JAARGANG 1955

                              WEDSTRIJDEN A T/M G

AARLE-RIXTEL.(15 mei).1955

                    DE EERSTE SEIZOEN-OVERWINNING VAN v. d. WATERLAAT.

In Aarle-Rixtel ontging het Sonnemans, die gegadigde Berg­mans in het oog hield, dat Van de Waterlaat zich in de laatste ronde gereed maakte voor een sprong. Sonnemans, die al twee keer deze Ronde van Aarle-Rixtel heeft gewonnen, zette de tegenaanval te laat in om de vluchteling nog te kunnen berei­ken. Van de Waterlaat vluchtte met vijf meter voorsprong op „het Matje" naar de bloemen toe. Overigens reed het peloton van 61 man een afvalrace tot er slechts 17 deelnemers resteer­den. Daarmee werd de eindstreep bereikt. Het parcours, uit klinkers en sintelpad bestaande, was zwaar.

Er deed zich ook nog een ernstige valpartij voor, tengevolge van een dronken kerel, die op het parcours gelaveerd kwam. Verbeek en Kees Koot stuikten hun fiets op. Deelen sneed met een rem een slagader in de knie door. Toen de slachtoffers geholpen waren, werd naar de dronken kerel gezocht. Nuchter geschrokken bleek hij de kuierlatten gebruikt te hebben. Hij was nergens meer te vinden.

Amateurs: 1. Willie van de Waterlaat, 2. Mat Sonnemans, 3. Jan van Pelt,

Nieuwelingen: 1. Jan Wijdeven, 2. Henk Wordragen, 3. Antoon, Manders

 

ACHT VAN BOLSWARD.(15 mei).1955

Overwinning van KRIJN POST in de “Acht van Bolsward”

                                                     Arie van Wetten wederom uitblinker

In het wijde Friese land hebben de coureurs Zaterdag weer „gevlamd". De Acht van Bolsward voor amateurs was deze keer meer dan ooit een succes voor de wakkere wielervrienden in het Noorden. Vroeger trok de grote concurrent, de Ronde van Midden-Nederland, de renners naar zich toe. Er ging nu eenmaal meer reclame van uit, ze sprak ook iets meer tot de verbeelding. Hebben de mannen uit Bolsward misschien daar­om gebroken met de „vaste" datum, waarop de „Acht" gewoon­lijk werd gehouden: Tweede Pinksterdag? -Nu, afgelopen Za­terdag was het veld ook beter bezet dan ooit het geval is ge­weest. Duizenden Friezen en Friezinnen met glunderende ge­zichten zagen de renners door hun steden en dorpen razen. Zij leefden mee en moedigden de jongens aan met een enthousias­me, dat de Limburgers hen niet zouden hebben verbeterd.

Krijn Post won; hij won omdat hij weer in vorm is. En dan is de ijzersterke slager uit Leimuiden bijna ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. Bijna, er was slechts een man in het hele veld, die de winnaar tot op de laatste meters met dezelfde wapens bestreed: Arie van Wetten uit Noordwijkerhout. Deze nieuwe man, waarop Evert van Mokum reeds eerder de aandacht ves­tigde, wierp zich onvervaard in het spoor van Post, toen be­kende coureurs als Kooyman en Rol op ruim 1000 meter voor de eindstreep bij een felle demarrage van Krijn Post van de wielen gereden werden. En Van Wetten hield vol. Hij trok zijn coureurspet nog dieper over de bezwete kop bij elke slag op de pedalen. Pas in de laatste meters kon Post - meer ervaring en iets sneller - deze lastige concurrent van het wiel krijgen.

Twintig seconden na dit tweetal stormden Piet Kooyman en Jan Rol over de eindstreep.

Het is een uitstekend georganiseerde en bijzonder levendige wedstrijd geworden. Een course, die ook het uiterste van de renners vergde, want urenlang moesten de 80 deelnemers op­tornen tegen een venijnige Westenwind. Ondanks de lastige obstakels - smalle wegen en tal van bochten - waren er in de eerste kilometers toch reeds dapperen, die met scherp geslepen wapens ten aanval trokken. Daar waren eerst Frans Braat, de baankampioen op de 50 kilometer van vorig jaar, en zijn streekgenoot Pronk, die uit het gesloten peloton wegtrok­ken. Zij snelden als een tandem door Harlingen met een kleine minuut voorsprong op hun makkers. Duizenden mensen ston­den langs het parcours, zij joegen het tweetal op, maar vanuit de volgwagens was reeds te zien, dat Pronk moeite met dit hoge tempo kreeg. Enkele tientallen kilometers hield hij nog moedig vol, doch bij het overnemen moest Braat toch telkens iets langer op zijn makker wachten. In de buurt van Dokkum kreeg Pronk de genadeslag. De Warmenhuizer viel terug. Hij werd spoedig achterhaald door een klein groepje, bestaande uit Klebach, Gudde en Barlage. Dit viertal zette toen onmid­delijk de achtervolging in op de onstuimige Braat, die op dat ogenblik een voorsprong van ruim vijf minuten genomen had.

Maar ook Braat had zich in de verschrikkelijke windvlagen vergist. Zijn tempo werd zienderogen lager en bij Leeuwarden reikte dit niet hoger meer dan rond 30 kilometer. Frans Braat zag het onmogelijke van zijn eenzame vlucht ook in. Hij aan­vaardde de toejuichingen van de Leeuwarder wielervrienden dankbaar, maar even voorbij de, Friese hoofdstad keek hij op­gelucht naar het kleine groepje volgers, bij wie hij zich kon aansluiten. Een klein groepje? Het was het grote peloton, dat plotseling uit een der bochten op de eenzame vluchteling kwam neerstrijken, want toen het tempo kort voor Leeuwarden werd opgevoerd, waren Klebach, Gudde, Barlage en Pronk al spoe­dig voor de overmacht bezweken. Bij Bolsward was de hele groep dus weer bijeen, met uitzondering uiteraard van tiental­len uitvallers, onder wie de Brabander Verhoeven, die wegens materiaalpech de strijd had moeten staken. Voorbij Bolsward meldde zich een nieuwe vluchteling. Het was de sterke Adriaan Braspennincx uit Zundert, die op de Belgische keislag zijn wapens gewet had. Op een bepaald moment had hij zelfs een voorsprong van bijna 2 minuten op een groep van 18 man, die de jacht op de Brabander had geopend. Ook Braspennincx zag het hopeloze van zijn onderneming in. Ontmoedigd boog hij de sterke kop, toen Arie van Wetten als eerste van de 18 op hem neerstreek. De rust was echter van korte duur. De onvermoei­bare Van Wetten demarreerde en alleen Jan Rol kon het wiel van de man uit Noordwijkerhout houden. Bij Staveren kregen de twee vluchtelingen de straffe wind als bondgenoot. Het tempo ging met sprongen omhoog en zij schenen onbereikbaar toen een klein incident bij Hindelopen de doortocht van het peloton remde. Alleen Post en Kooyman glipten langs een grote vrachtwagen, die midden op de smalle weg geparkeerd stond.

Zij konden samen aan de achtervolging beginnen, een achter­volging waartegen Van Wetten en Rol op den duur niet be­stand bleken. Op ongeveer 25 kilometer voor de eindstreep kwamen de vier renners bijeen. Buiten bereik van het peloton legden zij de laatste kilometers eensgezind af. Pas in de laatste kilometer viel toen de beslissing, zoals in het begin van dit verhaal reeds werd vermeld.

Amateurs:1. K. Post, Nieuw Vennep, 242 km in 5 uur 55 min.; 2. Van Wet­ten, Noordwijkerhout, op 6 sec.; 3. Piet Kooyman, Den Haag, op 24 sec.; 4. Jan Rol, Alkmaar, op 28 sec.; 5. A. Braspennincx, Zundert, op 49 sec.; 6. H. v. Kloot, Zundert, z.t.; 7. M. v. d. Heuvel, Hengelo, z.t.; 8. H. J. Stolker, Zuilen, z.t.; 9. J. West­dorp, Heerenhoek, op 52 sec.; 10. W. Klebach, Amsterdam,-op 3 min. 10 sec.; 11. W. Snijders, Halfweg, op 3 min. 12 sec.; 12. P. de Bruin, Roosendaal, op 4 min. 18 sec.; 13. M. C. Neesman, Amsterdam, op 9 min. 58 sec.; 14. Frans Braat, Aalsmeer, z.t.; 15. Th. Noijen, Amsterdam, z.t.; 16. J. Franken, Tilburg, z.t.; 17. R. Janissen, Amsterdam, z.t.; 18. P. Steenvoorden, Heem­stede, op 14 min. 6 sec.

Nieuwelingen: 1. A.Braat, Aalsmeer, 92 kilometer in 2 uur 11 min.; 2. W. van Greuningen, Amsterdam; 3. K. Stam, St. Pan­cras; 4. J. Elias, Halfweg; 5. G. Duinmeijer, Beverwijk; 6. T. Jellema, Birdaard (Fr.); 7. J. de Boer, Edam; 8. G. Veenstra, Alkmaar; 9. H. Marinus, Amsterdam; 10. M. Koops, Amster­dam. Allen dezelfde tijd van de winnaar.

 

ACHTMAAL.(24 juli).1955

Amateurs: 1. Fried Liebrechts, 2. Jan Westdorp, 3. Adri Roks

Nieuwelingen: 1. de Laat(Bel), 2. Piet Hanegraaf, 3. J. van Poppel,

 

ALKMAAR.(15 mei).1955

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Meulen (Bad­hoevedorp), 60 km in l uur 42 min. 14 sec.; 2. G. Veenstra (Alk­maar); 3. C. Miirs (Amsterdam); 4. A. Braat (Aalsmeer); 5. K. Stam (St. Pancras); 6. J. Soet (Bussum); 7. G. Duinmeyer (Be­verwijk); 8. J. Meegdes (IJmuiden); 9. J. Edelenbosch (Enk­huizen); 10. J. de Boer (Edam).

 

ALKMAAR.(3 juli).1955

Amateurs: 1. Bloedjes, Alkmaar; 2. De Nijs, Beverwijk; 3. Bellis, Alk­maar; 4. Appel, Hoorn; 5. T. Peters, Haarlem.

Nieuwelingen: 1. Feenstra, Alkmaar; 2. Markus, Halfweg; 3. Pronk, Hoorn; 4. Edelenbosch, Enkhuizen; 5. Meegdes, lJmuiden.

 

AMERSFOORT.(9 augustus).1955

LUTE en BRUGGENKAMP op de ereplaatsen In Amersfoort

Onder de klanken van het carillon van de Amersfoortse Lange Jan stonden twee opgewanden renners fel te debateren over hun zo juist gereden eindsprint van de jaarlijkse Ronde van Amersfoort. Lute kwam inderdaad alseerste over de finish, doch ’s-Graven- landse Bertus had dit niet volgens reglemen­taire wijze gedaan, wat tenminste een opgewonden Jaap Brug­genkamp aan de jury mededeelde. Niemand, ook de jury niet, had iets gezien. Alleen Lute en Bruggenkamp handen elkaar de zege zo fel bestreden, dat er een elleboog aan te pas moest komen. Hoe het ook zij, de uitslag was 1. Bertus Lute, 2. Jaap Bruggenkamp.

Rondom het zeer gezellige parcours van deze Ronde van Amersfoort waren velen getuige van een wielercourse, die rijk was aan ontsnappingen, doch waarvan geen enkele poging kans van slagen zou hebben. Talrijke prominenten gingen van start, waaronder onze twee renners voor het Wereldkampioen­schap op de weg, Jan Rol en Mi Stolker, benevens De Ruiter, Geldermans, De Nijs, Mehagnoul, Teunisse, Muilwijk, Rabe, Lute, Ottenbros en Bruggenkamp. Een best gezelschap, dat voor een boeiende strijd borg stond. De primeur voor de eerste damarrage was voor Gerard van Schaik, die kort daarop door zijn voorvork ging en de pijp aan Maarten gaf. Lute en Klein snelden vanaf dat moment zeker 20 ronden lang voor het peloton uit, doch konden zich niet handhaven. Cees Rabe volgde dit voorbeeld daarna, Teunisse en Nijman deden het wat later, doch zonder wapenfeiten verliepen verder de eerste 50 van de 130(!) te rijden ronden. Toen waagde De Nijs zijn kans, snelle Henk Klein volgde hem met Geldermans en Mehagnoul, maar het jagende peloton liet hen niet voorop. Wel werd het kaf van het koren gescheiden. De Soestenaren Bunschoten, Drost, Ruttenberg en Schans raakten achter, evernals de plaatselijke favoriet Hartsuiker. Met nog 59 ronden voor de boeg was het Jaap Bruggenkamp, die er tussen uittrok met Rabe en De Ruiter. Mehagnoul sprong er nog bij, maar toen was het al weer teveel van het goede en trokken Lute en Teu­nisse alles weer bijelkaar. Niets zou lukken. Dat ondervond Stolker en het viertal Pos, De Ruiter, Muilwijk en Soellaart. Slechts een dappere poging van Bruggenkamp, met nog 21 ronden voor de boeg, scheen de winnaar aan de duiden, doch de 12 seconden die Jaap veroverde werden 10 ronden voor het einde weer weggevaagd. Wel waagde de strijdlustige De Ruiter het nog eens met plaatsgenoot Geldermans, doch dat waren de laatste wapenfeiten. Een massale eindsprint was hierna het slot van deze course en hoe het dat verliep vertelden wij U reeds hierboven.

De organisatie van „De Pedaalridders" was keurig inorde. BRON:HANS VAN DER KAMP

Amateurs: 1. B. Lute ('s-Gravenland), 85 km in 2 uur 7 min., 2. J. Bruggenkamp (IJmuiden), 3. J. Rol (Alkmaar), 4. A. Geldermans (Beverwijk), 5. J. Ottenbros (Alkmaar), 6. J. van Ingen (Amsterdam), 7. B. Teunisse (Utrecht), 8. A. Pol (Amersfoort), 9. J. Mehagnoul (Amsterdam), 10. K. Soellaart (Utrecht), 11. H. Klein (Utrecht), 12. P. Muilwijk (Rotterdam).

 

AMMERZODEN.(1 mei).1955

Amateurs: 1. Piet Steenvoorden, 2. Tinie Wolfs, 3. Math Hagelaar,

Nieuweling: 1. G. Elias, 2. Bart van de Ven, 3. B. ter Hal,

 

AMSTERDAM.(15 augutus).1955

Amateurs: 1. Peter Post, 2. Frans Mahn, 3. Piet van Heusden,

 

AMSTERDAM – ALBERT CUYPSTRAAT.(17 april).1955

MOOLENIJZER, een waardig winnaar in de

                                                 Ronde van de Albert Cuypstraat

Met vreugde en voldoening zal de A.R.C. „Ulysses" ongetwij­feld terug denken aan haar zo zeer geslaagde Ronde van de Albert Cuypstraat, welke voor de zesde maal werd georgani­seerd. Want geslaagd is deze gezellige Ronde zeer zeker. Dit dank zij de perfecte organisatie, dank zij het mooie lenteweer, doch bovenal dank zij de werkelijk schitterende zege, welke Moolenijzer, lid van de organiserende vereniging, boekte op zijn twee prachtige medestrevers Cees Rabe en Joop Wuur­man. Drie renners, die kleur en fleur brachten aan deze uiter­mate spannende wielercourse.

Een talrijk publiek, dat rijen dik langs het parcours stond of zelfs van vier hoog uit het raam op de bonte meute neerzag, genoot ten volle van het mooie lenteweer en de prachtige course. Daar zorgden de Amsterdammers Schild en Moolen­ijzer al direct voor, door kort na de start hun neus voor het eerst in de wind te steken. “Vogeltjes, die vroeg zingen, zijn echter voor de poes" en daarom was de ontsnappingspoging van dit duo geen lang leven beschoren.

Doch nauwelijks waren er 15 van de 85 ronden verreden of Moolenijzer trok er weer op uit, ditmaal in gezelschap van Joop Wuurman en Cees Rabe. Dit trio bleek elkaar gevonden te hebben, want in een hoog tempo begonnen zij aan hun vlucht en alhoewel het peloton voluit sprintte om de talrijke premies, de kopploeg liet zich niet verschalken.

In het peloton roerden de gebrilde Mokummers Piet van Heus­den en Heide zich best, echter zonder resultaat. Ook Lammers, de Woerdense pupil van Arie van Vliet, kreeg geen kans, even­als bokser Frans Mahn. T'ussen al die pogingen door liepen Moolenijzer en Rabe echter steeds meer uit. Een nieuwe groep ontsnapte uit bet peloton. Joop Captein de­marreerde samen met Piet van Diemen en Frans Schild. Kle­bach en Voorend volgden dit voorbeeld en met vijf man werd de jacht op de kopgroep van de grote drie ingezet. Nadat Stoete en Zijlstra echter weer uit het peloton wegliepen, had dat als enig resultaat dat Captein en Klebach alleen voort bleven jagen en de rest weer tot orde werd geroepen.

Nadat de helft van de course er dik op zat, werd het zeker dat Wuurman, Rabe en Moolenijzer hun winstronde zouden pak­ken na een werkelijk prachtige achtervolging. Er waren nog 35 ronden te rijden, toen dit wapenfeit bekend was en slechts Captein en Klebach kenden toen nog geen ronde achterstand.

Het drietal, dat op fluweel zat, bleek echter nog bij lange na niet al zijn kruit verschoten te hebben, want Moolenijzer trok er weer op uit en mede doordat Cees Rabe, terzijde gestaan door broer Frans en met steun van Wuurman hetzelfde deed, was het pleit voor Captein en Klebach snel beslist.

