JAARGANG 1933

ALPHEN.(1933.07.29)

Maandag werd alhier een wegwedstrijd verreden uitsluitend voor nieuwelingen, waarbij als toeschouwers Pijnenburg, Braspenning en Slaats en zeer veel ander publiek aanwezig was.

Te ongeveer half drie lostte Pijnenburg 't startschot, nadat een hartelijk woord gesproken was door den voorzitter den heer Harmsen waarin hij allen, maar bijzonder bovengenoemde renners welkom heette. Er namen 49 rennners deel. De afstand bedroeg pl.m. 80 K.M. in zeven ronden.

De uitslag van dezen goed verloopen wedstrijd luidt: Eerste ronde P. Toonen Alphen; tweede ronde F. Dekkers Zevenb. Hoek; derde ronde A. Slaats Waalwijk; 4de, sde en 6de ronde J. Heeren Seppe.

Totaal uitslag: 1. J. Heeren Seppe een nieuwe fiets en beker; 2 A. Slaats Waalwijk frame; 3 C. Tillieu Tilburg een stel wielen; 4 Hufmeijer Tilburg; 5 E Jansens Bosschenhoofd; 6 G Haagbeij Breda; 7 J van Donk Den Dungen; 8 M van Leest Zevenb.hoek ; 9 J van Zunbeek Den Dungen, 10 D. Pol Waalwijk, 11 C. van Leest Zevenb.hoek. Deze renner had het ongeluk 'n 100 Meter voor de eindstreep zijn fiets te breken en kwam hierdoor op de elfde plaats. Er werd een collecte gehouden die f 13,75 opbracht; 12. M Buuron Steenbergen; 13 A Gommers Dongen; 14 J Coolen Turnhout, 15 L. Vermaken Turnhout, 16 L. Terfoorg 's-Bosch, 17 L. v. d. Brekel Tilburg, 18 Adr. Wagemakers, 19 G. van Boxtel Kaatsheuvel, 20 A. Huibrechts Goirle.

 

BERGEN OP ZOOM.(1933.07.30)

Onder begunstigingen van prachtig zomer weer had gisteren, de interna- tionale wielerwedstrijd (ronde van Bergen op Zoom) plaats, georganiseerd door de vereenigmg voor Vreemdelingenverkeer en de Wielerbaan “De Raayberg". Even over halftwaalf werd het startschot door den burgemeester van Bergen op Zoom gelost, waarna de wedstrijd voor  amateurs en nieuwe- lingen een aanvang nam, over een afstand van 55 km en 5 ronden.

De uitslag hiervan luidt:

Amateurs: 1. Th. Middelkamp te Kieldrecht; 2. H. Jansen. Breda; 3. A. B. de Clerk. Aardenburg; 4. L. Cools. Wildert; 5. M. Buuron Bergen op Zoom; 6. C de Bruijn. Dlnteloord; 7. C. Gelten. Steenbergen, 8. P. J. Snoevers, Hoogerheide: 9. Pootjes Den Haag; 10. A. v. d. Broek. St Willebrord, 11. P. v. d. List Roosendaal; 12. P. Kreeft Halsteren: 13. M. Jasson. Dussen (N.-B.); 14. M. v. Eekeren. Klundert; 13. C. Nuyten Bergen op Zoom; 16. W. Brouwers. Lepelstraat: 17. Jac de Meijer, Ossendrecht. 18. C Vivoen. Wassenaar; 19. A. Heeren, Bosschenhoofd; 20. H. Jansen, Breda.

Wegwedstrijd voor professionals en onafhankelijken over een afstand van 110 km in10 ronden. Aantal deelnemers 60. Om 3 uur verschenen allen aan de start. In de tweede ronde welke werd afgelegd in 17 min. 4 sec behaalde van Velthoven te Eekeren een premie van .5.—. In de 4e ronde werd door M. Valentijn in den tijd van 16 min. 5 1/5 sec de premie van fl 10 gewonnen.

In de 6e ronde behaalde G. Deurlo te Calmthout de premie van fl.10 gewonnen in 17 min. 1/5 sec.  terwijl de achtste ronde de sprint ad flO door G. Meuwis te Hoboken werd behaald.

Alle ronden werden afgelegd tusschen de 17 en 18 minuten. In de laatste ronde bleven vele renners achter. De uitslag was:

Profs en Onafhankelijken: 1. O. Meuwis, Hoboken; 2. G. v. Veldhoven, Eekeren; 3. A. Reyns, Burght; 4. G. Deurloo Calmphout; 5. A. Döclus. Calmphout; 6. A. v. Tricht Eerschot; 7. N.N.; 8. G v d. Ruit, Cap. a. d. IJssel; 9. W. Paaymans Tilburg; 10. Leemans. Eeekeren; 11. P. de Bruijn. Antwer- pen; 12. P. Vissers, Antwerpen; 13. C. Valentijn. St Willebrord; 14. M. Valentijn. St. Willibrord; 15. C Heeren. Bosschenhoofd: 16. Smout Beieréndrecht; 17. P. v. Sundert Etten; 18. G. Deurloo, Calmpthout

 

DE ACHT VAN BLADEL.(1933.05.22)

DE ACHT VAN BLADEL OF DE FRANS VAN ROOY'S HERDENKINGSRIT.

