JAARGANG 1944

                              WEDSTRIJDEN A T/M Z

ALKMAAR.(1944.05.28)

LIMBURGER JANSEN EERSTE IN RONDE VAN ALKMAAR. Kranige wedstrijd van Lambrichts.

Op den eersten Pinksterdag werd de ronde van Alkmaar gehouden. De belangstelling was buitengewoon groot en het zeer talrijke publiek zal zeker geen spijt gehad hebben van zijn komst, want het kreeg een ronde te zien, die misschien de beste van dit seizoen is geweest. Jansen uit Elsloo won bij. de profs, doch in deze course traden twee anderen op den voorgrond. Dat waren de Limburger Lambrichts en de Beverwijker A. Vooren. Lambrichts kreeg heel gauw pech, een lekke band was oorzaak, dat hij na 10 Km. al een ronde achter lag. Daardoor waren zijn kansen dus eigenlijk reeds verdwenen, maar de Limburger gaf den moed niet op. Na een 70 Km. demarreerde hij plotseling en ofschoon het veld 2eker niet traag was, liep Lambrichts elke ronde meer in. Meer dan een kwartier duurde dit fraaie gevecht. Toen zag de stoere knaap den staart van het peloton voor zich. Op dat moment kwam de pechduivel hem echter weer bezoeken: een tweede lekke band dwong hem tot afstappen. Een zoo juist gepasseerde renner bedacht zich niet, remde af en gaf Lambrichts zijn fiets. Het wisselen gebeurde wel is waar snel, maar de achterstand op het veld, dat op het zelfde oogenblik het tempo aanzienlijk verscherpte, was te groot geworden en Lambrichts zag het veroverde terrein weer verloren gaan. Nog twee keer moest hij van fiets verwisselen en beide keeren bleef hij volhouden. Zelfs ondernam hij nog een keer een serieuze uitlooppoging, welke echter ook zonder resultaat bleef. Het publiek kwam zoo in extase van dit moedige rijden, dat het Lambrichts niet alleen spontaan toe juichte, maar hem bovendien een fraaie geldpremie schonk voor zijn prestatie. Vooren liet heel ander werk zien. Hij zat steeds in het peloton, zag onmiddellijk het gevaar, wanneer een der concurrenten trachtte weg te vluchten en toonde gedurende de geheelen wedstrijd over welk een krachtigen spurt hij beschikt. Meer dan de helft van de premies waren dan ook voor hem bestemd. Hij won ze van kop en uit 2e, 3e en zels de 6e positie. Slechts een keer vergiste Vooren zich en dat was op het beslissende oogenblik. Tot tien ronden voor het einde was er nl. nog niet te zeggen wie de course zou winnen. Toen echter ontsnapte Jansen - Elsloo aan de aandacht der anderen en voordat het veld op toeren gekomen was, had deze Limburger een kostbaren voorsprong veroverd, dien hij tot het einde kon behouden. Uit het veld rukte zich in de laatste ronden opnieuw Vooren los en door prachtigen eindspurt veroverde hij de tweede plaats in het eindklassering.

Beroepsrenners: 1. Jefke Janssen, Elsloo; 2. Arie Vooren, Beverwijk; 3. Cor van de Star, Den Haag; 4. Frans van de Zande, Halsteren; 5. Tonnie van de Dungen, Den Bosch; 6. Gerrie Loos, Amsterdam; 7. Richard Scholtens, Geleen;  8. Chris Smits, Rotterdam;  9. --- 10. ---

Amateurs: 1. G. van de Kaa, Rotterdam; 2. Wim van de Plaat, Amsterdam; 3. E. van Westdorp, 4. Koopmans, Amsterdam; 5. Kuilman, Beverwijk;

Nieuwelingen: 1. Groenwoud, Rotterdam; 2. Borg, Soest; 3. Stakenburg, Amsterdam; 4. Van Varik, Den Haag; 5. Jansen, Stein;

 

ALPHEN AAN DE RIJN (1944.05.18)

KEES PELLENAARS WINT IN ALPHEN

Kees Pellenaars is er ingeslaagd in minder dan een week twee wegwedstrijden op zijn naam te brengen. In de derde Ronde van Alphen, heden alhier gehouden, won hij de 100 km-wedstrijd en evenals in Hilversum ook nu met grote voorsprong. Bij de amateurs die de strijd leverden over 60 km. wom Kleefstra in de sprint en liet de bekende Zaankanters Kuilman en Blaauw achter zich. De uitslagen waren:

Amateurs: 1. Cas Kleefstra, tijd 1 uur 36 min. 3 sec.; 2. Arie Kuilman; 3. Gerrit Blauw; 4. Hulshof; 5. Paulissen.

Beroepsrenners on afhankelijken: 1. Kees Pellenaars; 2. Cees Joossen; 3. Piet Verschuren; 4. Aad van Amsterdam; 5. Andre de Korver; 6. Theo Middelkamp; 7. Cor Bijl, Den Haag; 8. Henk Lakeman, Amsterdam; 9. Frans van de Zande, Halsteren; 10. Visser; 11. Cor Wijdenes;

 

AMSTERDAM.TUINDORP.OOSTZAAN.(1944.06.04)

Lakeman wint de ronde van Amsterdam-Noord.

Halverwege de tweede ronde van Amsterdam-Noord, gehouden in Tuindorp- Oostzaan, was de winnaar reeds bekend: Henk Lakeman, had toen den staart van het peleton reeds te pakken, keek mannen als Schulte, Middelkamp, Evers en Braspenninx reeds in den rug en stevende verder zonder moeite op de overwinning aan. Viel de beslissing dus vrij spoedig, toch was deze strijd tusschen de pedaalridders tot het einde toe interessant. Daar zorgde in den eerste plaats wel een Gerrit Schulte voor, die tot den laatsten meter 'n groote activiteit kleef ontwikkelen en zich niet geslagen achtte voordat Lakeman inderdaad als eerste over de streep was gegaan. De einduitslagen waren:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Henk Lakeman, Amsterdam; 2. Gerrit Schulte, den Bosch; 3. Cees Joossen, Made; 4. Piet Verschuren, Rotterdam; 5. Kees Bijl, Den Haag; 6. Piet Evers, Wormerveer; 7. Henri Maas, Geldrop; 8. Willem Reuter, Amsterdam; 9. Henny Keijzer, Amsterdam; 10. Henk de Hoog, Amsterdam;

Amateurs: 1. Jan Houtman, Den haag; 2. Evert Grift, Soest; 3. Ton Verhoeven, Overschie; 4. J.A van Tilburg, Rotterdam; 5. A. Kuilman, Beverwijk; 6. L. de Booy, Amsterdam; 7. M. Schoutema, Den Haag; 8. G. van Beek, Oostzaan;

 

APELDOORN.(1944.08.12)

VINCKEN WINT DE RONDE VAN APELDOORN.

Fraaie strijd, matige belangstelling.

De wielerronde van Apeldoorn is Zaterdagmiddag onder slechts matige belangstelling verreden. Langs het mooie parcours in het Willem de Zwijgerpark stonden zeker niet meer dan 100 toeschouwers opgesteld, een aantal, dat voor een dergelijk sportgebeuren veel te weinig is. Het was voor de organiserende vereeniging “De Adelaar" een bittere teleurstelling; de heeren Poptie, Meijer hadden waarlijk beter verdiend. De organisatie was dank zij ook de medewerking der autoriteiten, perfect en de wedstrijden zijn het aanzien waard geweest. Fel en sportlef is er gestreden, dit blijkt trouwens wel uit de tijden, die de amateurs maakten. De plm. 69 km. werden afgelegd in nog geen anderhalf uur, hetgeen dus neerkomt op een gemiddelde snelheid van ruim 40 km per uur.

Deze wedstrijd voor amateurs is geëindigd in een zege van den Limburger H. Vincken uit Geleen, die zich in den eindsprint sneller toonde dan zijn cóncurrenten. Direct na het startsein ging de Nijmegenaar Blakenauw er van door. Hij slaagde er in een beduidenden voorsprong te nemen, doch werd na een viertal ronden ingehaald door den Oostzaner Van Beek en den Amsterdammer De Booy. Dit drietal lag vele ronden aan den kop met een voorsprong van een paar honderd meter op een groote groep, waarin zich de “keien" Blaauw, Kleefstra, Zalingen, Vineken en de beide Grift's bevonden en die in fel tempo de achtervolging inzetten. Verschillende renners werd dit tempo te machtig en zij zakten af of verdwenen van het strijdtooneel. Onder de pechvogels was ook de Limburger Pepels, wiens kansen reeds spoedig verkeken waren. Eerst na 40 ronden, dus op de helft van den wedstrijd, kreeg het groote peloton aansluiting met de drie vluchtelingen en toen waren er nog slechts 20 van de 47 gestarte in den strijd. Serieuze uitlooppogingen werden er slechts nu en dan gedaan. Met nog dertien ronden voor den boeg gooide Vincken de lont in het kruit, doch ook deze poging was tot mislukking gedoemd, evenals die van Verhoecks, al liet men dezen Zwollenaar ook een béduidenden voorsprong nemen. Ongeveer op het moment dat de vluchteling weer werd ingehaald kwam de groote favoriet Blaauw met een anderen renner in aanraking en werd van zijn racekar geslingerd. De kans op een nieuwe zege, van den Zaandammer was verkeken. Verder werden er geen uitlooppogingen meer gedaan, zoodat in den sprint de beslissing moest vallen en hier toonde Vincken welke een snelheid hij kan ontwikkelen. Bliksemsnel werkte hij zich uit de groep van 17 man naar voren en ging met eenige lengten voorsprong als eerste over de eindstreep. De nieuwelingen hebben er ook een aardige, levendige wedstrijd van gemaakt en welverdiend winnaar werd de Amsterdammer Sieveking. Welverdiend, omdat hij een groot gedeelte van het traject alleen heeft gereden.

