JAARGANG 1954

                              WEDSTRIJDEN A T/M G

AALST.(4 juli).1954

Ook Aalst organiseerde een ronde op een nieuw parcours. Het veld bestond uit een veertigtal renners, hoofdzakelijk regio­nalen. Wim van Grinsven was in het be­gin erg actief, doch later bleek de aan­valsgeest van Bergmans, plaatselijk fa­voriet, op hechtere basis te steunen. In het laatste kopgroepje nam ook Berg­mans een plaats.

Amateurs: 1. Bergmans, 2. Hendriks, 3.Deelen, 4. De Reuver, 5. Van Hoof, 6. Van Lippen, 7. Sanders, 8. Geluk, 9. Wouters, 10.T. Deelen.

Nieuwelingen: 1. Oosterbos, 2. Adams, 3. Van den Bogaard, 4. Visser, 5. Maas, 6. De Jong, 7. Nooyen, 8. Wordrager.

 

AARLE-RIXTEL.(16 mei).1954

           BERTUS LUTE, IN TOPVORM,WINNAAR IN AARLE-RIXTEL.

„Bertus Lute verkeert in topvorm", met die gedachte zijn onge­twijfeld vele duizenden Zondag na afloop van de Ronde van Aarle-Rixtel huiswaarts gekeerd. Want in het Brabantse land zagen wij een course, zo fraai en zo sterk van bezetting, als wij dit jaar nog niet aamschouwden. Lute zegevierde in de sprint over zijn makkers Cuijten, Damen, Steenvoorde en Verhoe­ven en deze vijf renners hebben ons een course voorgeschoteld, die klonk als een klok. Een course die voerde dwars door het dorp en dwars door het prachtige Brabantse landschap, via klinkerwegen en via zandpaadjes. Waarlijk het was af en de organiserende vereniging „De Kersenlanders" uit Mierlo komt dan ook niets anders dan lof toe, voor deze prachtige organi­satie.

De nieuwelingen openden dit wielerfeest. Zij weerden zich fel van het begin tot het einde. Zo fel dat er bijna geen enkele ren­ner een voorsprong kon nemen. Wel zagen wij Cor van Enge- .land uit Schijndel tweemaal een fraaie premiesprint maken en nam Lute uit 's-Graveland nog wel eens een voorsprong. Lute, een broertje van de amateur Bertus, die blijkbaar al over even veel wielertalenten schijnt te beschikken als zijn sterke broer. Vier ronden voor het einde kregen wij werkelijk een serieuze ontsnapping toen Wim van de Heyden uit Son er prachtig tus­sen uit marcheerde en hoe fel het peloton ook jakkerde, Van de Heyden leek harder te gaan dan zijn rivalen. Het was een pracht zege, die echter kort voor het einde bijna nog werd bedreigd door Lute, die schitterende tweede werd.

Nieuwelingen: 1. W. van de Heyden (Son), 50 km in 1 uur 29 min. 37 .sec.; 2. Lute ('s-Graveland); 3. A. Manders (Eindho­ven); 4. G. Liebregs (Vlijmen); 5. E. van de Sande (Veghel); 6. A. den Otter (St. Michielsgestel); 7. G. Renders (Geldrop); 8. Th. Noyen (Amsterdam); 9. K. Rozenburg (Leidschendam); 10. C. van Engeland (Schijndel); 11. G. Visser (Eindhoven); 12. M. Leyten (Boatel).

De amateurs.

Voor Boelens uit Hilversum was de start al niet bijster geluk­kig, de lucht vloog als een pistoolschot uit zijn tusen, waarna een tweede band het ook al spoedig begaf. Je moet maar pech hebben. Maar nauwelijks waren de renners gestart of Cuijten trok er al tussen uit, samen met Snits. Voor Wout Bos uit Greup, was toen de aardigheid er al af, want een lekke band betekende voor hem een verve vergeefse reis. Doch nauwelijks waren Cuijten en Smits weer gepakt of , de Haarlemmer Steenvoorde ontsnapte en hij nam Blaauw, Van Hout, Lute, Wim Snijders, Cauwenberg mee. Nauwelijks 10 km gereden en de klap was al gevallen. Want dit zestal trok er lustig op los, hield er verder zo'n hoog tempo in, dat het er alle schijn van kreeg dat de rest verslagen was. Wel lieten De Korte, Mehagnoul, Slits, Van de Weyer en later Cuijten met Wout Verhoeven nog mooie staaltjes zien, maar alleen Wout Verhoe­ven en Cuijten smaakten het genoegen na een werkelijk schit­terende achtervolging, zich bij de koplopers te voegen. Aan de leiding dus acht man. Wij dachten dat er niet meer zouden komen, doch uit het peloton dat al op 40 sec. lag, maakten zich weer diverse renners los. Het waren M. Sonnemans, T. Peters, K. Post, P. Damen, J. Sanders, T. Rorijs, W. Slits, T. van de Stel, M. Deelen en P, Kooyman. Tien renners, tien goede klep­pers, zoals speaker Cor Wijdenes ze noemde. En wat wij niet gedacht hadden, gebeurde toch.

Na een, lange achtervolging kregen zij ook aansluiting met de kopgrokep, waaruit Wim Snijders, die rijdt als in zijn allerbeste dagen, was teruggevallen door pech, doch met zijn nieuwe makkers toch weer op kop kwam te liggen. Wij kregen dus 18 renners aan de leiding en dat is voor een kopgroep meestal te veel, want dan raakt de verstandhouding er nog wel eens uit. Zo ook nu. Het tempo minderde wat, waarna Wout Verhoeven, die ook prima reed, ontsnapte met Wim Snijders. Het was het begin van het vuurwerk. Zij bleven niet weg, maar wel de­ nieuwe uitlopers Cuijten, Lute, Steenvoorde, Verhoeven Damen en Deelen. Weer acht renners, die nu echter geen voor­sprong weer weggaven. Cuijten reed werkelijk formidabel, Lute groeide naar zijn grootste vorm, Steenvoorde en Ver­hoeven reden al even goed en de Brabanders Deelen en Damen deden daar al niet voor onder. Geen wonder dat dit zestal niet meer werd gepakt en in een prachtig tempo de ronden onder zich doordraaide. Wel stelde Piet de Bruin, de Roosendaalse crack alles in het werk om nog bij de leiders te komen, doch zijn werkelijk fraaie achtervolging bleef onbeloond.

Na 80 km lagen Lute, Cuijten, Deelen, Damen, Verhoeven en Steenvoorde nog steeds op kop, waarna Snijders, Van de Stel en Sanders volgden. Sanders viel uit dit groepje weer terug en hoe goed Snijders ook reed met Van de Stel, zij werden toch weer door een nieuwe groep met De Bruin, Sonnemans, Post en De Korte als voornaamsten teruggehaald.

Wij naderden dus het einde met de zes koplopers, die zich klaarmaakten voor de eindfinish, doch de dappere Deelen zoo dit niet meer meemaken, want met nog enkele ronden te rijden waren de krachtsinsplanningen voor hem te veel geweest en staakte hij de strijd.

De “grote vijf" vochten het onder elkaar uit en in een sportief duel met Cuijten won Bertus Lute uit 's-Graveland op fraaie wijze de sprint. Een overwinning die hem ten volle toekwam en wert voor hem zijn tweede succes was in een week. Cuijten werd prachtige tweede, Damen en Steenvoorde resp. derde en vierde. Wout Verhoeven kon helaas niet aan deze spurt deel­nemen, daar hij kort voor het erode een lekke band kreeg.

Amateurs: 1. B. Lute ('s-Graveland), 100 km in 2 our 40 min. 20 sec.; 2. M. Cuijten (Mierlo); 3. P. Damen (Lieshout): 4. P. Steenvoorde (Heernstede); 5. W. Verhoeven (Overschie); 6. P. de Bruin (Roosendaal); 7. P. Kooyman (Den Haag); 8. W. Snijders (Halfweg.); 9. M. Sonnemans (Geldrop); 10. K. Post (Nieuw Vennep); 11. W. van Lippen (Eindhoven); 12. J. Cau­wenberg (Eindhoven); 13. G. de Korte (Utrecht); 14. G. Bos (Vreeland); 15. H. de Bree (Soest). BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

AARLE – RIXTEL.(15 juni).1954

Amateurs: 1. Bertus Lute, 2. Tinie Vuijten, 3. Piet Damen,

 

ACHT VAN BOLSWARD.(7 juni).1954

HOFLAND verbaasde renners en volgers

Toen Jan Hofland 230 km had afgefietst en als winnaar over de eindstreep kwam, had hij een prestatie verricht van de eer­ste orde. In zware gevechten met de aanstormende amateur­jeugd van het Noorden en het Oosten, waarbij Coen Zondag, Fre Mik en Mattie van der Heuvel de vertegenwoordigers waren, had hij kort voor Workum moeten lossen. Inderdaad, Coen Zondag had hem murw gereden met zijn herhaaldelijke demarrages. Op dat moment had Zondag voor hem alleen het pad geeffend om naar de koplopers v. d. Pluym en v. d. Heu­vel toe te stormen. Wij voor ons dachten toen beslist, dat Hof­land niet meer in staat zou kunnen zijn om weer bij te komen en hadden hem eerlijk gezegd al voor de overwinning afge­schreven. Wij hebben Hofland nog even gevolgd en na als enige conclusie gesteld te hebben, dat hij volkomen van de kaart was - een conclusie die later te voorbarig geweest bleek te zijn - stevenden wij naar de drie koplopers, Zondag, v. d. Pluym en v. d. Heuvel. Er restten toen nog maar 12 km te rijden. Een paar kilometer verder kwam een heftig met de armen zwaaiende motoragent ons beduiden, dat wij doortocht moesten verlenen aan een ander. Wie die ander was? Het ongelooflijke speelde zich voor onze ogen af. Hofland, nog maar pas door ons gedoodverfd als “volkomen van de kaart", zat plotseling vlak voor ons. Hij reed wel niet met de stijl van een flyer, doch ramde zich a.h.w. vooruit en hij was er. Voor hem, op slechts luttele meters, probeerden die drie koplopers hem te verhinderen om bij hen te komen. Schot op schot vuur­den zij af en elk daarvan vergrootte weer de afstand tussen Hofland en hen. Hofland versaagde echter niet! Met een be­wonderenswaardig moreel zette hij door, meter voor meter, centimeter voor centimeter liep hij in en toen hij eindelijk kans had gezien om bij zijn rivalen tekomen, bengelde hij vol­komen leeg gereden aan het wiel. Volkomen leeggereden? Wel neen, want toen op circa 400 meter de eindsprint door Coen Zondag werd ingezet, had Hofland, de schijnbaar leeggereden Hofland, nog de kracht om terug te slaan. En hij sloeg terug, krachtig en beslissend! Wel was er een misverstand over de juiste ligging van de eindstreep, maar dit was een handicap, die voor Hofland net zo zwaar woog als voor de anderen.

Als Jan Hofland ooit een wedstrijd heeft gewonnen, waar hij met ere op kan terugzien, dan is het wel deze Elfsteden-wed­strijd, de Friese ere-wedstrijd, „De Acht van Bolsward".

Toen in de vroege morgenuren van de Tweede Pinksterdag, het maagdelijk daglicht was maar net verschenen, de 55 ama­teurs vertrokken, was Bolsward al lang ontwaakt. Velen had­den zich opgemaakt om de renners en toeristen een enthousiast­uitgeleide te doen en hen veel succes toe te wensen op de lange tocht die hen stond te wachten. Al kort na het vertrek van de amateurs uit Bolsward zijn Bloetjes en Bellis (Alkmaar) en Rijkers (Amsterdam) aan een uitlooppoging begonnen. Bij Harlingen, na 22 kilometer, hadden zij een voorsprong van .1/2 kilometer. Bij Franeker was hun voorsprong met een kilo­meter vergroot. Bellis had moeten lossen. Tussen Marrum en Dokkum (77 km) zaten op kop Hoolveld (Wervershoofd), Spij­kerman (Meppel) en Stroet (Wervershoofd). Kort daarachter reden Rijkers en Bloetjes. Het grote peloton zat toen nog maar slechts 30 meter achter laatstgenoemden. Melle van Dekken (Hoogkerk) probeerde uit het grote peloton weg te komen. Degeling (Venhuizen) en Van der Heuvel (Hengelo) onder­namen dezelfde poging. Alleen Van der Heuvel zag kans om zich bij de, koplopers te voegen. Bij Oudkerk, tussen Dokkum en Leeuwarden, zaten Bellis en Rijkers weer op kop. Zij wer­den in Leeuwarden (103 km) ingelopen door Coen Zondag, Mattie van der Heuvel, Sjabbe Hovingh (Hoogkerk) en Frans Scheuneman (Veendam). Tijdens de eerste doorkomst van Bolsward (138 km) was er een kopgroep ontstaan van 16 ren­ners. Deze waren: Mile (NW. Pekela), Rijkers, Van Steenselen (Mijnsherenland), Jan Hofland (Beverwijk), Zondag, Dekker (Amsterdam), Van der Heuvel, Pronk (Warmerhuizen), Kayer (Hoorn), Degeling, Van der Pluym (Dussen), Bloetjes, Hovingh, Van Dekken, Bulten,(Zwolle) en een niet geidentificeerde ren­ner. Tussen Bolsward en IJlst (153 km) kregen wij herhaal­delijk nieuwe groeperingen.

Eerst waren het Van der Heuvel, Rijkers, Scheuneman en Hofland, die uitliepen. Even daarna zaten aan de leiding Van der Pluym, Van der Heuvel en Scheuneman. Door een gesloten overweg bij IJlst moesten laatstgenoemde drie wachten en werden weer ingelopen door de grote groep. Op weg naar Slo­ten (174 km) liepen Van der Heuvel; Van der Pluym en Scheu­neman weer uit. In Sloten zelf hadden zij 500 meter voorsprong bereikt. In Staveren (199 km) kwam Fre Mik alleen op kop door. Kort voor Hindelopen (210 km) kreeg hij een lekke band op het moment dat hij een minuut voorsprong had. Na het passeren van deze plaats werd de kopgroep gevormd door Zondag, Van Steenselen, Van der Pluym en Van der Heuvel. In Workum (218 km) kwamen als leiders door Van der Heuvel en Van der Pluym. Twee honderd meter achter hen reden Zondag en Hofland in de achtervolging. De andere deelnemers lagen ver achter of hadden de strijd gestaakt. Het verdere ver­loop van deze wedstrijd hebben wij reeds in de aanhef van dit artikel vermeld.

NIEUWELINGEN

De nieuwelingenwedstrijd kenmerkte zich door een vertrek in hoog tempo. Na plus minus 15 kilometer rijden ontstond er een valpartij waarbij waren betrokken Scheermeyer (Amsterdam), Nankman (Groningen), Last (Groningen), Schouten (Berk­hout), Hofstra (Gorredijk) en Elsinga (Norg). Tien kilometer later wilt Last weer aansluiting met het peloton te krijgen. Tussen Harlingen en Franeker (32 km) moesten door de felle demarrages van Punter (Hoogkerk), Stek (Leeuwarden) en Koning (Oldemarkt), de volgende renners lossen: Last, Vergne, Prangers en Kouwenhoven. Punter, Stek en Koning wisten gezamenlijk een voorsprong te behalen van 32 seconden. In Dokkum (77 km) werden de uitlopers weer ingehaald door een groot peloton. Even na Dokkum versperde een boerenwagen de weg en ontstond daardoor een valpartij. Stek moest ten­gevolge daarvan plaats nemen in de wagen van de “brokken­piloot". Vlak voor Leeuwarden (103 km) ontstond de strijd pas met recht. Punter poogde met Bakvis (Amsterdam) aan zijn wiel een beslissing te forceren. Hij voerde het tempo op tot bij de 50 kilometer, maar zijn tegenstanders dienden goed van antwoord. Slachtoffers van dit verwoede gevecht werden Kootje (Sneek), Ooyevaar (Oud Karspel), Beers (Dokkum) en Veldhuyzen (Apeldoorn). Kroon (Den Haag) nam ondanks het zeer hoge tempo dat onderhouden werd de vlucht. Nadat hij 500 meter voorsprong had bereikt, viel het grote peloton met enorme snelheid op hem aan en moest hij capituleren. Na Dronrijp (115 km) ontstond weer een valpartij zonder ernstige gevolgen. Enkele renners die door dit ongeval achterstand hadden opgelopen konden later, gebruik makende van een betrekkelijke rust in de groep voor hen, weer bij komen. Toen er 120 kilometers waren verreden, gingen Bakvis, Punter en Koning aan de haal. Het peloton reageerde echter direct en liep hen weer spoedig in. Alle bij Wommels (130 km) ondernomen vluchtpogingen werden in de kiem gesmoord. Met het eind­punt Bolsward in het zicht deden enkele renners nog de laatste en vertwijfelde pogingen om zich van het dichtbezette peloton los te rukken. Door de waakzaamheid van het peloton en de op de open vlakte staande sterke wind kon geen der vluchters een definitief succes boeken. In een massale eindsprint kwam de beslissing. Jongstra (Hoogeveen), die een tactisch bekeken course had gereden, werd winnaar. Punter, die volgens veler mening zeer sterk en buitengewoon actief had gereden, zou zeker de ,suikerpremie" hebben gekregen, zo een dergelijke prijs in Bolsward was beschikbaar gesteld. Deze, door het be­stuur van de Friese Elfsteden Rijwieltochtvereniging te Bols­ward georganiseerde wedstrijden hadden een zeer goed ver­loop. Aan deze 42e klassieker - de achtste na de oorlog - werd deze keer door tweemaal zoveel nieuwelingen als vorig jaar deelgenomen. Het aantal deelnemers bij de amateurs bleef gelijk, bij de toeristen was de helft meer inschrijvers als het jaar hiervoor. BRON:PIETER M. KORF

Amateurs: 1. J. Hofland (Beverwijk), 230 km in 5 uur 55 min.; 2. L, van der Pluym (Dussen); 3. C. Zondag (Delfzijl); 4. M. van der Heuvel (Hengelo); 5. A. J. van Steenselen (Mijnsheren­land); 6. J. M. Rijkers (Amsterdam); 7. F. Mik (Nw. Pekela); 8. Th. Bulten (Ztivolle); 9. F. Scheuneman (Veendam); 10. Y. Ma­tena (Den Haag); 11. M. van Dekken (H'oog'kerk); 12. P. Dege­ling (Venhuizen).

Nieuwelingen: 1. E. Jongstra (Hoogeveen), 136 km in 3 uur 23 min.; 2. H. Bakvis (Amsterdam); 3. B. de Boer (Heemskerk); 4. J. Elias (Halfweg); 5. C. Tienstra (Halfweg); 6. W. van Manson (Ouderkerk a.d. Amstel); 7. J. Punter (Hoogkerk); 8. J. Edelen­bosch (Enkhuizen); 9. J. Meegdes (IJmuiden); 10. G. Honing (Heemskerk); 11. Th. J. Koning (Kwadijk); 12. H. Langelaar (Amsterdam).

Vaardigheidsrit: 1. M.- de Haan (Ouderkerk a.d. Amstel), tijd over 230 km niet opgegeven; 2. J. Trompetter (De Haukes); 3. K. H. Dickentman (Sloten, N.H.); 4. C. Bakker (Ouderkerk a.d. Amstel); 5. Th. de Boer (Harlingen); 6. W. Schipper (Mierlo); 7. K. Schipper (Mierlo).

 

ACHTMAAL.(25 juli).1954

Amateurs: 1. Piet de Bruijn, 2. de Jong,

 

ALKMAAR.(8 oktober).1954

 In ALKMAAR een dag van historie

Met Nol Muller aan het stuur van zijn Chevrolet rolden we Vrijdag 8 October Alkmaar binnen.Na de liniaal-rechte wegen langs de nijvere Zaan-dorpen, wegen die weinig afwisseling laten zien, stemt het bosrijke begin van de Kaasstad behagelijk.

Ineens waren we in de drukte! Alkmaar viert zijn ontzetfeest op 8 October, want dat is de datum waarop eenmaal de victorie begon.

Een aardig stadje, dat de bezoeker, die er niet alle jaren korter of langer vertoeft, treft door zijn omvang, zijn verzorgd uiter­lijk, zijn nette huizen en talrijke winkels, zijn smalle straten en ruime Singel, zijn markt, kortom de stad maakt een prettige indruk, een gezellige indruk! En is het er dan kermis en een mooie stille herfstdag,zoals Vrijdag, dan zijn de straten stamp­vol en is de mensenmenigte groot en in opgewekte stemming.

We konden er niet door!

Een grote optocht trok voorbij, voorop een opvolger van wijlen Drais van Sauerbronn, de man die in 1817 de loopmachine uit­vond, op zijn houten vehikel en een latere sportman, een uit 1881, die de hoge stalen machine, eenmaal de trots van iedere jonge man, bereed. Voor zover dit in de drukte mogelijk was! Een optocht met allerlei sportdemonstraties op allerlei wagens, waarbij er waren van geweldige afmetingen, een kleurig en kleurig geheel en van respectabele afmeting.

Maar we kwamen toch nog bijtijds in de Lyceumstraat, waar de start der amateur-deelnemers aan de wielerronde over 80 km - 90 ronden - plaats vond.

De W.V. “Alcmaria Victrix" had deze Ronde voortreffelijk voorbereid en een apart woord van hulde past voor voorzitter N. Boschman, die de ziel is van liet wielerleven in Alkmaar. Er stonden duizenden langs de touwen op de trottoirs en an­dere duizenden zaten in de vensterkozijnen of voor de vensters der lange huizenrijen. De jury zetelde op een model jurytent - zeg maar tribune - lang en ruim; stevig ineengezet, dus stabiel. Aan de overzijde het nummerbord, draaibaar en met rollende nummers. Dat alles was tip top.

De leiding van de wedstrijd lag in de bekwame handen van mannen met routine: Herman Engelmoer, kamprechter; A. Muller, Th. D. Visser en M. Th. Leyssen, wedstrijdcommissa­rissen; W. van Steenbergen, microfdon; N. Boschman, starter, W. Prins, tijdwaarnemer; J. Groot,rondenverificateur en R. Koomen, seer. der jury.

Maar ook het bestuur van de 8 October-vereniging “Alkmaar Ontzet" in gekleed costuum met hoge hoed zetelde op de ruime jury-tent.

De wedstrijd had een vlot verloop, zo, dat er van het vormen van diverse groepen geen sprake was. Om de premies werd hevig gesprint en ze kwamen in diverse handen.

Van de kleine vijftig man die de strijd hadden aangebonden, viel een derde in de loop der 90 ronden door diverse oorzaken af. Toen het tegen het einde liep, steeg de belangstelling tot kookpunt. Het was Jan Hofland uit Beverwijk, die met een paar formidabele rukken de zege aan zich bracht, vlak voor Piet Kooyman uit Den Haag. Piet Peters was een prachtige derde, waarop volgde H. Scholten uit Den Haag enz.

De voorzitter van “Alkmaar Ontzet", de heer De Lange hul­digde de prijzenwinnaars maar betrok heel terecht ook de beer Boschman in zijn hulde, de vereniging met haar succes, de politie voor haar voortreffelijke ordebewaring etc.

Iets later werden op de bovenzaal van bet clublokaal van „Alc­maria Victrix" de prijzen uitgereikt en bleven we nog enige tijd bijeen, alvorens de terugtocht naar Amsterdam te aan­vaarden.Alkmaar bleef achter in een feeststemming.

Amateurs: 1. Jan Hofland, Bever­wijk, 80 km in 2 uur 5 min.; 2. P. Kooyman, Den Haag; 3. P. Peters, Haarlem; 4. H. Scholten, Den Haag; 5. W. Eelsing, IJmuiden; 6. F. Schild, Amsterdam; 7. J. Ottenbros, Alkmaar; 8. P. de Bruin, Roosendaal; 9. J. v. d. Putten, Den Haag; 10. J. Rol, Alkmaar; 11. Wies van Dongen, Breda; 12. T. Peters, Haarlem.

8 October Alkmaar, een geslaagde dag!

 

AMSTERDAM - ALBERT CUYPSTRAAT.(1 augustus).1954

Amateurs: 1. C. Rabe 66 km in 1 uur 39 min. 57 sec.; 2. H. Dou­wes; 3. F. Rabe; 4. J. Barlage; 5. D. Olivier; 6. A. T'eysse; 7. W. Frank; 8. P. Post; 9. P. Dufour; 10. N. Ballangee.

Nieuwelingen: 1.Johnny de Vries, 2. Jaap Gudde, 3. A. van Raalte.

 

AMSTERDAM – HARTJESDAGRONDE.(16 augustus).1954

                             Daan de Groot won Hartjesdagrond

Veertig duizend enthousiaste Amsterdammers bejubelden tijdens de ereronde Daan de Groot, die op miraculeuze wijze de bijzonder levendige en sterk bezette Hartjesdag-Rnde op

zijn naam bracht.

Ook de renners waren best te spreken over deze Ronde van de Dapperbuurt, welke werd georganiseerd door de A.S.C. „Olympia", in samenwerking met het Sociaal Cultureel Wijk­centrum ,Muiderpoortkwartier", want er waren prijzen ter waarde van duizenden guldens.

Kort na het startschot van Burgemeester Arn. J. d'Ailly, waren het Van Verseveld, Moolenijzer en C. Rabe, die hun geluk wil­den beproeven en het 75 man tellende peloton een vaarwel toe­riepen. C. Rabe zag er kennelijk geen groot heil in, want na drie ronden liet hij zich alweer terug vallen. Overigens een verstandige gedachte, want na 35 van de 75 ronden werden de vluchtelingen achterhaald. Met nog 30 ronden voor de finish keerde Cees Rabe zijn sportgenoten wederom de rug toe en zoals gewoonlijk zette broer Frits de achtervolging in, tezamen met Haster en de nog kersverse amateur Van Wetten. Planken­koorts kende deze knaap uit Noordwijkerhout kennelijk niet, want hij probeerde, zij het vruchteloos, zijn makkers kwijt te raken.

