JAARGANG 1948

                              WEDSTRIJDEN H T/M P

HAARLEM.(1948.07.01)

Nieuwelingen: 1. Wout Verhoeven; 2. Piet van Roon; 3. Wim Snijders;

Amateurs: 1. Tonnie Peters; 2. Aad Schotman; 3. Freek Petri;

 

HALFWEG.(1948.03.29)

Arie Vooren kwam iets te kort om Henk Lakeman te kloppen

Dat was een echte wegwedstrijd, welke daar Paas-Maandag in het wijde

polderland bij Halfweg door De Bataaf werd georganiseerd. Dat was de

eigenlijke opening van het Nederlandse wielerseizoen op de weg. In tegenstelling tot de wedstrijd, welke daags te voren het seizoen in Zuid-Holland opende op een parcours van nauwelijks 600 meter, waarvan er jaarlijks dertien in een dozijn gaan, was hier een parcours van vier kilometer, dat hoge eisen aan het physiek van de wegrenners stelde. Lange kaarsrechte

wegen, scherpe bochten, een grintweg. Zij was waarlijk niet gemakkelijk

te noemen, die Ronde van Halfweg. Maar toch was het evenals in Den Haag

ook weer Arie Vooren, die een hoofdrol heeft gespeeld. Tegen het einde wist hij met Lakeman en Cor Bakker weg te komen, maar ditmaal had hij zich toch vergist in de kracht van Lakeman, die er op belust was nu zijn kunnen te tonen. Weer zette hij zijn scherpe eindsprint in, kon naast Lakeman komen, doch toen was de streep bereikt en met zeer klein verschil, slechts voor de kamprechter te zien, kon Lakeman zegevieren.

Cor Bakker werd een zeer goede derde, terwijl Gerard van Beek de vierde plaats bezette, op enige achterstand gevolgd door De Best en Smits. Dit trio had steeds bij Vooren, Lakeman en Bakker gezeten en moest deze eerst in de laatste vier kilometer laten lopen, toen Lakeman op de pedalen ging staan en plotseling een kleine voorsprong nam. De sterke Zaankanter Cor Bakker kon nog juist aanhaken evenals Arie Vooren.

Evers als ganamaker

Het kopgroepje had inmiddels Piet Evers een ronde „gelapt" en toen ging deze, zich kansloos ziende voor een der laatste prijzen, helpersdiensten

aanbieden aan zijn streekgenoten. Eerst trok hij Van Beek naar voren toen deze door pech een kleine achterstand kreeg en van fiets verwisseld had en ten slotte, toen hij daarmee klaar was, ging hij de sprint aantrekken voor

Vooren. Dit had Lakeman door. Met forse pedaaltrappen spurtte de kloeke Amsterdammer naar voren om een lange eindsprint in te zetten met het in de aanhef vermelde resultaat. Dit had Evers niet mogen doen en het was dan

ook de enige schaduw in deze overigens sportieve course over 92 km zijnde 23 ronden in de Houtrakpolder, een course die over het algemeen een weliswaar snel doch saai verloop heeft gehad afgezien van dat spectaculaire slot in de spurt.

Strijd begon spoedig

In razend tempo waren de 65 profs en onafhankelijkcn van start gegaan

nadat de burgemeester van Haarlemmerliede het schot liet knallen. Vrolijk wanperde daar het oranje-zwarte dundoek bij de finish ter gelegenheid van deze course door een dames-comité aan het bestuur van de kwart eeuw oude Bataaf juist aangeboden. En dat windje, dat ook die vlag bewoog, kregen de renners daar in de rug. Daardoor kreeg nog geen renner enige achterstand. Maar toen in dat hoge tempo fel door gereden werd, viel toch eigenlijk

de slag al vroeg. Nauwelijks 12 km verder had zich al een kopgroep

gevormd van 10 renners, t.w. Liebregts. Vooren. Bakker, Schellingerhoudt, v. Beek, Motké, De Best, Reuter, Smits en Lakeman. Die bleven vele kilometers bijeen.

De groep dunt verder

Daar kwam niemand meer bij. Meer dan 1 minuut was de voorsprong al na 18 km en het werd steeds meer. Schellingerhoudt kreeg pech en hij was niet zo gelukkig als Vooren, die voordien zijn pedaal had gebroken juist waar een reservefietsje klaar stond. Hij kreeg, evenals dat met Liebregts het geval was, een flinke achterstand, waardoor hij in groep twee terecht kwam, waarin o.a.

De Hoog, Peters, Steerfbakkers, v. d. Dungen, Loos en Van Nek zaten. De kopgroep zou nog kleiner worden. Reuter viel tegen het einde terug, Motké had pech gehad en kwam ook in groep twee terecht. Maar nog was het daar- mee niet afgelopen, zoals u al weet uit de aanhef.

Men heeft gelezen dat De Best en Smits terugvielen, dat v. Beek door Evers werd bijgetrokken, doch toen nog eens van fiets verwisselde en toch met de vierde plaats genoegen moest nemen.

Amateurs en-nieuwelingen

Een nieuwelingem- en amateur- wedstrijd over 60 km ging vooraf. Hierin onderscheidden zich vooral de amateurs Janbroers en de nieuweling Snijders, tezamen met de amateur Pefcri. Snijders kon tussen de amateurs tweede worden achter Janbroers, die een goed rentree maakte in de rennerswereld na van 1940 af door omstandigheden niet meer gereden

te hebben. Snijders won de strijd der nieuwelingen. De uitslagen waren als volgt:

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman; 2. Arie Vooren; 3. Cor Bakker; 4. Gerard van Beek; 5. Cor de Best; 6. Harm Smits; 7. Gerard Peters; 8. Gerrie Loos; 9. Henk de Hoog; 10. Bouk Schellingerhoudt; 11. Motke; 12. reuter; 134. van nek; 14. van den Dungen; 15. Liebregts; 16. Evers;

Amateurs: 1. P. Janbroers; 2. Freek Petri; 3. Aad Schotman; 4. Simons; 5. Kiekens; 6. Westerterp; 7. Smits; 8. Favajee; 9. Schouten; 10. Wiersma;

Nieuwelingen: 1. Wim Snijders; 2. Wim Rijvers; 3. Piet van Roon; 4. Ab Donker; 5. Westra;

 

HALFWEG.(1948.09.19)

Amateurs: 1. Ed Koeman; 2. Theo Blankenauw; 3. Piet Peters; 4. Matzen; 5. P. Willekes; 6. Henneman; 7. Gerritsen; 8. Schotman; 9. van Breenen; 10. Kunst;

Nieuwelingen: 1. Ab Donker; 2. Wim Snijders; 3. Henk Wiese;

 

HALSTEREN.(1948.05.08)

Ook West-Brabant opende wegseizoen

De Korver glorieus winnaar in Ronde van Halsteren

Solorit van 40 kilometer

Schier onherkenbaar door een laag stof reed daar de moedige Rotterdammer André de Korver alleen langs de duizenden toeschouwers uit Halsteren en geheel West-Brabant. Hij had zich met een paar nijdige pedaaltrappen van Jan Theuns en Jaak de Visser ontdaan. Daar was geen vechten tegen die kerel, wiens gedachten ongetwijfeld uitgingen naar de onvergetelijke etappe uit de Ronde van Nederland, toen hij in het land van bronsgroen eikenhout zijn zegetocht begon. Weer wilde hij een overwinning waar men over zou spreken. En de onverwoestbare De Korver won onbedreigd met 3 minuten 15 seconden voorsprong op een groepje van zes renners waarvan de Haarlem- mer Cor de Best de sprint won.

En toen dan Halsterens burgervader met de bel het startsignaal gaf, was het West-Brabantse wielersportseizoen ingeluid. Daar trok de bonte karavaan over de „kinderhoofdjes" waaruit het 3 km lange parcours voor het grootste deel bestond. Toen we de vijfde ronde „turfden" had de Rotterdamse vechter André de Korver de gedachte gekregen dat een voorsprong door wat inspanning verkregen heel wat veiliger was dan tussen al die gevaarlijk wegslippende wieltjes te zitten en hij pikte gelijk een premie van ƒ 20.— mee. André de Korver weg !

Dat is ernst, begrepen Jos van Gelderen en Piet Verschueren. De eenling daar aan de kop werd al spoedig een trio. De Vlaardinger Piet de Vries poogde een paar kilometer verder in gezelschap van de Overschieër Tony Verhoeven de voorsprong van het trio vluchtelingen te verkleinen, maar slaagde daar allerminst in, maar toen na 27 km de Amsterdammer Leo de Beer en de Eindhovenaar Schoenmakers deze taak overnamen, slonk de voorsprong zienderogen. Weer waren uitvallers te noteren door pech: Arie Vooren die gelijk met Gerard van Beek een lekke band kreeg, staakte de strijd, Louis Motké die hetzelfde overkwam, zette door, na hersteld te hebben. Schoenmakers en De Beer hadden inmiddels na de 10e doortocht door Halsteren aansluiting bij de vluchtelingen gekregen, een voorbeeld dat twee kilometer verder gevolgd werd door de Amsterdammers Lakeman en Loos en Stuijts uit Hoogerheide. Twaalfde ronde ! Nog 100 km. Het hele gezelschap zou weer broederlijk bijeen komen. Vele kilometers viel er niets anders te noteren dan wat uitvallers, w.o. Jef v. d. Vijver die zich voor deze keer eens op ander terrein had gewaagd en voorts Frans v. d. Broek die met een platte band reed. Alleen weg halfweg de wedstrijd, 65 km, kwam er weer wat leven in de brouwerij. Het was weer eens André de Korver die zich ging roeren en met een formidabele sprong in een kopgroepje terecht kwam dat met nog 57 km uit de volgende renners bestond: De Korver, Theuns, De Best, Buijsse en De Visser. Zou dat nu een ernstige poging worden of weer op niets uitlopen? vroeg men zich af. Matena en Van Gelderen deden inmiddels een poging de voorsprong van de vluchtelingen te verkleinen, maar deze was toen al 600 meter. Buijsse viel terug evenals De Best, zij het door een lekke band. Nog 48 km We mochten wel zeggen dat de slag gevallen was. 27 renners van de 74 waren nog in de wedstrijd. Hierbij zat Lakeman die door moest bijten om tussen de wielen te blijven. De drie aan de kop bleven slechts 9 km bijeen. Toen waagde De Korver de sprong naar de zege. Twee minuten voorsprong in 6 km. Het was waarlijk uitzonderlijk wat de Rotterdammer daar verrichtte!

Francken en vervolgens Pauwels en v. d. Heijden trachtten eveneens aan het peloton te ontvluchten en zij slaagden daar dan ook inderdaad in. De Korver konden zij overigens niet veel kwaad meer doen, want zijn voorsprong werd nog groter. Toen nog 16 km te rijden waren, sprongen er weer twee uit het kleine groepje dat nog in de wedstrijd zat: Cor Bakker en Schoenmakers, die gezelschap kregen van v. d. Dungen en De Best. En dat kwartet liep Pauwels, v. d. Heijden en Francken in, een zevental dat om de tweede plaats ging rijden. Voor v. d. Dungen was dit niet weggelegd. Hij viel terug bij De Vries, Buuron en Bijl. En daar ging De Korver ten slotte als een glorieus winnaar over de streep waar hij vele handen moest drukken. Zijn tijd over de 130 km was 3 uur 23 min.

