JAARGANG 1943

                              WEDSTRIJDEN A T/M Z

ALKMAAR.(1943.05.23)

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman, Amsterdam; 2. Frans van de Zande, Halsteren; 3. Cor van de Star, Den Haag;  4. Mathijs Verveer, Rotterdam; 5. Cor Wijdenes, Eindhoven; 6. Willem Reuter, Amsterdam; 7. Louis Motke, Amsterdam; 8. Marinus Buuron, Bergen op Zoom; 9. Aad van Amsterdam, Princenhage; 10. Huub Sijen, Maastricht;

Amateurs: 1. Cees Bijl, Den Haag; 2. Joop Middelink, Amsterdam;  3. P. de Reijer, Scheveningen; 4. G. Blauw, Zaandam; 5. P. van Meetelen, Den Haag;

Nieuwelingen B: 1. G. van de Veen, Den Haag; 2. Cas Kleefstra, Amsterdam; 3. Leo de Booij, Amsterdam; 4. J. van de Broek, Soestdijk; 5. W.C.H Duyker, Amsterdam; 6. J.M. Hennink, Alkmaar;

 

ALPHEN AAN DE RIJN (1943.06.03)

Onder grote belangstelling werd de Ronde van Alphen voor nieuwelingen en amateurs verreden. De organisatie was uitstekend in orde. Bij de nieuwelingen, die dertig km. (40 ronden) reden, gaven v. d. Veen uit Den Haag en v. d. Plaat uit Amsterdam, den toon aan. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. G. H. v. d. Veen, Den Haag 52 min. 11 sec.; 2. W. v. d. Plaat, Amsterdam; 3. H. Vinken, Geleen;

De 105 ronden totaal 80 kilometer voor amateurs gaven een mooien strijd te zien. L. pepels uit Elsloo wist het veld uiteen te trekken en tenslotte nam hij de leiding. Hij wist zijn voorsprong na fraai rijden steeds te vergrooten en nam tenslotte met een ronde de leiding om die niet meer af te staan.

De uitslag luidde:

Amateurs: 1. L. Pepels, Elsoo 2 uur 8 min. 24 sec.; 2. P. S. Neijs, Tilburg; 3. C. H. Bijl, Den Haag;

 

AMERSFOORT.(1943.06.26)

Van Amsterdam wint tweede Ronde van Amersfoort

Op het 520 M. lange parcours in de binnenstad is Zondagmiddag onder enorme Belangstelling de tweede Ronde van Amersfoort verreden. Bij de profs en onafhankeüjken kwam de spanning er pas na de tweede helft in. Vóór dien tijd werd beurtelings den kop genomen en een enkele uitloop- poging werd spoedig teniet gedaan. Na het uitloven van een premie van F 100 voor den renner, die het eerst een ronde uitliep, kwam de spanning er eerst echt in. Vier renners namen den kop. bij wie zich later van Amsterdam voegde. Met hun vijven slaagden zij erin. de bovengenoemde premie te winnen. Cor Wijdenes won een premie van f 50.—, uitgeloofd door het publiek, voor zijn moedig rijden. Hij kwam nl. te vallen en wist ondanks z’n daardoor verkregen achterstand toch de kopgroep weder in te halen. Na den prachtigen eindsprint wist van Amsterdam met een wiellengte voor de Korver de ronde te winnen. Pellenaars eindigde op de vijfde plaats. De uitslagen luiden:

Nieuwelingen:  1. W. Grift (Soest), 48 min. 20 sec; 2. C. Kleefstra, (Adam); 3. M. J. Schoutema (den Haag); 4. L. de Booy (Adam); 5. C. Bammens (Beiloo); 6. F. de Ruyter (Zaandam); 7. C. Zanetti (Heerlen).

Amateurs: 1. Joop Middelink (Adam) 1 uur 22 min. 48 sec; 2. Blauw (Leeuwarden); 3. Bijl (den Haag); 4. Boschkemper (Ouderkerk aan den Amstel); 5. Zijp (Adam); 6. Peters (Haarlem): 7. Pepels (Beek); 8. Verhoeven (Overschie); 9. Paulussen (Stein); 10. P. Boersma, Haarlem.

Beroepsrenners: 1. Aad van Amsterdam, Princenhage; 2. Andre de Korver, Rotterdam; 3. Chris van Gent, Rotterdam; 4. Cor van de Star, Den Haag; 5. Kees Pellenaars, Breda; 6. John Braspennincx, Princenhage; 7. Cees Joossen, Made; 8. Jan Schweitser, Maastricht; 9. Henk Lakeman, Amster- dam; 10. Frans van de Zande, Halsteren;

 

AMSTERDAM.OOSTZAAN.(1943.06.20)

Pellenaers slaat Schulte in den sprint Prachtige ronde van Amsterdam.

De ronde van Amsterdam, welke in tuindorp Oostzaan werd verreden, had tot slot een opwindend sprintduel tusschen de twee groote rivalen Schulte en Pellenaars, dat den eerste de overwinning bracht. Vanaf het begin tot het einde werd strijd geleverd en zeer hard gereden. Schulte deed het gevecht reeds in de tweede ronde ontbranden, toen hij een voorsprong wist te veroveren. Eenige kilometers legde hij alleen af, maar later lukte het, eerst aan Pellenaars met De Korver en daarna aan de jongeren Lust en Cor Bakker zich bij hem te voegen. Dit vijftal beheerschte verder den strijd. Schulte, Pellenaars en Lust voerden het tempo tot groote hoogte op. Pellenaars kreeg de overwinning voor het grijpen, toen zijn groote concurrent ten val kwam. Hij wachtte Schulle evenwel op, waardoor deze hem opnieuw kon bereiken. De sprint tusschen Pellenaars en den blonden reus uit Den Bosch werd reeds op 300 m voor den eindstreep ingezet en bracht Pellenaars een schitterende overwinning.

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars; 2. Gerrit Schulte; 3. Jan Lust; 4. Andre de Korver; 5. Kees Bakker; 6. Theo Middelkamp; 7. John Braspennincx; 8. Cees Joossen; 9. Joop de Visser; 10. Willem Reuter; 11. F. Pauwels; 12. C. v. d. Star.

Amateurs: 1. Cees Bijl; 2. Gerrit Blaauw; 3. Boschkemper; 4. van Burchum; 5. Aelen, Den Haag; 6. Westerning, Amsterdam; 7. A. J. Smits; 8. v.d. Kerkhof, Helmond;

 

BERGEN OP ZOOM.(1943.06.15)

LAKEMAN WINT WEER IN DEN SPRINT. Thans te Bergen op Zoom.

Onder groote belangstelling werd heden te Bergen op Zoom voor de vijfde maal eèn groot wielercriteriuim verreden over een afstand van honderd kilometer. Het parcours ging over mooi terrein, meestal betondek. Er startten 50% van de ingeschreven renners. Onder hen misten we echter namen, die anders op groote criteria uitblinken. .

In de zeventigste ronde kwam pas eenige verandering in den wedstrijd. Er werden toen groote geldpremies verreden, en hierdoor ontstonden twee groepen. In deze eerste groep zaten o.m. v. d. Zande, De Visser en De Ruyter. Na afloop van deze premies kwam allen weer bijeen, maar toen er weer na tien ronden een premieregen volgde, kwamen er twee groepen. In de kopgroep reden buiten de genoemden nog Lakeman, y. d. .Star, Joosen en Sneklers. In de tweede groep van elf renners reden o.a. Sweytzer, Buuron, Jan Engel. De Hoog en Theuns. Het verschil bedroeg ongeveer 23 seconden en iedere ronde werd dit een seconde grootér. Toen voor deze tweede groep ook weer een premie beschikbaar werd gesteld, konden zich hierin nog handhaven Buuron, Sweytzer en v. d. Wal, terwijl de anderen door de hoofdgroep werden ingeloopen. De weinige ronden, die toen nog te rijden waren brachten geen wijziging meer in den stand. De eindsprint, die dus beslissend was, werd op fraaie wijze door Lakeman gewonnen. Tijd 1 >u. 31 m. Tweede C. v,. d. Star.(Den Haag); 3. J. de Visser (Rotterdam

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman, Amsterdam; 2. Cor van de Star, Den Haag; 3. Joop de Visser, Rotterdam; 4. Cees Joossen, Made; 5. Frans van de Zande, Bergen op Zoom; 6. Cor Snelders, Breda; 7. Wim de Ruijter, Rotterdam;  8. Jan Schweitser, Maastricht; 9. Marinus Buuron, Bergen op Zoom; 10. Bep van de Wal, Rotterdam; 11. Jan Hofstede, Gouda; 12. henk de Hoog, Amsterdam;

 

BEVERWIJK.(1943.10.12)

BIJL WINT RONDE VAN KENNEMERLAND.

De ronde van Kennemerland te Beverwijk was de laatste wedstrijd in dit seizoen voor de nieuwelingen en de amateurs. De uitslagen waren:

Amateurs (60 km): 1. Ch. Bijl, den Haag, 1 uur 46 min. 20 sec; 2. G. Blaauw. Zaandam; 3. C. Kleefstra, Amsterdam; 4. A. C. Kuilman, Beverwijk; 5. H. J. Croonen, Beuningen; 6. A. J. Markestein, Beverwijk; 7. R. van Zalinge, Bussurn; 8. P. Paulussen, Stem; 9. E. Verhoek, den Haag en 10. P. Peters, Haarlem. Croonen,, die enkele»malen een lekken band kreeg en er steeds weer in slaagde de kopgroep te bereiken, ontving den prestatieprijs.

Nieuwelingen: 1 W. Grift, Soest; 2. M. Schouten, Den Haag; 3. H. Vinken,

Geleen; 4. J. van den Broek, Soest; 5. W.. van der Plaat, Amsterdam;

 

BREDA.(1943.06.06)

LAKEMAN WINT N.A.V.- CRITERIUM. Teleurstellende wedstrijd.

Vanmiddag werd te Breda voor de vijfde maal het N. A. C.-wielercriterium verreden. De groote kanonnen, zooals Schulte, Pellenaars, Van Amsterdam, Braspenninx en anderen ontbraken, mede door de beruchte startgeld-kwestie, doch waar de overige renners vrijwel aan elkaar gewaagd waren, kon de wedstrijd wel interessant worden. Aan de verwachtingen heeft hij echter met beantwoord, omdat dezen middag een renner ontbrak, die met kop en schouder boven zijn concurrenten uitstak, althans een course maken kon. De ettelijke uitlooppogingen van Lambrichts, De Korver, Wijdenes en anderen vielen niettemin te loven, maar te weinig krachtsverschil, misschien gebrek aan doorzettingsvermogen, was oorzaak, dat deze uitlooppogingen tot mislukken waren gedoemd.

Beroepsrenners: 1. Henk Lakeman, Amsterdam; 2. Jan Lust, Oostzaan; 3. Jan Hofstede, Gouda; 4. Cees Joossen, Made; 5. Willem Reuter, Amsterdam; 6. Bep van de Wal, Rotterdam; 7. Cor van de Star, Den Haag; 8. Jan Lambrichs, Bunde; 9. Frans van de Zande, Halsteren; 10. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 11. De Visser, Den Haag; 12. C. Snelders, Breda; 13. André de Korver, Rotterdam;

 

BUNDE.(1943.06.14)

Een geslaagd experiment te Bunde Pepels won zijn tweeden wedstrijd.

Kleefstra zegevierde bij de nieuwelingen.

Pinksterstermaandag experimenteerde Bunde met een wedstrijd enkel voor nieuwelingen en amateurs, iets, dat in onze provincie nog niet geprobeerd is:

men had met pech te kampen, zodat over dit experiment moeilijk een  oordeel  te vellen is.

Toch gelooven we, dat onder gunstige omstandigheden de wedstrijd volkomen aan de verwachtingen zal kunnen beantwoorden. Er waren naar schatting een duizend toeschouwers die van een fraaien wedstrijd hebben kunnen genieten.

Speciaal de amateurs hebben keurig werk geleverd. Weer was het onze Limburger Pepels, die we in de bloemen konden steken na een eerst

tactisch en fraai gereden wedstrijd. Van de Kerkhof, ook een der favorieten, zakte in het begin wat achter; toch wist hij zijn achterstand weer in te loopen. Tot daverende dingen heeft hij het echter tijdens deze koers niet meer gebracht.