Zeventien ronden voor het einde, toen de kopgroep tot 12 man was uitgebreid, viel de beslissende slag. In de sprint zegevier­de De Groot met een wiel over P. Kooyman (Den Haag) en met drie lengten over D. de Ruiter (Beverwijk). Van Wetten werd 4de; 5. F. Rabe; 6. Tienstra; 7. J.. Schipper; 8. A. de Hoog; 9. C. Rabe; 10. Van Verseveld; 11. Steenvoorden.De sprint van het peloton werd gewonnen door J. Captein v66r P. van Heusden en F. Schild.

 

AMSTERDAM – HAVENCRITERIUM.(19 september).1954

Amateurs: 1. Joop Captein, 2. Piet Kooijman, 3. Nico de Clerck,

Nieuwelingen: 1. Johnny de Vries, 2. Jan Hubner, 3. Chris Dumernit,

 

AMSTERDAM – INDONESIEBUURT.(8 augustus)1954

Amateurs: 1. Joop Captein, 2. Cees Rabe, 3. Frist Rabe

Nieuwelingen: 1. Bennie Muller, 2. Leen van de Meulen, 3. Jaap Gudde,

 

AMSTERDAM - KINKERBUURT.(5 september).1954

Nieuwelingen: 1. A. Beentjes, Heemskerk, 50 km in 1 uur 18 min. 22 sec.; 2. B. van Beem, Halfweg; 3. B. J. Liefhebber, Am­sterdam; 4. C. Dumernit, Amsterdam; 5. A. Barto, Amsterdam.

Amateurs: 1. J. Hofland, Beverwijk, 77 km in 1 uur 58 min. 48 sec.; 2. Fr. Schild, Amsterdam; 3. N. de Clerk, Amsterdam; 4. W. Eelsing, Wmuiden; 5. D. de Groot, Amsterdam; 6. J. Eel­sing, IJmuiden; 7. B. Wuurman, Amsterdam; 8. A. de Hoog, Amsterdam; 9. H. Haster, Amsterdam; 10. H. Ruiken, Amster­dam. De prestatieprijs was voor Daan de Groot.

Adspiranten: 1. H. de Graaf, 2. W. Petersen, 3. H. van Engelen.

 

AMSTERDAM – MARKTHALLEN.(18 juli).1954

Amateurs: 1. Captein, Amsterdam, 70 km in 1 uur 45 min. 30 sec.; 2. Eelsing, IJmuiden; 3. Van Bockel, Amsterdam; 4. Bredius, Diemen; 5. Janbroers, Amsterdam; 6. Haster, Amster­dam; 7. Barlage, Amsterdam; 8. Wiese, Amsterdam; 9. Corne­lissen, Halfweg; 10. Wuurman, Amsterdam; 11. v. d. Heijden, Amsterdam; 12. Reuter, Amsterdam.

Nieuwelingen: 1. Van Wetten, Noordwijkerhout, 42 km in 1 uur 6 min. 5'5 sec.; 2. iDumernit, Amsterdam; 3. Buitink, Amster­dam; 4. Bakvis, Amsterdam; 5. Dufour, Amsterdam; 6. Vink, Amsterdam; 7. Neesman, Amsterdam; 8. Hoogkamer, Leiden; 9. Lakeman, Amsterdam.

 

AMSTERDAM – NIEUW-WEST.(12 september).1954

           Daan de Groot, winnaar in Ronde van Nieuw-West

Door zijn stadgenoot Frits Rabe - met wie hij de laatste 11 km aan de leiding had gereden - in de sprint te verslaan, is de Amsterdammer Daan de Groot er in geslaagd om de Ronde van Nieuw-West op zijn naam te brengen. Rappe Jopie Captein had de aansluiting gemist en kon het ,gat", dat De Groot en Rabe hadden geslagen, niet meer overbruggen en moest met de derde plaats genoegen nemen.

De Amsterdammer Gerard Bakx nam in deze hoofdstedelijke straatronde van „De Germaan" reeds spoedig het initiatief tot de aanval, doch toen ook Ab Bakker en Fr. Schild uit het pelo­ton ontsnapten, werd Bakx weer tot de orde geroepen. Een hierna volgende poging van Berend Fok scheen meer succes te hebben, maar het peloton berustte niet in een vroegtijdige ontsnapping en de achtervolging werd ingezet door Wil Eel­sing, Joop Wuurman, Ab Bakker, Captein, v. d. Heide, Pafort en Janissen. Toen deze achtervolgers de vluchteling te pakken kregen, kwamen ook Holland en Schipper en een ronde later Mik Snijder en Haster zich bij de leiders present melden. Deze kopgroep werd echter weer even snel uitgedund en ook de voorsprong begon aanmerkelijk te slinken. Van de zeven over­gebleven koplopers deed Haster nog enkele pogingen om het ten ondergang gedoemde kopgroepje te verlaten, doch succes was hem niet beschoren. Nadat er 30 km was afgelegd, streek het peloton - waarin Daan de Groot een der grootste gang­makers was geweest - op de vluchtelingen neer en kwam alles weer bijeen. Jan Hofland, die op een succesvol seizoen kan bogen, kwam in deze fase van de strijd in moeilijkheden en gaf enkele ronden later de pijp aan Maarten.

Pogingen van Jan T'ienstra, Captein en Koolhof en weer Cap­tein met Van Wetten om de strijd een beslissende wending te geven, werden door het peloton verijdeld. Eenzelfde lot onder­ging een greep van acht renners, die ook weer ingelopen werd. Ernstiger werd het toen -met nog 40 km te rijden - de Zaan­dammer Blauw een kleine voorsprong veroverde en daarbij versterking kreeg van Snijder, De Groot, Van Os en Moolen­ijzer. Hoewel dit vijftal aanvankelijk succes scheen te hebben, moesten Blauw en Moolenijzer na enkele ronden „lossen" en werd in het peloton door Arie van Wetten het sein tot de tegen­aanval geblazen. Samen met Captein slaagde hij er in om bij De Groot, Snijder en Van Os te komen, toch toen ook Wuur­man, Haster, Schipper en Janissen er nog bij kwamen, kreeg ook het peloton weer aansluiting. Er moesten toen nog 18 km afgelegd worden en Joop Wuurman, die van deze hergroepe­ring dacht te profiteren, werd weer terstond in zijn kraag ge­pakt.

Twaalf ronden (14.4 km) voor de eindstreep riep Jan Schipper het nog uit 20 man bestaande peloton vaarwel en veroverde een kleine voorsprong. Slechts enkele ronden mocht hij zich in deze voorsprong verheugen, toen begon de tandem De Groot -F. Rabe aan zijn opmars. Janissen, Fok en Captein sprongen nog uit het peloton, maar zij kwamen te laat. De Groot en Rabe liepen snel van hun concurrenten weg en het “gat" dat hij achter zich sloegen, kon ook de snelle Captein niet meer over­bruggen. Met anderhalve lengte voorsprong bleef Daan de Groot zijn medevluchteling Frits Rabe tenslotte de baas en Captein won de sprint om de derde plaats. Van Wetten, die zich in de laatste ronde van zijn gezellen Wuurman en Mannaart - met wie hij nog uit het peloton was ontsnapt - had ontdaan; greep de zesde plaats.

Amateurs: 1. Daan de Groot (Amsterdam), 84 km in 2 uur 4 spin. 3 sec.; 2. F. Rabe; 3. J. Captein; 4. R. Janissen (allen Amsterdam); 5. B. Fok (Hoorn); 6. A. van Wetten (Noordwij­kerhout); 7. A. Mannaart (Krommenie); 8. J. Wuurman; 9. F. Schild (beiden Amsterdam); 10. F. Cornelissen (Halfweg); 11. J. Schipper (Amsterdam); 12. P. Tienstra (Halfweg).

Nieuwelingen: 1. C. Dumernit (Amsterdam), 60 km in 1 uur 32 min. 51 sec.; 2. L. Vink; 3. A. Heiden; 4. J. Zijlstra; 5. M. Neesman; 6. S. de Vries; 7. A. Stoeltie; 8. J. Liefhebber (allen Amsterdam); g. J. Pronk (Weesperkarspel); 10. H. Ma­rinus (Amsterdam).

BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

AMSTERDAM – VISMARKT.(13 juni).1954

         Freek Cornelissen won de Ronde van de Vismarkt

De vijfde Ronde van de Vismarkt, door de Amsterdamse ver­eniging ,Le Champion" georganiseerd, is bij de amateurs een tweestrijd geweest tussen de gezamenlijke Amsterdammers en renners van „De Bataaf" uit Halfweg. En ook nu weer was het een renner van deze vereniging, die de overwinning in de wacht sleepte: Freek Cornelissen toonde zich in de eindsprint sneller dan vier hoofdstedelingen en een clubgenoot.

Reeds in de beginfase van deze 100 km-koers werden er vele lofwaardige pogingen ondernomen om uit het peloton te ont­snappen, doch succes bleef achterwege. Vooral R. Schipper, Snijders en Janissen toonden zich hierbij van hun actiefste zijde. Nadat er 28 km was afgelegd, had deze laatste renner eindelijk succes en veroverde een kleine voorsprong. En toen hij nog versterking kreeg van zijn stadgenoten B. Wuurman, Janbroers, Jun en v. d. Ruit, scheen de strijd een beslissende wending te nemen. Doch toen ook Haster en Jan Tienstra aan­sluiting kregen, kwam ook het peloton weer bij de vluchte­lingen. Verwoede pogingen van Snijders om de strijd in zijn voordeel te beslissen, leverden niet het gewenste resultaat op. Na ongeveer 44 km; reden Stoete, De Hoog, Cornelisse, Ten Have en Outersterp met een kleine voorsprong voor het pelo­ton uit. De laatste twee renners vielen in de volgende ronde weer terug en hun plaatsen werden toen ingenomen door M. Bakker, J. Post, Janissen en Haster. Het zevental dat hierdoor aan de leiding kwam, zette er een straf tempo in en boekte na een strijd van tien ronden een straatlengte voorsprong op het peloton. Haster kwam hierna in moeilijkheden en verdween naar de sterk dunnende achterhoede. B. Wuurman, Janbroers, Tienstra, J. Eelsing, Pafort en De Booy, die hun kansen in ge­vaar zagen komen, vormden een achtervolgingsgroepje, dat na een rondenlange jacht - met nog 30 km te rijden - op de koplopers neerstreek.

Tien man van deze samengevoegde groepen wisten zich voor­lopig te handhaven, t.w. de Amsterdammers B. Wuurman, De Booy, De Hoog, Janbroers, Janissen en Pafort, de Bataven Cor­nelissen, J. Tienstra en M. Bakker en als enige vreemde in de tweestrijd Amsterdam-De Bataaf, de IJmuidenaar Jan Eel­sing. Op het tweede plan streden toen nog Snijders, Kuitwaard, J. Wuurman, Schipper en de teruggekeerde Reuter met een achterstand van 30 seconden. En net daarachter volgde een groepje van zes kanslozen, dat nemen ronden voor de streep door de kopgroep - waaruit inmiddels Eelsing en Bakker waren verdwenen - werd gedubbeld. Van het tweede groepje waren toen alleen Reuter, Schipper en Kuitwaard nog over, zodat er nog maar elf renners in de strijd lagen. Voor Jan­broers en B. Wuurman werd het tempo der koplopers in de laatste vijf ronden nog te machtig en van de zes overgebleven leiders, toonde Freek Cornelissen zich tenslotte de snelste.

Come back.

De Amsterdammer Willem Reuter vierde na een jarenlange afwezigheid een fraaie come back bij de amateurs door naast de 10e plaats, ook met algemene stemmen de prestatieprijs te veroveren. Deze oud-professional is wel een van de eersten die van de nieuwe bepaling van de Sportcommissie der K.N.W.U. - dat professionals na een wachttijd van minstens twee jaar weer amateur kunnen worden - gebruik heeft gemaakt. BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Amateurs: 1. Freek Cornelissen (Halfweg), ca. 100 km' in 2 uur 22 min. 40 sec.; 2. R. Janissen; 3, J. Pafort (beiden Amsterdam); 4. J. Tienstra (Halfweg); 5. L. de Booy; 6. A. de Hoog (beiden Amsterdam); 7. op 58 sec. B. Wuurman; 8. D. Janbroers (beiden Amsterdam); 9. op 1 min. 12 sec. R. Schip­per (Hoofddorp); 10. W. Reuter (Amsterdam); 11. H. Kuit­waard (Velsen).

Prestatieprijs: W. Reuter. Extra-prijs: R. Janissen.

Nieuwelingen.

Bij de nieuwelinigen deed zich, met nog 7 ronden te rijden, een grote valpartij voor, door onervarenheid van een der renners. Het gevolg hiervan was, dat een toeschouwer naar het zieken­huis moest worden vervoerd. Enkele ronden voor deze valpartij was Arie van Wetten uit het peloton ontsnapt en reed zich met een verzet a la Van Est en een couragg als Hein van Breenen, naar zijn tiende overwinning en de prestatieprijs.

Nieuwelingen: 1. Arie van Wetten (Noordwijkerhout), ca. 50 km in 1 uur 8 min. 56 sec.; 2. W. Bogers (Nieuw Vennep); 3. L. Vink; 4. J. Gudde; 5. A. Heide; 6. C. van Haagen; 7. J. de Vries; 8. P. Dufour; 9. J. Vonhof; 10. J. Hubner (allen Am­sterdam).

 

AMSTERDAM – VONDELPARK.(9 mei).1954

Amateurs: 1. Frits Rabe, 2. Mik Snijder, 3. Rein Janissen,

Nieuwelingen: 1. Joop Captein, 2. Chris Dumernit, 3. Wim Klebach,

 

AMSTERDAM – ZUID.(29 augustus).1954

Amateurs: 1. Tonny van Bockel, 2. Joop Captein, 3. Jan Pafort,

Nieuwelingen: 1. Henk den Teulingen, 2. Jack Groenveld, 3. Louis Vink,

 

AMSTERDAM-TIEL-ARNHEM-AMSTERDAM.(3 juli).1954

             Wies van Dongen sterkste in bri1jant sluitstuk

Al de voorgaande wielertochten van Amsterdam naar Arnhem en terug naar de hoofdstad voor amateurs, het zijn, stuk voor stuk, geen daverende wedstrijden geweest met gigantische ge­vechten, waarover, bij manier van spreken, sterke verhalen de ronde doen. Ongeacht of Henk Faanhof nu winnaar was of Ed Koeman, Jan Plantaz, Adri Voorting of Jan Konings. Hoe het komt weet eigenlijk niemand, want de zojuist gereleveerde renners toonden toch meer dan eens wat in hun ransel te heb­ben. Desondanks deed deze jaarlijkse klassieker het niet. Hij deed het niet, omdat het veld deelnemers kwalitatief nu niet bepaald imponeerde. Doorgaans eindigde deze vluchtcourse dan ook met een klassieke eindspurt van een hele rist koplopers.

Zaterdag was dat allemaal anders. Het parcours, voor een deel gewijzigd, was minder gemakkelijk geworden, maar bovendien waren heel wat meer vooraanstaande amateurs aan de start en die leverden zoveel strijd met elkaar, dat deze wegwedstrijd over 255 kilometer tot de beste behoort, die wij hebben gezien. En dat zijn er nogal wat.

Er waren, gelukkig, niet al te veel pechvogels, al behoorde daar de “vaste kern" weer zo'n beetje toe: die Amsterdammer Arie de Hoog kreeg, na luttele Amsterdamse kilometers rijden, last met een onwillige kettinig; de Zoetermeerder Jaap Slinger­land haalde, toen de karavaan, 56 sterk, de hoofdstad nauwe­lijks had verlaten, driftig een van zijn wielen uit de fiets: weer een lekke band. Zijn zoveelste van dit jaar. In Breukelen moest de Rotterdammer Cor Stout voor een zelfde euvel afstappen, evenals de Amsterdammer Jean Mehagnoul, die in Utrecht een platte tube had Ja, in zo'n geval zou je je wel eens om­geven willen zien door een aantal “knechten".

Amsterdam-Tiel-Arnhem-Amsterdam in korte trekken weergegeven? De Haarlemmer Tonny Peters en de Vlijmenaar Tini Wolfs waren, na een kilometer of vijftig, op de brug, over die Lek bij Vianen uit het peloton ontvlucht en toen zij Ever­dingen, na zeven kwartier rijden, binnenraasden, volgde de grote groep op 45 seconden. In Tiel, waar Wolfs de premie wegkaapte, bedroeg de voorsprong al bijna twee minuten, maar toen was het ook welletjes. De jonge Hagenaar Hamelink, de Hengeloer Van de Heuvel, die knap reed, heel knap zelfs, Lute, die binnenkort de koersbroek inruilt voor de soldaten­rok, de blonde Tilburger Meesters en (Wout) Verhoeven (het hoofd als gewoonlijk schuin), werkten gevijven hun achter­stand na moedig volhouden weg. Even voorbij Arnhem (130 km) kwamen nog drie dapperen bij : de Eindhovenaar Rien van Grinsven. Tini Cuyten uit Mierlo en Matthieu Sonnemans uit Geldrop. Zodat zich in Oosterbeek een kopgroep van tien man had gevormd. Hier hebt U de namen: Wolfs, Peters, Lute, Hamelink, Van de Heuvel, Sonnemans, Van Grinsven, Verhoe­ven, Cuyten en Meesters.

Maar zoals we elders schreven: als de paarden niet gelijk trek­ken, Dan loopt de wagen niet. Het “overnemen" was lang niet altijd achttien karaats en zoiets kan meters kosten. Het eind van het liedje was, dat de kopgroep in omvang weer uitgroeide: eerst kwam de Limburger Schoenmakers in een pracht van een stijl bij en vervolgens sloten nog tal van anderen zich aan. Dat was tussen Wageningen en Veenendaal, toen er nog een kleine honderd kilometer moest worden afgelegd.

Matthieu Sonnemans, Martin Wolfs en Henk van de Broek joegen vervolgens naar terreinwinst: van voor Renswoude tot diep achter Hilversum behielden ze hun voorsprong; in Amers­foort „lagen" Verseveld, Lute en Meesters op dik 600 meter, Verhoeven, De Bruin en Hofland op goed 700 meter, Vermast, Schoenmakers en Cuyten op een kleine 800 meter en het “pe­loton", vijftien man sterk, op ruim 900 meter. De Vreelander Pos, de Amerstoorter Westerhout en de Eindhovenaar Van Grinsven waren uit de “hoofdmacht" weggevallen omdat het allle dagen geen Zondag is (de ,vorm, he?); Troost (rijwiel­defect), Verseveld (gevallen?) en Van de Heuvel (lekke band) hadden de wind evenmin mee in deze aantrekkelijke weg­course.

Sonnemans, Wolfs en Van de Broek hielden het, zoals gezegd, niet. De sterke temporijder Henk van de Broek, uitblinker in Warschau-Berlijn-Praag, begon moeilijk te draaien. De man uit Breukelen, die het zware werk nooit ontloopt, moest dit nu overlaten aan zijn beide makkers, die dit zonder morren deden, al ging de terreinwinst er uiteindelijk mee verloren. Want na heel wat aanvallen en tegenaanvallen had zich in de fonkelen­ de eindstrijd, zo'n vijf kilometer voor Weesp, een nieuwe kop­groep geformeerd, groot veertien man: de Limburgers Gram­ser en Schoenmakers, de Brabanders Van Steenselen, Cuyten, Sonnemans, Wolfs en Van Dongen, de ,Ollanders" Van de Broek, Lute, Hofland, Rusman, Peters, Pauw en Post. Maar weer zou het de held van de wedstrijd, de sierlijke Vlijmenaar Wolfs zijn, die het vuurtje voor de finale aanstak. Een pracht van een finale, welke de volgers dat aan de finish op de Katben­burgerkade toe boeide. Toen Martin Wolfs wegsprong, een kilometer of vijftien voor het einde, trok hij twee mannetjes­putters met zich mee: Wies van Dongen en Krijn Post, hun bagage vol met prijzen. Maar zie, de Nieuw-Venneper kon zijn beide makkers op de klinkers van de Weesperzijde in de hoofdstad niet meer bijbenen - hij „loste" toen Van Dongen een paar duwen extra gaf. Zelfs werd de vechter uit de Haar­lemmermeer in de paar laatste kilometers door een tiental andere renners ingelopen en gepasseerd. Ook Martin Wolfs, die zich misschien teveel in de aanval had gewaagd, moest in dat laatste stukje van de wedstrijd het hoofd voor Wies van Don­gen buigen. Voor de man uit Breda, die ondanks een spier­verrekking, enige dagen voordien in een wielergebeuren te Til­burg opgelopen, op zijn tanden beet en doorzette naar het juichende Kattenburg, waar de triomf hem wachtte.

We zouden nog graag wat andere uitblinkers voor het voetlicht willen halen, renners als een Gramser en een Cuyten, die zich zo voortreffelijk weerden in die laatste, bruisende kilometers, maar we moeten stoppen. Alleen blijven we even bij de “on­dergang" van. Krijn Post stilstaan, omdat, wat we nu gaan zeggen, ook voor andere renners geldt.

Is Krijn Post, gelijk zovelen voor hem, gesneuveld aan het voortdurend rijden met een te hoge gearing? Hij is een, van onze jonge amateurs, die wij graag zien rijden, maar .... de Nieuw-Venneper moet er bij bedenken dat hij, hoe ongelooflijk sterk hij ook moge zijn, nog niet volgroeid is. Als Krijn zo door­gaat, zal ook hij eenmaal zijn tol moeten betalen, tenzij hij tijdig terugschakelt op een lichtere gearing.

Je mag als renner met nog zo'n natuurlijke aanleg zijn begif­tigd, nog zoveel “inhoud" hebben, met die hoge versnelling ga je onherroepelijk „naar je grootje". Het teveel vragen van je lichaam wreekt zich op den duur. Je ruineert je body niet met een lage, maar met een hoge “zaag". Maar ja, de een doet het, waarom zal de ander dan achterblijven. De meeste renners zijn net als kleine kinderen wie er eenmaal van gesnoept heeft....

Amateurs:1. Wies van Dongen (Breda), 255 km in 6 uur 25 min. 58 sec.; op 39 sec. 2. M. Wolfs (Vlijmen); op 59 sec. 3. W. Gramser (Sieben­gewald); op 1 min. 10 sec. 4. M. Cuyten (Mierla); 5. H. Schoen­makers (Blerick); 6. M. Sonnemans (Geldrop); 7. W. Rusman (Haarlem); 8. G. Pauw (Utrecht); 9. T. Peters (Haarlem); 10. H. van de Broek (Breukelen); 11. A. van Steenselen (Mijnsheren­land); 12. J. Hofland (Bevenvijk); op 1 min. 44 sec. 13. K. Post (Nieuw Vennep); op 2 min. 59 sec. 14. B. Lute ('s-Graveland); 15. J. Verseveld (Aalsmeer); 16. J. Wuurman (Amsterdam); op 6 min. 9 sec. 17. A. Meesters (Tilburg)-, 18. C. Hamelink (Den Haag); 19. M. van de Heuvel (Hengelo); 20. P. de Bruin (Roosendaal); 21. P. Vermast (Assendelft); 22. W. Snijder (Half­weg).BRON:EVERT VAN MOKUM.

 

ANNEN.(4 juli).1954

Nieuwelingen: 1. Laphor, (Veendam); 2. A. Bijlsma (Hen­gelo, O.); 3. J. Croes (Hoogkerk); 4. E. Jongstra (Hoogeveen); 5. F. Elsinga (Norg'); 6. H. Norden (Nw. Pekela); 7. A. Stru'ik (Bor,ger); 8. J. Punter (Hoogeveen).

Amateurs: 1. F. Scheuneman (Veendam); 2. P. Degeling (Ven­huizen); 3. J. Charisius (Leeuwarden); 4. C. Keijer (Hoorn); 5. P. Vermast (Assandelft); 6. F. Mik (Nw. Pekela); 7. S. Hovin-h (Hoogkerk); 8. G. Biel (Bonnerveen); 9. H'. de Roo (Emmen); 10. J. Tebbens (Groningen); 11. A. Hendriksen (Veendam); 12. J. Huisman.

 

APELDOORN.(27 mei).1954

               FRANS BRAAT WINT RONDE VAN APELDOORN.

Een groot veld nieuwelingen draaide de 40 km “Rond het Bosbad" in Apeldoorn op Hemelvaartsdag in 1 uur en 28 sec. onder de wielen door, hetgeen op dat niet bepaald vlakke par­cours een dusdanige snelheid is, dat geen enkele uitloper serieuze kansen kreeg. Slechts Van Barneveld (Den Dolder) snelde een aantal ronden voor het peloton uit en verwierf de extra premie voor de renner, die het vaakst als eerste over de streep kwam. Nijman (Apeldoorn) bezette daarbij de 2e plaats. Laatstgenoemde kwam echter met zijn plaatsgenoten Veld­huizen en De Voer in de laatste ronde ten val en dat deed de hoop op een Apeldooornse zege in rook opgaan. De uitslag luidde in een door vele valpartijen gedunde groep:

Nieuwelingen:1. Bakvis (Amsterdam); 2. Obdeyn (Zwolle); 3. Bijlsma (Almelo); 4. Zijl­stra (Amsterdam); 5. H. Cuvelier (NW. Vennep); 6. De Weerd (Soest); 7. Last (Genemuiden); 8. Liefhebber (Amsterdam); 9. De Haan (Amsterdam); 10. Woordes (Winterswijk).

