††††††††††††††††††††††††††††††††††† JAARGANG 1935

†††††††††††††††††††††††††††† WEDSTRIJDEN O T/M Z

OSS.(1935.04.14)

Belgische profs overivegend sterker Overwinningen voor Buysse en Gijzels. Een renner zwaar gewond

De Ronde van Oss, was ten opzichte van de belangstelling van de zijde der wielrenners een groot succes: niet minder dan 300 renners namen deel.

Diverse valpartijen hebben de uitslagen sterk beÔnvloed. De renner v. d. Berg uit Berg en Dal is zeer ernstig komen te vallen. Hij werd naar het Sint Anna ziekenhuis vervoerd waar een geneesheer een hersenschudding en een ernstige kaakfractuur constateerde. Ook bleek hij zijn neusbeen te hebben gebroken.

De resp. winnaars, de Brabantsche amateur Buysse en de Belgische prof. Gijzels, kwamen verdiend aan de zege, omdat zij van start af tot de koploopers hadden behoord en dus niet geprofiteerd hadden van eventueele pech bij voorgangers. De uitslagen waren:

Amateurs en nieuwelingen: 1. W. Buysse, Roosendaal, tijd over 54 K.M. 1 uur 27 min. 58 sec; 2. L. Weerda, Rotterdam, op 1 lengte; 3. H. Jansen, Breda, 4. W. Reuter, Amsterdam (nieuweling); 5. Saarloos Rotterdam (nieuweling), 6. C. Smeyers, Bergen Op Zoom, 7. Leeuwenburg, Rotterdam, 8. Jagtmans, Amsterdam, 9. P. Kamp, Rotterdam, 10. P. v. Gerven, Rotterdam; ex aequo: Hartogs, v. Geenen, Braspenninx Sr., Schuiten, Karsten, Kuistermans, Koekoek, v. Eyck, Kleinen en v. Lil.

Profs, en onafhankelijken: 1. Gijzels, BelgiŽ, tijd over 90 K.M. 2 uur 40 min. 30 sec; 2. J. Peers, BelgiŽ, 3 Willems, BelgiŽ, 4. Ramp Gouda (op drie lengten), 5. v. Tricht BelgiŽ, 6. Goris, BelgiŽ, 7. Bronger, Den Haag, 8. Draaier, Amsterdam, 9. P. van Nek, Amsterdam, 10 Snoeren, Oosterhout; 11. Buron, Bergen Op Zoom; 12. v. Sundert, Etten.

 

OSSENDRECHT.(1935.06.18)

Gisteren is de Ronde van Ossendrecht verreden, waaraan deelgenomen werd door profs, onafhankelijken, amateurs en nieuwelingen. Deze ronde is uitgeschreven door de ingezetenen van Ossendrecht terwijl het gemeentebestuur dezer gemeente haar volle medewerking verleende. De ronde werd verreden volgens de reglementen van de Nederlandsche Wielren Unie. Allereerst werd een- wedstrijd voor amateurs en nieuwelingen verreden over een afstand van 60 km. Deze startten des morgens om tien uur. Bij de amateurs kwam als eerste aan P. Schipper uit Rotterdam, die dťn afstand allegde In den tijd van 1 uur 38 minuten: Tweede werd A. Heeren uit Bosschťnhoofd 3 L. Strobbe uit Hulst; 4 A. Hellermons uit Blijswijk; 5 W. Wijnen uit Nijmegen. Van de nieuwelingen werd A. Werp uit Bergen op Zoom eťrste in den tijd van 1 uur 45 minuten: tweede E. Dijkstra uit Rotterdam; 3 C. v. Gent uit Merxen; 4 L. van het Hof uit Klaaswaal; 5 P. Schol uit Bergen op Zoom. Te ongeveer twee uur verschenen de profs, en onhankelijken aan den start. Deze hadden een traject tť verrijden van 120 km. Als eerste kwam aan A. Billiet uit Laarne (BelgiŽ) in den lijd van 2 uur 56 minuten; 2 Dictus uit Kalmphout (BelgiŽ). 3 F. v. Hasselt uit Schooien (BelgiŽ); 4 M. de Hooge uit Zele (BelgĽ). 5Middelkamp uil Kieldrecht Deze laatste passerde als eerste Nederlander de eindstreep. Volgens het voorschrift van de N.W.R. werd de wedstrijd voor amateurs en nieuwelingen alleen door Nederlanders verreden.

 

OOSTBURG.1935.07.09)

Voor den op kermis-Dinsdag uitgeschreven wegwedstrijd waren een 40-tal renners geboekt, doch slechts 28 verschenen aan den start. De af te leggen afstand bedroeg 70 km zijnde 7 ronden van 10 km. Door diverse oorzaken, waaronder de hitte en den minder gunstigen toestand van de baan waren er verscheidene uitvallers. Ten slotte werden elf renners genoteerd.

Amateurs: 1. L. Strobbe te Hulst: 2. Bosman te Hulst; 3. de Block te Schoondijke; 4. Driessens te Hoofdplaat; 5. Leenknecht te Rustwat; 6. de Martelaere te Groede; 7. Hermans te Boschkapelle; 8. Van de Kerkhove, te Oostburg; 9. Prinsen te Breskens; 10. Buijzen;

 

OUDERKERK.(1935.09.03)

Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin zijn te Ouderkerk de wedstrijden om de Ronde van Ouderkerk verreden, georganiseerd door dc Amsterdamsche vereeniging ĄOlympia". De uitslagen waren als volgt: Nieuwelingen 8 ronden: 1. G. Schulte, Amsterdam, 1 uur 22 min. 6 sec; 2. T. Groenewegen, 1 uur 22 min. 29 sec; 3. C. Wydenes; 4. R. Beuvinger; 5. C. Vis.

Amateurs: 1. P. Schipper, 1 uur 49 min 24 sec; 2. J. Zaarloos; 3. C. Medik; 4. A. v. Laan.

Onafhankelijken en Profs: 1. K. Balk, Halfweg, 1 uur 41 min. 53 sec; 2. H Dieterman; 3. D. Ramp; 4. A. Braspenning; 5. J. De Reus.

 

ROERMOND.(1935.09.26)

EEN SPANNENDE WEGWEDSTRIJD

Muller winnnaar van deProfs

Zaterdag werd de Ronde van Roermond verreden. Beloofde het weer de laatste dagen niet veel bijzonders. Zaterdagmorgen was het geheel anders, schitterend zelfs. Om 10 uur brak de zon door.

Bij den start op den weg naar Elmpt was het een drukte van belang. De laatste voorbereidingen werden getroffen, de radioleiding doorgetrokken, en de perswagen met vereende krachten op zijn plaats gezet.

Spoedig krioelde het van de renners op den Elmpterweg vlak tegenover Denemarken, in hun veelkleurige truis fel beschenen door een heerlijk

Lnajaarszonnetje. Langzamerhand werd het ook drukker aan den start.

De heer Gerris gaf de laatste instructies aan de renners zoodat iedereen wist waaraan hij zich te houden had.

Medegedeeld werd dat Tobben uit Heerlen buiten mededinging meereed. In de eerste groep startten 22 nieuwelingen. De zon zet het geheel in een schit- terenden glans, de wegen zijn opgedroogd, kortom alles werkt mee om deze

eerste ronde naar wensch te doen slagen. Het kan niet beter. De Roode Kruisafdeeling is paraat.