DE WEDSTRIJD

De eerste serieuze uitlooppogingen werden in de 20e ronde ondernomen door Van Bokhoven, die tijdens één ronde 'n voorsprong wist te halen  van 22 sec. op een peleton van 13, waarin o.a Pepels, v. d. Dungen en anderen. Deze knapen zagen echter spoedig het gevaar en begonnen  een achtervolging, met tot resultaat dat de uitlooper na 4 ronden werd achterhaald. Even bleef het toen rustig. In de 28e ronde zagen Van den Dungen en Boersma hun kans schoon en sprongen weg. Pepels die toen net over een zware inzinking heen  was, wist, dat op dit moment de groote slag in dezen koers geslagen werd. Hij sprong eveneens uit het peloton en had spoedig de koplopers te pakken. De voorsprong van dit drietal bedroeg direct 15 seconden. In hoog tempo draaiden zij hun ronden met 't gevolg, dat de voorsprong groeide van 15 tot 20 seconden

In de volgende ronde zelfs tot 25 sec. Van de drie uitloopers viel Boersma terug, zodat Van den Dungen en Pepels alleen op kop bleven. Het peleton, voorzoover hiervan nog kon gesproken worden, viel in brokken uiteen. De Troye en Hendriks hielden nog het beste stand en wisten te voorkokem dat ze gedubbeld werden. Aan den kop gebeurde eveneens nog sensationeele dingen. Van den Dungen kreeg n.l. enkele ronden voor het einde bandenpech, waardoor hij iets achter raakte. Voor Pepels was het toen een kleinigheid om de overwinning veilig te stellen. De uitslag was:

Amateurs: 1. Pepels, Elsloo; 2. Van den Dungen. Den Bosch;3. Boersma, Haarlem. 4. De Troye, Hoensbroek; 5. Hendriks, Beek. 6. Verhoeven, Overschie (op één ronde). 7, Sannemans, Blerick; 8. Hamers, Bocholtz;

Nieuwelingen: 1. Cas Kleefstra, 2. Ruiters, 3. Huub Vinken,

 

CLUBKAMPIOENSCHAP OP DEN WEG.(1943.09.19)

Het clubkampioenschap van Nederland op den weg. waaraan alleen amateurs en onafhankelijken mogen deelnemen, wordt Zondag a.s. In de Haarlemmermeer verreden, over een afstand van 55 k.m. De start is op den IJweg te Zwanenburg, om 14.30 uur, waarna de route loopt langs de Ringvaart naar het stoomgemaal de Lijnden, vervolgens langs de Hoofdvaart over Hoofddorp naar het stoomgemaal Leeghwater en ten slotte langs de Ringvaart naar den IJweg terug. Elke club mag ten hoogste met vier renners uitkomen. De deelnemende clubs zijn de Adelaar, Apeldoorn, Bergklimmers, Bunde, Le Champion, Amsterdam, D.T.S., Zaandam, Excelsior, Amsterdam. Groenewoud, Nijmegen. Hollandia, Den Haag. De Jonge Kampioen, Haarlem, De Kampioen, Haarlem, Olympia. Amsterdam, de Rotterdamsche Leeuw. Rotterdam, de Spartaan, Den Haag en de Volharding, Utrecht.

D T.S. CLUBKAMPIOEN VAN NEDERLAND.

De wielerclub D.T.S. uit Zaandam is er — evenals verleden jaar — Zondag j.l. in geslaagd het clubkampioenschap op den weg in den Haarlemmermeer te veroveren. Dit dankte zij aan het constante rijden van de vier leden der ploeg. De dertien deelnemende ploegen vertrokken om beurten en het ging er om elkaar onderweg zooveel mogelijk te helpen. D.T.S.. met de renners Blaauw, Lust, van Beek en Schellingerhoudt. kwam volledig over de eindstreep. Van de andere ploegen vielen een of meer renners uit.

De uitslag luidt: 1. D.T.S., Zaandam, J 5 km in 1 uur 18 mm. 13 4 sec 2 Le Champion, Amsterdam. 1 uur 21 min. 46 sec. 3. de Adelaar, Apeldoorn. 1 uur 22 mm. 23 8 sec. 4 de Spartaan. Den Haag. 1 uur 23 min. 20.6 sec.. 5. de Bergklimmers. Bunde (L.). 1 uur 23 min. 23.8 sec. 6 Hollandia, Den Haag. in 1 uur 23 min. 50.2 sec.; 7. Olympia Amsterdam, in 1, uur 23 min. 54 8 sec. De Rotterdamsche Leeuw eindigde op de elfde plaats met een tijd van 1 uur 25 min 53.4 sec.

 

DEN BOSCH.(1943.09.06)

PELLENAARS WINT IN DEN BOSCH.

Toen er nog een veertig ronden te rijden waren, trok Lambrichts er alleen tusschen uit. 't Peleton bleef in ruste tot Pellenaars. 't voorbeeld van Lambrichts volgde en er ook van door ging. In enkele ronden had hij Lambrichts te pakken en samen trokken ze verder. Drie ronden voor 't einde wist Pel zijn tegenstander met een mooie sprint te lossen en won met 300 m. voorsprong den wedstrijd.

Lakerman won de sprint in 't peleton en werd derde. De totaaluitslag is:

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars, 2. Jan Lambrichs, 3. Henk Lakeman, 4. Frans van de Zande, 5. Cees Joossen, 6. Antoon Steenbakkers, 7. Jan Schweitser, 8. John Braspennincx, 9. Gerrit Schulte, 10. Frans Pauwels,

Amateurs: 1. Gerrit Blaauw, 2. Arie Kuilman, 3. Joop Kunst,

 

DEN BOSCH.VEEMARKT.(1943.04.18)

SCHULTE WINT IN DEN BOSCH.

Het traditioneele veemarkcriterium, dat Zondag te- 's-Herogenbosch onder enorme publieke belangstelling werd verreden, is op overtuigende wijze door den Boschenaar Gerrit Schulte gewonnen. De blonde reus zorgde in dezen wedstrijd voor het vuurwerk en na 65 ronden slaagde hij erin een ronde uit te loop en welke voorsprong hij niet meer afstond. Enthousiast aangemoedigd ging hij er in formidale vaart alleen van door. In korten tijd had hij een voorsprong van enkele honderden meters veroverd, die hij op prachtige wijze ronde na ronde vergroote. Na 25 k.m. van onafgebroken zwoegen, kreeg hij aansluiting op de kopgroep en had een ronde uitgeloopen, waarmede hij een fraaie prestatie had verricht. De wedstrijd was hiermede eigenlijk reeds

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, 2. Aad van Amsterdam, 3. Huub Sijen, 4. Charles Hofman, 5. Cor Wijdenes, 6. Frans van de Zande, 7. Jan van Swelm, 8. Willem Reuter, 9. Joop Demmenie, 10. Arie Vooren,

Amateurs: 1. C. Rotschaefer, Amsterdam, 1 uur 56 min. 30 sec.; 2. H. Croonen, Beuningen; 3. M. van den Kerkhof, Helmond; Op een ronde 4 C. Bijl, den Haag; 5. T. van den Dungen, den Bosch; 6. J. Middelink, Amster- dam en 7. W. Uiten, Hilversum;

 

DEN HAAG ( 1943.00.00 )

Amateurs: 1. Jan Houtman, 2. Gerrit Blaauw, 3. xxx

 

DEN HAAG.LAAKCRITERIUM.(1943.04.26)

De  Hagenaar Bijl de sterkste Amateur

De Haagsche rennersclub “Hollandia” organiseerde te gelegenheid van haar 20-jarige bestaan Tweeden Paaschdag wielerwedstrijd rond het Slachthuis te dezer stede, het z.g. Laakcriterium  waarvoor er veel belangstelling bestond. Bij de amateurs startte 80 en bij de nieuwelingen 41 renners. De afstanden bedroegen respectievelijk 80km (6O) ronden en 30 km (25 ronden). Start en finish  hadden plaats op de Laakkade. Langs het geheele parcours stond een dichte haag kijklustige.

Bij de nieuwelingen, die het eerst startten, lag het peloton vrij  spoedig ver uiteen.

Kleefstra. v. d. Veen en v. Geenen gingen enkele ronden aan het hoofd. Later kwam Grift zich bij dit drietal voegen en wist weldra alle anderen achter zich te laten. In de 10e ronde had hij 32 seconden voorsprong op Kleefstra en wist zich verder gemakkelijk te handhaven

Ook bij de amateurs werd weldra een kopgroep gevormd door Bijl, Slokkers en Schuiten. Nadat 40 km was afgelegd schudde Bijl de anderen van zich af en ging er in zijn eentje van door. Wel deed Slokker, een krachtige poging hem nog te bereiken doch de Hagenaar bleef steeds uitloopen en had

ten slotte een voorsprong van ruim 20 sec. De resultaten waren:

Amateurs: 1. C. Bijl. Den Haag. in 2 uur 26 min. 45 sec.: 2. G. Slokkers,

Rotterdam in 2 uur 27 min. 5 sec.: 3. M. Schuiten, Asterdam. In 2 uur 29 min. 15 sec.: 4. G. Blaauw. Zaandam: 5. J. Middelink. Adam: 6. J. Berkhout. Assendelft: 7. J. Oelen. Den Haag en 8. A. Spronk. Uitrecht.

Nieuwelingen: 1. V. Grift. Soestdijk. in 1 uur 2 min. 50 3/5 sec.; 2. C. Kleefstra. Adam. In 1 uur 3 min. 13 3/5 sec. 3. N. v. d. Plaat. Adam: 4. L. de Booij, Adam: 5. G. v. d. Veen. Den Haag en 6. M. Schoutema. Den Haag.

 

EDAM ( 1943.09.19 )

Amateurs: 1. Jan Pool, Schoorl; 2. Evert Grift, Amsterdam; 3. Piet Peters, Haarlem; 4. T. van den Dungen, Den Bosch; 5. M. Kettenis, Den Haag; 6. J. Kunst s-Heerenberg; 7. G. Blauw, Zaandam; 8. A. Kuilman, Beverwijk; 9. H. Berlips, Amsterdam; 10. A. Verhoeven, Overschie;

Nieuwelingen: 1. L. de Booy, Amsterdam; 2. W. Grift, Soest; 3. J. van de Boek, Soest;

Veteranen A: 1. D. Vermeulen, Amsterdam; 2. C. Schoor, Amsterdam; 3. C. Wijnberg;

Veteranen B: 1. van der Waag, Rotterdam; 2. van Griensveen, den Bosch; 3. F. Hauser, Amsterdam;

 

GELEEN.(1943.09.12)

Onder zeer groote belangstelling (pl.m. 10.000 toeschouwers) werd Zondag de ronde van Geleen verreden. De strijd verliep spannend van het begin tot het einde. De profs reden 46 ronden over 120 km. De Korver en Steenbakkers liepen al direct uit en noteerden na 12 ronden een voorsprong van ruim 1 minuut.. In de 16e ronde waren de uitloopers weer in het peleton teruggevallen. Hofman viel ta de 17e ronde uit. Steenbakkers, van Amsterdam, de Korver, Schulte, Motké en Wijdenes bleven in de kopgroep. Middelkamp, aanvankelijk in de staartgroep, springt naaide tweede groep. In de 21ste ronde ging Steenbakkers er alleen van door, .maar na enkele ronden viel ook hij terug. Middelkamp kreeg een lekken band en gaf op. Ook Sijen en Schweitzer, staakten den strijd. Pellenaars, Braspenninx en Schulte gingen na de 25ste ronde op kop, maar sposedig nemen van Amsterdam, en de Korver de leiding over. In de 41ste ronde brak de strijd voor goed los. Braspenninx en Pauwels liepen uit en vergrootten den voorsprong regelmatig. Schulte gaf vervolgens wegens maagkrampen op. In de laatste ronde liep Braspenninx weg en won onbedreigd in den tijd van 3 uur, 2 min. 25 sec.,

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx, 2. Frans Pauwels, 3. Kees Pellenaars, 4. Aad van Amsterdam, 5. Andre de Korver, 6. Henk Lakeman, 7. Bep van de Wal, 8. Antoon Steenbakkers, 9. Bernard Francken, 10. Marcel Dupont,

Amateurs: 1. Henk Croonen, 2. Cees Bijl, 3. Joop Middelink, 4. E. Grift; 5.Kuilman;

Nieuwelingen: 1. W. Grift; 2. v.d. Broek; 3. Duijker; 4. Schoutema. •.

