JAARGANG 1946

                              WEDSTRIJDEN N T/M Z

OOSTBURG.(1946.08.31)

Amateurs: 1. Jo Hulshof, 2. Harrie van de Elshout, 3. J. Standaert(Belgie); 4. P. Thijs; 5. Hendrickx;

 

OSSENDRECHT.(1946.08.24)

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman; 2. Cees Joossen; 3. A. van de Heijden; 4. Piet van Gerven; 5. Philip Vethaak; 6. Cees Bijl; 7. Marinus Buuron; 8. J. Lust; 9. Piet Ekelmans; 10. J. Luijendijk;

 

OSSENDRECHT.(1946.08.25)

Amateurs: 1. Antoon Martin; 2. Pierre Meijs; 3. Jo Hulshof;

Nieuwelingen: 1. Cees Paymans;

 

PURMEREND.(1946.08.04)

Amateurs: 1. Jo Hulshof, 2. Piet Sieveking, 3. Jan van Os,

Nieuwelingen: 1. Bennie Keijzer, 2. Manus Brinkman, 3. Klaas Vet,

 

PUTTE.(1946.10.15)

Beroepsrenners: 1. V. Jacobs, 2. J. Mertens, 3. Omer, Momereney, 4. Frans Pauwels, 5. Cees Bijl, 6. Ernest Sterkx, 7. Knaepkens, 8. Stan Ockers, 9. Nackaerts, 10. Cees Joosen

 

ROERMOND.(1946.06.02)

Lakeman wint de Ronde van Midden-Limburg

De roinde van Midden-Limburg heeft vele slachtoffers aan bandenpech geëischt, aangezien een gedeelte van het parcours, vlak voor een scherpe bocht, zeer slecht was. Daar had men het wegdek pas met teer overgoten en daarna met grind bestreken, met hot gevolg, dat dit gedeelte veel te zacht was. Vele valpartijen waren er het gevolg van en zelfs kregen de renners bytende vloeistof in hun gezicht. Renners moesten halverwege den strijd staken. O.a. vielen uit Schulte, Pellenaers, Middelkamp en Vooren. Het beeld van den wedstrijd wijzigde zich daardoor volkomen. Nu beheerschten Lakeman, de Ruiter, de Korver, Lust en Blaauw het veld. Van der Zande zorgde voor de sensatie door tenslotte geheel alleen weg te loopen. Maar Lakeman en de Korver hielden hem goed bij en toen Van der Zande de kopgroep had ingehaald, wisten ook de Korver en Lakeman hun concurrenten een ronde te lappen. In de eindspurt won Lakeman. De jury plaatste van der Star op de derde plaats, doch volgens veler meening was deze renner een ronde achter.

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman, Amsterdam; 2. Andre de Korver, Rotterdam; 3. Cor van de Star, dern Haag; 4. Frans van de Zande, Halsteren; 5. Antoon Steenbakker, Den Bosch; 6. Kees Bakker; 7. Marinus Buurton; 8. Wim de Ruiter; 9. Cor Bakker; 10. Cees Bijl;

Amateurs: 1. Theo Blankenauw, Amsterdam; 2. C. Pasel, Amsterdam; 3. Jo Hulshof, Den Bosch; 4. Joop Middelink, Amsterdam; 5. Verhoeckx, Den Haag; 6. van de Neut, Amsterdam; 7. Beenen; 8. Dorregest;

 

RONDE VAN LIMBURG.(1946.04.28)

Arie van Vooren won de ronde van Limburg Lust en Schellingerhout vielen

ONVERMOEID met een bestoft gezicht, maar met de lach, een overwinnaar eigen, stormde de 21-jarige Beverwyker Arie v. Vooren over het dichtbevolkte Koningsplein te Maastricht. Hy was de overwinnaar geworden van de eerste Nederlandse wegwedstrijd in dit seizoen, die als Maas-Peel-Mijn-Koers by de NWU is ingeschreven en zyn we goed ingelicht, voortaan tot de klassieke wedstryden zal worden gerekend. Aan deze overwinning van Arie gaat evenwel een stukje tragiek vooraf. Het gebeurde ongeveer 45 km voor het einde op de Molenberg by Heerlen. By het verkeerd oversteken van de rijweg door de kopgroep, bestaande uit de renners Pauwels v. Vooren. Schellinge- hout en Lust, bleven de twee laatstgenoemden in de tramrails haken en vielen. Lust herstelde zich spoedig en kwam met Pauwels even voor de tweede groep te liggen, terwyl ook Scheliingerhout weer spoedig in het zadel zat. Dit ongelukje benutte Vooren om er gemakkelyk tussen uit te trekken. Zijn voorsprong was zelfs zo groot, dat hij met een voorsprong van 10 min. 30 door de finish ging.

De eerste pechvogel

ACHT km na het begin van de 270 km lange rit, die om half elf op het Vrijthof te Maastricht aanving, vluchtte een groep van zestien renners. Niet veel later ontmoetten wy de eerste pechvogels van dit peleton. Het waren Bakker uit Zaandam en Piet van Nek, die met bandenpech aan de kant stonden. De Korver, Pauwels Lust, Schellingerhout, Vooren en de Belg Thielens vormden de kopgroep. Reeds na 50 km. hadden deze renners een voorsprong van 3 min. 20 bereikt. In het volgpeleton zaten op dat ogenblik

o.a. Wim de Ruiter, Chr Smit, Joossen, Verschuren, De Ridder,

Theus en Snellen. Door om beurten aan te trekken probeerden zij de

voorsprong van de weglopers te verkleinen, wat niet lukte.

By Weert noteerden we een voorsprong van 6 min. 40 sec. voor de nog steeds uit zes man bestaande kopgroep. Niet veel later echter verhuisden Smit en Snellen wegens bandenpech naar het 3e peleton en moesten De Gans, Poulissen en Pakus van verdere deelneming afzien.

Toen we bij de bevoorrading In Venlo post vatten constateerden we, dat uit de kopgroep De Korver naar de tweede plaats was teruggevallen en de Belg Thielens door bandenpech de stryd moest staken.

De Cauberg op.

ONDER aanvoering van Joossen en vooral van De Ruiter passeerde 3 min. 15 sec. later de tweede groep, welke intussen tot zes man was uitgedund. De gloeiende hitte en de kilometerlange stuifweg waren voor deze mannen met soepele spieren en ijzeren longen geen reden om hun snelheid van 36 a 38 km te minderen. Zo werd kilometer na kilometer gereden zonder dat er belangrijke veranderingen plaats vonden of van een uitlooppoging sprake was. Toen de persauto vooruit naar Valkenburg was gereden, opdat we

getuige konden zijn van de gevreesde beklimming van de Cauberg bleek dit wel heel duidelijk, want in de hiervoor genoemde groepen was weinig verandering gekomen. Arie reed nog steeds alleen op kop.

Zonder een inzinking zagen we de kleine Beverwyker, staande op zijn

pedalen, de Cauberg beklimmen. Vijf minuten later volgden Lust en Pauwels,

terwyl de grote groep op 1 km afstand tegen de berg begon.

