JAARGANG 1939

                              WEDSTRIJDEN A T/M K

ACHTMAAL.(1939.06.04)

Onder groote belangstelling had j.l. Zondag de derde Ronde van Achtmaal plaats over een afstand van 75 K.M..

De uitslag was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1 J. Engel, Amsterdam; 2 C. Smits, Rotterdam, op 1 wiel; 3 C. Joosen, Made; 4 G. Blauw, Zaandam; 5 A. van Vliet, Gouda; 6 A. Pijnenburg Tilburg; 7 L. Weij, Rotterdam; 8 J, Noyens, Gilze; 9 A van Moor, Oosterhout; 10 H. Heester, Rotterdam; 11. A. de Leeuw, Oosterhout; 12 Ch. Heeren, Sprundel..

Alle prijzen kwamen in handen van amateurs, behalve de tiende waarmede de nieuweling H. Meester nog een extra prijs verwierf. De gemaakte tijd over

de 75 K.M. bedroeg 1 uur 56 minuten en 40

seconden.

 

ALKMAAR.(1939.06.16)

Amateurs: 1. Jan Hofstede Gouda; 2. Cor de Groot Amsterdam; 3. G. Werdler Jutphaas; 4. Chris Smit Rotterdam; 5. J. Rijneveld Haarlem; 6. B. van Gemonde Apeldoorn; 7. Alb. Lodewijks Leiden; 8. van de Heide Haarlem; 9. Jac van Vliet, Gouda; 10. J. v.d. Stel Apeldoorn; 11. P. Roes Amsterdam; 12. A. Kuiper Amsterdam; 13. J. Engel Amsterdam; 14. M. C. Segaar Leiden; 15. H. Bloem Amsterdam; 16. P.Evers Alkmaar; 17. Th. De Boer Harlingen;

Nieuwelingen: 1. G. Savelkouls Den Bosch; 2. J. Middelink Amsterdam; 3. H. Keizer Amsterdam; 4. A. verhage Assendelft; 5. W. Adelaar Jutfaas; 6. F. Hulst Zaandam; 7. F. Petri Amsterdam; 8. A. Woldering Leeuwarden; 9. J. van de Elsher Amsterdam; 11. A.J. Rangelrooij Den Haag; 12. J. Glas Heiloo; 13. H.H. Vos Den Haag; 14. C. van Leeuwen Boskoop; 15. W. Bas Wormermeer; 16. C. Meerkerk Rotterdam;

 

 ALMELO.(1939.07.16)

Gisteren werd te Almelo een wielercriterium gehouden, een wegwedstrijd over 100 K.M. De uitslagen waren:

Profs en Onafhankelijken: 1 John Braspenninx, 2 Charles van de Voorde 3 Albert Bosma, 4 Joop Demmenie, 5 Gerrit Boeyen, 6 Louis van Schijndel, 7 Jan van de Swelm; 8. Bernard Francken; 9. Jan van de Stel; 10. Bas van Krimpen;

Een wedstrijd over 40 K.M. voor amateurs over tien ronden werd gewonnen door Hofstede (Gouda) in 1 uur 2 min. 43 sec; 2 Lodewijk (Leiden), 3 Cronnen (Nijmegen), 4 Segaar (Leiden).

 

AMERSFOORT.(1939.00.00)

Profs: 1. Aad van Amsterdam; 2. André de Korver; 3. Chris van Gent;

 

AMERSFOORT.DENEKAMP.(1939.05.29)

Pedaalridders winnen prijzen in Ronde van Denekamp Amersfoort. —

Tweede Pinksterdag was een viertal renners van de Pedaalridders naar Denekamp getogen om daar deel te nemen aan de Ronde van Denekamp.

Steeds streden de Pedaalridders in de voorste gelederen en wisten zich in de kopgroep te handhaven. De renner De Jager uit Steenwijkerwold wist in een onbewaakt ogenblik te ontsnappen. Toen de anderen bemerkten, dat De Jager weg was en weg bleef, bleek het al te laat te zijn, op hem in te lopen. De ingezette achtervolging had geen resultaat meer en De Jager won met 2 minuten voorsprong.

In de sprint had De Gans het op te nemen tegen den bekenden amateur Segaar uit Leiden. Uit moeilijke positie wist hij toch door te dringen, doch hij kwam slechts tot het achterwiel van Segaar. Zodoende bereikte hij de derde plaats.

Pol kreeg twee ronden voor het einde een defect versnellingsapparaat en wist desondanks nog als zesde te eindigen.

Van Uitert, die de negende plaats bezette, was eveneens goed op dreef.

Er werden 45 renners gestart, waarvan slechts 11 de rit uitreden.

Bij de nieuwelingen startte H. Veldhuizen, die zijn eerste open rit meereed. Hij kwam steeds goed mee, doch een valpartij noodzaakte hem van doorrijden af te zien.

Het parcours was zeer zwaar en de vele smalle wegen bemoeilijkten het demarreren, waardoor de wedstrijd veel aan aantrekkelijkheid verloor

 

AMSTERDAM.RONDOM DE BOSCHBAAN.(1939.05.22)

Middelkamp winnaar bij de beroepsrenners

Zondagmiddag is onder de meest gunstige weersomstandigheden die men zich denken kan het wielercriterium van Amsterdam “Rond om de

Boschbaan” georganiseerd door de Amsterdamsche sportclub “Olympia “ verreden. In totaal waren naar schatting 25000 menschen op het fraaie

parcours aanwezig, aangelokt door het prachtige zomerweer dat alleen reeds een gang naar de Amsterdams roeibaan waard was.

Begonnen werd met een wedstrijd over 60 kilometer meter twaalf ronden voor amateurs en nieuwelingen

In dezen wedstrijd bleven de renners er - hadden 73 amateurs en 44 nieuwelingen ingeschreven - voor het grootste gedeelte bijeen. Pas tegen het einde werden door enkele renners pogingen gedaan een voorsprong te krijgen,  en inderdaad lukte het bij de nieuwelingen den Amsterdammer L. Verdonk zich los te maken van de kopgroep. Dat gebeurde in de negende ronde en in zijn eentje slaagde deze renner er in zijn voorsprong in de volgende ronden regelmatig te vergrooten en zonder eigenlijk bedreigd te worden ging hij in den tijd van 1 uur 31 min 47 sec als eerste door de finish

Bij de amateurs vlotten de uitlooppogingen niet zoo J Engel (Amsterdam) en P Kors (Amsterdam) ondernamen in de negende ronde een poging welke aanvankelijk succes scheen te hebben, doch spoedig bleek dat zij het niet konden bolwerken. Bij het ingaan van de laatste ronde was dan ook nog een groep van ruim 40 renners bijeen. De beslissing viel in de sprint en M J Jansen uit Eindhoven bleek de snelste te zijn. Zijn tijd bedroeg 1 uur 28 min 57 sec.

Het hoogtepunt van den middag was echter de wedstrijd voor beroepsrenners en onafhankelijken over een afstand van 120 kilometer (24 ronden).

Enkele renners w.o P van Nek en J Demmenie hadden hun inschrijving teruggetrokken. 72 Renners zetten den wedstrijd in. Al spoedig wist een groepje renners zich los te maken van de hoofdgroep.

De winnaar van het vorige jaar G van der Ruit uit Capelle a d IJssel had met pech te kampen.

Reeds in de vierde ronde kreeg hij een lekkenband en ondanks het feit dat hij even later de fiets van den Rotterdammer J Leeuwenberg overnam lukte het hem niet zich weer bij de kopgroep te plaatsen met gevolg dat hij wederom door pech achtervolgd in de zevende ronde den strijd opgaf. Trouwens hij was niet de eenige die zich uit den strijd terugtrok. Tegen het slot waren dan ook misschien nog dertig renners van de 72 in den strijd, waarvan er nog verschillende een ronde achterstand hadden opgeloopen.

Aan het begin van de 21e ronde bevonden zich in de kopgroep de renners J F Gerver, Chr v d Voorde, A de Korver, C Bakker, J Theuns, A Hellemoms en Th Middelkamp. Op eenigen afstand volgden de renners J Geene, L Motke, A

Steenbakkers en D Takken, terwijl de derde groep gevormd werd door de renners M Pijn, Fr van Maanen, R Kroese, L Houtzeel en A Overweel, de overige renners volgden op grooten afstand.

In de kopgroep ontspon zich nu een felle strijd waarbij het aan Middelkamp, van der Voorde, de Korver en Hellemons gelukte een geringen voorsprong te nemen bij het ingaan van de laatste ronde. de Banken uit Waubach wist zich later nog bij deze groep te voegen Ook hier moest een eindspurt de beslissing brengen en het bleek dat Middelkamp de snelste was.

De volledige uitslagen luiden

Nieuwelingen:  1 L Verdonk (Amsterdam) 2 C Smits (Rotterdam) 3 H Faanhoff (Amsterdam) 4 G Loos (Amsterdam) 5 H Keizer (Amsterdam) 6. J Laan (Haarlem)

Amateurs: 1 M J Jansen (Eindhoven) 2 A Bosma (Opmeer) 3 P Kors (Amster- dam) 4 H de Hoog (Amsterdam) 5 J v d Heijden (Haarlem) 6 G Blauw (Zaan- dam) 7 A Lodewijks (Leiden) 8 J v Vliet (Gouda) 9 J Valkman (Haarlem) en 10 T Pijnenburg (Tilburg)

Beroepsrenners en onafhankelijken: 1 Theo Middelkamp (Kieldrecht) 2 Andre de Korver (Willemsdorp) 3 Jan Banken (Waubach) 4 Charles v d Voorde (Clinge) 5 Cees Bakker (Zaandam) 6 Janus Hellemons (Bleiswijk) 7 Jo Geene (Waalwijk) 8 Edmod de Maayer (Antwerpen) 9. Jan van Swelm 10. Antoon Steenbakker;

 

BAARLE-NASSAU.(1939.06.13)

SCHULTE WINT TE BAARLE-NASSAU

LAMBRICHTS WAS NIET GELUKKIG

De Korver tweede

Een sterke groep Nederlandsche beroepsrenners en onafhankelyken waarby Syen en Gommans op het appel ontbraken heeft met succes den strijd aan- gebonden tegen een contingent Belgen die zoo gaarne voor een Belgische zege in deze Nederland - Belgie- ontmoeting te Baarle-Nassau hadden willen zorgen. Van Nederlandsen zijde startten o.a Schulte, Middelkamp, de Körver, Jan Gommers, van Amsterdam, Braspenning, Valentyn, Overweel, Gerrit van der Ruit, Motke,  Theuns, Martens, Heeren, v d Heyden en zooals boven reeds gemeld Lambrichts Bunde.

Men had ook den Ned kampioen A Hellemons willen zien vertrekken, doch Hellemons is verstandig genoeg geweest om zich niet reeds daags na Valkenburg tot het moeilijke werk van het verdedigen van zijn pas verworven roem te laten verleiden.

De nationale tricot zou zeker aanstekelijk op de van meerdere zijner rivalen hebben gewerkt. Laat Hellemons eerst maar eens een paar dagen uitrusten. Tegenover deze Nederlandsche selectie stond in den ,,Baol Draaiom” van Dinsdagmiddag een keur corps Belgen een echte Nederland- Belgie meeting waarby ook de pers van beide landen sterk vertegenwoorddgid was. Een greep uit de Belgische deelnemers: Cave, Binnemans, van Peer, van Hassel, Sjef Soiners, Leo De Ryck, v d Driessche, de Mondt, Seytvaeve, Degreef, Brumeel, Puteeys, Dewatecher, Gust en Fons Deloor, van Staayes, Thijs, Saeremans, Oorthout, v d Bossche, Alto Franken, e.a.

Bij de Nederlanders nog te citeeren Demmenie en Buuron.