Beroepsrenners: 1. Andre de Korver, Rotterdam 130 km in 3.23.03; 2. Cor de Best, Haarlem; 3. Cor Bakker, Zaandam; 4. Frans Pauwels, Kieldrecht; 5. Bernard Francken, Sint Nicolaas; 6. Harry Schoenmakers, Eindhoven; 7. Janus van de Heijden, Wouw; 8. Tonny van de Dungen, Den Bosch; 9. Jan van Gelderen, Sluiskil; 10. Leo de Beer, Amsterdam; 11. van Bijl, Den Haag; 12. Marinus Buuron, Bergen op Zoom; 13. Piet de Vries, Vlaardingen;

 

HARLINGEN.(1948.09.04)

HENNINK EERSTE TE HARLINGEN. Een geslaagde ronde.

Onder overweldigende belangstelling werd hier Zaterdag de „Ronde van Harlingen", een wielerwedstrijd over 100 K.M. vor amateurs, verreden, een sportevenement dat bijzonder is geslaagd en stellig wel eens zal worden herhaald. Organisatorisch liep de zaak voortreffelijk en de strijd was sportief. Tot het laatst toe gaf het veld van prominente renners zich geheel en het publiek heeft volop genoten.

Na de eerste ronden in snel tempo, vormde zich een kopgroep, welke echter later weer werd ingehaald. Nogmaals wist echter die groep uit te lopen op het peloton en halverwege was het duidelijk, dat het tussen de Alkmaarder Hennink, de Amsterdammers Bremen en v. d. Veen en Mol uit Groet zou gaan. Met de regelmaat' van een kok draaide de kopgroep haar rondjes en vlak voor de eindstreep waren de renners nog bijeen. Met een machtige spurt won toen Hennink, op enkele meters gevolgd door de anderen.

Amateurs: 1. Jan Hennink (Alkmaar) 2 uur 35 min. en 18 sec.; 2. Jan van de Veen (Adam); 3. J. Mol (Groet); 4 L. Bakker (Adam); 5 v. Bremen (Adam); 6 M. Wiersma (Amstelveen); 7 B. Lelieveld (Adam); 8. K. Stigter (Amstelveen); 9 J. E. de Bruin (Zijpe); 10. Andriessen Jr. (Leeuwarden).

 

HELMOND.(1948.08.15)

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, Den Bosch 120 km in 2.52.59; 2. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 3. Cor de Best, Haarlem;  4. Tonny van de Dungen, Den Bosch; 5. Cees Bijl, Den Haag; 6. Gerard Peters, Haarlem; 7. Willem Matena, Amsterdam; 8. Henk de Hoog, Amsterdam; 9. P. savelsberg, Hoensbroek; 10. Harry Maas, Geldrop; 11. Harry Schoenmakers,

 

HILVERSUM.(1948.06.07)

Wederom een uitstekende prestatie van Evert Grift

Matige resultaten der overige gooise renners

Voor de 12e maal draaiden Zondag de nieuwelingen en amateurs hun rondjes op het bekende parcours langs de Hooghlaan-Diependaalse drift en Gijsbr. Van Amstelstraat. Ondanks het minder gunstige weer hadden toch duizenden zich langs de kant geschaard om van de verrichtingen der renners kennis te nemen en uiteraard ging de grootste belangstelling uit naar de prestaties van de Adelaarrenner Evert Grift die de laatste weken zulke goede resultaten wist te boeken. Laten we direct constateren, dat Grift niet heeft teleurgesteld. Wel werd de overwinning ditmaal niet zijn deel, doch zijn rijden was van dien aard, dat men ten volle verzekerd is van zijn capaciteiten. Grift heeft meer gedaan dan wie ook en hij heeft moeten ervaren, dat adeldom verplichtingen oplegt. Voortdurend werd hij in de gaten gehouden, iedere weglooppoging werd onmiddellijk beantwoord en enkele malen zagen we de Soestenaar compleet ingesloten liggen tussen een veld Amsterdammers! Dat hij desondanks in het klassement toch nog de derde plaats wist te bezetten, is een resultaat, waarmee Grift meer dan tevreden mag zijn.

De andere Adelaarsrenners waren niet zo gelukkig en vooral de prestaties van onze Larense jongens zijn zeer matig te noemen. Door een breuk van de ketting moest Stam al spoedig de strijd staken, terwijl v.d. Pol na 70 ronden de strijd moets staken. 15 ronden voor het einde kreeg Meyer een inzinking, kwam dood te zitten en gaf moedeloos op. De enige Larinees die de wedstrijd beeindigde was Zoon, die met een ronde achterstand achter de leiders binnen kwam.

Bij de nieuwelingen reed A. Rutgers mee, doch ook hij moest door een lekke band de strijd staken.

De nieuwelingencourse over 40 km. was een kalme partij, waarbij enige weglooppogingen ternauwernood in staat waren wat leven in de brouwerij te brengen. Een uitlooppoging van de Hagenaar v.d. Putten werd spoedig teniet gedaan en in de eindsprint wist de winnaar van de Ronde van Laren, W. Snijders uit Zwanenburg, met een tijd van 1 uur 8 min. 20 sec. te zegevieren voor T. Hofland uit Beverwijk en A. Klein uit Zaandam.

Bij de amateurs verrichten vooral de Amsterdammer Matzen, Sieveking en Monkalbaan, alsmede de Hagenaar Ouwehand, uitstekend werk. Na ruim 50 km namen Krever, de kampioen van het vorige jaar, van Os, Petri, Matzen, Ouwehand, Monkelbaan en Verstraaten tezamen met Evert Grift een 20 sec. voorsprong, doch het peleton wist weer aansluiting te verkrijgen. Tot tweemaal toe liep Matzen weg en even zovele malen werd hij weer ingelopen, waarbij Grift een belangrijke rol speelde. Aan het einde van de strijd scheen het, dat de Soestenaar te veel van zijn krachten had gevergd, want toen Van Veen en Bakker vlak voor het einde ontsnapten, zag hij geen kans, de vluchtelingen bij te houden. In de einsprint wist Van Veen tenslotte Bakker te bedwingen, terwijl Grift als derde aan de kop van het peleton de finish passeerd.

Amateurs: 1. J. v.d. Veen, Amsterdam 100 km in 2 uur 53 min. 25 sec.; 2. L. Bakker, Amsterdam; 3. E. Grift, Soest op 50 meter; 4. L. de Booy, Amsterdam; 5. H. Krever, Duivendrecht; 6. P. Sieveking, Amsterdam; 7. K. Neeft, Haarlem; 8. F. petri, Amsterdam; 9. B. Ouwehand, Den Haag; 10. J. de Groot, Leiden;

Nieuwelingen: 1. Wim Snijders, Halfweg, 40 km in 1 uur 8 min. 20 sec.; 2. T. Hofland, Beverwijk; 3. A. Klein, Zaandam; 4. F. Cornelissen, Halfweg; 5. A. v.d. Putten, Den Haag; 6. A. van Oers, Langeweg; 7. W. Rijvers, Breda; 8. C. Schilder, Utrecht; 9. J. v.d. Horst, Amsterdam; 10. A. Mac Lean, Varik;

 

HOENSBROEK.K.K.K.RACE.(1948.08.15)

GEEN STRIJD EN DUS OOK GEEN SPANNING

Pellenaers won de tiende K.K.K. rond kasteel van Hoensbroek

Sukkelend peleton bewaarde eerbiedige afstand

Pellenaers eens wereldkampioen en coureur van grote klasse, maar volgens insidders toch nu eindelijk wat te oud om nog een woordje te kunnen meespreken, die „oude" Pellenaers kwam aan het slot van de 10de K.K.K welke Zondag rond het trotse kasteel van Hoensbroek werd verreden

als een wildeman, alleen op de eindstreep afgestoven, fris, alsof hij zo pas begonnen was Hij was er in geslaagd, in de allerlaatste tour zijn mededingers naar de overwinning de Korver en Braspennincx van zich af te schudden. Pellenaers won deze K.K.K. in grote stijl, de stijl van de jaren toen de nog vitale Kees triomfen vierde aan de lopende band.

Kroon won bij de amateurs

Deze eindphase van een ronde, welke 40 maal rond het „Chateau" draaide, was eigenlijk het enige sensationele, dat er Zondagmiddag in Hoensbroek te beleven viel De duizenden, die naar de mijnstad waren gekomen om een middag van spanning en sensatie door te maken, hebben eigenlijk niet de waar gekregen, die zij voor hun enkele dubbeltjes wel gewenst hadden. André de Korver. de eerste man. die zich niet langer wenste te vervelen in een peleton, waarin niet bijster veel gebeurde waagde even na de twintigste ronde een' kleine escapade, die achteraf wonderwei geslaagd bleek te zijn. Vooraf had Steenbakkers geprobeerd er wat leven in te brengen, doch zijn poging mislukte op het ogenblik dat de Korver aan de zijne goed en wel begonnen was. Deze laatste kreeg in de 25e ronde gezelschap van John Braspenning en Pellenaers En toen was het uit met de spanning en eigenlijk ook 'n beetje uit met deze ronde, die tijdens de laatste 10 touren doodbloedde aan eentonigheid en weinig strijdlust.

EN HET PELETON SUKKELDE VOORT

In het peleton, dat op respectabele afstand van Pellenaers en zijn medevluch- telingen volgde en waarin nog al eens verschil van mening bleek te bestaan over het nemen en zo, zaten azen als Seyen, Lambrichts en de Belg Nouville. De beide Limburgers hebben deze ronde wellicht opgevat als een oefenritje voor de komende grote slag rond de Cauberg. Tenminste, we kregen deze indruk. Neuville heeft ’n tijdlang op zn eentje gevochten tegen de grote

rest, die hem echter geen gelegenheid wenste te bieden om maar uit deze nare troep te vertrekken. Het peleton, dat aan het einde van de wedstryd danig was geslonken, maakte aan het slot een tam sprintje. Meer.niet! Hoensbroeken wij hopen voor het volgend jaar op een fraaiere K.K.K.

