JAARGANG 1937

                              WEDSTRIJDEN N T/M Z

NIEUWENHAGEN.(1937.08.21)

Profs en Onafhankelijken: 1. Piet van Nek; 2. Gerrit van de Ruit; 3. Huub Sijen; 4. Thielens; 5. August Reijns; 6. Herve Theuns; 7. Jan van de Stel; 8. Hermans; 9. Cees Bronger; 10. De Tacken;

 

OOSTERHOUT.WARANDA.(1937.09.19)

Fraaie zege van Middelkamp.

Schulte in 'n spannende sprint verslagen.

In een flits stuift Middelkamp over de witte eindstreep van t Criterium van Oosterhout en daar staat hij nu, hijgend en bestoft, maar met een breeden lach op zijn gezicht. Hij heeft Schulte geklopt.

Schulte, de vreemde eend in de bijt der beroepsrijders! Geen meewarigheid overigens om het feit, dat Schulte in deze dagen een samenspannend legertje tegenover zich heeft. Voor de finish vonden de vier machtigsten, Schulte, Middelkamp, Hellemons en v. Amsterdam, elkaar. Een sprint tusschen vier man? Dan zou Schulte nochtans de vierde van de vier zijn. Dit móét zijn groote dag zijn, er mag geen berusting zijn, het zal voortgaan in toomelooze vaart, tot en met den laatsten meter. Schulte draaft en draaft en hakt en houwt zoo lang, tot hij, 5 K.M. voor de finish, van Amsterdam en Hellemons het zwaard uit de handen geslagen heeft. Middelkamp? Middelkamp? Maar dit zijn de minuten, waarop Middelkamp twee weken gewacht heeft. Middelkamp heeft een sprint! Al is hij in deze eindrush even teruggeslagen door dien jongen geweldenaar op 50 M. voor hem, nu ligt Middelkamp plat over het stuur en vernield de 50 kostbare Schulte-meters. Middelkamp aan het wiel van Schulte. Die nog 4 kilometer over heeft en daarin alles zal geven, wat hij nog aan reserves bezit.

Schulte kon Middelkamp niet meer kwijt raken. Middelkamp, die deze laatste ronden vastgezogen zat aan het wiel van den blonden knaap die honderd meters voor de finish toch nog zijn meester vend. In drie rukken was de als een duivel uit een doosje springende Zeeuw hem voorbij. Schulte twee lengten achter Middelkamp, die als eerste over den finish kwam! Middelkamp mocht tevreden lachen. Hij had Schulte geklopt, Schulte in zijn besten vorm. Het was een prachtelijke dag voor de wielersport. De uitslagen luiden:

Professionals: 1 Middelkamp 108 K.M. in 2 ii. 33 min. 31 sec. 2 Schulte, op twee lengten, 3 v. Amsterdam, 2 u. 33 min. 41 sec, 4 Hellemons, 5 P. van Nek 2 u. 33 min. 52 s. 6 v.d. Ruit 2 u. 34 min. 38 sec, 7 Hesslinga, 8 Valentijn, 9 Peek. Op 1 rende (900 M.): 10 v. Ginderen, 11 Gommers, 12 J. Heeren, 13 Gijzen, 14 Dictus (België), 15 v. Hassel (B.) 16 Hellemons, Oudenibosch, 17 Strobbe, 18 Mostert, 19 M. Heeren, 20 De Groote (B.) Amateurs: 1 Steenbakkers, 's Bosch, 63 K.M. in 1 uur 32 min. 8 sec, 2 Wijdenes, Ouderkerk, 3 Hopstaken, Roosendaal, 1 uur 32 min. 49 sec, 4 Jansen, Amsterdam, 1 uur 33 min. 6 sec. 5 Willemse, Gouda, 6 Hordijk, Rotterdam, 7 Rijnbeek, Pijnacker, 8 Verwijmeren, Den Hout, 9 Haansbergen, Tilburg. Ex Aequo; 10 t.m. 24: v. Mook, v. Noord, Hofstede, Driessen, v.d. Riet, Gennip, Verhoef, Linsen, Pijnenburg, Scholtens, De Kort Jozee, Joosen, Lener en v. Meeteren allen in denzelfden tijd als nummer 4 Jansen Amsterdam.

 

OSS.(1937.05.30)

VAN AMSTERDAM WINT OOK DE RONDE VAN OSS. Jansen wederom eerste bij de nieuwelingen. Joossen wint bij de amateurs.

OSS, 30 Mei. — Vandaag is onder zeer groote belangstelling de ronde van Oss verreden, welke over een traject van 28 Km. van Oss over Macharen, Meegen, Haren, Bergen weer terug naar Oss voerde.

Bij de nieuwelingen won de Eindhovenaar Jansen, die gisteren de ronde van Hoensbroek reeds had gewonnen, ditmaal in den eindsprint. Bij de amateurs kwam Joossen als eerste binnen, waarbij hij den Amsterdammer Anneese in den eindsprint klopte. Bij dé beroepsrijders en onafhankelijken slaagde Van Amsterdam, er op prachtige wijze in, zijn reeks overwinningen te bestendigen. Reeds in de vierde ronde was hij tesamen met Braspenning jr. uitgeloopen en in de laatste ronde liep van Amsterdam weer weg om tenslotte als eerste over de eindstreep te snellen. De Belg Dictus, moest evenals gisteren met een tweede plaats genoegen nemen. De Nederlandsche Tour de France-rijder Middelkamp gaf reeds na de eerste ronde op. De uitslagen luidden:

Nieuwelingen: 1. Jansen (Eindhoven), tijd 1 uur 30 min. 33 sec. 2 Saes (Weert), 3. van den Dungen (Valkenswaard). Amateurs: 1. Joossen, Breda, tijd 2 uur 30 sec; 2. Anneese, Amsterdam, 3. Moeke, Weesperkarspel, 4. Kooper, Rotterdam, 5. Koekoek, Rotterdam.

Beroeprijders en onafhankelijken: 1. Van Amsterdam, Leiderdorp, tijd 2 uur 23 min., 2. Dictus (België), 3. Langerak (Scheveningen) 4. Broeyen, (Oss), 5. Heeren (Breda), 6. Sillemans (België), 7. Van der Ree (Rotterdam), 8. Stuyts (Hoogerheide), 9. Van der Stel (Amsterdam), 10. Martens (Tilburg).

 

OSSENDRECHT.(1937.06.22)

DE BELG DEURLO WINT RONDE VAN OSSENDRECHT. Schulte de sterkste amateur.

Onder zeer groote belangstelling is voor de zesde maal de ronde van Ossendrecht verreden. Reeds om 10 uur werd door burgemeester Voeten het startschot gelost voor 99 amateurs en nieuwelingen, voor een traject van 12 Km., dat 5 maal moest worden afgelegd. Reeds in de eerste ronde maakte zich een groep van 12 renners los, waarvan Chr. v. Gent uit Merxem en v. Tiggelen uit Rotterdam, de leiding hebben. Bij het ingaan der laatste ronde is Schulte uit Den Bosch alleen aan den kop, op 12 sec. gevolgd door J. Heeren uit Breda, die op enkele seconden gevolgd wordt door een 7-tal renners, waaronder Vethaak, Vlaardingen, v. Tichelt,  Zundert en de Belg Chr. v. Gent.

De uitslag was: 1. G. Schulte, Den Bosch, I uur 26 min. 39 sec; 2 Opdenberg, Antwerpen; 3 Ch. Hofman Roermond: 4 Chr. v. Gent, Merxem (B.); 5 J. Heeren Breda; 6 F. Vethaak, Vlaardingen; 7 N. van Tiggelen, Rotterdam; 8 H. Anneese, Amsterdam; 9 T. Joosen, Breda; 10 A. Steenbakkers den Bosch 11 A. van Tichelt, Zundert; 12 B. Koekoek, Rotterdam; 13 J. Jansz Amsterdam; 14 J. Hofstede Rotterdam; 15 B. Hordijk, Rotterdam; 16 C. van der Lee, Eindhoven; 17 Veldheuer, Rotterdam; 18 J. Molenkamp, Adam.

Bij de profs.

In den middag loste de burgemeester het startschot voor den wedstrijd van niet minder dan 117 profs en onathankelijken voor 10 maal 12 Km. Door het zeer snelle tempo in de eerste ronde, — deze werd in 16 min. afgelegd — ontstaat al in de eerste ronde een kopgroep van een 15-tal renners met een voorsprong van ruim 100 Meter op het peloton. Jammer genoeg werd in deze ronde een renner uitgeschakeld door een vrij ernstigen val — hij reed in een sloot. — Voorloopig wijzigde in deze kopgroep nog al eens de volgorde. Bij het ingaan der 5e ronde is A. de Korver uit Willemsdorp weg en weet een 20 sec. voorsprong te nemen. Dan volgt 'n groep van 6 renners geleid door Loopmans uit Borgerhout en waartoe behooren Nico v. Gageldonk, Breda, Nuyton Bergen op Zoom, Reijnen Tilburg, Hellemans uit Hoboken.

Hierna volgt opnieuw een groep, getrokken door v. d. Maagdenburg uit Oud-Gastel, terwijl daarna 'n langgerekt hoofdpeloton volgt. In deze ronde gaven Gommers uit Breda en Gust de Loor uit Antwerpen op.

In de 9e ronde is van Amsterdam naar voren gekomen en leidt de kopgroep, waarbij we Frans Huybrechts uit Brasschaet en nog altijd Hellemons uit Blijswijk opmerken en Janssens uit Hoboken, terwijl Deurlo en Kalmthout zich er bij gevoegd heeft Ook v. d. Maagdenburg uit Oud-Gastel heeft zich hier nog gehandhaafd.

In het hoofdpeloton wordt echter hard getrokken voor de achtervolging en de vraag rijst of de koploopers het houden kunnen. Als de 10e en laatste ronde ingaat zit v. Amsterdam aan kop met v. Overweel uit Middelharnis, Oprins uit Rijckevorsel, Nico van Gageldonk uit Breda en Demond uit Contich. Op 15 sec. volgen Witteveen uit Nunspeelt, Noens uit Stekeneen Claes uit Wesel. Duurlo volgt alleen hierop, waarna het hoofdpeloton, bestaande uit 30 renners volgt met nog enkele achterblijvers.

De uitslag werd:

1 L. Deurlo, Kalmpthout, tijd 2 uur 51 min. 33 sec; 2. A. van Overweel Middelharnis; 3. A. van Amsterdam, Leiderdorp; 4 M. de Hooge, Zeele; 5 L. Janssens, Hoboken, 6 M. Clayes, Ursel, 7 L. Noens Stekene, 8 van Swelm, 9 F. Demond, Contich, 10 Nic. van Gageldonk Breda, 11 C. van Ginderen Eindhoven; 12 L. Verdijk Schooten; 13 F. van Hasselt, Schooten, 14 R. v. d. Driessche, Oude-God; 15. A. Corthout, Pulle, 16 J. Loopmans, Burgerhout, 17 C. Louwers, Emixem; 18 P. Gommans, Reuver, 19 F. Spiessens Willebroeck. Stuijts, Gommers, Middelkamp, Alb. Gijsen v. d. Ruijt, Bronger, H. Jansen, v. Eijck, Weeda, de Groen, Motké, Saarloos en Reijne moesten opgeven of werden niet geklasseerd.

 

PRINCENHAGE.(1937.06.06)

BRASPENNINX WINT RONDE VAN PRINCENHAGE.

Twee ronden voorsprong op hoofdpeloton.

Zondag werd te Princenhage de Ronde van Princenhage verreden georganiseerd door de Wielerclub „Princenhage". De belangstelling voor dezen wedstrijd was enorm en pl.m. 20.000 toeschouwers hebben kunnen genieten van een wegwedstrijd, die, vooral bij de profs en onafhankelijken een van de beste soort was. 't Werd een prachtigen strijd, weder op overtuigende wijze door Jh. Braspenning gewonnen werd, die er in slaagde 2 ronden op het hoofdpeleton uit te loopen. De Belgen waren ditmaal nergens te vinden, slechts Schillemans wist den koers uit te rijden.. De uitslagen waren:

Nieuwelingen: 1 Nouwens, Eindhoven tijd 47 min.; 2 Brouwers Lepelstraat; 3 Dekkers Etten; 4 Haansbergen Tilburg; 5 v. d. Veeke Rotterdam.

Amateurs: 1 P. Vethaak Vlaardingen 1 uur 5 min.; R. Scholtens Foorbergdaal; 3 A. v.d. Heyden, Wouw; 4 J. Heren Breda; 5 J. Dennemie Rotterdam.