De amateurs deden het aanvankelijk even snel, doch zonder valpartijen. Het was een opvallende vlucht van Geldermans (Beverwijk), die ronden lang applaus ontlokte aan de toe­schouwers. Gedurende een vol uur draaide hij soepel voor de anderen uit, hoewel zijn voorsprong nimmer meer dan 45 sec. bedroeg. Tenslotte werd hij achterhaald, maar zag toen nog kans om de spurt in die ronde te winnen en daardoor de fraaie premie voor de meeste eerste plaatsen veilig te stellen met nog 20 van de 48 ronden te gaan. Hoewel hij later nogmaals met enkele andere moedigen aan de haal ging, mislukte ook die poging, wat ook met een allerlaatste vlucht van Pafort en Schipper het geval was. De plaatselijke favorieten van „De Adelaar" deelden het lot van hun nieuwelingen en vielen in de laatste ronde. Slechts Budde bleef dit lot gespaard.

Amateurs: 1. Braat (Aalsmeer), 80 km in 2 uur 2 min. 35 sec.; 2. Frank (Amsterdam); 3. Ballangee (Amsterdam); 4. Budde (Zutphen); 5. J. Schipper (Enschede); 6. C. Rabe (Am­sterdam); 7. F. Rabe (Amsterdam); 8. Pol (Amersfoort); 9. Bar­lage (Amsterdam); 10. Koekkoek (0lst).

Door eigen fouten en onvoorzichtige toeschouwers moest de E.H.B:O. in totaal ruim 30 renners bijstaan. Aalderink (Ruurlo) en Vermeys (Apeldoorn) werden met een hersenschudding en andere blessures in het ziekenhuis opgenomen.

BRONKEES ZWEEDIJK.

 

ARMHEN – PAASBERG.(29 augutus).1954

                           Tienstra zegevierde in Arnhem

Er gingen Zondag 29 Augustus 65 nieuwelingen van start in de zware Paasberg-Ronde te Arnhem. Afgezien van enkele heel zwakken, die reeds direct bet contact verloren, bleef de groep vrij goed intact tot er nog 17 van de 40 km te rijden waren en drie sterke knapen elkaar vonden in een ontsnapping. Groot (Beverwijk), Teunisse (Utrecht) en Lammers (Woerden) ver­dedigden hun kleine voorsprong uitstekend en vochten in een sprintduel om de zege, die bij Lammers in vertrouwde handen kwam.

Nieuwelingen: 1. Lammers (Woerden), 1 uur 1 min. 15 sec.; 2. Groot (Beverwijk); 3. Teunisse (Utrecht); op 20 sec. 4. Van Beem (Halfweg); 5. De Jong (IJmuiden); 6. Van Uden (Ors); 7. Beyers (Holten); 8. Van Haaren (Nijmeigen); 9. Calis (Bussum); 10 Bos (Utrecht); 11. Jansen (Arnhem); 12. De Boer (De Meern).

De 52 amateurs hadden 100 km voor de boeg en reeds direct bleek deze opgave voor enkelen te zwaar op dit parcours. Door pech en anderszins verdwenen diverse kanshebbers zoals Pauw, v. d. Heuvel, Lute, Meyer, Scholten, Frank, Smits, Voor­end, Rol en anderen uit de strijd. Een renner, die ons bijzonder opviel was Talens (Hoogeveen), die echter tenslotte de tol moest betalen voor zijn vele zware werk en op gaf. Voorend ging enige tijd alleen op kop (nadat ook De Ruiter dit gepresteerd had), kreeg hulp van Van de Broek, De Ruiter en Tienstra, maar kwam met nog 40 km te rijden niet meer door. De andere drie bleken echter mans genoeg om tenslotte allen in te lopen, al gebeurde dit slechts enkele ronden voor de finish. De beide kersverse amateurs Arie van Wetten (Noordwijkerhout) en Gerrit Regter (Apeldoorn) marcheerden prima mee, maar kre­gen geen loon naar werken. Regter schoot uit de bocht toen hij met enkele anderen ontsnapt was uit de groep en miste de aansluiting bij de laatste man op een tiental meters, wat in Arnhem de genadeslag betekent. Van Wetten jakkerde ronden­lang alleen tussen de kop en de nieuwe weglopers onder lei­ding, van Stolker, maar moest na dappere strijd het hoofd bui­gen en verdween. Stolker en Pos worden ingelopen door vier anderen en zwichtten ook nog voor de drie koplopers, ver­sterkt met enkele gedubbelden, zodat tenslotte alle veertien (slechts 14) resterende dapperen bijeen zaten. Nol Roelofs (Arnhem), ondanks de jaren en weinig training nog steeds van klasse, won het leeuwendeel van de premies en veroverde per abuis (onder grote hilariteit van het veelkoppige publiek) ook een tube geschonken door “Sporthuis Nol Roelofs". Stolker en Pos ontsnapten toch weer aan de greep van de drie uitlopers en stelden hun verdiende 4e en 5e plaats daarmee zeker.

Amateurs:1. Tienstra (Halfweg); 2. v. d. Broek (Breukelen); 3. De Ruiter (Beverwijk); op 1 min. 4. Stolker (Zuilen); 5. Pos (Vreeland); op 1 ronde 6. Versseveld (Aalsmeer); 7. Ottenbros (Alkmaar); 8. Mannaert (Krommenie); 9. Roelofs (Arnhem); 10. Klein (Utrecht); 11. Blaauw, (Arnhem); 12. Roelofs (Berg­hem); 13. Zandwijk (Dodewaard); 14. v d. Ham (Oss). De tijd bedroeg 2 uur 35 min. BRON:KEES ZWEEDIJK.

 

BADHOEVENDORP.( 17 juli).1954

    A r e n d van ' t Hof greep de volle winst in Badhoevedorp

De vierde Ronde van Badhoevedorp - georganiseerd door de H.S.C. „De Bataaf" in samenwerking met de voetbalvereni­ging S.V. „Lijnden" - is voor de Sassen­heimer Arend van 't Hof een groot succes geworden. Na amper 14 km ontsnapte de nog steeds in militaire dienst vertoefende Van 't Hof uit het peloton en maakte op het bochtige parcours dankbaar gebruik van de tactiek dat een renner alleen sneller door de bochten gaat dan een groep. Na een solovlucht van 66 km - waarin alle achtervolgingspogingen mis­lukten - ging Van 't Hof als een groot winnaar over de eindstreep. Naast de overwinning en de bloemen, leverde deze vlucht hem ook nog het leeuwenaandeel aan premies en de prestatieprijs - een Pontiac-cup - op.

Nadat de Burgemeester van de Haarlem­mernmeer het vertreksein had gegeven, vertrokken er ongeveer 55 amateurs om dit 80 km karweitje tot een goed einde te gaan brengen. De Poeldijker Anton v. d. Knaap was de eerste, die zich in de publiciteit reed door een premie - uitgeloofd door de sportieve burgervader - in de wacht te slepen. Van der Knaap maakte van deze gelegenheid gebruik om meteen door te gaan, doch werd na en­kele ronden weer ingelopen. Meer succes had Van 't Hof, die na ongeveer 14 km de concurrentie zijn hielen liet zien. Alle oneffenheden in het parcours zorgvuldig vermijdend, veroverde de Sassenheimer een voorsprong, die het verdere verloop van de wedstrijd rond de 35 seconden bleef schommelen.

Jan Eelsing en v. d. Knaap, die ook wel iets voor een ontsnapping voelden, kon­den het “gat" dat de vluchteling had ge­slagen, niet meer overbruggen. Ook Frits Rabe en het trio Captein-Rabe-Luikx slaagden er niet in om de fel begeerde aansluiting met Van 't Hof tot stand te brengen.

Halverwege de wedstrijd (40 km) scheen het ernstiger te gaan worden voor de eenzame koploper, toen eerste Cornelis­sen, De Koning, v. d. Knaap en Jan Tien­stra en vervolgens Fr. Rabe, Wallet en Schipper, een zeven man sterke achter­volgersgroep vormden. Doch door de jachten, welke in het peloton ontketend werden, was ook deze poging geen succes beschoren. Het gevolg van deze jachten was, dat het peloton verbrokkelde en Van 't Hof onverstoorbaar zijn rondjes bleef draaien, daarbij vele zwakkere broeders - die met dezelfde voornemens waren vertrokken als hij - een ronde achterstand bezorgde. Slechts elf renners wisten zich in de laatste tien ronden (13.5 km) staande te houden tegen de in opmars zijnde solist. Negen van deze overgeblevenen - waarvan Joop Cap­tein na een fraaie sprong aansluiting verkreeg - verenigden zich in de slot­fase en leverden nog een verwoede strijd om de andere ereplaatsen. Jan Mackay deed nog een lofwaardige poging om de 2e plaats te behalen, maar werd vier ron­den voor het einde weer ingelopen. Deze plaats was voorbehouden aan Captein (trouw bezoeker van de populaires, waarvan hij in de straatrondjes de rijpe vruchten plukt), die onbedreigd de sprint voor zijn rekening nam.

Amateurs: 1. Arend van 't Hof (Sassenheim), de 80 km in 2 uur 4 min. 13 sec.; 2. J. Captein; 3. F. Rabe (beiden Amsterdam); 4. P. Steenvoorden (Heem­stede); 5. J. Tienstra (Halfweg); 6. C. Rabe; 7. A. de Hoog (beiden Amsterdam); 8. J. Mackay (Oudewater); 9. A. van Houwelingen (Sassenheim); 10. H. de Koning (Hoofddorp); 11. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 12. D. Wallet (Leimuiden), tevens verrassingsprijs.

   Bij de nieuwelingen, die een voorwed­strijd over 40 km reden, was het weer eens de sterke Van Wetten, die in gezel­schap van de plaatselijke favoriet v. d. Meulen, een veilige voorsprong verover­de. Terwijl Van Wetten alle premies voor zich opeiste en de prestatieprijs kreeg toegewezen, won v. d. Meulen de beslis­sende slag om de overwinning.

Nieuwelinegn: 1. L. v. d. Meulen (Bad­hoevedorp), de 40 km in 1 uur 2 min. 50 sqg.; 2. A. van Wetten (Noordwijker­hout); 3.J. Rijkborst (Halfweg); 4. H. Ribbelink (Delft);. 5. B. van Beem (Zwa­nenburg); 6. W. Bogers (Nieuw Vennep); 7. E. Buitink (Amsterdam); 8.,H. Cuve­lier (Nieuw Vennep); 9. K. Balk (Zwa­nenburg). Verrassingsprijs: W. Hoek.

 

BANHOLT-MHEER.(7 juni).1954

               RONDE VAN BANHOLT: 1. EHLEN, 2. v. d. BORGH.

Zwaar was de 100 km rit, welke te Banholt-Meerr aan de orde werd gesteld. Het parcours vergde heel-wat wan de deelnemers, zodat het geen verwondering wekte dat talrijke deden van het bonte gezelschap rake klappen kregen,in de achterhoede ver­zeilden of.... noodgedwongen toeschouwers werden. De wed­strijd had een spannend verloop. De mannen die het klaar­speelden in de voorste gelederen te verblijven, deden dit zo netjes, dat de toeschouwers duidelijk waar voor hun geld kregen.

Willy Gramser koos meteen het hazenpad en het had er oor­spronkelijk veel van weg, alsof de zaak gebakken was. De achtervolgers voelden er heel weinig voor om al in het grille begin op hun nummer te worden gezet. Zij legden er een ge­ducht schepje op en tenslofte moest Gramser het hoofd buigen voor de overmacht. Zo ging het verder. De Duitser Bernard en Leo Stevens trachtten te bewerkstelligen wat Gramser niet kon bereiken. Ook zij moesten de vlag strijken. Nol Ehlen en Mart v. d. Borgh sloegen daarna toe. Er ontstond een “gat" en toen het peloton aarzelde met een direct tegenoffensief, waren Ehlen en v. d. Borgh spoedig uit de voeten. Dit duo knapte de rest uitstekend op. In de eindspurt trok Nol Ehlen aan het langste eind.

Nieuwelingen: 1. Fr. Ramakers (Echt), 54 km in 1 uur 30 min 25 sec.; 2. W. Boss (Beek); 3. G. Hassel (Schinnen); 4. J. Pieters (Maastricht); 5. F. Kamphuys (Hoensbroek).

Amateurs: 1. Nol Ehlen (Broeksittard)., 100 km in 2 uur 45 min. 34 sec.; 2. M. v. d. Borgh (Koningsbosch),op twee lengten; 3. L. Vroomen (Beek), op 1Y2 min.; 4. A. de Rooy (Eygelshoven); 5. H. Leunissen (Geleen); 6. J. Pluymakers (Berg en Terblijt); 7. L. Stevens (Elsloo); 8. L. Janssen (Venlo); 9. F. v. d. Weyden (Maastricht); 10. J. Gelissen (Beek).

 

BAVEL.(19 september).1954

Nieuwelingen: 1. Liebregts, 2. Sijthoff, 3. Graafmans, 4. Jacobs, 5. Van der Pluijm, 6. Van Dongen,  7. Kreukniet.

 

BEEK.(13 juni).1954

Nieuwelingen: 1. Jean Pieters, 2. Frits Ramakers, 3. P. Kohlen,

 

BEEK – ADSTEEG.(2 mei).1954

DE NIEUWELINGEN HADDEN HET RIJK VOOR ZICH ALLEEN.

      Pieters clubkampioen T. en W. „Maastricht".

Op het moment, dat de Limburgse profs aan het slotstuk van de Ronde van Nederland bezig waren, de door de Toer- en Wielerclub „Maastricht" uitgezonden amateurploeg in de zware

„Ster van Namen" zich manmoedig van de eerste plaats in het klassement verzekerde, Ehlen en Gramser (nummer een in de algemene rangschikking) beiden een etappe wonnen van de Luxemburgse „Pijl van het Zuiden", hadden de talrijke Lim­burgse nieuwelingen het rijk voor zich alleen.

Op het Adsteeg-circuit werd bet nieuwelingen-kampioenschap van de T. en W. „Maastricht" opnieuw aan de orde gesteld, daar destijds in eerste instantie een foutje was begaan en de heren renners per abuis een ronde teveel aflegden, door welke affaire tegen de uitslag in beroep kon worden gegaan. Zwaar was ditmaal het karweitje door de felle wind, die een 58 km ­race op dit parcours niet bepaald animeerde. Desondanks ped­delde een grote schare nieuwelingen er lustig op los. Uitloop­pogingen leverden niets op, zodat tenslotte de eindspurt de zaken diende te beslissen. De Maastrichtenaar Pieters klopte hierin de favorieten Rongen (Bunde) en Heiligers (Valken­burg).

Nieuwelingen: 1. J. Pieters (Maastricht), 58 km in 1 uur 51 min. 13 sec.; 2. A. Rongen (Bunde), op 2 lengten; 3. J. Helligers (Val­kenburg); 4. H. van Mulken (Bunde); 5. G. Hassel (Schinnen); 6. W. Severens ~(Geleen); 7. P. Cuypers (Maastricht); 8. G. Maussen (Bunde); 9. P. Steyns (Gulpen); 10. H. Keulers (Nuth).

Als ouverture vond een koers voor nieuwelingen van andere clubs plaats. Hiervan was het resultaat:

Nieuwelingen:1. W. Roelofsen (Spau­beek), 54 km in 1 uur 32 min. 10 sec.; 2. H. Sprunken (Venlo); 3. H. Krekels (Sittard), op 3 mdn.; 4. A. van Meel (Sittard);.5. J. Glaesmakers (Berg aan de Maas); 6. G. Haas (Sittard); 7. W. Remmel (Nieuwenhagen); 8. J. Seelen (Oirsbeek); 9. W. Devillers-(S ttard), op 3.45; 10. H. Peters (Munstergeleen).

 

BEEK – ADSTEEG.(18 juli).1954

Op het zware Adsteeg-circuit te Beek behaalde Mart v. d. Borgh een even mooie als waardevolle overwinning. Enige weken geleden arriveerde de sterke knaap uit Koningsbosch op de top van de Adsteeg als triomfator van de Ronde van Limburg, nu schreef hij aldaar een lastige 120 km-koers op zijn naam. De regen viel bij stromen neer, zodat de taak van de talrijke deelnemers nog moeilijker werd. Voor de eerste schermutselingen zorgden Steenbakkers, Van Loo en Dirix, waarna v. d. Borgh het gehalte van zijn tegenstanders toetste. Half koers ontbrandde het gevecht in volle hevigheid. Nadat een stunt van Boelhouwers en Vroomen ten dode was opgeschre­ven, ging Flor v. d. Weyden op zoek naar winst. De voorsprong steeg snel. Schoenmakers, v. d. Borgh en De Rooy lieten het hier niet bij zitten en snelden in ijltempo achter de dappere uitloper aan. Negen ronden voor het einde werd v. d. Weijden door genoemd trio bij de kraag gevat. Een groepje van negen man, dat zich uit het peloton had losgerukt, lag toen. Op 1. 1/ 2. minuut. Adrie de Rooy moest „lossen" en kwam bij het volgend gezelschap terecht. Flog v. d. Weyden kreeg onenigheid met het pechduiveltje; een lek bandje was oorzaak dat de Maas­trichtenaar zijn gezellen moest laten gaan. Netjes kon hij even­wel de derde stelling handhaven. Mart v. d. Borgh en Harry Schoenxnakers zetten gezamenlijk de reis voort. In de spurt klopte v. d. Borgh zijn rivaal - die als wegsprinter naam ver­wierf - gedecideerd.

Bij de nieuwelingen boekte Frits Ramakers zijn zoveelste zege. Ook nu was hij de talrijke concurrenten te snel af.

Amateurs: 1. Mart v. d. Borgh (Koningsbosch), 120 km in 3 uur 16 min. 30 sec.; 2. Harry Schoenmakers (Blerick), op drie leng­ten; 3. Flor v. d. Weyden (Maastricht), op 20 sec.; 4. L. Stevens (Elsloo), op 1 min. 15 sec.; 5. Kees Boelhouwers (Bunde), op 1.37; 6. J. Gelissen (Beek), op 1.53; 7. L. Vroomen (Beek); 8. C. de Rooy (Eygelshoven), op 2.05.,9.,G. Lammers (Waubach), op 4.20; 10. G. Keulers (Geleen); 11. H. Leunissen (Geleen), op 5.10.

Nieuwelingen: 1. Frits Ramakers (Echt), 70 km in 1 uur 52 min. 36 sec.; 2. K. Heidstra (Waubach); 3. H. Bruynen (Maastricht); 4. J. Vek (Ubach over Worms); 5. G. v. Hasselt (Schinnen).

 

BEEK EN DONK.(1 augustus).1954

BEEK EN DONK VOOR PIETJE DAMEN.

De Omloop van Zondag wierp zijn scha­duwen reeds vooruit. Er was in de on­middellijke omgeving van Eindhoven nu eens niets te doen. Alleen Beek en Donk, dat op Helmond is georienteerd, draaide een ronde, welke door de Mierlose “Ker­senlanders" werd georganiseerd. Pietje Damen heeft er, naar wij menen, zijn eerste Nederlandse overwinning in dit seizoen behaald. Het Lieshoutse Pietje had het vorig jaar meer succes. En toch zien we hem dit jaar liever dan het vorig jaar. Damen rijdt soepeler en met meer vloeiende kracht. Hij is o.i. ook steviger geworden. Het volgend seizoen moet hij zijn kunnen eens in enkele etappe-wed­strijden tonen. Ik geloof niet, dat hij zal tegenvallen. Hij rijdt even constant als Jantje Konings. En voor die geldt het­zelfde.

Amateurs: 1. Piet Damen, 2. Jan Sanders, 3.Jaap Kersten, 4. Berg­mans, 5. Stolker, 6.Van Grinsven, 7. Hendriks, 8. Van de Waterlaat, 9. Boers, 10. Brands.

Nieuwelingen: 1.Gerrit Visser, 2. A. van de Laar, 3.J. van Hooff.

 

BENELUXRONDE.(20 juni).1954

Amateurs: 1. Piet Maas, 2. van de Bossche(B), 3. De Meire,

 

BERG AAN DE MAAS.(30 april).1954

              Brabanders domineerden in Berg a.d. Maas.

Op Koninginnedag domineerden zowel de Brabantse nieuwe­lingen als amateurs in de Ronde van Berg aan de Maas. Berg­mans en v. d. Brande namen spoedig een beduidende voor­sprong, die zij steevast uitbreidden. Op drie concurrenten na, werd de rest gedubbeld. Netjes kwam De Rooy voor de dag, terwijl Mart v. d. Borgh een van zijn onfortuinlijkste koersen reed. Niet minder dan drie keer was hij bij een val betrokken.

Nieuwelingen: 1. Van Laarhoven (Valkenswaard), 50 km in 1 uur 21 min.; 2. Heyligers (Valkenswaard); 3. Spreen (Heer­len); 4. Maas (Valkenswaard); 5. Roelofsen (Voerendaal); 6. Van Loo (Kerkrade); 7. Kamphuis (Heerlen); 8. Paas (Mun­stergeleen); 9. Heidstra (Waubach); 10. Severens (Geleen).

Amateurs: 1. Bergmans (Aalst), 105 km in 2.uur-41 min. 5 sec.; 2. Van de Brande (Schijndel); 3. De Rooy (Eygelshoven); 4. v. Hoof (Valkenswaard); 5. Roelofsen (Spaubeek); 6. op 1 ronde A. Stijkel (Hoensbroek); 7. J. Niesken5 (Swalmen); 8. K. Sich­termans (Heerlen); 9. A. Nijsten (Limmel); 10. A. Bidinger (S'ittard).

 

BERG EN TERBLIJT.(4 april).1954

                            Nol Ehlen het snelst in Berg en Terblijt

Het traject stelde aan de deelnemers hoge eisen. A. de Rooy, Willemsen en Bidinger staken de lont aan het vuur, wat in deze een voorsprong van ruim een halve minuut inhield. Het peloton gluurde naar de vluchtelingen en maakte zich schijn­baar over deze stunt niet erg ongerust. Toch besloten Leo Ste­vens, Nol Ehlen en Harry Schoenmakers de zaken in orde te maken en dus kregen de koplopers dra gezelschap, waarna het peloton weer helemaal vereend werd. Hierna solliciteerde de Tilburger Franken voor een hoofdrol, bijgestaan door een ris andere dapperen. Ook dit kon het peloton, onder leiding van Pluymakers, Stevens en v. d. Weyden, niet toestaan.

Half koers viel de beslissing. Leo Stevens wipte energiek voor­waarts en alleen Schoenmakers en Ehlen vermochten hetzelfde te presteren. Het bleek serieus bedoeld. Van een strovuurtie was geen sprake. Het trio was -weg en bleeg weg, alle pogin­gen van de rest om de balans in evenwicht te brengen ten spot.

Franken, Verhoeven en Willemsen rukten aan het stel dat het een lust was. T'errein op de drie vluchtelingen veroveren ging evenwel niet.

De spurt moest beslissen. Nol Ehlen wierp zich juichend over de witte streep. Hij had Stevens met een en Schoenmakers met twee lengten geslagen.

Uitslagen: BRON: Gerard Sillen

Nieuwelingen: 1. G. Hassel (Schinnen), 51 km in 1 uur 27 min. 9 sec.; 2. R. Spreen (Heerlen); 3. L. v. Loo (Kerkrade); 4. W.Roelofsen (Spaubeek); 5. A. Rohgen (Bunde); 6. J. Lennaarts (Beesei); 7. J. Bems (Hoensbroek).

Amateurs: 1. A. Ehlen (Broeksittard), 105 km in 3 uur 19 sec.; 2. L. Stevens (Elsloo), op 1 lengte; 3. H. Schoenmakers (Blerick), op 2 lengten; 4. G. Verhoeven (Tilburg), op 20 sec.; 5. J. Wil­lemsen (Nuth); 6. J. Franken (Tilburg); 7. A. de Rooy (Eygels­hoven), op 1 ronde; 8. P. Steyns (Gulpen); 9. P. Hamers (Mun­stergeleen); 10. J. Pluymakers (Berg en Terblijt).

 

BERG EN TERBLIJT.(27 juni).1954

PIET v. d. BREKEL EERSTE IN BERG EN TERBLIJT.

Flor v. d. Weyden had een dik aandeel in het keurig en boei­end verloop van de Ronde van Berg en T'erblijt. Hij speelde een kranige hoofdrol en toch rolden na afloop tranen over zijn bevuilde wangen. Wat was er gebeurd? Van der Weyden gooide spoedig na de start de knuppel in het hoenderhok. Hij stoof voorwaarts - gelijk hij al in zovele voorgaande koersen had gedaan - en verwijderde zich meer en meer van de uitge­breide familie. Hij keek het langgerekte peloton tenslotte in de rug en maakte aanstalten dit verschil te overbruggen, toen hij in de verte belagers zag opdagen. Piet van den Brekel, Jacq. Nieskens, Jac. Gelissen en Kees Boelhouwers hadden op het juiste tijdstip de groep verlaten en waren druk doende om v. d. Weyden tot de orde te roepen. Hierna slaagde dit viertal, waarna aansluiting met het veld werd verkregen. Vijf man noteerden dus een complete ronde winst. Van der Weyden, wetend dat hij straks in de sprint kansloos was, trachtte keer op keer zijn gezellen kwijt te geraken. Dit gelukte niet. Piet van den Brekel smaakte eindelijk weer eens het genoegen om zegevierend over de witte streep te stuiven, zij het met mini­maal verschil, want Jacq. Nieskens legde hem het vuur (band­dikte) na aan de schenen. Zoals bekend, is Van den Brekel in militaire dienst, zodat hij niet geregeld kan trainen.