De uitslag der profs was als volgt:

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars; 2. Andre de Korver; 3. John Braspennincx; 4. Hubert Sijen; 5. Henk Lakeman; 6. Jan Schweitzer; 7. Francois Neuville; 8. Piet van Gerven; 9. Toon Steenbakkers; 10. Koot; 11. Piet de Vries; 12. Lambrichts; 13. Verhoeven; 14. Saen (Bel); 15. Sprenkeling; 16. Michiels (Bel): 17. de Groen; 18. Mathijssen; 19. van Straten; 20. van Beemst;

Amateurs: 1. Karel de Kroon; 2. Wim van de Stappen; 3. G. van de Kaa; 4. Ramakers; 5. Jacobs; 6. Ruysters; 7. Willemsen; 8. Colombon; 9. Bakker; 10. Testroote;

Nieuwelingen: 1. Wout Verhoeven; 2. Jan Nolten; 3. G. Voorjans; 4. Noortman; 5. van de Broek; 6. Hazewinkel; 7. Bax; 8. de Beer; 9. Fooy;

 

HOEVEN.(1948.08.15)

Nieuwelingen: 1. Ab Donker; 2. Wim van Kessel; 3. Ton Hofland;

Amateurs: 1. Wout Wagtmans; 2. Wim van Est; 3. Antoon Verstraeten;

 

HOOGERHEIDE.(1948.07.31)

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman; 2. Piet van As; 3. Theo Hopstaken; 4. Frans van de Zande; 5. Bouk Schellingerhoudt; 6. Piet Evers; 7. Piet de Vries; 8. Jan Lambrichs; 9. Kees Pellenaars; 10. Herve Theuns;

Nieuwelingen: 1. Wim Snijders; 2. --- 3. ---

 

HOORN.(1948.09.11)

Amateurs: 1. Arie van de Neut; 2. Piet van Roon; 3. Henk Wiese;

Nieuwelingen: 1. Ab Donker; 2. Jan Hennink; 3. Ed Koeman;

 

HULSBERG.(1948.05.17)

Hulsberg beleefde vandaag zyn eerste Ronde, onder auspiciën van de 'N.W.U. georganiseerd. Nieuwelingen en amateurs vulden de middag met resp. over 15 ronden (40 km) en 40 ronden (pl.m. 100 km). De uitslagen luiden: Nieuwelingen: 1. Jan Nolten (Maastricht), 1 uur 9 min. 51 sec.; 2. op 3 min. 35 sec. Jules Maenen (Valkenswaard); 3. G. Voorjans (Maasniel) en 4. Flemmingx (Leende).

Amateurs: 1. Jeu Joris (Geleen); 2 uur 57 min. 30 sec.; op 3 sec. 2. Frits Ramaekers (Hulsberg); 3. op 1 min. 2 sec. F. Vogel (Amsterdam); 4. Schoof (Lieshout); 5. Collonbon (Maastricht); 6. op 1 ronde Willems (Nuth); 7. Hermans (Avermond); 8. Heiligers (Blerick). Van de 18 amateurs, die startten, reden er 9 de wedstrijd uit. De Hulsberger Ramaekers, die als begrijpelijk voor eigen publiek wilde winnen, werd door pech achtervolgd. Niet minder dan 4 keer moest hij van fiets verwisselen en dat- hij desondanks nog tweede werd, pleit voor zijn capaciteiten.

 

HULST.(1948.04.30)

Wagtmans won de Ronde van Hulst

Spannende strijd in de laatste 15 ronden

Van Est tweede.

De ronde van Hulst heeft aanzienlijk minder belangstelling getrokken, dan bij gunstig weer het geval zou zijn geweest. Toch schaarden zich nog 6 a 7 duizend mensen langs het keurig afgezette parcours, die met gespannen aandacht de wedstrijd hebben gevolgd. Evenals in de ronde van Nederland eiste ook hier het slechte weer vele slachtoffers, waardoor na ca. een uur rijden het aantal renners reeds van 95 tot 40 was gedaald. Op dat ogenblik waren deze 40 renners nog gesplitst in 2 peletons. Toen echter ondernam Alblas uit Overschie een uitlooppoging en door hardnekkig doorzetten slaagde hij er in een voorsprong te nemen van ruim 30 seconden op de renner Wagtmans uit Breda, waarna eveneens op 30 seconden het peleton volgde.

De wedstrijd werd herlevendig door talrijke premies waaronder een achttal van de Provinciale Zeeuwsche Courant die telkens zeer fel omstreden werden.

Spannende eindstrijd

In de laatste 15 ronden ontwikkelde zich een geweldig spannende strijd, die helaas door een fout van de jury zeer ongustig beïnvloed werd.

Terwijl de renner Alblas plotseling een inzinking kreeg, ontsnapte Wagtmans in gezeschap van Van Est uit Sint Willebrord, op op ongeveer 1 min. afstand gevold door de beide Belgen Lerno en de Preijcker.

Ongeveer 6 ronden voor het einde deelde de jury plotseling mee, dat Van Est in de 24ste ronde gedubbeld was door de leiders. Van Est kreeg door deze mededeling een inzinking doch weigerde af te stappen en wist zich met grote moeite te handhaven tussen de leider Wagtmans en de twee Belgen.

In deze volgorde passeerde zij de eindstreep.

Amateurs: 1. Wagtmans; 2. van Est (gedisqualificeerd); 3. de Preijcker; 4. Lerno;

Het publiek bracht met name van Est, die als gevolg van voorvork-breuk in het begin van de race een achterstand had gekregen, doch deze schitterend had ingelopen, een ovatie. Van Est protesteerde tegen de uitslag.

 

HULST.(1948.05.11)

Zege Wout Wagtmans in Hulst

Nogmaals heeft Woutje Wagtmans, dat kleine tengere coureurtje uit Breda, Dinsdag in de grote Mei-prijs van Hulst zijn buitengewone klasse getoond. Cadeau heeft hij de overwinning zeker niet gekrgen. In de laatse twintig ronden, toen hij met een halve minuut op kop lag, heeft hij zich, met de moed der wanhoop vededigd tegen de stormloop van Vos uit Den Bosch, de gevaarlijke Belg lerno en andere groten uit onze wielersport. Maar zij kregen hem niet klein.

Reeds in de eerste ronden zorgden Bindels en Wagtmans er voor dat het kaf van het koren gescheiden werd. 20 ronden lang bleef feitelijk een grote groep, bestaande uit 26 renners, bijeen. Deze kopgroep had toen een voorsprong van anderhalve minuut op een tweede groep, die reeds kansloos was.

We kregen acht man op kop toen de helft er op zat, t.w. Peters, Vos, Wagtmans, Alblas, Verstraeten, Duijf en de Belgen lerno en de Preijcker. Duijf moest echter lossen en viel in de groep terug. Toen er nog 20 ronden te rijden waren, ontsnapte Wagtmans. Hij voerde zijn voorsprong op tot ongeveer een halve minuut. Daarna ontketende Lerno een jacht, die mislukte.

De Belg probeerde het dan nog eens samen met Vos, maar Wagtmans slaagde er zelfs in de tweede groep. Waarin van Est reed, te dubbelen.

Amateurs: 1. W. Wagtmans, 108 km in 2 uur 38 min.; 2. F. Vos Den Bosch; 3. Lerno, Gent; 4. De Preijcker, Waasmunster; 5. peters, Haarlem;

 

HULST.(1948.10.05)

Brinkman wint te Hulst

Het wielercriterium voor amateurs te Hulst, Dinsdagmiddag werd verreden is een overwinning geworden voor H. Brinkman uit Maasland. Deze legde de afstand van 108 km. af in 2 uur en 34 minuten. Tweede werd Geluk, derde Gunst en vierde de Amateur/kampioen van Nederland Wim van Est.

Amateurs: 1. Brinkman (Maasland) 2 uur 40 min.; 2. Geluk (Rotterdam) 2 uur 41 min.; 3. Guns (Putten); 4. W. van Est (St. Willlbrord); 5. Schuiten (Amsterdam); 8. P. Peters (Haarlem); 7. Ouwehand (Den Haag) ; 8. F. Vos (Den Bosch) ; 9. Geerts (Teteringen); 10, Van der Veeken (St. Willibrord) allen zelfde tijd. .

 

IJZENDIJKE.(1948.05.18)

Amateurs: 1. Piet Verwijmeren; 2. Daan Hooyschuur; 3. Theo Alblas; 4. Timmermans; 5. Geluk; 6. Villevooy; 7. Duijf;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1948.06.13)

DE STRIJD OM DE NATIONALE WEGTITELS Op onweerstaanbare wijze werd Schulte kampioen op de bitse Cauberg De Kerkradenaar Plum veroverde de titel bij de amateurs

Iets grimmigs kwam plots over de blonde Schulte, zijn stevige vuisten omklemden vaster het stuur, de druk op de pedalen werd krachtiger en dwingender. Schulte wist zich sterker dan ooit. Had hij niet in de 16de ronde in een ruk de ruim een minuut voorsprong van de moedig in zijn eentje aan de leiding gaande Pauwels te niet gedaan? Dat hij in de 17e ronde bij Janssen, Syen en Middelkamp en Pauwels in goed gezelschap was gekomen, daarvan was Schulte meer dan wie ook overtuigd. Hij kende Middelkamp als zich zelf en wellicht dacht hij aan Rheims, waar de Kieldrechtenaar onder nog fellere hitte alles en iedereen klopte, die mededong naar de regenboog- trui. Schulte keurde Pauwels en vond hem een tikje te licht, maar met die best klimmende Janssen en de sterk rijdende Syen, zou het met zo gemakkelijk gaan Bijna zat de 19de klim van de Cauberg erop, toen Schulte het ogenblik gekomen achtte de race naar de overwinning ln te zetten en even scheen een voetriempje zijn plannen in de war te sturen en zijn gezellen blikten hoopvol om naar Schulte, maar nauwelijks was de kleine schade door dé Bosschenaar hersteld, of hij jumpte lachend op zijn voortvluchtige tegenstanders af.

Schitterend rijden van Sijen en Janssen

Na de afdaling bij het St. Jansbos sloeg Schulte hard en raak toe. Wel trachtten Syen en Janssen de Bossche geweldenaar te weerstaan, het hielp niets. Schulte was niet meer te houden. Groter en groter werd zijn voorsprong en toen Schulte te midden van ouders, zoontje en andere verwanten in de bloemen werd gezet, gehuldigd en in 't nationaal shirt werd gehesen arriveerde Syen met 3 min., 30 sec. achterstand als prachtige tweede.

Nauwelijks was de bonte sliert aan het grote avontuur begonnen of de kleine

Snellen koos parmantig het hazepad. Het liedje is genoegzaam bekend. Een portie vuurwerk, een onverantwoorde krachtenverspeling en bij het opmaken van de balans is de man, die op avontuur ging nergens te vinden. Doch Snellen zong dit liedje toch enigszins anders. Neen, er ging in ziin uitlopen een serieuze poging schuil. Want ook Pauwels zat dra mede op kop, ook Vooren, Motké( kreeg naderhand tegenslag), en de Ruiter vochten zich 'n weg

naar deze positie. Dit vijftal kreeg bij de zevende klim op 35 sec. Schweitzer, Janssen., Steenbakkers en Wijdenes als naaste buren, in welke episode Lakeman het peleton liet varen, Piet Van Nek vorkbreuk meemaakte en Middelkamp met Schulte het gewenst oordeelden om een etage dichter bij de koplui te gaan wonen. Bij de 8ste bestijging hadden Janssen, Steenbakkers,

Schweitzer en Wijdenes de leiders te pakken, terwijl achterin de groep in brokjes uiteen viel.

