JAARGANG 1936

                              WEDSTRIJDEN P T/M Z

PRINCENHAGE.(1936.08.17)

Van de Ruit wint bij de profs. Theuns eerste amateur.

De door de wielervereeniging „Prineenhage" georganiseerde „Ronde van Princenhage", heeft zich mogen verheugen in een ongekende belangstelling. De talrijke toeschouwers hebben kunnen genieten van een specifisken wegwedstrijd. Ditmaal ging het parcours niet over asfalt of betonwegen,, doch over de nog meer bekende kinderhoofdjes, zandpaden en dergelijke, die den hoofdschotel van dit parcours vormden. Bij de profs zegevierde Gerrit v. d. Ruit over zijn Belgisch- collega's, terwijl bij de amateurs en nieuwelingen resp. J. Theuns en Th. Hofstaken als overwinnaars uit den strijd kwamen. Aan den start verschenen 80 profs, w.o. de Nederlanders Van de Ruit, de Tour de France-man Gijzen, Th. van Oers, Valentijn, en anderen, terwijl als Belgen aan den stert verschenen Alb. de Weert, Th. van Hassel, J. Scheepers en anderen. De gedetailleerde uitslagen luidden:

Nieuwelingen: 1. Th. Hofstaken 1 uur 10 min.; 2. de Rooij; 3. Loskamp; 4. J. de Kort; 5. H. de Hoog; 6. A. J. Spek; 7. A. Bookelaar; 8. M. C. Buuron; 9. G. A. v. d. Heijden; 10. Sannes.

Amateurs: 1. J. Theuns, 2 uur 13 min.; 2. L J. de Beer; 3. M. Heeren: 4. J. Saarloos; 5. J. Schipper; 6. A. Schulte; 7. P. Joosen; 8. J. Jansen; 9. J. Hollander; 10. J. Koppemans.

Professionals: 1. G. v. d. Ruit, 3 uur 10 min. 40 sec.; 2. Albert de Weert, België: 3. T. v. Fassel, België; 4. L. de Riick, België; 5. A. v. Amsterdam: 6. J .Schepers; 7. Leemans, België; 8. C. W. v. d. Star; 9. J. de Meijer, België; 10. A. Korthuit, België; 11. Janssen: 12. v. Zundert; 13. J. Schillemans, België. De volgende renners werden gelijk geplaatst: Gijzen, Hellemons en Valentijn.

 

PURMEREND.(1936.04.22)

Ronde van Purmerend door den Brabander Gijsen gewonnen.

P. van Nek tweede.

Bij de amateurs Schulte en Medik de besten.

PURMEREND, 22 April. — Voor de eerste maal werd vandaag de ronde van Purmerend, een wegwedstrijd door de Midden- Beemster, georganiseerd, waarbij de initiatiefneemster de wielervereniging „Le Champion" uit Amsterdam de volledige medewerking verkreeg van gedeputeerde staten en de plaatselijke autoriteiten.

Het was jammer, dat de weersomstandigheden verre van fraai genoemd konden worden. Er stond een felle wind met sneeuwbuitjes a's minder welkome verrassing er tussendoor en gevoegd aan het feit, dat het parcours verre van gemakkelijk mocht worden genoemd, dan zal het duidelijk zijn, dat deze ronde zeer veel van het physiek der renners heeft gevergd. De nieuwelingen reden een parcours van 45 kilometer en de amateurs, die na de nieuwelingen startten, moesten 80 kilometer afleggen. De resultaten waren: Nieuwelingen: 1. Th. de Boer (Adam., tijd 1 uur, 15 min. 14 sec. 2. N. Nak (Rotterdam) .3. De Hoog (Adam).

Amateurs: 1. G. Schulte (Adam), tijd 2 uur 10 min. 25 sec. 2. C. Medik (Adam). tijd 2 uur, 11 min. 32 sec. 3. J. van Swelm (Nijmegen), tijd 2 uur 13 min. 24 sec. 4. A. Zwartepoorte (Adam), zelfde tijd. 5. J. Opdenberg (Den Haag), zelfde tyd. 6. L. Motke (Roermond), zelfde tijd. 7. K. Veen, zelfde tijd. In de middaguren hebben de professionals en onafhankelijken gereden. Te betreuren viel, dat de ingeschreven Belgische renners als Dictus, Deryck en Leemans niet aan de start verschenen. De overige deelnemende Belgen speelden geen rol van betekenis. P. van Nek, de renner, die zich j.l. Zondag onderscheidde in de omloop der Vlaamse gewesten en daar achter van der Meerser rit, tweede eindigde, blonk ook nu weer uit. Van Nek lag reeds in de tweede ronde met Hiddes en Dieterman op kop en achter deze groep lag het veld al dadelijk ver uit elkaar. De tyd van de eerste ronde ongeveer 11,5 K.M., was 16 min. 22 sec, na twee ronden 33 min. 47 sec. Herhaaldelijk hebben verschillende renners getracht deze drie koplopers te achterhalen en in het bijzonder hebben zich daarby Braspenninx Jr., v. d. Ruit en Gijsen onderscheidden.

Op ongeveer de helft van de afstand werden zij inderdaad ingehaald. Dieterman uit Zaandam moest opgeven door een lekke band, Hiddes viel terug. Het tempo, dat tot dusver was gereden, bedroeg ongeveer 40 K.M. met wind mee, ongeveer 28 K.M. met de straffe wind tegen. In totaal moesten 8 ronden, ongeveer 95 K.M., worden afgelegd en 3 ronden voor het einde lagen Gijsen en Van Nek met vrij grote voorsprong aüeen op kop. Het was toen duidelijk, dat de winnaar tussen deze beide renners moest worden gezocht. Opvallend was, dat de Brabander rustig en in een fraaie stijl reed, hetgeen van Van Nek niet kon worden gezegd

Tot in de laatste ronde bleef het tweetal aan elkaar hangen. 100 meter voor de finish zette Gijsen de sprint in en Van Nek, die totaal uitgereden was, was een geslagen man. Het resultaat was:

Profs en Onafhankelijken: 1. Gysen, Putte (N.B.), tijd 2 uur, 22 min. 4G sec. 2. P. van Nek (Adam) op 20 Meter. 3 Braspenninx Jr. (Princenhage), tijd 2 uur, 25 min., 37 sec. 4. Hiddes (Adam) zelfde tyd. 5. Gcmmers (Dongen) 2 uur, 27 min. 43 sec. 6. Kuystermans (Seppe, N.8.). 7. E. Muller (Eygels- hoven). 8. Berwers (Delft). 9. Markus (Adam). 10. Heeren (Bossenhoofd). 11. G. v. d. Ruit. 12. De Meyer (België).

Omtrent de wedstrijd der amateurs, waarvan het resultaat reeds vermeld werd, valt nog te zeggen, dat Schulte een zeer moedige race reed. Hij heeft vele ronden alleen tegen de zware wind op moeten tornen. Het was jammer, dat Medik te lang aan Veen is blijven hangen en niet eerder de achtervolging heeft ingezet.

 

PUTTE.(1936.10.13)

De Belg Duerlo wint in den sprint. Gijssen op de derde plaals.

Dinsdag werd te Putte de laatste wegwedstrijd van het seizoen verreden, waaraan de sterkste rijders van België deelnamen. Ook Holland was met zijn beste wegrenners vertegenwoordigd, o.a. G. v. d. Ruijt, Valentijn, Gommans, Gijssen, Braspenninx, Stuijts en C. Bogaert. Van deze renners reden Albert Gijssen en Stuijts éen van hun beste coursen. J. Braspenninx had pech. Reeds in de twee de ronde kreeg hij een defect aan zijn fiets, waardoor hij genoodzaakt was op te geven. Het totale parcours bedroeg 100 KM. Het te rijden gedeelte was zeer goed, zoodat er niet veel kans bestond om weg te komen. Toch probeerden Stuijts met Leemans, Schillemans en Heijnen er van door te gaan. In den eindsprint wist ten slotte de Belg Deurlo Gijssen die zich intusschen naar voren gewerkt had, te kloppen, waarna onze landgenoot ook nog door den Belg d'Hooge werd gepasseerd. De uitslag werd: Profs en Onafhankelijken: 1. Deurlo België 100 K.M. in 2 u. 51 min. 2. d'Hooge België, 3. Gijssen Nederland, 4. Theunse België, 5. v. d. Ruit Nederland, 6. De Rijck, 7. Bonduel, 8. Leemans, 9. Reijns en 10 Kaers. Allen België.

 

RIJEN.(1936.10.26)

Mathijssen en Hannes winnaars

Braspenning heeft pech.

Onder bevredigende belangstelling, gezien het bar-slechte weer, is gisteren de Ronde van Rijen, een weg-wedstrijd voor nieuwelingen, amateurs en onafhankelijken verreden. De uitslag luidt als volgt:

Nieuwelingen: 1. Mathijssen, Princenhage 38 km. in 1 unr

11 min. 49.4 sec; 2. A. v. d. Buizen Rucphen, 3. J. Gommers, Breda; 4. Th. Bliemer, id.; 5. C. Wijntjes, id.; 6. N. v. Kimmenade, Weert; 7. C. Kriesals, Seppe; 8. J. Leynen, Breda; 9. O. Leyenhorst, id.; 10. M. v. Gool, Roosendaal; 11, Sonke, Zeist; 12. G. Raes, Weert; 13. Rjjckevorsel, Wemhout;

14. A. Luyken, Breda; 15. C. Aarts, Steenbergen; 16. G. Schuller, Breda; 17. A. Jansen, Weert; 18. M. Kloppenburg, Breda; 19. Comperen, id.; 20 Th. Nuyten, Princenhage.

Amateurs en onafhankelijken. 1. H. Hanner. Turnhout, 67 km. 1 u. 59

m. 37 s.; 2. P. Snoeren, Oosterhout; 3. Siemerjnk, Breda; 4. v. Mook, Oosterhout; 5. Boddee, Amsterdam; 6. J. Bakx, Zegge; 7. J. Scheurs, Turnhout; 8. Sweers, Enschedé; 9 J. de Klerk, Breda; 10. Bleumer, Zeist;

11. F. Vrins, Breda; 12. van der Rijken, Raamsdonk, (veteraan); 13. M. v. d. Boogaerdt, Ginneken; 14. Wagemakers, Dongen.

 

ROERMOND.(1936.08.31)

SCHITTERENDE PRESTATIE VAN CHARLES HOFMAN

Van Amsterdam winnaar bij de Profs

Begunstigd door een uitstekend weer en een goede publieke belangstelling werd Zaterdag de tweede Ronde van Roermond verreden, welke uitstekend

geslaagd mag heeten.

Bijzonder interessant was het werk van de amateurs, waarbij onze stadgenoot Charles Hofman een staaltje heeft uitgehaald dat hem weinig renners zullen nadoen

Op een gegeven moment trokken twee Belgische renners er tusschen uit, waarbij zich later nog een Nederlander voegde. Dit drietal kreeg een voorsprong van een halve ronde op de rest. Dit was Hofman te bar, hij zette op een gegeven moment krachtig aangemoedigd door de toeschouwers een

achtervolging in, welke bijna 30 ronden aanhield, en dat geheel alleen. Het was haast onbegonnen werk van den Roermondenaar, en weinigen hadden

hem dan ook kans gegeven om zijn achterstand nog in te halen.

Maar wat haast voor onmogelijk werd gehouden, gelukte Na schier onmen- schelijk werk in de tweede helft slaagde Hofman er in zich bij de kopgroep aan te sluiten en slechts met zes milimeter verschil verloor hij in den eindsprint van Theunis uit Princenhage. Dat was werk van Charles.

Ook bij de profs was de strijd interessant. De nieuwe prof Motke uit Roermond reed uitstekend.Het beste werk leverden van Amsterdam,

W Vroomen, Braspenning jr en Kleijven uit Nijmegen,die er in slaagden na een machinedefect zich weer bij de hoofdgroep te plaatsen. In de sprint was W Vroomen verreweg de beste. Aan de jury mag een woord van lof niet onthouden worden voor haar moeilijk werk bij deze ronde.

De organisatoren de W Roermond hadden alle eer van hun werk.

DE NIEUWELINGEN

Om 10 u gaf de heer F Cox het sein tot den start waarna 25 renners nieuwelingen den strijd om de overwinning inzetten. Na de eerste ronde

lag Panman Amsterdam aan den kop gevolgd door v Es Amsterdam, Pisters Wylre, Verstappen Rosmalen en Rijmers Rijsbergen. Na de tweede ronde komt Spee van Haelen te vallen en moet den strijd opgeven. Na eenigen tijd heeft Hofman Roermond de leiding.

De Amsterdammers rijden uitstekend en helpen elkaar zeer tactisch. Vervolgens verlaten v Meyn Arcen en van Es Amsterdam het strijdperk,

zoodat nog 22 renners overblijven.

De eerste premie wordt gewonnen door Panman na spannenden strijd met Pisters Wylre.

De 11e ronde werd in 2 min.10 seconde gereden. Hinzen Roermond blijft ongeveer 500 M achter. Berveut Amsterdam, S Vroomen Heerlen en Barendse Amsterdam alsmede Pijnenburg vormen de hoofdgroep.

Hofman krijgt machinedefect terwijl Panman valt en daardoor achter komt. Hofman krijgt een nieuwe machine en rijdt weer verder. Sanders uit Nijmegen geeft op in de 15de ronde. De strijd is zeer aantrekkelijk. Na de 16de ronde komt er teekening in het beeld. Ook Panman staakt den strijd, terwijl Hinzen een ronde achterstand heeft. De hoofdgroep is in de 17de ronde 24 seconden voor en loopt steeds meer in. In de 19de ronde geeft Hinzen op. Verstappen Rosmalen en Bijl Venlo raken eveneens een baan

Achter. In de 20ste ronde hebben Vroomen Pijnenburg en Janssen Eindhoven nog stevig de leiding. Hierachter volgt een groep van acht renners,

gevolgd door een groep van vier. Hofman wordt ook gedubbeld. Huisters Hoensbroek geeft in de volgende ronde op. De strijd gaat nog slechts tus- schen de kopgroep. De groep achter de hoofdgroep is 45 seconden achter in de 23ste ronde. De tweede groep loopt inmiddels nog 5 seconden in, zoodat haar achterstand nog 40 seconden bedraagt. Hofman wordt ook uit den

strijd genomen, v d Kley den Bosch raakt ook een ronde achter en moet eveneens het traject verlaten, eveneens Barendse Amsterdam en Giesbers Nijmegen.

Van de tweede groep trekt Pisters in de 27ste ronde er tusschen uit en laat de tweede groep van zeven renners een flink stuk achter. De eindsprint is fel.

Nieuwelingen: 1. Janssen Eindhoven; 2. S Vroomen Heerlen; 3. Pijnenburg Tilburg; 4 Pisters Wylre (op een halve ronde); 5. Rijvers Rijsbergen; 6. B Haansbergen Tilburg; 7. Verneut Amsterdam; 8. P v Doremalen Den Bosch; 9. Venema Overschie; 10. v Grinsven Den Bosch; De tijd bedroeg 55 m 13 sec.

DE AMATEURS

Van de amateurs ontbraken er verschillende op het appel. Er verschenen 25 renners aan den start. Deze categorie moest 50 km rijden of 45 ronden. Als eerste prijs was uitgeloofd een Magneet-racefiets; Om 10 minuten voor 12 vertrokken de amateurs. Na de eerste ronde ligt Joosten van Mierlo aan den kop. Hofman ligt in vierde positie.

De tijd van de tweede ronde was 1 min 35 sec. In de derde ronde heeft Hofman de leiding overgenomen. De eerste premie werd door hem gewonnen

Wonnen. De tijd was 1 m 10 sec. Konings Waterschei en Evens Opitter trachten dan den hoofdgroep uit elkaar te rukken. Zij slagen er in een 40 M voorsprong te krijgen. Bindels Treebeek staakt dan den strijd in de zesde ronde. De Belgen blijven mooi den kop houden. Op 15 seconden volgt de groote groep. Het tempo bedraagt in de achtste ronde 1 m 35 sec.

Sanders uit Helmond verlaat dan wegens een lekken band het strijdperk. De Belgen houden vol. Theunis uit Princenhage maakt zich los en weet een flink stuk op te halen. Hij vormt de schakel tusschen de twee Belgen en de groote groep bestaande uit 14 renners, waaronder ook Hofman. Theunis volgt op 8 seconden de Belgen

Ch Hofman zit aan den kop van de groep van 14 renners. In de 13de ronde is het tempo 1 m 35 sec. De Belgen verstaan elkaar uitstekend. Hofman heeft een ondankbare taak, hij trekt de groote groep doorloopend.

Smolenaars uit Weert en Swinkels uit Boxtel vallen uit.

In de 15de ronde sluit Theunis zich bij de twee Belgen aan den kop aan. Deze groep is 37 seconden op de groote groep voor.

In de 18de ronde zet de groote groep van 13 flink op. Het tempo wordt opgevoerd. Mevissen Ophoven en Crijns Budel worden dan uit het veld

Genomen. De hoofdgroep der drie leiders heeft 32 sec voorsprong. In de 19de ronde probeert Hofman zich los te werken, het lukt hem. Hij volgt op 25 seconden de leiders, gevolgd door de 12 overige renners van de groote groep. Het is een buitengewoon zwaar werk voor Hofman op dit korte traject.

Hij ziet dit in en Banken van Ubach en Baetsen uit Hoensbroek probeeren het thans met hun drieen. Spoedig laat Banken echter los.

De volgende premie is voor Theunis uit Princenhage. Hofman en Baetsen uit Hoensbroek blijven 25 seconden op de leiders achter. De groote groep is

46 seconden op de drie renners der hoofdgroep achter. In de 27e ronde loopen Hofman met Baetsen weer in. Het tempo van Baetsen is echter niet

Voldoende. Hofman ziet dit in en maakt zich los.

Het is voor den Roermondenaar alleen uiterst lastig haast onbegonnen werk. Het is buitengewoon hard werken voor Hofman, die zeer soepel en regelmatig

gelmatig rijdt. Hij volgt in de 32ste ronde op 22 seconden. Inmiddels raakt de hoofdgroep dichter op de leiders.

In de 34ste ronde zitten de leiders de groep van 12 in den rug.

In de 35ste ronde dubbelen de leiders de groote groep behalve Blickwede uit Maasnied en Peeters uit Eindhoven, die er tusschen uit zijn en natuurlijk

Hofman niet, die paardenwerk verricht.

Ondanks alles houdt de Roermondenaar knap vol.

In de 37ste ronde staakt Beulen uit Swalm den strijd.

De Belgen verstaan elkaar uitstekend. In de 38ste ronde viel Konings uit Waterschei terug, zoodat Evens en Theunis nog den kop hebben, gevolgd

door Konings en daarachter Ch Hofman. In de 39ste ronde staakt van Tilburg uit Helmond den strijd. In de tweede groep zitten zes renners. Hofman haalt weer op. Het is haast onbegrijpelijk. Luide aangemoedigd zet de sympathieke Roermondenaar zijn haast onmenschelijk werk voort.

Hij lapt de tweede groep, waarop hij derhalve een ronde voorsprong heeft in de 44ste ronde. Hij slaagt er zelfs in Konings te passeeren. Er zijn nog drie ronden over. De strijd staat geheel in het teeken van Hofman, die thans alles op alles zet om bij de leiders aan te sluiten. Hij is er nog 50 meter achter en haalt hoe hanger hoe meer op.

’t Is prachtig. In de 47ste ronde heeft hij de leiders bereikt.

De laatste ronde gaat in, de spanning stijgt. Het heeft te veel inspanning gekost. De Roermondenaar haalt het jammer genoeg niet. Theunis werd winnaar. Hofman werd tweede met een halve banddikte.