Hoopvol is ontegenzeggelijk, dat Van den Brekel ondanks al deze hinderlijke factoren toch nog een woordje in het midden vermag te brengen en dat zijn spurt nog steeds op”scherp" staat. Nieskens deed het weer prima, evenals Boelhouwers en Gelissen.

Amateurs:1. P. van den Brekel (E'cht), 100 km in 2 uur 40 min. 13 sec.; 2. J. Nieskens (Swalmen); 3. J. Gelissen (Beck); 4. K. Boel­houwers (Bunde); 5. F. v. d. Weyden (Maastricht); 6. op 1 ronde J. Willemsen (Nuth); 7. G. Moonen (Heer); 8. A. de Rooy (Eygelshoven); 9. H. Leunissen (Geleen); 10. A. Ehlen (Brekk­sittard).

Nieuwelingen: 1. J. Heyliggers (Valkenburg), 54 km in 1 uur 28 min. 10 sec.; 2. G. Hassel (Schinnen); 3. J. Pieters (Maastricht); 4. W. Roelofsen (Spaubeek); 5. A. Rongen (Bunde).

 

BERGEN OP ZOOM.(14 augustus).1954

Amateurs: 1. Piet de Bruijn, 2. Piet Maas, 3. Looyen, 4. Wim Snijders, 5. Van de Borst, 6. Wuijts, 7. Jacobs, 8. Van de Made, 9. Marchand, 10. Maas.

Nieuwelingen: 1.Jo De Roo, 2. Feijthof, 3. Rijstbon, 4. Van den Broek, 5. Lambrecht, 6. De Groot, 7. Her­mans, 8. Bogers, 9. Hofmans, 10.De Bruijn.

 

BEVERWIJK.(26 juni).1954

              JAN HOFLAND ZEGEVIERD IN BEVERWIJK

Na een alleszins aantrekkelijke wedstrijd zorgde Jan Hofland er ook nog voor dat de Ronde van Beverwijk een spannend slot kreeg. Drie ronden voor de verlossende streep “demar-

De strijdlustige Klaas Slot nam al vrij spoedig het.initiaatief tot de aanval en veroverde enige terreinwinst. Doch ook de Amsterdammers Bril, Haster, Schipper en C. Rabe en Appel uit Hoorn, voelden iets voor een ontsnapping en sloten zich na enkele ronden bij de vluchtelingen aan. Deze zes renners vormden een kopgroepje, dat steeds verder op het peloton uit­liep en na 25 km koers reeds een straatlengte voorsprong boekte. Een gezamenlijke achtervolgingspoging van Snijders, Eelsing, Wuurman en Mannaart, had tot resultaat dat ook Ottenbros, Steenvoorde, De Ruiter en Tienstra uit het pelo­ton ontsnapten en enkele ronden later alles weer bijeen kwam. Een poging van de plaatselijke favorieten Hofland en De Rui­ter, om bij de koplopers te komen, leed - ondanks dat zij nog versterking kregen van Verseveld - eveneens schipbreuk.

Na 55 km koers presenteerde zich een nieuwe groep achter­volgers, bestaande, uit, Snijders, Soellaart, Mannaart, Bas, Ja­cobs en Tienstra. Het geforceerde tempo dat de kopgroep er uit perste - om uit de greep van de achtervolgers te blijven - werd voor Haster en Schipper noodlottig en zij moesten „lossen". En toen de zes achtervolgers nog versterking kregen van Hofland, De Ruiter en Stout, was het 28 km voor het einde met de vier vermoeide koplopers gedaan. Ook het peloton met o.m. Braat, Verseveld, Eelsing en Ottenbros, kreeg weer aan­sluiting, zodat zich een algehele hergroepering voor deed.

Doch in de volgende ronde - met nog 24 km te rijden - was het Hofland, die de rust weer verstoorde en er tussen uit trok. Hij kreeg Snijders, De Ruiter en Tienstra met zich mee, die met z'n vieren een veilige voorsprong veroverden.

Acht ronden (12 km) voor de streep werden de illusies van Tienstra in het kopgroepie, door een lekke band, wreed ver­stoord. In deze periode van de strijd verenigden Ottenbros, Mannaart, Soellaart, Wuurman en Braat zich in een groepje achtervolgers, dat toen reeds kansloos was voor de overwin­ning. Deze werd, zo we in de aanhef reeds schreven, een prooi voor Hofland. De sprint van het volgende groepje - waarbij ook Verseveld nog aansluiting had gekregen - werd gewonnen door Frans Braat. BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs: 1. Jan Hofland (Beverwijk), circa 100 km in 2 uur 13 min. 31 sec.; 2.V. Snijders (Zwanenburg); 3. D. de Ruiter (Beverwijk); 4. F. Braat (Aalsmeer); 5. J. Ottenbros (Alkmaar); 6. J. Wuurman (Amsterdam); 7. J. Verseveld (Aals­meer); 8. N. Soellaart (Utrecht); 9. A. Mannaart (Krommenie); 10, R. Schipper (Hoofddorp); 11. R. Stout; 12. C. Rabe; 13. G. Jacobs; 14. K. Bohne (allen Amsterdam).

 

BEVERWIJK.(8 augustus).1954

            PIET VERMAST WINNAAR IN BEVERWIJK. .

Van een sprankelend gevecht is in de Ronde van Beverwijk - door Piet Vermast uit Assendelft gewonnen - geen sprake geweest. Doordat Henk Kuitwaard verstek moest laten gaan, favoriet Jan Hofland reeds in de beginfase van het strijdtoneel moest verdwijnen en andere kanshebbers zoals Piet Steen­voorden en Wil Eelsing, resp. door een lekke band en een val reeds spoedig tegen een flinke achterstand opkeken, en ook Appel en Soellaard zich door pech of anderszins konden gaan verkleden, bleef er kwalitatief nog maar weinig over.

De Ruiter, Schoen en Geldermans waren de enigen, die zich nog het verdienstelijkste weerden, nadat door een ontsnapping van Bas, een 15 man sterke groep op het voorste plan was gekomen. Bij deze groep bevond zich ook de gedubbelde Steenvoorden. Door de jachten om de rebellen in toom te hou­den en de felle sprints van Steenvoorden - om in de vorm van premies toch nog een graantje mee te pikken - moesten er nog enkele renners uit deze groep lossen en bleven er negen man over om de overwinning te betwisten. Van dit negental toonde Piet Vermast zich de snelste door Bohne, die op het laatste rechte eind naar de finish aan de leiding lag, naar de tweede plaatste verwijzen. „Good old" Jan Ottenbros, als de toekom­stige winnaar getipt, moest tegen deze op winst beluste jonge­ren nu eens het onderspit delven en genoegen nemen met de derde plaats.

Amateurs: 1. Piet Vermast (Assendelft), ca. 90 km in 2 uur 22 min. 19 sec.; 2. H. Bohne (Amsterdam); 3. J. Ottenbros (Alkmaar); 4. D. de Ruiter (Beverwijk); 5. J. Eelsing (IJmui­den); 6. G. Schoen (Zaandam); 7. A. Geldermans (Beverwijk); 8. J. Aafjes (Wormerveer); 9. A. Mannaart (Wormerveer); 10. P. Steenvoorden (Heemstede); 11. J. v. d. Hurk (Utrecht); 12. D. Bes (Haarlem).

Bij de nieuwelingen behaalde de plaatselijke favoriet Jan Groot zijn achtste overwinning door zijn clubgenoot Cor Stroo­mer met vier lengten verschil te kloppen.

Nieuwelingen: 1. Jan Groot (Beverwijk), ca. 50 km in 1 uur 22 min. 34 sec.; 2. C. Stroomer (Wijk aan Zee); 3. B. van Beem (Halfweg); 4. T. Marcus (Halfweg); 5. J. Groeneveld (Haarlem); 6. C. Hubner (Amsterdam); 7. H. Cuvelier (Nieuw Vennep); 8. C. Jong -(IJmuiden); 9. G. Duinmeyer (Beverwijk); 10. H. Schip­per (Kong aan de Zaan).

BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

BIERVLIET.(24 juli).1954

Amateurs: 1. Piet Maas, 100 km race in de tijd van 3 uur, 2. Van Over­veld, 3. Van As, 4. Van Wijchen, 5.  e in de tijd van 3 uur, v66r fel van de deelnemerscurenten

Corthals, 6. Keepers, 7. Oosthoek, 8. Louisse, 9. Ruelle.

 

BLADEL.(30 mei).1954

Amateurs: 1. Mehagnoul de 100 km in 2 uur 46 min. 44 sec.; 2. Van de Borst (Eaten); 3. op 12 sec. Van de Made (Best); 4. op 32 sec. Van Laar­hoven (Aarle Rixtel); 5. Van Hoof (Valkenswaard); 6. op 36 sec. W. van Looy (Oosterhout); 7. op 1 min. Boemels (Eindhoven); 8. Hendriks (Eindhoven); 9. Van Son (Tilburg); 10. Oomen (Etten).

Nieuwelingen: 1. Geert Oosterbosch, 2. Joop Cuvelier, 3. Jan Heiden.

 

BLADEL ACHT VAN.(15 augustus).1954

                 RONDE VAN BLADEL VOOR MANDERS.

Tenslotte de Ronde van Bladel: een zes­jarige nieuwelingenwedstrijd van dorp naar dorp over 100 km. Die wedstrijd is prachtig uitgegroeid. Still going strong. Weet je hoeveel deelnemers er aan de start kwamen? Liefst 180 uit alle oorden van het land. Veel Oost-Brabanders en veel van boven de rivieren. Als er maar mannen aan bet roer staan, kan van alles bereikt worden! Dat zie je in Bladel. Jongens, waardeert zulke kerels en plaagt hen niet met onmogelijke opmer­kingen als zij gratis-voor-niks zulk een berg van werkzaamheden hebben verzet. Er zal hier en daar wel eens iets verkeerd zitten. Maar kan het anders als alles lief­hebberij is? Ik heb ooit horen beweren: „Zij organiseren toch graag!" A la dan toch! Ook een kostwinning om van niets iets te organiseren en dan nog opmerkin­gen op de koop toe te krijgen. Jongens, waardeert hen die kunnen toveren.

De Ronde van Bladel was bij goed weer een mooi succes. Niet alleen sportief. De belangstelling langs het parcours was overgroot.

Spoedig na het vertrek vormde zich een kopgroepje, dat een paar kilometer voor het einde ingehaald werd door de ge­broeders Cuvelier, Bogers, Meegedes, Van Dal en Groot.

De spurt van de kopgroep werd gewon­nen door Manders; de spurt van het peloton, dat nog 60 man sterk was, door Van Son. BRON:FRITS VAN GRIENSVEN

Nieuwelingen: 1. Manders (Eindhoven), 100 km in 2 uur 30 min. 32 sec.; 2. Maas (Valkenswaard); 3. Groot (Beverwijk); 4. Cuvelier (Nieuw-Vennep); 5. B. van Beem (Halfweg); 6. Jacobs (Rotterdam); 7. Beentjes (Heemskerk); 8. Van Hoof (Valkenswaard); 9. Van Dal (Vlijmen); 10. Sijtthof (IJsselmonde); 11. Schepen (Moergestel); 12. Meegedes (Halfweg); 13. De Jong (Breda); 14. Van Dongen (Don­gen); 15. Graafmans (Gilze); 16. J. Cuve­lier (Nieuw-Vennep); 17. op 1.45 Van Son (Nieuwkuyk); 18. Van de Sande (Veghel); 19. Van der Heijden (Son); 20. Buiks (Tilburg); 21. Slebeek (Den Dun­gen); 22. Van Bommel (Bladel); 23. Koe­horst (Tilburg); 24. Bartels (Eindhoven); 25. Van Engelen (Eindhoven).

 

BLEIJERHEIDE.(2 mei).1954

De Ronde van Bleijerheide voor nieuwelingen zag Kamphuis en v. Loo in de hoofdrollen. Eerstgenoemde bracht leven in de brouwerij, ging aan de haal en kon zijn voorsprong aandikken tot enkele honderden meters. Toen deponeerde v. Loo een dui­delijk antwoord op tafel. Hij haalde de vluchteling in, zette door en zegevierde met een halve minuut voorsprong'.

Nieuwelingen:1. v. Loo (Kerkrade); 2. op 30 sec. Kamphuis (Hoensbroek);' 3. Paas (Munstergeleen); 4. Heidstra. (Ubach over Worms); 5. Speen (H'eerlen); 6. Vek (Ubach over Worms); 7. Janssen (Vaals) op 1 ronde; 8. Floegen (Hoensbroek); 9. Doveren (Bleij­erheide); 10. Ratajec (Heerlerheide).

 

BLERICK.(15 augustus).1954

Amateurs: 1. Martin van de Borgh, 2. George de Korte, 3. J. Barlage,

Nieuwelingen: 1. W. van de Laar, 2. C. Vogels, 3. G. van de Bersselaar,

 

BOLSWARD.(9 juli).1954

Amateurs: 1. Coen Zondag, 2. Piet Degeling, 3. Frits Rabe,

 

BORGER.(5 september).1954

Nieuwelingen: 1. de Roode, 2. Eddy Jongstra, 3. Elzinga

 

BOXTEL.(8 augustus).1954

AD VAN DER LINDE WON IN BOXTEL.

De Pijnenburgman Ad van der Linde, die het seizoen inzette met een overwin­ning in de Ronde van Veldhoven, heeft Zondag weer in Boxtel gewonnen. On­danks de klassieker de Omloop der Kempen verreden werd, was er in het veld toch kwaliteit te vinden.

Amateurs: 1. Ad van der Linde, 2. Boers, 3. Piet de Bruijn, 4. Goossens, 5. Van der Pluijm, 6. Van der Made, 7. Franken, 8. Couwenberg, 9. Pardoel, 10. Van Bree

Nieuwelingen:1. Jan De Veer uit Den Bosch, 2. Gerrit Visser, Eindhoven, 3. Scheepers,

 

BREDA.(11 april).1954

Piet de, Bruijn winnaar in Breda

De manier van rijden van Piet de Bruijn had de afgelopen weken al aangekondigd, dat een overwinning niet lang zou uit­blijven. Pietje; die intussen al een hele Piet geworden is, reed weer met bravour. Vooral op liet laatst. Het liefst komt hij alleen op de eindstreep af, zonder risico's. Maar die methode vraagt veel macht. Als De Bruijn, gelaten in de kopgroep de spurt afwacht, is er iets niet pluis met hem.

In de eerste West-Brabantse koers van dit jaar zei hij, na 75 kilometer over de hobbelkeien gedenderd te hebben, de schamele rest van het peloton van 75 renners zonder meelij goedendag. Laat ze maar komen, die nog pit in de body hebben. Er kwamen er niet veel. Van den Berg en Van de Borst zaten nog te puffen van hun mislukte uitlooppoging, toen Pietje ging. Het peloton van twintig man jakkerde hem achterna, maar De Bruijn draaide een hoger tempo. Hij maakte het gat steeds groter. Van nooddruft viel het peloton in twee groepen. Ko­nings en Van de Borst waagden nog een gokkie, maar de benen wilden niet zoals de geest ze commandeerde. In de laatste ronde kwam een herstelde Van den Berg weer uit zijn schuil­hoek. Het volggroepje, dat op de Speelhuislaan achter de Slie­drechtenaar aan moest, was allesbehelve altruistisch. De twee­de plaats liet men maar schieten. Piet de Bruiin kwam dus als eerste over de finish,_gevolgd door Van den Berg. Toen Piet van Muijlwijk de spurt gewonnen had, ontdekte hij achter zich de jonge Van der Linden, die ook in Veldhoven liet zien dat hij van de partij was. Die Van der Linden is dus geen eendags­vlieg.

De nieuwelingen reden zestig kilometer, waarbij Van den Dongen uit Dongen de overwinning in de wacht sleepte. BRON: Frits van Grinsven

Amateurs: 1. De Bruijn, 100 km in 2 uur 29 min. 18 sec.; 2. v. d. Berg, Sliedrecht; 3. Van Muijlwijk, Rotterdam; 4. Van der Lin­den, TYlburg; 5. Konings, Breda; 6. De Vree, Breda; 7. Van Glerum, St. Willebrord; 8. Van Baardwijk, Vlijmen; 9. Heeren, St. Willebrord; 10. Van de Borst, Etten.

Nieuwelingen: 1. Van Dongen, Dongen, 60 km in 1 uur 51 min. 7 sec.; 2. Frijters, Fijnaart.

 

BREDA.(25 juli).1954

De wielerclub Sportief heeft nog eens de organisatie van een profwedstrijd aan­gedurfd. Of men het experiment nog een keer zal wagen? De regen is toch een verschrikkelijke spelbreker. De Neder­landse profs zonder Tourmannen reden in Breda voor de prijzen. Reisvergoeding geven en op prijzen rijden is eigenlijk voor de ondernemers de enigst aan­vaardbare vorm om op verantwoorde wijze een profwedstrijd te organiseren. Dat het risico dan nog behoorlijk groot is tengevolge van de belastingen, die men voor elke vorm van sport heeft uitge­vonden, is al duizend keer waar gemaakt. Noppie Koch bewees in Breda weer, dat hij een van onze snelste wegmannen is. Vijf man ontvluchtten tien kilometer voor het einde het peloton: Koch, Pay­mans, Van As, Van Oers en de onver­woestbare Cor Bakker. Koch won. Op 300 meter volgden de overigen.

Beroepsrenners: 1. Koch, 120 km in 2 uur 49 min. 50 sec.; 2. Paymans; 3. Van As; 4. Van Oers; 5. Bakker; 6. op 300 meter Witteveen; 7. Dekkers; 8. Dielissen; 9. Schoenmakers; 10. Van Est.

Veteranen: 1. Ben van Dijk, 2. Mathijssen, 3. de Bruijn,

 

BROEKSITTARD.( 23 mei).1954

                   NOL EHLEN WON „EIGEN" RONDE.

De Ronde van Broeksittard werd een prooi van de plaatselijke favoriet Nol Ehlen, die de laatste tijd in prima forme verkeert. Voor de start werd de nieuwe Limburgse wegkampioen - Harry Schoenmakers - gehuldigd. Hiema ontwikkelde zich een aantrekkelijke koers. Mart v. d. Borgh en -De Rooy konden een winst van bijna een halve minuet noteren, doch dra werd deze poging teniet gedaan. Willemsen en Pluymakers konden evenwel geen blijvend resultaat boeken. Dertig kilometer voor het einde viel de beslissing. Schoenmakers, Gelissen, Van de Borgh, Jansen, De Rooy, Pluymakers en Nol Ehlen sloegen voor goed op de vlucht. Deze heren voerden de voorsprong in tien kilometer tot bijna een minuet op. In de spurt bleef Nol Ehlen baas over zijn makkers. BRON: GERARD SILLEN

Amateurts:1. Nol Ehlen, 100 krn in 2 uur 26 min. 56 sec.; 2. H. Schoenma­kers (Blerick), z.t.; 3. J. Gelissen (Seek), z.t.; 4. A. de Rooy (Eijgelshoven), z.t.; 5. Pluymakers. (Berg en Terbdijt), z.t.; 6. M. v. d. Bough (Koningsbosah), z.t.; op 36 seconden 7. G. Keulers (Geleen); 8. J. Willemsen (Nuth);49. H. Leunissen (Geleen); 10. L. Vroomen (Seek).

 

BROEK-SITTARD.(21 augustus).1954

NOL EHLEN BAAS IN EIGEN HUIS.

Voor eigen publiek behaalde Nol Ehlen zijn tiende zege tijdens het huidige seizoen. Willy Gramser opende de strijd in deze geslaagde Ronde van Broeksittard, welke aanval dra werd op­gevangen. Zo verging het hierna ook Cor van Rooy. Het ver­loop bleef boeiend, vooral toen Gelissen, Stevens, Stijkel en Smeets hoge ogen probeerden te gooien. Dit was niet naar de zin van de grote groep, er werd een schepje opgelegd en aan­gestipt viertal kwam dan ook weer in het peloton terecht. Weer belandde Leo Stevens op het voorplan, ditmaal in gezelschap van Pluymakers. Het werd menens, zodat de groep zich ge­noodzaakt zag de handen flink uit de mouwen te steken. Ste­vens en Pluymakers werden “bijgebeend". Gerard Keulers nam een halve minuut. Ook deze poging was ten dode opge­schreven, nadat Gelissen en Nol Ehlen het sein tot een krachtig verzet hadden gegeven. T'enslotte moest de sprint beslissen. Nol Ehlen klopte met gering verschil Gelissen, Gramser was de snelste van de volgende groep.

Amateurs, 90 km: 1. Ehlen (Broek-Sittard); 2. Gelissen (Beek); 3. Gramser (Siebengewald); 4. De Rooy (Eichelshoven); 5. Leu­nissen (Geleen); 6. Keulers (Geleen); 7. Pluymakers (Berg en Terblijt); 8. Vroomen (Beek); 9. Kisters (Heerlerheide); 10. Willems (Maastricht); 11. Vrancken (Eysden); 12. Stevens (Els­loo).

 

BRUMMEN.(4 juli).1954

Amateurs: 1. Gijs Pauw, 2. George de Korte, 3. Jan Rol,

 

BUNDE.(25 april).1954

                      IN BUNDE REED LEUNISSEN HET ERERONDJE.

                           Massa-spurt besliste levendige koers.

Van al dat gewirwar en de telkenmale herhaalde uitloop­pogingen, genoten in Bunde talrijke sporthefhebbers. Een blik op de uitslag zou doen vermoeden, dat de zaken nogal saai ver­liepen, aangezien een uitgebreid gezelschap meedong naar de prijzen via een massa-eindspurt.

Zulk een zienswijze is er evenwel radicaal naast. De Ronde van Bunde had een vlot en aantrekkelijk karakter, zodat de kijkers ruimschoots aan hun trek kwamen. De ene uitlooppoging was nog niet tot stilstand gebracht, of nieuwe animators gooiden de knuppel in het hoenderhok. Gerard Keulers en Nol Ehlen sta­ken het vuur aan de lont. Het bleek slechts een sissertje te zijn, want dra had het haastig voortijlend peloton dit duo te pakken. En zo ging het verder. Flor v. d. Weyden, Leo Stevens en Jac. Gelissen moesten voor de overmacht het hoofd buigen, Willem­sen, Janssen, Dirix en Vrankken kregen nul op het request. Op­nieuw vestigde Flor v. d. Weyden de aandacht op zich. Hij nam 20 sec. en kreeg daarna bijstand van Nyssen, Vroomen, Willem­sen, Gelissen en Ehlen. Ook deze combinatie kon de behaalde voorsprong niet blijvend in bezit houden. Daarna sneuvelden Keulers, Vroomen en Stevens. Dapperheid genoeg werd aan de dag gelegd, doch steevast bleef het peloton baas over de uit­lopers. En dus moest een massa-eindspurt (circa 20 man) de klassering aanwijzen. Er zaken mannetjesputters vooraan in de slag. Knapen die van zodanige affaires heel wat afwisten. Plots flitste de snelle Leunissen de rest voorbij. Ehlen, Rongen, Boel­houwers, Schoenmakers, v. d. Borgh (voor het eerst na zijn sleutelbeenbreuk aan de slag) waren geklopt.

Nieuwelingen: 1. J. Heyligers (Valkenburg), 50 km in 1 uur 19 min. 40 sec.; 2. W. Boss (Beek); 3.N. Lemmens (Beek); 4. J. Pieters (Maastricht); 5. A. Rongen (Bunde); 6. W. Cuipers (Maastricht); 7. M. Paas (Munstergeleen); 8. A. Quix (Geleen).

Amateurs: 1. H. Leunissen (Geleen), 100 km in 2 uur 32 min. 15 sec.; 2. A. Ehlen (Broeksittard); 3. G. Rongen (Bunde); 4. K. Boelhouwers (Bunde); 5. H. Schoenmakers (Blerick); 6. M. v. d. Borgh (Koningsbosch); 7. J. Steyns (Gulpen); 8. J. Gelissen (Beek); 9. A. Stykel (Hoensbroek); 10. L. Janssen (Venlo).

 

BUNDE.(3 oktober).1954

KEES BOELHOUWERS BAAS IN EIGEN HUIS.

De Ronde van Bunde had een gevarieerd en buitengewoon snel verloop. In de beginfase moesten al verschillende deel­nemers tengevolge van tegenslagen de kleedkamers opzoeken. Willemsen en Heyligers sloegen het eerst op de vlucht. Dit duo nam 300 meter, doch onder aanvoering van Boelhouwers en Rings deed het peloton deze winst dra teniet. Roelofsen bracht vervolgens leven in de brouwerij. Hij kreeg bijstand van Heyligers en Van Loo, welk trio 40 seconden uitliep. De grote groep legde er daarna een schepje op en naderde in ijltempo de vluchtelingen. Juist toen het gezelschap weer werd ver­enigd, koos Heyligers opnieuw het hazenpad. Twaalf ronden hield hij stand, maar moest toen het hoofd buigen voor de samengebundelde krachten. Vijftien ronden voor het einde demarreerde Boelhouwers. De slag was raak. De Rooy, Crae­nen, v. d. Weyden en Van Loo probeerden nog gezamenlijk om de plaatselijke favoriet een halt toe te roepen, doch dit gelukte niet. Met ruim een minuut voorsprong werd Kees Boelhouwers voor eigen publiek winnaar. In een fraaie spurt klopte Craenen zijn gezellen v. d. Weyden, De Rooy en Van Loo voor de tweede plaats.

