JAARGANG 1956

                              WEDSTRIJDEN A T/M G

AALST.1956.04.15)

GIJS PAUW overwon Bergmans in de spurt te Aalst

In Aalst, een flinke gooi van Eindhoven, werd Zondag voor het eerst een Ronde in het Raadhuispark verreden. Het veld bestond uit veertig renners, waaronder verschillende goede krachten. Tijdens de wedstrijd lieten Braat, Slits en Van Wet­ten goed werk zien. Maar in de eindfase kwamen de “kanon­nen" op de proppen. Daartoe behoorden T'onny Bergmans en Gijs Pauw. Bergmans is in zijn woonplaats zeer populair. De toeschouwers stonden eigenlijk op een overwinning van hun plaatselijke favoriet te wachten. Het leek er tenslotte op, dat zij hun zin zouden krijgen. Pauw, Bergmans en De Ruijter konden zich van het peloton losmaken, om geleidelijk aan hun voorsprong te verhogen. Braat en Van Wetten probeerden ook nog -om zo dicht mogelijk bij de koplopers te blijven, maar uit­eindelijk lagen zij een straat achter.

Pauw had verleden week in Aarle-Rixtel gewonnen. Hij trok daar met groot vertoon van macht de sprint aan. Er was nie­marnd, die hem kon „pareren. In Aalst speelde hij hetzelfde spelletje. Op honderd vijftig meter voor de finish volgde zijn demarrage, waarbij Bergmans meteen werd losgetrokken. Pauw had geen moeite met zijn overwinning.

Er deden zich enkele lelijke valpartijen voor. Slits brak zijn sleutelbeen, Molleo moest in bet ziekenhuis opgenomen wor­den en Smits zag zijn fiets geruineerd. Het was jammer, omdat er deze keer het parcours geen schuld aan had.

Amateurs en onafhankelijken: 1. Gijs Pauw, 100 km in 2 uur 32 min. 18 sec.; 2. Bergmans, Aalst; 3. De Ruijter, Beverwijk; 4. en 5. op 17 seconden Braat, Aalsmeer en Van Wetten, Noord­wijkerhout; 6. OP 23 sec. Dumernit, Amsterdam; 7. Lute, 's-Gra­venland; 8. Groot, Beverwijk; 9. De Haas, Eindhoven; 10. Muijlwijk, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. Van Amsterdam, Oosterhout, 50 km in 1 uur 18 min. 27 sec.; 2. Spanjersberg, Rotterdam; 3. H. Smits, Eind­hoven; 4. v. d. Berg, Noordwijkerhout; 5. Jongejan, Rotterdam.

 

AARDENBURG (4 juni).1956

VERSTRAETE WON RONDE VAN AARDENBURG.

De 7e Ronde van Aardenburg, een kermiscourse voor nieuwelingen, werd in een massasprint gewonnen door de Zeeuwse Emile Verstraeten, nadat M. de Jong de hele wedstrijd door een dominerende rol had ge­speeld door tweemaal alleen er tussen uit geweest te zijn.

Nieuwelingen: 1. E. Verstraete, Eede, 65 km in 1 uur 35 min.; 2. J. van Geel, Lepelstraat; 3. H. Vernooij, Sluiskil; 4. D. Wouterse, Kwadendamme; 5. L. Timmermans; 6. M. de Jong; 7. M. Roks; 8. S. v. d. Klundert; 9. S. Linders; 10. F. v. Doeselaar, allen in dezelfde tijd als de winnaar.

 

AARLE-RIXTEL (8 april).1956

GIJS PAUW WON IN AARLE-RIXTEL.

In Aarle-Rixtel kwamen de Brabantse amateurs er maar be­kaaid af. Met twee plaatsen tussen de “eerste tien" was er niet veel te soppen. Adri van Steenselen was ook van de partij, maar het ontbreekt hem nog aan vorm. Een vroege ontsnap­pingspoging werd onder de druk van Gijs Pauw verijdeld. Neen, Van Steenselen krijgt het na zijn vorige seizoen niet ge­makkelijk, zelfs als hij “forme" heeft.

Later werd door Pauw ook de definitieve ontsnapping geleid. In de spurt werd Bruggenkamp met twee lengten verslagen. Cees Paymans legde beslag op de derde plaats. Pas op een tiende plaats ontmoeten we de tweede Brabander, Brands uit Eindhoven.

Alleen bij de nieuwelingen was er geen gevaar te duchten. Op de eerste en tweede plaats legden twee leden van bet Hel­mondse „Buitenlust" beslag. Misschien zal het dan toch lukken, dat er in Helmond weer een paar goede amateurs worden ge­vormd.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Pauw, Utrecht, 100 km in 2 our 47 min. 45 sec.; 2. Bruggenkamp, IJmuiden, op twee leng­ten; 3. Paymans, Tilburg; 4. Groot, Beverwijk; 5. Van den Broek, Breukelen; 6. De Ruijter, Beverwijk; 7. op 3.32 Van Steenselen, Mijnsherenland; 8. op 3.40 Teunisse, Utrecht; 9, Blaauw, Arnhem; 10. op 3.49 Brands, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. Smits, Helmond, 50 km in 1 our 23 min. 15 sec.; 2. Vereijken, Helmond; 3. Minkhof, Deurne; 4. J. Smits, Eindhoven; 5. Van Tiggelen, Eindhoven.

 

BOLSWAARD ACHT VAN.(1956.05.05)

Arie van Houwelingen wint de Friese Acht van Bolsward

Beslissing viel eerst een km. voor de finish

Een luttele duizend meter van de finish van de Friese Elfsteden­tocht viel de beslissing. Op dat moment demarreerde Arie van Houwelingen, de slanke 24-jarige Sassenheimse achtervolger. Het was een van de vele tientallen demarrages, doch ditmaal bleek het ook de beslissende. Want van de 12 man sterke kop­groep, waaruit Arie van Houwelingen wegvluchtte, bleek nu niemand meer in staat hem te achterhalen. Met het grote mes er op en de finish in zicht pakte Van Houwelingen een honderd­tal meters, die hij onder een klaterend applaus van het Friese publiek bereikte. Arie van Houwelingen, winnaar van de Acht van Bolsward. Een zege, die hij zeer zeker verdiende, maar die toch niet goed kon maken, wat de volgers- karavaan zo graag had willen zien, een echte goede wedstrijd, want van spanning was er in deze klassieker nauwelijks sprake......

De Friese Elfstedentocht behoort dus weer tot het verleden. Voor de eerste maal maakten wij kennis met deze Noordelijke klassieker en deze kennismaking was bijzonder prettig. Dat de wedstrijd over het algemeen bezien, bijzonder tegen viel, daar­aan treffen de organisatoren geen schuld. Hun organisatie was perfect. Het parcours prima en het weer werkte boven ver­wachting uitstekend mee.

Het veld den renners was niet groot. Er vertrokken zo'n 65 tal van start, voor het merendeel Hollanders en een paar Noorder­lingen. Kersten uit Siebengewald was de enige Zuiderling.

In de luwte van de zeedijk naar Harlingen trok men fel van leer met Niesten en Van Houwelingen aan de kop van het peloton. Honderden schapen en koeien keken stom naar dit schouwspel om daarna in volle draf in de weide hun vreugde hierover te uiten. In Midlum, even door Harlingen kwamen er al achterblijvers. G. Jansen uit Anna Paulowna en J. Boom uit het Zaanse Wormerveer hadden niet de moed bij hun makkers te blijven en werden los gereden. De Amsterdammer Costa en Ter Horst volgden hetzelfde slechte voorbeeld. De kleine Pothuizen, die te weinig lucht had moest noodgedwongen af­stappen en velen zouden volgen, zoals Piet Vermast, nog geen forme, F. Leitstra en P. Scheur. Al die achterblijvers had tot gevolg dat het toch al zo kleine peloton danig gehavend werd. In Oude Leie gold het applaus een viertal koplopers, die waren weggevlucht. Het waren de Arnhemmer Joop Blaauw, 'n pittig jong rennertje, de Gelderse kampioen Wagenaar, de Amster­dammer Klebach en zijn stadgenoot Stralenberg. Als of er nog geen 200 km voor de boeg lagen, zo trokken zij van leer. Het quartet deed het best en draafde zo'n 20 kilometers voor de meute uit, totdat eindelijk het peloton wakker werd geschud en op jacht toog. Dit ging zo rap, dat er een groep van 16 ren­ners werd afgehaakt. Allen mindere goden. Zelfs Verwey, Geldermans, Van Houwelingen, Teunisse kwamen los, maar hun samenwerking bracht toch weer aansluiting.Juist voor Dokkum streken de renners van het peloton dan ook op Blaauw, Klebach, Stralenberg en Wagenaar neer. Wij telden toen nog slechts 21 man in de voorste gelederen... . De jacht had echter danig wat krachten gekost, waardoor het peloton een dutje ging doen. Hiervan profiteerde een grote serie ach­terblijvers; die weer bij kwamen. De Leidenaar Kooger vond het toen welleties en stapte af. De Utrechtenaar Jan Jongerius zag toen al een ereplaats verloren gaan door een lekke tube, maar zette desondanks door.

In Giekerk vreesden wij voor de rappe Ab Geldermans het ergste. Hij trapte zijn wiel los op het zelfde moment dat Dirk de Ruiter zijn ketting aan diggels reed. Dubbele pech voor twee streekgenoten, maar de klasse van Geldermans sprak mee, toen hij in een verwoede achtervolging alleen weer aan­sluiting kreeg.

In de achterhoede noteerden wij nieuwe slachtoffers van het straffe tempo. Leheute, Bevers, Snip en Brinks verdwenen nu voor goed in de verlaten polders. Leeuwarden werd door het peloton gezamenlijk bereikt, ook al had de ijzersterke Jan Ver­wey nog een poging gewaagd. Verder dan tot 100 meter kwam hij niet. Na de verzorging in de Friese hoofdstad, stond Lute aan de kant, derailleurpech. Kuitwaard kwam over een inzin­king heen en Verwey begon aan een nieuwe ontsnapping. Het tempo zakte echter aanmerkelijk en in een rustig gangetje sukkelden wij verder. Stralenberg sprak zijn stadgenoot Kor­sel wat moed in en Delien kwam achterop. Dat waren de wapenfeiten van dat moment. Onder de rook van Bolsward demarreerde toen Arie van Houwelingen en hij stak snel een premie van oud-renner Piet Boer op zak. Klebach en Henk Klein konden toen weer na een verwoede achtervolging aan­haken. De strijd duurde voort. Zwanenburg met zijn grote windmolen zag een felle ontsnapping van De Jager uit Hoog­-Blokland tegelijk met een lekke band van Jan Verwey. De uitloper De Jager nam 400 meter, maar even door Sloten liet hij zich wijselijk terugvallen. In Wyckel kreeg de Amsterdam­mer Janissen pech, maar van het rustige tempo gebruik ma­kend, kon hij zich nog tijdig herstellen.

In de volgerskaravaan gingen wij toen maar eens recht zitten om toch eindelijk de beslissende slag te kunnen noteren. Er kwamen schermutselingen. Van Houwelingen, Kersten, Blaauw en Niesten waagden hun poging, maar Staveren werd met een compacte groep bereikt. Nog steeds beloerden favorieten Teu­nisse, Geldermans, Kersten, Nietsen, Stoete, Blaauw en Groot elkaar angstvallig. Wij telden nog slechts zeventien man op kop. Het waren er spoedig veertien, omdat Van Dekken, Ede­lenbosch en Janissen met Van Selm achter bleven. In Hinde­lopen klaterde het applaus luid op voor de Utrechtse kampioen Teunisse, die zich aan de kop liet zien met een ontsnappings­poging. Zijn vlucht was een zelfde lot beschoren als alle vori­gen. Workum met nog slechts 12 km voor de boeg gaf weer een paar uitlopers. Nu waren het Geldermans en Teunisse, Niesten en zijn makkers haalden hen terug. Kersten en Geldermans waren de volgende uitlopers in Parrega, maar alles was ver­geefs. Steeds diende met ere vermeld de strijdlust van Coen Niesten die met Van Houwelingen,en Groot alles weer tot de orde riep. Geldermans, Teunisse en in het bijzonder Kersten demarreerden slag op slag, maar men kwam niet verder dan een honderd meter. Diezelfde honderd meter bleken echter met de toren van Bolsward in het zicht voor van Houwelingen toch nog ruim voldoende om de zege te behalen. Jan Groot trok toen in het peloton naar de tweede plaats nog voor sprin­ter Stoete, waarna Teunisse zijn wiel als vierde over de meet drukte. Alle hulde overigens voor Geldermans, een den meest strijdlustigen met Niesten en Blaauw. In die laatste km werden Klein en Klebach nog iets achteruit geworpen, Oink en Pronk resp. op de 8e en 11e plaats, kwamen verrassend voor de dag.BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. A. van Houwelingen (Sassenheim), 240 km ,in 5 uur 55 min., 2. J. Groot (Beverwijk), 3. L. Stoete (Amster­dam), 4. B. Teunisse (Utrecht), 5. A. Geldermans (Beverwijk), 6. C. Niesten (Beverwijk), 7. J. Blaauw (Arnhem), 8. A. Oink (Hengelo), 9. J. Kersten (Siebengewald), 10. H. Kuitwaard (Vel­son), 11. M. Pronk (Warmenhuizen), 12. G. de Jager (Hoog­Blokland), 13. W. Klebach (Amsterdam), 14. H. Klein (Utrecht), 15. M. van Dekken (Hoogkerk), 16. D. E~delenbosch (Enkhuizen), 17. A. van Selm (Den Haag), 18. R. Janissen (Amsterdam), 19. D. Korsel (Amsterdam), 20. H. Jongerius (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. D. Venema (Workum), 90 km in 2 uur 15 min., 2. W. van Greuningen (Amsterdam), 3. J. v. d. Voorn (Utrecht), 4. A. Kuyt (Amsterdam), 5. J. Oude Lenferink (Hengelo), 6. H. S. Koger (Haarlem), 7. B. Boom (Markelo), 8. H. Haxe (Am­sterdam), 9. A. Rends (Amsterdam), 10. P. Appel (Spanbroek), 11. A. C. de Vries (Heiloo), 12. P. T'esselaar (Bergen), 13. S. Wij­man (Krommenie), 14. C. v. d. Veen (Heerenveen), 15. J. Conijn (Hypol. Hoef).

 

ACHTMAAL (29 juli).1956

Amateurs: 1. Piet de Jongh, 2. Gerrit van Dienst, 3. Bertus de Vree,

Nieuwelingen: 1. Cees van Amsterdam, 2. Leo Timmermans, 3. A. van de Broek,

 

ALKMAAR (10 mei).1956

Nieuwelingen: 1. K. de Jong, West Graftdijk, de 65 km in 1 uur 46 min. 20 sec.; 2. D. Verdoorn, Rotterdam; 3. C. Visser, Sant­poort; 4. F. Mannaart, Krommenie; 5. J. de Jager, Den Haag; 6. F. Tel, Zaandam; 7. S. Wijman, Krommenie; 8. J. van Stralen, Hoorn; 9. J. van Wetten, Noordwijkerhout; 10. J. Rekelhof, Uithoorn; 11. J. Soet, Bussum; 12. A. de Groot, Burgerbrug.

Adspiranten: 1. G. Cuvelier, Nieuw Vennep, de 25 km in 46 min. 23 sec.; 2. J. Mester, Den Haag; 3, W. Schulling, Den Haag; 4. N. Lute, 's-Graveland; 5. F. Klardie, Castricum; 6. P. Franzen, Aalsmeer; 7. C. Lute, Castricum; 8. A. Mulder, Vijfhuizen; 9. E. Weeland, Krommenie.

 

ALKMAAR (13 mei).1956

Amateurs: 1. Frans Mahn, 2. Jan Ottenbros, 3. Henk Buis,

Nieuwelingen: 1. Jan van Wetten, 2. Hein Koger, 3. Kees de Jongh,

 

ALKMAAR (8 juli).1956

Coen Niesten voorr allen te Alkmaar

De 17-jarige Beverwijker Coen Niesten, die in het nieuwe seizoen al meerdere malen de aandacht op zich vestigde door zijn sterke en strijdlustige manier van rijden, heeft in de Ronde van Alkmaar een fraaie prestatie geleverd: met een volle ronde voorsprong snelde hij in de kaasstad als een sterk winnaar over de eindstreep.

Amateurs: 1. C. Niesten, Beverwijk, de 100 km in 2 uur 25 min. 10 sec.; 2. H. Moolenijzer, Amsterdam; 3. M. Snijder, Halfweg; 4. C. de Nijs, Beverwijk; 5. C. de Jong, IJmuiden; 6. F. Kock, Haarlem; 7. C. Rabe, Amsterdam; 8. W. de Jong, Den Haag; 9. T. v. d. Knaap, Poeldijk; 10. P. Rinkel, Aalsmeer; 11. H. de Droog, Beverwijk; 12. B. Lemmers, Anna Paulowna; 13. P. Pronk, Berkhout; 14. A. Kuilman, Beverwijk; 15. H. de Boer, Bussum; 16. W. Knoester, Den Haag; 17. H. Kooger, Leiden.

Nieuwelingen: 1. H. de Rooy, Amsterdam, 60 km in 1 uur 20 min. 50 sec.;.2. J. Hopman, Egmond a.d. Hoef; 3. K. de Jong, West Graftdijk; 4. M. v. d. Bos, Beverwijk; 5. A. de Groot, Burgerbrug; 6. J. Potma, Graft; 7. J. Radeker, Amsterdam; 8. A. Rutte, Haarlem; 9. Th. Rood, Oudorp; 10. M. de Bruyn, Amsterdam.

 

AMERSFOORT (12 juni).1956

DIRK DE RUITER, ONDANKS PECH, WINNAAR

De jubileumronde van de Amersfoortse wielerclub „De Pedaalridders" aan de Nijverheidsweg was in alle opzichten geslaagd. Een fraaie strijd werd er door de renners geleverd, op even fraaie wijze gewonnen door de sterke Dirk de Ruiter, die dit seizoen zoveel tegenslag met rijwiel­pech kent, dit ook in Amersfoort had, maar, desondanks onbedreigd won. Met een touclips moest hij het grootste deel van de wedstrijd rijden, het was voor hem geen bezwaar om met de bloemen huiswaarts te keren.

Ook voor de bekende plaatselijke favoriet Ad Pol was het feest, althans voor de wedstrijd, toen hij gehuldigd werd vanwege zijn 20-jarig rennersjubileum bij de Pedaalridders, die juist 30 jaar bestonden. In de wedstrijd was het geen feest voor Pol, hij kreeg een lekke tube.

Nauwelijks 12 ronden waren er gereden of wij hadden een kopgroep

van negen renners. Het waren Verwey, De Nijs, Buis, Rozenburg, Stijt­hoff, Pos, Pardoel, De Ruiter en Teunisse. Dit negental marcheerde opperbest, sloeg snel een gat en de klap was al weer gevallen. Welis­waar konden aanvankelijk Bulte, Soellaard, Ruttenberg, De Koning en Steenvoorden een achtervolging op touw zetten, wat later werd over­genomen door Cees Rabe, Van de Berg, Bertus Lute en Henk Klein. De vogeltjes bleken al echter gevlogen. Naderhand, toen de negen kop­mannen het peloton weer inhaalden, moesten ook de twee vluchters­groepen hun aanvankelijk gewonnen terrein weer prijs geven.

Er waren nog vijftien ronden te rijden voor de rennersmeute, toen Bulte demarreerde. De kopmannen lieten hem gaan, met uitzondering van Dirk de Ruiter, die zijn kans schoon zag, meewipte en het pleit was beslecht. Bulte en De Ruiter reden zich in de resterende kilometers naar de tiende en eerste plaats, waarna Sythoff zijn sprinterstalenten aansprak en de sprint van het peloton won voor De Nijs, Teunisse en Verwey.

Amateurs: 1. Dirk de Ruiter, Beverwijk; 2. Theo Sijthoff , IJsselmonde; 3. Chr. de Nijs, Beverwijk; 4. B. Teunisse, Utrecht; 5. J. Verwey, Utrecht; 6. G. Pos, Vreeland; 7. H. Buis, Vijf­huizen; 8. K. Rozenburg, Den Haag; 9. L. Pardoel, Aedel; 10. Th. Bulte, Zwolle; 11. P. Steenvoorden, Haarlem; 12. H. Cuvelier, Nw. Vennep; 13. B. Lute, 's Graveland; 14. C. de Jong, IJmuiden; 15. N. Withoud, Amsterdam. BRON: HANS VAN DE KAMP.

