JAARGANG 1953

                              WEDSTRIJDEN A T/M G

AARLE-RIXTEL (21 juni).1953

Amateurs: 1. Sonnemans zich 35 se­conden van Hendriks, Damen, Verhoeven, Hofland, Van der Linden, Van Duppen, Van de Weijer, Deelen en Van den Brink los.

Nieuwelingen: 1. Hein van der Linden, 2. Cor van Engeland, 3.Bazelmans,

 

ACHT VAN BLADEL (9 augustus).1953

Nieuwelingen: 1. Plasmeyer, Voorhout, 100 km.; 2. W. de Wit, Leur; 3. Jacobs, Amsterdam; 4. Gijzemans, Hilvarenbeek; 5. L. Maas, Valkenswaard; 6. v. d. Pas, Den Bosch; 7. op 1 min. Wolfs, Eindhoven; 8. v. Lippen, Eindhoven; 9. v. Hoff, Valkens­waard; 10. op 1.1/2 min. Hamerlinck, Den Haag; 11. Roosenburg, Leidsendam; 12. v. d. Dungen, Valkenswaard; 13. Rosmijn, Rijswijk; 14. v. d. Berg, Den Haag; 15. Willems, Eindhoven.

 

ACHTMAAL (26 juli).1953

Amateurs: 1. Bram Heeren, 2. Cees van de Borst, 3. Cees van de Zande,

Nieuwelingen: 1. Frans Hofmans, 2. Piet de jOngh, 3. Theo Lambrechts,

 

ALKMAAR (16 augustus).1953

Amateurs: 1. J. Eelsing (IJmuiden); 2. J. Bruggenkamp (IJmui­den); 3, T. Peters (Haarlem); 4. F. Rabe (Amsterdam); 5. B. Lute ('s-Graveland); 6. P. Tienstra (Halfweg); 7. H. Kuitwaard (Vel­sen); 8. J. Hofland (Beverwijk); 9. J. Ottenbros (Alkmaar); 10. K. Slot (Alkmaar); 11. K. Kaijer (Zuidermeer); 12. B. Wuurman

Nieuwelingen: 1. J. Vennik (Krommenie); 2. A. Beentjes (Heemskerk); 3. F. Braat (Aalsmeer); 4. J. de Vries (Zaandam); 5. A. Geldermans (Beverwijk); 6. J. Groot (Beverwijk); 7. J. Aafjes (Krommenie); 8. C. de Nijs (Beverwijk); 9. L, Troost (Nieuw Vennep); 10. K. Zandbergen (Heiloo)

 

ALKMAAR (8 oktober).1953

Arend van 't Hof won de Alkmaarse 8 October Ronde

Voor de tweede maal in een week tijd en met succes deed de Sassenheimer, Arend van 't Hof, een greep naar de zege. Nu was het de 8 Octoberronde - welke in het kader van de “Alk­maar's Ontzet" feesten werd gehouden - waarin de snelle Sassenheimer zegevierde door het peloton in een massa-spurt met enkele lengten verschil te kloppen.

Er werd direct na de start - waarvan Alkmaar's burgernees­ter het vertreksein gaf - al een hoog tempo gedraaid en dit had tot gevolg dat het geen van de renners gelukte om een beslissende voorsprong te forceren. Toch kwam er na dertien ronden rijden een kopgroepje tot stand, bestaande uit: Piet de Jongh, P. Degeling, Dirk de Ruiter en Jan Verseveld, Enkele ronden wist dit groepje stand te houden, toen werden zij weer ingelopen. Bertus Lute koos nu het hazenpad, doch ook deze vluchteling werd weer tot orde geroepen. Nauwelijks was de rust in het peloton weergekeerd, toen er weer twee man wegwipten: Klaas Slot en D. Edelenbosch, fel nagezet door Jaap Bruggenkamp, die een ronde later de leiding overnam. Ook deze vreugde was van korte duur, want Gijs Pauw en Jan Verseveld presenteerden hun visitekaartje. Een vette pre­mie in de 25ste ronde was er de oorzaak van, dat het peloton een flinke jacht ontketende en ook deze weglopers weer in­liep. In de premiesprint bleef Van 't Hof met 'n half wiel de baas over sprinter Frans Mahn.

De plaatselijke favoriet, Jan Rol, ondernam in zijn eentje 'n uitlooppoging, doch ook hem was geen succes beschoren. Hal­verwege de wedstrijd vormden weer Slot en Edelenbosch, nu in gezelschap van Tonny Peters en Frans Rabe 'n nieuw kop­groepje, waarbij ook Mannaart zich vervoegde. En toen een ronde later ook Van 't Hof en De Ruiter aansluiting kregen, kwam alles weer bijeen. Vervolgens deden de koppels: Rol­-Belles, Hofland-Ottenbros en Sonnenmans allen nog pogingen om te ontsnappen, die echter geen succes opleverden. Juist toen de Noordelijke kampioen, Fre Mik, een premie in de wacht sleepte, kwam Jan Hofland- die zich afgemat had in de vele premiesprints - in moeilijkheden en kreeg spoedig een ronde achterstand.

Met nog twintig ronden te rijden was het weer de strijdlustige Slot, die demarreerde en in dezelfde ronde weer tot orde werd geroepen."Frans Rabe scheen meer succes te hebben met zijn uitlooppoging, maar toen Dolf Wallet en J. Blauw zich bij hem voegden, was het Gijs Pauw, die het peloton weer op de vluchtelingen trok.

Een nieuw kopngroepje: Haster, Rijkers en De Ruiter stelde zijn candidatuur voor de zege; de achtervolging werd ingezet door Bruggenkamp. Een vette premie werd ook deze vluchte­lingen noodlottig en het was de ,gedubbelde' Hofland (weer volkomen fit!) die deze buit wegkaapte voor de neus van Wallet.

Tien ronden voor de finish, toen de Brabantse kampioen en pechvogel Piet de Bruin „plat" reed, poogden T. Peters,. De Jongh, Van 't Hof en Janissen nog weg te komen, hetgeen hen niet gelukte. Lute had met nog acht ronden te rijden meer succes, maar na een solorit van vier ronden moest ook deze dappere het hoofd buigen voor de kracht van het peloton. Alle favorieten en dat waren er nog al wat, onder anderen: Rol, Ottenbros, Rabe, Van 't Hof, gebr. Peters, Post, Mik, Rusman, Teysse, Bruggenkamp, Pauw, De Jongh, Sonnemans etc. ver­drongen zich om vooraan te komen. Van deze gelegenheid maakte Haster gebruik om drie ronden voor het einde de vlucht te nemen. Hij moest zijn ontsnappingspoging echter in dezelfde ronde met een val bekomen, daar hij in een der boch­ten kwam te slippen. Rabe en Edelenbosch probeerden in de voorlaatste ronde nog weg te komen en toen Edelenbosch bij het ingaan van de laatste ronde een tiental meters voorsprong had, zat Van 't Hof aan de kop van het peloton zijn kansen al te berekenen.

Op het laatste rechte eind naar de finish lag Van 't Hof weer aan de leiding en snelde tenslotte met ruim drie lengten voor­sprong op het voluit spurtende peloton, zegevierend over de eindstreep.

Ook voor de Alkmaarders werd deze wedstrijd een succes: een tweede plaats voor de 36-jarige Jan Ottenbros en een derde plaats voor de jeugdige Jan Rol, terwijl Klaas Slot de suiker­premie verwierf. De Amsterdammer Frans Rabe kreeg de prestatieprijs. BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Amateurs: 1. Arend van 't Hof (Sassenheim), pl.m. 75 km in 1 uur 42 min, 56 sec.; 2. Jan Ottenbros (Alkmaar); 3. Jan Rol (Alkmaar); 4. F. Rabe (Amsterdam); 5. G. Pauw (Utrecht); 6. A. Teysse (Amsterdam); 7. P. Peters (Haarlem); 8. R. Ja­nissen (Amsterdam); 9. K. Post (Nieuw Vennep); 10. H. de Vos (Den Haag); 11. P. Vermast (Assendelft); 12. M. Sonnemans

(Geldrop).

 

AMERSFOORT (30 april).1953

Amateurs: 1. Egbert van ’t Oever, 2.—

Nieuwelingen: 1. G. van de Burg, 2. H. van de Hoeven,

 

AMERSFOORT (30 augustus).1953

Amateurs: 1. De Vos (Den Haag); 2. v. d. Brug (Amersfoort); 3. Splinter (Ankeveen); 4. v. d. Oever (Lisle); 5. Pauw (Utrecht); 6. Bes (Haarlem); 7. Van Mees (Hilversum); 8. Post (Vreeland).

Nieuwelingen: 1. Bohne (Amsterdam); 2. Barneveld (Huis ter Heide); 3. Dekker (Hoogkerk); 4. Van Dijk (Jutphaas); 5. Kra­mer (Hoogkerk); 6. Van Lachterop (Amsterdam); 7. Hovingh (Hoogkerk); 8. v. d. Linden (Amersfoort); 9. Regter (Apeldoorn); 10. Peters (Elden).

 

AMSTERDAM – ALBERT CUYPSTRAAT.(19 april).1953

PATSIE WILLEKES SPRINTWINNAAR IN DE ALBERT CUYPSTRAAT.

Een echte gezellige sfeer heerste er Zondag j.l. weer in de Albert Cuypstraat in Amsterdam, waar voor de 4e maal door de A.R.C. „Ulysses" de jaarlijkse ronde werd verreden. Niet minder dan een goede 100 amateurs bonden de strijd aan op de 75 km. Een strijd, die ditmaal van het begin tot het eind bijzon­der boeiend was. Reeds direct na de start zat er onder aan­voering van de winnaar van 1952, Jan Hijzelendoorn, een hoog tempo in. Zo hoog was dit tempo, dat al spoedig de Amster­dammer Apeldoorn, de Utrechtenaar Oostveen en Bouma uit Den Helder moesten lossen. Een nog grotere groep van wel 12 renners volgde dit slechte voorbeeld, want nog steeds is het zo dat achterin de klappen vallen en daar waren zij schuldig aan. De Amsterdammers Hijzelendoorn en Haan trokken zich echter samen met de Utrechtse rivalen De Korte en Pauw hier niets van aan en namen al spoedig de benen. De voorsprong, die werd verkregen, was echter door het hoge tempo na 7 ronden weer teniet gedaan en zo was het hele spul weer compleet. Niet naar de zin echter van Gijs Pauw, die weer verbeten demar­reerde al weer samen met Hijzelendoorn en Sjors de Korte en de Amsterdammers Willekes, Schotman en Storchart haakten nog net op tijd aan. De jacht die hierop door het gehele pelo­ton op de kopgroep werd ingezet, was wel bijzonder fel, toch het duurde nog zeker 6 km eer de kopgroep weer was terug­gehaald. Kootje Zieleman had toen de pech een lekke band te krijgen en ondanks dat hij direct op een andere fiets kon over­stappen, maakte dit een einde aan alle illuses.

Nauwelijks was het tempo weer iets gezakt of de ene demar­rage na de andere volgde en kregen wij gedurende drie ron­den de kopgroep Pauw, Willekes, Donker, Van de Berg en Tienstra. Dat Appie Donker hier bij zat was wel goed te horen, want het „Appie, Appie, Appie!" was niet van de lucht. Doch ook deze kopgroep was geen lang leven beschoren. Frans Mahn probeerde het weer eens in gezelschap van Pauw, Siebeling, Post, De Korte en Hijzelendoorn, van wie laatstgenoemde zich in een sprong bij de uitlopers voegde, doch alles bleek vergeefs. Totdat met nog een 20-tal ronden te rijden Lute uit 's-Grave­land samen met de Amsterdammer Kempff de lont in het kruit­vat stak. Snel liepen zij uit, zo snel, dat Kempff loste. Moedig streed de uitstekend rijdende Lute verder, en luide aange­moedigd vergrootte hij steeds meer en meer zijn voorsprong. Dit was echter niet naar de zin van De Korte, die er vandaag wel bijzonder veel zin in had en ook ditmaal achter de uitloper aanjoeg, direct gevolgd door Dral, Donker, Rabe en Kooyman. De vluchteling Lute werd teruggehaald en zo zagen wij een kopgroep van 6 renners. Alles leek er op dat hierbij de winnaar zat, maar het mocht niet zo zijn, want weer ontsnapte er een zeer sterke groep uit het peloton met allemaal sprinters in haar gelederen. Het waren Hijzelendoorn, Willekes, Pauw, Schot­man, Jun, Boellaard, Snijders, Van Bockel en Pieters, 15 ren­ners aan de leiding. Geen wonder, dat er in de laatste ronden een ondragelijke spanning heerste, die eerst verdween toen Patsy Willekes, die de laatste weken wel in bijzonder goede conditie verkeert, Jan Hijzelendoorn nog juist op de streep wist te kloppen. Appie Donker werd goede derde en de Hage­naar Kooyman 4e, als was het wel op een wat vreemde manier. Niet dat zijn sprint niet goed was, dat zullen wij niet zeggen. Doch zijn start was wel wat vreemd. Hij ontsnapte echter aan de aandacht van de H.H. wedstrijdcommissarissen.

Amateurs: 1. P. Willekes, 75 km in 1 uur 41 min. 8 sec.; 2. J. Hij­zelendoorn; 3. A. Donker, allen Amsterdam; 4. P. Kooyman (Den Haag); 5. W. Snijders (Halfweg); 6. G. Pauw (Utrecht); 7. A. Schotman; 8. Jun; 9. Boellaard; 10. Van Bockel, allen Am­sterdam.

Nieuwelingen.

De nieuwelingen zorgden zoals vanouds voor een getrouwe copie van al die andere nieuwelingenwedstrijden, n.l. veel po­gingen die worden gedaan om uit te lopen,doch geen enkele met succes. Zelden zienwij bij nieuwelingen een kopgroep. Bij de start werden zij er door de consul nog eens op attent ge­maakt om toch vooral niet met reclame op hun broekes te rijden, wat velen nog wel deden. De Jutphasenaar Van Dijk, met zijn grote clubnaam „Jan van Riebeeck" op zijn broekje, scheen hier eerst ook al onder te vallen.

Na 4 ronden viel het eerste wapenfeit te vermelden. Een uit­geloofde premie werd op fraaie wijze door de Amsterdammer Peter Post in de wacht gesleept. Nadat er een paar verken­ningsrondjes waren gereden, probeerde de Amsterdammer Rippens het eens op zijn eentje, doch het peloton bleek hier niet veel voor te voelen en zo was spoedig alles weer compleet. Nadat Van de Pol zijn rugnummer 13 alle eer aan deed door in de bocht te vallen, zagen wij Rippens dit slechte voorbeeld tot zijn spijt volgen. De Zaandammer Schoen deed nog een ver­twijfelde poging, doch het hoge tempo liet geen ontsnapping ongedaan. Wel kwamen er enkele achterblijvers, waaronder Bennie Teunisse, die heel triomfantelijk rondenlang in de gure wind op het parcours bleef lopen en dat nog wel in zijn ren­nerskleren. Niet genoeg kan hier steeds de aandacht op geves­tigd blijven dat dit zo slecht is voor de dikwijls doornat be­zwete renners. De premies, waarvan enkele werden gewonnen door Post, brachten nog wel wat leven in de brouwerij, doch hier bleef het bij. De overwinning kwam tenslotte aan de uit­stekend rijdende 19-jarige Amsterdammer Peter Post, die over een prima „zit" beschikt en in een sprintje goed uit de voeten kan komen. De naam Post zal dit jaar nog wel eens op het ere­lijstje voorkomen.

Nieuwelingen: 1. P. Post, 40 km in 58 min. precies; 2. F. Schild; 3. A. van Lachterop; 4. Th. van de Valk; 5. N. de Clerk; 6. A. Teysse; 7. D. Olivier (allen Amsterdam); 8. G. van Rhijn (Wassenaar).BRON:HANS VAN DE KAMP.

 

AMSTERDAM – EILANDEN.(29 maart).1953

Amateurs: 1. Ab Donker, 2. Andre Rijnders, 3. Lode Stoete,

Nieuwelingen: 1. Herman van Bruggen, Peter Post, 3. Nico de Clerck,

 

AMSTERDAM – VISMARKT.( 6 april).1953

FRANS MAHN WINNAAR VAN DE 'RONDE VAN DE VISMARKT

NA DAVERENDE SLOTRONDE.

Nag 8 ronden waren er te rijden in de 4e Ronde van de Vis­markt, georganiseerd door Le Champion, en nog steeds wachtte het zeer talrijke Amsterdamse publiek op de eerste ontsnapping die vruchten zou afwerpen. Toen pas gebeurde het. Met nog 7 ronden te rijden ontsnapte de moedige Harry de Koning samen met Verseveld. Gedurende 4 ronden behield dit tweetal de leiding, steeds achtervolgd door een wanhopig strijdend pe­loton. Maar met nog 3 ronden te rijden viel Verseveld terug. Harrie de Koning ging door, nu alleen, echter tevergeefs. Het gehele peloton was weer compleet, totdat juist voor het luiden van de bel Frans Mahn ontsnapte en in een zeer snelle laatste ronde, steeds achtervolgd door een hard vechtend peloton, nog juist de overwinning voor zich kon opeisen.

Toen om kwam voor drie starter De Bood het vertreksein gaf en de bonte sliert van 80 amateurs zijn rondjes ging draaien, ja toen konden wij een spannende course verwachten, waardoor dit sterke veld amateurs wel borg stond. Doch alras bleek, dat het tempo zo hoog zou zijn, dat het bijna onmogelijk was, voor wie dan ook, om een voorsprong te nemen.

Na twee ronden al kwam Tonnie Peters ten val. Een ronden­lange achtervolging leverde echter niet het gewenste resultaat. Toen kwam er al gauw een kopgroep van 5 renners, n.l. Koning, Smit, Kempff, Koeman en Hijzelendoorn. Slechts drie ronden hield dit vijftal de kop, toen was alles weer compleet. Doch evenals verleden jaar, brak er weer een ware stortbui los, waardoor de renners als het ware in negers veranderden. Weer werden pogingen gedaan, echter alles tevergeefs. Op een mo­ment, dat Hijzelendoorn pech met zijn zadel had, demarreer­den Mahn, Peters en Zieleman, doch het was slechts van korte duur. Weer ontsnapten drie renners, nu Lute, Rabe en Boel­laard. Doch ook zij vonden geen genade in de ogen van het peloton, dat steeds onder aanvoering van Mahn en Koeman.

