhin­deren, dat de uitlopers terrein wonnen. Daarna doofde in het peloton het vuur, terwijl de aangeworven Duitsers er niets van terecht brach­ten. Door valpartijen moesten o.m. Van den Borgh, Kersten en Daemen de strijd staken. De drie bleven op kop. Bij het uitkomen van de laatste bocht leidde Nieskens. Hij scheen op de overwinning af te reizen, maar 50 meter voor de witte streep viel Harry Ehlen aan en won duidelijk.

Amateurs en Ofafhankelijken:1. Harry Ehlen, Sittard, 120 km in 2 uur. 48 min., 2e Jacq. Nieskens, Swalmen, z.t.; 3e Alfons Steuten, Weert, op 15 meter; 4e op 1.15 min. J. Vrancken, Eysden; 5e P. Craenen, Nederweert; 6e C. van Rooy, Hoensbroek; 7e C. van Beek, Stein; 8e J. Stevens, Gulpen; 9e C. Moo­nen, Heer; l0e R. van Grinsven, Eindhoven.

 

T VELD (06 mei).1956

RONDE VAN 't VELD VOOR FRANS MAHN.

De Amsterdammer Frans Mahn is winnaar geworden van de Ronde van 't Veld. In de beslissende eindsprint van deze in de kop van Noord-Holland gehouden wielerronde, klopte hij Jan Ottenbros en Henk Buis.

Reeds in de beginfase van de 100 km lange race kwam er een zes man sterke kopgroep tot stand, die bestond uit: Henk Buis, Jan Ottenbros, Harry Moolenijzer, Frans Mahn, Teeuwis Pronk en M. Delien. Dit zestal nam het heft stevig in handen en bleef in het verdere verloop onbereikbaar voor de andere renners. De strijdlustige Buis deed in de slotfase nog ver­woede pogingen om Mahn en Ottenbros te ontlopen, maar zij gaven hem geen kans. De drie andere koplopers moesten door deze charge's een honderdtal meters prijsgeven.

Amateurs: 1. F. Mahn, Amsterdam, de 100 km in 2 uur 31 min. 4 sec.; 2. J. Ottenbros, Alkmaar; 3. H. Buis, Vijfhuizen; 4. M. Pronk, Warmenhuizen; 5. H. Moolenijzer, Amsterdam; 6. M. Delien, Winkel; 7. S. Appel, Hoorn; 8. Wuurman, Amsterdam; 9. Lemmens, Anna Paulowna; 10. J. Bloetjes (Alkmaar).

Nieuwelingen: 1. J. van Wetten, Noordwijk, de 60 km in 1 uur 36 min. 10 sec.; 2. H. Koger, Haarlem; 3. K. de Jong' West Graftdijk; 4. A. de Groot, Burgerbrug; 5. J. van Stralen, Blokker; 6. P. Appel, Spanbroek; 7. G. Kaptein, Lisse; 8. F. Tel, Zaandam; 9. T. Mannaart, Krommenie; 10. Kuit, HypolHoef.

 

TERNEUZEN (14 juli).1956

CRITERIUM-ZEGE VOOR VEELBELOVENDE DE HAAN IN TERNEUZEN.

Het Wielercomite van de Bond van Oud-Militairen bracht Zaterdag 14 Juli haar 2e wielercriterium voor onafhankelijken en amateurs. Prima voorbereiding en wedstrijdleiding zorgden, ondanks het minder prettige weer, voor een klein maar sterk rennersveld, dat een boeiende strijd voorschotelde. Het moet gezegd dat de Zeeuwse wielersport er met deze ijverige organisators een belangrljke peiler heeft bijge­kregen.

Van meet af werd er ,gevlamd'; Konings, Peters en Van der Borst waren de mannen van het eerste moment. In de 7e km trokken Rent­meester en v. d. Borst alleen naar voren, maar de laatste moest de vinnige Zeeuw al na enkele ronden alleen laten gaan. Zeven km verder wist Paymans zich, met 11 sec. op de grote groep, bij Rentmeester te voegen.

In de groep werd echter hard getrokken, zodat na 20 km de beide vluch­ters weer bij de kraag waren gegrepen. Het tempo bleef hierna hoog en met een gemiddelde van bijna 41 km was het moeilijk met succes te ontsnappen. Arend van 't Hof kon niet ver weg komen; slechts 2 ronden hield hij stand. Een hernieuwde ontsnappingspoging in de 38e km bracht achtereenvolgens v. d. Zande-v. d. Borst op zijn wiel, terwijl Rentmeester de grote groep op gang bracht. In de 45e km was de rust zodoende weer hersteld en gingen 21 renners in compacte groep door. Rentmeester kreeg geen loon voor werken en verdween intussen na herhaalde machinepech uit de strijd.

De nu volgende voorpostgevechten van De Haan, Van Sluys en Brug­genkamp; Arend van 't Hof, Van Wijchen en Bastiaansen, Swaneveld, v. d. Borst hadden niet veel te betekenen; de grote groep bleef waak­zaam.

Na dertig kilometer van betrekkelijke rust, leidde Dirk de Ruiter in de 60e km, na een sterke demarrage; tot de beslissende fase. Gedurende 7 km vocht hij echter “verloren" op 6,5 see. Hij werd de springplank voor De Haan's overwinning. Toen v. d. Broek zich bij hem voegde, ontketende het peloton een felle jacht, hetgeen een kopgroep deed ontstaan met Van Wijchen, De Ruiter, Bruggenkamp, De Haan, Konings, v. d. Broek en Van Overveld. De zaak was nu “bekeken" en de rest van de grote groep, welke nu nog uit 11 man bestond, ver­achterde snel tot ruim 1 minuut.

Met nog 20 km voor de boeg namen De Haan en Bruggenkamp geen risico meer en gingen getweeen op de finish af, waarbij zij en passant nog even het restant van het grote peloton dubbelden.

De Engelse gasten, die hier ervaring opdoen, ondervonden dat er in Nederland hard wordt gefietst. In al het voorgaande strijdgewoel waren zij resp. op 4, 7 en 8 ronden geraakt. Het pleit echter voor hun sportieve opvattingen, dat zij moedig tot het einde doorzetten.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. de Haan (Klaaswaal), 102 km in 2 uur 25 min.; 2. J. Bru;genkamp (IJmuiden), op 1 lengte; 3. H. v. d. Broek (Breukelen), op 37 .see.; 4. J. Konings (Breda), z.t.; 5. M. v. Overveld (Hoogerh-de), z.t.; 6. D. de Ruiter (Beverwijk), op 1 min: 14 see.; 7. Th. v. Wijchen (Goes), z.t.; 8. W. J. Swaneveld (Dordrecht), op 1 ronde; 9. C. Paymans (Tilburg), z.t.; 10. C. v. d. Borst (Breda), z.t.; 11. T. Peters (Haarlem), z.t.; 12. A. v. Sluys (Vlissingen), zt.; 13. C. v. d Zande (Halsteren), z.t.; 14. P. v. d. Avoirs (Oosterhout), z.t.; 15. J. Bastiaansen (Kruisland), op 2 ronden; 16. A. v, Selm, (Den Haag); 17.E. v. Tol (Dordrecht), op 3 ronden; 18. B. Bodenham (Coventry), op 4 ronden; 19. B. Hier (Coven­try), op 7 ronden; 20. B. J. Tieleman (Kloosterzande), op 8 ronden; 21. Keith. Miller (Coventry), z.t.

 

THORN (29 juli).1956

De talrijke toeschouwers die Thorn opzochten om in het witte stadje getuige te zijn van het jaarlijks wielergebeuren - ditmaal tevens Bedevaartronde -, hebben van deze visite geen spijt gehad. Gelet op de inzet was het te verwachten, dat de grote schare deelnemers fris van leer zou trekken. Dit gebeurde dan ook. De nieuwelingen boden een pittig brokje sport. Heel in het bijzonder vestigde de 17-jarige Hugens uit Hoensbroek de aandacht op zich. Hugens begon verleden jaar met de beoefening van de wielersport, dit jaar heeft hij al zeven overwinningen (Thorn inbegrepen) te pak­ken. De wijze waarop de jonge knaap de buit bemachtigde, sprak boekdelen. Kort nadat de K.N.W.U, consul, de heer L. Vinken, de nieuwelingen op gang had gebracht, verliet Hugens bereids het peloton en begon aan een voorsprong te breien. De winst steeg geleidelijk en liep zelfs zo de hoogte in, dat het merendeel van de renners werd gedubbeld. Toen Hugens victorie vaststond, begonnen de vertegenwoordigers van de T. en W. „Hoensbroek" zich te concentreren op de ploegprijs: de Bisschopstrofee. Zohar, Meisters, Klaassen en Hugens schiepen zich herhaaldelijk gunstige stellingen, hoe­wel wij steevast op felle tegenstand van de T. en W. “Maas­tricht"-representanten konden rekenen. Hugens c.s. slaagden evenwel netjes. Ook de Bisschopstrofee ging mee naar Hoens­broek

Nieuwelingen: 1. J. Hugens, Hoensbroek, 50 km in 1 uur 24 min.; 2. H. Harings, Sibbe; 3. J. Zohar, Hoensbroek; 4. H. Duckers, Urmond; 5. H. Meisters, Hoensbroek,; 6. P. Klaassen, Hoensbroek; 7. H. Haan, Mechelen; 8. J. Vroemen, Maastricht; 9. J. Webers, Einighausen; 10. E. Beckers, Nieu­wenhagen.

Nadat een korte maar hevige regenbui het parcours had schoongeveegd, startte burgemeester G. Smeets de amateurs. Tijdens de bekende voorposten-schermutselingen kwamen Nieskens, Ehlen, Moonen en Van der Borgh in de kijker te staan. Nadien ontstond een kopgroepje, waarin behalve aan­gestipte knapen ook Lotz, Vinken, Van Rooy en Knops zaten. Op 15 sec. volgde toen de groep-Geraedts. Intussen had Van der Borgh in zijn eentje enige winst geboekt, hetgeen bij de rest niet in goede aarde viel. Onder aanvoering van een furieus rijdende Nieskens werd Van der Borgh tot de orde geroepen. Tijdens deze manoeuvre kreeg Ehlen een lekke tube, maar had gelukkig meteen een ander karretje te pakken.

De kop kwam te bestaan uit Vinken (moest even later zijn gezellen laten gaan), Moonen, Lotz, Knops en Ehlen, op 20 sec. Hameleers en op 40 sec. de grote groep. Hameleers bereikte mede de leiding. Roelofsen, Vedder en Huntjes schopten het eveneens zover. Deze situatie duurde niet lang. Toen puntje bij paaltje kwam sloegen Knops, Lotz en Ehlen op de vlucht, achterna gezeten door Moonen en vervolgens de andere candidaten. De drie kopmannen weken niet meer. In de spurt zegevierde Harry Ehlen.

BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. Harry Ehlen, Sittard; 100 km in 2 uur 31 min. 40 sec.; 2. Rene Lotz, Stein; 3. L. Knops, Bocholtz; 4. G. Moo­nen, Heer; 5. op 20 sec. J. Nieskens, Swalmen; 6. J. Huntjens, Beek; 7. G. Korsten, Grathem; 8. W. Boos, Beek; 9. A. van Breugel, Heerlen; 10. H. Vedder, Sweyckhuizen.

 

TILBURG.DE BESTERD (3 juni).1956

MARCHAND WON IN TILBURG.

Voor de wielerwedstrijd in Tilburg bestond weer enorme belangstel­ling, welke evenwel slechts op matige wijze in klinkende munt kon worden omgezet. Dat is evenwel een zaak, die de organisatoren veel hoofdbrekens kost. De amateurs vechten wel, als het publiek er maar is. De beloning was, dat er ook een Tilburgse overwinning uit de bus rolde. Piet Marchand klopte namelijk de Breukelse onafhankelijke Van den Broek.

Amateurs: 1. Marchand, Tilburg, 2 uur 23 min. 6 sec.; 2. Van den Broek, Breukelen; 3. Kivits, Vlijmen; 4. Van Laarhoven, Tilburg; 5. Van Hout, St. Michiels Gestel; 6. Muller, Amsterdam; 7. De Bruin, Tilburg; 8. T. Peters, Haarlem; 9. Jacobs, Gilze; 10. Coehorst, Tilburg.

Nieuwelingen: 1. Ab van Egmond, Den Haag; 2. Andre de Vries, 3. J. Horvest,

 

TILBURG.LOVEN (8 juli).1956

COR TILLIEU ZILVEREN JUBILARIS EN WINNAAR.

In Tilburg werd de Ronde van Loven verreden voor verschillende categorieen. De voomaamste was deze keer die der veteranen, geor­ganiseerd bij het zilveren rennersjubile van Cor Tillieu. Tillieu is ook zo''n fanatieke, die van zijn fiets niet scheiden kan. Hij won de veteranenwedstrijd met een ronde voorsprong op Vriens, Smits, Rijken en Heeren.

Nieuwelingen: 1. C. Verzijl, 2. Hein Koger, 3. J. Gorshagen

Adspiranten: 1. J. mertens, 2. P. Fransen, 3. reinier Riethoven,

Veteranen: 1. Cor Tillieu, 2. P. Vriens, 3. J. Smits, 4. Rijken, 5. Heeren,

 

TILBURG.WANDELBOS (5 mei).1956

NOPPIE KOCH WON DE PROFCOURSE VAN TILBURGIA.

Noch een financieel, noch een sportief succes.

Zaterdag werd in het Tilburgse Wandelbos weer eens een course voor profs en onafhankelijken georganiseerd. Deze keer had de nieuwe Tilburgse wielerclub “Tilburgia" de touwtjes in handen. Voorts kwam de provinciale consul en wethouder van Tilburg, Piet van Ierlant, het startschot lossen. Maar al deze factoren konden een financieel en spor­tief fiasco niet voorkomen. Wat er de eigenlijke oorzaken van zijn zullen we niet uiteenrafelen. Dat zijn er vele. Constateren we alleen het feit. Laten we voorts vaststellen, dat beide partijen, die een wed­strijd moeten maken, ter plaats in gebreke gebleven zijn. Bij dit veld van 56 renners, toegerust met een deiailleur, was het o.i. fout een sprintklassement in te stellen, waarvoor elke ronde drie renners wer­den geplaatst. Terwille van de smeer - honderd, veertig en vijfen­twintig gulden - werd er door het compacte peloton op dit klassement gereden. Enthousiasme was noch bij de renners, noch bij het schaarse publiek te bekennen. Aanvankelijk leek het er toch op, dat er ge­koerst zou worden. De gebroeders Voorting waren actief, evenals Maenen, maar het liep alles op niets uit. Intussen gaven Wies van Dongen, Piet Haan, Sonnemans, Yerstraeten, Nijkamp, Van den Brand, in totaal 21 renners op. De snelheid van het peloton lag vrij hoog - ongeveer 46 km gemiddeld - waardoor achterblijvers gedoemd wa­ren om te verdwijnen. Plantaz lukte het nog zijn bij een val opgelopen achterstand in te lopen. Van felle strijd was echter geen sprake. Uit­eindelijk presenteerden zich 35 renners voor de eindspurt. Voor de jury werd het een moeilijk geval. De zes eersten, allemaal renners die tij­dens de wedstrijd in de wielen gebleven waren, werden geklasseerd. Daarna werd er met ex aequo's gewerkt. De deelnemers bleken het daarop niet voorzien te hebben. Of het veel verschil maakt, hangt van de afwikkeling af.