Veel interesse bestond er voor wedstrijd van de veteranen, welke door den nationale kampioen Eindhoven werd gewonnen. Niet echter dan na verbitterde strijd met Berend Dekker. Ieder van toeschouwers kan getuigen, dat onze plaatsgenoot een prachtige course heeft gereden. Hij werd telkens luide toegejuicht en aangemoedigd, als hij met zijn geduchten concurrent in fraaie stijl voorbij vloog en menige premie in de wacht sleepte. Dit tweetal was beduidend sneller dan de overigen en reeds van 't begin af bestond er alleen maar spanning over de vraag. Wie van beiden zou winnen. Verschillende renners kregen een lap, maar Schoor uit Amsterdam konden zij niet te pakken krijgen, hoewel er een flinke premie aan vastzat. Ook hier moest de eindsprint beslissen en daarin kon onze plaatsgenoot het niet tegen Eindhoven die met een tweetal lengten won, bolwerken.

Amateurs: 1. Huub Vinken, Geleen; 2. Evert Grift, Soestdijk; 3. Cas Kleefstra, Amsterdam; 4. G. van Beek, Oostzaan; 5. L. de Booy, Amsterdam; 6. P. paulissen, Stein; 7. Theo Blankenauw, Nijmegen; 8. E. Verhoecks, Zwolle; 9. M. Schoutema, Den Haag; 10. J. van de Broek, Soest;

Nieuwelingen: 1. Piet Sieveking, Amsterdam; 2. R. jansen, Stein; 3. M. Borg, Soest; 4. J. Hennink, Alkmaar; 5. S. Naberman, Utrecht;

Veteranen: 1. W. Eindhoven, Den Haag; 2. B. Dekker, Apeldoorn; 3. C.W. Schoor, Amsterdam; 4. P. Bakker, Amsterdam; 5. P.M. Korf, Groningen; 6. L. van Grinsven, Den Bosch; 7. E.B. Korf, Amsterdam; 8. W. Postma, Amsterdam; 9. A. ten Berk de Boer, Apeldoorn;

 

BEVERWIJK.(1944.05.06)

Blaauw wint Ronde van Kennemerland

De Ronde van Kennemerland heeft geen verrassingen opgeleverd. De favorieten Gerrit Blauw, Arie Kuilman en Kleefstra hebben de eerste plaatsen bezet. Het zag er in de Zondagmorgenuren anders in het geheel niet naar uit dat zwoegers als b.v. de Limburgers Leo Pepels en de Overschiër Verhoeven kansloos zouden worden. De omstandigheden waren er naar, dat het type renners dat voor een flink briesje niet bang is deze dag een goede gooi naar de overwinning zouden doen, maar er was bovendien nu wel enige moed voor nodig om er moederziel alleen tussen uit te trekken en hierin schoten renners als Pepels te kort. Overigens, verwonderde ons dit want het duo Pepels— Verhoeven deed onder dergelijke omstandigheden toch wel bijzondere dingen in de Cauberg-strijd. Ze toonden zich thans wel erg passief. Dat kwam echter goed in de kraam van Blauw en Kuilman te pas.  Het ging bar hard met Blaauw en Kuilman aan de kop met nog tien ronden voor het stuur en een voorsprong, van om en nabij 16 seconden welke aangroeide tot een halve minuut toen een serieuze achtervolging uitbleef. In de zeven slotronden voltrok zich een drama. Het drama-Kuilman! Hij kreeg  een lekke band; verwisselde nogal snel van fiets hetgeen niet kon verhelen dat hij 10 seconden op Blaauw achter lag. Daardoor ontstond een sensationele achtervolging welke de toeschouwers een kwartier in spanning heeft gehouden. Als een razende joeg Kuilman achter Blaauw aan met iedere ronde (1500 meters terrein winnend. Het werd 9 seconden ... acht seconden..., 6 seconden en toen zag hij op vijftig Blaauw vlak voor hem. Blaauw duwde vertwijfeld op de pedalen en wist nog juist met vijf meter voorsprong over de witte streep te gaan. Kleefstra won de sprint van de groep voor Krever, Vinken, Bammens, Kunst en E. Grift. De tijd over de 75 km. was 1 uur 45 min. 23 sec. "

Bij de nieuwelingen moest de eindsprint de beslissing brengen en hierin won de Amsterdammer F. Leeman (30 km. In 48 min. 37 sec.); 2e M. Borg (Soest); 3e J. Groenewoud (A'dam); 4e R. Janssen (Stein); 5e J. Hennink (Alkmaar) en 6e R. W. Neugel (Beverwijk). .

 

DEN BOSCH.VEEMARKT.(1944.04.22)

VERSCHUREN WINT HET VEEMARKT-CRITERIUM Een teleurstelling voor den Bosschenaar

Het zeer sterke veld, waarin de beste renners uit onze wielerwereld waren opgenomen, mocht de verwachting wettigen, dat naar verhouding de wedstrijd spannend zou zijn en het Veemarktcriterium te 's-Hêrtogenbosch ons een beeld zeu geven van een uitermate interessante koers. Zij, die zoo gedacht hebben zijn wel teleurgesteld geworden, want behoudens enkele flitsen was er van spanning weinig te bespeuren. Het was bovendien opmerkelijk, dat niet de grooten onder de renners iets van den wedstrijd maakten, maar juist “de kleine man" er nog in slaagde wat kleur aan den wedstrijd te geven. Een uitzondering moeten we maken voor Lambrichts, die verdiend beslag' legde op 'de uitgeloofde premie voor den renner, die het eerste half uur de beste prestaties leverden. Wie vooral tegen het einde van den strijd opviel was de Gans uit Amersfoort. Hij bracht leven in de brouwerij en werd daarvoor beloond door een hartelijk applaus van de vele toeschouwers, een aardige premieregen en een eervolle derde plaats in het klassement.

Waar bleef de super-klasse zal men vragen en dan denken we in de eerste plaats aan den favoriet Gerrit Schulte. Een valpartijtje bezorgde hem en Steenbakkers een ronde achterstand. Voor deze renners geen bezwaar. Steenbakkers vocht er werkelijk hard voor om deze ronde terug te winnen, doch hij trof het wel ongelukkig dat juist in die periode het peloton begon te jagen en daardoor geen kans zag het terrein te herwinnen. Een premie van... ƒ 220, uitgeloofd voor het nemen van een ronde beloofde de spanning er in te brengen, maar ook dat hielp niet. Schulte waagde een uitlooppoging, maar gaf het spoedig op en was na enkele ronden nadien uit het peloton verdwenen.

Het veld dunde aanmerkelijk, vele renners verlieten de baan, zoodat tenslotte nog een 25-tal coureurs overbleven om de overwinning te betwisten. De Korver deed een schijnpoging. Pellenaars ging met Reeder eens naar voren om eens te onderzoeken hoe het veld erop zou reageeren. Er gebeurde niets. Het tempo werd gedrukt, totdat van die gelegenheid Verschuren uit Rotterdam gebruik maakte eens een kansje te wagen er tusschen uit te komen. En warempel, het lukte, men liet hem gaan, een, twee, drie ronden, zijn voorsprong vermeerderde zichtbaar en groeide aan tot 20 seconden. Toen werd er eerst aan gedacht om er een eind aan te maken. De voorsprong behield hij.

Het ging er nu maar om wie zich het best wist te plaatsen in de laatste ronde, daar de sprint moest beslissen in welke volgorde de renners verder gerangschikt zouden worden. Pellenaars won met gering verschil van den Amersfoorter de Gans, Joosen, die aan het slot van den wedstrijd er beter in kwam en dat ook duidelijk demonstreerde heeft de voldoening gehad dat zijn werken niet onbeloond is gebleven. Joosen eindigde op de vijfde plaats. Lambrichts die in den beginne opvallend goed reed, en zooals reeds gemeld daarvoor beloond werd, reed te zeer defensief om zich goed te klasseeren. De Korver anders zoo in het offensief en er op uit er alleen tusschen uit te gaan, vergenoegde zich Zondagmiddag er mee tusschen de wielen te blijven. Zoo waren er velen. Er kwam nog bij, dat de premieregen juist aan het einde van den wedstrijd ook eenigszins afbreuk deed aan de spanning, wat het verloop van den wedstrijd betreft.

Beroepsrenners: 1. Piet Verschuren,Rotterdam; 2. Kees Pellenaars, Breda; 3. Joop de Gans, Amersfoort; 4. Bouk Schellingerhoudt, Zaandam; 5. Cees Joossen, Made; 6. Teun Ooms, Haarlem; 7. Gerrit Heslinga, Den Haag; 8. C. Nuyten, Bergen op Zoom; 9. Ch. Hofman, Roermond; 10. W. Reuter, Amsterdam;

 

DEN BOSCH.VEEMARKT.(1944.08.13)

STEENBAKKERS WINT IN DEN BOSCH.

Het tweede Bossche veemarkt-criterium vandit seizoen, dat Zondag is verreden, is het criterium van Steenbakkers geworden. Vijftien ronden

voor het einde slaagde de man uit St. Michielsgestel er in, na een tactisch gereden course, samen met v.d. Zande een ronde te nemen.

