JAARGANG 1947

                              WEDSTRIJDEN A T/M K

ACHTMAAL.(1947.08.17)

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx; 2. A. van de Heijden; 3. Theo Hopstaken; 4. Piet van As; 5. J. van Pommelaere; 6. de Tacken; 7. Harry Maas; 8. A. Meijnders; 9. Philip Reijnders; 10. Marinus Buurton;

 

ALKMAAR.(1947.05.26)

Amateurs: 1. Leo de Booij, 2.------   3. -------

 

ALKMAAR.(1947.07.06)

Amateurs: 1.Henk Faanhof, 2. Jan Hennink, 3. Ed Koeman,

Nieuwelingen: 1. L. Spierenburg, 2. Bennie Keizer, C. Schouten,

 

ALPHEN AAN DEN RIJN.(1947.05.15)

Er viel van goede sport te genieten

Het Comite “Ronde van Alphen”heeft met het organiseren van deze wegwedstrijd alle eer ingelegd en wij zijn er van overtuigd, dat de deelname van Profs, zoals dit andere jaren gebruikelijk was, zeker geen betere sport te zien had kunnen geven.

Allereerst werden wij verrast met een nieuwtje in deze ronde, nl. een voorwedstrijd op gewone fietsen over 20 ronden, met als hoofdprijs levend vee en hier zal de C.C.D. wel uitgekenen hebben naar de de eerste prijs, “een kalf’dat natuurlijk niet aanwezig was, maar de gebr. Vermeulen uit Ter Aar zeker wel ten goede zal komen.

Met nog vier ronden te rijden, maakten plotseling de gebr. Vermeulen zich los, om, nu niet als schaatsenrijders, maar als wellicht toekomstige renners de anderen geen kans te geven.De uitslag werd hier:

1. W. Vermeulen, Ter aar; 2. H. Vermeulen, Ter Aar; 3. J.H. v. d. Fils, Oude Ade;

Te drie uur startten niet minder dan een veertigtal nieuwelingen voor een wedstrijd over 30 km ( 40 ronden) en reeds dadelijk zagen wij Spierenburg en Schotman aan de kop gaan. De eerste 15 km gingen in de tijd van 23.30 en steeds waren de favorieten in de voorste gelederen, totdat Spierenburg een lekke band kreeg en ondanks zijn snel verwisselen van fiets geen kans meer kreeg zijn achterstand weg te werken. Toch een woord van lof voor zijn kranig volhouden en ….. zijn 10e plaats.

Schotman, die reeds enkele premies spelenderwijze had verdiend, bleek ook in de eindsprint de sterkste.Uitslag:

Nieuwelingen: 1. A. Schotman, Amsterdam; 2. W. Snijders, Halfweg; 3. W. Verhoeven, Overschie; 4. A. Hofland, Beverwijk; 5. T. peters, Haarlem. De 30 km werden afgelegd in 48 min. 52 sec.;

De grote wedstrijd voor de amateurs over 100km (133 ronden) met niet minder dan een 80-tal deelnemers, begon reeds met een vermakelijk incident, toen nl. burgermeester mr. F. M. A. Schokking het startschot zou lossen en als altijd het bij een trekken bleef, zonder dat een schot werd gehoord! Toch mocht dit begin de goede geest niet verstoren en zagen wij de renners al dadelijk een ongekend hoog tempo inzetten, dat zelfs door de meeste renners kon worden gevolgd, zodat voorlopig van uitlopingen geen sprake kon zijn. Toch zou d ebom nog eerder barsten dan verwacht werd en toen, na een 25 km gereden te zijn, enkele premies leven in de brouwerij brachten, en een ronde voorsprong werd aangekondigd met een kunstvoorwerp ter waarde van f 50, ja toen kwam de heksenketel los.

Nic. Henneman uit Beverwijk was de grondlegger en juist toen niemand meer dacht aan een serieuze poging, sprongen de kopstukken weg. T.w. P. de Vries uit Vlaardingen, G. van Beek uit Oostzaan, G. Voorting uit Haarlem, Harm Smits uit Amsterdam en E. Verhoekx uit Den Haag, welke laatste spoedig terugviel. Met leeuwenmoed verdedigden de anderen hun plaats en pas na een goede 30 ronden, kwam de “staart” in ’t zicht. Toen was het slechts een kleine sprong en slaagde G. Voorting er in als eerste een ronde te nemen, spoedig gevolgd door Van beek, De Vries en Smits. Met nog een 28 ronden te rijden nogmaals een kleine poging, die nu mislukte, totdat Th. Drost uit Haarlem, het op zijn heupen kreeg, moedig volhield, maar slechts het peloton in twee stukken scheurde en toch geen ronde kon terugnemen. Twee sprints moesten de beslissing brengen en hier beging Smits een fout (hinderen op de laatste 25 m), die hem de overwinning koste.

De totaal uitslag werd:

Amateurs: 1. P. de Vries, Vlaardingen; 2. Harm Smits, Amsterdam; 3. G. van beek, Oostzaan; 4. G. Voorting, Haarlem; 5. J. Kettenis, Den Haag;

 

AMERSFOORT.(1947.06.29)

Amateurs: 1. Antoon Martin, 2. Ko Geerts, 3. Leo Copier,

 

AMSTERDAM.(1947.06.14)

Amateurs: 1. Piet Duyf, 2. Evert Grift, 3. L. Bakker,

 

AMSTERDAM.APOLLOBUURT.(1947.06.25)

Amateurs: 1. Henk Faanhof; 2. Cor Ris; 3. Johan Fleury; 4. Harmans; 5. van de Neut; 6. de Booij; 7. Krever; 8. Smits; 9. Slop; 10. Schuiten;

 

AMSTERDAM.BOSBAAN.(1947.08.10)

RONDE VAN DE BOSBAAN Prachtig debuut van Harm Smits als professional Piet de Vries besloot amateurloopbaan met overwinning

EEN prachtig blauwe lucht, het felle groen van Amsterdams bos en een bolle Noord Ooster toverden tezamen een echt Hollands landschap als ult een dier vele schilderijen van grote meesters. En in dit landschap vond Zondag op een ideaal parcours en onder even ideale omstandigheden voor de derde maal de Ronde van de Bosbaan plaats, bij de beroepsrenners zonder incident gewonnen door de Rotter, dammer Verschuren, maar bij de amateurs een eindstrijd welke niet geheel zonder smet bleef. De laatste tweehonderd meter ven de amateurs zouden namelijk nog juist die enige teleurstelling brengen toen Piet de Vries en de Zweed Hans Snell tezamen naar de finish stormden, onze nationale kampioen de opening aan de binnenkant koos om de Zweed In de sprint te kloppen en Snellmanoevreerde dat De Vries moest oppassen niet in het publiek terecht te komen. Piet moest inhouden, waardoor de Zweed het eerste de streep passeerde, maar volkomen terecht werd de Skandinaviër naar de tweede plaats gedistanciëerd. Een onaangenaam incident zoals we het ons ook van vorig jaar herinnerden

De Zweden voelden zich op dit typisch Nederlandse parcours blijkbaar bijzonder op hun gemak, want van het begin af zaten ze aan de kop. Zesmaal hadden de amateurs zich aan het publiek, in zomerse kledij rond het circuit gegarneerd, in een korte flits laten zien, toen er reeds een kopsroep roep was. De drie Zweden, Snell, ohansson en Vanlund lagen daar aan de leiding met onze landgenoten Sievèking,. Van Gelder en Piet de Vries. Dit zestal, korte tijd later nog in gezelschap van Ottenbros, zag kans de voorsprong zienderogen te vergroten. Er waren er echter nog meer die de sprong naar de kopgroep wilden maken. De Zweed Olie Wickholm, voorts Drost en Copier. Deze stampten er een behoorlijk tempo uit want by het ingaan der elfde ronde hadden zij de kopgroep ingehaald. Dit was een welkome steun voor de Nederlanders. Copier zou echter niet lang de vreugde van de kopgroep delen, want op het traject, waar de renners de wind in de rug hadden en waar uiteraard een zeer snel tempo werd gedraaid, kreeg hij pech en moest opgeven, wat hij deed met tranen in de ogen... Drost verdween eveneens van het tapijt en ook Van Gelder had dit tempo niet kunnen bijhouden. Dit betekende dat vier Zweden aan de kop lagen met Piet de Vries en Sievèking. Een moeilh'ke opgave om het zo tot een Nederlandse overwinning te brengen.

Goed werk van v. d. Neut Maar wij hadden nog zon renner: een kleine koppige terriër, die reeds verscheidene ronden aan het hoofdpeloton had zitten trekken, v. d. Neut. En het lukte hem, een paar mee te krijgen, die de sprong naar de kop wilden wagen. Wij zagen hierbij: Post Van Gent, Simonis, Brakeboer en de zeventienjarige Ris. Zij knepen de sponsen water over gezicht en rug uit, dronken een paar slokken koffie en duwden de pedalen sneller... want aan de overkant reed de kopgroep. En zij liepen in, hetgeen geheel lukte na een paar ronden zwoegen. Dan kwam de laatste ronde. Sievèking trachtte te ontkomen op het laatste rechte gedeelte. Ze lieten hem gaan... en loerden op elkaar, want deze tengere man zou het alleen toch niet redden tegen die wind in. Dan begon de Zweed Snell, Piet de Vries hing aan zijn wiel. Zij passeerden Sievèking en... reden de laatste honderd meter van de 100 kilometer met het bovenvermelde incident.

Plet de Vries, wiens laatste wedstrijd dit was als amateur werd winnaar en betreurde meer dan wie ook, dat hij op deze manier had moeten winnen. “Plaats Snell als eerste en laat mij rustig tweede blijven", verzocht de lange renner; een voorstel waarvan de jury echter niets wilde weten. De strijd bij de profs was zonder betreurenswaardige incidenten en ook zonder hoogtepunten. Bij de profs De eerste ronden waren sprintwedstrijden vanwege de vele premies, maar meer ook niet. Harm Smits, die zijn eerste wedstrijd reed als prof, zag kans, de oude garde menige premie af te snoepen. Na vijftig kilometer echter had zich een kopgroep gevormd van negen renners, waaronder De Hoog, Hulshof, De Korver, Verschuren, Verveer, Motké, De Booy, Loos en Smits. Het zag er naar uit, dat In deze groep de winnaar zou zitten, al zou nog wel een verandering optreden ln de samenstelling. Na twaalf ronden waren De Korver, Motké, De Booy en Hulshof teruggevallen, maar Verveer en Steenbakkers de onvermoeide hadden zich bij de kop gevoegd, die dus nu uit zeven man bestond.