Dit ondervond later ook Smit weer samen met De Koning. Zo hoog was echter het tempo, dat geen enkele ontsnapping kon slagen. Wel kwamen er steeds meer uitvallers, die nog niet de kilometers in de benen hadden of een te zware versnelling be­reden, waarvan de Utrechtenaar De Korte wist mee te praten. Doch met nog 7 ronden te rijden kwam er toch nog wat leven in de brouwerij met het bovenvermelde resultaat. Spijtig was het, dat enkele ronden voor het einde favoriet Hijzelendoorn samen met Remkes, Stoete, Kimmijzer en Kaijer ten val kwam. Zeer terecht kreeg Harrie de Koning de prestatieprijs en kwa­men de ploemen bij een renner die ditmaal wat het werden betrof boven zijn rivalen stond.

Amateurs: 1. F. Mahn, 100 km in 2 uur 24 min. 29 sec.; 2. J. Ziele­man; 3. L. Boellaard; 4. J. v, d. Horst; 5. W. v. Brunschot; 6. W. Jun; 7. W. Snijders; 8. A. v. 't Hof; 9-. J. F. Cornelisse; 10. W. Pater.

Ook- de 65 nieuwelingen zorgden voor een aardig duel. Hierbij behoorde echter niet de Amsterdammer Weterings, die direct al na de start een dol freewheel had. Ja, je moet maar pech hebben. Al spoedig namen Kapteyn en Sirach een voorsprong, die ook al even spoedig te niet werd gedaan. De naam Kapteyn zou echter weer over de lippen komen, want onophoudelijk probeerde deze renner van alles om te ontsnappnn, welke po­gingen dan ook werden beloond met een prestatieprijs. Na 17 ronden, alweer in een regenbui, vielen er slagen en kwamen er vele achterblijvers. Weer demarreerde Kapteyn, even later nog eens samen met Sloove. Doch alles vergeefs. In een ge­weldige eindsprint kwam het peloton aaneengesloten over de finish, waarbij nog een incidentje gebeurde, waardoor de Am­sterdammer Teijsse werd teruggezet naar de tweede plaats. De overwinning was nu voor de in Amsterdam woonachtige Duit­ser Schild.

BRON.HANS VAN DEN KAMP

Nieuwelingen: 1. F. Schild, 50 km in 1 uur 12 min. 8 sec.; 2, A. Teijsse; 3. N. de Clerk; 4. J. de Groot; 5. P. Steenvoorden; 6. J. Kapteyn; 7. K. de Groot; 8. A. J. Hoek; 9. P, Post; 10. H. A. Verbruggen.

 

AMSTERDAM.BETONDORP (19 juli).1953

Beroepsrenners: 1. H. Lakeman; 2. F. v. d. Zande; 3. K. Donker; 4. H. v. d. Kamp; 5. P. v. As; 6. H. Faanhof; 7. N. Siebeling; 8. P. Ekel­mans; 9. H. Schoenmakers; 10. J. Hulshof.

 

AMSTERDAM.FLORA PARK (1 juni).1953

Nieuwelingen: 1. J. Jacobsen, 2. Joop Wuurman, 3. Toon Teijse,

 

AMSTERDAM.HAVENCRITERIUM (16 augustus).1953

Nieuwelingen: 1. F. Schild (Amsterdam); 2. J. Captein (Amster­dam); 3.-P. Post (Amsterdam); 4. Kaptein (Lisle); 5. Th. v. CL Valk (Amsterdam); 6. J, Edelenbosch (Enkhuizen); 7, C. G. Zon­dag (Delfzijl); 8. Dufour; 9. J. v. d. Heiden; 10. Hoek (allen Am­sterdam).

Amateurs: 1. C. Rabe (Amsterdam); 2. Janbroers (Amsterdam); 3. Holleeder (Amsterdam); 4. Mehagnoul (Amsterdam); 5. J. Tienstra (Halfweg); 6. Schouten (Amsterdam); 7. Wiese (Am­sterdam); 8. De Hoog (Amsterdam); 9. Den Ouden (Noordeloos); 10. Van Rossum; 11. Frank; 12. Jun (allen Amsterdam).

 

AMSTERDAM.INDISCHE BUURT (17 mei).1953

Amateurs: 1. Patsie Willekes, 2. Nico De Clerck, 3. Wim Jun

Nieuwelingen: 1. Anton Teysse, 2. Joop Wuurman, 3. Toon van lachterop,

 

AMSTERDAM.INDISCHE BUURT (2 augustus).1953

Amateurs: 1. D. Janbroers, Amsterdam; 2. G. Holleeder, Am­sterdam; 3. H. Wiese, Amsterdam; 4. W. Duiker, Amsterdam; 5. Tienstra, Halfweg; 6. A. Rijnders, Amsterdam; 7. F. Rabe, Am­sterdam; 8. C. Rabe, Amsterdam; 9. A. Schotman, Amsterdam; 10. J. Eelsing, IJmuiden.

Nieuwelingen: 1. J. v. Putten, Den Haag; 2. J. Kaptein; Lisse; 3. A. v. Wetten, Noordwijkerhout; 4. J. Captein; 5. W. Klebaeh;.6. J. Jacobsen; 7. F. Schild; 8. P. Post, allen Amsterdam; 9. A. v. d. Bosch, De Meern; 10. P. Steenvoorde, Heemstede.

 

AMSTERDAM.KATTENBURG (10 mei).1953

Amateurs: 1. Wim Rusman, 2. Jac Zieleman, 3. Piet Kooyman,

Nieuwelingen: 1. Toon van lachterop, 2. Daan Olivier, 3. Hoogeveen,

 

AMSTERDAM.KINKERBUURT (13 september).1953

ANTON TEYSSE sprintwinnaar in de Ronde van de Kinkerbuurt

De jeugdige Amsterdammer Anton Teysse, onlangs nog een gevreesde tegenstander bij de nieuwelingen, heeft weer eens bewezen, dat men ook bij de amateurs terdege rekening met hem moet houden. Nadat hij veertien dagen geleden zijn eerste amateuroverwinning behaalde in de Ronde van Koog a.d. Zaan, bracht hij nu de Ronde van de Kinkerstraat op zijn naam door rappe mannen als Gijs Pauw, Henk Schouten, Henk Kuitwaard en anderen in een felle eindspurt achter zich te laten.

Door enige premies die er werden verreden, gelukte het aan­vankelijk geen van de renners om uit 't peloton te ontsnappen, daarvoor lag het tempo te hoog. De eerste, die een kleine voor­sprong veroverde, was Daaf Janbroers en toen hij gezelschap kreeg van Gijs Pauw en Leo de Booy, scheen de eerste serieuse uitlooppoging geboren, het peloton riep hen in de volgende ronde echter een halt toe.

De Amsterdammers Stoete, Mehagnoul met pedaalbreuk en Wiese waren inmiddels al van het strijdtoneel verdwenen, ter­wijl hun stadgenoot Born met grote achterstand achter het peloton aanzwoegde.

Na 21 km koers vormden Schipper, Janissen, F. Rabe en D. Edelenbosch een kopgroepje, dat zich enkele ronden lang aan de leiding wist te handhaven. Eerst nadat Janissen uit het kop­groepje was teruggevallen en Verseveld zijn plaats had over­genomen, kreeg ook het peloton weer aansluiting bij de vluch­telingen. De strijdlustige Haster probeerde het in zijn eentje, maar werd na een solorit van drie rondjes weer in zijn kraag gepakt. Halverwege de wedstrijd was het nog geen enkele ren­ner gelukt om een beslissende voorsprong te veroveren. De IJmuidenaar Jan Eelsing kwam na een defensieve eerste helft gereden te hebben, naar voren en draafde een ronde lang voor het peloton uit. Vervolgens waren het Haster en Mik Snijder, die de ruimte insnelden, maar toen Janbroers hun gezelschap kwam houden, kreeg ook het peloton weer contact met de uit­lopers.

Een ronde later weer nieuwe demarranten: Jan Eelsing en Jan Tienstra. Even zag het er naar uit dat dit tweetal succes zou hebben, toen hun resp. clubgenoten Wim Eelsing en Wim Snij­ders het aan de kop van het peloton opmerkelijk rustig aan deden. Maar in het peloton werd de noodklok geluid en dit had tot gevolg dat de vluchtelingen weer tot orde werden geroepen.

Met nog 22 km te rijden, demarreerde Janbroers uit het pelo­ton en wist ongeveer 15 sec. op zijn rivalen uit te lopen. Vijf ronden lang hamerde Janbroers eenzaam door de Kinkerbuurt, eer Jan Eelsing zich bij hem voegde. Onder aanvoering van Pauw en La Grouw zette het peloton de jacht op de vluchte­lingen in, waarvan eerst Janbroers capituleerde en een ronde later ook Eelsing zich gewonnen gaf. Weer sprong Eelsing weg, gevolgd door Tienstra, doch in de volgende ronde lag alles weer broederlijk bijeen.

Ernstiger zag het er uit toen Jan la Grouw, zeven ronden (9.3 km) voor de streep, zijn hielen liet zien, ook deze dappere werd echter weer ingelopen. Eenzelfde lot ondergingen achter­eenvolgens Wim Snijders, B. Wuurman en Wim Biesterveld en bij het ingaan van de laatste ronde Wim Eelsing en J. Wuur­man. De eindsprint van het hele peloton moest dus de beslis­sing brengen en hierin toonde Teysse zich de snelste door Pauw, Schouten en Kuitwaard in een felle sprint te kloppen.

Voor de renners J. Kat en P. Tienstra had de wedstrijd een minder prettig verloop, zij moesten beiden na een valpartij naar het ziekenhuis. Kat met een lichte hersenschudding en Tienstra met een gebroken sleutelbeen en een oog- en hoofd­wond.

 Amateurs: 1. Anton Teysse (Amsterdam), ca. 85 km in 2 uur 12 min. 24 sec.; 2. G. Pauw (Utrecht); 3. H. Schouten (Amsterdam); 4. H. Kuit­waard (Velsen); 5. A. Mannaart (Krommenie); 6. J. Zieleman (Amsterdam); 7. C. Jacobs (Amsterdam); 8. A. v. Boekel (Am­sterdam); 9. F. Mahn (Amsterdam); 10. W. Biesterveld (Amster­dam); 11. J. la Grouw (Amsterdam); 12. R. Janissen (Amster­dam); 13. W. Eelsing (IJmuiden); 14. M. Snijder (Halfweg). De prestatieprijs werd toegekend aan Daaf Janbroers.

Bij de nieuwelingen won de Amsterdammer De Haan voor zijn stadgenoot Sirach, met wie hij een flinke voorsprong op het peloton had. Post, die ook bij dit tweetal zat, kreeg vier ronden voor het einde een lekke band en op een fiets van Wagenaar wist hij nog de sprint van het peloton te winnen. Post werd echter door de jury gediskwalificeerd omdat Wagenaar reeds uit de strijd was en er alleen van rijwiel verwisseld mag wor­den onder de deelnemers die nog in de wedstrijd zijn. Van deze bepaling mogen de renners in het vervolg wel goed notitie nemen, eer zij de strijd nodeloos voortzetten met alle daaraan verbonden desillusies.

BRON JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Nieuwelingen: 1. A. de Haan (Amsterdam), ca. 42.5 km in 1 uur 5 min. 30 sec.; 2, J. Sirach (Amsterdam); 3. G. Schoen (Zaandam); 4. B. Lief­hebber (Amsterdam); 5. J. Kaptein (Lisse); 6. R. Kropholler (Amsterdam); 7. B. Muller (Amsterdam); 8. J. Groenereld (Haarlem); 9. F. Schild (Amsterdam); 10. P. Dufour (Amster­dam); 11. B. Geesink (Amsterdam); 12. T. Aafjes (Wormerveer); 13. K. Zandbergen (Heiioo); 14. C. Tienstra (Halfweg); 15. H. Bohne (Amsterdam).

Prestatieprijs: De Haan. Extra prijs: Sirach. Verrassingsprijs: v. Oort.

 

AMSTERDAM.MARKTHALLEN (12 juli).1953

Nieuwelingen: 1. A. van Wetten; 2. v. d. Hulst; 3. J. Post; 4. J. Captein.

Amateurs: 1. J. M. v. Sas; 2. M. Zahradnik; 3. J. Zieleman; 4. W. Snijders; 5. W. Jun; 6. H. Wiese; 7. W. F.elsing; 8. J.`Eelsing; 9. J. Mehagnoul; 10. M. Frank.

 

AMSTERDAM.MARKTHALLEN (11 oktober).1953

HENK LAKEMAN winnaar in Olympia's Jubileumwedstrijd

Ditmaal waren Wagtmans, Dekkers en Van Est geen propagandisten voor onze wielersport

De grote jubileumronde voor profs van het 55-jarige „Olympia" - welke op het terrein van de Amsterdamse Markthallen werd gehouden en door deelname van enkele Belgen een inter­nationaal tintje droeg - is voor de organiserende vereniging en het talrijke publiek op een teleurstelling uitgelopen. Na een seizoen lang van aardige en spannende amateur- en nieuwe­lingenwedstrijden te hebben genoten, viel het dessert, dat de profs opdienden, wel erg zwaar op de maag. En hieraan waren voornamelijk Wagtmans en Dekkers en in mindere mate ook Van Est, debet. Reeds in de eerste fase van de wedstrijd gaven zij de pijp aan Maarten: Dekkers kreeg pech en had geen ma­teriaal bij zich! Wagtmans en Van Est moesten gelijktijdig van fiets verwisselen (?) en kregen 'n “toer". Wagtmans bleef twee ronden spoorloos om daarna weer voor enkele ronden mee te rijden en voorgoed te verdwijnen. De jury was het met de ge­dragswijze van beide renners niet eens en deelde rake geld­boetes aan hen uit. Eer er 37 km was afgelegd, gaf ook Van Est na een lekke band, de strijd op. Winnaar van deze koers ward tenslotte Henk Lakeman, die de zege volkomen verdiende en samen met Gerrit Voorting, v. Breenen, v. As, Donker en de Belg Schils de wedstrijd nog een beetje kleur gaf.

Het begin zag er veelbelovend uit, reeds in de eerste ronde ging Adri Voorting aan de haal, doch Derksen en Koch haalden hem weer terug. Het eerste kopgroepje, dat tot stand kwam, had reeds succes: Lakeman, Smits en Witteveen waren de grondleggers, Bakker kwam er nog bij en ook Gerrit Voorting na een fraaie achtervolging; er waren toen 15 km gereden. Onderwijl dit kopgroepje haar voorsprong op het peloton ver­grootte, voltrok zich het drama v. Est, Wagtmans en Dekkers. Van Est haakte bij de kopgroep aan en toen deze groep op het punt stond op de staart van het pelotoon te strijken, kwamen Witteveen en Bakker ten val. Lakeman, Smits en G. Voorting kwamen nu met een ronde voorsprong op het peloton aan de leiding. G. Voorting kwam te vallen en kreeg machinedefect, het was broer Adri die resoluut zijn fiets afstond: Gerrit kon zijn ronde behouden en Adri moest er een voor zijn broeder­hulp prijsgeven. Van Est reed ook “plat" en volgde het voor­beeld van Dekkers en Wagtmans. Lakeman kreeg ook nog pech, doch kon eveneens door snel van fiets te verwisselen zijn positie behouden.

Roks en Koeman demarreerden 49 km voor de streep en wer­den na enkele ronden weer ingelopen, eenzelfde lot onderging ook Suijkerbuijk. Vervolgens probeerde Van Breenen het en­kele malen, maar Lakeman en vooral G. Voorting hielden er goed het oog op.

Twintig kilometer voor het einde had Van Breenen eindelijk succes en kreeg twee ronden later gezelschap van v. As. Maar Lakeman, Donker en de Belg Schils gingen er achteraan. Gerrit Voorting kreeg een zware inzinking en de poging van Adri om hem bij de vluchtelingen te brengen, faalde. Schils had ondertussen zijn twee metgezellen na een felle sprint op het koppel Van Breenen-Van As getrokken. Met nog twaalf ron­den (9 km) te rijden, reed Lakeman weer „plat", door snel over te stappen kon hij zijn eerste plaats echter blijven verde­digen. In de volgende ronde streken v. Breenen, Schils, v. As en Donker op het peloton, waaruit Koch, Steenbakkers samen met de Belgen De Feyter en De Baere op tijd ontsnapt waren.

Smits en G. Voorting verspeelden echter hun ronde voorsprong. Vijf ronden voor het einde - toen Lakeman weer bij het pelo­ton kwam - sprong Van Breenen weg om de tweede plaats te grijpen. In de volgende ronde kreeg Koch weer aansluiting bij het peloton en in de voorlaatste ronde kregen ook De Feyter en De Baere weer contact. Henk Lakeman snelde tenslotte onbe­dreigd - met een ronde voorsprong - naar de finish en Van Breenen behield de tweede plaats. Jos. Schils won de sprint van het volgende acht mans-groepje om de derde plaats.

BRON:JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

Beroepsrenners: 1. H. Lakeman (Amsterdam), ca. 100 km in 2 uur 41 min. 40 see.; 2. op 45 sec. H. v. Breenen (Amsterdam); 3. op 1 min. 15 sec. J. Schils (Belgee); 4. A. Donker (Amsterdam); 5. K. de Baere (Belgee); 6. P. v. As (Roosendaal); 7. N. Koch (Utrecht); 8. J. de Feyter (Belgee); 9. G. Voorting (Roosendaal); 10. H. Smits, (Amsterdam); 11. A. Steenbakkers (Den Bosch); 12. J. Derksen (Amsterdam); 13. E, Koeman (Krommenie); 14. H. Schoenmakers (Eindhoven); 15. P. Sieveking (Amsterdam).

Nieuwelingen: 1. J. Captein, tevens prestatieprijs, ca. 40 km in 1 uur 4 min. 48 sec.; 2. H. Bakvis; 3. A, v. Lachterop; 4. D. Olivier; 5. J. Corbran; 6. R. v. d. Ruin; 7. F. Schild; 8. F. v. d. Valk; 9. J. Sflrach; la. W. Booker; 11. H. Bohne; 12. R. Stout.

 

AMSTERDAM.NIEUW-WEST (6 september).1953

Amateurs: 1. F. Rabe (Amsterdam); 2. C. Rabe (Amsterdam); 3. Janbroers (Amsterdam); 4. Van Verseveld (Aalsmeer); 5. J. Zie­leman (Amsterdam); 6. De Clerck (Amsterdam); 7. Wuurman (Amsterdam); 8. Bes (Haarlem); 9. Mannaart (Krommenie); 10. Jacobs (Amsterdam).

Nieuwelingen: 1. Van Lachterop (Amsterdam); 2. v. d. He!,jde (Amsterdam); 3. Gudde (Amsterdam.); 4. Jouby (Amsterdam); 5. Schild (Amsterdam); 6. Langelaar (Amsterdam); 7. Edelen­bosch (Enkhuizen); 8. Steenman (Halfweg); 9. Oudes (Amster­dam); 10. Vink (Amsterdam); 11. Hafman (Amsterdam); 12. De Haan (Amsterdam); 13. Kerkhof (Amsterdam); 14. Koch (Haar­lem); 15. Sloove (Halfweg).

