JAARGANG 1937

                              WEDSTRIJDEN A T/M M

ACHTMAAL.(1937.00.00)

Amateurs: 1. P. Ongena (Bel); 2. John Braspennincx; 3. Jan Theuns;

 

ALKMAAR.(1937.07.11)

SCHULTE WINT DE RONDE VAN ALKMAAR. Een gemiddelde van ruim 40 K.M.

Zaterdagmiddag is onder zeer groote belangstelling de tweede ronde, van Alkmaar verreden over een 7 K.M. lang traject, dat voor een deel door de stad ging en dat door de nieuwelingen 9 en door de amateurs 15 maal gereden moest worden. Om half twee startten de nieuwelingen, die met een veld van 72 renners vertrokken. Reeds in de eerste ronde namen de twee Alkmaarders Bosma en Eenhoorn den kop en wisten gedurende vier ronden een voorsprong van 300 tot 400 m. te behouden op een groot peloton van meer dan 20 renners. In de vijfde ronde werden de vluchtelingen ingehaald, maar ze bleven in de kopgroep. In de laatste ronde demarreerden de Alkmaarders opnieuw en namen een voorsprong van meer dan 200 meter. Een halfen kilometer van de finish moest Bosma echter opgeven wegens bandenpech. De uitslag was: 1 K. Eenhoorn, Alkmaar in 1 uur 35 min. 9 sec; 2. M. J. Jansen. Eindhoven in 1 uur 35 min. 21 sec; 3. J. Loos, Amsterdam; 4 A. Spanjer, Nieuwendam; 5. B. Schellingerhout, Zaandam. Om precies half vier startten de amateurs en onafhankelijken met totaal 96 renners. Even voor den start werd Theuns, de kampioen 1937 der onafhankelijken gehuldigd. Deze 105 K.M. lange wedstrijd is na harden strijd gewonnen door Schulte. Schulte heeft viermaal alleen een voorsprong genomen, doch steeds werd hij weer ingehaald door het peloton, dat na de eerste ronde uit 12 later uit 9 renners bestond. De twee laatste ronden werden de meest spannende. Terwijl bij het ingaan van de voorlaatste ronde twee ploegen van elk vijf renners met een onderling verschil van 200 M. de jury voorbijgingen, werd in deze ronde het eerste peloton, waar Schulte zat, ingehaald door het tweede, waarin Theuns een groote rol speelde. Echter voor de bel van de laatste ronde ging, demarreerde Schulte nogmaals en zienderoogen won hij terein; slechts Gageldonk kon het tempo eenigsins bijhouden.

De uitslag luidide: 1 G Schulte, in 2 uur 31 miin. 29 sec; 2. M. Gageldonk (onafh.) Breda op een lengte; 3 Th. Peek, Gouda; 4. M. Heeren, Breda; 5. K. v. Ginderen; 6. J. Theuns (onafh.) Princenhage; 7. P. Joosen, Breda; 8. J. Heeren Breda; 9.L. de Beer Amstendam; I0. v. d. Veld. Alkmaar.

 

AMSTERDAM.IJ-POLDER.(1937.09.13)

Van der Ruit de sterkste prof.

De Amsterdamsehe Sportclub „De Germaan" heeft het met de door haar Zaterdag in den IJpolder onder Halfweg georganiseerde Ronde van Amsterdam, wat de weersomstandigheden betreft, al bijzonder slecht getroffen. De wedstrijdd der nieuwelingen en amateurs werd in een stromenderegen gehouden, terwijl de wind bovendien zeer sterk was. De professionals starten gelukkig onder betere omstandigheden, waardoor de ronde niet geheel „in het water viel". De volledige uitslagen waren als volgt

Professionals (88 km.): 1. Gerrit van der Ruit in 2 uur. 11 min. 21 sec; op 1 lengte: 2. Vethaak, Vlaardingen; 3. L. Motke, Utrecht; 4. J. Hiddes, Amsterdam; 5. H. Berwers, Rotterdam; op 3 min. in groep: 6. J. Loopmans, België; 7. Middel kamp, Kieldrecht 8. L. de Beer, Amsterdam; 9. A .Hellemons Bleiswijk; 10. H. Jansen, Breda. G. Schulte verscheen niet aan denstart.

Amateurs (58 km.): In den eindsprint 5 renners. 1. J. Hofstede, Gouda, in 1 uur 39 min. 45 sec; 2. op een lengte: P. Joosen, Breda; 3. P. Terpstra. Amsterdam; 4. O. Motke, Weesperkarspel; 5. J. Manneveldt Alkmaar.

Vijf nieuwelingen die 30 km. moest afleggen, bereikten gezamenlijk de finish. Zij werden als volgt geklasseerd: 1. Bosma, Haarlem, 42 min. 12 sec: 2. Griffioen Amsterdam: 3. J. Engel, Amsterdam;4. J. Weber, Halfweg; 5. G. Vaes, Weert.

 

APELDOORN.(1937.08.15)

De Ronde van Apeldoorn. Van der Ruit wint bij de profs, in de sprint.

Te Apeldoorn is Zaterdagmiddag uitgaande van de vereeniging voor vreemdelingenverkeer Apeldoorn Vooruit en de plaatselijke wielrennersvereeniging De Adelaar onder groote belangstelling de ronde van Apeldoorn verreden in het villapark Berg en Bosch, waaraan ongeveer 100 wielrenners hebben deelgenomen. Onder de amateurs viel dadelijk Schulte uit Den Bosch, op, die met een mooien voorsprong op zijn achtervolger, Demmenie, uit Rotterdam won. Bij de profs wisselden telkens de kansen. In de sprint won v. d. Ruit, gevolgd door van Amsterdam.

De uitslagen luiden als volgt:

Nieuwelingen, 36 Km.: 1 Jansen, Eindhoven, 58 min. 32 sec; 2 J. v. d. Vliet, Gouda; 3 Bosman, Haarlem; 4 Arensbergen, Gennep; 5 Loos, Amsterdam; 6 C. Blaauw, Zaandam; 7 Waanders, Borculo; 8 R. Verhoeven, Utrecht.

Amateurs. 54 Km.: 1 Schulte, Den Bosch, 1 uur 6 min. 11 sec; 2 Demmenie, Rotterdam; 3 Hofstede, Gouda; 4. Wijdenes, Amsterdam; 5 Breukemeyer, Apeldoorn; 6 Terpstra, Amsterdam, 7 Montfooi, Arnhem; 8 Houtzeel, Amsterdam.

Profs en onafhankelijken, 90 Km. 1 G. v. d. Ruit, 2 uur 36 min. 31 sec; 2. Van Amsterdam, 3 P. van Nek; 4. Veldt; 5 Braspenning jr.; 6 Saarloos; 7 Peek; 8 H. Schieveen; 9 v. d. Star; 10 Theuns, 11 Jan van der Stel.

 

ASSENDELFT.(1937.08.21)

Dank zij het groote succes van het vorig jaar vond gisteren (Zaterdag) voor de tweede maal de Ronde van Assendelft plaats, welke was opengesteld voor amateurs en onafhankelyken, alsmede voor nieuwelingen, onder reglementen van de N.W.U. De volle medewerking was weer verkregen van Ged. Staten, hoogheemraadschap en plaatselyke autoriteiten.

De amateurs en onafhankelyken reden 115 km (15 maal het circuit), de nieuwelingen 60 km (8 maal het circuit).

Het eerst vertrokken de nieuwelingen met 60 renners, waarvan Griffioen uit Diemen het eerste aankwam, gevolgd door De Groot uit Noordwijk. Derde werd de Assendelfter v. d. Stroom. De tyd Van Griffioen bedroeg 1 uur 38 minuten en 17 seconden.

By de amateurs en onafhankelijken verschenen 75 deelnemers aan den start, die voor een spannenden strijd hebben gezorgd ondanks dat de vrij sterke wind het tempo danig drukte. Aanvankelijk had de Amsterdammer Hiddes de beste papieren, doch de uiteindelijke zege zou gaan tusschen Terpstra uit Amsterdam, Kuiper, Julianadorp, Weemaes, Clinge, en Bakker, Zaandam, waarby de sprint tenslotte ten gunste van Weemaes besliste. Hiddes kwam als vyfde aan, doch werd door de jury niet geplaatst wegens het verwisselen van fiets. Het peloton arriveerde eerst twee minuten achter de leiders. Weemaes noteerde een tijd van 2 uur en 47 minuten.

 

AXEL.(1937.00.00)

Profs: 1. Maurice Clautier (Belg); 2. Frans Pauwels; 3. Bernard Franken;

 

BAARLE NASSAU.(1937.06.01)

„BAOL DRAAIOM". Zege van Karel Kaers. Van Amsterdam derde.

Voor de derde maal is te Baarle Nassau onder groote belangstelling „de Baol Draaiom" gegaan, een wegwedstrijd over 137 K.M. n.l. een traject van 12.5 K.M. dat elf maal moet worden gereden. Êen keur van Nederlandsche en Belgische renners startte om twee uur, een kleurig veld van niet minder dan 126 man, dat vóór den start welkom was geheeten door burgemeester Hofland. Er wordt direct hard getrokken met het gevolg, dat na de eerste ronde het geheele veld reeds uit elkaar is getrokken. Aan den kop gaan Dictus, Kaers, Huts, allen Belgen met den Tilburger Louis Reijnen. Een viertal deelnemers wordt in deze ronde reeds uitgeschakeld, waarbij Weeda uit Rotterdam. Aan het einde der tweede ronde liggen Kaers, Dictus en Hurts ruim 800 meter voor, terwijl Reijnen teruggevallen is op de tweede groep. Aan het einde der derde ronde liggen nog altijd dezelfde drie renners aan den kop met 32 seconden voorsprong op een ploeg van 11 renners. Op 70 seconden volgt de hoofdgroep van 63 renners, terwijl daarna nog enkele kleine groepjes komen. Aan het einde der vierde ronde is de voorsprong van de koploopers tot 22 sec. teruggeloopen op de volgende groep, waarin in hoofdzaak Belgen zitten met den Nederlander Joh. Braspenning. Van de groep van 63 heeft een twaalftal zich naar voren gewerkt en volgt nu op 43 seconden van den kop. Op ruim één minuut volgt dan het hoofdpeloton, bestaande uit een vijftigtal renners. Reeds voor de grens neemt Joh. Braspenning een geweldigen sprong en hij voegt zich bij de koploopers, die in Baarle- Nassau worden ingehaald, zoodat thans een kopgroep ontstaan is van dertien renners.

Een groep van 12 man volgt op 20 seconden, terwijl kort hierachter Stuijts aan het bijpeddelen is. Daarna volgt op weer ongeveer twintig seconden de hoofdgroep. In de hoofdgroep merken we op de Nederlanders Kuistermans, Markus, Motké en Joh. Braspenning. Na de 6e ronde hebben Stuijts, M. Gijsen, zich bij de koploopers gevoegd, zoodat op de helft van den strijd onze renners een woordje gaan meespreken. Aan het eind der 7e ronde ligt een kopgroep van 7 renners 36 seconden vóór. In deze groep zijn de Nederlanders Struijk, Gijsen en John Braspenning. Bij het ingaan van de 9e ronde liggen nog 47 renners in koers met dezelfde kopgroep, die nog altijd 33 seconden vóórsprong heeft op de volgende 21 renners. In de 9e ronde geeft de Bredanaar Markus op. Een valpartijtje brengt twee renners uit den strijd. Als de 10e ronde ingaat, zitten aan kop Kaers, Joh. Braspenning, Hendrickx, Croon, v. Hassel, Stuijts en Gijsen, 4 Belgen en 3 Nederlanders dus. Wanneer de laatste ronde ingaat, liggen nog altijd dezelfde 7 renners aan kop met v. Amsterdam en Neuville. In de 2de groep zit Duerloo aan het hoofd. In een derde groep zitten 7 renners, terwijl nog enkelen alleen volgen. Onder groote spanning kwam het einde, met de volgende uitslag:

Profs en Onafhankelijken: 1. Kaers (België) tijd 3 uur 35 min. 22 sec. Op twee lengten: 2. Dictus (België), 3. Van Amsterdam (Nederland), 4. Duerloo 5 Neuville, 6. Van Hassel (allen België), 7 Gijsen (Nederland), 8. Croon (België,) 9. Gustaaf Deloor (België), 10. Middelkamp (Nederland), 11. Van der Driesse (België,) 12. J. Braspenning Jr. (Nederland), 13. Stuyts (Nederland), allen met gering onderling verschil, enz.

 

BEEMSTER.(1937.08.02)

OVERWEEL WINT DE RONDE VAN DE BEEMSTER.

