JAARGANG 1942

                              WEDSTRIJDEN L T/M Z

LEEUWARDEN.(1942.06.28)

Een sportieve geslaagde Ronde van Leeuwarden

De gisteren voor de tweede maal gehouden houden Ronde van Leeuwarden is in alle opzichten uitstekend geslaagd, en zoowel wel sportief alsorganisa- torisch een succes geworden. Toen het Permanent Ronde-Comite voor het eerst den strijd om den Leeuwarder Brassard - den Dresselhuysprijs - liet ontbranden moest hier op enkele zwakke punten in de organisatie worden gewezen. Het Comite heeft zich intusschen volkomen in de moeilijke

materie van het verrijden eener Ronde ingewerkt en thans was van zwakke plekken dan ook geen spoor meer te bekennen, alles liep als gesmeerd en zoo kon deze wedstrijd ten volle tot zijn recht komen. Hiertoe werkte ook mee de uitstekende regeling van de Leeuwarder politie, geassisteerd door mare- chaussee, onder leiding van den plaatsvervangenden commissaris den heer S. J. M. Schilderman, bijgestaan door de inspecteurs Dreeuws en Fijlstra.

De ronde der Nieuwelingen

Het was de groep Nieuwelingen die na het startsignaal gegeven door den burgemeester jhr mr J. M. van Beijma het eerst over het parcours ging dat

wederom was uitgezet langs de Willem Lodewijkstraat, Prins Mauritsstraat,

Emmakade, Johan Willem Frisostraat, een afstand van tusschen de 1800 en 1900 meter. De openingsrit ging over 35 km (19 ronden en werd gereden door 8 renners. Door verschillende omstandigheden had een achttal deelne- mers verstek moeten laten gaan. Spanning bracht deze race niet zooveel daar de renners steeds bijeen wisten te blijven. Dit wil echter nog niet zeggen dat er geen goed werk te zien werd gegeven. Kenners zullen genoten hebben van het uitstekende rijden van den Bosschenaar Wim Sirach den Amsterdammer

J. Pelser en den Haarlemmer Neeft, die vooral al zij op kop liepen goede

dingen lieten zien en toonden uit het goede hout te zijn gesneden. Sirach zag

zijn harde werken beloond met den eersten prijs, terwijl hij en passant een

tweetal premies in de wacht sleepte. Hij won deze race in den goeden tijd van

1 uur 5 min 40 sec. G Ravestijn van Amsterdam werd tweede met eenige

lengten achterstand. Dat de derde prijs gewonnen werd door een Fries stemt hoopvol Jaap de Vries uit Terhorne – bij velen misschien beter bekend als succesvol kortebaanrijder op ijswedstrijden - heeft zijn tegenstanders van naam uitstekend partij gegeven. Steeds was hij mee vooraan en schroomde ook niet het zware werk aan den kop mee te doen. In de sprints liet hij zich nog te veel naar den kant dringen. De andere plaatsen werden als volgt bezet 4. K. Neeft Haarlem; 5. J. Pelser Amsterdam; 6. G. F. Rijnders Amsterdam; 7. J. E. de Bruin Zijpe; 8 H. Tichelaar Haarlem, die vrijwel van den beginne af een behoorlijken achterstand had en nochtans tot het einde volhield.

Een hartelijk applaus was zijn verdiende belooning.

De groote strijd

En ten slotte de groote strijd om den Brassard voor amateurs een strijd die

ging over 80 kilometer (43 ronden) 35 renners namen er aan deel onder wie

verscheidene waren, die reeds naam maakten op ronden elders in den lande gehouden. We noemen slechts van der Dungen uit Den Bosch zijn stadge- noot Savelkouls den Hagenaar van Meetelen. In den beginne toonde dit drietal reeds dat zij niet zoo weinig in hun mars hadden. Er werd een hoog tempo gereden een tempo dat voorspelde dat spoedig slachtoffers zouden

den vallen.

En inderdaad duurde het niet lang of de eerste deelnemers zochten het rennerskwartier weer op. Er waren 10 ronden gereden toen J. Pool uit Schoorl genoeg kreeg van het lintje-rijden en er tusschenuit trok. Een ronde lang wist hij een 50 meter voor de anderen te blijven. Onder aanvoering van v. d. Dungen zette het peloton de achtervolging in. Slechts Vooren (Bever- wijk). v Rijsbergen (Schiedam) v d Vliet (A’dam) en Hoek (A’dam) wisten den fel spurtenden Bosschenaar bij te benen en Pool mee in te lopen.

In straf tempo ging deze groep door en vergrootte elke ronde zijn voorsprong

sprong op het hardnekkig achtervolgende hoofdpeloton. Dit nam ziender- oogen in aantal af voor en na verdwenen er renners, onder wie ook een drietal Friezen.

Slechts Jan Zwerver en Japie Blaauw beiden Leeuwarders hielden den moei- lijken strijd vol en handhaafden zich rondenlang in het peloton. In de 30e ronde kregen v d Dungen en Vooren aansluiting en hadden een ronde voorsprong genomen. Pool was afgezakt maar deze moedige renner hield kranig vol en streed den moeilijken strijd tegen de jagende kopgroep alleen verder. Hij had succes en schaarde zich weer naast v d Dungen en van Vooren.

Dit drietal betwistte elkaar in de sprint de zege. Van Vooren werd met wiel-lengte overwinnaar voor van der Dungen, terwijl Pool op den derden prijs beslag legde De tijd van den winnaar was 2 uur 15 min 14 sec.

Jan Zwerver de eenige Fries die deze zware course uitreed, kwam niet binnen den vastgestelden tijd na de winnaar binnen en kon dus niet geplaatst worden. Hij verdient echter een pluim voor zijn kranig volhouden.

De speciale jury welke had te beslissen over het toekennen van een extraprijs

voor den renner die de beste sportieve prestatie leverde kende deze toe aan J. Pool die daarmee loon naar werken kreeg.

Amateurs: 1. Arie Vooren, 2. Tonnie van de Dungen, 3. Jacq Pool, 4. van Rijsbergen (Schiedam) 5. I. Ekkers; 6. Savelkouls; 7. P. van Meeterem; 8. G. Wiemeersch (Winkel); 9. T. Dekker (Dedemsvaart); 10. J. van Os (Landsmeer) voorts werden nog geplaatst H. Halbesma (Krommenie) en W. v d Vliet (R’dam),

 

LEIDEN.(1942.05.14)

SPRINTZEGE VAN HOFSTEDE

  Zeer groot waqs gisteren de belangstelling voor de Ronde van leiden, welke op een parcours van 1250 meter in de nieuwe professorenwijk van nieuwelingen, amateurs, profs en onafhankelijken werd verreden. Een opwindenden strijd leverde laatstgenoemde twee categorieën nie. In hoofdzaak legden de renners zich toe op het veroveren van premies, waarvan er veel te veel werden uitgeloofd en bovendien reed het geheele veld op De Korver. De winnaar van Rotterdam werd door allen geschaduwd en in de bochtige straten werd al zijn pogingen om weg te komen verijdeld. Met Hofstede, Westerveld, Bos, Lakeman, Schellingerhoudt en Ooms, de drie amateurs die als prof debuteerden, leidde hij voordurend het peloton, dat wel dunde – Remkes kreeg door pech een ronde achterstand en werd uit den strijd genomen. Arie van Vliet gaf na een gelukkig niet ernstigen val den strijd op, enz. – doch verder intact bleef.

  Ceven ronde voor het einde kregen De Korver, Stet en De Groot een kleinen voorsprong, maar de groep liet hen niet los. Meer succes hadden Stet, Buuron, v. d. Zande en De Gans, die, met nog slechts vier ronden te rijden, op de vlucht gingen. Hofstede wist zich bij hen aan te sluiten en hen tenslotte in den sprint te verslaan. De resultaten waren:

Profs en Onafhankelijken: 1. Jan Hofstede, Gouda 100 km in 2 uur 33 min. 48 sec; 2. Marinus Buuron, Bergen op Zoom; 3. Jo de Gans, Amersfoort; 4. Jan Stet, IJmuiden; 5. Frans van de Zande, Bergen op Zoom; 6. Henk Lakeman, Amsterdam; 7. Jan Lust, Oostzaan; 8. Jo Westerveld, Rotterdam; 9. Bouk Schellingerhoudt, Zaandam; 10. Matthijs Verveer Jr., Rotterdam; 11. W. v. d. Panne, Amersfoort; 12. T. Ooms, Amsterdam; 13. W. de Ruiter, Rotterdam; 14. J. Luyendijk, Nieuwenhoorn.

Amateurs: 1. P. Ott, Amsterdam 60 km in 1 uur 31 mn. 59 sec.; 2. A. Vooren, Beverwijk; 3. A. Kuilman, Beverwijk; 4. C. Bijster, Haarlem; 5. H. Taal, Amsterdam; 6. B. de Kort, Amsterdam; 7. P. Vilters, Rotterdam; 8. H. Hoek, Den Haag; 9. H. Breur, Schiedam; 10. A. Meulenbeld, Amsterdam;

Nieuwelingen: 1. Cas Kleefstra, Amsterdam 30 km in 47 min. 23 sec.; 2. R. van Zalingen, Bussum; 3. W. Sirach, Den Bosch; 4. M. Schuiten, Amsterdam; 5. Th. van der Heuvel, Den Bosch.

 

MAARSSEN ( 1942.00.00 )

BOERSMA WINNAAR VAN DE RONDE VAN MAARSSEN

GESLAAGDE „RONDE VAN MAARSSEN”.

Onder levendige belangstelling werd Zondag voor het eerst de „Ronde van Maarssen" verreden, welke In alle opzichten uitstekend geslaagd mag heeten Dank zij de medewerking Van enkele Maassenaars, o.a. de heeren Fokker. Zuidam en Otten, was het mogelijk deze race in zulk een korten tijd tot in de puntjes voor te bereiden. Wat de wedstrijden betreft, zoowel bij de nieuwelingen, als bij de amateurs waren er spannende duels te zien. waarin bij de nieuwellngen C. v.d. Lingen (Utrecht) en bij de amateurs J. Verwoerd (Nieuwersluis) uitblonken, echter konden beiden zich door pech niet meten met de renners en kregen eenige achterstand, hoewel zij in den einduitslag

kwamen.

Alle renners hebben zich van begin tot eind tenvolle gegeven en het publiek leefde enthousiast met hen mee. Speciaal Verwoerd, die zooveel pech had, kreeg menige ovatie. Ook de medewerking van politie en autoriteiten was voortreffelijk en wij gelooven, dat het publiek van Maarssen en omgeving (ook vele Utrechtenaars waren opgekomen) graag ‘n volgende race hier zal bezoeken De organisatie der wedstrijden was bij de UW.C. “De Volharding", terwijl de jury onder leiding stond van den heer Hogenkamp te Maarssen.

De nieuwelingen reden 25 ronden (30 K.M.), de amateurs 65 ronden (78 K.M.).

Nieuwelingen: 1. R. van Zalingen, Bussum, 2. Th. v. d. Heuvel, den Bosch; 3. R. van Heyningen, Bussum; 4. C. van Lingen, Utrecht; 5. H. Maarschalkerweerd, Utrecht,;6. J. Bol (Uithoorn); 7. A. Vroege  Arkkel. 8. L. Bakker, Amsterdam; 9. R. Vertrams, den Bosch.

Amateurs: 1. K. Boersma, Haarlem, 2 uur 28 min. 49 sec;  2. A. Spronk, Utrecht, 3. H. J. Boskemper, Amsterdam, 4. J. Verwoerd, Nieuwersluis, 6. de Booy, Amsterdam, 7. K. Greving, Amsterdam, 8. J. Ekel, Haarlem, 9. H. Tichelaar, Haarlem, 10 N. de Graaf, Amsterdam.

11. J. Schaafsma, Medemblik; 12. L. Vroege, Arkel;

 

MADE.(1942.06.07)

De Pel in topvorm!

Vijf maal pech, maar Schulte werd geslagen....

Ondanks het minder gunstige weer was de belangstelling voor de tweede ronde van Made overweldigend; ruim 40 renners vertrokken om 3 uur nadat Burgemeester A. J. A. van Gils 't sein tót vertrek had gegeven, voor een koers van 125 km. of 100 ronden. Schulte, Pellenaars, Boeijen en andere Corry- pheen zijn van de partij. Het is derhalve een sterk veld en dus kan het een goeden koers worden.