 

AMSTERDAM.NOORD (28 juni).1953

Gijs Pauw won in Amsterdam

De tweede Ronde van Amsterdam-Noord is er een geweest van de uitvallers„ pechvogels on gedubbelden, waar vooral van Gijs Pauw. Deze Utrechtse crack wist naast het leenwen­aandeel aan premies ook de eindoverwinning voor zich op te eisen door zijn makkers De Hoog en Van Vliet in de eind­sprint achter zich te laten.

Blaauw en De Ruiter waren de eersten, die de lont in het kruitvat staken en in de eerste fase van de strijd een kleine voorsprong namen. Twaalf renners, waarbij o.a. Gijs Pauw, Noppie Koch, Wim Snijders en enkele anderen, wisten zich bij de twee vluchtelingen te voegen. Deze veertien man sterke kopgroep beheerste het verdere verloop van de wedstrijd en voor de helft verreden was, keek het resterende veld renners tegen een ronde achterstand aan.

Pechvogels waren er genoeg, de kopgroep verloor achtereen­volgens: Noppie Koch met een lekke band; de sterke v. d. Broek reed tegen een onvoorzichtig overstekend kind aan en ook voor hem was het spel uit evenals voor Wim Snijders, met een lekke band, die nog enkele ronden op een andere fiets reed.

In de laatste fase van de strijd wisten Pauw, De Hoog en Van Vliet nog uit het peloton te ontsnappen en veroverden spoedig een straatlengte voorsprong op de resterende negen renners. Enkelen werden nog door het driemanschap gedub­beld en toen Gijs Pauw zegevierend over de eindstreep stoof waren Blaauw, De Ruiter, Willemsen, Jun en Haster net hun laatste ronde ingegaan.

Het slechte wegdek, het korte parcours en de warmte waren er zeker debet aan, dat slechts 12 van de 75 gestarte renners de wedstrijd uitreden.

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES

Amateurs: 1. Gijs Pauw, Utrecht, 80 km in 2 uur, 1 minuut, 18, seconden; 2. A. de Hoog, Amsterdam; 3. v. Vliet, Rotterdam; 4. C. Blaauw, Zaandam; 5. W. Jun, Amsterdam; 6. J. Willem­sen, Amsterdam; 7. H. Haster, Amsterdam; 8. D. de Ruiter, Beverwijk; 9. op 2 ronden J. Schipper, Amsterdam; 10. J.'

Tienstra, Halfweg; 11. op 3 ronden P. Hooiveld, Wervershoof; 12. B. Waurman, Amsterdam.

Bij de Nieuwelingen won de Amsterdammer Olivier de sprint van bet peloton voor de Lissenaar Kapteln. De prestatieprijs wend toegekend aan Braat en bij de Amateurs aan Pauw.

Nieuwelingen: 1. D. Olivier, Amsterdam, pl.m. 42 km in 1 uur 7 mi­nuten 25. seconden; 2. J. Kaptein, Lisse; 3. P. Dufour, Amster­dam; 4. J. Captein, Amsterdam; 5. H. Luking, Amstelveen; 6. J. Jacobsen, Amsterdam; 7. W. Klebach, Amsterdam; 8. T. v. d. Valk, Amsterdam; 9. L. Vink, Amsterdam; 10: A. Martens, Haarlem; 11. R. Kropholler, Amsterdam; 12. T. Hendriks, Amsterdam.

 

AMSTERDAM.STAATSLIEDEN (23 augustus).1953

Amateurs: 1. Wiese; 2. De Clerk; 3. Janbroers; 4. Tesse; 5. Van Sas; 6. Douwes; 7. Rabe; 8. Boellaard; 9. Kempff; 10. Biesterveld.

Nieuwelingen: 1. Kaptein; 2. Van Wetten; 3. Muller; 4. Beentjes; 5. Captein; 6. Stout; 7. Schild; 8. Bril; 9. Hartman; 10. Kerkhof.

 

AMSTERDAM.ZUID (20 september).1953

Amateurs: 1. Rein Janissen, 2. Jan Tienstra, 3. Wim Biesterveld,

Nieuwelingen: 1. G. Tienstra, 2. A. Martens, 3. Joop Captein,

 

AMSTERDAM-TIEL-AMSTERDAM (3 juni).1953

Amateurs: 1. J. Konings, Breda, tijd 6 uur 32 min. 6 sec.; 2. J. v. Osta, Oude Molen; 3. T. Wolfs, Vlijmen; 4, J, Hofland; 5. J. v. Nispen, St. Willebrord; 6. G. Pauw, Utrecht; 7. J. Roovers, Etten; 8. W. v. Dongen, Breda; 9. A. v. d. Broek, Breukelen; 10. P. de Jongh, Made.

 

ANNEN (21 juni).1953

Amateurs: 1. Bertus Fok, 2. Fre Mik, 3. M. van de Heuvel,

Nieuwelingen: 1. Sjabbe Hoving, 2. Henk Nijdam, 3. Cees Zondag,

 

APELDOORN (14 mei).1953

NIJMIJER (HENGELO) WINT RONDE VAN APELDOORN.

Van de Brug (Amersfoort) snelste nieuweling.

Een grote menigte toeschouwers zag op Hemelvaartsdag in Apeldoorn hoe Braat (Aalsmeer) keer op keer premies won en daarbij zelfs Teysse (Amsterdam) overtroefde. Hij kreeg geen loon naar werken, maar kwam in de laatste ronde ten val, terwijl ook Hamelink (Den Haag), die enkele vergeefse uitloop­pogingen had ondernomen, in de eindsprint slechts een be­scheiden rol speelde. Het werd een verrassende overwinning voor Van de Brug (Amersfoort), die juist iets sneller bleek dan Teysse.

Bij de amateurs was de Amsterdammer Wiese in de premie­spurts de snelste, terwijl de Engelsman Happy aan diverse uitlooppogingen een actief aandeel had. Het waakzame pelo­ton, waarin o.a. Tienstra, Pol, Schans, Frank, De Reuver, De Regt, verijdelde al deze pogingen. Nijmijer toonde diverse malen dat hij een ernstige gooi naar de overwinning wilde doen, maar steeds weer werd hij achterhaald. Tot hij eensklaps in gezelschap van zijn plaatsgenoot Nijman toch een gat wist te slaan, dat zij samen konden vergroten tot een veilig lijkende afstand. De sprong, die De Reuver maakte om hen te bereiken, werd te laat ingezet en het Hengelose tweetal maakte in een

verwoede spurt uit wie de snelste was, waarbij Nijmijer won. Achter De Reuver won Wiese natuurlijk de sprint van de groep.

Nieuwelingen: 1. v. d. Brug (Amersfoort); 2. Teysse (Amster­dam); 3. Terwel (Zutphen); 4. Van Lachterop (Amsterdam); 5. Olivier (Amsterdam); 6. Niemijer (Hengelo); 7. Hamelink (Den Haag); 8. Beckers (Enschede); 9. Wagenaar (Amsterdam); 10. Regter (Apeldoorn). Afgelegd 40.5 km in 1 uur 2 min. 25.6, sec.

Amateurs: 1. Nijmijer (Hengelo); 2. Nijman (Hengelo); 3. De Reuver (Oss); 4. Wiese (Amsterdam); 5, Pol (Amersfoort); 6. Frank (Amsterdam); 7. Haverkamp (Amsterdam); 8, Tienstra (Halfweg); 9. Jacobs (Amsterdam) en 10. Snijders (Amsterdam). Afgelegd 81 km in 2 uur 3 min. 21.4 sec.

 

ARNHEM.PAASBERG (9 mei).1953

Amateurs: 1. B. Lute, 100 km in 2 uur 38 min. 20 sec.; 2. D. Meier (beiden 's-Graveland); 3. De Reuver (Oss); 4. Kloos­terziel (Wezep); 5. N. Koch (Utrecht); 6. Stbete (Amsterdam); 7. Boelens (Hilversum); 8. v. Bockel (Amsterdam); 9. P. Ver­mast (Assendelft); 10. Bloemers (Oss).

Nieuwelingen, le serie: 1. A. Bosch (de Meern), 40 km in 1 uur 3 min. 18 sec.; 2. J. T'erwel (Zutphen); 3. G. Regter (Apeldoorn); 4. T. Hendriks (Amsterdam); 5. J. Weyman (Arnhem).

Nieuwelingen, 2e serie: 1. A. Teysse (Amsterdam), 40 km in 1 uur 58 sec.; 2. N. de Clerk (Amsterdam); 3. H. A. van Bruggen (Amsterdam); 4. C. Zondag (Delfzijl); 5. A. de Haan (Amster­dam).

 

ASSEN (24 juni).1953

Nieuwelingen: 1. H. Feiken (Wildervank); 2. Sj. Hovingh (Hoogkerk); 3. C. Zondag (Delfzijl); 4. E. R. Kramer (Hoogkerk); 5. L. Meijering (Arnhem); 6. A. Jacobs (Emmen); 7. H. Laphor (Veendam); 8. J. Vledrus (Hoogeveen); 9. A. Schreuder (Adorp).

 

ASTEN (23 augustus).1953

Amateurs: 1. Coone; 2. Damen; 3. Sonnemans; 4. Cuyten; 5. Th. Deelen; 6. v, d. Linden; 7. Ceelen; 8. v. d. Waterlaat; 9. Staals; 10. M. Deelen; 11. Kuipers; 12. Van Grinsven.

 

BADHOEVEDORP (8 augustus).1953

Amateurs: 1. W. Rusman, tijd 2.45.47 over de 100 km; 2. J. Ver­seveld; 3. J. Ottenbros; 4. J. Eelsing; 5. G. Bakx; 6. T. Luykx; 7. H. de Koning; 8. H. Kuitwaard; 9. D. Janbroers; 10. A. Schot­man; 11. H. Wiese; 12. W. Eelsing; 13. P. Tienstra; 14. A. Bies­terveld; 15. D. de Ruiter; 16. L. de Booy. Prestatieprijs: T. Luykx.

Nieuwelingen: 1. F. Braat, tijd 1.27.25 over de 50 km; 2. J. Buis; 3. P. v. d. Hulst; 4. D. Olivier; 5. T. v. d. Valk; 6. J. Groot; 7. R. Schipper; 8. H. Luking; 9. G. Cornelissen; 10. C. Pelt; 11. J. Constant; 12. J. Vennik; 13. J. de Vries; 14. M. Muller; 15. C. Tienstra; 16. A. Heide. Prestatieprijs: C. Tienstra.

 

BAVEL (23 augustus).1953

Nieuwelingen: 1. v. d. Pluym; 2. De Jong; 3. Wychen; 4. Wuyts; 5. Heeren; 6. v. d. Linden; 7. Verhoef; 8. Schijvenaars; 9. Graafsmans; 10. De Wit.

 

BEEK.ADSTEEG (19 juli).1953

Nieuwelingen: 1. J. Pluymakers (Berg en Terblijt), 76  km in 2 uur 5 min. 20 sec.; 2. Th. Kusters (Geleen); 3. M. Baggen (Geleen); 4. G. Lam­mers (Waubach); 5. H. v. Loo (Kerkrade); 6. M. Vek (Ubach over Worms); 7. A. de Rooy (Eygelshoven); 8. N. Lemmens (Beek); 9. B. Doek (Heksenberg); 10. R. Spanneveld (Hoens­broek).

 

BELFELD (9 augustus).1953

LEO JANSSEN KLOPTE FAVORIETEN.

In Belfeld kreeg de slotfase een tintelend karakter, welke ver­der tot aller verrassing een nederlaag voor ettelijke favorieten bracht en een opperbeste zege voor Leo Janssen. Het veld - met nemen als Van den Brekel, Gramser, Cantineau - waar­borgde een sportieve middag. Dit kwam ook uit, want de toe­schouwers kwamen rijkelijk aan hun trek. Nic. van Susteren stak al vroeg de lont aan het vuur, van welke stunt de rest niet was gediend. Van den Brekel en Gramser hielden steevast een oogje in het zeil, terwijl Jan Opstals (Belfeld) een poging zag stranden. De koers bleef beweeglijk. Weer lanceerde Van Susteren een opmars, opnieuw liep dit op niets uit. Een massa­spurt? Niets daarvan, dacht Leo Janssen. Tien ronden voor het einde koos hij het hazenpad, de taaie Venlonaar hield tot veler verbazing stand en werd met 25 sec. voorsprong op de jagende concurrentie keurig winnaar van deze geslaagde Ronde van Belfeld.

Nieuwelingen: 1. Fr. Lennaerts (Beesel), 50 km in 1 uur 19 min. 30 sec.; 2. Braat (Aalsmeer), op 15 sec.; 3. Rooyakkers (Ge­mert); 4. Van Hoecen (IJsselstein); 5. Klock (Haarlem); 6. Haas (Sittard); 7. Wijen (Nijmegen); 8. Cuijpers (Echt); 9. Van Daal (Beugen); 10. Schraven (Wychen).

Amateurs: 1. Leo Janssen (Venlo), 100 km. in 2 uur 31 min. 15 sec.; 2. op 25 seconden A. Ehlen (Broeksittard); 3. W. Gramser (Sieben­gewald); 4. Piet van den Brekel (Echt); 5. Splinter; 6. Piet de Jongh (Made); 7. M. v. d. Borgh (Koningsbosch); 8. N..van Sus­teren (Blerick); 9. Emmen (Raamsdonksveer); 10. Van Rooy (Hoensbroek).

 

BERG AAN DE MAAS (21 juni).1953

Amateurs: 1. Arnold Ehlen, Broeksittard, 110 km in 2 uur 37 min. 40 sec.; 2. A. Paes, Munstergeleen, op 1 lengte; 3. J. Opstals, Belfeld; 4. G. Rongen, Bunde; 5. Meyer, 's-Gravenland; 6. Lute, 's-Gra­venland; 7. Gelissen, Beek; 8. Vroomen, Beek; 9. Van Susteren, Blerick; 10. Boonen, Sittard.

 

BERG EN TERBLIJT (21 juni).1953

Nieuwelingen: 1. J. Pluymakers, Berg en Terblijt, 84 km in 2 uur 24 min. 24 sec.; 2. P. Hamers, Munstergeleen, op 50 sec.; 3. G. Moonen, Heer; 4. P. Koelinck, Ubach over Worms; 5. W. Nettersheim, Gulpen.

 

BERG EN TERBLIJT.(15 maart).1953

Inmiddels reed in de eerste Limburgse ronde - deze van Berg en Terblijt - Harry Schoenmakers het ererondje. Half koers - de 100 km werden op een gron­derig 1400 meter-traject afgelegd - ko­zen de jonge Harry Ehlen (Sittard) en Roelofsen (Spaubeek) het hazenpad. Schoenmakers rukte mede naar de lei­ding en bleef op kop de zaak beheersen. C. Smeets, Piet v. d. Brekel, Willemsen, Kuntzelaers, Nijssen etc., werden door pech uitgeschakeld. De meerderheid van Schoenmakers was typerend, zijn zege kwam niet in gevaar. 2de H. Ehlen (Sit­tard); 3de J. Roelofsen (Spaubeek); 4de C. Ottenheim (Baarlo); 5de H. Smeets (Rothem); 6de J. Opstals (Belfeld); 7de R. Smeets (Eysden).

Bij de nieuwelingen kwam een ,voor­sprong-zege" uit de bus. Drie ronden voor het einde riep de goedrijdende Len­naerts ((Beesel) het weld vaarwel toe. Hamers (Munstergeleen) werd 2de, Hei­ligers (Valkenburg) 3de, P. Vermelfoot (Eindhoven) 4de, J. van Pelt (Eindhoven) 5de.BRON:GERARD SILLEN.

 

BERGEN OP ZOOM (26 april).1953

Behalve de grote corypheeen was in Bergen op Zoom al wat prof of onafhankelijke is present, ook Mans Dekkers, die een Frans contract vervullen moest, maar op het laatste ogenblik werd afgebeld.

Al vrij spoedig na de start vormde zich op instignatie van Adri Voorting een kopgroepje van drie man (Voorting, Bak­ker en Suijkerbuijk), dat een ronde voorsprong veroverde. Tegen het einde bleek „de Suiker" meer in zijn mars te heb­ben dan zijn metgezellen, die hij in de steek liet om met Pietje van As en Dekkers mee te gaan, die het op de vierde en vijfde plaats begrepen hadden. Daardoor kon hem de eer­ste plaats niet meer ontglippen.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Suijkerbuijk, 120 km in 3 uur 19 minuten; 2. Adri Voorting; 3. Bakker; 4. op een ronde P. van As; 5. Dekkers; 6. Schoenmakers; 7. Evers; 8. Van Oers; 9. Schel­lingerhout; 10. Bouwers; 11. Verwijmeren.

Nieuwelingen: 1. Keepers uit Roosen­daal, 2. Franken, 3. Heeren, 4. Van As, 5. Westdorp.

 

BERGEN OP ZOOM.ROOZENOORD (16 augustus).1953

Amateurs: 1. Piet maas, 2. Cor Schrauwen, 3. Karel Hamelink,

Nieuwelingen: 1. Piert Steenvoorden, 2. Jan Westdorp, 3. D. Frijters

 

BEVERWIJK (4 juli).1953

Amateurs 80 km: 1. J. Hofland (Beverwijk); 2. F. Mahn (Amsterdam); 3. W. Rusman (Haarlem); 4. J. Ottenbros (Alkmaar); 5. D. Wallet (Leimuiden); 6. J. Cornelissen (Halfweg); 7. J. v. Sas (Den Haag); 8. J. Tienstra (Halfweg); 9. G. de Korte (Utrecht); 10. W. Eelsing (IJmuiden); 11. W. Biesterveld (Amsterdam); 12. P. Waijboer (Jisp); 13. B. Fok (Hoorn); 14. D. de Ruiter (Beverwjjk).

Nieuwelingen 40 km: 1. C. Jansen (Halfweg); 2. J. Kaptein (Lisse); 3. T. Hendriks (Amsterdam); 4. P. v. d. Hulst (Haarl.­meer); 5. J. Jacobsen (Amsterdam); 6. A. Geldermans (Bever­wijk); 7. C. Hamelinck (Den Haag)

 

BEVERWIJK (9 augustus).1953

Jan Ottenbros greep de volle winst in Ronde van Beverwijk

Door zijn zes makkers: Vermast, Verseveld, Luikx, Stet, Van 't Oever en Degelink met enkele lengten in de eindsprint te kloppen, is de 36-jarige Jan Ottenbros er in geslaagd om de volle winst te grijpen in de Ronde van Beverwijk. Een ronde, waarin de rivaliteit tussen de favorieten Hofland en Kuitwaard hoogtij vierde. Zodoende kon de moedige Klaas Slot een der­tigtal ronden, waarin hij een halve ronde voorsprong ver­overde, aan de leiding blijven en de beide favorieten zelfs een „lap" bezorgen.