 

AMERSFOORT (18 juli).1956

Nieuwelingen: 1. D. Horseling, 2. C. Blankensteijn, 3. J. Soet,

 

AMERSFOORT (22 juli).1956

Amateurs: 1. J. Schans, 2. N. van Brugsteden, 3. D. Horseling,

Amateurs Dernys: 1. Jan Bredius, 2. Aaad van de Pol, 3. G. Roeland,

Nieuwelingen: 1. W. Hommes, 2. Peter Wijnands, 3. N. Brehler,

 

AMSTERDAM (2 juli).1956

Amateurs: 1. Arie Helsloot, 2. Ab Sluis, 3. Wim van Smirren,

 

AMSTERDAM.HARTJESDAG (20 augustus).1956

OOK IN „HARTJESDAGRONDE" BLOEMEN VOOR FRANS BRAAT.

Een dag na de Ronde van de Amsterdamse Haven had deze week de hoofdstad wederom een course, namelijk de ,Hartjes­dagronde" van de Stichting Sociaal-Cultureel Wijkcentrum „Muiderpoortkwartier" met als organisatrice de vereniging „Olympia".

De wedstrijd voor amateurs en,onafhankelijken over 52 km werd in een te hoog tempo en met teveel premies verreden, om ontsnappingen mogelijk te maken, zodat het op een massale eindsprint aankwam, waarin Frans Braat zich het sterkste toonde, voor de Hagenaar Gijs van Rhijn (beiden licht afge­scheiden).

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Frans, Braat, Aalsmeer; 2. G. van Rhijn, Den Haag; 3. F. Schild, Amsterdam; 4. F. Mahn, Amsterdam; 5. J. Bruggekamp, IJmuiden; 6. P. Sieveking, 7. D. Janbroers, 8. W. Biesterveld (allen Amsterdam); 9. M. Snijder, Halfweg; 10. J. Bredius, 11. H. Schouten (beiden Amsterdam).; 12. J. Matena, Den Haag; 13. J. Barbiers, Amsterdam; 14. F. Kock, Haarlem; 15. H. van Leeuwen, Den Haag; 16. J. Sehipper, 17. J. Jonker (beiden Amsterdam); 18. A. Geldermans, Beverwijk; 19. N. Ballangee, Amsterdam; 20. D. de Ruiter, Beverwijk.

Prestatieprijs voor Frans Braat.

 

AMSTERDAM.HAVEN (19 augustus).1956

In Amsterdamse Haven had de storm vrij spel

Muller en Van Duyn sprintten het best met wind mee

Met, de storm in de rug hebben afgelopen Zondag twee renners duidelijk een kopgroep in de eindsprint kunnen kloppen, op de meet in de Amsterdamse Haven, Eerst de IJmuidense nieuweling Van Duyn en twee uren daarna de Amsterdamse amateur Ben Muller. En beide malen was het een kopgroep van drie, waaruit zij als snelsten te voorschijn kwamen.

Zij waren de winnaars van het Vijfde Haven Criterium van Le Champion, ten bate van bet Emma Kinder Ziekenhuis, en met medewerking van enkele scheepvaartmaatschappijen en Havenbedrijven, de Scheepvaartvereniging ,Noord" en „De Amsterdamsche Haven".

Overigens hebben we heel lang moeten wachten, nadat de voorzitter van „De Amsterdamsche ,Haven", de heer v. d. Berg, de renners had laten vertrekken, eer er belangrijke dingen gebeurden. Dat kwam in hoofdzaak, omdat er tegen de zware storm in bijna niet was weg te komen en eventuele winst toch weer werd goedgemaakt, als de storm even later in de rug kwam. Genoeg hebben het geprobeerd, in de allereerste plaats die sterke Arie de Hoog, maar verder ook Wim Klebach, Harry Moolenijzer, Van Leeuwen en v. d. Berg.

Zij waren er allemaal bij, toen ook Joop Wuurman, Hannie Moorman en Rinus Janissen meededen. Een poging, die op niets uitliep, waarna Van Leeuwen (Gouda) het alleen pro­beerde. Vergeefs. Tijdens die poging hebben we voor de eerste maal een man ten val zien komen. Gijs van Rhijn, als eerste van een hele serie in enkele valpartijen, die ontstonden doordat de latten in -de rails in de regen op gingen werken. Harry Moolenijzer heeft zonder resultaat nog getracht weg te komen, later met de steun van Klebach en Janissen. Wim Klebach ging daarna alleen nog aan de haal, maar was ver­loren, toen Mick Snijder, Moolenijzer, De Hoog en de Hage­naar v. d. Berg naar hem toesprongen. En daarna hebben we als slot het schitterend werk van Arie de Hoog gezien, de Amsterdammer die ronden lang alleen tegen de storm in en met de storm meevocht, maar tenslotte het gezelsehap moest toestaan van Ben Muller, de rapste van het drietal (hij zege­vierde dan ook) en de Haarlemmer Mathot. Drie jongens, die toch nog 17 seconden eerder finishten dan het peloton, dat in de allerlaatste bocht nog gedund werd door een valpartij.

De nieuwelingenstrijd (evenals de amateurs 10 km minder dan gepland), werd eveneens door drie man de beslissende fase ingeleid. Namelijk door Van Duyn, Kouwenhoven (win­naar prestatiepris) en Den Enting, die kort voor het einde als vierde man de Bussumer Soet hadden verloren. Soet had met Kouwenhoven het peloton verlaten en later kwamen Van Duyn en de sterk rijdende Den Enting erbij. Het trio, dat tenslotte overbleef, boekte 19 seconden winst op het peloton en 8 seconden op de vechtjas Van Wetten, die de allures krijgt van zijn broer Arie. BRON: JOOP REUVENCAMP

Amateurs: 1. B. Muller, Amsterdam, 80 km in 1 uur 59 min. 51 sec.; 2. Th. Mathot, Haarlem; 3. A. de Hoog, Amsterdam; op 17 seconden: 4. R. Jan issen, Amsterdam; 5. M. Bakker, Bad­hoevedorp; 6. W. Knoester, Den Haag; 7. D. Wallet, Leimuiden; 8. M. Huizinga, Amstelveen; 9. P. Rinkel, Aalsmeer; 10. J. Kleine, Hoogeveen; 11. J. v. d. Berg, Den Haag; 12. M. Snijder, Halfweg; 13. C. Withoud, 14. C._ J. van Maas, .15. J. Wuurman, allen Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. H. van Duyn, IJmuiden, 50 km in 1 uur 15 min. 56 sec.; 2. L. Kouwenhoven, Leidsendam; 3. H. den Feting, Amsterdam; op 8 sec.: 4. J. van Wetten, Noordwijker­hout; op 19 sec.: 5. J. Schoen, Zaandam; 6. A. Sluis, Badhoeve­dorp; 7. J. Hoopman, Zaandam; 8. H. Falckenreck, Weesper­karspel; 9. J. Radeker, Amsterdam; 10. H. Ruikers, Amster­dam; 11. Sj. Schipper, Amsterdam; 12. G..Vermeer, Utrecht.

De prestatieprijs werd toegekend aan Kouwenhoven, Leidsen­dam.

 

AMSTERDAM.MARKTHALLEN (15 juli).1956

Op Amsterdamse Markthallen kon niemand Jan Ottenbros de prijzen ontnemen

Nieuweling Ap Sluis eon puike winnaar met voorsprong

Eindelijk werd dan ook in Amsterdam weer eens een wieler­ronde verreden, namelijk die van Olympia op de Centrale Markthallen. En laten we voorop zeggen, dat daar, waar in de week de karren met groenten en aardappelen heen en weer draven, op de afgelopen Zondag enkele wielrenners voor een schitterende strijd hebben gezorgd. Tweemaal kon voorzitter Leen v. d. Ruit de bloemen aan een verdiende win­naar uitreiken, omdat zowel bij de nieuwelingen als bij de amateurs na felle strijd een beslissing moest worden gefor­ceerd. Zowel Ap Sluis als Jan Ottenbros hadden daarin niet alleen hun aandeel, zij beiden behoorden ook zonder twijfel tot de allersterksten op deze dag.

Jan Ottenbros wel in het bijzonder. Collega Jan Rooseboom de Vries schotelde ons niet zo lang geleden in “Wielersport" het verhaal voor van die nu 38-jarige Jan Ottenbros. “Nog steeds een gevreesde tegenstander," schreef Rooseboom de Vries. Wel, op de Amsterdamse Markthallen was Ottenbros meer. De Alkmaarse stucadoor was zelfs door niemand te kloppen, niet in premiesprints waaraan hij deelnam, niet in de spurt om de eerste prijs en ook niet, toen hij met drie anderen een ronde voorsprong had genomen en het om die extra prijs ging, voor wie het eerst de kop van het peloton zou bereiken. Ottenbros was wederom die man en toen de jury bekendmaakte, dat de prijs nog niet uitgereikt kon wor­den, omdat de inmiddels weggelopen zes man (Cees Rabe, Barbiers, Roozenburg, Henk Haster, Van Rhijn en Oudkerk) eveneens gepasseerd moesten worden, toen kon Dirk de Rui­ter nog zo fel met zijn Alkmaarse medevluchteling mee­draaien, het was wederom Jan Ottenbros, die als eerste op kop van die zes kwam te zitten. Dat was een der hoogtepunten, van de enerverende strijd der amateurs (100 km). Dirk de Ruiter was reeds de eerste demarrant geweest, samen met Dumernit, en toen kort na de val van Henk Buis, ook Henk Haster een hardnekkige poging waagde, was na Dumernit, Moolenijzer, Jonker en Rob v. d. Ruit, die Dirk de Ruiter er nogmaals bij. De Beverwijker had er, na ingelopen te zijn, nog niet genoeg van, want onmiddellijk daarna sprong hij mee met De Koning, Koolhof en Van Rhijn. Dat alles liep op niets uit, doch het wachten was voor De Ruiter op goede makkers. Hij kreeg zijn kans halfcourse. Jan Ottenbros en Henk Scheermeyer vluchtten uit de groep en direct ging Dirk er samen met Jan Jonker achteraan. Vier mannen waren daar­mee aan de leiding gekomen, die zich niet meer terug zouden laten halen. Integendeel. Steeds verder liepen zij weg, steeds meer naderden zij de staart van bet peloton en tenslotte dubbelden zij de hele meute, op het moment dat er nog 30 kilometers voor het stuur lagen. Voor iedereen was het daar­mee wel duidelijk, dat Ottenbros de zege ging behalen. Wel, Jan kwam dan ook op het goede moment over een kleine in­zinking heen, zoals ook Scheermeyer al bijtend het wiel had kunnen houden, toen hij enige tijd moeilijk zat. Hij werd tweede in de eindsprint en hield dus Jonker en De Ruiter achter zich.

Inmiddels had Frans van Rossum bet peloton verlaten op zoek naar winst. Wel, die behaalde hij ook nog, temeer daar hij tenslotte Cees Rabe (welk een vechtlust) en Ten Dam ,meekreeg. En de vijf, die kort voor de eindstreep eveneens nog demarreerden (Van Rhijn, Marinus, Dekker, De Koning en Haster) konden een kleine voorsprong behouden.

Dat was dan een aantrekkelijke strijd geweest, maar voordat die amateurs waren weggeschoten, hadden we toch ook van de nieuwelingen schitterend werk gezien.

Om te beginnen was de Heemsteder Deutekom ronden lang alleen weggeweest. Kort na hem gingen de Amsterdammers Arends, Blaauw en Sjaardema aan de haal en zagen we voor de eerste maal de 18-jarige Ap Sluis uit Badhoevedorp de­marreren. Terwij1 daarbij Sluis even zijn tweede premie (van de drie) meepakte, was hij er wederom bij, toen Arends, De Rooy, Deutekom, Hagman en Schipper wegkwamen. Zij be­reikten hun doel niet en inmiddels kon het talrijke publiek telkenmale de handen op elkaar brengen voor een dappere, maar na 20 km tenslotte vergeefse poursuite van de pechvo­gels Koger en Van Nek. Met nog 25 km te rijden viel de be­slissing. Helsloot vluchtte weg, onbedaarlijk snel, Van Hek­ken en Hagman deden een vergeefse sprong en toen kwam die sterke Ap Sluis weer naar voren. Samen met Visser ging hij achter de eenzame vluchteling aan, vooraan kwam een trio tot stand en met een halve ronde voorsprong snelden zij op de eindstreep af. Het was duidelijk, dat Sluis op de Markt­hallen zijn negende victorie in dit seizoen ging behalen. In­derdaad snelde de donkere Badhoevedorper, die thuis is op de weg, op de baan en op de sintels, als eerste over de meet, met achter zich Helsloot en Visser. Jammer, dat temidden van dit wielergevecht Warns en Wellinghof door een valpartij van het parcours moesten verdwijnen. Tenslotte de uitslagen:

BRON: JOOP REUVECAMP

Amateurs: 1. J. Ottenbros, Alkmaar, 100 km in 2 uur 17 min. 18 sec.; 2. H. Scheermeyer, Amsterdam; 3. J. Jonker, Amster­dam; 4. D. de Ruiter, Beverwijk; op 43 sec. 5. F. van Rossum, Amsterdam; 6. C. Rabe, Amsterdam; 7. L. ten Dam, Den Haag; op 1 min. 1 sec. 8. G. van Rhijn, Wassenaar; 9. H. Marinus; 10. C. Dekker, Amsterdam; 11. H. de Koning, Hoofddorp; 12. H. Haster, Amsterdam; 13. C. Mors, Amsterdam; 14. K. Roozen­burg, Den Haag; 15. F. Schild, Amsterdam; 16. H. Barbiers, Amsterdam; 17. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 18. C. Du­mernit, Amsterdam; 19. J. Oudkerk, Amsterdam; 20. N. Bal­langee, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, 60 km in 1 uur 14 min. 44 sec.; 2. A. G. Helsloot, Amsterdam; 3. C. Visser, Sant­poort; op 11 sec. 4. J. H. de Rooy, Haarlem; op 16 sec. 5. Sj. Schipper, Amsterdam; 6. J. Hoopman, Zaandam; 7. J. Lam­mers, Westzaan; 8. L. Vink, Amsterdam; 9. J. de Jager, Den Haag; 10. J. F. Tax, Amsterdam; 11. L. Hagman, Amsterdam; 12. A. Reekers, Nw. Vennep; 13. H. Timmermans, Amsterdam; 14. A. Braspenning, Zaandam; 15. C. Cooper, Amsterdam.

 

AMSTERDAM-ARNHEM-AMSTERDAM (11 juli).1956

Amateurs: 1. Piet Steenvoorden, 2. Coen Niesten, 3. Joop van den Putten, 4. Arie van Wetten, 5. Jan van Vliet, 6. Daaf Janbroers, 7. T. Bulten, 8. Jan de Groot, 9. Jan Buis, 10. B. Theunisse

 

ANNEN (3 juni).1956

RONDE VAN ANNEN VOOR SCHEUTEN.

Een zonovergoten parcours, een enthousiast publiek, kan oorzaak zijn, dat een wielerkoers uitgroeit tot een boeiend evenement. Vooral als de deelnemers reeds in het begin proberen weg te komen en weer in een felle jacht teruggehaald worden. Eerst probeerden K. Wiltjer en P. Steenvoorden het, maar moesten zich spoedig gewonnen geven. Daarna probeerden W, Beijers en Bos het nog eens, al duurde het wat langer maar ook hier vond het peloton het spoedig welletjes.

Maar toch zou Beijers er weer bij zijn, toen Henk Scheuten en Kramer aan de haal sloegen en een voorsprong konden bemachtigen van 30 seconden. Dat deze renners zo ver gekomen zijn, vindt zijn oorzaak, dat alle kanshebbers geen schijn van kans kregen ook maar een tiental meters weg te lopen, alle favorieten bewaakten elkaar nauwkeurig, en bleven in het peloton hangen. Met een felle eindsprint bemachtigde Klaas Wiltjer de eerste plaats van het peloton.

Amateurs:1. H. Scheuten, Hengelo, 75 km in 1 uur 52 min. 51 sec.; 2. W. Beijers, Holten; 3. E. Kramer, Hoogkerk, op 30.6 sec.; 4. K. Wiltjer, Middelstum; 5. E. Warta, Groningen; 6. F. Mik, Nw. Pekela; 7. H. Nijdam, Eelder­wolde; 8. E. Jongstra, Zorgvlied; 9. M. v. Dekken, Hoogkerk; 10. J. Tieks, Groningen; 11. P. Steenvoorden, Heemstede.

Nieuwelingen: 1. J. Oude Lenferink, Hengelo, 50 km in 1 uur 10 min. 15 sec.; 2. J. Masselink, Hengelo; 3. K. Dekker, Dalfsen; 4. H, v. Oosten. Hoogkerk; 5. B. Boom, Markelo; 6. G. Wetzinga, Groningen; 7. R. Brui­nenberg, Enschede; 8. L. Vos, Dedemsvaart; 9. J, Westerdiep, Wester­broek; 10. J. Wester, Eernewoude.

 

APELDOORN (5 augustus).1956

Amateurs: 1. Jan Stolk, 2. Theo Stolker, 3. H. Rakers,

Nieuwelingen: 1. Ab Sluis, 2. Vrilink, 3. Lex van Kreuningen,

 

ARNHEM.PAASBERG (22 juli).1956

AREND VAN ' T HOF WINT MASSASPRINT IN ARNHEM.

De renners, die deel uitmaken van de selectieploeg, bijten ook in de kleinere rondjes fel van zich af. Het zeer talrijke publiek in Arnhem zag dit tijdens haar criterium rond de Paasberg. Joop Blaauw, Geurt Pos, Jaap Kersten en Ben Teunisse. Zij brachten beste sport maar moesten allen in Arend van 't Hof hun meerdere erkennen. De rnasaspurt-van 18 uitlopers. Het was voor de Sassenheimer zijn tweede overwinning van een weekend, ook in Crooswijk verwierf hij de bloemen.

R.E.T.O., de Arnhemse wielerclub organiseert traditiegetrouw ieder jaar deze Ronde en met succes. De belangstelling was weer enorm. Het strijdbeeld was er ook naar. Vooral Dirk de Ruiter was zeer agressief en deelde heel wat ,speldeprikjes" uit.

In den beginne snelde De Ruiter dikwijls alleen vooruit Drenth en Teunisse volgden hem, evenals later Beyers. Het was alles krachten verspillen, want het hoge tempo liet geen ontsnappingen van ernstige aard toe.

Met nog 25 km voor de boeg viel de beslissing. Piet Splinter sloeg een gat, samen met Mathot, Kersten, De Ruiter, Bulten en de kleine Van Haaren. Het kwartet Van Uden, De Boer, Blaauw en Beyers wist de kloof te overbruggen, waarna kort daarop een achttal renners met Van 't Hof en Teunisse dit voorbeeld volgde. De strijd was beslist. De 18 renners lieten zich niet meer inlopen. Spanning vierde hoogtij en sprinter Van 't Hof had de beste papieren. Hij won dan ook, maar met miniem verschil. Gramser was beste tweede en Teunisse der­de. De plaatselijke favoriet Blaauw kreeg kramp in de aller­laatste ronde en zag een ereplaats voorbij gaan.

Amateurs: 1. Arend van 't Hof, Sassenheim, 100 km in 2 uur 40 min. 32 sec.; 2. W. Gramser, Siebengewald; 3. B. Teunisse de sprint won. Het was echter een dubbeltje op zijn 4. J. Kersten, Siebengewald; 5. P. Splinter, Ankeveen; 6. P. Peters, Haarlem; 7. P. Mathot, Amsterdam; 8. M. Snijder, Halfweg; 9. F. v. Rossum, Amsterdam; 10. Van Uden, Oss. 11. Th. Bulten, Zwolle; 12. W. Beijers, Holten; 13. H. de Boer, Bussum; 14. D. de Ruiter, beverwijk; 15. J. van Haaren, Nijmegen; 16. J. Blauw, Arnhem; 17. G. Pos, Vreeland; 18. H. de Klein, Urecht; 19. H. van Sark, Halfweg; 20. J. Bloetjes, Alkmaar;

Nieuwelingen: 1. Fred Tel, Zaandam; 2. Johan Oude Lenferink, Hengelo; 3. Joop Beers, Amsterdam; 4. Hoogkamer, Leiden; 5. L. Hartman, Amsterdam; 6. H. Ruikers, Amsterdam; 7. M. Breure, Rotterdam; 8. G. Vermeer, Utrecht; 9. Ch. Schaut, Haarlemmermeer; 10. J. Schutte, Amsterdam; 11. W. v.d. Kamp, Barneveld; 12. H. de Man, Ruurlo; 13. H. van Gent, Leiden; 14. C. van Harselaar, Enschede; 15. R. Rosie, Oss;

Adspiranten: 1. Jan Janssen, Nootdorp; 2. Reinier Riethoven, Leiden; 3. T. van de Heerik, Rotterdam; 4. J. Mesters, den Haag; 5. A. v. d. Haneberg, Rosmalen; 6. T. v. d. Berg, Rosmalen;

BRON: HANS VAN DE KAMP.

