JAARGANG 1952

                              WEDSTRIJDEN R T/M R

RAAMSDONKSVEER.(1952.05.22)

Amateurs: 1. Tinie Wolfs, 2. Jan Konings, 3. Nuyten,

Nieuwelingen: 1. Bert de Vree, 3. Piet de Jongh, 3. van Baardwijk,

 

REUSEL OMLOOP VAN DE KEMPEN.(1952.08.31)

Nieuwelingen: 1. Hultermans (Dongen) 90 km in 2.24; 2, A. v. Vliet (Rot­terdam); 3. Kouwenhoven (Pijnacker); 4. Damen (Lieshout); 5. W. van Grinsven (Eindhoven); 6. W. Wouters (Bladel); 7. v. Baardwijk (Vlij­men); 8. Wolf (Eindhoven); 9. v. Pelt (Eindhoven); 10. v. Hoof (Val­kenswaard); 11. Sanders (Geldrop); 12. v. d. Moosdijk (Helmond).

 

REUSEL.(1952.06.08)

Amateurs: 1. Willie Gramser, 2. van de Stappen, 3. Adrie Romeijnsen,

Nieuwelingen: 1. Jan HUltermans, 2. Cor Schrauwen, 3. Looijen,

 

REYMERSTOCK.(1952.08.17)

Schakelde een stout bandje in Nuth Leo Stevens voor een ere­plaats uit, in Reymerstock mocht hij het ererondje rijden. ,Na regen komt “zonneschijn" zegt een oud spreekwoord. Dit gezeg­de werd wat Stevens aangaat eerlijk bewaarheid, want na de eerst omschreven tegenslag, had hij in Reymerstock geluk.

De Ronde van Reymerstock werd op twee verschillende tra­jecten aan de orde gesteld. De erg slechte weeromstandigheden waren hieraan debet: De nieuwelingen dartelden door de regen zo vinnig over het circuit rond - weer zegevierde H. Ehlen, neefje van Arnold Ehlen, voor H. Janssen, (Echt), A. Paas (Muntergeleen), B. Konings, J. Bruning etc. -, dat dit vol­komen ongeschikt werd om de amateurs aan het werk te zet­ten. Dus werd in haast een ander parcours uitgestippeld, dat eveneens allesbehalve een zacht eitje bleek.

Piet van de Brekel brak bij een der pogingen om leven in de brouwerij te brengen, zijn pedaal en werd hierdoor nood­gedwongen toeschouwer. Piet Haan, Hein Gelissen, Leo Stevens en Jacq. Nieskens riepen ongeveer half koers hun gezellen voorgoed vaarwel toe. Het overschot van het peloton - met de Belg Molenaars, Plantaz, Fooy en H. Stevens - kreeg tegen de voortvarende uitlopers niet de minste kans. Haan of Nieskens? Zo luidde de prognose. Twee lekke bandjes bezorgden Haan evenwel een achterstand, waarna enkele toeren voor het einde de kranige Nieskens - een taaie-knaap - met een pedaal suk­kelde. Op een reserve-karretje reisde Nieskens energiek verder en liep zowaar geducht op de twee mannen daar ergens voor­aan - Gelissen en L. Stevens - in. Te pakken krijgen kon hij natuurlijk dit duo niet meer. Hevig was het sprintduel tussen Gelissen en Stevens. De bloemen waren voor Stevens. De derde plaats van Nieskens - op een 25 meter - was een dik pluimpje overwaard. .

Amateurs:1.L. Stevens, 100 km in 2 uur 32 min. 20 sec. 2. H. Gelissen, z.t.3.J. Nieskens, op 25 meter. 4. Piet Haan op 55 sec.5.Y. Molenaars (Belgee), op 2 min. 15 sec. 6.Jan Plantaz.7. Jacq. Fooy. 8.Hein Stevens. 9.Jan Willemsen, op 1 ronde.10.W. Speetgens.

 

RIJSBERGEN.(1952.05.18)

Paymans oppermachtig in de sprint

Wanneer we het eerst over de amateurs hebben, dan dient ge­zegd te worden, dat Paymans de overwinning verdiende. Hij was in de sprint ongetwijfeld de snelste. Het was echter jam­mer, dat Harry van den Elshout uit Made met pech te kam­pen had, want deze renner zou anders ongetwijfeld een goede kans op de zege hebben gemaakt. Er moest 100 km gereden worden of 51 ronden. Direct na het begin werd er een zeer hoog tempo ingezet, waardoor vele renners „de pijp aan Maar­ten" moesten geven. Reeds na elf ronden viel de beslissende slag. Harry van den Elshout was de grote animator in deze course. Er maakte zich allereerst een groep van drie renners los: Van den Elshout (Made), Verhoeven (Overschie) en Stout (Rotterdam). Verwijmeren (Terheyden), Sommen (Ulvenhout) en Driessen (Terheyden) deden verwoede pogingen om de vluchtelingen tot orde te roepen. Maar het lukte niet. Daarna poogden Paymans, Verwijmeren, Konings, Verstraeten en Her­mes het. De laatste coureur viel echter af. Deze achtervolgers kwamen bij de weglopers. Het was toen halverwege de wed­strijd. Verwijmeren en Van den Elshout moesten door pech lossen en uiteindelijk bestond de kopgroep uit Paymans, C. Verstraeten, Verhoeven en Stout, waarna volgden Van den Elshout, Verwijmeren en de zwoegende Konings. De sprint bracht de beslissing .

Bij de nieuwelingen B. won Stoop uit Zevenbergen na een formidabele sprint. Het was overigens een zeer saaie wed­strijd en bij de nieuwelingen A. zegevierde Piet de Jong, die A. van Beers in de sprint versloeg.

Amateurs: 1. C. Paymans, Tilburg, 100 km in 3 uur 2 min. 53 sec.; 2. C. Stout, Rotterdam; 3. C. Verstraeten, Breda; 4. Verhoeven, Overschie; 5. H. v. d. Elshout, Made; 6. P. Verwij­meren, Terheyden; 7. J. Konings, Breda; 8. R. v. d. Veecken, St. Willebrord; 9. J. Roovers, Etten; 10. P. Emmen, Raams­donksveer.

Nieuwelingen A.: 1. P. de Jong, Made, 40 km in 1 uur 3 min. 51 sec.; 2. A. van Beers, Etten; 3. A. de Bruin, Roosendaal; 4. De Ruyter, Breda; 5. J. Heeren, Sprundel; 6. J. Deelen, Rotterdam; 7. J. v. d. Kloot, Etten; 8. J. Kerstens, Zundert', 9. J. van Nispen, St. Willebrord; 10. H. Brouwers, Sprundel.

Nieuwelingen B: 1. J. Stoop, Zevenbergen, 35 km in 58 min. 13 sec.; 2. J. de Jong, Sprundel; 3. A. van Rijsbergen, Sprundel; 4. J. van Kempen, Breda; 5. A. van Nijnatten, Breda; 6. C. de Pijper, St. Willebrord; 7. T. Blommen, Zevenbergen; 8. P. v. d. Wijngaart, Etten.

 

RONDE OM HET IJSSELMEER.1952.05.24 T/M 05.26)

PRACHTIGE RONDE OM HET IJSSELMEER

Adri Voorting eerste voor Wim Snijders en Arend van t 'Hof

Een uitslag, die geen bevrediging schonk

Hoe staan we tegenover de einduitslag van de IJsselmeer­rondrit, die de Jury in overleg met de Sportodmmissie van de K.N.W.U. - dit zij toegegeven - bepaalde?

De wedstrijdcommissarissen, onder wie wij vele mannen met karakter hebben leren kennen, die het beslist goed menen met de sport, maakten na afloop van de prachtige etappecourse, op voortreffelijke wijze door de A.S.C. De Germsan georganiseerd, de eindstand op.

Adri Voorting eerste.

Wim Snijders, op twee seconden, tweede.

In Meppel negen koplopers exaquo.

In Amsterdam een kopgroep van vier met secondenversohil.

Wij houden niet van schreeuwende supporters, van mensen, die alleen ,hun" renner zien. Maar hun gemoedstoestand, in  en rond de koffiekamer van- het Olympisch' Stadlon, konden wij begrijpen. Want in de uitspraak van de jury viel iets on­rechtvaardigs te beluisteren. Dat is absoluut onze overtui­ging.

Snijders een eerste en een derde plants. Voorting een vierde en een eerste plaats.

En plots die twee seconden, welke deze lustrumwedstrijd over een totale afstand van 424 kilometer een wrange bijsmaak gaven. Nu werd door een renner een zege behaald, die, buiten zljn schuld, niet met de benen werd bevochten. Jammer.

Wieler-Nederland heeft sterke, zeer sterke amateurs op de weg, die volkomen tegen hun buitenlandse makkers  zijn op­gewassen. Hiermee vertellen we eigenlijk geen, nieuws, want de resultaten onzer landgenoten in den vreemde bewijzen het. In de Ronde van het IJsselmeer, zowel in de eerste als in de tweeds etappe, hebben we zulk 'n mooi werk gezien, werd er­ zoveel vechtlust ten toon gespreid, dat de volgers voortdurend in extase geraakten. Dat waren nog eens sprankelende aan­vallen en tegenaapvallen. Maar die pech, die vele renners alle gelegenheid ontnamen om hun kunnen te laten zien.De rit van Amsterdam naar Meppel was nog maar nauwehiks aan de gang, of ergens tussen Ilpendam en Purmerend ontstond een valpartij, die de sympathieke Amsterdammer Cees Ruiter in een kort tijdsbestek bijna z'n derde fiets kostte. Met tranen -in de ogen bleef hij nu met een gebroken wiel achter. Waarom? Ja, 't is waar, er luidt nooit een klok, of er hangt een klepel aan. Maar erg is het. Was het ook voor Nico van Est. Volgt de jonge West-Brabander eenmaal de voetsporen van zijn inmid­dels beroemd geworden broer? In de Ronde van Noord-Holland hebben wij Nico de lof toegezwaaid, die hem toekwam; in de IJsselmeer-rondrit is hij - zo vertellde men ons - niet verder gekomen dan Lambertschaag, na zo'n kilometertje of vijftig. Een „lachend" achterwiel en weinig steun van ,geloste" kame­raden noopten hem hiertoe.

Wat zouden wij graag alle jongens willen noemen, die door bandbreuk of mankement aan de fiets veel achterstand boek­ten of zelfs de vol illusies aangevangen strijd moesten staken. Het is ons onmogelijk, Bertus Lelieveld brak in Midden­meer zijn pedaal, Klaas-Kwantes, de doorbijter, kreeg tweemaal achtereen malheur, Bredius moest voor een platte tube van het rijwiel, de Roosendaler Piet de Bruin, mager als een Indische fakir, reed verder met een wiel met enige gebroken spaken, Frans Mahn, de eenzame op de Afsluitdijk, waar de wind zo te keer ging, ja, wat had hij ook weer, evenals Maenen? ,Jules Maenen uit Valkenswaard, uitblinker in de Route de France, werkte na een briliante jacht - kilometers lang met Leo Cantlneau aan z'n wiel- gekleefd, die hij tenslotte loste - zijn achterstand weg. Dat was een knap staaltje van de stijl volle Brabander.

Zo is het leven vol distelen en doorns. Andre Rijnders, strijder tot en met, vocht zich ook ditmaal naar voren. In gezelschap van Ed Koeman, die weer veel beter marcheert dan in de eerste klassieker van dit jaar, Jan van Leeuwen, Piet Sieveking en Piet de Bruin, Wim Holleeder (nog wat „vorm" te kort), Dick de Ruiter, Frans Mahn (zie boven) en Wout Verhoeven. Die droeg in zijn bagage een tweede plaats, op Hemelvaartsdag be­haald in een belangrijke wegcourse te Munchen-Gladbach.

Van die negen leiders bleven er twee tot even voor Leeuwar­den (160 km) aan de spits: Rijnders en De Bruin. Daar op Friese bodem, zeilde een kopgroep, zeventien man sterk, op de Amsterdammer en de Brabander neer. Dat vechten om de genomen terreinwinst kostte Rijnders later zelfs terreinverlies. Maar hij kwam er nog altijd beter af dan de Hilversummer Jaak van Dijk, die tot de beste en strijdlustigste renners be­hoorde en die ook blijk gaf veel te hebben geleerd. Gebrilde Jaak kwan kort voor Steenwijk (210 km) vrij erg ten val. Hij moest zelfs naar het ziekenhuis worden vervoerd. Wij wensen Jaak een spoedig en algeheel herstel toe: En dan maar weer fietsen, zij het niet als Jan Pech!

Uit de leidersgroep werd - dank zij Van't Hof (een grote aan­winst voor ons amateurcorps), Van Roon, Haan, De Bruin, Snij­ders,en Hofland een groepje geboren. Ja, ook dank zij Jan Hofland. De jonge Beverwijker, die wij na zijn slap rijden in de. Omloop van Noord-Holland, waarin hij een zege zonder glans behaalde, becritiseerden - in zijn eigen belang - heeft zich in deze tweedaagse IJsselmeer-randrit volkomen gereha­biliteerd. Hij deed mee zijn werk aan de kop, behoorde tot de grote gangmakers, niet alleen in de eerste etappe naar het ge­zellige marktstadje Meppel, waar velen voor de wielersport zijn gewonnen, maar ook en vooral in de stormloop naar Am­sterdam. Jan Hofland kan op  een prachtige wedstrijd terug­zien.