In de eerste fase van de strijd wisselden de posities aan de lei­ding voortdurend en was er van een beslissende uitlooppoging geen sprake. Ernst werd het, toen Janbroers, Slot en Holleeder na 36 kilometer koers een groepje vormden, waarbij zich ook nog De Graaf, Schotman en Jacobs voegden. Tien ronden bleef dit zestal bij elkaar, toen viel Schotman er af, maar de jeugdige De Clerk nam zijn plaats over. In de volgende ronde kwam Ottenbros er nog bij en toen ook Wiese en Jacobs en even later Koper aansluiting kregen, vloeiden peloton en kopgroep weer ineen.

Inmiddels was de strijdlustige Slot even voor de fusie tot stand kwam, uit het groepje weggespongen en voerde zijn voor­sprong geleidelijk op. Ondanks enkele pogingen van o.a. v. d. Eykhof, Koper, Van 't Oever en Jan Eelsing om hem te achter­halen, bleef de vluchteling weg. Vermast demarreerde 27 kilo­meter voor de streep uit het peloton en had meer succes. Enkele ronden verder kreeg hij gezelschap van Luikx, Van 't Oever en Degelink en ook Verseveld wist er nag bij ter komen. Toen deze jachtgroep zich gereed maakte voor de achtervolging, keek Slot de favorieten Kuitwaard en Hofland in de rug en bezorgde hen in de volgende ronde een „lap". En er voegden er nog meer uit het verbrokkelde veld, die een „lap" van Slot kregen. De vijf achtervolgers liepen ondertussen hard op de vluchteling in, die zij na tien ronden jacht te pakken kregen. Stet en Ottenbros kregen 10 kilometer voor het einde ook nog aansluiting, zodat er acht man aan de leiding kwamen, die een veilige voorsprong hadden op het 14 man sterke peloton. Slot moest zes ronden (5 km) voor de verlossende streep de tol voor zijn krachttoer betalen en werd gelost. De zeven koplopers ble­ven verder bij elkaar en het was tenslotte Jan Ottenbros, die zich de snelste toonde.

De prestatieprijs verwierf Slot, die het moest als eerste de streep gepasseerd was.

Amateurs: 1. Jan Ottenbros (Alkmaar), 90 km in 2 uur 16 min. 45 sec.; 2. P. Vermast (Assendelft); 3. J. Verseveld (Aalsmeer); 4. A. Luikx (Halfweg); 5. J. Stet (IJmuiden); 6. E. v. 't Oever (Lisse); 7. Degelink (Venhuizen); 8. K. Slot (Alkmaar); 9. H. Schouten (Amsterdam); 10. W. Nieuwland (St. Pancras); 11. S. Appel (Hoorn); 12. De Clerk (Amsterdam).

In de wedstrijd voor nieuwelingen waren Beentjes, Jansen en Geldermans halverwege ontsnapt en veroverden een beslissen­de voorsprong. Beentjes kwam echter vijf ronden voor het ein­de ten val door een lekke band en moest de strijd beeindigen. Geldermans bleef Jansen tenslotte in de sprint de baas. Van Wetten, die zich als vijfde plaatste, werd gediskwalificeerd wegens het onreglementair verwisselen van fiets en Zandber­gen moest de laatste honderd meter met mankementen aan zijn fiets nog hard hollend afleggen om een zevende plaats te be­machtigen voor het aansnellende groepje van zes. BRON: JAN ROOSEBOOM DE VIES.

Nieuwelingen: 1. A.. Geldermans (Beverwijk), 38 km in 1 uur 1 min. 15 sec.; 2. C. Jansen (Halfweg); 3. J. Edelenbosch (Enk­huizen); 4. C. de Nijs (Beverwijk); 5. C. Hoogmoed (Alkmaar); 6. C..Tienstra (Halfweg); 7. K. Zandbergen (Heiloo); 8. v. d. Valk; 9. B. van Oord; 10. B. van Huizen (allen Amsterdam); 11. Pels (Oost-Blokker); 12. A. Gunderlach (Amsterdam).

 

BLERICK (14 mei).1953

Amateurs: 1. Nol Ehlen, 2. Willie Gramser, 3. Lutten,

Nieuwelingen: 1. Bert van Laarhoven, 2. Hein van de Linden, 3. Haselhorst,

 

BLERICK (28 juni).1953

Nic. van Susteren incasseerde in de Ronde van Blerick de meeste ovaties, - reed voor eigen publiek -, doch de bloe­men kwamen bij Daan, de Groot terecht. Direct na de start sloegen Van Susteren en Nieskens op de vlucht. Toen dit duo een halve ronde had genomen, liet Nieskens zich afzakken, wat voor Van Susteren een reden was om er nog een schepie op te doen. Kuitwaard en Plantaz en vervolgens De Groot, Roelofs en Timmermans galoppeerden eveneens in ijltempo over het parcours, zodat nal al deze wederwaardigheden zes man een ronde rwinstt boekten. 25 km voor het einde zette Van-Susteren het wederom op een lopen. Bijna was de „tour" genomen, toen De Groot en Roelofs uit de groep sprongen, Van Susteren “bijbeenden" en tezamen met de plaatselijke favoriet een succes verkregen. Met de finish in zicht - enige kilometers voor het einde - kreeg Van Susteren krampen, waarna Daan de Groot in de spurt baas over zijn rivalen bleef.

Amateurs: 1. Daan de Groot, Amsterdam, 98 km in 2 uur 34 minuten 36 seconden; 2. A. Roelofs, Arnhem op 1 lengte; 3. N. van Suste­ren, Blerick, op 20 seconden; 4. Th. Timmermans, Arnhem, op 50 seconden; 5. H. Kuitwaard, Velserx, op 1 minuut 5 seconden; 6. J. Plantaz, Eindhoven, op 1 ronde; 7. J. Nieskens, Swalmen; 8. P. van Heusden; Amsterdam, op 2 ronden.

Nieuwelingen: 1. J. Pluymakers, Berg en Terblijt; 2. H. Bid­dinger, Sittard; 3..A. Stijkel, Hoensbroek; 4. F. Lennaerts, Beesel; 5. J. Pardoel, Hedel

BRON: GERARD SILLEN.

 

BOLSWARD (3 juli).1953

Amateurs: 1. Bertus Fok, 2. Arend van ’t Hof, 3. Fre Mik,

 

BOLSWARD.ELFSTEDEN RONDE (25 mei).1953

Bolsward's Friese Elfstedentocht voor VAN STEENSELEN

P. Post won de nieuwelingenwedstrijd H. Wesselius de vaardigheidsrit

Een historische traditie werd Pinkstermaandag in Bolsward voortgezet teen meer dan 400 amateurs, nieuwelingen, vaar­digheids- en toerrijders zich gereed maakten om, ieder in zijn categorie, 230 of 180 km te gaan rijden. Zo is het reeds meer - dan 40 jaar geweest en zo zal het ook wel blijven. Bolsward op Pinkstermaandag, weer of geen weer, is een door wielrijders veroverde stad!

Het pleit voor de Friezen dat zij, ondanks soms vele moeilijk­heden, toch maar steeds weer kans zien genoeg deelnemers voor hun traditionele tochten bijeen te krijgen. Men dient daarbij te bedenken, dat het voor een Hollandse renner altijd gemakkelijker en voordeliger is om dicht bij huis een wed­strijd te rijden dan de verre tocht naar Bolsward te onder­nemen, een tocht die veel tijd en kosten vergt. Temeer valt dit op als op deze Pinkstermaandag een andere klassieker, en wel die van Midden-Nederland, in het hartje van ons land wordt verreden. Deze wedstrijd alleen had al een aantal van 250 in­schrijvers; Om desondanks toch nog voldoende inschrjjvers voor Bolswards Friese Elfstedentocht te verkrijgen, wil wel iets zeggen.

Reeds om 6 uur in de prille morgen van deze zeer zomerse 2e Pinksterdag gaf de ere-voorzitter van de Friese Elfsteden­tocht Vereniging, de Edelachtbare heer G. S. Bruinsma, Burge­meester van Bolsward, het vertreksein aan de eerste deel­nemers. De route, 230 km voor amateurs en 138 km voor nieu­welingen, ging door het zees fraaie landschap van Friesland vanaf Bolsward over Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwar­den, weer door Bolsward en verder naar Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen, Workum om daarna te eindigen in Bols­ward. Overal langs de wegen was een grote publieke belang­stelling en de organisatie kan als geheel goed geslaagd worden genoemd. Aangezien de wedstrijd der amateurs verreden werd in het kader der “klassiekers", ging de grootste belangstelling dan ook in het bijzonder naar deze wedstrijd uit.

Hoewel het voor de organiserende vereniging een zeer grote handicap was, dat op dezelfde dag de Ronde van Midden-Ne­derland werd verreden, kwamen toch nog 65 amateurs aan de start, waarbij Holleeder (Amsterdam), Verhoeven (Overschie), Charisius (Leeuwarden), Kloosterziel (Wezep), Mik (Nwe Pe­kela)-en andere meer of minder prominente figuren.

Reeds binnen 10 km na het vertrek moesten Fokkema (O.B. Dijk) en Vermeijs (Apeldoorn) „de trein laten schieten". Laatst­genoemde wist echter na enige kilometers weer aansluiting te verkrijgen. Nadat bij de 20e kilometer enige kleine speldeprik­ken waren uitgedeeld, wisten Holleeder, Luykx (Halfweg) en Petersen (Leidschendam) een minuut voorsprong te nemen, ondanks het feit, dat hun tempo zeker niet boven de vijf en dertig kilometer uitkwam. Doch dit “boemeltreintempo" bleek toch nog groot genoeg om op het achtervolgende peloton uit te lopen en indien Holleeder dienst deed als locomotief, bleek het tempo der gevluchten de feitelijke winst op te leveren. Zoals hiervoor reeds gezegd.

Deze wedstrijd der amateurs is in feite een grote afvalwedstrijd geworden over de volle afstand van 230 km. Een afvalwedstrijd waarin de afvallers niet stuk voor stuk afhaakten, doch dit meer groepsgewijs deden. Wel scheen aanvankelijk de wed­strijd een ander verloop te zullen krijgen, doordat Holleeder, Luykx en Petersen een voorsprong wisten te verkrijgen van ongeveer 2 minuten.

Na 80 km rijden werden zij echter ingelopen en ontstond toen een kopgroep van 22 renners.

De rest was reeds eerder ten offer gevallen aan de afvalspurts, welke de gehele race door het veld teisterden. Kansloos ver­deeld over het gehele parcours reden deze slachtoffers verder. Leeuwarden, ruim 100 km na de start, oefende schijnbaar een magnetische invloed op de kopgroep uit. Althans Van Houwe­lingen (Sassenheim) lanceerde aan de kom dezer stad een paar goede sprintjes, waardoor Grotenhuis (Den Haag) en Stroet (Wervershoofd) moesten lossen, welk niet benijdenswaardig voorbeeld ook spoedig door Belles (Alkmaar) werd gevolgd. Keuken (Nw. Niedorp) moest tussen Sneek en IJlst uit de kop­groep terug. Een te lage versnelling scheen hem parten te heb­ben gespeeld. Toen wij de eerste maal Bolsward passeerden, was de stand als volgt: Op kop: v. d. Berg, Kloosterziel, Bot, Mik, Luykx, Matena, Edelenbosch, De Graaf, v. Houwelingen, Van Putten, Elling, Broers en Holleeder.

Even voor Wommels, in een scherpe bocht, maakten Charisius, Wolf (Wezep) en Van der Blankenvoort (Apeldoorn) een val, welke gelukkig goed afliep, zij het dat zij hierdoor uit de kop­roep verdwenen.

Beter verging het Bos (Greup), Van Steenselen (M.Heerenland) en Verhoeven, die in Leeuwarden een achterstand hadden van minuten op de kopgroep, doch na 50 km rijden zich eveneens aan de spits konden stellen.

Dit was de periode van elkaar bespieden en afwachten. Het tempo bleef daardoor dan ook rond de 30 kilometer en zelfs het Vrouwtie van Stavoren, door welks vroegere woonplaats de renners reden, kon hen niet tot grotere daden bewegen. Achter het dorpje Sloten moest Bot afstappen wegens een lekke band. Bij Balk kwam er wat meer leven in de brouwerij, want daar ontbrandde een weliswaar korte, maar dan toch zeer felle slag, die als gevolg had, dat Elling, v. Putten en De Graaf door hun rivalen naar „niemandsland" werden verwezen. Ook zij moes­ten de kopgroep laten gaan. Ook Holleeder, tot nu toe zeer goed gereden en veel initiatief getoond hebbende, liet zich ontmoe­digd afzakken. Nadat wij door het mooie Gaasterland waren gereden, kwamen wij op onbeschutte wegen, waar de renners de felle zon meedogenloos op hun rug voelden schijnen. Hier liep het tempo zelfs tot aan de 20 kilometer terug.

Van Stavoren via Molkwerum ging het langs de zeedijk naar Hindelopen. Opvallend was het langs de zeedijk, dat van de oorspronkelijke grote groep volgauto's en matoren er in totaal maar drie stuks waren overgebleven en wel een motor, de am­bulancewagen en de reportagewagen van ons blad. Op dit mo­ment scheen het, of alles wat verslaggever was, strijdensmoe de vlucht had genomen. Langs de zeedijk vandaan komende, bereikten wij Workum, waar 10 renners de kopgroep vormden en die ook uiteindelijk de prijswinnaars zouden worden. Hier gelukte het Van Steenselen een voorsprong te nemen, die hij regelmatig vergrootte. Met 4 minuten voorsprong bereikte hij de eindstreep. BRON: P.M.KORF

Amateurs, 230 km: 1. A. J. van Steenselen (M. Heerenland), tijd: 5 uur 55 min.; 2. W. Bos (Greup); 3. F. Mik (NW. Pekela); 4. W. Verhoeven (Overschie); 5. A. Luykx (Halfweg); 6. E. Kloosterziel (Wezep); 7. G. v. d. Berg (Sliedrecht); 8. C. Broers (Wognum); 9. J. Matena (Den Haag); 10. M. Edelenbosch (Enk­huizen).

Nieuwelingen, 138 km: 1. Post (Amsterdam), tijd: 3 uur 32 min.; 2. D. Olivier (Amsterdam); 3. G. Cornelisse (Halfweg); 4. A. van Wetten (Noordwijkerhout); 5. J. Edelenbosch (Enkhuizen); 6. G. Mulder (Nijezijl); 7. L. Sloove (Sloterdijk); 8. P, Ruypen (Am­sterdam); 9. G. H. v. d. Veen (Augustinusga); 10. N. de Boer (Amsterdam).

Vaardigheidsrit, 230 km: 1. H. C. Wesselius (Halfweg), tijd 7 uur (deze eenarmige rijder is hierdoor definitief winnaar geworden van de drie maal door hem gewonnen wisselbeker); 2. D. Tes­selaar (Bergen, N.H.); 3. A. N. Portegijs (Westlanderweg); 4. J. A. Dekker (Grootebroek); 5. J. Broertjes (Abberkerk).

 

BOVENKERK (5 september).1953

Henk Wiese won het “Locomotief "­rijwiel in Ronde van Bovenkerk

De laatste honderd meters in de Ronde van Bovenkerk hamer­de de Amsterdammer Henk Wiese nog eens extra op de pedalen en met een paar nijdige rukken aan zijn stuur, schoot hij met een lengte voorsprong op Lute en vervolgens La Grouw en v. Verseveld als winnaar van deze feestelijke ronde over de eindstreep. Wiese werd door deze overwinning de trotse bezit­ter van een complete „Tour de France"-fiets.

De voortreffelijke leider van de Tourploeg, Kees Pellenaars, was in hoogst eigen persoon uit Breda naar Bovenkerk ge­komen om het startschot te lossen voor dit 80 kilometer-kar­weitje. Geinspireerd door de aanwezigheid van hun grote voor­ganger en een talrijk publiek, zetten de renners er direct een straf tempo in. Voor verschillenden betekende dit in de eerste ronden al de genadeslag en ook al draafden Rusman, Krijn Post, v, Verseveld, Wiese en Lute achtereenvolgens met een kleine voorsprong voor het peloton uit, een beslissende ont­snapping konden zij niet forceren.

Eerst na zeven ronden (21 km) gelukte het de strijdvaardige Rusman om een voorsprong van tien seconden te veroveren. In de volgende ronde kreeg hij gezelschap van Mik Snijder en de jeugdige Braat, maar drie ronden later werden de drie vluchtelingen weer tot de orde geroepen en kwam alles weer bijeen.

Vervolgens deden Luganoman Krijn Post, Douwes en Wiese nog pogingen om weg te komen, maar de beslissende ontsnap­ping kwam van Lute, gevolgd door La Grouw. En toen dit tweetal din de volgende ronde versterking kreeg van v. Verse­veld en Wiese, was met nog zes ronden te rijden, de beslissende slag gevallen. De Ruiter deed nog een moedige poging om zich bij de vluchtelingen te voegen, evenwel zonder succes. Rusman en Zieleman ontsnapten in de laatste ronden nog uit het slui­merende peloton, maar hun sprong naar de zege kwam te laat. Onbedreigd snelde het viertal naar de eindstreep, waar Wiese zich tenslotte de sterkste toonde. Rusman bleef de baas over Zieleman om de vijfde plaats en de jeugdige Teysse won de sprint van het peloton.

Amateurs: 1. Henk Wiese (Amsterdam), 80 km in 1 uur 57 min. 25 see.; 2.33. Lute ('s-Graveland); 3. J, la Grouw (Am­sterdam); 4. J. v. Verseveld (Aalsmeer); 5. W. Rusman (Haar­lem); 6. J. Zieleman (Amsterdam); 7. A. Teysse (Amsterdam); 8. W. Eelsing (IJmuiden); 9. G. Bakx (Amsterdam); 10. D. Jan­broers (Amsterdam); 11. W. Piesterveld (Amsterdam); 12. J. Tienstra (Halfweg); 13, J. Eelsing (IJmuiden); 14. H. Schouten (Amsterdam); 15. D. de Ruiter (Beverwijk).

Bij de nieuwelingen zegevierde de Haarlemmer Tonny Martens voor Beentjes, Asma en Cornelisse. De sprint van het peloton won v. d. Wetten; Cornelisse, die zich oorspronkelijk als tweede plaatste, werd door de jury teruggezet naar de vierde plaats wegens hinderen in de eindsprint.

