JAARGANG 1935

                              WEDSTRIJDEN A T/M N

AARDENBURG.(1935.00.00)

Zaterdag heeft te Aardenburg een wielerwedstrijd plaats gehad, waaraan door 28 renners werd deelgenomen. Het 60 km lnage traject liep van Heerenweg-Langeweg-Appelstraat-Keiweg naar St. Kruis v.d. De wexdstrijd werd gewonnen door:

Amateurs: 1. Strubbe Hulst; 2. De Clerck Aardenburg; 3. Mul Philippine; 4. Gilles IJzendijke; 6. Rammeloo IJzendijke; 7, Cocq Aardenburg;

 

A.R.C. „EXCELSIOR”,(1935.10.05)

Recordrit over 53 K.M.

De A.R.C. Excelsior" hield een record rit over 53 K.M. De uitslagen luidden:

A-amateurs: 1. C. Medik 1.19.57. 2. P. Terpstra 1.20.12. 3. J. Captein 1.21.06. 4. C. Stevcnson 1.22.02 5. P. Lucas 1.22.20.

Nieuwelingen: 1. F. Wahlberg 1.24.02. 2. P. Rollman 1.24.06. 3. A. Jansen 1.25.28. 4. F Cornwall 1.25.40. 5. W. Hanschcn 1.31.13.

B-amateurs: 1. F. van Maanen 1.23.25. 2. C. Schuwer 1.24.25. 3. J. v. Overloop 1.24.20. 4 F. Pronk 1.25.32. 5. J. Bulder 1.26.14.

Beginnelingen: 1. F. de Boer 1.24.12. 2. H. Schuwer 1.25.02. 3. M. v. Boheemen 1.26.48. 4. W. Kok 1.27.38. 5. W. Hoek 1.28.37.

 

ALPHEN.(1935.09.23)

H. Jansen wint op schitterende wijze.

Op Maandag 23 Sept. tweeden kermisdag, werd te Alphen, begunstigd door goed weer en onder flinke belangstelling de ronde van Alphen verreden, welke goed geslaagd kan worden genoemd.

Er waren 50 vertrekkers, nieuwelingen en amateurs waarvoor 13 prijzen beschikbaar waren gesteld. Er werden 6 ronden verreden, waarvan de uitslag is als volgt: Eerste ronde Scherens Hilvarenbeek, 2e ronde Medik Amsterdam, 3e ronde Jansen, Breda, 4e ronde Jansen Breda, 5e ronde Medik, Amsterdam, 6e ronde Jansen, Breda. De totale uitslag is

Amateurs en Nieuwelingen: 1 H. Jansen, 2 Medik, 3 Helemans. 4 Schippers, 5 Heeren, 6 v. d. Beemdt, 7 Valgaren, 8 Van Eijck, 9 Heeren, 10 Buizen. 11 Koppelmans, 12 v.d. Put, 13 Luitgaarden.

 

AMSTENRADE.GRAND PRIX D’ANSEMBOURG.(1935.05.25)

Onder buitengewoon groote belangstelling werd Zondagmiddag zooals we reeds meldden in het park van graaf Marchant et d’Ansembourg te Amstenrade voor de eerste maal een wegwedstrijd gehouden het zg criterium om den Grand Prix d’Ansembourg 1935.

Een 25-tal bekende renners als Pellenaers, v d Buyt, Valentijn, Dictus, de Caluwe Bisseron, Boogaert hadden voor deze race ingeschreven.

De lengte van het parcours bedroeg 1200 M en moest 100 maal gereden worden. De race was buitengewoon zwaar en eischte van de renners een

groot uithoudingsvermogen Dat deze race zoo zwaar was moet voor een groot deel worden toegeschreven aan de vele hellingen welke zich in het parcours bevonden en mede aan de zachtheid van den grond.

Om half drie gaf de voorzitter van de N. W. U. Jhr v d Berg Heemstede het startschot waarna het peleton zich in beweging zette. Aanvankelijk bleven de renners bij elkaar maar in de 9de ronde zagen Billet en Dictus die reeds van het begin af zich in den kopgroep hadden bevonden kans een ronde uit te loopen. In den groep welke een ronde achter was zwoegden Boogaert, Valentijn, v d Ruyt, de Caluwe, Pellenaers, Hamerlinck, Gebr Vroomen, Bockom en Velraeds om zich in hun positie te handhaven De Limburger Bockom had pech toen hij een lekke band kreeg waardoor hij een achterstand kreeg te boeken. W Vroomen moest eenigen tijd opgeven wegens maagkramp.

In de volgende 15 ronden handhaafden Billiet en Dictus zich in hun positie. Na de 22ste ronde moest Valentijn wegens een val opgeven terwijl Pellenaers en v d Ruyt hetzelfde deden. Intusschen begon zich bij Dictus de vermoeid- heid te gevoelen, de Belg kreeg een inzinking tengevolge waarvan de Belg naar de tweede groep afzakte.

Na 50 ronden stond alleen de Belg Billiet aan den kop met een ronde voorsprong Na 50 ronden was de stand als volgt.

1 Billiet Op 1 ronde Velraeds Dictus De Loor Raes

Hamerlinck De Caluwe

Op 2 ronden Boogaert Esser Savelsberg

Op 3 ronden Bockom

Op 4 ronden Dalwaert

Op 6 ronden Rheinlander Cliquet Le Drogo

Op 8 ronden Kempeners

Op 9 ronden M Vroomen

Op 10 ronden Vluggen

Op 12 ronden Bisseron

Opgegeven hadden intusschen naast bovengenoemde noemde renners W Vroomen en Muller terwijl Bogaart na de 61e ronde opgaf. In den stand was

verder geen verandering gekomen. Het zware parcours had zooveel van de krachten van de overige renners waarvan Savelberg eveneens had opgegeven,

gevergd dat het tempo vertraagde.

Veel strijd viel er niet meer te zien Vermeldenswaardig was nog, dat Bockom, Velraeds, Cliquet zich 15 ronden voor het einde zich bij het peloton voegden.