 

ASSEN (4 augustus).1956

Beroepsrenners: 1. Daan de Groot, 2. Wim Rusman, 3. Piet Maas;

Amateurs: 1. Hennie Marinus; 2. Jan Ottenbros; 3. Koos Rozenburg;

 

AUSTERLITZ (22 september).1956

JACK MESTERS DE STERKSTE ADSPIRANT IN AUSTERLITZ.

Sinds de K.N.W.U. een nieuwe categoric renners in hat leven riep, die der adspiranten, hebben onze jongste vertegenwoor­digers van de wielersport al heel wat ritjes gereden.

Wellicht wat voorbarig waren velen bevreesd dat de wieler­sport te zwaar voor deze renners zou zijn. Veelal zijn de junio­ren nog lang niet op hun volle kracht en zouden zij zich dus kunnen forceren.

Zoals het echter nu gaat in de wielersport met de adspiranten gaat het goed. De wedstrijden zijn aan een bepaalde afstand gebonden en ook de versnellingen staan voorgeschreven.

In Austerlitz zagen wij aan het einde van het wielerseizoen een course voor de adspiranten. Het weer was goed, tempera­tuur zeer hoog en mede hierdoor was er flinke belangstelling. Ruim 50 „peuters"' verschenen aan de start. Opmerkelijk ge­noeg hadden zo goed als allen een hele rits supporters bij zich en kwamen de meesten “duur" met een auto. De course die zij reden was aantrekkelijk, maar wel viel ons op dat het deze renners nog niet in de benen zit om een definitieve voorsprong te nemen. Zij kunnen de slag niet forceren. Wellicht dat een afstand van 40 km daarvoor te kort is, maar vermoedelijk zal het hier wel in zitten, dat deze renners nog geen “inhoud" ken­nen. Tempo rijden kunnen zij en goed ook, maar verder dan tot 100 metes winst komen zij niet.

In Austerlitz ondervond de Delftenaar H. de Jong dat. Met nog zo'n 15 rondjes voor de boeg draafde hij voor de meute uit, overigens zonder succes, want na enkele ronden werd hij in de kraag gevat door Spoormaker, Van Schie en IJzendoorn. De Jong verwierf door zijn moed echter de prestatieprijs. Een laatste vlucht van Hans den Hartog was eveneens geen lang leven beschoren en dus werd het een massaal sprintduel tussen zo'n 20 overgebleven renners.

Stuurmanskunst bleken allen hierbij volkomen meester. Snel­heid hadden ook enkelen al. De Hagenaar Jack Mesters b.v., die fraai het duel won en hierdoor zijn vierde zege van dit seizoen behaalde. Een stevig knaapje met spurterskwaliteit. Plaats­genoot Schuling maakte het hem het meest moeilijk en werd goede tweede, nog voor Speelman uit Hoogvliet.

Over hat geheel bezien was het echter een leerzame course voor de jeugd en maakte de supportersvereniging van „Hat Stadion", die deze wedstrijd jaarlijks organiseert, weer een goede beurt.BRON: HANS VAN DE KAMP

Adspiranten: 1. J. Mesters, Den Haag; 2. W. Schuling, Den Haag; 3. S. Speelman, Hoogvliet; 4. J. Jansen, Delft; 5. N. Hen­driks, Utrecht; 6. J. van Schie, Den H'aag; 7. E'. W. Lute, Castri­cum; 8. P.'Hermes, Berkel; 9:.L. v. d. Leur, Overschie; 10. H. de Jong, Delft.

 

AXEL (22 mei).1956

RENTMEESTER SLUIT NIEUWELINGENTIJD AF MET

13 OVERWINNINGEN IN VOORSEIZOEN 1956.

Op 3e Pinksterdag, hier en daar in Zeeland nog in zwang, wist Piet Rentmeester in Axel tot besluit van zijn glansrijke nieuwelingentijd, zijn 13e zege van dit seizoen te boeken. In deze spannende, rijk aan ontsnappingspogingen zijnde, course, kon hij halverwege aan de greep van het peloton ontkomen en alles op een ronde zetten.

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester, Yerseke; 2. E. Verstraete, Eede; 3. L. Tim­mermans, Roosendaal; 4. J. van Geel, Lepelstraat; 5. J. de Poorter, Hoek; 6. M. Roks, Bosschenhoofd; 7. M. van Doeselaar, Sluiskil; 8. H. Vernooij, Sluiskil; 9. D. Wouterse, Kwadendamme; 10. M. Heeren, St. Willebrord,t

 

BADHOEVENDORP (7 juli).1956

Onbedreigde zege van Ap Geldermans in Ronde van Badhoevedorp

De Beverwijker  Ap Geldermans heeft in de Ronde van Bad­hoevedorp een fraaie overwinning behaald. Met een ronde voorsprong op zijn concurrenten, alleen de strijdlustige Henk Buis bleef van “dubbeling" gespaard, snelde Geldermans onbedreigd over de eindstreep.

Deze voor de zesde maal door „De Bataaf" georganiseerde straatkoers kreeg door een vroegtijdige ontsnapping van Henk Buis een vrij levendig karakter. Aanvankelijk gingen ook de plaatselijke favorieten Jan Buis en Leen van der Meulen mee in het offensief, maar de Badhoevedorpers lieten zich weer spoedig terugzakken in de veilige beslotenheid van het peloton. Henk Buis liet zich hierdoor niet afschrikken en zette de opmars alleen voort. Na twintig van de zeventig te rijden ronden kreeg hij de onmisbare steun van Piet Steen­voorden en Ap Geldermans en ging de voorsprong met spron­gen omhoog. Met nog een yeertig kilometer te fietsen, stre­ken Geldermans en Buis op het reeds danig gehavende pelo­ton. Ook Steenvoorden zou hierin stellig geslaagd zijn, doch kort voordat de aansluiting verkregen zou worden, moest hij voor een lekke band uit het zadel.

Elf ronden voor de finish, toen Henk Buis de weerslag onder­vond van zijn eeder in de koers geleverde inspanningen, sloeg Geldermans zijn slag en sprong naar een groepje de­marranten dat de strijd om de derde plaats geopend had. On­bedreigd reed Geldermans in dit groepje naar de eindstreep en de overwinning. Henk Buis werd eervol tweede en Jan Buis won de spurt om de derde plaats.

Amateurs: 1. A. Geldermans, Beverwijk, de 100 km in 2 uur 25 min. 20 sec.; 2. H. Buis, Vijfhuizen; 3. J. Buis, Bad­hoevedorp; 4. W. Klebach, Amsterdam; 5. W. de Jong, Den Haag; 6. P. Rinkel, Aalsmeer; 7. R. Janissen, Amsterdam; 8. C. de Jong, IJmuiden; 9. W. Knoester, Den Haag; 10. J. Schip­per, Amsterdam; 11. Th. Mathot, Haarlem; 12. H. de Koning, Hoofddorp; 13. J. Oudkerk, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1: Jan van Wetten, Noordwijk, 40 km in 1 uur 1 min. 2 sec.; 2. A. Helsloot, Amsterdam; 3. A. Sluis, Badhoe­vedorp; 4. C. Visser, Santpoort; 5. H. van Duin, IJmuiden; 6. J. Bruin, Limmen; 7. A. Reekers, Nieuw Vennep; 8. G. Kap­tein, Lisse; 9. J. Verstraten, Badhoevedorp; 10. J. Faas, Lisse; 11. J. v. d. Voorn, Utrecht; 12. W. van Smirren, Amsterdam; 13. S. Schipper, Amsterdam; 14. F. Mannaart, Krommenie; 15. J. Beers, Zaandam; 16. H. Ruikers, Amsterdam.

Van Wetten en Helsloot kregen de prestatieprijzen en bij de amateurs kreeg Henk Buis de prijs voor de renner die de meeste keren als eerste de streep was gepasseerd en kwam Geldermans in het bezit van de prestatieprijs.

 

BAVEL (17 juni).1956

Amateurs: 1. Arend van ’t Hof, 2. Ton van de Knaap, 3. Piet rentmeester,

Nieuwelingen: 1. Cees van Amsterdam, 2. Martin de Jong, 3. van Tilburg,

 

BEEK (8 juli).1956

Ondanks de hitte werd in Beek een felle strijd geleverd. Door de deel­name van een Italiaan en enige Britten kreeg de zaak een inter­nationaal tintje. Vooral de Engelsen brachten leven in de brouwerij. De Engelsen Reynolds en Bladon tezamen met v. d. Borgh en Paes sloegen op de vlucht. Toen achtte Nol Ehlen zijn ogenblik gekomen. Hij achterhaalde de uitlopers en zette meteen door. Wel probeerde in de slotfase Doek nog om het geval een wending te geven, maar tevergeefs.

Amateurs: le Nol Ehlen, Broeksittard, 117 km in 3 uur 0 min. 15 sec., 2e J. Doek, Heerlerheide, op 17 sec., 3e J. Vrancken, Eysden, op 55 sec., 4e Bladon, Engeland, z.t., 5e Paes, Munstergeleen, z.t., 6e P. Steenbakkers, Maas­tricht, z.t., 7e W. Kamphuis, Sittard, op 1,57 min., 8e Hermans, Valken­burg, 9e Reynolds, Engeland, l0e L. Knops, Bocholtz.

Nieuwelingen: le H. Harings, Sibbe, 60 km in 2 uur 25 min., 2e J. Hugens, Hoensbroek, op 4 sec., 3e J. Vroemen, Maastricht, op 2,13 min., 4e J. Webers, Einighausen, 5e A. Strik, Heerlen, 6e P. Floegel, Hoens­broek, 7e J. Lexis, Maastricht, Be H. Nysten, Beek, 9e H. Brouns, Budel, l0e W. Nelissen,Heugem, op 2,20 min.

 

BEEK.ADSTEEG (3 juni).1956

MEISTERS SNELSTE NIEUWELING TE BEEK.

De uitslagen van de 78 km-koers voor nieuwelingen op het Seeker Adsteeg circuit.

Nieuwelingen:1. W. Meisters, Hoensbroek, in 2 uur 2 min.; 2e J. Vroemen, Maastricht; 3e J. Hugens, Hoensbroek; 4e W. Nelissen, Maas­tricht; 5e H. Keulers, Voerendaal; 6e J. Schell, Blerick; 7e J. Roth, Waubach; 8e J. Ras, Budel; 9e E. Seekers, Nieuwenhagen; l0e J. v. Bol­deren, Tegelen, allen in de tijd van de winnaar.

 

BEEK.CLUBKAMPIOENSCHAP (18 maart).1956

Amateurs: 1. Kees Boelhouwers, 2. Hub Leunissen, 3. Pierre Steenbakkers,

 

BERG EN TERBLIJT (2 april).1956

Leo Stevens reed ere-rondje in Berg en Terblijt

De talrijke wielerliefhebbers, die op Paasmaandag naar Berg en Terblijt togen, kregen aldaar waar voor hun geld. Het sterke veld amateurs liet een in de smaak vallende koers van stapel lopen, dewelke tenslotte in het credit van Leo Stevens kwam te staan. Adri de Rooy en Van Breughel trachtten al vroeg “in de middag" leven in de brouwerij te brengen, welke bezigheden door de grote groep niet werden geaccepteerd. Enkele keren later kwam opnieuw deining. Een klein troepje was op hol geslagen. Twee leden van dit gezelschap moesten dra door pech een lagere stelling opzoeken, maar Stevens, Moonen, Halmans, Roelofsen, Stanneveld en Vergoossen hielden stand, sloegen de handen in elkaar en verijdelden alle mogelijke po­gingen om weer een groot bloc te ensceneren. De voorsprong steegt tot twee minuten. Hadden v. d. Borgh, Harry Ehlen en Steenbakkers de leiding Van de achtervolgers, dan werd van de winst een 30 seconden afgepeuterd, omnadien weer op twee minuten te geraken. De spurt - tussen de zes kopmannen - moest de prijzen verdelen. Leo Stevens bleek sneller dan Ver­goossen, Stanneveld en de rest.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs: 1. L. Stevens (Elsloo), 100 km in 2 uur 38 min. 15 sec.; 2.G. Vergoossen (E'cht); 3. R. Stanneveld (Heerlen); 4. Halmans (Hoensbroek); 5. G. Moonen (Heer); 6. J. Roelofsen (Spaubeek); 7. op 1 min. 30 sec. H. Ehlen (Sittard); 8. A. de Rooy (Eygelsho­ven); 9. G. Hermans (Valkenburg); 10. J. Pieters (Maastricht); 11. M. v. d. Borgh (Koningsbosch).

Nieuwelingen: 1. R. Lotz (Stein), 42 km in 1 uur 2 min.; 2. No­bar (Hoensbroek); 3. Lexis (Maastricht); 4. Vroemen (Maas­tricht); 5. Floegel (Heerlen).

 

BERGEN OP ZOOM (12 augustus).1956

Amateurs: 1. Jaap Huissoon, 2. Suykerbuyk, 3. Bram van Sluijs,

 

BERKEL EN RODENRIJS (15 september).1956

Andre de Vries en Kees Lute vooraan in Berkel

Ofschoon geen zijner favorieten, Piet of Jan Hermes, bij hem de bloemen is komen halen, heeft Berkels burgemeester, de heer Hendrix, kennelijk een prettige dag beleefd aan het wie­lerfeest, dat men in zijn gemeente heeft gegeven.

Geen wonder overigens, want er is een interessante, alleszins mooie strijd geleverd door de ca. 90 nieuwelingen, die voor een tocht van 80 km van start waren gegaan. Dat slechts een hand­vol van hen de eindstreep zou bereiken, kon halverwege reeds worden voorzien. Een hoog tempo werd er van meet af aan in­gezet en bij groepjes van 6 tot 10 man zelfs “woeien" de ren­ners uit de staart van het peloton, dat door ontsnappingspo­gingen van Hermes, v. Egmond, Verzijl en niet te vergeten van de Amsterdammers v. Smirren en Kuit steeds op volle toeren moest blijven draaien. Hermes, die uiteraard voor eigen pu­bliek een moeilijke taak had en geen enkel risico mocht nemen, deed veel werk om gevallen gaatjes te dichten, maar voor een samengaan van de Waalwijker De Vries met de Hagenaar Van Egmond, toen ca. 50 km waren gereden, moest hij het hoofd buigen. Wel leverde hij nog een machtige prestatie door met een rush naar een op achtervolging getogen groepje te snellen en toen dit verbrokkelde, zich in de schaduw van Koger te blijven ophouden, maar verder kwam hij toch niet.

De eindsprint, waarin de Rotterdammer Kouwenhoven en de Numansdorper Verzijl zich met verwaarlozing van hun eigen kansen meenden te moeten mengen, leverde. De Vries de zege. Koger arriveerde als derde en werd gevolgd door Reekers, die tijdig van de anderen was weggelopen en na Hermes op de vijfde prijs beslag kon leggen.

Bij de adspiranten ging de strijd op het laatst nog tussen 10 man, w.o. de jongere Hermes. Kees Lute was van hen de snel­ste, Piet Hermes de laatste en Jan Jansen de winnaar van de leidersprijs.

Nieuwelingen: 1. A. de Vries, Waalwijk, 80 km in 2 uur 1 min. 47 sec.; 2. A. v. Egmond, Den Haag; 3. H. Roger, Haarlem, op 45 sec.; 4. J. Hermes; 5. A. Reekers, Nw. Vennep; 6. A. Sluis, Badhoevedorp; 7. W. v. Smirren, Amsterdam; 8. A. v. Ravens, Rotterdam; 9. C. Kouwenhoven, Leidsendam; 10. P. v. d. Burg, Bleiswijk; 11. A. Verzijl, Numansdorp; 12. B. Kou­wenhoven, Rotterdam; 13. A. Kuit, Amsterdam; 14. H. Giessen, Rotterdam; 15. M. Breure, Rotterdam.

Adspiranten: 1. K. Lute, Castrieum, 35 km in 52 min. 30 sec.; 2. W. Schuling, Den Haag; 3. S. Speelman, Hoogvliet; 4. P. v. d. Lans, Sassenheim; 5. J. Jansen, Nootdorp; 6. H. Damo, Hilver­sum; 7. N. Lute, Castricum; 8. L. v. d. Leur, Rotterdam; 9. H. de Jong, Delft; 10. P. Hermes, Berkel.

 

BEST (11 maart).1956

Onafhankelijken en amateurs: 1. J. Captein, Amsterdam, 84 km in 2 uur 1 min. 26 sec.; 2. T. Bergmans, Aalst; 3. De Ruiter, Beverwijk; 4. B. Teunisse, Utrecht; 5. M. Geldermans, Bever­wijk; 6. F. Rabe, Amsterdam; 7. op 25 sec. Groot, Beverwijk; 8. Sleutjens, St. Michielsgestel; 9. Paymar~s, Tilburg; 10. L. v. d. Brand, Schijndel; 11. Blaauw, Arnhem; 12. op 55 sec. H. Schoenmakers, Eindhoven; 13. J. Kreukniet, Rotterdam; 14. Th. Sijthoff, IJsselmonde; 15. H. van den Broek, Breukelen; 16. ex. aequo Lute, 's Gravenland; E. v. d. Sande, Veghel; J. Konings, Breda; G. Pos, Vreeland.

Nieuwelingen: 1. H. Marinus, Amsterdam, 42 km in 1 uur 2 min. 5 sec.; 2. Lotz, Stein; 3. Van Egmond, Den Haag; 4. Van Wetten, Noordwijkerhout; 5. op 18 sec. Goossen, Made; 6. Boel­jon, Amsterdam; 7. Van den Berg, Noordwijkerhout; 8. J. Teu­nisse, IJsselstgijn; 9. Jongejans, Rotterdam; 10. Th. v. d. Bo­gaerd, Geldrop.

 

BEVERWIJK (27 mei).1956

Rinus Janissen zegeviert op het nieuwe wielerparcours in Beverwijk

In het pas aangelegde gemeentelijk Sportpark “Adrichem" in Beverwijk heeft de B.R.C. „Kennemerland" de beschikking ge­kregen over een prachtig wielerparcours. Mede dank zij de steun en medewerking van verschillende overheidsinstanties is dit voor de wielersport in Kennemerland zo uitermate gun­stige parcours tot stand gekomen. De “baan", waarop uitslui­tend wegwedstrijden kunnen worden gehouden, heeft een lengte van 1300 meter, is 5 meter breed, heeft verschillende bochten en zelfs nog een klein klimmetje. De accommodatie is voortreffelijk en de toeschouwers kunnen vanaf een den ver­plaatsbare zittribunes bij de „meet" een groot deel van het parcours overzien. Alleen de afzetting, daar zal nog aan ge­dokterd moeten worden!

De eerste wielerwedstrijd op dit parcours, welke Zondag j.l. verreden werd, leverde een fraaie zege op voor de Amster­dammer Rinus Janissen. Van begin tot eind van deze honderd kilometer lange en door het warme weer zuigende asfalt zeer zware race, streed Janissen in de voorste linie en hij was zon­der enige twijfel de sterkste op deze voor de wielersport in Kennemerland zo zonnige middag.

Minder best verging het zijn vijf kornuiten, met wie hij reeds na enkele ronden uit het peloton ontsnapt was. Henk van Wee­ren was de aanstichter van deze ontsnapping geweest en Janis­sen, Dik de Ruiter, Withoud, Luikx en Oudkerk hadden zich bij hem gevoegd.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat deze zes demarranten weer ingelopen zouden worden, maar ondanks charge's van Chris de Nijs, Mik Snijder, Jan Groot en Chris Dumernit in het peloton, bleven zij weg. Verschillende zwakkere broeders wer­den „gedubbeld". Na zo'n 40 km koers moest ook de staartgroep van elf man voor de zes oprukkers het hoofd buigen. Slechts acht man wisten uit hun greep te blijven. Na een korte ver­pozing in de ingelopen groep, gingen Luikx, De Ruiter, Van Weeren, Janissen en Oudkerk er in gezelschap van de “gedub­belde" Jansen weer vandoor. Withoud verspeelde bij deze her­nieuwde aanval zijn leidende positie. Door een felle demarrage van De Ruiter, die plannen koesterde voor een solovlucht, moest ook Luikx afhaken en met Jansen verdween hij naar de achterste regionen. De vier overgebleven koplopers bleven nog een tiental ronden bijeen en toen begon de grote tragedie van deze koers.