Profs en Onafhankeltjken: 1 J. Braspenninx Princenhage 3 uur 10 min. op 1 ronde: 2 Alber Gijzen Putten; 3 O Valentijn St. Willebrord; 4 J. Theuns, Princenhage; 5 A. v. Es Den Haag (op 2 ronden); 6 B. Lauwers Rotterdam (op 2 ronden): 7 J. Leeuwenburg, Rotterdam (op 2 ronden); 8. J. Saaroos Rotterdam (op 2 ronden); 9 Overweel Rotterdam (op 2 ronden); 10 Schillemans, België (op 2 ronden). ,

 

PURMEREND.(1937.04.28)

PIET VAN NEK WINT RONDE VAN PURMEREND.

Vethaak beste amateur.

Onder begunstiging van uitstekend voorjaarsweer opende gisteren de A. R. en T. C. „Le Champion" te Amsterdam het wegseizoen op een traject in de Purmer. Om 10 uur precies startte de groep der nieuwelingen, in totaal 52 man voor het afleggen van 5 ronden van 9 ½  K.M. De eerste ronde ging in 14.20, de tweede ronde werd na 31.17, de derde na 48,46, de vierde na 65.31 de vijfde na 82 minuten afgelegd. De eindstrijd geschiedde in een groote groep. H. van der Vliet uit Vught passeerde het eerst de lijn gevolgd door A. Griesheimer (Amsterdam) op driekwart lengte. Op twee lengten

werd P. C. Kors (Amsterdam) derde en C. de Groot (Amsterdam) vierde. De volgorde was daarna: J. W. Meiten, J. Engel (Amsterdam), W. van Rooyen (Leiden), J. Westendorp (Amsterdam), T. Verhoeven (Utrecht), Emous (Amsterdam), Zoons (Den Helder), Janssens (Hilversum).

De amateurs.

Om kwart voor twaalf startten de amateurs.

Er waren weinig uitvallers zoodat in totaal een groep van 63 man vertrok. De eerste ronde van de amateurs werd afgelegd in 14.13. In de groep amateurs, die om 11.45 uur vertrok, kwam spoedig teekening. In de 2de ronde vormde zich dra een kopgroep, bestaande uit vijf man. Het waren Demmenie,

Rotterdam, Vethaak, Vlaardingen, Zwartepoorte, Roes en Panman Amsterdam; eerst een minuut later volgde de Amsterdammer Schulte, die een afwachtende houding aannam en de Brabander Theuns.

Toen voor de laatste ronde renners in zicht kwamen, lag Schulte aan den kop op 30 seconden gevolgd door Demmenie en Vethaak.

Onmiddellijk daarop volgden Roes en Zwartepoorte, en wat later in een groep de kleine Panman, die de kopgroep had moeten loslaten. De totale uitslag werd daardoor:

Amateurs: 1. Vethaak, Vlaardingen; 2. Demmenie, Rotterdam; 3. G. Schulte, Amsterdam; 2. P. Roes, Amsterdam; 5. J. de Groot, Alkmaar; 6. O. Moeke, Amsterdam; 7. J. Theuns, Princenhage; 8. D. Groenewegen, Amsterdam; 9. P. Joosen, Breda; 10. C. Vis, Leymuiden; 11. H. de Hoog, Amsterdam; 12. H. Anneese, Amsterdam; 13.A. Zwartepoorte, Amsterdam.

Was er bij den amateurwedstrijd veel belangstelling, tijdens den strijd der profs met onafhankelijken waren duizenden sportliefhebbers langs de wegen geschaard. De wind was veel sterker geworden, maar de zonnewarmte

werkte weldadig.

Profs en onafhankelijken.

Na den start der 85 renners, won Westbroek (Utr.) de eerste ronde van 9 ½ Km. in 13 min. 44 sec. vóór Hellemons en Wijnberg. Na de tweede ronde werd een tijd van 29 min. 41 sec, na de derde 44 min. 36 sec, na de vierde 59 min. 47 sec. en na de vijfde een tijd geboekt van 1 uur 15 min. 47 sec.

Er was toen echter al veel gebeurd. Een kopgroep had zich n.l. gevormd, sterk 9 man, te weten v. d. Star, John Braspenninx, Stuyts, Kuiper (Amsterdam), Martens, P. v. Nek, C. Vaientijn, Wijnberg en de Belg Dictus,

Hellemons was achter geraakt en Westbroek sukkelde met defect versnellingsapparaat.

In dé zesde ronde zat Braspenninx aan den kop, gevolgd door C. Valentijn. De 3e plaats was voor v. d. Star, de vierde voor Stuyts en de vijfde voor P. van Nek. Hiddes moest wegens defect opgeven, ook Martens en Wijnberg staakten den strijd.

Tientallen renners volgden op soms al groote afstanden, zonder echter ook maar in het minst aan opgeven te denken. De zesde ronde werd na 1 uur 31 min. 22 sec afgelegd, de 7e na 1 uur 47 min. 18 sec, de 8e na 2 uur 3 min. 10 sec. en steeds wisten zich de voorste mannen te handhaven. Daarna in de negende ronde, kwam plotseling A. v. Amsterdam uit Leiderdorp, die een tweede kleine groep aanvoerde, onweerstaanbaar naar voren. Braspenninx zakte naar achteren en v. d. Star en C. Valentijn konden zich ook niet meer aan het hoofd handhaven. Zoo werd de kopgroep drie man sterk: P. v. Nek, Stuyts en v. Amstedam, terwijl op 300 a 400 M. volgden Middelkamp, H. Jansen (Breda), Peetoom, Braspenninx, Motké en Dictus.

leder verwachtte een strijd tusschen v. Amsterdam en v. Nek in een snellen eindsprint, maar helaas kreeg v. Amsterdam in die laatste ronde defect. Zoo kwamen twee man op de eindstreep afgestormd en van deze won P.v. Nek, ruim 1 lengte voor Stuyts. Direct daarna volgde Dictus, daarna Middelkamp,

Braspenninx, en Jansen en eenige seconden later v. Amsterdam.

Profs en Onafhankelijken: 1. P. van Nek, Nieuwendam tijd 2 uur 51 min. 5 sec; 2. A. Stuyts, Hoogerheide, ruim 1 lengte, 3 F. Dictus, België, 10 Meter, 4 Th. Middelkamp, Kieldrecht, 5 John Braspenninx, Princenhage; 6 H. Jansen Breda op 15 M.; 7. A. van Amsterdam, Leiderdorp, 8. L. Motké, Utrecht; 9. M. Peetoom, Haarlem; 10. J. v. d. Stel, Apeldoorn. Gommers werd 15e;

 

ROERMOND.(1937.09.28)

Sec.De volgorde was de Groot Nijmegen, H Hilgers Brunssum, J Sanderse Helmond, J Kleyntjens Heerlerheide en Ch Hoffman Roermond.

We krijgen thans de laatste ronde. Het lint wordt over den weg gespannen. De beslissing van deze groep nadert. In de verte zien we de groep naderen. Zes renners rijden voorop, maar niet lang dan zit het peleton weer bijeen.

Ch Hoffman doet wanhopige pogingen om los te komen hetgeen hem niet lukt. In deze ronde vielen twee renners voor de eindstreep.

De uitslag van deze groep was:

Nieuwelinegn: 1. Groenewegen Amsterdam; 2. Vossen Heerlen; 3. Sanders

Helmond; 4. v Roy Gemert. 5. Ch Hoffman; 6. Reynartz Valkenburg; 7. Oosterbosch Brunssum; 8. Kleyntjens Heerlen; Tobben buiten mededinging

werd tweede. Tijd 59 min 11 sec.; Afgelegd 34 Km

De winnaar Groenewegen is kampioen van Noord-Holland.

DE TWEEDE GROEP

In deze groep startten om 12 uur 22 nieuwelingen. Weer geeft de burge- meester het startsein. De tijd der eerste groep was 9 min 19 sec.;

De volgorde was Paffen Heerlerheide, J Kohlen Heerlen, Plum Spekhol- zerheide en Burgers Nijmegen.

Direct vielen in deze ronde twee renners uit nl. J Symonds Heerlen en R Scheepers Stein.

De heer E Welters reeds ons in den wagen van den heer Langenhoff enkele ronden. We konden ons overtuigen dat het parcours wel zwaar is en dat er flink gereden werd.

De tweede ronde luidde Janssen Kerkrade, Plum Spekholzerheide, Nabben Vierssen, Konings Eindhoven Tijd 9 m 15 sec.

Derde ronde Konings Eindhoven, Nabben Vierssen, Paffen Hoensbroek en Gielen Veldhoven Tijd 9 m 41 sec.

Uitgevallen waren Duys Gulpen J Symonds Heerlen en R Scheepers Stein.

Th Colpaerts had een ronde achterstand.

Regelmatig werd gereden zonder dat er verder iets gebeurde.

De volgorde der vierde ronde was Janssen Eindhoven, Gielen Eindhoven, H Paffen Hoensbroek en W Plum Spekholzerheide. Op eenigen afstand volgde J Hofman Roermond De tijd der vierde ronde was 10 min 20 sec.

Th Colpaerts Kerkrade rijdt met een ronde achterstand. Hij rijdt heel tactisch met Konings uit Eindhoven wat de jury spoedig in de gaten had. Hij wordt uit den strijd genomen. De tijd der vijfde ronde was 10 m 23 sec.

De volgorde was Konings Gielen Eindhoven, Burgers Nijmegen, Quaedvlieg Heerlen en Paffen Hoensbroek. Bij het ingaan der laatste ronde vliegt Gielen er tusschen uit en haalde een voorsprong van ruim 100 Meter. J Hofman

Roermond en Konings Eindhoven zullen niet geklasseerd worden. De tweede groep rijdt harder en het gaat tegen de 38 Km aan.

Konings weet zijn voorsprong schitterend te houden en met meer dan 100 M voorsprong wint hij deze ronde. Zijn tijd was 10 m.

Opgemerkt wordt door de renners dat Konings een ronde achter zou zijn. De uitslag van de tweede groep luidde:

Nieuwelingen: 1. Gielen Eindhoven 58 min. 18 sec.; 2. Kohlen Heerlen; 3. v Acquroy Zaltbomme; 4. Plum Spekholzerheide; 5. v Loo Gulpen; 6. J Nacken Chevremont; 7. W Paffen Hoensbroek; 8. S Nabben Vierssen; Winnaar van den hoofdprijs Gielen Veldhoven.

DE AMATEURS

Om 2 uur 14 had onder geweldige publieke belangstelling de start van 35 amateurs plaats.

Het weer was zeldzaam mooi zelfs iets te warm. De amateurs zetten er direct een flink tempo in en spoedig zijn ze uit het oog verdwenen. Het gaat direct een beetje vlotter dan van morgen.

De eerste ronde wordt in 8 min 58 sec gereden.

In volgorde arriveerden de renners als volgt v Tilburg Helmond, v Berlo Helmond, Lammerts Roermond.

Bij de tweede ronde loopt de renner Klingels er tusschen uit en krijgt zeker een 100 M voorsprong dan arriveert Mulders uit Schaesberg.

De tijd was 8 min 58 sec. De volgorde was Mulders Schaesberg en Wolfhagen Schinveld

De derde ronde werd gereden in de volgende volgorde v Zwelen Nijmegen, v Tilburg Helmond, Kleyne Nijmegen, Zwelen Nijmegen en Ramakers Heerlen.

Over de vierde ronde werd 9 min 05 sec. gereden.

In volgorde arriveerden de renners Zwelsen Tilburg, Wolfhagen Schinveld, Kleijne Nijmegen, Peeters Eindhoven en P Bovenedaard Sittard.

In deze ronde kwamen Schemen, Smits, Jedanayck, Bleijerheide en Niessen Baarlo in de bocht in den Jagersweg te vallen. Smits Niessen Verhey en Peeters Eindhoven staakten den strijd.

De tijd van de 5de ronde was 9 min 03 sec. en de uitslag was in volgorde W J Kleyne Nijmegen en Zwelsen Tilburg vormden den kop gevolgd door Wolfhagen en P Bovendeaard, hierachter volgde het groote peleton en daarachter enkele achterblijvers.

De zesde ronde werd in razend tempo door Kleijne en Zwelsen gereden die zeker 500 M voor de anderen reden. Op dezen afstand volgen Wolfhagen De Kok P Bovendeaard en Gommans Reuver.