 

GOUDA.(1943.08.08)

PELLENAARS WINT TE GOUDA.

Voor de professionals en onafhankelijkèn, die heden in de Ronde van Gouda honderd kilometer moesten rijden, was de klim, dien het zware maar goede wegparcours bevatte, oorzaak, dat de gelederen al spoedig gedund werden. Aan den kop werd hardnekkig gevochten, waardoor telkens andere deelnemers van het sterke veld de leiding hadden. Bijzonder onderscheidde zich Pellenaars, die dertig kilometer voor het einde alleen ontsnapte en voor de zege vocht. Het peloton bleef achter hem aanjagen en ten slotte werd hij ingeloopen. Andere concurrenten speelden eenigen tijd een rol, o.a. v. d. Zanden, v. Gent en v. Amsterdam, doch in de laatste ronde wist Pellenaars allen van zich af te schudden en met Middelkamp aan zijn wiel als winnaar de eindstreep te passeeren. Minder dan de helft van de renners reed de course uit. De uitslagen luiden:

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars, Breda; 2. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 3. Aad van Amsterdam, Princenhage; 4. Cees Joossen, Made; 5. Frans van de Zande, Bergen op Zoom; 6. Chris van Gent, Rotterdam; 7. Jan Schweitzer, Maastricht; 8. John Braspennincx, Princenhage;  9. Joop de Visser, Den Haag; 10. Henk Lakeman, Amsterdam; 11. Cor de Best, Haarlem; 12. Jan Lambrichts, Bunde;

Amateurs: 1. J. Verwoerd, Breukelen; 2. Joop Middelink, Amsterdam; 3. Tonnie van de Dungen,

 

HAARLEM.(1943.07.25)

Theo Middelkemp wint de Ronde van Haarlem-Noord.

De wijze waarop T. Middelkamp Zondagmiddag de Ronde van Haarlem-Noord won, was bijzonder fraai. De laatste dertien ronden van de twee en dertig ging hij alleen aan den kop en zonder eenigen tegenstand won hij bij de beroepsrenners de ronde over een afstand van 80 K.M. Had Middelkamp een prachtig succes op den weg, het bestuur van de HSV „De Kampioen" boekte een succes met de organisatie, welke uitstekend in orde was. Vele belangstellenden hadden zich langs de Delftlaan en omgeving geschaard en waren getuigen van drie ritten, welke weliswaar niet spannend waren, doch veel van de renners vergden. Bij de nieuwelingen en amateurs bleef het peloton nogal gesloten en de deelnemers slaagden er dan ook niet in, een voorsprong te behalen. De sprint moest de beslissing brengen. Bij de amateurs was die bijzonder spannend en de jury had moeite de volgorde te bepalen. Bij de laatste groep hebben enkele Haarlemmers een woordje meegesproken, o.a. Cor Bijster, die af en toe den kop had. Hij eindigde als vierde; Boersma werd achtste. De rit van de beroepsrenners over 80 K.M. was aantrekkelijker. In het eerste deel van den strijd ging het gelijk op en om beurten namen de renners de leiding, doch het gelukte hun niet uit te loopen. Veel aandacht had het publiek voor Cor de Best. doch spoedig bleek, dat hij in minder goeden vorm was. Daarbij kwam, dat hij pech kreeg en tenslotte moest hij den strijd staken. De Beverwijker Van Voren slaagde er na de elfde ronde in een voorsprong van vijftig meter te halen en dien voorsprong zelfs een ronde lang vol te houden, doch de achtervolgers haalden hem in. Dertien ronden voor het einde kwam het keerpunt en toen Theo Middelkamp een voorsprong van ruim honderd meter haalde, had niemand nog verwacht, dat hij dertien ronden lang alleen aan den kop zou blijven. Wel trachtte de ploeg der achtervolgers hem in te halen, doch iedere ronde werd het verschil grooter. Na acht ronden was hij 15 seconden voor en drie ronden voor hot einde reeds 30 seconden. Fel reed hij door en toen hij de eindstreep gepasseerd was, waren de achtervolgers een minuut achter. Zijn tijd was 1 uur, 52 min. 43 sec. Van der Zande had zich onderscheiden en had zich een voorsprong  kunnen verwerven. Als tweede kwam hij binnen met een achterstand van 30 sec.;

Beroepsrenners: 1. Theo Middelkamp; 2. Frans van de Zande; 3. Aad van Amsterdam; 4. Marinus Buuron; 5. Cees Joossen; 6. Wim de Ruijter; 7. Cor Wijdenes; 8. Andre de Korver; 9. Frans Pauwels; 10. Chris van Gent; 11. Henk Lakeman; 12. Snelders; 13. Heslinga; 14. Franke; 15. Willem Reuter;

Amateurs: J. Kettenis, Rotterdam;  2. C. Lokkers; 3. Middelink; 4. C. Bijster; 5 C. H. Bijl; 6. J. Kunst; 7. J. H van Hekken; 8. C. Boersma; 9 P. Markensteijn, IJmuiden;.

Nieuwelingen: 1. W. v. d. Grift, Soest, 38 min. 3 sec, 2. F. Leemans, 3. W. Duyker, 4. C. Bannes, 5. W. Dahmes, 6. C. Rep;

 

HILVERSUM.(1943.07.11)

Van Amsterdam wint de Ronde van Hilversum Middelink eerste bij amateurs Schulte door vol uitgeschakeld

Met de Ronde van Hilversum heeft Aad van Amsterdam zijn vierde overwinning op de weg in dit seizoen in de wacht gesleept. Met zijn onafscheidelijken vriend Braspénninx was hij reeds kort na de start weggevlucht om een voorsprong te behouden. Aanvankelijk had ook Schulte zich bij dit tweetal kunnen voegen, doch de Bosschenaar kreeg pech. Toen hij later met Steenbakkers nog eens bij hen kwam werd hij door een val uitgeschakeld. Bij de amateurs heeft de Amsterdammer J. Middelink op een bijzonder fraaie wijze de overwinning behaald in een wedstrijd over 60 km.

De beslissing was reeds vroeg in de 100 kilometerwedstrijd van de beroepsrijders gevallen. Acht ronden na de start schoot de Brabander J. Braspenninx met Aad van Amsterdam naar voren.

Schulte begreep dat met een grote voorsprong weinig bereikt kon worden en hij wist een paar ronden later, na een korte,  doch felle achtervolging bij de vluchtelingen te komen. Het had er slechts even de schijn van. dat deze po-, ging van het trio spoedig de kop ingedrukt zou worden, toen eerst Pellenaars en dan Jan Lambrichs achter de vermetele vluchtelingen aangingen. Na 20 kilometer van goede samenwerking was de voorsprong echter 150 meter.

De Beverwijker Arie Vooren deed eveneens een poging bij hen te komen. Zijn sprong bleek te kort evenals ook van Lakeman en Franken.Toen een derde gedeelte van de wedstrijd was verreden had Steenbakkers een kans van slagen toen het tempo ,van de koplopers zakte, maar hij bleef „hangen". In deze periode kreeg Schulte een lekke band. Dit was fortuinlijk voor Steenbakkers want toen de Bosschenaar van rijwiel verwisseld had kon hij in gezelschap van zijn stadgenoot de achtervolging op Van Amsterdam voortzetten.

Het was voor hen overigens een gemakkelijke taak, want het Brabantse duo verzuimde het kopwerk goed te verdelen. Slechts enkele kilometers waren nodig om het viertal bij elkaar te brengen, maar intussen begreep men in de grote groep slecht, dat nu de grote kans voor het peloton voorbij was gegaan. Er zaten nu vier favorieten aan de kop. Er ging echter een kreet van teleurstelling langs het parcours: „Schulte is er weer af!" In een der bochten was hij ten val gekomen en ondanks het feit dat hij spoedig weer op zijn fiets zat, werd hij al spoedig in de achtervolgende groep opgenomen, waarin Evers, Lakeman zich goed weerden. Met nog 33 km. te rijden ging het spannen, toen plotseling Pellenaars, Schulte, Lakeman en Evera fel aan de kop joegen, doch de jacht werd niet doorgezet en de gewonnen meters gingen spoedig weer verloren. Wijdenes was door een lekke band uitgeschakeld en moet het parcours verlaten. Ook De Best, Motké en enkele andere kopstukken verdwenen van het toneel. Ér waren nog slechts 23 renners in de strijd. Onder de twintig achtervolgens ontdekten we nog Middelkamp, De Ruiter, Lakeman, Evers, Joossen, v. d Zande, Schulte, Lambrichs, De Korver, v. d. Wal, Bakker, Snelders, Lambrichs, en tot onze verrassing ook de Hagenaar G. Heslinga. Met nog 24 kilometer voor de boeg vertoonde Schulte zich nog even op het voorplan, doch als hij zich niet kon loswerken, verdween hij naar de staartgroep om tegen het einde de strijd te staken. Lakeman nam zijn taak over en er ontstond prachtige achtervolging. Meter voor meter won hij terrein. Van de 20 seconden achterstand werden met iedere ronde een paar seconden afgeknabbeld. Het werd 15 seconden doch dan bleef hij even „hangen". Een premie die langzamerhand verhoogd is tot ƒlOO — voor den renner die het eerst het kopgroepje bereikt, moedigde hem aan en verbetert vocht hij door. Diep over het stuur gebogen joeg hij fel over het asfalt. Hij kwam tot op honderd meter van het trio, doch toen begrepen die, dat Lakeman een gevaarlijk tegenstander kon worden in een eindsprint en zij verhoogden het tempo juist op het moment, dal Lakeman een inzinking kreeg

Zijn harde zwoegen werd niet beloond. Het was een troost voor Lakeman, dat de Jury hem toch de premie toekende voor zijn dappere rijden. Een fele eindsprint bracht Van Amsterdam op de eerste plaats met op anderhalve lengte Braspenninx en enige lengten daarachter Steenbakkers.

De wielermiddag op het snelle 1 km.-parcours was begonnen met een wedstrijd voor nieuwelingen over 30 km., waarin, zoals verdacht werd, Grift en Kleefstra de hoofdror speelden. Met W. v. d. Plaat en Ruiter namen zij een voorsprong, waarna laatstgenoemde door een lekke band terugviel. De eindsprint tussen het trio bracht na een spannende sprint den Soestenaar Grift op de eerste plaats voor Kleefstra en v. d. Plaat.

Een renner van klasse

Zoals we vermoed hadden, heeft Middelink de hoofdrol in de 60 km wedstrijd der amateurs vervuld. Reeds na twintig kilometer was hij er vandoor gegaan en toen hij even later steun van zijn stadgenoot Kuiken kreeg, werd de voorsprong allengs groter. De Jury beging toen de fout om enkele renners, o.w. de Limburger Paulissen, toen al uit de wedstrijd te nemen. Eerst tegen het einde zag een andere Limburger, Leo Pepels, kans, aan de bewaking van

het peloton te ontsnappen. Het was een zeer fraaie zege van Middellink.

Zijn rijden stempelt hem tot een renner van klasse! Kuiken was door

een lekke band uitgeschakeld. De uitslagen waren als volgt:

Nieuwelingen: 1. W. Grift. Soest, 30 km in 53 min. 54 sec.; 2. P. Kleefstra, Amsterdam, 3. W. v. d. Plaat, Amsterdam. 4. W. Duiker, Amsterdam, 5. F. Leeman. Amsterdam, 6. J. Groenewoud, Amsterdam.

Amateurs: 1. J. Middelink, Amsterdam, 60 km in 1 uur 39 min. 44 sec.; 2. op 15 sec.: L. Pepels, Elslo; 3. op 35 sec.: P. Peters, Haarlem; 4. C. Boersma, Haarlem. 5. G. Blauw. Zaandam, 6. E. Verhoekske, Den Haag, 7. C. Bijl, Den Haag. 8. H. Hoek. Amsterdam, 9. T. v. d. Dungen, Den Bosch.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam, Princenhage;  2. John Braspennincx, Princenhage; 3. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 4. Andre de Korver, Rotterdam; 5. Frans van de Zande, Halsteren; 6. Wim de Ruijter, Rotterdam; 7. Henk Lakeman, Amsterdam; 8. Arie Vooren, Amsterdam; 9. Gerrit Heslinga, Den Haag; 10. Piet Evers, Zaandam; 11. Cees Joossen. Made; 12. Pauwels, Kieldrecht; 13. Willem Reuter, Amster- dam; 14. T. van de Wal; 15. Snelders, Breda;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1943.08.29)

Middelkamp Ned. Kampioen op den weg.