Amateurs:1. Kees Boelhouwers (Bunde), 100 km in 2 uur 34 min. 45 sec.; 2. J. Craenen (Nederweert), op 1 min. 10 sec.; 3. F. v. d. Weyden (Maastricht); 4. A. de Rooy (Eygelshoven); 5. L. v. Loo (Kerk­rade); 6. A. van Hout (St. Michielsgestel), op 1 min. 25 sec.; 7. J. Willemsen (Nuth), op 2 min.; 8. G. Moonen (Heer); 9. Pardoul (Hedel), op 2 min. 30 sec.; 10. J. Graven (Nederweert).

Nieuwelingen: 1. F. Ramakers (Echt), 60 km in 1 uur 25 min. 28 sec.; 2. G. v. Hassel (Schinnen); 3. W. Boss (Beek); 4. J. Vek (Waubach); 5. H. v. Mulken (Bunde).

BRON:GERARD SILLEN.

 

CASTRICUM.(1 augustus).1954

             JAN HOFLAND WINNAAR IN CASTRICUM.

De Ronde van Castricum heeft de Beverwijker Jan Hofland geen windeieren gelegd: naast een vijftal premies eiste hij ook de eindoverwinning voor zich op door zijn elf makkers - met wie hij in de laatste 22 kilometer aan de leiding had gereden - op overtuigende wijze te kloppen.

Doordat er elders in de provincie ook nog wedstrijden werden gereden en de drie Noordelijke renners E. Kramer, Melle van Dekken en Sjabbe Hoving niet in het bezit waren van hun Vrijdagavond per Spoorwegen verzonden fietsen, kwamen er slechts 34 renners aan de start. De Noordhollandse wieler­geleerden hadden de Noorderlingen - van wie Hoving nog op een geleende fiets mee kon rijden, maar dat ging natuurlijk niet - graag eens in actie gezien.

Na enkele lichte voorpostgevechten scheen de strijd, nadat er 22 km onder de wieltjes doorgedraaid waren, eerst goed te gaan ontbranden. De strijdlustige Geldermans wist te ontsnappen en kreeg een ronde vender versterking van Bril, Bakker, De Rui­ter en Mannaart. Dit groepje werd nog versterkt door Slot en Vennik en toen ook Pronk en Appel het peloton vaarwel rie­pen, werd er door Hofland alarm geblazen. Dit had tot gevolg, dat er zich een negen man sterke achtervolgersgroep formeerde en dat “het kaf definitief van het koren gescheiden werd". Met nog 38 km te rijden werd de kopgroep - waaruit Slot in­middels was verdwenen - door de achtervolgers ingelopen. Er kwamen toen 14 renners aan de leiding, van wie Gelder­mans en Appel de rust weer verstoorden door te ontsnappen. Zij mochten ruim 20 seconden winst veroveren, toen vond Hof­land en zijn gezellen het genoeg en werden de „rebellen" - na een 9 km lange vlucht vol illusies - weer in de kraag gepakt. Twaalf man - die U allen in de uitslag kunt vinden - wisten zich in de laatste 22 km op het voorste plan te handhaven en bleven elkaar angstvallig bewaken. Geen van deze renners zag kans om met een ontsnapping de strijd in zijn voordeel te beslissen. Die moest uitgevochten werden in de eindsprint en daarin trok Jan Hofland weer eens aan het langste eind.

Amateurs: 1. Jan Hofland (Beverwijk), 80 km in 1 uur 59 min. 51 sec.; 2: P. Vermast (Assendelft); 3. N. de Clerk (Am­sterdam); 4. H. Kuitwaard (Velsen); 5. A. Geldermans (Bever­wijk); 6. D. de Ruiter (Beverwijk); 7. J. Tienstra (Halfweg); 8; A. Mannaart (Krommenie); 9. S. Appel (Hoorn); 10. J. Bril (Amsterdam); 11. H. Bas (Wormerveer); 12. L. de Booy (Am­sterdam); 13. J. Pleyt (Assendelft); 14. J. Aafjes (Wormerveer).

Bij de nieuwelingen gelukte het Been den renners om uit het peloton weg'te komen en stormde er een groep met wel 20 kans­hebbers op de finish af. De Amsterdammer S. de Vries toonde zich er hier de snelste van.

Nieuwelingen: 1. S. de Vries (Amsterdam), 48 km in 1 uur 12 min. 50 sec.; 2. B. van Beem (Halfweg); 3. B, Lute ('s-Grave­land); 4. W. Bogers (Nieuw Vennep); 5. R. Jansen, 6. C. van Haagen, 7. Y. Vonhoff (allen Amsterdam); 8. H. van Hooft (Halfweg); 9. A. Deumers (Zaandam); 10. J. Boon (Wormer­veer); 11. M. Stuyt (Castricum); 12. A. Kluft (Heemskerk).

 

CHAAM ACHT VAN.(4 augustus).1954

CHAAM, WIELERWEDSTRIJD NO. 1.

Over Chaam kun je elk jaar een hele pagina schrijven. Dat rijdt daar maar van de vroege morgen tot de late avond. Dat rijdt met nieuwelingen, amateurs en profs van binnen- en buitenlandse oor­sprong net of het niets kost. En mensen, dat er naar Chaam trekken! T'ienduizen­den! Net of het in Chaam niets kost. En gij geleuft de. Hoe schoner en hoe groter het programma, hoe meer kosten er zijn. Er zou een hele pagina over te schrijven zijn. Maar het treft ongelukkig, dat de wedstrijd juist in het “gebroken" ver­reden werdt. Te laat om er een actuele reportage van te geven in het vorige nummer. En als dit blad verschijnt leven we al weer tien dagen later. En toch kunnen we Chaam niet stilzwijgend pas­seren.

Chaam heeft zich voor en zeer speciaal na de oorlog een reputatie veroverd. Van heinde en verre komt men naar Chaam kijken, waar een stel fanatieke wieler­apostelen voor niets terugschrikt en een programma klaarstoomt, dat er zijn mag. Men heeft het zover gebracht, dat men met de renners geen raad meer weet, nu de duizenden belangstellenden de weg in beslag nemen. Komt tijd, komt raad! Het volgend jaar loopt de zaak weer ge­smeerd. Burgemeester Schram en zijn discipelen zitten niet voor een gat ge­vangen.

Dit jaar vormden de profs met de Ne­derlandse T'ourploeg de hoofdschotel van het programma, ofschoon de heren be­hoorlijk concurrentie hadden van de in macht en getal toenemende amateurs. Het amateurprogramma gold immers tevens als selectieproef voor de samen­stelling van de ploeg naar de Wereld­kampioenschappen in Solingen.

In beide categorien werd echter aan­trekkelijke strijd geleverd. Bij de profs boeide het voorkomen van Gerrit Voor­ting om de overwinning te behalen, ter­wijl Wim van Est zelfs een debacle ris­keerde om dit te voorkomen. Het was een lange reis van 175 kilometer, die de

toeschouwers moesten bekijken, maar de K.N.W.U. had dit in verband met de af­stand van de Wereldkampioenschappen zo gewild. Aangezien iedereen weet, dat het venijn altijd in de staart zit, bleven de meeste toeschouwers tot half acht in het dorp.

Welnu, Voorting haalde Schmitt van zijn lange solovlucht terug, want achter hem trachtte Van Est met een verbrokkeld peloton, dat er uitzag als regendruppels, die langs een draad gleden, aansluiting te krijgen. Zijn actie had dan ook geen ander gevolg, dan dat de eenheid van het veld hersteld werd.

De Belg Janssens demarreerde daarop opnieuw, waarop Voorting de beslissing forceerde. Hij sprong weer mee, zonder dat hem iemand kon volgen. Het tweetal op kop beloofde elkaar ideale samen­werking toen Wim van Est zijn grootste versnelling uit zijn arsenaal had getrok­ken en langzaam op de twee weglopers toeliep. Voorting verzette zich zo hevig tegen de massale gang.van de “Locomo­tief”, dat Van Est aan het eind van zijn krachten kwam. Slechts met de grootste moeite kon hij de laatste meters nemen. Eenmaal bij elkaar werden verdere vijandelijkheden opgeborgen om de Belg van de overwinning te houden. Voorting won.

Bij de amateurs beloerden elkaar de leden van de selectieploeg, zodat de jongeren de kans kregen hun slag te slaan. Zelfs twee groepen, die tegen het einde de kopgroep zouden vormen, ont­stonden, terwijl sprongen van Daan de Groot, Van Dongen, Kersten etc. te laat zouden komen. De voorzichtigheid had tot gevolg, dat geen van de uitverkorenen voor Solingen, behalve v. d. Broek, in het eerste gelid trad.

De overwinning kwam bij Schalk Ver­hoef terecht, die in de week dat hij 19 jaar werd, vier overwinningen, ook zijn eerste overwinningen in dit jaar, boekte. A propos, amice Verhoef, je bent een sterke boy, je hebt een stevig, lang, maar onvolgroeid lichaam; met 52 x 14 draai je dit in de soep. Ook met 50 x 14, doch ik meen dat het 52 was. Draai klein, klein, klein!

Bij de nieuwelingen won Heijden de spurt van het peloton.

Beroepsrenners: 1. Voorting, 176 km in 4 uur 10 min. 2 sec.; 2. W. van Est; 3. Janssens (B.); 4. op 3 min. Reijckaert; 5. De -Fijter; 6. Van Breenen; 7. Kebaili; 8. Van As; 9. Vermeiren; 10. Schmitt; 11. Witteveen; 12. Stevens; 13. Dons; 14. Schoenmakers; 15. Kwantes.

Amateurs: 1. Verhoef, 136 km in 3 uur 20 min. 6 sec.;' 2. Konings; 3. Westdorp; 4. v. d. Pluijm; 5. Van den Broek; 6. Van de Borst; 7. De Bruijn; 8. De Wit; 9. v. d. Heuvel; 10. op 1.10 Stolker.

Nieuwelingen: 1. Heijden, 64 km in 1 uur 32 min. 46 sec.; 2. Lambregts; 3. Hoff­mans; 4. Bloks; 5. Verkarnpen; 6. Ver­happen; 7. Nelemans; 8. v. d. Goor; 9. Liebregts; 10. peloton.

 

COEVORDEN.(26 juni).1954

DE 7e RONDE VAN COEVORDEN VOOR THEO BULTEN (Zwolle).

Henk Nijdam (Eelderwolde) onbedreigd nieuwelingenwinnaar.

Minder spectaculair dan in Kloosterburen, doch verder het aanzien ten volle waard zijnde, werd Zaterdagmiddag in Coevorden boven­genoemde Ronde verreden.Bij de nieuwelingen was het wederom „Henkie" Nijdam die op daverende wijze - als het ware op een been nam hij een ronde voorsprong - zegevierde. Theo Bulten (Zwolle), amateur, volgde het voorbeeld van Nijdam, doch hij kon slechts na zeer grote tegenstand der andere amateurs plm. een halve ronde voor­sprong bereiken. Bulten wist op stijlvolle wijze uit de grote zijnde tegenstanders weg te komen, nadat aanvankelijk door hem onder­nomen pogingen faalden door toedoen van Vreeswijk (Alphen a.d. Rijn) en Coen Zondag (Delfzijl).

Amateurs: 1. Th. Bulten (Zwolle), tijd over 82.5 km 1 uur 52 min. 11 sec.; op een halve ronde of meer 2. H. Wolf (Wezep); 3. G. de Korte (Utrecht); 4. J. Rol (Alkmaar); 5. M. v. d. Heuvel (Hengelo); 6. H. Budde (Zutphen); 7. C. Zondag (Delfzijl); 8. H. Pieper (Lochem); 9. P. Degeling (Venhuizen N.H.); 10. J. Tebbens (Groningen); 11. P. D. Wayboer (Wormerveer); 12. C. Kampjes (Hengelo).

Nieuwelingen: 1. H. Nijdam (Eelderwalde), tijd over 41 km 56 min. 119.6 sec.; op een ronde of meer 2. H. Dikkers (Zwolle); 3. H. W. Blom (Brummen); 4. J. Obdein (Nieuw,Heeten); 5. J. Bijlsma (Almelo); 7. J. B. Theunisse (Utrecht).

 

CULEMBORG.(30 mei).1954

     JAN BUIS WINNAAR IN CULEMBORG NA SPANNENDE STRIJD.

De 3e Ronde van Culemborg is geworden de course der ,kleine mannen". Want na een eentonige eerste helft kregen wij de laatste 50 km een zeer boeiende tweede helft, waarbij een kopgroep van zes cou­reurs spannende strijd leverde, van wie Jan Buis uit Overveen goede sprintwin­naar werd, voor Jan van Ingen, de Utrechtse talentvolle renner.

Voor de derde maal in successie organi­seerde „Jan van Riebeeck" deze jaar­lijkse Ronde van Culemborg op het zeer prachtige parcours De Vier Dreven. Wij schreven het reeds: de eerste helft had een eentonig verloop en dat was inder­daad juist. Wel was Jan Mackaay van­daag de strijder van het eerste uur, doch verder dan enkele premies bracht dit sterke renpaard het nog niet. Dat zou tot 55 km na de start pas gebeuren. Eerst waren Smits, Rademakers en Van Ingen de leiders. Kort daarna kwam de defini­tieve kopploeg Mackaay, v. Ingen, Buis, Smit. Pieper en Zandwijk al op de we­reld. Dit zestal begreep elkaar zo opper­best, dat zij spoedig een ruime voor­sprong hadden. Bovendien reden alle zes zeer goed en was het geen wonder, dat zij hun voorsprong opvoerden.

Wel bundelden Gijs Pauw en George de Korte, de twee Utrechtse wielercracks, hun krachten nog samen, doch hun ron­denlange snelle en mooie achtervolging vond geen genade in de ogen van het peloton. En bleef de kopgroep van zes buiten het bereik. Weer ontsnapte nu George de Korte samen met de sterke v. Verseveld en Frank uit Amsterdam. Een best trio, dat hard achter de kop joeg en aanvankelijk ook terrein won. Doch zij bereikten de kop niet, ook al hadden zij zich definitief uit het peloton losge­maakt. Wel moest Zandwijk uit Dode­waard zijn makkers uit de kopgroep laten gaan. De inspanningen waren voor hem te zwaar geweest, maar Jan van Ingen, Jan Mackaay, Tonny Smits, Jan Buis en Pieper deden het voorop best en op de duur konden die vijf dappere kna­pen het zelfs wat kalmer aan doen. Daar­ achter hadden wij steeds de groep De Korte, v. Verseveld, Frank, gevolgd door een derde groep met Klaas Soellaart, de niet jeugdige Amersfoorter Pol, die er­toch maar zo vaak bijzit en de Amster­dammer Stout met zijn collega Blaauw uit Zaandam.

Deze drie groepen maakten de course het aanzien ten volle waard. Pas toen deze 12 renners al op fluweel zaten, be­gon de grote favoriet Gijs Pauw zich te roeren, samen met De Clerck uit Amsterdam. Gijs Pauw stelde echter zijn vele supporters teleur. Hij reed niet als in z'n beste dagen. Waarschijnlijk teveel zware klassiekers gereden, want zo via de Ronde van Vlaanderen naar Berlijn­-Warschau-Praag is wellicht voor hem te veel. De vorm zal er echter heus wel voor Pauw weer komen.

Met al die groepen renners naderden wij inmiddels het einde en de sprint bracht de zege aan de stevige Jan Buis uit Over­veen. Een verdiende zege overigens, be­vochten na een. heftig duel met de Utrechtse coming-man Jan van Ingen, die tevens de “suikerpriis" verwierf, doch helaas spoedig de wapenrok zal moeten aantrekken.

Amateurs: 1. Jan Buis (Over­veen), 100 km in 2 uur 39 min.; 2. Jan v. Ingen (Utrecht); 3. H. Pieper (Loahum); 4. J. Mackaay (Oudewater); 5. A. Smits (Vreeswijk); 6. G. de Korte (Utrecht); 7. J. v. Verseveld (Aalsmeer); 8. K. Frank (Amsterdam); 9. C. Blaauw (Zaandam); 10. K. Soellaart (Utrecht); 1L.R. Stout (Amsterdam); 12. A. Pol (Amersfoort);

13. G. Pauw (Utrecht); 14. N. de Klerck (Amsterdam).

De nieuwelingen.

Van het nieuwelingen-front valt niet veel te vertellen. Het werd weer eens een massale eindsprint. Maar wat voor een! Niet minder dan driemaal werd er om de zege gespurt.

De eerste maal was het loos alarm. Wel kondigde de overigens goede microfonist per abuis aan „laatste ronde", doch het bord stond op twee en de bel werd dus niet geluid. Maar toch werd er gespurt voor de laatste ronde. Toen ging de bel. Weer werden de riempjes vastgegespt. Weer werd er gesprint met de bekende Van Wetten als overwinnaar, wat een protest van Teunisse, uit Utrecht; die de eerste maal als eerste de streep passeer­de, tot gevolg had. En tot overmaat van ramp werden de renners er zo door ver­ward, dat zij weer een ronde gingen rij­den en weer wilden sprinten.Van Wetten was echter terecht de juiste winnaar.

Helaas gebeurde er een vrij ernstig on­geluk. Beentjes uit Heemskerk reed tegen een boom, en werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis vervoerd.­Aanvankelijk vreesde men zelfs voor het leven van deze jeugdigerenner. Het viel gelukkig nog al mee. Ook al had Been­tjes een schedelbasisfractuur opgelopen.Vanaf deze plaats wensen wij hem een zeer spoedig herstel!

Nieuwelingen: 1. A. van Wetten (Noord­wijkerhout), 50 km in 1 uur 14 min.; 2. H. J. Jongerius (Utrecht) ; 3. G. L. de Haan (Amsterdam); 4. H. Blok (Den Bosch); 5. B. Teunisse (Utrecht); 6. J. J. Bos (Utrecht); 7. 'G. v. Dienst (Oud-Bei­erland); 8. B. Lute ('s-Graveland); 9. G. v. Lith (Geilicum); 10. v. Nooyen (Am­sterdam); 11. P. Vermeulen (Culemborg);

12. A. Barneveld (Den Dolder).BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

DELFT.(13 augustus).1954

Nieuwelingen: 1. Jan Heiden, 2. Hennie den Teuling, 3. N. van de Veer,

 

DELFT.(11 september).1954

NIEUWELINGENCOURSE TE DELFT.

Ten bate van het Groene Kruis werd in Delft op het parcours in het Westplantsoen een wedstrijd voor nieuwelingen ver­reden. Halverwege de course sprong, de Leidenaar J. Riethoven uit het peloton weg. Hij kreeg in het verdere verloop gezel­schap van vijf man, die de strijd in de sprint beslisten. Riet­hoven toonde zich hierin de sterkste.

Nieuwelingen: 1. Riethoven (Leiden); 2. Den T'euling (Den Haag); 3. Kooij (Leiden); 4. Rib­belink (Delft); 5. Rijkelijkhuizen (Leiden); 6. Verhoeven (Rot­terdam), 7. J. Schols, 8. J. van Calsteren, 9. M. van de Wegen, 10. P.H. Beuzenberg.

 

DELFT – WESTPLANTSOEN. (13 juli).1954

HEIDEN WON NIEUWELINGENCOURSE IN DELFT.

De voor de derde maal verreden jaarlijkse wielerronde van Delft - waarvan de organisatie thans berustte bij de vorig jaar heropgerichte Delftse Wielerclub „De Mol" - bestond ditmaal uit een nieuwelingen course, waaraan de organiserende vereniging met veertien, “Feijen­oord", Apollo en De Pedaalridders (Rotterdam), Hollandia en Spartaan (Den Haag), Westland Wil Vooruit (Naaldwijk), De Coureur (Vlaardin­gen) en Swift-Combinatie (Leiden) elk met zes rennnes deelnamen. De Delftse veteraan Henk Berwers (Feijenoord) reed voorts buiten mededinging mee. Het rennerscorps, dat vele veelbelovende nieuwe­lingen uit Zuid-Holland telde, zette er onmiddellijk na de start in het Westplantsoen een fiks tempo in, dat verscheidene jongelui in de loop van de strijd te machtig bleek en hen noopte te staken. Ondanks tal­rijke uitlooppogingen bleef het peloton bijeen, totdat een tiental ron­den voor het einde de Spartaan Tax zijn kans schoon zag en enkele honderden meters voorsprong nam. Twee ronden later had hij gezel­schap gekregen van Rijkelijkhuizen (Swift Combinatie) en Verhoeven (Apollo), maar twee ronden voor het einde greep een jagend peloton de vluchtelingen en als een compacte groep stoof men op de eindstreep af. Die Feijenoorder Heiden uit IJsselmonde was de snelste sprinter en mocht over het door duizenden omzoomde parcours de ereronde rijden.

Nieuwelingen: 1. J. Heiden (Feijenoord), 70 km (78 ronden) in 1 uur 57 min. 10 sec.; 2. H. den Teuling (Spartaan); 3. N. v. d. Veer (Apollo); 4. T. H. Sythof (Feijenoord); 5. G. Kreukniet (Feijenoord).

 

DEN BOSCH.(1 augustus).1954

AREND VAN 'T HOF WEER PRESENT.

Dat was een onverwachte overwinning, welke Arend van 't Hof in Den Bosch op de Veemarkt behaalde. Het is toch spreekwoordelijk, dat men met militairen geen rekening behoeft te houden. De Sas­senheimer toonde de uitzondering op de regel. Hij won zelfs met een ronde voor­sprong.

Amateurs: 1. Arend van ’t Hof, 2. Tonnie Van de Loo, 3. Herman Rutten, 4. Goossens, 5. Soelaro, 6. Pardoel, 7. Wolfs, 8. Van Zummeren, 9. Van de Valk,10. Van den Hout,

Nieuwelingen: 1.Cor Van Engeland,Schijndel. 2. Jos Kievits, 3.M. Bloks,

 

DEN BOSCH.(15 augustus).1954

         RONDE VAN DEN BOSCH NOG STEEDS BOSSCHE KOEK.

Het gaat in Den Bosch nog steeds goed. Of dat nu komt door de brandewijn met suiker, waarvoor zelfs het zoete lieve Gerritje naar Den Bosch toog of door de organisatie, die men er op na houdt? In Den Bosch blijkt als het er op aankomt alles samen te werken. Het gemeentebe­stuur, Gerrit Schulte, de organisatoren, de krant. En dan schijnen de mensen vanzelf te komen. Hoeveel mensen wij Zondag de Ronde van Den Bosch in het Plantsoen zagen? Veel. Voldoende. Er stond geen den gezicht op onweer. Maar over geluk heeft men ook niet te klagen. Laat het nu behoorlijk weer zijn, terwijl er de laatste maanden geen droge dag te vinden was. Het heeft natuurlijk ge­regend. Een flinke bui, toen de toe­schouwers al op het parcours stonden. En, volgens de lucht, volkomen onver­wachts. Valt ze een uur eerder, dan is de schade niet te overzien.

De Ronde van Den Bosch slaagde met vlag en wimpel. De Tourploeg was aan­wezig, de rest van het Nederiandse be­roepsrennerscorps en verschillende Bel­gen plus Schneider, De Santi en Kebaily: Voorting won in Den Bosch zijn derde grote wedstrijd. Daar was niets aan te doen. Evenmin als in Chaam en Maas­tricht. Moet je van hoge huize komen en toch ondervinden, dat dit onvoldoende is. Gerrit Voorting heeft de laatste weken geen moeite met zichzelf. Die myste­rieuze vrijster, die forme heet, is einde­lijk op het appel verschenen. Zij heeft lang op zich laten wachten. En nu tegen de wereldkampioenschappen komt zij als geroepen.Gerrit Voorting won de Ronde van Den Bosch met een paar honderd meter voor­sprong. Zes ronden voor het einde sprong hij uit bet peloton weg om ongenaakbaar zijn weg naar de zege tot bet einde te vervolgen. Daar kon geen Schulte iets aan veranderen. Zelfs geen Schulte vol goede wil. Hij heeft deze zomer geen forme. Hij heeft gerust, althans als wiel­renner.

Wat er voordien gebeurd was, betekende voor de toeschouwers de wedstrijd. Maar een harde kern zat daar niet in. Nolten, Plantaz en De Paepe speelden daarin de hoofdrol. Harry van de Kamp kwam zich ook voor een uitlooppoging melden. Dat waren ze, die de kat de bal aanbon­den. De Belg De Paepe werd derde in de einduitslag, Nolten de strijdlustigste ren­ner en Plantaz verdween op bet eind wegens machinedefect.

Wilt ge weten hoe de overige Tourren­ners zich gedroegen?

Wim van Est kettingdefect twee ronden voor het einde; Wagtmans en Roks we­gens te grote achterstand tenslotte uit de strijd genomen; Suykerbuyk had nog last van zijn sleutelbeenbreuk; Maenen gaf  met achterstand zijn fiets aan Van Est; Faanhof reed de wedstrijd niet uit.

Roks en Wagtmans worden door hun contract verplicht in de course te blij­ven! Wij voelen alles voor deze maat­regel, die noodzakelijk blijkt te worden als er criteria verreden worden. Maar leg dan ook vast, dat zij niet meer in de strijd mogen ingrijpen.Het wordt te gek als zij met abnormale achterstand nog diensten mogen verlenen aan weglopers of ach­tervolgers.

Nog een opmerking, de jurywerkzaam­heden betreffende. Op verschillende wedstrijden wordt raar met de tijd om­gesprongen. Tijdsverschillen in de uit­slagen worden niet geconstateerd. Laat men dit netjes doen, zoals het officieel hoort.