De uitslagen van de gisteren verreden Ronde van de Beemster luiden: Nieuwelingen, afstand 77 Km.: 1 J. Grootendorst, Amsterdam, tijd 2 uur 11 min. 14 sec; 2 H. v. d. Vliet, Vught, 200 M.; 3. L. v. d. Lee, Amsterdam, 3 min.; 4 P. Kors, Amsterdam; 5. D. Schellingerhout, Zaandam; 6 F. Zooms, Den Helder; 7 D. v. d. Stroom, Zaandam. B.A. van Driel, Utrecht; 9. Th. Verhoeven, Utrecht; 10 C. Smit, Halfweg; 11 M. Lodewijks, Leiden; 12 S. de Jong, Leiden.

Veteranen, afstand 55 Km.: 1 M. Sluiter, tijd 1 uur 45 min. 29 sec; 2 W. Ruiper, 3 B. Draaier, 4 W. Dompeling, allen bijeen.

Amateurs en onafhankelijken, afstand 132 Km.; 1. A. Overweel, Rotterdam, tijd 3 uur 37 min. 6 sec; 2 P. Terpstra, Amsterdam, 200 M.; 3 C. Melik, Amsterdam, 1 1/2 min.; 4 H.  Anneese, Amsterdam; 5 C. Wijdenes, Ouderkerk beiden 500 M.; 6 R. Boterman, Zaandam; 7 D. Veld, Alkmaar; 8 C. Wijnberg, Amsterdam; 9 J. Klinkhamer, Bermebroek; 10 A. Kuiper, Amsterdam; 11 B. Duiker, Amsterdam. 12 Jaap Schipper, Beemster; 13 A. Andriessen, Leeuwarden; 14 Jan Jansen, Amsterdam.

Onmiddellijk na beëindiging van het concours dat tengevolge van de goede regeling een prettig verloop heeft gehad werden onder toepasselijke woorden de fraaie prijzen uitgereikt.

 

BERGEN OP ZOOM.(1937.08.15)

Profs en Onafhankelijken: 1. Elio Meulenberg; 2. Albert Gijzen; 3. Alphons Stuijts; 4. Gerrit van de Ruit; 6. Cees Valentijn; 7. Cees Bronger; 8. J. Leeuwenburg; 9. Bernard Francken; 10. Janus Hellemnond;

 

CHAAM.ACHT VAN.(1937.05.11)

VAN DER RUIT WINT „DE ACHT VAN CHAAM." Martens, Reijnen en Prince weerden zich kranig. Thenns wint bij de amateurs. A. Pijnenburg eerste Tilburger.

De „Acht van Chaam" vierde gisteren haar eerste lustrum en in haar vijfjarig bestaan heeft de wielerwedstrijd te Chaam zich een eerste plaats veroverd in de wieier wereld. Het is een echte „klassieker" geworden. Jaar in jaar uit wordt de belangstelling grooter en tegelijketijd stijgt ook het aantal deelnemers. De belangstelling langs het 11 K.M. lange parcours was nooit zoo groot als gisteren, en veilig kan het aantal bezoekers op ruim 20000 geschat worden waaronder honderden Tilburgers. Een huldewoord aan de organisatoren voor het goede verloop van den wedstrijd is zeker op zijn plaats. Dat het na afloop van den wedstrijd druk was in het ruim 2200 inwoners tellende dorp Chaam laat zich begrijpen. Er werden goede zaken gemaakt. Het vorig jaar waren in de Acht ook Nieuwelingen gestart, dit jaar had men besloten alleen maar amateurs, profs en onafhankelijken te laten rijden. Zoo werd te 10 uur 's morgens het vertreksein gegeven aan 99 amateurs, waaronder we een aantal Tilburgers aantroffen. De uitslag van dezen rit, die over een afstand van 100 K.M. (9 maal de Acht) ging, was als volgt:

Nieuwelingen: 1 J. Theuns Princenhage in den tijd van 2 uur 39 minuten 12 sec. Op 3 sec: 2 A. v. d. Heijde Wouw; 3 W. Horstman Den Haag; Op 29 sec. 4 C. Hofman Roermond; 5 Ch. v. Gent Merxem; 6 JHeeren Breda. Op 60 sec. 7 O. Moeke Amsterdam, 8 L van Luijtgaarden Zevenbergen 9 L de Beer Amsterdam; 10 J. Demmenie Rotterdam; 11 P. Joosen Breda; 12 G. Schulte Amsterdam; 13 A. Pijnenburg Tilburg; 14 H. de Hoog Amsterdam; 15 C Wijs Bergen op Zoom; 16 H Veilleur Rotterdam 17 A. Nuijten Rotterdam; 18 H. Timmermans Den Haag; 19 W. v. d. Kooy Rotterdam; 20 J. Nieuwerhuizen Kruiningen.

PROFS EN ONAFHANKELIJKEN.

Des middags te 2 uur verschenen 122 profs en onafhankelijken aan den start. Ongeveer te half twee leek het of de regen de vreugde zou komen verstoren, het klaarde echter spoedig op, en toen de wedstrijd een aanvang nam was het droog.

De regen had ditmaal goed werk verricht, daar nu de stof verdwenen was.

De profs en onafhankelijken reden 12 maal de ronde of in totaal 132 K.M.

Onder de vertrekkers bevonden zich zeven Tilburgers en wel Kremers, Tillieu, L. Reijnen, J. Martens, v. Helvoirt, Franken en N. Prince.

Na de eerste ronde zit Jan Martens voorop van het peloton. De geheele renners- familie zit nog bij elkaar. In de tweede ronde hebben zich drie renners los gemaakt v. Ginderen en J. Peeter beiden uit Eindhoven en Wijnberg uit Amster- dam; op een kleine 100 meter volgt de groote groep die alles in het werk stelt de uitloopers te achterhalen.

Na de derde ronde heeft het genoemde drietal nog steeds de leiding; op 100 meter volgt een groepje van 8 renners waaronder Reijnen, Martens en Pellenaars en een 50 meter daarna het groote peloton.

Enkele uitvallers zijn dan reeds te noteeren, en vooral in de vierde ronde sneuvelen er velen, o.a. ook Kremers die moet opgeven tengevolge van een kaderbreuk en van Helvoirt die met een ontredderde fiets (gebroken wiel) langs den weg staat. Een groep van 11 man passeert de jury, op 40 meter volgen Slaats en van Amsterdam en op 200 meter het peloton. Slaats en v. Amsterdam komen bij de kopgroep, terwijl het peloton fel jacht maakt op de uitloopers.

De 66 K.M. (helft van de koers) worden afgelegd in 1 uur 43, min. 38 sec.

Tillieu is intusschen door pech genoodzaakt te staken.

De overige Tilburgers, zooals Martens, Reijnen, Prince en Franken blijven prachtig rijden. In de 8e ronde heeft v Amsterdam zich weten los te werken en heeft een voorsprong van 39 sec op een groote groep. Jan Franken, die tot dan toe uitstekend heeft gereden, krijgt stukken en moet noodgedwongen van verdere deelname afzien. De 10e ronde gaat in met nog steeds van Amsterdam aan de leiding op 12 sec. volgt Lou de Groen en 52 meter na de Groen volgen Jan Martens en Pellenaars, direct hierop volgt de groote groep van nog ongeveer 60 renners.

De strijd is vol afwisseling en daardoor buitengewoon spannend. In de 11e ronde vormen Hellemons, de Groen, Overweel en John Braspenning de kop. Slaats en Pellenaars sleuren aan het peloton van je welste en wanneer de elfde ronde is verreden zijn alle renners weer bij elkaar.

In de voorhoede merkten wij op Stuyts de winnaar van Valkenburg.

Wanneer de renners voor de voorlaatste maal passeeren sluit Prince de stoet en het lijkt dat deze in moeilijkheden zit, het blijkt bij informatie dat hij een gebroken zadel heeft. Reeds twee ronden heeft hij moedig doorgezet, maar thans in de laatste ronde moet hij lossen. De laatste 6 K.M. brengt nog een Tilburgsch slachtoffer. L. Reijnen komt bij een bocht te vallen en is daardoor volkomen kansloos geworden.

Jammer, Reijnen schijnt de eeuwige pechvogel te worden.

Jan Martens blijft nog als eenige Tilburger over. Wanneer de renners in zicht komen ligt alles bij elkaar en zal de sprint de beslissing moeten brengen.

In de voorhoede merkten wij Midddelkamp, Braspenning, Huijbrechts, Slaats en G. v. d. Ruit. Alles stormt op de finish af waarbij blijkt dat v. d. Ruit de snelste is met Middelkamp op een halve lengte en daarop Slaats met weer een halve lengte.

Vooral de prestatie van Slaats dient geroemd te worden, en heeft weer eens duidelijk gedemonstreerd welk een all-round renner hij is. Als men bedenkt dat Slaats toch eigenlijk pistier is en om zich dan in een dergelijke zware koers, waarin Neerlands beste wegrenners zaten, toch nog derde te plaatsen, dan moet men deze prestatie hoog aanslaan.

Ook het rijden van Jan Martens verdient alle lof. De geheele koers heeft hij mede op het voorplan gestaan en kwam in de groep aan die allen ex-aequo op de zevende plaats werden geklasseerd. De volledige uitslag werd:

Profs en Onafhankelijken: 1 G. v. d. Ruit 132 KM in 3 uur 29 min. 54 sec. 2 Th. Middelkamp Kieldrecht; 3 Fr. Slaats Waalwijk, 4 J Oprins, Rijckevorsel (België) 5 Fr. Huijbrechts Borgerhout (België) 6 J. Braspennings Princenhage; ex-aequo op de zevende plaats Mosterd, Rotterdam, A. Gijzen Putte, Pauwels (B.) Spiessens Heijndonk (B.) J v. d. Baan, Tegelen, J. van Swalm Nijmegen, Th. Peek Gouda; K van Ginderen Eindhoven, Jan Martens Tilburg, A. van Amsterdam. Leiderdorp, P van Nek Nieuwendam, J. Schillemans Brasschaet (B) P. Gommans Reuver en J. Leeuwenberg te Rotterdam.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1937.09.20)

„FEYENOORD" WINT HET CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND OP DEN WEN.

Gisteren is op het circuit van Hoogerheide het clubkampioenschap van Nederland op den weg verreden, waaraan door negen vereenigingen is deelgenomen. Door de ongunstige weersomstandigheden was de publieke belangstelling matig. De wegen waren op sommige gedeelten zeer moeilijk door de gladheid te berijden. Ongevallen deden zich evenwel niet voor.

De R.R.C. “ Feyenoord" werd kampioen van Nederland met niet minder dan ruim 28 minuten verschil op de Eindhovensche vereeniging „Het Zuiden".

De uitslag was: 1. R.R.C. “Feyenoord" te Rotterdam, tijd 3 uur 52 min. 9 sec over 1353 km. met de renners H. Berwers, A de Korver, B. Lauwers en J. Saarloos; 2. W. C. „Het Zuiden" te Eindhoven, lijd 4 uur 20 min. 42 sec met de renners F. van den Broek, F. Glas en J. Vervoert; 3. „De Spartaan", Den Haag. tijd 4 uur 23 min. 41 sec; 4. „De Adelaar", Apeldoorn, 4 uur 23 min. 59 sec.; 5. „De Gazelle", Amsterdam, 5 uur 2 min. 44 sec.; 6. „De Kampioen" Scheveningen geen tijd.

Gedisqualificeerd werd de R. C. Rotterdam, omdat een der renners onderweg van rijwiel verwisseld was.

Opgegeven hebben de ploegen van de W.V. „’s-Gravenhage" en van “Sparta" Den Haag.

 

DEN BOSCH.(1937.06.27)

OVER WEEL WINT BIJ DE AMATEURS

Zondag is onder vrij groote belangstelling, ongeveer 8000 toeschouwers stonden langs den weg geschaard, de Ronde van 's-Bosch voor nieuwelingen, amateurs en onafhankelijken verreden. Bij de nieuwelingen won Buron (Bergen Op Zoom) met 300 M. voorsprong op de Eindhovenaar Jansen. Wiel aan wiel gingen daarna achter elkaar van Vliet, (Vught), Westendorp (Amsterdam) en Kors (Amsterdam), over de eindstreep. Buren legde de 52 Km. in 1 uur 37 m. 2 sec. af.

De amateurs en onafhankelijken hadden een afstand van 85 Km. te rijden. Winnaar werd hier de Rotterdammer Overweel, die den Amsterdamschen renner Anneese in den eindsprint met slechts een lengte klopte. Zijn tijd bedroeg 2 uur 2 min. Piek (Gouda), Coomans (Tilburg), van der Heyden (Wouw) en Schulte, die sedert kort Bosschenaar is geworden, noteerden denzelfden tijd.

 

DEN HAAG.(1937.08.31)

WIELRENNEN DE RONDE VAN DEN HAAG A. van Es winnaar

Gistermiddag organiseerde de H. R. C. Hollandia in het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid van den verjaardag van de Koningin de ronde van den Haag. De ronde liep langs de vier zijden van de Maliebaan. Het parcours was 1300 meter lang en moest 50 maal afgelegd worden. Er bestond voor dezen koers buitengewoon groote belangstelling. Rijen dik stonden de toeschouwers. Om ongeveer half 5 kwam de burgemeester, mr S. J. R. de Monchy, vergezeld van de leden van het Haagsch Comité voor Volksfeesten, op de Boorlaan en bleef tot het einde den wedstrijd bijwonen. De wedstrijd zelf was hét aankijken volkomen waard.

