JAARGANG 1955

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SANTPOORT.(3 augustus).1955

Arend van ’t Hof in Santpoort niet te kloppen

De snelle Arend van 't Hof is in de Ronde van Santpoort niet te kloppen. Dat hebben zijn tegenstanders voor de vierde ach­tereenvolgende maal - in deze door de Harddraverijvereni­ging „Santpoort en omstreken". en de H.S.V. „De Kampioen" georganiseerde wielerrace - aan den lijve ondervonden. Want ook nu weer “sneed" Van 't Hof in de laatste „tour" zo gedurfd door de bochten en hamerde hij zo onstuitnig op de pedalen, dat rappe mannen als Peter Post en Henk Kuitwaard vergeefs hun eindschot lanceerden. Zelfs de tweede plaats bleef nog buiten het bereik der sprintmatadoren, want deze was voor een attente Joop Wuurman die in deze temposlag aan het goede wiel zat.

De renners zaten nog geen volle tien minuten op de fiets: er waren door Eelsing, Bes en Kayer al enkele ,stoten" uitge­deeld, toen Peter Post al zijn sprintvermogen ontlaadde in een demarrage, die hem een honderdtal meters winst opleverde. Ofschoon de kopstukken deze vroege vluchter lieten begaan~ waren er toch vijf strijdlustige knapen: Smit, De Koning, Moo­lenijzer, De Ruiter en Van Weeren, die wel perspectief in deze vlucht zagen en zich na amper 9 km koers bij Post aansloten.

In deze zo vroeg gevormde kopgroep begreep men dat er op het snelle parcours gefietst moest worden om de winst te behou­den. En er werd gefietst door de leiders, zo hard zelfs dat zij de angstig omkijkende hekkensluiters al spoedig in het verzier kregen. Het peloton gaf zich echter niet zonder slag of stoot gewonnen en na diverse verwikkelingen, formeerde er zich tenslotte een twaalf man sterke jachtgroep: Van 't Hof, Kle­bach, Martens, Wuurman, De Nijs, Geldermans, Braat, Van Rhijn, Theunissen, Lute, Kuitwaard en Bruggenkamp, die in een hoog tempo over het parcours joeg op zoek naar de kop­lopers. De winst van de achtervolgers steeg snel en luide toegejuicht door het talrijke publiek, kregen zij Post en zijn ge­zellen rond de dertigste kilometer te pakken. Er kwamen zo­doende 18 renners aan de leiding. Het 26 man sterke peloton was toen al nagenoeg kansloos, want ondanks de fusie bleef men in het voorste gelid het tempo zo hoog mogelijk houden en met nog 21 km te rijden, streken de koplopers - die Lute door een lekke band verspeeld hadden - op het peloton, dat daardoor een ronde achterstand kreeg en voor een ordelijk ver­loop van de eindstrijd enige tijd later door de jury uit de strijd werd, genomen.

Toen de ,gedubbelde" renners het strijdtoneel verlieten, pro­beerden Braat, Moolenijzer en De Nijs van de kleine verwar­ring die hierdoor ontstond te profiteren, Maar zij slaagden niet in hun opzet, want Van 't Hof wierp zich onvervaard in hun spoor en trok ook de andere renners weer bij de “rebellen". De onrust was echter gewekt, want enkele ronden later demar­reerden Geldermans, Van 't Hof. en De Ruiter en nu was het de beurt aan sprinter Post om de demarranten in toom te houden.

Angstvallig bleven de 17 overgeblevenen elkaar in de slot­fase bewaken en elke demarrage werd op afdoende wijze be­antwoord, zodat de voltallige groep aan zijn laatste „tour" begon. De spanning steeg in deze periode van de strijd ten top en vooral de insiders waren het er roerend over eens, dat Van 't Hof deze keer het onderspit zou moeten delven tegen de snelle Post. Maar in deze laatste ronde daverde Van 't Hof zo onstui­mig over het bochtige parcours, dat de sprinters er niet aan te pas kwamen. Voor de vierde maal werd het een triomf voor de Sassenheimer, die in Santpoort een achtenswaardig man ge­vorden is en vooral bij de jeugd grote populariteit geniet.

Amateurs: 1. A. van 't Hof (Sassenheim) de circa 68 km in 1 uur, 36 min en 22 sec.; 2. J. Wuurman; 3. P. Post,(beiden Am­sterdam); 4. H. Kuitwaard (Velsen); 5. J. Bruggenkamp (IJmuiden); 6. B. Theunisse (Utrecht); 7. A. Geldermans (Beverwijk); 8. G. van Rhijn (Wassenaar); 9. C. de Nijs (Beverwijk); l0. W. Klebach; 11. P. Smit (beiden Amsterdam); 12. D. de ' Ruiter (Beverwijk).  BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

SCHEVENINGEN-HAVENCRITERIUM.(17 mei).1955

                   VAN DEN DUNGEN slaat van Wetten in Schevenings Havencriterium

Door een gordijn van regen boorden zich Dinsdagavond drie renners naar de finish van het Scheveningse Havencriterium, dat „De Kampioen" ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de haven had georganiseerd. Drie renners, die enkele kilometers voor de streep het hazenpad hadden gekozen: Van den Dungen, Van Wetten en Van der Knaap. Van den Dungen sloeg Van Wetten met handbreedte in een scherpe eindsprint. Van der Knaap werd derde.

Bij Scheveningen hoort water. Wel, de renners die het aan­durfden aan de start te komen (velen waren overigens door het slechte weer thuisgebleven), hebben het geweten. Zonder op­houden stroomde de regen neer. Een fikse bries maakte een verblijf aan de kust al niet aangenamer.

De renners wilden er kennelijk geen “onderonsje" van maken. Het veld ging haastig van start en de gehele wedstrijd bleef het hoge tempo gehandhaafd. Piet Peters, Steenvoorden en Pafort bijvoorbeeld werden uit de wielen gereden en met hen verdwenen een reeks minder gerenommeerde coureurs als slachtoffer van wind, regen en tempo. Rol en Van Selm namen reeds na enkele kilometers de benen en enkele kilometers verder voegden Van den Dungen, J. Verhoeven, Van der Knaap en Wuurman zich hierbij.

Een gedurfde sprong van Piet Kooyman en Rozenburg lukte net niet. Het tweetal moest zich, met de koplopers in zicht, laten terugvallen. Toch bleven de vluchters niet alleen. Hame­link, Joop van der Putten, Van Wetten en - toch weer - Kooyman voegden zich bij hen. Verhoeven viel kort daarna terug.

Kort voor de finish flitste Van der Knaap zo onverwacht uit de kopgroep weg, dat alleen Van Wetten en Van den Dungen mee konden komen. De Tilburger klopte, zoals verteld, in de eind­sprint zijn beide concurrenten. BRON:F.W. HOEKSTRA

Amateurs: 1. P. van den Dungen (Tilburg); 2. A. van Wetten (Noordwijkerhout); 3. A. van der Knaap (Poeldijk); 4. J. van der Putten (Den Haag); 5. P. Kooyman (Den Haag); 6. J. Rol, 7. J. Wuurman (Amsterdam); 8. C. Hamelink (Den Haag); 9. A. van Selm (Den Haag); 10. op 1 ronde: H. Schollen (Den Haag); 11. J. van der Hurk (Utrecht); 12. E. Nihof (Den Haag).

 

SCHIEDAM.(18 juni).1955

Amateurs: 1. Henk Kruitwaard, 2. A. Bachetti, 3. C. Stroomer,

Nieuwelingen: 1. Theo Sijthoff, 2. Gerrit Ribbelink, 3. Vreeswijk,

 

SCHIEDAM (27 augustus).1955

Amateurs: 1. J. v. d. Putten, Den Haag; 2. J. Mehagnoul, Am­sterdam; 3. B. Teunisse, Utrecht; 4. D. de Ruiter, Beverwijk; 5. A. v. d. Putten, Den Haag; 6. J. Beijer, Zwijndrecht; 7. W. Verhoeven, Rotterdam; 8. J. van Vliet, Rotterdam; 9. J. Schip­per, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. Th. Sijthoff, Rotterdam; 2. J. de Haan, Klaas­waal; 3. A. Braat, Aalsmeer; 4. W. Bravenboer, Rotterdam, 5. B. Kouwenhoven, Rotterdam; 6. A. van Iersel, Rotterdam; 7. C. Spanjersberg, Rotterdam; 8. D. Verdoorn, Rotterdam.

 

SCHIMMERT.(5 mei).1955

                     FRITS RAMAKERS WON RONDE VAN SCHIMMERT.

De eerste Ronde van Schimmert, die op bevrijdingsdag ver­reden werd, is een fraaie overwinning geworden voor de jonge. Frits Ramakers, die hiermede zijn eerste zege bij de amateurs behaalde. Reeds direct na de start viel de beslissing in deze interessante wielerronde. Vier renners kozen het hazenpad, t.w. Ramakers, Moonen, Van Loo en Vergoossen. Deze laatste moest wegens pech afhaken en viel terug in het peloton, dat diverse pogingen ondernam om de uitlopers terug bij te halen. Het drietal aan de kop beet echter fel van zich of en kon zijn voorsprong tot het einde toe behouden. De eindsprint, die de beslissing moest brengen, was voor Frits Ramakers. .,,

Amateurs:1. Fr. Ramakers (Echt), 100 km in 2 uur 35 min. 10 sec.;2. G. Moonen (Heer);

3. L. van Loo (Kerkrade); 4. H. Ehlen (Sittard), op 1 min. 50 sec.; 5. G. Vergoossen (Echt); 6. A. Ehlen (Broeksittard), op 2 min. 25 sec.; 7. J. Willemsen (Nuth); 8. C. van Rooy (Hoensbroek); 9. H. Leu­nissen (Geleen); 10. W. Boss (Beek).

Nieuwelingen: 1. C. van Beek (Stein), 50 km in 1 uur 25 min. 10 sec.; 2. W. Kamphuis (Heerlerheide); 3. J. Berns (Hoens­broek); 4. H. Vedder (Sweyckhuizen); 5. M. Hermans (Valken­burg).

 

SCHIMMERT

Amateurs: 1. Frits Ramakers, 2. G. Moonen, 3. A. van Loo,

 

SCHINNEN.(17 juli).1955

                                     HALMANS EERSTE TE SCHINNEN.

Ondanks de hitte en het zware parcours slaagde de Ronde van Schinnen in alle opzichten. Half koers namen Vergoossen en Spreen een voorsprong van bijna een minuut. Vooral het rijden van Vergoossen viel in de smaak. Nadat Spreen had moeten lossen, werd ook Vergoossen ingelopen. Direct hierna sloeg Ramakers op de vlucht, tezamen met Harry Ehlen, Kohlen, Van Loo en Halmans. Ook deze poging liep op niets uit. Acht­tien ronden voor het einde trok Halmans geducht van leer. Leverde ook deze stunt niets op? Jawel, want de achtervolgers konden de vluchteling niet meer te pakken krijgen. Met een voorsprong van 1.1/2 minuut bereikte Halmans de finish.

Amateurs:1. Halmans (Hoensbroek), 99 km in 3 uur 2 min. 40 sec.; 2. op 1 min. 22 sec. Harry Ehlen (Sittard); 3. A. de Rooy (Eygelsho­ven); 4. op 2.29 G. Vergoossen (Echt); 5. A. Ehlen (Broeksittard); 6. F. Ramakers (Echt); 7. W. Kohlen (Heerlerbaan); 8. op 3 min. L. v. Loo (Kerkrade); 9. op 1 ronde C. de Rooy (Hoensbroek); 10. H. Kisters (Heerlerheide).'

Nieuwelingen: 1. E. Lotz (Steun), 54 km in 1 uur 41 min. 10 sec.; 2. M. de Beer (Heerlerheide); 3. H. Radix (Heerlen); 4. W. Kamphuis (Heerlen); 5. A. van Uden (Oss).

 

S-GRAVENDEEL.(20 augustus).1955

Amateurs: 1. Adrie van Steenselen, 2. Jan Heiden, 3. Frits Rabe

Nieuwelingen: 1. Jo de Haan, 2. Theo Sijthoff, 3. Werner Swaneveld,

 

'S-GRAVENZANDE.(27 augustus).1955

Amateurs: 1. K. Post, Nieuw Vennep; 2. J. Groot, Beverwijk; 3. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 4. T. Dangerman, Vlaardingen; 5. C. van Leeuwen, Gouda; 6. M. van Rijn, Den Haag; 7. H. Cuve­lier, Nieuw Vennep; 8. G. van Rhijn, Wassenaar; 9. H. de Vos, Den Haag; 10. G. Bestebreurtje, Barendrecht.

Nieuwelingen: 1. J. van Wetten, Noordwijkerhout; 2. Th. van Dam, Den Haag; 3. F. van Velthoven, Poeldijk; 4. A. van Eg­mond, Den Haag; 5. B. Kool, Delft; 6. H. van Gent, Leiden; 7. H. van Asten, Den Haag; 8. W. v. d. Berg, Wateringen.

 

S-HEERENHOEK.(12 juni).1955

Amateurs: 1. Jan Westdorp, 2. Frans van de Zande, 3. Gerrit de Jager,

 

'S-HEERENHOEK.(25 september).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. Bruggenkamp; 2. J. de Roo; 3. J. Westdorp; 4. Th. van Wijchen; 5. E. Verstraete; 6. A. Versluis; 7. J. Konings; 8. H. v. d. Kloot; 9. C. Oosthoek; 10. A. de Nijs.

 

'S-HERTOGENBOSCH.(3 juli).1955

Amateurs: 1. Mehagnoul, Amsterdam; 2. v. 't Hof, Sassenheim; 3. Pauw, Utrecht; 4. Wolfs, Vlijmen; 5. Konings, Breda; 6. P. Peters, Haarlem; 7. v. d. Broek, Breukelen; 8, Barlage, Amsterdam; 9. v. d. Loo, Den Bosch; 10. Goossens, St. Michielsgestel.

Nieuwelingen: 1. Van Haaren, Nijmegen; 2. Rijkborst, Nieuw Vennep; 3. Cuvelier, Nieuw Vennep; 4. De Veer, Den Bosch; 5. Jongerius, Utrecht; 6. Kivits, Vlijmen; 7. Wordrager, Eindhoven; 8. v. Uden, Oss; 9. v. d. Starn, Arckel; 10. Kuijs, Vlijmen.

 

SILVOLDE.(18 september).1955

Nieuwelingen: 1. J. v. Dal; 2. H. Marinus; 3. C. Niesten; 4. Th. v. Ruitenbeek; 5. P. v. Snippenburg; 6. C. de Jong; 7. W. v. Smirren; 8. H. Jongerius; 9. A. Jansen; 10. F. Fitters; 11. A. ter Horst; 12. T. Korver; 13. F. v. Weert; 14. G. v. Deelen; 15. J. Cuvelier.

 

SINT JANSTEEN.(25 juni).1955

HANS VAN DE KAMP. JAC. LOOIJEN KREEG DE BLOEMEN

                                     EN DE OVERWINNINGSKUS TE ST. JANSTEEN.

Dat slechts 15 van de 31 vertrekkers de finish bereikten, was in. hoofdzaak wel te wijten aan het pechvogeltje, anderzijds echter ook aan het meedogenloos hoge tempo gedurende de gehele wedstrijd.

Van Overvelt en Keepers verdienden de overwinning, doch Piet Maas uit Pindorp maakte deze droom tot een bittere ont­goocheling, door deze twee dapperen, die na 60 km strijd bijna een ronde voorsprong hadden genomen, in een prachtige stijl terug te halen in het peloton. Nog was Piet niet tevreden, want dadelijk na deze krachttoer slaagde hij er in met Glerum te ontsnappen en een beduidende voorsprong te nemen. Lang heeft hij hiervan echter geen plezier gehad, want een leeg­lopend bandje deed deze grote meester van het toneel ver­dwijnen. Pogingen van Westdorp, deze herhaaldelijk, Van Overvelt, Glerum, Keepers en daarna nog Van der Borst, ble­ven vruchteloos.

Jac. Looijen, die de hele wedstrijd heeft moeten bijten om het tempo te kunnen volgen, hervond in de laatste kilometers zijn forme, slaagde er niet alleen in om samen met Van der Borst uit de greep van het peloton te komen, doch klopte zijn met­gezel ook in de eindsprint met vele lengten. De overwinnings­palm en kus werden door een Zuidelijke schone uitgereikt met eenzelfde temperament het Zuiden ,eigen"! BRON:L. HERMANS.

Amateurs: 1. Jac. Looijen; 2. C. v. d. Borst; 3. H. Glerum; 6. M. v. Overveld; 5. C. Keepers; 6. J. Westdorp; 7. A. v. Sluijs; 8. J. Baert (B.); 9. J, Huijssoon; 10. Th. van Wijchen.

 

SINT JANSTEEN.(25 juni).1955

Amateurs: 1. Jac Looyen, 2. Cees van de Borst, 3. Henk van Glerum,

 

SINT JANSTTEN.(17 september).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. W. Heeren; 2. Th. v. Wijchen; 3. J..Huisson; 4. J. de Roo; 5. G. Saelens (Belgie); 6. Van Gle­rum; 7. B. de Wee; 8. A. v. d. Sluijs; 9. C. v. d. Zande; 10. A. Roks.

 

SINT MICHIELGESTEL.(24 april).1955

Amateurs: 1. Arie van Wetten, 2. Joop van de Putten, 3. Harrie Scholten,

Nieuwelingen: 1. Jan de Veer, 2. Jo van de Wetering, 3. H. Rakers,

 

SINT WILLEBRORD.(30 mei).1955

RIJNVOS PRIMEERDE IN WILLEBRORD.

Rijnvos is een naam, die dit jaar herhaaldelijk in de West-Bra­bantse uitslagen voor komt. In de Ronde van Heinkenszand behoorde hij ook tot de mannen, die de wedstrijd maakten. In Willebrord eiste hij thans de overwinning op. Dat konden de Willebrorders, die in eigen huis toch gaarne gewonnen hadden, niet voorkorhen. Op de overige plaatsen bevonden zich Looyen, Van de Zande, Haverkamp, De Roo, Van Est op 36 seconden, Van Glerum, Heeren, Roks en Wubts.

De Bredanaar Hanegraaf was Van Moergestel en Polak te slim en te snel af.

Amateurs: 1. Paul Rijnvos, 2. Jac Looyen, 3. Cees van de Zande,

Nieuwelingen: 1. Piet Hanegraaf, 2. M. van Moergestel, 3. A.Polak,

 

SITTARD.(1 mei).1955

        JACQ. NIESKENS VERRASTE ARNOLD EHLEN OP DE STREEP TE SITTARD.