Tenslotte: het wekt steeds meer ver­bazing, dat in criteria zoveel uitvallers genoteerd moeten worden. In Den Bosch verdween meer dan de helft van het veld. Allemaal bandenpech? Zijn de tubes zo slecht? Of?

De sprint in het overschot van het veld werd in Den Bosch gewonnen door Van As met Pol de Paepe aan zijn wiel, die Nop Koch, de snelste man onder onze wegrenners; volkomen verraste. Hij had te veel omgekeken en te weinig bijge­trapt.

Overigens is iedereen het met mij eens, dat 150 kilometer voor een criterium, dat na drieen pas een aanvang neemt, te lang duurt.

Beroepsrenners: 1. G. Voorting, 150 km in 3 uur 47 min.; 2. op 300 m Van As; 3. De Paepe; 4. Koch; 5. Van Oers; 6. N. van Est; 7. De Beuckelaer; 8. Nolten; 9. Pay­mans; 10. Dielissen; 11. Schulte; 12. Schneider; 13. Witteveen; 14. A. Voor­ting; 15. Kebaily; 16. Van Breenen; 17. Stevens; 18. ex aequo Van Roon, Bau­wens en De Santi.

PAUW WON BIJ DE AMATEURS.

Het

Amateurs:1. Pauw, 2. Franken, 3. H. van der Linden, 4. Van Zummeren, 5. Schalk Verhoef, 6. Van der Linde, 7. Peters, 8. Van Gogh, 9. Van Dongen, 10. Couwenberg, 11. Leijten, 12. Timmermans.

 

DEN BOSCH.(26 september).1954

Amateurs: 1. Piet de JOngh, 2.Kersten, 3. Van der Pluym, 4. Slits, 5. Rademaker, 6.Gramser, 7. Bloks, 8. Franken, 9. Goossens, 10.Smits.

Nieuwelingen: 1. Visser, 2. Van Son, 3. Termos­huizen, 4. van Engeland, 5.Parijs.

 

DEN DUNGEN.(13 juni).1954

Amateurs: 1. Piet van de Linden, 2. Hein van de Linden, 3. Jan Hofland,

Nieuwelingen: 1. Fried Liebrechts, 2. A. van de Laar, 3. Cor van Engeland,

 

DEN HAAG – BETJE WOLFSTRAAT.(11 augustus).1954

Amateurs: 1. Joop van de Putten, 2. Gijs van Veldhoven, 3. Jan van Sas, 4. W. Brunschot, 5. C. Hamelink, 6. Gerard Prijs, 7. R. Ravestein, 8. G. Boon, 9. B. Ouwehand, 10. P.Innemee.

Nieuwelingen: 1. Frans van Velthoven, 2. J. Schols, 3. M. van de Weegen, 4. J. de Jager, 5. H. Hanegraaf, 6. Th. Heijneman, 7. G. Meijer, 8. A. van Wamelem, 9. J. van Calsteren, 10. W. Overdevest.

 

DEN HAAG – CAPITOL.(5 mei).1954

VAN SAS WINT IN EINDSPRINT RONDE VAN CAPITOL IN DEN HAAG.

De bewoners van de Loosduinsekade, de Apeldoornselaan en de Heelsumstraat in Den Haag zagen op de avond van Ko­ninginnedag 64 amateurs langs hun buizen schieten. Vader en moeder behoefden er hun kopje thee niet eens voor te laten staan; van de meeste huizen was het raam opengeschoven en keek men rustig vanuit een leunstoel naar deze ,Ronde van "t Capitol", zo genoemd naar het Capitol-theater, waar omheen een kort, maar snel parcours was uitgestippeld. De strijd ging over zestig km, een korte afstand, wat tot gevolg had dat het tempo van meet of aan bijzonder hoog was. Een reeks uitloop­pogingen leverde niet de beslissing op en kort voor de finish kwam een groep renners bijeen, van wie de Hagenaar J. van Sas verrassend de sprint won.

Steenvoorde uit Heemstede was de eerste die kans zag weg te komen. Rond de 25e kilometer zag hij kans een gat van 75 m tussen hem en het peloton te slaan, maar nog geen zeven km verder had men de vluchteling alweer te pakken. Anton van den Knaap volgde het voorbeeld van Steenvoorde, maar ook hij zag even later het nutteloze hiervan in en liet zich in­lopen. Van Rhijn en Hamelink trokken er daarna tussenuit, maar nu was het Vreeswijk, die de achtervolgers bij de weg­lopers sleurde. Het avontuur bleef lokken; achtereenvolgens gingen Adri van den Voort, Van Sas, Bohne, Innemee en Bre­dius op stap, maar ook zij moesten het na felle jachten afleggen tegen de verzamelde krachten van de volgers.

Met nog vijf kilometer voor de wielen scheen de slag te vallen. Anton van den Knaap - dit seizoen in blakende vorm - glipte weg, en nam honderd meter. De Westlander scheen de bloemen voor het grijpen te hebben. Totdat Veldhoven en Bredius, gesteund door Tonny Peters en Vreeswijk, zich er mee bemoeiden. In enkele verrassend snelle ronden trokken zij het peloton bij de koploper. De eindsprint bracht de zege aan Van Sas met vier lengten voorsprong op P. Steenvoorde.BRON: FRANS W. HOEKSTRA

Amateurs: 1. J. van Sas (Den Haag), 60 km in 1 uur 19 mom. 47 sec.; 2. P. Steenvoorde (Heemstede); 3. J. Hijzelendoorn (Am­sterdam); 4. J. Wuurman (Amsterdam); 5. S. Verhoef (Rotter­dam); 6. D. Wallet (Leimuidcn); 7. G. v. d. Berg (Sliedrecht); 8. P. Peters (Haarlem); 9. P. v. d. Dungen (Den Bosch); 10. A. v. d. Putten (Den Haag); 11. A. Romijn (Den Haag); 12. F. Rave­stein (Den Haag).

De Capitol-prijs voor de renner, die het grootst aantal keren als eerste langs de jury kwam, was voor Steenvoorde.

 

DEN HAAG – FRUITMARKT.(18 april).1954

DEN OUDEN glorieuze winnaar van Haags Fruitmarkt-criterium .

Een dikke vijftig meter achter het fel sprintende peloton free­wheelde op le Paasdag een lachende renner in groene trui over de finish van het door ,Hollandia' georganiseerde Haagse Fruitmarktcriterium; A. C. den Ouden uit Noordeloos, die kans had gezien in soepele stijl een ronde voorsprong te nemen en dus het zekere voor het onzekere nam. In die laatste ronde van zeshonderd meter let hij veertien renners sprinten om de an­dere ere-plaatsen. Rustig pedaleerde hij achter het peloton naar de bloemen. Toen Den Ouden over de eindstreep kwam, had de Hagenaar Van Brunschot de tweede plaats weggesnoept voor de winnaar van vorig jaar, Muilwijk uit Rotterdam.

Den Ouden werd in dit criterium van 80 km een waardig win­naar; wat verbijsterd hadden zijn concurrenten naar deze ren­ner gekeken, die nabij de veertigste kilometer wegsprong en tien kilometer verder weer de staart van het peloton bereikte. Anderen, die dit huzarenstukje wilden nadoen, kregen geen kans, al kwamen bijvoorbeeld Joop van der Putten en Dolf Wallet een heel eind. Wallet gaf trouwens van de start af blijk zijn huid deze regenachtige dag duur te willen verkopen. Hij was steeds aan de kop te vinden en liep drie-, viermaal weg, zonder echter het succes te boeken, waarop hij hoopte. In de sprint van het peloton greep hij tenslotte de zesde prijs, waar­schijnlijk minder dan waarop deze dappere Leimuidenaar had gerekend.

  Voordat de slag begon hadden al diverse renners, die met hoop in hun harten aan de start waren gekomen, de kleedkamer weer moeten opzoeken. Pech betekent op dit kleine, moeilijke parcours van ongeveer zeshonderd meter rond de veilinghal, onverbiddelijk uitsluiting. Want de organisatoren zijn genood­zaakt om, wil men enig overzicht blijven houden, de renners, die een ronde achter komen, uit de strijd te nemen. Van de 56 renners, die om drie uur op hun fietsen stapten, waren er op de helft van de wedstrijd nog 27 over. Zes en twintig gingen er aan de kop met daarachter Karel Hamelink, die korte tijd later een ronde werd gelapt en verdween.

Op dat ogenblik trok Den Ouden er tussenuit. Zijn voor­sprong van enige tientallen meters groeide met iedere ronde en het was duidelijk, dat Den Ouden zijn verdiende ronde zou nemen. Hij kreeg deze inderdaad, al moest hij er tien kilometer lang voor vechten. De vlucht van Den Ouden had het peloton toch doen beseffen, dat er iets gedaan moest worden. Joop van der Putten zegde zijn makkers vaarwel en Henk Kuitwaard en Wil Vreeswijk gingen met de Hagenaar mee. De poging scheen succes te hebben. Het drietal nam een honderd, tweehonderd meter, maar verder kwamen ze niet. Achter hen was de strijd in alle hevigheid ontbrand. Dolf Wallet slipte weg; de Amster­dammers F. Rabe en G. Bakx hielden hem gezelschap. Wallet liet zich terugvallen in het peloton, rustte een paar ronden uit en begon toen, samen met Piet Kooyman, zo formidabel te sleu­ren, dat binnen enkele kilometers alles weer bijeen zit.

Den Ouden vond dit uiteraard prachtig. Hij klauterde naar voren en nestelde zich op de eerste plaats om nauwlettend toe te zien op zijn concurrenten. Vreeswijk en de Poeldijker Velt­hoven werden ingelopen en ongeveer tegelijkertijd namen Joop van der Putten en alweer Dolf Wallet de benen. Hun voor­sprong groeide van tien, tot twintig, tot 25 en tot 27 seconden. Toen doofde de lamp van Wallet. Van der Putten ging alleen door, kreeg nog steun van zijn broer Ap, die zich uit de kop­groep liet vallen, Joop trok - en daarvoor uit de strijd werd gekomen - maar het toch niet redde.

Vijf ronden voor de finish was alles weer bij elkaar met Den Ouden nu reeds als zekere winnaar. Op zeshonderd meter van de eindstreep pikte Van Brunschot twintig meter en hij hield ze tot het einde. BRON: FRANS W. HOEKSTRA

Amateurs:1. A. C. den Ouden (Noprdeloos 80 km in 2 uur 13 min. 37 sec.; 2. op 550 meter W. van Brunschot-(Den Haag); 3. P. Muilwijk (Rotterdam); 4. A. v. d. Knaap (Poeldijk); 5. P. Kooyman (Den Haag); 6. D. Wallet (Leimuiden); 7. P. Vermast (Assendelft); 8. H. Kuitwaard (Velsen); 9. J. v. d. Putten (Den Haag); 10. J. Ma­tena (Den Haag); 11. C. Blaauw (Zaandam); 12. A. Romijn (Rijs­wijk); 13. A. v. d. Voort ('s-Gravenzande); 14. F. Rabe (Amster­dam); 15. G. Bakx (Amsterdam).

Nieuwelingen:1. A. van Wetten (Noordwijkerhout), 40 km in 1 uur 9 min. 25 sec., met een ronde voorsprong op 2, H. Lammers (Woerden); 3. J. Zijl­stra (Amsterdam); 4. W. Klebach (Amsterdam); 5. P. J. van Os (Amsterdam); 6. Th. G. Noyen (Amsterdam); 7. P. Kroon (Den Haag); 8. K. Rozenburg (Leidsendam); 9. H. Langelaar (Am­sterdam); 10. B. Kroezen (Den Haag).

 

DEN HAAG – GROENTEN EN FRUITMARKT.(27 juni).1954

Nieuwelingen, Groep A. (60 km): 1. M. van der Wagen, Den Haag; 2. G. van Dienst, Oud Beijerland; 3. J. Haksteen, Zwijn­drecht; 4. G, Ribbelink, Delft; 5. M. Stuit, Castricum; 6. J. Schoof, Den Haag; 7. J. Groeneveld, Haarlem; 8. P. Beumer, Zwijndrecht.

Nieuwelingen, Groep B. (60 km): 1. A. van Wetten, Noordwijkerhout; 2. C. Wittehoek Amsterdam; 3. C.Terlouw, Den Haag; 4. N. J. van der Veen, Rotterdam; 5. J. Riethoven, Leiden; 6. H. Biester­veld, Amsterdam; 7. J. van Leeuwe, Rotterdam; 8. J. Tackx, Den Haag.

Adspiranten: (30 km): 1. M. H. van der Knaap, Barneveld; 2. C. Nieste, Beverwijk; 3. A. de Graaf, Rotterdam; 4. H. J. Bijnaard, Woerden; 5. D. de Haan, Amsterdam; 6. K. Stol­wijk, De Bilt; 7. C. Kooper, Amsterdam.

 

DEN HAAG – ZUIDERPARK.(30 april).1954

ANTON VAN DER KNAAP (na 10 km op de vlucht) WINT RONDE VAN DEN HAAG.

De bestuurders en de leden van de vereniging Westland Wil Vooruit sloegen elkaar op Koninginnedag omstreeks half zes stevig op de schouders. In hun midden stond een vermoeide, maar gelukkig renner. Anton van der Knaap, winnaar van de Ronde van Den Haag. En welk een winnaar. Van der Knaap stak deze zonnige dag in een formidabele worm. Men moet zich toch wel sterk voelen om na twaalf kilometer van de honderd aan de haal te gaan met twee renners, die ook wel iets voor zo'n avontuurtje voelen, H. Adrichem, ook al een Westlander, en de Hagenaar H. Vreeswijk. Bijna tachtig km lang verdedigde dit trio zich met allure tegen hun achtervol­gers. Van der Knaap schoot toen met een paar machtige pe­daalstoten ook van zijn twee laatste concurrenten weg. In een ommezien nam hij vijftig meter en in die laatste tien kilo­meters zag hij kans deze voorsprong te vergroten tot vierhon­derd meter. Adrichem maakte het succes voor Westland Wil Vooruit volledig. Hij sloeg Vreeswijk in de sprint en werd tweede.

De belangstelling voor deze traditionele ronde op een prachtig, snel parcours van een kleine vijfhonderd meter, was formi­dabel. Zeker 20.000 toeschouwers stonden rijen dik langs de Haagse wegen en het behoeft nauwelijks betoog, dat het ac­tieve bestuur van de Haagse vereniging „Hollandia", dat deze wedstrijd order auspicien van het Algemeen Haags Comite organiseerde, meer dan tevreden was.

Een kleine veertig amateurs zetten zich in beweging, toen wethouder Th. M. Dresme het startschot, loste. Degenen, die dachten, dat de ontsnapping van Van der Knaap, Adrichem en H. Vreeswijk na twaalf kilometer maar loos alarm zou zijn, kregen bitter ongelijk. Het waren niet alleen toeschouwers, die dit dachten. Het peloton dacht evenzo en hield zich rustig. Te rustig, naar later zou blijken, want-de drie koplopers vergden in korte tijd hun voorsprong op tot een dikke vierhonderd meter. Vooral Anton van der Knaap deed aan de kop fraai werk. Hij trok zijn metgezellen onweerstaanbaar mee en ver­deelde zijn krachten voortreffelijk. Het peloton was lang­zamerhand tot inzicht gekomen, dat het de vluchtelingen ernst was. Van Veldhoven, Van Brunschot, Ravestein, Ten Dam en Van Rossum sprongen weg en begonnen een achtervolging. Meter voor meter werkten-deze vijf hun achterstand weg en het leek alsof de vluchtelingen tot rede zouden worden ge­bracht. Maar Van der Knaap, op de hoogte gebracht van de achtervolging, gaf zich niet zonder meer gewonnen. Hij ver­hoogde het tempo met succes. Na veertig kilometer bedroeg de voorsprong van Van der Knaap c.s. 1 min. 5 sec. op de vijf achtervolgers en 1 min. 25 sec. op het grote peloton, dat in­middels door pech en opgave van verscheidene renners reeds sterk was gedund. Het peloton - met o.a. Henk de Vos, Ouwe­hand en J. Romijn - verloor steeds meer terrein en het was na tachtig kilometer duidelijk, dat de winnaar gezocht moest worden tussen Adrichem, Van der Knaap- en H. Vreeswijk. Het werd, zoals in de aanvang verteld, Anton van der Knaap. Adrichem werd tweede en H. Vreeswijk derde.

De sprint van de vijf achtervolgers was voor Van Brunschot, die Ten Dam nog juist klopte.

Amateurs: 1. A. van der Knaap, 100 km in 2 uur 18 min. 57 sec.; 2. op vierhonderd meter H. Adrichem; 3. H. Vreeswijk; 4. W. Brunschot; 5. L. ten Dam; 6. G. Veldhoven; 7. T. Ravestein; 8. G. van Rossum; 9. J. v. d. Berg; 10. H. de Vas; 11. A. Mole­naar; 12. J. Romijn en 13. B. Ouwehand.

Zestig nieuwelingen vochten een robbertje om de ere-plaatsen over 60 km. G. Ribbelink was de snelste en won in 1 uur 22 min. 9 sec. met op de tweede plaats K. Rozenburg. Dit tweetal was tien km voor de eindstreep ontvlucht. Derde werd P. v. d. Wouw, 4. F. Veldhoven, 5. G. v. d. Wey, 6. J. Schols, 7. A. de Jager, 8. L. Blomme.

De clubprijs was voor Westland Wil Vooruit met 24 punten, 2. De Spartaan 20 pnt. en 3. Hollandia 12 pnt. BRON:FRANS W. HOEKSTRA.

 

DEN HAAG – ZUIDERPARK.(31 juli).1954

Amateurs: 1. J. Mackay, 2. Frits Rabe, 3. C. ten Dam, 4. M. van Rijn, 5. J. van de Berg, 6. M. Bogen, 7. F. Diepstraten, 8. Y. Booy, 9. J. Westerhout, 10. G. van Rhijn.

Nieuwelingen: 1. B. Liefhebbers, 2. Th. Moyen, 3. Kees de Jongh, 4. H. van de Stam, 5. M. Neesman, 6. J. Groeneveld, 7. A. van den Berg, 8. G. Rijkelijkhuizen, 9. J. Groot

 

DEN HELDER.(17 oktober).1954

   WIES VAN DONGEN zegevierde in spannende Ronde van Den Helder

Met nog zeven ronden van drie kilometer voor de boeg, ont­deed Wies van Dongen zleh van zijn moe gereden tegenstanders en op waarlijk grootse wijze reed onze rationale amateurweg­kampioen naar de overwvinning in de Ronde van Den Helder.

De organisatoren hadden Zondag 17 October j.l. geen klagen met de weersgesteldheid. Het was die dag in Den Helder heer­lijk weer en daardoor hadden duizenden zich geschaard om het prachtige parcours..

Het wielercomit6 Den Helder; - gevormd ter gelegenheid. van de Marinefeesten 1954 - had in samenwerking met de wieler­club D.O.K.,en onder leiding van Wout Hoolboom voor een prachtige organisatie gezorgd. De steun van vele schenkers van prijzen en premies was daarbij een welkome omstandigheid.

In de-aanhef vermeldden wij reeds de overwinning van Wies van Dongen. Heel tactisch liet hij zijn kameraden steeds maar vechten om de aanlokkelijke premies. De. Noordhollander Kayer won o.a. een prachtig Remington droogscheerapparaat; (waarde f 90,-) en verder onderscheidden zich hierin Bloetjes, Pafort, Steenvoorden, Peters, Olivier en De Ruiter bijzonder. Laatstgenoemde toonde - evenals in de Alkmaar Ontzet-; ronde - veel strijdlust en op regelmatige tijden probeerde hij alleen of in gezelschap van enige andere renners te ont­snappen..

Door zijn offensief rijden is deze ronde - die ging over 105 km - van het begin tot het eind zeer boeiend geweest. Er waren: natuurlijk ook pechvogels en tot deze behoorden o.a. Jan Hof­land, de kleine Amsterdammer Cees Rabe, die wij graag te­zamen met zijn broer Frits in de eindfase van de wedstrijd hadden gezien om te proberen de eindrush van Wies van Dongen te stuiten.

Nu was Wies van Dongen in het slot heer en meester en hoe men ook in het moe gestreden peloton - na de-ontsnapping - probeerde te hergroeperen, de veelbelovende coureur uit Breda in zijn nationale tricot rook de overwinning, reed op vleugelties en zag aan de finish reeds die prachtige Joco-race­fiets gereed staan. Niemand, maar ook niemand was in staat hem te benaderen en onder gejuich van de duizenden ging.hij zijn laatste ronde in om daarna, nog geheel fris, te zegevieren. De spurt van het peloton (30 man sterk) was adembenemend. Zij aan zij stormden de renners op de finish af en gelukkig had de kranige jury geen moeilijkheden met de vaststelling van de aankomst. Er waren - met dispensatie van de K.N.W.U. twintig prijzen te verdelen. Mik. Snijder wan fraai voor Jan Ottenbros, De Ruiter, Bravenboer e.a.

Met deze wielerwedstrijd besloot Den Helder een geslaagde feestweek en naar wij vast overtuigd zijn, zal de Ronde van Den Helder het volgend jaar een reprise beleven. Niet waar, vriend Hoolboom?

Amateurs:1. Wies van Dongen (Breda), 105 km in 2 uur 28 min. 12 sec.; 2. Mik Snjder (Zwanenburg); 3. J. Ottenbros (Alkmaar); 4. D. de Ruiter (Beverwijk); 5. M. Bravenboer (Rotterdam); 6. G. Schoen (Zaandam); 7. R. Janissen (Amsterdam); 8. P. Kooy­man (Den Haag); 9. F: Rabe (Amsterdam); 10. J. v. d. Putten, (Den Haag); 11. P. Tienstra-lHalfweg); 12. C. Kayer (Zuider­meer).

 

DINTELOORD.(17 juli).1954

Amateurs:1. Maas, 90 km in 2 uur 18 min. 16 sec.; 2. Fran­ken; 3. v. d. Puijm; 4. Geluk; 5. De Vree; 6. Westdorp; 7. Boers; 8. Coone; 9. De Wit; 10. Wuijts.

Nieuwelingen: 1.Van Dijk, 2. De Roo, 3. Visser, 4. De Haan, 5. Helden

 

DINTELOORD.(4 september).1954

BERGMANS VERRASTE IN DINTELOORD.

In Dinteloord verraste Tony Bergmans uit Valkenswaard niet alleen de toe­schouwers, maar ook Maas, Borremans en De Bruin. Bergmans won in West­Brabant voor de tweede keer. De Dintel­oordse toeschouwers, die voor een don­derbui op de vlucht waren geslagen, waren zo verwonderd, dat Bergmans met voorsprong de overwinning werd toege­wezen, dat zij protesteerden. Dat was natuurlijk een “achterblijver". De jury wist wel beter. En Maas, Borremans en De Bruin wisten ook wel wat voor spek men met Bergmans in de kuip had. In ieder geval geen Dinteloordspek. Berg­mans won dus met tien meter voorsprong

op Maas, die de spurt van Borremans en De Bruin won. Vervolgens kwamen bin­nen Van de Borst, Sonnemans, Van den Broek, Heeren, Konings en Marchant.

Amateurs: 1. Tonnie Bergmans, 2. Piet Maas, 3. Fons Borremans,

 

DONGEN.(18 juli).1954

Het slechte weer maakte ook het leven van de organisatoren in Dongen zuur. Zij kunnen zich troosten met de gedachte, dat zij niet de enigen waren, die het niet voor de wind ging.

Amateurs: 1.Mar­chand, 2. Jantje Konings, 3. Verhoef, 4. Van der Pluijm, 5. Rabe, 6. Van Wijchen, 7. Van der Linden, 8. Van Dongen, 9. Van Laarboven, 10.Verhoeven.

Nieuwelingen: 1. Dijckx, 2. Van Goor, 3. Schepens, 4. Graafmans, 5. Liebergts, 6. Van Dongen, 7. Van Tilburg.

 

DORDRECHT.(24 juli).1954

Amateurs: 1. Gerrit van de Berg, 2. Piet van de Linden, 3. Arie Geluk, 4. A. Nuijten, 5. A. Smits, 6. J. Matena, 7. P, Muilwijk, 8. H. van de Linden, 9. C. de Kievit, 10. Leo ten Dam.

Nieuwelingen: 1. Gerrit van Dienst, 2. Arie van Wetten, 3. N. van de Veer, 4. H. Cuvelier, 5. G. Ribbelink, 6. A. van ravens, 7. G. Rijkelijkhuizen, 8. H. van Teuling, 9. – 10. H. Hanegraaf.

 

DRENTHE

Amateurs: 1. Eppie Talens, 2. M.Spijkermans, 3.

Nieuwelingen: 1. H. Manthing, 2. Eddy Jonstra, 3.

 

DUSSEN.(11 september).1954

WUIJTS WON IN DUSSEN.

Het loopt op een eindje. Vandaar dat er dit weekend in Bra­bant minder te beleven viel dan in Zeeland, waar de profs aantraden. In Dussen maakte zich echter de heer Koot erg druk met het organiseren van een amateurwedstrijd. Het veld was uitstekend. Eigenlijk jammer, dat het Land van Heusden en Altena zo moeilijk te bereiken is. En veel belangstellenden kan men ook niet trekken. Er kunnen er niet meer verwacht worden op een Zaterdagmiddag dan zij die er wonen. Toch werden er nog tussen de 1500 en 2000 kaarten verkocht. De wedstrijd was uitstekend. Wuijts uit Kruisland riskeerde allesen won.