Zoo is dan, dwars tegen de verdrukking in, verdrukking van officieele zijde, tenslotte deze wegwedstrijd verreden, onder een stralenden lentehemel, door het heerlijke plokske der Kempen, de Acht Zaligheden. De uitslagen zijn,

Profs en onafhankelijken: 1. G. v. Trigt, Aerschot; 2. J. Leysen (Belgie), 3 v. Puyvelde uit De Clinge, 4 Victor Cools uit Rethy, 5 Lijdekkers Roosendaal, 6 O. Heeren, Seppe; 7 v. Veldhoven, Westwezel; 8 Peeters, Turnhout; 9 C. Wijnberg, Amsterdam; 10. J. Louwen, Halfweg; 11 De Reus, Halfweg; 12 Fr. Dunder, Amsterdam; 13. M. Pijn, Amsterdam; 14 Peeters, Eindhoven; 15 A. Dietvorst, Amsterdam.

Amateurs: 1 A. Vennaat, Adam; 2 Stroop Adam; 3 J. Hartens, Tilburg; 4 Meyering, Assen, 5 Roelen, Adam; 6 de Pater, Adam.; 7 J. Claeren, Adam; 8 Hellemans, R'dam; 9 Hiddens, Adam; 10 Reijnen, Tilburg; 11 Ceelen, Oss; 12 v. Lil, Adam; 13 L. Kooimans, den Haag.

Nieuwelingen: 1 Heeren, Seppe; 2 C. Janse, Raamsdonksveer; 3 (niet vastgesteld); 4 Litsenburg, Eindhoven; 5 Sanders, Helmond; 6 v. d. Gevel, Eindhoven; 7 Spruit, Belgie; 8 v. Esschert, Apeldoorn; 9 H. Schieveen, Apeldoorn.

 

CHAAM.ACHT VAN.(1933.05.30)

M.v. Oers wint in 3 u. 5 m. 29 sec.

De „Ronde van Chaam". in den regel genoemd de „Acht van chaam". is een der populairste wielerwegwedstrijden in Brabant. Dinsdagmiddag is de groote strijd op het acht-vormige traject wederom gestreden. De wedstrijd was internationaal en stond ook ongetwijfeld op internationaal peil. Brabant zelf kwam met de bekendste renners aan den start. Het parcours was ongeveer 11 km en moest tien keer worden afgelegd De winnaar M. v. Oers noteerde den fraaien tijd van 1 uur 5 min. 29 se. Hij verdiende de zege ondubbelzinnig, daar hij steeds in het leidende peloton van zes man mede-reed en een groot gedeelte van den strijd den kop had. De gedetailleerde uitslagen ziin:

Profs: 1. M. v. Oers Langeweg; 2 Hazeldonk (België): 3. Dictus (België); 4. P. v. d. Horst Klundert (tevens eerste der onafhankelijken); 5. J. Leysen (België) • 6. F. Slaats. Waalwijk; 7. Leemans (België)- 8. C Heeren, st. Willebrord; 9. R. Aerts (België); 10. C. v. Gaal Zundert; 11 J. Goderie, Zundert; 12. M. Leidekkers. Steenbergen.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1933.09.18)

HET CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Overwinning van Sparta.

Zondag heeft dan het clubkampioensobap, waaromtrent wij reeds een en ander hebben bericht in ons blad van Zondagochtend, plaats gehad. De omstandigheden waren in één woord ideaal, Het was zonnig, zoel en nagenoeg windstil weer en na den regen van enkele dagen geleden waren de wegen in besten staat. Velen hadden van den stralenden dag gebruik gemaakt om van den strijd getuige te zijn en voor het restaurant De Waterberg, waar om 10 uur 30 min. het eerste sein tot vertrek werd gegeven, was een groote menigte belangstellenden aanwezig. Eenige ploegen hadden wijziging ondergaan; zoo ontbrak bij Het Zuiden de bekende Jan van Hout die Vrijdagavond was gevallen. Het Amsterdamsche Ulysses had den bekenden stayer A. de Graaf in de gelederen, doch had voor J. Roele, Steenhuis en Adema plaatsvervangers in Overdijk, De Jong en Stekelenburg. Brilman ontbrak bij Olympia (Amsterdam) en werd vervangen door Ligthart .

De loting wees de titelhoudster De Bataaf, uit Halfweg, als eerst vertrekkende club aan en achtereenvolgens vertrokken om de drie minuten R. G. Rotterdam, E. N. R. K. W. V Amsterdam: Excelsior (Amsterdam), W. N. V. Olympia, Tilburgsche Wielerclub, A. R. en T. O. Adelaar, A. R. C. Ulysses, Le Champion (Amsterdam), De Germaan (Amsterdam). D. T. S. (Zaandam), Voorwaarts (Amsterdam), De Kampioen (Halfweg), Voorwaarts (Den Haag), Het Zuiden (Eindhoven), Sparta (Den Haag), Vitesse (Tilburg), Olympia (Amster«lam) én als laatste Germania (Amsterdam). De laatste club vertrok dus 54 minuten na de eerste. Men voelt dat onder deze omstandigheden, waar de deelnemers zoo uiteen over het 58 km lange traject verspreid liggen, van het volgen van den wedstrijd geen sprake kan zijn. Men kan zich naar een zeker punt begeven om de renners te zien passeeren, om dan bij tijdsvergelijking hun positie te bepalen, doch meer valt er al niet te doen.

