JAARGANG 1941

                              WEDSTRIJDEN A T/M K

AMSTERDAM.FRANKENDAAL.(1941.06.28)

LAKEMAN WINT TE AMSTERDAM.

Voor het eerst in de geschiedenis van de wieierbeweging werden te Amstcrdara wedstrijden georganiseerd door de straten, welke gehouden werden ter gelegenheid van het drie-jarig bestaan van de speeltuinvereeniging Frankendaal.

De uitslagen voor de amateurs en onafhankelijken luidden:

1 Lakeman: 2 Verdonk; 3 W. Bik; 4 De Korver; 5 Wijdenes; 6 G.Jas; 7 Nusch.

Ook de strijd tusschen de nieuwelingen over een afstand van 21 K.M. mocht zich in de groote belangstelling van de Oost-Amsterdammers verheugen. De Graaf eindigde in de sprint voor Terpstra als eerste in den tijd van 27 min. 7 sec; 2 Terpstra, 3 Boskemper, 4 Alles, 5 Kuilman en 6 Mooi.

 

AMSTERDAM.IJ-BOS.(1941.05.24)

Rijsbergen eerste in de „Ronde van 't IJ-bos”

Zaterdagmiddag heeft „Germania", in de lommerrijke lanen van het in Amsterdam-Noord gelegen IJ-bos, wegwedstrijden voor amateurs en nieuwelingen georganiseerd, waarmede ook de hoofdstad — zij het op zeer bescheiden wijze — het wegrenseizoen heeft ingezet. Ondanks de korte afstand — er werd slechts 40 km. gereden — is de strijd in het IJ-bos zeer moeilijk geworden, hetgeen te wijten is aan het zware 1400 meter-parcours. Na fraaie strijd is het den Leidenaar Rijsbergen gelukt de overwinning te behalen, na in de gehele wedstrijd op de voorgrond te zijn getreden. De Amsterdammer B. de Kort was de snelste bij de nieuwelingen.

Reeds onmiddellijk na het startsein bracht de Oostzaner Jan Lust leven in de brouwerij met enkele vluchtpogingen, doch de Amsterdammer Bierman deed goed werk door het veld weer bijeen te brengen. Nadat er rust in de gelederen kwam, scheen de poging van den Zaankanter Cor Bakker meer succes te hebben. Rondenlang behield hij een kleine voorsprong. Maar toen kwam de jonge Leidse amateur Rijsbergen in actie en trok het peloton op den vermetele !

Ook de Amsterdammers Petri en Verdonk probeerden het enkele malen, doch bleken te vroeg gezongen te hebben. Een valpartij in een der bochten, waarvan Van de Vliet, Heerland, Somers en Simonis de dupe werden, scheen het sein tot een jacht te zijn, waarin Moeke, Van Boheemen en Loos het tempo hoog hielden. Het was weer Lust die de strijd in hevigheid deed ontbranden, toen hij met Rijsbergen naar voren trok. Dit tweetal, tezamen met Cor Bakker en de Amsterdammer J. Smit wisten zich, juist halverwege de strijd, van de overigen los te werken, ondanks hevig verzet van den Nederlandsen amateurkampioen Henny Keijzer, die met zijn stadgenoot Petri de vluchtelingen nazette. Fraai overnemend behield het kwartet echter de voorsprong, waarna Keijzer zich in het peloton liet terugvallen. Ook Gerrit Loos probeerde de vluchtelingen nog te krijgen, doch alleen en later zelfs met Keijzer bleek het onbegonnen werk. Met iedere ronde wisten de leiders hun voorsprong te vergroten om tenslotte met 37 seconden voor het peloton over de finish te gaan. Ver voor de finish zette de sterke Zaandammer Cor Bakker zijn sprint van de kop af, in, doch toen kwam de Leidenaar Rijsbergen in actie. In een nek-aannek race wist hij Bakker juist vóór de eindstreep voorbij te gaan. Jan Lust werd door dit vinnige duel geheel verrast, terwijl Smit reeds ver voor de streep een geslagen man was. Keijzer wist, na een fel sprintje, Loos achter zich te houden, terwijl de weer goed in vorm zijnde Okke Moeke zelfs Van Boheemen achter zich hield. De uitslagen luiden als volgt:

Amateurs 40 km. (30 ronden): 1. W. Rijsbergen (Leiden), 2. C. Bakker (Zaandam), 3. J. Lust (Oostzaan), 4. J. Smit (Amsterdam). 5. H. Keijzer (Adam), 6. G. Loos (Adam), 7. O. Moeke (Weesperkarsjpel), 8. M. v. Boheemen (Adam), 9. L. Ekkers (Heilo), 10. F. v. d. Bosch (Adam). Tijd van den winnaar 1 uur 28 min. 26 sec.

Nieuwelingen, 20 km. (15 ronden): 1. B. de Kort (Adam), 2. W. Sirach (Adam), 3. J. Persoon (Halfweg), 4. G. v. Veen (Rotterdam), 5. F. Neefs (Adam), 6. P. Bijl (Den Haag), 7. B. Snoek (Haarlem), 8. Ch. Schelfaut (Haarlem), 9. J. Septer (Adam), 10. L. Copier. Tijd van den winnaar 46 minuten.

 

AMSTERDAM.ZUIDERZEEPARK.(1941.09.20)

WIELERWEDSTRIJDEN IN HET ZUIDERZEEPARK

In een der mooiste parken van de hoofdstad, het Zuiderzeepark achter de Indische buurt, -vierde de Amsterdamsche rennersclub „Excelsior" haar 20-jarig bestaan met het organiseeren van wedstryden voor amateurs, onafhankelüken en nieuwelingen. In verband met het feit, dat niet meer dan 30 renners tegelijk mochten starten, was men genoodzaakt de amateurs en onafhankelijken in twee series te laten rijden. De 15 snelsten uit elken voorwedstrijd werden geplaatst in de finale, zoodat men in dezen beslissenden kamp een select gezelschap aan het werk zag. Nadat de twee series over 30 k.m. door den nationalen kampioen G. Peters uit Haarlem en diens stadgenoot T. Ooms gewonnen waren in resp. 47 min. 34 s. en 47 m 58 s., beleefden de Amsterdammers in de finale een sensatie. Lakeman, die er zijn zinnen op had gezet om hier zijn 10e zege in dit seizoen te behalen, won niet. De Zaandammer Cees Bakker, een zijner grootste concurrenten, die zich vrywel steeds met de tweede of derde plaats moest tevreden stellen, eischte den triomf voor zich op. De nieuwelingen reden twee afzonderlyke ritten, over 20 k.m., die resp. gewonnen werden door M. v. d. Kerkhof uit Helmond en den Rotterdammer G. van Straten. Tijd: 32 min. 46 sec. en 33 min. 18 sec.

Amateurs en Onafhankelijken 1e serie: 1. Gerrit Peters; 2. Tinus van Boheemen; 3. Henny Keijzer;

Amateurs en Onafhankelijken 2e serie: 1. Teun Ooms; 2, Jan Stet; 3. J.C.Sax;

Amateurs en Onafhankelijken Finale: 1. C. Bakker, Zaandam, 30 k.m. in 46 m. 37 s., 2. C. Wijdenes, Ouderkerk, 46 m. 54 s., 3. K. Ternede, Amsterdam, 4. M. Jansen, Eindhoven, 47 m. 49 s., 5. H. Lakeman, Amsterdam, 6. C. v. d. Star, Den Haag, 7. B. van Rijn, 8. G. Loos, Amsterdam, 9 W. Rijsbergen, Leiden, 10. H. Keyzer, Amsterdam.

De nieuwelingen reden twee afzonderlijk 2 ritten, over 20 K.M., die resp. gewonnen werden door M. v. d. Kerkhof uit Helmond en den Rotterdammer G. van Straten Tijd 32 min, 46 sec en 33 min. 18 sec.

Nieuwelingen 20 km. le rit: 1. M. v. d Kerkhof, Helmond, 32 m. 46 s., 2. D. Mooy, Assendelft, 3. J. AHes, Amsterdam, 4. A. Voorn. Beverwijk, 5. P. de Reyer Scheveningen.

Nieuwelingen 20 km 2e rit: 1. G. van Straten, Rotterdam, 33 m. 18 s., 2. B. de Kort, Amsterdam, 3. K. Neeft, Haarlem

 

Nieuwelingen B: 1. M. de Graaf, 2. J. Terpstra, 3. Henk Boskemper,

Nieuwelingen B: 1. Martin van de Kerkhof, 2. Dirk Mooij, 3. J. Alles,

BREDA.CLUBWEDSTRIJD.(1941.07.06)

EEN SUCCES VOOR VAN GELDER. Clubwedstrijden te Breda.

BREDA, 6 Juli. — Heden werden alhier op de N.A.C.-tegelbaan interessante clubwedstrijden gehouden, waaraan door de beste Nederlandsche amateurs werd deelgenomen. Een tiental vereenigingen was met drie ploegen van drie renners aan den start verschenen, die in drie series een traject van 20 km moesten afleggen. De finale werd verreden door de eerste tien aankomenden van iedere serie, zooda; een dertigtal renners een personeelen wedstrijd over 20 km moest rijden. In de eerste serie gaf de ploeg van D.T.S. uit Zaandam den toon aan; in de tweede helft van den strijd was zij haar concurrenten enkele tientallen meters voor. In de laatste ronde echter voegden de Feyenoord-renners Den Otter en Bravenboer zich bij haar, waardoor de eindspurt zeer fel was. De Zaandammer Bakker wist zich te handhaven, terwijl Den Otter en Bravenboer als tweede en derde over de eindstreep gingen. De uitslag luidde: 1. C. Bakker (D.T.S.) 28 min. 37.4 sec. 2. W. Bravenboer, 3. K. den Otter (beiden Feyenoord); 4. J. Gijsen, (D.J.R. Oosterhout); 5. J. Middeling (Olympia); 6. j. v. Eeyen (De Adelaar); 7. J. Eust (D.T.S.); 8. M. v. Boheemen (Excelsior). De eerste clubprijs was voor D.T.S. met J. Lust, B. Schellingerhout en C. Bakker. De tweede clubprijs voor Feyenoord met K. den Otter en W. Bravenboer.

In de tweede serie blonken de beide Olympia-renners Petri en P. Smit uit, die in de eindsprint als eerste en tweede de finish passeerden. Olympia legde derhalve op den eersten clubprijs beslag voor de Spartanen Vogelsang en Westerduin. De uitslag luidde: 1. F. Petri, 2. p. Smit (beiden Olympia) in 28 min. 46 sec. 3. en 4. P. Vogelsang en M. Westerduin (beiden De Spartaan); 5. en 6. Th. v. d. Broek en A. Koruhout (beiden Pijnenburg, Tilburg).

De man van de derde serie was de Olympia-renner Verdonk. Reeds in de eerste ronde wist hij te ontsnappen, en oorsprong van 50 m te nemen, die regelmatig werd vergroot. In gezelschap van J. Dolle werd daarna het tempo opgevoerd. Een machinedefect werd Verdonk bijna noodlottig, doch hij wist zijn achterstand in te halen en slaagde er in, op de zesde plaats te eindigen. Het resultaat was: 1. M. v. Gelder (Olympia) in 28 min. 1/.4 sec. 2. B. Hordijk (Feyenoord); 3. G. Blaauw (D.T.S.); 4. J. Stet (D.TS ); 5. J Dolle (De Spartaan); 6 en 7 L. Verdonk en A. Meulenbeld (beiden Olympia). Eerste clubprijs Olvmpia met L. Verdonk, M. v. Gelder en A. Meulenbeld. Tweede clubprijs D.T.S met G. Blaauw en J. Stet. De finale bracht een zeer fellen strijd. De uitblinker in dezen rit was de Excelsior-renner J. Bos, die een achterstand van meer dan 30 seconden wist in te halen. Hij wist zich daardoor bij het peloton te voegen. Jammer genoeg werd hij in de laatste ronde bij een valpartij betrokken, waardoor zijn mooie kans verloren ging. Het peloton ging aaneengesloten op de eindstreep af. Het resultaat werd: 1. M. v. Gelder (Olympia) in 29 min. 14.6 sec 2. P. Smit (Olympia); 3. B. Hordijk (Feyenoord); 4. J. Lust (D.T.S.); 5. G. Blaauw (D.T.S.); 6. Schellingerhout (D.T.S.). M. v. Gelder won den beker voor Olympia.

 

BREDA.N.A.C.CRITERIUM.(1941.06.02)

COR DE GROOT WINT HET N.A.C.- CRITERIUM.

Sprint moest beslissing brengen

Het eerste wielrencriterium, Zondag te Breda georganiseerd door de voetbalvereeniging N.A.C. is in alle opzichten een succes geworden. Begunstigd door fraai lenteweer waren duizenden toeschouwers aanwezig op het nieuwe N.A.C-stadion. Vrywel alle kopstukken uit de rennerswereld waren aanwezig. De wedstrijd werd in zeer hoog tempo afgelegd, wat vele renners le machtig was, waardoor het aantal gedubbelde renners legio was. De mindere broeders moesten er aan gelooven, terwyl de cracks elkaar zoo goed bewaakten dat elke uitlooppoging in de kiem werd gesmoord. Toen echter een premie van f 50 werd uitgeloofd voor het nemen van een ronde, waagde Motké zijn kans. Hy slaagde er in de ronde te nemen.