Het leidende koppel reed uitstekend. Schemen was zeer gehandicapt door zijn val en kreeg daardoor een achterstand welke niet in te halen was. Intusschen komt bericht binnen dat Meijer Kerkrade en Mulders Schaesberg gevallen zijn en den strijd staken.

Het eerste uur was afgelegd ongeveer 36 Km.

De zevende ronde wordt weer door Kleijne en Zwelsen geleid die nog een voorsprong van 500 meter hadden. Hierachter volgt de groote groep.

Gommans uit Reuver rijdt uitstekend. Van de groote groep leidden v Tilburg Helmond en van Zwelen Nijmegen. De tijd was 9 min 13 sec. 

Met dezen voorsprong gingen Kleijne en Zwelsen de laatste ronde in. Zij waren dus practisch reeds de winnaars van deze categorie. Schemen was

niet meer in staat zijn achterstand in te halen. Die was trouwens ook te groot.

De groepleiders Kleijne en Zwelsen vergrooten hun voorsprong nog. In fraaien eindsprint wint Kleijne met minimum voorsprong op Zwelsen Tilburg. Een schitterende prestatie van beide renners. Hierachter volgden dan P Bovendeaard en P Hohnen Herzogenrath. De totaal uitslag luidde.

Amateurs: 1. W Kleijne Nijmegen; 2.  Zwelsen Tilburg; 3. Bovendeaard Sittard; 4. Hohnen Herzogenrath; 5. v Tilburg Helmond; 6. H. v Berlo Helmond; 7. Klingels Kerkrade; 8. van  Zwelen Nijmegen; 9. Gommans Reuver; 10. Aan de Kerk Ophoven Tijd 1 uur 11 m 10 sec.

Om half vier arriveerde ook de loco-burgemeester van Roermond ir H Ruyten op het circuit alsmede de burgemeester van Belfeld J Harters

Zwelsen won in dezen wedstrijd drie premies en Kleyne 1

PROFS EN ONAFHANKELIJKE

Om 4.15 uur startten 42 profs en onafhankelijken. De belangstelling is inmiddels enorm geworden, zoodat gemeente en rijkspolitie de handen vol heeft om den weg behoorlijk vrij te houden. Peijken uit Gouda komt direct terug en meldt dat hij door een wagen der jury is aangereden. Hij mag weer aansluiten

De eerste ronde werd geleid door W Vroomen. De tijd was 8 min. 12 sec hierachter volgde Pekel Kaaiheide en Peers Heppen. Achteraan

Lag Richelle Zooals men ziet hadden deze renners direct een flink tempo. De tweede ronde werd in 8 m 29 sec gereden.

De uitslag was v d Baan Tegelen Hamel Belgie en E Cardinaals Belgie. Een premie van f 10 was voor Loncke.

De derde ronde werd in 8 m 20 sec. gereden volgorde Clignet Scheepers (B) en Cortis.

De vierde ronde duurde 8 m 39 sec, volgorde A Loncke Neerpeit, Muller Braspenning jr en Frekels (B) Van Deurs en Gorts kregen in de derde ronde machinedefect. M Cardinaals valt dan uit.

De vijfde ronde werd door Muller gewonnen die daarmede een premie van f 5 van hotel Germania won. Tweede was Braspenning derde Ebeling Aken Goltz valt dan uit.

Voor de volgende sprint looft de firma Bak-NefKens Heerlen een premie van f 5 uit. De tijd was 8 m 55 sec. Peeters uit Eindhoven en A Vaessen liggen 2 minuut achter.

In de volgende ronde komt Le Haan uit Sittard te vallen en Cardinaals is ook uit den strijd. De zesde ronde werd in 8 m 37 sec gereden.

De volgorde was Ebeling Aken Velraeds Waubach Willems Oostham A Loncke Frekels (B) en Heidens Heerlen.

Voor de zevende ronde was er een premie van f 2 van het publiek. De tijd van deze ronde was 9 min. Velraeds wordt dan uit den strijd genomen, omdat hij twee ronden achter is volgens de mededeeling der jury.

De volgorde was Ebeling Aken Velraeds Frekels en Heidens.

Ebeling won de premie van f 2. Peetere en A Vaessen vormden het slot van de groep op enkele minuten achterstand.

De achtste ronde was wederom voor Ebeling, gevolgd door Velraeds die rustig door blijft rijden en zich van de uitspraak der jury niets aantrekt.

Op deze twee volgden Loncke Willems en Frekels. De tijd was 9 min 10 sec.

Uit het publiek wordt opgemerkt dat Velraeds twee ronden achter is, omdat d’r zich onder weg de veut gebaajd hait”.

Het scheen dat Velraeds als gangmaker voor Ebeling fungeerde.

De negende ronde was weer voor Ebeling gevolgd door Velraeds Loncke Braspenning en Frekels. Loncke won de uitgeloofde premie. De

tijd was 9 min 13 sec.

In deze ronde arriveerden de renners van de hoofdgroep als volgt Ebeling Velraeds in de volgende groep vlak hierachter zaten Loncke Muller en Willems Oostham. Tijd 8 min 45 sec.

Verschillende renners vertoonen duidelijk teekenen van vermoeidheid wat niet te verwonderen  is.

Rensen en Richelle lagen kansloos achteraan. Inmiddels was de elfde ronde gereden in 9 m.

Voorop reed nog Ebeling. Velraeds was na drie waarschuwingen uit den strijd gegaan. Achter hem kwam Loncke thans fel opzetten gevolgd door Braspenning en Muller. Nog een ronde.

Het publiek leeft mee en de belangstelling langs het traject dat wij door de welwillendheid van burgemeester Wackers enkele malen in diens auto meereden was enorm. Jong en oud volgde met spanning den strijd.

De volgorde van de 1 de en laatste ronde was: Muller, Willems, Braspenning, Loncke.

Profs en Onafhankelijken: 1. Muller Eijgelshoven; 2. Willems Oostham; 3. Braspenning Terheide; 4. Loncke Neerpeit; 5. Ebeling Aken; 6. Verhagen Meldit; 7. Kempeneers Oirsbeek; 8. Clignet Schaesberg; 9. De Groen Dinteloord; 10. Sluyts Hoogerheide. Laatste ronde 9 m 25 sec. Totale tijd

1 uur 45 m 3 sec over 12 ronden van 5830 meter.

Met genoegen kan worden geconstateerd dat deze eerste ronde een succes is geweest in alle opzichten en dat zij ongetwijfeld voor de organisatoren een spoorslag zal zijn om op den ingeslagen weg voort te gaan.

 

RONDE VAN TWENTE.(1937.04.06)

Schulte winnaar.

Schulte, de Amsterdamsche wegrenner, die vorig jaar mooie successen boekte, doch in het najaar plotseling een inzinking kreeg, is blijkbaar weer in vorm.

Zondag heeft hij tenminste het seizoen prachtig ingezet met de „Ronde van Twente" te winnen. In den eindspurt kon hij zijn stadgenoot De Beer achter zich laten, 't Is opmerkelijk, hoe goed de Amsterdamsche renners hebben gereden. Ook bij de nieuwelingen, waar M. v. Bohemen won en de eerste vijf plaatsen door Amsterdammers werden bezet

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit Schulte; 2. Leo de Beer; 3. Louis Motke;

Amateurs: 1. Adrie Zwartepoorte; 2. Frans van de Zande; 3. H. Schipper;

Nieuwelingen: 1. M. van Bohemen;

 

ROOSENDAAL.(1937.06.21)

Wielrennen. DE RONDE VAN ROOSENDAAL. Belgische profs winnen. — De Beer eerste amateur.

Zondag is onder belangstelling van vele tienduizenden de Ronde van Roosendaal verreden.

Allereerst kwamen de amateurs en nieuwelingen aan bod. Zij reden vijftien maal het traject, wat neerkomt op ongeveer 75 K.M. Valpartijen en anderszins hielden onder deze groep van circa 300 renners geducht huis en tegen het einde waren dan ook nog slechts ongeveer 75 deelnemers in de course. In de sprint moest de uitslag betwist worden.

Deze luidt:

Amateurs: 1. L. de Beer, Amsterdam, 2 J. Demmenie, Rotterdam 3. Weijdenes, Ouderkerk; 4. G. Schutte, Amsterdam; 5. A. Kloosterman, Biezelinge; 6. J. de Jong Gouda.

Nieuwelingen: 1 J. Westendorp, Amsterdam 2. G. Gruijter, Purmerend, 3. Ch. Hanegraaf, Rijsbergen; 4. J. Engel, Amsterdam 5. J. v.d. Kley, Rotterdam.

De professionals en onafhankelijken reden 25 ronden, precies gezegd 115 km. Aan het einde van elke ronde werd een premie uitgeloofd, hetgeen natuurlijk de strijdlust bevorderde. Toch slaagde geen der renners er in zich een definitieven voorsprong te veroveren. De Nederlandsche kampioen Johnny Braspenninx viel in de tiende ronde uit door een ernstigen val. Dertig naderden in groep de meet. De Belg Francken (Westmalle) won met twee lengten op van der Ruit, die op zijn beurt de Belgen Reyns (3) en de Reijck (4) achter zich liet.

De jury klasseerde alle overigen op de 5e plaats. Onder deze 6 overige geplaatsten waren o.m. Bronger, Roosendaal; K. Valentijn, Gijsen, Putte, Stuyts Hoogerheide; Weeda, Rotterdam; Gommans, Reuver (L.); v. Amsterdam, Leiderdorp; A. Heeren, Bosschehoofd; de Groen, Dinteloord; de Rooy Fijnaart; Saarloos, Rotterdam; R. Lauwers. Rotterdam, Duerlo, (B) en Strobbe, Hulst.

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1937.08.31)

Tactische race van Middelkamp

Ronde van Feijenoord voor profs opnieuw gewonnen.

Hij begon als…..no. laatst.

  Was het in de koers van de amateurs ’s-Morgens reeds geweldig druk, wat de publieke belangstelling betrof, de middagkoers spande zooals gewoonlijk de kroon. Ruw geschat hebben niet minder dan tusschen de 120 a 130.000 toeschouwers een interessanten wedstrijd gezien, met een sensationeel slot, waarin Th. Middelkamp zich tot overwinnaar kroonde.

Braspenninx eerste koploper

  Toen het vertreksein was gegeven door den heer Logger, consul der N.W.U. nam J. Braspenninx dadelijk den kop, doch bij het ingaan van de tweede ronde had J. Hollander uit Den Haag de leiding overgenomen, toen volgden op een 50 meter Valentijn uit Sint Willebrord, Martens, Tilburg en de Rotterdammer P. Kamp daarna kwam het geheele veld voorbij de finish. Middelkamp fungeerde voorloopig als hekkensluiter. In de vierde ronde kwam Valentijn als eerste door met Martens en Kamp aan het wiel en in de volgende ronde had Martens uit Tilburg de leiding overgenomen met den Rotterdammer Kamp, gevolgd door Schippers uit Bergen op Zoom en Morke uit Utrecht, die met succes een felle jacht op de leiders openden. Voor de jurytent kreeg de Hagenaar Verheijen een lek bandje. Hij staakte. Op zoo’n ronde valt het nu eenmaal niet mee een belangrijken achterstand in te loopen. Bovendien was weer in het reglement vastgelegd, dat een renner met een ronde achterstand uit den wedstrijd genomen werd.

Hellemons vooraan

   De zesde ronde nam Slaats voor zijn rekening met den Feijenoorder J. Saarloos en pellenaars, een ronde later had Hellemons de leiding overgenomen ment den Amsterdammer Pronk. Lang duurde die positie echter niet, want A. Gijzen uit Putte, met Heslinga uit Den Haag, demarreerden prachtig en het was in deze periode dat ook Van Amsterdam zich wat naar voren werkte met den Belg Struijven en weer met Hellemons. In de volgende ronde voegde Witteveen uit Nunspeet zich bij hen, Voorloopig lieten de favorieten zich evenwel niet verleiden uit den middenmoot van het groote veld te komen en Middelkamp bengelde er als laatste man achteraan. Dat duurde zoo tot de 20ste ronde, toen Hellemons weer aan den kop lag. In het peleton kwam eenig leven, want Overweel, Middelharnis, gerrit van der Ruit, Middelkamp, Van Amsterdam, Bervers en Lauwers drongen zich naar voren, zonder nu bepaald in den kopgroep voor te gaan, dat werd voorloopig aan Hellemons overgelaten, maar in de 23ste ronde veranderde het beeld geheel, Jan Verveer, Feijenoord kwam geweldig opzetten en na een waren titanenkamp geleverd te hebben, slaagde hij er in zich bij de leiders te voegen.

