DORPENOMLOOP VAN DRENTHE.(1980.04.19)

Gino Ammerlaan verrassende winnaar

Renners Jan van Erp-ploeg grote verliezers!

De 20-jarige Gino Ammerlaan (Gazelle) leverde in de 18e editie van de Drentse Dorpenomloop, een klassieke wegwed­strijd met start en finish Assen, een ver­rassende prestatie. Ammerlaan, die het in de slotfase, toen er nog 23 km waren te rijden, met de eveneens uitstekend rijdende Mario van Vlimmeren (Van Eyck-Fongers) op moest nemen tegen drie Jan van Erp-coureurs, namelijk fa­vorieten als John Broers, Frank Moons en de sterk rijdende streekrenner Jannus Slendebroek, hield zich wijselijk op de vlakte.

Het waren met name coureurs als Mario van Vlimmeren en Jannus Slendebroek die aanhoudend op kop zaten met steeds een attente Gino Ammerlaan, die in z'n nopjes was met de weersomstandigheden, die bar en boos waren, met name in de eerste 50 kilometers, toen hagel- en sneeuwbuien de renners teisterden. Am­merlaan, die sukkelt met zijn bloeddruk, kan namelijk het beste koersen, wanneer dergelijke weersomstandigheden een rol spelen. Wanneer het namelijk een beetje warm is, speelt dit de rijzige Gazelle­rijder parten.

Hoe het ook zij, nadat eerst Jannus Slen­debroek een demarrage plaatste die ech­ter teniet werd gedaan, door Mario van Vlimmeren en de waakzame Gino Am­merlaan, noteerden we direct daarna, toen het bord met “Nog 5 km" werd ge­passeerd weer een vluchtpoging!

Toen een sterke stormachtige zijwind de renners parten speelde, knalde Ammer­laan keihard weg. Even leek het er op, dat Jannus Slendebroek hem zou achter­halen, maar de ietwat zenuwachtig rea­gerende Drent had de pech dat z’n voet uit de toeclips sehoot ... Ammerlaan zet­te alles op alles en spoedig was het be­keken. Ammerlaan haalde hetzelfde stou­te stukje uit als pas geleden in de Ronde van Drente, toen er drie renners aan de haal waren en hij uit een volggroep vluchtte. Via een prachtige solo werd hij toen vierde. Weliswaar liepen Slende­broek, Mario van Vlimmeren en John Broers nog iets in, maar men kon Am­merlaan, die zich na afloop uiteraard zeer gelukkig toonde, niet meer van de over­winning afhouden!

NEDERLAAG

Het behoeft geen betoog, dat een man als Jan van Erp na afloop zeer teleurgesteld was. Jan van Erp: ,Tjonge, tjonge, wat een pech. Als ploeg zijn we ijzersterk, dat bleek onlangs duidelijk, toen we het merkenkampioensdhap op onze naam brachten. Individueel doen onze renners het ook goed en daarom dacht ik, en met mij zeker velen, dat er ditmaal een Jan van Erp-zege zou inzitten wanneer je met vier troeven in de voorste gelederen zit. Met name Jannus Slendebroek, die de gehele wedstrijd sterk heeft gefietst en bij alle ontsnappingen van de partij was, had ik het zeer gegund. Maar hoe het ook zij, het pakte anders uit. Gino Ammer­laan heeft zeer goed gereden, dat erken ik eerlijk. Hij heeft geprofiteerd van het feit, dat de Jan van Erp-coureurs aan­vallend moesten rijden. Natuurlijk is het jammer dat, toen Gino demarreerde, Jan­nus Slendebroek, die direct reageerde, z'n voet uit de toeclips schoot. Nu kun je zeggen: zoiets mag niet gebeuren, maar dat is nakaarten. Een feit is het, dat we in zekere zin een nederlaag hebben ge­leden," aldus een sportief commentaar gevende Jan van Erp, die er echter aan toevoegde, dat het niet lang zal duren eer er een coureur van Jan van Erp Te­gels op het erepodium zal staan.

BAR EN BOOS

Zoals reeds gezegd, de weersomstandig­heden waren bar en boos. Echt weer voor een klassieker waarin de sterken de toon aan zouden geven. Jammer was het in dit verband, dat er nogal tempolopers ontbraken, knapen die bij dergelijke weersomstandigheden zoals in deze omloop hun krachten hadden kunnen tonen. Zo ontbraken Egbert Koersen, Henk Mutsaars, Dries Timmer, Joop Rib­bers, Berry Zoontjens, Arie Versluis en nog een aantal favorieten.

Met name in de eerste vijftig kilometers werd het een waar slagveld. Vooral de coureurs afkomstig van de clubteams moesten het ontgelden.

Vrij spoedig viel het peloton in drie stuk­ken uiteen en het was duidelijk, dat het een strijd voor de allersterksten zou wor­den. Ook vielen tal van renners van de zogenaamde merkenteams door de storm­achtige wind terug of moesten via kleine valpartijtjes de strijid staken.

