JAARGANG 1949

                              WEDSTRIJDEN S T/M Z

SAASVELD.(1949.07.17)

Amateurs: 1. Nol Roelofs, 2. Freek Petri, 3. Jan Schipper,

 

SAS VAN GENT.(1949.09.06)

Beroepsrenners: 1. Frans van de Zande, 2. J. de Jaegter, (Bel), 3. W. Cleemput, (Bel), 4. Andre de Korver, 5. Harm Smits, 6. Albert Lambert, 7. Gustaaf Speeckaert, 8. Bernard Franken, 9. S. Alpaert, 10. De Poorter,

 

SCHEVENINGEN.(1949.09.18)

Amateurs: 1. Wim van de Voort, 2. Tinus Kettenis, 3. L. Mittertreiner,

Nieuwelingen: 1. Arie Klein, 2. Boon, 3. Visser,

 

SCHIEDAM.(1949.07.07)

Zeer weinig spanning in Ronde van Schiedam

Voor de vijfde maal werd Donderdag de “Ronde van Schiedam”gereden, ditmaal op een avond en tevens op een ander circuit. Het traject, dat 1250 meter lang was, lag om de Plantage en liep over Lange Nieuwstraat en Tuinlaan. Het was zeer smel, waardoor zowel bij de nieuwelingen als bij de amateurs een hoog tempo kon worden gereden. Beider klassen waren goed bezet, doch ten gevolge van het uitmuntende rijvlak en de hage snelheid, was het onmogelijk om te ontsnappen. De wedstrijden misten daardoor de levendigheid, die de strijd anders brengen veel spanning was er niet

Bij de nieuwelingen vertrokken goed vijftig deelnemers. Het was ook hier weer Woutje Verhoven, die na enige ronden de leiding nam. Wel joeg het peloton achter hem, maar Verhoeven wist zich te handhaven. Met een behoorlijke voorsprong ging hij het eerst over de eindstreep.

De strijd bij de amateurs beloofde aanvankelijk wat meer. Ook hier zetten de ruim 40 amateurs er dadelijk een flinke tempo in. Het gevolg was dat dit al spoedig de zwakke broeders te machtig werd, die daardoor achter raakten en na enige tijd maar afstapten. In de voorste gelederen bevonden zich aanvankelijk van Dorst en Gieseler doch beiden kregen tegen het einde met pech te kampen en moesten opgeven. Wel werden verschillende uitlooppogingen ondernomen, maar tot enig resultaat leidden die niet. Zodra de een of ander er in slaagde om een voorsprong te nemen, voerde het peloton de snelheid op en dan werd al spoedig de weerstand van de vluchtelingen gebroken. Voortdurend vond hierdoor wisseling plaats en telkens waren het anderen, die hun geluk gingen beproeven. Maar niemand, zelfs de sterksten niet, slaagden er in om weg te komen. Zelfs een groep van zeven man – Sins, Fijnaart, H. Breedveld, Gieseler, Van Dorst, Duyvenbode en Langevoort, - die op een gegeven ogenblik een behoorlijk eind weg was, moest na enkele ronden toch het onderspit delven. Steeds weer kwam allen bij elkaar. Het was duidelijk, dat de hoge snelheid niet toeliet om slag te leveren. Wel dunden de gelederen voortdurend, zodat tegen het einde nog maar 25 renners in de strijd waren.

Hoe hard het ging bleek wel uit het feit, dat in een uur 43 km was afgelegd. Toen nog tien ronden waren te rijden waren het Suykerbuyk, Gieseler, Breedveld en Versluis, die ontsnapten, maar ook hun pogen faalde. Arie Geluk trok het peloton weer bij en riep de vluchtelingen tot de orde. Alles wees er op, dat de sprint moest beslissen. Jammer was het dat na Van Duyvenbode en Dorst ook Gieseler de strijd moest staken. Nog eens probeerde Suykerbuyk zijn geluk, maar opnieuw mislukte zijn pogen. Geluk vocht het met Breedveld

ten slotte uit en bleek iets sneller. Met gering verschil veroverde hij de bloemen. Ongeveer vier duizend toeschouwers volgden deze wedstrijd.

Nieuwelingen (18 ronden); 1. W. Verhoeven, Overschie, tijd 36 min. 25 sec.; 2. C. Stout, Rotterdam; 3. E. Nihof; 4. N. Leeflang, Overschie; 5. A. Kleyn, Zaandam; 6. J. Cornelisse, Zwanenburg; 7. P. Versluis, Waddinxveen; 8. A. Vughts, Rotterdam;

Amateurs (58 ronden): 1. A. Geluk, Rotterdam tijd 1 uur 57 min. 35 sec.; 2. H. Breedveld, Rotterdam; 3. K. de Vries, Rotterdam; 4. H. Muntz, Rotterdam; 5. G. v. d. Berg, Sliedrecht; 6. J. Deys, Den Haag; 7. T. Alblas, Overschie; 8. A. Suykerbuyk, Breda.

 

SCHIJNDEL.(1949.08.28)

Amateurs: 1. Frans Vos, 2. Hans Dekkers, 3. Freek Petri,

Nieuwelingen: 1. Piet Zwiers, 2. Leo Cantineau, 3. F. Gruiters,

 

SCHOONDIJKE.(1949.07.11)

Amateurs: 1. Wout Wagtmans, Breda; 2. Jos Suykerbuyk, Breda; 3. Rien van de Veeken, Sint Willebrord; 4. M. Drost, Haarlem; 5. Thijs Roks, Sprun- del; 6. A. Verstraeten, Breda; 7. C. Jansen, Axel; 8. J. Geerts, Teteringen; 9. L. van Eijnden, Ossendrecht; 10. L. Daamen, Vlissingen;

 

s-GRAVENZANDE.(1949.09.11)