Jacq. Niekens behaalde te Sittard een verrassende maar fraaie overwinning. De Swalmenaar klopte namelijk op de streep Arnold Ehlen, die te vroeg zijn arm ten teken van de zegepraal in de hoogte stak. Nieskens kon er nog net langs en won hier­mede zijn eerste wedstrijd in dit seizoen. Het was een fraaie wedstrijd, die werd bijgewoond door vele toeschouwers. De beslissing werd afgedwongen toen zich een kopgroep vormde van 5 renners, die tot het einde toe bij elkaar bleven. Wil Roe­lofsen toonde zich de spectaculairste. Hij passeerde het meest als eerste de finishlijn en ontving hiervoor een fraaie beker.

De uitslagen luidden:

Amateurs: 1. J. Nieskens (Swalmen); 2. A. Ehlen (Broeksit­tard); 3. H. Ehlen (Sittard); 4.'P. Craenen (Nederweert); 4. W. Roelofsen (Spaubeek); 6. G. Keulers (Geleen); 7. F. Ramakers (E'cht); 8. G. Vergoossen (E'cht); 9. H. Franssen (Ubachsberg); 10. L. Jansen (Venlo).

Nieuwelingen: 1. C. van Beek (Stein); 2. W. Kamphuis (Heer­lerheide); 3. J. Pieters (Maastricht); 4. P. Floegel (Hoensbroek); 5. W. Floegel (Hoensbroek).

 

SITTARD.(16 oktober).1955

Nieuwelingen: 1. Rene Lotz, 2. Wim Kamphuis, 3. H. Huntjens

 

SLIEDRECHT.(25 juni).1955

Amateurs: 1. Arend van ’t Hof,

 

SLUIS.(18 juni).1955

Amateurs: 1. Piet Maas, 2. M. van Overveld, 3. Paul Rijnvos,

 

SNEEK.(23 juli).1955

Amateurs: 1. J. Mehagnoul, Amsterdam; 2. J. Bloedies, Alk­maar; 3. S. Appel, Hoom; 4. J. Schipper, Amsterdam; 5. A. v. Lachterop, 01sterwijk; 6. H. Rutten, Den Bosch; 7. J. Leyten, Boxtel; 8. A. Emmens, Anna Paulowna; 9. A. Jonker, Zuid­Afrika; 10. Th. Koning, Den Helder.

 

SOEST ( 19 september).1955

                 Bertus Lute en Jan Verwey wonnen in Soest

Met het einde van het wielerseizoen in het zicht maakten in de Ronde van Soest de amateur Bertus Lute en de nieuweling Jan Verwey weer furore, door beiden op fraaie wijze te winnen. Het was al weer enkele jaren geleden dat de plaatselijke ver­eniging „Tempo" de ronde van Soest organiseerde. Wel, de actieve „Tempo"-leden zullen er geen spijt van gehad hebben, want ondanks dat de wedstrijden weer bijna tot het verleden behoren, het seizoen zit er immers al zo wat weer op, reden de renners een beste course, waarbij zij sprankelden van strijd­lust. Bij de amateurs wist Geurt Pos uit Vreeland daar van mee te praten, na een gedurfde ontsnapping. Reeds na 18 km course demarreerde Pos en hij reed toen zo goed, dat het 28 km duur­de voor Pos werd achterhaald. Tijdens zijn solorit maak­ten n.l. Bertus Lute, Ben Teunisse, Henk Klein en Mi Stolker zich los en dit viertal bereikte uiteindelijk Pos op zijn een­zame solojacht. Met vijf renners op kop ging het toen verder en het steile hellinkje in het parcours kon toen niet meer ver­hinderen, dat het gehele peloton werd gedubbeld. In dat pelo­ton hadden zich vooral Ben Pothuizen, Gerard van Schaik en Ad van de Pol uitstekend geweerd met talrijke demarra­ges, die echter geen succes opleverden. Pos, de uitblinker, moest zijn ontsnapping toen helaas met een inzinking betalen, waardoor een vijfde plaats voor zijn kranige rijden in feite een slechte beloning was.

Met het einde in zicht waagde toen Ben Teunisse zijn kans. De Provinciale kampioen kreeg echter geen kans. Wel kwamen kort voor het einde Lute en Teunisse nog licht afgescheiden door van Klein en Stolker. In de eindsprint was het toen Lute, die won ondanks kranig verweer van Teunisse. Stolker deed van zich spreken door Klein nog net naar de vierde plaats te verwijzen. Achter hen volgden Muller en Reyngoud, die tegen het einde steeds sterker gingen rijden.

Bij de nieuwelingen boekte Jan Verwey een fraaie zege. Reeds na 20 km nam hij de leiding. Zijn solorit werd beantwoord door een demarrage van H. van Engelen en toen dit tweetal elkaar had bereikt, volgde een rit van 40 km, waarbij bet peloton zeer felle jacht maakte, maar waarbij de koplopers het toch nog beter deden en zich niet meer lieten verschalken.

Amateurs: 1. B. Lute ('s-Graveland), -80 km in 1 uur 59 min. 56 sec.; 2. B. Teunisse (Utrecht); 3. M. Stolker (Utrecht); 4. H. Klein (Utrecht); 5. G. Pos (Vreeland); 6. H. Muller (Hilversum); 7. J. Reyngoud (Culemborg), 8. B. Pothuizen (Utrecht); .9. G. van Schaik (Utrecht); 10. W. van Lonkhuyzen (Utrecht).,

Nieuwelingen: 1. J. Verwey (Utrecht), 60 km in 1 uur 31 min. 12 sec.; 2. H. van Engelen (Harmelen); 3. J. van der Burgt (Soest); 4. G. W. van Lith (Gellicum); 5. W. van de Putten (Hagestein); 6. F. van de Staa (Utrecht).

 

SON.(25 september).1955

                        AMSTERDAMMER RABE WON IN SON.

Weer een voorbeeld: De Amsterdammer Rabe kwam naar een klein, in Mokum onbekend dorp onder de rook van Eindhoven, en liet er de regionalen aan de stop ruiken. Als laatste man ontvluchtte hij het peloton. Die laatste trein liep zo hard, dat hij de uitlopers Slits en Boers voorbijstoof. Rabe won 15 secon­den op Boers en 35 seconden op Slits. Het peloton zat op meer dan een minuut, na al die Amsterdamse haast. De spurt voor de vierde plaats won Van Hout voor Van der Linden, Van de Zande, Van Pelt, Brands, Schoenmakers en Buitels.

De bloemen voor de nieuwelingen maakten in de hand van Jong een reis naar IJmuiden.

Amateurs: 1. Frits Rabe, 2. Cor Boers, 3. Willie Slits,

Nieuwelingen: 1. C.Jong, 2. Jo van de Wetering, 3. Jan Verweij,

 

SPAUBEEK.(17 april).1955

                  BLOEMEN VOOR HARRY SCHOENMAKERS.

Evenals in 1954 schreef Harry Schoenmakers ook nu de Ronde van Spaubeek op zijn naam. Dit gebeurde op fraaie wijze, zodat de tal­rijke toeschouwers de Noord-Limburger het ererondje van harte gun­den. Nadat Hameleers, Moonen, Heiligers, Nol Ehlen en Vrancken om beurten leven in de brouwerij brachten, doch er niet in mochten sla­gen hun kleine voorsprong uit te breiden of te behouden, sloegen Frits Ramakers en de taaie Lahaye op de vlucht. Het scheen raak te zijn, want de winst steeg meer en meer en gezamenlijk legden de twee kopmannen de kilometers die nog restten af. Plots verliet Harry Schoenmakers de groep (10 km voor het slot), die niet bij machte scheen om de man uit Blerick in bedwang te houden. Schoenmakers begon een helse jacht op Ramakers en Lahaye (ruim een halve minuut voorsprong), die met succes werd bekroond. In een lange eindspurt werden hierna Ramakers en Lahaye door hun gezel geklopt.

Amateurs:1. H. Schoenmakers (Blerick), 106 km in 2 uur 47 min. 13 sec.; 2. Fr. Ra­makers (Echt); 3. J. Lahaye (Bunde); 4. J. Gelissen (Seek), op 15 sec.; 5. H. Franssen (Ubachsberg), op 20 sec.; 6. H. Ehlen (Sittard); 7. J. Vrancken (Eijsden); 8. De Rooy (Mjgelshoven); 9. A. Ehlen (Broeksit­tard); 10. W. Boss (Seek).

Nieuwelingen: 1. J. Pieters (Maastricht), 56,5 km in 1 uur 32 min. 17 sec.; 2.,•J. Knops (Bocholtz); 3. M. Simons (Cadier en Keer); 4. J. Berns (Hoensbroek); 5. C. v. Seek. (Stein).

.

SPAUBEEK (11 september).1955

                               HUB. LEUNISSEN IN SPAUBEEK HET SNELST.

Voor de tweede maal organiseerde het nijvere Spaubeek een wielerkoers, die een uiterst spannend verloop kende. Het ge­varieerd verloop viel ten zeerste in de smaak, al moest na al deze drukke bedrijvigheden een massa-spurt de beslissing brengen. Onder leiding van Flor v. d. Weyden konden een acht­tal renners een kleine voorsprong nemen. Aangehaalde Maas­trichtenaar trachtte de winst zo hoog mogelijk op te voeren. Toen de zaken naar een hoogtepunt werden gevoerd, bleek v. d. Weyden evenwel al zijn kruit te hebben verschoten. Hij „verachterde", probeerde zijn verlies goed te maken, bereikte het eerste peloton, maar verdween daarna van het toneel. Ste­vens, Halmans, Kisters en De Rooy kwamen mede aan de lei­ding, waarna Kisters, Halmans en Vrancken opnieuw een po­ging waagden. Alles was tevergeefs. Een hele serie candidaten meldde zich voor de eindzege, welke door Hub. Leunissen knap werd bemachtigd. BRON:GERARD SILLEN.

Amateurs:1. Hub. Leunissen (Geleen), 105 km in 2 uur 35 min. 27 sec.; 2. Harry Ehlen (Sittard); 3. J. Vrancken (Eysden); 4. Frits Rama­kers (Echt); 5. Tonny Peters (Haarlem); 6. Leo Stevens (Elsloo); 7. Kees Boelhouwers (Bunde); 8. A. de Rooy (Eygelshoven); 9. T. Nyssen (Maastricht); 10. H. Halmans (Hoensbroek).

Nieuwelingen: 1. W. Kamphuis (Heerlerheide), 60 km in 1 uur 32 min. 10 sec.; 2. J. Rot (Abdissenbosch); 3. H. Vinken (Kerk­rade); 4. L. Brouns (Budel); 5. op 25 sec. J. Pieters (Maastricht).

 

SPIJKENISSE.(7 mei).1955

Amateurs: 1. Michel Stolker, 2. Jac Looyen, 3. Adrie van Steenselen,

Adspiranten: 1. Aaad de Graaf, 2, Wim van de Stappen, 3. Arie Verzijl,

 

SPRUNDEL.(11 september).1955

Sprundel ligt in het hart van het wielerland. Men moet er van hoge komaf zijn om er als “vreemdeling" to kunnen winnen. De overwinning.ging er naar Van de Borst uit Etten v66r De Roo, Anraad, Van de Zande, Geerts, De Wit, Van Wychen, Blaauw, Roks, Heeren, Hoffmans, Rijnvos en Van Muijlwijk.

Amateurs: 1. Cees van de Borst, 2. Jo de Roo, 3. Cees Aanraad,

 

STAMPERSGAT.(15 augustus).1955

Amateurs: 1. Jo de Roo, 2. Jac Looijen, 3. Martin van Overveld,

Nieuwelingen: 1. S. Suykerbuyk, 2. Loor, 3. Emiel Verstraete,

 

STANDAARBUITEN. (17 juli).1955

Amateurs: 1. P. Rijnvos, Standaarbuiten; 2. C. Aanraad, Oud Gastel; 3. A. Heeren, Willebrord; 4. C. v. d. Borst, Etten; 5. P. van Est, Fijnaart; 6. A. de Wit, Leur; 7. J. Rovers, Etten.

 

STEENBERGEN.(22 mei).1955

Amateurs: 1. Piet Maas, 2. Piet van Est, 3. Martin van Overveld

 

STEENBERGEN – WELBERG.(11 april).1955

                     DAAR WAS KEES ANRAAD WEER.

In de Welberg, niet zo heel ver van zijn woonplaats Oud-Gastel, heeft dan Kees Anraad zijn come-back gevierd. Met een royale overwinning. Tegen een veld, dat zwaar liep van de onafhankelijken. Daar behoort moed toe om terug te komen. Eerlijk gezegd hadden wij dit niet meer verwacht. Kees, na al die tegenslagen en al dat vet, waarvan men vadsig wordt. Anraad ging, na een glorieuze amateurtijd, die hem zelfs de hoogste nationale titel bracht, in militaire dienst. Hij zette de kampioenstitel, de overwinningen op de weg en op de baan met Plantaz behaald, resoluut uit het hoofd. Hij was militair en liet zijn fiets rusten. Maar twee jaar is een lange tijd. Een heel lange tijd. Kees Anraad kwam groter, zwaarder en ouder terug. Als coureur moest hij van voor-af-aan beginnen. Hij heeft waarschijnlijk gedacht, dat het gemakkelijker zou gaan. Maar het viel niet mee. Deze winter liet hij zich in Antwerpen een paar maal op de baan zien. Het was maar zo-zo. Toen heeft hij waarschijnlijk in zichzelf gezegd, dat hij in het voorjaar op de weg zijn slag zou slaan.

In zijn eerste wedstrijd, ook de eerste van Westelijk Brabant, hebben vriend en vijand verstomd gestaan. In het peloton zat behoorlijk wat gewicht en routine. Maas van Pindorp is niet eonderschatten en Van der Zanden evenmin, Tegen het geweld van de teruggekeerde Kees waren zij niet bestand. Met honderd meter voorsprong op Looyen ging hij over de eindstreep.

Bij de nieuwelingen werd het geen overwinning van een streekgenoot. Er waren vreemdelingen komen opdagen, die ook de course zouden beheersen. De Amsterdammer Robert en de Eindhovenaren Plantaz, broer van Jan, en Van Grinsven, broer van Rien. Voor hen waren de eerste plaatsen.

Onafhankelijken en amateurs: 1. Anraad, Oud-Gastel, 108 km in 2 uur 35 min.; 2. Looyen, Steenbergen, op 100 m; 3. Maas, Pindorp; 4. Van As, Roosendaal; 5. Heeren, Willebrord; 6. Geerts, Teteringen; 7. Van der Zande, Halsteren; 8. Haverkamp, Fijnaart; 9. Van Vliet, Rot­terdam; 10. Van Glerum, Willebrord.

Nieuwelingen: 1. Robert, Amsterdam, 54 km in 1 uur 38 min. 25 sec.; 2. Plantaz, Eindhoven; 3. Van Grinsven, Eindhoven; 4. Van Moergestel, Zevenbergen; 5. Tergouwen, Zevenbergen; 6. Farla, Zevenbergen; 7, Joossen, Teteringen; 8. De Bruijn, Roosendaal; 0. Van Egmond, Den Haag; 10. Timmermans, Roosendaal; 11, Buuron, Halsteren; 12. Van Muldijk, Oud-Beijerland.

 

STEENBERGEN- WELBERG (28 augustus).1955

                       OP DE WELBERG ZEGEVIERDE SNELLE VAN OERS.

Op de Welberg in Steenbergen kwamen de profs en onafhan­kelijken aan de start. De grote mijnheren waren er niet bij, omdat zij uitverkoren waren om zich naar Frascati te begeven. Toon van Oers, die in eigen streek reed en over een vlijmscher­pe spurt beschikt, kwam nu de lakens uitdelen. Vorig jaar won Schulte, deze keer zou het de zoon van de Langewegse Thijs zijn. In zijn zog bevond zich Piet Maas uit Pindorp. Op zes seconden volgden Pauw, Looyen, Van As, Plantaz, Braspen­nings, Brinkman, Hofland, Van de Borst, Borremans, Van Dongen, Maas, Smits, Suijkerbuijk, Konings en Schoenmakers.

Beroepsrenners: 1. Anton van Oers, 2. Piet Maas, 3. Gijs Pauw.

Nieuwelingen: 1. Piet Rentmeester, 2. Van Est, 3. J. Griep

 

STOPPELDIJK.(8 mei).1955

                        Alweer Jan Westdorp

De tweede wedstrijd welke meetelde voor de actie race-rijwiel 1955 in Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd een daverend succes. Een prachtig veld renners kwam aan de start en van het begin af werd een moordende strijd geleverd.

De sterk rijdende Zeeuw Jantje Westdorp uit 's-Heerenhoek was in deze wedstrijd wederom ongenaakbaar. Samen met W. van As uit Roosendaal ontvluchtte hij reeds na 20 km het pe­loton, om in onmeedogenloos tempo een ronde voorsprong te nemen. Keepers, die kort na de start een inzinking kreeg, haakte bij deze tandem aan en kwam zodoende weer terug in het peloton. Aanraadt, Verhelst, Van Glerum en Looijen traden op de voorgrond, doch moesten wegens pech de strijd staken.

De laatste ronde bracht nog een buitengewone sensatie. West­dorp demarreerde en liet zijn metgezel in de steek en werd on­bedreigd winnaar voor Van As. Het peloton viel tijdens de laatste ronde door het hoge tempo uiteen. De sprint om de 3e plaats werd gewonnen door Bertus de Vree, voor Mie Stol­ker en Piet van Est. Hierna volgden Van Sluijs, Vermeulen, Geerts, Van de Zande en Keepers.

ploegkoers.

Amateurs: 1. Jan Westdorp, 2. Wout van Asch, 3. Bertus de Vree,

 

STRIJEN.(17 september).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. v. d. Putten; 2. L. v. d. Pluijm; 3. A. van Wetten; 4. H. v. d. Broek (O.); 5. D. de Ruiter; 6. J. Blauw; 7. W. Verhoeven; 8. J. van Vliet; 9. G. de Jager;10. J. Termorshuizen; 11. P. Muilwijk; 12. G. Voorend.

 

SURHUISTERVEEN.(17 september).1955

Amateurs: 1. J. Bloetjes; 2. H. Kuitwaard; 3. F. Schild; 4. A. v. 't Hof; 5. P. Post; 6. H. Nijdam; 7. K. Wiltjer; 8. C. Kayer; 9. J. Bruggenkamp; 10. A. Geldermans. Prestatieprijs werd toe­gekend aan P. Post.

 

SWALMEN.( 21 augustus).1955

                              HARRY EHLEN TRIUMFEERDE IN SWALMEN.