Steenbakkers liet het daar niet by. Alleen ging hij verder. in de laatste

ronden, stug een voorsprong nemend op den afgematten Van der Zande, die geen kans meer zag zich uit het gelapte peleton los te werken, zoodat de zege Steenbakkers ten slotte onbedreigd in handen viel. De uitslagen luiden:

Amateurs: 1. C. de Booy, Amsterdam, 62 min 40 sec, 2. Schoutema,

Den Haag, 3. W. Grift, Soestdijk, 4. Blaauw, Zaandam. 5. Van Zalingen, Bus- sum, 6. Melis, Tilburg en 7. Vinken Geleen;

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 2. Frans van de Zande, Bergen op Zoom; 3. aad van Amsterdam, Princenhage;  4. Andre de Korver, Rotterdam; 5. Gerrit Schulte, Den Bosch; 6. Bouk Schellinger- houdt, Zaandam;  7. Cor van de Star, Den haag; 8. Henk Lakeman, Amsterdam; 9. Kees Pellenaars, Breda; 10. Piet Verschuren, Rotterdam;

 

DEN HAAG.LAAKCRITERIUM.(1944.04.10)

Het derde Laakcriterium

Op Tweeden Paaschdag organiseerde de Haagsche rennerscluoHolandia" onder zeer groote belangstelling voor de derde maal in successie het z.g. Laakcriterium. open voor amateurs en nieuwelingen. Ditmaal was het parcours zoo uitgezet, dat de toeschouwers de renners voortdurend konden volgen. Het liep over de Laakkade en den Laakweg, met start en finish op de Laakkade.

Amateurs: 1. G. Blauw. Zaandam, in 1 uur 48 min. 37 sec; 2. E. Kleefstra. Adam. op 3 lengten: 3. Kuilman. Beverwijk; 4. J. J. Krever. Duivendreeht: 5. C. Bammes. Helle.

Nieuwelingen: 1. M. Schoutema, 's-Gravenhage. in 55 min. 34 sec: 2. J. Hennink, Alkmaar, op vier lengten: 3. J. Stakenburg. Adam: 4. J. v. d. Vooren. Koog a. d. Zaan: 5, M. Koomen. Adam en 6. H. Bovenkerk. Den Bosch.

 

DEN HAAG.LAAKCRITERIUM.(1944.07.16)

Jos. Jansen wint het Laak-criterium

Het Laak Criterium, voor de eerste maal voor beroepsrenners, vandaag onder de ogen van duizenden wielerliefhebbers gehouden, heeft naast sensaties tenslotte een bijzonder fraaie overwinning gebracht van den strijdlustigen Limburger Jos Janssen. Voor de grootste sensatie zorgde tenslotte de Jury, die tijdens de laatste paar kilometers het hoofd kwijt geraakte, zich bovendien na afloop door babbelende renners liet beïnvloeden en De Gans als tweede noteerde. De man, wien deze plaats rechtmatig toekwam, werd op de derde plaats gezet: Kees Joossen, die na den winnaar de beste prestaties had geleverd.

De amateurs openden de middag met een 65 km.-wedstrijd, waarin de beslissing in de laatste negen ronden viel, toen de Hagenaars Houtman en Kettenis wegsprongen, de Zaandammer Blaauw zich er bij wist te voegen en Kleefstra (A'dam) luist een lekke band kreeg en de sprint voor de vierde plaats mocht winnen. Blaauw vocht in de laatste meters verbeten voor de overwinning, doch in die felle laatste meters kwam Houtman voorbij en won zijn derde wegwedstrijd in dit jaar. J. M. Kettenis was derde

Beroepsrenners: 1. Jefke Janssen, Elsloo; 2. Joop de Gans, Amsterdam; 3. Cees Joossen, Made; 4. Cor van de Star, Den Haag; 5. Kees Bijl, Den Haag; 6. Henny Keijzer, Amsterdam;  7. Frans van de Zande, Halsteren; 8. Antoon Steenbakkers, Sint Michielgestel; 9. Bep van de Wal, Rotterdam; 10. G. van Straten, Rotterdam;

Amateurs: 1. Houtman, Den Haag; 2. Blaauw; 3. J. kettenis; 4. ----; 5. Vinken; 6. van Bussel; 7. van Zalinge; 8. Neeft; 9. Pepels; 10. van Rossum;

 

DEN HAAG.ZUIDERPARK.(1944.09.03)

Ronde van 't Zuiderpark

Zaterdagmiddag werd onder groote publieke belangstelling de tweede ronde van het Zuiderpark gehouden voor amateurs en nieuwelingen. Het uitstekende parcours voerde door het geheele Zuiderpark. Eerst startten de nieuwelingen over 30 km of 12 ronden. De opkomst was niet groot. Veertien renners verschenen aan den start, van wie ten slotte J. Hennink uit Alkmaar in 52 min. 46 sec. wist te winnen. Hij werd gevolgd door: 2. M. Borg. Soest; 3. J. van Elzhout, Made: 4. C. Bodermond, Amsterdam en 5. S. Boons, Made.

De amateurs reden over 80 km (32 ronden! en hier verschenen 43 dee-l nemers aan den start. Vooraf werd de nieuwe kampioen op den weg. G. Blaauw gehuldigd, waarna hij een eereronde reed.

Na den start werd direct een hoog tempo ingezet, hetgeen over het algemeen is gehandhaafd. Serieuze uitlooppogingen werden in het begin niet ondernomen, totdat na ongeveer 20 ronden W. Houtman uit Den Haag en T. Verhoeve uit Overschie een honderd meter waren uitgeloopen. Nu ging Blaauw zich eerst serieus met de zaak bemoeien en eenige renners namen zijn wieltje. Spoedig was toen de kopgroep gevormd, bestaande uit G. van Beek. H. Vinken, Blaauw. W. Houtman en T. Verhoeven. Deze konden niet meer worden ingehaald door het kleine groepje van renners dat van de rest nog was overgebleven. Ten slotte besliste de sprint den wedstrijd, waarbij H. Vinken uit Geleen het eerst over de eindstreep ging in 2 uur 10 min. 20 sec.; tweede werd G. van Beek, Oostzaan: 3. G. Blaauw. Zaandam: 4. V. Houtman. Den Haag en 5. T. Verhoeven. Overschie.

 

EDAM ( 1944.00.00 )

Amateurs: 1. Henk Boskemper, 2. Gerard van Beek, 3. Jan van Os,

 

ELSLOO.(1944.06.11)

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx, 2. Cees Joossen, 3. Huub Sijen, 4. Frans van de Zande, 5. Marinus Buuron, 6. Jefke Janssen, 7. Andre de Korver, 8. Jan Schweitser, 9. Gerrit Heslinga, 10. Bouk Schellingerhoudt,

Amateurs: 1. Huub Vinken, 2. Jo Hulshof, 3. R. van Zalinge,

 

GELEEN.(1944.07.23)

Vijf ronden nog! De duizenden rond het circuit in Geleen schreeuwden zich de kelen heesch. Drie Limburgers, n.l. Lambrichs, Syen en Janssen waaren bezig na een felle, fraaie jacht aansluiting te krijgen met de kopgroep, die meer dan 12 ronden lang zich veilig waande. Deze kopgroep bestond uit de renners Joosen, Steenbakkers en Keizer. Onbeschrijfelijk was het enthousiasme, toen er nog 4 ronden te rijden waren en de Maastrichtenaar Syen als eerste de finish passeerde. Nu was nog alles mogelijk. Met 3 Limburgers onder de 7 uitloopers stonden onze kansen heusch nog niet zoo slecht. Natuurlijk, Joossen was de gevaarlijke man, de man met een formidabele eindsprint. Welke Limburger zou hem in bedwang kunnen houden? Dit was de vraag, die velen langs het lijntje zich stelden. We kregen al spoedig het antwoord. Het werd een fraaie sprint op de mooie breede Kummenadestraat. Syen lag in uitstekende positie; echter onweerstaanbaar kwam Joosen naar voren en won met duidelijk verschil, terwijl Sijen de tweede plaats veroverde en Steenbakkers de derde. Achtereenvolgens kwamen binnen Janssen (Elsloo), v. d. Wal, Lambrichs en Keyzer. Hiermede was deze race gereden en weer beek dat ons een overwinning ontging omdat we onder onze Limburgers niemand hebben met een behoorlijke eindsprint. De wedstrijd op zich leverde niet veel bijzondere dingen op. Aanvankelijk kregen we een kopgroep van vijf, n.l. Lambrichs, de Ruyter, Scholtens, Taeken en de Korver. De heele groep kwam echter weer bij elkaar. Taeken, die uitstekend reed, kreeg kettingdefect en moest opgeven. Braspennincx — overigens ook een der favorieten — kreeg reeds in het begin tweemaal achter elkaar pech, raakte achter en verdween na enkele ronden. Nadat ongeveer 60 k.m. van de 120 verreden waren sprong Steenbakkers weg met Joosen en Keyzer. Dit drietal veroverde direct een voorsprong, die zelfs groeide tot 37 sec. In het peleton zaten op dat oogenblik nog Lambrichs Syen, Janssen, Schweitzer, Pepels, Scholtens, Buuron e.a. Zoo bleef de situatie tot ongeveer 6 ronden voor het einde toen Syen, Janssen, Lambrichs en v. d, Wal de achtervolging begonnen en zooals we reeds schreven tot een goed einde brachten ook. Dat was wel het fraaiste gedeelte van den wedstrijd. Daarom was Geleen thans weer anders. Immers hoe vaak niet ging een wedstrijd als de bekende nachtkaars uit? Hier was dit echter niet het geval. Juist het slot bracht een pracht stukje vuurwerk! Het tempo lag gedurende den geheelen wedstrijd hoog. Er werd gereden met gemiddelde snelheid van 38 á 40 K.M. per uur. De snelste ronde ging met een gemiddelde van 40,32 Km. Ook Hierdoor waren er vele uitvallers en wie eenmaal achterraakte, was verloren. Dat ondervonden o.a. Motké en de Korver. Eerstgenoemde verdween, terwijl de Korver nog maar precies kon verhinderen, dat hij gedubbeld werd. Overigens kunnen we over het werk van onze Limburgers tevreden zijn. Met 4 man bij de eerste tien slaan we heusch geen slecht figuur. De Belgen Staeren, Vrancken en Conings, die met groote plannen naar Geleen waren gekomen bleven wel iets beneden de verwachtingen. Daverende dingen hebben we van geen van hen gezien.