NEGEN MAN AAN DE KOP

Het eerst verdween Motké, lang hield de rest stand, daarna kwamen nieuwe groeperingen. Vooren, de Ruiter, en de Korver werd in de 16de ronde een halt toegeroepen en initiatiefnemer Snellen werd van leider op 4 min. 50 sec. gedegradeerd. Een minuut 40 sec. bedroeg Pauwels voorsprong in de vijftiende ronde, op het ogenblik, dat Schulte aan de uitwerking van zijn plannen begon. Na de 16de klim gingen Schulte en Pauwels met 17 sec. op

Janssen, Syen en Middelkamp aan de leiding. Op 1 min. 33 sec. kwamen v.d. Zande en Lambrichs. op 2 min. 10 sec. Schweitzer op 3 min. 4 sec. Schellingerhoudt, de Hoog, Savelsberg. Op 4 min. 50 sec. Snellen en nog later Buuron, Janssen, Syen en Middelkamp wipten op Schulte—Pauwels en

de vijf kerels die verleden seizoen de kampioensrace een merkwaardige eindphase bezorgden gingen ook ditmaal de nationale wegtitel kernachtig op het spel zetten. Vijf man op kop, vijf knapen met klinkende namen. Lambrichs gaf na een valpartij in het St. Jansbos op, Savelsberg en de Hoog en Bakker raceten moedig voort en Ne Tacker kende het woord opgeven hoegenaamd niet.

VIJF MAN OP KOP.

Schulte. Middelkamp, Syen, Janssen en Pauwels in een kampioensstuk, dat klonk als een klok. Hoe subliem besteeg Sefke Janssen die al maar gewichtiger wordende Cauberg, wat een klasse sprak uit Syen's werk. En hoevelen langs het traject wezen niet naar Middelkamp. Maar één was sterker dan de rest, een had nog meer macht, stijlvol sprintte Schulte steeds de Cauberg op. En toen hij zijn kaarten op tafel legde speelde hij direct troef. Hij nam 35 sec bij de klim. toen Gerrit de finish passeerde was hij 1 min. 22 sec voor. Hij werd met 3 min. 30 sec. voorsprong op Syen, die zowaar in de laatste kilometers Middelkamp, Janssen en Pauwels in de steek liet, nationaal wegkampioen. Een wegkampioen van groot formaat. De uitslag luidde:

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, Den Bosch 216,3 km in 5. 31.48; 2. Hubert Sijen, Maastricht; 3. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 4. Jef Jansen, Elsloo; 5. Frans Pauwels, Kieldrecht; 6. Joep Savelsberg, Hoesnbroek; 7. Cor Bakker, Zaandam; 8. Henk de Hoog, Amsterdam; 9. Frans van de Zande, Halsteren; 10. M. Snellen;

DE RACE DER AMATEURS

Reeds in het prille begin werd er een stevige bres geslagen in dit corps door een valpartij voor de Caubergklim waarvan o.a. Voorting het slachtoffer werd. Maar hij vocht dapper rondenlang alleen tegen de overmacht en het geweld van de berg en geleidelijk minderde zijn achterstand tot

1 ½ minuut. Toen bezocht het noodlot hem voor de tweede maal en een valpartij schakelde hem thans voorgoed uit. In de voorhoede vochten alleen nog maar van Est, Duijf, Plum en Blankenauw en Timmermans en de achterstand van de rest met Grift. Geerts, van Eekelen. Verstraeten en v.d. Neut e.a. was zo groot, dat het vast stond dat dit robbertje om de nationale

titel zou worden uitgevochten door het leidende vijftal. En twee ronden voor het einde nam Plum zijn kans. Met een prachtige sprong liet hij zijn concurrenten het achterwiel zien. Zijn sprong was van zodanige kracht, dat het achter hem jagende groepje in de afdaling hem in de verte zag verdwijnen. Zijn tempo geleidelijk aan verhogend joeg deze Limburgse jongen alleen over het parcours onder daverende toejuichingen van het publiek dat zich de ogen uitwreef voor deze kersverse verrassing.

En achter hem zwoegden Duijf en van Est in een laatste wanhopige poging bij te springen, maar hun krachten lagen beneden die van de Kerkraadse amateur en tenslotte moesten zij hem laten schieten in zijn eindrush die gewoon formidabel was.

Seconde op seconde groeide de voorsprong. Het was alsof deze Limburgse ontdekking nieuwe krachten kreeg. Met meer gemak dan voorheen beklom hij voor de laatste maal de steile Cauberg in de zekere overtuiging dat hem bij de finish op de Oud- Valkenbugerweg de hoogste nationale titel wachtte. De afdaling was schitterend, zijn tempo groeide nog steeds en toen de 30-

-jarige wielrenner blij en gelukkig door het spervuur van de fotografen en door de dichte haag van de enthousiaste menigte over de eindstreep schoot, was hij kampioen met een voorsprong van 2 ½  minuut. De uitslag luidde:

Amateurs: 1. Plum (Kerkrade) 157,3 km in 4 uur, 18 min., 47 sec; 2. Duijf (Zaandam) op 2 min., 29 sec; 3. van Est (St. Wille- brord) op 2 min. 47; 4. Blankenauw (Nijmegen) op 5 min.; 5. Grift (Soest) op 9 min. 26 sec: 6. Geerts (Teteringen) 7. Van Eekelen (Rotterdam): 8. Elswijk (Zaandam) 9. van de Neut (Amsterdam).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.ARNHEM.(1948.09.27)

Nieuwelingen: 1. Ab Donker, 2. Thijs Roks, 3. Freek Cornelisse,

Veteranen: 1. Antoon Krijgsman, 2. J. Nagel, 3. J. Vonhof,

 

KAPELLE.(1948.05.08)

Alblas uit Overschie wint

Voor ongeveer 4000 toeschouwers werd Zaterdagmiddag de 4e ronde van Kapelle voor Amateurs en Nieuwelingen verreden.

Reeds spoedig werd er een flink tempo ingezet. In de kopgroep was men zeer strijdlustig en verschillende renners ondernamen pogingen die op niets uitliepen, totdat ’n groep van zes renners waarin zich ook Alblas bevond weer een uitlooppoging halverwege de wedstrijd scheen te gelukken, doch het grote peleton joeg geweldig achter deze uitlopers aan. Toen de voorsprong bijna een minuut was geworden brokkelde men hiervan steeds af en zeer spoedig sloten Wagtmans en Van Est zich bij de weglopers aan.

De sprinten wist Bindels uit Breda voo 90 procent op zijn naam te krijgen.

Ondertussen was het in de kopgroep nog niet rustig, een viertal renners, waarbij weer Alblas uit Overschie was, trokken zich weer los en liepen steeds weer uit. Hieruit ontstond weer een grote jacht van het peleton. Verwijmeren uit teteringen en Wahtmans maakten zich uit het peleton los en liepen ronde na ronde in op de weglopers. Droe ronden voor het einde voegden zij zich bij de uitlopers. Een ronde voor het einde wist Alblas zich los te rukken met aan zijn wiel Verwijmeren. In de eindsprint wist Alblas glansrijk van Verwijmeren te winnen.

Amateurs/Nieuwelingen: 1. Theo Alblas, Overschie; 2. Piet Verwijmeren, Teteringen; 3. Wout Wagtmans, Breda; 4. W. v.d. Blaat, Amsterdam; 5. Th. Blankenauw, Nijmegen; 6. A. Verstraten, Breda; 7. F. Vos, Den Bosch; 8. A. Bloemers, Oss; 9. Wim van Est, Sint Willebrord; 10. K. Koot, Eindhoven;

Van de Zeeuwse renners die aan deze ronde deelnamen wist C. Jansen uit Axel als eerste eindigen. Mouthaan en Hollestelle hebben de strijd al spoedig gestaakt.

 

KAVELINGEN.(1948.07.11)

Zondagmiddag werd de Ronde van Kavelingen voor Amateurs over 100 km

Gehouden. Aan de start verschenen 45 renners onder wie acht Friezen.

De wedstrijd werd gewonnen door Jan Hennink uit Alkmaar.

Bep Andriessen wist de vijfde plaats te veroveren, terwijl J Charisius elfde

Wer, R Westerterp had weer enige lekke banden wat erg jammer was daar

hij nog steeds in de kopgroep zat; hij reed echter de wedstrijd uit E Heeg en

J v d Molen en Fr Seerden reden de wedstrijd ook uit. De premies werden

gewonnen door Andnessen 2 Charisius 1 en Heeft 1

Amateurs: 1. Jan Hennik; 2. Bob Groeneveld; 3. P. van de Broek;

Nieuwelingen: 1. N. Verhove; 2. J. Hamming; 3. C. de Jongen;

 

KERKRADE.(1948.07.11)

KERKRADE ZAG PROFS OP ZIJN CIRCUIT

Twee Belgen zwaaiden de scepter over een veld van 37 renners Alleen v.d. Zande bood gelijkwaardige tegenstand

Over een veld van 37 renners, van wie er verschillende klinkende namen droegen, hebben vandaag in de Ronde van Kerkrade die alleen voor profs openstond, twee Belgen de scepter gezwaaid, met name de blonde Emile Rogiers vooral bekend door zijn tweede plaats in de Ronde van Nederland en de kleine tanige Lode Michiels. Op indrukwekkende wijze maakten zij de koers en de eniee die zijn krachten met de hunne vermocht te meten was de man uit Halsteren de donkere v. d. Zande. die toen 15 ronden voor het einde de koers vrijwel beslist was en men een van de twee Belgen als overwinnaar kon aanwijzen, niettemin voor de volle 100 pet voor zijn kansen vocht. Tussen deze twee Belgische grootheden ingekneld, kon men moeilijk van hem verwachten, dat hij de sprint zou gaan winnen, maar hij weerde zich in die laatste 10 meter wel zo duivelachtig fel, dat hij Lode Michiels naar de derde plaats terugwees, maar Rogiers moest laten passeren Het was een interessant en spannend slot geweest van een koers, die 5 a 6000 toeschouwen, die lich rond het aantrekkelijk circuit hadden verzameld, van het begin tot het einde heeft kunnen boeien.