De wegwedstrijd om het kampioenschap van Nederland voor profs en onafhankelijken, over een afstand van 124 K.M., gehouden op den Cauberg, werd gewonnen door Middelkamp in 3 u. 45 min. 8.6 sec. 2. Joosen; 3. v. d. Zande; 4. De Ruiter; 5. Pauwels; 6. Schweitzer; 7. Van Amsterdam; 8. Verschuren. Het verschil tuschen een wegwedstrijd over den langen afstand en van stad tot stad is o.m. dit, dat zoo een wedstrijd gewonnen kan worden door een deelnemer, die eenige lekke banden of anderen tegenslag heeft gehad. De winnaar van een circuit of van een wedstrijd over zooveel ronden, die bij elkander niet langer zijn dan 125 kilometer, moet alle geluk meehebben, wil hij slagen. Welnu, Theo Middelkamp heeft alle geluk van de wereld meegehad, maar.... hij heeft ook uitmuntend gereden! Zijn geluk was tweeledig. Hij zelf bleef van iederen tegenslag verschoond en hij werd van zijn ernstigste concurrenten ontdaan, doordat zij aan pech ten offer vielen. Schulte, Lambrichts, De Korver, Van Amsterdam, Evers, Bakker, Pellenaars, Steenbakkers en Schweitzer, die stuk voor stuk goed reden en een werkelijke bedreiging vormden, verlieten door lekke banden öf den strijd of zij werden ver naar achteren geworpen, maar nogmaals zij gezegd, dat Middelkamp zoo goed reed, dat hij zijn volle kans had behouden, al waren die anderen ook in de course gebleven. Van de veertig deelnemers, onder wie dertien onafhankelijken, reden twaalf man den wedstrijd uit, doch er waren er daar nog vier onder, die een of meer ronden van 6,5 kilometer nota bene — achterstand hadden. Uitgezonderd de eerste ronde, er moesten ,er twintig worden gereden, dus ook twintigmaal moest de Cauberg beklommen worden, waren de omstandigheden geheel naar 's renners aard. En de regeling was ditmaal ook perfect. Vele duizenden hadden zich langs het mooie parcours geschaard. In de eerste ronden verdween reeds De Best uit het veld. Na drie ronden bleken Montfroy, v. d. Wal, Hofstede, Smelders, Van den Beemt, Mosterd, Visser, Landzaat en Couwenhoven tegen den Cauberg niet mee te kunnen. Het veld was toen dus reeds aardig gedund. Nu hebben wij tal van wedstrijden op het Caubergparcours meegemaakt. Er waren er onder, waarin men zich in de eerste helft vrij koest hield en ook vrij gezapig den Cauberg beklom, om eerst in de laatste helft den strijd ronde na ronde toe te spitsen. Maar thans werd reeds van de derde ronde af de Cauberg aangegrepen om een afmattingsslag te ontwikkelen. Telkens waren er andere renners, die den aanval openden en telkens kwamen dan ook andere renners het eerst boven. Dan was het Steenbakkers met Schweitzer, dan weer Wijdenes en De Korver. Maar ja! In de achtste ronde brak een pedaal van De Korver, die een besten indruk maakte en in dezelfde ronden misten we ook Schulte, die als een groot favoriet had gereden, maar nu door lekke banden werd uitgeschakeld. Toen, in de negende en tiende ronde, en, ja zelfs in de elfde nog, waren Braspenningx en Schweitzer aan den kop, met eenige honderden meters voorsprong op een groep, die nog maar uit tien man bestond. En daarna was het v. d. Zande, die het eerst boven kwam, op hetzelfde moment, dat Pellenaars wegens lekke banden den strijd moest opgeven. Pauwels en v. d. Zande brachten het zelfs tot veertig minuten voorsprong, doch na 16 ronden, toen Van Amsterdam, die steeds mee voorop was geweest, huilend voorbij kwam, omdat hij naar achteren was gesukkeld door twee lekke banden, waren er nog aan den kop en in een groep vereenigd: Pauwels, Wilsen, Braspenningx, Schweitzer, v. d. Zande, De Ruiter (de eerste der onafhankelijken) en Middelkamp, terwijl Jan Lust en Verschuren met Van Amsterdam met beduidenden achterstand volgden.

De beslissing.

In de 18e ronde, dus twee ronden voor het eind, had onder de zeven leiders de beslissende slag plaats. Middelkamp had ons toegeroepen, dat hij er „de groote plaat” had opgezet, hetgeen beteekende, dat hij zijn groote versnelling

reed. En met die „groote plaat" gooide hij zich tegen den Cauberg op. Al zijn concurrenten raakten los, ook Braspenningx, behalve echter Joosen, die zich in dit kampioenschap van een nieuwe zijde als goed klimmer had doen kennen. Braspenningx kreeg even later een lekken band en staakte toen den strijd. Middelkamp en Joosen namen in diezelfde ronde zooveel voorsprong,

dat zij niet meer werden verontrust. Het resultaat tusschen deze twee was niet twijfelachtig, omdat Middelkamp een sprinter is, terwijl Joosen, zooals bekend, niet over een sprint beschikt. Het groepje der leiders viel toen uiteen en de uitslag werd:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 2. Cees Joossen, Made; 3. Frans van de Zande, Halsteren; 4. Wim de Ruijter, Rotterdam; 5. Frans Pauwels, Kieldrecht; 6. Jan Schweitser, Maastricht; 7. Aad van Amsterdam, Princenhage; 8. Piet Verschuren, Rotterdam; 9. Jan Lust, oostzaan; 10. Bouk Schellingerhoudt,

Beroepsrenners: 1. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 2. Cees Joossen, Made; 3. Frans van de Zande, Halsteren; 4. Frans Pauwels, Kieldrecht; 5. Schweitzer, Maastricht;

Onafhankelijken: 1. Wim de Ruiter, Rotterdam; 2. Jan Lust, Oostzaan; 3. Bouk Schellingerhout; 4. Jan de Visser, den Haag; 5. Montfroy; 6. Couwenhoven, Bleiswijk;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1943.09.05)

TONNY VAN DEN DUNGEN KAMPIOEN DER AMATEURS.

De Bosschenaar T. v. d. Dungen is er Zondag in geslaagd het wielerkam- pioenschap op den weg voor amateurs te behalen. Het is niet in een grooten of spannenden strijd gebeurd. Tonny heeft zijn kans gegrepen, vroeg, en na gebleken is, op de juiste wijze. Hij trok er reeds in de eerste ronde tusschen uit met Rutten, Blaauw, Croonen en Verhoeven. In deze kopgroep kwamen nog enkele nuances, doch de rest van het peleton slaagde er niet meer in de vluchtelingen op te slokken. In een verbeten sprint zegevierde tepslotte van den Dungen voor Blaauw. De ongeveer 85 renners werden gestart door Dirk Mooy, den kranigen kampioen van verleden jaar, die echter door de amputatie van een been, ontijdig het actieve wielerleven vaarwel moest zeggen. De voorzitter van de N.W.U., Jhr. v. d. Berch van Heemstede, hing den nieuwen kampioen een krans om en wenschte hem met zijn overwinning geluk. De uitslag luidt:

Amateurs: 1. Tonnie van de Dungen, Den Bosch; 2. Gerrit Blaauw, Zaandam; 3. Henk Croonen, Beuningen; 4. J. Kunst, Stokkum; 5. C. Bijl, Den Haag; 6. L. Pepels, Elsloo; 7. H. Stakenburg, Amsterdam; 8. G. van beek, Oostzaan; 9. P. Peters, Haarlem; 10. J. Bakker, Amsterdam; 11. J. van Bussel, Den Haag; 12. R. van Zalinge, Bussum; 13. J. van Riel, Rotterdam; 14. A. van Markenstein, IJmuiden; 15. J.J.C. Krever, Amsterdam; 16. J. de Troye, Hoensbroek;

 

MAASTRICHT.(1943.04.11)

BRASPENNINZ WINT TE MAASTRICHT. Zege in eindsprint.

Braspenninx heeft vandaag het eerste criterium van Maastricht gewonnen. Hij legde het parcours van 60 ronden (125 km) af in 3 uur 20 min. 10 sec. De spannende strijd werd in een felle eindsprint beslist. Tweede werd Syen (Maastricht), derde Lakeman (Amsterdam) en, vervolgens: 4. Joossen (Made), 5. Steenbakkers (St. Michielsgestel), 6. Lambrichs (Bunde), 7. Engel (Amsterdam). Lakeman deed in dezen wedstrijd zeer van zich spreken; hij was steeds in de voorste gelederen te vinden. Van de deelnemende Limburgers was het vooral Lambrichs die op den voorgrond trad. De winnaar Braspenninx kwam er eerst in de negende ronde goed in en van toen af aan was hij bij de eerst aankomenden van elke ronde. In de negentiende ronde werd de heele groep renners uit elkaar getrokken en in de kopgroep, waarin nog al eens verandering kwam, zagen we o.m. Lakeman, Lambrichs, De Korver, Steenbakkers, Joossen, v. Amsterdam, Braspenninx en later ook de Maastrichtenaar Syen. Toen er dertig ronden gereden waren, dus op de helft van den wedstrijd, waren er nog een vijfentwintigtal renners over. De strijd ging toen voornamelijk tusschen het eerste en tweede peloton. Er werd door het tweede peloton, waarin inmiddels o.a. Lambrichs, Syen en Schweitzer waren terecht gekomen, hard gejaagd. Toen er nog negentien ronden te rijden waren, raakten uit het tweede peloton de drie Limburgers Lambrichs, Syen en Schweitzer los en zetten de achtervolging in. Van Amsterdam voegde zich hierbij, doch moest den strijd staken. Thans streden er drie pelotons. In de eerste groep Lakeman, Braspenninx en Joossen, gevolgd door de tweede bestaande uit Lambrichs, Syen, Steenbakkers en Reuter met een achterstand van 1 minuut. De tweede groep zette een geweldige jacht in en in de 53ste ronde was de achterstand der achtervolgers nog slechts honderdmeter. In de volgende ronde was de poging der drie Limburgers, van wie Schweitzer den strijd moest staken wegens een lekken band, geslaagd en lagen beide pelotons brj elkaar. Onder groote spanning verliepen de laatste zes ronden. De renners bewaakten elkaar zorgvuldig en als Lakeman poogde te ontvluchten, werd hij direct ingehaald. In een felle eindsprint behaalde ten slotte Braspenninx uit Princenhage de overwinning.