In wolken van stof.

,lk ben wegrenner af," zei de kleine, guitige Bredanaar Leo Gantineau na afloop van de tweede en zwaarste etappe. ,Voor­goed. Mij krijgen ze er niet meer voor. Zoiets had ik mij nooit gedroomd. Wat een parcours. Neen, alleen aan een wieierronde van een honderd kilometer of zo wil ik nog wel eens meedoen." Cantineau zei het. Anderen dachten het misschien. Want in de rit van Meppel naar Amsterdam konden de renners hun lol op, kwamen de kwaliteiten naar voren. Een zeer slecht wegdek tussen Vierhouten en Leuvenum, vol grint, keislag, karre­sporen, dikke (bruine) stofwolken, gevaarlijke bochten, eiste enorm veel van de deelnemers. Moeizaam worstelden de ren­ners zich naar voren over de enge boswegen, wel veertig kilo­neter lang. Ogen, mond en oren zaten bijna dicht van het stuifzand. Maar wat deerde het de echte routiers: slechte we­gen worden wel weer afgewisseld door mooie. Zingt ook de vogel niet zowel van armoede als van weelde?

Toen de kruitdamp na de slag was opgetrokken, joegen twaalf nan met een voorsprong van ruim een minuut voor het zwaar gehavende peloton uit. Die twaalf waren Piet Peters, die prachtig reed, maar door een ,bandje" terugviel, de levendige Dick de Ruiter, de kleine, grote man, Arend van 't Hof, Rinus van de Veeken, nog niet helemaal in oude doen, ,knokker" Henk Stakenburg, „leider" Wim Snijders, Andre Rijnders (na­tuurlljk), Wout Verhoeven, Piet Smit, Piet de Bruin, de revala­ie van de Ronde van het IJsselmeer, verder Wim Jun en Jan Bredius, die met z'n voorwiel een paal goedendag zei. De paal bleef overeind. Bredius niet. Het kostte de Diemenaar een kleine honderd meter achterstand, die hij spoedig nivelleerde. De anderen op deze tweede dag? Op het slagveld bleven der­tien teleurgestelden met malheur achter: Witteveen (de eerste etappe ook pechvogel), Harm (niet Piet) Haan, Kwantes (op­nieuw), Cuyten, Biesterveld, Maenen, Arie de Hoog, Janbroers, van Leeuwen, Cantineau, Boelaars (twee keer „plat") en Ziele­man. Tonny Peters daarentegen had het te kwaad met kram­pen. 0, als we eens al de misere releveerden?

Voor Amersfoort was de scheiding, die er zolang tussen twee, groepen had bestaan, ongedaan gemaakt. De kleinen vielen af, de groten gingen door. Jan Hofland kreeg een tube zonder lucht, stak een ander wiel en sjaste - met succes - zijn makk­ers na. De Beverwijker was er net op tijd bij, want Arend van 't Hof werkte zich naar voren. Met Piet Pieters, Adri Voorting en Piet- Kooyman. Ap Donker volgde in Birkhoven op 45 seconden, de groep op een dikke minuut. De groep met, Piet van Roon, Piet Haan (de enige Limburger in deze klassie­ker), Jean Mehagnoul, Ed Koeman en Wim Snijders, die met Jan Hofland en Wout Verhoeven in de slotfase toesloeg en de vluchtelingen een halt toeriep.

Een kan slechts eerste zijn. Maar vier konden winnen. Vier, omdat Hofland en Kooyman in de laatste kilometers voor het binnenrijden van het „Olympisch Stadion een honderd meter verloren. Voorting won de spurt Van 't Hof, Snijders en Ver­hoeven eindigden op nauweljjks zeven fietslengten.

De prestatieprijs (Pontiac-Cup) was - terecht - voor Wim Snijder, de beste man uit het sterke veld van amateurs. De W.E.V.O. Supersport schonk de on-officiele winnaar boven­dien een extra-prijs. Maar al deze geschenken konden de te­leurstelling van Snijders niet in vreugde omzetten. Hig voelde zich winnaar. En terecht.

Hier zijn de uitslagen:

1e Etappe Amsterdam-Meppel:

1. Snijders, 224 km in 5 uur 52 min. 43 sec.; 2. Kooyman; 3. Van 't Hof; 4. Voorting; 5. Van Roon; 6. Mehag­noul; 7. Donker; 8. Haan; 9. De Bruin (allen in dezelfde tijd); op 3 sec. 10. Hofland..

2e Etappe Meppel-Amsterdam:

1. Voorting, 200 km in 5 uur 4 min. 16 sec.; op 2 sec. 2. A: van 't Hof; 3. W. Sanders; 4. W.Verhoeven; op. 16 sec. 5. Kooyman; 6. Hofland; op 1 min. 40 sec. 7. Meyer; 8. Rijnders; 9. Koeman; 10. Mehagnoul.

Eindstand:

1. A. Voorting (Haarlem) 424 km in 10 uur min. 59 sec.; op 2 see. 2. W. Snijders (Zwanenburg); 3. A. van 't Hof (Sassenheim); op 16 sec. 4. P. Kooyman (Den Haag); op 19 sec. 5. J. Hofland (Bever­wijk); op 2 min. 9 sec. 6. J. Mehagnoul (Amsterdam); op 2 min. 20 sec. 7. P. van Roon (Haarlem); op 5 min. 11 see. 8. P. Haan (Mechelen Lb.), op 6 min. 37 sec. 9. A. Rijnders (Amsterdam); op 8 min, 44 see. 10. W. Verhoeven (Overschie); op 7 min. 4 sec. 11. E. Koeman (Krommenie); op 8 min. 31 sec. 12. P. Sieveking (Amsterdam); op 8 min. 18 sec. 13. P. de Bruin (Rosendaal); op 17 min. 49 sec. 14. E. Meyer (Laren); op 19 min. 27 sec. 15. P. Pieters (Haarlem); op 21 min. 12 sec. 16. F. Stroomer (Wijk aan Zee); op 21 min. 30 sec. 17. D. de Ruiter (Beverwijk); op 22 min. 12 sec. 18. W. Jun (Amsterdam); op 22 min. 20 sec. 19. A. Donker (Amster­dam); op 22 min. 46. sec. 20. H. Stakenburg (Amsterdam); op 23 min. 11 see. 21. R. van de Veeken (St. Willebrord); op 27 min. 15 sec. 22. G. Timmerman (Zaandam); op 36 min. 14 sec. 23. J. Pafort (Amsterdam); op 36 min. 42 sec. 24. J. Verhelst (Zeeland); op 38 min. 18 sec. 25. M. Cuyten (Mierlo).

BRON:EVERT VAN MOKUM.

 

RONDE VAN DRENTHE.(1952.06.25)

Amsterdamse zege in Ronde van Drenthe Na veel strijd en...... veel slachtoffers

Na een laatste forse druk op de pedalen stoof gistermiddag een jonge, slanke kerel over de witte streep, die het einde aangaf van de Ronde van Drenthe. In de lila trui stak de Amsterdammer Ab Donker, winnaar van de Benelux-Ronde en adspirant-Helsinki-reiziger, die na 4 uur 3 min. j 50 sec. „even" dwars door Drenthe was gepeddeld en op zijn lange erelijst nu ook de tweede Ronde van Drenthe heeft geboekt.

Aan zijn achterwiel kleefde zijn stadgenoot Piet Smit, die ontzettend hard heeft gevochten, een achterstand van zon 500 meter tussen Lheebroek en Beilen, verkregen door een onwillige ketting, glansrijk inhaalde en daarna angstvallig zijn concurrent in het oog heeft gehouden. Bij de Hertenkamp in Assen lag hij nog aan de kop van het leiderspeloton, maar aan de Dr Nassaulaan zag hij op het laatste moment een lila trui langs zich wegschieten. Beide rijders vormden nadat de course Borger had verlaten en de Koesteeg was ingedraaid het koppeloton met Hennink, Alkmaar, Hofland, Beverwijk, Drewes Kooistra, Groningen, Wiltjer, Middelstum en Fré Mik, Nieuwe Pekela. die een kilometer voorsprong kregen op het tweede peloton. Inmiddels had Drewes Kooistra eerst in Beilen en later in Emmen en Assen de sprint gewonnen en was bij Emmen het gehele veld samengeklonterd tot een mengeling van fel gekleurde truien. Ondanks de forse tegenwind is het gisteren ontzettend snel gegaan: ruim 40 km per uur draaiden de renners uit hun fietsjes en die snelheid is velen te machtig gebleken. Fokkema, St. Jacobi Parochie, liet zich als eerste zakken, Vogt, Groningen, volgde hem al spoedig en de Groninger Zevenbergen kreeg bij Zweeloo een tik, die hij niet meer te boven is gekomen. Ook Heurten, Raamsdonkveer, die in Westerbork een premie had ingepikt, moest na Borger genoegen nemen met een der laatste plaatsen. De snelheid heeft een ware ravage aangericht dus in het veld en ook Biel, Gieterveen is er het slachtoffer van geworden. In Loon kreeg hij een opzwieper van zijn buurman en moest de strijd staken. Telkens wisselend van kopman ging het langs de Smilder Vaart, door Dwingelo, Beilen, langs de Beilervaart, waar het tempo enigszins zakte, via Witten op de finish aan. Vlak voor Assen, aan de Witterstraat, kwam er grotere actie in de kopgroep, Donker trok nog wat heftiger aan de pedalen, om te proberen zijn rivaal Smit kwijt te raken en zowel Hennink als Mik hadden daar niet van terug. Aan de Dr Nassaulaan lokte de eindstreep, die na een felle jacht tenslotte het eerst door Donker werd gepasseerd. „Drenthe is mooi", zei hij na afloop, maar er is veel wind en bar veel regen..De officiële uitslag luidt:

Amateurs: 1. A. Donker 4.2.50; 2. P. Smit; 3. J. Hofland; 4. J. Hennink; 5. F. Mik; 6. D. Kooistra; 7. A. v. d. Reijt (Groningen) 8. E. Kloosterziel (Wezep); 9. M. van Heuvel (Hengelo); 10. H. Elling (Meppel).

Inmiddels werd, in afwachting van de aankomst van de amateurs, de Ronde van de Hertenkamp verreden, waarvoor een dertigtal renners aan de start verscheen. Al spoedig vormde zich een kopgroep van twaalf renners, die tenslotte onderling de strijd hebben uitgevochten. Dat gebeurde eerst in een felle eindspurt, die enkele slachtoffers maakte. Haverkamp, die Dinsdagavond in Amsterdam op de boot was gestapt en gistermorgen van Lemmer naar Assen was gefietst, werd eerste in de tijd van 1 uur 9 minuten 15 sec. (48 km.). De overige uitslagen zijn:

Nieuwelingen: 1. Haverkamp, Amsterdam; 2. S. Hoving, Hoogkerk; 3. S. Santema, Wirdum; 4. L. v. Wcerd, Nijverdal; 5. H. Postema, Hoogkerk; 6. T. Maatman, Groningen; 7. J. Reinhold, Gieten; 9. S. Taekema, Wijtgaard.

 

RONDE VAN LIMBURG.(1952.07.13)

Hein Gelissen won Ronde van Limburg

Op de talrijke stijgingen nabij Epen, Slenaken en Hoogcruts - na zowat een dikke 140 km koers - werd de en mooie en zware Ronde van Limburg 1952 be­slist. Hindernissen van velerlei soort daagden aldaar op; flinke heuvels, kron­kelige bochten en vooral de met scherpe grint en akelige kiezels bedekte wegen in dit pracht-landschap.

Tijdens de beklimming van de Epener­berg nam de sterke Hein Gelissen een kleine voorsprong op Daan de Groot, Leo Stevens, Maenen en Adri Voorting. Via een deksels snelle daling werd deze winst opgevoerd en genoemde vier ge­zellen zagen hun in hoog tempo voort­ijlende makker pas aan de eindstreep op het Adtsteegcircuit te Beek terug.

Een magnifieke prestatie van Gelissen, vooral gezien de manier waarop deze prima victorie tot stand kwam.

Op de Cauberg (na 106 km) noteerde Gelissen een achterstand van 1 minuut 40 sec. op Daan de Groot, die op zeer korte afstand werd gevolgd door Stevens, Maenen, Voorting en Van 't ,Hof. De la­tere glorieuzze triumphator kwam uitein­delijk in dit kleine kopgroepje terecht, dat alle obstakels met zulk gemak nam, dat de rest meer en meer naar de achter­hoede werd verdrongen.

Hein Gelissen schudde - zoals opge­merkt - op het lastigste gedeelte van het 185 km-traject zijn rivalen met repu­taties van zich af, reed tot Beek solo en verdiende de grote krans en verdere on­derscheidingen volkomen.

Het St. Jansbos - bekende en be­ruchte daling van de Cauberg-kam­pioenschappen - speelde in deze Ronde van Limburg een heel voorname rol. Benard slecht was de weg; zand, grint en kiezels. En daarbij nog een serie bochten van jewelste. Slachtoffers vielen in het St. Jansbos bij de vleet. En on­der deze slachtoffers bevonden zich kna­pen, die wellicht, nog een duit in het zakje konden doen. De geduchte Belg Grondelaers reed een tube aan di gelen. Even verder stonden Vroomen en Piet van de Brekel ook al met een lekke band. Uit de kopgroep verdween Van 't Hof Tengevolge van hetzelfde mankement. Juist op het einde van dit allesbehalve plezierig avontuur beleefde Leo Stevens een valpartij (kon gelukkig dra zijn oudestelling innemen) en moest Piet Haan een nieuw bandje opleggen.