De overwinning van Joosen was volkomen verdiend. Aanvankelijk bleef hij op den achtergrond; evenwel in de tweede helft streed hij voortdurend, in de voorste gelederen. De belangstelling voor deze Ronde was zeer groot, zoodat Geleen met voldoening op dit geslaagd wielerfestijn kan terugblikken.

Beroepsrenners: 1. Cees Joossen; 2. Huub Sijen; 3. Antoon Steenbakkers; 4. Jefke Janssen; 5. Bep van de Wal; 6. Jan Lambrichs; 7. Henny Keijzer; 8. Jan Schweitser; 9. Henri Maas; 10. Marinus Buuron;

Amateurs: 1. R. van Zalinger; 2. Huub Vinken; 3. Jan Kettenis; 4. van de Voort; 5. Blaauw;

 

GOUDA.(1944.08.06)

SCHULTE EERSTE IN RONDE VAN GOTJDA.

Ten aanschouwen van ongeveer 11.000 personen werd hedenmorgen voor den 5 den keer de ronde van Gouda verreden, waarbij de professionals en onafhankelijken 120 en de amateurs 50 km. moesten afleggen. In het parcours zat nu, zooals de vorige keeren, geen klim maar wel een lastige bocht. Aanvankelijk werd gedacht, dat J. Lambrichts en J. Braspennincx met hun uitlooppogingen succes zouden behalen, hetgeen echter niet het geval werd, daar zij spoedig werden ingehaald. Toen er ongeveer 50 km. Waren gereden, werd het tempo, dat niet hoog was geweest, opgevoerd door het uitloopen van G. Schulte.die er na 20 ronden in slaagde een ronde op het peloton in te loopen. Steenbakkers zette kort daarna ook een flinke spurt in en slaagde er in zich 13 ronden voor het einde bij Schulte te voegen. Gevaarlijke aanvallen bleven achterwege, zoodat het eindresultaat werd.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte, Den Bosch; 2. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 3. Kees Pellenaars, Breda; 4. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 5. Bouk Schellingerhoudt, Zaandam; 6. Frans van de Zande, Halsteren; 7. Cees Joossen, Made; 8. Jefke Janssen, 9. Marinus Buuron, 10. Henny Keijzer,

Amateurs: 1. Jo Hulshof, Den Bosch; 2. Gerrit Blaauw, Zaandam; 3. Evert Grift, Vught; 4. J. Kettenis, Den Haag; 5. F. van Zalingen, Bussum; 6. P. Meijs, Tilburg; 6. T. Neeft, Haarlem;

 

GRONINGEN.(1944.07.30)

SCHULTE WINT WIELERCRITERUIM GRONINGEN

Eindhoven winnaar bij de veteranen

Het is lang geleden, dat er in onze stad iets op het gebied van de wielersport te beleven was. Daarom alleen reeds mocht het Eerste Wielercriterium van Groningen 1944 een gelukkig initiatief worden genoemd. De organisatoren hebben zich er bovendien niet toe bepaald eindelijk weer eens iets voor Groningen op touw te zetten, maar zij zyn meteen voor den dag gekomen met een programma dat klonk als een klok, een programma met een keur van groote namen, die hooge verwachtingen voor een goeden strijd wekten. Deze verwachtingen zijn niet beschaamd, een prachtig veld renners — 27 in totaal — heeft in de klasse profs en onafhankelijken op het voortreffelijke circuit om den Stadsparkvyver in 75 ronden, een afstand van bijna 86 K.M., hard gevochten. Van het begin af zat er door verschillende uitlooppogingen actie in en het werd eerst, recht spannend, toen na de 26e ronde Lakeman, Schellingerhout en Ooms er tusschen uit trokken. Zij behielden een tijdlang een mooien voorsprong maar na de 40ste ronde gingen Schulte. Everts en Van Swelm hem achterna.

In ongeveer zeven ronden wisten zij zich bij de kopgroep te voegen en van dit oogenblik af begon het, zestal een jacht op de premie van f 125 die uit het publiek was uitgeloofd voor het inloopen van een ronde. Dit sensationeele moment kwam in de 55ste ronde, waarbij Everts en Schulte onderling nog een feilen strijd voerden. Everts ging met de premie stryken. Hoewel er daarna nog in een goed tempo werd gereden, werd het verloop iets vlakker, maar in de laatste ronde laaide de strijd weer hoog op. Een geweldige eindspurt tusschen Schulte, Lakeman en Everts was het slot van een goeden wedstrijd, dien Scnulte won in den uitstekenden tijd van 2 uur en 3 sec. Van Vliet bewees dezen middag, dat hij vóór alles sprinter is. Met Pellenaars kwam hij in de achterste gelederen. Everts en Lakeman toonden zich naast den reus Schulte renners van formaat. De eenige Groninger, Woldendorp wist zich niet te plaatsen, maar maakte tusschen de sterren toch een goed figuur. Middelkamp had verstek laten gaan.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte, 2. Piet Evers, 3. Henk Lakeman, 4. Bouk Schellingerhoudt, 5. Teuin Ooms, 6. Jan van Swelm, 7. Cor van de Star, 8. Antoon Steenbakkers, 9. Arie van Vliet, 10. Kees Pellenaars,

Een aardig openingsnummer waren de 30 ronden — bijna 35 K.M. — voor de veteranen. Jammer alleen, dat van de 20 renners slechts 10 waren opgekomen. Uitlooppogingen van verschillende renners hadden weinig succes, niemand gaf den anderen toe, zoodat er vrijwel voortdurend in een gesloten groep werd gevochten. Een aantal premies, door het publiek uitgeloofd, verhoogde het spectaculaire karakter van dezen strijd.

In klasse A won W. Eindhoven. Den Haag in 57 minuten 25 seconden. De uitslag in de B-klasse werd een Noordelijk succes: de beide eenige Noordelijke renners bezetten de eerste en tweede plaats. Andriessen, Leeuwarden, werd eerste in 57 m. 27 sec, P. M. Korf. Groningen tweede in 57 m. 40 sec. Voor Korf was deze middag een dubbel succes want hij leverde bovendien nog de beste prestatie in de B-klasse. In A was dit Eindhoven. De uitslag was: 1. Eindhoven. 2 Andriessen, 3 P. M Korf, 4 Schoor 5 Bakker. 6 Sluiter 7 E. B. Korf, 8. W. Postma.

Dank zij veler medewerking zooals van de politie, de besturen van het Stadspark en de Harddraverij Vereeniging medici, de Gemeentereiniging en E.H.B.0. die met 26 menschen aanwezig was, hadden de wedstrijden, waarvoor ondanks verschillende tegenwerkende factoren een goede belangstelling bestond, een keurig vlot verloop.

De organisatoren de heeren P. M. Korf en M. J. Ehmen, hebben hiermee mooi werk verricht in het belang van de herleving der wielersport in onze stad. Zij hebben een basis gelegd, waarop, naar onze overtuiging kan worden voortgebouwd, zoodat het Groninger Wielercriterium tot een regelmatig terugkeerende sportgebeurtenis kan worden.

 

HAARLEM.(1944.07.09)

Piet Evers won onbedreigd in de Ronde van Haarlem

Peters had pech

Slechts zeventig kilometer vermeldde het programma voor de beroepsrenners!

En, dus was het woord aan die man- die snelle jachten op onze wielerbanen

gewoon zijn. Dat moesten een Gerrit Schulte en toch ook onze nationale wegkampioen Middelkamp wel geweten hebben, toen na nauwelijks acht kilometers Gerard Peters — voor het eerst na lange tijd weer in eigen land — en Piet Evers op de pedalen stonden en in een korte jacht op enkele premies spelenderwijze reeds 23 seconden voor hen uit raasden. Toen viel reeds de beslissing in die derde Ronde van Haarlem, welke ten aanschouwe van ongeveer 20.000 kijlustige vanmiddag op een snel 1400 meter-parcours nabij het EDO-terrein gebonden werd. Met elegant benenspel vergrootten deze snelle klanten tot meer dan een halve minuut hun voorsprong, toen Gerard Peters tot grote teleurstelling een ieder een lekke band kreeg en uitge- schakeld was. Piet Evers hield echter moedig stand en won onbedreigd.

Wij zeggen onbedreigd, maar tocht heeft er nog even benaauwd voor de snelle Zaankanter uitgezien toen het ronde-bord aanwees: nog zeven ronden…!