Verschuren uit Rotterdam en de Eindhovenaar Jansen ondernemen de eerste uitlooppoging en er ontstaat al vrij spoedig een felle jacht onder commando van den veteraan van Oers. Eenige ronden later zijn de vluchtelingen ingehaald. Na 13 ronden ontbrandt de strijd opnieuw; 9 renners, waaronder wederom Verschuren en Jansen zijn los, het peleton wordt dan geheel uit elkaar gerukt en kort daarna zijn ook Pellenaars én Schulte mee op kop gekomen. Het regent premies, 0.a., een van f 25,— voor den renner, die het eerst een ronde uitloopt op de heele familie. Van Oers, die met Verschuren zich heeft los gemaakt van de kopgroep, wint in knappen stijl eenige premies. Na vele ronden hebben Schulte, Evers en De Korver aansluiting gevonden en tezamen met van Oers en Verschuren loopen zij meer en meer uit op een groep van 9 renners, waaruit Pellenaars door een lekken band is weggevallen. Terwijl de Pel zich inspant om bij te komen, heeft Schulte de beenen genomen. Braspennincx, die door den kop is gedubbeld, heeft zijn wieltje gepakt. Pellenaars heeft intusschen na 12 ronden weer contact gevonden met de leidersgroep. Er wordt hard gejaagd en het geheele veld ligt uit elkaar. Met vereende krachten worden Schulte en Braspennincx vrij spoedig ingeloopen. De Rotterdammer Verschuren, die steeds bij de kopgroep is geweest, probeert het nog eens in zijn eentje en brengt daardoor opnieuw leven in de brouwerij, want de Rotterdammer wordt te sterk geacht om hem te laten gaan. Onder aanvoering van den Pel wordt hij dan ook achterhaald. Schulte komt ten val, verwisselt van rijwiel en toont dan zijn kracht door in no time weer zijn plaats ln de kopgroep in te nemen. Na een sprintje nemen Pellenaars en Steenbakkers plotseling een sprong, Schulte er echter achterna; twee ronden later heeft hij ze te pakken en om beurten trekkende wint het drietal meer en meer terrein. Pel pikt een aantal premies mee, doch ook lange Gerrit neemt er op tijd eentje voor zijn rekening. Zij blijven elkaar angstvallig bewaken en het gaat er weer op lijken, dat de koers weer zal worden beslist door een duel Schulte—Pellenaars, waarbij Steenbakkers gevaarlijke derde is. Het gelukt hen slechts een aantal renners te dubbelen, de rest blijft jagen om aan dat lot te ontkomen, waardoor de strijd aantrekkelijk blijft en de extra premie van f 25 niet gewonnen wordt. Het verwachte duel komt inderdaad; in de laatste ronde hebben Pel en Schulte zich los gemaakt en in ečn schitterenden sprint wint Pellenaars met een kwart wiel dezen inderdaad prachtigen koers. De eindstand was:

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars, Terheijden; 2. Gerrit Schulte, Den Bosch; 3. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 4. Bouk Schellin- gerhoudt, Zaandam; 5. Piet Verschuren, Rotterdam; 6. Andre de Korver, Rotterdam; 7. Cor van de Star, Den Haag; 8. Thijs van Oers, Langeweg; 9. Aad van Amsterdam, Princenhage; 10. Piet Evers, Wormerveer; 11. John Braspennincx, Princenhage; 12. Cees Joosen, Made; 13. J. de Gans, Amsterdam; 14. M. van den Beemd, Etten; 15. J. Reeling, Vlaardingen;

 

MEERSSEN.(1942.07.12)

SIJEN RIJDT EEN PRIMA COURSE EN IS EEN DER UITBLINKERS, v. AMSTERDAM WINT DE 2e RONDE.

SIRACH WINT BIJ DE NIEUWELINGEN.

Onder buitengewone groote belangstelling werd Zondag een zeer spannende 2e Ronde van Meerssen gereden, die een groot succes is geworden, dank zy de goede regeling van het comité. Het begon met de nieuwelingen die een flinken stryd leverden doch allen bij elkaar bleven zoodat tenslotte de overwinning in den sprint werd betwist. De uitslag luidde als volgt:

Nieuwelingen: 1. W. Sirach. (Den Bosch) in 56 min. 43 sec; 2. Beenen (Geleen) 3. Stoffes (Geleen), 4. Verstraeten (Breda); 5. Zanetti (Heerlen)) 6. Huysmans (Maastricht)) 7. Neeft (Haarlem); 8. Diederen (Spaubeek), 9. Schoutrop (Geleen), 10. Laumen (Sittard).

Hierna is het woord aan de profs en onafhankelijken die met ruim 40 deelnemers aan den start verschijnen. In een snel tempo wordt begonnen en na 9 ronden doet Braspenninx een uitlooppoging en neemt een tiental seconden voorsprong, hetgeen hij ruim 8 ronden weet vol te houden. Doch dan gaat de Belg Evena zich er mee bemoeien en trekt het peleton in een geweldig tempo de vluchteling achterna die dan ook wordt ingeloopen. Even later probeert de Belg Evena er alleen van door te gaan doch wordt apotdig ingeloopen. De helft van den wedstrijd 62 ˝ km, wordt afgelegd in 1 uur 44 min.

A. BRASPENNINX EN MOTKE OP KOP.

Bras en Motké gaan er dan samen van door en weten ruim 25 sec. voor- sprong te nemen op Hoffman die uit het peleton is gesprongen en 5 sec. voor de groep rijdt. De uitloopers vergroten hun voorsprong en hebben na enkele ronden een voorsprong van 34 sec. op Hoffman ca 45 sec. op Joossen en 54 sec. op de groep.

By het passeeren der tribune gaat de ketting van de fiets van Braspennincx af, waardoor hij 16 sec op Motké verliest. Hoffman verachter, doch dan komt Syen opzetten en met Joossen samen gaat hij op de vluchters af en komt op 25 sec. achter de koploopers voorbij. Joossen en Sijen verstaan elkaar prachtig en weten geregeld terrein te winnen. Als er nog 14 ronden te tijden zijn zien we Motké alleen voorbij komen op 15 sec. gevolgd door Sijen,

Joossen en Braspennincx op 27 sec. door Konings. V. d. Zand, Verveer,

Lakeman en Heerland en op 65 sec. de groep. Nog 12 ronden zijn er te rijden en dan heeft Sijen het klaar gespeeld om ook Motké in te halen. Hy komt als eerste over de meet, gevolgd door Lakeman en direct hierachter Konings v. d. Zand, Motké, Heerland en Braspennincx, terwijl de groep op 50 sec. volgt. Sijen heeft hierdoor een drietal premies in de wacht gesleept. Dan krijgen we een drietal klassementssprints welke gewonnen worden door Lakeman 11

punten Konings 10 punten, Braspenninx 5 punten en Sijen 3 punten.

leder denkt dat thans de strijd voorbij is doch v. Amsterdam en

Lambrichst denken er anders over en zetten een geweldig tempo in om de koploopers te halen. Geregeld mindert hun achterstand en eindelijk hebben ze hun poging beloond gezien en weten allen weer bij elkaar te komen zodat de sprint de beslissing zal moeten brengen. Hierin toonde v. Amsterdam zijn capaciteiten door Lakeman, Syen en Braspenninx te kloppen en hierdoor de 2e ronde van Meerssen evenals vorig jaar voor zijn rekening te nemen. De uitslag luidt,

Beroepsrenners: 1. Aad van Amsterdam, Rincenhage; 2. Henk Lakeman, Amsterdam; 3. Huub Sijen, Maastricht; 4. John Braspennincx, Princenhage; 5. Mathijs Verveer, Rotterdam; 6. Charles Hofman, Roermond; 7. Cees Joossen, Made; 8. Frans van de Zande, Bergen op Zoom; 9. Jan Lambrichs, Bunde;  10. Henri Maas, Geldrop; 11. Konings, Belgie; 12. P. Smits, Tegelen; 13. Louis Motké, Sittard; 14. Schweitzer, Maastricht; 15. Henk de hoog, Amsterdam; 16. Heerland, Amsterdam; 17. Evens, Belgie;

 

NATIONALE NIEUWELINGENWEDSTRIJD.CHAAM ( 1942.00.00 )

Nieuwelingen B: 1. W. Sirach, 2. F. Homma, 3. G. van de Veen,

 

NIJMEGEN.(1942.09.06)

Te Nijmegen viel beslissing in de sprint

Ongeveer 25.000 toeschouwers stonden hedenmiddag opgesteld in het stadspark de Goffert, waar het wielercriterium, het zgn. pfeil-criterium, gehouden werd. Voor de amateurs bestond grote belangstelling en de spanning was zo groot, dat de beslissing moest vallen in de sprint. Het criterium voor amateurs over een parcours van 30 km. over 18 ronden werd gewonnen door den bekenden amateur A. Vooren uit Beverwijk in 41 min. 36,4 sec., 2. werd B. de Kort, Amsterdam, 3. Neeft, Haarlem, 4. Th. van den Heuvel, Den Bosch, 5. H. Veerman, Haarlem, 6. P. Peters, Haarlem. Voor het criterium voor profs en onafhankelijken was het parcours 125 km. over 80 ronden. Ook hier viel de beslissing in de sprint.

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars, 2. Gerrit Schulte, 3. Marcel van de Vivere, 4. Cees Joossen, 5. Cor van de Star, 6. Henk Anneese, 7. Odiele van de Meerschaut, 8. Adolf van de Bossche, 9. Piet Evers, 10. Willem Reuter,

 

OOSTERHOUT.WARANDA.(1942.04.26)

Verschuren wint met één ronde

De Waranda kan zich, hoewel het niet de eerste wegwedstrijd van het nieuwe seizoen toch beroepen op een primeur. Deze altijd zo interessante koers werd dit keer n.l verreden zonder de grootheden van het wieler-firmament, zodat namen als Pellenaars, Schulte, Van Amsterdam, Van Nek, Joosen, Motké en

anderen niet op het programma voorkwamen. Laten we voorts buiten – beschouwing of we het al of niet eens zijn met eis van de renners, een feit is, door het ontbreken van deze kopstukken deze wedstrijd minder interessant was.

Aan merkwaardigheden heeft het echter niet ontbroken, Winnaar werd de Rotterdammer Verschuren, die in de eerste helft niet opviel, doch in de tweede helft van de koers op gemakkelijke wijze aan de kop kwam, om deze, zonder zich extra in te spannen te behouden.

Vanaf de start werd een stevig tempo ingezet en was het opvallend hoe. De

Korver zich inspande om een ronde uit te lopen. Eerst liep hij weg met de Zaandammer Bakker en zij behaalden een behoorlijke voorsprong op het peloton.

Remkes probeerde er bij te komen doch dit mislukte. Even later loste Bakker en toen De Korver na achttienronden het hopeloze van zijn poging om alleen verder te rijden inzag, was alles weer bijeen. Echter niet lang, want weer ging hij er van door met Spenkelink, Stet en De Best. Ook deze poging mislukte,

waarna een periode met tal van wisselingen. In kopgroep en peloton intrad.

Na veertig ronden kwam er toen een poging van De Korver in gezelschap van stadgenoten Van Genk en Verschuuren. En dit keer lukte het na veertien

ronden de staartgroep te pakken te krijgen. Een tweede groep renners, welke eveneens. uitgelopen was, kreeg ongeveer, op de helft van de wedstrijd eveneens aansluiting, zodat alles toen weer, bijeen was. Ronde na ronde werd toen in elkanders - gezelschap afgedraaid en menig premie werd ver-reden, waarbij vooral de 43 jarige veteraan Thys van Oers heel wat in de wacht sleepte.

De Korver zakt af

Bij eén hernieuwde poging tot uitlopen kon De Korver niet meer mee. Blijkbaar had hij te veel van zijn krachten gevergd en hij zakte zelfs zo ver af, dat hij het grootste gedeelte van de koers alleen heeft moeten rijden, hetgeen hij moedig volhield.

Toen er nog veertig ronden te rijden waren was er de aardigheid reeds af.

De situatie was toen zo, dat de overwinning Verschuren niet meer kon ontgaan, meer daar serieuze pogingen niet meer voorkwamen. Zelfs de premiesprints gaven weinig strijd te zien. Het laatste uur van de wedstrijd werd daardoor erg saai. Van de vijftig renners, die aan start verschenen waren er toen slechts negentien over, die het elkaar niet bijzonder lastig maakten. Thijs van Oers  die uitstekend reed, kreeg zeven ronden voor tijd een mankement aan zijn fiets; bij het verwisselen verspeelde hij tijd, zodat een goede klassering voor hem verloren ging. Met een ronde voorsprong

Ging Verschuren ten slotte over de eindstreep. Aan het eind deed zich de merkwaardigheid voor, dat de jury het niet eens was over de uitslag. Oorspronkelijk gaven zij Maas als winnaar. Het publiek en de renners protesteerden, waarna Verschuren zeer terecht tot winnaar werd verkoren.

Beroepsrenners: 1. Piet Verschuren, 2. Ben Remkes, 3. Henny Keijzer, 4. Henri Maas, 5. Chris van Gent, 6. Jan Schweitser, 7. Het Peloton,. ---

Amateurs

Bij de amateurs startten 80 renners. Reeds na vijftien ronden werd gedubbeld. Veel pogingen werden gedaan om uit te lopen, waarbij Dumoulin zich onderscheidde. De sprint ging tenslotte tussen dertien á veertien renners, waarbij Ott uit Amsterdam als eerste over de streep ging; 2. Schellingerhoudt; 3. De Reyer; 4. Vooren;  5. Savelkouls; 6. Lakeman; 7. Dumoulin; 8. Vilters; 9. Dening; 10. Heerland.

 

PURMEREND.(1942.06.28)

Van Amsterdam wint in de sprint Van Straten, eerste der amateurs

Eindelijk zijn de Brabantse rondenkoningen Van Amsterdam en Braspennincx er in geslaagd om hun meesterschap weer eens te bewijzen. De ronde van Purmerend die door 10.000 mensen was bezocht, hadden ze reeds halverwege de strijd in hun voordeel weten te beslissen.

