JAARGANG 1939

                              WEDSTRIJDEN L T/M Z

LEIDEN.(1939.03.02)

STUDENTENWEDSTRIJD TE LEIDEN.

In het kader van het eeuwfeest van het Leidsche Studenten Corps is op een parcours Steenschuur, Doczastraat, Raamsteeg, Garenmarkt, onder zeer groote publieke belangstelling een wielerwedstrijd gehouden over 50 ronden van 660 meter. De strijd was zeer spannend en had een normaal verloop zonder al te veel valpartijen.

Amateurs: 1. M. C. Sigaar, in 1 uur 7 min. 44 sec.; 2. Alb. Lodewijks. één ronde achter; 3. W. Rijsberg; 4. N. de Romijn; 5. J. L. van Kernken; 6. R. Riethoven; 7. W. van Rooyen, 8. C. de Vink; 9. H. Holswilder; 10. A. Versluis. Van de 29 deelnemers reden 19 het parcours uit

Voor studenten, leden van het Li. S. C, werd daarna een wedstrijd gehouden om den “Raddraaersbeker" over 10 ronden von 660 meter. Hieraan namen 15 studenten deel. Het resultaat was: 1. C. van Voort, 13 min. 11 sec; 2. C. J. Zilverschoon; . H. F. O. Strucker.

De burgemeester, mr. A. van de San3de Bakhuyzen en de rector magnificus prof. dr. P. C Flu, woonden de wedstrijden by.

 

NIJMEGEN.(1939.00.00)

Profs: 1. Anton van Schendel; 2. Albert van Schendel; 3. Andre Korver;

 

OOSTERHOUT.„DE WARANDA".(1939.04.30)

Jan v. Swelm wint bij deProfs.

JANSEN DE BESTE AMATEUR

Prachtige wedstrijd van de Tilburgers Bakker - v. Helvoirt en Kremers

Pijn moet tengevolge van bandbreuk opgeven

Voor de vierde maal werd gisteren het groot Internationaal Wielercriterium „De Warande" te Oosterhout verreden.

De speciaal voor dit wielerevenemeht aangelegde baan was werkelijk ideaal.

Het 900 meter lange traject bestond uit een tegelplateau, zoodat men het goed beschouwd een baanwedstrijd kan noemen. Een eigen kracht race.

De beste Nederlandsche wegrenners hadden ingeschreven, doch op dit parcours konden even- goed baanrenners uitkomen en hadden zeker zooveel kans op een overwinning.

Des morgens te 11 uur startten een 70-tal amateurs, waarvan de uitslag werd:

Amateurs: 1 M. Jansen, Eindhoven, afstand 63 K.M., tijd 1 uur 36 min. 40 2/5 sec; 2 Ch. Hofman, Roermond, op ongeveer 1/4 wiel; 3 K. v. Noort, Den Haag; 4 B. de Vries, Haarlem; 5 Adr. v. Mook, Oosterhout; 6 P. Timmermans, Waalwijk; 7 C. Vroege, Hardinxveld; 8 C. Joosen, Made; 9 P. v. Es, Tegelen; 10 Theo Linnen, Tegelen; 11 T. v. Dorst, Roosendaal; 12 P. v. Gerven, Tegelen; 13 J. Berghegge, Roosendaal; 14 Leo Schattorje, Tegelen; 15 W. Houtman, Den Haag; 16 J. Kapteijns, Tilburg.

De stand van de laatste zes renners werd bij loting vastgesteld.

De strijd van de amateurs was van het begin tot het einde levendig. De eindspurt bracht de beslissing in het voordeel van M. Jansen uit

Eindhoven. In verband met het minder gunstige weer was de belangstelling des morgens niet groot.

De groote strijd.

Tegen het tijdstip, dat de groote strijd een aanvang zou nemen, werd de belangstelling op het circuit grooter. Het weer bleef echter druilerig en een fijne motregen, afgewisseld met enkele fiksche regendruppels maakten het parcours zwaar.

Tegen twee uur, den aanvang van den strijd, hadden zich toch wel een 7000 bezoekers rond het traject verzameld.

Toen de deelnemende Profs en Onafhankelijken aan den start verschenen, regende het flink. Zes en zestig renners, waaronder de Tilburgers Pijnenburg, Kremers, Bakker, v. Rooij, v. Helvoirt en Prince, vertrokken nadat de Edelachtb. Heer Burgemeester van Oosterhout F. M. A. J. Ridder de van der Schueren, het startschot had gelost. 125 ronden van 900 meter moesten dezen afleggen of wel 112 K.M.

Er werd reeds dadelijk een hoog tempo gedraaid, waarvan Johnnie Braspen- ninx de oorzaak was. Het peloton werd dadelijk in een sliert getrokken en dit bleef zoo langen tijd.

Na ruim 5 K.M. viel het eerste slachtoffer,n.l. v. Rooy uit Tilburg, die ketting- defect kreeg.

Met bijna één ronde achterstand vervolgt v. Rooy den wedstrijd, wordt twee ronden nadien ingeloopen en moet dan de koers verlaten.

Het is namelijk een punt van het reglement dat beslist, dat deelnemers, die één of meerdere ronden achterstand hebben uit den wedstrijd worden genomen. Renners, die een lekken band rijden worden dus practisch op dit kleine snelle parcours uitgeschakeld.

Intusschen hebben ook P. Gommans uit Reuver, Kuipers uit Den Haag en Theuns uit Wouw tengevolge van defect of anderszins den strijd moeten staken. Pijnenburg is deze eerste ronden bijzonder spectaculair, telkens wanneer de een of andere renner zich de weelde permitteerde om te demareeren, was Pijn erbij, men kon hem steeds bij de voorsten vinden.

In de 20e ronde (18 K.M.) krijgt Slaats een lekken band. Gelukkig is hij dicht bij de verzorgers, die hem dadelijk een reserve racefiets kunnen overhan- digen en op ruim 300 meter achterstand zet Frans de achtervolging in. Hij jaagt onder enthousiast applaus naar de groep en steeds meer nadert hij deze. Na ruim 2 K.M. heeft hij de staart weer bereikt.

Het is intusschen droog geworden. In het eerste half uur worden afgelegd 20 K.M. 700 meter.

Zonder noemenswaardige variatie volgen dan een 10-tal ronden. Als er bijna 30 K.M. zijn afgelegd moet onze stadgenoot Jan Pijn. Tengevolgt van een bandbreuk (achterband) den strijd op geven. Het was jammer, want Pijn. had tot dan toe een groote rol gespeeld. In drie kwartier zijn afgelegd 29.700 K.M., er zijn dan nog 52 renners in koers, waaronder de Tilburgers Kremers,

Bakker, v. Helvoirt en Prince.

Een demarage van Slaats volgt dan, doch later blijkt, dat dit slechts te doen was om van rijwiel te verwisselen. In 1 uur wordt afgelegd 42.400 K.M. Nadat er ongeveer 50 K.M. zijn gereden, heeft zich een groep gevormd van 9

renners, Slaats, Bras, de Korver, Qommers, v. d. Voorden, Reuter, de Meyer, Maes en Houtzeel, die ongeveer 100 meter op het groote peloton vóór zijn.

N. Prince krijgt in deze periode kettingbreuk en is meteen uitgeschakeld.

Onder leiding van Middelkamp, die tot dan toe steeds op de laatste plaats gezeten heeft, worden de uitloopers ingeloopen.

Nog 52 K.M. zijn er te rijden als Motké, in gezelschap van Steenbakkers weet te ontvluchten. Dit tweetal neemt een 150 meter voorsprong, doch kan het tegen een fel achtervolgend peloton niet bolwerken.

In 1 1/2 uur worden 60.300 K.M. afgelegd. Kremers, Bakker en v. Helvoirt houden zich bijzonder goed en behooren nog steeds tot de deelnemers.

In 2 uur zijn afgelegd 80.100 K.M., terwijl dan nog 45 renners aan den wedstrijd deelnemen.

De laatste 25 K.M. vangen dan aan, in stroomende regen. De slag schijnt nog niet te vallen. Met 34 overblijvers worden de laatste 18 K.M. ingezet.

v. Amsterdam, die een prachtige wedstrijd heeft gereden, krijgt defect, komt een ronde achter en moet uit koers. De spanning is thans geweldig, ieder moment verwacht men den slag. Slaats springt weg, maar wordt ingeloopen.

De laatste 5 K.M. gaan dan in, Jan v. Swelm ontsnapt, en in minimum van tijd heeft deze renner 100 meter voorsprong. Tengevolge van een kleine weifeling in het peloton weet v. Swelm den voorsprong te vergrooten tot 200 meter. Nog 2 K.M. en uit het peloton zien wij wegspringen Slaats, Jansens,

en v. d. Heiden, die weldra het peloton 100 meter achter zich laten. Een formidabele jacht op den uitlooper volgt, doch het drietal kan hem niet meer bereiken. Met ruim 100 meter voorsprong wint v. Swelm den wedstrijd. Slaats, Janssens en v. d. Heiden strijden om de tweede plaats, die de Belg. Janssens kan winnen. Slaats wordt derde en v. Swelm vierde. 50 meter later stormt een peloton van 20 renners over de eindstreep en in deze massa eindsprint onderscheiden zich Bakker en Kremers, die zich resp. zesde en negende weten te plaatsen. De volledige uitslag is als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1 Jan van Swelm uit Clinge, 112 K.M. in 2 uur

48 min 32 1/5 sec. Op ruim 100 meter: 2 Lode Janssens Hoboken (B.), 3 Frans Slaats, Waalwijk, 4 Adriaan v. d. Heiden, Wouw, op 50 meter: 5 Bernard Franken, Westmalle (B.), 6 Klaas Bakker, Tilburg, 7 Gerrit van de Ruit, Capelle a. d. IJsel, 8 W. v. d. Ree, Rotterdam, 9 Jo Kremers, Tilburg, 10 Joep Savelberg, Treebeek (L.), 11 ex aequo: P. Joosen, Breda, Bartje v. Helvoirt, Tilburg, A. Heeren, Seppe, Jaap de Meyer, Brasschaet (B.), L. Motké, Amsterdam, Jan Qommers, Dongen, A. Steenbakkers, 's-Bosch, P. Reynders, Ginneken, F. Tilburgs, Helmond, W. Weeda, Rotterdam, Fr. v. d. Zanden, Halsteren.

Premies werden gewonnen door: de Korver, Gommers (2), Motké (2), v. d. Zanden (2), Steenbakkers (2), v. Amsterdam, de Meyer, Oprins en Heeren.

 

OSS.(1939.07.09)

Ook hier blijkt van Amsterdam de sterkste te zijn. — Een fraaie strijd. — Groote belangstelling langs de wegen van het parcours.