Wij begaven ons daartoe gedurende de eerste ronde (het traject van 58 km moest driemaal worden gereden) naar Beekbergen, plm. 19 km van den start gelegen, waar de Bataaf na een rijtijd van 27 minuten passeerde, wel een bewijs dat het hard was gegaan. Veertien clubs passeerden, die er allen (van 12 sec tot 1 min. 35 sec.) langer over deden, doch toen passeerde het Haagsche Sparta, dat er 30 sec. korter over had gedaan. Hier te Beekbergen lagen na Sparta en De Bataaf het gunstigst in dé cours- dé Tilburgsche Wielerclub (42 sec), Olympia (Amsterdam) (50 sec). Excelsior (55 sec), en Het Zuiden (70 sec).

Toen allen gepasseerd waren, keerden wij terug naar de controle aan De Waterberg, waar wij juist arriveerden toen de Bataaf daar door de controle ging zonder af te stappen en zich te laten stempelen, zooals bij reglement was voorgeschreven.

Er was over deze overtreding nog al een en ander te doen, doch de jury loste de moeilijkheid op door de Bataaf in de tweede ronde in de buurt van Otterlo op te vangen en haar daar te doen afstappen, waardoor de Bataaf dus toch hetzelfde tijdverlies als de overige clubs ondervond. Verschillende, clubs hadden tijdens deze eerste ronde reeds een renner „verloren", maar het ergst was ér Vitesse uit Tilburg aan toe. Deze club had 3 renners verloren en had alleen nog L. J. Slaats, W. Paymans en Martens in de course.

Na de eerste ronde was de stand: 1. Sparta, 1 uur 29 min. 41 sec; .2. Excelsior 1.31.56; 3. De Bataaf 1.32.09; 4. Tilb. W.V. 1.32.39; 5. Vitesse 1.33.4; 6. Het Zuiden 1.33.42; 7. Olympia 1.33.51; 8. De Germaan 1.54.13; 9. Ulysses 1.34.39; 10. De Adelaar 1.35.35; 11. D.T.S. 1.35.41; 12. Le Champion 1.36.2; 13. Olympia 1.36.39; 14. De Kampioen 1.36.46; 15. Voorwaarts (Amersfoort) 1.37.12; 16. Rotterdam 1.37.37; 17. Germania 137.45; 18. Voorwaarts (Den Haag) 1.38.27; 19. Amsterdam 1.40.29.

Even na de 1ste ronde kwam de renner Viergever uit Rotterdam te vallen en brak zijn sleutelbeen. Ook Spruyt Blokker viel en liep eenige schaafwonden op.

Na de tweede ronde was de stand: 1. Sparta 3 uur 4 min. 29 sec; 2. De Bataaf 3.10.7; 3. Excelsior 3.10.30; 4. De Germaan 3.13.11; 5. Tilburg 3.13.35; 6. Ulysses 3.14.30; 7. Het Zuiden 3.15.17; 8. Olympia 3.16.26; 9. De Adelaar 3.17.55; 10. D.T.S. 3.25.24; 11. Olympia 3.26.26; 12. Voorwaarts (A.) 3.27.31; 13. Rotterdam 3.27.56; 14. Voorwaarts (H.) 3.34.35; 15. Amsterdam 3.39.9. Opgegeven Le Champion. De Kampioen, Vitesse en Germania.

Zooals reeds aan het eind van de 2e ronde was te verwachten, werd het een sprekende overwinning voor het Haagsche Sparta.

De totaal-uitslag werd: 1. (kampioen) Sparta, {Den Haag), in 4 uur 43 min. 25 sec, een bijzonder mooien tijd. Sparta was vertegenwoordigd door de renners v. d. Valk, J. Pootjes, M. Leydekkers. H. v. d. Meer, C. Bronger en C. Ammerlaan; 2e werd de Bataaf (Halfweg) in 4 uur 56 min. 47 sec; 3e De Germaan (Adam) in 4 uur 58 mm. 6 sec; 4e Tilburgsche W.V. in 5 uur 1 mm. 1 sec: 5e. Het Zuiden (Eindhoven) in 5 uur 3 mm. 25 sec; 6e Olympia (Adam) in 5 uur 3 mm. 46 sec; 7e Ulysses (Adam) in 5 uur 5 mm. 44 sec; 8e De Adelaar (Apeldoorn) in 5 uur 9 mm. 49 sec; 9e D.T.S. (Zaandam) in 5 uur 22 mm. 7 sec; 10e Rotterdam in 5 uur 22 mm. 27 sec; 11e Olympia (Wageningen) in 5 uur 37 mm. 51 sec; 12e Amsterdam in 5 uur 39 mm. 51 sec

Opgegeven Voorwaart, (Den Haag) en Excelsior (Adam).