De eindspurt werd door Noppie Koch gewonnen voor Pauw, Maas, Donker, Van As en G. Peters.

Beroepsrenners en Onafhankelijke:1. N. Koch, 130 km in 3 uur 36 min. 54 sec.; 2. G. Pauw: 3. P. Maas; 4. A. Donker; 5. P. v. As; 6. G. Peters; 7. t.m. 15. gelijk Th. Roks, W. Rusman, Jean Mehagnoul, Jos Hinsen, G.- Voorting, A.. v. Oers, P. Peters, M. Stolker, Bergmans; 16. t.m. 34. gelijk M. Maton, C. v. d. Borst, Alfons Guns, A. v. Steenselen, Jos Suykerbuyk, M. Brinkman, H. v. d. Broek, H. v. d. Kamp, G. Konings, M. Timmermans, L. v. d. Pluim, C. Pay­mans, J. Coone, M. v. d. Heuvel, Kl. Kwantes, J. Bruggenkamp, J. Schipper, H. Smits, Adr. Voorting.

 

UDEN (26 augustus).1956

PIET STEENVOORDEN ook in Uden overwinnaar

In de Zondag 26 Augustus verreden 3e Ronde van Uden gingen 80 nieuwelingen van start. Zoals te verwachten door het win­derige weer, bereikte minder dan de helft de finish. Van Tiem uit Leeuwen, die wij in Zetten reeds tipten als een veelbeloven, de nieuwkomer, liet zich hier in de premiespurts het meeste zien. Misschien het zadel nog iets hoger of achteruit en dan zal deze jongeling nog hogere ogen gooien dan zijn 5e plaats in Uden. Met nog. 20 km -te gaan van de 60, wipte Van Smirren (Amsterdam) weg en reed in constant tempo naar de zege. Ook Huenders (Amsterdam) en Janssen (Siebengewald) rukten zich de laatste ronden nog los uit de groep.

Nieuwelingen: 1. Van Smirren, Amsterdam, 1 uur 23 min. 15 sec. (dit gemid­delde van 44 km bewijst overigens dat de afstand onmogelijk juist kon zijn); 2. Huenders, Amsterdam; en 3. Janssen, Sieben­gewald, op; 25 sec.; op 32 sec. bet peloton met 4. Vereyken, Hel­mond; 5. Van Tiem, Leeuwen; 6. Schuring, Arnhem; 7. Wubben, Oudewater; 8. Smits, Eindhoven; 9. Schud, Oploo; 10. Boogers, Zeelst. Van Uden (Oss), sterk maar niet tactisch, won de pres­tatieprijs.

Een uitgelezen gezelsehap van 70 onafhankelijken en amateurs vertrok vervolgens voor hun 120 km. Nadat Schoenmakers (Eindhoven) door pech achter raakte, kwam Van Hout (St. M. Gestel) zonder zadel langs. Op een andere fiets vocht hij (die tevoren al met o.a. Steenvoorden en Wolfs aan de haal was ge­weest) verbeten tegen het peloton. T'oen hij tenslotte door een nieuwe vluchtersgroep werd achterhaald, nam, men hem ten onrechte uit de strijd. Het mag juist zijn een renner, die door het peloton gedubbeld wordt, tot afstappen te dwingen, men mag dit niet doen met iemand die nog kansen heeft om met de vluchters zijn achterstand goed te maken. Als men dit conse­quent doorvoert, zou men op die manier namelijk tenslotte ook het peloton elimineren als een of meer vluchters een ronde nemen. Dat de kopgroep, bestaande uit acht man, weer werd ingelopen, lag ook al aan de te vele en te grote premies, die de cadans uit de groep haalden. Want kwaliteit was er, voldoende: eerst Wolfs rondenlang alleen, toen Pos en Blaauw erbij, toen Steenvoorden alleen, dan Van de Broek en Braat Jr., welke laatste even zwom, maar later met de uit de kopgroep geslipte Van de Broek toch weer bij kwam, toen Van Wychen in record­tijd ook a1 aansluiting en later Van 't Hof, die dit wapenfeit nadeed. De premiespurts maakten de groep kapot en uitein­delijk lagen weer 30 man bijeen, met nog een tweede groep van 8 man kort daarachter en de helft van de afstand nog voor de boeg. Janissen maakte zijn reis uit Amsterdam goed door massa's premies te winnen in groep twee en toen die uiteenviel door kettingpech van Van Uden, bedeelde Sinterklaas hen allen daarmee. Het feit deed zich zelfs voor, dat losgeraakten uit de hoofdgroep zonder meer een „premie" ten deel viel en zij die bijbleven niets kregen en later buiten de prijzen vielen. Harry Cuvelier slikte na drie ronden spurten een monster-premie binnen en daarna viel nog plotseling de beslissing toen Damen wegsprong en Van Wychen aansluiting kreeg. Steenvoorden was, na veel zwaar werk, nog fit genoeg om ook de sprong te maken en daar bleef het bij. Van 't Hof overklaste de groep in de spurt en Braat Jr., die zich -daarnn 3e plaatste, komt niet in de uitslag voor, omdat hij een ronde had overgeslagen na ket­tingpech. De organisator en microfonist, die ongetwijfeld veel en goed werk heeft verricht, maar zijn premievoorschriften van de K.N.W.U. wel eens mag nakijken, besloot met een spor­tieve blunder door behalve Steenvoorden niet de tweede aan­komende Van Wychen, maar de derde man Damen een ere­ronde met de bloemen te laten rijden. Een onsympathiek soort streek-chauvinisme, dat door de renner Van Wychen ver­bazend kalm werd opgevat en hem in onze ogen de sportieve ereprijs opleverde. De uitslag luidde:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Steenvoorden, Haarlem, in 2 uur 40 min. 34 sec. (dat zou dus 45 gemiddeld zijn); 2. Van Wychen, Goes; 3. Damen, Lieshout; op 1 min. 20 sec. het peloton: 4. Van 't Hof, Haarlem; 5. Van de Broek, Breukelen; 6. Kivits, Nieuwkuik; 7. v. d. Sanden, Eind­hoven; 8. v. d. Linden, Helmond; 9. P. Peters, Haarlem; 10. Van de Wetering, Heesch; 11. Blaauw, Arnhem; 12. Cuvelier; Nieuw Vennep; 13. Hoens, Eindhoven; 14. Splinter, Vreeland.

 

UITGEEST (17 juni).1956

VERRASSENDE ZEGE VAN MIK SNIJDER IN RONDE VAN UITGEEST.

Mik Snijder heeftin de Ronde van Uitgeest een verrassende overwin­ning behaald. Verrassend, omdat het er geenszins naar uitzag, dat hij noch een ander hiervoor in aanmerking zou komen. De zege scheen voorbehouden aan Leen van der Meulen, die in gezelschap van Jan van Wjjk en Jan de Boer, met redelijke winstkansen naar de finish snelde. Maar het pakte anders uit, want toen Huizinga, C. Dekker, Bloetjes, Harry Cuvelier en Snijder in de laatste 10 kilometer een ge­organiseerde tegenaanval ondernamen en Van Wijk, Van der Meulen en De Boer achtereenvolgens door bandenpech werden getroffen, kreeg de koers een geheel ander aspect. Hoewel Van der Meulen en De Boer nog een andere fiets kregen aangereikt, waren zij door het verwisselen zoveel van hun voorsprong verspeeld, dat Sn1jder en zijn medejagers hen toch nog te pakken kregen in dit emotionele koerseinde.

In deze door “Alcmaria Victrix" (dat tussen twee haakjes de wieler­belangstelling in Noord-Holland “puur" levendig tracht te houden) georganiseerde straatronde, werden reeds kort na de start verschil­lende ontsnappingspogingen op stapel gezet. Maar al deze pogingen misten de „speed" om tot succes te kunnen leiden. Alleen Mik Snijder scheen in de derde ronde een vroegtijdige ontsnapping te gaan force­ren, maar toen de gewenste versterking achterwege bleef, liet hij zich wijselijk inlopen.

Na verschillende schermutselingen, waarbij Bloetjes, Van Leeuwen, Ottenbros, Scholtens, De Groot, De Haan, Bakker en Van Wijk zich van hun actiefste zijde hadden doen kunnen, fietste Chris de Nijs zich in de belangstelling. Zijn solovlucht werd evenwel door de ontketende jachten van Delien, De Haan, De Paauw en Ottenbros, afgebroken. In­middels hadden Kooger en Kuitwaard door een valpartij het contact met de hoofdmacht verspeeld en was Maup Bakker bij dit incident zijn rechterschoentje kwijtgeraakt. Toen hij dit onmisbare attribuut enkele ronden later weer kreeg aangereikt, raakte ook hij hierdoor achterop. Nadat er zo'n kleine veertig kilometer onder de wieltjes waren door­gedraaid, kwam er enige tekening in de strijd. Van der Meulen be­raamde toen een ontsnappingspoging, die dankzij de steun van Van Wijk en De Boer wonderwel slaagde. Het peloton onderschatte deze vlucht schijnbaar, want van een georganiseerde tegenaanval viel niets te bespeuren. Men liet de eer van de achtervolging aan elkaar over. De drie vluchters maakten van deze onderlinge rivaliteit een dankbaar gebruik en voerden hun voorsprong geleidelijk op. Deze overschreed zelfs de grens van zestig seconden. En toen niets of niemand de kop­lopers nog van de verdeling der drie eerste plaatsen zou kunnen weer­houden, nam het noodlot in de slotfase, bezit van het kopgroepje en deed de in de aanhef beschreven ontknoping zich voor.

BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs en Onafhankelijken: 1. M. Snijder, Halfweg, 100 km in 2 uur 35 min. 9 sec.; 2. C. Dekker, Amsterdam; 3. M. Huizinga, Amstelveen; 4. H. Cuvelier, Nieuw Vennep; 5. J. Bloetjes, Alkmaar; 6. J. de Boer, Edam; 7. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 8. N. Withoud, Amsterdam; 9. J. Ottenbros, Alkmaar; 10. H. Schouten, Amsterdam; 11. A. Kuilman, Beverwijk; 12. K. Roozenburg, Leidschendam; 13. M. Delien, Winkel; 14. W. Broekhof, Amsterdam; 15. N. Dekker, Amsterdam.

Adspiranten: 1. T. Klardie, Castricum, 25 km in 36 min. 12 sec.; 2. H. Sluyter, Amsterdam; 3. C. Lute, Castricum; 4. P. v. d. Lans, Sassenheim; 5. H. Kersbergen, Amsterdam; 6. A. Damo, Korten­hoef.

 

UITHOORN (10 juni).1956

LEEN v. d. MEULEN WINNAAR IN RONDE VAN UITHOORN.

De jonge amateur Leen v. d. Meulen uit Badhoevedorp heeft de vierde Ronde van Uithoorn op zijn naam gebracht. Zijn plaatsgenoot Ap Sluis presteerde het om de nieuwelingenwed­strijd in zijn voordeel te beslissen. De strijdlustige Henk Buis kreeg bij de amateurs de prestatieprijs toegewezen.

Amateurs: 1. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp, de 100 km in 2 uur 26 min. 13 sec.; 2. M.,Snijder, Halfweg; 3. H. de Boer, Bussum; 4. C. Rabe, Amsterdam; 5. H. van Adrichem, Naald­wijk; 6. P. van Diemen, Uithoorn; 7. H. Buis, Vijfhuizen; 8. G. Ruttenberg, Soest; 9. W. Overdevest, Naaldwijk; 10. F. Schild, Amsterdam; 11. H. Jongerius, Utrecht; 12. S. Appel, Hoorn; 13. H. de Koning, Hoofddorp; 14. P. Versluis, Waddinxveen; 15. C. de Jong, IJmuiden.

Nieuwelingen: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, de 52 km in 1 uur 19 min. 23 sec.; 2. H. Koger, Haarlem; 3. C. Visser, Santpoort; 4. G. van Lith, Gellicum; 5. H. van Duin, IJmuiden; 6. J. van Wetten, Noordwijk; 7. B. ter Horst, Woerden; 8. H. Ruikers, Amsterdam; 9. J. Radecker, Amsterdam; 10. A. Helsloot, Am­sterdam; 11. S. Schipper, Amsterdam; 12. A. Rutte, Haarlem.

 

ULICOTEN (19 augustus).1956

Amateurs: 1. Ko Geerts, 2. C. Dam, 3. Bram Heeren.

Nieuwelingen: 1. A. Kreeft, 2. Arie Verzijl, 3. Andre de Vries,

 

ULVENHOUT (9september).1956

Nieuwelingen: 1. Cees van Amsterdam, 2. Ab van Egmond, 3. Joop de Jager,

Adspiranten: 1. B. Stoop, 2.----

 

UTRECHT (21 mei).1956

Veteranen: 1. Jan Heus, 2. W. Meijer, 3. Ben van Dijk,

 

UTRECHT.TUINDORP (15 juli).1956

VAN DER KNAAP WINT WEDEROM, NU IN DE RONDE VAN TUINDORP.

Anton van der Knaap, de Poeldijkse tuinder, is in de Utrecht­se wielerwereld geen onbekende meer. Hij behoorde, evenals in de Ronde van Zuilen, ook in de Ronde van Tuindorp tot de allersterksten en bezat ook nu de courage om alleen tegen het peloton te vechten. Nadat zijn eerste ontsnapping met Vrees­wijk, vooral door pech van Vreeswijk was mislukt, behoorde Van der Knaap ook tot de uitlopers, die tien ronden voor het einde ontsnapten, waarna bij in de eindsprint weer ongenaak­baar bleek.

