JAARGANG 1938

                              WEDSTRIJDEN A T/M J

ALKMAAR.(1938.05.28)

Engel wint ronde van Alkmaar

Spannende eindspurts in beide klassen

De wielerclub Alcmaria, die voor de derde keer de ronde van Alkmaar organiseerde, heeft het ook thans weer goed getroffen. De organisatie was

voortreffelijk, het gehele parcours was afgezet en geen der renners kon ook maar enige last krijgen van het publiek.

Het traject was vrij zwaar, aangezien een moeilijk stuk grintweg vol scherpe bochten in het parcours lag. Dit was weer eens een wegwedstrijd, die niet op een baanwedstrijd geleek! De strijd was zowel bij de nieuwelingen als bij de amateurs en onafhankelijken tot het laatste ogenblik spannend.

De nieuwelingen liepen al direct hard van stapel, hetgeen den Haarlemmer Spruwdel noodlottig werd. Hij lag vanaf het begin in de kopgroep, doch durfde het aan, om ondanks het hoge tempo weg te lopen. Zijn voorsprong van ongeveer 300 meter kon hij twee ronden lang handhaven, maar toen waren zijn krachten uitgeput en moest hij opgeven.

Achter den Haarlemmer reden 12 renners, die bijna de gehele wedstrijd bij elkaar bleven. Slechts drie van hen moesten tegen het einde lossen, zodat

de beslissing in de eindspurt uitgevochten moest worden door negen renners. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. C. de Groot, Amsterdam, 63 km. in 1 uur 47 min. 33 sec; 2. J. Ternede, Amsterdam; 3. O Daame, Amsterdam; 4. L. Lodewijks, Leiden; 5. G. Peters, Haarlem; 6. I. Loos, Amsterdam; 7. J. Ottenbros, Alkmaar; 8. H. Koelemeij, Haarlem; 9. M. Segaar, Leiden; 10. W. Westrop, Zaandam.

Niet minder dan 89 renners verschenen aan de start voor de wedstrijd voor amateurs en onafhankelijken en daaronder bevonden zich o.a. de winnaar van Purmerend, Moeke en verschillende zeer sterke onafhankelijken.

Moeke moest in Alkmaar met de veertiende plaats genoegen nemen!

De strijd begon goed, want reeds in de eerste ronde liepen de Alkmaarder Bosma en de Tilburgenaar T. Pijnenburg weg uit het veld. Het zou Bosma spoedig berouwen, want nauwelijks waren er vier van de zestien ronden verreden, of hij kreeg een ram en twee ronden later moest hij de strijd staken.

Pijnenburg deed zijn familienaam eer aan en het kleine neefje van den groten Jan liep meer en meer uit, zodat zijn voorsprong na zes ronden al 400 meter bedroeg. Jammer voor hem verloor hij terrein door een lekke band, maar de jonge renner zag nog kans het hoofdpeloton tijdig te bereiken.

Dat peloton, eerst bestaande uit drie kleine groepjes, was in de achtste en negende ronde samengesmolten tot een flinke groep van tien renners, w.o. Moeke, Motké, Houtman, Bakker, Hiddes, Groot en Engel.

Rondenlang hebben de renners stuk voor stuk geprobeerd, zich los te maken van deze groep, maar elke ontsnappingspoging mislukte, zodat tenslotte een eindspurt de beslissing moest brengen. Die eindspurt ging tussen zes renners, want in de laatste ronde hadden de sterksten kans gezien, om vier renners achter zich te laten. Het was de onbekende Engel, die het eerst over de streep vloog, met geringe voorsprong op Bakker en Groot. Hoewel velen meenden, dat Engel een aantal ronden uit de strijd is geweest, handhaafde de jury zijn beslissing.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. Engel, Amsterdam, 100 k.m. in 2 uur 45 min. 17 sec.; 2. C. Bakker, Zaandam; 3. J. Groot, Alkmaar; 4. J. Hiddes, Amsterdam; 5. L. Motké, Amsterdam; 6. J. Panman, Alkmaar; op 50 meter: 7. W. Reuter, Amsterdam; 8. J. Bosland, Amsterdam; 9. T. Pijnenburg, Tilburg; 10. N. Timmermans,

 

AMERSFOORT.(1938.09.11)

Bakker wint Ronde van Amersfoort Van Vliet eerste bij de nieuwelingen

De „Ronde van Amersfoort", die Zondag is verreden, heeft duizenden wielersportliefhebbers op de been gebracht. Er was een welhaast ideaal parcours uitgezet, dat van de Hugo de Grootlaan, via de Utrechtse Weg, Laan 1914, Leusder Weg, Borneoplein weer naar de Hugo de Grootlaan terugvoerde. Precies kwart voor twee gaf de heer D. van Wijk het sein van vertrek voor de nieuwelingen. Het parcours ging over tien ronden en was ongeveer 50 k.m. lang. Het was reeds na enkele ronden duidelijk, dat Van Vliet en Verschuren een belangrijke rol in deze koers zouden spelen. Vrijwel voortdurend waren zij in de kopgroep te vinden en bij het ingaan van de negende ronde reed Verschuren dan ook voorop, terwijl Wedier het tweede peloton van zeven renners leidde. In grote spanning werd de volgende ronde afgewacht, die immers de beslissing moest brengen. Bij het Borneoplein zetten de renners, die op dat ogenblik de leiding hadden, de eindspurt in, die een buitengewoon felle strijd te zien gaf. Van Vliet en Smits, gevolgd door Verschuren, gingen onweerstaanbaar naar voren en tenslotte wist Van Vliet met een banddikte van Smits te winnen, terwijl Verschuren eveneens met gering verschil derde werd. De volledige uitslag luidde:

Nieuwelingen: 1. Jac. van Vliet, Gouda, 1 uur 18 min.; 2. Chr. Smits. Rotterdam, banddikte; 3. P. Verschuren, Rotterdam, wiellengte; 4. H. Croonen, Beuningen, 30 meter; 5. E. Dietvorst, Amsterdam; 6. J. Adelaar, Utrecht; 7. G. Groeneveld, Utrecht; 8. W. Simonis, Amsterdam; 9. E. Kramer, Den Haag; 10. A. Versluis, Waddinxveen; 11. G. Berendsen, Zaandam; 12, G. Wedier, Utrecht; 13. J. Dollee, Amsterdam; 14. J. F. Abeleven, Apeldoorn; 15. J. H. Sybrands, Hilversum.

De amateurs en onafhankelijken die hierna van start gingen, hebben een buitengewoon interessante strijd geleverd. Voortdurend kwam er verandering in de samenstelling van de kopgroep. Na de eerste ronde lagen Textor. Motké, J. Pol en Klinkenberg voorop, doch iedere verdere ronde bracht wijziging. Demmenie hield zich de eerste ronden buitengewoon rustig. Licht als een veertje draaide hij zijn rondjes en dacht er niet aan om de kop te nemen, terwijl de andere favorieten voor de eerste plaats, als Zwartepoorte, v. d. Stel, De Hoog en Hofstede ook een afwachtende houding aannamen. Toen de 21ste ronde inging, vormden Bakker, v. d. Stel en Tacken de kopgroep en ook de volgende ronde reden deze drie renners nog voorop, terwijl Motké, Demmenie, Hofstede, Zwartepoorte en De Hoog op korte afstand in het grote peloton volgden. Wat niemand verwacht had geschiedde. De renners in het grote peloton waren niet in staat om de drie leiders nog te achterhalen, zodat de eindspurt tussen Bakker, Tacken en v. d. Stel de beslissing moest brengen. Bakker zette het eerst aan. Als een pijl uit de boog schoot hij vooruit, onbereikbaar voor Tacken en v. d. Stel, die hoe langer hoe meer terrein in op hem verloren. Met 15 meter voorsprong op Tacken en ongeveer 150 meter voorsprong op v. d. Stel werd Bakker winnaar. De uitslag luidt:

Amateurs en onafhankelijken: 1. C. Bakker, Zaandam (3 uur 6 min. 50 sec); 2. D. Tacken, Blerick (15 meter); 3. J. v. d. Stel, Apeldoorn (150 meter); 4. A. Zwartepoorte, Amsterdam (2 minuten) ; 5. J. Demmenie, Rotterdam; 6. J. Hofstede, Gouda;. 7. B. Hordijk, Rotterdam; 8. Steenbakker, 's Hertogenbosch; 9. L. Houtzeel, Amsterdam; 10. L Motké, Amsterdam. „De Pedaalridders" kunnen met voldoening op deze wedstrijden terugzien.

 

AMSTERDAM.BOSCHBAAN.(1938.06.06)

Van der Ruit wint den grooten Boschbaanprijs te Amsterdam.

Banken tweede bij de amateurs, Sijen en Lambrichs by de eersten.

De Amsterdamsche wielerclub , Olympia" heeft de goede gedachte gehad, om, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, een wielerwegwedstrijd rondom de Boschbaan te houden. Een zeer groot aantal toeschouwers was gisterenmiddag om half een aanwezig, toen de meer dan 80 amateurs en nieuwelingen vertrokken voor hun twaalf ronden van vijf k.m.. Het is een goede, spannende race geworden, welke Zwartepoorte in den eindsprint op schitterende wijze won. De Limburger Banken kwam met gering verschil als tweede over de eindstreep, terwijl Steenbakkers als derde eindigde. In de categorie der nieuwelingen werd de Amsterdammer De Groot eerste, gevolgd door zijn stadgenooten Ternede en van Ingen. Toen het aanvangstijdstip van den wedstrijd der bëroepsrenners en onafhankelijken naderde, begon het te regenen. Hierdoor werd het parcours er voor de renners niet gemakkelijker op, maar toch is er nog met een gemiddelde snelheid van bij de 40 k.m. gereden. Ruim 70 renners vertrokken op het startschot van den wethouder voor publieke werken S. Rodrigues de Miranda, met Schulte als groote favoriet. Onmiddellijk na het vertrek vormden Reuter, Hiddes en Pronk een kopgroep, welke een voorsprong nam op een tweede, groote groep, waarin renners als Middelkamp, Schulte, Gommers, Hellemons, Braspenning enz. reden. In de volgende ronden namen de drie leiders steeds meer voorsprong. Inderdaad gelukte het in de zesde ronde bij te komen en het tweede peleton had toen een flinken achterstand. Schulte lag toen op top en men verwachtte, dat hij nu wel zonder al te veel moeite de zege zou behalen, maar in de volgende ronde reeds kreeg hij een lekke band en toen lag hij meteen een minuut achter. Wel gaf van Klinken hem zijn machine maar in de achtste ronde moest hij nog driemaal van rijwiel veranderen en toen was zijn achterstand zeer aanzienlijk gewerden. Alleen zette de sterke renner nu een achtervolging op touw, maar er werd in stevig tempo gereden en op het stuk achter de overdekte tribune stond een sterken tegenwind. Braspenning jr. had het ongeluk een jongetje aan te rijden, waardoor hij een leelijken val maakte en van verdere deelneming moest afzien. In de 12e ronde viel Pronk uit de kopgroep terug, Middelkamp en Van der Ruit waren in de tweede groep aangeland en bleven hier verstandig rijden. Ook de volgende ronden brachten weinig wijziging. Schulte stampte machtig rond en had zijn achterstand reeds tot ongeveer 28 seconden teruggebracht, toen hij den strijd opgaf. Het was den sterken Schulte te zwaar, wel een bewijs dat de renners er een stevig tempo inhielden. Middelkamp, die naar een derde groep was verhuisd, kwam in de zeventiende ronde geducht opzetten en reed zich in de volgende ronde in de tweede groep, waar ook Gommers en van der Ruit inzaten. In de kopgroep hielden Hellemons, Lambrichs, Sijen en Reuter goed stand maar de tweede groep kwam steeds dichterbij, en in de 21e ronde waren Middelkamp en van der Ruit van de kopgroep aangeland. Van de deelnemende Belgische renners waren de bekendste, als Duerloo, Meerschaert zonder een rol van beteekenis te hebben gespeeld, uit de schare renners verdwenen. In de resteerende ronden kwam er in de topgroep geen verandering meer, zoodat men op een sprintzege van Middelkamp of van der Ruit kon rekenen. Inderdaad, in een geweldig tempo kwamen de renners op de eindstreep aanvliegen, waar Van der Ruit met 'n halve lengte voorsprong op Middelkamp als eerste over ging. Met miniem verschil werd Sijen derde, onmiddellijk gevolgd door Theuns en Overweel. De uitslagen luiden: Beroepsrenners en onafhankelijken (120 km.): 1. Gerrit van der Ruit, tijd 3 uur 3 min. 20 sec. 2. Theo Middelkamp, op een halve lengte. 3 Huub Sijen (Maastricht), met banddikte. 4. Jan Gommers 5. Herve Teuns. 6 Arie Overweel. 7 Willem Reuter (Amsterdam). 8 Albert Gijsen (Putten). 9 Janus Hellemons. 9 Jan Lambrichs 10. Boeyen.