 

HALFWEG.(1933.08.09)

Kermiskoers De Bataaf

DE WOLFF ZEGEVIERT WEER

Schipper wint met groot verschil bij de nieuwelingen

Halfweg, — Woensdag. Wie kermis zegt in Vlaanderen, spreekt ook van straatkoersen, dit gaat altijd samen. Wat in België mogelijk is, moet ook hier in Halfweg kunnen, dacht de kampioensclub, van Nederland „De Bataaf". En zoo schreef zij Dinsdag voor de Hollandsche renners een z.g. „kermis-koers" uit, De belangstelling was evenals Maandag j.l. bij Olympia's rit. Weer vrij  groot. Vooral bij de finish, was het een drukte van je welste. Telkenmale moesten de renners door een dubbele haag van toeschouwers, die geestdriftig stonden te juichen en te applaudisseeren. De route liep van den Zwanenburgerdijk, waar het vertrek en het eindpunt was, via den IJ weg, Spaarnwouderweg en De Lie terug; een afstand van 11 K.M. Dit traject moest door de nieuwelingen zes, door de amateurs-onafhankelijken tienmaal worden afgelegd. Voor de kijklustigen is zulk een wedstrijd een kolfje naar de hand. Want men ziet den bonten stoet in hun veelkleurige truitjes nu om het kwartier, voorbij stuiven en vanzelfsprekend is, een goed overzicht ook beter mogelijk. Bovendien was bijna in iedere ronde een premie beschikbaar gesteld, waar de renners steeds in alle heftigheid om kampten. De 42 nieuwelingen gingen het eerst van start.

De èerste kilometers gingen al enorm snel en vooral Boterman en Schipper toonden hun strijdlust door met 60 meter voorsprong de tweede ronde in te gaan. Maar de nog vrij groote groep achtervolgde met alle geweld en toen er om de premie van de tweede ronde gespurt moest worden, waren de twee „wegloopers" weer achterhaald. Van Hal zegevierde hier in de sprint. In de derde ronde had Jesse de leiding, terwijl hij met Schipper de vijfde ronde , met 100 voorsprong inging. Plotseling begon Schipper, een jonge veelbelovende kracht, die ook Olympia's Lustrumrit in zijn klasse won, te sprinten en wist onder luid gejuich met 600 meter voorsprong als eerste de finish te bereiken.

De amateurs vertrekken

Hierna vertrokken de 48 amateurs en onafhankelijken in een tempo, dat spoedig tot 45 km werd opgevoerd. De Haan uit Sneek was de eerste pechvogel. Op den mooien geasphalteerden Spaarnwouderweg kreeg hij bandenpech, terwijl Van Lil wat later op den Zwanenburgerdijk het contact met de hoofdgroep verloor. Met al dat jagen gelukte het zes renners eenige honderden meters voorsprong te nemen. Wij merkten hierbij op den Amsterdammer De Wolff, den triumphator van Maandag j.l., ingezelschap van Snijders, Visser, Louwen, Dieterman van Korlaar. Laatstgenoemde brak zijn zadel en moest noodgedwongen opgeven.

De eerste 11 K.M. werden afgelegd in 17 min, 12 sec. De vijf uitloopers behielden voorloopig hun voorsprong met 30 seconden op een groep van ien man, terwijl de overigen nog meer achter waren. De Wolff won hier de premie na fellen strijd op den Zaanlander Dieterman. In alle hevigheid ontbrandde nu de strijd vooral Spaargaren, Balk en Blind waren zeer actief. Onder dezen druk werden de vier leiders, waarvan Snijders had gelost, ingeloopen. Spaargaren en Vermeulen gingen er nu van tusschen, doch kwamen later met een voosprong van drie minuten, te vallen. Blind en Bosman maakten eveneens met de straatstenen kennis. De jachten bleven aanhouden. talrijke publiek geraakte in opwinding en moedigde de renners steeds meer aan.

Daar kwamen de leiders reeds aan. Hard ging het op de eindstreep aan. De Wolff, die weer uitstekend in vorm was, won met een volle lengte.De uitslagen luiden als volgt:

Amateurs en Onafhankelijken: 1. J. de Wolff (A'dam), 3.12.21; 2. I. Fruytema (Haarlem); 3.  A. den Otter (R'dam); 4. D. Ramp (Leiden); 5. Ruyneveldt (Haarlem); 6. C. Louwen (Amstelveen); 7. P. Bakker (A'dam); 8. J. Visser (A'dam);  9. A. Cleeren (IJmuiden): 10. J. Steenhuls (A'dam);

Nieuwelingen: 1. P. Schipper (A'dam); 2. A. van Tiggelen (Breda); 3. J.  Ofman (Zaandam); 4. G. Markus (Halfweg): 5. J. Jessen (A'dam).

 

HOOGERHEIDE.(1933.09.19)

DE „ACHT VAN HOOGERHEIDE"

Cesar Bogaert wint.

Groote overmacht der Belgen.

HOOGERHEIDE 19 Sept. Onder Bergen op Zoom vlak bij de Belgische grens liggen, bijna vergeten, de rustige dorpen Ossendrecht, Woensdrecht en Hoogerheide. Wel is het daar nog Brabant maar het dialect,- dat daar gesproken wordt, is al haast even typisch als het malsche Vlaamsch, dat op

weinige kilometers afstand de landstaal is. Er zijn wat kleine huiskens en meer café's dan verwacht in die dorpen, aan elkaar verbonden door smalle bochtige wegen, met „kasseien" als kinderhoofdjes, die het gaan of het rijden tot een kwelling zouden maken, als de bloeiende paarse heibrokken en de

dennenbosschen op de zacht glooiende heuvels van embryonaal formaat er niet waren om dit uiterste stukje van West-Noordbrabant tot een uitverkoren plek te maken en het andere te doen vergeten.

Doch voor het schoons der streek kon ik slechts dezen middag bij het volgen van de „Acht van Hoogerheide", een wegwedstrijd waaraan verschillende uitstekende Belgische wegcoureurs en het puikje onzer Nederlandsche weg- renners deelnamen, oog hebben. De renners zelf hadden genoeg aan de vermalende keitjes op de kronkelige wegen tusschen Hoogerheide, Ossen- drecht en Woensdrecht, heuvel op, heuvel af. Het was te zien, dat de Nederlandsche coureurs daaraan zelfs meer dan genoeg hadden.