Voor de vijfde maal werd Zondag te Oss „de Ronde van Oss" verreden en uit het steeds grooter aantal deelnemers blijkt, dat deze oours nog steeds in hooge mate populair is. Ook over gebrek aan belangstelling van de zijde van 't publiek was allerminst te klagen. Het parcours, dat een lengte heeft van 18 km. loopt over Oss, Maroharen, Megen, Haren, Berghem, naar Oss terug en moest door de nieuwelingen tweemaal, door de amateurs drie maal en door de profs en onafhankelijken vijfmaal worden afgelegd. Het zonnige, niet te warme weer, heeft er veel toe bijgedragen, dat deze wedstrijd een mooi succes is geworden. De wegen, die de deelnemers hadden te berijden verkeerden in uitstekende conditie. Om twee uur verschenen 86 nieuwelingen aan de start. Zij leverden 'n fellen strijd en precies na 'n half uur was de eerste ronde afgelegd door den Bosschenaar Vos. Deze wist zich aan den kop te handhaven en bereikte als eerste de finish in 59 min. 57 sec. direct gevolgd door de Amsterdammers Loos en Bik. Opmerkelijk was 't dat bij de nieuwelingen een groot aantal Amsterdammers werd geklasseerd, terwijl bij de amateurs wederom een Amsterdammer en wel Jaap Engel met de eerepalm ging strijken. Engel was voortdurend in de geheele cours aan de kop en s.tak met kop en schouder uit boven zijn rivalen. Engel legde de eerste ronde af in 29 min. 12 sec, de tweede ronde in 29 min. en 18 seo., terwijl hij de derde ronde in den korten tijd van 29 min. 4 seo. aflegde. Hij werd steeds op den voet gevolgd door een peloton, bestaande uit de Rotterdammer Smits en weer twee Amsterdammers de Groot en Kors die zich resp. als 2, 3 en 4 konden handhaven. • De uitslagen waren:

Nieuwelingen afstand twee maal het traject (18 km.): 1. F. Vos, 's-Bosoh, 59 min. 57 sec; 2. O. Loos, Amsterdam; 3. P. Bik Amsterdam; 4. G. Steurs, Tilburg; 5. J. Harmans, Amsterdam; 6. B. Bregonje, Utrecht; 7. A. Samou, Amsterdam; 8. P. Smitz, Amsterdam; 9. F. Petrie, Amsterdam; 10. ex equo Hilshog, 's-Bosch; W. Hijkema, Amsterdam; Savelkouls, 's-Bosch; G. Herkerk, Rotterdam; W. Rijsbergen, Leiden; Middclink, Amsterdam; J. van Haaren, Oosterhout; J. Groeneveld, Utrecht; A. v. d. Bieren, 's-Bosch. Amateurs, afstand drie maal het traject (54 km.): 1. Jaap Engel, Amsterdam, 1 uur 27 min. 4 sec; 2. Chr. Smits, Rotterdam; 3. C. de Groot, Amsterdam; 4. P. Kors, Amsterdam; 5. Wendeler, Jutphaas; 6. G. Saas, Weert; 7. D. Vroege, Arkel; 8. J. Hofstede, Gouda; 9. M. Segaar, Leiden; 10. J. Westendorp, Amsterdam; 11. Chr. Hoffman, Roermond; 12. A. Pijnenburg, Tilburg; 13. Leeflang, Gouda.

Profs en onafhankelijken.

In 'n spannenden strijd wist bij de profs en onafhankelijken v. Amsterdam uit Leiderdorp als eerste de finish te passeeren, na 40 sec. gevolgd door Braspenninx, waarna 1 minuut 18 seconden en 1 minuut 25 sec. resp. Griffioen en Bosma zich als 3 en 4 klasseerden. Het talrjjk opgekomen

publiek had van een fraaien en fairen wedstrijd kunnen genieten en de spanning ontbrak niet gedurende de 5 ronden. Circa 30 profs en onafhankelijken verschenen aan de start en na 2 uur 24 min. 14 sec. was ’t pleit beslecht ten gunste van v. Amsterdam. De eerste ronde kenmerkte zich reeds door vele uitlooppogingen, die vaak succes hadden. In de 2de ronde lag v. Amsterdam aan den kop, gevolgd door Bosma en Overweel. Het veld veranderde weinig, daar steeds dezelfde renners in de hoofdgroep bleven, doch in de 4de ronde wist Valentijn het peloton van zich af te schudden en van 'n groep van 4 renners als eerste de eindstreep te passeeren op 500 meter afstand volgde toen het hoofdpeloton met Overwerk aan den kop. Valentijn had echter met bandenpech te kampen, waardoor hij de 3e plaats, die hij zeer zeker zou hebben veroverd, aan Griffioen moest afstaan. De renners v. Amsterdam, Braspenninx en Bosma gaven in de 5e ronde evenmin als in de 4e ronde geen kamp en bleven aan den kop. Even voor 't einde van den wedstrijd wist v. Amsterdam een voorsprong te veroveren, zoodat tusschen dit drietal op de laatste km. de strijd werd uitgevochten.

40 sec. voor Braspenninx kwam v. Amsterdam over de eindstreep, terwijl pas na 1 min. 18 sec. Braspenninx volgde. Op sublieme wijze heeft v. Amsterdam aldus, evenals in 1937 de ronde van Oss gewonnen. De uitslag van de profs en onafhankelijken werd:

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam, Leiderdorp, 2 uur 25 min. 14 sec; 2. John Braspenninx, Prinsenhage; 3. Henk Griffioen, Utrecht; 4. Albert Bosma, Amster- dam; 5. Jo van Geene, Waalwijk; 6. Jan van der Stel; 7. Arie Overweel, Botterdam; 8. Cees Valentijn; 9. Jan van Swelm, Nijmegen; 10. Antoon Steenbakkers, St. Michielsgestel; 11. Houtzeel, Amsterdam

 

OSSENDRECHT.(1939.06.20)

Ronde van Ossendrecht voor v. Hasselt

Moorman wint bij de amateurs Ossendrecht

Onder grote belangstelling vond heden de „Ronde van Ossendrecht" plaats. In de morgenuren vertrokken de amateurs en nieuwelingen, waaronder ook de kampioen J. Engel. In deze wedstrijd speelden de renners van boven de Moerdijk een grote rol, vooral de Hagenaars Mooiman en Houtman.

In de middag kwamen de beroepsrijders en onafhankelijken aan de start. Uitstekend werk deed hierin de Roosendaler Opstaken. Wel moest hij na hardnekkige strijd de meerderheid van de Belgen Van Hasselt en Peer erkennen, doch hij bleef de Belgen steeds bedreigen.

Profs en Onafhankelijken(150 km.): 1. Frans van Hassel (België) 3 uur 39 min. 28 sec; 2. Adolf van Peer (België) op één lengte; 3. Theo Opstaken (Roosendaal) 10 sec.;. 4. Albert Hendrik; 5. Frans Pauwels (België); 6. Frans Demondt (België); 7. Kees Pellenaars (Terheiden); 8. Andre de Korver (Willemsdorp); 9. John Braspenninx (Princenhage); 10. Martin van den Broek (België); 11. Maurice Buuron (Bergen op Zoon); 12. A. v. d. Heyden (Wouw); 13. Arie Overweel (Middelharnis); op 3 min.: C. Lauwers (België); op 3 min.: 40 sec. Cees Valentijn (St. Willibrord).

 

PRINCENHAGE.(1939.05.18)

J. BRASPENNINX WINT DE RONDE VAN PRINCENHAGE.

Gisteren werd in de gemeente Princenhage de ronde van Princenhage gehouden. Er waren naar schatting 25.000 bezoekers. De uitslagen luiden:

Amateurs: 50 ronden van 980 m.: 1 Segaar, Leiden 1 uur 11 min. 36 sec, 2 A. Lodewijks Leiden, 3 A. Pepermans Hoensbroek, 4 P. Braspenninx Princenhage, 5 P. Timmermans Waalwijk.

Professionals: 120 ronden van 980 m.: 1. John Braspenninx Princenhagee 3 uur 3 min. 24 sec, 2 Gerrit van de Ruit, Capelle, 3 Cees Valentijn St. Willebrord. Op één ronde: 4. Aad van Amsterdam Merxem. 5 André de Korvers Willemsdorp 6. Chris van Gent Rotterdam, 7 Jo van Geenen Waalwijk, 8 Charles van de Voorde Clinge, 9 Adriaan van de Heide Wouw, 10 Louis Motke Amsterdam.

 

PURMEREND.(1939.04.21)

VAN AMSTERDAM WINT DE RONDE VAN PURMEREND BRASPENNINX FRAAIE TWEEDE Moeke de beste amateur

De ronde van Purmerend door de A.R. en T.C. „Le Champion" georganiseerd, trof het buitengewoon goed met het weer en daar de opkomst van de zijde der rennerswereld evenzeer buitengewoon was, kan worden gesproken van een succesdag voor de wielersport. Want ook de sport was van goed gehalte. De strijd was op de lange rechte wegen, waarvan sommigen recht in den langzaam aanwakkerenden Noordelijken of Noordwestelijken wind lagen, fel en niet te verwonderen was, dat de groepen uiteen vielen in kleinere groepjes, soms van enkele deelnemers. Ongeveer kwart over 2 begon de strijd der beroepsrijders die, samen met de onafhankelijken, een groep vormden van 76 man. Reeds op het eerste stuk van 10 km. droeg de strijd een ongewoon fel karakter. Er hadden zich 3 groepen gevormd: in de eerste zaten o.a. v. Amsterdam, Braspenninx en P. v. Nek, in de tweede Schulte.

Naarmate de wedstrijd vorderde kwam er meer teekening in. Het tempo bleef snel zoodat de helft van het traject gereden werd in 1 uur 11 min.11 sec., drie minuten sneller dan de groep amateurs had gereden. Toen lagen o.a. Motké, Houtzeel, Pronk, Braspenninx en v. Amsterdam aan den kop, op een goede 100 meter gevolgd door een sterke groep, waartoe Schulte, Middelkamp v. Stek de Korver en C.Bakker behoorden.

Een paar ronden later raakte Gerrit Schulte door een defect achterop. Hij kwam althans een paar minuten na de voorsten voorbij de jury. Ook Middelkamp had veel terrein verloren en gaf daarom voor het ingaan van de 8ste ronde op. Er waren trouwens nog anderen gesneuveld, ongeveer een 15 a 20 man, waarbij b.v. v. Schijndel, Panman en Vethaak, Gerrit v. d. Ruit en Hellemons.

Schulte, die bij het ingaan der 9de ronde in gezelschap van C. Bakker en Sterk passeerde, zou nu iets bijzonders gaan prestoeren. Hij had zich losgemaakt en alleen de vervolging op zich genomen. Zijn achterstand bedroeg nu 1 min. en 3 tec. op het leidende peloton, dat uit Braspenninx, P. v. Nek, v. Amsterdam, Houtzoel en Motké bestond, Bakker en Pronk volgden, daarna V. Swelm, René v. Hove, Kroese, Steenbakkers en v. Stek.

De moedige poging zou echter mislukken want toen Schulte voor de voorlaatste maal voorbijging, bedroeg zijn achterstand meer dan 21/2 minuut, een achterstand die niet meer in te loopen was, op een snel vijftal als het genoemde. Duizenden hadden zich langs het stuk weg opgesteld, waar de eindstrijd zou worden gestreden, zij allen vonden een plaats achter den staaldraad, welke van boom tot boom was gespannen. In het verre zicht van de landerijen was eenige splitsing in het groepje, dat aan het hoofd ging, reeds tevoren te onderscheiden en zoo beloofde de eindsprint een gemak voor de jury. Eindelijk, daar kwamen op het laatste rechte stuk, toch de vijf man bijeen aan. Van Amsterdam sprintte aan den kop en weerstreefde den aanval van John Braspenninx. Met kleine verschillen stoof het vijftal over de streep.

Na eenig wachten kwam daarop Schulte binnen en Jan v. Swelm werd 7e op eenige lengten. In verspreide orde kwamen de anderen.

Eindresultaat: Ronde van Purmerend 100 km.

Profs en onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam, Leiderdorp, tijd 2 uur 27 min. 49 sec; 2. John Braspenninx, Prinoenhage 3. Louis Motké,, Amsterdam; 4. Leo Houtzeel, Amsterdam; 5. Piet van Nek, Nieuwendam; 6. Gerrit Schulte, Den Bosch; 7. Jan van Swelm, Nijmegen; 8. Antoon Steenbakkers, St. Michielsgestel, op 5 minuten; 9. Reinold Kroese, Amsterdam; 10. Freek Pronk,, Amsterdam; 11. Jac, de Meyer (Belg); 12. W. Reuter, Amsterdam; 13. A. v. d. Heyden,, Wouw; 14. F. v. d. Zanden,, Wouw; 15. D. Tacken, Blerick.