Pellenaars, de groote favoriet van dit criterium had het niet gemakkelyk; steeds moest hy het peleton leiden en het zware werk doen. Toen aan het einde van den wedstryd duidelük bleek dat de overwinning in den sprint uitgevochten zou worden, werd het een gedrang om een goede positie te kiezen. Pellenaars had men den weg afgesloten, doch de Amsterdammer De Groot wist met gering verschil zyn stadgenoot De Hoog te kloppen, terwijl onze nationale kampioen Motké de derde plaats bezette. Een belangryke rol had Willi Vroomen nog gespeeld, doch door bandenpech werd de Heerlenaar tegen het einde van den koers uitgeschakeld, na de zeer goede kans te hebben gehad op een der eerste plaatsen. Het eerste N.A.C.-criterium werd dus een volledige zege voor de Amsterdammers.

Beroepsrenners: 1. Cor De Groot, Amsterdam, 100 km. in 2 uur 25 min. 56 sec; 2. Henk de Hoog, Amsterdam; 3. Louis Motké, Amsterdam; 4. Jan Hofstede, Gouda; 5. John Braspenninck, Princenhage; 6. Cees Valentyn St. Willebrord; 7. Cees Joosen, Made; 8. Kees Pellenaars, Terheyden; 9. Huub Syen, Maastricht; 10. Cor Wijdenes, Ouderkerk; 11.exauqo H. Maas, C. Kleyntjes, J. Demmenie, C. Hofman, Fr. Donders, H. van Swelm. G. Sprenkelink, C. van Gent, A. van Amsterdam, W. Reuter.

 

BREDA.N.A.C.CRITERIUM.(1941.08.17)

WIJDENES WINT TWEEDE N.A.C.-CRITERIUM.

De uitslag van het 2de N.A.C.-criterium was als volgt:

Profs en Onafhankelijken 1e rit: 1. Mathieu Jansen; 2. Piet Verschuren; 3. Jan Reuter; 4. Louis Motke; 5. Leo de Beer; 6. Chris Smits; 7. Cor de Best; 8. Chris van Gent; 9. Henk de Hoog; 10. Mathijs Verveer;

Profs en ONafhankelijken.02e rit: 1. Aad van Amsterdam; 2. John Braspennincx; 3. Cor de Groot; 4. Cor Wijdenes; 5. Piet van de Heijden; 6. Charles Hofman; 7. Jaap Engel; 8. Cees Joosen; 9. Juul de Visser; 10. Henny Keizer;

Profs en onafhankelijken Finale: 1 Cor Wijdenes 1 uur 12 min. 21 sec; 2 Piet van de Heijden Rotterdam; 3 Leo de Beer, Bussurn; 4 Chris Smits, Rotterdam; 5 John Braspénninx, Princenhage; 6 Cees Joosen, Made; 7 Charles Hofman, Roermond; 8 enk de Hoog, Amsterdam; 9 Henny Keizer, Amsterdam; 10 Louis Motké, Amsterdam.

 

BREDA.PRINCENHAGE.(1941.07.13)

FRAAIE ZEGE VAN BRASPENNINX

Onder goede belangstelling werd hedenmiddag voor de tweede maal het wielercriterium van Princenhage verreden. Verleden jaar bewees onder abnormale omstandigheden Gerrit Schulte, dat hij een specialist op dit grasbaanparcours was. Ditmaal slaagde thans John Braspenninx er in een zwaar bevochten zege op zijn concurrenten te behalen, waarvan J. Hofstede uit Gouda de zwaarste was, die echter tijdens de laatste minuten voor de eindsprint op onfortuinlijke wyze werd verslagen. De beste renners in de eerste helft van het parcours waren ongetwijfeld de Rotterdammer De Korver en C. Joosen uit Made. Vooral De Korver maakte in die periode een uitstekenden indruk, forceerde tallooze uitlooppogingen, die tot gevolg hadden, dat er vele felle jachten werden ontketend, waarvan hij ten slotte zelf de dupe werd door een inzinking, die hem een achterstand van een ronde en 600 M. kostte. Op dat moment achtte Braspenninx het oogenblik gunstig om te ontsnappen en met zijn concurrenten af te rekenen. Joosen trok hiervan echter profijt, daar hij kans zag een verloren ronde bijna in te halen, door aan het wieltje van „den Bras" te blijven hangen. Ook Sprenkeling bracht vele malen attractie in den koers, was voortdurend in de voorste gelederen te vinden en waagde ook eenige uitlooppogingen.

Een felle aanval van Braspenninx had echter tot gevolg, dat hij eenig refrein verloor en met Joosen achter raakte. Hij wist zich echter kranig te herstellen. Valentijn en Demmenie moesten wegens machinedefect den strijd staken. De uitslag luidde:

Profs en Onafhankelijken: 1. John Braspenninx, die de 100 km. aflegde in 2 uur en 5 minuten; 2. Jan Hofstede (Gouda); 3. Cees Joossen (Made); 4. Gerrit Sprenkeling (Hengelo); 5. Charles Smits (Rotterdam); 6. Frans van de Zanden (Halsteren); 7. Piet Verschure (Rotterdam); 8. Piet Kors (Amster- dam); 9. Juul de Visser (Den Haag); 10. Andre van Mook (Oosterhout) en 11. André de Korver (Rotterdam).

 

BUNDE.(1941.07.20)

Overwinningen van A v. Bokhoven bij de Nieuwelingen,

H. Lakeman bij de Amateurs, Chr. Smits bij de Profs

Onder buitengewoone groote belangstelling is Zondag de eerste Ronde van Bunde gereden, waarbij de weergoden niet al te gunstig waren en ons nu en dan op enkele fiksche regenbuien onthaalden, zoodat de toeschouwers hun toevlucht moesten zoeken in de Huizen en zelfs schuren om niet al te nat te worden. De renners daarentegen trokken zich hier niets van aan en trapten hun rondjes gewoon af en dit met een tempo van 40 K.M-, zoodat we van een uiterst snelle koers kunnen spreken. Het verwonderde ons dan ook heele- maal niet dat de oude Braspenning, die voor enkele jaren op den Cauberg het kampioenschap der Veteranen wist te winnen, en die in dese koers meereed, reeds aanstonds dit hooge tempo niet kon volhouden en moest lossen. Toch zette hij moedig voort en liet zien dat hij nog niet versleten is dank zijn 52 jarigen leeftijd wist hij menig jongeren nog uit de wielen te rijden, doch gaf het tenslotte maar op. Pellenaars had geen geluk en moest zelfs driemaal van rijwiel veranderen, zoodat hij het maar liet steken. Ook Banken trof eenzelfde lot en dit juist nu hij in schitterende conditie verkeerde, hetgeen hij bewees toen hij met enkele anderen op de

vlucht sloeg, maar op een ander rijwiel kan de lange het niet bolwerken.

De moedige Steenbakkers had ook al weer pech, nadat hij 80 K.M. gereden had en een goede kans op een ereplaats maakte, moest hij wegens een lek bandje den strijd opgeven.

38 Nieuwelingen worden om 1.30 uur gestart voor 10 ronden van 2000 M. of tewel 20 K.M.

Reeds aanstonds wordt er een behoorlijk tempo ingezet en de ronden worden in 3 min. gereden.

Het is V. d. Kerkhof, de winnaar van Elsloo, die de bende op sleeptouw neemt en reeds in de eerste ronden krijgen we achterblijvers te noteeren. De Kort, Mooy, Bokhoven en Kuilman zitten steeds in de voorste gelederen en deze zullen het dan ook wel uitvechten.

Adriaan Tonk heeft in de eerste ronde al machinedefect en moet van rijwiel verwisselen. Hij zet den strijd moedig voort niettegenstaande hij elke ronde iets verachterd.

Alles blijft steeds bij elkaar behalve de zwakkere broeders die dan ook lossen en zoo zullen wij de eindsprint betwisten met een groepje. In de laatste ronde komt er echter een onweersbui de pret bederven en onder stroomende regen wordt de laatste ronde betwist.

Het is v. Bokhoven die er zich uitwerkt en met een 20-tal meter als eerste de finish passeert. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. A. v. Bokhoven. Den Bosch, in 33 min. 30 sec.; 2. B. de Kort, Amsterdam, op 20 Meter; 3. M. v. d. Kerkhof, Helmond; 4. G. van

Straten, Rotterdam; 5. de Graauw; 6. de Graauw; 7. D. Mooy, Assen-

Delft; 8. H. J. Stoffels. Geleen; 9. A. Huismans, Maastricht; 10 N.

Goossens, Eindhoven; 11. H. v. Berkel, Den Bosch.

Amateurs worden gestart om 20 ronden of 40 K-M. te rijden.

Zooals we dit gewoon zijn wordt er aanstonds een flink tempo in gezet en het is Lakeman die den toon aangeeft. Reeds in de 3e ronde is het veld in twee groepen verdeeld die een strijd op leven en dood vechten. In de eerste groep zien we Schellingerhout, Lust, Bakker, Halders, Vos, Howard Wing enz., op 35 sec. v. Os, Krot, Goovaart enz.

Er wordt geweldig hard gereden en de renner die moet lossen krijgt geen kaas meer om bij te komen.

DE BESLISSENDE SLAG.

In de 12de ronde hebben Bakker, Lakeman, Keizer en Dumoulin

zich weten lot te rukken en nemen een kleine voorsprong die te geleidelijk

weten te vergrooten. In de 14de ronde is de voorsprong op de 2de groep reeds 15 sec en deze tweede groep bestaat uit een 20-tal renners. Op 2 min. 40 sec. volgt dan een groep van 8 man die in de 17de ronde door de 4 kop- loopers gedubbeld worden, terwijl de kopploeg een voorsprong op de hoofdgroep heeft van 30 sec. We denken niet dat deze laatste de uitloopers nog zullen bereiken, want deze vier lossen elkaar om de beurt af en hebben er een flink tempo ingezet.

Zoo geraken we aan de laatste ronde. Bakker die steeds probeert

om er vandoor te gaan krijgt echter geen kans, zoodat de sprint

de beslissing zal moeten brengen en hierin toont Lakeman zich toch

de snelste voor Bakker, Keizer en Dumoulin.

In de 2de groep krijgen we dan een formidabele eindspurt te zien

En hier is Lust de snelste voor Schellingenhout, Ott, Howard Wing

en anderen. De uitslag van deze rit is:

Amateurs: 1. H. Lakeman, Amsterdam, in 1 uur 15 sec; 2. Bakker. Zaandam, op ˝ wiel; 3. H. Keizer. Amsterdam, op l wiel; 4. L. Domoulin,

Tilburg, op 1 wiel; 5. Lust, Oostzaan, op 38 sec: 6. Schellingerhout,

Zaandam: 7. P. Ott, Amsterdam: 8. Howard Wing, Rotterdam; 9. B. Savelkouls, Den Bosch: 10. H. Heerland, Amsterdam; 11. H. v. d. Goor, Eindhoven: 12. J. Gijzen. Ginneken; 13. C. Snelders, Breda; 14. C. Boersma, Haarlem: 15. J. Palm, Treebeek; 16. P. J. Buijsen. Rotterdam; 17. F. Radix, Treebeek; 18. J. Haldert. Vaals:

We krijgen dan de groote strijd van Profs en Onafhankelijken.

Nauwelijks zijn er eenige ronden gereden of Sijen, Lambrichts en Braspenning doen een poging om te ontsnappen, maar worden weer spoedig ingeloopen. Pellenaers krijgt een lek bandje, maar zet den strijd op een ander rijwiel voort. Een flinke regenbui komt de renners wat afkoelen en het publiek zoekt beschutting in de huizen.

De renners strijden echter moedig voort. Vooral Pellenaars doet geweldig

jacht op de leiders om weer bij te komen, doch krijgt wederom een lekke band. Toch zet hij den strijd voort al is hij thans 1 ˝ minuut achter de leidende groep. Dan zien we Banken eens een poging doen met Sprenkeling en Wijdenes, maar ook deze poging levert niets op, want de kopgroep laat hen niet te ver gaan en loopt weer spoedig bij. Aan de kop wisselt de positie telkens, maar toch zien we Sprenknlink, Lambrichts en Sijen steeds op kop. Dan probeeren Steenbakkers, Cuijper en Lambrichts om er van door te

gaan en komen met een 50-tal meter voorsprong voorbij de finish.

Banken die tot na toe steeds in de kopgroep zat heeft een lekke band

gekregen en volgt op 1 min.

EEN NIEUWE UITLOOPPOGING.

Chr. van Gent gaat er vandoor en Hofman die het gevaar inziet, laat zich niet onbetuigd en zit er direct achter, gevolgd door Scholtens en deze twee weten bij te komen. Deze drie zetten de uitlooppoging voort, maar de Groot zet zich aan de leiding van de groep en binnen twee ronden hebben ze de vluchte- lingen weer te pakken.