De vierde Ronde van Swalmen werd op een nieuw parcours verreden: lengte 1450 meter op mooie asfaltwegen. Een gemak­kelijk karweitje? Helemaal niet, want de ene bocht volgde op de andere, terwijl een “stijging" bovendien een duit in het zakje deed. Uiteindelijk bereikten slechts elf coureurs de finish, wel een bewijs dat en traject en de broeiende hitte in­vloed op het spel hadden.

In het eerste gedeelte geleek het erop, dat de plaatselijke fa­voriet Jacq. Nieskens regelrecht op de eindbuit zou afreizen. Nieskens bracht direct na de start leven in de brouwerij, nam een kleine voorsprong en inde zodoende een paar aardige pre­mies. Vergoossen kwam de man uit Swalmen gezelschap hou­den, terwijl even later Piet van den Brekel, Van Zundert, Leo Stevens, Harry Ehlen en Frits Ramakers aansluiting verkre­gen.In de l2e ronde gingen Nieskens en Vergoossen opnieuw aan de haal. Het werd menens. Dit tweetal rustte niet alvorens het peloton was gedubbeld. Toen maakten de leiders een fout. Zij bleven in de groep hangen, terwij1 het gezelschap, Van den Brekel c.s. op ruim een minuut pogingen aanwendde om de balans in evenwicht te brengen. Slachtoffers vielen in deze periode bij de vleet. Piet Craenen werd toeschouwer - na een zeer zwakke beginfase -, daarna ontbrak Van den Brekel. Het keerpunt kwam toen Ramakers er nog een schepje oplegde. Ehlen, Van Zundert en Stevens haalden Ramakers in en dit groepje maakte furieus jacht op het peloton, waarin nog altijd Nieskens en Vergoossen schuil gingen. De aansluiting volgde en prompt demarreerde Ehlen. Stevens en daarna Ramakers wipten naar de vluchteling toe. De drie kopmannen verhoog­den snel hun voorsprong. T'waalf ronden voor het einde werd de groep gedubbeld. Jan Graven en de Duitser Steufmehl zorg­den nog voor vuurwerk, terwijl Nieskens over zijn impasse heen was en spurt op spurt glansrijk in de wacht sleepte. In de eindsprint bleef Harry Ehlen gemakkelijk baas over Stevens en Ramakers.

En zo kreeg deze geslaagde Ronde van Swalmen tot uitslag:

Amateurs:1. Harry Ehlen (Sittard), 116 km in 3 uur 7 min. 20 sec.; 2. Leo Stevens (Elsloo), z.t.; 3. Frits Ramakers (Echt), z.t.; 4. P. van Zundert (E'indhoven), op 2.18 min.; 5. H. Steufmehl (Aken), op 2.46 min.; 6. Jacq. Nieskens (Swalmen), op 1 ronde; 7. G. Ver­goossen (E'cht), op 1 ronde; 8. J. Graven (Nederweert); 9. J. Konings (Asten), op 2 ronden; 10. J. van Pelt (Eindhoven), op 2 ronden; 11. J. Klein (Scheveningen), op 4 ronden.

 

TERHEIJDEN.(9 oktober).1955

Adspiranten: 1. A. Verzijl; 2. E. Aalard; 3. W. v. d. Stappen; 4. A. Blrgmans; 5. J. Enbregts; 6. J. Wilhelm; 7. H. Rasenberg; 8. J. de Vos; 9. C. Marinus; 10. F. Coehorst.

Nieuwelingen: 1. P. Rentmeester; 2. C. v. Amsterdam; 3. A. v. d. Pluijm; 4.13. Kool; 5. J. v. Poppel; 6. L. Coehorst; 7. J. Zijl­mans; 8. A. v. Moergestel; 9. P. Heeren; 10. W. v. Dongen.

 

THORN.(24 juli).1955

                                Piet v. d. Brekel te Thorn oppermachtig

De zevende Ronde van Thorn slaagde in alle opzichten. Het talrijke publiek genoot van een aantrekkelijke koers, welke door Frits Ramakers en Piet van den Brekel werd gemaakt.

In de 27e ronde sloegen Frits Ramakers en Harry Ehlen op de vlucht. Dit duo verkreeg 20 seconden voorsprong op v. d. Brekel en een volle minuut op het peloton, dat werd aange­voerd door Cees Paymans. In de 40e ronde moest Ehlen lossen.

Hij kwam terecht in een groepje van vijf, t.w. Jan Graven, Deelen, Ceelen, Paymans en v. d. Brekel. Dit gezelschap had toen een kleine voorsprong op Janssen, Korsten, Klein en v. d. Laar. Frits Ramakers - nog altijd in zijn eentje op kop - kreeg het zwaar te verduren, vooral toen de sterksten der achtervolgers de handen in elkaar sloegen. Harry Ehlen en Piet van den Brekel kregen tenslotte Ramakers te pakken, waarna Ehlen opnieuw afzakte. De twee mannen uit Echt - v. d. Brekel en Ramakers - flitsten rond het gezellige circuit, luide toegejuicht door de aanhangers. Het gehele veld werd dooreen gegooid. In hun ijver dubbelden Van den Brekel en Ramakers de groep een of twee keer. Vier ronden voor het einde kwam v. d. Brekel alleen door; Ramakers had een tik gekregen en verloor kostbare seconden. Van den Brekel snelde in zijn eentje op het einde af, alwaar hem de derde zege in de Ronde van Thorn wachtte. Frits Ramakers - reed een pracht koers - werd op 40 seconden keurig tweede.  BRON:G. S.

Amateurs: 1. Piet van den Brekel, Echt, 105 km in 2 uur 55 min. 32 sec.;

2. Frits Ramakers, Echt, op 40 sec.; 3. C. Paymans, Tilburg, op 1 ronde; 4. Harry Ehlen, Sittard, idem; 5. J. Graven, Neder­weert, idem; 6. G. Korsten, Grathem, op 2 ronden; 7. L. Jans­sen, Venlo, idem; 8. P. Ceelen, Helmond, idem; 9. J. Deelen, Mierlo Hout; 10. W. v. d. Laar, Mierlo Hout.

Nieuwelingen: 1. R. Lotz, Stein; 2. L. Brouns, Budel; 3. J. Ras, Budel; 4. J. v. Tiggelen, Eindhoven; 5.

 

TILBURG.(3 juli).1955

Amateurs: 1. C. Kayer, Zuidermeer; 2. A. van Laarhoven, Til­burg; 3. P. Marchand, Tilburg; 4. Th. v. d. Wiel, Tilburg; 5. G. Verhoeven, Tilburg; 6. J. v. d. Linden, Tilburg; 7. J. v. d. Wiel, Tilburg; 8. P. Aarts, Tilburg.

Nieuwelingen: 1. Coen Niesten, 2. Joop Cuvelier, 3. A. van Gool,

Veteranen: 1. Ben van Dijk, 2. Berwers, 3. Cor Tilleu,

 

TILBURG – DE BESTERD.(12 juni).1955

                             PIET VAN DEN DUNGEN WON IN DE BESTERD.

Of het nu komt, dat de Tour van Olympia in het zicht gekomen was, waarin Piet van den Dungen bet vorig jaar tot de uitblinkers behoorde, we weten bet niet, maar Van den Dungen heeft Zondag in Den Besterd gewonnen. Bet zal toch wel iets met die Tour to maken hebben. De Tilburger, heeft natuurlijk gedacht: bet vorige jaar om deze tijd zat ik in volle vorm. Dit jaar ben ik naar Monaco geweest en zou ik eigen­lijk nog harder moeten rijden. Welnu, Piet heeft Zondag zijn course in Tilburg met 400 meter voorsprong gewonnen. Er zaten knappe coureurs nog verder naar achteren. Piet won voor Van Laarhoven, Van der Putten, De Bruijn. De Jongh, Marchant, Verhoeven, Schollen, Van de Linde, Van Gogh. Bij de nieuwelingen won Van Poppel voor Coehorst, Verhoeven, Van der Pluijm, Van Dongen, Cuvelier, Verhulst, Galle, Poppelaars en Smeekens.

Amateurs: 1. Piet van Dungen, 2. Bert van Laarhoven, 3. Joop van de Putten,

Nieuwelingen: 1. J. van Popel, 2. Leo Coehorst, 3. F. Verhoeven,

 

TILBURG – WANDELBOS.(15 mei).1955

                         PAUWKE SCHOLLEN ZEGEVIERDE IN HET WANDELBOS.

In het Tilburgse Wandelbos stond de boog ook gespannen. Negen man hadden het grote mes opgezet om weg te blijven. Maar Schalk Verhoef met een nog groter mes, gesecondeerd door Van Laarhoven, trok een streep door de rekening. Het gehele veld stevende tenslotte eendrachtig naar de eindstreep om in de sprint uit te maken wie de overwinning verdiende.

Schollen, die dit jaar goed op dreef is en zijn stadgenoot Van der Linde, gaven elkaar haast niets toe. Tenslotte werd het Schollen. Met miniem verschil. Er deed zich nog een ernstige valpartij voor, waarvan Van de Wiel, Meesters en Kuijs het slachtoffer werden.

In Tilburg komen ook steeds de veteranen aan de start. In geen enkele plaats schijnt dat mogelijk te zijn: Tilburg telt zelf vele veteranen, die aan de sport zo verslaafd zijn, dat zij het fietsje alleen met tranen in de ogen kunnen wegzetten. Deze keer won Berwers uit Delft voor de Amsterdammer Nagel.

Amateurs: 1. Paul Schollen, 2. Ad van de Linden, 3. Jean Mehagnoul,

Nieuwelingen: 1. J. van Poppel, 2. Leo Coehorst, 3. Zijlmans,

Veteranen: 1. H. Berwers, 2. Cor Tilleu, 3. W. Rijkers,

 

TILBURG (28 augustus).1955

                                   PIET DE JONGH WON IN TILBURG.

In Tilburg kwam de militaire kampioen Piet de Jongh aan de start om er weer te winnen. Hij wil het seizoen klaarblij­kelijk beeindigen zoals hij het begonnen is. Met overwinnin­gen. Voor een criterium kan dit bij Piet nog lukken. Maar als er twee dagen achter elkaar gereden wordt, heeft de militair De Jongh het zwaar. Toch is het een knappe prestatie om Van der Linde, Van der Sluijs, Vink, De Bruijn, Van Oisterhout, Van den Dungen, Boumeester, Leijten en Krol achter zich te houden.

De nieuwelingenwedstrijd was weer voor Van Poppel.

Amateurs: 1. Piet de Jongh, 2. Ad van de Linden, 3. Bram van Sluys.

Nieuwelingen: 1. J.van Poppel, 2. Bram Kool, 3. C. Gadesloot

 

UDEN (28 augustus).1955

                                             KRIJN POST FOR EVER.

Krijn Post is een vaste klant in Brabant. Deze Zondag won hij voor de zoveelste keer met voorsprong. Dat is een voordelige zaak in Uden. Henk van den Broek werd tweede. En daama kwamen Blaauw, Van Engeland, Teunissen, Timmermans, Van 't Hof, Peters, Kuijs en Janissen. Arend van 't Hof heeft zich als militair lange tijd in het eerste gelid kunnen handhaven. Evenals Piet de Jongh dit in het begin van het seizoen deed. Nu we aan de laatste wedstrijden toe zijn, is het toch duidelijk, dat ook zij niet tot de uitzonderingen behoren. Ook zij onder­vinden blijkens hun prestaties de gevolgen van de dienst. Nee, men ontkomt er niet aan!

Bij de nieuwelingen won Van Uden.

Amateurs: 1. Krijn Post, 2. Henk van de Broek, 3. Joop Blauw.

Nieuwelingen: 1. Nol van Uden, 2. Jan Verweij, 3. Henk Wordragen

 

UFFELTE.(5 juni).1955

Nieuwelingen, 60 km: 1. W. Beijers, Holten; 2. J. v. d. Heide, Marum; 3. D. Norder, Nw. Pekela; 4. H. v. Oosten, Hoogkerk; 5. H.H Wagteveld, Steenwijk; 6. R. Lemstra, Zwolle; 7. P. Schreur, Wolvega; 8. A. v. d. Veen, Kolham.

 

UITGEEST.(19 juni).1955

                   Van der Knaap winnaar in Ronde van Uitgeest

De Poeldijker Anton van der Knaap, die zijn militaire diensttijd er op heeft zitten, heeft zjjn eerste overwinning in het nog jonge wegseizoen te pakken. In de eerste Ronde van Uitgeest bleef hij na een felle eind­sprint met een wiellengte de meerdere van „good old" Jan Ottenbros en de vinnige Frits Rabe, die hem nog het meest bedreigden.

Ondanks dat vele prominente amateurs - vanwege de Tour door Nederland - op het appel ontbraken, kan “Alcmaria Victrix" met genoegen op deze Ronde van Uitgeest terugzien. De renners die in deze Ronde van start gingen, hebben voor een sportieve en aantrek­kelijke wedstrijd gezorgd, die de vele aanwezigen geen moment spijt zal hebben bezorgd van hun gang naar de Geesterweg.

Na de gebruikelijke voorpostengevechten, waarbij Heide, Appel, Van der Knaap en Jan Ottenbros - wat is deze wielerathleet met zijn 35 jaren (of is het er een meer of minder?) toch een puike sportsman en een pracht voorbeeld voor de jonge garde door zijn strijdlust, zijn sportiviteit en zijn eenvoud - zich van hun actiefste zijde lieten zien, kwam er halverwege de koers enige tekening in de strijd. Het waren Ottenbros en Jan Kaptein, die toen de lont eens goed in het kruitvat staken en het reeds sterk gedunde peloton verlieten op zoek naar winst. En die winst kregen zij, want wat of C. Tienstra, Overdevest, Appel, Gudde en Bellis ook probeerden, de twee vluchtlingen bleven onbereikbaar voor hen. Alleen Frits Rabe bleek de macht en de kunde te bezitten om zich bij de twee koplopers te voegen. Hetgeen hij dan ook na een fraaie achtervolging volbracht. Er waren toen nog 39 km te rijden en niets of niemand scheen dit sterke drietal nog tot staan te kunnen brengen. Maar het pakte evenwel anders uit, want toen Ottenbros en Kaptein tegen het plaveisel smakten en Frits Rabe sportief op zijn makkers bleef wachten, verspeelden zij zoveel van hun winst dat een groep van zeven man - die zich van het nog uit 15 man bestaande peloton had afgescheiden - hen te pakken kreeg. Hierdoor kwamen er weer tien renners met serieuze kansen op de volle winst aan de leiding.

Nauwelijks was deze fusie tot stand gekomen of weer Ottenbros en Harry de Koning demarreerden, maar hun sprong reikte niet ver ge­noeg om uit de greep van de concurrenten te blijven. Inmiddels was het aantal kanshebbers gereduceerd tot acht man, doordat Kaptein na zijn onfortuinlijke val en Withoud ontgoocheid het strijdtoneel hadden verlaten. Ofschoon dit achttal aanvankelijk nog bedreigd werd door Gudde, Stroomer, Bellis, Appel en Schipper, moesten deze achter­volgers in de slotfase weer terrein prijsgeven.

Ondanks felle demarrage's van Frits Rabe en Henk de Vos, die in de laatste ronden hun slag probeerden te slaan, bleven de leiders tot de eindstreep bij elkaar. En, daar toonde Anton van der Knaap zich in een fel betwiste eindsprint de snelste.

                                                                       BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Amateurs: 1. A. v. d. Knaap (Poeldijk), ca. 100 km in 2 uur 21 min. 28 sec.; 2. J. Ottenbros (Alkmaar); 3. F. Rabe (Amsterdam); 4. H. de Koning (Hoofddorp); 5. A. Heide (Amsterdam); 6. H. de Vos (Den Haag); 7. W. Overdevest (Naaldwijk); 8. C. Tienstra (Halfweg); 9. J. Gudde (Amsterdam); 10. C. Stroomer (Wijk aan Zee); 11. E. Bellis (Alkmaar); 12. S. Appel (Hoorn); 13. J. Schipper (Amsterdam).

De prestatieprijs, uitgeloofd voor de renner die de meeste keren als eerste de streep passeerde, kwam na 45 van de 65 te rijden ronden reeds definitief in het bezit van Jan Ottenbros.

De voorwedstrijd voor nieuwelingen werd een prooi voor Coentje Visser uit Santpoort, die een geslaagde ontsnapping met zijn eerste overwinning beloond zag worden. De strijdlustige Henk Buis, die de grondlegger van deze ontsnapping was geweest en een tiental ronden met Visser had samengewerkt aan het veroveren van de voorsprong, kreeg vijf ronden voor de streep een lekke band. Op een andere fiets kon Buis toch nog de tweede plaats bemachtigen voor het sluimerende peloton, waarvan de kleine Marinus de sprint won.

Nieuwelingen: 1. C. Visser (Santpoort), ca. 50 km in 1 uur 25 min. 20 sec.; 2. H. Buis (Vijfhuizen); 3. H. Marintis; 4. C. Dumernit; 5, J. Oudkerk (allen Amste-rdam); 6. C. Stam (St. Pai~cras); 7. S. Wijman (Krommenie); 8. T. Mathot (Haarlem); 9. E, van Maas (Amsterdam); 10. R. Kayer (Zuidermeer); 11. D. Enthoven (Amsterdam).

 

UTRECHT – TUINDORP.(24 juni).1955

WIL VREESWIJK BLONK UIT IN UTRECHT

Wil Vreeswijk, de 24-jarige bromfietsmonteur uit Alphen aan de Rijn, was de held van de Ronde van Tuindorp Utrecht. Hij was het immers, die met kop en schouders boven de rest stak en meermalen met voorsprong vooruit reed. Toen dan ook de bel vijf ronden voor het einde werd geluid, als teken dat de wedstrijd met niet minder dan 26 ronden was ingekort, demarreerde Vreeswijk opnieuw in gezelschap van Blaauw. Dit duo liet zich toen niet meer verschalken, waarna Vreeswijk zijn rivaal Blaauw ruim klopte.

In Tuindorp verscheen ditmaal een zeer sterk veld renners aan de start, met vele prominenten. Op papier stond voor hen een afstand van 77 km, doch hiervan zou niet veel terecht komen. Reeds bij de start werd de course met 10 ronden in­gekort, later zouden er nog liefst 26 ronden afvallen. Dit alles kwam doordat het veel te laat werd met de start. De organisa­toren hadden verzuimd strobalen aan te brengen en de plaat­selijke politie gaf geen toestemming, tenzij de balen er alsnog kwamen.