Bij de amateurs die 10 maal 10 km. reden moest onze stadgenoot Toontje Pijnenburg, drie ronden voor het einde, wegens val opgeven. De uitslag werd:

Amateurs 100 km.: 1. O. Moeke, Weesperkarspel, 2 uur 34 min. 7 sec; 2. C. de Groot,, Amsterdam; 3. A. Lodewijks; 4. G. Saes, Weert; 5. H. de Hoog, Amsterdam; 6. J. v. Vliet, Gouda; 7. A. v. d. Heiden, Haarlem; 8. Böfinger; op 42 sec. A. Bomsa, Opmeer; J. Hofstede, Gouda; C. Joosen Made, H. Hüte Amsterdam, G. Broer Rotterdam, J. Engel, Amsterdam, R, Scholte Poortugaal.

Nieuwelingen 50 km.: 1. C. Smits, Rotterdam, tijd 1 uur 18 min. 39 sec; 2. H. Vaanhof, Amsterdam; 3. G. Savelkouls, Den Bosch; 4. G. Loos, Amsterdam; 5. F. Petri, Amsterdam; terwijl 10 renners die door loting een plaatsingcijfer kregen allen tegelijk door de finish kwamen.

 

ROTTERDAM.BLIJDORP.(1939.04.29)

                               FRAAIE PRESTATIE VAN BOSMA

                                        Ronde van Rotterdam

                                        25 km. alleen aan kop

                J. van Vliet de pechvogel  Smits de beste nieuweling

De Roterdamse Leeuw heeft met haar initiatief om in samenwerking met de Rotterdamsche Sportcommissie voor nationale feestdagen de Ronde van Rotterdam te organiseeren ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana, Zaterdagmiddag groot succes gehad. Ondanks het gure weer stonden eenige duizenden menschen langs het parcours achter de Nenijto geschaard op zij hebben kunnen genieten van een interessanten strijd. De proef kan dan ook als uitstekend geslaagd worden beschouwd, zoodat deze wedstrijd voortaan elk jaar wel zal worden gehouden.

Het parcours was duidelijk aangegeven en met vlaggen versierd; er was muziek en volle medewerking van de politie, die voor een doeltreffende afzetting zorgde en men konhet slechts betreuren, dat d elente de organisatoren in den steek liet. Aan den anderen kant maakten de wind en de regen den strijd veel zwaarder en daardoor was de presatie van den amateur uit Opmeer, P. Bosma, die de 100 km. voor amateurs en onafhankelijken won uit een veld van 76 deelnemers eigenlijk dubbel fraai.

Hij legde de 100 km. af in den tijd van 2 uur 58 min. 12 sec. Allesbehalve snel, zal men zeggen, wanneer men uitrekent, dat hij een gemiddelde maakte van slechts even dertig km. per uur. Dit rekensommetje gaar echter niet op, omdat in het parcours verschillende scherpe bochten moesten worden genomen, waar sterk moest worden afgeremd. Vooral toen d ekopgroep uit ongeveer dertig renners bestond, moest hier terdege worden uitgekeken. En als men dit weet, dan is het niet moeilijk te becijferen, dat er op de rechte stukken ver over de veertig kilometer werd gereden!

Voorbereidend werk

Het ging inderdaad hard, zoo hard zelfs door het voordurende trekken en scheuren van Hofstede, J. van Vliet, v. d Voort e.a., dat het veld reeds na een paar rondjes geheel verbrokkeld was. Er had zich een kopgroep gevormd, welke constant doordraaide en alleman uit de wielen reed, die er volgens de leiders niets tusschen te maken hadden. Het aantal uitvallers groeide dan ook snel, het zij doordat zij te grooten achterstand kregen, pech hadden of vielen in een der bochten, wat ook nog al eens gebeurde.

En toen dan dit voorbereidend werk voorbij was, kon de eigenlijke slag beginnen. Dat was ongeveer op de helft van den strijd. In het peloton, dat nog werd gevolgd door een stuk of wat energieke volhouders, die over het geheele parcours verspreid lagen – Segaar, v. d. Hout, Leeflang, W. de Ruiter en nog een paar – keek men elkaar eens aan, mat men zorgvuldig elkaars krachten en er bleken er nog wel enkele tusschen te zitten, die zich hadden laten meesleuren in het geweld. Zij werden opgehouden door Hofstede, Tacken en Gommans, die men nu enkele ronden lang achteraan de groep zag rijden, om tenslotte een sprong te nemen naar voren, met achterlating van wat niet mee kon.

Het wordt ernst

Ja in die eerste vijftig, zestig kilometer was het een strijd van tactiek van de candidaten voor de eerste plaatsen. Maar toen werd het ernst, J. van Vliet, de Roterdamsche amateurs was de eerste, die een poging waagde om weg te komen. De poging mislukte, evenals die van Hofstede, Gommans en Tacken. Na een paar rondjes hadden de achtervolgers de vluchtelingen weer te pakken, doch dan was er telkens weer een ander, die er tussenuit trok.

Dat bombardement bleef niet straffeloos. Ben v. d. Voort zakte af, Tacken moest opgeven, omdat de bonkige keien het hem onmogelijk maakten op zijn zadel te blijven zitten, De Hog veroorzaakte een algemeene valpartij, zette door, maar moest er korten tijd later ook mee ophouden, omdat J. van Vliet en Bosma hiervan hadden geprofiteerd en kans hadden gezien weg te glippen. Zij namen honderd meter, een halve minuut zelfs en dubbelden enkele zwoegende achterblijvers, zooals De Ruiter.

Van een kopgroep was niet langer sprake. Er werd nu vinnig gestreden en het peloton, dat nog slechts uit 25 renners bestond, viel in stukken. De twee vluchtelingen waren echter weg en bleven weg, hoe hard een clubje van elf er ook aan trok. Toen viel Van Vliet, die tot dan toe zoo voortrekkelijk had gereden: hij brak een pedaal en kon inpakken, juis op het moment dat de kans op een eereplaats zich zoo gunstig voor hem begon af te teekenen.

Allen de baas

Bosma bleef nu alleen over en men rekende er op, dat hij, met nog ruim 25 km. te rijden, wel zou worden ingeloopen door Hofstede, Lagerwaard, Lodewijks, Saes, J. Jansen, J. Groot, Gommans, Joossen en Engel, die er achter joegen. Het ging Hofstede, lagerwaard, saes en Lodewijks daarbij blijkbaar niet hard genoeg. Zij scheidden zich teminsten af om er gevieren te trachten op te komen, met achterlating van Gommans, Joossen, Janssen, Groot en Engel. Maar wat zij ook probeerden, voor hen draaide Bosma regelmatig zijn rondjes, soepel en gemakkelijk, alsof hij pas was begonnen. De bochten brachten hem nu voordeel, omdat hij daarbij door niemand werd gehinderd en naarmate de kilometers onder het wielerspel weggleden, begon de overtuiging veld te winnen, dat deze eenzame er in zou

slagen zich zijn vervolgers van het lijf te houden. Hij achterhaalde Delno, Leeflang, Segaar, W. van Vliet, Van Tiggelen en De Ruiter, ging er overvaard overheen, zoodat zij zelfs zijn wiel niet konden pakken en alleen pech zou hem nu nog op het laatste oogenblik de zege kunnen doen ontgaan. De pech bleef uit, doch in de voorlaatste ronde kreeg hij een inzinking, waardoor Hofstede en zijn drie makkers hem vrij dicht wisten te benaderen. Doch Bosman beet zich er door heen, zette noch eenmaal krachtig aan en met bijna een halve minuut voorsprong ging hij als eerste over de finish

Hofstede plaatste zich in den sprint: tweede, gevolgd door 3. G. Saes, Weert; 4. A. Lodewijks, Leiden; 5. L. Lagerwaard, Rotterdam. Op flinken afstand volgden: 6. J. Janssen, Eindhoven; 7. J. Engel, Amsterdam; 8. C. Joossen Rotterdam; 9. P. Gommans, Reuven en pas veel later: 10. M. C. Segaar, Leiden

De wedstrijd voor nieuwelingen over 50 km werd gewonnen door den Rotterdammer Chr. Smits, die ook eerste werd te Purmerend en ongetwijfeld een renner is met toekomst. Hij reed ook nu weer zeer gemakkelijk, al ondervond hij zeer veel tegenstand van zijn clubgenoot H. G. Meester, met wien hij het peloton verliet. In den sprint toonde Smits zich de sterkere en hij noteerde een tijd van 1 uur 31 min. 29 sec. De verdere uitslag was: 3. Hooft; 4. A. M. Spronk, Utrecht; 5. L. J. Dietvorst, Amsterdam; 6. P. Bernaars, Rotterdam; 7. M. de Ridder, Rotterdam; 8. A. van Rangelrooi, Den Haag;

 

ROTTERDAM.KROMME ZANDWEG.(1939.07.15)

FEYENOORDS EERSTE WIELERCRITERIUM

Arie Overweel zegeviert in den wedstrijd van den dag

MEER UITVALLERS DAN DOORZETTERS

Zondagmiddag heelt de Rotterdamsche Rennersclub Feyenoord op haar nieuw aangelegd circuit aan den Kromme Zandweg te Rotterdam, ten aanschouwe van ca. 12.000 toeschouwers, een zeer geslaagden openings- wedstrijd gehouden.

De heer J. P. Ratte, wethouder van Onderwijs, opende het criterium met eenkorte toespraak. Het deed spreker genoegen, dat de vereeniging Feijenoord niet by de pakken heeft neergezeten, doch dank zy de medewer- king van het gemeentebestuur er in geslaagd is een schitterend traject voor de renners te verkrijgen, waarop naar hartelust gereden kan worden.

Feijenoords voorzitter, de heer V. Ridderhof dankte voor de door den wethouder gesproken woorden, waarmede het criterium officieel voor geopend werd verklaard.

De amateurs.

Om 12 uur werd het sein tot vertrek gegeven voor een voorwedstrijd van een uur voor de beste Rotterdamsche amateurs en nieuwelingen.

Het werd een heel aardige strijd, vooral toen Herman Nak na eenige ronden een 100 m op het peloton uitliep. Veel plezier had hy er echter niet van, daar hy spoedig door het peloton ingeloopen werd. In de zesde ronde sprong Chris Smits weg, met de Ruiter aan het wiel.

Het peloton volgde goed op een 30 m van de leiders, die echter voorloopig geen krimp gaven.

Een valpartytje, dat gelukkig goed afliep, deed de kansen van Demo en Hordyk, die er de dupe van werden, verloren gaan. Er vielen nogal wat

uitvallers, doordat de renners met een veel te hooge versnelling reden en de zware wind dwars over het terrein stond, droeg er het zijne toe by om deze reners tot opgeven te dwingen. Smits en de Ruiter verstonden elkaar goed en zoo kwam er in den stand geen verandering meer.

Smits won het sprintje met een kwart wiel van de Ruiter, terwijl van der Veken als eerste van de groep over de streep ging.

Voor de middagrace verschenen 62 renners aan den start voor den grooten strijd van 80 ronden. 128 km. Het is A. Overweel, die met Motke en van der Ruit aan het hoofd gaat van het tot een lang veelkleurig veld uitgerekt peloton.

Voordat er twee ronden gereden zyn, ligt het veld reeds in drie groepen, nl. aan den kop A. Overweel en Kees Heeren uit Zeppe, op 100 meter gevolgd door de Belgen Christlaens en van Houte met een groote groep renners, waarvan Middelkamp de rij sloot. Het tempo werd ondanks den zwaren wind opgevoerd tot een gemiddelde van 37 km per uur, met een rondetijd van 2 min. 36.1 sec;

Veel uitvallers.

Als de renners de zesde ronde ingaan, komt het bericht door dat Middelkamp wegens ziekte heelt opgegeven. De Belg Dekuysscher had zich inmiddels aan den kop genesteld en het veld aan stukken en brokken getrokken.