De Batavus-ploeg, die toch al gehandi­capt aan de start verscheen doordat tege­lijkertijd een formatie aan de Engelse Sealink-race deelnam, dunde snel uit. Vrij spoedig noteerden we nog een cou­reur in de koers, namelijk Rene van IJzendoorn, die aanvankelijk meeknokte in het voorste gelid, maar tenslotte de barre weersomstandigheden ook niet meer kon weerstaan.

De jonge Batavus-coureur Bennie Brou­wer, die tot dusver vaak door pech werd achtervolgd, werd ook de dupe van de keiharde wind, namelijk op een gegeven

moment belandde hij na 15 km fietsen in de Kolonievaart ... Bennie hees zich op uit het ijskoude water en bleek later ook nog geblesseerd te zijn, hij scheurde een spiertje in zijn kuitbeen.

SCHERMUTSELINGEN

Toen er 100 km onder de wielen door waren gegaan, hadden we alleen maar een grote serie afvallers genoteerd en voorts enkele schermutselingen. Door de slechte weersomstandigheden geraakten de renners ver achter op het tijidschema. Op een gegeven moment meldde assis­tent-wedstrijdleider Rein Zwart een ach­terstand van maar liefst elf minuten.

In Zuidlaren echter, toen de 100 km­ grens werd gepasseerd, eindelijk een fik­se demarrage van een elftal coureurs van naam. Dit waren: Gino Ammerlaan, Adrie van der Poel, Jannus Slendebroek, die tevoren ook steeds geprobeerd had weg te komen, Frank Moons, Rinie van de Broek, Mario van Vlimmeren, Peer Maas, die tot op dat moment „tussen de wielen" had gezeten, Arie Hassink, John Broers, Dries Klein en Hans Plugers, welke laatste na 136 kilometers als eer­ste moest lossen. De grote van tien bleef in hoog tempo doorgaan, althans de weersomstandigheden in acht genomen. Het waren met name renners als Adrie van der Poel, Jannus Slendebroek en Mario van Vlimmeren die probeerden te demarreren.

De voorsprong op een volggroep van zo'n kleine twintig renners schommelde tus­sen de 30 en 25 seconden en alles leek er op, dat bij Borger, toen er nog 30 km voor de boeg waren, de volggroep op de tien vluchters zou neerstrijken.

Vijf coureurs zagen het gevaar in en demarreerden nabij Papenvoort (na 142 km). Dit waren Mario van Vlimmeren, Frank Moons, Jannus Slendebroek, Gino Ammerlaan en John Broers. Met name dankzij veel kop- werk van renners als Mario van Vlimmeren en Jannus Slende­broek slaagde dit vijftal, waarin dus, zo­als in de aanvang reeds vermeld, Jan van Erp zeer sterk was vertegenwoordigd met drie renners, de beslissende voor­sprong op te bouwen.

Het lag uiteraard in de bedoeling van de Van Erp-renners om, zodra zich er een kans voordeed, Jannus Slendebroek te laten gaan en dan de overige twee cou­reurs ,af te stoppen". Dit lukte evenwel niet. Gino Ammerlaan plaatste met nog 5 km voor de boeg een keiharde demar­rage die aanvan- kelijk door Jannus Slen­debroek beantwoord leek te worden, maar niet tot zijn recht kwam. De rijzige Ammerlaan, die vorig jaar De Glazen Stad won en nadien ook tal van malen „van voren" zat in klassiekers of andere wedstrijden wanneer de weersomstandig­heden slecht waren, zag zijn kans schoon en won ten slotte op glansrijke wijze.

De organisatie van dit wielerevenement was in goede handen van AWC Wander­Meteoor.

0

DORPENOMLOOP VAN DRENTHE. ( 1980.04.19 )

0

Amateurs:

 

1

Gino Ammerlaan

Maasdijk;

2

Mario van Vlimmeren

Hoeven;

3

Jannes Slendebroek

Geldrop;

4

Johnny Broers

Maartensdijk;

5

Ad van der Poel

Hoogerheide;

6

René van de Broek

Dussen;

7

Frank Moons

Mierlo-Hout;

8

Peter Damen

Drunen;

9

Dries Klein

Ter Apel;

10

Antoon van der Steen

Bruinisse;

11

Jan Feiken

Veendam;

12

Herman Snoeijink

Denekamp;

13

Arnold van Hooft

Kerkdriel;

14

Piet van Leeuwen

Hilvarenbeek;

15

Dick Groen

Sint Pancras

16

Arie Hassink

Neede;

17

Albert Jansen

Vries;

18

Peer Maas

Huijbergen;

19

Hans Plugers

Eindhoven;

20

Hans Vonk

Arnhem;

21

Gerry Takens

Haren;

22

Peter van der Knoop

Haarlem;

23

Peter Meerburg

Stein;

24

Tiny van Rijsbergen

Sprundel;

25

Henk Bouwman

Eelde;

26

René van IJzendoorn

Tiel;

27

Freddy Kamstra

Assen;

28

Han Vaanhold

Haaksbergen;

29

Luit Ottema

Veendam;

30

Dick van Egmond

Nijverdal;