JAARGANG 1954

                              WEDSTRIJDEN H T/M P

HAARLEM – OOST.(30 april).1954

                                Jan Groot won in Haarlem-Oost

De lange Beverwijker Jan Groot, die in zijn serie zuinig met zijn krachten was omgespron- gen was, had in de finale van het op Koninginnendag, door de H.S.V. „De Kampioen" georganiseerde nieuwelingentournooi in Haarlem-Oost nog zoveel adem over om een in de laatste ronde veroverde voorsprong van enkele meters op het aanstormende peloton met de seriewinnaars Vink en Captein in het voorste gelid, niet meer prijs te geven.

In de eerste serie deed de Haarlemmer v. d. Hulst reeds na enkele ronden een uitloop- poging, welke echter door een attent peloton in de kiem gesmoord werd. Lange tijd bleef het pelo­ton in gesloten gelederen voorwaarts marcheren, totdat vier ronden voor de streep de renners Van Wetten, v. d. Hulst en Terlouw een poging deden om de strijd in hun voordeel te be­slissen, doch weer was de „meute" op haar hoede. En toen in de volgende ronde de Hagenaar Terlouw het alleen probeerde, riepen Zandbergen, v. d. Hulst en Van Wetten hem een halt toe. De Amsterdammer L. Vink wist evenwel in de laatste ronde een kleine voorsprong te veroveren en deze tot de streep te behouden. Tijd winnaar 37 min. en 33 sec.

De tweede serie bood een veel levendiger aanzien dan de eer­ste: nadat er tier ronden waren afgelegd, demarreerde de kleine Jaap Rijkborst uit Halfweg en liep in soepele stijl van zijn concurrenten weg. C. Hoogmoed en H. Buis zetten de achtervolging op de vluchteling in en wisten zich enkele ron­den later bij hem te voegen. In bet peloton werden verwoede pogingen aangewend am bij het leidende drietal te komen, doch de enige die slaagde, was de rappe Amsterdammer Cap­tein, zijn stadgenoot C. Dumernit bleef tussen kop en peloton „hangen". De eindsprint van het kopgroepje werd een prooi voor Captein. Tijd winnaar 36 min. en 25 sec.

Finale.

In de finale - die wegens tijdnood ook over dertig ronden werd verreden - leed de eerste uitlooppoging van de Haar­lemmers Hoppenbrouwer en v. d. Hulst deels schipbreuk. De winnaar van verleden jaar, Arie van Wetten, was toen a1 van het strijdtoneel verdwenen. Het was weer de animator van de tweede serie, Jaap Rijkborst, die met nog elf rondjes voor de boeg, het hazenpad koos. Pogingen van v. d. Hulst, Zijlstra en Hoogmoed om bij hem te komen, hadden tot gevolg dat de vluchteling weer ingelopen werd. De renners Nooyen, Captein en weer v. d. Hulst, deden in de laatste fase van de strijd nog een vertwijfelde poging om weg te komen, doch succes was hen niet beschoren. De tactisch rijdende Groot veroverde in de laatste ronde enkele meters voorsprong en bleef zo hard door­malen, dat de als favoriet getipte Captein, het scherp van zijn demarrage afgestompt in premiesprints en „charge's", niet verder reikte dan de derde plaats. Vink werd eervolle tweede.

De uitslagen luidden:     BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Nieuwelingen Eerste serie:l. L. Vink (Olympia); 2. P. v. Os (De Germaan); 3. A. v. d. Hulst (De Kampioen); 4. K. Zandbergen (Alcmaria Victrix); 5. J. Meegdes (Bataaf); 6. H. Langelaar (Germaan); 7. L. Zijlstra (Ulysses); 8. A. van Wetten (Bollenstreek); 9. J. Anspach (Bataaf); 10. Th. Mathot (Kampioen).

Nieuwelingen Tweede serie: 1. J. Captein (Olympia); 2. H. Buis (Kampioen); 3. C. Hoogmoed (Alan. Victrix); 4. J. Rijkborst (Bataaf); 5. C. Dumernit (Le Champion); 6. J. Groot (Kennemerland); 7. J. Tacx (Spartaan); 8. E. Bouwman (Ulysses); 9. Th. IQooyen (Olympia); 10. Chr. Jong (Kennemerland).

Nieuwelingen Finale: 1. Jan Groot; 2. L. Vink; 3. J. Captein; 4. K. Zandber­gen; 5. A. v. d. Hulst; 6. Th. Nooyen; 7. C. Dol (Spartaan); 8. P. v. Os; 9. C. Dumernit; 10. J. Groeneveld (Kampioen); 11. L. Zijlstra; 12. Van Oort (Germaan); 13. J. Tacx; 14. C. Hoogmoed; 15. A. Gundelach (Olympia); 16. J. Anspadh; 17. C. v. Leeuwen (Spartaan); 18. J. Rijkborst; 19. H. Huibens (Kampioen); 20. H. Buis; 21. J. Hoppenbrouwer; 22. Maathot.

Cluhklassering. De clubprijs werd gewonnen door „Olympia" met de renners Vink, Captein en Nooyen met 11 pat.; 2. „De Kampioen", 34 pnt.; 3. „De Spartaan", 37 pnt. De prestatieprijswerd toegekend aan J. Rijkborst.

 

HAARZUILEN.(19 september).1954

                               Stolker wint Ronde van Haarzuilen

De eerste Ronde van Haarzuilen, welke de jonge R.K. Wieler­vereniging St. Willibrord voor amateurs en nieuwelingen organiseerde, heeft een eclatante sprintzege gebracht aan Mi Stolker, lid van de organiserende vereniging. Stolker was de snelste van een kopgroep van vijf, die 85 km met voorsprong over het 5 km lange parcours reed.

Mede dank zij het zeer mooie weer is deze eerste Ronde van Haarzuilen een groot succes geworden. De renners blaakten van strijdlust en bovendien was er veel publiek.

Reeds na 15 km werd de beslissing al geforceerd. Vijf koene vluchters namen een voorsprong, Henk van de Broek, Mi Stol­ker, Pos, Meyer en De Jager. Nog 85 km waren er te rijden, maar dat deerde hen niet. De voorsprong werd n.l zo ver op­gevoerd, dat geen enkele renner meer aansluiting kreeg. Dat ondervonden Klaas Soellaart en George de Korte, die samen waren weggevlucht en een lange jacht begonnen. Soellaart gaf er tenslotte de brui aan, maar De Korte reed zo'n 85 km op z'n eentje achter de vijf leiders. Uiteindelijk verloor hij terrein, doch strijdlust had De Korte die dag volop.

De vijf koplopers stoorden zich echter nergens aan. Om beurten deelden zij broederlijk de premies en het tempo leed er niet het minst onder. Wel waagden v. d. Broek en Stolker tegen het einde enkele ontsnappingen, maar de jeugdige Pos bleek vooral op z'n hoede en mede doordat Meyer en De Jager al evenmin krimp gaven, bleven de vijf leiders broederlijk bijeen. Het gehele veld, met uitzondering van een renner, werd zelfs gedubbeld. Dat betekende een achterstand van 5 km! Die ene uitzondering was De Korte, die zijn seizoen, dat tegen het einde door pech wreed werd verstoord, met een zesde plaats afsloot. De sprint bracht dus de beslissing. Het was een hele lange spurt, ingezet door Mi Stolker, die o zo fel belust was op de zege. Stolker won dan ook met groots machtsvertoon en Henk van de Broek was ditmaal de lachende tweede.

Een pluim echter op de rennerspet voor Pos, Meyer en De Jager voor hun prachtig rijden in de kopgroep. Zo kon de voorzitter van St. Willibrord, de heer v. Straten, in zijn eerste, zo zeer geslaagde wielerronde, zijn renner Mi Stol­ker verdiend in de bloemetjes zetten.

Amateurs: 1. M. Stolker (Utrecht), 100 km in 2 uur 33 min.; 2. H. v. d. Broek (Breukelen); 3. J. Pos (Hilversum);. 4. D. Meyer ('s-Graveland); 5. H. de Jager (Hong-Blokland); 6. G. de Korte (Utrecht); 7. H. de Bree (Soest); 8. H. Klein (Utrecht); 9. T. v. Leeuwen (Weesp); 10. B. de Korver (Utrecht); 11. W. v. Asch (Culemborg); 12. C. Witkamp (Utrecht).

Nieuwelingen: 1. G. v. Zanten (Amersfoort), 60 km in 1 uur 44 min. 29 sec.; 2. C. Klein (Utrecht); 3. F. van de Staa (Utrecht); 4. B. van Straten (Utrecht); 5. H. Temming (Utrecht); 6. J. Bas (Utrecht); 7. H. Dusseldorp (Amsterdam); 8. H. Jongerius (Utrecht); 9. A. W. v. Lit (Gellicum); 10. B. v. Tergouw (Utrecht); 11. H. van Mook (Rumpt); 12. C. Kirchner (Utrecht).

BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

HALFWEG.(31 juli).1954

WIM SNIJDERS WON VOOR EIGEN PUBLIEK.

De Ronde van Halfweg, een 100 km karweitje op een 4 km lang parcours in de Houtrakpolder, is in een overwinning geein­digd van de plaatselijke favoriet Wim Snijders.

Steenvoorden en Geldermans waren de eersten, die in deze koers de lont in het kruitvat staken en zich enige ronden lang in een paar honderd meter voorsprong mochten verheugen. Hoofdzakelijk door toedoen van Mik Snijder werden zij na 44 km koers weer bijgebeend. Er kwam toen een zestien man sterke groep aan de leiding, welke echter in het verdere ver­loop van de wedstrijd - die meer het karakter had van een afvalrace - nog werd gehalveerd. Van de acht overgebleven

Amateurs:1. Wim Snijders (Halfweg), 100 km in 2 uur 43 min. en 39 sec.; 2. P. Steenvoorden (Heemstede); 3. M. Snijder (Halfweg); 4. A. Geldermans (Beverwijk); 5. A. Luykx (Halfweg); 6. N. de Clerk (Amsterdam); 7. J. Eelsing (IJmuiden); 8.H. de Koning (Hoofd­dorp); 9. J. Balder (Halfweg); 10. op een ronde: D. de Ruiter (Beverwijk); 11. op 1Y2 ronde: E. Talens (Hoogeveen); 12. J. Aafjes (Wormerveer); 13. M. Huizinga (Amsterdam); 14. op twee ronden: P. de Bie (Haarlem).

Niewelingen: 1. Toon Beentjes, (Heemskerk) 2. E. Bouwman; 3. A. Stoeltie; 4. J. de Vries; 5. H. Cuvelier; 6. B. van Beem; 7. W. Hoek; 8. T. Marcus; 9. J. Elias; 10. J. Meegdes.

 

HALSTEREN.(9 mei).1954

Beroepsrenners: 1. Piet van As, 2. Cor Bakker, 3. Harrie Schoemakers, 4. Ed Kooman, 5. P. van Roon, 6. Hans Dekkers, 7. W. Dielissen, 8. Klaas Kwantes, 9. E. van Canneghem, 10. E. Siebeling.

 

HANK.(29 augustus).1954

MILITAIR VERTOON. (I)

In Hank kwam Piet de Jongh weer eens met een overwinning op de proppen. Dit terwijl hij zich in militaire dienst be­vindt. Is het dan maar een smoesje, dat men in dienst uit „forme" geraakt? De Jongh zal wel een goede commandant hebben.

Amateurs: 1.Piet de Jongh, 2. Wim Rusman, 3. Leo Van der Pluijm, 4.De Vree, 5. Bloks.

Nieuwelingen: 1. P. van Dijk, Made,

 

HEEMSKERK.(22 augustus).1954

Nieuwelingen: 1. Harry Cuvelier (Nieuw-Vennep), ca. 60 km in 1 uur 23 min. 17 sec.; 2. C. Jong (IJmuiden); 3. J. Groene­veld (Haarlem); 4. A. Stoeltie, 5. J. Zijlstra, 6. J. Vonhof (al­len Amsterdam); 7. C. Stam (St. Pancras); 8. G. Duinmeyer (Beverwijk); 9. T. Hoogkamer (Leidschendam); 10. J. Meegdes (Halfweg); 11. C. Dumernit (Amsterdam).

Prestatieprijs: N. Kluft (Heemskerk).

Amateurs: 1. Jan Hofland (Beverwijk), ca. 100 km in 2 uur 10 min. 40 sec.; 2. C. Rabe (Amsterdam); 3. P. Steenvoorden (Heemstede); 4. J. van Verseveld (Aalsmeer); 5. C. Jacobs, 6. W. Klebach, 7. H. Haster, 8: N. de Clerk, 9. J. Barlage (allen Amsterdam); 10. T. Peters (Haarlem); 11. W. Eelsing (IJmui­den); 12. N. Ballangee, 13. D. Olivier (beiden Amsterdam); 14. N. Soellaard (Utrecht).

 

HEER.(5 september).1954

LEO STEVENS IN HEER UITBLINKER EN WINNAAR.

Tijdens de geslaagde Ronde van Heer kwamen de toeschouwers ruimschoots aan hun trek. Vooral de activiteit van Leo Stevens was opmerkelijk. Zijn victorie was dan ook even duidelijk als verdiend. Er kwam dra leven in de brouwerij, in dit geval in de stoet van ruim 40 deelnemers, die 102 km voor de boeg hadden. Stevens, Ehlen, Vranken, Gelissen en de plaatselijke favorieten Moonen en Steenbakkers poetsten de plaat en probeerden al vroeg een scheiding teweeg te brengen. Dit was niet naar de zin; van Flor v. d. Weyden en Mart v. d. Borgh, die beiden in prima conditie verkeerden en in expresse-tempo achter de uit­lopers aansnelden. Aan deze trein haakte Roelofsen netjes vast. Van der Weyden en v. d. Borgh belandden mede op kop, zodat circa half koers negen leiders ruim een minuut winst boekten op de rest. Toen demarreerde Leo Stevens. Zijn voor­sprong steeg elke ronde en bedroeg weldra meer dan een minuut. Stevens kreeg vele achterblijvers te pakken en ijlde regelrecht op de buit af. Een valpartij speelde hem bovendien nog in de kaart. In een der vele bochten raakte Ehlen met een pedaal de grond en smakte tegen de vlakte. Steenbakkers, Ge­lissen, v. d. Borgh en Roelofsen worden meegesleurd. Steen­bakkers was er het ergst aan toe en moest met een hersen­schudding worden weggebracht. De andere onfortuinlijke man­nen konden hun weg vervolgen. Even leek het er op alsof v. d. Weyden, bijgestaan door Gelissen, de zege van Stevens nog in gevaar zou brengen. Stevens hield evenwel netjes stand.

Amateurs:1. L. Stevens (Elsloo), 102 km in 2 uur 41 min. 53 sec.; 2. J. Vranken (Eysden), op 1.34; 3. Fl. v. d. Weyden (Maastricht); 4. J. Gelissen (Beek),, op 1.56; 5. M. v. d. Borgh (Koningsbosch); 6. A. Ehlen (Broeksittard); 7. W. -Roelofsen (Spaubeek); 8. G. Moonen (Heer); 9. H. Schoenmakers (Blerick), op 1 ronde; 10. A. de Ropy (Eygelshoven).

Nieuwelingen: 1. G. Hassel (Schinnen), 68 km in 1 uur 51 min. 53 sec.; 2. R. Spreen (Heerlen); 3. J. Pieters (Maastricht); 4. J. Ratajec (Heerlerheide); 5. J. Doek (Heksenberg).

 

HEERENVEEN.(17 juli).1954

Amateurs: 1. J. Ottenbros (Alkmaar), 85 km in 2' uur 10 min.; op 1 ronde 2. J. G. Mehagnoul (Amsterdam); 3. J. Rol (Alk­maar); 4. F. Mik (Nw. Pekela); op 11/2 ronde 5. D. de Ruiter (Beverwijk); op 2 ronden 6. J. Hofland (Beverwijk); 7. A. Gel­dermans (Beverwijk); 8. A. Wagenaar (Voorst); op 3 ronden 9. J. Tebbens (Groningen); 10. H. v. d. Brug (Knijpe).

 

HEERLEN – HEKSENBERG.(11 juli).1954

De wielervereniging „Joris van den Bergh" organiseerde met succes de eerste ronde van Heksenberg-Heerlen voor nieuwe­lingen. Mooie jachten maakten dat het talrijke publiek aan zijn trek kwam. Spreen koos na circa 25 km het hazenpad en werd niet meer bijgebeend. Op het bochtige circuit liep hij telkens meer en meer uit. Tenslotte dubbelde hij de groep en even later ook zeven man, die getracht hadden hieruit weg te geraken. Alleen Vek en Van Hoof ontsprongen dit lot.

1. R. Spreen (Heerlen); 80 km in 2 uur 23 min. 56 sec.; 2. op 2 min. R. Vek (Ubach over Worms); 3. J. van Hoof (Valkens­waard); 4. J. Ratejec (Heerlerheide); 5. W. Kohlen (Heerler­baan).

 

HEERLEN – VRANK.(20 juni).1954

Een beweeglijk verloop had de Ronde van de Vrank-Heerlen, waarin De Rooy uit Eygelshoven een fraaie spurtzege boekte. Pietje Welters, De Bruyn, Stijkel, Sichterman, De Loo trokken dra ferm van leer. De Loo debuteerde keurig als amateur. Zes ronden voor het einde zat hij nog mede aan de leiding, waarna hij in het gedrang kwam. Diverse Brabanders voerden het hoogste woord. De Rooy kon zich tijdig uit de groep losmaken en bereikte de kop (Bergmans, Brands, v. d. Maden) 6 km voor het slot. In de sprint zegevierde De Rooy magnifiek.

Amateurs:1. De Rooy (Eygelshoven); 2. Bergmans (Geldrop); 3. W. Brands (Eindhoven); 4. v. d. Made (Best); 5. v. d. Waterlaat (Eindho­ven);.6. Janssen (Venlo); 7. Van Pelt (Eindhoven); 8. Siahter­man (Heerlen); 9. Doek (Heksenberg-Heerlen); 10. Hoens (Eindhoven). ..

Nieuwelingen: 1. F. Ramakers (Echt); 2. G. Hassel (Schinnen); 3. P. Kohlen (Heerlerbaan); 4. A. van Laarhoven (Valkens­waard); 5. L. -Knops (Bocholtz).

 

HEERLEN AAMBOS.(28 april).1954

   FLOR VAN DER WEYDEN REED SOLO IN AAMBOS-CRITERIUM.

Ter gelegenheid van de aankomst van de Ronde van Neder­land werd te Heerlen een criterium voor amateurs op touw gezet, welke affaire de Maastrichtenaar Flor v. d. Weyden een klinkend succes opleverde.

Dit geval was geen “makkie". In het traject kwam herhaal­delijk de steile Oliemolenberg voor - met een lange uitloop op de Voskuilenweg - zodat de voorgeschreven 60 km het een en ander van het fleurige gezelschap vergden.

Flor v. d. Weyden maakte korte metten met de rest. In de derde ronde sloeg hij al op de vlucht en pas nadat de Maas­trichtse krullebol lachend hartelijke felicitaties in ontvangst had genomen, zagen de andere deelnemers hem terug.

Meen nu niet, dat deze solo-rush pardoes werd toegestaan. Integendeel. Boelhouwers, Doek, Schoenmakers, Ehlen, Wil­lemsen en de Duitser Zimmermann probeerden vele keren in de buurt van de dappere uitloper te komen, doch deze week hoe­genaamd niet en vervolgde soepel draaiend zijn weg. Zijn voorsprong bleef rond de 50 seconden schommelen. Achter hem veranderde de situatie meer dan eens, aangezien diverse kna­pen veel voelden voor een mooie plaats in het eindklassement. Niemand kon hem evenwel meer bedreigen, v. d. Weyden's victorie was onaantastbaar.

Amateurs: 1. F. v. d. Weyden, 60 km in 1 uur 41 min. 12 sec.; 2. Nol Ehlen, in 1 uur 43 min.; 3. Boelhouwers; 4. SchoennYa­kers; 5. Leo Stevens; 6. Junkermann (D.); 7. Willemsen, allen z.t.; 8. Sonnemans, 1 uur 43 mina 30 sec.; 9. Zimmermann (D.), 1.44; 10. Gelissen, z.t.

 

HEERLERHEIDE.(25 juli).1954

LAHAYE EERSTE IN „PIJL VAN HEERLERHEIDE".

Ondanks de minder gunstige weersgesteldheden omzoomden enkele duizenden toeschouwers het circuit waarop de „Pijl van Heerlerheide" aan de orde werd gesteld. Het publiek kreeg een goed smakende maaltijd voorgeschoteld. Verrassend was de eerste plaats, welke Lahaye in de wacht sleepte. Verrassend, maar... . verdiend. Toen nog 45 km voor de boeg waren, gingen Moonen, Willemsen en Pluymakers aan de haal. Zij namen een honderdtal meters, en werden daarna ingelopen. Het peloton was woeliger geworden, de sterkste knapen loer­den op een kans om weg te komen. De mooiste fase van de strijd was wel de jacht die Nol Ehlen (door pech achter ge­raakt) op de groep maakte. Tezamen met Lahayye, Vroomen en De Rooy kon hij tenslotte de balans in evenwicht brengen. Het gehele gezelschap stoof daarna op de finish af. 150 meter voor de witte streep maakte Lahaye zich plots los, hij behield zijn kostbare meters en triomfeerde aldus netjes.

Amateurs:1. J. Lahaye (Bunde), 100 km in 2 uur 58 min. 47 sec.; 2. A. Ehlen (Broeksittard); 3. J. Steyns (Gulpen); 4. L. Stevens (Elsloo); 5. . Vrvomen (Beek); 6. J. Moonen (Heer); 7. J. Wil­lemseri (Nuth); 8. J. Pluymakers (Berg en Dal); 9. Baumgartner (Amsterdam); 10. De Rooy (Eygelshoven). -

Nieuwelingen: 1. R. Spreen (Heerlen), 50 km in 1 uur 36 min. 2,2 sec.; 2. B.~Doek (Heerlerheide); 3. W. Kohlen (Heerlerbaan), op 32 seconden; 4. W. Boss (Beek); 5. J. Pieters (Maastricht).

 

HEEZE.(23 mei).1954

Amateurs: 1. Piet Muilwijk, 2. H. van der Linden, 3. van Hout, 4. Damen, 5. Wolfs, 6. van de Waterlaat, 7. Bergmans, 8. Verbeek(Geldrop), 9. van Lippen, 10. Sanders.

Nieuwelingen: 1. Visser, 2. Mollee, 3. van Laarhoven, 4. van Ham, 5. Termoshuizen,

 

HEINKENSZAND.(10 juli).1954

     Belgische kapers vonden grote buit in H E I N K E N S Z A N D

                 Eerste ronde van Burgemeester Derckx een voorbeeldig -succes !

Burgemeester Derckx, een wielerrot mag U vertellen, dat in Heinkenszand de best­georganiseerde Ronde werd verreden, die hij de laatste jaren heeft meegemaakt. Dat was werk in grootse stijl. Dat was werk, zoals het de K.N.W.U. zo goed ge­bruiken kan. En waarachtig, ik vond het charmant voor U en Uw medewerkers, dat er de voorzitter van de Unie met zijn echtgenote de tijd vanaf genomen had om helemaal naar het hart van Zeeland te komen om naar Uw eerste Ronde om de Kaperprijs te komen kijken.

Er was ook een goede course te zien en er kwam een verdienstelijke overwin­naar uit de bus. De Belg Saelens nam de Kapertrophee mee naar huis.

Eerlijk gezegd hadden we er lang een vermoeden van, dat die Ronde in het kleine Heinkenszand iets bijzonders zou worden. Uit de voorbereiding sprak een logisch systeem. Waar we niet zeker van waren? Dat was of U financieel zou sla­gen. Ik denk, dat men op de uitslag ge­rust is. Er was veel publiek. Er waren veel meer toeschouwers dan er burgers in Heinkenszand wonen. Maar bovendien het belang van de Ronde voor Uw dorp is niet aan de recette te toetsen. Hein­kenszand vierde kermis en de nering­doenden zullen aan de vreemde- lingen meer stuivers overgehouden hebben dan in de jaren, dat er niet gekaperd werd. Ik heb me laten vertellen, dat in Hein­kenszand op vreedzame en welwillende wijze meegewerkt zal worden om elk jaar een kaperstrijd te organiseren. Het was een mooie prijzenlijst, welke er met hard werken tot stand gebracht werd. Een bromfiets, een radio en een heren­fiets als eerste prijzen. Vele comite's zul­len U benijden om de medewerking, die de gemeentenaren en neringdoenden uit de omgeving U verleend hebben. De Ronde van Heinkenszand werd er een door het volk gedragen feest door. Het kan niet anders of de wielermannen van Beveland moeten in het werk een groot aandeel hebben gehad. Ook sporttech­nisch werd er veel goeds bereikt. De pre­mies worden zo verreden, dat er de wed­strijd door verlevendijgd werd, terwijl men ook het tegengestelde effect had kunnen bereiken.

Ondanks de moeilijkheden, die de op Zondag verreden kampioenschappen te Zandvoort voor de samenstelling van het veld meebrachten, slaagde men er toch in een peloton -bij elkaar te brengen, dat in Zeeland zijn weerga niet gevonden heeft. Van het begin af werd er fel op de overwinning gereden, terwijl ook de pre­miebon ter waarde van honderd gulden voor de strijdlustigste renner, die door Kersten gewonnen werd, leven in de brouwerij hield. Maas was voor die pre­mie ook gegadigde geweest, doch de man uit Pindorp gaf later op. Kersten en Westdorp, die zich aan de leiding hand­haafden, lokten een aantal sterke ama­teurs, o.a. Braspenning, Konings, Sae­lens, Martens, Joosen, Verhoef naar zich toe, terwijl die kopgroep weer later nog versterkt werd door een dapper jacht­groepje bestaande uit Gelissen, Timmer­mans en Hendriks. Cuijten, die zich te druk had moeten maken, moest hiervan lossen. In het peloton verrekenden Van Steenselen, Sonnemans, Schrauwen hun tijd inplaats van tijdig hun kracht te tonen. BRON: FRITS VAN GRIENSVEN

Amateurs: 1. Saelens (B.), 100 km in 2 uur 23 min. 9 sec.; 2. Martens (B.); 3. Timmermans (Arnhem); 4. Braspenning (Zundert); 5. Konings (Breda); 6. Joosen (Breda); 7. Verhoef (Rotterdam); 8. West­dorp ('s-Heerenhoek); 9. Kersten (Sie­bengewald); 10. ):)amen (Lieshout); 11. Van Laarhoven (Tilburg); 12. Gelissen (Beek); 13. Ottenbros (Alkmaar); 14. Ha­verkamp (Fijnaart); 15. Hendriks (Eind­hoven); 16. Van Steenselen (Mijnsheren­land), 17. Van der Plaatse (B.); 18. Son­nemans (Geldrop); 19. Schrauwen (Os­sendrecht); 20. Bloedjes (Alkmaar).

 

HELMOND.(25 april).1954

                     Ronde van Helmond voor Van den Broek.