Tweede Ronde 's-Gravenzande bracht volop strijd en spanning

Twee Overschiese renners bevochten Zaterdag de zege in de tweede „Ronde van 's-Gravenzande", namelijk Woutje Verhoeven won by de nieuwelingen, terwijl Tijs Alblas op overtuigende wijze als eerste bij de amateurs eindigde. Dat hij niet gemakkelijk die overwinning behaalde kan blijken uit het feit, dat slechts twaalf deelnemers van de 51 er in slaagden de wedstrijd uit te rijden. Het snelle parcours, dat 550 meter lang was, maakte het mogelijk, dat er in zeer hoog tempo gereden werd. En hoewel de afstanden, die voor de beide klassen resp. 33.3 en 77 km bedroegen, niet groot waren, was de snelheid, waarmede gereden werd toch te machtig. Daarbij zal ook wel gegolden hebben, dat op deze grote afstand voor de bochten herhaaldelijk afgeremd moest worden, hetgeen meebracht, dat er ook onophoudelijk aangezet moest worden, terwijl bovendien iedere ronde een kleine helling terugkeerde. Ogenschijnlijk dus een klein circuit met een goed wegdek, maar in wezen een parcours, dat op een wielerbaan geleek, doch met verscheiden moeilijkheden. Direct na het vertreksein werd het tempo ongelofelijk hoog opgevoerd en het gevolg daarvan was, dat geen enkele weglooppoging ondernomen kon worden. In de aanvang werd er met een gemiddelde van ruim 44 km gereden, doch toen maar even minder snel werd gereden ontsnapten vijf deelnemers, die zich van een kleine voorsprong. verzekerden. Erg lang duurde dat niet, want enkele ronden later .waren de vluchtelingen weer tot de orde geroepen. Binnen 'n half uur waren al ruim 20 deelnemers genoopt tot opgeven omdat zij het tempo niet konden volgen. Een levendige wedstrijd kregen de vele toeschouwers te zien, want nauwelijks meende men dat de rust was weergekeerd, toen plotseling weer een slag ontbrandde. Zes man zagen kans zich los te maken en daardoor ontstond zon wilde jacht, dat in minder dan geen tijd het hele veld uiteen werd gerukt. Wim van der Voort, die in zijn woonplaats reed, voerde de vluchtenden aan en na enige tijd wonnen die zee renners zienderogen terrein. Twee, die zich later hadden losgewerkt, bereikten de kopgroep en dit achttal wist ten slotte een ronde voorsprong te veroveren. Het viel op dat Brinkman in deze strijd geen rol speelde, doch hij ondervond het nadeel door militaire dienst in drie weken niet getraind te hebben. Van der Voort probeerde voor de tweede maal te ontsnappen maar de toeleg mislukte nu en zelfs bleek later dat hij zijn krachten had overschat, want toen Alblas en Van-de Putten later tot de aanval overgingen, kon Van der Voort niet meer meekomen. In het eerste uur was 43.8 km. afgelegd. Inmiddels waren de gelederen sterk gedund en toen nog 50 ronden van de 154 gereden moesten worden ontketende Alblas, die zeer gemakkelijk reed, een nieuw gevecht en wist ten. slotte zijn voorsprong opnieuw met een ronde te vergroten. En alsof dat nog-niet voldoende was, wist hij met Van de Putten samen nog een ronde' te nemen. Kooyman, die zich een prima sprinter toonde, slaagde er evenwel niet in om mee weg te komen. Het) bleef tot het einde belangwekkend, want onophoudelijk werd er nog gejaagd. Alblas en Van de Putten hadden zich wel van de beste plaatsen verzekerd, doch achter hen vochten de nog overgebleven tien renners om de voorrang. Van der Voort wist in de eindsprint te winnen en daardoor beslag op de derde plaats te leggen. . Ook bij de nieuwelingen werd snel gereden en werden herhaaldelijk pogingen ondernomen om te ontsnappen. Verhoeven en Van der Vaart waren de enigen, die hun pogen met succes zagen bekroond. Twintig ronden voor het einde maakte dit tweetal zich los en zag kans om de rest in te lopen. In de sprint! won Verhoeven. De uitslagen waren:

Nieuwelingen (60 ronden): 1. W. Verhoeven, Overschie, 49 min. 6 sec; 2. F. v. d. Vaart, Maasland; 3. A. Klein, Zaandam; 4. P. Versluys, Waddinxveen; 5. C. Boon, Den Haag; 6. E. Niehof, Den Haag; 7. A. Bruggekamp, IJmuiden; 8. H. Koutwaard. Velzeroord.

Amateurs (154 ronden): 1. M. Alblas, Overschie, 2 uur 7 min. 30 sec; op één ronde 2. A. v.' d. Putten, Den Haag; op twee ronden 3. W. v. d. Voort, 's-Gravenzande; 4. J. v. Rossum, Den Haag; 5. B. Ouwehand, Den Haag; ,6. P. Kooyman, Den Haag; 7. P. Peters, Haarlem; 8. F. Versluys, Waddinxveen; 9. H. de Vos, Den Haag; 10. J. Westerhout;

 

S-HEERENHOEK.(1949.05.26)

Amateurs: 1. Jos Suykerbuyk, Breda; 2. Harrie van de Elshout, Made; 3. Co Mangelaars, Hoogerheide; 4. van der Stappen, Tilburg; 5. Roovers, Etten;

Nieuwelingen: 1. Wout Verhoeven, Overschie; 2. Eddie de Waal, Kloosterzande; 3. Jan Konings, Breda; 4. Vlamings, Steenbergen; 5. van Steen, Leur;

 

S-HEERENHOEK.(1949.09.05)

Amateurs: 1. Wout Wagtmans; 2. Fons Guns; 3. Thijs Roks;

Nieuwelingen: 1. Eddie de Waal; 2. Konings; 3. Adrie Voorting;

 

SIMPELVELD.(1949.07.17)

VINKEN WON BIJ AMATEUR

De belangstelling was groot en er werd spannende strijd geleverd. Vooral bij de nieuwelingen werd hard voor de ovrwinning gestreden en de sprint moest tenslotte de beslissing brengen. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. Piet Swiers Eindhoven, in I uur 11 min. 32 sec; 2. Henk Stevens Cubben; 3. M. v. d. Wiel Eindhoven; 4. J. Boonen Sittard; 5. J. de Ia Rooij Hoesbroek; 6. A. Quadvlieg Maastricht; 7. Petit Weert: 8. L. Stevens Cubben; 9. H. Brouwers Eijsden; 10 Hofman Kerkrade; 11. J. Marien Eindhoven; 12. P. Wolfs Eysden; 13. J. Bour Heerlen; 14. P. Eyleboom Hulsberg; 15. V. Wolfs Eijsden; 16. Daniels Brunssum; 17. R. Smeets Eijsden; 18. Ramakers Heerlerheide; 19. L.j. Quadvlieg Kerkrade; 20. Moers Maastricht;

ZWAAR PARCOURS

Het uiterst zware parcours eiste van de amateurs zware inspanning. Al spoe-

dig vielen er slachtoffers te noteren. Na 15 ronden ging Frosch een poging wagen en nam een beduidende voorsprong. Tien ronden verdedigde hij deze met succes, maar toen Vinken, Bour en Nolten het te erg vonden, rukten zij zich van de overigen los en gingen de vluchter achterna, die zich na enkele ronden dan ook gewonnen gaf. Haan die reeds enkele pogingen deed met de anderen om te volgen, ging dan alleen uit het peleton weg en wist zich bij de 4 leiders te plaatsen. Na enkele ronden voegde de tweede groep zich bij de leiders, zodat het peleton bij elkaar kwam. Jammer voor Haan dat hij op het slechte gedeelte van het traject viel en de strijd niet verder kon voortzetten. Hierna verslapte de strijd en alleen enkele premies brachten wat leven in de brouwerij. Tenslotte kwam Gelissen uit Beek nog te vallen doch zette moedig de jacht op de leiders in; aanvankelyk won hij iets van het verloren terrein terug, maar moest dit weer prijs geven. De beslissing viel in de sprint, die Vinken op prachtige wijze won De uitslag luidt:

Amateurs: 1. Huub Vinken, Geleen 100 km in 3 uur 8 min. 14 sec; 2. P. Frusch, idem; 3. Jan Nolten, Idem; 4. Bour, Venraay; 5. Otten, Brunssum; 6. Gilissen, Beek in 3 uur 9 m. 6 sec; 7. Noortman, Hoensbroek op 2 ronden; 8. Jacobs, Simpelveld op 3 ronden; 9. v. Berkom, Eindhoven op 4 ronden; 10. Reijniers, idem op 6 ronden; 11. v. d. Weide, Kerkrade op 10 ronden

 

SINT WILLEBRORD.(1949.06.29)

Amateurs: 1. Fons Guns; 2. Thijs Roks; 3. Jos Suykerbuyk;

Nieuwelingen: 1. Adrie Braspennincx; 2. M. van Beers; 3. Leo Cantineau;

Veteranen: 1. Antoon Krijgsman; 2. W. van de Kloot; 3. Jac Heeren;

 

SLUISKIL.(1949.08.13)

Nieuwelingen: 1. W. Huizen, Ovezande; 2. Eddie de Waal, Kloosterzande; 3. John Braspennincx, Zundert; 4. Oosthoek, ’s-Heerenhoek; 5. Saelens, Belgie; 6. Hazewinkel, Haren; 7. Borghstein, Axel;

 

SOEST.(1949.07.23)

Bijl sloeg Evert

Onder ideale weersomstandigheden en een flinke publieke belangstelling werd Zaterdagnamiddag de eerste wielerronde van na de oorlog, welke was georganiseerd door de Hilversumse wielerclub „De Adelaar", op 't Hart te Soestdijk verreden. Het parcours liep over Koninginnelaan, Beckeringhstraat en Korte Hartweg en was precies 1 km lang. Precies te half vijf werd het startsein gegeven aan 42 deelnemers voor de wedstrijd van nieuwelingen over een afstand van 30 km. Er zat direct een flink tenpo in; verschillende uitlooppogingen hadden geen succes, maar hadden wel tot gevolg dat een 9-tal renners een ronde achterstand opliepen en door de jury uit de strijd werd genomen. Het resultaat was tenslotte, dat A. Voorting uit Haarlem, in een felle sprint voor H. Zwiers uit Eindhoven, als eerste in de tijd van 44 min. 59 sec. als eerste de finish passeerde. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. A. Voorting. Haarlem; 2. H. Zwiers, Eindhoven; 3. A. Klein, Zaandam. De Soestenaar K. Verschoor bezette de 7e plaats. Premies werden gewonnen door Klein, Zwiers en Verschoor. De prestatieprijs, een fraaie beker, werd toegekend aan P. van Heusden te Amsterdam.

De strijd van profs en onafhankelijken, die hierop volgde, ging over een afstand van 75 km. De rijders bleven langen tijd in gesloten formatie bijeen; na 27 ronden nam een tweetal renners de vlucht en wisten een voorsprong van 19 seconden te verkrijgen, maar na enige ronden waren de vluchtelingen weer door de hoofdgroep achterhaald. Op ongeveer de helft van de strijd ging de Soestenaar Evert Grift er er op zijn eentje" van door en daar de overige renners deze uitlooppoging niet aux serieu namen, kreeg Grift de gelegenheid zijn voorsprong tot 22 & 23 seconden te vergroten. Na 60 ronden ging Grift nog steeds met dezelfde voorsprong aan kop, toen onder aanvoering van Spenkeling uit Hengelo een achtervolging werd ingezet, hetgeen tot gevolg had dat het hoofdpeleton uit elkaar werd getrokken. In de 66e ronde slaagde een vijftal renners er in met Grift aansluiting te krijgen. In een straf tempo ging het toen met zijn zessen op he einddoel af - op ongeveer 15 seconden gevolgd door het hoofdpeleton. Bij het ingaan van de laatste ronde lag het zestal nog steeds bij elkaar en in de sprint viel ten slotte de beslissing na felle strijd ten gunste van K. Bijl uit Den Haag uit op een wiellengte gevolgd door Evert Grift, die daarmede de 2e plaats bezette. Premies werden in de wacht gesleept door Tolen, Zwiers en Spenkeling. De uitslag van deze uitstekend gereden race was:

Beroepsrenners: 1. Cees Bijl, Den Haag; 2. Evert Grift, Soest; 3. Cor van de Star, Den Haag; 4. Nic Tolen, Amsterdam; 5. Gerrit Spenkelink, Hengelo; 6. Gerrit Blaauw, Zaandam; 7. Piet Evers, Wormerveer; 8. Arie Kuilman, Beverwijk

Nieuwelingen: 1. Adrie Voorting, 2. E. Zwiers, 3. Arie Klein,

 

SON.(1949.08.14)

Amateurs: 1. Jan Kuyten; 2. Jo van Hugten; 3. Gerard Buenen;

Nieuwelingen: 1. Cees Raymakers; 2. P. van de Heuvel; 3. Piet van Herk;

 

STEENBERGEN.(1949.04.18)

Beroepsrenners: 1. Jan Lambrichs; 2. John Braspennincx; 3. Kees Pellenaars; 4. Huub Sijen; 5. Joep Savelberg; 6. Sjef jansen; 7. Andre Korver; 8. Frans van de Zande; 9. Marinus Buuron; 10. Wim van Est;

Amateurs: 1. Wout Wagtmans; 2. Antoon Verstraeten; 3. Rien van de Veeken; 4. Verwijmeren, Terheijden; 5. van de Elshout, Made;

Nieuwelingen: 1. Adrie Braspennincx; 2. Struyver; 3. Kardux;

 

STEENBERGEN.WELBERG.(1949.07.31)

Amateurs: 1. Fons Guns; 2. Wout Wagtmans; 3. Piet Verwijmeren;

Nieuwelingen: 1. Eddie de Waal; 2. Adrie Braspennincx; 3. Hellemons;

 

TERNEUZEN.(1949.05.28)

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx, Princenhage; 2. Kees Pellenaars, Breda; 3. Henk Lakeman, Amsterdam; 4. Tonny van de Dungen, den Bosch; 5. Cees Joosen, Made; 6. Bernard Franken, Sint Niklaas; 7. Frans van de Zande, Halsteren; 8. Cor Bakker, Zaandam; 9. Jan van Gelderen, Sluiskil; 10. Piet Evers, Wormerveer;