Amateurs: 1. Theunis Princenhage; 2. Charles Hofman Roermond; 3. Evens Opitter (Belgie); 4. J Konings Waterschei (Belgie); Op 1 ronde 5. W Markerink Eindhoven; 6. J Janssen Amsterdam; 7. J Kleintjes Heerlen; 8. P Smits Tegelen; 9. E Silva Heerlen; 10. A Peetets Eindhoven;

Snelste ronde 1 m 30 sec. Tijd der 50 km 1 u 15 m

PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Tegen half vier verzamelen zich de profs en onafhankelijken aan den start. Verschillende van de heeren waren niet opgekomen o.a de Gebrs Vaessen Echt, Vinders Kerkrade, Muller Eygelshoven, de winnaar van verleden jaar, Clignet Schaesberg,  v Deursen Venlo,  v d Baan Tegelen, J Scheepers Belgie en verschillende anderen. Wel waren nog opgekomen o.a Savelberg Heerlen,

P Loncke Tongeren en W Vroomen Heerlen

De profs moesten 100 km rijden. In totaal startten 40 renners.

Om 3 uur gaf de burgemeester van Maasniel, de edelachtbare heer F Wackers het sein tot vertrek.

Na de eerste ronde heeft de Roermondenaar Motke de leiding met Janssen Breda en Kleynen Nijmegen, Savelberg die gevallen is ligt direct een heel eind achter.

Als de renners voor de tweede maal passeeren ligt Gerritsen Hoensbroek met Kleynen, Braspenning jr, Driessen en Motke aan den kop. Savelberg haalt mooi op. De tweede ronde werd in 1 m 35 sec gereden.

Kolle Hoensbroek ligt thans achteraan, nog achter Savelberg. De vierde ronde werd in 1 m 34 sec gereden.

Na deze ronde had W Vroomen de leiding. Na de 7de ronde is Savelberg een ronde achter, terwijl Wilders uit Heerlerheide den strijd opgeeft.

Na de 10de ronde zijn Savelberg, Kolle, Wilders en v Genderen Eindhoven uit den strijd. Aan den kop rijden Gerritsen Hoensbroek, Peeters Eindhoven en Riethoven. De volgende ronde zit Motke eveneens bij den kop. De tijd van de 12de ronde was 1 m 33 sec. In deze ronde gaf Th Driessen van Venlo op, eveneens Dellevoet Eindhoven, Brouns Heerlen en Dekker Apeldoorn.

Een premie van f 2 werd gewonnen door J Cardinaals voor Govers Geldrop.

De tijd van deze ronde was 1 m 25 sec.

Cardinaals heeft een voorsprong van pl 50 M. In de 19e ronde geeft Walter Knops uit Krefeld wegens maagkramp op.

In deze ronde zit van Amsterdam achteraan, Motke rijdt op de 19e plaats.

In de 20e ronde sluit Govers zich bij J Cardinaals aan en vormt met den Belg den kop. In het eerste half uur was de gemiddelde snelheid 40 Km per uur.

In de 21e ronde bezette Vroomen op 160 M de derde plaats. In de 23e ronde komt Gerritsen van Hoensbroek te vallen. Cardinaals geeft teekenen van vermoeidheid, waarvan Gofers profiteert en een flinken voorsprong neemt op den Belg. Gerritsen komt een ronde achter. Hij fungeert als trekpaardvoor

voor Govers. Langzamerhand werkt van Amsterdam zich vooruit.

In de 29e ronde leidden Gramser en W Vroomen. Motke houdt zich goed. Hij ligt in de 3Oe ronde op de zesde plaats. Na deze ronde verdwijnt Glas uit Eindhoven uit den strijd. W Vroomen wint een premie van f 2.00.

In de 32e ronde geeft v d Start Den Haag den strijd op.

In den 34e ronde W. Vroomen en Gramser nog rustig aan den kop, toch komt het hoofdpeleton onder aanvoering van Braspenning flink opzetten.

In de 38e ronde sluit Govers zich bij den kop aan. De rest volgt op 20 seconden. Ondertusschen werkt van Amsterdam zich naar de 5e plaats

en sluit in de 40e ronde bij den kop aan. Dan krijgt hij in de 49e ronde als hij aan den kop ligt, een lekken band

In de 42e ronde weet Motke zelfs den kop te nemen.

Het geheele peleton sluit langzamerhand aan. De Amsterdammer Hiddes raakt een ronde achter. In de 45e ronde zit het geheele peleton zoo goed als

bij elkaar.

In de 47e ’ronde staken Tacken en Mater beiden uit Blerick den strijd. De helft van het traject of 30 Km werd afgelegd in 1 uur 5 m.

De volgende premie van f 2.00 is weer voor W Vroomen. Bij dezen sprint kwam Clarijs te vallen.

In de 52e ronde zit van Amsterdam weer aan den kop.

In de 54e ronde zijn nog 22 renners in den strijd, dus een beetje meer dan de helft. Een volgende premie van f 2,00 was weer voor W Vroomen, even later verhuist weer een premie van een rijksdaalder in de portemonnaie van W

Vroomen.

In de 61e ronde komt van Amsterdam los en rydt j.l.m  60 m voor de volgende groep. Onbedreigd wint hij de premie van f 2,00.

Gyzen treedt niet op den voorgrond. Hij blijft telkens bijna geheel achteraan.

In de 64e ronde rydt van Amsterdam nog onbedreigd aan den kop. Een vaatje haring van de Noordzeehal werd gewonnen door van Amsterdam,

na een felle sprint met W Vroomen.

Janssen uit Breda komt te vallen en moet den strijd staken.

In de 68e ronde rrjdt Motke weer aan den kop.

Een premie van f 5,00  van het Comite van Tegelen werd gewonnen door W Vroomen voor van Es Den Haag.

In de 71e ronde heeft van Klinken Eindhoven zich bij den kop gevoegd. Gijzen weet ook enkele plaatsen naar voren te komen

In de 79e ronde rijden aan den kop W Vroomen, van Klinken Eindhoven, van Amsterdam, Braspenning, Loncke, Cardinaals, v Es en Peeters Eindhoven.

In de 81e ronde zijn nog 20 renners in den strijd. Kleijnen uit Nijmegen blijft ondanks zijn uitstekende pogingen 42 seconden op den kopgroep achter.

Het tempo wordt flink opgevoerd. De hoofdgroep van acht rijders is 12 seconden achter op de tweede en op 22 sec volgt Kleijnen die flink ophaalt.

Het is dezelfde Kleijnen die verleden jaar eerste werd bij de amateurs in de eerste ronde van Roermond.

In de 84e ronde tracht Braspenning alleen weg te komen. Hij slaagt er in 8 sec voorsprong te krijgen.

In de 86e ronde heeft Braspenning 100 M voorsprong. Op 12 seconden volgt van Amsterdam en daarna het geheele peleton met Kleinen incluis. In

de 88e ronde leidt Motke het peleton. In de volgende ronden vormen Braspenning en van Amsterdam den kop, achtervolgd door W Vroomen.

De laatste ronden waren bijzonder spannend. W Vroomen doet hardnekkige pogingen om den kop te taaien. In de 92e ronde is hij nog 12 seconden achter.

Hij komt echter flink op. Plotseling schiet Kleijnen uit het peleton weg en laat de tweede groep een stuk achter.

Er ontstaat een heftig duel, waarbij W Vroomen geweldig komt opzetten, van Amsterdam profiteert hiervan en neemt den kop, gevolgd door Vroomen

en Braspenning

Profs en Onafhankelijken: 1. van Amsterdam Gouda; 2. W Vroomen Heerlen; 3. Braspenning jr Princenhage; 4. Loncke Tongeren; 5. Ebeling Ousseldorf; 6. van Klinken Eindhoven; 7. Kleijnen Nijmegen; 8. Heken Lanklaer; 9. Cardinaals Opgladbeek (B); 10. Govers Geldrop; 11. van Es Den Haag;

 

RONDE VAN TWENTE.(1936.00.00)

Amateurs: 1. Gerrit SChulte; 2. ---; 3. ---;

 

RONDE VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN.(1936.08.15)

Tweede ronde van West-Zeeuwsch-Vlaanderen

Zaterdag vond de tweede ronde van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen plaats over een afstand van 118 km., voor beroepsrenners en onafhankelijken.

Ondanks het feit dat op 15 Augustus op vele plaatsen wielerwestrijden plaats vonden, verschen toch ruim 60 deelnemers aan de start. Van nederlandsche zijd ebestond voor dezen wedstrijd echter geringe belangstelling. Alleen de heeren Cornelisse uit Oostburg en Baart uit Houtenisse kwamen voor ons land uit.

Desondanks hebben deze beide renners de Hollandsche kleuren dapper verdedigd, doo nl. rspectievelijk als 9 en 19 te eindigen. Een mooi succes gezien het feit dat van alle deelnemers er slects 20 de eindstreep bereikten. De organisatie van den wedstrijd was af. Ook van politioneele zijde was alles in het werk gesteld om dezen wegkoers te doen slagen.

De route was als volgt: Vertrek uit de Langstraat te Oostburg, vervolgens via Zuidzande- Nieuwvliet- Groede- Hoofdplaat- Nieulandschemolen- IJzendijke- Schoondijke- Waterlandkerkje- Aardenburg- Sint Kruis- Eede- Sluis- Retran-chement- Cadzand- Zuidzande- Oostburg.

Te Groede waagt R. van Eenaeme de eerste uitlooppoging, die gelukte. De groep zet hem razend snel achterna. Te Hoofdplaat is L. Joris alleen weg, achtervolgd door de anderen. Bij de Nieuwlandsche molen zijn Joris, Cornelisse, Puyvelde en Mertens aan den kop, daarna volgt de groote groep. Steeds verandert het aspect van den strijd. Als IJzendijke gepasseerd wordt zitter er 8 renners aan den kop, terwijl bij het dorp Schoondijke, Joris de kans schoon ziet en weet te ontsnappen. Velen hebben echter thans reeds opgegeven. Bij Waterlandkerkje bevindt de Hollander Cornelisse zich aan den kop. Mede tengevolge van de groote hitte, geven steeds meer renners op.

Ongeveer 10 km voordat het einddoel is bereikt, krijgt Cornelisse een kleine inzinking. De renners liggen nu uit elkaar. Hierna volgt de eindspurt, waarbij K. Tersago (Belgie) als eerste eindigt in 3 uur 13 min. 2. A. Reijns; 3. Michaux; 4. Van Eenaeme; 5. Claeijs; 6. De Weerdt; 7. Horemans; 8. Wayenberge; 9. Masquelier; 10. Cornelisse; 11.Joris; 12. O. van Hevel; 13. v. Puyvelde; 14. Thierbroodt; 15. Spiessens; 16. Alexander; 17. Van Couille; 18. Mertens; 19. Baart; 20. De Mondt;

Dat de wielersport ook in Zeeuwsch-Vlaaderen aan populariteit gaat winnen moge blijken uit het feit dat er langs de wegen overal een zeer groote belangstelling voor dit sportevenement bestond.

 

RONDOM DEN HAARLEMMER MEERPOLDER.(1936.03.25)

In den kouden lentemorgen startten gisteren op den Zwanenburgerdijk te Halfweg de ongeveer 200 deelnemers aan den grooten wegwedstrijd rond den Haarlemmermeerpolder, welke wedstrijd was georganiseerd door de Halfwegsche sportclub „De Bataaf".

De onafhankelijken vertrokken het eerst en zetten er met den stevigen Noordoostenwind in den rug al dadelijk een flink tempo in. Na de eerste 30 km bij de stempelcontrole aan de Kaag zat het hoofdpeloton der onafhankelijken nog steeds bij elkaar met Cuvelier aan den kop. Kort hierop passeerden ook de amateurs, die een half uur later waren gestart.

Toen de onafhankelijken den Vijfhuizerweg passeerden hadden de renners H. Jesse, P. van Nek een voorsprong van ongeveer 150 m op het hoofdpeloton. Aan den Vijfhuizerweg werd Dij de amateurs de kop gevormd door een groep van 5 renners, bestaande uit Zwartepoorte, Hollander, Bruschbach, Opdenberg en Klinkeburg, op 200 m gevolgd door Hellemans, Schulte en De Groot.

Ongeveer in deze volgorde begonnen de amateurs en onafhankelijken aan hun tweede ronde om de Haarlemmermeer; de eerste ronde werd bij de onafhankelijken afgelegd in 1 uur 38 min. 3 sec, bij de amateurs in 1 uur 39 min. 16 sec.

In de tweede ronde werd bij het passeeren van den Kruisweg bij de onafhankelijken de kop gevormd door de renners Rijneveld, Van Nek en Jesse, op den voet gevolgd door Braspenning, Markus en Duiker. Bij de onafhankelijken heeft de kop, gevormd door de hierboven genoemde renners, zich tenslotte definitief van de hoofdgroep losgemaakt en bij het verlaten van den Ringdijk aan den Vijfhuizerweg stoven deze renners met een grooten voorsprong op de anderen op de finish af. De beslissing viel hier tenslotte in een eindspurt tusschen Braspenning Jr. en Van Nek, welke ten gunste van den Brabander uitviel. Bij de amateurs wisten de Amsterdammers Schipper en De Beer met de Rotterdammers Saarloos, Leeuwenberg en Hellemand zich in de tweede ronde van het hoofdpeloton los te maken. Zonder veel strijd viel hier de beslissing tenslotte in het voordeel der Rotterdammers uit. Bij de Nieuwelingen, die het 60 km lange parcours slechts éénmaal behoefden af te leggen, verliep de strijd al spoedig tusschen de renners v. d. Voorden, Wijdenes en Panman, die kort na de start een voorsprong wisten te nemen van ongeveer 1000 m, die zij tot het einde wisten te behouden. De volledige uitslag luidt ten slotte:

Onafhankelijken: 1. J, Braspenning Jr., Princenhage, tijd 3 uur 22 min. 19 sec; 2. P. van Nek, 3. G. Markus, 4. B. Duiker, 5. J. Hiddes, allen Amsterdam.

Amateurs: 1. J. Saarloos, Rotterdam, tijd 3 uur 26 min. 2 sec; 2. J. Leeuwenberg, Rotterdam; 3. J. Hellemand, id.; 4. P. Schipper, Amsterdam, 5. A. Zwartepoorte, id.

Nieuwelingen: 1. Chr. v. d. Voorden, Rotterdam, tijd 1 uur 42 min. 16 sec; 2. C. Wjjdenes, Ouderkerk; 3. J. Panman.

 

ROOSENDAAL.(1936.07.06)

ROOSENDAAL, 6 Juli. — Gisteren werd alhier de ronde van Roosendaal verreden. De uitslagen luiden:

Professionals en onafhankelijken: 1. Jonny Braspenninx, Princenhage, tijd: 3 u. 19 min. 36 sec. over 140 K.M.; 2. M. Valentijn. St. Willebrord; 3. C. Michielsen. Calmthout; 4. Van Osta, Rijckevorstel; 6. M. C. Stuyts, Hoogerheide.

Amateurs: 1. J. Saarloos, Rotterdam; 2 Schulte, Amsterdam; 3. Schipper, Amsterdam; 4. J. Leeuwenburg, Rotterdam; 5. A. Timmermans, 's-Gravenhage; 6. G. v. Gageldonk, Breda.

Nieuwelingen en amateurs: 1. C. Vis Leimuiden, afstand 80 KM., tijd 1 u. .55 min 53 sec; 2. J. van Nieuwenhuyzen, Kram; 3. G. van der Heyden, Wouw.

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1936.08.31)

HONDERDDUIZEND TOESCHOUWERS.

Na het succes van het vorige jaar is de Ronde van F eijenoord, de wielerwedstrijd over 90 en 125 km. een blijvend nummer geworden op het feestprogramma van Koninginnenda En even als verleden jaar is het ook nu weer op den Linker Maasoever het glanspunt van dezen dag geworden, dat door duizenden – de politie, die onder leiding van inspecteur Versloot voortreffelijk werk verrichte, schatte het aantal des morgens op 40 en des middags op ongeveer 100 duizend – werd bijgewoond. Ook de weeromstandigheden werkten nu in elk opzicht mee om deze ronde tot een waar sportfestijn te maken.

De Amateurs

   Des morgens verschenen ongeveer 100 amateurs aan den start om hun 90 km., zijnde 36 ronden van 2.1/2 km. langs Maashaven, Putselaan, Hilledijk, Paul Krugerstraat, Bloemfonteinstraat en Maashaven te rijden en na een looze ronde werd er al dadelijk een ferm tempo ingezet, dat het peleton geheel uit elkaar deed vallen. Dar eischte direct eenige slachtoffers en er zouden er nog heel veel volgen.

   Een uitlooppoging van den Amsterdammer De Beer scheen met succes bekroond te worden, maar na vele ronden alleen aan den kop gelegen te hebben werd het peloton ten slotte toch weer bijgetrokken, daar hij zijn krachten blijkbaar overschat had. Toen kwam ook de pech hem nog achtervolgen en hij was meteen uit den strijd. Hellemans uit Bleiswijk probeerde het vervolgens en ook hij nam enkele tientallen meters. Diverse premies waren hiervan het gevolg, maar ook hij moest zijn poging opgeven tegen de gecombineerde krachten van het peloton. Toch bleef hij bij de voorsten in een groep van vijf renners, na gejaagd door Ammerlaan, Hofstede en nog enkele andere. De leiders konden zich niet handhaven: de een na den ander liet los en toen er nog een paar ronden te rijden  waren, gingen Hellemans, Ammerlaan en Keppelmans aan den kop. De rest zette alles op alles om bij te komen, maar zij slaagden daarin niet en in een beslissende spurtje werdt tenslotte het volgende resultaat verkregen:

Amateurs: 1. A. Hellemons, Bleiswijk in 2 uur 23 min. 9.6 sec.; 2. C. T. Ammerlaan, ’s-Gravenhage; 3. J. Koppelmans, Breda; 4. J. Ruiter, Haarlem; 5. W. G. Houtman, ’s-Gravenhage; 6. C. v. d. Veerde, Clinge; 7. F. Vethaak, Vlaardingen; 8. B. v. d. Wal, Rotterdam; 9. J. J. Hofstede, Gouda; 10. K. de Keizer, Rotterdam; Vermeld dient nog, dar er van de ongeveer 100 gestartte renners slechts 21 de finish paseerden.

De beroepsrijders

In den namiddag was de beurt aan de proffessionals en onafhankelijken, van wie er 94 hadden ingeschreven, Op het laatste oogenblik werd bekend gemaakt, dat ook de Tour de France-rijder, Gijzen, van de partij zou zijn, doch dit bleek een loos gerucht. Van die 94 lieten er ongeveer 30 verstek gaan, zoodat er in totaal ongeveer 60 renners startten. Daaronder bevonden zich verschillende bekende weg- en baanrenners, o.w. Braspenning Jr., J. Gommers, C. Valentijn, P. van Nek, enz. alsmede enkele Belgen. Het is een zeer zware koers geworden met rukken, stampen en zwoegen tot het einde van de 125 km., of wel 50 ronden. Het viel dan ook niet te verwonderen dat de renners bij  bosjes uitvielen, of omdat zij dit werk niet gewoon waren of wegens pech. Opmerkelijk was ook, dat er verschillende renners reeds na enkele ronden trachtten een voorsprong te verkrijgen, hetzij alleen het zij met zijn tweeen of meerderen. Overweel uit Middelharnis liep al na de eerste ronde weg, maar in de derde was hij al weer teruggevallen en nu veranderde de kop bijna bij elke, ronde. Mocht dit niet erg verstandig zijn, het verhoogde de aantrekkelijkheid van de wedstrijd wel. Zoo zag men achter eenvolgens Van Rossum, De Korver. Verschoor, Suiker, v. d Valk, Braspenning aan de leiding en later probeerde het baankoppel Overweel-Van Gerven zijn geluk. Maar al die pogingen liepen op niets uit en later bleek, dat deze renners te veel van hun krachten gevergd hadden om het tot een een goes resultaat te kunnen brengen. Na 15 ronden gingen Gommers en P. Schippers, om beurten koploopend, er tusschen uit en vele ronden had het er allen schijn van, dat zij het tot een ronde voorsprong zouden brengen. Hun voorsprong werd een goede 300 meter, maar toen was het ook welletjes. Amsterdam, Braspenning, Overweel, Lauwers trokken uit alle macht en in de 26ste ronde hadden zij de vluchtelingen te pakken. Gommers kon het niet langer bolwerken en zakte af naar het peloton, wat later gevold door Schippers en het was duidelijk, dat hun deel van den strijd gestreden was. Andere renners, die hun kans afgewacht hadden, kwamen naar voren: Lauwers, de pittige Rotterdammer, die zich kort geleden in het criterium van Bergen op Zoom zoo onderscheiden had, Westermeyer, De Meyer, Roelofs, Weeda, Suiker, Stuits, Strobbe en toen er nog enkele kilometers te rijden waren vormde zich uiteindelijk de hoofdgroep. Daarachter kwam het peleton onder leiding van Gommers en verder op vrij verre afstand een groepje van ongeveer 5 renners. In totaal waren er toen nog slechts 25 renners in de koers. Lauwers, De Meyer en Roelen slaagden er in de anderen van zich af te schudden en het kwam er toen zeer op aan, wie tenslotte over de beste sprintcapiciteiten zou beschikken. Tenminste, dat zou gebeurd zijn, wanneer alles verder normaal verloopen was.