De nieuwe leider, Verveer

  Verveer lag nu aan den kop en rondelang wist hij zich daar met Theuns uit Princenhage en De Korver uit Willemsdorp te handhaven. Eenige ronden later was De Korver afgezakt tot de tweede groep met Saarloos en Bervers aan het wiel. Kamp uit Rotterdam, die tot nu toe een uitstekenden koers gereden had, viel, waardoor hij niet verder kon rijden. In de kopgroep was geen noemenswaardige verandering gekomen. Nog steeds lag J. Verveer aan het hoofd met Theuns en A. de Korver, die er weer bijgetrokken was. Zij lagen een 500 meter voor op het tweede peleton, waarin Van Amsterdam zonder succes demarreerde, want het peleton volgde hem als een schaduw.

   De eerste helft van den wedstrijd (75 km.) werd afgelegd in 1 uur 48 min. en de situatie was zoo, dat op kop lagen Jan Verveer, Theuns en De Korver, op 100 meter volgden Van Gageldonk uit Breda emt Saarloos, daarna een groepje van vijf renenrs, waaronder Overwal, van de Ruit, Van Amsterdam. In de 33 eronde waagde Hellemons en van Gerven met Stuijts een aanval, welke echter op niets uitliep, weer probeerde ook Van Amsterdam weg te komen, wederom faalde hij. Vervver, Theuns en De Korver wisten hun voorsprong tot 600 meter te vergrooten. C. Brongers uit Roosendaal, kreeg bandenpech, doch wist spoedig een ander rijwiel machtig te worden, waardoor hij nog net bij het groote peloton kon aansluiten.

De jacht ontketend

  Dit kwam eindelijk weer eens in beweging door Middelkamp, de tacticus. Die had naar zijn meening lang genoeg aan de staart gezeten en drong zich nu wat naar voren. Het peleton zette een rondelangen jacht in op de leiders, die zij zoowaar in de 50e ronde te pakken kregen. Intusschen had deze energie nogal wat slachtoffers gervergd. Pellenaars en Slaats hadden den strijd weldra gestaakt, Gageldonk kreeg bandenpech, bereidwillig werd hem een andere fiets aangeboden, doch de remmen van die fiets functionneerden niet naar behooren, want een paar ronden later lag het geleende karretje in puin. Van gerven, die tot dit moment een goede koers gereden had, moest wegens kramp opgeven.

  Overweel, Bervers en lauwers hadden zich wat naar voren gedrongen, vooral Overweel en verder Ruit onderscheidden zich in die periode in het bijzonder. Nog steeds lagen Verveer en Stuyts op kop, De Beer uit Amsterdam was er bijgekomen, daarop volgde een ploegje van acht met Overweel vooraan, Saarloos kwam alleen door, een lekke bank deed hem afzakken. Twee ronden later was hij uit den strijd, doordat zijn voorvork scheurde.

Middelkamp slaat zijn slag

  Middelkamp had intusschen kans gezien zich haas ongemerkt nog wat op te werken, evenals Overweel, Lauwers en v.d. Ruit en P. van nek. De volgorde bleef tot de 56ste ronde gehandhaafd. Toen kwam Middelkamp los en onweerstaanbaar schoof hij naar voren en nam de leiding over. Verveer en Van nek volgden goed, doch Middelkamp bleef heer en meester en slaagde er zelfs in, om over het peleton heen te komen. Hij won evenals twee jaar geleden en op dezelfde tactische manier de Ronde van Feijenoord, Stuyts werd tweede en Verveer derde. De uitslag luid als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Th. Middelkamp, Kieldrecht, tijd 3 uur 52 min. 48 sec.; 2. L. de Beer, Amsterdam; 3. Jan Verveer, Feijenoord; 4. G. v. d. Ruit, Capelle aan den IJssel; 5. P. van nek, Amsterdam; 6. A. Gijsen, Putte; 7. A. Overweel, Feijenoord; 8. Van Ginderen, Eindhoven; 9. B. Lauwers, Feijenoord; 10. C. Struijven, Belgie; 11. H. Jansen, Breda; 12. R. Kroeze, Amsterdam; 13. M. Buron, Bergen op Zoom; 14. Gommers, Reuven; 15. Th. Peek, Gouda; 16. J. Roele, Amsterdam; 17. Bervers, Feijenord; 18. Motke, Utrecht; 19. Schieveen, Apeldoorn; 20. Hellemons, Feijenoord;

 

STEENBERGEN.(1937.05.09)

Gerrit van der Ruit winnaar bij de profs en onafhankelijken. Haansbergen 2de nieuweling.

Er stonden te Steenbergen ruim 10.000 betalende bezoekers langs het parcours, méér behoeven wij toch zeker niet te zeggen om aan "e toonen hoe groot de belangstelling hier in het Zuiden voor dergelijke wielerwédstrijden is. Gezegd mag worden, dat het publiek waar voor zijn geld heeft gehad. Het hoofdnummer, de wedstrijd voor professionals en onafhankelijken over 140 km. was van begin tot einde een harde course, waarbij het tempo geen minuut onder de 40 km. kwam. de ronde werd gehouden op een circuit van 2400 meter dat 60 maal moest worden gereden. Van de 100 inschrijvers waren er 80 opgekomen en daar zat een groot kwantum sterke renners onder, o.w. 8 Belgen. De uitslag werd als volgt:

Professionals en onafhankelijken over 140 km. (60 ronden); 1. G. v. d. Ruit, Capelle; 2. Th. Middelkamp, Kieldrecht; 3. John Braspennïnkx, Princenhage; 4. L. Mothé, Utrecht; 5. A. v. Amsterdam, Leiderdorp in den tijd van 3 uur 32 min. 8 sec; 6. op 20 seo. A. v. Overweel, Middelharnis; 57. Gommans, Reuvenen; 8. F. Huybrechts, Brasschaet, België; 9. T. Dictus, Calmpthout België; 10. P. Hellemans, Oudenbosoh; 11. L. Deurloo, Calmthout, België; 12. O. Valentijn, St. Willebrord; 13. J. Gommers, Dongen; 14. H. Louwers; 15. J. Schillemans, Brasschaet, België; 16. J. Leeuwenberg, Rotterdam; 17. A. Hellemons .Bleis wijk; 18. T. Mostert, Rotterdam; 19. ,T. Saarbos, Rotterdam; 20. M. Heeren, Breda.

Vooraf had nog een wedstrijd voor nieuwelingen plaats over 40 km. met .de volgende uitslag':

Nieuwelingen: 1. L .Bos, Rotterdam, tijd 1 uur 6 min. 30 sec; 2. B. Haansbergen, Tilburg; 3 P. Nouens Acht; 4 C. Buron Bergen op Zoom; 5. F. Brouwers, Halsteren; 6. P. Maes, Roosendaal; 7. B. Hofland, Rotterdam; 8. C. Tilleman, Assendelft; 9. O Delmo, Rotterdam; 10. Chr. Suurland, Rotterdam; 11. Fraas, Rillind-Bath; 12 J. Tilleman, Assendelft: 13. Th. Verhoeven, Utrecht; 14. C. Joosen, Made; 15. W. Plompen, Rotterdam; 16. C. Kriessels, Seppe; 17. J. Hartman, Dinteloord; 18. A. v. Schilt, Halsteren; 19. P. Timmermans, Waalwijk; 20. O Slokkers, Rotterdam. De regeling was voortreffelijk.

 

TEGELEN.(1937.08.07)

MATERS WINT DE RONDE VAN TEGELEN.

v.d. Heyde eerste der amateurs,

Zaterdagmiddag werd onder buitengewoon groote belangstelling de tweede internationale Ronde van Tegelen verreden. Begonnen werd met den start voor nieuwelingen. Hiervoor startten 48 deelnemers.

De uitslag was: 1 Janssen (Eindhoven), 2 Saes (Weert), 3 C. v.d. Lee (Eindhoven), 4 P. Timmermans (Waalwijk), 5 J. v. Mierlo (Helmond).

Bij de amateurs, die het traject 44 maal hadden af te leggen, was nr. 1 v.d. Heyde (Wouw), 2 Linsen (Tegelen), 3 Banken (Wau bach), 4 Joosten (Breda), 5 Baetsen (Hoensbroek).

Hierna werd gestart door 75 beroepsrenners De uitslag in dezen wedstrijd was: 1 Maters (Blerick), 2 Jos. Oprins (Rijckevorsel, België), 3. A. Franken (Westkapelle, België), 4 Seye (Maastricht), 5 Louwers (Rotterdam) 6 A van Amsterdam (Leiderdorp), 7 M. Gijsen (Putten), 8 Lambregts (Bunde), 9 L. de Beer (Amsterdam), 10 K. v. Genderen (Eindhoven).

 

TILBURG.HASSELT.(1937.09.24)

DE RONDE VAN „DE HASSELT" EEN PRACHTIG GESLAAGD WIELERFESTIJN

Theuns wint bij de onafhankelijken STEENBAKKERS BESTE AMATEUR.

30.000 toeschouwers

De eerste „Ronde van de Hasselt", die gisteren is verreden, is voor de initiatiefnemers een overweldigend succes geworden.

Nadat verscheidene moeilijkheden om toestemming voor dezen wielerwedstrijd te verkrijgen, waren overwonnen, is het wekenlange zwoegen van het bestuur van de Supportersclub Diependaal met samenwerking van de vereeniging „Hasselt Belang”beloond met een succes, waarop de geheele Hasselt met trotsch kan terugzien.

Reeds gisterenmorgen bij den start van de Nieuwelingen, bestond er een zoodanige belangstelling, als we die bij dergelijke Nieuwelingenkoersen nog

nooit hebben medegemaakt.

Zeker 10.000 toeschouwers hadden zich rond het 3100 Meter lange parcours geschaard. Alvorens de wedstrijd een aanvang nam, hield de voorzitter van „Hasselt Belang", de heer P. Rèijnen, een korte toespraak.

DE NIEUWELINGEN.

De heer Adriaansen gaf hierna het startsein te 12 uur aan 61 Nieuwelingen, die, alvorens de wedstrijd een aanvang nam, eerst een looze ronde reden. De afstand bedroeg 50 K.M. Onder de deelnemers waren een 12-tal Tilburgsche Nieuwelingen. De eerste ronde werd in snel tempo en in gesloten peloton afgelegd. Bij de tweede ronde was alles nog bij elkaar en had C. Joosen uit Made de leiding.

Bij de derde ronde bemerkten we aan de leiding, P. Lover en B. Haansbergen, terwijl bij de Tilburgers ook reeds enkele deelnemers, tengevolge van pech, opgegeven hadden. J. Kaptein uit Tilburg was ver achter geraakt, maar hield niettemin moedig vol.

Tilburg Vooruit kwam den koers bijwonen. Door den Wel. Ed. Heer Mr. P. M. Arts werd het woord gevoerd. Ook de WelEd. Heer Preusting, Commissaris

van Politie, gaf „acte de présence" en sprak zijn volle tevredenheid uit over de organisatie.

In de vierde ronde was er reeds een teekening in den strijd gekomen. Twee renners, t.w. Fr. v. d. Zanden en L. Swagemakers uit Halsteren hadden een 50 Meter voorsprong op Joosen uit Made. Dan volgden twee groepjes van 2 renners, terwijl op 75 Meter een groote groep volgde. Verscheidene renners waren toen reeds achter geraakt. In de 5e ronde had zich een kopgroep van 7 renners gevormd, terwijl op 100 Meter onder leiding van B. Maansbergen de groote groep volgde, waaronder nog verscheidene Tilburgers.

In de 8e ronde was alles weer aaneengesloten. Er werd zeer snel gereden en de verschillende premies, die bij elke ronde werden uitgeloofd, worden fel betwist. Van Dooremalen uit Tilburg geeft op.

In de 11e ronde heeft Fr. v. d. Zande de leiding, op circa 150 Meter volgt een groote groep, terwijl diverse afzakkers verspreid over het traject liggen.

Een valpartijtje, waarbij betrokken waren Smetsers, Haansbergen en Wouters, had tot gevolg, dat Haansbergen achter geraakte en de twee anderen moesten opgeven.