We zeggen niet te veel wanneer we den jaarlykschen “Baol Draaiom” beschouwen als een gebeurtenis welke op het gebied van ronde of kermis- koers een ware krachtproef tusschen ons en onze Zuiderburen beteekent. Zoo ook thans weer en jammer dat de regen menigeen weerhield naar de

Nederlandsche grensplaats te gaan, anders zouden er nog veel meer Tilburgenaren en enthousiasten uit verre omgeving geweest zijn. Toch was die belangstelling heel bevredigend te noemen en burgemeester Hofland sloeg den strijd met groote interesse gade. Onze jongens hebben zich buiten- gewoon geweerd en uitdagend als ze waren. Reeds direct na het begin der elf ronden van 12 Km demarreerden Jan Gommers, de Korver en Motke en dat

had tot resultaat dat na de 1e ronde dit trio alleen doorkwam. En de groep begon men dadelijk met tegenaanvallen en daardoor ontstonden diverse groepjes. In de 2e ronde handhaafden de drie genoemden zich en op 200 meter volgden de anderen met Schulte, Braspenning, Valentijn en de Belgen Thijs en Neuvile, vervolgens het peleton.

DE EERSTE OPGAVEN

Karel Bossou staakte den strijd en de Bundenaar Lambrichts werd ook nu -  evenals te Valkenburg - door tegenslag getroffen en moest reeds zóó kort na

het begin van deelneming afzien. Als hij die ongeluktjes door gelukjes in de Ronde van Frankrijk ziet vervangen dan zal onze sterke professional nog wel

eens reden tot juichen hebben.

In de 4e ronde won Gommers een premie voor Motke en de Korver en hebben de Nederlanders een fraaien voorsprong van 1 m 3 sec op een groep renners aangevoerd door dien Belg van Peer die een zeer goeden wedstrijd reed. In deze ronde verdwenen de Nederlanders Valentijn en van Geene en de Belg Gust Deloor.

In de 5e ronde op kop het bekende klaverblad en gaven de Belg Neuville en v d Ven uit Princenhage op.

In de 6e ronde viel Motke terug in de groep en bleven dus Gommers en de Korver alleen aan de leiding op 150 M gevolgd door den Belg Dewalscher c.s

De 7e ronde bracht die opgave van Joop Demnienie, die door bandienpech werd geteisterd, alsmede verdwenen van het strijdtooneel de Belgen Somers

van Tongerloo en Oprins.

EEN BELG OP KOP

Na 8 ronden was het beeld ietwat anders De Antwerpenaar Frans Binne- mans had de leiding genomen en dat wekte groote geestdrift bij de talrijke

Belgen. Maar Jan Gommers en de anderen bleven niet bij de pakken neerzitten en Binnemans zou niet lang op deze begeerde plaats vertoeven. Inmiddels was Gerrit v d Ruit door een val weer eens pechvogel en draaiden Paul Joosen en van der Heijden dien wedstrijd dien rug toe.

NIEUWE LEIDERS

Na 9 ronden ging het koppel uit de Rotterdamsche zesdaagsche Overweel en de Korver aan den kop en volgde een groep van 23 renners waarbij de

favorieten Schulte, Gommers, Braspenning, van Amsterdam en meerdere Belgen.

In de 19e ronde gaf de Belg Degreef op en was Overweel aan het hoofd der strijd dienden vervangen door Gerrit Schulte die nu met de Korver (weer

Hy) de aandacht vroegen

De twee Nederlanders zouden niet meer te bereiken zijn.

Thans was Jan Gommers de pech vogel. Van meet af aan op kop daarna in de voorste gelederen en nu (in de voorlaatste ronde) door bandenpech uitgeschakeld. Dat was wreed.

Dat had de Dongenaar zeker niet verdiend. De tandem Schulte, De Korver had reeds 55 sec voorsprong genomen op een groep van circa 15 renners,

zy vergrootten in de voorlaatste ronde geleidelyk die avance en toen slaagde de machtige Schulte er ook in zich van die Korver te ontdoen en alleen

zooals hij dat alleen kan op de finsh aan te stormen.De Nederlandsche zeege was een feit. Onze jongens hebben zich buitengewoon geweerd.

Maar ook voor de Belgen alle lof. Ziehier het resultaat van den titanenstrijd over 138.050 Km:

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte 138.050 Km in 3.31.39; Op 16 sec 2. André de Korver (zeer fraai gereden); Op ruim 3 min: 3. Adolf van Peer Belgie; 4. Aad van Amsterdam; 5. August Toubeaux Belg (miniem verschil); 6. Theo Middelkamp; 7. Noel Declerq Belgie; 8. Louis Moens Belgie; 9/10/11 ex-aequo Adolf Braekenveldt, Saeremans en Karel Thijs Belgen; 12. A Overweel; 13. F Demond Belgie; 14. M Seynaeve Belgie; 15. Dewalscher Belgie;

 

BEEK(1939.07.30)

Voor de eerste, maal de Ronde van Beek verreden

Gisteren is voor de eerste maal de ronde van Beek verreden.

De uitslagen luiden:

Nieuwelingen, over 20 ronden. 29 km: 1. Griensven. Den Bosch. 45 min. 44.6 sec.; 2. Keyzer. Amsterdam. 3. Vos. Den Bosch, beiden zelfden tijd. Op 300 meter: 4. Greners, Elsloo; 5. Savelkouls. Den Bosch. 6. Lens, Berchem (België); 7. Van Doormalen. Tilburg; 8. Petrie Amsterdam: 9. Liebregts Eindhoven; 10. Jonken. Eindhoven.

Amateurs, 45 ronden. 65 km: 1. Van Boheemen, Amsterdam. I uur 48 min. 52 sec.; 2. Saes. Weert; 3. Hofman, Roermond; 4. Engel. Amsterdam: 5. Werlhler. Jutphaas; 6. Lodewijcks. Leiden; 7. Hofstede. Gouda: 8. Beuts. Treebeek; 9. Heerland. Den Bosch; 10. Legaar. Leiden, allen op banddikte.

Professionals en onafhankelijken 80 ronden 117 km: 1. Aad van Amsterdam. Merxcem, 2 uur 58 sec-, op twee lengten; 2. Cees Valentijn. St. Willebrord, op 10 sec.. 3. Arie Overweel. Rotterdam; 4. Joop Demmenie. Rotterdam. op 20 sec.; 5. Marinus Buuron, Bergen-op Zoom; 6. Maurice Raes. Heusdcn (België); 7. Albert Wesemaal. Weiteren (België); 8. Henk de Hoog. Amsterdam; 9. Louis Motke, Amsterdam; 10. Jo van Geene. Waalwijk; 11. Banken. Waubach; 12. Houtzeel, Amsterdam; 13. Sijen, Maastricht

 

BERGEN OP ZOOM.(1939.00.00)

Profs: 1. Cor Wijdenes; 2. --- 3. Jan Verveer;

 

BOXTEL.(1939.07.16)

De uitslagen van de gisteren verreden „Ronde van Boxtel" luiden als volgt:

Nieuwelingen: 1. G. Loos (Amsterdam), in 1 uur 14 min. 27 sec! 2. J. v. Gelderen op 30 sec; 3. Fr. Vos op 45 sec, 4. H. Keyer; 5. J. v. d. Elsken; 6. Joh. van Haaren; 7. J. Chaam; 8. M. van Rijn; 9. P. Pruisen, 10. B. Santing.

Amateurs en onafhankelijken: 1. C. de Best 104 km. in 2 uur 34 min.; 2. Maagdenburg; 3. Hofstede op 1 min. 55 sec. 4. J. v. Vliet; 5. P. Leeflang, 6. ex aequo: A. Pol, T. Pijnenburg (Tilburg) M. v. Rooijen, A. Meinders, J. Schoofs, L. Dietvorst, A. Driessen. Onze stadgenoot J. Kapteijns werd 14e.

 

CHAAM.ACHT VAN.(1939.05.23)

GERRIT SCHULTE WINT OP SUBLIEME WIJZE

Saes 2e by de amateurs

Schitterend weer heeft Dinsdag de negende ronde van Chaam begunstigd en de duizenden en duizenden hebben zoowel by de amateurs als profs en onafhankelijken van fraaien stryd kunnen genieten.

Zoowel ’s morgens als des middags heeft men talrijke prominente Ned amateurs en profs en onafhankelijken aan het werk kunnen zien.

De organisatie was weer zooals we zulks van Chaam gewoon zijn af.

Hier werkt iedereen mee om dit jaarlijksch wielerfesty’n tot in de perfectie

te doen slagen. Begrypelijk dat dit wielerevenement van heinde en verre de grootste interesse heeft en zulks geldt zeer zeker ook voor de renners.

De Limburgers blijven natuurlek niet ten achter en by de amateurs stonden dan ook ingeschreven Hofman, Saes, Pepermans, v d Veen, Linssen, van

Es, Kleintjes, Beuts, Snellen, terwyl de profs en onafhankelijken vertegen- woordigd waren door Seyen, Banken, Tacken en Beulen.

De amateurs reden 100 Km zijnde 9 ronden van ruim 11 Km terwyl de beroepsrenners en onafhankelijken twaalf maal het parcours hadden af te leggen.

By de amateurs leverden de Limburgers Saes en Pepermans zeer fraai werk en vooral de Weertenaar Saes die in den eindsprint slechts met een wiellengte bij den winnaar Engel Amsterdam te kort kwam.

Pepermans bezette de 15e plaats en ook dit is zeer eervol wanneer men weet dat 81 amateurs startten en daarbij de kampioen van Nederland Hofstede verder M Jansen Eindhoven, Henk de Hoog, Pijnenburg, Lodewijks, Segaar, Joosen enz.

De overige Limburgers voldeden ook maar ja, men moet ook door Fortuna begunstigd worden en van pech en andere koersverwikkelingen gevrijwaard

Blijven. Dat we de prestaties van Saes en Pepermans hoog aanslaan vindt zijn oorzaak in het feit dat de 8 van Chaam een wegwedstryd is welke

veelenergie van de rijders vraagt en het circuit van dien aard is dat men in goeden vorm moet zyn om ’n leidende rol te kunnen spelen. Daarom Saes

en Pepermans onze hulde.

Bij de amateurs waren ook de luitenants Jhr Panhuys en Biersma van deze beiden heeft Jhr Panhuys het beste gepresteerd door zee van de 9 ronden af te leggen. De Eindhovenaar Jansen winnaar te Oosterhout Ronde van Brabant (Belgie) en het criterium van de Boschbaan Amsterdam, was te Chaam minder fortuinlijk en werd door pech uitgeschakeld.

Met Bosma, Moeke, v d Heijden en zeer waarschijnlijk  (misschien op het oogenblik reeds positief) Saes zal Jansen met het NWU-team te Stockholm rijden van 1 tot 10 Juni.

Het zou voor den Weertenaar een verdiende belooning zijn voor zijn werkelijk opvallende prestaties van den laatsten tijd.

Bij de profs en onafhankelijken vertrokken 70 renners waarbij circa 20 Belgen met Karel Kaets die vorig jaar Schulte in de sprint klopte als de groote concurrent der Nederlanders die met klinkende namen op het program stonden.

Het was een uiterst snel vertrek en reeds direct vormde zich een groepje waarby A Heeren, Motke, Bakker, Steenbakkers, Houtzeel en Franken die best reden.

Behoudens Steenbakkers die niet erg fit was. Dit groepje heeft zeven ronden lang soms meer dan een minuut voorsprong kunnen nemen, terwijl bij de

hoofdgroep Tacken, Seijen en niet het minst Banken zich zeer goed hielden. Terecht wilden zy in de buurt blijven van ’n Kaers, Schulte, Middelkamp,

Braspenning en anderen.

Na 2 ronden ging het beeld van den strijd een andere wending nemen en was het toen Motke die alleen op kop lag met 1 m 4 sec voorsprong op Schulte, Houtzeel, Janus Hellemons, van Gent Alb Gijsen L van Schijndel. den baanrenner die iedereen verbaasde en Klaas Bakker. Het was op dit moment dat Seijen en Tacken van het tooneel verdwenen en het was in dit stadium dat Banken steeds meer furrore ging maken en hoe verder de strijd vorderde hoe meer hy by de eersten werd opgemerkt.

Intuschen was ook Gerrit v d Ruit de Belg Cools en H Peetere niet lang daarna verdwenen en in de 8e ronde werd ook de gevreesde Belg Kaers gemist.

Wij vernamen dat banddenpech zyn illusies wreed had gestoord.