De jacht die van der Heijden uit Wouw en Demmenie, Rotterdam, op den leider inzetten, was buitengewoon fel. Overweel was door die jacht tot achterin het tweede peleton afgezakt. Lang duurde de vreugde voor

Dekuysscher echter niet want J. van Swelm uit Nijmegen gooide er een schepje op en slaagde er in zich van de leiding te verzekeren. Telkens

wisselde het aan den kop. Zoo lag in de 10e ronde Demmenie aan den kop met een viertal renners. In de tweede groep nam Overweel het initiatief tot den aanval over in samenwerking met Riethof en Westerveld.

Op ongeveer 100 meter volgde de rest. Het bleek, dat de Belg Darmeels den strijd gestaakt had. Verschillende renners konden het tempo niet houden en verdwenen van het strijdperk. De leiders hadden nog niet veel gevaar van het achtervolgende peleton te duchten, daar op een 30 meter van Geene en

Gommens volgden en ten slotte het hoofdpeleton met Saarloos aan de leiding.

Een Belgische pechvogel.

Het was voor Dekuysscher een zware slag, dat op een gegeven moment, juist toen hij de helft van het parcours afgelegd had, een vijftal spaken uit zijn achterwiel sprongen, waardoor hij den strijd moest staken. Overweel kreeg vlak voor de finish kettingdefect, maar herstelde prachtig, al kreeg hij daardoor wat achterstand te boeken. Van Amsterdam had den stand van zaken spoedig overzien en nestelde zich weer aan den kop met Gijzen en

Tacken aan het wiel. Demmenie, die tot op dat moment uitstekend gereden had, kreeg moeilijkheden met zijn derailleur en verdween van het circuit.

De tweede groep vond het nu meer dan tijd eens een poging in het werk te stellen zich bij de leiders te voegen. Het werd een waarlijk gigantische strijd, die in het tweede peleton gevoerd werd, waarin voor A. Overweel schitterde.

Telkens maakte een renner zich los uit de groep om aan de achtervolging deel te nemen. Na 50 ronden lag Heeren aan den kop met A. Gijzen op een goede 40 meter. Van Amsterdam en Valentijn en nog meer dunde het veld. Nog 21 renners waren er over om de zege te betwisten.

Er kwam teekening in de tweede groep.

Geregeld werd er hard gedemarreerd, dan door Overweel, dan Verveer of den Belg van den Theemse, die geweldig hard er aan trokken en ronde na ronde op de leiders inliepen.

Een jacht die in de 70ste ronde met succes bekroond werd. Overweel met Buuron hadden kans gezien uit de tweede groep op de leiders te komen en juist toen zij deze te pakken hadden, demarreerde dit tweetal over de kopgroep heen om een 100 meter voorsprong op de leiders te nemen. In het tweede peleton werd het gedrang met elke ronde grooter, maar Buuron

en Overweel slaagden er in met ruim 42 seconden voorsprong hun overwinning veilig te stellen.

Overweel die het snelste in den sprint was klopte Buuron met een lengte, terwijl Marcel van Houte den sprint van het peleton won.

De Rotterdammer Overweel had over de 128 km een tijd van 3 uur 32 min. 44 sec gemaakt. Van de 62 renners legden slechts 17 het geheele wedstrijd

af.

Amateurs: 1. Chr. Smits, 2 De Ruiter, 3 van der Veken, 4 H. Nak, 5 Langerak, 6 Verheul, 7 Duivenbode, 8 N. N., 9 De Reus, 10 L. van 't Hof. Eerste Nieuweling M. Verveer.

Profs en onafhankelijken, 128km: 1 Arie Overweel, Rotterdam, tijd 3 uur 32 min. 44 sec; 2. Marinus Buuron, Bergen Op Zoom, 3. Marcel van Houte België, 4. Cees Valentijn, Willebrord, 5 Aad van Amsterdam, Leiderdorp, 6. AJanus Heeren, Seppe, 7. Albert Gijzen, Putte, 8 Jan Verveer, België, 9. Petrus van Theemse, België, 10. Janus van der Heijden, Wouw, 11 J. Theuns, Wouw, 12 J. Martens, Rotterdam, 13 W. Reupter Amsterd., 14 Gommans Reuver, 15 J. v. Swelm Nijmegen, 16 De Hoog Amsterdam, 17 Kooij Rotterdam.

Van de 62 vertrekkers kwamen slechts 17 renners aan de finish

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1939.10.02)

WIELRENNEN CLAES WINT DE RONDE VAN FEYENOORD

Zondag werd op het traject aan den Krommen Zandweg te Rotterdam de op 31 Augustus j.l. uitgestelde Ronde van Feyenoord verreden, waarvoor veel publieke belangstelling bestond. De uitslagen luiden:

Amateurs, 80 K.M.: 1. Chr. Smits, Rotterdam, in 2 uur 19 min. 461/5 sec; 2. Joose, Made; 3. K. van Vliet, Gouda; 4. Bravenboer, Feyenoord; 5. De Ruiter, Rotterdam; 6. v. d. Berg, Ouderkerk a. d. IJsel.

Profs en onafhankelijken, plm. 80 K.M. of 50 ronden van 1609 meter: 1. Georges Claes, Leuven, in 2 uur 10 min. 33 sec; 2. Aad van Amsterdam, Leiderdorp; 3. Chris van Gent, Rotterdam; 4. Cees Valentijn, St. Willebrord; 5. John Braspennincx, Princenhage; 6. Bas van Krimpen, H. I. Ambacht; 7. A. Riethof, Rotterdam; 8. Jan Gommers, Dongen; 9. Bat Lauwers, Rotterdam; 10. Marinus Buuron, Bergen op Zoom.

 

SCHEVENINGEN.(1939.06.10)

Scheveningsch Wieler-Criterium. Dubbele Belgische zege in

Demmenie de beste Nederlander.

Evenmin als de eerste wielerwedstrijd op den Scheveningschen boulevard, nu drie jaar geleden, heeft de herhaling van Zaterdag de sportieve gevoelens van de ca. 40.000 toeschouwers kunnen bevredigen, omdat het slot andermaal een onregelmatig verloop had en niet dien uitslag bracht, welke meer in overeenstemming zou zijn geweest met het beeld van een strijd en de capaciteiten van de deelnemers, maar speciaal van de deelnemers, die in aanmerking kwamen voor de eerste plaats. Zonder den overwinnaars den Belgen Dekuysscher en Vissers, ook maar iets te kort te doen, staat het toch wel vast, dat het resultaat anders zou zijn geweest, indien Kaers hen niet te hulp was gekomen op een wijze, welke een sneller ingrijpen van de jury ten volle zou hebben gerechtvaardigd en die het misnoegen opwekte van zeer velen langs het parcours. Met een ronde achterstand nestelde hij zich in de kopgroep en stopte daar allen af, om zoodoende zijn landgenooten de gelegenheid te geven een nuttigen voorsprong te nemen op.... Demmenie, den jeugdigen Rotterdsmmer, dien de grootsten onder Europa's wielergrootheden dezen middag hadden leeren vreezen. We willen geenzins beweren, dat Demmenie den wedstrijd bij een normaal verloop zou hebben gewonnen, maar zoo gunstig was zijn positie, dat een nog betere dan de nu behaalde, overigens zeer eervolle vierde de

VLAKKE WEDSTRLJD MET ONREGELMATIG SLOT.

Kaers de booswicht. Deminenie de held. Dat is wellicht het eenige, wat men zich later van dezen stralenden zomerdag te Scheveningen zal berinneren, Niet de sensatie van de Derny-motoren, omdat zij in het geheel geen sensatie bleken te zijn en misschien zelfs oorzaak waren. dat het een vrij saaie wedstrijd werd, waarin mannen als Kint, Pelissier, Archambaud. Rossi, Romain Maes en Mortano, om maar een paar buitenlandsche beroemdheden te noemen, genoe­gen namen met een tempo, dat niet veel hooger was dan dat van de amateurs, die vooraf op eigen kracht een wedstrijd over 35 km. hadden gereden.

Kaers en Demmenie. Zij schreven de geschie­denis van dit Scheveningsche Criterium, ieder op zijn eigen manier. En het is daarom voldoende hun wedervaren te vertellen.

Op het vastgestelde tijdstip van vertrek was er nog geen sprake van, dat de Rotterdammer. die reserve was, mocht starters. Hij drong er echter op aan, vroeg zijn kans en na heel wat gepraat wist hij de heeren te vermurwen. Zoo vertrok hij een half uur later als 26ste deelnemer, als Jongste tevens in jaren en ervaring, In gezelschap van een uitgelezen schare ren­ners, die stuk voor stuk voor de overwinning in aanmerking kwamen: geharde wegcoureurs, wier namen we reeds noemden en specialisten achter den motor, zooals Slaats, Wals, Groenewegen en Van Amsterdam. die voor velen de grootste favoriet was, omdat hij de geheimen van den Dernymotor door en door kent.

Pellenaers ontvlucht

De eerste kennisrnaking met de bromvliegen viel niet mee. Die van Heslinga kwam niet ver, zoodat Demmenie zonder kwam en zijn heil moest zoeken achter den rug van een anderen renner. Pas een ronde later werd hij weer opgevangen door een reservemotor en in dien tus­schentijd had Pellenaars de groep uit elkaar ge­trokken door onmiddellijk een niet onbeduiden­den voorsprong te nemen. Ook Wals en Van Schijndel hadden pech; de laatste moest zelfs op­geven, doch Wals kwam weer bij, zoo verras­send snel, dat men op onderzoek uitging en ontdekte, dat hij de lus aan het eind van den boulevard had overgeslagen! Deze lus noodzaak­te de renners telkens sterk af te remmen, zoo­dat het tempo niet veel boven de veertig kilometer kwam. Het afremmen en het steeds opnieuw aanzetten vroeg krachten en capaciteiten,

waarover slechts weinigen bleken te beszchikken en zoo kwam er al spoedig teekening in den strijd. Pellenaars kon het niet houden, evenmin als Kaers, die de leiding van hem had overgenomen en in de vierde van de twintig ronden slaagden zes man er in zich van het peleton af te scheiden, n.l. Dekuysscher, Litschi, Vissers, Kint, Rossi en Van Amsterdam. die om beurten probeerden weg te komen, doch daarin niet kon­den slagen.

Achter hen worstelde een groepje om aansluiting te krijgen en in dat groepje zaten Archam­baud. Kaers, Slaats, M. Clemens, Pellenaars, Dem­menie en Majerus. Daarop werd de eigelijke strijd geconcentreerd. Met groote onderlinge verschillen draaiden Montro, Pelissier. Romain Moes, Boeyen, Wals (die steeds door pech werd achtervolgd). Danholt, Groenewegen, Jef v. d. Vijver en Martano hun rondjes zonder verder illusies te koesteren en daardoor steeds meer terrein verliezend.

Demmenie’s opmarsch

Van de zeven achtervolgers bleven er slechts drie over en dat moment koos Demmenie uit om zich los te rukken en alleen op zoek te gaan naar de vluchtelingen, wier voorsprong nog was vergroot. Drie ronden lang vocht de Rotterdam­mer alleen tegen de overmacht gevolgd door Ar­chamband, die Clemens van zijn wiel had gereden. Toen, op korten afstand van de leiders, werd hij door den Franschen wereldrecordhouder ingehaald en samen  kregen zij inderdaad aansluiting. De hoofdgroep bestond dus nu uit acht man, van wie Kint moest achterblijven wegens pech. De rest tolde gestatig rond en de een na den ander werd gelapt.

Zoo was de situatie op de helft van den strijd en Litschi achtte het moment gunstig om er tus­schen uit te knopen. Hij nam een paar meter kwam zelfs op zeventien seconden en toen de an­deren niet voldoenden strijdlust toonden om den achtervolging te beginnen, was het wederom Demmenie, die wat kleur aan den strijd gaf door er alleen op uit te gaan.