Vooral Johny Braspennincx was buitengewoon actief en van het eerste ogenblik af demarreerde hij en opende het offensief. Daarna was

het Piet van Nek, die voor eigen pupliek rijdende veel opvallende dingen deed. Geruime tijd leidde Van Nek, doch tenslotte bezweek hij voor de felle achtervolging van de groep, waaruit reeds verscheidene renners waren weggevallen, o.a. Willem Reuver. De serieuze slag begon toen Braspennincx, Lakeman, Demmenie, De Groot, Anneese en Van Amsterdam, er tussen uit gingen. De achtervolgers, onder leiding van Motké, deden wanhopig om de vluchtelingen terug te halen.

Moedig stond Jan Lust die van de jongeren één der uitblinkers was, hem terzijde. Doch de uitlopers verstonden elkaar goed, dat zij definitief wegbleven. Op fortuinlijke wijze kwamen Van Amsterdam en Braspennincx alleen op kop. Eerst moest Demmenie hen laten gaan. Vervolgens bleef Lake- man achter door een lekbandje en tenslotte werd Anneese door een valpartij uitgeschakeld. Zodoende bleef het driemanschap De Groot, Van Amsterdam en Braspennincx alleen op kop.

Zonder moeite wisten beide Brabanders De Groot van zich af te schudden.

Van de overigen herstelde Demmenie zich meesterlijk. Samen met Sprenkelink joeg hij fel achter de uitlopers, zij wisten de Groot terug te halen.

Braspenninnicx en Van Amsterdam bleven onbetwist aan de kop. Een mooie eindsprint was het besluit van hun fraaie strijd. Van Amsterdam bleef met een wieltje in de meerderheid over zijn plaatsgenoot. Demmenie werd voor zijn moedig rijden beloond met een fraaie derde plaats, doordat hij in de sprint met glans De Groot en Sprenkeling versloeg.

De strijd der amateurs

Bij de amateurs was de strijd tot het einde buitengewoon spannend en

interessant Jammer was het, dat kort voor het einde enkele der favorieten, onder wie Van Bohemen, door een val werden uitgeschakeld, op het ogenblik dat Van Straten en v. d. Bos de beslissende uitlooppoging ondernamen. Door de algehele verwarring werd de voorsprong van beide knapen zodanig, dat de achtervolgers geen kans meer hadden hen te bedreigen. Van Straten liet in de eindsprint aan Van den Bos geen kans versloeg hem met vele lengten.

De nieuwelingenwedstrijd werd op fraaie wijze door Kleefstra gewonnen, die op het laatste ogenblik als een pijl uit de boog naar voren schoot en zijn tegenstanders met vele lengten versloeg.De volledige uitslagen waren als volgt:

Profs en Onafhankelijken 100 km: 1. Aad van Amsterdam, Princenhage; 2. John Braspennincx, Princenhage: 3. Joop Demmenie Rotterdam; 4. Cor de Groot, Amsterdam; 5. Gerrit Sprenkelink, Hengelo; 6. Henk Lakeman, Amsterdam; 7. Rinus Segaar, Leiden; 8. Louis Motké Amsterdam; 8. J. Lust, 10. Piet van Nek, Amsterdam; 11. G. Heslinga, Den Haag; 12. Reeling, Vlaardingen; 13. B. v. Rijn. Amsterdam; 14. E. Landzaat, Amsterdam Amateurs: 60 km in 1 uur 33 min. en 43 sec.: 1. Gerrit van Straten, Rotter-dam; 2. Wim van de Bos, Zaandam; 3. P. Ott, Amsterdam; 5. P. de Reijer, Scheveningen; 5. J. Middelink, Amsterdam; 6. G. Ravensteijn, Amsterdam; 7. D. Deuzing, Amsterdam; 8. A. Kuilman, Beverwijk; 9. T. Verhoeven, Overschie; 10. M. de Ridder, Rotterdam;

Nieuwelingen: 30 km in 1 uur 2 min. en 3 sec.: 1. C. Kleefstra, Amsterdam; 2. W. Grift, Soest; 3. R. van Zalinge, Bussum;, 4. J. Pleury, Amsterdam: 5 J. Groenewoud, Amsterdam; 6. A. Brandse. Vreeland; 7. G. Voorting, Haarlem; 8. E. Verkoekse, den Haag; 9. G. Vijfhuizen, Den Haag;

 

PURMEREND.(1942.09.27)

Sprintzege in de ronde van Purmerend.

VAN AMSTERDAM SLAAT SCHULTE.

Het wielerseizoen is besloten met de ronde van Purmerend die thans niet — zooals eenige maanden geleden — door de stad ging, doch over de smalle, moeilijke wegen van den Polder de Purmer. En toch was het dezelfde, die de overwinning voor zich opeischte. Opnieuw ging Aat van Amsterdam, de stoere renner uit Princenhage, die zich na een ongelukkig begin zoo kranig herstelde, als eerste over de eindstreep. Meer voldoening dan deze reprise zal hem evenwel geschonken hebben het feit, dat hij zijn grooten rivaal Gerrit Schulte in den eindsprint met een halve lengte klopte. Bij de amateurs kwam voor de negende maal Arie Vooren, de Beverwijksche D.T.S.'er, clubgenoot van kampioen Dirk Mooy, als triomphator over de streep. De volledige uitslagen waren:

Profs en onafhankelijken 110 km.: 1. Aad van Amsterdam, Princenhage, 2 uur 23 min. 8 sec; 2: Gerrit Schulte, Den Eosch, op een half wiellengte; 3. John Braspenninx. Princenhage; 4. Henk Lakeman. Amsterdam; 5. Toon Steenbakkers, Den Bosch; 6. Louis Motke, Sittard: 7. Andre de Korver, Rotterdam; 8. Chris van Gent, Rotterdam; 9. Jaap Enel. Amsterdam; 10. Gerard Peeters, Haarlem; 11. Ger Loos, Amsterdam; 12 Ooms, Haarlem: 13. Reuter, Amsterdam: 14. L. Maas, Geldrop:

Amateurs 50 km.: l. A. Vooren. Beverwijk, 1 uur 11 min. 8 sec; 2. G. van Straten, Rotterdam; 3. Savelkouls, Amsterdam; 4. P. den Reijer, Scheve- ningen; 5. J. van Eikeren, Haarlemmermeer.

Nieuwelingen 25 km.: 1. M. Schuiten. Amsterdam, 37 min. 31 sec; 2. W. Grit, Soest; 3. Th. van Zalingen, Bussurn; 4. J. Westerheiden, Amsterdam; 5. F. Honinin, Amsterdam.

 

RIJSBERGEN ( 1942.06.21 )

WIELRENNEN VAN BOHEMEN WINT DE RONDE VAN RIJSBERGEN. Nelemans sterkste tourist.

Bij de derde ronde van Rijsbergen hadden de organisatoren, aan het hoofd waarvan de energieke burgemeester van Rijsbergen, mr. T. Raaymakërs, wel volkomen den wind in de zeilen. Prachtig zomerweer, enorme belangstelling en een sterk veld met amateurs, dat bij voorbaat de kans bracht op een goeden en spannenden strijd.

Evenals bij de beide vorige malen had er voor den aanvang van den amateurskoers een kamp plaats tusschen „toeristen", derhalve „renners" op een gewoon „huis-tuin- of keukenfiets", eventueel met of zonder gelapte banden; evenals voor de echte coureurs werden ook voor hen een aantal premies ter beschikking gesteld en er werd voor gesprint dat het een lieve lust was, terwijl al om al het tempo zoo snel was dat er vrij spoedig uitvallers te noteeren waren, onder wie zelfs de winnaar van het vorige jaar, Broeken uit Rijsbergen.

Twee ronden voor het einde wist Nelemans uit Zundert zich los te maken van de overigen om daardoor onbedreigd en met grooten voorsprong winnaar te worden.

De uitslag was: 1 A. Nelemans, Zundert, 20 km in 41 min. 2 sec, 2 J. van Dongen, Princenhage, 3 D. Sofie, Oosterhout, 4 J. van den Broek, Zundert, 5 A. de Bruin te Chaam, 6 A. Suikerbuik te Princenhage, 7 A. van Beekhoven, Chaam, 8 A. Daelman, Dorst, 9 A. Rijvers, Rijsbergen, 10 B. Baremans, Rijsbergen en 11 J. van Dongen, Princenhage. Een speciaal woord van hulde verdiende ongetwijfeld C. Martens uit Rijsbergen die, ondanks een val den rit volbracht en daarvoor volkomen verdiend een troostprijs ontving.

Te ruim drie uur kwamen plm. 70 amateurs aan den start voor een koers van 80 km of 18 ronden.

De organisatie klopte als een bus, de uitstekende geluidsinstallatie van de Bredasche firma C. Brosens hield het talrije publiek volkomen op de hoogte van den gang van den koers, die in een straf tempo werd ingezet. Voorloopig blijft de geheele familie bij elkaar, een valpartijtje schakelt een aantal renners uit, doch loopt zonder persoonlijke ongelukken af. De eerste premie wordt gewonnen door den Hagenaar Bijl, die een uitlooppoging waagt, doch vrij spoedig wordt ingeloopen. De volgende premie is voor den Hagenaar Den Rijer, De ronde van 4 km wordt afgelegd ln 6 min. 28 sec, zoodat met een snelheid van ruim 40 km per uur wordt gereden, wat voor dit zware parcours met zijn vijf scherpe bochten, een prachtige prestatie is.

De derde sprint komt op naam van den Haarlemmer Boersma, de volgende is weer voor den Rijer uit Den Haag, die een goeden koers rijdt. Op half koers zijn er nog slechts 48 renners in actie, zoodat er al bijna 20 als slachtoffer van het te hooge tempo of van lekke bandjes of anderszins zijn gevallen.

Boersma uit Haarlem, die steeds in het voorste gelid te vinden is, wint opnieuw een premie. Na 12 ronden is de bekende Amsterdammer van Bohemen naar voren gekomen om een premie in de wacht te sleepen. Van den Dungen uit Den Bosch heeft een lekke band gehad, is van rijwiel gewisseld en loopt dan meer en meer in op het groote peleton, dat nog uit slechts 22 man bestaat en waarin van Bohemen wederom de sterkste is in den strijd om een nieuwe premie, terwijl van Voren uit Beverwijk na mooien sprint met den Chinees Ming de volgende premie wint. Als er nog ruim 2 ronden te rijden zijn, heeft Ming een sprong genomen die echter niet groot genoeg is want even later is hij weer opgeslokt en alles is weer bij elkaar, gereed voor den allerlaatsten sprint, die de beslissing moet brengen, wie winnaar zal worden, van dezen zwaren en prachtigen koers, waarin het uiterste van de krachten der renners werd gevergd. In een razend snellen eindsprint komt het peleton op de eindstreep afstormen en wat we verwachtten geschiedt: de Amsterdammer van Bohemen is de snelste en wint de derde ronde van Rijsbergen. De eindstand luidde:

Amateurs: 1 van Bohemen, Amsterdam, 80 km ln 2 uur 4 min. 30 sec, 2 A.. Vooren, Beverwijk, 3 P. Vilders, Rotterdam, 4 P. van M .gtelen, Den Haag, 5 J. Kuikens, Amsterdam, 6 P. den Rijer, Den Haag, 7 C. Snelders, Rotterdam, 8 A. Kuilman, Beverwijk, 9 C. van Straten, Rotterdam, 10 D. Mooij, Assendelft, 11 A. Verstrate, Breda, 12 J. Hulshof, Amsterdam, 13 J. Denzing, Amsterdam, 14 M. de Ridder, Rotterdam, 15 F. Verhoeven, Overschie.

 

ROERMOND.(1942.05.14)

De eerste ronde van Roermond een groot succes.

Schulte wint na fellen eindstrijd met Pellenaers.

Charles Hofman reed best, maar moest ten slotte uitvallen.

Ondanks dreigend weer enorme belangstelling.

Het hoogtepunt van de Ronde van Roermond was wel de formidabele eindsprint tusschen Schulte en Pellenaers. Schulte, de man, die over een enorme sprint beschikte in deze koers, zooals hij herhaaldelijk bewees, en die met zijn krachten speelde, wist zelfs den man met de vlijmscherpe

sprint, Pellenaers, op de knieën te krijgen en hem met eén banddikte te verslaan.

De eerste Ronde van Roermond is voor de organisatoren ondanks het minder gunstige weer in de morgenuren en tegen den middag een succes geworden, zoodat de grondslag voor een nog grootschere Ronde het komend jaar gelegd is. Ook sportief was deze Ronde een succes, zoodat het comité in alle opzichten tevreden mag zijn.

Duizenden en duizenden stonden langs het circuit, en vooral aan den Kazernesingel was de publieke belangstelling buitengewoon groot. Maar

ook langs de rest van het traject stonden de menschen den strijd met aandacht te volgen en velen hadden in de vensterramen een gemakkelijke en

eventueel droge plaats gevonden, waar zij onder het genot van koffie of thee of in beide gevallen van surrogaat genoten. En waarachtig, ware het weer in de ochtenduren beter geweest, nog duizenden meer hadden deze eerste ronde bijgewoond.