DE START

Om vier minuten voor elf geeft de edelachtb. heer burgemeester Wackers het teeken tot den start en direct wordt in een flink gangetje in de richting Maasniel-dorp gereden. Inmiddels verschijnt ook de heer Houben de consul van de N.W.U op het parcours en neemt op de jurykar plaats.

Heel in de verte aan de overzijde langs het rijtje boomen zien we de nieuwe- lingen in flink tempo de ronde rijden. Het zijn net schimmen tegen het scherpe licht aan den horizon. De publieke belangstelling is groot langs den weg en de stoelen tegenover onze plaats zijn reeds goed bezet. In de verte zien we door een kijker dat de groep nog bijeenzit en er een flink tempo inhoudt. Hoe kan het anders bij dit weer dat deze ronde zoo zeer begunstigt. Het publiek leeft mee en staart en staart.

Daar komen ze klinkt het en werkelijk uit de richting der Duitsche grens arriveeren ze in flink tempo. Voorop reden H Hilgers Brunssum, Groene- wegen Amsterdam, J Oudenbosch Brunssum en Ch Hoffman Roermond. Deze eerste ronde zegt natuurlijk nog niets. Het is slechts het enthousiaste begin. In elk geval wordt er goed gereden, wat wel hieruit blijkt dat de

5830 M in 9 m gereden werd. Dan is het een oogenblik stil op het circuit waarlangs hoe langer hoe meer publiek post vat.

Een der motorcontroleurs meldt dat alles in orde is. Het zou trouwens ook al te vroeg zijn als er nu reeds iets gebeurd was.

Daar komen ze weer, roept de sportieve burgemeester van Maasniel, ďze liggen weer allemaal bieinĒ. Vier renners liggen achter elkaar, drie vormen den kop. Er wordt geweldig getrapt. Deze ronde wordt in 9.36 m gereden.

De eerste vier waren H Hilgers Brunssum, D Groenewegen Amsterdam, J Oosterbosch Brunssum en W v Roy Gemert. Het is een oogenblik en de derde ronde is ingegaan. Het duurt niet lang of burgemeester Wackers ziet de groep juist als zij de brug passeert.

Het gaat vlug en uiterst regelmatig. De jongens geven zich geheel.

Het is een beetje stil en er wordt zeer terecht om muziek gevraagd. Spoedig knettert de radioinstallatie een zachte heerlijke wals galmt over het Maas- nielderveld. Dat brengt een beetje stemming en vroolijkt op. Aan de overzijde rekken zich de halzen zoo ver als het maar gaat.

Ze komen weer. De derde ronde loopt ten einde. Een groep rijdt voorop er is een hoofdgroep gevormd. Er komt teekening in den strijd. De humor ontbreekt niet, er rijdt een dame langs die gesommeerd wordt om af te stappen en zich van een rugnummer te voorzien. Daar suizen ze voorbij. Tijd 9.30 sec. De kop werd gevormd in volgorde door H Hilgers Brunssum,

Dortan Heerlerheide, H Vossen en Vromen Heerlen. O.i loopt Hilgers wel een beetje te hard van stapel.

DE EERSTE UITVALLER

Spoedig komt het bericht dat van Asten uit Leende uitgevallen is in de derde ronde. Het tempo wordt reeds minder. De tijd der vierde ronde is 10.34 m. De volgorde der vierde ronde was H Hilgers, Ch Hoffman Roermond, S Vroomen Heerlen en Le Gard Schaesberg.

Inmiddels hervat v Asten met een ronde achterstand den strijd.

De vijfde ronde werd gereden in 10 m 14 sec De volgorde was de Groot Nijmegen, H Hilgers Brunssum, J Sanderse Helmond, J Kleyntjens Heerlerheide en Ch Hoffman Roermond.

We krijgen thans de laatste ronde. Het lint wordt over den weg gespannen. De beslissing van deze groep nadert. In de verte zien we de groep naderen. Zes renners rijden voorop maar niet lang, dan zit het peleton weer bijeen.

Ch Hoffman doet wanhopige pogingen om los te komen hetgeen hem niet lukt. In deze ronde vielen twee renners voor de eindstreep. Le Gard Schaes- berg en Scheeren Brunssum. De uitslag was De Groenewegen Amsterdam,

Tobben Heerlen, H Vossen Heerlen, J Sanders Helmond, W v Roy Gemert, Ch Hofman Roermond en J Reynartz Valkenburg.

Nieuwelingen 1e groep: 1. Groenewegen Amsterdam; 2. Vossen Heerlen; 3. Sanders Helmond; 4. v Roy Gemert; 5. Ch Hoffman; 6. Reynartz Valkenburg; 7. Oosterbosch Brunssum; 8. Kleyntjens Heerlen; Tobben, buiten mededinging werd tweede. Tijd 59 .11.Afgelegd 34 KM

De winnaar Groenewegen is kampioen van Noord-Holland.

DE TWEEDE GROEF

In deze groep startten om 12 uur 22 nieuwelingen. Weer geeft de burge- meester het startsein. De tijd der eerste groep was 9.19 m.

De volgorde was Paffen Heerlerheide, J Kohlen Heerlen, Plum Spekholzer- heide en Burgers Nijmegen.

Direct vielen in deze ronde twee renners uit J. Symonds Heerlen en R. Scheepers Stein. De heer E Welters reeds ons in den wagen van den heer Langenhoff enkele ronden. We konden ons overtuigen dat het parcours wel

zwaar is en dat er flink gereden werd.

De tweede ronde luidde Janssen Kerkrade, Plum Spekholzerheide, Nabben Vierssen, Konings Eindhoven. Tijd 9 m 15 sec.

Derde ronde Konings Eindhoven, Nabben Vierssen, Paffen Hoensbroek en Gielen Veldhoven. Tijd 9 m 41 sec

Uitgevallen waren Duys Gulpen, J Symonds Heerlen en R Scheepers Stein.

Th Colpaerts had een ronde achterstand.

Regelmatig werd gereden zonder dat er verder iets gebeurde. De volgorde der vierde ronde was Janssen Eindhoven, Gielen Eindhoven, H Paffen Hoens- broek en W Plum Spekholzerheide. Op eenigen afstand volgde J. Hofman Roermond.

De tijd der vierde ronde was 10 m. Th Colpaerts Kerkrade rijdt met een ronde achterstand. Hij rijdt heel tactisch met Konings uit Eindhoven wat de jury spoedig in de gaten had. Hij wordt uit den strijd genomen. De tijd der vijfde ronde was 10 m 23 sec. De volgorde was Konings, Gielen Eindhoven,

Burgers Nijmegen, Quaedvlieg Heerlen en Paffen Hoensbroek. Bij het ingaan der laatste ronde vliegt Gielen er tusschen uit en haalde een voorsprong van ruim 100 Meter. J Hofman Roermond en Konings Eindhoven zullen niet

geklasseerd worden. De tweede groep rijdt harder en het gaat tegen de 38 KM aan.

Konings weet zijn voorsprong schitterend te houden, en met meer dan 100 M voorsprong wint hij deze ronde. Zijn tijd was 10 m.