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx; 2. Huub Sijen; 3. Henk Lakeman; 4. Cees Joossen; 5. Antoon Steenbakkers; 6. Jan Lambrichs; 7. Jaap Engel; 8. Freek Pronk; 9. Jan Gommers; 10. Chris van Gent;

Nieuwelingen: 1. Huub Vinken, 2. xxxxx 3. xxx

 

MAASTRICHT.(1943.08.22)

Gerrit Schulte wint te Maastricht

Gerrit SChulte heeft, na een formidabele eindsprint, de zware 125 km. lange wegwedstrijd in Limburgs hoofdstad gewonnen, waarbij hij Theo Middelkamp, Braspenninx en Joossen in deze volgorde achter zich liet, en zich daarmede als derde grote favoriet voor het komende landskampioenschap aangemeld heeft. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat de zege werd beïnvloed door de steun welke hij van Lakeman genoot. Nadat de Limburgers Schweitzer en Lambrichs gedurende meer dan 70 km. een grote rol hadden gespeeld, kwamen de eerste vier uit de Ronde van Sittard naar voren waardoor deze ronde een revanche werd van de vorige week. Tegenslag is overigens een grote factor in deze strijd om de „Grote prijs van Hoog- Frankrijk" (genoemd naar een volksbuurt in Maastricht) geweest, waarbij vandalisme eveneens een rol gespeeld heeft. Het zeer, zware, ruim 2 km. lange parcours, waarin een miniatuurcauberg was gelegen, eiste veel van de renners, die bovendien gedupeerd werden door het feit, dat zeer onsportieve lieden spijkertjes op een gedeelte van het parcours hadden gegooid. Zo werd reeds spoedig Lakeman door niet minder dan drie lekke banden uitgeschakeld en hadden ook De Best, Lambrichs en Schulte van dit euvel te lijden. Ten lesté kwam slechts een twaalftal rijders over de eindstreep, waarvan nog acht op een of meer ronden (een ronde was 2200,12 m.). Dat Gerrit Schulte zeer goed op dreef was, bleek reeds na acht km. toen Braspenninx zich in gezelschap van Schweitzer naar voren had gewerkt en, de blonde reus achter hen aanging. Hij haalde hen in en ging gelijk door, doch moest door bandenpech zijn poging staken. Lakeman kreeg eveneens een lekke band en de Amsterdammer toen zoveel achter, dat hij tenslotte op een ronde achterstand kwam te liggen. Was het daarbij gebleven, dan had de wedstrijd mogelijk een ander verloop gehad, doch Lakeman liet zich afzakken, totdat hij ter hoogte van Schulte was gekomen en zette toen plotseling alle zeilen bij. Twee pechvogels hadden elkaar gevonden en over de samenwerking, waren de meningen verdeeld. Ook Cor de Best ging niet vrij uit toen hij met ronden achterstand Lambrichs hielp. Ruim 16 km. voor het einde wisten Schulte, Joossen, Braspenninx en Middelkamp de Limburgers Lambrichs en Sijen en den Brabander Buuron op een ronde achterstand te brengen en daarna gebeurden er geen bijzondere, togen meer. Wel in de eindsprint. Pauwels ging, 800 meter voor de eindstreep, er van door toen Buuron reeds een kleine voorsprong had genomen. Het werd een lange sprint. Het zag er naar uit dat Braspenninx als eerste zou eindigen, doch Schulte schoot naar voren en in de laatste paar honderd meter kwam Middelkamp, juist te laat om nog eén serieuze greep naar de overwinning te.doen. Hij werd geklopt met slechts een kwart wiel lengte. De uitslag is als volgt:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. Theo Middelkamp; 3. John Braspennincx; 4. Cees Joossen; 5. Frans Pauwels; 6. Marinus Buuron; 7. Huub Sijen; 8. Jan Lambrichs; 9. Jos Aelen; 10. Henk Montfrooy; 11. Franken; 12. Veenendaal;

Amateurs: 1. Leo Pepels, 2. xxxxx 3. xxx

 

NIJMEGEN.(1943.09.20)

SCHULTE WON CRITERIUM TE NIJMEGEN.

Het criterium op de Goffert is ditmaal na fellen strijd gewonnen door Schulte. Negen ronden voor het einde reed hij zich los, maar werd na 3 ronden door zijn concurrenten weer ingehaald. Toch wist Schulte, die tweemaal pech had door defecten, opnieuw los te komen en werd met eenige lengten nummer een in den tijd van 2 uur 8 min. 3 4/5 sec. Over de eerste 50 kilometer was 1 uur, 3 min. 19 2/5 seo gereden, zoodat het een zeer snellen wedstrijd won.

De uitslag luidde:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. Piet Evers; 3. Aad van Amsterdam; 4. John Braspennincx; 5. Henk Lakeman; 6. Antoon Steenbakkers; 7. Jan Schweitser; 8. Cor Wijdenes; 9. Theo Middelkamp; 10. Bernard Francken;

 

OOSTERHOUT.WARANDA.(1943.04.26)

Van Amsterdam eerste te Oosterhout. Royale voorsprong.

Voor de tiende maal, werd hedenmiddag te Oosterhout onder groote belangstelling het wielercriterium De Warande verreden. Toen om drie uur het startsein voor de profs een onafhankelijken werd gegeven, ontbraken er — mede door de beruchte startgeldkwestie — diverse groote kanonnen.

Nauwelijks waren er acht ronden verreden of De Ruyter en Hofstede vluchtten uit het peloton weg en namen zij spoedig een behoorlijken voorsprong. Ook Maas en v. d. Beernt sloten zich in de volgende ronde bij dè uitloopers aan. Van Amsterdam zag echter het gevaar direct in; een felle demarrage volgde. Het peloton scheen daarbij stil te staan én na een korte, doch hevige achtervolging slaagde hij er in de vluchtelingen te bereiken. ln een geweldig tempo bleef hij doorgaan en slechts De Ruyter kon zijn wieltje houden, terwijl de andere renners naar het hoofdpeloton terugpakten.

Na een jacht van meer dan twintig ronden wisten de beide vluchtelingen weer aansluiting te krijgen met het hoofdpeloton en hadden zich zoodoende van een ronde voorsprong op de overige renners verzekerd. Lang bleef het peloton echter niet bijeen, want na 40 ronden waagden Reuter en v. d. Beemt samen een uitlooppoging, die aanvankelijk door de overige renners niet serieus opgevat werd. Wederom werd Van Amsterdam als eerste wakker geschud en in combinatie met Joossen en De Ruyter ging hij de vluchtelingen achterna. Het werd een zeer interessante achtervolging, die weer succes voor Van Amsterdam en De Ruyter opleverde Toen er nog 63 ronden te rijden waren was de situatie als volgt: in de kopgroep zaten Van Amsterdam en De Ruyter niet v. d. Star, Joossen, Van Heesch, v. d. Beemt, Reuter, Theuns, v. d. Zanden en v. d. Wal die op de eerste twee renners een ronde achter waren, terwijl achter die kopgroep door een andere groep renners een achtervolging werd ingezet, welke echter mislukte. Het leek er op, dat hier-mede de course beslist was. Van Amsterdam en De Ruyter bewaakrt-en zoowel elkander als hum concurrenten angstvallig.

Toen er echter nog 44 ronden te rijden waren, nam het vuurwerk weer in hevigheid toe. Uit de kopgroep wist zich een groep van zes renners los te maken, n.l Joossen, De Ruyter, v. d. Zanden, Reuter, Van Amsterdam en v. d. Star. Afwisselend kopnemend liepen zij op het, hoofdpeloton uit, dat met vereende kracht probeerde de uitloopers in te halen. In plaats, echter van een achterstand in te halen, liepen de vluchtelingen ronde na ronde uit en na een felle jacht over 18 ronden hadden zij den staart van het peloton weer te pakken. In de resteerende ronden bleef het peloton aaneengesloten en de sprint tusschen Van Amsterdam en Reuter bracht de eindbeslissing. Met éen verschil van drie lengten wist Van Amsterdam zijn concurrent Reuter te slaan, waarmee hij den wedstrijd won.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam, Princenhage; 2. Wim de Ruijter, Rotterdam; 3. Cees Joossen, Made; 4. Willem Reuter, Amsterdam; 5. Frans van de Zande, Halsteren; 6. Cor van de Star, Den Haag; 7. Thijs van Oers, Langeweg; 8. Leo de Beer, Amsterdam; 9. Joop de Visser; 10. Henri Maas, Geldrop; 11. Marinus Buuron, Bergen op Zoom; 12. van den Beemt, Etten; 13. Theuns; 14. Reeling, Vlaardingen; 15. Bos;

Amateurs: 1. Henk Boskemper, Amsterdam; 2. Henk Croonen, Beuningen; 3. J. Kuiken, Amsterdam; 4. Dakkenhorst, Overschie; 5. J. van leijen, Weesperkarspel; 6. J. Evers, Oosterhout; 7. Fessem, Tilburg; 9. Meijs, Tilburg;

 

ROERMOND.(1943.05.30)

GEEN VERRASSING! D-TREIN SCHULTE DAVERDE DOOR ROERMOND En tegen dit tempo was ook nu een fel jagend peleton niet opgewassen.

Een onafzienbare zee van toeschouwers, een Perfecte organisatie, een daverende startlijst — ook al verscheen de Bras dan niet, en....

een zonderlinge race!

Toen de bonte rennerssliert, die intusschen de uitvallers al met bosjes rond het circuit had gezaaid, de vijftigste ronde instormde, met de wetenschap dat er aan het, eind van die ronde met één enkelen sprint een premie van honderd florijnen te verdienen was, toen hadden we een eerste helft achter den rug waarin vrijwel uitsluitend de wel zeer milde premieregen karakter aan het gebeuren gegeven had.

Al die premies. Zij bezorgden de menigte na nauwelijks drie kilometers al de eerste uitlooppoging, toen premie-jager De Korver, samen met 'n best plukje renners, daaronder Schweitzer, Steenbakkers en Wijdenes, aan den haal ging. Het peleton zat er gezapig naar te kijken en wachtte rustig op de groote brokken, die — men had het tevoren aangekondigd — komen zouden.

Zij kwamen!

Schweitzer en de zijnen hadden nauwelijks 15. sec. voorsprong, toen iemand de goedheid had 150,-f- beschikbaar te stellen, voor den man, die het zou bestaan, een ronde uit te loopen. Toen zette in het peleton Gerrit Schulte zijn stofbril wat vaster op zijn neus en gaf samen met Cor Bakker 'n rondje superachtervolging weg, en daarmee was het gevaar meteen bezwaren. Meteen werd de premie nog honderd gulden vetter en dies ging Schulte, samen met Steenbakkers, De Korver, Lust, v. Swelm, v. d. Zande, Motké en Schweitzer, nog even serieus door. Het peleton werd er echter meteen helder wakker van en voornamelijk Pel, die hard op weg is om zijn besten vorm op den goeden dag weer terug te vinden, Sijen die ditmaal een tamme race ten beste gaf, en Lambrichs haalden de kopgroep terug. En steeds maar stroomden de premies — en daarmee de demarrages: nogmaals De Korver, daarna Schweitzer, die 'n uitstekende eerste helft had maar later 'n zwaren tik van den befaamden man-met-den-hamer kreeg, samen met Steenbakkers, en tenslotte “Sjarel" Hofman's zwanenzang in een fel rijdend groepje, waarin ook Schellingerhout, v. Swelm, Pauwels, v. d. Zande en Cor Bakker zaten.

KEERPUNT

Zoo kregen we vijftig aantrekkelijke ronden om.

Maar beslissende dingen waren er niet gepeurd. Zij gebeuren tegenwoordig niet, zoo lang men Schulte's gele trui niet aan den kop, Pelle's wapperende haardos niet in de buurt en Middelkamp (volgens het oude recept) alsmaar aan den staart vindt.

Maar toen kwam dan in de 50ste ronde die Premie-sprint om de honderd florijnen en Schulte en Pel maakten in een uiterst fellen sprint, dien Schulte won, uit wie het aardigheidje mee naar huis mocht nemen. Hij had gevolgen, deze sprint. Want het ging aan den kop zoo hard, dat het peleton meteen in vier brokken uiteen spatte.

Dat was bedrijf één. Bedrijf twee — 'n fijn spelletje tactiek, waarvan de ingewijden genoten hebben — volgde even later: Steenbakkers, Schulte's trouwe trainingsmaat, ging aan den haal. Het leidende groepje zat Schulte maar aan te staren, maar Schulte deed alsof zijn neus bloedde — en-Intusschen liep Steenbakkers maar uit, seconde na seconde. Dan kwam bedrijf drie: toen er afstand genoeg was tusschen Steenbakkers en de leidende groep, waarin de Pel de hoofdrol speelde, nam Schulte zijn sprong, een formidabelen sprong. Achter hem zat de Pel alles te geven om het gat weer dicht te maken, maar om dat te presteeren heeft men zijn topvorm noodig. En dus maakte Schulte den sprong naar Steenbakkers, in twee ronden.

Daarmee is de historie van deze tweede Ronde van Roermond eigenlijk verteld. Veertig ronden lang hebben Steenbakkers en Schulte met fantastische regelmaat en in een moordend tempo hun ronden gedraaid, in een hard maar weinig opwindend gevecht tegen Pel, Sijen, v. d. Star, Lakeman, Reuter, v. d. Zande en van Swelm, die hun achterstand rondeniang in de buurt van de dertig seconden lieten hangen, maar tenslotte in dit gevecht waarin het uitsluitend om tempo ging, een nederlaag leden.