Een kind.

Maar vlak voor de eindsprint kwam er plotseling een kind voor het wiel van Lauwers, die Roelens in zijn val meesleepte. De Belg De Meyer profiteerde hiervan en kwam als eerste alleen aan, gevolgd door Roelen, Lauwers pakte resoluut een fiets, die in zijn nabijheid stond en zoo slaagde hij er in zich toch nog vijfde te klasseeren. Heeren kreeg ook nog even pech, toen het riempje van zijn pedaal brak, maar hij lostte deze moeilijkheid op, door hardloopend met zijn fiets aan de hand de eindstreep te passeeren. Hartelijk toegejuicht reed de winnaar, de Belg J. de Meyer, beladen met bloemen, zijn eereronde, evenals nummer twee Roelen. De uitslag is:

Profs en Onafhankelijken: 1. J de Meyer, Belgie; 2. Roelen; 3. A. Heeren, Bosschenhoofd; 4. H. J. Westemeyer, Soest; 5. B. Lauwers, Rotterdam; 6. P. Suiker, Rotterdam; 7. J. C. Martena, Tilburg; 8. L. Strobbe, Hulst;

 

SCHEVENINGEN.(1936.06.06)

De Groote Prijs van Scheveningen VERRASSENDE ZEGE VAN SLAATS Uitmuntende regeling op den Boulevard Ongeveer honderdduizend toeschouwers

Onder zeer gunstige weersomstandigheden is gistermiddag de Groote Prijs van Scheveningen voor prof. wielrenners verreden. Even goed als het weer zich hield was ook de organisatie van dezen eersten grooten wedstrijd op den Boulevard. Alles klopte tot in de puntjes, zoowel wat de technische regeling betreft als de organisatie buiten het sportieve om. Vooral de wijze waarop de Exploitatie Maatschappij Scheveningen voor haar aandeel de accomodaitie van de naar schatting zeker honderdduizend toeschouwers had verzorgd verdient den grootsten lof. De wedstrijd zelf verliep zonder eenigen wanklank en het was verheugend dat zich geen ongelukken hebben voorgedaan, ook al werd er in een heftig tempo gereden. Het werd een sporlieve gebeurtenis van grootsene allure, als wij nog nooit in Scheveningen hebben medegemaakt

Een waardige inleiding tot de Residentieweek. En nu de wedstrijd.

Onder het spelen der volksliederen kwamen de renners in landsgroepen aan den start, de buitenlanders eerst, daarna de zeer groote groep Nederlandsche renners die een extra applausje oogstten van het bij de startstreep zittende publiek. De burgemeester die in gezelschap van den heer Adama Zijlstra het circuit in oogenschouw heeft genomen liet zich Pijnenburg voorstellen. Precies te twintig minuten na drie uur zette de auto van den heer Van Eck, die als leider voor de looze ronde het tempo zou opgeven, zich in beweging, de burgemeester loste tezelfdertijd het schot ten teeken dat de groote strijd begonnen was. Althans in naam. Want in werkelijkheid telde de eerste ronde niet mede. Deze was bedoeld als middel om de renners gelegenheid te geven kennis te maken met de moeilijkheden van den af te leggen weg.

Precies half vier was het rijden van deze ronde geëindigd. In vliegende vaart ging de groep, thans door de leidende auto vrijgelaten over de beginstreep. waar de starter de heer H. Vintges het startschot loste. Onze landgenoot Gesar Bogaert was daarbij aan den kop, gevolgd door den Belg Billlet, terwijl Cor Wals op de derde plaats lag. En in compacte massa volgde het verdere veld. Dat er dra een felle pace inzette. Volgens de ons door den leider verschafte mededeeling. werden de eerste bochten bij de haven goed genomen. Het peloton bleek reeds spoedig uit elkaar te zijn gerukt en onder andere was Albert van Schendel, een der favorieten wegens kettingmoeilijkheden achter geraakt Verder was de Nederlander W. Metz reeds halverwege wegens pech afgestapt De eerste ronde welke te 7 min. 34 l/5 sec was afgelegd werd het eerste beëindigd door Jan Aerts, die daarmede de eerste sprintpremie van f 25 in de wacht sleepte. De gemiddelde snelheid welke bereikt was, bleek ruim 41 km te zijn geweest een snelheid welke natuurlijk niet zou worden volgehouden. Bij het terugkomen aan de overzijde van de start bleek Van Schendel nog niet te zijn ingeloopen. De Luxemburger Mertz bleek ook al met kettingpech te kampen te hebben, waardoor hij nog meer achterraakte.

De sprint van de tweede ronde bleek na fellen strijd tegen L. van Schijndel door Van der Ruit te zijn gewonnen: zijn tijd voor de tweede ronde bedroeg 7 min. 42 sec.

Dan blijkt in de derde ronde reeds de groote verrassing voor het publiek te-zijn weggelegd. Frans Slaats was namelijk 15 seconden op de overigen uitgeloopen. Antoine van Sollende, en H. Gijsen volgden op een honderd meter als tweede en derde terwijl geheel alleen als vierde de Belg Darmeels volgde. Het peloton was overigens geheel bijeen op enkele rijders na die reeds in de eerste ronde een achterstand hadden gekregen. De tijd van Staats over de derde ronde was 7 min. 41 2/5 sec.; onze landgenoot won op deze wijze fraai den derden sprint.

In de vierde ronde bleek de Franschman Fournier wegens te veel achterstand den strijd te hebben opgegeven. Slaats kon het snelle tempo van de hem volgende groep niet volhouden met het gevolg dat het geheele peloton weer bij elkaar lag toen de streep werd bereikt. De eerste die de vierde ronde beëindigde in 8 min. 7 3/5 sec. was de Belg. G. Darmeels vóór den Oostenrijker Max Bulla en de Hollanders J. Verschuren en M. Valentijn. Direct hierna viel Albert van Schendel met bijna een ronde achterstand tengevolge van voortdurende kettingpech uit. In de vijfde ronde bleek de Spanjaard Prieto ver te zijn achter geraakt. Even later viel Gzuballa (Oostenrijk) wegens bandenpech uit.

Veel veranderingen bracht de vijfde ronde overigens niet. Ofschoon de Franschman René le Gléves den Noord Boulevard inging als eerste ontwikkelde zich nog een felle strijd om de bezettting aan den kop. Jan Aerts die een zeer hooge versnelling reed, slaagde er in zich snel naar voren te werken en zonder al te veel moeite de premie in de wacht te sleepen, gevolgd door Cor Wals, die met stukken in de sprint geklopt werd.

Terwijl de strijd voortging werd door de Jury bekend gemaakt dat de vijfde ronde was afgelegd in 8 min. 24/5 sec, waaruit blijkt dat het tempo weer een weinig was opgevoerd. Inmiddels bleek de Nederlander A. Vaesen wegens een ronde achterstand uit den strijd te zijn genomen.

De zesde premie voor het eerste beëindigen van de zesde ronde viel ten deel aan den Belg Kernper Horemans die zijn landgenoot Decaluwe in den sprint klopte. J. van den Heuvel had reeds den strijd even te voren opgegeven, zoodat het veld reeds aanmerkelijk aan het dunnen was. Even later moest ook H. Muller (Duitschland) wegens een lekken band uitvallen, terwijl hetzelfde overkwam aan den Hollander W. Cober.

In de 7de ronde liep Gommers (Nederland) een eind uit terwijl het achtervolgende peloton aangevoerd werd door Vesar Bogaert Met grooten voorsprong werd deze ronde gewonnen door J. Gommers, vóór F. Vervaecke (België) en W. Vroomen (Nederland). De tijd over deze ronde was 7.59 4/5. De totaal tijd over 7 ronden zijnde 36.4 km bedroeg 55 min. 16 sec

De eenige Luxemburgsche vertegenwoordiger. H. J. Mersch moest direct hierop den strijd staken.

Ook in de 8ste ronde bleef Gommers leiden, hoewel het peloton wel iets is ingeloopen. Op den Noord-Boulevard ging F. Vervaecke op den leider af, even leek het of hij hem zou kloppen, doch in den sprint bleef Gommers met een volle lengte de meerdere, voor Vervaecke, terwijl het peloton werd aangevoerd door Muller. De tijd over deze ronde bedroeg 8 min. 11 3/5 sec.

De Zuid Afrikaan Kisling en A. Bovendeeard werden wegens te grooten achterstand uit den strijd genomen.

In den loop der negende ronde moest Dieterman uit de koers worden genomen. Inmiddels werd het peloton steeds meer uit elkaar getrokken en toen de negende ronde was uitgereden, was er steeds meer afstand tusschen de voorste en achterste rijders van de groote kopgroep gekomen. Jan Aerts was ook nu weer de snelste na strijd met zijn landgenoot Vervaecke. In een tijd van 8 min. 12 sec.

In de tiende ronde bleek een groep van zeven rijders te zijn weggeloopen onder leiding van Jan Aerts. Het waren de renners M. Bidot. Vervaecke. Jan Gommers. L. Duerlo. J. Bidot en Willy Vroomen waarna J. Braspenninx Jr. de achtervolging inzette. In deze volgorde werd ook de sprint beslist. De tijd van de 10e ronde was 8 min. 24/5 sec. Er was nu juist de helft van den grooten strijd achter den rug. De tien ronden waren in den tijd van 1 uur 10 min. 42 2/5 sec. afgelegd.

De elfde ronde bleek geen verandering in den stand van zaken te hebben gebracht. De kopgroep had geen kans gezien nog verder van het hoofdpeloton uit te loepen. Na spannenden strijd wist de Belg Vervaecke den sprint te winnen met zeer gering verschil voor onzen landgenoot Willy Vroomen In den tijd van 8 min. 7 sec. In den loop van de volgende ronde bleken Van Rossen. Heslinga en Pootjes den strijd te hebben opgegeven, even later de Zwitser J. Pipoz.

Groot was de teleurstelling toen bekend werd dat Aerts in dezelfde ronde wegens een lekken band had moeten opgeven. Zijn rijden was uiterst soepel en ongetwijfeld zou hij nog voor zeer veel spanning hebben kunnen zorgen. Het gevolg was dat de kopgroep tot zes rijders was geslonken. In den sprint toonde Vroomen zich met een tijd van 8 min. 6 sec. de snelste voor Vervaecke en J. Bidot.

De volgende ronde had alweer ingrijpende veranderingen gebracht. De Hollanders Speyker, J. v. d. Heiden, H. Stobbink en Braspenninx benevens de bekende Franschman P. Magne hadden den strijd moeten opgeven. Opmerkelijk was dat de kleine kopgroep in den loop van deze ronde aanmerkelijk grooter was geworden, zoodat zich feitelijk twee groepen hadden gevormd. De Franschman le Gléve won met voorsprong van ongeveer 100 meter voor Vervaecke de 13e sprint; Darmeels was goede derde; de tijd bedroeg 8 min. 11 sec.

In de veertiende ronde vielen uit de Nederlanders H. v. d. Elst en A. J. Braspenninx. Le Gléve bleek zijn voorsprong niet te hebben kunnen handhaven en was inmiddels door de eerste groep achterhaald. Toch had G. Darmeels nog heel veel moeite om den sprint te winnen van dezen goed rijdenden Franschman in een tijd van 8 min. 171/5 sec. Uit den strijd was de Spanjaard Prieto genomen, die vrijwel den geheelen tijd alleen had gereden en om zijn moedig volhouden herhaaldelijk applaus van de toeschouwers had geoogst. Door een botsing met een toeschouwers die tegen het verbod in den boulevard was overgestoken had Verschoor een val gedaan welke hem het verder rijden onmogelijk maakte.

De vijftiende ronde bracht in zooverre een nieuwe verrassing doordat M. Valentijn kans had gezien zich van de kopgroep los te maken en een versprong van ongeveer 25 meter te nemen: op hem volgden de Zwitser Blattmann, de Hollander O. Heeren en de Franschman Le Gréve. De tijd van Valentijn bedroeg 8 min. 24 sec P. v. d. Horst bleek te zijn gevallen en moest evenals Ernst Muller en J. W. Rijneveld opgeven.

Opnieuw bracht de volgende ronde een sensatie doordat Valentijn niet meer tot de kopgroep behoorde en zelfs aanzienlijk was afgezakt en alleen moest probeeren den achterstand weer in te halen. De Franschman Le Gréve werd een goede winnaar van dezen sprint in 8 min. 12 3/5 sec. voor Cor Wals en Frans Slaats.

Laatstgenoemde had inmiddels kans gezien om zich in den loop van de 17e ronde naar voren te werken en zelfs eenige tientallen meters weg te loopén van het leidende peloton; zonder moeite won hij dan ook den sprint voor

Max Bulla met Viëtto aan het wiel. De tijd van Slaats was 8 min. 21 l/5 sec. Op dezen volgde het peloton dat aangevoerd werd door den Belg Vervaecke.

Inmiddels werd bekend gemaakt dat waren uitgevallen Antoine van Schendel. Vluggen, Valentijn en Pellenaers.

In de achttiende ronde hadden Max Bulla en Viëtto kans gezien Slaats te achterhalen en ongeveer 50 meter op de hoofdgroep uit te loopen. In de laatste bocht bleek Slaats te zijn afgezakt terwijl de Belg Dictus zich van de hoofdgroep had weten los te werken om zich bij de leiders te voegen. In den sprint werd Viëtto eerste voor Dictus. Max Bulla. G. v. d. Ruit waarna het peloton volgde aangevoerd door Slaats. De tijd was 8 min. 182/5 sec.

De voorlaatste ronde beloofde een nieuwe verrassing te brengen doordat Van der Ruit den kop bleek te hebben genomen en dus een goede kans maakte den 19e sprint te winnen. In de laatste bocht verloor hij echter te veel terrein, waardoor de sprint gewonnen werd door Viëtto in 8 min. 33 sec. voor Max Bulla. Kemper Horemans, Dictus en Vervaeke. dus allen buitenlanders. Het peloton waarin zich Slaats, Wals en Pijnenburg bevonden volgde op ongeveer 50 meter.

Zoo ging dus de laatste ronde in, en groot was de spanning toen de renners voor de laatste maal den Noord Boulevard zouden ingaan. De algemeen verwachting was dat de hiervoor genoemde buitenlandsche renners hun voorsprong zouden hebben behouden, maar men had buiten de reservekracht van de twee Nederlanders Van der Ruit en Slaats gerekend, die er plotseling tusschen uit waren getrokken, alleen gevolgd door den Franschman Bidot. Het groote peloton volgde op ongeveer 50 meter en hoe het ook poogde de vluchtelingen te achterhalen, met de overwinning in zicht trokken de drie genoemden er nog eens extra aan, met het gevolg dat er van inhalen geen sprake meer was.

Sensationeel slot

Onder enorme spanning wachtten Jury en publiek die bij de finish verzameld waren -de orde dienst dreigde toen even in de war te loopén — het slot af. Van der Ruit bleek den kop te hebben, gevolgd door Slaats en Bidot op de derde plaats. Zoo ging het trio ook onder

luide toejuichingen over de eindstreep, maar nauwelijks waren de renners van hun rijwielen gestapt of Slaats kwam druk gebarend op de Jurytafel af. Het bleek dat hij een protest wilde indienen tegen Van der Ruit die hem op het laatste rechte eind aan de trui had teruggetrokken.

De jury confereerde even en aangezien eenige officials der N.W.U. konden vaststellen dat Slaals inderdaad door Van der Ruit was gehinderd, besloot zij Slaats de eerste plaats toe te kennen, terwijl van der Ruit naar de derde

plaats werd teruggezet zoodat Bidot van het protest profiteerde en op de tweede plaats terechtkwam.

Ofschoon Van der Ruit reeds met een krans omhangen in een auto een eereronde over den boulevard had gemaakt werd Slaats daarna op

dezelfde wijze in staat gestelde de hulde der menigte in ontvangst te nemen.

De officieels uitslag.

1. Fr. Slaats, Nederland In 2 uur 42 min. 23 4/5 sec. 2. M. Bidot Frankrijk.

3. G. v. d. Ruit Nederland. 4. G. Loncke (België); 5. Fr. v. d. Broek (Neder-

land); 6. L. Duerloo (België); 7. W. Vroomen; 8. Fr. Dictus (België); 9. Fr. Vervaecke (België); 10. H. Gijsen (Nederland); 11. A. Vaessen (Nederland);

12. J. Gommers (Nederland); 13. A. Billlet (België); 14.F.L Kemper Horemans (België); 15. O. Hosmus (Nederland); l6. M. Vroomen (Nederland): 17. C. Wals (Nederland); 18. T. Peek (Nederland); 19. J. Glignet (Nederland); 20. J. J. Velraeds (Nederland); 21. W. Matena (Nederland).

 

SCHINNEN.(1936.06.11)

Duerloo legt beslag op den eersten prijs. — Seijen boekt een welverdiende over winning bij de amateurs S. Vroomen bij de nieuwelingen

Het was Zaterdagmiddag een echt wielrenweertje en Schinnens-ronde-wegen, die lommerrijk verscholen lagen tusschen groen en heuveltjes, waren den geheelen middag omzoomd door ongeveer toeschouwers, die profiteerden zevenduizend van prachtige wielrenstrijd.

Voor den vreemdeling was er geen mogelijkheid om Schinnens hoofdstraat te bereiken zonder in conflict te komen met de politie. Alle toegangswegen werden dapper bewaakt. Op een achttal plaatsen waren kassa's geplaatst, zoodat niemand zonder te betalen het circuit kon bereiken. Een maatregel die voor het welslagen van een ronde nu eenmaal onmisbaar is.

Tegen half één, de tijd dat de nieuwelingen den strijd gaan aanbinden, is het! bezoek al goed te noemen.

De neringdoenden van Schinnen zijn overal druk in de weer om dezen dag eens een extraatje te verdienen.

DE NIEWELINGEN START.

De volgende nieuwelingen starten: Bisschoff. Huibers, v. Loo. J. Pisters, T. Pijnenburg. Fr. Ruiters. S. Vroomen, Vaessen, Spee. Brouns, Nobilé, Beckers en Hoffman.

In den regel zijn de nieuwelingen venijnige strijders en dit wordt ook hier weer bewaarheid. Met groote geestdrift vechten zij steeds om maar vooraan te liggen.

In gedachten zien zij zich al met de bloemen rijden.

Bisschoff moet in de eerste ronde al van fiets veranderen. Pisters, Wylré, weet de meeste premies in de wacht te sleepen, n.l. van de 10 wint hij er 4.

S. Vroomen ligt steeds mee in de hoofdgroep en zijn geheel rijden wijst op booze plannen, hij schijnt de tactiek der Belgen te pakken te hebben, n.l. reserveeren voor de eindspurt. Als er nog 2 ronden te rijden zijn, komt hij naar voren en begint te demareeren. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft hij reeds een voorsprong en weet deze zelfs nog te vernoogen en geheel alleen als overwinnaar de finish te passeeren. Totaal uitslag :

Nieuwelingen:1. S. Vroomen in 37 min. 46 sec. (25 K.M.) 2. J. Pisters. 3. T. Pijnenburg. 4. Hoffman. 5. Huibers. 6. Brouns. 7. F. Ruijters. 8. Vaessen. 9. Nobilé. 10. Beckers.

