CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND 1894 T/M 1929

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1894.05.28)

Er was niet zoo heel veel belangstelling van de zijde der wielrenners in den wedstrijd om het clubkampioenschap, welke gisteren op den bekenden weg Amersfoort—Ede werd gehouden en was uitgeschreven door den „Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond." En toch waren er nogal „blikkies" (medailles) te behalen, doch de wegwedstrijden hebben bij onze racingmen nooit in hoog aanzien gestaan : 't is zwaar werk voor weinig-loon! De clubbesturen hebben dan ook hun „liebe Mühe" gehad om de beste mannetjes in 't veld te brengen. Zes clubs slechts van de vele, die ons land telt, dongen naar den titel. Dat waren „De Zwaluw" van Utrecht, de Utrechtsche Wielrijders-Societeit, de Amsterdamsche Athletische club , de Haarlemsche velocipède-club, „Edo" van Amsterdam en „de Kettinggangers" van Haarlem, 't Was heel mooi rij weer: weinig wind en niet warm ; belangstelling van de zijde der niet-renrende wielrijders was er nogal, zoodat 't er aan den afrit „de Hertekop" — welke bescheiden inrichting in de annalen der wielersport gewis veelvuldig zal worden genoemd ! — heel gezellig toeging en de wachttijd niet al te lang viel. Er werd gereden naar Ede en terug — vijftig kilometer. De uitslag was dat liet kampioenschap werd verworven door de Amsterdamsche Athletische club met de rijders: J. F. D. Doornekamp, J. Schrauwen, A. Okltuijzen, J. Hibbeln en J. J. Van den Dries in een gezamenlijken tijd van 8 uur 13 min. 38 sec, dus gemiddelde tijd voor elken rijder: 1 uur 38 min. 43 3/5 sec.

Tweede was de Utrechtsche wielrijders-societeit met de rijders A. F. Vlug, Joh. Pelganta, P. G. Van Appel, J. J. A. Thümmler en J. F. Smit en een gezamenlijke rijtijd was 8 uur 29 min. 44 sec, gemiddelde tijd per rijder 1 uur 48 min. 5 3/5 sec. Derde was „Edo" van Amsterdam met de rijders A. Huisken, Th. J. Klaverweijden, W. J. Cremers, J. H. Gouda en H. A. Bultman met een gezamenlijken rijtijd van 9 uur 4 min. 13 sec, gemiddeld per rijder 1 uur 48 min 5 3/5 sec. „De Kettingangers" van Haarlem met de rijders: C Witteveen, M. N.J. Peereboom, J. D. Houtman, A E Rodriguez Pereira en L. Rouwens Nzn maakte een gezamelijken tijd van 9 uur 44 min. 33 sec- de „Haarlemsche Velocipede-club' (rijders • H. Van der Griendt, Henri Van der Griendt, J. H. Kremer, W. J. Van Rijn en N. Stoel) maakte een gezamelijken tijd van 9 uur 50 min. 56 sec. en „De Zwaluw" (rijders: W. F Emmelot, A. G. Immink, G. Martens, A. Wingèlaar en Joh. Spaans) had een gezamelijken rijtijd van 10 uur 7 min. 1 sec. Kees Witteveen legde den afstand het snelst af (in 1 uur 32 min. 23 sec, op dezen weg nog niet gemaakt!) en eerste aankomende van elk der clubs afzonderlijk, waren de rijders Schrauwen, Vlug, Gouda, Witteveen, Henri v. d. Griendt en Immink.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1895.07.02)

Zondag werd op den straatweg Amersfoort— Ede en terug (afstand 50 kilometers) een clubwielerwedstrijd gehouden om het kampioenschap van Nederland. Er kwamen uit: „de Amsterdamsche Athletenclub", te Amsterdam ; „de Zwaluw", te Utrecht; „All Right", te Leiden; „de Kettinggangers", te Amsterdam ; „de Haarlemsche Velocipède-club", te Haarlem; „de Arend", te Arnhem, eu „de Amsterdamsche Velocipède-club", te Amsterdam. Zeven leden van iedere club mochten aan den wedstrijd deelnemen. De „Amsterdamsche Athleten-club" verwierf het kampioenschap (gouden medaille) in 1 u. 37 m. 40 s.; de 2e prijs (zilv, medaille), viel ten deel aan „de Zwaluw", uit Utrecht, die 1 uur, 38 min., 45 sec. maakte, en de 3e (bronzen mcd.), aan „All Right", uit Leiden, in 1 uur, 41 min., 48 sec. „De Kettinggangers", uit Amsterdam, waarvoor C. Witteveen medereed, maakten 1.42.16. Witteveen maakte den besten tijd, n.l. 1 u. 34 min. 17 sec.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1896.05.11)

Wegwedstrijd om het Clubkampioenschap van Nederland.

Deze wedstrijd, waaraan telkenmale zooal niet dezelfde clubs, dan toch ongeveer een evengrool aantal der bij den „Algemeenen Nederlandschen Wielrijders-Bond" aangesloten vereenigingen deelnemen, is gisteren op den van ouds (dat wil zeggen sinds de instelling van dezen wedstrijd) bekenden weg Amersfoort—Ede en terug over 50 kil. gehouden, 't Was uitgezocht toerweer, vooral heel in de vroegte, toen 't bladstil was, doch later kwam er een briesje uit het noordoosten en daar hadden de deelnemers aan den wedstrijd nogal last van op den terugweg — de snelste tijd, gisteren gemaakt door H. Van Koolbergen (lid van de Leidsche club „All Right"), blyft dan ook achter den tijd, verleden jaar gemaakt door Van der Mey (1 uur 23 min.; Witteveen's record was 1 uur 28 min.). Er waren aardig wat belangstellenden, zelfs na aftrek van de inboorlingen (meest vertegenwoordigers van het komend geslacht) en daar hadden Schimmel in Amersfoort en de waard uit „de Hertekop" 't meest pleizier van. 't Liep alles zonder ongelukken van eenige beteekenis binnen de drie uur af: vóór twee uur kon de jury reeds inpakken. De uitslag was:

Den eersten prijs (verg. zilv. med.) verwierf de Leidsche wielrijders-vereeniging „All Right" met een gemiddelden rijtijd van 1 uur 39 min. 33 sec. Voor deze club reden : H. VanKoolbergen (die als eerstaankomende van al de mededingers, in 1 uur 27 min. 17 sec, verwierf een verg. zilv. med. en als eerstaankomende van zijn club een zilv. med), L. C. Gerritz (rijtijd 1 uur 39 min. 28 sec), H. Noijen Jr. (rijtijd 1 uur 44 min. 30 sec), J.H.Van Koolbergen (rijtijd 1 uur 46 min. 44 sec.) en P. T. De Jong.

