JAARGANG 1934

BAARLE-NASSAU.(1934.07.21)

Profs en Onafhankelijken: 1. K. Verhaegen; 2. van Winnik; 3. A. van Tricht; 4. Verpoorten;

 

CHAAM.ACHT VAN.(1934.05.15)

DE ACHT VAN CHAAM. Dietns winnaar. Nederlandsche sterren moeten opgeven.

Onder overgroote belangstelling is gisteren te Chaam de jaarlijksche wegwedstrijd verreeden, georganiseerd door de Vereenizing „Mooi Chaam." De amateurs moesten het traject 6 maal afleggen. Elke ronde bedroeg 11 km zoodat de amateurs in totaal 66 km hadden te rijden. De professionals reden den dubbelen afstand, dus 132 km. Bij de amateurs was dé uitslag als volgt:1. C. Pelknaars, Terheyden; 2: H. Jansen, Breda. 3. A. Braspenning. Princenhage. Pellénaars reed met een gemiddelde snelheid van 33 km. .

Bij de professionals hadden de Hollandsche renners weinig geluk. Pijnenburg was niet gestart. Valentijn die steeds in het leidende peleton had gelegen, kreeg kort voor het einde een lekken band. Slaat, was prachtig in vorm. doch kon tenslotte het tempo niet meer houden en moest opgeven. Braspenning lag er al spoedig uit wegens het breken van een voorvork. En ook van Oers had geen succes, want een der bandjes knapte midden in den strijd.

Het werd voor de Belgen over alle linies een fraaie zege.

bekende Belgische wegrenner Dietns won met een gemiddelde snelheid van 37.8 km. 2. Visscher. België. 3. Michielsen, België. 4. Reijnders. België. 5. Van Hasselt, België. 6. Van Hasselt België. 6. A Haemerlynck. België. 7. Boutmans, België. 8. Van Wijngaarden. België.

Als tiende kwam de eerste Nederlander aan, n.l. de Reus uit Halfweg.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1934.09.10)

HET CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND OP DEN WEG

Men meldt ons omtrent dezen wedstrijd nog het volgende: Wat de tegenstander op nurksche wijze van zich werpt, raapt de voorstander dankbaar op. Men weet immers, dat sinds jaren de wielerkampioenschappen van Nederland op den weg op het bekende circuit op de Veluwe werden verreden. Nu liep het traject daar ook door een kleine gemeente, wier burgemeester het allerminst op de wielersport had begrepen. Al was het dan ook maar tweemaal per jaar, dat de wielrenners daar op een middag passeerden het was hem een doorn in het oog en jaar op jaar wendde hij zich tot de hoogere autoriteiten met de mededeeling dat hij er tegen was. Deze burgemeester heeft in het voorjaar een gelukkigen dag gehad. De minister van waterstaat onthield nl. de Nederlandsche Wielren Unie de vereischte toestemming en zoo konden de kampioenschappen van Nederland niet worden gehouden. Toen echter is er een bekend wielerjournalist naar den voorzitter van de NWU gegaan en hij heeft gezegd: Luister u eens, de NWU zit in een impasse, maar ik weet een traject waar geen brug in zit, die geopend kan worden en waar geen spoorwegovergang in zit die gesloten kan worden; ik weet een circuit waar geen meter Rijksweg in zit, zoodat gij de toestemming van den minister niet behoeft en dat uitsluitend over provinciale- en gemeentewegen loopt, een traject, dat door een streek gaat waar de bevolking zeer sportlievend is en verzot is op de wielersport en waar u burgemeesters zult vinden, die u van harte welkom heeten: het circuit van Hoogerheide, gelegen 8 km boven Bergen op Zoom. De NWU heeft toen de besprekingen aangevangen en ziet, gisteren vlagde heel Hoogerheide en van het gemeentehuis woei het oranjeblanje-bleu van de mooie NWU-vlag. De burgemeester van Hoogerheide, de heer J. J. M. Rubert, heeft begrepen, dat met de sport een gemeentebelang kan worden gediend. Twee en twintig honderd inwoners telt Hoogerheide en met Woensdrecht mee, dat tot dezelfde gemeente behoort, vierduizend zielen. Wanneer ik nu eens 20.000 (twintigduizend) toeschouwers krijg, die door elkaar één gulden in mijne ge- meente laten zitten, dan hebben mijne gemeentenaren daar een paar beste dagen aan. Welnu, van die 20.000 toeschouwers heeft hij er gisteren al een paar duizend gehad. Maar nu volgt Maandag a.s. nog het individueele kampioenschap van Nederland, waarvoor de belangstelling tienvoudig is aan die van het clubkampioenschap, dat gisteren werd verreden. Bij mooi weer krijgt de burgemeester zijn 20.000 bezoekers en mogelijk nog meer. . Is het dan te verwonderen, dat heel Hoogerheide gisteren vlagde? Heel de dorpsweg was met staaldraad keurig afgezet; er was tegenover het gemeentehuis een tribune opgericht, luidsprekers waren in de hoofdstraat opgesteld, er klonken marschen en lustige deuntjes, kortom' Hoogerheide was in feeststemming. En smiddags had in het gemeentehuis de officieele ontvangst van het bestuur van de NWU van officials en pers plaats en hield de burger- meester een toespraak die klonk als een klok en die door de luidsprekers in de gemeente werd rondgezonden. Jhr J.L. van den Berch van Heemstede, de voorzitter van de NWU, dankte in een keurige toespraak voor de hartelijke ontvangst en de keurige regeling en toen ging de eerewijn rond en werd er in het gemeentehuis goed geluncht. Enfin, wij zeiden het reeds: wat de tegenstander op nurksche wijze van zich wierp, werd hier door de voorstanders dankbaar aangenomen. Bij prachtig zonnig weer werd 's ochtends half tien het sein tot vertrek van de eerste club gegeven. Achttien clubs hadden ingeschreven, doch drie ontbraken er op het appèl, zoodat de strijd door 15 clubs werd aangebonden. Iedere club mocht met 6 man uitkomen en de aankomst van den derden man zou voor den gemaakten tijd gelden, hetgeen practisch dus hierop neer kwam dat iedere club desnoods drie man onderweg kon verliezen. Welnu, door pech en door gebrek aan voldoende kwaliteit hebben de clubs ook alle drie man verloren behalve de rennersclub „Rotterdam" die met 4 man het parcours uitreed. De clubs vertrokken om de 2 minuten en het ging er dus om wie op eigen kracht de zes ronden van Hoogerheide (6 maal 18 km) in den korsten tijd kon afleggen. Aan een dergelijke race is niet veel te zien. Men ziet de renners in groepjes van zes passeeren en alleen zij die met den chronometer gewapend zijn en dan goede berekeningen maken krijgen een beeld van den strijd welke daar op de wegen wordt gestreden. Toch ziet men er hier in Hoogerheide meer van dan elders omdat het circuit den ij-vorm heeft waarbij het snijpunt van de 8 precies in het dorp is gelegen zoodat men de renners hier herhaaldelijk ziet passeeren. Voor de cijferaars is deze strijd om het clubkampioenschap interessant geweest. Want de eerste ronde van 18 km was door Sparta afgelegd in 29 min. 36 sec, door Feyenoord in 29 min. 41 sec, door „Rotterdam" in 29 min. 43 sec, en door de Bataaf in 29 min. 48 sec.

In de 2e ronde kwamen „Rotterdam" en De Bataaf opzetten en nu werd de ronde afgelegd door Rotterdam in 30 min. 10 sec, door De Bataaf in 30 min. 11 sec. en door Sparta in 30 min. 21 sec.

In de derde en vierde ronde wist De Bataaf zich op de eerste plaats te handhaven zij het slechts met enkele seconden verschil. Doch in de 5e ronde veroverde „Rotterdam" vooral door het sterke rijden van G. v. d. Ruit en Raaymakers de leiding. De totaal rijtijd bedroeg toen van „Rotterdam" 153 min, 0.4 sec, De Bataaf 153 min. 38 sec, terwijl Sparta 156 min. 27 sec noteerde. De strijd om de eerste plaats bleef dus nog spannend, doch de Rotterdammers zetten er zulk een tempo in, dat zij hun voorsprong vergrootten en winnaars werden met een gemiddelde snelheid van 36 km per uur.

De totale uitslag werd als volgt:

1. Rennersclub „Rotterdam" (kampioen) in 3 uur 5 min. 23 sec,

met de renners L Duyvenbode, F. Raaymakers, G. v. d. Ruit en P. Kamp.

2. De Bataaf (Halfweg) in 3 uur 7 min. 1 sec,

met de renners J. de Reus, C. Lauwen en G. Markes.

3. Sparta (den Haag) in 3 uur 10 min. 54 sec,

met de renners G. P. Bronger, S. A. v. d. Valk en C. v. d. Star.

4. Feyenoord (Rotterdam) in 3 uur 12 min. 46

sec, met de renners A. den Otter, A. de Korver

en J. Verveer.