Seyen en Savelsberg hadden een achterstand van ruim 200 meter, maar in dit vlakke, winderige land voelden de Limburgers zich blijkbaar niet zo op hun gemak. ondernamen geen poging om in te lopen op de eersten. Als derde groep zagen wij dan Verhoef, Verhoeven, Storm, Buuron en Van Geryen.

Maar de afstand bleef constant tussen de mannen, die in de eerste linie lagen. De grote slag werd geleverd door de zeven van de kopgroep. Harm Smits, die een prachtig debuut maakte als prof, bezit echter geen sprinterskwaliteiten. Een overwinning was voor deze jonge reus geenszins ondenkbaar geweest, maar de kopgroep bleef op een kluitje hangen en beslissend werd op deze wjjze de sprint, die Verschuren de eerste plaats bezorgde ln deze 100 kmwedstrijd.

Het was reeds ver over zessen, toen de luidspreker de einduitslag had uitgeschald over Amsterdams Bos. Het einde van een wielercriterium, dat uitstekend was georganiseerd door „Olympia".

Amateurs: 1.Piet de Vries; 2. Harrie Snell; 3. Piet Sieveking; 4. W. Post; 5. A. van de Neut; 6. W. Simonis; 7. S. Johansson; 8. O. Vanlund; 9. O. Wickholm; 10. C. Ris

Beroepsrenners: 1.Piet Verschuren, 2. Toon Steenbakker, 3. Gerrie Loos, 4. Harm Smits, 5. Henk de Hoog, 6. Thijs Verveer, 7. Jan Liebregts, 8. Cees Bijl, 9. Bart Lauwerse, 10. Cor van de Star,

 

AMSTERDAM.IJBOSCH.(1947.08.24)

Veteranen: 1.Cor Wijnberg; 2. P. Bakker; 3. R. Sluyter;

Nieuwelingen: 1. L.Spierenburg; 2. Bennie Keizer; 3. Ab Donker;

Amateurs: 1. Adrie Wagtman; 2. G. Lelieveld; 3. D. Simonis; 4. A. van de Neut; 5. Petri; 6. Remkes; 7. Withoud; 8. van de Weijden; 9. de Bruijn; 10. van Hal;

 

AMSTERDAM.SPAARDAMMERBUURT.(1947.08.09)

Amateurs: 1.Mac Schuiten; 2. Ko Geerts; 3. Ed Koeman; 4. J. Ladenius; 5. Vermeulen;

 

AMSTERDAM-ARNHEM-AMSTERDAM.(1947.07.09)

Gladde weg ontnam De Vries z'n kans Van Beek wint Amsterdam- Arnhem-Amsterdam

Twee honderd kilometer zijn gereden van de 240, die de amateurs moeten afleggen ln de wegwedstrijd Amsterdam—Arnhem- Amsterdam, twee honderd kilometer en de strijd schijnt beslist, want ruim vijf minuten vóór een groep van elf man draven er vier, die de toon aangeven. De Vries is er bij in zijn nationale kampioenstrui, groot en sterk en de ruggegraat van het kwartet. Verder Van Beek, musketier nummer twee. de Antwerpenaar Smits en de Hagenaar Verhoekx. Wat wil men en wat wil het peleton? Het heeft zichzelf zijn kans ontnomen, toen het, na tien kilometer al, deze krachtpatsers liet gaan; zónder Voorting ditmaal, omdat de Haarlemmer op dat moment niet attent genoeg was. Maar de kansen waren er meteen mee gesplitst, want al heeft de groep dan lang en fel op de vluchtelingen gejaagd en al kromp de afstand tussen beide partijen soms even ineen, de bundeling van kracht ln het leidend kwartet sneed alle kansen af. Voor Sieveking, voor de telkens demarrerende Alkmaarder Hennink en ook Voorting, die de moed of de makker jiiet kon vinden om op zoek te gaan naar de kop en naar zijn kans. Fn nu trekken dus de vier op Amsterdam af. zeker van hun zaak en .van elkaar. De Vries zal wel winnen, deze krachtige figuur, die bergen werk verzet en toch zo soepel en bewust blijft draaien alsof het kinderspel vcor hem is. En Van Beek zal tweede zijn. ondanks de nijdige sprint van Harm Smits en Verhoekx eervolle vierde na een perfecte koers.... Het was zo uitgerekend en het kwam ook zo uit, maar De Vries ontbrak in het sommetje. Want veertig kilometer vóór de finish Hipte de Nederlandse kampioen door de gladheid van de weg en bleef bewegingloos liggen, kreunend van pijn. In allerijl toegesnelde helpers hesen hem overeind, trokken de losgeslagen ketting over de raderen en Joegen de Vlaardlnger weer voort, achter de anderen aan: een wegrenner is zo gauw geen E.H.B.0.-klant. Het scheen een succes te worden. Met een tijdverlies van ongeveer een minuut, joeg De Vries tegen 40 km. in het uur achter het overblijvend driemanschap aan en zijn achtefctand verminderde. Maar niet genoeg. Op 250 meter van zijn weggevluchte makkers bleef hy steken en viel toen terug ln het peleton. dat hem genadeloos opslokte en bij finish niet meer dan de tiende plaats gunde, ver achter de drie, waarmee hij de ganse middag broederlijk was opgetrokken. Op de stadionbaan, waar de renners een grootse ovatie ten deel viel, noteerden wij geen verrassingen meer. Van Beek won de 240 km. in 6 uur 12 min. en 32 sec. Smits werd tweede op halve lengte en Verhoekx derde - op vijftien meter. Met ongeveer zeven minuten achterstand kwam het peleton binnen. Voorting won hier de sprint vóór Sieveking.

Amateurs: 1.Gerard van Beek, 2. Harm Smits, 3. E. Verhoeven,

 

AMSTERDAM-ZURICH-AMSTERDAM.(1947.06.29)

Amateurs: 1. Leo de Booij; 2. Harm Smits; 3. Han Krever; 4. P. Sieveking; 5. Ris; 6. Hennink; 7. Peters; 8. Bakker; 9. Witteveen; 10. Vet;

 

ASSENDELFT.(1947.09.07)

Nieuwelingen: 1. Wim Snijders, 2. Bennie Keizer, 3. Aaad Schotman,

Beroepsrenners: 1.Cees Bijl, 2. Gerrie Loos, 3. Cor de Best, 4. Henk de Hoog, 5. Frans van de Zande, 6. Willen de Reuter, 7. Harm Smits, 8. Arie Kuilman, 9. Gerard van beek, 10. Cor Bakker,

 

BAARLE-NASSAU.(1947.06.12)

Schulte wint 16e ronde van „Baol draaiom

Op uitstekende wijze heeft Schulte de 16e ronde van Baarle Nassau, „Baol draaiom", gewonnen. In een sterk veld van Nederlandse en Belgische renners, kon hij in de vijfde ronde het offensief van Braspenninx overnemen en er, samen met Vethaak, tussen uit trekken. Na 9 ronden werd het tempo Vethaak te machtig en moest hij de blonde reus alleen laten gaan. Vethaak had zich leeg gereden en viel een heel eind terug. Met een ruime voorsprong op Braspenninx ging Schulte ten slotte als eerste over de eindstreep. De volledige uitslag luidt:

Beroepsrenners: 1.Gerrit Schulte, Den Bosch; 2. John Braspennincx, Breda; 3. Rene Mertens, Belgie; 4. Somers, Belgie; 5. Verschuren, Belgie;

 

BERGEN OP ZOOM.(1947.08.16)

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx; 2. Janus van de Heijden; 3. Theo Hopstaken; 4. Herve Theuns; 5. Piet de Reijer; 6. Jo Hulshoff; 7. Jos de Kort; 8. Piet de Vries; 9. Bart Lauwerse; 10. Tonny van den Dungen;

 

BEVERWIJK.(1947.05.18)

Amateurs: 1.Gerard van Beek; 2. Gerrit Voorting; 3. Piet Peters;

Nieuwelingen: 1. Ad Schotman, 2. J. Zoon, 3. L. Spierenburg,

 

BEVERWIJK.(1947.06.28)

Amateurs: 1. Leo Copier; 2. Cor Ris; 3. Nico Henneman;

 

BIERVLIET.(1947.07.28)

Amateurs: 1. Piet de Vries; 2. Gerrit Voorting; 3. Gerard van Beek; 4. J. Geerts; 5. C. Meesters;

 

BOLSWARD.ACHT VAN.(1947.05.26)

Thom de Boer wint de Acht van Bolsward

Wat groeit er uit deze Elfsteden-wedstrijd ?

Sinds gisteren weten wij dat het niet meer opgaat alle niet-winterse

Elfstedentochten surrogaat te noemen. Ze mogen minder origineel zijn dan de nu wereldberoemde ,,ijsmarathon” van Pim Muller maar recht van bestaan hebben ze zeker althans de Acht van Bolsward de Elfstedentocht per

rijwiel die gisteren onder welhaast ideale weersomstandigheden werd verreden.

Deze eerste officiele wegrace in Friesland (de Acht van Bolsward is eigenlijk al 35 jaar oud maar tot dusverre moest het wedstrijdelement schuil gaan onder de dekmantel “vaardigheidsrit”) is - wij menen dat zonder overdrijving te kunnen zeggen - een succes geworden en als de sporthogen goedvinden dat de eerste niet de laatste is geweest kan deze wegwedstrijd langs de Friese Elf steden uitgroeien tot een sportevenement van de eerste orde. Natuurlijk - de orgasatoren zullen nog heel wat te leren hebben maar moesten de heren met de berenmutsen en karpoetsen van de winterse Friese Elf dat ook niet?  Nu is het ’s winters aan de Noordersingel te Leeuwarden zo dat het publiek op een veilige afstand achter de touwen en het politiecordon blijft. De tijd zal niet ver meer zijn dat ook de winnende renners van deze Acht bij hun aan- komst in de Gysbertsted niet meer het gevaar lopen hun nek te breken over de nieuwsgierige Hope Bolsward.