In de 9e ronde bedroeg Motke’s avance op Schulte en Houtaeel nog slechts 200 meter en volgde de kort daarna een groep getrokken door Middelkamp

kamp en den Belg Alb Franken.

De 10e ronde ging aan met Hellemons en van Gent aan de leiding en daarna op 26 sec de Nederlander de Maaier op 36 sec de groep Middelkamp en op 1 minuut een groepje van acht waarby de Belgen Franken Oprins en Jaak de Meyer alsmede de Nederlanders Heeren, v d Heyden, Bakker

ker enz.

Met nog twee ronden voor den boeg gingen Schulte, Middelkamp en Banken de leiders Hellemons en van Gent bedreigen, zy waren toen nog slechts 30

seconden achter.

SCHULTE NU OPPERMACHTIG

De geweldige klepper die Gerrit inderdaad is, ging thans het hoogste lied zingen en dat was ook te hoog van toon voor Middelkamp, Banken, Hellemons en van Gent die een ronde voor den kop van 132 Km, Gerrit 20 seconden voor zich zagen.

Dat was ook zóó voor Braspenning c.s die nog eenigszins meer achter lagen en vooral geen terrein meer wilden verliezen.

DE LAATSTE RONDE

Schutte luide door de duizenden toegejuicht, stormde met machtigen pedaaltred op de finish aan en had in de laatste ronde reeds 43 sec voorsprong.

En de Dieseltrein die Gerrit heet dieselde op volle toeren verder.

Inmiddels was het groepje na Schulte uitgebreid tot zes renners te weten Middelkamp, Banken, van Gent, Hellemons, Braspenning en van Schijndel.

Daarna de Maaijer, vervolgens Houtzeel, Motke, Overweel, Jac de Meijer (1e Belg) enz.

Banken de stoere en taaie Limburger (dat hoopt hij binnen afzienbaren tijd zeker te zyn), kon zich best handhaven in zijn groep en Gerrit Schulte

leek nu zelfs een phenomenale daad te gaan verrichten en wist het te volbrengen om met een minuut voorsprong de 133 Km af te leggen in den

fraaien tijd van precies drie en een half uur.

Bloemen aplaus en toespraak ziet daar zijn verdiende diende belooning.

De uitslagen:

Amateurs 100 Km: 1. J Engel Amsterdam tijd 2.43.06; 2. G Saes Weert op 1 wiel; Op eenige meters 3. J de Jong Gouda; 4. P Kors Amsterdam;

5. A Lodewyks Leiden; 6. Chr Smitz Rotterdam (Ie wedstrijd als amateur)

7. W Houtman Den Haag; 8. A v Mook Oosterhout; 9. C Moorman Voorburg; 10. Jac v Vliet Gouda; 11. A Bosem Alkmaar; 12. P Joosen Made; 13. M Segaar Leiden; 14. J Hofstede Gouda; 15. A Pepermans Hoensbroek; 16. Blaauw en 17. Fr. Bindels Ginneken:

Profs en onafhankelijken 182 Km: 1 Gerrit Schulte den Bosch 3 uur 30 min: Op 1 minuut 2. John Braspenning en 3. Janus Hellemons (gering verschil); 4. Theo Middelkamp; 5. Chris van Gent; 6. Louis van Schijndel; 7 Jan Banken; Op 1 minuut 16 sec 8 Edmond de Maaijer Op 2 m 25 sec; 9. Leo Houtezel; 10. Louis Motke; 11. Overweel op 3 m 50 s; 12. Jaak de Meijer (1e Belg); 13. Th Hopstaken; 14. v d Heijden; 16. K Bakker; 16. Oprins (2e Belg) allen op 3 m 56 sec 17. Alb Gysen; 18. A Heeren op 4 m 5 sec; 10. Alb Franken (3e Belg) op 7 m 28 sec; 20. Buuron; 21. Theuns; 22. van Geene allen op 8 m 13 sec

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN „DE JONGE RENNER".(1939.05.08)

Op de „Warande" te Oosterhout.

Onder matige belangstelling had Zondag op de „Warande" te Oosterhout de wedstrijd plaats om het clubkampioenschap van „De jonge renner"

Bij de junioren was Verstraten, Breda veruit de sterkste en deed schitterend werk. De uitslag van de junioren was: 1. M. Verstraten, Breda, 2. op 1 ronde B. Mathijsen, 3. op 2 ronden: C. Verstraaten, 4. M. Sweres, allen Breda.

Bij de nieuwelingen ging als eerste met een halve baan lengte over de streep J. Evers, Oosterhout, 2. Ant. Verstraaten, Breda, 3. H. J. Loots, Tilburg, 4. M. v. Kuijk, Raamsdonkveer, 5. J. Berbers, Rijen, 6. A. van Gils, Princenhage, 7. W. de Hoogh, Waspik, 8. J. v. d. Broek Tilburg.

Profs en onafhankelijken.

Als om half 3 de profs en onafliankelijken aan de start verschijnen, is de belangstelling van het publiek wel wat aangegroeid, maar is toch verre

beneden de verwachting. Hier werd de uitslag: 1. Jo Heeren, Breda, 2. Bindels, Breda, 3. P. Vrins, Breda, 4. Van Mook, Oosterhout, 5. Wijntje, Breda. 6. op één ronde Th. v. Oers, Langeweg, 7. J. Aarden, 8. Verwijmeren.

 

DEN BOSCH.(1939.06.25)

De Rotterdammer Smits wint bij de amateurs.

Gisterenmiddag werden op het 1300 K.m. lange parcours in 't plantsoen te Den Bosch wedstrijden verreden door nieuwelingen, amateurs en onafhankelijken: De uitslagen luiden:

Nieuwelingen: le groep: 1. T. van der Dungen, 's-Bosch, 39 Km. in 54 min. 25 sec. 2. Bep Savelkoul, Den Bosch, 3- C. van Leeuwen, Boskoop, 4. Contelaer, Amsterdam; 5. J. C. Laan, Haarlem. — De Tilburgers A. Loots en v. Dooremalen werden resp. 6de en Bste in deze groep.

Nieuwelingen: 2e groep: 1.  L. van Dijk, Rotterdam 39 km. in 55 min. 20 sec, 2. H. Heesters, Rotterdam, 3. H. Lammeren, Abcoude, 4. P. Smits, Amsterdam, 5. A. Pronk, Utrecht.

Amateurs en onafhankelijken: 1. Chr. Smits, Rotterdam 85 km in 1.58.4 u. 2. Bloem, Amsterdam; 3. Werdier, Jutphaas, 4. Kors, Amsterdam, 5. Kouwenhoven, Pijnakker. — De Tilburger van Rooy werd hier zesde.

 

DONGEN.(1939.08.13)

SPRENKELINK WINT DE RONDE VAN DONGEN

MOOIJMAN STERKSTE AMATEUR

H. G. Meester eerste der nieuwelingen,

Onder prachtig zomerweer en geweldig veel belangstelling is heden de derde Ronde van Dongen om den grooten Cowboyprijs verreden geworden, welke gebeurtenis een volledig succes is geworden der organisatoren.

Wanneer om twee uur het startsein wordt gegeven voor de amateurs en nieuwelingen vertrekt een stoet van 120 renners van de startlijn, door wie een traject van 7 ronden, in totaal ca. 50 K.M. verreden moest worden.

Reeds na het uitkomen der eerste ronde is Smits uit Rotterdam op de anderen uitgeloopen, terwijl Houtman als de eerste uitvaller geboekt wordt. Er wordt in een straf tempo gereden en voor de eerste ronde noteeren wij een tijd van 10 min. 2 sec. Bij het ingaan van de derde ronde is Smits nog steeds weg, terwijl het geheele peloton verder bijeen hangt. Na de derde ronde, welke in 10 min. is afgelegd geworden, is de vluchteling echter ingeloopen en komt Lodewijks uit Leiden als eerste door de finish. Het gaat steeds harder,

zoodat de vierde ronde wordt afgelegd in 9 min. 15 sec, de snelste ronde van den dag.

Verschillende renners kunnen het tempo niet bijbeenen, waardoor reeds een 25-tal renners successievelijk hebben moeten opgeven, en een groep van een twaalftal renners ver achter is geraakt. Wederom is het Smits, die met v. Vliet (Gouda) en Lodewijks de vijfde ronde ingaat. De vijfde ronde wordt in 9 min. 17 sec. afgelegd en thans gaat de groote groep met Mooijman voorop de zesde ronde in, terwijl Smit uit Gouda en Vergouwen uit Sprundel bijna een ronde achter liggen. Als de laatste ronde ingaat is nog steeds een groot peloton voorop met Mooijman, Smits en van 't Hof voorop, zoodat het er op lijkt, dat de overwinning in den sprint zal worden beslist, terwijl de tweede groep bijna een halve ronde achter ligt. Dan ziet echter Mooijman zijn kans, hij loopt weg en met 200 Meter voorsprong komt hij als winnaar door de finish, gevolgd op dezen afstand door C. Leeuwis (Wijngaarden), terwijl uit

de groep, die hierop volgt, Smits de sprint weet te winnen. De einduitslag is:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. C. J. Mooijman, Voorburg, tijd 1 uur 10 min. 30 sec, 2 Leeuwis, 3 Smits, 4 C. Joosen Made, 5 Blauw, Zaandam, 6 Jac. van Vliet, 7 H. G. Meester, Rotterdam (eerste der nieuwelingen), 8 L. van 't Hof, 9 v. Leeuwen, Boskoop, 10 v. Rooijen. Leiden, 11 ex aequo: v. Haaren, Oosterhout, Lodewijks, Leiden,. Leeflang, Gouda, Dumouljn, Tilburg, Dries- sen, den Haag, Bijl, den Haag, v. Dooremalen, Tilburg, Leenaars, Ooster- hout, Verhoef, Rotterdam, Timmermans, Waalwijk, de Otter, Rotterdam, v. d. Berg, den Haag, Sins, Rotterdam, van Grinsven, den Bosch.

De Professionals.

Na een welkomstwoord door den voorzitter van het Comité van de Ronde van Dongen, den heer A. D. C. Snels en een eereronde der met bloemen getooide Tour de Francerenners, gaf de heer Snels te kwart voor vier het startschot voor de professionals. Gedurende de eerste ronde gebeurt er niets dan dat Riethorst wegens een onregelmatigheid uit den strijd wordt genomen. Ook na de tweede ronde, welke wordt- afgelegd in 10 min. 4 2/5 sec, is alles nog bijeen. De vierde ronde gaat in met Hellemons, v. d. Ree en Gommers op kop, terwijl de Korver en Demmennie wegens machinedefect en een lek bandje moeten uitvallen. Antoon van Schendel loopt dan met Scholtens en Griffioen van de groep weg, op 200 Meter gevolgd door Dominicus, van Gemonde en nog enkelen, welke wederom op korten afstand door de groote groep worden gevolgd. Bij het uitkomen van de vijfde ronde weet van Schendel beslag te leggen op een premie van f 5.—, doch dan blijkt dat een groepje renners onder aanvoering van Valentijn zich heeft losgewerkt en de vluchtelingen achterna zit, welk groepje wederom op korten afstand wordt gevolgd door Gommers en v. d. Ruit.