De W.C. Buitenlust had, ondanks de con­currentie, die op die dag te vrezen was, een flink veld bij elkaar gebracht. Niet­temin werd men toch gehandicapt door een belangrijke voetbalwedstrijd. De course voor amateurs moest er zelfs later voor beginnen en de belangstelling viel tegen. Er waren maar drieduizend toe­schouwers op het nieuwe parcours aan de Warande, dat vrijwel buiten de dicht­bebouwde kom ligt. De wedstrijd vol­deed ook slechts ten dele aan de ver­wachtingen, want het veld geraakte te laat verbrokkeld. Weliswaar was de kop van het peloton vrij veranderlijk ge­weest, maar de uitlooppogingen bleken tot het strovuur te behoren. Gramser reed goed, wat hij liet zien, nadat hij halverwege de wedstrijd een lekke band opliep. Zijn achterstand van enkele hon­derden meters liep hij onmiddellijk weer. in. Vijftien ronden voor het einde hadden Deelen, Sonnemans, Sanders en Van den Broek een kopgroepje gevormd, dat Gramser, Van der Heijden en Van Dup­pen weer in het peloton wilden doen terugkeren. Heer Van den Broek demar­reerde echter opnieuw toen dit volg­groepje zich present meldde. Het was raak, want hij veroverde zoveel voor­sprong, dat hij in gewonnen positie lag. In de laatste ronde deed zich een valpar­tij voor, die verschillende renners kans­loos maakte.

Amateurs: 1. Van den Broek, Breu­kelen, 100 km in 2 uur 25 min. 30 sec.; 2. Coone, op 10 sec.; 3. Van Lippen, Eind­hoven; 4. Van Duppen, Helmond; 5. Gramser, Siebengewald;, 6. P. de Bruijn, Roosendaal; 7. Lute, 's-Gravenland; 8. H. van der Linden, Helmond; 9. Boers, Helmond', 10. De Reuver, Oss.

Nieuwelingen: 1. Van Hoof, Valkens­waard, 50 km in 1 uur 13 min. 33 sec.; 2. Manders, Eindhoven; 3. Vissers, Eindho­ven; 4. Verkampen, Gemert;- 5. Hurk­mans, Eindhoven; 6. Van Tilburg, Eind­hoven; 7. Van der Heijden, Den Bosch; 8. Stokmans, Eindhoven; 9. Mollee, Aalst; 10. Van de Laar, Milheeze.

 

HELMOND.(20 juni).1954

Professionals: 1. Wagtmans; 2. Rosseel (B.); 3. G, Voorting; 4. W. v.' Est; 5. C. Bakker; 6. Schils (B.); 7. Dekkers; 8. Van Oers; 9. Koch; 10. Van As; 11. A. Voorting; 12. Paymans; 13. N. van Est; 14. Van Osta; 15. J. Janssen.

 

HILVARENBEEK.(3 oktober).1954

Amateurs: 1. Piet De Jongh, 2.Wolfs, 3. Bergmans, 4. Van den Brand, 5. De Ruijter, 6. Van der Pluijm, 7. Sonnemans, 8. De Roo, 9. Ver­hoef, 10.Smits.

Nieuwelingen: 1. Niesten, 2. Janssen, 3. Ket, 4. Van de Kamp, 5. De Graaf, 6. De Vas, 7. Van den Bogaerd, 8. Bruere, 9. Van Diemen, 10.Biemans.

 

HILVERSUM.(23 mei).1954

       BERTUS LUTE ZEGEVIERT WEDEROM, NU VOOR EIGENPLUBIEK

De G.W.C. „De Adelaar" had na afloop van de Ronde van Hil­versum wel reden tot glimlachen, want deze jaarlijkse wed­strijd verliep ditmaal zeer succesvol. De organisatie was thans prima, het publiek was in grote getale opgekomen en boven­dien zegevierde Bertus Lute, lid van de G.W.C. “De Adelaar" op fraaie wijze, ook al heeft deze overwinnmg ditmaal wel erg aan het beroemde zijden draadje gehangen.

De overwinning hing aan een zijden draadje, dat zal winnaar Bertus Lute ons wel niet kwalijk nemen, want deze 's-Grave­lander had weer heel wat in z'n mars, doch wanneer de twee „durvers" Pos uit Vreeland en Baumgartner uit Amsterdam een klein tikje harder hadden getrapt, dan waren zij beslist niet in de allerlaatste ronde gepakt. Het verliep nu niet naar hun wens en Baumgartner werd 4e, gevolgd door Pos.

Wij zullen echter bij de start beginnen. Een start, waaraan niet mee kon doen de rappe Gijs Pauw, die niet had ingeschreven en Wout Bos en Wout Verhoeven, twee rappe knapen, die wel in het programme stonden, doch die niet mochten starter, daar hun contracten te laat binnenkwamen.

In deze Ronde van Hilversum waren er zeer vele en talrijke ontsnappingspogingen doch het bleef meestal maar bij enkele tientallen meters. Na 20 ronden kwamen aan de leiding de Amsterdammers Henk Wiese en Smit en hun Utrechtse col­lege's v. d. Horst en v.d. Hurk. Zij konden echter hun voor­sprong niet behouden, waarna Bertus Lute even aan een solo­rit begin en De Korte naar achteren werd geworpen door een, lekke tube. George de Korte had ook ditmaal geen geluk en dat nog wel voor de vijfde achtereenvolgende maal.

Wanneer hij de moed er maar inhoudt, blijven successen heus niet uit. Zo ging het ook met zijn stadgenoot Klaas Soel­laart, die de laatste jaren niet meer de belofte inhield, van wat men had gedacht. Soellaart, de kampioen van Midden-Neder­land, is echter teruggekomen en speelt nu weer een eerste viool. Zo ook in Hilversum, want Soellaart trok telkens fel van leer met de plaatselijke favoriet Bertus Lute. Wij kregen weer een leidersploeg met v. Leur, v. d. Hurk en Boerlage. Weer wat later waren het Aafjes, v. d. Horst, Alen, v. Leur, v. d. Hurk en Wagenaar, waarbij zich nog voegden Soellaart met Meyer, doch Bertus Lute hield het tempo zo hoog in het peloton dat, terwijl de regen bij bakken vol neerplensde het hele veld weer samensmolt.

Niet voor lang, want toen trok de lange, pezige Pos er tussen­uit, samen met zijn college Baumgartner uit Amsterdam.

Het was het begin van een prachtig slot. Pos en Baumgartner reden de course van hun leven en schenen,aanvankelijk onbe­dreigd near de zege te wandelen, totdat er drie zich los maak­ten. Het waren drie renners van de allerbesten van die dag, Bertus Lute, Klaas Soellaart en Henk Wiese. Zij reden prima, doch het trio moest dan ook alles en alles geven om pas in de aIlerlaatste ronde Pos en Baumgartner te achterhalen. Vijf man op kop,gevolgd door de jeugdige Henk Klein, die zich handig van het peloton had ontdaan.

De spanning was toen te lezen op de gezichten der Hilversumse supporters en de vreugde kende geen grenzen meer, toen Bertus Lute de sprint won na zeer heftige tegenstand van Henk Wiese en Klaas Soellaart. Jammer, erg jammer was het voor de twee “kleintjes" Pos en Baumgartner, die uitgroeiden tot twee “groten", dat hun beloning slechts een vierde en vijfde plaats was. Voor Bertus Lute was het de derde achtereenvol­gende zege. Zijn trip naar Monte Carlo begint dus nu vruchten af te werpen en het allerbelangrijkste voor Lute is, dat hij dit jaar over een goede eindsprint beschikt.

De uitslag was:

Amateurs: 1. B Lute ('s-Graveland), 100 km in 2 uur 39 min.14 sec.; 2. K. Soellaart (Utrecht); 3. H. Wiese (Amsterdam); 4. Baumgartner (Amsterdam); 5. G. Pos (Vreeland); 6. H. Klein (Utrecht); 7. Ballangee (Amsterdam); 8. J. Willemsen (Amster­dam); .9. D. Meyer. ('s-Graveland); 10. H: de Bree (Stoet); 11. C. Jacobs (Amsterdam); 12. P. Gieling (Utrecht); 13. P. Wage­naar (Arnhem).

Behoudens enkele valpartijen gebeurde er bij de nieuwelingen niet veel bijzonders. De dupe van zo'n val waren ook Croy­mans uit Haarlem, J. Jong uit Bussum en de Amsterdammer A. Stoeltie. Gelukkig waren hun wonder niet zo erg.

Uitlooppogingen waren er genoeg, bijvoorbeeld van de Woer­denaar Lammers, H. Wolf uit Rhoon en Lute uit 's-Graveland. Het werd echter weer een getrouwe copie van de meeste nieu­welingenraces: een massale eindsprint, waarbij Wim Bogers onze verwachtingen niet beschaamde en prachtig zegevierde, waarbij wel vermeld moet worden, dat Meulen uit Badhoeve­dorp de overwinning liet glippen, doordat hij te vroeg juichte.

Nieuwelingen: 1. Wim. Bogers (Nw. Vennep), 40 km in. l uur 2 min. 25 sec.; 2. L. Meulen (Badhoevedorp); 3. J. Smit (Arn­. hem); 4. C. Stroomer (Wijk aan Zee); 5. P. Kroon (Den Haag); 6. H. Jongerius (Utrecht); 7. J. Stoet (Zaandam); 8. H. Lee (Arnhem); 9. B. Lute ('s-Graveland); 10. P. Os (Amsterdam). BRON: HANS VAN DE KAMP

 

HOENSBROEK.(28 maart).1954

Hoensbroek opende het wegseizoen in Nederland

Voor de tweede maal in dit prille seizoen boekte de Toer- en Wielerclub „Hoensbroek" een klinkend succes. Eerst slaagden de clubkampioenschappen prachtig, nu verliep de Ronde van Hoensbroek - verreden op het bekende K.K.K.-circuit - naar aller wens. Alles kreeg (behoudens een valpartij) een zonnig tintje: het weer werkte volledig mee, de deelnemerslijsten  puilden gewoonweg uit, een talrijk publiek zorgde dat de or­ganisatoren voldaan op de gang van taken neerblikten.

Bijna honderd nieuwelingen (om juist te zijn 96) zochten Hoensbroek op, waarna.117 amateurs hun. aanwezigheid kenbaar maakten.

Dat moest een gedrang geven. Gelukkig is het parcours breed genoeg, zodat zich geen mankementen van storende aard voor­deden. De nieuwelingen peddelden er lustig op los, beklem­toonden een aardig tempo. Nu eens probeerde die en daarna weer een ander deelnemer een scheiding teweeg te brengen, doch al dit gewirwar baatte niet. Behalve een serie uitvallers en enkele achterblijvers stoof de gezamenlijke rest na 40 km op de witte streep af. Zowat een 75 man betwistten deze slot­fase, welke Wuydts uit Kruisland de victorie bracht.

Beweeglijker was de koers der amateurs. Herhaalde demarrages waren aan de orde. Resultaten kwamen niet uit de bus. Lute, Schoenmakers en Gramser deden een duit in het zakje. De voorsprong was klein en.... bleef gering. Dra was het vonnis getekend, waarna De Bruyn op de vlucht sloeg. Ook de man uit Roosendaal moest spoedig de vlag strijken. Onder aan­voering van Sichtermans en Janssen wend De Bruyn door een flink gezelschap tot de orde geroepen. Het zag er naar uit, dat straks een herhaling werd gegeven van de nieuwelingen-eind­strijd: een massa-spurt.

Zover kwam het niet. Kees Boelhouwers rukte zich vijf kilo­meter voor het einde los. Onweerstaanbaar ditmaal, want in een wip had de pittige knaap uit Bunde een 100 meter voor­sprong. Alleen Piet de Bruyn had een antwoord klaar. Toen Boelhouwers door De Bruyn was ingelopen, besloot dit tweetal gezamenlijk de finish op te zoeken. De heren deden dit naarstig en met succes. Gevaar dreigde niet meer. Het publiek aasde al op een v1ijmscherpe eindspurt, maar Boelhouwers en De Bruyn hadden andere voornemens. Zij sloegen de armen om elkaars schouders en dartelden zo over de witte streep. Twee winnaars dus.. Of had de scherp toeziende jury ontdekt, dat het bandje van Boelhouwers een tikkie eerder de 100 km affaire had be­eindigd?

De uitslagen:

Nieuwelingen: 1. A. Wuydts (Kruisland), 40 km in 1 uur 4 min. 50 sec.; 2. R. Stanneveld (Hoensbroek); 3: W. Boss (Beek); 4. H. Roelofsen (Spaubeek); 5. A. Quix ~(Geleen); 6. A. van Enge­len (Eindhoven); 7. J. v. Weydeven (Eindhoven); 8. A. Radex (Heerlen); 9. A. van Laarhoven (Valkenswaard); 10. een hele ris ex-aequo.

Amateurs: 1. en 2. Kees Boelhouwers (Bunde) en Piet de Bruyn (Roosendaal), 100 km in 2 uur 28 min. 40 sec.; 3. op 13 sec. A. Franken (Tilburg); 4. W. Gramser (Siebengewald); 5. H. Leunis­sen (Geleen); 6. A. de Rooy (Eygelshoven); 7. H. Schoenmakers (Blerick); 8. P. Hunmann (D.); 9. H. de Haas (Eindhoven); 10. A. Simmes (D.). '

 

HOENSBROEK.(12 september).1954

Nieuwelingen: 1. G. renders, 2. Wil Boss, 3. Wim Kamphuis

 

HOENSBROEK.K.K.K.(10 oktober).1954

        „UBACH OVER WORMS" WON BEDEVAARTWEDSTRIJD.

In de middaguren werd op het bekende K.K.K.-parcours te Hoensbroek in het kader van de Limburgse wielerbedevaart een z.g. Bedevaartkoers aan de orde gesteld. De Limburgse clubs konden tien nieuwelingen in het strijdperk sturen, voor prijzen gelijk in het vorige nummer van “Wielersport" uiteen­gezet.

Deze match werd een sportief succes zonder weerga. Vijf equipes - elk dus uit tien man bestaande - betwisten elkaar in deze 84 km aangelegenheid de fraaie prijzen, waaronder de Bisschopsbeker, welke door Mgr. Lemmens ter beschikking was gesteld. De talrijke toeschouwers konden hun hart aan een frisse en levendige koers ophalen. Beste sport werd geboden en daarom was het te doen. De hoofdzaak was om de ploeg naar de victorie te voeren, resp. een zo goed mogelijke klassering te bereiken. In de eerste helft brachten Ramakers, Vek, Berns, Kamphuis, Rongen en weer de agressieve Ramakers danig leven in de brouwerij. Al deze pogingen liepen op niets uit.

Tenslotte werd de durf van de gebr. Kohlen, Doek en Rongen beloond. Uit de groep bleken Meessen, Vek, Ramakers, Van Mulken, Hassel en Ratajec een juist antwoord in hun reper­toire te hebben. Via een fraaie achtervolging voegde dit gezel­schap zich bij de kop. Tijdens de verdere wedegwaardigheden slaagden Boss, Doveren en Kamphuis erin eveneens aansluiting te verkrijgen.. En bij het opmaken van de balans bleken. „Maas­tricht" en „Ubach over Worms". het beste in deze leidersgroep te zijn vertegenwoordigd. Even voor het ingaan van de laatste ronde, wipte de onstuimige Vek weg. Zijn ploegmakkers „stop­ten" meteen de rest af en “Ubach Aver Worms" had de eerste prijs voor het grijpen. De spurt werd gewonnen door de repre­sentant van de T. en W. „Maastricht" Van Mulken.

In het klassement der ploegen zegevierde Ubach over Worms met een puntje voor „Maastricht".

Nieuwelingen:1. J. Vek (Ubach over Worms), 84 km in 2 uur 9 min. 36 sec.; 2. H. van Mulken (Maastricht), op 42 seconden; 3. H. Hassel (Maastricht); 4. G. Messen (Ubach over Worms); 5. P. Kohlen (Ubach over Worms); 6. F. Ramakers (Maastricht); 7. W. Kamp­huis (Hoensbroek); 8. A. Rongen (Maastricht); 9. M. Doveren (Bleijerheide); 10. J. Ratajec (Hoensbroek).

Ploegenrangschikking.

1. T. en W. „Ubach over Worms" 10 punten; 2. T. en W. „Maas­tricht", 11 punten; 3. T. en W. „Hoensbroek", 33 punten; 4. T. en W. ,Mathieu Cordang", 53 punten; 5. T. en W. ,Bleijerheide", 57 punten.

Na afloop werden de winnaars door rector Boymans in de bloe­men gezet, werden de wisselprijs en andere prijzen uitgereikt en ontvingen de tien renners van „Ubach over Worms" het Bisschops-embleem.

 

HOEVEN.(16 mei).1954

Amateurs: 1. Jantje Konings, 2. v. d. Borst, 3. Van der Linden, 4. Wuijts, 5. Goorden, 6. Hofland, 7. Heeren, 8. Oomen, 9. Braspennincx, 10. Roks.

Nieuwelingen: 1. Van Meel, 2. v. d. Heijden, 3. Schijvenaars, 4. Hofmans, 5. Nelemans, 6.Van Steen, 7. Van Iersel, 8. Stoop, 9.Bol.

 

HOOGERHEIDE.(25 juli).1954

Amateurs: 1. Piet Maas, 100 km In 2 uur 23 min. 17 sec.2. Schrauwen, 3. Wuijts, 4. Van Selm, 5. Kroon, 6. Van As, 7. Matthijssen, 8. Zaag­mans, 9. Haverkamp. 10. Thijs.

 

HOOGEVEEN.(24 juli).1954

Nieuwelingen: 1. Joop Smit, 2. Henk Lahpor, 3. J. Bijlsma

 

HUIJBERGEN.(7 augustus).1954

Amateurs:1. Van der Pluijm; 2. De Wit; 3. Roks; 4. De Vree; 5. v. d. Wiel; 6. Van de Borst; 7. Van As; 8. Konings; 9. Looyen; 10. Borremans.

Nieuwelingen: 1. P. de Jongh, 2. Frans Hofmans, 3. Adrie van Meel,

 

HUIZEN.(30 juni).1954

   Felle sprint bracht GIJS PAUW de zege in de Ronde van Huizen

De Utrechtse wielercrack Gijs Pauw heeft zijn worm weer teruggevonden. Tot die overtuiging kwamen wij met de vele toeschouwers van de eerste Ronde van Huizen.

Het was een prachtige wedstrijd, waarbij gevochten werd van start tot finish en waarbij de beslissing eerst viel in de eind­sprint, waarbij Gijs Pauw al zijn talenten in de strijd wierp en de Nederlandse kampioen Frans Braat naar de tweede plaats verwees.

Huizen beleefde dus voor de eerste maal de gebeurtenis van een wielerronde, ter ere van de feestweek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de „haven". Op een alleraardigst parcours, dat versierd was met vlaggen, vissersnetten en „stro­balen" en dat liep langs de haven en de rand van het zilver­grijze IJsselmeer, waar de vogeltjes in het riet hun hoogste lied kweelden, daar versierde de bonte rennersmeute het par­cours dubbel met hun fel gekleurde tricots. Dwars door de kermis liep het parcours en de enkele duizenden, die uit het dorp waren gesneld, om dit festijn voor de eerste maal van hun lever te gaan aanschouwen, hadden er geen spijt van. Dat bewees wel het handgeklap en de zeer fraaie premies.

Wellicht was daardoor de strijd zo fel en bovendien zo aan­trekkelijk. Goed, uiteindelijk slaagde niemand er in een voor­sprong te nemen, doch de pogingen waren niet van de lucht geweest.

De twee Beverwijkers Geldermans en De Ruiter wilder perse de primeur hebben. Zij reden als was het een course over 10 km. Bovendien kunnen zij er wat van. De Ruiter is geen onbekende, vooral niet in de klassiekers en Geldermans is een jonge renner, die vooral de laatste courser tot prima daden kwam. Het Beverwijkse duo werd echter gauw tot rust ge­bracht, ook al ging Geldermans het later nog eens proberen.

Ongeveer na 35 km kregen wij drie man op kop. Weer waren het De Ruiter en Geldermans die de actiefnemers waren, samen met de potige Bakx uit Amsterdam. Toen even later Frans Braat, die buitengewoon actief was en spectaculair reed, op jacht ging met Baumgartner, v. d. Putten en F. Rabe, leek de beslissing gevallen. Deze zeven Man kwamen op kop en ieder­een dacht, dat het de beslissing was. De sterkste vogels waren immers gevlogen. Doch precies op tijd zagen de twee Utrech­ters George de Korte en Gijs Pauw het gevaar. Samen met Bertus Lute en Van Hoeven maakten zij zich eveneens los en hun tempo was zo hoog, dat zij bij de zeven koplopers kwamen. Wij hadden nu dus elf man aan de leiding en dat is voor een kopgroep meestal te veel. Zo ook nu. Het ontbrak aan samen­werkingen daar het peloton, met Wim Snijders, Mehagnoul, Verseveld en Den Ouden, de kop weer in het zicht kreeg, ging het feest niet door.

Na dit wapenfeit probeerde Braat het weer eens alleen, terwijl de feestlichtjes steeds feller en feller afstaken tegen de lang­zaam donker wordende hemel. Ook Schipper en De Ruiter gingen weer op jacht, even later gevolgd door Lute, Braat en Bredius. Het bleef echter bij pogingen.

Twaalf ronden voor het einde trok Schipper er alleen tussen uit, doch het peloton liet hem niet meer begaan, evenals Lute, die enkele ronden voor bet einde nog wegwipte, samen met v. d. Putten. Het moest dus een massale eindsprint werden van zeker 40 renners.

Met angstige gezichten keken de renners rond, bevreesd wel­licht voor een valpartij of voor een onjuiste uitslag.

Kamprechter der jury, de heer Schlebaum, instrueerde echter zijn mannen op een rustige en beheerste wijze en mede doordat alle juryleden zich uitstekend van bun taak kweten, werd deze massale eindsprint zonder een enkele hiaat opgenomen. Vijf­tien prijzen waren er te verdelen en al deze plaatsen werden onberispelijk door de juryleden genoteerd. Voor de heer Schle­baum en zijn mannen een waardig compliment.

Hoe de eindsprint verliep beschreven wij reeds. Gijs Pauw zegevierde zeer fraai voor Braat en dit houdt voor Gijs in, dat hij zich wederom aan de top heeft genesteld en zijn kleine inzinking na Warschau-Berlijn-Praag weer geheel te boven is. Daarvoor een woord van lof aan Pauw en al de andere ren­ners voor de fraaie course die zij brachten voor de Huizense bevolking en een woord van lof voor de uitstekende organisatie van de G.W.C. „De Adelaar".

Amateurs: 1. G. Pauw (Utrecht), 100 km in 2 uur 8 min. 41 sec.; 2. F. Braat (Aalsmeer); 3. v. d. Putten ('s-Gravenhage); 4. B. Wuurman (Amsterdam); 5. G. de Korte (Utrecht); 6. G. Bakx (Amsterdam); 7. J. Bredius (Diemen); 8. R. Stout (Am­sterdam); 9. D. de Ruiter (Beverwijk); 10. J. Kleine (Naarden); 11. N. Ballangee (Amsterdam); 12. C. Jansen (Halfweg); 13. H. v. Hoeven (IJsselstein); 14. F. W. Rabe (Amsterdam); 15. D. Meier ('s-Graveland).

BRON:HANS VAN DE KAMP'.

 

HULST.(19 mei).1954

Amateurs: 1.Gentile Saelens(bel), 2. Jan Konings, 3. Piet de Bruin,

 

HULST.(22 mei).1954

Amateurs: 1. Henk van Glerum, 2. Bram Heeren, 3. Jan Konings,

 

IJMUIDEN.(21 augustus).1954

         Zege van Henk Wiese in de Ronde van IJmuiden

Door de strijdlust waarmee de renners bezield waren, droeg de vierde Ronde van IJmuiden een vrij levendig en span­nend karakter. Steeds weer waren er nieuwe demarranten, die in deze met een rijke buit aan premies begiftigde koers hun slag probeerden te slaan. Eerst in de voorlaatste ronde viel de be­slissende slag, toen Henk Wiese en Frits Rabe een kleine voorsprong veroverden en deze niet weer afstonden. En toen dit tweetal voor de laatste maal het Sluis­plein opsnelde naar de finish, had Henk Wiese - die zich niet vermoeid had in de vele premiesprints en uitlooppogin­gen - weinig moeite nodig om de strijd­lustige Frits Rabe te kloppen.

Toen het ongeveer 60 man sterke pelo­ton zich in beweging zette, zat de Zand­voorter Klaas Koper met een meewarig gezicht dit vertrek gade te slaan. Een onwillige dijbeenblessure, overgehouden van een val in de Driedaagse van „Olympia", is er de oorzaak van dat hij nog steeds niet fietsen mag. Het is niet onmogelijk dat er operatief ingegrepen moet worden om “pechvogel" Koper van zijn kwaal te genezen.

Om op de wedstrijd terug te komen: reeds na de tweederonde liet Gijs Pauw na een gewonnen premiesprint het pelo­ton zijn achterwiel bewonderen. Een honderdtal meters winst boekte rappe Gijs met deze eerste klap, maar tegen de gezamenlijke achtervolging van het pe­loton moest hij toch weer het loodje leggen. Door de vele premies die er wer­den verreden, gelukte hot aanvankelijk geen der renners om een beslissende voorsprong te veroveren. Ook al stelden achtereenvolgens Bredius, Geldermans, Pauw, Steenvoorden en het trio Hofland, Pauw en Wil Eelsing energieke pogin­gen in het werk, een definitieve afschei­ding konden zij niet teweeg brengen. Oak de sterke Krijn Post slaagde er niet in om weg te komen en werd weer door het op premies beluste peloton in­gelopen. Er waren toen 40 km onder de wieltjes doorgedraaid en na al deze schermutselingen lag alles weer bijeen. Vier kilometer verder beproefden Dik Meyer en Tonny Peters hun geluk in een uitlooppoging, maar waar zij faalden, slaagde Frits Rabe. Ondanks dat Peters, Meyer, De Hoog en Mannaart een ach­tervolgersgroepje formeerden, bleef Am­sterdamse Frits onbereikbaar voor hen. En toen ook Van 't Hof en Geldermans naar de achtervolgers snelden, werden zij weer door het peloton opgeslokt. -De eenzame koploper versaagde echter niet en bleef hardnekkig zijn 12 sec. winst verdedigen. De in het peloton ontketen­de jachten werden hem tenslotte toch noodlottig en na een solorit van 18 km moest de moedige Rabe voor de over­macht capituleren.

Een valpartij op het Sluisplein, in de schaduw van de zeeslepers, betekende voor Cornelissen en Pleyt het einde, ter­wijl Pafort er een grote achterstand door opliep. Pafort was trouwens niet de enige die terrein verspeeld had, want door het hoge tempo en de premiesprints waren vele renners achter geraakt of met stille trom van het toneel ver­dwenen.

