JAARGANG 1940

                              WEDSTRIJDEN A T/M Z

ACHTMAAL.(1940.08.27)

Hoewel het weer niet meewerkte was er toch ruime belangstelling voor den jaarlykschen strijd tusschen amateurs en nieuwelingen door Achtmaal georganiseerd.

Ruim 60 deelnemers werden door burgemeester Brokx uit Zundert gestart voor het 77 km lange traject, nadat eerst Keyzer die te Zandvoort het kampioenschap der amateurs verwierf. In de bloemetjes was gezet.

Direct werd een hoog tempo ingezet met het gevolg dat geleidelijk aan minder sterken werden uitgeschakeld. Een der beteren Segaar uit Leiden werd

het slachtoffer van een te vroeg ingezette uitlooppoging.  In de laatste 25 km kwam er teekening, 5 renners gingen toen aan den kop gevolgd door een

groep van 10 waarin o.a Keyzer zich bevond.

Nog voor het einde vereenigen beide groepen zich.

Slechts enkelen hadden het tempo niet kunnen volgen en met 10 man ging het op de eindstreep aan. Hier werd een felle spurt om de zege gestreden.

Smits wist met een half wiel voor Keyzer het eerst den eindstreep te passeeren. De resultaten waren.

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Ch Smits Rotterdam 2 uur 10 min 12 sec; 2. H. Keyzer Amsterdam; 3. P Vos Den Bosch; 4. J Schellingerhout Zaandam; 5. Q Savelkouls. Den Bosch 6. P. Verschuren Rotterdam; 8. J v d Dungen Den Bosch; 9. J Pool te Schoorl (eerste nieuweling); 10. H Monfroij Arnhem; 11. B Hordijk Rotterdam,; 12. W Rijsbergen Leiden; 13. J Middelink Amsterdam; 14. J Hulshof Den Bosch; 15 Th v d Broek Tilburg;

 

AMSTERDAM.HARTJESDAGRONDE.(1940.08.19)

Amateurs: 1. Henk Hoek; 2. Rinus Segaar; 3. Bouk SChellingerhoudt;

Nieuwelingen: 1. Bert de Kort; 2. Jac de Groot; 3. J. Ladenius;

 

AMSTERDAM.IJ-BOS.(1940.07.06)

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Corry de Groot; 2. Henny Keyzer; 3. Jan Stet;

Nieuwelingen: 1. Wim van den Bos; 2. Wim Rijsbergen; 3. Henk Meesters

Junioren: 1. Sirach; 2. Wilders; 3. J. Bulsing;

 

AMSTERDAM.TUINDORP.OOSTZAAN.(1940.09.22

Amsterdam beleefde gisteren zijn eersten en vermoedelijk ook zijn laatsten wedstrijd voor beroepsrijders. „De Germaan" organiseerde deze krachtmeting in samenwerking met het Comité voor ouden van dagen te Tuindorp Oostzaan, waaraan de volledige baten werden afgedragen. Ongeveer 4000 toeschouwers volgden den zeer fraaien strijd. De uitslagen luiden:

Nieuwelingen over 20 km: 1. C. I. de Groot (Leiden) 48 mm. 20 sec: 2. I. Alles (Amsterdam): 3. G. Noverraz (Amsterdam): 4. P. Hulst (Zaandam). Amateurs over 50 km: 1. H. Hoek (Amsterdam) 1 uur 12 min. 80 sec: 2. C. Smits (Rotterdam) op een half wiel: 3. C. Bakker (Zaandam): 4. Segaar (Leiden); 5. Otten (Maarssen): 8. Schellingerhout (Zaandam).

Profs over 100 km: 1. Cees Pellenaars. 2 uur 22 min. 18 sec; 2. Louis Motke, 2 uur 23 min. 10 sec; 3. Toon Steenbakkers (Eindhoven); 4. Aad van Amsterdam (Leiden); 3. John Braspenning (Princenhage); 6. Chris van Gent (Rotterdam); 7. Marinus Buuron (Bergen op Zoom); 8. Jaap Engel  (Amsterdam); 9. De Hoog (Amsterdam).

Amateurs: 1. Henk Hoek; 2. Chris Smits; 3. Cor Bakker;

Nieuwelingen: 1. Cor de Groot; 2. J. Alles; 3. G. Noverraz;

 

CHAAM ACHT VAN.(1940.07.14)

DE GROOT WINT DE ACHT VAN CHAAM

Onder groote belangstelling werd gisteren de ronde van Chaams verreden over een afstand van 132 km. Winnaar werd de renner C. de Groot uit Amsterdam in den tijd van 3 uur 39 min. Op een halve wiellengte volgde de renner Valentijn uit Willibrord, terwijl deze werd gevolgd door een groep renners bestaande uit de volgende renners:

Jos de Meijer (Brasschaet), D. Joossen (Made), G. Saes (Weert), Th. Opstaken (Roosendaal), Arie Overwheel (Middelharnis), Marinus Buuron (Bergen op Zoom). W. Wijdenes (Eindhoven), Jo Braspenninx (Princenhage). Jan Gommers (Dongen). Na 4 ˝ minuut volgde wederom een groep renners, waaronder de veteraan Jan Braspenninx, die voor deze prestatie na afloop speciaal werd gehuldigd en met den overwinnaar een eereronde reed.

Profs en Onafhankelijken: 1. Cor de Groot; 2. Cees Valentijn; 3. Frans Pauwels; 4. Cees Jossen; 5. Guus Saes; 6. Theo Hopstaken; 7. Arie Overweel; 8. Marinus Buuron; 9. Cor Wijdenes; 10. John Braspennincx;

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1940.09.29)

D.T.S. CLUBKAMPIOEN OP DEN WEG

Na spannenden strijd met De Spartaan (Den Haag).

„Door Training Sterk", de bekende wielerclub uit Zaandam, heeft gistermiddag op een traject in de Haarlemmermeer, het clubkampioenschap van Nederland op den weg gewonnen na een buitengewoon spannenden strijd met de Haagsche vereeniging ~De Spartaan". D-T.S. doet haar naam eer aan, want het ferme ploegje, bestaande uit de renners Lust, Schellingerhout, Bakker en Blaauw, heeft niet minder dan acht weken voor dezen wegwedstryd getraind met als resultaat, dat het viertal gedurende de ruim 100 km van dit kampioenschap, een constant mooi tempo heeft gereden en de overwinning wist te behalen. Zoo gemakkelijk is dat overigens niet gegaan. De stryd was fel en onmeedoogend tusschen de 11 deelnemende vereenigingen, waarvan tien ploegen de 102 km uitreden, Olympia (Amsterdam) heeft pech gehad. Het viertal Faanhof, Verdonk. Ott en Petri startte op de 10e plaats en na ongeveer 20 km, bij de Leeghwater, keek men de Swiftcombinatie uit Leiden, welke twee minuten eerder was vertrokken, in den rug. Bij het aflossen kwamen Petri en Faanhof zoodanig te vallen, dat enkele wielen braken. Daar op dat punt geen reservemateriaal voorhanden was, moest de ploeg den stryd staken. Van Hoofddorp, waar een gezellige drukte in de omgeving van start en aankomst heerschte, gingen met tusschenpoozen van 2 minuten weg de ploegen van Germania (Amsterdam). Excelsior (Amsterdam). D.T.S. (Zaandam), Hollandia (Den Haag). De Spartaan (Den Haag), Feyenoord (Rotterdam), Excelsior (Haarlem), Le Champion (Amsterdam), Swiftcombinatie (Leiden), Olympia (Amsterdam) en Germaan (Amsterdam). Langs de Hoofdvaart ging het naar de Leeghwater, verder rechts naar den Ringdgk en de Lynden en vervolgens weer langs de Hoofdvaart naar Hoofddorp, een afstand van 51 km. welke dus tweemaal moest worden gereden. Na de eerste ronde bleek, dat de tyden voor D.T.S. en de Spartaan gelyk waren, n.l 1 uur 14 min. 5 sec, daarna kwam Excelsior (Amsterdam) met 5 seconden meer en op de vierde plaats lag Le Champion, titelhoudster, met 35 seconden tydsverschil. In de tweede ronde viel de beslissing. De weersomstandigheden waren er niet beter op geworden, hevige regenbuien en zware windvlagen begeleidden de renners, die het niet gemakkelijk hadden. Geen wonder, dat over de tweede ronde langer gereden werd dan over de eerste. D.T.S. miste door opgeven van Blaauw 20 km voor het einde, een renner, maar de drie overblyvenden wisten het constante tempo te behouden. Door een val van Lust verspeelde de ploeg tyd, maar niettemin slaagde het drietal er in nog meer dan 1 minuut op de Spartaan uit te loopen. Daarmede behaalde de Zaansche vereeniging, voor de eerste maal in haar 20-jarig bestaan, het clubkampioenschap van Nederland op den weg. Dit jaar mochten de professionals niet meerijden, zoodat de vereenigingen niet op haar sterkst konden uitkomen. De bedoeling was om minder sterke clubs ook eens een kans op den titel te geven, in welken opzet de sportcommissie van de N.W.U. volkomen geslaagd is. Niet dat wy de verrichting van D.T.S. willen verkleinen, maar een feit blijft, dat vereenigingen als Feyenoord. Olympia, Excelsior, Germaan en Swift niet haar sterkste teams konden laten deelnemen in verband met het startverbod voor de beroepsrenners. De uitslag luidt;

1. en clubkampioen van Nederland op den weg D.T.S. (Bakker, Lust en Schellingerhout) 2 uur 33 min. 41 sec; 2. Spartaan (Mooyman De Visser, Vogelzang en Van Rijn) 2 uur 3_ mm. 46 sec; 3. Excelsior (Amsterdam) (Keyzer, Van Boheemen, Reuter en Hutte) 2 uur 34 min. 58 sec; 4. Le Champion 2 uur 37 min. 32 sec; 5. Feyenoord 2 uur 38 min. 9 sec; 6. Germaan 2 uur 46 min. 11 sec; 7. Swiftcombinatie 2 uur 47 min. 10 sec; 8. Germania 2 uur 47 min. 24 sec; 9- Excelsior (Haarlem) 2 uur 50 min. 38 sec; 10. Hollandia 2 üur 55 min. 27 sec;

 

DEN BOSCH.(1940.07.21)

JANSEN WINT DE RONDE VAN DEN BOSCH.