Zeventig renners werden door starter Nebbeling weggescho­ten. Zij reden een course rijk aan ontsnappingspogingen. Jos van de Woude gooide als eerste de lont in het kruitvat, kort daarna kwam het pechduiveltje hem opzoeken en stond Van de Woude aan de kant.

Wil Vreeswijk, vechter van het eerste uur, deed hierop zijn naam alle eer aan door te demarreren, samen met Van der Knaap. Dit tandempaar werkte goed samen en noteerde dra 56 seconden voorsprong. Kettingpech van Vreeswijk zorgde er voor dat hij ver achter kwam. Van der Knaap gaf zich daarop, na lange tegenstand, ook maar gewonnen.

Eerst kreeg bij nog gezelschap van Verwey, een der uitblin­kers, De Paauw en De Ruig. Korte tijd later zat ook het pe­loton er weer bij.

Nieuwe vluchters kregen wij door Pothuizen en Korevaar. Een overstekende dame stak echter letterlijk en figuurlijk een spaak in het wiel. Korevaar viel en met enkele wonden moest bij naar het ziekenhuis vervoerd werden. Pothuizen gaf zich toen ook maar gewonnen. Nadat activiteiten van Henk Klein en Hennie Jongerius weer in de kiem waren ge­smoord, viel tien ronden voor bet einde de beslissing. Tien renners ontsnapten, het waren Verwey, Van der Knaap, Soel­laart, De Jong, Beyer, Appel, Bravenboer, Stolk, Ten Dam en De Boer. Dit tiental liet zich in de resterende ronden niet meer verschalken, waarna Anton van der Knaap in de spurt weer onweerstaanbaar was. Hij won, gelijk hij wilde, voor Withoud en Verwey.

Amateurs: 1. A. van der Knaap, Poeldijk, 80 km in 2 uur 4 min. 8 sec.; 2. N. Withoud, Amsterdam; 3. J. Verwey, Utrecht; 4. H. den Boer, Bussum; 5. C. do Jong, Zwijndrecht; 6. S. Appel, Hoorn; 7. J. Stolk, Zwijndrecht; 8. J. Beyer, , Zwijndrecht; 9. L. ten Dam, Den Haag; 10. N. Soellaart, Utrecht.

BRON: HANS VAN DE KAMP.

 

UTRECHT.WILHELMINAPARK (30 juni).1956

VERWEY WINT DE GROTE U.N.-PRIJS.

De achtste ronde van Utrecht, rond bet fraaie parcours van het Wilhelminapark was de beste tot dusverre verreden. Jan Verwey speelde hierin de hoofdrol. Voor eigen publiek was hij ongenaakbaar. Verwey klopte Haster, de verrassend sterk rijdende Amsterdammer Haster en plaatsgenoot Teunisse, die „plat" reed drie ronden voor de meet. Henk van de Broek was een prachtige vierde.

Het fabeltje deed de ronde dat in het Wilhelminapark geen ronden winst te veroveren waren. Alle voorspellingen werden echter ditmaal aan diggels gereden. Na de gebruikelijke plaagstootjes viel er belang­rijk nieuws te vermelden rond de 30 km. Verwey, Teunisse, Kirchner en Haster waren de demarranten. Hun vlucht zag er onschuldig uit, was maar speels bedoeld, maar geheel onverwachts hadden zij raps een halve minuut winst. Kirchner viel terug, maar Teunisse, Verwey en Haster “schroefden" door. Zo snel, dat zij een volle winstronde pakten, onder groot enthousiasme van het zeer talrijke publiek.

De strijd was er echter nog lang niet uit, want „de beer van Breukelen", de bijnaam van Henk van de Broek sloeg zijn slag met Wim de Paauw en Theo Bukten als helpers. Zij nomen ook snel een voorsprong, deden deze per ronde groeien en spoedig was het een halve ronde. Het werd zelfs ook een volle ronde, maar voordat het zo ver was, waren de drie vluchters van het eerste uur: Teunisse, Verwey en Ras­ter opnieuw gevlucht, in gezelschap van Pothuizen, Soellaard, Mors, Lonkhuyzen, Diepstraten, Bredius. Negen kleppers, die hard wegsnel­den en een halve tour pakten.

U zult denken, dan deed het peloton zeker niets? Het tegendeel was waar. Mannen als Arend van 't Hof en Piet Peters trokken er hard aan, maar zonder succes. Van de Broek, De Paauw en Bulten grepen hun winstronde, maar Verwey, Haster en Teunisse waren voorlopig gevlogen. Drie ronden voor het einde kreeg de sterke Ben Teunisse echter bezoek van het pechduiveltje. De lucht verliet zijn achterbandje en hij moest toezien dat Verwey demarreerde uit de groep van negen. Verwey was toen oppermachtig. Hij nam nog een behoorlijke voor­sprong in de resterende drie ronden en snelde verdiend en overge­lukkig over de witte streep, om even later in de bloemen van sport­vriend Marbus te worden gezet. Haster bereikte een beste tweede plaats. Teunisse verdedigde zich nog in de laatste ronde tegen de fel vechtende Van de Broek in de strijd om de derde plaats, dat de jongste van het duo, Teunisse nog won. Het Stadion zorgde voor een perfecte organisatie.  BRON: HANS VAN DE KAMP.

Amateurs: 1. J. Verwey, Utrecht, 100 kin in 2 uur 29 min. 12 sec.; 2. Haster, Amsterdam; 3. B. Teunisse, Utrecht; 4. H. v. d. Broek, Utrecht; 5. Th. Bulten, Zwolle; 6. W. de Paauw; 7. G. Diepstraten, Dordrecht; 8. W. Lonkhuyzen, Utrecht; 9. Chr. M6rs, Amsterdam; 10. .. Bredius, Diemen; 11. K. Soellaard, Utrecht; 12. B. Pothuizen, Utrecht.

Nieuwelingen: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, 60 km in 1 uur 28 min. 38 sec.; 2. H. de Man, Ruurlo; 3. L. van Kreuningen, Utrecht; 4. J. v. d. Voorn, Utrecht; 5: G. de Lange, Woerden; 6: H. Pieters, Deventer; 7. G. Kap­tein, Lisse; 8. A. de Vries, Waalwijk; 9. K. v. Nimwegen, Bunnik; 10. H. Marbus, Utrecht.

 

UTRECHT.ZUILEN (10 mei).1956

ANTON VAN DER KNAAP GROTE TRIOMFATOR IN ZUILEN.

Anton van der Knaap, de 22-jarige tuinder uit het Westland, was in de Ronde van Zuilen de held der course. Zes ronden voor het einde plaatste hij zo'n scherpe demarrage, dat nie­mand er ook maar enig antwoord op wist. Het gehavende pe­loton van 25 renners kreeg toen de genadeklap en in de reste­rende laatste ronden snelde Van der Knaap onbedreigd naar het einde.

Hemelvaartsdag en de Ronde van Zuilen is in de loop der jaren een traditie geworden. Toen rond half vier de amateurs door starter Nebbeling werden weggeschoten, waren er dan ook duizenden op de Burg. van Tuylkade. Verwey en Teunisse, twee plaatselijke favorieten, trokken toen al direct van leer, maar het was slechts van korte duur. Verbrugge won kort daarop een vette premie, een stel metworsten, waarop Jos van de Woude het alleen probeerde. Het bleef echter bij schermutselingen en al de ontsnappers kwamen steeds niet verder dan enkele tientallen meters. De afstand zou ook nu weer te kort blijken. Wel kwam er een klein groepje, met Ra­demakers, Teunisse, J. v. d. Putten, de sterke Plasmeyer, Wil Vreeswijk, dit jaar in beste forme, Wallet, Van Dijk en Frans Braat. Het wakkere stel word echter tot de orde geroepen.

Het duurde toen niet zo heel lang meer of de lucht ging be­trekken. Een hevige regenbui barstte los en een harde wind maakte het er voor de renners en ook voor het publiek niet beter op. Velen overleefden de weergoden niet en vertrokken huiswaarts. Slechts een handjevol overleefde dit onvrijwillige bad. Een nieuwe demarrage, nu van de actieve Jongerius, word beantwoord door Holtes, Van de Putten en Verbrugge, die met een kleine voorsprong echter niet voor goed wegbleven. Teu­nisse en Verwey snelden hierop in de slotfase nog menigmaal gezamenlijk voor het peloton uit, doch eerst zes ronden voor het einde viel de beslissing bij een uitlooppoging van Anton van der Knaap en kwam de zege terecht bij de renner, die hem verdiende. Van der Knaap toonde zich n.l. gedurende de gehele course actief.

Bij de nieuwelingen boekte de ijzersterke Van Egmond een pracht zege. Hij liep halverwege de wedstrijd, na 20 km, weg. Het werd een strijd van een tegen vijftig. Een strijd, die Van Egmond sterk in zijn voordeel besliste.

BRON:HANS VAN DE KAMP.

Amateurs: 1. A. van der Knaap, Poeldijk, 80 km in 2 uur 5 min. 37 sec.; 2. B. Roodhuizen, Den Haag; 3. J. Verwey, Utrecht; 4. B. Teunisse, Utrecht; 5. N. Withoud, Amsterdam; 6. J. v. d. Putten, Den Haag; 7. C. de Jong, IJmuiden; 8. H. Klein, Utrecht; 9. J. v. Dijk, Bussum; 10. C. de Ruig, Rotterdam; 11. J. Meegdes, IJmuiden; 12. J. Tol, Amersfoort; 13. M. Huizinga, Amstelveen; 14. W. Lonkhuyzen, Utrecht; 15. W. Boyers, Hol­ten.

Nieuwelingen: 1. A. van Egmond, Den Haag; 2. A. G. Helsloot, Amsterdam; 3. A. Konings, Amsterdam; 4. H. S. Koger, Haar­lem; 5. G. Kaptein, Lisse; 6. B. ter Horst, Woerden; 7. S-. Schip­per, Amsterdam; 8. L. Hagman, Amsterdam; 9. A. Sluis, Bad­hoevedorp; 10. P. Berrens, Utrecht.

 

VALKENSWAARD (13 mei).1956

IN VALKENSWAARD v. d. MEULEN DE PRIMUS.

Badhoevedorp kwam in Valkenswaard ruimschoots aan zijn trek. In een mooie wedstrijd wisten vier man de Brabanders te verschalken. De vlucht van Van der Meulen, Buis, Van Haaren en Blaauw werd pas ernstig opgenomen toen het te laat was. Want het viertal kon ook fiet­sen. Jan van de Weijdeven en Brands hadden wel veel werk gedaan, maar de haver kregen zij niet. Janbroers stoof er nog over heen. Ten­slotte maakten zich Damen en Koot nog van het peloton los. Het ziet er naar uit, dat Pietje Damen zijn vroegere plaats weer gaat innemen, nu hij zijn diensttijd achter de rug heeft.

Onafhankelijken en amateurs: 1. L. van der Meulen, Badhoevedorp, 100 km in 2 uur 35 min. 10 sec.; 2. J. Buis, Badhoevedorp; 3, v. Haaren, Nijmegen; 4. Blaauw, Arnhem; 5. op 30 sec. Janbroers, Amsterdam; 6. Op 40 sec. Weijdeven, Eindhoven; 7. Brands. Eindhoven; 8. op 1.05 P. Damen, Lieshout; 9, Koot, Eindhoven; 10. op 1.10 Sieveking, Amster­

Nieuwelingen: 1. Helsloot, Amsterdam, 50 kri in 1 uur 15 min. 3 sec.; 2. dam.op 33 sec. A. Sluijs, Badhoevedorp; 3. Rekelhof, Uithoom; 4. Braat, Helmond; 5. Hermes, Berkel; 6. Spanjersberg, Rotterdam; 7. Plantaz, Eindhoven; 8. Bogers, Zeelst; 9, Rutten, Leende; 10. Kersten, Eind­hoven.

 

VEENDAM (2 april).1956

Amateurs: 1. Henk Nijdam, 2. Klaas Wiltjer, 3. Fre Mik,

 

VEGHEL (22 april).1956

GELDERMANS WON OOK DE DERDE RIT VAN DE STER VAN HET ZUIDEN.

Geldermans heeft ook de zesde Ronde van de Ster van Het Zuiden gewonnen. Deze keer draaide de Ster in Veghel, waar reeds in een paar jaar geen wielerwedstrijd kon worden ge­organiseerd. Het Zuiden had zich hier de medewerking ver­zekerd van de Supportersclub van E. van de Sande, waarin een paar actieve bestuursleden schuilen als de heren Cox en Reemers. Zij hebben bergen werk verzet om de Ronde van Veghel op gezonde basis te stellen. En met hunne echtgenoten hebben ze in Veghel hun doel bereikt. Het werd een goede Ronde, die op een parcours van ruim, achttienhonderd meter kon worden georganiseerd. Dank voor de medewerking van tal van autoriteiten, die een jaarlijkse wielerwedstrijd op prijs bleken te stellen. En daaronder behoren in het bijzonder de Burgemeester en zijn ambtenaren.

De wedstrijd over 100 kilometer werd door Geldermans ge­wonnen voor Jaap Kersten, die zijn tweede course van het seizoen reed. Kersten heeft daarmee al weer de hoogte be­reikt, die hij bezat voor hij het soldatenpak aan moest trekken Verweij en Van den Brand behoorden tot de animators van de wedstrijd. De course had een spannend verloop. In de voor­laatste ronde werden de vluchtelingen teruggehaald. Gelder­mans demarreerde daarop, doch deze keer kreeg hij gezelschap van Kersten, die hij in de eindspurt overwon.

Onafhankelijken en amateurs: 1.Geldermans, Beverwijk, 100 km in 2 uur 32 min. 15 sec.; 2. Kersten, Siebengewald; 3. Kreukniet, Rotterdam, op 23 sec.; 4. Rabe, Amsterdam; 5. Nies­ten, Beverwijk; 6. Van de Wetering, Heesch; 7. Stoete, Amster­dam; 8. Verweij, Utrecht; 9. op 33 sec. L. van den Brand, Schijndel; 10. op 38 sec. Van Weeren, Haarlem; 11. op 43 sec. v. d. Loa, Den Bosch; 12. Muijlwijk, Rotterdam; 13. Schild, Am­sterdam; 14. Snippenburg, Arnhem; 15. v. d. Sande, Veghel; 16. Van Engeland, Schijndel- 17, Sleutjes, Den Dungen; 18. v. d. Ven, Vlijmen; 19. Van E'ngeien, Eindhoven; 20. Pardoel, Hedel.