In de slotfase werd toen de strijdbijl maar begraven. Slechts Tienstra ontsnapte nog kort voor bet einde, doch zijn enkele meters winst moest hij in de allerlaatste ronde weer afstaan aan het fel jagende peloton. Zeer sportief was het dat Rabe, Wuurman en Moolenijzer zich in de laatste ronde lieten afzak­ken om tot een sportieve uitslag te komen. Met een lange eind­sprint wist toen de strijdlustigste renner van de dag, de Am­sterdammer Moolenijzer, verdiend beslag te leggen op de zege, doch Rabe en Wuurman verdienen evenzeer een pluim aan hun rennershelm voor hun prachtig gereden course.BRON: Hans van de Kamp.

De uitslagen waren:

Amateurs: 1. H. Moolenijzer (Amsterdam), 8!2 km in 1 uur 48 min. 3 sec.; 2. C. Rabe; 3. J. Wuurman; 4. op 1 ronde J. Captein; 5. F. Schild; 6. P. van Heusden; 7. F. Mahn; 8. L. de Booy; 9. H. Ruiken; 10. L. Stoete (allen Amsterdam); 11. P. van Diemen (Uithoorn); 12. J. Tienstra (Halfweg).

Nieuwelingen: 1. A. Braat (Aalsmeer); 2. H. Marinus (Amster­dam); 3. A. Helsloot; 4. J. Vonhof; 5. H. Lautenbach; 6. E. Maas; 7. J. Boeljon (allen Amsterdam); 8. G. Duinmeier (Beverwijk); 9. H. Folkerts (Beverwijk); 10. H. Ruikers (Amsterdam).

Hoogwout (Amster­dam); 10. P. Appel (Spanbroek).

 

AMSTERDAM – BETONDORP.(24 juli).1955

                    KLEBACH ALLEENHEERSERIN RONDE VAN BETONDORP.

Onder een verzengende hitte behaalde in de Ronde van Beton­dorp de Amsterdammer Klebach een prachtige zege voor eigen publiek. Klebach won met groots vertoon van macht deze Ron­de met ruime voorsprong, na een gedurfde ontsnapping en verwierf behalve de eerste prijs eveneens de prestatieprijs en de klassementspremie. Dank zij hem werd er aan deze overi­gens wat saaie course nog wat kleur gebracht.

eder jaar wordt deze Ronde onder de rook van het Ajax­stadion gehouden en telkens trekt deze wegwedstrijd dan ook veel publiek. Dat was ook ditmaal het geval, ondanks dat het weer bijzonder warm was en het ongetwijfeld beter toeven was in een roeibootje op de plassen, dan aan de rand van het par­cours van de Ronde van Betondorp. Aan de organiserende ver­eniging de A.S.C. „De Germaan" heeft het overigens niet ge­legen, want de organisatie was af. Dat de renners ditmaal niet zo'n boeiende course reden, och, dat was ook hen niet zo kwa­lijk te namen, omdat het veel te warm was.

Toch begon de strijd hoopvol, toen A. Rijnders, J. Wuurman en J. H. Jonker er al zo kort na het vertrek tussen uit trokken. Twee rushes van Moolenijzer en H. de Koning zorgden er ech­ter voor, dat de kopgroep niet te ver uitliep. Door toedoen van Hennie Lammers werden Moolenijzer en De Koning weer tot rust gebracht, waarna kort daarop Jonker zich uit de kopgroep liet terugvallen. Uitvallers waren er toen al bij de vleet, zoals Peereboom en A. Biesterveld. Toch werd de kopgroep nog ver­groot tot een tiental renners en ondanks dat vooral Van Ingen bij de achtervolgers bergen werk verzette, bleven de weg­lopers hun voorsprong behouden. Toen de kruitdampen wat waren opgetrokken en Lammers een inzinking kreeg, A. Bak­ker zijn makkers liet gaan en Van Rossum plat reed, toen ble­ken Klebach, De Koning, Moolenijzer, Rijnders, Wuurman, Gudde en Van Weeren nog in het voorste gelid to zijn. Moo­lenijzer en Klebach ontsnapten echter kort daarop en het duurde toen niet zo heel lang of Klebach joeg op zijn eentje verder en Moolenijzer kreeg een grote inzinking. Van strijd van de rest was er toen hoegenaamd geen sprake meer. Alleen Klebach verwierf veel applaus door zijn gedurfde ontsnapping, waardoor de rest van de renners ditmaal in het vergeetboekje kwamen. Klebach won tenslotte zoals hij wilde, liet De Koning, Gudde, Wuurman en Van Weeren op ruim een kilometer ach­ter zich, bezorgde Rijnders zelfs nog een ronde achterstand en reed Moolenijzer en de rest zelfs op een achterstand van twee ronden. BRON:HANS VAN DE KAMP

Amsterdam: 1. W. Klebach, Amsterdam, 90 km in 2 uur 2.4 min. 20 sec.; 2. H. de Koning, Hoofddorp; 3. J. Wuurman, Am­sterdam; 4. J. Gudde, Amsterdam; 5. H. van Weeren, Haarlem; 6. A. Rijnders, Amsterdam; 7. H. Moolenijzer, Amsterdam; 8. H. Ruiken, Amsterdam; 9. F. Kock, Haarlem; 10. J. Willemsen, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. A. Helsloot, Amsterdam, 45 km in 1 uur 11 min. 33 sec.; 2. L, Hartman, Amsterdam; 3. P. Strolenberg, Amsterdam; 4. D. Enthoven, Amsterdam; 5. op 300 meter J. Elias, Halfweg; 6. J. Vonhof, Amsterdam; 7. E. Maas, Amster­dam; 8. W. Hoek, Amsterdam.

 

AMSTERDAM – BOS EN LOMMER.(22 mei).1955

    Fraaie zege van Wim van Est in de Ronde van Bos en Lommer

Willem van Est, de man van de lange afstand, heeft in de Amsterdamse Ronde van Bos en Lommer bewezen dat hij ook in een straatkoers een niet te ondersehatten tegenstander is.

De duizenden Amsterdammers - groot en klein -, die rijen dik het parcours aan de Bos en Lommerweg omzoomden en voor het eerst sinds anderhalf jaar weer een profkoers voor­geschoteld kregen, zagen een Van Est - met Bordeaux-Parijs voor de deur - in splendid conditie zegevieren. Voor Wies van Dongen, de agressieve Cor Bakker en Tourknecht Adri Suyker­buyk, met wie hij hen ronde voorsprong had genomen op de rest.

Voordat de 35 profs en onafhankelijken van start gingen, werd er een minuut stilte in acht genomen voor de onlangs om het leven gekomen Haagse renner Philip Innemee, die als on­afhankelijke in deze ronde zou starten.

Door het hoge aanvangstempo gelukte het aanvankelijk geen der renners om een ontsnapping te forceren, ofschoon daartoe herhaaldelijk pogingen werden ondernomen. Adri Voorting was de eerste die met een kleine voorsprong voor zijn con­currenten uitdraafde, maar de stijlvolle Haarlemmer werd weer spoedig tot de orde geroepen. Eenzelfde lot onderging ook Jan Hofland, die door toedoen van Pauw, Voorting en Haan weer door de „meute" werd opgenomen. Voor de stayers Tolen en Fransman werden deze aanvalsdriften van Voorting en Hofland te machtig en zij werden dan ook vrij spoedig „gedubbeld", terwijl Kwantes resoluut het stuur naar de ver­kleedgelegenheid wendde. Ook Henk Faanhof werd “gedub­beld", maar de blonde Amsterdammer - die zijn laatste wed­strijd reed - had voordien met bandenpech te kampen gehad.

Hoewel hij nog de fiets van Tolen kreeg, zette Faanhof defi­nitief een punt achter zijn wielerloopbaan, toen hij voor de tweede maal een luchtloze tube kreeg.

De strijd bleef levendig doordat er steeds weer nieuwe demar­ranten waren, die op terreinwinst wensten uit te gaan. Gerard Peters en Cor Bakker snelden eens gezamenlijk de ruimte in, maar zij konden niet „los" komen. Ook het duo Piet Sieveking­,Gijs Pauw slaagde er niet in om buiten het bereik van de con­currentie te komen, evenals trouwens Manus Brinkman die enkele malen ten aanval trok. Steevast waren er in het peloton wel enkele knapen te vinden, die bereid bleken om de vluch­telingen een halt toe te roepen.

Nadat er ongeveer 30 km onder de wieltjes waren doorge­draaid, ontsnapten Hofland, Brinkman en Van der Kamp, maar toen Peters en Sieveking zich in hun spoor wierpen, gaven ook zij zich weer gewonnen. Onderwijl Ad Schotman met een lekke band het tournooiveld verlaat, woedt de slag om winst voort. Vooral Haan, Hofland, Bakker, Van der Broek en Brinkman tonen zich hierbij van hun actiefste zijde, terwijl ook, sprinter Hijzelendoorn een duit in het zakje doet. Maar alle moeite is tevergeefs.

Na een dikke 50 km is Van der Broek door pech of anderszins het contact met zijn makkers verloren, maar ondanks dat streekgenoot Pauw een felle jacht heeft ingezet, weet de vech­ter uit Breukelen zich na een fraaie achtervolging weer in het peloton te nestelen. Pauw wordt weer ingelopen, maar slaat na enkele ronden weer op de vlucht, doch als achtereenvolgens Bakker en Suykerbuyk naar hem toe springen, is het ook voor rappe Gijs verkeken.

De strijdlustige Cor Bakker, die al vele malen vergeefs had getracht om met een beslissende ontsnapping de strijd een andere wending te geven, kreeg bij een volgende poging versterking van een frisse kracht: Wies van Dongen. Er waren toen 64 km afgelegd en dit bleek later de inleiding voor de beslissende slag te zijn. Want terwijl Ab Donker bleef “han­gen", kregen Hofland en Suykerbuyk na een verwoede jacht de begeerde aansluiting met de twee vluchtelingen. De winst was nog wel niet groot, maar Wim van E'st vond het toch te riskant worden en liet met een flitsende demarrage het peloton in de steek. Luide aangemoedigd door het publiek draaide de man van het platteland op volle snelheid rond de hoge flat­woningen. Slechts anderhalve ronde had de sterke Van Est nodig om zijn achtervolging bekroond te zien met een plaatsje in de kopgroep. Daar bleek hij een welkome versterking, want de voorsprong ging met sprongen omhoog toen hij het tempo aan ging geven. De tientallen meters werden een straatlengte en deze groeide tenslotte uit tot een volle winstronde. Er waren toen nog 16 ronden (13 km) te rijden.

Nauwelijks waren de vijf koplopers op het peloton gestreken of Van Dongen ging er weer vandoor, doch Bakker en Van Est hielden hem goed in het oog en gaven hem geen kans om te ontsnappen. Ook Suykerbuyk, die met behulp van Van der Kamp zijn slag probeerde te slaan, werd in toom gehouden.

Inmiddels had Hofland zo'n zware inzinking gekregen, dat zijn winstronde spoedig tot het verleden behoorde. In de laatste fase van de strijd ontsnapten Van Osta, Donker en Voorting nog uit het peloton om elkaar voor de vijfde plaats te be­strijden.

In de laatste ronde gooide Van Est al zijn reserves in de strijd en dit bleek voor de andere leiders teveel. Hoewel Van Dongen er nog een felle sprint uitperste, moest hij Van Est toch nog twee lengten prijsgeven.

Faanhof's afscheid.

Voor velen is het moeiluk om afscheid te nemen van de wieler­sport, maar dit afscheid valt nog zwaarder als het besluit daar­toe genomen moet werden op een tijdstip, dat er nog wel enige successen in het verschiet liggen. Zo stond Henk Faanhof ervoor. Hij hakte de knoop echter resoluut door en wisselde het ongewisse beroep van wielrenner voor een eigen zaak. Voor de start van de Ronde van Bos en Lommer werd Faanhof voor zijn verdiensten in de wielersport dan ook een kleine af­scheidshuldiging bereid. Voorzitter G. Fabriek van de A.S.C. „Olympia" sprak hem hartelijk toe en bood hem namens zijn „rood-witte" wielervrienden een bureaulamp aan. Ook de heer B. J. Schippers, voorzitter van het jubileum-comite van -de Speeltuinvereniging „Bos en Lommer", had niets dan waar­derende woorden voor de oud-wereldkampioen en bood hem eveneens een geschenk aan. Hierna mocht Faanhof zijn laatste ereronde rijden, want in de koers liet vrouwe Fortuna hem lelijk in de steek.

A. Braat snelste nieuweling.

In de voorwedstrijd voor nieuwelingen over 40 km gelukte het geen der renners om te ontsnappen, hoewel Markus, Robert en Van Smirren daartoe energieke pogingen in het werk stelden. Het werd een eindsprint van een 15 man sterk peloton, waarbij Leo van der Meulen en Arie Braat zich het hevigste weerden en die aan de jongere broer van de baankampioen zijn vierde overwinning opleverde. BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES

De uitslagen waren:

Nieuwelingen: 1. A. Braat (Aalsmeer), circa 40 km in 1 uur en 8 sec.; 2. L. v. d. Meulen (Badhoevedorp); 3. C. Mbrs (Amster­dam); 4. H. Marinus (Amsterdam); 5. J. Elias (Halfweg); 6. H. Koger (Haarlem); 7. H. Musch, 8. J. Robert, 9. J. Boeljon, 10. J. Maas (allen Amsterdam).

Profs en onafhankelijken: 1. Wim van Est (St. Willibrord), circa 100 km in 2 uur 20 min. 5 sec.; 2. W. van Dongen (Breda); 3. C. Bakker (Zaandam); 4. A. Suykerbuyk (Breda); op 1 min. 1 sec. 5. A. Voorting (Haarlem); 6. A. Donker (Amsterdam); 7. J. van Osta (Fijnaart); 8. P. Haan (Mechelen); 9. P. Sieveking (Amsterdam); 10. H. Brinkman (Overschie); 11. H. Schoen­makers (Eindhoven); 12. J. Hofland (Beverwijk); 13. C. Pay­mans (Tilburg); 14. J. Coone (Eindhoven).

 

AMSTERDAM – FLORAPARK.(9 juni).1955

Nieuwelingen: 1. v. d. Meulen, Badhoevedorp; 2. Maas; 3. Verbruggen; 4. Ruitenbeek; 5. Helsloot; 6. Scholten; 7. Mdrs; 8. Coops; 9. Le Grand; 10. Dumernit.

 

AMSTERDAM – HAVENCRITERIUM (28 augustus).1955

Amateurs: 1. Pos, Vreeland; 2. De Nijs, Beverwijk; 3. J. Wuur­man, Amsterdam; 4. De Clerk, Amsterdam; 5. F. Schild, Am­sterdam; 6. J. Schipper, Amsterdam; 7. J. Groot, Beverwijk; 8. F. Muller, Amsterdam; 9. N. Without, Amsterdam; 10. C. Rabe, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. S. v. d. MeuIen, Badhoevedorp; 2. Helsloot; 3. Oudkerk; 4. Koops; 5. Vonhoff; 6. Mors; 7. I4oopman, allen Am­sterdam.

 

AMSTERDAM - KINKERBUURT.(12 juni).1955

Adspiranten: 1. W. v. d. Kamp, Barneveld; 2. J. Jager, Den Haag; 3. C. Cooper, Amsterdam; 4. R. Appel, Spanbroek; 5. M. Gerritse, Am­sterdam.

Nieuwelingen: 1. A. G. Helsloot, Amsterdam; 2. M. Koops, Amsterdam; 3. Chr. Dumernit, Amsterdam; 4. A. de Haan, Amsterdam; 5. T. M. de Haan, Ouderkerk a.d. Amstel.

Amateurs: 1. H. Moolenijzer, Amsterdam; 2. R. v. d. Ruit; 3. F. van Rossum; 4. F. Schild; 5. L. de Booy; 6. N. Withoud; 7. N. Ballangee; 8. J. Pafort; 9. R. Stout, allen Amsterdam.

 

AMSTERDAM – LINDEGRACHT.(20 juli).1955

Beroepsrenners: 1. Jan Derksen

Amateurs: 1. Gerrit Bontekoe

Nieuwelingen: 1. Roel van de Kluft

 

AMSTERDAM - MARKTHALLEN.(31 juli).1955

Amateurs: 1. P. Post; 2. J. Wuurman; 3. L. Stoeltie; 4. E. Bui­tink; 5. J. Zijlstra; 6. N. Ballangee; 7. J. Willemsen, allen Am­sterdam; 8. P. van Diemen, Uithoorn; 9. P. van Heusden, Am­sterdam; 10. E. Bouwman, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. T. M. de Haan, Ouderkerk a.d. Amstel; 2. J. v. Eekeren; 3. S. Schipper; 4. N. Vervenne; 5. M. Koops; 6. Th. van Ruitenbeek; 7. H. Marinus; 8. E. van Maas allen Amsterdam.

 

AMSTERDAM – TUINSTAD-SLOTERMEER 11 september).1955

J00P WUURMAN triomfator in de Ronde van Tuinstad-Slotermeer

Na een felle eindsprint met de nieuwelingen Hein Koger en Arie van Egmond - die het hem danig nog lastig maakten - is de amateur Joop Wuurman erin geslaagd om de Ronde van Tuinstad-Slotermeer op zijn naam te brengen. Slechts met een kwart wiel bleef Wuurman zijn ernstigste rivaal Koger - dezelfde lengte en lange pace als zijn stadgenoot Sjaak van Egmond in de jaren '30--'36 - en de verrassend goed rijdende Van Egmond in deze sprint de baas. De kleine Pronk die met dit drietal een kopgroepje had gevormd, was te vermoeid om nog aan de beslissende sprint te kunnen deelnemen, en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

In deze door de E.N.R.K.W.V. „Amsterdam" voor de eerste maal georganiseerde wielerronde in het nieuwe stadsdeel van de hoofdstad, reden de amateurs en nieuwelingen gezamenlijk een wedstrijd over ongeveer 75 km en daarbij hebben de jon­geren zich niet onbetuigd gelaten.