Pellenaars die het nuttelooze van de achtervolging inziet, staakt dan den strijd. Ook Banken die een fiets berijdt die heelemaal ongeschikt voor hem is en zijn eigen rijwiel niet gauw genoeg kan terug krijgen laat het dan steken. Het duurt echter niet lang dat alles te samen blijft, want Hofman, de Visser en de Körver doen een nieuwe poging, doch ook deze worden na enkele ronden weer ingeloopen. Dan is het Guus Saes die enkele ronden het peloton op sleeptouw neemt. Als er 70 K.M. gereden zijn denkt Steenbakkers,

telkens weer die Steenbakkers, dat de tijd gekomen is. Met een flinke spurt rukt hij zich los en weet enkele meters voorsprong te nemen. Moedig zet hij den strijd in zijn eentje voort en heeft al aanstonds 6 sec. voosaprong op Sijen en Joosen, terwijl hij 22 sec. heeft op de groep waarin Braspenning, de Groot, de Visser, Spenkelink, Saes, Wijdenes zitten, terwijl op 45 sec. een volgende groep van 10 renners zit.

HET OFFENSIEF IS BEGONNEN.

Sijea en Joosen bereiken den vluchteling en gaan samen door, maar in de groep waar mannen inzitten als Braspenning, de Groot en Saes laat men zich niet onbetuigd en wordt er geweldig aan getrokken, zoodat de vluchtelingen weer gehaald worden, maar het gevolg van dit jagen is dat er zich thans weer twee groepen hebben afgescheiden en nu er 80 K.M. gereden is  komt dan

DE BESLISSENDE SLAG.

De eerste groep wordt geleid door Sijen, Braapenning, Ch. Smits,

Saes, de Groot, Joosen en Wijdenes, die reeds aanstonds 20 seconden voorsprong nemen op de tweede groep waarin zitten Hofman,

Lambrichts, Janssen, Loos, Dietvorst, de Visser en Cuijper.

De moedige Steenbakkers komt dan voorbij met een lekken band en wordt dos al slecht beloont voor zijn durven.

Groep 1 weet zijn voorsprong geleidelijk te vergrooten.

In groep 2 moeten Hofman, Lambrichts en Gommers lossen en weten niet meer bij te komen, want het tempo is hiervoor te groot, dit bedraagt gedurig 40 K.M.

Zoo geraken we aan de laatste ronde. Wie zal er winnen? Braspenning

is voor velen de favoriet, maar eok Guus Saes is een  man met sprintcapa- citeiten evenals Sijen, doch geheel anders zal het uitkomen, want Sijen zit op het laatste eind een beetje ingesloten en zal er moeilijk door kunnen komen. De bocht is reeds genomen en daar stormen ze het rechte eind op den eindstreep af waar plotseling een renner naar voren schiet om met een lengte als eerste te passeeren. Dit is de jonge Chr. Smits uit Rotterdam, die in de

sprint Braspenning, Saes en Sijen weet te kloppen. Hier volgt de uitslag:

Profs en Onafhankelijken: 1. Chris Smits. Rotterdam, in 2 uur 30 min.; 2. John Braspenning, Princenhage, op 1 lengte; 3. Guus Saes, Weert, op 1 wiellengte; 4. Huub Sijen, Maastricht; 5. Cor de Groot, Amsterdam; 6. Cees Joosen, Made; 7. Cor Wijdenes, Ouderkerk; 8. Gerrie Loos. Amsterdam, op 1 min.; 9. Gerrit Sprenkelink, Hengelo; 10. Juul de Visser, Den Haag; 11. L. de Beer. Bussum; 12. L. Dietvorst. Amsterdam; 13. A. Cuijper. Amsterdam; 14. Ch. Hofman. Roermond, op 1 min. 35 sec; 15. Jan Gommers. Dongen; 16. Jan Lam- brichts, Bunde; 17. R. Scholtens. Rotterdam, op 1 ronde: 18. J. Stett, IJmuiden; 19. J. Pepels, Stein;

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1941.09.28)

HET ZUIDEN CLUBKAMPIOEN VAN NEDERLAND.

Met de ploeg: Wijdenes, Steenbakkers Jansen en Savelkouls.

Zondagmiddag zijn in Hoofddorp de wegwedstrijden om het kampioenschap van Nederland gehouden. De af te leggen afstand bedroeg 55 K.M. Van de clubs, die aan dezen wegwedstrijd deelnamen, werd kampioen de wielerclub „Het Zuiden" uit Eindhoven, in den tijd van 1 uur 14 min. 24 sec. 2 Olympia uit Amsterdam; 3 Feyenoord, Rotterdam; 4 de Kampioen, Haarlem. De wedstrijd over 55 K.M. om het kampioenschap voor veteranen werd gewonnen door B. Duyker uit Amsterdam, in den tijd van 1 uur 24 min. 8 sec. 2 C. Wijnberg, Amsterdam; 3 J. Westbroek, Haarlem. De ploeg van „het Zuiden" bestond uit de renners: Jansen en Wijdenes uit Eindhoven, Toon Steenbakkers uit St. Michiels-Gestel en Bep Savelkouls uit Den Bosch.

 

DEN BOSCH.(1941.06.29)

EVERS EN BOUCHE WINNEN

WEINIG SUCCES VOOR DE BOSSCHENAREN.

Het criterium- van Den Bosch werd gisteren onder groote belangstelling verreden. De deelname van renners was zeer groot en de publieke belangstelling massaal.

Dank zij 't correct optreden van de Bossche politie en de marechaussee verliep alles vlot en zonder eenige stagnatie.

Omtrent de organisatie van de wedstrijden zouden we vele en pittige dingen kunnen zeggen, maar ter wille van de goede zaak en de menschen, die

het o zoo goed bedoelen, willen wij het ditmaal laten bij enkele op- en aanmerkingen, die kost wat kost veranderd moeten worden.

Een onzer collega's maakte de volgende opmerking:

„Wat zou de wielersport op- den weg een mooi ding zyn als er overal een bekwame jury was".

Toen hij deze spontane uiting gaf, dachten we aan de leiding van het Bossche criterium. Behalve de man, die de microfoon bediende en de andere, die zorg droegen voor de verdeeling der premies, was er verder slechts ččn van de juryleden, die den wedstrijd in de gaten had en ongeveer wist wat

er gebeurde. By een Belgische kermiskoers, waarvoor een twintig tot dertig renners deelnemen, is zoon bezetting van de jury voldoende, maar by een criterium van Den Bosch met een massale deelname gaat dat niet.

Er waren nog veel meer juryleden, doch die hadden er geen kaas van gegeten en beperkten zich tot kijken en noteeren van de nummers, die een premie gewonnen hadden.

Daarnaast is het ons onbegrijpelijk, dat zulke personen aangezocht worden om als jurylid te fungeeren, terwijl vele andere, goede krachten gepasseerd

worden.

Tenslotte is 't heel aardig om jury en pers op één wagen gezellig bij elkaar te duwen, en aanvaarden we gaarne de excuses van den voorzitter van Swift aangaande deze te geringe plaatsruimte, maar zooiets moet voorkomen worden. In Vlymen hebben we dit immers ook al meegemaakt!

Het opnemen van den uitslag brengt bij elker wedstrijd moeilijkheden mee en vooral op ’t oogenblik, omdat het onmogelijk is den koers al rijdende te volgen om de nummers der diverse groepen te noteeren. Toch is er wel iets op te vinden om den uitslag zoo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

De ouderen kunnen daarbij nuttige wenken geven. Tot zoover onze op- en aanmerkingen, die met de beste bedoelingen gemaakt worden. Wij hopen

ze bij de volgende sportgebeurtenissen achterwege te laten. Wat nooit zou gebeuren in 't bijzijn van een ervaren jurylid, gebeurde hier. Van geen enkelen wedstrijd is de tijd opgenomen.

Wij willen ons thans verder bezig houden met de wedstrijden. Het parcours liep zooals wij reeds meldden. De start en finish waren op een geschikte

plaats gekozen op de Parallelweg ter hoogte van Zaadhandel v. Engelen, waarbij 't voor de renners mogelijk was een flinke eindsprint te ontwikkelen. Het wegdek was goed, hoewel de losse grint in een der bochten vele valpartijen veroorzaakte. De ongelukken liepen goed af en dank zij de spontane hulp der E.H.B.O., die ook hier weer in groote mate haar medewerking verleende, werd erger voor komen. De stukken werden opgelapt en vooruit ging 't weer. Een bedankje aan hun adres en dat der politie is ten volle verdiend.

Zooals gezegd, er is goed en in snel tempo gereden. De renners hebben 't niet gemakkelijk gehad.

De weg was goed, maar de wind blies met kracht over 't vlakke polderland, terwijl een deel van het parcours over een dyk liep, zoodat het toch geen

gemakkelijk circuit was.

De deelname was uitermate groot. Jammer is ‘t echter nog altyd, dat renners die inschrijven niet komen. 't Doorslaan van de in het programma gedrukte

Namen doet onprettig aan.

Het zou goed zijn als de N.W.U. nader afrekende met de luitjes, die verstek lieten gaan. Bij de nieuwelingen ontbraken er enkelen, maar bij de profs

en onafhankelijkn waren 't tientallen.

Opvallend is verder, dat zeker 60 a 70 procent der renners van boven den Moerdijk komt en dat, zeer logisch overigens, 't gros der prijzen en premies

zoodoende naar 't Noorden verhuist.

De nieuwelingen.

De nieuwelingen hadden zeven ronden te rijden. Het snelle tempo deed velen sneuvelen, terwijl de overlevenden in één peleton bleven zitten. De Bossche- naren maakten daarbij weinig klaar. Van Bokhoven uit Vlijmen heeft een goeden wedstrijd gereden.

Zijn Werk viel niet op, maar hij passeerde als vijfde de eindstreep. Dat is voldoende voorloopig. De strijd werd in een hooge- sprint beslist, die glansrijk door Bouche gewonnen werd.

Toeristen.

De strijd der toeristen zorgde voor een gezellige noot. Zes en twintig leeken, waaronder enkele oudrenners, begonnen aan den strijd van 9 K.M. of drie

ronden. Aan den kop werd hard gestreden en oudrenner v. Dal uit Vlijmen won den strijd. Een „groot en lijvig man" op een kinder-damesfiets met een reserveband voor 't transport op den rug en een valhelm op 't hoofd was allen, ondanks ziin grooten achterstand te glad af.

Naast de premie van tien Pilskens werd hij reeds bij 't ingaan van de tweede ronde met bloemen gehuldigd en was hij tenslotte heelemaal niet moei. De keurmeester van 't materiaal voor dezen wedstrijd had blijkbaar een ruim geweten, want met spatborden is eén fiets nog geen luxe fiets.

Amateurs en profs.

Ongeveer vyftig renners lieten in deze categorie verstek gaan, zoodat er nog tachtig overbleven, een aantal, dat nog ruim voldoende is. Bij de vierde

ronde kwam er eenige teekening in den strijd. Toen passeerde C. Bakker met vijf seconden voorsprong.

Kuiper en Keijzer waren ook uitgeloopen en in de volgende ronde passeerde dit drietal met 11 sec. voorsprong. Te vroeg waren zij begonnen, want 't

peleton trok weer bij. Evers en Steenbakkers speelden daarin den boventoon. Zij wisten zich los te werken en kwamen bij de uitloopers. Dit gebeurde op de helft van den wedstrijd. Méteen was de uitslag beslist.

Kuiper moest opgeven en langzaam maar zeker vergrootten de uitloopers hun voorsprong, ’t Peleton zwoegde en trok, doch de vier waren niet meer

te halen. In de voorlaatste ronde bedroeg hun voorsprong driekwart minuut.

't Slot werd een fraaie sprint tusschen Evers en Steenbakkers, waarbij onze streekgenoot met een wiel verschil 't onderspit moest delven.

De sprint van 't peleton werd gewonnen door Lakeman, die Zaterdag j.l. nog winnaar werd van een wielerwedstrijd door de straten van Amsterdam.

Nieuwelingen: 1 A. Bouche, Eindhoven, 2 B. de Kost, Amsterdam, 3 H. Smits, Amsterdam, 4 G. v. Straaten, Rotterdam, 5 A. v. Bokhoven, Vlymen, 6 K. Neeft, Haarlem, 7 D. Mooy, Assendelft, 8 H. Noest, Leiden, 9 Voren, Beverwijk, 10 P. d. Reijer, Scheveningen, 11 F. Neefs, Amsterdam, 12 G. Balsing, Amsterdam, 13 H. Greving, Amsterdam, 14 D. Kuilman, Beverwyk, 15 H. v. Vliet, Rotterdam.

Amateurs en Onafhankelijken: 1 Piet Evers, Zaandam, 2 Toon Steenbakkers, St. Michiels-Gestel; 3 G. Bakker, Zaandam; 4 H. Keijzer, 5 H. Lakeman, Amsterdam, 6 Moetegaar, Leiden, 7 J. Visser, Den Haag, 8 W. de Ruiter, Rotterdam, 9 A. Kuyper, Amsterdam, 10 B. Schellingerhout, Zaandam, 11 L. Dumoulin, Tilburg, 12 C. Snelders, Breda, 13 G. Loos, Amsterdam, 14 Wijdenis, Ouderkerk a. d. Amstel, 15 Hulshof, Den Bosch.