Het was dan ook geen toeval, dat aan het einde slechts 3 van de 10 eerste plaatsen door landgenooten bezet konden worden.

De karwei was den Brabantschen renners te zwaar en te ongewoon. De Brabantsche renners hebben eigenlijk in eigen provincie voor hun weg-training te mooie breede wegen, die als een piste zoo glad zijn.

Alleen de heel-dapperen onder hen kiezen zoo nu en dan voor hun training de hobbelige secundaire èn tertiaire wegen. Dit is jammer. En glad verkeerd, indien zij ooit in aanmerking willen komen om als wegrenner successen te oogsten in het land, waar de Brabantsche wegrenners op slot van rekening toch naar toe moeten trekken om ruim hun brood te verdienen, naar het

naburige België n.l., waar de wegracesport immers in hoog aanzien is, maar waar de wedstrijden meestal geloopen worden juist op de ongemakkelijkste wegen.

Pech en pech.

Bij de Acht van Hoogerheide'' waren nu onder de 10 eerst-aankomenden. Zeven Belgen, terwijl er slechts 15 Belgen tegen 22 Nederlanders aan start waren gegaan.

Nederlandsche kopstukken als Braspenninx en van Oers lieten het, toen zij bandenpech kregen (resp. in de 3e en 4e ronde — er moesten 6 ronden van ca. 29 K.M. gereden worden — er maar gelijk bij zitten. Valentijn had in de laatste ronde, nadat hij van rijwiel, had moeten verwisselen, den steun

van v. Oers die stiekum weer in de course gekropen was om zijn streek- genoot een paar kilometers te trekken, noodig om de 12e plaats te bereiken. P. v. d. Horst voorts eindigde op de laatste plaats; bij hem golden als excuses een lek bandje in de  5e ronde en een val kort voor de finish.

Toch een Hollander.

Te meer was het daarom verheugend, dat het toch nog een Nederlander was, Gesar Bogaert namelijk, die deze course winnen kon. Hij gaf daarvoor blijk niets vergeten te zijn van wat hij geleerd heeft in de jaren, toen hij in België zoovele straatkoersen reed. Hjj was steeds bij de eersten en zeker een der vechtlustigste. Bogaert's roode trui was vanaf het begin der 4e ronde te vinden bij de groep van 4 renners, die zich toen van het peloton los getrapt

had. Hij bleef bij de kopgroep, hoe ook de Belgen, in wier gezelschap Bogaert reed, trachtten hem van zich af te schudden.

Wel nam de Belg Verdijck na 100 K.M. een voorsprong van ca. 610 M., wel kwamen de Belgische kampioen Duerloo en de Brabander Ph. Reijnders daarna zich na een prachtige jacht voegen bij de kopgroep, doch de Zeeuw demarreerde slag op slag en zoo fel, dat hij met de Belgen en Reijnders

aan zijn wiel ten slotte op 1 K.M. voor de finish den vluchteling Verdijck in-

liep. Bogaerts eindspurt was zeer fraai. Philip Reijnders die als ee en v. d. Ruit,, die als 3e Hollander op de 10e plaats eindigden, reden beiden een energieke course. De organisatie was perfect.

Amateurs en Nieuwelingen Afstand 60 K.M. Circa 60 deelnemers: 1. Ceelen, Oss. Tijd 1 u. 36 min. 22.8 sec. 2. Gijsen (Belg'); 3. H. Jansen, Breda; 4. Th. Middelkamp, (Belg); 5. A.. de Klerk, Aardenburg, 6. P. Kuijstermans, Bosschenhoofd; 7. A. V. d. Wijngaard (Belg); 8. H. Braspenninx, Princen- hage; 9. J. v. d. Weijngaard, Bergen op Zoom; 10. Weede, Rotterdam; 11. Bastiaansen, 12. Adr. v. den Wijngaard.

Beroepsrijders Afstand 120 K.M. Aantal deeln. 38.:  1. Gesar Bogaert, St. Jansteen, tijd 3 u,3 min. 20 1/5 sec.; 2. M. van Veldhoven, Wuustwezel, op 30 M., 3. Victor Cools, Reting; 4. Duerloo, Calmthout, 5. Th. Reijnders,

Udenhout; 6. A. Reus, Borgerhout, 7. Hillen, Antwerpen: 8 Verschuuren, Itigem, 9 Goris, Putte, 10 v. d. Ruit, Kapelle a. d. IJsel, 11 Krueger. Berlijn, 12. Goderio, Zundert; 13 Valentijn. St. Willibrord: 14. Verdijck, Schooten, 15 v. Hundert, Etten; 16 Polak, Willemstad; 17. Raaijmakers, Rotterdam; 18 de Bruijn, Antwerpen, 19 P. v. d. Horst, Klundert.

 

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1933.06.19)

Van Oers winnaar der profs; v. d. Ruit bij de onafhankelijken

Gisteren werden op het bekende Veluwetraject met start en finish te Arnhem de wielerwegwedstrijden gehouden om het Nederlandsch kampioenschap voor de verschillende categorieën de professionals, de onafhankélijken, de amateurs, de veteranen en de nieuwelingen.