Amateurs: 1. Adrie Wuijts, 2. Tinie Wolfs, 3. Piet Maas, 4. Van Dongen, 5. Van de Borst, 6. De Vree, 7. Rusman, 8. Konings, 9. Marchant, 10. Bouwmeester.

Nieuwelingen: 1. Cor Van Engeland uit Schijndel.

 

ECHT – EROBA STERRIT.(27 mei).1954

Alvorens naar de „Route de France" af te reizen, reed de pit­tige Kees Boelhouwers in de zware Eroba-sterrit te Echt nog het ererondje. Deze Eroba-sterrit (eerste prijs een super Eroba­racefiets) is op Belgische leest geschoeid. Eerst dienden zeven grote ronden van 11 km te worden afgelegd, vervolgens vorm­den 25 toeren van ruim 2 km het slotstuk.

De warmte (Hemelvaartsdag), de aard van het circuit en het keurcorps van deelnemers maakten deze affaire tot een lastig geval. De zaak slaagde volkomen. Reeds in de tweede (grote) ronde brak het geweld los en dit zou voortduren, totdat Kees Boelhouwers de bloemen in ontvangst nam.

Leo Stevens en de Brabander Van der Linden sloegen dra op de vlucht, welke stunt bij een grote schare achtervolgers niet te best in de smaak viel. Dra zaten Stevens en zijn maat dan ook weer in de groep, welke tengevolge van pechgevallen (o.a. Nieskens en Smeets) diverse leden verloor. Mart v. d. Borgh en de Noord-Limburger Kersten vroegen hierna de aandacht. Dit duo boekte dra een behoorlijke voorsprong, welke in de zevende ronde een minuut bedroeg op, Van Lippen, Van Grins­ven, Sanders en Damen, 1.30 min. Op een kleine groep, daar­achter zat het peloton en met meer dan 2 minuten achterstand vervolgden Boelhouwers en Steenbakkers hun weg.

Toen de winst van Kersten en v. d. Borgh twee minuten op de naast bijzijnde lieden bedroeg, kwam de klad in het spel. Van den Borgh moest zijn gezel laten gaan, “verachterde" en werd uiteindelijk zelfs gedubbeld. Ook Kersten kon het uit­eindelijk niet lukken. Vanuit de achterhoede kwam Boel­houwers opdagen. Hij wipte van het ene groepje naar het andere. Alleen Van Duppen kon hem in toom houden. Dit tweetal passeerde alles en iedereen en kreeg ook Kersten te pakken. Boelhouwers was hiermede niet tevreden, opnieuw demarreerde de Bundenaar, om met 28 seconden- voorsprong op Van Duppen en Kersten de buit binnen te halen.

Nieuwelingen: 1. v. Laarhoven (Valkenswaard), 50 km in 1 uur 17 min. 15 sec.; 2. v. Loo (Kerkrade); 3. Oosterbosch (Eindho­ven); 4. Hassel (Schinnen); 5. Adams (Neerveldhoven); 6. v. 'Grlinsven (Eindhoven); 7. Manders (Eindhoven); 8. v. d. Laar (Milheeze); 9. v. d. Heiden (Son); 10. Rongen (Bunde).

Amateurs: 1. K. Boelhouwers (Bunde), 132 km in 3 uur 39 min. 55 sec.; 2. op 28 sec. F. van Duppen (Helmond); 3. J. Kersten (Siebengewald); 4. P. Damen (Lieshout) op 48 sec.; 5. B. de Vree (Breda); 6. H. Schoenmakers (Blerick); 7. L, Stevens (Els­loo); 8. K. Sichterman '(Heerlen); 9. P. Steenbakkers (Maas­tricht); 10. op 1 ronde M. v. d. Borgh (Koningsbosc+h).

 

EEDE.(12 september).1954

Beroepsrenners: 1. Piet van As, 2. R. Decoch, 3. R. Baste(B), 4. Hein van Breenen, 5. A. van oers, 6. Cees Paymans, 7. Heuvel, 8. van de LIjke, 9. P. van Roon, 10. Meyvaert.

 

EELDE.(18 juli).1954

Amateurs: 1. Th. Bulten (Zwolle), 80 km in 1 uur 58 min. 14.7 sec.; 2. C. Zondag (Delfzijl); 3, D. de Ruiter (Beverwijk); 4. J. Huisman (Muntendam); 5. C. Kayer (Hoorn); 6. B. Fok (Alk­

maar); 7. P. Vermast (Assendelft); 8. A. Geldermans (Bever­wijk); 9. P. Degeling (Venhuizen); 10. M. Spijkerman (Meppel).

Nieuwelingen: 1. G. H. Ribbelink (Delft), 40 km in 58 min. 37.3 sec.; 2. H. Nijdam (Eelderwolde); 3. H. Dikkers (Zwolle); 4. F. Elsinga (Norg); 5. A. Koning (Oldemarkt); 6. E. Jongstra (Hoogeveen); 7. J. Punter (Hoogkerk); 8. J. de Roode (Uithui­zen); 9. H. Pot (Eelderwolde); 10. J. Bonder (Eelderwolde).

 

EERSEL.(16 mei).1954

Amateurs:1. Rien van Grinsven,2. v. d. Brand, 3. van De Made, 4. Brands, 5. v. d. Waterlaat, 6.Van Laarhoven, 7. De Haas, 8. Boers, 9. v. d. Dungen.

Nieuwelingen: 1.De Groot, 2.Van Os, 3. Cuvelier, 4. J. van Grinsven, 5. Wagemakers, 6. Stokman, 7. Smits, 8. Oosterbos, 9. Bezemer, 10.Graafmans.

 

EIJSDEN.(4 april).1954

In Eijsden klopte Leunissen rivaal Gramser in eindspurt

Ging de Belg Raymond Vrancken voor de derde keer de Ronde van Eijsden in de wacht slepen? Na allerlei verwikkelingen sloeg Vrancken met het einde in zicht op hol, kennelijk met de bedoeling om een herhaling te geven van de twee voorgaande wapenfeiten. Hij had evenwel buiten de waard gerekend, in dit geval buiten Gramser, Boelhouwers, Leunissen en nag een, paar andere moedige knapen.

Vrancken werd het eerst bijgebeend door de Venlonaar Leo Janssen, waar na acht ronden voor het slot Gramser en Leu­nissen aansluiting kregen. Boeiend was de strijd tot dusver geweest, nog aantrekkelijker werden de beslissende taferelen.

De Amsterdammer Van Bockel waagde een kansie, Gramser. Boelhouwers, Leunissen, Keulers en Vroomen probeerden de koek in bezit te nemen. De ene demarrage volgde op de andere. Het geleek vuurwerk van de beste soort wat de klok sloeg.

Drie ronden voor het einde lagen acht man op kop. Was de eindbuit via een felle spurt voor de snelle Gramser bestemd? Best mogelijk, zo luidden de prognoses. Maar Hub. Leunissen (Geleen) dacht over deze kwestie heel anders. Zijn “eindschot" was werkelijk formidabel. Gramser werd met banddikte, Boel­houwers met een half wiel geklopt. Een fraaie ontknoping van een sportieve strijd. BRON: Gerard Sillen

De uitslag werd:

Amateurs:1. Hub. Leunissen (Geleen), 108 km in 2 'uur 47 min. 10 sec.; 2. W. Gramser (Siebengew2ld); 3. K. Boelhouwers (Bunde); 4. R. Vrancken (Tongeren); 5. L. Vroomen (Beek); 6. L, Janssen (Venlo); 7. G. Keulers (Geleen); 8. T. Nijssen (Maastricht); 9. op 20 sec. M. Mater (Geleen); 10. J. Gelissen (Beek); 11. op 2 min. A. van Bockel (Amsterdam). De clubprijs werd door de T. en W. „Maastricht" in de wacht gesleept.

 

EINDHOVEN.(9 mei).1954

Amateurs: 1. Piet de Bruin, 2. Jo Hendriks, 3. van de Heijden,

Nieuwelingen: 1. Cor van Engeland, 2. Theo Verkampen, 3. Antoon van Engelen,

 

EINDHOVEN.(25 juli).1954

DAAN DE GROOT IN GROTE FORME.

Daan de Groot kwam verleden week Donderdag naar Eindhoven om aan te tonen, dat hij in prima conditie naar de Wereldkampioenschappen vertrekt. Voor het eerst werd er weer op de „IJzeren Man" gereden, een parcours, dat de Eindhovense wielersport enkele jaren gemist heeft. Maar na herhaald vragen is het burgerlijk bestuur toch toegeeflijk geweest.

Amateurs: 1. Daan de Groot, 2. Arend Van't Hof, 3. Bert Van Laarhoven, 4. Van der Linde, 5. Van der Borgh, 6. Van de Wiel, 7. Par­doel, 8. Bergmans, 9. Cuijten, 10.Gramser.

Nieuwelingen: 1. Cor van Van Enge­land.

 

EINDHOVEN.(29 augustus).1954

 MISLUKTE PROFWEDSTRIJD IN EINDHOVEN.

Over die wedstrijd komt men in Eind­hoven, gewoon van ergernis, voorlopig niet uitgepraat. In 1952 werd in Eind­hoven de laatste profwedstrijd verreden. De kosten waren te hoog opgelopen. Zon­dag heeft het Wielerclub Wilhelmina toch nog een keer geprobeerd. Zeg, dat het een aangaan is: zoveel geld voor het program, voor prijzen, voor belastingen, voor gemeentelijke en particuliere werk­zaamheden!

En dan is er nog, het risico dat het gehele geval verregent. Enfin, men heeft het aangedurfd, men heeft goed weer ge­troffen en men trok veel belangstelling. De renners natuurlijk blij, dat Eindhoven met zoveel succes weer tot de vaste or­ganisatoren zou behoren. Er was immers voor de profs geen steek meer te doen. En gij geleuft de. Onze profs - trokken zich van hun eigen belangen, dat ten­slotte ook de belangen van de organisa­toren zijn, geen steek aan. De mannen van de Tourploeg hadden de Nacht van Leuven gereden en maakten zich over Eindhoven niet druk. Roks gaf op, Suy­kerbuyk, Nolten, Wagtmans, Faanhof. Daar kwamen er nog een paar bij, want er bleven er in totaal maar 19 over. Merkwaardig, dat er bijna altijd zoveel over blijven als er prijzen zijn. Boven­dien was de wedstrijd eentonig. Het laat-` ste anderhalve uur gebeurde er nagenoeg niets. En het publiek maar mopperen en klagen.

Is het nu wonder, dat de organisatoren liever met amateurs draaien? In Leuven hadden van de Tourploeg alleen al zeven man in de prijzen kunnen rijden. Waar­om kunnen in de Nederlandse wedstrij­den nauwelijks de helft van de betaalde Tourkrachten zich aan de finish presen­teren? Wie geld vraagt, dient ook iets te presteren.

Enfin, dat het anders kan, toonde de Valkenswaardse Maenen, eerste van de Tourploeg in Leuven - waar waarachtig Gerrit Schulte weer de tweede plaats van de algemene rangschikking verover­de - die tweede werd in Eindhoven, na een verloren sprint tegen de Belg Marcel Janssens. De profs hebben dus de wieler­sport in Eindhoven weer een handje ge­holpen. Van de regen in de drup.

Beroepsrenners: 1.Janssens, 2.Maenen, 3. Van As, Paymans, 4. G. Voorting, 5. N. van Est, 6. W. van Est, 7. Smits, 8. De Beuckelaer, 9. Rooy­mans, 10. Schulte, 11.Kelchtermans, 12.Van Roon, 13. Guns, 14. Witteveen, 15. Heijnen, 16. Van Oers, 17.Van Breenen 18. Spenkelink. Dat waren ze allemaal, die deze 150 km course - te lang voor een criterium - uitreden.

 

ELSLOO.(19 april).1954

               Leo Stevens, winnaar voor eigen publiek

Door, hagel en sneeuwhindernissen prachtig geslaagd - kreeg voor de wielermannen uit uit fleurig plaatsje een bijzonder ca­chet, daar zij iemand uit hun eigen mid­den konden aanmoedigen, stimuleren en tenslotte als triomfator huldigen.

Leo Stevens zou natuurlijk graag win­nen. Dat was logisch. Welke renner zege­viert niet duvels graag voor eigen volk? Maar de concurrentie was zwaar en deze rivalen voelden er hoegenaamd niets voor om de jongste van het bekende broederpaar zomaar de bloemen enz. toe te bedelen. Neen, daar moest Stevens voor fietsen. Hij heeft dit gedaan. Hij won, maar niet dan na een verbitterd ge­vecht met een stelletje heel energieke achtervolgers, die hem tot op acht se­conden konden naderen.

De eerste poging om de zaak op stelten te zetten (door Kersten, Stevens, Pluy­makers en Gelissen ondernomen) werd dra het zwijgen,opgelegd. Zo verging het ook de volgende stunts, zodat na 65 km een lange sliert door Elsloo trok. Toen was een aardige klassement- sprint aan de order Stevens en de jonge Hamers had­den hier zin in. Dit geval leverde boven­dien een fikse voorsprong op, zodat de heren de handen in elkaar sloegen en „doorgingen". Leo Stevens sleurde aan de kop tit het een lust was. Tenslotte was dit hels tempo zijn gezel te machtig en hij moest (eervol overigens) de vlag strijken. De plaatselijke favoriet zette door,

achterna gezeten door Boelhouwers en Schoenmakers. Sport van het bovenste plan werd vertoond. Het laatstgenoemde duo deed er nog een schepje op. Stevens wenste niet to bukken. Luide aangemoe­digd hield hij stand. Het was op het nip­pertje, want nauwelijks had hij zijn race­karretje over de witte streep gegooid, of Boelhouwers en Schoenmakers waren ook present.En zo werd deze Ronde van Elsloo in alle opzichten een succes.

Nieuwelingen: 1. J. Heiligers (Valken­burg), 48 km in 1 uur 16 min. 30 sec.; 2. N. Lemmens (Beek) op 8 sec.; 3. H. van Mulken (Bunde); 4. G. Hassel (Schinnen); 5. J. Augistin (Ulestraten); 6. J. Vek (Waubach); 7: A. Quix (Geleen); 8. W. Roelofsen (Spaubeek); 9. J. Ratejec (Heerlerheide); 10. gelijk R. Stanneveld (Hoensbroek), P. Fooy (Maastricht), H. Halin (Beek) en C. Janssen (Heerlerhei­de).

Amateurs: 1. L. Stevens (Elsloo), 104 km in 2 uur 36 min, 40 sec.; 2. K. Boelhou­wers (Bunde), op 8 sec.; 3. H. Schoenma­kers (Blerick), op l.0 sec.; 4. A, de Rooy (Eygelshoven), op 48 sec.; 5. H. Leunissen (Geleen); 6. J. Pluymakers (Berg en Ter­blijt); 7. P. Framers (Munstergeleen); 8. J. Kersten (Siebengewald); 9. J. Rokx (Rothem), op 1 min. 2 sec.; 10. M. Dirix (Bunde),

 

ELSLOO.(27 juni).1954

HENK FAANHOF KREEG IN ELSLOO DE BLOEMEN.

Na velerlei schermutselingen werd de Ronde van Elsloo in een massaspurt beslist. Zodoende kwam de buit terecht bij Henk Faanhof, die de rest van het gezelschap in de aangestipte slotfase gedecideerd zijn rug liet zien.

Thijs van Oers, Harry van der Kamp, Henk Stevens, Nico van Est en Kwantes brachten leven in de brouwerij, zonder even­wel de zaken een rake wending te kunnen geven. Hierna pro­beerde Jan Nolten een afseheiding teweeg te brengen. Ook deze stunt was dra ten dode opgeschreven, toen Faanhof, Roks en Gerrit Voorting, zich hiermede serieus gingen bemoeien. Piet Haan's demarrage leverde ook al niets op, evenals het kortstondig “uitstapie" van Lambrichs, Janssen en Nolten. Hierna zetten de heren achter de bedrijvigheden een punt. 26 man waren nog in koers, die gezamenlijk de laatste kilo­meters afpeddelden. Zoals gezegd won Henk Faanhof de massaspurt.

Beroepsrenners:1. H. Faanhof (Amsterdam), 150 km in 3 uur 50 min. 10 sec.; 2. Th. van Oers (Langeweg); 3. P. van As (Roosendaal); 4. H. Dekkers (Eindhoven); 5. P. v. Roon (Haarlem); 6. N. Koch (Utrech ); 7. H. Smits (Kampen); 8. H. Gelissen (Beck); 9. J. Janssen (Elsloo); 10. G. Voorting (Roosendaal).

Nieuwelingen:1. Fr. Ramakers (Echt), 48 km in 1 uur 15 min. 30 sec.; 2. J. Berns (Hoensbroek); 3. W. Boss (Beck); 4. N. Lemmens (Beck); 5. J. Ratejec (Heerlerheide).

 

EMMEN.(7 juni).1954

Nieuwelingen: 1. H. Dikkers, Zwolle, tijd 70 km r uur 40 min. 45 sec.; 2. J. Bijlsma, Almelo, 1 uur 40 min. 52 sec.; 3. Chr. de Jong, IJmuiden; 4. G. Beijers, Holten; 5. J. J. Bos, Utrecht; 6. H. Jongerius, Utrecht; 7. H. Schuiten, Hengelo; 8. T. Last, Genemuiden; 9. W. G. Lammers, Holten; 10. F. Bos, Nw. Bui­nen; 11. C. Hubner, Amsterdam; 12. H. Pot, Eelderwolde; 13. J. Wessels, Emmen.

 

ENSCHEDE.(18 juli).1954

Amateurs: 1. D. de Groot (Amsterdam), 80 km in 2 uur; 2. J. Bloetjes (Alkmaar); 3. N. Roelofs (Arnhem); 4. P. van Heusden (Amsterdam); 5. Si. Hovingh' (Hoogkerk); 6. K. Visser (En­schede); 7. W. Schipper (Wierden); 8. H. Klein (Utrecht); 9. K. Dost (Enschede); 10. J. Nijman (Enschede); 11. J. Tebbens (Gro­ningen).

Nieuwelingen: 1. H. van Sark (Boekelo); 2. A. Scheuten (Henge­lo); 3. J. Dokter (Enschede); 4. J. Mensink (Hengelo); 5. G. ten Voorde (Almelo); 6. J. Bijlsma (Almelo).

 

ETTEN.(30 april).1954

HELMOND.(30 april)1954

Amateurs: 1. Piet de Bruin, 2. Wies van Dongen, 3. Jac Looyen,

Amateurs: 1. Piet van de Linden, 2. Hein van de Linden, 3. Frans van Duppen,

Nieuwelinge: 1. Fried Liebrechts, 2. Lambregts, 3. A. van Dongen,

                    

                    

ETTEN.(3 juli t/m 4 juli).1954

Die was deze keer niet zoals wij hem ge­wend zijn. Of de organisatoren daar enige schuld aan hadden? Welnee. Die weten hun weetje wel. Maar het valt niet altijd uit zoals men graag zou willen. Over het algemeen werden door de zelf­verzekerde comite's de grote wedstrij­den reeds een half jaar van te voren aan­gevraagd. Dat er deze keer in de Ronde van Etten zo weinig spanning te beken­nen was, zal wel een gevolg zijn geweest van de Tour de France, die deze week in Amsterdam is begonnen en de deelne­mers tot voorzichtigheid maande. Een valpartij kan zo kort voor de Tour ern­stige financiele gevolgen hebben. Men pleegt zich daarom te sparen. Dat dit het wedstrijdelement niet bevordert, is be­grijpelijk. Maar het publiek komt om wedstrijd te zien. Den soortgelijke erva­ring kan men opdoen in wedstrijden juist voor nationale of wereldkampioensehap­pen. De renners voelen in principe weinig voor dergelijke wedstrijden. Men, laat zich alleen overhalen door een goed con­tract.

Etten had een goed programma samen­gesteld. Dat Bartali niet kwam, was force majeur. Hij viel ook onder de be­palingen van de Italiaanse Wielerbond. Rik van Looy bleef weg, omdat zijn moe­der plotseling ernstig ziek geworden was. Elk wielerprogramma staat aan zulke tegenvallers bloot. Er was nog meer dat tegenviel. De Belgen liepen wel wat gauw van het parcours als er bij hen een haar in de boter viel. Zagers, Sterckx, Inghels, Godaert waren in de eindspurt niet meer te bekenden. Er vielen trou­wens meer deelnemers uit, dan normaal verwacht modht warden.

De Tourploeg, liet haar kopmannen wel zien, maar tot serieuze jachten bleek het niet te komen. Tot ergernis van de toe­schouwers bleef het peloton een gesloteneenheid. Alleen de premiespurtjes brach­ten leven in de brouwerij. Appie Donker greep nog een presentje van vijftig gul­den voor de eindspurt aangetrokken werd. Tezelfdertijd was Nico van Est ijverig bezig met het dichten van een gat, dat hij door pech moest laten vallen. Daardoor komt zijn vijfde plaats nog beter uit.

In de eindspurt werden de fondmannen verdrongen door de sprinters, die in de wedstrijd niets geleden hadden.

Beroepsrenners:1.Noppie Koch, 2. Van Oers, 3. Faanhof, 4. Plan­taz, 5. N. van Est, 7.Juul Maenen, 7.Ex aequo werden op de zevende plaats geklasseerd W. van Est, Donker, Van As en Witte­veen. Verder kwamen achtereenvolgens over de eindstreep De Paepe, Hulshof, Kain, Guns, Van Breenen, Janssens, Dekkers, Dons, Suykerbuyk en Borg­mans.

Bij de amateurs won daags tevoren: 1.P. Maas, 2.Van der Linden uit Tilburg, 3. Van Glerum, 4. Verstraeten, 5. Luykx, 6. Schij­venaar, 7. Marchant, 8. Goorden, 9. Rhijnvos,10. Matthijsen.

Bij de nieuwelingen:1.Verhoeven, 2. De Roo, 3. De Bruijn, 4. Stoop, 5. Lambrechts, 6. Heij­den, 7. Graafmans, 8. Sijthoff, 9. Van der Pluijm, 20. Van Gool.

 

FIJNAART.(28 augustus).1954

DE VREE IN FIJNAART.

In Fijnaart stand de wieg der Van Esten. Zou die plaats niet van wielersport hou­den! Voor Amateurs: 1. Bert De Vree uit Breda, 2. Cees Van de Borst, 3. Piet Marchant, 4. Jacobs. Op 30 seconden volgden 5. Wuijts, 6.Konings, 7. Coone lag meer dan een minuut achter, terwijl 8. De Bruijn, 9. Maas en 10. Looyen nog verder achter gebleven waren.

Nieuwelingen: 1. Jo De Haan, 2. De Rooy, 3. W. De Jong, 4. Rijkhout, 5.Van Dijk.

 

FRIESLAND

Amateurs: 1. J. Charisius

Nieuwelingen: 1. G. v. d. Veen, 2. J. Weerman,

 

GAANDEREN.(12 september).1954

 FRAME OVERWINNING VAN KAYER IN RONDE VAN GAANDEREN.

Met de glimlach van de overwinning op zijn gelaat, stak de blonde krullebol Kayer uit Hoorn, juichend zijn handen om­hoog, als glorierijke overwinnaar van de eerste Ronde van Gaanderen voor amateurs. Ver van zijn woonplaats Hoorn, boekte Kayer een zege, die zeer verdiend was, daar zijn mees­terschap in deze Ronde duurde van start tot finish en waarbij Kayer al zijn rivalen op een of twee ronden achterstand zette.

In deze, op zo uitstekende wijze door de Doetinchemse „De Zwaluwen" georganiseerde Ronde, was er van start tot finish een enorme strijd en ondanks dat het seizoen bijna ten einde is, viel er in Gaanderen van wedstrijdmoeheid nog geen spoor te ontdekken. Ook nu was het weer „de beer van Breukelen", Henk van de Broek, die het vuur aanwakkerde. Dat was al na 30 km, vrij in het begin dus, maar het peloton was al tot 20 man gedund, mede doordat er in het parcours zo'n kleine ,klim­metje" zat, dat heel wat voetangels bleek te bezitten. Henk van de Broek begon dus samen met Kayer, op een moment toen zijn Utrechtse vrienden Mi Stolker en Gijs Pauw al lang weer aangekleed stonden door de domme pech.

Direct nadat die v. d. Broek en Kayer enkele honderden meters namen, ontsnapten Pieper, De Ruiter en Bloetjes, waarvan Pieper snel weer terugviel. De tandems v. d. Broek-Kayer.en De Ruiter-Pieper leverden een felle achtervolging, die echter de begeerde aansluiting niet bracht.

Na 45 km zette een derde groep de achtervolging in met de ge­broeders Schipper, v. d. Brug, Verseveld, Rademakers en De Korte. Lange tijd hield dit zestal een voorsprong, maar v. d.

Broek en Kayer bleven ver vooruit, fel achtervolgd door het koppel De Ruiter-Bloetjes en het trio De Korte, Verseveld, Rademaker, die zich eveneens weer van drie makkers hadden ontdaan.