Opgemerkt wordt door de renners, dat Konings een ronde achter zou zijn. In deze groep valt in elk geval de hoofdprijs

Nieuwelingen 2e groep: 1. Gielen Eindhoven 58 m; 2. Kohlen Heerlen; 3 v Acquroy Zaltbommel; 4. Plum Spekholzerheide; 5. v Loo Gulpen; 6. J Nacken Chevremont; 7. W Paffen Hoensbroek; 8. S Nabben Vierssen; Winnaar van den hoofdprijs Gielen Veldhoven.

DE AMATEURS

Om 2 uur 14 had onder geweldige publieke belangstelling de start van 35 amateurs plaats.

Het weer was zeldzaam mooi zelfs iets te warm. De amateurs zetten er direct een flink tempo in en spoedig zijn ze uit het oog verdwenen. Het gaat direct een beetje vlotter dan van morgen. De eerste ronde wordt in 8 m 58 sec. gereden

In volgorde arriveerden de renners als volgt; v Tilburg Helmond, v Berlo Helmond, Lammerts Roermond. Bij de tweede ronde loopt de renner Klingels

er tusschen uit en krijgt zeker een 100 M voorsprong, dan arriveert Mulders uit Schaesberg. De tijd was 8 m. De volgorde was Mulders Schaesberg en Wolfhagen Schinveld. De derde ronde werd gereden in de volgende volgorde

Zwelen Nijmegen, v Tilburg Helmond, Kleyne Nijmegen, Zwelen Nijmegen en Ramakers Heerlen.

Over de vierde ronde werd 9 m gereden. In volgorde arriveerden de renners Zwelsen Tilburg, Wolfhagen Schinveld, Kleijne Nijmegen, Peeters Eindhoven en P Bovenedaard Sittard. In deze ronde kwamen Schemen, Smits,

Jedanayck Bleijerheide en Niessen Baarlo in de bocht in den Jagersweg te vallen. Smits, Niessen, Verhey en Peeters Eindhoven staakten den strijd.

De tijd van de 5de ronde was 9 m en de uitslag was in volgorde W J Kleyne Nijmegen en Zwelsen Tilburg vormden den kop, gevolgd door Wolfhagen en P Bovendeaard, hierachter volgde het groote peleton en daarachter enkele

Achterblijvers.

De zesde ronde werd in razend tempo door Kleijne en Zwelsen gereden die zeker 500 M voor de anderen reden. Op dezen afstand volgen Wolfhagen, De Kok, P Bovendeaard en Gommans Reuver. Het leidende koppel reed uitstekend. Schemen was zeer gehandicapt door zijn val en kreeg daardoor een achterstand welke niet in te halen was.

Intusschen komt bericht binnen dat Meijer Kerkrade en Mulders Schaesberg gevallen zijn en den strijd staken.

Het eerste uur was afgelegd ongeveer 36 KM.

De zevende ronde wordt weer door Kleijne en Zwelsen geleid die nog een voorsprong van 500 meter hadden. Hierachter volgt de groote groep.

Gommans uit Reuver rijdt uitstekend. Van de groote groep leidden v Tilburg Helmond en van Zwelen Nijmegen. De tijd was 9 m. Met dezen voorsprong gingen Kleijne en Zwelsen de laatste ronde in. Zij waren dus practisch reeds

de winnaars van deze categorie. Schemen was niet meer in staat zijn achter- stand in te halen. Die was trouwens ook te groot.

De groepleiders Kleijne en Zwelsen vergrooten hun voorsprong nog. In fraaien eindsprint wint Kleijne met minimum voorsprong op Zwelsen Tilburg. Een schitterende prestatie van beide renners. Hierachter volgden dan P Bovendeaard en P Hohnen Herzogenrath.

Amateurs: 1. W Kleijne Nijmegen; 2. Zwelsen Tilburg; 3. Bovendeaard Sittard; 4 Hohnen Herzogenrath; 5. v Tilburg Helmond; 6. H. v Berlo Helmond; 7. Klingels Kerkrade 8. v Zwelen Nijmegen; 9. Gommans Reuver; 10. Aan de Kerk Ophoven. Tijd 1 uur 11 m 10 sec.

Om half vier arriveerde ook de loco-burgemeester van Roermond ir H Ruyten op het circuit alsmede de burgemeester van Belfeld J Harters.

Zwelsen won in dezen wedstrijd drie premies en Kleyne 1.

PROFS EN ONAFHANKELIJKE

Om 4 uur startten 42 profs en onafhankelijken. De belangstelling is inmid- dels enorm geworden, zoodat gemeente en rijkspolitie de handen vol heeft om den weg behoorlijk vrij te houden. Pei uit Gouda komt direct terug en meldt dat hij door een wagon der jury is aangereden. Hij mag weer aansluiten.

De eerste ronde werd geleid door W Vroomen. De tijd was 8 m 12 sec, hierachter volgde Pekel Kaaiheide en Peers Heppen. Achteraan lag

Richelle. Zooals men ziet hadden deze renners direct een flink tempo. De tweede ronde werd in 8 m 29 sec gereden gereden.

De uitslag was v d Baan Tegelen, Hamel Belgie en E Cardinaals Belgie .Een premie van f 10 was voor Loncke.

De derde ronde werd in 8 m gereden, volgorde Clignet, Scheepers (B) en Cortis.

De vierde ronde duurde 8 m , volgorde- A. Loncke Neerpelt, Muller Braspen- ning jr en Frekels (B). Van Deurs en Gorts kregen in de derde ronde machi- nedefect. M Cardinaals valt dan uit.

De vijfde ronde werd door Muller gewonnen, die daarmede een premie van f 5 van hotel Germania won. Tweede was Braspenning derde Ebeling Aken. Goitz valt dan uit. Voor de volgende sprint looft de firma Bak-Nefkens Heer- len een premie van f 5 uit. De tijd was 8 m 55 sec. Peeters uit Eindhoven en A.Vaessen liggen 2 minuut achter.

In de volgende ronde komt Le Haan uit Sittard te vallen. M Cardinaals is ook uit den strijd. De zesde ronde werd in 8 m 37 sec gereden.

De volgorde was Ebeling Aken, Velraeds Waubach, Willems Oostham, A Loncke, Frekels (B) en Heidens Heerlen.

Voor de zevende ronde was er een premie van f 2,50van het publiek. De tijd van deze ronde was 9 m. Velraeds wordt dan uit den strijd genomen, omdat hij twee ronden achter is volgens de mededeeling der jury.

De volgorde was Ebeling Aken, Velraeds, Frekels en Heidens. Ebeling won de premie van f 2.50. Peeters enA Vaessen vormden het slot van de groep op

enkele minuten achterstand.

De achtste ronde was wederom voor Ebeling gevolgd door Velraeds die rustig door blijft rijden en zich van de uitspraak der jury niets aantrekt. Op deze twee volgden Loncke Willems en Frekels. De tijd was 9 m.

Uit het publiek wordt opgemerkt dat Velraeds twee ronden achter is, ďomdat dír zich onger waig de veut gebaajd hait.Ē

Het scheen dat Velraeds als ďgangmakerĒ voor Ebeling fungeerde.

De negende ronde was weer voor Ebeling, gevolgd door Velraeds, Loncke, Braspenning en Frekels. Loncke won de uitgeloofde premie. De tijd was 9 m.