Nieuwelingen: 1. Tonny Martens (Haarlem), 40 km in 58 min. 59 sec.; 2, A. Beentjes (Heemskerk); 3. W. Asma (Haarlem); 4. G. Cornelisse (Halfweg); 5. A. v. d. Wetten (Noordwijkerhout); 6. C. de Nijs (Beverwijk); 7. J. Kaptein (Lisse); 8. F. Schild (Am­sterdam); 9. J, Rademaker (Utrecht); 10. B. Muller (Amster­dam); 11. J. Schoen (Zaandam); 12. J. Constant (Wormerveer).

BRON: JAN ROOSEBOOM DE VRIES.

 

BOXTEL (15 augustus).1953

Amateurs: 1. Van der Linden (Helmond); 2. Van de Velden (Berghem); 3. Hendriks (Eindhoven); 4. v. de Wiel (Tilburg); 5. De Reuver (Oss); 6. Van Baardwijk (Vlijmen); 7. W. v. Grins­ven (Eindhoven); 8. Goossens (St. Michiels Gestel); 9. Van Ros­sum (Den Haag); 10. Van den Dungen (Tilburg).

Nieuwelingen: 1. Liebregts (Vlijmen); 2. Hagelaars (Den Bosch); 3. Scholten (Den Haag); 4. Van der Linden (Tilburg); 5. Rutten (Den Bosch); 6. Van Hout (St. Michiels Gestel); 7. Verkampen (Gemert); 8. Broers (Gilze); 9. Vogels (Gemert); 10, Van de Made (Best).

 

BREDA (19 juli).1953

Beroepsrenners: 1. H. Dekkers; 2. P, v. As; 3. Van Stayen (Belgie); 4. Zagers (Belgie); 5. Borgmans (Belgie); 6. Witteveen; 7. F. v. d. Zande; 8. N. v. Est.

Amateurs: 1. Wout Bos, 2. Krel Keepers, 3. Arie Geluk,

Nieuwelingen: 1. Frans van de Ruit, 2. Stoop, 3. Herman Rutten,

 

BREDA.(19 april).1953

PLANTAZ BESTE AMATEUR VAN SELECT GEZELSCHAP.

Ruim zesduizend wielerenthousiasten zijn in Breda getuige geweest van een spannende strijd Het is voor de renners een wel zeer zware course geweest op de kasseien van de Belcrum­polder. Ook het steeds weer afremmen en optrekken in de scherpe bochten vergde veel van hun kracht. Vandaar ook, dat slechts negentien van de bijna honderd gestarte amateurs de finish bereikten. De anderen hadden de strijd gestaakt of waren door de jury wegens te grote achterstand uit de wed­strijd genomen.

De slag in deze course viel al heel spoedig. Van Dongen wist zich reeds in de tweede ronde met forse pedaaltrappen uit het langgerekte, veelkleurige lint van renners los te werken. Hij nam een behoorlijke voorsprong. Dit gebaar prikkelde Jan Plantaz zodanig, dat ook hij aan de groep zijn achterwiel liet zien. De Eindhovenaar reed deze middag wel heel soepel en was ongetwijfeld de beste amateur van 't toch wel zeer selecte gezelschap, dat de wielerclub „Sportief" had weten te contrac­teren. Namen als Van Roon, Peters, Mehagnoul, De Bruin, Van der Borst, Driessen en Konings hebben toch wel enige faam in de wielerwereld.

Zo kwam Plantaz dus bij Van Dongen en samen ging dit twee­tal op weg om een ronde te nemen. Het ging allemaal zo mooi. De voorsprong groeide met elke ronde. En toen kwam die fatale tiende ronde, waarin Van Dongen van z'n fiets moest, omdat het lichte stalen ros verdere dienst weigerde. Hij nam een andere fiets en later weer een andere en ten slotte kon hij weer op zijn oude vertrouwde karretje gaan rijden. Maar de voor­sprong was er niet meer. In de grote groep reed hij verder.

Geregeld probeerden er renners te ontsnappen, maar steeds weer hadden deze pogingen geen resultaat. Plantaz dubbelde alle renners. En toen hij eenmaal in het peloton zat, schuwde hij het nemen van de kop niet. Hij ging zelfs meermalen cou­reurs achterna, die 'n uitlooppoging waagden. Dat ondervonden bijvoorbeeld Peters, Van Roon, Hofland, De Bruin en Mehag­noul. Na talloze vruchteloze pogingen slaagden Van Dongen, Emmen en Van der Borst er ten slotte in om te ontsnappen. Ondanks verwoede pogingen van de groep, die heel erg gedund was, wisten ze deze voorsprong te behouden. Van Dongen won de sprint. „Sportief" kan op een geslaagde wielermiddag terug­zien en op een goede organisatie.

Amateurs: 1. Plantaz, Eindhoven, 100 km in 2 uur 13 min. 2 sec.; 2. op 1 ronde Van Dongen, Breda; 3. Van der Borst, Etten; 4. Emmen, Raamsdonksveer; 5. Hofland, Beverwijk; 6. Muil­wijk, Rotterdam; 7. La Grouw, Amsterdam; 8, Mehagnoul, Am­sterdam; 9. Geluk, Rotterdam; 10. De Bruin, Roosendaal.

Nieuwelingen: 1. Van Oosterhout, Oudenbosch„ 60 km in 1 uur 10 min. 18 sec.; 2. Rijnvos, Tilburg; 3. op 46 sec. Francken, Tilburg; 4. Lambregts, Etten; 5. Van der Linden, Tilburg; 6. Rutten, Den Bosch; 7. Van der Pluym, Dussen; 8. Heeren, Roo­sendaal; 9. Batselaar, Rotterdam; 10. Bouwmeester, Breda.

Veteranen A.: 1, Van Dijk, Haarlem; 2. Nagel, Amsterdam; 3. Van Hooydonk, Zundert.

Veteranen B.: 1. Matthijssen, Breda; 2. Boons, Belgie; 3. Van Dongen, Breda.

 

BROEKSITTARD (22 augustus).1953

Amateurs: 1. A. Ehlen (Broeksittard); 2. J. Roelofsen (Spaubeek); 3. W, Gramser (Siebengewald); 4. H. Leunissen (Geleen); 5. J. Gelissen (Beek); 6. J. Roks (Rothem); 7. J. Pluymakers (Berg en Terblyt); 8. J. Opstals (Belfeld); 9. J. Bakkers (Puth-Schinnen); 10. C. Smeets (Diergaarde).

 

BRUMMEN (26 juli).1953

SJORS DE KORTE (UTRECHT) WERD „DE HELD VAN BRUMMEN".

Al zegevierde de rappe.Arend van 't Hof in de vierde Ronde van Brummen, de Utrechtenaar Sjors de Korte werd er de grote favoriet van het publiek. Na enkele speelse uitloop­pogingen van een aantal anderen, nam De Korte n.l. eensklaps de vlucht en ronde na ronde bleef hij met 30 seconden voor­sprong voortsnellen. Toen hij na ruim 30 km solo-rijden ten­slotte werd achterhaald door een groep van 20 kanshebbers, kreeg hij pech en verzeilde tot na de tweede groep, die in­middels kansloos was geworden. In een ronde bereikte hij die renners en liet ze weer achter zich om op jacht te gaan naar de kop. Ook nu weer streed hij vertwijfeld tegen de grote overmacht en wist zelfs de kopgroep tot op 250 meter te be­naderen. Toen echter schoten zijn krachten tekort en viel hij weer iets terug. Dit gebeurde achter tegen het einde van de strijd, toen de favorieten naar voren schoven. Van hen hadden Jean Mehagnoul (Amsterdam), Nico Regter (Apeldoorn), Mies Stolker (Zuilen) en Paul Scholten (Arnhem) zich in de premie­spurts onderschdiden. De dappere Van de Berg (Driel), die diverse malen aan uitlooppogingen deelnam, en Meyer ('s-Gra­veland) vielen door pech uit die groep terug. De rest bleef bij­een tot de eindsprint die de volgende uitslag opleverde:BRON: KEES ZWEEDIJK

Amateurs: 1. Van 't Hof (Sassenheim); 2. Timmermans (Arnhem); 3. Reg­ter (Apeldoorn); 4. P. Peters (Haarlem); 5, Mehagnoul (Am­sterdam); 6. M. Stolker (Zuilen); 7. Jacobs (Amsterdam); 8. Scholten (Arnhem); 9. Wagenaar (Arnhem); 10. Splinter (An­keveen).

 

BUNDE (30 augustus).1953

Amateurs. 1. A. Ehlen (Sittard); 2. C. Smeets (Echt); 3. Keulers (Geleen); 4. Fooy (Maastricht); 5. Gelissen (Beek); 6. Boelhou­wers (Bunde); 7. Vroomen (Beek); 8. Daemen (Elsloo); 9. Steen­bakkers (Maastricht); 10. Smeets (Rothem); 11. Rongen (Bun­de); 12. Luchies (Hoensbroek).

Nieuwelingen: l. Hamers (Geleen); 2. Poolen (Maastricht); 3. De Roo (Eijgelshoven); 4. Heijligers (Valkenburg); 5. Cuypers (Echt); 6. Rongen (Bunde); 7. Staneveld (Hoensbroek); 8. Vek (Waubach); 9. Roelofsen (Spaubeek); 10. Mullenders (Geulen).

 

CADZAND (5 september).1953

Nieuwelingen: 1. v. d. Pluym (Dussen); 2. Heeren (Roosendaal); 3. Schijvenaar (Oud-Gastel); 4. Heeren (Sprundel); 5. Wuijts (Kruisland); 6. De Wit (Leur); 7. Van As (Roosendaal); 8. Van Wijchen (Goes); 9. Rijnvos (Standaardbuiten); 10. Lambregts (Etten).

 

CASTRICUM (26 juli).1953

Nieuwelingen: 1. F. Braat (Aalsmeer), 45 km in 1 uur 14 min. 31 sec.; 2. W. Boogers (Nieuw-Vennep); 3. W. Klebach (Am­sterdam); 4. J. Jonker (Amsterdam); 5. J. Aafjes (Wormerveer); 6. P. Ruijper (Amsterdam); 7. A. Hoek (Amsterdam); 8. G. Cor­nelissen (Halfweg); 9. T. Martens (Haarlem); 10. A. Beumers (Zaandam).

Amateurs: 1. J. Hofland (Beverwijk), 90 km in 2 uur 14 min. 58 sec.; 2. B. Lute ('s-Graveland); 3. W. Rabe (Amsterdam); 4. J. Zieleman (Amsterdam); 5, De Ruiter (Beverwijk); 6. J. Tienstra (Halfweg); 7. A. v. d. Neut (Amsterdam); 8. B. Wuur­man (Amsterdam); 9. A. Mannaert (Krommenie); 10. G. Hol­leeder (Amsterdam); 11. C. Rabe (Amsterdam); 12. W. Eelsing (IJmuiden).

 

CHAAM (5 augustus).1953

Beroepsrenners: 1. Wim Van Est, 3 uur 21 min. 31 sec. over 144 km.; op 4 sec. 2 Gerrit Voorting; op 9 sec. 3. Adri Voorting; 4. Thiis Roks; 5. Hein van Breenen; 6. Gerrit Schulte; 7. Adri Suijker­buijk; 8. Wout Wagtmans; 9. Piet Haan; 10. Van der Zande; 11. Henk Stevens; 12. Vos; 13. Schoenmakers; 14. Vermeiren (B.).

Amateurs: 1. Pierre van Neerven, 120 km in 3 uur en 4 sec.; 2. Wies van Dongen, Breda; 3. Tiny Wolfs, Vlijmen; op 9 sec. 4. Krijn Post, Nieuw Vennep; 5. Kees van de Borst, Etten; 6. Arie van Beers, Etten; 7. Leo Cantineau, Breda; 8. Wim Rusman, Haarlem; 9. Paymans, Tilburg; 10. Dams, Belgie; 11. Van den Berg, Sliedrecht; 12. Piet van Roon, Haarlem; 13. Jacq. Looyen, Steenbergen; 14. Vermast, Assendelft; 15. Geluk, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. C. Schiivenaar, Gastel, 56 km.in 1 uur 48 min. 6 sec.; 2. Verkampen, Gemert; 3. Van Dij, Jutphaas; 4. J. Hee­ren, Sprundel; 5. Schollen, Den Haag; 6. Van Lippen, Eindho­ven; 7. Bazelmans, Eindhoven; 8. Rooyakkers, Gemert; 9. Lam­bregts, Etten; 10. Van der Pluym, Bussum; 11. Van de Bemd, Rijsbergen; 12. Broers, Gilze; 13. Jos Heeren, Roosendaal; 14. P. v. Est, Fijnaard; 15. Hafmans, Etten.

 

CLUBONTMOETING ZWANENBURG (23 augustus).1953

Amateurs: 1. Wiese (Olympia); 2. Biesterveld (De Bataaf); 3. Tien­stra (De Bataaf); 4. Janbroers (De Germaan); 5, Holleeder (Olympia), 6. Snijder (De Bataaf); 7. De Koning (De Bataaf); 8. Rabe (Olympia); 9. Douwes (Olympia); 10. Luykx (De Bataaf).

Nieuwelingen: 1. Braat (Olympia); 2. Captein (Olympia); 3. Vennik (D.T.S.); 4. Schild (Olympia); 5. Tienstra (De Bataaf); 6. Buis (De Bataaf); 7, De Vries (D.T.S.); 8. Cornelissen (De Bataaf); 9. Klebach (Olympia); 30. Schipper (De- Bataaf).

 

COEVORDEN (18 juni).1953

Amateurs: 1. M Deelen (Helmond), 80 km in 2 uur 10 min. 58 sec.; 2. D. Kooistra (Groningen), op een ronde; 3. Th. Deelen (Mierlo); 4. P. Vermast (Assendelft); 5. G. de Korte (Utrecht); 6. H. de Wolf (Wezep); 7. F. Nijmeijer (Hengelo); 8. Fre Mik (Nw. Pekela).

Nieuwelingen: 1. H. Feiken (Wildervank), 37.5 km in 51 min. 49 sec.; 2. M. v. Dekken (Hoogkerk); 3. M. Sandwijk (Dode­waard); 4. A. Theysse (Amsterdam); 5. Sj. Hovingh (Hoogkerk); 6. E. Kramer (Hoogkerk); 7. J. Boersma (Oldenzaal); 8. M. Spij­kerman (Meppel).

 

CULEMBORG (10 mei).1953

Amateurs: 1. C. Blaauw (Zaandam), 90 km in 2 uur 10 min. 11 sec.; 2. N. Siebeling (Wormerveer); 3. C. v. Gool (Rotterdam); 4. P. Vermast (Assendelft); 5. J. Ottenbros (Alkmaar); 6. P. Tienstra (Halfweg); 7. G. de Korte (Utrecht); 8. J. Oelen (Rotterdam); 9. A. Smits (Vreeswijk); 10. J. Matena (Den Haag).

Nieuwelingen, le serie: 1. A. Kolmsberg (Strijen), 45 km in 1 uur 8 min. 50 sec.; 2. A. Steenman (Amsterdam); 3. L. ten Dam (Den Haag); 4. P. v. Wijk (Rotterdam); 5. H. v. Wijk (Amers­foort); 6. M. Tromp (Spijk); 7. F. Kock (Haarlem); 8. Th. Ver­camfen (Gemert); 9. J. v. d. Heyden (Amsterdam); 10. J. v. Hoof (Waalwijk).

Nieuwelingen, 2e serie: 1. A. Teysse (Amsterdam), 45 km in 1 uur 10 min; 2. J. Kapteyn (Lisse); 3. J. v. d. Stroom (Culem­borg); 4. R. Stout (Amsterdam); 5. R. Post (Amsterdam); 6. N. Dekker (Amsterdam); 7. J. H. v. d. Brug (Amersfoort); 8. N. de Clerk; 9. Th. v. d. Valk; 10. N. Martin (allen Amsterdam).

 

DE WILP (25 juni).1953

Nieuwelingen: 1. C. Zondag,(Delfzijl); 2. G. Pos (Vreeland); 3. A. v. LachterOp (Amsterdam); 4. P. Post (Amsterdam; 5. H. v. Hoeven (IJselstein); 6. R. v. d. Ruit (Amsterdam); 7. D. v. d. Velde (Amsterdam); 8. T. Braat (Aalsmeer); 9. J. Moritz (Am­sterdam).

 

DELFZIJL (27 juni).1953

Nieuwelingen: 1. Coen Zondag, Delfzijl; 2. A. Theijsse, Amsterdam; 3. S. Hovingh, Hoogkerk; 4. A. Robertus, Appingedam; 5. E. R. Kramer, Hoogkerk; 6. R. J. Gernaat, Wildervank, 7. M. van Dekken, Hoogkerk; 8. P. de Jong, Schie­dam.

 

DEN BOSCH (27 juli).1953

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Gaston de Wachter, (B), 3. Hans Dekkers,

Amateurs: 1. Jac Zieleman, 2. Daan de Groot, 3. Tinie Wolfs,

 

DEN BOSCH (9 augustus).1953

Beroepsrenners: 1. G. Schulte, Den Bosch, 112.5 km in 2 uur 47 min. 25 sec.; 2. De Wachter, Antwerpen; 3. H. Dekkers, Eindhoven; 4. W. v. Est, St. Willebrord; 5. v. As, Roosendaal; 6. G. Voorting, Roosendaal; 7. v. Oers, Langeweg; 8. Harm, Haarlem; 10. Evers, Wormerveer; 11. Bakker, Zaandam; 12. Schoenmakers, Eind­hoven; 13.. Witteveen, Amsterdam; 14. Lakeman, Amsterdam; 15. Sjef Jansen, Elsloo.

Amateurs: 1. Zieleman, Amsterdam, 80 km. in 2 uur 3 min. 30 sec.; 2. De Groot, Amsterdam; 3. Wolfs, Vlijmen; 4. Timmer­mans, Den Bosch; 5. R. v. Grinsven, Eindhoven; 6. v. d. Dungen, Tilburg; 7. v. 't Sas, Den Haag; 8. Toeback, Engelen; 9. De Kor­te, Utrecht; 10. Diepstraten, Dordrecht.

 

DEN BOSCH.VEEMARKT (30 augustus).1953

Amateurs: 1. De Korte (Utrecht); 2. De Jongh (Made); 3. Lute ('s-Graveland); 4. Rutten (Den Bosch); 5. v. d. Broek (Breuke­len); 6. Hendriks (Oss); 7. Timmermans (Den Bosch); 8. Coos­sens-(St. Mich.gestel); 9. Janissen (Amsterdam); 10. Coense (Den Bosch).