Den tweeden prijs (zilv. med.)verwierf de Amsterdamsche club „De Peddelaars" met een gemiddelden rijtijd van 1 uur 42 min. 51 sec. Voor deze club reden: J. Pos D. z n., (die als eerstaankomende van de club in 1 uur 33 min. 18 sec. een zilv. med. kreeg), J. H. B. Boele (1 uur 38 min. 20 sec), A.Okhuizen (1 uur 45 min. 08 sec), P. Penning (1 uur 54 min. 18 sec), H. G. J. Balraa en F. Krabbendam.

Den derden prijs (bronzen kampioensmed.) verwierf de Wageningsche club „De Zwaluw" met een gemiddelden tijd van 1 uur 46 min. 37 sec. Voor deze club reden: J. K. Knottenbelt (eerste en dus winner van een zilv. med.), J. H. Jager Gerlings, J. P. C. Veenhuizen, J. C. De Ruijter De Wildt en T.A.C. Schievers.

Vierde werd de club „De Zwaluw" van Utrecht met een gemiddelden tijd van 1 uur 51 min. 20 sec. (rijders Joh.Spaans, die eerste wordt, W. Van Doorn, E. J. Van Doorn en A. Wingelaar) ; vyfde werd de club „de Arend" van Arnhem met een gemiddelden tijd van 1 uur 52 min. 38 sec, (rijders waren: J, J. Kron nberg, die eerste wordt, A. Honing, G. C. Jansinck, A. Proot en H. Hes van Zweden.) Elke club kon zeven rijders (amateurs) doen deelnemen, doch van de vier eersten alleen werden de tijden opgenomen en deze dienden dan om tot het gemiddelde te komen.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1911.07.30)

Op den weg Apeldoorn—Arnhem over 80 K.M., met 3 keerpunten, werd Zondag de wedstrijd der aangesloten clubs van den N. W. B. gehouden, Slechts vier clubs hadden zich opgegeven, elk van zeven renners. De weg was bij de kruispunten door militairen met roode vlaggetjes bewaakt en aan den start en finish zorpde politie voor de goede orde. De regeling was in handen van het bestuur van den N. W. B., de heeren Adrian, Last, De Jong en luit. Van Boxmeer. Hieronder volgen de uitslagen:

1. De Pedaalridders, Botterdam: 1. B. Gebius, tijd 2.36.35; 2. P. Gebius, 2.36.36; P. v. d. Wiel, 2.36.36; 4. K. C. Schippers, 236.37; 5, C. v. d. Wiel, 2.36.37. Gemiddelde tijd 2.36.36,

11. Rennersclub Groningen: 1. Phelig, tijd 2.45.45; 2. P. Huizinga 2.45.47; 3. Struber 2.4547; 4. Goed 2.45.51; 5, Lubbers 2.50.08. Gemiddelde tijd 2.45.47.

111. Excelsior, Den Haag: 1. Seton, tijd 2.46.35; 2. Van Dam, 2.46.37; 3. Kraats 2.49.28; 4. Rijpstra 3. 15.12. Gemiddelde tijd 2.59,38.

 IV. Olympia, Amsterdam: 1. Wiersma, tijd 2.43.19. De andere deelnemers gaven 't op, of geraakten door banddefecten veel achter.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1912.08.26)

WEGWEDSTRIJD ARNHEM-APELDOORN.

Kampioenschap van Nederland op den weg: Arnhem- Apeldoorn twee maal heen en weer, 80 K.M.

Op den straatweg Arnhem—Apeldoorn zijn de kampioenschappen van Nederland verreden, georganiseerd door den Nederl. Wielerbond. Als kamprechter fungeerde luit. L. W. A. van Boxmeer, de heer P. T. de Jong was tijdwaarnemer en de heer P. J. Adrian van Den Haag, commissaris aan het keerpunt. C. Erkelens van Hazerswoude, won de 80 K.M. in 2.45.25 en daarmede het kampioenschap van Nederland. P. C Borremans van Hoogerheide, werd tweede met 9 seconden verschil. De Amsterdammer C. Blekemolen die den rit op 28 Juli reeds volbracht had, werd derde verklaard hoewel hij door machine-defect niet lang kon mededingen. En Wiersma (Amst.) en de Limburger Jos Jansen gaven den strijd op. 8 clubs ieder van 7 renners dingen om het clubkampioenschap van Nederland. Minstens 4 moesten daarvan aankomen en het gemiddelde van hun tijd gaf de klassificatie van het kampioenschap. Het was de Rotterdamsche Club »De Pedaalridders die met haar leden P. v. d. Schee, C. en L. v. d. Wiel en K. C. Schippers de overwinning behaalde. De totale klassificatie van dit clubkampioenschap was als volgt: 1. B. B. C. «De Pedaalridders» gemidd. tijd 2.32.06; 2. «O. D. O.» van Delft, 2.39.09; 3. A.S.C. «Olympia», 2.41.20; A. S. C. «De Germaan», 2.45.50; 5. H. R. V. «Excelsior», 2.46.08. Niet geplaatst: R.R.V. «Apollo» en «De Zwaluwen» Apeldoorn.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1916.09.17)