Onder groote belangstelling is gisteren de Ronde van den Bosch gereden. Bij de nieuwelingen, die een afstand van 51 K.M. moesten rijden was van spanning niet veel sprake. De winnaar Lakeman uit Amsterdam had al spoedig de leiding en stond deze niet meer af. Zijn tijd was 1 uur 12 min. 57 sec.

Tusschen de 99 deelnemers, welke in de klasse van de amateurs en onafhankelijken startten, was de strijd veel spannender.

Door de regen was de weg soms zeer glad en hiervan waren vele valpartijen de oorzaak De Amsterdammer Heerland had het ongeluk een sleutelbeen te breken.

Jansen uit Eindhoven, die geruimen tijd vrij ver achter het hoofdpeloton geeren had, liep plotseling uit en bleef verder den kop van de leidende groep houden. Tenslotte won hij nog juist met een wiellengte van Engel. De uitslagen luiden:

Amateurs en Onafhankelijken: 1 Thieu Jansen, Eindhoven, bijna 100 k.m. in twee uur 31 minuten; 2 Joop Engel, Amsterdam; 3. C de Groot, Amsterdam; 4 T. Steenbakkers, St. Michels Gestel; 5 C. Joosen, Made; 6 M. Segaar, Leiden; 7 P. Gommers uit Reuver; 8 H. Keizer. Amsterdam; 9 P. Kouwenhoven, Pijnakker.

Nieuwelingen, die 51 k.m. reden, was: 1 H. Lakeman, Amsterdam, 51 k.m. in 1 uur 12 min. 57 sec; 2 H. Spronk, Utrecht; 3 W. Schenkelaars, Eindhoven; 4 J. Hulshof Den Bosch; 5 H. Maas, Amsterdam; 6 H. J. Huf, Den Haag; 7 C. Somers, Amsterdam; 8 P C Bijl, Den Haag; 9 J Markus, Amsterdam; 10. M. van Rijn, Den Haag.

 

DORDRECHT.(1940.08.04)

De Ronde van Dordt, die Zaterdagmiddag voor de vijfde maal is gehouden, is een groot succes geworden. Vele duizenden toeschouwers werden naar het prachtige circuit op Krispijn gelokt en er is een buitengewoon interessante en spannende strijd geleverd, die te de sprint geëindigd is in een welverdiende overwinning voor den Rotterdammer Chr. Smits. De uitslagen luidden:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Chr. Smits, Rotterdam (tijd 1 uur 55 min.); 2. H. Keyzer, Amsterdam; 3. O. Berendsen. Zaandam: 4. C. Bakker, Zaandam; 5. B. Schellingerhout. Zaandam; 6, W. Rijsbergen, Leiden (eerste nieuweling); 7. Q. Blaauw, Zaandam; 3. P. v. d. Dungen, Den Bosch; 9. M. Bellemons. Rotterdam; 10. Beerland, den Bosch; 11. J. Liebregts. Eind- hoven; 12. C. Boerwinkel, Rotterdam: 13. B. Hordijk, Rotterdam; 14. C. Bijl. den Haag; 15. Howard Wint, Rotterdam; 16. Van Meeteren. Amsterdam (2e nieuweling); 17. P. Bijl, den Haag (3e nieuweling).

 

EDAM.(1940.08.06)

LIMBURGER SAES WINT RONDE VAN EDAM

Snelle wegwedstrijd met veel uitvallers

In het land van den Purmer brandde de zon fel op de golvende graanvelden. Daar, waar de erwten reeds van den grond waren, zwoegde de tractor moeizaam door het land om het klaar te maken voor het winterkoren. In deze prachtige omgeving, langs de beboomde lange rechte wegen, zwoegden de deelnemers aan den wegwedstrijd, de Ronde van Edam, welke nu reeds voor de vierde maal werd gehouden op initiatief van de Amsterdamsche Renners Club „Ulysses". De nieuwelingen, die in de ochtenduren reden, móesten 60 km, de amateurs en de onafhankelijken, die om half 2 in den middag startten, 100 km afleggen. De Ronde heette 10 km lang te zijn, tien maal moesten de amateurs en onafhankelijken dezen afstand dus afleggen. Het tempo was reeds in de eerste ronde zeer hoog en toen de Haarlemmer Van der Heyden, de Zaandammer Blaauw en de Rotterdammer Chris Smits, die Zaterdag j.l. nog de Ronde van Dordrecht had gewonnen, er na 15 km tusschenuit trokken, lag het peloton van 6 renners spoedig uit elkaar. De strijdlust was bijzonder groot en na 30 km passeerde het genoemde drietal de officieele controle mat zeker 600 meter voorsprong op een groep van 20 renners, terwijl een tweede peloton van ongeveer 15 deelnemers daar weer 100 meter achter lag. Iri die tweede groep zat ook de Alkmaarder Piet Evers, die het vorig jaar de Ronde van Edam gewonnen had. Er werd zoo hard aan den kop getrokken, dat de eerste uitvallers weldra te noteeren vielen, enkele valpartijen maakten ook nog slachtoffers, terwijl de noodige bandbreukjes het aantal nog in koers liggende renners mede belangrijk verminderden. Voordat de helft van den afstand was afgelegd, waren de drie vluchtelingen ingehaald. Als uitvallers noteerden wy Reuter, Savelkouls, Pronk, die voor het eerst na zijn val op de baan te Assendelft weer aan een wedstrijd deelnam, en Blaauw, die in het begin zoo uitstekend gereden had. Na 70 km, dus met nog 30 km voor den boeg, had zich een kopgroep van 9 renners gevormd met op 800 meter een tweede groep van 5 deelnemers, waarbij zich Evers bevond. Alle andere renners waren op dat oogenblik uit den strijd, van de 65 deelnemers waren er nog maar 14 overgebleven. Het verschil tusschen het leidend peloton en groep 2 werd steeds grooter.

Intusschen bleef men er in de kopgroep hard aan trekken, niemand slaagde er in er tusschen uit te komen, zoodat de sprint na 100 km de beslissing moest brengen. Men rekende op een overwinning van Smits, doch men had buiten den Limburger Guus Saes gerekend, die op de laatste 40 meter zijn tegenstanders van het wiel reed en met 3 meter voorsprong als eerste over de eindstreep ging. De tijd bedroeg 2 uur 34 min. 26 sec, hetgeen een gemiddelde van bijna 39 km beteekende. Daar dit uurgemiddelde ons rijkelijk hoog voorkwam, informeerden wy by de organisatoren, of de Ronde wel 10 km lang was. Men deelde ons mede, dat de mogeiykheid niet uitgesloten was, dat het parcours een 400 meter korter was, hetgeen in totaal 4 km op 10 ronden zou zyn. De renners zouden dan ook geen 100 maar 96 km hebben gereden, hetgeen het gemiddelde tot 37 km doet terugvallen, een snelheid, welke meer aanvaardbaar is. De 21-jarige Guus Saes heeft dit seizoen uit den aard der zaak weinig wedstrijden gereden. Hy won de Ronde van Hoograven en werd Zondag 28 Juli tweede bij een wegwedstryd te Luik. De uitslagen luiden:

Nieuwelingen 60 km: 1. Meester (Rotterdam),  1 uur 35 min. 29 sec. 2. Nouverraz (Amsterdam); 2. Rijsbergen (Leiden); 2. Overweg (Amsterdam) allen zelfden tyd.(1. Vogelenzang (Den Haag Gedkwa.)

Amateurs en onafhankelijken 100 km: 1. Saes (Weerd) 2 uur 34 min. 26 sec; 2. Smits (Rotterdam); 3. Ternede (Amsterdam); 4. Van der Heyden (Haarlem); 5. Schellingerhout (Zaandam); 6. Keyzer (Amsterdam); 7. Lakeman (Amsterdam); 8. Verschuren (Rotterdam) ; 9. Loos (Amsterdam) allen zelfden tijd als winnaar. Er was veel belangstelling, vooral in de omgeving van de finish.

