LEEUWARDEN.BILGAARD.(1982.05.20)

Tjalling Udding winnaar van vlakke Bilgaard-ronde

Het is vreemd gesteld met het parcours van de wielerronde in het Leeuwarden Bilgaard. Het bestaat in feite uit twee lange rechte stukken en als er redelijk veel wind staat, kan het bezonder gevaarlijk zijn, ondanks het feit, dat de renners altijd asfalt onder de smalle wieltjes hebben. Ontbreekt de wind echter, zoals woensdagavond jl. het geval was, dan is het parcours hogenaamd niet selectief en kunnen ook de mindere goden zonder al te veel problemen in het spoor der groeten blijven. Op zich hoeft dat nog geen ramp te zijn, ware het niet, dat eingenlijk ook al vantevoren vaststaat, dat een kansrijke ontsnapping, hoewel niet uitgesloten, toch heel moeilijk zal zijn te realiseren.

Helaas het was niet anders en dat hield in, dat het talrijk opgekomen

publiek een niet zo bijster interessant koersverloop kreeg voorgeschoteld, zij

het met een vrij verrassende apotheose. Want niet gevestigde namen als

Gerrit Möhlmann of Wicher Vlot, maar Smildenaar Tjalling Udding mocht de

hoogste trede van het ereschavot beklimmen.

Dat was in zoverre verrassend, dat van Udding wel degelijk bekend is, dat hij een goed eindschot in de benen heeft, maar eigenlijk niemand durfde hem hoger te taxeren dan Gerrit Möhlmann. De coureur uit Apeldoorn reed weer erg sterk, maar lijkt dit seizoen in Friesland maar niet te kunnen winnen.

Hij probeerde het van kop af met een lange sprint, maar werd uiteindelijk

ruim door Udding geklopt. Jacob Koster werd in eigen woonplaats derde.

Typerend voor het koersverloop was dat de winnaar moest komen uit een

groep van vijftien man, de enigen die er in slaagden om een ontsnapping van

betekenis op te zetten en inderdaad uit de greep van het peloton te blijven. De jump werd opgezet door Johan Hoekstra, Wicher Vlot, Meint Dijk, Johan

Draaijer en Jan Steensma. Later voegden zich acht renners bij dit quintet. De Friezen waren met acht man in die kopkopgroep groep uitstekend vertegenwoordigd, maar konden uiteindelijk Tjalling Udding, toch een oudgediende, niet van diens eerste seizoentriomf afhouden.

De Heerenveenster wielervereniging Olympia was niet zo fortuinlijk en zag twee van haar renners, Hilbrans Postma uit Joure en Johan van der Meer uit Sneek na valpartijtjes afgevoerd worden in een ambulance, beiden met een sleutelbeenfractuur.

0

LEEUWARDEN.BILGAARD .( 1982.05.19 )

0

Amateurs:

 

1

Tjalling Udding

Smilde;

2

Gerrit Möhlmann

Apeldoorn;

3

Jacob Koster

Leeuwarden;

4

Durk Steensma

Surhuisterveen;

5

Johan Hoekstra

Leeuwarden;

6

Wicher Vlot

Wapserveen;

7

Dominicus Lolkema

Oosterend;

8

Meint Dijk

Tietjerk;

9

Aad Noors

Julianadorp;

10

Piet Pompstra

Lutjegast;

11

Kor van Es

Vries;

12

Johannes Draaijer

Sondel;

13

Jan Steensma

Surhuisterveen;

14

Willem ten Boom

Joure;

15

Wichard de Haan

Dokkum;

16

Jans Vlot

De Wijk;

17

Herman Snoeijink

Denekamp;

18

Koos Wolf

Oosterwolde;

19

Anne Koster

Leeuwarden;

20

Pierre van der Eng

Groningen;