Drie ronden voor het einde werden Rheinlander, Kempeners, Cliquet, Vluggen en Biseron uit den strijd genomen. Bij de laatste ronde waren van de 24 renners die gestart waren, nog over Billiet, Dictus, Velraeds, Bockom, De Caluwe, Esser, Hamerlinck, De Loor, Paes en Dalwaert

Billiet eindigde met een ronde voorsprong in 4 uur en 17 min; 2. werd op 1 ronde Hamerlinck; 3. Raes; 4. Dictus; Op 2 ronden 5. De Caluwe; 6. De Loor; 7. Esser; Op 3 ronden 8. Velraeds;  Op 4 ronden 9. Bockom; Op 5 ronden 10. Dielwart

 

BAARLE NASSAU.(1935.06.25)

De Belgen overheerschten de weinige Nederlanders geheel

In het grensstadje Baarle Nassau, op Nederlandsch en Belgisch grondgebied gelegen, had Dinsdagmiddag een internationale wegwedstrijd plaats voor professionals van de N. W. U. en de B. W. B .Onze Nederlandsche renners schenen den schrik van Hoogerheide nog in de beenen te hebben of werden door de felle brandende zon afgeschrikt want van de beste ryders, die ingeschreven hadden, verschenen Valentijn, Pellenaars, Pynenburg en Jan van Hout niet aan start. Van de Belgen waren o.a. Kaers en Schepers niet aanwezig. De wedstrijd werd gehouden over een 12 K.M. lang traject, dat op den weg Baarle-Grens uitgezet was, waarnaar de wedstryd „Baol Draaiom" genoemd wordt. In totaal moesten 11 ronden (d.i. 137 K.M.) gereden worden. De belangstelling voor den wedstryd was enorm. De uitslag luidt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Janssens in 3 uur 49 min. 20 sec; 2. Boutman, 3. Spiessens, 4. M. Dhooge, 5. Palmans, 6. Michielsen. Op 1 min. 35 sec: 7. Clapdorp. Op 3 min.: 8. Meeuwis. Op 3 min. 10 sec: 9. Verdyck, 10. K. v. d. Wyngaart, 11. Calrijs, 12. Bollansee, 13. Roosemont. Op 3 min. 25 sec: 14. Leysen. Op 6 min. 20 sec: 15. Ceulemans, 16. van Etr 17. Conserriere, 18. van Hemelen, 19. Roeien, 20. Leyendeckers, 21. Juul Deschepper.

 

BRESKENS(1935.05.25)

Ook Breskens heeft zijn wielerwegwedstrijd gehad. J.l. Zaterdag vond deze plaats. De “Ronde van Breskens”, zooals de kamp officieel betiteld werd, werd onder buitengewoon gunstige weeromstandigheden verreden. Het traject, bestaande uit het verscheidene malen afleggen van den Boulevard-weg naar de Nieuwe Sluis-Nieuwe Sluis, Langeweg en Achterweg, dat plm. 73 km lang was, werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van ongeveer 33 km., voorwaar geen kleinigheid voor de amateurs. De eerste renner, die de finish bereikte, een Belg, reed het traject in 117 minuten en won daarmede den eerste prijs, bestaande uit een geldpremie van 200 francs en een beker. In totaal was 1000 frs. Aan prijzen beschikbaar gesteld.

 

CHAAM.(1935.06.07)

Kaers wint het prof nummer

Wegens de overgroote deelneming aan dezen wegwedstrijd welke te Chaam (tusschen Tilburg en Breda startten nieuwelingen amateurs en profs elk afzonderlijk. De uitslagen waren: 

Nieuwelingen 44 Km: 1 Ch v d Voorde te Clinge tijd l uur 14 min 50 sec (gemiddelde snelheid circa 36 Km per uur 2. A Dijkstra Rotterdam; 3. P Joosen Breda; 4. C v d Kooi Rotterdam;  5. G v Gent Bergen op Zoom; 6. C Pruissens Rotterdam; 7. P Reijnders Ginneken; 8. J Crooimans Ginneken; 9. Smyers Bergen op Zoom; 10. Leus Bergen op Zoom; 11. v d Ruit Rotterdam; 12. A Pijnenburg Tilburg; 13. v Bokelaar Roosendaal; 14. H Sandee Rotter- dam;

Amateurs 66 Km tijd 1 uur 47 min 30 sec (gemiddelde snelheid circa 37 Km per uur):  1. F Vethaak Vlaardingen; 2. H Hellemons Blijswijk; 3. N van Gageldonk Breda; 4. W Hufmeijer Tilburg; 5. L Strobbe Hulst; 6. F van Amelsfoort Tilburg; 7. C Nuyten Bergen op Zoom; 8. A v Tiggelen Breda; 9. P Verhagen Dinteloord. 10. P Schipper Amsterdam; 11. J van Klinken Eind- hoven; 12. J Braspenning Prinsenhage;

Profs en onafhankelijken 132 Km (gemiddelde snelheid ongeveer 37 Km per uur: 1. Kaers Belgie (wereldkampioen 1934) tijd 3 uur 2 min 55 sec; 2. Pellenaars Terheyden; 3. F Dictus Calmthout (B);  5 P. Mertens Lier (B);  6. Reyns Lier (B); 7. Th Middelkamp Kieldrecht; 8. K v d Wijngaard Wommel- egen (B);  9. F de Clerk Brecht (B); 10. L de Groen Dinteloord; 11. C Heeren Bosschenhoofd; 12. Ph Balemans Antwerpen (B); 13. C. Valentijn St Wille- brord; 14. P v Sundert Etten:

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1935.06.25)

„Sparta" kampioen van Nederland.

Ook de tweede dag van de nationale clubkampioenschappen op den weg te Hoogerheide, georganiseerd door de Neder- landsche Wielren Unie, mocht zich verheu- gen in een groote belangstelling van dezijde der Brabantsche sportliefhebbers.

Het was reeds behoorlijk warm en het beloofde een zeer warme dag te worden toen 's morgens tegen half tien de ploeg van de Amsterdamsche Vereeniging „Ger- mania" als eerste het teektfn tot vertrek kreeg.

Van de 48 wielrenvereenigingen, die had- den ingeschreven, waren 5 niet opgekomen, zoodat 43 minuten noodig waren om alle deelnemende ploegen te doen starten. Aanvankelijk handhaafden de renners ongeveer een zelfde tempo zoodat weliswaar bij de ingewijden de wedstrijd tegen het horloge met veel spanning werd gevolgd, doch de strijd voor het publiek weinig sensationeels opleverde en het publiek slechts weinig kon interesseeren. Tenslotte kwam het tot den grooten strijd tusschen „Feyenoord" (Rotterdam) en „Sparta" (Den Haag). Om beurten hadden beide clubs de leiding en hoe gering het verschil meestal was blijkt wel uit het feit, dat toen ongeveer 100 K.M. was afgelegd „Feyenoord" op „Sparta" een voorspronghad van 48 seconden. Op de derde plaats volgde „De Kampioen" (Haarlem), die een achterstand had van 2 minuten. De strijd werd tenslotte beslist in de laat- ste 44 K.M. toen „Sparta" „Feyenoord" van den kop verdrong en geleidelijk begon uit te loopen, zoodat de Hagenaars tenslotte met een flinke voorsprong het clubkampioenschap van Nederland wonnen. Pas tegen drie uur 's middags waren alle deelnemende vereenigingen voor zoover zij den strijd in den loop van den dag niet hadden opgegeven, binnen. Toen pas konden de uitslagen worden vastgesteld, die luidde als volgt: .