De grote Belgen ontbraken

HET was jammer, dat de bekende Belgische renners met wereldnaam, als Rik van Steenbergen Karel Kaers en Marcel Kint hun contract niet hadden kunnen nakomen. Wellicht zou het klimmen over de vele heuvels in Zuid-Limburg en het jagen op de vlakke weg in het Noorden een levendiger beeld hebben gekregen dan nu het geval was

Ook de eindstrijd was, doordat de kopstukken te vee uiteen lagen, niet

levendig en de valpartij in Heerlen was voor de uitslag beslissend.

Arie v. Vooren won deze stryd van 270 km In 7 uur 45 min. 5 sec. met

een gemiddelde snelheid van 35 km per uur.

Beroepsrenners: 1. Arie Vooren; 2. Bouk Schellingerhoudt; 3. Frans Pauwels; 4. Frans van de Zande; 5. Karel de Baere; 6. K. van ’t Sand; 7. Henk de Hoog; 8. Lode Poels; 9. Cees Joosen; 10. Ward van Dijck; 11. Jansen; 12. Scheitzer; 13. Lambrichts; 14. Blauw; 15. Lust;

 

RONDE VAN NOORD-HOLLAND.(1946.06.10)

Mooie zege van Middelink In Ronde van Noord-Holland

De Ronde van Noord-Holland, voor amateurs georganiseerd door de Zaandamsche wielerclub DTS, is een bijzonder succes geworden. Duizenden volgden den strijd en bewonderden de prestaties van de renners. De held van den dag was de winnaar van den koers Joop Middelink, die in de laatste phase van den strijd met zijn stadgenooten Leo de Booij, Joop Harmans en den Hagenaar Kettenis een voorsprong had genomen. Reeds in het eerste gedeelte, van Zaandam naar Purmerend, kwam Middelink In actie, toen hij er met Krever tusschenuit trok. Dat was de inleiding tot den heroïschen strijd, dien hij later zou voeren tegen een veld van bijna 80 tegenstanders en tegen den storm, die over het land loeide. Bij Oosthuizen werd eerst Krever en toen Middelink weer ingeloopen, dank zij het agressief rijden van Kettenis. Toen ging Blankenauw zich roeren en nam een voorsprong. Harmans en P. Bakker voegden zich bij hem. maar na 40 K.M. moest Blankenauw door een lekken band den strijd staken. In de richting Enkhuizen was Harmans weer weg, nu met Van Os en Duijf. Er werd een flink gat geslagen. Toen de karavaan tegen den zwaren wind naar Medembllk voortjakkerde, zagen we plotseling Middelink afstappen, om zijn wiel kalmpjes op een lagere versnelling te draaien. Er mocht namelijk niet met versnellingsapparaat gereden worden. Middelink raakte daardoor meer dan twee minuten achter en men achtte zijn kans verkeken. Maar De Booij, Smits en Hendrikx waren eveneens achter geraakt en dit kwartet heeft wonderlijk gereden. Na hard zwoegen kregen zij aansluiting juist op het moment, dat eerst Duijf, daarna Van Os en later Harmans door het peleton waren opgeslokt. Korten tijd later ging Middelink alleen weg en bleef tegen wind in 100 meter voorsprong twaalf kilometer lang verdedigen. In Uitgeest werd hij weer ingeloopen. Middelink bleef echter met De Booij, Harmans en Kettenis de actiefste en hun volharden werd beloond. Zij kregen een mooien voorsprong en kwamen gevieren in Zaandam, waar Middelink in de eindspurt won. 2. De Booij, 3. Kettenis. Harmans, die op het laatst nog had moeten lossen, werd zevende.

Amateurs: 1. Joop Middelink, Amsterdam 165 km in 5.15.26; 2. L. de Booij, Amsterdam; 3. Tinus Kettenis, Den Haag; 4. H. Sints, Antwerpen; 5. C. RottSchaver, Amsterdam; 6. ---; 7. Harmsen;

 

ROOSENDAAL.(1946.08.11)

Amateurs: 1. Jansen Mathieu, 2. W. van Halen, 3. Harrie van de Elshout,

 

ROTTERDAM.(1946.04.27)

Amateurs: 1. Piet de Vries,

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1946.08.31)

LAMBRICHS zegenvierde in de Ronde van Feijenoord

Ongekend grote belangstelling

De Limburger Jan Lambrichts heeft Zaterdagmiddag de zesde “ Ronde van Feijenoord”gewonnen, nadat verscheidene van zijn sterkste concurenten waren uitgeschakeld en hij zich kort voor het einde een mooie en zekere voorsprong had verzekerd. Ekelmans uit Eindhoven had hem kranig terzijde gestaan, doch moest in de sprint de meerderheid van Lambrichs erkennen. Zeker 150.000 toeschouwers woonden de traditionele wielerwedstrijd op de linker Maasoever bij. Vier en vijftig renners vertrokken voor de grote strijd op het 2,5 km lange circuit, toen burgemeester Oud het startschot had gelost. Van de inschrijvers hadden o.a. Wijdenes, Steenbakkers, Cor de Best, Henk de Jong, Henk de Hoog, Dietvorst en Van Dungen verstek laten gaan, doch het veld bevatte nog voldoende kopstukken om een spannende strijd te mogen verwachten.

Er werd dadelijk een hoog tempo ingezet, waardoor het onmogelijk was om te ontsnappen. Verschuren en de Korver waren aanvankelijk de aanvoerders. Na twee ronden moest Piet van Nek de strijd reeds staken wegens pech. Kort daarop kregen ook Chris Smits en Wim de Ruiter moeilijkheden. Eerstgenoemde kreeg kort achtereen vier keer een lekke band en moest twee keer van fiets verwisselen. Hardnekkig joeg hij in gezelschap van De Ruiter achter het peloton aan, doch tenslotte moesten zij opgeven. Intussen hadden De Korver en Vethaak kans gezien een kleine voorsprong te bemachtigen, die zelfs tot 22 seconden uitgroeide. Later moest Vethaak lossen en ging De Korver nog enige tijd alleen aan kop, doch toen 20 ronden waren gereden, was alles weer bijeen. Daarna waren Liebregts, Mathijsen, Lambrichts, Motke en Maas enkele ronden de aanvoerders, terwijl in die tijd Frans Struts moest opgeven en Van der Zande achter raakte.

Het veld was al flink gedund en toen de helft van de wedstrijd achter de rug was, bleken al ruim 20 renners verdwenen. Nog steeds werd met een gemiddelde van 40 km. per uur gereden. Van een ernstige weglooppoging kwam niets. Nu en dan als een premie werd verreden, werd het veld wat uit elkaar getrokken, maar spoedig daarna lag alles weer bij elkaar.

Had de wedstrijd in de aanvang een zeer levendig karakter, later werd deze eentonig. Er gebeurde weinig belangwekkends. Bovendien geraakten enkele kopstukken in de achterhoede, Verschuren, Lakeman, De Korver en Joossen speelden geen rol meer. De Korver verdween zelfs van het terrein. Piet van gerven, die zich kranig weerde, ondernam nog een poging om weg te komen, doch faalde.