Dit waren de belevenissen van de man­nen, die de kop uitmaakten of die aan een rake achtervolging op deze kop bezig waren.

Boeiend was de episode, welke zich op de Zuidlimburgse heuvels afspeelde. Niet alleen aantrekkelbk, maar de kwa­liteiten van verschillende jonge kerels konden de toets der critiek glansrijk doorstaan. En vooral in dit verband was dit examen belangrijk. Gezien het ge­halte van het parcours is de Ronde van Limburg waarschijnlijk de zwaarste Ne­derlandse “klassieker". Amateurs, die deze opgave met behoorlijke resultaten opknappen, moeten iets in hun mars hebben.

Hein Gelissen slaagde dus met lof, Daan de Groot, Voorting, Maenen en Leo Stevens incasseerden door hun verrich­tingen een dikke pluim.

Maenen, De Groot, Stevens, Van 't Hof en Voorting kozen na herhaalde kleine schermutselingen spoedig het hazenpad en ondanks het woeliger wordend pele­ton draafden deze vijf dapperen met voorsprong door Elsloo, Stein, Born, Echt, Linne, Pey etc.

De overweg voor Echt hinderde de ach­tervolgers ook nog, zodat de vijf kop­mannen in Tuddern bijna drie minuten voorsprong boekten.

Heel eventjes moest Leo Stevens zijn vier gezellen in de steek laten, juist ge­noeg voor Gelissen om zijn buurtgenoot bij te benen. Inmiddels deponeerde Daan de Groot zijn troef op tafel. Maar Gelis­sen en Stevens kregen Voorting en Mae­nen te pakken en dit viertal riep hierna De Groot een halt toe.

Hein Gelissen besliste een 40 km voor het einde deze hoog aangeslagen koers in zijn voordeel. Sterk bleek deze Gelis­sen. De inspanning had geen vat op hem. Met dezelfde zwier waarmede hij af­scheid nam van Daan de Groot, Maenen, Stevens en Voorting, peddelde hij naar Beek, waar hem een enthousiast onthaal werd bereid. BRON: GERARD SILLEN.

Amateurs:1. H. Gelissen, Beek, 186 km in 4 uur 55 min. 42 sec.; 2. Adri Voorting, Haar­lem, op 3 min. 8 sec.; 3. J. Maenen, Val­kenswaard, z.t:; 4. Daan de Groot, Am­sterdam, z.t.; 5. Leo Stevens, Elsloo, z.t.; 6. Andre Noyelle, Belgie, op 4 min. 3 sec.; 7. Jacq. Fooy, Maastricht, op 5 min. 48 sec.; 8. Piet van Roon, Haarlem, z.t.; 9. M. Sonnemans, Geldrop, z.t.; 10. Victor Lucien, Belgie, z.t.; 11. T. Paas, Mun­,stergeleen, op 5 min. 50 sec.; 12. Piet Haan, Mechelen, op 6 min. 48 sec.; 13. L. Vroomen, Beek, op 15 min. 18 sec.; 14. L. Daemen, Elsloo, z.t.; 15. K. Boelhou­wers, Bunde, op 16 min. 35 sec.; 16. H. Schoenmakers, Blerick, op 17 min. 48 sec.; 17. A. van 't Hof, Sassenheim, z.t.; 18. H. v. d. Broek, Breukelen, z.t.; 19. A. v. Amen, Rotterdam, z.t.; 20. J. Vranken, Eysden, op 20 min. 8 sec.; 212. J. Nieskens, Swalmen.

 

RONDE VAN MIDDEN-BRABANT.(1952.09.28)

Nieuwelingen: 1. De Jong 95 km in 2.22.46;, 2. Ehlen; 3. Kee­pers; 4. De Rooy; 5. Franken; 6. Gruijthuijzen; 7. Kiviets; 8. Timmermans; 9. Vassena; 10. Verhoeven; 11. Van Beers; 12. Wouters; 13. Van Baardwijk; 14. Hultermans; 15. De Vree; 16. Scholtens; 17. Van Voorn; 18. Deelen; 19. Van Gool; 20. v. Hof.

 

RONDE VAN MIDDEN-NEDERLAND.(1952.06.02)

ADRI VOORTING sterkste in Ronde van Middden-Nederland

Voor de vijfde-maal in dit (bijna) voer­bije voorjaar zijn onze amateurs in een echte, onvervalste wegwedstrijjd door Nederland gerend. Ditmaal door Mid­den-Nederland. Daar, in ideale omgeving, waar het voor de rusteloze mens een ge­not is om te toeven, is opnieuw het be­wijs geleverd, dat de Jaarlijkse Pinkster­ronde van de Utrechtste wlelerelub De Volharding is uitgegroeld tot een belang­rijjk evenement. Een wegwedstrijd, die, mede door het deelnemen van sterke buitenlanders, een plaats op de interne­tionale wielerkalender volkomen ver­dient. Want geslaagd is deze lustrum­rondrit van Midden-Nederland, al ging de wind ditmaal ook nog zo te keer.

De bolderende wind. De kopstukken on­der onze amateurs lachen er om, maar voor de buitenlandse wegrenners, de Fransen vooral, is het optornen tegen zo'n orkaan een hele hijs. Het was dan ook geen wonder, dat deze Utrechtse klas­sieker door het land van Vecht en Eem een Nederlandse triomf werd in alle op­zichten: Adri Voorting eerste, Arend van 't Hof tweede, Wim Snijders derde en Daan de Groot vierde.

Wie zijn Pink­stermaandag weer de durfals geweest, de mannen van de daad en voor wie bracht deze op een paar vlekjes na best georganiseerde wedstrijd een bittere teleur­stelling? Wie zijn het, die met “brokken" had­den te kampen? ;

De traditio­nele pechvogels. Het heeft niet altijd bruiloft te zijn, daar niet van. Maar neem nu eens een renner als Ber­tus Lelieveld. Buiten alles om ­zal de Amster­dammer, die niet meer tot het bottende koren behoort, zich heus geen illusies maakt het in de wegren­sport nog tot de topklassers te-brengen. Deze wakkere kerel, deze pursang sport­man, houdt echter van de wielrensport als een jongeman van zijn eerste meisie. Juist daarom is het zo jammer, dat hij steeds de stroom tegen heeft. Nu stond hij in Woudenberg, na nog geen dertig kilometer, al met rijwieldefect aan de kant van de weg, niet ver van Kerkelaan, die ook malheur leed. Wat in de meeste gevallen erger is dan een lekke tube. Al was dit minder prettig voor Verhoeven, De Koning, Vuyk, Volwerk, Stakenburg, Krijn Post, de Deen Helge Hansen en de Zwitser Antonini. Zi j hadden eens moe­ten weten, dat het peloton de spoorbomen in Soestduinen (90 km) gesloten vond. Het zwaar gedunde peloton, dat het oude liedje met de bekende wijs neuriede: „Waar blijt nou die softrein?"

Pech, pech en nog eens pech. De Brabander Rien van de Veeken sukkelde er mee, de Krommenier Ed Koeman - Wiens “terugkomst" wij reeds meldden - kreeg een leeg bandje, maar ook een andere fiets (van Wout Bos uit Greup) en verwisselde later nog eens zijn rijwiel met de Hagenaar Kettenis. nationale poursuite-kampioen Aad Visser keek ook al zuur naar zijn platte tube evenals Tonny Peters, die daar een abonnement op heeft. En dan te weten dat wij nog maar een greep hebben gedaan. Inmiddels snelde de kopgroep, nog een vijftig man sterk (van de 235 gestarte renners) via Hilversum op Vreeland aan. Daar, in de wijde, winderige polder, op slechte wegen vol grint--en keislag en diepe plassen, begon, langs Vinkeveen, Wilnis en Kamerik, het lieve leventje. De Limburger Piet Haan was al eens een keertje veertig meter „weggeweest", Piet Kooyman (in gezelschap van Jules Mae­nen, Dick de Ruiter en Jan van Leeuwen), Piet Pieters, Piet van Roon en Andre Rijnders, Wim Snijders (ondanks een dikke keel), Adri Voorting, Arend van 't Hof en Daan de Groot-hadden er ook al eens stevig aan gerukt.En verder marcheerde de Fransman Jean Brevet, naast de Belgen-Jef Ceulemans en Jan van Gompel, dapper mee,

Een kopgroep van acht

Ergens in de buurt van Woerden,. na 140 kilometer, had zich een kopgroep van acht gevormd: Voorting, De Groot, Kooy­man, Snijders, Mehagnoul, Van 't Hof, Rijnders en Mackay, op 400 meter ge­volgd door het peloton, dat heel veel manschappen en door malheur en door de wind had verloren. Maar in dat ge­havende peloton zaten nog altijd een Piet van Roon (scherp als een zwaard), een lenige Piet de Haan, de gebrilde Tilbur­ger Cees Paymans, Piet Peters, de vech­ter bij uitstek, Piet Smit, de Zeeuw Rien Verhelst, de Brabanders Martin Wolfs en Piet de Bruin en de Belgen Jef Ceule­mans en Jan van Gompel. Die retireer­den niet. Die sloegen terug. In de leiders­groep was Mackay na dapper verweer al ,gelost" (even voor IJselstein), maar daarnaast ware wel vier van de zeven koplopers plotseling prima boekhouders geworden. En het is nog altijd zo: als paarden niet gelijk trekken, dan loopt de wagen niet. Tussen Jutphaas en Houten (169 km) hadden de twee groepen elkaar dan ook gevonden. Zij het zonder Tonny Peters (opnieuw „plat"), de Engelsman Menhinick, Blokzijl, Altink, Van de Broek, Vesseur en Paymans, de Belg Van de Perre,De Korte, Piet de Bruin, Van de Bragt en Ruiken, die het heus niet gek deed, maar in het heetst van het gevecht nog meer op z’n tanden moet bijten.

Het einde naderde. Nog een twintig kilo­meters wachtten de renners, die zich na harde strijd in de kopgroep hadden ge­nesteld. Twintig kilometers. Maar Jan la Grouw en Jean Mehagnoul mochten de eindstrijd vol kleur en leven niet mee­maken. Twee- coureurs, die zo dapper hun nummertje hadden meegeblazen, werden in Wijk bij Duurstede door's ren­ners grootste concurrent - de lekke band - overvallen. Dikke tranen rolden over hun gezicht. Al het werk was voor niets geweest.

De wielersport is er echter een voor de keiharden. Alweer twee makkers min­der, dacht men in de leidersgroep; Door­gaan, hard doorgaan. De jonge Zeeuw Rien Verhelst sloeg al toe, Daan de Groot nam tachtig meter, maar miste het course-intellect om te begrijpen, dat men hem rustig in de ruimte liet fietsen. Maar zijn de wedstrijden er niet om van te leren? Is men niet wijzer na dan voor de markt?

Zoals de meeste grote wegcoursen kende ook de prachtige Ronde van Midden­-Nederland haar hoogtepunt in de laat­ste, beslissende kilometers. Kilometers, waarin de ene renner nog risico's durft te nemen en de andere een volkomen af­wachtende houding aanneemt Deze laatste is vaak als de spreeuw, die wel kersen wilt eten,maar van bomen planten niets wenst te horen.

Dit laatste is zeker niet van toepassing op de jonge, begaafde Adri Voorting. De IJsselmeer-rondrit mocht hij dan ­gewonnen hebben door een wat vreemde beslissing van de jury. Maandag was Voorting al zijn 234 makkers de baas. De Haarlemmer vooral zorgde er voor, dat slechts zeven man (de Hagenaar Piet Kooyman was even voordien door band­breuk achtergeraakt) op het grauwe ce­ment van het Utrechtse Stadion om de zege moeten vechten. Een overtuigende zege van een waakzame en rappe Adri Voorting (voor Van 't Hof en Snijders), die zich echt gelukkig voelde toen hij in een lauwerkrans mocht duiken als over­winnaar van de zware, volkomen ge­slaagde lustrumrit door Midden-Neder­land.

BRON:EVERT VAN MOKUM.

Amateurs: 1. A. Voorting (Haarlem), 206 km in 5 uur 32 min. 30 sec., op 3 lengten­ 2. A, van 't Hof (Sassenheim), 3. W. Snijders (Halfweg), 4. D. de Groot (Amsterdam), 5. J. Ceulemans (Belgie), 6. P. Peters (Haarlem), 7. A. Riinders (Amsterdam); op 30 sec. 8. J. van Gompel (Belgie), 8. P. van Roon (Haarlem), W. P. Pieters (Haarlem), 11. J. Zieleman (Am­sterdam); op 3 min. 12 P. Haan (Mechelen Lb.), 13. P. Smit (Amsterdam.); op 8 min. 55 sec. 14.R. Verhelst (Axel), 15. M. Wolfs (Vliimen),18. E. Koeman (Krommenie), 17. G. Pauw (Utrecht), 18: D. de Ruiter (Beverwiik), 19. M. v. d. Heuvel (Hengelo), 20. J. Mehagnoul (Amsterdam), 21. J. Ia Grouw (Amsterdam), 2Z J. Maenen (Val­kenswaard), 23. C. Paymans (Tilburg), 28. P. Kooyman (Den Haag), 25. L. Cantineau (Bre­da), 26. N. van Est (Fijnaart), 27; P. Saun­brecher (Dordrecht), 28. W. van Brunschot (Den Haag), 29. J. Mackay (Oudewater).   