 

HAARLEM.(1940.09.08)

Veteranen: 1. Lambert van Grinsven; 2. W.v.d. Beeke; 3. ----

 

JUTFAAS.BODEGRAVEN.(1940.05.02)

Saes wint bij de amateurs

Begunstigd door bijzonder fraai weer en onder groote belangstelling werd gisteren de Ronde van Bodegraven in de gemeente Jutfaas verreden. Bij de nieuwelingen behaalde de winnaar van de Ronde van Rotterdam, ook hier de overwinning. Het was H. Lakeman uit Amsterdam, die in de eindspurt de sterkste bleef. Bij de amateurs en onafhankelijken werd Q. Saes uit Weert winnaar.. De uitslagen luiden:

Nieuwelingen: 1. H. Lakeman, Amsterdam, 1 uur 20 min. 28 sec, 2 W. Rijnsbergen, Leiden, 3 F. Meijer, Rotterdam, 4 H. Hooft, Rotterdam, 5 P. Ekkers, Alkmaar, 6 D. Zoek, IJsselmuiden, 7 F. Somers, Amsterdam.

Amateurs en onafhankelijken: 1 Q. Saes, Weert, 3 uur 11 min. 54.8 sec, 2 M. Segaar, Leiden, 3 J. Hofstede, Gouda, 4 P. Evers, Amsterdam, 5 A. Stuyts, Deurne, 6 Chr. Smits, Rotterdam, 7 H. Keizer, Amsterdam, 8 C. Joossen, Made, 9 C. de Groot, Amsterdam en 10 W. Westerveld, Rotterdam.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1940.08.18)

SAES KAMPIOEN DER ONAFHANKELIJKER

Al is het circuit in Zandvoort niet zoo gunstig voor een dergelijk wielerfestijn als het parcours nabij Valkenburg, dient toch als tegenstelling te moeten opgemerkt dat aan de keuze van Zandvoort verschillende factoren hebben meegewerkt die de organisatie van onze nationale wegkampioenschappen

niet ongunstig hebben beďnvloed.

De wielersport geniet in het Zuiden weliswaar een grootere populariteit, waardoor reeds van te voren een goede belangstelling verwacht kan worden,

doch Zandvoort ligt aanmerkelijk gunstiger om als trekpleister te dienen in een streek waar een goede propaganda altijd nog geen overbodige luxe beteekent.

Ontegenzeggelijk leent het traject in Limburg met de moeilijke klimpartij op den Cauberg zich beter om gemakkelijker te komen tot een goede selectie onder de prominenten. In Zandvoort hebben de renners het in dit opzicht heel wat gemakkelijker gehad. Hier kwam het niet zoozeer aan op goede klimcapaciteiten doch des te meer op de handhaving van een hoog gemiddelde.

Hiervan zijn de renners die in de afgeloopen maanden minder gelegenheid gehad hebben om te trainen de dupe geworden.

Het straffe tempo dat terstond na het startschot werd ingezet en tot het einde volgehouden heeft dan ook onbarmhartig, vooral onder de amateurs huisge- houden.

De beroepsrijders en onafhankelijken hadden hiervan kennelijk minder nadeel doch ook onder hen vielen slachtoffers vooral als het pechduiveltje

hen achtervolgde, waardoor zij tegevolge van het hooge tempo al spoedig een grooten deprimeerenden achterstand op de kopgroep noteerden.

Zoo hebben de duizenden belangstellenden niet alleen genoten van het heerlijke weer langs het Noordzeestrand, doch bovendien nog een uitstekend

sportevenement meegemaakt, zooals men slechts zelden onder dergelijke gunstige omstandigheden voorgezet krijgt.

Om 12 uur bonden de nieuwelingen en beginnelingen alsmede de veteranen den strijd met elkander aan. De beslissing viel in beide categorien pas in den eindsprint. Bij de nieuwelingen en beginnelingen wist Jacpool uit Schoorl met miniem verschil (banddikte) als eerste over de eindstreep te komen, 2 ronden totaal 31 Km afleggend in 48 min en 14 sec; Tweede werd de Amsterdammer J Ladenius en 3 de Rotterdammer H Meester.

Bij de veteranen toonde de Hagenaar W. Eindhoven zijn kracht in den eindsprint waardoor hij met eenige meters voorsprong als eerste aankwam

de 31 Km afleggend in 53 min en 54 sec; Tweede werd A. Krijgsman uit Rijswijk; 3. Ch. Koppen uit Amsterdam;

De stemming onder de professionals eenige oogenblikken voor den start welke gelijktijdig om ongeveer kwart over een geschiedde met de amateurs

teurs en onafhankelijken was uitstekend.

Wals en Schulte alsmede Boeyen waren in een vroolijke stemming en fotogra feerden elkander met een langs de lijn ontdekte Mariene Dietrich.

Pechvogels

De start van deze groote groep renners verliep dank zij de goede organisatie uitstekend. Na een ronde werden wij de eerste verrassingen reeds gewaar.

Rustig wandelden Wals en Boeyen langs de zeeboulevard tusschen het Bloemendaalsche strand en Zandvoort in de richting van den finish. Het

bleek dat beide renners vrij spoedig. Boeyen reeds na 3 K en Wals na ’n valpartij van eenige renners, waarbij hij over een rijwiel van een der renners heenging een lekke band hadden opgeloopen.

Zooals wij reeds eerder opmerkten gaven zij er de voorkeur aan den strijd te staken in plaats van met groote achterstand voort te worselen, zonder met redelijke kans den opgeloopen achterstand in te loopen.

Wals deelde ons mede dat hij dezen rit hoofdzakelijk beschouwde als een goede training voor de revanchewedstrijden van de Nederlandsche kampioenschappen welke op Zondagmiddag 25 Aug in het Olympisch Stadion te Amsterdam zullen worden gehouden, waarin hij opnieuw den strijd zal moeten aanbinden met onze nationale kampioen Zwartepoorte alsmede Schulte, Bosland en v Amsterdam.

Aan het rijden van Zwartepoorte en Schulte kon worden geconstateerd dat zij met eenzelfde bedoeling waren gestart zonder speciale kampioenaspiraties.

Na enkele ronden waarin verschillende renners pogingen aanwendden om den kop te nemen begon eenige teekening te komen in de onderlinge

krachtverhouding. Na zeven ronden lag Piet van Nek aan den kop op 500 m afstand gevolgd door een peloton met de renners Cor de Groot uit Amster- dam, J Spenkelink uit Hengelo, G. Saes uit Weert, de amateur M Keyzer uit Amsterdam, Schellens uit Foortugaal en Wijdenes uit Ouderkerk.

Op 800 meter volgden in het tweede peloton de Amsterdammer Reuter, de Rotterdammer v Gent, de Amsterdammer de Hoog, alsmede Joosen uit

Made en Dietvorst uit Amsterdam.

De volgende ronde had het eerste peleton Piet v Nek wederom achterhaald, zoodat ook hier verwacht kon worden dat de eindsprint de beslissing zou brengen. Er stond bovendien een te straffe wind om een individueele uitlooppoging momenteel reeds eenige kans van slagen te geven.

Inmiddels hadden renners als Zwartepoorte en v Groenewegen nadat zij 100 km bij wijze van training hadden afgelegd den strijd gestaakt.

In de volgende ronde zag het tweede peleton kans zich bij het eerste te werken. Cor de Groot kan het tempo niet bijhouden en volgde alleen op 1 min en 10 sec. In de hoofdgroep welke op 1 min en 45 sec volgde reed Schulte.

Bij het ingaan van de laatste ronde zaten in de kopgroep van Nek de amateur Keyzer, Saes, Motke, Reuter, Joosen, en Dietvorst.

Op 2 1/4 minuut volgden in groepsverband de Ruiter, Overweel, v d Voort, Bakker, Stet en Rijsbergen.

Schulte staakt den strijd

Vergeefs wachtte het publiek op het doorkomen van Schulte. Het bleek tenslotte dat de favoriet den strijd na ongeveer 140 km eveneens had gestaakt.

Wanneer van Nek of een anderen renner van den kopgroep in de laatste ronde kans zou zien naar voren te loopen zou hem de overwinning ten deel vallen, zonder risico te loopen door een sterkere sprinter in den eindstrijd geklopt te worden. Doch een ander dan van Nek zou beslag leggen op de algeheele overwinning. Het was de Amsterdammer Motke die na herhaalde uitlooppogingen tenslotte een laatste succesvolle poging deed om alleen aan den kop te komen.

Het gelukte hem tenslotte met eenige honderden meter voorsprong als eerste door de finisn te komen, aldus beslag leggend op de eereplaats welke hem volkomen verdient te beurt viel.

Daarop volgde de kampioen van de onafhankelijken Saes uit Weert gevolgd door Joosen, v Nek, Reuter en Dietvorst, terwijl zich in deze groep tevens

de kampioen amateurs de Amsterdammer Keyzer bevond.