Toen nog 9 ronden gereden moesten worden, ontsnapte Lambrichts, doch werd onmiddellijk gevolgd door Ekelmans. Samen zetten ze door en daar het peloton verschijnselen van vermoeidheid vertoonde, gelukte het aan het twetal een behoorlijke voorsprong te krijgen. Regelmatig vergrootten ze die en ze werden niet meer bedreigd. Het veld werd in stukken getrokken, waardoor groepjes van twee of drie renners de strijd vervolgden. Er kwam geen wijziging meer in de positie, zodat Lambrichts en Ekelmans om de eerste plaats moesten kampen. In de sprint won Jan Lambrichts. Nog geen 20 renners reden de zware wedstrijd uit.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Jan Lambrichts, Bunde, in 3 uur 4 min. 10 sec.; 2.Ekelmans, Eindhoven; 3. C. Bijl, Den Haag; 4. C. Bakker, Zaandam; 5. Jos Jansen, Elsloo; 6. C. Heeren, Bosschehoofd; 7. P. van gerven, Rotterdam; 8. H. Maas, Geldrop; 9. H. Hakeman, Amsterdam; 10. J. Luyendijk, Sommelsdijk;

 

ROTTERDAM.KAMPIOENSCHAP.(1946.09.22)

Van Bruchem kampioen van Rotterdam

De Rotterdamse Leeuw heeft Zondag in de Oude Plantage een 100 km-wedstrijd gehouden, waarin het kampioenschap van Rotterdam werd verreden. De belangstelling was zeer groot, want 1 a 8000 toeschouwers hadden zich om het circuit geschaard. Het werd een aardige wedstrijd met spannende momenten. De uitslag was:

Amateurs: 1. P. van Bruchem. kampioen van Rotterdam. 2 uur 43 min. 25 sec;. 2. Tonny Verhoeven; 3. P. Zwanenburg; 4, J. Luyendijk, op een ronde: 5. H Wing; 6 J. v. d. Zijde; 7. J. v. d. Vaart; 8 A. Hermans; . 9. J. Sens; 10., T. Trijsburg.

Nieuwelingen (50 km): 1. W. Verhoeven; 2. A.. de Best; 3. T. Fillekes; 4. J. Hendrikson; 5. H. Buis.

 

ROTTERDAM.OUDE PLANTAGE.(1946.08.04)

Althuizen won in de Oude Plantage Kettenis in de sprint geslagen

De wedstrijd, die Zondagmiddag op het circuit in de Oude Plantage werd gehouden, heeft een bijzonder aantrekkelijk karakter gekregen, eensdeels omdat er in hoog tempo hardnekkig werd gevochten om de overwinning, anderdeels omdat de Hagenaars Althuizen en Kettenis na rondenlange strijd het veld renners op de knieën dwongen. De duizenden toeschouwers konden van begin tot einde van een prima, wielerwedstrijd genieten.

Dadelijk van de start werd een hoog tempo ingezet en 't was te voorzien dat het niemand zou gelukken om te ontsnappen. Elke poging daartoe werd onmiddellijk de kop ingedrukt en hoewel het veld van 27 renners spoedig aanzienlijk slonk, bleven de sterksten toch bijeen. Toen nog 25 ronden . (van.. 1100 m) gereden moesten worden, gooiden Althuizen en Kettenis er, een schepje op, geraakten los én van dat ogenblik af liepen ze regelmatig uit. Ondanks dat er met een gemiddelde snelheid van 40 km per uur werd gedraaid, wisten ze vlak voor het einde alle concurrenten te passeren. In de sprint won Althuizen. " Slechts"" negen man reden de wedstrijd uit. De nieuwelingen reden eveneens een aardige wedstrijd. Bij hen ging het tussen Huet en Verhoeven. Eerstgenoemde iets sneller in de eindsprint en won. De uitslagen waren:

Nieuwelingen (30 ronden): 1. Huet, 54 min. 27.2 sec.; 2. W. Verhoeven; 3. De Best; op één ronde: 4. F. Ravesteyn; 5. W. J. Duivenbode.

Amateurs (70 ronden): 1. L. Althuizen, Den Haag, 1 uur 58 min. 58 sec.; 2. M. Kettenis, Den Haag; op één ronde: 3. P. de Reijer, Scheveningen; 4. G. Ravesteyn, Den Haag; 5. G. v. d. Kaa, Rotterdam; 6. P. Spierenbung, Rotterdam; 7. J. C. de Bruto, Dordrecht; 8. P. v. Ekelen.

 

ROTTERDAM.OUDE PLANTAGE.(1946.08.11)

De levendige strijd boeide een groot aantal toeschouwers

 In verschillende wedstrijden is al gebleken, dat de meeste renners niet in staat zijn om een grotere afstand dan 60 tot 80 km. te rijden. Ze zijn niet hard genoeg. Het ontbreekt hun aan uithoudingsvermogen en het was daarom een goede gedachte van De Rotterdamse Leeuw om in de Oude Plantage een 100km wedstrijd te organiseren. Van de 17 deelnemers, die startten, was Chris Smits de sterkste en won in 2 uur 47 min. Deze belangwekkende koers.

  Voor hetgeen “De Leeuw”Zondagmiddag ondernam vond bij belangstelling bij de renners, maar ook waardering bij het publiek, want acht duizend toeschouwers volgden de strijd op het 1100 meter lange circuit.

 Chris Smits won in de Oude Plantage

  Nauwelijks was het vertreksein gegeven of het tempo werd hoog opgevoerd en het leek er op, dat er weinig zou komen van weglooppogingen. Maar in de derde ronde ontsnapten Cris Smits en Van der Zijden en veroverden een kleine doch waardevolle voorsprong. Max de Ridder probeerde de vluchtelingen te achterhalen, maar zijn pogen bleef tevergeefs. Langzamerhand vergrootte het tweetal de voorsprong, toen Van Straten en De Ridder er samen op uit gingen om het nog eens te proberen. En inderdaad gelukte het Van Straten om aansluiting te krijgen, doch De Ridder viel weer terug. De vreugde was echter van korte duur, want nadat het peloton hardnekkig bleef jagen achter de uitlopers, moesten Smits en Van Straten het onderspit delven. Dat betekende geenszins rust, want van dat ogenblik werd er slag op slag geleverd. Verscheiden renners probeerden te ontsnappen mat het gevolg, dat het peloton uiteengerukt werd en er zich twee groepen vormden. De kopgroep had nu weldra en halve ronde voorsprong. Het waren Van Gerven, Smits, De Ridder en Van Straten, die de toon aangaven. Verschillende deelnemers, door pech achtervolgd, moesten intussen de strijd staken. Het tempo zakte iets en alleen wanneer premies werden uitgeloofd, volgden felle sprints. In die tijd viel ook Van Straten uit door pech, zodat noch drie man aan de kop gingen. Het tempo bleef zakken en de 70 km werd gereden in 1 uur 55 min.

  Tegen het einde onderscheidde Lauwers zich door strijdlust al leverde het hem geen winst op. Vlak voor het einde ondernam hij nog een poging en wist de kop tot op 50 meter te naderen. In de eindsprint was Smits de snelste. De Ridder moest zich met de tweede plaats vergenoegen, terwijl Piet van gerven derde werd en Lauwers vierde. Het was een levendige wedstrijd met veel spannende momenten.