Twaalf ronden (24 km), voor de streep wist de voor eigen publiek rijdende Wil Eelsing een kleine voorsprong te ver­overen. Hoewel hij luide aangemoedigd werd door zijn plaatsgenoten, ervaarde hij reeds enkele kilometers verder, dat men van goede huize moest komen om in dit sterk bezette veld renners een geslaagde greep naar de zege te kunnen doen. Ook Wim Rusman - na zijn terug­slag voor het eerst weer ouderwets op dreef - slaagde er niet in met een ont­snapping de strijd in zijn voordeel te beslissen. Pas in de voorlaatste ronde viel de beslissing, toen Henk Wiese en Frits Rabe zo onweerstaanbaar naar voren sprongen, dat zij in de laatste 3 km onbereikbaar bleven voor het tot 25 man geslonken peloton. En zo we in de aan­hef reeds schreven, had Wiese weinig moeite nodig om Rabe in de sprint te kloppen. De prestatieprijs werd terecht toegekend aan Frits Rabe.

Amateurs: 1. Henk Wiese (Am­sterdam), 100 km in 2 uur 9 min. 23 sec.; 2. F. Rabe (Amsterdam); 3. W. Rusman (Haarlem); 4. J. Hofland (Beverwijk); 5. P. Peters (Haarlem); 6. D. Olivier (Amsterdam); 7. W. Eelsing (IJmuiden); 8. H. Ruiken (Amsterdam); 9. P. T'ienstra (Amsterdam); 10. H. Bbhne (Amster­dam); 11. R. v. d. Ruit (Amsterdam); 12. K. Post (Nieuw-Vennep); 13. P. Steenvoorden (Heemstede).BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

IJZENDIJKE.(8 juni).1954

Amateurs: 1. J. Konings, Breda; 2. J. Westdorp, 's-Heerenhoek; 3. G. Verhoeven, Tilburg; 4. A. Braspenning; Zundert; 5. E. de -Waal, Hantenisse; 6. M. van Overveld, Hoogerheide; 7. R. Ver­helst. Ede; 8. J. Haverkamp, Fijnaart; 9. Jos Heeren, Roosen­daal; 10. C. v. d. Borst, Etten,

 

KAATSHEUVEL.(22 augustus).1954

SCHALK VERHOEF WON NU IN KAATSHEUVEL.

De jonge Rotterdammer Schalk Verhoef blijft zijn zegereeks onvervaard voort­zetten. We zullen hem dus in het oog moeten blijven houden. De Tilburger Van der Linden, die in het schoenen­stadie graag gewonnen had, moest hem de overwinning gunnen.

Amateurs: 1. Schalk Verhoef, 2. van der Linden, 3. Konings, 4. Roks, 5. Van de Borst, 6. De Jong, 7. Van der Pluijm, 8. Goossens, 9. Schalk, 10.Timmermans.

Nieuwelingen: 1. A. van Son, 2. Jos Kivits, 3. Theo Sijthoff, 4.Dijke, 5. van T'ilburg, 6. Van Engelen, 7. Buiks, 8. Hagelaars, 9. Michielsen, 10. Lambregts.

 

KAMPIOEN VAN UTRECHT EN GELDERLAND.(5 juni).1954

G.PAUW (UTRECHT) en H. BUDDE(GELDERLAND) provinciaal kampioen

Verbeten wierpen vier amateurs zich op de eindsprint van het provinciaal kampioenschap van Utrecht. Dat waren Henk van de Broek, George Korte, Gijs Pauw en Mi Stolker.

Henk van de Broek, tot op 200 meter voor de finish aan de leiding, kon het niet bolwerken tegen de sprinterscapaciteiten van Gijs Pauw, die gelanceerd van het wiel kwam, evenals George de Korte.

Het was een schitterend duel, dat Gijs Pauw de zege bracht, voor v. d. Broek en De Korte. Stolker werd 4e.

5 Juni was dus de dag der provinciaae kampioenschappen. Voor Utrecht en Gelderland werden deze verreden op het prachtige landelijke parcours van de Soester wielervereniging „Tempo". Door dit geurende en bloeiende landschap leverden de amateurs een prachtige strijd, waarbij de Utrechtse renners ditmaal met kop en schouders boven hun collega's van Gel­derland uitstaken.

Van het begin tot het einde was de strijd fel, want al na 30 km kwam er een kopgroep met Klein, v. d. Hurk, Soellaart, De Korte, Pauw, v. Ingen, v. d. Broek en Stolker. Hun voor-sprong slonk echter weer onder de snelheid van het peloton.

Er kwam weer een kopgroep, nadat Alen en Klein o.a. pech kregen. Doch na 70 km viel reeds de beslissende slag. Dat was na de eerste verzorging. Snel maakten zich acht renners los. Voor Utrecht waren het De Korte, Stolker, v. d. Broek, Pauw, Bosch en Pol. Voor Gelderland waren het Wassing en Budde. Ook v. d. Hurk en Voorend kwamen er nog bij. Nauwe­lijks twee ronden later bleken de drie Utrechtse cracks Pauw, De Korte en v. d. Broek weer ontembaar. Als leeuwen wierpen zij zich in de strijd en maakten zij zich los van de rest. Slechts Stolker ken nog de kopgroep bereiken, waarna na korte tijd Stolker even van de fiets moest door pech, maar met een rush kwam deze pedaalridder weer bij de leiders. Het zou zijn laatste wapenfeit zijn.

Intussen verhoogden v. d. Broek, Pauw en De Korte hun voor­sprong. Henk van de Broek was de motor van de groep. Hij reed schitterend. Gijs Pauw reed vol vuur en strijdlust, hij was herboren, en George de Korte paste zich prima bij dit duo aan. Hij reed gemakkelijk en het meest stijlvol.

En Mi Stolker? Ja, wat wij over hem moeten schrijven mag niet voor hem pleiten. Wij hebben persoonlijk niets tegen Stolker, doch Zaterdag vonden wij hem weinig sportief. Stol­ker weigerde n.l. hardnekkig al het kopwerp. Hij wilde zijn makkers niet bijstaan, ondanks dat hij het waarschijnlijk wel kon. Want in de allerlaatste ronde was Stolker plots fit genoeg om enkele malen fel te demarreren. Wanneer iemand niet mee kon komen, nemen wij het hem niet kwalijk, maar profi­teer nooit onnodig van een ander zijn harde werken. Stolker heeft reeds vele goede rpsultaten laten zien, dat hopen wij in de toekomst ook mee te maken.

Wij gaan echter weer terug naar de drie “groten" van die dag. Pauw, De Korte en v. d. Broek, die inmiddels hun voorsprong tot liefst 10 minuten hadden opgevoerd. Toen die drie de laatste ronde inreden, stelde Henk van de Broek nog alles in het werk om te ontsnappen. Het werd echter zoals boven omschreven, een hevig sprintduel, dat Gijs Pauw in zijn voor­deel besliste, voor v. d. Broek. George de Korte reed zelfs zijn laatste 200 meter op een lege band.

Bijna zouden wij de rest vergeten. Het grote peloton met de Gelderse “vedetten". Dit peloton verloor niet minder dan 10 minuten en dat pleit dus niet zo voor hen. Geen enkele renner wist hieruit te ontsnappen en zo werd het vanzelf­sprekend een sprintfinish, gewonnen door Budde uit Zutphen, die hierdoor Gelders kampioen werd. Voor Budde was het de eerste maal in zijn wielerloopbaan dat hij zegevierde.

Een extra compliment verdient ongetwijfeld Albert Bosch, een der jongste Utrechtse amateurs, die door krampen geplaagd, een groot deel der course op zijn eentje uitreed.

De uitslagen waren:

Amateurs:Kampioen van Utrecht: 1. G. Pauw (Utrecht), 168 km in 4 uur 28 min. 58 sec.; 2. H. v. d. Broek (Breukelen); 3. G. de Korte (Utrecht); 4. M. Stolker (Utrecht); 5. G. Voorend (Bodegraven); 6. J. Westerhout (Amersfoort); 7. L. v. d. Bosch (De Meern); 8. A. Drost (Soest).

Amateurs:Kampioen van Gelderland: 1. H. Budde (Zutphen), 168 km in 4 uur 38 min. 58 sec.; 2. H. Wolf (Wezep); 3. L. Pardoel (Hedel); 4. T. Timmermans (Arnhem); 5. A. Roelofs (Arnhem); 6. P.Wagenaar (Arnhem); 7. J. Pardoel (Hedel); 8. C. Schaaf (Apel­doorn).

Selectiewedstrijden nieuwelingen:

Nieuwelingen:Utrecht: 1. J. Rademakers (Utrecht), 56 km in 1 uur 26 min. 0.8 sec.; 2. B. Korver; 3. H. Jongerius; 4. J. Bos; 5. T. Korver (allen Utrecht).

Nieuwelingen:Gelderland: 1. J. Smit (Arnhem), 56 km in 1 uur 26 min. 0.8 sec.; 2. B. O. Gerven (Hedel); 3. H. v. d. Lee (Arnhem).BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.(16 mei).1954

                            Harry Schoenmakers kampioen van Limburg

Volkomen verdiend trok Harry Schoen­makers (Blerick) in de race om het pro­vinciaal Limburgs kampioenschap aan het langste eind. Voor velen startte Wally Gramser als favoriet; terwijl ook de pa­pieren van Mart v. d. Borgh hoog geno­teerd werden. Het verloop ging evenwel in een andere richting,.

Gramser reed in het St. Jansbos een tube aan flarden, tengevolge van de bewuste ,,puinaises-affaire" (zoals in het verslag van de profkoers vermoedelijk is ver­meld, strooide een onverlaat op de grint­paden van St. Jansbos - een fikse afda­ling - een geduchte portie punaises, waarvan na de ramp nog ruim 100 door rijkspolitie en verkenners werden opge­raapt), zodat hij langs het lijntje kwam to staan.

Met Flor v. d. Weyden deelde Harry Schoenmakers de lakens uit. Reeds in de 2e ronde (de heren hadden ruim130 km voor de boeg,) sloegen Schoenmakers en v. d. Weyden op de vlucht. Niemand dacht er op dat moment natuurlijk aan, dat dit meteen de beslissing betekende.Nol Ehlen bond dra de strijd met de twee koplopers aan en ook v. d. Borgh en Jacq. Gelissen warm serieus van plan een rake duit in het zakje te doen.

De voorsprong van Schoenmakers en v. d. Weyden bedroeg geruime tijd slechts een paar honderd meter. Dit duo wenste kennelijk niet te bukken voor de achter­volgers. Het duel tussen de uitlopers en Ehlen, Gelissen, v. d. Bough hield de aandacht gespannen. Ehlen zat vlak ach­ter de kopmannen en daar Gelissen en v. d. Borgh rustig hun gang gingen, was de toestand nog lang niet definitief be­paald. Half koers konden Schoenmakers en v. d. Weyden rustiger ademhalen, daar zij anderhalve minuut winst op Ehlen boekten, In deze positie kwam geen wijziging meer, wel boerde de rest nog aanzienlijk achteruit. Schoenmakers en v. d. Weyde toerden in hoog tempo op de finish af, waar eerstgenoemde zonder moeite de bloemen opeiste. Een sportieve geste van de winnaar mag niet onvermeld blijven.

Vijf ronden voor het einde kreeg v. d. Weyden een lek bandje. Schoenmakers wachtte totdat zijn maat een nieuwe fiets kreeg en deed daarna kop, totdat v. d. Weyden weer in het bezit van zijn eigen karretje was.

Amateurs: 1. H. Schoenmakers,(Blerick), 3 uur 26 man. 8 see.;. 2. F. v. d. Weyden (Maastricht) z.t.; op 3.44 min. 3. A. Ehlen (Sittard); op 4.13 man. 4. J. Gelissen (Beek); 5. M. v. d. Borgh (Koningsbosch); op 5.47 min. 6. G. Keulers (Geleen); op 7.10 min. 7. A. de Rooy (Eygelshoven); 8. J. Pluymakers (Berg en Terblijt); 9. J. Bakx (Meerssen); 10. J. Kersten (Sie­bengewald); op 8.13 main. 11. Th. Kusters (Geleen); op 8.42 min. 12. H. Fransman (Ubachsberg); op 9.15 min. 13. M. Mater (Geleen).   BRON:GERARD SILLEN.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(16 mei).1954

De slag op de Cauberg

Actieve Adri Voorting in eindspurt verdiend kampioen 1954.

Valpartijen en . . . . . . . punaises teisterden in de eerste ronde het veld

Een prettig zonnetje overgoot de fleurige stoet, die op de Oud­-Valkenburgerweg startte voor het nationale wegkampioen­schap 1954. De toen al talrijke toeschouwers wierpen een blik op de bonte sliert, in de stellige overtuiging, dat de volgende keren het gezelschap en bloc zou passeren. Van deze volkomen logische prognose kwam ditmaal totaal niets terecht. Al in de eerste ronde werd het veld zo zwaar geteisterd, dat deze klap het decor totaal veranderde. Een geducht “verminkte" familie flitste de jury-tent voorbij. Waar waren Jan Nolten, Wim Dielissen, Guns, Henk Stevens, Sefke Janssen? Hoe was het mogelijk, dat het zaakje finaal door elkaar lag en vele coureurs met minuten achterstand wanhopige pogingen aanwendden om, aansluiting te bekomen? De afdaling in het St. Jansbos speelt altijd in de Cauberg-slag een rol. Nu werd de allereerste daling een drama. Een of andere onsportieveling - het woord onverlaat is beter op zijn plaats - had de grintpaden aldaar met een hoeveelheid punaises en kopspijkertjes bestrooid. De gevolgen waren ruineus. Hierop sloot een volgend mankement aan. Jan Plantaz raakte het wiel van, zijn buurtgenoot Wim Dielissen, waardoor deze viel en pardoes een hele serie lot­genoten maakte. Diverse knapen duikelden over Dielissen heen, talrijke anderen worden geveld door.... “punaises". En toen de kruitdamp van deze St. Jansbos-ramp ietwat was op­getrokken, bleek de kampioensrace een rake klap te hebben gekregen. Het Rode Kruis kwam er aan te pas. Henk Stevens was er het ergst aan toe, maar na een serieus onderzoek kon hij toch naar huis worden vervoerd. Dielissen liep een arm­blessure op, diverse makkers dito. Degenen die bij de “pu­naises-affaire" betrokken waren, trachtten hals over kop een nieuw wiel te bemachtigen. Lukte dit, dan werd de weg ver­volgd, zo niet dan moesten de kleedkamers worden opgezocht. En zo was het te verklaren, waarom na beeindiging van de eerste ronde de leidende groep zulk een minimaal aantal leden telde.

Slijtage-slag met veel uitvallers.

Deze klappen beinvloedden het verloop zwaar. Dit wil heus niet zeggen, dat ,anders wellicht Adri Voorting de kampioens­trui was ontgaan, neen, want deze jonge knaap verdiende de buit dubbel en dwars. Maar het verloop was dan niet zo een­tonig geweest, daar dan verschillende mannen een duit in het zakje hadden gedaan. Toen de politie en de verkenners meer dan honderd punaises op de jury-tafel deponeerden, stonden links en rechts a1 talrijke, onfortuinlijke coureurs langs de weg of peddelden met een aanzienlijke achterstand de voorwaarts marcherende gezellen achterna. Wout Wagtmans haalde zijn karretje zonder deuken uit de ravage te voorschijn en zat dra weer lustig in de groep. Jan Nolten, Sefke Janssen, Henk Smeets, Van Sambeek e.a. kregen een fikse tik. De fut was er uit, vooral toen bleek, dat alle pogingen om het gedwongen verlies goed te maken, ten dode waren gedoemd. Voor en na - de achterstand groeide - verdwenen deze renners van het strijdtoneel, evenals Dekkers, Plantaz, Paymans, Suijkerbuijk, Koch enz. Deze aftocht vond niet ineens plaats. Oorspronkelijk trokken genoemde heren flink van leer, om zodoende nog, een woordje in het midden te brengen. Naderhand - toen over­duidelijk bleek dat hoge ogen niet meer in hun bereik waren - werd een punt achter de werkzaamheden gezet.

Piet Haan - stijlvol zoals immer - kon de opgave eveneens niet volbrengen. Stak deze sierlijke pedaleur niet in zijn Zon­dagse forme? Bij het ingaan van de vierde ronde lag deze klasse-man (met de allure van een pistier) op 13 seconden van de kop, zodat hij zeker aansluiting had dienen te verkrijgen. Niets daarvan. Zijn achterstand werd groter en groter. Ten­slotte stond hij in de zesde ronde langs het lijntje. Sefke Jans­sen belandde op 2 minuten en Jan Nolten op 3.44 minuten toen de vierde ronde aanbrak. Ook voor hen was het einde dra geslagen.

Werker van het eerste uur werd beloond.

Na 18 Cauberg-ronden (198 km) kon Adri Voorting zich kam­pioen noemen. Volkomen verdiend. De werker van het eerste uur kreeg ook de slotbeloning. Wanneer de koers in schuifhes uiteen wordt gerafeld, dan kan alvast de activiteit van de jongste van het broederpaar worden aangestipt. Tijdens de 8e klim bereikte Adri het eerst de top met 15 sec. voorsprong op De Boer en 1.10 minuten op een groep waarin de kopstukken huisden. Op drie minuten deed Jan Lambrichs - tube aan flarden getrapt - moedige pogingen om dichter bij de rest te geraken. De Boer was gedoemd om achteruit te boeren, op kop hield Adri Voorting netjes stand, al was het, klaar, dat het nog te vroeg was om de slag volkomen binnen te halen. Hij bereikte ermee, dat de grote menigte - weer werd de Cauberg­slag door enkele tienduizenden enthousiastelingen gevolgd - en de lui die in de wielersport iets te vertellen hebben, met welgevallen op hem neerblikten. Terecht ging ook nu de be­wondering van het pubmliek naar -de durvers uit, naar de uit­lopende Adri Voorting en de slachtoffers van de „St. Jansbos­ramp", die onversaagd op de tanden beten.

De voorsprong van Adri Voorting verminderde in de volgende toer, werd.56 sec., werd 25 seconden en kort na de elfde be­klimming liep de groep hem in. In deze groep zaten Gerrit Voorting, Gerrit Schulte, Wim van Est, Nico (de Brabanders zeggen Klaas) van Est, Hein van Breenen, Hein Gelissen, Henk Faanhof, Witteveen, Appie Donker, Harry Schoenmakers, Thijs van Oers, Wout Wagtmans, Thijs Roks.

Het inlopen van Adri Voorting was het begin van een afval­race. De rest stond al lang “buitenspel", Lambrichs was vol­slagen kansloos, zodat de prijzen terecht zouden komen bij mannen uit genoemd peloton. Op kop, werden tikken uitge­deeld. Het tempo was wel niet bepaald hoog, maar de Cauberg enz. bleef vele heren niet in de kleren zitten. Van Oers was al verdwenen, vervolgens gaf Gelissen er de brui aan, terwijl Klaas van Est en Harry Schoenmakers en nadien Witteveen en Faanhof werden “afgehaakt".

Gerrit Schulte staakte.

In 1953 stoven drie musketeers met nog vijf ronden voor de boeg juichend de Cauberg op: Wim van Est, de pure kracht­mens met een schier onuitputbare voorraad energie, Wout Wagtmans, die met speelse dartelheid zijn troeven op tafel deponeerde, en een Schulte met zijn wonderlijk soepele cadans en koers-intellect.

Drie sollicitanten voor de nationale titel 1953: twee wieler­generaties.

Schulte - door velen ten onrechte “veteraan" genoemd - tegen de heersers van het moment. Daar daagden in de verte op de Oud-Valkenburgerweg drie stippen,op. Weer een fon­kelende eindspurt die van de jury alle attentie ging vragen? Neen. Den machtige Schulte stoof gelijk, een expresse-trein op de witte streep af. Vijf meter voor de finish gooide blonde Gerrit al jubelend de hand de hoogte in; noch Van Est, noch Wagtmans hadden zelfs zijn wiel kunnen houden. Een dol­gelukkige Schulte werd voor de vierde maal (1944, 1948, 1950 en 1953)landskampioen.

Zou de race 1954 een (herhaling van bovenaangehaald slotstuk te zien geven? Best mogelijk, want afgaande op het verloop van de Ronde van Nederland en andere activiteiten van onze kopstukken, zouden ongetwijfeld de „grote vier" - Schulte, Van Est, Wagtmans, Gerrit Voorting - naar een duidelijke hoofdrol solliciteren.

Weer een duel Schulte-Van Est? Van „sleet" was bij Schulte feitelijk geen sprake. Keer op keer verbaasde (en varbaast) Schulte de wielerwereld. Op de wintetbanen is hij nog altijd „generaal", op de weg staat deze wonderlijk begaafde kerel ook in zijn 38e levensjaar zijn mannetje. De voortekenen wezen op een meedagenloos duel tussen „oude" Gerrit en zijn jongere rivalen. En.... de kansen van Schulte werden ook ditmaal hoog aangeslagen.

Vooral voor het grote publiek - voor de massa - was dan ook de opgave van Schulte een danige teleurstelling. Hieraan ging het een en ander vooraf. De achterstand van Klaas van Est en Schoenmakers en De Boer (deze laatste verzeilde bij de jongere Van Est en de Eindhovenaar) steeg tot 1.33 in de l3e ronde, werd 2.33 in de 14e toer, 4.11 in de 15e ronde en zo ging het verder. Deze “stijging" maakte ook de eenling Lambrichs mee, die in de 15e ronde al op 7.10 min stond. Bij het ingaan van de 15e ronde volgde de sensatie: Gerrit Schulte gaf op. Gezien de ontwikkeling van de koers, werd door velen reke­ning gehouden met een hernieuwd succes van de Amsterdamse Bossenaar. Plots was het gedaan. Schulte kreeg pech en nog eens pech. Hij voelde zich geklopt en zocht de kleedkamers op. Op de Oud-Valkenburgerweg liet Gerrit het kopgroepje zijn gang gaan, hij verdween van het toneel.

Naar de finish.

Gerrit Voorting, Adri Voorting, Wout Wagtmans, Wim van Est en Thijs Roks konden aanstalten maken om de eerste plaats te vergeven. Faanhof, Witteveen en Van Breenen waren gewogen en te licht bevonden, de anderen zakten,steeds meer af. In dit decor kwam geen wijziging meer, nadat Thijs Roks noodgedwongen afscheid van zijn maten had moeten nemen. Zij die het aangezien zijn benen niet zo snel wensten rond te draaien als nodig was om mede op kop te blijven.

Vier man gingen de laatste ronde in, vier coureurs namen ge­zamenlijk de Cauberg en de afdaling in het St. Jansbos. Waar­om trachtte de sterke Van Est niet zijn gezellen murw te rijden? Hij moest toch weten dat straks in een eindspurt beide Voorting's sneller zouden zijn? Wim van Est maakte dezelfde fout van verleden jaar. Vertrouwde hij te zeer op een storm­loop op het einde? De Voortings waren op hun cjui-vive, Wagt­mans gaf geen krimp. Op 300 meter nam Adri Voorting reso­luut de kop. Niemand kon hem bijbenen. Met Wagtmans in tweede positie ijlde de 23-jariige Haarlemmer als volkomen verdiende triomfator over de witte streep. Gerrit Voorting werd derde, kansloos was Van Est. Mistroostig schudde hij zijn markante kop.

Beroepsrenners: 1. Adri Voorting (Haarlem), 198 km in 5 uur 42, min. 18 sec.; 2. Wout Wagtmans (Breda), z.t.; 3. Gerrit Voorting (Roosendaal),z.t.; 4. Wim van Est (St. Willebrord), z.t.; 5. Thijs Roks (Zundert), op 1 min. 58 sec.; 6. Henk Faanhof (Amster­dam), op 5 min. 8 sec.; 7. Witteveen (fivmsterdam), z.t.; 8. Hein van Breenen (Amsterdam), op 6 min. 28 sec.; 9. Nico van East (Fijnaart), op 9 min. 57 sec.; 10. Jan Lambrichs (Bunde), op 11 min. 17 sec:; 11. Harry Sehoenmakers (Eindhoven), op 15 man. 14 sec.; 12. Fr. van Smibeek (Valkenswaard), op 1 ronde; 13. Boelens (Hilversum), op 2 ronden; 14. Kuipers (Den Haag), op 3 ronden.   BRON:GERARD SILLEN.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(11 juli).1954

      Wies van Dongen wegkampioen van Nederland

Verleden week zagen we in een bioscoop een film over de op­mars van een enorm mierenleger, dat vernietigend voorttrok, slechts verwoeste landerijen achter zich latend. Aan dat enor­me leger, een donker lint dat alleen samen scheen voort te bewegen, moesten we Zondag denken in de eerste ronden van het nationaal wegkampioenschap voor amateurs. Over het mooie Circuit van Zandvoort bewoog zich een sjerp van kleu­rige wielrijders, een eindeloze stoet van rode, groene, oranje, blauwe en witte mannetjes. En wanneer dit leger genaderd was, hoorde men wel een halve minuut het gezoem van de wielen als een bijenzwerm die langs komt.

Wat een belangstelling! Het officiele programma van dit lands­kampioenschap had een omvang van twintig pagina's en wie denkt dat een flink deel daarvan foto's of advertenties zouden zijn, heeft het mis. Het waren bijna allemaal pagina's met namen, steeds maar namen. Want behalve de 405 amateurs, hadden er ook nog 420. nieuwelingen ingeschreven voor de jaarlijkse voorwedstrijd, die iedereen zo'n beetje pleegt te be­schouwen als het officieuze kampioenschap voor deze catego­rie. Namen, namen en nog eens namen. We bezitten heel wit Bakkers en Van den Bergen, Van Dongens en Hendriksen, Jansens en Van Leeuwens, Smitten en De Vriesen. Van deze namen waren er hier wel een stuk of wat vertegenwoordigers. De Jans(s)ens zelfs, met acht man.

Uit al die .namen zijn er maar een paar naar voren gekomen. En dat waren, om ons nu maar eerst tot de amateurs te be­palen, overwegend renners, die de laatste maanden toch al keer op keer in de kranten zijn genoemd wegens goed rijden in klassiekers of grote buitenlandse wedstrijden. (De “krassers" van de kleine rondjes presteerden ook ditmaal weinig of niets.) De uitblinkers zijn allemaal monsen met een naam. Wies van Dongen, de verdienstelijke winnaar, gaat daarbij natuurlijk voorop en onmiddellijk daarna dienen genoemd de Limburgers Kersten en Van der Weyden, de sterke Vlijmenaar Tini Wolfs, Arend van 't Hof - eindelijk weer eens de grote man van enige seizoenen terug - de Hagenaar Hamelink, Van den Dungen, die verleden week de Ronde van Drente won, Fons Borremans, Tonny Peters, Rien van Grinsven. U zult hen allemaal nog wel in dit verslag tegenkomen.

„Slechts" 340.

Van de 405 inschrijvers verschenen ,slechts 340 amateurs aan de start. De eerste van die 340, die een serieuze uitlooppoging ondernam, was Krijn Post, man van het voorseizoen. Maar de Noordhollandse kampioen, die lang zo gemakkelijk niet meer draait als enige maanden terug, was al gauw tot de orde ge­roepen. Hetzelfde gold voor andere vluchters, als Braspen­nincx, De Groot, Van den Borgh, Wolfs of Pauw. Ook al vielen achter in het lange peloton wel renners af, de massa was toch te compact om al een schifting toe te staan. -De wedstrijd was toen immers nog niet de 50 kilometer genaderd.