De uitslagen luiden:

Totaal winnaar en kampioen der profs werd de Amsterdammer Motke in 4 uur 30 min en 14 sec; de totaal afstand 160 km afleggend. Tweede aankomende was de kampioen der onafhankelijken Saes uit Weert in 4 uur 30 min en 54 sec; 3 Joosen (onafh) uit Made; 4. P van Nek (prof) 5. Reuter

(prof) uit Amsterdam; 6. Dietvorst (onafh) uit Amsterdam 7 de kampioen der amateurs de Amsterdammer Keyzer.

Twee minuten na aankomst van het eerste peleton volgden 8. Overweel prof uit Middelharnis; 9. Kuijper onafh uit Amsterdam; 10. Bakker prof uit

Amsterdam; 11. de Ruiter onafh uit Rotterdam; 12. Rijsbergen amateur uit Leiden en 13. Ster amateur uit IJmuiden-Oost;

Nieuwelingen en veteranen

Om 12 uur bonden de nieuwelingen en beginnelingen, alsmede de veteranen den strijd met elkander aan. De beslissing viel in beide categorieën pas in den eindsprint.

Bij de nieuwelingen en beginnelingen wist Jacpool uit Schoorl met miniem verschil (banddikte) als eerste over de eindstreep te komen, 2 ronden, totaal 31 K.M. afleggend in 48 min. en 14 sec. Tweede werd de Amsterdammer

J. Ladenius en 3 de Rotterdammer H. Meester.

Bij de veteranen toonde de Hagenaar W. Eindhoven zijn kracht in den eindsprint, waardoor hij met eenige meters voorsprong als eerste aankwam, de 31 K.M. afleggend in 53 min. en 54 sec. Tweede werd A. Krijgsman uit Rijswijk, 3 Ch. Koppen uit Amsterdam.

 

LEIDSCHENDAM.(1940.08.25)

Veteranen-A: 1. Willem Eindhoven; 2. Arie Krijgsman; 3. Bakker;

Veteranen-B: 1. Lambert van Grinsven; 2. W. v.d. Beeke; 3. Thollen;

 

OOSTERHOUT.(1940.09.01)

BRAS WINT HET CRITERIUM VAN OOSTERHOUT.

Het Waranda-Criterium te Oosterhout is gewonnen door John Braspenninx, die dat volbracht in een echten Braspenninx-stijl. Zonder „vuurwerk", maar in een taai tempo wist Braspenninx, toen de kans daartoe al verkeken scheen, de ronde voorsprong, dien hij in den aanvang reeds had veroverd, nog te verdubbelen, aldus 't N. v. d. D.

De wedstrijd in zijn geheel viel niet mee. Van de 150 ronden (135 K.M.) waren alleen de eerste 50 voor de volle procent het aankijken waard. Voor de rest was er behalve een aantal goede sprints en het stoere werk van „den Bras" weinig te beleven. Dat het criterium beneden het peil bleef van voorafgaande jaren bleek wel uit het feit, dat de jury geen aanleiding zag om de premie van de beste prestatie toe te kennen. Deze prestatie van Braspenninx herinnerde levendig aan het werk van zijn oom, den ouden Bras. Het was een even taai en volhardend sleuren, een verbeten doorzetten. Het was tijdens deze jacht, dat Reuier, die in den aanvang met de eerste groep een ronde was uitgeloopen, den strijd moest staken Hij was trouwens niet de eenige, want van de 51 renners was toen al meer dan de helft afgestapt, onder wie P. van Nek en Jef v. d. Vijver; ook Harry Peters, die in liet begin een ronde mee uitliep, volbracht den wedstrijd niet. Na een eindsprint, die weinig om het lijf had, kwam men tol den volgende uitslag:.

Profs en Onafhankelijken: 1 John Bnaspenninx (Princenhage) 135 K.M. in 3 uur 22 min. 2 sec.; op een ronde 2. Henk de Hoog (Amsterdam); 3 Guus Saes (Weert); 4 André de Korver (Willemsdorp); 5 Cor Wijdenes (Eindhoven); op twee ronden 6. Jan van Swelm (Nijmegen); 7 Marinus Buuron (Bergen op Zoom); 8 Louis Motké (Amsterdam); 9 Cees Pellenaars (Terheyden); 10 Jan Hofstede (Gouda;) 11 M. Jansen (Eindhoven); 12 B. Scholtens (Poortugaal); 13 A. kuypers (Amsterdam); 14. G. .1. Dietvorst (Amsterdam); 15 J Westerveld (Botterdam); 16 A. Lodewijks (Leiden); 17 Ch. Hofman (Boermond); 18 C. de Groot (Amsterdam); ex aequo H. Maas (Geldrop); G. Joosen (Made); de Visser (Den Haag); J. Gommers (Dongen).

 

OOSTERHOUT.WARANDA.(1940.04.21)

LAMBRICHTS WON CRITERIUM VAN OOSTERHOUT.

De eerste wegwedstrijd van Nederland werd Zondagmiddag onder enorme belangstelling op de Warande te Oosterhout verreden. De Limburger Lambrichts won op briljante wijze den zeer harden wedstrijd, waarin de beste profs, van Nederland uitkwamen. Het publiek was zeer tevreden over den uitslag, omdat de beste renner ook inderdaad gewonnen heeft. In de morgenuren werd een eveneens spannende wedstrijd verreden voor de amateurs, waarin Mooymans zich de snelste toonde door bijna het geheele peleton te lappen. De gedetailleerde uitslag luidt:

Amateurs: 1. C. Mooymans, 1 uur 51 min. (77.5 KM.); 2. P. Verschure; 3. H. Keijzer; 4. P. Vos; 5. P. Evers; op 1 ronde: 6. M. Bohemen; 7. M. Segaar; 8. A. de Leeuw; 9. C. Wijnings; 10. J. Middelink.

Profs en onafhankelijken: 1. Jan Lambrichts (135 KM.) tijd 3 uur 15 min.; 2. Toon Steenbakkers; 3. Aad van Amsterdam; 4. jan van Swelm; 5. Wil-lem Reuter; 6. Guus Saes; 7. Theo Middelkamp; 8. Alfons Stuyts; 9. Cees Joosen (Made); 10. Charles Hofman: 11. Martens; 12. v. d. Zande; 13. ex aequo: v. d. Beemt, Hofstede, Reynders, v. Maanen, Wey, Buuron, Stuyts.

 

PRINCENHAGE.(1940.09.15)

Schulte wint te Princenhage Met een volle rende voorsprong

Voor de vijfde maal heeft Zondag de Ronde van Princenhage plaats gehad. Gerrit Schutte toonde weer eens welk een groot wegrenner hij kan zijn. Op dit zeer zware traject van 88 km slaagde hij erin op zijn tegenstander een volle ronde van 600 meter uit te loopen. De uitslagen luiden:

Profs. 1. Gerrit Schulte (‘s»Hertogenbosch) 88 km in 2 uur 18 min. 8 13/8 sec; op één ronde: 2. John Braspenning (Princenhage). 3. Toon Steenbakker, (St Michielsgestel); 4. jan Gommers; 5. Aad van Amsterdam; 6. Jan Hofstede; 7. Jaap Engel; 8. Frans van de Zande; 9. Bob Scholten; 10. Henk van Mijnsbergen;

Amateurs: 1. O. Smits (Rotterdam) 80 km ln 1 uur 34 min. 481/8 sec; 2. P. Verschuren (Rotterdam); 3. W. Bravenboer (H. I. Ambacht).

 

ROTTERDAM.BLIJDORP.1940.04.28)

Mooie zege voor Reuter

Zaterdagmiddag is in het Blijdorp-kwartier te Rotterdam onder groote belangstelling van het publiek en groote deelneming van renners bovengenoemde ronde verreden. De uitslagen luiden als volgt:

Nieuwelingen 33 ronden of 50 km.: 1. H. Lakeman, Amsterdam, in 1 uur 19 min. 24.4 sec, 2. J. Hulshof, 's Hertogenbosch., 3. J. Spronk, Utrecht; 4. Plieger, Rotterdam, 5. M. van Rijn, Den Haag, 6. C. J. de Bruin, Gouda; 7. W. van den Bos, Zaandam, 8. P. Bijl, Den Haag, 9. A. Verstraaten, Breda, 10. H. G. Meester, Rotterdam, 11. A. v. d. Net, Dordrecht; 12. Rooiman Rotterdam; 13. P. Vis, Den Haag, 14. W. Gruteke, Rotterdam, 15. Henkels, Den Haag, 89 deelnemers.

Amateurs en Onafhankelijken, 65 ronden of 97 km., 1. W. Reuter, Amsterdam, in 2 uur 30 min., 13.6 sec, 2. Jan Westerveld, Rotterdam, 3. P. Verschure, Rotterdam, 4. J. Groot, Alkmaar. 5. Joosse, Made; 6. Jan Hofstede, Gouda; 7. L. Weij, Rotterdam, 8. Chr. Smits, Rotterdam, 9. Segaar, Leiden, 10. R. Riethoven, Leiden; 11. R, Scholtens, Poortugaal, 12. Blaauw, Zaandam, 13. Evers, 14. Keiizer, Amsterdam, 15. W. de Ruiter, Rotterdam, 93 deelnemers.