Reeds in de beginfase van de strijd werd het 90 man sterke peloton opgeschrikt door een ontsnappingspoging van Smit, Kool, J. Post en hun Zuid-Afrikaanse collega Rudi Vorster. De jacht op de vluchtelingen werd ingezet door Wuurman en Den Enting en vele andere knapen volgden dit voorbeeld, zodat de vier overmoedigen zich tenslotte voor de overmacht gewonnen moesten geven. Nauwelijks waren deze “rebellen" tot de orde geroepen of de jeugdige Pronk koos het hazenpad en kreeg bij zijn vlucht versterking van Vorster en Ab Bakker. Maar ook dit drietal was geen succes beschoren en het enige resultaat dat deze acties opleverden, was een vermindering van het aan­tal kanshebbers. Halverwege de koers was het merendeel der renners dan ook van het parcours verdwenen.

De Amsterdammers Van Rossum en Gudde probeerden met een ontsnapping de strijd in hun voordeel te beslissen, maar doordat ook Cees Rabe, Wuurman, Pronk, Peter Post, Marinus en Helsloot in het offensief gingen, leverde ook deze poging niet het gewenste resultaat op.

Met nog 26 km voor de wielen sloeg de strijdlustige Wuurman zijn slag en veroverde een kleine voorsprong. Vier attente nieuwelingen, t.w. Van Egmond, Koger, Pronk en Jong wierpen zich in het spoor van demarrant Wuurman en sloten zich na een korte jacht bij hem aan. De slag was gevallen. Want wat of Rabe, Marinus, Van Noord en Voorend in het tweede groepje ook probeerden, de koplopers - van wie Jong enkele ronden voor het einde moest „lossen" - bleven onbereikbaar voor hen. Naarmate de strijd het einde naderde, probeerde Wuur­man die drie lastige nieuwelingen van zich af te schudden, maar zij gaven geen krimp en bleven hem tot de finish gezel­schap houden. En daar kon Wuurman hen tenslotte in de eind­sprint meester blijven, hoewel Koger die een tactische fout beging en daardoor een rein buitenom moest maken, hem nog ernstig bedreigde.

Van Dijk snelste veteraan.

Ook de veteranen hebben slag geleverd in Tuinstad-Slotermeer en van hen toonde de 45-jarige Ben van Dijk zich onbetwist de sterkste. Ondanks een val in het begin van de koers, waardoor hij het verloren gegane contact met zijn makkers had moeten herstellen en ondanks het feit, dat hij samen met Tillieu, Prince en Nagel - met wie hij een kopgroepje had gevormd - in de laatste ronde door een zes man sterke groep werd inge­lopen, was Van Dijk niet van de zege te weerhouden. Met en­kele lengten verschil snelde hij triomfantelijk over de eind­streep.

Amateurs en nieuwelingen: 1. Joop Wuurman (Amsterdam), de 75 km in 2 uur, 2 min. 15 sec.; 2. H. Koger (Haarlem), le nwl.; 3. A. van Egmond (Den Haag), nwl.; 4. G. Pronk (Hoorn), nwl.; 5. C. Rabe (Amsterdam); 6. G. van Noord (Den Haag), nwl.; 7. H. Marinus (Amsterdam), nwl.; 8. G. Voorend (Bodegraven); 9. F. van Rossum (Amsterdam); 10. P. van Diemen (Uithoorn); 11. P. van Heusden (Amster­dam); 12. F. van Velthoven (Poeldbk), nwl.; 13. W. Reuter (Amsterdam); 14. J. Gudde (Amsterdam); 15. A. Sluis (Bad­hoevedorp), nwl.; 16. W. Broekhoff (Amsterdam); 17. A. Bak­ker (Halfweg); 18.. J. Hoppenbrouwer (Haarlem), nwl.; 19. S_ Schipper (Amsterdam), nwl.; 20. C. Jong (IJmuiden), nwl.

De clubprijs kwam in bet bezit van „Le Champion" uit Amster­dam.

Veteranen: 1. Ben van Dijk (Haarlem), de 35 km in 58 min. 25 sec.; 2. A. Stephan (Amsterdam); 3. P. Vrins (Breda); 4. J. Nagel (Amsterdam); 5. D. Bakker (Amsterdam).

Adspiranten: 1. W. Sluis (Benschop), de 30 km in 50 min. 25 sec.; 2. C. Cooper (Amsterdam); 3. A. de Graaf (Rot­terdam).

 

AMSTERDAM – VISMARKT.(3 april).1955

Amateurs: 1. Arie van Wetten, 2. Rinus Janissen, 3. Piet Steenvoorden,

Nieuwelingen: 1. Chris Dumernit, 2. Hein Koger, 3. H. Volkens,

 

AMSTERDAM – ZUID.(26 juni).1955

Amateurs: 1. Cor Stroomer, 2. Jan Barlage, 3. Peter Post, 4. J. Wuurman, 5. Le Roij, 6. de Hoog, 7. C. Rabe, 8. van Weeren, 9. Kuitwaard, 10. R. Neesman.

Nieuwelingen: 1. Chris Mors, 2. Hein Koger, 3. Coen Niesten,

 

AMSTERDAM-ARNHEM-AMSTERDAM.(11 juni).1955

Jan  Rol werd een sterk winnaar, na vlakke strijd,

in de klassieker Amsterdam -Arnhem -Amsterdam

De grote course die elk jaar in bet kader van de Amsterdamse Sportweek wordt gehouden, heet Amsterdam-Tiel-Amster­dam. Maar de stad Tiel heeft dit jaar aan deze wedstrijd ont­broken, zoals we zoveel op die mistroostige Zaterdag hebben gemist.

De Sportweekronde heeft dus weer niet gebracht, wat er in een dergelijke strijd wordt verwacht. Zouden twee anderen dan wel voor vuurwerk hebben kunnen zorgen, als zij niet zo ongelukkig waren geweest? Een Mattie van der Heuvel uit Hengelo bijvoorbeeld, die nog voor de officieje start - op de Nassaukade - van de fiets moest om te repareren? We weten het niet, maar het bleek al gauw dat de Hengeloer zijn achter­stand in de neutralisatie al niet goed meer kon maken. En een Mathieu Sonnemans, die voor niets uit Geldrop was gekomen, omdat aan de oever van de Gaasp zijn band kapot knalde? Misschien had hij leven in de brouwerij kunnen brengen, maar hij kwam in elk geval niet meer in de grote groep. Of de tweede Hengeloer, Kouwehberg, die voorbij Spakenburg de zadelpen brak. Ondeugdelijk materiaal?

Zo is het tot in de laatste kilometers gegaan. Wat er vooraan probeerde weg te komen, faalde al heel snel en alleen uit de staart verdwenen ze bij bosjes. Om ook niet meer op te vallen. Roelofsma was de eerste geweest die, al is hij nog zoveel sport­jongen, zuiver uit gebrek aan macht moest afhaken. Roelofs­ma was de eerste van een hele serie. Martin, v. d. Brug, Van Os, Verloop, Augustin, Bloos, Biesterveld, Kitsz, Wagenaar, Leo v. d. Berg met twee lekke banden. Alsmaar meer moesten het hoofd buigen. Want een ding stond vast: er werd hard ge­fietst en gedeeltelijk zal daaraan het gebrek aan belangstel­ling om te demarreren te wijten zijn. .

Dat alles neemt niet weg, dat er vaak genoeg iets scheen te gaan gebeuren. Telkens liepen er min of meer grotere groep­jes weg. „Tinie" Wolfs heeft er een belangrijke rol in ge­speeld, Ballangee heeft ook midden in die schermutselingen gezeten, Wim Klebach was enkele malen vooraan te vinden en Van Asch, die later een harde klap niet meer te boven kwam, liet zich ook nog al eens zien.

Nog een man is ons opgevallen, al was het dan niet in een reeks van ontsnappingen. Dat was de jonge renner Dekker, die als twee druppels water lijkt - in stijl althans - op Gerrit Voorting. Datzelfde schokschouderende duwen, maar dan zon­der de macht van de Haarlemmer. Dekker viel om nog een zaak op, namelijk dat hij tegelijk met Buitink en Byland moest lossen en dat trio voerde de rugnummers 10, 11 en 12....

De eerste serieuze poging scheen in de Harskamp te ontstaan. Twee man demarreerden, drie konden rap aansluiting krijgen en daarmee was op de helft van de course een sterk kop­groepje ontstaan, bij wie Tinie Wolfs en Nico Balangee. De vluchters hebben evenwel met 200 meter winst genoegen moe­ten nemen. Toen sleepten Schalk Verhoef en Wim Klebach de groep op het avontuurlijke quintet.

Het ging al net als met die andere korte ontsnappingen. Het leverde allemaal niets op. Alleen sneuvelden er steeds meer, als er even word gejaagd, met het gevolg dat na die demarrage van het vijftal, nog slechts 24 man vooraah marcheerden.

De grondslag voor een beslissing scheen gemaakt te zijn toen aan de tweede ravitaillering Jan Mehagnoul en Wim Klebach een halve minuut eerder naar de voorraadzakjes in Amers­foort grepen dan de anderen. Wolfs heeft ook daaraan een einde gemaakt. Piet Smit timmerde daarna vergeefs kilometers lang eenzaam voor het groepje uit op de pedalen.

Rol aan de haal!

Zou het dan toch, daarbij de Witte Bergen, gaan gebeuren? Zou de slotphase dan toch nog veel goedmaken in deze vlakke wedstrijd door een beslissende demarrage van Jan Rol? Het leek erop, want de Alkmaarder was de eerste op deze dag, die wegsnelde, zoals het hoort. Honderd meter direct, snel die voorsprong vergroten en dan..:. ja, en dan. Jan bleef op 400 meter hangen, draaide eerst soepel door, ging toen stroever, kreeg geen steun en liet zich ook maar halen. Waarom alles geven, zonder er profijt van te hebben, als het straks misschien heel wat meer opleverde? Jan wist wat hij deed. Want Krijn Post slaagde niet meer in zijn poging „weg te geraken", Maar­ten Pronk word uitgeschakeld door een lelijke val, die de man uit Warmenhuizen achter op een motor deed geraken met nu de fiets op de schouders en nog meer werden uitgeschakeld toen er een een gat liet vallen.

Jan Rol speelde het spel voortreffelijk. Hij wist dat hij nog de macht had om het in de laatste kilometers nogmaals te pro­beren. Rol groep zijn kans op de Stadhouderskade, spurtte razendsnel weg en veroverde dertien beslissende seconden op de zestien achter hem.

De wapens waren gestrekt. Jan Rol had opnieuw gezegevierd. Wederom niet in een onvergetelijke course, maar toch weer in de wetenschap, zelf te hebben aangetoond tot de besten van ons land te behoren. Achter de Alkmaarder nestelden de sprin­ters zich in goede positie, maar niet Wim Snijders won het spurtje. Dat was voor Harry Scholten, met een volle lengte voor Mehagnoul, die een bandbreedte op Snijders had kunnen winnen.

Amateurs: 1. Jan Rol (Alkmaar), 202 km in 5 uur 5 min. en 25 seconden. Op 13 seconden: 2. Harry Scholten (Deli Haag); 3. Jan Mehagnoul (Amsterdam); 4. Wim Snijders (Halfweg); 5. Tinie Wolfs (Vlijmen); 6. Joop v. d. Putten (Den Haag); 7. Wim Klebach (Amsterdam); ,8. Jan Jonker (Amsterdam); 9. Krijn Post (Nw. Vennep); 10. Gerald Librechts (Vlijmen); 11. Rutten (Den Bosch); 12. Schalk Verhoef (Rotterdam); 13. Bertus Lute ('s-Graveland); 14. Rinus Neesman (Amsterdam); 15. Gerard Pos (Vreeland); 16. Dick Meyer ('s-Graveland), allen op 13 se­conden.

 

AMSTERDAM-UITHOORN.(27 maart).1955

Amateurs: 1. Wim Rusman, 2. Bram Heeren, 3. Joop van de Putten,

 

ANNEN.(19 juni).1955

Amateurs: 1. Klaas Wiltjer, 2. Eppie Talens, 3. J. de Roode,

Nieuwelingen: 1. J. van de Heide, 2. J. Edelenbosch, 3. Harm van Oosten,

 

APELDOORN.(21 augustus).1955

Amateurs: 1. Jaap Bruggenkamp, 2. Henk Nijdam, 3. Jan Bloedjes,

Nieuwelingen: 1. Ab Janssen, 2. V. Kuiper, 3. W. Ponsteijn,

 

ARNHEM – PAASBERG.(21 augustus).1955

Amateurs: 1. Ab Geldermans, 2. Ben Teunisse, 3. Dirk de Ruiter,

Nieuwelingen: 1. M. Kersten, 2. Jo van de Wetering, 3. Piet van Snippenburg.

 

ASTEN (28 augustus).1955

                                             SLITS WON IN ASTEN.

Demarrant Slits uit St. Oedenrode is het gelukt de tiende Ronde van Asten op zijn naam te schrijven. De tiende Ronde van Asten, die georganiseerd werd door de Eindhovense Wie­lerclub Het Zuiden, die in Oost-Brabant en Noord-Limburg vele werkende leden telt. Jean Konings, wonende in Asten, is

er een van. Aan hem is het te danken, dat er weer “gedraaid" kon worden. De W.F.L. had er reeds belangen en twee ronden in een dorp is voor de meeste burgervaders te veel van het goede. Vorig jaar werd er voor Het Zuiden geen toestemming voor de organisatie van een wedstrijd verkregen. Dat was jammer nadat men in 1953 zoveel succes had geoogst. Men heeft zich sportief bij bet ingenomen standpunt neergelegd om dit jaar met nieuwe moed een aanvrage in te dienen. Dank zij de medewerking, die in Asten verleend werd, gelukte het thans wel. Wim Michiels, onvermoeibaar in het organiseren van sportgebeurtenissen, plaatste er de schouders onder. De heer Feijen, bezieler van de Vereniging voor Ouden van Dagen ter plaatse, kwam een handje toesteken. Asten had zijn Ronde weer terug. Natuurlijk moest er een centje voor de Ouden van Dagen overblijven. Ofschoon de belangstelling na twee jaar ge­taand bleek, gelukte dit toch.

Slits uit Rooy reed een goede course. De eeuwige demarrant ontsnapte weer. Hij had gezelschap van Visser en Van Engelen. De laatste kwam ten val. Dat was een strop, want de vluchte­lingen zouden ondanks de jachten van Sonnemans, Bergmans, Van Vliet en Mehagnoul niet meer achterhaald worden. Visser moest in de laatste kilometers nog van de Rooyse trein lossen. Hij werd tweede op 46 seconden. Op 1.11 min. volgden Berg­mans, Van Vliet, Sonnemans en Mehagnoul. Op 2.06 min. Cou­wenberg, Muijlwijk en Bloetjes. Op een ronde Lambregts, Ko­nings, Mollee en Van der Linden.

Amateurs: 1. Willie Slits, 2. Gerrit Visser, 3. Tonnie Bergmans, 4. van Vliet, 5. Sonnemans,

6. Mehagnoul, 7. Couwenberg, 8. Muilwijk, 9. Bloetjes, 10. Lambregts.

 

AUSTERLITZ.(4 september).1955

Adspiranten: 1. Bart Solaro, 2. Maarten Breure, 3. van Lindhout,

 

BADHOEVENDORP.(25 juni).1955

         ARIE VAN WETTEN won na solorit de Ronde van Badhoevedorp

De sterke Arie van Wetten nit Noordwijkerhout heeft weer eens van zich doen spreken; nu was het in de Ronde van Bad­hoevedorp, waarin hij 9 km voor de finish zo onweerstaanbaar naar voren sprong, dat hij zijn drie mede-koplopers, Jan Me­hagnoul, Frits Rabe en Bert van Beem, meteen de winstkansen uit hun handen sloeg. Zij kregen de ontketende Van Wetten in deze spannende slotfase van de strijd niet meer te pakken.

Onmiddellijk na de start van deze 80 km-race voor amateurs, worden er door Henk Wiese en Frans Braat al pogingen aan­gewend om de strijd een beslissende wending te geven. Het peloton reageerde echter meteen op deze charge van de de­marranten en riep hen weer tot de orde. Voor vele zwakke broeders werd dit hoge aanvangstempo funest en toen na dit eerste offensief de aanvallen om winst bleven voortduren, vielen er verschillende slachtoffers, die zich voortijdig konden gaan verkleden. Voordat de helft van de koers onder de wiel­tjes was doorgedraaid, waren er dan ook nog slechts 2,6 van de 49 gestarte renners, die een kans op de overwinning maakten.

Na een korte spanne rust werd na 42 km koers door Cees Jan­sen de strijdbijl weer opgegraven, maar zijn demarrage reikte niet ver genoeg om enig nuttig effect te sorteren. Meer succes had Jan Mehagnoul, die even later in soepele stijl uit de bonte „meute" schoot en een 150 meter winst veroverde. In het pe­loton begreep men terstond, dat deze vlucht op het bochtige parcours een kans van slagen zou hebben en verschillende knapen bleken bereid om de vluchteling te achterhalen. Maar alleen Arie van Wetten en vervolgens Frits Rabe en Bert van Beem waren in staat om de afstand tussen Mehagnoul en pe­loton te overbruggen. Er lager toen nog een dikke 27 km in het verschiet. Een nieuw jagersgroepje, bestaande uit Ballan­gee, Wuurman en De Koning, presenteerde zich, maar dit groepje - waar eerst Appel en vervolgens ook Snijders, Aaf­jes, Pleyt, Groot en Braat zich bij aansloten - werd tenslotte te groot om de achtervolging met succes bekroond te zien worden.