Op den weg Apeldoorn—Ede—Arnhem—. Apeldoorn, pl.m. 78 K.M., werd gisteren het clubkampioenschap van Nederland verreden in den vorm van een Betrouwbaarheidsrit. De afstand moest worden afgelegd in den tijd van 2 uur 10 minuten. Er waren de volgende deelnemende clubs (ieder met 7 leden) present: „Sparta", Den Haag; “Olympia". Amsterdam; „De Pedaalridders", Rotterdam; „Excelsior", Den Haag; „De Germaan", Amsterdam. „Sparta" startte om 2 uur en met tusschenruimten van 15 minuten volgden, in bovenstaande volgorde, de andere clubs. Bijzonderheden kwamen niet voor. De rit had een bijzonder normaal verloop en het beste team won. Dat was de Amst. Sportclub „Olympia", die een rijtijd maakte van 2 uur 10 "minuten 49 seconden. De vier binnengekomen leden waren Klaas van Nek, Fr. Wiersma, Ph. Baak en W. de Jager. Bij den 4den man werd geacht, dat de club binnen was. De volgorde der andere clubs werd: 2. “De Germaan", rijtijd 2 uur 13 min. 7 sec; 3. „De Pedaalridders" rijtijd 2 uur 15 min. 31 sec; 4. “Excelsior"' rijtijd 2 uur 20. min. 29 sec.; 5. „Sparta",- rijtijd 2 uur 21 min. 50 sec Het kampioenschap werd onder leiding van den N. W. B. verreden.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1918.09.22)

Gisteren is in de Haarlemmermeer het club-Kampioenschap van Nederland verreden. Het traject liep van Hillegom rond de Meer tot aan het Stoom- gemaal „de Lijnden" daarna langs de andere zijde der hoofdvaart via  vervolgens linksom rond de andere helft van de Meer naar „de Lijnden" terug en vandaar langs de andere zijde der Hoofdvaart via “Leegwater” naar Hillegom terug. Een afstand van 100 K.M. Vijf Clubs hadden ingeschreven en de meest bekende renners vereen igden zich aan de start, te weten:

Voor „Olympia" : A. Ph. Baak, J. Barendse, J. L. van Beem, G. H. Franssen, J. C. Jans, N.J. de Jong, Kr. Wiersma en als reserve N. Jansen.

Voor “De Pedaalridders”: Rinus v. d. Wiel, Van Dijk, Gerrits, J. Stedehouder, C. v. d. Wiel, C. v. d. Poel, C. Strookman en Hailensleben.

voor „Germaan" : J. Boonstra, K. Kranken, P. Ikelaar, Vr. v. Meetelen, W. Ooms, O. Tewes, M. Veldkamp, T. Vermeer, lieserves: M. de Waal en C. v. Wissen.

voor „Excelsior": Snoek, Moeskops, Peeters, Eeene, Storm, Erkelens, Stout en Pieterse.

voor „Sparta": Didier, Van Kempen, Van Duyn, De Vries, Van Grafhorst, Jans en Van der Ende.

Er stond een sterke wind, die vooral van „de Lijnden" naar „Leegwater" (20 K.M.) pal tegen was. In volgorde als boven aangegeven werd gestart met tusschenpoozen van een kwartier. „Olympia" verloor een goede kracht door een val van Baak. Deze club reed bovendien verkeerd doordat de controleur nog niet aanwezig was bij „de Lijnde". Bij „de Pedaalridders" raakte Gerrits achter door lekken band, bij „de Germaan" Ikelaar door een zelfde ongeval, bij „Excelsior" o.a. Didier, Leene, Storm en Stout en bij „Sparta" de nieuwe kampioen W. van Duyn. De laatstgenoemde club had nog een mooien voorsprong tot op de laatste 30 K.M. en op dat punt stond de Germaan er eveneens nog goed voor. Door mooi samenwerken slaagden er echter ten slotte de vier Pedaalridders: Rinus en Kees van der Wiel, van Dam en Stedehouder in door een vierde overwinnig den door A. Marx uitgeloofden Wilhelmina-Beker definitief in bezit te krijgen. „.Sparta" was tweede, „de Germaan", derde en „Excelsior" vierde. „Olympia" gaf den strijd op.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1920.09.26)

De uitslag van den gisteren gehouden wedstrijd om het Clubkampioenschap van den N.W.B. is als volgt: 1. Olympia tijd 4 u. 6 min. 21 sec. (v. Nek, Wiersma, Straat, de Jong en Cornelissen). 2. Sparta tijd 4u. 15 min. 40 sec. (v.d. Stel, Graforst, Vlemmix, W. J. Jansen), 3. de Vroolijke Sportbroeders (v.d. Bogaerd. Wilde, Bokhoven, J. Jansen), 4. de Arend (Welle, Nijhuis, Sterrenborg, Koenen, Hak en v. Benthem). Olympia won tevens den  Splen- did beker rit, in 1 uur. 19 m. 21 sec.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1921.10.02)

Morgen wordt het clubkampioenschap van den Nedelandschen Wielerbond verreden, een wedstrijd, die dit jaar bijzonder spannend beloofd te worden, waar niet minder dan 10 vereenigingen hebben ingeschreven. Iedere ver- eeniging komt met 8 renners uit, waarvan er minstens 4 den tocht volbrengen moeten om voor het kampioenschap in aanmerking te komen. De clubs mogen zoowel beroepsrijders als amateurs afvaardigen;De tien achttallen zijn als volgt samengesteld:

Qlympia: K. van Nek, J. Willems, A. Kloppenburg, H. J. de Jong, F. Beudeker, J. Vleghaar, C. Bakker, J. Anspach.

De Arend: J. Thijssen, H van Benthem, P. Mouissie, D. Rebel, D. G. v. d. Bosch, B. Batting, A. Thijssen, N.N.

De Vroolijke Sportbroeders:  A. v. d. Bogaerd, S. Jansen, J. Verheggen, W. Wilde, F. v. Melis, J. v. Lieshout, A. v. Bokhoven, F. v. d. Kruis.

Sparta: A. Krijgsman, A. v. d. Stel, E. v. Grafhorst, W. v. Grafhorst, F. Leddy, V. Wouters, G. Vlemninx, W. Janse.

Apollo:  M. W. Luiker, A. Andriessen, C. L. van Snek, Frite Heusdens, Frans Heusdens, W. L. Bijl, C. Jansen, C. Korremans.