Fr. v. d. Zande, die de leiding had, vergrootte deze in de 12e ronde. Op 20 sec. volgde de groep, waaronder Lover, Kors, Hofland, Swagemakers, Joosen, Nuijten, Grifoen, v. Hout, Buuron en Cools. De achterblijvers, die toch niet meer voor een prijs in aanmerking kwamen, werden door de jury, om eventueele verwarring te voorkomen, uit koers genomen.

Na de 14e ronde had v. d. Zanden den voorsprong op de groep vergroot en luide toegejuicht passeerde hij de eindstreep. De voorlaatste ronde ging in, waarbij bleek, dat v. d. Zanden 55 sec. had. v. d. Zanden reeffórachtig

en onder een ware ovatie passeerde hij als eerste de eindstreep Op 1 minuut volgde de groep, waarbij Lover uit Tilburg de snelste bleek. De volledige uitslag is:

Nieuwelingen: 1. F. v. d. Zanden uit Halsteren, tijd 1 uur 18 min. 16/5 sec. Gemidd. 38.046 K.M.; Op 1 minuut: 2. P. Lover, Tilburg; 3. P. Kors, Amsterdam (Oost); 4. L Swagemakers, Halsteren; 5. B. Hofland, Rotterdam; 6 C. Joosen, Made; 7. Nuijten, Princenhage; 8. H. J. Grifoen, Diemen; 9. C Buuron, Halsteren; 10. v. Hout, Tilburg.

DE MIDDAGWEDSTRIJD.

Was de publieke belangstelling 's molens reeds ongekend groot, des middags bij den aanvang van de grooten koers voor Amateurs en Onafhankelijken

was deze enorm. Reeds een uur vóór den aanvang bestond groote bedrijvigheid. Auto's uit alle richtingen reden aan, om renners en supporters aan te voeren.

Wij zelf maakten van de gelegenheid gebruik even het parcours te verkennen en wij konden constateeren, dat dit magnifiek in orde was.

Rond het 3 K.M. lange traject bestond enorme belangstelling, die, naarmate het aanvangsuur naderde, steeds maar aangroeide.

Toen wij ortze rondrit maakten, zagen wij, dat het overal aan twee zijden van den weg minstens 3 rijen dik stond, terwijl er plaatsen waren, waar het publiek 5 rijen dik stond. Het totaal aantal toeschouwers kan wellicht op 30.000 geschat worden. De organisatie was tot in de puntjes verzorgd. Een woord van hulde is zeker op zijn plaats aan het Tilburgsche Politiecorps, dat op voorbeeldige wijze voor de goede regeling van een en ander zorg droeg.

De heer Commissaris en Inspecteur Moens waren gedurende den geheelen wedstrijd aanwezig en kunnen met groote voldoening terugblikken op dit

wielerfestijn, dat zoon prachtig verloop had.

Het weer verleende op schitterende wijze haar medewerking. Het publiek, dat zich bij de start bevond, werd middels enkele luidsprekers op de hoogte gehouden van den stand van zaken, alwaar ook den renners werden bekend gemaakt van een zeer groot aantal premies.

De omroeper, de heer Fr. de Leeuw, had het enorm druk met het omroepen van deze premies, daar naast het aantal ingekomen premies tijdens den

wedstrijd nog vele geldpremies werden geschonken, waarvan de Vereeniging Tilburg Vooruit wel het leeuwenaandeel had.

Alles bijeen is de Ronde van de Hasselt een wielerfestijn geworden, dat met gouden letteren in de analen kan worden vermeld, en ongetwijfeld het volgend jaar zal worden herhaald. De eerste overwinning is behaald door J. H. Theuns uit Princenhage, de kampioen Onafhankelijken van Nederland op den weg, die bij de 25e ronde een voorsprong wist te behalen en deze tot

het einde toe wist te behouden.

Bij de Amateurs was het Steenbakkers uit Den Bosch, die 15 sec. na Theuns binnenkwam.

DE ONAFHANKELIJKEN.

Juist te 4 uur werd het startschot gelost en vertrokken 26 Onafhankelijken, waaronder Diependaal, Martens, Prince, Tillieu, v. Helvoirt, Coomans, Maas en Hoppenbrouwers uit Tilburg en 27 Amateurs, met als Tilburgers: de Rooij, de Laat, A. Pijnenburg, v. d. Velden, Pruimeboom en Donders.

De afstand bedroeg 90 K.M. of wel 30 ronden. De eerste 5 ronden bleef het peloton nagenoeg bij elkaar en worden de premies fel betwist, waarbij zich Coomans de „primus interparis" toonde.

De 7e ronde werd door Tillieu het snelste afgelegd. Hij kwam met voorsprong alleen door, gevolgd door Kuiper uit Julianadorp en Coomans, terwijl we in de groep die dan volgde Diependaal, Martens, v. Helvoirt en Prince nog opmerkten. De premie van de 9e ronde was voor Jan Martens, die 3 renners in de sprint klopte.

Nico Prince lag in de 11e ronde 50 Meter voor. In de 17e ronde geven Tillieu, die reeds voor den aanvang van den wedstrijd met bepleisterde beenen rondliep, en Peek, die twee maal gevallen was, op.

Hiddes uit Amsterdam had toen de leiding, op 25 Meter gevolgd door Jan Martens. Na 21 ronden kwam N. Prince naar voren, maar had pech, doordat hij in de kaakbocht van Herstalschestraat naar Hasseltstraat kwam te vallen

en achter raakte.

De vermoeidheid kwam na de 60 K.M. bij verscheidene renners naar voren. De „man met den hamer" liep rond en er kwam teekening in den strijd. Nog 26 renners namen aan den strijd deel. Uitgevallen waren toen reeds: v. Geene, Rossou, Coomans en vele amateurs.

In de 25e ronde verkreeg Theuns een voorsprong van 20 sec. op Steenbakkers, Hiddes, Martens, Overweel en Heeren. De stand na de 27e ronde was: op kop Theuns, op 15 sec. A. Heeren uit Seppe, op 20 sec. Hiddes, Martens, Steenbakkers, Overweel uit Rotterdam en Glas uit Eindhoven, op 40 sec. J. Heeren en Prince. Op 65 sec. Hofstede uit Gouda, v. Hout uit Tilburg, Velthoven uit Geertruidenberg en Rijvers uit Rijsbergen. Op 2 min. volgden nog Scherens uit Hilvarenbeek, de Jong, A. Pijnenburg en Daalman. Deze situatie bleef ongeveer tot het einde bestaan, alleen Overweel uit Rotterdam kwam de laatste ronde nog schitterend naar voren.

De volledige uitslag werd:

Onafhankelijken: 1. J. H. Theuns, Princenhage, 90 K.M. afgelegd in 2 uur 26 min. 2 sec; Op 3 sec: 2. A. Overweel, Rotterdam; Op 15 sec: 3. F. Glas, Eindhoven! 4. A. Heeren, Seppe; Op 45 sec: 5. J. Hiddes, Amsterdam; Op 1 min. 50 sec: 6. J. Martens, Tilburg; Op 2 min. 5 sec: 7. J. Heeren, Breda; 8. N. Prince, Tilburg; Op 2 min. 30 sec: 9. J. v. Velthoven, Geertruidenberg; Op 4 min. 5 sec: 10. B. v. Helvoirt, Tilburg; Op grootere achterstand: 11. Daalman, Dorst; 12. Diependaal, Tilburg.

Amateurs:  1. Steenbakkers, 's-Bosch, tijd 2 uur 26 min. 17 seconden; Op 2 min. 15 sec: 3. J. E. de Jong, Gouda; 4. A. J. Rijvers, Rijsbergen; Op 3 min. 50 sec: 5. M. Poppe, Utrecht; Op grootere achterstand: 6. A. Pijnenburg, Tilburg.

 

VALKENBURG.(1937.05.01)

EEN LASTIG TRAJECT VOOR DE RENNERS

Groote belangstelling langs den weg. Zaterdag werd de ronde van Valkenburg georganiseerd onder auspicien van de vereeniging Valkenburg’s Belang verreden.

Het weer was althans voor de toeschouwers niet erg gunstig, het was frisch, later op den namiddag, toen de zon doorkwam was het beter en voor de

renners stond een flinke wind, dien ze op een gedeelte van het traject tegen hadden. De route zelf die liep over de Plenkertstraat, Emmalaan, langs het Odepark en dan door de weide-Kengen en vervolgens door de brouwerij De Leeuw, naar de Plenkertstraat, stelde zware eisenen aan de renners, door de bochten, hellingen en afdalingen en het stuk door de weide.

Dit bleek reeds aanstonds bij de nieuwelingen, waarvan er tal den strijd moesten staken.

Wat het sportieve gedeelte betreft mogen we constateeren dat deze ronde in alle opzichten geslaagd is. Er is flink gereden in alle categorien. Bij de

nieuwelingen won Gust Saes uit Weert op fraaie wyze na een uitstekende eindspurt. Hij reed een eereronde met bloemen.

By de amateurs ging Demmenie uit Rotterdam met den zegepalm strijken, nadat Theunis geruimen tijd met flinken voorsprong de leiding had gehad.

Een oogenblik van onoplettendheid kostte hem de eerste plaats.

Bij de profs reden Stuyts en Middelkamp een zeer tactische ronde, met het gevolg, dat eerstgenoemde den strijd won en Middelkamp als tweedre eindigde.

DE NIEUWELINGEN

Even over 1 uur vertrokken vanaf hotel Excelsior 35 nieuwelingen voor den 38 Km tocht, waartoe ook de Weertenaren Fr Beerens en G Saes behoorden. Het traject was in uitstekende conditie, maar eischts van de renners tactiek by het rijden in verband met de hellingen die er in voorkwamen.

Na 3 minuten was de eerste ronde van 1520 M gereden. De belangstelling langs het traject was reeds goed. Het weer hoewel nog lang geen lente hield zich best. Het was frisch en er stond een flinke bries.

Bij de tweede ronde leidde Beerens uit Weert. In deze ronde deed zich een valpartij voor waarbij Thelo uit Nijmegen, J Detroye Hoensbroek en v d Hoeve betrokken waren. Overveer uit Heerlen en v d Hoeve moesten den strijd staken.

De eerste ronde werd afgelegd in 2.49 uur en de tweede in 2.39 en de derde in 2.49 uur. Nog steeds leidde Beerens, die er een behoorlijk tempo inhield.

De strijd biedt weinig sensationeels, er is doorloopend variatie in den kop en nu eens ligt deze dan weer die renner voorop.

Beerens houdt zich steeds bij de kopgroep, terwijl Gust Saes in de zevende ronde een stuk achter geraakt is.

In de volgende ronde heeft deze laatste weer de kopgroep teruggevonden.

In de 9e ronde staakte J Maes uit Spaubeek den strijd evenals Detroye Hoensbroek, Bisschofs Simpelveld en v d Kley den Bosch.

Gerards uit Gulpen wordt tweemaal gedubbeld, en moet den strijd staken.

Noy Gennep, v d Elzen Mook, Boon Hulsberg, Pepermans en Hartman Nijmegen verlaten eveneens het stijdperk.

Na 1 uur en 10 minuten gaat de laatste ronde in die een fellen strijd te zien gaf. Gust Saes uit Weert zet er een schitterenden eindspurt in en won op fraaie wijze, een prachtig succes voor den Weertenaar, die een uitstekenden cours reed. De tijd bedroeg 1 uur 14 m.

Nieuwelingen: 1. Saes Weert; 2. M Janssen Eindhoven; 3. v d Lee Eindhoven; 4. W Buels Treebeek; 5. Th Verhoeven Utrecht; 6. Fr Beerens Weert; 7. H Essers Valkenburg; 8. J Offermans Heerlen; 9. v Arensbergen Gennep; 10. v Wamich Maastricht;

Men ziet dat ook Beerens Weert zich uitstekend weerde

DE AMATEURS

Over half twee kwamen de amateurs aan den start. Hiertoe behoorden o.a Ch Hofman, P Smits,L Dael, A Janssen, J Beulen, M van Kimmenade,

A Blickwede, A van Riet en J Hofman.

Inmiddels was het zonnetje door het dichte mist dek gebroken, en wierp zijn schrale stralen over het parcours. De belangstelling langs den weg groeide,

de stemming werd beter. Het was een veelkleurige troep die tegen 2 uur vertrok voor de 60 Km die zij in 40 ronden moesten afleggen;

Direct na den start komt van Riet te vallen. Hy is spoedig weer op en kan weer verder.

Na de eerste ronde liggen L Geurts en van Loo met eenigen voorsprong aan den kop. De volgende ronde ligt Charles Hofman alleen aan den kop. Hij

reed deze ronde in 2.33 m een zeer behoorlijk tempo derhalve.