Vissers, die hem wilde vergezellen, moest hem laten gaan; de Rotterdammer kwam op negen seconden achter Litschi, maar liet zich toen wijselijk weer inloopen door de groep, waaruit Van Amsterdam was verdwenen door een in­zinking. waar hij op eenigen afstand hard­nekkig tegen vocht.

De rol van Kaers

En hier, in de vijftiende ronde. begon Kaers zijn rol te spelen. Hij werd gelapt door Litschi, wiens voorsprong nog veertien seconden be­droeg en bleef hangen aan het wiel van Vissers, die het peloton aanvoerde en tenslotte op den vermoeiden Litschi bracht Meteen ging Dekuysscher er van door, Kaers stelde zich aan het hoofd van het peloton en zorgde er voor, dat zijn landgenoot rustig zijn voorsprong kon vergrooten, in een ronde tot 35 sec. en in twee ronden tot 1 min. 15 sec.

De rest spartelde als paling in een fuik en te laat besefte de jury, wat er gebeurde. Toen zij ingreep, was het te laat.Met nog een rondo te rijden, kon Dekuysscher de zege niet meer ont­gaan. Zijn landgenoot Vissers wist zich in de laatste twee kilometer nog los te rukken en aldus beslag tr leggen op de tweede plaats, terwijl achter hem Archambaud en Demmenie om de derde en vierde plaats vochten, welke door hen in deze volgorde werden bezet

De volledige uitslag werd:

Beroepsrenners: 1. Camiel Dekuysschcr (België), achter P. de Bruin in 2 uur 24 min. 54.8 sec.; 2. Ward Vissers (België). in 2 uur 25 min. 7 sec.; 3  Maurice Archambaud (Frankrijk) 4. Joop Demmenie (Nederland): 5. Aad van Amsterdam (Nederland); 6. Carl Litschi (Zwitserland); 7. Juul Rossi (Italië): 8. Mathias Clemens (Luxemburg); 9. Luciano Montere (Spanje); 10. Frans Slaets (Nederland).

DE AMATEURS

Van waarlijk strijd kon ook bij de amateurs, zeventig in getal, die het programma openden met een race over zeven ronden (35 km.), moei­lijk worden gesproken. Het werd meer een „versnelde wandeling'". een soort ganzenmarsch, allemaal netjes achter elkaar. Het was al een gebeurtenis, wanneer een een paar meter wist te nemen. want tot een serieuze ontsnapping kwam het niet. Een sprint moest derhalve de beslissing brengen en het werd een lange sprint, waarin de sedert eenige maanden te Rotterdam woonach­tige Tilburgenaar Martens de sterkste was.

De uitslag was:

Amateurs± 1. J. Martens. Rotterdam, 35 km. In 55 min. 33.8 sec.; 2. M. J. Jansen. Eindhoven. 3. F. G. Tilburgs, Helmond; 4. K. v. Noort, Den Haag: 5. A. v. d. Berg, Ouderkerk/IJsel: 6. A. Lodewijks, Lei­den; 7. Chr. Smits. Rotterdam: 8. A. J. Driessen, Voorburg, 9. A. Pijnenburg, Tilburg; 10. B. Hordijk, Rotterdam,

 

TEGELEN.(1939.08.12)

J. Braspenninx wint bij de profs.

Onder zeer groote belangstelling werd Zaterdagmiddag te Tegelen de vierde internationale ronde van Tegelen verreden, georganiseerd door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Tegelsch Belang. Aan het hoofd- nummer, den 100 km. wedstrijd voor profs en onafhankelijken nam de volledige Tour de Franceploeg deel, waarvan in den fellen strijd, die zich hier ontwikkelde, slechts twee overbleven. Van de 48 gestarte renners reden er slechts 18 den wedstrijd uit. Vooraf werd de Tour de Franceploeg en vooral Lambrichts gehuldigd, alsmede de nationale kampioenen Hellemons en Tacken, welk achttal een eereronde reed. De uitslagen luidden:

Nieuwelingen over 26 km. 26 deelnemers: 1. J. Liebregts (IJmuiden) 41 min. 21 sec; 2 op 200 m. Stronk (Utrecht); 3. Verstraeten (Breda); 4. H. Keizer (Amsterdam); 5. F. Petri (Amsterdam); 6. H. van Hoogstraten (Blerick); 7. Bakker (Rotterdam); 8. G. Meerkerk (Rotterdam); 9. C. Muna (Amsterdam) 10. Tosserams (Venlo).

Amateurs. 23 deelnemers. Afstand 60 km: 1. M. Jansen (Eindhoven) 1 uur, 32 min. 2 sec. 2. Ch. Hofman, Roermond, 3. Wertler (Jutphaas), 4. M. Sigaar (Leiden), 5. W. Buets, 6. Kroonen, Beuningen; 7. P. Verschuren (Rotterdam), 8. F. Jesmiatho (Chčvremont), 9 A. Lodewijks (Leiden), 10. P. Ekelmans (Eindhoven),

Professionals en onafhankelijken over 100 km. 48 deelneners:  1. John Braspenninx (Princenhage) op 50 m. 2. Georges Claes (Leuven), 3. Albert Bosman (Opmeer), 4. Louis Motké (Amsterdam), 5. Jan Banken (Waubach), 6. Aad van Amsterdam (Merxem), 7. Cees Valentijn (St. Willebrord), 8. Jan Lambrichts, 9. Henri Maas (Geldrop),10. F. Tilburgs (Helmond), 11. P. Gommens (Reuver), 12. J. Hellemons (Bleiswijk), 13. H. Peeters (Antwerpen), 14. J. Theuns (Wouw), 15. W. Reuter (Amsterdam). De profs reden over de 100 km 2 uur 27 minuten 46 2/5 sec.

 

TILBURG.HASSELT.(1939.07.02)

GUUS SAES TWEEDE OP CIRCA 10 SECONDEN

Limburgsche pechvogels waren Tacken en Willems en bij de Amateurs Ch. Hofman

Bijzonder geslaagd mag de Ronde van de Hasselt  (Tilburg) stellig genoemd worden, want tienduizenden hebben langs het parcours hetwelk uit klin- keren en zandwegen bestond waarbij een klein gedeelte moderne bestrating alwaar het dus gemakkelijker racen was.

Zóó groot was de toeloop dat de menschen hooger sfeeren opzochten en platdaken en dakgoten benutten om een beter en rustiger uitzicht op het

“rennersveld” te kunnen hebben.

Het moeilijke traject dat buitengewoon geschikt is voor wegraces is 3250 Km groot en moest door de amateurs in totaal 20 maal worden afgelegd dus 65 Km. De eerste ronden werden het eerst gepasseerd door resp Lodewijks Leiden en Jaap Engel en Jac van Vliet, doch daarna vertoonden zich de Hengeloer (Twente) G Spenkelink op kop en deze heeft het bestaan om vanaf de vierde of vyfde ronde den kop te nemen en te behouden, waarbij als fraaiste resultaat valt aan te stippen dat hy na elf ronden alleen wist door te komen voor den Tilburgenaar Fr Donders en vanaf dat moment heeft hij alleen tegen allen gereden en gelukte het den Twentenaar om met seconden voorsprong alleen door de finish te gaan.

Luide werd Spenkelink door de enthousiaste toeschouwers aangemoedigd en vooral tegen de laatste ronden was de interesse voor zijn prestatie Overwel- digend. Hier is weer eens iemand als outsider overwinnaar geworden en dat moet de wielersport juist hebben.

De Twentenaar die het wedstrydwezen wel kent, maar nog niet veel klassieke ronden gunstig beeindigde heeft in Tilburg furore gemaakt.

Bij de gestarte 90 amateurs waren ook de Limburgers Saes en Hofman.

De Roermondenaar was al heel ongelukkig. In de 3e ronde moest hij door pech getroffen opgeven.

Guus Saes had meer fortuin, maar ook veel meer koers inzicht dan Zaterdag jl. te Hilversum.

Toen het na flying start reeds direct in snel tempo begon, vertoefde de Weertenaar niet in de achterhoede en toen de 3e ronde in 3 minuut was

volbracht werkte Saes zich geleidelijk aan naar de plaatsen waar hij zich als gekend renner moet bevinden.

Werdler Jutphaas die anders zóó energiek te werk kan gaan had na Hilver- sum nog niet veel geleerd of ... hij had met pech te kampen. In elk geval de man van Jutphaas verachterde om na enigen tijd het onmogelijke in te zien en tot besluit opgave.

Halverwege den wedstrijd was Jaap Engel op kop gekomen, de Ned kampioen ging de groep vooraf met geringe avance, maar Engel had bandbreuk en de concurrenten spurtten hem voorbij.

Nochtans zagen we hem in de volgende ronden weer in een der eerste groepen maar in de laatste phase heeft de Amsterdammer geen groote rol

kunnen spelen d.w.z ’t werk van een kampioen die den vluchteling weet in te halen en te passeeren om daarna gegevierend te vervolgen. Dat is wat Jaap Engel zoo gaarne verwenlijkt ziet, maar het gelukt niet altijd. Niettemin heeft de amateur-kampioen ook te Tilburg weer fraai gepresteerd.

Guus Saes niet minder. Na 14 ronden zagen we Guus met brio in actie en op dit moeilijk parcours kwam de wegrenner Saes voor den dag.

Op 30 seconden volgde hij met Engel, M Jansen, die ook verdienstelijk reed en zich meermalen onderscheidde.

Hooyman, Norbert, Hofstede, Blauw (Zaandam) den leider Spenkelink.

Spenkelink had dezen voorsprong ook nog in de voorlaatste ronde maar in de laatste ronde kwam de Weertenaar zóó geweldig opzetten dat de Twentenaar slechts met ruim 10 seconden kon winnen, en sloeg Saes in den sprint niemand minder dan Jaap Engel en Mathieu Jansen.

Bravo Guus. Dat was te Tilburg beter bekeken, dan Zaterdag jl te Hilversum en Guus fluisterde ons na den wedstrijd toe. Deze wegwedstrijd lag me wat was een koers voor mij. Verder verwijzen we naar den uitslag:

Amateurs: 1. G J Spenkelink Hengelo 65 Km in 1.39.50; 2. Guus Saes Weert op ruim 10 sec; 3. Jaap Engel Amsterdam; 4. M Jansen Eindhoven; 5. Mooyman Den Haag; 6. Braspenning Princenhage; 7. J Nulkes Tilburg; 8. P Kouwenhoven; 9. P Timmermans Tilburg; 10. G Blauw Zaandam; 11. L Lenaert; 12. Fr Donders Tilburg; 13. Broers; 14. Jac van Vliet Gouda; 15. C Joosen Made;

De Profs en Onafhankelijken

In deze categorieen startten 56 renners waarbij de Limburgers Tacken en Willems Maastricht.

Beiden waren zeer onfortuinlijk. Tacken was vooral in het begin enorm op dreef en was steeds in de voorste gelederen daar waar Motke, Hopstaken, Gijsen, Griffioen - inmiddels onafh geworden -  van Helvoirt. Stuyts. Jan van Swelm e.a streden.

De Blericker verachterde in de 9e ronde en wij volgden hem zeer nauwkeurig In de 10e ronde kwam hij te vallen en had pech gehad, zoo meenden wij te vernemen en Tacken was na 10 van de 33 ronden reeds uitgeschakeld. Jammer evenzoo onfortuinlijk was de Maastrichternaar Willems.