5. Tilburgsche Wielerclub in 3 uur 16 min. 56 sec, met de renners N. v. Helvoirt, J. Gommers en H. Kloppers.

6. De Germaan (Amsterdam) in 3 uur 17 min. 9 sec,

met de renners A. Cleeren, W. Neernigs en G. Snijders.

7. De Adelaar (Apeldoorn) in 3 uur 21 min. 11 sec,

met de renners J. v. d. Stel, J. Bettink en C. D. L de Keyzer.

8. Het Zuiden (Eindhoven) in 3 uur 26 min. 26 sec,

met de renners C. v. d. Heyden, F. van den Broek en J. v. Klinken.

9. D. T. S. (Zaandam) in 3 uur 27 min. 50 sec.

met de renners D. Scholtens. J. Lak en K. Visser.

10. De Kampioen (Scheveningen) in 3 uur 28 min. 41 sec,

met de renners H. Alkema, S. Langerak en C. Biesat.

11. Swift (Leiden) in 3 uur 29 min. 59 sec,

met de renners J. Rietbroek, R. van Aart en J. v. d. Wilk.

12. R.E.T.V. (Leeuwarden) in 3 uur 38 min. 44 sec, met de renners G. v. d. Meulen, D. Kanon en P. Smith.

Uitgevallen Steeds Vooruit (Roosendaal). Hollandia (den Haag), en de R.K.W.C. (Amsterdam), die alle na de 5e ronde opgaven.

 

DEN BOSCH.(1934.05.10)

S. Maes (België) wint na fellen strijd in 2 uur, 12 min. 35 sec. Criterium wat wil het zeggen. Men heeft het Donderdag in Den Bosch kunnen zien. Een 100 K.M. wegkoers met motorgangmaking. Iets nieuws voor Nederland. De toeschouwers hebben er van genoten gedurende twee volle uren. De belangstelling was niet heel groot, wat wel te wijten is geweest aan den Holland—Frankryk wedstrijd. Het circuit was 1255 meter en moest 80 maal gereden worden. Het gemeentebestuur had dit terrein, het plantsoen, voor deze gelegenheid afgestaan. Aan den start verschenen: 1. Rebrij met gangmaker Gonjé 2. Kaers met gangmaker de Kuijper; 3. Loncke met gangmaker Moerenhout; 4. S. Maes met gangmaker Reno Vermandel; 5. Meeuwese met gangmaker de Wolf; 6. v. d. Ruijt met gangmaker de Vos; 7. v. Oers met gangmaker Kaersemaker; 8. Valentijn met gangmaker Janson; 9. Krijnen met gangmaker Achil Vermandel; 10. Bagaert met gangmaker Castro. Voor Slaats reed v. d. Ruijt en voor Daneels Meeuwese. Te drie uur precies werd het startschot gelost en al direct hadden de renners een flinke vaart. De eerste ronden zijn het v. Oers en Kaers die om beurten de leiding hebben, doch ook Loncke laat van zich spreken. Rebrij schijnt niet goed mee te kunnen want in de 8e ronde heeft hy al een ronde achterstand (is 1255 meter). In de 9e ronde is Loncke niet present wegens defect, maar in de 11e ronde is hy er weer. De strijd is hard, wat blijkt uit de snelheid. Er werd 45 K.M. per uur gereden, v. Oers moet in de 16e ronde opgeven. Jammer, want hy ging prachtig. Er zyn verschillende renners die na goed 20 ronden het tempo niet meer kunnen houden o.a. Rebrij, Kaers, Meeuwese en Valentijn. Kaers en Valentijn herstellen zich en weten zich weer bij het peleton te voegen. Ook Meeuwese raakt niet verder meer achter. De stryd duurt voort en telkens wisselt de stand. Nu komen de ontvluchtingen. S. Maes en v. d. Ruijt gaan er tusschen uit, zy rijden prachtig door en worden met succes beloond. Ook C. Bogaert wist zich na eenige ronden by het leidende peleton te voegen. Intusschen heeft een klein valpartijtje plaats, dat echter goed afloopt. Loncke heeft weer enkele malen pech, zoodat hij nogal ver achter raakt. Na 45 ronden is de stand: 1. S. Maes; 2. v. d. Ruyt; 3. Kaers; 4. Bogaert; 5. Meeuwese; 6. Krijnen; 7. Val«_tijn; 8. Rebry en 9 Loncke. Er wordt nog steeds met een snelheid van 45 K.M. gereden. Bogaert en v. d. Ruijt raken in duel en het was mooi om te zien hoe telkens de een den ander lapte. Bogaert wist zich intusschen mooi naar voren te werken. Ook Kaers weert zich geducht en wil met alle geweld zijn 3e plaats die hy nu heeft houden. Maar Bogaert maakt het hem lastig en Kaers gaat achter. Er zijn nog een 10 ronden te rijden. Het is vooral Rebrij die van zyn 3 ronden achterstand nog wat wil inhalen. Ook Meeuwese, de Belg, weert zich geducht. Hij heeft dan ook van zyn grooten achterstand heel wat ingehaald en heeft een goeden koers gereden. Wat ook gezegd moet worden van den Bosschenaar Krijnen. S. Maes die aan den kop ligt laat ook in de laatste ronden zien wat hy kan en laat alles achter hem. De bel voor de laatste ronde is gegaan en even daarna gaat S. Maes onder luide toejuichingen als eerste over de eindstreep. De uitslag is: 1. S. Maes, België, 80 ronden in 2 uur 12 min. 35 sec; 2. C. Bogaert, Nederland 79 ronden; 3. v. d. Ruijt, Nederland, 79 ronden; 4. Kaers, België, 79 ronden; 5. Meeuwese, België, 78 ronden; 6. Valentijn, 76 ronden; 7. Krynen, Nederland, 76 ronden; 8. Rebrij, België, 74 ronden; 9. Loncke, België, 69 ronden (machinedefect.)

 

EIJGELSHOVEN.(1934.09.01)

OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING

NAAR SCHATTING 25 TOESCHOUWERS

Een mooie strijd  van begin tot einde

Als er in Limburg ooit een wielerfestijn geslaagd mag heeten dan geldt dit zeer zeker voor de Ronde Van Eijgelshoven welke Zaterdag j.l verreden werd.

Een massale belangstelling als hier in Eygelshoven hebben we nimmer in Nederland bij een wegwedstrijd gezien.

Te verwonderen is dit niet want de roep die aan deze ronde voorafging beloofde het beste voor den strijd zelf. En het Oranje Comite van Eygels- hoven mag dan ook met groote voldoening op dit wielerfestijn van den eersten rang terug zien. Dat de belangstelling voor de wielersport zich nog steeds in stijgende lijn bevindt, daarvoor was het aantal kijkers bij deze Ronde het beste bewijs.

En dat wielerwedstrijden zelfs door een plaats met bochten en hellingen zeer goed kunnen gehouden worden, daarvan zijn we mede getuige geweest.

De organisatie van deze Ronde was in een woord af. Hier was aan allen en alles gedacht en de strijd die om 1 uur een aanvang nam en om 8 eindigde is dan ook schitterend en zonder het kleinste incident verloopen.

Laten we voorop zeggen dat een vijftigtal politiemannen marechaussee rijks- veldwacht en gemeentepolitie op onberispelijke wijze het parcours vrij hielden en schitterend de orde hebben gehandhaafd. Aan de politie zij voor alles een woord van lof voor de buitengewone medewerking hier betoond.

toond

Eijgelshoven in feeststemming

Als we tegen elf uur v.m in Eijgelshoven arriveeren, bemerken we al spoedig dat er iets gaat gebeuren, op verschillende punten zijn de straten afgezet. Op het marktterrein zijn van weerskanten groote tribunes gebouwd. De vlaggen van verschillende nationaliteiten wapperen bij de startplaats en geeft het marktplein een extra feestelijk aanzien. Het kiosk op de markt, mooi versierd, is gereserveerd voor genoodigden, heel Eijgelshoven is in vlaggen- tooi en van alle kanten komen de renners en kijkers reeds opdagen om maar een goede plaats te bemachtigen.

Het Oranje-Comite is druk in de weer, de Jury is haar taak begonnen en als het 12 uur is staan de eerste deelnemers opgesteld aan den start gereed waar om precies 1 uur vertrokken zal worden. Inmiddels zijn reeds een 10.000 man publiek gearriveerd, vier groote luidsprekers houden bij het publiek de spanning er in. Voor de start spreekt burgemeester W. Boyens een welkomswoord.

De burgermeester aan het woord

De burgemeester roept renners en publiek hartelijk welkom in Eijgelshoven, brengt hartelijk dank aan de organisators van het Oranje-Comite van Eijgels- hoven en hoopt dat het publiek van een mooien en fairen strijd getuige zal zijn.