Amateurs (60 km): 1. Zwartepoorte 1 uur 33 min. 59 sec. 2. Banken. 3. Steenbakkers. 4. Anneese. 5. Wijdenes. 6. Hordijk. 7. Engel.

Nieuwelingen: 1 De Groot; 2. Ternede; 3. Ingen allen Amsterdam;

 

APELDOORN.(1938.08.01)

Ten aanschouwe van ongeveer 5000 belangstellenden werd Maandagmiddag te Apeldoorn de ronde van Apeldoorn verreden in het gemeentelijk grondbezit Berg en Bosch. Er startten ongeveer 40 profs en onafhankelijken, 75 nieuwelingen ca 55 amateurs. De uitslagen luidden als volgt:

Nieuwelingen, 40 km: 1. M. van Ingen (Amsterdam), 1 uur 4 min. 26 sec; 2. G. Peters (Haarlem); 3. G. Blaauw (Zaandam); 4. J. Roelvink (Deventer) ; 5. W. Hobbelen (Haarlem).

Amateurs, 60 km: 1. J. J. Demmenie (R'dam), 1 uur 32 min. 35.2 sec.; 2. J. E. de Jong (Gouda); 3. B. Hordijk (R'dam); 4. Wijdenes (Adam); 5. T. Pijnenburg (Tilburg); 6. G. J. Sprenkelink (Hengele) ; 7. M. J. Jansen (Eindhoven); 8. J. Engel (Adam).

Profs en onafhankelijken, 120 km: 1. André de Korver (Willemsdorp). 3 uur 21 min. 4.3 sec; 2. Piet van Nek (Nieuwendam); 3. Cees Valentijn (Roosendaal); 4. John Braspenninx (Princenhage); 5. Aad van Amsterdam (Leiderdorp); 6. H. Keizer (Den Haag); 7. Jan van de Stel (Apeldoorn) ; 8. Jo Klinkenberg (Bermebroek); 9. Gerrit van de Ruit (Capelle a. d. IJssel); 10. C. v. Ginderen (Eindhoven),

 

ASSENDELFT.(1938.09.14)

J. v. d. Stel wint de Ronde van Assendelft

Chris Smits eerste der nieuwelingen

Woensdag 14 September organiseerde de bekende rennersclub „Kennemerland" uit Beverwijk opnieuw de Ronde van Assendelft. De nieuwelingen starten om 11 uur en moesten de weg 8 keer verrijden of 60 K.M , terwijl de amateurs en onafhankelijken de weg 14 keer of 105 K.M. moesten rijden. Er stond op deze weg een tamelijke sterke wind, welke de renners bij de start en finish tegen hadden. Desondanks hebben de jongens hun best gedaan en de tijd van de nieuwelingen was 1 uur 23 min. 6 sec, terwijl de tijd van de amateurs en onaf hankelij ken 2 uur 24 min. 43 sec. was. De nieuwelingen bleven de eerste 4 ronden bij elkaar, bij de 5e ronde scheidden zich 7 renners af die bij iedere ronde steeds meer wisten uit te lopen. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. Chr. Smits (Rotterdam); 2. Segaar; 3. Ottenbros; 4. Loos; 5. v. Vliet; 6. Blauw; 7. Verschure; 8. Lodewijks; 9. Sanoo; 10. Dietvoret; 11. Bouwman; 12. J. Smit; 13. Lust; 14. A. Verhage.

De amateurs.

Om 2 uur startten de amateurs en onafhankelijken, onder wie zeer bekende rijders waren, o.a. J. J. Demmenie die derde was bij de wereldkampioen- schappen, J. Engel, die vijfde was bij de wereldkampioenschappen, Cees Bakker, O. Moeke, A. Annese, Beb v. Stek, J. Manneveld, B. Glas, Saarloos en anderen, ongeveer 70 renners. Intussen is de wind een beetje gaan liggen en begon het na de 10e ronde te regenen, wat voor de renners een kleine

handicap was, daar de kanaaldijk, die naar Nauerna gaat, glad werd.

Direct na de start ging er een groepje van 5 renners los van het peloton en wisten 70 M. uit te lopen. In de 2e ronde lag het gehele veld uit elkaar in drie groepen, terwijl Cees Bakker in de 2e en J. Hiddes in de derde groep lag. Dit bleef zo tot de vierde ronde. In deze ronde was de tweede groep bij de eerste groep ingesmolten en zagen we A. Zwartepoorte, Cees Bakker en Roes, terwijl in de 5e ronde J. Hiddes er ook bij kwam. Dit bleef zo tot de 7e ronde, toen liepen Rijneveld en v. d. Helde uit, maar werden in de 8ste ronde weer ingelopen, doch ze probeerden 't in de 9e ronde weer, en hadden toen een voorsprong van pl.m. 700 M. In de 10e ronde waren ze weer een stuk ingelopen en was hun voorsprong nog maar pl.m. 30 M. op een kleine groep, waarna er nog 2 groepen van renners volgden,terwijl J.Hiddes inde 2de en A. Zwartepoorte en Cees Bakker in de 1ste groep zaten en het veld al aardig gedund was. In deze ronde was het dat het begon te regenen. In de 11e ronde was er een kopgroep van 17 renners o.a. Demmenie, Hiddes, Zwartepoorte, Cees Bakker, Roer e.a., terwijl Kuilboer en P. Schillingerhout al enige ronden met zijn tweeën het peloton volgden.

In de 12e ronde bleven de renners bij elkaar en moest Hiddes door pech lossen. De 13e ronde bleef hetzelfde als de 12e ronde. Toen de 14e en laatste ronde inging wist J. v. d. Stel op het peloton uit te lopen en zijn voorsprong tot het einde te houden, zodat hij winnaar van deze Ronde werd met een 50 M. voorsprong op het peloton, dat ongeveer gelijktijdig binnenkwam.

De totale uitslag van deze ronde voor amateurs en onafhankelijken is:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. v. d. Stel (Apeldoorn); 2. A. Zwartepoorte; 3. J. Engel; 4. Luppers; 5. Demmenie; 6. Cees Bakker; 7. Motké; 8. O. Moeke; 9. de Jong; 10. Joosen; 11. Rijneveld; 12. Kors; 13. Hordijk; 14. Jansen; 15 Reuter; 16. L. de Groot.

Voordat de nieuwelingen van start gingen was er nog een wedstrijd voor junioren over 30 K.M., welke gewonnen werd door Bouman; 2. de Noverer; 3. P. Kwanter; 4. Ditmeier; 5. A. Mooi; 6. Haxe en 7. J. H. v. Rooden.

Al met al mag Kennemerland op een goed geslaagde derde Ronde van Assendelft.

 

AXEL.(1938.00.00)

Amateurs: 1. K. Jansen; 2. A. Jansen; 3. Guus Saes;

 

AXEL.(1938.00.00)

Amateurs: 1. Frans van de Zande; 2. Slabbekoorn

 

AXEL.(1938.00.00)

Onafhankelijken: 1. Jan Theuns; 2. Pol De Schepper (Bel); 3. Has. (Bel)

 

BAARLE-NASSAU.(1938.06.21)

DE „BAOL DRAAIOM” TE BAARLE. Braspenninx winnaar.

Onder groote belangstelling en begunstigd door stralend zomerweer, is gisteren voor de vierde maal in 't Nederlandsch-Belgische plaatsje Baarle, de Ronde van Baarle Nassau-Hertog, genaamd „baol draaiom" verreden. Aan dezen wedstrijd namen 46 renners deel. Het parcours liep over 130 K.M. en ging afwisselend over Belgisch en Nederlandsch grondgebied. Slaats zag zich genoodzaakt in de vijfde ronde den strijd te staken. In de zevende ronde wisten Braspenninx en Wals in de kopgroep te komen, waarna in de volgende ronde Kaers uitviel. Braspenninx bleef in de negende en tiende ronde nog steeds aan den kop, gevolgd door enkele Belgen, van wie Cave in de elfde en laatste ronde op 100 meter voor de finish ten val kwam. Hij werd vrij ernstig aan het hoofd geblesseerd, doch meende niettemin nog voldoende kracht te bezitten om door te rijden. Als vierde wist hij de eindstreep over te komen ,doch nauwelijks enkele meters voorbij de finish stortte hij van zijn fiets en bleef liggen. Hij werd ter plaatse door een geneesheer behandeld en kon later op eigen gelegenheid huiswaarts keeren. De uitslag van den wedstrijd luidde:

Profs en Onafhankelijken: 1. John Braspenninx (Princenhage), tijd 3 uur, 38 min. 40 seconden. 2. R. van der Driessche (België). 3. F. Binnemans (België). 4. Antoon Cave (België). 5. Duclé Rémon (België). 6. Cees Joossen (Breda). . 7. M. Raes (België). 8. Reyms (België). 9. Rene van Hove (Zeeland). 10. P. Reynders (Ginneken).

 

BERGEN OP ZOOM.(1938.08.15)

Pellenaars wint criterium van Bergen op Zoom Eindsprint bracht de beslissing Bergen op Zoom, — Dinsdag.

Onder grote belangstelling vond Maandag het derde criterium van Bergen op Zoom plaats, waaraan tal van bekende Nederlandse wegrenners deelnamen. Op het schitterende parcours werd het tempo vanzelfsprekend voortdurend zeer hoog gehouden, zodat uitlooppogingen bij voorbaat tot mislukken gedoemd waren. Van de 55 renners die van start gingen, beëindigden er slechts 25 de koers. De uitslag luidt:

Profs en Onafhankelijken: 1 Kees Pellenaars 120 km. in 2 uur 45 min.; 2 André de Korver, 3. Herve Theuns, 4. Joop Hiddes, 5. J. van Maagdenberg, 6. Edmond de Maayer (België), 7. Marinus Buuron, 8. Janus Hellemons, 9. Pieter Hellemons, 10 Albert Gijzen.

 

CHAAM.ACHT VAN.(1938.05.31)

WIELRENNEN De „Acht van Chaam" Kaers (België) winnaar.

Onder gunstige weersomstandigheden en buitengewoon groote belangstelling — naar schatting waren er meer dan dertigduizend toeschouwer, langs den weg geschaard — is gisteren de jaarlijksche wielerwedstrijd de „Acht van Chaam" verreden.

Het is een zeer spannende strijd geworden, waarbij in de laatste ronde Schulte, Kaers, Middelkamp en Gijzen zich in de kopgroep hadden geplaatst. De Belg Kaers ging in den sprint als eerste door de finish. Hij legde het 132 km. lange parcours af in den tijd van drie uur, 38 min. 36 sec. Als tweede kwam Schulte aan, op een half wiel achter Kaers. Middelkamp volgde als derde op 100 meter en een wiellengte voorsprong op Gijzen.

Profs en Onafhankelijken: 1. Karel Kaers (Antwerpen) 3 uur 28 min. 36 sec; 2. Gerrit Schulte ('s-Hertogenbosch) op halve wielengte: 3. Theo Middelkamp (Kleldrecht) op 100 m.; 4. Aalbert Gijzen (Putten); 4. Janus Hellemons (Blijswijk): 6. John Braspenninx (Princenhage); 7. Herve Theuns (Princenhage): 8. Jan van Swelm (Nijmegen): 9. Arie Overweel (Middelharnis): 10. Jan Gommer, (Dongen). De wedstrijd voor amateur, werd gewonnen door den Rotterdammer Hordijk. In totaal namen er 89 renners aan deel. Het scheen aanvankelijk, dat de beslissing zou vallen tusschen de renners. Banken, Houtman en Pijnenburg, doch tenslotte liep de Rotterdammer na een moeizamen strijd hen allen in.

Amateurs: 1. B. Hordijk (Rotterdam), tijd 2 uur. 41 min. 30 sec. over 100 km.; 2. J. Banken (Woubach): 3. W. Houtman (s-Gravenhage): 4. A. Pijnenburg (Tilburg); S. J. de Visser (s-Gravenhage): 6. S. v. d. Zande (Bergen op Zoom): 7. J. Lodewijkx (Rotterdam); 8. P. Konst (Uithoorn): 9. J. Hofstede (Gouda); 10. J. v. d. Klex (Rotterdam).

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1938.09.19)

Het clubkampioenschap op den weg 1938 voor Le Champion C. Smit eerste bij de beginnelingen.

Gisteren zijn de door de N.W.U. georganiseerde wedstrijden om het clubkampioenschap van Nederland op den weg 1938 gehouden. De route liep over den geheelen Ringdijk van den Haarlemmermeerpolder. Dit parcours moest tweemaal worden afgelegd en bedroeg 126 km. Gestart werd bij het stoomgemaal de Lijnden. Veertien clubs startten om 9.43 uur met tusschen ruimten van twee minuten. Met uitzondering van één ploeg, kwamen alle deelnemende vereenigingen uit Noord en Zuidholland.