Toeristen: 1 v. Dal, Vlymen, 2 Zophi, Oosterhout, 3 De Greef, 4 v. d. Wouw. 5 v. d. Hout.

 

DEN BOSCH.VEEMARKT ( 1941.00.00 )

Amateurs: 1. Bert de Kort, 2. J. persoon, 3. Martin van de Kerkhof,

 

DEN BOSCH.VEEMARKT.(1941.10.05)

v. Amsterdam winnaar der „grooten"

LAKEMAN STERKSTE DER AMATEURS.

Nieuwelingenwedstrijd voor De Kort.

Geslaagd wielerfeest.

Den Bosch Zondag.

Op ‘t Veemarktterrein werden op een parcours  van beton, hasalt en klinkers met een lengte van achthonderd meter spannende wielerwedstrijden

verreden, waarvoor van de zijden der renners en plubliek zeer groote belangstelling bestond.

Dit eerste wielercriterium rond de veemarktgebouwen is een groot, succes geworden. Zooals hiervoor reeds gezegd, was de publieke belangstelling

goed.

Daarnaast zijn de geleverde sportprestaties bevredigend, zoodat alle factoren aanwezig zijn om dit wielerfeest een of tweemaal per seizoen te herhalen

Van de zijde der gemeente, N. W. U. en andere Autoriteiten heeft het organiscerende comité alle mogelijke medewerking gekregen.

De waarnemend burgemeester, de heer Meeuwese heeft in zijn openings- woord hulde en dank gebracht aan de organisatoren én voor de toekomst

alle medewerking toegezegd bij het organiseeren van wielerwedstrijden op de veemarktterreinen, rond de gebouwen, die met zooveel, trots werden

daargesteld op initiatief van oud-burgemeester mr. F. v. Lanschot. ..

Uit dat alles kunnen wij dus rustig concludeeren, dat het Bossche Veemarkt- critenum een vaste plaats gaat krijgen op den wedstrijdkalender.

De organisatie was goed, terwijl het premies regende.

Het lijkt ons zeer ongewenst, om bij deze niet-lage entree-prijzen nog te collecteeren voor premies. , .

Er waren vele officieele personen. Zoo merkten we o.m. op baron Van Hugenpoth, bestuurslid van de N W U de heer Verbruggen, consul van de

N W U de heer Van Benthem, directeur van gemeentewerken en verder bekende figuren uit de sportwereld, terwijl het ons zeer goed deed Joris

van den Berg, van wiens hand binnen enkele dagen wederom een nieuw boek zal verschijnen, wederom op de perstribune aan te treffen.

't Bossche wielerfestijn is geslaagd en ’t moet kost, wat kost, zouden we haast, durven zeggen, minstens tweemaal per jaar worden gehandhaafd.

De jury had een zware taak, doch heeft zich daaraan tot aller tevredenheid gekweten. Met groote nauwgezetheid werden de uitslagen vastgesteld.

Er werd tamelijk op tijd begonnen.

Nieuwelingen.

Zes en veertig nieuwelingen verschenen aan den start voor een wedstrijd van twintig kilometer. Twintig kilometer mag de N. W. U. onder de huidige

omstandigheden voldoende achten voor nieuwelingen, doch ons lijkt, zoon afstand te kort om een voldoende schifting te maken en de sterkste aan te wijzen. De renners bleven als een klit bij elkaar hangen. Van de Bossche- naren viel ’t werk van v. d. Heuvel 't meest op. Boer werd ‘t slachtoffer

van een valpartij en raakte daardoor achterop.

De Grauw werd kort na den start door een lek bandje uitgeschakeld.

De Kort uit Amsterdam won verdiend en sleepte daarmede zijn zevende overwinning van dit seizoen in de wacht door de twintig kilometer in 28 m.

59 s. af te leggen. Tweede werd Persoon, Amstelveen; 3. v. d. Kerkhof, Helmond; 4. Neefs, Haarlem, 5. Wčterings, Rotterdam; 6. H. Smits Amsterdam; 7. Th. v. d. Heuvel, Den Bosch; 8. v. Kuyk, Raamsdonk; 9. Mynster, Rotterdam; 10. Kroonen, Dordrecht; 11. Danen, Heumen; 12. v. Bokhoven, Vlijmen; 13. Boer, Den Bosch; 14. Evers, Haarlem; l5. Krijken,  Amsterdam.

Amateurs.

Een en veertig amateurs, waaronder een aantal stevige Bosschenaars en de beste renners uit den lande verschenen aan den start. Peeters, de kamp. op

den weg probeerde direct weg te loopen, doch zijn poging en die van vele anderen liepen voorloopig op niets uit. Toen er nog 43 ronden te rijden waren kwam er eenige teekening in den strijd.

Onder leiding van Lakeman en Bakker, liep een groep uit, die uiteen gerukt werd, in drie stukken viel en na tien ronden wederom een geheel vormde.

Lakeman won een premie-sprint en trok meteen op zijn eentje weg. Het was geen serieuze poging, want na een premie gepikt te hebben, liet hij zich weer inloopen.

Vjjf en twintig ronden voor het einde trokken Tonnie v. d. Dungen, Dinsing, Middeling en Verboon 125 meter weg. Na zeven ronden werden ze weer  ingeloopen.

Vijftien ronden voor het einde trok v. Boheemen alleen weg. Hij kreeg een voorsprong van 200 meter. Lakeman trok het peloton, maar men liet hem

alleen staan, zoodat v. Boheemen zijn voorsprong tot 200 meter wist te vergrooten.

Zes ronden voor 't einde zag het peleton ’t genoeg en werd van Boheemen teruggehaald en was alles weer bij elkaar. Lakeman en Bakker trokken

er tusschen uit en in de sprint werd de strijd beslist in 't voordeel van Lakeman, die zijn tiende overwinning in dit seizoen behaalde. De volledige uitslag is:

Amateurs: 1. Lakeman, Adam 1,25,33 uur; 2. Bakker, Zaandam; 3. Segaar, Leiden; 4. Lust, Oostzaan; 5. G. Peeters, Haarlem; 6. P. Smits, Tegelen; 7 B. Savelkouls, den Bosch; 8. Middeling, Adam; 9. Duising, Adam; 10. Ooms, Haarlem; 11. v. Boheemen, Adam; 12. P. Peeters, Haarlem; 13. Hulshof, 's-Bosch; 14 v. d. Laar, Haarlem; 15. Mees, Tilburg.

Prof's en onafhankelijken.

Voor den aanvang van dezen wedstrijd werden de kampioenen 1941 op den weg en de kampioensploeg van 't Zuiden gehuldigd. Verder werd 't woord gevoerd door den waarnemend burgemeester, den heer Meuwese en den heer v. Zandvliet namens ’t organiseerend comité.

Zes en dertig renners vertrokken, waarvan er halfweg den wedstrijd nog steeds een en dertig over waren.

De uitlooppogingen waren legio, doch herhaaldelijk werden de uitloopers teruggehaald, zoodat de premie van dertig gulden voor den renner, die een

ronde uitliep niet verdiend werd.

Na vijftig ronden waren er twee groepen: een van veertien en een van zeventien renners. In de eerstegroep zagen we Steenbakkers, Boeien, de Best, de Korver, Evers, Lambrichs, v. Amsterdam, de Ruijter, Maas en Joosen. In de tweede groep opereerde de Pel, Bras, Spenkeling, Jan Gommers e.a.

Onder aanvoering van de Pel en Boeien kwamen de groepen weer bij elkaar en werden opnieuw uitlooppogingen ondernomen door groepjes van drie

of vier renners, waarin Jansen, v. d. Heijden, de Korver, v. Amsterdam, Spenkelink, Lambrichs, Wijdenes c.d. den toon aangaven. Spenkelink, Lambrichs en Hopstaken waren vele ronden weg, waarbij de gedubbelde Joosen als trekpaard dienst deed.

Een daad, die weer op tweeërlei wijze kon worden uitgelegd n.l. hij helpt de uitloopers of hy probeert met de uitloopers zijn achterstand in te loopen.

v. Amsterdam, die ons voor den wedstrijd beloofd had dit criterium te zullen winnen vormde met Pel en Wijdenes een tweede groepje. Toon Steenbakkers

trok de groote groep. Hjj sprong weg en voegde zich bij de groep van de Pel e.a. en trok alles op de eerste groep, zoodat acht renners op kop lagen, waarvan Joosen gedubbeld was. Verder hadden na tachtig ronden een toer achterstand: Korst, v. d. Wal en de oude Thijs v. Oers. Alles kwam weer in een groep, die geen acht sloeg op v. d. Star. Deze had gedurende twaalf ronden 20 sec. voorsprong. Lambrichs en Steenbakkers stoven weg, terwijl Pellenaars netjes werd ingesloten.

Er werd gejagen, dat de stukken er afvlogen. In deze periode verlieten Boeien, Joosen, Spenkelink, Bras, Kuijper c.a. den strijd. Reeds eerder hadden Loos, Korst, Motké, Chr. Smits, en de Beer opgegeven. Het werd een trekken en rukken aan den kop, tot v. Amsterdam den sprong waagde en

won, zooals hij ons beloofde. Toon Steenbakkers werd een goede tweede de Pel derde. De volledige uitslag is:

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam 2,25,14 uur; 2 Toon Steenbakkers; 3 Kees Pellenaars; 4. Charles Hofman; 5. Cor Wijdenes; 6. Jan Lambrichs; 7. Cor van de Star; 8. Zweitscher; 9. Evers; 10. Rijsbergen.

Door de pers werd Toon Steenbakkers aangewezen als de renner, die in dezen wedstrijd de beste prestaties leverde, 't Bracht den sympathieken Gestelschen jongen een briefje van tien op.

 

EDAM.(1941.09.07)

Lakeman winnaar

In de uitslagen der diverse wegwedstrijden, welke dit seizoen in ons land zijn gehouden, vindt men steeds weer dezelfde renners onder de eersten. In de ronde van Edam won de Amsterdammer H. Lakeman voor de zooveelste maal in successie vóór B. Schellingerhout, den nationalen kampioen G. Peters en C. Bakker. De uitslagen waren:

Amateurs en onafhankelijken, 66 km: H. Lakeman, Amsterdam, 1 uur 30 m. 48 sec; 2 B. Schellingerhout, Zaandam; 3 G. Peters, Haarlem; 4 C. Bakker, Zaandam; 5 P. Blik, Amsterdam: 6 J. Pronk, Heiloo; 7 K. Ternede, Amsterdam; 8 J. Koppe, Amsterdam; 9 H. Boskemper, Amsterdam; 10. T. Ooms, Haarlem.

Nieuwelingen. 20 km.: 1. M. v. d. Kerkhof. Helmond, in 33 min. 17 sec, 2. K. Neeft Haarlem. 3. G. van Straten. Rotterdam; 4. J. Alles, Amsterdam, 5. J. Persoon, Amstelveen.

 

EINDHOVEN.(1941.09.07)

Veteranen: 1. Willem Eindhoven; 2. J. Westbroek; 3. A. Krijgsman;

 

EINDHOVEN.IJZEREN MAN.(1941.06.15)

De ronde van Eindhoven voor amateurs onafhankelijken en nieuwelingen die Zondagmiddag op het bekende parcours aan den IJzeren Man werd verreden heeft niet veel belangswekkends opgeleverd.

De afstanden - respec 42 en 21 kilometer – waren te kort om den onderne- mers van uitlooppogingen behoorlijke kans op slagen te bieden. Dientengevolge kregen de duizenden toeschouwers die het traject omzoomden niets anders te zien dan een in zeer hoog tempo voorbijsnellend peleton. In beide categorieën moest de eindsprint de beslissing brengen.

By de amateurs en onafhankelijken was P. Smits uit Tegelen na 14 ronden van 3 km de snelste By de nieuwelingen won A. Kuilman na 7 ronden met

een half wiel. De uitslagen luiden als volgt:

Amateurs en onafhankelijken: 1. P Smits Tegelen 42 km in 1 uur 1 min 13 sec; 2. Op een halve wiellengte P Evers Wormerveer; 3. M Jansen Eindhoven; 4. E Wijdenes Ouderkerk a d Amstel; 5. W de Ruyter Rotterdam; 6. J Lust Oostzaan; 7. J de Visser Den Haag; 8. A Kuypers Amsterdam; 9. J v d Somme Eindhoven; 10. G van Duyvenbode Rotterdam;

Nieuwelingen: 1. A Kuilman Beverwijk 21 km in 32 min 15 sec; 2. Op een halve wiellengte J v d Kerkhof Helmond; 3. J Boskemper Amsterdam; 4. Ph Dierik Zaltbommel; 5. K van Straten Rotterdam;

 

ELSLOO.(1941.07.13)

Overwinningen van v. d. Kerkhof, C. Bakker en Gust Saes bij resp. Nieuwelingen Amateurs en Profs

Schitterende course van Saes, die steeds in de voorste rijen te vinden is

en het juiste moment weet te kiezen.

De overmoedige Steenbakkers wordt voor zijn durf met de 8ste plaats beloond. De Maastrichtenaar Schweitzer maakte een goeden indruk, doch

vergde te veel van zijn krachten.