1. „Sparta" (Den Haag), 4 u., 21 min. 4 s. 2. „Feyenoord" (Rotterdam), 4 uur, 25 min. 41 sec. 3. „De Kampioen" (Haarlem), 4 uur, 27 min. 41 sec. 4. „Excelsior" (Gouda), 4 u., 32 m. 42 s. 5. „Swift" (Leiden), 4 uur, 34 m. 40 sec. 6. „Olympia" (Amsterdam), 4 uur, 35 min. 14 sec. 7. „Adelaar" (Apeldoorn), 4 uur, 36 min. 1 sec. 8. „De Zwaluw" (Eindhoven), 4 uur, 36 min. 10 sec. 9. „De Gazelle" (Amsterdam), 4 u., 38 m. 10. „De Germaan" (Amsterdam), 4 uur, 39 min. 26 sec. 11. „Kampioen' 1 (Scheveningen), 4 uur, 41 min. 35 sec. 12. „Ons Genoegen" (Alkmaar), 4 uur, 45 min. 37 sec. 13. „Het Oosten" (Enschede), 4 uur, 46 min. 23 sec. 14. „Vitesse" (Tilburg), 4 uur, 48 min

 

DEN BOSCH.(1935.09.30)

Gommers eerste der onafhankelijken.

Zondag werd de ronde van Den Bosch verreden, georganiseerd door de wielerclub „Swift"' in samenwerking met de Kaaveewee-fabrieken.

De nieuwelingen hadden een parcours af te leggen van 40 km., de amateurs en onafhankeiijken van 65 km.

In de wedstrijd voor laatstgenoemde categorie kwam J. Burgt uit Rosmalen zoodanig te vallen, dat hij met een hersenschudding en twee gebroken ribben naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De uitslagen luiden:

Nieuwelingen: 1. Crooymans, Ginneken; 2. v. Esdonk, 's-Bosch; 3. Haansbergen Tilburg; 4. Joosen, Breda; 5. v. Os, den-Bosch; 6. Maes, den-Bosch; 7. Verreycken, Helmond; 8. Moelands, Bakel.

Amateurs en onafh.: 1. J. Gommers, Dongen; 2. v. Ginderen, Eindhoven; 3. Boeijen, Oss; 4. Stiphorst, Nijmegen; 5. Olthof, Eindhoven: 6. Swelm, Nijmegen; 7. de Grauw, den-Bósch.; 8. J. T. Gèènen, Waalwijk: 9. L. Reijnen, Tilburg; 10, Timmermans, Adam,

 

EYGELSHOVEN.(1935.08.25)

PROFS EN ONAFHANKELIJKEN STELLEN TE LEUR

BELGEN BEDUIDEND BETER

Lammertz Schemert en Hofman uitstekend geplaatst in hun categorie

De tweede ronde van Engelshoven had niet de belangstelling van verleden jaar. Naar men ons mede deelde schatte men ’t aantal bezoekers slechts op

de helft van 1934 (ruim 10.000 toeschouwers)

Dit zal zijn oorzaak wel hoofdzakelijk gevonden hebben in ’t dreigende weer, want toen de nieuwelingen ,en amateurs aan den start verschenen vielen

enkele regendruppels doch kort nadat de profs en onafhankelijken op de 115 Km lange reis waren gestuurd werden de hemelsluizen voor goed geopend

en reed deze categorie bijna 90 kilometer in stroomenden regen, en van dien aard dat na korten tijd rugnummers en gezichten van de renners bijna on-

herkenbaar waren.

De regeling was uitstekend alleen had men de pers een betere plaats kunnen geven waar op bedoelde plaats van den luidspreker geen woord te verstaan was en de jury ook heel karig was met het verstrekken van eenige mededee- lingen aan de pers.

Daar zal men een volgend jaar rekening mee dienen te houden ’t doel zal toch wel zijn zooveel mogelijk bekendmaking aan deze ronde te geven.

Het Oranje-Comite was dit keer samengesteld als volgt Mr. H J Boyens burgemeester der gemeente Eijgelshoven eerevoorzitter P. Brouns voorzitter F. Dohmen Ie secretaris W Collon, 2e secretaris J Stouthart penningmeester J W Brandts, Aerts, Cloth,Brull en Plum leden.

Voor den wedstrijd sprak de heer burgemeester enkele begroetingswoorden aan publiek en renners.

Om 1 uur 15 minuten startten de nieuwelingen met 3 minuten tusschen- pauze gevolgd door de amateurs.

De nieuwelingen reden de eerste ronde in 6 minuten 15 sec aanstonds had zich reeds een leiden de kopgroep gevormd van ongeveer 25 renners de

tweede groep volgde op circa 100 meter afstand.

De tweede ronde was het veld reeds hard gedund en bestond het hoofd- peleton uit 7 renners Janssen, Hofman, Cardinaals, Kohlen, Banken, Hil-

gers en Mulders met een tijd van 6. 33.

De derde ronde is de kopgroep weer met circa 20 renners bij elkaar en blijft dit zoo varieeren tot die tiende en laatste ronde, welke deze categorie was

voorgeschreven en uit een hoofdpeleton van circa 20 renners weet dan Janssen uit Kerkrade beslag te leggen op den eersten prijs kort door Hofman op de hielen gezet, die een prachtigen wedstrijd reed en hem maar met gering verschil de overwinning ontglipte. Bravo Hofman tweede plaats van circa 40 nieuwelingen. In het tamelijk zware rennen is zeker een bravour- stukje. Onze Limburgsche jongens hebben in deze klasse de buitenlanders glad geslagen De uitslag was volgende:

Nieuwelingen: 1. J A Janssen Kerkrade; 2. Ch Hofman Roermond; 3. Kohlen Heerlen; 4. V Rejjnarts Valkenbur;g 5. M Cardinaels Opoeteren (Belgie); 6. D Greveltog Bergen op Zoom; 7. J Banken Waubach; 8. J Hilgers Brunssum; 9. De Silvra Valkenburg; 10. J N Janssen Waubach; 11. H T Mulders Schaesberg; 12. Nic Janssen Maastricht; 13. Krop Aken; 14. A H Janssen Spekholzerhelde; 15. L T Nacken Kerkrade; 16. J Kleintjens Heerlerheide; 17. G Janssen Nieuwenhagen; 39 Kilometer werden afgelegd in 1 uur 1 minuten

54. 3 sec Gemiddelde snelheid 34 Km per uur

De amateurs

Deze afdeeling rennen was drie minuten later vertrokken dan de nieuwe- lingen doch hadden laatstgenoemden in de zesde ronde reeds ingehaald. Bij de amateurs waren het ook twee Belgische renners die de eerste en tweede plaats bezetten gevolgd door den Duitscher Bonnen Herzogenrath. Daarna was weer het woord aan onze Limburgsche Jonge generatie nl. Piet Gommans, Reuver en Fritz Lammers Roermond die vierde en vijfde geplaatst werden.

Zij waren steeds bij de kopgroep van het leidende peleton gedurende het geheele rennen te vinden. De beslissing viel eerst in de sprint van de laatste ronde toen nog een 18 man sterk peleton renners bij elkander lag.