Negen kilometer voor de streep sloeg Van Wetten met een woeste demarrage zijn slag en liet zijn drie metgezellen in vertwijfeling achter zich. In zijn opmars naar de zege, bezorgde hij het staartgroepje van zeven man - waaruit Schild bijtijds ontsnapt was - zelfs nog een ronde achterstand. Onbedreigd door zijn achtervolgers ging Arie van Wetten als een sterk winnaar over de eindstreep.

Amateurs: 1. A. van Wetten (Noordwijkerhout), de ca. 80 km in 2 uur 4 min. 32 sec.; 2. op 8 sec. J. Mehagnoul (Am­sterdam); 3. F. Rabe (Amsterdam); 4. op 13 sec. B. van Beem (Halfweg); 5. op 48 sec. W. Snijders (Halfweg); 6. J. Wuurman (Amsterdam); 7. S. Appel (Hoorn); 8. F. Braat (Aalsmeer); 9. J. Groot (Beverwijk); 10. J. Pleyt (Assendelft); 11. H. de Koning (Hoofddorp); 12. F. Schild (Amsterdam).

Prestatieprijs: Mehagnoul; extra prijs: Van Wetten; verras­singsprijs: Schild.

De voorwedstrijd voor nieuwelingen werd voor de tweede achtereenvolgende maal een triomf voor de plaatselijke favo­riet Leen v. d. Meulen, die Harry Cuvelier - met wie hij een dikke 20 km voor de streep uit het peloton was ontsnapt, nadat Jaap Rijkborst de grondslag voor deze ontsnapping had gelegd - in de eindsprint klopte. De sprint van het op 40 seconden volgende peloton om de derde plaats, werd een prooi voor de lange Hein Koger.

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Meulen (Badhoevedorp), de circa 50 km in 1 uur 22 min 4'6 sec.; 2. H. Cuvelier (Nieuw Vennep); 3. op 40 sec. H. Koger (Haarlem); 4. C. Niesten (Beverwijk); 5. J. Vonhof" (Amsterdam); 6. T. Markus (Halfweg); 7. D. Ent­hoven (Amsterdam); 8. C. Dumernit (Amsterdam); 9. J. Van Wijk (Haarlem); 10. J. Oudkerk (Amsterdam); 11. J. Meegdes (IJmuiden); 12. J. Verbrugge (Amsterdam).

Prestatiepriis: Van der Meulen; verrassingsprijs: Mathot.

De technische leiding van deze wielerronde, die voor de vijfde maal door de S.V. “Lijnden" werd gehouden, was in vertrouw­de harden van de H.S.C. „De Bataaf".

                               BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

BAVEL.(19 juni).1955

Nieuwelingen: 1. A. van Hassel, 2. de Vries, 3. Antoon van Steen,

 

BEEK – ADSTEEG (28 augustus).1955

                       Vijftiende overwinning van Nol Ehlen

Op het zware Adsteeg-circuit te Beek triomfeerde Nol Ehlen duidelijk, zodat hij voor de vijftiende maal tijdens dit seizoen de bloementuil in ontvangst mocht nemen. De jonge Moonen blonk tijdens deze race bijzonder uit. Hij was buitengewoon strijdlustig, waardoor deze interessante koers in de smaak viel. Nadat deze Moonen in zijn eentje een poging had gewaagd om leven in de brouwerij te brengen, sloeg hij in de 40e km met Stevens en Hameleers op de vlucht. Vrancken zorgde voor aan­sluiting van het peloton met de vluchtelingen, waarna Jacq. Gelissen een kleine voorsprong kon nemen. Opnieuw dichtte Vrancken het gat. Met nog bijna 50 km voor de boeg viel Nol Ehlen aan, zulks in gezelschap van Stevens en Moonen. Dit trio werd gevolgd door Nieskens, Vrancken, Craenen en Floe­gel. Alleen Vrancken kon de uitlopers bereiken. De voorsprong groeide meer en meer. Twee ronden voor het einde “loste" Nol Ehlen zijn gezellen en arriveerde in zijn eentje aan de jury­tent.

Amateurs:1. Nol Ehlen (Sittard), 3 uur 22 sec.; 2. L. Stevens (Elsloo); 3. J. Vrancken (Eysden); 4. G. Moonen (Heer); 5. J. Gelissen, (Beek); 6. P. Craenen (Nederweert); 7. J. Nieskens (Swalmen); 8. W. Kohlen (Heerlerheide); 9. H. Halmans (Hoensbroek); 10. N. Paas (Munstergeleen).

Nieuwelingen: 1. W. Kamphuis; 2. L. Knops; 3. J. Doek; 4. H. Radex; 5. M. Simons.

 

BEEK EN DONK.( 12 juni).1955

                                                    SOLO VAN SLITS UIT ROOY.

In Beek en Donk reed Slits uit Rooy, een goede knaap met fond, een verbazingwekkende solo tegen een veld waarin zich ook onafhan­kelijken bevonden. Geen paar ronden. Nee, verreweg het grootste deel van de wedstrijd. Na vier ronden was hij reeds uit het peloton verdwenen. En U weet hoe groot of klein zo'n Brabants parcours is Aanvankelijk had hij nog gezelschap van Van den Berg uit Sliedrecht. Later moest hij ht alleen doen. Natuurlijk kreeg hij met een pracht van een inzinking teworstelen. Slits beet erzich, ondanks de stro­mende regen, die de pret nog verhoogde, doorheen. Hij won met grote voorsprong op Rusman, die pas laat in actie kwam, Damen, Cuijten, Boers, Van der Heiden, Maas, Couwenberg, Wijgergans, Brands.

Bij de nieuwelingen zegevierde Verheij uiUtrecht over de coalitie Barrels-Wordrager-Stokman.

Amateurs: 1. Willie Slits, 2. Wim Rusman, 3. Piet Damen,

Nieuwelingen: 1. J. Verhey, 2. Tinie Bartels, 3. Henk Wordragen,

 

BERG AAN DE MAAS.(30 april).1955

                                 LEO STEVENS WON TE BERG AAN DE MAAS.

Koninginnedag was in Limburg gereserveerd voor de Ronde van Berg aan de Maas voor amateurs en nieuwelingen. Het was goed weer en dus was er veel belangstelling voor deze wielerronde. Gerard Keulers was wel een der besten, want vele malen was hij weggesprongen uit het rennersveld. Zijn allerlaatste poging scheen succes op te leveren, maar de uit­stekend rijdende Leo Stevens was er als de kippen bij om de vluchteling ook. ditmaal een halt toe te roepen. Getweeen scheidden zij zich echter voor goed af van de rest der con­currentie. Dat Leo Stevens de eindsprint won, was geen ver­rassing.

Amateurs: 1. L. Stevens (Elsloo), 104 km in 2 uur 54 min. 20 sec.; 2. G. Keulers (Geleen), z.t.; 3. W. Boss (Beek), op 10 sec.; 4. A. de Rooy (Eygelshoven), op 20 sec.; 5. H. Schoenmakers (Blerick), op 1 min. 10 sec.; 6. H. Ehlen (Sittard); 7. F. Ramakers (EQht); 8. E. v. d. Sande (Veghel); 9. G. Vergoossen (Echt); 10. H. Kisters (Heerlerheide).

Nieuwelingen: 1. R. Lotz (Stein), 40 km in 1 uur 7 min. 25 sec.; 2. H. Vedder (Sweyckhuizen); 3. C. van Beek (Stein); 4. A. van Tilburg (Eindhoven); 5. J. van Eck (Schinnen).

 

BERG EN TERBLIJT.(11 april).1955

                NOL EHLEN EERSTE, HARRY EHLEN TWEEDE.

De Ronde van Berg en Terblijt werd in de beslissende fase beheerst door Nol Ehlen, neef Harry Ehlen en de kersverse amateur - boekte in de afgelopen week inmiddels beste uitslagen - Frits Ramakers.

Laatstgenoemde jongeling uit de Echter dreven - buurtgenoot dus van Piet van den Brekel en Mart v. d. Borgh - stak het vuur aan de lont en trachtte in zijn eentje de finish te bereiken. De beide Ehlen's gaven hun ogen goed de kost en demarreerden meteen, zodat zij dra de vluchteling bij de kraag grepen. Dit trio nam een geduchte voor­sprong, ondanks pogingen van Schoenmakers en Nieskens om de zaak in het reine te brengen. Ook Heiligers, Boelhouwers en Craenen gingen zo'n poging wagen, doch eveneens zonder resultaat. De koers kreeg toch nog een sensationeel einde: Frits Ramakers raakte in een der bochten met zijn pedaal het wegdek en smakte hard tegen de grond.

Eer Ramakers overeind was gekrabbeld en met een pijnlijk gezicht zijn defecte racekar aanschouwde, was zowat het gehele veld hem voorbij gestoven. De beide Ehlen's dubbelden heel wat gezellen, waar­na Nol aan de haal ging en met ruime voorsprong zegevierde.

Amateurs:1. Nol Ehlen (Broeksittard), 108 km in 3 uur 43 min. 15 sec.; 2. Harry Ehlen (Sittard), op 43 sec.; 3. H. Schoenmakers (Blerick), op 1.17 min.; 4. Nieskens (Swalmen); 5. K. Boelhouwers (Bunde), op 1.40 min.; 6. P. Craenen (Nederweert); 7. J. Heiligers (Valkenburg), op 2.35 min.; 8. J. Graven (Nederweert), op 1 ronde; 9. H Kisters (Heerlerheide); 10. N. Baas (Munstergeleen).

Nieuwelingen: 1. W. Kamphuis (Heerlerheide), 42 km in 1 uur 2 min. 05 sec.; 2. M. Simons (Cadier en Keer); 3. J. Pieters (Maastricht), op 20 sec.; 4. H. Quaedvlieg (Maastricht); 5. P. Manders (Eindhoven).

 

BERGEN OP ZOOM.(30 april).1955

Amateurs:1. Emiel Verstraeten, 2. Hennie Jongerius, 3. Piet Rentmeester,

 

BERGEN OP ZOOM.(20 juli).1955

In West-Brabant draaide Bergen-op-Zoom met onafhankelij­ken en amateurs. Ook hier won een onafhankelijke, namelijk Piet Maas uit Pindorp voor Piet de Bruijn, Van den Broek, Van Overveld, Van de Borst, De Roo, Van Wijchen, Konings, Teu­nisse en Looyen. Bij de nieuwelingen zegevierde Van Gool.

Amateurs: 1.Piet Maas, 2. Piet de Bruin, 3. Henk van de Broek,

 Nieuwelingen: 1. A. van Gool, 2. Suykerbuijk, 3. Piet Rentmeester,      

 

BEST.(20 maart).1955

Amateurs: 1. Leo van de Brand, 2. Tonnie Bergmans, 3. Arie van Houwelingen,

Nieuwelingen: 1. Theo Sijthoff, 2. Piet Hanegraaf, 3.

 

BEVERWIJK.(16 juli).1955

Rein Janissen zegevierd in Ronde van Beverwijk

De traditionele wielerronde van Beverwijk voor amateurs, die Zaterdag j.l. door de B.R.C. “Kennemerland" werd georgani­seerd, is na een spannende en aantrekkelijke race in een over­winning geeindigd voor de jonge Amsterdammer Rein Janis­sen. Samen met zijn stadgenoot Joop Wuurman en de strijd­lustige Appel uit Hoorn, die hij beiden in de eindspurt versloeg, was Janissen in de slotfase van de strijd op succesvolle wijze uit het peloton ontsnapt.

De zomerse temperatuur bleek een weldadige invloed uit te oefenen op het strijdmoreel der renners, want nauwelijks waren zij gestart of er werd al in volle hevigheid gedemar­reerd. Het 60 man sterke peloton veerde onder druk van de demarranten elastisch uiteen tot een lange sliert en al spoedig vielen er slachtoffers, die de grens van de elasticiteit over­schreden en ontmoedigd van het strijdtoneel verdwenen. Na­dat de kruitdampen van de voorposten- gevechten enigszins waren opgetrokken, ontbrandde de strijd eerst goed, toen Kuit­waard, Wuurman, Schipper en Van Rhijn het peloton hun rugnummers lieten bewonderen. Deze actie ontlokte een reactie van Janissen, Jansen, Stroomer en Appel, die een jachtgroepje formeerden en zich na een korte maar felle jacht bij de vluch­telingen aansloten. De samenwerking ontbrak echter bij deze acht leiders, daar de op premies belusten onder hen steeds diepe bressen sloegen in de vluchttroep,,zodat het peloton - waarin eerst Steenvoorden, Tonny Peters, De Booy en Slot en vervolgens Muller, Rusman en De Nijs het sein tot de tegen­aanval gaven - hen weer te pakken kreeg. Halverwege de wedstrijd (40 km) waren alle nog in de strijd zijnde renners dan ook weer broederlijk verenigd in het peloton.

Een aantrekkelijk hoogtepunt in deze race vormde de strijd tussen Appel en Stroomer om in het bezit te komen van de premie voor de renner, die de meeste keren als eerste de streep zou passeren. Nadat eerst Stroomer zijn kansen een hogere notering had gegeven, was het vervolgens Appel weer die de balans in evenwicht bracht. Toen er nog twintig van de zeven­tig te rijden ronden waren af te leggen, waren zowel Stroomer als Appel een gelijk aantal keren als eerste over de witte lijn gegaan.

Nadat een serieuze uitlooppoging van Wim Rusman door het peloton verijdeld was, viel elf kilometer voor de eindstreep de beslissende slag voor de overwinning en de prestatieprijs. In deze fase van de strijd liet Appel in gezelschap van Janissen en Wuurman het peloton in de steek en aangezien er op deze ontsnapping te laat gereageerd werd, konden de drie vluchters een veilige voorsprong veroveren. Tenslotte waren het Rus­man, Peters en Stroomer - welke laatste door de vlucht van Appel zijn kansen op de prestatieprijs ernstig in gevaar zag komen - die het peloton tot meer spoed aanmaanden, maar er bleek bij de anderen geen animo te bestaan om de jacht over te nemen. Vier ronden voor de finish sprongen Van Velthoven en De Nijs nog uit het ten ondergang gedoemde peloton, maar hun sprong naar de zege kwam, te laat. De drie koplopers ver­stonden elkaar opperbest, want Appel mocht steeds als eerste over de streep - voor de prestatieprijs - terwijl hij daarvoor in de plaats zijn makkers geen overlast bezorgde in de beslis­sende eindsprint. Deze werd een prooi voor Janissen, die Wuur­man een lengte achter zich hield.

Amateurs: 1. R. Janissen (Amsterdam), de 80 km in 2 uur 1 min. 2 sec.; 2. J. Wuurman (Amsterdam); 3. S. Appel (Hoorn), tevens prestatieprijs; 4. G. van Velthoven (Poeldijk); 5. C. de Nijs (Beverwijk); 6. G. van Rhijn (Wassenaar); 7. W. Rusman (Haarlem); 8. H. Kuitwaard (Velsen); 9. T. Peters (Haarlem); 10: D. Wallet (Leimuiden); 11. N. Ballangee (Amsterdam); 12. J. Pleyt (Assendelft).

Adspiranten: 1. C. Cooper (Amsterdam), de 25 km in 47 min. 59 sec.; 2. H. van Duin (IJmuiden); 3. W. Sietsma (Amsterdam); 4. H. Breure (Rotterdam); 5. P. Tel (Zaandam); 6. J. Kornet (Zaandijk); 7. P. Appel (Spanbroek); 8. J. Jager (Den Haag).

BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

BLADEL.(30 mei).1955

                                     BLADEL VOOR OOSTERBOSCH.

De Ronde van Bladel werd dit jaar een slap geval. Het gewicht in het peloton moest door een zestal amateurs geleverd wor­den. En dat aantal is te klein om een levendige en spannende wedstrijd te garanderen. Oosterbosch en Van der Heijden, die de beste plaatsen zouden bezetten, vormden met een paar anderen een kopgroep; waaruit zij te zijner tijd weer zouden ontvluchten.Schoenmakers en Maas kwamen zich namelijk melden. De hoop was te groot om zeker van een overwinning te zijn. En daarom zorgden Oosterbosch en Van der Heijden ervoor, dat zij op tijd onbereikbaar werden. Schoenmakers won de spurt van het peloton, dat slechts uit vier man bestond. De overigen lagen met ronden-achterstand verspreid over het parcours. Na Schoenmakers plaatsten zich Van de Liefvoort,

Maas, Van Engelen. Daarna kwamen Molle, Hendriks, Ren­ders, Boers.

Wordrager won weer bij de nieuwelingen voor Van de Wete­ring en Van de Weijdeven.

Amateurs: 1. Geert Oosterbosch, 2. W. van de Heijden, 3. Harrie Schoenmakers,

Nieuwelingen: 1. Henk Wordragen, 2. Jo van de Wetering, 3. J. van de Weijdeven

 

BLADEL.(14 augustus).1955

Nieuwelingen over 102 km: 1. Nijmeijer, Beverwijk; 2. v. Eg­mond, Den Haag; 3. De Haan, Amsterdam; 4. Rekelhof, Uit­hoorn; 5. Temmink, Utrecht; 6. Helsloot, Amsterdam; 7. Jon­gerius, Utrecht; 8. v. d. Putten, Ravenstein; 9. Van Iersel, Rot­terdam; 10. v. d. Velden, Amsterdam; 11. Kool, Delft; 12. v. d. Staa, Utrecht; 13. Mathot, Haarlem; 14. Ras, Budel; 15. Van Smirren, Amsterdam.

      

BLERICK.(5 mei).1955

                     HARRY SCHOENMAKERS WON IN BLERICK.