Het traject was uitgelegd van Arnhem over Beekbergen, Uchelen, Hoenderlo, Otterloo, Oud-Reemst naar Arnhem, een afstand van 88 km. In totaal namen 139 renners aan de wegwedstrijden, welke gehouden werden onder leiding van de Nederlandsehe Wielren Unie, deel, te weten 41 nieuwelingen, 6 professionals, 47 amateurs, 25 onafhankélijken en 20 veteranen. De weersomstandigheden waren niet bepaald gunstig te noemen en op verschillende wegdeelen in het traject stonden groote plassen door den voortdurenden regen. Spoedig zagen de renners er dan ook vrijwel onherkenbaar uit en onder de modder kwamen ze te Arnhem terug. De nieuwelingen startten om tien uur des morgens voor het 88 km lange traject, waarbij alle renners tegelijk vertrokken. Na hen vertrokken met 4 minuten tusschenruimte de zes professionals, nl. M. Valentijn, M. van Oers, Cober, Bogaert, G. Peters en J. v. d. Moot.

Na de profs startten de amateurs; bij hen werd 1 minuut tusschenruimte toegepast, evenals bij de onafhankélijken, terwijl ten slotte de veteranen vertrokken. Deze zouden het traject weer éénmaal behoeven af te leggen.

De einduitslag was voor de profs: 1. M. van Oers (Zevenbergen) tijd 5 uur 18 min. 6 sec; 2. C. J. Bogaert (St. Janssteen) tijd 5 uur 22 min. 28 sec; 3. M. Valentijn (St. Willebrord) tijd 5 uur 24 min. 30 sec; 4. W. H. Cober (Hoensbroek) tijd 5 uur 47 min. 10 sec; 5. J. v. d. Moot (Amsterdam) tijd 5 uur 50 min. 25 sec: 6. G. Peters (Eindhoven) die in de tweede ronde den strijd staakte.

De totaaluitslag voor de Onafhankélijken was: 1. en Nederlandsch kampioen: G. v. d. Ruit (Kapelle a/d IJssel) tijd 5 uur 19 min. 14 sec; 2. G. Heeren (Bosschehoofd) tijd 5 uur 22 min. 31 sec.; 3. J. de Reus (Halfweg) tijd 5 uur 25 min. 50 sec; 4. H. Willebrord (Sittard) tijd 5 uur 27 min. 57 sec.; 5. M. W. Leydekker (Steenbergen) tijd 5 uur 29 min. 32 sec; 6. J. Francken (Tilburg) tijd 5 uur 30 min. 34 sec.

De overige resultaten waren:

Amateurs: 1. L. Reijnen (Tilburg) tijd 5 uur 27 min. 35 sec; 2. P. Kruisman (Amsterdam) tijd 5 uur 30 min. 15 sec; 3. G. Snijders (Amsterdam) tijd 5 uur 31 min. 33 sec; 4. L. J. van der Bos (Enschede) tijd 5 uur 33 min. 47 sec.; 5. C. Pellenaars (Terheide) tijd 5 uur 34 min. 48 sec: 6. A. Vermeulen (Hees) tijd 5 uur 34 min. 52 sec

Veteranen: 1. J. J. Sybrands (Amsterdam) tijd 2 uur 43 min. 16 sec; 2. L. Berkhout (Rotterdam): 3. P. de Haan (Amsterdam); 4. J. Braspennings (Princenhagc) allen met miniem verschil op Sybrands; 5. W. Buitendijk (Rotterdam) en 6. J. Sjoers (Amsterdam).

Nieuwelingen: 1. van Erven; 2. Loskamp.

 

OSSENDRECHT.(1933.06.20)

Gisteren werd te Ossendrecht de jaarlijksche wegwedstrijd de ronde van Ossendrecht, verreden. In de morgenuren vertrokken ongeveer 130 nieuwelingen en amateurs. De wedstrijd werd gewonnen door den amateur Middelkamp. Het ging over 60 km.

In den namiddag vertrokken de profs en onafhankélijken, die een afstand hadden af te leggen van 120 km. Verschillende groote kopstukken zoowel uit Nederland als België namen hieraan deel. Valentyn en Boogaert gaven spoedig den strijd op en ook de Belgische kampioen Ronse kreeg kort na het vertrek stukken.

De uitslag van dezen wedstrijd was: 1. F. Dixtus, België; 2. Put, België; 3. Loopmans, België; 4. Visser, België; 5. Wagmans. St. Willebrord; 6. P. van der Horst, Klundert, en 7. Haaendock, België.

Amateurs: 1. Theo Middelkamp; 2. Jac de Meijer; 3. de Heldt.(Belgie);

 

ROOSENDAAL.(1933.06.25)

Profs en Onafhankelijken: 1. Lode Roels (Bel); 2. Leo Derijck (Bel); 3. Marcel van Velthoven; 4. J. Meeuwis; 5. Mortelmans; 6. Frand Dictus; 7. Meulemans; 8. Piet van Sundert; 9. Puyvelde; 10. Pauwels;

Amateurs: 1. Johan Schillemans Bel); 2. Piet Snoeyers; 3. A. Hendriks;

 

ROTTERDAM.(1933.08.27)

Profs en Onafhankelijken: 1. Bart Lauwers; 2. Piet Suiker; 3. J. de Reus; 4. van Nuenen; 5. Simon van der Valk; 6. Bernard Duiker;

 

WAUBACH.(1933.03.26)

WEGWEDSTRIJD WAUBACH Planske wint bij de Amateurs. Bovens bij de nieuwelingen en Gevers bij oe adspiranten.