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1940.09.08)

Van Amsterdam wint de 100 km race

  Zondag is de Ronde van Feijenoord verreden, een wedstrijd van 60 km voor de amateurs en van 100 km voor de profs en onafhankelijken. De amateurs verschenen ten getale van 128 aan de start. Na interessanten strijd won hier Smits uit Rotterdam.

  Des middags verschenen een select gezelschap van profs en onafhankelijken aan de start voor de 100 km wedstrijd 48 in totaal. De kwantiteit deed niets af aan de kwaliteit van het gebodende. Vooral van Gerven heeft zicht uitstekend geweerd in de eerste helft van den wedstrijd. Later zakte hij wat af uit de leidende groep.

  In de kopgroep deed Overweel hardnekkige pogingen om te ontsnappen, doch van Gent, Piet van Nek, Braspenninx en De Korver boden heftigen tegenstand en in de 8e ronde lag het veld weer precies zoo als het begonnen was. Ook hier waren verschillende renners, die door pech of anderszins het strijdperk moesten verlaten.

   Ven Gerven gaar er plotseling vandoor, nam een 20 meter, maar Jan Gommers en Van Neck vonden de situatie wel een beetje gevaarlijk en een felle demarage was het antwoord hierop. Het peloton kwam in beweging en telkens was het Braspenninx, die de renners onder bedwang wist te houden. Als man uit Hengelo, Sprenkelink wegschiet, gaat de Bras hem onmiddellijk na, pakte het wiel en met z’n tweeen probeerden zij hun slag te slaan.Overweel, van Gent en Gommers zetten er een prachtige achtervolging in en heel verstandig lieten de uitlopers zich door het jagende peleton inhalen, waardoor voor de zooveelste maal het gevaar tot nul gereduceerd werd. W. de Ruiter en Overweel stelden alles in het werk de vlucht te nemen, maar van Nek, van Amsterdam en Gommers gooiden regelmatig roet in het eten, zodat de aanvallen niets opleverden. K. van Vliet en Sprenkelink die zich uitstekend geweerd hadden werden het slachtoffer van een valpartij, beiden slipten in de bocht en staakten de strijd.

  Intussen werd er een geweldige strijd geleverd om de leiding, steeds weer is het Piet van Nek, die alle gevaar weet te bezweren door zijn uitstekend rijden en de diverse jachten die hij in gezelschap met reuter en de Ruiter op eventueele uitlopers completeren. Westerveld ziet eens een fraaie kans de bewakers te ontlopen. Doch de Bras en reuter laten den Rotetrdammer niet gaan en eenige ronden later is ook Westerveld weer terughaald, mede door het uitstekende werk van Jaap Engel en de Hoog die op een uitstekenden wedstrijd kunnen terugzien. Het bleek dat de uitputtende jachten van Overwel en de Korver teveel van hun krachten gevergd had en beiden verdwenen uit de leidende groep. Van Amsterdam, Reuter en Braspenninx en van Nek beheersten de situatie volkomen. Het veld bestond uit een kopgroep van 8 man, de tweede groep uit 6 man met Motke aan het hoofd en een van 4 renners waarin van Gent en De Korver zaten. In de kopgroep trok Reuter er hard aan. In samenwerking met Braspenninx en van Amsterdam, maar de Hoog en Engel weerden zich geducht en lieten zich niet wegdrukken. Het wordt Piet van Nek een beetje te machtig in de kopgroep en hij zakte af naar de tweede groep, waar hij zich tot de tweede groep, waar hij zich tot een eind weet te handhaven. Wel probeerde hij enige malen op de leiders te jagen het tweede peleton verleende geen medewerking en alleen kon Piet van nek er niet bij komen. Reuter deed verdienstelijk werk door in een  hoog tempo van de kopgroep weg te komen, doch Braspenninx en van Amsterdam waren op hun hoede en lieten het op een sprintje aankomen, Braspenninx zette 400 meter voor het einde de spurt in, maar van Amsterdam, die hierop gewacht had, pakte het wiel van Braspenninx en op 40 meter sprong van Amsterdam naar voren om in een formidabele eindspurt met een lengteverschil  van Braspenninx te winnen.

Amateurs 60 km 1. Chris Smits, Rotterdam. 2. B. Schellingerhout, Zaandam; 3. P. Verschuren, Rotterdam; 4. C. Bakker, Zaandam; 5. M. Segaar, Leiden; 6. C. Blaauw, Zaandam; 7. C. van Leeuwen, Boskoop; 8. K. den Otter, Rotterdam; 9. Mooyman, Voorburg; 10. P. Vogelezang, Den Haag; 11. W. Bravenboer, Hendrik-ido-Ambacht; 12. Howard Wing, Rotterdam; 13. H. Keijzer, Amsterdam; 14. G. Meerkerk, Rotterdam; 15. van der Vliet, Amsterdam; 16. Liebregts, Eindhoven; 17. B. Hordijk, Rotterdam; 18. W. Rijsbergen, Leiden; 19. D. Groenenwoudt, Dordecht; 20. M. Hellemons, Rotterdam; 21. P. Muilwijk, Rotterdam; 22. de Winter, Rotterdam;

Profs en Onafhankelijken 100 km 1. Aad van Amsterdam, Princenhage in 2 uur 32 min.; 2. John Braspenninx, Princenhage; 3. Henk de Hoog, Amsterdam; 4. Jaap Engel, Amsterdam; 5. Cees Joossen, Made; 6. Willem Reuter, Amsterdam; 7. Jan Gommers, Dongen; 8. Jan Westerveld, Rotterdam; 8. Arie Overweel, Middelharnis; 10. Louis Motke, Amsterdam; 11. Piet van Nek, Nieuwendam; 12. W. de Ruiter, Rotterdam; 13. A. de Korver, Rotterdam; 14. Chr van Gent, Rotterdam; 15. Banken, Eindhoven; 16. Visser, Den Haag; 17. van Gerven, Rotterdam;

 

ROTTERDAM.KROMME ZANDWEG.(1940.03.25)

OVERWEEL opent wegseizoen met EEN FRAAIE OVERWINNING. 83 Amateurs en onafhankelijken te Rotterdam aan den start. Slechts 19 volbrachten den 70 km.-rit.

Rotterdam had Zondag de primeur van het wegseizoen 1940. De rennersclub Feijenoord had een nieuwelingen wedstrijd georganiseerd op het parcours aan den Kromme Zandweg, waar 's morgens 68 nieuwelingen en 's middags 81 amateurs en onafhankelijken aan den start verschenen. De langdurige winter heeft den renners niet veel tijd geschonken voor hun oefening en het geringe aantal, dat den wedstrijd uitreed, bewees duidelijk. dat de meesten nog niet voldoende kilometers in de benen hadden. Dat was echter wel het geval met Arie Overweel, die evenals verleden jaar op fraaie wijze zegevierde en reeds nu een uitstekenden vorm demonstreerde.

De ongeveer 2000 toeschouwers kregen geen boeienden strijd te zien, geen kamp met veel uitlooppogingen. Deze koers leek als twee druppels water op de Ronde van Purmerend van verleden jaar, waar ook kort na het begin een paar renners zich afscheiden, die niet meer werden achterhaald. Het overwicht van Overweel, Van Vliet, Mooiman en Keyzer, die elkaar na een paar rondjes vonden en er gevieren van door gingen, was te groot om anderen nog gelegenheid te geven zich bij hen aan te sluiten. Misschien ook werden velen, zooals Smits, Reuter, Houtzeel, Saes, Joosen, Evers, door deze tactiek verrast en meenden zij, dat die vier het onmogelijk zouden kunnen bolwerken. Misschien dachten zij hetzelfde van Hofstede, Meerkerk en Van Krimpen, die achter de vluchtelingen aantrokken. Hel peloton liet hen rustig gaan, het liet ook Verschure en Meulendijk gaan, die het groepje Hofstede kwamen versterken. Het had er een oogenblik veel van dat deze vijf de vier vluchtelingen zouden achterhalen. Zij kwamen tot op 200 meter, maar hadden toen reeds blijkbaar hun reservekrachten verspeeld. Die 200 meter werden er 250, 300, 400 meter en de kans was verkeken.