Harry Schoenmakers uit Blerick, die de vorige week op de Cauberg te Valkenburg kampioen van Limburg werd, heeft enkele dagen voor deze provinciale titelstrijd in eigen huis generale repetitie gehouden. Hij deed dit keurig, want na een 100 km lange strijd won hij de eindsprint van zes sterke con­currenten, waarmee hij op de overigen een hele ronde voor­sprong had genomen. BRON:TOINE GENSE

Amateurs: 1. H. Schoenmakers, Blerick, 100 km in 2.17.06; 2. G. Pauw, Utrecht; 3. J. Mehagnoul, Amsterdam; 4. P. Schollen, Tilburg; 5. R. Verhelst, Axel; 6. M. Zandwijk, Dodewaard; 7. W. van der Maden, Best; 8. H. van de Broek, Breukelen; 9. L. Maas, Valkenswaard en 10. W. Slits (St. Oede­rode.

 

BLERICK (4 september).1955

           De Rooy mummer een in Ronde van Blerick

De Ronde van Blerick - op een snel parcours - trok ditmaal bijzonder veel belangstellenden. Dit talrijke publiek moest voor de aanvang worden getracteerd op verschillende mede­delingen, die niet van erg prettige aard waren. Flor v. d. Wey­den was ziek, Jef Lahaye werd op het laatste moment naar Berlijn gestuurd - tezamen met Piet van den Brekel - enkele andere trekpleisters ontbraken zonder meer. Deze tegenslagen waren dra vergeten, want nauwelijks was de zaak op gang ge­bracht, of de spanning zat er in. En deze belangrijke factor zou tot het einde voortduren. Kees Boelhouwers kreeg dra met tegenslag te kampen. Hij keek zodoende tegen een behoorlijke achterstand op. Maar de pittige knaap uit Bunde beet eens extra op de tanden en slaagde erin de groep te pakken te, krijgen. Kort hierna verdween Boelhouwers evenwel van het toneel. Uitlooppogingen werden in serie opgevoerd. Tevergeefs. Toen Harry Ehhlen, Van Loo en Slits een mooie winst boekten, leek de affaire in een beslissend stadium te zijn gekomen. Ook van deze prognoses kwam niets terecht. Bergmans en Schoen­makers zorgden voor aansluiting. Het eind van het liedje was, dat de zaak nogmaals bij elkaar kwam. Harry Schoenmakers haalde keer op keer de uitlopers terug. Ehlen, Bergmans en Slits bleven vuurwerk weggeven. Het scheen op een massa­spurt uit te draaien. In de laatste ronde demarreerde Adri de Rooy. Hij hield stand en reed juichend over de witte streep.

Amateurs:1. A. de Rooy (Eygelshoven), 100 km in 2 uur 11 min. 15 sec.; 2. H. Ehlen (Sittard); 3. A. Bergmans (Aalst); 4. N. Regter (Apel­doorn); 5. H. Schoenmakers (Blerick); 6. J. van Pelt (Eind­hoven); 7. v. d. Waterlaat (Eindhoven); 8. G. Renders (Eind­hoven); 9. P. van Zundert (Eindhoven); W. Slits (St. Oeden­rode); H. Steufmehl (Duitsland); G. Keulers (Geleen); J. Ko­nings (Asten); C. Koot (Eindhoven).

Nieuwelingen: 1. H. Wordrager (Eindhoven); 2. J. van Haaren (Nijmegen); 3. L. v. d. Sanden (Eindhoven); 4. G. Raaymakers (Eindhoven).

 

BOCHOLTZ.(25 september).1955

Nieuwelingen: 1. R. Lotz; 2. L. Knops; 3. W. Kamphuis; 4. H. Haan; 5. J. Roth; 6. J. Vedder; 7. M. Doveren; 8. J. Hugens; 9.L. Vincken; 10. J. Doek; 11. H. Keulers; 12. L. Brouns; 13. J. Ras; 14. J. Pieters; 15. P. Somers; 16. G. Scholten.

 

BORGER.(28 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Wetzinga, Groningen; 2. Schreur, Wolvega; 3. Venema, Groningen; 4. Beyers, Holten; 5. Schutte, Hengelo; 6. v. Oosten, Hoogkerk; 7. v. d. Heide, Marum; 8. Bos, Nieuw Buinen; 9. Struik, Eeserwold.

 

BORN.(3 juli).1955

                              SCHOENMAKERS NUMMER EEN TE BORN.

De vele toeschouwers konden te Born van een boeiende koers genieten. In de 22e ronde demarreerden Paas, Schoenmakers en Harry Ehlen. Door toedoen van Piet van den Brekel, Mart v. d. Borgh en Vergoossen kwam alles weer bijeen. Een poging van Leo Stevens was ten dode op­geschreven, waarna Van den Brekel - weer in beste conditie - aan de haal ging. Ook de Echtenaar moest het hoofd buigen. Doorlopend was er leven in de brouwerij. Keer op keer werd gepoogd om weg te komen. Vijf ronden voor het einde had Harry Schoen- makers succes. Het peloton aarzelde even en de koek was vergeven.

Amateurs:1. H. Schoenmakers (Blerick), 2 uur 56 min, 10 sec.; 2. G. Moonen (Heer), op 30 sec.; 3. G. Keulers (Geleen), op 56 sec.; 4. Fr. Ramakers (Echt); 5. L. Stevens (Elsloo); 6. H. Leunissen (Geleen); 7. P. v. d. Brekel (Echt); 8. G. Vergoossen (Echt); 9. Paas (Munstergeleen); 10. M. v. d. Borgh (Koningsbosch).

Nieuwelingen: 1. J. Doek (Heerlen), 70 km in 1 uur 33 min. 12 sec.; 2. H. Keulers, (Voerendaal); 3. K. v. Beek (Stein); 4. W. Kamphuis (Heer­lerheide); 5. M. Doveren (Bleijerheide).

 

BOSCHKAPELLE.(1 mei).1955

Nieuwelingen: 1. De Haan, Klaaswaal; 2. v. d. Zande, Halste­ren; 3. Timmermans, Nispen; 4. Verstraten, Ede; 5. Suijkerbuijk, Nispen; 6. v. d. Pluijm, Dussen; 7. Doeselaar, Sluiskil; 8. Duinkerken, Borsele; 9. Wouterse, Kwadendamme.

 

BOSSCHENHOOFD.(26 juni).1955

Amateurs: 1. Bram Heeren, 2. Henk van Glerum, 3. Adrie Braspenninckx,

Nieuwelingen: 1. Werner Zwaneveld, 2. Jo de Haan, 3.

 

BOVENKARSPEL/BAKKERSTRAAT.(7 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. Duinmeijer, Beverwijk; 2. Edelenbosch, Enk­huizen; 3. Koops, Amsterdam; 4. A. Braat, Aalsmeer; 5., R. Kayer, Zuidermeer.

Amateurs: 1. C. Kayer, Zuidermeer; 2. Geldermans, Beverwijk; 3. Schilt, Amsterdam; 4. Schipper, Amsterdam; 5. Wuurman, Amsterdam; 6. De Ruiter, Beverwijk; 7. Siebeling, Zaandam; 8. C. Rabe, Amsterdam; 9. Smit, Amsterdam; 10. De Nijs, Be­verwijk.

 

BOXMEER.(7 augustus).1955

Nieuwelingen: 1. v. d. Wetering, Oss; 2. Jongerius, Utrecht; 3. v. Egmond, Den Haag; 4. Marinus, Amsterdam; 5. v. d. Wijde­ven, Eindhoven; 6. Kersten, Groesbeek.

Amateurs: 1. v. d. Zande, Halsteren; 2. v. d. Slits, St. Oeden­rode; 3. Smits, Helmond; 4. Renders, Eindhoven; 5. v. d. Wa­terlaat, Eindhoven; 6. De-Haas, Eindhoven; 7. Damen, Lieshout; 8. Buytels, Son; 9. Boers, Eindhoven; 10. T'ermoshuizen, Pijn­acker.

Uitslagen

 

BOXTEL.(15 augustus).1955

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. Ab Geldermans, 3. Frits Rabe,

Nieuwelingen: 1. Wim Kamphuis, 2. Adrie van Breugel, 3. Hennie Jongerius,

Adspiranten: 1. W.van de Kamp, 2. Wim van de Stappe, 3. Arie Verzijl,

 

BREDA.(11 april).1955

Jan Konings en Kees Anraad, twee gelukkige West-Brabantse overwinnaars

Tweede Paasdag namen twee gelukkige West-Brabanders in eigen streek de overwinningsbloemen in ontvangst. In Breda was dat het kleine Jantje Konings, die nog to elfder ure zijn proflicentie inleverde en op de Welberg Kees Anraad, ex-kampioen der amateurs, maar ten­gevolge van zijn militaire dienst in bet vergeetboek geraakt.

Jantje Konings hebben wii al vaker een pittig coureurtje genoemd. Kleine mannen, die in het dagelijkse lezen geen opvallende deugden of ondeugden bezitten, worden vaak over het hoofd gezien. Konings heeft als amateur een respectabele prestatielijst bij elkaar gereden. En toch behoorde hij nooit tot de groep, waarover men de mond vol had. Waarschijnlijk heeft hij aan bet begin van dit seizoen in arrenmoede een proflicentie aangevraagd. Als Konings zich precies op de hoogte had gesteld van hetgeen zich in de sport, die hij als beroepsman wilde beoefenen, voordeed, dan zou hij dit nagelaten hebben. Hij moet ook lezen. Met goed fietsen alleen komt men er niet. De hersens comman­deren de motor. Uit de vaklitteratuur is veel te leren. Waarschijnlijk is hij nu zo wijs geworden. Konings, die voor een belangrijke beslis­sing stond, had moeten weten, dat er voor amateurs en onafhan- kelijken belangrijke beslissingen op komst waren. Hij had het in zijn eigen orgaan, waarvoor de Unie toch niet voor niets geld uitgeeft, kunnen vinden. Konings met een proflicentie op zak, maar zonder behoorlijk entree om als beroepsrenner startgelegenheid te kunnen verwachten, wisselde het papier gauw in, toen hij met de neus op de feiten werd gedrukt. De onafhankelijken kregen gelegenheid bij de amateurs en bij de profs mee te rijden! Er bestand voor een Konings, die “hogerop" wil, geen enkele reden om als beroepsrenner te debuteren. Omdat de eerste profwedstrijd in Nederland nog verreden moest worden en hij dus in feite nog geen beroepsrenner had kunnen worden, koos hij eieren voor zijn geld en profiteerde van de nieuwe Unie-maatregelen.

Zondag startte Konings in de wedstrijd voor onafhankelijken en ama­teurs te Breda. Alles wat Konings verlangde kreeg hij in deze wed­strijd voorgeschoteld. Krachten, die bij de onafhankelijken een goede naam bezitten en anderen, die aan de rijen der amateurs eigenlijk ont­groeid zijn, waren er om zich eens vrij-uit mee te meten. Onafhanke­lijken met een reputatie hebben tengevolge van hun gewicht de neiging een conservatieve course te rijden. Niet aanvallen, maar verdedigen. Daar hebben de amateurs geen last van. Vandaar, dat zij de naam veroverden een betere en levendiger wedstrijd te rijden dan de man­nen uit hogere categorieen. Vandaar dat de massale belangstelling zich de laatste jaren op de amateurs zou richten.

Konings klapte er in die Bredase wedstrijd op ouderwetse, op de wijze der amateurs, tegen aan. Welten uit Made ging met hem mee en samen bortelden zij een halve course lang tegen het geweld van het peloton op. Harrie Schoenmakers, Gijs Pauw, beide onafhankelijken en voorts Stolker en Van den Brekel behoorden daarin tot de grote goden, die verwacht hadden dat het roekeloze tweetal tol voor zijn inspan­ningen zou moeten betalen. De wereld heeft nog altijd aan de durvers behoort. Tien ronden voor het einde waren Pauw en Schoenmakers gedwongen om voor een resterende ereplaats te rijden. Beiden - met Stolker en De Vree - zetten de achtervolging in. Zij bleven 350 meter achter op Konings, die van Welten de sprint won.

Bij de nieuwelingen bleek de Eindhovenaar Stokman het grootste hart te hebben. Althans hij had er in de 50 km een solovlucht voor over, die twee ronden voor het einde door het peloton vruchteloos werd ge­maakt. Stokman was blij dat hij nog kon aanpikken. De grootste prij­zen worden nu onder de Tilburgers Michielsen en Van Poppel verdeeld.

Onafhankelijken en amateurs: 1. J. Konings, Breda, 100 km in 2 uur 16 min. 35 sec.; 2. Welten, Made; 3. OP 350 m G. Pauw, Utrecht; 4, H. Schoenmakers, Eindhoven; 5. Stolker, Zuilen; 6. De Vree, Breda; 7. Walraven, Den Bosch; 8. De Ruijter, Breda; 9. Van den Brekel, Echt; 30. Verstraten, Breda; 11. Janbroers, Amsterdam; 12. Soetens, Eind­hoven; 13. Boers, Eindhoven; 14. Van Muijlwijk, Rotterdam; 15. Geluk, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. Michielsen, Tilburg, 50 km in 1 uur 12 min. 10 sec.; 2, Van Poppel, Tilburg; 3. Kivits, Vlijmen; 4. Kouwenhoven, Rotter­dam; 5. Van Gaal, Dongen; 6. Kreukniet, Rotterdam; 7. Hanegraaf, Breda; 8. Schouten, Rotterdam; 9. Stokman, Eindhoven; 10. Van Dongen, Dongen; 11. Verhulst, Dorst; 12. Van Amsterdam, Oosterhout; 13. Ribbelink, Delft; 14. Kalkman, Rotterdam; 15. Van den Elshout, Made.

 

BRESKENS.( 9 juli).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. P. van Est, Fijnaart; 2. A. van Meel, Wouw; 3. G. Pauw, Utrecht; 4. H. v. d. Broek, Breu­kelen; 5. Th. van Wijchen, Goes; 6. J. Huisson, Yerseke; 7. J. de Roo, Schore; 8. P. van Dijk, Made; 9. C. Inghels, Sas van Gent; 10. J. Konings, Breda.

 

BROEK-SITTARD – STADBROEK (27 augustus).1955

Bergmans eerste in Stadbroek-Sittard

De talrijke wielerliefhebbers die de gang van zaken in Stad­broek-Sittard gadesloegen, rekenden beslist op een Limburgse victorie. Bijzonder werd op Harry Ehlen gelet, want deze plaatselijke favoriet pikte de laatste weken heel wat prijzen binnen, zodat „voor eigen volk" zeker met een dergelijke rol rekening werd gehouden. Het slotliedje werd evenwel geheel anders gezongen. De eerste prijs ging naar... . naar Aalst, al­waar de spurtwinnaar Bergmans woonachtig is.

Er werd „vuurwerk" genoeg weggegeven. Dra nadat het start­schot was gelost, sloegen Harry Schoenmakers en Harry Ehlen op de vlucht. Een tijdje verbleven Ramakers en Van Rooy in het gezelschap van de leiders. Dit duurde niet lang. Met deze ontwikkeling nam Frits Ramakers geen genoegen. Tezamen met Ratejec, Roelofsen en Kisters werd een nieuwe achtervol­ging ingezet, welk voorbeeld door Craenen, Bergmans en Kor­sten werd gevolgd. Deze twee groepjes kwamen bij elkaar. De slag woedde toen in volle hevigheid. Het decor schommelde hevig. Craenen, Ramakers en Brands bewogen vervolgens hemel en aarde om de kop te bereiken. Zij werden achterna gezet door Halmans en Bergmans. Nieskens en Franken sto­ven eveneens voorwaarts. De achtervolgers kregen aansluiting met elkander, terwijl Ehlen en Schoenmakers inmiddels de groep dubbelden. Deze groep maakte geen haast, waardoor het tempo van de leiders zakte. Zij werd tenslotte bij de kraag ge­vat. De eindspurt moest beslissen en gelijk gezegd, trok Berg­mans netjes aan het langste eind.

Amateurs:1. A. Bergmans (Aalst), 126 km in 2 uur 29 min. 13 sec.; 2. Fr. Ramakers (Echt), z.t.; 3. P. Craenen (Nederweert), z.t.; 4. H. Schoenmakers (Blerick); 5. H. Ehlen (Sittard), 6. H. Halmans (Hoensbroek); 7. W. Brands (Eindhoven); 8. op 1.50 min. Visser (Eindhoven); 9. Franken.(Tilburg); 10. Steyns (Gulpen).

Nieuwelingen: 1.Somers (Hekseriberg), 72 km in 1 uur 25 min. 17 sec.; 2. op 7 sec. Simons (Cadier en Keer); 3. Van Beek (Stein); 4. Vinken (Kerkrade); 5. Doveren (Bleijerheide).

 

BRUMMEN. (24 juli).1955

Amateurs: 1. G. Pauw, Utrecht; 2. P. Post, Amsterdam; 3. J. Mehagnoul, Amsterdam; 4. J. Schipper, Enschede; 5. N. Regter; Apeldoorn; 6. L. Stoete, Amsterdam; 7. F. Rabe, Amsterdam.

 

BRUNSSUM.(21 augustus).1955

                          IN BRUNSSUM HUB. HALMANS OP DE TROON.

De laatste weken vestigde de stijlvolle Hub. Halmans meerdere keren de aandacht op zich. Nu slaagde hij erin het zware Kruis­bergcriterium te Brunssum met voorsprong op zijn naam te brengen. Halmans deed dit op sprekende manier. Verschillen­de knapen van formaat konden zijn solo-vlucht niet volgen, waardoor zijn victorie nog meer glans kreeg. De Maastrichte­naar Hameleers wierp het eerst de knuppel in het hoenderhok.

Zijn voorsprong steeg meer en meer. Maar half koers was het met Hameleers gedaan, hij kreeg een fikse tik en moest baan maken voor andere candidaten. Op dat moment demarreerde Halmans. Het peloton was al een uitgebreide sliert, waaruit telkens renners verdwenen, o.m. Schoenmakers met een defect rijwiel. Halmans haalde eerst Hameleers in, om meteen de slag voort te zetten. Hij liep meer en meer uit en behaalde zo­doende een fraaie overwinning, in een bijzonder fraaie koers, zulks ondanks het zonder meer wegblijven van Stolker en Rol.