De uitslag luidt: 1. en kampioen op den weg 1938: Le Champion 3 uur 9 sec. 2. Feyenoord 3 uur 4 min. 37 cc.; 3. De Adelaar 3 uur 6 min. 23 sec.; 4. Excelsior 3 uur 7 mln. 44 sec.; 5. Olympia 3 uur 14 mln. 27 sec; 6. Kampioen 3 uur 17 min. 52 sec.; 7. Achilles 3 uur 18 min. 21 sec.: 8. De Bataaf 3 uur 19 min. 5 sec.; 9. Spartaan 3 uur 19 min. 48 sec.; 10. D.TH. 3 uur 23 min. 28 sec.

Na de wedstrijden om het clubkamplocnschap werd een wegwedstrijd voor nieuwelingen en beginnelingen om het kampioenschap van Nederland verreden. Deze renners moesten eenmaal den Haarlemmermeer rond. Velen reden zich direct “leeg" en moesten uitvallen. Ten slotte viel het hoofdpeloton in drie groepjes uiteen. C. Smit uit Rotterdam won in 1 uur 35 min. 39 sec. Hij verwierf daarmede een groote zilveren medaille. Op de tweede plaats eindigde G. Loos uit Amsterdam, derde werd Blaauw (Zaandam). Als vierde kwam Pott (Amsterdam) binnen, gevolgd door J. Smit (Vijfhuizen).

 

DE RIJP.(1938.09.17)

Een nieuwe zege voor v.d. Stel en Chr. Smits

Zij brengen ook de Ronde van de Rijp op hun naam

Middag van mooie wielersport

J.l. Zaterdag 17 September werd de Ronde van de Rijp georganiseerd door de V.V.V. de Rijp, met medewerking van de Zaanlandse Wielerclub D.T.S. verreden. Voor deze ronde was, zowel van het publiek als van de kant van de renners veel belangstelling. We zagen o.a. aan de start Zwartepoorte, Fr. Weemaes, C. Bakker, J. v. d. Stel e.a. J. v. d. Stel die winnaar was van de Ronden van Hoorn en Assendelft voerde ook hier weer zijn zelfde tactiek als in bovengenoemde ronden, n.l. om in de één na de laatste ronde van het peloton weg te springen en alleen de laatste ronde in te gaan. Hij wist te winnen met precies l min. voorsprong op 't peloton. Cees Bakker moest in de 8ste ronde lossen door een lekke band, wat jammer was daar hij een zeer goede plaats bezette en geregeld uitlooppogingen deed. Hij werd echter steeds weer ingelopen. Dezelfde uitlooppogingen deden ook Houtman en Houtzeel maar ook zij werden weer ingelopen. Door deze uitlooppogingen werd er in de regel snel gereden, wat weer blijkt uit het feit, dat de snelste ronde (12 K.M.) werd gemaakt in de 4e ronde, n.m. 14 min. 26 sec. De totale tijd voor amateurs en onafhankelijken was: 2 uur 33 min. 11 sec. De tijd van de nieuwelingen was 1 uur 33 min. 35 sec. Ook bij de nieuwelingen zagen we een aantal bekenden aan de start, n.m. G. Blauw, Chr. Smits, A. Verhage. A. Verhage die de eerste 4 ronden geregeld in de kopgroep zat van de nieuwelingen moest in de 5e ronde afzakken, doordat hij in het dorp de Rijp moest afstappen voor een wagen, en toen de kopgroep niet wist te halen. De uitslagen luidde:

Amateurs en onafhankelijken: 1. J. v. d. Stel, 2. Zwartepoorte, 3. O. Moeke, 4. Luppers, 5. Heslinga, 6. Roes, 7. Suiker, 8. Kors, 9. de Groot, 10. v. d. Heide.

Nieuwelingen: 1. Chr. Smits, 2. Ottenbros, 3. G. Loos, 4. G. Blauw, 5. A. Sanou, 6. Verschure, 7. Heerland, 8. P. Nijkamp, 9. A. v. de Starre, 10. C. Verwer. Over het geheel was het een goede wedstrijd en D.T.S.. mag op een mooie middag terug zien. P. J. L.

 

DE RONDE VAN TWENTE.1938.04.11)

Zwartepoorte de sterkste.

Zondag is van Holten, waar bij het bekende Losse Hoes de startplaats was, de Ronde van Twente gereden, die dit jaar werd georganiseerd door de Elmelosche wielervereeniging De Zwaluwen en de Deventer Ren- en Toeristenvereeniging, nadat voorgaande jaren eerstgenoemde club de organisatie steeds alleen voor haar rekening had genomen. De te rijden afstand bedroeg 120 k.m. en er werd gereden in twee klassen, n.l. voor amateurs en onafhankelijken en voor nieuwelingen.

In de klasse der onafhankelijken en amateurs bleek de Amsterdamsche baanrenner Zwartepoorte, die voor het eerst aan een rit op den weg deelnam, de beste.

Hij kwam als eerste binnen in den tijd van 3 uur 18 minuten 30 seconden.

Degenen die in deze klasse den rit binnen den daartoe gestelden tijd volbrachten waren: A. Zwartepoorte, v.d. Zande (Bergen op Zoom), Schipper, Linsen, v.d. Moot, Hiddes, M. van Bohemen, Reuter, N. Prince (Tilburg) Kuiper, Buuron, G. Stobbink, D. Grootendorst Jager, A. v.d. Wiel en S. Bosbaan in deze volg orde. In de klasse der nieuwelingen voldeden aan den eisch voor die klasse: Otten, Van Ingen, Musch, Kat, Bik, R. Kram, Van Beek en Van Vliet.

 

DEN BOSCH.(1938.06.25)

Voor een enorme belangstelling is gisteren in het Plantsoen te Den Bosch de Ronde van Den Bosch verreden. De animo onder de renners was zoo groot, dat de Nieuwelingen in twee groepen moesten worden gesplitst. Het parcours was ongeveer 1300 meter lang en liep geheel over prachtig asfalt, zoodat enorm snel is gereden. Bij de amateurs waren het Demmenie, de Korver en Anneese die den toon aangaven, een ronde voor het einde gaf Anneese die in derde positie lag met enkele honderden meters voor de rest om onbegrijpelijke redenen op. De Korver besliste de zege in een langen sprint voor Demmenie op een lengte. De uitslagen waren:

Nieuwelingen eerste groep: 1. Wijntje, Breda, 39 km in 55 min. 40 sec.; 2. Peeters, Haarlem; 3. Hoogduijn, Den Haag; 4. Korenvaar, Gouda; 5. Chr. Gijsen, Ginneken; 6. M. van Ingen, Amsterdam.

Nieuwelingen tweede groep: 1. C. de Groot, Amsterdam, 39 km in 54 min. 13 sec; 2. H. van Vliet, Den Bosch; F. v. d. Sommen. Eindhoven; 4. P. Bernaards, IJsselmuiden; 5. J. C. v. d. Daan, Haarlem ; 6. T. v. Dungen, Den Bosch.

Amateurs en Onafhankelijken: 1. De Korver. Willemsdorp, 85 km in 1 uur 57 min. 58 sec; 2. Demmenie, Rotterdam; 3. Wijdenes, Ouderkerk; 4. Griffioen. Diemen; 5. J. Martens, Tilburg; 6. J. Engel. Amsterdam; 7. Rynbeek, Pijnacker; 8. Hordijk, Rotterdam; 9. G.Saes, Weert; 10. J. v. Nijnatten, Dorst; 11. Kooper, Den Haag; 12. J. Burgers, Nijmegen; 13. J. van Geene. Waalwijk: 14. J. Kersten, Nijmegen; 18. Reuter, Amsterdam,

 

DEN HAAG.MALIEVELD.(1938.09.06)

  In het kader der feestelijkheden bij gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin werden gisteren onder auspicien van het Haagsch Comite voor Volksfeesten in samen­-werking met de H.R.C. „Hollandia" wielerwed­strijden gehouden rond het Malieveld.

 De politle had voor een voortreffelijke afzet­ting gezorgd, hetgeen wel noodig was, omdat zeker 25.000 menschen het Malieveld in dichte rijen omzoomden. De start en de finish van deze wedstrijden waren gelegen op de Boorlaan.

  Om 1 uur startten 50 nieuwelingen en begin­nelingen voor een course van 45 km. over 35 ronden.

De eerste ronden passeerden zonder belangrijke gebeurtenissen. In de 18e ronde begonnen de Amsterdammer H. van Ingen en de Rotterdammer Chr. Smits uit te loopen en in de 22e ronde waren zij er inderdaad in geslaagd een ronde op enkele deelnemers te nemen. Smits won tenslotte in den sprint.

1. Chr. Smits, Rotterdam. In 1 uur 5 4/5 sec.; .2 M. van Ingen, Amsterdam; 3. Cor Dik, Zand­voort; 4. P. Verschuren. Rotterdam; 5. G. van Keulen, Schiedam; 6. A. van Bolhuis, Rotterdam; 7. Van Willigen, Rotterdam.

De overige renners werden ex aequo op de 8e plaats geklasseerd.

DE AMATEURS

Om 3 uur startten 54 amateurs en nieuwelingen voor hun race over 65 km. (50 ronden), waaraan de sterkste Nederlandsche renners deelnamen o.a. Hofstede, Heslinga, Demmenie en Zwartepoorte. Bij het begin van de race probeerden ver­scheidene renners een voorsprong te nemen, maar deze pogingen konden geen succes hebben. om­dat Demmenie en Zwartepoorte oogenblikkelijk het peloton weer bijeenbrachten. In de 21ste ronde slaagden Houtzeel, De Visser en Snoek erin ongeveer 100 m. uit te loopen en eenigen tijd was Houtzeel zelfs alleen weg. Maar tenslotte moest ook deze poging mislukken, omdat Demme­nie weer het peloton bijtrok.

Toen Demmenie in samenwerking met Mooyman -n Houtzeel in de 35ste ronde uitliepen, werd de strijd interessanter, omdat Demmenie er kennelijk alles op zette om los te komen Houtzeel had in den aanvang van de race teveel van zijn krach­ten gevergd en bleef tenslotte achter, terwijl Zwartepoorte in het hoofdpeloton alle mogelijke pogingen deed, om bij de uitloopers te komen.

Hij slaagde hierin echter niet, want Demmente en Mooyman bleven ver voor. De race werd in een sprint beslist tusschen deze beide renners en hierin was Demmenie verreweg de sterkste. De uitslag was:

Amateurs: 1. J. J. Demmenie, Rotterdam in 1 uur 29 min. 521/5 sec.; 2. C. J. Mooyman, Den Haag; 3. A. Zwartepoorte, Amsterdam. op 150 m.: 4. W. Houtman, Den Haag; 5. Heslinga. Den Haag; 6. J. Hofstede, Gouda; 7. S. v. d. Valk, Den Haag.

 

DEVENTER.(1938.09.11)

VAN AMSTERDAM WINT DE RONDE VAN DEVENTER

Demmenie eerste bij de amateurs

Segaar bij de nieuwelingen

De D R. en T. V. Triomphator heeft in het Gem Sportpark te Deventer een ronde van Deventer georganiseerd voor nieuwelingen, amateurs, onafhankelijken en professionals. Voor de nieuwelingen was de afstand 30 K.M. Het werd een aardige strijd met een uitslag, die ongetwijfeld geheel anders zou zijn geweest, wanneer een 10-tal ronden voor het einde geen groote valpartij had plaats gehad, Waarin een  groot aantal renners werden betrokken. Alleon de nummers 1, 2 en 3 hadden op dat moment een flinken voorsprong. De uitslag was:

Nieuwelingen: 1. M. Segaar Leiden; 2. Chr. Smits, Rotterdam; 3. Heerland. Amsterdam; 4. op 1 ronde Simonus, Amsterdam; 5. B. Nikkels, Deventer; 5. J. Hubers, Lochem; 7. C. v. d. Vooren, Arnhem: 8. v. Gelderen, Arnhem; 9. E. Kramer, Den Haag; 10. Sonder, Hengelo. De 30 K.M. werden afgelegd in 53 min 21.2 seconde

Bij de amateurs over 90 ronden, 45 K.M., was de strijd spannend. Vooral in de kopgroep werd goed gereden. De uitslag was:

Amateurs: 1. Demmenie, Rotterdam; 2. Th. Pijnenburg, Tilburg; 3. J Sprenkelink, Hengelo; 4. Broer, Rotterdam; 5. op y, ronde H. Dost, Enschede; 6. op .. ronde L. Schattemoge, Tegelen; 7. op 1 ronde B. Hordijk, Rotterdam; 8. J. Hofstede, Gouda; 9. J. C. Heiden, IJsselmonde; 10. P. v. Gerven. Tegelen.