 

RONDE VAN NEDERLAND.(1952.06.02 T/M 06.09)

DE STERKSTE HEEFT GEWONNEN

RONDE VAN NEDERLAND 1952 heeft bewezen dat het kan

Sportief: meer de moeite waard dan in de beide laatste jaren

Organisatoriseh: onvolkomenheden, maar ook mogelijkheden

Tijdrit-tot-besluit gnnstig ontvangen

Ge zult Uzelf moeten onderbrengen bij de schare der Nurksen en Isegrimmen, wanneer ge zoudt willen beweren, dat de Ronde van Nederland 1952, al bij al in sportief opzicht niet een redelijk batig saldo heeft opgeleverd. Zelfs wanneer ge, zoals wij dat hebben gedaan, van dag tot dag de fouten en onvol­komenheden in organisatorisch en ander opzicht nauwkeurig zoudt hebben geturfd en als gevolg daarvan hebt vastgesteld, dat er van de Ronde, zoals deze in haar lustrum-uitgave werd gepresenteerd, nog wel een verbeterde druk valt te waken, dan nog dient ge toe te geven, dat de verschillende hindernissen, welke ge haar tussen 2 en 8 Juni (soms niet zonder moeite) hebt zien nemen, een zeker succes toch niet in de weg hebben ge­staan. En wanneer ge dan bedenkt, dat die moeilijkheden veel­al de consequenties waren van handen en voeten bindende commerciele overwegingen en dat de mogelykheid bestaat om die commerciele overwegingen t.z.t. minder stemrecht te geven in het kapittel van deze sportieve organisatie, wel, dan zult ge bereid zijn uit het resultaat van deze Lustrumronde met ons de conclusie te trekken, dat het kan. Dat er, met toepassing van enige correcties, aanvullingen en besnoeiingen, van deze Ronde  een evenement valt te waken, hetwelk door zijn karakter en allure voor de naam en faam van soortgelijke gebeurtenissen niet behoeft onder te doen.

Misschien zoudt ge nu willen opmerken, dat ge de Ronde, vijf jaar nadat Lex Kuckelhorn met breed gebaar zijn karavaan in beweging zette, gaarne een stap verder had gezien op het pad harer ontwikkeling. Wel, men kan niet ontkennen, dat er nog elk jaar apnieuw kinderziekten hebben geheerst in de at­mosfeer van de Ronde. Ook nu nog. Men dient voorts toe te geven, dat mensen, die het verschijnsel „Ronde" al langer en beter en in grotere stijl kennen, reeds jaren met woord en ge­schrift hebben getracht verbeteringen ingevoerd te- krijgen die of in het verleden het succes van andere Ronden hebben bepaald, of de moeite waard waren om ze speciaal in de Ne­derlandse Ronde te proberen en later eventueel burgerrecht te geven, zoals dat nu mogelijk het geval zal zijn met de tijd­rit-tot-besluit, welke een apotheose van de Ronde heeft be­tekend, die de toeschouwers meer heeft gedaan dan ooit tevo­ren de aankomst van een normale rit. Verder zou het gewenst zijn.. . .

Ach, waarde lezer, wat praten wij! Zeker, we hebben nu al vijf jaar achter elkaar gezegd: “Volgend jaar beter" en in zekere zin zeggen we dat nu weer. Maar wanneer we bereid zijn rekening te houden en met de kwalijke erfenis van het financieel debacle der eerste jaren en met de al te veelvuldige wisselingen van licentiehouder(ster) en bestuur en met de om­standigheden, die het organiseren van een Ronde van Neder­land altijd zoveel moeilijker maker dan zulks met de Ronde van A-land of de Tour van B-land het geval is, kunnen we toch altijd nog wel enige clementie met onze vaderlandse Ronde hebben. Wij zeggen dat niet, omdat wij de Ronde van Neder­land, koste wat kost, de hand boven het hoofd willen of moeten houden. Wij zeggen het wel omdat het resultaat van de Ronde van Nederland 1952, ondanks allerlei aan- of opmerkingen, die men kan hebben, bevredigend genoeg is om haar opnieuw de kans te geven haar fouten te verbeteren en haar onvol­komenheden te vervolmaken.

Uitslag op de korrel.

Nemen wij, om deze bewering te staven, eerst de uitslag eens op de korrel. Wie de Ronde van Nederland van dag tot dag en van kilometer tot kilometer heeft gevolgd, zal gaarne erken­nen, dat de sterkste heeft gewonnen; de sterkste ploeg namelijk en de sterkste renner. Toen Van Kerkhoven en Van Dormsel als gevolg van hun tuimeling onvrijwillig het strijdperk moes­ten verlaten, was daarmee de laatste tegenstander van de Na­tionale ploeg van het toneel verdwenen. De enige tegenstander ook. Want men zal dienen te erkennen, dat de andere ploegen - Nederlandse, Duitse en Internationale - geen enkele keer in het stuk zijn voorgekomen. Weliswaar leken ook de Belgen absolut verstagen, toen Van Est in Geleen met zoveel machts­vertoon zijn oranje trui veroverde, maar tot in de etappe Eind­hoven-Veendam hadden zij het nog volledig in hun macht om, middels een voor de hand liggend compromis tussen hun A- en B-ploeg, het de Nationalen flink moeilijk te maken.

Dat er door de uitschakeling van Van Kerkhoven en Van Dor­mael van een, Belgisch offensief niets meer kan komen (behalve teehnisch waren de Belgen door deze tegenslag uiteraard ook moreel verzwakt), moet zonder twijfel beschouwd worden als een sportief verliespunt. Maar.... het was verlies buiten de schuld van wie dan ook, ook al kwam daardoor duidelijk tot uiting dat het veld niet zo evenwichtig was als men had ge­hoopt.De renners zelf hebben zich, in tegenstelling tot de voorafgaande jaren, volledig en eerlijk gegeven en zich naar vermogen zoveel mogelijk beijverd om de Ronde kleur te ge­ven. Daardoor bleef de Ronde ook leven, toen de beslissing in feite al gevallen was, want de manier waarop Pellenaars eerst Voorting op het voorplan bracht en daarna in de tijdrit naar Amsterdam Wagtmans en Voorting achter Van-Est naar de tweede en derde plaats in het klassement liet oprukken - en wat hij daaraan opofferde! - was de moeite van een studie waard.

Wij hebben er ten ogenblik verbaasd over gestaan, dat Pel­lenaars in de etappe van Veendam naar, Utrecht de overwin­ning van zijn rijder Van Breenen onmogelijk maakte, door zelf zijn ploeg in het geweer te brengen voor de tegenaanval, toen Van Breenen met Suykerbuyk een voorsprong had van bijna acht minuten. Wij hebben het drama zich voor onze ogen zien voltrekken. Na de glorie en die sportieve vreugde van die twee energieke jongens, bebben wij hun twijfel en hun bittere te­leurstelling tot op de bodem kunnen pollen. En ronduit gezegd hebben we ons een ogenblik afgevraagd of dan - wanneer Van Breenen door mee te demarreren, misschien tegen de ploeg­discipline  had gezondigd - voor deze ene keer niet genade voor recht zou mogen gelden.

Diepere oorzaak.

Maar desgevraagd vertelde Pellenaars ons later, dat er een diepere oorzaak was voor zijn schijnbaar zo merkwaardig op­treden. De oranje trui zou Van Breenen na zijn vermoeiende vlucht van 235 kilometer toch niet hebben behaald, omdat een frisser peloton op het laatst heel wat van zijn voorsprong en die van Suykerbuyk, kon afhalen. Maar de tweede plaats zag de leider van de nationale ploeg liever in handen van Voorting, omdat Voorting deze positie in de tijdrit beter zou kunnen ver­dedigen dan Van Breenen. Daarvoor had Voorting evenwel de minuut bonificatie voor de winnaar te Utrecht nodig. En ziet, toen Van Breenen was ingehaald, werd het spel species zo gespeeld. Faanhof, de sprinter van de ploeg, zette Voorting op fluweel en stelde zichzelf tevreden met de tweede plaats. Deze gang van zaken bewijst, dat er in deze Ronde van Neder­land niet alleen hard is gefietst, maar (dat er strategisch ook op hoog niveau is gespeeld en dat van dit kleine veld het beste legertje met de beste generaal het beeld van de strijd volledig heeft bepaald; dat er geen onsportieve invloeden aan bod zijn geweest, geen afgunst en geen ongeoorloofd spel met Judas­penningen. En behalve aan de Nationale ploeg, die werkelijk veruit de sterkste was en alles beheerste en alles won (6 van de 8 etappes, het ploegenklassement en de eerste 3 plaatsen in het persoonlijk klassement!), denken wij met genoegen terug aan hetgeen wij van vele anderen hebben gezien. Aan de kranige Suykerbuyk evenzeer als aan zijn streekgenoot Thiis Roks. Aan de moedige Joris, die de eerste dag schijnbaar uit­geput het hoofd moest buigen, maar die nog geen vier en twin­tig uur later de held van een etappe was, waarin hij viermaal wegliep; die daarbij weliswaar wat kwistig met zijn, krachten strooide, maar die toch als vijfde uitstekend finishte en ook later in de Ronde nog gelegenheid genoeg vond om te laten zien, dat hij er was. Maar wij denken niet alleen aan het e1an, waarmee de jongeren zich kwamen melden. Jefke Janssen, die zesde werd in het eindklassement, reed beter dan hij in jaren heeft gedaan. De Hoog heeft zich wel degelijk laten gelden en vooral ook in de tijdritten opvallend goed werk gedaan. Harm Smits begon kalm aan, maar hij had dit met Dekkers, de man van Eindhoven-Veendam, gemeen, dat hij er steeds beter in kwam en dat hij zich toen ook herhaaldelijk deed gelden.

En het zijn waarachtig niet alleen de Nederlanders die zich hebben laten zien. Wij denken aan de energieke Van Kerk­hoven, een der meest bezielende mannen van deze lustrum­ronde; aan zijn landgenoot Neyt, die evenals de Duitser Hor­mann zo nadrukkelijk de aandacht vroeg voor zijn optreden in de tijdritten; aan de regelmatige Van Dormeel, de athieti­sche Gielen en de felle Desmedt. Kan het anders dan dat al die namen en de goede herinneringen daaraan verbonden, deze Ronde zelf op een bevredigend voetstuk plaatsen?

Wij zouden gevaar lopen onbescheiden te zijn, wanneer wij de beide tijdritten en speciaal de tijdrit-tot-besluit-van-de­ Ronde een succes wilden noemen, aangezien wij zelf deze for­mule indertijd o.m. in “Wielersport" hebben gesuggereerd. Gaan wij echter te ver, wanneer wij vaststellen, dat het pu­bliek in Geleen en de vele toeschouwers in het Olympisch Stadion zich; mede door de voortreffelijke en snelle voorlich­ting, met deze aankomst “per stuk" kostelijk hebben geamu­seerd? Naar hun reactie te oordelen stellig niet. Wel, wan­neer de organisatoren tot dezelfde bevinding zijn gekomen, kan deze tijdrit-tot-besluit misschien een traditie worden, welke de populariteit van de Ronde van Nederland, die zon­der twijfel de laatste tijd enigszins dalende is geweest, weer mede doet toenemen.

Desiderata.

Andere mogelijkheden om dit te bewerkstelligen zijn naar onze mening o.m. de volgende:

     1. De Ronde van Nederland moet inderdaad een Ronde van Nederland blijven. Ze moet liever niet naar het buitenland gaan.

     2. Het deelnemersveld moet ongeveer 60 renners tellen.

     3. De Ronde van Nederland moet een eigen plaats op de inter­nationale kalender krijgen; liefst zo vroeg in het seizoen, dat er op de internationale markt weinig concurrentie is, met het gevolg, dat wij ook uit het buitenland sterke ploe­gen kunnen krijgen.

     4. Er mogen na aankomst in een etappeplaats geen rondjes mee worden gereden. Hoogstens een ronde, wanneer de breedte van het circuit een duidelijke en afdoende verde­ling van het parcours in tweeen mogelijk maakt, of dit op andere wijze overzichtelijk is

     5. Er moet weer een Ronde van geheel Nederland van worden gemaakt, d.w.z. met herstel van het bezoek aan Noord-­Holland en aan Zeeuws-Vlaanderen (tijdrit?).

     6. Het reclame-element, waarvan wij de belangrijkheid en noodzaak volledig erkennen, moet uit de rondekaravaan­ zelf nog meer worden geweerd en naar de publiciteitskara­vaan worden overgebracht.

     7. Het zuiver sportief element moet nog meer dan tot op heden boven het zakelijk element prevaleren en er geheel vrij van blijven.

Niet omdat wij ieder het zijne en dus de organisatoren van de Ronde het hunne niet gunnen, maar omdat de reputatie en het welzijn van de Ronde van Nederland als sportief evenement ons boven alles gaat.