De wegwedstrijden zijn en blijven toch nog: maar altijd de klassieke koersen, met vele variaties en wat meer zegt steeds op eigen kracht. Deze wedstrijd die keurig verliep werd verreden op Duitsch grondgebied en de medewerking van Duitsche zijde was algemeen. De Nederlandsche politie die den strijd op Hollandsch gebied niet mocht toelaten gaf des niettemin alle raad en bijstand om den koers een goed verloop te verzekeren.

Het mooie voorjaarsweer had niet alleen veel renners, maar ook veel publiek voor de startplaats gelokt.

Bij de amateurs merkten wij nog een oude bekende voor de wegrenners, nl. den 38-jarigen Motte uit Roermond, die na een paar jaar gepauzeerd te hebben zijn karretje weer te voorschijn heeft gehaald en ondanks zijn hoogen leeftijd, — d.w.z. in het wielrenvak — durft hij het nog aan om tegen de jonge generatie den stijd op te nemen. Voorts is de recordrijder, Eygelshoven, Amsterdam, R. Verheul van de partij die echter als nieuweling zal starten. Om 11 uur vertrekken allereerst de amateurs en de nieuwelingen die het groote traject moeten afleggen. Voorafgegaan door een auto, wordt even over de gens de troep van pl.m. 20 losgelaten. De eerste 30 K.M. gebeurt er niets bijzonders, alleen dat  zwakkelingen hadden moeten lossen. Zoodra echter het  keerpunt voorbij is beproeft Verheul zijn krachten en komt inderdaad 150 Meter los. Deze voorsprong houdt hij tot Heinsberg om dan weer door de groep te worden ingehaald. Eenige K.M. voorbij Heinsberg wordt plotseling door Motké gedemarreerd en wordt de groep in tweeën gesplitst. Met 11 man aan aan kop gaan we op de eindstreep aan. Even voor Geuenkirchen doet Peters uit Waubach een leelijken val, doordat zijn band knapt. Daar 't rijwiel onberijdbaar is, nemen wij Peters bij ons in den wagen en vliegen door met een vart van 80 K.M. naar de finish. Wij kunnen de hoofdgroep die inmiddels alles er op zet om aan de eindstreep te komen, niet meer bereiken en zien de eerste groep van 8 man precies de finish overgaan als wij aankomen. Bij den eindspurt bestond bij de renners, een misverstand, doordat zij van meening waren, dat de eindstreep in Waubach zou zijn en deze vlak over de grens was. Een sprint was er dus niet gemaakt, hierdoor werd het de opnemers voor de le en 2e plaats zeer moeilijk gemaakt, daar bijna 8 rijders tegelijk over den streep vliegen, nl. 4 amateurs en 4 nieuwelingen. De uitslag bleek later als volgt te zijn.

Amateurs: 1. Planke, 2. Gerkens, 3. Motke, 4. Holthausen.

Nieuwelingen: 1. Bovens, 2. Verheul, 3. Berners 4.?  en 5. Dekker.

Bij de aspiranten was den uitslag: 1. Gevers, 2. Wolhagen, 3 Krippner, 4 Boijmans, 5. Maassen, 6. Janssen, 7 Paull.

Bij aankomst was er zeer veel belangstelling aan de grens evenals bij café Dautzenberg. Een tweede rit zal plaats hebben op Zondag 9 Aprü a.s De prijzen moeten gewonnen worden op punten over 3 koersen verdeeld. Diegene dus, die na de 3e rit de meeste punten heeft, krijgt den le Prijs en zoo vervolgens.

 

Wielrennen. Wegwedstrijden „Excelsior”.

Zondag hield ARC- ‘Excelsior' een wegwedstrijd over afstanden van 180 KM en 150 km. waaraan deel werd genomen door Hollanders en Buitenlanders.

Bij de Profs en Onafhankelijken (180 KM), zegevierde wederom v. d. Ruit (in

De Ronde van Vlaanderen bezette hij de 11e plaats). Hij werd gevolgd door 2. Leidekker, 3. Lonner, 4. Herpen; 5. Wagtman, 6. Nederk, 7. J. de Reus;

Bij de Amateurs (150km) won Romps uit Den Haag na een spannende strijd.

Wegens de vele protesten en verkeerd rijden werden de prijzen nog niet uitgedeeld. Jammer voor de winaar, want de strijd was eerlijk gestreden.

De nieuwelingen reden evenals de amateurs 150 K.M.. Nadat eenige valpartijen plaats hadden gehad, waren eenige renners achtergeraakt door lekke banden gebroken kettingen enz. Zo reden er ploegjes van 3 a 4 man achter de hoofdgroep. Na ongeveer 80-KM. onderscheidde zich de renner van Uden die enige tientallen alleen achter de hoofdgroep aanjoeg. Tenslotte gelukte het hem zich bij de groep aan te sluiten. Uitslag: 1. v. Rossum, 4 uur 18 min 13 sec; 2. Zwanenburg; 3. P. Stroet; 4 C. Rerson; 5. Cuveleur; 6. J. Stroet; 7 J Ahlers. 8. v. Uden.

 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN.(1933.08.14)

De wegkampioenschappen.

Egli en Speicher wereldkampioenen. — Valentijn derde.

PARIJS, -Maandagavond.