De Pedaalridders: J. v. d. Wiel, C.v. d. Wiel, T. v. Dijk, J. Grootveld, J. D. N. Joolen, J. Oudenaarde, C. Strookman, A.C. Neeleman

R.E.T.O.: J. Wentink, H.A. Waldner, J. ten Pas, Fr. Mathe, H. Reynen, Fr. Piecknieck, L. M. Bugter, G. Stout;

Ulysses: L.J. Pierik, D. v. Kampen, J. Magnee, H.J. Wagner, F.A. van Loenen, N.J.S. Meijer, R.Fafiani, D.Greeven;

Exelsior: Brinkman, Haverkamp, v.d Reyden, Tesselaar, Lenier, Selon, van Dam;

Germaan: J.Peters, A. Muller, F. Emons, J. van Boven, A. Zonneveldt, P. Ikelaar, S. van Poelgeest, P. Munnink;

Gisteren is, met Soesterberg als begin- en eindpunt, de wedstrijd om het clubkampioenschap van Nederland gehouden.

1. De Germaan : J. Peters, A. Mulder, F. Emous, J. van Boven, A. Zonneveldt, P. Ikelaar en I. Munnink tijd 4 uur 14 min. 58 sec Tweede was Sparta, bijna een kwartier later; derde Apollo, een half uur na de tweede. Verder namen nog deel zestallen van Olympia, de Arend en Ulysses, die in deze volgorde aankwamen. De overige groepen werden niet geplaatst.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP.(1922.10.01)

Een spannendenstrijd.

Het Haagsche Sparta wint den titel.

De wedstrijd om het Nederlandsch wielerkampioenschap op den weg voor clubs heeft een goed en bovendien spannend verloop geluid. Dit laatste blijkt wel het sterkst uit den uitslag, die de Residentie Rennersclub “Sparta'' aanwees voor den titel, „terwijl de Germaan met een verschil, dat beneden 60 seconden bleef, de tweede plaats bezette. Het verschil tusschen de nos. 4 en 5 was nog geringer en bedroeg slechts luttele seconden. Zooals men weet, waren er 16 clubs ingeschreven.

Elke club kon 6 renners laten starten, waarvan er 4 moesten aankomen,

terwijl de tijd, door de vierde aankomende gemaakt, als tijd voor het team in aanmerking kwam. De start begon hedenochtend halfelf op Soesterberg,

vanwaar elke 10 minuten een team vertrok om het 130 K.M. lange parcours

over Arnhem, Apeldoorn en Amersfoort af te leggen en dan weer aan het punt van uitgang terug te komen.

De heeren P. T. de Jong en J. C. v.d. Horst lieten met genoemde tusschen ruimte de rijders der ingeschreven clubs vertrekken in deze volgorde:

De Romeijn met Clement, de Haan, Mol, J. Cornelisse, Voogt en A. Corneli-

se.

Gelria met Morke, Wentink, v. Beek, v. Delden, ten Berk, de Boer en Hartman.

Gazelle met v. Tiel, Rédeker, Bakker, v.d. Tweel, Korf en v.d. Leuven.

Olympia met Willems, Beudeker, Terstall, Bremer, Keijber en Kraan.

Pedaalridders met J. v. d. Wiel. Oudenaarde, C. Bon, D. Bon en Stentier.

Arend met Nijhuis, Thijssen, v. Benthem, Koene, v.d. Bosch en Zuiddam.

Germaan met Ikelaar, Bekkering, Westera, v.d. Berg, Kloppenburg en Mulder.

Vitesse met Wouters, van Disseldorp, v. Meerendonk, Goossens, van Floof en Ooms.

Sportbroeders met van Melis, P. Jansen, M. Jansen, Wilde, Gijsbrechts en v.d. Kruijs.

Sparta met de Vries: van Gaalen, Kuijs, Leddy, Vreeswijk en Krijgsman.

Ulyssees met Vleghaar, Adema, Borchens, Wagner, Rikse en Pierik.

Reto met Moens, Krikke, Meijerink, Korstanje, Coops en Stout.

D. O. S. met H. v.d. Berg, Kop, Amsen, Koudenburg en Blom.

Zwaluw met Maas van Wijk, Meerbach, H. Jansen, v.d. Toren en Balemans.

Excelsior met Datema, Huet, Zonneveld, Edeling, Munier en Seton.

Apollo met Andriessen, v. Gent, Jonassen, Bijl, Suiker en Koremans.

De uitstagen luiden:

1. Sparta 4 uur, 57 sec. 2. Germaan, 4 uur. 1 m. 53 sec. 3. Pedaalridders 4 u., 11 m. 53 sec. 4. Excelsior. .4 u., 16 m. 38 sec. 5. Olympia. 4 u. 16 m. 52 sec. 6. Arend. 4 u., 26 m. 36 sec. 7. Reto. 4 u. 30 in., 11 sec. 8. Gelria 4 u., 39 m., 17 sec. 9. Romeijn, 4 u.. 39 m. 43 sèc.

De overige teams hebben den strijd moeten opgeven of kwamen niet met 4

rijders aan de finish. Na afloop reikte de heer v.d. Horst aan Sparta een fraaien krans uit aanden kampioenclub. Ulysses behaalde den prijs, uitgeloofd door den heer Putman voor het team, dat in de netste racc-kleedij kwam, terwijl Vitesse als Brabantsche club een dergelijken prijs ontving, uitgeloofd door den heer v.d. Horst.

 

CLUBKAMPOENSCHAP.(1923.09.30)

Gistermorgen werd Soesterberg in zijn rust gestoord door een drukte, veroorzaakt door renners van negentien verschillende clubs uit alle deelen des lands, die elkaar de zege zouden betwisten om het clubkampioenschap van Nederland 1923 op den weg. De N.W.B. heeft eer van haar werk gehad, want nimmer was de deelneming zoo groot en de regeling zoo keurig in orde. Bij alle kruispunten stonden wegwijzers met vlaggen en de publieke belangstelling was in alle plaatsen die werden gepasseerd, zeer groot. Voor de politie te Soesterberg een woord van lof, dié het zeer drukke verkeer daar ter plaatse keurig regelde. De route liep van Soesterberg over Zeist, Woudenberg, Ede, Arnhem, Apeldoorn, Voorthuizen, Amersfoort, Soesterberg, afstand 130 kilometer. Het schitterende nazomerweer bracht renners en supporters in een prettige stemming en alles liet zich aanzien, dat dit wielersport-evenement haar wensch zou slagen. Het zwaarste traject was tusschen Arnhem en Apeldoorn, waar de „zeven heuvelen" de grootste krachtsinspanning vereischten. Van elke club werden zes renners gestart, waarvan er minstens vier moesten aankomen om geplaatst te worden. Na loting vertrokken met zes minuten verschil de volgende clubs :

Het Zuiden uit Eindhoven: A. Vlemmix, W. Berkyens, F. Waterreus, J. Vermeulen, J. Staals en F. Lubse.