Ook de edelachtbare heer burgemeester mr. Reymer, gaf blijk van zijn belangstelling en volgde den wedstrijd met groot interesse. Reeds vroeg in den ochtend heerschte er een gezellge drukte in onze stad. Ook in het rennerskwartier bij den heer Den Dolder, heerschte er drukte van belang. Hier voerde de heer J. Hofman den scepter. Alles had een vlot verloop en geen klachten werden gehoord. Jammer dat de zon niet scheen, anders zou het gelaat van den voorzitter van het Comité, den heer Hartoungh ook nog wat zonniger geweest zijn. Maar hij mag tevreden zijn, deze eerste ronde is een doorslaand succes geworden.

HET CIRCUIT.

Het circuit werd algemeen geroemd. Alleen bevreemdde het ons ten sterkste, dat de renners de bocht tegenover het woonhuis van den heer Steegmans verkeerd namen. Allen namen den binnenkant en toch lag het voor de hand, dat men hier de buitenzijde had moeten nemen. Men kon daar het tempo- hooger houden en behoefde niet bang te zijn te vallen. Verder heeft het parcours geen moeilijkheden opgeleverd en valpartijen met ernstige gevolgen vonden niet plaats.

DE RENNERS

De renners waren zeer goed opgekomen en slechts een zevental ontbrak op het appčl. Tot groote voldoening der wielerliefhebbers verscheen ook Charles Hofman aan den start en we moeten zeggen, dat hij een goeden wedstrijd gereden heeft. Jammer dat hij op het laatste moest uitvallen. Nog een beetje meer offensief optreden Charles en de zaak is in orde. Zijn val deed hem natuurlijk nog een beetje voorzichtig zijn. Maar overigens heeft hij den naam van onze stad goed hoog gehouden en daarom van deze plaats ons eeresaluut aan Charles. De groote verrassing jn deze ronde was Schulte, die een uitstekenden course reed, soepel en uiterst regelmatig. Ons dunkt dat de

Bosschenaar weer langzaam de oude wordt. Hij had — men kon het goed merken — het gevoel, dat hij het op dit traject kon halen, daarvan daan reed hij met een zeker zelfvertrouwen.

Dit kwam ook duidelijk uit in den grooten puntenrit van de premie van de Mebo. In deze felle sprinten toonden ook Charles Hofman en Motké hun capaciteiten..

Van de overige Limburgsche renners reed voorts Lambrichts een zeer goeden course, terwijl Seijen absoluut tegenviel en in de 23ste ronde gedubbeld werd met Henk de Hoog. Piet Gommans viel evenmin op. Het ging nogal wat stroef bij den Reuverschen jongen. Clignet moest ongeveer op de helft van den wedstrijd den strijd staken. Heel goed gereden heeft ook Pepels uit Stein. Een vroegtijdige uitvaller was Ben v. d. Voort, die reeds na enkeleronden uit het veld verdween. Pellenaars mag hier eveneens met eere genoemd worden;

hij was-dé groote concurrent van Schulte en reed een zeer, regelmatigen course en wist daarbij verschillende premies in de wacht te sleepen.

De tweede helft van den strijd was de meest spannende en ook de meest interessante. Schulte, Pellenaars, van Swelm en Lambrichts demarreerden

in de 59ste ronde. Maar het peleton was op zijn hoede en zette direct de achtervolging in. Deze groep van vier viel spoedig op drie terug doordat van Swelm afviel. De talrijke premies hielden den strijdlust bij de renners er in en bezorgden den toeschouwers de noodige sensatie. Charles Hofman viel langzaam terug, terwijl Lambrichts onweerstaanbaar kwam opzetten, zoodat

we in de eerste groep kregen Schulte, Pellenaars en Lambrichts. De tweede groep werd geformeerd door Motké, van Swelm, Wijdenes, Keizer en Steen- bakkers. Spoedig viel van Swelm uit. De kopgroep bestaande uit Schulte, Lambrichts en Pellenaars bleef volhouden en verwierf zich een voorsprong van 10 seconden. Maar toch liep de tweede groep in; van deze groep reed vooral Keizer goed.

Vijf en twintig ronden voor het einde moest Charles Hofman uitvallen. De gevolgen van zijn val van verleden weck maakten hem verder rijden

onmogelijk. Ik zag niets meer, verklaarde hij ons. Jammer, Charles, want desondanks mag hij op een goeden wedstrijd terugzien, welke hem ongetwijfeld de noodige kracht zal geven voor zijn verder rennerswerk. We spreken den wensen uit dat Charles spoedig weer volkomen hersteld zal

zijn. Sterkte, Charles en spoedig en algeheel herstel.

Inmiddels wist het trio Schulte, Lambrichts en Pellenaars een ronde uit te loopen. Daarna kwam weer een wijziging in den kopgroep. Lambrichts werd gelost, en Pellenaars en Schulte reden alleen op kop. Jammer voor Lambrichts want dat kostte hem de 3de plaats.

De eindstrijd was bijzonder spannend en leverde en fel duel tusschen Schulte en Pellenaars op, dat door Schulte met banddikte gewonnen werd. Zoo kwam het einde van dezen sportievenkamp, waarvan

wij hieronder het verslag laten volgen.

GESLAAGD.

De eerste Ronde van Roermond is verreden en met succes. Duizenden stonden langs het circuit en hebben genoten van een sportieven kamp, welke na een feilen eindsprint tusschen Schulte en Pellenaers, door den blonden Bosschenaar gewonnen werd.

Het publiek heeft zich uitstekend gedragen en geen moment hadden politie of

marechaussee last. Een woord van lof aan politie en marechaussee en allen, die hebben meegewerkt tot een ordelijk verloop, is hier op zijn plaats.

Dat er bij de duizenden belangstelling bestond en meeleven, bleek wel uit- het feit, dat er voor ongeveer f 600 premies verreden werden.

Een woord van lof aan de jury en aan de leden van het Roode Kruis, afdeeling Roermond, is hier eveneens op zijn plaats. Het Ronde-comité had eer van zijn werk. De organisatie zat goed in elkaar en waarborgt onze stad voor het volgende jaar een nieuwe groote ronde met nog meer perspectief. Een woord van dank past hier aan de autoriteiten en instanties, die het

doorgaan der Ronde mogelijk maakten.

DE WEDSTRIJD.

Om 2 uur vertrok een rennersveld van 47 van de beste profs in deze eerste Roermondsche ronde. Het was te voorzien dat op dit korte, maar uiterst snelle parcours, ook alleen de snellen een kans zouden hebben.

Jammer, dat een man als de Groot, reeds na 10 ronden wegens een valpartij in een bocht moest opgeven, evenals B. v. d. Voort en P. Verschuren. Geleidelijk aan dunde het veld, waarin pas na 12 ronden eenig leven kwam door een uitlooppoging van C. Bakker en Stcenakkers.

Sijen en de Hoog zijn een heel stuk achter geraakt, wegens een valpartij en hun achterstand wordt alsmaar grooter. Ondertusschen vergrooten de wegloopers hun voorsprong op de hoofdgroep van 25 renners, waaruit nu eens Schulte, dan weer Lambrichts en Braspenning demarreeren, echter zonder voorloopig resultaat. Het eenigst resultaat voor de wegloopers is, dat zij in de 22e ronde Sijen en de Hoog konden dubbelen.

Een staartgroepje van zes renners met P. v. Nek, V. Amsterdam, P. Evers, p. Gommans, J. Clignet en J. Damen, sukkelt achteraan, waaruit zoowel van Nek, noch van Amsterdam kunnen wegkomen en ook deze groep loopt gevaar gedubbeld te worden. P. Gommans is de eerste de uit dit groepje moet lossen en nog wel op 't moment dat er in de hoofdgroep een geweldige jacht op de vluchtelingen C. Bakker en Steenbakkers ontstaat. In de 30e ronde waren de vluchtelingen achterhaald en lag ér weer een groote groep aan den kop.

SENSATIE.

Een premiejacht van Schulte en Pellenaers was een sensatie voor het duizendkoppige en sportieve publiek, vooral toen direct daarop Schulte een uitlooppoping deed, die echter door Jan Lambrichts met Johnnie Braspennincx teniet werd gedaan. In deze hoofdgroep die na 40 ronden weer een compact beeld van veelkleurige trui's bood, loerden de kopstukken van Neerlands profs op elkander; om elke weglooper direct terug te halen. Het

was dan ook voor 't publiek een ongekende sensatie, toen- na enkele rustige ronden, Gerrit Schulte alleen wegliep. Motké met v. Swelm, aan zijn wiel zetten oogenblikkelijk de jacht in, evenals Lambrichts met Heerland, en Gerrit moest dan ook na enkele ronden ervaren, dat het nog te vroeg was om er alleen tusschen uit te gaan.

Charles Hofman, Roermonds favoriet, die nog nauwelijks hersteld was, van een ongelukkigen val tijdens de training, die tot nog toe zeer listig in de kopgroep was blijven zitten, nam op de helft van de koers, pas ernstig aan den strijd deel, toen er spannende premiesprints verreden werden in

Massificatie. Een premie van f 100 geschonken door de „Mebo."

Deze sprints gingen over 5 ronden, en hierin kon onze stadgenoot Hofman, zoowel als onze oudstadgnoot L. Motké toonen, wat ze waard waren.

Vooral Charles bewees in vinnige sprint, dat hij nog heelemaal geen last van de eerste 60 km. had, ofschoon hij het tegen den spectaculairen coureur

Schulte moest afleggen. Schulte klasseerde zich. no. 1 met een premie van Ł 50, terwijl Hofman 2e werd met f 30 en Motké derde, met f 20.

Wie gedacht had dat na deze formidabele spurts er een slapte in het tempo zou komen vergistte zich degelijk, want onmiddellijk sloeg Schulte zijn slag en tezamen met Lambrichts, Pellenaars en v. Swelm nam hij de beenen. Dit groepje zette er direct een moordend tempo in en vergrootte spoedig zijn voorsprong tot op ruim 100 meter.

Braspennincx, Keizer en Steenbakkers bemerken het groote gevaar in deze laatste beslissende 40 K.M.; maar ook Motké springt achter de vluchtenden

aan, en Seijen, die een ronde achter ligt, voegt zich eveneens bij de achtervolgers. Hij moet echter spoedig lossen. v. Swelm kan in de kopgroep het tempo niet houden en laat zich terugvallen om in het gezelschap van Motké, Wijdenes, Keizer en Steenbakkers de jacht op Schulte, Lambrichts en Pellenaart voort te zetten. Het schijnt meenens te worden thans, en met 35 K.M. voor den boeg hebben Schulte, Pellenaars en Lambrichts hun kans

gewaagd. Maar op 80 meter vecht het groepje Motké, Steenbakkers, Keizer en Wijdenes — waaruit v. Swelm heeft moeten lossen wegens een val en

dan ook opgeeft — met bewonderenswaardige strijdlust om het gevaarlijke trio té achterhalen.

De derde groep, waarin onze stadgenoot Hofman strijdt, wordt in stukken en brokken uit elkaar gereden.

De gevolgen van den val kan Charles doen zich even later voelen, als hij wegens lichte duizeligheid den strijd moet staken. Jammer voor Charles,

die zoo moedig in dezen koers heeft gereden en die aan het publiek heeft kunnen laten zien dat hij in goeden vorm was.

Intusschen hebben de uitloopers op de groep 17 sec. voorsprong, en gezien de kwaliteiten van deze 3 renners, zullen de eerste drie plaatsen wel aan

deze „grooten" toebebooren.

Motké, die een uitstekende koers gereden heeft, moest 20 K.M. voor het einde zich laten terugvallen in de laatste groep, en daarmede een goede

kans op tenminste de vierde plaats zich zag ontgaan. De tweede pech voor de Roermondsche supporters zoowel voor wat Hofman als Motké betreft.

Maar Roermond zag zich bijna in hetzelfde oogenblik beloond door de mededeeling dat de voetblaclub „Roermond" met 3—o een overwinning had behaald op Helmond en daarmede het eerste klasseschap veilig gesteld. . Lambrichts werd na een val eveneens in datzelfde oogenblik gelost, doordat Schulte met Pellenaars en enkele achterblijvers er opnieuw vandoor gingen

en wel met zoon snelheid dat hun voorsprong al vrij spoedig een halve ronde bedroeg.

Intusschen zijn Keizer, de Best en Smits van Schulte en Pellenaars wegge- loopen, ze wisten zelfs een ronde te nemen en zoodoende Lambrichts te

verrassen, en de twee rivalen voor de eerste en tweede plaats met 5 ronden voor den boeg kunnen met tevredenheid op hun „werk" terugzien: alle rivalen die een ernstige, bedreiging vormden werden „gekraakt" en van zich afgeschud.

Intusschen gingen de laatste ronden in, die ons de prachtigste sprint zou laten zien, n.l. tusschen Schulte en Pellenaars en inderdaad op ruim 300

meter, werd de sprint ingezet tusschen de vlijmscherpe spurter Pellenaers en de oersterke Schulte. Het werd een strijd van kracht tegen kracht. In wilden cadans sprongen de rénnersruggen boven de racekar in pijlsnelle vaart naar de streep, die de zege beloofde. Met een banddikte verschil kwam Schulte zegevierend uit den strijd, ónder daverend applaus van de menigte.