 

TERNEUZEN.(1949.08.06)

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Wout Wagtmans, Breda; 2. P. Verwijmeren, Terheijden; 3. Verstraeten, Breda; 4. Roovers, Etten; 5. Saelens, Belgie; 6. van Oers, Langeweg; 7. Suijkerbuijk, Breda; 8. de Neve, Zuiddorpe; 9. Mangelaars, Hoogerheide; 10. Jorissen, Zundert;

 

THORN.(1949.08.07)

Amateurs: 1. Joop Terstroote; 2. M. Drost; 3. Bob Groeneveld;

Nieuwelingen: 1. H. Piket; 2. Jules Maenen; 3. J. Vermeulen;

 

TILBURG.LOVEN.(1949.07.24)

Amateurs: 1. Fons Guns; 2. Wout Wagtmans; 3. Hans Dekkers;

Nieuwelingen: 1. Adrie Braspennincx; 2. Cees Raymakers; 3. M. Sounemay;

 

TILBURG.STUYVESANT.(1949.10.01)

Amateurs: 1. Harrie van de Elshout; 2. Wim Dielissen; 3. Cees Paymans;

 

UBACHS OVER WORM.(1949.06.26)

Beroepsrenners: 1. Wim de Ruiter; 2. Piet Verschuren; 3. Jan Lambrichs; 4. Wim van Est; 5. Huub Sijen; 6. Joep Savelsberg; 7. Piet de Vries; 8. Aad van Amsterdam; 9. Piet Schellingerhoudt;

 

UTRECHT.WILHELMINAPARK.(1949.09.17)

Donker wint Ronde van Utrecht

Juichend en met de armen omhoog stoof jl. Zaterdag de Amsterdammer Donker, na 100 km te hebben gefietst, in het Wilhelminapark te Utrecht als eerste over de finishlijn. De omstandigheden waren bepaald ongunstig. Reeds kort na het vertrek van de amateurs begon de regen te vallen en het is niet meer droog geweest. Alleen de hardsten onder de harden hebben onder dergelijke omstandigheden kans en tot hen behoorde in de allereerste plaats Donker, want hij was het, die gedurende de gehele course in de voorste gelederen was te vinden, verscheidene uitlooppogingen deed, die ten slotte met het verdiende succes bekroond werden. In de laatste ronde zaten Donker, P. Peters, v. d. Elshout en Petri op kop. In de eindsprint bleek Donker de snelste en met enkele lengten voorsprong voor de anderen passeerde hij de eindstreep. Bij de nieuwelingen, een race over 40 km, won Verbeek uit Eindhoven. De uitslagen waren:

Nieuwelingen: 1. M. Verbeek, Eindhoven, 40 km in 59 min. 14 s.; 2. H. Haan, Amsterdam: 3. J. Pafort. Amsterdam: 4. W. P. Jun, Amsterdam; 5. H. Beerens, Amsterdam: 6. F. Mahn. Amsterdam; 7. G. Meyer, Laren; 8. G. de Korte, Utrecht; 9. G. Verkerk, Utrecht; 10. L. v. d. Brand. Schijndel.

Amateurs: 1. A. Donker, Amsterdam. 100 km in 2 uur, 26 min. 33 sec; 2. P. Peters. Haarlem; 3. F. Petri, Amsterdam: 4. H. v. d. Elshout, Made: 5. M. Schuiten, Amsterdam; 6. R. Groeneveld, Haarlem: 7. v. d. Veen, Amsterdam;

8. Matzen, Amsterdam: 9. B. Spierenburg, Hilversum; 10. A. Veerman. Hilversum.

 

UTRECHT.ZUILEN.(1949.05.26)

Amateurs: 1. Joop Kunst, Amsterdam; 2. Gerrit Timmerman, Zaandam; 3. Gerrit Holleeder, Amsterdam; 4. A. van de Putten, Den Haag; 5. J. Meijer, Laren; 6. H. A. Hatte, Amsterdam; 7. H. Kessels, Utrecht; 8. A. Leeuwenhagen, Arnhem; 9. A. Pol, Amersfoort; 10. B. Lelieveld;

Nieuwelingen: 1. C. Verschoor, Soestdijk; 2. Arie Klein, Zaandam; 3. J. van Dijk, Bussum; 4. M.C. de Boer, Amsterdam; 5. R.G. Altink, Amsterdam; 6. R. Opdam, Amsterdam; 7. G. de Korte, Utrecht;

 

VALKENSWAARD.(1949.04.24)

Amateurs: 1. Hans Dekkers; 2. van de Linde; 3. Wim Dielissen;

Nieuwelingen: 1. Mat Sonnemans; 2. Tinie Verbeek; 3. Juul Maenen;

 

VALKENSWAARD.(1949.09.04)

Nieuwelingen: 1. J. Piket; 2. Adrie Braspennincx; 3. F. Gruiters;

 

VEENDAM.(1949.04.18)

Amateurs: 1. J. Snijders, 2. Cor Witteveen, 3. Freek Petri,

Nieuwelingen: 1. Duker, 2. Anton Hazewinkel, 3. Johan Tebbens,

 

VELDHOVEN.(1949.08.07)

Amateurs: 1. Piet Verwijmeren; 2. Jan Kuijten; 3. Jo Hendriks;

Nieuwelingen: 1. Toon Endevoets; 2. Mat Sonnemans; 3. F. Gruiters;

 

VLAARDINGEN.(1949.08.06)

VAN PUTTEN WON IN VLAARDINGEN

De jonge wielrenner Van Putten was Zatermiddag zonder twijfel de grote man van de Ronde van Vlaardingen, die in het kader van de vacantieweken door de V.R.C “de Coureur” werd georganiseerd op een parcours van ruim een kilometer lengte. De Hagenaar toonde zich sterker dan meer dan negentig amateurs, onder wie zich de besten uit ons land bestonden.Met een halve ronde voorsprong won hij de geslaagde wedstrijd, die veel belangstelling trok.

Bij de nieuwelingen werd F. v. d. Vaart uit Maassluis winnaar. Er werd zowel bij de nieuwelingen als bij de amateurs un een dikwijls zeer hoog tempo gereden en het aantal uitvallers was buitengewoon groot. Van de meer dan negentig amateurs, die aan de start verschenen, bleven er ten slotte maar vijftien over.