In de tiende ronde deed zich het eerste belangrijke feit van dit kampioenschap voor. Een ernstig feit, want het gold hier een valpartij, die tien renners uitschakelde. Daarbij was niet alleen Matthieu Sonnemans, die dit jaar maar geen geluk kent, doch ook de Franse Nederlander Sjoerd de Vries, eindelijk eens in de gelegenheid gesteld om in zijn vaderland te tonen wat hij waard was. En dan is een valpartij dubbel pijnlijk. De andere slachtoffers waren Boon (Den Haag.), Van Os (Amsterdam), Pleijt (Assendelft), Pos (Vreeland), Talens (Hoogeveen), Fahrenhout (Spijkenisse), Van Hoeven (IJsselstein) en Lamers (Eindhoven). Toen de zwaar teleurgestelde Sjoerd de Vries naar zijn kleedkamer ging, merkte hij daar, dat een onverlaat zijn portemonnaie met 60 gulden had gestolen. De parasieten van de sport hadden hun werk weer gedaan.

Na 60 kilometer deed zich een eerste ernstige ontsnapping voor. Henk van de Broek, Mies Stolker, Daan de Groot en nummer laatst van het rennersalfabet, de Brabander Van Zummeren (uit Berghem bij Oss) demarreerden en liepen tot 300 meter weg. Een goed trio (Van Zummeren was al na enkele kilometers teruggevallen), maar toch niet sterk genoeg om op den duur bestand te zijn tegen de 150 man, die er nog zaten te jagen. Waarbij opvallend was, hoewel werk Wies van Don­gen verrichtte. De eerste keer dat we de aanstaande lands­-

kampioen goed in actie zagen. Ook de drie werkers van het tweede uur zouden geen van allen in de uitslag voorkomen. Zij kregen nog wel de steun van Mart van de Borgh, maar moesten zich na een ronde of vier, vijf toch gewonnen geven. Van hen zou alleen Stolker de wedstrijd uitrijden.

Na 100 kilometer sprongen Van 't Hof, Bloetjes, Brands en Luykx weg. Maar ook zij kwamen niet ver, al hielden ze het een kilometer of 20 vol. Toen telden we nog 97 renners (al kan het er een meer of minder zijn), die samen gingen uit­knokken om wiens body de rood-wit-blauwe trui zou komen.

Zou het Flor van der Weyden zijn? De opperbest rijdende Maastrichtenaar ging het eerste weg, maar hij kreeg zeven lang niet zwakke mannen in zijn spoor: Wolfs, Borremans, Van Dongen, Hamelink, Van 't Hof, T. Peters, Van Grinsven. Een octet, dat beste kansen op de zege scheen te hebben, vooral toen het tot 400 meter was weggelopen en er in het peloton weinig beweging viel waar te nemen. Alleen twee Pieten, Van der Lijke en Maas, gingen er achteraan, maar hun moedig verweer was kansloos tegen de acht samenwerkende mak­kers, bij wie vooral Wolfs en Van der Weyden sterk sjorden.

Maar toen kwam Wies van Dongen. De Bredanaar (hij wordt eind van de maand 23) drukte zijn sterke lichaam wat dieper over het stuur en opende een solo-ren, die slechts bewondering kon afdwingen. Het restant van het peloton was slechts, in staat om mee te gaan, niet om ook eens over te nemen. Toen Borre­mans, Hamelink en Peters het tempo dervijf koplopers niet meer konden volgen, betekende dit voor Wolfs en zijn mannen een kennelijke verzwakking. Het gevolg? Alles kwam bij el­kaar, zich gereed makend voor de laatste slag: Die slag kwam snel, zeer snel. Want Wies van Dongen ging na het bereiken der vijf koplopers onmiddellijk door en hij deed dit zo ver­rassend en zo snel, dat slechts Jan Kersten zijn wiel kon hou­den. De laatste ronden zagen een prachtig duo Van Dongen­Kersten, terwijl daarachter de onthutste 25 overgeblevenen een vergeefse strijd voerden. Het is goed daarbij ook even te wijzen op de prestatie van de Limburger Kenten. De man uit Siebengewaid heeft misschien wel aan Van Dongen de titel gebracht. Want zou deze het allen ook zo lang hebben vol­gehouden?

Op 100 meter voor de streep liet de Bredanaar zijn strijd­genoot los. De sterke finisher Van Dongen - in drie weken tijds winnaar van de Ronde van het IJsselmeer, van de Ronde van Ossendrecht en van Amsterdam-Arnhem v.v. - ging met lengten verschil als kampioen over de streep. Een groot kampioen, die Nederland waardig zal vertegenwoordigen bij de wereldkampioenschappen in Solingen, al hopen we dat Van Dongen dan niet vermoeid is van de vele inspanningen, die hij zich de laatste maand heeft getroost. De wetenschap, dat zijn uitverkiezing nu zeker is, zal hem wellicht gelegenheid geven tot een rustige, verstandig gerichte voorbereiding: Zo rijdend, kan.Wies van Dongen ook de beste buitenlanders aan.

De nieuwelingen.

Nog iets over de nieuwelingen. Het nadeel van een omvang­rijke deelneming in de jonge garde is het gevaar van val­partijen. Want stuurvastheid - we schreven het ook al elders - is niet de grootste kracht van een nieuweling. Valpartijen en lekke banden kenmerkten dan ook het eerste deel van deze niet bijzonder spannende wedstrijd. De grote slag viel toen de uitstekend rijdende Arie van Wetten - op wie de vereniging De Bollenstreek heel zuinig moet zijn - wegsprong. Met hem gingen twee Amsterdammers mee: Ben Mulder van Ulysses en Arie Stoeltie van Olympia. Het moet gezegd, dat Van Wetten van dit drietal de beste man was, maar de 17-jarige Mulder had de meeste reserves voor de eindsprint over en behaalde, zo de eerste zege in een open wedstrijd. Hij yersloeg Van Wet­ten en Stoeltie met drie lengten. De Beverwijker Groot volgde op 60 meter als sprintwinnaar van het grote peloton.

De uitslagen luiden: BRON:FRANS OUDEJANS

Amateurs: 1. Wies van Dongen (Breda), 176 kilometer in 4 uur 17 minuten 14 seconden; 2.. J. Kersten (Siebengewald); 3. J. van de Putten (Den Haag), 4 uur 17 minuten 49 seconden; 4. P. de Bruyn (Roosendaal); 5. E. de Waal (Hontenisse); 6. W. Rusman (Haarlem); 7. G. v. d. Berg (Sliedrecht); 8. J. v. Griensven (Eindhoven); 9. R. Janissen (Amsterdam); 10. P. v. d. Dungen (Tilburg); 11. t.m, 28. ex aequo: A. van 't Hot (Sassenhejm); M. Wolfs (VLijmen); B, de Vree (Breda); A. Wuyts (Kruisland); A. de Hoog (Amsterdam); T, Peters (Haarlem); A. v. d. Putten (Den Haag); A. van Bockel (Am­sterdam); P. Maas (Pindorp); T. Bergmans (Aalst); J. Nieskens (Swal­men); A. van Steenselen (Mijnsherenland); W. Sn1jders (Halfweg); M. Sriijder (ZWanenburg); P. v. d. Lijke (Groede); J. Konings (Breda);F. v. d. Weyden (Maastricht); L. v, d. Pluym (Dussen), allen in dezelfde 't jd als J. v. d. Putten.

Nieuwelingen: 1. B. Mulder (Amsterdam), 59 kilo­meter in 1 uur 24 minuten 12 seconden; 2. A. van Wetten (Noordwijker­hout); op 3 lengten 3. A, Stoeltje (Amsterdam); op 5 lengten 4. J. Groot (Beverwiijk); op 60 meter 5. H. Nijdam (Eerwolde); 6. J. Groenveld (Haarlem); 7. P. van de Goor (Tilburg); 8. het peloton ex aequo.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-BRABANT.(6 mei).1954

Amateurs: 1. Tinie Cuijten, 2. Jac Looyen, 3. Piet Marchand,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-BRABANT.(5 juni).1954

Amateurs: 1. M. Cuijten, 2. J. Looijen, 3. J. Westdorp

Nieuwelingen: 1. W. van Dongen, 2. F. Hofmans, 3. G. Visser,

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND.(5 juni).1954

    KRIJN POST voor de 3e maal kampioens van NOORD-HOLLAND

Krijn Post, sterke vechter uit de Haarlemmermeer, daar waar nog zoveel jeugdherinneringen van ons liggen, wat heb je toch veel in de mars, wat ben je toch een kerel van zessen klaar. Als wielrenner ben je wat men noemt geen rappe; je hebt geen stijl waarop men niet gauw uitgekeken raakt. Maar je ziet er uit als melk en bloed, hebt de allure van een Simson en kijkt klaar uit de ogen.

Welnu, bikkelharde Krijn, al zal het wegkampioenschap van Noord-Holland, waarop je Zaterdagmiddag in de zonnige Wijde Wormer beslag legde, je niet die intense vreugde hebben gegeven omdat wel dertig van je makkers in de beginfase van het gevecht al in een jamerlijke valpartij werden betrokken, de triomf die je op de secundaire weggetjes van de Zaanstreek bevocht, was niettemin een volkomen verdiende. Trouwens, men wint niet zomaar een titelstrijd driemaal achtereen.

Die val in de buurt van Neck, toen een der zes en tachtig deel­nemers na luttele kilometers rijden plots zo onverwachts en sterk remde dat een hele rist renners met de harde, oneffen grond in aanraking kwam, die val ontnam dit provinciaal kampioenschap meteen alle kleur. Er was niet veel aardigheid meer aan, temeer daar vele kanshebbers zich onder de teleur­gestelden bevonden.

Na goed veertig kilometer hadden zes man zich losgewerkt: Jansen (Halfweg), Rijkers en Berlage (Amsterdam), Rol (Alk­maar), Mannaart (Krommenie) en Vermast (Assendelft). Zij hielden het niet, ondanks de onderlinge samenwerking goed was. Zo kwam een nieuwe kopgroep van zes tot stand en die hield het wel. De nieuwe leiders waren Post (Nieuw Vennep), Frits Rabe (Amsterdam), Van Bockel (Amsterdam), Van Ver­seveld (Aalsmeer)., Havik (Zaandam) en.... Rijkers (Amster­dam), die dus opnieuw van strijdlust blijk gaf. Een hernieuwd kampioenschap voor Krijn Post zat er echter in en toen de renners voor de zoveelste keer op de kronkelende Zuiderweg, die naar de Ringdijk leidde, waren aangekomen, sprong de blonde Nieuw-Venneper van zijn makkers weg en was de course voor hem gebakken.

Bij de nieuwelingen won de snelle Jan Groot uit Beverwijk in de eindspurt met wel zes lengten op de tweede aankomende, de Amsterdammer Liefhebber. Dat Groot inderdaad snelheid bezit, heeft hij deze lente anders voldoende laten zien: van de elf wedstrijden waaraan hij deelnam, won hij er zeven in de laatste meters. Misschien, wie weet, zit er wel een sprinter in de lange, eerst zeventien-jarige Beverwijker.BRON:E. van M.

Amateurs: 1. Krijn Post, 2. A. van Boekel, 3. J. Rijkers

Nieuwelingen: 1. Jan Groot, 2. B. Liefhebber, 3. J. Zijlstra

 

KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-NEDERLAND.(5 juni).1954

                                 COEN ZONDAG werd kampioen

Door een eindspurt, zo machtig van uiterste en pure snelheid, tactisch inzicht en technisch gevoel dat de werkelijke wielersportkenner er zijn lippen van aflikte, werd Coen Zondag uit Delfzijl algemeen kam­pioen van het Noorden en Groningen. Coen Zondag, wiens wielersport­naam „de Coppi van het Noorden" door zijn grote prestaties in dit seizoen burgerrecht heeft verkregen, klopte in een zeer korte maar daarentegen uitermate felle eindsprint de Noordelijke en Oostelijke topklassers Sjabbe Hovingh, hier bekend als een zeer snel sprintertje, Dost, Mik, Bulten, v. d. Heuvel en Scheuneman. Zes en veertig ama­teurs en 47 nieuwelingen kwamen aan de start nabij Zwolle om respectievelijk 169 En 67.6 km te rijden om dit officiele K.N.W.U. kam­pioenschap.

Reeds in het begin der eerstee ronde van de amateurs nam Kooistra. Groningen, een voorsprong, doch na driekwart in de tweede ronde sloten zich bij hem aan v. d. Haar, Hoogeveen; G. Feiken, Wildervank; D. Schipper, Enschede en J. Tjebbens, Groningen. Inmiddels noteerden wij als eerste achterblijvers Kel, Deventer; Mengerink, Zwolle; Tigge­laar, Franeker en Fokkema, St. Jacoba Parochie. In de 3e ronde viel Hendriks, Veendam, uit door een lekke band. De hiervoor genoemde koplopers moesten veel van hun voorsprong aan het hen achtervol­gende hoofdpeloton prijsgeven. Tussen de 5 koplopers en het hoofd­peloton “hingen" Bulten, Zwolle, en Kampjes, Hengelo. Hovingh, die zeer goed reed, zat op kop van de grote groep. Door het felle jagen van deze groep werden de vijf koplopers in de 4e ronde teruggehaald. Ver achter reden toen Mengerink; Tiggelaar; Fokkema; Rijks, Dinx­perlo; v. d. Haar; v. d. Rijt, Groningen en Roskamp, Zwolle.

Daar de nieuwelingen 5 minuten later waren gestart als de amateurs en deze eerste maar 4 ronden behoefden te rijden, konden wij de stand in de 5e ronde van de amateurs niet opnemen. De 6e ronde van de amateurs kenmerkte zich door grote activiteit. Wij mochten dan ook wel deze ronde als de beslissende in deze wedstrijd beschouwen. Er was meer wind opgekomen en deze met de felle jachten en aanvallen dunde het aantal deelnemers tot 10 stuks. Melle van Dekken, Hoog­kerk, verdween door kettingpech uit de strijd. De 7e ronde ging daar­om in met slechts een gering aantal renners, die echter stuk voor stuk tot de topklassers behoefden, Dost, Enschede; Ooink, Hengelo; Chari­sius, Leeuwarden; Hovingh, Fioogkerk; Mengerink, Zwolle; Zondag, Delfzijl; Bulten, Zwolle; Scheuneman, Veendam en v. d. Heuvel, Hen­gelo waren toen nog volop in charge. De 8e ronde leverde veel felle demarrages op, waarbij die van v. d. Heuvel de kortste maar tevens de hevigste waren. Charisius en Scheuneman werden hiervan de eerste slachtoffers. Eerstgenoemde moest lossen en kan slechts met grote achterstand doorgaan. Scheuneman, die tot zover zeer goed had ge­reden en mee in de slag van de voorhoede lag, kreeg kramp en moest toelaten dat zijn tegenstanders hem achter lieten. Later herstelde hij zich weer schitterend.

Met 7 renners in de running werd de 9e ronde ingegaan. Aan kop lagen toen Coen Zondag, Mik, Hovingh, v. d. Heuvel, Ooink, Bulten en Dost. Wat deze renners ook in de l0e, tevens laatste ronde, pro­beerden om van elkaar weg te komen, geen hunner pogingen slaagden. In de allerlaatste meters dezer kampioenswedstrijd, op een mooi en strak stuk “sprintwegdek", viel de beslissing tussen de koplopers.

De nieuwelingen waren reeds eerder in een massale eindspurt tot een beslissing gekomen. Bij hen zegevierde duidelijk en overtuigend de Veendammer Lahpor, die daardoor zijn overwinningen van de laatste tijd prolongeerde. De officiele uitslagen luidden als volgt:

Amateurs: 1. en algemeen kampioen van het Noorden en Groningen C. Zondag (Delfzijl), 169 km in 4 our 36 min.; 2. Sj. Hovingh (Hoogkerk); 3. K. Dost (Enschede), kampioen van Overijssel; 4. F. Mik (Nw. Pekela); 5. Th. Bulten (Zwolle); 6. M, v. d. Heuvel (Hengelo); 7. F. Scheuneman (Veendam); met meer of minder achterstand 8. J. Ooink (Hengelo); 9. K. Niemeijer, (Hengelo); 10. G. Nijkamp (Zwolle); 11. E. Talens (Hooge­veen), kampioen van Drente: 12. M. Spijkerman (Meppel); 13. J. Cha­risius (Leeuwarden), kampioen van Friesland.

Nieuwelingen: 1. H. Lahpor (Veendam); 2e L. de Boer (Sappemeer); 3. G. v. d. Veen (Augustinusga); 4. H. Mantingh (Valtermond); 5. E. Jong­stra (Hoogeveen); 6. D. Norden (Veendam); 7. H. Brinks (Holten); 8. J. Bijlsma (Almelo); 9. J. Weerman (Nijeholt-Wolde); 10. E. Zuidema, (Veendam). BRON:PIETER M. KORF.

 

KAMPIOENSCHAP VAN ROTTERDAM.(8 augustus).1954

Amateurs: 1. M. Vink, 2. Arie Geluk, 3. Jan van Vliet, 4. F. Versluis, 5. S. Huizinga,

Veteranen: 1. H. Berwers, 2. P. Zwanenburg, 3. R. van de Broek,

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND.(5 juni).1954

Nieuwelingen: 1. P.Rentmeester

 

KAMPIOENSCHAP VAN ZUID-HOLLAND.(30 mei).1954

                   Wout Verhoeven prolongeerde zijn titel

Voor de tweede achtereenvolgende maal en de derde in totaal (1950, 1953 en 1954) heeft Want Verhoeven beslag weten te leggen op het provinciaal kampioenschap van Zuid-Holland. In deze titelstrijd, die voor het eerst in haar geschiedenis op het circuit van Zandvoort werd gehou­den, toonde Verhoeven zich de titel ten volle waardig. Tweemaal onderstreepte hij zijn klasse met een vlijmscherpe de­marrage tussen Hunzerug en Tarzan­bocht, waarvan de laatste de beslissende bleek te zijn, want deze verschafte hem zijn derde provinciale titel.

Het eerste vermeldenswaardige feit in deze titelstrijd was een valpartij in de zesde ronde, waarvan De Jong, Nieu­wenhof, Van Sas, Van 't Oever en Gelen de dupe werden en van verder rijden moesten afzien. Een uitlooppoging van Hamelink, Vreeswijk, De Ruig, Warnaar, Van Rossuin en v. d. Voort in de negende ronde, werd door het peloton verijdeld. Vervolgens was het de altijd strijdlus­tige Wil Vreeswijk, die de lont in het kruitvat stak en een 150-tal meters winst veroverde op de nog uit een kleine vijftig man bestaande hoofdmacht. Door de jachten die in deze hoofdmacht ont­ketend werden om de vluchteling te ach­terhalen,- werd het veld uiteengerukt en kwam er na ongeveer 78 km een kop­groep van elf man tot stand. Deze be­stond uit: Vreeswijk, Wallet, Kooyman, Hamelink, P. Versluis, Verhoeven, Stout, Van Vliet, J. v. d. Putten, Bos en Vos­kamp. Dit elftal verstond elkaar won­derwel en liep in enkele ronden tijds een vijftig seconden uit op het peloton, dat steeds kleiner werd. Doch toen eerst J. v. d. Putten - na een misverstand tij­dens het verzorgen - uit de kopgroep moest verdwijnen en Versluis en Vos­kamp moesten „lossen", werd het ver­schil met een uit het peloton ontsnapt groepje onder aanvoering van de soepel draaiende Veldhoven weer kleiner. Met nog 51 km te rijden kreeg het groepje Veldhoven contact met de koplopers - waarvan Vreeswijk werd gelost - zodat er weer veertien man aan de leiding kwamen.

Door een ontsnappingspoging van Hamelink en Van Staten, werd ook deze kopgroep weer uit elkaar gerukt. Ver­hoeven, Wallet, Van Staten, Kooyman, Veldhoven en Hamelink wisten zich aan de leiding te handhaven, terwijl de ster­ke Van Vliet zich na een fraaie achter­volging ook weer bij hen aansloot. Deze zeven koplopers bleven elkaar in de res­terende kilometers angstvallig bewaken. De moedige Hamelink deed 10 km voor de streep nog een lofwaardige poging om te ontsnappen, maar werd weer tot orde geroepen, evenals Verhoeven, die in de voorlaatste ronde tussen Hunzerug en Tarzanbocht, met een scherpe demarrage het hazenpad koos. In de laatste ronde - op de zelfde hoogte - demarreerde Verhoeven weer en nu met succes, want zijn vijf kopgenoten - Van Staten had in de laatste ronde moeten-„lossen" - kregen hem niet meer te pakken. Met alle kranen open, snelde Wout Verhoe­ven naar zijn derde titel.

Amateurs: 1. en kampioen Wout Verhoeven (Overschie), ca. 170 km in 4 uur, `14 min. 7 sec.; 2. G. Veldhoven (Poeldijk); 3. J. van Vliet (Rotterdam); 4. K. Hamelink (Den Haag); 5. P. Kooyman (Den. Haag); 6. D. Wallet (Leimuiden); 7. W. van Staten (Rotterdam); 8. G. v. d. Berg (Sliedrecht); 9. M. Bravenboer (Rot­terdam); 10. A. Molenaar ('s-Gravezan­de); 11. F. Ravesteyn (Den Haag); 12. G. Boon (Den Haag); 13. A. Warnaar (Maas­sluis); 14. A. v. d. Putten (Den Haag); 15. A. Voskamp (Monster); 16. Innemee (Den Haag); 17. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 18. P. Versluis (Waddinxveen).

De voorwedstrijd voor nieuwelingen over 40 km werd gewonnen door de Poeldijker F. Veldhoven in de tijd van 1 uur 8 min. 27 sec. Tweede werd J. van Leeuwen (Rotterdam) en derde G. Rij­kelijkhuizen (Rijnsaterswoude).BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

KLOOSTERBUREN.(26 juni).1954

In een gevecht van onovertrefbaar hoog gehalte, een gevecht waarin als het ware elke millimeter afstand tot het alleruiterste moest worden verdedigd, heeft de Alkmaarder P. J. Bloedjes een grootse zege be­haald in de tweede Ronde van Kloosterburen. Zelden of nooit zagen wij in een wielerwedstrijd een dergelijke zwaar bevochten eindstrijd. Een eindstrijd zo opwindend, dat het talrijke publiek als in explosies van enthousiasme losbarstte in elke van de laatste tien ronden, wan­neer favoriet Bloedjes langs hen heen “scheerde". Het Hoogeland heeft Zaterdagavond dan ook wielersporthoogtij gezien van ongekend fraai,gehalte. En het waren niet alleen de gewone burgers van Kloos­terburen die in vol enthousiasme waren opgegaan in Bloedjes frame strijd en overwinning. Met hen deelde ook de burgemeester van Kloos­terburen, de edelachtbare heer M. H. Boerland,in het brudsend en­thousiasme, dat deze fraaie sportavond had opgewekt. De burgemees­ter heeft dan ook niet kunnen nalaten om Bloedjes in een gloedvolle rede te huldigen. Ook de andere renners werd dank en apprecfatie gebracht voor hun verrichtingen. Hij volgde daaraan toe de mede­deling: “dat het hem speet, dat hij geen burgemeester was van een gemeente, waar uitsluitend wielrenners wonen.”

Het is er dan ook “heet" toegegaan daar in Kloosterburen. Nog maar nauwelijks was de kruitdamp van het door de butgemeester geloste startschot uit het gezichtsveld van de toeschouwers verdwenen, toen Klaas Wiltjer (Middelstum) reeds een lekke band kreeg. De altijd graag meerijdende zeer jonge Schreuder (Groningen) - echter nog geen capaciteit genoeg om in het kielzog zijn oudere leermeesters mee te gaan - was zo sportief om de kanshebbende Wiltjer zijn fiets af te staan. Er waren ruim 20 van de 88 kilometer verreden, toen J. P. Bloedjes en de Beverwijker A. Geldermans uit het reeds zwaar ge­teisterde veld wegsprongen. Scheuneman (Veendam) ging in een hero­isch gevecht achter hen aan en na ronden lange strijd scheen het of hij bij de koplopers aansluiting zou krijgen.

Toen hem daartoe nog slechts enige meters restten, kreeg hij zeer jammer genoeg een lekke band. Wel repareerde hij zeer snel, maar latere materiaal-tegenslagen deden hem onverdiend in het achter­volgende peloton terechtkomen. De Roo (Emmen) - momenteel beslist uit worm -, Hovingh (Hoogkerk) en de hiervoor reeds genoemde Scheuneman waren de actiefste vertegenwoordigers van het Noorden. Van de „Hollanders" waren dit ontegenzeggelijk Bloedjes en Gelder­mans. Deze twee met Scheuneman hebben de wedstrijd. „gemaakt". Gedurende het verdene gedeelte der strijd bleven Bloedjes en Gelder­mans op ongeveer 40 seconden voor het hen volgende rennersgroepje rijden. Hun achtervolgers waren: Pafort (Amsterdam), Olivier (Am­sterdam), Lamers (Eindhoven), Hovingh (Hoogkerk), Scheuneman (Veendam) en Bredius (Diemen). Met een ronde achterstand reden Bakx (Amsterdam) en Talens (Hoogeveen). De groep, inziende dat het ruim 10 kilometer voor het einde tijd werd om Bloedjes en Gelder­mans terug te halen, reed met grote snelheid naar de genoemde kop­lopers toe. Deze beantwoordden echter de aanval met een bewonde­renswaardig elan en moreel. Geldermans werd de laatste 5 kilometer de strijd te machtig en alleen Bloedjes kon zich aan de kop hand­haven. De toen alleen aan de kop rijdende Bloedjes ontwikkelde echter zulk een phenomenale tegenstand en verdedigde zijn voorsprong zo “millimetersgewijs", dat de hem achtervolgende groep er niet in slaag­de hem te bereiken. Met 26 seconden voorsprong zegevierde Bloedjes over 37 gestarte tegenstanders.

Amateurs: 1. J. Bloedjes (Alkmaar), tijd over 80 ronden van 1100 m 2 uur 25 min. 5.3 sec.; op 26 sec. 2. Olivier (Amsterdam);, 3. J. Bredius (Diemen); 4. J. Pafort (Amsterdam); 5. A. Geldermans (Am­sterdam); 6. F. Scheunerhan (Veendam); 7. E. Talens (Hoogeveen); 8. J. Lamers (Eindhoven); 9. Bakx (Amsterdam); 10. Sj. Hovingh (Hoog­kerk).

 

KLUNDERT.(24 juli).1954

Amateurs: 1.Piet de Bruijn, 2. Van der Pluijm, 3. Verhoef, 4. Heeren, 5. Marchand, 6. Van de Borst, 7. Maas, 8. Van der Linden, 9. Rutten, 10. Van Glerum.

Nieuwelingen:1. Van Dijckx 2. Manson, 3. Lammers, 4. Theunissen, 5. Hofmans

 

KRABBENDIJKE.(12 juni).1954

Amateurs: 1. P. Maas, Pindorp; 2. J. Konings, Breda; 3. J. West­dorp, 's-Heerenhoek; 4. W. Heeren, St. Willebrord; 5. J. Haver­kamp, Fijnaart; 6. Th. van Wijchen, Goes; 7. F. Braat, Aals­meer; 8. P. de Bruijn, Roosendaal; 9. P. Muilwijk, Rotterdam; 10. P. Marchand, Tilburg.