De koploopers worden achterhaald, doch wederom gaat er Antoon van Schendel vandoor en bij het ingaan der zevende ronde hebben ook Alb. v. Schendel, van Krimpen en Sprenkelink zich losgewerkt van de groep. Hiervan weet echter alleen Albert van Schendel zijn broer te bereiken, waarbij zich dan nog weet te voegen Schippers uit Roosendaal en dit groepje van drie weet geleidelijk haar voorsprong te vergrooten. Intusschen is P. Reinders uit Ginneken ernstig komen te vallen en met een flinke hoofdwonde moet hij den strijd opgeven. De voorsprong der vluchtelingen groeit aan tot een halve minuut en steeds nog blijft de hoofdgroep op dezen afstand bijeen. In de tiende ronde heeft zich echter een groepje van 6 renners van het

peloton weten los te maken en deze zetten thans een felle achtervolging in, met als resultaat, dat in de twaalfde ronde de vluchtelingen zijn achterhaald. De van Schendels blijken echter zeer strijdlustig te zijn en bij het uitkomen van deze ronde is het wederom Albert van Schendel, die, thans alleen, een flinken voorsprong heeft genomen, doch in de volgende ronde wordt hij achterna gezeten door Stuijts en van Krimpen. Dan volgen op eenigen afstand Sprenkelink, Griffioen, Westerveld, Gijzen en Hellemons en vervolgens wederom op korten afstand de hoofdgroep. In de veertiende ronde moet Gommers wegens machinedefect uitvallen, terwijl intusschen ook Braspenninx door ons wordt gemist. Bij het ingaan van de laatste ronde is Albert van Schendel door zijn achtervolgers ingehaald en gezamenlijk gaat het thans op de finish af waar Sprenkelink uit Hengelo uit den sprint met flinken voorsprong weet te winnen, gevolgd door 2 Albert Gijzen, 3 Albert van Schendel, 4 H. Griffioen, 5 van Krimpen. Zwijndrecht, 6 Hellemans, 7 W. v. d. Ree, Rotterdam, 8 C. Valentijn, 9 v. d. Stel, 10 Hopstaken, 11 v. d. Heijden, Wouw, 12 Antoon van Schendel, 13 van Amsterdam, 14 Bosma, 15 J. van Geene, 16 Meulendijk, 17 Alph. Stuijts, 18 Schippers, Roosendaal.

Profs en onafhankelijken: 1. Gerrit Sprenkelinck, Hengelo, in 2 uur 28 min. 59 sec; 2. Albert Gijzen, Putte, 3. Albert van Schendel, Toulouse, 4. Henk Griffioen, Oud-Diemen, 5. Bas van Krimpen, Zwijndrecht, 6. Janus Hellemons, Bleiswijk, 7. A. Riethof, Rotterdam, 8. Cees Valentijn, St. Willibrord, 9. Jan van de Stel, Apeldoorn, 10 Theo Hopstaken, Roosendaal, 11. A. v. d. Heyden, Wouw, 12. Ant. v. Schendel, Toulouse, 13. A. v. Amsterdam, Merxem, 14. A. Bosma, Opmeer, 15. J. van Geenen, Waalwijk, 16. G. Meulendijk, Eindhoven, 17. Alph. Stuijts, Deurne (L.), 18. R. Scheppers, Roosendaal.

Amateurs en nieuwelingen: 1. C. J. Mooyman, Voorburg, in 1 uur 10 min. 30 sec; 2. C. Leeuwis, Wijngaarden, 3. Smits, Rotterdam, 4. C. Joosen, Made, 5. Blauw, Zaandam, 6. Jac v. Vliet, Gouda, 7. H. G Meester, Rotterdam, 8. L. v. 't Hof, Klaaswaal, 9. C. v. Leeuwen, Boskoop, 10. W. v. Rooflen, Leiden, 11. J. v. Haaren, Oosterhout, 12. Alb. Lodewijks, Leiden, 13. P. Leeflang, Gouda, 14. Dumoulin, Tilburg, 15. A. Driesen, Den Haag, 16. C. Bijl, Den Haag, 17. C. v. Doremalen, Tilburg, 18. L. Leenaars, Oosterhout.

 

DORDRECHT.(1939.07.01)

Zaterdagavond werd onder belangstelling van duizenden de Ronde van Dordrecht verreden, waaraan de beste wegrenners van Nederland deelnamen

Namen. 71 Renners startten om zeven uur voor vijftig ronden van 1900 m elk dus in totaal 95 km.

Er werd een felle strijd geleverd waarbij de Korver, van Amsterdam en Binnemans bijna 30 km onbetwist de leiding hadden. Zij moesten deze

evenwel afstaan, maar van Amsterdam zag later weer kan samen met Middelkamp uit te loopen en den zwaren wedstrijd die in hoog tempo op

het snelle parcours werd gereden te winnen.

Profs: 1. Aad van Amsterdam in 2 uur 16 min 15 sec gem 40 km; 2. Theo Middelkamp; 3. Kees Pellenaers; 4. Gerrit van der Ruit. 5. Klaas Bakker; 6. André de Korver 7. Cees Valentijn; 8. Jan Gommers; 9. Jo van Geene; 10. Arie Overweel; 11. Louis Motke; 12. Binnemans; 13. P van Nek; 14. Tacken;

Des middags reden amateurs en onafhankelijken 25 ronden (47 km)

De uitslag was hier:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Chr Smits; 2. Jan Hofstede; 3. Joossen; 4. Ch Hofman; 5. Jac van Vliet; 6. M C Segaar; 7. G Blaauw. Chr Smits reed den afstand in 1 uur 8 min 52 sec

 

EDAM.(1939.08.07)

Evers wint de ronde van Edam. Keizer eerste bij de nieuwelingen

De Ronde van Edam, welke Maandag door de A.R.C. „Ulysses" verreden werd, mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Bij de amateurs en onafhankelijken waren niet minder dan 75 vertrekkers. Ondanks de vrij sterke wind werd er een hoog tempo gereden, zodat uitlooppogingen geen resultaat hadden. Tenslotte werd de eindspurt tussen zeven renners beslecht, waarvan Evers in de tijd van 2 uur 37 min. 5 sec. over de 100 km. won. Tweede werd v. d. Heyden, 3e Chris Smits, 4e Lodewrjks (Leiden), 5e Hofman, 6e P. Kors, 7e Segaar, 8e (op bijna een minuut) Mooyman, 9e Croonen, 10e Spenkelink. Bij de nieuwelingen, die 70 km. reden, zegevierde Keizer in 1 uur 54 min. 20 sec. Tweede werd Spronk, 3e v. Griensven, 4e Loos, 5e (op 700 meter) Harmans, 6e Petri, 7e Schmitz, 8e Meester, 9e Vos, 10e Bik.

 

ELSLOO.(1939.06.25)

FRAAIE ZEGE VAN SAES BIJ DE AMATEURS HOFMAN GOEDE VIERDE

Piet Gommans maakte een uitstekende kans, maar faalde in de tweede helft.

Voor de vierde maal in successie werd Zaterdag de Ronde van Elsloo verreden. Ze werd evenals haar voorgangster in alle opzichten een succes.

Inderdaad we kunnen gerust deze ronde een succes noemen ondanks het feit dat de koers der onafhankelijken en profs totaal verregende. Het is een

interessante strijd geworden zoowel bij de amateurs als onafhankelijken en beroepsrijders welke laatste nu niet erg boften met het weer.

Het traject was nu niet bepaald ideaal Het bestond voor driekwart uit wegge- deelten van lossegind bezaaid dus met heele fijne steentjes een doorloopend gevaar derhalve voor de vrij gevoelige tubes.

Toen de profs en onafhankelijken reden had de weg veel geleden van den regen zoodat hel voor de renners een modderpartijtje werd. Maar deson- danks mag deze ronde een sportief succes genoemd worden.

De wedstrijd der nieuwelingen was voor verschillende der deelnemers een ware krachtproef.

Er waren kereltjes bij die o.i nog een beetje te jong waren voor deze categorie, broekjes nog, maar die toch moedig volhielden tot het einde toe en wanneer we dan nagaan dat daar jongens uit Amsterdam waren overgekomen om hier mede te dingen voor den eersten prijs in een waardebon van f 2 dan moeten we toch den driesten moed bewonderen die daarvoor van het hooge Noorden

naar het Zuiden komen afzakken. Gelukkig won een van die Amsterdammers den eersten prijs.

Fraaie zege van Saes

De strijd der amateurs is bijzonder spannend geworden, omdat hier een groep renners aan het werk waren die elkaar weinig of niets toegaven, zoodat

het geen verwondering behoeft te wekken dat de sprint de prijswinnaars moest aanwijzen.

Saes van Weert liet hier weer eens zien dat hij een amateur met bijzondere kwaliteiten is. Heel den wedstrijd door reed hij in een zeer regelmatig tempo buitengewoon soepel en zeer tactisch. Gemakkelijk had hij het niet tegen Janssen van Eindhoven, Hofstede Lodewijks en Joosen. Zijn overwinning

winning was welverdiend.

En Charles Hofman?

De Roermondenaar had o.i beter niet kunnen starten. Met een flinke kou op de borst stapte hij op zijn fiets. Maar reeds na enkele ronden zagen we dat het niet ging. Hofman kon niet loskomen, zat moeilijk op zijn fiets en kwam door zijn verkoudheid adem te kort om tot een aanval over te gaan. Doorloopend zat hij achteraan in de hoofdgroep. Dat hij er nog in slaagde onder die omstandigheden zich nog naar voren te werken en in den eindspurt een eervolle vierde plaats te bezetten is een prestatie op zich. Maar toch wij herhalen Charles had beter niet kunnen starten.

Jammer voor Piet Gommans

Van de onafhankelijken moeten we eerst en vooral Piet Gommans uit Reuver noemen die de eerste helft van den wedstrijd zulk een fraaien koers reed dat geen prof of wie ook iets tegen hem had in te brengen. Steeds zat hij aan den

kop steeds was hij weg en de eene premie na de andere viel hem ten deel. Kortom hij reed op zijn best en wij en velen met ons hadden hem de beste

kans op de overwinning gegeven. Maar 23 ronden voor het einde kwam de inzinking. Gommans viel terug hij had blijkbaar te veel van zijn krachten

gevergd zoodat zijn reserve totaal uitgeput was.

Hij viel hoe langer hoe meer terug en eindigde tenslotte als nummer 20 met twee ronden achterstand.

Jammer na zoo uitstekend gereden te hebben.

De strijd beperkte zich hier in hoofdzaak tusschen een groep renners waarin zaten Valentijn, Hopstaken, Gommers, Motke, van Amsterdam, de Korver en Theuns.

Onze nationale kampioen Hellemons deed het kalm aan en trad niet op den voorgrond evenals Lambrichts. Seyen was buitengewoon strijdlustig maar had te veel achterstand om zich nog bij den kopgroep te kunnen werken.

We laten hieronder thans het verloop van de strijd volgen.

De nieuwelingen

Om 2 uur startten de nieuwelingen voor 15 ronden van 1200 Meter. Dat vonden verschillende van de jorigelui te weinig en d’r waren toch van die jeugdige broekjes bij dat men zich afvroeg of zo wel aanspraak konden maken op den naam van renner. Enfin daarvoor zijn het nieuwelingen

gen in ’t vak jongens die het nog willen leeren en daarom hebben we respect voor deze knapen.

In de zevende ronde weet v d Meyde uit Amsterdam los te komen. Hij weet echter niet door te zetten zoodat in de volgende ronde weer 12 man aan den kop liggen.

Daar rijdt een jongetje mee van 13 jaar zekere J. Kremers uit Elsloo. Het manneke kan niet mee en is dan ook spoedig gedubbeld.

Wederom wint v d Meyde een premie, wederom zet hij door maar niet voldoende. Twee keer had de Amsterdammer een prachtkans om deze ronde

te winnen maar telkens zakte hij weer af.

De jongens strijden goed maar geen een slaagt er in weg te komen. Enkele achterblijvers zijn inmiddels 2 ronden achter geraakt.

Zonder noemenswaardigen strijd komt het einde met den volgenden uitslag:

Nieuwelingen: 1. Middelink Amsterdam tijd 31 m 44 3 sec; 2. Hoogstraten Blerick; 3. W Tosserans Venlo; 4. van Oosterhout Hoensbroek; 5. Radix Treebeek; 6. v d Meyde Amsterdam; 7. Hamelers Maastricht; 8. Hendrix Beek; De rest op een of meer ronden

Amateurs

Hierna verschenen de amateurs aan den start waartoe om behoorden Ch Hofman en G Saes Weert. Als de 30 amateurs vertrekken valt een fijne motregen Om precies 3 uur geeft de heer Pisters het startsein.

Direct na den start weet Griffioen zich los te werken en den kop te nemen. Er wordt direct in een flink tempo gereden en voor de eerste ronde noteeren we een tijd van 1 m 48 45 sec;. De amateurs moeten 45 ronden van 1200 Meter fietsen.

Charles Hofman ligt in het midden van het peloton evenals Guus Saes. De

Hoog uit Amsterdam rijde na enkele ronden met een defecten derailleur.