De nieuwelingen reden met een gemiddelde van 39 KM. 960 M.

DE AMATEURS

De amateurs starten om ongeveer 2 uur om 22 maal het parcours af te leggen of 55 K.M. De amateurkampioen Gommans was niet aanwezig. Gommans staat onder controle van de N. W. U. en het schijnt dat aan hem bijzondere zorg wordt besteed, aangezien uit deze Limburger een groot wegrenner zal groeien. Van meet af gaan de amateurs er met een flink gangetje van door, zoo zelfs, dat na de eerste ronde, de achterblijvers zijn waar te nemen.

De Noord-Limburgers loopen het hardst van stapel. Schmitz, Tegelen. demareerde aanhoudend en schijnt zin te hebben voor de premies. Na hem is het Scherens die alleen weg gaat, doch na een viertal ronden weer terugvalt, om weer plaats te maken voor Schmitz.

Daarna onderneemt Schemen een aanval, die alleen weg komt en zich voegt bij den achterblijver Reinartz. Dit tweetal zet moedig door, doch enkele ronden voor het einde worstelt Seijen zich uit het peleton, om stormender- wijs op Schemen af te gaan. Geheel het rijden van Seijen verraadt een doortastend optreden.

Steeds hield hij zich stil in de groep, bekommerde zich om geen premies, loerde alleen maar naar voren of geen gevaar dreigde door wegloopers, doch zoolang als deze in de lijn van zijn argusoogen bleven, was er voor hem geen gevaar. Toen Schemen enkele ronden voor 't einde tamelijk hard van stapel liep, achtte hij de tijd gekomen om zijn reservekrachten te gaan gebruiken en kostte het hem weinig moeite zich van de groep te ontdoen om alleen de vluchtende in te halen.

Peters en Janssen, die inmiddels ook weg waren werden door hem gepas- seerd en met een razend tempo passeerde hij ook Schemen en Reinartz, om geheel alleen de welverdiende overwinning van deze ronde op zijn naam te plaatsen. Totaal uitslag :

Amateurs: 1. Seijen in 1 uur 20 min. 24 seconden. 2. Peters. 3. Thomas. 4. Schemen. 5. Janssen. 6. Hoffman. 7. Schmitz. 8. Dereij. 9. Tilburgs. 10. Lemmens. 11. Verschuren. 12. v. Doorne. 13. Willems.14. Gulikers. 15. Linssen.

Het gemiddelde bij de amateurs was 40 K.M. 992 M.

PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Tegen half vier, toen de profs aan het werk zouden gaan. zien wij de tribune zoo goed als geheel bezet. terwijl langs het parcours links en rechts van de finish zich een 4 a 5-dubbele haag van menschen heeft geplaatst, die de oogen van de „Jantjes van Schinnen" doen schitteren.

Voordat de start plaats vindt, worden Pijnenburg Slaats, Pellenaars. Braspenning, Savelberg en Duerloo door Burgemeester Kruijen gehuldigd voor hun veroverde kampioenstitels en prestaties elders. In auto's met Burgemeester Kruijen en de voorzitter Damoiseaux rijden zij een eereronde en oogstten een geweldig applaus.

Daarna stellen de 58 deelnemers zich op en op dat moment komt dhr. Martin, Burgemeester van Hoens Hoensbroek en lid van de Sportcommissie der N. W. U. aan de perstafel vertellen, dat volgens zijn meening Duerloo

vandaag gaat winnen. Het meerendeel van de pers is de meening toegedaan dat Slaats de beste kans maak.t.

Het startschot door Mevr. Kruijen valt en de 58 groote mannen zetten zich in beweging voor de 100 K.M.

Gerritsen is in de eerste ronde reeds slachtoffer van een lekken band en verdwijnt. Alhoewel er hard gereden wordt, blijft het veld mooi bij elkaar. .

SLAATS EN VLUGGEN VALLEN UIT.

De 3e ronde is nog niet volbracht of van onze plaats uit zien wij in de bocht een paar renners over den kop slaan en tusschen het publiek terecht komen Dit bleken Slaats en Vluggen te ziin. die op kop liggende met een geweldige spurt vechten om de leiding, de bocht wat groot namen en daardoor er uit vlogen. .Een burger werd in hun val meegesleurd en kwam er met gehavende kleeding en lichte verwonding af. Ook de beide slachtoffers liepen lichte verwondingen op. Voor hun was de wedstrijd evenwel weg, evenals onze favoriet die thans niet meer kon winnen.

Pijnenburg is geweldig op dreef en doet ons onwillekeurig denken aan een „onervaren renner", want in den regel zijn de renners die in den beginne van den koers zoon groot spektakel maken, op het einde niet meer te vinden.

Pijnenburg demareert zoo hard. dat Muller, v. d. Ruit. Vroomen, Pellenaars, Braspenning en Cardinaals zelfs 300 M. achter geraken. Gezien de kracht van deze achterblijvers weten zij in 3 ronden hun achterstand evenwel wederom in te halen.

In de 9e ronde valt Pellenaars en weet voor de tweede maal het peleton weer te halen.

Tot in de 17e ronde blijft het tamelijk kalm. Wanneer dan een groep, bestaande uit Pijnenburg, Mater, Klerkx, Verheul, Schoufs, de Groen en Hamel zich een 100 M. weten los te werken, waarbij in de volgende ronde alleen Pellenaars zich weet te voegen. In 1 uur werd afgelegd 39 K.M. 700 M.

De Belg Hamal weet zich van deze groep alleen te ontdoen, maar steeds ziet men dat alleen rijden op zoon snel parcours toch ondoenlijk is. want steeds vallen de wergloopers weer terug.

De groep blijft hierna 't zelfde, totdat in den 30ste ronde wegens gevaarlijk coupeeren van een der deelnemers een valpartij ontstaat, waarvan Pijnenburg Clignet. Loncke en K. Vaessen de dupe worden. Dit was zeer jammer, vooral omdat wij den Pijn eens graag in den eindstrijd hadden gezien.

Als er nog een zevental ronden te rijden zijn, zien wij de rugnummers van 50—60 steeds in het voorplan liggen en deze nummers zijn van de Belgen. Niets van gezien vanaf het begin, maar thans, nu de andere nummers uitgedemarreerd zijn, nu een paar K.M. verder 125 blinkende guldens wat meer voor ’t grijpen liggen, nu het er op aankomt om de buit te verdeelen. nu zien wij niets meer dan 50—60 nummers. Duerloo de onvermoeibare Belg ziet de kans schoon om er tusschen uit te gaan. Dit lukt hem dan ook maar niet zonder Valentijn en v. d. Baan aan zijn wiel. Dit drietal wint meter na meter en als zij de 39ste ronde, met een voorsprong van plm. 150 M. ingaan, 'zeggen wij dat' toch minstens 2 Hollanders bij de eerste prijzen zitten. Met ongeduld turen wij naar de bocht, waar elke seconde de 3 wegloopers kun- nen komen om de finish te bestormen. Daar opeens een roode trui, geheel alleen het is Duerloo zonder Valentijn en v. d. Baan. Geheel alleen vliegt Duerloo de finish voorbij en na enkele seconden het geheele peleton. waarin ook v. d. Baan en Valentijn. Wat was er gebeurd? Was Duerloo dan zoo geweldig sterk, dat hij alleen weg kon ? Of waren de 2 Hollanders zoo vermoeid, dat zij het wieltje van Duerloo moesten los laten en terugvielen op de groep ? Wij hebben de waarheid niet kunnen achterhalen, doch omstaan- ders deelden ons mede, dat Valentijn en v. d. Baan in de laatste ronde waren gevallen en door de groep waren ingeloopen. Wanneer dat waar is en dat is een verklaarbare oplossing van dien plotselingen afstand, dan heeft dit tweetal toch een ongekenden pech. Te meer is dit jammer omdat thans 5 Belgen met de eerste prijzen gaan strijken. De uitslag :

Profs en Onafhankelijken: 1. Duerloo (B) 2 uur 24 minuten 2. Dictus (B) 3. Reyns (B.) 4. Cardynaals (B.) 5. Martens (B.) 6. C. Savelberg (Heerlen). 7. Braspenning Jr. 8. Gommers. 9. Willems (B.) 10. v. d. Baan. 11. Stu. 12. A. Vaessen. 13. Valentijn. 14. Pellenaers. 15. Heeren. 16. Lambrichts. 17. v. d. Ruit. 18. Ebeling. 19. De Groen. 20. Hamal (B.)

Gemiddelde snelheid: 41 KM. 664 M.

NABESCHOUWING Over de nieuwelingen en amateurs hebben wij reeds voldoende gezegd. Iets anders is het bij de profs Dat hier de overwinning is gekomen aan een renner die er toe in staat was te winnen, betwijfelt niemand - Duerloo —Burgemeester Martin had gelijk —is iemand.

 

SCHINNEN.(1936.07.12)

Duerloo legt beslag op den eersten prijs. — Seijen boekt een welverdiende over winning bij de amateurs. S. Vroomen bij de nieuwelingen

Het was Zaterdagmiddag een echt wielrenweertje en Schinnens-ronde-wegen, die lommerrijk verscholen lagen tusschen groen en heuveltjes, waren den geheelen middag omzoomd door ongeveer zevenduizend toeschouwers, die profiteerden van prachtige wielrenstrijd.

Voor den vreemdeling was er geen mogelijkheid om Schinnens hoofdstraat te bereiken zonder in conflict te komen met de politie. Alle toegangswegen werden dapper bewaakt. Op een achttal plaatsen waren kassa's geplaatst, zoodat niemand zonder te betalen het circuit kon bereiken. Een maatregel die voor het welslagen van een ronde nu eenmaal onmisbaar is.

Tegen half één, de tijd dat de nieuwelingen den strijd gaan aanbinden, is het bezoek al goed te noemen.

De neringdoenden van Schinnen zijn overal druk in de weer om dezen dag eens een extraatje te verdienen.

DE NIEUWELINGENSTART.

De volgende nieuwelingen starten: Bisschoff. Huibers, v. Loo. J. Pisters, T. Pijnenburg. Fr. Ruiters. S. Vroomen, Vaessen, Spee. Brouns, Nobilé. Beckers en Hoffman.

In den regel zijn de nieuwelingen venijnige strijders en dit wordt ook hier weer bewaarheid. Met groote geestdrift vechten zij steeds om maar vooraan te liggen. In gedachten zien zij zich al met de bloemen rijden.

Bisschoff moet in de eerste ronde al van fiets veranderen. Pisters, Wylré, weet de meeste premies in de wacht te sleepen, n.l. van de 10 wint hij er 4.

S. Vroomen ligt steeds mee in de hoofdgroep en zijn geheel rijden wijst op booze plannen, hij schijnt de tactiek der Belgen te pakken te hebben, n.l. reserveeren voor de eindspurt. Als er nog 2 ronden te rijden zijn, komt hij naar voren en begint te demareeren. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft hij reeds een voorsprong en weet deze zelfs nog te verhoogen en geheel alleen als overwinnaar de finish te passeeren. Totaal uitslag :

Nieuwelingen: 1.S. Vroomen in 37 min. 46 sec. (25 K.M.) 2. J. Pisters. 3. T. Pijnenburg. 4. Hoffman. 5. Huibers. 6. Brouns. 7. F. Ruijters. 8. Vaessen. 9. Nobilé. 10. Beckers. De nieuwelingen reden met een gemiddelde van 39 KM. 960 M.

DE AMATEURS

De amateurs starten om ongeveer 2 uur om 22 maal het parcours af te leggen of 55 K.M. De amateurkampioen Gommans was niet aanwezig. Gommans staat onder controle van de N. W. T. en het schijnt dat aan hem bijzondere zorg wordt besteed, aangezien uit deze Limburger een groot wegrenner zal groeien. Van meet af gaan de amateurs er met een flink gangetje van door, zoo zelfs, dat na de eerste ronde, de achterblijvers

zijn waar te nemen.

De Noord-Limburgers loopen het hardst van stapel. Schmitz, Tegelen, demareerde aanhoudend en schijnt zin te hebben voor de premies. Na hem is het Scherens die alleen weg gaat, doch na een viertal ronden weer

terugvalt, om weer plaats te maken voor Schmitz. Daarna onderneemt Schemen een aanval, die alleen weg komt en zich voegt bij den achterblijver Reinartz. Dit tweetal zet moedig door, doch enkele ronden voor het einde worstelt Seijen zich uit het peleton, om stormenderwijs op Schemen af te gaan. Geheel het rijden van Seijen verraadt een doortastend optreden.

Steeds hield hij zich stil in de groep, bekommerde zich om geen premies, loerde alleen maar naar voren of geen gevaar dreigde door wegloopers, doch zoolang als deze in de lijn van zijn argusoogen bleven, was er voor hem geen gevaar. Toen Schemen enkele ronden voor 't einde tamelijk hard van stapel liep, achtte hij de tijd gekomen om zijn reservekrachten te gaan gebruiken

en kostte het hem weinig moeite zich van de groep te ontdoen om alleen de vluchtende in te halen. Peters en Janssen, die inmiddels ook weg waren wer- den door hem gepasseerd en met een razend tempo passeerde hij ook Schemen en Reinartz, om geheel alleen de welverdiende overwinning van deze ronde op zijn naam te plaatsen. Totaal uitslag :

Amateurs: 1. Seijen in 1 uur 20 min. 24 seconden. 2. Peters. 3. Thomas. 4. Schemen. 5. Janssen. 6. Hoffman. 7. Schmitz. 8. Dereij. 9. Tilburgs. 10. Lemmens. 11. Verschuren. 12. v. Doorne. 13. Willems. 14. Gulikers. 15. Linssen.

Het gemiddelde bij de amateurs was 40 K.M. 992 M. Tegen half vier, toen de profs aan het werk zouden gaan. zien wij de tribune zoo goed als geheel bezet. terwijl langs het parcours links en rechts van de finish zich een 4 a 5-dubbele haag van menschen heeft gelaatst, die de oogen van de „Jantjes van Schinnen" doen schitteren.

Voordat de start plaats vindt, worden Pijnenburg Slaats, Pellenaars. Braspenning, Savelberg en Duerloo door Burgemeester Kruijen gehuldigd voor hun veroverde kampioenstitels en prestaties elders. In auto's met Burgemeester Kruijen en de voorzitter Damoiseaux rijden zij een eereronde en oogstten een geweldig applaus.

Daarna stellen de 58 deelnemers zich op en op dat moment komt dhr. Martin, Burgemeester van Hoensbroek en lid van de Sportcommissie der N. W. U. aan de perstafel vertellen, dat volgens zijn meening Duerloo vandaag gaat winnen. Het meerendeel van de pers is de meening toegedaan dat Slaats de beste kans maakt.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN.

Het startschot door Mevr. Kruijen valt en de 58 groote mannen zetten zich in beweging voor de 100 K.M.

Gerritsen is in de eerste ronde reeds slachtoffer van een lekken band en verdwijnt. Alhoewel er hard gereden wordt, blijft het veld mooi bij elkaar. .

SLAATS EN VLUGGEN VALLEN UIT.

De 3e ronde is nog niet volbracht of van onze plaats uit zien wij in de bocht een paar renners over den kop slaan en tusschen het publiek terecht komen. Dit bleken Slaats en Vluggen te ziin, die op kop liggende met een geweldige spurt vechten om de leiding, de bocht wat groot namen en daardoor er uit vlogen. Een burger werd in hun val meegesleurd en kwam er met gehavende kleeding en lichte verwonding af. Ook de beide slachtoffers liepen lichte verwondingen op. Voor hun was de wedstrijd evenwel weg, evenals onze favoriet die thans niet meer kon winnen.

Pijnenburg is geweldig op dreef en doet ons onwillekeurig denken aan een „onervaren renner", want in den regel zijn de renners die in den beginne van den koers zoo’n groot spektakel maken, op het einde niet meer te vinden.

Pijnenburg demareert zoo hard. dat Muller, v. d. Ruit, Vroomen, Pellenaars. Braspenning en Cardinaals zelfs 300 M. achter geraken. Gezien de kracht van deze achterblijvers weten zij in 3 ronden hun achterstand evenwel wederom in te halen.

In de 9e ronde valt Pellenaars en weet voor de tweede maal het peleton weer te halen.

Tot in de 17e ronde blijft het tamelijk kalm. Wan-neer dan een groep, bestaande uit Pijnenburg. Mater, Klerkx, Verheul, Schoufs, de Groen en Hamel zich een 100 M. weten los te werken, waarbij in de volgende ronde alleen Pellenaars zich weet te voegen. In 1 uur werd afgelegd 39 K.M. 700 M.

De Belg Hamal weet zich van deze groep alleen te ontdoen, maar steeds ziet men dat alleen rijden op zoon snel parcours toch ondoenlijk is, want steeds vallen de wegloopers weer terug. De groep blijft hierna 't zelfde, totdat in den 30ste ronde wegens gevaarlijk coupeeren van een der deelnemers een valpartij ontstaat, waarvan Pijnenburg, Clignet, Loncke en K. Vaessen de dupe worden. Dit was zeer jammer, vooral omdat wij den Pijn eens graag in den eindstrijd hadden gezien.

Als er nog een zevental ronden te rijden zijn, zien wij de rugnummers van 50—60 steeds in het voorplan liggen en deze nummers zijn van de Belgen. Niets van gezien vanaf het begin, maar thans, nu de andere nummers uitgedemarreerd zijn, nu een paar K.M. verder 125 blinkende guldens wat meer voor ’t grijpen liggen, nu het er op aankomt om de buit te verdeelen, nu zien wij niets meer dan 50—60 nummers. Duerloo de onvermoeibare Belg ziet de kans schoon om er tusschen uit te gaan. Dit lukt hem dan ook, maar niet zonder Valentijn en v. d. Baan aan zijn wiel. Dit drietal wint meter na meter en als zij de 39ste ronde, met een voorsprong van plm. 150 M., ingaan, zeggen wij, dat toch minstens 2 Hollanders bij de eerste prijzen zitten. Met ongeduld turen wij naar de bocht, waar elke seconde de 3 wegloopers kunnen komen om de finish te bestormen. Daar opeens een

roode trui, geheel alleen het is Duerloo zonder Valentijn en v. d. Baan. Geheel alleen vliegt Duerloo de finish voorbij en na enkele seconden het geheele peleton. waarin ook v. d. Baan en Valentijn. Wat was er gebeurd? Was Duerloo dan zoo geweldig sterk, dat hij alleen weg kon ? Of waren de 2 Hollanders zoo vermoeid, dat zij het wieltje van Duerloo moesten loslaten en terugvielen op de groep ? Wij hebben de waarheid niet kunnen achterhalen, doch omstaanders deelden ons mede. dat Valentijn en v. d. Baan in de laatste ronde waren gevallen en door de groep waren ingeloopen. Wanneer dat waar is —en dat is een verklaarbare oplossing van dien plotselingen afstand -dan heeft dit tweetal toch een ongekenden pech. Te meer is dit jammer omdat thans 5 Belgen met de eerste prijzen gaan strijken.

Beroepsrenners en Onafhankelijken: 1. Duerloo (B). 2 uur 24 minuten 2. Dictus (3.) 3. Reyns (B.) 4. Cardynaals (B.) 5. Martens (B.) 6. Savelberg (Heerlen). 7. Braspenning Jr. 8. Gommers. 9. Willems (B.) 10. v. d. Baan.

11. Stuijts. 12. A. Vaessen. 13. Valentijn. 14. Pellenaers. 15. Heeren. 16. Lambrichts. 17. v. d. Ruit. 18. Ebeling. 19. De Groen. 20. Hamal (B.)

Gemiddelde snelheid: 41 KM. 664 M.

 

SELECTIE WEDSTRIJD.

VETHAAK WINT LAATSTEN SELECTIEWEDSTRIJD. De Zeeuw van Hove tweede.