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam; 2. Theo Hopstaken; 3. Gerrit van Ruit; 4. Albert Gijzen; 5. John Braspennincx; 6. Cees Valentijn; 7. G. Meulendijks; 8. Gerrit Boeijen; 9. Antoon Steenbakkers; 10. Herve Theunis;

 

VALKENBURG.(1939.05.15)

UITSTEKENDE COURSE VAN SAES

VAN AMSTERDAM WINNAAR BIJ DE PROFS

Een spannend duel  Schulte – van Amsterdam- Middelkamp

De ronde van Valkenburg bestaat niet meer. We zullen in het vervolg moeten spreken van criterium. Deze naamswijziging heeft plaats gehad bij gelegen- heid van het eerste bestaanslustrum van deze wegwedstrijden.

Onder groote belangstelling werd Zaterdagmiddag deze koers verreden welke bij de amateurs gewonnen werd door Bosma uit Opmeer en bij de profs en onafhankelijken door van Amsterdam na een feilen eindstrijd met Schulte en Middelkamp.

De ronde van Valkenburg - thans het criterium - heeft naam gemaakt in den lande en geen wonder, want hetgeen de onvermoeibare alomtegenwoordige en alwetende heer B H G Pisters met zijn staf hier presteeren verdient waar- deering. Natuurlijk is het geheel niet feilloos, dat spreekt van zelf en dat kan en mag niemand verwachten.

Toch willen wij hier enkele wenken geven niet bedoeld als critiek maar als middel tot verderen uitbouw van deze criterium.

En dan hebben we een verzoek tot de organisatoren nl om de wedstrijden een uur eerder te laten beginnen opdat de menschen die van buiten

Limburg komen in staat zijn den wedstrijd tot het einde te volgen en niet moeten vertrekken wanneer de spanning op zijn hoogst de strijd om de eindzege op zijn felst is Dit zou ten zeerste gewaardeerd en op prijs gesteld worden

En dan zouden wij nog even willen wijzen op de plaatsen welke voor de pers gereserveerd zijn en van waaruit zoo goed als niets te zien is, doordat de jury-tribune er juist naar voren loopt zoodat den journalisten het zicht totaal ontnomen is. Wanneer men aan deze puntjes bij een volgende gelegenheid zijn aandacht wil schenken zal dit weer een aanmerkelijke verbetering zijn.

Thans iets over de wedstrijden zelf die in alle opzichten een succes zijn geworden. En wat de deelneming en wat het gehalte betreft.

De amateurs hebben een uitstekenden koers gereden en wanneer er hier een uitblinker te noemen valt dan is het ongetwijfeld de Weertenaar Guus Saes. Deze jongeman was onbetwist de sterkste in deze categorie en zou ongetwijfeld als overwinnaar uit het strijdperk zijn getreden wanneer de Leidenaar Lodewijks met wien hij steeds aan den kop reed op het laatst niet gelost had, waardoor Saes het werk alleen moest doen wat hem ten slotte natuurlijk te zwaar lag. Daarvan profiteerde Bosma met Opmeer die ten slotte met 15 seconden voorsprong op Saes met de bloemen ging strijken.

Charles Hofman plaatste zich zevende. Hij reed niet slecht maar kon toch niet op volle kracht komen, het ging een beetje stroef. Volhouden moet

het parool zijn van den Roermondenaar, hij zal er komen dat staat voor ons vast. Dezelfde periode van pech welke hij thans doormaakte hebben tal van groote renners gekend. Zij hebben er zich doorheen geslagen en zijn momenteel uitstekend in vorm.

Zeer goed reden in deze categorie verder de Groot uit Amsterdam, Lodewijks uit Leiden en Buets uit Treebeek, die zich evenals Charles Hofman onder de prijswinnaars wisten te klasseeren.

De amateurs hebben een flinken koers gereden. Opvallend was echter het buitengewoon groote aantal uitvallers wat wij ook bij de profs en onafhan- kelijken moesten constateeren.

Deze heeren zijn zeer goed opgekomen en de elite van Nederland en Belgie op den weg was aan den start verschenen o.m  de neven R en S Maes en Felicien Vervaecke. Jan Pijnenburg kwam ook eens kijken, startte draaide verschillende ronden en verdween toen uit den strijd.

Jammer was het dat de Tour de France-rijder Dominicus machine defect kreeg. En dan had deze sympathieke renner des morgens nog een dubbeltje

gevonden in Valkenburg, wat hem volgens zijn zeggen geluk moest aanbrengen. Jawel En toch bracht het hem geluk. We zagen hem namelijk het contract voor de ronde van Luxemburg teekenen en dat was toch wel heel wat waard.

Felicien Vervaecke kreeg ook een mankement aan zijn machine dat hem verder rijden onmogelijk maakte, hetzelfde gebeurde met Hellemons.

Volkomen overeenkomstig onze verwachtingen is het een mooie koers geworden, mooi voor het publiek, zwaar voor de renners die hebben

moeten vechten van het begin tot het einde. Opvallend goed reed Piet Gommans uit Reuver, die langen tijd den toon aangaf en ronde na ronde aan

den kop reed. Op het laatste zakte hij af. Zeer waarschijnlijk was zijn reserve-kracht niet voldoende om het tot het einde toe vol te houden.

Maar desondanks ons compliment aan den sympathieken Reuverschen jongeman. Hij heeft zich uitstekend geweerd en bewezen in vorm te zijn.

De strijd was vol afwisseling en sensatie ronde na ronde en eerst in de laatste 25 Km kwam er teekening, ontbrandde de strijd eerst voor goed. Toen

waren Schulte, Middelkamp, van Amsterdam de Belg Janssens, Braspenning en Maes naar voren gekomen en gaven den toon aan. Een geweldig duel ontbrandde. Algemeen dacht men aan een zege van Gerrit Schulte maar toen kwam van Amsterdam geweldig los en sloeg Schulte in de sprint met een half wiel.

Hoe de strijdt verliep

Om even over tweeen verscheen de bonte groep der amateurs aan den start voor ronden van in totaal 60 Km. Er zijn 37 deelnemers

Zooals gewoonlijk zetten de amateurs er direct een flinken gang in en als ze voor de eerste maal de finish passeeren ligt Saes uit Weert met eenige voor- sprong aan den kop. In het groote peleton zien we ook Charles Hofman passeeren. Hij probeert het vandaag eens zonder derailleur wat o.i niet slecht gezien is. Na de tweede ronde is de Weertenaar reeds afgezakt en J. Engel uit Amsterdam en Toontje Pijnenburg uit Tilburg liggen aan de spits. De tweede ronde werd in 2 m 29 sec gereden.

Vanzelf sprekend varieert het beeld van den strijd doorloopend zoo ligt in de derde ronde Hofstede uit Gouda aan den kop in de volgende Nico Janssen uit Maastricht terwijl in de 5de ronde Bosma het eerst over den eindstreep gaat.

Verschillende renners beginnen reeds aardig te slingeren en het duurt niet lang of de Vries uit Heerlen, S Smeets uit Valkenburg, Denissen uit

Roosendaal en Bohemen uit Amsterdam verdwijnen van het circuit.

Charles Hofman en Guus Saes blijven ongeveer in het midden van het peleton. Zij sparen hun krachten blijkbaar voor straks. Saes weet zich los

te werken en in een kopgroep van drie te komen. In de 9de ronde ligt de Weertenaar aan de spits De strijd is nog vrij mak en er gebeurt heel weinig.

In de 12de ronde brengt een premie wat leven in het veld. Nico Janssen uit Maastricht krijgt bandenpech en verdwijnt evenals Hofman uit Valkenburg. De premie wordt gewonnen door Buets uit Trebeek die met van Vliet uit Gouda en Bosma uit Opmeer demareert. Saes zet een felle achtervolging in en loopt flink in. Bijna in elke ronde valt er een renner uit.

Charles Hofman rijdt heel soepel en regelmatig. Het veld raakt langzaam uit elkaar.

In de 15de ronde passeert Lodewijks het eerst de finish. Na een premie in de volgende ronde hebben Lodewijks en Buets bijna 200 M voorsprong.

Dat wordt Hofman te bar. Hij zet een geweldige achtervolging in luide aange- moedigd door zijn talrijke rijke supporters.

In de volgende ronde ligt Lodewijks alleen aan den kop op 4 seconden gevolgd door Charles Hofman. Er komt thans meer spanning in het veld.

Er zijn 17 ronden gereden Nog steeds vermindert het aantal renners. In de volgende ronde heeft Saes de achtervolging van Lodewijks opgenomen en is

Hofman weer in de groote groep teruggevallen.

Jammer hier had Charles moeten doorzetten. Saes slaagde er in den Leidenaar in de 19de ronde in te loopen. De voorsprong van Lodewijks en Saes bedroeg 15 seconden. Verschillende renners zijn reeds gedubbeld. Ondertusschen voeren Lodewijks en Saes hun voorsprong op het peleton op

tot 28 seconden. Tot nu toe hebben 17 renners opgegeven.

Charles Hofman heeft zich in de 24ste ronde losgerukt van het peleton en zet met Bosma de achtervolging van Saes en Lodewijks in. De Weertenaar rijdt in prachtigen stijl. Charles Hofman kon de achtervolging niet volhouden en valt weer eenigszins terug.

De wedstrijd wordt eenzijdig doordat er geen serieuze uitlooppogingen worden gedaan. Lodewijks en Saes blijven onbedreigd aan den kop.

In de 30ste ronde wordt een geweldige achtervolging ingezet. Buets komt weer bij den kop terwijl Charles Hofman ook eenigszins inloopt.

Saes sleept ondertusschen weer een premie in de wacht. Na 1 u 17 m 13 sec waren 30 van de 40 ronden afgelegd. In de volgende ronde zitten Lodewijks

dewijks en Saes weer alleen aan kop. Op 35 seconden volgt Charles Hofman. De tweede groep loopt in. Het gaat er op lijken dat de leiders nog ingeloopen zullen worden. De tweede groep heeft haar achterstand tot 19 seconden gereduceerd.

Charles Hofman ligt nog 30 seconden achter. De kans van Hofman om de uitloopers nog in te halen is thans verkeken. Charles is 35 seconden achter,

dat is in 4 ronden niet meer in te halen.

In de 37ste ronde is Saes alleen los en weet zes seconden voorsprong te nemen. Prachtig werk van den Weertenaar.

In de 38ste ronde heeft Saes nog steeds fraai de leiding terwijl Lodewijks in de volgende groep zit en moeite heeft om die groep te houden. Ch Hofman is 49 seconden achter geraakt.

In de 39ste ronde heeft Saes zijn plaats moeten afstaan aan Bosma uit Opmeer. De uitslag werd na feilen eindsprint:

Amateurs: 1. A Bosma Opmeer tijd 1 u 43 m 37 sec; 2. Saes Weert op 15 seconden; 3. C de Groot Amsterdam; 4. Lodewijks Leiden; 5. C Joosen Made; 6. Buets Treebeek; 7. Ch Hofman Roermond; 8. Hofstede Roermond; 9. P Kors Amsterdam; 10. Peperman Hoensbroek; 11. M Jansen Eindhoven; 12. T Pijnenburg Tilburg;

De Profs en Onafhankelijken

Om 4 uur startten 65 beroepsrenners en onafhankelijken waarbij de groote Nederlandsche renners o.m de Tour de France-rijders, verder Jan Pijnenburg Schulte, Gommans en Demmenie, wiens schorsing heden is afgeloopen en die voor het eerst als beroepsrenner start.

Direct zetten de groote heeren er een flink tempo in. In de eerste ronde rijden Motke en de Belg Steegmans aan den kop gevolgd door Hellemons Stuyts en de Korver.

De eerste premie werd gewonnen door H Maas uit Geldrop. De tijd van de 2de ronde bedroeg 2 m 30 seconden, waaruit dus bleek dat de profs direct op volle kracht toerden. Na eenig verkennen gaat Demmenie er tusschen uit en weet een voorsprong te nemen. Achter hem volgen Reuter en Gerrit v d Ruit. In de zesde ronde ligt de Belg Vervaecke aan den kop gevolgd door Reynders uit Ginneken en A de Korver uit Willemsdorp.