Om 1 uur starten 35 Nieuwelingen die 15 ronden van 1200 Meter

moeten rijden en die er aanstonds een flink tempo inzetten en -waarbij

v. Straten, Bokhoven en v.d Kerkhof den toon aangeven. Als er 5 ronden zijn gereden neemt v. d. Kerkhof het initiatief om er vandoor te gaan en een kleinen voorsprong te nemen die bij geleidelijk weet te vergrooten. Als er 12 K.M. gereden zijn heeft hij reeds 30 sec. voorsprong op de groep die door v. Bokhoven getrokken wordt en er dan vandoor gaat. In de 12de ronde heeft v. d. Kerkhof 25 sec voorsprong op v. Bokhoven ca 30 sec. op de groep die door de Mooy wordt aangevoerd. Uit de groep gaat dan v. Straten er tusschen uit en weet bij Bokhoven te geraken, doch v.d. Kerkhof is niet meer te bereiken en weet zij voorsprong nog te vergrooten. De twee volgende strijden voor de 2de en 3de plaats welke in het voordeel van v. Straten uitvalt en deze beiden weten nog 10 sec voor het peleton binnen te komen. Deze betwisten elkaar

de volgende plaatsen in den sprint en hier blijkt Kuilemans iets sneller dan de Mooy en Luyendijk. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. v.d. Kerkhof Helmond in 25 min. 34 sec; 2. G. v. Straten

Rotterdam op 30 sec 3. v. Bokhoven Den Bosch op 1 wiel. 4. Kuilemans Beverwijk op 40 sec. 5. de Mooy Assendelft op 1 wiel. 6. Luyendijk Sommels- dijk .7. F. v. d. Heuvel Den Bosch. 8. Goossens Eindhoven. 9. A. Huismans Maastricht. 10. K. Greving Amsterdam.

Een 45 tal Amateurs binden den strijd aan over 40 ronden van 1200 Meter of 48 K.M. Al aanstonds wordt er een flink tempo ingezet wat tot gevolg heeft dat er aanstonds achterblijvers zijn te noteeren.

Nadat er 10 K.M. zijn gereden nemen een viertal renners de beenen en elkander goed aflossend hebben ze reeds spoedig 20 sec voorsprong op de groep. Deze 4 renners zijn J. Palm Heerlen, Lust Oostzaan, C. Bakker Zaandam en Dumoulin Tilburg. Het duurt echter niet lang of Palm moet lossen van de drie eersten en wordt door de groep ingeloopen waar Pepels en Halders den toon aangeven.

De 3 koploopers hebben na 20 K.M. reeds 30 sec voorsprong op de groep. Reeds is een groepje door hen ingehaald en gedubbeld, en deze moeten den strijd dan opgeven. Bij de 25e K.M. is de stand als volgt: op kop Rust, Bakker en Dumoulin op 25 sec Schellingenhout, die zich uit de groep heeft weten los te maken en flink jacht maakt op de leiders, op 30 sec volgt Keizer, waarna de groep volgt.

Schellingerhout kan het echter niet bolwerken en wordt weer door de groep ingeloopen.

Als er 35 K.M. gereden zijn hebben de 3 vluchters nog 30 sec. voorsprong op de groep. In een uur werden 37 K.M. 200 Meter afgelegd.

Er zijn nog slechts 14 renners in den strijd. De kopgroep blijft stand houden niettegenstaande de groep alles in het werk steld om bij te komen. Enkele ronden voor het einde weten Smits, Lakeman en Keizer zich uit de groep los te maken en alleen weg te komen, zoodat we thans drie groepen hebben die elkaar onderling den strijd betwisten, na de laatste ronden trekt Bakker er nog geweldig aan en weet met 25 meter voorsprong als eerste te passeeren gevolgd door Dumoulin. Rust heeft moeten lossen en volgt op 20 sec. In de

2de groep die op 25 sec volgt is Piet Smits de snelste voor Lakeman en Keizer, terwijl bij de 3de groep Vos de snelste is.De uitslag luidt:

Amateurs: 1. C Bakker Zaandam in 1 uur 16 min. 26 sec. 2. Dumoulin

Tilburg op 25 meter. 3. Rust Oostzaan op 20 sec.4. P. Smits Tegelen

op 25 sec. 5. Lakeman Amsterdam op 1 wiel. 6. H. Keizer Amsterdam op 1 wiel. 7. Schellingenhout Zaandam op 1 wiel. 8. T. v. Dongen Den Bosch op 40 sec 9. F. Vos Den Bosch. 10 Schenkelaar Eindhoven. 11. v. d. Sommen Eindhoven. 12. Palm Heerlen.

Een 30 tal Profs en Onafhankelijken worden hierna de baan opgestuurd om 85 ronden of 102 K.M. te rijden.

Van meet af wordt er reeds flink gereden en het is Kleintjes die de groep aanvoert.

Na 10 K.M. krijgen we de eerste uitlooppoging van Lodewijks en Saes, doch eerstgenoemde moet Saes laten gaan die op zijn eentje den strijd tegen de groep aanbindt, doch in de groep komt v. Amsterdam eens mee aan de leiding en Saes laat zich weer inloopen. Bij K.M. 18 doet Steenbakkers een poging en neemt een kleinen voorsprong, doch dan gaan Saes. Janssen en Schweitzer zich van de groep losmaken en na enkele ronden hebben deze drie den overmoedige te pakken. Met zijn vieren nemen ze thans het

initiatief maar Wijdenes en Hofman weten zich ook uit de groep te werken en gaan op jacht naar de leiders, doch deze houden voorloopig stand. Steenbakkers kan het tempo echter niet bijhouden en zakt terug in de hoofdgroep evenals Hofman en Wijdenes die het ook niet kunnen bolwerken, vooral als van Amsterdam en Motké zich er eens voorzetten. De drie leiders weten hun voorsprong nog te vergrooten en hebben thans 30 sec.

Vooral de Maastrichtenaar Schweitzer die zijn eerste koers bij de Onafhanke- lijken en Profs rijdt doet uitstekend werk en blijft het tempo goed volgen.

De overmoedige Steenbakkers gaat opnieuw aan den haal en doet een geweldige jacht op de uitloopers. Aan de 45e K.M. is Steenbakkers 17 sec. achter op den kop, op 22 sec volgen Wijdenes en de Groot, terwijl het hoofdpeleton op 30 sec. volgt. Steenbakkers wordt ingeloopen door de Groot en Wijdenes die geweldig er aan trekken.

Schweitzer die tot dan toe schitterend heeft gereden moet lossen en valt terug in de hoofdgroep. De beide koploopers worden ingeloopen door Steenbakkers, Wijdenes en de Groot, zoodat we thans 5 man op kop hebben die een voorsprong van 23 sec hebben op de hoofdgroep.

Een groepje van 4 renners vinden elkaar en wel v. Amsterdam.

Kuiper, Motké en Hofman, die tot den aanval overgaan en geleidelijk

terrein winnen en na 10 ronden weten deze de leiders in te loopen. Hopstaken moet dan opgeven wegens lekken band.

We hebben thans 2 groote groepen die met 55 sec. uit elkander

liggen. We hebben thans 85 K.M. gereden en  dan volgt er weer een

nieuw offensief.

COR DE GROOT GAAT ER VANDOOR.

WEER SAES RE ONVERMOEIBARE.

Als de Groot een 50 tal meter genomen heeft springt -Saes er achter met Wijdenes aan zijn wiel en loopen de Groot in en dit is dan de beslissende slag.

Wel probeert Kuijper nog mee te gaan doch dit lukt niet.

Geleidelijk weten de 3 vluchters voorsprong te nemen 10, 20, 30 sec v. Amsterdam en Janssen doen nog enkele pogingen om den achterstand te reduceeren maar Saes die met de overwinning in zicht rijdt en in v. Amsterdam een gevaarlijken concurrent weet voert het tempo steeds op zoodat de anderen geleidelijk meer achterstand oploopen.

De moedige Steenbakkers is in een valpartij gewikkeld evenals Kuijper en dan missen we plotseling Motké. Gevallen! We weten het niet. maar zien hem niet meer opdagen. Zoo raken we aan het einde en krijgen we een eindsprint waarin Saes zich de snelste toont voor de Groot en Wijdenes.

De uitslag luidt als volgt

Profs en Onafhankelijken: 1. Guus Saes Weert la 2 uur 43 mia. 49 sec 2. Cor de Groot Amsterdam op 1 wiel. 3. Cor Wijdenes Oudekerk op 1 wiel. 4. Mathieu Janssen Eindhoven op 1 mia. 40 sec 4. Aad van Amsterdam Princenhage op 1 wiel. 6. Charles Hofman Roermond op 1 ronde. 7. Arie Kuiper Amsterdam op 1 ronde. 8. Toon Steenbakkers Sint Michielsgestel op 1 ronde. 9. Albert Lodewijks Oegstgeest op 1 ronde 10. Chris van Gent Rotterdam op 1 ronde. 11. L. Dietvorst Amsterdam op 1 ronde. 12. Buuron Bergen op Zoom op 1 ronde. 13. H. Maas Geldrop op 1 ronde, 14. Pepels Stein op 1 rondei 15. H. Montfroy Arnhem op 3 ronden. 16. Schweitzer Maastricht op 3 ronden. 17. Banken Waubach op 3 ronden. 18. W. v. Walen Geldrop op 3 ,ronden. 19. J. Beets Heerlen op 3 ronden.

De eenzame in deze koers was de renner Moonen uit Noorbeek, die reeds in het begin moest lossen en geheel op zijn eentje de rit voortzette en voor zijn moedig volhouden kreeg hij diverse premies te incasseeren hetgeen hem de noodige strijdlust gaf om tot het bittere einde vol te houden, hetgeen hem dan ook een kleine f 20,-- aan premies opbracht.

 

EYSDEN.(1941.07.21)

WIELRENNEN HALDERS WON DE RONDE VAN EYSDEN

Delftenaar Dijkerman bezette de tweede plaats.

De weergoden waren den organisatoren van de vijfde Eijsdensche Ronde niet erg gunstig gezind, want toen we aan de vierde ronde waren lieten zij een fiksche bui regen op het kersenland neer en maakten de mooie asfaltwegen in een minimum van tijd zeer glad, de gevolgen bleven niet uit en spoedig konden we een aantal uitvallers noteeren. Het waren voornamelijk diegenen, die reeds nu eenigen achterstand op het groote peleton hadden en wien een glij- of valpartij den moed voor verder rijden had ontnomen. Intusschen waren we gevorderd tot de achtste ronde en daarin wisselde Pepermans uit Kerkrade voor een tweeden keer van fiets, omdat hij waarschijnlijk zijn gemak vandaag op het smalle zadeltje niet kon vinden. In de dertiende ronde aanschouwden we den eersten premiespurt welke Dirk Dijkerman uit Delft in de wacht sleepte en tevens bewees een hartig woordje te zullen meespreken in het verloop van den strijd. Langzaam maar zeker kwam er eenige teekening in den strijd en konden we zoo ongeveer gaan gissen, wie er straks met de bloeien zou gaan rijden. De Vaalsenaar Joep Halders in gezelschap van Dirk Dijkerman uit Delft, trok er tusschen uit en toen laatstgenoemde in de negentiende ronde wederom een Premie wist te winnen, waren deze twee niet meer in te halen. Een premie voor het tweede Peleton, om het aan te sporen de vluchtelingen te achterhalen, had niet het gewenschte resultaat, want de beide heeren werkten eendrachtig samen en voorloopig stelden zij hum voorsprong veilig. Telkens opnieuw zagen we de twee vluchtelingen in een rustig tempo maar stevig alleen den Oaesterweg afkomen en de Prins Hendriklaan instormen. Premies werden in dien tusschentijd vlot verreden en fraaie spurten kregen we te zien. Tegen het begin van de vijf en twintigste ronde vormde zich een derde groep en ter aanmoediging werd ook deze opgezweept met een premie, die Schade uit Maastricht binnenhaalde. Het aantal uitvallers steeg erg, en de acht en twintigste ronde beleefde haar bestaan met slechts veertien deelnemers aan den strijd en de rest als toeschouwers langs den weg. De spanning steeg met elke ronde, niet wat betreft den zekeren uitslag van den winnaar, maar hoe de strijd om de derde en volgende plaatsen zich zou afspelen. In de voorlaatste ronde trokken aan den kop van de tweede groep De Zwart uit Harderwijk en Offermans en Goessens uit Treebeek. Ook concentreerde zich de belangstelling toch vanzelfsprekend op de twee koploopers, die tenslotte hun N. V. toch zouden moeten liquidseren en een vinnigen strijd zouden leveren om de gebruikelijke bloemen, verbonden aan de eereronde. Velen hoopten den Limburger Joep Halders als eerste over de eindstreep te zien gaan, doch zij hadden ook de wetenschap, dat de Delftsche jongen Dirk Dijkerman, een ernstige en even groote kans op de eere-ronde maakte. In een hoog tempo kwamen tenslotte de beide matadoren aangestormd en tot grote vreugde van heel sportminnend Eijsden was het Joep Halders, die als eerste de eindstreep passeerde met op z’n hielen zijn groote concurrent Dirk Dijkerman, die als tweede binnen liep. De groote tweede groep liet nog twee minuten op zich wachten en toen we de overige uitrijders met veel gejuich hadden begroet, maakten we de balans van dezen succesvollen wilden wedstrijd op, waarbij we tot de volgende resultaten kwamen:

Amateurs: 1 Joep Halders, Vaals, 2 Dirk Dijkerman, Delft. 3. De Zwart, Harderwijk. 4. Offermans, Treebeek 5 Goessens, Treebeek. 6 Zametti, Heerlen 7. Nevers, Kerkrade. 8 Kuypers, Geleen. 9 Herten. Evere. Op een ronde: 10 Van Wunnik. Maastricht. 11 Van Doom, Maastricht. 12. Veenstra, Maastricht. Op twee ronden: 13. Schade Maastricht, 14 v. A Muller Eijsden.