Van Weeren en Oudkerk kwamen ten val en daarbij verspeel­de Van Weeren niet alleen veel van zijn voorsprong, maar kreeg hij ook hinder van oudere beenblessures. Oudkerk moest de strijd staken. De maat was nog niet vol. Tot ontzetting van alle Beverwijkers kreeg de plaatselijke favoriet De Ruiter in de volgende „tour" een lekke band. Hij kreeg nog wel een andere fiets aangereikt uit het publiek, maar aangezien dit reglementair niet is toegestaan, werd hij uit de strijd genomen. Janissen bleef alleen aan de leiding over. Ofschoon Van Wee­ren nog enkele ronden op het tweede plan streed, gaf hij zich nadien gewonnen. Ook Janissen streek na deze bewogen kilo­meters de vlag en verkoos - daarbij vertrouwende op zijn sprintcapaciteiten - te wachten op eventueel in aantocht zijn­de jagers. En die kwamen, drie in getal, t.w. De Nijs, Mik Snij­den en Dumernit. Met nog 23 km te fietsen vormde dit viertal een nieuw kopgroepje, dat ondanks verwoede pogingen van Jan Groot in het resterende verloop niet meer bedreigd werd. Rinus Janissen, die alle premies in de wacht had gesleept en doordat hij liefst 41 maal als eerste de streep was gepasseerd, ook de leidersprijs kreeg toegewezen, greep tevens de volle winst. Met vier lengten voorsprong snelde de Amsterdammer zegevierend over de eindstreep. Hij herhaalde daarbij zijn triomf van vorig jaar, toen hij de straatronde aan de Munni­kenweide in zijn voordeel besliste.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs: 1. R. Janissen, Amsterdam, de 100 km in 2 uur 37 min. 44 sec.; 2, C. Dumernit, Amsterdam; 3. C. -de Nijs, Beverwijk; 4. M. Snijder, Halfweg; 5. G. Ribbelink, Delft; 6. N. Withoud, Amsterdam; 7. J. Groot, Beverwijk; 8. L. Ribbelink, Delft; 9. op 1 ronde E. v. d. Maas, Amsterdam; 10. met grotere achterstand M. Koops, Amsterdam; 11. N. Bal­langee, Amsterdam; 12. A. Gundelach, Amsterdam; 13. H. Bas, Wormerveer.

Adspiranten: 1. C. Lute, Castricum, de 25 km in 39 min. 43 sec.; 2. F. Klardie, Castricum; 3. N. Lute, 's Graveland; 4 M. Breure, Rotterdam; 5. J. Mesters, Den Haag; 6. W. Schuiling, Den Haag; 7. A. Damo, Kortenhoef; 8. P. Franzen, Aalsmeer.

 

BEVERWIJK.SPORTPARKRONDE (12 augustus).1956

CHRIS DE NIJS won voor eigen publiek de Sportparkronde van Beverwijk

Door zijn rivaal Jan Rol, de enige - uit het door de charges van de favorieten zwaar geteisterde veld deelnemers - die hem de weg naar de zege had kunnen versperren, in de eind­sprint te verslaan, is de plaatselijke favoriet Chris de Nijs winnaar geworden van de tweede wielerronde in het Bever­wijkse sportpark “Adrichem".

Dit rondenspel begon met de gebruikelijke demarrages en daarbij lieten ook de “grote" mannen zich niet onbetuigd. Enkele malen kwam er uit deze schermutselingen een kop­groep tot stand, maar aangezien er meestal teveel renners in vertegenwoordigd waren en ook de onderlinge samenwerking niet erg vlotte, bleef de beslissende slag voorlopig achterwege. Aanvankelijk gelosten kregen meerdere malen de gelegenheid om weer bij te komen.

Pas op de helft van de wedstrijd kwam er meer tekening in het verloop. Doordat bij velen de vermoeidheid een woordje mee ging spreken en de demarrages in het voorste gelid ble­ven voortduren, bleef er uiteindelijk een leidersgroep van elf man over. Dit elftal, dat alle andere renners een of meerdere ronden achterstand bezorgde, bestond uit: Dirk de Ruiter, Chris de Nijs, Coen Niesten, Ap Geldermans, Chris Jong, Jan Rol, Cees Rabe, Harry Moolenijzer, Rob van der Ruit, Frits Schild en Jaap Oudkerk. Kanshebbers als Piet Steenvoorden en Mik Snijder waren toen al door pech uitgeschakeld.

Met nog 32 van de negentig te rijden ronden voor de wielen wist Cees Rabe aan de aandacht van de overige koplopers te ontkomen. Aanvankelijk scheen deze demarrant succes te boeken, want van een georganiseerde jacht op hewn viel niets te bespeuren. Men liet de eer van de achtervolging aan elkaar over. Toen er evenwel meer lijn in de acties kwam, moest Rabe zich vijftien ronden voor de streep gewonnen geven. Voor Schild (lekke band) was de strijd toen al gestreden en Oudkerk, een der actiefsten uit het eerste koersuur, moest door een zware inzinking zijn leidende positie prijsgeven.

Naarmate de strijd het einde naderde en de getallen op het rondenbord kleiner werden, namen de demarrages in aanval toe. Vooral Jong, Niesten en Geldermans verspilden daaraan veel energie. Zij stuitten echter op de onverzettelijkheid van de rappe Van der Ruit en Moolenijzer, die deze charge's van de Kennemerlanders onder controle hielden.

Maar het was nochtans Jan Rol - die lachend deze verwikke­lingen had bekeken - om de beslissende stoot te plaatsen. Acht ronden voor het einde schoot de Alkmaarder met een scherpe demarrage weg en alleen een attente Chris de Nijs kon deze aanval weerstaan. Samen reed dit tweetal de laatste ronden uit en in de beslissende sprint trok De Nijs - tot groot genoegen van zijn talrijke plaatsgenoten - aan het langste eind.

Amateurs: 1. C. de Nijs, Beverwijk, de 100 km in 2 uur 22 min. 14 sec.; 2. J. Rol, Alkmaar; 3. C. Jong, IJmuiden; 4. R. v. d. Ruit, Amsterdam; 5. C. Rabe, Amsterdam; 6. C. Niesten; 7. A. Geldermans; 8. D. de Ruiter, allen Beverwijk; 9. H. Moolenijzer, Amsterdam; 10. op 2 ronden: M. Bakker, Bad­hoevedorp; 11. J. de Boer, Edam; 12. J. Oudkerk, Amsterdam; 13. C. Stam, St. Pancras; 14. Th. ten Dam, Den Haag; 15. op 4 ronden: W. Knoppert, Noordwijkerhout; 16. H. Kooger, Leiden.

Dit treffen der amateurs werd voorafgegaan door een race voor nieuwelingen. Een zeventigtal rennertjes kwam hiervoor aan de start. Zes van hen (Van Duin, Bruin, Visser, Beentjes, Bosman en v. d. Bos) wisten zich in deze 60 km rit van bet peloton te distancieren en het zelfs een ronde achterstand te bezorgen. Slechts vier man (Helsloot, Koger, Van Wetten en v. d. Aar) wisten uit hun greep te blijven. In de beslissende eindsprint toonde Jan Bruin zich de snelste. De jonge v. d. Bos was in de slotfase door pech verachterd.

Nieuwelingen: 1. J. Bruin, Limmen, de 60 km in 1 uur 23 min. 5 sec.; 2. H. van Duin, IJmuiden; 3. C. Visser, Sant­poort; 4. B. Bosman, Beverwijk; 5. J. Beentjes, Castricum; 6. A. Helsloot, Amsterdam; 7. H. Koger, Haarlem; 8. J. van Wetten, Noordwijk; 8. C. v. d. Aar, Haarlem; 10. A. v. d. Bos, Beverwijk,

Bij de amateurs kwam Cees Rabe in het bezit van de leiders­prijs en bij de nieuwelingen, Hans van Duin.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

BIERVLIET (2 september).1956

RONDE VAN KAPITALE DAM VOOR OUTSIDER GIESSEN.

De 7e Ronde van Kapitale Dam (bij Biervliet) voor Nieuwelin­gen werd een verrassende zege voor de Rotterdammer Gies­sen, die profiterend van de rivaliteit tussen de favorieten Van Egmond en Van Amsterdam in een lange eindsprint de ere­palm wist te grijpen.

Toch was het Giessen zelf die -de basis voor zijn overwinning legde, door in het prille begin van de wedstrijd met De Vries en de Zeeuw Van Doeselaar in het offensief te gaan. Dit drietal kon een voorsprong van 1 min. 20 sec. opbouwen. In dit sta­dium, even halfcourse, openden de kanshebbers Van Egmond, Timmermans en Van Amsterdam met grof geschut een tegen­aanval. Drie ronden voor het einde was -de aansluiting met de kopgroep dan ook een feit, Van Doeselaar was door dit geweld in de achterste gelederen terug gevallen. De rest van het veld verbrokkelde in 4 groepen.

De Zeeuwse favoriet Piet Verschuure, die nog niet lang genoeg op de fiets zit om op het juiste moment in de slag te gaan, wist tenslotte nog op knappe wijze van de 3e naar de 2e groep over te springen en als eerste Zeeuw op de 9e plaats beslag te leg­gen.BRON: A.G. VERHULST

Nieuwelingen: 1. H. Giessen, Rotterdam, 70 km in 1 uur 55 sec.; 2. A. v. Egmond, Den Haag, z.,t.; 3. A. de Vries, Waalwijk, z.t.; 4. L. Timmermans, Roosendaal, z.t.; 5. C. v. Amsterdam, Ooster­hout, z.t.; 6. J. Linders, Roosendaal, op 30 sec.; 7. J. Konings, Rucphen, z.t.; 8. S. T'el, Zaandam, z.t.; 9. P. Verschuure, Hansweert, z.t.; 10. B. Braspenning, Zaandam, z.t.; 11. F. v. Doese­laar, Sluiskil; 12. M. Roks, Bossenhoofd; 13. J. Embrechts, Bre­da; 14. P. Rijn, Schore; 15. J. van Espen, Axel; 16. C. Raas,  's-Heerenhoek.

 

BLADEL (8 juli).1956

ALBERT VAN ENGELEN WON BIJ AMATEURS IN BLADEL.

De Eindhovenaar Albert van Engelen, een tikje geholpen door zijn clubgenoot Piet van den Dungen, slaagde er in de Ronde van Bladel te winnen. Marchant uit Tilburg was zijn sterkste tegenstrever. De Tilburger was echter geklopt toen Van Engelen wegsprong voor een premie en meteen doorging. Daar had Marchant geen rekening mee gehouden. Tussen een stel plaatselijke renners kan je dit gebeuren. Albert van Engelen rook de overwinning en bleef doorgaan, waarbij hij de reeds genoemde hulp kreeg. Het werd zijn eerste overwinning bij de amateurs. Zij was zoeter dan een reeks overwinningen bij de nieuwelingen.

Amateurs: le A. van Engelen, Eindhoven, 100 km in 2 uur 17 min. 29 sec.; 2e P. Marchant, Tilburg op 23 sec.; 3e G. Visser, Eindhoven; 4e J. Weydeven, Eindhoven; 5e W. v. d. Boomen, Eindhoven; 6e Jos Wijgerde, Tilburg op 35 sec.; 7e P. v. d. Dungen, Tilburg; Be Matena, Den Haag; 9e N. Walravens, Den Bosch; l0e C. van Leeuwen, Gouda op 1 min. 27 sec.; 11e P. Kortland, Vlaardingen; 12e J. Verhoeven, Goirle op 1 ronde; 13e J. Gallee, Tilburg; 14e J. Gertsmans, Best; 15e C. Cleven, Valkens­waard.

Nieuwelingen: le J. Faber, Rotterdam, 60 km in 1 uur 46 min. 15 sec.; 2e B. Boogers, Zeelst; 3e J. Smits, Eindhoven; 4e P. Kemris, Hooge­loon; 5e H. Munk, Amsterdam; 6e P. de Vries, Rotterdam op 19 sec.; 7e B. van Kouwenhoven, Rotterdam op 1 min. 37 sec.; 8e J. v. d. Heijden, Netersel; 9e A. van Litsenburg, Geldrop; l0e F. Wammers, Utrecht.

 

BLERICK (7 juli).1956

De ronde van Blerick - gadegeslagen door veel publiek - werd door Janbroers zeer duidelijk in de wacht gesleept. De Amsterdammer pakte al vroeg de koe bij de horens, ging na een premiepurt door en dubbelde zowat het gehele gezelschap. Hij werd tijdens deze stunt bijgestaan door Jaap Kersten. Janbroers was hiermede niet tevreden, achterhaalde ook de enkele uitlopers en nam. tenslotte nog een halve ronde. Aan zijn meesterschap viel niet te tornen.

Amateurs: le Janbroers, Am­sterdam, 100 km in 2 uur 17 min. 50 sec.; 2e Van Grinsven, Eindhoven; op 1 ronde 3e Piet Smits, Helmond; op 11/2 ronde 4e W. Gramser, Siebengewald, 5e Adr. Rooy, Eygelshoven, 6e Jaap Kersten, Sieben­gewald, 7e H. de Haas, Eindhoven, 8e A. van Goch, Den Bosch, 9e G. Westerveld, Dinxperlo, 10e Ras, Budel.

Nieuwelingen: le Braat, Helmond, 60 km in 1 uur 28 min. 32 sec.; 2e Verryken, Helmond, z.t., 3e M. de Groot, Den Bosch, z.t., 4e F. Keulen, Hilversum, 5e B. Buunk, Arnhem, 6e J. T'erheupene, Gaan­deren, 7e A. v. d. Bogaerd, Boxmeer, 8e W. Scheers, Arnhem.

 

BOCHOLTZ (10 juni).1956

WIM KAMPHUIS ZEGEVIERDE IN RONDE VAN BOCHOLTZ.

Ondanks het slechte weer en de gladde wegen, hebben zowel de nieuwelingen als de amateurs in Bocholtz goed werk ver­toond. Half koers gingen Korsten, Floegel, Huntjens en Her­mans op kop, waarna de plaatselijke favoriet Knops aanslui­ting verkreeg. Het peloton was het met deze gang van zaken niet eens en maakte jacht op de uitlopers. Tenslotte werd alles vereend. Hermans nam weer 500 meter, doch moest ook nu bukken. Enkele ronden voor het einde boekten Kamphuis, P. Kohlen en Hermans een lichte winst, Welke zij behielden. Kamphuis trok in de spurt aan het langste eind.

Amateurs en ONafhankelijken:1. W. Kamp­huis, Sittard, 105 km in 2 uur 38 min. 40 sec.; 2e P. Kohlen, Heerlerbaan, z.t.; 3e M. Hermans, Valkenburg, z.t.; 4e op 8 sec. W. Boss, Beek; 5e W. Kohlen, Heerlerbaan; 6e Derhaag, Ubach over Worms; 7e H. v. d. Linden, Eindhoven; 8e L. Knops, Bo­choltz;, 9e A. van Breugel, Heerlen en l0e J. Willemsen, Nuth.

Nieuwelingen: 1. H. Haan, Mechelen, 55 km in 1 uur 23 min.; 2e J. Hugens, Hoensbroek; 3e op 25 sec. P. Floegel, Hoensbroek; 4e W. Meisters, Hoensbroek; 5e H. Meisters, Hoensbroek.

 

BORGER (26 augustus).1956

Amateurs: 1. Johan Oude Lenferink, 2. Henk Scheuten, 3. Wil Beijers,

 

BORN (21 mei).1956

RIEN VAN GRINSVEN WON RONDE VAN BORN.

In Born reed de Eindhovenaar Rien van Grinsven het ere­rondje. Voor deze koers bestond gewoonweg een enorme be­langstelling. Direct na de start sloegen Nieskens, Moonen, Roelofsen en v. d. Borgh op de vlucht. De uitlopers namen een behoorlijke voorsprong, maar moesten na 18 ronden - 65 ron­den stonden op de agenda - het gezelschap van Hameleers en Van Grinsven dulden. Ook Steenbakkers en Ramakers bereik­ten de kop, Welk voorbeeld door de rest werd gevolgd. Het spel moest opnieuw beginnen. Roelofsen wipte de ruimte in, Nies­kens en Van Grinsven deden na zes ronden hetzelfde en haal­den de eenling in. Genoemde drie knapen reisden regelrecht op de finish aan, waar Van Grinsven de spurt won.

Amateurs: 1. Rien van Grinsven, Eindhoven, 120 km in 3 uur 13 min. 12 sec.; 2. Jacq. Nieskens, Swalmen, z.t.; 3. J. Roelofsen, Spaubeek, z.t.; 4. op 1.25 min. P. Steenbakkers, Maastricht; 5. op 2.05 G. Moonen, Heer; 6. M. v. d. Borgh, Koningsbosch; 7. L. Geraedts, Asenray; 8. K. van Beek, Stein; 9. J. van Eck, Schinnen; 10. Chr. Hameleers, Maastricht.

 

BORN (21 mei).1956

RIEN VAN GRINSVEN WON RONDE VAN BORN.

In Born reed de Eindhovenaar Rien van Grinsven het ere­rondje. Voor deze koers bestond gewoonweg een enorme be­langstelling. Direct na de start sloegen Nieskens, Moonen, Roelofsen en v. d. Borgh op de vlucht. De uitlopers namen een behoorlijke voorsprong, maar moesten na 18 ronden - 65 ron­den stonden op de agenda - het gezelschap van Hameleers en Van Grinsven dulden. Ook Steenbakkers en Ramakers bereik­ten de kop, Welk voorbeeld door de rest werd gevolgd. Het spel moest opnieuw beginnen. Roelofsen wipte de ruimte in, Nies­kens en Van Grinsven deden na zes ronden hetzelfde en haal­den de eenling in. Genoemde drie knapen reisden regelrecht op de finish aan, waar Van Grinsven de spurt won.

Amateurs: 1. Rien van Grinsven, Eindhoven, 120 km in 3 uur 13 min. 12 sec.; 2. Jacq. Nieskens, Swalmen, z.t.; 3. J. Roelofsen, Spaubeek, z.t.; 4. op 1.25 min. P. Steenbakkers, Maastricht; 5. op 2.05 G. Moonen, Heer; 6. M. v. d. Borgh, Koningsbosch; 7. L. Geraedts, Asenray; 8. K. van Beek, Stein; 9. J. van Eck, Schinnen; 10. Chr. Hameleers, Maastricht.   G. S.

 

BOSCHKAPELLE (6 mei).1956

PIET RENTMEESTER

                       WINT NOTENDOP-CRITERIUM TE BOSCHKAPELLE.

Een ronde van 600 meter neemt de allure van een C-baan aan, zodat het criterium voor Nieuwelingen, dat Boschkapelle op 6 Mei presenteerde; met 30, vertrekkers, in elk opzicht een notendop-criterium kon worden genoemd. Voor Piet Rent­meester, die zich de afgelopen winter in het Sportpaleis van Antwerpen bekwaamde in sprint en bochtentechniek, uiter­aard der zaak een kolfje naar zijn hand. De Poorter, die zich meer tot het klassieke werk voelt aangetrokken, lag dit werk niet en moest die dag in Rentmeester zijn meerdere erkennen. Halfcourse had Rentmeester Verstraete, Timmermans, v. Geel, Wouterse en De Poorter een ronde gedubbeld, terwijl de rest op 2 en meerdere ronden lag. De wedstrijd had een mat ver­loop; enkele premies vermochten hieraan slechts weinig te veranderen.

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester, Yerseke, 60 km in 1 uur 48 min.; 2. E. Verstraete, Eede, op 1 ronde; 3. J. v. Geel, Lepelstraat, z. t.; 4. C. Timmermans, Steenbergen, z. t.; 5. D. Wouterse, Kwaden­damme, z. t.; 6. M. de Poorter, Hoek, z. t.; op 2 en meer ronden: 7. Geerts, Teteringen; 8. S. Verhoef, Goes; 9. H. Vernooij, Sluis­kil; 10. M. Heeren, St. Willebrord; 11, J. Linders, Roosendaal;

 

BOXMEER (5 augustus).1956

Amateurs: 1. Gerrit de Jager, 2. Nol van Uden, 3. Jan Verweij,

Nieuwelingen: 1. Theo Rutten, 2. Arie Braat, 3. C. van Impelen,

 

BOXTEL (15 augustus).1956

Amateurs: 1. Piet de bruin, 2. Theo Bulten, 3. Piet Marchand,

Nieuwelingen: 1. Ab Sluis, 2. Arie Verzijl, 3. Nol van Uden,

Adspiranten: 1. H. de Jong, 2. Nico Lute, 3. Adrie Damo,

 

BREDA (2 april).1956

PIET STEENVOORDE ZORGDE IN BREDA

                                               VOOR HOLLANDSE OVERWINNING.

In de eerste West-Brabantse wedstrijd voor onafhankehjken en amateurs, die in Breda verreden werd, zorgde Piet Steen­voorde uit Heemstede voor de „Hollandse" overwinning. Ook hier vormde zich pas tegen het einde van de wedstrijd een leidersgroep. Driessen, De Jong, Van Velthoven gaven de grote stoot. Het werd een groep, waarin zich ook Konings, Van der Lind en Steenvoorde bevonden,

Piet Steenvoorde slaagde erin zijn concurrenten te verras­sen, zodat hij gemakkelijk de spurt won.