De renners; die er van verwittigd waren, dat de wedstrijd vroegtijdig ingekort zou worden, reden daarom een bijzonder snelle course, met de vrees dat er plotseling vele ronden zou­den vervallen. Van start of was daarom ook nu weer Wil Vreeswijk aan de kop gaan liggen, Jo Blaauw en Ravenstein volgden hem. Een lang leven was deze ontsnapping echter niet beschoren. Ook Nihof en wat later Henk Klein met Hennie Lammers zouden dat ondervinden.

Premiesprint werden in die fase gewonnen door Henk van de Broek, die veel en zwaar werk verzette.

Wil Vreeswijk kon echter geen rust bewaren in de rennersgelederen. Hij ontsnapte opnieuw en draafde acht ronde voor zijn makkers uit. Lachterop en van de Heyden waren zijn eerste achtervolgers, op het moment dat P. Dufour zijn vooras brak. Ook Doeland verdween toen door pech. Een werkelijke beslissing kwam er dus niet. Wel kwamen Blaauw, van de Heyden, Gieling, OPothuizen, Voorend, De Nijs, Jansen en de Ruiter nog even op kop, doch dat was ook alles.

Nog 31 ronden waren er toen erijden. De duisternis viel echter in en noodgedwongen moest de jury het rondenbord terug­brengen op 5. Dat was de kans voor Vreeswijk, dacht gebrilde Wil. Snel wipte hij weg met Joop Blaauw en hoe het verder ging, schreven wij reeds.

Amateurs: 1. W. Vreeswijk (Alphen a.d. Rijn), 55 km in 1 uur 20 min. 22 sec.; 2. J. Blaauw (Arnhem); 3. G. Ravenstein (Den Haag); 4. H. van de Broek (Breukelen); 5. E, Nihof (Den Haag); 6. G. de Ruig (Amsterdam); 7. T. Lachterop (Oisterwijk); 8. N. Roelofs (Arnhem); 9. P. Peters (Haarlem); 10. P. van Diemen (Uithoorn). BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

UTRECHT – WILHELMINAPARK.(25 juni).1955

GIJS PAUW GREEP DE OVERWINNING IN DE RONDE VAN UTRECHT.

Een rinkelende bel verbrak de intense spanning van de zeven­de Ronde van Utrecht. Dat betekende de laatste ronde en zeker 50 renners kromden toen hun ruggen voor de massale eind­sprint. Even later ging die stilte bij de finish over in een stormachtig applaus toen de grote favoriet Gijs Pauw in een fel duel het eerst zijn wiel over de streep drukte, direct ge­volgd door Lute, Van de Velde en de rest.

Het schitterende Wilhelminapark-parcours heeft weer eens bewezen bijzonder snel te zijn. Zo snel zelfs, dat er geen enkele renner ook maar kans in zag om een voorsprong te nemen. Dit doet echter niets af aan de keurige organisatie van de U.W.V. „Het Stadion" in samenwerking met het Utrechtsch Nieuws­blad. Theo Stolker, broer van de Ronde van Limburg-winnaar, gooide liet eerst de knuppel in het hoenderhok. Zijn schuchtere poging leverde echter geen resultaat op. Gevaarlijk zag wat later de ontsnapping Teunisse, Meyer en Van de Heyden er uit, doch ook dit drietal kon zijn 100 meter winst niet verder opvoeren en bleef hangen. Er kwam zelfs een kopgroep van acht renners, waaronder de Utrechters Gerard van Schaik en Jos van de Hurk en Blaauw, De Wit en Reyngoud, doch ook zij faalden in hun opzet, het nemen van een voorsprong.

Bij het luiden van de bel sprong de actieve Henk Klein er tussen uit. De premie, waarop hij zo belust was, werd echter voor zijn neus weggepakt door anderen. Toch koos Henk Klein weer het hazenpad. Ditmaal in gezelschap van zijn stadgeno­ten, de Utrechters Pauw, Mi Stolker, Van de Hurk en Voorend uit Bodegraven. Wanneer dit groepje elkaar begrepen had, dan had het zeer zeker de beslissing kunnen forceren. Maar de pret ging ook ditmaal niet op. Het wordt eentonig, doch hoe talrijk de pogingen ook waren, zij waren allen vruchteloos. Ook de laatste demarrage van Gerard van Schaik met Joop Blaauw, Van de Heyden, Gudde en Van Diemen zou daarom nog schipbreuk leiden. Een dikke vijftig renners gingen toen maar wachten op de bel van de laatste ronde. T'oen deze dan ook eindelijk werd geluid, kreeg het publiek een fraaie eindsprint voorgeschoteld. De jury met kamprechter Schlebaum aan het hoofd kweet zich toen gelukkig uitstekend van haar taak, waardoor zij tot de volgende uitslag kwamen:

Amateurs en onafhankelijken: 1. G. Pauw (Utrecht), 70 km in 1 uur 51 min. 23 sec.; 2. B. Lute ('s-Graveland); 3. H. van de Velde (Bergem); 4. H. van de Broek (Breukelen); 5. W. Bos (Greup); 6. M. Stolker (Utrecht); 7. J. Zijlstra (Amsterdam); 8. B. Muller (Amsterdam); 9. J. Barlage (Amsterdam); 10. J. H. de Wit (Bussum); 11. R. Jansen (Amsterdam); 12. J. van de Hurk (Utrecht); 13. H. Klein (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. M. Koops (Amsterdam); 2. H. Marinus (Am­sterdam); 3. H. Jongerius (Utrecht); 4. J. Verwey (Utrecht); 5. C. Mors (Amsterdam); 6. G. H. Ribbelink (Delft); 7. T. Korver (Oosterbeek); 8. F. van de Staa (Utrecht); 9. H. de Boer (Bus­sum); 10. C. Stolwijk (Bilthoven). BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

UTRECHT – ZUILEN.(19 mei).1955

Henk Nijdam wint verrassend de Ronde van Zuilen

Omringd door een grote schare wielerenthousiasten stond een overgelukkige Henk Njjjdam, de nieuwe ster uit Eelderwolde, die het geheel, onverwacht presteerde als enige Noordeling de Westerse hegemonie prachtig te breken door twee ron­den voor het einde te demarreren, achtervolgd door Henk Wiese. Mede doordat het peloton met al de favorieten in het geheel niet reageerde, bleven Nijjdam en Wiese onbereikbaar en waren de ereplaatsen ditmaal voor hen en niet voor de top­sprinters.

De deelname van verscheidene cracks waarborgde in deze 15e Ronde van Zuilen strijd genoeg. Toch was de eerste helft van de course vrij eentonig. Slechts Piet van Heusden onderscheid­de zich in het peloton door een fraaie premie te winnen, maar wapenfeiten vielen er voorlopig niet te vermelden. Na 33.3 km, dat was op de helft, ontbrandde de strijd. Hieruit bleek dus wel, dat de afstand voor de amateurs en onafhankelijken wel bijzonder kort was. Het lag in de bedoeling hen 80 km te laten rijden, doch achteraf bleek de afstand maar 66.6 km te zijn.

De strijd ontbrandde dus en daar zorgde Ab Geldermans voor, de treinloper bij uitnemendheid uit Beverwijk. Geldermans nam vrij gemakkelbk een grote voorsprong en voerde die al heel gauw op tot 25 seconden. Het kreeg er toen alle schijn van, dat hij regelrecht op de overwinning af zou stevenen. Toch zou dit niet gebeuren, omdat Frits Rabe en Appel zich eveneens losmaakten en in een flitsende sprong zich bij koploper Gel­dermans meldden. Met drie man op kop werd aanvankelijk de voorsprong weer wat opgevoerd, doch het peloton, waaruit Verseveld door een lek bandje was verdwenen, gaf zich niet gewonnen.

De Utrechtse favorieten Mi Stolker en Gijs Pauw trokken toen beurtelings fel op kop en hadden goede steun van hun stadgenoten Van Schaik, Klein, Soellaart en Van de Hurk. Ook Ruiken, Captein en Zijlstra zaten niet stil en zo was het pleit van Geldermans, Rabe en Appel drie ronden voor het einde beslist. Zij worden gepakt en in gesloten gelederen zou­den dus maar de drie laatste ronden worden afgelegd. Dat was weer de kans voor sprinters Captein, Pauw en Schild. Zij trok­ken hun touclipsriempjes maar vast aan. Nog twee ronden. Een flitsende demarrage en Nijdam en Wiese bleken gevlogen. Wie zou hen terughalen? De sprinters keken elkaar verrast aan en in die tijd waren Nijdam en Wiese al ver weg. Zelfs ont­deed Nijdam zich nog van zijn rivaal Henk Wiese en zo kon deze Noordeling geheel onbedreigd zijn laatste ronde rijden, achtervolgd door Wiese en ver daarachter de gedesillusioneer­de sprinters.

Henk Nijdam boekte zo in Zuilen, ver van zijn woonplaats, zijn tweede zege als amateur. Wiese werd tweede en na hen won Captein een verbeten sprintduel met Pauw en Van Leur. Voor Ben van Leur was het zelfs een aangename verrassing dat hij zich zo uitstekend weerde.De organisatie was in handen van het jubilerende „De Vol­harding".

BRON:HANS VAN DE KAMP

De uitslagen waren:

Amateurs en onafhankelijken: 1. H. Nijdam (Eelderwolde),66.6 km in 1 uur 37 min. 55 sec.; 2. H. Wiese (Amsterdam); .3. J. Captein (Amsterdam); J. G. Pauw (Utrecht); 5. B. van Leur (Utrecht); 6. J. M. de Groot (Amsterdam); 7. F. Schild (Amster­dam); 8. J. Zijlstra (Amsterdam); 9. M. Stolker (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. H. Lautenbach (Amsterdam), 33.3 km in 49 min. 44 sec.; 2. A. G. Helsloot (Amsterdam); 3. J. Verwey (Utrecht); 4. Chr. van Haagen (Amsterdam); 5. C. J. Dumerniet (Amsterdam); 6. A. van Iersel (Rotterdam); 7. H. J. Jongerius (Utrecht); 8. G. Gijssen (Utrecht); 9. C. de Kuiper (Amsterdam); 10. C. de Vries (Rotterdam).

 

VALKENSWAARD.(27 maart).1955

Amateurs: 1. Tonnie Bergmans, 2. Adrie Wuijts, 3. Paul Scholten,

Nieuwelingen: 1. Henk Wordragen, 2. J. van de Weijdeven, 3.

 

VALKENSWAARD.(26 april).1955

Nieuwelingen: 1. J. Stokman, 2. Nol van Uden, 3. Henk Wordragen,

 

VALKENSWAARD.(31 juli).1955

Amateurs: 1. Cor Boers, 2. Willie Slits, 3. Tonnie Bergmans,

Nieuwelingen: 1. Smits, 2. Henk Wordragen, 3. H. Plantaz.

 

VEENDAM.(11 april).1955

Amateurs: 1. Jurien Huisman, 2. Arend van ’t Hof, 3. Eddie Jongstra,

 

VELDHOVEN.(3 april).1955

Die overwinning van Bergmans in Veldhoven toonde een bijzondere stijl. In het peloton zat “gewicht", verzameld in alle oorden van Ne­derland. Maar onder de rook van Eindhoven zal het dit jaar niet mee­vallen de jongens van het Zuiden te verslaan, indien zij aan de start kunnen komen. Piet de Jong en Krijntje Post schotelden de Eind­hovenaren echter een vlucht voor, waar Bergmans “wezen" van had. Vijftig kilometer knalden zij er tegen aan of aan hun kracht geen einde kon komen. Het peloton volgde met hollen en stil staan. Ver­beek, Piet de Bruijn, Romeijnsen, Liebregts, Sonnemans domineerden, maar trokken niet door. Bergmans kon geen man meekrijgen. Totdat aan de macht van Post en De Jong toch een einde gekomen was. Piet de Jong haalde het eerst bakzeil. Post had nog reserve genoeg om alleen de strijd met de prooi-jagers aan te binden. Totdat ook hij op de bodem van zijn reservoir naar het laatste spiertje macht zocht. Het peloton likkebaarde. Liebregts leidde met een ontvluchting de beslis­sende slag in. Sonnemans kwam toen ijlings naar voren gerend. Geheel de kop was in beweging. Toen de stofwolken boven de schermut­seling optrokken haastten zich drie jongens van een club om zich zo gauw mogelijk uit de voeten te maken: Bergmans, Sonnemans en Vissers, een nieuwe amateur, die zijn weggetje wel vinden zal als hij luisterren wil. Kop-over-kop sneden zij de tros door. Hun voorsprong steeg met tientallen seconden. In het peloton regende het lekke ban­den. Wolfs trapte een trapper in diggelen. Toch was er een man, die de sprong naar de weglopers durfde maken: Pauw Schollen, een sterke boy uit Tilburg. Hij haalde het net niet, want de drie jongens van Het Zuiden voerden het tempo gezamenlijk nog hoger op. Schollen bleef tot het einde zwemmen. Vijftig seconden achter de uitlopers en vijf­tien seconden voor het peloton. De spurt won Bergmans voor Sonne­mans en Vissers. De 104 kilometer worden afgelegd in 2 uur 27 min. 30 sec. De spurt van het peloton won Boers voor Verbeek, Romeijn­sen, Post, De Jong, Van Gogh, Van Baal, Liebregts, Van de Made, Stevens.

Ook bij de nieuwelingen werd er volop gevlamd. De Eindhovenaar Van de Weijdeven voerde lange tijd ver voor het peloton het hoogste woord, maar tenslotte werd hij ingelopen. Met geringe voorsprong zegevierde Van Zandvoort, lid der organiserende vereniging, over Sijthoff, Van Grinsven, Van Uden, Van Dongen, Stokmans, Manders, Hendriks, Plantaz, v. d. Elshout en Geijrath, Coehorst, Van de Wete­ring, De Jong en Bartels.

Amateurs: 1. Tonnie Bergmans, 2. Mat Sonnemans, 3. Gerrit Visser,

Nieuwelingen: 1. H. van Zandvoort, 2. Theo Sijthoff, 3. J. van Grinsven

 

VELDHOVEN (24 juli).1955

Nieuwelingen 1e serie: 1. Van de Ven, Vlijmen, 35 km in 54 min. 27 sec.; 2. Rekelhof, Uithoorn; 3. Piketh, Eindhoven op 35 sec.; 4. De Leeuw, Utrecht; 5. Marinus, Amsterdam; 6. Weijdeven, Eind­hoven; 7. Raymakers, Eindhoven; 8. Litsenburg, Geldrop; 9. v. d. Staa, Utrecht; 10. Bax, Geldrop.

Nieuwelingen 2e serie: 1. Van Uden, Oss, 35 km in 54 min.; 2. De Groot, Den Bosch, op 36 sec.; 3. Wijnhoven, Rijckevoort; 4. Bartels, Eind­hoven; 5. Giesen, Vortum; 6. .Van Dal, Vlijmen; 7. De Boer, Bussum; 8. Van Dijk, Bussum; 9. De Veer, Den Bosch; 10. Hart­man, Amsterdam.

 

VELSEN NOORD.(7 mei).1955

Brabander Piet de Bruin was Hollanders te snel af  in Velsen-Noord

Voor de tweede maal is Piet de Bruin uit Roosendaal, enige deelnemer van beneden de Moerdijk in een select gezelschap Hollandse amateurs, winnaar geworden van de Ronde van Velsen-Noord voor Cor Kayer, Jan Rol, Piet Steenvoorden en Dik de Ruiter, met wie hij in de slotfase een kopgroepje had gevormd. In deze wielerronde, welke door de B.R.C. ,Kenne­merland" werd gehouden ten bate van het Koningin Wilhel­minafonds voor de kanker- bestrijding, was een vroegtijdig in­gezet offensief er de oorzaak van dat vele favorieten verrast werden en onvoldaan huiswaarts konden keren.

Dit offensief kwam reeds na 12 km, toen Geldermans, Wuur­man en Bloetjes uit het bonte peloton schoten en enige terrein­winst wisten te veroveren. In de grote groep werden enkele favorieten onrustig en zij ontketenden de jacht op de drie vluchtelingen. Doordat de zwakkere broeders enkele “gaten" lieten vallen, kwamen de sterkeren, die achter in het peloton „de kat uit de boom keren", in een minder gunstige positie te verkeren. Piet Steenvoorden was een der eersten, die contact kreeg met het kopgroepje, waaruit Bloedjes zich weer liet af­zakken. En toen ook Jaap Bruggenkamp, Arend van 't Hof en vriend Piet Peters, Kayer, Rol, De Bruin, De Ruiter, Mehag­noul, Beentjes, Stroomer, De Nijs, Slot, Ottenbros en ook weer Bloedjes, zich serieus inspanden om aansluiting met de kop­lopers, het geen hen na 26 km koers gelukte, was het met de andere renners zogoed als gebeurd.

Drie vermetelen: Van Wetten, Jan Kaptein en Lute wisten zich evenwel na een fraaie achtervolging - die een tiental ronden duurde - nog bij de hoofdmacht te voegen, terwijl de andere achtervolgers geen schijn van kans meer kregen. De eerste slag was gevallen en voor Van Heusden, Rijnders, Eel­sing, Groot, Kuitwaard, de gebroeders Rabe, Tonny Peters, Tienstra, Snijders, De Clerk en nog enkele andere kanshebbers, betekende dit meteen de genadeslag.

Uit het voorste gelid verdwenen Slot, De Nijs, Stroomer, Wuur­man en Ottenbros en toen Van Wetten, Van 't Hof en Lute zich beijverden om een ontsnapping te forceren - hetgeen hen niet gelukte - werd het laatste groepje van 10 man door de 15 resterende leiders “gedubbeld".

Met nog ongeveer 27 km te rijden wist Cor Kayer in gezelsehap van de „gedubbelde" Cees Rabe aan de aandacht van zijn con­currenten te ontkomen. Hoewel ook Toon Beentjes zich nog bij hen voegde, moest deze na een zestal ronden weer afhaken met een juweel van een inzinking, die deze dappere ver naar de achterhoede deed verhuizen. Toen Kayer en Rabe reeds een straatlengte voorsprong hadden opgebouwd, scheen er voor de blonde renner uit Berkhout - met nog circa 13 km voor de wielen - geen vuiltje meer aan de lucht. Edoch, de talentvolle Steenvoorden, vechter De Ruiter, de slagvaardige Rol en de rappe De Bruin vormden in deze fase van de strijd een jagers­groepje, dat aardig aan de voorsprong van Kayer begon te knabbelen. En toen de leider een ronde later „plat" reed, ver­speelde hij kostbare seconden en hoewel hij meteen de fiets van Rabe kreeg, was de cadans gebroken en werd hij vijf ron­den voor de streep door de achtervolgers gegrepen. Ondanks dat hij op een vreemde fiets reed en veel te laag zat, deed Kayer zich inde eindsprint nog geducht gelden en moest alleen voor Pietje de Bruin het hoofd buigen. De sympathieke Roo­sendaler is een van de weinige Brabanders, die nog wel eens in deze contreien komt koersen en de organisatoren hebben hem graag op het programma staan, want Piet zorgt altijd welvoor strijd en spanning.  BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Amateurs: 1. P. de Bruin (Roosendaal), 100 km in 2 uur 34 min. 21 sec.; 2. C. Kayer (Berkhout); 3. J. Rol (Alkmaar); 4. P. Steenvoorden (Heemstede); 5. D. de Ruiter (Beverwijk); 6. J. Kaptein (Lisse); 7. A. van Wetten (Noordwijkerhout); 8. B. Lute ('s-Graveland); 9. J. Bruggenkamp (IJmuiden); 10. A. van 't Hof (Sassenheim); 11. J. Mehagnoul (Amsterdam); 12. A. Gel­dermans (Beverwijk); 13. J. Bloedjes (Alkmaar); 14. P. Peters (Haarlem); 15. A. Beentjes (Heemskerk).