In de volgende ronde heeft Schulte zich bij onzen stadgenoot aangesloten. Beide ryden uitstekend en zijn ongeveer 150 M op de kopgroep voor. J

Hofman ligt achteraan. Het blijkt dat Ch Hofman en Schulte in de 5e ronde 13 seconden voor zijn. Van Ommeren, Kienen en J Beulen geven op.

In de zesde ronde haalt het peleton Hofman, Schulte weer in. Het peleton wordt nogal eens uit elkaar gerukt.

Piet Smits rijdt uitstekend en leidt in de 10e ronde. Het schijnt dat hy er vandaag zin in heeft, op fraaie wijze weet hy de eerste premie in de wacht te sleepen. In de twaalfde ronde krijgt hy een defect, maar desondanks blijft hy doorryden en het hoofdpeleton aanvoeren. Even later breekt hem de ketting en huilend van spyt moet hy in de 13e ronde den strijd staken.

Jammer voor den kranigen renner die zoo uit stekend reed. Daar is eenmaal niets aan te doen, tegen pech valt niet te strijden.

Ongtwijfeld had de Tegelenaar een goede kans op een der eerste plaatsen gemaakt.

Het is een spannende stryd die met veel enthoutiasme door het publiek gevolgd wordt. Banken, Thiele en Burgers staken inmiddels den strijd. In de 22e ronde loopt van Riet de band van het wiel, met het gevolg dat hij den stryd moet opgeven, even later verdwynt Snellen eveneens uit het traject. v Loo blijft inmiddels den kop houden.

Deze Zuid-Limburger rydt het best, maar toch moet hy na eenige ronden de leiding weer afstaan aan Charles Hofman.

Een klein ongelukje heeft plaats, doordat Pistors tegen een opperwacht- meester der Kon Marechaussee rijdt. De renner komt te vallen, gelukkig

niet ernstig.

In de 18e ronde werd de beste tijd gemaakt nl. 2.18.2 sec. door van Loo.

Er zyn nog 9 ronden te rijden. J Theunis ligt een stuk voor op nl. 7 seconden gevolgd door van Loo. Het hoofdpeleton loopt echter in. Even later is de voorsprong echter 19 seconden geworden. Dan zet Ch Hofman een achter- volging in. Er zijn nog zes ronden te rijden. Toch kan de Roermondenaar niet loskomen. De voorsprong is te groot.

Als nog twee ronden te rijden zijn hebben Demmenie, Banken en Panman Theunis ingehaald.

Amateurs: 1. J Demmenie Rotterdam; 2. J Panman; 3. J Banken; 4. J Theunis Op 12 secondant; 5. Groot Alkmaar; 6. op 23 seconden H van Loo; 7. G te Loo; 8. Op 1 m 3 sec het peleton; 9. van Kimmenade; 10. Vethaak; 11. Pijnenburg; 12. van Gent; 13. Oosterbach; 14. Dael; 15. Silva; 16. A Janssen; 17. S Janssen; De tijd was 1 uur 48 min. 18 sec.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKE

Kort na vieren kwamen de groote heeren aan den start, waartoe o.a behoorden Piet Gommans uit Reuver, de gebrs Vaessen uit Echt, en L Motke

uit Roermond. Het was een echt internationaal gezelschap, want behalve Nederlanders reden er Belgen, Duitschers, Engelschen en zelfs Australiers mee nl. Jae Bevokley en Eddy Smith.

Nadat burgemeester Hens een kort woord van welkom had gesproken nam de strijd over 106 Km een aanvang verdeeld over 70 ronden.

Na eenigen tijd waren Stuyts en Lambrichs weg, en slaagden er zelf in 1 ½ minuut voorsprong te krijgen op het hoofdpeleton, waarin de groote heeren lagen. Muller had al direct pech en moest van rijwiel veranderen. Er werd in een flink tempo getrapt en langzamerhand kwam er eenige teekening in de veelkleurige sliert, die thans een mooi kleurenspel bood in het heldere zonlicht.

Gommans deed zijn best  evenals de gebr Vaessen en Motke. Stuyts spande al zijn krachten in om aan den kop te blijven, evenals Lambrichts, wien dit echter mislukte.  In het verdere verloop van den strijd kwam Middelkamp geweldig opzetten.De man van den Tour de France reeds een zeer goeden koers en slaagde er ten slotte in zich tweede te klasseeren achter Stuyts die met 14 .seronden voorsprong won.

De gebrs Vaessen alsmede Gommans reden de ronde uit. Het einde was uiterst spannend.

In de 64e ronde bedroeg de voorsprong nog 1 m 13 .sec, doch toen ging Middelkamp met den Belg Dictus, die Braspenning aan zijn wiel had en Syen met Jan van Swelm tot een laatsten aanval over.

Iedere ronde knabbelden zij zooveel seconden van den voorsprong af, dat het voor Stuyts een ernstige bedreiging begon te vormen. Toen er nog twee ronden gereden moesten worden, was zijn voorsprong ingekrompen tot 31 sec.: by de laatste ronde had Stuyts nog maar 21 sec voorsprong. Tenslotte won hij met 16 sec. Achter hem werd fel gestreden om den tweeden prijs. In een schitterende einspurt sloeg Middelkamp den Belg Dictus. Terwijl Bras- penning na dezen vierde werd. Braspenning is echter naar de 7e plaats gedi-stanceerd, omdat hij Seven gehinderd zou hebben.

Profs en Omafhankelijken: 1. Stuyts in 3 uur 3 m 15 sec. 2. op 16 sec Middelkamp 3 Dictus (Belgie); 4. Sijen; 5. Kees Valentijn; 6. van de Baan; 7. Braspenning; 8. van Swelm; 9. Hellemonti; 10. van Neck; 11. Tacken; 12. Le Haan; 13. Hermans; 14. Jansen; 15. J Gommers; 16. van Amsterdam; 17. Ebeling (D); 18. Beek; 19. Nuyten; 20. Mater; 21. J Vroomen;

 

VINKEVEEN.(1937.05.17)

V.d. RUIT WINT RONDE VAN VINKEVEEN. Schulte eerste bij de amateurs

Tweeden Pinksterdag is de Ronde van Vinkeveen gereden, waarvan de uitslagen als volgt werden:

Uitslag le groep Nieuwelingen 6 ronden 36 K.M.: 1. M. v. Bohemen tijd 55 min. 5 sec, 2 H. Kors, 3 F. Boot, 4 H. v. d. Vliet, 5 J. Kat, 6 H. Griffioen, 7 G. Loos, 8 J. v. d. Kley 9 J. Stet, 10 H. Santing.

Uitslag 2e groep nieuwelingen 36 K.M.: 1. J. Engel tijd 53 min. 51 sec, 2 C. v. d. Lee, 3 G. Blauw, 4 J. Rutten, 5 A. Verveer, 6 M. Ekelschot, 7 W. van Rooyen, 8 N.N., 9 G. V. Leyenhorst, 10 G. Schipper.

Uitslag amateurs 96 K.M. 15 ronden: 1 G. Schulte, tijd 2 uur 10 min. 18 sec, 2 H. de Hoog, 2 uur 13 min. 45 sec, 3 H. Anneese 2 u. 16 min. 11 sec, 4 L. Houtzeel, 5 W. Houtman, 6 P. Joosen, 7 C. Wijdenes, 8 H. Timmermans, 9 P. Joofen, 10 G. Wildevoor, 11 J. Moenaar, 12 H. Nuyen.

Eindresultaat profs met onafhankelijken 96 K.M. (16 ronden): 1. G.v. d. Ruit tijd 2u. 20 min. 21 sec, 2 A. van Amsterdam, 3 A. Hellemons, 4 J. Saarloos, 5 L. Moltké, 6 J. v. d. Stel; 7. A. van Overweel, 8 Ph. Peek, 9 J. Mosterd, 10 N. van Gageldonk, 11 P. van Nek, 12 M. Heeren.

 

VLEUTEN.(1937.06.09)

Weer een zege voor Schulte.

Gisteren werd onder den rook van Utrecht de Ronde van Vleuten verreden, waarvoor een zeer groote belangstelling bestond.

De uitslag luidt:

Amateurs en onafhankelijken: 1 G. Schulte Amsterdam, 2 P. Terpstra, Amsterdam, 3. 1. Saarloos, Rotterdam, 3 J. Hofstede, Gouda, 5 A. Overweel Rotterdam, 6 L. Motke Utrecht 7 T. Peek, Gouda, 8 J. Hiddes, A.n.tevdam, 9 H. Anneese, Amsterdam, 10 W. van Meetaren, Giesendam, 11 H. de Hoog,  Amsterdam 12 H. Breewer, Zeist, 13 L. Houtzeel, Amsterdam, 14 A. Schieveen, Apeldoorn, en 15 Boterman, Zaandam.

De uitslag van de nieuwelingen, die over 2 ronden verreden was: 1 M. Jansen Eindhoven, 2 H. Griffioen, Amsterdam, 3 M. v.d. Schip, Amsterdam, 4 G. Schippers, Breukelerveen en 5.  H. v.d. Vliet te Vught.

 

VOERENDAAL.(1937.05.09)

Siemering (Ginneken) wint bij de profs. - Willems Maastricht de beste amateur. - Franssen (Nieuweling-) en Bera (beginneling) winnen in hun klasse.

Een mooi zonnig weertje dreef honderden wielersportenthousiasten naar Voerendaal, alwaar de 2e Ronde werd verreden. Bij de intrede in dit dorp. kreeg men niet alleen sportindrukken, maar ook een feestelijk gevoel over zich. Voerendaal vierde Zaterdag het 25-jarig bestaan van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, hetwelk gecombineerd was met de 2de Ronde. Jong en oud. rijk en arm werkte hier te zamen om alles tot een goed slagen te brengen en waar samenwerking is. daar ligt het welslagen voor de hand. Alles was keurig georganiseerd en de publieke belangstelling was groot. Het Provinciaal Bestuur van den Wielerbond „Nederland" was nagenoeg geheel aanwezig en leidde de wedstrijden. De wegen van het te volgen traject waren voor dit doel speciaal in orde gebracht, zoodat de renners dan ook niets dan lof hadden over dit parcours.

Voerendaal heeft een der mooiste trajecten van alle .Ronden" het heeft een lengte van 2,450 M. in den vorm van een acht. Een drietal moeilijk te nemen bochten werden met de meeste omzichtigheid genomen, terwijl een langgerekt recht stuk, mooie sprinten opleverde. De wedstrijden hadden een keurig verloop en werden correct geleid door den kamprechter Savelberg.

DE WEDSTRIJDEN.

BEGINNELINGEN.

Een dertigtal jongens zetten de “Ronde" in en betwisten op schitterende wijze den eere-palm. De Weerteraren zijn zoo op hun quivive en werken zoo mooi samen, dat een overwinning hun niet zal ontgaan. In Maastricht wist Laenen te winnen en thans was het Bera; zijn maat, die het eerst over de

streep ging. De wedstrijd was interessant en verliep ordelijk. De uitslag luidt:

Begingelingen: 1 Bera. Weert 41 m. 53 3 5 sec. 2 J. Halders, Vaals. 3 A. Laenen, Weert. 4 A. Lotz, Beek. 5 v. Look. Trecbeek. 6 A. Vleugels Simpelveld. 7 E. Smeets, Rothem (B.) 8 J. de Vries Heerlerbaan. 9 J. Laufs, Vaals. 10 S. Tilly, Maastricht.

De eindspringt tusschen Halders en Bera was de laatste 100 M. schouder aan schouder en had op de eindstreep slechts een handbreedte verschil.

DE NIEUWELINGEN.

De klasse nieuwelingen ontwikkelt altijd een geweldigen strijd. Dat komt natuurlijk, omdat hieraan steeds zooveel deelnemers zijn. Ditmaal starten in deze categorie 50 renners waardoor een prikkel werd geschapen om toch maar in het voorpeleton te blijven.

Eenmaal achter geraakt is het zwaar werk om weer in de kopgroep te komen. Bovendien zijn de premies van dien aard. Dat daarvoor met alle macht werd gestreden Na de eerste helft is de groote groep al danig gedund en zien wij de bekende renners zooals Palm, Wehring, Tackenburg met een flink tempo trekwerk verrichten. Schoffelen moet staken wegens bandenpech.

Cortis Wynandsrade raakte achter en wist door energiek door te zetten weer de hoofdgroep te bereiken. De inheemsche renners worden door honderden kelen aangemoedigd hetgeen hun meer energie en kracht gaf. Dit was vooral van toepassing op Piet Orbons.