 

KROMMENIE.(8 juni).1954

Amateurs: 1. Jan Hofland,

 

LAGE ZWALUWE.(19 april).1954

Amateurs: 1. P. de Jongh, 100 km in 2 uur 32 min. 18 sec.; 2. Tim­mermans; 3. Meesters; 4. Kivits; 5. Van de Pluijm; 6. Rovers; 7. Van den Berg; 8. Van .Dongen; 9, Hooymayers; 10. Van der Linden.

Nieuwelingen: 1. Hofmans, 60' km in 1 uur 35 min. 3 sec.; 2. Van Dijk; 3. Van Steen; 4. Wuijts; 5. Graafmans.

 

LANDSMEER.(1 augustus).1954

Amateurs: 1. Wil Vreeswijk (Alphen a. d. Rijn); 2. J. Wuurman (Amsterdam); 3. J. Eelsing (IJmuiden); 4. G. Schoen (Zaan­dam); 5. C. de Nijs (Beverwijk); 6. B. Wuurman (Amsterdam); 7. G. van Rhijn (Wassenaar); 8. M. Snijder (Halfweg); 9. R. Ja­nissen (Amsterdam); 10. H. Bohne (Amsterdam); 11. H. Wiese (Amsterdam); 12. J. Kaptein (Lisse); 13. F'. Kock (Haarlem).

Nieuwelingen: 1. T. Marcus ('Halfweg); 2. M. Neesman, 3. J. Verbruggen (beiden Amsterdam); 4. H. Schipper (Kong aan de Zaan); 5. Y. v. d. Stadt (Zaandam); 6. H. Scheermeyer (Amster­dam); 7. J. Out (Purmerend); 8. Punten (Hoogkerk); 9. J. Gie­bels, 10. A. Stoeltie (beiden Amsterdam).

 

LEEUWARDEN.(23 juni).1954

Amateurs: 1. A. Geldermans, Beverwijk; 2. F. Braat, Aalsmeer; 3. J. Rol, Alkmaar; 4. J. Ottenbros, Alkmaar; 5. D. de Ruiter, Beverwijk; 6. M. Fok, Hoorn; 7. H. Moolenijzer, Amsterdam.

 

LEPELSTRAAT.(25 april).1954

Nieuwelingen: 1. Adrie Wuijts, 2. Freijters, 3. Arie van Wetten,

 

LIESHOUT.(5 september).1954

RUSMAN WON IN LIESHOUT.

Pietje Damen komt uit Lieshout. En Pietje Damen fietst een behoorlijke wed­strijd. Was het wonder, dat de Lieshoute­naren ook eens een wegwedstrijd wilden organiseren om Damen, hun plaatsge­noot, wiens naam steeds weer in de wed­strijduitslagen werd genoemd, aan het werk te zien. Ter gelegenheid van de kermis kwam het er dan van. Natuurlijk werd het een wedstrijd met veel premier. Het strijdelement moest er zelfs onder lijden. De deelnemers kwamen in de waan, dat het voordeliger was op de premies te rijden dan op de prijzen. Het werd nu een wedstrijd met veel ont­vluchtingspogingen, die op niets uitlie­pen. Toen de beslissing moest vallen, kwam alles weer bij elkaar. Uit de spurt van het compacte peloton kwam de over­winnaar te voorschijn.

Amateurs: 1.Rusman was de snelste met die andere Haarlemmer 2.T. Peters op de tweede plaats, voor 3. Coone, 4. Sanders, 5. Damen, 6. Snijders, 7. H. v. d. Linde, 8. Van Pelt, 9. Sonnemans en 10. Kersten.

Nieuwelingen: 1.Cor Van Engeland uit Schijndel, 2. Jan van Hoof, 3.Antoon Manders,

      

MAARTENSDIJK.(20 juli).1954

Amateurs: 1. George de Korte, 2. Gijs Pauw, 3. Henk Klein,

Nieuwelingen: 1. Jan Radermakers, 2. Ben Teunisse, 3. B. Pothuizen,

 

MAASTRICHT.(13 september).1954

   MART v. d. BORGH HKOPTE  v. d. WEYDEN IN KERMISKOERS MAASTRICHT,

Traditiegetrouw werd Maandagmiddag ter gelegenheid van de Maastrichtse kermis een koers voor amateurs op touw gezet, welke een zeer spectaculair verloop had en in een boeiende slotfase door Mart v. d. Borgh werd gewonnen.

Tezamen met Flor v. d. Weyden gaf v. d. Borgh aan deze race fleur. Dit duo sloeg dra op de vlucht en toen de helft van de belevenissen achter de rug was, dubbelden de twee uit­lopers al de rest. Flor v. d. Weyden deed er zelfs nog een schep­je op en ging opnieuw met succes aan de haal. Bijgestaan door Jacq. Gelissen peddelde de Maastrichtenaar energiek voor­waarts. De winst steeg. Maar v. d. Borgh keek goed uit zijn ogen en toen hij meende, dat het tijd werd om toe te slaan, toerde hij in duvels tempo Gelissen en v. d. Weyden achterna. De man uit Koningsbosch werd netjes geassisteerd door La­haye en de voorsprong van de kopmannen verminderde met­een. De cadans van v. d. Weyden kreeg een knak en wat nie­mand voor mogelijk had gehouden, gebeurde: in de laatste ronde liep v. d. Borgh de uitlopers in en klopte in de eind­spurt de dappere v. d. Weyden.

Een ernstige valpartij wierp een schaduw op deze geslaagde Ronde. Hierbij waren Piet de Bruyn, Poolen en Steenbakkers betrokken. Met de twee eerstgenoemde coureurs liep het zo'n vaart niet, maar Pierre Steenbakkers werd naar het zieken­huis vervoerd. Zeer vermoedelijk had hij een beenbreuk op­gelopen. Enkele renners maakten tegen het slot een vergissing. Menende dat de wedstrijd was geeindigd, stapten Nieskens, Schoenmakers, Vroomen en Willemsen een ronde te vroeg van de fiets. Mede hierdoor kon Halmans de sprint van de groep winners voor Stevens en De Rooy.

Amateurs:1. M. v. d. Borgh (Koningsbosch), 95 km in 2 uur 20 min. 20 sec.; 2. F. v. d. Weyden (Maastricht), z.t.; 3.J. Lahaye (Bunde), op 1 ronde; 4. J. Gelissen (Beek); 5. W.-Halmans,,op 2 ronden; 6. L. Stevens (Elsloo); 7. A. de Rooy (Eygelshoven); 8. G. Moonen (Heer); 9. H. Kisters (Heerlerheide); 10. J. Heiligers (Valken­burg).

Nieuwelingen: 1. G. Hassel (Schinnen), 58 km in 1 uur 31 min. 10 sec.; 2. W. Boss (Beek); 3. W. Kohlen (Heerlerbaan); 4. P. Kohlen (Heerlerbaan); 5. Fr. Ramakers (Echt).

 

MAASTRICHT – AMBY.(20 juni).1954

De Ronde van Amby werd een pracht koers. Het talrijke pu­bliek kon naar hartelust genieten. Kees Boelhouwers “contro­leerde" een grootmouwers , gedeelte van de wedstrijd. Hij moest overi­gens heel wat mannen in de gaten houden, zoals Piet van den Brekel, Pluymakers, Vroomen e.a. Uiteindelijk trokken Boel­houwers, Nol Ehlen en Vroomen erop uit. Zij verhoogden elke ronde hun voorsprong. In de spurt was de buit voor Ehlen.

Amateurs:1. A. Ehlen, 120 km in 3 uur 14 min. 11 sec.; 2. K. Boelhouwers; 3. L. Vroomen; 4. J. Vrancken, op 30 sec.; 5. J. Lahaye, z.t.; 6.J. Pluymakers; 7. P. Ringhs, op 1 min.; 8. Chr. Hameleers, op 1 ronde; 9. G. Moonen; 10. A. Poolen.

Nieuwelingen: 1. A. Jongen (Bunde), 50 km in 1 uur 33 min. 48 sec.; 2. W. Roelofsen -(Spaubeek); 3. W. Ypen (Geleen); 4. H. Meessen (Schinnen); 5. Ch. Willems (Maastricht).

 

MAASTRICHT – SINT PIETERSBERG.(8 augustus).1954

GERRIT VOORTING TRIOMFEERDE IN ZWARE

SINT PIETERSBERG-RACE VOOR JAN NOLTEN.

Evenals verleden jaar organiseerde Stichting 1940-'45 te Maastricht direct na de Tour de France een koers voor profes­sionals, waarvoor onze Ronde-mannen waren gecontracteerd, plus ettelijke andere knapen, die heel wat in hun ransel had­den. In 1953 vond deze toen buitengewoon geslaagde affaire in de bekende criterium-sfeer plaats, doch ditmaal was een par­cours opgediept, dat zwakkere broeders al bij voorbaat de schrik op het lijf joeg. Het traject was slechts 2300 meter lang, maar hierin kwam.. . . de St. Pietersberg voor, zodat deze „col" liefst een keer of vijftig verhapstukt diende te worden, al­vorens het karweitje achter de rug was. Een zeer zware opgave derhalve, een brokje waartegen heel wat deelnemers met recht opzagen en waarin talrijke mannen sneuvelden of met een achterstand van jewelste arriveerden. De regen probeerde roet in het eten te strooien. De koers werd door deze factor nog lastiger, maar het publiek trok toch in grote getale - 20.000 toeschouwers - naar de St. Pietersberg en ook nu konden de organisatoren met genoegen op hun initiatief terugzien.

De winnaar?

Gerrit Voorting. Na de ,Acht van Chaam" kreeg bovenaange­stipte race op de St. Pietersberg een plaatsje op zijn erelijst. Voorting verdiende dit succes ten volle, evenals Jan Nolten recht had op de tweede plaats. Tengevolge van de vroeg in­vallende duisternis werd de koers met vijf ronden ingekort.

Aan de start verschenen 49 renners, waarvan er.... 19 de finish bereikten. Al in de tweede ronde werd het veld gedund en zo ging dit voort. Wagtmans staakte in de 6e ronde wegens een lek bandje. Gerrit Voorting stak direct de lont aan het buskruit en zette de zaak op stelten. Hij noteerde in de 6e toer ruim een halve minuut winst. Het peloton zat niet stil. Henk Smeets, Jacq. Fooy en Jan Nolten trachtten de balans in het reine te brengen, maar de kopman bezweek niet. Integendeel. Na 25 ronden stoof Gerrit Voorting met een voorsprong van 1.15 min. op Gerrit Schulte - nog altijd een knaap die het hoogste liedje vermag te zingen - en 1.30 min. op Nico van Est, Van Breenen, Stevens en Nolten de “col" op. Op 2.45 min. huisde Wim van Est. Vuurwerk werd ontstoken. Dank zij voor­al Henk Stevens werd Gerrit Voorting ingelopen, waarna de Limburger meteen doorging. Nico van Est ging Stevens gezel­schap houden. Henk zakte terug, Van Est Jr. zette door en -kwam weer in de groep Urecht, daar Hein van Breenen in­middels zodanig aan de sliert had getrokken, dat het tempo plots met sprongen de hoogte inging. Alles was dus weer ver­enigd. Gerrit Voorting had evenwel genoeg „reserve" in voor­raad. Hij demarreerde met het einde in zicht, hij klom alleen de St. Pietersberg op en sloeg de keiharde aanval van Jan Nol­ten en Nico van Est kranig af.

Beroepsrenners: 1. Gerrit Voorting (Roosendaal), 110 km in 3 uur 15 min. 10 sec.; 2. Jan Nolten (Geleen), op 20 meter; 3. Klaas van Est (Fijnaert), op 40 meter; 4. Kees Paymans (T'ilburg), op 3 min.; 5. H. Stevens (Elsloo); 6. Van Oers (Langeweg); 7. H. van Breenen (Amsterdam); 8. G. Schulte'(Den Botch); 9. H. Smeets (Rothem); 10. H. v. d. Kamp (Gennep); op 1 ronde 11. Verhaert (B.); 12. Brinkman (Overschie); 13. J. Janssen (Els­loo); 14. W. Dielissen (Beek en Donk); 15. H. Schoenmakers (Eindhoven); op 2 ronden 16. Van Elderen (Eindhoven); op 3 ronden 17. Hulshof (Den Botch); op 4 ronden 18. Hardiquest (B.); op 5 ronden 19. Loyaerts (B.).

Nieuwelingen: 1. H. v. d. Breugel (Heerlen), 46 km in 1 uur 27 min. 20 sec.; 2. F. Ramakers..(Echt), op 1 min. 30 sec.; 3. J. Pieters (Maastricht); 4. A. Rongen (Bunde); 5. W. Severens (Geleen).

 

MAASTRICHT – WIJK.(11 juli).1954

Eindelijk haalde Gerard Keulers de eerste overwinning bij de amateurs binnen. Maanden en maanden aarde deze sympa­thieke knaap uit Geleen op zulk een succes, doch steeds kwam een spaak in het wiel of strooide pech roet in bet eten.

Keulers reed een goede Ronde van Belgisch Limburg, gaf van sportieve inzichten blijk tijdens de Luxemburgse Omloop der Twaalf Kantons, door herhaaldelijk zijn makkers de helpende hand te bieden en was ook in de talrijke normale koersen stee­vast in de voorste gelederen te vinden.

Door allerlei omstandigheden slaagde hij er nog niet in een fraaie bloementuil -- bestemd voor de triomfator - mee maar huis te nemen. Dit gelukte nu in Wijk-Maastricht. En vol­komen verdiend.

De vele duizenden toeschouwers konden doorlopend genieten van een wisselend beeld, dat ontstond tengevolge van de herhaalde jachten en uitlooppogingen. Nadat de Venlonaar Jans­sen de lont aan het vuur had gestoken, werd een kopgroep gevormd door Vrancken, Lahaye, Moonen, Heyligers en Oostween. Ook deze stunt liep tenslotte op niets uit. Negen ronden voor het einde demarreerde Keulers. Alleen Pieke Meers kon hem bijbenen, waarna dit duo voorgoed afscheid van de rest nam. Dit ging niet zonder moeite, want stevige achtervolgers bewogen hemel en aarde om de balans in evenwicht te brengen. Hierin slaagden zij niet. Keulers en Meers vervolgden hun weg. Bij het scheiden van de markt rukte Keulers zich los en won onbedreigd met een minuut voorsprong op Meers de Ronde van Wijk-Maastricht.

Amateurs:1. G. Keulers (Gedeen), 100 km do 2 uur 38 min. 10 sec.; 2. op 1 min. P. Meers (Maastricht); 3. op 2.13 min. J. Vrancken (Eys­den); 4. L. Vroomen (Beet); 5. J. Pluymakers (Berg en Terblijt); 6. J. Heyligers (Valkenburg'); 7. J. Lahaye (Bunde); 8. H. Lam­mers (Heerlerheide); 9. Schanzen (Aken, D.).

Nieuwelingen: 1. J. Augustin (Ulestraten), 55 km in 1 uur 29 min. .50 sec.; 2. A. Rongen (Beet); 3. Van Beet (Maastricht); 4. Van Mulken (Bunde); 5. Menten (Maastricht).

 

 

MAASTRICHT –VILLAPARK.(1 augustus).1954

                   LOU VROOMEN EERSTE TE MAASTRICHT.

Het Maastrichtse Villapark-criterium leverde zowel bij de nieuwelingen als amateurs een verrassing op, zulks in de vorm van de resp. winnaars. Bij de nieuwelingen werd Frits Ra­makers - van de ene zege naar de andere rijdend - door de Maastrichtenaar H. Bruynen geklopt, terwijl bij de amateurs in de eindspurt Lou Vroomen tegenstanders met reputatie onder de knie hield, gelijk v. d. Borgh, Nieskens.

De vele duizenden toeschouwers kregen waar voor hun geld. Dra sloegen Keulers, Nelis en de Duitser Schanze op de vlucht, welk trio een halve minuut nam. De heren kregen gezelschap van Heyligers en na een tijdje namen ook v. d. Borgh, Nies­kens en Vroomen in de voorste gelederen plaats. Keulers be­woog hemel en aarde om een voorsprong te verkrijgen, aan­gezien hij wist in de spurt kansloos to zijn. Zijn activiteit drukte een prettige stempel op de koers. Alle pogingen liepen op niets uit. Nelis en Schanze boerden inmiddels achteruit, zodat vijf man op de finish afstoven. Lou Vroomen trok duide­lijk aan het langste eind.

Amateurs:1. L. Vroomen (Beek), 100 km in 2 uur 50 min. 43 sec.; 2. M. v. d. Borgh (Koningsbosch); 3. G. Keulers (Geleen); 4. J. Hey­ligers (Valkenburg); 5. J. Nieskens (Swalmen), allen in de tijd van de winnaar; 6. R. Haezen (Belgee), op 1,10 min.; 7. H. Kis­ters (Heerlerheide); 8. P. Meers (Maastricht); 9. J. Lahaye (Bunde); 10. J. Steyns (Gulpen), op 3,10 min.

Nieuwelingen: 1. H. Bruynen (Maastricht), 75 km in 2 uur 12 min. 50 sec.; 2. Fr. Ramakers (Echt); 3. J. Meessen (Wijnands­rade); 4. H. Halin (Beek), op 30 sec.; 5. H. Radix (Treebeek).

 

MADE.(30 mei).1954

Amateurs:: 1. Verbeek (Eindhoven), 100 km in 2 uur 42 min. 12 sec.; 2. Van der Pluym' (Dussen); 3. De Vree (Den Bosch); 4. Looyen (Steen­bergen); 5. Konings (Breda); 6. De Jong (Made); 7. Franken (Tilburg); 8. Matthijssen (Wouw); 9. Van Overveld (Woensdrecht); 10. Van den Avort (Oudewater).

 

MECHELEN.(5 mei).1954

Nieuwelingen:1. Van Loo (Kerkrade), 56 km in 1 uur 29 min. 40 sec.; 2. Kamphuis (Hoensbroek); 3. Van Breugel (Heeren); 4. Hassel (Schinnen); 5. Vek (Waubach); 6. Moonen (Maastricht); 7. K. Heidstra (Waubach); 8. De Bok (Eygelsho­ven); 9. v. d. Venne (Heeren); 10. Remmel (Nieuwenhagen).

 

MECHELEN-WITTEM.(19 september).1954

       PIET HAAN MET VOORSPRONG BAAS IN EIGEN HUIS.

Het zat ditmaal het nijvere comity in Mechelen niet mee. Ver­leden week verregende de koers uitgeschreven voor profs helemaal, zodat deze affaire verschoven moest worden. En ook nu speelde Pluvius organisatoren, publiek en renners lelijk parten. Het weer was allesbehalve geschikt om de Ronde van Mechelen het gewenste aanzien te geven. Hierdoor bleef de belangstelling tot ruim 1500 toeschouwers beperkt, normaal wel iets te weinig voor zo'n puik programma. De regen was debet aan deze geringere opkomst dan verwacht en de regen was er eveneens schuldig aan, dat de sportlieihebbers een nat pak kregen.

Voor de aanvang werd Sefke Janssen in de bloemen gezet, zulks naar aanleiding van zijn afscheidswedstrijd. Janssen .zette met de Ronde van Mechelen een punt achter zijn loop­baan, een carriere die er wezen mag. Op zijn erelijst. komen o.m. voor: twee keer kampioen van Nederland op de weg, derde in het wereldkampioenschap te Reims, tweemaal de Tour de France volbracht, winnaar M.P.M.-koers, beste uitslagen in Zwitserse etappenkoersen, behoorlijke zes-provincienkoers en Ronde van Nederland. Sefke Janssen was een apart figuur in, de Limburgse wielerwereld, een sportieve, eerlijke kerel, die door zijn prettige manieren, puike mentaliteit en keurig gedrag een sieraad voor de sport genoemd kon warden. Sefke Janssen achte zijn tijd gekomen. Hij nam afscheid. In een volgend nummer van „Wielersport" zullen wij op de sympathieke man uit Elsloo nader terugkomen.

In de eerste ronde vielen er al slachtoffers, o.a. Hans Dekkers en de Belg Gielen. Er kwam dra leven in de brouwerij. Piet Haan, de zeer actieve Jan Nolten en de Oostenrijker Kain trachtten een afscheiding teweeg te brengen, iets wat niet­ gelukte. Jan Nolten nam in de 11e ronde ruim 200 meter, werd bijgebeend door Piet Haan, waarna onder de impuls van Harm Smits de groep de twee vluchtelingen tot de orde riep. Stevens, Hendriks en Nolten probeerden vervolgens de slag binnen te halen. Ook hiervan kwam niets terecht. Na 70 km namen Nol­ten en Haan een kleine voorsprong. De zaak kreeg ineens een ander aanzien. Dit was menens. Plots stond Nolten langs de kant van de weg. Hij had een lekke tube. Snel kreeg hij een andere fiets te pakken, maar inmiddels was het toneel zodanig gewijzigd, dat hij even later moedeloos de achtervolging opgaf. Piet Haan zette in zijn eentje de vlucht voort. In het achter­volgend groepje deden Lambrichs, de Belg Hendriks en Harm Smits alle moeite om het gat te dichten. Hierin slaagden zij niet. Integendeel, Haan vergrootte zijn winst en bereikte 1 min. 58 sec. voor de groep van zeven de finish.

Beroepsrenners:1. Piet Haan, 100 km in 2 uur 44 min. 25 sec.; 2. Giel Hendriks (B.), op 1 min. 58 sec.; 3. P. Schaeken (B.); 4. Harm Smits; 5. H. Schoenmakers; 6. C. Witteveen; 7. J. Lambrichs; 8. P. Sieve­king; 9. P. van As; 10. H. Smeets.

Nieuwelingen: 1. Kamphuis (Hoensbroek), 40 km in 1 uur 5 min. 4 sec.; 2. J. Meessen (Wijnandsrade), op 10 meter; 3. A. Rongen (Bunde), op 33'sec.; 4. G. Hassel (Schinnen); 5. J. Rata­jec (Heerlen).BRON: GERARD SILLEN

.

MEERSSEN.(9 mei).1954

                    ARNOLD EHLEN WON DE RONDE VAN MEERSSEN.

De Ronde van Meerssen werd door een zeer talrijk publiek bijgewoond, dat van een hartig brokje wielersport kon ge­nieten.Talrijke pogingen om de zaak op gang te brengen, leverden uiteindelijk geen tastbare resultaten op. Nieskens, Hamers en Pluymakers nemen 25 seconden, doch strandden op de reso­luutheid van Boelhouwers, Schoenmakers, Leunissen, Ehlen, Sichtermans, v. d. Brekel en Stevens.

Even later rukten Nol Ehlen en Kurt Sichtermans voorwaarts. Zij slaagden in hun opzet. Niemand bleek bij machte nog roet in het eten te strooien. In de spurt bleef Ehlen baas over zijn mede-vluchter.

De uitslagen.

Nieuwelingen: 1. J. Heyliggers (Valkenburg), 51 km in 1 uur 24 min. 10 sec.; 2. H. Halin (Beek) op 40 sec.; 3. W. Boss (Beek) op 1 min.; 4. J. Katajec (Heerlerheide) z.t.; 5. H. Sprunken (Venlo) z.t.

Amateurs: 1. A. Ehlen (Broeksittard), 102 km in 2 uur 48 min.; 2. K. Sichtermans (Heerlen) op 2 lengten; 3. H. Schoenmakers (Blerick) op 1 min. 10 sec.; 4. H. Leunissen (Geleen) z.t.; 5. J. Nieskens (Swalmen) It.; 6. G. Roagen (Bunde); 7. Chr. Hame­leers (Maastricht); 8. L. Stevens (Elsloo); 9. J. Pluymakers (Berg en Terblijt); 10. P. v. d. Brekel (Echt).

 

MEPPEL.(31 juli).1954

Nieuwelingen: 1. Henk Laphor, 2. J. Bijlsma, 3. H. Wagteveld,

 

MEPPEL-OMNIUM.19 mei).1954

                                        VAN VLIET WINT TE MEPPEL.

In het Wilhelminapark te Meppel werd een omnium voor be­roepsrenners gehouden, bestaande uit een klassementswed­strijd over 22.km, een tijdrace achter Derny-motoren over 1 km en een 20 km-wedstrijd, eveneens achter Dernies. In het eerste onderdeel zegevierde de wereldkampioen Van Vliet voor Koch en Bijster. De tijdrace was eveneens voor Van Vliet, 2. Faan­hof en 3. Bijster. Het laatste onderdeel werd een overwinnmg voor Koch, voor Bijster en v. Vliet.

De totaal-uitslag: 1. Van Vliet 5 pnt., 2. Koch 8 pnt., 3. Bijster 8 pnt., 4. Faanhof 10 pnt„ 5. Kunst 20 pnt., 6. Witteveen 21 pnt., 7. Dekkers 21 pnt., 8. Lakeman 22 pnt., 9. Van As 24 pnt., 10. Kwantes 26 pnt.

 

MIERLO.(27 juni).1954

Nieuwelingen: 1. Arie van Wetten, 2. A. van Son, 3.

 

MIERLO.(28 juni).1954

Amateurs: 1. Willie Gramser, 2. Toon van Hout, 3. Hein van de Linden,

Nieuwelingen: 1. Gerrit Visser, 2. Bert van Laarhoven, 3. L. Maas

 

MIERLO.(19 september).1954

Amateurs: 1.Couwenberg, 2. Sonne­mans, 3. Slits, 4. Van Ham, 5. Gramser, 6. Kersten, 7.Van Grinsven, 8. Berg­mans, 9. Van Vliet, 10.Verbeek.

Nieuwelingen: 1. Van Engeland, 2. Renders, 3. De Veer.

 

MONSTERS.(14 augustus).1954

Amateurs: 1. Arie Geluk, 2. Piet Kooijman, 3. Joop van de Putten,

Nieuwelingen: 1. H. Lammers, 2. Hennie den Teuling, 3. J. Verhoeven,

 

NAALDWIJK.(15 mei).1954

    HOFLAND GRIST DE BLOEMEN IN NAALDWIJK VOOR VAN DER KNAAP WEG.

Rond de mond van de amateur Anton van der Knaap speelde Zaterdagmiddag een glimlach. Wederom zag deze stevig ge­bouwde Westlander een zege in het verschiet. Hij kreeg deze middag de bloemen niet. In een flits zag Van der Knaap een wiel naast zich komen en ontsteld gaf hij nog enkele machtige pedaalstoten. Zij aan zij met de man, die hem het leven op het einde van deze Ronde van Naald'wijk zo zuur maakte - J. Hof­land uit Beverivijk - schoot hij over de eindstreep. Een paar minuten later reed Hofland met de bloemen een ere-ronde. „Een J. Hofland, twee, op banddikte, A. van der Knaap", be­sliste de jury.

Dit was het enerverendie slot van deze wat vlakke ronde van Naaldwijk, georganiseerd door “Westland Wil Vooruit". Een vlakke wedstrijd, omdat bij het hoge tempo op dit bochtige parcours iedere ,poging tot uitlopen bij voorbaat tot mislukken was gedoemd. Natuurlijk namen verscheidene renners dit risico, maar stuk voor -stuk moesten zij bekennen, dat zij te hoog hadden gegrepen.