Schulte zegevierde in dezen, koers, waarin hij zooals vroeger steeds, een hoofdrol speelde. De uitslag was als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte, Den Bosch, in 3 uur 3 min.; 2. Kees Pellenaers, Terheyden; 3. Cor de Best, Haarlem; 4. Henny Keijzer, Amsterdam; 5. Cor Wijdenes, Ouderkerk; 6. Jan Lambrichs, Bunde. Op 1 ronde. 7. Chris Smits, Rotterdam; 8. Jan Pepels, Stein; 9. John Braspennincx, Princenhage; 10. Cees Joosen, Made; 11. Thijs van Oers, Langeweg; 12. Henry Maas, Geldrop. 13. Loos, Amsterdam; 14. Chris van Gent, Amsterdam; 15. Louis Motké, Sittard; 16. Schweitser, Maastricht;

17. Hordijk, Rotterdam; 18. Boeijen, Oss; 19. Bakker, Assendelft;

 

ROTTERDAM.VARKENOORD.(1942.05.09)

Criterium Oost- Varkenoord Pellenaars wint den 100 km.-wedstrijd in de sprint van de Korver

Zondagmiddag werd te Rotterdam aan den Oost-Varkenoordscheweg het nieuwe criterium geopend met een 100 km wedstrijd voor profs. Het criterium, dat een lengte heeft van 986 m ziet er voortreffelijk uit.

Er verschenen 83 renners aan den start. Kort na het begin werd een viertal renners de dupe van een ie sterk afremmen in de bochten, zoo kwam o.m Jan Verveer uit Lokeren ten vat doordat hij van den rijweg afgedrukt werd. In deze korte periode zagen we o.m. Piet van Nek afstappen voor een lek bandje en dat overkwam nog een flink aantal renners.

Intusschen hadden Bakker, Pellenaars, de Korver, van Gent en Dietvorst zich van het groote peloton losgemaakt en in een moordend tempo wisten deze renners eefl voorsprong van 21 sec. op het peloton te behalen. Het peloton roerde zich geducht en een tweede groep van vijf man scheidde zich af van het peloton onder aanvoerder van Rich. Schollens en W. de Ruiter.

Na 26 ronden bleek de kopgroep uit vijf renners te bestaan, o.m Pellenaars. K. Bakker, A. de Korver, Braspennings en Dietvorst. De Hveede groep bestaande uit Evers. C Bakker. W de Ruiter en Jan van Swelm joeg ronden lang op de kopgroep los. doch deze sloeg alle aanvallen met Plan? af Plntselir.2 maakte Arie van Vliet zich met een enormen sprint uit het peloton los en kwam daardoor op de tweede groep te zitten. Ondertusschen waren de uitloopers er in geslaagd een ronde on het peloton ta ne. men, doch het zou daar niet bij blijven. Een felle demarrage van de Korver en Pellenaars en het veld werd wederom aan stukken en brokken getrokken. Braspennings begon nu een woordje mee te spreken en ook hij kreeg spoedig aansluiting op de uitloopers evenals de Ruiter en Dietvorst.

Het werd een nrarhtt«e striid met Pellenaars en de Korver in absolute meerderheid. Vóór de helft van de 100 ronden verreden was. wisten de 10.000 toeschouwers reeds, dat de winnaar in de kopgroep moest zitten. Scholtens en de Bras leverden een gigantischen strijd om een premie, die door de Bras gewonnen werd. Weer gaan de Korver en Pellenaars er vandoor, nemen voor de tweede maal een 70 meter op het peloton om tenslotte voor de tweede maal een ronde te nemen.

Thijs Verveer deed uitstekend werk door zich van het peloton los te maken en rondenlang maakte hij jacht op het tweede peloton. Zoo naderde het einde. Nog steeds leidden Pellenaars en de Korver met den Amsterdammer Loos, die er bij gekomen was. Tenslotte probeerden Pellenaars, de Korver en Loos voor de derde maal weg te komen en zij namen een halve baan op het geheele veld, dat danig geslonken was. Ruim 50 renners hadden den strijd moeten staken wegens pech en anderszins. Dan stormen Pellenaars en de Korver op de eindstreep af en Pellenaars wist de Korver met enkele meters te kloppen. Derde werd Loos.

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars, Princenhage; 2. Andre de Korver, Rotterdam;  3. Gerrie Loos, Amsterdam; 4. John Braspennincx, Princenhage; 5. Piet Evers, Wormerveer; 6. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 7. Kees Bakker, Assendelft; 8. Theo Hopstaken, Roosendaal;  9. Jan Lambrichs, Bunde; 10. Henny Keijzer, Amsterdam;

 

ROTTERDAM.VARKENOORD.(1942.08.09)

EVERS WINNAAR IN VARKENOORD

De tweede wegwedstrijd op het circuit in den polder Varkenoord achter het Stsdion-Feijenoord moest het Zondagmiddag zonder de groote keien doen. Toch is het een spannende race geworden Het zwaartepunt lag evenals de vorige maal in het begin en nu waren het Smits, De Korver en Hordijk, die de eerste ontvluchtingspoging waagden. Braspennincx, Evers en Van Oers haalden hen echter terug en dit had tot gevolg, dat er een flink tempo in zat, hetwelk velen boven hun macht ging. Het aantal uitvallers was dan ook groot, vooral ook. doordat de jachten bleven aan houden. Braspennincx. Evers, Anneese en Verschuren voerden daarbij den boventoon. De groep lag geheel in stukken en brokken en van de zes koploopers scheidden zich tenslotte Braspennincx en Evers af Elke ronde bracht hen winst en in de dertigste ronde lapten ztj het geheele peloton Practischsesproken was de wedstrijd hiermede oesltst. Wel deden er zoo nu en dan eentge hun best om alsnog weg te komen, o a. Westerveld, Lakeman, Hofman. De Beer en later Dietvorst. die in zijn eentje 400 meter nam. maar wijziging in den stand kwam er niet meer. Zoo werd de uitslag

Beroepsrenners: 1. Piet Evers, Wormerveer; 2. John Braspennincx, Princenhage; 3. Charles Dietvorst, Beek; 4. Henk Lakeman, Amsterdam; 5. Cees Joossen, Made; 6. Cor van de Star, Den Haag; 7. Henk de Hoog, Amsterdam;  8. Charles Hofman, Roermond; 9. Piet Verschuren, Rotterdam; 10. Bep van de Wal, Rotterdam; 11. Smits, Tegelen; 12. Terneede; 13. Bos, Zaandam; 14. Jan Hofstede, Gouda;

 

SCHEVENINGEN.(1942.09.13)

Bijl en De Booy winnen wielerronde van Scheveningen

Gisteren organiseerde de Scheveningsche Rennersclub „De Kampioen", onder zeer groote belangstelling..de „Ronde van Scheveningen". Er werd in twee categorieën gestart, t.w. amateurs en nieuwelingen. Start en finish waren uitgezet in de Zwolschestraat. Vandaar werd gereden naar den Watertoren en terug langs den pompstationsweg en de v. Alkemadelaan De nieuwelingen, die 30 km reden legden dit parcours 12 maal af en de amateurs, die 80 km draaiden, maakten de ronde 32 maal.

De nieuwelingen startten eerst. Weldra was een kopgroep gevormd van tien renners die tenslotte elkaar in de sprint de prijzen betwistten. De Amsterdammer De Booij bleef een halve lengte voor Stoffels uit Lutterade en eindigde dus één. In deze categorie, maakte Droog met 4 min. 5 sec. de snelste ronde. Ook bij de amateurs viel de beslissing in een eindsprint waaraan acht renners deelnamen. Hier ging v. Vooren het eerst over de eindstreep, doch hij werd wegens hinderen van den Hagenaar Bijl naar de tweede plaats gewezen. In beide coursen werden enkele premies verreden waarbij v. Vooren. Neef. Loring en Voorting het meest succes boekten.

De resultaten waren:

Amateurs, 76 deelnemers: 1. C. Bijl, Den Haag in 2 uur 17 min. 10 sec; 2. v. Vooren. Beverwijk: 3. Middelink. Adam; 4, Hulshof. Den Bosch; 5. Ekkers. Heilo; 6. Grift. Soest: 7. De Beyer. Scheveningen: 8. Snelders, Breda, Op 2 minuten 2. Vranken. Vaals en 10. De Kort. Adam.

Nieuwelingen 62 deelnemers: 1. De Booy. Adam in 51 mm. 21 sec; 2. Stoffels. Lutterade op ˝  lengte; 3. Droog. Haarlem: 4. Schuiten. Adam; 5. Kleefstra. Adam; 11. Homsman, Adam; 7. Neeft, Haarlem: 8. Gielen. Breda: 9. Storm. Loosduinen; 10. Bontekoe jr, Den Haag.

 

SITTARD.(1942.08.15)

C. de Best winnaar van de Ronde van Sittard

W. SIRACH, DEN BOSCH, WINT BIJ DE NIEUWELINGEN

A. VOOREN, BEVERWIJK, BIJ DE AMATEURS.

Onder begunstiging van fraai zomerweer en bij een geweldige belangstelling is Zaterdag de ronde van Sittard gereden. Om half 1 startten een 40-tal nieuwelingen die 10 ronden of  26 ˝  km te rijden hadden. Tot in de laatste ronde bleef het peleton bij elkaar hangen.

Alleen minder snellen waren gedwongen den strijd op te geven. Met een formidabelen eindsprint wist Sirach, Den Bosch, als eerste de finish te passeeren, op enkele meters gevolgd door het peleton.

De uitslag luidde: 1. W. Sirach, Den Bosch in 41 min. 40 sec.; 2. Th. v. d. Heuvel, den Bosch; 3. R. van Zallage, Bussum; 4. K. Neeft, Haarlem; 5.

A. Huismaas, Maastricht; 6. C. Verstraetea, Breda; 7. G. Ravenstein,

Amsterdam; 8. H. Boer, Den Bosch; 9 J. Laumen, Sittard.

Hierna kwamen de amateurs, ten getale van 50 aan dee start en deze moesten 25 ronden of 66. 4 km afleggen. Het is Middelink Amsterdam, die enkele ronden de leiding heeft. In de 7e ronde zien we Mooy, die vooraf gehuldigd was in verband met het behaalde kampioenschap der amateurs te Chaam er plotseling vandoor gaan met Spronk, Utrecht, doch de Limburger F. Mulders uit Schaesberg die dit zaakje niet erg vertrouwt, sleurt het peleton in een snel tempo op de vluchters en het resultaat is, dat alles weer

te samen komt. Snelders, Breda, probeert het dan ook eens, maar

weer is het Mulders die de zaak bijtrekt, zoodat het peleton geregeld bij elkaar blijft. Bij een botsing wordt Mulders, Schaesberg, de dupe daar zijn achterwiel in het gedrang komt en met een goede plaats in het vooruitzicht moet hij thans dee strijd staken. Met een flink peleton komen we aan de laatste ronde en ligt het voor de hand, dat het een massasprint zal worden. Vooren en de Kort toonen zich iets sneller en met gering verschil weet Vooren

zijn rivaal te kloppen. De uitslag luidt:

Amateurs: 1. A. Vooren. Beverwijk in 1 uur 44 mia, 15 sec; 2. de Kort, Amsterdam op Ľ  wiel; 3. Kuilman, Beverwijk op 2 lengten; 4. J. Middelink,

Amsterdam op ˝ wiel. 5. B. Savelkoul, Den Bosch; 6.K. de Vries, Rotterdam;  7. T. v. d. Dungen, Den Bosch; 8. D. Mooy, Assendelft; 9. Snelders, Breda; 10 A. Spronk, Utrecht; 11 L. Pepels Elsloo;

40 profs en Onafhankelijken nemen dan het vertrek voor 47 ronden of 124.2 km. Braspenninx leidt na de eerste ronden gevolgd door de Körver. In de 4e ronde komt Lambrichts met een kleine voorsprong als eerste voorbij de finish doch krijgt dan pech en moet van rijwiel veranderen, waardoor hij ruim 1 minuut achterraakt.

Ook van Nek is een der ongelukkigen en moet eveneens van rijwiel verwis- selen, ook hij geraakt achter. In de 10e ronde hebben Motké, de Best, Chr. Smits, Wijdenes ca C. Bakker een kleine voorsprong op de groep. v. Nek volgt op 1 min. 29 sec. ca Lambrichts op 2 min. Er worden diverse premies geschonken voor deze twee renners, indien ze het peleton zouden inloopen. Het omvat een bedrag van pl.m. f 80.—. In de 12e ronde zijn Lambrichts ca v. Nek samen en doen alle pogingen om hun achterstand in te loopen maar

het peleton wacht er niet op en zet alle zeilen bij om hun voorsprong te vergrooten, hetgeen hun ook gelukt. In de 20e ronde zien we de Körver alleen doorkomen en weet een voorsprong te behalen van ruim 20 sec, doch na 4 ronden wordt hij weer ingeloopen. Syen probeert het ook eens maar zonder succes. In de 29e ronde gaat Steenbakkers aan den haal doch wordt in de 33e ronde weer ingeloopen. In de 37e ronde worden Lambrichts en

v. Nek ingeloopen. In de volgende ronde beginnen er 4 klassementssprints

voor f 25, f 15 en f 10 en hierin toont Schweitzer zijn kunnen door met 18 punten te winnen voor de Best 14 punten en Wijdenes 3 punten. De Best zit gedurig in de hoofdgroep en wacht het gepaste moment af om te ontsnappen. In de 42ste ronde neemt hij zijn kans waar en gaat met een kleine voor- sprong voorbij. Ook Motké weet zich dan los te rukken en thans is de strijd ontketend.