Nieuwelingen: 1. H. Koger (Haarlem), 40 km in 1 uur 3 min. 58 sec.; 2. H. Cuvelier (Nw. Vennep); 3. C. Niesten (Beverwijk); 4. J. Meegdes (IJmuiden); 5. G. Duinmeyer (Be­verwijk); 6. H. Jongerius (Utrecht); 7. P. Zonneveld (St. Pan­cras); 8. J. v. Wijk (Haarlem).

 

VLIJMEN.(31 juli).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. A. v. 't Hof, Sassenheim; 2.M. Wolfs, Vlijmen; 3. P. de Bruin, Roosendaal; 4. L. v. d. Brand, Schijndel; 5. H. v. d. Broek, Breukelen; 6. J. Liebregts, Vlijmen; 7. C. Kayer, Zuidermeer; 8. G. Verhoeven, Tilburg; 9. B. Teunisse, Utrecht; 10. A. Geldermans, Beverwijk.

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Ven, Vlijmen; 2. A. Kivits, Vlijmen; 3. L. Coehorst, Tilburg; 4. J. de Veer, Den Bosch; 5. A. Meulbroek, Tilburg; 6. A. van.Uden, Oss; 7. J. v. d. Wetering, Heesch.

 

VLISSINGEN.(1 juli).1955

Nieuwelingen: 1. Niesten, Beverwijk; 2. v. d. Meulen, Bad­hoevedorp; 3. v. d. Flier, Hansweert; 4. Verdoornd, Rotterdam; 5. Sijthoff, IJsselmonde; 6. v. Iersel, Rotterdam; 7. Kreukniet, Rotterdam.

 

VOERENDAAL.(22 mei).1955

                    HUGENS WON NIEUWELINGENRONDE VAN VOERENDAAL.

Zondag j.l. stond er in Limburg alleen een wedstrijd voor nieuwelingen op het programma, die te Voerendaal verreden werd:

Nieuwelingen: 1. Hugens (Hoensbroek), 60 km in 1 uur 37 min. 45 sec.; 2. Van Beek (Stein); 3. Kamphuis (Heerlen); 4. Van Eck (Schinnen); 5. Floegel (Hoensbroek); 6. Berns (Hoensbroek); 7. Rot (Waubach); 8. Huntiens (Beek); 9. Lotz (Stein); 10. Haan (Mechelen).

 

VREESWIJK.(9 oktober).1955

G.W.C “DE ADELAAR”winnaar van de U.N bekerwedstrijden

Met het eind van het wielerseizoen komen alle renners uit Midden-Nederland ieder jaar nog eenmaal bijeen om de degens te kruisen tijdens bet wielertournooi om de U.N.-beker.

De tweede Zondag in October was ook ditmaal hiervoor uitge­kozen met Vreeswijk als centrum. Van de zes deelnemende verenigingen klasseerden de renners van De Adelaar zich het best, waardoor deze Gooise wielerclub voor een jaar in het bezit van de U.N.-beker kwam, nadat De Volharding beide voorgaande jaren het kostbare kleinood in zijn bezit had gehad.

Aan de deelname der renners zou men niet zeggen, dat het wielerseizoen 1955 er al weer op zit. Van wedstrijdmoeheid was er geen sprake, gezien de grote deelname van 130 renners. Hiertoe behoorden de 30 amateurs, die het eerst van start gingen. Zij reden acht ronden van ruim 10 km op het parcours van De Volharding. De eerste doorkomst was in gesloten ge­lederen, doch kort nadien lagen Lammers, J. van Schaik en Pothuizen aan de leiding. Het vrij hoge tempo van het pelo­ton, dat gemiddeld 42 km reed, haalde hen echter terug. Zeven renners namen nadien wederom het heft in handen. Het zou echter tot aan de zesde ronde duren, aleer Pos een demarrage waagde met zijn clubmakker De Wit. Dit duo, beiden lid van De Adelaar, lieten toen hun makkers snel acliter. Pos nam zelfs alleen de leiding, noteerde aanvankelijk 15 seconden voor­sprong en liep later zelfs verder uit. Een onbedreig- de zege was zijn beloning, met clubmakker De Wit als tweede. De sprint van het peloton was voor Henk Klein.

De nieuwelingencourse was rijk aan ontsnappingen. Werkelijk serieus was de poging na 30 km van het trio Compier, Tergouw en Van Putten. Het wakkere drietal werd echter kort voor het eind weer achterhaald, waarna de massale eindsprint voor de Adelaar-renner P. van Dijk was.

Doordat de renners van De Adelaar over het geheel de meeste punten vergaarden, kwam deze Gooise wielervereniging, die de laatste tijd over een opmerkelijk groot aantal renners be­schikt, in het bezit van de wisselprijs van het Utrechts Nieuws­blad.

Met deze course, waarvan de organisatie in handen was van de U.W. en T.C. „De Volharding", werd voor Midden-Nederland het seizoen weer besloten. Een seizoen, dat over het geheel bezien voor de renners van het centrum van ons land weer succesvol is geweest.

De komende weken zullen worden besteed met de wedstrijden voor de “oudjes", waarbij de bestuursleden aan de start komen en de renners de organisatie in handen hebben en met de jaar­lijkse traditionele viswedstrijden, waarbij van ouds her de gebakken visjes, rolmopsen en wat een, renner al niet meer kan vangen, aan de haak zullen worden geslagen.

Tot slot geven wij U de uitslagen van het wielertournooi om de U.N.-beker.

Amateurs: 1. G. Pos (de Adelaar), 82.5 km in 2 uur 14 min.; 2. De Wit (Adelaar); 3. H. Klein (Volharding); 4. Kirchner (Sta­dion); 5. Pothuizen (Volharding); 6. Merton (J. v. Riebeeck);

7. Van Zanten (Stadion); 8. J. van Schaik; 9. Van de Woude; 10. De Groot (allen Stadion).

Nieuwelingen: 1. P. van Dijk (Adelaar), 61 km in 1 uur 52 min.; 2. Van Putten (Jan v. Riebeeck); 3. Van Lith (Jan v. Riebeeck); 4. Baartmans (Volharding); 5. Vermeer (Stadion); 6. Jongerius (St. Willibrord); 7. Tergouw (Stadion); 8. Schimmer (Jan v. Riebeeck); 9. Maring (Volharding); 10. De Boer (Adelaar).

Junioren: 1. Alting (Volharding); 2. P. Keuker (Adelaar); 3. Veenendaal (Volharding); 4. Plieger (Jan v. Riebeeck); 5. Ter Hoeve (Stadion); 6. Haan (Adelaar); 7. Van As (Volharding); 8. C. Hees (Stadion); 9. Hommes (Tempo); 10. Van de Weyden (Volharding).

Eindstand bekertournooi: 1. De Adelaar, 30 pnt.; 2. Het Sta­dion, 27 pnt.; 3. Jan van Riebeeck, 25 pnt.; 4. De Volharding, 23 pnt.; 5. St. Willibrord, 5 pnt.; 6. Tempo, 0 pnt.

                                                        BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

WAALWIJK.(26 juni).1955

Amateurs: 1. Michel Stolker, 2. Geurt Pos, 3. Jan Kuijs,

Nieuwelingen: 1. Leo van de Pluijm, 2. Joop van de Putten, 3. Zijlmans.

Adspiranten: 1. Arie Verzijl, 2, de Jager, 3. van de Kamp,

 

WAALWIJK.(16 juli).1955

Nieuwelingen: 1. De Vries, Waalwijk; 2, Van Dal, Vlijmen; 3. Van Amsterdam, Oosterhout; 4. Farla, Steenbergen; 5. Kreukniet, Rot­terdam.

 

WAALWIJK.(14 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Arie Braat, 2. W.Hoek, 3. de Korver,

 

WAALWIJK.(10 september).1955

VREESWIJK WON ACHTER MOTOREN.

In Waalwijk probeerde het de actieve wielerclub, die ook de Ronde van Midden-Brabant organiseert, met een amateurwed­strijd achter motorgangmaking. Dat was juist iets voor Wil Vreeswijk uit Alphen a. d. Rijn. Een knaap, die kan hollen en stilstaan. Hij won natuurlijk voor Pol, Van der Pluijm, Ver­hoeven, Wolfs.

Amateurs: 1. Wil Vreeswijk, 2. Aad Pol, 3. Leo van de Pluym,

Nieuwelingen: 1. M. van Moergestel, 2.

Adspiranten: 1. Arie Verzijl

 

WADDINXVEEN.(25 juni).1955

           BEVERWIJKSE OVERHEERSING IN DE RONDE VAN WADDINXVEEN.

In her kader van de l0e Sportweek te Waddinxveen, de ge­meente, die er met recht trots op gaat her eerst in ons land een sportweek te hebben georganiseerd na de Duitse overheersing, werd een wedstrijd verreden voor amateurs en nieuwelingen samen, over 100 km. In het eerste deel van de wedstrijd hielden de renners zich bezig met het binnen halen van de vele pre­mies. Een ware lawine van premies zorgde er voor dat ‘t tempo hoog bleef. De eerste 42 km gingen in 1 uur 4 min. en 15 sec. Halverwege de wedstrijd waren de sterksten, na verschillende aanvallen, gezamenlijk ontsnapt. Op kop gingen Vreeswijk, die de prestatieprijs kreeg voor de renner die het meest als eerste over de streep ging, Geldermans, De Ruiter, De Nijs en tot ieders verrassing de dappere kleine Helsloot. Deze piepjonge nieuweling blies heel dapper zijn partijtje mee en liet zich in her geheel niet intimideren door het “gewicht" van zijn mede­vluchters. Ronden lang streed ook de dappere nieuweling De Haan uit Ouderkerk a.d. Amstel op een tiental seconden achter de vluchters, doch hij kon niet tegen bet gezamenlijk geweld op. De kopgroep deed voorlopig niets anders dan de voorsprong vergroten. Er waren nog vijf ronden te rijden, toen zij een voorsprong van 1.30 minuut op hun eerste rivalen hadden. De Ruiter kwam de volgende ronde alleen door met de overige vier uitlopers op 35 sec. De eindstrijd was begonnen. De vol­gende ronde begon de opmars der Beverwijkers, die oorspron­kelijk gehandicapt waren wegens het niet doorgaan van een wedstrijd in hun plaats van inwoning. Geldermans had met een felle demarrage de overigen uiteen geworpen. Met nog twee ronden te rijden wist laastgenoemde zich bij De Ruiter te voegen. De eindsprint werd niet zoals men verwachtte, omdat Geldermans het De Ruiter niet lastig wilde maken.

Amateurs: 1. D. de Ruiter, Beverwijk, 100 km in 2 uur 34 min. 26 sec.;; 2. A. Geldermans, Beverwijk, z.t.; 3. Chr. de Nijs, Be­verwijk, op 1 mina 8 sec.; 4. A. G. Helsloot, Amsterdam (nieuwe­ling), op 1.53 min.; 5. W. Vreeswijk, Alphen a.d. Rijn; op 2.06 min.; 6. H. Lammers, Woerden; op 3.15 min.; 7. F. Versluis, Waddinxveen, z.t.; 8. G. Lageweg, Klaaswaal, op 4.27 min.; 9. P. Versluis, Waddinxveen, z.t.;; 10. W. Slager, Rotterdam, op 1 of meer ronden; 11. A. Schlicht, Schiedam; 12. B. Schmienk, de Meern; 13. T. Visser, Rotterdam; 14. C. v. Leeuwen, Gouda.

 

WALSOORDEN.(7 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Rentmeester, Yerseke; 2. Verstraten, Ede; 3. Suijkerbuijk, Nispen; 4. v. d. Zande, Halsteren; 5. Middelkamp, Kieldrecht.

 

WAPSE.(31 juli).1955

Nieuwelingen: 1. H. Wagteveld, Steenwijk; 2. E'. Zuidema, Veendam; 3. Westerdiep, Westerbork; 4. Vas, Sappemeer; 5. Oomkes, Westerbork; 6. Bats, Sappemeer; 7. S. Bouma; Gorre­dijk; 8. Dikkenberg, Zuid Wolde.

 

WASPIK.(24 april).1955

Amateurs Dernies: 1. Bram Heeren, 2. Tinie Wolfs, 3. Gerrit Verhoeven,

Nieuwelingen: 1. J. van Poppel, 2. Martin de Jong, 3. J. van de Elshout,

Adspiranten: 1. Wim van de Stappen, 2. Bart Solaro, 3. Henk de Vos,

 

WEZEP.(13 augustus).1955

Amateurs: 1. Jean Mehagnoul, 2. Henk NIjdam, 3. Ben Teunisse,

Nieuwelingen: 1. Hennie Jongerius,

 

WIERDEN.(30 april).1955

Amateurs: 1. Nijman, Hengelo; 2. Niemeijer, Hengelo; 3. Roe­lofs, Arnhem; 4. Tebbens, Groningen; 5. Oink, Hengelo; 6. v. d. Heuvel, Hengelo; 7. Regter, Apeldoorn.

 

WIERINGEN.(14 augustuis).1955

Nieuwelingen: 1. J. Oudkerk, Amsterdam; 2. C. Stam, St. Pan­cras; 3. M. de Haan, Ouderkerk; 4. R. Kayer, Zuidermeer; 5. J. E'delenbosch, Enkhuizen; 6. C. de Jong, IJmuiden; 7. H. Buis, Haarlem; 8. P. Pronk, Berkhout; 9. C. Visser, Santpoort; 10. T. Markus, Halfweg.

Amateurs: 1. C. de Nijs, Beverwijk; 2. R. Janissen, Amster­dam; 3. J. Ottenbros, Alkmaar; 4. A. Geldermans, Beverwijk; 5. C. Rabe, Amsterdam; 6. J. Pleyt, Asselldelft; 7. S. Appel, Hoorn; 8. J. Bloedjes, Alkmaar; 9. F. Schild, Amsterdam; 10. J. Wuurman, Amsterdam; 11. M. Pronk, Warmenhuizen; 12. H. Cuvelier, Nieuw-Vennep; 13. A. Heide, Amsterdam; 14. T. Noyen, Amsterdam.

 

WIJCHEN.(11 juni).1955

Amateurs: 1. Arend van ’ t Hof, 2. M. Bravenboer, 3. Willie van de Waterlaat,

Nieuwelingen: 1. Harrie Cuvelier, 2. Nol van Uden, 3. Hennie Jongerius,

 

WIJK BIJ DUURSTEDE.(25 september).1955

Voor de wedstrijd in Wijk bij Duurstede om het nationale clubkampioenschap kwamen ook de veteranen en nieuwe­lingen in-actie. Bij de “oude categorie" ging de zege voor de vierde keer in successie naar de Haarlemmer Bernard van Dijk, wiens eindsprint ieder jaar nog scherper schijnt te wor­den. Heus, Vrins en Tillieu kregen tegen Van Dijk geen schijn van kans. Bij de nieuwelingen was Leen van der Meulen, een renner uit Badhoevedorp, de snelste. Hij heeft dit jaar al heel wat gewonnen en vormt een belofte voor later. Jammer was het, dat zich op misschien honderd meter van de finish een valpartij voordeed, waarbij Duinmeyer een hersenschudding opliep.

Veteranen: 1. B. van Dijk, Haarlem, 54 kilometer in 1 uur 25 min. 14 sec.; 2. J. Heus, Maarssen; 3. P. Vrins, Breda; 4. C. Tillieu, Tilburg; 5. D. Bakker, Amsterdam; 6. J. Nagel, Amster­dam; 7. J. Smets, Tilburg; 8. L. Schoenmakers, Arnhem; 9. N. Princee, Tilburg; 10. W. Rijken, Tilburg.

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Meulen, Badhoevedorp, 54 kilometer in 1 uur 18 min. 10 sec.; 2. H. Marinus, Amsterdam; 3. C. Vis­ser, Santpoort; 4. P. Hanegraaf, Breda; 5. C. de Jong, IJmui­den; 6. Ch. v. Haagen, Amsterdam; 7. J. Hoppenbrouwers, Haarlem; 8. J. Meegdes, IJmuiden; 9. J. Elias, Halfweg; 10. A. Compier, Utrecht.

 

WIJNANDSRADE.(31 juli).1955

             In Wijnandsrade 1 Nol Ehlen, 2 Harry Ehlen

Een spectaculaire koers - op een geaccidenteerd parcours met een drietal heuveltjes - werd in Wijnandsrade ten tonele ge­voerd. De kop kreeg doorlopend een ander aanzien. Nadat Hassel, Frits Ramakers en Vergoossen deze rol hadden opge­eist, reed Mart v. d. Borgh een tijdje solo, waardoor hij in het bezit van enkele premies kwam. Half koers kreeg v. d. Borgh bijstand van Harry Ehlen en Jan Willemsen. De groep kwam in beweging. Eerst gingen Paas, Nol Ehlen en Barlage op zoek naar de uitlopers, daarna ontsnapten Frits Ramakers, Vergoos­seil en Roelofsen. Na 60 km konden Nol en Harry Ehlen zich leiders noemen, terwijl v. d. Borgh aanvoerder van de achter­volgers werd. Het duo Ehlen gaf evenwel geen duimbreed ter­rein prijs, integendeel liep meer en meer uit. Boven op een heuvel werd de spurt betwist. Met een wiellengte bleef Nol baas over neef Harry.

Amateurs:1. Nol Ehlen (Broeksittard), 100 km in 2 uur 56 min. 40 sec.; 2. Harry Ehlen (Sittard), z.t.; 3. Frits Ramakers (Echt), op 1.28 min.; 4. G. Vergoossen (Echt), z.t.; 5. J. Barlage (z.t.); 6. N. Paas (Geleen), op 1.46 min.; 7. J. Willemsen (Nuth), op 2.52 min.; 8. J. Roelofsen (Spaubeek), z.t.; 9. M. v. d. Borgh (Koningsbosch), op 4.23 min.; 10. W. Kohlen (Heerlerbaan), op 1 ronde.