Nieuwelingen: 1. Stolk (Zwijndrecht); 2. Bloks (Den Bosch); 3. Van Hout (St. Mich.gestel); 4. Van Son (Nieuwkuyk); 5. Lie­bregts (Vlijmen); 6. Verpoorten (Den Bosch); 7. Termorshuizen (Pijnacker); 8. Van Ham (Den Bosch); 9. v. d. Boogaard (Gel­drop); 10. Verhagen (Waalwijk).

 

DEN HAAG – FRUITMARKT.(5 april).1953

MUILWIJK EN STEENVOORDEN WINNAARS

Ruim zestig kilometer lang sleurde Vreeswijk uit Alphen aan de Rijn aan de kop van het peloton. Iedere wegloper sprong hij achterna, iedere poging om te ontsnappnn werd in de kiem ge­smoord. Toen kon de dappere - alleen aan de kop met een ronde voorsprong in het Haagse Groente- en Fruitmarktcrite­rium - de cadans niet meer vinden. Met iedere kilometer doof­de de lamp meer en meer. Slingerend, het hoofd diep voorover, trachtte hij die laatste twintig kilometer door te komen. Het lukte niet. Zijn ronde raakte hij kwijt, het peloton ging door, Vreeswijk zag zelfs geen kans meer in de wielen te blijven. Mismoedig stapte hij van zijn fiets. Krijn Post uit Nieuw Ven­nep, die samen met Vreeswijk na een atoom-start binnen 12 km een ronde winst had genomen, was reeds enkele ronden eerder verdrietig naar de kleedkamers gelopen. Pech. Een lange reeks renners was toen reeds van het toneel verdwenen. Kapot ge­reden door Vreeswijk en Post of gehandicapt door pech. Elf man waren vijftien kilometer voor de eindstreep nog in de slag. Kuitwaard was er bij, Piet Kooyman, De Vos en Van Rijn uit Den Haag, Veldhoven uit Poeldijk en de Rotterdammers Oele en Muilwijk. Nog meer Hagenaars. Bravenboer, Ouwe­hand, Van der Putten en Van Rossem. Zeven km voor de finish greep Muilwijk zijn kans. Hij flitste weg, even later gevolgd door De Vos. Het bleek de beslissing, want Kooyman en Kuit­waard mochten nog zo verbeten aan de achtervolging beginnen, de vluchtelingen bereiken deden zij niet meer. Twee lengten voor De Vos schoot Muilwijk zegevierend over de streep. Kooy­man won de sprint van het peloton voor Van Rijn met Van Rossum op de vijfde plaats. Zesde Oele, 7. Kuitwaard; 8. Veld­hoven; 9. Ouwehand; 10. v. d. Putten; 11. Bravenboer. Tijd over de tachtig km 2 uur 14 min, 15 sec.

Bij de nieuwelingen (40 km) won Steenvoorden (Heemstede) in 1 uur 5 min. 33 sec. voor v. d. Stroom (Culemborg) en J. v. d. Putten (Den Haag).BRON:F. W. HOEKSTRA

 

DEN HAAG.CAPITOL (05 mei).1953

Amateurs: 1. Wim van de Voort, 2. Anton van de Knaap, 3. P. Kooyman, 4. W. Overdevest, 5. J. Storm, 6. A. van de Voort, 7. G. Bontekoe, 8. M. van Rijn, 10. A. Romein, 10. A. Voskamp,

 

DEN HAAG.FRUITMARKT (24 mei).1953

FRANS VERSLUIS SNOEPT HENK DE VOS DE WINST AF IN DEN HAAG.

Niet de Hagenaar De Vos, die met Frans Versluis uit Rotter­dam een ronde was uitgelopen op het schamele oversehot van de 45 renners uit het Haagse Groenten- en Fruitcriterium, kreeg op deze zon-overgoten le Pinksterdag de bloemen. De Rotterdammer dacht er anders over. Veertig meter voor de eindstreep kwam hij nadat de wanhopig sprintende De Vos. Twintig meter verder kroop hij langs de Hagenaar en smeet zich als eerste door de finish. De „insiders" kregen ongelijk. Frans Versluis werd eerste, op een wiel gevolgd door De Vos.

De Poeldijker Van Veldhoven behoefde zich voor zijn derde plaats niet meer in te spannen. Een kilometer voor de eind­streep sprong hij uit de groep weg en greep snel een tweehon­derd meter winst. Met zijn handen op het stuur kwam hij bin­nen. Achter hem woedde de slag om de overige ereplaatsen in alle hevigheid. Kuitwaard uit Velsen probeerde zich los te ruk­ken, maar Piet Kooyman en Frans Mahn bleven aan zijn wiel. Toch kreeg de Velsenaar zijn zin. Hij won de sprint van een groep van vijf man en plaatste zich vierde. Frans Mahn werd vijfde.

Dit was de slotfase van deze ronde om de Haagse veiling­hallen, een Ronde, die vrij kleurloos bleef. Slechts elf van de 45 gestarte amateurs bereikten de finish. Een groot deel werd uit de course genomen wegens een ronde achterstand; ande­ren, waaronder de Poeldijker Van der Knaap en de Hagenaars May en Van der Stel, werden het slachtoffer van valpartijen.

Amateurs: 1. Frans Versluis (Rotterdam), 80 km in 2.07.50; 2. Henk de Vos (Den Haag); 3. J. v. Veldhoven (Poeldijk); 4. H. Kuitwaard (Velsen); 5. Frans Mahn (Amsterdam); 6. Piet Kooyman (Den Haag); 7. J. van Sas (Den Haag); 8. Ap v. d. Putten (Den Haag); 9. J. v. Rossum (Den Haag); 10. W. Knoes­ter (Den Haag); 11. P. Versluis (Rotterdam).

Nieuwelingen: 1. M. Vink (Rotterdam),, 50 km in 1.19.46; 2. J. v. d. Putten (Den Haag); 3. H. Scholtes (Den Haag); 4. S. Verhoef (Rotterdam); 5. A. v. Lachterop (Amsterdam); 6. J. Heiden (IJs­selmonde); 7. C. Hamelink (Den Haag).

Junioren (15 km), le serie: 1. J. Elias (Halfweg); 2. J. de Stich­ter (Gorcum); 3. H. Cuveler (Nieuw Vennep).

Junioren 2e serie: 1. J. de Haan (Rotterdam); 2.. C. Spanjersberg (Rotter­dam); 3. H, Huis (Rotterdam).

De organisatie was in handen van de vereniging “Hollandia".

BRON: FRANS W. HOEKSTRA.

 

DEN HAAG.SOESTDIJKSEKADE (30 april).1953

Van der Velden, uit Wierden, heer en meester in Ronde van Den Haag

Een sterke, lachende jonge renner reed op Koninginnedag z'n ere-ronde in Den Haag. Het was Van der Velden uit Wierden, de renner, die de bloemen in deze Ronde van Den Haag onge­twijfeld het meest verdiende. Want deze Van der Velden maakte de ronde van honderd kilometer tot een sterke uiting van machtsvertoon. Van de eerste tot de laatste kilometer sleurde en trok deze sterke knaap aan het peloton, dat door het hoge tempo steeds meer renners verloor.

Iedere uitlooppoging werd door de Wierdenaar drastisch de kop ingedrukt, Hij en niemand anders zou deze ronde winnen! Dertig kilometer voor de finish gooide hij er een extra schepje op. Met enkele pedaalstoten smeet hij zich los van het wan­hopig vechtende peloton. Acht renners zagen kans hem te vol­gen. Alen was er bij en verder Kloosterziel uit Wezep, Faren­hout, Rijpers, Rovers, Van Nispen, Van Diemen, Kroezen en Dieters.

De voorsprong van het groepje groeide in enkele kilometers tot vijfhonderd kostbare meters. Alen, Farenhout en Pieters moesten lossen.

In de laatste honderd meter moest Van der Velden zijn glim­lach, die tot nu toe om zijn lippen lag, vergeten. Alle reserves, die hij in zijn krachtige benen had, moest hij aanspreken om een flitsende eindspurt van de snelle Kloosterziel af te slaan. Het lukte hem. Een wiellengte voor de man uit Wezep smeet Van der Velden zich over de finish.

 BRON: FRANK HOEKSTRA

Amateurs: 1. Van der Velden, 2. Kloosterziel, 3. Van Nispen (Etten), 4. Rijpers, 5. Kroezen (Heemstede), 6. Van Diemen (Uithoorn), 7. Rovers (Etten), 8. Pieters (Haarlem), 9. Smit (Amsterdam), 10. Voorend (Bodegraven). Tijd van de winnaar 2 uur 19 min.

Nieuwelingen: 1. Zondag uit Delfzijl, 2. Hoving, 3. Kramer (Hoogkerk), 4. Wolfs (Eindhoven), 5. Vink (Amsterdam), 6. Scholten (Den Haag), 7. Hendriks (Amsterdam), 8. Ten Dam (Den Haag), 9. Muis (Den Haag), 10. Van Pelt (Amsterdam).Tijd over zestig kilometer 1 uur 23 min.

 

DEN HAAG.ZUIDERPARK (1 augustus).1953

Henk Kuitwaard's eindsprint te sterk voor Stoete en Zieleman

Henk Kuitwaard, de rappe Velsenaar, heeft Zaterdagmiddag in het prachtige Zuiderpark-parcours. in Den Haag weer eens duidelijk aangetoond dat men in ronden van zo'n honderd kilometer geducht rekening met hem moet houden. - Op het juiste ogenblik ging hij in deze door het Haags Vacantie-_ comite georganiseerde ronde over honderd kilometer mee in de slag en in de eindsprint tussen negen weglopers flitste hij een wiel eerder over de eindstreep dan de Amsterdammers Stoete en Zieleman.

De ruim honderd amateurs, die deze middag over het snelle, uit louter asfalt bestaande, parcours flitsten, bleken niet van zins er een vacantie-trip van te maken. Het tempo schommelde voortdurend om de veertig kilometer en dit bleek voor ver­scheidene renners te veel. Enige tientallen stapten reeds in de eerste kilometers mistroostig van hun fiets, geknakt door het tempo; voor anderen betekende een lek bandje of een manke­ment aan hun karretje het einde van hun illusies. De Hagenaar Henk de Vos was een van de weinigen, die, ondanks het feit, dat hij twee maal van fiets wisselde, de strijd voortzette. Een vijftiental kilometers joeg hij moedig alleen achter het. peloton aan, maar ook hij moest tenslotte erkennen, dat er geen winst meer uit deze slopende achtervolging te halen was.

De diverse vroege vluchtelingen werden weer allen tot de orde geroepen en eerst bij de vijf en zeventigste kilometer kwam er tekening in de strijd. Negen renners liepen snel van het schamel reagerende peloton weg en vergrootten iedere ronde hun voorsprong. Toen de grote groep begreep, dat deze ontvluchting de beslissing zou brengen, was het te laat. De negen vochten het onder elkaar uit. Henk Kuitwaard ,besliste de sprint, in zijn voordeel en mocht, met de bloemen, de reusachtige wisselprijs, waarop nu zijn naam en die van Gijs Pauw prijkt, mee naar huis nemen.

Amateurs: 1. H. Kuitwaard, 100 km in 2 uur 32 min. 42 se­conden; 2. L. Stoete (Amsterdam) op een wiel; 3. J. Zieleman (Amsterdam); 4. D. Wallet (Leimuiden); 5. J. Rol (Alkmaar); 6, C. van Gool (Rotterdam); 7. F. W. Rabe (Amsterdam); 8. J. van Rossum (Den Haag); 9. C. Blauw (Zaandam),allen in de­zelfde tijd en 10. J. N. de Clerk (Amsterdam), die de sprint van het peloton won voor Piet Kooyman (Den Haag).

Nieuwelingen: 1. F. Braat (Aalsmeer), 2. A. Theijsse, 3. J. Kaptein (Lisse); 4. P. Steenvoorde (Heemstede); 5. B. de Wette (Noordwijk); 6. J. Groot (Beverwijk); 7. F, v. d. Valk (Amsterdam); 8. J. v, d. Putten (Den Haag); tijd van de winnaar 1 uur 37 seconden.

BRON: FRANS W. HOEKSTRA

 

DEN HELDER (30 april).1953

Amateurs: 1. K. Slot, 2. G.M. Jacobs, 3. Hennie Schouten,

Nieuwelingen: 1. Anton Teysse, 2. Peter Post, 3. Ben Teunisse,

 

DEVENTER (12 juli).1953

AAD POL (AMERSFOORT) WINT RONDE VAN DEVENTER.

Vijfenzeventig amateurs gingen van start op het mooie par­cours om de 100 km tellende Ronde van Deventer te volbren­gen, maar slechts weinigen slaagden hierin. Wil Vreeswijk (Alphen) ging reeds direct aan de haal en het duurde 30 km voor hij teruggehaald werd door een groep van acht renners. Tenslotte wist hij met vijf anderen (Pol, Th. Stolker, Cobus­sen, Verseveld en Blauw) de groep te bereiken als eerste en dus de uitgeloofde premie te winnen. Een tweede groep werd na lange strijd achterhaald op de moedige Van de Berg (Driel) na, die van geen opgeven wist en tenslotte weer gezelschap kreeg van Meyer, Boelens, Nijkamp en Pepplinkhuizen. Welis­waar zijn dit niet allen bekende namen, maar toch waren er wel kopstukken in de wedstrijd, die echter geen van allen een voet aan de grond kregen. Rol (Alkmaar) moest b.v. gewoon lossen uit de groep en Frans Mahn bracht het niet verder dan een flink aantal premies. Kort voor het einde ontsnapte Kayer (Hoorn), die reeds eerder de aandacht op zich vestigde. In verbluffend tempo achterhaalde hij de uiteengevallen groep weglopers en wist zodoende nog de 7e plaats voor zich op te eisen. De zes renners die een ronde voorsprong hadden ver­overd bleven tot bet einde bijeen en van hen toonde de niet meer jonge Aad Pol zich in de spurt de sterkste.

Amateurs: 1. Pol (Amersfoort), 2 uur 44 min. 32 sec:; 2. Vreeswijk (Alphen); 3. Th. Stolker (Zuilen); 4. Cobussen (Arnhem); 5. Verseveld (Aalsmeer) en 6. Blauw (Arnhem) allen in dezelfde tijd.7. Kayer (Hoorn); 8. Meyer (’s-Grave- land); 9. Boelens (Hilversum) en 10. Van de Berg (Driel), 11. Nijkamp (Zwolle), 12. Pepplinkhuizen (Wageningen), 13. Budde (Zutphen), 14. Mahn (Amsterdam). 15. Schipper (Wierden).

BRON:KEES ZWEEDIJK.

 

DINTELOORD (1 augustus).1953

Amateurs: 1. Heeren, St. Willebrord; 2. v. d. Zande, Halsteren; 3. v. Glerum, St. Willebrord; 4. Looyen, Steenbergen; 5. Maas, Pindorp; 6. Keepers, Roosendaal; 7. Muilwijk, Rotterdam; 8. Geluk, Rotterdam; 9. Driessdn, Terheijden; 10. v. Geel, Deurne.

Nieuwelingen: 1. Stoop, Zevenbergen; 2. De Wit, Etten; 3. Ber­gen op Zoom; 4. Schijvenaars, Oud Gastel; 5. v. d. Pluim, Dussen.

 

DODEWAARD (25 juli).1953

Nieuwelingen: 1. J. van de Stroom, 2. Jan Rademakers, 3. J. Buys,

 

DOETINCHEM (30 augustus).1953

Amateurs: 1. Stoete (Amsterdam); 2. Hamerlinck (Den Haag); 3. La Grouw (Amsterdam); 4. Mehagnoul (Amsterdam); 5. Udde (Zutphen); 6. Peters (Arnhem); 7. Oderlinkhuizen (Wageningen); 8. Den Ouden (Culemborg); 9. Schipper (Enschede); 10. Sternit (Bocholtz).

 

DONGEN (14 juni).1953

Amateurs: 1. C. Paymans (Tilburg), 110 km in 2.58.0; 2. Sonnemans (Geldrop); 3. De Jongh (Made); 4. Scholten (Til­burg); 5. Konings (Breda); 6, v. Glerum (St. Willebrord); 7. v. d. Berg (Sliedrecht); 8. Heeren (St. Willebrord); 9. Muilwijk (Rot­terdam); 10. K. Paymans (Tilburg).

Nieuwelingen: 1. Rutten (Den Bosch), 65 km in 1.45.0; 2. v. d. Avoird (Oosterhout); 3. v. Lippen (Eindhoven); 4. v. d. Linden (Tilburg); 5. Scholten (Den Haag); 6. Franken (Tilburg)

 

DONGEN (12 juli).1953

Amateurs: 1. Rusman; 2. Franken; 3. C. Paymans; 4. Hulter­mans; 5. v. Geel; 6. Rabe; 7. De Jong; 8. v. d. Velden; 9. Mees­ters; 10. Timmermans.

Nieuwelingen: 1. Walraven; 2. Liebregts; 3. A. v. d. Linden; 4. Rutten; 5. v. d. Dungen; 6. Lodewijks; 7. Heeren; 8. Hagen; 9. Pariis; 10. Kwiets.

 

DORDRECHT (21 juli).1953

Amateurs: 1. T. peters, 2. P. van Roon, 3. G. de Korte,

Junioren: 1. Arie van Wetten, 2. P. van Dungen, 3. A. Teijsse

 

DUSSEN (25 mei).1953

WAALWIJKER LIGTVOET WON OVERTUIGEND IN DUSSEN.

Het zal de hitte wel gedaan hebben, maar veel vaart en af­wisseling bood de Ronde van Dussen op Tweede Pinksterdag niet. Alleen de sterke, doelbewuste opmars van de Waalwijker Mari Ligtvoet was in staat de wielerharten van de toeschou­wers boven de temperatuur van de ongenadig brandende zon te voeren. ook ditmaal stormde hij in een opvallende, maar soepele stijl practisch direct na de start naar voren en ver­overde “lichtvoetig" een stevige, leidende positie. Ligtvoet dubbelde successievelijk het hele veld, op een drietal renners na, dat dapper bleef terugvechten tegen het geweld, waarmee Ligtvoet het peloton overlaadde. Het waren de Bosschenaar Kuys, Jacobs uit Breda en Den Ouden, een nieuw gezicht uit Noordeloos. Vermeldenswaard was misschien ook de constante koers, die de Bredanaar Pirel dit seizoen weer kon noteren.

Amateurs: 1. M. Ligtvoet (Waalwijk), 100 km in 2 uur 48 min. 25 sec.; 2. Kuys (Den Bosch); 3. Jacobs (Breda); 4. Den Ouden (Noordeloos); 5. Driessen (Terheyden); 6. Pirel (Breda).