Dit was weer een van de groote dagen voor de wielersport, de dag van vandaag. 't Is toch merkwaardig, hoe men hier in Parijs juist met die sport meeleeft, hoe men urenlang voor de krantenbureaux blijft staan, die

naarstig het geheele verloop der wedstrijden publiceeren op groote borden, hoe men ten slotte de gegevens becommentarieert en bijna ruzie krijgt over den vermoedelijken afloop.

Het begin en eindpunt der wedstrijden op den weg.

Was vandaag weer een ander schitterend sportpark, n.l. de baan van Monthléry, waar ook autowedstrijden worden gehouden.

De belangstelling was enorm. Niet minder dan 3000 auto's stonden rond de baan, een cijfer, waaruit het aantal bezoekers — dat ook nog per autobus gekomen was —wel zoo ongeveer valt al te leiden.

Hoe waren de wedstrijden?

Spannend en van Nederlandsch standpunt bezien ook niet onbevredigend Want, al hebben we dan geen wereldkampioenschap, Valentijn bezet dan toch de derde plaats, met drie lengten achter den Franschman Magne.

Het was voor de toeschouwers wel een zeer vermoeiende, dag. 's Morgens om 7 uur al begon de rit voor de amateurs.

DE AMATEURS.

Van den wedstrijd voor de amateurs is eigenlijk weinig te zeggen. Onze Nederlandsche renners hebben hun best gedaan, maar hebben het niet tot één der eerste plaatsen kunnen brengen. De uitslag luidt:

Amateurs: 1 Egli (Zw.) in 3 uur 21 min. 48 sec; 2 Stettler (Zw.); 3 Lonagie (B.); 4 Schneider (Zw.); 5 Schellrr (D.), 6 Debenne (Pr.); 7 Deforge (Pr.); 8

Mersch (Lux.), 9 Stach (D.); 10 Martin (Zw.) en dan de 30 andere deelnemers.

DE PROFS.

Van de profs, hebben alle drie de Nederlanders: Valentijn, van Oers en van der Ruit een uitstekenden wedstrijd gereden. Van Oers moest opgeven wegens kettingbreuk, maar hij, en de twee anderen, hadden baan na baan aan den kop gelegen. Valentijn heeft schitterend gereden.

De rit begon om ongeveer half twaalf en duurde ruim 7 uren. Speicher is de eerste, die er tusschen uit trekt en vrij ver uit loopt.

Van der Ruit is het, die hem met een Franschman, weer bereikt, van Oers ligt dan een halve, Valentijn 1 ½  minuut achter het leidend peleton-van-drie. Na tien banen is ook van Oers bij het hoofdpeleton gekomen, dat dan, bijna op de helft van de rit uit 10 renners bestaat. Nog vóór de helft ontsnapt Speicher opnieuw. Op dat moment begint Valentijn het gevaar te zien en hij verlaat het hoofdpeleton, dat ver achter lag met enkele anderen. Van Oers is dan uitgevallen, en van der Ruit afgezakt. De afstand tusschen Valentijn

en Speicher is nu zeker 3 a 4 kilometer. Valentijn rijdt schitterend maar Speicher inhalen, dat gaat niet méér. Deze laatste verschijnt alleen op de baan, maar desondanks zet hij een geweldige eindspurt in.

De uitslag luidt:

Profs: 1 Speicher 7 uur 8 min. 58 1/5 sec. 2. Magne 7 u. 14 min. 1/5 sec. 3. Valentijn (Ned.) op 3 lengten. 4. Hamerlinck. 5. Schepers. 6. Binda 7. Canardo. 8. Buchi. 9. Van der Ruit (Ned.) 10. Geyer.

 

WOUW.(1933.09.13)

De Ronde van Wouw is Dinsdag voor de tweede maal verreden. Niet minder dan een 115-tal amateurs en nieuwelingen waren ingeschreven, van wie er 113 aan den start verschenen, voor den tocht van 60 K.M. De uitslag was:

Amateurs en Nieuwelingen: 1 Aug. v.d. Wijngaard, Esschen (B.) in 2 uur 9 min. 27 sec, 2 H. Jansen, Breda, 3 J. Martens, Tilburg, 4 H. Buyk, Wouw. 5 Schellemans, Brasschaat (B.), 6 Alf. v.d Wijngaard, Esschen (B.), 7 A. Braspenning Princenhage, 8 A. Heeren, Bosschenhoofd, 9 L. J Verhoef, Utrecht, 10 A. Reesenburg, Hooge Zwaluwe, 11 P. Caelen Oss, Voor den koers van professionals en onafhankëlijken waren over 90 inschrijvers, van wie er 89 aan den start kwamen Gereden werd een tocht van 110 K.M.

De uitslag was als volgt:

Profs en Onafhankelijken: 1 F. Dictus Calmpthout (B.) 2 uur 56 min. 45 sec. 2 Michielsen, Antwerpen (B.), 3 v. Oers, Zevenbergen, 4 Verschuren, Antwerpen (B.) 5 Luc Verdijck Schooien (B.) 6 E. Vissers, Antwerpen (B.) 7 Loopmans, Antwerpen B.), 8 J. Meeuwis, Hoboken (B.), 9 S. A. v.d. Valk, Den Haag, 10 Kurt Krüger, Berlijn (D.), 11 M. Leydekkers, Steenbergen, 12 F. van Hassel, Schooien (B.).