  In het begin hadden twee B-Klassers dertig ronden meegereden, die het hoge tempo goed volgden.

Amateurs: 1. Chr. Smits,  2 uur 47 min. 37 sec.; 2. M. de Ridder; 3. P. van gerven; 4. B. Lauwers; op een ronde 5. Spierenburg; op twee ronden 6. Zwaneburg; 7. Howard Wing;

B-klassers (33 km) 1. De Best 46 min. 12 sec.

 

ROTTERDAM.OUDE PLANTAGE.(1946.08.31)

Van Bruchem wint in de Oude Plantage

In de Oude Plantage –organiseerde de Rotterdamse Leeuw Zaterdagmorgen

een nationale wedstrijd voor amateurs en nieuwelingen.

De nieuwelingen vertrokken gelijk met de amateurs, doch zy reden 30 ronden tegen de A-klassers: 60 .ronden (65 km.).De uitslagen waren:

Amateurs:1 P. v. Bruchem; R'dam, 65 km in1uur 47 min. 10 sec.; 2 P. Zwanenburg op 45 sec; op. één -ronde: 3 A. Sins, R'dam; 4 P. A. Dorst, Overschie; 5 W.A.J. Verméys Oosterhout; 6 H. Hermans; 7 C. M. de Bruin,

Dordrecht; 8 A. Hubrechts, Den Haag.

Nieuwelingen: 1 A. Fillékes, Gouda 33 km in 58 min. 33 sec.; 2. J.F Nienkemper Dordrecht;

 

ROTTERDAM.OUDE-PLANTAGE.(1946.05.04)

Spannende strijd in Oude Plantage

De jeugdige Vlaardingse amateur P. de Vries heeft Zaterdagmiddag na een hardnekkige strijd tegen sterke; concurrenten de derde „Ronde van de Oude Plantage" gewonnen. De Rotterdamse Leeuw heeft nu definitief toestemming gekregen om op het circuit in de Oude Plantage te rijden en heeft daarvan dadelijk gebruik gemaakt om als onderdeel van de bevrijdingsfeesten een wielerwedstrijd te organiseren.

Bijna dertig van de sterkste amateurs startten voor de 65 km lange strijd. Nauwelijks was het vertreksein gegeven of drie renners — Verhoeven. Van Beek en De Vries — zetten een hoog tempo in en namen een flinke voorsprong op het hoofdpeleton. Al spoedig stond vast, dat dit drietal een voorname rol zou spelen. En toen zij voortdurend uitliepen, dreigde de wedstrijd eentonig te verlopen. De Brabander Elshout bracht leven in de brouwerij, want hij ontsnapte uit de hoofdgroep en joeg rondenlang achter het trio aan de kop. Zijn pogingen om bij hen te komen faalde, nadat hij zeer zwaar werk alleen had moeten verrichten. Intussen was ook De Reyer een woordje gaan meespreken. De spanning steeg aanmerkelijk toen Verhoeven zijn tegenstanders had gelost en alleen aan de kop joeg. Dat was echter een te zware opgave voor hem. Te vroeg was hij begonnen en na enkele ronden werd hij weer ingelopen. Van dit ogenblik af bewaakten de concurrenten elkaar, met het gevolg dat een poging van De Vries om weg te komen ook mislukte. Vlak vóór het einde probeerde Verhoeven opnieuw om te ontkomen, doch Van Beek en De Vries riepen hem tot de orde. In de laatste ronde viel onverwacht de beslissing. Op 500 meter vóór het einde zette De Vries een geweldige spurt in. die noch Van Beek, noch Verhoeven kon volgen en onbedreigd passeerde de Vlaardinger de eindstreep. De winnaar, die zich reeds eerder in enkele wedstrijden onderscheidde, toonde zich ook te Rotterdam een amateur, waarvan nog veel is te verwachten. Bij de nieuwelingen won Ris uit Assendelft

Nieuwelingen: 1. C. Ris, Assendelft, (30 km in 51 min. 12 sec.); 2. H. Brinkman, Maasland; 3. O. R. Elswijk. Zaandam; 4. N. Hemneman. Beverwijk.

Amateurs (65 km): 1. P. de Vries, Vlaardingen, tijd 1 uur 43 min. 16.6 sec.; 2. O. van Beek, Oostzaan; 3. T. Verhoeven, Overschie; op één ronde: 4. P.  de Reyer, Scheveningen; 5. P. Sins, Rotterdam: 6. P. de Groot. Limmen; 7. W. Vermeys, Oosterhout; 8. H. Elshout. Made; 9. A. Krijgsman, Rijswijk; 10. P. Buist, Zaandam;

 

SAS VAN GENT.(1946.09.03)

Beroepsrenners: 1.J Meirlaen(B), 2. R. Desmet(B), 3. A. Schepers(B), 4. D. de Wilde, 5. M. Vermeiren, 6. Janus van der Heijden, 7. F. van Kerrebroek, 8. J. van Gelderen, 9. Gaston de Wagter, 10. J. de Keijzer.

 

SCHEVENINGEN.(1946.07.06)

Theo Middelkamp ongenaakbaar

Zelden heeft een renner zo overtuigend een zege behaald als Zaterdag Theo Middelkamp in het Criterium van Scheveningen. De Koning der Kermiskoer- sers zoals men onzen kampioen in België noemt was wel uitstekend op dreef, toen hy na ruim 35 km op de vlucht sloeg en al zyn tegenstanders. Schulte incluis, tenslotte na een jacht van 35 km een ronde achterstand bezorgde. Befaamde Belgische en Franse renners als Emile Masson en Rik van Steenbergen kwamen er niet aan te pas.

Slechts de Zwitser Keiler bleek nog in staat een vierde plaats te bezeten.

Ongeveer 30.000 toeschouwers waren er getuige van dat de 46 deelnemers

aan de 100 km course weliswaar zeer snel doch nogal monotoon over

Boulevard en Gevers Deynootweg draaiden en de Rotterdammer Verschuren

verschillende premies zagen winnen. Enige kleur werd vervolgens aan de stryd in deze eerste fase gebracht, doordat de Belgische kampioen Emile Masson, nadat deze met pech te kampen had gekregen, gesteund door zyn landgenoot Bruneel een korte felle achtervolging inzette. Een staaltje van echt Belgische ploeggeest, dat door de duizenden op prijs werd gesteld.

Dat was sensatie No. 1. Het publiek stond rechtop van verbazing, toen op een gegeven moment v. d. Star, Rik van Steenbergen, Verschuren en Schulte een vyftig meter voorsprong hadden genomen en het rood-wit-blauwe maillot in het peleton zichtbaar werd. Theo Middelkamp schoot naar voren in een onstuimige vaart achter het viertal aan en... voorby. Voordat men van de verrassing was bekomen, had Middelkamp 24 seconden... 37 seconden...

52 seconden genomen en Jan Lambrichts in zicht gekregen, die door kettingpech was achter geraakt. Imiddels had Schulte het grote gevaar ingezien en in zyn eentje zette hy de achtervolging in.