Spr. dankt allen die medegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit voor Eijgelshoven groote sportevenement, een speciaal woord van dank brengt de burgemeester aan den heer Darmstadt die de ziel van de organisatie is geweest en de technische voorbereiding van deze groote ronde geheel in handen heeft gehad.

De Burgemeester besluit zijn welkomsgroet met een driewerf hoera op H.M. de Koningin. De kamprechter deelt hierna aan de nieuwelingen het regle- ment mede, en om precies 1 uur lost burgemeester Mr Boijens het startschot.

De nieuwelingen vertrokken

Wat hebben deze jonge pedaalridders hier prachtig gereden. Hier werden ronden gedraaid met een gemiddelde van 371/2 KM en dat voor Nieuwe- lingen. Schitterend werd ronde na ronde genomen, een ronde was 3 K.M 840 M. Hier waren Hollanders Duitschers en Belgen van de partij.

Mooi werk van de Roermondenaar Hofman

Deze kleine Roermondsche baas weerde zich uitstekend tusschen dit gezel- schap, en het was daarom zooveel te meer jammer dat hij door rijwieldefect moest opgeven. Verschillende mooie premies werden na iedere ronde uitgeloofd en gewonnen. De uitslag van den wedstrijd voor Nieuwelingen

Werd;

Nieuwelingen: 1 M Wolfhagen Brunssum; 2. H. Seijen Maastricht; 3. v Doorn Maastricht; 4. v Loo Gulpen; 5. Geilenkirchen Spekholzerheide; 6. Pekel Spekholzerheide; 7. Ignoul Maeseyck; 8. Gevers Hoensbroek; 9. Schippers Bingelrade; 10. Betterij Hoensbroek;

De start der amateurs

Om 10 minuten voor drie staan de amateurs opgesteld en om precies drie uur lost de heer P Brouns voorzitter van het Oranje-comite het startschot.

De amateurs hebben een mooien en fairen strijd geleverd en het talrijke publiek dat rond het parcours tot ruim 25000 menschen was aangegroeid heeft genoten en moedigde onophoudelijk de renners aan. Talrijke mooie premies werden ook hier ronde na ronde uitgeloofd. Aan dezen strijd namen ook Hollanders Duitschers en Belgen deel die om de overwinning vochten als

leeuwen

De Roermondenaar F. Lammerts

Deze pootige knaap die als amateur deelnam, wist zich bijzonder te onder- scheiden, zijn werkelijk goede stijd van rijden hebben we bewonderd, rustig en soepel kwam Lammerts ronde na ronde mee en was steeds bij de leiders, in de eindsprint werd Lammerts 3e een zeer eervolle plaats tusschen bekende deelnemers, en we zijn overtuigd dat als deze Roermondenaar,

van wien we nog weinig gezien hadden, wat meer routine heef t opgedaan, hij een hartig woordje gaat mee spreken, want de 1e en 2e die voor hem binnen kwamen hebben reeds jaren aan wedstrijden deelgenomen. Serieus oefenen Lammerts en vorderingen kunnen niet uitblijven. De uitslag der amateurs was:

Amateurs: 1. Segers Belgie; 2. Hohnen Duitschland; 3. F Lammerts Roer- mond; 4. Martens Sittard; 5. Hermans Amby; 6. Aandekerk Maeseijk; 7. Goumans Reuver; 8. Collings Maeseijk; 9. Lambrichts Maastricht; 10. Leistra Hoensbroek

De groote kamp

De beroepsrenners waarbij zeer vele met een grooten naam staan om 4 uur opgesteld voor den strijd over 115 KM. 30 ronden. Burgemeester Martin van Hoensbroek (oud-Burg v Eijgelshoven) lost om 5 uur precies het startschot

schot en de groote mannen zijn vertrokken.

Hier is sport geboden van den eersten rang. Hier geen combine maar een bittere felle strijd van begin tot einde en allen zonder uitzondering hebben zich hier van hun beste zijde laten kennen. Prachtige sprints kregen we te

zien telkens als de streep gepasseerd werd.

Meer dan 40 waardevolle premies werden in deze categrie verreden en gewonnen. Vooral Muller uit Eijgelshoven en de kleine W. Vroomen uit Heerlen hebben prachtig werk geleverd en aardig wat aan prijzen en premies

Verdiend, ook de Keulenaar Reinlander reed prachtig.

De profs die een wedstrijd reden van de beste soort hebben het 115 KM. lange parcours in 3 uur 21 minuten afgelegd. De uitslag was

Beroepsrenners: 1. W Vroomen Heerlen; 2. E Muller Eygelshoven; 3. Reinlander Keulen; 4. Ebeling Aken; 5. Walter Berlijn; 6. J Vroomen Heerlen;

7. P Vluggen Ulestraten; 8. Berben Maeseijck; 9. J Clignet Schaesberg; 10. Castermans Maastricht;

De duisternis was reeds ingevallen toen de laatste man de streep passeerde. Na afloop werd op het bordes van het gemeentehuis aan de winnaars de

prijzen uitgereikt door den burgemeester waarbij voor ieder een passelijk woord werd gevoegd, en telkens met luid geklap van het publiek werd beantwoord.

Tal van premieschenkers waaronder K.V.W North State, Laurens, Nationale houthandel Heerlen om de voornaamste te noemen waren aanwezig.

Voor meer dan f 600 zijn in deze ronde aan premies geschonken.

De kleine W. Vroomen won als premie o.a een prachtigen diamant ring van de North State sigaretten.

Het feest was afgeloopen. De oud-burgemeester van Eygelshoven thans burgemeester te Hoensbroek sprak het slotwoord. Het initiatief voor deze

Ronde was van burgemeester Martin uitgegaan.

Spr dankte nog allen hartelijk die hadden medegewerkt, de politie-autoriteiten, het Roode Kruis en allen. De jury werd voor hare goede leiding ook niet vergeten.

De burgemeester van Hoensbroek bracht ook speciaal dank aan den heer Darmstadt die een modelwedstrijd van deze Ronde gemaakt had, waarvan

ook vooral de middenstand van Eygelshoven goed had geprofiteerd.

Het feest was hiermee ten einde.

De burgemeesters uit de “Roer” behoorden ook tot de premieschenkers o.a burgemeester van Melick Herkenbosch Grathem e.a.

In Eygelshoven tuurt men reeds naar de ”Tweede Ronde”.

 

GOES.(1934.06.02)

De eerste wielerwedstrijd, betiteld met “De Ronde van Goes”, door de automoter-en rijwielclub “Zeeland”, Zaterdag j.l. gehouden, is niet bepaald gelukkig verloopen

Aanvankelijk liet zich de komende strijd gunstig aanzien. Er waren een 75 tal liefhebbers en het weder was gunstig. Maar nauwelijks was te ongeveer kwart voor drie gestart, of er kwam ’n zware stortbui met onweder los, die ’t pad hier en daar bijna onbegaanbaar maakte en zeer hinderlijk voor de rijders was.

Valpartijen kwamen elk oogenblik voor en één der rijders kwam daarbij, over anderen heen, zoo ongelukkig terecht, dat hij een hersenschudding opliep. Naar we vernamen, was de toestand van dezen pechvogel, den heer J. Buyze, van Middelburg, (heden Maandag) morgen vrij gunstig. Er is geen reden tot eenige bezorgdheid.

Voorts liepen nog verscheidene renners lichtere kwetsuren op en werden ook nogal wat karretjes gehavend. Van de zijde van het publiek bestond veel belangstelling voor den wedstrijd. Politie, bestuur der club en padvinders, deden hun best, dat de renners overal vrij baan hadden, doch eigenlijk schoot men voor zulk een afstand, waarbij verscheidene moeilijke bochten, krachten te kort. Hieronder volgt de uitslag.

1. J. Drieluik, die echter moest gediskwalificeerd worden, omdat hij niet in Zeeland woont.

Daardoor won W. van Strien uit Wolphaartsdijk den eerste prijs, J.J. de Schmidt uit Middelburg den tweeden, J. van Dijke en W. van Dijke uit Goes resp. den derde en vierden.

Deze vijf rijders kwamen om zoo te zeggen in een peleton aan. De 75 km hadden allen binnen twee uur gereden.

De Goesche Wielrijdertsvereeniging “De Zwaluwen”legden beslag op 9 prijzen, zij had 14 deelnemers.