Bij de nieuwelingen ging het hart van Aad van Amsterdam weer open, toen hij zijn zoon als eerste over de eindstreep zag vliegen.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Piet Steenvoorde, Heemstede, 100 km in 2 uur 20 min. 16 sec.; 2. v. d. Linde, Tilburg; 3. Dries­sen, Terheijden; 4. Koorevaar, Gorkum; 5. Van Velthoven, Poeldijk; 6. Coehorst, Tilburg; 7. Konings, Breda; 8. Van Pop­pel, Tilburg; 9. Jacobs, Gilze; 10. De Jong, Breda.

Nieuwelingen: 1. Van Amsterdam, Oosterhout, 50 km in 1 uur 9 min. 48 sec.; 2. Horuest, Etten; 3. Rasenberg, Breda; 4. Van Egmond, Den Haag; 5. Enting, Amsterdam; 6. Koops, Amster­dam; 7. De Jong, Breda; 8. Haagman, Rotterdam; 9. Ravens, Rotterdam; 10. Van Ham, Zundert.

 

BRESKENS (7 juli).1956

RONDE VAN BRESKENS VOOR VAN AMSTERDAM.

De kermiscourse, welke op 7 Juli j.l. te Breskens werd verreden, kenmerkte zich door tal van uitlooppogingen. Even halfcourse viel de slag toen 5 renners de basis legden voor een ronde voorsprong. De Zeeuwse favoriet Emile Verstraete, die de slag had gemist, kon door een solo-vlucht (te laat) nog tot op 100 meter van de kopgroep terug komen.

Amateurs: 1. C. v. Amsterdam (Oosterhout), 60 km in 1 uur 43 min.; 2. A. v. Egmond (Den Haag), z.t.; 3. B. Rom (Markelo), z.t.; 4. C. Timmer­mans (ROosendaal), z.t.; 5. J. v. d. Klundert (Den Heen), z.t.; 6. F. v. Doeselaar (Sluiskil), z.t.; 7. E. Verstraete,(Eede), op 10 sec.; 8. J. Lin­ders (Roosendaal), op 1 ronde; 9. M. Heeren (St. Willebrord); 10. J. v. Geel (Lepelstraat).

 

BRUMMEN (10 juni).1956

Amateurs: 1. Frans Mahn, 2. Joop Captein, 3. Hennie Marinus,

 

BRUNSSUM (10 mei).1956

LEO STEVENS ZEGEVIERDE IN BRUNSSUM.

Ondanks de slechte weersgesteldheden, trok de Ronde van Brunssum veel bekijks. Somers, Halmans en Stanneveld knpen er dra tussenuit, doch hadden niet lang plezier van deze vlucht. Het beeld wisselde doorlopend. Nu eens vervulde dit groepje een hoofdrol, dan weer daagden andere candidaten op. Heidstra en Halmans namen hierna het heft in handen. Zij hielden stand tot 18 ronden voor het einde, toen alles bijeen liep. Nol Ehlen scheen - in de spurt - de overwinning te gaan grijpen. Hij moest echter in Leo Stevens zijn meerdere erkennen, die - op een lekke tube - gedecideerd won.

Amateurs: 1. L. Stevens, Elsloo, 85. km in 2 uur 4 min. 27 sec.; 2e Nol Ehlen, Broeksittard; 3e Halmans, Hoensbroek; 4e Van der Linden, Tilburg; 5e T'er Haar, Waubach; 6e Doek, Heerlerheide; 7e Krol, Tilburg; 8e Heidstra, Ubach over Worms.; 9e Boss, Beek.

Nieuwelingen: 1. Hugens, Hoensbroek, 45 km in 1.09.24; 2e Floegel, Hoensbroek; 3e Keulers, Voerendaal; 4e Lauvenberg, Schaesberg; 5e Meisters, Hoensbroek.

 

BRUNSSUM (19 augustus).1956

MARTIN VAN DER BORGH EERSTE TE BRUNSSUM.

Na de gebruikelijke schermutselingen liepen - nog voor half koers - Martin van der Borgh en Harry Ehlen weg. Deze poging zou de beslissing betekenen. Genoemd tweetal - beiden in tip top conditie - speelde het klaar een Ronde op het veld uit te lopen, met uitzondering van Nol Ehlen, die echter ook moest capituleren toen Van der Borgh direct doorging. Harry Ehlen maakte toen de fout in het peloton - waaruit vrijwel alle gestarte Italianen, Duitsers en Engelsen waren verdwenen - te blijven hangen. De buitenfandse kleuren werden nog al­leen hooggehouden door de Belg De Wolf en -de Duitser Schan­ze. Toen Van der Borgh bemerkte, dat Ehlen niet meekwam, gooide hij er meteen een schepje op. De achtervolgers waren het echter hiermede niet eens en grepen de man uit Konings­bosch bij de kraag. Nadat De Bruyn en Roth aan de haal waren gegaan, gingen Van der Borgh en Nol Ehlen er van door. Ook Lotz kon aansluiting krijgen. Van der Borgh reed dus zonder concurrentie naar de finish. Harry Ehlen werd tweede en Nol Ehlen ging de derde prijs inpalmen.BRON GERARD SILLEN

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Martin van der Borgh (Koningsbosch), 100 km in 2 uur 27 min. 40 sec.; 2. Harry Ehlen, op 45 sec.; 3. Nol Ehlen, op 1 min.; 4. P. de Bruyn, Roosendaal; 5. Fr. Braat, Aalsmeer; 6. R. Lotz, Stein; 7. J. Roth, Waubach; 8. M. Sonnemans, Eindhoven; 9. M. Hermans, Valkenburg; 10. Schanze, Duitsland.

Nieuwelingen: 1. Hugens, 60 km in I uur 30 min.; 2. Scholte; 3. Harings; 4. Lauffenberg; 5. Boumans.

Adspiranten: 1. Janssen; 2. Nilwik; 3. Bastin; 4. Aspers; 5. Kisters.

 

BUDEL (10 mei).1956

ZUIDELIJKE WINNAARS IN DE STER VAN HET ZUIDEN.

De Ster van het Zuiden heeft, voor wat de laatste wedstrijden betreft, Zuidelijke overwinnaars opgeleverd. In de verregende wedstrijd op Dorplein werd hard gestreden. Drie man betwistten elkaar de eind­overwinning. Jaap Kersten kwam met Timmermans en Van de Water­laat in de eindspurt. De Limburgers Craenen en Korsten waren op het tweede plan geraakt. Kersten behaalde zijn eerste overwinning na zijn militaire dienst.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Kersten, Siebengewald, 100 km in 2 uur 44 min. 67 sec.; 2. Timmermans, Den Bosch; 3. v. d. Waterlaat, Eindhoven; 4. Driessen, Teteringen, op 1 min.; 5. Korsten, Grathem; 6. Craenen, Nederweert; 7. Kreukniet, Rotterdam; 8. Hamelink, Den Haag; 9. v. d. Loo, Den Bosch, op 2.25; 10. Walraven, Den Bosch; 11. Visser, Eindhoven, op 3.05; 12. Bestebreurtje, Barendrecht, op 3.30; 13. Steuten, Weert, op een ronde; 14..Van Dal, Vlijmen; 15. A. van Engelen, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. P. de Vries, Rotterdam, 50 km in 1 uur 37 min. 37 sec.; 2. A. de Vries, Waalwijk, op 17 sec.; 3. Kouwenhoven, Rotterdam; 4. Pupping, Voorburg; 5. Boogers, Zeelst; 6. Kennis, Hoogeloon; 7. Stabel, Alphen; 8. v. d. Stappen, Tilburg; 9. Ras, Budel; 10. Kool, Delft; 11. Van Weert, Vlijmen; 12. De Vries, Nijmegen.

 

CADZAND (8 september).1956

F. van Doeselaar winnaar in Cadzand

De nieuwelingenkoers van Cadzand telde voornamelijk leden van de R.T.C. “Theo Middelkamp" onder de deelnemers. In deze clubaangelegenheid trok Van Doeselaar dan aan het lang­ste eind, nadat hij felle gevechten heeft moeten leveren om alleen weg te komen. Ongeveer 15 km voor het einde wist hij aan de waakzaamheid van het peloton te ontsnappen, even daarna gevolgd door Van Espen alleen, en het trio Schipper, Van der Weele en Rijn. Van Doeselaar was echter niet meer te grijpen en met een royale voorsprong van plm. een halve mi­nuut ging hij juichend over de streep. Rijn zag zich in de laat­ste meters door een lekke tube de kans op een eervolle 3e plaats ontgaan.

BRON:  A.G. VERHULST

Nieuwelingen: 1. F. van Doeselaar, Sluiskil, 70 km in 1 uur 55 min.; 2. J.

Weele, Goes; 5. P. Rijn, Schore; 6. N. de Ruysscher, Hoofdplaat; 7, A. Dees, Terneuzen; 8. P. v. d. Vijver, Axel; 9. C. de Winter, Ovezande; 10. G. Deegens, Middelburg.

 

CASTRICUM (29 juli).1956

PIET STEENVOORDEN STERKE WINNAAR IN RONDE VAN CASTRICUM.

Piet Steenvoorden is winnaar geworden van de Ronde van Castricum. In deze straatkoers, waarin hij zijn medevluchteling Anton van der Knaap met vier lengten verschil versloeg, toonde Steenvoorden zich door zijn aanvallende en gedurfde manier van rijden, onbetwist de sterkste.

Amateurs en Onafhanekelijken: 1. P. Steenvoorden, Heemstede, de circa 75 km in 1 uur 53 min. 44 sec.; 2. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 3. J. Otten­bros, Alkmaar; 4. K. Rozenburg, Leidsendam; 5. C. de Nijs, Beverwijk; 6. C. Rabe, Amsterdam; 7. D. de Ruiter, Beverwijk; 8. W. Klebach, Amsterdam; 9. op 1 ronde H. Buis, Vijfhuizen; 10. C. van Leeuwen, Gouda; 11. C. Elswijk, Zaandam; 12. op 2 ronden J. v. d. Berg, Den Haag; 13. op 3 ronden J. van Oyen, Zaandam; 14. J. Boon, Wormerveer.

Nieuwelingen: 1. A. Sluis, Badhoevedorp, de 50. km in 1 uur 13 min. 15 sec.; 2. L. van Kreuningen, Utrecht; 3. K. de Jongh, West-Graftdijk; 4. L. Hartman, Amsterdam; 5. F. Tel, Zaan­dam; 8. A. Reekers, Nieuw-Vennep; 9. J. van Oostrum, Amster­dam; 10. S. Knots, Zaandam.

Adspiranten: 1. P. Franzen, Aalsmeer, de 20 km in 29 min. 36 sec.; 2. P. v. d. Lans, Sassenheim; 3. H. Sluyter, Amsterdam; 4. R. Riethoven, Leiden; 5. W. Schuling, Den Haag; 6. H. Kers­bergen, Amsterdam; 7. N. Lute, 's-Graveland; 8. J. Franke, Groningen; 9. N. Brehler, Amersfoort.

 

CHAAM.ACHT VAN (1 augustus).1956

Beroepsrenners: 1. Rik van Steenbergen; 2. Gerrit Schulte; 3. Gerrit Voorting;

Amateurs: 1. Jaap Kersten; 2. Piet Damen; 3. Piet van Est;

Nieuwelingen: 1. B. Kouwenhoven; 2. Ab van Egmond; 3. D. van Doorn;

 

CLINGE (17 juli).1956

BERTUS DE VREE PRIMUS IN CLINGE.

Dinsdag 17 Juli werd de traditionele Ronde van Clinge voor ama­teurs verreden. Deze in Belgische stijl georganiseerde course, met 11 grote ronden van 10 km had evenals voorgaande jaren tal van prominenten aan de start. Het was dan ook niet te verwonde­ren dat bij windstil weer de grote meute angstvallig bij elkaar bleef. Ontsnappen was practisch uitgesloten, zodat alleen de premie-sprints leven in de brouwerij vermochten te brengen. Piet Rentmeester en Gijs Pauw waren hier de grote rivalen, maar uiteindelijk trok de jonge Rentmeester aan het langste eind en legde beslag op de prestatie­premie.

Huissoon was een keer alleen weg geweest, maar gaf zich spoedig ge­wonnen, om verder een afwachtende course te rijden. Een ontsnapping van de tandem Rentmeester-Van Wijchen leek meer kans van slagen, maar ook zij moesten na een ronde buigen voor de gebundelde krach­ten.

Op verrassende wijze wist Bertus de Vree uiteindelijk in de laatste ronde toch nog aan de aandacht van de groep te ontkomen en na ver­beten stand houden met een benauwde 25 meter voorsprong voor de groep te finishen. Pietje v. d. Avoird was hem nog nagesprongen, maar werd daarna onder de voet gelopen en leeg gereden naar achteren gedrukt.

Amateurs: 1. B. de Vree, Breda; 2. J. de Haan, Klaaswaal, op 25 meter; 3. G. Pauw, Utrecht; 4. H. Middelkamp, Kieldrecht; 5. A, van 't Hof, Sassenheim; 6. P. de Bruin, Roosendaal; 7. M. v. Overveld, Hooger­heide; 8. C. Paymans, Tilburg; 9. T. Peters, Haarlem; 10. ex aequo: J. de Kever (B.), P. Peters (B.), H. v. Glerum, Th. v. Wijchen, v. Dienst (B.), C. v. d. Zande, Vermeulen (B.), P. Rentmeester, D. de Rui­ter, J. Bruggenkamp,

 

CLUBKAMPIOENSCHAP DE KAMPIOEN (5 juli).1956

Titel van „ De Kampioen" voor Gerard Peters

Gerard Peters heeft voor het eerst in zijn rijke wielerloop­baan,die gesierd wordt door een wereld- en drie nationale titels, beslag weten te leggen op het clubkampioenschap lange afstand van zijn vereniging „De Kampioen". In de beslissende eindsprint van deze titelstrijd, die op het circuit van Zand­voort verreden werd, klopte de oudste van het trio Peters zijn vijf makkers met wie hij een veilige voorsprong had veroverd op de overige renners. Bij de C.-klassers ging Walters met de titel schoot.

De uitslag luidt: 1. en kampioen G. Peters, 84 km in 2 uur 12 min. 59 sec.; 2. H. Koger; 3. C. Visser; 4. H. van Weeren; 5. P. Peters; 6. C. v. d. Aar.

 

COEVORDEN (10 mei).1956

Amateurs: 1. Harrie de Boer, 2. A. Niemeijer, 3. Fred Niemeijer,

 

COLIJNSPLAAT (9 juni).1956

DE PATRIJZENTRUI 1956 VOOR THEO VAN WIJCHEN. R.T.C. „THEO MIDDELKAMP" WINT HET PLOEGENKLASSEMENT.

Onder een gestage regenbui loste Burgemeester A.A. Schuit Zaterdag­middag 9 Juni in Colijnsplaat het startschot voor een uitermate span­nende wedstrijd, welke resulteerde in een dubbele zege voor de Zeeuwse renners. Behalve de individuele zege van Theo van Wijchen bezetten de “Middelkampers" ook de eerste plaats in het ploegen­klassement. Behalve v. Wijchen, hadden Huissoon, Rentmeester en De Poorter hierin een belangrijk aandeel. R.T.C. „Theo Middelkamp" is daardoor voor een jaar bezitter geworden van de door de gemeente Kortgene beschikbaar gestelde wisselbeker.

De eerste 35 km werden gekenmerkt door een moordend tempo, dat constant rond de 45 km schommelde en waarvan vele renners het slachtoffer werden. De eerste schermutselingen werden ingeluid door Jaap Huissoon, die na 6 km demarreerde. Geldermans en Rentmeester probeerden het eens gezamenlijk, om later, nadat zij ingelopen waren, beurtelings alleen weg te springen. Ook v. d. Steen roerde zich ter­dege. Onder het strategisch oog van de Middelkampers kon evenwel elke aanval in de kiem werden gesmoord. Na het optrekken van de kruitdamp bleken vele renners te zijn gesneuveld: De Ruiter, v. d. Linde, C. v. d. Zande en nogmaals v. d. Linde, Van Sluys e.a. waren door een lekke tube van het strijdtoneel verdwenen. Westdorp had door kettingbreuk van fiets moeten verwisselen. Onder het hoge tempo bleek zijn achtervolging een nutteloze taak, zodat ook hij na 30 km met de stille trom vertrok. Van Ooijen, Dominicus, Siebeling, Van Loon, Oudkerk waren naar de achterste gelederen verhuisd, terwijl Van den Broek, Boon, Van Boon reeds waren gedubbeld.

De 38e tot 50e km kende een betrekkelijke rust, totdat 4 ronden voor half course Sijthoff en Oosthoek door een demarrage de beslissende fase bewerkstelligden. Na 55 km gingen Sijthoff, Oosthoek en v. d. Steen, die zich bij dit duo had kunnen voegen, licht afgescheiden op kop. Toen de slimme Wout Heeren zich bij dit driemanschap dacht aan te sluiten, waren het Rentmeester en Van Wijchen, die de vluch­ters tot de orde riepen. Het tempo was ondertussen weer hoog opge­lopen en veroorzaakte een slachting onder de zwakkere renners. Op dit moment, half course, flitste Theo van Wijchen alleen weg. In 15 km wist hij ruim een halve minuut op te bouwen, in zijn streven mees­terlijk gesteund door Huissoon, Rentmeester en De Poorter die elke achtervolgingspoging verder de kop indrukten. De positie van Van Wijchen kwam nochtans in een kritiek stadium, toen na 75 km Buis­soon door een lekke band werd uitgeschakeld. Het verband tussen de verdedigende “Middelkampers" De Poorter en Rentmeester was hier­door even zoek, zodat in de volgende 8 km de voorsprong van Van Wijchen tot ongeveer 28 sec. terugliep.

Het wedstrijdverloop kreeg voor de moedige koploper onverhoopt een gelukkige wending toen hij na 80 km de in het voorgaand wapenge­kletter geloste Rotterdammer Sijthoff in de rug zag. De laatste herstel­de zich prachtig en door prima tandemwerk liep de voorsprong nu snel op tot ruim 1 minuut.

In de eindfase wisten Braspennincx, Paymans en Van Houwelingen zich van, de groep te ontdoen en konden hun achterstand op Van Wijchen tot 43 seconden terug brengen. Enkele ronden voor het einde moest Sijthoff tenslotte toch nog Van Wijchen alleen laten gaan en werd zelfs onverdiend door de grote groep op een ronde gezet.

Rentmeester verloor zijn kans op een 5e plaats toen hij in volle eind­sprint door een aflopende band kwam te vallen. Lopende wist hij zich niettemin nog onder de eerste tien te klasseren en daarmede de ploeg­overwinning voor „Theo Middelkamp" veilig te stellen.

De voor de Patrijzentrofee geinviteerde Amsterdamse Sportclub „Olympia" maakte een slechte beurt door met een ploeg van 10 renners verstek te laten gaan.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Th. van Wijchen, Goes, 120 km in 3 uur 7 min. 2 sec.; 2. C. Paymans, Tilburg, op 43 sec.; 3. A. Braspennincx, Zundert, z.t.; 4. A. van Houwelingen, Sassenheim, z.t.; 5. J. Groot, Beverwijk, op 1 min. 57 see.; 6. J. de Poorter, Hoek, z.t.; 7. A. Geldermans, Beverwijk, z.t.; 8. A. A. Mannaart, Krommenie, z.t.; 9. P. Rentmeester, Yerseke, z.t.; 10. W. Heeren, Roosendaal, z.t.; 11. H. Glerum, St. Willebrord, op 1 ronde; 12. Theo Sijthoff, Rotterdam; 13. C, A. Siebeling, Zaandam; 14. J. van Ooijen, Zaandam; 15. H. Bulten, Zwolle; 16. H. B. Burgers, Oudenbosch; 17. M. Dominicus, Nieuwdorp.

Ploegenklassement: 1. R.T.C. „Theo Middelkamp", Goes, 36 pnt. (v. Wijchen, De Poorter en Rentmeester); 2. Zaanl. Wielerclub ,D.T.S.", 16 pnt. (Mannaart, Siebeling en v. Ooijen).

 

CULEMBORG (3 juni).1956

HILBERT DE BOER KRIJGT DE BLOEMEN IN CULEMBORG.

Joop Boeljon snelste nieuweling.

Jan Verwey, die in de ronde van Culemborg zo bijzonder sterk reed kon het in de eindsprint van elf koplopers niet bolwerken. Zeer ver­rassend was juist hierin „Hippie" de Boer het snelst en moest Verwey, die twaalf van de vijftien premies won, met de tweede plaats genoegen nemen. Voor Hilbert de Boer was het een triomfdag. Het werd voor dit jonge coureurtje uit het Gooi zijn eerste zege.