In deze ronde arriveerden de renners van de hoofdgroep als volgt Ebeling, Velraeds in de volgende groep vlak hierachter zaten Loncke, Muller en Willems Oostham Tijd 8 m.

Verschillende renners vertoonen duidelijk teekenen van vermoeidheid, wat niet te verwonderen is. Rensen en Richelle lagen kansloos achteraan.

Inmiddels was de elfde ronde gereden in 9 m. Voorop reed nog Ebeling. Velraeds was na drie waarschuwingen uit den strijd gegaan. Achter hem kwam Loncke thans fel opzetten, gevolgd door Braspenning en Muller. Nog een ronde.

Het publiek leeft mee en de belangstelling langs het traject dat wij door de welwillendheid van burgemeester Wackers enkele malen in diens auto meereden was enorm. Jong en oud volgde met spanning den strijd.

De volgorde van de 12 de en laatste ronde was Muller, Willems, Braspe-nning, Loncke,

Profs: 1. Muller Eijgelshoven; 2. Willems Oostham; 3. Braspenning Terheide; 4. Loncke Neerpelt; 5. Ebeling Aken; 6. Verhagen Meldit; 7. Kempeneers Oirsbeek; 8. Clignet Schaesberg; 9. De Groen Dinteloord; 10. Sluyts Hoogerheide; Laatste ronde 9 m 25 sec. Totale tijd 1 uur 45 m 3 sec over 12 ronden van 5.830 M.

Met genoegen kan worden geconstateerd dat deze eerste ronde een succes is geweest in alle opzichten, en dat zij ongetwijfeld voor de organisatoren een spoorslag zal zijn om op den ingeslagen weg voort te gaan.

Als wij goed gehootd hebben wordt het volgend jaar bij gelegenheid van het 40-jarig jubile van All Right een groote ronde gehouden.

 

ROOSENDAAL.(1935.06.02)

DE BELG DICTUS WINT RONDE VAN ROOSENDAAL.

Snoeyers best geplaatste Nederlander.

Op overweldigende wijze hebben de Belgische wegrenners Zondagmiddag op Hollandsch grondgebied weer eens hun kracht gehoond In de Ronde van Roosendaal, die voor de vierde maal werd verreden, wisten zij beslag te leggen op de acht eerste plaatsen. De uitslagen luiden als volgt; Professionals: 1 Dictus, 3 uur 18 min. 26 sec, 2 Meriens, 3 Vissers, 4 Leemans, 5 Hendrickx, 6 Michielsen, 7 Bollansie, 8 Meeuwis, 9 Snoeyers 10 Reyers.ll Middelkamp, 12 v. Dundert (eerste onafhankelijke), 13 v. d. Weygaart, 14 Bogaert, 15 Valentijn, 16 Heren

Amateurs: 1. Braspenninx jr., 1 uur 58 min. 16 sec, 2 Buyck, 3 Strobbe. 4 Van Gageldonk. 5 Rooy, 6 Leenknecht, 7 Van der Griesen, 8 Vioen.

Nieuwelingen: 1. Chris van de Voorde; 2. Jan Leeuwenberg; 3. Chris van gent;

 

ROTTERDAM.FEIJENOORD.(1935.08.31)

Onder geweldige belangstelling werd Zaterdagmorgen en -middag bovengenoemde ronde verreden. Er waren naar schatting 60.000 personen random het circuit, die allen genoten hebben van twee schitterende koersen. 's Morgens verschenen 100 amateurs aan den start, welke een prachtigen koers gereden hebben. Buyck, uit Wouw, nam al dadelijk de leiding, doch moest ze weer afstaan in de 2e ronde aan den Amsterdammer Bakker. De eerste premie werd op schitterende wijze door Leenwenburg, Feilenoord, gewonnen, De 7e ronde was voor Crezee. Rotterdam; in de 11e ronde nam van Tilburg, Rotterdam, de leiding over; de 16e ronde was voor H. Janssen, Breda, toen de Amsterdammer Schipper de leiding nam en ze rondenlang wist te behouden. In de 3e ronde nam Medik, Amsterdam, de leiding over en stond ze niet meer af,

De uitslagen der amateurs luiden als volt: 1. Medik Amsterdam, 80 K.M. in 2 uur 17 min. 15 sec.; 2. Kuistermans, Seppe; 3. J. Hollander, Den Haag; 4. Schipper, Amsterdam: 5. H. Timmermans, Den Haag; 6. W. A. Weeda, Rotter dam; 7. Oerlemans, Bergen Op Zoom; 8. R. Louwers, Rotterdam; 9. Stoks, Delft; 10, J. de Ron. Den Haag.

Des middags verschenen de profs on onafhankelijken aan den start. Tijs van Oers nam al spoedig den kop, gevolgd door Bervers, Delft, die tot op de 4e ronde de leiding wist te behouden. In de 8e ronde kwam de Belg Dictus naar voren, maar moest de leiding afstaan aan Valentijn, die een prachtigen koers heeft gereden. De Rotterdammer Verveer brak in de 10e ronde een pedaal, waardoor hij den strijd moest opgeven. Intusschen was Wagtmans, St. Willebrord naar voren gekomen en in de volgende ronde Jan Valentijn weer aan den kop en onder een stroomenden regen wist hij tot de l9e ronde de leiding te behouden, om daarna Van Oers weer de eer te Iaten. Het eerste uur werd 40 K.M. af gelegd, een bewijs, dat deze profs wat in hun mars hadden. Zoo ging het voort tot in de 32e ronde. De helft van den koers 60 K.M. werd ver reden in 1 uur 33 min. 20 sec.; de 42e ronde was Valentijn weer aan den kop met een voorsprong van ruim 200 meter op Dictus. In de 39e ronde gaf L. Reijnen, kampioen van Nederland onafhankelijken den strijd op, Na 45 ronden was nog steeds Valentijn aan den kop, op 45 sec.

gevolgd door C. Heeren. Na 51 ronden was het Theo Middelkamp, die de leiding nam en met voorsproug wist te winnen. De uitslagen van de profs luiden:

Profs: 1. Theo. Middelkamp, Kieldrecht; 2. Raes; 3. Dictus; 4. Horemans; 5. Puyve!de, allen Belgen: 6. Wagmans, St. Willebrord; 7. C. Heeren, Bosschenhoofd; 8. Groen, Dinteloord; 9. Gommers, Dongen; 10. De Bruycker, Belgie; 11. Braspenning, Princenhage; 12. Van Sundert, Etten; 13. Stuits, Hoogerheide; 14. Van der Valk; 15. Van der Star, beiden Den Haag; 16. Mosterd, Rotterdam; 17. Maagdenburg, Oud-Gastel; 18. Van Oers, Langeweg; 19. Scholten, Brunssum; 20. Buuron, Bergen op Zoom;. De tijd van Middelkamp van 120 km. in 3 uur 16 min. 35 sec. Rest nog te melden, dat de leiding van de politie-autoriteiten tot in de perfectie verzorgd was, waardoor het geheel een schitterend verloop had, het slechte weer ten spijt.

De eerste pulp werd bij de wedstrijden verleend door de Rott. Ver. Eerste Hulp bij Ongelukken ďHet Zuiden.

Door haar werden behandeld 27 ongevallen door valpartijen, waarvaan er 5 door den Geneeskundige Dienst naar het Ziekenhuis moesten worden vervoerd ter verdere behandeling.