 

GULPEN.(1934.10.13)

Zaterdag werd de Ronde van Gulpen gereden

De uitslagen waren volgens de M.M als volgt:

Beroepsrenners 25 ronden (67.5 Km):  1. v d Ruit 1 uur 50 min 15 sec; 2. C Valentijn; 3. Lambert; 4. C Bogaert; 5. Cardynaels; 6. Loncke; 7. Gardier; 8. M Valentijn; 9. Ebeling; 10. v Munnick;

Amateurs 12 ronden (32 Km): 1. Hamel 1 uur; 2. Donnay; 3. Hermans Maastricht; 4. Hermans Monsen (B); 5. Schrijnemakers; 6. Brouns; 7. Lambrix; 8. Hermans Bankout (B); 9. Wollenberg; 10 Veer Jemeppe (B);

Nieuwelingen 10 ronden (27 Km): 1. Beckers 50 min; 2. Gullikers; 3. Slangen 4. v Doorn; 5. Martinessen; 6. Janssen; 7. Pekel; 8. v Loo;

 

HOOGERHEIDE.(1934.09.18)

Gisteren was het te Hoogerheide wederom feest. Na de kampioenschappen van Nederland op den weg die op het circuit van Hoogerheide Maandag werden verreden, werd er gisteren de Jaarlijksche internationale wedstrijd verreden welke als «de Ronde van Hoogerheide" bekendheid geniet. Ditmaal waren er 66 deelnemers die 6 ronden van 20 KM. hadden af te leggen. Onder hen bevonden zich een dertig Belgen. Tot de deelnemers behoorde ook Snoeyers die den vorigen dag het kampioenschap van Nederland voor amateurs had gewonnen, doch nu als onafhankelijke uitkwam. Hij gaf den strijd echter spoedig op. Oscar Boogaart verdween tengevolge van een lekken band eveneens spoedig uit den strijd. Het best hield zich onze landgenoot P. v. d. Horst uit Klundert. die in gezelschap van drie Belgen een grooten voorsprong had genomen maar na ongeveer 70 KM. door een lekken band plotseling kansloos werd. De Belgen reden in goede verstandhouding hetgeen niet gezegd kan werden van de paar Nederlanders die nog aan bod waren gebleven. Zoo zagen wij M. Valentijn en P. Wachtmans (twee dorpsgenooten) een partijtje kibbelen, waarbij zij de Belgen hun voorsprong lieten vergrooten. De uitslag werd

Profs en Onafhankelijken:  1. L. de Rjjk, Antwerpen, in 3 uur. 9 min. 7 sec; 2. A. Reyns, Burght; 3. J. Dervaes, Deurne, 4. L. Deurloo, Calmpthout; 5. P. Verrijcken, Niel; 6. G. de Loor, Clinge (B.); 7. A. Verdijck, Schooten; 8. J. Meeuwis, Calmpthout; 9. G. Peers, Leopoldsburght; 10. Hendrikx, Calmpthout; 11. Wachtmans St. Willebrord (eerste Nederlands); 12. M. v. Veldhoven, Wuustwezel; 13. Th. Middelkamp, Kieldrecht; 14. v. Hasselt, Schoot, ; 15. P. de Schepper, Clinge; 16. K. v. d. Wijngaard, Wijnegem; 17. O Michiesel, Antwerpen; 18. O de Graeve, Antwerpen: 19. P. Hellemons, Roosendaal; 20. Wildschut, Schiedam.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1934.09.17)

Koppen winnaar der Veteranen

Om half tien hedenmorgen startten de Veteranen te Hoogerheide voor het kampioenschap v. Nederland op den weg. zy hadden 'n parcours van 72 kilometer af te leggen, d.w.z. vier maal 18 K.M.. Direct na den start ging de 46-jarige S. Koppen uit Amsterdam er tusschen uit, en zyn tempo was dermate, dat hy onmiddelijk 'n voorsprong kon nemen. Vier renners zetten de achtervolging in en het tempo was zoo straf, dat de rest van de groep niet kon volgen. Intusschen vergrootte Koppen zyn voorsprong geleidelijk, na de eerste ronde lag hy 300 M. voor, na de tweede ronde passeerde hij één minuut eerder dan zyn achtervolgers en in de derde ronde was het tydsverschil zelfs tot drie minuten opgeloopen. In de laatste 18 kilometer wist hy nog meer uit te loopen en met een voorsprong van byna vijf minuten ging hy eerst door de finish in den tyd van 2 uur, 16 minuten, 17 seconden. Tweede werd van Grindsven. die van Buitendyk in de sprint met één lengte sloeg. Het resultaat was: Kampioenschap van Nederland op den weg Veteranen: 72 kilometer: 1. S. Koppen, Amsterdam tyd 2 uur, 16 min. 17 sec. 2. L. van Grindsven, Den Bosch, 2 uur 20 min. 8 sec. 3. Van Buitendyk, Amsterdam. 4. J. J. Hombeek, Helmond; 5. L. Meester, Vlymen; 6. H. V. Wagenaars, Gouda; 7. M. van der Weg, Roosendaal.

Caesar Bogaert algemeen kampioen.

De andere titels voor Snoeyers en Middelkamp.

Na een bijzonder spannend verloop is te Hoogerheide de beslissing van het Nederl. kampioenschap op den weg, helaas eenigszins onregelmatig, gevallen, aldus de Tel. als gevolg van het feit, dat in de felle eindspurt eenige renners onderling elkaar, wellicht onwillekeurig, hinderden. Mede doordat dit protesten tengevolge had, moest de wedstrijd-commissie, na een aantal getuigen gehoord te hebben, beslissen, waarbij aan Caesar Bogaert, die ook het eerst de finish was gepasseerd, de overwinning werd toegekend. De eerste ronde werd afgelegd in  31 min. 20 sec. en de tweede in een tijd van 63 min. 9 sec. Bij de eerste ronde, reed A. Overweel (onafh. uit Middelharnis) aan den kop en tijdens de 2e ronde W. Wildschut (onafh. uit Hilligersberg) en de amateur P. Bakker uit Amsterdam. De leiding, die bij het begin der 3e ronde in handen was van Wildschut en amateur Bakker, werd spoedig overgenomen door de amateurs Broek uit Budel en H. v. Berlo uit Helmond, terwijl een paar honderd meter verder de eerste prof. Leydekkers uit Notendaal volgde. Beide amateurs wisten hun voorsprong steeds meer te vergrooten en bij het ingaan der 4e ronde bedroeg deze volgens ons horloge 1 min. 45 sec. Er waren inmiddels al heel wat uitvallers; Braspenninx reeds in de eerste ronde, de amateur Bakker door een lekken band en de onafhankelijke Wildschut even eens. T. v. Oers zat in de derde ronde maar zou spoedig opgeven. Kruisraan uit Amsterdam meldde zich met defecte remmen maar zette dóór. Hij kon daardoor echter niet meer in de groep rijden. De amateurs Broek en v. Berlo raakten nu door defect

achter en bij het ingaan van de 5e ronde passeerde Caesar Bogaert het eerst de lijn. Hij werd gevolgd door Verveer, De Reus en Snoeyers. F. Slapte had door een val van Jansen uit Breda en Cleeren uit IJmuiden te veel oponthoud en gaf op; voortdurend meldden zich renners, die door diverse oorzaken den strijd staakten. Bij het ingaan der zesde ronde blijkt Caesar Bogaert sterk uitgploopen, ruim 1 ½ minuut. P. Snoevers uit Hoogerheide, de bekende amateur, die in Leipzigr heeft gereden, volgde onder groot gejuich als tweede. De amateur Verveer uit Rotterdam bezette de 3e plaats.

De eindspurt.

Op de helft van deze ronde bleek Bogaert zijn voorsprong te hebben verloren. Heeren zat op 400 a 500 meter voor de eindstreep aan den kop in volle spurt, toen met nog veel grooter vaart v. d. Ruit hem voorbij snelde. Heeren werd op dat moment door een der renners gehinderd en C. Bogaert rende op v. d. Ruit toe. Die beiden streden verbitterd op de laatste 100 meters, maar v. d. Ruit hield zich niet aan de bepalingen om één lijn te volgen. Bogaert kwam daardoor in een hachelijke positie en werd noodgedwongen tegen het publiek aangeduwd. V. d. Ruit slingerde wat naar de linker en rechterzijde, waarbij Bogaert hem met de hand afweerde of min of meer vastgreep. Weinig seconden later stormde C. Bogaert over de eindstreep, gevolgd door Middenkamp, v. d.. Ruit etc.

De eindresultaten.

Hieronder tenslotte de eindresultaten der weg kampioenschappen van Nederland 1931 over 126 km.: Algemeen kampioen C. Bogaert (St. Jansteen) tijd 3 uur 50 min. 44 sec.

Amateurs: 1. Kampioen P. J. Snoeyers, Hoogerheide; 2. J. A. Verveer, R'dam; 3. J. H. Brouns, Heerlen.

Onafhankelijken: 1. kampioen Th. Middelkamp, Kieldrecht; 2. O. Heeren, Busschenhoofd; 3. P. v. Zandert, Eppeu.

Profs. 1. kampioen C. Bogaert, St. Jansteen; 2. C. v. d. Ruit, Capelle a. d. IJssel, 3. W. A. Cober, Hoensbroek.

 

OISTERWIJK.(1934.09.02)

Goede regeling — Schitterend geslaagd. Geweldige belangstelling. DE RONDE VAN OISTERWIJK. 100 Renners nemen er aan deel. H. Janse, Breda (Amateur) winnaar Bekende Oisterwijksche renner S. v. Gils eindigt als no. 7 over de eindstreep.