Telkenjare trekken wij met plezier naar Culemborg, naar de wieler­vereniging Jan van Riebeeck met de actieve heer de Braaf. Haar prachtige parcours rond de Vier Dreven staat telkenmale borg voor een goede wedstrijd. Zo ook nu. Van start tot finish werd er “geknokt". Al na 15 ronden snelden Verwey en Regter weg. Zij namen vlug een dikke halve minuut en werden eerst na een jacht van 23 km weer tot rust geroepen. Op dat moment stond Rennie Jongerius reeds aan de kant met een kapot achterwiel. Juist voor de helft van de wedstrijd, na 48 km, kregen wij een nieuwe kopgroep met Van Putten, Van Enge­land, Marinus, Van de Berg, De Boer, Overdinest, Van de Knaap, Verwey, Regter, Sleutjes en Ackerman. Een vlot stel, maar de elf vluchters konden niet goed samenwerken waardoor het peloton na 67 km weer aansluiting kreeg. Het spel kon opnieuw beginnen, dacht Jan Verwey en de Utrechtse provinciale kampioen gooide weer de knuppel in het hoenderhok. Hij trok weer er tussen uit en nam Regter, Bas, De Jong, Ballangee en Van de Knaap met Overdinest mee. Dit zevental werd nog wat gedund doordat Overdinest die toch best reed, zijn tol moest betalen en de man met de hamer tegen kwam. ook het peloton sliep niet en 5 renners maakten zich klaar om een verwoede achtervolging in te zetten. Het waren van Leeuwen, Van de Berg, Wou­ters, Pos en Overdinest. Hun durf werd beloond toen zij vier ronden voor het einde aansluiting kregen met de koplopers. Met elf man gingen wij hierna de laatste ronde in nadat Wouters het nog even alleen had geprobeerd. H. de Boer won daarna op boven omschreven wijze de spurt.

In de slotfase raakte de plaatselijke favoriet, Jan Reyngoud, die ditmaal op de weg beter reed dan voorheen, wat achter doch hij kwam toch royaal in het bezit van de beker voor de beste renner van Jan van Riebeeck.

Bij de nieuwelingen was er ditmaal geen massale eindsprint. Met nog tien ronden voor de boeg kwamen er vier kopmannen in de gedaante van Coen Visser, Joop Boeljon, Arends en Sluis. Zij bleven weg even­als wat later Koger, Beentjes en Musch en in de laatste tour Vermeer. Joop Boeljon was in de sprint verrassend snel en won deze nog voor Coen Visser. Het was zijn eerste overwinning in een open ronde, nadat hij reeds vele malen zich in de uitslagen had geklasseerd.BRON: HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. H. de Boer, Bussum, 100 km in 2 uur 31 min. 5 sec.; 2. J. Verwey, Utrecht; 3. G. v. d. Berg, Sliedrecht; 4. A. Wouters, Rotterdam; 5. H. Bas, Wormerveer; 6. N. Ballangee, Amsterdam; 7. N. Regter, Arnhem; 8. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 9. G. Pos, Vreeland; 10. W. de Jong, Den Haag; 11. C. van Leeuwen; 12. F. v. Rossum, Amsterdam; 13. L. Scholten, Kwintsheul; 14. Th. Timmermans, Arnhem; 15. F. Ro­zenburg, Den Haag.

Nieuwelingen: 1. J. Boeljon, Amsterdam, 60 km in 1 uur 30 min. 54 sec.; 2. C. Visser, Santpoort; 3. W. A. Sluis, Benschop; 4. H. Arends, Amster­dam; 5. H. Koger, Haarlem; 6. Beentjes, Castricum; 7. H. Musch, Amsterdam; 8. B, Vermeer, Utrecht; 9. F. Vaars, Haarlem; 10: De Jager, Den Haag.

 

DE RIJP (9 september).1956

Amateurs: 1. Dirk de Ruiter, 2. Arie van Wetten, 3. Jan Ottenbros,

 

DEN BOSCH (5 augustus).1956

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Gerrit Voorting, 3. Jaap Bruggenkamp,

Amateurs: 1. Hennie Marinus, 2. Cor van Engeland, 3. Arie Geluk,

 

DEN BOSCH.VEEMARKT (8 april).1956

ARIE VAN WETTEN TRIOMFATOR IN DEN BOSCH.

Op de Bossche Veemarkt werd weer een snelle course ver­reden, waarbij de zes eerste plaatsen door “vreemdelingen" werden opgedist. Het zal de spoorslag moeten zijn om de Bra­banders tot grotere activiteit te dwingen. De Noordwijkerhou­ter Arie van Wetten, Pos en Rabe slaagden er in een ronde voorsprong op het peloton te veroveren. Eindoverwinnaar werd Van Wetten; de spurt van het peloton won Cuveliers. Jantje Konings uit Breda en v. d. Elshout uit Made konden zich respectievelijk zevende en negende plaatsen.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Arie van Wetten, 100 km in 2 our 16 min. 30 sec.; 2. Pos, Vreeland; 3. Rabe, Amsterdam; 4. op een ronde Cuveliers, Nieuw Vennep; 5. Janissen, Amster­dam; 6. Van Muijlwijk, Rotterdam; 7. Konings, Breda; 8. Mahn, Amsterdam; 9. Van den Elshout, Made; 10. Kooymans, Den Haag.

Nieuwelingen: 1. Van Lith, Berlicum, 60 km in l our 24 min. 32 sec. 2. Zijlmans, Raamsdonksveer; 3. Marinus, Amsterdam; 4. Visser, Santpoort; 5. Braat, Aalsmeer.

 

DEN DUNGEN (21 mei).1956

WEER VAN DER KNAAP UIT POELDIJK.

Tot de Hollanders, die regelmatig het Zuiden opzoeken, behoort ook Van den Knaap uit Poeldijk. Het zou niet opvallen als hij een beschei­den rol vervulde. De Poeldijker denkt echter aan winnen. Zondag was hij weer de primus in Den Dungen, waar hij favorieten als Van Enge­land achter zich liet.

Amateurs:: 1. P. van den Knaap, Poeldijk, 100 km in 2 uur 36 min. 18 sec.; 2. C. van Engeland, Schijndel; 3. Regter, Arnhem; 4. Coehorst, Tilburg; 5. Knoester, Den Haag; 6. Van de Wetering, Heesch; 7. Wal­raven, Den Bosch; 8. Wijgerden, Tilburg; 9. Sleuties, Den Dungen; 10. De Jong, Den Haag.

Nieuwelingen: 1. Van Egmond, Den Haag, 50 km in 1 uur 15 min.; 2. De Jager, Hoog Blokland; 3. Solaro, Den Bosch.

Adspiranten: 1. Cuvelier, Nieuw Vennep, 21 km in 35 min. 35 sec. 2. Jac Mesters, 3. Koen Plieger,

 

DEN HAAG.BETJE WOLFSTRAAT (8 augustus).1956

Amateurs: 1. Jo de Haan, 2. Joop van den Putten, 3. F. van Veldhoven, 4. A. van Houwelingen: 5. G. Ribbelink, 6. Anton van de Knaap, 7. W. de Jong, 8. Leo ten Dam, 9. G. van Rhijn,

Nieuwelingen: 1. Jan van Wetten, 2. Ab van Egmond, 3. B. Kouwenhoven, 4. H. Koger, 5. C. van Amsterdam, 6. C. Kouwenhoven,

 

DEN HAAG.CAPITOL (5 mei).1956

Amateurs: 1. Wil Vreeswijk, 2. D. Wallet, 3. F. van Veldhoven, 4. Antoon van de Knaap, 5. E.W. Nihof, 6. J. Matena, 7. K. Rozenburg, 8. G. Bontekoe, 9. J. Vonhof, 10. Leo ten Dam

 

DEN HAAG.FRUITMARKT (20 mei).1956

Amateurs: 1. Antoon van de Knaap, 2. Cor Plasmeijer, 3. F. van veldhoven, 4. M. Snijder, 5. J. van de Berg, 6. L. Ribbelink, 7. P. Muilwijk, 8. G. van Dienst, 9. Joop van de Putten, 10. J. Tzelaar,

Nieuwelingen: 1. Ab van Egmond, 2. Bram Kool, 3. J. Schoen, 4. C. Kouwenhoven, 5. B. Idema,

Adspiranten 1e serie: 1. S. Speelman, 2. J. Breur, 3. P.Jansen, 4. Jac Mesters, 5. W. Schuling, 6. A. Kettenis, 7. D. Tork, 8. Lensink, 9. J. Janssen,

Adspiranten 2e serie: 1. Jan Janssen, 2. F. Klardi, 3. G. Cuvelier,

 

DEN HAAG.FRUITMARKT (10 juni).1956

Amateurs, 75 km in 1 uur 47 min. 15 sec.: 1. M. Bravenboer, Rotterdam; 2. G. v. Veldhoven, Poeldijk; 3. J. v. d. Putten, Den Haag; 4. A: v. d. Knaap, 's-Gravenzande; 5. A. van lersel, Rot­terdam; 6. A. v. d. Putten, Den Haag; 7. F. v. Veldhoven, Poel­dijk; 8. L. ten Dam, Den Haag; 9. A. den Teuling, Den Haag; 10. K. Rozenburg, Leiden.

Nieuwelingen: 1. A. van Egmond, 2. Pupping, 3 v. d. Berg, 4. A. verhoeven, 5. J.R. van Seuren, 6. Th. Hogkamer, 7. A. van Paassen, 8. K. van Calsteren, 9. Theo ten Dam, 10. B. Idema,

Adspiranten: 1. J. Jansen uit Delft 2. G. Cuvelier, 3. S. Speelman, 4. T. Groenewold, 5. J. Mesters, 6. Maarten Breure, 7. L. van de Leur, 8. R. Riethoven, 9. H. H. Winkler, 10. W. Schuling,

 

DEN HAAG.HOUTRUST (9 juni).1956

Amateurs: 1. Antoon van de Knaap, 2. G. van Rhijn, 3. F. van veldhoven, 4. A. Arkema, 5. D. Wallet, 6. Piet Steenvoorden, 7. van der Putte, 8. van Lingen, 9. L. Scholtes, 10. L. ten Dam,

 

DEN HAAG.ZUIDERPARK (30 april).1956

Amateurs: 1. Antoon van de Knaap, 2. M. van Rijn, 3. Koos Rozenburg, 4. J. van de Berg, 5. H. van Adrichem, 6. F. van Veldhoven, 7. J. Ribbelink, 8. W. Roodhuizen, 9. W. Knoester, 10. L. Ribbelink,

Nieuwelingen: 1. Ab van Egmond, 2. J. de Jager, 3. B. Huntink, 4. W. van de Berg, 5. K. Kaptein, 6. H. van de Zwet, 7. W. van de Voort, 8. J. van Dijk, 9. H. van Seuren, 10. A. Kool,

Adspiranten: 1. Jac Masters, 2. F. Groeneveld, 3. N. Meerskoek,

 

DEN HAAG.ZUIDERPARK (28 juli).1956

DE NIJS EERSTE IN HET ZUIDERPARK.

Amateurs: 1. C. de Nijs, Beverwijk, 100 km in 2.36.09; 2. D. Wal­let, Leimuiden; 3. L. ten Dam, Den Haag; 4. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 5. M. van Rhijn, Den Haag; 6. C. van Leeuwen, Wasse­naar; 7. J. v. d. Bent, Den Haag; 8. J. Beijer, Zwijndrecht; 9. A. Koorevaar, Gorcum; 10. R. v. d. Ruit, Amsterdam.

 

DEN HOUT (12 augustus).1956

Nieuwelingen: 1. Cees van Amsterdam, 2. Andre de Vries, 3. A. Giessen,

Adspiranten: 1. Leen van de Leur, 2. Jan Janssen, 3. Siem Speelman,

 

DIESSEN (15 april).1956

Geldermans een kracht van betekenis bij onze amateurs

Wielerclub Het Zuiden, die de Ster van het Zuiden organiseert, zat voor de eerste Ronde van Diessen weer met de handen in het haar. Er handen zich voor de vijfde wedstrijd veel meer dan honderd deelnemers gemeld. Zo vroeg in het seizoen is het bezwaarlijk velen, die gaarne tot de deelnemers behoren, aan de kant te laten staan. Men heeft zoveel mogelijk de pun­tenwinnaars van het algemeen klassement een startkaart be­zorgd. Dat is zorg nummer een. Vervolgens kwamen de streek­renners in aanmerkfng. Alles bij elkaar bevonden zich in het veld nog meer dan honderd deelnemers. De organisatoren zijn de mening toegedaan dat dit om verschillende redenen een te groot aantal is. Slechts op heel grote ronden zal men daartoe nog overgaan. Zondag in Veghel is op het grote parcours een aantal van honderd te verantwoorden. In de komende wed­strijden moet men echter tot beperking overgaan. De punten­winnaars hebben echter bij de inschrijving voorrang, zodat deze nooit gedupeerd zullen worden, als ze tenminste tijdig hun deelnemerskaarten inzenden.

De eerste wedstrijd in Diessen is een goede wedstrijd gewor­den op een aardig door een landelijk dorp lopend parcours. Burgemeester Wijnhoven was met de geslaagde organisatie buitengewoon in zijn nopjes. En de middenstand van dit twee­duizend zielen tellende dorp eveneens. Zij stak het niet onder stoelen of banken, dat men het volgend jaar de wielrenners gaarne terug ziet. „Met de kermis is het nog niet zo druk in Diessen als het deze keer met de fietsers het geval was."

De course heeft een uitstekende winnaar opgeleverd. Gelder­mans uit Beverwijk nam revanche voor zijn nederlaag in Moergestel. Hij behaalde zijn tweede Ster-overwinning en nes­telde zich nog vaster op de eerste plaats van het klassement.

Leo van den Brand, die de bedoelingen van Geldermans kende, was zeer agressief. Ook Visser uit Eindhoven evenals Boers lieten zich voor in de kopgroep zien. Maar hun aantal was te klein om de overmacht der Hollanders te breken. De fout die de Brabanders maken was in deze wedstrijd duidelijk te zien. De Hollanders en Utrechtenaars rijden in complot hun eigen course en de Brabanders nemen een afwachtende houding aan. Bij deze mentaliteit zal het Hollandse overwinningen blijven regenen. Er is maar een methode om de overmacht te breken. E'en offensieve course rijden, waarbij de gasten, die overigens zeer gewaardeerd worden, in het defensief worden gedrongen. Boers, Van den Brand en Visser konden het niet klaar spelen. Tenslotte sprong Geldermans weg, maar toen de achtervolging werd ingezet, waren het de gasten, die het hoge woord voerden. Geldermans voorsprong brokkelde angstwekkend af, maar hij hield het nog juist. De wedstrijd had geen ronde langer be­hoeven te duren. Toch was het een uitstekende prestatie. Men moet sterk zijn om te voren reeds te durven vertellen, dat men van zulk een groot en sterk veld zal winnen.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Geldermans, 100 km in 2 uur 43 min. 46 sec., Beverwijk; 2. Sljthoff, IJsselmonde; 3. Niesten, Beverwijk; 4. Teunisse, Utrecht; 5. De Korver, Oosterbeek; 6. Kreukniet, Rotterdam; 7. H. Cuvelier, Nw. Vennep; 8. Haagen, Amsterdam; 9. J. Cuvelier, Nw. Vennep; 10. v. Engeland, Schijndel; 11. Termoshuizen, Pijnacker; 12. v. Diemen, Uit­hoorn; 13. Dekker, Amsterdam; 14. -v. d. Linden, Tilburg; 15. v. d. Loo, Den Borsch; 16. v. d. Sande, Veghel; 17. v. Dal, Vlij­men; 18. Marchant, Tilburg; 19. Bartels, Eindhoven; 20. Coe­horst, Tilburg.

Stand Ster: 1. Geldermans 75 pnt.; 2. Teunisse 52 pnt.; 3. Sijt­hoff 46 pnt.; 4. Niesten 38 pnt.; 5. v. d. Sande 35' pnt.; 6. v. d. Brand 31 pnt.; 7. Groot 30 pnt.; 8. Sleutjes 30 pnt.; 9. Verweij 26 pnt.; 10. Schoenmakers 26 pnt.

 

DINTELOORD (23 juni).1956

BELGEN WONNEN IN DINTELOORD.

Dinteloord heeft onder de Nederlandse amateurs een goede naam. Maar het vet van de soep was deze keer niet hun deel. De Belg Huys­kens won voor zijn landgenoot Vermeiren. Daarna kwam de eerste Nederlander.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Huyskens, 126 km in 3.14; 2. Vermei­ren; 3. De Haan; 4. Van den Broek; 5. Geldermans; 6. Van 't Hof; 7. op 15 sec., Konings; 8. Jos Hoevenaars; 9. Dillen; 10. Maes.

 

DODEWAARD (10 mei).1956

Amateurs: 1. Jo de Haan, 2. Wim Dieperink, 3. Piet van Snippenburg,

Nieuwelingen: 1. Wim Bravenboer, 2. Cees van Amsterdam, 3. B. Buunte,

 

DOETICHEM (19 augustus).1956

Beroepsrenners: 1. Henk van de Broek, 2. Adrie Voorting, 3. Jaap Bruggenkamp,

 

DORDRECHT (7 juli).1956

RONDE VAN DORDRECHT VOOR KAREL HAMELINK.

Ongeveer halverwege de 100 km lange ronde van Dordrecht voor amateurs en onafhankelijken achtte Karel Hamelink zijn tijd gekomen om zijn slag te slaan. Een viertal anderen, de jonge, de laatste tijd aardig presterende Frans Veldhoven, de ouderen Piet Peters en Kees Koot alsmede de Vlaardingse Feijenoorder Piet Kortland waren de enigen, die hem nasprongen. Weinigen zullen trouwens in succes van deze uitloopactie hebben geloofd. Er waren er al zo veel eerder ge­weest immers. Wil Vreeswijk had hierin een werkzaam aandeel gehad en het was voor het talrijk opgekomen publiek een zichtbare teleur­stelling, toen wil na zijn herhaalde demarrages, waarna hij ronden­lang voor de anderen uit bleef, er mee ophield. De stayersrit in Am­sterdam zat nog wat in de benen.

De Dordtenaren Stolk, Beijer en Swaneveld waren er ook beurtelings bijgeweest, maar van hen was “Stolkie” de enige, die het langst stand hield. Met Joop v. d. Putten, Van Dienst en de onvermoeibare Bennie Teunisse ging Stolk mee op zoek naar de vluchters. Teunisse liet dit kwartet met dik 25 km te rijden in de steek, maar bleef hangen". Stolk en Van Dienst, later ook v. d. Putten moesten het begeven tegen het opdringend geweld van het peloton onder aanvoering van v. d. Knaap, Bravenboer, Van Rhijn, Beijer, Ten Dam en Griep. De eind­spurt ging tussen Veldhoven en Hamelink en werd door laatst­genoemde met klein verschil gewonnen.

Amateurs: 1. Karel Hamelink, (tijd 2 uur 26 min. 16 sec.), 2. Veldhoven  3e P. Peters, 4e P. Kortland, 5e C. Koot, 6e op 50 sec. B. Teunisse, 7e op 1 min. 2 sec. K. Rozenburg, Se A. v. d. Knaap, 9e G. van Straten, 10e G. van Rhijn, ile M. Bravenboer, 12e J. v. d. Putten, 13e G. v. d. Berg, 14e T. van Moergestel, 15e A. v. d. Putten, He J. Matena, 17e H. v. d. Laar, 18e J. Beijer, 19e J. v. d. Berg, 20e J. Kleine.

Nieuweling Bep Idema hield de eer van „De Mol" hoog en won de rit na een vlucht, 10 km voor tijd ondernomen met de kleine Hermes uit Berkel, die het dit seizoen “slechts" tot 2e en 3e plaatsen wist te brengen. Idema boekte hiermede zijn tweede zege na Lieshout.

Nieuwelingen: 1.  Bep Idema, 60 km in 1 uur 30 min. 29 sec. 2. J. Hermes 3. B. Kouwenhoven, 4. J. Verzijl, 5. D. Verdoorn, 6. J. de Rooij, 7. J. Hoop­man, 8.A. van Ravens, 9. A. Jongejan, 10. A. Kuit,

 

DRACHTEN (8 september).1956

SCHREUR DE VECHTER, MAAR ZEGE IN DRACHTEN VOOR VAN OOSTEN.