De gisteren gehouden laatste selectie-wegwedstrijden voor amateurs die in de Haarlemmermeer ditmaal over een traject van 105.6 K.M. werd verreden, werd in de sprint gewonnen door den Vlaardinger Vethaak in 2 uur 54 min. 57 sec; 2 Van Hove (op 1 lengte); 3 Van Gageldonk; 4 Reuter (allen in denzelfden tijd); sen 6 Strobbe en Saarloos beiden in 2 uur 59 min. 25 sec; 7 Broenewegen in 3 uur 10 min. 54; sec; 8 Gommans in 3 uur 12 min. 1 sec.

De Amsterdammer Schulte, die nog niet volledig hersteld is van zijn val te Ilpendam, was niet gestart.

Er werd ditmaal gereden over het traject De Lijnden—Hoofddorp—Nieuw Vennep — een afstand heen en terug van ruim 25 K.M. die viermaal moest worden gereden. Het wegdek was hier over het algemeen veel beter dan dat van de vorige trajecten. De course was echter zeer zwaar, omdat de helft van den afstand tegen den fellen wind moest worden afgelegd.

 

SELECTIERIT VOOR AMATEURS.(1936.06.21)

Strobbe winnaar.

De selectiewedstrijd voor de O. S. rond de Haariemmernieer, over een afstand van 120 K.M., werd in den sprint gewonnen door Strobbe (Hulst) in den tijd van 3 uur 30 m. 41 sec.; 2. v. Gageldonk (Breda); 3. Schipper (Amsterdam); 4, Reuter (Amsterdam); 5. G. v. Duyvenbode (Rotterdam); 6. Leemkniecht (Hulst). Op .circa 2 minuten: 7. Schulte (Amsterdam); 8. Deimnnende (Rotterdam); 9. Schoenmakers ; (Eindhoven); 10. Hofman (Roermond); 11 Medik (Amsterdam).

 

SELECTIEWEDSTRIJD.ROND DE HAARLEMMERMEER.(1936.06.25)

SCHULTE WINT SELECTIEWEDSTRIJD.

De gisteren gehouden Olympische selectiewegwedstrijd voor amateurs, die weder rond de- Haarlemmermeer werd verreden — ditmaal echter over een traject vam circa 100 K.M. — werd gewonnen door den Amsterdammer Schulte in 2 uur 43 min, 59 sec. Op 36 sec.: 2. Vethaak (Vlaardingen); op circa 2 min.: 3. Strobbe (Hulst); 4. Leenknegt (Houtenisse); 5. Reuter (Amsterdam). 6 Smits (Tegelen), 7. Hollander ('s-Gravenhage). 8. Schoenmakers (Eindhoven), 9. De Beer (Amsterdam), 10. Groenewegen (Amsterdam), 11. Opdenberge (‘s-Hage).

Van die 25 deelnemers beireikten slechts 11 de finiisih. o.a. vielen Gommans, Schipper en Saarloos door pech uit.

 

’s-HEERENHOEK.(1936.09.05)

De zaterdagmiddag te ’s-Heerenhoek gehouden wielerwegwedstrijd voor amateurs en nieuwelingen, de Ronde van ’s-Heerenhoek, heeft ook zijn deel gehad van de felle regenbuien, waardoor ’t vertrek een kwartier uitgesteld moest worden. Deze wegwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de N.W.U.,

ging over 22 ronden, ongeveer 100 km. Het traject liep Goesche straatweg, Molendijk, Werrilaan, Beeldhoeveweg. Een 45-tal renners verschenen aan den start. De eerste paar ronden bleef het veld een groot peleton met een klein staartje van zwakke broeders, die het wegrennen nog leeren moeten, of reeds te vroeg in de macadam op een lekke tube strandden. Een uitloop-poging had matig succes. De voortvarende uitlopers, waarbij we den Middel-burgschen renner v.d. Hiele en Lacor van Souburg fel zagen optrekken, moesten zich spoedig door het grote peleton van achtervolgers laten opslokken.

Het waren v.d. Voorde, Van gent, Leeuwenburg en Leenknegt, die tenslotte de kop namen en ronde na ronde terrein wonnen. Toen Pluvius een groot aantal slachtoffers had gemaakt bleef get geheele veld in drie groepen verdeeld met enkele “gelosten” diet het op hun eentje probeerden. Van Swelm

(Nijmegen) reed tusschen het eerste en tweede peleton een zeer regelmatige course op zijn eentje. Een prachtprestatie van den Nijmgenaar.

In de laatste ronde was het pleit nog niet beslecht. Vier renners stormden op de finish af om in een felle s[rint elkaar de eer te betwisten, Chr. Van de Voorde (Clinge) won wel met een wiel voorsprong voor C. van gent (Merxem, Belgie) en J. Leeuwenburg (Rotterdam) die beiden tegelijk de eindstreep passeerden. A. Leenknegt (Hulst) kwam als vierde binnen; 5. Joh, van Swelm, Nijmegen; 6. P. Schot, Bergen op Zoom; 7. J. van Nieuwenhuize, Kruiningen; 8. C. Henning, Bergen op Zoom; 9. Jac. de Koning, Goes; 10. Th. Hagenaars, Bergen op Zoom;

De course van 22 ronden over plm. 100 km werd door Van de Voorde afgelegd in 2 uur 45 minuten. De premiesprints gaven eveneens fellen en mooien strijd te zien.

De prestatie van v.d. Voorde is des te fraaier als men weet, dat hij ’s morgens een leelijke val had gemaakt. Een stijf verband maakte dat zijn rechterhand zoo goed als machteloos was.

 

TEGELEN.1936.09.02

v d Neut zegeviert bij de Nieuwelingen. Piet Smits winnaar der Amateurs. Prachtige tweede plaats voor Charles Hofman.

Niettegenstaande het erbarmelijke slechte weer, was de belangstelling voor deze eerste Ronde zeer goed en heeft de organisatie een mooi succes bereikt, en zal ongetwijfeld volgend jaar de tweede Ronde hierop volgen.

Het traject was ruim drie kilometer, een zeer geschikt terrein voor dergelijke wedstrijden, geheel afgesloten door politie, marechaussee, rijksveldwacht zorgden voor de goede orde.

De Nieuwelingen startten het eerst om 12.30 uur en al was het weder ook dreigend, deze categorie bracht het er tamelijk goed af, behalve eenige druppels regen, wat absoluut niet hinderlijk was, moesten de Nieuwelingen het parcours tien maal rijden of 30 Kilometer.

Ook hier in deze afdeeling moeten onze Limburgers hard gaan veranderen, want de jeugdige beginnelingen uit andere provincies zijn hun ver de baas, bij de twaalf prijzen vinden wij ook geen enkel Limburger die hier geplaatst is. In deze klasse waren het v d Neut, De Groot, Pijnenburg (een broer van den grooten), Jan van Rooy, De Hoog en Timmermans, die den toon aangaven, in begin was de jonge Vroom ook aan den kop te vinden, doch zakte later af.

Onder een flinke stortbui was om circa twee uur de start voor de amateurs die 20 ronden of 60 kilometer moesten afleggen.

Piet Smits, de winnaar en onze kampioen van Limburg had Zaterdag zijn goeden dag, uitstekend in conditie wist hij op 8 premies beslag te leggen

en na een fellen eindsprint tegen Charles Hofman, maar met bandbreedte te overwinnen.

Hofman die altijd in de kopgroep te vinden was en ’t peleton aanvoerde, reed een uitstekenden wedstrijd, en heeft de eer van Roermond in deze Ronde weer hoog gehouden.

De volgende geplaatsten Banheu, Theuns, Timmermans, v Loo zijn zoowat de bekende figuren die in den laatsten tijd in de ronden gewoonlijk onder de prijswinners te vinden zijn.

Tegen half vijf bij den start der profs en onafhankelijken, die 35 ronden of 105 kilometer moesten afleggen was de regen van dien aard, dat na enkele ronden rijden de renners inclussief rugnummers door den opspattenden modder bijna onherkenbaar waren, wat de taak der jury en controle zeer bemoeilijken.

Bij deze afdeeling kunnen wij kort zyn, het is altijd ’t zelfde leed, gemis aan samenwerking bij onze Limburgers, de Belgen gaan met den buit strijken en niet een renner uit onze provincie is geplaatst.

De Belgen beheerschten het rennen van begin tot einde. Clignet won eenige premie’s en verdween toen van het strijdtooneel.

Wij laten hieronder de resultaten der verschillende categorie’s volgen.

Nieuwelingen (10 ronden 30 Kilometer);  1. A v d Neut Amsterdam 48 min 12 sec; 2. W de Groot Nijmegen; 3. T Pijnenburg Tilburg; 4. v Rooy Tilburg; 5. H De Hoog Amsterdam; 6. P Timmermans Waalwijk; 7. v d Biggelaer Tilburg; 8. Haansbergen Tilburg; 9. J Mierlo Helmond; 10. J Engeland Eindhoven; 11. G Janssen Hilversum; 12. P de Laat Tilburg;

Amateurs (20 ronden 60 Kilometer): 1. P. Smits Tegelen 1 uur 48 min; 2. Charles Hofman Roermond (bandbreedte); 3. Banken Waubach; 4. Theuns Princenhagen; 5. Timmermans Tilburg; 6. P v d Loo Gulpen; 7. Kropp Breyel (Duitschland); 8. J v d Eynden Tilburg; 9. Claessen Alsdorp (Dutschland); 10. Beulen Swalmen; 11. Reynarts Valkenburg; 12. Krooymans Breda; 13. Martens Crefeld; 14. Beckers Aken; 15. Nieuwenburg Tilburg; 16. Peeters Eindhoven;

Profs en Onafhankelijken (30 ronden 105 Kilometer): 1. C Leermans Eekeren (Belgie) tijd 2 uur 47 min 10 sec; 2. F Dictus Kalmthout (Belgie); 3. L De Reyck Deurne (Belgie); 4. M Cardinaals Opglabeek (Belgie); 5. J v Klinkum Eindhoven; 6. A Reyns Burgt (Belgie); 7. L Duerlo (Belgie); 8. K v Ginderen Eindhoven; 9. Glas Eindhoven; 10. H Govers Geldrop;

 

TERWINSELEN.(1936.08.09)

Perfecte organisatie waarborg voor een prettigen sportmiddag

De Belgen gaan met de beste prijzen strijken.

Het comite dat de Ronde van van Terwinselen ten bate de armen organiseerde, bleek er kaas van gegeten te hebben. Wat de organisatie betreft kon deze sportmiddag concurreeren met de meest vermaarde soortgelijke wedstrijden in het Zuiden.

Alles was geregeld en overal was voor gezorgd

Er moet door de,leden van het comite met de verschillende sub-commissies hard gewerkt zijn, om een goed loopenden wedstrijd bij elkaar georganiseerd te krijgen. — Behalve voor het publiek had het comité, zooals uit het wedstrijdboekje bleek, ook gezorgd voor de renners. Het werd in Terwinselen eèn ware premie-regen. Sommige renners, die een nog al langen tijd aan kop lagen, wisten zich van deze premies in betrekkelijk korten tijd een zoo groot aantal in de wacht te sleepen, dat de betrokken winnaar wel zoo ongeveer een  verhuiswagen zal hebben moeten laten voorkomen.

Zoodat dus renners zoo wel als publiek aan de Wilheiminaronde de beste herinneringen zullen bewaren en graag een volgend jaar zullen terugkeeren.

Wat opvalt bij den N.W.B. is, dat telkens meer renners aan den start verschijnen. Werd het seizoen begonnen met ruim 100. thans starten op een ronde zoals deze reeds meer dan 200 renners, waarbij tal van goeden naam.

Al maken de nieuwelingen dit getal ook groot, de amateurs- en profs.-groepen groeien ook gestadig, vooral van Belgische zijde komen steeds meer renners op het N.W.B.appel. Bij de amateurs waren 11  Belgen en 4 Duitschers en bij de profs. 15 Belgen en 2 Duitschers.

De Belgen zeggen in “Holland is een eersten prijs nog vele frankskes zulle'". Twee duizend francs is aanlokkelijk en wij zullen straks ervaren op welke

handige manier de eerste 3300 francs naar het Belgenland verhuisden en Limburgers er ’t naijken van hadden.

DE WEDSTRIJDEN.

Door het groote aantal nieuwelingen worden deze gesplitst in 2 groepen n.l. A en B.

NIEUWELINGEN B.

De eerste ronden brengen telkens een adere renners op de voorgrond. Na een vijftal ronden komen de favorieten voor deze koers naar voren en zien wij

de meeste premies terecht komen bij Schoffelen en Vleugels. De eindsprint is een felle strijd voor de overwinning. In de laatste meters maakt de kleine

Schoffelen zich op fraaie wijze los van het peleton en wint voor de zooveelste maal in deze categorie. Totaal uitslag:

Nieuwelingen B: 1. Schoffelen de 20 K.M. in 32 minuten 27 sec.

NIEUWELINGEN A.

In deze categorie verschijnen 54 renners aan de start. Het peleton wordt reeds spoedig in stukken en brokken getrokken. In elke ronde is er een premie te verdienen, waarvoor telkens fel gespurt wordt. Taeren, Thiele en v. d. Berg zijn het die hiervan het grootste gedeelte binnenpalmen.

De meeste uitlooppógingen worden in den kiem gesmoord zoodat ook hier een heel peleton de eindspurt betwist.

Scheeren vertrekt reeds van ver op kop. maar kan aan de felle aanvallen van Janssen en Thiele niet weerstaan. Bijsmans uit Herlen die elke wedstrijd

verbetert wist de vierde plaats te bemachtigen. Totaal uitslag:

Nieuwelingen A: 1. Janssen A.. Kerkrade 33 K.M. in 53 minuten. Gemiddeld 37.357 K.M. 2 Thiele. 3 Scheren. 4 Bijsmans. 5 Plum. 6 te Loo. 7 Mulders. 8 v. d. Gard. 9 Palm. 10 Naseman. 11 Kicken. 12 ex-aquo Franssen. Peeters. Meijs. Tackenberg. v. d. Heyden. Verbrugge 17. Ross. 20. Th. Colpacrt.

Amateurs

Reeds na 2 ronden heeft de groote favoriet van deze course Sichtermans uit Heerlen pech, door rijwieldefect verliest hij een ronde.. Niet ontmoedigd demareert hij onmiddellijk en neemt een honderd meter voorsprong, welke hij in elke volgende ronde vergroot. Het is echter voor een renner alleen onbegonhen werk om het tegen een heel peleton vol te houden, vooral als dit peleton door de vele en fraaie premies in elke ronde wordt opgejaagd. Willems uit Maastricht is het vooral die heel wat premies in de wacht sleept. 26 ronden lang heeft Sichterman het volgehouden om 1 minuut voorsprong op het peleton te behouden, doch ziende dat het onbegonnen werk is laat hij zich inloopen. In de 29e ronde ziet v. d. Luijtgaarde de kans schoon om eenige voorsprong te nemen. In de 32ste ronde bedraagt deze reeds 19 sec er, daar de verstandhouding in het peleton niet al te best is, vergroot de vluchteling deze in elke volgende ronde. Met 24 seconden voorsprong gaat hij dan ook als eerste over de meet en wint op werkelijk mooie wijze. In een fellen sprint weet Willems uit Maastricht de sprint van het groote peleton te winnen en dus op de 2e plaats beslag te leggen. Totaal uitslag:

Amateurs: 1 v d. Luijtgaarde 46 K.M. in 1 uur 10 min. én 25 seconden, gemiddelde snelheid 39 K M Op 24 seconden: 2 Willems. 3 H Scheen. 4 Weickmans 8. 5 v. Ommeren. 6 Dirix. 7 Steijns. 8 Ribeckav 9 Tobben, 10 Bemelmans. 11 Simon. 12 Slangen; En dan volgt de clou van deze middag de wedstrijd voor

PROFS. EN ONAFHANKELIJKEN

Als het startschot gelost wordt voor 48 renners is de belangstelling werkelijk schitterend. 5000 betalen- de bezoekers verzekeren ook de financieele zijde van deze ronde.

Reeds bij de start komen de beide Thomassen te vallen en verhezen reeds aanstonds een ronde. In de eerste 10 ronden spelen vooral de Limburgers de eerste viool en pikken om beurten de premies binnen. Doch dan beginnen de Belgen zich te roeren en Hamal en Cardinaels nemen eenigen voorsprong maar Wagenaar ziet het gevaar tijdig in en gaat de vluchtelingen halen zoodat even later het peleton weer bij elkaar ligt. Bovendeaard, de man van Sittard is het die door zijn flitsende sprintjes de meeste premies in de wacht sleept. De Belgen komen zoo af en toe naar voren maar.... het is nog geen tijd. Stevelmans wordt in de 25ste ronde gedubbeld.

In dc 29ste ronde springen plots twee Belgen n.l Siquet en Bolly uit het peleton weg en nemen een tiental meters voorsprong. Maagdenburg zit er direct bij. doch in de volgende ronde komen de Belgen alleen door. Quax wipt nu uit het peleton maar kan de Belgen niet krijgen en wordt weer ingeloopen. In 1 uur zijn afgelegd 39 K.M.

De Belgen op kop vergrooten stelselmatig hun voorsprong, terwijl hun landgenooten het tempo zooveel mogelijk trachten te drukken en dan treed weer de telkens terugkeerende tactische fout der Hollanders op de. voorgrond. In plans van eendrachtig samenwerkende de vluchtelingen te halen, putten zij zich uit in individueele pogingen, die alle tot mislukking gedoemd zijn. Al demonstreren goede renners als bijv Castermans uit Maastricht bij zoon individueele strijd nog zoo hun kracht. Wij zien Maagdenburg storm loopen en terugvallen. Wij zien in een geweldige sprint Bovendeaard tot op 5 seconden van de vluchtelingen komen en dit 7 ronden volhouden. De twee Belgen gooien er nog een schepje op en Bovendeaard gaat terug vallen in het peleton Had hij maar eenige hulp gehad, de Belgen zouden niet met de eerste plaatsen zijn gaan strijken. De laatste 3 ronden verliezen de Belgen weliswaar veld maar houden nog genoeg reservekrachten over om met 20 seconden voorsprong door de finish te Bolly wint na een vinnige sprint deze eerste Wilhelminaronde voor Siquet.

De groote peleton wint Bovendeaard voor Maagdenburg en Courtens.

Totaal uitslag:

Profs en Onafhankelijken: 1 Bolly B. 65 K.M. in 1 uur 38 minuten 20 secon. Gemiddeld 39.801 K.M. 2.  Siquet op 20 seconden. 3. Bovendeaard. 4. Maagdenburg. 5. Courtens E.. 6. W. Cardinaels (B.), 7. J. Hamal (B); 8 Le Haon. 9 Kempeners. 10 Ignoul (B ). 11 Hóhnen (D.). 12 P. dc Rooy, 13 E. Claes (B.), 14 v d. Meer. 15 Scheerens.

 

TILBURG.(1936.08.02)

Hosmus wint.

J. Demmenie Rotterdam zegeiert bij de amateurs en H. de Hoog bij de nieuwelingen.

De „Ronde van Tilburg" die den laatsten tijd het gesprek van den dag was is gisteren verreden, en goed geslaagd. Des middags evenwel kwam de regen, nadat de Profs en Onafhnakelijken ongeveer 40 K.M. hadden gereden, de pret in het water gooien en gedurende de laatste 60 K.M. van het parcours

is het onophoudelijk blijven regenen.

De wedstrijd werd des morgens om 11 uur onder vrij gunstige weersom- standigheden ingezet met de course voor nieuwelingen die het traject 25 maal moesten rijden.

Nieuwelingen.