BRON:JAN COTTAAR

Eerste rit : Amsterdam-Etten

Het klassement van de eerste etappe Amsterdam) Etten (206.km) luidt:

1. Kemp (Int. ploeg) 5 uur 46 min. 177 sea; 2. Voorting (Nederland Nationaal) 5 uur 46 min, 47 see.; 3. Sorgeloos (Belg. B) 5 uur 57 min. 17 sec.; 4. Van Dormael (Belgie A) z.t.; 5. Dekkers (Ned. Nat.) 5 uur 47 min. 35 sec.; 6. Bogaerts (Belgie A) z.t.; 7. Gielen, (Belgie A) z.t,; 8. Sieffert (Duitsland) z.t.; 9. Hormann (Int. .ploeg) 5 uur 47 min. 44 sec.; 10. Van Breenen (Ned. Nat.) z.t.; 11. De Hoog (Ned, A) z.t.; 12. Schaecken (Bel­gie A) z.t.; 13. Van Est (Ned. Nat.) z.t.; 14. Ex aequo: Wagtmans (Ned. Nat.), Janssen (Ned. A), Schoenmakers (Ned. B), Roks (Ned. B), Suy­kerbuyk (Ned. B), Desmedt (Belgie B), Van Kerkhoven (Belgie B), Petry (Duitsl.) allen 5 uur 48 min. 44 sec.; 22. Smits (Ned. B); 5 uur  49 min, 44 sec.; 23. Serin (Belgie B) 5 uur 50 min, 44 sec.; 24. Neyt (Belgie B) 5 uur 53 min. 46 sec.; 25. Loos (Ned, B) z.t.; 26 Lambrichs (Ned. A) z.t.; 27. Diederich (Int. ploeg) 5 uur 54 main. 32 sec.; 28. Weilenmann (Int. ploeg) z.t.; 29. Van Elderen (Ned. B) 5 uur 55 min. 57 sec.; 30. Hendriks (Belgie A) z.t.; 311. Joris (Ned. A) z.t.; 32. Vinken (Ned. A) 5 uur 59 min.; 33. Faanhof (Ned. Nat.) 5 uur 59 min. 17 sec.; 34. Theissen (Duitsl.) 6 uur 06 min, 03 sec.; 35. Pfannenmueller (Duitsl.) z.t.; 36. Berger (Duitsl.) 6 uur 13 min. 03 sec.; 37. Van Staijen (Belgie B) 6 uur 29 min. 17 sec.; 38. Schwarzenberg (Duitsl.) z.t.; 39. Smets (Belgie A) z.t.; 40. Van de Kamp (Ned, A) 6 uur 47 min. 17 sec, Opgegeven: Goedert en Zuretti, beiden van de internationale ploeg.

Het ploegenklassement na de eerste dag luidt:

1. Nederland Nationaal (Locomotief), 17 uur 22 min. 6 sec.; 2. Belgie A. (Vredestein A.), 17.22.27; 3. Belgie B. (Vredestein B.), 17.22.48; 4. Nederland B. (Ned. Industrie, Nutricia, Odol, Pitralon), 17.23.12; 5. Internationale ploeg (Rizla), 17.28.33; 6. Nederland A. (Vent), 17.29.14; 7. Duitsland (Rijnland), 17.41.22.

Tweede rit : Etten-Sintt Niklaas

De uitslag van de tweede etappe (Eaten-Sint Niklaas, 208 km) luidt: 1. Wagtmans (Ned. Nat.), 5.44.32 met bonificatie 5.43.32; 2. Gielen (Belg. A.), 5.44.32 met bonificatie 5.44.02; 3. Desmedt (Belg. B.), 5.45.06; 4. Van Est (Ned. Nat.); 5. Joris (Ned, A.); 6. Vinken (Ned. A.), 5.46.58; 7. Smits (Ned. B.); 8, Van Kerkhoven i(Belg. B.); 9. Janssen (Ned. A.); 10, Van Dormael (Belg. A.); 11. Hormann (Intern.),; 12. Schaecken (Belg. A.); 13. De Hoog (Ned. A.);`14. Kemp (Intern.); 15. Weilenmann (Intern.); 16. Neyt (Beig, B.); M. Berger (Dld.); 18. Schoenmakers (Ned. B.); 19. Voorting (Ned, Nat.); 20. Serin (Belg. B.); 21. ex aequo Van Breenen (Wed. Nat.), Lambrichs (Ned. A.), Van Elderen (Ned. B.), Suykerbuyk (Ned. B.), Bogaerts (Belg. A.), Hendriks (Belg. A.), Sorgeloos (Belg. B.), Diederich (Intern.), Siefert (Dld.), alien zelfde tijd als Vinken; 30. Dekkers (Ned. Nat.), 5.50.08; 31. Van Stayen (Belg, B.); 32. Roks (Ned. B), 5.54.19; 33. Loos (Ned, B.), 5.57.56; 34. Theissen (Dld.)„8.02.11; 35. Pfannen­muelier (Did.); 36. Schwartzenberg (Dld.), ' 6.10.51; 37. Faanhof (Ned. Nat.); 38. Smets (Belg. A.), 6.45.32.

Van der. Kamp (Ned, A.) en Petry (Dld.) zijn uitgevallen. Smets arri­veerde na sluiting van die controle, maar mag in de strijd blijven, aangezien hij het slachtoffer is geweest van onjuiste wegaanduiding.

Derde rit: Sint Niklaas-Tongeren

De uitslag van de derde etappe (Sint Niklaas-Tongeren, 229 km) luidt: 1. Van Kerkhoven (Belgie B) 5.58.12; 2. Van Dormael (Belgie A) 5.58.42; 3. Van Breenen (Ned, Nat.) 5.59.12; 4. Janssen (Ned. A) 6.00.15; 5. Gielen (Belgie A) z.t.; 6. Smits (Ned. B) z.t.; 7. Lambrichs (Ned. A) z.t.; 8. Schaecken (Belgie A) z.t.; 9. Voorting (Ned. Nat,) z.t.; 10. Roks (Ned. B) z.t.; 11, Van Est (Ned. Nat.) z.t.; 12, Desmedt (Belgid B) z.t.; 13. Neyt (Belgie B) 6.00.18; 14. Serin (Belgie B) 6.00.35; 15. Kemp (Intern.) z,t.; 16. Sorgeloos (Belgie B) 6.00.53); 17. Wagtmans (Ned. Nat.) 6.01.10; 18. Bogaerts (Belgie A) z.t.; 19. Van Stayen (Belgie B) z.t.; 20. Dekkers (Ned. Nat.) z.t.; 21. Smets (Belgie A) z.t.; 22, Diederieh (Intern.) 6.01.18; 23, De Hoog (Ned. A) z.t.; 24. Suykerbuyk (Ned. B) z.t.; 25. Joris (Ned. A) 6.01.32.

Opgegeven hebben: de Duitsers Theissen, Berger, Schwartzenberg en Siefert en de Zwitser Weilenmann uit de internationals ploeg.

Vierde rit: Maastricht-Geleen, Qeleen-Eindhoven

De uitslag van het eerste gedeelte der vierde etappe (tijdrit Maastricht -Gielen, 53 km) luidt: 1. Van Est (Ned. Nat.) 1.21.16 met bonificatie 1.20.16; 2. Van Dormael (Belgie A) 1.22.18,.1.21.48; 3. Voorting (Ned. Nat.) 1.29.23; 4. Neyt (Belgie B) 1.22.47; 5. Desmedt (Belgie B) 1.23.02; 6. Wagt­mans (Ned, Nat.) 1.24.05; 7. Gielen (Belgie A) 1.24.10; 8. Lambrichs (Ned. A); 1.25.01; 9, Kemp (Intern.) 1.25.11; 10. Janssen (Ned, A) 1.25.41; 11. Diederieh (Intern.) 1.25.46; 12. Smets (Belgie A); 1.25.46; 13, Van Kerk­hoven (Belgie B) 1.25.48; 14. Van Breenen (Ned, Nat.) 1.26.02; 15. Smits (Ned. B) 1.26.03; 16, Hormann (Intern.) 1.26.26; 17. Joris (Ned. A) 1.26.48; 18. Roks (Ned. B) 1.26.58; 19. Sorgeloos (Belgid B) 1.27.12; 20. Vinken (Ned, A) 1.27.17; 21. Dekkers (Ned. Nat.) 1.27.54; 22. Schaecken (Belgie A),1.27.55; 23. Loos (Ned. B) 1.28.06; 24. Bogaerts (Belgie A) 1.28.13; 25. De Hoog (Ned. A) 1.28.46.

De uitslag van het tweeds gedeelte van de vierde etappe (Geleen­-Eindhoven, 106 km) 1. Faanhof (Ned. Nat,) 2.43.58, met bonificatie 2.42.58; 2, Roks (Ned. B) op 15 meter, 2.43.28 (met bonificatie); 3. Bogaerts (Belgie A) 2.47.18; 4. Smits (Ned, B) 2.47.20; 5, Van Dormael (Belgie A) z.t.; 6. Van Breenen (Ned. Nat.) z.t.; 7, Hendriks (Belgie A) z.t.; 8. Schaecken (Belgie A) z.t.; 9. Sorgeloos (Belgie B) z.t.; 10, Van Stayen (Belgie B) z.t.; 11. Vinken (Wed. A) ex aequo met het gehele peloton z.t, als Smits 2.47.20.

Opgegeven heeft Harry Schoenmakers van de Nederlandse A-ploeg.

Vijfde rit: Eindhoven-Veendam

De uitslag van de vijfde etappe (Eindhoven-Veendam, 258 km) luidt: 1. Dekkers (Ned. Nat.) 6.49.40, mt bonificatie 6.48.40; 2, Van Stayen (Belgie B) 6.49.44, met bonificatie 6.49.14; 3. Hendriks (Belgie A) 6.49.44; 4. Faanhof (Ned. Nat.) 6.51.39; 5. Bogaerts (Belgie A); 6. Smits (Ned. B); 7. Vinken (Ned, A); 8. Van Breenen (Ned. Nat.) 9. Pfannen­mueller (Did.); 10. Smets (Belgie A); 11, Hormann (Intern.); 12. Van Est (Ned, Nat.); 13. Janssen (Ned. A) allen in dezelfde tijd als Faanhof ex aequo: Suykerbuyk (Ned. B); Van Elderen (Ned. B); Roks (Ned. B); Lambrichs (Ned. A); Gielen (Belgie A); Wagtmans (Ned. Nat,); Desmedt (Belgie B); Serin (Belgie B); De Hoog (Ned, A); Neyt (Belgie B); JSris (Ned. A); Kemp (Intern.); Diederieh (Intern.); Loos (Ned, B).

Opgegeven hebben Van Kerkhoven (gevallen) en K..Van Dormael (ge­vallen), resp. van de Belgische B- en A-ploeg.

Zesde rit : Veendam-Utrecht

De uitslag van de zesde etappe (Veendam-Utrecht, 240 km) luidt: 1. Voorting (Ned. Nat.) 6.43.21, met bonificatie 6.42.21; 2. Faanhof (Ned. Nat.) 6.43.21, met bonificatie 6.42.51; 3. Van Stayen 6.43.21.; 4. Hormann; 5. Sorgeloos; 6. Van Est; 7. Serin; 8. Schaecken; 9. Lambrichs; 10, Smits; 11, Roks; 12. Diederieh; 13. Neyt; 14. Pfannenmuteller; 15, Van Elderen, allen in dezelfde tijd ais Van Stayen; 16. ex aequo Desmedt; Gielen; Dekkers; Wagtmans; De Hoog; Van Breenen; Janssen; Joris en Suy­kerbuyk, allen in 6.43.21; 25. Bogaerts 6.54.48; 26. Vinken 7.02.11,

Opgegeven hebben G. Loos (Ned. B), W. Kemp (Intern.), gevallen, W. Hendriks (Belgie A), H. Smets (Belgie A).

Zevende rit: Utrecht-Amsterdam

De uitslag van de zevende atappe (tijdrit Utrecht-Amsterdam, 54 km) luidt: 1. Van Est 1.20.41 (met,1 min. bonificatie); 2., Wagtmans 1.22:54 (met 30 sec. bonificatie); 3. Hormann 1.24.21; 4. Voorting 1.24.35; 5. Neyt1.24.38; 6. Gielen 1.24.41; 7. Desmedt 1.24.44; 8. Janssen 1.26.15; 9. De Hoog 1.26.29; 10. Sorgeloos 1.26.32; 11. Dekkers 1.26.51; .12. Suykerbuyk 1.28.52; 13. Lambrichs 1.27.17; 14. Smits 1.27.28; 15. Diederieh 1.27.33; 16. Van Breenen 1.27.54; 17. Roks 1.28.36; 18. Serin 1.28.52; 19. Bogaerts 1.28.56; 20. Faanhof 1,29.16; 21. Schaecken 1.29.39; 22. Pfannenntueller 1.30.26; 23. Van Stayen 1.30.43; 24. Jdris 1.30.47; 25. Van Elderen 1.32.51; 28. Vin­ken 1.35.44.

TOTAAL-UITSLAG

Het eindklassement van de Ronde van Nederland luidt: 1. Van Est (Ned. Nat.) 36.36.22; 2. Wagtmans (Ned, Nat.) 36.42.15; 3. Voorting (Ned. Nat.) 36.43.02; -4. Gielen (Belgie A) 36.43.03; 5.