Als de laatste ronde ingaat heeft Piet echter veel gevergd van zijn kracht en fietst hij alleen nog om gezien te worden. In den eindsprint wist Franssen. Terwinselen te zegevieren voor Palm Heerien. De uitslag luidt:

Nieuwelingen: 1 Franssen. Terwinselen tijd 58 min. 55 s. 2 Palm Treebeek. 3 Jesmiatka. Kerkrade. 4 Wehring, Maastricht. 5 Cremers, Voerendaal.

6 Kacqmarziyk, Heerlen. 7 Tackenburg. Heerlen. 8 Schols, Kerkrade. 9 Cortis, Wynandsrade. 10 Lejeune, Maastricht.

DE AMATEURS

Niet groot in getal maar groot in kwaliteit.

Gedurende de eerste ronden is de Duitscher Lehmann voortdurend in den aanval. Spelenderwijs neemt hij de eerste premies.

De Belgen harmonieeren goed en trachten tactische wijze het peleton te ontsnappen maar de bewakers, e.d. Willems en Janssen laten hen niet gaan. Toch blijven de Limburgers in den aanvang veel te veel in de kopploeg, waartegen de Belgen de wieltjes blijven pakken. Willems wordt na tien ronden geprikkeld door ontvluchting en gaat alleen weg. De Belgen doen geen moeite om er achter te gaan. Het overige peleton blijft vast aaneengesloten bij elkaar, waarbij de Limburgers Willems in bescherming nemen door den kop te blijven bezetten en het demareeren van de Belgen te beletten.

Als nog 6 ronden te rijden zijn, heeft Willems een voorsprong van 34 sec. Het is frappant zooals deze Maastrichtenaar dat hooge tempo weet vol te houden. Als er nog drie ronden te rijden zijn heeft hij reeds 1 min. voorsprong en is zijn overwinning verzekerd. Dit rijden deed denken aan den sterken Stuyts. Zonder ook maar een oogenblik te verminderen zet hij door totdat de laatste meters zijn verzwolgen. Wel moe, doch nog frisch stapte hij als overwinnaar lachend van zijn fiets, in den eindsprint weet Beelen uit Budel als tweede te eindigen, waarna de geheele groep. Totaal uitslag:

Amateurs: 1. Willems Maastricht 50 K.M. in 1 uur 18 min. 56 seconden. 2. Beelen Budel op 1 min. 40 sec. 3. P. Lehman, Stolberg. 4. H. Vossen Heerlen. 5. C. de Wit, Breda. 6. Knols Lindenheuvel. 7. Cuypers Maastricht. 8. Kloppenburg Breda. 9. J. Wolfs. Eijsdpn. 10. Steins Maastricht. 11. P. Wolfs, Eijsden. 12. L. Blancke (B.)

PROFS EN ONAFHANKELIJKEN.

Een pracht-groep groote mannen binden den strijd aan, een strijd die geweldig zal gaan worden, want de zucht naar een overwinning is groot. Hier komt nog bij, dat er vele renners bij zijn, die nog te dom zijn om streken uit te halen.

Na enkele ronden splitst de groep van 30 zich in drieën, waarbij Braspenning Quax en Claes de kopgroep vormen. Quax viel terug naar groep II en wil blijkbaar bij de Limburgers blijven, want men kan dezen koers beschouwen als een koers met ploegen. Het is zeer opmerkelijk, dat thans de Lim- burgsche krachten in de hoofdgroep blijven, al prikkelt dat Velraeds ook, die nu en dan een sprong waagt om weg te komen, hetgeen hem ook gelukt. Quax, Heyboer en v. Wunnik blijver, in de achterhoede.

Velraetds heeft weer de zwaarste partij, hij trapt geheel alleen op 39 sec. achter de hoofdgroep en zal dat alleen werk hem weer noodlottig gaan worden? Hij is een losse tusschenschakel van twee groepen. En toch, als

We dat hebben geschreven begint hij ziende in te loopen en 'n luid hoera steeg op toen hij in de 16e ronde de kopgroep in haalde.

Dit ziende, beginnen ook v. Wunnik en Heyboer zich los te werken en gaan

thans hetzelfde spelletje uithalen. Kortis, die wegens vallen een ronde achter geraakte, legde zich daarna op de premies toe. Een sportieve daad legt Kortis aan den dag, door zijn fiets af te staan aan Velraeds, die in de 20ste ronde lekke band kreeg. Kijk Limburgsche jongens, dat is hechte samenwerking,

Direct wordt zijn karretje weer gereed gemaakt en toen hij daarvan weer in zijn bezit was. was hij weer ongeveer 200 M. achter. Weer begint Velraeds zijn moordend tempo en... na weer enkele ronden gereden te hebben laat zijn achterband hem weer in den steek en is hij hopeloos verloren.

Applaus en jammerklachten stijgen op uit duizenden kelen als hij met zijn kapotte karretje de tribunes passeert. Kranig heeft hij gereden en het meeste gepresteerd. Een extra premie van de jury is zijn loon. Thans zijn de drie uitloopers zeker van hun zaak, het gaat er nu maar om, wie van de drie

het beste kan sprinten. Als nog een ronde te rijden is gaat Siemering alleen weg, terwijl Braspenning den Belg in bedwang houdt. De Brabanders hebben zich verstaan zodat de Belg geen kans krijgt. Met 15 sec. voorsprong wordt Siemering winnaar van deze sportief hoogstaande ronde. Braspenning

is den Belg in den sprint verreweg de baas, zoodat Bras, als tweede de finish passeert. Totaal uitslag:

Profs en Onafhankelijken: 1. Siemering (Ginneken) 75 K.M. in in 1 uur 54 min. 48 sec. 2. A. Braspenning Princenliage. 3. E. Claes (B.) 4. J. Conard (B.) 5. Ch. Reisen (B.) 6. K. Kempeneers Oirsbeek. 7. A. Mook Oosterhout 8. Bliemer Breda. 9. P. Prince, Middelburg. 10. Crous (B.) 11. Quax, Derey en Mol. 12. v. Wunnik.

De beste Limburgers bleven in de groote groep, welke met 13 renners in den sprint beslecht werd, terwijl de Belg Conard in de laatste ronden nog een kleine voorsprong wist te behalen.

Dece ronde is sportief keurig verloopen. De organisators hebben het brevet van goed eoergnaniseeren verdiend. In deze handen is volgende „Ronde" verzekerd.

 

WEERT.(1937.08.29)

Onder groote belangstelling werd Zaterdag de Oranje-rit of de Ronde van Weert verreden voor nieuwelingen en amateurs. De uitslag luidde: Nieuwelingen: 1 Eenhoorn, Den Helder; 2 Saes Weal 3 v d Lee, Eindhoven; 4 Cornelissen Helmond; 5. Schatorjé, Tegelen; 6 Tackenberg Heerlen; 7 v Mierlo, Helmond; 8 v. Arensbergen, Gennep; 9. Joosen, Made; 10. Lodens, Leiden. Tijd over 45 K.M. 1 uur 9 min. 54 3,0 sec

Amateurs: 1 Schulte, Den Bosch; 2 op 40 sec. Demmenie, Rothem; 3 Banken, Waubach; 4 op 1 meter 15 sec. Ch. Hofman, Roermond; 5 Tichelt Zundert; 6 Steenbakker, Den Bosch; 7 op 1 M. 45 sec Linsseti, Tegelen; 8. Janssen, Weert; 9 Baetsen, Hoensbroek; 10 Vriend, Eindhoven; 11 Ploem Kerkrade.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1937.08.23)

DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN OP DEN WEG VOOR AMATEURS Schulte buiten zijn schuld gediskwalificeerd. LEONI WERELDKAMPIOEN, DEMMENIE VIERDE, DE HOOG ZEVENDE.

KOPENHAGEN 24 Augustus. De zon scheen op den vierden dag van de wereldkampioenschappen wielrennen al even vroolijk als op de voorgaande dagen. Evenals bij de professionals was de start voor de wegwedstrijden amateurs om acht uur op het circuit van Lyngby bepaald. Er stond weinig wind. In totaal vertrokken 56 amateurs voor 24 ronden, een totalen afstand van 204 k.m.

In de eerste ronde bleef de groote groep bij elkaar en in den tijd van 13 min. 20 sec. met een gemiddelde uursnelheid van 37,3 k.m. kwam het geheele peloton na de eerste ronde door. Ook in de tweede ronde bleven allen bij elkaar. De Luxemburger Bidinger verloor enkele seconden. In de derde ronde nam de Belg Tack 200 m. voorsprong terwijl ons land grooten pech had door het feit, dat onze beste rijder, Schulte een lekke band kreeg, waardoor hij een minuut op het peloton ten achter kwam. Na de derde ronde kwam Tack alleen voorbij, direct gevolgd door het peloton, op 1 min. 30 sec. door den Luxemburger Bidinger, op 1 min. 35 sec. door Schulte.

De verzorger de Graaf was den Amsterdammer tegemoet gereden om hem moed in te spreken, dat hij zou volhouden, dat de koers voor hem nog niet verloren zou zijn. In de vierde ronde werd de Belg ingeloopen en werd het tempo weer rustiger. Toen na de vierde ronde het peloton voorbijkwam, waren Schulte en Bidinger, die elkander gevonden hadden, een minuut achter. Het was een gelukkige omstandigheid voor Schulte dat hij tezamen met Bidinger zou kunnen trachten zijn achterstand in te loopen. De vierde ronde werd afgelegd in 16 min. 45 sec. een totaaltijd van 53 min. 52 sec. in het uur werden afgelegd 38,2 k.m. een zeer behoorlijk tempo dus. Na de vijfde ronde kwam het peloton in een langgerekt veld door. Onze stopwatches noteerden voor Schulte en Bidinger een achterstand van 38 sec. op het rechte einde van het circuit konden de beide renners dus de staart van de groote groep reeds zien. Nu was het een gelukkige omstandigheid, dat aan den kop geen uitlooppogingen werden gedaan, zoodat in de zesde ronde Schulte en Bidinger alle gelegenheid kregen, dankzij 't schitterend rijden van den Amsterdammer vooral, bij de groote groep te komen maar direct daarop kwamen drie man op kop, n.l. de Engelschman Jones, de Oostenrijker Hoefner en de Italaan Cottur. Na de zeste ronde kwamen Jones en Hoefner alleen door op 5 sec. gevolgd door den Italiaan Cottur ,op 2 min. 15 sec. gevolgd doorliet langgerekte peloton, waarin alle vier Nederlandsche renners, Schulte, de Hoog, Demmenie en Anneese meereden.

Na zeven ronden hadden Jones, Hoefner en de Italiaan Cottur, die zich bij de beide eersten gevoegd hadden, het eerst den afstand afgelegd op 46 sec. gevolgd door een tweetal renners, de Zwitser Bolliger en de Duitscher Hackebeil, die uit het groote peloton waren ontsnapt, gevolgd op 1 minuut precies door het groote peloton. In de achtste ronde ontstond er een valpartij, waarvan o.a. Anneese het slachtoffer werd. Zeven a acht renners kwamen te vallen, enkele machines gingen stuk en vooral de Franschman Coudrain en de Engelschman Holmes hadden wel bijzonderen pech door grooten achterstand op te lopen. Na acht ronden kwamen de drie leiders, Jones, Hoefner en Cottur 40 sec. voor Bolliger en Hackebeil door, op 1 min. 10 sec. gevolgd door een peloton. Alle drie Nederlandsche renners, Schulte, de Hoog en Demennie, zaten nog bij elkaar, terwijl, naar men weet, Anneese door een valpartij een achterstand van een ronde had gekregen. In de negende ronde had Anneese kans gezien een andere fiets te krijgen, en voegde zich, toen de drie leiders voorbijkwamen, bij hen. In deze ronden hebben de koerscommissarissen in de volgauto's herhaaldelijk getracht, den Amsterdammer te beduiden, dat hij gedubbeld was en dat hij dus volgens de reglementen uit den koers moest gaan. Maar de Amsterdammer, die van meening was dat hij met de leiders zou kunnen trachten zij achterstad op het peloton in te halen, bleef doorrijden, hetgeen de inleiding was van een zeer noodlottig incident, waardoor alle kansen voor Nederland zouden verdwijnen.