Gerrit Schulte flitse uit de achterhoede naar voren geflankeerd door Theo Middelkamp en even late rook nog door den uitstekende rijdende den Bernard Franken. In een ronde werd 14 seconden van de voorsprong afgebeten. De tussenruimte werd zelf minder dan 20 seconden, toen de achtervolgers plotseling bleven „hangen". Waarom? Welnu, een minder goede verstandhouding tussen Schulte en Middelkamp, die de huid zaten te- verkopen voor de beer geschoten was. Het was Bernard Franken, die van het onderling gekijf handig profiteerde, hen vaarwel zei en een fraaie tweede plaats bezette met 21 seconden achterstand op Piet Evers. Toen deze de bloemen reeds in handen had, streden Schulte en Middelkamp in een heftige sprint om de derde plaats. Met een, kwart wiel voorsprong won Schulte dit duel. Hun achterstand was in de laatste ronde tot meer dan een minuut gewordenl

Evers sleepte ook een premie van F100 in de wacht voor de beste prestatie.

Dat was een spannend slot geweest in een course welke overigens maar

matig bevredigde, in hoofdzaak omdat de te rijden afstand veel te kort was.

100 km. moet o.i. als minimum gesteld worden. Immers had Peters, die na lange tijd van afwezigheid eindelijk weer eens in ons land aan de start kwam. die noodlottige lekke band niet gekregen, dan was het saaie vertoning geworden.

Gerard Peters heeft nu in die 35 km. zijn „visitekaartje" afgegeven. Mogelijk

staat ons nu ook de grote achtervolgingsontmoeting Schulte—Peters te wachten, een match waarnaar een ieder met spanning uitziet!

We willen tenslotte ook nog even de pechvogels vermelden: Motké draaide bijzonder goed in de voorhoede, toen hij 16 ronden voor het eind ten val kwam. De Best een lekke band, Pellenaars een lekke band. Van

de Dungen,ook al een spijker door de band.

Bij de amateurs namen in de 35 km- strijd Houtman, De Booij, Blaauw,

Verhoeven en aanvankelijk ook Blankenauw, een voorsprong, waarna tenslotte de beslissing tussen dit viertal in de sprint viel en de Hagenaar Houtman evenals indertijd te Amsterdam, nu royaal van den Zaandammer

Blaauw won, gevolgd door De Booij en Verhoeven, die er weer goed in was na zijn val op de Stadionbaan.

Beroepsrenners: 1. Piet Evers; 2. Bernard Francken; 3. Gerrit Schulte; 4. Theo Middelkamp; 5. Arie Vooren; 6. Piet Verschuren; 7. Bouk Schellinger- houdt; 8. Henri Maas; 9. A. Duquesnoy; 10. Frans Pauwels; 11.Kuiper; 12. Marinus Buuron;

Amateurs: 1. Jan Houtman; 2. Gerrit Blaauw; 3. Leo de Booij; 4. J. Verhoeven; 5. Vinken; 6. Cas Kleefstra; 7. Hulshof; 8. van Markesteijn; 9. van Zalingen; 10. Neeft;

Nieuwelingen: 1. Spakenburg, Amsterdam; 2. hennink, Alkmaar; 3. R. Jansen, Stein; 4. Sieveking, Amsterdam; 5. van Varik, Den Haag; 6. van de Elshout, Made; 7. J. van de Vooren, Koog aan de Zaan;

 

HILVERSUM.(1944.05.14)

PELLENAARS WINT DE RONDE VAN HILVERSUM.

Evenals verleden jaar waren de omstandigheden, waaronder de Ronde van Hilversum gisteren voor de 8e maal door de G. W. C. „De Adelaar" werd

georganiseerd al zeer ongunstig. Hierdoor werd het zoowel bij de amateurs als bij de profs en onafhankelijken gelijk in het lied van de negertjes.

Bij de profs beëindigden slechts 9 renners den strijd, waarin het vrijwel aan alle sfeer ontbrak. De belangstelling voor deze wedstrijden viel ondanks alles nog zeer mee.

In den strijd van de amateurs, die voor hun 60 K.M. om even 1 uur van start gingen, werd er dikwijls veel „aan getrokken", doch verschillende uitloop- pogingen faalden. De Adelaarleden W. en C. Grift en J. v. d. Broek leverden

de overigen terdege strijd. Vooral W. Grift behoorde steeds tot het leidende peleton, doch kreeg tegen het einde een inzinking en verliet het parcours. Zijn neef E. Grift bezette in de sprint, die tenslotte de beslissing moest brengen de 5e plaats. De Beverwijker Kuilman werd eerste.

Om kwart over drie startten de profs voor hun 100 K.M. race. Van de ingeschreven pl.m. 40 rennners waren er slechts 3 die verstek lieten gaan, n.l. de Haas, v. Swelm en Peeters, welke laatste door een val tijdens zijn training werd uitgeschakeld.

Aanstonds werd er na het startsignaal een zeer snel tempo gedraaid. Vooral v. Amsterdam en Pellenaars gaven daarbij den toon aan. Het „veld" werd daardoor reeds direct zeer uitgerekt.

Schulte kreeg aanstonds een flinken achterstand, die later nog werd vergroot. Langen tijd heeft hij telkens luide aangemoedigd, getracht

grootendeels alleen dezen achterstand in te halen, doch door 't jagen van de kopgroep gelukte dit aan den blonden reus niet.

Vooral het uitloven van verschillende premies, w.o. één van F100 voor dengene, die erin slaagde het eerst een ronde uit te loopen, waren oorzaak, dat het tempo steeds zeer snel bleef.

Verschillende „mindere goden" gaven de een na den ander den zwaren strijd op, doch tenslotte werd het ook verschillende „keien" te machtig. Wijdenes verliet het strijdperk en ook Lakeman, die pech aan zijn karretjes kreeg,

moest opgeven. Pellenaars, Joossen en Steenbakkers vormden dan nadat ruim de helft van de course verreden is de kopgroep, die er in slaagt Schulte na 55 ronden te dubbelen.

Middelkamp, Motké, Vooren en Schellingerhout vormden de 2e groep.

Van Amsterdam moest toen opgeven en even later volgen Braspenninx en Schulte dit voorbeeld.

Als nog 30 ronden verreden moeten worden, stapt ook Middelkamp van zijn fiets. Er zitten nog 10 renners in de course. Aan kop: Pellenaars,Steenbak- kers, Joossen en Reuter, welke laatste echter 1 ronde achterstand boekte, een 2e groep met Vooren, Schellingerhóut en Motké en daarachter de Korver, Keyzer en de Ruiter.

Als er nog 17 ronden zijn te rijden, blijkt dat Pellenaars nog iets in reserve heeft gehouden. Hij gaat er alleen vandoor en weet, luide aangemoedigd

steeds verder uit te loopen om tenslotte in de laatste ronde ook Steenbakkers en Joossen nog voorbij te gaan. Op kranige wijze won de „oude Pel" daar- mede deze zware course.

Steenbakkers won het in de sprint van Joossen. Hier volgen tenslotte de uitslagen:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Kees Pellenaars, Breda; 2. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 3. Cees Joossen, Made; 4. Bouk Schellingerhoudt, Zaandam; 5. Willem Reuter, Amsterdam; 6. Andre de Korver, Rotterdam; 7. Henny Keijzer, Amsterdam; 8. Arie Vooren, Beverwijk; 9. Louis Motke, Amsterdam; 10. ---

Amateurs: 1. Arie Kuilman, Beverwijk; 2. Gerard van Beek, Oostzaan; 3. Joop Middelink, Amsterdam; 4. H. Boskemper, Amsterdam; 5. E.Grift, Soest; 6. L. de Booij, Amsterdam; 7. J. van leijen, Weesperkarspel; 8. H. Stakenburg, Amsterdam; 9. I. Hermans, Amsterdam; 10. J. Geerlofs; 11. C. van de Kaa, Rotterdam;

 

HOORN ( 1944.00.00 )

Amateurs: 1. Gerrit Blaauw, 2. Gerard van Beek, 3. Han Krever,

 

KAMPEN.(1944.08.28)

Theo Middelkamp wint de Tweede Ronde van Kampen

Ook voor de tweede ronde van Kampen, die Zaterdagmiddag werd verreden, bestond groote belangstelling. En geen wonder. Dit criterium kon als revanche-wedstriid beschouwd worden van het vorige week gehouden wegkampioenschap voor beroeps rij ders te Valkenburg. Alle belangrijke renners waren present, en tot onze groote voldoening hebben we mogen constateeren, dat er onderling scherpe strijd is gevoerd, om het den favoriet Gerrit Schulte zoo moeilijk mogelijk te maken. En zooals de uitslag aangeeft, heeft de Nederlandsche kampioen Gerrit Schulte zich met de tweede plaats tevreden moeten stellen. De groote Siebrand-prijs, welke de eerstaankomende kreeg, was voor Theo Middelkamp, die een buitengewoon prachtige course heeft gereden. .