Nieuwelingen: 1. Hugens (Hoensbroek), 60 km in 1 uur 46 min. 40 sec.; 2. J. Rot (Waubach), op 40 sec.; 3. P. Somers (Heerler­heide), op 43 sec.; 4. J. Zohar (Hoensbroek), op 1.50 min.; 5. W. Kamphuis (Heerlerheide), z.t.

 

WILLEMSTAD.(25 juni).1955

Amateurs: 1. Jan Konings, 2.

 

WOENSDRECHT.(5 juli).1955

Amateurs: 1. Schalk Verhoeh, 2. Cees van de Borst, 3. Adrie van Meel,

 

WOERDEN.(23 april).1955

                    STOLKER zette de kraan open en …. won

Woerden is een alleraardigst stadje. Het heeft prachtige singels, alom-bekende kaasmarkten, een inwoner die ver­schrikkelipk hard kan fietsen en een mijnheer, die Walter van Leeuwen heet. Dat is alles. Maar het is meer dan genoeg. Want om bij die mijnheer Van Leeuwen stil te staan: hij vooral heeft Woerden kennis doen maken met de Ronde van Nederland, die fleurige wielervoliere in rood en blauw, geel, groen, bruin en nog zo vele andere tricots, gestreept, geblokt, geruit! En en passant heeft de ,grote man" van de jonge vereniging “Arie van Vliet" er nog een wielerronde voor amateurs en nieuwe­lingen aan toegevoegd.

Nou, dat hebben die duizenden Woerdenaren gewaardeerd.

Men kon het zo goed zien: vooral aan het treffen tussen de amateurs hebben zij zich echt verkneuterd. Met recht overi­gens. Want het was een enerverende, dadenrijke wedstrijd met een slot, dat zo mogelijk nog spectaculairder was.

Neen, van de vriendelijke uitnodiging die men ons zond, om Zaterdagmiddag naar Woerden te komen, hebben we niet de minste spijt gehad. Er heerste, ondanks de late April-zon er maar bleekjes uitzag, een sfeer, die prettig aandeed. Langs het gehele 1500 meter lange parcours wapperde het rood-wit­blauw en voorts was er een jury - met de Eindhovenaar Cor Wijdenes als speaker -, die haar taak volkomen aankon.

Maar wat het voornaamste was: van beide wielerronden ging bekoring uit. Daar werd gevochten, zo, “dat de stukken er af­vlogen". Bij de 69 nieuwelingen verdient de jeugdige Half­wegger Tom Markus, die heel wat makkers in een lange, fraaie spurt versloeg (Coen Niesten met nog geen wiellengte), een tien en de Amsterdammer Chris Mors een pak op zijn broek.

Al of niet “onderweg" door Van de Putten uit Hagestein gehin­derd, heeft Mors niet het recht een tegenstander tijdens de wedstrijd van de fiets te sleuren om meteen een partijtje met hem „op de mat te gaan".

De strijd der 71 amateurs (over 80 kilometer) was nog` geen half uur aan de gang, of boem...., de lange Rotterdammer Schalk Verhoef demarreerde. En als lange renners goed op de fiets zitten, zijn het meestal goede renners. En goede renners laat men nooit zo gauw „lopen". Dus sprongen de stijlvolle Zuilenaar Mies Stolker en Gerrit de Jager uit Hoog Blokland hem onmiddellijk na. Ook de Beverwijker Ab Geldermans, die ons in Gent-Ieperen al opviel door zijn lichte pedaalslag, sprong mee in het spoor van Schalk Verhoef. Daarvoor moest Geldermans weliswaar een flink “gat" dichten, maar hij had toch heus geen kilometers nodig om met de drie vluchtelingen mee te sjassen naar terreinwinst. Die terreinwinst kwam er.

Ondanks kranig verweer in het grote peloton van Lute, Regter, Frits Rabe, Bloetjes, Bruggenkamp, Wuurman en Kooyman (buitengewoon strijdlustig ditmaal), Walravens, Schild, Wallet, Vreeswijk, Zijlstra, Kayer, Van Vliet (niet Arie, die zat met zijn charmante vrouw en beide zoons ergens langs het „lijntje") en Van Wetten. Vooral Arie van Wetten, met de stijl en de vechtlust van Hein van Breenen, smeet tijdens de achtervol­ ging met zijn krachten. Wat kan me die knaap rijden. Maar ook: wat moet de man uit Noordwijkerhout nog veel leren. Maar dat komt met de jaren, Arie!

Het sluitstuk van Woerdens tweede wielerronde was, we zei­den het reeds, een juweel. Hoe hard er in de grote groep ook „getrokken" werd, met niet minder verve werden de rapieren getrokken door het leidende viertal. Toen de prachtig mar­cherende Mies Stolker in de laatste ronde de kraan nog eens extra openzette, nog wat duwen meer gaf op de pedalen, was zelfs de rijzige Schalk Verhoef (met zijn hoger “verzet") daar­tegen niet bestand.

Nieuwelingen (40 km): 1. T. Markus (Halfweg) in 1 uur 21 seconden; 2. C. Niesten (Beverwijk); 3. Ch. Dumernik (Amsterdam); 4. K. Stam (St. Pancras); 5. H. Cuvelier (Nw. Vennep); 6. H. Marinus (Amsterdam); 7. J. Elias (Halfweg); 8. A. Braat (Aalsmeer); 9. H. Rgckers (Zeist); 10. J. Robert (Amsterdam)..

Amateurs (80 km): 1. M. Stolker (Zuilen) in 1 uur 58 min. 20 sec.; op 19 sec. 2. S. Verhoef (Rotterdam); op 25 sec. 3. G. de Jager (Hoog Blok­land); 4. A. Geldermans (Beverwijk); op 50 sec. 5. A. van Wetten (Noordwijkerhout); op 1 min. 6. J. Bruggenkamp (IJmuiden); 7. J. van Vliet (Rotterdam); 8. F. Schild (Amsterdam); 9. P. Kooyman (Den Haag); 10. J. Wuurman (Amsterdam); 11. J. van de Putten (Den Haag); 12. C. Plasmeyer (Voorhout).

 

WOERDEN.(30 april).1955

                  Wim van de Kamp winnaar in Woerden

In Woerden werd Zaterdagmiddag het dessert van het grote wielerdiner opgediend. De vorige week immers hadden de Woerdenaren reeds kennis gemaakt met de Ronde van- Neder­land en de ronde voor amateurs. Ditmaal kwamen nogmaals de nieuwelingen aan de start met een voorwedstrijd voor adspi­ranten. Deze laatste groep renners reed een course over 20 km. Bij hen moesten wel enkele renners door achterstand de strijd staken, doch tot ontsnap- pingen kwamen zij niet. De afstand is hiervoor te kort. Wel trok de jeugdige Wim van de Kamp fel van leer en werden door zijn toedoen vele ontsnappingspo­gingen verijdeld. Bij de premiesprints hield Van de Kamp zich rustig doch in de eindsprint stond hij zijn mannetje. Wim van de Kamp zegevierde voor de tweede maal in een week.

Ook bij de nieuwelingen zag men een zelfde course. Eerst tegen het einde waagde Mooy een ontsnappingspoging, die hij twee ronden vol hield. Toen was bet pleit beslecht en zag men ook nu een felle eindsprint, waarin de Amsterdammer Helsloot onbetwist de sterkste was.

De organisatie was ook ditmaal in uitstekende handen van de Woerdense wielerclub “Arie van Vliet". BRON: HANS VAN DE KAMP.

De uitslagen waren:

Adspiranten: 1. W. van de Kamp (Barneveld), 20 km in 30 min. 23 sec.; 2, F. de Groot (Oud-Beijerland); 3. A. Verzijl (Numans­dorp); 4. B. Diepenbroek (Woerden); 5. E. Farenhout (Spijkenis­se); 6. M. Breure (Rotterdam); 7. W. van de Stappen (Tilburg); 8. W. Sluis (Benschop).

Nieuwelingen: 1. A. Helsloot (Amsterdam), 40 km in 1 uur 58 sec.; 2. A. de Haan (Amsterdam); 3. J. de Stigter (Gorin­chem); 4. A. Fransman (Amsterdam); 5. T. de Haar (Ouderkerk aan de Amstel); 6. T. Meeldijk (Oud-Beyerland); 7. F. van de

Zalm (Den Hoorn); 8. C. Tiet (Hoorn).

 

WOLVEGA.(16 juli).1955

Amateurs en Nieuwelingen: 1. J. Mehagnoul, Amsterdam; 2. J. Brug­genkamp, IJmuiden; 3. J. Bloedjes, Alkmaar; 4. J. Groot, Beverwijk; 5. C. Niesten, Beverwijk; 6. A. v. 't Hof, Sassenheim; 7. K. Wiltjer, Middelstum; 8. G. Wetsinga, Groningen; 9. F. Schild, Amsterdam; 10. E. Jongstra, Hoogeveen.

 

WORMERVEER (10 september).1955

                  Sprintzege voor Frans Schild in Wormerveer

De door de voetbalvereniging Q.S.C. ter gelegenheid van zijn veertig jarig bestaan in samenwerking met D.T.S. georgani­seerde Ronde van Wormerveer is Zaterdagmiddag gewonnen door Frits Schild uit Amsterdam.

Schild, Braat en Kuitwaard waren er in de voorlaatste van de te verreden 70 ronden in geslaagd aansluiting te krijgen bij een kopgroepje van vijf, te weten: Appel, De Koning, De Nijs, Peter Post en De Ruiter.

Die sprong van Schild c.s. naar het kopgroepje vormde het hoogtepunt van een levendige wedstrijd, waarin vele uitloop­pogingen werden ondernomen, vooral door Moolenijzer, maar er bijna niet een langer duurde dan enkele ronden.

Een goede prestatie werd geleverd door Braat uit Aalsmeer, die in zijn eentje een aanzienlijke achterstand, verkregen door een breuk in het peloton, binnen een paar ronden wist goed te maken. Een vierde plaats was zijn beloning.

Er werden talrijke premiesprints verreden om door Q.S.C. be­schikbaar gestelde rood-witte jubileum-vaantjes.

Amateurs: 1. F. Schild (Amsterdam), 87 km in 2 uur, 1 min. en 34 sec.; 2. D. de Ruiter (Beverwijk); 3. Ch. De Nijs(Bever­wijk); 4. F. Braat (Aalsmeer); 5. P. Post (Amsterdam); 6. H. de Koning (Hoofddorp); 7. S. Appel (Hoorn); 8. H. Kuitwaard (Velsen); 9. C. Without (Amsterdam);' 10. L. Stoete (Amster­dam); 11. N. de Clerk (Amsterdam); 12. B. Lute ('s-Gravenland) en 13. C. Rabe (Amsterdam).

 

WOUW.(3 juli).1955

Amateurs: 1. C. Paymans, Tilburg; 2. De Meijer, Belgie; 3. P. Maas, Pindorp; 4. P. de Bruijn, Roosendaal; 5. W. Bos, Greup; 6. A. van Glerum, St. Willebrord;,7. J. Westdorp, 's-Heeren­hoek; 8. W. Heeren, St. Willebrord; 9. C. v. d. Zande, Halsteren; 10. F. Hoffmans, Etten.

 

ZAANDAM.(17 juli).1955

Amateurs: 1. H. Kuitwaard, Velsen; 2. F. Rabe, Amsterdam; 3. H. Moolenijzer, Amsterdam; 4. W. Klebach, Amsterdam; 5. J. Ottenbros, Alkmaar.

Adspiranten: 1. A. de Graaf, Rotterdam; 2. C. Cooper, Amsterdam; 3. W. v. d. Kamp, Barneveld.

 

ZANDVOORT.(17 april).1955

                    Wielerfeest in Zandvoort aan Zee

         Gerrit Voorting's triompf bracht vreugde in Haarlem's kamp

Na een wedstrijd zonder veel wierook

Om het maar meteen te zeggen: wat is het, achteraf bekeken, te betreuren geweest, dat men Zondag op het auto-circuit van onze tweede badplaats de vaderlandse beroepsrijders, onaf­hankelijken en amateurs niet tegelijk van start heeft laten gaan, zoals voor een kleine twee jaar terug. Wat was het toen een sprankelende wegcourse; wat liepen de duizenden toe­schouwers er warm voor en - in waarheid - wat zat er in dit fascinerende wielerfestijn een lekker stuk kopij. Nee, het vet zat de Zandvoort-wedstrjjd voor professionals ditmaal niet in de weg: het was een mager beestje; het was een course met, wat men noemt, vel over been. Waarmee we natuurlijk niets afdoen; noch van de voortreffelijke organisatie - o, Jan Engel, wat verstaan jullie die kunst toch in de perfectie -, noch van de sprekende triomf van Gerrit Voorting. Die was, buiten zijn sprintzege om, in de fonkelende finale van een overigens wei­nig zeggende wedstrijd, de man met het meeste hart; de vech­ter bij uitnemendheid.

Er waren onder de zestig prof-renners, gelijk Martin Wierstra, die het op dit golvende Zandvoort-parcours met zijn stroeve wegdek - terwijl koele Noordzeewinden de ademhaling be­lemmerden - zonder derailleur deden. Dat mocht een tijdje goed gaan; die renners mochten een rondje of wat lustig mee­marcheren; uiteindelijk klaarden zij het niet tegen hen, die wel konden schakelen, wel een „tandje" hoger of lager konden zitten als het nodig mocht zijn.

Voor Harrie van de Kamp, die al zo'n goede 5000 trainings­kilometers in de benen heeft, begon dit gouden feest van „De Kampioen" anders wel bijzonder ongelukkig: hij zat nog geen tien minuten in het zadel of hij kreeg een defect achterwiel. De man uit Gennep, die conscientieus genoeg is en die zijn materiaal verzorgt zoals een zeeman zijn schip, kennen wij al heel wat jaren. Meer en meer dringt het tot ons door, dat op deze pechvogel van toepassing is: iemand voor een stuiver ge­boren, wordt nimmer een dubbeltje. Of zal het voor Van de Kamp gaan dagen in de komende Ronde van Nederland?

Natuurlijk vielen ook renners zonder malheur uit het grote peloton weg: de ons bekende Slot uit Nieuw-Amsterdam, die al gauw naar huis ging; de Eindhovenaar Wil Dielissen, op dit Zandvoort-traject eenmaal nationaal wegkampioen, bij de amateurs, doch die eigenlijk nooit is doorgebroken; Wout Bos snelheid genoeg, maar “zonder adem" ditmaal; goede, brave Willem Reuter, die  niet zijn draai kon vonden; Piet Steveking, Jan van Osta, Gerrtit ravenstein, de Limburger Smeets, Appie Donker(wat beloofde die niet als nieuweling),Gerrit Spren­kelink en het sympathieke Haagse broederpaar Kuipers, dat nu al zoveel jaren een sieraad is voor de sport. Maar is het niet zo, dat we allemaal wel eens een slechte dag hebben; dat het in de wielersport niet allemaal tenoren kunnen zijn? En dan, Ons Heer moet zijn getal hebben. En de jury ook.

Gingen Nico van Est, de Westbrabander, en Klaas Kwantes, de Zaankanter, van de gedachte uit, dat die het eerst veegt, de beste kans heeft; speelden het door hun brein, dat het geld voor de stoute is? In ieder geval, zij joegen samen de ruimte in waardoor de vele wielervrienden langs de kant (en in de blon­de duinen) de krachtige windstoten en het nogal koude weer een ronde of wat deden vergeten. Een ronde of wat. Want toen Nico en Klaas tot orde waren geroepen - de “grote mannen" in het veld vonden dat zij genoeg premies hadden vergaard - vooral de Breukelaar Henk van de Broek weerde zich bij de jacht op de twee durvers uitstekend -, toen ging het weer ge­ruime tijd in hoog, maar droog tempo verder. Nee, het sluit­stuk van de course moest 't 'm doen. En deed het ook. Eerst „pakte" Wies van Dongen zestig meter; wat later ging de ran­ke Piet Haan, de handen losjes op het stuur, met een vaart van goed veertig op terreinwinst uit. En ook Piet Maas en Gijs Pauw durfden iets te ondernemen. Nochtans, het stuk werd pas gespeeld toen Wim van Est toesloeg, al zag hij dan Gerrit Schulte en Gerrit Voorting op zich af zeilen. Hoe het zij, met­een ging het er heet van de rooster; meteen brak het peloton in tweeen. Schulte, Van Est, Van Breenen, Harm Smits (Zon­dag, best, heel best op dreef), Hinsen, Maas, Haan, Gerrit Voor­ting, Wagtmans en Hijzelendoorn, allen in de kopgroep pre­sent, vonden elkaar in het verdedigen, van de genomen voor­sprong (een kleine honderd meter) tegen de tweede groep, die in het heetst van het gevecht de bus had gemist. En in die tweede groep bevonden zich toch een Ge Peters en een Henk Faanhof, een Thijs Roks, Piet van As, Kees Paymans, Harrie Schoenmakers, Henk Stevens, Adri Voorting, Manus Brink­man, Wies van Dongen, Jan Plantaz en Juul Maenen. Zij wa­ren niet attent genoeg geweest toen het er op aan kwam, had­den het, onbewust misschien, te veel gezocht aan de staart van het peloton. Of waren de meeste renners uitgeblust? Toen Gerard Peters en Henk Faanhof, om beurten, hun groep tot op slechts twintig meter van de tien leiders brachten, toen bleek geen van de anderen in staat een handje toe te steken om mede het ,gat" te dichten. En is het niet zo, dat als paarden ongelijk trekken, de waren dan niet loopt?

De winnaar maakt niet altijd de wedstrijd. We leerden het als renner; we constateerden het meer dan eens als volger van een of andere wedstrijd. Nochtans, de overwinning die Gerrit Voorting Zondag op het auto-circuit van Zandvoort behaalde, was er een die men hem van harte gunde. Omdat hij steeds in de voorste gelederen was te vinden; door zijn gedurfde rijden kleur aan de course gaf. Toen hij de eindspurt inzette, duwde al wat Haarlemmer was, met hem mee. Omdat Gerrit Voorting een der hunnen was; een lid van de gouden club „De Kam­pioen", die tot Neerlands eerste wielervereniging is uitge­groeid.

De andere uitblinkers in deze Zandvoort-wedstrijd over hon­derd kilometer? Schulte, Van Est, Wagtmans? Hoeveel glans is er al niet rond hun slapen gevlochten; hoeveel successes; zijn mogelijk voor dit drietal nog weggelegd? Hopelijk ook voor Piet Haan, de van nature zo rustige Limburgse rouleur, en voor de laaiende Hein van Breenen, die het gevecht nooit ontloopt en die met een lied op de lippen - het liefst van die „mooie Westertoren" - door het leven gaat.