Stand Ster: 1. Geldermans 95 pnt., 2. Niesten 54 pnt., 3. Teu­nisse 52 pnt., 4. Sijthoff 46 pnt., 5. Van den Brand 43 pnt., 6. en 7. Van de Sande en Kreukniet 41 pnt., 8. Rabe 40 pnt., 9. Ver­weij 39 pnt., 10. Sleutjes 34 pnt.

Nieuwelingen: 1. Couwenhoven, Rotterdam, 50 km in 1 uur 15 min. 10 sec.; 2. Marinus, Amsterdam; 3. Bravenboer, Rotter­dam; 4. Entink, Amsterdam; 5. Kruiningen, Utrecht; 6. Koger, Haarlem; 7. Jongejan, Rotterdam; 8. Visser; Santpoort; 9. Van Engelen, Harmelen; 10. Braat, Aalsmeer.

 

VEGHEL (22 september).1956

LEO VAN DE BRAND WINT DE RONDE VAN VEGHEL.

Prachtig zomerweer begunstigde de Ronde van Veghel, die Zondag verreden werd op een zwaar en bochtig parcours met wisselend wegdek. Er vertrokken 72 nieuwelingen; van wie Van Uden (Oss) reeds direct het hazenpad koos, een premie won na enige ronden inspanning en later prompt de tol betaal­de voor zijn overmoed. In het snel slinkende peloton voerden Geluk (Rotterdam) en Van Tiem (Leeuwen) veelal het hoogste woord, maar een afscheiding kwam niet meer tot stand. Uit­eindelijk gingen 28 renners met gelijke kansen de laatste ronde in en het was toen al duidelijk aan Sluis (Badhoevedorp) te zien, dat hij geen verrassingen meer zou toestaan. Van Tiem trachtte nog alles murw te rijden, maar slaagde niet en zo won Sluis dan dit seizoen zijn l5e ronde. De uitslag die bekend ge­maakt werd, luidde: Nieuwelingen:1. Sluis, Badhoevedorp, 52 km in 1 uur 22 min. 49 sec.; 2. Jongejan, Rotterdam; 3. Van Kreuningen, Utrecht; 4. Van Tiem, Leeuwen; 5. Boogers, Zeelst; 6. v. d. Grootel, Mierlo-Hout; 7. De Lange, Woerden; 8. Verreyken, Helmond; 9. Breure, Rotterdam; 10. Giessen, Rotterdam; 11. Schut, Oploo; 12. Smits, Eindhoven.

E'r startten vervolgens 53 amateurs en onafhankelijken, waar­bij ook Ab Geldermans, leider in de „Ster van het Zuiden". De plaatselijke favoriet v. d. Sanden werd, zoals gebruikelijk, door zijn plaatsgenoten zoveel en zovaak aangemoedigd, dat hij te veel werk verzette in het begin en later de bus miste toen het ernst werd. Een poging van de Helmondenaren Smits, v. d. Linden en Braal resulteerde in een groep van acht man, waar ook Geldermans bijsprong nadien. Toen kwamen er weer vijf en later was alles weer bijeen. Van Grinsven, die zeer actief was, kwam ten val en inmiddels waren er weer 6 op avontuur gegaan: Schoenmakers, Eindhoven; v. d. Wetering, Heesch: v. d. Waterlaat, Eindhoven; Braat, Helmond; Van Uden, Oss en v. d. Brand, Schijndel. Weer sprong Geldermans erachter, nu met Frits Rabe, Amsterdam, kwam bij en ging na een premie gelijk door met v. d. Brand. Slechts Braat, Schoenmakers, Rabe en v. d. Wetering hielden tezamen stand, de anderen vielen terug. Overal zaten nu groepjes over het parcours verspreid, in totaal 30 man sterk. De tempolopers op kop slokten de mees­ten op, maar konden de groep met v. d. Sanden toch niet be­reiken. In de spurt won toen v. d. Brand zonder veel moeite, maar Geldermans -bleef leider in de Ster van het Zuiden.BRON: KEES ZWEEDIJK

Amateurs en Onafhankelijken: 1. v. d. Brand, Schijndel, 100 km in 2 uur 33 min. 2 sec.; 2. Geldermans, Beverwijk; op 56 sec. 3. Braat, Helmond; 4. F. Rabe, Amsterdam; 5. Schoenmakers, Eindho­ven; 6. v. d. Wetering, Heesch; op 1 min. 48 sec. 7. v. d. Putten, Den Haag; 8. v. d. Sanden, Veghel; 9. Kreukniet, Rotterdam; 10. v. d. Linden, Helmond; 11. Sleutjes, Den Dungen; 12. Goos­sen, St., M. Gestel; 13. Smits, Helmond; 14. Muilwijk; Rotter­dam; 15. Kuilman, Beverwijk; op 2 min. 3 .sec. 16. v. d. Heyden, Eindhoven; 17. C. Rabe, Amsterdam; 18. v. Uden, Oss; 19. Jas­pers, Eindhoven; 20. Griep, Rotterdam; 21. v. d. Besselaar, Eindhoven; 22. v. d. Haterd, Berghem.

 

VENLO (12 augustus).1956

Harrie Ehlen was - door zijn strijdlust - de favoriet van de ruim 4000 koppige menigte, die de Ronde van Venlo op een zeer snel parcours gadesloeg. Na de start ging Ehlen aan de haal. Vele ronden hield bij stand, om daarna weer in de grote groep te worden opgenomen. Nauwelijks was de zaak vereend of Ehlen wipte opnieuw de ruimte in. Bloetjes en Smits gingen mee. Dit trio verstond zich best, handhaafde het hoge tempo en spijts heftig verweer van het peloton werd alles gedub­beld. Was de strijd beslist? Toch niet, want de sterke v. d. Borgt liep ook weg, snelde in een bar hoog tempo, over het circuit, luide toegejuicht door -de duizenden. Juist toen de bel voor de laatste ronde ging, bereikte v. d. Borgh mede de leiding. In de spurt was Ehlhen troef. BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. Harry Ehlen, Sittard, 75 km in 1.36.40; 2. J. Bloetjes, Alkmaar, z.t.; 3. P. Smits, Hel­mond, z.t.; 4. M. v. d. Borgh, Koningsbosch, z.t.; op 1 ronde: 5. H. Plantaz, Eindhoven; 6. J. Nieskens, Swalmen; 7. J. Schipper, Amsterdam; 8. W. Gramser, Siebengewald; 9. v. d. Wetering, Heesch; 10. Adri -de Rooy, Eygelshoven.

 

VLAGTWEDDE (19 augustus).1956

Amateurs: 1. Fre Bos, 2. Kramers, 3. Andre van Aert,

 

VLIJMEN (6 mei).1956

ONAFHANKELIJKEN BETWISTTEN

                                     ELKAAR IN VLIJMEN DE OVERWINNING.

Vlijmen reed een “koers" zonder Tini Wolfs, die in Warschau-Praag vertoeft. Overigens was het een goed program. Liebregts wakkerde nu het plaatselijk chauvinisme aan. Bruggenkamp en Verhoeven waren de animators van de wedstrijd. Zij slaagden er samen in een behoorlijke voorsprong te veroveren. Maar.... voor de eindstreep in het zicht kwam, waren ze weer ingelopen.

De onafhankelijke Bruggenkamp moest nu zijn meerdere erkennen in Cees Paymans uit Tilburg.

Onafhankelijken en amateurs: 1. C. Paymans, Tilburg, 100 km in 2 uur 31 min. 16 sec.; 2. Bruggenkamp, IJmuiden; 3. v. d. Wetering, Heesch; 4. Kivits, Nieuwkuik; 5. Van der Linde, Tilburg; 6. P. de Bruin, Roosen­daal; 7. Muller, Amsterdam; 8. Verhoeven, Tilburg; 9. Liebregts, Vlij­men; 10. Van Haaren, Nijmegen.

Nieuwelingen: 1. A. de Vries, Waalwijk, 60 km in 1 uur 38 min. 15 sec.; 2. Van Lith, Gellicum; 3. J. Kerstens, Groesbeek; 4. H. van Engelen, Harmelen; 5. J. Hermens, Berkel.

Adspiranten: 1. J. Cuvelier, Nieuw Vennep, 20 km in 35 min. 2. J. Wilhelm, 3.Maaren Breure,

 

VLIJMEN (27 mei).1956

Beroepsrenners: 1. Noppie Koch, 2. Peter Post, 3. Tinie Wolfs,

Amateurs: 1. Fried Liebregts, 2. Jan van Dal, 3. Bart van de Ven,

 

VOERENDAAL (5 augustus).1956

BECKERS MET VOORSPRONG TE VOERENDAAL.

De nieuwelingen hadden in Voerendaal nog 30 km voor de boeg, toen Beckers en Boumans met succes op de vlucht sloe­gen. Enige tijd bleef de winst rond 100 meter schommelen, maar vervolgens legden de twee kopmannen er een schepje op en het peloton was geslagen. De voorsprong ging 1,20 min. bedragen. Tien ronden voor het einde kreeg Boumans een tik en zodoende rende Beckers in zijn eentje naar een dik verdiende en fraaie victorie.

Nieuwelingen: 1. Beckers, Nieuwenhagen, 85 km in 2 uur 19 min. 12 sec.; 2. op 1 ronde Haan, Mechelen; 3. Hugens, Hoens­broek; 4. Hendriks, Schinnen; 5. Lauvenberg, Schaesberg; 6. J. Meisters, Hoensbroek; 7. Klaassen, Hoensbroek; 8. Heyl­tjes, Heerlerheide; 9. H. Meisters, Hoensbroek; 10. H. Keulers, Voerendaal.

Adspiranten: 1.Bastin, Voerendaal, 2. Nelwik, Voerendaal, 3. Aspers, Heerlerheide.

 

WAALWIJK (13 mei).1956

Amateurs: 1. Wil Vreeswijk, 2. Geurt Pos, 3. J. Verhoeven,

Adspiranten: 1. Geb Cuvelier, 2. Martin van de Berg, 3. ----

 

WALSOORDEN (13 mei).1956

Nieuwelingen: 1. Piet rentmeester, 2. Emiel Verstraete, 3. J. de Poorter,

Adspiranten: 1. Martens, 2. Ferry Boonman,

 

WASPIK (22 april).1956

OOK JANTJE KONINGS MELDT ZICH.

Jantje Konings was Zondag in Waspik present. Hij heeft zeer goed onthouden, wat wij hem en anderen hebben voorgehou­den. In de eerste wedstrijden heeft hij alleen maar aan zijn conditie gedacht. Een renner moet zichzelf kennen. Precies een week voor de nationale kampioenschappen komt de Bredanaar met een overwinning voor de dag, nadat hij in de eerste cour­sen maar wat heeft meegedraaid.

Onafhankelijken en amateurs: 1. J. Konings, Breda, 80 km in 2 uur 7 min. 44 sec.; 2. Timmermans, Den Bosch; 3. A. van Wet­ten, Noordwijkerhout; 4. Krijn Post, Nieuw Vennep; 5. C. Pay­mans, Tilburg; 6. Sijthoff, Rotterdam; 7. Braspennings, Zun­dert; 8. op een Ronde van 1500 m P. de Jongh, Made; 8,. J. de Haan, Klaaswaal; 10. Tiny Wolfs, Vlijmen.

Nieuwelingen: 1. Rentmeester, Yerseke, 40 km in 1 uur 6 min. 33 sec.; 2. Van Amsterdam, Oosterhout; 3. Verhoeven, Putters­hoek.

Adspiranten: 1. Geb Cuvelier, 2. L. Stoop, 3. G. Plieger

 

WERKENDAM (2 april).1956

Nieuwelingen: 1. D. Verdoorn; 2. H. Marinus; 3. J. Zijlmans; 4. J. de Jager; 5. G. van Lith; 6. P. Koopmans; 7. T. Wammers; 8. B. Ros; 9. P. Meulbroek; 10. J. Wallaerd.

Adspiranten: 1. M. Breure; 2. A. Plieger; 3. J. Mesters; 4. P. Stoop.

Srtephi Sport

 

WIJK BIJ DUURSTEDE (25 september).1956

Naar goede gewoonte reden adspiranten, nieuwelingen en vete­ranen vooraf “in officieel verband". De strijd der allerjongsten toonde de mindere ervaring dezer renners: er waren valpar­tijen en een moeizame aankomst.

Adspiranten: 1. A, Plieger uit Lexmond (30 km in 50 min. 2 sec.); 2. M. Hendriks, Utrecht; 3. J. Janssen, Nootdorp.

Nieuwelingen: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, de 55 km in 1 uur 15 min. 42 sec.; 2. L. Hartman, Amsterdam; 3. C. Visser, Sant­poort; 4. H. Koger, Haarlem; 5. A. Braspenning, Zaandam; 6. Rozie, Oss; 7. A. Boom, Markelo; 8. A. Rutten, Haarlem.

Veteranen: 1. J. Heus, Maarsen, de 55 km in 1 uur 27 min. 32 sec.; 2. J. Nagel, Amsterdam; 3. Ki. Sliphorst, Amsterdam. (Van Dijk reed niet mee!)

 

WIJNANDSRADE (16 september).1956

Rene Lotz zegerierde fraai te Wynandsrade

De Toer- en Wielerclub ,Hoensbroek" organiseerde rond het kasteel te Wynandsrade de laatste Limburgse koers van dit seizoen. De talrijke toeschouwers konden met genoegen op de verwikkelingen, het verloop en de uitslag terugzien. Rene Lotz - over deze knaap hoort men het volgend jaar wel meer - behaalde een klinkende zege. Toen de karavaan nog tien ronden voor de boeg had, ging Lotz op zoek naar de uitloper De Ruiter. Laatstgenoemde was in de 9e ronde samen met Floegel ontsnapt. Floegel moest later de strijd staken, waarna De Ruiter met 45 sec. voorsprong de slag helemaal trachtte binnen te halen. Lotz vatte de kopman bij de kraag, liep 35 sec. uit, verhoogde geleidelijk de winst en zegevierde met aanzien­lijke voorsprong.

Amateurs: 1. R. Lotz, Stein, 110, km in 2 uur 57 min. 15 sec.; 2e W. Kohlen, Heerlerbaan, op 2.33 min.; 3e H. van der Linden, Helmond, op 3.40 min.; 4e J. Steyns, Gulpen; 5e A. Ehlen, Broeksittard; 6e Sienitz, Duitsland; 7e J. Willemsen, Nuth; 8e L. Knops, Bocholtz; 9e D. de Ruiter, Beverwijk; 10e G. Ribbelink, Delft.