Bijzonder is ook het rijden opgevallen van den Beverwijker A. Vooren, die beslag wist te leggen op den uitgeloofden prestatieprijs van f 80.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Theo Middelkamp; 2. Gerrit Schulte; 3. Antoon Steenbakkers; 4. Arie Vooren; 5. John Braspennincx; 6. Bernard Francken; 7. Kees Pellenaars; 8. Bouk Schellingerhoudt; 9. Cees Joossen; 10. Henk Croonen; 11. Th. Van de Zanden; 12. C. van de Star; 13. F. Pauwels (Belgie); 14. Cor Bakker; 15. Marinus Buuron; 16. H. Keijzer; 17. B. van de Wal; 18. W. Reuter; 19. W.J. Kuijpers; 20. J. Gerrits;

Amateurs: 1. Huub Vinken, Geleen; 2. Cas Kleefstra, Amsterdam; 3. M. Schoutema, Den Haag; 4. L. de Booij, Amsterdam; 5. A. Markenstein, IJmuiden;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1944.08.27)

Strijd op de Cauberg

Magistrale overwinning van Gerrit Schulte

Blaauw wint bij de amateurs

Eindelijk is Gerrit Schulte erin geslaagd zich een Nederlands kampioenschap op de weg te veroveren op het beruchte Cauberg-circuit. Een Schulte, die vandaag even wonderbaarlijke als onverwachte prestaties op dit zware

parcours leverde. Zelden zagen wij een renner zo overtuigend een kampioen- schap behalen.

Zelfs Jac. Sijen, die eveneens sublieme prestaties leverde in de achttien „Caubergen" en de tweede plaats bereikte, kon den blonden Gerrit niet houden.

Schulte maakte het schier ongelooflijke waar drie landkampioenen in één jaar! — en zijn achtste sinds 1940! — Prestaties, die alleen den groten kampioen kenmerken!

De nieuwe kampioen der amateurs heet Gerrit Blauw, van wien wij nog veel in de toekomst mogen verwachten, ook wanneer hij binnenkort naar, de beroepsklasse zal overgaan.

Vijftig profs en onafhankelijken van de 77 ingeschreven deelnemers waren gestart. Over de wegblijvers was wat teleurstelling. o.a Verschuren, Lambrichs en Motké, van wie Verschuren door een ongeval en Motké door agina ontbraken. Doch tot veler vreugde mocht Braspenninx toch nog aan de strijd deelnemen.

De Zaankanters Schelllngerhoudt en Cor Bakker brachten in de vijfde beklimming reeds enige tekening in de strijd. Van dit tweetal klom Schellingerhoudt zeer goed, misschien goed. Hij gaf te veel hetgeen later funest zou blijkem. Opdat moment zaten op dertig seconden v. d. Zande, Joossen. Die minder goed klom dan we verwachtten. Pauwels, Sijen en Wijdenes, die later door pech zouden worden uitgeschakeld.

Schulte loopt uit

Halverweze de titanenstrijd begon Schulte zich te roeren. Met formidabele

rukken stoof hij tegen de Cauberg op. Zó hadden wij Schulte nog nooit zien klimmen. Later zouden wij zien, dat Schulte nog nimmer zo snel zou dalen ook. In de eerste ronde kwam hij tot op 12 seconden en toen was hij met een paar verbeten rukken bij de koplopers. Er waren toen vijf man aan de kop. Schulte, Sijen, Steenbakkers, Schellingerhoudt en Schweitzer. Sijen kreeg pech en zakte af.

Daarna sprongen Joossen, Middelkamp, Jansen en v. d. Zande naar voren, maar verder dan op 57 seconden konden zij het niet brengen. Vier ronden voor het einde: Schulte werkte zich in prachtige stijl omhoog,

gooide zich in roekeloze vaart langs de Daelhemerweg omlaag en was in één ronde reeds 27 seconden voor. Daar was de beslissing gevallen. Steenbakkers en Schelllngerhoudt volgden op één minuut. Sijen op 1min. 10 sec. Daarachter volgden nog Joossen, Middelkamp, v.d. Zande en Jansen, van wie laatstgenoemde formidabel reed, doch zich niet kon loswerken.

Het werd meer dan een halve minuut, deze voorsprong groeide aan tot een minuut en toen ging de kampioen onbedreigd de laatste ronde in. In die laatste ronde wist Sijen zich overigen los te maken en een fraaie tweede plaats te bezetten.

Amateurs: 1. Blauw in 1 uur 42 minuten en 30.4 sec. 2. van Beek met 15 sec. achterstand, 3 Verhoeven. 4. Snelle. 5. de Booij. 6. Markenstein,

7. Paulussen, 8. v. Zalingen, 9. Kleefstraa. 10. Neeft. 11. Vinken.

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Huub Sijen, 3. Theo Middelkamp, 4. Jefke Janssen, 5. Antoon Steenbakkers, 6. Cees Joossen, 7. Bouk Schellingerhoudt, 8. Frans van de Zande, 9. Bernard Francken, 10. Henk Montfroi; 11. Kuilman; 12. Maas; 13. Ooms;

 

MAASTRICHT.(1944.07.02)

DE EERSTE RONDE Overwinning van Lakeman

Zondag werd het criterium van Maastricht gereden over een afstand van 125 KM Het parcours moest 75 maal genomen worden. Lakeman nam in de 25e ronde een voorsprong van 33 seconden. In de 34e ronde gelukte het aan Schweizer en v. d. Zande. hem in te loopen. Toen nog 20 ronden te gaan waren zetten de Korver en v. d. Star met 1 min. 5 sec. achterstand de ach- tervolging in. Schweizer, de Korver en v. d. Zande konden het tempo niet houden en 8 ronden voor het einde haalde v. d. Star Lakeman in. In een onregelmatigen sprint ging v. d. Star het eerst over de streep, doch werd door de jury als tweede geklasseerd. De uitslag was:

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman, Amsterdam; 2. Cor van de Star, Den Haag; 3. Cees Joossen, Made; 4. Huub Sijen, Maastricht; 5. Andre de Korver, Rotterdam; 6. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 7. Jefke Janssen, Elsloo; 8. Marinus Buuron, Bergen op Zoom; 9. Frans van de Zande, Halsteren; 10. Gerrit Heslinga, Den Haag; 11. jan Lambrichts, Bunde; 12. Schweitzer, Maastricht;

Amateurs: 1. Pepels. Elsloo. 2. Westrop;  3. Grift. Soestdijk; 4. Blaauw Zaandam; 5. Vinken. Geleen;

 

MEERSSEN.(1944.07.02)

Braspenninx wint de ronde van Meerssen

Reeds bij de aanvang van de ronde van Meerssen bleek, dat Braspenninx zo zijn eigen plan met deze wedstrijd had. Van meet af reed hij in hoog tempo, waardoor reeds in de eerste ronde het peleton ver uit elkaar kwam te liggen. Dit hoge tempo is aan de kop de gehele wedstrijd gehandhaafd. zodat een soort afvalrace ontstond. De kop werd gevormd door Braspennincx, Lambrichts, Janssen, De Ruiter, Seyen en Schweitzer. De laatste drie renners moesten echter op de helft van de course lossen en raakten mede door bandenpech, Seyen had vijf maal een lekke band, verder achterop. Zonder het minste gevaar beheerste het andere drietal verder de situatie. Braspenninx bewees tenslotte zijn superioriteit door in de laatste ronde nog een voorsprong van 27 seconden te nemen.

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx, Princenhage; 2. Jan Lambrichs, Bunde; 3. Jefke Janssen, Elsloo; 4. Cees Joossen, Made;  5. Marinus Buuron, 6. Louis Motke, 7. Antoon Steenbakkers, 8. Wim de Ruijter, 9. De Taecken, 10. ---

Amateurs: 1. v. d. Plaat (Amsterdam) 56 km. in 1 uur 39 min. 20 sec.; op 35 see. 2. Pepels (Elslo); 3. Schoultema; 4. Blauw; 5. Grift;

 

ROERMOND.(1944.05.21 )

SCHULTE WINT RONDE VAN ROERMOND.

Onder buitengewoon groote belangstelling, circa 20.000 bezoekers, werd heden op een, mooi parcours de derde groote ronde van Midden-Limburg te Roermond verreden. Eerst, startten bijna 50 amateurs; zij reden 45 km. in 35 ronden. Het was een fraaie spannende striid. die door W. v. d. Plaat uit Amsterdam werd gewonnen. 2. G. Blaauw uit Zaandam en 3. M. Schuitema uit Den Haag.

Hierna kwam de hoofdschotel, de start van 53 profs en onafhankelijken, onder wie de besten van de wielrensport als Schulte, Pellenaars, Braspennincx, Middelkamp, Lakeman, Motkie, Gommers e.a., 100 km. over 83 ronden. Drie Belgische cracks namen eveneens deel: Lowie. Hendrickx en Somers. In het geheel was het een schitterende wedstrijd, waarbij in bijna iedere ronde een premie was uitgeloofd, zelfs verscheidene van f 100. De eerste 23 ronden kenmerken zich daardoor, dat de Belg Lowie zich angstvallig aan het stiel van Schulte vasthechtte, doch hierna zakte deze af. Wel ontbrandde nu de strijd, die door Schulte geheel werd beheerscht. Al spoedig kwam er teekening in, want Schulte. Middelkamp. Braspennincx. Lambrechts en Schellingerhout vormden een geduchte kopgroep, gevolgd door een groep van vier renners, waarvan de Belg Lowie. bijgenaamd de Locomotief, als eerste lag. Arie van Vliet moest opgeven wegens lekken band. Intusschen wist de kopgroep een flinken voorsprong te nemen van bijna een halve minuut, wat op een traject van bijna 1200 meter zeer kostbaar is. Dit bleek ook zeer duidelijk, want de herhaalde inlooppogingen van de tweede groep hadden geen resultaat. De hoofdgroep lag weer eenige honderden meters achter de tweede groep. Fraai werd de wedstrijd, toen de kopgroep de hoofdgroep na de 40e ronde inhaalde. Verschillende ontsnappingspogingen werden nog ondernomen, maar telkens vielen de uitlopers op de hoofdgroep terug. Toen de laatste ronde inging, werd onder het gejuich van het publiek een hevige lange sprint ingezet en zooals alleen Schulte dit kan, ging hij als eerste door de finish.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. John Braspennincx; 3. Theo Middelkamp; 4. Bouk Schellingerhoudt; 5. Jan Lambrichs; 6. Henk Lakeman; 7. Jules Lowie; 8. Frans van de Zande; 9. Jan Schweitser; 10. Piet Verschuren;

Amateurs: 1. Wim van de Plaat, Amsterdam; 2. Gerrit Blaauw, Zaandam; 3. M. Schoutema, Den Haag; 4. v.d. Broek; 5. Vinken, Geleen; 6. van Tilburg; 7. Grift; 8. de Reijer; 9. Roelofs; 10. Merry, Hoensbroek;

 

ROOSENDAAL.(1944.00.00)

Beroepsrenners: 1. Arie Vooren, 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- 6. --- 7. --- 8. --- 9. --- 10. ---

 

SITTARD.(1944.08.15)

WIELRENNEN SCHULIE WON SITTARD Beslissing in een eindsprint.