Wat hebben we met open ogen gekeken naar een zekere Jan Hinsen, die in Belgie moet wonen en met wiens verrichtingen op het rijwiel we echt niet bekend waren. Hij kwam naar Zandvoort, deed zijn werk in de course, Liep niet verloren in de laatste, beslissende slag, en klasseerde zich in de eindspurt - een lange, harde - opperbest: vijfde na mannen, die zoveel meer ervaring hebben dan hij. En toch, toch heeft „sprinter" Jan Hijzelendoorn van allen wel het meest verrast. Het was zelfs zo, dat men de Amsterdammer een goede kans op de triomf gaf. Zover kwam het echter niet. De laatste kilometer van de wedstrijd deed hem de das om. Ineens begon hij moei­lijk te draaien; ineens was zijn cadans gebroken. Kort nadat de laatste, alles-vragende meters waren ingegaan, verloor Jan Hijzelendoorn het contact, na zich tot het uiterste te hebben geweerd. Mogelijk is hij zelfs wat te roekeloos met zijn krach­ten omgesprongen op ogenblikken, dat hij zich beter „aan de wielen" had kunnen laten voortdrijven. Misschien heeft de jonge Amsterdammer thuis, in een luie stoel gezeten, nog eens rustig over het verloop van de course nagedacht. Wat voor vele renners - ook prof-renners - nuttig is.

Men moet kunnen rijden. Maar men moet ook kunnen omzien.

SCHOLTEN, de beste amateur

                      Piet Steenvoorden, de grote animator

Meer nog dan voor beroepsrenners en nieuwelingen is het Circuit van Zandvoort voor de amateurs een vertrouwd ter­rein. Zijn er niet zo'n jaar of vijf achter elkaar de nationale kampioenschappen verreden? Daarom kon de wedstrijd, die de jubilerende vereniging „De Kampioen" uit Haarlem Zondag voor de amateurs organiseerde, worden beschouwd als een pseudo-titelstrijd, waarin de tientallen amateurs reden alsof er werkelijk een rood-wit-blauwe trui te verdienen viel. Al­leen de afstand - 100 kilometer - was minder dan bij een kampioenschap en daarom zijn de kaarten misschien ook niet zo duidelijk komen te liggen als in andere gevallen. Misschien had Krijn Post dan wel de 20 seconden overbrugd, die hij nu nog te kort kwam. Misschien, nu ja, misschien is een groot woord. In de Hagenaar Henk Scholten, een waardig lid van „De Spartaan", bezaten we in ieder geval een overwinnaar die met ere genoemd mag worden.

Op jubilea pleegt men alleen maar goede woorden te bezigen. Dat is zo het gebruik en wij willen er bij gelegenheid van het gouden feest van „De Kampioen" niet van afwijken. Waarom zouden we ook? De Haarlemse wielerclub van Engel, v. d. Domhoff, Stoop, heeft het Zondag weer zo goed voor elkaar gebokst, dat er werkelijk geen plaats is voor iets anders dan prijzende woorden. Al blijven we er bij, dat we amateurs en profs ook ditmaal liever bij elkaar hadden gezien.

Zou voor de race der amateurs een prestatie-prijs moeten wor­den toegekend, dan ging deze zonder de minste twijfel naar de enthousiaste Piet Steenvoorden. De Haarlemmer heeft zo ener­giek al zijn krachten ingespannen om ook deze course tot een succes voor zijn club te maken, dat hij (met de jammerlijke valpartijen) het koersverloop voor een groot deel heeft be­paald. Een goed renner, deze Steenvoorden, van wie men zeer veel mag verwachten, zeker nu hij zich verzekerd weer van zo­veel goede raadgevers. Hij was het, die steeds maar weer het peloton tot spoed aanmaande toen dit lange lint - bij de start waren er liefst 275 gegadigden voor de hoofdprijs - in de eer­ste veertig kilometer weinig aanstalte maakte om de vluchters tot orde te roepen. En bij die vluchters zaten toch allereerst Arie van Wetten - altijd agressief -, Frans Braat en Joop van der Putten, die na zo'n kilometer of twintig ontsnapten nadat ze op premiejacht waren gegaan. Zij kregen drie ronden later gezelschap van Geurt Pos en kort nadien nog van Mies Stolker en Tonny Peters. Dat waren bij elkaar zes leiders, die heus hun taaltje wel spreken.

De reactie van de ongeruste Piet Steenvoorden was dan ook heel begrijpelijk. En toen na 50 kilometer eindelijk een tegen­offensief werd ingezet was de vereende kracht van tien zeer sterke renners als Van 't Hof en Krijn Post nodig om de zes vluchters bij te benen. Het hele luie peloton - wat daarvan tenminste was overgebleven, want er waren nogal wat uitval­lers - volgde toen op geringe afstand.

In de laatste fase, vier ronden voor de finish, gingen Steen­voorden, Snijders - weer in ouderwetse vorm - en de jonge Hagenaar Scholten er gedrieen vandoor. Een vierde „S" - Adri van Steenselen - trachtte met Krijn Post ook zover te komen, maar dit faalde. Het tweetal viel terug, terwijl even later onze goede vriend Bertus de Vree zijn herstel aankondig­de met een prachtige demarrage, die alleen de Aalstenaar Bergmans (men houde hem goed in het oog!) kon delen.

Zo gingen drie leiders op kop, gevolgd door twee anderen en daarna het peloton met Post aan het hoofd. De eindsprint a trois bracht de zege aan degene, van wie dat het laatst werd verwacht: Henk Scholten, 19 jaar en nog geen jaar lid van de amateurs. Deze winter heeft hij getraind in Zuid-Frankrijk.

Een verrassende winnaar van een interessante wedstrijd, die we in de duinen van Zandvoort met genoegen hebben gadege­slagen. De Grafica-prijs voor de meest succesvolle vereniging ging naar „De Bataaf" met Snijders, Post en Luyks. Voor het overige: wist U dat de amateurs een minuut sneller reden dan de profs?....

De uitslag was:   BRON:FRANS OUDEJANS

Amateurs: 1. H. Scholten, Den Haag, 100 km in 2 uur 32 min. 20 sec.; 2. W. Snijders, Halfweg; 3. P. Steenvoorden, Haarlem; 4. op 10 sec.. A. Bergmans, Eindhoven; 5. B. de Vree, Breda; 6. op 20 sec. K. Post, Nieuw Vennep; 7. J. Groot, Beverwijk; 8. J. Pawlik, Duisburg; 9. A. van Steenselen, 's-Gravendeel; 10. P. Kooiman, Den Haag; 11. A. de Hoog, Amsterdam; 12. J. Rol, Alkmaar; 13. M. Bravenboer, Rotterdam; 14. F. Braat, Aalsmeer; 15. A. Geluk, Rotterdam; 16. J. van Vliet, Rotterdam; 17. G. van Stra­ten, Rotterdam; 18. A. van Selm, Den Haag; 19. J. v. d. Putten,Den Haag; 20. A. v. 't Hof, Sassenheim.

HEIN KOGER winnaar bij de Nieuwelingen

Op het golvende circuit van Zandvoort hebben ongeveer drie­honderd nieuwelingen slag geleverd in de voorwedstrijd die ter ere van bet 50-jarig bestaan der H.S.V. „De Kampioen" inh lijvige wielerprogramma was opgenomen. Mede door en­kele grote valpartijen kreeg deze ouverture meer het karakter van een grote afvalwedstrijd, waarin vier sterke knapen: Coen Niesten, J. Hubner, Arie Teeuwen - daags ervoor in deze volg­orde eindigende in de Houtrakpolder - en, Hein Koger in de slotfase de toon aangaven. De eindsprint tussen dit viertal werd voor velen een verrassing, want de als favoriet “getipte" Niesten werd door de snelle Koger van de jubilerende vereni­ging geklopt. Het gouden feest begon uitstekend voor de rood­witte Haarlemmers en zou - zoals uit het verslag van de prof - wedstrijd wet blijkt - op even fraaie wijze besloten worden.

Het grote legioen renners, dat zich voor deze Jubileumkoers aan de startstreep present meldde, werd de ruimte ingeschoten door „De Kampioen's" oprichter, Jan Tulleken. Opgewekt en met de beste voornemens bezield begonnen de jeugdige knapen aan hun wedstrijd, die door onervarenheid en slecht sturen - hetgeen resulteerde in enkele valpartijen - voor enkelen een minder prettig verloop kreeg. De Eindhovenaar Plantaz en J. Beentjes - broer van de amateur Toon, die verleden jaar bij de nieuwelingen door een valpartij in Culemborg voor enkele weken in het ziekenhuis belandde en ook nu bij de amateurs weer in een valpartij was betrokken - waren er zo ernstig aan toe, dat zij naar een ziekenhuis in Haarlem vervoerd moesten worden.

Nadat er 11 km waren afgelegd, viel het peloton in twee groe­pen uiteen met in de hoofdmacht een honderdtal en in het vol­gende peloton, dat toen al nagenoeg kansloos was, een zestig­tal renners. Halverwege de koers kwam er enige tekening in de strijd: de Rotterdammer Van der Graaf, Snip uit Groet en de strijdlustige Beverwijker Niesten ontsnapten uit het pelo­ton en noteerden bij het uitkomen van de Hunzerug, een kleine voorsprong. Hoewel dit drietal weer spoedig tot de orde werd geroepen, begon het veld deelnemers door de ontketende jach­ten reeds aardig te slinken. Enkele valpartijen deden nog meer renners van het strijdtoneel verdwijnen.

Vier ronden (17 km) voor de eindstreep besliste Ribbelink uit Delft een premiesprint in zijn voordeel voor Niesten en de Am­sterdammer Hubner. Deze laatste twee renners gingen er na deze sprint vandoor en noteerden bij het ingaan van de vol­gende ronde een voorsprong van tien seconden. En toen Arie Teeuwen uit Noordwijkerhout in deze fase van de strijd in zijn eentje jacht ging maken op de vluchters, scheen de uitslag een getrouwe copie te gaan worden van de koers in de Houtrak­polder. Doch de Haarlemmer Koger demarreerde 10 km voor de finish uit de grote kopgroep en sprong naar Teeuwen toe.

Deze twee renners kwamen in de voorlaatste ronde bij elkaar en hadden bij het ingaan van de laatste ronde nog slechts vijf seconden goed te maken op de koplopers, terwijl de kop­groep tegen een achterstand van 16 seconden opkeek. Koger en Teeuwen streken in deze beslissende ronde op de vluchte­lingen neer en in de eindsprint, die de beslissing moest bren­gen, toonde de op het circuit vertrouwde Koger zich de snelste. De 16-jarige Haarlemmer, die zijn derde open wedstrijd reed en reeds een tweede en een derde plaats veroverde, behaalde hiermede zijn eerste overwinning. Voor de jubilerende “Kam­pioenen" is deze overwinning van haar jongste uitblinker een gunstig vooruitzicht, dat het ook in de toekomst wel zal gaan.

Nieuwelingen: 1. Hein Koger (Haarlem), de 42 km in 1 uur 2 min. 58 sec.; 2. C. Niesten (Beverwijk); 3. J. Hubner (Am­sterdam); 4. A. Teeuwen (Noordwi~jkerhout); 5. L. Vink (Am­sterdam); 6. Lagrand (Amsterdam); 7. B. Kouwenhoven (Rot­terdam); 8. Ch. van Haagen (Amsterdam); 9. L. v. d. Sanden (Eindhoven); 10. H. van Asten (Den Haag).

 

ZANDVOORT.(23 april).1955

                       KRIJN POST ZEGEVIERDE OP HET ZANDVOORTS CIRCUIT.

In afwachting van de aankomst der deelnemers aan de Ronde van Nederland, organiseerde de H.S.V. „De Kampioen" op het circuit van Zandvoort een wedstrijd voor amateurs en onaf­hankelijken, die Krjjn Post zijn eerste overwinning in het nieuwe seizoen opleverde. Deze zege van de sterke Post heeft overigens aan een zijden draadje gehangen, want hoewel hij

en Henk Scholten - winnaar van de Jubileumwedstrjjd - bij de Hunzerug nog een veertig meters winst noteerden, werden zij op het rechte eind naar de finish ernstig bedreigd door het voluit spurtende peloton. Scholten capituleerde voor Arend van 't Hof, Gijs Pauw en Piet Steenvoorden, terwijl Post slechts met inspanning van al zijn krachten deze rappe knapen de baas kon blijven.

Van sprankelende gevechten is in deze wedstrijd, die wegens tijdnood van 100 km tot 63 km ingekort moest worden, geen sprake geweest en alleen het slot bood de weinige toeschouwers nog enige spanning.

Pogingen van Steenvoorden, Post, Braat, Moolenijzer, Van Weeren en Scholten om met een ontsnapping de strijd in hun voordeel te beslissen, leden schipbreuk op de onverzettelijk­heid van het peloton.

Even voor het ingaan van de laatste ronde waren Post en Scholten het peloton ontvlucht en niets scheen dit sterke twee­tal nog in zijn opmars te kunnen stuiten. Toen zij dan ook voor de laatste maal over de Hunzerug kwamen, bedroeg hun voor­sprong op het peloton nog veertig meter. Het peloton zette echter de jacht in en op het rechte eind naar de finish kwa­men Pauw, Steenvoorden, Van 't Hof, Braat en Snijders zo geweldig opzetten, dat Krjjn Post met al zijn vechtlust deze sprinters nog slechts een kwart wiel achter zich wist te hou­den.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Krjjn Post (Nieuw Vennep), 63 km in 1 uur 31 min. 45 sec.; 2. A. van 't Hof (Sassenheim); 3. G. Pauw (Utrecht); 4. P. Steenvoorden (Heemstede); 5. H. Scholten (Den Haag); 6. F. Braat (Aalsmeer); 7. W. Snijders (Halfweg); 8. N. de Clerk (Amsterdam); 9. F. Cornelissen (Haarlem); 10. R. Ja­nissen (Amsterdam); 11. W. Klebach (Amsterdam); 12. B. van Beem (Halfweg).

BON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

ZANDVOORT.(10 juli).1955

Wim Bravenboer sprintwinnaar

                    In nationale nieuwelingenwedstrijd te Zandvoort

Als ouverture van het nationale wegkampioenschap der ama­teurs, werd op het golvende circuit van Zandvoort een natio­nale nieuwelingenwedstrod gehouden, waarvoor 339 renners aan de start verschenen. Hoewel het er aanvankelijk naar uit­zag, dat Kamphuis, Visser en Buis deze wedstrijd in hun voordeel zouden beslissen, pakte het toch nog anders nit. Want in de slotronde moesten deze drie vluchtelingen voor het fel ja­gende peloton het hoofd buigen en in de massale eindsprint, die toen de beslissing moest brengen, toonde Wim Bravenboer zich de snelste van een handvol rappe finishers, dat in eerste gelid op de eindstreep afstormde.

Reeds in de eerste van de veertien te rijden ronden, zetten de nieuwelingen de uitlaatklep wijd open en ontlaadden zij al hun opgekropte energie in een uiterst snelle ronde (5 min. 58 sec.). Ofschoon deze tijd in het verdere verloop van de 59 kilometer lange race niet meer werd geevenaard, was dit hoge aanvangs­tempo er de oorzaak van, dat vele zwakkeren toen al uit de wielen moesten. Lekke banden, machinedefecten en de gebruikelbke valpartijen, waardoor Boom, Folkerts, Strengers, Wallaard en Van Zoeren al in de eerste ronde werden uitge­schakeld, eisten nog meer slachtoffers, maar niettemin bleef de hoofdmacht een paar honderd man sterk.

De demarrage's waren in dit bont gekleurde veld niet van de lucht, doch alle pogingen om terreinwinst te veroveren werden door de massa in de kiem gesmoord. Met nog 25 km voor de boeg, toen bij verschillende renners de vermoeidheid een woordje mee ging spreken, had de strijdvaardige Dik Enthoven - die zich voordien ook al eens had beijverd om weg te komen - eindelijk succes met een demarrage en wist een kleine voor­sprong te veroveren. Tonny Markus, Joop Cuvelier en Van Poppel - welke laatste zich weer spoedig terug liet zakken - wierpen zich in het spoor van de demarrant, terwijl enkele kilometers verder ook de sterke Coen Niesten zich bij de lei­ders present meldde. De vlucht werd echter niet serieus door­gezet en toen er in het peloton een duwtje extra op de pedalen werd gegeven, was ook deze uitlooppoging weldra verleden tijd. De rust was slechts van betrekkelijk korte duur, want nauwelijks zat alles weer bijeen, of de Limburgse prijsrijder Kamphuis en de strijdlustige Henk Buis lieten het peloton hun hielen zien. De titelhouder van „De Kampioen", Coen Visser, zag wel perspectief in deze vlucht en overbrugde met een fraaie sprong het „gat", dat hem van het duo Kamphuis-Buis scheid­de. Op het korte stuk tussen Hunzerug en pits, dat we de strijd konden volgen, zagen we ook Van Haagen en Veenstra en ver­volgens Van Greuningen nog moedige pogingen doen om de drie koplopers te achterhalen. Wie zich op het verdere gedeelte van het circuit hebben beijverd om de vluchtelingen tot orde te roepen, blijft ook voor ons in raadselen gehuld. Maar het staat wel vast, dat er in de slotfase flink gejaagd is op de drie koplopers, want in de laatste „tour" moesten zij hun voor­sprong van 14 sec. nog prijsgeven. Rappe finishers zochten na deze fusie een geschikte positie om hun eindschot te lanceren en op het jurypodium steeg de spanning onder de kamprech­ters ten top om de wild aanstormende horde in een aantal ere­plaatsen te ontzenuwen. Het werd een overwinning voor Wim Bravenboer, die met nauwelijks waarneembaar verschil aan het langste eind trok. Na hem kwamen Hector Middelkamp, die een waardig opvolger van zijn vader belooft te worden en regelmatig in Belgie in de prijzen rijdt; Arie Braat, Harry Cu­velier, Gerrit Duinmeyer, Chris Dumernit en „dreumes" Henk Marinus over de eindstreep. BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Nieuwelingen: 1. W. Bravenboer (Rotterdam), de 59 km in 1 uur 27 min. 25 sec.; 2. H. Middelkamp (Kieldrecht); 3. A. Braat (Aalsmeer); 4. H. Cuvelier (Nieuw Vennep); 5. G. Duin­meyer (Beverwijk); 6. C. Dumernit (Amsterdam); 7. H. Marinus (Amsterdam); 8. ex aequo het peloton.