Rogiers werd winnaar

Na de 19e ronde begon men er zich werkelijk van bewust te worden; dat het kleine Belgische manneke Michiels, in dat blauwe shirt over ongemeen grote capaciteiten beschikte. In de ronden daarvoor, die meer van een elgant speels karakter waren geweest en waarin Schoenmakers, Steenbakkers en Schweitzer meer dan eens de aandacht op zich vestigden, had de kleine Belg zich wel steeds op het voorplan bevonden, maar niet direct opvallend. Toen

zijn naam later genoemd werd als zijnde de man, die de meeste premies in de wacht had gesleept, begon men ernstig op hem te letten. Het deed de grote schare van kijklustigen zichtbaar genoegen, dat Jan Schweitzer zich een tiental ronden in het gezelschap van Michiels wist te handhaven, zelfs een kleine voorsprong wist te nemen, welke toch niet de minste illusie vermocht

te scheppen, dat men hier met een succesvolle uitlooppoging had te doen. Het peleton draaide nog zeer soepel. Schoenmakers en Steenbakkers verrichtten bovendien dermate zwaar werk dat zij bij het ingaan van de 30c ronde het peleton practisch op de twee uitlopers hadden getrokken. Van een even uitblazen profiteerde Rogiers om de krachten van het ronddraaiend gezelschap te toetsen. Zijn geringe voorsprong van 18 sec. verontruste Arie Voren echter zo zeer, dat hij Schoenmakers te hulp riep om de achtervolging op de Belg te openen. v. d. Zande meende dat het nu ernst werd en joeg dit drietal na, met als resultaat van aller krachtsinspanning, dat wij bij het ingaan van de 40e ronde Schoenmakers. Rogiers, Vooren en v. d. Zande met een kleine voorsprong op het sterk gedunde peleton, waaruit Schweitzer verdwenen was, voorbij zagen stuiven

MICHIELS GROTE OGENBLIK.

Ene ronde duurde echter dit spel van deze vier. Michiels achtte het de hoogste tijd om zich er ernstig mee te gaan bemoeien. Met schijnbaar niet de minste inspanning draaide de Belg er een onweerstaanbaar tempo uit, zijn tegenstanders als het ware ter plaatse achterlatend. In één race vaagde hij niet alleen bet peleton van zijn wielen, maar eveneens de vier uitlopers, die deomoedirr het hoofd voor zoveel kracht te buigen hadden. Dat gebeurde in

de 41e ronde en om den volke ineens maar te tonen wat hij van zins was vocht hij zichin de volgende ronde met een voorsprong: van 36 sec. van alles weg. Even zakte zijn tempo en had het er de schijn van dat een fanatieke achtervolging van v. Vooren succes zou hebben, maar de Zaankanter ondervond niet voldoende steun en moest zijn poging mismoedig opgeven.V. d. Zande beschikte in de persoon Rogiers, Maas en Steenbakkers over betere

hulp en in de 47e ronde kreeg hij Michiels alleen te pakken, die zich in sterk

gezelschap wist. Dit was het sein van Rogiers om zijn troeven op tafel te werpen. Met Syen. Vooren, Steenbakkers en Lambrichs aan zijn wiel zette hij de achtervolging in, maar ook nu bleek één man tegen het zware werk opgewassen. Rogiers, die zich in de 51e ronde bij v. d. Zande en Michiels

voegde.

ROGIERS, v. d. ZANDE en MICHIELS ONBEREIKBAAR.

Van toen af ging het met dit drietal crescendo en nadat echtereenvolgens Lambrichts. Steenbakkers. Vooren en Syen tevergeefs hadden getracht de drie vluchtelingen te bereiken werd hun voorsprong steeds groter en het werd steeds duidelijker, dat zij voor de anderen niet meer bereikbaar waren. Met ruim drie minuten voorsprong stoven Rogiers, v. d. Zande en Michiels over de eindstreep. Bij het massasprintje, waarop men aan het slot nog onthaald werd, toonde Syen zich de sterkste.De uitslag luidt:

Beroepsrenners: 1. Emile Rogiers(Bel); 2. Frans van de Zande; 3. Louis Michiels(Bel); 4. Hubert Sijen; 5. Arie Vooren; 6. Harm Smits; 7. Harry Maas; 8. Jan Lambrichs; 9. Toon Steenbakkers; 10. M. Snellen; 11. jansen; 12. de Vries; 13. Schoenmakers; 14. Gommans; 15. Buuron; 16. de Booy; 17. Liebregts; 18. van de Kamp;

 

KLOETINGE.(1948.05.15)

Voorting wint in Kloetinge

De 3e ronde van Kloetinge voor Amateurs en Nieuwelingen heeft zich gekenmerkt door een boeiende strijd tussen de allergrootsten bij de amateurs Van Est en Verstraeten waren de eersten die leven in de brouwerij brachten en 37 sec. voorsprong namen op Vos en Voorting, die inmiddels het peleton in de steek lieten. Laatsgenoemden kregen aansluiting bij de koplopers, zodat we vier maan aan de leiding kregen.

Ook Wagtmans wist de kopgroep te bereiken, evenals later een viertal andere renners. Geluk en de Belg Preijcker hadden inmiddels ook ’n jacht ontketend gevold door Bindels en Alblas. Voorting, Vos, Wagtmans en van Est gingen later nogmaals aan de haal. Laatstgenoemde moest echter van fiets verwisselen en kreeg 30 sec. achterstand. Moedig zette hij echter door en na een hevige strijd bereikte hij opnieuw de kopgroep; een fraai staaltje van treinlopen dat door het publiek gewaardeerd werd.

Vrouwe Fortna was deze middag Wagtmans niet gunstig gezind, want in de laatste ronden moest de kleine man van fiets verwisselen en dit was voor hem een te grote handicap om zijn achterstand nog goed te maken.

Ook Vos moest bij het ingaan van de laatste ronde nog van fiets verwisselen, maar daar was weinig tijd mee gemoeid. Hij kon in de eindsprint Voorting goed partij geven, maar moest toch zijn meerdere in de Haarlemmer erkennen.

Amateurs: 1. G. Voorting, Haarlem, 3 uur 29 min.; 2. F. Vos, Den Bosch; 3. W. van Est, Sint Willebrord; 4. F. Bindels; 5. Geluk; 6. Wagtmans; 7. Alblas;

Nieuwelingen: 1. J. van Isselt; 2. L. van de Eijnde; 3. J. Rommens;

 

KLOETINGE.(1948.09.18)

Donker won in Kloetinge

De jeudige Donker uit Amsterdam heeft Zaterdag in Kloetinge bij de course voor nieuwelingen zijn 16e overwinning in successie geboekt.

Verschillende jonge Zeeuwen waren hier aan de start verschenen van wie de Waal uit Kloosterzande zich het beste weerde en met slechts een halve minuut achterstand op de winnaar door de finish ging.

Het was spijtig dat een der favorieten Snijders uit Halfweg reeds in het begin door bandenpech moest opgeven.

Van oers, Hofland, Donker en Verhoeven toonden zich zeer actief en elke kleine ontsnapping van een der anderen werd door hen in de kiem gesmoord. Van Stee uit Kruiningen hield geruime tijd moedig stand in de tweede groep.

Een kopgroep van 14 man bij het ingaan van de laatste 6 ronden deed een massa-eindsprint verwachten maar tegen het einde scheidden van oers, Hofland, Donker en Verhoeven zich van de anderen af en betwisten elkaar in een fel sprintje deze zege.

Nieuwelingen: 1. Donker, Amsterdam, 60 km in 1 uur 31 min.; 2. van oers; 3. Hofland; 4. Verhoeven; 5. Roks; 6. Braspenningx; 7. de Waal;

 

KLOOSTERZANDE.(1948.05.02)

Amateurs: 1. L. Copier Ouderkerk a/d Amstel; 2. De Bisschop, Baal (Belgie); 3. Groeneveld; 4. Bindels; 5. Suijkerbuik;

 

KLOOSTERZANDE.(1948.08.08)

Amateurs: 1. Wout Wagtmans. 2. Wim van Est, 3. Manus Brinkman,

 

KOEWACHT.(1948.05.05)

Wagtmans in Koewacht

In het kermisvierende Nederlandse grensplaatsje Koewacht Z.-Vl. Heeft de kleine Wout Wagtmans uit Breda Woensdag zijn derde overwinning in successie geboekt. Volop spanning van begin tot eind, heeft deze wielerwegwedstrijd voor Amateurs en Nieuwelingen voor het talrijke publiek gebracht.

Er werd van begin af aan hard aan getrokken en velen hadden moeite het hoge tempo te volgen. De Zeeuwen Mouthaan en Hollestelle moesten reeds spoedig door een valpartij opgeven.

In de vierde van de elf te rijden ronden maakte Wagtmans de anderen reeds duidelijk dat ook deze middag met hem niet te spotten viel en nam een halve minuut voorsprong. Vos, Bindels en Copier zagen het gevaar, demarreerden en trokken het peleton weer op de vluchteling. Het was echter uitstel van executie. In de zesde ronde probeerde Wagtmans het nog eens met Vos aan zijn wiel. Dit tweetal nam 15 sec. voorsprong op van Est en de Belg Neijt en 1 minuut op het peloton onder aanvoering van Bindels en Verstraeten.

Het peloton onder aanvoering van Bindels en Verstraeten. Het peloton bleef terrein verleizen, maar van Est en Neijt slaagden er in dicht bij de leiders te komen. De Belg had echter te veel van zijn krachten gevergd en viel terug. Van Est voegde zich echter bij het ingaan van de tiende ronde bij de leiders.

Vos trok de eindsprint van ver aan maar in de laatste meters moest hij het hoogd voor Wagtmans buigen. Van Est volgde op ongeveer 40 meter.

Amateurs: 1. W. Wagtmans, Breda, 100 km. in 2 uur 49 min.; 2. F. Vos, Den Bosch; 3. van Est, Sint Willebrord; 4. Bindels, Breda op 1 minuut; 5. Suijkerbuijk, Breda;

 

KRUININGEN.(1948.07.03)

Vos won in Kruiningen

Spannende strijd bij Amateurs

Onder grote belangstelling werd Zaterdag de traditionele kermis course te Kruiningen gereden voor Amateurs en Nieuwelingen. Het aantal deelnemers was zo groot dat de nieuwelingen eerder moesten starten.

Bij de amateurs was de strijd uiterst spectaculair, Vos, Van Est en geluk zorgden er voor dat het veld reeds in de eerste ronden geheel uit elkaar kwam te liggen. Een serieuze uitlooppoging kwam pas in de 9e ronde toen Geluk, en Van Dorst ontsnapten. Eertsgenoemd tweetal handhaafde zijn

positie aan de kop geruime tijd, maar ’n fraaie achtervolging van Van Est, Vos, Remkes en Benny Keyzer bracht dit viertal mede aan de leiding. In de groep ontbrandde nu ook de strijd. Geerts en Bindels werden het slachtoffer van een valpartij, evenals Valentijn en later de Bruin uit Roosendaal, die zijn sleutelbeen brak. Woutje Wagtmans, die tot nu toe niet erg tactisch gereden had en te laat reageerde, toen Van Est c.s waren ontsnapt, ging nu op zijn eentje proberen. Tegen het einde demarreerden Vos en Van Est, terwijl de anderen niet in staat waren dit tempo te volgen. Wagtmans kon zijn specialiteiten nog eens te toon spreiden en liep het viertal Keyzer, Remkes, Van Dorst en geluk in.

Later ging de kleine man uit Breda samen met Geluk aan de haal, in wie hij zijn meerdere moest erkennen in de sprint om de derde plaats. Vos klopte Van Est in een felle eindsprint en boekte zijn eerste zege in dit seizoen. Mouthaan werd als eerste Zeeuw geklasseerd.