Talrijke uitvallers

Tusschen de vier koploopers, die er een ferm tempo in hielden en het steeds dunnende peloton bleven zij hangen. Achter hen werden tal van deelnemers ingehaald door de vier leiders en daarna uit den strijd genomen en vielen er ook verscheidenen uit tengevolge van valpartijen en de lastige bochten of door materiaalpech. Daardoor werd het veld, dat aanvankelijk over het

geheele parcours verspreid lag, allengs teruggebracht tot drie groepen, waarvan de vier vluchtelingen den toon bleven aangeven. Weliswaar stelden Houtzeel, Martens, Riethof, Joosen en Reuter soms pogingen in het werk om weg te komen uit de wielen van de plakkers, doch verder dan een meter of vijftig brachten zij het geen enkele maal. En achter hen kwamen de vier

leiders steeds dichterbij. Zij verstonden elkaar opperbest en na ongeveer dertig ronden kregen zij den staart te pakken. Zij verden opgeslokt; zij smolten samen met wat was overgebleven van het peloton, een man of twintig nog maar. Die hechtten zich vast aan het wiel van Overweel en

de man uit Middelharnis was verstandig genoeg om zich niet noodeloos uit te putten, evenmin als Van Vliet en Keyzer. De Hagenaar Mooiman was de eenige van de vier, die blijkbaar te veel van zichzelf had gevergd. Een paar rondjes na de aansluiting was hij genoodzaakt het strijdperk te verlaten.

De laatste tien ronden brachten weinig verandering meer in de situatie. Martens probeerde nog eens om weg te komen, doch werd spoedig weer achterhaald en alleen Hofstede boekte eenig succes, door zich plotseling van zijn vier volgelingen los te rukken. Wel wisten Verschure en Van Krimpen zich weer bij hem te voegen, maar Meerkerk en Meulendijk waren zij nu toch kwijt. De Eindhovenaar verdween en Meerkerk liet zich zakken in de hoofdgroep, welke nog slechts vijftien man telde.

De resultaten

Een paar sprintjes moesten nu de beslissing brengen. Overweel, Van Vliet en Keyzer nestelden zich in de laatste ronde aan den kop van het peloton, dat nog een ronde moest afleggen en van deze drie beschikte de winnaar van verleden jaar over de meeste capaciteiten. Hij ging als eerste door de finish, gevolgd door Keyzer en Van Vliet, van hel tweede drietal was Hofstede de snelste en van de hoofdgroep tenslotte Jan Martens, zoodat de volledige uitslag werd:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. A. Overweel, Middelharnis, 70 km. in 2 uur 1 min. 12 sec.; 2. J. C. van Vliet, Gouda; 3. H. Keyzer, Amsterdam; op 58 sec. 4, J. Hofstede, Gouda; 5. P. Verschure, Rotterdam; 6. B. van

Krimpen, Zwijndrecht; op 1 ronde (1600 meter): 7. J. Martens. Rotterdam; 8. J. P. v. d. Heyden, Haarlem: 9. C. Joosen, Made; 10. W. Reuter,

Amsterdam; 11. P. Evers. Alkmaar; 12. J. Groot, Alkmaar; 13. K. den Otter, Rotterdam, 14. W. van Vliet, Rotterdam; 15. A. v. d. Berg. Ouderkerk a.

d. IJsel; 16. G. Meerkerk. Rotterdam; 17. J. H. Reeling, Rotterdam; 18. J. Bos, Amsterdam, 19. J. Westerveld. Rotterdam.

Van de nieuwelingen, die 's morgens 40 km. Of 25 ronden reden, namen Zoek, Schenkelaars en v. d. Bos na 18 ronden een voorsprong, welken zij niet meer afstonden. Van de 68 deelnemers volbrachten er 20 den rit. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. J. Schenkelaars. Eindhoven, 40 k m. in 1 uur 11 min.; 2. D. Zoek. IJsselmonde; 3. W. v. d. Bos, Zaandam; 4. J. v. Reede, Rotterdam; 5. F. Hulst, Zaandam; G. H. de Zoet, Soest; 7. M. Sterk, Dordrecht; 8. M. Hussen, Den Haag; 9. Th. v. d. Broek, Tilburg; 10. H. Bamberg, Rotterdam; 11. F. Godde, Den Haag; 12. J. v. Klinke, Leiden; 13. P. v. d. Graaf. Rotterdam; 14. M. J. W. Kerkhof, Helmond; 15. W. Goverden, Rotterdam.

 

ROTTERDAM.KROMME ZANDWEG.(1940.07.07)

Overweel is weer in vorm Hij wint een zware wegwedstrijd over 100 km. in Rotterdam Rotterdam, — Zondag.

Voor de derde maal in dit seizoen heeft Arie Overweel op het circuit aan de Kromme Zandweg te Rotterdam op glansrijke wijze een zware wegwedstrijd gewonnen, want ook Zondag ging hij als eerste over de eindstreep. Niet zo maar op het kantje af won hij, doch met één of meer ronden voorsprong op zijn tegenstanders. Was deze wegrace dus voor Overweel een succes, ook voor de Rennersclub „Feijenoord", die de nationale wegwedstrijd over 100 km. organiseerde, slaagde de onderneming. Er waren ruim 4000 toeschouwers, die van een interessante strijd, met vele aardige en spannende momenten, hebben kunnen genieten. Aan de start verschenen slechts 44 deelnemers, doch onder hen waren de bekendste wegrenners uit ons land, alsmede enkele Belgen. Braspenninx, Janus Hellemons, Houtzeel en Jaak de Meijer hadden verstek laten gaan. De uitslag luidde:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. A. Overweel (Middelharnis), tijd 2 uur 50 min. 2 sec; op één ronde: 2. A. van Amsterdam (Princenhage), 3. Chr. van Gent (Rotterdam), 4. A. Buuron (Bergen op Zoom), 5. Jac. van Vliet (Gouda), 6. J. v. d. Zande (Halsteren); 7. C. Joossen (Made), 8. J. van Swelm (Nijmegen), 9. H. de Hoog (Amsterdam), 10. J. Hopstaken (Halsteren); op twee ronden: 11. J. M. van Gelderen Terneuzen), 12. P. Reijnders (Ginneken), 13. Domhof (Amsterdam), 14. W. de Ruiter (Rotterdam), 15. P. van Gerven (Rotterdam).

 

ROTTERDAM.KROMME ZANDWEG.(1940.08.11)

Weer een zege van Chr. Smits

W. BUITENDIJK OFFICIEUS JUNIORES-KAMPIOEN

Zondagmorgen en -middag zijn op het wielertraject van de Rotterdam,

sche Rennersclub „Feijenoord" aan den Kromme Zandweg wedstrijden

verreden, waarvoor van de zijde der renners veel belanstelling bestond.

In de morgenuren verschenen 81 junioren voor een 50 km. of 30 ronden wedstrijd aan den start, waaraan den titel officieus kampioen van Nederland verbonden was.

Er stond een zeer straffe wind dwars over het terrein, die den tocht waarlijk niet tot een plezierritje maakte. Van de 81 deelnemers kwamen er dan ook slechts 20 door de finish.

Na een eenigzins onbesuisde wegloop poging lag de Haarlemmer Boertma 15 lange ronden van 1600 meter op het peloton voor, doch na 20 ronden maakte zich een groep van 8 renners los, een verwoede jacht werd ingezet en na 2 ronden was hij door de uitloopers opgeslokt. Wel probeerde Boersma nog weg te komen, maar dat lukte niet, daar Buitendijk, Sirach c.a. hem direct op den huid sprongen. Met 14 man gingen ze de laatste ronde in en het was heel goed gezien van Buitendijk Jr. om er een lange eindsprint van te maken. Op 200 meter werd deze ingezet en hij wist met een lengte in fraaien eindspurt het kampioenschap in de wacht te sloepen voor den Am- sterdammer Sirach en Schoonderwald.

De amateurs

Des middags verschenen 70 amateurs aan den start voor een 80 km of 50 rondenwedstrijd. De eerste vijf ronden bleken een verkenningstocht te zijn.

Het hooge tempo deed haar invloed op de renners gelden en bij elke ronde druppelden er eenigen af. Plotseling demarreerde de Dordtenaar Leeuwis, hij nam een vrij aardigen voorsprong, maar goed samenwerkend wisten Chr. Smits en de Zaandammer Bakker den uitlooper terug te halen.

Het veld meende even wat uit te kunnen blazen, maar dat was buiten den waard gerekend, althans buiten Smits en Bakker, twee geroutineerde knapen openden met succes een jacht, waarin zij een nuttigen voorsprong namen. Het gevolg was, dat het peloton in verscheidene brokken gedeeld werd. Zoo ontstond er een groep van 9 een van 6 en een van 4 renners, die al het mogelijke in het werk stelden, om de achterstand tot een minimum terug te brengen.

Na 25 ronden waren er van de 70 renners nog 35 in het strijdperk. Nog steeds zaten Smits en Bakker onbedreigd aan den kop. En hoe Leewis en ook later Bravenboer, Schellingerhout en Piet Verschuren zich verweerden, de uitloopers bleven onbereikbaar. Om aan alle onzekerheid een einde te maken, vergrootten de uitloopers hun voorsprong tot een volle ronde.

Een ongelukje

Het valt te betreuren, dat er nog steeds bezoekers zijn, die op dit traject willen oversteken. Dat zulke dingen gevaarlijk zijn bleek weer eens te meer. Door handig manoeuvreeren wist het peleton het ongeluk nog te beperken tot vier man. Howord Wing, Molendijk, Kroonen en de Amsterdammer Ternede werden er het slachtoffer van. Het ergst werd Ternede getroffen; hij bekwam verschillende verwondingen aan armen en beenen, terwijl bij bovendien een sleutelbeenbreuk bekwam. Hij werd in het Zuider Ziekenhuis opgenomen.