Nieuwelingen: 1. F. v. d. Vaart, Maassluis 50 km in 1.21.51; 2. A.P. Phiket, Eindhoven; 3. J. van Vliet, Maasland; 4. T.C. v. d Stel, Overschie; 5. C. A. Stout, Rotterdam; 6. J. A. Maenen, Valkenswaard; 7. Chatineau, Breda; 8. H. v. d. Laar, Mierlo-Hout; 9. A. Vughts, Rotterdam; 10. M. J. van Gils, Rotterdam;

Amateurs: 1. A.J. van Putten, Den Haag 100 km in 2.43.39; 2. Th. Blokzeijl, Rotterdam; 3. Piet Versluis, Waddinxveen; 4. A. Geluk, Rotterdam; 5. G. A. v. d. Berg, Sliedrecht; 6. L. A. Mittertreiner, Den Haag; 7. L. Kroon, Rotterdam; 8. G. F. Reinders, Amsterdam; 9. W. v. d.Voort, Den Haag; 10. P. Kooiman, Den Haag;

 

VLIJMEN.(1949.08.21)

Amateurs: 1. Gerrit van de Berg, 2. Frans Vos, 3. Ab van de Putten,

Nieuwelingen: 1. Erik Meijer, 2. Henk van den Velden, 3. Mat Sonnemans,

 

VLISSINGEN.(1949.06.04)

Nieuwelingen: 1. Adrie Voorting, Haarlem; 2. Jan Tiemstra, Halfweg; 3. Anton Hazewinkel, Groningen; 4. A. Dukers, den Haag; 5. A.J. Braspenninx, Zundert; 6. F. Cornelisse, Halfweg; 7. W. Huizen, Ovezande; 8. Wout verhoeven, Overschie; 9. H. Kardux, Steenbergen; 10. J. Vlamings, Steenbergen; 11. E. de Waal, Groenendijk;

 

VLISSINGEN.(1949.08.27)

Amateurs: 1. Fons Guns, Putte; 2. Wout Wagtmans, Breda; 3. Rien van de Veeken, Sint Willebrord; 4. A. Suijkerbuijk, Breda; 5. A. Oers, Breda; 6. P. Verwijmeren, terheijden; 7. P. van Roon, Haarlem; 8. M. Drost, Haarlem; 9. L. Kiekens, Haarlem; 10. J. van Nijnatten, Breda;

Nieuwelingen: 1. C. Oosthoek, s-Heerenhoek; 2. W. Vaarzon Morel, Veere; 3. Th. Bogaart, Vlissingen;

 

VLISSINGEN.(1949.10.01)

Amateurs: 1. M. van ’t Westeinde; 2. C. Jansen; 3. F. van Schayk;

Nieuwelingen: 1. W. Huizen, Ovezande; 2. C. Oosthoek; 3. H. Jansen; 4. W. Vaarzon Morel; 5. J. Stokx;

Veteranen: 1. H. Boudewijns, Souburg; 2. C. van Hoek; 3. E. Bogard; 4. H. van Akkeren; 5. J. Takx;

Junioren: 1. A. Leeuwenburg, Vlissingen; 2. B. van Opbergen; 3. J. van de Gruiter; 4. J. Willemstein; 5. J. Verstrate;

 

VOLENDAM.(1949.00.00)

Amateurs: 1. P. Sieveking; 2. Koeman; 3. van de Voort; 4. Vlietman; 5. Timmerman; 6. Ab Donker; 7. Rijkhof; 8. W. Snijders;

 

WEERT.(1949.09.11)

Nieuwelingen: 1. G. Petit, Weert 1 uur 11 min.; 2. L. Goofers, Blerick; 3. Jos Marien, Eindhoven; 4. Boonen, Stadbroek; 5. Meyer, Amsterdam; 6. H. Prins, Eindhoven; 7. Rykers, Eindhoven; 8. Bertrand, Eindhoven; 9. Van Kalmthout, Roosendaal; 10. H. Hendrix Roosendaal;

Amateurs: 1. Wim v. d. Voort, Den Haag 2 uur 39 min. 38 sec; 2  Ad v. d. Voort, Den Haag op 10 sec; 3. van ’t Westeinde, Nieuwdorp op 50 sec; 4. Ramakers, Weert; 5. Ouwehand, Den Haag; 6. Lelieveld, Amsterdam; 7. Damers, Kaatsheuvel op 1 ronde; 8. v. Breenen, Amsterdam; 9. Massinger Oisterwijk; 10. v. d. Heyden, Helmond; 11. Hulscher, Amsterdam op 3 ronden; 12. W. Borghans, Spekholzerheide op 4 ronden; 13 J. Borghans, id. id.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.AMATEURS.(1949.08.20)

VREUGDE ONDER DE NEDERLANDERS TE KOPENHAGEN

Henk Faanhof veroverde hetwereldkampioenschap der amateurs

Hub Vinken bezette de derde en Jan Nolten de negende plaats

Het wereldkampioenschap op de weg voor amateurs is gewonnen door de Nederlander Faanhof. Hij won in de sprint van de Luxemburger

Kass. Vinken uit Geleen werd derde en de Fransman Blusson vierde. Toen Faanhof met de ene hand op het sluur en een lengte voorsprong op de Luxemburger Kass als eerste de finish passeerde en Nederland dus het wereldkampioenschap op de weg voor amateurs had gewonnen, zagen wij taferelen op de tribunes, zoals wij die in 1947 hebben meegemaakt, toen Middelkamp in Reims wereldkampioen der professionals werd en Jefke Janssen de derde plaats bezette.

Uitstekende team-geest onder Ned. ploeg

De kleine Nederlandse kolonie was dol van vreugde over deze zege, die bovendien op zulk een fraaie wijze was behaald en waarbij wederom een derde plaats kwam, die van Hub Vinken, want de Limburger had met glans de sprint van het peleton, dat op 200 meter achter de beide vluchtelingen

had gejaagd, gewonnen. Faanhof ging op de schouders van een paar enthousiaste Nederlanders, de fotografen kwamen toesnellen, de filmoperateurs lieten hun toestellen draaien, de verslaggevers stormde op

Faanhof af en de overgelukkige Amsterdammer werd tenslotte nog voor

De microfoons gesleept om de luisternaars in diverse landen nog iets te vertellen van zijn eerste indrukken

Helaas het volkslied hadden de Denen niet bij de hand, maar de vreugde onder de Nederlanders was er niet minder om.

John Stol zei het na afloop zo uitstekend: deze fraaie zege, een wereldkam- pioenschap voor Henk Faanhof, een derde plaats voor Hub Vinken, een negende plaats voor Jan Nolten, een tiende plaats exaequo van Woutje Wagtmans en Jan la Grouw, was voor een belangrijk deel te danken aan de

voortreffelijke teamgeest, welke er onder de amateurs heerste. De Italianen zaten elkaar gedurende de gehele wedstrijd kwaad aan te kijken, in de Franse ploeg klopte het ook geenszins, maar bij België, en ook bij de Luxemburgers ging het wat stiller toe en dus beter.