Amateurs: 1. J Klerx Lanklaer (Belgie); 2. Ignoul Ophoven (Belgie); 3. P Hohnen Herzogenrwth (Duitschland); 4. P Gommans Reuver; 5. Fr LammertE Roermond; 6. Te Loo Heerlen; 7. Pawlak Opgrimby bij Aken; 8. K Claessen Alsdorf; 9. Stevekens Lutterade; 10. Schemen Roermond;11. M Diricks Maastricht; 12. v Dooren Maastricht; 13. Prederiks Maastricht; 14. Hendriks Tilburg; 15. Wolfhagen Brunssum; 16. Piepers Dieren; 57 Kilometer afgelegd in 1 uur 37 minuten 3 sec Gemiddeld 35 Km per uur

Bovendien wist Fritz Lammerta nog den grooten prys ter waarde van 25 gulden te bemachtigen voor de meeste punten behaald in de sprints voor de premies Schemen die in de laatste ronde in slechte positie lag en daaruit niet weg kon moest met de tiende plaats tevreden zijn.

Bovendeaard de bekende Sittardsche sprinter komt in de laatste bocht 600 meter voor de finish te vallen door het springen van een band en werd hierdoor niet geplaatst. Motke moest in de voorlaatste ronde wegens springen van een band en valpartij ook een placeering missen. Hij had zich anders gedurende het rennen uitstekend van zijn taak gekweten.

De start der profs en onafkelijken

Zoolang onze Limburgsche en Nederlandsche renners doorgaan op deze manier wegwedstrijden te rijden zullen ze nooit successen boeken. Wat een hemelsbreed verschil met de Belgen broederlijk onze heeren elkander geen meter voor sprong of het daglicht in de oogen gunnen,

Dat Olignet Velraeds en Muller die geweldig hard van stapel liepen en Olignet met Velraeds in de eerste en tweede ronde reeds een 100 meter voorsprong hadden was van korten duur.

Wij moeten hier twee renners noemen die een uitstekend figuur maakten en zeker onder de eerste vijf of zes geplaatsten te vinden zouden zijn geweest,

waren zjijniet door pech achtervolgt namelijk v d Baan uit Tegelen en W Henzen. Eerstgenoemde was altijd vlak bij de kopgroep te vinden en moest in de voorlaatste ronde terwijl hij in zesde positie lag opgeven door een lekken band Dat was wel zielig.

Ook Renzen die tot de 26e ronde mede aan de kop lag moest door een valpartjj opgeven, ditzelfde overkwam ook Muller in de nog te rijden drie laatsten ronden.

De Belgen hielden zich in het begin achteraf zelfs bij het tweede en derde peleton wat volgde en kwamen eerst bij de laatste 10 ronden opzetten ge-

leidelijk hun positie verbeterend om dan ook op de eerste vijf plaatsen beslag te leggen . Valentyn werd 10e genoteerd en van Oers viel hard tegen. Hij verliet in de 20e ronde het strjjdperk.

De premies werden gewonnen door Velraeds vijf, Clignet twee, Muller vijf, Renzen twee, Verhagen Twee, Cardinaels een, Mertens een, De Groen een en de groote premie van 25 gulden wist Cober in de wacht te sleepen.

Profs en onafhankelijken: 1. Fr Mertens Lier tijd 3 uur 19 min 17 3 sec; 2. L Duerloo Kalmhout Belgie; 3. M Cardinaels Opglabeek Belgie; 4. Pr v Look Kessel Belgie; 5. Renters Tongeren Belgie; 6. Eberling Duitschland; 7. De Groen Dinteloord Holland; 8. Olignet Schaesberg; 9. K Verpoorten Leopoldsburgt Belgie; 10. Valenten Breda; 11. Kempeneers Oirsbeek; 12. C Cardinaels Opglabeek Belgie; 13. K Verhagen Schaffen Belgie; 14. J Velraeds Waubach; 15. J Peers Keppen Belgie; 16. J Meeuwis Lebbek Belgie; 115 Kilometer werden afgelegd in 3 uur 19 min 17 2 sec

 

GOES.(1935.08.25)

Amateurs en Nieuwelingen

De groote strijd des middags, voor Amateurs en Nieuwelingen, werd met groote belangstelling tegemoet gezien. Want er waren “Groote” renners bij. Noemen we slechts de kampioenamateur Jansen, de kampioen nieuwelingen Van de Voorde, en de kampioen-amateur van Zeeuws-Vlaanderen, Strobbe.

Opmerkelijk was wel, dat juist de kampioenen bar veel tegenslag hadden. Het begon dadelijk hard. Reeds na de eerste ronde was de zaak geheel uit elkaar getrokken. De leiding was echter in handen der kopstukken v.d. Voorde, Jansen, Strobbe, v.d. Hiele, v.d. Velde. In de 3e ronde bleek Jansen afgezakt en hoorden we, dat hij pech had, en bij de 4e ronde ging Jansen er uit. V.d. Voorde zat nu aan den kop met P. Kuistermans uit Bosschenhoofd, A. Buijk uit Wouw, en A. Pijnenburg uit Tilburg. Met hetzelfde tempo werd doorgedraaid, 7 min. Per ronde of bijna 40 km p0er uur. De 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e ronde bleef steeds het zelfde viertal aan den kop, maar regelmatig dunden de rijen. Strobbe was uitgevallen, en Moerman, Goes, Tilroe en v.d. Hiele hadden pech gehad en bijna een ronde achterstand gekregen, enz. enz. En toen, in de 11e ronde, zagen we, dat ook v.d. Voorde een halve ronde achter was. Hij had van rijwiel moeten verwisselen en schreeuwde iedereen langs de kant toe, dat hij met die fiets niet vooruitkwam. Intussen bleven Kuystermans, Buyk en Pijnenburg aan den kop zitten. Ongenaakbaar, terwijl daarachter enkele ploegjes van 2 of 3 al even vinnig volhielden. Tot deze laatsten behoorden o.a. ook Braspenning jr. die zijn naam eer aandeed en zich in de 18e ronde al dicht naar den kop opgetrokken had. Een woord van hulde past hier ook aan de Goesenaars Tilroe en Driedijk, die ondanks hun pech, hun sterke concurrenten en ’t door den regen steeds zwaarder wordende parcours, toch volhielden, en met de goede twintig, die den strijd uitstreden, over de eindstreep gingen!

Als eerste ging Buyk over de eindstreep, met Braspenning aan zijn wiel. Die nog juist Kuistermans had weten te lappen. Pijnenburg, tusschen deze amateurs, was onbetwist eerste der nieuwelingen, en als no. 2 volgde de Nederlandse kampioen v.d. Voorde, die de laatste ronde zijn eigen rijwiel weer gekrgen had en zijn achterstan nog wat ingeloopen had.