Er was voor deze Elfstedentocht een grote belangstelling niet alleen van de

zijde der deelnemers ook van die der kijkers. Wij geloven dat aan de Bolswarders de eer toekomt op Pinkstermaandag het vroegst bij de pinken te

zijn geweest want wat er niet bij de Hollandia-fabriek en langs de oude weg

naar Witmarsum stond gistermorgen om 6 uur toen de 21 wedstrijdrijders

achter het vrolijk hoempaende Bolswarder Stedelijk Muziekcorps aantraden. Onder die 21 waren enkele bekende Friese renners een paar Amsterdammers en Rotterdammers en vijf Engelsen die behoren tot het gezelschap uit Norwich. Burgemeester Bruinsma hield bij de Hollandia-fabriek een vlot speechje waarin hij de rijders er met nadruk op wees de verkeersregels in acht te nemen en te letten op de kerkgangers terwijl hij de Engelsen nog

eens bijzonder op het hart drukte toch vooral rechts te houden ... Toen nam

hij een pistool en deed de vogelen schrikken met een doffe knal waarop de

groep renners een bonte warrelint van kleuren werd en er pijlsnel van door

schoot. De oude Martini wees zes minuten over zes.

Zes en dertig minuten later viel de kopgroep van acht Harlingen al binnen

met aan het hoofd Thommy de Boer uit de Friese havenstad gevolgd door

Schoppen van Leeuwarden, Seerden van Franeker, Madgeit uit Norwich, Slot uit Nieuw-Amsterdam, Farrineton uit Norwich, Van der Heem uit Rotterdam en Edwardes uit Norwich.  Bij uitzondering het parcours van Harlingen naar

Franeker niet langs binnenwegen (een voorwaarde voor vergunn’ng: het verkeer mocht niet gehinderd worden ..

De controle in de Kaatsstad was in den beginne niet strategisch opgesteld

de renners moesten door een laag grind waardoor valpartijen ontstonden die

verre van bevorderlijk bleken voor het rennershumeur. Of het door deze ver

warring of door de voortdurende wisseling van het nog aan elkaar klittende

peleton was, maar in Franeker was de volgorde van eerstaankomenden nogal

enigszins anders dan in Harlingen. Westerterp van Leeuwarden was naar

voren gekomen en tekende om 6.53 het eerst af, onmiddellijk gevolgd door

Edwardes Schuilen van Amsterdam de Engelsen Smith Neafe en Madgett Vermaat van Rotterdam, Erich van Leeuwarden,  Seerden Heeg van Akkrum en Brussel van Amsterdam

Na Franeker werden de eerste uitlooppogingen gewaagd, in St Anna passeerden om 7.21 Thommy de Boer Westerterp en Van der Heem op 300 meter gevolgd door Schoppen, Schuiten en Edwardes en op 500 meter door Andriessen Leeuwarden en Boer. Voor Holwerd werd schijnt Van der Heem een lekke band gekregen te hebben die hem van zijn plaats in de kopgroep berooide, maar voort stoven De Boer en Westerterp naar Dokkum waar zij 8.11 aftekenden. Een minuut voor Schuiten en Edwardes De Engelsman Madgett kwam voor Dokkum op de kop in een sloot terecht doordat de fietsen in elkaar haakten. Nat en inwendig blijkbaar gewond werd hij per auto naar Leeuwarden vervoerd.

In Leeuwarden waar aan de Groningerstraatweg tal van mensen de eerste

renners opwachtten waren De Boer en Westerterp nog steeds voor (8.58),

hadden hun voorsprong vergroot tot twee minuten. Schuiten en Edwardes

hingen steeds als klitten aan elkaar, vijf minuten voor op de derde ploeg van

drie Andriessen, Boer en Schoppen. Bij Marssuin kreeg Westerterp blijkbaar een zo ernstige inzinking dat zijn verzorger er geen raad mee wist, hij gaf op en Thommy de Moer snorde alleen verder naar Bolsward (men moet ook gedurende de tocht nog een keer in Bolsward laten stempelen waardoor het

parcours de vorm van een 8 krijgt).  Hij passeerde er om 10.10.

De Engelsman lag drie minuten achter hem doch nog zeven vóór het daarnakomend peloton. Het beeld van de strijd bleef verder ongewijzigd Thommy de Boer draaide op zijn eentje door 10.30  te Sneek 10.40  te IJlst twee minuten voor 11 te Sloten acht minuten voor op Schuiten en Edwardes die elkaar weer gezelschap houden. 12.09 te Staveren zeven minuten voor 12.41 te Workum een kilometer of zes voor en tenslotte 13.04 aan de finish in Bolsward waar een grote schare toeschouwers hem bejubelde en burger-meester Bruinsma hem een krans om de schouders hing. Zijn gemiddelde op het 235 km lange traject was 33,6 km per uur. Acht en een halve seconde later snorden H. Schuiten (tweede) en Edwardes (derde) over de witte streep elkaar in de laatste honderd meter de premie nog bevechten Edwardes lag voor maar de Hollander had de meeste kracht voor de laatste loodjes. Enige tijd later kwam een peloton van vijf man aan met B. Andriessen aan de kop. Hij werd dus vierde 5.  Neaf; 6. P.  Boer; 7 Farrington en 8 H .van der Heem

Amateurs: 1.Thommy de Boer; 2. Mac Schuiten; 3. J. Edwards(Eng); 4. B. Andriessen; 5. Neaf; 6. P. Boer; 7. Farrington; 8. H. van der Heem;

 

BREDA.(1947.09.06)

Amateurs: 1. Harrie van de Elshout; 2. Ko Geerts; 3. W. Vermeijs;

Nieuwelingen: 1. F de Rooy; 2. Wout Wagtmans; 3. Cees Paymans;

 

BRESKENS.(1947.07.05)

Zaterdag had alhier ter gelegenheid van de kermis onder zeer grote belangstelling een wielerwedstrijd plaats. De route was Boulevard, Nieuw Sluis, Langeweg, Dorpstraat. Om ongeveer half drie, loste burgermeester Eekhout het startschot waarop de renners vertrokken om 14 maal het parcours af te leggen. Al zeer spoedig viel het peloton uiteen, waarbij we o.a op kop zagen De Vries, van Beek, Bloemers, Smits, v.d.Elshout, enz. Dit duurde echter niet lang, want door het slechte wegdek ontstonden veel lekke banden, waardoor deze kopgroep ook weer spoedig uiteen viel.

Ten slotte kwam vast op kop de Vries en van beek, die dit tot het einde wisten vol te houden.

Amateurs: 1. Piet de Vries, Vlaardingen, in 2 uur 40 min. 12 sec.; 2. Gerard van Beek, Oostzaan (op 2 lengten); 3. Harrie van de Elshout, Made; 4. M. Aarts, Tilburg; 5. P. Verweijmeren, Terheijden; 6. A. Bloemers, Oss; 7. K. Vet, Amsterdam; 8. W. Smits, Terheijden; 9. H. Smits, Amsterdam; 10. C. Koot, Eindhoven;

 

CASTRICUM.(1947.08.17)

Amateurs: 1. Dick Simonis, 2. Piet Duif, 3. Jan Hennink,

Nieuwelingen: 1.Bennie Keijzer, 2. L. Spierenburg, 3. J. Zoon,

 

CHAAM ACHT VAN.(1947.09.27)

Beroepsrenners: 1. Cees Joossen; 2. Piet van As; 3. Louis Motke;

 

CLINGE.(1947.07.22)

Amateurs: 1. Gerard van Beek; 2. Rien van de Veeken; 3. Leo Copier;

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1947.10.05)

Clubkampioenschap van Nederland DTS behaalt weer de titel

Op het parcours van de Ronde van Hoogerheide werd Zondagmiddag de wedstrüd gereden om het clubkampioenschap van Nederland op de weg. waaraan niet minder dan 18 verenigingen deelnamen, afkomstig uit alle alle delen van het land. Het was een wedfstrijd tegen het uurwerk, waarbij de deelnemende clubs om de minuut vertrokken, hetgeen voor de toe-schouwers niet zo aantrekkelijk was.

Voor de vierde maal behaalde het Zaanse D.T.S. het Nederlands kampioenschap ditmaal met de renners C Bakker, van Beek en Schellingerhoudt. De afstand van 102 km. werd afgelegd in 2 uur, 40 min. 53.8 sec. De verdere resultaten waren: 2. R. V. Maastricht met Jansen, Savelsberg en Lambrichts tn 2 uur 45 min. 8.5 sec. 3 Zuid Westhoek Hoogerheide met Buuren. Van der Zande en Van der Heiden in 2 uur 47 min. 59.6 sec. 4. Sparta (Den Haag) 2 uur 50 min., 47.3 sec. 5. De Kampioen (Haarlem) 2 uur 51 min. 34.2 sec. 6. Feijenoord (Rotterdam) 2 uur 55 min. 35.6 sec. 7. Volharding (Utrecht) 2 uur 57 mtn. 35.6 sec. 8. De Germaan (Amsterdam) 2 uur 58 min. 2.2 sec. 9. Alcmaria Victrix 3 uur 2 min 56.2 sec. 10. Adelaar (Hilversum) 3 uur 7 min. 15,2 sec. 11. Kennemerland (Beverwijk) in 3 uur 13 min. 2 sec

 

DEN BOSCH.(1947.04.20)