 

VALKENBURG.(1935.10.06)

JAN PIJNENBURG GEEFT IN DE 30ste RONDE DEN STRIJD OP

Ch. Hofman tweede bij de nieuwelingen. Piet Gommans bij de Amateurs.

Onder buitengewone belangstelling en begunstigd door een heerlijken herfstdag vond Zaterdag de eerste ronde van Valkenburg plaats, die een groot succes is geweest

Burgemeester Hens van Valkenburg die het eere-voorzitterschap had aanvaard toonde veel belangstelling, evenals zijn collega van Hoensbroek

broek burgemeester Martin die de wielersport zeer sympathiek gezind.

DE NIEUWELINGEN

Precies twaalf uur gaf burgemeester Hens het startschot voor de Nieuwe- lingen die direct met een flink vaartje van stapel liepen, en die het circa 1700 meter lange traject gemiddeld in 2 minuten 39 seconden aflegden.

Onze stadgenoot Charles Hofman heel hier in deze ronde weer uitstekend werk geleverd. Hij was in het begin nooit in de achterhoede, maar altijd bij den kop te vinden wat bij dergelijke criteriums hoofdzaak is. In den eindsprint wist hij zich uit een groot peleton los te werken, en een prachtige tweede plaats was zijn welverdiend loon. Als deze jonge renner eenmaal naar de categorie der Amateurs moet overgaan, zal men daar degelijk met hem moeten rekening houden.

DE AMATEURS

Een kleine attractie bij den start der amateuren was dat Jan Pijnenburg het startschot lostte.

MOOI WERK VAN GOMMANS

De amateurs moeten de ronde-route 25 maal afleggen, circa 42.500KM.

De amateurs draaiden de rondjes met een gemiddelde snelheid van 2 minuten en 35 sec. Iets vlugger dan de nieuwelingen. Een harde strijd werd hier geleverd tusschen den winnaar H. Syen uit Maastricht en Piet Gommans Reuver, laatstgenoemde hield uitstekend vast en in den eindspurt

spurt kon Syen met gering verschil de overwinning behalen.

Gommans die in dergelijke wedstrijden altijd onder de prijswinners te vinden is, belooft voor de toekomst veel.

Lammert onze Roermondernaar was door bandenpech zwaar gehandicapt, wist zich toch onder de winners te plaatsen. Schemen moest door een val een gebroken pedaal opgeven. Motke en Lutjens viel ongeveer t zelfde lot ten deel,door bandenpech moesten beiden opgeven.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Om circa 3 uur werden de profs en onafhankelijken op de honderd Kilometer lange reis gesturd. De profs en onafhankelijken maakten den snelsten tijd met een ronde van 2 minuten 27 seconden. In de derde ronde had Koumans 15 sec voorsprong, maar moest in de vijfde ronde wegens pedaalbreuk opgeven.

M. Vroomen krijgt van de Jury een waarschuwing wegens herhaaldelijk uit den koers rijden.

In de 14de ronde volgt Pijnenburg met 50 meter achterstand. Hij kon het voortrazende peleton onmogelijk halen en in de 28ste ronde staakt hij den

Strijd.Het eerste uur is afgelegd 36 K 800 Meter.

M Vroomen wordt door de Jury uit den strijd genomen, en W Vroomen geeft met een ronde achterstand in de 28e ronde op.

Karel Vaessen kan door een val en machine beschadiging niet meer verder deelnemen, dit zelfde lot is Arnold Vaessen beschoren door drie valpartijen

Partijen, maar hij rijdt verder.

In twee uur waren afgelegd 73 K 600 Meter. De laatste 10 ronden komen zooals gewoonlijk de Belgen in actie, kijken eerst de kat uit den boom en gaan dan met den buit strijken, door het absolute gemis aan samenwerking van onze Nederlanclsche renners.

Des avonds 8 uur vond op het raadhuis door den edelachtbare heer Burgemeesters Hens, ook Burgemeester Martin (Hoensbroek),officials

der N.W.U. Pijnenburg, Braspenning, Pellenaers, Valentijn waren ook aanwezig, de prijsuitdeeling plaats

In alle opzichten een uitstekend geslaagd wielersportfeest.

Nieuwelingen 15 Ronden (25 kilometer):1. Van Loo tijd 40 minuten 27 seconden; 2. Ch Hofman Roermond; 3. A Pijnenburg Jr Tilburg; 4. Kohlen Heerlen; 5. Reijnarts Valkenburg; 6. Oosterbosch Schinveld; 7. P. Willems Maastricht; 8. W Plum Chevremont; 9. N J Janssen Nieuwenhagen; 10. Nico Janssen Waubach; 11. A J Janssen Kerkrade; 12. P Penders Geleen; 13. A Janssen Nieuwenhagen;

Amateurs Over 25 ronden 42 kilometer 500 meter: 1. H Sijen Maastricht tijd 1 uur 6 minuten 10 seconden; 2. P Commons Reuver; 3. G Hermans

Banholt; 4. H Janssen Breda; 5. N Dlriks Maastricht; 6. Slangen Maastricht; 7. Kleijnen Nijmegen; 8. Geilenkirchen Spekholzerheide; 9. Kropman Nijmegen; 10. Peters Eindhoven; 11. Stevelmans Lutterade; 12. Volkert Maastricht; 13. Meijer Chevremont; 14. Kloth Kerrkade; 15. Bovendeaard Sittard; 16. GŁliker Maastricht; 17. Lammertz Roermond; 18. Ramakers Klimmen;

Profs en Onafhankelijken Over 1O0 kilometer 60 ronden: 1. J Schepers Belgie 2 uur 37 min 59,2 sec; 2. L Duerloo Belgie; 3. M Cardinaels Belgie; 4. M. Valentijn Terheijden; 5. C Pellenaers Terheijden; 6. Karel Verhagen Belgie; 7. J Lambers Belgie; 8. C Heeren Bergen op Zoom; 9. J Hamal Belgie; 10. L De Groen Dinteloord; 11. H Kortie Heerlen; 12. P Cardinaels Belgie; 13. K Valentijn Terheijdijen; 14. J Braspenning Jr Zundert; 15. F Mosterd Breda;

16. R Lehaen Sittard; 17. E MŁller Eijgelshoven;

 

VINKEVEEN.(1935.09.08)

Gisteren werd de ronde van Vinkeveen verreden voor twee groepen, nieuwelingen en amateurs met onafhankelijken. De eersten reden een parcours van 12 km lengte 8 maal, de andere groep moest dit traject 12 maal afleggen. De ĄRonde" was georganiseerd door de A. S. C. ĄDe Germaan", met toestemming der Provinciale Staten en van den burgemeester van Vinkeveen.

Einduitslag: 1. Braspenninx Jr., tijd 2 uur 35 min. 28 sec; 2. De Reus; 3. Balk; 4. Velheuer; 5. Sliphorst; 6. v. d. Wal; 7. Langhorst; 8. W. Bouquet; 9. v. Lil; 10. B. v. Rijn; 11. P. v. Nek; 12. SchŲnemark; 13. v. Dam; 14. Peek; 15. Neerings; 16. Oudenaarde; 17. Rekelhof; 18. Klinkhamer.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1935.08.18)

Wereldkampioenschap wielrennen op den weg

De Nederlandsche amateurs rijden niet onverdienstelijk, doch hebben tegenslag.