Het laatst kwamen de profs en onafhankelijken in het strijdperk. Verschillende renners waren hier. evenals in de andere groepen, weggebleven. Zoo ontbraken b.v. Groenewegen, Heslinga en Saarloos. Het is echter een fraaie wedstrijd geworden met tal van uitlooppogingen. v. Amsterdam toonde een zeer goeden vorm, terwijl in het laatst van den strijd Lambrichts de meest op den voorgrond tredende renner was door de wijze waarop hij een ronde achterstand wist in te loopen. De 70 K.M. werden afgelegd in 1 uur 48 min. 4.6 sec. De uitslag was:

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam, Leiderdorp; 2 André de Korver, Willemsdorp; 3. Jan Lambrichts, Bunde; 4 op 1 ronde John Braspenning, Princenhage: 5. Arie Overweel Middelharnis; 6. Janus Hellemons, Bleiswijk; 7 Tacken, Blerik; 8. v. d. Zande, Halsteren; 9. op 2 ronden Herve Theuns. Wouw; 10. Gommers, Dongen; 11. op 3 ronden Gommans, Reuver; 12. v. d. Ruit, Capelle; 13. op 7 ronden Witteveen, Nunspeet.

 

EDAM.(1938.07.18)

De Ronde van Edam Motke wint bij de amateurs

De Groot slaat Ternede in de sprint

Vele Amsterdammers in de voorste gelederen

Maandagmiddag werd in de purmerpolder, nabij Edam, de tweede ronde van Edam verreden. De organisatie berustte wederom in handen van de Amsterdamse Rennersclub “Ulysses". Zowel de wedstrijd voor nieuwelingen als die voor amateurs en onafhankelijken mocht zich in een grote belangstelling van de zijde de- renners verheugen. Voor eerste genoemde race verschenen een zestig-tal deelnemers aan de start. Bij de amateurs en onafhankelijken bedroeg dit aantal 75. Bij laatstgenoemde categorieën was de strijd, in tactisch opzich uitermate belangwekkend. Het peloton, waarin de favorieten schuilden, zoals Engel, Zwartepoorte, Hordijk en anderen, heeft gedurende drie-vierde deel van de course alle moeite gedaan om de uitlopers, Motke die een zeer goede wedstrijd reed, Houtzeel, Terpstra en Kors te bereiken, doch dit gelukte niet. Motke klopte Kors in de sprint en boekte hierdoor een verdiende zege. Bij de nieuwelingen weerden Ternede en de Groot zich. Voor de finish sprong dit tweetal uit een groep van acht naar voren; de Groot won met een banddikte. De uitslagen luidde:

Amateurs en onafhankelijken (100 K.M.): 1. L. Motke (Adam 2 uur 35 min. 40 sec; 2 P. Kors (Adam); 3. L. Houtzeel (Adam); 4. P. Terpstra (Adam); 5. A. Zwartepoorte (Adam); 6. J. Engel (Adam).

Nieuwelingen (60 K.M.): 1. C. de Groot (Adam) 1 uur 36 min. 48 sec; 2. K. Ternede (Adam): 3. H. v. d. Vliet (Vught); 4. F. Huizing (Adam); 5. J. v. d. Vliet (Gouda).

 

EINDHOVEN.(1938.08.15)

De groote prijs van Eindhoven

Gerrit Schulte slaat Seijen in de sprint – Nederland klopt Belgie

Een uitgelezen parcours van 3 K.M., hetwelk  50 maal moest worden afgelegd, droog maar drukkend weer en last not least duizenden en duizenden kijkers. Dit waren de factoren die ook den derden Grooten Prijs

van Eindhoven tot een succes maakten.

Vele der Nederlandsche cracks waren aan den start. Doch ook de Belgen wilden een hecht bolwerk tegen het Ned. fort vormen en ten zeerste benieuwde het ons hoe de zeven Belgen zich tegen de 41 Nederlanders zouden weren. Een kleine minderheid dus, maar een

Selecte, want onder hen bevonden zich No. 1 en 2 van vorig jaar resp. Lode Janssen, Hoboken en Maurits Raes. Heusden, die vorig jaar zoo listig op het laatst de Nederlandsche renners o.a. Gijzen, Kees Valentijn en Jan Gommers in de luren wisten te leggen. Jammer, voor de Belgen, dat de kampioen "38

reeds in de 3e ronde wegens bandenpech uitgeschakeld werd. Deze Belg. kampioen, van Theemsche, zou anders zijn woordje wel meegesproken hebben.

De groote man van de organisatie, dhr. A. v. d. Horst, heeft een groote attractie weten te bereiken n.l. de deelneming van onzen grooten Ronde van Frankrijk renner, Antoon v. Schendel. Deze zoowel als Schulte en v. Nek werden voor de wedstrijd met fraaie bloemen verrijkt.

Ook Jan Pijnenburg heeft zich temidden der wegrenners opgesteld en in de eerste ronden ging hem zulks heel goed af.

Het spreekt vanzelf, dat de stand aan den kop der groep telkens wisselde, dan weer een Nederlander dan een Belg aan het hoofd der Oranje-Roode groep. Voor deze gelegenheid dragen de Nederlanders Oranje en de Belgen

Roode truien. Een echte Nederland—België meeting dus!

Bijna 40 KM. zijn verreden, wanneer Gerrit Schulte „voor het publiek" een demarrage inzet, natuurlijk niet gemeend en op het zelfde moment werd Jan Pijnenburg door bandbreuk geteisterd en verdween van het tooneel. Arme Pijn!

Schulte gevallen

Men bleef hard draaien, maar er moest eerst iets gebeuren, waardoor de groote artisten in actie zouden kunnen komen. En dat kwam, toen Schulte onverwacht ten val kwam. Er waren toen 72 K.M. gereden en hij verloor l ½ minuut. Gerrit zou met Braspenninckx probeeren in te loopen, doch Bras

was door pech tot opgave gedwongen. Schulte ging nu alleen aan het werk en beloond werd zijn poging. Zijn achterstand werd steeds minder. Na 75 K.M., welke in 1 uur en 50 min. werden verorberd, werd er 'n buitengewoon

tempo ingezet en dat verwonderde niet, wanneer men in acht neemt, dat v. Schendel, Cavé, v. Nek enz. op hun qui-vive waren. Met Bras raakte ook Wim Kuipers uit Heer buiten gevecht en daarna de Brusselaar v. Vlokhoven.

Schulte wrong zich steeds meer naar de groote groep, welke na 93 K.M. werd voorafgegaan door enkele renners, met v. Amsterdam, op kop. Na 96 K.M. was Schulte nog 1 min. achter en zoo lang zwoegde nu het Bossche fenomeen, dat hij na ruim 110 K.M. rijden, op de 5e plaats terecht kwam. Dat was Schulte op zijn best! Zijn beslissende demarrage was onweerstaan- baar en toen Gerrit na 114 K.M. langs de tribune ging, aan den kop van het ongeveer 30 renners tellende peleton, was het applaus verdiend!

Maar in de 39e ronden kwam v. Amsterdam alleen door, op eenigen afstand gevolgd door Piet v. Nek, Reuter, M. Raes (Belg), Fons Stuyts en kort daarop Huub Seyen (alleen) en daarna het peleton met Schulte op de 3e plaats. Zou de strijd nu in een beslissend stadium gaan komen? Na 120 K.M. is ook de Maastrichtenaar Seyen bij de 5 eersten gekomen. De kopgroep bestond nu

uit v. Amsterdam, v. Nek, Reuter, Raes, Stuyts en Seyen. Daarna, op eenigen afstand negen renners met Schulte en 'n paar Belgen.

Vervolgens de groep, waarin Toon v. Schendel.

Van  AMSTERDAM alleen weg

In de 43e ronde liet van Ansterdam de concurrentie achter zich en wilde, met ruim 20 K.M. voor den boeg, den wedstrijd uit het vuur sleepen. Enkele honderden meters had de Leidendorper reeds te pakken. Een tweede

groep had zich gevormd, waarbij Schulte. In de volgende ronde had v. Amsterdam 8 sec. voorsprong, v. Nek verachterde aanmerkelijk en ook v. Schendel hield zich kalm in de tweede groote groep.

Na 135 km hield v. Amsterdam nog geringen voorsprong, doch in de 46e ronde werd hij door de Schulte-groep ingehaald. Na 138 K.M. kwam Schulte het eerst voorbij en won de premie, gevolgd door Stuyts en Seyen.

Toon v. Schendel deed nog een formidabele inspanning. Hij had zich uit de tweede groep losgerukt en joeg achter de 1e groep.

De overgebleven Belgen, vooral Raes en Cavé, op de loer. Na 144 K. M. passeerden de tribune: Schulte met v. Amsterdam en Seyen en onmiddellijk maakte zich uit de eerste achtervolgers los: de Belg Maurits Raes!

v. Schendel bleef zich geweldig inspannen en naderde de groep. Na 147 K.M.:

Schulte komt het eerst door. na hem: Seyen en v. Amsterdam. De spanning werd intens!

Zou Gerrit zijn kleinen voorsprong in de laatste ronde behouden? Werkelijk heeft Schulte de laatste ronde ook voor zijn rekening genomen, zij het dan, dat Huub Seyen hem zóó na op de hielen zat, dat slechts met klein verschil — in den sprint — de Maastrichtenaar voor den Brab. hoofdstedeling moest

wijken en met eere! Daarna, op circa 50 meter, de Belgen Janssens en Raes en Jan Gommers, van Amsterdam en iets daarna C. Valentijn, enz. Het was emotioneel! Schulte en Seyen reden in een open auto hun eereronde, onder klaterende toejuichingen der duizenden en duizenden.

De 150 K.M. werden afgelegd in 3 uur, 48 min., 40 sec;

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. Huub Seyen; 3. Lode

Janssens (België); 4. Maurits Raes, (België); 5. Jan Gommers, Dongen; 6. Aad van Amsterdam, Leiderdorp; 7. Cees Valentijn, St. Willibrord; 8. Toon Cavé (België); 9. Gerrit van de Ruit; 10. A. Billiet (België); 11. W. Reuter, Amsterdam; 12. J. Saarloos, Rotterdam; 13. A. Stuyts, Hoogerheide; 14. A. Heeren, Seppe; 15. F. Vethaak, Vlaardingen

 

ELSLOO.(1938.05.25)

BRASPENNINGCX Jr., DE MEESTER IN ELSLOO'S RONDE.

De Ronde van Elsloo een groot succes. - Johnny Bras Jr. demonstreerde

zijn meesterschap. - Zwartepoorte onbedreigd bij de amateurs. Ook bij de nieuwelingen geen Limburgsche zege.

ELSLOO, Zaterdag

Elsloo had den moed, ondanks alle bezwaren welke zich mochten doen

gelden, den Limburgschen Rondendans te openen en die moed werd

beloond. Er stond géén stralende zon boven het Elsloosche land, maar het

was er warm en zwoel: er hing een lauwe, fas-zuivere Zaterdagmiddag

sfeer waardoor men haast gedwongen wordt, naar buiten te trekken, „ins Freie hinein"... Daarvan heeft Elsloo ongetwijfeld geprofiteerd.

We hebben geen officieele opgave gekregen van het aantal bezoekers dat jl. Zaterdag den weg naar Elsloo bewandeld, befietst of be-auto't heeft, maar wanneer we ons onderdompelen in een armzalige poging, de drommen te schatten, dan komen we op z’n minst boven vijfduizend!...

Het getal is beslist aan den pessimistische kant hoewel het toch al

voldoende zal zijn om de troostelooze gedachten van enkele raszwartkijkers,

die onze Limburgsche ronden reeds doodwaanden, ganschelijk en volledig den kop in te drukken

Geslaagde Race

Er waren natuurlijk meer factoren welke het hunnen bijdroegen aan het welslagen van dit Elsloo'sche wielerfeest. Daar was allereerst de startlijst welke vandien aard was, dat menige buitenlandsche ronde van naam er lichtelijk jaloersch op zou kunnen worden, hoewel het natuurlijk ook ditmaal zóó was, dat enkele prominenten ontbraken. Daarbij was dan ook ons aller vriend Schulte, die, zooals we in onze voorbeschouwing van jl. Vrijdag reeds verwachtten, de slordige vijfduizend francs van den Antwerpschen Grooten Prijs niet graag in den steek liet.

Overigens hebben we den blonden Bosschenaar niet bijster hard gemist. De anderen, die wel gekomen waren bleken er ook zonder onze nog niet zoo heel erg oud-beroemde crack uit den Bosch wel de noodige aardigheid in te hebben. Er werd op sommige oogenblikken gereden, dat de spanen er af vlogen. Nu is dit op het circuit van Elsloo niet zoo heel erg moeilijk. De lengte van het circuit bedraagt slechts 1100 M.

Men zou het een verlengde baan kunnen nemen als deze „baan" niet zeer speciale moeilijkheden met zich mee bracht. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de steen- slagbestrating van het circuit, aan de niet ongevaarlijke bochten welke tot voortdurend afremmen en in tempo trekken nopen en we denken aan het zwak, maar voortdurend stijgende rechte eind naar de

finish.

Honderd of minder km. over een circuit van ruim één km. lengte lijken op papier niet zoo bijster zwaar . Maar honderd km. over het Elsloo-circuit

zijn dat wèl!...