Om even drie uur maakten de renners twee looze ronden, achter de motorpolitie. Direct hierop viel het startsein. Reeds direct zetten de renners er een stevig tempo in en deze eerste ronde werd gewonnen door Duquesnoy. in 1 minuut 45 seconden, wat later zou blijken tevens de snelste ronde te zijn. De tweede ronde werd eveneens door Duquesnoy het eerst beëindigd, echter direct gevolgd door Mooyman en Bootsman. De tijd van deze ronde was 1 m. 48 sec. In de derde ronde kwam Koper zich bij den leider voegen, doch hij viel later weer terug. Het eerste slachtoffer viel in de 5e ronde. nl. Geurs die wegens kettingbreuk moest opgeven. Van Es die een prachtigen constanten wedstrijd reed kwam spoedig, na de 6e ronde, naar voren, om tenslotte ook te winnen. In de volgende ronden vielen telkens een of meer renners af, of wegens pech, of wegens te grooten achterstand. Van Es en Mooyman reden samen alleen aan den kop. zonder dat er voorloopig andere renners aan te pas kwamen. Zij reden zeer constant, en na de 14e ronde was hun voorsprong plm. 150 m. Een premie, uitgeloofd in de 21ste ronde, werd na fellen strijd op de eindstreep door van Es gewonnen. Van Es en Mooyman zetten samen den strijd voort. Na de 22e ronde zette Kooper, die een ach- terstand had van 23 seconden, alleen de achtervolging in. Soepel draaide hij over den weg en zienderoogen won hij op de leiders. Na de 24ste ronde had hij reeds 10 seconden van zijn achterstand ingeloopen. Luide aangemoedigd ging hij door. Na 26 ronden was hij nog 12 seconden achter. Elke ronde won hij enkele seconden. De 30ste ronde, bracht twee verrassingen. Beukers gaf op en Kooper bereikte onder groot enthousiasme de beide leiders.In 1 uur was afgelegd 35.5 km. Mooyman was intusschen uitgevallen. Na de 38ste ronde reed Kooper op een leegloopenden band. Doch in de volgende ronde viel van Gelder uit en Kooper verwisselde van rijwiel. Terpstra. die intusschen naar voren was gekomen, en van Es reden samen door. De laatste ronde moest tusschen deze twee renners de beslissing brengen, en in een felle sprint zegevierde tenslotte van Es. De Burgemeester overhandigde van Es bloemen, waarna deze stormachtig toegejuicht, zijn eeren ronde reed. De einduitslag luidde: 1. van Es (tevens snelste Hagenaar) In I uur 34 m. 45 sec.: 2. Terpstra op 35 sec.; 3. Verburg en 4 Tilburgs op 1 m. 20 sec.; 5. Veldhoven op 1 m. 24 sec

 

DONGEN.(1937.09.13)

Saarloos winnaar der professionals. A. v.d. Hegden (Wouw) eerste der amateurs. — B. v. Krimpen beste nieuweling.

Begunstigd door prachtig najaarsweer is heden de tweede Ronde van Dongen om de groote Cowboyprijzen verreden, welke gebeurtenis een volledig succes is geworden der organisatoren.

Juist om twaalf uur lost Burgem. Wouters het startschot voor de amateurs en nieuwelingen, waarop ca. 80 renners den strijd aanbinden. De eerste ronde wordt reeds met een gemiddelde van 42 K.M. gereden. In de tweede ronde heeft F. Pijnenburg uit Tilburg de leiding, gevolgd door van Doremalen (Amerzoden). In de derde ronde zijn de leiders echter weer afgezakt en zit alles weer bijeen. In de volgende ronde zijn Kors (Amsterdam), Steenbakkers en v.d. Zande weggeloopen, direct gevolgd door Nuijten (Princenhage), terwijl de rest in twee groepen verdeeld is, Een tweetal ronden houdt dit drietal de leiding, doch wordt dan op hun beurt weer ingeloopen. In de 6e ronde zijn nog 26 renners biieen, terwijl de overigen geen rol meer spelen. Telkens trachten Kors of v. d. Zande weg te loopen, doch meestal zitten Steenbakkers of van Dorema'en er achter, en worden zij weer achterhaald. In de laatste ronde hebben v.d. Heijden en v. Doremalen 75 meter voorsprong. Zij worden echter geducht achterna gezeten, doch wéten nog juist als eersten de eindstreep te passeeren.  Dé uitslag hiervan is:

Amateurs: 1. A. v.d. Heijden te Wouw (70 K.M. afgelegd in 1 u. 44 min. 4 sec.) 2. P. v. Doremalen, Ammerzoden, 3. F. v. Rooij, Tilburg, 4. J. de Kort, Oisterwijk, 5. F. Pijnenburg. Ti'burg; 6. J. Jansen, Amsterdam. 7. H. Montfrooij, Arnhem, 8. A. v. Tichelt, Zundert; 9. B. Fitskie, Amersfoort; 10. A. Steenbakkers 's Bosch.

Nieuwelingen: 1. B. van Krimpen, Zwijndrecht, 2. P. Timmermans, Waalwijk; 3. B. Haansbergen, Tilburg; 4. F v.d Zande, Bergen op Zoom; 5. C. Joosen, Made; 6. L. Swagemakers, Bergen op Zoom, 7. P. Kors, Amsterdam; 8. M. van Boxtel Kaatsheuvel; 9. C. Slokkers, Rotterdam; 10 J. Gijzen, Ginneken, 11. F. van Schilt, Lepelstraat, 12. J. v.d. Kleij, 's-Bosch, 13. C. v. d. Hout, Tilburg; 14 J. Gommers, Breda.

De Professionals.

Om 3 uur had de start plaats der professionals, waaraan ruim 60 renners deel- namen. In plaats van 20 ronden werd besloten 18 ronden te doen verrijden in totaal 126 Km.

Ook hier gaat het direct met een flink gangetje, en de eerste ronden wordt afgelegd in 10 min.4 sec. Reeds in de tweede ronde ontvluchten een 5 tal renners, welke direcht een aardigen voorsprong weten te verkrijgen. Het zijn v.d Ruit, Loopmans. Dalman, Glas en Martens. Deze ronde gaat ontzettend snel en wordt verreden in 9 min. 51 sec. In de volgende ronde zijn de uitloopers ruim 200 meter uitgelopen op de hoofdgroep, en steeds sneller gaat het (9 min. 17 sec.). J.Martens wint als eerst aankomende in deze ronde een premie. Dan wordt door een viertal renners de achtervolging ingezet en onder leiding van Jan Gommers zitten zij de vluchtelingen achterna. Ziederoogen loopen deze op de leiders in en nog voordat de zesde ronde ingaat, hebben zij zich mede in de kopgroep genesteld.

De kopgroep bestaat thans uit 11 renners en heeft steeds ca. 250 meter voorsprong op de hoofdgroep, waarvan Bronger om de een of andere reden heeft moeten lossen.

Mostert krijgt in deze periode een lekken band en is hiermede uit de strijd.Ook de Belg Duerlo heeft inmiddels opgegeven.

Stuyts schijnt ook iets gehad te hebben en is in de achterhoede verdwenen, evenals Bronger. Dan ontvlucht G.Peter (Eindhoven)

 doch wordt in de negende ronde weer door de kopgroep ingeloopen. Van Amsterdam schijnt niet erg goed te gaan en hangt in de groote groep geheel aan den staart.

Stuijts heeft gezelschap gekregen van Bogaert en samen trachten zij de hoofdgroep te bereiken. Ook Bronger en Rossau houden, ondanks den grooten achterstand nog moedig vol. Van der Voorde heeft inmiddels opgegeven.

In de 10e ronde is het veld in drie groepen verdeeld, waarvan de kopgroep nog steeds uit een 10-tal renners bestaat, w.o. Loopmans, Gijzen, Prince en Nuijten. Martens is geheel afgezakt en Cesar Bogaert heeft inmiddels opgegeven.

In de 12de ronde komt H. Peters uit Eindhoven ernstig te vallen en verdwijnt

uit den koers, terwijl thans ook Stuijts verdwenen is. Er zijn thans nog 31 renners in koers. Ook Hein Jansen heeft opgegeven.

De kopgroeo loopt steeds verder weg, en haar voorsprong is thans wel 500 Meter. De tweede groep wordt thans geleid door C. Valentijn. Het tempo blijkt sommigen te machtig te zijn en in de 15de ronde zitten nog een 5-tal renners Aan de leiding, t.w.: Saarloos, J. Heeren, Loopmans, Alb. Gijzen en G. Peters. Dan volgen op meer dan een minuut achterstand, de Belgen Franken en Cavée en verderop de hoofdgrroep met v.d. Ruit, Dictus, Valentijn, Gust Reijns en anderen.

De laatste ronden verstrijken onveranderd.

Saarloos en Gijzen winnen nog een paar premies, waarna de laatste ronde aanbreekt. Saarloos en Loopmans weten op het laatste moment Gijzen c.s. nog te ontvluchten en in deze volgorde komen zij over de eindstreep gestormd, gevolgd door 3. Alb. Gijsen, 4. J. Heeren, 5. G. Peters, 6. Alb. Franken (B.), 7, Cavée (B.) 8.v.d. Ruit, 9. Dictus (B.), 10. Valentijn 11 Gust Reijns (B.), 12. Hellemons (B.), 13 M. Heeren, 14. J. Scherens, 15. Cam. Degraeve (B.) 16. Peek, 17 van Hooijdonk, 18 C. Nuijten 19 van Amsterdam 20 Prince

 

DORDRECHT.(1937.09.18)

DE RONDE VAN KRISPIJN. Gewonnen door Demmenie in de eindsprint

De ronde van Krispijn, die Zaterdagmiddag te Dordrecht verreden is door amateurs en nieuwelingen, is geëindigd in een overwinning voor den Rotterdammer Demmenie, die zich beslist de sterkste en ook meest tactische renner van het geheele veld toonde. De uitslag was:

Amateurs: 1 Demmenie, Rotterdam, in 1 uur, 53 min. 55 sec; 2 Hofstede, Gouda; 3 de Jong, Gouda; 4 Hordijk, Rotterdam; 5 v. Meeteren, Giessendam; 6 Houtzeel, Amsterdam; 7 van Dam, Dordrecht 8 Nak, Rotterdam; 9 Willemse, Gouda; 10  Kors, Amsterdam.

 

DUSSEN.(1937.10.03)

Schulte wint weer bij de profs.

De uitslagen van de Ronde van Dussen uiden volgens de Mnd. M.

Nieuwelingen: 1. M. Jansen, Eindhoven, tijd 53 min. 45 sec. 2. C v. d. Lee, Eindhoven 3. B Haansbergen Tilburg 4. J. Gijzen Tilburg; 5. Ceelen, Oss, 6. J Merriënboer, Rotterdam; 7 H. Griffioen, Amsterdam; 8 J C. Joossen, Made; 9 N. Timmermans, Hilversum 10 M. Merriënboer te Rotterdam.

Amateurs: 1 J. de Jong Gouda tijd 1 uur 26 min. 10 sec. 2 C. Wijdenes, Ouderkerk a.d. IJsel: 3 P. v Doornmalen te Ammerzoden 4 A. Steenbakkers, Den Bosch; 5 A. v. d. Heijden, Wouw; 6 G. Moeke, Weespercarspel. 7 B. v. d. Voort, Amsterdam; 8 Zwartepoorte, Amsterdam; 9 Roes, Amsterdam; 10 W. van Meteren, Giesendam.

Profs en onafhankelijken: 1 G Schulte Den Bosch tijd 2 uur 38

min. 57 sec na fellen sprint met 2 J. Theuns, die aan het wiel van den winnaar over de eindstreep vliegt; 3 Alb Gijzen Putte, 4. J. Saarloos Rotterdam 5 D Tacken, Blerick; 6 John Braspenning, Princenhage; de volgende renners werden gelijk geklasseerd: H Jansen, Breda; Scheeren, Tilburg; Stuijts, Hoogerheide; G. de Loor Brussel; F van Hassel Schooten,

(B) J. v.d. Maagdenburg Oud-Gastel; N. Prince Tilburg; P Gommans, Reuver,

J. Heeren Breda; G. Peters Eindhoven; L. Motke, Amsterdam; L. de Beer Amsterdam; L de Beer Amsterdam; L. Duerlo, Burcht (B) Gust Reijns Burcht (B).

 

EINDHOVEN.(1937.08.23)

JANSSENS WINT DEN GROOTEN „PRIJS VAN EINDHOVEN". Gijzen onderscheidt zich.