Het peloton werd echter toch wakker geschud. Een jacht volg­de en De Korte, Verseveld en Rademakers gaven zich gewon­nen. Op dat moment kozen direct Wim Snijders, Ottenbros, Verseveld en Schoen weer het hazenpad en zoals het dan meestal gaat, het peloton liet hen rustig begaan. Dat was een strijd! Het ging er zo hard aan toe, dat na lange tijd ook De Ruiter en Bloetjes, de twee dappere vluchters, werden gepakt. Kayer en Van de Broek, de twee schitterende treinlopers, stre­ken intussen op het gedunde peloton neer en nadat zij even hadden uitgerust, trok Kayer direct maar weer verder op zoek naar zijn achtervolgers Snijders, Ottenbros, Verseveld en Schoen. Op dit geweld wist Van de Broek geen antwoord meer. Hij bleef rustig in het peloton en Kayer snelde weg, samen met de “oude rot" Nol Roelofs, die eveneens bijzonder opvallend reed. Het verbaasde niemand, dat dit duo na een prachtige jacht Snijders, Verseveld, Schoen en Ottenbros bereikte. De Alkmaarder Ottenbros was er dus nog bij, ondanks zijn pech en ondanks zijn niet jeugdige jaren, troefde hij toch menige renner maar weer af!

Met Kayer, Schoen, Verseveld. Ottenbros, Snijders en Roelofs trok men toen weer naar het peloton, waarin Henk van de Broek huisde. Deze stand bleef zo, waardoor Kayer dus een schitterende onbedreigde zege ten deel viel en de Zaandammer Schoen poetste plots voor het einde de plaat, waarmede hij on­verwachts tweede werd, waarna Verseveld ook nog een duit in het zakje deed, door Snijders in de sprint te kloppen. Lof willen wij nog toezwaaien aan Nol Roelofs en Ottenbros, die zich beide zo schitterend weerden tegen de jongeren. Hun prestaties is voor menige renner een pracht voorbeeld.BRON:HANS VAN DE KAMP

Amateurs: 1. C. Kayer (Hoorn), 100 km in 2 uur 35 min. 32 sec.; 2. op 1 Ronde G. Schoen (Zaandam); 3. J. Verseveld (Aalsmeer); 4. W. Snijders (Halfweg); 5. M. Roelofs (Arnhem); 6. J. Ottenbros (Alkmaar); 7. H. v. d. Broek (Breukelen); 8. op 2 ronden J. Rol (Alkmaar); 9. K. Visser (Enschede); 10. H. Klein (Utrecht); 11. K. Niemeyer (Hengelo); 12. K. Dost (Enschede); 13. H. v. d. Brug (Amersfoort); 14. J. Schipper (Enschede); 15. D. Schipper (Enschede); 16. M. Mastbergen (Renkum) op 6 ron­den.

 

GELDROP.(19 april).1954

Amateurs: 1. Willie van de Waterlaat, 2. Jef Coone, 3. Jan Wolfs,

 

GELDROP.(18 juli).1954

De Utrechtse combinatie Stolker, Pauw, Van den Broek deed in Geldrop keurig haar best om het vijftal, dat de eerste ronde nam, t:w. Nieskens, Westdorp, Sonnemans, Van Grinsven en Bertje de Weijer, toch nog in de pint te doen. Bertje de Weijer werd het eerst verrast. Daarna voegden zich Pauw en Stolker bij de overgebleven koplopers. Met behulp van Van den Broek ontsnapte Stolker opnieuw en Pauw drukte het tempo van het peloton. Alleen Van Grinsven kon met de tweede Utrechtse trein mee. Niet bar lang, want hij werd spoedig uit de bagage­wagen gewipt. Daarna moest v. d. Broek lossen. Het peloton kreeg hen echter niet meer.

Amateurs: 1.Stolker, 2. Van Grinsven, 3. Pauw, 4. Nieskens, 5. Westdorp, 6. Sonnemans. 7. Van den Broek,  8. v. d. Berg, 9. v. d. Linden, 10. Couwenberg.

Nieuwelingen: 1. v. d. Schouw, 2. v. Engelen, 3. v. Hoof, 4. Weijdeven, 5. Manders, 6.Verweij, 7. Grinsven, 8. Geijrath, 9. Van den Heuvel, 10. Visser, 11. Wordrager, 12. Maas.

 

GELDROP.(28 juli).1954

Amateurs: 1. Michel Stolker, 2. Rien van Grinsven, 3. Gijs Pauw,

 

GELEEN.(12 juni).1954

Amateurs: 1. Nordquist(Z)

Nieuwelingen: 1. Willie Bos,

 

GELEEN.(1 augustus).1954

                   NOL EHLEN REED IN GELEEN ERERONDJE

In Geleen boekte Mathieu Cordang een fraai suces. Hier druk­ten Nol Ehlen en Jan Willemsen hun stempel op het verloop. Ehlen en Willemsen gingen op zoek naar winst, nadat meer dan de helft van de opgave al achter de rug was. Voorheen brachten herhaalde schermutselingen leven in de brouwerij, zodat het talrijke publiek aan zijn trek kwam. De Rooy, Lam­mers, Meerts, Leunissen en Janssen probeerden de twee vluch­telingen in te tomen, doch slaagden hierin niet. Integendeel, de voorsprong steeg zowat elke ronde. Met 1 min. 22 sec. op de tweede groep bereikten Ehlen en Willemsen de finish. In de spurt incasseerde de snelle Ehlen zijn zoveelste zege.

Amateurs:1. Nol Ehlen (Broeksittard), i04 km in 2 uur 42 min. 58 sec.; 2. J. Willemsen (Nuth), z.t.; 3. A. de Rooy (Eygelshoven), op 1 min. 22 sec.; 4. H. Leunissen (Geleen); 5. L. Janssen (Venlo); 6. G. Lammers (Waubach); 7. H. Meerts (Geleen); 8. R. Oostveen (Eygelshoven); 9. P. Welters (Waubach); 10. J. Nelissen (Ge­leen).

Nieuwelingen: 1. W. Kohlen (Heerlerbaan), 66 km in 1 uur 43 min. 48 sec.; 2. P. Kohlen (Heerlerbaan); 3. W. Kamphuis (Hoensbroek); 4. J. Seelen (Hoensbroek); 5. J. Doek (Heerler­heide).

 

GELEEN.(12 september).1954

Ook het clubkampioenschap van ,Mathieu Cordang'" te Geleen ging over 80 km. De weersomstandigheden waren miserabel. De pracht conditie van Arnold Ehlen kwam ook hier weer tot uiting; zodat consul Pisters na afloop de beste man in de koers de kampioenstrui kon helpen aantrekken. Jammer was het dat de sterk voor de dag komende Roelofsen, wegens een lelijke val werd uitgeschakeld, toen hij furieus jacht maakte op de twee uitlopers: Nol Ehlen en Nico Paas. Het traject was vlak, doch voorzien van ettelijke scherpe bochten.

De amateur Ehlen en de nieuweling Paas deelden de lakens uit. Feitelijk was de koers al na 35 km beslist, want toen had de rest al een beduidende achterstand. Ehlen en Paas bleven tijdens het restant de toon aangeven. Het pleitte in alle op­zichten voor de nieuweling Paas, dat hij keurig stand kon houden. De eindspurt moest de beslissing brengen. Ehlen trok aan bet langste eind.

Amateurs/Nieuwelingen:1. (clubkampioen amateurs) Arnold Ehlen (Broeksittard), 80 km in 2 uur 3 min. 5 sec.; 2. (kampioen nieuwelingen) N. Paas (Munstergeleen), z.t.; 3. Westdorp ('s-Heerenhoek); 4. op 3 min. J. van E'ck (Schinnen); 5. op 3 min. 8 sec. Bidinger (Sittard); 6. D. Ypey (Geleen); 7. Reyans (Berg-Urmond); 8. Salden (Sit­tard).

Nieuwelingen (niet-leden van Mathieu Cor­dang) in een 65 km-rit in actie. Hiervan was het resultaat: 1. Simons (Cadier en Keer), 65 km in 1 uur 3,5 min. 1 sec.; 2. Van Mulken (Bunde), op 2 ;min. 2 sec.; 3. Rongen (Bunde); 4. Severens (Geleen); 5. Pinxt (Heerlen); 6. Pieters (Maastricht), op 1 ronde.

 

GELEEN – LINDENHEUVEL.(27 mei).1954

In Lindenheuvel bracht Flor v. d. Weyden leven in de brou­werij. Door zijn strijdlust kreeg deze koers cachet. Willemsen en Hamers staken het vuurtje aan. De brand was evenwel dra bedwongen. Met nog 70 km voor de boeg nam v. d. Weyden afscheid van de groep. Elke ronde steeg de voorsprong. Het publiek moedigde de dappere eenling enthousiast aan. De be­geerde victorie ging echter aan zijn neus voorbij. De Braban­der v. d. Brand maakte energiek jacht op de taaie Maastrich­tenaar, die tenslotte het hoofd moest buigen. Van der Brand zette door, v. d. Weyden kon zijn rivaal niet houden, maar weerde zich wel zo geducht, dat het peloton hem niet bij de kraag kon vatten. BRON:GERARD SILLEN

Nieuwelingen: 1. C. Vissers (Eindhoven), 52 km in 1 uur 20 min. 10 sec.; 2. W. Boss (Beek), op 48 sec.; 3. G. Renders (Eind­hoven);,4. P. Kohlen (Heerlerbaan); 5. G. Maussen (Bunde).

Amateurs: 1. L. v. d. Brand (Schijndel), 120 km in 3 uur 2 min. 30' sec.; 2. op 45 sec. F. v. d. Weyden (Maastricht); 3. op 1.40 A. de Rooy (Eygels'hoven); 4. A. Paas (Munstergeleen); 5. T. Verbeek (Geldrop); 6. W. Brands (Eindhoven); 7. W. v. d. Waterlaat (Eindhoven); 8. J. Hamers (Munstergeleen); 9. W. v. d. Made (Best); 10. C. Baers (Eindhoven).

 

GEMERT.(30 mei).1954

Amateurs: 1. De Reuver (Oss), 80 km in 1 uur 59 min. 33 sec.; 2. Couwenberg (Helmond); 3. Stolker (Zuilen); 4. Flips (St. Oedenrode); 5. Wouters (Eindhoven) op 1 ronde; 6. Verbakel (Boekel) op 2 ronden; 7. Hoekstra (Amsterdam) op 3 ronden; 8. Hendriks (Oss).

 

GEMERT.(22 augustus).1954

DAMEN REED OPNIEUW MET DE BLOEMEN.

Pietje Damen uit Lieshout heeft de ster­ken uit het peloton, dat in Gemert aan de startlijn kwam, opnieuw to grazen gehad. Uitlooppogingen van de Zuiden­renners Van den Brand en Bergmans, faalden, waarna Bergmans alleen ging.

Cuijten en Damen zetten de achtervol­ging in. Op het laatste nippertje greep men de wegloper, waarna Damen over hem de baas bleef in de spurt en Cuijten derde werd. Sonnemans hield zich als clubgenoot van Bergmans in het pelo­ton schuil, maar eiste de resterende eer­volle vierde plaats op.

Amateurs: 1.Piet Damen, Lieshout, 2.Tonnie Bergmans, 3.Tinie Cuyten, 4. Stolk, 5.De Haas, 6. Van den Brand, 7. Van Loo, 8. Van der Linden, 9. Van Hout.

Nieuwelingen: 1.H. Lammers, 2. L. Maas, 3. De Visser, 4. Van Engeland, 5. Theunissen, 6. Van Hoof, 7. Van der Zande, 8. Verkampen, 9. Manders, 10. Rooydijk.

 

GENDRINGEN.(1 augustus).1954

KOUWENBERG TROK VAN LEER IN GENDRINGEN.

In een van de uiterste hoekjes van ons land, n.l. de Achterhoek, zagen vele Gel­derlanders de Brabantse renners strijden met de Noorderlingen en Hollanders. Van die Brabanders was het Kouwenberg uit Helmond, die na een spannend slot de zege behaalde.

Gendringen kan trots zijn op z'n aardige ronde waarop steeds hevige strijd wordt geleverd, want het is geen rondje rondom huizenblokken, doch een parcours dat zwaar is door zijn grintweggetjes door het mooie landschap.

Ditmaal trok Gramser na de eerste schermutselingen er op uit. Dat was na 40 km. Gramser reed soepel en snel voor het peloton uit, heel ver zelfs, totdat de winnaar van het vorige jaar, George de Korte, zich in een mooie rush bij hem voegde.

De twee rappe kleppers werden echter weer door het peloton opgeslokt. Een pe­loton, waaruit de vele deelnemende Duit­se renners reeds bijna allen waren ver­dwenen. Na de ontsnapping van Gram­ser en De Korte trokken ook Mehagnoul en Pos op avontuur uit, doch deze twee slanke renners werden ook door het pe­loton weer tot orde gebracht.

Toch bleef de strijd interessant, vooral toen juist op de helft Pos, Mehagnoul, Blaauw, v. d. Heuvel, De Korte, Gramser, Hubers, Niemeyer en Van Duppen een vrij belangrijke voorsprong namen. Een ieder dacht, dat het gebeurd was, doch Pauw, Timmermans, Ottenbros en de an­dere mannen uit het peloton wisten het angstige gevaar nog net te weren. Dat kon dus een interessante spurt warden. Doch voordat wij hieraan toe waren, lie­pen eerst Bulten, De Bree en Van de Heuvel nog weg en lieten ook Pauw, De Korte en Mehagnoul zich op kop zien. Kouwenberg was echter de slimste, want 12 ronden voor het einde maakte Kou­wenberg zich onweerstaanbaar los. Het was de beslissende slag. Prachtig snelde Kouwenberg naar de finish, zijn voor­sprong groeide met elke ronde en eerst vier ronden voor het einde snelde dram­ser weg, op jacht naar de vluchteling. Zijn sprong kwam echter te laat. In die tijd weerden de overige coureurs uit Hel­mond zich bijzonder door het kopwerk in het peloton zo veel mogelijk te drukken.

Kouwenberg en Gramser snelden dus naar de ereplaatsen, waarna Hein van de Linden in de laatste ronde eveneens ont­snapte. Kort daarna vochten de beide Utrechtenaren in het peloton weer een prachtig sprintduel uit.

Amateurs: 1. W. Kouwenberg (Hel­mond), 100 km in 2 uur 28 min. 45 sec.; 2. W. Gramser (Siebengewald); 3. H. v. d. Linden (Helmond); 4. G. Pauw (Utrecht); 5. G. de Korte (Utrecht); 6. P: v. d. Linden (Helmond); 7. J. Mehagnoul (Amsterdam); 8. J. Buis (Halfweg); 9. Th. Timmermans (Arnhem); 10. Th. Bulten (Zwolle); 11. D. Ceelen (Helmond); 12. H. Hubers (Duitsland).

Nieuwelingen: 1. Jan Robert, 2. J. Smit, 3. H. Lammers

 

GILZE – RIJEN.(27 juni).1954

Amateurs: 1. Wies van Dongen, 2. Leo van de Pluym, 3. C. Konings,

Nieuwelingen: 1. Bart van de Ven, 2. Graafmans, 3. C. Schijvenaar,

 

GILZE – RIJEN.(1 augustus).1954

BRAS WON IN GILZE.

Het zou een wonder zijn als er een pe­riode in de wielersport was aan te wijzen, waarin er geen Braspennincx over baan of parcours zou daveren en nooit bij de prijswinnaars zou behoren. Bras uit Zun­dert heeft zijn diensttijd achter de rug. Toch komt hij stroef op gang. Voor zijn militaire escapades liep hij vlotter. Bras rijdt trouwens ook met veel pech. Maar in Gilze is het hem toch gelukt de bloe­men to veroveren.

Amateurs: 1. Adrie Braspennincx, 2. Jan Konings, 3. Wies van Dongen, 4. Van der Lin­de, 5. De Vree, 6. Jacobs, 7. Van Steenvoorden, 8. Franken, 9. v. d. Pluijm, 10. Van Laarhoven. Nieuwelingen: 1.M. De Jong, 2. T. v.d Sande, 3.J. Nelemans

 

GOES.(14 augustus).1954

Amateurs: 1. Michel Stolker, 2. Karel Keepers, 3. de Wit,

 

GOES.(11 september).1954

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Gerrit Voorting, 3. Jos Suykerbuyk,

 

GOIRLE.(23 mei).1954

Amateurs: 1. Steenvoorden, 2. Timmermans, 3. van de Brand, 4. Hofland, 5. Zondag, 6. Haverkamp, 7. Snijders, 8. Goorden, 9. van den Dungen, 10. de Reuver,

Nieuwelingen: 1. van Engeland, 2. Kuijs, 3. van de Goor, 4. Hagenaars, 5. Graafmans,

 

GROESBEEK.(20 juni).1954

Amateurs: 1. Willie Gramser, 2. Theo Timmermans, 3. Jaap Kersten,

Nieuwelingen: 1. Geert OOsterbosch, 2. A. Manders, 3. de Meire(B)

 

GRONINGEN.(30 april).1954

KLAAS WILTJER - militair - WON IN GRONINGEN.

Vorige week Vrijdag werden te Groningen door de Noordelijke Wieler Vereniging enige wedstrijden gehouden. K. Wiltjer, nog in militaire dienst zijnde, heeft niet alleen in de nacht en de morgen, welke deze wedstrijdvoorafgingen, enige „wachtjes geklopt", doch ging met dit werk in deze wedstrijden maar meteen door. Toen „de wacht werd afgelost", was hij tevens winnaar van een 45 km-wedstrijd. Een afvalrace was voor de nieuweling Henk Nijdam, ofschoon Sjabbe Hovingh als eerste over de streep kwam. Het bleek echter, dat laatstgenoemde door de jury tijdens de wedstrijd uit de course was geroepen ;doch zich daaraan niet had gestoord.

De totaal-uitslag luidde: 1. Kl. Wiltjer (Middelstum),. 45 km in 1 uur 9 min.; 2. M. van -Dekken (Hoogkerk); 3. H. Nijdam (Eel­derwolde); 4. S. Hoving (Hoogkerk); 5. K. Croes (Hoogkerk); _; 6. G. H.. van der Veen (Augustinusga); 7. J. Boerema (Eelder­wolde); 8. D. Kooistra (Groningen); 9. J. Bonder (Eelderwolde); 10. A. van der Rijt (Groningen).

BRON:PIETER M. KORF.

 

GRONINGEN

Amateurs: 1. Coen Zondag, 2. Sjabbe Hovingh, 3. Fre Mik,

Nieuwelingen: 1. Henk Laphor, 2. L. de Boer, 3. D. Norder,

 

GRONINGEN.(21 augustus).1954

Nieuwelingen, 60 km: 1. Nijdam (Eelderwolde); 2. Bredewold (Zwolle); 3. Jongstra (Zorgvlied); 4. Boerema (Eelderwolde); 5. Wagteveld (Steenwijk); 6. v. d. Velde (Amsterdam); 7. Ko­ning (Oldemarkt); 8. Bonder (Eelderwolde); 9. Bos (Nieuw Bui­nen), 10. Hofstra (Drachten).

 

GRONINGEN.(19 september).1954

              Een verrassende KAIJER zegevierde in GRONINGEN

Vijftien ronden voor het einde van de op Zondag 19 September j.l. in het Stadspark georganiseerde 85-ronden-wedstrijd moest Kaijer (Hoorn) terug van de kop naar achter het grote veld. Menselijkerwijze gesproken, had hij zijn kans verspeeld. Ver­speeld omdat hij uitbundig kwistig met zijn krachten op dit zo snelle parcours had rondgesmeten. Met het mende hoofd diep tussen zijn schouders vocht hij op enige tientallen meters ach­ter de voor hem rijdende vluchters, alles gevende wat hij nog te geven had. En dat was meer dan wij dachten. Zoveel meer, dat de door ons voor de klassering afgeschreven Kajer nog „even terugkwam" om in een vertwijfelde eindsprint niemand minder dan de ,geblokte Ottenbros" er even aan te herinne­ren dat hij, Kaijer, er nog was. En hij was er inderdaad! Zo goed zelfs, dat hij eerder over de finish kwam dan de verblufte Ottenbros en de vandaag bij uitstek prima rijdende Jan Rol. Dit nu was volgens ons wel de grootste sensatie, die het -slot van deze zeer snel gereden amateurkorps vormde. Wel was daarvoor een nieuwelingenwedstrijd verreden die ons alles te genieten heeft gegeven wat zuivere en reele wielersport kan opbrengen, echter de grootse remonte van Kaijer vormde voor ons het hoogtepunt van deze zo fraaie wielermiddag. Henkie Nijdam, het felste en “vuurvretendste" raspaardje dat het Noorden ooit heeft opgebracht, wist met een pracht van een schot zich vlak voor de finish van de nieuwelingenkoers van de twaalfde plaats los te maken en met een juweel van een rush als eerst aankomende te zegevieren.

Kaijer - „de glasharde" - en Nijdam - „de vuurvreter" - waren de zeer verdienstelijke winnaars in Groningen!

Bij de nieuwelingenwedstrijd heeft geen der deelnemers kans gezien om “weg te komen". Ruim zeventig renners kwamen aan de start en zij hebben elkaar weinig of niets toegegeven. Teke­nend voor het Noorden is dat, ofschoon bij de nieuwelingen veel meer renners startten dan bij de amateurs, er van de elf geklasseerden er maar liefst acht Noorderlingen waren. Bij de amateurs waren dit er maar twee. Bovendien kwam bij de nieuwelingen de overwinning in handen van een Noorderling. De nieuwelingen geven dus hoopvolle verwachtingen voor de aanvulling van het zo bloedarme Noordelijke amateurkorps.

De „grote mannen" in de amateurwedstrijd waren zonder enige twijfel Wim Snijders, hem zagen wij meer dan zes keer op jacht, afgescheiden van even zovele zijner pogingen om het veld te binden; verder waren de actiefsten Steenvoorden (5x), Jan Rol (4x), Bloetjes (3x), Ottenbros (3x), Geldermans, Zon­dag, Kaijer, Fok, De Ruiter, Reuver, Kooistra, Piet Petersen Nijkamp, allen 1 x in zelfstandige actie. Wij hebben in deze acties niet opgenomen het aantal malen dat deze renners min­der opvallende prestaties leverden en ook hebben wij niet al de namen van de deelnemers kunnen noteren, die ook „hun gezicht aan het venster staken". Na 25 ronden rijden was het Talens (Hoogeveen), die het veld zijn hielen liet zien. Bloetjes, Geldermans, Zondag en Kooistra hielden hem spoedig gezel­schap. Op 200 meter volgden Ottenbros, Hovingh en De Ruiter. Op 250 meter De Nijs, op 350 meter Piet Peters, Blaauw, Huis­man en Van Gols. Op 450 meter een veld van 25 renners. Vijf ronden later was hat gehele veld weer bijeen. Er werd met een hoog gemiddeld tempo gereden.

Na 50 ronden was de stand: op kop 19 renners waarbij Rol, De Reuver, Ottenbros, Wim Snijders en Steenvoorden. De 50 ron­den werden verreden in 1 uur 21 min. 55 sec. Tien ronden later zaten op kop: Rol, Nijkamp, De Ruiter en Piet Peters. Doordat deze renners vijf achtergeblevenen inliepen, die zich tussen hen nestelden, ontstond een onoverzichtelijke situatie. Het tempo bleef op dit snelle Parcours zeer hoog en bedroeg vol­gens de jury 42 km. Twee en twintig renners waren in de strijd toen er nog 15 ronden moesten werden gereden. Nog steeds lagen Rol, Nijkamp, De Ruiter en Piet Peters aan de leiding. Maar met het einde in zicht gingen Wim Snijders, Steenvoor­den, Kaijer en Ottenbros op weg naar de vluchters. Tijdens deze periode kwam Kaijer zeer moeilijk te zitten, doch zou zich later wonderbaarlijk herstellen. Zienderogen verminderde de voorsprong van de koplopers en werd geheel geegaliseerd toen Wim Snijders alleen kans zag tot aansluiting te komen. Dit was een fraaie en moedige prestatie van Snijders! Coen Zondag en Piet Steenvoorden waagden drie ronden voor het einde nog een poging om weg te komen. Maar het veld, waakzaam en snel, liet geen ruimte. Zo werd de laatste ronde au grand compleet ingegaan en kwam, tot veler verrassing en tot grote eer van hemzelf, Kaijer uit de eindsprint als overwinnaar te voor­schijn. De uitslagen luidden als volgt:

Amateurs: 1. C. Kaijer (Hoorn); 2. J. Ottenbros (Alkmaar); 3. J. Rol (Alkmaar); 4. Piet Peters (Haarlem); 5. H. Scholte (Den Haag); 6. Wim Snijders (Halfweg); 7. G. Nijkamp (Zwolle); 8. C. Zondag (Delfzijl); 9. P. Steenvoorden (Heemstede); 10. B. Fok (Hoorn); 11. D. de Ruiter (Beverwijk); 12. J. Tebbens (Gro­ningen); 13. Van Gols (Groningen).

Nieuwelingen: 1. H. Nijdam (Eelderwolde); 2. H. Schipper (Kong aan de Zaan); 3. H. Wagteveld (Steenwijk); 4. J. Groot (Beverwijk); 5. K. Croes (Hoogkerk); 6. E. Jongstra (Zorgvliet­Hoogeveen); 7. G. van Ooijen (Zaandam); 8. F. Elsinga (Norg); 9. H. Lahpor (Veendam); 10. H. G. Schreuder (Groningen); 11. J. Koekkoek (Groningen).

BRON:PIETER M. KORF.

 

GRONINGEN – STADSPARK.(4 juli).1954

Nieuwelingen: 1. H. Nijdam; 2. J. Niewold; 3. J. Bonder; 4. H. Pot, allen Eelderwolde.

Amateurs: 1. E. G. Thalens (H'oag'eveen); 2. W. Bos (Greup); 3. D. de Ruiter (Beverwijk); 4. A. Geldermans (Beverwijk); 5. C. Jansen (Halfweg); 6. C. Zondag' (Delfzijl); 7. H. Wolf (Wezep); 8. C. van Houwelingen (Sassenheim); 9. J. J. Schipper (Am­sterdam).