Het was wel jammer dat het slot van deze vinnigen strijd in de regen moets plaats hebben! Hieronder de officieele uitslagen:

Nieuwelingen: 1. A. Pijnenburg, Tilburg; 2. Ch. v.d. Voorde, Clinge; 3. Driessen, Hoofdplaat; 4. Schot, Bergen op Zoom; 5. Hopstaken, Roosendaal; 6. Tilroe, Goes; 7. Steketee, Terneuzen; 8. J. Boogaard, Kruiningen; 9. Kools, Bergen op Zoom; 10. K. Pijnenburg, Tilburg;

Amateurs: 1. A. Buijk, Wouw; 2. Braspenning, Princenhage; 3. P. Kuijstermans, Bosschenhoofd; 4. L. Bosman, Sint Jansteen; 5. J. Leeuwenburg, Rotterdam; 6. W. Buijzen, Roosendaal; 7. A. v.d. Lust, Moerdijk; 8. A. Hermans, Boskapelle; 9. P. v.d. Velde, Zaamslag; 10. M. Driedijk, Goes;

 

GULPEN.(1935.06.15)

Van der Ruit wint

De Belgen zijn ons op het gebied van wegwedstrijd een heel eind voor. Op dit gebied beschikken wij slechts over enkele prominente figuren, waaronder zeer zeker behoort G v d Ruit die Zaterdag voor de tweede maal in de ronde van Gulpen zegevierde. Hij reed een uitstekenden wedstrijd evenals de Limburgers Vluggen en Velraeds en de Zeeuw C Boogaart die allen een eervolle plaats bezetten. Het overgroote deel der prijzen kwam evenals bij de amateurs in handen der Belgen

De wedstrijd voor de profs was zeer aantrekkelijk.Het eerste uur waarin 35 Km werd afgelegd, toonde bij elke ronde nagenoeg een anderen leider, waaraan de vele premies voor een groot deel debet waren Op dat moment had de Belg Willems zich van het peloton los gemaakt en een voorsprong genomen welke hij na drie ronden tot ongeveer 300 meter had opgevoerd. Eigenaardig was dat hij niet in aanmerking kwam voor de premies en zich blijkbaar daarom op de kopgroep liet terugvallen. Ook de volgende ronde gaf hetzelfde beeld. v d Ruit was altijd dicht bij de leiders.

Toen er 26 ronden afgelegd waren, was de Belg Claes los. Hij nam een voorsprong van 100 meter welken hij gedeeltelijk vergrootte. Na de 28e ronde was de situatie op kop Claes op 50 meter v d Ruit 70 meter Vluggen 100 meter daarachter het hoofdpeloton. De volgende ronde waren Claes v d Ruit en Vluggen bij elkaar.

Zij liepen geleidelijk iets uit en behielden hun voorsprong tot de laatste ronde.  v.d Ruit liep toen weg om onbedreigd te winnen. De gedetailleerde

uitslagen zijn:

Nieuwelingen 36 deelnemers afstand 12 ronden (30 Km): 1. Tobben (Heerlen) 54 min; 2. Hofman (Heerlerheide); 3. Van Loo (Gulpen); 4. Jansen (Maastricht); 5. Vossen (Heerlen); 6. Geurts (Valkenburg); 7. Reinards (Val- kenburg) 8. Janssen (Nieuwenhagen); 9. De Leener (Aubel Belgie); 10. Kicken (Heerlen);

Amateurs 40 deelnemers afstand 14 ronden (35 Km): 1. Hermans (Belgie); 2. Segers (Belgie); 3. Scheen (Duitschland); 4. Errens (Belgie); 5. Geronau (Belgie); 6. Schrijnemakers (Belgie); 7. Helders (Heerlen) 8. Diruks (Maas)- tricht; 9. Gulikers (Maastricht) 10. Niessen (Aken)

Profs 40 deelnemers 35 ronden (87 Km): 1. v d Ruit (Capelle) tijd 2 uur 30 min; Op 10 meter 2. Vluggen (Maastricht); Op 20 meter 3. Claes; op 40 meter 4. Peers; 5. Velraeds (Waubach); 6. Verhagen (Belgie); 7. Bogaart (St Janssteen); 8. Lohneux (Belgie); 9. Grootenbruel (Belgie); 10. Willems (Belgie) 11. Kosters (Heerlen); 12 Dunders (Belgie) 13. Albert Maes (Belgie);

 

HALFWEG.SELECTIE-WEGWEDSTRIJDEN.(1935.05.27)

Gisteren werd te Halfweg een slectiewedstrijd op den weg gehouden voor amateurs in verband met de uitzending van Nederlandsche amateurs naar de a.s. Wereldkampioenschappen 1935 en Olympische Spelen 1936,

Het parcours was gelegen in den Haarlemmermeerpolder en ging over twee ronden met een totaal afstand van 106 km.

Aan dezen wedstrijd werd deelgenomen door 52 renners. De uitslag luidt:

Amateurs: 1. C. Medik, Amsterdam, in 3 uur 4 min. 53 sec.; 2. W. Staphorst, Haarlem; 3. P. Braas, Beverwijk; 4. G. Oomkes, Amsterdam; 5. P. Bakker, Amsterdam; 6. W. Ober, Amsterdam; 7. J. Jansen, Amsterdam.

 

HOENSBROEK.(1935.06.23)

TOCHT VAN TIENDUIZENDEN naar Hoensbroek

De K. K. K.-wedstrijden rond het kasteel. — Tullenaers wint bij de amateurs, Dictus bij de Profs. — De Belgen de meerderen van de Nederlanders.

Een geestdriflige beschouwing is eigenlijk altijd een moeilijke onderneming. De kans, dat alles meevalt overeenkomstig de voorspelling is in den regel zeer gering, en al is men graag bij een onderneming op sportgebied bereid, de beste verwachtingen neer te schrijven, men mikt toch eigenlijk in den regel minstens dertig procent te hoog.

Bij de ronde van Hoensbroek was dit anders. Een circusvoorstelling, die overeenkomt met de reclame, die er voor gemaakt wordt op kleurige biljetten

en in schreeuwende advertenties, is ondenkbaar, maar de ronde van Hoensbroek is werkelijk tot in alle uitersten geworden, datgene, wat wij er tevoren van zeiden: het belangrijkste gebeuren op wielersportgebied, dat Limburg ooit beleefde.

Nooit zag men hier zooveel renners van wereldreputatie bij elkaar en wat alles zegt voor het organiseeren van de volgende Hoensbroeksche ronde in 1936, nooit ook zag men een zoo groot aantal belangstellenden op een wielerwedstrijd, en evenmin beleefde men het, dat zooveel noodig was, om een wedstrijd voor te bereiden en het verloop ervan tot een goed einde te brengen. Men had er goed voor gezorgd, dat de inwendig mensch er niet bij te kort zou komen gedurende den lagen tijd dat deze wedstrijden zouden duren..