Het tweede internationale wielercriterium voor profs en onafhankelijken, bekend onder den naam van „De Groote Prijs van Einhoven" trok Zondag weer vele duizenden toeschouwers. De wedstrijd werd gehouden op een criterium rondom de bad- en zweminrichting „De IJzeren Man" te Eindhoven.

Het drie kilometer lange parcours moest vijftig maal gereden worden, zoodat de totaalafstand 150 K.M. bedroeg.

Deze afstand werd door den winnaar, den Belg Janssens, in 3 uur en 45 min. afgelegd.

Er waren 72 deelnemers, onder wie tal van Nederlandsche en Belgische wegrenners, als medede de Deen Mogens Danholt ult Kopenhagen; ook G. v.d. Ruit uit Capelle a.d. IJsel behoorde tot de deelnemers. Hij met vele anderen vielen uit. Vier en twintig renners beëindigden de course.

De Hollander Gijzen wist de meeste premies te veroveren.

De einduitslag werd:

1 L Janssens (Hoboken, België), 2 M. Raes (Heusden, België), 3 F. van Hassel (Schoten) (België), 4 A Gijzen (Putte, Nederland), 5 C. Valentijn (St. Willebrord, Nederland), 6 J. Loopmans (België). 7 L de Beer (Amsterdam 8 G Peters .Eindhoven), 9 L. Duerloo (Calmpthout, België), 10. C. Leemans (Ekeren België, 11 J. Gommers (Dongen), 12 C. van Ginderen (Eindhoven).

 

EINDHOVEN.IJZERE MAN.(1937.09.05)

GERRIT SCHULTE WINT ’T CRITERIUM BIJ DE ’AMATEURS

SLUITER AMSTERDAM BIJ DE VETERANEN

Gustaaf Saes Weert bij de nieuwelingen

Onder begunstiging van een felle zomersene zon had Zondag ’t Criterium van Eindhoven plaats voor amateurs nieuwelingen en veteranen op ’t prachtige parcours rond de IJzeren Man.

’t Parcours dat een lengte heeft van 3 Km bestaat in hoofdzaak uit klinkers met een gedeelte macadam met een eindsprint van ongeveer 300 meter over klinkers.

Voor dit sportevenement was de belangstelling bijzonder groot.

De keurige regeling de orde en regelmaat die er heerschte stempelt dit Criterium tot een der besten. Oók en vooral wat sport betreft want er

is strijd geleverd in alle categorien met een ernst en een wil die aan ’t Criterium slechts ten goede kon komen

OVERZICHT

Bij de amateurs ging de strijd ’t felste tusschen Schulte, Anneese, Banken, v Tichelt, Vethaak.

Schulte heeft hier zijn klasse getoond door vooreerst weg te trekken met de Anneese en v Tichelt en in de 19e ronde nogmaals alleen er tusschen

uit te trekken. Lachende ging ’t blonde wegwonder voort geleidelijk zijn voorsprong vergrootend, om tenslotte alleen met bijna 2 minuten voorsprong

sprong door de finish te gaan. Intusschen verdienen Anneese en Vethaak maar zeker ook Banken en v Tichelt eveneens een warm woord van hulde

vooral de Limburger Banken om zijn keurige eindsprint. Demmenie stelde teleur en liet zich door den kleinen Rijvers uit Rijsbergen in de sprint

kloppen wat voor Rijvers tevens een mooie prestatie is.

Bij de veteranen was ’t ’n gezellige boel, Vermakelijk was ’t om sommige candidaten met hun zwaarlijvige lichaam over den weg te zien bollen,

onderwijl ’t ren-frame steunde en klaagde. Maar naast deze luimigheid was er ook degelijke sport.

Daar was Sluiter Amsterdam met zijn stadgenoten Schoor, Piet Bakker en Koppen alsook de grimmige Johnny Braspennincx Sr uit Princenhage.

Hier werd gestreden om de eer. Hier wilde de oude glorie van voorbije jaren in ’t oude rennershart op en waanden de veteranen zich in hun jongen tijd. Sluiter won dan ook welverdiend.

Bij de nieuwelingen is de wedstrijd pas goed ontbrand in de laatste ronde. Vast aaneengesloten lag de groep en ging alleen iets uit elkaar bij de

premie-sprints. Hier heeft Saes Weert zijn zwaarste ronde bevochten. Hier heeft hij in een kansensprint beslag gelegd op den winnaarstitel onder

een concurrentie dïe hem zwaarder lag dan hij kon vermoeden.

Hier heeft hij ’t aanwezige duizendkoppige publie getoond dat hij een volwaardig candidaat is voor de kampioenschappen te Hoogerheide.

DE START DER NIEUWELINGEN EN VETERANEN

Om 2 startten 48 nieuwelingen voor hun 15 rondjes over een afstand van 45 Km. Een minuut later startten 18 veteranen voor eenzelfden afstand.

De eerste ronde der nieuwelingen werd afgelegd in den tijd van 4 min 21 sec die der veteranen in 4 min 34 sec.

In de tweede ronde heeft Saes Weert een kleinen voorsprong. Jansen Eindhoven heeft reeds rijwieldefect en komt op 300 meter met een ander

rijwiel door. De veteranen Savelkouls Den Bosch en v d Berghe Eindhoven hebben reeds moeten lossen. De tweede ronde werd afgelegd door de

nieuwelingen in 4.16 min de veteranen in 4.57 min.

In de derde ronde liggen de nieuwelingen weer bij elkaar. Alleen Jansen Eindhoven en Savelkouls Den Bosch liggen 300 meter achter.

Bij de veteranen is de Grijp Rotterdam van de groep weggeloopen en heeft 50 meter op ’t peleton De derde ronde werd door de nieuwelingen afgelegd in 4.18 min

In de vijfde ronde bedraagt de achterstand van den Eindhovenschen favoriet Jansen 50 sec op ’t peleton dat vast aaneengesloten ligt.

In de 6e ronde geeft Jansen Eindhoven wegens banddefect op. Deze ronde werd door de nieuwelingen afgelegd in 4.16 min de volgende in 4.20 min.

Bij de veteranen zijn weggeloopen Sluiter Amsterdam en Schoor Amsterdam. Het peleton onder aanvoering van John Braspenninx Sr Princenhage, jaagt op 100 M achter de vluchtelingen aan.

In de achtste ronde liggen de veteranen-vluchtelingen nog voor. Op 100 meter volgen de andere veteranen die intusschen zijn ingeloopen door de

nieuwelingen die nog steeds volledig in groep liggen.

In de 9e ronde was er een premie die gewonnen werd door v Mierlo Helmond.

In de 12e ronde was wederom een premie die gewonnen werd door v d Burg Valkenswaard.

Twee premies in de 13e ronde werden gewonnen resp door Eenhoorn Den Helder en v d Kleij Rotterdam. Alles ligt nog steeds bij elkaar.

In de voorlaatste ronde wordt de premie gewonnen door Cornelissen Helmond.

De laatste ronde gaat in zonder uitlooppoging en in spanning wacht het publiek op het resultaat dezer ronde.

Als de renners in de bocht op 300 M aankomst naar de finish.rdorp

Op 200 meter trekt Saes Weert over Westerdorp heen en gaat met een formidabele spurt en met twee fietslengten als winnaar over de finish.

Dat was een sprint!

Luid juichend begroet het sportieve publiek de dapepren Weertenaar die zoo rustig in het peleton zat, geen moeite deed voor de premies alleen met het einddoel voor oogen de overwinning.

Wij die weten hoe Gustaaf zich voor deze ronde heeft voorbereid omdat hij hier tegen zjjn rivaal Jansen zou uitkomen, die jammer genoeg moest

Uitvallen, wy kunnen Guust’s werk van vandaag bijzonder waardeeren.

Hij heeft zich gegeven in de volheid van zijn formidabel kunnen. Hij heeft dit criterium door staan op een wijze die hem stempelt tot een renner van een bijzondere kwaliteit. Een renner waar toekomst in zit dat kan hij volgend seizoen bewijzen als hij bij de amateurs zal starten.

Nieuwelingen:  1. Gustaaf Saes Weert de 45 Km in 1 uur 5 min, ofwel een gemiddelde uursnelheid van 41 Km; 2. J Engel Amsterdam; 3. v d Lee Eindhoven; 4. J Westendorp Amsterdam;5. v d Kleij Rotterdam; 6. P Timmermans Waalwijk; 7. Kors Amsterdam; 8. v d Vliet Vught; 9. G Blaauw Zaandam;10. L Schattorje Tegelen;

Troostprys kreeg J Kapteyne Tilburg het jongste rennerke dat de ronde ook uitreed

Veteranen: 1. Sluiter Amsterdam; 2. Schoor Amsterdam; 3. Koppen Amsterdam 4. P Bakker Amsterdam; 5. Braspenminekx Princenhage

 

ELSLOO.(1937.06.30)

De belangstelling voor de tweede ronde van Elsloo, welke Zondag verreden werd, was groot.

De uitslag luidde als volgt:

Beginnelingen. 10 ronden van 1200 M. 17 deelnemers. Uitslag: 1. J. Loup, Vaals; 2. J. Halders, Vaals; 3. J. Lötz, Beek; 4. H. Hendrix, Beek; 5. J. Dingena, Maastricht; 6. L. v. Look, Treebeek.

Nieuwelingen. 25 ronden, 52 deelnemers. Uitslag: 1. Molle Oosterhout; 2. Jesmatka, Chevreomont; 3. A. Taokenberg, Heerlen; 4. J. de Troye, Hoensbroek; 5. Kortis, Wijnandsrade; 6. Lejeune, Maastricht; 7. J. Palm, Treebeek; 8. H. Kaermarzyk Heerlerheide.

Amateurs, 35 ronden, 20 deelnemers. De uitslag was: 1. L. Jacob, België, in 1 uur 9 min. 46 sec; 2. Fr. Mulders, Schaesberg; 3. E. Willems, Maastricht: 4. Kimmenade, Weert: 5. H. Steins, Maastricht; 6. H. Vossen, Heerlen; 7. E. Schoffelen. Hulsberg; Daarna volgden een groep renners, die allen gelijk werden geklasseerd als no. 8.

Profs en onafhankelijken. De uitslag was: 1. Lambet. België, tijd 2 uur 2 mïn. 57 sec: 2. M. Velraeds. Waubach; 3. C. Capelle. België: 4. P Reynders, Ginneken; 5. C. Brisen, België; 7. De Mook, Oosterhout; 8. Bliemers, Breda: 9. Kempener, Oirsbeek: 10. W. Gardier, België.

 

ETTEN.(1937.08.01)

Onder geweldige belangstelling — er waren naar schatting langs het parcours 50.000 toeschouwers — is Zondag voor de tweede maal de Ronde van Etten verreden. De organisatie was zoo goed, dat, ondanks dit groot aantal bezoekers alles in de beste orde verliep.

Reeds om elf uur loste burgemeester Hamilton het startschot voor de amateurs en nieuwelingen, die met niet minder dan 161 van meet gingen. Door het tempo, dat werd ingezet en vrijwel voortdurende werd onderhouden, werden de gelederen elke ronde flink gedund. Toch bleef het hoofdpeleton, waarvan zich een viertal koploopers hadden afgescheiden, nog altijd een veertig man sterk, terwijl daar achter nog enkele kleine groepen volgden. Het zijn vooral Demmenie uit Rotterdam, Anneese uit Amsterdam, v. Tichelt uit Zundert. Paul Joosen uit Breda en v, d. Heijden uit Wouw, die zich.hier roeren. Wel kunnen de twee eersten ten slotte het tempo niet houden en vallen terug in het hoofdpeleton, maar hun werk was goed. De uitslagen waren:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. P. Joosen, Breda, tijd 1 uur 34 min. 59 sec; 2. A. v. d. Heijden, Wouw; 3. A. v. Tichelt, Zundert; 4. J. Demmenie, Rotterdam; 5. H. Anneese, Amsterdam; 6. M. v. Geel, Roosendaal (eerste nieuweling); 7. Bas Hordijk, Rotterdam; 8. H. v. Beugen, IJmuiden; 9. J. Jansen, Amsterdam; 10. A. Nuijlen, Rotterdam.

De profs en onafhankelijken gingen in den namiddag met 73 van meet

van een traject van het dubbele der amateurs, nl. 120 km, zijnde 24 ronden. De eerste ronden blijft het tot uitlooppogingen bepaald. Een snel tempo wordt onderhouden tengevolge waarvan verscheidenen spoedig uit den strijd

raken. Na tien ronden komt er meer teekening in het veld. Een viertal renners, nl. Francken, uit Westmalle, Peek uit Gouda, Stuyts uit Hoogerheide, en H. Jansen uit Breda, gaan dan aan den kop met ruim

100 m voorsprong. Het overige veld is vrijwel in groepen verspreid en in totaal zijn nog een kleine veertig renners in den strijd.