R. E. T. O. uit Arnhem: J. v. Osch, M. Goedhart, P. Arends, W. Meyerink, G. Meulemans en G. Stout.

De Germaan uit Amsterdam: P. Ikelaar, A. Zonneveld, J. v. Dijk, A. Muller, H. Westera en G. v. d. Berg.

Swift uit Vught: A. Vogels, F. Dekker, L. Meester, J. Meester, P. v. d. Wulp en Van Griessen. ,

Ulysses uit Amsterdam: J. Hohle, J. Wagner, M. Vlietman, F. Adema, A. Brouwer en Hazeleger.

De Romein uit Amsterdam: K. Boorsma, J. Monnikendam, M. de Jong, H. Kriller, J. Cornelisse en W. Cornelisso.

D. O. S. uit Den Haag: P. Breddels, E. Harrewijn, J: Houthamer, A. Siebenga, H. Kop en Neervoord.

De Gazelle uit Amsterdam: P. Bakker, C. Gootjes, J. van Noord, C. de Jong, G. Brom en P. Rccleker.

D. T. S. uit Krommenie:  Bymnn, G. Wiepjes, J. Blom, G. Hevtlagen, C. Dekker on W. Kop.

De Bataaf uit Halfweg: W. Ooms, C. Kwaak, N. de Jong, J. v. Kempen, B. Meester en Scheltens.

Olympia uit Amsterdam: J. Willems, P. Keyzor, P. Kattestaart, Chr. Koppe, J. Huveneers en E. A. Muller.

Excelsior uit Amsterdam: J. Jillik, F. v. Wijk, C. Dons, M..v. d. Wulp, S. Pouwe en J. Homma.

De Arend uit Utrecht: T. Thijsen, E. Koene, W. Maring, M. Zuidam, M. Fitse en J. v. d. Starre.

Sparta uit Den Haag: W. Heskes, F. Leddij, G. Vreeswijk, A. Krijgsman, J. v. d. Ende en F. Rutte.

Vooruit uit Nijmegen: W. Tholenaars, J. C. Jansen, A. Bruinewoud, A. Zwolle, A. Ellcngs en Th. Peters.

Excelsior uit Den Haag: W. T. Huot, C. v. Leeuwen, J. Zonneveld, L. Spaans, K. Barendrecht en C. Kastoek.

Hollandia uit Den Haag: W. v. Duyn. H. de Vries, L. van Galen, J. Laman, Evenblij en D. Makers.

De Pedaalridders uit Rotterdam: J. v. d. Wiel, J. Oudenaarde, C. Bon, D. Bon, C. Muis en J. Terbach.

De Zwaluw uit Bergen op Zoom: J. Maas, F. v. Wijk, K. Meerbach en Goossens.

Gisteren is op het prachtige traject over de Veluwe het clubkampioenschap van Nederland verreden. De regeling, welke was voorbereid door de heeren Stout, Kruisdijk en Metselaar onder assistentie van den heer Tardijn, was ook nu weer voortreffelijk. Nergens in Nederland heeft men de zaken zoo goed voor elkaar als daar. Marechaussee en gemeentelijke politie assisteerde ook ditmaal langs het geheele traject en onder Stroe had de burgemeester in een gladde bocht zelfs zand laten strooien.

Laatst in Italië, bij de wereldkampioenschappen, hoorden wij verschillende afgevaardigden nog vol lof van den wedstrijd over de Veluwe gewagen en nu wij dan gisteren andermaal het parcours gereden hebben (de heer Kruisdijk van de Provinciale wegeninspectie was zoo vriendelijk geweest ons een plaats in zijn auto aan te bieden) en wij dus kersversche vergelijkingen kunnen maken, nu beamen wij wat de buitenlanders zeiden: voor een wielerwedstrijd geen beter parcours en geen beter regeling dan in Gelderland.

Er werd ditmaal gereden over een afstand van 120 K.M., om zoo te zeggen 60 K.M. recht, van het Openluchtmuseum en 60 K.M. links. De eerste 60 K.M. gingen van het Openluchtmuseum over Beyerskamp, Oud-Roonst, Otterlo, Harskamp naar Stroe, waar het keerpunt was en langs donzelfden weg werd terug gereden. En de tweede 60 K.M. ging over Terlet, Woeste Hoeve, Beekbergen, Ugchelcn, Hoenderlo, dan over het landgoed van den heer Kröller, over Otterlo terug. Er waren alleen stempelcontroles, zoodat de renners nergens behoefden af te stappen. De bepalingen hielden in, dat iedere club ten hoogste door 4 renners mocht vertegenwoordigd zijn en dat van den renner, die derde aankwam, de tijd genoteerd zou worden. De vertegenwoordigers van elke club reden in groep (de wedstrijd ging tegen het horloge) en bij loting was de volgorde van het vertrek bepaald geworden.

Het eerst vertrokken De Pedaalridders (Rotterdam); 5 minuten later Excelsior (Amsterdam); weer 5 minuten later Ulysse, (Amsterdam) en zoo vervolgens D.T.S. (Zaandam); De Bataaf (Hallweg). De Arend (Utrecht). Le Champion (Amsterdam), De Germaan (Amsterdam), R.E.T.O. (Arnhem), Het Zuiden (Eindhoven) D.O.S. (Enschede), Olympia (Amsterdam), N.W.V. (Nijmegen), Vooruit (Nijmegen). Vitesse (Tilburg). Sparta (Den Haag), Hollandia (Den Haag) en Veel Geluk (Heerlen).