Onder groote belangstelling werd Dinsdag de vierde Ronde van Sittard verreden. Teleurstellend was het, dat ook hier de gecontracteerde Belgische renners niet aan den start verschenen.

De wedstrijd voor profs. die was ingekort tot 28 ronden, kenmerkte zich door een groot aantal uitlooppogingen, die echter niet ernstig werden doorgezet. Langen tijd bleef het een jacht op de premies, waaruit dan meestal kop- ploegjes groeiden die een kleinen voorsprong namen, welke echter niet van langen duur was.  Joossen. Bakker, Maas, Scholtens er Lust gingen er al direct tusschen uit, maar in de 6e ronde hadden Schulte en De Korver weer alles samen gebracht. Lakeman was toen al uitgevallen. Na 15 ronden probeerde Schulte het even alleen. Drie ronden lang hield hij een voorsprong van 15 sec, doch liet zich dan weer inloopen. Lust, Kuiper en Lambrichs probeerden het daarna. Ook Sijen, Janssen (die enkele malen van fiets moest wisselen) en Schweitzer, die later eveneens pech kreeg en achter raakte, waren in deze periode actief, terwijl Van Amsterdam intusschen reeds uitgevallen was. De beslissing viel in de eerste (en laatste) serieuze uitlooppoging, toen Braspennincx, Middelkkamp, v. d. Zande en Pauwels voorsprong namen. Slechts Schulte, Bijl, Keyzer en Schellingerhoudt slaagden er nog in bij deze kopgroep te komen. Ook Janssen probeerde het nog, doch zijn sprong was te kort. In de situatie aan den kop kwam geen verandering meer, daarachter viel nu vooral het goede rijden van Steen- bakkers op, die pech had gehad, en een achterstand van 'n halve ronde tot op 15 sec. inliep. Pellenaers moest opgeven en zoo viel de beslissing in twee sprints. Schulte sloeg in een fraaien eindsprint v. d. Zande, Middelkamp, Braspennincx, Pauwels, Schellingerhoudt en Keijzer  in deze volgorde. Schultes tijd over 100 K.M. was 2 u. 33 min. 55 sec.

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte; 2. Frans van de Zande; 3. Theo Middelkamp; 4. John Braspennincx; 5. Frans Pauwels; 6. Bouk Schellingerhoudt; 7. Henny Keijzer; 8. Antoon Steenbakkers; 9. Bernard Francken; 10. Kees Bijl; 11. Sijen; 12. Joossen; 13. Lambrichs; 14. Janssen; 15. Duquesnoy; 16. Lust; 17. van de Wal; 18. de Korver; 19. Scholtens; 20. Mes;

Amateurs: 1. Gerard van Beek; 2. Cas Kleefstra; 3. Huub Vinken; 4. van Zalingen; 5. Schoutema; 6. Neeft; 7. Kettenis; 8. Copier; 9. Paulissen; 10. Snellen;

Nieuwelingen: 1. G. Jansen; 2. Jan Hennink; 3. Piet Sieveking; 4. van de Elshout; 5. Hupen;

 

SOEST.(1944.08.20)

De wielerclub ,,De Adelaar" te Hilversum organiseerde voor de eer-

ste maal de Ronde van Soest voor amateurs en nieuwelingen. De uitslagen waren:

Amateurs: 1 E Grift, Soest 80 km in 2 u 18 min 14 sec; 2. L. Pepels, Elslóo; 3. M. Sneller. Hoensbroek; 4. H. Vinken, Geleen; 5. Harmans Valkenburg; 6. J. Kettenis, Den Haag

Nieuwelingen: 1, J. Stakenburg, Amsterdam. 52 min. 11 sec; 2 H. v. d. Elshout, Made; 3. K. Vet Amsterdam; 4 P. Verwijmeren Terheijden; 5 B. Knijpen, Amsterdam.

 

STEIN.(1944.04.09)

De derde ronde van Stein werd voor wat de amateurs betreft door den plaatselijken favoriet Pepels op overtuigende wijze gewonnen. Als tweede eindigde Hendriks met 3 min. 55 sec. achterstand op den winnaar. 3. de Troie 4. Vinken, 5. Verhoeven, 6. Copier 7 Paulussen, 8. Halders, 9. Hulshof, 10. Sweelssen, 11. Gieselen, 12. Hamers, 13. van Leyen, 14. van Zalingen.

De nieuwelingen reden 30 km over 15 ronden. Winnaar werd R. Jansen uit Stein in 1 uur 1 min. 6 sec 2. Rooimans uit Someren. 3. Merri uit Hoensbroek 4. Sulman uit Brunssum.

 

UTRECHT ( 1944.06.11 )

Goede belangstelling voor de Ronde van Utrecht

v. Beek (Oostzaan) won bij de amateurs

v.d. Elshout (Made) was de beste nieuweling.

Natuurlijk door het niet aanwezig zijn der cracks had de belangstelling ingeboet, doch tegen 3 uur mocht deze meer dan bevredigend genoemd worden. Een 25-tal nieuwelingen verschenen even 2 uur aan den start en

al dadelijk ging de bonte mengeling uit. Helaas reeds na één ronde kwamen er enkelen in de eerste bocht voorbij de finish vrij ernstig te vallen.

Hennink, Borg, Groenewoude en Jansen namen spoedig den kop maar moesten dezen na eenigen tijd met Vet, v.d. Elshout, Huipen en Smit deelen. De beide eerste premies werden door Borg gewonnen de derde door v.d. Elshout. De 25 ronden werden in 24 min. 40 sec. afgelegd; in de 2de helft zakte het tempo iets doch 't einde bracht verhooging. Borg verdween uit het parcours na een valpartij.

Het slot bracht H. v.d. Elshout uit Made als winnaar in 49 min. 44 sec; het parcours was 30.25 K.M. 2. J. Hennink. 3. J. Groenewoude.

4. F. Varik. 5. J. Stakenburg, 6. B. Jansen.

Het werd kwart over 3 toen een 40-tal amateurs zich op het parcours stortten — in straffer tempo en met minder valpartijen, 100 ronden, 60.5 K.M Ook hier kwam er spoedig „licht". Kunst, Zentveld, Schoutema, doch

later Blauw, v. Markensteyn (de beste favorieten) waarbij v. Beek, de beide Gift's.

De tribune leefde mee en langs het geheele ruim 600 M lange traject was er langs den draad spanning. De eerste premie was voor de Booy. de 2de voor Schoutema en nog feller streden de amateurs — hier was ware strijd en geen combine. Toen de 3e premie door Kunst werd gewonnen nam deze, goed

gevolgd door E. Grift, de... beenen; ook Kettenis, de reserve, trok mede. Precies na een uur waren er nog 21 van de 40 renners in het parcours. Kettenis, Kunst, Markensteyn en v. Beek hadden nog steeds de leiding. De

kans leek ons groot dat de „groote groep" zou worden gelapt en dat de handigste zou winnen en er dus van een sprint geen sprake zou zijn. Een strop voor den sprinter van Markensteyn die nu zijn kans zag gaan en in v. Beek zijn meerdere in handigheid moest erkennen.

De favoriet Blauw uit Zaandam was uitgeschakeld na zijn val. Het was ongeveer kwart voor 5 toen de wedstrijden geëindigd waren, een tijd die de Stadionbaan eene in haar gedachte moet houden, waar het meestal tusschen

6 en 7 uur wordt. De „Volharding" kan op een geslaagden wielermiddag terug zien. Ook zonder de „grooten" kan het dus!

Amateurs: 1. Gerard van Beek; 2. A. van Markesteijn; 3. Joop Kunst; 4. J.Kettenis; 5. E. Grift; 6. L. de Booy; 7. Schoutema; 8. Blankenauw; 10. Geerlof;

Nieuwelingen: 1. H. v.d. Elshout, Made; 2. J. hennink; 3. J. Groenewoude; 4. F. Varik; 5. J. Stakenburg; 6. B. Jansen;

 

VALKENBURG.CAUBERG.CRITERIUM.(1944.05.02)

Joossen won het Caubergcriterium Middelkamp thans tweede.