Hij roept om een anderen fiets die hij inderdaad machtig weet te worden.

Na zes ronden is Joosen los en rijdt met eenige voorsprong aan den kop. Dezen voorsprong is hij echter in de volgende ronde weer kwijt. Er is

moeilijk weg te komen op dit traject het is te kort. Toch doet hij weer een poging en thans weet hij nog meer voorsprong te halen.

De Hoog die pas van rijwiel gewisseld had heeft toch den strijd moeten opgeven.

Buets en Lodewijks zetten den vluchteling na die wederom terrein verliest Het moment om te demarreeren was o.i wel een beetje matineus gekozen.

Spoedig is hij ingehaald. Enkele renners zijn inmiddels reeds gedubbeld.

In de 12de rond zit Hofstede aan den kop. Enkele renners hebben opgegeven. Charles Hofman die een fiksche kou te pakken heeft en G

Saes kunnen niet loskomen.

Een regen van premies houdt het tempo in den strijd om de andere ronde wordt er een verreden o.a een van ,drie ballen gehakt’

In de 17de ronde toen Janssen en Lodewijks weg waren weet Saes uit het peleton los te komen.

Onmiddellijk zet hij de achtervolging in van Lodewijks en Janssen. Hij slaagt er in het tweetal in te loopen zoodat de kop thans uit een driemanschap bestaat.

Lodewijks. Saes en Griffioen blijven de leiding behouden en hebben een nuttigen voorsprong op het peleton van 15 seconden. Dit trio rijdt buitengewoon constant. Ronde na ronde in 1 m 58.59 seconden.

In de 25ste ronde doen Buets en Janssen een aanval op het leidend driemanschap. Ook Joosen sluit zich bij de achtervolgers aan. Het geheele peloton valt totaal in stukken uitelkaar. Hofman weet zich iets los te werken, terwijl Janssen zich bij den kop kan aansluiten. De strijd wordt thans

Spannend. In de 30ste ronde heeft ’t peleton waarin Charles Hofman rijdt de kopgroep ingehaald.

In de volgende ronde zijn Griffioen en Janssen weer weggeloopen.

In 1 uur was afgelegd 36 Km waaruit men kan afleiden dat er zeer behoorlijk gereden wordt. Saes is teruggevallen tot in den groep van Hofman, terwijl Buets geweldig komt opzetten en zich bij Janssen en Griffioen aan den kop

weet te voegen evenals Hofstede.

,,Nog tien Ronde roept een Roermondsche supporter Hofman toe om hem te beduiden dat het tijd wordt om er tusschen uit te trekken. Ook Janssen uit Eindhoven is weer bij den grootengroep teruggevallen. Griffioen is nog maar alleen aan den kop overgebleven. Hij rijdt buitengewoon moedig en regelmatig.

Er zijn nog acht ronden te rijden.

Met bewonderenswaardigen moed rijdt Boesten uit Heelerbaan. Ondanks het feit dat hij vijf ronden achter is houdt hij kranig vol. Het gaat spannen. Lodewijks en Hofstede weten nog even weg te loopen maar het peleton is op zijn hoede en zet onmiddellijk de achtervolging in. Charles Hofman doet wanhopige pogingen om weg te komen, maar zonder succes. Guus Saes ligt op de vijfde plaats in een peleton met P Braspenning en Buets Treebrek. Er zijn nog drie ronden te rijden en alles ligt weer bij elkaar aangevoerd door Janssen. Charles Hofman is nog in een gunstige positie gekomen, evenals Saes. Ze maken beiden nog een kans. Wie zal het winnen. Nog een ronde en nog ligt het geheele peleton bij elkaar een geweldige eindsprint waarin Saes Janssen en Holman uitblonken beslist den strijd ten gunste van den Weertenaar. De uitslag luidde:

Amateurs: 1. G Saes Weert tijd 1 uur 28 min 40 2 sec; 2. M Janssen Eindhoven; 3. Hofstede Gouda; 4. Ch Hofman Roermond; 5. Lodewijks Leiden; 6. Joosen Made; 7. P Braspenning Princenhage; 8. Buets Treebeek;

9. Schoffelen Gulpen; 10. Linssen Tegelen; Gemiddelde snelheid pl 36 Km per uur.

Profs en Onafhankelijken

Tegen 5 uur startten de onafhankelijke en profs voor den 102 Km wedstrijd. Er waren 27 profs en 20 onafhankelijken w.o Piet Gommans en Beulen uit Swalmen. We zien bij de deelnemers de nationale kampioenenen Hellemans en Tacken voorts Lambrichts en Seyen en den Belg G Loncke. De tijd van de eerste ronde was 1 min 54 sec. In de tweede ronde lagen Tacken en Motke

uit Amsterdam aan den kop.

Ook voor deze categorie zijn een groot aantal premies beschikbaar gesteld w.o verschillende flinke geldprijzen. Na enkele ronden heeft Hopstaken uit Roozendaal den kop terwijl het peleton wordt getrokken door Jan Gommers. De heeren moeten 85 ronden rijden, zoodat er natuurlijk nog niets te zeggen valt totaal niets.

Piet Gommans neemt dan den kop van ’t peleton over terwijl in de volgende ronde weer alles bijelkaar ligt. G Loncke komt dan even een premie in de wacht sleepen. Dan trekt Braspenning er tusschen uit die verleden jaar op dit parcours zoo schitterend reed met de Korver.

Een flinke regenbui maakt den strijd niet prettig voor de renners. Het parcours lijdt er ten zeerste onder.

Tacken en Banken zetten een felle achtervolging van de beide vluchtelingen in. Piet Gommans heeft eveneens den kop bereikt. Elke ronde wisselt het kopbeeld.

In de 13de reed Kees Valentijn aan de leiding.

Ook Tacken kwam even opzetten om een rijksdaalder te winnen. Dit lukte hem waarna hij de leiding voorloopig niet afstond maar doorzette en

ongeveer 30 M voorsprong wist te krijgen totdat Gommans in de 16de ronde geweldig demareerde en thans met eenigen voorsprong de leiding kreeg.

Fraai werk van de jongen uit Reuver die een tijd van 1 m 55 4 sec maakte. Lambrichts, Gommans en Tacken zetten onmiddellijk een achtervolging in en in de volgende ronde ligt Tacken met Lambrichts en Valentijn aan den kop.

Ook Motke weet zich bij de kopgroep te voegen.

Braspenning die van fiets moest veranderen probeert zijn opgeloopen achterstand in te halen wat hem echter niet lukt. Banken wordt door

bandbreuk tot opgeven genoopt evenals Braspenning.

Gommans rijdt een besten wedstrijd steeds zien we hem in de voorste gelederen. Een uitlooppoging is op dit korte traject niet goed mogelijk

Daar en boven zijn de krachten althans de domineerende te zeer aan elkaar gewaagd.

Van Amsterdam, Gommans, de Korver, Motke, Tacken en Lambrichts geven den toon aan en om dergelijke renners te verrassen moet men wel iets in zijn

beenen hebben.

Hellemons de nationale kampioen houdt zich bijzonder kalm. Hij valt heelemaal niet op maar rijdt zeer regelmatig in de middengroep. Ondertusschen heeft zich een leidend peleton gevormd, bestaande uit Gommans, de Korver, Valentijn en van Amsterdam. Deze groep loopt steeds meer uit onder aanvoering van Piet Gommans.

In het eerste uur werden afgelegd 37 Kilometer een mooie afstand op het door den regen nog meer verslechterde traject.

Gommans sleept heel wat premies in de wacht. Seyen weet zich van het peleton los te rukken en probeert den kop in te halen waar Gommans

een pracht koers rijdt. Hij is ongeveer 30 seconden op Gommans achter. Spoedig wordt hij echter door het hoofd peleton ingehaald.

De wedsrtijd wordt thans in aanhoudenden regen verreden waardoor het parcours er niet beter op wordt. In het hoofdpeleton zat weinig vechtlust.

Geen enkele serieuze poging om weg te komen en den achtervolging van Gommans, van Amsterdam, Valentijn en de Korver in te halen.

Dit viertal rijdt prachtig en heeft een voorsprong van 35 seconden op de hoofdgroep waarvan zich enkele renners waaronder de oud-Roermondenaar

Motke hebben losgemaakt.

Na 40 ronden hebben zich Hopstaken, Theuns, Motke, en Gommans  van den hoofdgroep losgewerkt die op 21 seconden van de leiders liggen terwijl dit groote peleton op 31 seconden van Gommans volgt.

Van de 20 tot de 50 ronde werd een sportcosluum verreden voor den renner die de meeste ronden won en dit was Piet Gommans.

De voorsprong van den kopgroep slonk inmiddels tot 15 seconden.

Spoedig bestaat de kop uit 8 rijders. Op 41 seconden volgt Seyen die even van het groote peleton los is.

De renners zitten reeds flink onder den modder en roepen ons weer het beeld van de kampioenschappen van Valkenburg voor den geest. De renners

ners . . . met de moddermaskers.

Het aantal der renners is geslonken tot 21. De achterstand der hoofdgroep op de leiders is opgeloopen tot 44 seconden.

De kopgroep bestaat nog uit acht renners nl. Motke, Gommans, Valentijn, van Amsterdam, Gommers, de Korver, Hopstaken en Theuns.

Als nog 23 ronden te rijden dan hebben Valenten en van Amsterdam zich van de acht losgerukt.

Gommans geeft teeken van vermoeidheid. Spoedig zijn Valentyn en van Amsterdam weer ingehaald.

In 2 uur werden 76 Km afgelegd.

De strijd had te veel van Gommans krachten gevergd. Jammer hij had 2x30 uitstekend gereden.

En thans raakte hij zelfs een ronde achter op die leiders.

Als nog 11 ronden te rijden zijn rukt van Amsterdam zich van het leidende peleton los. Seyen blijft nog wanhopige pogingen doen om bij te komen, wat niet lukt.

Negen ronden voor het einde geeft de Belg Loncke op.

Van Amsterdam blijft onbedreigd alleen aan den kop. Zijn voorsprong op Theuns, Gommans, Valentijn en Hopstaken bedraagt 32 seconden.

Lambrichts raakt eveneens op den achtergrond.

Gommans bleef moedig doorrijen.

In den stand komt geen verandering meer zoodat de uitslag luidde:

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam tijd over 102 Km 2 uur 42 m 30 sec; Op 1 m 10 sec 2. Jan Gommers; 3. Cees Valentijn; 4. Theo Hopstaken; 5. Herve Theuns; 6. Louis Motke; 7. Jan van de Stelt; Op 1 ronde 8. André de Korver; 9. Gerrit van de Ruijt; 10. Jan Staeren (B); 11. Seyen; 12. Hellemons;Op 2 ronden 20. Piet Gommans;

 

GENDRINGEN.(1939.08.20)

Onder steeds toenemende belangstelling werd gisteren voor den derden keer de ronde van Gendringen verreden. Evenals verleden jaar werd de renner Van Amsterdam winner van den wedstrijd over 100 km. op den voet gevolgd door Braspennings uit Princenhage.

In den 70 km wedstrijd voor amateurs kwamen de candidaten voor de Olympische Spelen op de eerste plaatsen.

Aan den wedstrijd voor nieuwelingen namen 44 renners, aan die voor amateurs 43 en aan die der profs 48 renners deel. In de laatste groep moest een der deelnemers gedwongen worden de baan te verlaten daar deze met zijn plaats geen genoegen wilde nemen. Overigens hadden de wedstrijd een normaal en goed verloop zoodat vrijwel geen enkele renner een blessure opliep. Slechts een maal zagen we de Roode Kruisdienst voor zeer lichte schaafwonden handelend optreden.

In den wedstrijd voor nieuwelingen over 35 km werden prijswinners:

Nieuwelingen: 1. A. Rijsbergen te Leiden; 2. P. Bik te Amsterdam; 3. C. van Leeuwen te Boskoop; 4. J. Laan te Haarem; 5. B. Santing te Amsterdam.