Middelkamp ongenaakbaar

Doch Middelkamp was niet te houden. In een tempo, dat tegen de 47

km per uur liep, bleef hy 18 km lar.g doorjagen, van wiel op wiel springend.

We zagen toen op Keller en Cools na den een de anderen verdwijnen. Het ging hen in dit criterium te snel. Toen moest Middelkamp nog 18 km door

blijven jagen om tenslotte ook Schulte het hoofd te doen buigen.

10 km voor het einde ging Steenbakkers er van door en deze wist op de tweede praats beslag te leggen.

De amateurs

De Amateurs hadden voordien over 50 km stryd geleverd. 14 km voor het einde ging Kleefstra en Voorting er van door, waarby zich vervolgens nog Van Beek voegde. Dit trio bleef bijeen zodat de sprint moest, beslissen. Deze werd royaal door Kleefstra gewonnen. De uitslagen van deze goed georganiseerde

en sportief geslaagde wedstrijden van de Scheveningse club „de Kampioen" waren:

Beroepsrenners: 1. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 2. Toon Steenbakker, Den Bosch; 3. Bernard Franken, Hulst; 4. G.Keller, Zwitserland; 5. Cools, Belgie; 6. Sijen, Maastricht; 7. Gerrit Schulte, Den Bosch; 8. Kees Pellenaars, Breda; 9. Cor van de Star, Den Haag; 10. Jan Lambrichs, Bunde; ; 11. Willem Matena, Den Haag;

Amateurs: 1. Cas Kleefstra, Amsterdam; 2. Gerard van Beek, Oostzaan; 3. Gerrit Voorting, Haarlem;  4. Harmans, Amsterdam; 5. G. van Ravensteijn, Den Haag; 6. J. Kettenis, Den Haag; 7. T. Verhoeven, Overschie; 8. H. Krever, 9. J. van Os, 10. P. Peters

 

SCHIEDAM.(1946.08.10)

KLEEFSTRA was de tacticus

De eerste ronde van Schiedam, bijgewoond door ruim 3000 toeschouwers, die plaatsje langs het 12/2 km lange parcours aan de Stadhouderslaan hadden gezocht, bracht slechts twaalf amateurs aan de start, waaronder acht renners uit de NWU-ploeg. Slechts de Oostzaner Van Beek, de Haarlemmer Peeters en Van Os uit Landsmeer, ontbraken aan het groepje, waaruit volgende week na de wedstrijden te Valkenburg het team voor de wereldkampioenschappen zal worden gekozen.

Door het kleine aantal renners is er weinig strijd geweest. Wel is gebleken, dat de Haarlemmer Voorting over goede capaciteiten beschikt, want van de 68 ronden heeft hij er 40 alleen gereden met een voorsprong van bijna 3/4 km. Kleefstra toonde zich evenwel wederom den groten tacticus, die zijn rivalen, Verhoeven, De Booij en Harmans (Allen NWU-ploeg) geen moment uit het oog verloor. Toen er nog 18 ronden van de 100 km te rijden waren, voerde hij zijn tempo zo hoog op, dat allen, behalve de FDuivendrechter Krever, een ronde door hem werden gelapt. Voor Voorting een goede les om zijn krachten niet onnodig te verspelen door gedurende 2/3 van een course alleen als werkpaard te dienen. Van verhoeven hebben we ons afgevraagd of hij niet te zwaar begint te worden.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een weinig aantrekkelijke nieuwelingenkoers over 35 km, die werd gewonnen door H. Brinkman uit Maasland.

Amateurs: 1. C.Kleefstra, Amsterdam, 2 uur 27 min. 28sec.; 2. Kreuer, Duivendrecht; 3. Voorting, Haarlem; 4. Verhoeven, Overschie; 5. De Booy, Amsterdam; 6. Bammens, Heiloo; 7. Dietvorst, Amsterdam; 8. Dorst, Overschie; 9. Baumgarten, Rotterdam;

Nieuwelingen: 1. H. Brinkam, Maasland, 43 min 16 sec.; 2. Keizer; 3. Schotman; 4. Vet; 5. Spierenburg; 6. Elswijk; 7. Vlietman;

 

S-HEERENHOEK.(1946.09.07)

Amateurs: 1. R.G. Jansen; 2. J. Hulshof; 3. A.Bloemersen; 4. W. Vermijs; 5. L. Bakker; 6. C. van Elshout;

 

SOESTERBERG.(1946.06.23)

Amateurs: 1. Johan Fleurij

 

STEENBERGEN.(1946.08.10)

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman; 2. Cees Joossen; 3. A. van de Heijden; 4. Jan Lambrichs; 5. Alfons Stuyts; 6. Marinus Buurton; 7. Piet van Gerven; 8. Willem Matena; 9. Piet Gommans; 10. Frans van de Zande;

 

STEIN.(1946.06.30)

WEER: ARIE VOOREN!

Hij wint de Ronde van Stein. De 4de ronde van Stein werd voor een groot aantal kijklustigen verreden, die voor een beetje tropenhitte niet terugdeinsden. Het was inderdaad ontzettend warm gisterenmiddag in het land van Stein.

Deze ronde zou men in twee perioden kunnen verdeelen! De eerste 30 ronden, waarin niet veel te beleven viel. (Slechts enkele jachten in 't peleton brachten wat afwiseling. Voor de rest viel er niet veel te beloven.)

Dit zou echter geheel anders worden in de eerste ronden van de tweede helft. Arie Vooren tracht een spoedige beslissing te forceeren. Hij schijnt onmid- dellijk succes te hebben als hij in gezelschap van de Hoog, Janssen, Pepels,

v. d. Star en Motké er tusschen uitttrekt.

De voorsprong van deze uitloopen op het parcours wordt geleidelijk grooter. Felle jachten in het peleton zijn er het gevolg van.

Schweitzer, die vooral in de eerste helft van zich deed spreken, probeert het alleen, doch faalt en verlaat, een illusie armer, de koers.

Alleen de korte sprints voor de premies — waaraan deze middag geen gebrek was — brachten nog wat opleving in de voorste gelederen.

Als in de laatste ronde de situatie nog niet is verandert, toont Arie Vooren zich in een felle sprint de sterkste en zet ook weer deze Limburgsche ronde op zijn naam. De uitslagen:

Beroepsrenners: 1. Arie Vooren; 2. Cor van de Star; 3. Louis Motke; 4. Henk de Hoog; 5. Sjef Jansen; 6. Martin Pepels; 7. Bouk Schellingerhoudt; 8. Cor Bakker; 9. Piet Gommans; 10. Harry Maas; 11. Kersten; 12. Liebregts;

Amateurs: 1. P.Bakker; 3. Leo Copier; 3. J. Scheers; 4. Hulshof; 5. Smetz; 6. Blankennauw; 7. Joop Middelink;

Nieuwelingen: 1. Cor Elswijk; 2. Aad Schotman; 3. Klaas Vet;

 

TERWINSELEN.(1946.08.12)

G. van Beek de groote man in de Ronde van Terwinselen

De Wilhelmina-ronde voor amateurs scheen reeds in de eerste randen vrijwel beslist. Harmans, de nieuwe Ned kampioen op de baan over 50 K.M. en van Os uit Landsmeer namen toen reeds een dusdanigen voorsprong dat er heel wat moest gebeuren, indien de winnaar niet een van beide genoemde renners zou zijn. Buiten aller verwachting is noch Harmans noch van Os als winnaar geëindigd, dank zij het prachtige werk van Van Beek (een der uitverkorenen van Zurich ?), die een ogenschijnlijk hopelooze achterstand tenslotte nog in een daverende overwinning omzette.