 

HAARLEM-NOORD.(1941.09.15)

DE BEST WINT DE RONDE VAN HAARLEM-NOORD

Zondagmiddag werd de Ronde van Haarlem-Noord verreden, welke werd georganiseerd door de Haarlemsche Rennersclub „De Jonge Kampioen". Winnaar van de nieuwelingen werd B. de Kort, uit Amsterdam, die eenige weken geleden ook als eerste in deze categorie aankwam bij de Ronde van Heemstede. Van de amateurs en onafhankelijken won de Haarlemmer Cor de Best met eenige meters voorsprong. Gé Peters, de kampioen van Nederland op den weg, arriveerde hier als tweede. Het leek wel of het duvelt je ermee speelde: ook dit wielerfestijn mocht zich nu niet verheugen over bijzonder gunstig weer. Regen en wind streden met elkander om den voorrrang. Het was dus wel een zware strijd, dien de Jongens moesten aanbinden. Maar dit is zeker, da eerste tien aankomenden bij de twee groepen hebben dubbel en dwars hun plaats verdiend. De nieuwelingen startten om drie uur op de Delftlaan. De eerste vier ronden reden de jongens in een langgerekt peleton. Eenige renners, die zich bij de laatste toeren wat meer bezadigd in de kopgroep hadden teruggetrokken, kwamen nu naar voren. Zoo ging B. de Kort, uit Amsterdam, als eerste voorbij de finish. 2e werd M. v. d. Kerkhof, uit Helmond'; 3e J. Alles, uit Amsterdam; 4e B. Sneek, uit Haarlem; 5e A. van Markenstein, uit IJmuiden; 6e J. Kuulman, uit Beverwijk; 7e H. Greving, uit Amsterdam; 8e A. Voorn, uit Beverwijk; 10e K. Neeft, uit Haarlem; 10e L. Copier, uit Ouderkerk a. d. Amstel.

De start van de amateurs en onafhankelijken om kwart over vier. Bij deze renners kon men er heelemaal geen peil op trekken. Bij elke nieuwe ronde reden weer andere gezichten aan den kop, waaronder Cor de Groot uit Leiden; B. Schellingerhout, uit Zaandam; T. Ooms uit Haarlem; Faanhof uit Amsterdam en Gé Peters uit Haarlem. De amateurs en onafhankelijken reden 25 maal het parcours over 2200 meter. In de laatste ronden kwam de Haarlemmer C. de Best flink opzetten; hij had zich heelemaal losgemaakt van de kopgroep en kwam bij de 22e, 23e, 24e en 25e ronde met ruimen voorsprong als primus aan en werd tenslotte welverdiend winnaar; 2e werd Gé Peters, 3e P. Evers uit Wormerveer; 4e L. Lust uit Oostzaan; 5e M. Segaar uit Leiden; 6e T. Ooms uit Haarlem; 7e K. Ternede uit Amsterdam; 8e B. Schellingerhout uit Zaandam; 9e Westerveld uit Amsterdam; 10e W. Rijsbergen uit Leiden.

 

HEEMSTEDE.(1941.08.23)

Lakeman wint de ronde van Heemstede

G. Peters op de 9de plaats

B. de Kort was de snelste nieuweling

Twee Amsterdammers, namelijk B. de Kort (Nieuwelingen) en H. Lakeman

(Amateurs) zijn als overwinnaars uit de strijd gekomen in de eerste ronde van Heemstede, die Zaterdagmiddag duizenden wielersport-enthousasten naar de villawijk van Heemstede trok.

Er was een ding, waarover de ruim honderd renners, die aan de strijd voor

nieuwelingen, onafhankelijken en amateurs deelnamen, het hartroerend eens waren en dat was de verzekering, dat het 2200 M. lange parcours, dat de Haarlemse rennersclub „De Jonge Kampioen" op het traject Heemsteedse Dreef- Cesar Francklaan-Wagnerkade en Joh. Wagenaarlaan had uitverkoren, schitterend was.

Niet minder dan twee-en-vijftig nieuwelingen verschenen aan de start voor ’n race over 22 K.M. De weg was nog kurkdroog, toen de wedstrijdcommissie omstreeks drie uur het sein van vertrek gaf en de kleurige kluwen van renners zich in beweging zette. Cor de Groot (Leiden) en Van Dijk (Amster- dam) werkten zich naar de kop. De Groot die zich ook reeds in de nieuwelin- genklasse van; de ronden van Amsterdam en Leiden had onderscheiden, gaf tot aan de vijde ronde de toon aan. Hij noteerde de eerste ronde een tijd van 3 min. 2 sec., sleepte enige premies in de wacht en verspeelde toen zijn kansen door een verkeerde straat in te rijden. De helft van het traject was in 15 min. 35 sec. afgelegd, toen de Assedelfter Mooij naar voren schoot en op de Joh. Wagenaarlaan een voorsprong van ongeveer twintig meter nam Allis, Schelfout en Smits trokken het peloton en verkregen vrij spoedig aansluiting, zodat het gehele veld weer bij elkaar lag, toen het publiek bij het ingaan van de achtste ronde de strijd trachtte te verlevendigen dóór een premie uit te loven. Deze premie werd gewonnen door P. de Reyer uit Scheveningen, maar bracht het veld niet uit elkaar. Zelfs in de negende ronde, waarin Hoefsmid uit Krommenie een premie won, werd geen uitlooppoging gewaagd.

In spanning wachtte men aan de finish af, waar en met welk gevolg de eindsprint zou worden Ingezet. De Amsterdammer B. de Kort flitste op het  juiste moment naar voren en ging na 31 min. 16 sec. als eerste over de eindstreep. De Leidenaar C. de Groot klasseerde zich tweede, doch moest gedisqualificeerd worden. De einduitslag werd als volgt:

Nieuwelingen: 1. B. de Kort (Amstterdam); 2. Schoonderveldt (Hendrik Ido- Ambacht); 3. G. van Straten (Rotterdam); 4. B. Bitter (Rotterdam); 5. J. Persoon (Amstelveen); 6. K. Neeft (Haarlem); 7. Verhagen (Beverwijk); 8. P. de Reyer (Scheveningen)

De strijd der amateurs

Nog massaler was de start van de amateurs en onafhankelijken, die ten getale van zeventig man achter de streep in stelling stonden, toen de heer George Hogenkamp den Nederlandsen amateurwegkampioen, den Haarlemmer G. Peters, voor de jurytent in de bloemetjes zette. Nadat G. Peters in een motorzijspan van de Heemsteedse politie een ererondje had gemaakt, werd het startsignaal gegeven voor een rit over 59,4 K.M Toen de renners na de eerste van de zeven-en-twintig te rijden ronden over de Wagenaarlaan kwamen, lagen Lakeman (Amsterdam), Lust (Oostzaan) en Peters (Haarlem) aan de kop. Daarna kwam Van Bohemen naar voren en sleepte in de derde ronde de eerste uitgeloofde premie in de wacht. Ondanks het feit, dat de inmiddels veel plezier bedervende regen de asphaltwegen in gevaarlijke gladde banen herschiep, hielden de renners er een hoog tempo in, dat nog werd opgevoerd, toen de renner Verdonk een uitlooppoging waagde en elk ogenblik weer weg flitste, als Lakeman, Lust of Lodewijks het peloton weer hadden bracht. Het publiek bleef de strijd animeren met premies, doch kon niet voorkomen, dat vooral op de Heemsteedse Dreef zoveel renners van lekke bandjes en gladheid het. slachtoffer werden, dat de rij al aardig was gedund — o.a. de Haarlemmers C. Bijster en C. de Best zagen van verdere strijd af — toen nog vijf ronden gereden moesten worden. Pronk en Peters hadden toen onverwacht een voorsprong genomen van enkele honderden meters en trachtten, luide aangemoedigd door het enthousiaste publiek hun voorsprong op het jachtende peloton te houden. Geleidelijk aan echter werd de achterstand vérkleind en toen nog enkele ronden te rijden waren, was de situatie zo, dat het gehelé veld weer bij elkaar lag. De Haarlemmer C. Boersma en B. Scheilingerhoudt werkten zich nog naar voren, maar kregen geen gelegenheid om weg te komen. In.de laatste ronde waagde G. Peters op de Heemsteedse Dreef nog een poging. Lakeman was echter op zijn qui vive, zette den vluchtende na en besliste daarmede tevens de strijd ln zijn voordeel. Acht renners flitsten G. Peters voorbij en gingen voor'den Nederlandsen kampioen over de eindstreep. Lakeman hield den Hagenaar Van der Star nog een lengte' achter zich. De einduitslag werd:

Amateurs en Onafhankkelijken: 1. Lakeman (Amsterdam); 2. C. van der Star (Den Haag); 3. J. Pronk; 4. M. Segaar (Leiden); 5. Loos; 6. W. Rijsbergen; 7. J. Lust; 8. Overweel; 9. G. Peters en 10. M. Lodewijks. Direct na afloop van de wedstrijden werden in café „Het Wapen van Heemstede" de prijzen uitgereikt.

 

HEERLEN.DUIVELSRIT.(1941.10.12)

De wegwedstrijd welke Zondag te Heerlen werd gehouden leverde bij de amateurs een overwinning op voor den Amsterdammer Ott in 1 uur 36

min 43 sec; By de beroepsrenners en onafhankelijken legde- Steenbakker beslag op de overwinning in 2 uur 35 min 5 sec;

De bergpremie werd bij de amateurs gewonnen door Lakeman met 55 pnt en bij de andere categorie renners door Lambrechts met 67 pnt

De overige uitslagen luiden

Amateurs: 1. P Ott (Amsterdam 1 uur 36 min 43 sec; 2. P Peters (Haarlem); 3. C Bakker (Zaandam); 4. P Ooms (Haarlem); 5. F van den Dungen (den Bosch); 6. M Segaar (Leiden) 7. H Lakeman (Amsterdam); 8. F Vos (den Bosch); 9. A van Os (den Bosch); 10. L Pels (Stein);

Profs en onafhankelijken: 1. Toon Steenbakker (St Michielsgestel in 2 uur 35; 2. John Braspenning (Princenhage) aankomst 25 sec later; 3. Cor Wijdenes (Oudekerk a Amstel) met denzelfden tijd; 4. Mathieu Janssen (Eindhoven) aankomst 35 sec later; 5. Aad van Amsterdam (Princenhage) zelfde tijd; 6. Jan Hofstede (Gouda); 7. Cees Joosen (Made); 8. Jan Lambrechts (Bunde); 9. Charles Hofman (Roermond); 10. Jac Zijen (Maastricht);

 

HILVERSUM.(1941.09.21)

Gerard Peters triomfeert in Hilversum Uiterst snelle wedstrijd Beslissing door de eindsprint

Eindelijk, na zijn fraaie succes in Zandvoort, heeft de nationale kampioen der amateurs, Gerard Peters, een overwinning op de beste Nederlandse amateurs kunnen behalen. In de vijfde „Rode van Hilversum" toonde hij zich een koning van de snelheid, want vooral het hoge gemiddelde 'was doorslaggevend. In een fraaie eindsprint was hij Rijsbergen, Lust, Ternede, Otten en Bakker verre de baas. Deze wedstrijd bewees weer eens, dat de landskampioen het van een snel parcours moet hebben. Snel was het fraaie parcours: een ruime macadamweg met lange, rechte einden.

De snelheid lag soms zelfs boven de 50 km. per uur en hij die door het hoge tempo een kleine achterstand verkreeg, was onherroepelijk uitgeschakeld. Zo

Zagen we hierdoor Jaap Stet al spoedig verdwijnen. Maar ook vluchtpogingen bleken bij deze hoge -snelheid nutteloos. Na vier ronden — van de vijftien — zat het grote peloton dan ook nog broederlijk bijeen en pogingen van Jac. Pool, Heerland en later ook van Sax en Schellingerhout, liepen op niets uit Ook de sterke Van Boheemen kreeg geen schijn van kans om weg te komen. De Amersfoorder Laan met den Amsterdammer Deuzing brachten het nog het verst met een vijftig meter. In de vijfde ronde zagen we Van de Bosch met een lekke band langs de weg staan; uitgeschakeld! .

Acrobatiek

In deze ronde was het ook, dat de Segaar, als een der favorieten,

die na een lekke band op een geleende fiets reed zonder remmen, een prachtig staaltje van acrobatiek uithaalde, waarbij hij goed werd bijgestaan door zijn stadgenoot Rijsbergen. Op een moment, snelheid nog ver boven de veertig kilometer lag, stond een helper met Segaar's karretje weer gereed.