Bij de profs, was Heeren de beste man, die zich uiterst kranig weerde en na een fellen strijd in de hoofdgroep kwam, door een aanrijding met den Italiaan Olmo raakte hij uit den strijd, juist op het oogenblik dat men het beste van hem verwachtte.

Een onzer Haagsche sportcorrespondenten telefoneerde ons gisteravond uit Floreffe: Op het circuit van Floreffe, waaromtrent wij bij het proeftijden van de Nederlandsche ploeg eenige weken geleden uitvoerig hebben bericht, is gisterochtend om zeven uur het wereldkampioenschap voor amateurs aangevangen.

De amateurs moesten twaalf ronden rijden, lang 121/2 Km. elk. Er namen aan deel veertien landen, die vertegenwoordigd waren door 38 amateurs.

Zooals bericht kwam Nederland uit met Braspenninx. Nuyten en Schippers.

De regeling liet op sommige punten te wenschen over, doch wat de verzorging van het traject betreft, deze was boven allen lof verheven.

Er was een ongeloofelljk aantal bezoekers.

Extra treinen waren uit het gansche land gekomen en het was na afloop een opstopping van auto's en atuobussen,welke uren duurde.

Het was uitstekend weer, eenvoudig ideaal weer om een wegwedstrijd te houden.

De amateurs

Om zeven uur vertrokken de amateurs en er werd direct een flink tempo ingezet. In de eerste ronde gebeurde er niets: het was snel draaien en de drie Nederlanders passeerden in de hoofdgroep. In de tweede ronde was het

hetzelfde, de drie Nederlanders waren en bleven er bij. In de derde ronde ging het iets sneller, maar de Nederlanders bleven onder de eersten.

Er zijn eenige renners, die wat pech hebben gehad. maar zij volgen op ongeveer 700 meter.

In de vierde ronde zitten de drie landgenooten nog in de hoofdgroep. In de vijfde ronde passeert de hoofdgroep met de drie Nederlanders thans bij elkaar. Zij liggen nu minder verspreid.

In de volgende ronde demarreert de Franschman Vergill en neemt een voorsprong van ongeveer 200 Meter. Wij zien in de groep, die hem najaagt, slechts twee Nederlanders.Het blijkt dat wij Schippers op dat oogenblik missen.

Hij heeft bandenpech gehad en komt met een paar minuten vertraging door in gezelschap van den Duitscher Kruckl. In de zevende ronde wordt de groep in stukken getrokken. Voorop liggen twee Italianen, twee Franschen en een

Deen. Op ongeveer vijftig meter volgt een groep, waarin Nuyten zit en ongeveer 150 meter daarachter volgt Braspenninx in gezelschap van zes anderen. Schippers volgt alleen op enkele minuten.

In de achtste ronde liggen de Franschman Vergill, de Italiaan Manclni, de Zwitser Nievergeit en de Deen Grundhal aan den kop. Op driehonderd meter volgt een groep, waaronder Nuyten en Braspenninx. Schippers komt alleen

op een paar minuten. Moneta (Luxemburg) geeft hier op, en na de achtste ronde staakt ook Schippers den strijd. Wij hebben een kort onderhoud met hem en hij toont ons een schaafwond op het zitvlak. Hij is n.l. gevallen en

heeft tweemaal een lekken band gekregen. Hij is nu te ver achter om nog te kunnen doorzetten. Hei is immers toch nutteloos werk.

In de negende ronde liggen nog dezelfde vier renners vooraan. Op 1 min. 18 sec. volgt een groep, waaronder zich de beide oranjetruien bevinden en daarachter, op 1 min. 3 man. Wier nummers wij niet kunnen zien. Daarachter volgt dan weer een groepje. Het blijkt, dat deze ronde gereden is in 21 min. 27 sec., dat is een snelheid van bijna 38 Km/u. hetgeen voor

amateurs op dit traject zeer hard is.

In de tiende ronde zijn nog drie man op kop, te weten Grundhal. Mancini en Vergill. Nievergelt is dus afgevallen. Op een paar honderd meter komt de Franschman Goujon en dan een groepje, waarin Nuyten zit, op korten afstand gevolgd door een groepje, waaronder Braspenninx. Deze groepjes hebben op de leiders ongeveer 20 sec. ingeloopen. In de elfde ronde liggen alleen voorop Grundhal en Mancini, op 55 sec. gevolgd door den

Franschman Vergill en op 1 min. 50 sec. door Nievergelt en Goujon. Dichtbij volgt een groepje met Nuyten en daarachter, ook niet veraf, een groepje met Braspenninx.

In de laatste ronde schudt de Italiaan den Deen van zich af en tezelfder tijd komt uit de tweede groep de Franschman Charpentier snel opzetten. Grundhal, die wat onverstandig heeft gereden, wordt door Charpentier gepasseerd en zoo wordt de uitslag:

Wereldkampioen der amateurs 1935: 1. Mancini (ItaliŽ), tijd 4 uur 37 min. 16 sec. Gemiddelde uursnelheld van 35.056 KM.; 2. Charpentier (Frankrijk) op 17 sec.; 3. Grundhall (Denemarken) op 2 lengten; 4. Buchwalder (Zwitser- land) op 1 min. 45 sec; 5. Dellangia (ItaliŽ); 6. Gustafsson (Zweden); 7. Schnalek (Oostenrijk): 8. Ott (Zwitserland) allen zelfden tijd als Buchwalder: 9. Wolkert (Duitschland) op 1 min. 55 sec.: 10. Soerensen (Denemarken): 11 Stallard (Engeland); 12. Lober (Duitschland): 13. Majerus (Luxemburg): 14. Krbek (Tsjechoslowakije): 15. Didler (Luxemburg); 16. Kuhn (Oostenrijk); 17. Bizzi (ItaliŽ); 18. Nievergelt (Zwitserland): 19. Youil (Engeland), allen zelfden tijd als Wolkert; 20. Dehogne (BelgiŽ) tijd 4 uur 41 min. 4 sec.; 21. Vergill (Frankrijk) tijd 4 uur 42 mln. 19 sec-, 22. Nuyten (Nederland) zelfden tijd; 23. Berg (Zweden) tijd 4 uur 42 min. 56 sec. Alle andere renners hebben den strijd gestaakt.

Het merkwaardige is, dat de belde Nederlanders in de laatste ronde een lekken band hebben gehad en alleen Nuyten nog de eindstreep kon bereiken.

De profs.

Bij de professionals startten 29 rijders. In de eerste ronde bleven allen in groep bijeen. Er ontspint zich dan een zeer merkwaardige wedstrijd, want in de tweede ronde zijn vier renners weg, te weten Clemens (Luxemburg),

Archamboud (Frankrijk), Amberg (Zwitserland) en Danneels (BelgiŽ). Op 30 seconden volgt de hoofdgroep, waaronder de drie Nederanders Heeren, Stuyt en Middelkamp, In de derde ronde zijn er vijf renners op kop. Aerts (BelgiŽ) en Olmo (ItaliŽ) hebben zich er bijgevoegd, terwijl Archamboud door een lekken band iets achter is geraakt. De Duitscher Hodey volgt alleen op 1 min. 2 sec en dan komt op 1 min. 20 sec. een groep met twee Nederlanders.