Voortdurend vergrooten de uitloopers hun voorsprong en handhaven dien gedurende eenige ronden op ongeveer 40 seconten. Maar rust wordt hun niet gelaten door hun achtervolgers. Bij dezen rukt in een der laatste ronden de Belg De Groote zich los en gaat fel de uitloopers achterna. Hij brengt het bij

het ingaan der laatste ronde op 10 sec. achterstand op hen. En hoewel in deze ronde ook bij de koploopers, waarbij Peek en Stuyts zijn afgezakt, een felle strijd zich ontwikkelt in hoog tempo, weet de Belg hen te bereiken

en in den eindsprint nog de tweede plaats te bezetten. De uitslagen luiden:

Profs en Onafhankelijken: 1. Alb. Francken, Westmalle (B.), tijd 8 uur 14 min. 9 sec; 2. A. de Groote, Brasschaat (B.); 3. H. Jansen, Breda; 4. C. Valentijn, St. Willebrord; 5. A. Hellemans, Bleiswijk: 6. A. Theens, Princen- hage; 7. G. Peters, Eindhoven; 8. Piet v. Nek, Nieuwendam; 9. J. Saarloos, Rotterdam; 10. P. Kamp, Rotterdam;

 

EYSDEN.(1937.08.15)

FR. MATER WINT TE EYSDEN.

Een te Eysden gehouden 120 Km. wegwedstrijd is gewonnen door de Nederlander Fr. Mater. Tacken werd derde. De uitslag is:

Profs: 1. Fr. Mater, de 120 Km. in 3 uur; 2 Willot op 1 lengte; 3 Tacken, 4 Habran op 40 sec, 5 Syen, 6 A. Oninx, 7 L. Verschueren; 8 Torfs 9 Cornelis; 10. Rayen.

 

GELEEN.(1937.00.00)

Amateurs: 1. Cardier (Bel); 2. P. Rijnders; 3. Reiten (Bel):

 

GENDRINGEN.(1937.08.30)

DE RONDE VAN GENDRINGEN SCHITTEREND GESLAAGD. Dank zij de deugdelijke voorbereiding en organisatie vóór en tijdens den wedstrijd. Naar schatting woonden ruim 6000 sportliefhebber de weg-race bij. Fraai weer en een attractieve kermis-inzet. Goede propaganda voor het vreemdelingenverkeer.

De eerste „Ronde van Gendringen" is Zondag verreden en met voldoening mag geconstateerd worden, dat de geboorte van deze eersteling een buitengewoon voorspoedige is geweest. De wekenlange voorbereidingen van de Regelingscommissie, die onder aanvoering van haar voorzitter Burgemeester Beaumont, bergen werk heeft verzet en ettelijke vrije uurtjes heeft opgeofferd, zijn bekroond geworden met een ongekend succes. De vele moeite en zorgen zijn niet voor niets geweest, getuige het prachtige eindresultaat.

Niet alleen is de Ronde als „wedstrijd" prachtig verloopen, waarover straks meer, maar wat voor het voortbestaan der Ronde van nog veel meer belang is, ook de „organisatie" behaalde een eerste prijs. Daarvoor behoefde men slechts het oor te luisteren te leggen bij de renners, de juryleden, de pers en de talrijke bezoekers. Een prachtig parcours, schitterende wegen, zeer vele en mooie prijzen en premies, flinke deelname, uitstekende orde- en voorzorgsmaatregelen, deskundige wedstrijdleiding en last not least prachtig weer, al was dit laatste nu niet door toedoen der commissie, waren de beoordeelingen, die men in alle gesprekken kon opvangen. „De kleinste premies, die men hier uitreikt, zijn nog mooier als menige vijfde of zesde prijs, die men in vele andere wegwedstrijden kan winnen", was het oordeel van een der officials, die we spraken. Echter, al mag de Regelingscommissie het grootste aandeel in het succes met recht worden toegekend, mag ook niet vergeten worden het belangrijke aandeel, dat de A. S. C. „De Germaan" uit Amsterdam in het goede verloop van deze Ronde had. De jury en wedstrijdcommissie, welke voornamelijk door bestuursleden van deze vereeniging werden gevormd, hadden dikwijls door de felle strijd, die geleverd werd en door di groote deelname een moeilijke en verantwoordelijke taak. Niettemin werd geen wanklank vernomen en verliep alles in de puntjes. De leiding berustte hier bij de heeren H. W. Thijssing en M. Th. Leijssen, resp. voorzitter en secretaris van „De Germaan". Voorts moet nog genoemd worden het uitstekende werk van de marechaussee, politie en burgerwacht, die onder leiding van Opperwachtmeester Barendse, Chef-veldwachter Wiendels en Res.- Kapitein Bakker hun taak tactvol en voortreffelijk verrichtten. Ten slotte vermelden we nog de E. H. B. O. uit Amsterdam, die gelukkig geen ernstige gevallen kreeg te behandelen, d'e ordonnansen, controleurs en cassabcheerders, die allen eveneens met toewijding hun aandeel in het welslagen der Ronde ?aven. Komen we thans tot den wedstrijd zelve. Alvorens telkens door de verschillende groepen werd gestart, werden door den heer Thijssing, voorzitter-kamprechter, in het kort de bepalingen van het reglement gememoreerd en hield Burgemeester Reaumont een korte toespraak, waarin hij de deelnemers welkom heette en de renners opwekte tot het leveren van een fellen en sportleven strijd en het verrichten van goed propagandistisch werk voor de wielersport. Houdt de eer van Uw sport en Uw eigen eer hoog. Tevens uitte spr. den wensch, dat het parcours, de prijzen en de premies den renners zoo goed zouden bevallen, dat men hen allen het volgende jaar zou weerzien. In zijn eerste rede richtte, spr. nog een bijzonder woord van welkom aan de dames en heeren, die gevolg hadden gegeven aan de hun gezonden invitatie en aan de Eereleden, bestuursleden, enz. van „De Germaan". Tevens hield spr. een nabeschouwing over de totstandkomen der Ronde en dankte hij de vele schenkers van prijzen en premiën. Aangevangen w«rd met den wedstrijd voor nieuwelingen. Toen Burgemeester Beaumont het startschot loste, vertrokken 73 renners voor het afleggen van 8 ronden van 5 km. Hieronder bevinden zich Spier uit Gendringen, Wopereis en Boland uit Ulft en Beumer uit Etten. Hoewel ze aanvankelijk het tempo goed volhielden, konden zij het toch niet bolwerken op den duur en gaven zij successievelijk op. Veel sensatie gaf telkens het verrijden der premies, waarvan bij elke ronde er twee of drie werden beschikbaar gesteld. De uitslag van deze categorie luidt: Gestart 73 renners, pl.m. 50 aangekomen.

Nieuwelingen: 1. A. Bosma, Haarlem; (57 min. 47 Sec., gem. snelh. 42 km); 2. Jac. v. Vliet, Gouda; 3. C. v. d. Lee, Eindhoven; 4. F. Engel. Amsterdam; 5. L. J. Scatorje, Tegelen; 6. S. de Jong, Leiden; 7. J. R Vermey, Amsterdam; 8. G. Schipper, Breukelerveen; 9. J. v. d. Klei, Rotterdam; 10. D. J. v. d. Stroom, Assendelft; .11. J. v. Hekken, Amsterdam; 12. Th. Verhoeven, Utrecht. De winnaar Bosma reed pas zijn tweede wegwedstrijd en moest Zaterdag nog zijn licensie aanvragen om te kunnen deelnemen. Een prachtprestatie!

De rit voor de-Amateurs ging over 16 ronden van 5 km. Gestart 41 renners, 17 aangekomen. Hierbij reed mee G. Schulte uit Den Bosch, die op de wereldkampioenschappen in Kopenhagen meegeholpen heeft de Nederlandsche kleuren hoog te houden. Ook te Gendringen werd hij op prachtige wijze winnaar. Uitslag;

Amateurs: 1. G. Schutte, Den Bosch (I u. 54 m. 32 sec.); 2. P. Terpstra, Rotterdam; 3. N. Amerlaan,; Den Haag; 4. R. Bóterman. Amsterdam; 5. G. A. Gijsbers, Winterswijk; 6. H. Timmermans, Den Haag; 7. J. N. Oosterveen, Den Haag; 8. B. Gemonde, Arnhem; 9. J. Hofstede. Gouda; 10. A. Driessen, Voorburg; 11. H. v. Dam. Dordrecht; 12. K. v. Noort, Den Haag; 13. L. Bosbaan, Amsterdam.

De Profs reden eveneens 16 ronden. De kampioen van Nederland bleek verhinderd te zijn. Bij de deelnemers bevond zich wel Van Amsterdam uit Leidersdorp, één onzer vertegenwoordigers te Kopenhagen. Uitslag: Gestart 45 renners, aangekomen 19 renners.

Profs en Onafhankelijken: 1. A. Hellemons, Bleiswijk (1u. 51 min. 41 sec.); 2. A. Overweel, Rotterdam; 3. J. Gommers, Dongen; 4. C. Henning, Hoogerheide; 5. N. Tacken, Blerik; 6. Th. Peek, Gouda; 7. H. Schieveen, Apeldoorn; 8. J. v. d. Stel, Apeldoorn; 9. Van Amsterdam, Leidersdorp; 10: L. de Beer; 11. C. v. d. Star, Den Haag; 12. F. Mater, Blerik. Dat Van Amsterdam niet in de hoofdprijzen viel, vond zijn oorzaak in het feit, dat hij niet op de hoogte was met het feit, dat de rit tot 16 ronden was teruggebracht, in verband met dentijd. Hij reed tijdens de bekendmaking daarvan juist een eererondje met een hem door het comité aangeboden krans. Hij rekende nog op 20 km., toen de rit reeds uit was.

 

GENNEP.(1937.06.29)

Onder groote belangstelling werd de ronde van Gennep verreden, welke den volgenden uitslag gaf:

Nieuwelingen: 1. G. v. d. Lee, Eindhoven; 2. E. v.d. Dungen, Valkenswaard; 3. M. Jansen, Eindhoven; 4. G. Prevoo, Amsterdam; 5. P. Kors, Amsterdam. Bij de amateurs werd prachtig gereden. De eindstrijd ging tusschen Hofman, Boerman, Boermond. Demmenie, Schulte en Banken. Het resultaat was:

Amateurs: 1. Banken, Übaeh over Worms; 2. Demmenie, Eotterdam; 3. Schulte, Amsterdam; 4. Hofman, Roermond; 5. Vethaak, Viaardingen; 6. v. Meeteren, Giesendam; 7. Vroomen, Heerlen; 8. J. Gerrits, Nijmegen; 9. G. te Loo, Heerlen; 10. O. Moeke, Weesperkarspel.

 

GOUDA.(1937.07.25)

Overwinning voor Schulte.

Bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan der Goudsche rennersclub „Excelsior", is Zaterdagmiddag een „Ronde van Gouda" verreden

De uitslagen luiden:

Nieuwelingen (40 K.M.) 1 M. J. Jansen, Eindhoven, 2 J. van Vliet Gouda, 3 H. v d. Vliet Vught, 4 C. de Groot, Leiden, 5 D. Steine, Rotterdam, 6 Arensbergen, Gennep. De tijd van Jansen was 1 uur 9 min.

Amateurs en onafhankelijken (60 K.M.): 1 G. Schulte, 's Bosch, 1 uur. 40 min., op 1000 meter 2 P. Jooren, Breda; 3 J. Hofstede Gouda, 4 Overweel, Middelharnis, 5 G. Bakx, Bergen op Zoom, 6 H. Verheuer, Rotterdam, 7 H. Anneese, Amsterdam, allen in 1 min. 41 5/10 min.

 

GULPEN.(1937.05.23)

Bij prachtig weer werd Zaterdag de ronde van Gulpen verreden. Het vrij moeilijke parcours dat 214 Km lang was bestond ten deele uit grintwegen

en een zwaar stuk weiland

Verschillende renners lieten ondanks een contract verstek gaan. Tegen deze wegblijvers zal een klacht bij de sportcommissie van de N W .U worden  ingediend.

Bij de profs zegevierde Van Amsterdam, bij de amateurs bleek Stuyts de snelste.

Om ruim 12 uur vond het vertrek plaats van een groepje nieuwelingen ten getale van 34 man die een afstand van 31 Km of 14 ronden moesten

Afleggen. Tengevolge van enkele valpartijen geraakten sommige deelnemers uit den strijd, maar de eindsprint werd toch door een flinke groep ingezet. Jansen Eindhoven behaalde de overwinning  ½  lengte voor van Dungen uit Valkenswaard.

Nieuwelingen 37 ½  Km:  1 M J Jansen Eindhoven tijd 1 uur 6 min 30 sec; 2. van Dungen Valkenswaard; 3. H Essers Valkenburg; 4. van Bohemen Amsterdam; 5. W Beuts Breda; 6. G Saes Weert; 7. van Brakel Arnhem; 8. T Verhoeven Utrecht.