De nieuwelingen leverden veel feller strijd. Na een meer sterke dan tactische rit plaatste de plaatselijke favoriet

Nieuwelingen: 1. L. v. d. Pluym Hij legde de 60 km of in 1 uur 43 min. 20 sec. 2. H. Kivits (Elshout); 3. Bouwmeester (Breda); 4. J. van Gogh (Den Bosch); 5. H. Rutten (Den Bosch); 6. J. Schreuders (Ke­dichem).

 

EEDE (13 september).1953

Beroepsrenners: 1. Wim van Est, 2. Piet Haan, 3. Pascal, 4. DE Bal, 5. van de Kastele, 6. Guiwaert, 7. Claes, 8. F. van den Zande, 9. Piet van As, 10. A. Steenbakkers,

 

EELDE (26 juli).1953

Amateurs: 1. Daan de Groot, 2. D. Eelsing, 3. Jan Rol,

Nieuwelingen: 1. Coen Zondag, 2. Henk Nijdam, 3. Toon Thijsse,

 

EERSEL (17 mei).1953

Amateurs: 1. Gramser de snelste coureur. De jongeling uit Siebengewald won de 100 km in 2.35.37, 2. Van Dinther, 3. La Grouw, 4. M. Deelen, 5. De Wijer, 6. Van de Waterlaat, 7. T. Deelen, 8. Van Neerven, 9. Van de Moosdijk 10. Staals.

Nieuwelingen: 1. Van Laarhoven uit Valkens­waard voor de tweede keer binnen vier dagen, 2. Van Zun­dert, 3. Hagen, 4. Van Lippen, 5. Wolfs, 6. Van Pelt.

 

EERSEL (30 augustus).1953

Amateurs: 1. Kersten (Siebengewald); 2. Gramser (Siebenge­wald); 3. v. d. Waterlaat (Eindhoven); 4. Hendriks (Eindhoven); 5. Coone (Eindhoven); 6. Plantaz (Eindhoven); 7. Van Grinsven (Eindhoven); 8. Wijergans (Eindhaven); 9. Brands (Eindhoven); 10. Wolfs (Eindhoven).

Nieuwelingen: l. Van Hoof (Valkenswaard); 2. Heeren (Roosen­daal); 3. Van Lippen (Eindhoven); 4. Van Laarhoven (Valkenswaard); 5. Bazelmans (Eindhoven); 6. De Lees (Den Bosch); 7. Hessels (Eindhoven); 8. v. d. Dungen (Valkenswaard); 9. Stoop (Son); 10. v. d. Broek (Eindhoven).

 

EGMOND AAN ZEE (15 augustus).1953

Amateurs: 1. W. Eelsing (IJmuiden); 2. J. Ottenbros (Alkmaar); 3. J. Bruggenkamp (IJmuiden); 4. J. Eelsing (IJmuiden); 5. B. Lute ('s-Graveland); 6. W. Biesterveld (Amsterdam); 7. J. Rol (Alkmaar); 8. N. Soelaart (Utrecht); 9. H. Wiese (Amsterdam); 10. D. Edelenbosch (Enkhuizen); 11. A. Mannaart (Krommenie); 12. E. Belles (Alkmaar).

 

EIJSDEN.(19 april).1953

De Ronde van Eysden werd ook ditmaal volgens het bekende Belgische recept verreden en werd ook nu door een Belg in de wacht gesleept.

Over Mheer, Banholt en St. Geertruid was een 12 km-traject uitgezet, met tal­rijke stijgingen - dat vijfmaal genomen moest worden waarna in Eysden nog 30 kleine ronden te wachten stonden.

Een Belg verscheen aan de start: Ray­mond Vrancken. En die ene buitenlander legde netjes en volkomen verdiend op de bloemen beslag, om zodoende zijn zege van 1952 prima te bevestigen. Na de 60 km door de aangehaalde plaatsen, ver­scheen Flor v. d. Weyden het eerst op het circuit. Nadien werd een kopgroepje ge­formeerd bestaande uit Steenbakkers, v.

d. Weyden, Nieskens, Paas, Daemen en de Belg Vrancken. Met nog 24 km voor de boeg worden deze leiders ingehaald door Vroomen, Leunissen, Gelissen, Henk Smeets en de plaatselijke favoriet Vran­ken. En prompt sloeg de Belg in zijn eentje op de vlucht. Hij nam ruim hon­derd meter en al bewoog de rest hemel en aarde om deze kloof te overbruggen, de bloemen waren voor Raymond Vran­cken bestemd.

Amateurs:1. R. Vrancken (B.), 120 km in 3 uur 36 min. 10 sec.; 2. H. Smeets (Rothem), op 18 sec.; 3. L. Daemen (Elsloo), op 40 sec.; 4. Th. Pass (Munstergeleen), op 49 sec.; 5. L. Vroomen (Beek); 6. H. Leunissen (Geleen); 7. J. Vranken (Eysden), op 1 min. 18 sec.; 8. J. Nieskens (Swalmen); 9. J. Gelissen (Beek); 10. P. Steenbakkers (Maastricht).

Bij de nieuwelingen sleepte N. Lemmens (Beek) een nieuw succes in de wacht, door de 60 km in 1 uur 34 min. 4 sec. af te leggen.

 

EINDHOVEN.(12 april).1953

Amateurs: 1. Van Tiggelen (Eindhoven), in 2 uur 37.09; 2. Da­men (Lieshout); 3. Konings (Breda); 4. Lutte ('s-Graveland); 5. Verbeek (Eindhoven); 6. Hendriks (Eindhoven); 7. Koch (Utrecht); 8. Geluk (Rotterdam); 9. W. v. Grinsven; 10. A. v. d. Voort ('s-Graveland).

 

ELSLOO (9 augustus).1953

BELGISCHE ZEGE IN ELSLOO.

De 18e Ronde van Elsloo - zonder de plaatselijke favorieten Sjefke Janssen en Henk Stevens, die contractueel met de Tour­lieden in Den Bosch dienden te verschijnen - kreeg ettelijke Belgen op de startlijst. Deze gasten dartelden vooral in de be­ginfase strijdlustig over het circuit en testten zowat om beurten de krachten van de Nederlanders. 35 km voor het einde schenen Piet Haan en Ab Donker de buit te gaan incasseren. Van dit mooie voornemen kwam evenwel niets terecht. Eerst strekte Haan de wapens, daarna moest Donker - na fel verweer - het hoofd buigen voor het geweld, dat Jan Lambrichs en vijf Bel­gen, t.w. Storms, Gielen, Schaeken, Marcel Hendrickx en Sney­ers ontketenden. T'ien ronden voor de finish werd Donker bij­gebeend. In de spurt trok Jan Storms duidelijk aan het langste eind.

Nieuwelingen: 1. H. Kisters (Heerlerheide), 50 km in 1 uur 12 min. 10 sec.; 2. G. Moonen (Heer), z.t.; 3. A. de Rooy (Eygels­hoven), op 4 sec.; 4. J. Heiligers (Valkenburg); 5, P. Hamers (Munstergeleen); 6. R. Stanneveld (Hoensbroek); 7. B. Diek (Heksenberg); 8. A. Wetzels (Sittard); 9. H. Bidinger (Sittard); 10. W. Roelofsen (Spaubeek).

Beroepsrenners: 1. J. Storms (Belgee), 116 km. in 2 uur 57 min. 12 sec.; 2. Piet Haan (Mechelen); 3. Jan Lambrichs (Bunde); 4. A. Donker (Amsterdam); 5. Fr. Gielen (Belgee); 6. M. Hendrickx (Belgee); 7. P. Schaeken (Belgee); 8. K. Sneyers (Belgee); 9. op 1 minuut 40 sec. Fr. Leenen (Belgee); 10. G. Hendriks (Belgee).

 

ELSLOO.(6 april).1953

Jacq. Nieskens - klein maar dapper - reed in Elsloo na een nu niet bepeald gemakkelijk 120 km-karweitje het ererondje, een extra bezigheid die de energieke knaap uit Swalmen dik verdiend opeiste.

Voor het merendeel der veertig amateurs werden de honderd rondjes over het 1200 meter-traject min of meer een kerkhof. Toen de jury de eindstand opmaakte, kregen slechts tien man een plaatsje op het bewuste papiertje, want de rest was al lang toeschouwer of stond onder een “zuiverende" douche. „Vuurwerk" kregen de toeschouwers in de aanvang in allerlei soort opgedist. Nu eens koos dit groepje het hazepad, dan weer trokken andere dapperen het zaakje bij elkaar, waarna dit spel­letje met prettige anima werd herhaald. Boelhouwers, C. Smeets (Echt), R. Smeets (Eysden) en Ehlen solliciteerden naarstig naar een hoofdrol, waarvoor de taaie plaatselijke fa­voriet Daemen eveneens veel voelde. Jacq. Nieskens hield deze moedigen geducht in de gaten en toen de zaken een serieus aanzien kregen, dartelde de provinciale kampioen 1952 netjes mede naar de kop. Half koers namen Rongen, Rokx, Opstals, De Rooy, Nieskens, Ehlen, Daemen en Vroomen een beduiden­de voorsprong, welk leidend gezelschap nadien manschappen verloor. Tenslotte gaven Nieskens, Vroomen, Daemen, Ehlen en De Rooy volkomen de toon aan; alles wat nog ergens op het circuit voorwaarts marcheerde, werd gedubbeld. In de spurt trok Nieskens keurig aan bet langste eind.

Amateurs:1. Jacq. Nieskens (Swalmen), 120 km in 3 uur 21 min. 17 sec.; 2. H. Ehlen (Sittard), op 15 meter; 3. L. Daemen (Elsloo), z.t.; 4. L. Vroomen (Beek), z.t.; 5. C. de Rooy (Hoensbroek), z.t. Op 1 ronde arriveerden in deze volgorde: R. Smeets (Eysden), H. Schoenmakers (Blerick), K. Sichtermann (Heerlen), G. Rongen (Bunde) en J. Rokx (Rothem).

 

EMMEN (25 mei).1953

Amateurs: 1. Jan Nieuwenhuis, 2. Henk de Roo, 3.---

Nieuwelingen: 1. Terpse, 2. Henk Nijdam, 3.---

 

ETTEN (16 augustus).1953

Van Dongen voor De Jongh in Etten

Wies van Dongen uit Breda, een coureur, die reeds meerdere jaren prijkt op de lijst van de vooraanstaande amateurs, is Zondagmiddag winnaar geworden van het Internationale Crite­rium te Etten, dat de creme de la creme uit de Nederlandse amateurwereld aan de start bracht en dat tevens een klein, dapper strijdend Belgisch leger op weg kon zenden.

Wies van Dongen werd voor Pieter de Jongh uit Made de grote overwinnaar, ofschoon de laatstgenoemde de wedstrijdanimator was. Pieter de Jongh immers sprong na enkele kilometers in het peloton te hebben gefietst weg. Hij nam twintig seconden voorsprong, maar werd ingelopen door een verwoed spurtend groepje, dat aangevoerd werd door Jantje Konings en Arie van Steenselen, twee coureurs, die een viertal anderen in hun kiel­zog meevoerden. Lange tijd duurde de leiderspret voor de zeven vluchters niet. In het grote peloton roerde zich de geselection­neerde Kees Paymans, die met Krijn Post het hele gezelschap bij elkaar bracht.

Na zestig kilometer rijden en na nog evenveel meters voor de boeg te hebben was alles weer te herdoen. Nadat Van Steen­selen een voorsprong had genomen met een vijftal andere ren­ners liet Wies van Dongen het grote peloton in de steek. Hij sprong over de groep Van Steenselen heen en prijkte spoedig met twintig seconden voorsprong aan de leiding. Dat was voor Pieter de Jongh het sein ook mee uit te rukken. Hij bereikte na een mooie rush Wies van Dongen! De twee koplopers lieten zich niet meer verschalken. Wies van Dongen had in de sprint weinig moeite met Pieter de Jongh.

Amateurs: 1. Wies van Dongen (Breda) 122 km in 2 uur 55 min. 25 sec.; 2. Pieter de Jongh (Made); 3. Jan Konings (Breda) op 16 sec.; 4. Krijn Post (Nieuw-Vennep); 5. Jan Driessen (Ter­heyden); 6. Toni Luykx (Halfweg); 7. Arie van de Sluis (Vlis­singen); 8. Henk van Glerum (Sint Willebrord); 9. Jos. van Beers (Etten); 10. Hans van de Putten (Den Haag); 11. Frans Daems (Belgie); 12. Kees Paymans (Tilburg); 13. Rien Verhelst (Axel); 14. Gerard Velthoven (Poeldijk); 15. Mat. Sonnemans (Mierlo).

 

ETTEN.(15 maart).1953

Amateurs: 1. Paul Schollen, 2. Piet de Jongh, 3. Cees Aaanraad,

Nieuwelingen: 1. Harrie Scholten, 2. Jan Westdorp, 3. de Wit,

Nieuwelingen: 1. D. Rijnvos, 2. Bram Heeren, 3. Thijs Zandwijk,

 

ETTEN.(6 april).1953

Beroepsrijders: 1. C. Bakker; 2. Jacq. Dupont (Frankrijk); 3. H. Schoenmakers; 4. P. Haan; 5. H. Smits; 6. Heinz Muller (Duits­land); 7. H. Dekkers; 8, A. Suijkerbuijk; 9. G. Voorting; 10. P. Evers; 11. Gui Cavanna (Spanje); 12. A. Steenbakkers; 13. C. Witteveen; 14. J. Hulshof; 15. Klabinski (Polen); 16. Reeves (Engeland); 17. J. Ladenius.

Amateurs: 1. K. Post; 2. W. Verhoeven; 3. v. Osta; 4. A. Giet­man; 5. J. Hultermans; 6. P. Emmen; 7. J. Sommen; 8. A. v. Beers; 9. W. Matthijssen; 10. W. Heeren; 11. T. Luykx; 12. C. v. Dongen;13. P. Hermus; 14, J. Maas; 15. J. v. Dongen; 16. A. Hel­mons; 17. P. Breugelmans; 18. Chr. de Kievith.

 

FIJNAART (19 september).1953

Amateurs: 1. Jac Looyen, 2. Cor Schrauwen, 3. Karel Keepers,

 

GAANDEREN (13 september).1953

Nieuwelingen: 1. Theo Verkampen, 2. Cor Niemeijer, 3. C. Kampjes,

 

GELDROP (7 juni).1953

Amateurs: 1. Gijs Pauw, 100 km in 2 uur 22 min. 4.5 sec., 2. Jan Plantaz, 3. Piet Daamen, 4. Van der Weijer, 5. Van den Broek, 6. Van der Linden, 7. De Bruin, 8. De Reuver, 9. Van Grinsven, 10. Van de Velden, 11. Staals, 12. De Jong.

Nieuwelingen: 1. Jan van pelt, 2. Willie van de Made, 3. Hein van de Linden,

 

GELDROP (9 augustus).1953

Amateurs: 1. Cuijten, Mierlo, 100 km.; 2. P. v. d. Linden, Hel­mond; 3. Sonnemans, Geldrop; 4. Geluk, Rotterdam; 5. v. d. Waterlaat, Eindhoven; 6. Kuijpers, Helmond; 7. v. d. Brink, Eindhoven; 8. Th. Verbeek, Geldrop; 9. D. Ceelen, Helmond; N. de Reuver, Oss; P. v. Muilwijk, Rotterdam; L. Wouters, Eindhoven; J. Bruggenkamp, IJmuiden; J. v. Hooft, V'waard; B. Hessels, Eindhoven; W. Vriens en A. de Haas, Eindhoven.

Nieuwelingen: 1. H. v. d. Linden, Helmond, 50 km.; 2. C. v. Engeland, Schijndel; 3. C. Verpoorten, V'waard; 4. W. v. d. Made, Best; 5. Th. Verkampen, Gemert; 6. J. Stoop, Son; 7. J. v. Grinsven, Eindhoven; 8. H. Hurkmans, Eindhoven; 9. L, Ver­voort, Eindhoven; 10. A. Mollee, Aalst; 11. F. v. d. Broek, Eind­hoven; 12. C. v. Helvoirt, Eindhoven; 13. A. Straatman, Eind­hoven.

 

GELDROP.(19 april).1953

Amateurs: 1. Tinie Cuijten, 2. Tinie Wolfs, Verhoeven,

Nieuwelingen: 1. Hein van Linden, Cor van Engeland, 3. Ceelen,

 

GELEEN (5 september).1953

Hier begaven amateurs en nieuwelingen zich gezamenlijk op weg, daar aan de Ronde van Geleen tevens het clubkampioenschap van de wielerclub „Mathieu Cordang" was verbonden.

Talrijke pogingen werden gedaan om een schifting teweeg te brengen of het decor te wijzigen. Het resultaat van deze de­marrage was uiteindelijk nihil, daar steevast de groep uitlo­pers bij de kraag pakte. En zo reisden tenslotte 30 nieuwelin­gen en 28 amateurs enbloc op de witte streep af. Toen deze in zicht kwam, slaagde Cor van Rooy erin enkele meters winst te boeken, wat genoeg bleek om voor de fel spurtende rest als nummer een te arriveren.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. C. van Rooy (Hoensbroek), 80 km in 1 uur 44 min. 6 sec.; 2. A. Ehlen (Broeksittard), tevens clubkampioen der amateurs van „Mathieu Cordang"; 3. W. Gramser (Siebengewald); 4. A. Rongen (Bunde); 5. K. Boelhouwers (Bunde); 6. L. Daemen (Elsloo); 7. H. Leunissen (Geleen); 8. J. Opstals (Belfeld); 9. J. Roks (Rothem); 10. J. Fooy (Maastricht).

 

GEMERT. (30 augustus).1953

Amateurs: 1. v. d. Linden (Helmond); 2. Sonnemans (Geldrop); 3. Cuyten (Mierlo); 4. Damen (Lieshout); 5. v. d. Velden (Berg­hem); 6. v. d. Weijer (De Rips); 7. Van Neerven (Mierlo); 8. Ceelen (Helmond); 9. De Reuver (Oss); 10. Pardoel (Heiedl).

Nieuwelingen: 1. Verkampen (Gemert); 2. Van Engeland (Schijndel); 3. Rademakers (Utrecht); 4. Hagelaars (Den Bosch); 5. Weijts (Mierlo); 6. v. d. Linden (Helmond); 7. Pardoel (Heiedl); 8. v. d. Loo (Den Bosch); 9. Van Gogh (Den Bosch); 10. Graaf­mans (Gilze). .