Daar wij Middelkamp missen, vermoeden wij, dat ook hij een lekken band heeft gekregen. Dit blijkt inderdaad juist te zijn.

In de vierde ronde gaan dezelfde rijders aan den kop en op bijna 2 minuten komen Stuyts, Heeren en de Zwitser EgŁ, gevolgd door een klein groepje, waaronder de beide Franschen Spelcher en Le Greves zitten, en daarachter

komt nog een groep, waaronder zich Middelkamp bevindt.

In de vijfde ronde is in de kopgroep nog geen verandering gekomen. Zij wordt op 2 min. 18 sec. gevolgd door negen renners, waaronder Heeren en 150 M. daarachter rijdt Stuyts in gezelschap van Archambaud. Middelkamp volgt met nog vijf renners op 200 M. en daarachter volgt de Belg Rebry alleen, die ook een lekken band heeft gehad en daarachter rijdt de Duitscher Hodey alleen.

Heeren rijdt goed.

In de zesde ronde hebben nog dezelfde vijf renners de leiding en op 2 min. 15 sec. zit de ploeg van acht man, onder wie Heeren. Op 3 min. 15 sec. volgt de Oostenrijker Dunder en daarna eenige renners, die verspreid liggen en

Stuyts, die met vier minuten achterstand passeert. Middelkamp passeert op 5 minuten, even later gevolgd door Rebry.

In de zevende ronde liggen weer de vijf zelfde renners aan den kop en een groepje van zeven man blijkt 35 sec. op de leiders tť hebben ingeloopen. Het zijn Heeren, Bini, Mersch, Hodey, Le Greves, Spelcher en Montere, die nu nog 1 min. 40 sec. achter zijn. Stuart (AustraliŽ) is de volgende, die alleen rijdt. Ook de Oostenrijker Dunder en de Nederlander Stuyts rijden alleen en hebben ongeveer vijf minuten achterstand. Daarna komen nog Middelkamp met Guerra en Rebry en nog zes anderen. Guerra heeft ook een lekken band gehad.

In de achtste ronde, waarin de bevoorrading plaats heeft, geeft Middelkamp op. Dezelfde vijf renners liggen nog vooraan en de zeven achtervolgers van dť groep-Heeren komen nu precies een minuut later door. Zij hebben dus weer 40 sec. ingeloopen. Op vijf minuten volgen Stuyts, Bautz, Kyewskl, Canardo en Rebry, die allen alleen rijden. Het wordt nu een zeer spannende koers, want het laat zich aanzien, dat de zeven achtervolgers de vijf wegloopers te pakken zullen krijgen. Inderdaad gelukt dit.

In de negende ronde hebben de zeven renners de vijf vluchtelingen ingehaald.

De koers neemt nu een wending doordat de Spanjaard Montťro plotseling alleen wegloopt en uit de groep springt de Belg Aerts hem achterna. Het gelukt hem bij den Spanjaard te komen en de tweede groep, waarin ook

Heeren zit, volgt voorlopig op 50 meter. Op vijf minuten volgt de Oostenrijker Dunder alleen, dan een groepje van drie man en daarachter Stuyts alleen. Rebry heeft in deze ronde opgegeven. Hijheeft kranig gereden, maar door

tegenslag overmand, geeft hij den strijd op.

Noodlottige aanrijding.

In de tiende ronde. Juist als al onze hoop op Heeren is gevestigd, omdat hij weer bij de leiders was gekomen met nog eenige renners, wůrdt

Een aanrijding van Olmo den Nederlander noodlottig.

Er komt een auto met persmenschen (dergelijke auto's můesten op dit traject eigenlijk, niet worden toegelaten), passeert in de bocht binnendoor, waardoor Olmo wordt opgedreven en deze Heeren aanrijdt. Het achterwiel van Heerens flets wordt beschadigd, waardoor hij niet verder kan rijden. Ook de groote favoriet Olmo, die met Heeren is komen te vallen, verliest zooveel tijd, dat hij met een achterstand van 4 minuten doorkomt en alle kans voor hem verkeken is. Het was buitengewoon jammer, dat dit met Heeren gebeurde, want hij reed op dat oogenblik verrassend goed.

Aan het einde van de tiende ronde komen Montero en Jan Aerts alleen door. Dan volgt op 1 min. 14 sec een groep van acht man en dan Olmo op ruim 4 min, Dunder alleen, Canardo alleen en heelemaal achteraan Stuyts alleen, die moedig doorzet en op dit oogenblik de eenige Nederlander in den koers is. In de elfde, twaalfde en dertiende ronde komen aan den kop door Montero (Spanje), die steeds Jan Aerts aan zijn wiel heeft. Zij beiden hebben in de tiende ronde een voorsprong genomen van ongeveer 25 sec en in de elfde

ronde bedraagt hij reeds 2 minuten. In de twaalfde ronde brachten zij den voorsprong op 2 min 35 sec. en in de dertiende ronde zelfs op 3 min. 57 sec. Aerts heeft in die vier ronden geen meter getrokken; hij is maar achter Mon-

tero blijven zitten in de hoop dat de andere groep, waarin zijn landgenoot Danneels zat bij hem zou kunnen komen. Dan zouden twee Belgen in de hoofdgroep hebben gelegen en twee Belgen, die zeer snel in den sprint zijn,

waardoor zij vrijwel van de overwinning verzekerd waren. Aerts trekt daarom niet, omdat hij bang is bij het wegloopen den Spanjaard aan zijn wiel te krijgen. Kreeg hij dan een lekken band, dan zou de Spanjaard niet meer te

achterhalen zijn. Toen hem echter aan het einde van de dertiende ronde bleek, dat de hoofdgroep en daardoor Darmeels, niet bij hem kon komen,

omdat de Spanjaard te hard trok. Demarreerde Aerts, die maar steeds had zitten uitrusten aan het wiel van Montero, en schoot met een vaart

over den Spanjaard heen, zoodat de laatste moest loslaten.

De beslissing.

In de veertiende ronde kwam AÍrts dus alleen aan den kop door, tot uitbundige vreugde van het overtalrijke publiek. De schattingen liepen

uiteen, doch er zullen zeker wel 120.000 tot 150.000 toeschouwers zijn geweest. De Belg had een voorsprong op Montero, die een inzinking kreeg, van 1 min. 15 sec. Terzelfder tijd dat Aerts van Montero wegliep, glipte Danneels uit de achtervolgende ploeg en ging alleen Montero achterna. Er deed zich toen het eigenaardige geval voor dat Montero, die had losgelaten

doordat hij een inzinking kreeg, deze inzinking te boven kwam en dat Danneels in zijn jacht op Montero er een kreeg, omdat hij naar zijn gevoel natuurlijk den Spanjaard niet gauw genoeg kon bereiken.

Het einde kwam met als resultaat, dat Jan Aerts, die reeds in 1927 het wereldkampioenschap had gewonnen, toen echter bij de amateurs, ditmaal professional wereldkampioen werd in den tijd van 6 uur 5 min. 19 sec. over

een afstand van 200 KLM. Gemiddelde snelheid 35.476 KM. per uur.