De strijd voor amateurs over 70 km was voor

Amateurs: 1. O. Moeke te Weesperkarspel; 2. C. de Best te Haarlem; 3. J. van der Heiden te Haarlem; 4. J. van Vliet te Gouda; 5. W. Houtman te Den Haag.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam te Leiderdorp, die de 100 km aflegde in 2 uur, 19 min. en 23 sec; 2. John Braspennings te Princenhage; 3. Louis Motke te Amsterdam; 4. Bob Domhof te Amsterdam; 5. Jan Sprenkelink te Hengelo; 6. J. Rijneveld te Haarlem; 7. Arie Overweel te Rotterdam; 8. Henk Griffioen te Diemen; 9. Cees Valentijn te St. Willebrord; 10. Theo Hopstake te Roosendaal; 11. J. Hofstede te Gouda; 12. A. Stuyts te Venlo; 13. F. Jaiser te Steenwijkerwold; 14. J. van Swelm te Nijmegen.

 

GENNEP.(1939.08.27)

SAES EERSTE.

De uitslag van de Ronde van Gennep, die Zaterdag werd verreden, is:

Nieuwelingen: 1 G. Loos, Amsterdam, 2 C Vos, 's-Hertogenbosch; 3 W. Santink Arnsterdan; 4 Meester, Rotterdam; 5 W van de Poll Apeldoorn.

Amateurs en onafhankelijken: 1 G. Saes Weert, 2 M. Jansen, Eindhoven; 3 Hofstede 4 C. Hoffmann Roermond; 5 Braspenning Princenhage; 6 M Segaar Leiden 7 v. d. Stel Apeldoorn; 8 Jac. van Vliet Gouda, 9 P Timmermans Waalwijk en 10 C Joosten Made.

 

GOUDA.(1939.08.06)

De voornaamste uitslagen' van de wielerwedstrijden

te Gouda zijn: Amateurs en onafhankelijken, 90 K.M., gestart 83, geklasseerd 35;

Amateurs en onafhankelijken: 1. P. v. d. Heijden, Haarlem, 2 uur 34 min. 4/5 sec; 2 G. Werdler, Jutphaas; 3 C. de Best, Haarlem; 4 W. G. Houtman, Den Haag; 5 Van Krimpen, Zwijndrecht; 6 J. Rijneveld, Haarlem; 7 Jac. van Vliet Gouda; 8 P. Leeflang, Hilvarenbeek 9 P. W. Suiker, Rotterdam; 10 A. Bosma, Opmeer.

 

HAARZUILEN.(1939.09.19)

Demmenie wint de Ronde van Haarzuilens

Van Vliet zegeviert bij de nieuwelingen

Evenals verleden jaar is de Ronde van Haarzuilens, die heden voor de tweede maal door de Utrechtse wielerclub „De Volharding" in de onmiddellijke omgeving van Utrecht was georganiseerd, een groot succes geworden. De belangstelling was groter dan men had verwacht, zowel van de zijde van het publiek, dat bij honderden langs het parcours stond, als van de zijde der renners, van wie de besten hier aan de start kwamen. Na een zeer spannehde en harde wedstrijd won Demmenie bij de amateurs en onafhankelijken voor De Jong, Matké, Hofstede en Engel, terwijl de Gouwenaar Van Vliet bij de nieuwelingen in de sprint zegevierde.

Na het startschot van den burgemeester van Vleuten, den heer J. A. Verder, startten ongeveer vijf en dertig nieuwelingen. Zij moesten tien maal het parcours rijden, een afstand van 51 K.M. Er werd reeds dadelijk stevig gejaagd, doch evenals in de rest van de koers werd iedere uitlooppoging de kop ingedrukt. Zo ging dan ook een gesloten peloton de laatste ronde in, aangevoerd door Werdler, Van Vliet, Van Leeuwen en Otten. Pas op de laatste meter voor de finish viel de beslissing in een vinnige sprint. Van Vliet ging als eerste over de streep, met Werdier aan zijn wiel en gevolgd door het hele peloton. De tijd van Van Vliet was 1 uur, 17 minuten 37 seconden.

Heel wat spannender was de strijd van de amateurs en onafhankelijken over twintig ronden of 102 K.M. De renners, die in deze koers de eerste viool zouden spelen, slaagden er al in de eerste ronden in, zich naar voren te werken en uit alle macht trokken zij aan het peloton in een tempo, dat al spoedig voor een deel der renners' te hoog bleek. Hofstede, Demmenie, Motké, Hordijk, Timmermans en De Jong schaarden zich in de kopgroep, waaruit Demmenie en De Jong uit Gouda zich losmaakten om samen een behoorlijke voorsprong op de rest te nemen. Bij het ingaan van de vierde ronde was die voorsprong enige honderden meters. De vluchtelingen werden toen echter achterhaald door Hofstede, Engel en Hordijk en enige ronden later was ook de rest van het peloton onder aanvoering van Motké weer bij gekomen. Motké, Hofstede en De Jong uit Gouda hielden daarna met een kleine voorsprong op het peloton ronde na ronde de kop en sleepten de ene premie na de andere in de wacht.

Hoog tempo

Het hoge tempo maakte zijn slachtoffers en de winnaar van verleden jaar, Wijdenes, verdween met vele anderen uit de koers. De gemiddelde snelheid

bleef steeds ver boven de veertig K.M. Hofstede, De Jong, Van Nijnatten en Motké zetten alles op alles en na dertien ronden hadden zij een voorsprong genomen van 1 minuut en 5 seconden.

Het peloton was inmiddels in drie groepen uiteen gevallen. In de middenmoot zaten Engel, Demmenie, Van der Berg, Breeuwer en Willemse, die er na een harde strijd over vier ronden in slaagden de vier leiders te bereiken. De laatste groep, waarin ook de Utrechtenaar Westbroek was beland, verloor

steeds meer terrein en lag tenslotte meer dan drie minuten achter. Uit de kopgroep zakte Van Nijnatten af en in de laatste ronde bleek hij dermate

uitgeput, dat hij zich zelfs nog door de achterste groep zag ingehaald. Zeven renners stoven gelijk de laatste ronde in en tot honderd meter voor de eindstreep lagen zij nog bij elkaar.

Toen nam echter Demmenie zijn kans waar om te ontvluchten en voor men er op bedacht was liep hij een tiental meters uit en ging met groot verschil

als eerste over de streep. De Gouwenaar De Jong, die een prachtige koers had gereden werd tweede, Motké derde en Willemse uit Gouda vierde.

De uitslagen luidden:

Nieuwelingen (51 K.M.): 1. Van Vliet, Gouda; 2. Werdler, Utrecht; 3. Terlede, Amsterdam; 4. Segaar, Leiden; 5. Otten, Maarssen; 6. De Vries,

Utrecht; 7. Molenaar, Lopikkapel; 8. Van Dungen, Den Bosch; 9. Versteeg, Utrecht; 10. W. Adelaar, Utrecht. Tijd 1 uur 17 min. 37 sec

Amateurs en onafhankelijken (102 K.M.): 1. Demmenie, Rotterdam; 2. De Jong, Gouda; 3. Motké, Amsterdam; 4. N. Willemse, Gouda; 5. Van der Berg, Ouderkerk; 6. Hofstede, Gouda; 7. W. Breeuwer, Zeist; 8. Engel, Amsterdam; 9. Schellingerhout, Amsterdam; 10. Timmermans, Loenen. Tijd 2 uur, 27 min., 37 sec.

 

HILVERSUM.(1939

De Best uit Haarlem wint het hoofdnummer.

Alle records gebroken.

Onder de meest gunstige weersomstandiheden en onder zeer groote publieke belangstelling werd Zaterdag j.l de 4e ronde van Hilversum gereden.

Start en finish waren aan de Bachlaan, terwijl het 4.8 km groot traject oostelijk naar den Bussummergrintweg en daarna in een wijden boog door het Spanderswoud was uitgezet.

De wedstrijden verliepen zeer vlot, alleen was het op en om de verhooging waarop de jury zetelde, niet zoals het wezen moest, zoodat aan het eind van den eersten wedstrijd vele protesten geuit werd over de bepaling der volgorde van aankomst. Later was men zoo verstandig om het jury-platform te plaatsen tegenover een gietlijn, die de betonvakken van ’t wegdek samenvoegt, zoodat men nu over ’n goede finishlijn beschikte. Tenslotte was er voor de pers geen enkele maatregel getroffen.

De strijd der nieuwelingen

Wanneer wij zeggen, dat alle records gebroken werden, dan bedoelen wij dit zoowel naar aantal als naar snelheid. Zoo kwamen de jongeren met niet minder dan 75 aan de start voor de strijd over 10 ronden (48 km). Het werd een levendige strijd, doch verrassingen in den vorm van geslaagde úitlooppogingen bleven achterwege. De kopstukken deden daartoe wel ijverig hun best, maar behalve eenige achterblijvers die het tempo niet konden volhouden, bleef het geheele peloton, vrijwel bijeen en het was aan het eind inderdaad een groote moeilijkheid voor de jury om de volgorde van aankomst te bepalen.

Nieuwelingen: 1. G. Loos, Amsterdam in 1 uur 10 min.; 2. W. Rijsbergen, Leiden; 3. Keijzer, Amsterdam; 4. Bregonje, Utrecht; 5. Middelink, Amsterdam; 6. Santing, Amsterdam; 7. v.d. Elske Amsterdam; 8. Sabelkouls, den Bosch; 9. v.d. Meijde, Utrecht; 10. Sijbrands, Hilversum. De laatse 9 prijzen bestonden uit rijwielmateriaal en luxe voorwerpen.

Het hoofdnummer

De Amateurs en Onafhankelijken bestreden elkaar over 20 ronden (96 km) en ook hier was het tempo zoo hoog, dat onder vele bekende rijders de Ned. Kampioen Engelen als nr. 12 binnenkwam.

Herhaaldelijk werden pogingen gedaan om het veld uiteen te rukken en inderdaad waren de 66 renners na 10 ronden in 4 groepen te verdelen. Een groep van 6 rijders had na 16 ronden gedicideerd de leiding, doch een ronde later waren weer eenigen teruggevallen, terwijl anderen zich tot de kopgroep opwerkten. Daaronder was ook de Best uit Haarlem, getooid met eigenaardig puntmutsje, maar een die rijden kon, want toen de hoofdgroep voor de laatste maal de finish in volle sprint naderde, schoot hij als een pijl vooruit en won overtuigend in den fraaien tijd van 2 uur en 16 min. Hetgeen voor hem beteekende de beschikking over een fraaie racefiets van f 80,- . Onderdeelen van rijwielen en luxe voorwerpen werden gewonnen door nr. 2. J. Bosland, Amsterdam; 3. J. Rijneveld, Haarlem; 4. Moeke, Weeskarspel; 5. v.d. Heijden, Haarlem; 6. A. Lodewijks, Leiden; 7. H. Griffioen, Amsterdam; 8. J. Lodewijks, Weesp; allen de zelfde tijd als de winnaar; 9. G. Saes, Weert; 10. M. Jansen, Eindhoven; 11. G. Wedler, Utrecht; 12. J. Engelen, Amsterdam allen met 60 meter achterstand.