Om ruim 2 uur startten de amateurs. Zij moesten 24 ronden of 60 Km afleggen. Sommige deelnemers waren niet opgekomen, maar toch was de

groep nog 35 man sterk. Schulte Amsterdam nam spoedig de leiding en in gezelschap van Banke liep hy meer en meer uit. De voorsprong bedroeg in de

tiende ronde bijna een minuut een ronde later zelfs al meer dan een minuut op van Loo uit Gulpen, die zich van de volggroep had losgemaakt. Tot de

achterblijvers behoorde ook Demmenie terwijl Vethaak al in de eerste helft opgaf. Toen nog vier ronden verreden moesten worden kwam Schulte alleen voorbij de tribune. Hij had Banke van zich afgeschud. Een ronde later had hij de hoofdgroep te pakken en was dus een ronde op het peleton uitgeloopen terwijl Banke 50 seconden later volgde.

Deze zakte nog wat af zoodat het eindresultaat was na een felle eindsprint der hoofdgroep.

Amateurs: 1. G Schulte Amsterdam 60 Km in 1 u 46 min; 2. J Banke Waubach 1 min 30 sec achterstand; 3. H van Loo Gulpen 4 min; 4. J Demenie Rotterdam; 5. Ch Hofman Roermond (lekke band); 6. Dael Venlo; 7. H de Hoog Amsterdam; 8. J Joosten Breda; 9. W Plumen Kerkrade; 10. J Jansen Amsterdam;

Bij de profs en onafhankelijken startten 39 renners. Aanstonds namen de Belgen Dictus en Duerlo de leiding, maar C Valentyn en J Lambrigs namen deze na eenige ronden over en bereikten aldus de Tel. ’n voorsprong van 15 s op C en M Heeren.

Vervolgens ging v Amsterdam naar voren en daar de neiging tot achter- volging niet groot bleek won hij meer en meer terrein. Maar zeven ronden voor het einde kwam Middelkamp uit de achterhoede met een mooie demarrage naar voren die slechts door C Valentijn beantwoord werd. Direct daarop volgden H Jansen M Heeren, Stuyts, van der Baan en de Belg Reins. Gommans gaf op. Twee ronden voor het einde bedroeg nl de voorsprong

sprong van van Amsterdam nog maar 33 sec en achter hem zaten Heeren Seyen en Duerlo. Toch zou van Amsterdam de ronde van Gulpen winnen.

Toen hij onder gejubel de eindstreep passeerde bedroeg zijn voorsprong nog 20 sec Het eindresultaat luidde:

Profs en onafhankelijken: 1 A van Amsterdam tijd 2 uur 50 min; 2. Dictus 20 sec; 3. Reins; 4. Duerlo alle drie Belgen; 5. G v d Ruit Capelle a d IJssel; 6. H Seyen Maastricht; 7. Schillemans Belgie; 8. J v d Baan Tegelen. 9. A Stuyts Hoogerheide; 10. C Valentijn St Willebrord;

 

HAARLEM.(1937.06.21)

SCHULTE EN SAARLOOS WINNEN DE RONDE VAN HAARLEM

Zeer grote belangstelling

Onder auspiciën van de stichting „Haarlems bloei" werden onder technische leiding van de H. S. V. „De Kampioen" werd Zaterdagmiddag bovengenoemd criterium verreden. De belangstelling was zeer groot terwijl de regeling en ordemaatregelen uitstekend waren. De uitslagen luidden:

Amateurs 40 km.: 1. G. Schulte (Amsterdam) tijd 59 min. 39 sec; 2. L. Demmenie (R'dam); 3. P. Joosen; 4. C. Best (Haarlem); 5. H. Anneese; 6. G. Vis. 7. M. van Gelder; 8. J. Groot; 9. J. Jansen; 10. W. van Meeteren; 11. T. Pijnenburg. 12. P. Terpstra.

Profs en onafhankelijken: 80 km.: 1. J. Saarloos (R'dam) tijd 2 uur 47 sec; 2. C. Valentijn (St. Willebrord); 3. Overweel (R'daml; 4. A. Van Amsterdam (Leiderdorp); 5. P. van Nek (Nieuwendam); 6. C. Bronger (Rozendaal); 7. Teuns (Princenhage); 8. A. van Es; 9. G. van der Star; 10. R. Riethoven; 11. Mosterd; 12. J. van Rossum; 13 M. Valentijn; 14. N. van Gageldonk.

 

HOENSBROEK.(1937.05.30)

Van Amsterdam van de „Magneetploeg” wint bij de profs. - De Belg Dictus op de tweede plaats. - Goede Limburgsche prestaties. - Willy Vroomen werd vijfde.

De ronde van Hoensbroek werd voor wat de belangstelling betreft, dit jaar niet de meest succesvolle. De werkdiensten op Zaterdag op de Mijnen hebben het wakkere organisatie-comité heel wat parten gespeeld. Er waren hoogstens, naar onze schatting, zesduizend menschen, terwijl Hoensbroek het vorig jaar een record haalde met een bezoek van twintigduizend wielerenthousiasten. Dat was jammer, want Hoensbroek bood ook dit jaar weer een van de beste wegwedstrijden, die men in Limburg kan te zien krijgen. Werd het dus financieel dit keer niet een succes als men veilig had mogen verwachten, sportief was het zeker een aantrekkelijke gebeurtenis.

Er heerschte heel den middag langs het parcours een aardigs stemming, al was de zon dit keer dn ook zoo heet, dat er zelfs een keer het Roode Kruis moest aan te pas komen, om een renner te verzorgen, die zonnesteek had opgeloopen.

Er heerschte heel den middag langs het parcours een aardigs stemming, al was de zon dit keer dan ook zoo heet, dat er zelfs een keer het Roode Kruis moest aan te pas komen, om een renner te verzorgen, die zonnesteek had opgeloopen.

DE NIEUWELINGEN.

Een 40-al nieuwelingen bonden den strijd aan, om 28 K.M. in de brandende zon te trappen. Met een flink tempo, doch zonder bijzonder e aanvallen snorren zij ronde na ronde voorbij, steeds in een groot peleton blijvende. Bij deze categorie gebeurt ’t ook zelden, dat uitloopers op den voorgrond treden,

hetgeen komt, omdat de afstand te kort is. Bij het ingaan van de laatste ronde zitten nog 23 man als een bijenzwerm bij elkaar, zoo dat de sprint, waarvoor hier op den breeden en rechten weg een pracht gelegenheid

bestaat. Over een breed front, stormen de renners naar de eindstreep, schouder an schouder, waarbij Janssen uit Eindhoven met gering verschil beslag legt op den eersten prijs . Totaal uitslag:

Nieuwelingen: 1. M. J. Janssen Eindhoven in 44 min. 7 2/5 sec.; 2. P. v. d. Dungen Valkenswaard; 3 v. d. Lee Eindhoven; 4 Essers Valkenburg; 5 Eckelmans; 6 Comelissen; 7 Verhoeven; 8 Janssen Jos.; 9 v. Wunnik; 10 v. d. Burg; 11 Emans.

DE AMATEUS.

Een mooie groep vormt altijd de categorie Amateurs. Ten getale van 43 vertrekken zij onder aanvoering van Banken, Demmenie en Smits, een trio waarin waarschijnlijk de overwinnaar gezocht zal moeten worden.

Gezien de talrijke premies, die de prijzen evenaren, zijn de spurten telkens zeer fel. Na enkele ronden is P. Smits steeds in het voor-peleton en snoept menig premie weg, vooral op wijn heeft hij het gemunt.

Op de helft van den koers laat Sichtermann het steken. De clown van den troep, Rob Souren heeft zoo hard geremd, dat hij eveneens moet staken, wegen remdefect. Voor den Notaris Beckers-prijs, die verreden wordt in drie sprinten wordt hard gevochten.

Den eersten sprint wint v. Loo Gulpen; 2 Bot, 3 Raay en 4 Demmenie.

Tweede sprint: 1 P. Smits, 2 Theuns, 3 v. Loo, 4 Plyum.

Als nog vier ronden te rijden zijn, liggen vijf renners w.o. Banken 40 a 50 M. voor. Op dat moment zien wij P. Smits zich los werken om blijkbaar achter de wegloopers aan te gaan. In een oogwenk trekt Piet de geheele groep weer bij elkaar. Den laatsten sprint voor den Notaris Beckers-beker wint v. Tichelt, doch aangezien v. Loo 2e was en de meeste punten behaalde, wordt hij winnaar van genoemden prijs. 2e was P. Smits met 7 punten.

Bij het ingaan van de laatste ronde, ligt v. Tichelt 12 sec. voor, doch Smits, die het peleton leidt, trapt geweldig aan. Toch rekenen de anderen buiten den waard, want v. Tichelt zet er nog een schepje op en hoe Smits zich ook weert, de Brabander geeft niet thuis. Met denzelfden voorsprong, n.l.

12 sec. wint v. Tichelt dezen wedstrijd. Totaal uitslag:

Amateurs: 1. A. v. Trichelt Zundert 1 uur 25 min. 10 sec.; 2 P Smits Tegelen; 3 Demmenie Rotterdam, 4 Baetsen Hoensbroek; 5 Ch. Hofman

Roermond; 6 J. Theunis Princerihage; 7 V. Gemonden; 8 A. Janssen; 9 Banken; 10 S Vroomen; 11 de Silva; 12 een groep van 10 renners.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN.

De tijd, die aan den start van de profs, vooraf ging, werd door den heer burgemees-ter van Hoensbroek benut, om de renners toe te spreken. Vooral hekelde dhr. Martin het gedag van Pijnenburg, die Donderdag 27 Mei nog eigenmondig verklaarde, te zullen starten en thans niet aanwezig was. Tijdens den koers kwam een expres-schrijven van Pijnenburg binnen, met de mededeeling, dat hij wegens verwondingen niet kon starten, hetgeen

door een dokters-advies werd gestaafd.

Andere renners verklaarden echter, dat hij niet kon komen, omdat hij Zondag in Parijs moet starten. De Pijnenburg's verontschuldiging door ziek- wordt schouderophalend aanvaard.

De Belgen, die ten getale van 16 aanwezig waren, hebben te verstaan gegeven, dat zij met de „Magneet-ploeg" zouden afrekenen. Deze ploeg een doorn in hun oog, omdat thans tegen hun combinatie een sterke Nederlandsche combinatie is geplaatst. De Belgen combineerden stiekum zonder dat dit alle de „Magneet" rijdt en geen v.d. Ruit, sterk opviel, doch de Magneet-ploeg gaat openlijk, dus met vooropgezette combine den strijd aan. Een der renners verklaarde ons, Bras of v. Nek, met andere woorden dus,

dat het er om gaat, dat de Magneettrui het eerst over de eindstreep moet gaan, hetzelfde deze openlijke te begrijpen, dat tegen combine de Belgen hardnekkig zullen gaan vechten  Daarnaast staat een leger Nederlanders die niet in combineverband rijden zoodat den strijd over 3 velden verdeeld kan worden. Groepen-verband levert o.i. den meest spannenden strijd op.

94 RENNERS VERTREKKEN.

Over de eerste helft van den tour valt niet veel te vermelden, alleen veel lekke

banden tengevolge waarvan de troep iedere ronde wordt gedund. Het valt ons op, dat de Limburgsche renners steeds meer de bewakingshouding aan nemen en niet meer zooals vroeger, zooveel demareeren. De Magneetmannen liggen spoedig verdeeld over het geheele veld en opmerkelijk is het, dat geen renner kan wegkomen, zonder dat een Magneettrui aan de wielen zit. Vooral is dit het geval, wanneer een Belg weg gaat. Wij zien Reijns en Duerloo demareeren. Duerloo ziet kans los te komen, terwijl Reijns het peloton afstopt. De Nederlanders Nuyten, Buuron en Stuyts die even te voren even weg waren worden door Durloo achterhaald en deze 4 werken hard om hun

voorsprong te vergrooten. Buuron komt te vallen door remdefect, blijven nog 3 man over. Enkele ronden daarna — zij liggen inmiddels 1/2 minuut voor — verlaat Stuyts het trio en zetten Duerloo en Nuyten alleen door

HET OFFENSIEF DER „MAGNEETPLOEG”.

Wij hadden al enkele ronden gemerkt, dat de Magneetjongens begonnen te werken maar blijkbaar kostte het veel moeite om hun tactiek te voltooien. Meerdere Magneettruien kwamen naar voren, doch ook de andere Belgen waren op hun hoede en deze laatste demareeren zoo sterk, dat zij zelfs met 4 man het peleton verlieten zonder Magneet.  Er zijn thans nog 10 ronden te rijden is de kentering in zicht.