 

GENDRINGEN (2 augustus).1953

De Korte zegeviert in Gendringen

Drie ronden waren er nog te rijden in de jaarlijkse Ronde van Gendringen; toen plotseling Bertus Lute, Sjors de Korte en Piet Splinter zich los werkten van Regter, Bos en Meyer met wie zij de kopploeg vormden. Dat was weer een spannend slot en het werd nu een duel van de twee vrienden Lute en Splinter tegen de Utrechter De Korte, doch met geen geweld was Sjors de Korte ditmaal te overwinnen en de Utrechter liet zich dan ook niet meer van de kop verdrijven. Nu kreeg De Korte dan ein­delijk de kans om een overwinning tot een feit te maken en in een formidabele eindsprint zegevierde Sjors de Korte dan ook volkomen verdiend, direct gevolgd door Lute en Splinter.

De start van de bonte sliert renners was bijzonder fel en reeds in de eerste ronden staken de bonte tricots van Lute, De Korte en Mastbergen al fel af door die mooie landelijke omgeving van Gendringen. Het was van deze drie renners echter loos alarm. Veel serieuzer werd de poging van Lute samen met Nico Reg­ter, die al weer even gauw werd gevolgd door een nieuwe ont­snapping van Timmermans en Lute. Snel namen zij,15 sec. en na hen volgde een groep van zeven renners, onder aanvoering van Sjors de Korte, die na zijn pech in de Ronde van Brummen gezworen had spoedig een course te zullen winnen. Zo werden dan ook al na drie ronden Lute en Timmermans weer tot de orde geroepen en keerde de rust weer terug in de renners­gelederen, die al danig gedund waren door het hoge tempo. Vooral de Duitse renners, die tot de deelnemers behoorden, hadden al veel achterstand. Voor nieuw vuurwerk zorgden hierna De Korte samen met de Duitser Steinchen. Spoedig namen zij 15 sec., doch daar bleef het ook bij. Nadat deze po­ging drie rondjes werd aangezien, demarreerden plotseling Meyer, Lute, Bos en De Koite weg. Snel, werden zij nog even gevolgd door de Duitser Horning samen met de Arnhemmer Wagenaar, Op dat moment kreeg favoriet Timmermans een lek bandje wat hem uitschakelde. Weer een, ronde later kwam toen plotseling de definitieve kopgroep, bestaande uit Regter, Splinter, Bos, De Korte, Lute en Meyer. Moedig streed Theo Timmermans toen tegen. zijn achterstand, doch zijn werken was vergeefs omdat de kopgroep door het hoge tempo zich snel af­scheidde. Onophoudelijk demarreerden nu Lute en Splinter. Zelfs namen Splinter en Meyer weer een voorsprong, doch met een De Korte in topvorm was er vandaag geen weg komen aan. De Utrechter smeet met zijn krachten en haalde alles terug. Doch plotseling, met nog drie ronden te rijden, gebeurde het dan toch. Fel demarreerde De Korte samen met Lute en Splin­ter. Fel zette Nico Regter nog een achtervolging in, doch zijn sprong kwam te laat. En in de hierna volgende eindsprint ze­gevierde Sjors de Korte op knappe wijze voor Lute en Splinter.

Amateurs: 1. G. de Korte (Utrecht), 100 km in 2 uur 39 min. 25 sec.; 2. B. Lute ('s-Graveland); 3. P. Splinter (Ankeveen); 4. N. Reg­ter (Apeldoorn); 5. G. Bas (Vreeland); 6. N. Meyer (Arnhem); 7. Th. Timmermans (Arnhem); 8. J. Pepplinkhuizen (Wagenin­gen); 9. H. Steinchen (Duitsland); 10. B. Peters (Arnhem).

BRON: HANS VAN DE KAMP.

 

GILZE (28 juni).1953

Amateurs: 1. Paymans, Tilburg (120 km), 3.3.0; 2. Wolfs, V11imen; 3. Schollen, Tilburg; 4. Verhelst, Axel; 5. Driessen, Terheyden; 6. De Jongh, Made; 7. v. Geel, Tilburg; 8. Timmermans, Den Bosch; 9. Emmen, Raamsdonkveer; 10. La Grouw, Amsterdam.

 

GOIRLE (31 mei).1953

Amateurs: 1. Cees Paymans, 2. Piet van Roon, 3. Jan La Grouw,

Nieuwelingen: 1. Piet van de Dungen, 2. Rijnvos, 3. Hagenaars,

 

GORREDIJK (19 september).1953

„NOPPIE" KOCH (Utrecht) KLOPT IN GORREDIJK GERRIT VOORTING INCLUIS DE HELE TOUR-PLOEG.

„Let eens op," zei Pierre van Leeuwen, de manager van de Tour de France-ploeg, tegen ons. „Die gaat komen." Hij doelde daarbij op de energieke Koch, die in Gorredijk de eindsprint om de eerste plaats moest ,uitknokken' met niemand minder dan de gerenommeerde finisher Gerrit Voorting, En Koch „kwam" inderdaad, gedecideerd en met brio, een royaal en zuiver geklopte Voorting achter zich latende.

Reeds eerder had Koch in de 90 km, die moesten worden ver­reden, slag geleverd. Hij had antwoord moeten geven op een uitlooppoging van Bakker (Zaandam), met welke hij later een ronde zou nemen, hij moest daarna, nadat Bakker was ge­vallen, zich verdedigen tegen vele aanvallen op zijn stelling en tenslotte moest hij met Voorting, die kans had gezien na bril­lante strijd ook een ronde te nemen, de hiervoor genoemde eindsprint aangaan. Alle aanwezige “wielerexaminatoren" waren het er over eens, dat Koch geslaagd was in vakbe­kwaamheid, met hoge punten over de gehele linie. In een adem met Koch dienen wij ook Gerrit Voorting te noemen. Deze soepele en gebruinde athleet zette zijn glinsterend witte tanden op elkaar toen hij Koch van repliek ging dienen nadat deze een ronde voorsprong had genomen. In prachtstijl rijdende nam ook Voorting, die in tegenstelling met Koch alleen zijn ronde moest nemen, de voorsprong op het veld die hem gelijk bracht met Koch. Er is trouwens meer gebeurd in deze wedstrijd. Ge­beurtenissen echter die een schaduw wierpen op de hoge ver­wachtingen die de Friezen van deze “Grote Prijs voor Profes­sionals" hadden.

Er waren valpartijen bij de vleet en buiten de materiele schade welke ontstond, was die van Piet Evers (Wormerveer) wel het ergste, want deze moest met drie gebroken ribben naar huis worden vervoerd. Hein van Breenen “knalde" tegen een stoep­rand aan en ofschoon aanvankelijk verondersteld werd, dat hij een hersenschudding had opgelopen, bleek dit gelukkig niet het geval te zijn geweest.

Jan Nolten werd door de jury uit de strijd genomen. Hij zweefde zo een beetje in het luchtledig, toen Gerrit Voorting zijn uitlooppoging ondernam en meende niet beter te kunnen doen dan zijn ploeggenoot Voorting op te wachten en te trach­ten deze op de kopgroep te trekken. De jury coupeerde zeer terecht dit professionele gedoe.

Een andere renner, die zeer verdient aan de vergetelheid te worden ontrukt is Sprenkelink (Hengelo). Hij toch, de “ver­geten prof uit het Oosten", wist het te bestaan beslag te leggen op de 7e plaats na een zeer verdienstelijke course te hebben gereden. Hans Dekkers (Eindhoven), nog steeds op revanche belust, kwam geladen aan de start en blies een aardig par­tijtje mee. De hoogste toon voerde hij in de eindsprint van de grote grote Gerard Peters (Haarlem), invaller voor Van Est, die niet was opgekomen, was in goede conditie en zijn, rijden beloofde iets voor het aanstaande winterseizoen. Adri Voor­ting 4e en Schoenmakers 5e zaten de gehele wedstrijd op het voorplan. Wij hebben met bovenstaande getracht een beeld te geven van het verloop dezer wedstrijd, wetende dat dit beeld zeer onsamenhangend is. Maar dit is niet ons te wijten, doch aan het verloop dezer “vallen, opstaan en opgeven-wedstrijd". De uitslag van deze onder leiding van „De Friese Leeuw" ver­reden wedstrijd is als volgt: BRON: P.M.KORF

Beroepsrenners: 1. N. Koch (Utrecht), 90 km in 2 uur 16 min.;. 2. G. Voorting (Haarlem); op 1 ronde 3. H. Dekkers (Eindhoven); 4. Adri Voorting (Haarlem); 5. H. Schoenmakers (Eindhoven); 6. Gerard Peters (Haarlem); 7. G. Sprenkelink (Hengelo); 8. H. Stevens (Elsloo); 9. A. Danker (Amsterdam); 10. C. Witteveen (Amster­dam); 11. Sieveking (Amsterdam); 12. H. Smits (Kampen); op 3 ronden 13. N. Siebeling (Wormerveer); 14. Ed. Koeman (Wor­merveer).

 

GRONINGEN.BRAKELPLEIN (23 september).1953

Nieuwelingen: 1. Coen Zondag, 2. J. Weijman, 3. H. van Hoeven,

 

GRONINGEN.STADSPARK (26 april).1953

Arend van 't Hof heer en meester in Groningen

Voor zover dat nog nodig was, heeft Arend van 't Hof in Gro­ningen zijn grote klasse bewezen met een indrukwekkende zege in een 95 km-course, die door de Noordelijke Wieler Vereniging op het zeer snelle parcours in het Groningse Stadspark was georganiseerd.

Dit parcours, met zijn effen-glad wegdek, is echt iets voor de flyers, voor knapen als Patsy Willekes, Bert Kloosterziel of Jan Hennink, die met drie, vier luchtige pedaaltrappen over deze weg zwieren, alsof zij uit een katapult worden weggeschoten.

Toen dan ook ongeveer halverwege de wedstrijd een vijftal coureurs, t.w. Kloosterziel (Wezep), v. d. Heuvel (Hengelo), Wiltjer (Uithuizen), De Reuver (Oss) en Backx (Amsterdam), na een lange,interessante jacht, met een ronde voorsprong aan de kop prijkte, was men Van 't Hof zo goed als vergeten. Maar Van 't Hof was er nog! Hij zat gemoedelijk tussen de wielen en peddelde rustig elk tempo mee. Zijn pientere ogen flitsten telkens even over het rondenbord. Toen de course driekwart achter de rug was, ging Van 't Hof er eens, even recht voor zitten. Met Patsy Willekes in zijn nabijheid was het niet moeilijk om als een rukwind uit het peloton weg te zeilen. Enkele ronden in een verschrikkelijk stug en hard tempo deden de speelse Willekes weer naar het peloton te­rugvallen en begon Van 't Hof op zijn eentje aan een onmo­gelijk lijkend karwei.

Een Van 't Hof in topvorm kan echter onmogelijke dingen doen. Zelfs op een parcours, waarop de pure vitesse dikwijls de grotere macht in de schaduw stelt. Opgezweept door het geestdriftige publiek won Van 't Hof meter na meter terrein. De meters werden tientallen meters, de tientallen meters werden honderden.

Vooral v. d. Heuvel en Kloosterziel vochten voor hun kans, maar zij ondervonden weinig steun, want De Reuver had geen lust meer en Wiltjer was leeg. Een ronde voor het einde liep Van 't Hof in grootse stijl de anderen in de rug en had hij zelfs nog kracht genoeg over om de snellere sprinter Kloosterziel van kop af met een volle lengte te slaan. Een imponerende overwinning van de man uit Sassenheim.

Amateurs: 1. Van 't Hof (Sassenheim), 95 km in 2 uur 18 min. 44 sec.; 2. Kloosterziel (Wezep); 3. v. d. Heuvel (Hengelo); 4. De Reuver (Oss); 5. Backx (Amsterdam); 6. Hen­nink (Alkmaar); 7. Willekes (Amsterdam); 8. Moorman (Am­sterdam); 9. Warta (Groningen).

De nieuwelingenwedstrijd over 35 km leverde de Noordelijke renners een mooi succesje op, ondanks het feit, dat een hun­ner sterkste troeven, het snelle sprintertje Sjabbe Hoving, al na enkele ronden door een lekke band op een ronde achter­stand werd gesteld.

Maar Hoving verstond zijn taak in het peloton goed. Met nog negen ronden te rijden ontsnapten Coen Zondag (Delfzijl), Evert Kramer (Hoogkerk) en Henk Nijdam (Eelderwolde) uit het peloton en namen een paar honderd meter, Hoving kroop zorgvuldig aan het wiel van de ogenschijnlijk sterkste man uit deze wedstrijd, de Amsterdammer Post, die toen geen kans meer kreeg.

De drie Noordelijke renners waren niet meer te achterha­len en Zondag won in een felle eindspurt met moeite van Nijdam en Kramer. P. M. KORF.

Nieuwelingen: 1. Zondag (Delfzijl), 35 km in 51 min. 20 2/5 seconden;, 2. Nijdam (Eelderwolde); 3. Kramer (Hoogkerk); 4. v. Lach­terop (Amsterdam); 5. Vonk (Julianadorp); 6. Santema (Wir­dum); 7. v. d. Veen (Augustinusga); 8. Feiken (Veendam); 9. Taekema (Wijtgaart).

 

GRONINGEN.STADSPARK (20 september).1953

Groningen aanschouwde sterke amateurs- en nieuwelingen­wedstrijden. Het weer werkte niet erg mee, wat de publieke belangstelling nadelig beinvloedde ofschoon deze toch nog be­vredigend was. Van de zeven ingeschreven Duitsers verschenen er slechts twee aan de start, de met hen mee gekomen suppor­ters waren vijftig man sterk. Niettemin was deze Duitse stoot­troep niet in staat hun renners tot grote daden te bewegen en wij konden constateren, dat wij vooralsnog een Duitse wieler­aanval niet behoeven te vrezen. Reeds vroeg in de morgen was de voorzitter van de Noordelijke Wieler Vereniging op stap gegaan om de Duitsers te ,gaan ontvangen en dank zij onder­neminsgeest, gepaard aan scherpzinnigheid, wilt hij de bus met Duitsers aan de rand van de stad Groningen welkom te heten. Vervolgens werd deze door de heer v. d. Velde naar Paterswolde geleid, waar de buitengewoon actieve consul, de heer Johannus Matthijssen, de verdere honneurs waarnam. De gasten werd namens de Noordelijke Wieler Vereniging een warme lunch aangeboden.

Wat de wedstrijden zelf betreft, deze hebben zo op het oog een nogal wat vlak verloop gehad. Bij de nieuwelingen besliste een snel sprintje de zege in het voordeel van de “pistier" Hovingh.

Ook bij de amateurs scheen het of het slot zou verlopen zoals bij de nieuwelingen. Bruggenkamp (IJmuiden) echter sprong, fel als een tijger en met de verbetenheid van de „alles-of-niets­rijder", vier ronden voor het einde uit het compacte peloton weg. Alle energie die deze renner kon opbrengen had hij nodig om een eemnaal verkregen kleine voorsprong te kunnen hand­haven tegenover het aanvallende veld van topklassers dat achter hem aanging. Indien ooit een amateur een wedstrijd zeer verdiend heeft gewonnen, dan is het wel deze uitermate courageuse Bruggenkamp geweest. Voor zoveel energie en sportieve onbuigzaamheid nemen wij diep onze petten af!

Maar deze Bruggenkamp had in deze course al meer getoond de stoere vissersnatuur van de IJmuidenaar in zijn goed ge­trainde body te hebben. Keer op keer had hij reeds geprobeerd om weg te komen, sprong op sprong had hij gemaakt als andere groten waren gevlucht, gat op gat spijkerde hij resoluut dicht zo dat was ontstaan. En er warden gaten bij legio geslagen. Mannen als Piet Peters (Haarlem), in deze course als herboren in snelheid en macht, een Edelenbosch, Fok, de snelle vluchter, een Pre Mik, de „houwdegen der Veenkolonialen", Kooistra en al die anderen, meer of minder behorende tot de superklasse van ons amateurkorps, hebben slag geleverd maar werden „en gros" teruggehaald. Teruggehaald omdat zij aan elkaar ge­waagd waren op dit allersnelste circuit van Nederland. Hierdoor kreeg de wedstrijd, zoals hiervoor reeds gezegd, een enigs­zins vlak beeld. Maar hij, die zich de moeite wilde getroosten om lopend langs het gehele parcours van tijd tot tijd “mon­sters" te trekken uit de voorraad sport, die geboden werd en die monsters dan aan een nauwkeurige analyse onderwierp, die kon zien, dat er veel waardevols werd geboden. Er was een Mik, stijlloos als een grondwerker, maar zwoegende en sloven­de voorin elke groep die aanviel, zodra er een een paar luttele meters op dit “pistedek" had weten weg te komen. Tien ronden waren er gereden toen een der twee Duitsers, die het interna­tionale cachet aan deze wedstrijd moesten geven, viel en Bos­man (Groningen) en Kloosterziel (Wezep) meesleurde. Het liep gelukkig met enige schaafwonden en achterstand af. Pogingen van Fok (Hoorn) en Degeling (Venhuizen N.H.) om weg te komen, werden, gelijk zovele andere die werden ondernomen, door de grote snelheid die de wedstrijd kenmerkte, bij voorbaat al teniet gedaan. Van de 50 coureurs, die waren gestart, schoten Sas (Den Haag), v. d. Heuvel (Hengelo), De Reuver (Oss), Van 't Hof (Sassenheim) en Piet Peters (Haarlem) meermalen uit de groep weg, maar werden ook zoveel malen teruggehaald. Mik had nog een lekke band te incasseren, maar met medewerking van Fok kon hij de trein nog halen. Met Bruggenkamp als groot „sieger" - dit laatste om in de trant van de enthousiaste Duitsers te blijven - en een verdienstelijke Piet Peters als tweede, leverd de gedetailleerde uitslag als volgt:

Amateurs:1. J. Bruggenkamp (IJmuiden), 90 km in 2 uur 15 min. 43.2 sec.;

op 250 m 2. P. Peters (Haarlem); 3. A. v. 't Hof (Sassenheim); 4. J. Ottenbros (Alkmaar); 5. J. Rol (Alkmaar); 6. P. Vermast (As­sendelft); 7. F. Mik (Nw. Pekela); 8. Th. Bulten (Zwolle); 9. G. Nijkamp (Zwolle); 10. N. de Reuver (Oss).

Nieuwelingen: 1. Sj. Hovingh (Hoogkerk), 35 km in 50 min. 9 sec.; op een kwart wiel 2. C. Zondag (Delfzbl); 3. E. Kramer (Hoogkerk); 4. H. Lahpor (Veendam); 5. J. Koekoek (01st); 6. A. Robertus (Ap­pingedam); 7. H, Stiekem,a (Sappemeer); 8. H. Nijdam (Eelder­wolde); 9. F. Elsinga (Norg); 10. E. Jongstra (Hoogeveen).