Er verschijnen 50 Nieuwelingen aan start. In gesloten colonne behoudens een enkele uitlooppging, die spoedig werd onderdrukt, legden de Nieuwelingen het traject af. Verschillende renners waren wegens het een of ander defect afgevallen en enkele anderen, door de groote achterstand uit koers genomen. De eindsprint, die de beslissing moest brengen, leverde toch niet het gewenschte resultaat op, er zaten er maar te veel in. H. de Hoog uit Adam passeerde als eerste de eindstreep, gevolgd door Hofland, R'dam en P. Meys, Tilburg. De Tilburger Meys heeft zich vooral gedurende de wedstrijd door verschillende uitlooppogingen onderscheiden. Van een valpartijtje was P. Nijnatten uit Roosendeal dusdanig de dupe, dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. De uitslag van de nieuwelingenkoers is:

Nieuwelingen: 1. H. de Hoog, Amsterdam, tijd 43 min.; 2. B. Hofland, Rotterdam; 3. P. Meys, Tilburg; 4. J. Weber, Amsterdam; 5. Roskamp,

Hilversum; 6. Schipper, Breukelerveen; 7. B. Haansbergen, Tilburg; 8. H. v. Vliet Vught 9. J. Geijlings, Roosendeel; 11. C. Joosen, Delft; 12 P. Maes, Tilburg.

Amateurs.

De wedstrijd voor amateurs over 72 K.M. 60 maal het traject was interessanter. Zes en veertig renners waren aan start verschenen.

Reeds na 2 ronden wist J. Demmenei uit Rotterdam zich van het peloton los te werken en een flinken voorsprong te behalen. P. Coomans uit Tilburg, J. Scherens uit Hilvarenbeek en J. Hendriks uit Tilburg, sloten zich weldra bij den uitlooper aan en dit groepje van vier behoudt geruimen tijd de leiding.

En sucessievelijk schudt Demmenie zijn tegenstaders van zich af, maar Koppelmans uit Dorst is de groep van vier komen versterken en weet met succes Demmenie te volgen.

Met zijn tweeën, elkaar gangmakend zetten ze stevig door en vergrooten ronde na ronde hun voorsprong. Na 38 ronden hebben Demmenie en Koppelmans het heele peloton gedubbeld, uitgesloten Scherens uit Hilvarenbeek. Onvermoeid houdt Demmenie de leiding van het peloton waarvan hij zich andermaal weet los te werken om met grooten voorsprong de eindstreep te passeeren. Koppelmans, die in de groote groep zat en een ronde voorsprong had, werd onbedeigd tweede. De uitslag is:

Amateurs: 1. J. Demmenie, Rottedam, 72 K.M. in 1 uur 43 min. 8 sec. 2. J. Koppelmans, Dorst, 3. M. Schnitz, Amsterdam, 4. L. de Beer, Amsterdam,

5. J. v. d. Vijver, Breda; 6. B. Gemonden, Arnhem, 7. M. v. Tiggelen, Rotterdam, 8. F. Tilburg, Helmond, 9. E. Dijkstra, Rotterdam, 10. J. Stoks, Delft, 12 .Ch. Pistorius, Utrecht.

120 K.M. Profs en Onafhankelijken.

Des middags, toen de heer C. de Koning 't startschot loste voor de 120 K.M. strijd der Profs en Onafhankelijken bestond er groote publieke belangstelling.

De eerste 5 ronden van de course zijn het Louis Reijnen en Clignet die een kleinen voorsprong kunnen veroveren, maar door 't peloton worden opgeslokt. Na 25 Kilometer hebben zich drie groepen gevormd. Een groep van 8 renners, waaronder Jan Gommers, Clignet, Hosmus en een groep van drie renners, Tillieu, G. v. d. Ruit en Kemps, hierna volgt de groote groep.

De strijd is thans het aanzien waard. De groep van acht renners dubbelen na zwaren strijd het groote peloton. Uit het groepje laat G. v. d. Ruit zich terugvallen in de groep en Cor Tillieu en Kemps doen moedig voort.

Het is intusschen beginnen te regenen en zooals later bleek is het niet meer opgehouden.

De laatste 50 K.m. zijn bijzonder zwaar geweest voor de renners en de vele

bochten moesten uiterst voorzichtig genomen worden. Vele renners hadden reeds in de le helft van den wedstrijd opgegeven, o.a. de Belg Dictus en meerdere Tilburgers, Rossouv, Helvoirt enz.

Nadat 60 K.M. zijn afgelegd worden ook Tillieu en Kemps gedubbeld. De wedstrijd blijft zijn aantrekkelijkheid behouden. Niettegenstaande den regen blijft het publiek met groote belangstelling het gebeuren afwachten.

In de 64e ronde demarreert Jan Gommers en neemt ongeveer 20 M. Hosmus is er prachtig bij en ook Clignet wipt weg. De laatste verspeelt hier een prachtkans, want thans verspeelt hij veel terrein.

Gommers en Hosmus passeeren de 65ste ronde met 7 sec. vorosprong.

Deze twee renners hebben de laatste de K.M. wedstrijd volkomen in de hand.

Ze nemen beurtelings de leiding en vergrooten hun voorsrong aanmerkelijk.

Met een regiernaat draaien ze hun rond-jes en er is geen houden aan, en deze beide renners zullen in een sprint de beslissing brengen. Hierin bleek Hosmus de primus zoodat hij winnaar werd van de eerste „Ronde van Tilburg": De uitslag werd:

Profs en Onafhankelijken: 1. C. Hosmus, Arnhem, tijd 2 uur 46 min. 5 sec; 2 Jan Gommers, Dongen; 3. v. Amsterdam, Leiderdorp (op 1 min.); op 1 ron- de. 4. C. P. Bronger, Voorburg; op 2 ronden: 5. G. Heslinga, Den Haag, 6. P. v. Sundert Etten; 7. G. Peters, Eindhoven; 8. Hotters, Amsterdam; 9. J. Loopmans, Antwerpen (B ); 10. M. v. Schil, Roodevoort (B); 11 Jac dé Meyer, Brasschaet (BJ; 12. C. Valentijn St. Willebrord; 13. Olthuizen, Neerlinter (3 ), 14. Jos. Clignet, Schaesberg; 15. Louis Janssens, Hoboken (BJ; 16. H. Stobbinks, Zwolle op 3 ronden; 17. John. Braspenning, Princenhage; 18 A. Stuyt, Hoogerrheide; 19. Cor Tillieu, Tilburg; op 4 ronden: L. Czukalla Keu- len.

 

VALKENBURG.(1936.05.03)

Brillante overwinning van Piet Gommans in de amateur-klasse. P. Smits op de tweede plaats. Pellenaers zegeviert bij de Profs

Ook de tweede ronde van Valkenburg is een groot succes geweest voor de organisatie. Het weer werkte buitengewoon mede.

Het blijkt duidelijker bij iedere gelegenheid dat een wedstrijd hetzelfde op welke circuit gereden wordt de belangstelling van het publiek heeft. Er worden verschillende ronden gedeeltelijk ten koste van de directie’s der wielerbanen gehouden.

Ook bij deze tweede ronde gaven de officieele personen weer duidelijk blijk van hunne belangstelling o.a de heer Hens burgemeester van Valkenburg, burgemeester Martin van Hoensbroek, diverse bestuursleden der N.W.U met de afdeelingsconsuls die van begin tot einde allen aanwezig waren.

Door de marechaussee en rijksweldwacht waren buitengewone maatregelen genomen. De rondroute was voldoende afgezet, in een woord alles klopte.

Precies half twee vertrokken de amateurs van den start voor de 60 kilometer lange reis. Het tempo werd dadelijk hoog opgevoerd en in de tweede ronde maakte Piet Smits die als eerste de eindstreep passeerde den besten tijd van 2 minuten 29 seconden voor de snelste ronde.

De strijd werd iedere ronde heviger en in de zesde tour ligt het peleton reeds geheel verdeeld over ’t traject. In de twaalfde ronde bestond de kopgroep uit Gommans Sijen en Janssen op 25 sec volgde dan het peleton.

lederen keer bij het passeeren van de startlijn kreeg men een ander beeld van den wedstrijd, doch het hoofdpeleton vormden Gommans, Smits,

Janssen, Schippers, Banken, Sijen, van Swelm, van Ommeren, en Motke die altijd in de kopgroep te vinden waren. Een massa-valpartij waarbij ook Hofman en Schemen behoorden, bracht hun geen voordeel dit kostte zelfs Hofman een ronde achterstand. Hij had zijn machine zwaar beschadigd. Schemen bracht het er beter af en wist zich nog onder de prijswinners te

Klasseeren.

Toen ’t einde naderde waren er veel uivallers en genoemd negental zou den beslissende eindstrijd aanbinden, waaruit ten slotte Gommans met een beduidenden voorsprong als overwinnaar werd geproclameerd Ook Piet Smits reed een uitstekenden wedstrijd en wist zelfs op verschillende uitge- loofde premies beslag te leggen.

Een vergissing van een der rondentellers zou bijna Gommans noodlottig geworden zijn. Hij meende dat hij een ronde achterstand had door zijn grooten voorsprong in de pauze werd een jury-raad gehouden. Tenslotte was men het eens dat Gommans absoluut geen achterstand had en beslist de welverdiende overwinnaar was waarmee dan ook de jury accoord ging.

De uitslag der amateurs was volgende (35 ronden 60 kilometer);

Amateurs: 1. Piet Gommans Reuver 1 uur 36 minuten; 2. Piet Smits Tegelen; 3. H Janssen Breda; 4. P Schipper (kampioen van Nederland Amsterdam); 5. Banken Heerlen; 6. J Syen Maastricht; 7. J van Swelm Nijmegen; 8. v Ommeren Maastricht; 9. L Motke Roermond; 10. E de Silva Den Bosch; 11. J v Oosterboech Brunssum; 12. V Reijnaerts Maastricht; 13. J Scherens Maastricht; 14. W Lemmens Hoensbroek; 15. Jos Bastings Heerlen; 16. G Verschuren Heerlen; 17. H Montfrooy Arnhem; 18. J Pieper Arnhem; 19. P v den Heuvel Nijmegen; 20. J Schemen Roermond;

Een mooi succes tevens voor de R W C Roermond waar winnaar tweede negende en twintigste geplaatste allen leden zijn.

Profs en Onafhankelijken

In plaats van half vier was het 4 uur geworden toen het startschot voor de profs en onafhankelijken gelost werd.

Bij deze categorie was het Gommers die in de derde ronde den besten tijd maakte van 2 minuten 27 seconden. Na de tiende ronde komt reeds

teekening in den wedstrijd. Braspenntng Sr en van Hout volgden het hoofd- peleton op ruim 200 meter afstand om geen aansluiting meer te krijgen en

circa de 20e ronds voorgoed uit den strijd te verdwijnen.

Kort hierna een ernstige valpartij die de twee gevreesde Belgen Meulenberg en Juul Schepers uit den wedstrijd rukte.

Vanaf de twaalfde tot en me de twee en twintigste ronde vormen M. Valentijn en de Duitscher Ebeling den kop, later sluiten Pellenaars, Peters. Slaats en Heerden hierbij aan. E Muller volgt alleen achter het groote peleton op 40 seconden.

De eerste 50 kilometer werden afgelegd in 1 uur 18 minuten.

In de 32e ronde trekt Slaafs er alleen tusschen uit en weet 35 seconden voorsprong te krijgen, dit spel duurde tot de 42e ronde waar Pellenaars Braspenning Jr,  v d Ruit aansluiting vonden, dit kwartet vergroot successievelijk den voorsprong tot een minuut 13 seconden op het peleton, terwijl Muller die nog steeds alleen rijdt met 1 minuut 55 sec achterstand, door genoemde vier wordt ingehaald.

De oranjeploeg zit dus met vier man aan den kop en laat deze positie niet meer los ofschoon de Belg Meerschaert en Middelkamp geweldig kwamen

opzetten doch de Nederlanders geen gevaar meer te duchten hadden. Van onze Limburgers bleek Lambrichts de beste die de negende plaats bezette,

gevolgd door P Vluggen op de twaalfde en Velraedis op de achttiende.

Nol Vaessen reed den wedstrijd veel te veel in de achterhoede in plaats bij de kopgroep of tenminste het eerste volgende hoofdpeleton en kwam daardoor niet in de lyst van de prijswinnaars.

Resultaat der profs en onafhankelüken gaf de jury den volgenden uitslag bekend 60 Ronden 100 kilomeer:

Profs en Onafhankelijken: 1. C Pellenaars Zundert 2 uur 37 minuten 30

Seconden; 2. v d Ruit Capelle a d IJssel; 3. F Slaats Waalwijk; 4. Braspen- ning Junior Zundert; 5. Middelkamp Amsterdam; 6. Meerschaert Belgie; 7. C Heerden Hoogerheide; 8. Stuyts Hoogerheide; 9. Lambrichts Maastricht; 10. C Valentijn Zundert; 11. Alb G vissen Tilburg; 12. P Vluggen Valkenburg; 13. M Valentijn Zundert; 14. Clignet Heerlen; 15. J Verveer Amsterdam; 16. Duerloo Belgie; 17. Groen Amsterdam; 18. Velraeds Heerlen; 19. Loncke Belgie; 20 Haremans Belgie;

Het aantal bezoekers werd geschat tusschen l0 en 12 Duizend.

 

VALKENBURG.SELECTIEWEDSTRIJD AMATEURS.(1936.05.24)

VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN TE BERLIJN

Gommans, Hofmans, Smits en Motke tweede, derde, vierde en vijfde geplaats.

Zaterdag werd op het bekende traject, waar ieder jaar de groote Ronde van Valkenburg verreden wordt, de selectiewedstrijd gehouden voor Limburgsche amateurs over een afstand van 100 Kilometer voor de klasseering der uit te zenden renners naar de Olympische spelen te Berlijn.

De controle was de N.W.U opgedragen

Door het gemeentebestuur was een zilveren beker voor den winnaar beschik- baar gesteld.

Inplaats van drie uur werd om half vier het startschot gelost door den prof renner E Muller, voor de 100 kilometer lange route.

Van de 36 ingeschreven renners verschenen er 29 aan den start.

Er werd dadelijk met een ongeveer 40 km tempo van stapel geloopen en hier verminderde gedurende den wedstrijd niet veel aan.

In de zevende ronde, er waren 60 ronden te rijden had van Ommeren een voorsprong van 10 seconden, (circa 50 meter), Hendriks sluit bij hem aan en geleidelijk vergrooten zij hun voorsprong en hadden in de veertiende ronde reeds tot 34 seconden gebracht, achter deze twee vluchtelingen jagen altijd Hofman aan den kop, met Gommans, Smits, Motke, Banken, Oosterbosch en Schemen, en hier bleek maar al te duidelijk de afgunst en niet de samenwer- king onzer renners, want hadden Smits, Gommans, Motke en Hofman om beurten den kop genomen, dan was het kinderspel geweest de vluchtelingen

weer in te halen. (Niet dat wij hier ’t rijden van den winnaar Hendriks willen onderschatten).

Maar de een wilde voor den ander niet leiden. Hofman heeft verschillende pogingen gedaan, de anderen namen vlug zijn achterwiel, geen wilde den kop en Hofman heeft paardenwerk moeten verrichten en heeft op de 60 ronden zeker 48 den kop getrokken, maar met dit alles werd Hendriks niet meer ingehaald.

Van Ommeren moest Hendriks alleen laten schieten door dat hij banden- defect had, maar ondertusschen had Hendriks alleen in de 25ste ronde een voorsprong van 1 minuut 2 seconden op de eerstvolgende groep, en had op ’t slot zelfs 2 minuten 2 seconden voorsprong.

Onze Zuiderbroeders de Limburgers snapten dit beter, vlug lieten eenige achterblijvers zich afzakken en in minimum van tijd had Hendriks trek- paarden zooveel hij wilde ter dispositie.

Wij hooren Derey nog zeggen, zie zoo nu heb ik mijn plicht gedaan, en verdwijnt van ’t tooneel en had Hendriks precies 8 ronden kop getrokken, zoodat hem de overwinning niet meer kon ontglippen.

Hadden onze noordelijke Limburgers, wij bedoelen hier speciaal Hofman, Smits, Gommans en Motke samengewerkt dan was de prachtige zilveren beker door het bestuur der gemeente van Valkenburg geschonken, beslist naar Roermond, Reuver of Tegelen verhuisd, het is niet gebeurd, men heeft ’t samen niet zoo gewild.

Vanaf de helft van den wedstrijd (30 ronden) stond de overwinning van Hendriks, die een uitstekenden wedstrijd reed vast.

Van de 30 gestarte renners reden maar twaalf den wedstrijd uit en de rest verdween voor en na uit den strijd.

De jury gaf volgenden uitslag bekend 100 kilometer of 60 ronden (selectie- wedstrijd amateurs): 1. J  Hendriks Sibbe bij Valkenburg 2 uur 39 minuten 48 seconde; 2. Piet Gommans Reuver op 1 minuut 46 sec; 3. Charles Hofman Roermond zelfde; 4. Piet Smits Tegelen zelfde; 5. L Motke Roermond zelfde; 6. Banken Ubach over Worms; 7. J van Oosterbosch Schinveld; Op een ronde 8. Baetsen Hoensbroek; 9. Gülikers Maastricht; 10. J Meyer Kerkrade;

Schennen kreeg in de 53ste ronde bandenpech, dus zeven ronden voor ’t einde en kwam hierdoor niet bij de geplaatsten.

De edelachtb. heer Martens, als lid van de sportcommissie en de consul Jongen der N.W.U deelden ons na afloop mede dat hun advies voor de Olympische Spelen zal luiden: Charles Hofman Roermond, Piet Gommans Reuver; Bamken Heerlen, Hendriks Sibbe bij Valkenburg;

 

VINKEVEEN.(1936.08.23)

Zege van Valentijn in de Ronde van Vinkeveen

DE BEER WINT BIJ DE AMATEURS

Niet minder dan 223 renners verschenen aan den start bij het wielergebeuren, dat voor de vijfde maal door Germaan werd georganiseerd.Parcours verre van ideaal

Ten aanschouwe van een zeer talrijk publiek werd Zondag door de Amsterdamsche sportclub De Germaan voor de vijfde maal in successie de Ronde van Vinkeveen verreden, waarvoor niet minder dan 223 renners aan den start verschenen. Het parcours was verre van ideaal. Smalle bochtige wegen, bezaaid met grint, hadden talrijke valpartijen tot gevolg. Nu weten we wel, dat een wegwedstrijd niet op een spiegelgladden asphaltweg behoeft plaats te vinden en dat een primitieve weg beter de kwaliteit van de renners naar voren doet komen, doch dit neemt niet weg, dat de keuze van de route dezen keer toch allesbehalve gelukkig is geweest. Meer dan de helft der deelnemers kwam te vallen, waarbij verschillenden vrij ernstige verwondingen bekwamen. De organisatie was goed geregeld, al had de politie handen vol werk om het publiek vooral in de bochten op een eerbiedigen afstand te houden, teneinde den renners een veiligen doortocht te verschaffen.

De nieuweling Cor Vis trachtte van den wegtoestand te profiteeren door een fiksche uitlooppoging te ondernemen. Tientallen kilometers duurde het vóór het aan van Buuren, de Blauw, Loskamp en Wijdenes gelukte den Leimuidenaar te achterhalen. Blykbaar had deze ontsnapping te veel van de krachten van Vis gevergd, want in den eindsprint moest hij met gering verschil in de Blauw z'n meerdere erkennen.

De Amsterdamsche Groenewegen en Jan Groot uit Alkmaar startten bij de amateurs al zeer onfortuinlijk, daar zij binnen enkele kilometers met den stoffigen bodem in aanraking kwamen en van verdere deelname moesten afzien. De kleine Reuter zag al heel spoedig zijn kans schoon en nam een flinken voorsprong. Zijn stadgenoot Boumans volgde dit voorbeeld en te zamen trokken beide renners nu geducht aan den kop, waardoor het geheele veld in stukken en brokken uiteen viel. Na tien kilometer bedroeg de voorsprong van de twee wegloopers reeds een halve minuut. Maar Leo de Beer, Anneese, Teuns en Jonker lieten het hier niet bij.

In een straf tempo werd de achtervolging ingezet en zienderoogen werd nu terrein gewonnen. De Beer werd echter door pech achtervolgd, want toen hij bijna bij Reuter (Boumans was inmiddels door een val uitgeschakeld) was aangeland, kreeg hij bandbreuk.