Amateurs: 1. H. Halmans (Hoensbroek), 102 km in 2 uur 31 min. 20 sec.; 2. G. Moonen (Heer), op 1.25 min.;; 3. J. Gelissen (Beek), op 1.40 min.; 4. J. Lahaye (Bunde), z.t.; 5. N. Paas (Mun­stergeleen), op 2.10 min.; 6. H. Kisters (Heerlerheide), op 2.18 nun.; 7. K. Humann (Duitsland), op 1 ronde; 8. H. Esch (Duits­land); 9. C. van Rooy (Hoensbroek); 10. A. van Breugel (Heer­len).

 

BUNDE.(24 april).1955

                              LEO STEVENS TRIOMFEERDE IN BUNDE.

De Ronde van Bunde was heus geen licht verteerbare kost. Telkens daagde een vinnige klim - de Kloosterberg - op, welk obstakel dan ook de ontwikkeling ging beinvloeden. „De Bergklimmers" kunnen met genoegen op de gang van zaken terugzien, want het gehalte 'van deze koers overtrof diverse soortgelijke affaires met stukken. Gelet op de gesteldheid van bet circuit, was dit trouwens te voorzien. Langdurig speelde Flor v. d. Weyden een dikke hoofdrol. Dit gebeurde aldus: direct na de start sloeg Braat (Aalsmeer) op de vlucht, v. d. Weyden kreeg in de vierde ronde deze dappere eenling to pak­ken en gezamenlijk ging het verder, kilometers aan een stuk.

Jammer genoeg moest Braat zijn gezel alleen laten, aangezien hij door een val werd uitgeschakeld. Flor v. d. Weyden ging solo rijden, deed dit best, hield 60 km stand en moest toen het hoofd buigen voor Boelhouwers en Leo Stevens. Rondenlang duelleerde een taaie v. d. Weyden met zijn achtervolgers, doch tenslotte (10 km voor de finish) werd het vonnis voltrokken.

Een demarrage van de twee nieuwe gezichten op het voor­plan was v. d. Weyden te machtig, zodat hij met de derde plaats genoegen moest nemen. De spurt ging even later de overwin­naar aanwijzen. Dit was Leo Stevens, die met 10 cm de plaat­selijke favoriet Boelhouwers klopte.

Amateurs:1. Leo Stevens (Elsloo), 100 km in 2 uur 7 min. 23 sec.; 2. Kees Boelhouwers (Bunde), z.t.; 3. op 14 sec. F. v. d. Weyden (Maas­tricht); 4. op 1 min. 27 sec. A. Ehlen (Broeksittard); 5. Fr. Ra­makers (Echt); 6. G. Vergoossen (Echt); 7. J. Gelissen (Beek); 8. H. Schoenmakers (Blerick); 9. J. Lahaye (Bunde); 10. H. Franssen (Uhachsberg).

Nieuwelingen: 1. J. Pieters (Maastricht), 50 km in 1.17.55; 2. H. Quaedvlieg (Maastricht); 3. C. v. Beek (Stein); 4. J. v. Eck (Schinnen); 5. W. Kamphuis (Hoensbroek).

 

CASTRICUM.(31 juli).1955

Tonny Peters winnaar in Castricum

De slanke Haarlemmer Tonny Peters, die zich al verschillende malen onder de prijswinnaars reed, heeft zijn eerste seizoen­overwinning te pakken. In de Ronde van Castricum bleef hij met een lengte verschil de meerdere van Bertus Lute en ver­volgens Harry de Koning en Wim Klebach, met wie hij in de slotfase van de koers uit het twaalf man sterke koppeloton was ontsnapt. Pleyt, die het voorbeeld van Peters c.s. had ge­volgd, legde beslag op de vijfde plaats.

Amateurs: 1. T. Peters (Haarlem), de 80 km in 2 uur 8 min. 31 sec.; 2. B. Lute ('s-Graveland); 3. H. de Koning (Hoofddorp); 4. W. Klebach (Amsterdam); 5. J. Pleyt (Assen­delft); 6. B. v. Beem (Halfweg); 7. C. Siebeling (Zaandam); 8. G. Pos (Amsterdam); 9. D. Hooyschuur (Zaandam); 10. K. Slot (Alkmaar); 11. H. Moolenijzer (Amsterdam); 12. H. de Droog (Beverwijk).

In de voorwedstrijd voor nieuwelingen werden talrijke uit­looppogingen ondernomen, maar geen van allen leverden zij succes op, zodat de eindsprint de beslissing moest brengen en hierin toonde de Amsterdammer A. Helsloot zich onbetwist de sterkste.

Nieuwelingen: 1 A. Helsloot (Amsterdam), de 60 km in 1 uur 36 min. 25 sec.; 2. D. Enthoven; 3. C. Dumernit; 4. A. Fransman (allen Amsterdam); 5. T. Markus (Halfweg); 6. G. Duinmeyer (Beverwijk); 7. T. van Staa (Utrecht); 8. C. Blauw (Amster­dam).

 

CHAAM ACHT VAN.(3 augustus).1955

                             CHAAM WAS VOOR VAN EST.

De Acht van Chaam heeft een grote roep in het land. Want anders bestond het niet om met zulk een duur program toch nog aan de dans te ontspringen. Het regende tot twaalf uur, dat het goot. Daarna regende het ook nog, maar het kon er mee door. Hoeveel bezoekers er toch nog waren? Naar schatting tussen de vijftien en twintigduizend toeschouwers. Belangrijk minder dan het jaar te voren, toen bet schitterend zomerweer was. Men kon zich nu de weelde niet permitteren om in een droge sloot of op het stoppelveld te gaan zitten. En dat behoort toch bij de charmes van de "Acht". Het was er dus toch druk. Het parcours was na de opgedane ervaring in 1954 keurig afgezet. Dat heeft geld gekost heren, maar het was voor elkaar. Het mag nu een volgende keer gerust heet zijn en er mogen zestigduizend toeschouwers komen. Toch heeft men deze keer geboft met de rustende bouwvakkers van Breda. Die woonden dicht genoeg in de buurt, om 's middags toch nog te komen. In Tilburg was het geen kermis, waardoor de belang­stelling uit die hoek niet zo groot kon zijn. Burgemeester Schram met een ijverige Baak, De Jong en Van de Westelaken kunnen tevreden zijn. Dr. van Dijk, de voorzitter van de K.N.W.U. was met zijn echtgenote ook aanwezig. Dat was de eerste keer. Zij troffen het toch niet, dat het zulk weer was.

Den gehele dag naar coursen kijken, mijnheer de voorzitter, moet zelfs voor u te lang zijn. De Brabanders doen dat geen van allen. Die lopen eens langs het parcours en gaan weer op een stoel uitrusten. Dat kunt ge u rustig permitteren onder ons. Ik zeg dit zo maar amicaal, omdat we in Chaam allemaal ge­moedelijk doen. Ik weet toch wat het zeggen wil om lang op een en dezelfde stoel te zitten.

Als ik het eerlijk moet zeggen was de course van de amateurs in zijn verloop de mooiste. Bergmans uit Valkenswaard, na zijn zware val in Hulst uit de running, won gemakkelijk. Bij de nieuwelingen won de jonge Van Amsterdam, zoon van de zwarte Aad, de spurt. En bij de profs en onafhankelijken was het Van Est, die met grote voorsprong over de eindstreep vloog. Maar de Tourploeg had het niet gemakkelijk. Het leger onaff­hankelijken wordt sterk. Wim van Est die zich in een kopgroep van drie beyond, had gezelschap van Jantje Konings en Pauw. Wies van Dongen.was uit die kopgroep weggevallen. De spurt van het peloton- won Haan.

Nieuwelingen: 1. Van Amsterdam, Oosterhout, 64 km in 1.40.28; 2. Verstraten, Ede; 3. Rentmeester, Ierseke; 4. Sijthoff, IJsel­monde; 5. Suijkerbuijk, Nispen; 6. Koger, Haarlem; 7. Verhulst; 8. Meulbroek, Tilburg; 9. Hanegraaf, Breda; 10. Jacobs, Gilze; 11. Farla, Zevenbergen; 12. Van de Ven, Vlijmen; 13. Coehorst, Tilburg; 14. De Jong, Breda; 15. Schouke, Rotterdam.

Amateurs: 1. Bergmans, Valkenswaard, 120 km in 3.01.16; 2. Westdorp, 's Herenhoek; 3. Van Vliet; Rotterdam; 4. Van der Sluijs, Vlissingen; 6. Van der Pluijm, Dussen; 6. op 23 sec. Krijn Post,. Nieuw-Vennep; 7. Hoffman, Etten; 8. Van Est, Fijnaart; 9. Rol, Alkmaar; 10. Wolfs, Vlijmen; 11. De Bruijn, Roosendaal; 12. De Jager, Hoog-Blokland; 13. Stevens, Swal­men; 14. Lahay, Bunde; 15. Van deY Linden, Helmond; 16. Van Steenselen, Mijnsherenland; 17. De Wit, Leur.

Prof en Onafhankelijken: 1. Van. Est, 160 km. in 3.54.26; 2. Konings op 17 sec.; 3. Pauw op 20 sec.; 4. Haan op 1.10; 5. Van Breenen; 6. Kemp; 7. Hinsen; 8. Maas; 9. op 1.2;5, Mertens; 10. De Beuckelaer; 16. Van Oers; 17. Van As; 18. Sonnemans; 19. op 1.40, Van de Borst; 20. Vermeiren.

 

CLINGE.(19 juli).1955

Amateurs: 1. Gijs Pauw

 

COEVORDEN.(27 juli).1955

Amateurs: 1. Piet Smits, 2. Leo van de Brand, 3. Henk Niemeijer,

 

CULEMBORG.(5 juni).1955

             WIM KLEBACH, Sprintwinnaar Ronde van Culemborg

De jaarlijkse Ronde van Culemborg op her mooie parcours „De Vier Dreven" trof het. De weersomstandigheden waren ideaal en de strijd der renners was spannend. Vooral de amateur­course was een boeiende race, rijk aan ontsnappingen, waarbij uiteindelijk Klebach de zege voor zich opeiste, door in de sprint te zegevieren over Van de Knaap, Van Veldhoven, Pos en Barlage. De organisatie was in goede handen van „Jan van Riebeeck".

Direct na de start was het tempo der amateurs bijzonder hoog. Desondanks namen Van de Heiden, Voskamp, Van Osch en de Culemborger Van Asch al na zeven ronden de leiding. De vreugde was van korte duur, doordat de premie-regen her veld weer bijeen bracht. Dat ondervond ook Beentjes, die door Van de Knaap, Van de Heiden en Veldhoven werd achterhaald. Soellaart was het volgende slachtoffer. Ontsnappingen waren dus niet van de lucht. Daarom namen toch zes renners weer de leiding. Klebach, Van de Knaap, Regter, Blaauw, Zijlstra en De Korver waren de nieuwe vluchters. Wat later voegden Kaptein, Jos van de Hurk en Korevaar zich bij hen. Weldra pakten zij 20 seconden op de jagende meute. Desondanks zou de kopgroep echter weer uitgroeien tot 17 renners, die er zo'n hoog tempo inhielden, dat er van de 17 koplopers alleen Bar­lage en Van de Knaap stand wisten te houden. Twee man op kop. Van de rest kregen alleen Klebach en Veldhoven met Pos nog aansluiting en was de beslissing gevallen, want hoe hard het peloton ook volgde, de 5 koplopers wisten toch hun voor­sprong te handhaven en later zelfs te vergroten. Achter hen volgden toen Van de Linden en Beentjes.

Nieuwe demarrages brachten Stoete en Roelofs op 45 sec. van de kop. Het peloton volgde op 1 minuut. En om de situatie nog wat interessanter te maken, namen ook Van de Hurk, Kooi­man, Stoete, Roelofs en Gerritsen weer een voorsprong, waar­bij Van de Hurk en Roelofs weer terug zouden vallen.Twee ronden voor het einde passeerde het duo Kooiman Stoete zelfs nog Beentjes en Van de Linden. De eindsprint van de 5 koplopers was hierna voor de Amster­dammer Klebach, die zijn makkers geen kans gaf. Voor Kle­bach een goede overwinning, die nog hoger mag worden aan­geslagen, daar hij vier maal pech kreeg.

De uitslag was:

Amateurs: 1. W. Klebach (Amsterdam), 104 km in 2 uur 32 min. 10 sec.; 2. A. van de Knaap (Wateringen); 3. G. van Veldhoven (Poeldijk); 4. P. Pos (Vreeland); 5. Barlage (Amsterdam); 6. P. Kooiman (Den Haag); 7. L. Stoete (Amsterdam); 8. J. Kaptein (Lisse); 9. H. van de Linden (Helmond); 10. A. Beentjes (Heems­kerk); 11. A. Voskamp (Monster); 12. J. van de Hurk (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. F. van Veldhoven (Poeldijk), 60 km in 1 uur 34 min. 36 sec.; 2. T. Korver (Oosterbeek); 3. C. Niesten (Bever­wijk); 4. J. van Haaren (Nijmegen); 5. A. Sluis (Badhoevedorp); 6. H. de Boer (Bussum); 7. F. van de Staa (Utrecht); 8. B. van Gerwen (Hedel); 9. H. Musch (Amsterdam); 10. W. van Putten (Hagestein); 11. H. v. d. Stam (Arkel); 12. L. Schlosser (Rot­terdam).  BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

DEN BOSCH.(7 augustus).1955

Jubilerende Gerrit Schulte- alleenheerser in het Criterium van 's-Hertogenbosch

Alsof de jaren nooit gaan tellen, zo fel trok de ijzersterke Ger­rit Schulte van leer in de Ronde van Den Bosch. Geen Van Est, geen Wagtmans, Nolten, Haan, Van Breenen of wie dan ook, bleek bestand tegen het rijden van de Bossche favoriet, die in Den Bosch zijn 25-jarig rennersjubileum vierde en bewees nog steeds tot een der allersterkste renners van ons wielerlandje te behoren. Gerrit Schulte trok zich van de reputatie van onze Tourmannen dan ook niets aan en won zoals hij wilde, waarbij hij de prestaties van de rest in de schaduw stelde, zij het dat de onafhankelijke Jan Konings, die met de dag beter gaat draaien, een uitstekende tweede werd.

Een grootse hulde wachtte Gerrit Schulte voor de aanvang van de wedstrijd. Loco-burgemeester F. van de Eerebeemt van Den Bosch sprak Schulte toe en bood hem een fraaie krans aan. In een met rode anjers versierde wagen reed wielerkoning Gerrit Schulte hierna in gezelschap van zijn moeder, vrouw en kinde­ren een ereronde, waarbij de blonde reus hartelijk werd toe­gejuicht.

Op het uiterst snelle, maar door de aanhoudende regen glad geworden parcours reden de renners hierna hun course. Het werd een spannende strijd, waarbij Piet Haan, onze Ronde van Nederland-winnaar, de knuppel in, het hoenderhok gooide. Haan nam toen een kleine voorsprong, waarna Gerrit Schulte in hoogst eigen persoon op jacht toog met in zijn kielzog Van Breenen, Brinkman, Hijzelendoorn, Suikerbuyck en Konings. Dit zevental kreeg aansluiting en voerde dra het tempo hoog op. In het peloton verzette Wim van Est toen bergen werk om de achterstand weer goed te maken, maar vooral door toedoen van Schulte mislukte dit. Rondenlang behielden de koplopers hun voorsprong van tussen de 15 en 20 seconden, totdat plots Piet Haan een gat liet vallen tussen hem en andere koplopers. Voor Schulte was dit het sein om er een schepje bovenop te gooien. Slechts Suikerbuyck en Konings wisten zich te hand­haven. De rest zakte terug in de groep Van Est-Plantaz, die felle strijd leverde. Schulte snelde hierna verder, fel achter­volgd door Van Est en zijn makkers, die nog steeds voor het peloton met de Fransman Roger Hassenforder reden.

Het duurde tot de 50e km. Toen hadden Schulte, Konings en Suikerbuyck een Ronde voorsprong. Voor Schulte was dit nog niet genoeg, hij ging direct verder op jacht, nu samen met de rappe Utrechtse pedaleur Nop Koch, die echter door een lekke tube achter was geraakt. Dit duo maakte een lange en felle jacht naar de groep Van Est, die zij uiteindelijk ook wist te halen. Alleen Jan Konings presteerde het om niet gedubbeld te worden, wat van hem een uitstekende prestatie was. Ko­nings stelde hiermede zijn tweede plaats veilig, mede doordat Suikerbuyck nogal onverwacht, na een goede course, de strijd staakte. Tegen het einde stelde Van Breenen voor zich nog de derde plaats veilig, door een ontsnappingspoging. Spijtig was  het dat Koch in de einduitslag finaal over het hoofd werd gezien.

Beroepsrenners: 1. G. Schulte (Den Bosch), 115 km in 2 uur 53 min. 27 sec.; 2. op i min. 1 sec. Jan Konings (Breda); 3. op 1 min. 38 sec. H. van Breenen (Amsterdam); 4. op 1 min. 56 sec. Piet Haan (Mechelen); 5. op 2 min. 20 sec. Wim van Est (St. Willebrord); 6. op twee of meer ronden Brinkman (Schiedam); 7. Ab. Donker (Amsterdam); 8. Piet van As (Roosendaal); 9. Paymans (Tilburg); 10. J. Hinsen (Rijckevorsel); 11. W. Kemp (Luxemburg); 12. J. Plantaz (Eindhoven); 13. Th. van Oers (Langeweg); 14. H. van de Kamp (Gennep); 15. J. Hofland (Be­verwijk).

Bij de amateurs deed Peter Post, de Amsterdamse sprinter, weer van zich spreken, door de zege voor zich op te eisen. In de eindsprint klopte hij zes makkers, met wie hij omstreeks de helft der course de leiding had genomen.