Toen Schulte en Steenbakkers, waarvan nu Schulte het groote werk practisch in z’n eentje te doen had, eenmaal boven de 40 sec. kwamen, klapte de achtervolging in elkaar, en draaide groep II, waarin Lambrichs en Middelkamp nu opvallend werk deden, netjes naar Sijen en de zijnen toe, en gaf de tandem Schulte—Steenbakkers den heeren tenslotte beleefd doch duidelijk een lap, waaraan slechts Pel en v. d. Zande ontsnapten.

Dat Schulte van Steenbakkers won, was werkelijk geen wonder, en dat de Pel den moedigen v. d. Zande. voor de derde plaats geen kans gaf, vermoedde 'n kind. De sprint van het peleton was voor Lakeman, bedreigd door van Swelm en den fel spurtenden Jan Lambrichs, die, naar ons gevoel en in tegenstelling met den ofcieelen uitslag niet de negende, maar de zevende plaats veroverde.

DE AMATEURS

De amateurs maakten er 'n overzichtelijken wedstrijd van. Pepels. v. Dungen, v. Crone en Blauw zorgden daarvoor. Zij namen direct voorsprong, liepen uit tot op 1 minuut en bleven daar, vooral ook dank zij het goede werk van onzen Limburger. Hij ging echter volkomen “dood” de laatste ronde in en kwam aan den eindsprint, die fraai door v. Dungen gewonnen werd, niet te pas.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. Antoon Steenbakkers; 3. Kees Pellenaars; 4. Frans van de Zande; 5. Henk Lakeman; 6. Jan van Swelm; 7. Huub Sijen; 8. Bep van de Wal; 9. Jan Lambrichs; 10. Willem Reuter; 11. Cor van de Star; 12. Henry Maas; 13. Theo Middelkamp; 14. de Visser; 15. Cor Bakker;

Amateurs: 1. Tonnie van de Dungen; 2. Gerrit Blaauw; 3. Jac van Leijen; 4. Croone; 5. L. Pepels; 6. Martin; 7. H. Smits;

 

SITTARD.(1943.08.15)

SITTARD VOOR DEN BRAS. Eindsprint besliste 'n afvalrace.

We liepen — temidden van een onafzienbare zee van toeschouwers — hard tegen den zeventigsten K M., vóór in den veldslag der grootheden beslissende dingen te zien waren. Tot dan hadden we zwaar en serieus geschermutseld. Zoo dat het tempo direct verbasend hoog lag en we links en rechts de slachtoffers rond het zwembad zaaiden. Want wie pech had, Kreeg geen kans meer. De Pel, die 'n lek bandje niet meer goed maakte (want wat de Pel in Gouda klaarspeelde vertoont men niet iederen Zondag), onze Jan Lambrichs die aan drie lekke banden ten onder ging, en 'n heele ris anderen ondervonden dat aan den lijve. En serieus waren we al even hard. Want vrij spoedig hadden we 'n kopgroep met mannetjesputters als De Korver, minder roekeloos overigens dan normaal. Schweitzer, die op een geleende en dies onwennige fiets 'n pracht van 'n wedstrijd reed, Braspenninx, Pauwels, Steenbakkers, Rauter, Joossen, Schellingerhoudt en Lust. Deze menigte kwam op ruim twintig seconden en bleef daar hangen. Maar zij bleef verbazend lang hangen en het achtervolgende peleton, waarin Schulte en Middelkamp het groote werk zaten op te knappen, met assistentie van den Pel, Sijen, wiens debuut voor de slotphase van het seizoen nog zéér behoorlijke dingen beloofde, Van Amsterdam, Lakeman, Wijdenes en De Visser, hadden vele kilometers lang zwaar werk om in een nijdige jacht die 20 sec. weer goed te maken. Toen kregen we sensatie. De Pel zijn bandje, Reuter verloren we eveneens, en — Pauwels ging aan den haal. Hij reed enkele ronden lang fantastisch hard, bleef toen — en dat was tactisch fout — bij 'n viertal afgebeulde achterblijvers hangen, en reed zich onder deze bedrijven zoo morsdood, dat het peleton hem even later “a son aise" voorbij wandelde, waarna Middelkamps bloedeigen zwager voor de rest niet meer aan het gebeuren te pas kwam.

Inmiddels hadden Schulte en Schweitzer 'n van geestdrift verwekt door het peleton vaarwel te zeggen, doch dit feest duurde niet lang. Schulte reed 'n band lek en Schweitzer ging even op 'n schouder liggen.

Daarmee was dan het grootte moment gekomen. Steenbakkers en de Bras namen de vlucht Middelkamp sprong mee. Schulte trok in een fantastischen sprong van Amsterdam mee naar den kop, ook Joossen ging mee, en voorloopig scheen de race gereden. Maar het zat Schulte vandaag niet mee. Opnieuw offerde hij 'n bandje aan de goden en toen hij daardoor samen met Schweitzer op 55 sec. achter de leiders kwam te zitten, leverde dat even 'n spannende achtervolging op. Het werden 45 zelfs 15 seconden. Tóen gaven Bras en Middelkamp aan den kop 'n „duwke" meer, en vonden de achtervolgers het welletjes.

Terwijl nu op den achtergrond vooral Lakeman opmerkelijke dingen deed, wachtte men in spanning op den beslissenden slag. Hij kwam drie ronden voor het einde. De Bras demarreerde en alleen Middelkamp en Joossen kwamen mee, van Amsterdam verdween meteen en Steenbakkers werd zelfs nog door Schulte ingeloopen. Bras, Middelkamp en Joossen lieten het dan op 'n uiterst fellen eindsprint aankomen, waarin de Bras met slechts enkele banddikten den man uit Kieldrecht de overwinning wegkaapte.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. John Braspennincx, 2. Theo Middelkamp, 3. Cees Joossen, 4. Gerrit Schulte, 5. Antoon Steenbakkers, 6. Jan Schweitser, 7. Henk Lakeman, 8. Cor Wijdenes, 9. Jan Lust, 10. Huub Sijen,

Amateurs en nieuwelingen.

Ook bij de amateurs werd het ’n eindsprint van drie. Pepels, die veel werk verzette, Blauw en De Reier vloerden hier 'n uitgebreid péleton, waarvan eigenlijk alleen Paulissen serieuze pogingen deed om de leiders nog te halen.

Het leidende drietal kwam tot boven de minuut en deed het verder rustig aan. De eindsprint was voor den snellen Blauw, Tweede was De Beier die den sprintloozen Pepels op de derde plaats hield. V. d. Dungen won, 55 sec.

later, den sprint van het peletpn voor Sonnemans.

Bij de nieuwelingen deed onze Limburger Vinken knap werk. Hij werd tweede achter Grift en voor Janssen (Stein), Duijkers en v. d. Broek;

 

STEIN (1943.09.18 )

DE RONDE VAN STEEN.

Zaterdag werd de ronde van Stem verreden over 40 ronden van 80 km. 31 Renners verschenen aan den start Van het begin af ontspon zich een spanende wedstrijd, waarbij vooral Pepels, Blaauw, van Zalingen, Croonen en van den Heuvel dien 'toon aangaven, In de achtste ronde kreeg de kampioen van Dungen door bandenpech een groeten achterstand doch haalde dit later weer op. In de 36e ronde was de stand Pepels, Blaauw gevolgd door van den Heuvel en Kuilman. Blaauw wist als eerste over de eindstreep te gaan op eenige meters gevolgd door Pepels. Als derde arriveerde Kuilman, 4. v. d. Heuvel, 5. van den Dungen. De presatieprvjs werd toegekend aan den van Dungen.

Amateurs: 1. Gerrit Blaauw; 2. Leo Pepels; 3. Arie Kuilman; 4. v.d. Heuvel; 5. T. van de Dungen; 6. van Zalinghe; 7. Cronen; 8. Paulissen;

Nieuwelingen: 1. W. Grift; 2. Vinken;

 

STEIN.(1943.04.26)

Schulte wint de ronde van Stein Syen op de tweede plaats

Nog acht ronden... De zeer spannende strijd loopt ten einde. Ruim 100 km. Is er in de ronde van Stein gereden De duizenden Limburgers hebben de hoop op Jac. Sijen gevestigd. Even tevoren heeft de Maastrichtenaar zich na een schitterende achtervolging bij Schulte en Steenbakkers kunnen voegen. De Bosschenaren wisten echter wat zij aan Syen in de sprint hadden en probeerden hem los te werken Dat gelukte tenslotte Schulte alleen en... Limburg's hoop een kans op een zege van hun .favoriet stortte ineen. De kleine voorsprong van Gerrit Schulte werd ten slotte bijna een

minuut. Sijen bezette na een prachtige sprint de tweede plaats voor Steenbakkers en de Zaankanter Cor Bakker, werd een zeer goede vierde met een flinke voorsprong op niemand minder dan den „groten" Pellenaars en den Limburgsen favoriet Lambrichs. Gerrit Schulte heeft het niet cadeau gekregen - ditmaal, want zowel zijn tegenstanders als het zeer zware parcours van twee km. hebben veel van onzen voortreffelijken wegrenner geëist. Het was inderdaad een zeer zwaar parcours. Deze ronde kan wedijveren met b.v. de Duivelsrit van Heerlen Niet minder dan 60 maal moesten dé beroepsrenners de nogal zware klim nemen, waarbij zij zeker 20 meter moesten stijgen Natuurlijk stak André de Korver de lont in het kruitvat. Wie zou het anders zijn. Cor de Groot volgde zijn goede voorbeeld en direct werd het tempo zeer hoog opgevoerd. In wilde jacht ging het in de eerste ronden tegen de Kloosterberg op. Steeds wisselden de namen in de kopgroep. Op de voorgrond zagen we vooral de Zaankanten Cor Bakker en Schellingerhoudt. Daaren tegen reed Lakeman opmerkelijk slecht en verkreeg Lust en Wijdenes achterstand door een lekke band, zoals velen later — w.o. Molki — door dit euvel uit de wedstrijd gingen. Zij konden de snelle start niet weerstaan. Pellenaars, die in groep twee zat joeg met Sijen naar voren. In de schaduw van dit tweetal bevond zich een bekend figuur. Door velen niet meer herkend. maar toch in zijn goede jaren een beroemdheid op de weg. Het is de Kieldrechtenaar Theo Middelkamp, die ook weer eens van de partij is. Het was jammer dat hij door een lekke band moest opgeven, zijn heroptreden heeft echter een goede indruk gemaakt. Zeven man vormen halverwege de strijd de kopgroep. Het zijn Schulte, Pellenaars, Steenbakkers, Bakker, Schellingerhoudt, Lambrichs en Sijen. Toen Schulte en Steenbakkers er tezamen vandoor gingen, waren de Limburgers niet op hun hoede en toch kwam Sijen terug na een schitterende achtervolging. Men weet het reeds: Sijen hield het niet toen Schulte in de laatste acht ronden wegging. Het werd een fraaie zege voor den Bosschenaar.

De wedstrijd van de amateurs was aardig. De uitblinkers waren v. d. Kerkhof, Hulshof, v. d Heuvel en Paulissen, terwijl ook Pepels lange tijd een hoofdrol speelde. De uitslagen luidden:

Nieuwelingen: 1. H. Vinken; 2. Heijnen (Spalbeek); 3. R. Jansen (Stein); 4. A. Mulder (Beek); 6. E. Merry (Hoensbroek);

Amateurs: 1. v. d. Kerkhof (Helmond) 2 uur 16 min. 10 sec.; 2. op 15 sec. J. Hulshof (Den Bosch); 3. v. d. Heuvel (Den Bosch): 4. P. Paulissen (Stein); 5. L. Hendrix (Beek); 6. C. Boersma (Haarlem). 7

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte, Den Bosch; 2. Huub Sijen, Maasstricht; 3. Antoon Steenbakkers, Den Bosch; 4. Cor Bakker, Zaandam; 5. Kees Pellenaars, 6. Bouk Schellingerhoudt, 7. Jan Lambrichs, 8. Jaap Engel, 9. Frans Pauwels, 10. Mathijs Verveer,

 

TILBURG.HASSELT.(1943.07.04)

DE RONDE VAN DE HASSELT. Fraaie zege voor den Eindhovenaar Wijdenes. DE HAGENAAR BIJL EERSTE DER AMATEURS.