FAANHOF WAS OP ZIJN HOEDE

Faanhof heeft zich in deze wedstrijd bijzonder onderscheiden. Het was een uiterst snelle koers, hetgeen duidelijk sprak uit de gemiddeldde uur snelheid die over de gehele wedstrijd tussen de 39 en 40 km lag.

Er werd telkens gedemareerd en talloze malen in elke ronde moesten een paar vluchtelingen worden bijgehaald. Faanhof heeft hierin een groot aandeel gehad. Toen in de voorlaatste ronde alle overgebleven deelnemers bijeen lagen en de tot nu te onbekend. Luxemburger Kass demareerde

ging het er gevaarlijk uitzien voor de Nederlanders, die zo’n belangrijke rol

in het koor der kanshebbers hadden gespeeld.

Maar Faanhof is de Luxemburger in zijn eentje gaan halen en dat deed hij

tactisch op het stukje, waarin een stijging in het parcours zat. De laatste reserves moesten worden aangesproken, velen hadden die niet meer, maar Faanhof bewees zijn grote vorm van de laatste tijd door met één sprong bij de vluchteling te komen. Maar nog was de strijd niet beslist. Want wie kon zeggen of Kass over sprintkwaliteiten beschikte ? Spoedig hadden beiden 300 meter genomen en toen was het duidelijk, dat het kampioenschap tussen

hen beiden zou worden uitgevochten.

Faanhof had in de laatste ronde 50x15 opgezet en draaide toen de Luxemburger Kass nog even een tactisch lesje voor de neus, hetwelk de Benelux-partner nog lang zal heugen. Zeker, beiden namen om beurten

de kop, maar als Faanhof kop nam, gebeurde het in een flits, zodat de

Luxemburger aldoor even moest „zwerven".

Om weer bij te komen had Kass extra energie nodig hetgeen natuurlijk de laatste druppels bloed uit de Luxemburger haalde. Maar bovendien bleek dexe voortreffelijke tactiek van Faanhof de psychologische knock out voor Kass te zijn. Want in de sprint werd wel vel gevochten, maar verder dan het achterwiel van Faanhof kon de Luxemburger het toch niet brengen, zodat hij met een lengte werd geslagen.

Weer had Nederland een wereldkampioen op de weg, hetgeen bij de amateurs sedert 1934, toen Pellenaers te Leipzig had gewonnen, niet meer was voorgekomen.

Amateurs: 1. Faanhof (Nederland) 4 uur, 5 min., 42 sec.: 2. Kass (Lux.) op 1 lengte: 3. Vinken (Ned. 4.36.04; 4. Blusson (Fr.); 5. Varnajo (Fr.): 6. Bucher (Zw.); 7. Bom (Zw.); 8 Huraux (Fr); 9 Jan Nolten, allen zelfde tijd als

Vinken. Alle andere renners werden op de 10e plaats geklasseerd.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.BEROEPSRENNERS.(1949.08.21)

De Belg, Rik van Steenbergen verovert de mooiste regenboogtrui Schulte kreeg een inzinking in de laatste ronde en werd vijfde

Vijfhonderd Belgen hieven een gebrul aan alsof zij in de Hel van Deurne vertoefden. Vijfhonderd door en door begeesterde Belgen deden de rode tribune daar aan de finish van het Fortunen-circuit geweld aan. Maar zij hadden er alle reden voor. Even tevoren was een lachende Rik van Steenbergen onweerstaanbaar over de finish naar een regenboogtrui gestormd. George Ronssen, Karel Kaers, Jan Aerts, Eloy Meulenberg, Marcel Kint en Brik Schotte verspeelden reeds een wereldtitel voor Rik van Steenbergen. Niemand had die Vlaamse reus kunnen weerstaan. Geen fenomeen als die Coppi, geen Kuebler geen verbeten vechtende Schulte. Lang nog nadat een dolgelukkige Van Steenbergen de trui over de schouders had gekregen, een aantal fotografen hun lens op de nieuwe wereldkampioen hadden gericht en Rik eindelijk voor een Belgische microfoon gesleurd werd, waar hy tranen van vreugde huilde, huilde de opgewonden menigte nog na. En de Denen keken hun ogen uit over zoveel enthousiasme. „Den Rik" had dit allenmaal verduurd, de manier waarop hij zijn laatste honderd meter met een Coppi en een Kübler afrekende was fenomenaal. Hij was de enige die na die bijna driehonderd kilometer fietsen niet doodop was. Coppi was sufgereden, Kübler dito en Gerrit Schulte telde by de voorlaatste ronde niet meer mee.

Kuebler en Coppi in sprint machteloos

Moedig had de Bosschenaar, die na die val in Helmond nog geen honderd procent was, gevochten. Toen ging het niet meer. Drie ronde voor het einde, toen het leidende drietal, Coppi, Van Steenbergen en Kübler, de snelste ronde van de dag weg gaven, werd de blonde reus uit Den Bosch neergesabeld, geveld door het grote aantal kilometers.

Stettler, de Zwitser, die met één slag bewees dat ook hij meetelt, al moest hij dan ook met Schulte in de laatste sprong voor de eindmeet afvallen, reed nog een tempo dat Gerrit ook niet kon bijbenen.

Hij vloog onze landgenoot, die volledig op aan de laatste ronde begon, voorbij. Weer geen wereldtitel op de weg voor Schulte. En men kan rustig aannemen, dat nu zijn kans voor goed verkeken is. Het was een ongelooflijk deprimerende ontgoocheling en een half uur na de race heeft hij ons in een cabine van de Ordrupp-baan waar hij zwaar vermoeid lag uitgestrekt op een massage-tafel met een hese stem gezegd: „Die val en dan die drie dagen ziekte, neen, ik wist, het kon niet gaan. Het waren te veel kilometers voor mij." Zo eindigde de illusie van een man, die in dat lange gevecht om de „gouden" titel manmoedig gestreden had en in die laatste beslissende ronde k.o. geslagen werd.

TEGENSLAG VOOR LANDGENOTEN

Onze dappere landgenoot Voortlng zat in de eerste ronde al met een lekke band, die hem een achterstand van een minuut bezorgde, voldoende om hem in de derde ronde al de strijd te laten staken. Henk Lakeman werd het slachtoffer van een defecte derailleur en Peeters kreeg eveneens een mankement aan zijn race-karretje.