Gerrit Schulte won het Criterium van Den Bosch

Een groep van niet minder dan zeventig renners was aan de start verschenen en het gaf dan ook een bonte kleurenmengeling op het mooie parcours. Schutte kon voor de tweede maal in successie beslag leggen op de eerste prijs. Hij reed wat men noemt een nuttige koers en het is eigenlijk alleen zijn grote routine die hem deed winnen met een lengte voorsprong na een formidabele sprint met den Rotterdammer De Korver. Deze eindspurt was een van de weinige mooie staaltjes welke er te genieten vielen. Na de tiende ronde deed Ternede een uitlooppoging, terwijl in de eerst volgende ronden zich geleidelijk bij hem voegden De Korver, Motke, v. Gent en de Eindhovenaar Liebrechts. Deze kopgroep kon in de twintigste ronde deze voorsprong uitbreiden tot 20 sec. Liebrechts slaagde er in met enige snelle ronden voor korte tijd alléén op kop te komen, gevolgd door De Korver, terwijl in de tweede groep o.a. Lakeman reed. Bij het ingaan der dertigste ronde bestond de kopgroep uit De Korver, Lambrichs, Lakeman, Verschure, Hulshof e.a., in totaal elf renners. Toen begon Schulte de zaak wat ernstiger in te zien, temeer daar de voorsprong dezer groep tot dertig seconden was uitgegroeid, en tezamen met Cor Bakker en den zeer verdienstelijk rijdenden De Hoog zette hij de achtervolging in. Nadat zich hierbij nog de Oostzaner Lust had gevoegd, gelukte het hun zich bij de vluchtelingen te voegen. Men zag toen gezamenlijk het peloton reeds in de rug en dit kon in de vijftigste ronde worden gedubbeld. De Korver en Sahulte haddden zich inmiddels weer eens gedistancieerd en met vier-entachtig gereden ronden bedroeg hun voorsprong op de rest reeds één minuut, die met nog acht ronden te rijden was uitgegroeid tot een gehele ronde. Het stond toen vrijwel vast dat de sprint tussen deze beiden de beslissing moest brengen, hetgeen ook geschiedde. De eindklassering van de eerste tien luidde:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. Andre de Korver; 3. Cees Bijl; 4. Hubert Sijen; 5. Jo Hulshoff; 6. Henk de Hoog; 7. W. Prins; 8. Cor Bakker; 9. Jan Lambrichs; 10. Piet Verschuren;

 

DEN BOSCH.KLOKKENBERG.(1947.08.17)

Schulte en Lakeman raakten slaags

Het Klokkenberg-criterium U Den Bosch is op een drama uitgelopen, toen de twee grote rivalen Schulte en Lakeman, die elkaar voortdurend bewaakt hadden, plotseling slaags geraakten en door politie-agenten, tot orde moesten worden gebracht. , De jury nam hen wegens wangedrag uit de strijd. De Amsterdammer De Hoog werd met een ronde voorsprong onbedreigc winnaar. De Korver eindigdi als tweede, Pellenaars als derde Schoenmakers als vierde er Verhoeven als vijfde.

Beroepsrenners: 1. Henk de Hoog, 2. Andre Korver, 3. Kees Pellenaars, 4. Harry Schoenmakers, 5. Theo Verhoeven, 6. Frans Buijsen, 7. Piet Ekelmans, 8. Jan Lambrichs, 9. Jan Scherens, 10. Tony van den Dungen,

 

DEN HAAG.(1947.09.07)

Amateurs: 1.Nico Henneman, 2. Piet Dorst, 3. Evert Grift,

Nieuwelingen: 1. Cees Paymans, 2. J. Zoon, 3. A. Janssen,

 

DEN HAAG.FRUITMARKT.(1947.04.27)

Van Beek sterkste in Fruitcriterium

Op de Fruitmarkt te Den Haag werd Zondag de 80-km. wedstrijd voor amateurs gehouden met meer dan 100 deelnemers. Van Beek en De Vries staken met hoofd en schouders boven hun rivalen uit en konden samen twee ronden uitlopen, terwijl kort voor het einde, toen De Vries bandenpech had, v. Beek nog een ronde nam. De uitslagen waren:

Amateurs: 1. Gerard van Beek, (Oostzaan) in 2 uur 41 min. 5 sec.; 2. Piet de Vries, (Vlaardingen) 3. W. Westerduin, (Den Haag); 4 Verhoeckx (Den Haag); 5 Brinkman, (Maasland); 6 v.d. Veen, (Amsterdam); 7 Koot, (Eindhoven).

Nieuwelingen: 1. Ad Schotman; 2. Piet Huet; 3. L. Spierenburg;

 

DEN HAAG.FRUITMARKTCRITERIUM.(1947.04.17)

BRINKMAN WERD EERSTE IN FRUITMARKTCRITERIUM

De Haagse rennersclub “Hollandia”organiseerde op Eerste Paasdag een Fruitmarktcriterium, waaraan 80 renners, amateurs, deelnamen .o.w. Voorting en Peters, die evenwel de strijd staakten

 Het traject van 590 meter lang en moest 167 maal worden gereden, totaal 100 km. Slechts elf renners reden de wedstrijd uit.

Amateurs: 1 H. Brinkman, Maasland, tijd 2 uur 38 min. 23 sec.; 2. met een ronde achterstand Van der Putten, Den Haag; 3. Breedveld, Rotterdam; 5. op twee ronden achterstand 4. Kooyman, Den Haag; 5. De Groot, Leiden; 6. Duyf, Zaandam; 7. Alblas, Overschie; 8. Van Rijn, Den Haag; 9. Blokzeyl, Rotterdam; 10. Bouthhoorn, Alphen aan den Rijn; 11. H. Vreeswijk, Alphen aan den Rijn;

 

DEN HAAG.ZUIDERPARK.(1947.08.09)

Amateurs: 1.Emiel Verhoeckx; 2. Tinus Kettenis; 3. Cor Witteveen; 4. K. Kroon; 5. L. Mitertreiner;

 

DORDRECHT.(1947.07.19)

Amateurs: 1.Piet Sieveking, 2. Piet de Vries, 3. Nico Henneman, 4. Fasel, 5. J. Kettenis, 6. van der Stappen, 7. Breedveld, 8. Kroon, 9. krever, 10. Vet.

Beroepsrenners: 1.Leo Motke, 2. Toon Steenbakker, 3. Jan Liebregts, 4. Cees Bijl, 5. Kees Joosen, 6. Cees Valentijn, 7. Piet Verschuren, 8. Thijs Verveer, 9. Ger Ravensteijn, 10. Piet van As,

 

DRACHTEN.(1947.07.26)

Eerste ronde ven Drachten Klaas Vet winnaar

Zaterdagmiddag werd te Drachten in het kader van de tentoonstelling „Zuid- Oost Friesland" een wielerwegwedstrijd gehouden, waaraan dóór 41 amateurs werd deelgenomen. Er was hiervoor een parcours uitgezet in het uitbreidingsplan- West, waar de renners 150 roildèn moesten maken. De rechte einden in het parcours waren'betrekkelijk kort en de bochten vrij scherp, zodat met de hoge snelheid, waarmee gereden werd, pogingen om één of meer ronden uit te lopen weinig .kans op succes boden.

Na de eerste ronde kwam de Friese favoriet Th. de Boer uit Harlingen als tweede door, maar in de eerstvolgende bocht maakte hij een valpartij, waardoor hij gedwongen werd de strijd te staken. De eerste belangrijke uitlooppoging kwam in de 21ste ronde, toen Van Dorst uit Overschie en Nijkrake uit Enschede er tussenuit trokken. Onmiddellijk zette Pakes de achtervolging in, daarin weldra bijgestaan door Copier, Slop, Vet en Schuiten. Nijkrake moest zich op de hoofdgroep laten terugzakken, maar Van Dorst wist zijn voorsprong van enkele honderden meters tot d» 40ste ronde te' verdedigen. Toen reden alle renners weer in een grote groep bijeen, terwijl alle verdere pogingen om uit te breken vooral door toedoen van Pakes en Westerterp verijdeld werden. In de. 46ste ronde was het opnieuw Van Dorst, die er tussenuit ging. ditmaal samen met P. Tiisën uit Den Helder. Pakes en Machendorff gingen er samen achteraan, met op enige afstand het gehele peloton. Voor deze drie groepen .Werden drie premies uitgeloofd, met als resultaat, dat Tijsen Van Dorst niet meer kon volgen en zich bij de achtervolgers schaarde.. Deze wisten, de voorsprong van Van Dorst geleidelijk te doen inkorten en in de 60ste ronde moest hij zich weer gewonnen geven. Een premiesprint tussen Pakes en Westerterp had tengevolge, dat de laatste in, dé eerste bocht na de .finish over de kop sloeg en moest opgeven. In de 65ste ronde was het ;Schuiten, de winnaar van de ronde van Leeuwarden, die hét eens proberen wilde. Hij wist een 200 meter voorsprong te verderven, maar onder leiding van Pakes en Van' Dorst zette het pelqton de achtervolging in. De rol -van de laatste was daarmee echter, uitgespeeld. Hij kreeg van de jury een extra-premie toegewezen voor zijn moedig rijden in het eerste deel van de wedstrijd maar enkele ronden daarna staakte hij. dé strijd. Pakes en Verwoerd hadden toen de kop. In de 82ste ronde gingen plotseling Van der Veeken'en Stroop een rol spelen. Zij maakten zich uit het peloton los en voegden bij de kopgroep. Er werd een zeer hoog tempo gereden en achtereenvolgens lieten Pakes, Stroop en' Verwoerd het zitten, terwijl Van der Veeken, zeer regelmatig rijdend, «en mooie voorsprong wist te verwerven. Hij werd tenslotte nog gevolgd door Schuiten en Simonis, terwijl op grotere afstand de hoofdgroep volgde. In de 103 de ronde werd ook de derde Friese candidaat, Andriess'en, het slachtoffer van een valpartij, waardoor hij bijna een ronde achter raakte. Later voegden ook Vet, Slop en Copier zich bij. de achtervolgers, terwijl Schuiten afzakte. In de 108ste ronde ging Van der Veeken het kalmer aan doen en liet hij zich door Vet en Simonis inhalen. On korte afstand volgden toen Copier, fürop en Andriessen, van wie de laatste een ronde achterstand had. Deze zes renners verenigden zich tot een kopgroep, waaruit Van der Veeken, Vet'en Copier zich nogmaals wisten los te maken. De koprijders zaten toen dicht achter de hoofdgroep en wisten zich daarrÉee in de 138ste ronde te verenigen. Er vormde zich toen .een hoofdgroep van 10 renners, waarvan Van der Veeken, Vet. en Copier een ronde voorsprong hadden. Twee ritten van drie premies voor deze hoofdgroep werden beide malen gewonnen door Van dör Veeken, Martin en Copier. In de 141 ronde probeerde KI. Vet uit te breken, doch deze poging werd onmiddellijk door Copier verijdeld. In de 145ste ronde maakte Pakes zich van de hoofdgroep los en wist een halve baanlengte uit te lopen. In een spannende sprint werd tenslotte KI. Vet eerste, Van der Veeken tweede en Copier derde. De sprint om de" vijfde prijs was voor J. Martin. De volledige uitslag is:

Amateurs: 1.Klaas Vet, Amsterdam; 2. Rien van de Veeken, Rucphen; 3. Leo Copier, Amsterdam; 4. U. Pakes, Groningen; 5. J. Martin, Arnhem; 6. J.H. van de Weijer, Hardewijk; 7. G. Timmerman, Zaandam; 8. A. Hubregtse, Den Haag; 9. Slop, Amsterdam; 10. P. Sanou, Amsterdam;

 

EINDHOVEN.(1947.07.27)

Lakeman slaat Middelkamp in de sprint

De zevende ronde van de Eindhovense „IJzeren Man"-course is een succes geworden voor de Amsterdammer Lakeman, die in de eindsprint Middelkamp versloeg. Op de derde plaats kwam Liebregs, die het tegen de twee candidaten voor de wereldkampioenschappen niet kon bolwerken, toen deze op de laatste 300 meter in volle spurt lagen. Na zes ronden deden Teacken, Steenbakkers, Liebregs èn Buijssen een ontsnappingspoging. Twintig ronden gaven zij de toon aan, doch toen trokken Middelkamp, Lakeman, Vooren, Janssen e.a. het peleton aan stukken. Lakeman en Middelkamp konden zich by de weglopers voegen waarvan tenslotte alleen deze twee en Liebregs zich konden handhaven.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1.Henk Lakeman; 2. Theo Middelkamp; 3. Jan Liebregts; 4. Henk de Hoog; 5. Jansen; 6. Antoon Steenbakkers; 7. Joep Savelsberg;

 

EINDHOVEN.IJZERE MAN.(1947.06.01)

Vethaak wint de ronde van Eindhoven

In de ronde van Eindhoven „Rond de IJzeren Man" werd Zondag wegens de slechte weersomstandigheden, welke ln het Zuiden heersten, door de profs en onafhankelijken slechts 105 km. en de amateurs 90 km. gereden. De uitslag was:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Flip Vethaak, Vlaardingen; 2. Tonnie van de Dungen, Den Bosch; 3. Frans van de Zande, Halsteren; 4. Leo de Beer, Amsterdam; 5. Frans van de Broek, Eindhoven; 6. Henk de Hoog; 7. Toon Steenbakkers; 8. Piet Meijs; 9. Bouk Schellingerhoudt; 10. Jos de Kort;

Amateurs: 1.Huub Vinken, Geleen; 2. Ad Meesters, Vlijmen; 3. Wim van de Stappen, Tilburg; 4. Bruchen, Rotterdam; 5. van de Veeken, Sint Willebrord;

 

ELSLOO.(1947.08.15)

Loos verraste uitlopers En won de 11e Ronde van Elslo

Sef Jansen op de 2e plaats

Kristalhelder was de situatie, toen er nog een 20 ronden te rijden waren rond het kleine, venijnige circuit van Elsloo. Sef Jansen, de afgod van de dorpelingen. Pepels, een andere zoon uit het rennersdorp Elsloo, de nog altijd taaie Steenbakkers. Hopstaken, een rustige rijder Savelsberg, de pistier, en Loos hadden het hele veld gedubbeld en draaiden rond in afwachting van de dingen, die een eindsprint alzo kan brengen.

Zes kanshebbers slechts, want al speelde Sijen een rol van betekenis, en al kwam Jan Lambrichts er na 80 km opvallend goed in, ook deze twee jongens, die hun vak toch wel verstaan, waren gedubbeld op het verraderlijke parcours, dat zich venijnig slingert door het mooie dorpje, dat des morgens een kleurige processie door zijn straten zag trekken en des middags sport zag. en dat alles bij een weertje, dat een feest op zich zelf was Toen echter Pepels Sr. en Sef Jansen in gezelschap van bovengenoemde volgelingen zwaar bombardeerden én een heel eind weg waren en het er inderdaad naar ging uitzien, dat het hele veld een lap zou krijgen, begon Jac. Sijen erover te denken uit de groep weg te springen en de vluchters te halen. Hij dacht echter te lang, sprong te laat en na de groep werd ook hij gedubbeld. Was het parcours langer geweest, dan had Jac. Sijen een eerlijke kans gehad. Nu boekte hij een nederlaag na een trage reactie. Inmiddels waren er via lekke banden en miniatuur zonnesteekjes al heel wat renners van het toneel verdwenen Merkwaardig was het heengaan van Schweitzer die al in de tweede ronde een lek bandje reed. op een te hoge fiets stapte en zich op dat vehikel hopeloos leegtrapte. Hij verdween na 42 ronden en vraagt zich nog steeds verwonderd af, hoe het mogelijk is, dat je je op een vreemd vehikel volkomen uit het lid kan fietsen.

Nog 15 ronden.

En Elsloo had slechts ogen voor Jansen die inderdaad een pracht stukje fietsen weggaf en telkens bij de scherpe bocht van de kerk het kleine heilinkje opdanste zoals Lazarides en Vietto dat doen. Er was echter nog een renner, die mei nog meer aandacht dan de Elsloonaren Jansen in de gaten hield, zijn dorpsgenoot Pepels, de oudere, die zoiets als een weddenschap had aangedaan, dat hij zijn beroemde collega zou kloppen. Zelfs een lekke band in de 10de ronde overleefde Pepels en wel dank zij de goede zorgen van Jan Lambrichts, die hen in een tijdrit-tempo weer bijtrok. Het moest een eindsprint worden, wan de 6 uitlopers hielden zich als het ware bij de slippen vast.

Een pakkend slol

Toch werd het gevecht om de eerste plaats niet in een sprint beslist. De listige Loos ging n.l. mee, toen enkele gedubbelden aan de haal gingen. Sijen was er bij en in een ander groepje zat Lambrich en eigenlijk had niemand in de kijk, de ook de in een vaalgroene shirt gecamoufleerde Loos tussen de wielen van de vluchters school. Loos won. En Sef Jansen en ook Sijen protesteerden echter en beweerden, dat Loos een hele ronde achter was. De jury was niet die van de Pare de Prince en verklaarc pertinent, dat Loos géén ronde achter was en hij won de 11de ronde van Elsloo. Het publiek protesteerde, maar tegen het krachtige jury is het moeilijk protesteren en verder was deze Jury alleszins tot oordelen in staat. Om de tweede plaats werd gestreden op een manier, die het vuur uit de stenen va Elsloo sloeg. Sef Janssen chargeerde en produceerde een sprintje, waarover men in Elsloo nog lang zal praten. Met Steenbakkers stoof hij op de finish af. Steenbakkers had gedecideerd de leiding, maar met machtige, energieke rukken, die zij fiets krakende jammergeluiden liet horen ging Sef Jansen over Steenbakkers heen en met miniem verschil moest Steenbakkers wijken voor de jeugd, vooral vooor de grote wil om te winnen! Elsloo zag zijn ronde, die spannend, enerverend, verrassend en zowel sportief als organisatorisch een succes was. De uitslag luidt:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1.Gerrie Loos; 2. Jef Jansen; 3. Toon Steenbakkers; 4. Theo Hopstaken; 5. Joep Savelsberg; 6. Martin Pepels; 7. Hubert Sijen; 8. Harry Schoenmakers; 9. Piet verschuren; 10. Andre de Korver; 11. J. Lambrichts; 12. de Beer; 13. Meinders; 14. Schreurs; 15. Snellen;

Nieuwelingen: 1.Joop Terstroote; 2. L. Spierenburg; 3. J. Zoon;

 

ENSCHEDE.(1947.08.31)

Beroepsrenners: 1.Gerrit Schulte, 2. Henk de Hoog, 3. Piet Verschuren, 4. Andre de Korver, 5. Theo Middelkamp, 6. Leo de Beer, 7. Henk lakeman, 8. Jan Schweitzer, 9. Jo Hulshoff, 10. de Tacken,

 

ETTEN.(1947.06.15)

Beroepsrenners: 1.Theo Middelkamp, 2. Flip Vethaak, 3. Jan Liebrechts, 4. Janus van de Heijden, 5. John Braspennincx, 6. Ger Ravenstein, 7. Alfons Stuijts, 8. Buijsse, 9. Willem Reuter,

 

GELEEN.(1947.05.31)

Neerland's wielerelite op de sintels Middelkamp won in topvorm Jan Lambrichs werd tweede

Voor de 125 K.M. kermiscourse op de sintelbaan van het gemeentelijk sportpark te Geleen (in werkelijkheid werd 95 K.M. gereden) waarvoor alle grootheden uit de nationale wielerwereld waren gemobiliseerd bestond niet die belangstelling, welke men redelijkerwijs had mogen verwachten

Over de wedstrijd zelf mogen we tevreden zijn al hielp de zengende hitte in samenwerking met de moordende sinteltjes heel wat tubes naar het hiernamaals hetgeen vooral in de tweede helft van de strijd het rennersveld geleidelijk deed inkrimpen, zodat van de sierlijke uit 31 peddelaars bestaande sliert, welke zich bij het startsignaal in beweging zette, slechts 12 renners de finish bereikten.

Theo Middelkamp werd eerste, doch we noemen in één adem Jan Lambrichts, die een schitterende wedstrijd reed en in de sprint met een wiellengte werd geklopt, waardoor Theo de vierde overwinning in één week op zijn naam wist te brengen en hierdoor wel bewees in topvorm te zijn. De grote Gerrit Schulte bleef de gehele wedstrijd op het tweede plan, slechts zo nu en dan een schijnbeweging makend voor een vlucht, totdat in de 150ste ronde een lek bandje ook hem naar de kleedkamer deed verhuizen.

Van de overige deelnemers bleek Maas een openbaring en van deze knaap zullen wij zeker in de komende dagen daverende dingen gaan Vernemen. Een pracht-wedstrijd reden eveneens de Hoogh. de Korver, Tacken, Bakker, Savelsberg en Motké, die echter voor en na door het pechduiveltje werden besprongen, waardoor zij gedwongen werden of de strijd op te geven, of al zwoegende te trachten het verloren terrein te heroveren.

Ontvluchtingspogingen.

Tijdens het eerste half uur van de strijd worden tal van ontvluchtings- pogingen ondernomen, waarbij Lambrichts in prachtstijl rijdend en Motké, Tacken en de Hoogh tot de uitlopers behoren. Lambrichts weet alleen een ronde te nemen en krijgt even later gezelschap van zijn rivaal Middelkamp en Motké met de Hoogh. Motké heeft pech en verliest zijn zwaai- bevochten terrein. Ook de Best en Maas weten de kop te bereiken, zodat na 45 min. de kopgroep uit vijf renners bestaat en o.a. Gommans, Snellen, v.d. Beemt en Schweitzer 2 en meer ronden achterstand boeken.