De beslissinmg viel omstreeks de vijftigste kilometer, toen Stolk, Krijn Post, Hofland, Joop van der Puttten en Hamelink kans zagen zich los te maken. Maar toen liet Van der Knaap zien, dat er met hem dit seizoen niet te spotten valt. Een gat van zeker honderd meter overbrugde hij in een machtige solo-ren, die hij eerst beeindngde toen hij aan de kop van dit zestal zat. De fameuze worsteling om de zege heb ik u reeds verteld.

Amateurs: 1.J. Hofland, 80 km in 2.06.31 2. Anton van der Knaap; 3. Joop v. d. Putten (Den Haag); 4. Stolk (Zwijndrecht); 5. Krijn Post (Nieuw Vennep); 6. C. Ha­melink (Den H~aag); 7. Piet Kooiman (Den Haag); 8. W. Snij­dens (Halfweg); 9. P. Tienstra (Halfweg); 10. W. van Brunschot (Den Haag).

Nieuwelingen: 1. J. de Groot, 2.H. Cuveliet (Nieuw Vennep), 3.J. Hep (IJselmonde); 4. C. Dol (Den Haag);5. J. Verhoeven (Rotterdam); 6. J. Cuvelier (Nieuw Vennep); 7. L. Vaars (Haarlem).   BRON:F. W. HOEKSTRA.

 

NATIONAALCLUBKAMPIOENSCHAP.(15 september)1954

WIJK BIJ DUURSTEDE.(15 september).1954

Het Clubkampioenschap van Nederland 1954

               GROOT won bij de nieuwelingen

                                             De strijd in en om Wijk bij Duurstede

                                                       VAN DIJK bij de veteranen

 

Wijk bij Duurstede heeft Woensdag 15 September niet alleen de renners van veertig wielerclubs kunnen gadeslaan: er waren ook nieuwelingen (een dikke zeventig) en veteranen (een twin­tigtal) in onderlinge strijd gewikkeld. Deze wedstrijden slaag­den eveneens en verhoogden dus het festijn.

Er is al een heleboel verteld over bet aantrekkelijke clubkam­pioenschap van Nederland op de weg en er is al veel gesproken over de werkelijk voortreffelijke organisatie, in handen van de Utrechtse wielerclub De Volharding. We weten allemaal dat De Kampioen in een „gevecht tegen bet horloge over 160 kilo­meter" voor de derde achtereenvolgende maal de landstitel veroverde en dat Willebrord Wil Vooruit met slechts veertig seconden door de Haarlenuners werd verslagen. Verenigings­bestuurders zijn er inmiddels al of niet achtergekomen hoe het komt, dat het succes van „hun"' peloton op deze wielerfeestdag, zij het zonder veel zonneschijn, niet daverender was. Maar in­tussen is gebeurd wat wij in het vorige mummer van “Wieler­sport" aan Jan Engel, de prachtige voorzitter van de prachtige club De Kampioen - en natuurlijk aan zijn mannen - hebben toegevoegd na de fraaie en eerlijk bevochten triomf. De kurken hebben inderdaad in de Spaarnestad geknald. Ze hebben braaf geknald. Tot diep in de nacht zelfs.

De nieuwelingen? Zij moesten twee ronden van 27 kilometer aftrappen. Toen een van de twee was afgelegd, bestond de kopgroep uit de volgende renners: Asma, Beentjes, Cuvelier, Groot, Lammers, Lute, Markus en Zijlstra. Van die acht maak­ten zes zich „los" voor de eindstrijd. De spurt om de bloemen was - we zouden haast zeggen vanzelfsprekend - voor de rappe Beverwijker Jan Groot. Met een lengte of zes, zeven voorsprong.

In een voorbeschouwing hebben we laten doorschemeren, dat De Kampioen ook voor dit jaar met zijn homogene ploeg de beste papieren had, maar dat de zege toch met meer moeite zou moeten worden behaald dan in 1953, toen de tweede aankomen­de club in de eindstand, het Eindhovense Wilhelmina, een ach­terstand op de Haarlemse rood-witten noteerde van meer dam zes minuten op een parcours, dat goed vijftig kilometer korter was dan dit jaar. Het is uitgekomen: Willebrord Wil Vooruit, als altijd op het vinkentouw, reed na De Kampioen tweede met heel wat minder verschil.

De Haarlemmer Bernard van Dijk, die, zo'n 27 jaar geleden menig amateurwedstrijd won (zij het op de baan), houdt nog net zoveel van de wielersport als een kind van haar pop. Van Dijk kan er nu eenmaal niet mee ophouden: in de course voor veteranen (evenals de nieuwelingen over 54 kilometer) versloeg hij de Amsterdammer Jaap Nagel (die misschien wel dertig jaar aan wedstrijden deelneemt), de Delftenaar Henk Berwers en de onverwoestbare Hagenaar Krijgsman (56 jaar!) in de laatste, beslissende meters. De Bredanaar Wins, de Arnhem­mer Schoenmakers, de Tilburger Smets en Joosten uit Hel­mond snelden betrekkelijk kort na de kopgroep van vier over de witte kalklijn.

Toch hebben we ons een beetje verbaasd. Dat wil zeggen in die zin, dat er van de veertig deelnemende clubs eigenlijk maar een is geweest, die het winnende team tot aan de finish toe heeft bedreigd. Alleen de geel-blauwe coureurs uit Sint Wille­brord en omgeving toonden zich voor de Haarlemmers uiterst gevaarlijke klanten. De mannen van het Heike waren op hun sterkst naar het vriendelijke Wijk bij Duurstede gekomen; het waren zes wegrenners, die stuk voor stuk voor de vaderlandse wielerhefhebbers bekenden zijn. Het liep Willebrord Wil Voor­uit weliswaar niet helemaal mee, maar dat kan men toch moei­lijk op pech gooien. Zeker, Thijs Roks kreeg al na een kleine dertig kilometer een kapotte pedaal (die hij ergens door een smid moest laten repareren), maar - Thijs kwam er rond voor uit- hij reed niet al te best; Wout Wagtmans, waar Willebrord mede zijn hoop op bouwde, heet al of niet een lekke band te hebben gekregen, doch ook de kleine man uit Breda marcheer­de minder goed - dat constateerden we zelf, toen we een tijdje de Westbrabantse club volgden. Nico van Est moest, zij het in de tweede ronde, afhaken en hoewel hij een uitstekend temporijder is, die heus zo gauw zijn hoofd met laat hangen, leerde hij, als zovele andere renners in Wijk bij Duurstede, dat pelotonrijden een apart vak is; dat het zeer zwaar is, heel wat veeleisender zelfs dan een individuele tijdrit tegen het uurwerk.

Nieuwelingen, 54 km: 1. J. Groot, Beverwijk, in I uur 23 min en 10 sec.; 2. H. Lammers, Woerden; 3. T. Markus, Halfweg; 4 A. Beentjes, Heemskerk, 5. B. Lute, 's-Graveland; 6. H. Cuve­lier, Nieuw Vennep; 7. W. Asma, Haarle ; 8. J. Zijlstra, Am­sterdam; 9. M. Neesman,. Amsterdam; 1F B. Muller, Amster­dam.

In een ploegenwedstrijd is men maar al te vaak afhankelijk  van een of meer makkers: rijd je zelf niet al te goed, je krijgt hoegenaamd geen gelegenheid om je eigen tempo te rijden om even uit te blazen. Je moet mee of je wil of niet. Marcheer je zelf wel goed, streel je depedalen in plaats van dat je ze duwt, dan moet je weer zorg dragen dat je clubgenoten je tempo kun­nen draaien, dat ze er niet boven uitkomen. Heus, pelotonrijden is niet zo eenvoudig; er zit heel wat meer aan vast dan menig­een wel denkt.

Veteranen, 54 km: 1. B. van Dijk, Haarlem, in 1 uur 30 min. en 51 sec.; 2. J. Nagel, Amsterdam; 3. H. Berwers, Delft; 4. A. Krijgsman, Voorburg; 5. P. Wins, Breda; 6.. L. Schoenmakers Arnhem; 7. J. Smets, Tilburg; 8. A. Joosten, Helmond; 9. N Prince, Tilburg; 10. D. Bakker, Amsterdam.

Maar om op Willebrord Wil Vooruit terug te komen: de geel­blauwen moesten het tenslotte van drie overgebleven mannen hebben. Van een prof (Wim van Est) en twee amateurs (Wout Heeren en Piet Maas). Was de Bordeaux-Parijs-man in een schitterende conditie, reed de jonge Heeren een pracht van een course, Maas overtrof misschien wel zichzelf op deze derde September-Woensdag. Waarom Brabantse Piet zijn heil maar steeds blijft zoeken in wielerronden (straatcoursjes) voor ama­teurs, varierend van 80 tot 100 kilometer, die hij aan de lopen­de band wint; waarom Maas zelden of nooit meedoet aan een vaderlandse klassieker, zal hij zelf wel het beste weten. Het levert hem vermoedelijk meer op. We vinden het alleen maar jammer, dat Piet Maas niet het grotere werk opzoekt. Hij kan er zijn nummertje zeker in meeblazen.

 

De bloemetjes buiten.

Hoe is het de zegevierende club, De Kampioen, eigenlijk ver­gaan op het ideale Utrechtse parcours met zijn ruime wegen, te midden van donkere bossen, die alweer van de herfst geu­ren? De Haarlemmers waren met een volledige ploeg de tweede ronde (van tachtig kilometer) ingegaan; maar dat duurde maar kort. Want, de populaire captain van de bijna gouden club, Gerard Peters, was voordien op een open dijk van negen kilo­meter lengte - maar hij leek wel twintig, zei ons de jonge Gerard Bontekoe, die de kleuren van Sparta zo knap had ver­dedigd - met zijn rijwiel even klem blijven zitten aan de kant van de weg. Hij „loste" doch kwam snel weer bij. Wat later kwam hij opnieuw in moeilijkheden, maar voor de tweede maal werkte hij zijn opgelopen achterstand weg. Gerard Peters, die zijn geluk voornamelijk op de winterbaan zoekt, voelde maar al te goed, dat hij kilometers te kort kwam, dat hij min­der gehard was in zware wegcoursen dan zijn clubmakkers. Hij, die zijn jongens voor deze titelstrijd mentaal had voorbe­reid, omdat hij overloopt van liefde voor zijn vereniging, had zeker nog wel een tijdje mee kunnen gaan met de vijf andere Kampioen-renners, maar hij was bang dat het tempo dan mis­schien wat zou gaan verslappen. En daarom vond hij verder strijden niet de juiste weg. Trouwens, is het toch geen ge­waagde onderneming geweest van de Haarlemmers om met vijf man dit wielergebeuren te beeindigen. Ze reden inderdaad voortreffelijk, Gerrit Voorting, Adri Voorting. (hoewel geen pelotonrijder van nature), Piet van Roon en vooral Wim Rus­man, terwijl de lange Piet Steenvoorde een enorme courage aan de dag legde om toch maar geen contact met zijn club­genoten te verliezen, om toch maar tezamen met hen in het bevlagde Wijk bij Duurstede aan te komen. Hetgeen hem, de wilskrachtige amateur, wonderwel gelukte. Is het een wonder, dat 's avonds in de Spaarnestad de bloemetjes in de feestelijk versierde zaal van Du Nord werden buitengezet? Dat het De Kampioen voor en De Kampioen na was? Dat een muziekgezel­schap vrolijke liederen ten gehore bracht en het clublied tot ver in de omtrek to horen was?.

Het zestal van H.S.V. „De Kampioen"

Pistier Gerard Peters, flyer Gerrit Voorting en zijn met rijke wielertalenten begaafde broer Adri Voorting, zwoeger Piet van Roon, de stijlvolle Wim Rusman en het nerveuze raspaardje Piet Steenvoorden, vormden het team van de H.S.V. „De Kam­pioen" dat eerverleden week Woensdag in Wijk bij Duurstede't club kampioenschap op de weg veroverde. Voor de derde ach­tereenvolgende maal toonden de homogene en over een goede ploeggeest beschikkende Haarlemmers, hun grote klasse in het peloton rijden. En bij dit zestal mag zeker soigneur Piet van der Heyden genoemd worden,.die een belangrijk steentje tot dit succes heeft bijgedragen.

Gerard Peters (31-7-'20). De nestor en aanvoerder van de rood­witte ploeg, heeft vooral in de eerste ronde veel werk verzet, maar moest in de tweede toer zijn makkers laten gaan. Gerard is de oudste van het wielrennende trio Peters en heeft zich de laatste jaren vooral reputatie verworven als zesdagen-ren­ner en ploegmaat van Gerrit Schulte. In 1941 werd hij in Zand­voort amateurkampioen op de weg en in de na-oorlogse jaren - overgegaan naar de profs - specialiseerde hij zich in de achtervolging en werd in 1946 zowel nationaal- als wereldkam­pioen in dit onderdeel van de wielersport. Het jaar 1949 leverde hem nog een nationale titel op in het nummer 50 km zonder gangmaking en in 1951 reed hij mee in de Giro en de Tour de France, waarin Wim van Est zijn bewuste val maakte.

Gerrit Voorting (18-1-'23). De oudste van het tweetal heeft zich na de oorlog opgewerkt tot de top der Nederlandse weg­rensport. Behaalde in 1948 in Londen een tweede plaats in de Olympische wegwedstrijd, werd verleren jaar baankampioen op de 50 km en maakte vijf maal deel uit van de Tourploeg.

Het afgelopen jaar deed hij van zich spreken in de Ronde van Italie, maakte in de Tour de France een zware inzinking door en kwam weer in Nederland terug om te zegevieren in Den Bosch, Maastricht en de Acht van Chaam.

Adri Voorting (15-2-'31). De jonge Adri, die verleden jaar met succes bij de beroepsrenners debuteerde, behaalde dit jaar in Valkenburg de nationale wegtitel voor Wout Wagtmans, broer Gerrit en Wim van Est en voegde er in het Olympisch Stadion nog de achtervolgingstitel aan toe. Ondanks deze twee titels werd hij voor de Tourploeg gepasseerd, aangezien er in onze rijk met uitblinkers bezaaide profwereld betere krachten rond liepen. Alle drie keren behoorde Adri Voorting tot het winnen­de Kampioen-team.

Piet van Roon (17-9-'30). Zwoeger Piet van Roon, in 1951 weg­kampioen bij de amateurs, uitblinker en winnaar van enkele klassiekers, heeft bij de profs nog niet veel potten gebroken.

Niettemin reed hij een goede Ronde van Nederland en schaarde zich enkele malen onder de prijswinnaars. Van Roon kan echter tot grotere hoogte rijzen als hij zich heel veel opoffe­ringen getroost en indien er in eigen land eens meer wedstrij­den zouden werden georganiseerd voor jonge profs. Een man van het zware werk, die ook nu - evenals in 1952 - belangrijk werk verrichtte voor zijn vereniging.

Wim Rusman (18-3-'33). Evenals Adri Voorting is de talent­volle Wim Rusman sterk als een beer, de enige renner die alle drie keren het clubkampioenschap tot een goed einde bracht. Na een hoopvol voorseizoen: 4e in Gent-Wevelgem; le in de Ronde van Vlaanderen; goede prestaties in de Ronde van West Vlaanderen en Warschau-Berlijn-Praag, beide keren 10e in de eindrangschikking en 2e in de Ronde van Noord-Holland, kreeg hij, evenals de andere deelnemers aan de Oost-Duitse klassieker, met een zware inzinking of te rekenen. De laatste weken vestigde hij de aandacht weer op zich door de Ronden van Schiedam en Lieshout in zijn voordeel to beslissen.

Piet Steenvoorden (27-1-'35). De benjamin van de ploeg, debu­teerde dit seizoen als amateur en behaalde zijn eerste over­winning in de 120 km lange Ronde van Duisburg met 3 minuten voorsprong en won voorts in Goirle en Waalwijk en reed nag vele malen onder de eerste tien. Steenvoorden, die in zijn stijl van rijzen veel gemeen heeft met zijn grote clubgenoot Gerard Peters, is nerveus als een raspaardje en houdt een belofte in voor de toekomst, want ook op de baan staat hij zijn mannetje.

Huldiging.

Na afloop van bet clubkampioenschap viel het zestal in Wijk bij Duurstede een huldiging ten deel, die hen in de sportstad Haarlem nog nooit is overkomen. Van het gemeentehuis in het oude “Dore-stadje" waaide 's avonds het rood-wit van de hoogste vlaggemast, toen de zes winnaars het bordes betraden. Daar werden zij met hun succes gecomplimenteerd door vice­voorzitter C. J. de Voogd van de K.N.W.U., die ook Piet van der Heyden in de huldiging betrok door hem de grote lauwerkrans te omhangen. De renners kregen ieder een bos rood-witte an­jers en werden toegesproken door burgemeester C. B. Kentie van Wijk bij Duurstede. Deze sportieve burgervader toonde zich zeer verheugd dat deze grote sportgebeurtenis in zijn gemeente had molten plaats vinden en overhandigde namens het gemeentebestuur aan elk der renners een vergulde leg­penning als aandenken. Kampioen-praeses Jan Engel bedankte tenslotte voor deze spontane huldiging van overheidswege en was evenals de burgemeester vol lof over de prima organisatie van de Utrechtse wielervereniging „De Volharding".

In Haarlem aangekomen werden de renners in het clubgebouw „Du Nord" nog eens door het bestuur gehuldigd en werd er tot diep in de nacht gefeest, als voorproefje van bet gouden feest.BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Winst en verlies:

Hoe hebben de andere clubs het geklaard in dit landskam­pioenschap? Wat zijn zij tegengekomen op hun tocht van Wijk bij Duurstede via Doorn, Huis ter Heide, Leusden, Scherpen­zeel, Veenendaal en Elst terug naar de stad van Jacob van Ruysdael? D.T.S., de rennersvereniging uit de Zaanstreek, dit­maal derde in de einduitslag, kwam de eerste ronde goed door, al kon Jan Hofland, anders toch wat mans, na nauwelijks der­tig kilometer rijden niet meer volgen. Klaas Kwantes, een week voor deze titelstrijd in Belgie een der uitblinkers in een prof­course met prima deelnemers, moest er in de tweede ronde af; goede, brave Bouk Schellingerhoudt, een jaar of twaalf terug een van de grote mannen in het team, dat D.T.S. aan de triomf hielp, “loste" na honderd kilometer. Van de drie overgebleve­nen was Cor Bakker, die met wat meer veine een wegrenner van internationaal gehalte had kunnen worden, de spil waar alles om draaide. Hoewel Cor Blaauw en zeker Gerrit Schoen niet te vergeten, best, heel best fietsten, is de ereplaats van deze Noordhollandse club toch;in hoofdzaak te danken aan het prachtige rijden van Cor Bakker.

Een zeer goede beurt heeft ook De Bataaf uit Halfweg ge­maakt. De Oranjemannen moesten het zonder Krijn Post doen, die een operatie aan de knie moet ondergaan bij dr. Tetzrier; en Tonny Luyck, die de wielersport er aan heeft gegeven (voor hoelang?), maar desondanks in Wim Snijders, Mik Snijder en Jan Verseveld kranige vertegenwoordigers vond. Vooral in de tweede ronde draafde dit drietal in voorbeeldige stijl over de prachtige Utrechtse wegen, klommen de Halfwegse amateurs van de negende naar de vierde plaats. Dat was knap werk. Ook De Spartaan, de club van Jan Leddy, heeft aangenaam verrast, temeer omdat de blauw-gele Hagenaars het zonder Van Brun­schot en Hamelink moesten doen. Na de eerste „tour" was het Spartaan-team nog geheel intact (l0e plaats met de gebroeders Van de Putten, Van Selm, Van Sas, De Vos en Scholten); in, de tweede ronde raakte de club uit de Hofstad Van Sas kwijt, maar desondanks steeg ze liefst drie plaatsen. En „Maastricht"? Voor een vereniging met zoveel goede rijders is een achterstand van meer dan elf minuten op het winnende peloton toch eigen­lijk wel wat te veel. Na de eerste tachtig kilometer, toen de Limburgse club met vijf man doorkwam (Henk en Leo Stevens, Flor van de Weijden, Mart van den Borgh en Kees Boelhou­wers) en dus alleen Jan Nolten had moeten achter blijven, ken­de menigeen „Maastricht" nog goede winstkansen toe. Het tegendeel was het geval: de Limburgers verloren terrein in plaats van dat ze wonnen. Ze hebben echter revanche beloofd! Winst en verlies. Het Rotterdamse Feijenoord, in negen van de tien gevallen onder de goed geplaatste clubs te vinden, steeg in de tweede ronde van de zevende naar de zesde plaats, vooral dank zij het uitstekende rijden van Foris Borremans, Thijs van Oers en Piet van As; de Tilburgse vereniging Pijnenburg deed het in de tweede tachtig kilometer ook niet gek en trok zich met drie man (Van de Linde, Marchand, Van Laarhoven) op van de vijftiende naar de dertiende positie; de rennersclub “Gerrit Schulte" uit Den Bosch, die na een ronde al met drie rijders zat (Timmermans, Bloks, Rutten), klom in de tweede ronde van de twintigste naar de zestiende plaats; de Rotter­damse Leeuw verbeterde eveneens naarmate de strijd duurde en liep met Van Vliet (geen Arie), Jacobs en Van de Graaf heel wat van de achterstand in: na de eerste ronde 27e, na de tweede ronde 20e. Wie zich eveneens kranig opwerkten waren de Resi­dentie Rennersclub Sparta, die met vier amateurs en twee nieuwelingen was vertrokken (Van Rijn, Niehof en Bontekoe reden de course uit), het Utrechtse St. Willebrord (Mies Stolker was hier de grote man), „Zwolle" en R.T.V.Z. (Zwolle), alsmede een van de oudste Nederlandse clubs, De Pedaalridders uit Rotterdam. Die is zelfs heel goed voor de dag gekomen: in de tweede tachtig kilometer gestegen van de zeventiende naar de achtste plaats. De Maasstadbewoners troffen het niet, dat een van hun beste renners, Gerrit van de Berg, in het begin van de strijd al een leeg bandje kreeg. Van Oelen stond hem weliswaar zijn fiets af, maar deze bleek te hoog, zodat Van de Berg zijn makkers moest laten gaan. Gelukkig bleken Manus Brinkman, Zondag in Oostburg een sterk winnaar van de prof-course, en de jonge Schalk Verhoef, in hun beste „vorm", al mag de derde Pedaalridder, Arie Geluk, zeker niet worden vergeten.

Minder goed verging het De Zwaluw uit Den Bosch, 't Centrum uit Gilze, Trap met Lust uit Geldrop, het Helmondse “Buiten­lust" (met knappe renners als Deelen, Van Laar en Van de Linden) en Westland Wil Vooruit uit Naaldwijk, welke laatste club overigens goed in elkaar steekt: de groen-wit-groene ren­ners zijn misschien wel een tikkeltje te hard van stapel ge­lopen, want na de eerste ronde de dertiende plaats te bezetten uit een veld van veertig clubs, wil toch wel wat zeggen.

Aan de andere kant: we hebben in de strijd om de landstitel een poosje de renners van De Mol uit Dordrecht gevolgd. De zes jongens zagen er gesoigneerd uit en de wil om het in dit kampioenschhp een eindje te schoppen, was zeker wel aan­wezig. We konden ons echter niet van de indruk losmaken, dat de aanvoerder van deze nog betrekkelijk jonge club zijn man­netjes graag bij elkaar hield zoals de hen haar kiekens. Per slot van rekening is er zoiets van een-oud Nederlands spreek­woord van samen uit en samen thuis. Maar dat mag nu juist niet in een pelotonwedstrijd. Het is allemaal wel aardig om braaf in de handen te klappen - zoals heel wat lieve meisjes in onze nabijheid-deden - als een peloton nog geheel in tact of vrijwel in tact is, maar uiteindelijk moeten de renners daarvoor niet naar een clubkampioensehap gaan. Er moet ook gereden wor­den. Er moet ook wat worden gewaagd.

Nog meer clubs.

Maar intussen dwalen we af, want hoeveel van de deelnemende clubs hebben we nog niet voor het voetlicht gehaald? Wordt het noemen van al die namen eigenlijk geen dorre opsomming? We hebben verschillende Amsterdamse wielerpelotons aan de slag gezien. Le Champion bijvoorbeeld, dat met krachten als Kunst, de gebroeders Rabe en Wuurman een beste eerste ronde had (8e) en een wat mindere tweede (l0e); Olympia, die het voornamelijk heeft moeten hebben van Daan de Groot en Gerard Bakx en in mindere mate van Nico de Clerk; De Ga­zelle, die met haar jonge ploeg aangenaam verraste; De Ger­maan, die na nauwelijks dertig kilometer fietsen een van de sterkste troeven door een lekke band verloor: Cor Witteveen, en na een goede ronde rijden Piet Sieveking door een defecte pedaal, en het toen voornamelijk van Hein van Breenen moest hebben. Tegenslag had ook Alcmaria Victrix uit Alkmaar: na drie kilometer slipte Henk Snip en was meteen „los"; na veer­tig kilometer moest Jan Ooievaar voor een platte tube van het rijwiel; na zestig kilometer kwam Kees Stam „in de vernieti­ging" te zitten, gelijk captain Jan Ottenbros het zo kernachtig uitdrukte.

Sportief, de sterke club uit Breda, is wat tegengevallen. Het liep ook niet helemaal mee: de renners zaten nog geen honderd meter in het zadel, of Piet Jacobs had al een band zonder lucht. En wie had nu kunnen denken dat Wies van Dongen deze dag niet op zijn best zou zijn? Hoe is het Ulysses onderweg ver­gaan, welke club met Harm Smits (een voortreffelijk clubman), Moolenijzer en Olivier de finish, haalde? En hoe De Adelaar uit Hilversum, die met Pos, De Wit, Van Leeuwen en De Boer in Wijk bij Duurstede terugkeerde? Wat is Ubach over Worms en Apollo, Bleijerheide, Groenewoud, Helpt Elkander (de club van Jaak Looyen) en de organiserende club De Volharding (onder leiding van Henk van de Broek natuurlijk) tegenge­komen?

Tot besluit nog dit: we hebben ons afgevraagd - we zullen hens niet de enigen zijn of het niet beter is, als de K.N.W.U. dit jaarlijkse evenement voor wielerclubs in plaats van over twee, over een ronde laat verrijden, dus over 80 kilometer in plaats van over 160. Het is, dunkt ons, interessanter. Het is beter voor het verkeer; er wordt van de jonge renners minder inspanning gevraagd. Hoeveel clubs moeten het niet hebben van louter aankomende krachten? Zo'n team is ook minder aan pech onderhevig; controleurs, die hun werk belangeloos doen, hoeven, bij guur weer bijvoorbeeld, niet urenlang op hun post te blijven van de politie, ofschoon volkomen voor haar taak berekend, wordt minder geeist; de course is sneller ge­eindigd, waardoor er na afloop van de wedstrijd nog tijd is voor een gezellig babbeltje. Dat doen vooral de oudere sportmakkers zo graag.