De Best weet zijn voorsprong op Motké te verhoogen en deze vergroot hem op het peleton dat in stukken valt. In de voorlaatste ronde krijgt v. Nek nog bandenpech en geeft den strijd op. Zoo geraken we aan het eind dat dan nog even spannend is. De uitslag luidt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Cor de Best, Haarlem in 3 uur 7 min. 37 sec.; 2. Louis Motké, Sittard op 21 sec.; 3. Leo de Beer, Amsterdam op 35 sec.; 4. Jan Lust, Oostzaan id.; 5. Toon Steenbakkers, St. Michielsgestel ld.; 6. Charles  Hofman, Roermond op 42 sec; 7. John Braspenninx, Princenhagen ld.; 8. Gerrie Loos, Amsterdam id.; 9. Henny Keyzer, Amsterdam id.; 10 Kees Bakker Assendelft; 11. F. Ooms, Haarlem; 12. Cor Bakker, Zaandam; 13. Chris Smits, Rotterdam; 14. J. Schweitzer, Maastricht; 15. C. de Groot, Amsterdam; 16. P. Vüters, Rotterdam; 17. P. Gommans, Reuver; 18. M. Verveer, Rotterdam; 19. H. Lakeman, Amsterdam; 20. H. de Hoog, Amsterdam.

 

UTRECHT.ZUILEN.(1942.05.23)

SCHULTE WINT DE RONDE VAN ZUILEN

Pellenaars overtuigend in den sprint geklopt

De eerste Ronde van Zuilen is prachtig geslaagd Vele duizenden toeschouwers hadden zich op het afgesloten parcours, dat 1400 meter lang was, een plaatsje gezocht en die duizenden hebben een schitterenden wedstrijd vol afwisseling en spanning gezien. De organisatoren, het bestuur der Utr. Wielerclub „De Volharding", welke veel medewerking van het gemeentebestuur van Zuilen, speciaal van den gemeente-secretaris, den heer de Weert ondervonden had, hebben een fraai succes geboekt en de wielersport in deze omgeving een flinken duw de hoogte in gegeven.

De amateurs en nieuwelingen.

Om drie uur werd het startsein gegeven voor 60 amateurs en nieuwelingen, waaronder vele bekenden. Jammer was, dat de sterke amateur Ott (Amsterdam) reeds spoedig wegens pech op moest geven, er zou anders wellicht nog vinniger strijd in deze gelederen zijn geweest. Tal van weglooppogingen werden ondernomen, o.a. door Savelkouls (den Bosch) en een groepje van drie, bestaande uit v.d. Dungen, Mooij en v.d. Bos, maar steeds opnieuw werden zij door de groote groep steeds ingehaald.

Toen ongeveer de helft van den wedstrijd achter den rug was, bevonden zich nog wel een 40-tal renners bijeen en dan te weten, dat een snelheid van rond 40 K.M. aangehouden werd. Het uitloven van premies was aan dit hooge tempo natuurlijk niet vreemd. Een keer slaagde de Zaandammer v.d. Bos er in een voorsprong van circa 150 meter te nemen, maar ook hij werd kort voor het einde nog tot de orde geroepen.

In een fellen sprint viel de beslissing. Het merkwaardige daarin was, dat bekende amateurs als de Kort en W. v.d. Vliet door A. Vooren (Beverwijk) geklopt werden, zij het vlak voor den eindstreep en met gering verschil.

De uitslag was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. A. Vooren, Beverwijk, de 30 K.M. In 37 min. 24 sec.; 2. B. de Kort (Adam); 3. W. v.d. Vliet Idem; 4. Savelkouls

( Den Bosch); 5. W. Sirach, Adam (1e nieuweling); 6. A. Kuilman (Beverwijk); 7. D. Moleman (Adam); 8. Gruteke (R'dam); 9. T. Verhoeven (Overschie); 10. K. Neef (Haarlem); 11. P. Mooij (Assendelft); 12. de Boer (nieuweling) 's-Bosch.

De beroepsrenners.

De profs en onafhankelijken, waaronder zich het puikje der Nederlandsche wegrenners bevond, alsmede o.m. Ben v.d. Voort, v. Swelm en Boeijen, werden te drie uur op weg gezonden.

Deze moesten 100 K.M. of 72 ronden afleggen. Čr is in dezen wedstrijd met een bijzonder hoog tempo gereden. Wel liet het snelle parcours dit in de allereerste plaats toe, maar de uitermate groote felheid waarmede onophoudelijk het geheele veld elkaar bestreed, was toch voor een ander deel aan het feit toe te schrijven, dat zooveel premies werden uitgeloofd en men alles in het werk stelde om Gerrit Schulte een overwinning trachten

te onthouden.

Bijna was dit gelukt, toen Scltulte met een lekken band te kampen kreeg. Op een circuit als dit gevoegd bij de omstandigheid dat steeds op hoog toerental gedraald werd (soms werd de 50 K.M. overschreden ), een leelijk ding en de Bosschenaar zou misschien ook niet meer de leidende groep hebben bereikt,

indien in den persoon van Wim Reuter geen hulp was komen opdagen, juist op het kritieke moment. Tezamen met dezen kon Schulte, die nog een keer van rijwiel had moeten verwisselen, de hoofdgroep weer bereiken en hoe

populair Gerrit is, kon men toen pas goed uit het niet tot zwijgen komende enthousiasme der toeschouwers vaststellen.

De Korver, Pellenaars, Lambrichs en — op het laatst — ook Steenbakkers hebben herhaaldelijk uitlooppogingen gedaan, de laatste met aanvankelijk goede kans op succes, maar de premies joegen deze renners steeds opnieuw

op, zoodat al die pogingen op niets uitdraaiden.

Intussen had een en ander ook tot gevolg, dat het veld sterk dunde, terwijl lekke banden en een enkele valpartij de gelederen eveneens meehielpen in te krimpen. Mčt uitzondering van Boeijen, Sijen, v.d. Voort, Wijdenes, de Hoog en nog enkele andere cracks, die waren uitgevallen na de 25ste ronde, bleven

alle grooten waaronder ook Piet v. Nek. v. Amsterdam, v. Swelm, Braspenninx, Motké, de Korver enz. tot het laatst toe in den strijd, die geen moment verslapte en de gemoederen tot de laatste seconden bezig hield. Pellenaars kreeg twee lekke banden, de Korver Idem en Motké eveneens, doch slechts Pellenaars slaagde er steeds opnieuw in de groep weer te bereiken; de Korver en Motké geraakten nl. tegen het slot op de achtergrond,

hetgeen vooral voor de Korver, die zoo uitstekend gereden had, minder prettig was.

Naar de beslissing

Toen nog twaalf ronden te rijden waren, maakten Schutte en Pellenaars zich van het peleton los. Een poosje namen zij om beurten den kop, doch dit spel beviel den beiden concurrenten voor de overwining toch maar matig en weldra lieten zij zich weer naar de groep terug zakken, uiteraard om in de resteerende ronden krachten te sparen voor een eindsprint.

Nu nam Steenbakkers den kop, verkreeg enigen voorsprong en wederom moesten Schulte en Pellenaars, die gezelschap van Demmenie, Braspennincx en Hofstede kregen zich ernstig gaan inspannen, om Steenbakkers tot de orde te roepen, hetgeen pas in de voorlaatste ronde gelukte.

Onder steeds toenemende spanning naderde het einde Wij waren zeer benieuwd of het Schulte opnieuw gelukken zou Pellenaars in den sprint te slaan, zooals dit te Roermond was gebeurd. Schutte zette den sprint reeds

op ongeveer 200 meter afstand van den eindstreep verwijderd in en zonder ook maar een oogenblik bedreigd te zijn geweest, kwam hij zegevierend door den finish. Pellenaars was gedecideerd geslagen en kon nog maar met veel moeite Demmenie achter zich houden.

Een spannende zware wedstrijd was achter den rug, een wedstrijd welke den organisatoren geweldig succes opleverde en die voor de wielersport hier, zooals reeds gezegd, een uitstekende propaganda is geweest.

Beroepsrenners: 1. Gerrit Schulte;  2. Kees Pellenaars; 3. Joop Demmenie; 4. Antoon Steenbakkers; 5. Jan Lust; 6. Henri Maas; 7. Chris Smits; 8. John Braspennincx; 9. Henny Heerland; 10. Cees Joossen; 11. Jan Hoftede; 12. Aad van Amsterdam; 13. Piet Verschuuren; 14.P. Evers;

 

VALKENBURG.(1942.05.03)

Cauberg-triomphen! Tactiek!

Lowie won en de Belgen gingen aan den haal, met een wedstrijd waarin

favoriet Lambrichs en De Korver een hoofdrol speelden Cauberg-slachtoffers bij de vleet. Reusachtige belangstelling.

Dertiende ronde…

Meer dan tachtig kilomeier was het vierde Cauberg –criterium oud. Meer dan twee uren lang hadden de renners in een bonten wir-war van deinende ruggen, vlammende sprints. haarscherpe afdalingen de duizenden gehouden in den ban van een boeiende jacht, die wel een zeer merkwaardig karakter droeg.

Want in de eerste de beste ronde, nadat Jaak Sijen in een daverende klim als eerste tegen den Cauberg was opgestormd, was er tusschen Cauberg-top en afdaling iets gebeurd, waarover de geleerden wijs het hoofd schudden en de rest van de belangstellende menigte een beetje ongeloovig aan de schouders trok.

Daar, in de eerste de beste ronde, sleurde Lambrichs, de groote favoriet voor dit gebeuren, zich in een machtige demarrage uit het peleton en er was er maar één, die den moed had onmiddellijk méé te gaan, en dat was — natuurlijk! — De Korver-

Het peleton lachte zoon beetje om deze uitlooppoging. Het was nog zoo verbazend vroeg, zeiden de concurreerende grootheden, en dat was het inderdaad. Maar het peleton vergiste zich. Want De Korver kan in het begin van een wedstrijd aan den kop wonderlijke dingen vertoonen, en hij dééd het nu hij gezelschap had van een Lambrichs die, in een harde training niet alleen zijn kracht, maar ook zijn weergaloos mooien stijl en zijn wonderlijk-rustigen zit teruggevonden hééft. En de geleerden keken naar de chronometers. Daar telden nerveuze wijzers de seconden en die seconden beteekenden winst voor Lambrichs en De Korver, steeds weer winst. Traag reageerde het peleton. Daar waren er een paar, die af en toe een sprongetje naar voren waagden, die in een fellen Cauberg-klim een beetje afstand wonnen op de wegloopers, maar zij hielden het geen van allen, niet alleen omdat het peleton hen geen kans gaf en het hen onmiddellijk gladweg op slokte, maar ook en vooral omdat de beide koplieden er een ongenadig tempo op na hielden, een tempo waarvan er heel veel in de fietsende menigte maar heel weinig terughadden.

KLIM-CAPRIOLEN

Hard ging het vooral op den Cauberg, waar Lambrichs de menigte leerde, dat het niet waar is, dat hij alleen maar tegen een Alp zoo snel naar boven kan. De Korver kreeg op dien Cauberg steeds weer geen kans. Hij deed er overi- gens wijselijk niet bijzonder veel moeite voor en zoo kwam onze Bundensche crack niet minder dan zestien van de twintig klims als eerste op den Cauberg-top aan en was hij maar éénmaal niet bij de eerste vijf.

Hij liep hierdoor niet alleen de Cauberg-premie straal in de armen; maar hij conserveerde daardoor bovendien den voorsprong, die tegen half-wedstrijd reeds meer dan een minuut bedroeg en later nog tot voorbij anderhalve

minuut liep.

Het achtervolgende peleton had intusschen reeds zware verliezen geleden. Motké en Hofman raakten we kwijt met lekke banden, de Belg Simon trok in de eerste ronde zijn derailleur in gruizels, werd toeschouwer en kreeg wat later gezelschap van zijn vrienden Staeren, Thones en Dominicus, die ook al zwaar onder de pech hadden gezeten, net als De Hoog en Hofstede.

DE EERSTE KLAP

De situatie was eigenlijk zoo, dat Lambrichs en De Korver hun voorsprong rond 1 min. 30 sec bleven stabillseeren, dat het peleton er voorloopig wel snel, maar niet bepaald vurig bijliep en half Limburg rond het circuit ongetwijfeld al te hopen zat op de laatste ronden waarin we — we praatten niet eens over De Korver! — een zegevierenden Jan Lambrichs tusschen een haag van jubel zouden doorsturen, zooals we dat verleden jaar Jaak Sijen, die nu wat dof reed en zijn briljantse dingen ongetwijfeld voor een volgende gelegenheid opspaarde, hadden laten doen.

We vonden het niet eens zoo boos, al was het dan een tikje tam, enkele wilde, moedige sprongen van Reuter, die het later zwaar bekocht, ten spijt. Toen echter gingen we de dertiende ronde in, en deze dertiende ronde, 45 K.M. ongeveer voor de finish, zou eindelijk een keer brengen in den wedstrijd.