Ondanks het vele schoons aan premies, dat men den renners beloofde, indien zij voor wat sensatie zouden zorgen, bleef de strijd vrij eenzijdig.

Harmans en Van Os slaagden erin hun voorsprong op het peleton, dat in twee kleine groepjes was uiteengevallen, zoodanig op te voeren, dat het vrijwel ondoenlijk leek voor de achtervolgers om dit tweetal nog te halen. De tweede groep waarin het gros van het rennersveld zat, werd tenslotte door Harmans en van Os gedubbeld. Stomme pech — 'n lek bandje — zou even later Harmans een achterstand op zijn maat bezorgen die hij niet meer zou weten in te halen.

Van Beek, die steeds in de eerste groep achtervolgers zat ging toen zijn slag slaan. Hij wist eerst Harmans te pakken te krijgen, waarna hij meteen de sprong op van Os waagde. Toen er nog een slordige tien ronden te verrijden waren haalde hij den koplooper in, waarna hij dezen rustig gezelschap bleef houden in afwachting van den eindsprint, waarin hij zich gedecideerd de sterkste toonde De totaal-uitslag luidt als volgt:

Amateurs: 1. Gerard van Beek; 2. J. van Os; 3. Harm Smits; 4. Harmans; 5. Peters; 6. Copier; 7. Jansen; 8. Plum; 9. Schijns; 10. Beenen;

Nieuwelingen: 1. Cor Elswijk, Zaandam;

 

TILBURG.HASSELT.(1946.09.15)

De „Ronde van de Hasselt” uitstekend geslaagd

DE ROTTERDAMMER v. GERWEN WINNAAR.

Dat de „Ronde van de Hasselt" nog steeds een eerste plaats in de rij der sportevenementen inneemt, is gisteren weer duidelijk bewezen.

Ruim 35.000 toeschouwers omzoomden het 3 km. lange traject, waar de gemeentelijke politie in samenwerking met Hasselts Belang voor een goede afzetting hadden zorg gedragen.

Het weer hield zich goed, er stond een straffe wind. Even na 3 uur loste de Commissaris van Politie, de heer P. A. M. Preusting het startschot en 48 renners begonnen aan de 100 km. koers. — Regelmatig draaiden zij hun rondjes, en even regelmatig verdwenen diverse renners wegens lekke banden of eenig ander mankement. Het veld bleef tot en met de 20ste ronde bijeen, hoewel eenige renners al ecu ronde achterstand hadden opgeloopen. Daarna scheidde zich cpn achttal renners van het peloton af, hetgeen op ca. 10 m. volgde. Deze acht waren Pepels, Bijl, Stuyts, Wijdenes, Buuron, v. Gerwen, Joosen en Teuns. De oude rot Joosen had zich na een goede sprong bij de leiders gevoegd en toen de laatste ronden waren ingegaan, dacht men algemeen dat hij winnaar zou worden.

Maar v. d. Bijl bleef bij hem en achter deze zat v. Gorwen. De laatste ronde meest beslissen en bij het uitkomen van de laatste bocht lagen van Gerwen en Stuyts plotseling alleen op kop, gevolg door Joosen en Bijl op ongeveer 20 meter. De eindsprint was overtuigend voor de Rotterdammer v. Gerwen, die dus winnaar werd. Zijn tijd was 2 uur 40 min. 55 sec.

Er werd tamelijk snel gereden, de 60 km. in 1 uur 41 min. 35 sec; de 75 km. in 2 uur 6 min. 45 sec; de 90 km. in 2 uur 31 min. 50 sec. De gemiddelde uursnelheid van den winnaar was 37,28 km.

Van Fessem kwam als eerste Tilburger aan, waardoor hy in het bezit kwam van de daarvoor uitgeloofde premie. Bakker, Diependaal en Reynen waren de andere Tilburgers, welke deze koers uitreden. Aarts, Franken, van Helvoirt en Tillieu hadden wegens pech meoten opgeven. De organisatie was bij Hasselts Belang in volmaakt goede handen. Het actieve bestuur kan dan ook met voldoening op de ronde 1946 terug zien. Vermelden wij nog dat de voorzitter van Tilburg Vooruit voor het startschot Hasselts Belang waardeerende woorden toesprak voor de organisatie van dit wielersportfestijn en dat verschillende autoriteiten de wedstrijd bijwoonden. Het College van B. en W. was vertegenwoordigd door Weth. L. Janssens. Het publiek kon de wedstryd goed volgen, waaraan de goede radio-versterking Pivado over het geheele traject aanwezig, zeker in belangrijke mate heeft medegewerkt. De eindstand luidt:

Beroepsrenners: 1. Piet van Gerwen, Rotterdam; 2. Alphons Stuyts, Hoogerheide; 3. Cees Bijl, Den Haag; 4. Cees Joosen, made; 5. Herve Theuns, Belgie; 6. Marinus Buurton, Bergen op Zoom; 7. Leo Pepels, Elsloo; 8. Cor Wijdenes, Eindhoven; 9. Piet Gommans, Hoensbroek; 10. Harry Maas, Geldrop; 11. Eckelmans; 12. Meynders; 13. Takken, Broekhuizen;

 

UTRECHT.ZUILEN.(1946.05.04)

Schulte won de ronde van Zuylen

ZOWEL van de zijde der renners als van het publiek was er grote belangstelling voor de 100 km race, welke Zaterdag door “De Volharding", uit Utrecht, werd georganiseerd. Er was een prima veld bijeengebracht, waaronder de beste Nederlandse wegrenners. Onmiddellijk na het begin trok Henk Lakeman er tussenuit en kon een kleine voorsprong nemen. Hij werd echter nagejaagd door een groep renners, waarin o a. Schulte, Middelkamp, Steenbakkers en A. v. Vooren zaten, en het duurde niet lang of de vluchteling was ingehaald. Direct hierna sprong Bakker weg en wist handig twee uitgeloofde premies te winnen, waarna hij zich weer door het grote peloton liet opslokken. Zo was dus weer de hele groep byeen en men bewaakte elkaar angstvallig, totdat Schulte ongeveer 30 km voor het einde er onweerstaanbaar tussenuit trok en seconde na seconde op het peloton uitliep. Zelfs Arie v. Vooren, die Schulte steeds op de hielen volgde, kon deze geweldige demarrage niet bijhouden. Middelkamp, die naar het tweede peloton was afgezakt, maakte zich keurig los en sprong op de eerste groep terug, waar hij bleef zitten teneinde een eervolle tweede plaats te behalen. Schulte liep zienderogen uit en won ten slotte met ruim 30 sec. voorsprong in de tijd van 2 uur 26 min. 29 sec;