Nieuwelingen: 1. J. Hugens, Hoensbroek, 50 km in 1 uur 22 min. 50 sec.; 2e H. Verreyken, Delft; 3e L. van Eyck, Delft; 4e H. Keulers, Voerendaal; 5e C. van Aar, Haarlem.

Adspiranten: 1. J. Janssen, Delft, 18 km in 29 min. 5 sec.; 2e J. Meisters, Hoensbroek; 3e W. Schuling, Den Haag.

 

WINTERSWIJK (21 mei).1956

Nieuwelingen: 1. Herman de Man, 2. Bert Boom, 3. Johan Oude Lenferink,

 

WOENSDRECHT (3 juni).1956

RENTMEESTER'S EERSTE OVERWINNING.

Het heeft niet lang geduurd voor de kleine geblokte Piet Rentmeester zijn eerste overwinning bij de amateurs behaalde. In Woensdrecht kwam een vrij sterk veld aan de start, doch de kleine Piet had er maling aan. Met de vlot gekomen Limburgse amateur Lotz, waaraan men sterke verhalen hoort vertellen, vormt de Zeeuw de twee grootste beloften bij de huidige amateurs. Maar er zijn nog veel voetangels en klemmen voor men volwassen prof is. De meesten sneuvelen niet door gebrek aan talent, maar door gemis aan karakter.

Amateurs: 1. Rentmeester, Yerseke; 2. Paymans, Tilburg; 3. Van Overveld, Hoogerheide; 4. Braspennings, Zundert; 5. Schalk Verhoef, Rotterdam; 6. Konings, Breda; 7. De Roo, Schoorl; 8. De Haan, Klaaswaal; 9. Stolk, Zwijndrecht; 10. Goorden, Nispen.

 

WOERDEN (30 april).1956

Wil Vreeswijk op dreef in Woerden

Vier sterren schitterden tijdens de jaarlijkse Ronde van Woer­den. Dat waren die van Peter Post, Frans van Rossum, Leo van der Meulen en Wil Vreeswijk. Zij waren het, die kleur en fleur brachten aan het Woerdense wielerfeest, door van start tot finish het heft in handen te nemen. Wil Vreeswijk ging in de slotfase door een gedurfde ontsnapping met de zege strijken, maar,in een adem dient vermeld dat Peter Post, de uitblinker van deze course, door domme pech werd uitgeschakeld en dat met de haven in het zicht. Van der Meulen en Van Rossum eisten toen de eervolle tweede en derde plaats voor zich op.

Wielerclub Arie van Vliet maakt er een traditie van om op Koninginnedag in Woerden haar Ronde te laten verrijden..

Ook dit jaar hadden Walter van Leeuwen en zijn mannen voor een perfecte organisatie zorg gedragen en was er ondanks de koude veel publiek.

De dikke tachtig amateurs en twee onafhankelijken, die van start gingen, zorgden voor een zeer levendige course. De Eind­hovenaar Gigold zorgde al direct voor de vrolijke noot om in de eerste ronde met grote achterstand door te komen, wat voor hem overigens een traditie is. Twee ronden later echter viel de beslissing in deze wedstrijd reeds. Baancoureur Peter Post de­mareerde. Hij nam 100 meter en trok Wil Vreeswijk mee, voor wie zo'n vroege ontsnapping een kolfje naar zijn hand is. Dat kon geen „slag" zijn, dacht iedereen. Het was wel zo. Want na­dat eerst de zeer sterk rijdende Van der Meulen uit Badhoeve­dorp er bij kwam en een poosje later Frans van Rossum op zijn eentje een staaltje van fietsen weggaf, waren er vier kleppers op kop, die elkaar zo wonderwel begrepen, dat zij zienderogen terrein wonnen. Speaker Cor Wijdenes mocht op dat moment de heren Cor Blekemolen, van de Sportcommissie, en George Hogenkamp welkom heten. Inmiddels was er wel een groep op jacht gegaan. Het viertal Wallet, Van Iersel, Van Diemen, Van Selm durfde het aan, de vluchters te willen terug­pakken. Zij zouden hun moed niet beloond zien. Eerst viel Van Iersel terug, waarna Wallet volgde en toen zat er voor Van Diemen en Van Selm niets meer in. Juist over de helft pakten toen de vier uitlopers Post, Van der Meulen, Vreeswijk en Van Rossum het peloton, waarbij Peter Post zijn klasse de­monstreerde door in een flitsende demarage het peloton weer achter zich te laten. Dat was klassewerk, waarvan zelfs Arie van Vliet genoot. Alleen zat er voor Post echter niets in en dus liet hij zich terugvallen. Allen hadden in het peloton een ronde achterstand, maar hiertoe behoorde niet een groep ren­ners van acht man. Dat waren Van Diemen, Van Selm, Wallet, Regter, Wijdeven, W. v. Putten, Robert en Jongerius. Zij joegen dapper voort. Intussen gaven heel wat renners de pijp aan Maarten. Reyngoud, De Jager, Plasmeyer en De Korver waren al van het strijdtoneel verdwenen.

De slotfase zou dus de beslissing brengen, met de beste pa­pieren voor Post. Zover zou het echter niet komen, want tien ronden voor het einde kreeg de rappe Amsterdammer een lekke tube. Hij verwisselde van fiets, maar om het wieler­drama compleet te maken, kreeg hij een tweede lekke band. Dit was te veel van het goede en Post staakte de strijd. Wil Vreeswijk kreeg nu z'n kans. Hij demareerde met Koot en Regter kort voor het einde en nam een zeer ruime voorsprong. Zijn zege kwam niet meer in gevaar en een verheugde Vrees­wijk kreeg toen de overwinningsruiker. Zo kwam de zege te­recht bij de man uit Alphen aan de Rijn, die qua moed en durf hem ook wel verdiende. Van der Meulen verzekerde zich van de tweede plaats door Van Rossum hierbij te kloppen: Ver­rassend waren de ereplaatsen van de Eindhovenaar Wijdeven, die zeer goed reed en de Amsterdammer Robert.

Amateurs: 1. W. Vreeswijk, Alphen a.d. Rijn, 80 km in 2 uur 28 sec.; 2. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 3. F. v. Rossum, Amsterdam; 4. J. Wijdeven, Eindhoven; 5. J. Robert, Amster­dam; 6. D. Wallet, Leimuiden; 7. W. v. Putten, Den Haag; 8. C. Koot, Eindhoven; 9. H. Haas, Eindhoven; 10. A. v. Selm, Den Haag; 11. H. Jongerius, Utrecht; 12. P. v. Diemen, Uithoorn; 13. A. Lonkhuizen, Utrecht; 14. P. 9mits, Helmond; 15. L. Beyer, Zwijndrecht; 16. G. v. d. Berg, Sliedrecht; 17. H. v. d. Linden, Helmond; 18. N. Regter, Arnhem.

Bij de nieuwelingen gooide Van Amsterdam de knuppel in het hoenderhok. Hij ontsnapte na 13 km en nam, J. van Wetten en P. Rentmeester mee. Drie zeer sterke knapen, die zich niet meer in lieten lopen. Alleen was het jammer, dat Van Am­sterdam van het strijdtoneel verdween door een lekke tube. In de slotfase bracht een demarage van Marinus en Verstraete hen ook geen winst meer. Rentmeester was in de sprint onge­naakbaar en klopte J. van Wetten met ruim verschil. Het was van de Zeeuw zijn achtste overwinning in successie in dit nog zo jonge wielerseizoen.

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester, Yerseke; 2. J. v. Wetten, Noord­wijk; 3. E. Verstraete, Eede; 4. A. G. Helsloot, Amsterdam; 5. A. Braat, Aalsmeer; 6. H. Marinus, Amsterdam; 7. W. v. Smir­ren, Amsterdam; 8. H. v. Engelen, Woerden; 9. J. Hermes, Rot­terdam; 10. G. de Lange, Woerden; 11. J. v. d. Berg, Noord­wijkerhout; 12. G. Smits, Helmond; 13. H. van de Bosch, Woerden.

BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

WOERDEN.KAASSTREEK (9 juni).1956

WIM RUSMAN Sprintwinnaar in Ronde van de Kaasstreek

De Ronde van de Kaasstreek, die Zaterdagmiddag als omlijsting van het militaire wielerkampioenschap op de weg en als selectle voor de komende Ronde van Nederland door de N.V. Efor en de wielerclub „Arie van Vliet" werd gehouden, is gewonnen door de Haarlemse wielerprof Wim Rusman. In een lange en spannende eindsprint wist Rusman zijn elf medekoplopers - van wie de snelle wegsprinters Piet van As, Wies van Dongen, Gijs Pauw en Arend van 't Hof zijn felste belagers waren - achter zich te houden.

Deze sprankelende eindsprint vormde een der weinige hoogtepunten in deze saai en eentonig verlopen koers. De voornaamste redenen van dit monotone verloop moeten zonder twijfel gezocht worden in het hoge tempo, dat de „flyers" onder de veertig gestarte beroepsrenners, waarbij de Engelse Amsterdammer Joe Bunker, op de meestal smalle en vaak oneffen weggetjes in de polders van Oude Rijn en Mije, onder­hielden. Voor de “knokkers" als een Hein van Breenen, Jef Coone, Job. Driessen, Harry v. d. Kamp, Andre Rijnders en Krijn Post viel op dit tournooiveld dan ook weinig eer te behalen. De van nature snelle mannen stonden geen enkele ontsnappingspoging toe, ofschoon daar­toe wel enkele schuchtere pogingen werden ondernomen.

In de eerste van de vier te rijden ronden van 51 kilometer beperkten de voornaamste gebeurtenissen zich tot de pechvogels en “gelosten". Zo moest stayer Joe Bunker bij Gouwesluis - na amper 18 km koers - voor een lekke band uit het zadel en een, tiental kilometers verder keken Cor Bijster en Nijkamp minder vriendelijk naar hun fiets, die een of meerdere gebreken vertoonde. Voor Ad Schotman, Gerrit Ver­hoeven, Wim Snijders en Mattie Sonnemans bleek het hoge tempo in deze ronde reeds funest te zijn. In de omgeving van Kamerik werd Piet Peters door pech uitgeschakeld. De tweede „tour", waarin Fons Guns pedaalbreuk leed, bood een nog eentoniger aanzien dan de eerste en alleen de premiesprints, waarvoor Krijn Post, Leo v. d. Pluym en Arend van 't Hof interesse toonden, zorgden voor een lichte opflikke­ring van de strijdvlam. Na een mislukte uitlooppoging van Leo v. d. Pluym, sloegen Wies van Dongen en Wim Rusman op de vlucht, maar ook hun actie was geen succes beschoren en leverde alleen een door Rusman gewonnen premie op.

Thijs Roks fietste in zijn eentje honderd meter winst bijeen, Tony Bergmans en Wies van Dongen probeerden met het scherp van hun demarrage een ontsnapping te forceren, doch alle inspanningen waren tevergeefs. In Nieuwkoop reden Jan Konings, Ap Donker en Harry v. d. Kamp vijtig meter voor de “meute" uit, maar de telefoonpost in het acht kilometer verder gelegen Noorden meldde: een gesloten peloton.

De strijd naderde het einde en was nog volkomen open, want het peloton telde nog 25 manschappen. De vermoeidheid ging echter een woordje meespreken, want toen er bij het Woerdens Verlaat een duw­tje extra op de pedalen gegeven werd, kwam er een definitieve af­scheiding tot stand. Twaalf aanvoerders overleefden deze snelle slij­tageslag en snelden op Woerden af. Die twaalf waren: Jos Suykerbuyk, Piet Maas, Leo v. d. Pluym, Gijs Pauw, Arend van 't Hof, Wim Rus­man, Wies van Dongen, Thijs Roks, Jan Mehagnoul, Tony Bergmans, “good old" Harm Smits en Piet van As. Op 450 meter van de streep trachte Jan Mehagnoul met een scherpe demarrage de volle buit binnen te halen. Zijn concurrenten waren evenwel op hun hoede en het betekende meteen de inzet van de eindsprint. Met nog 200 meter Woerdense Rembrandtlaan voor de wielen nam Rusman de leiding en stond deze ondanks verwoede aanvallen van Piet van As, Wies Van Dongen, Gijs Pauw en Arend van 't Hof, niet meer af. Met een halve fietslengte voorsprong snelde de Haarlemmer juichend over de finish. Na de kopgroep kwam Jules Maenen alleen binnen en Ap Donker klopte de rappe Toon van Oers, Jan Konings, sprinter Jan Hijzelendoorn en Hein van Breenen in de spurt om de veertiende en laatste prijs.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. W. Rusman, Haarlem, de 204 km in 5 uur 5 min. 15 sec.; t. P. van As, Roosendaal; 3. W. van Dongen, Breda; 4. G. Pauw, Utrecht; 5. A. van 't Hof, Sassenheim; 6. H. Smits, Nijlen, B.; 7. P. Maas, Pindorp; 8. L. v. d. Pluym, Dussen; 9. T. Roks, Zundert; 10. T. Berg­mans, Aalst; 11. J. Mehagnoul, Amsterdam; 12. J. Suykerbuyk, Breda; 13. op 50 sec. J. Maenen, Valkenswaard; 14. op 1 min. 15 sec. A. Donker, Amsterdam; 15. A, van Oers, Langeweg; 16. J. Konings, Breda; 17. J. Hijzelendoorn, Amsterdam; 18. H. van Breenen, Amsterdam; 19. op 1 min. 50 sec. P. Kooyman, Den Haag; 20. op 3 min. 43 sec. A. Rijnders, Amsterdam; 21. H. Brinkman, Overschie; 22. R. Verhelst, Axel; 23. K. Post, Nieuw Vennep; 24. D. Janbroers, Amsterdam.

 

WOLVEGA (22 september).1956

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Jan Ottenbros, Alkmaar; 2. Ab Geldermans, Beverwijk; 3. Ab van Egmond, Den Haag; 4. Jan Bloedjes, Alkmaar; 5. Dick de Ruiter, Beverwijk; 6. Cees van Amsterdam, Oosterhout; 7. Roelf Bos, Veendam; 8. C. de Jong, IJmuiden;

 

WYCHEN (2 september).1956

Amateurs: 1. Piet Steenvoorden, 2. Piet Muilwijk, 3. Ab Geldermans,

 

YERSEKE (14 april).1956

Piet Rentmester verslaat van Egmond in briljante eindspurt

Vele vooraanstaande nieuwelingen leverden Zaterdag 14 April j.l. slag in de Ronde van Yerseke.