Het ploegenklassement is: 1. Nederland Nationaal (Locomotief) 109.50.27; 2. Belgie B (Vredestein B) 110.12.38; 3. Belgie A (Vredestein A) 110.30.37; 4, Nederland B (Ned. Industrie, Nutricia, Odol, Pitralon) 110.33.05; 5. Nederland A (Venz) 110.34.15; 6. Internationale ploeg (Rizla) 110.53.30.

 

RONDE VAN NOORD-HOLLAND.(1952.05.08)

PIET VAN ROON verdiende winnaar van Ronde van Noord-Holland

Piet van Roon heeft Maandag de nationale feestdag gevierd met een klinkende zege in D.T.S.' zevende Ronde van Noord-­Holland. Met elf anderen legde hij een veld van ruim 250 ren­ners zijn wil op en klopte hij, zij het met klein verschil, Harry de Koning. In de eindsprint in de Kepplerstraat te Zaandam juichte Van Roon iets te vroeg en hem was daardoor bijna de zege ontgaan.

Nadat de bonte karavaan bij de Julianabrug was losgelaten en de Wijde Wormer instoof, moesten vele zwakke broeders al direct alle zeilen bijzetten om niet uitgeschakeld te worden. In razende vaart ging het op het pittoreske Purmerend af, waar de jacht op de kaarsrechte wegen van de Beemster- polder werd doorgezet en het peloton uiteengeslagen werd. En het was op weg naar Hoorn, dat Klaas Kwantes zich, ondanks het hoge tempo, uit de groep losmaakte. Hij hield het echter niet en werd spoedig door het peloton opgeslokt. En wat de pechvogels in de eerste fase van de strijd betreft, we noteerden o.a. dat de Nederlandse achtervolgingskampioen, Aad Visser, door het noodlot van een lekke band was achterhaald en uitgeschakeld. Overigens: het verhaal van lekke banden, kapotge- draaide de­railleurs en andere narigheden zou veel te lang worden. We doen dan ook hier en daar een greep.

Inmiddels waren we op weg naar Enkhuizen, het Oostelijkste puntje van Noord-Holland, waar we weer een drietal vluch­telingen opmerkten: De Moor, Harm Haan en Degeling, zon­der dat we echter in deze vlucht veel ernst meenden te zien. Verder dan 300 meter kwamen zij dan ook niet. Na de Drom­medaris te zijn gepasseerd worden zij voor Andijk ingelopen. En daar leek het af de goden vertoornd waren geworden over al dat rumoerige gedoe van renners, toeterende motoren en auto's en uit de grauwe hemel barstte een hevig onweer los. De renners hadden het dan ook zwaar te verduren. Hier zagen we een valpartij, waarvan in het bijzonder de Amsterdammer Piet van Heusden de dupe werd. De Zaankanter Jaap Roos was als eerste ten val gekomen, Van Heusden en de Brabander Van Grinsven duikelden over hem heen. Later bleek, dat Van Heusden een sleutelbeenbreuk had opgelopen.

Toen we, nadat Kwantes door een lekke band was uitgescha­keld, ver voorbij Medemblik ergens in de eenzaamheid van de wijde Groetpolder de stand gingen opnemen, was bet peloton totaal uiteengerafeld en lag in drie grote groepen verdeeld. In de achterhoede Douwes, v. d. Eijkhof, Koeman, Havik, Sie­beling, Paas, Driessen, Kerkelaan, Biesterveld, om er enkelen te noemen. In de kopgroep Mehagnoul, Janbroers, Scheffer, Snijders, De Koning, Stroomer, Rijnders, De Ruiter, Van .'t Hof en Van Maris. Daar tussenin Van Roon, Kuitwaard, Otten­bros, Van. Dijk, Stakenburg, N. van Est, Schipper, Piet Haan en Coope. In Den Helder waren de eerste twee groepen bij de verzorging samengesmolten.

In Schagen (161 km) kwam Janbroers, door pech achterop ge­raakt, prachtig terug in de kopgroep, viel en verdween uit de course. Met de Zaanstreek in zicht had zich een kopgroep ge­vormd van twaalf renners, order wie Van Roon en Van 't Hof, die erg strijdlustig waren. Voordat het hoofdpeloton Zaandam bereikte, sprong Van Roon naar voren met Harry de Koning. De beslissing viel. In fraaie stijl nam eerstgenoemde voldoende voorsprong, maar beging toen de fout ver voor de streep jui­chend de arm omhoog te gooier, waardoor De Koning hem nog bijna klopte. Arend van 't Hof, een der besten in deze Ronde, werd derde door de spurt te winnen van de groep. TEKST;Jan Cornelisse

Amateurs:1. P. van Roon (Haarlem), 225 km in 5 uur 36 min. 56 sec.; 2. H. de Koning (Hoofddorp), op handbreedte; 3. A. van 't Hof (Sassenheim); 4. J, van Dijk (Hilversum); 5. P. Haan (Elslo); 6. W. Snijders (Zwanenburg); 7. op 45 sec. H. Kuitwaard (Velsen); 8. P. Peters (Haarlem); 9. op 1 min. 2 sec. J. Mehagnoul (Amsterdam); 10. N. van Est (St. Willebrord); 11. H. Stakenburg (Amsterdam); 12, J. Ottenbros (Alkmaar); 13. op 5 min. 45 sec. G. Timmerman (Zaandam); 14. Paymans (Til­burg); 15. A. Voorting (Haarlem); 16. L. Stevens (Elslo); 17. P. Verwijmeren (Rotterdam); 18. K. Post (Amstelveen); 19. A. J. van Maris (Amsterdam); 20. op 11 min. 25 sec. C. Havik (Zaandam); 21. J. Hofland (Beverwijk); 22. A. Rijnders (Am­sterdam); 23. R. Vuurman (Arnhem); 24. N. Vasseur (Hilver­sum); 25. D. de Ruiter (Beverwijk); 26. op 15 min. 14 sec. P. Sieveking (Amsterdam); 27. F. Stroomer (Wijk aan Zee); 28. C. Verstraeten (Breda); 29. L. Boellaard (Amsterdam); 30. W. Biesterveld (Halfweg).

 

RONDE VAN NOORD-WEST FRIESLAND.(1952.05.22)

Arend van 't Hof won Ronde van NOORDWEST-FRIESLAND

Indrukwekkende prestatie van Wim Snijders

Hoe heeft Arend van 't Hof op Hemelvaartsdag de Ronde van Noordwest-Nederland gewonnen; de prachtige ,klassieker" van de Alkmaarse wielervereniging ,Alcmaria Victrix"? We zien het nog gebeuren, even voor Den Helder, toen een kopgroep van twee en twintig man honderdtachtig kilometer in de gespierde benen had. Daar, even voor de marinestad, haalde de kleine, massieve, van strijdlust blakende Van 't Hof uit voor de beslissende slag. Vijftig slopende kilometers lang nog in het ver­schiet, kilometers, waarin reputaties zijn gemaakt en gebroken, waarin de ene renner zich door de moeilijkheden heenworstelde en de andere zwaar ontgoocheld  uit de strijd te voorschijn trad.

We zien nog de start op het Waagplein in Alkmaar. Een kleine honderdvijftig amateurs, jonge, moedige, levenslustige knapen, gereed voor hun 230 kilometer lange wielertocht door vriendelijke steden en dorpen van Noordwest-Nederland. Wat ging er -de wedstrijd was nog niet eens opengebloeid - om in de jeugdige rennersharten, toen een verschrikkelijke valpartij ontstond.Voordien mochten de deelnemers dan voor “hatelijke”spoorbomen wachten-driemaal in nog geen veertig kilometer- velen onder hensneuvelden niet in het gevecht, maar louter door tegenslag.Tonny Peters bijvoorbeeld, de jonge Haarlemse rouleur, die, met een “lachend”achterwiel, moest bijten om bij te blijven.Verder zes en twintig andere pechvogels, in de massavalpartij betrokken.Piet Pieters hoorde onder hen en Snijders. De Ruiter, La Grouw, De Reuver, Biesterveld en Schipper, Nolle, Balder, Kerseboom, Meier, Persoon, en “grand coureur”Acda. Gedeelde smart is halve smart. Maar dat is dan ook de enige troost voor deze jongens, van wie de meesten met zoveel gebroken materiaal en illusies achter bleven.Alleen Wim Snijder werkte na een prachtige jacht zijn achterstand weg.

Al de lekke tuben vermelden in deze wedstrijd? In de buurt van Andijk ston­den vier renners over een afstand van nog geen tweehonderd meter met een band zonder lucht Jan Tienstra, Ap Donker, Piet Sieveking en Wim Hollee­der; die, helemaal van de kook, zijn fiets het luchtruim insmeet. Men moet, zoals wij, zelf het lief en leed van de wegren­sport , hebben ondergaan om zulk een ;,onzinnige" handeling te kunnen be­grijpen.

Om op Arend van 't Hof terug te komen: de Sassenheimer voelt het psychologi­sche hoogtepunt van de course aan. Hij weet wanneer hij moet gaan en de ster­ke vechter doet dat met zo'n elan, dat de meeste van zijn makkers er wit om -de neus van worden. -De meesten. Niet allen dus. Want toen Van 't Hof zijn laatste demarrage in deze fonkelende wedstrijd plaatste, die hem ruim twee­honderd meter terreinwinst opleverde, stroopten Jean Mehagnoul en Piet Smit de mouwen op.,Van 't,Hof werd „ge­haald", waarna de drie ieiders in har­monieuze samenwerking zich verder van de kopgroep verwijderden. Drie leiders, van wie Smit en Mehagnoul niet voor de toekomstige winnaar onderdeden. Een man- slechts zag kans-het peloton- met knapen als Van Roon, Piet Pe­ters, Koeman, Dauwes, Hofland, Ziele­man, Post, Jun, Van Dijk, Rijnders, De Hoog, Meyer - een vaarwel toe te wui­ven: Wim Snijders.

De dappere coureur uit Zwanenburg was met een onstuitbare demarrage wegge­vlucht, Eenzaam snelde hij door het zonovergoten Noordhollandse polder­land, jagend achter een doel, zijn doel,dat hij reeds voor ogen had, toen hij zijn sprong uit het zwaar gehavende pe­loton nam. Tientallen kilometers raasde Snijders in verrukkelijke stiel achter de voortdurend omkijkende vluchtelingen, die hij, met Alkmaar in zicht, vol vecht­lust, greep. Slechts in de eindsprint, waaraan Piet Smit - door een toeschou­wer ten val gebracht - niet kon deel­nemen, werd de dapperste van alle dapperen door een

 bijzonder tactische manoeuvre van Arend van 't Hof - 600 me­tee voor de finish - geslagen. De stijl­rijke Mehagnoul werd een kranige denrde. Smit volgde, op vijftien seconden, als vierde. BRON:EVERT VAN MOKUM.

Amateurs: 1. A. van 't Hof (Sassenheim), 230 km in 5 uur 43 min. 36 sec.; 2. (op zeven lengten) W. Snijders; 3. (op negen lengten) J. Mehagnoul; op 15 sec.; 4. P. Smit, op 1 min. 9 sec.; 5. J. Zieleman; 6. E. Koe­man; 7. P. van Roon; 8. J. van Dijk; 9. P. Peters; 10. H. Douwes; 11. A. Rijnders; 12. W. Jun, 13. D. Janbroers; 14. E. Mey­er; 15. J. Hofland; 16. K. Post; 17. A. de Hoog; 18. F. Stroomer; 19. R. Verhelst; 2.0. A. van Maris; 21. D. Meier; 22. H. de. Vos; 23. J. Pafort; 24. L. Stoete; 25. A. Voorting.

 

RONDE VAN OVERIJSSEL.(1952.08.16)

Piet Smit (Amsterdam) de winnaar, Ooink (Hengelo) de animator

Ongeveer 70 renners vertrokken Zaterdagmiddag uit Rijssen om over de route naar Goor, Deventer, Raalte, Den Ham, Almelo, Oldenzaal, Hengelo naar Rijssen terug te keren. Het vertrek werd zeer kalm gekomen, doch niet zo kalm of Zui­dema uit Almelo moest al direct lossen. In de buurt van Mar­kelo, 20 km na de start, werden de eerste speldeprikken uit­gedeeld en vormde zich een kleine kopgroep, bestaande uit: Ooink (Hengelo), Siebeling (Wormerveer), Holleeder (Amster­dam), Van Ingen (Amsterdam) en Leusink (Doetinchem). Op 200 meter volgden De Groot (Amsterdam), Spaaij (Enschede) en Mahn (Amsterdam), die echter zeer spoedig door het grote peloton werden ingelopen.

De gesloten spoorbomen na Holten werden oorzaak van geluk voor de achterblijvers. Na een fel gevecht was tussen Dreventer en Raalte een kopgroep ontstaan van 25 renners, waaronder Daan de Groot, die favoriet werd geacht. Op plm. 2 km volgde een groep van 10 renners, waaronder de Groninger Kooistra. Hanstede uit Rijssen en Boelens uit Hilversum, die een poging hadden ondernomen om van de achtervolgers naar de kop­groep te komen, werden vlak voor Raalte ingelopen. Maar dit was niet het enigste wat op dit moment gebeurde. Ook in de kopgroep werden harde slagen uitgedeeld. De ene sprong was nog nauwelijks gecoupeerd of de andere volgde weer, met als resultaat dat voor de Nijverdalse berg Spaaij (Enschede), De Recht (Soestdijk), Peppelinkhuizen (Wageningen) en Achter­berg (Borne)_zich los hadden weten te maken. Aan de voet van deze berg was de stand voorop echter weer totaal gewijzigd en werd de strijd om deze “Bergpremie" ingezet door Regter, Bennekes en Voorend. Laatstgenoemde wist als eerste op de kop van genoemde berg te komen.