 

HOENBROEK.(1939.08.14)

Gerrit v. d. Ruit wint de Ronde van Hoensbroek Janssen, Eindhoven, zegeviert bij de amateurs F. Vos, Den Bosch, is de winnaar der nieuwelingen

De ronde van Hoensbroek heeft ditmaal alle verwachtingen overtroffen, niet alleen wat betrof het aantal bezoekers, maar ook wat betreft de sport. In alle categorieën werd goede strijd vertoond en vooral bij de profs. Jammer was het voor de Korver, die een zeer goeden indruk maakte, dat hij in de 29e ronde machinedefect kreeg, terwijl ook Banken, die ook een zeer goeden indruk achterliet, in de 30e ronde zijn trapas stuktrapte en van verdere deelname moest afzien. Om 1 uur werd voor 30 Nieuwelingen het startsein gelost om 10 ronden af te leggen en 't is Jonkers die het peleton op sleeptouw neemt. Het duurt niet lang of het peleton is reeds gescheiden. In de 4e ronde zien we Keijzer, Petri en Vos zich van de overigen afscheiden en een kleine voorsprong nemen welke zij geleidelijk vergrooten. In de 6e ronde bedraagt dit reeds 15 seconden op Liebrechts, Tosserams en Jonckers waar zich in de volgende ronde v. Leeuwen nog weet bij te voegen zoodat het peleton thans in 3 groepen verdeeld is. Groep I Keijzer, Petri en Vos welen hun voorsprong tot 20 sec. op te voeren op Groep II Liebrechts, Tosserams, Jonckers en v. Leeuwen en 30 sec. op de volgende groep, die door v. Deursen geleid wordt. Zoo gaan we op het einde aan waar Vos zijn tegenstanders in de sprint weet le kloppen. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. Fr. Vos den Bosch in 44 min. 42 sec; 2. Petri Amsterdam op 1 lengte; 3. Keijzer Amsterdam op 2 lengten; 4. C. van Leeuwen Boskoop op 30 sec; 5. Jonckers Eindhoven op 1 lengte; 6. Liebrechts Eindhoven op 1 lengte; 7. W. Tosserams Venlo; 8. J. Wynen Elsloo op 50 sec; 9. P. v. Oosterhaut Hoensbroek; 10. L. Hendriks; 11. v. Deursen Venlo; 12. T. Zonder Bom; 13. J.-Puts Houthem; 14. L. Hameien Maastricht; 15. Vissers Heerlen.

De amateurs aan den start.

Het aantal amateurs is niet zoo groot en leggen er slechts 26 de 20 ronden af. Onder aanvoering van Buets komt het geheele peleton na de eerste ronde voorbij. We zien dan Croonen en Saes een uitlooppoging doen maar deze worden weer spoedig ingehaald. In de vierde ronde is het Schoffelen die er vandoor gaat en in de volgende ronde krijgt hij gezelschap van Smeels

die het klaar speelt om er alleen vandoor te gaan en 10 sec. voorsprong weet te nemen op Croonen, Kouwenhoven en v. Rooyen, 12 sec. op Kleyntjes en 18 sec op Lenssen, v. Es enz., maar in de volgende ronde is alles weer compleet. In de 8e ronde weten zich Janssen en Pepermans los te maken en een kleine voorsprong te nemen, maar zij worden eveneens ingeloopen.

Nu is het de beurt aan v. Es die zich los werkt en na enkele ronden met 100 meter voorsprong voorbij komt. Smeets, Lenssen en Buets en 20 seconden op Kouwenhoven, Kleyntjes, Segear, v. Rooyen, Saes, Schoffelen. Alles komt weer bij elkaar. In de 17e ronde hebben Josmiatka, Kleyntjes en Kouwen- hoven een kleine voorsprong genomen, maar in de 19e ronde worden deze weer ingeloopen en is het heele peleton weer compleet zoodat we de zaak in de sprint zullen zien uitvechten. Hier toont zich Janssen de snelste die

den Weertenaar Saes met een lengte weet te kloppen. De uislag luidt:

Amateurs: 1. Janssen Eindhoven 1 uur 24 min. 15 sec; 2. Saes Weert op 1 lengte; 3. Wey Rotterdam; 4. Pepermans Hoensbroek; 5. v. Es Tegelen; 6.

Lodewijks Leiden; 7. Croonen Beuningen; 8. Verwijmeren Den Hout; 9. Schoffelen Hulsberg; 10. Buets Treebeek; 11. Jesmiatha Kerkrade; 12. Bras- penning Princenhagc; 13. Smeets Valkenburg; 14. v. Rooyen Leiden; 15. Kleyntjes Heerlerheide.

De strijd van profs en onafhankelijken.

Om half 5 wordt het startschot gelost voor 45 profs die 115 K.M. te rijden krijgen of 40 ronden.

Alvorens te vertrekken wordt de heele Tour de France-ploeg in enkele auto's geplaatst. Zij rijden een eereronde en worden daarbij geweldig toegejuicht. Het is de Korver die reeds aanstonds er een flink tempo inzet en met een

kleine voorsprong telkens als eerste de finish passeert doch hij zet niet door en laat zich weer inloopen. In de 5e ronde zien we de Korver echter weer met 60 meter voorsprong voorbij gaan op Lambrichts en Willems en 10 seconden

op een volgende groep waarin we opmerken Overweel, Boeyen, Textor, Wentler en Clermonts. Op 15 sec. volgt de groote groep. Het zijn kleine schermutselingen die plaats vinden. De talrijke premies leveren meermalen spannenden strijd op en hierin schijnt Wentler nogal zin te hebben. Diverse van deze premies weet hij binnen te palmen, maar ook de Korver en Gommans pikken er wat weg.

In dc 17e ronde denken we dat de strijd zal ontbranden want Motké heeft 10 sec. voor op T. v. Schendel en Willems. Op 20 sec. volgt een tweede groep met Teeken en Houtzal. op kop, terwijl op 30 sec. een groep volgt onder aanvoering van Sijen, Rossow en Stuyts. Steenbakkers, die een lekke band heeft gehad, zette moedig de achtervolging in, maar bij het tempo dat gereden wordt is het onmogelijk om den achterstand in te loopen. Na 2 ronden is alles weer compleet.

Drie man op kop.

In de 20e ronde zien we plots Gommans, Wentler en Janssen een voorsprong nemen van 15 sec op Reuter, de Korver en Houtzeel en 20 sec. op de groep die door Sijen getrokken wordt. We krijgen thans een prachtige strijd te aanschouwen want groep 2 maakt geweldig jacht op de uitloopers. Demmenie weet zich bij groep 2e voegen en na enkele ronden zien we deze twee groepen samensmelten. We hebben thans op kop Reuter, Demmenie, Houtzeel, Wentler, Gommans, de Korver en Janssen die een voorsprong hebben van 45 sec. op het peleton dat door Motké, Overweel, Lambrichts en Toon van Schendel getrokken wordt. We beleven thans een periode waarin

de beslissing zou kunnen vallen want in de 26e ronde is de stand op kop Gommans, Demmenie, Reuter, Wentler, Houtzeel en Janssen. Op 20 sec

Lambrichts, Motké, Hofstede, Overweel en de Korver, die teruggevallen is op 50 sec, de groep waar Middelkamp zich aan de leiding heeft gezet en er flink aan begint te trekken. Hij begint blijkbaar het gevaar in te zien. In de 29e ronde moet de Korver wegens machinedefect den strijd staken terwijl ook Banken, die zeer goed reed, in de volgende ronde zijn trapas breekt en ook moet opgeven.

Groep Lambrichts weet dan de vluchters te halen en de Hoofdgroep onder leiding van Sijen, Stuijts, Middelkamp enz. komt korter bij en na enkele ronden is alles weer compleet.

Van Amsterdam op kop.

In de 34e ronde zien we plots van Amsterdam op kop met Toon van Schendel, Sijen en Demmenie die een kleine voorsprong weten te nemen.

Middelkamp is op zijn hoede en zet met Valentijn en Lambrichts de jacht in. In de 36e ronde heeft van Amsterdam zich alleen los gemaakt maar weet niet weg te komen. De anderen vreezen dezen gevaarlijken man. In de volgende- ronde is weer een flinke groep bij elkaar terwijl de 2e groep op afstand volgt.

Hellemons en v. d. Ruit ontsnappen.

In de 38e ronde weten de Ned. Wegkampioen Hellemons en v. d. Ruit zich uit het peleton te rukken en er tusschenuit te gaan. Zouden deze twee het halen? Gezien het tempo dat zij er in zetten hebben we er goede hoop op. In de volgende ronde hebben ze hun voorsprong nog iets aangedikt temeer daar de overigen zich klaar maken voor de eindspurt en het nuttelooze van een achtervolging inzien. De voorsprong van de twee vluchters bedraagt n.l.

20 sec. Reeds van verre zien we het tweetal komen opdagen en voorop de man in de nationale trui. Zal hij het houden? Nog 200 meter en nog steeds ligt hij voorop. Nog 100 meter maar dan zien we v. d. Ruit naar voren komen en met 2 lengten weet hij zijn concurrent te kloppen.

Vervolgens komt het peleton opzetten en hier zal de sprint moeten beslissen, v. Amsterdam ligt op kop maar met een machtige ruk weet Reuter nog voorbij te komen en klopt van Amsterdam met een halve lengte. De uitslag van deze bewogen rit luidt:

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Gerrit van de  Ruit Capelle a. d. IJsel in 2 uur 47 min. 16.6 sec; 2. Janus Hellemons Bleyswijk op 2 lengten; 3. Willem Reuter Amsterdam op 20 sec; 4. Aad van Amsterdam Meersen op ˝  lengte; 5. Huub Sijen op 1 lengte; 6. Jan Lambrichts Bunde; 7. Arie Overweel Rotterdam; 8. Albert van Schendel Toulouse; 9. Jan Hofstede Gouda; 10. Jan Gommers Dongen; 11. Theo. Middelkamp; 12. Louis Motké Amsterdam; 13. T. Stuyts Hoogerheide; 14. J. Demmenie; 15. Cees

Valenlijn; 16. John Braspenning; 17. Janssen Elsloo, allen wiel in wiel; 18. Tacken Tegelen; 19. Tilburgs Helmond; 20. Jaegers

 

ILPENDAM.(1939.05.29)

DEZELFDE WINNAAR ALS VORIG JAAR JAAP ENGEL

Uitgeschakeld door valpartij in de tweede ronde:  Guus Saes. Ch. Hofman, M. Jansen en Henk de Hoog.

“Het is meer dan een stap” van onze Zuidelijkeregionen naar Amsterdam, benoorden het IJ om dan via enkele plaatsjes in het rustige Ilpendam

aan te komen.

Inderdaad rustig want in de polders met hun grazige weiden (een pastures zou de film zeggen), en smallere wegen aan een zijde door water hetwelk al even rustig als de sfeer van dit landschap aandoet, geflankeerd ja werkelijk in die polders benoorden ’s lands hoofdstad daar was het Zaterdagmiddag goed te zijn, ondanks dreigend stormweer, hetwelk later gelukkig voor een vriendelijk pogend zonnetje plaats wilde maken want we hadden zoo juist den Klop van de Jachtende en geenerveerde menschheid in het voorname Centraal Station te beluisteren waaraan wij niet ontkwamen en op dat moment ook niet zouden hebben willen missen, immers we mochten het bereiken van den climax in het personenvervoer der Nederlandsche Spoor- wegen beleven en het was voor de NS Zaterdag te Amsterdam nog wel eens recorddag.

En is het overigens ook niet logisch dat de sportjournalist daar is waar record-prestaties kunnen plaats grepen.

Maar niet de bedoeling hebbend om ook maar in het minst te kunnen worden verdacht van te dweepen met het hedendaagsche streven naar zoodanige sportverrichtingen waardoor men zich het etiket recordhouder wil verwerven om - we leven snel - soms na dagen of weken hoogstens maanden dat etiket te moeten laten overdrukken met het - nou ja - ook nog wellui- dende ex-recordhouder, hebben we alleen maar willen illustreeren wat onze beroepsbezigheden meebrengen.

Oh-Ja. We hadden het over de grazige weiden waarin een groote brok Nederland ligt en die van Ilpendam nu in het bijzonder waar met ons vele

sportieve Mokummers en buitenmenschen aanwezig waren om een groote groep amateurs en onafhankelijken de palm der overwining te betwisten.

Doch ook de wedstrijd der nieuwelingen werd met interesse gevolgd want in deze categorie schuilen immers de kampioenen van morgen.

Hoe wreed werden zij in deze Ronde door pech achtervolgd want was de Bleriekenaar Tacken afwezig de Limb amateurs Saes en Hofman die wij

zoo gaarne op weg naar de eereplaats hadden willen volgen werden reeds in de tweede ronde van 10 Km in een valparty betrokken en van verdere

activiteit in deze Hollandsche Ronde waarin de Zuiderlingen hoopten uit te blinken uitgesloten.