Piet Van Nek sprong uit het peleton. Plots ontdekten we hem in die dertiende

ronde op den Cauberg tusschen de eerste vijf en twee ronden lang ging de man. wien Cauberg-populariteit sedert het eerste Cauberg-Criterium onsterfelijk geworden is, inderdaad verbazend hard, zóó hard dat de afstand tusschen hem en de kopridders werkelijk wat kromp, zóó hard ook, dat het peleton in een korte, maar nijdige jacht eveneens wat korter op de leiders

kwam te zitten.

BELGEN NAAR VOREN!

Het leek nogal onschuldig, zoo op het eerste oog, vooral toen het peleton Van Nek weer rustig inliep en alles bij het oude scheen te blijven. Maar dat bleef het niet. Want in het peleton zochten de Belgen, die men eigenlijk alleen maar op den Cauberg zag, waar Van Dijck zich inderdaad een kei-van-een

klimmer toonde, waar Lowie en Ritserveldt weinig voor hem onderdeden en Riga en Vécray alleraardigste ontdekkingen bleken, nu naar behoorlijke posities, rukten zij steeds weer met haast grappige sprongetjes aan de,

langzaam kleiner wordende sliert, waarin we op dat oogenblik nog twee Limburgers hadden: Pepels, die later in den grooten slag zou afzakken en Schweitzer. die in zijn eerste jacht op de leiders enkele moedige dingen

vertoonde, maar later door een onwillig versnellingsapparaat het contact met het peleton verloor en daardoor uiteraard een moreelen opdoffer kreeg, waarvan hij zich niet meer herstelde.

GATEN EN BROKKEN

Zestiende ronde....

Het ging verbazend hard in den Cauberg. Breeduit en stieren-sterk stampte Lowie naar boven, met Van Dijck minzaam in zijn wiel. Daar sloegen de Belgen een bres in het peleton, daar belisten zij zoo ongeveer den wedstrtjd.

Tactiek! Dat speelde nu een hoofdrol. Want de Belgen hadden de zaak alleraardigst bekeken. Lowie en Van Dijck —doch zij deden elkaar géén kwaad — begonnen een wilden stormaanval op Lambrichs en De Korver aan

den kop, en het was Voor Lambrichs wel héél erg jammer, dat juist nu zijn maat dat wat men vroeger wel eens schilderachtig een tik van den man met den hamer kreeg. En daarnaast liet de Belgische ploeg knapen als Ritserveldt. en Dupuisson bij de rest van de menigte achter, voorloopig met de kennelijke bedoeling, het tempo wat te drukken.

Voorloopig. Want later ging Ritserveldt eveneens op zijn eentje aan den haal en als knapen als De Groot niet bijzonder goed op hun tellen gepast hadden, zou Dupuisson het hem nagedaan hebben!

Hard gingen de Belgen, hard ook liepen zij in. En het peleton leed nieuwe verliezen. Sijen, die krampen had, bleef wat achter en de Pel, die geen enkel oogenblik in een hoofdrol kroop, zag zoo tegen den achttienden Caubergklim

Op, dat hij eenvoudig omkeerde.

Er lag een onweer van spanning rond het circuit in deze dramatische ronden. Want aan den kop vocht, samen met een anderen moedige,

een Limburger om kostbare seconden en daarachter reden twee machtige Belgen, Beiden die hun wedstrijd zoo prachtig bekeken hadden. Belgen, die kennelijk van kilometer tot kilometer sneller en beter gingen rijden.

DE LAATSTE LOODJES

Weer tuurde men op de chronometers, weer klommen dé duizenden in de luidsprekers, maar die luidsprekers vertelden voor het vaderland sombere dingen: hoe de voorsprong slonk en slinken bleef, l min. 15 sec, 34 sec.,

18,13, 8 seconden en dan een laatsten sprong: De Korver en Lambrichs waren ingelopen, en de Belgen gingen dóór. Zij demarreerden slag op slag, lieten Lambrichs die nu even alleen met hen aan den kop bleef geen oogenblik met rust en kraakten hem tenlotte inderdaad tusschen deze handige tacktische combinatie.

Daar wonnen de Belgen den slag. En terwijl het peleton in de afdaling door

een val nog Piet Van Nek verloor, liet Lowie nu ook maat Van Dijck in den steek en stevende regelrecht op een overwinning aan, terwijl van Dijck zijn tweede plaats rustig in veiligheid bracht. Maar Ritserveldt, die volgens het plannetje de derde plaats zou moeten veroveren, werd nadat hij bij Lambrichs gekomen was, gehaald. En daardoor gebeurden er plots in die laatsje ronde nog verrassende dingen, kwam tacticus De Groot, die zich ditmaal wel bijzonder rustig gehouden had, in die allerlaatste kilometers en redde hij in een prachtigen eindsprint voor Nederland nog de derde plaats. Dupuisson, Lambrichs en Hitserveldt vochten het om de volgende plaatsen

in een eindsprintje uit en gingen in deze volgorde over de eindstreep:

Beroepsrenners: 1. Jules Lowie, Belgie; 2. Ward van Dijck, Belgie; 3. Cor de Groot; 4. Albert Dubuisson; 5. Albert Ritserveldt; 6. Jan Lambrichs; 7. Cees Joossen; 8. Henny Keijzer; 9. Gerrie Loos; 10. Andre de Korver; 11. Huub Sijen; 12. Wim reuter; 13. peles; 14. J. Schweitzer; 15. Dietvorst; van Oers; van de Zande; Scholtens; Maas; en Mulders;

 

VLIJMEN.(1942.05.17)

Hollandsche overheersching in de ronde van Vlijmen.

Voor een groote belangstelling en op een goed traject is Zondag de ronde van Vlijmen verreden. Bij de nieuwelingen blonk de Amsterdammer Sirach uit. Hij was voortdurend in de voorste gelederen en won in fraaien sprint. Bij de amateurs stelden de grooten teleur. Zoo ging er van den kampioen 1941, G. Peeters, hoegenaamd niets uit, tenzij wanneer er een premie viel af te snoepen. Met premies was het Vlijmensche publiek overigens erg gul. De wedstrijd verliep rustig en van de weinige uitlooppogingen kwam niets terecht. Vooral de Bosschenaren Vos en v. d. Dungen waren er meesters in de uitloopers terug te halen. V. d. Dungen verspeelde echter het laatste deel veel te veel krachten om premies te winnen, om voor een der eerste plaatsen in aanmerking te komen. Opvallend is, dat de beide eerste plaatsen werden bezet door renners die het vorig jaar nog nieuwelingen waren. Hoezeer ook de renners de moeilijkheden van den tijd ondervinden, bleek uit het respectabele aantal lekke banden. De organisatie van de ronde was vlot. Hier volgen de voornaamste uitslagen:

Nieuwelingen: 1 W. Sirach, Amsterdam, 30 k.m. ln 52 min. 58 sec. 2. Roedolfs, Nieuwerhoorn. 3. Ravenstein, Amsterdam. 4. Van Zalinge, Bus- surn. 5. Heeft, Haarlem. 6. Voorting, Haarlem. 7. Kleefstra, Amsterdam. 8. Broer, den Bosch.

Amateurs: 1. Bert de Kort, Amsterdam, 78 k.m. in 2 u. 5 min. 38 sec. 2. A. Kuilman, Beverwijk. 3. P. van Meetelen, den Haag. 4. P. Vilters, Rotterdam. 5. J. Berkhout, Assendelft. 6. D. Deuslng, Amsterdam. 7. F. v. d. Dungen, den Bosch. 8. W. Schenkelaars, Eindhoven. 9. F. de Vos, den Bosch.

Van den Heuvel, den Bosch, liep bij een val een ernstige verwonding op en moest per auto naar zijn woning gebracht worden.

Nieuwelingen B: 1. Cas Kleefstra, 2. xxxxx 3. xxx

 

VOERENDAAL.(1942.08.02)

Pellenaers winnaar van de  Ronde van Voerendaal

STOFFELS GELEEN WINT BIJ DE NIEUWELINGEN.

EEN PELLENAERS IN DEN VORM ZOOALS HEDEN, WAS ONMOGELIJK TE KLOPPEN, HIJ WON DAN OOK ZEER VERDIEND.

Niettegenstaande het slechte weer voor het begin van den wedstrijd

was er een groote massa toeschouwers opgekomen, die van

een interessante strijd getuige waren. De Nieuwelingen begonnen

iets later dan wan aangekondigd. Er startten 24 renners die 10 ronden

of 32 km. hadden af te leggen. Reeds aanstonds wordt een flink tempo erin gezet. Zanetti krijgt pech en verandert van rijwiel waardoor hij achter raakt doch hij zet moedig de achtervolging in en haalt goed op. Even later moet hij nogmaals van fiets verwisselen. Hij weet echter goed in te loopen en in de 7e ronde heeft hij de kopgroep te pakken. Het gaat thans op het einde aan en in de laatste ronde krijgt Sirach, die steeds op kop heeft gezeten een lek bandje. Hij moet noodgedwongen den strijd opgeven. We krijgen de laatste ronde en Zanetti heeft de leiding. Hij wordt echter op de meet door Stoffels geklopt. De uitslag luidt!

Nieuwelingen: 1 H. Stoffels, Geleen in 58 min. 26.4 sec.; 2 L. Zanetti, Heerlen; 3 H. Beenen, Geleen; 4 M. Bertrums, den Bosch; 5 R. Diederen, Spaubeek; 6 J. Laumen, Sittard; 7 H. Reinders, Geleen; 8 Stallenberg, Maastricht; 9 Schoutrop, Geleent; 10 H. Karsenberg, Heerlen; 11 P. Thomassen, Hoensbroek; 12 W. Lindelauf, Schaesberg.

Hierna starten 47 profs die 40 ronden of 128 km. moeten rijden.

Reeds aanstonds wordt een uitlooppoging ondernomen en zijn Ritserveld,

Pellenaers, Bakker en Demmenie los. Zij weten een voorsprong

te nemen doch Demmenie valt wegens defect aan zijn rijwiel af en met hun drieën zetten de anderen flink door, doch in de 10e ronde krijgt Ritserveld 'n lekke band. Bakker en Pellenaers zitten dan alleen op kop en hebben reeds 37 sec. voorsprong op Ritserveld en 1 min. op de hoofdgroep. In de volgende ronde wordt Ritserveld door de groep ingeloopen. Ook Bakker moet dan lossen, zoodat we Pellenaers alleen op kop krijgen terwijl er nog zoowat

100 km. te rijden zijn. Dit schrikt de Pel niet af en moedig zet hij alleen door, hij ligt ruim 1 minuut voor op het peleton, dat geweldig jacht maakt op den vluchteling onder leiding van Ritserveld, De Körver en Braspenninx, die met pech te kampen hadden volgen op 2 min. 25 sec. en doen hun uiterste best om op het peleton te komen. Geleidelijk loopen ze van hun achterstand in doch in de 22e ronde als ze nog slechts enkele seconden achter het peleton zitten krijgt de Körver wederom een lekke band en moet den strijd opgeven, zoodat Braspenninx alleen komt te zitten. In de 24e ronde weet hij het peleton in te loopen zodat zijn krachtsinspanning tenminste bekroond wordt.

PELLENAERS BLIJKT ONGENAAKBAAR.

De Pel draait zijn rondjes steeds in hetzelfde tempo en weet zijn voorsprong nog te vergrooten. Hij steekt dan ook een aardige duit aan premies in zijn zak. In de 30e ronde doet Motké een poging en aangezien het peleton even aarzelt neemt bij een kleine voorsprong die hij weet te behouden. Braspenninx, die een schitterenden wedstrijd rijdt en zijn kans in gevaar ziet, weet zich uit het peleton los te maken en gaat op jacht achter Motké die hij na enkele ronden weet in te loopen. De stand is dan als volgt: op kop

Pellenaers, op 2 min. 5 sec. volgen dan Braspenninx en Motké, terwijl het peleton op 2 min. 45 sec. volgt. Pellenaers, die zeker van zijn overwinning is, doet er nog een schepje op en loopt nog verder uit en heeft in de 37e ronde 2 min. 10 sec. op Bras en Motké en 3 min. 10 sec. op het peleton en nog steeds vergroot hij zijn voorsprong. In de laatste ronden zien we dan Hoffman nog een goed geslaagde uitlooppoging doen waardoor hij zich van de 4e

plaats weet te verzekeren en ook v. d. Sande weet zich nog los te rukken. In het peleton toont Lakeman zich de snelste en wint de sprint voor de Best. De uitslag luidt als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Kees Pellenaers in 3 nur 25 min. 40 sec; 2 John Braspennincx op 2 min. 55 sec.; 3 Louis Motké id.; 4 Charles Hoffman op 3 min.; 5 Frans van de Zande op 3 min. 5 sec; 6 Henk Lakeman op 3 min. 20 sec.; 7 Cor de Best, id.; 8. Albert Ritserveld Belg id.; 9 Louis Dietvorst id.; 10 Marcel  Kint Belg id; 11. J. de Visser, id.; 12 C. Joossen, id.; 13 L. de Beer op 3 min. 45 sec; 14. Chr. Smits; 15 J. Stet op 1 ronde;16 M. v. d. Beunt, id.; 17 Maas, op 3 ronden.