Het was opgevallen, dat de Engelschman Jones niet zoo goed reed, terwijl bijzonder opvielen de Italiaan Cottur en de Oostenrijker Hoefner. Deze drie kwamen door met 19 sec. voorsprong op Bolliger en Hackebeil, gevolgd op 1 min. 20 sec. door het geheele peloton. In de tiende ronde gebeurde iets zeer belangrijks, Bolliger en Hackebeil slaagden er in de drie leiders in te halen, zoodat de kopgroep thans uit vijf renners bestond. Maar Tack en Schulte zagen, dat zij er tusschenuit moesten gaan om de kopgroep van vijf te kunnen inhalen. Na de tiende ronde kwamen de vijf leiders met 42 sec. voorsprong op Schulte en Tack door, gevolgd op 1 min. 20 sec. door het groote peloton. In de elfde ronde (gebeurde het zeer onaangename incident, dat een zwarte schaduw zou werpen over dezen geheelen wedstrijd. Anneese was, ondanks de vele waarschuwingen van de vele koerscommissarissen, toch nog doorgegaan, versterkt in de meening, zooals wij reeds schreven, dat hij zijn ronde achterstand zou kunnen inhalen. Hij viel terug van de vijf leiders op Schulte en Tack, die uitstekende pogingen deden, om zich bij den kopgroep van vijf te voegen. De koèrscommissaris, de Duitscher Schirmer, heeft Schulte en Tack gewaarschuwd, dat zij niet met Anneese mee mochten rijden. Maar hebben de Amsterdamsche jongens en de Belg het Duitsch van den heer Schirmer wel begrepen? Hoe kenden zij bovendien op de hoogte zijn van den stand van den koers en wat er met Anneese gebeurd was? De wagens van de beide koerscommissarissen hadden zoo kunnen rijden, dat Anneese den pas tot verder rijden zou zijn afgesneden. Nu geschiedde het volgende. Schulte en Tack kwamen in deze ronde, de elfde, met Anneese, bij de vijf leiders. Bij het passeeren der officieele tribunes werden Schulte en Tack gediskwalificeerd en de heer Schirmer ontzag zich niet, zich in een dergelijke taal over het noodlottig misverstand uit te laten, dat de Nederlandsche en Belgische officials, wier beide renners het meest gedupeerd waren, zich op verontwaardigde wijze daarover uitlieten. Men had zeer scherpe maatregelen tegen Anneese kunnen nemen, maar men had nimmer Schulte en Tack, die aan het incident part noch deel hadden, uit den koers mogen nemen. Anneese had anderhalve ronde lang met de drie leiders meegereden, in de negende ronde. Waarom zijn de drie renners toen ook niet gediskwalificeerd door de koerscommissarissen?

Wij hebben die negende ronde, toen Anneese het wiel van de drie leiders, Jones, Hoefner en Cottur pakte, langs het parcours meegereden. Wij schreven reeds, dat Schirmer trachtte den Hollander te verklaren, dat hij gedubbeld was en dat hij uit den koers moest gaan.

Het Duitsch van den heer Schirmer scheen de eenvoudige Amsterdamsche jongen niet te begrijpen. Daarop kwam de auto van den heer Schirmer naar den tweeden wagen, waar in wij toevallig hadden plaats genomen en verzocht aan twee Nederlandsche journalisten den landgenoot Anneese te beduiden, dal hij uit den koers was. Hel merkwaardige was, dat dus de koerscommissaris, die de leiding in handen had, er niet in geslaagd was, een renner uit den koers te nemen en het vroeg aan twee Nederlandsche journalisten, die zich tenslotte niet met den koers hadden mogen en kunnen bemoeien. Dat hier dus grove fouten door de koerscommissarissen en in het bijzonder door den Duitscher Schirmer zijn gemaakt, ligt duidelijk voor de hand.

De verontwaardiging in het Nederlandsche kamp was buitengewoon groot, nu onze beste rijder, die een buitengewone kans had gekregen door zich met tack bij de vijf leiders te voegen, den koers te winnen, uit den strijd was genomen door een zeer noodlottig misverstand.

Inmiddels ging de strijd, die veel interessanter was dan die van gisteren van de professionals, voort. In de kopgroep waren vele wijzigingen gekomen. Van de 15e ronde af vormde zich een groep van zes renners, bestaande uit dan Italiaan Cottur, den Zwitser Bolliger, den Duüscher Hackebeil den Engels chman Jones, den Italiaan Bisio en dan verder uit Sztrkati.

Het tweede peloton zette de achtervolging in en na de 15e ronde was de tweede groep waarin zich de Hoog en Demmenie. de twee resteerende Nederlanders bevonden en die bovendien prachtig werk deden, slechts 1 1/2 minuut achter op de zes leiders. Deze achterstand was na de 16e ronde tot 55 seconden verkleind, in de 17e ronde liep men weder 15 seconden in, na de 18e ronde bedroeg de achterstand 25 seconden en in de 19e ronde slaagde de tweede ploeg er in op de eerste te komen zoodat een peloton van 16 renners aan de laatste 5 ronden kon beginnen.

Om nog even op het incident Schulte— Tack terug te komen. Voordat de tweede groep op de zes leiders was gekomen, had men de beide Noren Saetrang en Ekaas ingehaald, en met deze beiden, die dus een ronde achter waren, en dus uit den koers hadden moeten worden genomen, zette de tweede groep de achtervolging in. Waarom werden deze beide Noren ook niet uit den koers genomen evenals Anneese?

In de kopgroep van zestien, blonken, behalve de beide Nederlandsche renners, in het bijzonder uit de Duitsche kampioen Scheller, de Zweed Ericsson, de Franschman Coudairc, de Italianen Leoni en Cottur en de Deen Soerensen. Na de 22ste ronde, die zeer kalm was verloopen, kwam het geheele peloton gelijk door evenals in de 21ste ronde, welke wederom in een zeer rustig tempo was verreden. Twee ronden voor het einde lagen alle zestien renners nog in het hoofdpeloton en het zag er op dat moment naar uit, dat waarschijnlijk in de sprint de beslissing zou vallen. Vier renners wisten in de 23ste ronde ook nog bij te komen, zoodat er 20 renners in de kopgroep zaten. Direct daarop ging de Italiaan Cottur er tusschen uit, nam 100 M., doch was spoedig weer ingehaald. In de laatste ronde gingen de 20 renners gezamenlijk door en de sprint zou ongetwijfeld de beslissing brengen. Er heerschte een groote spanning, vol ongeduld wachtte een ieder op wat de laatste honderden meters zouden brengen. Inderdaad werd de wereldtitel in de eindsprint gewonnen. De Italiaan Leoni schoot kort voor de finish naar voren, hij werd onmiddellijk achtervolgd, maar hij slaagde er in het eerst de eindstreep te passeeren en aldus het wereldkampioenschap te behalen. De Deen Soerensen eindigde op de tweede plaats, terwijl de Duitsche kampioen Scheller nog juist voor onzen landgenoot Demmenie de derde plaats kon bezetten. De Hoog kwam als zevende binnen. De uitslag luidde: 1. en wereldkampioen Leoni Italië 5 uur 49 min. 20 sec. 2. Soerensen Denemarken. 3. Scheller Duitschland. 4. J. J. Demmenie Nederland. 7. H. de Hoog Nederland, allen in denzelfden tijd. De overgelukkige!! Italiaan werd de UCI regenboogtrui weer omgedaan, hij was bijna onzichtbaar achter den enormen krans, van alle kanten wedd hij geluk gewenscht, het Italiaansche, Deensche en Duitsche volkslied werden gespeeld en daarna reden de eerste drie aangekomenen onder luide toejuichingen hun eererondje.

 

WOUW.(1937.09.15)

Onder ongunstige weersomstandigheden is Dinsdag de groote Ronde van Wouw verreden. Het traject dat bestond uit gedeeltelijk modderwegen en keien was buitengewoon zwaar en moeilijk.

Om kwart over tien startten de amateurs en nieuwelingen samen voor een afstand van 75 KM.

91 Renners begonnen aan het moeilijke werk. In de eerste ronde lag alles bij elkaar. In de leiding zaten Panman en Demmenie terwijl de Weerter nieuweling Saes in de achterhoede last had van zijn oog waar hem iets ingevlogen was.

In de tweede ronde had er een ernstige valpartij plaats, waarin vermoedelijk ook Hofman Roermond betrokken was want wij zagen hem nadien niet meer doorkomen. De renners waren onherkenbaar van de modder. De modder spatte de renners om de ooren en in het gezicht.

In de derde ronde lag Houtzeel op kop. Saes Weert lag toen in de zesde positie. Deze eerste zes waren los van de groep waarin echter Bosma

geweldig trokken om de vluchtelingen te achterhalen.

In de derde ronde lagen er weer zes los, het waren Demmenie, Joosten Wijdenes, v Tichelt, Saes en v d Heijden. Saes Weert zat er als eenigste nieuweling tusschen. De groep volgde op 30 meter. Zoo ging de laatste ronde in en we hadden alle hoop op den kleinen vinnigen Weertenaar die zeer zeker een hartig woordje zou hebben meegesproken in den eindsprint.

De pechduivel echter velde Saes  moedig enthousiasme met het ergste wat een renners in de laatste ronde kan krijgen

een platte band. Optmoedigd moet deze jongen den wedstrijd die wellicht een zege voor hem had kunnen worden staken.

De eindsprint bracht niet het verwachte resultaat, want Demmenie kan het in den sprint niet bolwerken tegen Hordijk uit Rotterdam, die dan ook dezen wedstrijd won. De nieuweling v d Zande ging met gering verschil achter Demmenie over de finish De uitslag luidt:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. Hordijk Rotterdam amateur; 2. Demmenie

Rotterdam amateur; 3. v d Zande Halsteren nieuweling; 4. P Joosen Breda amateur op 30 meter evenals 5. Rijvers Rijsbergen amateur; 6. Houtzeel Amsterdam amateur; 7. Bosma Haarlem nieuweling; 8. Joosen Made nieuweling; 9. Lodewijks Rotterdam nieuweling; 10 Panman Amsterdam amateur; 11 v d Lee Eindhoven nieuweling;

Professionals 147 Km 1. Fr van Hassel (Belgie) tijd 3 uur 57 min 4 sec; 2. F Dictus (Belgie) zelfden tijd; 3. P Hellemons (Bleiswyk) 4 uur 4 sec; 4. J Braspenninx (Princenhage) zelfden tyd; 5. A A Gysen (Putte);

 

ZAANDAM.(1937.08.08)

De Amsterdammer Hiddes wint in den sprint.

Onder zeer groote belangstelling heeft Zaterdag voor de eerste maal de Ronde van Zaandam plaats gehad.

De volledige uitslag luidt als volgt:

Amateurs en onafhankelijken (120 k.m.) 1 J. Hiddes, Amsterdam, in een tijd van 3 uur 14 min. 55 sec, 2 C. Medik, Amsterdam, 3 C. Wijnberg, Adam, 5 J J Hofstede, Gouda, 5 B. Glas, Beverwijk, 6 Lodewijks, Weesp, 7v. Meeteren, Giessendam, 8 B. van Stek, Amsterdam, 9. C. Portengen. Amsterdam en 10. J. Tel, Zaandam.

Nieuwelingen (72 K.M.). 1 M. v. 't Schip, Amsterdam in een tijd van 1 uur, 53 min. en 15 sec; 2 H. J. Griffioen. Diemen; 3 B. Schellingerhout, Zaandam; 4 J. Engel, Amsterdam 5 J. van Vliet, Gouda; 6 Th. Vogel, Amsterdam; 7 H. Kors Amsterdam; 8 G. Blaauw, Zaandam; 9 G. Loos, Amsterdam en 10 M. Timmerman, Loenen a/d Vecht.

 

ZWOLLE.(1937.08.02)

„RONDE VAN ZWOLLE" VOOR BRASPENNINX. Middelkamp, van der Ruit en van Amsterdam goed geplaatst.

In het kader van de feestweek, welke In Zwolle gehouden wordt, is aldaar de z.g. „Ronde van Zwolle" voor wielrenners verreden. De afstand bedroeg 72 K.M., die door de meeste renners, ondanks het feit, dat het parcours zeer zwaar was, binnen 2 uur werd afgelegd. De uitslag was als volgt: 1 J. Braspenninx, 2 J. Leeuwenburg; 3 P. Hellemons; 4 P. Mostert; 5 P. A. van Amsterdam; 6 Th. Middelkamp; 7 G. v. d. Ruit; 8 J. Hiddes; 9 O Medik; 10 A. Overweel. In totaal reden 46 rijders mee.