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte; 2. Theo Middelkamp; 3. Cor Bakker; 4. Henk Lakeman; 5. Klaas Tenede; 6. Bouk Schellingerhoudt; 7. Piet Evers; 8. Jan Hofstede; 9. A. Meijnders; 10. Marc Schoutema; 11. André de Korver;

Amateurs: 1. Tinus Kettenis; 2. Piet Peters; 3. Leo De Booij;

 

VALKENBURG.CAUBERG.(1946.05.12)

A. Vooren zegeviert wederom op de Cauberg Kleefstra de beste amateur

VOOR de tweede maal in veertien dagen wist de Béverwijker Vooren meester te blijven op de Cauberg, Alhoewel grote mannen als Schulte en Middelkamp niet gestart waren, kunnen de organisatoren van het criterium op een zeer geslaagde middag terugzien. Bij de profs, die 18 maal de berg moesten beklimmen vielen weliswaar veel slachtoffeis door het slechte weer en het pechduiveltje uit, toch kon men in Valkenburg een goede en vooral harde course zien. De meest beproefde renner was wel W. de Ruyter uit Rotterdam, die eerst door machinedefect twee maal moest afstappen en in de 16e ronde werd betrokken in een grote valpartij in de daling. Tot twee maal toe wist hy er weer op het peloton te springen, doch de laatste maal was hij wel zoveel achter gekomen, dat allé kans voor de eerste plaats verkeken was. Onbedreigd gingen Arie Vooren en Kees Bakker de laatste ronde in en het leek er op, dat Bakker, die over een sterke spurt beschikt, ditmaal de winnaar zou zijn, doch met een handige sprong wist Arie even los te maken en ging wederom als eerste over de eindstreep. We kunnen en mogen zeker niet nalaten nog te vermelden, dat buiten De Ruyter ook L. van Dietvoort, de gebr. Pepels, Verstraten, Lust en v. d. Zande, die allen één- of meermalen van de fiets moesten stappen door pech. een prima cours gereden hebben.

Amateurs

By de amateurs, die onder beter 3 weersomstandigheden reden dan de profs, kon men een grote strijd verwachten. Kleefstra had zijn titel te verdedigen en heeft dit dan ook gedaan op meesterlijke wijze. Tweemaal moest de kleine Amsterdammer van fiets verwisselen en kreeg op de kop 42 seconden achterstand in de 6e ronde. Ik win toch, zei de kleine Cas en sprong op de kopgroep met een geweldige kracht. Toen de kopgroep dan ook in geweldige vaart van de berg kwam, zat Kleefstra aan de kop en had dus binnen 6 km ruim 40 seconden ingelopen. Het enthousiasme van het publiek was geweldig toen de laatste ronde genomen werd en weer zagen we de renners, en nu voor de laatste maal, van de berg af storten, en met Kleefstra onbedreigd aan de kop, een amateur-kampioen waardig. In deze vorm is Kleefstra een ernstige candidaat voor de wereldkampioenschappen op de weg voor amateurs. De uitslagen luiden:

Beroepsrenners:1. Arie Vooren; 2. Kees Bakker; 3. Leo Pepels; 4. Frans van de Zande; 5. Cor Bakker; 6. Martin Pepels; 7. Jan Lust; 8. Willem de Ruiter; 9. Marinus Buuron; 10. C. Verstraten;

Amateurs: 1. Cas Kleefstra; 2. Ton Verhoeven; 3. Gerard van Beek; 4. J.Kunst; 5. H. Smits; 6. J. Storm; 7. J.E. de Bruijn; 8. J.C. Hulshof; 9. R. jansen; 10. L. de Booy;

 

VENLO.(1946.09.29)

Beroepsrenners: 1. Jan Lust; 2. Jan Liebregts; 3. Henk Lakeman; 4. Cees Joosen; 5. Antoon Steenbakker; 6. Sjef Jansen; 7. Piet Gommans; 8. Willem Matena; 9. Marinus Buuron; 10. Jo Hulshoff;

 

VLAARDINGEN.(1946.04.13)

Amateurs: 1.Cas Kleefstra, 2. Joop Middelink, 3. Piet Smits,

Nieuwelingen: 1. Cees Ris, 2. Daan Hooyschuur, 3. Klaas Vet,

Adspiranten: Antoon Krijgsman, 2. J. Wildschut,

 

WEERT.(1946.06.11)

Cor van der Star won de Ronde van Weert

FAVORIET ARIE VOOREN ZORGDE VOOR EEN SENSATIONEEL SLOT

Iedereen wist het van te voren. Het is moeilijk uit te maken wie hier zal winnen, omdat er zooveel mogelijkheden zijn. Het was ook zeer moeilijk uit te maken, zelfs tot 7 ronden voor het einde al verwachtte iedereen, van Arie Vooren nog iets aparts. En Vooren dééd iets aparts Zes ronden voor het einde nadat hij ronde na ronde vanuit de groep moest springen om wegloopers terug te halen, deed hijzelf de beslissende sprong. Maar Joossen sprong met hem mee en even later ook van der Star en dat werd de slag. En van der Star won. In de sprint kneep hij met klein verschil de overwinning weg voor Joossen en Vooren en.... hij won verdiend. De wedstrijd was vrij eentoonig. Er zat een mogelijkheid om weg te komen op dit tè mooie parcours en we vreesden den wedstrijd dood te zien loopen. Totdat in de 6de ronde voor 't einde de slag begon.De totaaluitslag luidt:

Beroepsrenners: 1. Cor van de Star, den Haag; 2. Cees Joossen, Made; 3. Arie Vooren, Beverwijk; 4. Piet Evers, Zaandam; 5. Cees Bijl, Den Haag; 6. Henk Lakeman, Amsterdam; 7. Henk de Hoog, Amsterdam; 8. Willem Matena, Den Haag; 9. Piet van Nek, Amsterdam; 10. Louis Motké, Sittard; 11. Kees Bakker, Zaandam; 12. F. van den Broek, Eindhoven; 13. Tonny van Dungen, Den Bosch; 14. L. Pepels, Elsloo; 15. W. Kuipers, Den Haag;

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1946.09.02)

Nederlandse wegrenners door pechduivelachtervolgd

Schulte eindigt als vijfde

Zürich, Zondagavond. De regen valt met bakken, maar hij kan de modder, noch de vreugde spoelen van Knecht's lachend gezicht, wanneer hij onder donderend gejubel van zijn Zwitserse landgenoten over de eindstreep stuift! Wereldkampioen. Een verrassend slot van een zo enerverende wedstrijd, dat deze het hoogtepunt werd van deze eerste na-oorlogse wereldkampioenschappen.

Hans Knecht, halverwege de koers, bogon anderhalve minuut achter een sterke kopgroep, na een ronde al opgenomen in de machtige cadans van deze kampioenen. Knecht, die twee ronden voor het einde de kracht vond om den vluchtende Kint in zijn kraag te gaan grijpen en die toen in gezelschap van den ouden wereldkampioen landgenoot Van Steenbergen weg durfde, onbevreesd voor de eensgezindheid van deze twee, omdat hij nog iets in petto had.

Hij werkte zich zonder op of omkijken met rukken en stoten de helling op.