In de afdaling kwamen echter genoemde drie renners weer bijeen en zetten gezamenlijk een door het te lage tempo on­gevaarlijke uitlooppoging voort.

Bij Vroomshoop, op plm. 100 km na de start, werden zij weer ingelopen.

Deze Ronde van Overijssel, verreden onder ideale weers­omstandigheden, heeft om twee reden historic gemaakt. Ten eerste heeft deze over 197 km verreden course geleid tot zeer mooie en vaak spannende strijd en ten tweede heeft zig zich in een overweldigende belangstelling mogen verheugen. Voor­al in de grotere plaatsen waar de deelnemers door kwamen, stond een duizendkoppige menigte de renners aan te moedigen. Ofschoon de Amsterdammer P. B. M. Smit deze wedstrijd op verdienstelijke wijze heeft gewonnen en met de tweede en derde aankomende zijn portie wel heeft gedaan toen de strijd in de slotphase was gekomen, mogen wij hier toch niet onver­meld laten het moedig en voorbeeldig rijden van de Hen­geloer T. Ooink. Hij toch was de man, die in de stad zijner in­woning het lont in het kruitvat gooide en de sprong naar de overwinning waagde. Dat hij ten slotte zich even na Wierden gewonnen moest geven aan zijn achtervolgers Daan de Groot, Piet Smit en Frans Mahn, drie geroutineerde Amsterdammers, die genoeg kilometers en kracht in hun benen hadden om Ooink leeg te demarreren, strekt hem hens niet tot schande.

De stand was toen als volgt:

Op kop:Roelofs (Arnhem); v. d. Heuvel (Hengelo), Timmerman (Arnhem), Ooink (Hengelo), Regter (Apeldoorn), De Groot (Amsterdam), Koeman (Krommenie), Van Ingen (Amsterdam),

Bennekes (Lochem), Smit en Mahn (beide Amsterdam). Op 1 km volgden Roskamp (Zwolle) en Voorend (Bodegraven). Op 2 km een groep van 10 renners.

Op 3 minuten Nieuwenhuizen en als klap op de vuurpijl E. Boelens uit Hilversum achter.... motorgangmaking!

Kort daarop volgden Soet (Bussum), Achterberg (Borne) en Ouwehand (Den Haag) met nog 11 renners.Als sluitstuk volgde de brokkenwagen, waarin waren opge­nomen Krabshuis, Groen en Acda.

Bij Ootmarsum viel Roelofs (Arnhem) en ofschoon een zwerm van volgmotoren en wagens om hem heen zwaaiden, liep een en ander goed af en wist hij na een korte achtervolging weer bij te komen.

Van de Heuvel won de sprintpremie in Oldenzaal.

Zoals wij in de aanhef reeds vertelden, ontbrandde de beslis­sende slag feitelijk pas in Hengelo, waar Ooink kans zag een geringe voorsprong te nemen op de kopgroep, die toen bestond uit Mahn, De Groot, Smit en Ooink.

Zeer gering was wel de voorsprong, die laatstgenoemde wist te verkrijgen, maar doorslaggevend was zijn moedige poging voor de einduitslag. De grote mannen zagen het gevaar wel zeer duidelijk in en wisten dan ook na een korte, doch zeer felle achtervolging de moedige Ooink in te lopen. Pas in Wierden was het pleit beslist.

In gestrekte hoge pace werden de laatste kilometers naar Rijs­sen afgelegd, waar Smit, rijdende op de zeer hoge versnelling van 48 x 16, gedecideerd wist te winnen.

Ooink werd in de laatste kilometers door de drie elkaar goed steunende Amsterdammers volkomen leeg gereden en moest dan ook lossen. BRON:P. M. KORF.

Amateurs:1.P. B. M. Smit, Amsterdam, in 5 uur 3 min. 10 sec.2.D. de Groot, Amsterdam, op een lengte.3.Frans Mahn, Amsterdam, op een lengte. 4. T'immerman, Arnhem.5. Beumkes, Lochem. 6. Ooink, Hengelo.7. Siebeling, Wormerveer. 8. Roelofs, Arnhem.9.Van de Heuvel; Hengelo. 10. Regter, Apeldoorn.

 

RONDE VAN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN.(1952.07.03)

Amateurs: 1. E. van de Waal, Groenendijk; 2. R.Verhelst, Axel; 3. J. van osta, Fijnaert; 4. G. Saelens, Zelzaete (Bel); 5. R. van de Veeken, Sint Willebrord; 6. P. A. Oomen, Etten; 7. H. Glerum, Sint Willebrord; 8. J. Rovers, Etten; 9. J. Vilvooye, Roosendaal; 10. J. Maas, Roosendaal; 11. P. van Oosterhout, Lage Zwaluwe; 12. J. van Trijp, Zundert; 13. A. Dam, Roosendaal; 14. A. Borremans, Hoogerheide; 15. C. van de Borst, Etten; 16. P. Verwijmeren, Terheijden; 17. H. van de Kloot, Zundert; 18. L. Batenburg, Bosschenhoofd; 19. P. van Bragt, Wagenberg; 20. R. Calon, IJzendijke;

 

ROOSENDAAL.(1952.09.11)

Beroepsrenners: 1. Harm Smits, 2. Wim van Est, 3. Gerrit Schulte, 4. Piet de Vries, 5. H. Schoenmakers, 6. Huub Vinken, 7. A. Guns, 8. Piet van As, 9. P. Verwijmeren, 10. Manus Brinkman.

 

ROTTERDAM.CHARLOIS.(1952.07.20)

Wagtmans ziet de 3e Ronde van Charlois

WOUT WAGTMANS - heef Zondagmiddag - door zijn aanwezigheid de derde ronde van Charlois een bijzónder feestelijk tintje gegeven. Hij is natuurlijk wel lid van de organiserende rennersclub Feijenoord, maar niettemin is het een buitengewoon hartelijk gebaar om, nauwelijks bijgekomen van de grote vermoeienissen van de Tour de France, zich weer met rennerij te bemoeien, zij het dan ook alleen maar als toeschouwer.

Toen de wedstrijd voor amateurs juist was begonnen, ging bij de jurywagen het gerucht dat Wout in de buurt zou zyn. In café De Seinpost bleek hij te vinden te zijn, een groot glas limonade in zyn hand, want hij had nog altijd dorst, vertelde hij. Voorlopig wilde hij eens even rust houden en dat lijkt de natuurlijkste zaak van de wereld, maar voor Tourrenners bleek dat niet zo gewoon te zijn, want Wout vertelde dat Nolten en Van Est gisteren alweer een wedstrijd in België moesten rijden.

Later werd Wagtmans met vereende krachten naar de jurywagen gedreven om daar hartelijk gehuldigd te worden. Luid toegejuicht door - het publiek reed hij een ererondje. Geruime tijd volgde hij nog met interesse dé strijd van de amateurs, die in een verdiende overwinning eindigde voor Jan Hofland uit Beverwijk. Jan Hofland heeft ongeveer dertien ronden lang alleen op kop gelegen. Hij heeft voor de honderd kilometer een tijd nodig gehad van 2 uur, 27 minuten en 30 seconden.

De wedstrijd voor nieuwelingen over vijftig kilometer werd gewonnen door Maarten Vink uit Rotterdam in 1 uur, 14 minuten en 27 seconden. Belangstellenden herinneren zich misschien dat Vink bij de nationale kampioenschappen in Zandvoort op 6 Juli een uitstekende tweede werd. De derde ronde van Charlois is een succes geworden voor de organisatoren, die door het mooie weer begunstigd werden, maar verder niets aan het toeval hadden overgelaten. Hier volgen nog de namen van de eerste tien van de ronde voor amateurs:

Amateurs: 1. J. Hofland, Beverwijk 100 km 2 uur 27 min. 58 sec.; 2. M. Bravenboer, Rotterdam; 3.A. van Oosterhout, Lage Zwaluwe; 4. W. Verhoeven, Overschie; 5. H. de Vos, Den Haag; 6. P. Kooyman, Den Haag; 7. A. v. d. Voort, s-Gravenzande; 8. J. Huizer, Rotterdam; 9. S. van Amen, Rotterdam; 10. T. v. d. Stel, Rotterdam.

Nieuwelingen: 1. Vink, Rotterdam, 50 km in 1 uur 14 min. 7 sec.; 2. Oelen, Rotterdam; 3. Van Bruggen, Amsterdam; 4. Den Outer, Rot­terdam; 5. Zevenbergen, Rotterdam, 6. Schalk Verhoef, 7. J. van Sas, 8. C van Gool, 9. C. Kievit, 10. B. Alblas,

 

ROTTERDAM.CHARLOIS.(1952.08.31)

Piet de Vries kon alles in Ronde van Charlois

In zijn licht verbleekte glans van Tour-renners

(Van een onzer verslaggevers, die gaarne de ballpoint, waarmee hij dit verslag schreef, wil teruggeven aan de dame van wie hij hem mocht lenen). De slanke Piet de Vries uit Vlaardingen kon het Zondag aan de Sluisjesdijk. Hij kon — geloven we — alles op een fiets, In elk geval meer dan de 39 met hem gestarte renners en óók meer dan de zeven jongens van de Nederlandse Tour-ploeg, die onder deze 39 zaten. Piet de Vries fietste ze Zondag aan de Sluisjesdijk allemaal los op het ogenblik, dat hij meende z’n loon voor z’n prachtig werken te moeten gaan binnenhalen. En zo won hij met een verschil van een dikke honderd meter.

Wat Piet de Vries daar drie km voor de finish lapte, was verbluffend en daar moet zelfs Tour-ploegleider Kees Pellenaars de donkere wenkbrauwen hoog van opgetrokken hebben. Misschien wilde Piet aan het eind van het seizoen laten zien, dat hij ook wel wat voelt voor de 4800 km van volgend jaar door Frankrijk heen. Misschien was het iets anders, of' had hij alleen zn dag maar. Doch hoe dan ook — hij heeft - in deze wedstrijd over 120 km een indruk van macht, souplesse en tactisch inzicht gemaakt, die de 15000 enthousiaste toeschouwers nog lang zullen bewaren. Het ging hard in deze levendige best geslaagde Ronde van Charlois. Erg hard zelfs, want 120 km in nog geen drie uur (2.52.39) is een brok van een tijd op de basaltkeien van het Rotterdamse havengebied. Toen de eerste zware klap uitgedeeld werd, vloog de Vries reeds in een briljante solo naar de zes vluchtelingen, Joris, Witteveen, Van As, Kwantus, Suykerbuyk en Evers en al gauw gaf hij leiding aan de drieste jacht, die dit gezelschap op een ronde voorsprong maakte. Het lukte ook — althans goeddeels, want net op ‘t ogenblik, dat deze zeven aansluiting kregen met het reeds sterk gedunde peloton, sprongen er weer vijf renners weg. Dat was de groep van ravijnkunstenaar Wim van Est, waarin vooral Harry Schoenmakers (van een vroegere Tour) één inspirerend voorbeeld gaf en waarin ook nog Dielissen, Manus Brinkman en Van Oers zaten.

Het is een meedogenloze rit geworden, waarin het ronde na ronde tussen vluchtelingen en peloton om seconden winst ging en waarin ten slotte de dappere uitlopers dank zij hun uitgebalanceerde samenwerking zegevierden. Ook zij kregen aansluiting, maar toen was er al driekwart van de wedstrijd om, en hadden véle grootheden als Nolten, Roks, Faanhof en Dekkers reeds lang het zadel bloot gegeven.

Ronde voorsprong

Twaalf man met een ronde voorsprong dus. Maar de heren kregen geen kans om voor de eer op de eindsprint te wachten, want Tarzan van Breenen kreeg het ook nog een keer op zn heupen en scheurde de groep weer open. Harry Schoenmakers leverde daarbij een door de jury ongezien, maar later gelukkig goed gemaakt krachttoertje door in één ronde een pedaal af te trappen, maar niettemin van een achtervolgend naar een leidend groepje te springen. Witteveen boog ten slotte het hoofd voor het straffe tempo en ook Wim van Est gespte onder het geweld vermoeid de toe-clips af. En twee ronden voor het eind is Piet de Vries toen bij alle anderen vandaan gefietst — zo maar, in één lange, niet te volgen rush! Ver voor het peloton scheerde hij als gelukkige winnaar over de finish. De uitslag werd:

Profs en Onafhankelijken: 1. Piet de Vries (Vlaardingen) 117 km in 2.55.24; 2. A.van Oers (Langeweg); 3. P. van As (Roozendaal); 4. P. Evers (Wormerveer); 5. A. Suyker­buyk (Breda); 6. H. Schoenmakers (Eindhoven); 7. H. Brinkman (Maasland); 8. W. Dielissen (Beek en Donk); 9. M. Joris (Geleen); 10. K. Kwantes (Zaandam); 11. Guns (Putts); 12. Verwijmeren (Terheide); 13. v. Breenen (Amster­dam);14. Mangelaars (Hoogerheide); 15, Buuron (Bergen op Zoom).