Nog voor wij de helft van de strijd achter de rug hadden, zat Oranje dan met

nog drie knapen, een Schulte, die zo op het oog tot grootse dingen in staat was, een Wim van Est, die moedig fietste, alles zo veel mogelijk ten dienste van „hoop nummer een", de man uit Den Bosch, en een Sjefke Janssen, die al een paar dagen met koortswangen door Kopenhagen flaneerde. Neen, zo bijzonder hoopvol zag het er niet uit. En dan te weten dat er heel wat gekraakt werd van het prille begin af. In de tweede ronde al sloeg een groep vermetelen aan de haal. Het waren de Franse kampioeu Rey, de Belgische kampioen Ollevier, de Italianen Marrtni én Martini en onze landsman

Henk Lakeman. De lieden op de lang niet afgeladen tribunes keken elkaar eens aan. Maar toen in de volgende ronden Van Steenbergen, Coppi, Impanis, Schaer, Stettler, Diederich en ons aller Gerrit Schulte wegfloepten, toen wist men, dat de groten zelf het heft in handen zouden nemen. Uit de eerste en tweede groep vormde zich een leidende groep bestaande uit: Coppi, Van Steenbergen, Impanis, Diot, Schulte, Schaef, Stettler, Ollevier en

Diederich. En favoriet Kübler had geen kans gezien om mee te springen. Maar de Zwitser herinnerde zich kennelijk Valkenburg en met de Fransman Mouzika probeerde hij zijn achterstand goed te maken.

Ronde na ronde liep het tweetal kostbare seconden in. Zij benaderden het

negental zelfs, dat op 14 sec. lag, en dat alleen al was een fantastische prestatie.

Men bedenke dat een felle wind over het Deense heuvellandschap streek, waar niets meer te bespeuren viel van het zonnige weer, dat een dag tevoren de amateursrace gestreeld had. Maar na die 14 sec. hadden de Zwitser en de Fransman hun kruit verschoten. Het jagende peleton slokte hen op en het zag er naar uit dat de kans voor Kübler weer aardig verkeken was. Want toen even later Wim van Est, Peeters, Stan Ockers, de Italia-nen Magni en Pazzi met Robic de benen namen, zat die Kübler er weer niet bij.

Dat was in zoverre erg, daar het vijftal --- Peeters was uitgevallen — in de veertiende ronde de vluchtelingen te pakken kreeg. In het peleton, waarin Sjef Janssen heel goed mee kon, scheen men ook iets van plan.

STILTE DIE DE STORM VOORAFGING

De Fransman Idee voerde het gezelschap aan en zo kon de menigte het beleven, dat de leiders, die het tempo danig zagen dalen, werden ingelopen. Kübler probeerde 't opnieuw met zijn landgenoot Stettler en zowaar, de Zwitsers hadden ditmaal meer succes, dank zij vooral het feit dat de leiders uitrustten om straks een beetje op dreef te komen.

Wat er zich dan nog afspeelde, was van weinig belang. De heren peddelden een beetje, en het lag er dik bovenop, dat dit de bekende stilte voor de beslissende storm zou zijn. Die storm kwam op in de een en twintigste ronde, toen Coppi, Schulte en Kübler de tijd gekomen achtten om een nieuw offensief te lanceren.

In een minimum van tijd hadden zij 10 sec. voorsprong op het peleton en meer dan drie minuten op de Belg Ollevier, die met pech te kampen had. De knapen gingen de grote slag slaan. Van Steenbergen en Stettler sprongen weg uit het peleton, haalden de leiders in en liet nieuwe vijftal zag kans kostbare seconden te nemen op de rest. Groter en groter werd de voorsprong. Hij groeide tot een minuut en 38 seconden. Toen gebeurde het, Schulte en Stettler hadden moeten lossen en Van Steenbergen, Coppi en Kübler hadden de leiding en het rijk voor hun alleen. Maar in het peleton was waarachtig

die taaie Belg Brik Schotte vertrokken.

In een onmogelijke stijl drong de Belg zich naar voren, gaf alles wat er nog te geven was, ging Schulte en Stettler voorbij, maar zag geen kans meer om in  die laaste ronden de leiders te bereiken.

Dus een driemans-eindsprint en de manier waarop Rik van Steenbergen besliste was groots op zich zelf zonder meer. Kübler, nog in gezelschap van Rik, wist een Coppi nog voorbij te gaan. Schulte had nog kans gezien om zich los te maken van Stettler. Volkomen leeg gereden met een bewonderens- waardige energie ging de Bosschenaar over de meet.

Wim van Est en Sjef Janssen hadden moedig stand gehouden en eindigden resp. als 12de en 20ste.

Beroepsrenners: 1. Rik Van Steenbergen (B.) 7 uur. 34 min., 44 sec; 2 Kuebler (Zw.), zelfde tijd; 3 Coppi (Italië), z.t; 4 Schotte (B), 7.37.48; 5 Schulte (Ned.). 7.38.09; 6 Stettler (Zw.) 7.38.12; 7 Diederich (Lux.)

7.38.15; 8 Danguilaume (Fr.) 7.39-02; 9 Magni (Italië) z. t.; 10 Diot (Fr.). 11 Idee (Fr.) z. t.; 12 Van Est (Ned.) z. t; 13 Weilenmann (Zw.) z. t.; 14 Ricci (Italië) z.t; 15 Egnzer (Lux.) z. t.; 20 Jansen (Ned.), zelfde tijd.

 

WILHELMINADORP.(1949.07.09)

Nieuwelingen: 1. Anton Hazewinkel, Groningen, 70 km in 1.56.00; 2. Eddie de Waal, Kloosterzande; 3. Jan Tienstra, Halfweg; 4. Cornelisse, Halfweg; 5. Voorting, Haarlem; 6. Braspenninx, Zundert; 7. Konings, Breda;

 

WILHELMINADORP.(1949.07.23)

Amateurs: 1. H. van Elderen, Eindhoven, 90 km in 2.02.00; 2. Hans Dekkers, Eindhoven; 3. Antoon Verstraeten, Breda; 4. H. van de Elshout, Made; 5. A. Guns, Putte; 6. A. van oers, Langeweg; 7. Thijs Roks, Sprundel; 8. A. de Rooij, Sint Willebrord; 9. Roovers, Langeweg; 10. van den Eijnden, Osendrecht

Nieuwelingen: 1. Adrie Braspennincx, Zundert; 2. W. Huizen, Ovezande; 3. Jan Konings, Breda; 4. E. de Waal, Kloosterzande; 5. Hellemons, Bosschenhoofd; 6. M.C. Boer, Amsterdam;

 

WORMERVEER.(1949.09.24)

Snijders wint Ronde Wormerveer

De Zaterdag verreden Ronde van Wormerveer voor amateurs over 100 km is gewonnen door Snijders uit Halfweg in de tijd van 2.38.22 sec. Samen met Van Roon uit Amsterdam was hij er op het beslissende moment tussen uitgegaan. De sprint van het peloton werd gewonnen door Gerrit Timmerman uit Zaandam. Vierde werd Duijf, 5e Vlietman, 6 Petri, 7 Matzen. 8 Ris en 9 Hofland. Bij de nieuwelingen was Cornelissen de snelste. Hij werd gevolgd door Zieleman, Visser en Ammeraal.