Het zijn maar losse opmerkingen, die ons zo voor de geest komen. Maar hoe het ook zij, het afgelopen clubkampioenschap van Nederland op de weg is een juweel van uitvoering geweest - een van de allerbeste sinds 1911, toen dit gebeuren voor de eerste maal plaats vond. Op een enkele zuurpruimer na, waren alle aanwezigen content. Meer dan content met de schitterende organisatie. Mannen van de Utrechtse wielerclub De Volhar­ding, mannen van bet Utrechts Katholiek Dagblad, die deze titelstrijd financieel steunde, en niet te vergeten de burgemees­ter van Wijk bij Duurstede, de heer Kentie, onze hartelijke dank en, bij leven en welzijn, tot volgend jaar.

CLUBKAMPIOENSCHAP 1954.

De uitslag van het op 15 September j.l. gehouden Clubkam­pioenschap luidt als volgt:

 

 1. H.S.V. „De Kampioen", Haarlem

 2. W.R. en S.C. “Willlibrord Wil Vooruit"

 3. Z.W.C. “D.T.S."

 4. H.S.C. „De Bataaf"

 5. T. en W.C. „Maastricht"

 6. R.R.C. “Feijenoord"

 7. H.W.V. „De Spartaan"

 8. R.R.C. „De Pedaalridders", Rotterdam

 9. W.C. “Het Zuiden"

10. A.R. en T.C. “Le Champion"

11. A.S.C. „Olympia"

12. W.C. “Sportief"

13. R.K.T.W.C. “Pijnenburg"

14. A.S.C. „De Germaan"

15. U.W.C. „De Volharding"

16. B.W.C. “Gerrit Schulte", 's-Hertogenbosch

17. R.K.W.S.C. “Helpt Elkander"

18. A.R.C. „Ulysses"

19. W.W.V. “Westland Wil Vooruit"

20. R.V. „De Rotterdamsche Leeuw"

21. W.V. “Alcmaria Victrix"

22. A.S.C. „De Gazelle"

23. A.R. en T.V. „De Adelaar"

24. R.R.C. “Sparta"

25. R.R.V. „Apollo"

26. H.R.C. “Hollandia"

27. D.R.C. „De Mol", Dordrecht

28. W.V. „St. Willibrord"

29. R.K T. en W.C. “Ubach over Worms"

30. R. en T.C. “Buitenlust"

31. T. en W.C. “Hoensbroek

32. R.- en T.V. „Zwolle"

33. G.W.C. „'t Centrum"

34. U.W.S,.V. „De Zwaluw"

35. W.S.V. „Zwolle"

36. R.C. „Rotterdam"

37. W. V. “Bleijerheide"

38. R. en T.C. „Trap met Lust"

39. R. en T.C.  “Groenewoud"

 

NIEUWENHAGEN.(4 juli).1954

Amateurs: 1. Jan Willemsen,

Nieuwelingen: 1. J. Ratelec,

 

NIEUWENHAGEN.(7 augustus).1954

NIEUWENHAGEN KREEG PIET HAAN VIA VLIJMSCHERPE SPURT DE BLOEMEN

Duizenden wielermannen trokken Zaterdagavond naar Nieu­wenhagen, alwaar de Tour-leden door het college van Burge­meester en Wethouders hartelijk werden gehuldigd - Wagt­mans in de gele trui en Suykerbuyk in burger - alvorens aan de gestelde opgave te beginnen. De ouverture werd gevormd door een afvalwedstrijd, welke Piet Haan in de portefeuille stak. Hierna volgde een 80 km rit, welke eveneens door Piet Haan werd gewonnen. Deze sierlijke Zuid-Limburger gooide meteen de knuppel in het hoenderhok, maar het gat werd door de eveneens stijlvolle Gerrit Voorting netjes gedicht. De deining duurde voort. Henk Smeets sloeg op de vlucht, Jan Plantaz wipte voorwaarts, de Duitser Schulte liet zich van zijn beste zijde kennen. Vervolgens zochten Jacq. Fooy, Jules Maenen en Henk Stevens de frontlinie op, evenals daarna Henk Faanhof, Thijs Roks en wederom Piet Haan. Alles kwam weer tezamen en de strijd kon opnieuw ontbranden. Wagtmans werd gedubbeld, Thijs Roks moest staken tengevolge van een defect achterwiel, Jan Plantaz sukkelde met zijn ketting en werd ook gedubbeld. Het slot kwam in zicht. Cor Bakker no­teerde toen een winst van 35 seconden en het zag er eventies naar uit, dat de koek gebakken was. Zo dachten Piet Haan, Nolten, de Duitsers Schild en Schwartzenberg er niet over. Zij stoven achter Bakker aan. Gerrit Voorting achtervolgde op zijn beurt genoemde voorgangers. Bakker moest eraan geloven. De eindspurt diende de beslissing te brengen. Haan nam de leiding. De 41-jarige Duitse wegkampioen Schild en Henk Stevens streden zij aan zij met de snelle Piet. Het werd een spurt om te watertanden. Met minimaal verschil legde Haan op de buit beslag.

Beroepsrenners:1. Piet Haan (Mechelen), 80 km in 1 uur 40 min. 45 sec.; 2. Schild (D.), z.t.; 3. H. Stevens (Elsloo), z.t.; 4. C. Bakker (Zaan­dam), z.t.; 5. Schwartzenberg (D.), z.t.; 6. G. Voorting (Roosen­daal), op 25 sec.; 7.J. Nolten (Geleen), z.t.; 8. W. Dielissen (Beek en Donk), z.t.; 9. J. Maenen (Valkenswaard), z.t.; 10. H. Schoen­makers (Eindhoven), z.t.; 11. J. Fooy (Maastricht), z.t.; 12. Schulte (D.), z.t.; 13. J. Janssen (Elsloo), 7-t.; 14. H. van Breenen (Amsterdam), z.t.; 15. H. Gelissen (Beek), z.t.

Nieuwelingen: 1. R. Spreen,(Heerlen), 60 km in 1 uur 52 min. ,50 sec.; 2. J. Berns (Hoensbroek), 1.53.10; 3. F. Ramakers (Echt), z.t.; 4. W. Kamphuis (Hoensbroek), z.t.; 5. J. Ratajec (Hoens­broek), z.t. BRON:GERARD SILLEN.

 

NIEUWSTADT.(29 mei).1954

Half koers kwam in Nieuwstadt lever in de brouwerij. Leo Stevens nam afseheid van zijn maten, en alleen Nol Ehlen voelde er klaarblijkelijk iets voor om op avontuur te gaan. In de groep kwam oorspronkelijk weinig leven. Tenslotte zetten onder aansporing van Boelhouwers enkele knapen de achter­volging in: Gelissen, Leunissen, Keulers, v..d. Brekel, Nijsten en Hameleers. Toen het niet snel genoeg naar zijn zin mar­cheerde, sprong Boelhouwers in zijn eentje de ruimte in. Wel trachtte Leo Stevens nog te ontkomen, doch dit gelukte niet. Boelhouwers, Stevens en Ehlen dienden dus de finale luister bij te zetten. En hierbij waren de bloemen voor de pittige Boel­houwers.

Amateurs:1. K. Boelhouwers (Bunde)., 90 km in 2 uur 15 min. 30 sec.; 2. A. Ehlen (Broeksittard); 3. L. Stevens (Elsloo); 4. H. Leunissen, (Geleen) op 44 sec.; 5. P. v. d. Brekel (Echt); 6. J. Gelissen (Beek); 7. G. Keulers (Geleen); 8. M. Dirikx (Bunde) op 1 min. 25 sec.; 9. Chr. Hameleers (Maastricht); 10. J.Willem­sen (Nuth).

 

NIEUWVLIET.(5 juni).1954

Nieuwelingen: 1. M. Hagelaar, Den Bosch, 68 km in 1 uur 48 min.; 2. A. van Meel, Wouw, 1 uur 49 min.31 sec.; 3. Jade Haan, Klaaswaal; op 1 ronde 4. De Roo, Schore; 5. M. Korst, Oude­molen; 6. K. van Duinkerke, Yerseke; 7. P. Bastiaansen, Kruis­land; 8. P. Jansen, Sluiskil; 9. C. van Horst, Standaarbuiten; 10. C. Lageweg, Klaaswaal; 11. F. van Doeselaar, Sluiskil; 12. P. van Hoof, Valkenswaard.

 

NOORDWIJK AAN ZEE.(13 augustus).1954

JAN HOFLAND triomfator in Ronde van Noordwijk aan Zee

Na een uiterst felle eindsprint met de Amsterdammer Anton Teysse, waarbij het verschil slechts een banddikte bedroeg, ging de Beverwijker Jan Hofland zegevierend als winnaar over de eindstreep in de Ronde van Noordwijk aan Zee. De lange Beverwijker, die al verschillende overwinningen op zijn naam heeft staan, moest overigens diep in zijn arsenaal tasten om een op winst beluste -Teysse voor het eerst na zijn val in de Ronde van Noord-Holland weer in de running - in deze koers achter zich te kunnen houden. De Amsterdammer, die vertwjjfelde pogingen deed om met een laatste „jump" zijn voorwiel eerder over de streep te duwen, kwam bij deze es­capade met Hofland in aanraking en doordat zijn voorband afliep, kwam hij over de streep ten val. Hoewel Cor Plasmeyer nog over hem heen duikelde, liep het allemaal nog betrekkelijk goed af.

Voor deze door de V.V.V. Noordwijk en de R. en T.V. „De Bol­lenstreek" georganiseerde wedstrijd kwam een sterk met favo­rieten bezet veld renners aan de start. Onder hen bevond zich ook de Zwitser Peter Dusi, zodat deze ronde nog een inter­nationaal tintje droeg. Hoewel er van deze zoon uit het land van Willem Tell geen daverende prestaties vielen te noteren,

was het voor hem toch een verdienste dat hij de wedstrijd uit­reed.

Na enkele kleine schermutselingen aan de kop van het pelo­ton, was het, nadat er 13 km waren afgelegd, de strijdlustige Ab. Geldermans, die het hazenpad koos. Tien seconden winst leverde deze vlucht hem op en nadat eerst Cees Rabe hem voor een ronde gezelschap had gehouden, kreeg hij even verder versterking van Piet Steenvoorden. Doch ook in het peloton werd niet meer stil gezeten, want nadat eerst Voorend nog aansluiting met de twee vluchtelingen had gekregen en het duo Van Wetten-Moolenijzer hun makkers tot meer spoed aanmaanden, kwam - na 30 km koers - alles weer bijeen. De Amsterdammer Schild maakte van deze hergroepering ge­bruik om de eerste premie in zijn zak te steken.

Een poging van Plasmeyer om zich van zijn concurrenten te ontdoen, bleef ook al zonder succes. Ernstiger werd het toen Frits Rabe het initiatief tot de aanval nam en een kleine voor­sprong veroverde. Enkele sterke knapen wierpen zich in zijn spoor en dit had tot gevolg, dat er na 42 km een acht man sterke kopgroep tot stand kwam. Deze groep bestond uit F. Rabe, Hofland, Van der Knaap, Van Wetten, A. v. d. Putten, Teysse; Geldermans en Plasmeyer. Hoewel Ottenbros en J. v. d. Putten en ook Steenvoorden nog aan de achtervolging be­gonnen, bleef de kopgroep onbereikbaar voor hen. En toen de wedstrijdleiding - met nog 22 km voor de boeg - zich door de invallende duisternis genoodzaakt zag om de wedstrijd met 11 km in te korten, zaten de acht koplopers op fluweel. Vier ronden (8,8 km) voor de streep wist Cees Rabe nog uit het peloton te ontsnappen en hoewel hij enige winst boekte, kwam zijn sprong naar een der ereplaatsen te laat. Hetzelfde gold voor Beyer, die in de voorlaatste ronde het peloton - dat toen al 40 sec. achterstand noteerde - vaarwel riep.

Onbedreigd bleven de koplopers hun rondjes draaien en streek-favoriet Van Wetten - die ook nu weer sterk reed en het werk aan de kop niet schuwde - had zich overmatig ver­moeid in de premiesprints om in de beslissende slag nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Deze slag was voorbe­houden aan Hofland en Teysse, die zoals we in de aanhef reeds schreven, een felle strijd leverden om de overwinning. Voor de zoveelste maal werd het een triomf voor Jan Hofland. De Beverwijker, die in het verleden vaak als het “zwarte schaap" werd beschouwd en niet ten onrechte, heeft een positieve winst geboekt. Naast een flinke dosis koersinzicht, doet hij nu regel­matiger zijn werk aan de kop en is vaak een der grootste gang­makers om vluchtelingen tot de orde te roepen. Ook de graad­meter van -zijn sportiviteit is gestegen en aan de val van Teysse was hij in deze koers dan ook onschuldig. Ook de show van het “afzien" heeft hij goeddeels van zich afgeschoven.

Amateurs: 1. Jan Hofland (Beverwijk), ca. 66 km in 1 uur 37 min. 10 sec.; 2. A. Teysse (Amsterdam); 3. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 4. A. Geldermans (Beverwijk); 5. F. Rabe (Amsterdam); 6. A. van Wetten (Noordwijkerhout); 7. C. Plas­meyer (Voorhout); 8. A. v. d. Putten (Den Haag); 9. C. Rabe (Amsterdam); 10. J. Beyer (Dordrecht); 11. J. Verseveld (Aals­meer); 12. J. Schipper (Amsterdam).

 

NOORDWIJKERHOUT.(23 mei).1954

                       VAN BRUNSCHOT won de St. Bavo-ronde

De Ronde van St.Bavo die op het terein van de St. Bavostichting in Noord­wijkerhout werd gehouden, is na een felle eindsprint - waarbij het volgens Dolf Wallet en zijn supporters niet vol­gens de regelen der kunst toeging - ge­wonnen door de Hagenaar W. van Brun­schot. De sterke finisher Wallet werd in dit hete eindgevecht tweede en Mik Sniij­der derde.

Reeds direct na de start werd er een hoog tempo ingezet en werden er vele lofwaardige pogingen ondernomen om te ontsnappen. Doch het gelukte geen der renners om zich voorgoed van het pelo­ton af te scheiden.

Na ongeveer 25 km. koers wipte Van Vliet uit het peloton en kreeg daarbij gezelschap van Koper, Buis en De Ruig, doch toen ook De Koning zich in de vol­gende ronde bij hen aansloot, kwam alles weer bijeen. Vervolgens mochten Snijders en v. d. Putten zich enkele ronden in een kleine voorsprong verheugen, evenals A. Bakker.

Nadat er 37 km was afgelegd, koos Harry de Koning het hazenpad en veroverde een kleine voorsprong. Plasmeyer, die wel iets voor een ontsnapping voelde, voegde zich bij hem. Maar in de volgtn­de ronde liet De Koning zich weer terug­zakken en nam Van Rhijn zijn plaats aan de kop over. De Westlanders Veldhoven en Voskamp wisten ook nog contact te krijgen met Van Rhijn en Plasmeyer, welke laatste evenwel weer uit de kop­groep verdween. Het resterende drietal wist zich nog enkele ronden aan de lei­ding te handhaven, maar werd toen weer door het fel jagende peloton ingelo­pen. Uitlooppogingen van A. v. d. Putten en het trio Kooiman, Tienstra en de goed marcherende Wallet, leden eveneens schipbreuk.

Na 58 km was het weer de strijdlustige Van Vliet die het peloton zijn hielen liet zien en enkele ronden later gezelschap kreeg van P. Tienstra en Klaas Koper.

Deze drie. koplopers werden haast de dupe van een afkeurenswaardige daad der jury, die het publiek toestemming gat om, indien hoognodig, het parcours over te steken. Voor de ogen van de juryleden en de K.N.W.U.-praeses dr. P. van Dijk - die van zijn belangstelling blijk gaf - werd het noodlot dat een on­voorzichtig overstekende dame had kun­nen veroorzaken, op het nippertje afge­wend. De drie gesdhrokken coureurs werden weer door de “meute" tot orde geroepen. Tienstra en Van Vliet ver­saagden niet en veroverden weer een kleine voorsprong, die zij acht ronden lang hardnekkig verdedigden. Met nog 16 km voor de boeg ontsnapten Van Selm en de sterke Veldhoven, doch ook dit tweetal werd zes kilometer voor de streep door het peloton met v. Vliet, v. Brunschot, Snijder, de beide v. d. Put­tens, Bins, J. Tienstra en Wallet als gangmakers - een halt toegeroepen. In de voorlaatste ronde deed Jan Tienstra nog een poging om de strijd in zijn voor­deel te beslissen, maar in de laatste bocht werd hij door het fel sprintende peloton opgeslokt. In een verwoede eindsprint bleef Van Brunschot met banddikte ver­schil de meerdere van de snelle Wallet, die in een ongunstige positie kwam te verkeren.    BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIE'S

Amateurs: 1. W. van Brunsohot (Den Haag), 100 km in 2 uur 28 min. 55 sec.; 2. D. Walldt (Lelmuiden); 3. M. Snij­der (Halfvreg); 4. A. v. d. Putten (Den Haag); 5. J. van Vliet (Rotterdam); 6. J. v. d. Putten (Den Haag); 7. A. van Selm (Den Haag); 8. M. Bravenboer (Rotter­dam); 9. A. Voskamp (Monster); 10. H. de Koning (Hoofddorp); 11. J Buis (Half­weg); 12. A. Molenaar (Monster).

 

NOORDWIJKERHOUT.(22 augustus).1954

Amateurs: 1.Joop van de Putten, 2. A. van Wetten, 3. J. van Sas, 4. J. Mackay, 5. M. Bravenboer, 6. A. van Houwelingen, 7. P. Kooyman, 8. D. Wallet, 9. J. van Bunschoten, 10. A. van de Putten.

 

NUTH.(15 augustus).1954

Amateurs: 1. Vic de Rooij, 2. Jac Gelissen, 3. Dirk de Ruiter,

Nieuwelingen: 1. Frits Rademakers,

 

OCHTEN.(24 juli).1954

                             GELDERMANS won in Ochten

Wanneer er ooit een renner recht heeft gehad op het praedicaat “overwinnaar”, den is Geldermans het geweest in de Ronde van Ochten.

Een schitterende Geldermans zag zijn moedige solovlucht van een 50 of 60 km (hij kijkt niet op 10 km) beloond, toen hij vijf ronden voor het einde uit een kop­groep ontsnapte samen met de dappere en moedige Arnhemmer Blaauw, die Geldermans in de spurt echter zich liet.Ochten, een Gelders plaatsje in de Be­tuwe, kostte ons heel wet hoofdbrekens om er vanuit Utrecht te komen, maar die nare reis vergaten wij spoedig toen wij een mooie wedstrijd voorgeschoteld kre­gen.

Het waren Geldermans en Vreeswijk, twee vluchters van het eerste uur, die de strijd deden ontbranden. Vreeswijk hield dat niet lang uit, verdween naar de ach­terhoede en ontmoette de man met de hamer. Het werd zijn einde.

Geldermans stoorde zich daar niet aan, pedaleerde rustig verder en bleef aan de leiding. En hoe? Onverdroten wierp de Beverwijker al zijn wielertalenten in de strijd en dat waren er zeer vele. Er kwam een groep echter hem met Roelofs, Laarhoven en De Jager, maar toen er nog een serie renners bijkwam, werd de groep te groot (12 man) en vielen de vol­gers terug.

Nadat toen Geldermans al zo'n 40 km in zijn eentje had afgedraaid, liepen Laar­hoven, Verseveld en Deelen weg en na de solorit van 1.1/2 uur kreeg Geldermans toch nog gezelschap. Ook De Nijs en Blaauw trokken zich op de kop, gevolgd door Scholten en v. d. Ham en later nog door Roelofs, Schipper, Zandwijk en Timmermans. Twaalf man op kop. Een prachtige groep en hoe hard of Soellaart en z'n kornuiten in het peloton ook trok­ken, de ereplaatsen waren weg.

Het werd spannend, vooral toen de ster van de dag Geldermans vijf ronden voor het einde weer de moed vond te demar­reren. Dat was wat voor Jo Blaauw, die snel meewipte. Het was voor de sym­pathieke Arnhemmer een prachtige be­loning voor zijn goed course-seizoen.

De enkele meters winst bleven voor Gel­dermans en Blaauw behouden, waarna Geldermans de sprint won en een prach­tige, oververdiende zege behaalde.

Blaauw kreeg z'n beloning met een goede 2e plaats.

Amateurs: 1. A. Geldermans (Be­verwijk), 100 km in 2 uur 30 min. 4 sec.; 2. J. Blaauw (Arnhem); 3. B. Laarhoven (Tilburg); 4. J. v. Verseveld (Aalsmeer); 5. M. Deelen (Helmond); 6. H. Scholten (Den. Haag); 7. N. Roelofs (Arnhem); 8. J. 'Schipper (Amsterdam); 9. M. Zand­wijk (Dodewaard); 10. Van de Ham (Oss).BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

OIRSCHOT.(13 juni).1954

Amateurs: 1. Ad van de Linden, 2. Tinie Vuijten, 3. Joop van de Putten,

Nieuwelingen: 1. Jos Kievits, 2. H. Bloks, 3. P. van Dijck,

 

OISTERWIJK.(2 mei).1954

           VAN DE LINDEN SNELSTE SPRINTER IN OISTERWIJK.

Een pracht veld nieuwelingen en amateurs leverde een prach­tige strijd tijdens de 3e Ronde van Oisterwijk. Weer vierde het Brabantse enthousiasme hoogtij en werd er ontzettend hard gereden van het begin tot het bittere einde.

Bij de nieuwelingen brandde Barneveld uit Den Dolder van strijdlust. Deze lange, pezige knaap rukte het peloton aan stukken en nam al heel in het begin een vrij grote voorsprong. De Ossenaar Van de Ham volgde hem nog bijtijds en toen dit tweetal elkaar had gevonden, was het pleit beslecht. Er kwam geen peloton meer aan te pas. Wie er echter winnaar werd, kunnen we niet vermelden, omdat Barneveld en Van de Ham zeer sportief de armen ineen sloegen om precies tegelijk de finish te passeren.

Bij de amateurs was het begin niet zo prettig. Een valpartij in de 3e ronde verbrokkelde het hele peloton. Zeker een 35-tal, amateurs kwamen met een achterstand van ruim een halve minuut door. Zij allen moesten er zeker 20 km voor rijden om weer aansluiting te krijgen. Favoriet Hofland kon echter niet meer bij komen, omdat zijn achterstand door de val 1 minuut was geworden.

Na 25 km kregen wij de eerste serieuze ontsnappingspoging. Het waren Van Dungen uit Tilburg en De Korte uit Utrecht, twee rappe mannen, die zo'n 20 km de leiding wisten te be­houden en broederlijk vele premies deelden. Zij reden best, die Van Dungen en De Korte, maar achteraf werd hun moed toch niet beloond. Toen dit tweetal weer werd gepakt, kregen wij wederom een duo op kop, n.l Lute uit 's-Graveland en Timmermans uit Den Bosch. Het leek de slag, doch het peloton duldde het niet en hoe goed Lute en Timmermans ook samen reden, hun voorsprong van 20 sec. werd weer teniet gedaan, want ofschoon nog Bulten uit Zwolle en Meesters uit Tilburg op jacht gingen, kregen wij 10 ronden voor het einde toch weer een gehavend peloton bijeen.

De strijd naderde echter het beslissende moment. Terwijl de Utrechter Saaleman, die tot toen zo goed had gereden, door maagkrampen geplaagd, moest afstappen, demarreerde plot­seling zijn plaatsgenoot George de Korte.Snel nam hij een behoorlijke voorsprong, die De Korte zelfs nog wilt op te voeren. De overwinning was echter niet voor hem, want nauwelijks vier ronden voor het einde werden alle illusies verstoord. De Korte werd gepakt en toen viel de slag, want snel rukten Timmermans, Van de Berg, v. d. Brand, v. Dungen, Stolk en A. van de Linden zich los en daar het peloton nauwe­lijks reageerde, was de slag gevallen. De laatste ronden reed dit zestal prima. Zij verstonden elkaar best en de overwinnaar behoorde tot de kopgroep, want geen enkele renner uit het peloton kreeg nog een kans. Het was dan ook een formidabele eindsprint, die Adje van de Linden uit zijn benen perste. Een eindsprint, die Van de Linde de zege bracht en Timmermans de 2e plaats, voor v. d. Dungen, die 3e werd.

Amateurs: 1. A. v. d. Linde (Tilburg); 2. Th. Timmer­mans (Den Bosch); 3. P. v. d. Dungen (Tilburg); 4. G. v. d. Berg (Sliedrecht); 5. J. v. d. Brand (Schijndel); 6. J. Stolk (Zwijn­drecht); 7. P. de Bruin (Roosendaal); 8. B. Lute ('s-Grave­land); 9. J. Franken (Tilburg); 10. Goossens (St. Michielsgestel); 11. J. Mehagnoul (Amsterdam); 12. A. v. Laarhoven (Tilburg).

Nieuwelingen: 1. W. v. Barneveldt (Den Dolder) en J. v. d. Ham (Oss); 3 H. Kievits (Nijmegen); 4. A. Graafmans (Gilze); 5. A. Manders (Eindhoven); 6. J. Jonkers (Rotterdam); 7. Paulussen (Tilburg); 8. J. P. Leenen (Rotterdam).  BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

OMLOOP VAN DE KEMPEN.(8 augustus).1954

Daan de Groot droeg lauwerkrans van de Omloop der Kempen

Jaap Kersten weer tweede, nu op een fiets van clubmakker De Haas

De Omloop der Kempen over 183 kilometer - meer waren het er niet - is ook dit jaar weer met sueces verreden, Daan de Groot werd door de secretaresse van de Veldhovense Wieler­club „Tempo", mejuffrouw Zijlmans, tenslotte in de lauwer­krans gehesen. En daarmee had de Omloop een prachtige over­winnaar van een groep amateurs, die ons menig wielerland benijden zal. Het was alleen jammer, dat in Valkenswaard op 25 kilometer van de finish, op het moment dat iedereen nerveus de slag afwachtte, welke eindelijk komen moest, zich weer een valpartij voordeed, die het peloton, bestaande uit twintig amateurs, door de stortbuien, de wind en de zware weg tot op de gram geselecteerd, in tweede sloeg. Tien renners hadden geluk. Tien behoorden er tot de pechvogels die van hun fiets moesten. Bergmans met een buil op het hoofd en een ver­stuikte vinger, reageerde het snelste en verloor geen terrein. Groep twee, waarin een stel rappe knapen bij elkaar zaten, kwam 25 seconden na de overwinnaar binnen. Te weinig om van die valpartij geen spijt te hebben.

Het heeft er de schijn van of de Omloop der Kempen, in korte tijd toch weer voorbeeldig door een wielercomite onder aan­voering van een zakelijke en hardwerkende Janus Bijnen en van de Wielerclub „Tempo", even hartstochtelijk door voor­zitter Zijlmans tot activiteit gedreven, in de stortregen ver­reden moet worden. Twee jaar geleden werd er in Veldhoven gestart en in Bergeijk regende het zo hard, dat geheel de kara­vaan aan het oog onttrokken werd. Dit jaar goot het van het begin tot het eind. De voorwedstrijden in Veldhoven voor nieuwelingen en veteranen georganiseerd, verdronken in het water. Maar alles ging gewoon door, net of er geen wolkje aan de lucht hing. De financiele basis van de verschillende organi­saties was safe. Veldhoven had het op z'n „Bels" gedaan: rug­nummers uitreiken in het cafe tegenover de kerk, start tegen­over De Sportvriend, prijsuitreiking in cafe Zijlmans, huis­aan-huis-actie, ere-comite met alle burgemeesters uit de Kem­pen, begunstigerslijsten met Panter, Eroba, Joco, Pontiac, Ra­dium, Rizla, Vredestein, Jacky, kranten, sigarenfabrieken, ,brouwerijen. Het klopte als een bus. Volgende jaren. zal het nog beter kloppen.