Op dat moment liet Rijsbergen zich vanuit hert peloton naar achteren terug- zakken om zijn vriend bij te staan. Hij ging voor Segaar rijden om op het juiste momnet te remmen, waarbij deze tegen aanleunent, gelijk kon stoppen. In een prachtige sprong gooide Segaar de fiets zich uit om in een fractie van een seconde op zijn eigen vertrouwde fiets te springen

Segaar was echter niet gelukkig, want juist als hij zich met Rijsbergen naar voren werkte, kwam hij in de twaalfde ronde, gelijk m.o Van Dungen, Lakeman, Schellingerhout en Gans, ter val werd met ernstige schaaf- wonden opgenomen.

Lakeman en Schellingerhout konden met een kleine achterstand de achtervolging inzetten op het peloton, dat bijna de helft geslonken was. Op dat moment waren juist de Zaandammers, Bakker en Lust uit de groep weggevlucht, goed gevolgd door den Amsterdammer Deuzing.

De beslissing

Toen viel de beslissing. In prachtige stijl ging Peters er vandoor, tezamen met Rijsbergen, die vanuit de achterhoede gekomen, waarbij ook Ternede en Otten aansluiting kregen. Dit viertal kon de vluchtelingen inhalen.

Met een kleine voorsprong ging het kopgroepje van zes de laatste kilometers

in. Ver voor de finish zette Peters zich aan de kop, steeds hoger het tempo opvoerend.  Hij kwam als het ware op de eindstreep afzeilen, zijn tegenstanders geen schijn van kans gevend. Rijsbergen wist zicht juist vóór Lust en Ternede over het witte lint te gooien. De wedstrijden van „De Adelaar" werden in alle opzichten een succes en vragen om reprise. De uitslagen luiden als volgt: '

Nieuwelingen: 1. B. de Kort (Amsterdam) 22 ˝ km in 32.30; 2. A.  Kuilman (Bussum); 3. Vilters (R'dam); 4. Bokhoven (Vlijmen); 5. Bakker (A'dam); 6. K. Neeft (Haarlem); 7. H. Smits (A'dam); 8. P. de Reijer (Scheveningen); 9. B. Verlaan (A'dam); 10. A. Van Merkenstein (Llmuiden); 11. H. van Berkel (Bosch); 12. J. Schel (Scheveningen).

Amateurs en Onafhankelijken: 1. G. Peters (Haarlem) 67 ˝ km in 1.42.; 2. W. Rijsbergen (Leiden); 3. J. Lust (Oostzaan); 4. K. Ternede (Amaterdam);  5. Th. Otten (Maarssen); 6. C. Bakker (Zaandam); 7. op 100 meter D. Deuzing (A'dam); 8. M. van Boheemen (A'dam); 9. B. Schellingerhout (Zaandam);

10. H. Lakeman (A'dam); 11. W. Cornelissen (Amersfoort);

 

HOENSBROEK.(1941.05.25)

Kees Pellenaers wint de Ronde van Hoensbroek

Pronk wint bij de nieuwelingen en Smits bij de amateurs

Overweldigende belangstelling

Onder overweldigende belangstelling is gisteren de 6de Ronde van Hoensbroek verreden. Naar schatting waren er ongeveer 25.000 toeschouwers rondom het parcours geschaard, die na een uiterst snellen wedstryd, Pellenaers by de profs hebben zien zegevieren.

Bij de nieuwelingen won de Utrechtenaar Pronk en by de amateurs was het de Rotterdammer Smits, die met de overwinning ging strijken.

Onnoodig te zeggen, dat de 6de Ronde van Hoensbroek een groot succes was voor het KKK-comité, dat niets aan de reputatie tekort heeft gedaan. De organisatie was weer uitstekend en het verloop van de Ronde, vooral de koers van de profs, was uitermate spannend

NIEUWELINGEN.

Om half een worden 34 nieuwelingen de baan opgezonden om 8 ronden af te leggen en reeds aanstonds zetten deze knapen er een flink tempo in. Het zijn vooral Spronk en Verstraeten die de toon aangeven. Ook Smits komt enkele malen als eerste over de meet doch het peleton blijft intact.

Wel zijn er diverse renners die het tempo niet meer kunnen volgen en uit de groep verdwijnen. Verstraeten weet dan enkele premies in de wacht te sleepen, doch Spronk en Smits blijven steeds in zyn wiel hangen. Het belooft een massale eindspurt te worden. Reeds van veraf wordt de eindsprint

ingezet. Verstraeten heeft de leiding doch op het laatste gedeelte weet Spronk zyn tegenstander te passeeren en wint met enkele lengten voorsprong.

De uitslag luidt: 1. K. H. Spronk, Utrecht, tyd 33 min. 35 sec. 22.4 K.M.; 2. Verstraeten, Rotterdam; 3. H. Smits, Amsterdam; 4. de Graauw, Tilburg; 5. de Kort, Amsterdam; 6. A. Janssen, Eindhoven; 7. Arels, Tilburg; 8. A. Evers, Herten: 9. H. v. Berkel, Den Bosch en 10. M. v. d. Kerkhof, Helmond.

DE AMATEURS

53 Amateurs starten voor 15 ronden of 42 K.M.

Onder leiding van Ott Amsterdam wordt de eerste ronde in een snel tempo afgelegd en zoo zijn er reeds enkele achterblijvers. Schweitzer, Maastricht

neemt de leiding gevolgd door P. Smits, Tegelen die dan naar voren komt en enkele premies in de wacht sleept. Hierna zien we Lakeman uit Amsterdam de leiding nemen voor Smits. Hierop is het weer de beurt aan Schweitzer gevolgd door v. Os en Weng. De volgende ronde is het de beurt van Gysen gevolgd door Heerlandt en Schweitzer, Lakeman en v. Os blijven steeds aan de kop rijden. Het veld wordt gedurig gedund en diverse renners die het tempo niet kunnen volhouden of door machinedefect getroffen worden geven den stryd op. Een dezer is de Amsterdammer Keizer die een lek bandje krygt en op een ander rijwiel den strijd voortzet. Het nuttelooze echter ervan inziende staakt hij den strijd. Thans is het Schellingbout die de leiding van

het peleton heeft, gevolgd door Palm, Treebeek.

Afwisselend zien we verschillende renners op de kop liggen en wel v. Dungen en Snelders. dan zyn het weer Lakeman en Schellinghout, die het peleton op sleeptouw nemen. In de 13e ronde zien we Savelkouls en Palm met een kleine voorsprong voorbij komen. In de voorlaatste ronde heeft Wing, de Chineesche Rotterdammer de leiding voor Palm en Smits Rotterdam. Zoo nadert de laatste ronde met een flink aantal renners in het hoofdpeleton die elkaar in een massale eindspurt de zege betwisten.

De uitslag luidt : 1. Chr. Smits Rotterdam in 1 uur 3 min. 42 sec. 42 K.M.; 2. Schellinghout, Zaandam; 3. H. Lakeman Amsterdam; 4. T. van Dungen, Den Bosch; 5. B. Savelkoul, Den Bosch; 6. J. Halders, Vaals; 7. F. Radix, Treebeek; 8. P. Ekclmans, Eindhoven; 9. J. Palm, Treebeek; 10. L. Dumoulin, Tilburg; 11. J. Puts, Houthem; 12. J. Gysen, Ginneken; 13.

P. Smits, Tegelen; 14. Th. v. d. Broek, Tilburg; 15. A. v. Os, Den Bosch: 16. W. Tosserams Venlo en 17. C. Snelders, Breda.

DE PROFS.

Om half vier geeft Burgemeester Martin het startsein aan 60 Profs die 36 ronden of 100 K.M. hebben af te leggen. De eerste ronde gaat in een snel tempo en de tijd hiervan is 4 min. 8 sec. Het is Pellenaars die de eerste premie inpalmt. Bossou heeft vroeg rijwieldefect en moet den strijd reeds

staken. Even later is het de Belg de Meyer die wegens rijwieldefect moet opgeven. Nu zien we Steenbakkers aan het hoofd van de groep de premie

binnen palmen, terwyl de volgende ronde v. Swelm de premie wegpikt voor Evers. In deze ronde zien we een groepje van 7 renners met een 25 meter voorsprong passeeren, zij worden geleid door Wydenes doch weer ingeloopen. In de 6e ronde heeft Verschuren de leiding met Motké, v. Swelm, v. Amsterdam en Joossen aan zijn wiel. Zy hebben een voorsprong van een dertigtal meters op de groep die door Braspenning geleid wordt, doch zy kunnen hun voorsprong niet stand houden.

In de 8e ronde zien we Steenbakkers met een kleine voorsprong voor Lambrichts en Evers voorbij komen doch na een felle jachtparty worden zij weer ingeloopen. Hierna zijn het de Korver en v. d. Broek die op kop voorby komen. In de 10e ronde hebben v. d. Broek en de Korver hun voorsprong weten te behouden doch dan voegt zich Motké bij hen. By de 12e ronde zijn

v. d. Broek, Motké en Wijdenes met een kleine voorsprong op de Groot en Hofman voorbij gestormd die weldra een kleine voorsprong hebben op Steenbakkers en Buets die weer het peleton vooraf gaan. In de volgende ronde hebben zich Motké, v. d. Broek, Hofman, Wijdenes en de Groot bij elkaar gevoegd. Zij nemen een 20 sec. voorsprong op de kopgroep die getrokken wordt door Steenbakkers en Kuyper.

De kopkroep van 5 renners zet goed door en weet 25 sec. voorsprong te nemen op een tweede groep bestaande uit Saes, Evers, Gommers, Janssen

en Verschuren die nog 15 sec, op de hoofdgroep hebben. Deze twee eerste groepen voegen zich by elkaar en zetten samen den stryd voort.

De kopgroep heeft 20 sec. op groep Pellenaars, Joossen, Braspenning, de Beer, v. Swelm, Valentijn en 45 sec. op de hoofdgroep. De groep Pellenaars

maakt flink jacht op de groep Motke en heeft in de 20ste ronde een voor- sprong van 1 minuut op de hoofdgroep. Steenbakkers geeft op en Blanken volgt zijn voorbeeld wegens een lekke band. De beide groepen smelten tenslotte samen, doch de hoofdgroep is ruim 1 min. achter.

Na enkele ronden zien we Motke en Wijdenes met een kleine voorsprong

op Braspennine. Saes, v. Swelm voorbij gaan gevolgd door Pellenaars,

die geweldig jacht maakt op vluchters. In de 25e  ronde zijn er nog slechts 40 renners in den stryd. Vissers is uit de hoofdgroep er vandoor gegaan en heeft 15 seconden weten in te loopen op de kopgroep die 1 min.20 sec. voorsprong heeft op de hoofdgroep. Vissers zal het echter niet halen en raakt weer iets achter. Sacs en v. d. Broek weten zich een kleine voorsprong te veroveren doch Pellenaars maakt er geweldig jacht op en weet geleidelijk op te halen. Na deze krachtsinspanning weten zich Pellenaars en v. Swelm los te maken van de groep en gaan op de twee vluchters af en halen deze in zoodat we een groep van 4 man op kop hebben die 60 sec. voorsprong hebben op Motke en 30 sec. op een groep waarin Gommers, Hopstaken, de Beer, Valentijn, Wijdenes, terwijl de kopgroep op 1 min. 20 sec. volgt getrokken door Syen, Lambrichts, Visser enz. Er wordt in een geducht tempo gereden en de hoofdgroep wint steeds meer veld doch Pellenaars laat zich niet verontrusten en blijft rustig zijn sporend tempo rijden. Motke zit steeds tusschen de twee voorste groepen in doch kan zyn achterstand niet reduceeren. Dc Hoog moet wegens ’n lekke band den strijd opgeven.

In de 32ste ronde zit groep Pellenaars 10 sec. voor Motke, 30 sec voor groep Gommers en ruim 1 minuut voor de hoofdgroep waarin Syen, Lambrichts

en Visser de toon aangeven.

Het einde nadert en in de 34ste ronde geeft Braspenning wegens derailleur- defect op. In de 35ste ronde heeft Motke een lek bandje en zal verder den strijd opgeven. De laatste ronde komt in zicht, algemeen ziet men een

vinnige spurt tegemoet tusschen Pellenaars, Saes, v. d. Broek en v. Swelm maar op het laatste gedeelte weet Pellenaars zich van de overige drie te ontdoen en weet met ruim 40 Meter voorsprong als eerste over de finish te gaan. Een vinnige, spurt tusschen v. d. Broek, v. Swelm en Saes heeft plaats en hier toont Saes zy’n sprinterscapaciteiten door de beide anderen te kloppen.

De uitslag luidt als volgt. 1. Kees Pellenaars, Terheijden, in 2 uur 31 min.