Amateurs: 1. P. Post (Amsterdam), 7,5 km in 1 uur 54 min.; 2. Heiden (IJsselmonde); 3. Nieskens (Swalmen); 4. op 4 sec. Van de Loo (Den Bosch); 5. Van Weychen (Goes); 6. W. Vrees­wijk (Alphen aan de Rijn); 7. op 1 min. 27 sec. P. Peters (Haar­lem); 8. Kuys (Den Bosch); 9. op 1 min. 29 sec. Van de Ven (Vlijmen); 10. Hagelaars (Den Bosch); 11. Van Baardwijk (Vlij­men); 12. Van de Dongen (Tilburg); 13. Pardoel (Hedel); 14. Van de Made (Best).    BRON:HANS VAN DE KAMP

 

DEN HAAG.(10 augustus).1955

Amateurs: 1. Joop van Putten, 2. Karel Hamelink, 3. Gijs van Rhijn,

Nieuwelingen: 1. Ab van Egmond, 2. H. Hanegraaf, 3. J. Heijermans,

 

DEN HAAG – CAPITOL.(5 mei).1955

Ere-plaatsen in Ronde van Capitol voor

                                             Joop en Ap van der Putten

Een onafzienbare mensenmassa drong op de avond van de Be­vrijdingsdag naar de finish van de „Ronde van Capitol" in Den Haag. Midden in die deinende massa stond de Hagenaar Joop van der Putten, winnaar van deze 65 km lange koers. En wat voor een winnaar! Toen iedereen dacht dat de winnaar van deze Ronde gezocht zou meteen werden bij een groep van vijf man - Ap van der Putten, Wil Vreeswijk, Karel Hame­link, Anton van der Knaap en J. van der Hejjde - die een fikse voorsprong hadden genomen, sprongen Joop van der Putten en Piet Kooyman uit het peloton weg.

In een niet te stuiten rush spoot Van der Putten op de weg­lopers toe. Piet Kooyman, toch geen “kleine jongen", bleef lange tijd aan het wiel van zijn stadgenoot, maar moest, toen Van der Putten zich bij de leiders voegde, van het wiel. De laatste vijftig meter, die Kooyman moest overbruggen, waren voor hem te veel. Even later, nadat hij snel terrein verloor, stapte hij gedesillusionneerd af.

Joop van der Putten maakte zijn triomf volmaakt door, nadat hij drie ronden had “uitgerust", in een formidabele eindsprint naar de bloemen te rijden. Zijn broer Ap groep de tweede plaats.

Amateurs: 1. Joop van der Putten 2. Ap van der Putten (beiden Den Haag); 3. Anton van der Knaap (Poel­dijk); 4. Wil Vreeswijk (Alphen); 5. Karel Hamelink (Den Haag); 6. J. van der Heijde (Amsterdam); 7.. op 1 ronde Joop Captein (Amsterdam); 8. Gerrit Bontekoe; 9: Eddy Nihof; 10. Gerard Prijs; 11. Ravenstein (allen Den Haag);`12. J. v. d. Berg (Amsterdam).

Dertigduizend Hagenaars woonden deze wedstrijd, georgani­seerd door ,Sparta", bij.

 

DEN HAAG – FRUITMARKT.(10 april).1955

Kooijman passeert finish Fruitmarktcriterium als eerste;

                                                              Veldhoven officieus winnaar!

Temidden van honderden opgewonden supporters stonden op le Paasdag omstreeks kwart voor zes twee drijfnatte, beslikte renners woedend tegenover elkaar: Piet Kooijman en Joop van der Putten. „Hij duwde," riep Kooijman. „Hij trok," zei Van der Putten. Het bleef rumoerig. De jury mocht de protes­ten uitzoeken. Er waren - dat was buiten twijfel - onregel­matigheden gebeurd in de laatste tweehonderd meter van het door “Hollandia" georganiseerde Fruitmarktcriterium in Den Haag. De bloemen zouden terecht komen bij hen van het vier­tal, dat op de helft van de wedstrijd weg was gesprongen en een ronde op het peloton had genomen: Veldhoven uit Poel­dijk, Kooijman en Joop v. d. Putten uit Den Haag en Van Rhijn uit Wassenaar. Kooijman flitste met meters voorsprong als eerste onder het verregende finishdoek door met achter hem - heftig gesticulerend - Joop v. d. Putten en een rustige Veld­hoven. Verscheidene seconden later kwam Van Rhijn over de streep. En toen kwamen de protesten. Van der Putten tegen Kooijman en Kooijman tegen Van der Putten. De jury hakte de knoop door. „De uitslag luidt," zei de microfonist,

„1. Veld­hoven, 2. J. van der Putten en 3. P. Kooijman."

En toen barstte het lawaai eerst goed los. Zowel Van der Put­ten als Kooijman protesteerden tegen deze uitslag. De jury deponeerde alle protesten bij de Sportcommissie van de K.N.W.U., die het laatste woord zal hebben. De uitslag word dus officieus.Dit word dus het (rumoerige) slot van hot 80 km lange crite­rium, dat voor drie kwart gereden word in een stromende regen. Van de dikke vijftig gestarte renners waren er halfweg koers nog een 25 over. Ongetraindheid, pech en enkele kleine valpartijtjes schakelden een reeks renners uit, o.a. Wil Vrees­wijk, Kuitwaard, C. Rabe, Schalk Verhoef en Muilwijk.

Er waren in deze eerste veertig km rond de veilinghal enige dapperen, die poogden weg te komen, maar al even vlug wer­den teruggehaald door een peloton, dat snel reageerde. Van die dapperen - Van der Knaap, Steenvoorden, Nihof, Van Rhijn en Van der Heiden - gaven de meesten blijk voldoende vuur te hebben de eindstreep te bereiken.

De beslissende slag viel rond de veertigste kilometer, toen Veldhoven, Van Rhijn en Joop v. d. Putten wegkwamen en Piet Kooijman zich na een fraaie achtervolging bij dit trio voegde. Tien kilometer verder in de course kregen de weg­lopers hun begeerde ronde voorsprong. Dit voorbeeld volgden ook F. Rabe en Ap van der Putten, die getweeen van het tot acht man geslonken peloton wegfietsten. Zij bleven echter op vijftig meter van de koplopers hangen. De eindsprint heb ik U reeds verteld.

Amateurs: 1. G. Veldhoven, Poeldijk, 80 km in 2 uur 15 min. 34 sec.; 2. J. v. d. Putten, Den Haag; 3. P. Kooijman, Den Haag; 4. G. van Rhijn, Wassenaar; op 50 m 5. F. Rabe, Amsterdam; 6. A. v. d. Putten, Den Haag; op 1 ronde 7. J. v. d. Heiden, IJsselmonde; 8. A. v. d. Knaap, Poeldijk; 9. A. Lach­terop, Oisterwijk; 10. D. Wallet, Leimuiden; op 2 ronden 11. K. Rozenburg, Den Haag; op 3 ronden 12. E. Nihof, Den Haag.

Nieuwelingen (40 km): 1. F. Veldhoven, Poeldijk, in 1 uur 19 min. 42 sec.; 2. G. Kreukniet, Rotterdam; 3. A. Sijthof, IJsselmonde; 4. D. Vis, Rotterdam; 5. P. Kortland, Vlaardingen; 6. J. van Egmond, Den Haag; 7. C. Spanjersberg, Rotterdam; 8. S. Kooij, Voorschoten; 9. A.. van Iersel, Rotter­dam; 10. F. Somers, Rotterdam.

 

DEN HAAG – FRUITMARKT.(26 juni).1955

Nieuwelingen: 1. A. van Iersel, 2. Gerrit Ribbelink, 3. Hennie van Gent,

Adspiranten: 1. Frans Klardie, 2. Fred Tel, 3. F. Lindhout,

Veteranen: 1. H. Berwers, 2. Ben van Dijk, 3. D. Vriens,

 

DEN HAAG – HEESWIJKPLEIN.(29 juni).1955

De Ronde van het Heeswijkplein over ca. 55 km op 29 Juni werd een overwinning voor M. van der Weegen, die in een massasprint verrassend de bloemen greep. Met een halve lengte verschil bezette A. van Egmond de tweeds plaats, ge­volgd door G. van Noord op de derde plaats. De overige prijzen werden behaald door C. van Leeuwen (4), Ap van der Putten (5), H. Scholten (6) en Joop van der Putten (7).

Alle uitlooppogingen werden door de concurrenten rap teniet gedaan, hoewel een poging van een achttal renners met o.a. de gebroeders Van der Putten en Scholten succes leek to hebben. Zij werden echter teruggehaald, evenals Ap van der Putten, die het enige ronden voor de finish alleen probeerde.

Junioren: 1. K. van Calsteren, 2. N. Kramer, 3. P. Mes­ters en 4. D. Tork.

Nieuwelingen: 1. A. Kool, 2. J. de Jager, 3. J. T'azelaar en 4. J. Schouten.

 

DEN HAAG – ZUIDERPARK.(30 april).1955

Matena slaat Ravenstein

                                    in eindsprint van de Ronde van Den Haag

De traditionele Ronde van Den Haag, die op Koninginnedag in het Zuiderpark op een prachtig parcours van vier km werd verreden, heeft ditmaal een zege opgeleverd voor de Hagenaar Matena, die in een lange eindsprint zijn naaste concurrent Gerard Ravenstein drie meter achter zich wist te houden. De sprint van het peloton, waaruit Matena en Ravenstein tien km voor de finish waren ontsnapt, bracht Gerrit Bontekoe op de derde plaats.

Dertigduizend Hagenaars stonden langs het parcours, toen de amateurs aan hun honderd km begonnen. Het asfalt lokte tot een hoog tempo, dat al spoedig het einde van de illusies van verscheidene renners betekende. De eerste “zwakke broeder" loste al na vier km en na hem volgde nog een lange reeks.

Het werd op deze manier een afvalrace, die het aantal deel­nemers snel reduceerde. Natuurlijk waren er - zoals altijd - wel drieste uitlooppogingen, maar op dit snelle parcours en bij dit zeer hoge tempo (ca. 42 km), werden de vluchtelingen snel weer tot de orde geroepen.

De eerste vlucht, die enige kans op succes leek te hebben, kwam na 52 km, toen Overdevest uit Naaldwijk, Riethoven uit Leiden en de Hagenaars Van Calsteren en Kroon er tussenuit trokken. Dertig km lang verdedigde dit kwartet zich hardnek­kig tegen het jagende peloton. Toen gaven zij zich gewonnen. Tien km voor de eindstreep grepen Matena en Gerard Raven-­

stein - voor het eerst sedert twee jaar weer op de fiets - hun kans. Snel namen zij 200 meter en eerst na de wedstrijd zagen de anderen dit tweetal terug. In de eindsprint slaagde Raven­stein er niet in zijn come back met een zege te vieren. Matena klopte hem met enkele lengten. BRON: F. W. HOEKSTRA.

Amateurs: 1. Matena, 2. Ravenstein, 3. Bontekoe, 4. Ap. v. d. Putten, 5. Rozenburg, 6. M. van Rijn, 7. G. van Rijn, 8. Schols, 9. Roodhuizen (allen Den Haag) en 10. De Lange (Leiden).

Nieuwelingen:1. W. Bravenboer (Rotterdam), 2. C. Jonkers, 3.F. van Veld­hoven (Poeldijk)

Adspiranten: 1. J. de Jager, 2. K. van Calsteren, 3. N. Meers­hoek (allen Den Haag).

 

DEN HAAG – ZUIDERPARK.(30 juli).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. C. Kayer, Zuidermeer; 2. G. Diepstraten, Dordrecht; 3. M. v. d. Weegen, Den Haag; 4. J. Rol, Alkmaar; 5. E. Nihof, Den Haag; 6. W. de Jong, Den Haag; 7. M. van Rijn, Den Haag; 8. J. Horden, Lexmond; 9. G. Voor­end, Bodegraven; 10. W. Roodhuizen, Den Haag; 11. J. de Groot, Amsterdam; 12. G. van Ravensteijn, Den Haag.

 

DIDAM.(24 juli).1955

Nieuwelingen: 1. Gerrit Overveld, 2. Henk Westerhof, 3. Jaap van Ek

 

DINTELOORD (23 juli).1955

Amateurs: 1. Adrie van Steenselen, 2. Jan Westdorp, 3. Piet Kooijman,

Nieuwelingen: 1. M. van Moergestel, 2. Suykerbuijk, 3. Farla.

 

DODEWAARD.(19 mei).1955

Amateurs: 1. Thijs Zandwijk, 2. Gerrit de Jager, 3. H.Plieger,

Nieuwelingen: 1. Jo de Haan, 2. Woout van Putten, 3. Jac van Haaren,

 

DOETINCHEM.(14 augustus).1955

Amateurs: 1. G. Pos, Vreeland; 2. J. Blauw, Arnhem; 3. W. Kle­bach, Amsterdam; 4. C. Kampjes, Hengelo; 5. B. Teunisse, Utrecht; 6. J. v. d. Heiden, Rotterdam; 7. J. Mehagnoul, Am­sterdam; 8. A.Pol, Amersfoort; 9. M. Stolker; 10. Kl. Visser, Enschede.

 

DONGEN. (17 juli).1955

Nieuwelingen.1. Th. Sijthoff, IJaselmonde; 2. J. Zijlmans, Raamsdonk; 3. A. Kivits, Vlijmen; 4. G. Kreukniet, Rotterdam; 5. J. Verhulst, Dorsp; 6. A. de Vries, Waalwijk; 7. A. van Gool, Dongen; 8. J. Huybregts, Nieuw Ginneken; 9. J. Kouwenhoven, Rotterdam; 10. J. Dal, Vlijmen.

Amateurs: 1. L. v. d. Pluijm, Dussen; 2. P. de Bruin, Roosen­daal; 3. P. Muilwijk, Rotterdam; 4. M. Stolker, Zuilen; 5. J. Konings, Breda; 6. A. Braspenning, Zundert; 7. P. v. d. Dungen, Tilburg; 8.,H. Rutten, Den Bosch; 9. Th. v. d. Wiel, Tilburg.

 

DORDRECHT. (23 juli).1955

Onafh. en amateurs: 1. A. v. d. Putten, Den Haag; 2. G. van Rhiin, Wassenaar; 3. P. Peters, Haarlem; 4. M. v. d. Weegen, Den Haag; 5. C. Hamelink, Den Haag; 6. T'. v. d. Knaap, Poel­dijk; 7. P. Muilwijk, Rotterdam; 8. A. Molenaar, 's-Graven­zande; 9. G. Ravenstein, Den Haag.

Nieuwelingen: 1. W. Zwaneveld, Dordrecht; 2. C. de Jong, IJmuiden; 3. F. van Velthoven, Poeldijk; 4. A. van Egmond, Den Haag; 5. J. Cuvelier, Nw. Vennep; 6. J. Meegdes, IJmui­den; 7. J. Schouten, Rotterdam; 8. Th. Sijthoff, IJaselmonde; 9. B. Kouwenhoven, Rotterdam; 10. C. Niesten, Beverwijk.

 

DRACHTEN.(16 april).1955

Beroepsrenners Dernies: 1. Wout Wagtmans, 2. Hein van Breenen, 3. Wies van Dongen,

Amateurs: 1. Eddy Jongstra, 2. Henk Nijdam, 3. Klaas Wiltjer

 

DRIEL

Amateurs: 1. Nol Roelofs, 2. Leen van de Meulen, 3. Piet van Snippenburg,

 

DUNGEN.(30 mei).1955

                                          KAYER WON IN DEN DUNGEN.

Als er ergens een jonge renner optreedt, die door zijn pres­taties de aandacht trekt, kan men er donder op zeggen, dat hij spoedig in een Brabants criterium zal verschijnen. Kayer is klaarblijkelijk met verschillende anderen naar Den Dungen getogen, waar men er in verband met bet grote aantal wed­strijden behoefte aan kreeg het programma wat op te doffen. Kayer won, terwijl de Amsterdammer Rabe de tweede plaats bezette voor Cuijten, Geldermans, De Veer, Van Wetten, Schild, Groot, Van der Hurk en Wallet. De regionalen werden er dus uitgereden. Bij de nieuwelingen won Manders.

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. Frits Rabe, 3. Tinie Cuyten,

Nieuwelingen: 1. A. Manders, 2. J. Rijkborst, 2. Jos Kievits,

 

EE.(11 september).1955

Beroepsrenners: 1. Roger Verplaetse(Bel), 2. Rik van Looij(Bel), 3. Gerrit Voorting,

 

EELDE.(24 juli).1955

Amateurs: 1. J. Groot, Beverwijk; 2. R. Janissen, Amsterdam; 3. E. Talens, Hoogeveen; 4. M. Pronk, Warmenhuizen; 5. F. Schild, Amsterdam; 6. J. Ottenbros, Amsterdam; 7. K. Visser, Enschede; 8. .E. Jongstra, Hoogeveen; 9. K. Wiltjer, Middel­stum; 10. F. Mik, Nw. Pekela.

 

EERSEL.(3 juli).1955

Amateurs: 1. Rien van Grinsven, 2. Mat Sonnemans, 3. Jan Konings,

 

EIJSDEN.(15 mei).1955

                         JACQUES NIESKENS WON GEMAKKELIJK IN EYSDEN.

De Ronde van Eysden, die verreden werd op het bekende 2200 m lange circuit, dat 50 maal door de ongeveer dertig gestarte amateurs “genomen" moest worden, is een gemakkelijke over­winning geworden voor “Keub" Nieskens, die als favoriet ge­start was. Jammer was het dat de plaatselijke renner Jacques Vranken wegens ziekte niet kon deelnemen. Erg veel schok­kende gebeurtenissen speelden zich niet af, zodat wij ons be­perken bij de uitslag.