De Ronde van Drachten heeft aan Van Oosten een goede win­naar gekregen, omdat de Hoogkerker op het juiste moment wist toe te slaan, maar we moeten daaraan onmiddellijk toe­voegen, dat de “grote man" uit de course toch de Wolvega­renner P. Schreur is geweest. Die Ronde van Drachten heeft een puik slot gekregen. Er waren reeds enkele demarrages ge­weest van v. d. Heide (Marum), Van Veen en Kuperus, maar het grote werk ontstond onder de wielen van Schreur. Hij ontsnapte indrukwekkend, liep steeds verder weg en scheen de zekere winnaar te worden. Er waren nog zes ronden te rijden, toen hij vluchtte en het succes scheen voor hem des te zeker­der door de uitstekende verstandhouding van zijn clubmak­kers. Er was echter een ander, namelijk Van Oosten, die er andere gedachten op na hield. Van Oosten zette een felle ach­tervolging in, steeds meer naderde hij de eenzame vluchteling en juist op de meet kon Van Oosten de dappere Schreur kloppen.

Amateurs: 1. H. van Oosten, Hoogkerk, 75 km in 1 uur 59 min.; 2. P. Schreur, Wolvega; 3. Sj. Dijkstra, Langezwaag; 4. R. Sijen, Drachten; 5. E. Warta, Groningen; 6. J. v. d. Heide, Marum; 7. G. Wetsinga, Groningen; 8. M. Borger, Harkema ­Opeinde; 9. H. Laphor, Veendam; 10. G. v. Dijk, Heerenveen.

 

DRIEBERGEN (9 augustus).1956

Daags daarna kwamen alle Utrechtse renners aan de start in de ronde van Driebergen. En dat waren er heel wat. Liefst zo'n dikke 70.

Hier was het een snel parcours en doordat men in verband met de invallende duisternis nooit te veel km's kan afleggen was de strijd te kort om tot een groot krachtsverschil te komen, in deze door „Het Stadion" georganiseerde ronde.

Toch waren er weer vluchters. Klaas Soellaard, Theo Stolker, broer van de Tourrenner en Ben Teunisse gooiden al hun reserves in de strijd en Jan Verwey met het gehele peloton liet hen gaan. Het trio trok hard op kop en nam een vrij grote voorsprong, waarna Ben Teu­nisse zijn sprinterstalenten nog eens aansprak om de zege te behalen. Klaas Soellaard was een beste tweede en Stolker derde. De sprint van bet peloton was voor Jan Verwey met Bert Vermeer als tweede. BRON HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. B. Teunisse, Utrecht, 72 km in 1 uur 48 min. 56 sec.; 2. N. Soellaard, 3. Th. Stolker, 4. J.-Verwey, 5. B. Vermeer; 6. J. v. d. Woude, 7. H. Klein, 8. J. v. d. Burk, 9. C. v. Impelen, 10. H. Jongerius, 11. L. van Kreuningen.

 

DRIEL (15 juli).1956

Amateurs: 1. Jac van Haaren, 2. M. Kersten, 3. Jan Hermes,

 

DRIELANDEN TROFEE (15 juni t/m 16 juni).1956

Gilbert Desmet zegevierde in Drielanden-trofee

De Drielandentrofee (ditmaal in twee ritten: Eisden-Heerlen en Heerlen-Eisden) werd voor de Belgen een klinkend succes. De eindbuit was wederom voor een Belg - de talentvolle 22 ­jarige Gilbert Desmet -, zowel in Heerlen als na afloop van de tweede etappe in Eisden kwamen twee Zuiderburen - ge­noemde Desmet en Victor Wartel - op het erepodium te staan, terwijl niet alleen in het dag- maar ook in het algemeen klassement Belgische coureurs heel duidelijk de toon aan­gaven. Onze mannen hebben zeer zeker niet slecht gereden, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat op de tweede dag Jos Hinsen door een volgwagen werd aangereden en tijdens deze verwikkelingen de bij hem zijnde Piet van den Brekel in zijn val meesleurde, een pijnlijk voorval, dat voor beide knapen opgeven betekende. Daags voordien hadden en Hinsen en Van den Brekel een beste koers gereden, met uit­eindelijk een stelling in de groep Gielen (1.40 min. achter Des­met) toen op het Heerlense Aambos-circuit de boeken worden afgesloten. De rit op Zondag - door de Eiffel, over het Zuid­Limburgs heuvellandschap - gaf talrijke deelnemers een fikse tik. Wij verloren heel wat manschappen: Van den Brekel en Hinsen door de aangestipte aanrijding, Piet Haan door kram­pen, verder Hein van Breenen, Schoenmakers, Sonnemans en Bergmans.

BESLISSING VIEL IN HEERLEN.

Deze voor de derde keer door het Belgische dagblad „Het Volk" - in samenwerking met de wielerclub St. Barbara te Eisden, de T. en W. „Maastricht" en de Bund Deutscher Radfahrer - ten tonele gebrachte koers van formaat - door drie landen, met geopende grensbarelen - werd evenals de beide voorgaande edities (resp. gewonnen door Jef Schils en Eugeen van Roosbroeck) een waarachtig succes. Na de start in de Belgische mijnplaats Eisden bleef de stoet tot aan de grens in vrijwel gesloten formatie bijeen, want de korte schermutselingen wa­ren, heus niet waard om op papier te worden gezet. In Roos­teren was de eerste poging - die iets inhield - aan de orde. Piet van den Brekel, Willy Vannitsen en Jos Sneyers draafden voor de groep uit, zulks, tot groot genoegen van de talrijke toe­schouwers uit Echt, die hun favoriet - Van den Brekel - in de vuurlinie aan het werk zagen. Alles werd vereend en het zou tot aan kilometer 68 duren, aleer Flor v. d. Weyden, de Duitser Hans Preiskeit en de Belg Baens de knuppel in bet hoenderhok wierpen. De 30 seconden vielen niet bij Vannitsen; Rene Janssens, Harry Schoenmakers, Verplaetse, Desmet, Hin­sen, Lahaye en Petry in de smaak en zodoende stonden even later 12 man aan de leiding. Jef Lahaye bereikte als rummer een de top van de Cauberg, gevolgd door Desmet en Vannitsen en de reeds opgesomde maten. De stand schommelde. In Heer­len - op het Aambos-parcours - dienden nog 25 ronden van 2 km te worden afgelegd. De Olieberg deed nijdig aan, maar Desmet c.s: wipten keurig omhoog en hadden al een stuk van het circuit afgelegd; toen de hoofdmacht arriveerde. In de der­de ronde ging Desmet lopen. Hinsen, Lahaye en Willy Van­nitsen ranselden de pedalen, doch de afstand tussen de vluch­teling en zijn achtervolgers werd niet kleiner, maar steeg tot 1.20 min., was aan de finish zelfs 1.33,min.

Amateurs 01e rit: 1. Gilbert Desmet, 159 km in 4 uur 4 min. 53 sec., 2e Rik Luyten op 1.33 min., 3e Tony Bergmans (Ned.) op 2 lengten, 4e Frans Gielen op 1.40 min., 5e Willy Vannitsen, 6e Roger Verplaetse, 7e Marcel Jans­sens, 8e Jan Storms, 9e Victor Wartel, 10e Ward de Botselier, l1. Jos Hinsen (Ned.), 12e Roger Baens, 13e Pierre Lowie, 14e Piet van den Brekel (Ned.), 15e Valentin Petry (D.), 16e Eugeen van Roosbroeck, 17e Harry Schoenmakers (Ned.), 18e Jef La­haye (Ned.), 19e Fons Voordekkers, 20e Hein van Breenen, allen in de tijd van Gielen, 41e Piet Haan 4.08.48.

VEEL SLACKTOFFERS TIJDENS TWEEDE ETAPPE.

In de aanhef hebben wij al verteld, dat de tocht door de Eiffel en daarna over de Zuid-Limburgse heuvels lastig was. Diverse „vonnissen" worden in deze streken voltrokken. Er waren nor­male pechgevallen bij, maar er moesten ook heel wat mannen het veld ruimen, omdat zij of niet bij machte waren of de moed niet vermochten op te brengen de opdagende hindernissen te nemen.

Roger Baens werd een der hoofdfiguren. Voordien hadden Marcel Janssens, Jos Marion en Pol Schaeken al geprobeerd om de zaak aan flarden te scheuren - kort na het vertrek - welke manoeuvre niet slaagde, al bleven de drie durvers bijna 100 km met wisselende voorsprong op kop liggen. In de buurt van Monschau vonden de Belgen Jog Sneyers en Roger Baens en de Duitser Gunther Pankoke het welletjes. Zij sloegen de harden in elkaar en gingen de vluchtelingen opsporen, die toen nog 1.50 min. winst noteerden. De moed van laatstbedoeld drie­tal inspireerde de besten ,uit de groep. Zeventien man rukten zich los, kregen Baens c.s. te pakken en joegen hardnekkig op de drie kopmannen. Hierbij waren Tony Bergmans en Jef La­haye. De zaak was nu dra in orde, waarna na enkele kilometers (Schontal, 130 km) de Belg Jef Plas naar voren wipte en spoe­dig 1.50 min. winst liet afdrukken op zijn landgenoot Van Geel, die in zijn eentje aan de achtervolging doende was. Van Geel liep Plas voorbij en begon op zijn beurt aan een solo. Tever­geefs. Pankoke en Voordekkers begeerden de slag thuis te halen. Met ruime voorsprong werd door Zuid-Limburg getrok­ken. In het Krijtland had Pankoke pech met versnelling en voorwiel. Voor de zoveelste keer daagde het peloton op. Nu kwam Nederland aan bod. Tony Bergmans nam een halve minuut, onder aanvoering van Flor v. d. Weyden werd de jacht ingezet. Bij Margraten (183 km) gooiden Van der Weyden en Henk Smeets met verve hun troeven op tafel. De strijd was en bleef boeiend. Ineens ontplofte Roger Baens, de Belg haalde de twee voorgangers in, liet hen „ter plaatse" en reisde in juichstemming in de richting van Eisden. Nog een kilometer of tien, twaalf restten hem. Baens haalde het uiterste uit de kan. Hij keek even om. Wat zag hij? Daar was de groep al, ge­leid door de snelle Lode Anthonis. Voorbij waren zijn illusies. Het werd een spurt. Victor Wartel zegevierde afgetekend, voor Gilbert Desmet was de totale buit.

Amateurs 02e rit Heerlen-Eisden, 226 km in 6 uur 11 min. 24 sec., 1e Victor Wartel, 2e Rik Luyten (ook in Heerlen was Luyten 2e), z.t., 3e Marcel Janssens, 4e F'ons van den Bran­de, 5e Lode Anthonis, 6e Jos Sneyers, 7e Pol Schaeken, 8e Gil­bert Desmet, 9e No Molenaers, 10e Appie Donker (Ned.), lie Petry (Da, 12e Bellemans, 13e Henk Smeets (Ned.) 6.11:28, 20e Jef Lahaye (Ned.) z.t., 25e Flor v. d. Weyden (Ned.) 6.19.20.

Amateurs Eindklassement: 1. Gilbert Desmet 10.16.17, 2e Rik Luyten 10.17.50, 3e Victor Wartel 10.18.02, 4e Marcel Janssens z.t., 5e Petry (D.) z.t., 6e Roger Baens 10.18.16, 7e Jef Lahaye (Ned.) 10.18.37, 8e Voordekkers 10.19.21, 9e Verhaert 10.19.26, We Fons v. d. Brande 10.19.32, lie Pol Schaeken z.t., 12e Lode Anthonis z.t., 13e Jos Sneyers z.t., 14e Appie Donker (Ned.) z.t., 15e Belle­mans z.t., 16e Henk Smeets (Ned.) 10.19.36, 17e Leemans z.t., 18e Jef Plas 10.23.33, 19e Grondelaers 10.26.08, 20e De Botselier 10.31.58.

 

DUSSEN (15 augustus).1956

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Wim van Est, 3. Leo van de Pluym,

 

EEDE (9 september).1956

Roger Verplaetse wint gelanceerd de 5e Grote Prijs Benelux

Alles wat in Nederland aan professionele mankracht kan wor­den opgebracht, leek Zondag in het Zeeuws-Vlaamse grens­plaatsje Eede samengekomen te zijn om slag te leveren tegen een twintigtal Belgische jongeren. „De Kampioen" uit Haarlem had haar volledige Wijk bij Duurstede-ploeg in de strijd en voor het eerst zag het tienduizend-koppige publiek een „groep" Zeeuwse profs:,Westdorp, Van Sluys, Van Wijchen, Verhelst en Inghels aan het werk.

Spectaculair is deze Benelux-course niet geworden. De veel­vuldige demarrages hadden weinig inhoud, waren niet van allure, maar gevochten werd er in elk geval en het steeds wis­selende beeld aan de kop maakte deze wedstrijd dan toch in­teressant. Uiteindelijk was er een man, de Belg Rik van Looy, die de koers beheerste. Een man, waarnaar de aandacht van het samengedromde publiek uitging en waarvoor alle renners op nun quidive waren. Een renner overigens, die deze aan­dacht voorlopig van zich afwendde door zich in de staart van het veld mee te laten voeren, terwijl in de kop Gijs Pauw en Adri Voorting na 6 km reeds vuurwerk ontstaken. Het waren vuurpijlen, die spoedig doofden. Van Est, Van Wijchen en Pauw kwamen evenmin ver weg, zowel als Arend van 't Hof met Piet Maas, die zich na 30 km aan de wil van het peloton moesten onderwerpen.

Van Est agressief.

Steeds was Van Est in deze fase de grote onruststoker, de strijdlustigste, die of de vluchters tot de orde riep, of er alleen tussen uit trok en daarmede het premieklassement op zijn naam bracht. Een kleine dertig kilometer draafde „ijzeren Witllem" zo'n 100 meter voor de groep, in het laatste stadium daar­van vervoegd door Jan Westdorp, die daardoor de uitgerekte groep meesleurde.

En onderwijl bengelde Rik van Looy, oplettend als een gene­raal, achter in de groep, toen in de 66e km opnieuw Gijs Pauw, nu met Bruggenkamp in het offensief ging. Nu waren het Ver­helst (door pech gedubbeld) en Schulte die hen tot de orde rie­pen en daarmee de weg vrij maakten voor Westdorp, die zeer agressief met Van Est en Verplaetse in zijn kielzog in de vrije ruimte voor de groep dook. Onder het jachtend tempo van de grote volggroep moesten Henk v. d. Broek en Van Oers het hoofd buigen, maar vele gerenommeerde renners zouden later dit voorbeeld node moeten volgen.

Schulte in de aanval.

Toen Noel Fore en Gerrit Voorting zich bij de drie vluchters voegden, leek dit groepje wel enige kans van slagen te hebben. En zo dacht ook de “grote" Schulte er over, die daarin een sein tot actie zag en in minder dan 3 km de weglopers niet alleen oprolde, maar hard alleen door ging. Rik van Looy, die wij tot dan nog niet hadden opgemerkt, werd nu ook gealarmeerd en, na ruim 90 km, trok hij met Verplaetse met forse pedaal­slagen het uitgerafelde veld op de koene vluchteling. Nieuwe slachtoffers waren daarvan het gevolg en de groep werd onder het hoge tempo gedecimeerd.

Hierna volgde een betrekkelijke rust en T'heo van Wijchen, voor het eerst tussen de profs, ging ongedeerd uit de slag ge­komen op kop van de samengetrokken groep. Onderwijl liep zijn streekgenoot Jan Westdorp de eerste van zijn 3 lekke banden op, welke hem een ronde zouden terugwerpen. Lang duurde deze wapenstilstand echter niet, want na een mislukte sprong van de Belg Fore, was het de blonde Suykerbuyk, die een 15 km alleen op kop ging.

Weer was het Schulte, die het initiatief voor de tegenaanval nam en opnieuw alleen door ging. Zo hoog voerden Van Est en Van Looy achter hem het tempo op, dat de groep voor het eerst radicaal uiteen viel. Om de voort ijlende Schulte vormde zich een nieuwe kopgroep waarin o.a. Van Looy, Verplaetse, Fore, Suykerbuyk, Pauw, Vlayen, Van Est, Voorting en Brug­genkamp. Op het tweede plan streden nog slechts Van Glerum, Paymans, Peters, Brinkman, Van Wijchen, Dierick, Verhelst en Koch, terwijl Westdorp door herhaalde pech ver naar achter was gedrongen. Later zou de moedige Van Wijchen door kram­pen terug vallen, maar zijn doorzetten werd door een come back beloond met de 16e plaats.

Harde klappen.

Met nog 15 km voor de boeg leek de slag nu wel gevallen, maar op 2 ronden voor het einde zou door de angstvallige bewaking welke de koplopers elkaar onderling oplegden, alles toch nog even bij elkaar gevoegd worden. Niet voor lang, want de eind­rush was meedogenloos en opnieuw werd een groep van zeven man afgeschud.

In een lange sprint trok Van Looy zijn landgenoot Verplaetse gelanceerd over de finish en de jury had nu met net uitgerekte veld geen moeite meer.

BRON:  A.G. VERHULST

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Roger Verplaetse, Belgie, 151 km in 3 uur 53 min.; 2. Rik van Looy, Belgie; 3. G. Voorting, Roosendaal; 4. G. Pauw, Utrecht; 5. Noel Fare, Belgie; 6. W. van Est, St. Willebrord; 7. J. Bruggenkamp, IJmuiden; 8. G. Schulte, Den Bosch; 9. C. Pay­mans, Tilburg; 10. op 9 sec. H. v. Glerum, St. Willebrord; 11. H. Brinkman, Rotterdam; 12. N. Koch, Utrecht; 13. T. Peters, Haarlem; 14. op 1 ronde J. Westdorp, 's-Heerenhoek; 15. R. Verhelst, Axel, z.t.; 16. Th. van Wijchen, Goes, op 2 ronden.

 

EELDE (22 juli).1956

Amateurs: 1. Jan Ottenbros, 2. J. Smits, 3. G. Pronk,

 

EEMNES (14 oktober).1956

Nieuwelingen: 1. Bertus Lute, 2. Jan de Wit, 3. Lex van Kreuningen,

 

EINDHOVEN (29 april).1956

PIET STEENVOORDEN WON RONDE VAN EINDHOVEN.

Op het grote parcours aan de Eindhovense Limburglaan werd Zondag de zevende rit van de Ster van Het Zuiden verreden, die door de Heemstedenaar Piet Steenvoorden werd gewonnen. De overwinnaar was ook de beste man van het veld, dat uit 107 amateurs bestond. De streekrijders Visser en Van Engeland veroorzaakten de vorming van een kopgroep van veertien man. Piet Steenvoorden had eerst een sprong alleen gemaakt en daarna bleef hij in formaties vertoeven. Vier ronden voor het einde snelden drie man van deze groep weg, t.w. Steen­voorden, Van Loo en De Jong. De Heemstedenaar won de eind­spurt.

Bij de nieuwelingen, ook honderd in getal, was Van Egmond veruit de beste man.

Nieuwelingen: 1. A. van Egmond, Den Haag, 50 km in 1 uur 13 min. 20.5 sec.; 2. H. Koger, Haarlem; 3. J. Rekelhof, Uithoorn; 4. C. v. d. Aar, Haarlem; 5. C. Visser, Santpoort, op 15 sec.; 6. A. Braat, Aalsmeer; 7. A. Russen, Leende; 8. J. v. d. Berg, Noordwijk; 9. J. de Jager, Den Haag; 10. B. Salaro, Den Bosch; 11. A. de Vries, Waalwijk; 12. A. Kool, Delft; 13. Bogers, Budel; 14. P. Fitters, Vlijmen; 15. D. Meulbroek, Tilburg.

Amateurs: 1. P. Steenvoorden, Heemstede, 100 km in 2 uur 24 min. 33 sec.; 2j C. de Jong, IJmuiden; 3. E. v. d. Loo, Den Bosch; 4. L. Stoete, Amsterdam, op 28 sec.; 5. J. v. d. Wetering, Heesch; 6. Teunissen, Utrecht; 7. F. Rabe, Amsterdam; 8. E. v. d. Dungen, Tilburg; 9. N. Walraven, Den Bosch; 10. G. Visser, Eindhoven; 11. R. van Grinsven, Eindhoven; 12. P. Smits, Helmond; 13. G. v. d. Berg, Sliedrecht; 14. E. Bouwman, Am­sterdam; 15. P. v. Diemen, Uithoorn; 16. v. Engelen, Eindhoven; 17. v. Poppel, Tilburg; 18. Brutels, Son; 19. Cuveliers, Nw Ven­nep; 20. Verwey, Utrecht.

 

EINDHOVEN (10 juni).1956

TEUNISSEN OVERWON VISSER TE EINDHOVEN.