29 sec; 2. Guus Saes, Weert, op 40 meter: 3. Martin van de Broek, Antwerpen, op ˝ wiel; 4. Jan van Swelm, Nijmegen. op 1 wiel; 5. Mathieu Jansen. Eindhoven, op 30 sec; 6. Theo Hopstaken, Roosendaal; 7. Cees Valentijn, St. Willibrord; 8. Huub Syen, Maastricht; 9. Cor de Groot, Amsterdam; 10. Ward Vissers, Brasschaet; 11. A. Kuyper, Amsterdam; 12. J. Lambrichts, Bunde; 13. B. Scholtens, Botterdam; 14. W. Beuter, Amsterdam; 15. J. Gommers, Dongen; 16. L. de Beer, Amsterdam: 17. C. Joossen, Made; 18. R. Evens, Neeroeter; 19. v. Amster- dam, Prineenhage: 20. J. Hofslede, Gouda; 21. H. Meester, Rotterdam; 22. W. Buets, Treebeek; en 23. G. J. Sprenkelink, Hengelo.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1941.08.10)

Motkč, Toon Steenbakkers en Peters behalen de titels

Het was onder wel zeer slechte weersomstandigheden, dat hedenmiddag de kampioenschappen van Nederland op den weg 1941, uitgeschreven en georganiseerd door de N. W. U., werden verreden.

De belangstelling was groot en hoewel 't parcours qua lengte en ligging voor de renners feitelijk maar een peulschilletje behoorde te zijn, heeft de Zuid-Wester-wind er toch een zware rit van gemaakt.

De mieserige regen en stevige bries, die de renners 't halve parcours schuin tegen hadden richtten 'n ware „slachting" aan onder de deelnemers.

Zoo waren er b.v. bij de amateurs slechts vyftig van de honderd vijftig die den wedstryd uitreden, terwyl er van de negen en zestig profs en onafhan- kelijken, drie en twintig den stryd overleefden.

By de amateurs waren alle bekenden aan den slag en werd P. Peters uit Haarlem verdiend kampioen. Van de vijf Bossche amateurs wist Hulshof zich als twaalfde te plaatsen in deze categorie.

Dit is een zeer mooie prestatie van dezen jeugdigen renner, die we bijna over het hoofd gezien hadden door een cyferverwisseling, waarvan de onduidelijke en onpractische rugnummers de schuld dragen. Hulshof had n.l. nummer 20, terwyl Heerland onder nummer 21 reed. De jury noteerde op de twaalfde plaats 21, doch dit moest zijn 20, want Heerland is het slachtoffer geworden van een valpartij, die hem een hevig gekneusden arm bezorgde en hem 't verder rijden onmogelijk maakte.

Bep Savelkouls heeft ditmaal eveneens een goede wedstryd gereden. Na eenigen tijd in de eerste groep gezeten te hebben kwam hij te vallen en kwam zoodoende in de tweede groep terecht en eindigde als nummer achttien of negentien.

Tonny v. d. Dungen en v. Osch hebben den wedstryd voor het einde gestaakt door pech, terwyl Vosje tevreden moest zijn met langs 't parcours te loopen, omdat zijn fiets, die Zaterdag dagmorgen was -verstuurd, vanuit Den Bosch,

Zondagmiddag nog niet in Zandvoort was aangekomen.

Jammer, want deze taaie Bosschenaar zou zeker van zich afgebeten hebben in dezen stryd.

Als we over de categorie der onafhankelijken gaan praten, dan heerscht er groote vreugde bij ons en bij de supporters van Toon Steenbakkers

in Den Bosch, St, Michiels-Gestel en verren omtrek.

Eindelijk dan is 't Toon Steenbakkers gelukt, na een bijna eindelooze pech-loopbaan op verdiende wyze beslag te leggen op den nationalen titel van den weg bij de onafhankelijken.

Steenbakkers is een taaie, temporydende renner, die dit seizoen reeds meer- malen goed werk liet zien. Daarnaast had hij ook verschillende keeren met pech te kampen, doch eindelijk dan op dezen onzomerschen middag heeft Toon het verdiende loon voor zijn werken gekregen en is kampioen der onafhankelijken geworden. De geheele wedstrijd door heeft hy aan den kop

gevochten en tenslotte de eerste plaats in zyn categorie weten te bezetten en als derde achter twee profs de eindstreep weten te passeeren n.l. achter Motké en v. Amsterdam.

By de profs wist Motké zijn titel te prologeeren. Hier maakten we 't sensationeele mee, dat naast de fine fleur der wegrenners, de beste baan- renners aan den start verschenen. De reden hiervoor moet gezocht worden in den korten afstand van 't parcours, die nog geen honderd kilometer bedroeg.

De z.g. „baanprofs" waagden daarom ook een gooi naar 't kampioenschap, doch vergaten waarschijnlijk, dat een wedstryd van ongeveer 100 K.M. iets anders is dan een trainingsrit van dien zelfden afstand.

Hoewel v. Vliet en Derksen bij -t ďngaan van de laatste ronde mee op kop lagen, was toen duidelijk te zien, dat zij aan den finish niets zouden

presteeren. De kopgroep was van negen man op zeven gedaald, terwijl 't tempo in de laatste ronden zichtbaar werd door de mindere vitaliteit der baanrenners.

In de laatste ronde viel de slag. De wegrenners sloegen zich los en met wind op den kop was er voor de sprinters Arie v. Vliet en Derksen in de laatste helft van 't parcours niets te halen. Zij moesten beleven hoe ieder schoenmaker by zyn leest moet blijven en de wegrenner Motké, zonder dat hij 't zelf gedacht had kampioen op den weg bleef.

Het parcours was 13.4 kilometer lang en liep Van de Boulevard ter hoogte van 't geheel vervallen en in verlaten toestand verkeerend Casino over den zeeweg heen en terug naar den watertoren van Overveen. 't Wegdek was zeer

goed. Lekke banden kwamen weinig voor; en het waren voornamelijk de weersomstandigheden, die zoovele dwongen op te geven. Het was inderdaad zoo, dat voor de renners, die niet in groepsverband reden er onder deze omstandigheden geen schijn van kans bleef.

Wy willen hierna de voornaamste feiten aanstippen, die in den wedstryd voorkwamen

De amateurs.

Ongeveer honderd vyftig renners verschenen aan start. Onmiddellijk werd een flink tempo ingzet. Na de eerste ronde waren er reeds veel uit den strijd verdwenen en bleef het gros in een peleton by elkaar. In de voor laatste ronde werden de uitlooppogingen meer serieus en zoo was er aan 't einde van deze ronde, een kopgroep gevormd van zes renners n.l. C. Bakker, Lakeman, de Best, Schellingerhoud, Verdonk en G. Peters.

Vlak daar achter aan sjouwde een groep van 15 renners, waarin o.m. de Bosschenaren Hulshof en Savelkous zaten.

De eindsprint werd gewonnen door G. Peters voor de Best, C. Bakker en Schellingerhoud.

De uitslag is: 1. G. Peters, Haarlem; 2. C. de Best, Haarlem, 3. C. Bakker, Zaandam, 4. B. Schellingerhoud, Zaandam, 5. H. Lakeman, Amsterdam, 6. L. Verdonk, Amsterdam; 7. H. Faanhof, Amsterdam; 8. P. Smits, Tegelen; 9. M. Segaar, Leiden; 10. M. v. Boheemen, Amsterdam; 11. P. Ott, Amsterdam;

12. Joh. Hulshof, Den Bosch; 13. L. Dumoulin, Tilburg; 14. M. Westerduin, Scheveringen; 15. J. Oomen, Amsterdam.

Profs en onafhankelijken.

Stipt op tijd vertrokken de profs en onafhankelijken, in totaal negen en zestig, voor een rit van zeven ronden. Reeds voor het einde van de eerste ronde zat er teekening in den stryd en was 't duidelijk, dat Toon Steenbakkers een pittig woordje mee zou gaan spreken, terwijl de khien van de baan 't geval in de gaten hadden en er schijnbaar onmiddellijk voor te vinden waren om uit te loopen. Zooveel te grooter werden de kansen voor hunzelf. Zoo had men een kopgroep gevormd van zes renners met Toon Steenbakkers, Derksen, v. Vliet, C. Bakker, Demmenie en Medik. v. d. Voort had groote achterstand. De kansen waren meteen verkeken en na enkele ronden verdween hij uit den wedstryd. Voor Demmenie en Medik was de vreugde van korten duur, want spoedig moesten zy hun plaatsen afstaan aan v. Amsterdam en v. d. Star.

Aan het einde van de tweede ronde was de kopgroep uitgegroeid van zes tot negen renners. er bleken bijgekomen te zyn Mothé, de kampioen 1940. Evers en de Ruiter. Uit het peleton hadden er zich een zestal los weten te

werken n.l. Braspenningx, Joosen, Medik, Rik Kuiper en Hofman. Zy vormde een groepje en volgde vijftig seconden na de eerste negen, terwyl het peleton tot ruim twintig was gedaald en voortdurend renners den stryd opgaven.

In de tweede ronde kwam verder geen belangrijke verandering voor, doch wel verdwenen enkele goede renners uit den stryd.

Zoo zagen we b.v. M. Jansen uit Eindhoven, Montfrooy, Goedhart en Hofstede niet meer terug.

De kopgroep vergrootte regelmatig haar voorsprong. Deze bedroeg aan het einde van de derde ronde anderhalve minuut. Tusschen de tweede groep en het peleton was contact geweest. De tweede groep bestond nog wel uit zes renners, maar Bik en Kuyper hadden plaats moeten maken voor Boeien en Demmenie, ter wyl Chr. Smits den wedstryd verliet.

Boeien, Jansen en Braspenninx trokken geweldig. De achterstand werd ziender oogen kleiner en bedroeg aan het einde van de vierde

ronde 1 minuut en 16 sec. Intusschen had zich een derde groep gevormd, eveneens van zes renners n.l. M. Verveer, Kors, Wijdenes, Kuyper, v. Swelm en de Beer. Het peleton dat 2 ˝  minuut achterstand had op den kop, was

geslonken tot vijftien renners, terwyl er na vier ronden in totaal nog 36 in koers waren.

In de vyfde ronde gebeurde belangrijke dingen, v. d. Star viel uit de kopgroep terug naar de tweede groep, waaruit inmiddels Rik en Demmenie waren verdwenen. De kopgroep besond zoodoennde nog uit acht renners, terwijl daar achter in steeds sneller wordend tempo, de achterstand was 36 s. geworden, bleef aan jagen, de groep van vyf renners n.l. Bras, Boeien, v.d. Star, Joosen en Hoffman.

Daarna volgde een groep van vijf met Wydenes, Kors, de Beer, v. Swelm en v. Gent. Het peleton bestond nog uit negen man, waaronder Korver, Dietvorst, Visser en Gerrie Loos, met vele meters daarachter v. d. Stet.

In de zesde ronde werd de afstand tusschen de eerste en tweede groep wederom aanmerkelijk verkleind en bedroeg nog 25 sec. Uit de kopgroep verdween Medik, terwijl C. Rakker opgaf wegens lekke band. Van de derde groep hadden zich alleen de Beer en Kors weten te handhaven en het peleton was geslonken tot acht.

In de laatste ronde viel pas de beslissing en leverde Joosen uit Made een keurig stukje werk. Zooals hiervoor gemeld liep de tweede groep regelmatig in op de eerste. Joosen had zich losgemaakt en tot den kop opgewerkt. In

de eerste groep werden v. Vliet en Derksen op den achtergrond gedrongen door Mokte, v. Amsterdam en Steenbakkers.

Motké behield zijn titel by de profs na een fraaien eindspurt, v. Amsterdam werd tweede.

Toon Steenbakkers derde in het algemeen klassement, maar eerste bij de onafhankelijken.

Joosen legde beslag op de derde plaats bij de profs. In de laatste ronde heeft Steenbakkers geprobeerd alleen weg te loopen. Halfweg ’t parcours kwam het bericht: „Toon Steenbakkers is honderdvyftig meter uitgeloopen", op den

terugweg kon hij, alleen met den sterken wind op den kop, dezen voorsprong niet behouden, want achter hem aan joegen de rest van de kop en Joosen van de tweede groep.

Al bracht deze goede en voor Steenbakkers eenigste manier om te winnen niet het gewenschte resultaat van algemeen kampioen, toch heeft 't den Gestelschen renner een kampioenschap bezorgd, dat hy al zoo lang verdiende.

Totaal uitslag Profs en Onafhankelijken: 1. Louis Motké Amsteram; 2. Aad van Amsterdam Princenhage; 3. Toon Steenbakkers Sint Michielsgestel; 4. Cees Joosen Made; 5. Jan Derksen Zwolle; 6. Cor van de Star Den Haag; 7. Charles Hofman Roermond; 8. Wim de Ruiter Rotterdam; 9. Piet Evers Wormerveer; 10. Gerrit Boeijen;

Profs: 1. Louis Motké, Amsterdam in 2.28.2 uur; 2. aad van Amsterdam, Princenhage; 3. Cees Joosen, Made; 4. Jan Derksen, Zwolle; 5. Charles Hofman, Roermond; 6. Cor van de Star; 7. Arie van Vliet, Woerden; 8. John Braspenninx, Princenhage; 9. de Beer, Bussum

Onafhankelijken: 1. Toon Steenbakkers St. Michiels-Gestel, in 2.25.3'uur; 2. Cor van de Star, Den Haag; 3. Wim de Ruiter, R'dam; 4. Piet Evers, Wormerveer; 5. P. C. Kors, Amsterdam.