Wanneer een dikke premie wordt uitgeloofd voor het uitlopen van een ronde ontbrandt de strijd opnieuw. Tacken, die door machinedefect achter is geraakt weet onder luid gejuich het verloren terrein te herwinnen. Vooraf is nog een klassementsprint verreden over 4 ronden, waarbij de Hoogh, Storms en Loos resp. 23, 11 en 10 punten weten te behalen. Als de spurt voor een ronde winst haar hoogtepunt heeft bereikt, zien wij eerst Pepels, die tot heden goed stand heeft gehouden, door bandenpech worden uitgeschakeld. Het is weer Lambrichts, die met succes uit het peleton wegspringt en 1/4 ronde voorsprong neemt op de achtervolgers Middelkamp en Motké. De Hoogh is door pech 3 ronden achtergeraakt. Tijdens deze jacht de mooiste welke wij tot heden zagen worden de Best en Maas gedubbeld, terwijl het peleton, waarin Schulte, Pepels, Bakker, Loos zijn tweede ronde verliest.

Schulte verdween!

Als weer alles tot rust gekomen is verdwijnt met Schulte de negentiende renner van het strijdtoneel, zodat met 12 man, de weg naar de finish wordt voortgezet, waarbij alleen een premie vermag wat leven in de brouwerij te brengen. Een fraai besluit vormde de nek aan nek race tussen Middelkamp en Lambrichts in de laatste ronde, welke uiteindelijk aan de beste sprinter de overwinning bracht zij het dan met gering verschil. Bij het luiden der bel noteerden wij de volgende eindstand:

Beroepsrenners: 1. Theo Middelkamp, 2. Jan Lambrichs, 3. H. Maas, 4. Gerry Loos, 5. Cor de Best, 6. Cor Bakker, 7. de Tacken, 8. M. Snellen, 9. Henk de Hoog, 10. Rinus van der Beemt,

 

GELEEN.(1947.08.10)

H. Vinken won de ronde van Geleen

Testroote eerste by de nieuwelingen.

De ronde van Geleen, welke Zondag j.l. op tiet 1700 m lange parcours te Linden, heuvel werd verreden en waaraan door Neerland's beste amateurs werd deelgenomen, werd een volledig succes. Nadat 40 km in gesloten gelederen waren afgelegd, gingen v. Oers en v. d. Veeken aan de haal en wisten een voorsprong te nemen van 35 sec. Toen speelde het de Vaalsenaar Halders klaar om op zijn eentje de vluchtelingen in te halen. Toen de voorsprong van dit drietal tot 51 sec. was gestegen, sprongen Voorting, Vinken en v. d. Stappen uit het peleton weg en bij de 70ste km behoorden ook zij tot de leiders en het was jammer, dat Voorting op dit moment, met een redelijke kans op de overwinning kwam te vallen en hierdoor uit de course verdween. Elke ontvluchtingspoging in de kopgroep werd in de kiem gesmoord, zodat de eindsprint de beslissing bracht, welke op overtuigende wijze werd gewonnen door H. Vinken, Geleen (tijd 3 uur 1 min. 33 sec.);

Amateurs: 1. Huub Vinken, Geleen; 2. J. Halders, Vaals; 3. Rien van de Veeken; 4. Bloemers; 5. Stroop; 6. Valentijn; 7. Verstraten; 8. Heeren; 9. Timmermans; 10. de Bruyn.

Nieuwelingen: 1. Joop Terstroote; 2. J. Ruyter; 3. Jan Willemsen; 4. Spierenburg; 5. Paymans;

 

GRONINGEN.(1947.09.21)

Hennink wederom winnaar Van Groninger Wielercriterium

In een felle eindsprint wist de Alkmaarder J. Hennink, die enige tijd geleden het eerste Groninger wieiercriterium in het Stadspark won, ook nu weer te zegevieren na een door hem uiterst tactisch gereden wedstrijd.

Steeds was hij op zijn hoede als er eens een rivaal wegsprong, zo ook toen de dapper rijdende de Boer uit Harlingen na 21 ronden een ruime voorsprong had genomen op het peleton, waaruit op dat ogenblik Übel Pakes, door pech gedwongen, verdween om met 3/4 ronde, achterstand te trachten de hoofdgroep wéér in te halen. Nog 2 keer zou deze blonde Groninger favoriet door pech worden achtervolgd en op de helft van de wedstrijd, die over 100 K.M. ging, staakte hij dan ook de race. Doch ook de Boer moest zijn fraaie positie prijs geven door een defecte fiets en boekte een ronde achterstand op de kopgroep, waarin behalve Hennink ook zaten de beide Luxemburgse renners André Hoffmann en L. Scheer, resp. kampioen van Luxemburg in 1947 en 1946, alsmede de Groninger J. Storm, die moedig doorzette, tot het hoge tempo ook hem te machtig werd. Na 50 K.M., die in 1 uur 18 min. en 10 sec. werden afgelegd, lagen aan de kop Hoffmann, Scheer. Bendels en Verwijmeren, maar even later hadden Hennink en van der Weyer zich bij hen gevoegd. Terwijl de regen in stromen neerviel, bleven dé 6 leiders rustig hun ronden draaien, tot eensklaps Verwijmeren uitliep en een grote voorsprong nam. Scheer zette de achtervolging in evenals een ogenblik later Hennink en Hoffmann. Enkele ronden lang duurde het jachten en toen de renners weer bij elkaar waren, was het duidelijk, dat de eindsprint zou moeten beslissen. Hoewel men de beide Luxemburgers, die een prima wedstrijd reden, de meeste kans gaf, slaagde Hennink er in als eerste de eindstreep te passeren, na 2 uur 41 min. en 57.2 sec. op de fiets te hebben gezeten.

Amateurs: 1. Jan Hennink, Alkmaar; 2. P. Scheer, Luxemburg; 3. A. Hoffmann, Luxemburg; 4. P. A. Verwijmeren, Ter Heide; 5. Bendels, Zevenbergen; 6. J. H. v. d. Weyer, Harderwijk; 7. A. Andriessen, Leeuwarden;  8. R. Westerterp, Leeuwarden; 9. Th. de Boer; 10. J. Huveneers, Amsterdam;

 

GRONINGEN.STADSPARK.(1947.07.27)

Hennink wint Groninger wielercriterium

Pakes slachtoffer van pech in het mooie zonovergoten Stadspark alhier hadden gistermiddag een groot aantal belangstellenden een plaatsje gezocht rond het daar uitgezette circuit van het door de Noordelijke Wielervereniging georganiseerde Groninger Wielercriterium. De strijd ging over 88 ronden van 1150 meter, dus 100 km. en is zeer interessant geworden, mede doordat talrijke uitgeloofde premies felle sprints veroorzaakten met als gevolg leven in de brouwerij. Evenwel ook anderszins viel er veel te waarderen, zoals de wilskracht die de Groninger favoriet Pakes aan de dag legde, toen hij rondenlang probeerde een door pech opgelopen achterstand van een ronde — hij moest 2 keer van fiets verwisselen — in te lopen. Hij had het peleton reeds spoedig weer te pakken en slaagde er in een 150 meter in te halen op de 5 later 4 leiders, die de hoofdgroep 1 keer hadden gelapt. Doch toen de 4 koprijders, die in het hoofdpeleton reden, niet nog 8 ronden voor de boeg het tempo verhoogden moest Pakes lossen en toe zien hoe hij weer ingehaald werd, na 26 ronden vergeefs pogen. De blonde Groninger heeft evenwel een moedige race gereden. Immers voordat de pech hem achtervolgde lag hij in de kopgroep, welker rijders Hennink, Coupier, van der Veeken en Schuiten later in een eindsprint uitmaakten wie de eerste prijs mee naar huis mocht nemen. Een andere Groninger, E. Palmans, heeft eveneens uitstekend zijn best gedaan, maar toen hij lange tijd voor in het peleton had gereden, werd hij door een verzorging van Van Gelder dusdanig gehinderd, dat hij moest lossen. Reeds vrij spoedig na het begin werden de eerste uitlooppogingen gedaan, n.l. door Pakes en de Boer uit Harlingen, en hoewel ze reeds dra weer achterhaald waren, begon er reeds toen toch enige tekening in de strijd te komen. De Amsterdamse sprinter Tinus van Gelder bepaalde er zich toe in het peleton te blijven en slechts als er premies te verdienen waren, zijn kunnen te vertonen, waardoor hij er dan ook vele won. In de 34ste ronde vormde zich een kopgroep, die een behoorlijke voorsprong nam, doch reeds enige ronden later kreeg Pakes voor het eerst pech, met het gevolg dat hij terugviel. Op de helft van de race lagen de andere koprijders een 3/4 ronde op het peleton voor. Een 10-tal ronden daarna verdween ook Witteveen — die voordien uitstekend werk had laten zien — uit de course. zodat het een uitgemaakte zaak was, dat om de eerste prijs door Hennink, Coupier, van der Veeken en Schuiten zou worden gestreden, ondanks het feit, dat het publiek Übel Pakes trachtte op te zwepen door een premie van f 100 beschikbaar te stellen als hij de kopgroep weer bereikte. Dit gelukte niet — kon niet gelukken — en hoewel hij lang stand hield, viel hij tenslotte toch terug. Met nog 6 ronden te rijden waren er slechts 13 van de 48 gestarte renners in de baan. Voorop nog steeds de zelfde 4 rijders, op bijna een ronde gevolgd door Huibrechtse en Slop, die weer een kleine voorsprong hadden op Verheggen uit Harskamp — de man, die nog maar 2 maanden aan de wielersport deelneemt — en van Wachendorff van Rijn. De sprint in de laatste ronde bracht de zege aan J. van Hennink uit Alkmaar, die zijn rivalen met enkele meters sloeg en in de tijd van 2 uur 39 min. en 26.4 sec. door de finish ging.

Amateurs: 1. Jan Hennink, Alkmaar; 2. M. Schuiten, Amsterdam; 3. Z. M. J. Coupier, Ouderkerk; 4. M. van der Veeken, St. Willebrord; 5. A. Huibrechtse, Den Haag; 6 G. S. Slop, Amsterdam; 7. Verheggen, Harskamp; 8. J. van Wachendorff van Rijn, Wieringen; 9. J. Verwoerd, Utrecht; 10. U. Pakes, Groningen.