Onder overweldigende belangstelling is gisteren voor de 4e maalde „Ronde van de Hasselt" verreden. Vele duizenden hadden zich rijen dik rond het parcours geschaard teen na een kort welkomswoord van den heer H. Eekelaar, voorzitter van Hasselts Belang, de Burgemeester van Tilburg Mr. J. C. A. M. v. d. Mortel te 2 uur voor 46 amateurs het startschot loste. De amateurs die uit alle deelen van het land waren gekomen moesten 20 ronden rijden, een afstand van 65 K.M. De route die gevolgd werd was Hasseltstraat Reitschehoevestraat Tongerloschehoefstraat Herstalschestraat en Hasseltstraat. De amateurs hebben een spannende course geleverd. Na 45 K.M. wisten den Reyer Bijl en v. d. Heuvel de leiding te nemen. v. d. Heuvel kon het tempo niet volgen en moest lossen. Bijl en den Reijer die elkaar goed vérstonden en om beurten den kop namen wisten langzamerhand hun voorsprong te vergrooten. In de sprint won v. d. Bijl. Eerst 72 sec. later kwam de groep waarvan Verhoeven in de sprint won. De volledige uitslag der amateurs is:

Amateurs: 1 C Bijl Den Haag, tijd 1 uur 45 min. gemiddeld 37 K.M.; 2 P. den Reijer Scheveningen op 72 sec; 3 T. Verhoeven Overschie; 4 L. Paulissen Steyn; 5 P. v. d. Meys Tilburg; 6 A. Spronk Utrecht; 7 Leo Pepels Elsloo; 8 Th. v. d. Heuvel De Bosch. Als belooning voor zijn moedig ryden werd aan den Tilburger C. v. Fessem als extra premie een schemerlamp geschonken.

Profs en Onafhankelijken.

Te kwart voor vijf werd door onzen stadgenoot Jan Pijnenburg voor 32 profs en onafhankelijken het vertreksein gegeven. Na de eerste ronde werd door den Pijn een premie van f 25 uitgeloofd, die Theo Middelkamp won. Zoowat

iedere ronde waren er premies, zoodat er telkens verwoede sprintjes te zien waren.

Na 20 k.m. had Wijdenes een behoorlijken voorsprong weten te behalen en zette alleen door. Het duurde echter niet lang, want de hoofdgroep die weldra het gevaar bemerkte, zette de achtervolging in en de kans was verdwenen.

Er hadden zich echter tengevolge van dezen korten vinnigen stryd twee groepen gevormd. Negen renners waren op kop. In de tweede groep zat Middelkamp die na 30 K.M. uit de 2e groep kwam gesprongen en na 10 K.M.

de uitloopers bereikte. Dat was prachtig werk. Hierna was het wederom Wydenes die demareerde. 8 K.M. hield hy het vol. De 2e helft van den wedstrijd was intusschen bereikt. Wydenes had gezelschap gekregen van Lakeman. Op 300 meter volgde de groep met Snelders, Dumoulin, Pauwels, v.d. Zanden, Middelkamp en Schweitzer.

De twee uitloopers Lakeman en Wydenes zetten onvermoeid en luide aangemoedigd door de menigte hun uitlooppoging voort. De voorsprong werd grooter. Na 65 K.M. bedroeg deze 56 sec. dan volgde een groep van 7 renners en 3 min. nadien volgden wederom 8 renners. Na 75 K.M. bedroeg, de

voorsprong van de leiders nog 44 sec. Toen de 80 K.M. waren afgelegd

was de volgorde: Lakeman en Wijdenes. op 35 sec. Middelkamp, v.d. Zanden, Pauwels en Snelders. Het was een spannende race. Zouden de uitloopers het vol kunnen houden, tegen de felle achtervolging. Pauwels en Snelders konden het tempo niet volgen en zakten terug. De overige renners werden gedubbeld. Na 90 K.M. bedroeg de achterstand van Middelkamp en v.d. Zanden op de leiders nog slechts 200 meter en één ronde later hadden zij de uitloopers bereikt. Een fraaie prestatie die met een ovatie werd begroet.

De laatste ronde ging in. De winnaar was moeilijk aan te wijzen. Toen de renners het laatste rechte einde in zicht kwamen, lag Wijdenes 50 meter voorop en deze voorsprong wist hy onder oorverdoovend gejubel te handhaven. In de spurt won Middelkamp en legde beslag op de tweede plaats, gevolgd door Lakeman en v.d. Zanden. De volledige uitslag luidt:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Cor Wijdenes, Eindhoven; 2. Theo Middelkamp, Kieldrecht; 3. Henk Lakeman, Amsterdam; 4. Frans van de Zande, Halsteren; 5. Frans Pauwels, Belgie; 6. Cor Snelders, Breda; 7. Joop de Visser, den Haag; 8. Jos Aelen, den Haag; 9. Jan Schweitser, Maastricht; 10. Henk Landzaat, Utrecht; 11. W. Kuipers, Den Haag; 12. L. Dumoulin, Tilburg; 13. H. Montfroy, Arnhem; 14. R. Lomans, Princenhage; 15. John Braspennincx, Princenhage; 16. M. v.d. Beemt, Etten; 17. A, Kuipers, Den haag;

 

UTRECHT.VEEMARKT.(1943.08.21)

Pellenaars de snelste te Utrecht.

In een criterium op de Veemarkt te Utrecht leek het aanvankelijk, dat Van Amsterdam ging winnen, doch toen er nog vijf ronden te rijden waren, kreeg hij een lekken band. waarvan Pellenaars profiteerde. De uitslagen luiden; Amateurs: 1. C. Bijl 1 u. 34 m. 30 s.; 2. H. Kroone. 3. C. Slokkers; 4. R. van Zalingen; 5. J. Middelink.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Kees Pellenaars, 2. Antoon Steenbakkers, 3. Piet Evers, 4. Gerrit Boeijen, 5. Aad van Amsterdam, 6. Bep van de Wal, 7. Wim de Ruijter, 8. Willem Reuter, 9. Cor Wijdenes, 10. Bouk Schellingerhoudt,

 

UTRECHT.ZUILEN.(1943.06.02)

Ronde van Zuilen opnieuw groot succes

Cor Wijdenes eerste bij de profs. - Utrechtenaar Spronk de beste amateur. – Grift ook hier de snelste nieuweling.

De  Ronde van Zuilen heeft nog aan populariteit gewonnen! Ondanks de omstandigheden, die toch allesbehalve gunstig waren om dit wielersport- evenement te doen slagen, stonden nog meer toeschouwers langs

het 1100 Meter lange parcours geschaard, dan vorig jaar.

Hetgeen op vele duizenden neerkomt.

We schreven Dinsdag, dat het er zou spannen. En dit is uitgekomen ook, al vond de wedstrijd niet zijn hoogtepunt in een grootsch duel Schulte Pellenaars. De “keien" hebben het ditmaal n.l. op andere wijze uitgevochten;

hoe, wil ik zoo dadelijk beschrijven.

Cor Wijdenes, tegenwoordig te Eindhoven woonachtig, won op schitterende wijze in de beroepsklasse, na een buitengewoon sterken, overtuigenden koers te hebben gereden.

Bij de nieuwelingen toonde de Soestenaar Grift zich weer eens ongenaak- baar, terwijl de' Utrechtenaar A. Spronk als de snelste amateur uit het strijdperk kwam. Een extra succes voor de organiseerende wielerclub „de

Volharding", waarvan Spronk lid is.

In geen van de drie categorieën hebben de winnaars het cadeau gekregen, want zoowat alle cracks kwamen aan den start. Slechts bij de profs ontbraken eenige inschrijvers, t.w. Braspennincx, Sijen, Groenewegen en v. Oers, doch de koers is er niets te minder om geworden, integendeel, van den aanvang af is er hard, heel hard gereden, waardoor een gemiddelde van ruim 40 K.M., per uur aangehouden werd. De premie-regen welke nu en dan op de hoofden der renners „neerdaalde", zorgde er voor dat er geen enkele maal verslapping intrad, hetgeen nu en dan dreigde te gebeuren.

Te goed drie uur werd het vertreksein voor dê beroepsrenners gegeven, die een kleurig veld vormden en onmiddellijk een hoog tempo in zetten. Reeds spoedig vormde zich een kopgroepje van vijf man, bestaande uit de Korver, Wijdenes, Lakeman, Arie Vooren en van Amsterdam. Schulte en Pellenaars, die elkander angstvallig bewaakten, probeerden om beurten uit het peloton naar de vluchtenden te springen, doch dit mislukte geregeld, ook al omdat het leidende quintet op groote snelheid door bleef gaan.

Langzaamaan kwam er meer „licht" tusschen de vluchtenden en de tweede groep en in de 17e ronde (er moesten 90 ronden worden afgelegd) bedroeg de voorsprong van Wijdenes c.s. reeds 35 sec. Lakeman kon het tempo niet houden en viel op de tweede groep terug, zoodat de kopgroep toen nog uit vier man bestond. Terwijl de wegloopers er het hooge tempto inhielden zakte dit in het groote peloton, omdat er hier geen serieuze „trekkers" gevonden werden In de 31e ronde hadden van Amsterdam, Wijdenes, Vooren en de

Korver hun voorsprong reeds tot 45 sec. opgevoerd.

Tien ronden later wist het viertal onder groot enthousiasme zich bij Schulte

c.s. te voegen, zoodat deze een ronde voorsprong hadden geboekt.

Wie gemeend mocht hebben, dat de spanning er nu uit zou zijn, vergiste zich deerlijk, want kort na de „samensmelting” nam een ander groepje, gevormd door Verschuuren, Cor Bakker, v.d. Zande en P. Evers de beenen. Pellenaars wilde ook daarheen, maar Schulte „zond”Steenbakkers er op uit en er werd op bevoegde wijze “gestopt". Probeerde Schulte een sprong te nemen, dan kwam de Pel er weer aan te pas. Ten slotte keerden de wegloopers weer tot de groep terug. Het eerst v.d. Zande, die niet meer meeging, toen (wat later Wijdenes, Lakeman. Reuter, v. Swelm, Steenbakkers, Joosen, Evers, Vooren

en eenige anderen, opnieuw wegwipten. Dit gebeurde in de 60e ronde. Er zaten in de tweede groep op dat moment dus nog drie man met een ronde voorsprong, t.w. v. Amsterdam, Vooren en de Korver, Laatstgenoemde

voegde zich  eenige ronden later bij de kopgroep, maar had toen, vermoede- lijk wegens pech, een ronde achterstand opgeloopen, zoodat zijn voorsprong teniet was gedaan. Wijdenes kans op de overwinning steeg, naarmate het, moerendeels door hem getrokken groepje verder op het peloton Schulte--Pellenaars—v. Amsterdam—Vooren uitliep.

Toen nog twintig ronden restten, kwam de, naar het scheen „klap op den vuurpijl". Pellenaars nam een sprong en rukte zich uit de groote groep los. Met zichtbare verbetenheid ging hij op achtervolging uit en had na korten

tijd reeds 200 meter op Wijdenes c.s. ingeopen. Schulte, zichtbaar vermoeid, stapte in de 74e ronde af, zoodat de grootste rem voor Pellenaars verdwenen was. Zonder eenige hulp bleef de Pel doorzetten en op de wegloopers jagen doch deze hielden het tempo hoog genoeg om Pellenaars te beletten hen in te loopen. Ten slotte bereikte de groep Wijdenes de andere groep en hoewel het tempo toen ietwat zakte, kon Pellenaars zijn doel niet meer bereiken. Op ongeveer 400 meter afstand van de groep beëindigde -hij den koers,

die door Wijdenes op overtuigende wijze gewonnen werd. Lakeman won den sprint vóór Reuter, v.d. Zande. v. Swelm en v. Amsterdam.

Pellenaars klasseerde zich op de 10e plaats, maar bewees door zijn individudelen rit in de laatste twintig ronden, tot nog bjizoneare dingen in staat te zijn.