Bij de nieuwelingen reden de Zeeuwen Stroosnijder en de Waal een behoorlijke wedstrijd

Amateurs: 1. Frans Vos, Den Bosch, 100 km in 2 uur 29 min.; 2. Wim van Est; 3. Arie Geluk; 4. Wagtmans; 5.Keyzer;

Nieuwelingen: 1. Wim Snijders, Halfwweg, 50 km. in 1 uur 17 min.; 2. Arie Klein; 3. Piet van Roon; 4. Verhoeven;

 

KRUISLAND.(1958.06.20)

Amateurs: 1. Bertus Ouwehand, 2. Joop Kunst, 3. Tinus Kettenis,

Nieuwelingen: 1. Ton Hofland, 2. Ab Donker, 3. Anton van Oers,

 

LAREN.(1948.05.06)

Tweede ronde van Laren

Woensdag werd in Laren voor de tweede maal de Ronde van Laren georganiseerd. Er was een parcours uitgezet van 1.6 K.M. met start en finish aan het Zevenend bij de Melkweg en verder lopend via Smeekweg, Klooster, Oude Kerkweg en Jordaan. Deze afstanden moesten de nieuwelingen 16 maal (pl.m. 25 K.M.) en de amateurs 50 maad (pl.m. 80.1 CM.) af leggen. Precies om vijf uur startten de 57 deelnemende nieuwelingen, waarvoor de wethouder A. v. d. Schalk, als wnd. burgemeester het startsignaal gaf. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. Wim Snijders (Asd.), 40 min. 57 sec.; 2. A. J. Donkers (Asd.); 3. T. Hofland (Beverwijk); 4. O. W. v. Schalk (Utrecht); 5. A. Kleyn (Zaandam); 6. C. Boer (Asd.); 7. A. Mac Lean .(Varlk); 8. J. M. Hottinga (Asd.); 9. J. Pavort Asd.); 10. J. Prins (Asd.) Snijders ontving, ook de prestatieprijs en A. Rutgers, als 12e de prijs voor de eerstaankomende Gooise renner.

Daarna kwam de race der amateurs, die met een aantal van 58 startten. v De uitslag luidde;

Amateurs: 1. A. v. d. Neut (Asd.), 2 uur 2 min. 13 sec.; 2. W. Simonis (Asd.); 3. KI. Vet (Asd.); 4. C. Witteveen (Asd.); 5. H. Ton (Hoorn); 6. E. Grift (Soest); 7. C. Fasel (Asd.); 8. G. Lelieveld (Asd.) 9. J. E. de Bruyn (Schagerbrug); 10. J, Meyer (Laren).

 

LEIDEN.LEVENDAAL.(1948.10.03)

Hagenaar WESTERDUIN sloeg JAC. DE GROOT in eindspurt.

Premieregen op het Levendaal

   “Daar komen ze! “. Met deze kreten ontlaste zich de spanning van de duizenden, die Zaterdagmorgen op het Levendaal de wielerwedstrijd bijwoonden. Achter op de naderden in snelle vaart twee fleurige figuurtjes stampend op de pedalen en rukkend aan de sturen van hun lichte karretjes. Het waren onze stadgenoor Jav. De Groot en de Hagenaar Westerduin. In de voorlaatste ronde waren zij weggesprongen, het peleton ver achter zich latend, in de sprint zou de race beslist worden.

  Schouder aan schouder stormden zij op de finish af, de fietsen zwiepend onder de grote inspanning. Langzaam met machtige stoten, schoot de Hagenaar naar voren: eerst een banddikte, toen een half wiel. Jac de Groot was verslagen. Eervol!

   Het was een waardig slot van een race, die eerlijk gezegd 27 van de 28 ronden een zeer rustig karakter droeg. De vele premies hielden het peleton bij elkaar, waardoor wij verstoken bleven van uitlooppogingen en felle jachten. En premies waren er volop. Het feit, dat de Hagenaar Kooyman met 50 eendeeieren, een zilveren ring, twee flessen jenever, een fles Vermouth, een das en sokophouders en nog een paar kunstvoorwerpen naar huis ging, spreekt o.i. boekdelen. En dit is slechts een kleine greep uit de rijke collectie, door het Leids Studenten Corps en zakenmensen bijeengebracht.

  Wij zullen echter de laatsten zijn met te beweren dat de wedstrijd niet geslaagd is. Integendeel, voor elke premie moest gereden worden en zij waren de moeite waard om er een sprintje aan te wagen, zodat er doorlopend leven in de brouwerij bleef. Jammer was, dat zich in deze wedstrijd nog een vrij ernstige valpartij voordeed, waarvan de Hagenaar Storm het slachtoffer werd. In de laatste ronde drong het publiek naar voren en toen schijnt een zeer jeugdige wielerenthousiast in een onbewaakt ogenblik met zijn vlaggetje de sterkete van de spaken van Storm’s racefiets te hebben beproefd. Zes renners kwamen hierdoor ten val, Storm liep een gebroken sleutelbeen op en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden.

  De andere slachtoffers kwamen er met materiaalschade af. Het was de enige wanklank in deze door de Swift-Combinatie in samenwerking met het L.S.C. uitstekend georganiseerde wedstrijd.

   Na afloop reikte de heer J.Drijber van het L.S.C. met enkele toepasselijke woorden de prijzen uit. Het vertreksein van deze wedstrijd werd gegeven door de heer W. van der Laan, de voorzitter van de 3 Octobervereniging, terwijl ook burgemeester Vam Kinschot grote belangstelling voor de wielersport toonde. Voor de aanvang van de race zagen wij hem ten minste even op de fiets van de Groot klimmen. De uitslagen luiden:

Amateurs: 1. Westerduin, Den Haag; 2. Jac. De Groot, Leiden; 3. Riethoven, Leiden; 4. De Rijer, Den Haag; 5. Ouwehand, Den Haag; 6. Rijsbergen, Leiden; 7.v.d. Voort, Den Haag; 8. Vollenbregt, den Haag; 9. W. Vreeswijk. Alphen; 10. Vollenbregt, Den Haag;

Junioren: 1. Ten Kate, Den Haag; 2. Post, leiden; 3. Wallet, leiden; 4. G. Vreeswijk, Alphen;

 

LEPELSTRAAT.(1948.09.19)

Amateurs: 1. Jos de Beukelaer(Bel); 2. Piet Verwijmeren; 3. de Rooij;

 

M.P.M LIMBURG.(1948.09.05)

IN KERKRADE VIEL DE BESLISSING

Jef Janssen triomphator in de derde M.P.M.-koers

Braspenninx reed een fraaie wedstrijd evenals Joep Savelsberg

Het was by aankomst in Kerkrade, na een rush van 177 Km. door Zuid- en Midden-Limburg. Drie renners, t.w. Braspennincx, Lambrichs en de Vries hadden een voorsprong van nagenoeg 3 min. en begonnen in Kerkrade

aan de ruim 50 Km. restanten, die in 16 ronden op een cake-walk-parcours met 'n jaap van een bergje er in nog moesten worden afgelegd. En deze laatste 15 ronden beslisten de strijd. Een strijd, waarin zowel Braspennincx als Lambrichs de meest serieuze greep naar de zege hadden kunnen doen als er dat laatste vinnige bergje niet geweest was.

Einde was verrassend

Want nu won Sjef Janssen! Janssen, de man die fris en monter dolgelukkig

door de finish ging. De man, die in de laatste ronde, in de laatste bergklim, alles en iedereen zijn rugnummer liet zien en rap als een hinde zich omhoogwerkte. Janssen voelde er niets voor om met v. d. Zande, Didden of Vooren in een eindsprint het loodje te leggen. Hij ging bijtijds en het was machtig mooi dit slotwerk van een dag, die weinig sensatie en veel regen bracht.

Het was al vrij spoedig na de start, dat Braspenninx het vuurtje aanmaakte.

Met Diddens, Taillieu, Lambrichs, Breuer, Gommans. Mathijsen, Verhoeven en Vooren liep hij uit het peleton, dat zich verbaasde om de euvele moed van dit 9-tal om, met nog ruim 200 Km. voor de boeg, een sprong te doen die beslist nog te vroeg was.

Aanvankelijk liep het tempo van de weglopers hoger op. Schweitzer was de

eerste die met derailleurpech het strijdtoneel verliet. Nabij Susteren bedroeg de voorsprong van de negen reeds 2 min. En toen begon het peleton zich te roeren. Vooral Middelkamp trok en rukte aan de hoofdgroep en toen we bij Roermond draaiden, was de achterstand al practisch teniet gedaan. Nog voor Linne lag het hele veld bij elkaar.

BRAS NEEMT DE BENEN.

Even voor Sittard, nabij het viaduct, liep Braspenninx, die vandaag speels en

kwistig met zijn krachten omging, wederom weg. Maar weer was Lambrichs er bij en de Vries en Mathijsen volgden. Zo het naar Geleen, naar Elsloo, naar Beek en Meerssen. En intussen was de dreiging van de regen werkelijk- heid geworden. In stromende regen stond het Zuidelijke publiek met onverminderd enthousiasme zijn favorieten aan te moedigen. En de Elsloo-naren, die met een tikje teleurstelling Sjefke Janssen met een portie achterstand door zijn eigen straten zagen fietsen, hebben op dat moment niet kunnen geloven in de uiteindelijke overwinning van deze oersterke coureur.

In Amby ging het steil bergaf. En hier werden de Belgen Nest Sterkx, Rogiers

en Taillieu al uitgeschakeld door een valpartij. Sterkx had geblokkeerde remmen en Rogiers zijn derailleur lag in de knoop.

Het groepje weglopers had in Gulpen reeds 1,30 min. voorsprong en op de Gulpenerberg reeds 2 min. De weg slingerde zich hier door een landschap dat zelfs in deze motregen nog niets aan schoonheid inboette.

In Hoensbroek moest Middelkamp afstappen om een nieuwe tube op te leggen en dat koste hem zoveel achterstand, dat hij maar spoedig in zijn gloednieuwe Mercury eight stapte.

De Molenberg bij Heerlen sloopte de krachten van het leidende groepje. Mathijsen kwam met moeite boven en keek met nietszeggende ogen in de oneindigheid. Hij was voor de eindstrijd verloren. Evenzo zagen we

Sprenkeling met de wanhoop in de hol staande ogen een automatische trapbeweging maken naar het einde, dat nooit kwam

HET EINDE

De aankomst van het leidende klaverblad met ruim 2 min. voorsprong deed een doodlopende koers verwachten, misschien met een 3-mans-sprint, misschien met een duel. Maar het zou anders worden.

Want achter het drietal, waarvan en Lambrichs en Bras het paardenwerk

deden, joegen in steeds hoger tempo enkele gevaarlijke knapen als: Vooren, Didden, v. d. Zande, Joep Savelberg en Sjef Janssen, Syen, de eeuwige pechvogel, moest met een verbeten gezicht alleen aan uiterst moeilijk in te lopen 30 seconden beginnen, die hem het noodlot hadden opgelegd als een onverdiende straf.