2. Montero (Spanje) achterstand 2 min. 55 sec; 3. Darmeels (BelgiŽ) achterstand 9 min. 8 sec. 4. Bini (Italie) achterstand 11 min. 3 sec. 5. Amberg (Zwitserland) achterstand 11 min. 8 sec; 6. Mersch (Luxemburg). 7. Clemens (Luxemburg). 8. Oppermann (AustraliŽ). 9. Bautz (Duitschland). 10. Kyewskl (Duitschland). 11. Bullo (Oostenrijk).

De laatste ronde werd afgelegd in 23 min. 35 sec, gem. 34.732 K-M. per uur, totale tijd 6 uur 5 min. 19 sec;

 

WIELRERCLUB AMSTERDAM.(1935.10.06)

Heden hield de Wielerclub ĄAmsterdam" haar jaarlijkse open rit over pl.m. 80 km. Aan de start verschenen een 40-tal deelnemers, o.a. uit Den Haag en Rotterdam; er was een twintigtal prijzen, o.a. 2 raceframes, geschonken door P. Aandewiel.

De koers had een vlot verloop, behoudens enige valpartijtjes waar Dompeling

Korf, Smulders en Kloppenburg de dupe van werden.

Klasse A: 1. v. Hal, 2. Schoor, 3. Voorn, 4. Broeders, 5. Sjours, 6. Ruiper.

7. Kloppenburg, 7. Korf.

Klasse B: 1. Grinsveen, 2. Banen, 3. Snijders. 4. Sinonis, 5. Postma.

 

WOUW.(1935.09.10)

Heeren en Valentijn winnen.

Onder enorme belangstelling is gisteren de ronde van Wouw verreden, een wedstrijd de naar het model van de Belgische kermiskoersen is ingericht. In den morgen reden de amateurs en nieuwelingen. 135 in getal. Het was een wedstrijd van 75 km over een niet al te best parcours. Het snelle tempo en de scherpe bochten noodzaakten velen den strijd op te geven. Tenslotte heelt A. Heeren, een jongere broer van Kees Heeren, met 400 m voorsprong den rit gewonnen. De uitslagen luiden:

Amateurs en Nieuwelingen: 1. A. Heeren, Bosschehoofd. amateur: 2. Buyk. Wouw. (A). op 400 m: 3 de Nies. Breda (nieuweling); 4. Strobbe, Hults (A). 5. Schot. Bergen op Zoom (n.): 8. (gelijk) Schipper. Amsterdam; Villheuer, Botterdam; Bilok, Roosendaal: Bakker. Amsterdam; v. d. Leur, Dellt; van Gerven. Rotterdam: v. d. Giesen. Klaaswaal; v. Gaveldonk, Breda: v. d. Beemt. Etten.

De profs en onafhankelijken maakten in den middag een race van 125 km. Als gewoonlijk waren de Belgen weer talrijk vertegenwoordigd, maar ditmaal hebben zij toch een Nederlandsche overwinning op eigen bodem niet kunnen voorkomen. Valentijn, die reeds in het begin Velraeds ontsnapt was, verkeerde in zulk een puike conditie, dat de anderen hem niet meer konden achterhalen. In het laatste deel van den wedstrijd heeft onze kampioen ook Velraeds nog van zijn wiel weten te schudden, die daarop ontmoedigd den strijd staakte. De uitslag werd:

Profs en Onafhankelijken: 1. M. Valentijn op 4 min.; 2. F. Demond (B); 3. Janssen (B); 4. Braspen- nincks Jr: 5. Groothandt (B); 6. Cools (B); 7. de Vos (B): 8. Noen, (B); 9. A. Schipper (B); 10. Struits Hoogerheide: 11. v. Riethoven (B); 12. Cools (B); 13. v. d. Horst; 14. de Reus (Halfweg); 15. Wagtman. St. Willebrord.

 

ZEGWAARD.(1935.05.12)

Amateurrennners voor de Olympische Spelen.

Gisterochtend heelt ln de omgeving van Zegwaard een selectiewedstrijd plaats gehad, uitgaande van het district Zuid-Holland van de N.W.U ten doel hebbende uitzending van amateur-wegrenners naar de wereldkampioen- schappen 1935 en Olympische Spelen 1936. De wedstrijd stond geheel onder leiding van den heer Logger, den Haag. consul van Zuid-Holland. Verschillende club in Zuid-Holland hadden haar beste amateurs afgevaardigd t.w. Rennersclub Rotterdam (6), R.R.O. Feijenoord. Rotterdam (2). de Mol. Delft (5). Hollandia. den Haag (4). Sparta, den Haag (16). Excelsior, Gouda,(3) totaal 36 renners. Het af te leggen traject bedroeg 14 KM. 600 M. hetwelk 7 maal gereden moest worden plus 5 KHL. totaal 107.2 KM,

Er stond een straffe wind, welke voor driekwart in het nadeel der renners was. Dat er vele uitvallers waren behoeft geen betoog. In de eerste ronde al was het Weeda, Rotterdam, die een uitlooppoging deed. Hij nam een hon- derdtal meters, een voorsprong, welke hij kilometers wist te behouden, doch de kopgroep achterhaalde den vluchteling en in stevig tempo ging een groep van 8 renners de tweede ronde in. Toen reeds noteerden wij een viertal uitvallers. wien het tempo te machtig was. In deze ronde kreeg Kamp Rotterdam een lek bandje, wat hem een achterstand bezorgde. Meedoogenloos trok de Feijenoordman Scholtens geregeld aan den kop. Dat zulks zich in de vijfde ronde wreekte, viel niets te verwonderen. Alen, Sparta, den Haag kwam door een defect aan het stuur in een sloot terecht waardoor hij voor het verdere verloop van den strijd uitgeschakeld werd. Zoo ook verging het J. Hollander, Sparta, die door kettingdefect den strijd moest staken, intusschen lag de groep renners een flink eind uit elkaar, de kopgroep bestond uit 6 man, renners van Rotterdam en Feijenoord, die elkaar geen duimbreed toegaven. J. van Gelderen. Rotterdam, had het ongeluk in de derde ronde te vallen, doch niettemin zette hij den strijd voort. Ronde na ronde liep hij van zijn achterstand in, doch de kopgroep bleef voor hem onbereikbaar, want deze, die ondertusschen tot 4 man geslonken was Weeda, Langhorst en Koekkoek, Rotterdam en de Jeugdige Feijenoorder J. Leeuwenburg. die voor de eerste maal in een nationalen wedstrijd uitkwam, wist van geen wijken. De eindspurt moest tenslotte de beslissing brengen. Een felle sprint en Langhorst, Rotterdam, was eerste. J. Leeuwenburg. Feilenoord. tweede, J. Koekkoek derde en Weeda vierde. Tijd 107,2 KM. ln 2 uur 54 min. en 45 sec, waardoor de eerste vier plaatsen door Rotterdammers bezet werden. Met een achterstand die zich als volgt wist te plaatsen: 5. Vloen, van 1 min. 42 sec arriveerde de tweede groep, Sparta. den Haag, 6. van Hulst. idem. 7. Stok. de Mol, Delft, 8. Timmermans, Sparta, Den Haag. 9. J. van Gelderen. Rotterdam, 10. Noordam. de Mol. Delft. 11. Voerwael. Excelsior, den Haag, en 12. Scholtens. Feijenoord. Van de 36 renners kwamen er slechts 12 door de finish.