Oisterwijk stond Zaterdagmiddag in het middelpunt der wielersport. Het bestuur der Oisterwijksche Wielerclub „Steeds Vooruit" heeft het aangedurfd een „Ronde van Oisterwijk" te organiseeren. Dank zij de volle medewerking van gemeente bestuur, de Nederl. Wieler Unie enz. is deze eerste ronde bijzonder geslaagd. Circa 100 renners verschenen Zaterdagmiddag 2 uur aan de start: amateurs, nieuwelingen en juniores. Van heinde en verre kwamen de renners opdagen, zelfs Belgen en Duitschers ontbraken niet. Het geheele traject was met de noodige politie afgezet, de controleurs waren op hun post. Onze actieve Oisterwijksche EHBO. afdeeling verleende alle. medewerking. Een achttal posten waren uitgezet. Nabij den start, tevens eindpunt, was de weg geheel afgemaakt. Overal langs de wegen was groote belangstelling. Alleen bij het startpunt, bij café Vermaire in de Burgemeester van Beckhovenstraat waren een 1000 belangstellenden

Even over twee loste Wethouder v.d. Wiel het startschot wegens verhindering van Burgemeester Verwiel.

Op ruimen afstand vooraf ging v. d. Hout met zijn motor teneinde telkens de komst van het eerste peloton aan te geven. De eerste ronde werd precies in 8 minuten en 23 seconden afgelegd. De eerste premie werd gewonnen door A. Heeren uit Bosschenhoofd, terwijl als tweede v. Berlo Helmond, de lijn passeerde. De 2e sprint won H. Janse uit Breda, die nu een ruime oorsprong op het peloton had. De 3 e sprint was voor Jan Martens Tilburg. De 4e sprint werd eveneens door Jan Martens uit Tilburg gewonnen. De stand bleef hetzelfde. L. Reijnen verbeterde zijne positie meer en meer. De 5e sprint was voor H. Janse uit Breda.

Eenige renners passeerden met een ronde achterstand, terwijl meerdere uitvielen, w.o. ook A. Slaats uit Waalwijk, die een hond tusschen de wielen had gekregen.

Bij de 6e sprint lag de renner D. Bellemans, België een 75 meter voor het hoofdpeloton.

De 7e sprint was voor den Belg Bellemans, die nu door de hoofdgroep was ingehaald.

Meer en meer raakten de renners uit elkaar zoodat de hoofdgroep steeds kleiner werd. Da 8e sprint was voor H. Janse uit Breda en ook de 10e, 11e, 12e, 13e en 14e sprint werden door hem gewonnen. Bij de 9e sprint werd H. Janse onmiddellijk gevolgd door J. Karsen, Putte, terwijl in de 10e sprint Vermeire uit Turnhout hem danig op de hielen zat. De hoofdgroep bestond nu maar uit 4 renners. De 14e en laatste ronde werd met een flink tempo ingereden. H. Janse Breda, wist de leiding te behouden en passeerde als no. 1 den finish. Als tweede met een half wiel verschil Heeren Ut Breda. S. van Gils kwam in de laatste ronde te vallen en arriveerde als eerste Oisterwijker op de 7e plaats. L. Reijnen Tilburg had in de laatste ronde nog pech aan zijn ketting en passeerde loopende de eindstreep bezettende de 10e plaats. Het traject 79.1 K.M. lang werd in 2 uur 18 min. en 20 sec. afgelegd wat een goeden tijd is. L. Vermeire uit Turnhout was op de 4e plaats de eerst aankomende nieuweling. De winnaars Janse en Heeren uit Breda reden onder luide toejuichingen der talrijke aanwezigen een eereronde. De voorzitter der Oisterwijksche Wielerclub Steeds Vooruit sprak in café C. Vermaire de renners toe en prees de prestaties. De prijzen bestonden uit prachtige bekers, f ramen, wielen enz. enz. De winnaar H. Janse, kwam in het bezit van 11 prijzen, zijnde een frame en den „Jan Pijnenburg"-beker als eerst aankomende en 9 premieprijzen. De eerste aangekomen nieuweling Bellemans (België) kwam in het bezit van 2 wielen en den zilveren Gemullehoeken-beker. De eerst aankomende Oisterwijksche renner S. van Gils ontving den beker van J. v. Dummelen en 'n zilveren plaquette. De prijswinnaars waren: 1 H. Janse, Breda amateur, 2 M. Heerert, Breda, a., 3 A. Heeren Bosschenhoofd, a., 4 L. Vermeire, Turnhout Jun., 5 Deni Bellemans België n., 6 C. v. Leest Zevenbergschen Hoek n., 7 S- van Gils, Oisterwijk a., 8 Nieuwenburg, Tilburg n., 9 J. Freijters. Baarle Nassau a., 10 L. Rijnen, Tilburg a., 11 J. v. Nijnatten Ginneken n., 12 Dirikx, Eindhoven, a., 13 L. van Oss, 's Bosch n., 14 L. Gulikx Gilze N. 15 L. Fransen Mierlo- Hout Am. 16 N. v. Leest Zevnbergschehoek N. 17. C. v. d. Linden Tilburg A; 18 L. Hartogs Oss N. 19 J. Kuijpers Julianadorp N. 2(J Lequa-t Hank N. 21 Th. Evers Lussel bij Deurne A. 22 v. Schoten Tilburg Am. 23 Uitdewilgen Tilburg N. 24 J. Koppelmans Dorst N. 25 C. van Aequring, Zaltbommel N. 21 Th. Broere» Helmond K; 27 L. Terborgh 's-Bosch A., 28 J. Bakker Apeldoorn N. 29 A. Dalhmans, Dorst, N.; 30 M. Vissers Raamsdonkveer N., 31 F. van Sehaijk Helmond N.,: 32 Willems Eindhoven A.; 33 E. Kuch. Oisterwijk, N.; 34 J. Karsen, Putte, N.; 35 N. Swinkels Boxtel, N".; 36 G-. Jansen, Putte, N.; 37 J. Somers Amerzoden N.; 38 L. Meis, Oisterwijk.

 

OSS.(1934.00.00)

Profs en Onafhankelijken: 1. Jacques Willems; 2. Valkenburch; 3. Lau Groen; 4. De Tacken;

 

OSSENDRECHT.(1934.06.19)

Profs en Onafhankelijken: 1. Karel Kaers (Bel); 2. G. Degraeve (Bel); 3. Louis Verdijck (Bel); 4. Louis Duerloo (Bel); 5. Marinus Valentijn; 6. Guernickx; 7. Albert Maes; 8. Leemans; 9. Corne Heeren; 10. Paul Wagtmans;

Amateurs: 1. Albert Gijzen; 2. De Heldt (Bel); 3. Jac de Meijer;

 

OYEN.(1934.11.18)

Goede prestaties van Tilburgers. — Martens wint bij de amateurs. — Kremers op de tweede plaats.

Onder zeer gunstige weersomstandigheden werd heden ten aanschouwen van vele belangstellenden voor de eerste maal de ronde van Oyen verreden. 1. J. Martens, Tilburg; 2. J. Kremers, Tilburg; 3. Krabbenbosch, Almelo; 4. H. Willems, Uden; 5. G. v. Haaren, Oss; 6. Tilburgs, Helmond; 7. Franssen, Helmond; .8 Litsenberg, Eindhoven; 9. Linkhorst, Rottterdam; 10. A. de Vos, Oss; 11. Schoenmakers, Eindhoven; 12. H. v. Berlo, Helmond; 13. Martelaar, Groede; 14. Bakker, Apeldoorn; 15. P. de Grauw, 's-Bosch.

Professionals: 1. Willems, Mol, België; 2. Valkenburch, Leopoldsburg, België; 3. Groen, Dinteloord; 4. Takken, Blerick: 5. v. Eist, Almelo; 6. L. Reijnen, Tilburg; 7. Zarmingino, Den Haag; 8. W. v. Uden, Os.

 

POPPEL.(1934.04.19)

WEGWEDSTRIJD van de T.W.C. „Willem II" in België. KLAAS BAKKER WINT BIJ DE AMATEURS.

Zondag j.l. had de Kon. Erk. T. W. C. Willem II een open wedstrijd georganiseerd voor amateurs, onafhankelijken en nieuwelingen, in België. De route was als volgt: Poppel, Weelde, Ravels, drie maal. De start was bij de wed. Botermans, en de eindstreep bij den heer Verwijveld te Poppel.

De eerste ronde werd afgelegd door de amateurs in 35 minuten, door de nieuwelingen in 37 min. Bij de tweede ronde van de amateurs, liet de heer Botermans een premie verrijden van 15 frs. die werd gewonnen met een prachtsprint door Kl. Bakker.

Bij de nieuwelingen kwamen er in de eerste ronde twee premies van 10 fr. van den heer Botermans, en een van f 1.00 van het bestuur van Willem 11, welke werd gewonnen in een snelle spurt door v. Amelsfoort.