Tenten met geïmproviseerde buffetten waren overal langs het parcours opgesteld. Haring, gebakken visch. ijsco'tjes, en fleschjes limonade vonden buiten verwachting een aftrek, waarop, zooals later zou blijken, geen enkele leverancier had gerekend, en ook de verkoopen van belegde broodjes maakten geen slechte zaken.

Zooals te verwachten was, was de belangstelling voor den wedstrijd der amateurs niet zoo groot als die van de profs.

Toen de Zeereerw. Heer Röselaers, pastoor van Hoensbroek, voor de amateurs het startschot leste, waren er een goeds tienduizend menschen aanwezig, een aantal, wat zich steeds uitbreidde, en tegen half vijf meer dan twee en twintig duizend bedroeg.

De Avro-reporter Han Hollander, had na een openingswoord van den burgemeester, dat tevens een dankwoord was, aan alle medewerkers aan de voorbereiding, een korte inleiding gehouden op de gebeurtenissen die op het programma van dezen middag stonden, en het bleek, dat hij enthousiast was over hetgeen dat Hoensbroek aan wielersport dezen middag zou opdienen.

Het muziekcorps van de Staatsmijn Emma, dat later zou worden afgelost door de harmonie van Hoensbroek zorgde voor de noodige muzikale afwisseling terwijl de radiocentrale en ook het trommel en pijperscorps

er toe meewerkte, dat men in de zonnewarmte geregeld werd opgemonterd.

Tegen een uur ken men in het dorp en vooral rondom het kasteel al waarnemen dat velen van ver weg waren gekomen, om dit wielerfestijn mee te maken. De zon had er tegen alle verwachting voor gezorgd, dat alles in feestdos werd gezet, want wanneer het drie weken achter elkaar ongeveer regelmatig heeft geregend, is een dag van zonneschijn de schoonste

feestversiering voor een dag als deze.

De leider van de geheele organisatie, de burgemeester van Hoensbroek had reden tot opgewektheid, na eenige dagen van gemotiveerd pessimisme,

Zij die vertrokken waren: Schippers, Beckers, Brouns, Verheul, Heeren, Rekelhof. Buuijzen, Buijk, Offermans, v. Ommeren, Rulkens, Decortte, Smolenaers, Franck (B.), Cloth, Garritsen, Slangen, Mijer, Lutters, Heidens,

Drev, Linders, Gulikers, Seuren, Jongen, Lutgens, Root, Lebon, Mulder, Stevelmans Hermans G. Errens (B.), Diricks, Leistra. Derei, Bindels, Ramakers, Lammerts. Vos, Braspenning Parolak Segers (B.), Ignoel (B.), Aandekerk (B.) Hermans P. (B.). Seyen (Bel), Tulleners (B.), Staeren (B.), Thielens (B.), Klerckx (B.). Frederic (B.), Schuckens (D.) Claessens (D.) Limboch (D.), Lammens, (H.), Viegen (H.), Gevers (H.) dus 57 vertrekkenden.

Bij de eerste aankomst, ligt het peleton reeds in een lange sliert. Reeds in den begine bleek, dat de Belgen het meeste in de melk te brokkelen hadden.

Amateurs: 1. Tulleners (B.) in 1 uur 54 min. 15 1/5 sec. of gemiddeld 36,9 K.M. per uur. 2. Staeren (B) 3 Sijen. 4 Hermans (H.) 5 Ignoel, 6 Slangen,

7 Lammerts, 8 Heeren A. 9 Seegers, 10 Thielens, 11 Buijzen, 12 Frederic; 13 Jongen, 14 Dewitte en 15 Klerckx;

Hierbij zijn dus acht Belgen, die in de prijzen vallen.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Toen wij, voor dat de profs, startten een rondgang hadden gemaakt langs het traject, bleek, dat de belangstelling enorm groot was en over de inrichting

vol lof werd gesproken. Onder de aanwezigen merken wij op dhr. Maenen, lid van Gedeputeerde Staten, de Burgemeester van Heerlen, Eygelshoven, Meerssen en Amstenrade, Zeer Eerw. Keeren Geestelijken w.o. Pastoor Röseiaers, Nieuwenhovèn, voorts Ir. v. d. Drift, Notaris Beckers, Dr. Beckers, Dr. Widdershoven (Heerlen) Dr. Mekel enz. De N.W.U. was vertegenwoordigd door dhr. A. Moeskops, consul.

Dhr. Han Hollander van de A.V.R.O. was aanwezig aan de microfoon. De platen zullen deze week het verloop van den koers nog eens laten hooren. HET STARTSCHOT.

De Burgemeester van Hoensbroek lost omstreeks half zes het startschot vcor de profs, die als een pijl uit den boog wegschieten om 45 maal de ronde te

nemen nl. 125 K.M.

ZIJ DIE VERTROKKEN.

Valentijn, W. Vroomen. M. Vroomen, Velraeds, Muller, Clignet, Cobben, Bckkom, Wollenberg, v. d. Broek, Vluggen, Nieuwenhuigen, Plantaz, Peters, Bindels, Nuys, Pekel, Kempeners, de Green, v. d. Baan, v. Wunica, Tacken, v. Nek. Thomas, Heeren, Kaenen, Renzen, Castermans, Kisters, Quax, Scholten, Willems, Gommers, Kersten en Middelkamp allen Nederlanders.

Billiet, Lonckte, Leemans, Haemerlink, Dieters, Mertens, Pears, Raes, Janssen, Horemans, v. Heinick, Deurlo, Aerts, Verhagen, v. d. Wijngaardt,

Cardijnaels en Gardier, Belgen. Esser, Heitzer Becker en Damm (D.). Wij zullen thans de uitvallers niet noemen, omdat in de laatste ronde nog slechts 27 renners in den strijd waren.

Profs en Onafhankelijken: 1 Dictus (B.) in 3 uur 20 min. 27 3/5 sec of gemiddeld 37.5 K.M. per uur. 2 Deurlo 3 Verhagen 4 v. d. Wijngaert allen Belgen 5 Middelkamp le Nederlander 6 Loncke 7 Haemerlink 8 Raes 9 Billiet 10 Mertens, 11 Horemans, 12 de Groen. 13 Heeren, 14 J. Wauters, 15 Valentijn, 16 Cardynaals, 17 Gardier, 18 Gommen. 19 Esser, op 1 ronde 20 Peters, 21 Velraeds. 22 M. Vroomen, 23 Reilander;

 

HOOGERHEIDE.(1935.09.17)

De gisteren verreden ronde van Hoogerheide ie een groot Belgisch succes geworden. Bij de profs werden n.l. de eerste acht plaateen door Belgen ingenomen. Winnaar was De Rijck. Middelkamp was de beste Nederlander, op de 9de plaats. In die categorie amateurs en nieuwelingen eloeg Nederland een beter figuur, door de overwtinndmg van den Amsterdaintmeir G. Schulte.