Wilhelmina organiseerde Zondag in het kader van haar serie-wedstrijd de Tour van Strijp, die ondanks het miezerige weer toch veel belang­stelling trok. Door de onafhankelijken en amateurs werd er flink ge­koerst. Van de eerste kilometers of lag het veld in stukken en brokken over het parcours verspreid. Vier ronden voor het einde had zich een kopgroep van zestien man gevormd, waaraan Teunissen en de streek­rijder Visser ontsnapten. Achter hen, maar voor de groep met ge­renommeerden, vochten Smits uit Helmond en Manders uit Eindhoven. Het gelukte Visser niet om de taaie, regelmatige Teunissen de over­winning af te snoepen.

Bij de nieuwelingen won Braat uit Helmond. Er deed zich een jam­merlijke valpartij voor, waarna twee jongens naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Een ervan bleek opgenomen te moeten worden.

Onafhankelijken en amateurs: 1. B. Teunissen, Utrecht, 100 km in 2 uur'40 min. 37 sec.; 2. Visser, Eindhoven; 3. op 27 sec. Smits, Hel­mond; 4. op 28 sec. Manders, Eindhoven; 5. op 58 sec. Geluk, Rotterdam; 6. op 1.07 Van Hout, St. Michielsgestel; 7. Verweij, Utrecht; 8. Van den Brand, Sehijndel; 9. Van de Sande, Veghel; 10. Koot, Eindhoven; 11. Wordrager, Eindhoven; 12. Brands, Eindhoven; 13. Weijdeven, Eind­hoven; 14. Schoenmakers, Eindhoven; 15. Geerts, Eindhoven; 16. Ren­ders, Eindhoven; 17. Van Heel-tum, Schijndel; 18. Buitels, Son; 19. Van Dal, Den Bosch; 20. Van de Sanden, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. Braat, Helmond, 60 km in 1 uur 47 min. 15 sec.; 2. Hermes, Berkel; 3. Vermeer, Utrecht; 4. Plantaz, Eindhoven; 5. Jonge­jan, Utrecht; 6. Smits, Eindhoven; 7. Joossen, Made; 8. Spanjersberg, Rotterdam; 9. De Vries, Waalwijk.

 

EINDHOVEN.STRIJPSE (29 juli).1956

Amateurs: 1. Schalk Verhoef, 2. Daaf Janbroers, 3. Jan Bulten

Nieuwelingen: 1. Andre de Vries, 2. Gerrit Visser, 3. Jan Hermes,

 

ETTEN (5 mei).1956

Amateurs: 1. Piet de Jongh, 2. Karel Keepers, 3. Piet Damen,

 

ETTEN (8 juli).1956

Amateurs: 1. Jo de Haan, 2. Arend van ’t Hof, 3. Henk van de Broek,

Nieuwelingen: 1. Maarten den Outer, 2. Jan van Geel, 3. Leo Timmermans,

 

EYGELSHOVEN (21 mei).1956

HEIDSTRA IN EYGELSHOVEN NUMMER EEN.

Vicky de Rooy startte als favoriet. Hij heeft voor eigen publiek zijn kwaliteiten echter niet kunnen tonen, daar hij via een ver­velende valpartij de strijd moest staken. Vedder en Steuten poetsten dra de plaat. Zij namen behoorlijk afstand van de groep, maar moesten toch het loodje leggen. T'oen de koers tegen het einde liep, probeerden Knops en Doek de concurrentie te verschalken. T'waalf ronden voor het slot werden zij bijgebeend door Steuten en Heidstra, die zelfs een kleine winst konden boeken. In de eindspurt zegevierde Klaas Heidstra, die aldus zijn eerste zege bij de amateurs incasseerde.

Amateurs:1. K. Heid­stra, Ubach over Worms, 108 km in .3 uur 5 sec.; 2. A. Steuten, Weert; 3. op 16 sec. L. Knops, Bocholtz; 4. H. Scheilen, Kerk­rade; 5. J. Doek, Heerlerheide; 6. P. Kohlen, Heerlerbaan; 7. P. Somers, Heerlen; 8. J. Willemsen, Nuth; 9. A. van Breugel, Heerlen; 10. W. Kohlen, Heerlerbaan.

Nieuwelingen: 1. H. Hugens, Hoensbroek, 54 km in 1 uur 27 min. 20 sec.; 2, H. Harings, Sibbe; 3. H. Haan, Mechelen; 4. J. Lauvenberg, Schaesberg; 5. J. Ras, Budel.

 

EYGELSHOVEN (21 mei).1956

HEIDSTRA IN EYGELSHOVEN NUMMER EEN.

Vicky de Rooy startte als favoriet. Hij heeft voor eigen publiek zijn kwaliteiten echter niet kunnen tonen, daar hij via een ver­velende valpartij de strijd moest staken. Vedder en Steuten poetsten dra de plaat. Zij namen behoorlijk afstand van de groep, maar moesten toch het loodje leggen. T'oen de koers tegen het einde liep, probeerden Knops en Doek de concurrentie te verschalken. T'waalf ronden voor het slot werden zij bijgebeend door Steuten en Heidstra, die zelfs een kleine winst konden boeken. In de eindspurt zegevierde Klaas Heidstra, die aldus zijn eerste zege bij de amateurs incasseerde.

Amateurs:1. K. Heid­stra, Ubach over Worms, 108 km in .3 uur 5 sec.; 2. A. Steuten, Weert; 3. op 16 sec. L. Knops, Bocholtz; 4. H. Scheilen, Kerk­rade; 5. J. Doek, Heerlerheide; 6. P. Kohlen, Heerlerbaan; 7. P. Somers, Heerlen; 8. J. Willemsen, Nuth; 9. A. van Breugel, Heerlen; 10. W. Kohlen, Heerlerbaan.

Nieuwelingen: 1. H. Hugens, Hoensbroek, 54 km in 1 uur 27 min. 20 sec.; 2, H. Harings, Sibbe; 3. H. Haan, Mechelen; 4. J. Lauvenberg, Schaesberg; 5. J. Ras, Budel.

 

FEDERATIE-WISSELBEKER (2 september).1956

STERKE SWIFT-COMBINATIE WON IN. GOUDA FEDERATIE-WISSELBEKER.

In de omgeving van Gouda kwamen Zondag 17 clubs uit Zuid­-Holland op invitatie van de federatie bijeen voor een team­wedstrijd over 120 km. Reeds. in de eerste ronde (30 km) nam Swift, ofschoon met een uiterst gering verschil van resp. 3 en 8 seconden op Rotterdamse Leeuw en Pedaalridders, de leiding en stond deze niet meer af. Halverwege stand Pedaalridders met 37 sec. achterstand tweede, volgde de Spartaan op ruim 2 min. en hadden de Hoekse Renners de vierde plaats ingeno­men ten koste van Rotterdamse Leeuw, dat door opeenvolgen­de tegenslag een flinke duikeling maakte.

Het resultaat van het treffen, waarvoor een enorme wissel­prijs aanwezig was:

1. Swiftcombinatie (A. v. Wetten, D. Wallet, W. Vreeswijk) in 2.52.37; 2. Pedaalridders (Verhoef, Brinkman, v. Straten) in 2.53.01; 3. Hoekse Renners (v. Steenselen, Verzijl, Verhoeven) in 2.54.06; 4. R'damse Leeuw (Jacobs, v. Vliet, Bravenboer) in 2.56.55; 5. De Spartaan (v. d. Berg, v. Rhijn, L. ten Dam) in 2.57.42; 6. Feijenoord (Kreukniet, Sijthoff,Bestebreur) in3.0,1.27; 7. Hollandia (Kouwenhoven, Rozenburg, Tazelaar) in 3.01.42;' 8. De Bollenstreek (Koger, v. Dijk, Knoppert) in 3.04.42; 9. De Mol Delft (G. Ribbelink, Steyger, Ackerman) in 3.05.03; 10. Jan v. Arckel (D. Vroege, A. Vroege, J. Wallaard) in 3.05.13; 11. Rot­terdam (Den Outer, v. d. Leij, v. Schie) in 3,12.21; 12. De Coureur (Bakker, Koevermans, Heijster) in 3,13.57; 13. Excelsior (v. Leeuwen, v. Drunen, Michaels) in 3.14.24.

 

GELDERMALSEN (14 juli).1956

Nieuwelingen: 1. G. Vermeer, 2. Cees van Amsterdam, 3. Andre de Vries,

 

GELDROP (22 april).1956

LUTE VERRASTE GIJS PAUW IN GELDROP.

In Geldrop troffen de organisatoren dit jaar wel good weer, doch zij hadden de concurrentie van de terreinkampioenschap­pen op de motor van Brabant. Dat heeft hen parten gespeeld. Het terreinrijden is vooral in Brabant populair. Niettemin werd er in Geldrop een stevige wedstrijd gereden, die een spannend verloop had. In de laatste dertig kilometer vormde zich een kopgroep, waarin behalve Gijs Pauw ook Lute een plaatsje veroverd had. Wie Pauw in Aarle-Rixtel en in Aalst zag win­nen, meende dat de overwinning niet aan de Utrechtenaar kon ontgaan. Lute was echter toch een tikje sneller.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Lute, 's-Graveland; 2. G. Pauw, Utrecht; 3. De Ruijter, Beverwijk; 4. Nieskens, Swal­men; 5. Wallet, Leimuiden; 6. Van den Broek, Breukelen; 7. Geerts, Breda; 8. op 23 sec. F. Mahn, Amsterdam; 9. G. Ver­hoeven, T'ilburg; 10. op 43 sec. Groot, Beverwijk; en bet pe­loton.

 

GELEEN (15 april).1956

Harrie Ehlen won massa-spurt in Ronde van Geleen

Het actieve bestuur van de Geleense wielerclub ,Mathieu Cordang" moest - noodgedwongen - Zondag een zware te­leurstelling incasseren. Hieraan waren de weergoden debet. Tegen de middag kreeg de lucht een erg donker aanzien en toen de koers een aanvang diende te nemen, regende het dat het goot. Dat was jammer, maar niets aan te doen. Besloten werd het feest toch te laten doorgaan, al was de publieke be­langstelling (natuurlijk) gering. Om te beginnen werd het club­kampioenschap ten tonele gebracht. Deze titel kwam Urecht bij de plaatselijke favoriet - een nieuweling -, die zijn directe rivaal de amateur Johnny Francken uit Tilburg, de buit voor de neus,wegkaapte. Deze nieuweling was Gerry Scholte, wiens stijl bet beste doet verwachten en die ook over sprintkwali­teiten bleek te beschikken. Scholte legde de 61 km in 1 uur 37 min. 50 sec. af, op de derde plaats belandde J. v. Eck uit Schinnen.

In het hoofdmenu startten amateurs en nieuwelingen tegelijk. Dit karweitje ging over 82 zware kilometers. De renners deden ontegenzeggelijk hun best. Zij trachtten te redden wat te red­den was, in dit geval een sportief verloop en zoveel mogelijk strijd. De weinige kijkers konden dan -- behoudens een nat costuum - ook van een prettige rit „genieten". De wegen wa­ren uiterst glad, de bochten hierdoor gevaarlijk. Door de regen en de opspattende modder waren vele deelnemers niet te best herkenbaar, vooral daar de rugnummers onder een laag slijk zaten. Na deze verwikkelingen kwam een massa-spurt uit de bus. Liefst 26 man gingen gezamenlijk de laatste ronde in en begonnen vervolgens aan de beslissende laatste meters. Met de finish in zicht werkte Harrie Ehlen zich naar voren, om Kamp­huis met een halve lengte te kloppen.BRON: GERARD SILLEN

Amateurs en Nieuwelingen: 1. H. Ehlen, Sittard, 82 km in 2 uur 4 min. 50 sec.; 2. W. Kamp­huis, Sittard; 3. A. de Rooy, Eygelshoven; 4. M. Hermans, Val­kenburg; 5. P. Kohlen, Heerlerbaan; 6. H. Radix, Treebeek; 7. H. Keulers, Voerendaal, eerste nieuweling; 8. J. Roelofsen, Spaubeek; 9. R. Lotz, Stein, 2e nieuweling; op de l0e plaats het peloton.

 

GELEEN (24 juni).1956

JACQ. NIESKENS SPRINTWINNAAR TE GELEEN.

De actieve Geleense organisatoren hadden pech. Het regende bijna doorlopend. De renners waren - door de opspattende modder - vrijwel onherkenbaar. Spoedig kwam een afschei­ding tot stand. Dit uitlopend ploegje slonk doorlopend, zodat uiteindelijk Jacq. Nieskens, Nico Paas, Harry Ehlen en Cor de Rooy de lakens gingen uitdelen. Door pech was Boss uit dit koppeloton verdwenen. De vier gingen hard door, dubbelden de achterblijvers en moesten in de spurt om de buit vechten. Nieskens bleek het snelst, met gering verschil werd Harry Ehlen geklopt.

Amateurs: 1. Jacq. Nieskens, Swalmen, 100 km in 2 uur 27 min.; 2e Harry Ehlen, Sittard, op een halve lengte, 3e Cor van Rooy, Hoensbroek; 4e Nico Paas, Munstergeleen; 5e op 1 min. 15 sec. Pieters, Maastricht; 6e Pierre Steenbakkers, Maastricht; 7e Hub. Leunissen, Geleen; 8e Van Beek, Stein; 9e Gerard Vergoossen, Echt; l0e L. Geraedts, Asenray.

Nieuwelingen: 1. G. Scholte, Geleen, 60 km in 1 uur 47 min. 10 .sec.; 2e H. Nysten, Beek, op 13 sec.; 3e H. Haan, Mechelen, op 38 sec.; 4e L. Gyzen, Sittard; 5e Nelissen, Maastricht.

 

GENDRINGEN (5 augustus).1956

Amateurs: 1. Jan Bloedjes, 2. Arie van Houwelingen, 3. Ben Teunisse,

Nieuwelingen: 1. Ab van Egmond, 2. A. de Man, 3. J. Peeters,

 

GILZE.HART VAN (24 juni).1956

BERTUS LUTE WINNAAR IN GILZE.

Voor Bertus Lute bracht de bekende ronde van Gilze een mooie over­winning mee.DE organisatoren hadden een prachtig veld renners bijeengebracht, waarin de onafhankelijken een vooraanstaande rol moesten spelen:

Onafhankelijke en amateurs: 1. Lute, 100 km in 2.49.12; 2. Van den Broek; 3. De Bruin; 4. Geerts; 5. Liebrechts; 6. Geldermans; 7. Beste­breurtje; 8.

 

GOIRLE (27 mei).1956

RONDE VAN GOIRLE VOOR VAN ‘T HOF

De wielerdag in Goirle was overbezet. Er kwamen adspiranten, nieuwe­lingen en tenslotte amateurs en onafhankelijken aan de start. De Ronde was, zoals steeds, uitstekend georganiseerd. Toch had men grotere belangstelling verwacht, ofschoon men over het aantal toeschouwers tevreden mocht zijn. Het topvoetbal, dat deze weken beslissende wed­strijden meebrengt, doet de wielerwedstrijden sterke concurrentie aan. Bij de amateurs en onafhankelijken verliet een sterk veld van 75 ge­selecteerde renners de start. Er brandde veel strovuur in deze course. Krijn Post, Geldermans en Gramser, die alle drie kwaliteiten bezitten, waren niet gelukkig en moesten daardoor het strijdperk voortijdig verlaten. Achttien kilometer voor het einde had De Jager uit Hoog Blokland de leiding, gevolgd door Verhoeven en Van der Linde, waar­na zich een peloton van nog 35 renners vertoonde. Voor het einde vond er nog een hergroepering plaats. En pas in de laatste ronde kon­den Rabe, Van Laarhoven en Van 't Hof zich van het peloton losruk­ken, waarbij van 't Hof in de spurt de overwinning behaalde.

Adspiranten: 1. Jansen, Delft, 25 km in 40 min.; 2. Plieger, Lexmond; 3. Groeneveld, Den Haag; 4. Hermes, Berkel;; 5. Van den Berg, Ros­malen.

Nieuwelingen: 1. L. Jansen, Raamsdonk; 2. op 10 sec. Koger, Delft; 3. De Vries, Waalwijk; 4. Idema, Zwijndrecht; 5. De Graaf, Rotterdam; 6. Oldenburg, IJmuiden; 7. Hermes, Berkel; 8. Brouns, Budel; 9. Van Bolderen, Tegelen; 10. Van Duim, IJmuiden.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Van 't Hof, Sassenheim, 100 km in 2 uur 27 min.; 2. Van Laarhoven, Tilburg; 3. Rabe, Amsterdam; 4. op 50 m Paymans, Tilburg; 5. Hamelink, Den Haag; 6. De Jong, IJmuiden; 7. Cuvelier, Nieuw Vennep; 8. Coehorst, Tilburg; 9. De Bruin, Roosen­daal; 10. Verhoeven, Goirle; 11. De Jager, Hoog Blokland; 12. Jacobs, Gilze; 13. Wijgerde, Tilburg; 14. Peters, Haarlem; 15. Snijders, Half­weg; 16. Verhoeven, Tilburg; 17. Marchant, Tilburg; 18. Griep, Rotter­dam; 19. Van den Dungen, Tilburg; 20. Machielsen, Tilburg.

 

GORINCHEM (5 mei).1956

MARINUS de baas in Gorkum

Jan van Arckel organiseerde 5 Mei een ronde voor nieuwelin­gen, waaraan met de leden van de nog altijd groeiende club zelve een stel sterke knapen van buiten de stad deelnamen.

Van hen was de kleine Marinus de snelste. Tot tweemaal toe was hij op de loop geweest. De eerste keer na ca. 20 km, toen hij na enkele premies meteen doorging, maar door toedoen van de Rotterdammer Bravenboer liep deze actie op niets uit. Vijftien km voor het einde werd een extra premie uitgeloofd aan diegene, welke 400 m zou kunnen uitlopen. Marinus, die op 21 Mei de rijen der amateurs zal binnentreden, voelde hier­voor wel iets, maar slaagde toch niet.

In de laatste ronde kon hij nog net genoeg kracht opbrengen om ook de beslissende spurt te winnen en zich daarna tegen de grond te werken door wat al te stug remmen. Niemand duikel­de over hem heen en enkele minuten later mocht hij met de bloemen, bepleisterde rug en beschadigd tricot de ereronde rijden. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. H. Marinus, 60 km in 1.34.20, 2. D. Verdoorn (Rotterdam), 3. W. Bravenboer (Rotterdam), 4. G. v. Lith (Gellicum), 5. J. de Jager (Den Haag), 6. A. v. Egmond (Den Haag), 7. J. Zand­bergen (Den Haag), 8. _W. Kruidenier (Rotterdam), 9. J. Brand­wijk (Arkel), 10. B. Ros (Gorkum).

Siem Speelman won de voorwedstrijd voor adspiranten over 30 km. Hij reed een aardige wedstrijd, liet in de sprint Mesters (Den Haag) en Plieger (Lexmond) achter zich en. ... maakte na de prijsuitreiking enige deining over zijn prijs, die naar zijn smaak veel en veel te klein was.

Adspiranten: 1. Siem Speelman, 2. J. Mesters, 3. A. Plieger,

 

GORINCHEM (9 augustus).1956

Amateurs: 1. Chris de nIjs, 2. D. de Ruiter, 3. Ab Geldermans, 4. Coen Niesten, 5. Werner Swanenveld, 6. C. van Engeland, 7. A. van de knaap, 8. J. Beijer, 9. Joop van den Putten, 10. Theo Sijtyhoff,

 

GRONINGEN (29 april).1956

Amateurs: 1. Chris de NIjs, 2. Pronk, 3. Barlager,

 

GROUW (30 juli).1956

Ondanks de felle westerstorm mag de Ronde van Grouw, verreden op 30 Juli j.l., als geslaagd heten. Hard is er gevoch­ten, niet alleen onderling om het bezit van de beste klas­sering, doch ook letterlijk en figuurlijk met de storm. Slechts 10 renners van de 36 konden de kracht opbrengen deze course uit te rijden.

Verschillende uitlooppogingen werden ondernomen, o.a. door P. Schreurs en Mollema, doch het peloton reageerde ogen­blikkelijk. Kort voor het einde probeerde Sj. Post uit Sex­bierum alleen weg te komen, doch hij kreeg Piet Schreurs uit Wolvega aan zijn wiel en ook dit was ijdele hoop. De eindsprint moest hier de beslissing brengen en deze was voor de renner die het beste zijn krachten had verdeeld en wel D. Venema uit Workum,

Amateurs: 1. D. Venema, Workum, 50 km in 1 uur 21 min.; 2. P. Schreurs, Wolvega, z.t.; 3. J. Jellema, Birdaard, z.t.; 4. Si. Post, Sexbierum, z.t.; 5. G. Mollema, Noordwolde, z.t.; 6. J. Wester, Eernewoude, z.t.; 7. T. Bijl, Sneek, z.t.; 8. op 1 ronde H. Spoelstra, Nieuwendijk; 9. L. Straatsma, Rinsumageest; 10. J. Rinsma, Leeuwarden.