Bij de derde ronde van de amateurs liet het bestuur van Willem II weer een premie verrijden van f 2.—, welke werd gewonnen door N. Prince.

Ook Grimmink van de nieuwelingen kon nog 'n premie in de wacht sleepen van f 0.50.

's Avonds om vijf uur kwamen de rennens in het clublokaal van Willem II bij den heer Ant. van 't Hof, Bredascheweg bijeen om de prijzen in ontvangst te nemen.

De prijzen werden als volgt toegekend: Amateurs: 1. Kl. Bakker, 1 uur 45 min. 2. Polluns, België. 3. N. Prince, 4. v. d. Linden, 5. Heistek, 6. Berwers, 7 C. Tillieu, 8 A. v. Duppen, 9. de veteraan Jos. Smeijers, die zich zoo kordaat hield tegenover de amateurs. 10. Aarts.

Nieuwelingen: l  van Amelsfoort tijd 1 uur 52 min. een beker; 2. Grimmink, 3. Schuurkes, 4. F. v. d. Linden, 5 Formenoy, 6 Ant. v. d. Linden, 7 v. Gorp, België, 8. v. Houturn, 9. Tillieu, 10. Scheerens, 11. Bissels, 12. Timmermans, 13 Verhoeven, 14 Tilleman, 15 v. d. Zande.

Toen de prijzen uitgereikt waren, dankte de voorzitter alle aanwezigen en degenen die prijzen beschikbaar gesteld hadden.

De veteraan Jos Smeijers bracht het bestuur hulde voor de keurige organisatie van den wedstrijd.

Kl. Bakker.

 

ROOSENDAAL.(1934.06.17)

60.000 toeschouwers

Zondag is te Roosendaal de jaarlijksche ronde gehouden. De uitslagen luiden: 4 ronden 80 K.M.

Nieuwelingen: 1. A. Uitdewilligen, Eteschen; 2. P. Frijters, Fijnaart; 3. Fr. Rocks, Esschen; 4. W. Soeters, Rotterdam; 5. P Schipper, Amsterdam; 6. E. Michielsen, Woensdrecht; 7. Nelissen, Roosendaal; 8. L. Cools, Esschen; 9. Alb. Loos, Esschen; 10. L. Keyzer .Rotterdam. Tijd geheele ronde 1 uur 54 min. 48 sec.

Amateurs: 1. P. Snoeiers, Bergen op Zoom; 2. R. v. Thillo, Esschen; 3. J. v. Duyvenbode, Rotterdam; 4. C. Hosmus, Arnhem; 5. J. Weiman, Arnhem; 6. J. Jansen, Breda; 7. C. Stroop, Amsterdam; 8. G. v. d. Elzen, Beek en Donk; 9. C. Ammerlaan, Den Haag; 10. W. A. Weeda, Rotterdam; 11. J. van Hal, Amsterdam.

Prof. en Onafhankelijken: 1. Th Middelkamp, Kieldrecht; 2. L. v. d. Wijngaert, Wijneghem. (Eerste prijs ƒ 150, tweede prijs f 100); 3. M. Valentijn, St. Willebrord; 4. G. Reyns, Burght; 5. D. Scholtens, Arnhem; 6. Pr. v. Puyvelde, St. Nicolaas; 7. C. Heeren, Bosschenhoofd; 8. W.v. Uden, Oss; 9. P. Mertens, Lier; 10. H. v. d. Meer, Loosduinen; 11. W. v. Bogaert, Hoven; 12. J. de Reus, Halfweg; 13. A .Boomaers, Klundert; 14. P. Wagtmans, St. Willebrord; 15. W. v. d Kloot, Etten; 16. P. Vereycken, Niel; 17. S. A. v. d. Valk. Den Haag; 18. J. Snoek, Den Haag; 19. L. Verdijk, Schooten; 20. Razenberg, Hooge Zwaluwe; 21. J. de Haas, Breda.

 

ROTTERDAM-UTRECHT.ROTTERDAM.(1934.05.13)

Profs en Onafhankelijken: 1. Gerrit van de Ruit; 2. Wil Vreeswijk; 3. Anton Raaijmakers; 4. Suiker; 5. Mosters;

 

STEENBERGEN.(1934.09.01)

Zaterdag werd onder overgroote belangstelling te Steenbergen (onder auspiciën van het Oranje-Comité een wegwedstrijd gehouden voor amateurs en nieuwelingen, en des middags voor professionals.

Om 11 uur 's morgens startten ongeveer 80 amateurs en nieuwelingen, De uitslagen luidden:

Nieuwelingen: W. Schillemans Brasschaert 2 Peeremans, Brasschaert; 3 Smeyers, Bergen op Zoom; 4 Quick Essen; 5. Cools Wildert

Amateurs: 1 Gommers Tilburg; 2 Snoeiers Hoogerheide; 3 Weeda Rotterdam; 4 Rene Gilles, IJzendijke, 5 Kuistermans, Bosschenhoofd; 6 L. de Rooi, Fijnaart.

's Middags reden ongeveer 60 professionals en onafhankelijken een wedwedstrijd over 105 K.M. De uitslag luidt:

Profs en Onafhankelijken: 1. Hendrik België in 2 uur 51 min. 13 2/5 sec. 2 Alfons de Loor België op 40 M. 3 C. Valentijn Nederland 4 Heeren Nederland; 5 v. Hersele België; 6 Willems, Nederland; 7 Kools België; 8. G. de Loor België; 9. G. de Smet, België 10 G. Vermeere, België; 11 C. Valk Nederland 12 Verschuren België, 13 C. Boogaert Nederland.

 

UBACHSBERG.(1934.08.19)

GROOT WIELERFEEST OP UBACHSBERG.

Zondag j.I. 19 Augustus hadden de „Vereenigde Sportvrienden" alhier een groot wielerfeest op touw gezet.

De renners, die aan de wedstrijden deelnamen arriveerden reeds vroeg in den namiddag. Tegen 4 uur trok de Fanfare van Übachsberg met 'n marsch naar de feestweide, waarna de eerste ploeg, de beginnelingen aan den start gingen. Door deze jonge renners werd een flinke sport geleverd. Jammer was het, dat sommigen door een valpartij het spel moesten staken. De uitslag voor de beginnelingen was dan als volgt: 3e klasse: Ie prijs Dortans, Heerlerheide; 2e prijs Janssen van Chèvremont, 3e Kleintje

2de klasse: Ie prijs Janssen Brunssum; 2e prijs Dortans Heerlerheide, 3e prijs Janssen Chèvremont, 4e Oosterbosch Brunssum.

Na afloop hiervan begon de groote strijd tusschen de professionals. Deze was werkelijk interessant, vooral juist omdat het ging voor „der Joep".

De rondes werden door de professionals verreden in klassementen. Hiervan kwam van Wunnink (2de in de bergrit van Vaals) op de eerste plaats te staan, Joep Franssen van hier op de 2de plaats en Aerts uit Diest (België) op de 3de. Daarna werden nog eens 60 rondes gereden in 3 klassementen. Van Wunnink wist hiervan 2 klassementen en Joep één klassement te bemachtigen. Jammer was het, dat Joep in het eerste klassement in de laatste ronde met den grond in aanraking kwam. anders had hij ook hier de eerste plaats weten te veroveren. Deze uitslag is nu als volgt:

1 Van Wunnink, Maastricht; 2 Joep Franssen, Übachsberg; 3 Aerts (Diest (B.); 4 Kloht, Kerkrade; 5 Rateischek Simpelveld. Tenslotte werd er nog een eereronde gereden door van Wunnink en Joep Franssen.

 

VAALS.(1934.07.21)

OP NEERLANDS HOOGSTEN BERG

Een zeer zwaar parcours. — De Belg Verhaegen eerste der profs.

Te Vaals —rondom den bekenden uitzichttoren — is op een baan van 1390 m lengte een wegwedstrijd gehouden. Veel Limburgers, eenige renners uit overig Nederland en Duitschers en Belgen waren de deelnemers. Tien minuten voor drie uur startten de amateurs, een kleine veertig man, van wie de helft Nederlanders, de rest Belgen en Duitschers. Al spoedig bleek dat de eene geduchte helling menschen en materiaal te machtig was; reeds na enkele ronden begonnen er al op te geven, liep er een verwondingen op en we zagen ook al beschadigde karretjes wegdragen. Men merkte dra, dat routine in het heuvelland van invloed ging worden op de rangnummers der te rijden ronden. Na 1 uur 32.20 min. passeerde de eerste renner de eindstreep. Het bleek te zijn A. Nijssen te Aken, Nederlander van nationaliteit, een renner die in zijn klasse alreeds het Nederlandsch kampioenschap op de Veluwe behaalde.