Het internationale Caubergcriterium, dat Zondag onder zeer groote

belangstelling te Valkenburg is verreden, is een prachtige revanche

geworden van de landskampioenschappen in Augustus 1943. Immers

toen was Middelkamp de winnaar en Joossen nummer twee. Thans

waren de rollen omgekeerd. Joossen wist op het juiste moment zijn slag

te slaan en er waren toen nog drie ronden te rijden. Achter hem zaten

Middelkamp, Braspenninx, Schweitzer en Janssen (Elsloo). Het was Middel- kamp, die het gevaar zag en uit het peleton wipte, den vluchteling achterna. Zijn sprong kwam echter te laat. Toen de laatste ronde inging, lag Joossen nog steeds aan den kop en Middelkamp op 25 seconden, op een minuut gevolgd door Janssen, Schweitzer en Braspenninx.

Middelkamp wist niets van zijn achterstand in te loopen, zoodat Joossen prachtig revanche nam.

Van de 39 renners, die aan den start verschenen, waren er practisch 25 niet aan het geval te pas gekomen. Zij verdwenen, de een na den ander. De Belgen, waarvan Marcel Kint en Lowie niet verschenen waren, hebben geen rol van beteekenis gespeeld.

Reeds na enkele ronden vormde zich een kopgroep van twaalf man, die practisch den wedstrijd hebben gemaakt. Dit waren Lambrichts,

Verschuren, Middelkamp, Braspenninx, Steenbakkers, Reuter, Schweitzer, de Korver, Joossen en Janssen. Aan den kop veranderde de situatie enkele malen. Lambrichts en Reuter namen 20 seconden voorsprong, voerden dit zelfs op tot 30 seconden, maar werden tenslotte toch nog ingeloopen. De Korver kreeg enkele malen pech, ging eenmaal met een lekken band den Cauberg op, doch kon nog voorkomen dat hij achter raakte. Lambrichts, die in de eerste helft uitstekend werk had verricht, geraakte door pech ook iets achterop. In de laatste ronde kwamen Schweitzer en Janssen nog te vallen, waardoor Schweitzer met een bloedende hoofdwonde-binnenkwam. De overwinning van Joossen is volkomen verdiend.

Vooraf had een wedstrijd plaats voor amateurs. Hier toonde zich de favoriet Peepels de sterkste. Verhoeven was de eenige, die hem kon volgen, hoewel ook Blaauw en Vineken goed werk hebben verricht. De uitslagen waren:

Beroepsrenners: 1. Cees Joossen; 2. Theo Middelkamp; 3. John Braspennincx; 4. Jefke Janssen; 5. Andre de Korver; 6. Antoon Steenbakkers; 7. Jan Schweitser; 8. Piet Verschuren; 9. Jan Lambrichs;

Amateurs: 1. Leo Pepels; 2. Ton Verhoeven; 3. Gerrit Blaauw; 4. Kuilman; 5. Vincken; 6. Paulussen;

 

VELSEN-NOORD.(1944.07.24)

Pel won de Ronde van Kennemerland Beslissing in den eindsprint.

De ronde van Kennemerland over 120 KM Zondag voor de 5e maal onder groote belanstelling gehouden, is na een lange, hardnekkig betwiste eindsprint gewonnen door Kees Pellenaars. De plaatselijke favoriet Arie Vooren uit Beverwijk is echter de groote man geweest door zijn vele weglooppogingen. Halverwege de course lag hij met Franken, Pauwels, Kuipers en Schellingerhoudt met een voorsprong van 200 meter voor de groote groep op kop. Onder den druk van Schulte, Pellenaars en Middelkamp kwam alles echter weer bij. Drie ronden voor het einde demarreerde Vooren opnieuw en slechts drie man, t.w Pellenaars. Schulte en de goed rijdende Franken konden zijn wieltje bouden Van dit groepje won Pellenaars tenslotte den sprint. De uitslag luidt:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. C. Pellenaars (Terheijden); 2. A. Vooren (Beverwijk): 3. G. Schulte ('s Hertogenbosch) 4. F. Pauwels (Kieldrecht); 5. B. H. Schellingerhoudt (Zaandam); 6. Th. Middelkamp (Kieldrecht); 7. B. Franken (Sint Nicolaas België); 8. A. Duquesnoy (den Haag) 9. W. Matena (den Haag); 10. C. Bijl (den Haag); 11. A. C. Kuipers (den Haag), 12. W H. v. d. Vliet (Rotterdam).

 

VENLO.(1944.04.16)

Het criterium van Venlo. De Korver winnaar.

Onder tamelijk groote belangstelling werd Zondagmiddag het criterium van Venlo verreden, voor beroepsrenners, onafhankelijken en amateurs. 58 renners, waaronder 11 Belgen, kwamen bij de profs aan den start. Het is een fraaie en spannende wedstrijd geworden, die gekenmerkt werd door felle jachten. De Korver, die zich als van ouds weer geducht weerde by de premiejachten, werd tot groote verrassing eerste op bepaald sensationeele wijze. De wedstrijd was ongeveer halverwege gevorderd, toen Reuter, de Korver, Schweitzer en Matena een kleinen voorsprong namen, Joossen, Pauwels, Lakeman en de Ruiter slaagden er eveneens in zich bij deze groep te voegen. Het leek op een beslissing in den eindsprint uit te draaien, toen de Ruiter nog met vier ronden voor de boeg ontsnapte. Op twee ronden voor het einde lag hij nog steeds aan den kop, hoewel zijn voorsprong zienderoogen slonk. Bij het ingaan van de laatste ronde stormde plotseling de Korver over den inmiddels ingehaalden de Ruiter heen en in een geweldigen eindsprint kwam de Rotterdammer met ruimen voorsprong aan de eindstreep. De uitslagen luiden:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Andre de Korver; 2. Huub Sijen; 3. Theo Middelkamp; 4. Cor van de Star; 5. Wim de Ruijter; 6. Cees Joossen; 7. Henk de Hoog; 8. Willem Reuter; 9. Jan Schweitser; 10. Henk Lakeman;

Amateurs: 1. Gerrit Blaauw; 2. Cas Kleefstra; 3. Joop Hermans; 4. L. Pepels; 5. Ton Verhoeven;

 

VLIJMEN ( 1944.05.14 )

VERHOEVEN WINT DE RONDE VAN VLIJMEN

De Ronde van Vlijmen voor amateurs heeft een fraaie overwinning opgeleverd voor Verhoeven uit Overschio, die een zeer goeden wedstrijd reed en zijn tactisch verworven voorsprong in de laalste ronde, toen hij met pech te kampen kreeg, met hand en land verdedigde.

Amateurs: 1 Ton Verhoeven (Overschie) in 2 u. 21 min. 15 sec; 2 Cas Kleefstra (Amsterdam); 3. J. van Bussel (Den Haag); 4 M. Schoutema (Der, Haag); 5. Hulshof (Den Bosch); 6 L. Pepels (Elsloo); 7. P. peters, Haarlem; 8. J. Kettenis, Den Haag; 9. J. Blaauw, Zaandam; 10. L. Hendriks, Beek;

Nieuwelingen: 1 J. Hennink (Alkmaar) in 57 min 53 min. en 2 sec; 2 M. Borg (Soest); 3. S. Boons, Made;

Veteranen: 1. W. Eindhoven, Den Haag; 2. C. Wijnberg, Amsterdam; 3. G. Krijgsman, Rijswijk;

 

ZAANDAM.(1944.05.29)

Amateurs: 1. Cas Kleefstra, Amsterdam; 2. Arie Kuilman, Beverwijk; 3. Jo Hulshof, Den Bosch; 4. Houtman, Den Haag; 5. J. van den Broek, Soest; 6. G. van Beek, Oostzaan; 7. E. Grift, Soestdijk; 8. J. van Brussel, Den Haag; 9. M. Schoutema, Den Haag; 10. H. Vinken, Geleen;

 

ZAANDAM.(1944.05.30)

Voor de achtste maal is heden alhier de Ronde van Zaandam gereden. Nadat gisteren de amateurs gereden hadden verschenen heden de onafhankelijken en profs aan den start voor den strijd over 100 km. Niettegenstaande dat enkele grootheden op het appèl ontbraken, is het een uitstekende wedstrijd geworden

Reeds spoedig vormde zich een kopgroep waarin Schellingerhoudt voorop ging. Ofschoon de Zaandammer iets wist uit te loopen, zaten enkelen hem zoo dicht op de hielen, dat hij weldra werd ingehaald Geleidelijk moesten enkele renners den strijd op geven en toen de helft van het traject afgelegd was, bevonden zich nog slechts 26 renners in de baan Het zag er naar uit, dat de beslissing eerst in de laatste ronde zou vallen Toen er nog 17 renners in de baan waren, was Schellingerhout weer aan den kop, doch Voorn, Bakker en Evers zaten vlak achter hem aan Na een fellen kamp in de laatste ronde ging Schellingerhout als eerste door de finish. De uitslag luidde:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Bouk Schellingerhoudt, Zaandam; 2. Arie Vooren, Beverwijk; 3. Henk de Hoog, Amsterdam; 4. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 5. Jefke Janssen, Elsloo; 6. Piet Evers, Wormerveer; 7. Kees Bakker, Zaandam; 8. Cor van de Star, Den Haag; 9. Henk Croonen, Beunen; 10. H. Keijzer, Amsterdam; 11. J. Lambrichts, Bunde; 12. J. Verhoef, Amsterdam; 13. A. v.d. Dungen, Den Bosch;