 

WEERT.(1942.06.21)

DE TRIOMPH VAN EEN MOEDIGE. De Ronde van Weert was voor C. Bakker. Motké redde de Limburgsche eer. - De snellen reden de taaien aan flarden.

De Ronde van Weert ?

Negentig ultra-snelle ronden over een singel die er uitzag alsof we hem geboend hadden, en over een razend snel, maar banden moordend aarden weggetje, dat alles bleek te zijn, behalve een rem ! Negentig ronden ook, waarin de, laten we zeggen zesduizend-koppige, toeschouwende menigte zoo vriendelijk was, de eene vette premie op de andere te stapelen, zoodat het langgerekte peleton practisch voortdurend weer tegen een nieuwen sprint aanzat

Groote grutten ! — de snellen hebben het werkelijk al wel eens moeilijker gehad, want er was in deze Weerter Ronde zoo almachtig veel, dat kennelijk in hun voordeel was; we stuurden een heelen volksstam renners in zee (ook al ontbraken er dan ruim twintig, waaronder Piet Van Nek), en we zetten hen op een ultra-snel circuit aan den slag, dat toevallig zóó in elkaar stak, dat de achtervolgers éventueele wegloopers voortdurend in het oog konden houden — en dat is voor wegloopers doorgaans niet bijzonder bemoedigend. En dus begon de Ronde van Weert, zooals wedstrijden als deze plegen te beginnen: het peleton gierde in denderende vaart zijn rondjes af. Het sprintte om tallooze premies, waarop vooral Demmenie zóó happig bleek, dat hij later, voor den eindspurt, geen greintje sprint meer over had Het tracteerde ons zoo nu en dan op een bescheiden uitlooppoginkje, dat weinig of niets om het lijf had en het liet hier en daar een veer, als een van de kleinere gaden het felle tempo niet meer houden kon, of als pech favorieten als Hofstede (die zoo ongelukkig op zijn schouder ging staan, dat zijn sleutelbeen het niet uithield), Smits. Gommans, Jansen en anderen uit de race haalde.

DE SLAG BEGINT.

En zoo zaten we dicht tegen half-race zonder dat we andere sensaties beleefd hadden dan Hofstedes krakende sleutelbeenderen, en eenige aardige, succesvolle achtervolgingen van De Korver en Motké, die met pech te kampen hadden. Toen echter — tegen half-wedstrijd — kwamen we kennelijk onder stoom, was er iemand, die Charles Hofman de bescheiden kleinigheid van honderd florijnen-extra beloofde zoo hij er in slaagde, het feest op zijn naam te schrijven, en ging van weeromstuit de uitstekend rijdende Witteveen op zijn eentje serieus aan den haal. Hij bracht het tot 20 sec, maar toen liep Motké, met het peleton aan zijn wiel, den vluchteling in, en schenen we weer saai te willen worden, totdat Steenbakkers eenige ronden later met den snellen Loos uit het peleton wegschoot en slechts Wijdenes. De Korver en C Bakker er, dank zij 'n hypersnelle ronde, in slaagden, met het tweetal mee te gaan.

EEN VOORSPRONG GROEIT

Fantastisch hard reden deze vijf, en het peleton, dat het kennelijk zoo serieus niet opnam, verloor seconde na seconde. Een merkwaardige vijf! Drie super-snellen. en twee van de taaie soort: De Korver en Steenbakkers. En met behulp van de drie snellen Wljdenes, Bakker en Loos konden de taaien het peleton-vol-snellen voorloopig aan. Steenbakkers en De Korver deden knap werk en zoo groeide de voorsprong van de vijf op het peleton, dat intusschen Hofmann na een fiets wissel kansloos had moeten achterlaten, groeide van ronde tot ronde, ook al trachtten daar Motké, Buuron, Verschueren, Sprenkelink, Demmenie, De Groot (die later afzakte en nog later spoorloos verdween) de zaak met nijdige demarrages tot grooteren spoed aan te zetten. Het leek nogal duidelijk: deze vijf zouden het peloton inlopen, dan zouden we wel verder zien. Maar we hoefden zoo lang niet te wachten op de sensaties. Want toen we nog een kleine 20 K.M. voor den boeg hadden, verloren, totaal onverwacht, de taaien plotseling het pleit, kregen Steenbakkers en De Korver zoon harden tik van het heerschap-met-den-hamer, dat het een beetje zielig was om het allemaal aan te zien. Zij moesten de snelle compagnons Wijdenes, Bakker en Loos laten gaan, sukkelden rondenlang gestaag achteruit, verloren den kostbare  voorsprong en verdwenen respectievelijk mčt en zonder krampen uit den strijd : een circuit als dit gaf den taaien nu eenmaal geen schijn van kans.

VUURWERK

Maar nog waren we er niet met de sensaties, want even voor het leidend» drietal het peleton zou dubbelen, kwamen Loos en Wijdenes wat ongelukkig door een bocht, trachtte Bakker van de gelegenheid gebruik te maken om op zijn eentje het peleton te halen, maar trapte hij direct zijn ketting aan diggelen, zoodat Loos en Wijdenes hem weer voorbij gingen en het trage peleton makkelijk te pakken kregen. Bakker gaf het echter niet op. Hoewel hij nog eenmaal van fiets wisselde bezorgde hij de Ronde van Weert de aantrekkelijke sensatie van een fantastische jacht op een, nu weer sneller geworden peleton, en de afstand werd inderdaad kleiner. Toen Lust bovendien zoo vriendelijk was om zich even af te laten zakken om vriend Bakker (die men overigens niet dient te verwarren met zijn naamgenoot Bakker uit Assendelft, die onlangs de Ronde van Hoensbroek won) op sleeptouw te nemen, had de Zaandammer eveneens zijn ronde voorsprong en tot groote verbazing vooral van Wijdenes en Loos ging hij onmiddellijk weer door, samen met Motké en hoewel vooral Loos bijzonder zijn best deed, had het peleton het nakijken, liepen Bakker en Motké voordurend uit en ging de Zaandammer tenslotte volkomen verdiend als overwinnaar over de eindstreep met 25 sec. voorsprong op Loos (2) en Wijdenes (3). Motké bezette met 1 min. 30 sec. achterstand een zeer fraaie vierde plaats.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Cor Bakker, 2. Gerrie Loos, 3. Cor Wijdenes, 4. Louis Motke, 5. Piet Verschuren, 6. Cees Joossen, 7. Rinus Segaar, 8. Henk de Hoog, 9. Teuin Ooms, 10. Joop Demmenie, 11.remkes, 12. jan Gommers; 13. Jan Lust; 14.Kuiper; 15. Maas;

 

ZAANDAM ( 1942.05.25 )

v.d. Star doorzag de Zaanse tactiek v.d. Bos de eerste bij de amateurs

Op zeer overtuigende wijze heeft Van der Star de wedstrijd voor onafhankelijken in Zaandam gewonnen. Lange tijd zag het er naar uit, dat de Zaanse renners dc strijd in hun voordeel zouden beslissen, doch op het juiste ogenblik doorzag Van der Star de tactiek der Zaankantčrs en heeft hun zijn wieltje laten zien. Schellingerhoudt noch Cor Bakker was in staat om hem voor de tweede maal te volgen, nadat zij eerst met z'n drieën een ronde hadden gewonnen. Van der Star reed zijn eigen wedstrijd. Met Sprenkelink uit Hengelo toog hij andermaal ten strijde om een winstronde. En wederom gelukte het hem. Schellingerhoudt trachtte nog wel zijn zege te bedreigen, doch Van der Star hield stand en verder dan een halve ronde bracht Schellingerhoudt het niet. Naast het opvallende werk van den winnaar moet zeker het rijden van Gerrie Loos uit Amsterdam genoemd worden. Loos was eigenlijk de man, dié het eerst het offensief opende. Maar hij kreeg pech. Gelukkig kon hij snel van rijwiel veranderen en in de groep aansluiten. Later kreeg hij nog eens pech, veranderde weer van rijwiel en werd tenslotte nog vijfde! Jan Lust, die tot de favorieten behoorde, offerde zijn kans voor zijn clubgenoten Bakker en Schellingerhoudt. Hij plukte daarvan wrange vruchten. Want in de tweede helft van de wedstrijd kon Bakker zich niet handhaven. Lust bleef bij hem, doch niettemin verspeelde Bakker zijn ronde voorsprong, zodat hij de derde plaats voor Sprenkelink moest inruimen. Van de overige renners wisten Lademius, Hofstede, Rijsbergen en C de Groot (Leiden) zich tenslotte het best te weren en eveneens Bakker nog te passeren. De amateurswedstrijd was gedurende lange tijd het aanschouwen amper waard. Het leek meer op een afvalwedstrijd. Pas tegen het einde kwam de spanning. Hoofdzakelijk door het eminente rijden van den Zaandammer v. d. Bos. Het enthousiasme kende bij hem geen grenzen. Nadat eerst Ravensteijn de leiding had genomen kwamen v. d. Bos en Hoek hem gezelschap houden. Doch v. d. Bos vuerde het tempo zo hoog op, dat er voor de anderen geen houden aan was. RontI,enlang zwoegde het kleine ventje aan de kop, totdat hij zijn tegenstanders kwijt was en tenslotte nog met een volle ronde voorsprong winnaar werd. Ook Middelink kwam tegen het einde nog fel opzetten en passeerde Hoek en Ravensteijn, die beiden totaal waren leeggereden. De uitslagen waren:

Amateurs, 80 Km. in 2 uur, 3 minuten en 3 seconden: 1. W. v. d. Bos Zaandam, 2. J. Middelink, Amsterdam; 3. H. Hoek, Amsterdam; 4. G. Ravensteijn, Den Haag; 5. P. Ott, Amsterdam; 6 T v d Dungen,. Den Bosch; 7. G. Savelkouls. Den Bosch; 8. C. Boersma, Haarlem; 9. D. Mooy, Assendelft en 10. T. Verhoeven, Overschie.

Onafhankelijken: 100 km inn 2 uur 26 minuten en 3 seconden: 1. C. v. d. Star, Den Haag; 2. B. Schellingerhoudt, Zaandam; 3. G. Sprenkelink, Hengelo; 4. op één ronde, J Hofstede, Gouda; 5. G. Loos, Amsterdam; 6. J. Ladenius, Amsterdam; 7. W. Rijsbergen. Leiden; 8. C. de Groot, Leiden; 9. Cor Bakker, Zaandam en 10. Lingendijk, Nieuwerhoorn.

 

ZAANDAM.(1942.05.26)

PELLENAAES SNELSTE IN DE RONDE VAN ZAANDAM.

Onder groote belangstelling werd Maanöag te Zaandam het tweede gedeelte van de wedstrijden n.l. de wedstrijden voor nieuwelingen en profs verreden. De uitslagen luiden:

Beroepsrenners: 1. Kees Pellenaars, Terheijden; 2. Cor Wijdenes, Ouderkerk;  3. Louis Motke, Amsterdam; 4. Kees Bakker, Assendelft;  5. Joop Demmenie, Rotterdam; 6. Antoon Steenbakkers, Sint Michielsgestel; 7. Chris Smits, Rotterdam; 8. Aad van Amsterdam, Princenhage; 9. Jan Hofstede, Gouda; 10. Bouk Schellingerhoudt, Zaandam; 11. Charles Hofman, Roermond; 12. Theo Ooms, Haarlem;

Nieuwelingen: 1. G. Voorting (Haarlem): 1 uur 1 min;. 2. G. H. van der Veen (Den Haag); 3. W. Sirach (Amsterdam); 4. H. Boer (Den Bosch); 5. G. Ravensteijn (Amsterdam); 6. M. Schuiten (Amsterdam), 7. G. Beining (Den Haag), 8. N. van Heijningen (Bussum).

 

ZWANENBURG ( 1942.00.00 )

Amateurs: 1. Chris Rotschafer, 2. Dolf Spronk, 3. Henk Boskemper,

 

ZWANENBURG.(1942.10.11)

DE ELFDE ZEGE VAN ARIE VOOREN.

ln den laatsten wegwedstrijd van dit seizoen, de Ronde van Zwanenburg, brak Arie Vooren de D.T.S.'er uit Beverwijk, die Zaterdag in Alkmaar zijn tiende overwinning had behaald, het record van Henk Lakeman, die vorig jaar tien eerste plaatsen had opgeieischt. Vooren won voor de elfde maal met grooten voorsprong van Middelink, die een paar honderd meter op het peleton nam op Corry Bijster, die den sprint won. De uitslagen waren: Amateurs, 78 K.M., 65 ronden: 1. A. Vooren, Beverwijk, 1 uur 57 m. 56 sec.; 2. J. Middelink, Amsterdam; 3. C. Bijster, Haarlem; 5. P. van Mechelen den Haag; 5. A. Kuilman, Beverwijk; 6. G. van Straten, Rotterdam; 7. B. Savelkoul, den Bosch; 8. P. Peters, Haarlem.

Nieuwelingen, 30 K.M. 25 ronden: 1. W. Grift, Soest, 47 min. 48 sec; 2. J. Ravensteyn, Amsterdam; 3. T. v. d. Heuvel, den Bosch; 4. R. van Zalingen, Bussurn; 5. J. Westerheiden, Amsterdam; 6. H. Schoutema, den Haag;