In de achtste ronde was de volgorde nog hetzelfde. De Belg Vervaecke reed uitstekend. In deze ronde geeft de eerste renner wegens machinedefect op.

In de volgende ronde ligt een groep van 5 renners aan den kop nl Jan Gommers, A de Korver, Vervaecke, Kees Valentijn en Jaak de Meyer (B). Er wordt in een uitstekend tempo gereden. In de volgende ronde ligt Valentijn alleen aan de spits, daarachter volgt een groep van twee, bestaande uit de renners Castermans en Piet Gommans uit Reuver.

Een tweetal reners hebben reeds een ronde te pakken.

In de 11de ronde is Tacken uitgeloopen en weet 4 seconden voorsprong te nemen. Ook in de volgende ronde weet de Blericker zijn voorsprong te

houden

Overweel en Castermans staken in de volgende ronde den strijd. Tacken heeft in de 13de ronde gezelschap gekregen van de Korver. Spoedig weet

v d Stel zich bij de leiders aan te sluiten. In de 14de ronde is de stand nog ongewijzigd. Jan Pijnenburg is ook van het tooneel verdwenen.

De Korver blijft de leiding behouden met R Maes en Tacken.

Weer noteeren we enkele uitvallers.

De 17e ronde wordt door Seijen genomen die daarmede een premie in de wacht sleept. Demmenie en Hellemorns hebben zich bij de kopgroep aangesloten.

In de 18de ronde is Tacken er weer tusschen uit. Gerrit Schutte zet de achtervolging in, terwijl Dominicus tengevolge van een defecten derailleur

den strijd moet staken. Tacken is nog steeds weg, thans op enkele seconden achtervolgd door J Braspenning. In de 20ste ronde is Kees Valentijn los.

De strijd woedt thans in volle hevigheid en de renners hebben het waarachtig niet gemakkelijk. Het is een zware koers

In de 21ste ronde zitten Demimenie en Tacken weer aan den kop en zoo wisselt het beeld van den strijd doorloopend. R Maes staakt eveneens den

stryd wegens machinedefect.

De volgende ronde brengt geen verandering. Piet Gommans en Motke weten zich bij het leidend peleton te voegen. De renner uit Reuver doet uitstekend zijn best. Felicien Vervaecke moet in de 23ste ronde den strijd wegens ban- denpech staken. Even later heeft Gommans alleen de leiding. Er zjjn thans 14 renners uitgevallen.

Gommans rijdt geweldig en weet zijn voorsprong te vergrooten en daarbij een premie van een rijksdaalder te winnen. Hij maakte hierbij de snelste ronde nl 2 m 27 sec. Hij is 17 seconden weg op het peloton dat onder leidig van Schulte staat.

Hellemons weet zich uit het peleton los te werken en zet den Reurverschen renner na, die 2 seconden weet in te loopen. In de 28ste ronde heeft de Tour de France-man Piet Gommans ingehaald.

Beiden blijven den kop houden zonder verder terrein te verliezen.

De 30ste ronde geeft een mooi duel te zien tusschen Gommans en Hellemons dat door den Limburger gewonnen wordt die hiermede wederom beslag op een premie weet te leggen.

In de 32ste ronde heeft Gommans de leiding moeten afstaan aan Schulte en Demmenie.

De 33ste ronde werd in 2 m 29 sec gereden. In de volgende ronden zitten Schulte en de Korver aan de spits. In de tweede groep liggen Valentijn en

Verveer en even daarachter Tacken, Peters, Buuron, Seyen, Braspenning, Gommers. Gommans is flink afgezakt. v d Ruit weet zich evenmin bij de

kopgroep aan te sluiten. Het duurt niet lang of het geheele peleton ligt practisch bij elkaar

In de 38ste ronde kwam van Amsterdam het eerste aan gevolgd door Schulte, Seyen, Piet van Nek, Evens (B), Gerrit v d Ruit, Motke, Buuron, Demmenie, Valentijn, L Janssen (B).

In de 39ste ronde hadden Piet van Nek en v Amsterdam de leiding. Er wordt thans flink gereden. De helft van de 80 ronden is thans achter den rug. Zoo blijft de stand voorloopig. Op 9 sec volgden Braspenning, Demmenie, Motke, Hellemons, v Hove (B), Pepels, op 15 seconden Gommans.

Voor de 44ste ronde werd een premie van f 10 uitgeloofd door de militairen die de officieren die f 5 gaven den loef wilden afsteken en dat lukte. In de 43ste ronde lag het groote peleton weer bij elkaar. De premie der militairen van f 10 werd door Banken gewonnen.

In de 45ste ronde leiden Schute en Pepels

In de volgende ronden gebeurt niets bijzonders behalve dat Gommers er vandoor gaat. Na de 52e ronde is de stand als volgt Gommers, Braspenning,

L Janssen (B), Korver, Reuter en v d Voorde aan de kop, daarop Valentijn en Verveer en daarachter het peleton.

Nog steeds wisselt het beeld van den strijd totdat dat 25 K voor het einde er teekening kwam.

Gommers wist uit te loopen maar slaagde er niet in zijn voorsprong te behouden. Braspenning en Schulte bekeken ’t geval en na enkele K ’s zaten beide alleen aan den kop. v Amsterdam zette toen ’n geweldige spurt in en wist de plaats van den Bras naast Schulte in te nemen. Middelkamp en

Lode Janssen deden nog bovenmenschelijke pogingen om de kopgroep in te halen, evenals Maes

Schulte en v Amsterdam bleken ongenaakbaar en hadden ongeveer 20 seconden voorsprong. Ook Seyen probeerde nog in te loopen, echter tevergeefs Bij het passeeren der finish bleek de volgorde te zijn:

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam 120 K in 3 uur 28 m 5 sec; 2. Gerrit Schulte op een half wiel; 3. Lode Janssen (B) op ľ  lengte; 4. Theo Middelkamp; 5. John Braspenning op 10 sec; 6. Sylver Maes op 20 sec; 7. Gerrit van de Ruit; 8. Jan Gommers; 9. Piet van Nek; 10. Huub Seyen; 11. Verveer; 12. Reinders; 13. Banken;14. Valentijn allen dezelfde tijd als S Maes;

 

VINKENVEEN.(1939.00.00)

Profs: 1. Andre de Korver; 2. Leo Houtzeel; 3. Arie Overweel; 4. Antoon Steenbakkers; 5. Reinold Kroese; 6. Jan van der Stel; 7. Louis Motke; 8. De Tacken (Bel); 9. Wim Frank; 10. Jan Panman;

 

VOERENDAAL.(1939.00.00)

Profs: 1. John Braspenninx; 2. Louis Motke; 3. Charles Hofman;

 

WEERT.(1939.08.20)

Voor de derde maal werd gisteren de Ronde van Weert gehouden.

De amateurs startten met de Onafhankelijken en ze moesten het parcours, dat 1700 m lang was 60 maal afleggen. Buets ging van de 3e tot de 10e ronde alleen op kop met 15 sec. voorsprong, toen voegde Gommans met

nog eenigen uit zijn categorie onafhankelijken zich bij hem. Verschillende renners, zooals Saes, Lodewijks, M. Janssen e. a. verdwenen uit den strijd.

Segaar reed een moedigen wedstrijd. Geheel alleen sprong hy uit het hoofdpeloton weg de vluchtelingen achterna. Ten slotte enkele ronden

voor het einde kreeg Segaar aansluiting. Hij werd in den eindsprint vijfde, doch was de eerste amateur.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Gommans, 2. Buets, 3. v. Krimpen, 4. Janssen, 5 Segaar (amateur) op 1 ronde; 6. Willems (onafh.), 7. C. Joosen (amateur), 8. Kouwenhoven.

Nieuwelingen: 1. G. Loos, 2. L. v. Grienven, 3. P. Vos, 4. Keijzer.

 

ZAANDAM.(1939.05.30)

LAMBRICHTS 8e EN TACKEN 12e

Gitus Saes 3e en Hofman 4e bij de amateurs

De amateurs en nieuwelingen die onder zeer groote belangstelling in de 1e ronde van Zaandam uitkwamen hadden het voorrecht om verschillende

NWU-ploegrenners in hun strijd bezig te zien.

Noch Moeke noch Pronk om er een paar te noemen hebben grootsch werk laten zien en Jaap Engel had overschot van gelijk, dat hij, toen Jaap

met Moeke verachterd was hij geen zin had om Moeke op sleeptouw te nemen in stede van te moeten zien dat Moeke door felle demarrages zou

trachten het verloren terrein te herwinnen.

Daar was echter geen kans voor gezien het feit dat Lodewijks die al enkele ronden alleen op kop zat in de 19e ronde gezelschap kreeg van den nieuw bakken amateur Chr Smits Rotterdam die sedert een paar weken met steeds meer succes als amateur deze categorie is komen versterken.

Toen men in de groep waarin Saes en Hofman lang niet de sloomsten waren het gevaar van deze Zuid-Holl combinatie begon in te zien, ja toen versnelden ook Hofstede c.s het tempo en zagen we meerdere malen Saes energieke pogingen doen om Lodewijks en Smits te bereiken. Hofman deed zijn deel in het werk ook, maar helaas er was in het peleton niet de minste samenwer- king, en daarvan hebben de vluchters geprofiteerd. Het zegevierende duo heeft ook met inzinkingen te kampen gebad en dat is verklaarbaar wanneer men met nog 40 Km te rijden het aandurft om voor de eerste plaatsen tegen zoo’n selecte groep als die te Zaandam gestart was te vechten. Maar nogmaals de samenwerking in het peleton was zoek en daarvan hebben o.i Smits en Lodewijks een deel van hun succes te danken.

Hun overwinning is echter ten volle verdiend en Smits’ zege is nog te treffender toen hij ons liet zien met welke zekerheid hy de Leidenaar Lodewjjks in de sprint kon kloppen.

In Smits zien wij een renner met goede toekomst, nu Saes en Hofman zagen dat de groep steeds achter heen aanging wanneer zij trachtten weg te

komen concentreerden ze hun aandacht op den sprint en daarin zijn ze glansrijk geslaagd. Wanneer men den uitslag observeert ziet men dat het de

eerste de best niet was die voor de Limburgers in het zand moest bijten. Toen de groep ruim 200 meter van de finish de sprint inzette kwam Saes achter uit de groep ineens naar voren gestormd en onweerstaanbaar won hij dezen fraaien sprint, en zijn streekgenoot Hofman volgde hem op een fietslengte, en zorgde voor een dubbel Limburchs overwicht op de selecte groep. Dat was het antwoord aan het peleton dat straks geen zin had om de achtervolging mede in te zetten tegen Smits en Lodewijks.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Toen we in de 29e ronde van de 100 ronden van 1 Km Lambrichts op kop zagen gaf Huub Seijen op. De Maastrichtenaar leek ons nog niet bijster

op dreef althans bleef veel te passief. We hebben hem vorig jaar veel strijd-      lustiger gezien, maar dat zal nog wel komen.

Tacken heeft zich beter doen opmerken en heeft geruimen tijd in de voorste gelederen gestreden, maar het tempo dat ver over de 40 Km was in de laatste phase voor hem te machtig. Zijn naarstig volhouden tot het einde verdient een eervolle vermelding.

Wij zien hem gaarne aan het werk en ook leek het ons dat Lambrichts weer in vollen vorm komt.

Nochtans heeft die Bundenaar zijn stoutmoedige poging om zijn in de 36e ronde genomen voorsprong van 50 meter geleidelijk uit te buiten op het einde ook met verlies moeten bekoopen. Lambrichts had in de 43e ronde 250 meter avance op een groepje, waarin Demmenie zich onderscheidde. Intusschen had Jan van der Stel een premie van een KLM rondvlucht

Gewonnen. Een origineele premie. Halverwege -na 50 ronden dus - ging het groote moment aanbreken.