Reeds in de eerste ronde wist Rentmeester zich los te werken en dank zij een vloeiende bochtentechniek kon hij op het kleine bochtige parcours direct een kleine voorsprong nemen. Van Egmond, het gevaar inziende, verkreeg na 6 km aanslui­ting. Door keurig tandemwerk wisten zij de voorsprong zien­derogen op te voeren, om na 10 km de eerste groep achterblij­vers, met Vos, Breen, Traas, Roks, Bruel, te dubbelen.

In de grote groep sleurden Van Amsterdam, Verstraeten, Van Geel, De Poorter, Verschuure en Kool het veld in vijf grote brokken uiteen. Na 17 km stortte Van Amsterdam zich, te laat, voor een wanhopige achtervolging in het vacuum tussen de beide vluchters en het jagende hoofdpeloton. Toen de Middel­kamper Van Geel door bandbreuk terugviel - hij kwam later prachtig terug - en Emile Verstraeten, door herhaalde ma­chinebreuk, kansloos was geworden, was de kracht van het grote peloton gebroken. De voorsprong van Rentmeester en Van Egmond liep nu snel op tot ongeveer 1 minuut.

In de grote groep regelden v. d. Klundert en de Zeeuwsn De Poorter, Wouters en Verschuure het tempo. Vooral De Poorter verrichtte het leeuwenaandeel, maar zijn onvoldoende boch­tentechniek deed de groep terrein verliezen. Enkele valpartijen waren daarvan indirect het gevolg; wij zagen in de bochten Roks, De Jong en anderen roemloos sneuvelen.

Na ruim 30 km zagen de vluchters de grote groep dan ook in de rug, om enkele kilometers verder, behalve Van Amsterdam, het hele veld gedubbeld te hebben.

De enerverende eindsprint tussen Rentmeester en Van Egmond was van grote allure; pas in de laatste meters wist Rentmees­ter met uiterste wilskracht zijn wiel 10 cm voor dat van zijn grote rivaal over de eindstreep te werken en daarmede in dit seizoen zijn 4e overwinning in successie te boeken.

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester, Yerseke, 55 km in 1 uur 27 min. 38 sec.; 2. A. v. Egmond, Den Haag; 3. op 50 sec. C. v. Amsterdam, Oosterhout; op 1 ronde 4. D. Verdoorn, Rotterdam; 5. P. de Vries, Rotterdam; 6. H. Joossen, T'eteringen; 7. A. Kool, Delft; 8. J. v. Geel, Lepelstraat; 9. J. Harvest, Breda; 10. J. Linders, Roosendaal; 11. A. de Jager, Den Haag; 12. A. Loos, Kruisland.

 

YERSEKE (15 september).1956

Piet Damen wint temposlag in Yerseke

Het om zijn oesters en mosselen internationaal vermaarde Yerseke oefent blijkbaar ook aantrekkingskracht uit in de rennerswereld, want bij de door de wakkere supportersclub „Y.W.V." georganiseerde wedstrijden hebben wij nog altijd een representatief deelnemersveld aan het werk gezien.

Het criterium dat Zaterdag 15 September werd voorgeschoteld, was weer een spectaculaire strijd van de eerste tot de laatste minuut. Het weinig talrijke publiek dat niet als tienduizenden anderen naar het naburig fruitcorso in Goes was getogen, be­hoefde daar geen spijt van te hebben, want het zag zijn plaat­selijke favoriet Piet Rentmeester met veel brio van meet af in de slag gaan. Hij joeg het tempo onmiddellijk hoog op, zodat vele prominenten geen kans kregen te acclimatiseren. Terwijl Rentmeester in de eerste ronde en passant de eerste premie in zijn zak stak, moesten zij noodgedwongen onmiddellijk in de slag en daardoor ontstond een aantrekkelijke wedstrijd zoals wij de laatste tijd niet meer hebben gezien. De Zeeuwsvlaming Emiel Verstraete, die de laatste veertien dagen vijf maal twee­de werd en na amper 21/2 km zijn zadelpen brak, kreeg onder deze omstandigheden geen kans om nog een achtervolging in te zetten.

Nauwelijks 10 km waren onder de wielen doorgegaan, toen de grote slag viel. Een groep bestaande uit Rentmeester, Van Steenselen, Van Sluys, Konings, Huissoon en Peters, ging in deze volgorde met 10 seconden op de rest de vijfde ronde in. Alleen Geldermans, De Haan en Damen waren na een achter­volging van acht kilometer nog in staat aan te sluiten, maar de rest lag toen al verloren op 40 seconden.

Dat er kruim achter deze kopgroep stak, werd bewezen, toen zij na een constant gemiddelde van dik 41,5 km per uur in de 22e ronde (bijna 60 km) het hele veld onder de voet had ge­lopen. Keepers en v. d. Borst hadden nog een mislukte achter­volging op touw gezet; Arend van 't Hof had daarna aanvan­kelijk met v. d. Borst en later met Kool, vertwijfeld acbter de koplopers aangejaagd, maar ook zij werden tenslotte na 40 hopeloze kilometers door de ontembare kopgroep omsloten. Arend van 't Hof gaf er

toen maar de brui aan, maar eer het zo ver was, hadden tal van andere prominenten het hoofd moe­ten buigen: Jaap Bruggenkamp was reeds na 30 km hoofd­schuddend over zoveel geweld via een zijstraat van het strijd­toneel verdwenen, successievelijk gevoegd door Piet de Bruin, Karel Keepers, Kees v. d. Borst, Kees v. d. Zande, Jef Roovers e.a. Alleen de jonge Tieleman trok zich van dit alles niets aan en zette ondanks zijn groeiende rondenachter- stand onversaagd voort.

Toen het veld, drastisch gedund, weer bij elkaar gevoegd was, gingen dus negen sterken van het eerste moment op kop. Der­tig kilometers van betrekkelijke rust volgden hierna, maar het tempo bleef hoog en het was te verwachten dat de koplopers het niet op een massasprint zouden laten aankomen.

De eindstrijd, die dan ook na 90- km ontbrandde, was zo ex­plosief, dat opnieuw de hele zaak uit elkaar gerammeld werd. Een flitsende demarrage van Geldermans trok Damen en Van Steenselen uit de groep los, maar Geldermans zag zijn initia­tief niet beloond en viel in de volggroep terug, terwijl de an­deren stug doorgingen.

Op enkele seconden volgden Van Sluys, De Haan, Huissoon, Konings, Rentmeester, Peters en Geldermans, die opnieuw hat bewijs leverden vandaag een klasse sterker te zijn dan de rest. Slechts de gedubbelden Heeren en Swaneveld konden in deze groep meekomen. Terwijl deze groep in 3 ronden slechts 17 seconden prijs gaf, was de samenwerking toch niet goed ge­noeg om de beide vluchters nog tot de orde te kunnen roepen. Huissoon werd vijf maal terug gepakt en elke keer zakte het tempo even. De „rest" lag toen alweer op bijna l minuut (totaal 51/2 minuut).

Rentmeester en Geldermans konden tenslotte in de voorlaatste ronde toch nog onverwacht wegkomen en daarmede werd de slotfase duidelijk afgetekend. Tonny Peters zag zijn kans op een eervolle plaats in rook opgaan toen hij bij het ingaan van de laatste ronde plat viel, maar zijn voorsprong op de grote groep was toch zo groot, dat hij niettemin royaal op de 9e plaats eindigde.

De eindspurts van Damen en Van Steenselen, zowel als die van Rentmeester en Geldermans waren opwindend en in beide ge­vallen viel de beslissing pas op de eindmeet. Jaap Huissoon, die als gewoonlijk veel werk verzet had, zegevierde met zijn gevreesde lange sprint over de volggroep.

BRON:  A.G. VERHULST

Amateurs en Onafhankelijken: 1. P. Damen, Lieshout, 108 km in 2 uur 38 min. 29 sec.; 2. op een halve lengte A, van Steenselen, Mijnsherenland; 3. op 27 sec. P. Rentmeester, Yerseke; 4. A. Geldermans, Bever­wijk, z.t.; 5. op 49 sec. J. Huissoon, Heinkenszand; 6. J. de Haan, Klaaswaal, z.t.; 7. A. van Sluys, Vlissingen, z.t.; 8,. J. Konings, Breda, z.t.; 9. op 1 min. 40 sec. T. Peters, Haarlem; 10. op 1 ronde W. Swaneveld, Dordrecht; 11. W. Heeren, Roosendaal, z.t.; 12. P. Steenvoorden, Beverwijk, z.t.; 13. A. Kool, Delft, z.t.; 14. M. v. Overveld, Hoogerheide, z.t.;. 15. J. Duinkerke, Borssele, z.t.; 16. H. v. Glerum, St. Willebrord, z.t.; 17. op 3 ronden M. Dominicus, Nieuwdorp; 18. C. Jacobs, Breda, z.t.; 19. op 7 ronden B. Tieleman, Kloosterzande.

 

ZAANDAM (2 april).1956

In afwachting van de aankomst der deelnemers aan de Ronde van Noord-Holland voor amateurs, werden in Zaandam wed­strijden voor adspiranten en nieuwelingen gehouden, welke de navolgende resultaten opleverden:

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester (Yerseke), de 40 km in 1 uur 7 min. 32 sec.; 2; K. de Jongh (West Graftdijk); 3. H. Koger (Haarlem); 4. A. Sluis (Badhoevedorp); 5. R. Hoogwout (Am­sterdam); 6. J. Lammes (Westzaan); 7. J. v. d. Berg (Noord­wijXerhout); 8. E. v. d. Eeckhout (Amsterdam); 9. B. Bras­penning (Zaandam); 10. G. Kaptein (Lisse).

Adspiranten (25 km): 1. G. Cuvelier (Nieuw Vennep); 2. F. Klardie (Castricum); 3. E. Weeland (Krommenie); 4.,H. Sluiter (Amsterdam); 5. J. Kornet (Zaandijk); 6. A. Damo (Kortenhoef).

 

ZANDVOORT (5 mei).1956

Wim Rusman de snelste op circuit Zandvoort

Op het Zandvoortse circuit hielden „De Kampioen" en „Olym­pia" een clubontmoeting om de “Bluys"-beker. Ondanks het feit, dat het hoofdnummer van dit treffen een Haarlemse aan­gelegenheid werd, ging de beker mee naar Amsterdam. Daar­voor zorgden de jongere “Olympianen" door hun overwin­ningen en betere klasseringen bij de nieuwelingen en adspi­ranten.

Na twaalf van de 75 te rijden kilometers in de wedstrijd voor profs, onafhankelijken en amateurs, viel reeds de beslissende slag. Gerard Peters, Adri Voorting, Wim Rusman en Klaas Koper van De Kampioen vormden toen met de enige Olym­piaan, Nico Ballangee, een kopgroepje dat het heft stevig in handen nam. Na 40 km viel Koper door kettingpech terug in het peloton, dat toen reeds kansloos was. In de beslissende eindsprint, waarin Rusman zich de snelste toonde, moest Bal­langee tegen de Haarlemse overmacht het onderspit delven. De vijfde plaats werd een prooi voor Henk van Weeren, die in de slotfase de spurt van het peloton ontliep.

Amateurs: 1. W. Rusman (K.), de 75 km in 1 uur 51 min. 54 sec.; 2. A. Voorting (K.); 3. G. Peters (K.); 4. N. Ballangee (O.); 5. H. van Weeren (K.); 6. J. Barlage (O.); 7. A. Donker (O.); 8. J. Koolhof (O.); 9. A. de Hoog (O.); 10. K. Koper (K.).

Nieuwelingen: 1. S. Schipper (O.), de 50 km in 1 uur 22 min. 47 sec.; 2. C. Visser (K.); 3. J. de Rooy (O.); 4. C. Spaans (O.); 5. A. Rutte (K.); 6. v. Nek (O.); 7. G. Kalee (O.); 8. J. Hoopman (O.); 9. J. Schutte (O.); 10. A. Koonings (K.).

Adspiranten: 1. H. Homma (O.); 2. H. Walters (K.); 3. H. Da­niels (K.); 4. E. Sminia (K.); 5. B. Voorting (K.); 6. G. v. d. Berg (O.); 7. H. v. Vlijmen (O.); 8. A. Esteje (O.); 9. A. Boey (K.); 10. A. v. Dintelen (K.); 11. N. v. d. Bosch O.).

Clubprijs: 1. Olympia 71 punten; 2. De Kampioen 66 punten.

J. R. d. V.

 

ZANDVOORT (1 juli).1956

KOCH snelste professional op circuit van Zandvoort

De snelle Utrechter Noppie Koch is na een felle eindsprint, waaraan een peloton van ongeveer zestig man deelnam, win­naar geworden van de wedstrijd voor beroepsrenners, die Zondagmiddag na afloop van de titelstrijd der amateurs op het circuit van Zandvoort werd verreden. Deze massale eindsprint was overigens een der weinige hoogtepunten in de honderd kilometer lange race, die door het hoge tempo dat de ren­ners onderhielden een kleurloos verloop kreeg. Mogelijk had de in de laatste weken veel besproken en beschreven Wim van Est, die tot grote teleurstelling van vele duizenden verstek liet gaan, voor een spectaculairder verloop kunnen zorgen. Ook het publiek had hier op gerekend. Er waren vele honderden spe­ciaal naar het circuit gekomen om de nationale kampioen Van Est zijn „grande" te zien halen op de nationale Tour de France­ploeg en zijn samenstellers. Het is er helaas niet van gekomen. Het begin van deze profkoers zag er nochtans hoopvol uit, want reeds in de eerste ronden probeerden Wies van Dongen en Adri Voorting om beurten een ontsnapping te forceren. Het was echter vergeefse moeite, want door het hoge tempo reik­ten hun demarrages niet ver genoeg om buiten het bereik van de concurrentie te blijven. Dat ondervonden ook Piet van der Lijke en Rien van Grinsven en weer Adri Voorting in gezel­schap van broer Gerrit. Het bleef bij onbeduidende schermut­selingen: Wagtmans liet eenmaal het scherp van zijn demar­rage bewonderen en voor de rest viel er weinig hartverhef­fends te noteren. De eerste premiesprint bracht enige opleving en daarvoor zorgden Cor Bijjster en Adri Voorting, die hiervoor een fel duel leverden dat door Bijster gewonnen werd.