De winnaar Hennink heeft de 100 km. rustig uitgereden en is na met de andere 3 rijders het peleton gelapt te hebben, kalm blijven „hangen”, onderwijl er voor zorgende, dat de andere „koplopers" geen uitlooppogingen konden ondernenemen. zonder dat hij er zelf bij was. Door dit tactische bekijken van de race had hij in de laatste ronde genoeg adem om in de beslissende sprint te zegevieren. In het paviljoen had onder veel belangstelling de uitreiking der prijzen plaats.

 

HAARLEM.(1947.06.08)

Amateurs: 1.Leo de Booij, 2. Piet peters, 3. Th. Drost,

Beroepsrenners: 1. Cor de Best, 2. K. Bakker, 3. Ben Remkes,

 

HAARLEM.(1947.07.06)

Amateurs: 1. Harm Smits, 2. Joop Harmans, Jan van Os,

Nieuwelingen: 1.Ad Schotman, 2. Wim Snijders, 3. Cor Elswijk,

 

HALSTEREN.(1947.05.18)

RONDE VAN HALSTEREN

Ongeveer zeventig profs en onafhankelijken hebben Zondagmiddag deelgenomen aan de ronde van Halsteren in de wedstrijd over vijftig ronden van 2 ½  km, in totaal dus 125 km, waarvoor een enorme belangstelling bestond. De wedstrijd die eerst tegen het einde de nodige spanning kreeg, bracht de volgende uitslag:

Beroepsrenners: 1. Flip Vethaak, Vlaardingen; 2. Frans van de Zande, Halsteren; 3. Piet Meijs, Tilburg; 4. J. van Delderen, Sluiskil; 5. Leo de Beer, Amsterdam; 6. John Braspenninckx, Princenhage; 7. Jan Lust, Zaandam; 8. Ger Ravensteijn, den Haag; 9. Janus van de Heijden, Wouw; 10. W. Prins, Amsterdam;

 

HALSTEREN.(1947.07.19)

Amateurs: 1.Gerrit Voorting; 2. Emiel Verhoeks; 3. Gerard van Beek;

 

HEERLEN.(1947.06.08)

Amateurs: 1.Henk Faanhof; 2. Huub Vinken; 3. Joop Harmans;

 

HEERLEN.(1947.06.15)

Amateurs: 1. Willy van de Broeck; 2.----------,3.--------

 

HILLEGOM.(1947.05.15)

Amateurs: 1. Han Krever; 2. Leo de Booij; 3. Piet Sieveking; 4. Ris, 5.Ottenbros;

Nieuwelingen: 1.Slop; 2. Timmer; 3. Slemers;

 

HILVERSUM.(1947.08.23)

De Ronde van Hilversum Zoon uit Laren won bij de nieuwelingen, terwijl Hennink uit Alkmaar eerste werd bij de amateurs

De Gooise wielerclub „De Adelaar" organiseerde Zaterdagmiddag voor de elfde maal de langzamerhand traditioneel geworden Ronde van Hilversum. De belangstelling voor dit wielerevenement was, ondanks het gunstige weer, niet zo biezonder groot. De voornaamste oorzaak daarvan zal wel liggen in het feit, dat er ditmaal geen profs deelnamen en de strijd slechts beperkt bleef tot de nieuwelingen en amateurs. Renners als Schulte, de blonde Gerrit, die hier reeds menigmaal met succes reed, de taaie Cees Pellenaars, verschillende malen tot de deelnemers behorend. De Korver, de initiatief nemende Rotterdammer, een Middelkamp, Aad van Amsterdam en anderen waren steeds trekpleisters van de eerste orde en hebben de strijd vaak een belangwekkend aanzien gegeven. Het eerst traden Zaterdag op het bekende traject der laatste jaren: Pieter de HooghlaanDiependaalse Drift—Gijsbrecht van Amstelstraat, de nieuwelingen (25 in getal) in het strijdperk. Onder hen bevonden zich de bekende Gooise renners Spierenburg en Zoon, die in menige strijd der laatste maanden met succes hebben gestreden. Ook dp deze middag lieten zij zich terdege gelden. Niet zozeer in de aanvang van de strijd, toen zij het initiatief aan anderen overlieten. De hoofdstedeling Keizer ondernam de eerste uitlooppoging en sleepte de eerste premie in de wacht. Zijn stadgenoot A. Donker had daarna lange tijd de kop, doch toen ging Zoon „hem halen". Ook Paymans (Tilburg), Spierenburg en enkele anderen kwamen toen mede naar voren. De Laarder Zoon won tenslotte in de eindsprint met klein verschil van Paymans, terwijl Spierenburg de derde plaats bezette. Deze Gooise renners hebben zich dus ook hier uitstekend geweerd.

Nadat een strijd op gewone fietsen de aandacht had getrokken, waarvoor heel wat liefhebberij bestond en die, over 10 km. uitgevochten in het voordeel van de Laarder Rutgers werd beslist, kwamen de amateurs (56 in getal) aan de start. De wielrenner F. Vos uit Den Bosch heeft in deze wedstrijd een grote rol gespeeld, al ging dan tenslotte de zege over naar de bekende Alkmaarse rijder J. Hennink. Vos roerde zich reeds spoedig na de aanvang en won in de vijftiende en zes en dertigste ronde (er moesten er 100 gereden worden) de eerste premies, die werden uitgeloofd. In de 45e ronde nam de Amsterdammer Joh. Fleury een voorsprong. In de 49e ronde voegden zich zijn stadgenoten Van Gent en Kunst en bovengenoemde Vos bij hem. Kort daar achter reden toen Fasel (Amsterdam) en de bekende Soestenaar E. Orift, welke laatste zich in de 55e ronde tot de kop wist op te werken, gevolgd door de Nederlandse baankampioen Krever uit Dulvendrecht. Toen vond de Alkmaarder J. Hennink het schijnbaar langzamerhand tijd om zich te laten zien. Met Vos en de bekende Amsterdammer Vet kwam hij daarna aan de kop. Hennink en Vos slaagden er in de 78e ronde in een ronde voorsprong te nemen op het peleton. Slechts Ottenbos (Alkmaar), H. Ton  (Hoorn), L. Bakker en v. Gent (Amsterdam) en G. Timmermans (Zaandam) wisten dubbeling te voorkomen. Het was een spannende finish tenslotte, waarbij Hennink met miniem verschil over Vos , zegevierde. De voornaamste uitslagen luiden;

Amateurs (over 100 km): 1. J. Hennink (Alkmaar), 2 uur, 49 min. 34 sec.; 2. F. Vos ('s Hertogenbosch); 3. G. Timmermans (Zaandam); 4. H. Ton (Hoorn); 5. v. Gent (Amsterdam); 6. J. Ottenbos (Alkmaar); 7. L. Bakker (Amsterdam); op één ronde: 8. A. Hubregtse (Den Haag); 9. Joh. Fleury (Amsterdam); 10. G. Reynders (Amsterdam).

Nieuwelingen (over 40 km.): 1. J. Zoon (Laren); 2. C. Paymans (Tilburg); 3. L. Spierenburg (Hilversum); 4. B. Keizer (Amsterdam); 5. V. Snijders (Halfweg); 6. A. Donker (Amsterdam); 7. K. Galesloot (Bussum); 8. K. Hofland (Beverwijk); 9. A. Schotman (Amsterdam).

 

HOENSBROEK.K.K.K.RACE.(1947.08.24)

Hoensbroek zag Henk Lakeman winnen

Terwijl een dwarrelende premie-regen de renners tot grotere snelheid uitnodigde, toerde het sterk rijdend vijftal, dat al in de elfde ronde, tijdens de beginfase van deze goed geslaagde negende K.K.K. niet succes een greep naar de macht deed, onverstoorbaar aan de leiding. Even flikkerde zo nu en dan iets bij het peleton. Het bleef bij een snel uitdovend vonkje en zonder complete wonderen gingen Lakeman, Liebregts, de Vries, de Hoog en Cor Bakker netjes de ereplaatsen verdelen. De voorsprong van de leiders bleef, ondanks een premie-regen voor de achtervolgers, groeien en toen deze wieleraffaire tot het verleden behoorde, scheelde het heel weinig of het nogal over het traject verdwaalde gezelschap stond op één ronde van de hoofdvertolkers.

Nauwelijks was deze snelheidsdans aan de gang of Pellenaers kwam met een lege band voorbij de tribunes. Kees zat dra door middel van een a la Middel- kamp-manoeuvre op een geleend karretje en op dit hem niet bepaald lekker passend vehikel begon hij aan een achtervolging waaraan de ook al met tegenslag kennis gemaakt hebbende Joosen noodgedwongen deelnam.

Het publiek gnuifde, want de nu op te dissen kost was natuurlyk iets exclusiefs. Maar het bleven aanvankelijk precies dezelfde veertig sec, toen werden het er meer en het snel volgend stadium zag de Pel van coureur burgerman worden, die te midden van zijn nog altijd wielerminnend moedertje, blonde ega en dito dochtertje als toeschouwer de niet te stuiten

opmars van Lakeman c.s. volgde en meemaakte, dat wij op de helft van de koers tevens de helft van de deelnemers verloren.

Het begon met...

Het begon met een serie premies, waarvoor Cor Bakker nog al belangstelling

toonde en via Pel's desillusie belandden wij aan de 11e ronde, waarin eerst Lakeman, de Vries en Liebregts 'n klein eindje voor de lange sliert uitstoven.

Het was menens, want Lakeman trok zijn streng, de Hoog deed zijn aandeel in het werk, evenals de amateurkampioen de Vries, Liebregts was ook ditmaal voor geen kleintje vervaard en Cor Bakker stond volledig zijn mannetje..

Ook Janssen verdween.

Dat Sefke Janssen door het ijverige K.K.K.-bestuur in de bloemen werd gezet, spreekt vanzelf. Trouwens, de kleine sympathieke man uit Elsloo verdiende, gezien zijn nationaal shirt, Tour de France-verrichtingen en derde plaats te Reims ongetwijfeld deze huldigende geste. Sefke was ook hier danig populair, want toen hij van de staart van het langgerekte peleton naar de voorhoede wipte en aanstalten maakte om de al op de vlucht geslagen vijf leiders een halt toe te roepen, kwam een zekere deining over de massa. Maar ook dit was slechts een flikkering en na zestien ronden zette Janssen er een punt achter. Oorzaak: blessures in een vorige race opgelopen.