Dat was pech voor het genoemde duo maar ook voor den Eindhover M Jansen en den Amsterdammer Henk de Hoog die allen het strijdperk

verlieten maar ook voor ons die de lezers liever grootere daden van hun favorieten hadden opgedischt ! “Doch dat zal wel weer eens spoedig komen”

DE JONGENS ZIJN VOL IJVER

We vernamen tot onze teleurstelling dat noch M Jansen noch Guus Saes van 1 tot 10 Juni naar Stockholm zullen gaan, wel is de Eindhovenaar reserve voor Zweden, doch daar ziet hy vanaf evenals de Amsterdammer Cor de Groot. We zullen ons niet in de oorzaken verdiepen alleen vragen wij ons af waarom Moeke, Bosma, v d Heijden en Hofstede drie Noorden en een Zuid-Hollander tot de uitverkorenen behooren.

En waarom geen Zuiderlingen behoudens dan die eene reserveplaats. Heeft men te Purmerend Amsterdam en meerdere andere plaatsen in het Zuiden alsook in Belgie (den Eindhovenaar Jansen) niet met groote overtuiging en succes aan den strijd kunnen zien

Maar ja over het causale verband dezer selectie hebben we het niet, we constateeren slechts het scheeve dat in deze keuze voor Stockholm zit.

Met twee aangewezen zuidelijke renners van de 4 voor Stockholm hadden we meer stabiliteit in de afvaardiging willen zien en de kwaliteit is er.

De ruim 70 man sterke groep der amateurs en onafhankelijken was toen de wedstrijd halverwege gevorderd was al zeer sterk gedund en in en na de

7e ronde verdwenen door pech enz. de amateur-kampioen Hofstede, alsmede de onafhankelijken v.d Stel en Reuter. Na 8 ronden bestond de kopgroep uit 4 renners nl. Lodewijks, Jaap Engel, Piet Kors en Cor de Groot, deze laatste is voor Limburg zeker geen onbekende amateur. Daar deze Amsterdammer vaan in Limburg verblijf houdt.

Ver na deze amateur kwam alleen de Gouwenaar J. van Vliet ( niet Arie van Vliet) aanzetten en na hem een groepje van negen renners aangevoerd door de 19-jarigen Amsterdamsche amateur Heerland, een energiek kereltje, dat over een groot uithoudingsvermogen beschikt en in den wedstrijd te Ilpendam veel werk heeft verzet. Ook te Chaam onderscheidde hij zich,

al viel hij daar even buiten de prijzen. Volhouden Heerland, je jeugd is van groot voordeel in het lang niet zoo gemakkelijke rennersvak.

Met hem waren in deze groep Bosma, Wďllemse (Gouda) Bloem (een Amster- dammer) die niet minder moedig streed dan zijn stadgenoot Heerland.

Nyenhuis (Oostzaan) Joosen Made de Brabander die met Saes, Jansen en Hofman tot de zeer bekende zuidelijke amateurs moeten worden gerekend,

waarbij zich waarschijnlijk binnen afzienbaren tijd Pepermans Hoensbroek ook gaat voegen, verder Blauw (Zaandam) Stel (IJmuiden) en de onafhan- kelijke en B-stayer Domhof.

De Brabander Verstappen (Rosmalen) en de beide Amsterdammers Schellin- gerhout en Banen bewezen over groote wilskracht te beschikken daar zij ver bij de eersten ten achter kranig volhielden en den wedstrijd uitreden.

Ziedaar hetgeen er na 80 van de 120 Km nog aan den strijd deelnam.

Na 60 Km op de helft van den strijd waren met genoemde renners nog in het strijdperk o.a Kloosterman Hoogerheide, Chr Smits Rotterdam, Werdler Jutphaas, welke drietal toen met Jaap Engel en anderen op kop reed doch verder Pijn en Kuiper beiden Amsterdam, en Lagerwaard Hillegersbserg, Verstappen Rosmalen was toen alleen aan het rijden achter de tweede groep van 8 renners, terwijl 100 M voor hem ook Kuiper en Pijn streden om by Heerland c.s te komen.

De Amsterdammer Stern bevond zich bij de laatsten en zoo passeerden toen in totaal 25 renners.

De laatste ronden brachten nog rennersleed voor van Vliet die zich door de achtervolgers liet inloopen om daarna wegens vermoeidheid uit het peleton

weg te vallen. (10e ronde) Vervolgens moeten we stilstaan by Domhof die in de 9e ronde materiaalpech kreeg en niets anders kon doen dan opgeven.

Dat was hard.

In de 12e (laatste ronde) bleef men zoowel in de eerste groep van 4 als in de tweede van acht op z’n hoede en zagen we slechts den IJmuidenaar Stel

in de tweede groep eenigszins verachteren.

Bij de finish was inmiddels de belangstelling grooter geworden en het was Jaap Engel die met minium verschil in den sprint van zijn stadsgenaat Cor de Groot wist te winnen, gevolgd door Lodewijks Leiden en Piet Kors Amsterdam.

De sprint werd op circa 200 M ingezet. Uit de groep van acht renners kwam de Brabander C Joosen gemakkelijk als sprintoverwinnaar naar voren

en daardoor Bosma, Opmeer c.s achter zich latend.

Alvorens te eindigen een vergelijk der tijden van nieuwelingen (60 Km) en amateurs en onafhankelijken (120 Km) Deze tijden zijn ons door derden verstrekt.

Nieuwelingen no 1 Loos Amsterdam 1.41.44

Amat en onafhankelijken  no 1 Jaap Engel Amsterdam 3.27.20

Hierdoor zou de gemiddelde afstand der nieuwelingen ongeveer 35 en die der amat en onafh ongeveer 34 Km per uur bedragen.

Nieuwelingen : 1. Loos Amsterdam 60 Km in 1.41.44: 2. Op 300 meter Vaanhof 3. Smits;

Amateurs en onafhankelijken: 1.Jaap Engel 120 Km 3.7.20  (ook winnaar 1938); 2. C de Groot gering verschil; 3. Lodewyks; 4. Kors Op 5 m 44 sec; 5. C Joosen Made; 6. Bosma Opmeer; 7. Blauw Zaandam; 8. Wlliemsen Gouda; 9. Bloem Amsterdam; 10. Meerland Amsterdam Op enkele meters; 11. Nyenhuia Oostzaan; Op eenigen afstand 12. Stet IJmuiden; Heel ver daarna 13 Schellingerhout Amsterdam; Nog na dezen Amsterdammer 14 en 15 ex-aequo Verstappen Rosmalen en Banen Amsterdam.

 

JUTPHAAS.HOOGRAVEN.(1939.05.19)

Hofman  zevende

In Jutphaas is de ronde van Hoograven vereden een straatparcours ter lengte van bijna 8 Km dat door de nieuwelingen 18 en door de

amateurs en onafhankelijken 36 maal moest worden afgelegd.

Er waren voor elke categorie 75 inschrijvingen

De uitslagen waren:

Nieuwelingen (50 km18 ronden) 1. C.  Smits Rotterdam 1 uur 15 min 6 sec; 2. W Rijnbergen Leiden; 3. G Wierdier Utrecht; 4.  H Petu Amsterdam; 5. H Hijzer Amsterdam

Amateurs en Onafhankelijken (100 km 36 ronden) : 1. J Hofstede Gouda; 2 uur 17 min 3 sec; 2. M J Jansen Eindhoven; 3. C de Groot Amsterdam; 4. J. H van Iperen De Rijp; 5 J Engels Amsterdam; 6. P. C. Hars Amsterdam; 7 Ch Hofman Roermond; 8. C Wijdenes Eindhoven; 9. W Houtman Den Haag; 10. C Bakker Zaandam;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1939.06.12)

Wielrennen om het kampioenschap in den stroomenden regen

Hellemons individueel kampioen van Nederland op den weg

Engel amateurkampioen, Tacken kampioen der onafhankelijken

Onder wel zeer slechte weersomstandigheden zijn gistermiddag te Valkenburg de individueele kampioenschappen van Nederland op den weg

verreden. Tijdens de wedstrijden heeft het vrijwel voortdurend geregend, hetgeen voor de renners een groote handicap is geweest. De wedstrijd had een zeer merkwaardig verloop, doordat de beste renners moesten opgeven.

Direct na den start, welke precies om 2 uur was, bij het bestijgen van den Cauberg vormden zich drie groepen met onderling ongeveer een meter verschil. Aan den kop reed Lambrichts, die voor de eerste ronde een tijd van

18 min. 52 sec. noteerde. Enkele onder wie Valentijn, moesten toen reeds den strijd staken.

Aan den kop, na de derde ronde welke in 15 min. 36 sec. werd afgelegd, vielen weer enkele renners uit. Hiertoe behoorde ook Schulte.

Lambrichts, Engel en de Groot hadden de leiding genomen met 15 sec. voorsprong.

Na de negende ronde namen van Es en Hellemons de leiding over en op hen volgde een groep, getrokken door Lambrichts en Sijen, Lambrichts kreeg in de elfde ronde een kaderbreuk, waardoor hij moest opgeven. In de elfde

ronde liep Hellemons alleen uit en nam de leiding met 1 min. 21 sec. op een groep van drie renners. Na de vijftiende ronde had Hellemons een grooten voorsprong op den volgenden Engel, die op zijn beurt voor de Groot lag. Hellemons ging onbedreigd over den eindstreep en won daarmede het Individueele kampioenschap van Nederland op den weg in een tijd van 4

uur 47 min. 42 2/5 sec. Engel werd kampioen der amateurs. Tacken kampioen der onafhankelijken. De uitslagen luiden: Afstand 148,823 km.

Totaal uitslag: 1. Janus Hellemons; 2. Jaap Engel; 3. de Tacken; 4. Cor de Groot; 5. Ernst Textor; 6. Henk de Hoog; 7. Janus Heeren; 8. Arie Overweel; 9. Willem Reuter; 10. Reinold Kroese;

Beroepsrenners: 1. Janus Hellemons 4 uur 47 min. 42 2/5 sec.; 2. Arie Overweel; 3. Reinold Kroese.

Amateurs: 1. Jaap Engel 4 uur 48 mln. 56 sec; 2. Cor de Groot; 3. Henk de Hoog.

Onafhankelijken: 1. Tacken 4 uur 56 min, 5 3/5 sec.; 2. Ernst Textor; 3. Willems.

 

KAVELINGEN.(1939.07.16)

RONDE VAN KAVELINGEN. Fraaie derde prijs voor Woldring.

Zondagmiddag werden op een traject van 6 km tusschen Valthermond en Musselkanaal grootte wegwedstrijden gehouden, georganisererd door de wielerclub „De Valk" te Musselkanaal. Na opening door den burgemeester van Odoorn, den heer Van Rooyen, loste opperwachtmeester Stulen om precies 2 uur het startschot voor de nieuwelingen en amateurs licentie- houders, die tezamen reden en 12 ronden moesten afleggen. De eerste 6 ronden kwam bijna het geheele peleton gelijk door, maar tijdens de zevende ronde werden enkele groepen gevormd, zoodat bij het ingaan van de achtste ronde aan  kop lagen Woldring, Rijsbergen en Segaar, op ongeveer 500 M. gevolgd door Ten Hoven, Beun en Dost, terwijl de rest nog meer naar achteren lag. Deze stand bleef tot het einde gehandhaafd, zoodat de sprint de beslissinging zou moeten brengen en hierin bleek Rijsbergen de sterkste.

Amateurs en Nieuwelingen: 1 Rijsbergen (N.), Leiden, tijd over 72 km. 1 uur 57 min. 21 sec; 2 Segaar (A.), Leiden handbreedte; 3 Woldring (N.), Leeu-warden, op een lengte; 4 Ten Hoven (A.), Apeldoorn; 5. Beun en 6 Dost, allen op pl.m. 300 M.

 

KRUININGEN.(1939.06.24)

Profs en Onafhankelijken: 1. K. Pellenaars Terheijden; 2. A. Gijsen Putte; 3. J. Douwes Barendrecht; 4. Eug Jacobs Schilde; 5. M. Buuron Bergen op Zoom; 6. A. v/d Heijden Wouw; 7. van Tichelt Zundert; 8. B. van krimpen Zwijndrecht; 9. A. Kloos terman Biezelinge; 10. A. Overweel Middelharnis; 11. Scholtens Rotterdam; 12. C. v.d Ven Princenhage; 13. M. v.d. Beemt Hoeven; 14. A, Bosma Opmeer; 15. J. de Meijer Brasschaet;