Het circuit immers bevat alle factoren om een wedstrijd een spectatulair karakter te geven, om er een vluchtcourse van te maken.

Slechts zij die van dezen specialen tak der wegrace-sport kaas gegeten hebben mogen een redelijke hoop op succes koesteren.

HET FENOMEEN: BRAS JR.!

We denken hierbij vooral aan den wedstrijd, welke Bras jr. bij de profs en onafhankelljken gereden heeft. We hebben zelden een dergelijken, fenomenaal rijdenden Bras aan het werk gezien.

Voortdurend nam hij het initiatief en voortdurend maakte hij, in den goeden zin van het woord, het noodige kabaal in de course. Bras was jl. Zaterdag beslist de beste man en dat was juist datgene wat de Princenhagenaar de menigte toonen wilde. Nog slechts enkele dagen geleden immers hebben we in Valkenburg tijdens de landskampioenschappen gezien, hoe een eveneens

in grootschen vorm verkeerende Bras jr. op een zeer ongelegen oogenblik het pechduiveltje en daarna — in denzelfden samenhang eigenlijk — den beruchten „man met-den-hamer" tegen het lijf liep, waardoor hij geen bepaald slechte kans op het hernieuwen van den kampioenstitel in puin zag vallen.

Men kan het den Bras waarlijk niet kwalijk nemen, dat dit hem min of meer op de maag ligt.

Middelkamp draagt men op dit oogenblik nog steeds op de schouders, men schrijft wonderschoone verhalen, men huldigt en men zegt zelfs -hier en daar dat „we eigenlijk toch geen beteren man hebben dan de blonde Zeeuwsen-Vlaming"

We zullen over deze, nogal onzinnige kwestie niet debatteeren. vast staat in ieder geval, dat Bras jr. jl. Zaterdag overduidelijk getoond heeft, een van onze allerbeste renners te zijn.

Overigens begon bij de profs en onafhankelijken de strijd, reeds na de eerste ronde. v. Amsterdam glipte toen uit het peleton en hij kreeg in de volgende ronde gezelschap van Bras. Dit tweetal hield het enkele ronden lang alléén uit. Zij behaalden zelfs een voorsprong van ruim 37 sec. Toen echter gingen in de vijfde ronde Gommans en de zeer sterk rijdende Kees Valentijn zich met het geval bemoeien.

De heeren trokken een groepje van vier naar de leiders.

In de zevende ronde had dit groepje, bestaande uit Bras. Valentijn, Gommans, v. Amsterdam, v. Nijnatten (v. Loo, die daar eerst bij was, hield het tempo niet en viel terug) een flinken voorsprong reeds op het groote peleton. Hier waren intusschen reeds de rijen ernstig aan het dunnen. Vooral wegens lekke bandjes en derailleur-defecten beleefden vele renners een vroegtijdig einde. Mater, die in de eerste ronde reeds een bandje kreeg, probeerde langen tijd, zeer sterk rijdend, den achterstand nog op te halen. Ook hij reed zich echter op het laatste dood, hetgeen, bij het helsche tempo dat door den kop gedraaid werd, niet te verwonderen was.

Intusschen liep deze kopgroep gestatig uit, ondanks de vele uitlooppogingen welke het groote peleton op gezette tijden waagde. Zoo zat de Maastrichte- naar Willems langen tijd op 50 sec alleen van de leiders. Ook hij viel echter weer terug, kreeg een inzinking en verdween later naar de lagere regionen waar hij echter goed volhield en den wedstrijd ook uitreed.

De hoofdgroep bestond nu uit zes renners, waaronder te Loo Heerlen, en v. Ginderen en Heeren. Deze groep had weer een vrij grooten voorsprong op de groep waarin op een enkele uitzondering na, vrijwel alle nog in de race zijnde renners verbleven. Het duurde slechts 21 ronden voor de leiders deze groep inliepen en de achtervolging op groep 1 inzetten. Dat bleek echter geen kleinigheid! Toch was het wéér Bras jr. die in gezelschap van Stuyts ontvluchte. Stuyts die wel zeer onregelmatig reed, viel direct weer terug en zijn plaats werd ingenomen door Valentijn die op dat oogenblik een zeer

sterken indruk maakte.

Toen kregen we de eerste groote krachtsinspanning van Bras jr te aanschou- wen. Geheel alleen kwam dit tweetal, vooral dank zij het sterke werk van den man uit Princenhagen op groep I en in gezelschap van deze heeren — v. Ginderen, Wynandy en Heeren — werd de reis voortgezet. Intusschen echter leverden in de achtergebleven groep vooral Gommans en v. Amsterdam paardenwerk. Ook zij rukten zich los en togen op zoek naar de vluchtelingen.

Deze tandem bleek zeer snel, maar kon toch niet verhinderen, dat er aan de kopgroep opnieuw grootsche dingen gebeurden. Daar liepen namelijk Bras jr. en Valentijn, nu in gezelschap van v. Ginderen voor de derde maal weg. We hadden op het oogenblik deze situatie: Bras en Valentijn aan de leiding, Gommans, v. Ginderen en Amsterdam op één ronde en de rest op meer dan twee ronden.

Er kon toen nog van alles gebeuren en dat gebeurde inderdaad. Een blijkbaar onverzadigbare Bras sloeg alléén aan den haal juist op het oogen- blik dat Valentijn met een heuschen ram te houden zat.

Toen eindelijk was de strijd gestreden, want hoewel Valentijn nog trachtte den vluchteling te halen en hoewel vooral de Reuvenaar Gommans bergen werk verzette: Bras bleef weg, vergrootte zijn voorsprong nog en won onbedreigd

De sprint om de tweede plaats werd gemakkelijk gewonnen door v. Amsterdam voor K. v. Ginderen en Gommans.

Braspennincx tijd over de 85 ronden was 2 uur, 54 min.

Valentijn had 37 sec. achterstand, terwijl na het drietal dat op één ronde lag, Stuyts met twee ronden achterstand volgde. De overige plaatsen werden respect, ingenomen door Heeren, Janssen, Willems (Sittard) v. Genechten, v. Nijnatten, E. Muller en Willems Maastricht

Zwartepoort “For Ever”

Profs en Onafhankelijken: 1. John Braspennincx; 2. Cees Valentijn; 3. Aad van Amsterdam; 4. Cees van Ginneken; 5. Piet Gommans; 6. Alphons Stuijts; 7. A. Heeren; 8. Jansen; 9. Willems; 10. R. van Genechten;

Bij de amateurs was de Amsterdammer Zwartepoorte ongetwijfeld de beste man. Nadat eerst de Roermondenaar Hofman langentijd aan de leiding gelegen had, trok Zwartepoorte er in de 18e ronde tusschen uit Soepel en licht trappend — stukken  sneller dan een woest-achtervolgend peleton

waarin vooral Banken en Steenbakkers goed werk deden — vergrootte hij zijn voorsprong gestadig en regelmatig. Een tijdlang werd hij nog zwak bedreigd door Schatorjé, Steenbakkers en Dexters (Mechelen B.) Hiervan hield echter slechts Steenbakkers stand. Op grooten afstand volgde hij

op de tweede plaats. Zwartepoorte kwam in de laatste ronde nog tot tweemaal toe te vallen en het peleton dankte het slechts daaraan, dat het niet ingeloopen werd. Hofman en Banken rukten zich op het laatst nog los.

Amateurs: 1. Zwartepoorte 54 K.M. in 1 uur 31 min. 13 sec; 2. Steenbakkers, St. Michielsgestel, op 63 sec. 3. Hofman, Roermond op 1 min. 13 sec. 4. Banken, Waubach, op 1 min. 23 sec. Hierop volgden in deze rangschikking resp. Jansen Eindhoven. Saes Weert, Hordijk Rotterdam, v. Rooy Tilburg, Pepermans Hoensbroek, Baetsen Hoensbroek, Haansbergen, Tilburg. Dexters Mechelen (B.), Beuts Treebeek, Linssen Steyl en Joosten Made

DE NIEUWELINGEN

Ook bij de nieuwelingen kwam de winnaar met, voorsprong door de finish. Het was de Bredanaar v. Leyenhorst, die reeds na ruim 9 K.M. het peleton vaarwel zegde en het gedurende den geheelen wedstrijd niet meer terug zag. De Brabanter reed vooral in de eerste K.M zeer sterk, zakte daarna iets terug, maar had bij de finish toch nog 58 seconden voorsprong op het groote peleton.

Een enerveerende sprint besliste over de tweede plaats. Zeer handig en zeer snel werd deze sprint gewonnen door den Maastrichtenaar Lejeune.

Nieuwelingen: 1. v. Leyenhorst, Breda 30 K.M. in 50 min. 31 sec; 2. Lejeune, Maastricht op 58 sec. Volgden hierop in groep, allen op 58 sec,

resp. Clermons Beek, Schoofs Lieshout, Gijsen Ginniken, Schweitzer Maastricht. Timmermans, Waalwijk, v. Boxtel Waalwijk, Snel Maastricht en Dingena Maastricht;

 

ETTEN.(1938.07.31)

Meer dan 40.000 belangstellenden.

Onder zeer groote belangstelling — er waren meer dan 40.000 toeschouwers — werd Zondag de bekende en uitstekend georganiseerde Ronde van Etten verreden. Het resultaat was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. J. Engel, Amsterdam, tijd 1 uur 21 min. 19 sec; 2. F. v. d. Sanden, Halsteren; 3. A. v. d. Heijden, Wouw; 4. J. Demmenie, Rotterdam; 5. H. Anneese, Amsterdam; 6. W. Wijdenes, Ouderkerk; 7. J. Verstappen, Rosmalen; 8. A. Pijnenburg, Tilburg; 9. Fr. de Rooij, Tilburg; 10. Bas Hordijk, Rotterdam; 11. Chr. Hofman, Roermond; 12. A. v. d. Berg, Ouderkerk; 13. Chr. Smits, Rotterdam (eerste nieuweling); 14. A. Zwartepoorten, Amsterdam; 15. G. Broer, Rotterdam. Gelijk geplaatst: Hofstede, Gouda; A. v. Mook, Oosterhout; W. Rijnbeek, Pijnacker; Ch. Gijssen, Ginneken; A. Pijnenburg, Dongen; Jac. v. Vliet, Gouda; W. Berlips, Nieuwer-Amstel; C. Wijntje, Breda; A. Bosma, Opmeer; C. Siebeling, Haarlem; J. Heeren, Roosendaal; J. Slabbekoorn, Dubbeldam; W. v. Rooijen, Leiden.

Als steeds trok de strijd over 24 ronden van 5 km voor profs en onafhankelijken het meest. Rijen dik stonden de duizenden langs het 5 km lange traject. De strijd was mooi en fel. Het resultaat was:

Profs en Onafhankelijken: 1. John Braspenning, Princenhage, tijd 3 uur 16 min. 26 sec; 2. Cees Valentijn, St. Willebrord, op 4 sec; 3. Jan Gommers, Dongen; 4. H. Jansen, Breda; 5. Marinus Buuron, Bergen op Zoom en 6. Alphons Stuijts, Hoogerheide, allen op 31 sec; 7. Bernard Franken, Antwerpen, op 47 sec; 8. Cees Joosen, Breda en 9. Herve Theuns, Prinsenhage, beiden op 2 min. 57 sec; 10. A. de Korver, Willemsdorp, op 5 min.; 11. Jac. de Meijer, Brasschaet (B.); 12. Th. Hopstaken, Roosendaal; 13. J. v. d. Maagdenberg, Oud-Gastel; 14. Klerks, Breda; 15. M. Heeren, Breda; 16. R. Schippers, Roosendaal; 17. L. Molké, Utrecht; 18. C. v. d. Ven, Ginneken; 19. W. C. Reuter, Amsterdam.

 

GEERTRUIDENBERG.(1938.08.31)

Profs en Onafhankelijken: 1. Jan Lambrichs; 2. Huub Sijen; 3. Jan v.d. Stel; 4. Kees Pellenaars; 5. Marinus Buuron; 6. Reijnders; 7. J. v.d. Baan; 8. G. Peeters; 9. Schippers; 10. Marijn Heeren;

 

GENDRINGEN.(1938.08.23)

VAN AMSTERDAM EERSTE TE GENDRINGEN

Een ideaal parcours het parcours van Gendringen, waar voor de tweede maal de stryd der nieuwelingen amateurs en profs met onafhankelijken plaats vond Een plaatselijke comite met een enthousiasten eere-voorzitter als burgemeester Beaumont en met de technische hulp der A De Germaan uit Amsterdam organiseerde ook ditmaal met groot succes de wedstrijden op het parcours ter lengte van 5 Km.

Bij de profs met onafhankelijken startten 44 man.

Na den start vluchtte van Amsterdam met J v.d Stel spoedig weg en zy wisten een flinken voorsprong te nemen dien zij vele ronden lang wisten

te handhaven. De groote groep viel langzamerhand in stukken.