VAN AMSTERDAM

Werkt zich naar voren en alleen begint hij den stryd op te nemen tegen de wegloopers. Zijn collega's beheerschen het peleton en zoo heeft van Amsterdam vrij spel, om met Duerloo en Nuyten af te rekenen.Geen bruut geweld, maar met een lachend gezicht rijdt hij een stabiel tempo, een moordend tempo, dat respect afdwingt en het publiek in een geweldig spanning brengt. Overweel en Loncke trachten hem in te halen, doch v. Amsterdams tempo is niet te benaderen. De Belgen weren zich dapper, doch de collega's van v. Amsterdam regeeren mee en laten geen meter meer verloren gaan. Als er nog 4 ronden te rijden zijn heeft v. Amsterdam de vluchtelingen te pakken en benut hij een ronde om een beetje krachten te verzamelen. Als hy het op den sprint laat komen, zal Duerloo hem kloppen maar dat weet ook v. Amsterdam zelf.

Hij stopt het trio een oogenblik en wacht op hulp, die spoedig komt opdagen, nauwelijks zijn 2 Magneetmannen bijgeloopen, of zij stellen zich op kop om v. Amsterdam, den sterksten tempo-rijder gelegenheid te geven Twee ronden voor einde komt hij alleen met 50 M. voorsprong de finish voorbij. Uit aller

keel hoort men zuchten „zou hij dat kunnen volhouden". De overige Magneeters loodsen de groep van 14 man naar het hoofdpeleton alwaar zich thans alle renners gaan voorbereiden op den eindsprint. Van Amsterdam vernselt zijn tempo nog. Duizende koppen turen naar de bocht voor de finish

of v. Amsterdam nog alleen is, doch het geweldig gejoel van de menschen be- wijst al spoedig dat hij zich heeft gehandhaafd. 50 a 60 Meter achter hem een wolk van stof een stormende groep van 40 renners, maar van Amsterdam brengt de Magneet naar de overwinning onder een donderend

applaus van het publiek. De totaal uitslag:

Profs en Onafhankelijken: 1. v. Amsterdam 2 uur 20 min. 42 sec. op 40 Meter. 2. Dictus (B.) 3. De Rijck (B.) 4. Duerloo (B.) 5. W. Vroomen, Heerlen. 6. v. Geinderen. 7. Savelberg, Heerlen 8. Leemans (B.) 9. v. d. Baan, Venlo. 10. Clignet, Schaesberg. 11. te Loo, Heerlen. 12. Valenten Jr. 13. Mater, Venlo. 14. Loncke (B.) 15. Braspenning. 16. Heijenrath, Lemiers. 17. Schillemans (B.) 18. Lambrichts Bunde. 19. Heeren. 20. v. Hassel (B.) De overige 25 renners aansluitend op de prijswinnaars.

 

HOOGERHEIDE.(1937.09.21)

FRAAIE ZEGE VAN SCHULTE. Sterkste prof te Hoogerheide.

De gisteren verreden Ronde van Hoogerheide voor professionals is een zege voor Schulte geworden.

Met 1 -min. 18 sec. voorsprong won de Amsterdammer de 126 K.M., een zege als de talrijke in zijn amateur jaren; alle keien van het Nederlandsche wegrennersleger dwong hij tot knielen in een laatste vlucht, een bravourvlucht over 35 K.M.: „Ik alleen ben sterker dan de ganspche troep".

De uitslag was: 1 Schulte, 126 K.M. in 3 uur 14 mn:.. 34 sec; op 1 min. 18 sec.; 2 Gijzen, 3 Vethaak, 4 Hellemons, 5 Slaarts; op 4 min. 5 sec,: 6 Van Amsterdam, 7 Stuits, 8 P. van Nek, 9 Motké; op 7 min. 45 sec: 9 B. Franken; op 8 min. 20 sec: 10 Van Ginderen, 11 Reuten; op 8 min. 25 sec: 12 Gommers, 13 Mart. Heeren; op 8 min. 30 sec.: 14 Van Overweel, 15 Joh. Beeren; op 9 min. 40 sec: 16 De Groote (eerste Belg); op 9 min 45 sec: 17 Nuyten; op 10 min. 15 sec: 18 Kuiper; op 11 min. 30 sec: 19 Bronger.

 

HUIZEN.(1937.00.00)

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit van de Ruit; 2. Frans Dictus (Bel); 3. John Braspennincx;

 

HULST.(1937.00.00)

Profs en Onafhankelijken: 1. Frans Pauwels; 2. N. van Rommelaere (Bel); 3. G. Vrijdags (Bel);

 

ILPENDAM.(1937.07.06)

FRAAIE OVERWINNING VAN MOTKE.

Zaterdag werd voor den tweeden keer de groote wielerwedstrijd, de ronde van Ilpenam, verreden, georganiseerd door de Amsterdamsche Sportvereeniging Germania.

De gedetailleerde uitslag luidt als volgt: 1. L. Motké, Utrecht, 3 u. 37 min. 8 sec; 2. L. de Beer, Amsterdam, 3. H. Anneese, Amsterdam, 4. F. Vethaak, Vlaardingen; 5 R Kroese, Amsterdam; 6. Joop Hiddes, Amsterdam; 7. H. de Hoog Alkmaar; 8 J. Westbroek, Utrecht; 9. J. Houtzeel, Amsterdam; 10. J. Riethoven, Leiden; 11. W. Severijnen, Gouda; 12. R. Riethoven, Leiden; 13 J. de Boer, Amsterdam; Er waren 74 renners  gestart , waarvan slecht de 13 prijswinnaars den kiers volbrachten. G. Schulte gaf reeds in de zesde ronde op.

Bij de nieuwelingen startten zestig renners. De uitslag van dezen wedstrijd luidt: 1. J. Lodewijks, Rotterdam, 2 u 1 min. 3 sec; 2. P. Kors, Amsterdam; 3 A. Rosmer, Alkmaar; 4. C. van Lee, Eindhoven; 5 G. Blauw, Zaandam; 6 E. Emans, Amsterdam; 7 J. Meetelen,Amstelveen; 8. M. van 't Schip, Amster- dam; 9 A. Spanjer, Rotterdam, 10 G. Greuter Purmerend, 11. H. Demmers, Purmerend; 12. A. Lodewijks, Leiden.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1937.06.12)

WIELRENNEN DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DEN WEG Braspenninx Jr. winnaar Zwaar parcours te Valkenburg

Bij de wedstrijden om het nationale kampioenschap op den weg is wel duidelijk bewezen, dat het circuit van Valkenburg voldoet aan de hoogste eischen welke aan degelijk soort wedstrijden gesteld mogen worden, sterke hellingen en dalingen, het zwaarste van de renners wordt gevraagd. Alleen voor de geboren wegrenners wareniIn dezen wedstrijd de titels te verdienen en dat het ten slotte bij de prots Braspennlnx Jr. is geworden zal niemand verwonderen, als men de vorige prestatie van dezen renner in aanmerking neemt.

Het is voor de renners een uitermate zware wedstrijd geworden. Van de ongeveer 150 professienals, onafhankelijker, en amateurs, die deel genomen hebben, heeft slechts een vijftiental den wedstrijd uitgereden. Onder diegenen, die uitvielen, bevonden zich prominente renners als Van der Ruit, Van Schijndel, Reynen, Valentijn Jr.. Piet van Nek, Van Amsterdam, Gommans, Gijzen, die allen in den loop van de koers van het tooneel verdwenen, hetzij door kettingpech, bandendefect of andere oorzaken. In de laatste kilometers moesten ook Anton van Schijndel, Middelkamp en G. Valentijn den strijd staken.

De organisatie van deze nationale kampioenschappen was in handen van de vereeniging  “Valkenburgs Belang", welke vereeniging alle eer hiermede heeft ingelegd. Zij had de medewerking verkregen van de besturen der gemeenten, waardoor het circuit gelegd was en mede van den Provincialen Waterstaat van Limburg, die er in toestemde, dat het circuit werd afgestoten gedurende de race. Een groot aantal rijksveldwachters en manschappen van de Kon. marechaussee zorgden voor de goede orde lang, den weg. De regeling was zoodanig, dat men met een gerust hart de wereldkampioenschappen weg volgend jaar op dit circuit zal kunnen organiseeren. Om 2 uur werd aan ongeveer 150 renners het vertreksein gegeven over een afstand van 183.016 km. De koers had aanvankelijk een weinig opwindend karakter. In de eerste ronde bepaalden de renners zich tot het verkennen van het terrein, waarbij als voornaamste bijzonderheid het uitvallen van Valenlijn Sr. viel te vermelden. Meerdere slachtoffers zouden op hem volgen.

Na eenige ronden hadden zich in de verschillende groepen schermutselingen voorgedaan, waarbij slachtoffers vielen. O.s werd Van Amsterdam door een vrij ernstigen val genoodzaakt op te geven.

Na 140 km werden de leiders Stuyts en Verveer ingeloopen door een peleton, dat aangevoerd werd door Brongers, Braspenninx, Middelkamp en Van Schendel. Nadat Stuyts opgegeven had, waagde Brongers zijn kans en wist gedurende 20 km een voorsprong te nemen, terwijl Intusschen het peleton gedund was tot een vijftiental renners. Brongers wist zijn voorsprong niet te behouden, werd door de anderen ingeloopen, waarin nog zaten Overweel, Seyen. Braspenninx, Middelkamp, Verveer, Kees Valentijn, Theuns en Saarloos. Na ongeveer 150 km rijden werd Brongers door het peleton ingeloopen. Brongers viel toen ook als slachtoffer van bandenpech uit. Anton van Schendel had intusschen ook den strijd gestaakt en in de laatste kilometers werd ook Valentijn door kettingdefect uitgeschakeld.

In de beslissende sprint klopte Braspenninx Verveer. De uitslag werd als volgt:

1. J. Braspenninx (Pincenhagen) 5 uur 31 min. 37 sec, kampioen van Nederland en kampioen der professionals: 2. Verveer (Lokeren B) op twee lengten; 3. Theuns 9 uur 32 min. 36 sec. kampioen der onafhankelijken; 4. H. Seyen (Maastricht): 3. Saarloos (Rotterdam); 6. Overweel (Middelharnis).

Eerste der amateurs werd H. de Hoog (Amsterdam) en daarmede kampioen van Nederland in den tijd van 5 uur 41 min. 52 sec; 2. Heeren (Breda); 3. Banken (Ubach o/Worms).

Kampioen van de veteranen werd Braspenninx (Princennage) over een afstand van 60.672 km In 1 uur 40 min. 10 sec: 2. J. J. Willemsen (Nuth) 1 uur 44 min. 2» sec; 3. Koppen (Amsterdam).

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.HOOGERHEIDE.(1937.09.20)

In den middag werd gisteren op het circuit " van Hoogerheide in een stroomenden regen het kampioenschap N.W.U. op den weg voor nieuwelingen en beginnelingen verreden over een afstand van 5 maal 13,5 K.M. Ondanks het zeer slechte weer verschenen toch nog 43 renners aan den start, waar van er 34 de eerste ronde overleefden, welk getal na twee ronden was teruggebracht tot 20. Dezen, op een enkele uitzondering na, streden dapper tegen weg en weer tot het einde in een zeer goed tempo. Bijna allen reden alleen. Zoo werd van het bepg'in af getrokken. Het maakte den strijd voor hen niet gemakkelijker. De uitslag werd:

Nieuwelingen: 1. E. J. L. Donze Gent, met een tijd van 2 uur 4 min. 58 sec; 2 F. Zoons, Den Helder; 3 J. Saes, Heerlen; 4. H. H. Koelemij, Haarlem; 5 J. Jansen Valkenspwaard; 6 B. Schellipngerhout, Zaandam; 7 J. v. v. d. Bussche Roterdam; 8. J. v. Gleis Rotterdam, 9 J. Berghegge Roosendaal.

 

KERKRADE.(1937.07.19)

DE ACHT VAN KERKRADE. Haansbergen derde bij de nieuwelingen.

De kampioen der onafhankelijken J. Theuns heeft in de „Acht van Kerkrade" in de categorie der profs en onafhankelijken een fraaie zege weten te behalen. Bij de amateurs won Demmenie, bij de nieuwelingen de Amsterdammer Kors. Theuns legde den afstand van 120 Km. af in 3 uur 35 sec. Tweede werd de Belg A. Loncke op 23 sec; 3 Loopmans (België); 4 v. Amsterdam 5 Seyen (Maastricht); 6 J. Bras penninx; 7 v. Genderen (Eindhoven) 8 Lambrichts (Bunde). Daarna volgden Kyewski (D.), C. Valentijn Willebrord, 11 Peck, Gouda; 12 W. Vroomen, Heerlen; 13 A. Vaessen Echt, 14 Schillemans (B.) en 15 Overweel, R'dam.