Zoo verliep dus ook deze tweede Ronde van Zuilen op een wijze die volop spanning bracht, zij het van anderen aard dan menigeen zal hebben vermoed, maar in elk geval ongetwijfeld tot groote tevredenheid der duizenden wielersport-liefhebbers. De uitslagen luiden:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Cor Wijdenes; 2. Henk Lakeman; 3. Willem Reuter; 4. Jan van Swelm; 5. Aad van Amsterdam; 6. Antoon Steenbakkers; 7. Cees Joossen; 8. Piet Evers; 9. Arie Vooren; 10. Kees Pellenaars; 11. Frans van de Zande; 12. Cor van de Star; 13. v.d.Wal; 14. Jaap Engel; 15. Maas;

Amateurs: 1. A. Spronk, Utrecht; 2. H. Boskemper; 3. C. Rotschiller, 4. M. Kerkhof; 5. R. Neeft; 6. J. Storm Jr.; 7. M. Croonen.

Nieuwelingen: 1. W. Grift, Soest: 2. L. de Booij; 3. C. Kleefstra; 4. F. de Ruijter; 5. W. Dahmes; 6. J. Hennink.

 

VENLO.(1943.09.26)

DE EERSTE RONDE VAN VENLO. JOOSSEN WINNAAR.

Voor circa 20.000 toeschouwers vond Zondagmiddag te Venlo; ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad de eerste ronde van Venlo plaats. Dit record aantal toeschouwers zorgde voor een record aantal premderaces van over de 2000 gulden, waardoor er reeds direct felle jachten, die het geheele peleton uiteenscheurden, ontstonden.

Na eenige onbeteekenende uitlooppogingen van Schulte en anderen was het Viertal Braspenninx, de Ruiter, de Korver en Joossen er na vijftien ronden voor goed tusschen uit. Zonder sprinten wisten zij geleidelyk een kleinen voorsprong te nemen, dien zy niet meer zouden afstaan. Wel zetten Middelkamp en Francken een felle jacht in. Geruimen tyd bleef dit tweetal tusschen de vluchtelingen en het peleton, dat inmiddels een volle minuut ten achter was geraakt, hangen, maar het doel werd niet bereikt.

In het peleton was Schulte zich halverwege den strijd gaan roeren. Middelkamp lag toen 30 seconden en Pellenaars 50 seconden achter bij de leiders, waarna de groote groep volgde op 1 minuut. In de 37e ronde gaf Middelkamp echter wegens bandenpech op. Een felle klassementsrit, die door de Ruiter werd gewonnen, leidde er toe. dat Schulte, Steenbakkers en Pellenaars los van het peleton kwamen. Dit drietal opende toen de aanvallen. Steenbakkers moest reeds spoedig opgeven, maar Schulte en Pellenaars. aangemoedigd door ettelijke premies, zetten door onder geweltiiy enthousiasme van het publiek. Zij wisten den minuut achterstand terug te brengen tot 50 seconden, maar Schulte was niet in topvorm en zoo verliep ronde na ronde zonder dat de achterstand' minder werd. De gelederen waren inmiddels zeer gedund door bandenpech, maar ook doordat de 310 M. hooge Leutherweg zware klappen uitdeelde. Zoo was de Korver van het leidend viertal verdwenen. Deze kopgroep, inmiddels uitgebreid met eenige ingehaalde renners, nl. Francken, van der Wal en Lambrichts. zette er een moordend tempo in en hierdoor kwam het, dat Braspenninx het niet op zijn gevreesde eindsprint, die hem een zekere overwinning zou hebben bezorgd, kon laten aankomen. Joossen sloeg in de laatste ronde in een felle eindsprint Braspenninx fen werd met eenige lengten voorsprong winnaar. Braspenninx werd tweede en de uitstekend rijdende kampioen der onafhankelijken, de Ruiter, werd derde. Namens de gemeentp Venlo werden aan de winnaars bloemen aangeboden, waarna nog een eereronde volgde. De uitslagen luiden:

Beroepsrenners: 1. Cees Joossen, Made;  2. John Braspennincx, Princenhage; 3. Wim de Ruijter, Rotterdam; 4. Kees Pellenaars, Breda; 5. Gerrit Schulte, den Bosch; 6. Bernard Francken, Sint-Niklaas (Belgie); 7. Jan Lambrichs, Bunde; 8. Bep van de Wal, Rotterdam;  9. J. Mostert, 10. Jefke Janssen, Stein;

 

VLIJMEN ( 1943.08.22 )

Amateurs: 1. Leo Pepels, Elsloo; 2. Tonnie van de Dungen, den Bosch; 3. Gerrit Blaauw, Zaandam; 4. C. Kleefstra, Amsterdam; 5. T. van den Heuvel, Den Bosch;

Nieuwelingen: 1. H. Vinken, Geleen; 2. S. Lienan, Amsterdma; 3. W. Grift, Soest; 4. L. de Booy, Amsterdam; 5. S. de Ruijter, Amsterdam;

 

ZAANDAM ( 1943.00.00 )

Amateurs: 1. Gerrit Blaauw, 2. Piet de Reijer, 3. Emiel Verhoeks,

 

ZAANDAM.(1943.06.15) )

Onder zeer groote belangstelling organiseerde de Zaansche wielervereeniging- D.T.S. Maandag voor de zevende maal de ronde van Zaandam. Voor het eerst hier te lande werd tevens een omnium op den weg voor profs gehouden waaraan twaalf renners deelnamen. De uitslagen hiervan luiden:

Beroepsrenners: 1. J. Derksen 10 pnt.; 2. G. Peters 10 pnt.; 3. P. Evers 8 pnt.; 4. J. Pronk 6 pnt.; 5. W. Remkes 5 pnt.; 6. Arie van Vliet 4 pnt.

Vervolgens startten de amateurs over 80 K.M.  De uitslag hiervan was:

Amateurs: 1. C. Rottschaefer, Amsterdam, 1 uur 26 min. 26 sec.; 2. J. Berkhout, Assendelft; 3, G. Blauw, Zaandam; 4. H. J. Boschkemper, Amsterdam; 5. C. Bijl, den Haag; 6. C. Boersma. Haarlem; 7. P. den Reyer, den Haag; 8. E. Grift, Soest; 9. P. van Breughem, Rotterdam; 10. J. Middelink, Amsterdam.

Tenslotte reden de profs en onafhankelijken over 100 K.M., waarbij kopstukken als Schulte en Pellenaars doch ook A. van Amsterdam, Cor en Kees Bakker, P. Evers en andere vooraanstaanden deelnamen.

Beroepsrenners: 1. Aad van Amsterdam; 2. Arie Vooren; 3. Jan Lust; 4. Cor Bakker; 5. Gerrit Schulte; 6. Henk Lakeman; 7. Piet Evers; 8. Jan Schweitser; 9. Cees Joossen; 10. Jan Hofstede; 11. T. Ooms; 12. W. Boquet;

Nieuwelingen: 1. Cas Kleefstra, 2. xxxxx 3. xxx

 

ZWANENBURG ( 1943.05.30 )

Rotschäfer wint de Ronde van Zwanenburg

De uitslagen van de Zondag gehouden Tweede Ronde van Zwanenburg luiden als volgt:

Nieuwelingen 30 km.: 1. W. Grift, Soest, tijd 46 min. 46 sec.: 2. C. Kleefstra, Amsterdam; 3. G. H v. d. Veen. Den Haag: 4. L. de Booij. Amsterdam; 5. op 1000 meter: W. v. d. Plaat, Amstèrdam; 6. C. Kuiter, Amsterdam; 7. W. Duijker, Amsterdam; 8. J. Groenewoud. Amsterdam.

Amateurs 78 km.: 1. C. Rotsäfer, Amsterdam, tijd 1 uur 59 min. 18 sec.; 2. Spronk, Utrecht; 3. H. Boskemper, Amsterdam; 4. J Berkhout, Zaandam; 5. J. F. M Aelén, Den Haag;. 6. J. Kuiken, Amsterdam: 7. C. Kropman, Amsterdam; 8. J. Copier. Amsterdam; 9. Westrop, Zaandam; 10. Verhoeven, Overschie.

 

ZWANENBURG.(1943.08.30)

Blauw wint Ronda van Zwanenburg

De ronde van Zwanenburg, die Zondag doer de amateurs gereden werd; Is een levendige koers geworden, waarin de vluchtpogingen niet van de lucht waren en de Amsterdammer Middelink weer de hoofdrol speelde. Toen hij er  tenslotte in slaagde alleen weg te komen, viel de beslissing. Later kreeg hij gezelschap van den Bosschenaar v. d. Dungen en den Zaandammer Blauw. Gedrieën slaagden zij er in een ronde (1200 meter) op de overigen te nemen. In de felle eindsprint won Blauw en boekte daarmede zijn derde overwinning in drie weken tijds.

Bij de nieuwelingen was voor de zoveelste maal Grift uit Soest winnaar. Van de 37 Ingeschreven veteranen kwamen er slechts 16 aan de start.

Amateurs 78 km.: 1. Blauw, Zaandam, tijd 3 uur1 min. 38 sec.; 2. T. v d. Dungen, Den Bosch; 3. J. Middelink. Amsterdam;. 4 op 1 ronde: P. de Reijer, Scheveningen; 5. C. Bijl, Den Haag; 6. ,A. Spronk, Utrecht; 7. R. van Zalinge, Bussum.

Nieuwelingen 30 km: 1. W. Grift, Soest, tijd 45 min. 25 sec.; 2.  v.d. Plaat, Amsterdam; 3. H. Vinken. Geleen; 4. Schoutema, Zaandam; 5. F. de Ruijter, Amsterdam;

Veteranen 24 km. A-klasse: 1. Sluijter, Amsterdam; 2. Wijnberg, A'dam;.3.D. Vermeulen, A'dam;

Veteranen B-klasse: 1. Griensven. Den Bosch; 2. v. d. Waag; 3. Haufer;

 

ZWOLLE.(1943.08.08)

BRASPENNINX WON DE RONDE VAN ZWOLLE.

Overwinning in den eindsprint

De tweede Ronde van Zwolle is evenals de eerste, een overwinning

geworden voor Braspenninx. Buiten kijf de beste man in de course. In

de eindsprint sloeg hij v. Amsterdam en  Joossen op gedecideerde wijze, na tevoren met dit tweetal twee ronden op het grootste deel van de deelneemers te  zijn uitgeloopen.

Braspenninx sloeg zijn slag. Toen er ongeveer een derde deel van de 100 km te rijden was. Tevoren waren er wel enkele uitlooppogingen geweest doch de uitlopers konden telkens achtervolgd worden.

De eersten, die ontsnapten waren Lakeman. de Korver. v Gent en van de Wal. 11 ronden jaagde het peloton onder aanvoering van v. Amsterdam achter het viertal aan en toen waren ze ingehaald. Wat later wisten Reuter en de Ruiter in de derde ronde voorsprong te krijgen, doch deze uitlooppoging liep ook op niets uit.

Met nog 76 ronden te rijden scheen het ernst te zullen worden. Acht renners, waaronder Braspenninx, de Korver, Reuter en de Ruiter wisten lange tijd een belangrijke voorsprong te handhaven, maar een tweede groep jaagde zo hard dat met 61 ronden te rijden het veld weer bijeen was.

Een premiesprint werd aanleiding tot de beslissende uitlooppoging.

Braspenninx won den sprint, ging met de Korver aan zijn wiel meteen door.

Van Amsterdam en van Swelm sprongen mee en zo snel was dit geduchte viertal, dat slecht twee renners op eenigen afstand konden volgen. Dit waren v.d Star en Joossen. Na een ronde of tien keken de eerste vier het peloton in de rug en toen was het slechts een kwestie van tijd of een ronde van genomen.

Ook v.d Star en Joossen krgen aansluiting. Van Selm wilde direct doorgaan, maar Braspenninx en van Amsterdam brachten hem spoedig tot rede. Van der Star en de Korver en later ook van Swelm bleken bij de uitlooppogingen te veel van hun krachten gevergd te hebben. Zij vielen terug en zo werd de eindsprint uitgevochten door Joossen, Braspenninx en van Amsterdam.

Wijdenes, van Gent, de Ruiter, Reuter, Pronk, Hofstede en Middelkamp gaven op.De uitslag was:

Beroepsrenners: 1. John Braspennincx, 2. Aad van Amsterdam, 3. Cees Joossen, 4. Henk Lakeman, 5. Frans van de Zande, 6. Willem de Reuter, 7. Bep van de Wal, 8. Frans Pauwels, 9. Jan van Swelm, 10. Cor Snelders,