Keyzer, Hellemons en Anneese waren de eersten die de achtervolging inzetten. Glas ,Heslinga, Vethaak en Jager volgden op korten afstand.

Na 14 ronden werden de uitloopers door hun 3 achtervolgers bereikt en nam Hellemons de leiding.

Zoo ging het nog eenige ronden tot kort voor ’t ingaan der laatste ronde A v Amsterdam met een felle demarrage de leiding nam en ten slotte me

een voorsprong van 100  meter vóór Hellemons over de eindstreep ging.

De uitslagen waren:

Nieuwelingen: 1. P Verschuren; 2 C Smits; 3. M Segaar; 4. H v d Vliet; 5. A Lodewijks; 6. H. Heerland; 7. M van Ingen; 8. G Berendse; 9. H Berlips; 10. Blauw; 11. G Konings; 12. J B ter Haag; 13. L Dietvorst; 14. W v d Poll; 16. van Sommeren;

Amateurs: 1. C Mooiman; 2. J K de Visser; 3. A Zwartepoorten; 4. B Hordijk; 5. Hofman; 6. G Spenkeling; 7. T Pijnenburg; 8. M Jansen; 9. Hofstede; 10.

G van Gemonde; 11. D Deusing; 12. Schatorje; 13. L Houtzeel; 14. J Engel;

Profs en onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam; 2. Janus Hellemons; 3. Jan van der Stel; 4. H. Keyzer; 5. H Aanneese; 6. J v d Baan; 7. Gerrit van de Ruit; 8. Flip Vethaak; 9. Gerrit Heslinga; 10. Arie Overweel; 11. Louwers; 12. C Dellevoet; 13. J Textor; 14. T Jager; 15. P Gommans; 16. Lensing; 17. Jan Jansen; 18. J Leeuwenberg;

 

GENNEP.(1938.09.25)

Wedstrijd voor nieuwelingen en amateurs.

Onder groote belangstelling is Zaterdag te Gennep de jaarlijksche wielerronde gehouden. De deelnemers waren in twee klassen (nieuwelingen en amateurs) ingedeeld. Eerstgenoemden moesten een traject van 38 kilometer en de amateurs een parcours van 75 kilometer afleggen. Vooral de amateursklasse was sterk bezet en er namen verschillende vooraanstaande renners deel. De voornaamste uitslagen luiden:

Nieuwelingen (38 K.M.): 1. van der Sommen, Eindhoven; 2. Segaar, Leiden; 3. Smit, Rotterdam; 4. Lejeune, Maastricht; 5. de Turck, Eindhoven; Amateurs 75 K.M.: 1. Steenbackers, 's Hertogenbosch; 2. Demmenie, Rotterdam; 3. Saes, Weert; 4. Hordyk, Rotterdam; 5. de Jongh, Gouda; 6. de Groot, Amsterdam; 7. Pepermans, Hoensbroek; 8. Pijnenburg, Tilburg; 9. Bloem, Kerkdriel; 10. Verstappen, Rosmalen.

 

GOUDA.(1938.07.02)

Hofstede wint in eigen stad Een uitstekende Ronde van Gouda

Op overtuigende wijze heeft de Gouwenaar Jan Hofstede, die enkele weken geleden in Valkenburg (L.) de titel van amateur-kampioen veroverde, de tweede „Ronde van Gouda" gewonnen. De strijd werd in hoog tempo gevoerd en meermalen werden ronden van ruim 40 km. per uur gereden. Hofstede, die van de aanvang af zeer tactisch reed, leverde vanmiddag in zijn woonplaats een prestatie, die opnieuw bewees, dat hij tot de sterkste Nederlandse amateurs gerekend mag worden. Tot zijn concurrenten behoorden de beste renners, die ons land naar voren kan brengen doch allen moesten in den nieuwen kampioen den meerdere erkenen. Opvallend was het, dat ook bij de nieuwelingen een Goudse deelnemer, de jeugdige Koos van Vliet, als winnaar uit de strijd kwam. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1. J. van Vliet, Gouda; 2. C. Daane, Adam, op twee lengten; op 300 M. 3. A. Lodewijks, Leiden; 4. C. de Groot, Adam; 5. J. Blom, R'dam; 6. J. H. Reeling, Rdam; 7. p. Bernaards, R'dam; 8. B. H. Landzaat, Utrecht; 9. J. Visser, R'dam; 10. J. Grootveld, R'dam.

Amateurs en onafhankelijken was: 1. J. Hofstede, Gouda, 45 ronden (83km.) in 2 uur 5 min. 27 sec; 2. A. Bosma, Opmeer; 3 Jansen, Eindhoven; 4. C. de Hoog, Adam; 5. J. Demmenie, R'dam; 6. J. v. d. Kley, R'dam; 7. B. Hordijk, R'dam; 8. T. Pijnenburg, Tilburg; 9. Annese, Adam; 10. J. Engel, R'dam.

 

HALFWEG.(1938.08.04)

Wielrennen Jubileumswegwedstrijd van H.S.C. „De Bataaf”

Van Amsterdam wint bij de Profs

Schitterende race van den amateur Lüppers

De wedstrijden die door de Halfwegse Sportclub „De Bataaf" georganiseerd werden ter gelegenheid van haar vijftienjarig bestaan, zijn een groot succes geworden. Het schitterende parcours, dat 17 K.M. bedroeg, moest door de nieuwelingen, amateurs, profs en onafhankelijken resp. 3, 5 en 7 maal afgelegd worden. Des morgens om 9.15 uur startten 59 nieuwelingen voor de 51 K.M. Reeds na de eerste kilometer doet- een ernstige valpartij, waarbij ongeveer 20 renners betrokken waren, het peloton danig in aantal verminderen. In deze race werd zeer aardig en fel gestreden. De renners, Werdier, Cabalt, van Vliet, Nijenhuis en de Haarlemmer Roorda trekken het meest de aandacht. Bij ingaan van de laatste ronde liggen de renners Roorda, Jac. v. Vliet en Nijenhuis aan de kop met een voorsprong van 800 meter op de overigen. Tegen het einde zakt Roorda af; de renner M. C. Segaar loop zienderogen in en passeert hem vlak voor de finish. De Goudenaar Jac. v. Vliet won in de sprint van F. Nijenhuis uit Amsterdam. Hij legde 51 K.M. in 1 uur 22 min. af.

De amateurs.

De amateurs vertrokken om 11.10 uur voor de 85 K.M. waaraan 47 renners deelnemen. Er wordt direct in een zeer hoog tempo gereden, terwijl aan de kop liggen de renners Anneese, Lüppers, C. Vis, Demmenie en Wijdenes, gevolgd door een groep van 9 renners op 50 meter achterstand en een groep van 12 op 200 meter. In de derde ronde heeft even voorbij Vijfhuizen een valpartij plaats waardoor Janssen, W. Rijnbeek en P. Bakker opgeven. De vijf reners handhaven hun positie tot het ingaan van de vierde ronde. Aan de Spaarnwouderweg veroveren Lüppers en Kors de leiding. Zij worden dan op 75 meter door een peloton van 12 renners, waaronder Demmenie, A. Pijnenburg, Wijdenes, Anneese en Hofstede, gevolgd. De twee vluchtelingen vergroten de voorsprong tot 45 seconden, die zij door een felle tegenwind moeten reduceren tot 30 seconden. De Amsterdamse renner Lüppers kon zich op schitterende wijze van P. Kors losmaken en kwam met een voorsprong van 30 seconden gedecideerd als eerste uit deze zeer interessante strijd te voorschijn. Zijn tijd bedroeg 2 uur 10 min. 8 sec.

De strijd der profs.

De wedstrijd voor profs en onafhankelijken won aan belangrijkheid, doordat de renners Gerrit van der Ruit, Piet van Nek, van Amsterdam en Gommers, op het laatste moment inschreven. De Belgen Salu en Deurloo lieten verstek gaan. Om 3.10 uur namiddags startten 33 renners voor het 119 K.M. lange parcours. Er ontstaat direct een interessante strijd.

De renners Klinkenberg, Motké, Beslinga en Poelwijk kunnen een voorsprong van 30 sec. op het peloton boeken. De grootheden, van Nek, v. d. Ruit, Stuyts en Gommers blijven achter in het peloton.

In de tweede ronde weet de kopgroep Poelwijk van zich af te schudden en een voorsprong van 44 sec. op de overige renners te nemen.

In de derde ronde kunnen de vier renners Reuter, Bosland, Gommers en Pronk zich uit het peloton losmaken en Klinkenberg, Motké en Heslinga benaderen tot 300 meter. Zij worden gevolgd door een groep van 15 renners, waaronder Gerrit v. d. Ruit, Stuyts en van Amsterdam. De vierde ronde brengt bij het zeer talrijke publiek sensatie te weeg, doordat Motké alleen wegvlucht en 32 sec. voorsprong neemt.

Bij Vijfhuizen heeft Motké de leiding met bijna 2 min. voorsprong op een groep van 13 renners. Bij Fort de Liede moet Piet van Nek door een lekke band de strijd staken. Bij de aankomst van de vierde ronde blijkt Motké een verlies geboekt te hebben van 45 sec. Op de helft van de wedstrijd benaderen A. de Korver, Klinkenberg, van Amsterdam en v. d. Ruit den leider tot op 48 seconden. Stuyts weert zich schitterend in het daarop volgend peloton van 9 renners. Domhof moet door defecte remmen opgeven. Na 102 K.M. hebben 5 renners in de kopgroep plaats genomen, n.l. Motké, Klinkenberg, A. de Korver, G. v. d. Ruit en van Amsterdam. Stuyts schudt zich in de zevende ronde los en weet het peloton tot ongeveer 45 sec. te benaderen. Hij onderneemt felle pogingen om de kopgroep in te halen, doch hij slaagt hierin niet. De strijd moet in de sprint uitgemaakt worden, waarbij v. Amsterdam weet te zegevieren. De uitslag luidt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Aad van Amsterdam, 119 K.M. ln 3 uur 13 min. 50 sec; 2. André de Korver; 3. Gerrit van de Ruit; 4. Louis Motké; 8. Jo Klinkenberg, allen zelfde tijd; 6. Alphons Stuyts op 45 sec; 7. Willem Reuter; 8. Jan Gommers; 9. Piet van Nek; 10. R. Kroeze; 11. J. Bosma;

 

HILVERSUM.(1938.08.20))

Zwartepoorte wint het hoofdnummer

Zaterdagmiddag werd onder buitengewone groote belangstelling uit geheel ons land, onder auspiciën van de Gooische Wielerclub “Fr Adelaar” de derde ronde van Hilversum verreden.

De politioneele veiligstelling van het 5 km lange traject, dat aanving op de Bachlaan en liep over Bussummergrintweg en Spanderswoud, was uitstekend te noemen, terwijl ook de overige organen, die bij zulk een gebeurtenis worden ingeschakeld, uitstekens functionneerden.

Onde de aanwezige merkten wij op den wethouder Lopes Dias, terwijl later ook burgermeester Lambooy van zijn belangstelling blijk gaf.

Wedstrijd voor nieuwelingen

De eerste race ging over 60 km (12 ronden) tusschen een 45-tal nieuwelingen. Bijna iedere ronde zagen wij andere leiders van het peloton, dat lange tijd bijeen bleef, terwijl echter tenslotte verschillende rijders het straffe tempo niet konden volhouden en afstapten. Een kopgroep van minstens 15 pedaalridders zette de laatste ronde van 5 km in en het was voor de jury een heele toer om de volgorde van aankomst vast te stellen, toen een kluwen renners de eindstreep passeerden, die in 1 uur 25 min. de 60 km hadden afgeled.De tien prijswinnaars waren de volgende:

Nieuwelingen: 1. G. Blauw, Zaandam; 2. Berendse, Zaandam; 3. Smits, Rotterdam; 4. v.d. Vliet, Gouda; 5. van Inge, Amsterdam; 6. Heerland, Amsterdam; 7. Loos, Amsterdam; 8. Otten, Maarssen, 9. Weidler, Hooggraven; 10. Zebregts, Utrecht;

Wedstrijd voor Amateurs en Onafhankelijken

Hieronder waren een tiental onafhankelijken, waaronder bekende namen als Zwartepoorte, Saarloos en Motke. De amateurs waren echter nog sterker vertegenwoordigd, want onder hen troffen wij de rijders Hofstede uit Gouda en Demmenie uit Rotterdam, die binnekort aan den wegwedstrijd om het wereldkampioenschap te Valkenburg deelnemen, benevens Toon Pijnenburg en Engel, die als reserve daarvoor zijn aangewezen.

De wedstrjd ging over 100 km (20 ronden) en hoe hard het ging, bleek wel uit den tijd, want de kopgroep heeft de 100 km afgelegd in 2 uur 14 min. 28 sec.