Amateurs: 1. A. Nijssen Aken; 2. J. Hermans, Montzen, 3. H. Scheen, Busbach, 4. Pekel, Spekholzerheide (die door bandenpech achter geraakt was); 5. P. Evens, Gemmenia; 6. Buchem, Hodister; 7. Jerono, Bleijberg; 8. S. W. Dreissen, Maastricht; 9. Paats, Leiden; 10. Bastings, Maastricht 11.N. Dewitte, Brunssum.

Om half zes, in vinnige zon, startten de professionals. Wegens het iets gevorderde uur werd het aantal ronden van 50 tot 40 ingekort. Voor dit gedeelte der wedstrijden bestond bijzondere belangstelling, veel verschillende bekende renners, als de Belgische kampioen Gardier uit Verviers, Joep Franssen uit Übachtsberg en Essen, van Aken mededongen. Dertig beroepsrenners kwamen uit. Verschillende renners staakten den strijd, omdat ze het parcours te zwaar vonden. Aan het einde was Verhaegen 1 minuut en 15 sec. voor. Door een verkeerde aanwijzing verloor hij aan het slot nog een halve ronde. Niettemin bleef hij, ondubieus, overwinnaar. Onder hartelijk gejuich der aanwezigen passeerde hij de de witte streep.

Profs: 1. Verhaegen, Diest; 2. Van Wurwich, Maastricht; 3. Triebe, Aerschot; 4. Essen, Aken; 5. Verporten, Bourg-Leopold; 6. Quax, Meerssen; 7. Willems, Sittard; 8. Nuyts, Eysden, 9. Pex, Maastricht; 10. Walter, Oirsbeek; 11. Manery, Arnhem; 12. Joep Franssen, Übachsberg. Deze Limburgsche renner liep, door een val, in de laatste ronde nog een lichte verwonding op. Tenslotte reikte burgemeester Rhoen, van Vaals, in hotel Bellevue, met toepasselijke woorden de prijzen uit.

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1934.08.19)

DE MIDDAGWEDSTRIJD VAN DE PROFS

De entourage voor het wereldkampioenschap op den weg voor professionals vertoonde hetzelfde beeld als des morgens bij de amateurs.

Om 1 u werd het startsein gegeven voor 26 deelnemers.

De eerste ronde wordt geloopen in 13.42. Het veld is nog altijd bijeen maar Magne (Frankrijk en Danneels (Belgie) trekken er geweldig aan om de kleintjes er uit te schiften. Onze van Oers blijft echter direct achter de kopzwoegers en geeft geen kamp. De Italiaan Olmo komt met een minuut vertraging langs, wegens een lekken band en de Belg Bruneau boekt zelfs vier minuten pech. De uitlooppoging heeft voorloopig nog weinig succes en als de tweede ronde in 13.54,8 verreden is, zit het veld weer broederlijk bijeen. De heeren wachten het blijkbaar nog maar even af. De een voor den ander wil het uitloopsignaal niet blazen, kennelijk uit vrees daardoor kracht kwijt te raken die in reserve moet blijven voor het laatste gedeelte van dezen zoo belangrijken wedstrijd.

Weer zit in de negende ronde die 16.04 vordert, Valentijn met twee anderen op den kop. Maar nu schijnt het toch dat het ernst gaat worden, want plotseling zien vlak bij de bevoorradings-controle zes man kans er tusschen

uit te piepen die weldra 51 sec voorsprong weten te nemen. Het zijn Valentijn met van Oers de Franschman Lauviot de Duitscher Geyer de Italiaan Olmo en de Luxemburger Kraus. Deze ronde wordt gereden in 13.40, de elfde die daarop volgde in 13.39,4.  In deze elfde ronde neemt de voorsprong der vluchtenden niet toe. Wel zien drie rijders kans op de koploopers te komen, het zijn de Franschman Lapebie de Italiaan Guerra en de Belg Karel Kaers, maar in de dertiende ronde worden de uitloopers door nog elf man ingehaald

dit als gevolg van de voedselvoorziening die in deze ronde plaats vond.

De gemaakte tijden van deze en volgende ronden waren zeer slecht, namelijk

melijk dertiende 16.39,  veertiende ronde 15.22, vijftiende ronde 15.53,2  zestiende ronde 15.44.03.

De achttiende ronde waarvoor de heeren weer 16.57 noodig hadden levert eenige sensatie op. Lapebie moet namelijk wegens een bandfractuur opgeven en Olmo gaat zich met een ronde achterstand bij het hoofdpeleton voegen. Hij zou namelijk toch reeds uit course zijn, omdat hij door een buitenstaan- der met een fietspomp geholpen werd en hij heeft nu kennelijk op het veld gewacht om Guerra aan te trekken. De wedstrijdjury ziet het gevaar en laat weten dat indien hij dit spelletje gaat spelen hij en Guerra gedisqualificeerd

zullen worden. Toch heeft hij nog even Bergamassgie aangetrokken, maar tenslotte is hij voor de bedreiging bevreesd geworden en uit de course gegaan.

In de drie en twingste ronde die 14.02,4  vordert vlucht Magne opnieuw en ditmaal weet hij 300 M te nemen. Het liedje van de vorige ronde herhaalt

zich echter en als bij het langs komen voor de tribune de bel voor de laatste ronde luidt zit Magne weer moedeloos tusschen de wieltjes. Jammer voor

den kerel, hij heeft het zoo serieus geprobeerd en vooral zijn laatste uitloop- poging geschiedde in fraaien stijl.

Zoo gaan wij aan het slotaccoord beginnen. De Spanjaard Canardo die tot nog toe weinig opgevallen was, neemt voordat de anderen er op bedacht

zijn 150 M Valentijn en van der Ruyt springen er achteraan welk voorbeeld door het geheele veld kon worden gevolgd waaruit men ziet dat feitelijk geen enkele rijder leeggereden was. Alleen Trueba Canardo’s landgenoot moet hierbij opgeven. Van de telefoonposten komt successievelijk bericht dat er niet meer uitgeloopen wordt. Het wachten is dus op een massale eindspurt.

Een groote nervositeit maakt zich meester van de geheele tribune omdat het thans op geen stukken na te zeggen valt wie zich uit dezen slag het beste zal slaan. Wij strekken onze halzen; wij wilden wel om de bocht heen zien, en wat duurt zulk wachten dan lang .... eindelijk zien wij op 400 M van de meet een oranjetrui verschijnen ’t is van der Ruyt. Het gaat blijkbaar zeer hard en het veld stormt waaiervormig achter hem aan. Honderd meter lang blijft oranje de leiding houden, maar ineens maken zich twee donkere figuurtjes uit de overigen los en op 60 M wordt hij gepasseerd door den Belg Karel Kaers. den Italiaan Guerra, den Belg Danneels, en tenslotte nog door den Duitscher Huschke. Wat is het intens jammer dat onze van der Ruyt voor dezen eindspurt niet over een fikschen sprint beschikt gelijk ’t vooral ’t geval is met den vermaarden omniumrijder Karel Kaers, die aan zijn algemeenere rennersontwikkeling zijn volkomen verdiende overwinning dankt. Toch heeft van der Ruyt een prachtige course geloopen en mogen wij gezien ook het feit dat ook van Oers en Valentijn zich onder de elf eersten bevonden zeer tevreden zijn met dit resultaat De uitslag is dan als volgt:

Beroepsrenners: 1 Kaers (Belgie) in 5 u 56 min 15 sec totaal gem 37.944 KM 2. Guerra (Italie) op een lengte; 3. Datineels (Belgie) op 1 lengte; 4. Huschke (Duitschland) drie lengten; 5. van der Ruyt (Nederland) 3 lengte; 6. Egli (Zwitserland); 7. Kraus (Luxemburg); 8. van Oers (Nederland); 9. Gilgen (Zwitserland);  10. Canardo (Spanje); 11. Valentijn (Nederland); 12. Geyer (Duitschland); 13. Stömpel (Duitschland);

 

WERELDKAMPIOENSCHAP.(1934.08.19)

DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VAN LEIPZIG

PELLENAARS WERELDKAM PIOEN DER AMATEURS

HET VERLOOP DER WEGWEDSTRIJDEN

Leipzig 18 Aug 1934

Het is half negen in den ochtend. We zitten op de groote tribune waarop plaats is voor vele duizenden vlak voor de startlijn. Het is prachtig weer, de zon straalt heerlijk en er speelt een klein windje over het circuit. De start is in de Tauchnitzstrasse, een prachtige breede allee met platanen; deze asphaltweg is tevens, omdat hij zoo breed is ideaal voor start en finish, want er kan zonder gevaar voor lijf en goederen stevig op gesprint worden. Niet

meer en niet minder dan vier duizend S.A mannen houden het traject van 9 K vrij van ongewenschte bewonderaars.