En de achterstand minderde zienderogen. Hij loste op en het werd een voorsprong op het dappere groepje, dat zelfs niet meer in staat bleek het tempo van de nieuwe kop te houden. Vooren, Savelsberg, Didden en Janssen sneden door dc dalende bochten, rukten met dansende ruggen de Wijngracht berg op, snelden over het rechte stuk en begonnen in een angstig bewaken van elkander aan de laatste klim.

En hier sloeg de taaie, katachtige en met een modderkorst bedekte Tour-de-

France-man Janssen zjjn slag. Janssen, die al lang zijn berekening had gemaakt met zijn slimme hersens. Die maar hoefde te zorgen in de laatste klim niet de laatste te zijn. En hij beet van zich af. Hij wipte naar boven met het gemak van de man uit het heuvelachtige Zuiden.

Hij ging zo vlot, dat op het laatste vlakke stuk noch de snelle Didden noch de

onvermoeide Vooren een kans kregen hem in de sprint de zege af te nemen. De modderkorst rond zijn mond brak open in een gelukkige lach en toen Sjefke in de bloemen ging, was het iedereen eens met deze fraaie en welverdiende overwinning.

Sijen, die vandaag prima werk deed. werd wel getroffen door het noodlot.

En het was beslist zielig, toen we hem tot overmaat van zijn pech op een burgerrjjwiel met 7 min. achterstand door de finish zagen komen.

De belangstelling voor deze MPM-koers was alleen in Heerlen en Kerkrade bijzonder groot te noemen. Elders was deze belangstelling o.i. beneden de verwachtingen. De organisatie was zeer goed. De volgers kregen alle mogelijke service en waren in staat de koers volledig te volgen.

Ook de ordonnance-dienst werkte uitstekend. De derde MPM-koers werd een sportief succes Limburg mag wel trots zijn, want na Vooren schreef Sijen als eerste Limburger deze klassieker, op zyn naam en nu de sympathieke man uit Elsloo. De uitslag:

Beroepsrenners: 1. Jef Jansen, Elsloo, 230 km in 5.55.17.; 2. Frans van de Zande, Halsteren; 3. Jos Didden Opglabbeek (Bel); 4. Arie Vooren, Beverwijk; 5. Joep Savelsberg, Hoensbroek; 6. John Braspennincx, Breda; 7. Jan Lambrichs, Bunde;  8. Piet de Vries, Vlaardingen; 9. Caput, Belgie; 10. Hubert Sijen, Maastricht; 11. Snellen, Hoensbroek; 12. Alb. Hendrikx, Haacht (Belgie);

 

MAARTENSDIJK.(1948.05.22)

Amateurs: 1. Evert Grift, 2. H. Drost, 3. Freek Petri,

 

MAASTRICHT.(1948.04.27)

Amateurs: 1. Gerrit Voorting; 2. J. van Os; 3. Cor Elswijk;

 

MADE.(1948.06.06)

Beroepsrenners: 1. Hubert Sijen, Maastricht; 2. Cor Bakker, Zaandam; 3. Piet Evers, Wormerveer; 4. Willem de Reuter, Rotterdam; 5. Gerard van Beek, Oostzaan; 6. Arie Vooren, Uitgeest; 7. Bernard Francken, Sint Nicolaas; 8. Gerrie Loos, Amsterdam; 9. Frans Pauwels, Kieldrecht; 10. Henk de Hoog, Amsterdam;

 

MIERLO.(1948.09.05)

Amateurs: 1. Hans Dekkers; 2. de Turk; 3. Contelaar;

Nieuwelingen: 1. Gerrit Buenen; 2. Piet van de Linden; 3. Piet van Heist;

 

NIEUW-NAMEN.(1948.09.14)

Nieuwe zege Van Est

Wim van Est heeft Dinsdag in de Amateurcourse te Nieuw-Namen op een zeer zwaar parcours zijn grote vorm opnieuw bevestigd. In de zevende van de tien te rijden ronden vormde zich een kopgroep bestaande uit Van Est, Wagtmans, Van de Veeken, Alblas, Brinkman, Suijkerbuijk. Toen in de 9e ronde Van Est demareerde vielen Albals en Van de Veeken van deze groep af.

In de laatste ronde schudde Van Est ook de anderen van zich af en ging met twee minuten voorsprong als eerste door de finish. Brinkam klopete Wagtmans in de sprint voor de tweede plaats.

Amateurs: 1. Wim van Est, Sint Willebrord; 122 km in 3 uur 23 min.; 2. Manus Brinkman; 3. Wout Wagtmans; 4. Suijkerbuijk; 5. Gunst, Belgie;

 

NIEUW-VOSSEMEER.(1948.09.11)

Amateurs: 1. Wim van Est; 2. Wout Wagtmans; 3. de Rooij;

 

NIJMEGEN.(1948.04.26)

Amateurs: 1. Theo Blankenauw, 2. A. Abeleve, 3. Th. Nagtegaal,

 

NIJMEGEN.(1948.05.17)

Nieuwelingen: 1. Ton Hofland, 2. Wim van Kessel, 3. Ab Donker,

Amateurs: 1. Antoon Verstraeten, 2. M. Drost, 3. P. Ladenius,

 

NUTH.(1948.09.12)

Ronde van Nuth werd een succes

Vinken won in de sprint

De ronde van Nuth is in alle opzichten geslaagd. Het talrijke publiek heeft enkele uren lang genoten van een zeer aantrekkelyke stryd, zowel bij de amateurs alsook bij de nieuwelingen. Bij de amateurs heeft Otte wel 15 ronden lang de leiding gehad, doch hij moest tenslotte zwichten voor het grote peleton, dat door toedoen van Frusch en Bakker de vluchteling achterhaalde. Willemsen, Thijs en Vinken hebben ieder nog een uitlooppoging gedaan, die echter alle geen succes opleverden. De zege werd tenslotte beslist in een felle eindspurt. De totaal uitslag der amateurs luidt als volgt:

Amateurs: 1 Vinken, 90 km in 2 uur 19 min.; 2 Drost, 3 Plum, 4 Joris, 5 Frusch, 6 Otte, 7 Duif, 8 Willemse op 1 ronde, 9 Jacobs.

Nieuwelingen: 1 Noltén, 45 km in 1 uur 12 min.; 2 Voorjans, 3 Flipsen, 4 Verhoeven, 5 De Beer, 6 Van den Broek, 7 Ramakers, 8 Delaroy, 9 Daemen, 10 Grijzeels.

 

OMLOOP VAN DE KEMPEN.(1948.09.12)

De uitslagen van de omloop van de Kempen, een koers voor amateurs over 192 kei, welke Zondag gehouden werd, luiden:

Amateurs: 1. Arie Geluk (R'darn) 5 uur 4 min.; 2. Ko Geerts (Teteringen); 3. Wim Van de Stappen (Tilburg); 4. Alblas (Overschie); 5. Wagtmans (Breda), allen zelfde tijd als Geluk.

 

OMLOOP VAN DE ZUID-HOLLANDSE EILANDEN.(1948.05.17)

Voor de wegwedstrijd, die de Rennersvereniging “Feijenoord” op Tweede Pinksterdag onder de naam van “Omloop van de Zuidhollandse eilanden”organiseerde, startten 70 amateurs en 45 nieuwelingen. Eerstgenoemde categorie moest 120 km rijden, de nieuwelingen 65 km.

 Onmiddellijk werd een hoog tempo ingezet. Na 20 km ontsnapten vier man, namelijk Kroon, Geluk, Van Ekeren en Blokland en vergrootten regelmatig hun voorsprong. Van Eekelen kreeg, nadat 40 km afgelegd was, een lekke band en moest de kopploeg in de steek laten. Datzelfde overkwam ook Blokland na 70 km, waarna het tweemanschap Kroon en Geluk rustig doorging en onbedreigd op de finish aanstevenden. In de sprint werd de strijd beslist in het voordeel van Kroon, die met banddikte won.

Bij de nieuwelingen was het Woutje Verhoeven, die het eerst er in slaagde om los te komen en geheel alleen aan de kop ging. Dat werd Van Oers en Koolaard te gevaarlijk en zij gingen de vluchteling na. Verhoeven werd ingelopen en raakte zelfs achter. Later liet ook Van Oers zijn tegenstander Koolaard in de steek en kwam als eerste over de streep.

Amateurs: 1. K. Kroon, Rotterdam 120 km in 3.20.05; 2. A. Geluk, Rotterdam; 3. Mengeldoorn, Hoogerheide; 4. H. Breedveld: 5. P. Zwanenburg;

Nieuwelingen: 1. A. van Oers, Rotterdam 68 km in 1.36.15; 2. A. Koolaard, Rotterdam; 3. Wout Verhoeven, Overschie; 4. W.Kynden, Ossendrecht; 5. H. Hogervorst, Rotterdam;

 

OOSTBURG.(1948.00.00)

In Oostburg won Snijders

In Oostburg reden Woensdag de nieuwelingen een spannende course waarin Wim Snijders en verhoeven de scepter zwaaiden. Met hun beiden gingen zij aan de haal en hoe de anderen ook reageerden ze bleven onbereikbaar.

Nieuwelingen: 1. W. Snijders, Halfweg 70 km. in 1 uur 42 min.; 2. W. Verhoeven; 3. H. Donker; 4. Konings; 5. Braspenninckx;

 

OOSTBURG.(1948.06.15)

Wagtmans wint ronde van Oostburg

Voor de derde ronde van Oostburg, die Maandagmiddag werd verreden, verschenen 76 renners aan de start.

Er werd reeds spoedig in een hoog tempo gereden, hetgeen tot gevolg had, dat de renners uit elkaar kwamen te liggen. Na een 5-tal ronden kwamm er tekening in de strijd. Wagtmans, van Est en de Bruijn namen een kleine voorsprong.

Geleidelijk werd deze voorsprong vergroot en in de laatste ronden ging Wagtmans er alleen van door en wist met ruime voorsprong het eerste de finish te bereiken.