Ondanks de regen was er dus op geen enkel gezicht pijn te ontdekken. Aan de prijzen behoefde dus niet gefriemeld te wor­den. In de stromende regen zette zich npg eens iedereen, die daar de tijd voor had, recht om de course goed te zien.

Wat zijn er eigenlijk weinigen geweest, die deze wedstrijd uit­reden! Althans in verhouding tot het aantal deelnemers, dat meer dan 130 man bedroeg.

Wat zijn er veel geweest, die in het eerste gelid konden blijven strijden! Want het behoort tot de zeldzaamheden, dat na 160 km een valpartij een afscheiding in het compacte peloton moet veroorzaken. Er is ofwel niet hard gereden, ofwel we bezitten een grote groep amateurs, die elkaar onderling niet veel toegeven. Laten we het er rustig op houden, dat de laatste reden juist is. Het peloton bestond immers nog alleen uit ge­renommeerden. De zwaksten verdwenen het eerst, de dubieu­zen het laatst. Maar ze verdwenen. En toch leek het er op, dat er van felle strijd geen sprake was.Het regenweer en de plot­seling opstekende winden waarschuwden iedereen om bij het tempo van over de veertig zuinig met zijn krachten om te springen.

Alleen de nog piepjonge Van den Dungen durfde het aan na tachtig kilometer een uitlooppoging, waaraan hij met anderen begonnen was, door te zetten. Zijn gezellen hadden gevoeld, dat ze met nog honderd kilometer voor de boeg, onherroepelijk voor de valbijl werden gesleurd. De kronkelende weg, de glad­heid van de keien, de plensbuien, de woelende wind welke met opkolkende wolkenflarden de hemel veegde, maande hen tot voorzichtigheid. De jonge Van den Dungen werd echter dries­ter naarmate hij zich eenzamer voelde. Hij won zelfs twee minuten op het peloton, doch hij zou in schoonheid het onder­spit delven. Bij het ingaan van de tweede en laatste ronde, in Zeelst, kwam hij ten val, maar hij had de hete adem van het achter hem jagende peloton reeds vijftien kilometer eerder, tussen de dennenbossen van Aalst en Waalre, in de nek ge­voeld.

De Tilburger Van den Dungen verdween, nadat hij van derden nog een wiel ontving, op deze wijze van het toneel. Laten we hier even de balans opmaken, want na honderd kilometer rij­den  was het veld reeds tot veertig man gedund, waarvan er ongeveer dertig in de voorhoede , dat noodwendig peloton moest worden, om hun plaats vochten.

Wies van Dongen, Wolfs, Gramser, Sonnemans en Pauw wer­den door een lekke band getroffen. Mart van den Borgh en Schoenmakers waren na veertig kilometer in een valpartij van wel vijftig renners verzeild geraakt. Zij moesten opgeven. Kersten behoorde ook hier met zijn clubgenoot De Haas tot de slachtoffers. Kersten's fiets werd hier onberijdbaar, terwijl De Haas zoveel kleerscheuren opliep, dat hij van verder rijden moest afzien. Kersten bofte voor de tweede keer in korte tijd, want zijn clubgenoot De Haas stond hem onmiddellijk zijn fiets af. Daardoor kon de sterke Jaap, die dadelijk in Solingen ook nog als klimmer verrassen zal, zich weer bij het sterk ge­dunde peloton voegen. Zulke achtervolgingsstaaltjes voerden later ook Stolker, Schalk Verhoef, Van Houweingen, Van Grinsven en Van den Brand uit, die tengevolge van manke­mentjes en goed afgelopen valpartijtjes achter geraakt waren. In de laatste ronde werd het peloton nogmaals uitgedund: Mehagnoul en Van der Putten reden een lekke band; Peters draaide het peloton de rug toe, biijkbaar om iets te zoeken wat hij verloren was. Verbeek, Brands en Maton losten. Vervolgens was Van Lippen, Van Selm en ook de vroegere Omloopwin­naar Cuyten het tempo te hoog. T. Deelen werd het laatste slachtoffer. Toen maakte het peloton in Valkenswaard een valpartij, waarbij Kuup Nieskens de meeste tijd verloor.

De spurt van de eerste groep werd in Veldhoven zonder con­currentie gewonnen door De Groot voor Kersten en Van den Broek. Vierde op een aflopende tube werd P. Damen voor Van 't Hof en de zich op de voorgrond dringende Bergmans, Van Steenselen, Marchant, Boelhouwers, Scholten en Rusman. Rien van Grinsven won met gering verschil de spurt van de tweede groep voor Wim Snijders, Mik Snijder, Stolker, Schalk Verhoef, Van de Brand, Meier en Van der Weyden.

Op 4.30 volgde Deelen, op 5.40 de gevallen Nieskens, en ver­volgens Van Lippen, Cuyten, -Peters, Van Selm, Gramser, Brouwers, Maton, Verbeek, Merckx, Straatman.

De clubprijs, een wisselbeker van de Rizla, welke dit jaar voor het eerst ter beschikking werd gesteld, werd gewonnen door Het Zuiden met Kersten (tweede), Bergmans (zesde) en Rien van Grinsven (twaalfde).BRON:FRITS VAN GRIENSVEN.

 

OOSTBURG.(18 september).1954

Beroepsrenners: 1. Manus Brinkman, 2. Anton van Oers, 3. R. Verplancke

 

OOSTERBEEK.(31 juli).1954

                    FOK de snelste klimmer in OOSTERBEEK

Voor de eerste maal trokken wij vorige week eens naar Oosterbeek, het fraaie voorstadje van Arnhem, en voor de eer­ste maal zagen wij daar de slanke Hoor­naar Fok een ronde winnen na een prachtig sprintduel met z'n grote rivaal Stolker.

Wanneer er ooit een rondje aanspraak kan maken op de betiteling „zwaar par­cours", den was het wel in Oosterbeek. Het was een schitterend parcours, maar voor mooi wellicht te zwaar, want om hier iets te bereiken, moest men uit het allerbeste rennershout gesneden zijn, want er was een klim in opgenomen, die zeer steil en zwaar was, waardoor het gros der renners niet uit de voeten kon komen.

Van hen die het wel konden toog rappe Giis Pauw het eerst op avontuur, doch zijn solorit leverde hem alleen premies op. Veel langer hield. Stolker, zijn stad­genoot, het vol. Hij reed prachtig. Soe­pel als een volmaakt klimmer trok hij telkens de ,”col" op en dat nog wel ge­durende zo'n 30 km. Voor Fok kwam toen het sein van de aanval. Hij rukte zich los uit het peloton, waarin slechts nog zo'n zevental renners zaten. Het duurde toen niet zo lang of Fok maakte de prachtige sprong naar Stolker tot een feit en lagen de twee lange, slanke ren­nersfiguren onbedreigd aan de leiding. „Onbedreigd" schreven wij, doch het scheelde maar luttele meters of Gijs Pauw had zich bij hen gevoegd. Zijn machtige sprong kwam echter juist te laat, maar wanneer Pauw twee rondjes eerder op jacht was getogen, den hadden wij het nog niet geweten. De sterke ren­ner uit Utrecht werd echter nu derde en komt dus weer steeds meer op het voor­plan.

In de eindsprint om de zege was Fok de sterkste met miniem verschil. Fok kreeg dus de bloemen en Stolker een tweede plaats.

Het was voor de overigens uitstekend rijdende Arnhemmers Timmermans en Blaauw een zeer grote teleurstelling, dat zij door een val uit het kleine peloton raakten. Zij hadden een beter lot ver­diend.Voorts een pluim op de rennerspet voor v. d. Ham en Degeling, die eveneens een beste course reden. BRON:HANS VAN DE KAMP.

Amateurs:1. B. Fok (Hoorn), 80 km in 1 uur 54 min. 17 sec.; 2. M. Stolker (Utrecht); 3. G. Pauw (Utrecht); 4. J. v. d. Ham (Oss); 5. Th. Timmermans (Arnhem); 6. P De­geling (Venhuizen); 7. J. Blaauw (Arn­hem); 8. J. Buffs (Halfweg); 9. G. v. d. Brug (Amersfoort); 10. M. Zandwijk (Dodewaard).

Nieuwelingen: 1. Jac van Haaren, 2. W. van Barneveld, 3. G. van de Weijer,

 

OOSTERHOUT.(2 mei).1954

Amateurs: 1. Herman Rutten, 2. Piet Steenvoorden, 3. Piet de Jongh,

Nieuwelingen: 1. Th. Lambrechts, 2. M. van Tilburg, 3. C. Schijvenaar

 

OOSTERHOUT – WARANDA.(12 september).1954

JACOBS ZEGEVIERDE OP DE WARANDE.

Het Warande-criterium, bekend om zijn snelle coursen, heeft weer bezoek van amateurs en nieuwelingen gekregen. De 110 km werden afgedraaid in 2 uur 32 min. 15 sec. Bij de nieuwelingen 60 km in 1 uur 25 min. 36 sec. Voor een wegren­ner om er de krampen van te krijgen.

Amateurs: 1.Jacobs uit Breda, 2. De Jongh, 3. Konings, 4. Van der Putte, 5. Franken, 6. Van den Brand, 7. Van den Avoirt, 8. Wuijts, 9. Van der Pluijm, 10. Looyen.

Nieuwelingen:1. Fried Liebrechts,

 

OOSTERHOUT(GLD).(18 september)1954

Nieuwelingen: 1. Cor van Engeland, 2. L. Liefhebber, 3. M. Neesman,

 

OOSTVOORNE.(7 augustus).1954

            VERHOEF vierde voor de vierde maal Victorie

Die naam Schalk Verhoef is plots een grote naam geworden, want in het tijdsbestek van een luttele week zegevierde de slanke, nog maar 19-jarige Rotterdammer voor de vierde maal in successie. Na de Ronde van het Wittendorp, Katendrecht en Chaam volgde nu een glansrijke overwinning in Oostvoorne. Een pittige knaap, die Schalk Verhoef, die plots in het mid­delpunt van de wielerbelangstelling is komen te staan.

Ondanks de afgelegen hoek, waar deze 6e Ronde van Oost­voorne werd verreden, had de organisatrice „de Pedaalridders" uit Rotterdam, een goed veld naar Oostvoorne getrokken, wat talrijke klinkende namen bevatte.

Veel plezier beleefden De Zeeuw en Pot al niet van de bonte start. Zij behoorden tot de eerste achterblijvers. Lang daarna volgden Bravenboer en De Bie dit slechte voorbeeld. Op dat moment trok plots Gijs Pauw fel van leer. De rappe Utrechter demarreerde en trok in z'n kielzog vijf kornuiten mee. Het waren de krachtrenner Jan Mackaay, de onklopbare Schalk Verhoef, sterke Van de Putten uit Den Haag, rappe baanrenner Captein en de stevige George de Korte. Vijf rappe kleppers, die zo geweldig hard reden, dat er voor de rest geen winst meer in zat.

Er kwam een sterke volggroep, Kayer, Kooyman, Van Sas, hun groep groeide uit tot 12 man, waarna Captein, het veelbeloven­de baancoureurtje, zijn makkers van de kopgroep moest laten gaan. De strijd was voor hem nog te zwaar. De kopgroep leed er niet onder. Hard trokken Pauw, Mackaay, Van de Putten, Verhoef en De Korte om beurten aan de kop. Zo hard zelfs, dat hun voorsprong groeide tot 1.1/2  minuut. De strijd was beslist. Zeker 60 km bleven de vijf leiders bijeen, totdat vier ronden voor het einde George de Korte plots de man met de hamer ontmoette. De Utrechter verdween uit de kopgroep en werd zelfs door de achtervolgers “voorbijgesto­ken". Voor De Korte een pijnlijke inzinking. De overige vier zetten echter dapper de reis voort. Gijs Pauw trok geweldig hard, Mackaay was een der allersterksten en hij is zeker een van de meestbelovende renners uit Midden-Nederland. Ook het duo v. d. Putten en Schalk Verhoef. Met z'n vieren trok het dus naar de finish. Gijs Pauw trok al van heel ver de sprint aan en kwam in gewonnen positie naar de meet, toen de snelle Utrechter plots niet verder kon. Gijs trapte zijn wiel scheef, wat voor Schalk Verhoef voldoende was om de overwinning te grijpen. Hiermede willen wij echter niets afdoen aan de gewel­dige prestaties, welke deze Rotterdammer de laatste weken leverde. Hij is momenteel in topconditie. In de volgorde Ver­hoef, Pauw, v. d. Putten, Mackaay kwam het kwartet over de streep. Mackaay werd dus nu vierde, maar let op deze snelle knaap in de komende coursen. Achter de leiders volgden Sas en Kayer, die een lange jacht hadden gemaakt. Geluk, die lang bij dit duo zat, viel in de laatste tour iets terug.

Amateurs: 1. S. Verhoef (Rotterdam), 100 km in 2 uur 30 min. 6 sec.; 2. G. Pauw (Utrecht); 3. J. v. d. Putten (Den Haag); 4. J. Mackaay (Oudewater); 5. C. Kayer (Hoorn); 6. J. van Sas (Den Haag); 7. P. Kooyman (Den Haag); 8. A. Geluk (Rotterdam); 9. C. Plasmeijer (Voorhout); 10. L. ten Dam (Den Haag).BRON:HANS VAN DE KAMP.

Nieuwelingen: 1. Jan Rademakers, 2. Jan Heiden, 3. J. Kreukniet, 4. A. Verhoeven, 5. A. van iersel, 6. E. Wittekoek, 7. H. Lammers, 8. J. de Haan

 

OPMEER.(1 augustus).1954

Nieuwelingen: 1. Joop Groeneveld (Haarlem), 70 km in 1 uur 35 min. 59 sec.; 2. J. Groot (Beverwijk); 3. J. Le Grand (Am­sterdam); 4. H. Snip (Groot); 5. C. Pelt (O. Blokker); 6. J. de Boer (Edam); 7. J. Ooievaar (Oudkarspel); 8. G. Fietana (Alk­maar);'9. G. Visser ('t Zand); 10. A. Schouten (Berkhout); 11. P. Pranger (Hoorn).

 

OSS.(16 mei).1954

Amateurs: 1. Frits Rabe, 2. Piet Van Heusden, 3. Jan Ottenbros, 4. Timmermans, 5.Havik, 8.Meier, 7. Olivier, 8. Wolfs, 9. Rotten, 10.Jacobs.

Nieuwelingen: 1. Joop Smit, 2. Jos Kivits, 3. Ben Teunisse, 4. Van Doeslburg, 5. Van Iersel, 6, Van Ham, 7. Hagelaars, 8. Kuijs, 9. Van Son, 10.Barneveld

 

OSSENDRECHT.(22 juni).1954

Wies van Dongen was vjjftig man te snel af.

In Ossendrecht was het verleden week kermis. Een schiettent, een draaimolen, een nogatkraam en nog wat van dat goed. Waarbij natuurlijk ook een wielerwedstrijd kwam. De Ossen­drechters hadden weliswaar twee dagen eerder in het nabij gelegen Santvliet (B.) kunnen zien hoe Piet Maas een Benelux­wedstrijd won met de Nederlanders v. Overveld en Schrauwen als vierde en zevende, maar dat was toch niet je ware. En dus was het uitvoerend comite weer opgerakeld om een Ronde in elkaar te zitten. De zeventiende keer reeds, met de oud­ Ossendrechter “Sjaan" Suykerbuyk - zoon van de oprichter van de Ronde - aan het hoofd als opermachtig leider en Burgemeester Vos de Wael als ere-voorzitter. Het is niet alleen omdat we in dit Ossendrecht enige prettige vacantiedagen hebben doorgebracht, maar ook om de kwaliteit van de wed­strijd, dat we enige nadere aandacht aan die Ronde besteden. Hier kwam de wielerliefde van West-Brabant weer eens tot uiting zoals we dat in Midden-Brabant hebben gezien in de voorbeeldige ijver, waarmee de mannen uit Waalwijk de 200 kilometers van hun Zaterdag verleden Ronde hadden uitgezet. Waar men ook reed, overal stonden witte pijlen om toch maar te voorkomen, dat een renner zou verdwalen. Dat werk vooraf wordt vaak vergeten, maar het is 90 procent van het succes.

Over Ossendrecht gesproken: het hier uitgestipelde parcours was slechts vier kilometer lang, maar bevatte alles om het een renner moeilijk te maken, van echte kinderhoofdjes tot een lastige klim en een haarspeld-bocht. Zoiets dertig keer te moe­ten nemen gaat in de benen zitten. De wielervrienden uit het dorp van Sint Apollonia streven er zelfs naar op dit parcours het kampioenschap van Brabant te mogen organiseren, maar daarvoor is het toch wel wat te kort.

Intussen waren verleden week de keurtroepen der Westbra­bantse amateurs present. En dat zijn er nogal wat: Ossendrecht zelf met Cor Schrauwen als rugnummer 1, Hoogerheide met Borremans en Van Overveld, Roosendaal met Karel Keepers en Heeren, Steenbergen met de steeds meer opvallende Jac. Looyen, Fijnaart met Piet van Est, Breda met mannetjesput­ters als Wies van Dongen, Kees Verstraeten en Jantje Konings, Zundert met jonge Bras, Etten met Roovers en Van der Borst, Sprundel met Roks, Pindorp met Maas, Verder uit andere stre­ken renners als Wolfs, Hamelink, Bas, Paymans, Rutten, Lute en De Waal, alles bij elkaar een goede 50 man. Een bezetting om van te watertanden.

De grote figuur, van de course is wel Wies van Dongen ge­weest. De winnaar van de Ronde van het IJsselmeer gaf ook hier de toon aan, al lieten met name Piet Maas, Cor van der Borst en niet te vergeten Wuyts uit Kruisland, zeer goed werk zien. Maar Van Dongen was toch wel de meest agressieve ren­ner van allemaal. Keer op keer kwam hij als eerste door en toen hij drie ronden voor het einde zijn makkers in de steek liet, was niemand meer in staat hem bij te benen. Integendeel, het in twee delen uiteengevallen peloton kreeg nog meer klap­pen. Voorin waren het Van der Borst, Maas en Wuyts die moedig verweer boden, maar alleen Van der Borst kon de Bredanaar nog enigszins bereiken. Hij volgde op 10, seconden van Van Dongen, die voor de 120 kilometer 3 uur en 16 minuten nodig had gehad. Piet Maas en Wuyts werden 3 en 4 op 22 sec. Op 1 minuut volgden: 5. Verstraeten, 6. Herman Rutten, 7. Wolfs, 8. Borremans, 9. Roks, 10. Bram Heeren, 11. Hamelink, 12. Lute, 13. Konings, 14. Timmermans, 15. Jac. Maas en 16. Leo van der Pluym. Bertus de Vree, tijdig uit het tweeds pelo­ton ontsnapt, werd zeventiende. Daarmee was de hele buit voor een jaar verdeeld. De overige renners moesten van hun eigen geld kermis vieren.

Amateurs: 1. W. van Dongen, Breda; 2. G. v, d. Borst, Breda; 3. P. !! Maas, Pindorp; 4, Wuyts, Kruisland; 5. Verstraeten, Breda; 6. Rutten, Den Bosch; 7. Wolfs, Vlijmen; 8. Borremans, Hoogerheide; 9. Roks, Sprundel; 10. Heeren, St. Willebrord.

 

OUD-BEIJERLAND.(21 augustus).1954

Amateurs, 100 km: 1. De Vree (Breda); 2. De Ruiter (Bever­wijk); 3. De Bruyn (Roosendaal); 4. J. v. d. Putten (Den Haag); 5. Kooyman (Den Haag); 6. v. Brunschot (Den Haag); 7. v. d. Dungen (Tilburg); 8. v. Verseveld (Aalsmeer), 9. J. Konings, 10. B. Boekee.

Nieuwelingen, 50 km.: 1. De Haan (Klaaswaal); 2. Nelemans (Zevenbergen); 3. Beentjes (Heemskerk); 4. De Roo (Schore); 5. A. Verhoeven (Puttershoek), 6. J. Verhoeven, 7. J. Kievits, 8. J. Groot, 9. H. Schipper, 10. P. Farla.

 

OUDENBOSCH.(8 augustus).1954

PIET MAAS BEHAALDE WEKELIJKSE ZEGE IN OUDENBOSCH.

Piet Maas uit Pindorp is waarschijnlijk bij uitstek criteriumrenner.Zondag won hij weer in Oudenbosch van een veld dat er zijn mag. Voor de klassiekers maakt hij zich niet druk. Zijn uitslagen zijn daarin ook lang niet zo opvallend. Maar naar onze mening is dit geen gebrek aan kwaliteiten, maar veel meer aan erva­ring.

Amateurs: 1. Piet Maas, 2. Bras, 3. Konings, 4. Van Glerum, 5. Keepers, 6. Heeren, 7. De Wit, 8. Looyen, 9. Bouwmeester, 10. Borremans, 11. Van Overveld.

 

OUD-GASTEL.(24 april).1954

Amateurs: 1. Bram Heeren, 2. Henk van Glerum, 3. Cees van de Borst,

Nieuwelingen: 1. Arie van Wetten, 2. D. Frijters, 3. Jos Kievits,

 

OUD-VOSSEMEER.(31 juli).1954

BERGMANS TOONT SPRINT.

Bergmans uit Aalst, die in de Driedaagse een daad van clubkameraadschap stelde door in de tweede etappe zijn clubgenoot Kersten zijn fiets ter beschikking te stetllen op het moment, dat de latere eind­overwinnaar een lekke tabe reed, was in Oud-Vossemeer de primus inter pares, terwijl er toch “gewicht" in het veld te “kwikken" viel.

Amateurs: 1.Tonnie Bergmans, 2. Pietje de Bruijn, 3.Piet Damen, 4. Van de Borst, 5. Van Glerum, 6. Westdorp, 7. Van Don­gen, 8. Konings, 9. Bram Heeren, 10. Piet Maas.

 

OVERIJSSEL

Amateurs: 1. K. Dost, 2. Theo Bulten, 3. C. Kampjes,

Nieuwelingen: 1. H. Brinks, 2. J. Bijlsma, 3.

 

PAPENDRECHT.(8 mei).1954

Amateurs: 1. Bertus Lute, 2. Gerrit van de Berg, 3. Jan Stolk, 4. C. Hamelink, 5. F. Luyke, 6. J. Verseveld, 7. G. Pos, 8. P. Muilwijk,

Nieuwelingen: 1. Jan Heiden, 2. Gerrit Ribbelink, 3. C. de Kreek, 4. Jo de Haan, 5. J. Sjouke, 6. G. Javobs, 7. A. Parijs, 8. A. van Kleef,

 

PEIZE.(13 juni).1954

Amateurs: 1. Theo Bulten, 2. Piet Degeling, 3. Cees Zondag,

Nieuwelingen: 1. Henk Nijdam, 2. Dukkers, 3. Bos,

 

POELDIJK.(4 september).1954

JAN HOFLAND, gelukkige winnaar

                               in de ronde van POELDIJK, na dramatisch slot

Met de bekende gelukkige glimlach van een Ronde-overwinnaar mocht in Poel­dijk Jan Holland in de stromende regen een verdiende bloemenhulde in ont­vangst nemen. Het werd een goede zege voor Hofland met een voorsprong van 30 meter op een gehavend peloton, waar­voor geheel onverwacht met nog zeven ronden te rijden de bel werd geluid voor de laatste ronde, omdat het naar het oor­deel der jury te hard regende!

Wij zullen echter beginnen met het be­gin, waarin de Zwitser Peter Dusi voor wat vuurwerk zorgde. Plasmeier en Van de Knaap namen toen gedurende zo'n viertal rondjes een kleine voorsprong, doch de felle jachten van een groot pelo­ton lieten geen ontsnappingen toe, waar­door er slachtoffers kwamen, zoals Heys­ter en Troost. Voor Verseveld was dat het sein tot de aanval. Zijn goede solorit leverde echter al evenmin succes, evenals de vele ontel­bare-pogingen van de eeuwige vechter Jan Mackaay. Het bleek toen al, dat het op een massale eindsprint zou uitlopen, mits. ... alles normaal zou gaan. Doch nadat Mackaay en Molenaar weer tot de orde waren geroepen kwamen er don­kere wolken boven het parcours. De don­der brak los, het noodweer kwam met nog 10 ronden te rijden. Hagelstenen ge­lijk duiveneleren deerden even de ren­ners onder een zware regenbui, die een dramatisch gevolg had.

Want met nog zeven ronden te rijden, toen de hagelbui verdween en alleen de regen nog aanhield, kondigde de jury aan, dat de renners nog slechts een ronde moesten rijden. Een vreemd besluit dat men niet had mogen nemen. De renners waren totaal verrast en een gelukkige Jan Hofland had juist 30 meters, die hij met nog een ronde te rijden wel wist te behouden. Voor Hofland waren dus de bloemen en wij gunnen het de Beverwij­ker van harte, want hij reed goed. Achter hem volgde F. Schild als sprintwinnaar van het peloton voor Van de Putten.

Een enkel woord echter nog over die vreemde beslissing. Heren der jury, wij weten Uw onvolprezen week ten volle te waarderen, doch ditmaal gingen de meesten onvoldaan huiswaarts. U had met nog zee ronden te rijden niet de wed­strijd in mogen korten. Het bericht hier­van kwam te onverwachts. Per slot van rekening zijn de renners geen jonge juf­frouwen en kunnen zij heus wel tegen een bui regen. Vooral in een waterland als Holland.

Amateurs: 1. J. Hofland (Beverwijk), 80 km in 1 uur 53 min. 26 sec.; 2. F. Schild (Amsterdam); 3. J. v. d. Putten (Den Haag); 4. M. Bravenboer (Rotterdam); 5. H. Scholten (Den Haag); 6. J. Verseveld (Aalsmeer); 7. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 8. C. Plasmeier (Voorhout); 9. G. v. Veld­hoven (Poeldijk); 10. C. Hamelink (Den Haag); 11. D. Wallet -(Leimuiden); 12. F. Kock (Haarlem).

 

PRINSENBEEK.(4 juli).1954

In Princenbeek had men een zeer mooi veld samengebracht, waarin vele der be­kendste amateurs aan de start kwamen. Jammer was, dat deze bekenden de klas­sieker Amsterdam-Amhem v.v. in de benen zat. De meesten vielen voortijdig uit. Ook Wies van Dongen. De jonge Van der Pluym uit Dussen zag de kans schoon om hier een eervolle overwinning uit het vuur te slepen. Samen met Bras uit Zun­dert veroverde hij een ronde voorsprorng op de overigen. Hij werd eerste, waarna Bras gevolgd werd door Konings, B. Heeren, Verstraeten, De Vree, De Jong, Kersten, De Haas en De Ruijter.

Nieuwelingen: 1.van de Weijden, 2. Jonkers, 3. van Dongen,