Om 8 uur staan de renners opgesteld in de volgorde zooals ze in het pro- gramma voorkomen en wel Nederland voorop daarna Zwitserland, Dene- marken, Hongarije, Frankrijk, Tsecho-Slowakije, Luxemburg, Ierland, Engeland, Belgie, Polen, Duitschland en Italie. De oranjetruien staan dus in het eerste gelid en Pellenaars die straks de wereldkampioenschapstrui om de schouders zal krijgen draagt toevallig het startnummer 1. Vrijmoedig zoeken zij met hun oogen de tribunes langs om hun Hollandsche supporters te ontdekken en Snoeyers groet hartelijk den Burgermeester van Hoogerheide,

die sinds gisteren de Hollandsche kolonie is komen versterken. Het was geen enkelen journalist geoorloofd den strijd in een auto te volgen, daardoor hadden we weliswaar een ietwat beperkter overzicht, maar voor de zuiverheid van de course is dit systeem zeer aanbevelenswaardig.

Het gevecht wordt direct buitengewoon forsch ingezet en de eerste ronde wordt gereden in 13.39.8, dit is met ongeveer 41 KM. De eerste die langs de tribune passeert in ongelooflijk hard tempo is onze Snoeyers, rnaar het geheele veld zit daar pal achter. De Duitscher Scheller heeft in deze eerste ronde alreeds een lekken band gehad, maar zag toch kans zijn vier minuten achterstand tot 2 te verkleinen. De Pool Poponszyck geeft alreeds op die heeft in Polen vermoedelijk niet kunnen droomen dat het daar in Leipzig zóó hard

zou gaan. Trouwens niemand heeft dit durven veronderstellen.

De tweede ronde werd geloopen in 14.00.08, dit is met 40 KM. Kruisman heeft na 19 minuten kettingpech gehad waardoor zijn wiel scheef werd

Getrokken. Hij heeft even moeten afstappen en liep daardoor achterstand op Als het veld langs komt rijden Snoeyers en Pellenaars uitstekend tusschen de wielen. Kruisman komt met den Duitscher Scheller langs met een achter- stand van 1.50.

Tijdens de derde ronde die geloopen werd in 13.34,4 dus met ruim 41 KM. deelt de telefoonpost 4 mede dat drie man thans aan den kop loopen, bij het passeeren van de tribune blijken het te zijn de Franschman Neforge de Engelschman Holland en onze Pellenaars, die inderdaad 200 M op het veld hebben.

En dan na de 5e ronde komt het moment waarop de aap in ’t water springt, zooals men dat in Oostenrijk zoo schilderachtig zegt. Want er wordt gemeld dat eenige rijders van verschillende nationaliteiten de leiding hebben genomen. Dit bericht bracht mij in hevige spanning, want ik begreep dat thans de groote schifting ging geschieden. Bij het langskomen voor de tribune bleek het bericht juist geweest te zijn. De leiding was in handen van den Engelschman Holland, den Belg Andre, den Franschman Neforge en . . gelukkig Pellenaars. Ze hadden reeds 200 M op het peleton.

Vier naties aan de spits de slag was dus begonnen.

Het liet zich namelijk verstaan dat de landgenooten van de uitgeloopen rijders geen pogingen in ’t werk zouden stellen om de vluchtelingen bij te trekken.

En de rijders der overige natien waren daartoe blijkbaar niet bij machte, zelfs de Italianen niet. Het veld bleef overigens dan ook berustend bijeen de achterstand van Kruisman en den Duitsche werd zes minuten.

De spanning in het kamp der Hollanders groeit bij de minuut. De vraag wordt nu hoe zal Pellenaars zich blijven gedragen. We hebben niet veel goeds gehoord van zijn eindspurt en er kan in de ronden die nog te rijden zijn nog zooveel gebeuren. Een verraderlijk spijkertje kan aan alle illusies een eind maken.

Dan gaat de 11e of voorlaatste ronde in met een voorsprong van twee minuten. Bekend wordt thans gemaakt dat de 100 KM in 2 u 21.56 geloopen zijn, dit is een algemeen gemiddelde van 41 KM.

Daar luidt de bel voor de laatste ronde en nog blijven de diverse telefoon- posten melden dat de uitloopers terrein winnen en wel tot 2 min 58 sec. De Italiaan Favalli die bijna een ronde achterstand had haalt dan het trucje uit zich bij de uitloopers aan te sluiten met het oogmerk zijn landgenooten bij te trekken, maar de jury is actief en oplettend en weet dit minder fraaie spel te beletten.

Hoe groot was bij allen en zeker bij de groep Nederlanders de spanning voor de laatste 400 M. Hoe zal de eindstrijd zijn van deze fanatiek gereden course. Maar een golf van teleurstelling gaat door ons heen als wij door de bocht op ongeveer 600 M als eerste een witte trui als vierde de oranjetrui zien naderen.

Wat zal Pellenaars doen. Blijft hij in deze vierde positie zitten, dan is dat een zeker teeken dat hij zich leeg-gereden heeft en dat hij geen kans zal zien aan de eindsprint deel te nemen. Maar geen nood, plotseling zien we hem met volle kracht over den Belg Andre heen komen en op den Franschrnan Neforge aanstormen. Een groote ontroering greep mij aan toen ik dit staaltje van jeugdige bruischende kracht zag gepresteerd na zulk een harden rit die eenig is in de geschiedenis der wereldkampioenschappen op den weg. Op dat moment zei ik tegen Karel van Wijnendale, Pellenaars gaat winnen, hij gaat zeker winnen, want hij steekt nog vol strijdvermogen. Ik had het nog niet gezegd of hij nam een formidabelen aanloop en stortte zich over den Engelschman Holland heen. Zoo leidde hij met een fietslengte, maar een paar meter voor den eindstreep stak hij juichend zijn arm op. Neforge

die in de sprint juist Holland gelapt had, zag daardoor nog kans het tot aan zijn voorwiel te brengen, maar geen milimeter verder. Pellenaars was op grandiose wijze wereldkampioen der amateurs op den weg geworden. De laatste ronde was afgelegd in 14.23, het algemeen gemiddelde stond op 41 KM. De vreugde in het Nederlandsche kamp was onbeschrijfelijk en ook de toeschouwers hebben zich spontaan bij deze eerlijk verdiende zege aangesloten. Hier volgt thans de eindstand:

Amateurs: 1. Pellenaars (Nederland) 2 u 43 m 6 s;  2 Neforge (Frankrijk) op een wiellengte; 3. Andre (Belgie) twee lengten; 4. Holland (Engeland) drie lengten; 5. Grundahl-Hansen (Denemarken); 6. Goujon (Frankrijk); 7. Stallard (Engeland); 8. Soerensen ( Denemarken); 9. Haupt (Tsjecho-Slowakije); allen op 2m 46 s; Snoeyers (Nederland) werd veertiende. Het was

een mooi nationaal staaltje van Snoeyers dat hij niet direct na de uitloopping van zyn landgenoot Pellenaars gepoogd heeft het veld bijeen te trekken.

Direct na aankomst werd Pellenaars door de Hollanders die van de tribune zich over den weg verspreidden op de schouders genomen en op dat moment toonde de nieuwe wereldkampioen dat hij niet alleen een renner van klasse is, maar ook een nobele kerel. Want hij riep in spontane vervoering uit wijzende op de Nederlandsche officials:”wat ben ik blij dat jelui zoo goed voor mij hebt gezorgd, want zonder jelui goede hulp was ik nooit kampioen.” Geworden Daarna hadden de gebruikelijke huldigingen plaats.

 

WOUW.(1934.09.11)

De Belgen roeren zich.

Valentijn en Heeren en v.d Ruit vallen uit.

Dinsdag werd te Wouw bij Roosendaal een kermiscourse gereden. Er startten 74 nieuwelingen voor een wedstrijd over 75 km. De uitslag was: 1. De Meijer, Ossendrecht, in 1 uur 50 min. 48 sec.; 2. Haagberg, Breda; 3. J. Braspenninox, Princenhage. Des middags vond de groote wedstrijd plaats voor profs, en onafh. over 134 km. met 60 deelnemers. Onder de Belgen bevond zich o.m. de stayer George Ronsse, die den course niet uitreed. Ook M. Valentijn, v. d. Ruit en C. Heeren gaven op. De uitslag werd: 1. Duerloo, Belg, in 3 uur 20 min. 34 seo.; 2. Meuleman, Gent; 3. J. Meeuwïs, Calmpthout; 5. P. Verschuren, Itegbem; 6. W. Vissers, Antwerpen; 7. 11. Hendrieks, Kalmpthout; 8. P. Verrijeken, Niel; 9. Michielsen, Antwerpen; 10. A. Willems, Hamme; 11. A. Reijns, Burght; 12. L. Bollance; 13. A. Gifzen, Putte; 14. Middelkamp, Kieldrecht: (deze rijders allen Belgen); 15. T. van der Horst Klundert; 16. Colette, Wildrijk, Belg; 17. O. Valentijn, St. Willebrord; 18. M. van Veldhoven, Coor; 19., A. Korthout, België; 20. M. van Schil, België.