Steenbakkers probeerde het, moest het hoofd buigen, evenals Verschuren en Bras.

De Korver reed solo.

Waar of wanneer doet er niet toe, het is nu eenmaal zo, dat de Korver in een criterium altijd een portie vuurwerk afsteekt. Dikwijls gebeurt dit in de aanvang, waarna André van voorhoedespeler naar het achterstel verhuist, nu keerde de Korver de volgorde om en zorgde voor een tikje spectaculair slot. Want de Korver reed weer solo en met resultaten. Hij toerde heel wat rondjes in zijn eentje rond en deed dit spelletje zo snel dat hij niet alleen een aandeel in de premies binnenhaalde, doch bovendien een aardig stuk terreinwinst noteerde. Hij haalde zelfs groep twee in, kon echter van Gerven, die tijdig de biezen nam. niet te pakken krijgen. Zijn slotstuk sloeg echter in en deze eindfase mocht er wezen.

Lakeman spurtte en won.

De laatste ronde. Zo juist sleepte Liebregts een premie in de wacht. Tot dusver maakten de heren voor deze financiële-zaken geen drukte, maar nu moest de buit verdeeld worden. En Liebregts meende een kansje te hebben wat niet naar de zin van de anderen was en gezamenlijk flitsten Lakeman, Liebregts de Vries. Bakker en de Hoog voor de laatste keer rondom het parcours. Het werd een spurt en een machtige Lakeman overklaste volledig zijn collega's.

Koot eerste bij de amateurs.

Een koers zonder veel geschiedenis, waarin de Rotterdammer Kroon Vrouwe Fortuna als tegenstandster had, moedig doorzette en een aardige vyfde plaats in de wacht sleepte. Koot (Eindhoven), v. d. Stappen (Tilburg) en Halders (Vaals) hadden een tijdje de leiding, totdat Koot aan de haal

ging.

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman; 2. Henk de Hoog; 3. Jan Liebregts; 4. Piet de Vries; 5. Cor Bakker; 6. Piet Verschuren; 7. Cees Bijl; 8. Cor de Best; 9. Gerard van Beek; 10. Toon Steenbakkers; 11. P. Verschuren; 12. Meijnders; 13. Ekelmans; 14. van Beek;

Amateurs: 1. Cees Koot, Eindhoven; 2. Wim van de Stappen, Tilburg;  3. J. Halders, Vaals; 4. Ramakers, Hulsberg; 5. Kroon, Roterdam; 6. Netten, Utrecht; 7. Tinnemans, Montfoort;

Nieuwelingen: 1.Cees Paymans, Tilburg; 2. Wim van Kessel, Eindhoven; 3. J. Ruyters, Douvergenhout; 4. Dekkers, Eindhoven; 5. Willemsen, Nuth;

 

HOEVEN.(1947.08.31)

Amateurs: 1. L. Mittentreiner, 2. Harrie van de Elshout, 3. Ad Meesters,

Nieuwelingen: 1.L. Spierenburg, 2. J. Zoon, 3. Cees Paymans,

 

HOOFDDORP.(1947.09.10)

Amateurs: 1. Jan Hennink, 2. Nico Henneman, 3. Harrie van de Elshout,

Nieuwelingen: 1. Bennie Keijzer, 2. Wim Snijders, 3. Terstrooke,

 

HOOGERHEIDE.(1947.06.07)

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Flip Vethaak, 3. Willem Matena, 4. Theo Hopstaken, 5. Alfons Stuijts, 6. Willem de Reuter, 7. Jacques Storm, 8. Gerrit van Straeten, 9. J. van Gelderen, 10. van de Heijden,

 

HOOGERHEIDE.(1947.06.08)

Nieuwelingen: 1.Cees Paymans, 2.-------, 3. --------

Amateurs: 1.Piet Maas, 2. Harrie van de Elshout, 3. Ad Meesters,

 

HOOGERHEIDE.(1947.10.05)

Nieuwelingen: 1. Cees Paymans, 2. Bennie Keizer, 3. Wim Snijders,

Veteranen: 1.Antoon Krijgsman, 2. Cor Wijnberg, 3. P. Bakker,

 

HOORN.(1947.09.01)

Amateurs: 1. Mac Schuiten, 2. -----, 3.-----,

 

HULST.(1947.05.20)

Amateurs: 1.Harm Smits; 2. Piet de Vries; 3. Gerard van Beek; 4. M. Brinkman; 5. van de Weijer;

 

HULST.(1947.10.03)

Amateurs: 1. Frans Vos; 2. Jos van Stayen(Bel); 3. F. de Preyher(Bel);

 

IJZENDIJKE.(1947.05.27)

Amateurs: 1. Piet de Vries, Vlaardingen; 2. Gerrit Voorting, Haarlem; 3. Cor Ris, Zaandam; 4. van der Stappen, Tilburg; 5. Geerts, Teteringen; 6. De Laere, Aregem (Belgie); 7. Smits, Amsterdam; 8. Dauw, Vliggegem (Belgie); 9. Mekerrel, Sleydinge; 10. van de Nent, Amsterdam; 11. van Nimwegen, Dinteloord;

 

KAMPEN.(1947.05.24)

Amateurs: 1. Piet de Vries; 2. Gerard van Beek; 3. Gerrit Voorting;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1947.06.22)

Janssen is nationaal wegkampioen Course zonder veel emoties

Janssen, de kleine Limburgse wegrenner uit Elsloo en de succesvolle amateur Piet de Vries uit Vlaardingen, hebben Zondag op de Cauberg de zware strijd om de Nederlandse wielrentitels in hun voordeel beslist. Dank zij knap klimwerk in de laatste ronde vergrootte Janssen zijn voorsprong van 43 seconden, in de voorlaatste ronde genomen, tot enkele minuten en de dragers van grote namen als Schulte, Middelkamp en Seyen waren niet bij machte de vluchteling te benaderen. Als Janssen tegen het slot van de strijd niet voor een verrassing had gezorgd, dan was de gehele course zonder emoties verlopen.

Schulte op de tweede plaats

Op de helft van de af te leggen afstand, kwam er tekening in, in zoverre: er vormde zich een kopgroep van vijf renners en daar achter volgde het peloton. Vooren, v.d.  Zande, Janssen,. Lambrichts en De Ruyter hadden zich van de

rest los gemaakt en een voorsprong genomen, die varieerde van 30 tot

50 seconden. In de elfde ronde bedroeg die voorsprong 1 min. 35 sec, doch toen zette groep twee, bestaande uit Pauwels, Van der Voorde, Middelkamp en Schellingerhoudt de achtervolging in, terwijl in de inmiddels gevormde derde groep Schulte als aanvoerder fungeerde. Deze achtervolging duurde vier ronden en eiste de nodige slachtoffers, onder wie De Hoog en Lambrichts, die twee minuten achterstand verkreeg wegens kettingdefect, zodat na ronden een zevental renners op kop lagen.

Ook De Korver had pech, maar zette moedig door. In de 18e ronde nam de kleine Janssen, die steeds in de voorste gelederen had gestreden, zijn kans waar en ontsnapte op de Cauberg. De grote rivalen, Schulte en Middelkamp weigerden voor elkaar de achtervolging in te zetten, terwijl Sijen er evenmin,

iets voor voelde. Intussen vergrootte Janssen zijn voorsprong, die bijna een minuut bedroeg en zonder verder bedreigd te worden eindigde hij met ruim 2 minuten voorsprong de rit, waarmede hij het kampioenschap behaalde.- De

sprint, die op prachtige wijze door Schulte werd gewonnen, besliste over de verdere volgorde. De uitslag luidt:

Beroepsrenners: 1. Jef Jansen, Elsloo 186 km in 4.55.22; 2. Gerrit Schulte, Den Bosch; 3. Frans Pauwels, Utrecht; 4. Hubert Sijen, Maastricht; 5. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 6. Frans van de Zande, Halsteren; 7. Arie Vooren, Beverwijk; 8. Wim de Ruiter, Rotterdam; 9. Charles van de Voorde, Hulst; 10. Jan Lambrichs, Bunde;

Even na de profs, startten ruim 100 amateurs, die zo hard van wal staken, dat het hele peioton spoedig uit elkaar werd getrokken. De kopstukken waren hier Voorting, De Vries, Van Beek en Blankenauw, welke laatste evenwel onverwachts uit de koers verdween. Het overgebleven- drietal verhoogde voortdurende het tempo en had in de zevende ronde een voorsprong van 2 min. 20 sec. Van Beek moest lossen. In de sprint klopte De

Vries de Haarlemmer Voorting en werd daarmede amateur-kampioen

Van 1947

Amateurs: 1. De Vries (Vlaardingen) 137 km in 3 uur 37. min. 54 sec,; 2. Voorting (Haarlem).zeide tijd; 3. Smit (Antwerpen) op 8 min. 30 sec; 4.

Sieveking (Amsterdam) zelfde tijd; 5. Halders (Vaals) op 9 min, 15 sec; 6. Duyf, (Zaandam) op 9 min;

 

KAPELLE.(1947.05.17)

Amateurs: 1.Gerard van Beek, Oostzaan;  2. Piet de Vries, Vlaardingen; 3. Jan van de Turk, Geldrop; 4. A. van neut, Amsterdam; 5. H.J. Smits, Amsterdam; 6. v.d. Duif, Zaandam; 7. J.H. van de Weijer, Hardewijk; 8. J.H. Verhagen, Assendelft; 9. C.P. Fasel, Amsterdam; 10. G.Slop, Amsterdam;

 

KLOETINGE.(1947.04.26)

Amateurs: 1.Piet de Vries; 2. Harrie van de Elshout; 3. Piet Sieveking; 4. Smits; 5. Copier;

 

KLOOSTERZANDE.(1947.09.20)

Amateurs: 1. A. van den Bunder, Belgie; 2. Frans Bindels, Breda; 3.Gerrit Voorting, Haarlem; 4.Peeters; 5. Meesters;

 

KRUININGEN.(1947.06.28)

Amateurs: 1.Gerard van Beek, Oostzaan; 2. E. Verhoeckx, Den Haag; 3. Gerrit Voorting, Haarlem; 4. M. de Bruin, Roosendaal; 5. C. Koot, Eindhoven;