Nadat er veertig kilometer was afgelegd, scheen het monotone strijdverloop door een vijftal onafhankelijken doorbroken te worden. Die vijf waren: Piet Kooyman, Rien van Grinsven, Koot, Tonny Peters en Jaap Bruggenkamp. Het peloton zag in deze ontsnapping geen gevaar, want aanvankelijk liet men de vijf begaan, maar toen ook Gerrit Voorting naar de kop­lopers sprong, kwamen Gerrit Schulte, Piet Maas en Wout Wagtmans in actie en was het spoedig met de vreugde ge­beurd.

Nieuwe demarrages van Piet Peters, Jef Lahaye, de actieve Adri Voorting, Ap Donker, Wies van Dongen, Van Glerum, Tony Bergmans, Thijs Roks en Flor v. d. Weyden leverden evenmin enig resultaat op. Daarvoor lag het tempo nog steeds te hoog en schuwde men in het peloton niet om aan de achter­volging te beginnen. Voor Mies Stolker was de strijd toen al gestreden: pech noopte hem om de verkleedgelegenheid op te zoeken.

Met nog tien kilometer te fietsen probeerde Flor v. d. Weyden nog om de strijd met een ontsnapping in zijn voordeel te be­slissen, maar doordat ook Jan Westdorp, Leo v. d. Pluym, Piet Haan en Jos Suykerbuyk in het offensief gingen, was ook deze poging tot mislukken gedoemd. Het bleef nu onrustig en voor­al de minder rappe mannen deden hun uiterste best om een massale eindsprint met pure sprinters als Jan Hijzelendoorn, Cor Bijster, Nop Koch, Gerard Peters, Gijs Pauw, Piet van As en Peter Post te ontlopen. Bijna hadden Leo v. d. Pluym, Krijn Post, Piet Haan en Daaf Janbroers - die even voor het ingaan van de laatste ronde ontsnapten - succes. Want ondanks een tegenaanval van Jan Hijzelendoorn wisten zij hun kleine voor­sprong te behouden. Maar in de allerlaatste fase van de strijd trok de onverslijtbare Gerrit Schulte het peloton nog op de vier vluchtelingen. In de Tarzanbocht, waar Van Glerum en kanshebbers voor de eindspurt als Hijzelendoorn en Arend van 't Hof ten val kwamen, kromden de sprinters hun ruggen en na een lange spurt schoot Noppie Koch als triomfator over de streep. In deze slag der rappe mannen bevocht de sterke Krijn Post, die niet gedemoraliseerd werd door het feit dat hij en zijn drie mede-vluchters in het zicht van de streep werden ingelopen, een fraaie tweede plaats.

De prestatieprijs werd door de H.H. wedstrijdcommissarissen verdeeld onder de renners Flor van der Weyden en Adri Voorting, die zich in deze weinig enerverende koers nog het strijdlustigst hadden getoond.

Beroepsrenners: 1. N. Koch, Utrecht, de 100 km in 2 uur 19 min. 6 sec.; 2. K. Post, Nieuw Vennep; 3. G. Schulte, Den Bosch; 4. C. Bijster, Haarlem; 5. G. Voorting, Roosendaal; 6. P. Maas, Pindorp; 7. P. Post, Amsterdam; 8. M. Wolfs, Vlijmen; 9. W. van Dongen, Breda; 10. P. van As, Roosendaal; 11. P. Peters, Haarlem; 12. G. Pauw, Utrecht.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

ZANDVOORT (22 juli).1956

ROBERT VAN DER RUIT DE SNELSTE IN ZANDVOORT.

De Amsterdammer Rob van der Ruit is na een felle eindsprint met Wim Klebach, Tonny Peters en Harry Mooleniljzer win­naar geworden van de jubileumkoers, die het 35-jarige “Ulysses" op het circuit van Zandvoort liet verrijden. De strijdlustige Henk Buis, die met een handvol demarrages de aanvankelijk zeven koppen tellende leidersgroep tot vijf had gereduceerd - Harry Moorman en Flens Kock waren daar het slabhtoffer van geworden - nam niet aan deze eindsprint deel.

De renners zaten nog maar nauwelijks op de fiets of de enkele hon­derden toeschouwers op de tribune en in de duinen, kregen al strijd en spanning voorgeschoteld. Daarvoor zorgden Van der Ruit en Moorman, die al vrij spoedig tot de aanval overgingen. Aanvankelijk was hun doel een “vette" premie, maar de diepe bres die zij hiertoe hadden geslagen, gaf hen de moed om gezamenlijk een ontsnappingspoging te ondernemen. Toen ook Tonny Peters en Van der Poll zich bij de twee vluchtelingen aansloten, werd er alarm geblazen. Buis, Klebach, Kock en Moolenijzer rukten zich eveneens „los" uit de greep van het peloton en zij kregen na een korte en felle jacht de leiders te pakken. De kop­groep groeide door deze fusie aan tot zeven man: Van der Poll had bij deze schermutselingen het contact verspeeld.

Deze eerste slag bleek achteraf bezien de beslissende te zijn. Want ofschoon De Hoog, Cees Rabe en Stoete en in het verdere verloop ook Van den Eykhof, Kuilman en Taselaar verwoede pogingen deden am hun achterstand op de leiders te overbruggen, misten hun aches de „speed" om met succes bekroond te worden. De zeven waren en ble­ven weg.

Naarmate de strijd het einde naderde stelde vooral Henk Buis alles in het werk om een eindsprint met zijn rappe kornuiten te ontlopen. In de voorlaatste ronde had de „rebel”bijna succes, maar Klebach verijdelde ook deze poging. Voor Moorman werden deze aanvalsdrif­ten van Buis noodlottig en ook Kock moest in de laatste „tour" - toen Buis nog zesmaal het scherp van zijn demarrage liet flonkeren - uit de wielen. De vier andere leiders gaven Buis geen krimp en in de beslissende eindsprint trok Rob van der Ruit aan het langste eind.

Amateurs: 1. R. v. d. Ruit, Amsterdam, de 100- km in 2 uur 19 min. 57 sec.; 2. W. Klebach, Amsterdam; 3. T. Peters, Haarlem; 4. H. Moolenijzer, Amsterdam; 5. H. Buis, Vijfhuizen; 6. F. Kock, Haarlem; 7. H. Moorman, Amsterdam; 8. C. Rabe, Amsterdam; 9. A. Kuilman, Beverwijk; 10, A. de Hoog, Amsterdam; 11. J. Taselaar, Den Haag; 12. L, Stoete, Amsterdam; 13. B. v. d. Eykhof, Haarlem; 14. H. de Koning, Hoofddorp; 15. N. Ballangee, Amsterdam; 16. J. Willemse, Amsterdam; 17. C. Elswijk, Zaandam; 18. A. Kelsers, Hoofddorp; 19. W. Knoppert, Noordwijkerhout; 20. M. Kalkhoven, Den Haag; 21. H. van Steyn, Haarlem; 22. Th. Dessens, Den Hoorn.

Nieuwelingen: 1. B. Idema, Zwijndrecht, circa 70 km in 1 uur 44 min. 6 sec.; 2. C. Visser, Santpoort; 3. L. Vink; 4. S. Schipper; 5. A. Helsloot; 6. C. Cooper; 7. W. Sietsma; 8. K. Wellinghof, allen Amsterdam; 9. K. Bom, Kwintsheul; 10. A. de Graaf, Rotterdam; 11. J. van Oostrum, 12. H. v. d. Velde, beiden Amsterdam.

Adspiranten: 1. P. Franzen, Aalsmeer, de 25 km in 39 min. 3 sec.; 2. P. Stoop, Made; 3. J. van Schie, Den Haag; 4. H. Sluyter, Amsterdam; 5. H. v. d. Geest, Haarlem; 6. H.:Kersbergen, Amsterdam; 7. H. Konnet, Zaandijk.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

ZANDVOORT (8 augustus).1956

Amateurs: 1. Frans Braat, 2. W. Broekhoff, 3. Harrie Cuvelier,

Amateurs: 1. Jaap Oudkerk, 2. Jan Rol, 3. H. Haster,

 

ZEIST (7 augustus).1956

POS, DE RUITER EN STEENVOORDEN MAAKTEN DE RONDE VAN ZEIST.

Een brok propaganda, dat is de ronde van Zeist van dit jaar gewor­den. Want naar schatting een 15.000 toeschouwers woonden dit wieler­evenement bij. En zij allen zagen een werkelijk bijzonder fraaie wielercourse, vol spanning en met een veld van de allersterkste renners. De ronde van Zeist, dwars door dit fraaie plaatsje, dat ge­heel was afgezet en waarbij het Piet Steenvoorden wel een bijzonder grote eer moet zijn geweest als overwinnaar te worden gehuldigd, na een heldhaftig duel met de grote uitblinker Dirk de Ruiter.

Wielervereniging “Het Stadion" organiseerde het festijn, niet voor zich zelf, maar voor propaganda voor de sport en daarin is zij vol­komen geslaagd. Mr. A. P. Korthals Altes schoot de rennersmeute weg als burgemeester van Zeist. Met een gemiddelde van rond de 45 km trok het peloton over de fraaie, geheel versierde, Slotlaan. Rabe, Klein, De Ruig, Janissen en Blaauw namen toen snel een voorsprong. Het reagerende peloton pakte hen terug.

Geurt Pos en Dirk de Ruiter, twee van onze beste renners, deden het echter beter. Prachtig samenwerkend snelden zij uit de meute weg naar veel applaus, want de duizenden wilden dit: strijd van het beste soort. Pos en De Ruiter roerden zich goed, kwamen tot 45 seconden, maar toen het zover was kwam er een achtervolging met het neusje van de zalm in de jachtgroep. Tonny Peters, Jaap Bruggenkamp, Hennie Marinus, Jan Verwey, Piet Steenvoorden, Ben Teunisse, Joop Blaauw, Koot, Wallet en Janissen, om nu maar eens enkele van die vele sterke renners te noemen, rukten zich los. Het werd een jacht op leven en dood. Dat De Ruiter en Pos zich tegen deze overmacht gewonnen moesten geven, dat was geen schande.

Er kwam nog een groepje de sterke leiders vergezellen. Kees Koot, Ben Pothuizen, Muller en Klebach konden na een verwoede achter­volging nog aansluiting krijgen.

Het einde kwam in zicht en dat was voor Dirk de Ruiter opnieuw de kans om te demarreren. Hij deed dat samen met Steenvoorden, nu gaf het peloton zich gewonnen. Arnhemse Joop Blaauw, Ben Teu­nisse, Peters, Bruggenkamp, Klebach en Marinus begonnen nog een nieuwe achtervolging, doch zij strandden op 12 seconden. Piet Steen­voorden nam, hierna de eindsprint voor zijn rekening, onder een oor­verdovend applaus van de Zeistenaren. De Ruiter, met een iets min­dere spurt werd fraaie tweede.

BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs en Onafhankelijken: 1. P. Steenvoorden, Haarlem, 90 km in 2 uur 8 min. 19 sec.; 2. D. de Ruiter, Beverwijk; 3. H. Marinus, Amsterdam; 4. B. Teunisse, Utrecht; 5. T. Peters, Haarlem; 6. J. Bruggenkamp; 7. J. Blaauw, Arnhem; 8. W. Klebach, Amsterdam; 9. D. Wallet, Lei­muiden; 10, R. Janissen, Amsterdam; 11. B. Muller, Amsterdam; 12. Th. Bulten, Zwolle; 13. H. de Boer, Bussum; 14. J. Verwey, Utrecht; 15. P. Splinter, Ankeveen; 16. B. Pothuizen, Utrecht; 17. G. Pos, Vree­land; 18. K. Koot, Eindhoven; 19. C. v. Leeuwen, Weesp.

 

ZETTEN (18 augustus).1956

VAN AMSTERDAM WINT RONDE VAN ZETTEN.

De eerste Nieuwelingenronde van Zetten - een vriendelijk plaatsje in de Betuwe bezuiden Wageningen - is geeindigd in een welverdiende overwinning van de tengere Van Amsterdam, die hard op weg, is naar de wielertop. „De Meteoor" uit Dode­waard had deze Ronde op stapel gezet en heeft er, mede door de perfecte afzetting, ook eer mee ingelegd. Bovendien werkten ook de deelnemers mee door nu eens af te wijken van het wel­haast klassieke patroon bij een nieuwelingen-course: afval­race met massasprint tot slot. Reeds spoedig trokken de eerste dapperen er tussen uit en daardoor dunde het veld van 51 man. Na een vergeefse poging van Van Engelen (Harmelen) en Van Amsterdam (Oosterhout), die weer slachtoffers vergde, bleven nog 36 renners over. De grote namen in het veld: Sluis (Bad­hoevedorp), Van Egmond (Den Haag), Van Lith (Gellicum) en anderen, maar ook Zutt (Amsterdam), Vermeer (Utrecht) en de moedige nieuwkomer Van T'iem (Beneden-Leeuwen) lieten zich meermalen zien, maar hadden aanvankelijk geen ant­woord toen Van Amsterdam weer alleen wegflitste en 40 secon­den voorsprong nam. Slechts 21 man bleven over om hem te achterhalen en die slag vergde zoveel dat slechts vier doorzet­ters hierin slaagden. Zeven anderen mochten blij zijn aan een ronde achterstand te ontkomen en nog drie man vond vol­doende moed om de totale afstand van ruim 80 km uit te rijden. In de eindsprint kon zelfs de snelle aanzet van de Hagenaar Van Egmond geen genade vinden in de ogen van Van Amster­dam en onder luide bijval veroverde de winnaar van de pres­tatieprijs ook de overwinning in de wedstrijd. BRON: KEES ZWEEDIJK

Adspiranten: 1. Mesters (Den Haag); 2. Schuling (Den Haag) en

3. Speelman (Hoogvliet), de man die de wedstrijd maakte. Tijd over 24 km: 37 min. 3 sec.

Nieuwelingen: l. Van Amsterdam (Oosterhout), 84 km in 2 uur

5 min. 7 sec.; 2. Van Egmond (Den Haag); 3. Smirren (Amster­dam); 4. Hermes (Berkel); 5. Van Engelen (Harmelen). Op 11 mina 6. Sluis (Badhoevedorp); 7. Van Tiem (Beneden-Leeu­wen); 8. Van Lith (Gellicum); 9. Vermeer (Utrecht); 10. Garts­hagen (Dordrecht); 11. Zutt (Amsterdam) en 12. Potma (Graft).