De 55 amateurs hadden 60 Km. (20 ronden) af te leggen. De eindsprint heeft Schulte geen succes gebracht. Hierbij deed zich nog een incident voor, tengevolge waarvan Schulte gediskwalificeerd werd. Vóór de eindstreep gaf hij Demmenie een flinken duw, waardoor deze als eerste met handbreedte verschil vóór Chr. Hofman, Roermond, over de, finish vloog. Derde was Anneese, Amsterdam; 4 S. Vroomen, Heerlen; 5 Baetsen, Hoensbroek; 6 Jansen, Adam; 7 Beckers (B.); 8. T. Pijnenburg Tilburg; 9 De Silva, Heerlen; 10 Ploum Kerkrade, en 11 De Hoog (kamp. amat.), die bandenpech had gekregen. De uitslag der nieuwelingen was: 1 Korskenberg, Heerlen; in 46 min. 36 15 sec; 2 Tak- Buets, Terwinselen; 3. Haansbergen, Tilburg; 4. Amsterdam, 5 v. d. Heyden, Heerlen; 6 v. d. Lee, Eindhoven; 7 Saes, Weert; 8. Schattorjé, Tegelen; 9 v. Wunnink, Utrecht en als 10e Ceelen, Oss.

 

KRUININGEN.(1937.00.00)

Zaterdagmiddag werd de ronde van Kruiningen verreden: vooraf werd een wedstrijd gehouden voor veteranen over een afstand van 17,5 km.

Veteranen: 1. Johs. Meyer; 2. J. Krombeen Lz; 3. C. de Bel; 4. E. Westveer; 5. J.C. Blok; 6.L. Meyer; 7. A. Paauwe; 8. A. Duindam;

De wegwedstrijd voor de amateurs en nieuwelingen liep over een afstand van plm. 85 km, die werden afgelegd in 2 uur en 25 minuten.

In de 6e en 7e ronde wist de Groot uit Alkmaar een voorsprong te behalen van ongeveer 50 meter. Na de 8e ronde was die voorsprong te niet gedaan en de Beer uit Amsterdam was nu bij het ingaan van de 9e ongeveer 300 m op het hoofdpeleton voor. Deze renner wist zijn voorsprong tot het einde toe te vergrooten, zoodat hij 2 1/2 minuut voor de anderen binnen kwam. De uitslag was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. J. de Beer, Amsterdam; 2. J. de Groot, Alkmaar; 3. C. van Gent, Merxem; 4. A. v.d. Heijden, Wouw; 5. C. van de Voorde, Clinge; 6. J.N. Lodewijks, Rotterdam; 7. J. Doons, Neuzen; 8. D. Freizer, Ter Hole; 9. A.J. Rijvers, Rijsbergen; 10. J. van Nieuwenhuyzen, Kruiningen; 11. A. Kloosterman, Biezelinge; 12. P.J. Maas, Roosendaal; 13. A. Bookelaar, Roosendaal; 14. J. Traas, Rilland; 15. Schot, Bergen op Zoom; 16. L.C. Kolle, Yerseke; 17. F. Zoons, Den Helder;

 

MAASTRICHT.(1937.04.25)

VIJFENDERTIGHONDERD TOESCHOUWERS BIJ DE RONDE VAN MAASTRICHT.

C. Capelle (B.) de eerste prof. -Willems Maastricht en Jacob Louis (B.) deelen den lsten en 2den amateursprijs. - Palen Heerlen de beste nieuweling. - Laenen Weert blinkt uit bij de jeugd

Den eersten ronde van het wielerseioen 1937 is zonloos en regenloos verloopen. Rond het traject stonden plm, 3500 toeschouwers met opgeslagen jaskraag en de handen diep in den zak de prestaties van de renners gade te slaan. Evenwel ook honderden stonden buiten de afsluiting op een astand te kijken. Deze personen werden door de marechaussee te paard op een afstand gehouden.

Opvallend waren de talrijke en prachtige premies voor de renners. In iedere ronde was wat te verdienen, waardoor wij menige vinnige sprint te zien kregen. Over het algemeen is er zeer hard gereden, waardoor ontvluchtingen meestal in de kiem werden gesmoord.

Het gehalte der renners is bij den N. W. B. er heusch niet minder op gewor- den sedert het vorige jaar. Vooral bij de amateurs en profs, zitten zeer goede krachten.

DE BEGINNELINGEN

Een groep van 25 jeugdige renners, waarbij vooral de kleine Mennen (12 jaar) opviel.

Hij was tegen de 3 en 4 jaar oudere broeders niet opgewassen, doch dit ventje hield moedig vol.

Als de groep voorbij de tribune kwam, stormden zij, premie of geen premie, als wilden over de eindstreep.

In de laatste ronde of liever in de laatste 100 M. komt Laenen Weert met, een prachtsprint het eerst over de streep gevolgd door zijn stadgenoot Bera.

Beginnenlingen: 1 Laenen A. Weert (14 K.M.) 25 min. 9 3/5 sec 2 Bera Weert, 3. J. Halders. Vaals, 4. Dingena Maastricht. 5.  v. Look Hoensbroek, 6. J. Lot-, Beek, 7 Tilly, Maastricht en 8 Hendriks

NIEUWELINGEN

Deze categorie had vanaf den beginne een zeer snel tempo. Zij reden gemiddeld 37 K.M. tegenover de amateurs maar 36 K.M., terwijl de prof. 37.6 K.M. reden.

Dit kwam natuurlijk vanwege de groote concurrentie. Beelen uit Bunde verrichte zeer veel trekwerk. Opvallend is het dat Schoffelen en Palen steeds in het voorplan liggen, doch schuw zijn om trekpaard te spelen.

Bij het ingaan van de laatste ronde liggen 18 renners bij elkaar. Pas in de laatste 100 M. zet Palm zijn formidable sprint in om het eerst over de eindstreep te gaan. Schoffelen zien wij 100 M. voor de eindstreep worstelen

om uit de groep te komen, doch hij moet te ver naar rechts buigen om zijn voorman te passeeren. Dit moment was te kort om tegen Palm te kampen. Slimmer was Jesmiatka en Beelen, die het wieltje pakte van Palmen en daardoor een goede plaats bezette.

Nieuwelingen: 1. J. Palmen Heerlen (tijd 34m. 19 1/5 sec.) 2 Jesmiatka Kerkrade. 3 Beelen Budel, 4 Schoffelen Hulsberg, 5 Frantzen Terwinselen, 6 Wehring Maastricht. 7 Erkens Maastricht, 8 L. Lejeune Maastricht, 9 E. Smeets Rothem en 10 L. Keulen Vroenhoven.

DE AMATEURS

De amateurs (19 in getal) hebben prachtigen strijd geleverd. De geheele koers werd geregeerd en aangevoerd door Willems. die als  ware vanaf den beginne, speelde met de anderen. Van de 25 ronden passeerde hij 13 maal als eerste de finish, hetgeen hem aardig premies bezorgde.

Een pracht prestatie leverde ook Steijns uit Maastricht, die doorlekken band ver achter geraakte en moedig alleen doorzette om tenslotte weer op het peleton te komen. Ook de Belg Jacob Louis was op een gegeven,moment

400 M. achter en ook hij wist in enkele ronden tijds weer op de groep te komen. Bij het ingaan van de laatste ronde ligt C. de Wit ongeveer 40 M. los gevolgd door Willems, Jacob enz. In deze laatste ronde schijnen onsportieve dingen te zijn gebéurd.

Zoo zou de Wit finaal omgereden zijn. Hij kwam niet meer bij de finish aan. Ook Jacob en Willems zijn handtastelijk geworden met het gevolg, dat direct na afloop tal van protesten, zoowel van traject-controleurs als van belangstel lenden, en belanghebbenden, binnen kwamen. De kamprechter dhr. L. Savelberg kwam voor een moeilijke taak te staan. Deze ervaren oud-wielrenner neemt echter geen beslissing zoolang de gemoederen nog warm zijn. Eerst als de kalmte is teruggekeerd trekt hij op onderzoek uit en komt hij tot de volgende conclusie:

Gehoord de diverse controleposten is komen vast te staan dat de Belg Jacob Willems 't eerst een duw gaf volgens hem omdat Willems te dicht tegen hem aanlag. Willems heeft daarop Jacob van zich af geduwd. Even later kwamen zij in den feilen sprint zoo dicht bij elkaar dat zich 't spelletje herhaalde maar thans duwde Willems 't eerst, waarop Jacob niet 't antwoord schuldig bleef. De 3de en 4de aankomende kunnen geen verklaring afleggen wie 't eerst van beide eerstgenoemden duwde. Wij waren van oordeel dat 't voorval niet direct invloed gehad heeft op de 3de en 4de plaats.

Beslist is, dat Jacob op de 2e plaats is gezet, met dien verstande dat Willems winnaar is. dat echter lste en 2de prijs gedeeld moesten worden. Beide krijgen echter een openbare berisping.

Amateurs: 1. Willems Maastricht tijd 58 m. 3 /5 sec, 2 Jacob Louis (B), 3 A. Janssen Terwinselen. 4 P. Lehmann (D), 5 Nijnatten Ginneken. 6 Lahye V (B) 7 Hendriks Elsloo. 8 Wolfs Eijsden, 9 v Gorp Breda, 10 Cuipers Maastricht

11 Vossen Heerlen, 12 Thijs P. (B).

PROFS. EN ONAFHANKELIJKEN

Ten getale van 31 man wordt de strijd over 63 K.M. aangebonden. Hieronder bevinden zich 7 Belgen, 7 Brabanders en 14 Limburgers.

De eerste 15 K.M. blijft de troep constant en zien wij enkele mooie sprinten voor de uitgeloofde premies. Vooral Braspenning blinkt hierbij uit.

Na 15 K.M. komt plotseling Velraeds met een voorsprong van 100 M. alleen voorbij, steeds omkijkend naar het peleton. Kempeners leidt op dat moment het peleton. Wij weten, dat Velraedts een geweldenaar is in 't temporijden, maar wij houden toch ons hart vast of hij dit 30 ronden, 45 K.M. zal kunnen

volhouden, want er rusten nog frissche Belgen in de groep. De volgende eerste 20 ronden trapt Velraeds moedig alleen door, steeds tempo tempo, zoo stijlvast, dat hij bij iedereen groote bewondering afdwingt. Elke ronde namen wij tijd op en in 15 ronden lang is er per ronde geen 3 sec. verschil. En toch vreesden wij, voor hetgeen ging gebeuren.

Toen de Belgen zich gingen roeren, had onze stoere Limburger zooveel van zijn krachten gevergd, dat hij den tegenaanval niet kon weerstaan. De volle minuut voorsprong werd in 5 ronden tijd vermorzeld.

In deze periode zagen wij nog een paar Limburgers, die paardenwerk hebben verricht en dat waren Heyboer en v. Wunnink, die door lekken band ver achter geraakt waren en weer op den groep wisten te komen.

Daarin lag een grootere prestatie, dan het winnen van den koers.

In deze eerste ronde hebben de Limburgers bewezen tegen de Belgen opgewassen te zijn en wanneer zij wat samenwerking betrachten en tactisch rijden... dan. komen zij boven aan, want de kracht hebben ze.

Profs en Onafhankelijken: 1. C. Capelle (B) 1 uur 42 m. 32 2/5 sec, 2

Kempeners. 3 Rouveaux (B) 4 J. Quax. 5 Gardier (B) 6 Heijboer, 7 Moock, 8 v. Wunnik. 9 Creus (B), 10 Bliciner, 11 Paffen, Slangen en Martens, 14 Franten, 15 Kollee. De renners Kempeners en J. Quax hebben zich bij de Belgen gehouden met gevolg, dat zij in den sprint een woordje konden meespreken en het resultaat is bevredigend. Het is maar een kwestie van rolverdeeling Limburgers.

 

MIDDELBURG(1937.08.02)

REYNDERS WINT RONDE VAN MIDDELBURG.

De Ronde van Middelburg die Zaterdag verreden werd had het volgende resultaat:

Onafhankelijken: 1. P. Reijnders, Breda; 2 A. Leenknegt, Hulst; 3 H. Pfaffen, Kerkrade; 4. Freijzer, Hulst; 5 J. Mathijssen, Princenhage; 6 Schuller, Breda; 7 De Wit, Enschede; 8 T. Bloemers, Breda; 9 A. Mook, Oosterhout; 10 J. Peet, Ginneken.

Amateurs: 1 F. Beerens, Weert; 2 J. Kieken, Heerlenbaan; 3 A. van Gorp, Breda; 4 J. Kimmenade, Weert; 5. H. Vossen, Heerlen; 6 K. Mijnheer, Zwolle.

Nieuwelingen: 1 A. van Leijenhorst, Breda 2 J. Clerq, Breda; 3 A. Weijntjes, Breda; 4 A. Hermans, Boschkapelle; 5 H. Oosterhout, Terheijden; 6 J. Mathijssen, Breda; 7 C. H. Clermons, Beek; 8 J van Gorp, Breda; 9 J. de Troye, Hoensbroek; 10. A. Holle, Oosterhout; 11. L. Koole, Yerseke; 12 A. van Oerle, Dorst.