De renners waren allen keurig gekleed. Zij reden allen in hun clubkleuren en het had er den schijn van alsof alle vereenigingen eens extra haar best hadden gedaan om zoo goed mogelijk voor den dag te komen. Te elf uur gaf de heer Kolfschoten het eerste sein tot vertrek.

De uitslag werd als volgt:

1e prijs (kampioen): Het Zuiden, Eindhoven, in 3 uur 32 min. 9 sec. (vertegenwoordigd door Vlemminx, Berkyens, v. Rooy en Dufhuis);

2e prijs: De Germaan, Amsterdam, in 3 uur 33 min. 48 2/5 sec. (vertegenwoordigd door Ikelaar, G. v. d. Berg, J. v. Dijk en v. Pieterson);

3e prijs: De Bataaf, Halfweg, in 3 uur 34 min. 44 sec. (vertegenwoordigd door W. Ooms, C. Bakker. Scheltus en Kwaak);

4e prijs: Sparta, den Haag, in 3 uur 35 min. 37 1/5 sec. (vertegenwoordigd door M. v. Oers, Vreeswijk. C. Peters en J. v .d. Ende);

5e prijs: De Pedaalridders. Rotterdam (vertegenwoordigd door L v. d. Wiel, J. Oudenaarde. B. Duvker en G. Witte).

De jury bestond uit de heeren Kolfschoten, voorzitter v. d. N. W. B.; J. D. Viruly, oudvoorzitter. J. Douwes en G. Stout. Direct na afloop werden door den heer Kolfschoten de prijzen uitgereikt.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1927.08.29)

WIELRENNEN. Clubkampioenschap van Nederland.

Gisteren heeft op het bekende traject op de Veluwe het door den Nederlandschen Wielerbond uitgeschreven clubkampioenschap van Nederland plaats gehad. Begin en eindspurt waren weer te Arnhem aan het Openluchtmuseum. Twaalf clubs hadden ingeschreven en elke club mocht met zes man uitkomen. Om de vijf minuten vertrok een clubploeg en de aankomst van den vierden man gold als de door de club gemaakten tijd. De af te leggen afstand bedroeg plm. 140 K.M. Het eerst (om 11 uur) vertrok Apollo (Rotterdam) vertegenwoordigd A. v. Herpen, J. Verkerk, J. Visschers, F. Raaymakers, J. Nieuwegiesen en P. Loulier.

Vijf minuten later Ulyster (Amsterdam) met J. Vlaghaar, A. Kroos, J. Robbers, J. Overdijk, P. Rostbergen en W. Dompeling. En vervolgens De Bataaf (Halfweg) met C. A. Bakker, W. Ooms, L. Buis, A. Scheltes, H. Walters en P. Koenen. D.T.S. (Zaandam) met J. Cornelisse, C. Hartog, G. Duin, D. Smit, P. Kesselaar en D. de Vries. Le Champion (Amsterdam) met G. J. Willemsen, M. de Jong en J. Vlotter. Hét Zuiden (Eindhoven) met G. Vleminix W. Berkyens, F. Waterreus, J. F. v. Rooy, H. Bockom en Duffhuis. Sparta (Den Haag) met J. v. d. Ende, J. v. Rossum, H. J. Bakker, A. v. Riet, J. H. Stam en K. Wories. De Pedaalridders (Amersfoort) met J. v. d. Starre, A. V. d. Starre, Veldman, H. v. Wijk, J. v. Daal en C. Rijn. De Germaan (Amsterdam) met P. Ikelaap, J. C. v. Dijk, A. Zonneveldt, G. v. d. Berg, J. Laenen en W. Neerings. De Arend (Utrecht) met L. D. Smulders, G. van Zuilen, J. Renswou en A. Stolwijk. Hollandia (Den Haag) met W. de Wolf, Ph. Innemee, D. Mikkers, J. v. Kuyen, J. H. Rijke en J. Laman. De Pedaalridders (Rotterdam) met Buitendijk, B. Duyker, J. Oudenaarde, P. Oudenaarde, E. Witte en E. van Rees. De uitslag werd: 1. De Bataaf (Halfweg) in 4 uur 12 min. 38 sec; 2. Het Zuiden (Eind-hoven) in 4 uur 14 min. 46 sec; 3. De Germaan (Amsterdam( in 4 uur 16 min. 28 sec; 5. Hollandia (Den Haag) in 4 uur 30 min. 22 sec; 6. Sparta (Den Haag) in 4 uur 30 min. 47 sec; 7. Ulysses (Amsterdam) in 4 uur 35 min. 21 sec; 8. D.T.S. (Zaandam) in 5 uur 7 min. 33 sec. Na de le ronde gaven op De Arend (Utrecht) en Le Champion (Amsterdam). In de tweede ronde staakten De Pedaalridders uit Amersfoort en uit Rotterdam.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1928.09.10)

Maandag is op de Veluwe het Clubkampioenschap van Nederland verreden, waaraan door een tiental vereenigingen deelgenomen werd,

Dat het voor zoo’n wedstrijd uitstekend weer was, laat zich begrijpen! De wegen waren door den regen stofvrij, en de zon hield zich voorloopig verscholen.

Het traject ging van het café De Waterberg te Arnhem over Terlet, Woeste, Hoeve, Beekbergen, Uchelen, Otterloo, Oud-Reemst, Koningsw., Openluchtmuseum, welk traject driemaal gereden moest worden. Het was ongeveer 57 K.M. lang, zoodat in totaal ruim 171 K.M. moest worden afgelegd.

Elke club mocht uitkomen met zes renners, en daar het tijdrace was, werd de tijd van den derden renner van elke club als geldend aangenomen. De Club die de korste tijd maakte was kampioen.

Er werd precies om de vijf minuten gestart Precies 10 uur vertrok Olympia uit Amsterdam; 5 minuten later Sparta uit Den Haag; vervolgens Het Zuiden, Germania te Amsterdam, D. T. S. te Zaandam, De Kampioen te Scheveningen, Dê Bataaf te Halfweg Excelsior te Amsterdam, De Germaan te Amsterdam, en De Arend te Utrecht.

Er werd direct een zeer vlug tempo gereden. Te negen minuten over half 12 kwam Olympia met 3 renners aan, die het traject dus éénmaal hadden afgelegd in den tijd van 1 uur en 39 minuten.