Fluks werd een nieuw bandje opgezet dra opnieuw de achtervolging ingezet, tot hij door een machinedefect weer moest afstappen. Gelukkig was het euvel spoedig hersteld, zoodat de Beer de leidersgroep kon bereiken.

In den eindsprint werd de Amsterdammer voor zijn moedig volhouden goed beloond door een overwinning met eenige lengten op Reuter en Anneese, die eveneens een besten wedstrijd hebben gereden.

De professionals en de onafhankelijken startten in één categorie. Van Amsterdam uit Leiderdorp, één der grootste favorieten, maakte in een bocht een tuimeling. Wel kon hij den koers vervolgen, maar zijn achterstand was toch zoodanig geworden, dat hij verder geen rol van beteekenis meer zou spelen. Piet van Nek, een eeuwige tweede in de Nederlandsche wielerronden, Kees Valentijn en Wim Bouquet wisten na eenige vergeefsche pogingen te hebben ondernomen, eindelijk voorgoed weg te komen.

Met een snelheid van ruim 40 K.M. ging dit drietal de laatste ronde in. Bouquet, die als een goed sprinter bekend staat, werd, evenals zoovele anderen, in de laatste kilometers door een val uitgeschakeld. De jonge Brabander Valentijn had nu dan ook gemakkelijk spel om Piet van Nek, die in den sprint steeds iets te kort komt, met een volle lengte te verslaan. De uitslagen luiden:

Nieuwelingen (50 K.M.): 1. W. de Blauw, Amsterdam, 1 uur 19 min.2sec.; 2 C. Vis, Leimuiden; 3 J. Loskamp, Hilversum; 4 J. van Buuren, Krommenie; 5 C. Wijdenes, Ouderkerk a/d Amstel; 6 D. J. Sande, Rotterdam; 7 R. Boterman, Halfweg; 8 H. Nak, Rotterdam; 9 P. Kors, Amsterdam; 10 Ant. Pijnenburg, Tilburg; 11 C. Schuwer, Duivendrecht.

Amateurs (90 K.M.): 1 L. de Beer, Amsterdam, 2 uur 18 min. 41 sec; 2 W. Reuter, Amsterdam; 3 H. Anneese, Amsterdam; 4 J. Teuns, Princenhage; 5 S. Jonker, Haarlem; 6 J. van Lil, Amsterdam; 7 J. Meüer, Velp; 8. R. Böfinger, Amsterdam; 9 J. Schmids, Amsterdam; 10 J. van Engelen, Amsterdam; 11 B. v. d. Wal, Rotterdam; 12 J. P. Schipper, Midden Beemster; 13 C. Nieuwenburg, Tilburg.

Professionals en onafhankelijken (100 K.M.): 1 C. Valentijn, St. Willibrord, 2 uur 28 min. 42 sec; 2 P. van Nek, Nieuwendam; 3 B. Lauwe rs, Rotterdam; 4 A. Overweel, Middelharnis; 5 J. Martens, Tilburg; 6 O v. d. Star, Rotterdam; 7 M. Brizee, Amsterdam; 8 C. Bronger, Roosendaal; 9 A. van Es, Rotterdam; 10 H. Jansen, Breda; 11 L. Mothké, Roermond; 12 W. Bouquet, Amsterdam; 13 G. Heslinga, Den Haag.

 

VLISSINGEN.(1936.09.19)

De Ryck winnaar bij de profs Een onregelmatige Koers

Op een traject van 1600 meter, waarin een vrij steile helling voorkwam is Zaterdagmiddag de ronde van Vlissingen over 100 K.M. verreden. Het parcours was niet gemakkelijk, zodat het op de werkelijke kracht der deelnemers aankwam. Al spoedig waren er dan ook gapingen in de ploeg ontstaan, waarbij bleek, dat velen niet meer bij konden komen. Er werden verschillende renners gelapt en toen bleek, dat de jury niet voor haar taak berekend was.

In plaats van de talrijke gelapten allen onmiddellijk te gebieden af te stappen, ontstond er door gebrek aan controle onenigheid tussen de juryleden over de vraag, welke deelnemers uitgeschakeld dienden te worden en welke niet.

Zeker, er waren er enigen, die afstapten, maar het merendeel bleef rustig meedoen, ondanks ze geen schijn van kans hadden en bemoeilijkte daardoor het verdere verloop van de course. Dit is ook op de uitslag van invloed geweest.

Er ontstond tegen het einde een langdurig tweegevecht tussen de twee sterksten van het veld, den Belg de Rijck en den Nederlander Braspenninx, waarbij zij zich bedienden van een paar trawanten, die reed 3 lang uit de course verwijderd hadden moeten zijn. In dit tweegevecht bleek de Rijck sterker dan Braspenninx, zodat met zekerheid aangenomen kan worden, dat hij de overwinnaar van dit criterium was. De totale uitslag bij de profs was: Profs en Onafhankelijken: 1. De Rijck (België); 2. F. van Hasseh (België); 3. J. Braspenninx (Rijsbergen); 4. van den Driessche (België); 5. A. Fleurbay (België). De amateurs hadden een afstand van 50 K.M. te rijden. De uitslag was hier: .

Amateurs: 1. P. Hopstaken (Bergen op Zoom); 2. J. de Hoogh (Eindhoven); 3. C. Weys (Bergen op Zoom); 4. A. Rijver (Rijsbergen); 5. Ch. van Gent (België).

 

VOERENDAAL.(1936.05.10)

De eerste wegwedstrijd van den N. W. B.

Toen het startschot voor het eerste deel van de ronde van Voerendaal werd gelost, wist men al, er dat geld in het laadje kwam, geld, dat dit keer uitsluitend bestemd was voor de armen van deze gemeente, een zeer lofwaardig doel dus, waarvoor deze wedstrijd was georganiseerd.

De onkosten waren hier geringer dan bij wegwedstrijden elders, met groote geestdrift had men samengewerkt om een respectabel aantal premies bij elkaarte krijgen, waarvoor voorzitter Crevels de milde schenkers van Voerendaal en daarbuiten van harte dank zegde in zijn openingswoord, en de onderlinge samenwerking om te komen tot het behaalde resultaat was in Voerendaal zoo dat ieder het zijne deed, om van dit wielerfestijn een geslaagde middag te maken. Wat het dan ook geworden is.

Het was tenslotte een eerste wedstrijd op den weg van dit formaat, door den N. W .B. georganiseerd. Voor het eerst timmerde de nieuwe Bond zoo opvallend aan den weg, en men mag zeggen, dat ondanks de kleine onvol- maaktheden, die wellicht hier en daar te bespeuren zullen zijn geweest, de Ronde van Voerendaal ook voor den N. W. B. een succes is geworden. Een aantal toeschouwers van drieduizend man zal men niet hebben verwacht.

Het parcours, dat over het algemeen zeer goed voldeed had een gevaarlijke bocht aan den hoek van het Laurentiusplein, waar, doordat het parcours den vorm had van een acht, de renners van het hoofdpeleton, wanneer zij om den scherpen hoek kwamen gestoven, met groote vaart, omdat direct daarop steeds de sprints moesten volgen, inreden op de achterblijvers.

Men kan natuurlijk bij den aanvang van den wedstrijd de renners wel op het hart drukken, en het hun ook tijdens den wedstrijd nog wel eens naschreeu- wen, dat zij rechts moeten houden, maar organisators met ervaring zullen weten, wat van deze soort vermaningen in den regel terecht komt. Zoo was het hier ook, en het gevolg ervan was. dat de Roode Kruispost, die op dit punt stond opgesteld, de meeste klanten kreeg.

Het comité zal er aandacht aan moeten schenken, deze moeilijkheid voor wat het parcours betreft, bij een volgende gelegenheid uit den weg te ruimen. Ze leverde voor de renners een werkelijk gevaar op. Dit is de eenige opmerking, die we in het belang van een goed verloop van een volgenden wedstrijd

willen maken. Overigens voor het comité niets dan lof, dat niet alleen de armen van Voerendaal een goeden dag bezorgde, maar tevens den middenstand, onder wie de caféhouders natuurlijk vooral profiteerden.

DE WEDSTRIJD.

Om de liefhebbers reeds zoo jong mogelijk zich te laten toeleggen op het rennen, werd hier de jongste klasse toegelaten, onder den naam van beginnelingen. Alsof zij heer en meester van weg en fiets waren, leverden

zij strijd als groote mannen. Vooral de premies waren voor hen een buitenkansje, die dan ook heftig betwist werden. Zij reden 10 ronden of 25 K.M.. waarvan den uitslag luidde:

Beginnelingen: 1. Schoffelen (Hulsberg) in 42 min. 29 sec; 2. Peltis Schaes- berg; 3. J. Boon, Hulsberg; 4. A. de Groot. Treebeek; 5. Hasse, Schaesberg; 6. Kampstra, Treebeek; 7. J. Moonen. Voerendaal; 8. J. Peters. Geleen; 9. L. v. Look, Treebeek; 10. Wering. Maastricht.

NIEUWELINGEN.

Een leger van nieuwelingen verscheen aan den start, 48 renners, een record aantal in deze klasse. De overvloed van premies was zeer aanlokkelijk en iedereen wilde hiervan wat inpalmen. Met 50 K.M. voor den boeg. wordt vanaf den start een flink gangetje ingezet. Reeds na de eerste ronde ziet men pechvogels en zwakkelingen achter blijven.

Langzamerhand vormt zich een lange rij renners, een draad die allengs begint te lengen. Omdat bijna bij iedere ronde een premie wordt aangekondigd, blijft het tempo verbazend snel. Vanaf den beginne treden de sterkere jongens op den voorgrond en zien wij Janssen. Scheeren en Thiele aanhoudend in den hoofdgroep. Na een viertal ronden liggen reeds een zestal slachtoffers uit den strijd. Met iedere ronde wordt het veld gedund.

Op het einde vechten de sterkere in een geweldigen sprint om den kop, totdat Scheeren, Kerkrade in de laatste 50 M. formidabel zijn tegenstanders passeert om de eerste over de witte streep te vliegen. De totaal uitslag :

Nieuwelingen: 1. Scheeren (Terwinselen), in 1 uur 22 min. 2. A. Janssen. Kerkrade; 3. v. Kimrnenade: 4. Plum, Kerkrade; 5. Stijns; 6. Thiele: 7. v. Berkel; 8. Essers; 9. Sterk;  10—11—12—13 komen gelijk aan. n.l. v. d. Berg, Nacken, Jorissen en Cordewener. Op 1 ronde : 14. Stoonen; 15. Vleugels.

Het was hier opvallend, dat de beste baanrijders ook de beste wegrijders bleken te zijn, dat bewijst de kwaliteit van Scheeren en Janssen, waaruit zeer goede renners kunnen groeien.

DE ONAFHANKELIJKEN EN AMATEURS.

Het laat zich begrijpen, dat de groote belangstelling bij dezen koers in hoofdzaak gericht was op de groote mannen. Jammer — en onbegrijpelijk was het — dat de Brabantsche ploeg niet op het appel verscheen.

De vertrekkers waren de volgende: Wagenaar, te Loo, Kempeners, Stevelmans, Schipper, Florissen, Courtens, Thomas, Koffier, Wolllenberg. v. Dijk. F. Meulen (Hollanders). E. Claes. Lornans, Hermans. Molenaars (Belgen) allen onafhankelijken; Sichterman, Slangen, Bemelmans. Cuipers. Görten. Vossen. Tobben. Schepers Janssen, Kloth, Geilenkircheh, Lutgens. Jedamzik. Scheers. Jacobs, v. Dooren. v. d. Weyden. Limback, Walstock. Castermans. de Witte. Sourcn. Helders, Godding; (Hollanders), Bellem (Belg), amateurs.

Nadat Baron v Lawick ook hier het  vertreksein had gegeven, wordt er van meet op flink gespurt. De Premie in de eerste ronde f 5.—werd dusdanig betwist, dat in een recordtijd, n.l. 3 min. 40 sec, te Loo deze premie

inpalmt voor Wagenaar en Kempeners De Limburgers slaan alle aanvallen, om den kop, resoluut af. De premies zijn van dien aard, dat er geweldig om gestreden wordt. De tweede en derde f 5.- premies zijn resp. voor Wagenaar en Kempeners. Na deze 3 ronden begint het veld al flink dun te worden. Het hooge tempo wordt onverzwakt doorgezet en blijven de Limburgers aan de leiding. Görtzen, die den laatsten tijd flink vooruit is gegaan, weet dan een paar premies te veroveren.

Van de amateurs is het Sichterman die aanhoudend bij den eersten groep een groote rol speelt. Zonder dat hij trekwerk verricht, wint hij de meeste amateurspremies.

Na 10 ronden liggen tal van renners verspreid over het geheele parcours. Deen ex-amateur kampioen van Nederland. E. Meulen, trapt moedig door en kan zich steeds in den hoofdgroep handhaven. Voor den wedstrijd verklaarde hij ons, dat hij uitsluitend uit sportief oogpunt voor den N. W. B. heeft willen starten, ofschoon hij 6 jaar lang aan geen wedstrijd meer heeft deelgenomen.

Courtens en Thomas raken wegens defect één ronde achter. Dat ontmoedigt Courtens geenszins en legt hij zich daarna speciaal toe om op premies te rijden, welke hij meesterlijk weet in te palmen, met formidable sprints te laten zien.

Als nog een 5-tal ronden te rijden zijn, kan men te Loo, Kempeners, Wagenaar en een paar Belgen aan 't werk zien om reeds positie te gaan kiezen voor den eindspurt. De groote slag zal in den sprint worden

uitgevochten, doch dat bij de namen als hier vermeld, de winnaar zit, staat vast. Als de laatste ronde wordt aangekondigd, hebben de Limburgers, de Belgen reeds buiten concurrentie gesteld. Als de bel gaat voor de laatste 100 M. komen een tiental renners met gebogen armen, met de kin liggend op het lage stuur in razende vaart naar de finish en is de sterke Kempeners uit

Oirsbeek de man, die de eerste N. W. B.-ronde weet te winnen. Wiel aan wiel volgen de anderen. De totaal uitslag luidt :

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Kempeners in 1 uur 58 min. 35 1/5 sec;

2. te Loo; 3. Lemans ( B.); 4. Sichterman (eerste amateur); 5. Wagenaar; 6. Claes (B); 7. Scheepers; 8. v. Bellem (B.); 9. Hermans (B.); 10. Schipper; 11. Castermans; 12. Stevelmans; 13. Janssen. Op 1 ronde : 14. Thomas; 15. Courtens: 16. F. Meulen; 17. v. Dooren18. Tobben.

De gemiddelde snelheid bedroeg 38 K.M. 130 M. per uur.

 

WAGENINGEN.(1936.00.00)

Profs en Onafhankelijken: 1. Jan Pijnenburg; 2. Theo Middelkamp; 3. John Braspennincx;

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1936.09.06)

Overweldigende zege van Magne

De groote wegwedstrijd over 220 km aan den zelfkant van Bern.

BINI WERD TWEEDE, MIDDELKAMP DERDE EN VAN SCHENDEL

ACHTSTE IN DE SPRINT.

BUCHWALDER AMATEURKAMPIOEN.

Bern, 6 Sept.

Bijna 50.000 bezoekers, die zich langs het ruim 7 km lange parcours bij Bern, waarop de wereldkampioenschappen op den weg gehouden zijn, hadden opgesteld, hebben een formidabele overwinning zien bevechten door den Franschman A. Magne, die reeds tweemaal in de Tour de France zijn tegenstanders heeft verslagen. Magne heeft de geweldige race, waarin ontzettend veel strijd is gegeven, gewonnen met een voorsprong van negen minuten.

Toen hij reeds lang een huldiging achter den rug had, kwamen de anderen in sprint binnen. Deze groote krachtproef tusschen de wereldberoemde renners op den weg over 220 km heeft verre de race der amateurs, die over 145km ging en door den Zwitser Buchwalder werd gewonnen in de schaduw gesteld.

Veel strijd is daarin niet geleverd en vrijwel het geheele peleton zat voort- durend bij elkaar. Tegen het einde liep Buchwalder weg en zijn landgenoot Weber volgde hem, zoodat het een dubbele Zwitsersche zege werd.

Onze Hollandsche amateurs hebben het niet tot het einde vol kunnen houden. Gommans kreeg banddefect en zag het nuttelooze van zijn poging in, terwijl Schulte twee ronden voor het slot volkomen uitgereden was.

En de vier Nederlandsche professionals?

Een van hen: Pellenaers, van wien ik groote verwaghtingen koesterde, kreeg midden in de race bandenpech, probeerde het nog een paar ronden, maar zag toen in, dat er met een achterstand van 4 of 5 minuten tegen de groote knapen van andere landen toch niets meer te doen viel en gaf op. Trouwens het is voortdurend in de race zoo gegaan: degene, die bandenpech kreeg of door andere omstandigheden een minuut of vier achterstand kreeg, kon wel opgeven.

En Van der Ruit moest uit den strijd gaan door een domheid van Grundahl, die bij het nemen van voedsel in de 18de ronde, tegen zijn fiets reed, waardoor een pedaal onklaar geraakte en de Nederlander niet verder kon rijden.

Maar Middelkamp en Van Schendel hebben uitstekend werk geleverd. Zij hebben de leiders voortdurend achtervolgd, totdat het tempo van het geheele peleton, waarin zij reden, verslapte en Magné een grooten voorsprong kon nemen. Het is inderdaad een formidabele prestatie van dezen Franschman,

dat hij, alleen, in de laatste ronde nog zooveel kon uitloopen.

Hij is de ware wereldkampioen. Ik zal over de verschillende rijders thans niet

meer uitweiden, zoo schijft de correspondent van het Alg. Hbld. maar het relaas laten volgen van de twee wedstrijden, waarvan die der amateurs ongeveer vier uren duurde en die der professionals 6 uren, zoodat men van 's morgens vroeg tot 's middags laat van het wegrennen te genieten kreeg. Misschien iets van het goede te veel. Maar alle toeschouwers, die de renners om de 11 of 12 minuten te zien kregen, bleven tot het einde.

Het begin.

De ochtend zette niet mooi in, want het regende pijpestelen en ook 's nachts was het al niet droog geweest, zoodat het parcours er niet lichter op was geworden. Reeds vóór den aanvang stroomde het publiek naar de wedstrijdwegen en toen de groote hoofdtribune, een vaste tribune, die hier is neergezet bij dit automobielparcours, vrijwel geheel bezet was, duizenden zich achter de afzettingen bij het vertrekpunt verzameld hadden, brak de zon gelukkig door.

Renners in hun veelkleurige shirts liepen er dwars door elkaar, stelden zich tenslotte op in de volgorde der loting op. Eenige minuten na den officieelen aanvangstijd werd het startschot gelost en gingen de tientallen renners den weg op voor 20 ronden van 7280 m.

Van de 85 aan de organisatie opgegeven renners, startten er tenslotte maar 42. Gommans deed direct een energieke poging om aan den kop te komen en bij het eerste peloton te blijven en ook Schulte zette onmiddellijk aan om zich bij zijn landgenoot te voegen. Reeds na 11 min. 42 sec. kwam het peloton voor het eerst voorbij. Er werd gereden met een snelheid van ongeveer 39 km. Maar de Nederlanders zaten toen niet meer aan den kop en de Oostenrijker Sennalek leidde met den Italiaanschen favoriet Favali op de tweede plaats en Lapebie derde. Heel eenzaam kwam een Japanner 300 m achter het peloton opzetten.

Maar de volgende ronde gaf al een heel ander beeld te zien. En zoo veranderde alles natuurlijk voortdurend. Gommans deed het intusschen uitstekend en zat na de tweede ronde, die in 11 min. 29 sec. ging, op de vierde plaats. Maar daar bleef hij niet lang. Weber, die uitgeloopen was, werd al spoedig gezelschap gehouden door den Nederlander Schulte en toen alles voorbij de tribune kwam deed het peloton aangevoerd door Lapebie hardnekkige pogingen om de vluchtelingen in tehalen. Het gemiddelde was intusschen al gezakt tot ruim 37 km per uur, na de vierde ronde was dit ook al niet verbeterd.