De collecte, die voor dit slachtoffer gehouden werd, bracht F, 15 op. Het moge 'n kleine pleister op de wonde van Ternede zijn...... doch het publiek kan in de toekomst dergelijke ongelukken voorkomen.

Tegen het einde van den wedstrijd lieten Smits en Bakker zich uit het peleton zakken om zich gereed te maken voor de eindsprint. Het was Smits, die den sprint inzette. Wel volgde Bakker goed, maar Smits won met een lengte verschil.

De uitslagen der Junioren luiden: 1. W. Buitendijk, Feijenoord; 2. Sirach,

Amsterdam; 3. K. Schoonderwald, Feijenoord; 4. W. Louwé, Rotterdam; 5. Kabel, IJmuiden; 6. G. van Veen. Den Haag; 7. Vermeer; 8. K. Neeft, Haarlem; 9. Van Straten, 10. Vilters, Feljenoord; 11. Boersma, Haarlem; 12 v. d. Heuvel, 13. Schoots Rotterdam; 14. Balsing, Amsterdam; 15. Van Suijlekom, Feijenoord;

Amateurs: 1. Chr. Smits, Rotterdam, in 2 uur, 10 min, 48 sec.; 2. C. Bakker, Zaandam; 3. Amsterdam; 4. Verschuren, Rotterdam; 5. Bravenboer, Rotterdam; 6 Mooyman. Den Haag; 7. Hellemons. Rotterdam; 8. v. d. Dungen. 's Hertogenbosch; 9. Nijkamp, Zaandam; 10. M. Verveer, Rotterdam; 11. W. Rijsbergen, Leiden; 12. Leewis, Wijngaarden; 13. Muilwijk, Rotterdam: Amsterdam; 14. v.d. Veeken, Rotterdam; 15. Harmsens, Amsterdam;

 

ROTTERDAM.KROMME ZANDWEG.(1940.09.15)

VETERANEN OP FEYENOORD De oude „Bras" nog eerste klas!

Zondagmorgen werd op het Feijenoordcircuit aan den Kromme Zandweg te Rotterdam een nationalen rit voor veteranen verreden over een afstand van 48 km. (30 ronden). Verscheidene veteranen, die ingeschreven hadden, lieten echter verstek gaan, maar toch verschenen nog 14 renners aan den start. Het bleek, dat de oude „Bras" het nog lang niet verleerd was, want kort na het startschot liep hij alleen weg en wist zijn voorsprong regelmatig te vergroooten. In de vijfde ronde glipte ook de Delftenaar Bos uit het peleton om op 200 meter van Bras te komen. In de 20e ronde zakte hij af en kwam weer in het peleton. Intusschen had Bras zich van de overwinning verzekerd, door zijn voorsprong op te voeren tot een ronde. De uitslag luidt;

Veteranen: 1. J. Braspenninx. Princenhage, In 1 uur 29 min. 24 sec; op 1 ronde; 2. P. Govers, R'dam; 3. A Bijl, Rotterdam; 4. C. Berserik, den Haag: 5. W Buitendijk. R'dam; 6. J. Stentier R'dam; 7. H Bos, Delft; 8. G. Koopal, R'dam; 9. S. de Grijp. R'dam; 10. H van de Beeken, den Haag; 11. W. Jonkman. R'dam; 12. T. Ruyghaver, R'dam; 13 R. C Lodewijk. R'dam

Tevens liet de R.R.C. Feijenoord voor haar junior- en beginnelingen het clubkampioenschap verrijden over een afstand van 56 k.m. (35 ronden) waarvan de uitslagen waren:

Junioren: 1. K. Schoonderwald (kampioen) in 1 uur 40 min.; 2. P Vilters. 3 H. Schoots, 4. K. van Til. 5. P. Molendijk. 6. J. Beukelaar. 7. P. Nieuwland, 8. C. Bolaard, 9. R Keijzer.

Beginnelingen: 1. J Noordzij (kampioen); 2 J. Dakkenhorst; 3. Tieleman; 4. J. Snel; 5. B. Meijer,

 

TEGELEN.(1940.08.24)

Pellenaars wint ronde van Tegelen.

Van Amsterdam op de tweede plaats.

Onder groote belangstelling is vanmiddag alhier de vijfde wielerronde van Tegelen verreden. Ofschoon het weer niet bijzonder medewerkte, was de be- langstelling voor deze eerste Limburgsche wielerronde, welke dit jaar gehouden wordt, zeer groot. Het parcours verkeerde in uitstekende conditie, doch er stond- een felle bries, waardoor de renners in hun prestaties werden bemoeilijkt.

Er werd gereden in drie klassen, n.l. nieuwelingen, amateurs en profs en onafhankelijken, die resp. 26, 60 en 100 km moesten afleggen. Bij de nieuwelingen verschenen 22, bij de amateurs 20 en bij de profs en onafhan- kelijken 38 deelnemers aan den start, van wie de oudwereldkampioen der

amateurs, de snelste was.

De burgemeester, mr. P. Pesch, en enkele andere autoriteiten woonden de wedstrijden bij.

Voor aanvang van den wedstrijd van de profs en onafhankelijken zijn bij monde van den heer E. Cornelisse uit Eindhoven de algemeene

kampioen van Nederland L. Motké en de kampioen der onafhankelijken Gerrit Saes gehuldigd. De wedstrijden hadden een regelmatig verloop; er deden zich geen valpartijen voor. De voornaamste uitslagen luiden:

Nieuwelingen, 26 K.M. in 20 ronden: 1. W. Schenkelaars (Eindhoven) 50 min.; 2. A. Jansen (Eindhoven); 3 C. C. v. Hoften (Rotterdam): 4. A. Spronk (Utrecht); 5. B. de Kort (Amsterdam); 6. J. Kappers (Zwolle); 7. H. Meester (Rotterdam): 8. J. Luyendijk (Sommelsdijk); 9. A. Matenssen (Eindhoven); 10. P. Paulussen (Stein).

Amateurs, 60 K.M. in 45 ronden: 1. C. Smits (Rotterdam) 1 u. 40 min. 43 sec; 2. J. Liebregts (Eindhoven); 3. P. Smits (Tegelen); 4. Keizer (Amsterdam);

5. W. Rijsbergen (Leiden); 6. R. Segaar (Leiden); 7. P. Verschuren (Rotter- dam); 8. Blauw (Zaandam); 9). Schellingerhout (Zaandam); 10. C. de

Otter (Rotterdam).

Profs en onafhankelijken, 100 K.M. in 75 ronden: 1. Cees Pellenaars (Terheyden) 2 u. 45 min.; 2. Aad van Amsterdam (Merxem); 3. Chris van Gent (Rotterdam); 4. John Braspenninx (Princenhagen); 5. Guus Saes (Weert); 6. Arie Overweel (Middelharnis); 7. Jan Hofstede (Gouda); 8. Cees Joossen (Made); 9. Albert Lodewijks (Leiden); 10. Jan van Swelm (Nijmegen); 11. Jaap Engel (Amster- dam); 12. H. Maas (Geldrop);

 

VALKENBURG.(1940.08.25)

PIET VAN NEK DE BESTE OP DEN CAUBERG.

Eerste met 4 minuten voorsprong.

Het eerste internationale treffen op wielersportgebied, dat heden op het befaamde Cauberg-parcours plaats had, is een buitengewoon succes geworden. De belangstelling overtrof alle verwachtingen: er waren naar schatting zeker een 15.000 toeschouwers.

Door de diverse deelnemers, ruim 40 in getal, werd een fraaie stryd geleverd.

Deze race kan gevoeglijk beschouwd worden als dč race van Piet van Nek. Van het begin tot het einde streed hij in de voorste gelederen en met ruim vier minuten voorsprong won hij den wedstrijd.

De eerste drie ronden was hij het, die het eerst den top van den Cauberg bereikte. Hierna bleef hij even op den achtergrond en kwam de nationale kampioen Motké naar voren.

Twee ronden achter elkaar bereikte hij het eerst den top, pech schakelde hem echter uit. Een lekke band en weg waren zijn kansen.

Natuurlijk waren er nog meer pechvogels. Braspenninx kreeg het te kwaad met zijn versnellingsapparaat en ook hij verdween. De Korver, de Tour de France-man, die uitstekend klom en behoorlijke kansen had op een der

eerste plaatsen, werd ook door pech uit den strijd geworpen.

In dezen wedstrijd was overigens nog gezorgd voor een nieuwigheid;

er was een prijs beschikbaar gesteld voor den besten klimmer. Het bleek

reeds dadelijk, dat Piet van Nek ook hierop uitstekende kansen had; na drie ronden had hij reeds vijftien punten in de wacht gesleept.

De groote slag in dezen wedstrijd werd geslagen in de twaalfde ronde, toen Van Nek, Steenbakkers en De Groot een voorsprong namen. Van Nek en Steenbakkers klommen uitstekend. De Groot kon dit tweetal echter moeilijk volgen.