Gerrit Schulte had een premie gewonnen – na kort tevoren met Demenie en Overweel en Lambrichts te hebben ingehaald - daarna kwam ook de Korver zich bij de leiders aanmelden. Inmiddels had o.m Slaats opgegeven, was Jan van Swelm door onkans uitgeschakeld, en had Jan Gommers met banden- pech te kampen gehad. Zietdaar enkele pechvogels gememoreerd.

Tacen bleef rustig in de groep, arin Braspennig van Amsterdam Valenten en

enkele anderen.Door het hooge tempo waren reeds alrijke renners uit den strijd en restten na 50 ronden achttien renners in koers.

Na 64 Km gaf Houtzeel op en ontsnapten Schulte en de Korver. Dat was ernstig gemeend en daaraan vermocht niemand iets te doen. Des te

betreurenswaardiger was het dat de Korver na eenige ronden door pech van het strijdtooneel verdween. Dat verdiende de moedige jongen zeker niet.

SCHULTE ALLEEN TEGEN ALLEN

Nu streek de adelaar over het gevechtsterrein neer en opermachtig gevoelde hij zich door zijn krachtige vleugels.

Daar was geen houden meer aan. Het publiek moedigde Gerrit onstuimig aan en het werd een gestrekte vlucht zóó subliem en zóó meesleepend dat uiteindelijk ook - na al de overgeblevenen - Braspenning en van Amsterdam voor den Boschenaar op de knien moesten,  en voor een ronde werden gedubbeld. Schulte had 1 Km voorsprong en toen hy die had nam hy al de anderen onder zijn vleugels. Ziedaar de strijd te Zaandam die door circa 15.0OO betalende bezoekers met groote geestdrift werd gevolgd en onder de toeschouwers was de burgemeester van Zaandam.

Voor de organiseerende wielerclub Door training sterk is deze sportdag een daverend succes geworden.

Amateurs en nieuwelingen: 1. Chr Smits Rotterdam 60 km in 1.26.04;

2. Lodewyks Leiden; 3. Saes Weert; 4. Hofman Roermond; 5. Cor Bakker Zaandam;6. Hofstede Gouda; 7. van Vliet Gouda; 8. Bosman Opmeer; 9. Blaauw Amsterdam; 10. Timmermans Loenen a d Vecht; 11. Jaap Engel Amsterdam; 12. Moeke Weesperkarspel; 13. Nienhuis Amsterdam; 14. Pronk Heilo;15. Evers Alkmaar;

Profs en onafhankelyken 100 Km: 1. Gerrit Schulte 100 km  2 uur 33 min 29 sec.; Op 1 ronde dus 1 Km. 2. Joop Demmenie; 3. Aad van Amsterdam; 4. John Braspenning (in sprint beslist); 5. Cees Valentijn; 6. Bernard Franken; 7. Jan van de Stel; 8. Jan Lambrichts; 9. Arie Overweel; Ver achter 10. Janus Hellemons Bleiswijk; 11. van Stek 12. Tacken; (met onderling ruim verschil)

 

ZANDVOORT.(1939.07.10)

BRASPENNINCKX BIJ DE BEROEPSRIJDERS EN M JANSEN WINNAAR BIJ DE AMATEURS

Tacken, Savelsberg, Saes en Hofman uitgevallen.

Zaterdagmiddag had te Zandvoort het groote criterium plaats waarbij de beste in Nederland aanwezige renners aan den strijd deelnamen. Van Belgische zijde waren slechts opgekomen Guus de Loor en J de Meyer, doch misten we Meulenberg, Hardiquest, Boniduel en Braeckeveldt, vier namen

men die wel op het program voorkwamen.

Bij de amateurs was Guus Saes al heel ongelukkis, want in de derde ronde werd hij door de schuld van derden materieel zoodanig gehandicapt dat achterwiel en derailleur dermate beschadigden, dat opgave volgen moest Hofman zagen we na 7 ronden nog doorkomen. maar de helft van den wedstrijd (26 ronden van 2300 meter heeft de Roermondenaar zeker niet gehaald. Wat hem is overkomen weten we niet maar we houden het op tegenslag.

In die eerste phase van den strijd onderscheidde zich de Haarlemmer P v d Heijden in het bijzonder en zelfs na 15 ronden kwam de man der Olympische ploeg nog als eerste alleen door met 12 seconden voorsprong op een half dozijn amateurs nl Engel, Werdler, Hoek, Segaar, Bloem en M Jansen. De Emdhovenaar  Janssen die eenigen tijd geleden het criterium van de Bosch- baan te Amsterdam won wilde ook te Zandvoort toonen dat hij tot de sterkste amateurs moet worden gerekend en toen in de 16e ronde die Haarlemmer

van der Heijden was ingeloopen en de kopgroep dus uit zeven renners bestond deed de Eindhovenaar zeker zijn part om te beletten dat het leidende

peleton grooter zou worden.

Tot en met de 28e ronde bleven genoemde zeven seconden voorsprong op de achter hen jagende groep bestaande uit Piet Kors, C Joosen, J van Vliet, Chr Smits cor de Best (de winnaar van Hilversum) en Cor de Groot. Een zestal ’t  welk tot flinke prestaties in staat is, maar op dit circuit van 2300 meter over prachtwegen niet capabel bleek om de leiders te achterhalen.

v.d.  Heijden de pechvogel

In de voor-laatste ronde kreeg de Haarlemmer van der Heijden, die een zoo fraaien wedstrijd reed pech en tegen bandbreuk kon hij zich niet zóó wapenen of ook het zestal na de leidende groep zou van die Heijden passeeren. Dat was de groote teleurstelling in het laatste stadium van den strijd. De man van het Olympische team had ongetwijfeld beter verdiend.

H. Jansen  winnaar

De 26e en laatste ronde was ingegaan en Engel, Jansen, Werdler, Hoek, Segaer en Bloem zouden beslissen wie zijn naam op de eerelyst van dit criterium zou mogen schrijven. De Brabander bleek tuk op de zege te zijn en na fraaien eindstrijd legde hij beslag op dit amateurnummer. Proficiat Janseen

Amateurs: 1. M Jansen Eindhoven tijd over 57 Km 1 u 26 m 33 sec; 2. Bloem Amsterdam; 3. Jaap Engel Amsterdam; 4. H Hoek; 5. G Werdler Jutphaas; 6. Segaar Leiden; Op ruim 20 seconden 7. Cor de Groot Amsterdam; 8. Cor de Best Haarlem; 9. Chr Smits Rotterdam; 10. Piet Kors Amsterdam; 11. C Joosen Made; 12. J van Vliet Gouda; 13. P van der Heijden Haarlem; 14. Lodewijks Leiden; Daarna Blauw Verschuuren enz enz

De Profs en Onafhankelijken

Deze renners reden 40 ronden van 23O0 meter totaal dus 92 km. Na 12 ronden bestond de kopgroep uit Braspenning, Motke, Rijneveld en Leo

Houtzeel die een voorsprong van niet te groote afmeting hadden op het volgende zestal Valentijn, Bosma, Banken, van Amsterdam, Gerrit Schutte en Demmenie. Na hen kwamen Tacken met Willemse terwijl in die groep E Mulier rustig meedraaide. J Savelsberg die reeds in het begin achter was en

daarna in die groep waarin Muller zich bevond aanlandde was na 9 ronden in de buurt van zijn streekgenoot Muller na 10 ronden eenigiszins los van

die groep en na 12 ronden misten we Savelsberg. Hij was in dit gezelschap die eerste Limburger die van het parcours verdween.

In de volgende ronde was de volgorde der 10 eersten zooals in de vorige ronde en kwamen na dezen onmiddelijk opzetten C Bakker Zaandam

en Theo Middelkamp welke twee laatstgenoemden na 10 ronden by die groep Banken waren terechtgekomen.

De 4 eersten (Braspenning, Motke, Rijneveld en Houtzeel) hadden nu een voorsprong van 35 sec op het achttal dat hen najaagde.

Daarna kwamen een zestal renners met van Swelm en Tacken op kop vervolgens de groep met Muller.

Na 19 ronden had groep Banken (8 renners) de vier eersten ingehaald en had dit dozijn toen een voorsprong van 1 m 48 sec op een groote sliert renners waarbij Tacken en Muller.

Over 20 ronden (halve wedstrijd werd voor de eersten een tijd genoteerd van 1 uur 7 m 35 sec.

Er waren 22 ronden afgelegd toen dezelfde 12 renners leidden, maar na hen had zich een groepje gevormd met Gerrit van de Ruit, den Belg Guus de Loor en den Diemenaar Griffioen, vervolgens Heeren en Overweel en daarna de groep met Tacken en Muller.

Een paar ronden verder konden we Tacken niet meer bij de deelnemers opmerken en meenden we hem reeds iets eerder enigszins te hebben zien

Verachteren. De 2e Limburger was exit.

Onderwijl was ook Gerrit Schulite gekweld door een steenpuist uit het leiders tal verdwenen en zoodoende bestond de kopgroep nog uit de elf genoemde renners.

De kopgroep spilts zich

Na 29 ronden kwamen het eerste voorbij Banken, Bakker,  Braspenning, van Amsterdam, Valentijn en Middelkamp (in willekeurige volgorden) en na hen Demmenie, Bosma, Haarlemmer Rijneveld. Ook in de 30e ronde bleef deze volgorde gehandhaafd, doch na 31 ronden hadden Demmenie en Bakker van plaats gewisseld, zoodat de Zaandammer in die achtervolgende groep was opgevangen en Demmenie zich by de leiders had aangemeld.

De nu volgende ronden bleef de kopgroep intact, dus Joep Banken bij de eersten. Na dit zestal passeerde thans een trein van 13 stuks, daarna 7

pedaalridders waarbij v d Ruit en na dezen de Waalwijker Geene, E Muller en A. Meijnders.

Nog twee ronden

Inmiddels hadden Middelkamp en Braspenning kans gezien om 100 meter te nemen en na dit duo passeerden Banken, Valentijn, Demmenie en van

Amsterdam. Op eenigen afstand Motke en Bosma, vervolgens Bakker en Houtzeel.

De voorlaatste ronde zag Demmenie terrein verliezen en Muller in het bekende groepje verblijven, terwijl Banken zich hardnekkig in de groep der

eersten verdedigde. Bravo Joep…

De winnaar

Het was Braspenning die een paar honderd meter voorsprong had weten te nemen en onbedreigd dit criterium van Zandvoort op zijn naam kon schrijven. Na hem sprintten Middelkamp en van Amsterdam om de 2e en 3e plaats en Andre van Amsterdam won dit duel.

Successievelijk kwamen toen aan de finish Demmenie die zich nog flink geweerd heeft. C Valentijn en als zeer goede zesde Banken. Dat was een keurige prestatie een zesde plaats in een veld hetwelk uit zulke prominenten bestond. We kunnen nu gevoegelijk met den uitslag volstaan:

Profs en Onafhankelijken: 1. John Braspenning  92 Km in 2 uur; Op 200 meter 2. Aad van Amsterdam; 3. Theo Middelkamp; 4. Jo Demmenie; 5. Cees Valentijn; 6. Jan  Banken; 7. Albert Bosma Opmeer (alleen); 8. Louis Motke (alleen); 9. Cor Bakker (alleen); 10. Leo Houtzeel (alleen); 11. J Rijneveld (alleen); Op 1 ronde 12. J Peperkamp ’s Bosch sprint gewonnen van de groep waarbij Riethof, J C Heijden, Schippers, Textor, B Lauwers;

Vervolgens won Gerrit v d Ruit den sprint van z’n groep. E Muller reed den wedstrijd uit doch viel buiten de prijzen.