Profs en Onafhankelijken: 1. Leo Derijck (Bel); 2. Frans Dictus (Bel); 3. Albert Hendrijckx (Bel); 4. Rene Corthout; 5. Michielsen; 6. Loopmans; 7. Frans van Hasselt; 8. Ronge; 9. Theo Middelkamp; 10. Louis Duerloo;

Amateurs: 1. Gerrit Schulte; 2. Hein Jansen; 3. P. Schipper;

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1935.06.24)

WIELRENNEN KAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND OP DEN WEG M. Valentijn kampioen van Nederland en kampioen der profs M. Jansen kampioen der amateurs E. L. Reenen Kampioen der onafhankelijken

Een onzer sportcorrespondent telefoneerde ons gisteravond uit Hoogerheide; Hoogerheide vlagt! En het is ook een ware feestdag: het is prachtig, warm weer, hoewel Wals en Pijnenburg ons te kennen gaven, dat zij het liever wat koeler hadden gewild, want dat het geen weer voor hen is. ..... Op het gemeentehuis had de officieele ontvangst plaats van de bestuurderen van de N.W.V. en van de officials, waarbij burgemeester Nubert een prettige toespraak hield, waarin hij dank bracht aan de provinciale en andere autoriteiten, die hadden meegewerkt tot het doen slagen van dezen wed- strijd en waarbij hij tevens op het nut van de sport wees, ook uit het oogpunt van gemeentebelang. Namens de N.W.U. dankte de heer Swaab de Beer voor de vriendelijke ontvangst, terwijl deze spr. voorts o.m. opmerkte, dat het hoofdbestuur het in hooge mate betreurt, dat men aan het ministerie van Waterstaat nog steeds blijft weigeren vergunningen voor wielerwedstrijden op de rijkswegen te verleenen.

De Koninklijke landmacht heeft zijn regiment wielrijder. Deze wielrijders dienen snel te zijn. Het hoofdbestuur heeft reeds een plan in studie genomen om een militair wielerwegkampioenschap, in samenwerking met de militaire autoriteiten, in Nederland te organiseeren. Hierbij zouden wij het departement van defensie, met alle ernst die het verdient, opmerkzaam willen maken op het groote nut van wielerwedstrijden op den weg voor de geoefendheid onzer militaire wielrijders. Moge het Z.E. den minister van Defensie behagen, zijn collega van Waterstaat op het groote nationale belang van wielrensport op den weg opmerkzaam te maken.

Het verheugt de N.W.U. dat een zoo groot aantal vereenigingen aan deze kampioenschappen deelnemen. Ook voor de spelen van 1936 te Berlijn staat deze wedstrijd op het programma. Het Nederlandsch Olympisch Comité heeft ook nu weer een belangrijk bedrag voor de trainings en selectie-ritten ter beschikking van de N.W.U. gesteld. Aangezien het clubkampioenschap van Nederland op den weg ook tegen het horloge verreden wordt en bij de andere z.g ronden én wegwedstrijden in Nederland in groep gestart wordt dus geen tijdwedstrijden zijn, heeft het hoofdbestuur der N.W.U. besloten het door het N.Ó.C. ter beschikking gestelde bedrag te besteden voor reiskosten der deelnemer, aan dit clubkampioenschap op den weg. Deze wedstrijd zal daardoor mede het karakter hebben van een selectie-rit ten behoeve van de uitzending van amateurs wegrenners naar de Olympische Spelen te Berlijn 1936. De vergoeding voor reiskosten mag dus geen precedent scheppen voor volgende jaren.

Allereerst werd aangevangen met het wegkampioenschap voor veteranen over 90 km, dat door den Rotterdammer W. Buitendijk werd gewonnen mét gering verschil op Smeyer, te Tilburg. Draayer te Amsterdam, Koppen te Amsterdam en Braspenninx uit Prinsenhage.

En toen om een uur had het groote oogenblik plaats: de start voor het

op den weg voor professionals, onafhankelijken en amateur, een start van ongeveer 350 man tegelijk.

Kampioenschap van Nederland

De getroffen maatregel, om de renners voor den start op te stellen en een loozen kilometer te laten rijden, voldeed uitstekend. Onmiddellijk zagen wij Pijnenburg achter Valentijn het laatste gelid verlaten, om langs den kant van den weg zoo snel mogelijk naar voren te komen.

Nog geen 500 m. was de groep onderweg, toen zich eenige valpartijtjes voordeden. Het liep echter goed af en er waren geen ernstige gewonden bij.

Er werd onmiddellijk zeer snel gereden en de groep van 350 man lag na enkele minuten verspreid over een afstand van zeker een kilometer. Onmiddellijk stelden de professionals zich aan het hoofd, doch na ongeveer 14 km. (wij brengen in herinnering, dat de ronde 18 km. langs en tienmaal gereden moet worden) zagen wij C. Heeren wegloopen. Een oude bekende, die ons land reeds in 1920 vertegenwoordigd heeft in de Olympiade te Parijs. Heeren, die het eerst een scherpe bocht was omgesneld, demarreerde van den kop af en nam een paar honderd meter voorsprong alvorens een aantal renner, de groote groep verliet om hem achterna te gaan.

Het waren vijf renners, die hem achterna zetten, te weten de professionals Valentijn en van Oers, de amateurs Kleynen (Nijmegen) en Duyvenbode (Rotterdam) en de onafhankelijke Reynen uit Tilburg. Enkele kilometers verder hadden dezen den vluchteling Heeren achterhaald en bij hem gekomen pasten zij de bekende wegrennerstruc toe om hard over hem heen te demarreeren. Het gevolg was, dat Heeren door dat vijftal werd gepasseerd en dat hij terugzakte in de tweede groep. Dit voorval dat reeds na enkele kilometers plaatd had, heeft zijn stempel op den geheelen koers gedrukt. Want wat gebeurde er? Dit vijftal was en bleef weg en is niet meer achterhaald. Maar terwijl dit vijftal voor was en zijn voorsprong steeds ver- grootte, werd het uitgedund. Het eerst liet W. Kleynen los, voor wien het straffe tempo te hoog bleek, onder aanvoering van Valentijn en van Oers bleef het tot vijf ronden goed gaan. Doch toen, na 61/2 ronde, werd het van Oers te machtig. Hij gaf den strijd op en toen kon Valentijn, met twee man aan zijn wiel. nog 31/2 ronde, dus ca 60 km. doorgaan.

Daarop werd het Duyvenbode te machtig. Hij was erg vermoeid en gaf op en even later schudde Valentijn ook Reynen van zijn wiel af door het tempo op te voeren. Valentijn zat dus nu geheel alleen en gooide er nog een schepje op, met het gevolg, dat hij de zevende ronde aflegde In 32 min. 36 sec.. terwijl bij voorbeeld de vijfde en zesde ronde In 33 min. 39 sec, en 33 min. 49 sec. waren gegaan. In plaat, dat de renners, die nog aan bod waren gebleven, op hem inliepen, verloren zij nog meer en meer terrein, met dit gevolg, dat hij met een voorsprong van ongeveer 11 minuten op nummer twee den wedstrijd won.