 

WOUW.(1949.06.12)

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx; 2. Andre de Korver; 3. Theo Hopstaken; 4. Frans Pauwels; 5. Piet van As; 6. Cees Joosen; 7. Maurice Buuron; 8. Frans van de Zande; 9. Jan van Gelderen; 10. Janus van de Heijden;

 

ZAANDAM.(1949.03.27)

Nieuwelingen: 1. Freek Cornelisse; 2. Wim Voorting; 3. Arie Klein;

 

ZAANDAM.(1949.06.06)

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx; 2. Henk Lakeman; 3. Harrie Schoenmakers; 4. Gerrit Voorting; 5. Cees Bijl; 6. Tonny van de Dungen; 7. Antoon Steenbakkers; 8. Cor Bakker; 9. Piet de Vries; 10. Gerrie Loos;

Nieuwelingen: 1. Adrie Voorting; 2. Arie Klein 3. Ammeraal;

 

ZANDVOORT.(1949.08.07)

Elite-amateurs bewijzen hun kwaliteiten Dekkers en Middelkamp winnen het Criterium te Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort hebben de Nederlandse wieleramateurs, die zyn uitverkoren voor het wegkampioenschap te Kopenhagen, vanmiddag het bewijs van hun kunde nog eens duidelijk geleverd. In een snelle wedstrijd, met talrijke slachtoffers in het wel grote, maar lang niet onverdeeld sterke veld, hebben zij hun volslagen meesterschap laten zien, niet alleen door de besetting van de eerste drie plaatsen (Dekker, Vinken en Faanhof), maar ook door de plaatsing van Wagtmans, La Grouw, Van Breenen en Nolten, in de groep die tenslotte de strijd heeft uitgevochten. De professionals reden onder een ware premieregen en Middelkamp, die daar niet aan meedeed, veroverde de grootste van alle, de laatste namelijk, waarmee hij een zeer verdiende overwinning behaalde.

Hij had zich afzijdig en achterin de grote groep gehouden, toen Sprenkelink en Schellingerhoudt al in de eerste ronden op premiejacht gingen; hij was er niet bij toen de Hagenaar Storm een tijdje aan de kop draaide, hij was even onverstoorbaar, toen halverwege de wedstrijd de Belgen Hendriks en Buyl en de Nederlander Lakeman een flinke voorsprong namen en schijnbaar een pracht kans hadden om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Maar hij nam onmiddellijk het initiatief, toen hij in de achttiende ronde oordeelde, dat het nu toch beslist tijd was om zijn slag te slaan. Samen met de Australiër Arnold ging hij naar de beide Belgen en de Nederlander op jacht en met straffe pace overbrugde hij in twee ronden tijds de halve minuut die hem van de koplopers scheidden. In de twintigste ronde, op het moment dat hij aansluiting kreeg, raakte evenwel zijn machine onklaar en moest hij tweemaal overstappen. Dat kostte hem teveel tijd en terwijl Arnold kans zag zich bij het kopgroepje aan te sluiten, viel Middelkamp in het peleton terug.

Maar Middelkamp had zijn arsenaal nog niet leeggereden. Hendrikx, Buyl, Lakeman en Arnold moesten tenslotte de tol voor hun inspanningen betalen en hoewel Hendrikx zich lang verzette tegen de felle jachten van een ver uiteengerafeld peleton onder leiding van Voorting en Van Beek, moest ook hij zich tenslotte laten inlopen. Toch ging wéér de Belg aan de haal, nu samen met Loos, Schoenmakers en Savelsberg. Het kwartet nam een voorsprong tot 25 seconden, zag die in de voorlaatste ronde weer slinken en werd in de laatste door een vijftal achtervolgers, o.w. Middelkamp en Buyl, ingelopen. In de eindsprint speelde Middelkamp zijn laatste en hoogste troef uit en won vóór Buyl, Loos, Schoenmakers en Savelsberg.

Dekkers liet het niet op een sprintje aankomen bij de amateurs. Herhaaldelijk had hij geprobeerd alleen weg te komen, maar steeds weer hadden Faanhof c.s. hem tot de orde kunnen roepen. De matadoren van de NWU hebben trouwens allen een grote rol in het beeld van de wedstrijd gespeeld en tegen hun overmacht moesten de meeste amateurs al gauw kleur bekennen en de strijd verlaten. Drie ronden vóór het einde werkte Dekkers zich uit de kopgroep van dertien man los, nadat pogingen van Wagtmans en Van der Putten om hetzelfde te doen, gestrand waren. In de voorlaatste ronde bedroeg zijn voorsprong veertien seconden, in de laatste nauwelijks meer, maar bij de finish, toen de elf zich klaarmaakten voor de eindspurt, twee en veertig. Niet Faanhof, maar Vinken was de snelste in de sprint.

Amateurs: 1. Hans Dekkers, Eindhoven; 2. Huub Vinken, Geleen; 3. Henk Faanhof, Amsterdam; 4. Ab Donker, Amsterdam; 5. Ab van der Putten, Den Haag; 6. van Rooon, Haarlem; 7. Hein van Breenen, Amsterdam; 8. Wout Wagtmans, Breda; 9. van Gent, Amsterdam; 10. La Grouw, Amsterdam; 11. Nolten; 12. Kiekens;

Beroepsrenners: 1. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 2. Buyl, (Bel); 3. Gerrie Loos, Amsterdam; 4. Harrie Schoenmakers, Eindhoven; 5. Joep Savelsberg, Hoensbroek; 6. Joseph Somers, (Bel); 7. Reginald Arnold, (Aus); 8. Theo Hopstaken, Roosendaal; 9. Albert Hendrickx, (Bel); 10. Henk Lakeman, Amsterdam;

 

ZUNDERT.(1949.08.19)

Nieuwelingen: 1. John Braspennincx; 2. Leo Cantineau; 3. Adrie Lodewijks;

 

ZWANENBURG.(1949.00.00)

Amateurs: 1. P. Sieveking; 2. Ab Donker; 3. W. Snijders; 4. B. Keijzer; 5. C. Willemsen; 6. A. Matzen; 7. de Moor; 8. E. Koeman; 9. A. Schotman; 10. Timmerman; 11. Withoud; 12. remkes; 13. Stroomer; 14. Pieters; 15. van Gent;

Nieuwelingen: 1. Rijnders; 2. Cornelissen; 3. Kleyn; 4. Rreuman; 5. Meijer; 6. Ammeraal; 7. Schram; 8. Peerenboom; 9. Snijder; 10. Zieleman;

 

ZWOLLE.(1949.08.20)

Amateurs: 1. Piet Sieveking, 2. Adriaan Pol, 3. J. Westerterp,

Nieuwelingen: 1. Jan Broers, 2. S. de Vries, 3. L. Zweres,