Amateurs:1. J. Nieskens (Swalmen), 100 km in 2 uur 40 min. 15 sec.; 2. Chr. Hameleers (Maastricht), 3. G. Vergoossen (Echt); 4. W. Roelof­sen (Spaubeek); 5. J. Heiligers (Valkenburg); 6. J. Pluymaekers (Berg en Terblijt); 7. L. Jansen (Venlo); 8. H. Scheilen (Kerk­rade); 9. H. Halmans (Hoensbroek); 10. A. Rongen (Bunde).

 

EINDHOVEN – IJZERE MAN.(5 juni).1955

JAAP KERSTEN GLOM VAN VOLDOENING.

Wilhelmina heeft aan de IJzeren Man te Eindhoven een goede wedstrijd georganiseerd, die echter financieel geen zoden aan de dijk zette. Over de sportieve kant kan men tevreden zijn. Een wedstrijd voor amateurs en nieuwelingen in Eindhoven kost globaal 2000 gulden als men iedere heilige zijn kaarske wil geven. Dat is te veel onder de huidige veelrijderij met vrijwel dezelfde jongens.

Toch was het een goede wedstrijd op een mooie zonnige dag. Bij de amateurs won Jaap Kersten, die thans in militaire dienst is. Van zijn Commandant had hij juist verlof gekregen om eens meer dan 100 km te trainen. De resultaten van dit besluit liet hij moeten zien. Hij won de 120 km voor Meijer, Van den Broek, Couwenberg, Slits, Van der Putten, Konings, Hage­laars, A. van der Putten en Van de Sande. De tien eersten lagen over drie groepen verdeeld.

Bij de nieuwelingen klopte Hendriks uit Eindhoven Bax, die tien meter voor de finish zijn hand reeds opstak, juist op de streep.BRON:FRITS VAN GRINSVEN

Amateurs: 1. Jaap Kersten, 2. Eric Meijer, 3. Henk van de Broek,

Nieuwelingen: 1. H. Hendriks, 2. C. Bax, 3. J. Smits

 

EINDHOVEN – IJZEREN MAN.(5 mei).1955

Amateurs: 1. Jac Looyen, 2. Arend van ’t Hof, 3. Jaap Kersten,

Nieuwelingen: 1. J. van Poppel, 2. Ch. Machielsen, 3. Leo van de Pluijm,

 

EINDHOVEN – STRIJP.(21 augustus).1955

Zes dagen later werd in Strijp een wegwedstrijd voor onafhan­kelijken en amateurs georganiseerd. Het publiek was er,deze keer ook weer. Henk van de Broek won, nadat hij 35 km alleen de leiding had. Tonny Bergmans gelukte het tenslotte ook weer alleen, bij de uitloper te komen. De groep volgde op anderhalve minuut. Sonnemans liep daar in de laatste kilo­meters nog een halve minuut van weg. Het was ook nu weer een goede wedstrijd. De wielerclubs kunnen dus tevreden zijn. Twee avonden met een voldaan publiek en geen stroppen.

Amateurs: 1. Henk van de Broek, 2. Tonnie Bergmans, 3. Mat Sonnemans,

Nieuwelingen: 1. Henk Wordragen, 2. Cees Raymakers, 3. J. van de Weijdeven,

 

EMMEN.(27 augustus).1955

Amateurs: 1. Nijdam, Eelderwolde; 2. Wiltjer, Middelstum; 3. v. d. Heuvel, Hengelo; 4. Tebbens, Groningen; 5. v. Stark, Boe­kelo; 6. Jongstra, Hoogeveen; 7. Biel, Gieterveen; 8. Visser, Enschede; 9. De Roode, Uithuizen; 10. T'alens, Hoogeveen.

Nieuwelingen: 1. Masselink, Hengelo; 2. Beyers, Holten; 3. Wet­zinga, Groningen; 4. Schouten, Hengelo; 5. v. d. Heide, Marum; 6. Folkerts, Hoogeveen; 7. Robertus, Appingedam.

 

ENKHUIZEN.(27 augustus).1955

Amateurs: 1. R. Janissen, Amsterdam; 2. B. Lute, 's-Graven­land; 3. J. Wuurman, Amsterdam; 4. J. le Grand, Amsterdam; 5. H. Moolenijzer, Amsterdam; 6. L. Stoete, Amsterdam; 7. J: Bruggenkamp, IJmuiden; 8. J. Ottenbros, Alkmaar; 9. S. Appel, Hoorn; 10. F. Schild, Amsterdam; 11. C. Rabe, Amsterdam; 12. B. van Beem, Halfweg. Prestatieprijs voor J. Bruggenkamp.

Nieuwelingen: 1. Th. Markus, Halfweg; 2. C. Niesten, Bever­wijk; 3. T'. M. de Haan, Ouderkerk; 4. J. Schoen, Zaandam; 5. H. Marinus, Amsterdam; 6. K. Kalis, Stompetoren; 7. G. Duin­meijer, Beverwijk; 8. A. Sluis, Badhoevedorp; 9. M. Koops, Amsterdam; 10. J. Edelenbosch, Enkhuizen.

 

ENSCHEDE.(17 juli).1955

Amateurs: 1. F. Mik, Nwe Pekela; 2. K. Visser, Enschede; 3. M. v. d. Heuvel, Arnhem; 4. H. Klein, Utrecht; 5. F. Neimeyer, Hengelo.

Nieuwelingen: 1. Lenstra, Zwolle; 2. Bruiks, Holten; 3. De Man, Ruurlo;4. Ter Elst, Hengelo; 5. Klein, Utrecht.

 

ETTEN.(12 juni).1955

                                                 ETTEN WERD AFGELAST..

Etten had een groot programma, zoals we verleden week verteldem Daar waren vele moeilijkheden aan voorafgegaan. Het is geen ge­makkelijk karwei om de internationalen aan de start te laten ver­schijnen. Het kost geld. En hovendien dreigt altijd het gevaar, dat de fabrieken hun gecontracteerde mannen gelasten aan een voor hen belangrijke wedstrijd deel te nemen. Etten was er tenslotte toch in geslaagd een goed programma samen te stellen. De organisatoren had­den aanvankelijk gedacht, dat zij over nog grotere namen zouden beschikken, maar dat viel uiteindelijk toch weer tegen. We hebben de organisatoren, die twee slechte wedstrijden te vircalculeren kregen, een tikje geluk gewenst. Het heeft niet zo moeten zijn. De regen viel nu bij bakken uit de hemel. De scooters konden op het natte parcours niet zonder gevaar rijden. De nieuwelingen mochten hun coursje nog uitdoen, maar daarna werd besloten de wedstrijd af te gelasten. Hij zal nu later in het seizoen verreden worden.

Bij de nieuwelingen won Bol de 60 km voor Van Steen, Van Hassel, Van den Broek, Joossen, Van der Horst, Van Bees, De Bruin, Heeren en Smink.

 

ETTEN.(21 augustus).1955

OOK ETTEN REED MET SCOOTERS.

Het eertijds zeer bekende Criterium van Etten gaat het ook niet meer naar den vleze. Een paar verregende wedstrijden hebben de reserves aangetast. In zo'n geval zoeken de organi­satoren naar nieuwigheden, in de hoop het grote publiek weer te kunnen trekken. Men zoekt naar iets nieuws, dat tegelijker­tijd goedkoper is. Waar bijvoorbeeld minder renners voor nodig zijn. En telkens blijkt men zich te vergissen. De derny­wedstrijden zijn evenmin een succes gebleken. Het publiek weet dat. Door mechanische gangmaking komt de sport in het gedrang. Er is geen mooiere strijd dan de individuele weg­course. Daarin zijn de renners de baas. En niet de gangmakers.

Dit jaar worden de scooterwedstrijden gerecommandeerd. Hel­mond heeft er een verreden. Dat schijnt nog meegevallen te zijn. De laatste manche moest de beslising brengen. Schulte werd eindoverwinnaar in de laatste meters. En Bossche Gerrit is in Helmond zeer populair. De Helmonders hadden plezier in het geval.

Maar in Etten ging het anders. Wim van Est spreidde zulk een overwicht ten toon, dat er van strijd geen sprake was. Om te beginnen won hij de individuele tijdrace met meer dan een halve minuut van Schulte, die goede tweede werd voor Wagt­mans. Voor de tien kilometer had Van Est 13.36 nodig. De eer­ste manche achter scooters won Van Est zonder concurrentie voor Schulte. De tweede werd door Van Breenen gewonnen, nadat de op kop liggende Van Est in de laatste ronde door scooterpech zijn voorsprong verloor. Wim van Est was toch eindoverwinnaar voor Gerrit Schulte. Overigens had deze wed­strijd weinig om het lijf. Peters gaf in de tweede manche op. Gillen deed niks. Brik Schotte was ijverig, maar schiet achter de scooters niets op. Wagtmans had pech, Van Breenen dito. Roks speelde geen rol en Nico van Est was blij, dat hij het einde haalde. Dat was alles.

Het bijprogramma van de nieuwelingen en van de onafhan­kelijken en amateurs was eigenlijk interessanter. Verstraten uit Ede won de nieuwelingencourse. Piet van Est werd eind­overwinnaar bij de onafhankelijken en amateurs zonder wed­strijdoverwinning. De tijdrit werd namelijk door ijnvos ge­wonnen en de race achter scooters door Adriaan Braspennings. Piet van Est werd echter twee keer tweede.

Beroepsrenners: 1. Wim van Est, 2. Gerrit Schulte, 3. Hein van Breenen,

Amateurs: 1. Piet van Est, 2. Adrie Braspenninckx, 3. Frans Hofmans,

Nieuwelingen: 1. Emiel Verstraete, 2. J. Bol, 3. Piet Hanegraaf,

Veteranen: 1. Ben van Dijk, 2. M. van de Beemt, 3.

 

EYGELSHOVEN.(30 mei).1955

HARRY EHLEN IN EYGELSHOVEN.

Amateurs:1. H. Ehlen (Sittard), 110 km in 2 uur 57 min. 13 sec.; 2. A. de Rooy (Eygelshoven); 3. P. Craenen (Nederweert); 4. J. Vek (Waubach); 5. W. Brands (Eindhoven); 6. L. Janssen (Venlo); 7. K. Heidstra (Waubach); 8. H. Kisters (Heerlerheide); 9. J. Gelissen (Beek); 10. R. Spreen (Heerlen).

Nieuwelingen: 1. J. Berns (Hoensbroek), 55 km in 1 uur 35 min. 10 sec.; 2. P. Floegel (Hoensbroek); 3. J. Schell (Blerick); 4. J. Hugens (Hoensbroek); 5. J. Rot (Waubach).

 

FIJNAART.(2 juli).1955

Amateurs en Onafhankelijken: 1. W. Heeren, St. Willebrord; 2.  L. v. d. Pluijm, Dussen 3. P. v. Est, Fijnaart; 4. A. van Meel, Wouw; 5. C. Keepers, Roosendaal; 6. J. Looijen, Steenber-gen; 7. J. de Roo, Schore; 8. C. v. d. Zande, Halsteren; 9. P. Rijnvos, Standaarbuiten; 10. A. v. Lachterop, Oisterwijk.

 

GAANDEREN.(11 september).1955

Amateurs: 1. Cees Kayer, 2. Dirk de Ruiter, 3. Fred Nijmeijer,

 

GELDROP.(24 april).1955

Amateurs: 1. Harrie Ehlen, 2. Jac Nieskens, 3. Ad van de Linde,

Nieuwelingen: 1. Jan Verweij, 2. Jac van Haren, 3. Nol van Uden,

 

GELEEN.(3 april).1955

                       OOK IN GELEEN HUB. LEUNISSEN NUMMER EEN.

De ,grote prijs Mathieu Cordang" - ten tonele gebracht door de Geleense wielerclub ,Mathieu Cordang" - trok bijzonder veel bekijks. Circa 4000, toeschouwers omzoomden het gezellige parcours, waarop de plaatselijke favoriet Leunissen zijn derde zege tijdens het huidige seizoen zou gaan behalen. Leo Stevens, Harry Ehlen, Westdorp, Craenen, Bosch, Keulers en Franken staken het vuur aan de lont en namen een kleine voorsprong, welke evenwel niet gehandhaafd bleef. Onder aanvoering van Nieskens en J. Vrancken kwam het zaakje opnieuw bijeen, waarna nu eens die, dan weer een andere dappere jonge kerel leven in de brouwerij bracht. Het veld kwam in bonte volgorde door elkaar te liggen, doch enkele ronden voor het einde kregen de eerste groepjes weer aansluiting, zodat liefst 17 man aan de eindspurt deelnamen. Hub. Leunissen gooide zijn fiets met twee lengten voorsprong op H. en A. Ehlen plus Schoen­makers het eerst over de witte streep, aldus zijn derde victorie (Beek, Hoensbroek, Geleen) op zijn naam brengend.

Amateurs:1. H. Leunissen (Geleen), 1-04 km in 2 uur 46 min. 19 sec.; 2. H. Ehlen (Sittard); 3. A. Ehlen (Broeksittard); 4. H. Schoenmakers (Blerick); 5. P. v. d. Brekel (Echt); 6. L. Stevens (Elsloo); 7. G. Keulers (Geleen); 8. J. Westdorp ('s-Heerenhoek); 9. J. Hey­ligers (Valkenburg); 10. J. Franken (Tilburg).

Nieuwelingen: 1. J. Pieters (Maastricht), 1 uur 2 min. 40 sec.; 2. M. Doveren (Kerkrade); 3. M. Hermans (Valkenburg); 4. J.Hugens (Hoensbroek); 5. Vedders (Sweykhuizen).

 

GEMERT.(17 Juli).1955

Amateurs: 1. Sjeng Konings, 2. Henk Jaspers, 3. Arie van de Loo.

Nieuwelingen: 1. Jo van de Wetering, 2. Henk Wordrager, 3. J. Korver.

 

GENDRINGEN.(7 augustus).1955

Nieuwelingen:1. Buyers, Holten; 2..De Man, Ruurlo; 3. Nies­ten, Beverwijk; 4. Van Uden, Oss; 5. Elias, Halfweg; 6. Cuve­lier, Halfweg; 7. Van Snippenburg, Arnhem; 8. Hartman, Am­sterdam; 9. Van Greuningen, Amsterdam; 10. De Boer, Am­sterdam.

Amateurs: 1. v. d. Putten, Den Haag; 2. Bruggenkamp; 3. Schoenmakers, Blerick; 4. Lute, 's-Gravenland; 5. Stolker, Zuilen; 6. Bloedjes, Alkmaar; 7. Theunisse, Utrecht; 8. Wage­naar, Arnhem; 9. Klein, Utrecht; 10. Kouwenberg, Helmond.

 

GILZE.(26 juni).1955

Amateurs: 1. Ad van de Linden, 2. Henk van de Broek, 3. Piet Maas,

Nieuwelingen: 1. Theo Sijthoff, 2. Jos Kievits, 3. Jan van Dal,

 

GOIRLE.(5 juni).1955

                           VOOR DE TWEEDE KEER RABE UIT AMSTERDAM.

In Goirle werd, zoals gewoonlijk, een groot amateur-program verreden. Rabe uit Amsterdam was weer van de partij. En hij won opnieuw. De Brabanders zullen deze Mokummer onder­hand wel kennen. Twee keer in acht dagen winnen van een vreemd veld, zegt wel iets. De Amsterdammer won ook nog afgescheiden van het peloton. Hij had dus aan twee kanten het mes gewet. Na hem kwamen over de eindstreep Bogers en Timmermans.Vervolgens Hamelink, Wolfs, De Bruijn, Termorshuizen, Mehagnoul, Steenvoorden en Mos.

Bij de nieuwelingen bekende namen op de eerste plaatsen.Cuveliers overtrof Sijthoff, die ook al een ris overwinningen boekte.

Amateurs: 1. Frits Rabe, 2. Wim Bogers, 3. Harrie Timmermans,

Nieuwelingen: 1. Harrie Cuvelier, 2. Theo Sijthoff, 3. Jos Kievits,                                                                                    

 

GORINCHEM.(5 augustus).1955

Amateurs: 1. Ab Geldermans, 2. Harrie Scholten, 3. Joop van de Putten,

 

GROENENDIJK.(17 april).1955

Succes voor Van Glerum.

Tenslotte nog iets over Groenendijk, waar de Brabanders en Zeeuwen elkaar strijd leverden. H. van Glerum, die tot de ge­routineerden behoort, won er voor Romeijnsen uit Axel. Van de huidige Zeeuw, die in het Brabantse Eersel liefde voor de fiets kreeg, kan men nog niet zeggen, dat hij volleerd is. Hij verbetert nog steeds!

Amateurs: 1. Van Glerum, Willebrord, 100 km in 2 uur 32 min.; 2. Romeijnsen, Axel; 3. Van der Sluijs, Vlis­singen; 4. Van Gastel, Roosendaal; 6. Huisson, Ierseke; 6. Ver­helst, Axel; 7. Oosthoek, 's.Heerenhoek; 8. De Wit, Leur; 9. Joosse, Schoore.

 

GROESBEEK.(19 juni).1955

Amateurs: 1. Henk Klein, 2. Ben Teunisse, 3. Harrie Timmermans,

Nieuwelingen: 1. Coen Niesten, 2. Jac van Haren, 3. Hennie Musch,

 

GRONINGEN.(18 september).1955

Nieuwelingen: 1. G. Duinmeijer; 2. A. v. d. Kluft; 3. A. Struik; 4. H. Snip; 5. H. Wagteveld; 6. J. T1eks; 7. G. Krikken; 8. D. Venema.

Amateurs: 1. F. Braat; 2. P. Peters; 3. J. Groot; 4. A. v. 't Hof; 5. D. de Ruiter; 6. F. Milk; 7. H. Nijdam; 8. P. Post; 9. S. Hoving; 10. J. Jonker; 11. E. R. Kramer; 12. C. de Nijs.