Amateurs: 1. Wout Wagtmans, Breda; 2. Wim van Est, Sint Willebrord; 3. M. de Bruijn, Roosendaal; 4. B. Ouwehand, Den Haag; 5. A. Geluk, Rotterdam; 6. D. Hooijschiir, Zaandam;

De Vlissingse amateur W. Mouthaan arriveerde als no. 10

 

OSS.(1947.06.18)

Schulte onbetwist de sterkste te Oss

Onder belangstelling van meer dan 10.000 toeschouwers werd heden het wielercriterium te Oss verreden, waarbij 46 renners aan de start verschenen. Dank zij een prachtig parcours werd deze ronde van 120 K.M. verreden in een tijd van 2 uur 43 min. en 35 sec. en overtuigend gewonnen door Gerrit Schulte uit Den Bosch met een voorsprong van 1 min. en 20 sec. De uitslagen zijn:

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, Den Bosch 120 km in 2.43.35.; 2. Cor Bakker, Zaandam; 3. Henk Lakeman, Amsterdam; 4. Harry Schoenmakers, Eindhoven; 5. Tonny van de Dungen, Den Bosch; 6. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 7. Joop de Visser, Den Haag; 8. Toon Steenbakkers, Den Bosch; 9. Piet de Vries, Zaandam; 10. Koos Storm, den Haag;

 

OSS.(1948.05.17)

Amateurs: 1. Wout Wagtmans; 2. Cees Paymans; 3. M. de Bruin;

 

OSSENDRECHT.(1948.09.11)

Beroepsrenners: 1. Piet van As; 2. Piet Evers; 3. Frans van de Zande; 4. Bouk Schellingerhoudt; 5. Gerard van Beek; 6. Cees Joosen; 7. Herve Theuns; 8. Alfons Stuyts; 9. --- 10. ---

Amateurs: 1. Jos Suykerbuyk; 2. Wim van Est; 3. Jac de Groot;

 

OUD-GASTEL.(1948.07.31)

Nieuwelingen: 1. Wout Verhoeven; 2. Nassanger; 3. Tinie Vuyten;

Veteranen: 1. A. van de Kloot; 2. Antoon Krijgsman; 3. A. Duquesnoy;

Amateurs: 1. Wout Wagtmans; 2. Drost; 3. Cor Witteveen;

 

OUD-VOSSEMEER.(1948.08.31)

Wim van Est, de wilskrachtige uit Sint Willebrord, heeft in het eivolle en feestvierende Oud-Vossemeer zijn puike conditie opnieuw bevestigd. De beste amateurs waren aan de start verschenen voor de wielerwedstrijd. De Brabander liet zich niet intimideren door geode namen en ging er reeds in de eerste ronde vandoor. Hij nam een kleine voorsprong, maar het peleton, waarin Wagtmans, Voorting en v.d. Veken zaten, ztte vrij spoedig de achtervolging in. Het leek aanvankelijk alsof Van est zijn voorsprong niet zou behouden.

Luid aangemoedigd door het publiek zette hij echter met een verbeten trek om zijn mond door en Van Est slaagde er op fraaie wijze in tot het einde toe alleen op kop te blijven.

In de strijd om de tweede plaats klopte Rien v.d. Veeken Voorting in de sprint. Langelaar won de sprint van het grote peleton. De goed rijdende Vlissinger Mouthaan moest tegen het einde wegens een breuk opgeven.

Voor de wedstrijd waren Van Est en Voorting gehuldigd in verband met hun prestaties in Valkenburg en Londen.

Amateurs: 1. Wim van Est, 100 km. in 2 uur 59 min. 26 sec.; 2. R. v.d. Veeken, op 1 min. 3. G. Voorting; 4. W. Wagtmans; 5. Langelaar;

 

POELDIJK.(1948.09.09)

Amateurs: 1. Manus Brinkman; 2. Jan Hennink; 3. Karel Kroon;

Nieuwelingen: 1. Ab Donker; 2. Ab van de Putten; 3. Wout Verhoeven;

 

PURMEREND.(1948.00.00)

Amateurs: 1. Hofland; 2. Ab Donker; 3. W. Snijders. 4. P. van Roon; 5. A. Kleijn; 6. A. Voorting; 7. H. de Winter; 8. C. Westra; 8. W. Nauta; 10. F. Mul;

 

PURMEREND.(1948.05.16)

Amateurs: 1. Piet Sieveking; 2. Jan Hennink; 3. Freek Petri; 4. Duijf; 5. Hooijschuur; 6. Koeman; 7. H. Stakenburg; 8. P. Janbroers; 9. van Elswijk; 10. W. Voorting;

Nieuwelingen: 1. Ton Hofland, 2. Ab Donker, 3. Wim Snijders,

 

PURMEREND.(1948.10.03)

Petri wint de kleurloze ronde van Purmerend

Veel pech op vochtig parcours

DE Amsterdammer Freek Petri moge dan wel een der amateurwegrenners zijn, de niet zal kunnen bogen op het behalen van grote overwinningen in dit nu afgesloten wielrenseizoen in Noord-Holland, waar het individuele wedstrijden betreft althans, één ding is zeker, hij bezit kwaliteiten. Deze komen het best tot uiting als we bedenken, dat deze renner van de dertig wedstrijden waarin hij dit seizoen uitkwam zes en twintig maal in de prijzen kwam. Na twee aardige overwinningen in Amsterdam behaald, sloot hij Zondagmiddag, in Le Champion's twaalfde Ronde van Purmerend, een toch wel goed seizoen af met een mooie overwinning in een ruim 100 kilometer-course, waarin hij wederom met voorsprong won.

In de 42 km. nieuwelingencourse ontsnapten tegen het einde vier renners, t.w. A. Hofland (Beverwijk), J. Tienstra (Halfweg), A. Voorting (Haarlem) en J. Veldhoven (Den Haag), waarvan de Beverwijker Tonny Hofland na een vinnige eindspurt zegevierde.

Als een nieuwigheid in onze wielerronden waren de clubs uitgenodigd hun renners voor deze wedstrijden te selecteren daar er ook clubprijzen aan verbonden waren. Het was bij de nieuwelingen, dat de Halfwegse club “De Bataaf", zoals we trouwens mochten verwachten, hierin een royale eerste plaats veroverde, met een tweede, zevende en achtste plaats door resp. Tienstra, W. Snijder en M. Snijder. Bij de amateurs was het de Amsterdamse club “Olympia" die deze eer te beurt viel na een heftige strijd met “De Germaan" uit Amsterdam. Met 14 pt. — slecht 2 punten verschil — zegevierde, de Olympianen Willekes (2e), Matzen (4e) en Bakker (8e). Kleurloos

Dat waren de resultaten van twee wedstrijden die kleurloos waren als de grauwe lucht waaruit tijdens de amateurcourse een dreinerige regen neerdaalde. Voor de 42 km course van de nieuwelingen waren 39 deelnemers van start gegaan ,en het was reeds na negen ronden over het bochtige parcours van ongeveer 1590 meter, dat de eerste ontsnappingspoging kwam. De jonge Amsterdammer H. Wiese waagde het alleen, maar moest al spoedig ervaren dat dit geen gemakkelijk karwei was. Hij viel dan ook weer terug in het peloton, dat inmiddels al dunde door lekke banden en het hoge tempo, dat verscheidenen niet konden draaien en misschien was het ook wel de angst voor vallen in de scherpe bochten. Het was dan ook zo’n valpartij welke het peloton in stukken sloeg. In groep zaten toen o.a. de Amsterdammers Opdam, Scheeling, Reuman, Ravesteijn, Westmaas, Donker, Ruiken, de Haarlemmers Van Roon, Voorting, de Zaandammer Schram en de Halfwegse jongens W. en M. Snijders, C. Bakker, F. Cornelissen en J. Tienstra, voorts de Beverwijker Tonny Hofland en de enigste Hagenaar Veldhoven. Toen nog slechts 8 km te rijden waren ontsnapten uit deze groep 4 renners, n.l. Veldhoven, Voorting, Tienstra en Hofland en deze werden niet meer ingelopen. Zelfs de Amsterdammer Ab Donker was hiertoe niet in staat, zodat hem de kans ontging dit seizoen met de twintigste overwinning te besluiten. En zelfs de vijfde plaats ontging hem, toen de Haarlemmer Piet van Roon op het laatste moment nog vluchtte. De uitslag werd als volgt:

Nieuwelingen: 1 A. Hofland (Beverwijk), tijd 1 uur 6 min. 27 sec; 2. J. Tienstra (Halfweg); 3. A. Voorting (Haarlem); 4 J. Veldhoven (Den Haag); 5 P. van Roon (Haarlem), 6 A. Donker (Amsterdam); 7 W. Snijder (Halfweg); 8 F. Cornelissen (Halfweg); 9 M. Snijders (Halfweg) ; 10 A. Westmaas (Amsterdam). Clubprijzen: 1 De Bataaf, 17 pt., 2 Le Champion 42 pt.

De amateurs

Tegen een grauw regen-decor was het kleurige veld van 46 renners uit 10 clubs de strijd over 105 km begonnen, zeventig ronden door de Nieuwstraat, Plantsoengracht, Looiersplein, Achterdijk, Weerwal, Oude Vismarkt, Ged. Singel en Westerstraat. Een parcours met tal van bochten dat nog gevaarlijker was geworden door de regen. Hieraan was het wel in het bijzonder te danken dat tal van renners de stryd vroegtijdig beëindigden. Bovendien werden er reeds velen door lekke banden, kapot getrokken remmen en defecte derailleurs (waarvoor toch die dingen gebruikt op zon vlak parcours?) de dupe geworden. Zo zagen we Wim Remkes, Arie v. d. Neut, De Backer, Hooijschuur P. Peters, en wie al niet langs de kant staan. Ja, en dan waren er ook die na pech een fiets uit de rijen der toeschouwers kregen, hetgeen ditmaal bij reglement ongeoorloofd was, zij werden daardoor uit de wedstrijd genomen. Slechts het verwisselen van rijwiel was aan de ploegrenners onderling toegelaten en dat had tot gevolg dat o.a. Peters, Henneman, Hennink, uit de wedstrijd genomen moesten worden. Inmiddels was er slechts een uitlooppoging geweest toen de wedstrijd nog maar enkele kilometers oud was. Nadat Hijzelendoorn een premie had gewonnen, zagen we Willekes plotseling voorop. Lang hield hij het echter niet en bovendien voelde hij wel, dat hij toch niet in staat was deze alleen te behouden. Halverwege de wedstrijd lagen er nog slechts 21 renners in de course en toen kwam er dan ook weer meer leven in de brouwerij. Ernst werd het echter pas toen nog 36 km te rijden waren. De Haarlemmer Kiekens was met de Amsterdammer Petri ontsnapt en de Amsterdammers Matze en Bakker zagen geen kans deze voorsprong ongedaan te maken. Steeds groter werd de voorsprong en toen zij meer dan 400 meter hadden genomen, viel Kiekens plotseling terug. Willekes nam na een heftige jacht zijn plaats in en toen er dan nog 12 km te rijden waren, lagen acht renners zonder rondeachterstand in de course. Hooijschuur (Zaandam) lag ook op een ronde. Hij wilde er wel een stukje van terug winnen en dat werd de slag voor Willekes. De kleine ZaandWnmer bereikte het tweetal en ging door met Petri, die hierdoor een gevaarlijk sprinter kwijt raakte. De uitslag werd ten slotte:

Amateurs: 1. F. Petri (Amsterdam), tijd 2.48,22; 2. P. Willekes (Amsterdam), 2.48.43; 3. L. Copier (Ouderkerk a.d. Amstel), 2.49.19; 4 Hatze (Amsterdam), 5. H. v. Breenen; 6. D. Hooijschuur (Zaandam), 2.51.5; 7. Gerritsen (Haarlem), 2.51.40; 8. L. Bakker (Amsterdam; 9. J. Smits, (Amsterdam), 10. F. Withoudt (Amsterdam).