Bij de startplaats was gelegenheid tot het in ontvangst nemen van ververschingen, en waarvan door de meesten gebruik gemaakt werd.Er waren er ook die terstond doorreden en begonnen voor de tweede maal het traject te rijden.

In de eerste rit hadden reeds heel wat renners lekke banden gekregen, en in de tweede ronde werd dit nog erger en zelfs moesten enkele clubs den strijd opgeven wegens gebrek aan banden.

Op een deel van den weg lag het basaltslag los, en dat daardoor de banden veel te lijden hadden, dat begrijpt ieder wielrijder.

Olympia maakte over de tweede ronde den kortsten tijd met als twee Germaan. Olympia begon de derde en laatste ronde met vier, de Germaan met vijf renners. Er waren toen nog drie ploegen, dus in totaal vijf die nog 'n kans hadden op het kampioenschap.

Ten slotte kwamen de vereenigingen als volgt na de derde ronde binnen:

Olympia, Amsterdam, 5 uur 27 minuten en 2 sec; Sparta Den Haag, 5 uur 33 min. 10 sec; Het Zuiden, Eindhoven, 5 uur 28 min. 56 sec.; De Germaan Amsterdam, 5 uur 27 min. 13 sec; De Bataat, Halfweg, 5 uur 39 minuten 19 sec; De Kampioen te Scheveningen, D. T. S. te Zaandam, De Arend Utrecht.

Olympia te Amsterdam had dus den kortsten tijd gemaakt. De Germaan te Amsterdam op één na, en Het Zuiden te Eindhoven op twee na den kortsten tijd.

Na afloop van den wedstrijd werd een protest ingediend, omdat een lid van de sportcommissie had toegestaan, dat een uitgevallen renner van Olympia zijn fiets had geleend aan een clubgenoot Brilman, toen deze aan een mankement aan zijn eigen karretjes niet verder kon.

Het protest werd toegewezen en Olympia gediskwalificeerd.

Daardoor kwam het kampioenschap in handen van De Germaan te Amsterdam, terwijl tweede werd Het Zuiden en derde Sparta.

Hoewel Olympia dus de kortste tijd gemaakt had, ontging deze club door de diskwalificatie het kampioenschap.

 

CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.(1929.06.16)

Een onzer Haagsche sportcorrespondenten schrijft ons: Morgen wordt in het bekende traject op de Veluwe het clubkampioenschap van Nederland verreden. Dit traject loopt van Arnhem over Beekbergen, Uchelen, Hoenderloo, Otterloo, Harskamp, Essen, Barneveld, de Valk, Wekerom, Otterloo, Reemst, Schaesbergen naar Arnhem, een afstand van plm. 88 K.M.. welke tweemaal moet worden afgelegd. . . . . De start ('s ochtends 10 uur precies) heeft plaats by het Openluchtmuseum (Restaurant de Waterberg). alwaar ook de finish is. Voor dit kampioenschap hebben ingeschreven de volgende vereenigingen. De Pedaalridders (Amersfoort). Het Zuiden (Eindhoven). De Kampioen (Scheveningen). D.T.S. (Zaandam). Excelsior (Amsterdam). Excelsior ('s-Gravenhage), De Germaan (Amsterdam). Sparta ('s-Gravenhage), Olympia (Amsterdam). Ulysses (Amsterdam) en De Bataaf (Halfweg). Elke club mag met ten hoogste 6 renners uitkomen. Van de club moeten ten minste 3 renners het geheele traject hebben afgelegd. De tijd van den derden aankomenden renner van die club geldt voor de plaatsing van die club in den uitslag. Elke verzorging onderweg, in welken vorm ook is verboden: alleen is verzorging toegestaan by restaurant de Waterberg. Renners van verschillende clubs mogen zich niet by elkaar aansluiten. Doen zy zulks, dan worden zy beschouwd uit den wedstryd te zijn. Het volgen der rijders door automobilisten of motorrywielen is ten strengste verboden. Alleen de controle, officieel door de Nederlandsche Wielren-Unie ingesteld, is toegestaan van auto's of motorrywielen gebruik te maken. De ingeschreven clubs worden na elkaar met vyf minuten onderling verschil gestart. Dit getuigt er dus van dat het een tydrace is en hierdoor wordt de 172 K.M. lange rit byzonder zwaar. Want de clubs moeten van de eerste tot de laatste minuut zoo hard mogelyk doorrijden, omdat zy absoluut niet weten hoe zij in de race liggen. Wij zullen dit duidelijk maken. De club, die als nummer 3 vertrekt, weet, dat op 5 minuten vóór haar club no. 2 ligt en op 10 minuten voor haar club no. 1. Al zou zy nu die twee clubs inhalen, dan weet zij nog alleen maar, dat zy beter heeft gereden dan die twee voor haar liggende clubs. Maar hoe die achter haar liggende clubs hebben gereden, dat weet zy niet. Zij weet b.v. absoluut niet of club 7, 8, 9, 10 en 11 de eerste ronde van 88 KM. sneller hebben afgelegd dan zy en vandaar dat zy dan ook steeds met het hoogst mogelijke tempo moet doorgaan. Om te voorkomen, dat een club, die een andere club inloopt, zich een tydje door deze club zou laten pacen, is bepaald, dat by het passeeren ten minste een afstand van 2 meter in acht genomen dient te worden (tusschen de groepen der verschillende clubs). En zoo het geen plan tot passeeren bestaat, dan dient een afstand van ten minste 25 meter tusschen de clubs gehandhaafd te worden. De eene club kan dus niet eens even lekker achter de andere blijven uitrusten. Geschat kan worden, dat de eerste ronde in pl.m. 2 uur 40 minuten zal worden afgelegd, zoodat als de laatste club (de elfde) vertrokken is (te 10 uur 50 min.), de eerste club 1 uur en 50 minuten later alweder De Waterberg passeert. Ten einde de controle zoo scherp mogelyk te doen zijn heeft de N. W. U. den maatregel genomen, dat elke club van begin tot einde gevolgd zal worden door een automobiel, waarin een officieele controleur is gezeten.