 

ZANDVOORT.(31 juli).1955

                 Rond het GOUDEN FEEST van “DE KAMPIOEN”

Een week later - Zondag 31 Juli - werd er door de 50-jarige op het circuit van Zandvoort een grote Jubileumsportdag ge­organiseerd, die een zeer gevarieerd karakter droeg. Erg jam-mer was het daarom voor de rood-witten, dat de belangstelling voor dit unieke sportevenement ver beneden de verwachtingen is gebleven. Het rijkelijke sportmenu, dat de toeschouwers op deze middag kregen voorgeschoteld, bestond uit: boks-, volley­bal-, gymnastiek- en judodemonstraties, een rolschaatsenshow en een partij rolhockey, hetgeen tussen de bedrijven door opgeluisterd werd met pittige muziek van de fanfare “Wilhel­mina" uit Santpoort. Tot besluit van dit sportfestijn werd er op het kleine parcours rondom de pits een wielerwedstrijd voor nieuwelingen verreden.

Zege van Henk Buis.

Deze nieuwelingenkoers over 45 km droeg een vrij levendig en spannend karakter door de strijdlust waarmee de renners be­zield waren. Steeds weer waren er nieuwe demarranten die in deze race hun slag probeerden te slaan, doch eerst in de slot­fase van de strijd gelukte het aan de moedige Henk Buis om voorgoed uit de greep van het peloton te blijven.

Reeds in de beginfase werden er door enkele renners pogingen ondernomen om een ontsnapping te forceren, maar het hoge tempo was er hoofdzakelijk de oorzaak van dat de demarran­ten binnen het bereik van de meute bleven. Na 20 km koers schenen Van Wijk, Buis en Van Wetten (een broer van de sterke amateur Arie) eindelijk succes te hebben, maar toen eerst Hogerheyde en Visser en vervolgens nog enkele andere knapen naar de vluchters sprongen, kwam alles - op een tien­tal achterblijvers na - weer bijeen.

Met nog 15 km voor de wielen joegen Buis, Steenkist en Mathot de ruimte in, maar ook deze actie leverde geen blijvend resul­taat op en toen hierna volgende solo's van De Rooy en Straver eveneens schipbreuk leden, zag het er naar uit dat een massa­sprint de beslissing zou moeten brengen. Het pakte echter anders uit, want 6 km voor de finish beraamde Buis een nieuw aanvalsplan en dit leverde hem het begeerde succes van de overwinning op. Want ondanks het feit dat zijn medevluchter Van Noord het tempo niet kon volhouden en zijn clubgenoten Van Wijk en Koger in het peloton de jacht ontketenden, was Buis in zijn zegerush niet meer te stuiten. Groot was de vreugde in het Haarlemse kamp, omdat de overwinning terecht kwam bij een renner, die altijd voor strijd en spanning zorgt, maar die zijn strijdlust nog nimmer beloond zag worden met de victorie.

Nieuwelingen: 1. Henk Buis (Vijfhuizen), de 45 km in 1 uur 3 min. 22 sec.; 2. A. Braat (Aalsmeer); 3. H. Koger (Haarlem); 4. J. Vonhoff (Amsterdam); 5. C. Visser (,Santpoort); 6. J. Boel­Jon (Amsterdam); 7. Th. Hoogkamer (Leidsn); 8. W. van Greu­ningen; 9. W. van Smirren; 10. A. Hartman (allen Amsterdam).

 

ZANDVOORT).9 oktober).1955

Joop Captein sprintwinnaar in de sluitingswedstrijd te Zandvoort

De tweevoudige baankampioen van Nederland, de jeugdige „Olympiaan" Joop Captein, heeft weer eens aan een wegwed­strijd deelgenomen en met succes! In de sluitingswedstrijd van de gezamenlijke Amsterdamse wielerclubs en „De Kampioen" uit Haarlem, die Zondag j.l. op het circuit van Zandvoort werd verreden, toonde hij zich in de beslissende eindsprint de snelste van een twaalf man sterke kopgroep. De rappe Captein moest overigens diep in zon sprinters-arsenaal tasten om zijn op winst beluste clubgenoot Frans Schild, in deze laatste wed­strijd van het seizoen - waarin Cees Rabe zich door zijn strijd­lust onderscheidde - achter zich te kunnen houden. Voordien had Chris Mors van „Olympia" hetzelfde kunststukje uitge­haald bij de nieuwelingen, terwijl Coentje Cooper van “Ulys­ses" de wedstrijd voor adspiranten in zijn voordeel had beslist. De clubprijs, de „Zandvoort-circuit wisselbokaal", kwam in het bezit van „Olympia", dat met haar renners de meeste pun­ten behaalde.

Het sluitingsfestijn van de wielerclubs werd ingezet met een wedstrijd voor adspiranten over 25 kilometer, waarvoor acht­tien jonge rennertjes aan de start verschenen. Ofschoon er in deze „race der kleintjes" wel enkele uitlooppogingen wer­den ondernomen, gelukte het geen der deelnemers om alleen aan de streep te arriveren. De eindsprint moest de beslissing brengen en deze werd een prooi voor Coentje Cooper. Voor de volgelingen van Gerrit Schulte was deze wedstrijd bijzonder succesvol, want de drie eerste plaatsen werden allen bezet door rennertjes van „Ulysses".

Adspiranten: 1. C. Cooper (Ulysses), de 25 km in 41 min. 31 sec.; 2. Gerritsen (Ulysses); 3. Haxe (Ulysses); 4. Le Chambre (Olympia); 5. Verwey (Le Champion).

Chris Mors snelste nieuweling.

In de wedstrijd voor nieuwelingen over 42 kilometer, werd het zestig man sterke peloton voortdurend opgeschrikt door de­marrage's van knapen, die op terreinwinst uit wensten te gaan. Maar het hoge tempo was er hoofdzakelijk debet aan, dat al deze demarrage's niet het gewenste resultaat opleverden: een beslissende ontsnapping. Deze koers bood dan ook voor de toe­schouwers een weinig spannende aanblik en eerst tegen het einde kwam er enige opleving in de strijd. Met nog 14 km voor de wielen probeerde Hoppenbrouwer de strijd een andere wen­ding te geven, maar voor de overmacht van het jagende pelo­ton moest hij weer spoedig het hoofd buigen. Een „tour" verder sloegen Verbruggen, Den Enting en Van Wijk de handen ineen en gaven alles wat zij aan pure snelheid op konden brengen om uit de greep van de concurrentie te blijven. Het was echter te­vergeefs, want Visser, Hagman en S. van der Meulen ont­ketenden de jacht op de vluchtelingen en dit werd voor de demarranten noodlottig. Ondanks dat Verbruggen, Van Wijk, Den Enting, Van Ruitenbeek en Helsloot met een tiental meters winet op het peloton de laatste ronde insnelden, bleek deze geringe winst niet voldoende voor een verdeling van de buit.

Alles kwam in deze laatste „tour" weer bijeen. De strijdvaar­dige Verbruggen deed in de slotfase nog een laatste poging om de strijd in zijn voordeel te beslissen, maar evenals Zuiderhoek, die zijn voorbeeld volgde, werd hij voor de Tarzanbocht weer tot de orde geroepen. Het compacte peloton snelde op de eind­streep af en na een lange en spannende eindsprint, trad Chris Mors tenslotte zegevierend uit de strijd tevoorschijn. Ongeveer 300 meter voor de streep, toen het peloton reeds op volle snel­heid lag, deed er zich een valpartij voor, waarbij de renners Caspers en S. v. d. Meulen zo ernstig ten val kwamen, dat zij beiden met een hersenschudding naar een ziekenhuis in Haar­lem vervoerd moesten worden.

Nieuwelingen: 1. Chris Mors (Olympia), de 42 km in 1 uur en 38 sec.; 2. C. Visser (De Kampioen); 3. J. Vonhof (De Germaan); 4. J. Pronk (De Germaan); 5. H. Koger (De Kampioen); 6. A. Helsloot (Le Champion); 7. J. Kerkman (Olympia); 8. W. van Smirren (Ulysses); 9. J. Hoopman (Olympia); 10. J. Hoppen­brouwer (De Kampioen).

Joop Captein winnaar.

Voor de amateurwedstrijd over 50 kilometer verschenen slechts 34 renners aan de start en hoewel er zich onder hen enkele cracks bevonden, bleek het merendeel der (brood) amateurs te materialistisch van inslag om aan deze doodgewone “beker­tjes-race" deel te nemen. De eerzucht heeft ook bij de amateurs een flinke devaluatie ondergaan. Dat vele renners niet bereid blijken om hun dure materiaal in de waagschaal te stellen voor een onderlinge clubwedstrijd is begrijpelijk. Maar zou men dit euvel niet kunnen verhelpen door van elke toeschouwer, ren­ner, helper, bestuurslid en uiteraard ook van de persvertegen­woordigers, een stuiver of een dubbeltje extra te heffen om de uit de wedstrijd voortkomende materiaae schade aan de ren­ners te kunnen vergoeden? En indien men een onderlinge af­spraak maakt om geen renners van elkaar over te nemen, moet men zijn leden toch kunnen bewegen om aan zo'n wed­strijd deel te nemen. De wielerclubs staan op dit punt wel heel erg zwak.

Dat er onder de amateurs die in deze slotwedstrijd vertrokken,enkele eerzuchtige knapen huisden, bleek al in de eerste ronde de meesten van hen waren nog maar nauwelijks van het feit doordrongen, dat zij naar Zandvoort waren gekomen om hard te fietsen, of Andre Rijnders, Frits Rabe, Klaas Koper en Joop Captein beproefden hun geluk reeds in een vroegtijdige de­marrage. Succes was hen echter niet beschoren, want het pelo­on liet zich niet bij de eerste slag de beste vangen en wist de overmoedige vluchters weer te achterhalen. De rust in de ge­lederen was slechts van betrekkelijk korte duur, want Henk van Weeren en Peter Post lieten daarop hun rugnummers door de “meute" bewonderen. Dit werkte echter als een rode lap op een stier, want Captein en Rijnders begonnen aan een ver­woede achtervolging, terwijl ook Koper en Schipper het pelo­ton verlieten op zoek naar de ontsnapten. Het resultaat van al deze charge's was een algehele hergroepering.

Nadat er ongeveer 16 km onder de wielen waren doorgedraaid, snelde Cees Rabe met driftige pedaalstoten eenzaam de ruimte in. Joop Wuurman en Jan Schipper volgden bet voorbeeld van Rabe en sloten zich na een korte jacht bij hem aan. In een hoog tempo snelde dit drietal over het circuit en zij formerden daarmee de beslissende slag. Bij verschillende renners in het peloton deed zich de vermoeidheid reeds gelden en degenen die nog „fris" zaten en bij machte waren om de sprong naar de koplopers te maken, aarzelden daar niet mee. Tien man, t.w. Post, F. Rabe, Bes, Mahn, Rijnders, Schild, Barlage, Captein, Muller en Janissen wisten het “gat", dat de koplopers hadden geslagen, te overbruggen en toen werd de achterdeur herme­tisch afgesloten. Ofschoon Koper, Kock, Broekhof en Pelser het ten ondergang gedoemde peloton verlieten en een jacht­groepje formeerden, konden zij de kwalitatief en kwantitatief sterkere kopgroep niet meer bereiken.

In deze kopgroep bleef men de zaken nauwkeurig controleren en gaf men de strijdlustige Cees Rabe geen kans om te ont­komen. Zijn eerste demarrage lanceerde Rabe met nog 23 km te rijden, toch deze reikte niet ver genoeg om enig nuttig effect te sorteren. De tweede sprong van hem kwam 9 km voor de streep, maar doordat ook Schipper, Barlage, Wuurman en Mul­ler wel perspectief zagen in een vlucht om rappe mannen als Captein, Post, Schild en Rijnders in de eindsprint te ontlopen, was ook deze poging tot mislukken gedoemd. Vijf kilometer voor het verlossende einde haalde de strijdlustige Cees Rabe voor de derde maal enige winst uit een demarrage. Maar ook nu weer bleek deze winst niet voldoende om de zege veilig te stellen.

Gezamenlijk snelden de dertien leiders naar de finish en na een felle eindsprint - waarbij Rijnders door een val werd uit­geschakeld - snelde Captein met een halve lengte voorsprong op Schild, die hem nog ernstig bedreigde, zegevierend over de streep. Door deze zege werd Captein voor de tweede achter­eenvolgende maal winnaar van deze sluitingswedstrijd.

Amateurs: 1. J. Captein (Olympia), de 50 km in 1 uur 12 min. 49 sec.; 2. F. Schild (Olympia); 3. J. Wuurman (Le Champion); 4. J. Schipper (De Germaan); 5. R. Janissen (De Gazelle); 6. P. Post (Ulysses); 7. C. Rabe (Le Champion); 8. F. Rabe (Le Champion); 9. F. Mahn (Olympia); 10. J. Barlage (Olympia).

Clubklassering: 1. „Olympia", 40 punten; 2. „De Germaan", 22 pnt.; 3. ,Le Champion", 21 pnt.; 4. „Ulysses", 20 pnt.; 5. „De Kampioen", 16 pnt.; 6. „De Gazelle", 6 pnt.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

ZEVENBERGEN.(19 mei).1955

Amateurs: 1. Jef Roovers, 2. Jan Heiden, 3. Bierhuizen,

Nieuwelingen: 1. M. van Moergestel, 2. Farla, 3. Bravenboer,

 

ZUIDLAND.(2 juli).1955

Amateurs: 1. S. Verhoef, Rotterdam; 2. J. Bruggenkamp, IJmuiden; 3. A. Geldermans, Beverwijk; 4. P. Kooyman, Den Haag; 5. W. Bos, Greup; 6. A. van Steenselen, Mijnsheerenland; 7. A. v. d. Putten, Den Haag, 8. A. Geluk, Rotterdam; 9. J. v. Vliet, Rotterdam; 10. P. Muilwijk, Rotterdam.

 

ZUNDERT.(18 september).1955

                                TOON VAN OERS VERSLAAT PAUW.

In Zundert werd het goede voorbeeld gegeven. Er werd een profwedstrijd georganiseerd, die niet te duur was. Hopenlijk volgen de anderen dit voorbeeld. Want slechts op deze wijze raken we uit het slop, waarin de profs zijn vastgelopen.

Toon van Oers slaagde er met zijn felle spurt in Gijs Pauw, die onze beste onafhankelijke wordt genoemd, naar de tweede plaats te verwijzen. Daarna volgden Maas, Paymans, Van de Borst, Van Dongen, Haan, French, Brinkman en De Waal. Allemaal jong „goed". En daar moeten we toch op kunnen draaien.

Beroepsrenners: 1. Antoon van Oers, 2. Gijs Pauw, 3. Piet Maas,

Nieuwelingen: 1. Jo de Haan, 2. Ab van Egmond, 3. Martin de Jongh

 

ZWAAGWESTEINDE.(3 september).1955

Amateurs: 1. Ab Geldermans, 2. de Groot, 3. Dirk de Ruiter,

 

ZWANENBURG.(5 mei).1955

Nieuwelingen: 1. Coen Niesten, 2. Arie Braat, 3. Joop Cuvelier,

 

ZWIJNDRECHT.(5 mei).1955

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. Tonnie Peters, 3. Adrie van Steenselen,

Nieuwelingen: 1. Jo de Haan, 2. J. Griep, 3. J. van de Linden,

 

ZWOLLE.(5 mei).1955

Nieuwelingen: 1. Henk Scheuten, 2. Hennie Jongerius, 3. G. Veenstra,

 

ZWOLLE.(25 juli).1955

Amateurs: 1. Mat van de Heuvel, 2. Fred Nijmeijer, 3. Bertus Fok,

 

ZWOLLE.(5 juli).1955

Amateurs: 1. Mat van de Heuvel, 2. Fred Nijmeijer, 3. Bertus Fok,

 

ZWOLLE (31 augustus).1955

             Sprintzege voor A. v. ‘t Hof in Zwolle

De eerste wielerronde voor amateurs, georganiseerd door de wielervereniging „De Volharding", ten bete van de stichting „Vrienden van de Buitenschool", is een zege geworden voor Arend van 't Hof uit Sassenheim, die in de laatste ronde als winnaar van een massasprint over de eindstreep kwam. Zijn tijd, 1 uur 43 minuten en 28 seconden, is een bewijs dat de strijd die de zestig renners leverden, erg fel was.

Geen enkele uitlooppoging slaagde, wat de renners ook pro­beerden. Het langst duurde de poging van de renners De Nijs en Wuurman, die, in tegenstelling tot hun startnummers (11 en 30) het helemaal niet op zijn elf en dertigst aandeden. Zij namen in de veertiende ronde een voorsprong, die op een ge­geven ogenblik dertig seconden bedroeg. Maar toen Matti B. van den Heuvel, die tot de dertigste ronde rustig aan de staart van het peloton had gehangen, even forser op de pedalen drukte, was het spoedig gedaan met de grote voorsprong. Matti ging even door. Ook zonder succes, want hij kreeg Mehagnoul mee. Andere renners probeerden een beslissende voorsprong te nemen, het lukte niet. De race kreeg een sensationeel verloop, toen acht ronden voor het einde, A. Geldermans uit Beverwijk uit het peloton wegsprong en een behoorlijke voorsprong nam. Even leek het er op, dat deze poging succes zou hebben. Totdat Nijdam uit Eelderwolde trachtte, zich bij Geldermans te voe­gen. Hij trok bet peloton mee en het begin van de laatste ronde zat alle renners weer bij elkaar. De eindsprint, aangetrokken in de reeds ingevallen duisternis, werd een fel betwiste zege voor Arend van 't Hof.

Amateurs: 1. A. van 't Hof, Sassenheim; 2. F. Schild, Amsterdam; 3. Lute, 's-Gravenland; 4. J. Ottenbros, Alkmaar; 5. A. Geldermans, Beverwijk; 6. J. Wuurman, Amsterdam; 7. H. Nijdam, Eelderwolde; 8., A. Wagenaar, Voorst; 9. J. Mehagnoul, Amsterdam; 10. N. Regter, Apeldoorn; 11. M. Roe­lofs, Arnhem en 12. J. Blaauw, Arnhem.

 

ZWOLLERKERSPEL.(25 september).1955

Nieuwelingen en Amateurs: 1. Th. Bredewold (A.); 2. A. van Uden (N.); 3. A. Berends (N.); 4. B. Platel (N.); 5. J. Platel (A.); 6. H. Lans (N.); 7. G. Velthuis (N.); 8. Th. Bulten (A.); 9. L. Vos (N.); 10. R. Lemstra (N.); 11. Th. Platee (N.); 12. W. Mengerink