Het waren werkelijk zijn laatste krachten, maar hij kon ze er genoeg uitkrijgen, en het was juist even te veel voor Kint. Kint loste op de klim, vastgehouden door het publiek, naar hij beweerde! 200 meter was het verschil, toen een overgelukkige Knecht triomphantelijk door de finish ging.

Bloemen voor Knecht, respect voor Kint, die al deze jonge kerels nog

een pittig lesje heeft gegeven, maar respect ook voor de Nederlanders én

onder hen vooral voor Gerrit Schulte, de man, die ons het wereldkam- pioenschap had kunnen bezorgen Als de pech, die al zijn landgenoten trof,

ook hem niet gegrepen had. Zij hebben prima gereden, onze jongens! Toen in de tweede ronde, wegrenners aan de kop lagen, was er een Hollander bij: Vooren. Toen in de vijfde ronde de afstand, tussen de vluchtelingen en peleton reeds groter werd en een aantal moedigen de sprong ging wagen, waren er twee Nederlanders bij: Middelkamp en Schulte.

En toen eindelijk een kopgroep van 11—12 man de lakens uitdeelde; waren er drie oranjetruien onder de machtigen van de koers.

Maar toen begon het, in de tiende ronde kreeg Schulte bandenpech, in de elfde ronde Vooren kettingbreuk.Het leek een slechte dag te worden voor de Nederlanders.

Doch Schulte zou nog eens zorgen voor glorieuze ogenblikken. In de twaalfde ronde  worstelde hij zich weer los van de groep waarin o.m. Bartali zat en ging op jacht naar de vluchtelingen. Hij gaf er al zijn kracht aan en won in snel tempo terrein. En de Nederlanders juichten.

Maar zij juichten te vroeg. Schellingerhout en Middelkamp moesten  ook al met gebroken kettingen van  de fiets. Toen werd de taak voor Schulte te- zwaar. Niet om de tegenstanders, die hij in de beslissende ronden te bestrijden zou krijgen, maar om hetgeen hij al verricht had, het slopende solowerk op de afmattende hellingen van dit bedriegelijke parcours.

Hij werd vijfde en ook nu ontging hem dus, de kampioenstitel waar hij

nog steeds tevergeefs naar gedongen heeft. Maar het werk dat hij in

Zürich leverde doet voor dat van een wereldkampioen beslist niet

onder. Hij was zelfs voor de Zwitsers de held van de koers. De uitslag

was:

Beroepsrenners: 1. Hans Knecht Zwitserland, 270 km in 7uur 24min. 28 sec; 2. Kint, België; 3. Van Steenberghen, België; 4 Ricci, Italië; 5. Schulte, Nederland; 6. Kirchen, Luxemburg; 7. Bintener, Luxemburg; 8. Leoni, Italie; 9. Lapebie, Frankrijk; 10. Clemene, Luxemburg;

Onze amateurs achteraan

De prestaties van amateurs van de Nederlandse in het wereldkampioen- schap op de weg, zijn een felle aanklacht geworden tegen het systeem de kleine criteria en de vaak weinig serieuze wijze van oefenen bij onze renners.

Voorting en van Beek de enigen die in deze koers echt gewerkt hebben. Moesten na130 km de strijd staken, Kleefstra en Verhoeven, die de

wedstrijd wel uitgereden hebben hingen permanent in de achterste gelederen, daarmee duidelijk demonsterend, dat zij het al heel mooi vonden, wanneer zij de wedstrijd konden uitrijden. Maar zij hoeven niet op veel waardering voor deze “prestatie” te rekenen, want hun rijden was zonder karakter en stond b.v ver achter bij dat van de Chinees Chi Wing die twaalf ronden lang (150 km) alleen heeft opgeknapt, wat de beide Nederlanders op hun gemak aan de “staart” van het peleton deden.

Amateurs: 1 Aulbry, 188 km, in 5.12.4; 2 Stettler; 3 Van Kerkhove; 4. Emborg; 5 .Huitmacher, 6 Drei; 7 Johanssen; De Nederlanders

Kleefstra en Verhoeven werden met 3 m 38 ex aequo als 12de geklasseerd

 

WORMERVEER.(1946.06.29)

Amateurs: 1. Leo de Booij, 2. Cas Kleefstra, 3. W. Simonis,

Nieuwelingen: 1. Klaas Vet, 2. Cor Ris, 3. Aad Schotman,

 

WOUW.1946.10.06)

Beroepsrenners: 1. Cees Joossen; 2. Henk Lakeman; 3. Jan Lust; 4. Willem Reuter; 5. Tony van de Dungen; 6. Piet van Gerwen; 7. Chris Smits; 8. Marinus Buuron, 9. Piet Evers; 10. Frans van de Zande;

 

ZAANDAM.(1946.06.11)

Amateurs: 1. Han Krever, 2. Johan Fleury, 3. Jo Hulshof,

Nieuwelingen: 1. Klaas Vet, 2. Cor Ris, 3. Nico Henneman,

 

ZAANDAM.(1946.08.25)

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman, 2. R. Janssens(B), 3. Bouk Schellingerhoudt, 4. Antoon Steenbakkers, 5. Jan Lust, 6. Cor Bakker, 7. Henk de Hoog, 8. J. de Roover, 9. Willem Matena, 10. Rombouts.

Amateurs: 1. Han Krever, 2. M. van Gelder, 3. B. Simonis,

Nieuwelingen: 1. Cor Elswijk, 2. Bennie Keijzer, 3. Gerrit Timmerman,

 

ZWANENBURG.(1946.09.14)

Kleefstra boekt 12e overwinning Vet winnaar bij de nieuwelingen

Onze nationale amateur-wegkampioen Cas Kleefstra heeft Zaterdag in de ronde van Zwanenburg op emotionele wyze zijn 12e zege van dit seizoen behaald. Hy heeft de overwinning niet cadeau gekregen. De „coming-man" v. d. Plaat heeft een moedige course gereden en ondernam reeds na 5 km. een geslaagde uitlooppoging. Ruim 55' km. zwoegde hij moederziel alleen aan de kop, toen echter kon hy zijn achtervolgers — Kleefstra, Voorting en Van Beek, niet meer van zich afhouden en viel terug. In de eindsprint zegevierde Kleefstra voor Van Beek.. De uitslag luidde:

Amateurs: 1. Cas Kleefstra, 2 u. 25 min. 57 sec; 2. Gerard van Beek; 3. Gerrit Voorting: 4. Jansen; 5. Sieveking; 6. v. d. Plaat (winnaar prestatieprijs).

Nieuwelingen: 1. Klaas Vet, 2. Aad Schotman, 3. L. Spierenburg,

 

ZWOLLE.(1946.10.05)

Amateurs: 1. Harm Smits, Amsterdam; 2. A. Martin, Arnhem; 3. Joop Stakenburg, Amsterdam; 4. G. Roelofs, Arnhem; 5. W. van de Stappen, Tilburg; 6. G. Sop, Amsterdam; 7. H. van de Elshout, made; 8. A. Bloemers, Oss; 9. W. van de Plaat, Amsterdam; 10. L. Copier, Ouderkerk;