Het rijden van Valentijn was prachtig en hij heeft gewonnen op een wijze een kampioen waardig.  Wat de achtervolgende groepen betreft, reed, na enkele ronden bestonden er geen groepen meer. Na vijf ronden waren van de driehonderd deelneemers er nog maar 39 in den wedstrijd en van die 39 na de volgende vijf ronden nog maar 27.

Het veld lag totaal verspreid en groepsverband zat er niet meer in. Pijnenburg werd na twee ronden aangereden door een anderen renner en viel, waardoor zijn fiets defect raakte.Wals kreeg ba vijf ronden een gebroken ketting en van Hout kreeg een lekken band. Pellenaer, kreeg een lekken band en gaf op. v. d. Ruit maakte een lichten val, kreeg een lekken band en gaf op en Middelkamp gaf ook voor een lekken band op.

Hoe het publiek in deze sportieve streek met de renner, meeleeft bleek wel hieruit, dat langs den weg op tientallen plaatsen menschen waren die hun tuinslang naar buiten hadden geleid en die met emmers water en gieter, klaar stonden om de renners af te koelen. Zij stortten het over hen uit en dan snelden zij naar binnen voor nieuwen voorraad te halen.

De uitslag werd: beroepsrenners: 1. M. Valentijn uit St. Wlllebord. die daarmede teven, kampioen van Nederland werd. In 5 u. 26 min. 8 sec: 2. C. Heeren uit Bossenhoofd 5.37.15; 3. A. Stuyts uit Hoogerheide in 5. 37.49.

Onafhankelijken. 1. tevens kampioen van Nederland. Reijnen uit Middelburg in 5.29.49: 2. C. Louwen, uit Amstelveen, in 5.49.46; 3e. G. Swytink, uit Nijmegen, in 5.49.46. dus den zelfden rijdd.

Amateurs, 1. tevens kampioen van Nederland. H. Jansen uit Breda in 5.43.5; 2e. v. Geene uit Waalwijk In 5.49.45; 3. P. van Gerven uit Rotterdam in den zelfden tijd. Valentijn werd na zijn overwinning toegesproken namens de N.W.H. door den heer Swaab de Beer. die hem veel succes in de as. wereldkampioenschappen toewenschte en verder door den burgemeester van Hoogerheide, waarna Valentijn, getooid in de oranje-blanje-bleu trui, langs de dichte rijen reed en stormachtig werd toegejuicht

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1935.06.24)

Buitendijk wint bij de veteranen.

Hedenmorgen is in Hoogerheide een aanvang gemaakt met de Nederlandsche kampioenschappen op den weg. Om half tien startten 14 veteranen waarvan enkelen, waaronder Sijbrands uit Amsterdam en Van der Eijkel uit Den Haag, reeds na twee ronden tot de uitvallers behoorden. De moordende hitte was echter niet in staat het tempo van het leidende peloton dat langzaam dunde,.te drukken, Óp het asphaltgedeelte van het parcours werd door de „oudjes" nog lustig 40 km gereden, terwijl tegen de helling een snelheid van om en nabij de 25 km werd volgehouden, Geen wonder, dat vele renners weldra uitvielen. Laten wij volstaan met te memoreeren, dat na de derde ronde, d.w.z. halverwege het af te leggen parcours, dat in totaal 90 km lang is, nog zes renners aan den kop zaten, n.l. Buitendijk, Draayer, Griensven, Koppen, Smeyers en Braspenninx. In dat verband moet het schitterende rijden van Roos genoemd worden, die na een hevige valpartij in het stadje Ossendrechts ondanks het snelle tempo weer bij het peleton terugkwam, maar na anderhalve ronde door een defect tot opgeven gedoemd was.

Het hierboven genoemde peloton vervolgde in een behoorlijk tempo zyn weg, wel trachtte Koppen op het asphaltgedeelte van het parcours te demareeren, maar zonder succes en de eindspurt moest de beslissing brengen. Buitendijk bewees iets sneller te zyn dan zijn concurrenten en ging als eerste over de eindstreep. De uitslag is:

Veteranen: 1. Buitendijk (Rotterdam) 3 uur 7 min. 7 sec; 2. Smeyers (Tilburg) op twee lengten; 3. Draayer (Amsterdam); 4. Koppen (Amsterdam); 5. Griensven (Den Bosch); 6. Braspenninx (Princenhage).

 

KLOOSTERZANDE.(1935.08.10)

Profs en Onafhankelijken: 1. Albert Billiet; 2. Gust Deloor; 3. Verlinen; 4. Paul mertens; 5. Clapdorp;

 

KRUININGEN.(1935.00.00)

Amateurs: 1. Cris van de voorde; 2. ---;  3. ---;

 

MIDDELBURG.(1935.08.19)

SCHULTE WINT DE RONDE VAN MIDDELBURG.

A. Pijnenburg op de zevende plaats. Zaterdag werd te Middelburg een wegwedstrijd verreden over een afstand van 76 K.M. waaraan 47 amateurs deelnamen. De uitslag werd:

Amateurs: 1 G. Schulte (Amsterdam) 72 K.M. in 2.23.58 u. 2 Chr. v. d. Voorde, Clinge op 30 sec; 3 Chr. v. Gent, (Merxem België) op 50 sec.; 4 W. Buyzen, (Roosendaal) op 1 ronde of 4000 meter 6 L. v. d. Kooi (Rotterdam) ; 7 A. Pijnenburg (Tilburg) ; 8 A. Bockelaar; 9 J. v.d. Oudenaarde 10 A. Tellemans; 11 G. v. Acquancy; 12 J. Lous (Antwerpen)

 

NATIONALE NIEUWELINGWEDSTRIJD TE HOOGERHEIDE.(1935.06.25)

G. van der Voorde winnaar van de Nieuwelingen.

In den namiddag om pl.m. half vier vond onder zeer groote hitte de start plaats voor de nieuwelingen, 155 renners begaven zich vol goeden moed onderweg, doch reeds na 10 K.M. moesten een aantal renners, tengevolge van een ernstigen val, opgeven. De 90 K.M. werden afgelegd in 2 uur 52 min. 4 sec. 9 Renners kwamen tegelijk aan de finish. In de eindspurt werd C. van der Voorde, die in de laatste twee K.M. nog kwam te vallen, doch daarna weer op het peleton wist in te loopen, door Arnouts uit Etten (L.) gehinderd, waardoor de laatste werd gediskwalificeerd. De uitslag iuidt:

Nieuwelingen: 1. G. van der Voorde uit Clinge; 2. E. Dijkstra, Rotterdam; 3. R. de Geer, Vreeland; 4. W. Boom, Rotterdam; 5. P. Terpstra, Amsterdam; 6. E. Muller, Rotterdam; 7. D. Box, Amsterdam; 8. G. Schulte, Amsterdam; 9. Pijnenburg Jr., Tilburg: 10. Daelman, Dorst.