Het beeld van den kamp werd voortdurend anders .Schulte was alweer in het peloten teruggevallen, waarin Gommans heel wijselijk bleef. Een Japanner, een Deen en een Belg hadden achterstand gekregen en het zou niet lang duren of een der renners moest uit het veld worden gelicht, daar een renner

met een ronde achterstand niet verder mede mocht rijden. Na vijf ronden, als het peloton weer aaneengesloten is gepasseerd, komen achteraan de Italiaan Bernacchi, die favoriet is en de Zwitser Nievergerd, eveneens favoriet; beiden hebben bandendefect gehad. De achterstand bedraagt meer dan een minuut. Het gemiddelde zakt nog in en in de zesde ronde blijken te zijn afgelegd 35 km 250 m.

Gedecideerde demarrage.

Na de zesde ronde kwam er een zeer gedecideerde demarrage van vijf renners, t.w. de Zwitsers Buchwalder en Ott, de Franschen Guderk en Charpentier, de Olympische kampioen en Majerus (Luxemburg). Die zevende ronde werd dan ook zeer snel gereden en boekte een ronde-record van 39km

700 m. Maar de Luxemburger kon het tempo niet houden en dus bleven de vier renners Guderk, Charpentier, Buchwalder en Ott bij elkaar.

Zoo bleef het, tot er acht ronden waren gereden. In die achtste ronde kwam de Duitscher Scheller zich bij het viertal aansluiten. De wedstrijd kreeg een interessanter karakter, daar het peloton zeker 300 m. achterstand boekte. De Hollanders zaten er nog steeds midden in. In de negende ronde kreeg de Duitscher kettingdefect, maar hij slaagde er door een energieke poging in, om zich weer bij de kopgroep aan te sluiten.

Juist toen de tiende ronde inging scheidde ook de derde Franschman zich van het peloton af en deed een verwoede poging zich bij de kopgroep te voegen. Van de vijfde tot de tiende ronde had het intusschen hard geregend en het circuit was er niet lichter op geworden. Het leek ons niet juist, dat zich auto's bevonden tusschen de kopgroep en het peloton, omdat de afstand

tusschen deze twee groepen te klein was geworden om er auto's tusschen in te hebben.

Intusschen bleken de vijf afgescheiden renners hun voorsprong niet te hebben kunnen handhaven en aldus was deze belangrijke demarrage na vier ronden mislukt. Na twaalf ronden was het geoorloofd den renners wat levens middelen mede te geven en de grijpgrage vingers vonden gretig hun soigneurs.

In de twaalfde ronde is het tempo weer zeer laag en er worden niet meer dan 35 km. 130 m afgelegd. In twee uren zijn afgelegd 76 km 300 m. Het peloton bestaat dan uit 29 renners.

Weinig bijzonders.

In de volgende ronde gebeurt er betrekkelijk weinig bijzonders. In een matig tempo volgt het peloton de renners Ruland (Duitschland) en Nevens (Luxemburg), die een heel kleinen voorsprong hebben. Er bestaat echter geen gevaar, dat de renners weg zullen loopen.

Wat de Nederlanders betreft: die blijven rustig in het peloton zitten. Schulte, die nogal eens weg wil loopen, heeft de verstandigste partij gekozen en volgt nu de Franschen, evenals Gommans, die nog heelemaal niet onnoodig energie heeft verspild. Maar laatstgenoemde krijgt pech in de veertiende

ronde. Banddefect. En hij raakt eenige minuten op het peloton achter. Met nog 5 ronden te rijden loopt Buchwalder juist voor de tribune onder donderend gejuich der duizenden Zwitsers weg. Schulte zit in het peloton direct achter de leidende menschen.

Gommans geeft op.

Na de vijftiende ronde komt de Nederlandsche kampioen Gommans op de verkeerde manier in het circuit terugrijden. Hij heeft met den achterstand van 6 min. 16 seconden opgegeven. Indien hij betere qualiteiten had gehad, zou hij wellicht nog een poging gedaan hebben om in te loopen:. Trouwens,

men vertelde ons, dat zijn nieuwe band omleggen 4 minuten had geduurd, hetgeen slechts één minuut tijd in beslag moet nemen.

In drie uren worden afgelegd 112 km 700 meter.

Buchwalder neemt in de veertiende ronde een kleinen voorsprong en na de vijftiende blijkt die reeds 400 m te bedragen. Er wordt scherp geprotesteerd tegen het feit, dat de twee agenten op het motorrijwiel, die telkens het parcours mederijden, op slechts 20 m afstand van Buchwalder zitten. Met nog ongeveer twee ronden te rijden heeft Buchwalder een voorsprong van 54 seconden. Het einde is nu in zicht. Er wordt medegedeeld, dat Buchwalder reeds een voorsprong heeft genomen van twee minuten.

Twee ronden voor het einde, als hij nog 1 1/2 minuut voorsprong heeft, geeft Schulte, volkomen uitgereden, op, als hij aan den staart van het peleton zit. De Nederlanders zijn dus uit de race.

Er zal intusschen heel wat moeten gebeuren indien den Zwitser Buchwalder de over winning ontgaat. Tegen het einde wordt de spanning grooter omdat Buchwalder iets van zijn voorsprong inboet. De Franschen en Italianen werken hard om hem in te halen. Met nog vier km te rijden heeft Buchwalder een voorsprong van een minuut en het publiek breekt reeds eenige minuten voor het slot door om den favoriet toe te juichen. Maar er wordt op den weg in de laatste km een gigantischen strijd gestreden. Het veld is uit elkaar

gerukt en iedere renner rijdt voor zichzelf. De voorsprong van Buchwalder slinkt als sneeuw voor de zon en is kort voor het slot nog maar 35 seconden. De Zwitser houdt echter vol en als het einde in zicht komt heeft zich ook Weber losgemaakt van het peleton. Honderd meter voor Weber eindigt Buchwalder als eerste, gevolgd door het peleton. De Italiaan Favali plaatst zich derde. Daarop volgt een geweldig gejuich en een huldiging van den winnaar, die de U.C.I.-trui heeftomgegord. De laatste ronde werd afgelegd met een gemiddelde van 34 km 450 m. De officieele uitslag luidt:

Amateurs: 1. Buchwalder (Zwitserland) 3 uur 58 min. 1 sec; 2. Weber (Zwitserland) op 80 m, 3 uur 58 min. 12 sec; 3. Favali op 150 m, 3 uur 58 min. 48 sec; dan in hetzelfde peleton 4. Lapebie (Frankrijk); 5. Jacobsen (Denemarken); 6. Servadai (Italië); 7. Demyia (Japan); 8. Prantz (Luxemburg); 9. Scheller (Duitschland); 10. Charpentier (Frankrijk); 11. Ott (Zwitserland); 12. Spadolini (Italië).

De race der professionals.

Ongeveer drie kwartier na het einde van de race der amateurs vertrokken de professionals.

Er waren 39 renners van de 53 komen opdagen.

De vier Nederlanders startten allen, t.w. Van der Ruit, Pellenaers, Middelkamp en A. van Schendel.

In de eerste ronde gebeurde er niet veel bijzonders. Wel werd het peleton meer uit elkaar getrokken dan in het begin bij de amateurs, doch gedecideerde demarrages waren er niet. Canardo was direct los en de Luxemburger Merch deed een ongelukkigen val, die hem reeds in de eerste ronde noopte tot opgeven. Die eerste ronde werd gereden met een uur gemiddelde van 36 km 900 m. Maar de tweede ronde ging veel sneller en boekte een uurgemiddelde van 38 km 650 m. Na drie ronden was er een kopgroep van drie renners, t.w. de Duitscher Geyer, de Deen F. Hermansen en de Spanjaard Montero.

Daarop volgde een peleton, waarin Pellenaers en Van Schendel zaten, terwijl achterop volgde de staart met Middelkamp en v.d. Ruit.

Er werd bij de professionals veel harder gestreden dan bij de amateurs en wanneer de renners na vijf ronden passeeren, liggen er vijf renners aan den kop en nog vijf volgen op 50 m, waarna het groote peleton komt. In de kopgroepen zitten de Hollanders niet. Die kijken de zaak eens aan en zorgen er wel voor hier niet te veel achter te komen. In de vierde ronde is bijna 40 km gereden. Het gaat hard. En ook in de vijfde ronde is het gemiddelde boven de 39 km.

In de kopgroep van zes renners komt vervolgens Albert van Schendel te zitten en in het peleton, dat na 6 ronden op 48 seconden volgt, rijden de andere Hollanders in den staart. In het eerste uur werden afgelegd 38 km 400 m.

Serieuze poging.

De poging der zes renners, die reeds rondenlang aan het hoofd rijden, blijkt serieus te zijn. Telkens is het verschil grooter en na zeven ronden is het verschil op het peleton reeds gegroeid tot 1 min. 4 sec. Gedemarreerd hebben

Amberg, A.v. Schendel, Umbenhauer, Magne, en Olmo. Een ronde later noteer ik een tijd van 1 min. 30 sec. tusschen de kopgroep en de twee renners, t.w. Darmeels en v.d. Ruit. Dan volgt op 40 m het peleton met de

andere Hollanders. De kopgroep van zes wordt vervolgens eenigszins ingeloopen door een tweede groep, die zich gevormd heeft, waarin Middel- kamp en v. d. Ruit zitten. Het verschil is 2 min. 20 sec. Alleen volgt Pellenaers op 50 m en dan een peleton op 1 minuut. De mogelijkheden van

den wedstrijd zijn dus nog zeer groot. Er zijn van de 30 ronden van 7280 m pas 9 gereden, dus er resten nog 4 uren voor de groote kamp ten einde is. Het verschil wordt steeds kleiner.

Olmo valt in de kopgroep van zes uit door bandenpech en in de tweede groep zijn behalve de twee Hollanders de Italiaan Bini en twee Belgen. Het groote peleton komt meer achter en J. Aerst rijdt alleen, daar hij bandenpech heeft gehad. Hij noteert na 11 ronden een achterstand van 4.min. en men zou zeggen, dat deze favoriet voor den wereldtitel daarmede wel uitgeschakeld is,

als men rekening houdt met het feit, dat de kopgroep voortdurend een snelheid ontwikkelt van 39 km. per uur.

Na die 11 ronden hebben zich verschillende groepen gevormd. De tweede groep met de renners Middelkamp en v.d. Ruit zit op 40 seconden achterstand. De voorsprong van de eerste groep is dus geleidelijk iets minder

geworden. De strijd op den weg tusschen de professionals is ongetwijfeld van een grootsch karakter. Pellenaers zit intusschen niet fortuinlijk in de race. Na 11 ronden heeft hij bandenpech juist voor de hoofdtribune. Hij legt gauw een nieuwen band om maar naar schatting is zijn achterstand op dekopgroep ook wel vier minuten.

Na 13 ronden is het beeld van den strijd eindelijk veranderd. De tweede groep heeft zich bij de eerste aangesloten en dan is er ook een peleton, dat bestaat uit Van Schendel, Umbenhaur, Darmeels, Deloor, Magne, Amberg, Middelkamp en v.d. Ruit. Op 50 seconden volgen Di Paco, Bautz, Bartali,

Egli en F. Hermansen, Pellenaers en Aerts hebben een achterstaand van 5 minuten. Geheel alleen werkt Pellenaers nog door, maar vermoedelijk zal het vergeefs zijn. Alleen werkt ook nog de bekende Franschman Legrèves, die meer dan l/2 minuut op het hoofdpeleton ten achter is.

Pellenaers geeft op.

Mijn vermoeden, dat Pellenaers tenslotte toch vergeefs zal blijken te werken, wordt bewaarheid. Eenige ronden heeft hij alleen gereden, maar dan ziet hij het nuttelooze van zijn pogingen in en als er nog 15 ronden te rijden zijn, dus juist op de helft van den wedstrijd, stapt hij voor de hoofdtribune van

zijn fiets en geeft op. Even later wordt bekend gemaakt, dat ook de favoriet Aerts, voor de tweede keer bandenpech had en uit den strijd is.

Nederlanders rijden goed.

Intusschen blijven in de kopgroep van negen renners, de drie Nederlanders schitterend rijden. In een uur afgelegd 38 km. 400 m en in twee 77 km 200 m. Na zeventien ronden kunnen de Duitschers Bautz en Geyer het niet meer bolwerken en geven op. Intusschen blijft de hoofdgroep prachtig bij elkaar, maar de tweede, onder leiding van Bartali, nadert meer en als de hoofdgroep

haar tempo niet verscherpt, zal die tweede groep zich eveneens weer aansluiten, zoodat er een groot leidend peleton komt. De staart, ook uit tien renners bestaande, is twee minuten achter.

Maar het wordt anders. Eerst komt er weliswaar een groote hoofdgroep, doch dan scheiden zich Deloor en Magne af en nemen een voorsprong van 150 meter op de anderen.

Intusschen zit v.d. Ruit niet meer in de, op de tweede plaats zittende groep samen met zijn landgenooten Middelkamp en Van Schendel.

Bij het aanpakken van een zak met versnaperingen in de achttiende ronde is Grundahl door een ongelukkige omstandigheid op Van der Ruit ingereden, waardoor diens fiets onklaar is geworden. Hij moest daardoor den wedstrijd tot zijn groote ergernis opgeven. En om half vijf als er nog tien ronden moeten worden gereden, krijgt Deloor, die met Grundahl en Magne alleen aan het hoofd gaat, bandenpech. De anderen rijden dus alleen verder. Bini en Middelkamp hebben zich ook van de anderen afgescheiden en volgen onmiddellijk. Meer beroemde renners geven op. Speicher (Frankrijk) en

Olmo (Italië). Intusschen gingen ook eenige anderen uit den strijd. Steeds is het bandendefect, dat de rijders achtervolgt. Van de Italianen hebben dus alleen nog Bini en Bartali kansen.

En die spannen zich geweldig in om de twee vluchtelingen te halen. Ook de Nederlanders blijven in de running. Deloor geeft intusschen op en ook Darmeels wordt geëlimineerd door bandenpech. Zoo wordt het getal renners hoe langer hoe kleiner, naarmate het einde nedert. Grundahl en Magne nemen zeker wel twee minuten voorsprong met nog acht ronden te rijden.

Het wordt een achtervolging, die moeilijk is als er geen bijzondere dingen gebeuren.

Le Grèves geeft op tenslotte. Hij ziet er geen gat meer in. Ook Di Paco volgt zijn voorbeeld. Met nog zeven ronden te rijden blijken Grundahl en Magne bijna 3 minuten voorsprong te hebben op het tweede peleton. In 4 uur zijn afgelegd 150km 6000 m.De laatste ronden blijft het een voortdurende achtervolging van het peleton, waarin Middelkamp en Van Schendel zitten, van Magne en Grundahl. Maar die vergrooten hun voorsprong steeds een weinig.

Van Schendel.

Plots gaat Van Schendel er tusschen uit en zet een achtervolging in, waardoor het achtervolgende peleton uit elkaar wordt gerukt. Van Schendel blijkt in de 26ste ronde te zijn afgezakt en als eerste man achter de hoofdgroep van twee volgt Bartali met een achterstand van 2 min. 25 sec. De anderen hebben drie minuten achterstand. Het gemiddelde blijft ongeveer 35 k.m. Maar als Bartali weer voorbijkomt, blijkt hij niets ingeloopente hebben.

Integendeel, hij verliest eenige seconden en de anderen zitten hem vlak op de

hielen.

Onder dezen bevinden zich ook de twee Zwitsers Egli en Amberg.

Met nog twee ronden te rijden krijgt Grundahl, die voortdurend met den Franschman gereden heeft, een inzinking en Magne gaat alleen verder. De Franschman rijdt een schitterende race en heeft bijna een ronde van meer dan 7 km ingeloopen op een staart van vijf renners. Even later blijkt dat Grundahl bij het andere peleton is gekomen en dit peleton beslist de klasseering in den sprint, nadat Magne reeds bijna 9 minuten aangekomen

is. Uitslag:

Profs: 1. Magne 5 uur 53 min. 32 sec, uurgemiddelde 37 km 0.65 m. In den sprint volgen: 2. Bini (Italië) 6 uur 2 min. 59 ccc; 3. Middelkamp (Nederland); 4. Egli (Zwitserland); 5. Grundahl (Denemarken); 6. Vissers (België); 7. Bartali (Italië); 8. Van Schendel (Nederland); 9. Umbenhauer (Duitschland);

 

WOUW.(1936.09.15)

Dertig renners vallen by de eindstreep. Eindstand door loting.

Een groep vallende renners en een even groot aantal vernielde fietsen, zóó was de eindsprint van de categorie der beroepsrenners in de Ronde van Wouw, die gisteren werd verreden. Een paar honderd meter voor de finish zag men al aankomen, dat de eindsprint de jury voor groote moeilijkheden zou plaatsen, want toen reeds was het een wringen en trekken van verschillende renners om voor te komen, zoodat met een angstig hart de finish tegemoet werd gezien.

Honderd meter voor de eindstreep kreeg men al een voorproefje van wat komen zou.

Hier kwam Braspenninx Jr. in botsing met Stuyts, waardoor eerstgenoemde zoodanig kwam te vallen, dat hij zijn schouderblad brak en per auto naar zijn woning moest worden vervoerd.

Maar de groote chaos zou even later komen. Op geen- tien meter van de finish, waar de renners een bocht moesten maken, kwamen opnieuw enkele deelnemers ten val.

Aangezien hier juist een heel peloton bijeen reed, was het gevolg, dat wel dertig renners op elkaar in reden en tegen den grond gingen. Eenige toeschouwers hadden de tewoordigheid van geest een tweede peloton, dat er aan kwam stuiven, te waarschuwen, waardoor nog erger werd voorkomen. Onder de gevallen renners bevond zich ook de vrij bekende renner Van Amsterdam, die volgens de Tel. al vallende als eerste over de eindstreep ging, ondanks het feit dat hij door eenige Belgen achteruit getrokken werd, waardoor hij tegen den grond sloeg en zijn sleutelbeen brak.

De afstand van 125 kilometer werd afgelegd in 3 uur 19 min. 2 sec. Een groep van dertig renners kwam tegelijk aan, zoodat de renners bij loting werden geklasseerd. Het resultaat hiervan was:

1. Michielsen (België); 2. De Meyer (België); 3. Korthout (België); 4. Reyns (België); 5. Schillemans (België); 6. Weemaes (België); 7. A. v. Amsterdam (Nederland); 8 Gommers (Nederland); 9. v. Hassel (België; 10 G. v.d. Ruit; 11. A. Stuyts (Ned.); 12 Buyk (Ned.); 13 v.d. Baar. (Ned.); 14 Mötke (Ned.); 15 v. d. Dries (België).

De uitslagen der overige categorieën waren.

Amateurs: 1. P. Joosen, Breda 1.57.26; 2. A. Aneese, Amsterdam; 3. J. Theuns, Princenhagre: 4. Chr. v. Gent, Merxem; 5. P. Smits, Tafelen; 6. J. Heeren, Breda; 7. M. Heeren, idem; 8. A. Peters, Eindhoven 9. J. Koppelmans, Dorst.

Nieuwelingen: 1. J. Panman, Amsterdam 2. H. Nak, Rotterdam; 3. ex aequo J. Pruisen, Rotterdam; M. de Hoog, Amsterdam; A. v. d. Heijden, Wouw; L. Hanegranf, Rijsbergen; W. v. d. Ree, Rottewlam; L. Bernaards, Bergen op Zoom; L. Swagemakers N.-Borgvliet; W. Haansbergen, Tilburg; K. de Korver, Willemstad; J. de Koning, Goes; L. Cats, Rotterdam, Th. Hopstaken, Roosendaal; J. Snijders, Rotterdam; Jos de Korf, Oisterwijk: B. Ceelen, Oss; J. Gidings, Roosendaal; C. Bitron, Bergen op Zoom; G. Bakx, id.; A. Braspenninx, Princenhage; H. Rijvers Rysbergen.