DE WEDSTRIJD

Gistermorgen is het clubkampioenschap van Nederland te 10 uur begonnen. aldus meldt men uit Arnhem.

Reeds te acht uur waren aan het punt van vertrek (het Openlucht Museum) de meeste deelnemers aanwezig, Tal van leden van het hoofdbestuur en van de sportcommissie van de Nederlandsche Wielren-Unie assisteerden dij de voorbereidende werkzaamheden. Er heerschte een opgewekte stemming, want hoewel het een beetje heiig was, was het weer goed en dat is een der eerste voorwaarden, wil er een goede stemming inkomen. Van de elf ingeschreven clubs waren er negen opgekomen. Ulysses, Amsterdam en Excelsior. Den Haag, hadden bericht van verhindering gezonden. Negen clubs namen dus aan den wedstrijd deel. Terwijl alle clubs met het maximum van zes renners deelnamen, kwam de kampioen (Seheveningen) met slechts drie renners uit, waardoor haar kansen sterk verminderd zijn. De loting bracht het Amsterdamsche Excelsior op de gevreesde eerste plaats. Deze club heelt dus geen anderen voor zich en heeft dus niets om jacht op te maken. Precies tien uur werd het sein tot vertrek gegeven. Onder luide aanmoedigingen vertrok het eerste zestal. Het vertrek had als volgt plaats:

10 uur: Excelsior. Amsterdam, met de renners K. Knol. H. Aurieh. H. J. Pijn. J. H. van den Dolder. P. J. J. Nansink, H. C. Beyer.

10.05 uur: De kampioen Scheveningen, met de renners J. Boshoff, L. de Roode. J. P. Boshoff.

10.10 uur: Olympia. Amsterdam, met de renners J. v. d. Heyclen. R. Brilman, S. Bounuet, E. v. d. Ruit. H. Engelmoer, J Visser.

10.15 uur: D.T.S. Zaandam, met de renners J. Cornelisse. J. Schaft, P. Kerselaar. G. Duin, N. H. van Hengel, J. Zwart.

10.20 uur: Sparta. Den Haag, met de renners J. v. d. Ende. J. Wildschut. J. van Rossem, A. Hees, M. v. d. Bijlaart. K. Worich.

10.25 uur: De Germaan. Amsterdam, met de renners H. A. A. Adam. P. G. Ikelaar. G. D. Teewis. H. Pater. J. C Korf. W. Gerritsen.

10.30 uur: De Bataaf. Halfweg, met de renners C. A. Bakker. B. Visser. H. Walters. E. Buis. P, Koenen, De Reus.

10.35 uur: De Pedaalridders. Amersfoort, met de renners A. M. G. v. d. Starre. J. J. C. van de Starre. T. Veldman. H. van Wijk, A. Rijnders. W. Veenendaal.

10.40 uur: Het Zuiden. Eindhoven, met de renners W. W. Berkven, F M. J. Waterreus, J. A. van Bockom. W. Hansen. J. J. C. Schoonderveld. A. F. A. van de Broek.

Na de eerste ronde. 88 K.M.. was de stand, dat Olympia met 2 uur 30 min. 55 sec. den besten tijd had gemaakt. Bij het passeeren van de controle aan het Openluchtmuzeüm was de ploeg nog vijf man sterk. Tweede besten tijd. was het Zuiden, dat nog maar drie man over had. Haar tijd bedroeg 2 uur 31 min. 51 sec. De Germaan, nog vijf man sterk, noteerde 2 uur 35 min. 1 sec. De Bataaf, vier man sterk, 2 uur 38 min. 10 sec. Excelsior, vier man sterk. 2 uur 39 min. 10 sec. Sparta nog maar met drie man 2 uur 46 mm. 20 sec. De Kampioen, drie man, 2 uur 44 mm. 46 sec. D.T.S.. vier man sterk. 2 uur 45 min. 10 sec. De groep van de Pedaalridders viel uiteen. Het weer blijft goed. Het ziet er naar uit, dat Olvnipia zal gaan winnen.

Vol bewondering mocht men zijn voor het kranige ploegje van de Kampioen, dat slechts met drie man dezen zwaren wedstrijd aandurfde en hem ook, de lekke bandjes ten spijt, toch tot een goed einde heeft weten te brengen. De Scheveningers hielden kranig vol, hadden er gedurende den geheelen wedstrijd een flinke spurt in en kwamen ten slotte op de vijfde plaats;

Anders verging het de Pedaalridders uit Amersfoort, die na het traject uitvielen. Zij misten toen ook eenige goede krachten, o.a. v.d. Starre, die de voorvork van- zijn rijwiel had gebroken en den strijd dus moest opgeven De Germaan uit Amsterdam viel even na de eerste ronde uit, ook al ten gevolge van eenige pechvogels, die het met hun banden te kwaad kregen. Over bandenpech geschreven. Daarvan wist Sparta uit Den Haag, waarvan eerst v. Rossum daarna v. d. Enden en v. d. Beyllaardt en ten slotte Worries uitvielen. Allen door gesprongen banden. Worries, Hees en Wilschut bleven het hoofdpeleton vormen, doch het valt ligt te begrijpen dat na de geleden verliezen de groote kracht van de ploeg gebroken was. Van de Bataat kwam nabij de Woeste Hoeve Bakker zoodanig te vallen, dat één zijner pedalen den dienst weigerde. Buis moest ten gevolge van een lekken band den strijd voor eenige minuten staken. Zoodat ook voor deze club de kans op den kampioenstitel spoedig verkeken was. Na de eerste ronde ging de strijd voornamelijk tusschen Excelsior, Olympia en Het Zuiden, waarvan laatstgenoemde club, die ten slotte nog met Waterreus, Bochum en Hansen was overgebleven, den kampioenstitel won na 5 uur 23 min, en 45 sec. Olympia werd 2e na 5 uur 31 min. en 12 sec.; 3. Excelsior, Amsterdam, su. 35 min. 54 sec; 4. De Bataaf, Halfweg. 5 u. 42 min. 55 se; 6. D.T.S. Zaandam, 5u.4» min. en 52. sec; 7. Sparta, Den Haag, 5 u. en 51 sec.