 

ZEVENBERGEN (1 september).1956

Amateurs: 1. Arend van ’t Hof, 2. Joop van den Putten, 3. Gijs Pauw,

Nieuwelingen: 1. Ab Sluis, 2. Jan Janssen, 3. Ad Biemans,

 

ZUIDDORPE (15 augustus).1956

Nieuwelingen: 1. Leo Timmermans, 2. Vernooy, 3. F. van Doeselaar,

 

ZUIDDORPE (26 augustus).1956

Van Amsterdam oppermachtig in Zuiddorpe

In Zuiddorpe werd Zondag 26 Augustus de traditionele Ronde voor nieuwelingen verreden. Er verschenen slechts 20 deel­nemers aan de start, zodat het met. 13 Zeeuwen voornamelijk een „Middelkamp"-aangelegenheid werd.

Kees van Amsterdam, geroutineerd, die lang in de Nieuwe­lingen-categorie blijft hangen, was ook hier weer heer en meester. Er is voor hem in dit milieu niet veel meer te leren. Hij heeft een goede coach in zijn vader en er zal dan ook wel een reden zijn waarom wij Kees nog niet tussen de amateurs van start mochten zien gaan.

De strijd die over 12 ronden van 5.6 km ging, werd ingeluid door een aanval van het duo Raas en De Schipper, die na de 3e ronde licht afgescheiden voor de grote groep doorkwamen. Het bleek maar strovuur te zijn en vrij spoedig waren zij dan ook tot de orde geroepen.

De streekfavoriet Van Espen was intussen al door pech achter­op geraakt, terwijl zijn clubgenoot Lampo, die het tempo nog te hoog lag, eveneens afzakte.

De beslissende fase kwam half course, toen zich onder aan­voering van Kees van Amsterdam een kopgroep van 7 man vormde, waarin verder Vernooij, Van Doeselaer, Raas, Van Geel, Verschuure en De Schipper. De laatste viel hieruit later terug.

Na een mislukte sprong in de 50e kilometer, wist Van Amster­dam 10 km voor het einde toch alleen weg, te komen, als gevolg waarvan de kopgroep uiteen viel in het volggroepje Vernooij­ Van Doeselaar, gevolgd door Van Geel alleen en tenslotte het duo Raas-Verschuure. De rest van het veld lag volkomen ver­spreid. In deze situatie kwam geen verandering meer, zodat Van Amsterdam onbedreigd door de finish ging. Het tempo had bijzonder te lijden onder het slechte parcours, waarom Zuiddorpe berucht is.

BRON: A.G. VERHULST

Nieuwelingen: 1. C. van Amsterdam, Oosterhout, 70 km in 2 uur 20 minuten; 2. H. Vernooij, Sluiskil, op 10 sec.; 3. F. van Doeselaar, Sluiskil, z.t.; 4. J. van Geel, Lepelstraat; 5. C. Raas, 's-Heeren­hoek; 6. P. Verschuure, Hansweert; 7. C. de Schipper, Kapelle; 8. J. Linders, Roosendaal; 9. S. Embrechts, Breda; 10. P. v. d. Vijver, Axel; 11. J. v. Espen, Axel; 12. P. Rijn, Schore.

 

ZUIDLAND (30 juni).1956

Amateurs: 1. Schalk Verhoef, 2. J. Bruggenkamp, 3. Leo ten Dam, 4. G. van Dienst, 5. H. Cuvelier, 6. A. geluk, 7. P. Kooiman, 8. J. Geerts, 9. W. Bravenboer, 10. G. van Rhijn

Junioren: 1. H. van Duijn, 2. H. Giesen, 3. J. Hoopman, 4. C. Spanjersberg, 5. B. Boom, 6. Jan Hermes, 7. D. Verdoorn, 8. C. van Amsterdam, 9. J. Boers, 10. A. Jongejan,

Adspiranten: 1. H. Jansen, 2. H. Sluiter, 3. R. Riethoven, 4. W. Schuling, 5. A. Plieger

 

ZUIDZANDE (15 september).1956

ZEGEVIERENDE TIMMERMANS IN ZUIDZANDE.

In de loop van het seizoen is de creme van de Zeeuwse nieuwe­lingen successievelijk overgestapt naar de amateurs en onder de vele eerstejaars nieuwelingen is het thans voornamelijk Verschuure, die op het eind van het seizoen nationaal nog een woordje meespreekt. Samen met de oudere Van Doeselaar streed hij in Zuidzande op het voorplan met de sterke kop­groep, waarin zich verder bevonden Timmermans, Tel, Van Hees, Faber en v. d. Klundert: Bij het ingaan van de laatste ronde liet Van Geel even een gat vallen en als gevolg daarvan vielen deze en Verschuure met v. d. Klundert terug. Ver­schuure kon echter terugkomen tot op enkele seconden, maar was uiteindelijk te laat om nog voor de eerste plaatsen te kun­nen meesprinten. Leo Timmermans was een goed winnaar.BRON: A.VERHULST

Nieuwelingen: 1. Leo Timmermans, Roosendaal, 65 km in 1 uur 55 min.; 2. S. Tel, Zaandam, z.t.; 3. P. v. Hees, Hogerheide, z.t.; 4. R. Faber, Rotterdam, z.t.; 5. F. v. Doeselaar, Sluiskil, z.t.; 6. P. Verschuure, Hansweert, op 2 sec.; 7. J. v. Geel, Lepelstraat, op 1 min. 25 sec.; 8. J. v. d. Klundert, Bossenhoofd, z.t.; 9. J. Linders, Roosendaal; 10. M. Heeren, St. Willebrord; 11. J. van Espen, Axel; 12. C. de Schipper, Kapelle; 14. J. Korstanje, Goes.

 

ZWANENBURG (5 mei).1956

Nieuwelingen: 1. Arie Braat, 2. Coen Visser, 3. J. Schoen,

 

ZWIJNDRECHT (25 augustus).1956

De Rotterdammer Theo Sijthoff reed in Zwijndrecht weer eens een mooie wedstrijd. De laatste weken leek het wat minder te gaan, maar uiteindelijk kan de boog toch niet altijd gespannen staan. Hoe dan ook, Theo liet zien, dat hij nog niet helemaal is uitgeblust en toen kort na het begin eerst de plaatselijke Jan Beijer een overigens nog niet beduidende voorsprong had weten te nemen, er een man of vier naar hem toe was ge­sprongen en de werkelijke kanshebbers op de zege wat draal­den, pakte ook hij zijn biezen en ging mee op avontuur. Een groepje van 13 man kwam tot stand en hieruit gingen Beste­breurtje en de Alkmaarder Ottenbros lopen. Het was hen me­nens en dit werd door Sijthoff bijtijds ingezien. Hij mengde zich in het duel en terwijl het peloton met Verhoef, v. 't Hof, Geluk, Vassena en Alblas nog bezig was het gat naar de kop te dichten, viel de beslissing. Het drietal liep verder en verder uit en half koers hadden allen een ronde aan hun broek. Ver­hoef legde zich niet zonder meer bij de nederlaag neer en trok ten strijde. Weer was Sijthoff present en samen konden zij een heel eind komen. Bestebreurtje en Ottenbros bleven achter en laatstgenoemde stapte op zeker moment af. Wat hem overko­men is, konden wij niet te weten komen.

Nadat verscheidene mannen nogmaals een lap hadden moeten incasseren, kneep Verhoef er nog eens alleen tussenuit, maar in zijn opzet, Bestebreurtje te vatten, slaagde hij net niet. Welge­teld 20 seconden kwam hij tekort. Dertien man reden de koers uit.

De nieuwelingenkoers was gauw bekeken door de twee Hoekse Renners Verzijl en Kreeft, welke laatste vooral (van Verzijl weten wij het immers. ...) een uitstekende indruk naliet. Sa­men togen zij op pad en wisten het ganse rennersveld te dub­belen. Verzijl won dus, Kreeft werd 2e en v. Lith uit Gellicum won de spurt der overigen, waarvan Idema de eerste thuis­rijder was.

Amateurs en onafhankelijken, 100 km: 1. Th. Sijt­hoff in 2.40.29, 2. G. Bestebreurtje op 57 sec., 3. S. Verhoef, 4. J. Stolk, 5. I. Knegt, 6. A. van Breugel, 7. W. van Staten, 8. W. Swaneveld, 9. B. Welten, 10. A. Wouters, 11. J. Beijer, 12. J. Steijger, 13. P. v. Doesburg.

Nieuwelingen, 60 km: 1. A. Verzijl in 1.38.14, 2. A. Kreeft op 40 meter, 3. G. v. Lith op een ronde, 4. J. Beers, 5. F. Tel, 6. B. Idema, 7. M. Breure, 8. J. Garthagen, 9. A. v. Ravens, 10. P. v. d. Meijden.

 

ZWOLLE (5 mei).1956

Amateurs: 1. Klaas Wiltjer, 2. Nol van Uden, 3. Henk NIjdam,

 

ZWOLLE (19 mei).1956

Amateurs: 1. Theo Bulten, 2. Nol van Uden, 3. T. Platel,

 

ZWOLLE (30 mei).1956

THEO BULTEN WINT VOOR EIGEN PUBLIEK.

Voor eigen publiek komt een renner dikwijls tot bijzondere prestaties. Dit zagen wij ook in de Ronde van Zwolle, waar Theo Bulten, de

Zwolle Ossenaar, in Zwolle woonachtig, maar in Oss werkzaam, een fraaie overwinning behaalde na een gedurfde solorit. Een overwinning, die volkomen verdiend was.

Tweemaal reed Theo Bulten met de bloemen, eenmaal voor de wed­strijd, de tweede maal aan het slot van de course. Zijn eerste bloemen­ruiker was voor het behaalde kampioenschap van de stad Zwolle.

Tachtig kilometers hadden de renners voor de boeg op het zeer snelle Veemarktcircuit. Uitlooppogingen waren bijna allen tot mislukken gedoemd, het parcours was daarvoor te snel en de wedstrijd te kort. Desondanks genoot het talrijke publiek.

In den beginne zagen wij Nijdam, de sterke Noorderling, door een val uitgeschakeld. Chris de Nijs onderscheidde zich door dan weer voor aan de kop te rijden, om even later aan de staart van de groep te bengelen. Dit kwam hem zelfs op achterstand te staan, waarna hij zich herstelde. Nadat Van Uden alleen op-avontuur ging en Kramer en Brinks hem volgden, viel 30 ronden voor de finish de beslissing. Theo Bulten en Klaas Wiltjer demarreerden. Zij werkten goed samen en liepen snel uit. Een ieder zag toen in Wiltjer wel de overwinnaar, maar nadat hij tien ronden voor het einde uit zijn kruik een warme slok nam, moest hij direct daarna Bulten laten gaan. Wiltjer viel toen terug in het peloton. Bulten vond in de resterende laatste tien ronden de moed en durf om alleen door te gaan, om even later als grote triorn­fator gehuldigd te worden. Een moedige poging van Jos van de Woude en Bijers werd kort voor het einde in de kiem gesmoord. De massa­spurt was voor Bijers met groots vertoon van macht. BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. Th. Bulten, Zwolle, 80 km in 2 uur 1 min. 43 sec.; 2. Bijers, Holten; 3. A. van Uden, Zwolle; 4. P. Vermast, Assendelft; 5. N. Withoud, Amsterdam; 9 1?: Muilwijk, Rotterdam; 7. E. Warta, Groningen; 8. H. Moorman, Amsterdam; 9. H. Dusseldorp, Amsterdam; 10. R, Jansen, Amsterdam; 11. J. Tebbens, Groningen; 12. K. Visser, Enschede; 13. W. Cuypers, Echt; 14. J. van de Woude, Utrecht; 15. E. Joosten, Arnhem; 16. P. Schreur, Wolvega; 17. J. Jongerius, Utrecht; 18. K. Rozenburg, Leidschendam; 19. N. Regter, Apeldoorn; 20. Chr. de Nijs, Beverwijk.

De organisatie was in beste handen van de R.T.V.Z. De jury verdiende een woord van lof voor de wijze, waarop zij met een massale spurt van 30 renners tot de 20 geplaatste renners in de uitslag kwam.

 

ZWOLLE (31 augustus0.1956

Amateurs: 1. Ab Geldermans, 2. Niesten, 3. Wim de Ruijter,

 

ZWOLLE.ASSERDORP (29 juni).1956

TEUNISSE EN DE NIJS DE STERKSTEN IN ZWOLLE.

Zelden zagen wij een fellere strijd in een straatronde dan in Zwolle, in het Asserdorp. De laatste tien ronden zagen wij vele demarrages, waar van de laatste, die van Teunisse en De Nijs het mooiste was en het snelst. Het ging tussen dit duo dat Ben Teunisse in de sprint won, met gering verschil voor De Nijs.

De ronde van bet Asserdorp, op beste wijze georganiseerd door de Zwolle wielervereniging De Volharding. Voor velen ging het tempo na de start al te snel. Krijnen, Van Lente, Dieperink en Groeneveld lagen al heel gauw in de achterhoede. Een lichte motregen zorgde nadien voor spiegelgladde bochten, er waren valpartijtjes, allen met kleerscheuren en materiaalpech. Beyers wist toen in de premiesprint wel raad en kwam aardig aan zijn trek.

Halverwege course zagen wij Klaas Dekker, Beyers en Scheuben op kop. Zij deden het best, maar Scheuben viel vrij hard en was uitge­schakeld. Twintig toeren van het eind was De Nijs er alleen vandoor, en toen begon de strijd pas goed. Van de Woude joeg alleen weg. Tien ronden voor het einde was weer alles compleet. Dekker en Freiling ontsnapten, Jongerius en De Nijs volgden. Toen waren het Klooster­ziel en Scheur die voor het vuurwerk zorgden. Teunisse trok alles er bij en snelde alleen door, uitstekend geholpen door De Nijs. Dit was de beslissende slag. Zij werden niet meer achterhaald.

Hoe het verder ging vertelden wij U reeds in de aanhef.

Amateurs: 1. B. Teunisse, Utrecht; 2. Chr. de Nijs, Beverwijk; 3. F. Schild, ArPsterdam; 4. W. Beyers, Holten; 5. J. v. d. Woude, Utrecht; 6. J. Plattel, Zwolle; 7. K. Dekker, Dalfsen; 8. H. Boom, Mar­kelo, 9. Kloosterziel, Wezep; 10. J. Tebbens, Groningen; 11. Brinks, Holten; 12. W.