Het verwonderde dan ook niet, dat hij spoedig terugviel, eerst in het tweede peloton en later zelfs nog verder terug.

De Belgen, vijf in totaal, bleven aanvankelijk op den achtergrond. Na enkele ronden kwam De Lathouwer naar voren en hij wist uiteindelijk beslag te leggen op de tweede plaats. Na 17 ronden had Van Nek den wedstrijd practisch gewonnen. Hij lag toen met vier minuten voorsprong alleen aan den kop. Zoo ging de eindstrijd in. Steeds bleef Van Nek voor en niemand kon hem meer benaderen.

De twee, die achter hem zaten, waren de Belg De Lathouwer en de Nederlander Joosen. Zij konden hem echter niet meer inhalen. Met vier minuten voorsprong ging Van Nek over de eindstreep. De einduitslagen waren als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Pietb van Nek, 128 km. in 3 uur, 43 min., 10 sec; 2. Edmont de Lathouwer (België), 3 uur, 47 min., 5 sec; 3. Cees Joosen (Made) in denzelfden tijd; 4. henk de Hoog (Amsterdam); 5. Cor Wijdenes; 6. Jan Gommers (Dongen); 7. Charles Dietvorst (Amsterdam); 8. Toon Steenbakkers (St. Michielsgestel); 9. Frans van de Zande; 10. Frans Demondt (België). 11. Engel (Amsterdam); 12. C. de Groot (Amsterdam); 13. Banken; 14. Reuter (Amsterdam); 15. v. d. Vliet (Amsterdam); 16. Hofstede (Gouda); 17. Stae- ren (België); op 1 ronde: 18. Buuron; 19. Kuiper: 20. De Meijer (België); 21. Scholten; op 3 ronden 22. v. d. Linden en 23. Broer. Piet van Nek plaatste zich eveneens als eerste onder de klimmers. De stand hierbij luidt: 1. P. v. Nek, 81 pnt.; 2. Steenbakkers, 48 pnt.: 3 De Lathouwer (België), 40 pnt.; 4. de Hoog 25 pnt; 6. van de Zande 17 pnt;

 

WEERT.(1940.09.08)

SCHULTE WINT RONDE VAN WEERT

Zaterdag is onder groote belangstelling de Ronde van Weert verreden. Hierin reden zoowel profs als onafhankelijken mede. De meest vooraanstaande wielerfiguren hebben hieraan deelgenomen en het is de Bosschenaar Schulte geweest, die als eerste over de eindstreep gekomen is. Zijn voorsprong op nummer twee, Pellenaars, bedroeg nog driekwart minuut, op Van Amsterdam, den derden aankomende, een volle minuut. Het parcours bedroeg 105 kilometer, zoodat met een gemiddelde van ongeveer 37 km gereden is. De uitslag luidt als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte (Den Bosch) 2 uur 48 min. 10 sec, 2. Cees Pellenaers, 2 uur 48 min. 55 sec, 3. Aad van Amsterdam, 2 uur 49 min. 10 sec, 4. Louis Motké (Rotterdam). Op één ronde: 5. Toon Steenbakkers (St. Michiels Gestel), 6. Cor Wijdenes (Den Haag), 7. Jan Hofstede (Gouda), 8. Jaap Engel (Amsterdam), 9. Ben van de Voort (Clinge), 10. Cees Joosen (Maden). 11. Cor de Groot (Amsterdam), 12.. Van Swelm, 13. Van Vliet (Gouda).

 

ZAANDAM.(1940.07.14)

Van Gent eerste in de roode van Zaandam

SCHULTE IN DEN EINDSPURT GESLAGEN

Onder uitstekende weersomstandigheden en ten aanschouwe van een zeer talrijk publiek langs het geheele parcours, had gisteren voor de vierde maal „de ronde van Zaandam" plaats.

Schulte, die er alles op gezet had ook ditmaal het criterium te winnen — verleden jaar ging hy als eerste met een ronde voorsprong door de finish — werd ditmaal in een uiterst snelle en spannende sprint met een halve wiellengteverschil geklopt door den Rotterdammer Chr. van Gent, die het traject van honderd ronden (96 km) aflegde in den tijd van 2 uur 20 min. 21 sec.

Toch heeft Schulte uitstekend gereden en eenmaal wist hij — toen er ongeveer 50 ronden afgelegd waren, en hij een ronde achterstand had — deze in ca. 18 ronden weer in te loopen. Toen er nog 19 ronden gereden moesten worden, had Schulte het leidende peleton weer ingehaald en tevens beslag gelegd op een belangrijke premie.

Algemeen werd nu een spannende eindspurt verwacht van de groepleiders, welke bestond uit Bakker, Schulte, van Gent, Engel, van Vliet en Lodewijks. Deze ploeg bleef geruimen tijd bijeen, doch bij het ingaan der laatste twee ronden nam Schutte den kop en de verwachting, dat de Bosschenaar nu ging winnen was algemeen, doch in de sprint bleek v. Gent iets sneller. Naast bovenstaande zes renners, die buiten Schulte regelmatig aan den kop gegaan waren, wist de Amsterdammer Reuter zich op het laatste moment nog bij de kopgroep te plaatsen. De uitslagen luiden als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Chris van Gent (Rotterdam) 2 uur 20 min. 21 sec; 2. Gerrit Schulte ('s-Hertogenbosch); 3. Albert Lodewijks (Leiden); 4. Jaap Engel (Amsterdam); 5. Cees Bakker (Zaandam); 6. Jac van Vliet; 7. Willem Reuter (Amsterdam); 8. Aad van Amsterdam (Princenhage); 9. Leo Houtzeel (Amsterdam); 10. Louis Motke (Amsterdam); 11. van Gelderen (Terneuzen); 12. Boeyen (Den Bosch);

Bij de amateurs, die 75 ronden reden (72 km), waren vijftig deelnemers. In de sprint viel hier de beslissing met den volgenden uitslag:

Amateurs: 1. Smits (Rotterdam) 1 uur 48 min. 0.5 sec; 2. Keizer (Amster- dam); 3. Schellingerhout ((Zaandam); 4. Meulenbeld (Amsterdam); 5. Loos (Amsterdam); 6. Greeven (Amsterdam); 7. van Leeuwen (Leiden); 8. Pot (Amersfoort); 9. Bijl (Den Haag); 10. Stot (IJmuiden); 11. Krimp (Wilnis); 12. Bos (Amsterdam);

Nieuwelingen: 1. Henk Lakeman; 2. Wim Rijsbergen; 3. Henk Meesters;

 

ZAANDAM.(1940.08.29)

SMITS WINT WEGWEDSTRIJD TE ZAANDAM.

In het raam van de feestweek, welke te Zaandam gehouden wordt ter vervanging van de jaarlijksche kermis in haar gewoner vorm, organiseerde de wielerclub D. T. S. Woensdagavond wielerwedstrijden onder regelementen van de N.W.U. welke door 'n talrijk publiek werden bijgewoond. Deze wedstrijden, welke openstonden voor amateurs en onafhankelijken, veteranen, nieuwelingen en beginnelingen, vonden plaats op het parcours van het bekende criterium van Zaandam. Bij de amateurs en onafhankelijken starten 45 renners, die er direct een strak tempo inzetten. Reeds na enkele ronden vormde zich een kopgroep, bestaande uit de renners Faanhof, Keyzer, Smits, Cor Bakker, Lakeman en Jan Lust, die er in slaagde na 27 ronden een ronde op het peloton uit te loopen. Tot tegen het einde bleven de koploopers tusschen het peloton hangen, waardoor de sprint de beslissing moest brengen. Hieruit trad Chris Smits, die reeds in 1939 en ook dit jaar de Ronde van Zaandam had gewonnen, als overwinnaar te voorschijn. Zijn tijd bedroeg 1 uur 30 minuten en 40 sec. (afstand 43.2 K.M.) De nieuwelingen-course werd gewonnen door C. de Groot uit Leiden, terwijl de Belg Cano bij de veteranen als eerste door de finish ging. De voornaamste uitslagen waren als volgt:

Amateur, en Onafhankelijken (afstand 43.2 km): 1. Chr. Smits, Rotterdam, tijd 1 uur 30 min. 40 sec; 2. H. Faanhof, Amsterdam; 3. H. Keyzer, Amsterdam; 4. J. Lust, Oostzaan; 5. Cor Bakker, Zaandam; 6. H. Lakeman, Amsterdam; 7. C. de Best, Haarlem; 8. L. Verdonk. Amsterdam; 9. M. Segaar, Leiden.

Nieuwelingen en beginnelingen (afstand 38.40 km.): 1. C. de Groot, Leiden, tijd 59 min. 17 sec; 2. W. v. d. Bos, Zaandam; 3. B. de Kort, Amsterdam; 4. L. Ekkers, Heilo; 5. H. van Meetelen, Scheveningen; 6. Glas, Heilo; 7. H. Pelser, Amsterdam; 8. M. Asjes, Amsterdam; 9. G. van Dijk, Haarlem. Na afloop reikte burgemeester In 't Veld de prijzen uit.