 

ROTTERDAM.CROOSWIJK.(1952.07.27)

Een magistrale eindrush, die Henk Kuitwaard van tamelijk diep uit de achtergrond over de zich verwoed verwerende tegenstanders als Hofland, Verstraten, Mahn, Kooiman en v. d. Putten in winnende positie bracht, bracht hem voor de tweede maal in deze Ronde van Crooswijk in het middelpunt der belangstelling van het duizenden koppige publiek. De eerste maal was het onmiddellijk na de start, toen hij een voorsprong nam, die hij een twintigtal kilometer met succes verdedigde. Tussen deze twee perioden „Kuitwaard" drongen zich nog verscheidende andere renners op de voorgrond - we noemen bijv. Verstraten, Van Dongen, Jan Verhoeven, Muilwijk (die zijn zadelpen brak terwijl hij een gunstige positie innam), Alblas (die eveneens met pech te kampen had), Mahn, Hofland, Huizer en nog wel enige anderen, maar zij zullen toch allen moeten beamen, dat tegen Kuitwaard in deze ronde geen kruid was gewassen. De jonge Rotterdammer Jan Oelen is bezig zich een snoertje zegepralen te rijden. De Ronde van Crooswijk voor nieuwelingen was zijn derde in een week.

Amateurs, 99 km in 220.13: 1. Ruitwaard (Velsen); 2. Mahn (Amstetdam); 3. Kooiman (Den Haag); 4. Hofland (Beverwijk); 5. Verstraten (Breda); 6. v. d. Putten (Den Haag); 7. Wallet (Leimuiden); 8. Holleeder (Amsterdam); 9. v. d. Kloot (Zundert); 10. J. Verhoeven (Ovitj­schie).

Nieuwelingen, 40 km in 1.05.38:1. Oelen, 2. Den Outer, 3. v. Vliet, 4. v.d Leij,5. Vink, allen Rotterdam.

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1952.04.30)

RONDE VAN FEIJENOORD voor Wim Snijders

T. en W. C. „Maastricht" wint de clubprijs

Drie keer heeft het Rotterdamse publiek, dat naar de Linker Maasoever was gekomen om de Ronde van Feijenoord te zien, op Koninginnedag, een winnaar toegejuicht. Daar was om te beginnen Wout Wagtmans, het Feijenoord-lid, dat de Ronde van Romandie op zijn naam bracht en nu in de groene lei­derstrui bloemen kreeg van burgemeester Oud. Daar was voorts de lange Tilburger Kees Paymans, sprintwinnaar in een wedstrijd voor ,niet-geslecteerde" amateurs over 80 kilo­meter. Daar was tenslotte, laat op de dag, de Zwanenburger Wim Snijders, agressief renner in een course, die mat begon maar vol brio eindigde.

Op de geasphalteerde keien van de Rotterdamse havenwijk, waar lastige bochten, tramrails en putten dit criterium het karakter gaven van een zware wedstrijd, traden 28 Neder­landse en 2 Belgische clubs aan met vijf renners. Feijenoord vaardigde bovendien een extra ploeg af. Totaal dus 155 ama­teurs, die allen er op waren belust, hun verenigingseer hoog te houden. Van hen zijn enige renners - wier namen men overigens bijna iedere week tegenkomt - de grote bezielers geweest. Want na 65 van de 120 kilometer ontsnapten de Lim­burgers Haan en Nolten, de Brabanders Van Hugten en Ver­straeten met de Hollanders Snijders, Kwantes, Van Roon en Janbroers. Deze acht liepen uit tot ruim een minuut en hun samenwerking was zo goed, dat de beslissing gevallen scheen. Maar toen Verstraeten en Janbroers door tegenslag waren uitgeschakeld, verminderde de kracht van het leidersgroepje toch wel geducht. Wout Bos uit Greup, een opvallend actieve rijder, ging er op af, vergezeld van de Belg Maegh en de Ne­derlanders Hendriks, Maas en Van Dijk. Deze laatste leek daarbij meer belangstellende dan actief deelnemer. Hij gelieve zijn niet geringe talenten de volgende keer eens wat meter te tonen. Wij houden nu eenmaal niet van het type-Ockers, dat de hele dag maar profiteert van het werk van anderen.

De elf koplopers zouden niet zo op de eindstreep afgaan. De dappere Zaankanter Klaas Kwantes, en de pas bijgekomen Bas, verloren contact. Van de andere kant sprong wegkam­pioen Piet van Roon zo hard naar voren, dat alleen de be­kwame Piet Haan en de energieke Wim Snijders hem konden naderen. Dat juist deze drie aan de kop gingen, stemt tot ver­heugenis. Zij waren het, die als eersten de lont in het kruitvat hadden geworpen. Wim Snijders bleek van hen de beste sprinter.

Amateurs: 1. W. Snijders (Halfweg), 120 km in 3 uur 6 min. 57 sec.; 2. P. Haan (Mechelen, Lb.), 3. P. van Roon (Haarlem), allen dicht bij­een op 33 sec.; 4. J. Nolten (Geleen), 5. P. Maas (Pindorp), 6. J. van Dijk (Hilversum), 7. J. Hendriks (Eindhoven), 8. F. Maegh (Antwer­pen), 9. J. van Hugten (Eindhoven), op 1 min, 32 sec.; 10. D. Janbroers (Amsterdam), 1.1. N. van Est (FJjnaart), 12. R. van de Veeken (St. Wil­lebrord), 13. J. van de Heijden (Eindhoven), op 2 min. 34 sec.; 14. C. Aanraad (Oud-Gastel), 15. A. van Oosterhout (Lage Zwaluwe), 16. C. Stout (Rotterdam), 17. L. Stevens (Geleen), 18. M. Culjten (Mierlo), op 3 min. 16 sec.; 19. L. Cantineau (Breda); 20. A. Roelofs (Arnhem); 21. J. Fooij (Maastricht); 22. W. Bos (Greup); 23. W. van Dongen (Breda); 24. C. van de Borst (Breda); 25. H, van Glerum (St. Willebrord).

In de morgenwedstrijd zegevierde Paymans (Tilburg) in een eind­sprint met acht man:

Amateurs: 1. Paymans (Tilburg); 2. Hofland (Beverwijk), 3. Pieters (Haarlem), 4. Koe­man (Krommenie), 5. Konings (Breda), 6. Maenen (Valkenswaard), 7. Ver­hoeven (Overschie), 8. Coone (Eindhoven) en 9. T. Peters (Haarlem).

 

ROTTERDAM.KATENDRECHT.(1952.06.15)

HENK KUITWAART overwinnaar in de Ronde van Katendrecht

Het toch reeds zware keienparcours van de Ronde van Katen­drecht, dit jaar voor de vijfde maal in samenwerking met de R.R.C. Fe1jenoord georganiseerd, werd door de aanhoudende regen zo mogelijk nog zwaarder. Henk Kuitwaart heeft er een prachtige overwinning op behaald, door in de laatste kilo­meters in een machtige sprong vanuit het peloton de bloemen voor de neus van de eveneens goed rijdende De Vos weg te kapen. Hendriks, die in gezelschap van Alblas de beslissing had bewerkstelligd, werd met een banddikte naar de derde plaats verwezen.

Slechts twintig van de plm. honderd deelnemers wist de eind­streep te. bereiken. Regen, keien en de vele ontsnappingen zorgden er voor, dat spoedig vele renners meer behagehjke oorden opzochten. Pogingen van Alblas, Bos, Blokzeil, Hen­driks, Kuitwaart, Altink, Bravenboer, De Vos, om slechts enkelen van de velen te noemen, waren voornamelijk debet aan deze ravage. Om de zaken weer in het reine te brengen waren dan altijd wel een Everse, Kooiman, Van Gils, Van Steenselen of Rusman bereid.

Beslissend was- evenwel de ontsnapping van Hendriks en Alblas, even over de helft van de honderd kilometer. Zij kregen gezelschap van Altink, Janbroers en Koeman. Nog maar pas waren deze vijf bij elkaar of Koeman dacht het de laatste 20 km wel alleen te kunnen. Hendriks ging hem na enige ron­den gezelschap houden, maar eerst De Vos en wat later Kuit­waart maakten uit de groep over de andere weglopers heen, een mooie sprong naar de twee leiders.

Kuitwaard was de snelste in de eindsprint, terwijl De Vos met een banddikte over Hendriks zegevierde. Koeman werd op 15 sec. vierde, 5e. Kooiman, Den Haag; 6e. Janbroers, Amster­dam; 7e. Rusman, Haarlem; 8e. Altink, Amsterdam; 9e. Van Steenselen, Mijnsherenland; l0e. Van Brunschot, Den Haag. De 100 km in 2 uur 53 min. 22 sec.

Bij de nieuwelingen, die 40 km reden, wisten drie ronden voor het einde Verhoef, Rotterdam; Van Vliet, Rotterdam en Damen, Lieshout, honderd meter voorsprong te nemen, die ze tot het eind wisten te behouden. De sprint verliep in genoemde volg­orde, terwijl Bukers, Rotterdam, op de vierde plaats beslag legde, vijfde werd Vink, Rotterdam.

BRON:WIM WEEDA.

Amateurs: 1. Henk Kuitwaard, 2. Henk de Vos, 3. Lambert Hendriks, 4. Koeman, 5. Piet Kooijman, 6. Janbroers, 7. Wim Rusman, 8. R. Altink, 9. A. van Steenselen, 10. W. van Brunschot.

Nieuwelingen: 1. Schalk Verhoef, 2. Jan van Vliet, 3. Piet Damen, 4. R. Bukers, 5. M. Vink

 

ROTTERDAM.KRALINGEN.(1952.05.05)

RUSMAN won Ronde van Kralingen

Zeven renners presenteerden zich in de eerste Ronde van Kralingen, door De Rotterdamse Leeuw georganiseerd, voor de eindspurt aan. De Haarlemmer Rusman, die 25 km voor het einde de beslissing had geforceerd, wist de Rotterdammer Muilwijk op de streep te slaan.

Zeer snel ging het de eerste kilometers en vooral W. en J. Ver­hoeven, De Vos en Zaunbrechner trachtten zich uit de groep van ongeveer 100 renners los te maken. Nadat De Vos het nog eens alleen probeerde, later vervangen door o.m. Wallet, Jan­sen. en Van Amen, kwam na 60 km nog een grote groep voorbij de finish. Deze groep was danig gedund door het hoge tempo en de enkele valpartijtjes, door de regen veroorzaakt.

Rusman was het, die door zijn ontsnapping in de laatste 25 km springplank was voor de volgende zes renners: Muilwijk, Boon, Brunschot, Van Amen, Van Gils en Bachetti. Achter dit zeven­tal viel alles in stukken, zodat slechts veertien renners de wed­strijd uitreden.

De veertig kilometer-wedstrijd voor nieuwelingen werd een overwinning voor de Brabander De Jong, die op de helft van de wedstrijd in gezelschap van Bravenboer was ontsnapt. Bra­venboer reed tegen een stoeprand en werd uitgeschakeld.

De uitslagen waren als volgt: TEKST:Wim Weeda

Amateurs, 100 km in 2 uur 44 min. 50 sec.: 1. W. Rusman (Haar­lem); 2. P. Muilwijk (Rotterdam) op handbreedte; 3. A. Bachet­ti (Rotterdam); 4. W. v. Brunschot (Den Haag); 5. G. Boon; 6. S. v. Amen (Rotterdam); 7. M. y. Gils (Rotterdam); 8. A. Mo­lenaar ('s-Gravenzande); 9.,J. Verhoeven (Overschie); 10. C. Persoon (Poeldijk).

Nieuwelingen, 40 km in 1 uur 53 min.: 1. G. de Jong (Made); 2. J. v. Vliet (Rotterdam); 3. T. Dangerman (Vlaardingen); 4. A. Bravenboer (Rotterdam); 5. W. v. Staten (Rotterdam).

 

ROTTERDAM.WITTE DORP.(1952.07.26)

Heel lang duurde het eer in de Ronde van “Het Witte Dorp" enigszins tekening in de strijd kwam. Na iedere ontsnapping, al of niet van ernstige aard, kwam het grote peloton waarin de prominenten zich voorlopig nog op de achtergrond hielden, weer bijeen. Met nog vijf en twintig km te rijden sloegen Hof­land en Van Dongen hun slag en spijts alle pogingen van de fel reagerende groep, wisten zij stelselmatig hun voorsprong te vergroten. Hofland schudde in de laatste ronde Van Dongen van zich of om met ruim verschil te winnen. Vanuit een groepje van zes man, sprintte Post zich in de laatste ronde naar de derde plaats.

Amateurs, 100 km in 281.12: 1. Hofland (Beverwijk); 2. v. Dongen (Bra da); 3. Post (Nieuw Venrrep); 4, Kooiman (Den Haag); 5. J. Verhoef, (Overschie); 6. Verwitmeren (Terheide); 7. Snijders (Zwanenburg);.8. De Vos (Den Haag); 9. Zieleman (Amsterdam); 10. Verstraten, X. (Breda).

Nieuwelingen, 35 km in 1.02.25: 1. Oelen (Rotterdam); 2. Dangerman (Vlaardingen); 3. v. Gool (Rotterdam); 4. Vassena (Vlaardingen); 5.Kempf (Amsterdam),

 

ROTTERDAM.WITTE DORP.(1952.09.12)

Amateurs: 1. Gijs van Velthoven, 2. Jan Verseveld, 3. Jan Hofland,