Er werden uiteraard verschillende uitlooppogingen ondernomen, doch er was geen enkele helling te nemen, terwijl de beton- en asfaltwegen meer de eigenschappen hadden van een wielerbaan, dan van een weg, waarop gewoonlijk dergelijke wedstrijden gereden worden. Dit was bepaald in het nadeel van de kopstukken en zoo werd het ook hier een strijd, die in de eindsprint werd beslist. ’n Groote groep van 15 renners bereikte de eindstreep het eerst, terwijl de rest een goede 100 meter achterstand hadden. De uit slag luidde:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Zwartepoorte, Amsterdam; 2. Bosland, Amsterdam; 3. Luppers, Amsterdam; 4. Bakker, Haarlem; 5. de Groot, Amsterdam; 6. Beutsen, Amsterdam; 7. Rijneveld, Haarlem; 8. v.d. Heijde Haarlem; 9. de Jong, Gouda; 10. Demmenie, Rotterdam;

Na afloop werd in Cafe Vink aan den Bussummergrintweg een groot aantal prijzen, bestaande uit bekers, rijwielonderdeelen, sportkleding en luxe voorwerpen, aan de eerstkomende in beide groepen uitgereikt.

 

HOENSBROEK.(1938.08.16)

LIMBURCER SPORT-KOERIER Hoensbroek's Ronde bracht verrassingen Onder massale belangstelling sloeg De Korver alle favorieten op overtuigende wijze. - Schulte sneuvelde in een duel met Slaats-Pellenaers. Fraaie overwinning van Banken bij de amateurs

HOENSBROEK, Dinsdag. Hoensbroek's Ronde was geslaagd, vóór het eerste startschot gelost werd. Want toen reeds omzoomden duizenden het circuit, pairten zich in dichte rijen bijeen rond de startplaats en wachtten met kennelijk ongeduld op de dingen die Hoensbroek hun te beleven zou geven. Men heeft den dag waarlijk niet zonder sensatie doorgebracht!-. De races om den Grooten Prijs van Hoensbroek hebben immers niet teleurgesteld aan de verwachtingen. Die verwachtingen waren hoog-gespannen omdat Hoensbroek voor den dag kwam met een startlijst waarom het, met den meest-mogelijken tam-tam aangekondigde grootscheepsche criterium werkelijk kon watertanden. Vooral het veld der profs en onafhankelijken had indrukwekkende afmetingen. Niet minder dan vier Tour de France-grootheden verschenen aan den start en daarbij waren, naast Schulte en P. v. Nek, de beide uithouders Middelkamp en Hellemons. Er zaten nog heele rissen andere grootheden in het veld en juist daarom is het zoo aardig, dat de uitslag van dezen wedstrijd een groote verrassing heeft gebracht in den vorm van een outsider-overwinning. Het was de Willemspoorter onafhankelijke De Korver die Hoensbroek's Grooten Prijs in de wacht sleepte, volkomen verdiend en na een opvallend sterktereden race. » Want vanaf de eerste ronden reeds zag men den Willemsoorder steeds in de allereerste rijen. Meerdere malen zagen we hem met een voorsprong over de streep schieten in een rustigen, veelbelovenden stijl. Ongeveer op de helft van dé race, verloor men hem even uit het oog. Groote mannen van het genre Schulte, Braspenninx, Lambrichts en Middelkamp sloegen aan het bombardeeren. De meesten der jongere goden die voordien hun beste krachten hadden verkocht aan den twijfelachtige eer, den dans in de eerste ronden te mogen leiden — zakten toen voorgoed naar het achterplan, bezweken voor het geweld der kanonnen.

Ook De Korver viel even terug naar een groepje met kleinen achterstand. Toen zich echter op het laatst van den strijd de groepen definitief vormden — toen de beslissende slag geslagen werd — zag men hem plotseling met Braspenninx aan den kop. Daarachter lag een alles gevende Middelkamp die kost wat kost een gooi naar de overwinning wilde doen. Lang, zeer lang moest de man uit den Tour jagen om een achterstand van twaalf seconden in te loopen. Hij haalde het en op dat oogenblik dacht men dat de strijd beslist was: Middelkamp's eindspurt zou de beslissing brengen. Het rekensommetje verongelukte in de allerlaatste ronde. Want in die laatste ronde gaf de Korver alles buitte de rivaliteit tusschen Middelkamp en den jongen Bras zeer handig uit en veroverde een voorsprong van enkele meters dien hij niet meer afstond.

ACHTER DE LEIDERS

Tijdens dezen interessanten strijd om de zege speelden zich op het achterplan niet minder spannende tooneelen af. Lambrichts, kersversch uit de Ronde van Zwitserland en in blakenden vorm bleek er erg veel aardigheid in te hebben.

In het begin hield hij zich tactisch op den achtergrond, maar toen de „grooten" ongeveer op de helft van den strijd positie gingen kiezen, sprong de kleine Bundenaar in een machtigen rush naar voren en zat zelfs langen tijd

alleen aan den kop. Een overwinnaar voor den Bundenaar was toen verre van denkbeeldig. Pech strooide echter roet in dit zegevierende eten, Lambrichts moest van machine verwisselen, viel daardoor terug op een hard jagend troepje, waarin o.a. ook Seyen zat —en hoewel deze groep op het laatste met sprongen naar de leiders toekwam, bleek het toch te laat.

Nog meer naar achteren voltrok zich rond een anderen favoriet — het

fenomeen Schulte — een volledig drama.

Schulte stak ook gisteren weer in vorm. Hij liet daarvan het een en ander

zien, toen hij, na eerst naar de achterhoede afgezakt te zijn, in een alles omverwerpenden rush naar den kop stoomde. We maken ons sterk, dat Schulte toen gedacht heeft de overwinning in den zak te hebben.

In deze overtuiging deed hij het weer iets rustiger, bekeek den strijd van uit de verte, gereed om op het juiste moment in te grijpen.

Het edele duo Slaats—Pellenaars haalde echter ook door deze rekening

een streep.

Dit tweetal schijnt met den langen Bosschenaar niet op al te besten voet te leven en men wilde dat den volke blijkbaar toonen.

Dank zij enkele handige manoeuvres speelde men het klaar, met Schulte alleen te komen zitten en toen men het eenmaal zoover gebracht had deed men geen centimeter kop meer en had Schulte het werk alleen op te knappen. Rondenlang „nam" Schulte de, nogal flauwe aardigheid van twee onzer beste pistiers.

In deze ronden maakte Schulte zich niet al te moe en dat kostte hem natuurlijk de overwinning.

Achter zijn rug zat Pellenaers hatelijke opmerkingen te lanceeren, klaarblijkelijk met het doel, den blonden reus aan den kook te brengen.

Men bereikte de dit doel: Schulte demarreerde twee ronden lang, reed zich steendood, maar loste het tweetal eindelijk op het rechte eind voor de tribunes.

Slaat en Pellenaers hadden er toen meteen genoeg van en ook Schulte verdween een ronde later van het tooneel.

DE AMATEURS

Intusschen is het niet alleen de strijd der profs en onafhankelijken geweest die Hoensbroek's Ronde heeft doen slagen over de geheele-linie. Ook de amateurs hebben daar aan hun medewerking verleend. Het meest verheugende van alles is natuurlijk wel, dat het een Limburger was die als eerste door de finish ging.

Banken voegde een nieuwe overwinning toe aan zijn, langzamerhand toch wel grootsche afmetingen krijgende lauweren van het laatste seizoen. Banken was ook ditmaal overtuigend de beste.

Zijn overwinning bewijst dat zonder meer. Want Banken genoot een zeer sterke bewaking. In het begin van den wedstrijd waren menschen als Pijnenburg en Zwartepoorte voortdurend aan zijn wiel hem geen kans gevend te ontsnappen. Dat Banken daar toch in slaagde bewijst, dat hij niet alleen een zeer sterk renner is, maar dat hij ook „met zijn hoofd rijdt" om het in vaktermen uit te drukken.

Zijn overwinning werd bekroond met een machtige eindsprint, waarin hij van Tichelt en Korfs met gemak achter zich liet.

Van de overige Limburgers heeft vooral Baetsen een opvallende race gereden. Ook hij zat steeds in de eerste rijen en wij kregen sterk den indruk, dat het alleen aan een tactische fout te wijten is, dat de plaatselijke favoriet niet geëindigd is bij het groepje van drie dat als eerste over de eindstreep ging.

Het verloop van den wedstrijd.

DE AMATEURS.

Om half twee wordt het startschot gelost en stormen 44 amateurs in gesloten gelederen weg om hun 20 ronden of plm. 56 KM. af te leggen. De eerste ronden blijft de groep gesloten en wordt er alleen hard gespurt om de premies te bemachtigen. In de 6e ronde krijgen we een ontsnapping van Peperkamp. Hij krijgt echter vrij spoedig gezelschap van Schoffelen, Kors en van Tichelt.

Deze vier verstaan elkaar goed en de groote groep moet alle zeilen bijzetten om niet te veel veld te verliezen. Banken ziet het gevaar en springt met Rijnbeek die nog juist zijn wiel kan pakken weg en samen gaan zij achter de vluchtelingen aan, die zij in de 10e ronde bereiken. Banken is hiermede

echter niet tevreden en demarreert opnieuw.

Kors, Peperkamp en van Tichelt kunnen hem alleen houden, terwijl de anderen terugvallen naar het peleton.

Uit dit peleton probeeren Engel en Baetsen herhaaldelijk te ontvluchten. Eindelijk lukt hun dit en in de 16e ronde gaan zij in gezelschap van G. Saes en Wijdenes op zoek naar de wegloopers. Banken houdt er echter een dusdanig tempo in, dat van bijkomen geen sprake is. De voorsprong der vluchtelingen blijft constant 18 seconden. De laatste ronde gaat in met onveranderden stand. In een machtigen spurt klopt Banken met duidelijk verschil zijn beide tegenstanders. Engel wint de sprint van het tweede peleton, terwijl Zwartepoorte het derde peleton met 15 M. verschil achter zich laat. De uitslag luidt:

Amateurs: 1. Banken in 1 uur, 26 minuten 2/5 sec; 2 van Tichelt; 3 Kors; 4 Engel op 32 seconden; 5 Saes; 6 Baetsen; 7 Wijdenes; 8 Zwartepoorte op ,5 seconden; 9 Hofman; 10 de Groot; 11 Pijnenburg; 12 Schattorje; 13 Hordijk; 14 de Vriend; 15 Haansbergen; 16 Steenbakkers.

DE PROFS.

Als de Loco-Burgemeester Cremers het startschot lost, dan blijkt, dat slechts 55 zijn opgekomen. Van meet af wordt er een flinke spurt ingezet en wordt reeds een uitlooppoging ondernomen door de Korver, Clignet en Savelberg, die in de tweede ronde een 50 M. voorsprong hebben behaald. Dit is 't begin van 'n lange harde jacht die den heelen wedstrijd door, de renners geen oogenblik verpoozing laat. De leiders krijgen vrij spoedig gezelschap van Wagenaar, Tacken en Glas. De Korver is voorloopig nog de man die het tempo opdrijft en hun voorsprong groeit stelselmatig aan. Gommans krijgt al spoedig pech, daar een lek bandje hem een fiinken achterstand bezorgt, dien hij ondanks moedig doorzetten niet meer kan inhalen. Slaats en Willems (Maastricht) zien het gevaar in en ontvluchten in de 7e ronde het groote peleton dat reeds een Achterstand heeft van 42 sec. Nu ontbrandt de strijdt pas voorgoed. De „groote mannen- zitten allen in de groote groep en beginnen den strijd voor de f 100—. Achtereenvolgens springen Braspenning, Pellenaers en Gommers uit de groep, die in stukken en brokken wordt getrokken. In de 10e ronde volgt het hoofdpeleton op 1 min 5 seconden. Schulte en Seijen vinden net nu welletjes, en dernarreeren wat tot gevolg heeft dat de leiders de helft van hun voorsprong verliezen. Pellenaers, Slaats en Willems zijn inmiddels bij den kop aangeland en gooien er nog een schepje op waardoor hun voorsprong weer groeit tot 1 min. Overweel heeft

Inmiddels ook plaats genomen in de kopgroep.

Schulte, Valentijn, Middelkamp en v.d Ruit hebben kans gezien met hun vieren het peloton te ontvluchten en naderen nu geducht op de kopgroep.

Het is inmiddels gaan stortregenen en het opgeven van renners is niet van de lucht.

In de 15e ronde is de groep op enkele achterblijvers na, zo goed als hervormd, hetgeen echter niet lang duurt, want Braspenninx en Willems lopen opnieuw weg en het hele veld ligt weer uit elkaar. Lambrichts is door onbekende oorzaak achterop geraakt en volgt op 1 min. En 5 sec. Hij rijdt echter geweldig en elke ronde loopt hij 15 sec. in van zijn achterstand. Willems Glas en Maas hebben kans gezien uit het peleton weg te komen. Gommers zet de achtervolging in, terwijl even later Braspenninx zich hier bij aansluit.

In de 20e ronde, als de wedstrijd voor de helft achter de rug is, krijgen wij den volgenden stand: kop Overweel; op 5 sec. Gommers, Willems en Braspenning; op 22 sec. Lambrichts op 38 sec. Middelkamp, de Korver en Seijen; op 1 min. de hoofdgroep met Slaats aan de leiding, terwijl Schulte aan den staart van het peleton rijdt op 1 min. 50 sec. Reeds vrij spoedig schuiven de voorste kopgroepen in elkaar en liggen Lambrichts,

Gommers en Maas aan den kop van de groep. Middelkamp en Seijen volgen in de 25ste ronde op 12 sec. en stellen alles in het werk om de leiders te pakken te krijgen.

Wij zien dan iets gebeuren, wat niet erg mooi is voor groote mannen, althans, wat hun geenszins siert. Het zijn Slaats, Pellenaers en Schulte die in een duel zijn geraakt.

Een duel waarbij drie honden vechten om een been, terwijl er een vierde mee

heen loopt. Schulte moet gezegd hebben tegen Pellenaers „ik los je zooals ik dat wil".

Deze uitdaging neemt Pellenaers aan en Slaats volgt het voorbeeld van den Pel. Zij doen niets anders dan het wieltje houden van Schulte. Ook een kunst, twee man tegen een, maar Schulte had zulke uitdaging ook niet moeten bezigen, dat is tarten, bluffen.

In ieder geval de geheele comedie liep hierop uit, dat alle drie bijna een ronde

achter bleven en als dan Slaats en Pellenaers er den brui van geven en den wedstrijd staken, is het voor Schulte ook ondoenlijk geworden om nog bij de leiders te komen.

Zoo ging deze, voor alle drie onverstandige daad over in 'n zeer onsportieve geste waarbij het publiek zeer terecht begon te fluiten en de renners uit te schreeuwen. Een lesje voor Schulte om onderlinge rivaliteit niet met onnoodige krachtsinspanning in een wedstrijd uit te vechten. In de 30e ronde liggen de Korver, Braspenning, Buuron, Lambrichts, Middelkamp en enkele anderen op kop. De tweede groep waarin Valentijn, v. d. Ruit en v. Amsterdam volgt op 1 min. 3 sec. Braspenning en de Korver werken zich los

en nemen voorsprong op Middelkamp die eveneens ontvlucht is. Lambrichts die van fiets moest verwisselen is in de groep Valentijn terecht gekomen en volg. op 1 min. 13 seconden. Middelkamp weert zich dapper en neemt meter voor meter op de wegloopers, terwijl Seijen, Gommers en Joosten stelselmatig verachteren. Middelkamp bereikt de kopgroep en met hun driëen geven ze geen meter meer terug.De groote strijd gaat thans tusschen de twee volgende groepen.

Wanneer men zou gedacht hebben, dat Middelkamp in den eindsprint de snelste zou zijn, vergist men zich deerlijk. Met een geweldige spurt stormt de Korver naar de eindstreep, Middelkamp en Braspenning meters achter zich latend. Dat was een verrassing. De Korver, die vanaf den beginne tot het einde zoo buitengewoon had gevochten heeft waarachtig en prachtwedstrijd gereden, de overwinning ten volle waard.

Bij de tweede groep had Valentijn zich los gewerkt. Hij kwam op zijn eentje aan zonder bedreiging, terwijl bij de groep Buuron en Joosen zich hadden losgewerkt. De volgorde van aankomst luidt verder als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Andre de Korver in 2 uur 53 min. en 33 1/5 sec.; 2 Theo Middelkamp; 3 John Braspenning, op 55 sec. Cees Valentijn; op 1 min. 5 Marinus Buuron; 6 Cees Joosen; op 1 min. 20 sec. 7 Jan Gommers; 8 Gerrit van de Ruit; 9 Jan Lambrichts; 10 aa d van Amsterdam; 11 Seijen; 12 Kuiper: 13 van Ginderen; 14 Savelberg; 15 Overweel; 16 Hellemons; 17 Willems; 18 Texter; 19 Motke; 20 v. Wunnik;

 

HOOFDDORP.(1938.09.21)

Zwartepoorte wint de Ronde van Hoofddorp

De Ronde van Hoofddorp, georganiseerd door de wielerclub „Amsterdam", leverde in de verschillende categorieën de volgende resultaten op:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Zwartepoorte (Adam) 3 uur 18 min. 13 2/5 sec; 2. Engel (Adam); 3. Motke (Breda); 4. Pronk (Adam); 5. Motke (Breda); 6. Moeke (Weesperkarspel); 7. Reuter (Adam); 8. v. Stek (Adam); 9. de Jong (Gouda); 10. Kors (Adam); 11. Joosen (Made); 13. Vis (Leimuiden); 13. Koekoek (R'dam): 14. Stern (Adam); 15. Scheffer (Adam); 16. Böffinger

(Adam); 17. v. Rooijen (Leiden); 18. de Ruyter (Halfweg).

Nieuwelingen: 1. A. Lodewrjks (Adam) 2 uur 45 min. 17 sec; 2. Ottenbros (Alkmaar); 3. Heerlauw (Adam); 4. Wertler (Utrecht); 5. Faanhoff (Adam); 6. J. Smit (Haarlem): 7. Blauw (Zaandam); 8. Eldik (Zandvoort); 9. Sanou (Adam); 10. Verschuren (R'dam); 11. Geinjaar (Den Haag); 12. E. de Boog (Adam): 13. Drenth (Velsen); 14. Poth (Adam); 15. Starre (R'dam); 16. Fluitinga (Adam); 17. Dietvorst (Adam); 18. v. Brucker (R'dam); 19. Bos (Adam); 20. v. Leest (Leiden); 21. Dollee (Adam).

Veteranen: 1. Krijgsman 1 uur 46 min. 46 sec; 2. Goverden; 3. Koppen; 4. Ruipert; 5. v. Griensven; 6. Banen; 7. Nauser; 8. Bakker.

 

HOOGERHEIDE.(1938.09.20)

En weer won Johnny Bras !.. Nu was het de Ronde van Hoogerheide, waarin ook Lambrichts zeer goed reed.

Onder zeer groote belangstelling is Dinsdag de jaarlijksche Ronde van Hoogerheide gereden. Bras jr. reed ook dezen wedstrijd weer in een formidabelen en onoverwinnelijken stijl en het was dan ook geen wonder dat hij zijn zooveelste overwinning wist te behalen. Intusschen had echter de wedstrijd ook nog andere uitblinkers waarvan we o.a. noemen: Gijzen, Lambrichts, de Belg De Meyer e.a.

Lambrichts reed dezen wedstrijd zeer tactisch, hield zich vooral in het begin min of meer op den achtergrond en kwam op het laatst pas gevaarlijk naar voren. Hij werd in den sprint echter door den snellen Belg geklopt, zoodat hij met de vierde plaats genoegen nemen moest. Tacken. die als twintigste eindigde, had vrij grooten achterstand, waarschijnlijk toe te schrijven aan machine-defecten. De uitslag was:

Profs en Onafhankelijken: 1. John Braspennincx 160 K.M. in 4 uur 24 min.; op 15 sec. 2. Albert Gijzen; 3. Jacquies de Meyer (B.); 4. Jan Lambrichts. Op 3 min. 5 sec. 5. Jan Gommers; Op 3 min. 15 sec. 6. J. van  Geene. Op 3 min. 20 sec. 7. Frans van de Zande; 8. Cees Valentyn. Op 8 min. 5 sec. 9 Schippers; 10 Breeuwen; 11 Reynders; 12 Mol; 13 v. Schijndel; 14 Buuron; 15 Stuyts; 16 v. Gent; 17 Hopstaken 18 H. Jansen; 19 van Krimpen; 20 Tacken.

 

HOOGRAVEN.(1938.05.26)

Onder den rook van Utrecht vond gisteren de Ronde van Hoograven plaats, een wegwedstrijd, waarvoor groote belangstelling bestond. Het was een interessante course, waarin hard werd gefietst Er verschenen 135 nieuwelingen en 128 amateurs en onafhankelijken aan den start, waarvan er resp. 76 en 85 opgaven. Door de Ver. Ned. Zeepfabrieken, die de Rexonasportzeep fabriceert was een premie beschikbaar gesteld van ƒ 100. De volledige uitslag luidt:

Nieuwelingen (45 km): 1. Van der Lee, Eindhoven; 2. A. Sanou, Amsterdam; 3. C. Kat, Amsterdam; 4. M. van Ingen, Amsterdam; 5. B. Santing. Amsterdam; 6. W. Adelaar, Utrecht; 7. C. Versteeg, Utrecht; 8. J. van Vliet Gouda; 9. H. Arensbengen. Gennep; 10. J. Ottenbros.

Amateurs en onafhankelijken (100 km): 1. W. Houtman, Den Haag; 2. J. Engel, Amsterdam; 3. W. Joolen, Utrecht; 4. D. Veld, Alkmaar; 5. B. Hordijk, Rotterdam; 6. M. Jansen, Eindhoven; 7. J. Vethaak, Vlaardingien; 8. W. Luppers, Amsterdam ; J. de Visser, Beemster.

 

ILPENDAM.(1938.05.30)

Engel wint thans ook Ronde van Ilpendam Zware strijd onder ongunstige omstandigheden

Vandaag is onder zeer ongunstige weersomstandigheden de derde ronde van Ilpendam verreden, die zich ondanks deze grote handicap in een bevredigende belangstelling van renners en publiek mocht verheugen en voor de Amsterdamse wielerclub „Germania" zal deze belangstelling zeker aanleiding zijn om de wedstrijd ook in de toekomst regelmatig te organiseren.

Ondanks een stormwind en regenbuien, hebben de renners hun zware taak naar behoren volbracht en vooral de winnaar Engel uit Amsterdam heeft een bijzonder goede wedstrijd gereden door met bijna twee minuten voorsprong te winnen. Deze renner, die tot de amateurklasse behoort, doet de laatste tijd nogal eens van zich spreken; hij wist ook j.l. Zaterdag de Ronde van Alkmaar op fraaie wijze te winnen.

Nadat er ongeveer 45 k.m. was gereden lag het gehele peloton amateurs en onafhankelijken, er waren circa 80 renners vertrokken, uit elkaar en een groepje goede rijders als Bosma, Groot, Hiddes, Bosland, Veld en Mannen- veld hadden zich een veilige voorsprong verzekerd. Eerst bevond zich hierbij ook Wijdenes, maar deze moest de strijd ontijdig staken.

Tijdens een hevige hagelbui gaven tal van renners op en zo gingen de laatste ronden in met nog circa 25 renners, waarvan er ook tegen het einde nog een vijftal opgaven, waardoor twintig renners de course uitreden.

Door het hoge tempo, dat Engel erin hield, viel de kopgroep geheel uit elkaar en moest Hiddes zijn tweede positie prijs geven aan den Alkmaarder Veld, die geweldig kwam opzetten, maar toch Engel niet meer kon benaderen. De Alkmaarders reden trouwens deze dag allen zeer goed en Groot en Bosma bereikten eveneens zeer eervolle plaatsen.

Aan de renners Veld en Manneveld uit Alkmaar kon de tweede en zevende plaats niet worden toegekend, omdat zij zich door een volgauto hadden laten gangmaken. Onder daverend gejuich kwam Engel alleen door de finish, hij had de afstand van 144 k.m. afgelegd in 3 uur 54 minuten en 20 seconden en ontving voor zijn prestatie een fraaie medaille, die door de schaatskampioene mej. Gonda Donker, door wie ook het startschot was gegeven, was geschonken. Door de diskwalificatie van Veld werd de uitslag van de amateurs en onafhankelijken als volgt:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Engel (Amsterdam), 2. J. Hiddes (Amsterdam), 3. J. Groot (Alkmaar), 4. A. Bosma (Alkmaar), 5. Bosland (Landsmeer), 6. Schellingerhout (Zaandam, 7. A. Kuiper (Amsterdam), 8. Westerdorp (Amsterdam), 9. W. Reuter (Amsterdam) en 10. Jansen (Amsterdam). Deze renners kwamen met groot onderling verschil binnen en de tijd van den winnaar en den laatst binnenkomende verschilde dan ook ruim een kwartier.

In de morgenuren hadden de nieuwelingen een wedstrijd gereden over een afstand van 70 k.m., welke werd gewonnen door den Amsterdammer K. Ternede, die een zeer goede indruk maakte en de eindspurt met ruim 50 meter verschil won. Na zijn zege in de Ronde van Purmerend en de tweede plaats te Alkmaar dus wel een zeer fraaie prestatie voor den jeugdigen Amsterdammer.

De uitslag van de nieuwelingenwedstrijd was:

Nieuwelingen: 1. K. Ternede (Amsterdam), tijd 2 uur, 3 minuten en 51 seconden; 2. Van Ingend (Amsterdam), 3. Lodewijks (Leiden), 4. Sanou (Amsterdam), 5. Van Vliet (Gouda), 6. Otten (Maarssen), 7. Daamen (Amsterdam), 8. Dietvorst (Amsterdam).